STANDARD PRESTASI MATEMATIK SEKOLAH RENDAH

MATLAMAT KURIKULUM Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik adalah untuk membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilam mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. OBJEKTIF KURIKULUM Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik membolehkan murid: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik dalam pelbagai konteks. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan nombor dan operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Statistik. Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara bidang matematik dengan bidang lain dan dengan kehidupan harian. Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan jelas serta penggunaan simbol dan istilah yang betul. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategi bagi menyelesaikan masalah. Berfikir, menaakul dan membuat penerokaan secara matematik dalam kehidupan seharian. Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea matematik dan perkaitannya. Menghargai dan menghayati keindahan matematik. Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektif termasuk TMK untuk membina kefahaman konsep dan mengaplikasi ilmu matematik.

STANDARD PRESTASI : MATEMATIK TAHUN 1
STANDARD BAND
Penerangan generik tentang tentang tahap pertumbuhan pembelajaran

DISKRIPTOR (DESCRIPTOR)
APA murid tahu dan boleh buat

EVIDEN (EVIDENCE)
BAGAIMANA murid persembahkan “ APA murid tahu dan boleh buat”

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

Murid boleh: Murid boleh: Menguasai dan mengaplikasi B6D1 mengaplikasikan pengetahuan B6D1E1 mereka cipta model pengetahuan dan dan kemahiran matematik bagi daripada bentuk-bentuk 3kemahiran matematik menzahirkan ide dan kreativiti D secara inovatif dan dalam menyelesaikan masalah matematik menerangkan hasil yang yang kompleks secara dibina kreatif dan inovatif B6D1E2 mewakili sekolah dalam pertandingan berkaitan matematik bagi peringkat daerah atau peringkat lebih tinggi B6D1E3 mencipta kaedah atau ide baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian B6D1E4 menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

Standard Prestasi : Matematik Tahun 1 Updated 09/11/2011

2

STANDARD PRESTASI : MATEMATIK TAHUN 1
STANDARD BAND
Penerangan generik tentang tentang tahap pertumbuhan pembelajaran

DISKRIPTOR (DESCRIPTOR)
APA murid tahu dan boleh buat

EVIDEN (EVIDENCE)
BAGAIMANA murid persembahkan “ APA murid tahu dan boleh buat”

5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

Menguasai dan Murid boleh : mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik B5D1 menyelesaikan masalah matematik secara sistematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi

Murid boleh : B5D1E1 mereka cerita dan mencari penyelesaian nombor dalam lingkungan 100 B5D1E2 membina model bentuk 3D: a) kubus b) kuboid c) kon d) sfera e) silinder f) piramid bertapak segi empat sama dan memperihalkan ciri-ciri model yang dibina

Standard Prestasi : Matematik Tahun 1 Updated 09/11/2011

3

STANDARD PRESTASI : MATEMATIK TAHUN 1
STANDARD BAND
Penerangan generik tentang tentang tahap pertumbuhan pembelajaran

DISKRIPTOR (DESCRIPTOR)
APA murid tahu dan boleh buat

EVIDEN (EVIDENCE)
BAGAIMANA murid persembahkan “ APA murid tahu dan boleh buat”

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkahlangkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah

Murid boleh : B4D1 menyelesaikan masalah

Murid boleh : B4D1E1 mereka cerita berdasarkan ayat matematik B4D1E2 membina ayat matematik berdasarkan situasi B4D1E3 menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak bagi : a) nombor bulat b) wang

Standard Prestasi : Matematik Tahun 1 Updated 09/11/2011

4

STANDARD PRESTASI : MATEMATIK TAHUN 1
STANDARD BAND
Penerangan generik tentang tentang tahap pertumbuhan pembelajaran

DISKRIPTOR (DESCRIPTOR)
APA murid tahu dan boleh buat

EVIDEN (EVIDENCE)
BAGAIMANA murid persembahkan “ APA murid tahu dan boleh buat”

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

Murid tahu : Tahu dan faham B3D1 menguasai fakta asas pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran B3D2 membundarkan nombor bulat asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan B3D3 mengenal pola

Murid tahu : B3D1E1 menyatakan fakta asas: a) tambah b) tolak B3D2E1 membundarkan nombor sehingga 100 kepada puluh yang terdekat B3D3E1 melengkapkan pola bentuk: a) 3-D b) 2-D B3D3E2 melengkapkan pola nombor bagi siri nombor yang diberi sehingga 100

B3D4 melaksanakan operasi asas

B3D4E1 melakukan operasi asas: a) tambah b) tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100 B3D4E2 melakukan operasi tambah atau tolak yang melibatkan wang: a) sen hingga RM1 b) ringgit hingga RM10

Standard Prestasi : Matematik Tahun 1 Updated 09/11/2011

5

STANDARD PRESTASI : MATEMATIK TAHUN 1
STANDARD BAND
Penerangan generik tentang tentang tahap pertumbuhan pembelajaran

DISKRIPTOR (DESCRIPTOR)
APA murid tahu dan boleh buat

EVIDEN (EVIDENCE)
BAGAIMANA murid persembahkan “ APA murid tahu dan boleh buat”

Murid tahu: 2 Tahu dan Faham Tahu dan pengetahuan matematik faham asas B2D1 menyatakan kuantiti objek

Murid tahu: B2D1E1 menyatakan nilai objek sehingga 100 menggunakan kaedah : a) Membilang secara: satu-satu dua-dua lima-lima sepuluh-sepuluh b) perbandingan c) menama dan menyusun nombor secara tertib menaik dan menurun d) mencerakinkan B2D1E2 menentukan nilai nombor menggunakan kaedah : a) perbandingan samada ’lebih daripada’ atau ’kurang daripada’ b) melengkapkan rangkaian nombor: 1. satu-satu 2. dua-dua 3. lima-lima 4. sepuluh-sepuluh

Standard Prestasi : Matematik Tahun 1 Updated 09/11/2011

6

STANDARD PRESTASI : MATEMATIK TAHUN 1
STANDARD BAND
Penerangan generik tentang tentang tahap pertumbuhan pembelajaran

DISKRIPTOR (DESCRIPTOR)
APA murid tahu dan boleh buat

EVIDEN (EVIDENCE)
BAGAIMANA murid persembahkan “ APA murid tahu dan boleh buat”

secara tertib menaik dan menurun B2D2E2 menulis sebarang nombor dalam perkataan atau angka B2D3 menentukan nilai tempat dan digit B2D4 mengenal konsep pecahan B2D3E1 menyatakan nilai tempat dan digit bagi nombor sehingga 100 B2D4E1 mewakilkan nilai pecahan: a) separuh, setengah, satu per dua b) suku, satu per empat menggunakan bahan manipulatif B2D4E2 menyatakan waktu dalam bentuk pecahan: a) setengah b) satu per empat berdasarkan muka jam B2D5 memperihalkan ciri-ciri objek B2D5E1 menyatakan bilangan: a) satah b) permukaan melengkung c) sisi d) bucu 7

Standard Prestasi : Matematik Tahun 1 Updated 09/11/2011

STANDARD PRESTASI : MATEMATIK TAHUN 1
STANDARD BAND
Penerangan generik tentang tentang tahap pertumbuhan pembelajaran

DISKRIPTOR (DESCRIPTOR)
APA murid tahu dan boleh buat

EVIDEN (EVIDENCE)
BAGAIMANA murid persembahkan “ APA murid tahu dan boleh buat”

bagi bentuk 3-D a) garis lengkung b) garis lurus c) bucu d) sisi bagi bentuk 2-D

Standard Prestasi : Matematik Tahun 1 Updated 09/11/2011

8

STANDARD PRESTASI : MATEMATIK TAHUN 1
STANDARD BAND
Penerangan generik tentang tentang tahap pertumbuhan pembelajaran

DISKRIPTOR (DESCRIPTOR)
APA murid tahu dan boleh buat

EVIDEN (EVIDENCE)
BAGAIMANA murid persembahkan “ APA murid tahu dan boleh buat”

1 Tahu

Tahu pengetahuan asas Murid tahu : matematik B1D1 menyatakan kuantiti secara intuitif

Murid tahu : B1D1E1 menyebut / menunjuk kuantiti: a) banyak atau sedikit (nombor, isipadu cecair) b) ’lebih daripada’ atau ’kurang daripada’ (nombor) c) Berat atau ringan (jisim) d) Jauh atau dekat / tinggi atau rendah / panjang atau pendek (panjang) perbandingan ‘sama’ banyak B1D1E2 menyatakan kuantiti menggunakan kaedah: a) perbandingan objek yang sama b) perbandingan objek yang berlainan c) padanan

Standard Prestasi : Matematik Tahun 1 Updated 09/11/2011

9

STANDARD PRESTASI : MATEMATIK TAHUN 1
STANDARD BAND
Penerangan generik tentang tentang tahap pertumbuhan pembelajaran

DISKRIPTOR (DESCRIPTOR)
APA murid tahu dan boleh buat

EVIDEN (EVIDENCE)
BAGAIMANA murid persembahkan “ APA murid tahu dan boleh buat”

B1D2 penguasaan istilah / perbendaharaan kata

B1D2E1 menamakan : a) waktu-waktu dalam sehari b) hari-hari dalam seminggu c) bulan-bulan dalam setahun d) waktu dalam sebutan jam B1D2E2 perbendaharaan kata operasi : a) tambah b) tolak B1D2E3 perbendaharaan kata bagi unit bukan piawai bagi ukuran panjang

B1D3 mengenal nombor / bentuk / pepejal B1D3E1 menyatakan sebarang nombor sehingga 100 B1D3E2 menyatakan bentuk a) 3-D b) 2-D B1D4 mengenal simbol operasi matematik
Standard Prestasi : Matematik Tahun 1 Updated 09/11/2011

B1D4E1 mengenal simbol (+), (-) 10

STANDARD PRESTASI : MATEMATIK TAHUN 1
STANDARD BAND
Penerangan generik tentang tentang tahap pertumbuhan pembelajaran

DISKRIPTOR (DESCRIPTOR)
APA murid tahu dan boleh buat

EVIDEN (EVIDENCE)
BAGAIMANA murid persembahkan “ APA murid tahu dan boleh buat”

dan (=) B1D5 mengenal pasangan nombor B1D5E1 menyatakan pasangan nombor yang diberi sehingga 10 B1D6 mengenal mata wang Malaysia B1D6E1 menyatakan ciri-ciri wang syiling dan wang kertas

Standard Prestasi : Matematik Tahun 1 Updated 09/11/2011

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful