STANDARD PRESTASI SAINS TAHUN 1

MATLAMAT Matlamat kurikulum Sains Sekolah Rendah ini ialah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.

OBJEKTIF Kurikulum Standard Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan: 1 2 3 4 5 Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Meningkatkan daya kreativiti murid. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis, kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 6 Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya. 7 Menyedari keperluan menjaga alam sekitar

Standard Prestasi Sains Tahun 1 Kemaskini 28 Oktober 2010

1

STANDARD PRESTASI : SAINS RENDAH STANDARD Penerangan Generik tentang Aras Perkembangan Pembelajaran (SK & SP) Mengaplikasikan konsep sains untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. DESKRIPTOR Apakah yang murid-murid tahu dan boleh buat (Berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah) Boleh menggunakan konsep sains untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian tentang: • manusia, haiwan dan tumbuhan EVIDENS Bagaimana murid menunjukcara “tahu” dan “boleh buat” Murid boleh:

BAND

6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

1. menghormati dan menerima keadaan diri seseorang 2. menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan 3. meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja

• deria penglihatan • deria bau • deria rasa

4. mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas 5. mewajarkan (menyatakan) kepentingan deria bau secara lisan 6. mewajarkan (menyatakan) kepentingan deria rasa yang memudaratkan kesihatan

Standard Prestasi Sains Tahun 1 Kemaskini 28 Oktober 2010

2

• deria pendengaran • deria-deria

7. mewajarkan (menyatakan) kepentingan deria pendengaran 8. memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria 9. mengubahsuai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam 10. mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas bongkah

• tenggelam dan timbul

• reka bentuk

Standard Prestasi Sains Tahun 1 Kemaskini 28 Oktober 2010

3

BAND

STANDARD Penerangan Generik tentang Aras Perkembangan Pembelajaran (SK & SP) Mengapikasi pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains

DESKRIPTOR Apakah yang murid-murid tahu dan boleh buat (Berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah) Boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep dengan: • haiwan dan tumbuhan

EVIDENS Bagaimana murid menunjukcara “tahu” dan “boleh buat” Murid boleh:

5 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI

1. menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, ICT atau lisan tentang ciri haiwan dan tumbuhan yang sama dan berbeza berdasarkan penyiasatan 2. menceritakan tentang hasil ciptaan yang menggunakan bahagianbahagian tumbuhan secara lisan

• deria penglihatan - warna, bentuk dan saiz

3. menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, ICT atau lisan tentang kepentingan warna, pelbagai bentuk dan saiz dalam kehidupan 4. menceritakan tentang ciptaan dengan menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza

Standard Prestasi Sains Tahun 1 Kemaskini 28 Oktober 2010

4

5. menceritakan tentang hasil ciptaan yang menggunakan bentuk asas untuk mereka bentuk objek atau struktur secara lisan • deria bau 6. menjelaskan pemerhatian tentang kepentingan bau melalui lakaran, penulisan atau lisan 7. menjelaskan pemerhatian tentang kepentingan rasa melalui lakaran, penulisan atau lisan 8. menjelaskan pemerhatian tentang kepentingan ciri fizikal bahan melalui lakaran, penulisan atau lisan 9. menjelaskan pemerhatian tentang penggunaan deria melalui lakaran, penulisan atau lisan 10. menjelaskan pemerhatian mengenai pengubahsuaian objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam melalui lakaran, penulisan atau lisan 11. menceritakan tentang hasil ciptaan yang menggunakan bentuk asas bongkah untuk mereka bentuk objek atau struktur secara lisan

• deria rasa

• deria sentuh

• deria-deria

• tenggelam dan timbul

• reka bentuk

Standard Prestasi Sains Tahun 1 Kemaskini 28 Oktober 2010

5

BAND

STANDARD Penerangan Generik tentang Aras Perkembangan Pembelajaran (SK & SP) Menggunakan pengetahuan asas dan teknologi bagi menjalankan tugasan

DESKRIPTOR Apakah yang murid-murid tahu dan boleh buat (Berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah) Boleh menggunakan pengetahuan asas sains tentang: • haiwan dan tumbuhan

EVIDENS Bagaimana murid menunjukcara “tahu” dan “boleh buat” Murid boleh:

4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB

1. mengitlak bahawa ada haiwan dan tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza 2. membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan 3. mereka bentuk produk dengan menggunakan bahagian- bahagian tumbuhan

• deria penglihatan - warna, bentuk dan saiz

4. menaakul kepentingan warna, bentuk dan saiz secara lisan 5. menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza

• deria bau

6. mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan

Standard Prestasi Sains Tahun 1 Kemaskini 28 Oktober 2010

6

7. menaakul tentang kepentingan bau secara lisan • deria rasa 8. menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan 9. mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa dengan menjalankan penyiasatan • deria sentuh 10. membezakan ciri fizikal bahan melalui penyiasatan 11. menaakul kepentingan ciri fizikal bahan dalam kehidupan • deria pendengaran • deria-deria 12. memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan 13. menggunakan deria untuk mengenalpasti objek melalui penyiasatan 14. mengenalpasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan

• tenggelam dan timbul

Standard Prestasi Sains Tahun 1 Kemaskini 28 Oktober 2010

7

BAND

STANDARD Penerangan Generik tentang Aras Perkembangan Pembelajaran (SK & SP) Menguasai pengetahuan asas dalam sains dan teknologi

DESKRIPTOR Apakah yang murid-murid tahu dan boleh buat (Berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah) Boleh menguasai pengetahuan tentang: • benda hidup dan benda bukan hidup • bahagian tubuh manusia • haiwan

EVIDENS Bagaimana murid menunjukcara “tahu” dan “boleh buat” Murid boleh:
1. melakar, menulis atau menyebut

3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT

ciri-ciri benda hidup dan bukan hidup
2. melakar, menulis atau menyebut

bahagian dan fungsi tubuh manusia 3. membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain 4. mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar 5. menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi • deria penglihatan 6. mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih samada warna, saiz atau bentuk 7. menyusun objek mengikut urutan saiz

Standard Prestasi Sains Tahun 1 Kemaskini 28 Oktober 2010

8

• deria sentuh • deria-deria

8. mengelaskan bahan mengikut ciri fizikal bahan 9. mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria-deria

Standard Prestasi Sains Tahun 1 Kemaskini 28 Oktober 2010

9

BAND

STANDARD Penerangan Generik tentang Aras Perkembangan Pembelajaran (SK & SP) Memahami pengetahuan asas dalam sains dan teknologi

DESKRIPTOR Apakah yang murid-murid tahu dan boleh buat (Berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah) Boleh menunjukkan kefahaman tentang: • benda hidup

EVIDENS Bagaimana murid menunjukcara “tahu” dan “boleh buat” Murid-murid boleh: 1. Mengenalpasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak 2. Menceritakan tentang fungi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh 3. Mengenalpasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cangkerang 4. Mengenalpasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun, bunga, buah, dahan, batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar

2 TAHU DAN FAHAM

• bahagian tubuh manusia • haiwan dan tumbuhan

Standard Prestasi Sains Tahun 1 Kemaskini 28 Oktober 2010

10

• deria penglihatan

5. Mengenlpasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, kuning, ungu dan jingga 6. Mengenalpasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid

Standard Prestasi Sains Tahun 1 Kemaskini 28 Oktober 2010

11

BAND

STANDARD Penerangan Generik tentang Aras Perkembangan Pembelajaran (SK & SP) Mengetahui pengetahuan asas sains dan teknologi

DESKRIPTOR Apakah yang murid-murid tahu dan boleh buat (Berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah) Boleh menunjukkan pengetahuan asas dengan mengenal pasti : • benda hidup dan benda bukan hidup • bahagian tubuh manusia

EVIDENS Bagaimana murid menunjukcara “tahu” dan “boleh buat” Murid-murid boleh: 1. Mengenalpasti benda hidup dan benda bukan hidup 2. Mengenalpasti bahagian tubuh manusia iaitu; mata, telinga, hidung, mulut, lidah. tangan, kaki 3. Mengenalpasti haiwan yang terdapat di sekeliling 4. Mengenalpasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling

1 TAHU

• haiwan dan tumbuhan

deria penglihatan

5. Mengenalpasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan 6. Mengenalpasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat sama, segi tiga dan bulatan

deria bau

7. Mengenalpasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau 12

Standard Prestasi Sains Tahun 1 Kemaskini 28 Oktober 2010

• deria rasa • deria sentuh

8. Mengenalpasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa 9. Mengenalpasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh 10. Mengenalpasti bahagian tubuh manusia yanag berkaitan dengan deria pendengaran 11. Mengelpasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan

• deria pendengaran

• reka bentuk

12. Mengenalpasti bentuk asas bongkah iaitu kiub, kuboid, piramid, prisma, kon, silinder dan sfera

Standard Prestasi Sains Tahun 1 Kemaskini 28 Oktober 2010

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful