KERTAS KERJA SEMINAR DAN PAMERAN BAHAN LITERASI BAHASA

PENDAHULUAN Pameran Bahan Pemulihan Bahasa Melayu dalam mata pelajaran Literasi Bahasa Melayu melibatkan semua pelajar PGSR. Melalui pemeran ini, para pelajar berpeluang mempersembahkan hasil kerja amali yang dibuat oleh mereka sepanjang semester ini. Pameran ini juga membolehkan para pelajar mempamerkan hasil titik peluh mereka yang penuh dengan kreativiti dan gaya persembahan yang tersendiri. MATLAMAT • • • • • Memupuk kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan bahan bantu mengajar. Melatih pelajar supaya berfikir secara kreatif demi meningkatkan motivasi kerja perguruan. Melahirkakan pelajar yang cekap serta mahir dalam membina bahan bantu mengajar. Memberi pendedahan kepada pelajar akan kepentingan menghargai hasil usaha sendiri serta meminta tunjuk ajar daripada orang lain. Melatih pelajar supaya berfikiran kritis dan kreatif dalam menghasilkan bahan bantu mengajar serta membuat refleksi kendiri akan kekuatan dan kelemahan serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan dalam menghasilkan bahan bantu mengajar.

OBJEKTIF • • Mewujudkan kerjasama dalam kumpulan masing-masing dalam menghasilakan bahan bantu mengajar. Menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang menarik serta dapat meerangsang minat pelajar berkeperluan khas untuk mengikuti aktivititi P & P. Mewujudkan hubungan dan kerjasama yang baik antara pensyarah pembimbing dengan pelajar dan antara sesama pelajar. Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang telah dihasilkan oleh pelajar.

• •

TARIKH

SASARAN Semua warga Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan. Semoga pameran ini dapat mencapai matlamat-matlamat yang telah ditetapkan serta dijayakan dengan sokongan dan kerjasama daripada semua pihak. TEMPAT Bilik Makan VIP .00 Pagi . Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung mahupun tidak langsung. Disediakan oleh: . Institut Pendidikan Guru Malaysia . Kampus Sultan Mizan.30 Tengahari.12. JAWATANKUASA PELAKSANA Rujuk Lampiran A ANGGARAN PERBELANJAAN Rujuk Lampiran B PROGRAM TENTATIF Rujuk Lampiran C PENUTUP Pendedahan tentang kepentingan bahan bantu mengajar kepada semua guru PGSR.MASA 8.

(SITI RUZANA BINTI ABD HAMID) Setiausaha Pameran Bahan Pemulihan Bahasa Melayu Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Sultan Mizan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful