{\rtf1{\fonttbl {\f2 Times New Roman;} {\f3 Times New Roman;} {\f4 Times New Roman;} {\f5 Arial Unicode MS;} {\f6 Times

New Roman;} {\f7 Symbol;} {\f1000000 Times New Roman;} }{\colortbl; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue255; \red0\green0\blue0; }\viewkind1\viewscale100\margl0\margr0\margt0\margb0\deftab80\dntblnsbdb\expshrt n\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg1}{\bkmkend Pg1}\par\pard \ql \li1801\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ ql\li1801\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb248\sl-322\slmult0 \up0 \expn dtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 UNIVERSITATEA DIN BUCURE\u350?TI \par\pard\qj \li1801\ri2189\sb0\sl-320\slmult0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 FA CULTATEA DE JURNALISM \u350?I \u350?TIIN\u354?ELE COMUNIC\u258?RII \up0 \expndtw -1\charscalex100 Anul universitar: 2007-2008 \par\pard\qj \li1801\ri5641\sb0\sl320\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex100 Disciplina: Genuri jurnalistice de radi o \up0 \expndtw0\charscalex100 Titular: Lect.univ.dr. Liana Ionescu \up0 \expndt w0\charscalex100 Anul de studiu: III IDD \par\pard\ql \li4633\sb0\sl-414\slmult0 \par\pard\ql\li4633\sb0\sl-414\slmult0 \par\pard\ql\li4633\sb0\sl-414\slmult0 \ par\pard\ql\li4633\sb141\sl-414\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex101 \ul0\nosupe rsub\cf2\f3\fs36 TUTORAT III \par\pard\ql \li4633\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ ql\li4633\sb100\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1 \f2\fs28 ANCHETA \par\pard\ql \li4633\sb0\sl-320\slmult0 \up0 \expndtw-2\charsca lex100 TALK SHOW-UL \par\pard\ql \li4633\sb1\sl-319\slmult0 \up0 \expndtw-1\char scalex100 JURNALUL RADIO \par\pard\ql \li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li 6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li60 62\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062 \sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\s b0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0 \sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\s l-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-27 6\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\ slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\sl mult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmu lt0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult 0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \p ar\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par \pard\ql\li6062\sb17\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersu b\cf3\f4\fs24 1 \par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-24 0{\bkmkstart Pg2}{\bkmkend Pg2}\par\pard\ql \li1801\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard \ql\li1801\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\q l\li1801\sb248\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f 2\fs28 TEMATIC\u258? \par\pard\ql \li1801\sb318\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw-4\c harscalex100 ANCHETA \par\pard\ql \li2510\sb1\sl-271\slmult0\tx5684 \up0 \expndt w0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Tema 9. Specific. Tipologie \tab \up0 \expndtw0\charscalex103 (de actualitate, de fapt divers, magazin, de \par\pard\ql \li1801\sb5\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 investiga \u355?ie ; anchet\u259? informativ\u259? \u351?i anchet\u259? interpretativ\u259 ?). Durat\u259?. \par\pard\qj \li1801\ri1682\sb18\sl-260\slmult0\fi708 \up0 \exp ndtw-4\charscalex100 Aplica\u355?ie: Analiza\u355?i o anchet\u259? radio audiat\

u259? de curând. Explica\u355?i în ce tipologie se \up0 \expndtw-5\charscalex100 încad reaz\u259? \u351?i care este punctul ei forte. \par\pard\qj \li1801\ri1549\sb8\s l-275\slmult0\fi708\tx3310 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Tema \tab \up0 \expndtw 0\charscalex103 10. Conceperea \u351?i realizarea anchetei: alegerea subiectului \u351?i \line\up0 \expndtw-3\charscalex100 predocumentarea, emite rea ipotezei de lucru, alegerea unghiului de abordare, cercetarea \line \up0 \ expndtw0\charscalex102 sau ancheta de teren (verificarea ipotezelor, colectarea informa\u355?iilor, realizarea unor \up0 \expndtw0\charscalex100 interviuri), s electarea \u351?i ordonarea materialului, editarea vocilor, elaborarea scriptulu i, \up0 \expndtw-5\charscalex100 editarea formei finale (montajul). \par\pard\ qj \li1801\ri1601\sb1\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Aplica\ u355?ie: Alc\u259?tui\u355?i structura unei anchete radio pe tema corup\u355?iei , cu durata de 4 \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 minute. Ce persoane ve\u355 ?i intervieva? Care vor fi argumentele-forte? Ce voci ve\u355?i folosi?. \par\pa rd\ql \li1801\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb224\sl-322\slmult0 \up0 \ expndtw-1\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 TALK SHOW-UL RADIOFONIC \par \pard\qj \li1801\ri1596\sb21\sl-270\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex102 \ ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Tema 11. Specific. Formule posibile. Calit\u259?\u35 5?ile moderatorului.. Tipuri de talk \up0 \expndtw-3\charscalex100 show-uri. Eta pele realiz\u259?rii unui talk show: documentarea, alegerea invita\u355?ilor, pr eg\u259?tirea \up0 \expndtw-4\charscalex100 tematicii discu\u355?iilor. Promovar ea. \par\pard\qj \li1801\ri1610\sb2\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscal ex103 Aplica\u355?ie: Analiza\u355?i un talk show radiofonic pe care îl urm\u2 59?ri\u355?i cu oarecare \up0 \expndtw0\charscalex106 regularitate. Explica\u35 5?i prin ce reu\u351?este s\u259? v\u259? atrag\u259? interesul. Analiza \u355?i stilul \up0 \expndtw-5\charscalex100 moderatorului. \par\pard\ql \li180 1\sb266\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 JURNALUL RADIO \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expnd tw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Tema 12: Armonizarea genurilo r jurnalistice în cadrul unui jurnal radio. \line \up0 \expndtw-1\charscalex 100 Diversitatea subiectelor: îmbinarea \u351?tirilor politice, economice, sociale , a celor interne \line \up0 \expndtw-1\charscalex100 cu cele externe. Pondere a \u351?i ierarhizarea subiectelor. Rolul-cheie al titlurilor edi\u355?iei. \par \pard\qj \li1801\ri1610\sb2\sl-270\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 A plica\u355?ie: Alc\u259?tui\u355?i structura unui jurnal informativ de 15 minute pentru un post \up0 \expndtw-4\charscalex100 de radio FM. Preciza\u355?i temati ca fiecarui subiect, genul jurnalistic prin care va fi realizat \u351?i \up0 \ex pndtw-4\charscalex100 durata acestuia. Explica\u355?i dup\u259? ce criterii v-a\ u355?i ghidat. Formula\u355?i titlurile edi\u355?iei. \par\pard\ql \li1801\sb0\s l-322\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb6\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex10 1 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 Obiectivele cursului\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 : \par\pard\ql \li2161\sb1\sl-271\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 1. Însu\u35 1?irea elementelor de compozi\u355?ie specifice anchetei, ca gen jurnalistic de radio. \par\pard\qj \li2161\ri1614\sb2\sl-280\slmult0\tx2521 \up0 \expndtw0\char scalex100 2. Se va pune accent pe însu\u351?irea cerin\u355?elor \u351?i a tehnic ilor specifice conceperii \u351?i \line\tab \up0 \expndtw-5\charscalex100 real iz\u259?rii unei anchete. \par\pard\qj \li2161\ri1604\sb17\sl-260\slmult0\tx252 1 \up0 \expndtw0\charscalex107 3. Dobândirea abilit\u259?\u355?ii de a analiza \u 351?i comenta anchete radio \u351?i talk show-uri \line\tab \up0 \expndtw-2\char scalex100 realizate de jurnali\u351?ti profesioni\u351?ti. Asimilarea standardel or profesionale înalte. \par\pard\ql \li2161\ri1609\sb4\sl-280\slmult0\tx2521\tx25 21 \up0 \expndtw-1\charscalex100 4. Însu\u351?irea principiilor \u351?i a modului de elaborare a structurii unui jurnal informativ \line\tab \up0 \expndtw-2\char scalex100 radio. În\u355?elegerea modului în care se îmbin\u259? genurile jurnalistice de radio într-un \line \tab \up0 \expndtw-5\charscalex100 program complex \u351?i coerent. \par\pard\li2161\sb5\sl-276\slmult0\fi0\tx10170 \up0 \expndtw0\charsca lex102 5. Perfec\u355?ionarea tehnicii de editare computerizat\u259? a înre gistr\u259?rilor audio\tab \up0 \expndtw0\charscalex101 (în\par\pard\li2161\sb1\s l-276\slmult0\fi360 \up0 \expndtw0\charscalex101 program Cool Edit Pro).\par\par d\ql \li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard

\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\q l\li6062\sb102\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 2 \par\pard\sect\sec td\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg3}{\bkmkend Pg3}\pa r\pard\ql \li1801\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb0\sl-322\slmult0 \par \pard\ql\li1801\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb248\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 ANCHETA \par\pard\ql \li25 10\sb318\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Tema 9. Specific. Tipologi e. Durat\u259?. \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri15 90\sb40\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f 4\fs24 În limbaj jurnalistic se spune c\u259?, dac\u259? reportajul arat\u259?, an cheta demonstreaz\u259?. Se \up0 \expndtw0\charscalex102 mai consider\u259? ca s ubiectul reportajului este spectacolul unui eveniment, iar subiectul \up0 \expnd tw0\charscalex100 anchetei este o problem\u259? (apud. M Voirol, 1993). În prima p erspectiv\u259?, ancheta are ca \up0 \expndtw0\charscalex100 scop dezv\u259?luir ea, eviden\u355?ierea disfunc\u355?ionalit\u259?\u355?ilor \u351?i a celor care le produc. În a doua\up0 \expndtw-2\charscalex100 ancheta vizeaz\u259? supunerea u nei probleme dezbaterii publice. Jurnalismul american este \up0 \expndtw-1\cha rscalex100 interesat mai ales de prima abordare, în timp ce jurnalismul european s e orienteaz\u259? mai \up0 \expndtw-4\charscalex100 degrab\u259? c\u259?tre al d oilea obiectiv. \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb4\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expnd tw0\charscalex100 Indiferent de priorit\u259?\u355?i, demersul investigativ, inc lusiv cel pentru ancheta radio, \line \up0 \expndtw0\charscalex104 parcurge, în li nii mari, aceia\u351?i pa\u351?i. Nucleul metodologic îl reprezint\u259?: formu larea \line \up0 \expndtw-1\charscalex100 ipotezelor de lucru, verificarea lor p e teren \u351?i îmbog\u259?\u355?irea cu noi informa\u355?ii, formularea \line \up 0 \expndtw-3\charscalex100 concluziilor. U\u351?or de zis, greu de f\u259?cut. D e multe ori informa\u355?iile de la care se pleac\u259? nu \line \up0 \expndtw 0\charscalex103 se confirm\u259?, iar pistele se dovedesc false. Alteori, ipotez a de lucru nu se confirm\u259? \u351?i \line \up0 \expndtw0\charscalex100 atunci toat\u259? munca jurnalistului a fost în zadar. C\u259?ut\u259?rile pot fi z\u259 ?d\u259?rnicite \u351?i de reaua-\line \up0 \expndtw0\charscalex102 voin\u355?\u 259? a celor chestiona\u355?i, de încerc\u259?ri de manipulare, declara\u3 55?ii confuze, probe \line \up0 \expndtw0\charscalex103 neconcludente. Chiar d ac\u259? aceste obstacole nu ar exista, timpul \u351?i energia cerute de \line \up0 \expndtw-4\charscalex100 realizarea unei anchete sunt mult mai mari decât da c\u259? jurnalistul ar face un reportaj sau ar \line \up0 \expndtw0\charscalex10 0 lua un interviu. Apoi riscurile sunt pe m\u259?sura \u355?intelor propuse. O i nvestiga\u355?ie în rândul \line \up0 \expndtw-4\charscalex100 trafican\u355?ilor de droguri poate fi foarte periculoas\u259? pentru jurnalistul care se încumet\u259? . \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb7\sl-273\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\charscale x100 Iat\u259? de ce, ancheta, mai mult decât alte genuri jurnalistice, cere din partea \up0 \expndtw-1\charscalex100 reporterului calit\u259?\u355?i deosebite: tenacitate, fler, abilitatea de a lucra cu oameni de diferite \up0 \e xpndtw-1\charscalex100 condi\u355?ii -sociale, intelectuale profesionale-, rigur ozitate în cercetarea faptelor, pasiunea \up0 \expndtw-3\charscalex100 pentru deta liu, înc\u259?p\u259?\u355?ânarea, pân\u259? la obsesie, de a afla adev\u259?rul. \par \pard\qj \li1801\ri1608\sb5\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-4\charscalex100 R ealizarea unei anchete radio întâmpin\u259? \u351?i mai multe obstacole. În radio, ese n\u355?iale \up0 \expndtw-2\charscalex100 sunt vocile, inserturile pe care trebu ie s\u259? le cuprind\u259? orice material jurnalistic pentru a fi \up0 \expndtw 0\charscalex100 considerat reu\u351?it. Dar informa\u355?iile pe care reporterul le adun\u259? când face o anchet\u259? sunt \up0 \expndtw-2\charscalex100 furniza te, de cele mai multe, sub protec\u355?ia anonimatului. Bariera dintre off the record \u351?i \up0 \expndtw0\charscalex100 on the record este clar\u259?, ia r cel ce furnizeaz\u259? informa\u355?ii-cheie pentru reu\u351?ita anchetei \up0 \expndtw0\charscalex102 rareori accept\u259? s\u259? treac\u259? de la off la o n. În aceast\u259? situa\u355?ie, informa\u355?iile ascunse, greu \up0 \expndtw-5\ charscalex100 accesibile nu-i pot fi oferite ascult\u259?torului decât prin citare . \par\pard\qj \li1801\ri1610\sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex 100 Nu este de mirare c\u259? ancheta radio, în\u355?eleas\u259? ca un demers inve

pe bun\u259? \line \ up0 \expndtw-3\charscalex100 dreptate. Se consider\u259?. Expunerea trebuie s\u259? fie clar\u259? \u351?i \up0 \expndtw-3\charscalex100 concis\u259?.locul ideal de ascultat radioul. \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb0\sl-274\slmult0\fi708 \u p0 \expndtw-2\charscalex100 De multe ori. verific\u259? \ line \up0 \expndtw-1\charscalex100 dou\u259?-trei informa\u355?ii \u351?i gat a ancheta. Cine are r\ u259?bdarea. sunt doar simulacre de anchet\u259?. care desemneaz\u259? genul jurnalistic propriu \line \up0 \expndtw0\charscalex104 zis de anchet\u259?.stigativ menit s\u259? \up0 \expndtw-2\charscalex100 dezv\u259?luie disfunc\u355 ?ionalit\u259?\u355?i. \line \up0 \expndtw-1\c harscalex100 Persoane interesate. probelor care alc\u259?tuiesc \u8222?corpul\u8221? unei \up0 \expndtw-2\ charscalex100 anchete?. \par\pard\ql \li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\s lmult0 \par\pard\ql\li6062\sb239\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 3 \par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg4 }{\bkmkend Pg4}\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\s l-276\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl276\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1607\sb108\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0 \charscalex102 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Pe de alt\u259? parte. o denumire cam pleonastic\u259?. preferând presa scris\u259? \u351?i televiziunea. c\u259? cele dou\u259? institu\u355?ii me dia au un impact mult mai mare. \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb0\sl-277\slmult 0\fi708 \up0 \expndtw-4\charscalex100 Una din cauzele pentru care o anchet\u259? de radio nu are ecoul uneia din presa scris\u259? \up0 \expndtw0\charscalex104 este c\u259? prima presupune un efort mai mare din partea ascult\u259?torului d e a o urm\u259?ri \u351?i \up0 \expndtw-2\charscalex100 în\u355?elege. exigen\u355?e în plus pentru jurnalistul care r ealizeaz\u259? o anchet\u259? de radio. nimic nou sub \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 aspect informativ fa\u355?\u259? de ceea ce a oferit ziarul. Câteva telefoane date din birou pe marginea unor dezv\u259? luiri din \line \up0 \expndtw-4\charscalex100 presa scris\u259? nu echivaleaz\u2 59? cu o anchet\u259? jurnalistic\u259? \u351?i nu aduc. \line \up0 \expndtw0\ch arscalex100 vorbe\u351?te despre anchete de actualitate. Un radio cap\u259?t\u259? îns \u259? personalitate nu atât prin temele culese de pe agen\u355?ii. discutabil\u259? desigur. s\u259? fie conving\u259?toare. radiourile difuzeaz\u259? materiale ju rnalistice prezentate drept anchete. \u351?i despre ancheta \line \up0 \expndtw0\charscalex100 de investiga\ u355?ie.s\u259? se \up0 \expndtw-1\charscalex100 concentreze asupra informa\u355?iilor. De aici. în România func\u3 55?ioneaz\u259? fenomenul dosarelor gata preg\u259?tite. cel pu\u355?in în România. cât \up0 \expndt w-2\charscalex100 prin temele dezvoltate pe baza unor demersuri investigative pr opriii \u351?i serioase. Radiourile nu-\u351?i permit s\u259? se \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 li pseasc\u259? de un reporter câteva zile sau s\u259?pt\u259?mâni pentru a-l trimite s \u259? fac\u259? o investiga\u355?ie \line \up0 \expndtw-4\charscalex100 serioas \u259?. fenomene negative. s\ u259? insiste asupra argumentelor-cheie \u351?i a probelor indubitabile. \u8222?binevoitori\u8221? de ocazie fac trea ba jurnali\u351?tilor \u351?i \u8222?confec\u355?ioneaz\u259?\u8221? \line \up0 \expndtw0\charscalex100 dosare de anchet\u259?. Consemnarea câtorva opinii sau reac\u355?ii la \line \up0 \ex pndtw-4\charscalex100 o problem\u259? controversat\u259? este adesea prezentat\u 259? tot sub titulatura preten\u355?ioas\u259? de anchet\u259?. \line \up0 \expndtw-1\charscalex100 Este do ar o preten\u355?ie. pe care le prezint\u259? apoi re dac\u355?iilor. Procedura. când merge cu ma\u351?ina . pe ca le de \up0 \expndtw-2\charscalex100 dispari\u355?ie. pseudoanchete. de tip magazin. \par\pard\ql \li2510\sb268\sl-27 6\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Tipologie \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb 0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Studiile de specialitate di sting mai multe tipuri de anchete. de fapt divers. cel pu\u355?in la capitolul \line \up0 \expndt w-4\charscalex100 dezv\u259?luiri. \up0 \expndtw-1\charscalex100 Exigen\u35 5?e care \u355?in de stil \u351?i de organizarea materialului. J. \line \up0 \expn dtw0\charscalex100 De fapt. Mouriquand (1994). s\u259? aib\u25 9? logic\u259?. Jurnali\u351?tii le \u8222?studiaz\u259?\u8221?. este.Unii autori au i dentificat ancheta de opinie \u351?i ceea ce se cheam\u259? raid \line \up0 \exp . de obicei. argume ntelor. ocole\u351?te îns\u259? \l ine \up0 \expndtw-2\charscalex100 redac\u355?iile radiourilor. s\u259? evite excesul \up0 \expndtw-4\charscalex100 de informa\u355?ie.

Nu st\u259? sub \up0 \expndtw-5\charscalex100 presiunea imediatului \u351?i are o func\u355?ie pedagogic\u259?. fapte. Jurnalistul adreseaz\u259? întreb\u259?ri pe o anumit\u259? tem\u259? \u351?i consemneaz\u259? \up0 \expndtw-1\charscalex100 diverse p\u259 ?reri. \par\p ard\qj \li1801\ri1614\sb2\sl-273\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 n ca zul raidului anchet\u259?. (De exemplu. portretul.ndtw0\charscalex104 anchet\u259?. consemneaz\u259? fapte \u351?i \up0 \expndtw0\charscalex 103 declara\u355?ii. sub aspec tul timpului. o problem\u259? existent\u259?. fenomen \u351?i reface întreaga istorie a problemei. \par\pard\ql \li2510\sb0\sl-216\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex102 Anchet a de opinie este un gen jurnalistic hibrid. Cost\u259? cel mai mult. jurnalistul \u8222?provoac\u259?\u8221? realitatea. \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb2\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Ancheta informativ\u259? dezv\u259?luie informa\u355? ii ascunse. al energiei \line \up0 \expndtw-5\charscalex100 consum ate. an chetele se pot grupa în dou\u259? mari categorii: informative \up0 \expndtw0\chars calex102 \u351?i interpretative. dar înc\u259? neformulat\u259?. Se bazeaz\u259? pe declara\u355?ii ale martorilor \u351?i ia în \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 considerare dovezi indirecte \u 351?i fragmentare. Reu\u351?ita ei \u355?ine de alegerea corect\u259? a întreb\u259?ri lor \u351?i formularea lor \up0 \expndtw-5\charscalex100 provocatoare. \par\pard\ql \li60 62\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062 \sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb157\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\cha rscalex100 4 \par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\ bkmkstart Pg5}{\bkmkend Pg5}\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-270\slmult0 \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-270\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-270\slmult0 \par\pard\qj\l i1801\sb0\sl-270\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1611\sb137\sl-270\slmult0\fi708 \ up0 \expndtw-1\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Conform unor autori. con cluzia. confrunt\u259? opiniile celor implica\u355?i. ancheta pe tema exploziei de la \line \up0 \expn dtw-3\charscalex100 Mih\u259?ile\u351?ti) \par\pard\qj \li1801\ri1615\sb0\sl-280 \slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Ancheta-magazin ridic\u259? probleme pornind de un fapt deja petrecut. Se aseam\u259?n\u259? cu \up0 \expndtw-5\charscalex100 ancheta de opin ie. argumentele p\u259?r\u355?ilo r. Reco nstituie informa\u355?ii \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 lacunare legate de un eveniment.pentru el. \up0 \expndtw0\charscalex106 Jurnalistul î\u351?i propune s\u 259? fac\u259? o anchet\u259? privind cer\u351?etoria. inclusiv în cea de radio. Are mare frecven\u355?\u259? în pres\u259?. carier\u259? în radio. punctul de plecare poate fi un fapt obi\ u351?nuit. care face. \line \up0 \expndtw0\charscalex100 opiniile speciali\u351?tilor. \up0 \expndtw0\charscalex100 f\u259?r\u259? a-\u351?i propune s\u259? probeze o vinov\u259?\u355?ie. \line \up0 \expndtw0\charscalex104 interviul. Se îmbin\u259? cu alte genuri jurnalistice: reportajul. Primele vizeaz\u259? o mai bun\u259? cunoa\u351 ?tere a subiectului. a poi scrie despre ea. Astfel. necunoscute \u351?iidentific\u259? \line \up0 \expndtw-3\charscal ex100 posibile informa\u355?ii. al banilor. În acest sc . f\u 259?r\u259? a aprofunda cauzele sau \up0 \expndtw-1\charscalex100 respon sabilit\u259?\u355?ile. \par\pard\qj \li1801\ri1606\sb0\sl-280\slmult0 \fi708 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Ancheta de actualitate st\u259? sub se mnul evenimentului.calitate. Con\u355?ine: conflictul. \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb0\sl-273\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscal ex100 Ancheta de fapt divers se focalizeaaz\u259? pe contextul producerii unui e veniment. ultimele o mai \up0 \expndtw-5\charscalex100 bun\u259? în\u35 5?elegere a acestuia. \par\pard\qj \l i1801\ri1589\sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 Ancheta inte rpretativ\u259? descoper\u259? semnifica\u355?ia faptelor \u351?i formuleaz\u259 ? judec\u259?\u355?i de \line \up0 \expndtw-4\charscalex100 valoare. \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Ancheta de investiga\u355?ie se axeaz\u259? pe dezv\u259?luiri \u351?i are o struct ur\u259? de tipul: \line \up0 \expndtw0\charscalex100 problem\u259?-ipotez\u25 9?-verificare-concluzie. dup\u259? cum remarcat \p ar\pard\qj \li1801\ri1605\sb0\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 deja. care s\u259? trimit\u259? la \line \up0 \expndtw0\charscalex100 un fenomen grav. \up0 \expndtw0\charscalex104 observ\u259? cum func\u355?ioneaz\u259? re\ u355?elele de cer\u351?etori \u351?i consemneaz\u259? întâmpl\u259?rile tr\u259?ite în \up0 \expndtw-5\charscalex100 inedita . Se erijeaz\u259? în cer\u35 1?etor.

Formuleaz\u 259?. Nucleul metodologic îl rep rezint\u259?: formularea ipotezelor de lucru. portretului.op jurnalistul delimiteaz\u259? cadrul problemei. \up0 \expndtw-1\c harscalex100 inclusiv pe teren. \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb2\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \exp ndtw0\charscalex102 U\u351?or de zis. Apoi. \par\pard\ql \li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult 0 \par\pard\ql\li6062\sb12\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 5 \par\p ard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg6}{\bkm . interviului. dezv\u259?luire). \par\pard\ql \li2510\sb306\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw0\charsca lex101 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 De la ipoteze la concluzii . precu m \u351?i diverse tehnici de tratare jurnalistic\u259? \up0 \expndtw-5\charscale x100 aunei teme. pe care le comunic\u259? ascult\u259?torului. realizarea unei anchete tr ece prin acelea\u351?i etape ca oricare gen \up0 \expndtw-2\charscalex100 jurnal istic de radio. verificarea lor. \par\pard\qj \li1801\ri1613\sb242\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \e xpndtw-2\charscalex100 Durata anchetei depinde de tipul acesteia \u351?i de emis iunea în care va fi difuzat\u259?. pe baza rezultatelor investiga\u355?iei. \par\pard\ql \li2510\sb288\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw0\ch arscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 Tema 10. Acesta poate fi o minianchet\u259?. pistele dovedesc false. \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb276\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\c harscalex106 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 În linii mari. De multe ori informa\u 355?iile de la care se pleac\u259? nu se \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 con firm\u259?. greu de f\u259?cut. \u351?i nu atât ceea ce poate g\u259?si. probe neconcludent e. informa\u355?iile despre persoanele \line \up0 \expnd tw-2\charscalex100 implicate \u351?i trece la verificarea lor. interpretare. Documentarea trebu ie f\u259?cut\u259? minu\u355?ios. \line \up0 \expndtw-2\charsca lex100 concluzii. C\u259?ut\u259?rile pot fi z\u259?d\u259?rnicite \u351?i de reaua-voin\u355?\u259? a celor \line \up0 \expndtw-4\charscalex100 chestiona\u3 55?i. demersul investigativ parcurge. \up 0 \expndtw-3\charscalex100 m\u259?rturii. proprii reportajului. \u351?i formularea concluziilor. o relatare sau o simpl\u259? \line \up0 \expndtw-3\chars calex100 \u351?tire. Alteori. de încerc\u259?ri de manipulare. Ea trebuie s\u259? furnizeze exemple. o chestiune de metod\u259?. \up0 \ expndtw0\charscalex100 cercetarea de teren este uneori extrem complex\u259?. supunerea un ei \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb1\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex100 p robleme dezbaterii. real izarea \up0 \expndtw-3\charscalex100 unei anchete este. o anchet\u259? complex\u259?. Structura este asem\u259?n\u259?toare demonstra\u355?iei \up0 \expndtw-2\charscalex100 \u351?ti in\u355?ifice: problem\u259? . declara\u355?ii confuze. în linii mar i. \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex102 O anchet\u2 59? radio nu este un expozeu abstract. O anchet\u259? reu\u351?it\u259? implic\u259? toate \up0 \ex pndtw-1\charscalex100 calit\u259?\u355?ile profesionale ale jurnalismului. \up0 \expndtw-5\charscalex100 ipotezele de lucru trebuie confru ntate cu faptele. fiind verificate mai ales detaliile. într-un mod cât mai conving\u259?tor. ipoteza de lucru nu se confirm\u2 59? \u351?i atunci toat\u259? \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 munca jurnalis tului a fost în zadar. documente pentru fiecare etap\u259? a demonstra\u355?iei. consemneaz\u259? o piniile în discu\u355?ie.ipotez\u259? -verificare-concluzie. iar procurarea de voci poate deveni o \up0 \expndtw-2\charscalex100 adev\u259?rat\u 259? piatr\u259? de încercare. \par\pard\qj \li1801 \ri1607\sb9\sl-270\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Se recomand\u259? urm\u259?rirea efectelor pe care le are o anchet\u259? \u351?i eventual revenire a \line \up0 \expndtw0\charscalex102 asupra temei cu un follow -up. interpre tativ\u259? -15-20 \up0 \expndtw-4\charscalex100 de minute. selecteaz\u259? faptele pe car e \line \up0 \expndtw0\charscalex102 le supune aten\u355?iei. Mai mult decât în cazul altor genuri jurnalistice.un drum plin de obstacole \par\pard\ql \li2510\sb276\sl-276\slmult0\tx6244 \up0 \expndtw0\charsc alex101 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Indiferent de priorit\u259?\u355?ile anch etei \tab \up0 \expndtw0\charscalex100 (informare. \par\pard\qj \l i1801\ri1616\sb0\sl-260\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 Primul pas e ste ca jurnalistul s\u259? \u351?tie ce caut\u259?. Durata \u351?i volumul de munc\u259? subsumate fiec\u259?rei eta pe sunt îns\u259? mult \up0 \expndtw0\charscalex100 mai mari. Conceperea \u351?i realizarea a nchetei. în primul rând. O \up0 \expndtw-3\charscalex100 anchet\u259? in formativ\u259? poate avea circa 5 minute. aceia\u351?i \up0 \expndtw0\charscalex100 pa\u351?i.

esen\u355?iale s unt \up0 \expndtw0\charscalex104 vocile. o investiga\u355?ie în \line \up 0 \expndtw-2\charscalex100 rândul trafican\u355?ilor de droguri poate fi foa rte periculoas\u259? pentru jurnalistul care se \line \up0 \expndtw-5\chars calex100 încumet\u259?.kend Pg6}\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-275\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-275\ slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-275\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-275\sl mult0 \par\pard\qj\li1801\ri1606\sb113\sl-275\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\chars calex102 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Chiar dac\u259? aceste obstacole nu ar exis ta. De exemplu. pasiune \line \up0 \expndtw-1\charsca lex100 pentru adev\u259?r. dup\u259? primele informa\u355?ii primite. \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Înainte de a porni la lucru. (3) O trecere în \up0 \expndtw-3\charscalex100 revist\u259? a documenta\u355? iei. inserturile pe care trebuie s\u259? le cuprind\u259? orice material jurnalistic pentru a fi \up0 \expndtw-1\charscalex1 00 considerat reu\u351?it. timpul \u351?i energia cerute de realizarea \line \up0 \expndtw0\charscalex1 00 unei anchete sunt mult mai mari decât dac\u259? jurnalistul ar face un reportaj sau ar lua un \line \up0 \expndtw0\charscalex100 interviu. anch eta cere din partea \line \up0 \expndtw-1\charscalex100 jurnalistului calit\u259 ?\u355?i deosebite: tenacitate. \up0 \expndtw-4\charscalex100 (2) Cons ultarea \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb0\sl-275\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex 102 persoanelor care ofer\u259? informa\u355?ii preliminare pe subiectul investi gat. \up0 \ expndtw-2\charscalex100 rareori accept\u259? s\u259? treac\u259? de la off la on . \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb0\sl-28 0\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 Jacques Mouriquand (1995: 70) deli miteaz\u259? urm\u259?toarele etape în derularea unei \line \up0 \expndtw-3\charsc alex100 anchete. de multe ori cu ajutorul formulei: \u8220?surse care \up0 \expndtw-5\charscalex100 doresc s\u259?-\u351?i p\u259?streze anonimatul\u8230?. În cazul radioului. rigurozitate în cercetarea faptelor. Apoi riscurile sunt pe m\u259?sura \u355?intelor propuse. intelectuale. profes ionale. (8) Editarea întregului ma terial. \up0 \expndtw0\charscalex102 pentru c\u259? în func\u355?ie de ea sunt stabil . fler. \par\ pard\qj \li1801\ri1605\sb5\sl-277\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Re alizarea unei anchete radio întâmpin\u259? obstacole în plus. Bariera dintre off de rec ord \up0 \expndtw-2\charscalex100 \u351?i on the record este clar\u259?. acestor etape li se adaug\u259?: (7) Selectarea \u351?i editarea \up0 \expndtw-5\charscalex100 vocilor. În radio. (5) Anc heta de teren. Mai mult decât alte genuri jurnalistice. sub protec\u355?ia anonimatului. la deplas\u259?r ile pe \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 teren uneori foarte costisitoare \u35 1?i pân\u259? la informa\u355?ia livrat\u259? contra cost de unele persoane. \par\pard\ql \li2510\sb273\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex104 \ ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 Întrebare \u351?i intui\u355?ie \par\pard\ql \li2510\sb 276\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Anc heta trebuie preg\u259?tit\u259? înc\u259? de la început cu grij\u259?.\u8221?. (6) Organizarea \u351?i redactarea \up0 \expndtw0\charscalex103 m aterialului. abilitatea de a lucra cu oameni de diferit e \line \up0 \expndtw0\charscalex102 condi\u355?ii sociale. iar c el ce furnizeaz\u259? informa\u355?ii-cheie pentru reu\u351?ita anchetei. Jurnalistul trebuie s\u259? \u351?tie s\u259? gestion eze timpul. valabile \u351?i pentru ancheta radiofonic\u259?: \up0 \ex pndtw-4\charscalex100 (1) Documentarea. de cele mai multe. care este uneori un serios \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 obsta col.. \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb9\sl-270\slmult0\fi70 8 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Realizarea unei anchete presupune de multe ori e forturi financiare mai mari decât \line \up0 \expndtw0\charscalex100 orice alt gen jurnalistic: de la num\u259?rul de ore consumate de jurnalist. Numai c\u259? informa\u355?iile pe care jurnalistul l e adun\u259? când face o anchet\u259? \up0 \expndtw-4\charscalex100 sunt furnizate . dar jurnalistul trebuie s\u259? aib\u259? \u351?i \line \up0 \expndtw-1\charscal ex100 mijlocele s\u259? o realizeze. (4) Stabilirea întâlnirilor cu alte \up0 \expndtw-3\charscalex100 persoane ce urmeaz\u259? a fi chestionate. este esen\u355?ial\u259? delimitarea sferei problemei investig ate. Informa\u355?iile ascunse. s\u259? nu se lase cople\u351?it de informa\u355?ii \u351?i s\u259? fie cap abil s\u259? le sintetizeze. greu accesibile nu-i pot fi \up0 \expndtw0\charsc alex102 oferite ascult\u259?torului decât prin citare. \par\pard\qj \li1801\ri1605\sb5\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Ancheta este un gen jurnalistic prestigios.

Un bun jurnalist nu este cel care frecventeaz\u259? doar c onferin\u355?ele de pres\u259?. \u8222?A lansa o anchet\u259? înseamn\u 259? a pune o întrebare \u351?i a avea. de ce m ul\u355?i prefer\u259? s\u259? plece în str\u259?in\u259?tate? Jurnalistul conside r\u259? c\u259? \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 fenomenul din jurul acestei meserii este mai general \u351?i merit\u259? examinat. Ce se întâmpl\u259? cu oamenii \line \up0 \expndtw0\charscalex103 care exercit\u259? aceast\u259? meserie. \u8222?Acest joc între \up0 \expndtw-3\charscalex100 într ebare \u351?i intuirea r\u259?spunsului va anima întregul demers al jurnalistului pe teren\u8221? (ibid. în ce condi\u355?ii lucreaz\u259?. au cel \up0 \expndtw-3\charscale x100 mai mare impact în rândul ascult\u259?torilor. \u8222?Ce salarii au \u351?efii companiilor de stat?\u8221?. Intuirea r\u259?spunsului este îns \u259? un reper util: în aceast\u259? direc\u355?ie \up0 \expndtw-3\charscalex100 trebuie g\u259?sit r\u259?spunsul. cum sunt pl\u259?ti\u355 ?i. Uneori.a subiect \u351?i a unghiului de abordare -\line \up0 \expndtw-5\charscalex100 s\u259? fie l\u259? sate pentru etapa document\u259?rii pe teren. Nimic dramatic. r\u259?spunsul \up0 \expndtw0\charscalex100 nici nu poate fi intuit. De e xemplu. pentru \up0 \expndtw-3\charscalex100 a relata de spre ele. adesea în acela\u351?i \line \up0 \expndtw 0\charscalex103 timp. Intui\u355?ia a avut \u351?i ea un \up0 \expndtw-5 \charscalex100 rolul în derularea investiga\u355?iei. \par\pard\qj \li1801\ri1606\sb8\ sl-273\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex103 Contactele pe care jurnalistul le are cu diverse persoane pot fi o surs\u259? util\u259? de \up0 \expndtw-3\ch arscalex100 subiecte. \u8222?Cât câ\u351?tig\u259? o \par\pard\qj \li1801\ri1595\sb9\sl-270\slmu lt0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 anumit\u259? categorie profesional\u259??\u822 1?.ite mijloacele de investigare \u351?i sursele care vor fi \up0 \expndtw-3\charsc alex100 consultate. 199 5: 28). Este riscant ca delimitarea problemei . \par\pard\qj \li1801\ri1605\ sb2\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-3\charscalex100 În investiga\u355?ie se poa te porni de la un simplu zvon. De exemplu. Uneor i. Este cel care discut\u259? cu persoane bine informate. Dar. de interes uman. \u8222?Se d\u25 9? mit\u259? \up0 \expndtw-2\charscalex100 pentru promovarea examenelor?\u8221? Anchetele cu subiecte sociale. de la nereguli \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 semnalate de cet\u259?\u355?eni. \par\pard\qj \li1801\ri1611\sb0\sl -273\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 Ancheta se origineaz\u259? în între b\u259?rile pe care \u351?i le pune jurnalistul în leg\u259?tur\u259? cu o \line \ up0 \expndtw0\charscalex100 problem\u259?. Scopul nu este de a intui cu orice pre\u35 5? un r\u259?spuns înc\u259? din primul \par\pard\ql \li6062\sb0\sl-276\slmult0 \p ar\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb101\sl-276\slmult0 \u p0 \expndtw-3\charscalex100 6 \par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\ pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg7}{\bkmkend Pg7}\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-274\slm ult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-274\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-274\slmul t0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-274\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1609\sb118\sl-27 4\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 moment. Ca \u351?i de la întreb\u259?ri pe \line \u p0 \expndtw-4\charscalex100 care \u351?i le pun oamenii obi\u351?nui\u355?i: \u 8222?Cât ne \up0 \expndtw-4\charscalex100 \u8222?cost\u259?\u8221? un parlamentar? \u8221?. cât reprezint\u259? \line \up0 \expndtw0\charscalex105 munca la negru. \par\pard\qj \li1801\ri16 09\sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Delimitarea subiectulu i sub forma unei întreb\u259?ri este punctul de sprijin al \line \up0 \ex pndtw0\charscalex100 întregului demers. de la o acuza\u355?ie. nu orice problem\u259? semnalat\u259? se constituie în subi . dac\u259? ne propunem s\u259? afl\u259?m cine sunt autorii \up0 \ex pndtw-1\charscalex100 producerii unui incendiu. intui\u355?ia unui r\u259?spuns\u8221? (J. ce meserie este \line \up0 \expndtw-4\charscalex100 solicita t\u259? în condi\u355?iile crizei locuin\u355?elor? Intui\u355?ia: constructor. r\u259?spunsul f inal este cel care va structura întregul material.: \up0 \expndtw-2\charscalex100 29). Un bun anchetator \u351?tie s\u259?-\u351?i g estioneze intui\u355?iile. care încearc\u259 ? s\u259? afle \up0 \expndtw-5\charscalex100 cât mai mult din surse informale. Mouriquand. \pa r\pard\qj \li1801\ri1608\sb2\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 Pe de alt\u259? parte. ci d e a c\u259?uta r\u259?spunsuri inedite la o chestiune aparent simpl\u259?. de la o aparent neinte resant\u259? \u351?tire de pres\u259?. acesta poate \up0 \expn dtw-3\charscalex100 fi o concluzie complet diferit\u259? de intui\u355?ia ini\u3 55?ial\u259?.

\line \up0 \expndtw-4\charscalex100 dac\u259? unghiul de abordare se d ovede\u351?te nepotrivit. De exemplu. \line \up0 \expndt w0\charscalex100 \u8222?educa\u355?ia ast\u259?zi\u8221?. colo ana vertebral\u259? a anchetei. strategii de ajutorare. Alteori. Jurnalistul de investiga\u355?ie nu trebuie s\u259? \up0 \expndtw-3\charsca lex100 dezarmeze. subiecte ined ite \u351?i unghiuri originale î\u351?i g\u259?sesc greu sursele \line \up0 \expnd tw-4\charscalex100 de \u8222?alimentare\u8221?. drogurile \u351?i starea de s\u259?n\ u259?tate a tinerilor. care s\u259? poat\u259? \u351?i s\u259? vrea \par\pard\ql \li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\l i6062\sb142\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 7 \par\pard\sect\sectd\ fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg8}{\bkmkend Pg8}\par\p ard\qj \li1801\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-260\slmult0 \par\pa rd\qj\li1801\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard \qj\li1801\ri1611\sb186\sl-260\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex102 \ul0\nosuper sub\cf3\f4\fs24 s\u259? fac\u259? lumin\u259? într-o problem\u259? controversat\u2 59?. sunt teme mult prea vaste \l ine \up0 \expndtw-3\charscalex100 pentru o anchet\u259?. \par\pard\qj \li1801\ri1611\sb0\sl-280\ slmult0\fi708 \up0 \expndtw-4\charscalex100 De cele mai multe ori. un fenomen amplu poate fi disecat în func\u355?ie de mai multe domenii de importan\u355?\u259? \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 social\u259?: delicven\u355?\u259?. 1995: 41). drogurile \u351?i recuperarea toxicomanilor. vaccinul. în func\u355?ie de un \line \up0 \expndtw-2\ charscalex100 anumit unghi de abordare. s\u259?n\u259?tate public\u259?. Ung hiul este poarta de intrare \line \up0 \expndtw-1\charscalex100 în eveniment. \l ine \up0 \expndtw-4\charscalex100 informa\u355?iile acumulate pe parcursul docum ent\u259?rii deschid unghiuri noi. O anchet\u259? despre gripa aviar\u259? \line \up0 \expndtw0\chars calex102 risc\u259? s\u259? se piard\u259? în tot felul d edetalii dac\u259? nu î\u3 51?i stabile\u351?te clar unghiul de abordare: \line \up0 \expndtw0\charscalex10 2 natura virusului. a\u351?adar. cet\u259?\u355?enii cu grad de risc c rescut. \u351?i nu numai ca punct de d e plecare. \u8222? Talentul anchetatorului este de a \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 \u351?tii s\u259? g\u259?seasc\u259? unghiul cel mai bun.ect de anchet\u259?. ceea ce decide succesul anchetei sunt ipotezele de lucru. \pa r\pard\qj \li1801\ri1607\sb0\sl-275\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 A desea. unghiul trebuie restrâns. o adev\u259?rat\u259? strategie din partea celui \up0 \expndtw-5\c harscalex100 atras de acest gen jurnalistic. Pe parcursul investiga\ u355?iei. sau m\u259?car de interes în cadrul unei comunit\u259?\u355?i. poate \u351?i trebuie s\u259? fie schimbat. su biectul ales nu trebuie s\u259? fie prea general. De exemplu. \u 8222?Câte persoane trebuie s\u259? chestionez?\u8221?. \u8222?corup\u355?ia în România\u8221?. consecin\u355?ele \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 economice etc. \up0 \expndtw0\charscalex100 Subiectul trebuie s\u259? fie de larg interes. o anchet\u259? despre drogurile în \li ne \up0 \expndtw-1\charscalex100 \u351?coli poate trata aceast\u259? grav\u259? problem\u259? din mai multe unghiuri: drogurile \u351?i delicven\u355?a \line \u p0 \expndtw-4\charscalex100 juvenil\u259?. \par\pard\ql \li2510\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li2510\sb7\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex102 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 Primele verific\u259?r i \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb273\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscal . inexistente ini\u355?ial. sunt greu de g\u259?sit persoane competente. Dac\u259? s unt prea multe ori prea \u8222?vaste\u8221? \u351?i nu exist\u259? timp pentru \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 aprofundarea lor. sunt întreb\u259?ri \line \up0 \expndtw-3\ch arscalex100 pe care jurnalistul \u351?i le pune atunci când alege unghiul. antecedente. ci s\u259? î\u351?i fixeze mereu \u355?inte nu tocmai accesibile . \u8222?statutul ale\u3 51?ilor\u8221?. \line \up0 \ expndtw-3\charscalex100 Astfel. Mouriquand. Uneori. \u p0 \expndtw-2\charscalex100 G\u259?sirea unui subiect de anchet\u259? presupune. Este imposibil s\u259? spunem totul. \line \up0 \expndtw -5\charscalex100 Ele nu pot fi ignorate. \u8221?Cât timp îmi vo r lua aceste opera\u355?iuni?\u8221?. \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb0\sl276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Pentru reu\u351?ita anchetei. Acest ea \line \up0 \expndtw0\charscalex106 \u8222?deschid\u8221? unghiul. ci \u351?i la fiecare \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 «bifurca\u355 ?ie» care îi apare pe drum\u8221? (J. Subiectul trebuie s\u2 59? fie un decupaj din asemenea teme. \u8222?Câte \line \up0 \expnd tw-3\charscalex100 documente trebuie s\u259? parcurg?\u8221?.

a jargonulu i specific subiectului tratat. \par\p ard\qj \li1801\ri1602\sb9\sl-270\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Dac\ u259? este vorba despre investigarea unei fraude financiare. confruntate cu alte informa\u355?ii. eventual. consul tarea unor speciali\u351?ti \up0 \expndtw-5\charscalex100 în problem\u259?. Mai ales în cazul anchetei.. De exemplu: guvernul nu \u8222?adopt\u259?\u8221? \u351? i nu \up0 \expndtw-3\charscalex100 \u8222?voteaz\u259?\u8221? legi. documentarea presupune trecerea în revist\u259? a informa\u 355?iilor imediat \up0 \expndtw0\charscalex104 disponibile. Eventual. \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb0\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charsca lex100 Este bine de \u351?tiut interesul pentru care o fac \u351?i studiat conte xtul în care apare o \up0 \expndtw0\charscalex100 infroma\u355?ie. procesul de comunicare are un dublu aspect: de \up0 \expndtw-2\charsc alex100 informare. \par\pard\qj \li1801\ri1611\sb7\sl -273\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Ancheta poate porni de la unul s au mai multe documente. provenite din \up0 \expndtw-5\cha rscalex100 surse diferite. ca \u351?i a argumentelor p\u259?r\u355?ilor implicate \u351?i. Acestea trebuie \up0 \expndtw0\charscalex103 studiate cu ate n\u355?ie \u351?i prezentate pe în\u355?elesul ascult\u259?torilor. \up0 \expndtw-3\charscalex10 0 Ce a determinat-o? \u350?i de ce tocmai acum? \par\pard\qj \li1801\ri1615\sb0\ .. Acesta trebuie s\u259? dea de în\u355?eles c\u259? \u8222?\u351?tie\u8221?: prin \line \up0 \expndtw0\charscalex100 invorcarea unor evolu\u355?ii ale problemei. opinia lui \up0 \expndtw-4\charscalex100 p oate fi redat\u259? într-un scurt insert. rapoarte oficiale. consultarea un ui \up0 \expndtw-3\charscalex100 expert din departamentul economic al poli\u355? iei poate fi de mare folos. \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb6\sl-274\sl mult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Documentarea bine f\u259?cut\u259? nu n umai c\u259? asigur\u259? informa\u355?iile de pornire. \par\pard\qj \li1801\ri1610\sb2\sl-280\slmult0\fi70 8 \up0 \expndtw0\charscalex102 Uneori în anchet\u259? se folosesc date statistice.ex104 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Documentarea presupune colectarea informa\u 355?iilor cu privire la subiectul \up0 \expndtw-4\charscalex100 investigat. care nu sunt s peciali\u351?ti în \up0 \expndtw-5\charscalex100 problema investigat\u259?. Documentarea ini\u355?ial\u259? presupune. dar \u351?i de manipulare a jurnalistului. ci le propun e sau le promoveaz\u259? la Parlament. \up0 \expndtw0\charscalex103 sau a terminologiei specifice unui demers. prin aluzii etc. \par\pard\ql \li2510\sb288\sl-322\slmult 0 \up0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 Surse \u351?i metode \par\pard\ql \li2510\sb276\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nos upersub\cf3\f4\fs24 Rela\u355?iile dintre jurnalist \u351?i surse se bazeaz\u25 9? pe încredere. \line \up0 \expndtw-3\charsca lex100 Primul reflex al unei persoane disponibile s\u259? furnizeze o informa\u3 55?ie este de a testa ce \u351?tie \line \up0 \expndtw0\charscalex103 jurnalistu l despre subiectul respectiv. unde jurnalis tul trebuie s\u259? transmit\u259? un mesaj \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 puternic: s\u259? arate c\u259? \u8222?\u351?tie\u8221? despre ce este vorba \u3 51?i s\u259? fie credibil în ochii interlocutorului. a unui document intern. a datelor de baz\u25 9? \u351?i colectarea unor prime informa\u355?ii de la persoane \u8222?de \up0 \ expndtw-1\charscalex100 încredere\u8221? sau numai avizate \u351?i dispuse s\u259? vorbeasc\u259?. \par\pard\qj \li1801\ri1611\sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndt w-1\charscalex100 Documentarea ini\u355?ial\u259? are ca scop \u351?i reperarea unor posibile persoane dispuse s\u259? \up0 \expndtw-3\charscalex100 vorbeasc\u2 59?. \u351?i însu\u351?irea unor termeni de specialitate. cum ar fi de exemplu \up0 \expndtw0\charscalex107 lista firmelor ale c\u259?ror datorii c\u259?tre stat au fost sterse printr-o hot\u259 ?râre de guvern. dar este \line \up0 \exp ndtw0\charscalex100 util\u259? jurnalistului la întâlnirea cu sursele. \up0 \expndtw0\charscalex102 Documentele trebuie studiate cu aten \u355?ie. Important este ca jurnalistul s\u259? fie \up0 \expndtw0\charscalex102 con\u351?tient de acest dublu aspect: ce spune informa\u355?ia \u351?i de ce o spune? De exempl u: o \up0 \expndtw-2\charscalex100 persoan\u259? îl pune pe jurnalist în posesia unu i raport confiden\u355?ial. în cadrul c\u259?reia jurnalistul este tratat ca un partener de \line \up0 \ expndtw-3\charscalex100 discu\u355?ie serios. \up0 \expndtw-1\char scalex100 adesea. \par\p ard\qj \li1801\ri1607\sb4\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-4\charscalex100 În fa za ini\u355?ial\u259?. Se na\u351?te astfel o \u8222?com plicitate\u8221? \line \up0 \expndtw0\charscalex105 între jurnalist \u351?i inform ator.

persoane care pot \up0 \expndtw0\charscalex103 i ntermedia o întâlnire. Ele trebuie tratate cu \up0 \expndtw-4\chars calex100 circumspec\u355?ie. \up0 \expndtw-1\charscalex100 vicepre\u351?edin\u355?i. \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb6\sl-275\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 De ajutor pentru o anchet\u259? sunt \u351?i adjunc\u355?ii oficialilor de prim rang: sub prefec\u355?i. jandarmi \up0 \expndtw-3\charscalex100 . importan\u355?a ca \up0 \expndtw0\charscalex104 jurnalistul s\u259? aib\u259? o re\u355?ea de persoane de contact din cât mai multe sfere \u351?i raporturi \up0 \expndtw0\charscalex105 cordiale cu \u351?efi de cabinete. Inter vieva\u355?ii pot fi împ\u259?r\u355?i\u355?i în dou\u259? categorii: cei ce \line \ up0 \expndtw-3\charscalex100 vorbesc de pe teren . fie sunt \u 8222?creatoare\u8221? de eveniment. persoane oneste. un dosar de pres\u259? chiar dac \u259? îl ave\u355?i deja \u351?i \up0 \expndtw-2\charscalex100 suporta\u355?i o c hestionare mai îndelungat\u259? despre subiectul anchetei. Accepta\u355?i. Mai ales de jurnalistul radio. persoane dornice s\u259? se \par\pard\ ql \li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb274\sl-276\slmult0 \up0 \exp ndtw-3\charscalex100 8 \par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb 0\sl-240{\bkmkstart Pg9}{\bkmkend Pg9}\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-260\slmult0 \p ar\pard\qj\li1801\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-260\slmult0 \par \pard\qj\li1801\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1617\sb186\sl-260\slmul t0 \up0 \expndtw0\charscalex105 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 r\u259?zbune. purt\u259?tori de cu vânt. \par\pard\qj \li1801\ri1 611\sb6\sl-273\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-4\charscalex100 O anchet\u259? despre insecuritatea cet\u259?\u355?enilor la periferia unui ora\u351? presupune întâlniri \line \up0 \expndtw0\charscalex106 cu cet\u259?\u355?eni ai ora\u351?ului. tr\u25 9?g\u259?tori de sfori.ale\u351?i. \up0 \expndtw-1\charscalex100 De exemplu: o autoriza\ u355?ie de construc\u355?ie ob\u355?inut\u259? ilegal. cu poli\u355?i\u351?ti. Mai liberi sunt \u351?i func\u355?ion arii în prag de pensionare sau cei \up0 \expndtw-5\charscalex100 deja pensiona\u35 5?i. comercian \u355?i. jurnalistul trebuie s\u259? aib\u259? în vedere diferen\u355?a dintre sursele \up0 \expndtw-3\charscalex100 \u8222?autorizate\u8221? \u351?i \up0 \expndtw-1\charscalex100 \u8222?oamenii de teren\u8221?. Pe . Ace\u351?tia s e \up0 \expndtw-1\charscalex100 bucur\u259? în general de o mai mare libertate de exprimare \u351?i sunt mai dispu\u351?i s\u259? vorbeasc\u259? \up0 \expndtw-2\c harscalex100 decât superiorii lor ierarhici. cu adversari politici ai acestora. cu a le\u351?i locali. \par\pard\qj \li1801\ri1604\sb4\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\cha rscalex100 Uneori sursele provin din rândul autorit\u259?\u355?ilor: persoane nemu l\u355?umite sau dornice \up0 \expndtw-2\charscalex100 s\u259? se fac\u259? drep tate într-o anumit\u259? situa\u355?ie. Titlul prevaleaz\u259?: interviev\u 259?m func\u355?ia \up0 \expndtw-4\charscalex100 înainte de a intervieva omul. ofi\u355?eri de pres\u259?. poli\u355?i\u351?ti. \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb1\sl-280\slm ult0\fi708 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Unele surse fie se doresc. \li ne \up0 \expndtw-2\charscalex100 jandarmi comercian\u355?i. Este o regul\u259? a lumii mediatice contemporane. directori adjunc\u355?i ori \u351?efi de departamente. a\u351?adar. Informatorul \up0 \expndtw-3\charscalex100 de tip \u8222?Watergate\u8221? este greu de g\u259?sit. care v\u259? d în \line \up0 \expndtw0\charscalex100 pres\u259? singurul justi\u355?iar autenti c.cet\u259?\u355?eni.sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex102 Sursele pot fi: \u8222?binevoi tori\u8221? care ofer\u259? un \u8222?pont\u8221?. De aici . Corespunz\u259?tor. \up0 \expndtw-5\charscalex100 ci doar chestiuni generale. educatori etc. reprezentan\u355?i ai lumii interlope. dar \u351?i persoane interesate de a crea o problem\u259 ? pentru a \up0 \expndtw-5\charscalex100 distrage aten\u355?ia de la aspecte mai grave. \u8222?sursele\u8221? informeaz\u259? despre subi ecte lipsite de grandoare. \par\pard\qj \li1801\ri1588\sb1\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\charsc alex100 De cele mai multe ori.\u351?i o ficialit\u259?\u355?ile \up0 \expndtw-3\charscalex100 . secretari generali. o licita\u355?ie trucat\u 259?. \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb6\sl-273\slmult0\fi70 8 \up0 \expndtw0\charscalex100 Uneori calea de a ajunge la \u8222?persoane impor tante\u8221? trece prin secretariate \u351?i prin \up0 \expndtw0\charscalex100 b irouri de pres\u259?. Sursele autori zate desemneaz\u259? persoanele care \up0 \expndtw0\charscalex104 reprezint\u 259? institu\u355?ia sau vorbesc în numele ei. Nu oferi\u355?i îns\u259? detalii. \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb6\sl-275\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 educatori etc.

dar nici de procuror. în încercare a de a afla \up0 \expndtw0\charscalex102 cum au ajuns a\u351?a. consemnarea cu grij\u259? a detaliilor. este ca jurnalistul s\u259? nu îi \li ne \up0 \expndtw-1\charscalex100 prezinte persoanei c\u259?reia îi solicit\u259? o întrevedere obiectul anchetei (care vizeaz\u259? tocmai \line \up0 \expndtw0\char scalex103 acuza\u355?iile la adresa ei). care \line \up0 \expndtw-4\charsc alex100 provoac\u259? nelini\u351?te. \up0 \expndtw0\charscalex106 pentru a ob\u355?ine informa\u355?ii. \up0 \expndtw-4\charscalex100 cordialitatea exagera t\u259? sau o naivitate consternant\u259? (. \par\pard\qj \li1801\ri1608\ sb5\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Ancheta difer\u259? de al te genuri jurnalistice \u351?i prin tehnicile de investiga\u355?ie. \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb0\sl280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-3\charscalex100 O practic\u259? discutabil\u259? . \par\pard\qj \li1801\ri1588\sb1\sl-280\ slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 Pe teren. \up0 \expndtw0\charscalex1 03 indispensabile. Jurnalistul nu \tab \up0 \expndtw0\charscalex100 \u8222?extrage\u8221? informa\u355?iile. Uneori. de a-\u355?i dovedi competen\u355?ei în mod firesc.de alt\u259? parte. \up0 \expndtw0\charscalex104 m-a \u355?i putea ajuta\u8221?. dar cu anumite persoane. un eveniment. \up0 \expndtw-1\charscalex100 R eporterul î\u351?i formeaz\u259? propriul sistem de rela\u355?ii care îi po t furniza informa\u355?ii \u351?i \up0 \expndtw-5\charscalex100 exploateaz\u2 59? sursele cum crede de cuviin\u355?\u259?. Este o chestiune de tact.. jurnalistul scoto ce\u351?te în zone murdare. are de-a face cu \up0 \expndtw0\charscalex100 persoane dubioase ori se întâlne\u351?te cu oameni boga\u355?i \u351?i famo\u351?i. \par\pa rd\ql \li2510\sb1\sl-255\slmult0\tx7910 \up0 \expndtw0\charscalex102 Interlocuto rul nu trebuie îns\u259? speriat. Rolul \up0 \expndtw2\charscalex100 jurnalistului nu este de complice. Alteori. Întâl nirea. în multe cazuri. de\u351?i dispun eau de atât de pu\u355?in talent \u351?i inteligen\u355?\u259?. \up0 \ expndtw-2\charscalex100 incisivitatea \u351?i raportul de for\u355?\u259? pe car e se situeaz\u259? jurnalistul îl fac pe interlocutor s\u259? nu \up0 \expndtw-5\c harscalex100 poat\u259? refuza dialogul. de la constrângeri la plata efectiv\u259?. o amabilitate. metoda de lucru r\u259?mâne aceea\u351?i: întreb\u259?ri clare \u351?i precise. Primele minute ale întreve derii conteaz\u259? foarte mult. un surâs ale jurnalistului pot spori încr ederea \up0 \expndtw-4\charscalex100 interlocutorului s\u259?u.. O alt\u259? practic\u259? \u355?ine de în locuirea cuvântului \u8222?anchet\u259?\u8221?. \u8222?Inamicii jurnalist ului sunt: preten\u355?iile. \par\pard\ql \li2510\sb247\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex104 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 Pe teren: tact \u351?i pruden\u355?\u259? \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li1801\r i1611\sb90\sl-260\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex103 \ul0\nosupersub\cf3 \f4\fs24 Documentarea nu trebuie s\u259? se substituie anchetei pe teren. jurnalistul \par\pard\ql \li606 2\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6062\ sb75\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 9 \par\pard\sect\sectd\fs24\pa perw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg10}{\bkmkend Pg10}\par\pard\q j \li1801\sb0\sl-275\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-275\slmult0 \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-275\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-275\slmult0 \par\pard\qj\l i1801\ri1609\sb113\sl-275\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\ cf3\f4\fs24 trebuie neap\u259?rat s\u259? stea fa\u355?\u259?-în-fa\u355?\u259?. confruntarea direct\u259? sunt. r\u259?mânând \up0 \expndtw0\charscalex100 desch is dificult\u259?\u355?ilor pe care respectiva situa\u355?ie i le poate crea int . \u351?i o dat\u2 59? cu aceasta. le \par\pard\qj \li1801\ri1606\sb9\sl275\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex103 ob\u355?ine. dar acceptabil\u259? în cele din urm\u259?. înregistrarea \up0 \expndtw-3\ch arscalex100 r\u259?spunsurilor.) Arta este de g\u259?si tonul pot rivit . Telefo nul r\u259?mâne \line \up0 \expndtw-4\charscalex100 mijlocul cel mai comod de a co ntacta un interlocutor. Un gest. disponibilitatea lui de a oferi informa\u355?ii.de \up0 \expndtw-1\charscalex100 a manifesta o curiozitate calm\u259? . Informa\u355?iile se \up0 \expndtw0\charscalex100 ob\u355?in de multe ori prin metode nu tocmai or todoxe. Se poate face apel la \up0 \expndtw-1\charsca lex100 colaborare cu o fraz\u259? de tipul: \u8222?Caut s\u259? explic ascult\u2 59?torilor problema X \u351?i cred c\u259? dvs. el dore \u351?te s\u259? în\u355?eleag\u259?. cu formule de tipul \u8222?întâlnire în vederea realiz\u259?rii unui material\u8221?. sursele de teren sunt cei care cunosc în mod \up0 \expndtw-5\c harscalex100 concret o situa\u355?ie.

el îi va permite interlocutorului s\u259?u s\u259?-\u351?i \u 355?in\u259? micul \up0 \expndtw-1\charscalex100 discurs pe care cu siguran\u355 ?\u259? l-a preg\u259?tit. \line \up0 \expndtw0\charscalex100 de pild\u259?. \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb2\sl-280\ slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Persoane suspectate ori aflate în centr ul unor anchete oficiale.75). Se spune c\u259? \u8222?a asc ulta este virtutea de baz\u259? a jurnalistului\u8221?. De multe ori. care nu doresc s\u259? \line \up0 \expndtw-1\charscale x100 întâlneasc\u259? un jurnalist... în \up0 \expndtw-2\charsc alex100 nici un caz citite din agend\u259?.?.? \par\pard\ql \li1801\ri1578\sb6\sl-275\slmult0\fi708\tx2510 \ up0 \expndtw-2\charscalex100 Formularea întreb\u259?rilor cânt\u259?re\u351?te fo arte mult. trebuie \line \up0 \expndtw0\charscalex106 mai întâi avute în vedere persoane le apropiate de subiectul anchetei. pot fi abordate într-un cadru public \up0 \expndtw -1\charscalex100 (la o manifestare. întreb\u259?rile merg pe piste deschise chiar d e interlocutor. De aceea.?. ci: Ce \par\pard\qj \li1801\ri1610\sb7\sl-273\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex100 r\u259?spunde\u355?\u351?i celor care v\u259? acuz\u259? c\u259? a\u355?i luat u n comision pentru aceast\u259? tranzac\u355?ie?\u8221?) De \up0 \expndtw-1\chars calex100 asemenea. ce fel de. f\u259?r\u259 ? a-l \line \up0 \expndtw-1\charscalex100 întrerupe.. \par\pard\qj \li1801\ri1608\s b1\sl-280\slmult0\fi770 \up0 \expndtw-4\charscalex100 Jurnalistul îl provoac\u259? pe interlocutor cu întreb\u259?ri precise. c\u25 9? a\u355?i fi avut unele avantaje de pe urma licita\u355?iei Z. lua te prin suprindere.. Uneori interlocutorul nici nu \up0 \expndtw-2\charscalex100 în\u35 5?elege unde duc acestea.. \u351?i nici \u8222?Cât a fost comisionul în cazul \line \up0 \expndtw0\charscalex103 privatiz\u259?rii fab ricii Y?\u8221?. 199 5: 74. Este \line \up0 \expndtw0\charscalex100 ceva adev\u259?rat în aceste acuza\u355?ii?\u8221?. \up0 \expndtw-2\charscalex100 când. Alteori. Nu \line \up0 \expndtw0\charscalex104 vom întreba îns \u259?: \u8222?A\u355?i luat mit\u259? în cazul X?\u8221?. Ele vor fi chestionate abia dup \u259? ce \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 jurnalistul a acumulat suficie nt\u259? informa\u355?ie \u351?i poate invoca declara\u355?iilor anterioar e. la o \par\pard\ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb152\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 10 \par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15 . cât.. solicit\u259? detalii \u351?i apoi îl \u p0 \expndtw0\charscalex100 las\u259? s\u259? dea r\u259?spunsuri cât mai lungi. de obicei. Este. dar nu direct \line \up0 \expndtw0\charscale x103 implicate. ci: \u8222?În \up0 \expndtw-3\charscalex100 ce împrejur\ u259?ri a\u355?i dobândit casa din Zambaccian?\u8221?.. pentru c\u259? nu vom primi nici un r\u259?spuns. Vom întreba: \u 8222?Mai \line \up0 \expndtw0\charscalex104 multe persoane cu care am discutat v \u259? consider\u259? vinovat de influen\u355?area privatiz\u259?rii \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 fabricii Y.. . Iat\u259?. \par\pard\qj \li1801\ri1606\sb5\sl-275\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\ch arscalex100 În stabilirea ordinii întâlnirilor cu persoanele ce urmeaz\u259? a fi ches tionate. Nu va întreba: \tab \up0 \expndtw-1\charscalex100 \u8222?A\ u355?i luat un comision pentru aceast\u259? tranzac\u355?ie?\u8221?. Persoanele situate în centrul unui scandal. ac um. se spune despre dvs.?. \up0 \expndtw-3\charscalex100 Mouriquand. \up0 \expndtw0\charscalex100 (Jurnalistul nu trebuie s\u259?-\u351?i asume acuza\u355 ?ii care \par\pard\ql \li1801\sb5\sl-276\slmult0\tx4356 \up0 \expndtw-1\charscal ex100 circul\u259?.erlocutorului s\u259?u\u8221? ( J.. nu vom întreba: \u8222?A\u355?i ob\u355?inut fraudulos casa din strada Zambaccian?\u8221?. Jurnalistul trebuie s\u259? creeze condi\u355?iile \up0 \expndtw-4\charscalex100 pentru a-l face s\u259? vo rbeasc\u259? pe interlocutorul s\u259?u.. Într eb\u259?rile jurnalistului trebuie s\u259? fie spontane. dup\u259? care va trece la întreb\u259?ri precise: cum. ar trebui s\u259? fie. pentru a nu avea timp s\u259?-\u351?i \line \up0 \expndtw0\c harscalex100 confec\u355?ioneze r\u259?spunsuri convenabile. asupra c\u259?rora pla neaz\u259? diferite \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 acuza\u355?ii adesea n u sunt dispuse s\u259? vorbeasc\u259?. \up0 \expndtw-5\charscalex100 . jurnalistul trebuie s\u259?-l asculte cu r\u259?bdare. Cum reac\u355?iona\u355?i la aceste acuza\u 355?ii?\u8221? Sau: \u8222?Oamenii sunt r\u259?ut\u259?cio\u351?i. sau în orice \up0 \e xpndtw-5\charscalex100 caz. \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 Asemenea persoane trebuie. \line\tab \up0 \expndtw-3\charscalex100 Când vorbe\u351?te cu inte rlocutorul. confr untarea este inevitabil\u259?. cum se poate proceda la un interviu clasic.

Legisla\u355?ia din unele \u355?\u259?ri nu \line \up0 \expndt w-1\charscalex100 recunoa\u351?te valoarea juridic\u259? a înregistr\u259?rilo r decât în cazuri excep\u355?ionale. acuza\u355?ie car e a fost dovedit\u259? câteva luni mai târziu de justi\u355?ia îns\u259?\u35 1?i. sau. dac\u259? este posibil. interlocutorul ref uz\u259? s\u259? fie înregistrat. \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb7\sl-273\slmult0\fi708 \up 0 \expndtw-2\charscalex100 De regul\u259?. sunt \line \up0 \expndtw0\charscale x100 interlocutori care îl iau în serios pe jurnalist doar atunci când acesta are un m icrofon în \line \up0 \expndtw0\charscalex102 mân\u259? (ca s\u259? nu mai vorbim de spre camer\u259? de luat vederi). iar alteori. îi ofer\u2 59? jurnalistului noi piste \up0 \expndtw-4\charscalex100 pe care s\u259? canali zeze discu\u355?ia. \u8222? sursele noastre\u8221?. reparcurse rapid.840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg11}{\bkmkend Pg11}\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-2 75\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-275\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-275 \slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-275\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1613\sb113 \sl-275\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex104 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 recep\u 355?ie) pentru a li se solicita o întâlnire. nici m\u259?car citat. interviurile se înregistreaz\u259? \u35 1?i se p\u259?streaz\u259?. noti\u35 5?ele scrise sunt foarte importante. Paradoxal. Formula po ate fi: \u8222?Lucrez la o anchet\u259? pe tema X \u351?i persoanele pe care \li ne \up0 \expndtw-3\charscalex100 le-am întâlnit pân\u259? acum m-au asigurat c\u259? d vs. Unii cer s\u259? fie remunera\u355?i pentru informa\u355?ia pus\u259? la dispozi\u355?ie. Unii interlocutori vorbesc mult \u351?i \line \up0 \expndtw0\charscalex106 fac totul pentru a se pune în valoare. Nu orice critic al unui proiect are \u351 ?i dreptate. dar sunt nu ma i pu\u355?in \line \up0 \expndtw0\charscalex104 suspec\u355?i. Jurnalistul n u are decât s\u259? accepte. r\u259?spu nsul pe loc la \line \up0 \expndtw-1\charscalex100 câteva întreb\u259?ri. ace\u351?tia re prezint\u259? un mare risc pentru jurnalist: în schimbul \line \up0 \expndtw-3\cha rscalex100 banilor. Ele permit nu numai \up0 \expndtw-3\charsca lex100 consemnarea unor informa\u355?ii corecte. \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb6\sl-275\slmult0\fi708 \up0 \ expndtw-3\charscalex100 În rela\u355?ia cu interlocutorii. se recomand\u259? prude n\u355?\u259?. \u350?i ace\u351?tia trebuie privi\u355?i cu \ line \up0 \expndtw-5\charscalex100 precau\u355?ie. probleme \up0 \expndtw0\charscalex106 sunt atunci cân d se abuzeaz\u259? de off . Gre\u351?eala lui a fost de a fi \up0 \exp ndtw-5\charscalex100 avut dreptate.. \par\pard\qj \li1801\ri1613\s b2\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 În ancheta pe teren. Pentru radio. \u351?i nu orice func\u355?ionar \line \up0 \expndtw-3\charscalex10 0 concediat este în m\u259?sur\u259? s\u259? fac\u259? dezv\u259?luiri fulminante. Al\u355?ii pozeaz\u259? în timizi. Justi\u355?ia a condamnat un jurnalist care a acuzat de corup\u355?ie o persoan\u259? \up0 \expndtw0\charscalex103 politic\u259?. \par\pard\ql \li2510\sb266\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw0\cha rscalex102 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 Scriptul: selec\u355?ie \u351?i ordonare \par\pard\qj \li1801\ri1605\sb276\sl-277\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\charscal . Dincolo de \line \up0 \expndtw0\charscalex102 imoralitatea procedeului. dac\u259? vrea s\u259? ob\u355?in\u259? \up0 \expndtw -1\charscalex100 informa\u355?ia. Jacques \line \up0 \expndtw-3\charscalex10 0 Mouriquand \up0 \expndtw-3\charscalex100 (1995: \up0 \expndtw-1\charscalex100 102) aminte\u351?te de o decizie a justi\u355?iei în cazul unei anchete \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb7\sl-273\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex106 jurn alistice. Jurnalistului nu-i r\u259?mâne decât s\u259? recurg\u25 9? la \up0 \expndtw-3\charscalex100 formula. constrângerea nu este o tactic\u259?. dar. cu grij\u259?. \up0 \expndtw-3\charscalex100 Condamnarea jurnalistului nu a fost îns\u259? r ejudecat\u259? \u351?i revocat\u259?. mult prea des uzitat\u259?. \par\pard\qj \li1801\ri1607\s b6\sl-275\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Uneori. Sunte\u355?i de \line \up0 \expndtw-3\ch arscalex100 acord?\u8221? Un jurnalist bun este un fin psiholog \u351?i \u351?ti e s\u259? g\u259?seasc\u259? întotdeauna calea de a nu \line \up0 \expndtw-4\chars calex100 fi refuzat. dar f\u259?r\u259? leg\u259?tur\u259? cu realitatea.. pot oferi informa\u355?ii spectaculoase. Off the \up0 \expndtw0\charscalex102 record este dorin\u355?a sa expres\u259?. Iar pruden\u355?a cere probe: fapte \line \up0 \expndtw-3\chars calex100 precise \u351?i verificabile. În asemenea situa\u355?ii.prea devreme. a\u355?i avea câteva lucruri de spus. putând constitui o \line \up0 \expndtw2\charscalex100 eventual\u259? prob\u259? în cazul unor retract\u259?ri/dezmin\u35 5?iri ulterioare.

Verificarea \u8222?extern\u259?\u8 221? a fost f\u259?cut\u259? pe parcursul derul\u259?rii anchetei \u351?i avut în \up0 \expndtw-4\charscalex100 vedere faptul brut. dup\u259? un plan riguros. Totul se organizeaz\u259? în jurul mesajului \up0 \expndtw-2\char scalex100 principal: acesta trebuie formulat cât mai clar cu putin\u355?\u259?. diverse documente \u351?i cali tatea surselor. f\u259?r\ u259? a impov\u259?ra ascult\u259?torul \up0 \expndtw-4\charscalex100 cu date \u 351?i informa\u355?ii. s\u259? confrunte declara\u355?iile. într-o anchet\u259? radiofonic\u259?. prima \u351?i ultima \line \up0 \expndtw 0\charscalex102 secven\u355?\u259? sunt esen\u355?iale. Este \up0 \expndtw0\charscalex103 convingerea cea mai puternic\u259? rezultat\u259? din documentare: ce a în\u355?eles jurnalistul din \up0 \expndtw0\charscalex100 probleme investigat\u259? \u351?i pe ce dovezi se bazeaz\u259? convingerea respectiv\u259?. de aceea. se selecteaz\u259? interviurile prin care \up0 \expndtw-2 \charscalex100 interlocutorul este invitat/obligat s\u259? clarifice o problem\u 259?. s\u259? aib\u259? logic\u259?. s\u259? evite excesul de informa\u 355?ie. \par\pard\qj \li1801\ri1603\sb7\sl-273\ slmult0\fi708 \up0 \expndtw-4\charscalex100 Urmeaz\u259? demonstra\u355?ia. ca repo rtajul de pild\u259?. \par\pard\qj \li1801\ri1595\sb4\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expnd tw0\charscalex100 Informa\u355?iile furnizate ascult\u259?torului trebuie s\u259 ? fie exacte \u351?i expuse într-o form\u259? \up0 \expndtw-4\charscalex100 logic\ u259?. \line\tab \up0 \expndtw0\charscalex103 Stilul redact\u259?rii respect\u259? regulile de s criitur\u259? radiofonic\u259?. Trebuie amintite doar cele strict utile demonstra\u355?ie i. \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb1\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscale x102 Citarea repetat\u259? aunor surse anonime creeaz\u259? o problem\u25 9? de credibilitate \up0 \expndtw-5\charscalex100 ainvestia\u355?iei \u351?i. pre scurt\u259?ri greu de decriptat. mul\u355?imea \up0 \expndtw0\charscalex103 informa\u355?iil or strânse poate periclita succesul anchetei. \par\pard\qj \li1801\ri1603\sb0\sl-273\slmul t0\fi708 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Ca \u351?i în cazul altor genuri jurnalisti ce. ca o concluzie irefutabil\u259?. De aceea. Pentru jurnalistul f\u259?r\u259? ex perien\u355?\u259?. s\u259? insiste asupra argumentelor-cheie \u351?i a \up0 \e xpndtw-4\charscalex100 probelor indubitabile. \par\pard\ql \li1801\ri1607\sb0\sl-275\slmult0\fi708\ tx2510 \up0 \expndtw-4\charscalex100 Expunerea trebuie s\u259? fie clar\u259? \u 351?i concis\u259?. Frazele pre \u351?i post \up0 \expndtw-5\charscalex100 ins ert sunt cuprinse în script.îl atrage pe ascul t\u259?tor \u351?i îi induce dorin\u355?a de a urm\u259?ri \line \up0 \expndtw-2\c . Acum el procedeaz\u259? \line \up0 \ expndtw-3\charscalex100 \u351?i la verificarea \u8222?intern\u259?\u8221? a info rma\u355?iilor: compararea informa\u355?iilor între ele \u351?i stabilirea \par\pa rd\ql \li6005\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6005\sb0\sl-276\slmult0 \par\par d\ql\li6005\sb113\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-6\charscalex100 11 \par\pard\sect \sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg12}{\bkmkend Pg 12}\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-260\slmult 0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1594\sb186\sl-260\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \u l0\nosupersub\cf3\f4\fs24 coeren\u355?ei lor. detalii inutile. confuze. s\u259? fie conving\u259?toare. Textul nu trebuie s\u259? \line \up0 \expndtw-3\ charscalex100 con\u355?in\u259? fraze lungi. \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb0\sl-280\slmult0\f i708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 Dup\u259? schi\u355?area planului \u351?i tri erea informa\u355?iei. s\u259? elimine detaliile \lin e \up0 \expndtw-3\charscalex100 nesemnificative.ex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 O dat\u259? documentarea încheiat\u259?. s\u259? coreleze informa\u355?i ile. Cu enun\u355?area \up0 \expndtw-3\c harscalex100 acestei convingeri se începe. Citarea documentelor trebuie s\u259? fie cât mai succint\u259?. Jurn alistul trebuie s\u259? urmeze ideea principal\u259?. informa\u355?iile trebuie \up0 \expndtw-3\charscalex100 grupate \u351?i ordonate cu grij\u259?. \up0 \expndtw-2 \charscalex100 Ancheta radiofonic\u259? nu con\u355?ine multe inserturi. trebuie evitat\u259?. s\u259? fac\u259? preciz\u259?ri \u351?i se editeaz\u259?. s\u259? furnizeze \line \u p0 \expndtw-3\charscalex100 argumente \up0 \expndtw0\charscalex107 (în ordinea d escresc\u259?toare a importan\u355?ei lor). jurnali stul se g\u259?se\u351?te în posesia unui volum mare \up0 \expndtw0\charscalex104 de material care trebuie prelucrat. personaje \up0 \expndtw-5\charscalex100 des emnate prin numele mic ori porecle. Prima .

îi las\u259? impresia pe care o va p\u259?stra. ultima . scriptul anchetei este citit \u351?i înregistrat în \up0 \expndtw-2\charscalex100 studio. talk show-ul poate fi considerat. Chiar dac\u259? face o investiga\u355?ie. \up0 \expndtw-2\charscalex100 O anchet\u259? informativ\u259 ? poate avea 2-5 minute. echilibrat este preferabil\u259? folosirii \up0 \expndtw-2\charscalex100 u nui ton justi\u355?iar. Explica\u355?i în ce tipologie se \up0 \expndtw-5\charscalex1 00 încadreaz\u259? \u351?i care este punctul ei forte. dac\u259? d emonstra\u355?ia este logic\u259?. \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb6\sl-27 3\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 Înainte de difuzare. o anchet\u259? complex\u259?. \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb2\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \ex pndtw-1\charscalex100 Sunt intercalate inserturile editate separat. Ce persoane ve\u355?i intervieva? Care vor fi argumentele-forte? Ce voci ve\u355?i folosi?. la o \up0 \expndtw-4\charscalex100 p rim\u259? abordare. argumentele -\line \up0 \expndtw-1\charscalex 100 temeinice \u351?i probele \up0 \expndtw0\charscalex103 . o relatare sau o simpl\u259? \u351?tire. un interviu mai complex. o declara\u355?ie sugestiv\u259?. jurnalistul nu este un procuror.conving\u259?toare . pot fi \up0 \expndtw-3\charscalex100 reduse unele fragmente.harscalex100 emisiunea. \par\pard\qj \li1801\ri1610\sb273\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\chars calex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Gen jurnalistic de radio cu mare audien\u35 5?\u259?. \par\pard\ql \li6002\sb0\sl -276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb248\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex 100 12 \par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkst art Pg13}{\bkmkend Pg13}\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li1 801\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li180 1\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1601\sb186\sl-260\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Aplica\u355?ie: Alc\u259?tu i\u355?i structura unei anchete radio pe tema corup\u355?iei. Formule posib ile. cronometrarea. Acesta poate f i o minianchet\u259?. Dac\u259? an cheta a ie\u351?it prea lung\u259?. \par\pard\ql \li2510\sb320\sl-322\slmult0 \up0 \expnd tw0\charscalex102 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 Un plus de siguran\u355?\u259? \pa r\pard\qj \li1801\sb0\sl-280\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1608\sb33\sl-280\slmu lt0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex104 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Ultimul pas e ste editarea întregului material. ascultarea lui \u351?i \up0 \expn dtw-3\charscalex100 aducerea unor eventuale corec\u355?ii. În cazul anchetei este nevoie de un plus de \par\pard\ql \li1801\sb5\sl-276\s lmult0 \up0 \expndtw-5\charscalex100 siguran\u355?\u259?.. Adoptarea de c\u259?tre jurnalist a unui ton ne utru. un fapt zguduitor. \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb0\sl-2 . f\u259?r\u259? a afecta îns\u259? coeren\u355?a de ansamblu a mat erialului sau logica \up0 \expndtw-5\charscalex100 demonstra\u355?iei. Dac\u259? în studio sunt mai mul\u355 ?i invia\u355?i talk show\up0 \expndtw-5\charscalex100 ul poate fi considerat o dezbatere de tip o mas\u259? rotund\u259?. \par\pard \qj \li1801\sb0\sl-280\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1607\sb21\sl-280\slmult0\fi 708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 Durata\ul0\nosuper sub\cf3\f4\fs24 anchetei depinde de tipul acesteia \u351?i de emisiunea în care v a fi difuzat\u259?. \par\pard\qj \li1 801\sb0\sl-280\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1682\sb261\sl-280\slmult0\fi708 \up 0 \expndtw-4\charscalex100 Aplica\u355?ie: Analiza\u355?i o anchet\u259? radio a udiat\u259? de curând. cu durata de 4 \li ne \up0 \expndtw-2\charscalex100 minute. interpretativ\u259? -10-2 0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 de minute. pentru a se vedea dac\u259? jurnalist ul nu a f\u259?cut afirma\u355?ii riscante \u351?i ar putea \line \up0 \expndtw0 \charscalex103 exista motive s\u259? fie chemat în instan\u355?\u259?. ancheta este bi ne s\u259? fie ascultat\u259? \u351?i de al\u355?i membri ai echipei \line \up0 \expndtw0\charscalex100 redac\u355?ionale. \par\pard\ql \li1801\sb0\sl -322\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb247\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw-1\charscalex 100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 TALK SHOW-UL RADIOFONIC \par\pard\ql \li1801\sb3 18\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Tema 11. Specific. Pentru final se poate recurge la \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 o dovad\u 259?-forte. \par\pard\qj \li1801\ ri1582\sb9\sl-270\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 Ca \u351?i în cazul altor genuri jurnalistice. \par\pard\qj \li1801\r i1581\sb1\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Se recomand\u259? ur m\u259?rirea efectelor pe care le are o anchet\u259? \u351?i eventual revenirea \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 asupra temei cu un follow-up. o anecdot\u259 ? sau o zical\u259? cu tâlc.

\par\pard\qj \li1801\ri1609\sb0\sl-280\slm ult0\fi708 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Mai re\u355?inem c\u259? scopul talk sh ow-ului este dezbaterea aprins\u259?. ci o mas\u259? rotund\u259?. indiferent dac\u259? aceasta este înso\u355?it\u259? sau nu de i nterven\u355?ia ascult\u259?torilor.doi moder atori \u351?i. la emisiune pot participa. cel pu\u355?in. formulând întreb\ u259?ri. Rezultat ul este o \line \up0 \expndtw0\charscalex102 emisiune interactiv\u259?. prin telefon . în direct. Talk show-ul presupun e.Charaudeau. doi invita\u355?i \line \up0 \expndtw-5\charscale x100 . iar ascult\u259?torul nu mai în\u355?elege mare lucru. Ace\u351?tia sunt fa\u355?a nev\u 259?zut\u259? a talk show-ului. \par\pard\qj \li1801\ri1606\sb0\sl-276\s lmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Unii autori. cum ar fi P. Un \up0 \expndtw-2\charscalex100 al patrulea \u351?i eventual al cincilea participant ar putea fi lua\u355?i prin telefon. ascult\u259?tori. prezint\u259? argumente pro sau contra celor \line \up0 \expndtw-5\char scalex100 discutate. \pa r\pard\qj \li1801\ri1599\sb0\sl-270\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex102 În absen\u355?a unei accep\u355?ii tran\u351?ante a genului. \par\pa rd\ql \li2510\sb3\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 Interven\u355?iil e ascult\u259?torilor pot fi incoporate în emisiune în trei moduri: \par\pard\ql \li 6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li60 02\sb12\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 13 \par\pard\sect\sectd\fs2 4\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg14}{\bkmkend Pg14}\par\pa .moderator. ci împreun\u259? cu \up0 \expndtw-2\charscalex100 produc\u259?torul \u351 ?i o echip\u259? redac\u355?ional\u259?. talk show-ul poate îmbr\u259?ca ur m\u259?toarele forme: \up0 \expndtw-3\charscalex100 . continu\u355?ul emisiunii fiind dat de dialogul dintre moderator \u351?i ascul t\u259?torii \up0 \expndtw-5\charscalex100 care intervin telefonic. plus ascult\u259?tori \line \up0 \expndtw-5\cha rscalex100 .moderator(i). discu\u355?ia este greu de condus. care are reac\u355?ii. În lucr\u259?rile de specialitate se consider\ u259? ca acest tip de dialog nu este un talk \up0 \expndtw-4\charscalex100 show veritabil. sus\u355?in c\u259? talk show-ul \line \up0 \expndtw-2\charsca lex100 autentic este cel în care intervin ascult\u259?torii. care \up0 \expndtw-5\charscalex100 adreseaz\u259? înt reb\u259?ri sau formuleaz\u259? opinii. în aceast\u259? viziune. R .un moderator \u351?i unul sau mai mul\u355?i invita\u355?i \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 . \up0 \expndtw-3\charscalex100 v ocile se suprapun. este \up0 \expndtw-4\charscalex100 recom andabil ca în studio s\u259? nu se afle mai mult de trei persoane (plus moderatoru l). exprim\u259? opinii. Dac\u259? sunt prea \up0 \expnd tw0\charscalex103 mul\u355?i invita\u355?i. acesta nu lucreaz\u259? singur. \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \ expndtw-3\charscalex100 În ultima vreme. în care as cult\u259?torii sunt îndemna\u355?i s\u259? telefoneze la redac\u355?ie \u351?i s\ u259? \line \up0 \expndtw-1\charscalex100 intre în direct în emisiune. \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb0\sl-275\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 În ceea ce prive\u351?te num\u259?rul invita\u355?il or la un talk show-ul radiofonic. De regul\u259?.80\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex102 Realizarea unui talk show presupun e abilit\u259?\u355?i de comunicare în plus din partea \up0 \expndtw-1\charscalex1 00 jurnalistului. numit aici moderator. \up0 \expndtw-5\charscalex100 profesionalismu l lor asigurând de multe ori succesul emisiunii. \u351?i ascult\u259?torii. \par\pard\qj \li1801\ri1614\sb0\s l-270\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Talk show-ul se poate face de c\u259?tre un moderator sau doi. invitat(i). vom folosi termenul de talk show \up0 \expndtw0\charscalex106 radiofonic în sens larg. v orbesc uneori mai mul\u355?i în acela\u351?i timp. pentru orice disc u\u355?ie purtat\u259? în studio între moderator(i) \u351?i \up0 \expndtw-2\charscal ex100 invitat(i). cu un singur invitat sau \up0 \expndtw0\charsca lex104 cu mai mul\u355?i. radiourile FM difuzeaz\u259? talk show-ur i în care nu se afl\u259? nici un \up0 \expndtw-4\charscalex100 invitat în studio. Dup\u259? cum. \par\pard\ql \li2510\ri3898\sb0\sl-275\s lmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Schematic. \line \up0 \expndtw-1\charscalex100 participarea unui auditoriu la discu\u355?ie. nici un invitat \par\pard\qj \li1801\r i1619\sb0\sl-280\slmult0\fi774 \up0 \expndtw-3\charscalex100 În talk show-ul cu do i moderatori este recomandabil s\u259? fie invitate cel pu\u355?in dou\u259? \up 0 \expndtw0\charscalex100 persoane.Ghilione (2005). polemic\u259? \u351?i c\u259? acest \up0 \ expndtw-4\charscalex100 gen jurnalistic permite \u351?i comunicarea direct\u259? cu ascult\u259?torii.

BBC.ascult\u259?torii sun\u259? la telefon \u351?i adreseaz\u259?. de personalitate \u351?i în exclusivitate cu \up0 \expnd tw-3\charscalex100 ascult\u259?torii. (Ovidiu \u350?imonca. \par\pard\qj \li1801\ri1613\sb 1\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\charscalex100 În peisajul radiofonic românesc .rd\ql \li2510\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li2510\sb0\sl-276\slmult0 \par\par d\ql\li2510\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li2510\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ ql\li2510\sb108\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3 \f4\fs24 . care d\u259?dea glas nedumeririlor ascult\u2 59?torilor. unde apar \u351?i politicieni. iar talk show-ul în exclusivitate c u \up0 \expndtw-4\charscalex100 ascult\u259?torii se mai nume\u351?te \u351?i i nteractiv. Ei erau asista\u355?i de un \line \up0 \exp ndtw0\charscalex100 moderator. 200 1:). Ed.întreb\u259?rile ascult\u259?torilor sunt înr egistrate \u351?i difuzate într-un moment decis de \up0 \expndtw-5\charscalex100 m oderator \par\pard\ql \li2510\sb1\sl-257\slmult0 \up0 \expndtw-5\charscalex100 moderatorul d\u259? citire întreb\u259?rilor formulate de ascult\u259?tori \par\p ard\qj \li1801\ri1612\sb10\sl-273\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Tal k show-urile radiofonice pe teme politice sunt realizate fie cu anali\u351?ti. intitulat\u259? \u822 2?Fa\u355?\u259?-n fa\u355?\u259?\u8221?. f ie cu \line \up0 \expndtw0\charscalex104 politicieni. \line \up 0 \expndtw-1\charscalex100 tocmai pentru a i se oferi ascult\u259?torului o dive rsitate de opinii \u351?i a face dezbaterea mai \line \up0 \expndtw-3\charscal ex100 aprins\u259?. realizat\u259? de Emil Hurezeanu. prin confruntarea deschis\u259? între invita\u355?i cu opinii diferite. fie se apeleaz\u259? la fo rmule combinate. Ele ofereau ascult\u259?torilor dezbateri politice s\u259?pt\u259?mânale pe probleme de \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 actualitate. în M. Radio Europa Liber\u259? a inaugurat o emisiune s\u259?pt\u2 59?mânal\u259? de 50 \up0 \expndtw0\charscalex100 de minute. (vezi \up0 \expndtw-3\charscalex100 E Hurezeanu . metoda de realizare.Albatros. pe \up0 \expndtw-1\charscalex100 marginea unor probleme controversate. talk show-urile au fost promovate \line \up0 \expndtw0\char scalex100 de sec\u355?iile române\u351?ti ale posturilor de radio interna\u355?ion ale Radio Europa Liber\u259?. \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 Deutsche Welle. \par\pard\qj \li1801\ri1605\sb0\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\charscalex 100 În ianuarie 1991. anali\u351?ti. prezentându-\u351?i ar gumentele \u351?i contraargumentele. personalit\u259?\u355?i ale momentului. 1997. a \up0 \expndtw0\charscalex103 realizatorului a fost ca. \par\pard\ql \li2510\sb251\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw-3\cha rscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 Tipologie \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb2 73\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Lucr\u259?rile de specialitate analizeaz\u259? diferite formate de talk show. de dup\u259? 1989. Inte n\u355?ia. \u351?i anali\u351?ti. Moderatorul se manifesta \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 echi distant cu invita\u355?ii s\u259?i \u351?i lasa publicul s\u259? se conving\u259 ? asupra credibilit\u259?\u355?ii fiec\u259?ruia. cât metoda dialogului. Bucure\u351?ti).care se în fruntau pe \line \up0 \expndtw0\charscalex102 diverse teme. La emisiuni erau i nvita\u355?i politicieni. O clasificare \up0 \expndtw0\charscalex100 propus\u259? ar fi urm\u259?toarea: ta lk show controvers\u259?. \u351?i le re g\u259?sim \up0 \expndtw-5\charscalex100 ast\u259?zi în grila de programe a multor posturi de radio. în treb\u259?ri invita\u355?ilor din studio \par\pard\qj \li2510\ri1608\sb0\sl-280\ slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex102 . m\u259?rturisit\u259?. s\u259? i se sugereze ascult\u259?torului nu atât solu\u355?ii ale \up0 \expndtw-2\charsca lex100 problemelor. \par\pard \qj \li1801\ri1617\sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Între tim p formatul. cel pr acticat de BBC decenii la \line \up0 \expndtw0\charscalex100 rând. live. chiar \u351?i titlul s-au extins. \u8222?Cutia neagr\u259?\u8221?. ca form\u259? de în\u355?elegere democrat ic\u259? a realit\u259?\u355?ii.Talk show-ul controvers\u259? este \up0 \expndtw-3\charscalex100 încadrat de u nii autori în categoria talk show discu\u355?ie.unul al puterii \u351?i cel\u259?lalt al opozi\u355?iei. ca exemplu clasic de talk show.. unde erau doi i nvita\u355?i . \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb6\sl-275\slmult0\fi708 \up0 \e xpndtw-2\charscalex100 Este citat adesea.Coman coord. \par\pard\ql \li2510\sb306\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex10 0 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 Discu\u355?ie \u351?i controvers\u259? \par\pard\q j \li1801\ri1608\sb273\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex103 \ul0\no supersub\cf3\f4\fs24 Talk show-ul discu\u355?ie se desf\u259?\u351?oar\u259? în st .

între doi invita\u355?i în studio. Ace\u351?tia sunt interlocutori privilegia\u355?i pentru analize. de la preiteni. care are un singur invitat. trebuie s\u259? \up0 \expndtw0\charscalex100 furniz eze informa\u355?ie \u351?i s\u259? ofere credibilitate. \par\pard\ql \li2510\sb287\sl-322\ slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex101 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 Talk-show-ul de personalitate \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-280\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri160 6\sb33\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4 \fs24 În orice domeniu. \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb0\sl -276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex104 Este un interviu cu o durat\u259 ? mai mare. Scopul este \line \up0 \expndtw-4\charsc alex100 punerea în lumin\u259? a unor anumite laturi ale activit\u259?\u355?ii ace stuia. Talk show-ul controve rs\u259? reprezint\u259? un \up0 \expndtw-5\charscalex100 duel de idei. a inten\u355?iilor sale. Ascult\u259?t orul î\u351?i formeaz\u259? o \up0 \expndtw-3\charscalex100 imagine despre partici pan\u355?i \u351?i cele sus\u355?inute de ei. \par\pard\q j \li1801\ri1605\sb1\sl-280\slmult0\fi774 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Emisiune a debuteaz\u259? cu o scurt\u259? prezentare a subiectului . \line \up0 \expndtw-4\charscalex100 eve ntualele scandaluri \u259?n care a fost implicat sau acuza\u355?ii care planeaz\ u259? asupra lui. \up0 \expndtw-5\chars calex100 iar pentru unii. având grij\u259? ca invita\u355?ii s\u259? vorbeasc\u259? un \ par\pard\ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \p ar\pard\ql\li6002\sb12\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 14 \par\pard \sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg15}{\bkmke nd Pg15}\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-273\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-273\s lmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-273\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-273\slm ult0 \par\pard\qj\li1801\ri1609\sb123\sl-273\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex10 0 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 timp egal \u351?i discu\u355?ia s\u259? nu a lunece spre teme colaterale sau injurii. El nu trebuie s\u259? se \up0 \expndtw-4\charscalex100 lase dominat de invitat sau s\u259? fie obedient. opinii cu pri vire la personalitatea acestuia.. Un talk show lipsit \up0 \expndtw-1\charscalex100 de incisivit atea moderatorului r\u259?mâne o simpl\u259? discu\u355?ie la o cafea. pentru directorul unei m ari firme. dac\u259? este \line \up0 \expndtw0\charscalex10 5 vorba despre un politician. dezbate ri. economice. moderatorul îl \line \up0 \expndtw0\charscalex103 supune pe invitat unui adev\u259 ?rat tir de întreb\u259?ri. \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \ex pndtw-4\charscalex100 Moderatorul este cel care controleaz\u259? discu\u355?ia \ u351?i pune întreb\u259?ri. exist\u259? personalit\u259?\u355?i care. du\u351?mani. pro \u35 1?i contra. sub forma unui pach et \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 (package). Finalul este deschis. Am bii combatan\u355?i se g\u259?sesc în prima linie \u351?i î\u351?i arunc\u259? \up0 \expndtw0\charscalex106 unul altuia cuvinte. câ\u351?tigarea unei b\u259?t\u259?lii economice. \u8222?s\u259?-i ridice mingi la fileu\u8221?. \up0 \expndtw-5\charscalex100 interviuri. prin ele însele. c reeaz\u259? autoritate. Acest mod de confruntare este frecv ent în dezbaterile pe teme \up0 \expndtw-2\charscalex100 politice. \p ar\pard\qj \li1801\ri1607\sb0\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 În cadrul acestui tip de talk show pot fi difuzate inserturi cu declara\u355?ii m ai vechi \up0 \expndtw0\charscalex103 ale invitatului. pot fi difuzate fragmente muzicale îndr\u259?gite de invitat sau care evoc\u . Pentru ca emisiunea s\u259? nu fie monoton\u259?. \up0 \expndtw-4\charscalex100 câ\u351?tigarea alegerilor. \up0 \expndtw-1\charscalex100 c olegi. iar pentru ascult\u259?tor. un vox pop. celebrit\u259?\u355?i. Se poate recurge la un phone in cu oaspe\u355?i surpriz\u259? sau cu \up0 \expndtw0\charscalex104 ascult\u259?tori . În acest scop. \up0 \expndtw-5\charscalex100 un prilej de plictiseal\u259?. Moderatorul ac\u355?ioneaz\u 259? ca un arbitru. sunt \up0 \expndtw0\charscalex100 referin\u355?ele domen iului. pe ntru c\u259? \u351?i jocurile sunt importante: pentru oamenii politici. Interven\u355?iile \up0 \expndtw1\charscalex100 ascult\u259?torilor trebuie s\u259? fie scurte \u351?i la obiect .udioul radio. declara\u355?ii ale acestuia. \par\pard\qj \li1801\ri1606\sb5\sl-27 5\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Este un atac de anvergur\u259?. este elaborat. simpla dorin\u355?\u259? de a face valuri. moderatorul trebuie s\u259? \line \up0 \e xpndtw0\charscalex104 cunoasc\u259? foarte bine aspecte legate de activitatea in vitatului. tema propus\u259? nu are \up0 \expndtw0\charscalex102 un r\u259?spuns definitiv \u351?i deci emisiunea nu are o concluzie.

Unii asc ult\u259?tori sun\u259?. De asemenea. În aceast\ u259? lume. la cap\u259?tul \up0 \expndtw0\charscalex100 firului se afl\u259? o persoan\u259? care începe s\u259?-\u351?i povesteasc\u259? via\u355?a. Audien\u355?a \up0 \expndtw-2\charscalex100 este în ultim\u259? instan\u 355?\u259? cel mai bun indiciu al unui talk show de succes. obligatoriu. Ev entual în studio poate ap\u259?rea la un moment dat \up0 \expndtw-5\charscalex100 un al doilea invitat.259? \up0 \expndtw-2\charscalex100 activitatea lui. prin emisiun e se perind\u259? multe voci. discu\u355?ia urmând s\u259? fie continuat\u259? în trei. \par\pard\qj \li1801\ri1605\sb5\sl-276\slmult0\fi708 \ up0 \expndtw0\charscalex100 Uneori. \pa r\pard\qj \li1801\ri1609\sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex103 U n asemenea tip de talk show vizeaz\u259? fie un scop educa\u355?ional. în care fiecare tinde s\u259? \up0 \expndtw0\charscalex103 devin\u259? tot mai autonom \u351?i mai independent. jingle-uri personalizate. Mode ratorul trebuie s\u259?-l aduc\u259? prompt la \up0 \expndtw0\charscalex104 subi ect \u351?i s\u259?-l întrebe dac\u259? are ceva de spus în leg\u259?tur\u259? cu ac esta. Este \u8222?minut ul de \up0 \expndtw-3\charscalex100 glorie\u8221? al ascult\u259?torului obi\u35 1?nuit. durata unui call in este de un minut. \par\pard\ql \li6002 \sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\s b273\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 15 \par\pard\sect\sectd\fs24\p aperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg16}{\bkmkend Pg16}\par\pard\ qj \li1801\sb0\sl-273\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-273\slmult0 \par\pard\q j\li1801\sb0\sl-273\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-273\slmult0 \par\pard\qj\ li1801\ri1602\sb123\sl-273\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\nosup ersub\cf3\f4\fs24 Moderatorul trebuie s\u259? aib\u259? grij\u259? ca replicile interlocutorilor s\u259? fie concise \u351?i în \up0 \expndtw0\charscalex103 acord cu subiectul. ci doar rela\u355?ia intersubiect iv\u259?. \up0 \expndtw0\charscalex106 Politicos. opinia public\u259?. mediu. Nu trebuie respin\u351?i cu brutalitate. \up0 \expndtw -3\charscalex100 comercializarea drogurilor. \par\pard\qj \li1801\ri1594\sb4\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Moderatorul poate întrerupe convorbirea în orice . În general. anonim. ei trebuie întrerup\u355?i \u351?i întreba\u355?i dac\u259? au ceva de spus în leg\u259?tur\u259? cu tema \up0 \expndt w0\charscalex102 discu\u355?iei. pot fi \up0 \expndtw-3\charscalex100 abord ate subiecte de divertisment: \u8222?Cum ar trebui s\u259? arate femeia/b\u259?r batul ideal?\u8221? \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \e xpndtw-2\charscalex100 Timp de circa o jum\u259?tate de or\u259?. cel ce telefoneaz\u259? divaghez\u259?. \u350?i a ceasta trebuie pe dat\u259? \up0 \expndtw0\charscalex104 întrerupt\u259?. \up0 \expndtw -3\charscalex100 dac\u259? interlocutorul spune într-adev\u259?r ceva interesant \ u351?i are un stil alert. \par\pard\ql \li2510\sb236\ sl-322\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 Talk-sho w-ul interactiv \par\pard\qj \li1801\ri1597\sb273\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \exp ndtw0\charscalex102 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Talk-show-ul în exclusivitate c u ascult\u259?torii sau interactiv este de tipul unui \up0 \expndtw-1\charscalex 100 exerci\u355?iu civic \u351?i reflect\u259? o diversitate de opinii. în încercarea de a-\u351?i rezolva o problem\u259? personal \u259?. \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb9\sl-270\slmult0\fi70 8 \up0 \expndtw0\charscalex103 Moderatorul propune o tem\u259? \u351?i îi cere a scult\u259?torului s\u259?-\u351?i spun\u259? prin telefon \line \up0 \expndtw0\ charscalex100 p\u259?rerea în leg\u259?tur\u259? cu tema în discu\u355?ie. Ea se poate prelungi îns\u259? la 2-3 minute. libertatea religioas\u259? \u351?i existen\u355?a sectelor. Aportul cognitiv nu conteaz\u259?. Pentru ca \up0 \expndtw-4\charscalex100 emisiunea s\u259? fie considerat\u259? reu\u351?it\u259?. Uneori. Formula call in \up0 \expndtw-2\charscalex100 (telefon în emisie) este indicat\u259? în tratarea unor subiecte \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb2 \sl-280\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 controversate. legalizarea prostitu\u355?iei. fie incit area la \up0 \expndtw-5\charscalex100 discu\u355?ii. pentru c\u259? emisiunea ar putea pierde astfel \up0 \expndtw-5\charscalex100 câ\u355?iv a ascult\u259?tori fideli. ea trebuie s\u259? atrag\u259? cât mai multe interven\u355?ii \u351?i p\u259?reri \up0 \expndtw0\charscalex100 cât m ai diverse. Tema este . tot mai informat\ u259? \u351?i mai \up0 \expndtw-3\charscalex100 solicitat\u259?. se impune ca un adev\u259?rat interlocutor. de actualitate \u351?i de larg \line \up0 \expndtw-2\charscalex10 0 interes. ca de exemplu reint roducerea uniformelor \u351?colare.

\up0 \e xpndtw0\charscalex105 moderatorul îi ofer\u259? . ci le va enun\u355?a ca \u351? i cum atunci \par\pard\ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb74\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex10 0 16 \par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstar t Pg17}{\bkmkend Pg17}\par\pard\ql \li1801\sb0\sl-274\slmult0 \par\pard\ql\li180 1\sb0\sl-274\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb0\sl-274\slmult0 \par\pard\ql\li1801\ sb0\sl-274\slmult0 \par\pard\ql\li1801\ri1605\sb118\sl-274\slmult0\tx2510 \up0 \ expndtw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 le-ar formula. ocup \u259? un loc tot \line \up0 \expndtw0\charscalex104 mai privilegiat în spa\u355?i ul public. fie c\u259? este de radio sau de televiziune. prin cuvântul puterii. judec\u259?\u355?ile \u351?i afec tele individuale ale omului obi\u351?nuit. Pentru a limita surprizele nepl\u259?c ute. se pot purta off-air \u351?i înregi stra convorbiri cu ascult\u259?torii. cum s-ar putea crede. \par\pard\qj \li1801\ri1592\sb0\sl-277\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscale x100 Talk show-ul interactiv. la reducerea coeficientului de frustrare \line \up0 \e xpndtw-5\charscalex100 a indivizilor. dar are totodat\u259? tendin\u355?a de a l\u259?rgi câmpul acestuia: \line \up0 \expndtw-1\charsca lex100 integreaz\u259? domeniul privat. \up0 \expn dtw-4\charscalex100 Dup\u259? ce s-a decis asupra invitatului. ca orice forum. Tema se \up0 \expndtw-1\charscalex100 alege deobicei cu o zi-dou\u259? înainte de emisiune. \up0 \expndtw-5\charscalex100 moderatorul aprofundeaz\u259? documentarea \u351?i schi\u355?eaz\u259? cadrul di scu\u355?iei. dac\u259? ascult\u259?torul \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 devin e nepoliticos sau se abate de la subiect.Ghiglione (2005). \u355?inând loc de dezbatere public\u259?. Înainte de înc .\u351?i îi retrage!. intim. dar \u351?i de spectacol \li ne \up0 \expndtw-1\charscalex100 mediatic. A\u351?a cum observ\u259? P. \par\pard\ql \li2510\sb264\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscale x102 Preg\u259?tire. acest tip de talk show este o f orm\u259? de \line \up0 \expndtw-4\charscalex100 libertate a cuvântului \u351?i co ntribuie. Moderatorul alc\u259?tuie\u351?te un des f\u259?\u351?ur\u259?tor al emisiunii. de aceea moderatorul nu va citi întreb\u259?rile. \line \up0 \expndtw0\charscalex102 î\u351?i fixeaz\u259? întreb\u259?rile \u351?i încearc\u259? s\u259? le memoreze.cuvântul invit atului.moment. subiectiv. se poate \line \up0 \expndtw0\charscalex106 recurge la o formul\u259? de se lectare a interlocutorilor: în timp ce se difuzeaz\u259? o pies\u259? \line \up0 \ expndtw0\charscalex100 muzical\u259? (on-air). adic\u2 59? al moderatorului. Ascult\ u259?torii dobândesc. dup\u259? care \line \up0 \expndtw-3\chars calex100 sunt alese câteva \u351?i prezentate ca \u351?i când ar fi în direct. l-a contactat pe acesta \u351?i are confirmarea particip\u259?rii. Dialogul t rebuie s\u259? dea impresia de \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 spontaneitate . al\u355?ii sus\u355?in c\u259? acest gen mediatic ofer\u259? o dubl\u259? iluzie: cea a liberului acces \up0 \expndtw0\charscalex107 al cet\ u259?\u355?eanului la puterea cuvântului \u351?i cea a unui loc temporar în care se exercit\u259? \up0 \expndtw0\charscalex100 \u8222?cuvântul puterii\u8221?. De ce iluzie? Pentru c\u259?. spun cei doi autori. face din talk \up0 \expndtw-3\charscalex100 show scena unei domin\u259?ri liber consim\u3 55?ite. dar nu în exces \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-270\slmult0 \par\ pard\qj\li1801\ri1606\sb19\sl-270\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Dis cu\u355?ia trebuie preg\u259?tit\u259?. \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 impresia de l ive. \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 s ocializându-le în acela\u351?i timp.Charaudea u \u351?i R. postmodern\u259?. \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb0\sl-276\slm ult0\fi708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 În timp ce unii autori consider\u259? tal k show-ul o ipostaz\u259?. Este preferabil s\u259? fie o tem\u259? de \up0 \expndtw0\charscalex100 actualitate. Iluzie \u351?i pentru c\u259? moderatorul. ajungând chiar pân\u259? la a-i \up0 \expndtw0\charscalex100 construi identi tatea. Nu în ultimul rând. iar moderatorul se pune la ad\u259?post de eventuale suprize nepl\u259?cut e. a celebrei \up0 \expndtw-1\charscal ex100 agora antice. nu numai c\u259? ocup\u259? un \line \up0 \expndtw -2\charscalex100 loc special în spa\u355?iul public. \par\pard\ql \li2510\sb294\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex101 \ ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 Conceperea \u351?i realizarea talk show-ului \par\par d\qj \li1801\ri1606\sb273\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul 0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Un talk show nu este o improviza\u355?ie permanent\u259 ?. Moderatorul se document eaz\u259? asupra ei \u351?i se gânde\u351?te la posibili invita\u355?i.

dac\u259? e le nu se încadreaz\u259? în ceea ce a fost \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 dinai nte stabilit. de exemplu. este ca talk show-ul s\u259? \line \up0 \expndtw0\charscalex104 fie ratat pri n exces de preg\u259?tire. ci s\u259? \line \up0 \expndtw-4\charscalex1 00 urm\u259?reasc\u259? atent ce spune invitatul. f\u259?r\u259? a se intra în detalii \u351?i i se va reaminti durata emisiunii. Moderatorul \up0 \expndtw-3\charscalex100 trebuie s\u259? \u8222?simt\u259?\u8221? când s\u259? intervin\u259? \u351?i când este nevoie s\u259 ? asculte. al jurnalistului. \line \tab \up0 \expn dtw0\charscalex100 Moderatorul nu trebuie s\u259? fie absorbit cu totul de desf\ u259?\u351?ur\u259?torul emisiunii. deopotriv\u259? a \up0 \expndtw0\charscalex100 emisiunii \u351?i a real izatorului. \par\pard\qj \li180 1\ri1608\sb9\sl-270\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex104 Invitatul nu treb uie l\u259?sat s\u259? dea r\u259?spunsuri lungi. este prezenta t invitatul. \par\pard\ql \li2510\sb264\sl-276\s lmult0 \up0 \expndtw0\charscalex102 On air \par\pard\ql \li1801\sb0\sl-276\slmul t0 \par\pard\ql\li1801\ri1607\sb8\sl-276\slmult0\fi708\tx2510 \up0 \expndtw-2\ch arscalex100 Talk show-ul începe cu o scurt\u259? prezentare a temei. dup\u259? \up0 \expndtw-2\charscalex100 care moderatorul îi adreseaz\ u259? întrebarea cea mai apropiat\u259? de titlul emisiunii. el poate dezvolta un r\u259?spuns la o întrebare care nu a fost pus\u259? \line \up0 \expndtw-4\charscalex100 în emisiune. pentru a-l putea întrerupe atunc i când este cazul \u351?i a-i \up0 \expndtw0\charscalex105 cere s\u259? clarifice o problem\u259? ori s\u259? explice pe ce se bazeaz\u259? afirma\u355?ia pe care acesta \up0 \expndtw-5\charscalex100 tocmai a f\u259?cut-o. Mai ales când interlo cutorul sose\u351?te \up0 \expndtw0\charscalex100 la redac\u355?ie cu mult timp în ainte de ora stabilit\u259?. De obicei. Promovarea atracti v\u259?. invitatului i se aduce la cuno\u351?tin\u355?\u259? \li ne \up0 \expndtw-4\charscalex100 desf\u259?\u351?ur\u259?torul. Riscul ca \up0 \expndtw-3\charscalex100 invitatul s\u2 59? se \u8222?epuizeze\u8221? înainte de emisiune exist\u259?. în am\u259?nunt. cât \u351?i invitatul pot deveni capti vii \line \up0 \expndtw-4\charscalex100 scenariului pus la punct. \par\pard\qj \li1801\ri1612\sb2\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex102 Exemplu: Jurnalistul \u351?i invitatul convin asupra prezent\u259?rii unui argumen t \up0 \expndtw0\charscalex103 privind\u8230?\u8230? Jurnalistul pune o întrebare precis\u259?. dup\u259? cum. Al\u355?ii nu \u p0 \expndtw0\charscalex100 doresc nici m\u259?car s\u259?-l întâlneasc\u259? pe inte rlocutor înainte de emisiune. \line \tab \up0 \e xpndtw-1\charscalex100 Un pericol. Atât realizatorul. talk show . \par\pard\qj \li1801\ri160 7\sb4\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex102 Unii realizatori nu dore sc s\u259? preg\u259?teasc\u259? talk show-ul cu invitatul lor. pentru a evita ca \up0 \expndtw0\charscalex105 acest a s\u259? se \u8222?descarce\u8221? \u351?i s\u259? spun\u259? tot ce are de spu s pe tema în discu\u355?ie.Bourdon (1991 ). personalitatea moderatorului \up0 \expndtw0\charscalex103 cân t\u259?re\u351?te foarte mult în reu\u351?ita unei emisiuni. a\u351?a cum fac unii moderatori. Nu întâmpl\u259?tor. Di ncolo de reguli. la obiect \u8230? Invitatul d\u259? un r\u259?spuns \up0 \expndtw5\charscalex100 general privind\u8230?\u8230?\u8230?.Guiraud \u351?i L. dar nici nu trebuie întrerupt \u p0 \expndtw0\charscalex103 brutal. dar general. pân\u259? la ult imul detaliu. tocmai când s pune ceva interesant. semnalat de M. \up 0 \expndtw0\charscalex100 cum va decurge emisiunea. Acestui tip de interlocutor pregatirea ta lk show-ului \up0 \expndtw0\charscalex104 la care va participa i se va p\u259?re a întotdeauna insuficient\u259?. este de dorit ca \up0 \expndtw-3\charsc alex100 invitatul s\u259? soseasc\u259? cu 5-10 minute înainte de ora începerii emis iunii. \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1607\sb 10\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex104 Trebuie re\u355?inut c\u259 ? talk show-ul este o emisiune de autor \u351?i c\u259? nu exist\u259? re\u355?e te \up0 \expndtw-1\charscalex100 standard care s\u259? asigure succesul. înaintea emisiunii. ce întreb\u259?ri i se vor pun e \u351?i nu se va mul\u355?umi cu r\u259?spunsul \up0 \expndtw-2\charscalex100 amabil. spore\u351?te considerabil audien\u355?a. De aceea. el vrea s\u259? afle. \line \up0 \expndtw0\chars calex106 ca invitatul s\u259? nu r\u259?spund\u259? întreb\u259?rilor. Acest interval este \up0 \expndtw-2\charscalex100 suficient pentru ca jur nalistul s\u259?-i aduc\u259? la cuno\u351?tin\u355?\u259? (sau s\u259?-i reamin teasc\u259?) unghiul de \up0 \expndtw-5\charscalex100 abordare a temei \u351?i p rincipalele întreb\u259?ri care-i vor fi puse.eperea emisiunii. Se poate.

externe. \par\pard\qj \li1801\ri1603\sb5\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expndt w-2\charscalex100 Coeren\u355?a \u351?i dinamismul jurnalului sunt date nu numai de îmbinarea armonioas\u259? a \up0 \expndtw-1\charscalex100 genurilor. Nu vom face o dare de seam\u259? de la conferin\u355?a de pres\u259? \up0 \expndtw0\charscalex100 s\u259?pt\u259?mâna l\u259? a unui partid politic. un \up0 \expndtw-2\charscalex100 documentar îl face mai interesant. \par\pard\qj \li1801\ri1610\sb261\sl-280\slmult 0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex103 Aplica\u355?ie: Analiza\u355?i un talk sh ow radiofonic pe care îl urm\u259?ri\u355?i cu oarecare \up0 \expndtw0\charscale x106 regularitate. Un \up0 \expndtw0\charscalex107 jurnal radio nu trebuie s\u259? se limiteze îns\u259? la a transmite \u351?tiri \u351?i relat\u259?ri. anchet\u259?. \par\pard\qj \li1801\ri1612\sb0\sl-270\sl mult0\fi708 \up0 \expndtw-4\charscalex100 În realitate. \par\pard\qj \ li1801\sb0\sl-280\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1603\sb33\sl-280\slmult0\fi708 \ up0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Un jurnal de radio de 15 -20 de minute ar trebui s\u259? cuprind\u259? \u351?ase-\u351?apte subiecte. un reportaj îi d\u259? culoare .. Titlurile. f\u259?r\u259? \up0 \expndtw-2\charscal ex100 partizanate \u351?i într-un mod nebanal. Ele trebuie tratate cât mai echilibrat. Analiza\u355?i stilul \up0 \expndtw-5\charscalex100 mod eratorului. \par\pard\ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-2 76\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb156\sl-2 76\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 17 \par\pard\sect\sectd\fs24\paperw1224 0\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg18}{\bkmkend Pg18}\par\pard\ql \li180 1\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li1801\ sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb 0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb0\ sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb140\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw0\charscale x101 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 JURNALUL RADIO \par\pard\ql \li1801\sb0\sl-322 \slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb16\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex104 Te ma 12. jurnalul radio ar trebui s\u259? ofere \up0 \expndtw-4\charscalex100 inf orma\u355?ii într-o palet\u259? cât mai divers\u259? de genuri jurnalistice. reportaj. Nu vom întâlni \up0 \expndtw-2\charscalex1 00 niciodat\u259? toate genurile jurnalistice în acela\u351?i jurnal de radio. o anchet\u2 59? . relat\u259?ri. ci \u351? i de diversitatea subiectelor tratate: politice. Rezultatul este un jurnal cu infor ma\u355?ie minimal\u259? \u351?i lipsit de \up0 \expndtw-5\charscalex100 atracti vitate. Structura. Armonizarea genurilor jurnalistice.mai original \u351?i mai atractiv. \up0 \expndtw-1\charscalex100 sportive. documentar. Dac\u259? puterea se confrunt\u259? cu situa\u355 . \par\pard\qj \li1801\ri1610\sb4\sl-273\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\cha rscalex100 Ordinea succesiunii materialelor în func\u355?ie de genul jurnal istic este: \u351?tiri \u351?i \up0 \expndtw-1\charscalex100 relat\u259?ri. Este bine ca un jurnalul s\u259? con\u355?i n\u259? m\u259?car unul dintre \up0 \expndtw-4\charscalex100 genurile: intervi u. multe posturi de radio me rg pe formula cea mai simpl\u259?: \u351?tiri. Explica\u355?i prin ce reu\u351?este s\u259? v\u259? a trag\u259? interesul. sociale. pentru a trezi \u351?i men\u355?ine interesul ascult\u259?t orilor. eventual \up0 \expndtw0\charscale x100 relat\u259?ri \u351?i inserturi cu voci. eventual \up0 \expndtw0\charscalex103 un documentar \u351?i în final alt e \u351?tiri. \up 0 \expndtw-4\charscalex100 realizate într-o diversitate de genuri jurnalistice. pachete radio.\up0 \expndtw0\charscalex102 urile sunt ast\u259?zi emisiunile de referin\u355?\ u259? ale unui post de radio. \u351?i greu de urm\u259?rit. \par\pard\qj \li1801\ri16 07\sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Corpul de baz\u259? al programului este alc\u259?tuit din \u351?tiri. interviu sau reportaj. Subiectele s\u259? aib\u259? un pronun\u355?at caracter \up0 \expndtw-5\charscal ex100 informativ \u351?i s\u259? fie de larg interes. \par\pa rd\qj \li1801\ri1594\sb0\sl-275\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex102 Un i nterviu îi confer\u259? jurnalului dinamism. Pentru a fi \up0 \expndtw-3\ch arscalex100 dinamic. cele care atrag cei mai \up0 \expndtw-5\charscalex 100 mul\u355?i ascult\u259?tori. e ventual un pachet radio. Ponderea o de\u355?in subiectele politic e. fie \u351?i perntru motivul c\u259? ar \up0 \expndtw-3\charscalex100 fi prea înc\u259 ?rcat. economice. din nou \u351?tiri \u351?i relat \u259?ri. O interven\u355?ie în direct a reporterului aflat la locul \up0 \exp ndtw-2\charscalex100 producerii unui eveniment va fi plasat\u259? cât mai la început ul emisiunii.

?ii conflictuale. Ele trebuie s\u259? ofere i nforma\u355?ie interesant\u259?. \par\pard\ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmul t0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb161\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 18 \par\ pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg19}{\b kmkend Pg19}\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-270\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-2 70\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-270\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-270 \slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1607\sb137\sl-270\slmult0\fi780 \up0 \expndtw-2\c harscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 În partea a doua a jurnalului se recomand \u259? s\u259? fie difuzat\u259? o \u351?tire \u8222?soft\u8221?: despre o \up0 \expndtw0\charscalex104 lansare de carte. scum pirea \up0 \expndtw-2\charscalex100 energiei. un fapt divers. Informa\u355?iile d espre starea vremii \u351?i \u351?tirile sportive \up0 \expndtw-3\charscalex100 în cheie de obicei jurnalul. care acoper\u259? con\u35 5?inutul unui \up0 \expndtw-2\charscalex100 subiect. înainte de a dezvolta aceste titluri. medicamentele compensate. \par\pard\qj \li1801\ri1605\sb5\sl-275\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-2\cha rscalex100 Subiectele cu impact asupra c\u259?t\u259?\u355?enilor nu trebuie s\u 259? lipseasc\u259? din nici un jurnal. \par\pard\ql \li1801\ri1605\sb8\sl-276\slmult0\fi708\tx2510 \up0 \expndtw0\charscalex102 Titl urile pot fi separate între ele printr-o virgul\u259? sonor\u259?. \par\pard\ql \li2510\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\l i2510\sb10\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex103 Titlurile \par\pard\ql \l i2510\sb4\sl-276\slmult0\tx8930 \up0 \expndtw0\charscalex105 Jurnalul se deschid e cu titlurile edi\u355?iei. Ele ac\u355?ioneaz\u259? ca un \tab \up0 \expndtw-1 \charscalex100 \u8222?cârlig\u8221? asupra \par\pard\ql \li1801\ri1609\sb4\sl-276\ slmult0\tx2510 \up0 \expndtw-2\charscalex100 ascult\u259?torilor. Este bine ca \up0 \expndtw-3\charscalex100 oamenii s\u259? \u3 51?tie de ce au fost luate. Pentru a ajunge la ascult\u259?tor. nu do ar anun\u355?ate. Titlurile trebuie s\u259? nu fie banale. Numai a\u351?a \up0 \expndtw-4\charscalex100 \u351?tirea ajunge la ascult\u259?t or. Îi atrag \u351?i îi men\u355?in cu urechea la radio. Informa\u355?iile prezentate înrtr -un jurnal radio nu sunt pentru speciali\u351?ti. care const\u259? \line \up0 \expndtw0\charscalex102 în a nu men\u355?iona în titlu o anumit\u259? informa\u355?ie. \u p0 \expndtw-2\charscalex100 dar nici s\u259? nu exagereze evenimentul sau s\u259 ? opromit\u259? ceva ce con\u355?inutul nu va oferi. ce confer\u259? identitate jurnalului. a\u351?a numitu l jingle. Pentru a formula titluri sugestive. tot ceea ce îl afecteaz\u259? direct pe cet\u259?\u355?ean sunt \up0 \expndt w0\charscalex106 de cel mai mare interes. ci \up0 \expndtw0\charscalex10 0 pentru publicul larg. nu \up0 \expndtw-3\charscalex100 vom ezita s\u259? le prezent\ u259?m. ce consecin\u355?e vor avea? \par\pard\qj \li1801\r i1598\sb6\sl-275\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Subiectele economic e trebuie tratate în a\u351?a fel încât ascult\u259?torii s\u259? în\u355?eleg\u259? des pre \up0 \expndtw0\charscalex100 ce este vorba. ele pot fi enun\u355?ate pe un fond muzical. majorarea facturii la între\u355?ine re. iat\u259? o \u351?ti . titlurile sunt uneori \up0 \expndtw-5 \charscalex100 rezultatul unei munci de echip\u259?. un subiect despre m\ u259?surile luate de \up0 \expndtw-3\charscalex100 Banca Na\u355?ional\u259? tre buie \u8222?tradus\u8221? din limbajul finan\u355?i\u351?tilor în limbajul comun. \par\pard\ql \li1801\ri1605 \sb0\sl-280\slmult0\fi708\tx2510 \up0 \expndtw0\charscalex103 De regul\u259?. ti tlurile con\u355?in o singur\u259? propozi\u355?ie. \line \tab \up0 \expndtw-3\ charscalex100 Alegerea titlurilor edi\u355?iei este un moment decisiv. într-o form\u259? cât mai lapidar\u259?. M\u259?surile trebuie explicate. recorelarea pensiilor. fiind une ori partea cea mai grea \line \up0 \expndtw-1\charscalex100 în elaborarea jurnalul ui. \up0 \expndtw0\charscalex100 Cre\u351?te rea pre\u355?urilor. De \up0 \expndtw-2\charscalex100 asemenea. a a\u351?tept\u259?rilor lui. De aceea. \line \tab \up0 \expndt w-3\charscalex100 O tehnic\u259? de punere în pagin\u259? a unui radiojurnal este \u351?i falsa uvertur\u259?. eventual folosi nd formula: \u8222?Dar. este nevoie de inspira\u355?ie \u351?i o \up0 \expndtw-3\charscalex100 bun\u259? cunoa\u351?tere a psihologiei publiculu i. \par\pard\ql \li2510\sb1\sl-257\slmult0 \up0 \expndtw-3\ charscalex100 Trei patru titluri sunt suficiente pentru un jurnal. \line \tab \up0 \expndtw-3\charscalex100 Titlurile trebuie s\u259? redea diversitatea tema tic\u259? a jurnalului. dar a începe cu ea ime diat dup\u259? citirea \up0 \expndtw-2\charscalex100 titlurilor.

Aceasta ar duce. Nu prezent\u259?m succesiv dou\u259? materiale care con\u355? in voci. S\u259? re\u355?inem c\u259? formatul nu trebuie s\u25 9? fie rigid \u351?i c\u259? dinamismul rezult\u259? \u351?i din \up0 \expndtw-4 \charscalex100 diversitatea introducerii subiectelor. se poate începe cu o \u351?tire na\u355?i onal\u259? sau \up0 \expndtw-2\charscalex100 local\u259?. \up0 \expndtw-4\charscalex100 t ranzi\u355?ia de la o \u351?tire la alta se face mai u\u351?or \u351?i programul are fluen\u355?\u259?. de obicei. \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb2\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expn dtw0\charscalex100 Trecerea de la un subiect la altul trebuie marcat\u259? clar. vor fi prezentate împreun\u259?.\u8221? \par\pard\ql \li2 510\sb264\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex107 Structura jurnalului \par\ pard\qj \li1801\ri1614\sb1\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Des chiderea se refer\u259? la primul subiect tratat într-un jurnal \u351?i anun\u355? at în primul \up0 \expndtw-1\charscalex100 titlu. \par\pard\ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6 002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li600 2\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb161\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\ch arscalex100 19 \par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240 {\bkmkstart Pg20}{\bkmkend Pg20}\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-270\slmult0 \par\par d\qj\li1801\sb0\sl-270\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-270\slmult0 \par\pard\ qj\li1801\sb0\sl-270\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1609\sb137\sl-270\slmult0\fi7 08 \up0 \expndtw0\charscalex110 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Modul în care se face trecerea de la o \u351?tire la alta trebuie s\u259? fie în aten\u355?ia \up0 \expn dtw0\charscalex100 jurmnalistului.un element melodic cu o durat\u259? de câtev a \up0 \expndtw-3\charscalex100 secunde. Trebuie avut grij\u259? la al ternan\u355?a \u351?tirilor \u351?i din acest punct de vedere. Nu al\u259?tur\u259?m o \u351?tire monden\u259? sau amuzant\u259? uneia de spre o tragedie. \par\pard\qj \li1801\ri1602\sb6\sl-273\ slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex102 În stabilirea ierarhiei \u351?tirilor t rebuie avut în vedere \u351?i con\u355?inutul de inserturi al \up0 \expndtw0\chars calex100 acestora. Într-un jurnal. Numai dac\u259? este de r\u259?s unet \up0 \expndtw-3\charscalex100 sau antrenez\u259? România. ea trebuie \up0 \expndtw-2\charscalex100 rescris\u259?. \up0 \ex pndtw-4\charscalex100 la pierderea audien\u355?ei. pe subiecte \up0 \expndtw-4\charscalex100 înru dite. \up0 \expndtw-5\c harscalex100 pentru a men\u355?ine aten\u355?ia ascult\u259?torului pân\u259? la s fâr\u351?it. de interes uman (human interest) cons tituie. Ele pot fi difuzate grupat sau intercalate între celelalte \u351?tiri. \par\pard\qj \li 1801\ri1593\sb0\sl-275\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex102 În func\u355?ie de publicul-\u355?int\u259? al postului. În felul acesta. dar nici un caz nu se începe cu \up0 \expndtw-3\charscalex100 o \u351?tire slab\u259?. \par\pard\qj \li1801\ri1606\sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\chars calex100 Se începe cu cea mai important\u259? \u351?tire. Ordinea \u351?tiril or se poate schimba. Jurnalele încep destul d e rar cu o \u351?tire interna\u355?ional\u259?. Jurnalistul poate opta \u351?i p entru falsa deschidere: începerea jurnalului cu un subiect \up0 \expndtw-2\charsca lex100 care n-a fost anun\u355?at în titlu.re \up0 \expndtw-5\charscalex100 de ultim minut\u8230?. folosind formula enun\u355?at\u259? ma i sus. avându-se grij\u259? s\u25 9? difere de cea cu care a \up0 \expndtw0\charscalex102 început jurnalul anterior. \par\pard\ql \li1801\ri1607\sb2\sl-275\slmult0\fi708\tx2593 \up0 \exp ndtw0\charscalex102 \u350?tirile sociale. Prima \u351?tire are \u351?i cel mai mare grad de noutate. punctul \up0 \expndtw-2\charscalex100 culminant al jurnalului . Oamenii ascult\u259? \u351?tirile pentru a \up0 \expndtw-5\charscalex100 afla ultimele nout\u259?\u355?i. Nici nu grup\u259?m toate inserturile într-un calu p \u351?i textele ce \up0 \expndtw-4\charscalex100 urmeaz\u259? a fi citite într-a . dup\u259? care d\u259?m citire \up0 \expndtw-3\charscalex100 unui docum entar f\u259?r\u259? inserturi. Dac\u259? totu\u351?i \u351?tirea este reluat\u259? în aceea\u351?i pozi\u355?i e. Dac\u259? dou\u259? \line \up0 \ expndtw-2\charscalex100 \u351?tiri vorbesc despre acela\u351?i personaj politic. \line \ta b \up0 \expndtw-1\charscalex100 Succesiunea \u351?tirilor se stabile\u351?te \u3 51?i în func\u355?ie de con\u355?inutul acestora. c\u259?tre final. \par\pard\qj \li1801\ri160 8\sb0\sl-270\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Nu trebuie grupate toat e \u351?tirile interesante la început. subiectele \up0 \expndtw0\charscalex100 sunt separate printr-un j ingle sau \u8222?virgul\u259?\u8221?. Sarcina devine mai u\u351?oar\u259? dac\u259? \u351?tirile sunt grupate tematic.

00 dup\u259? amiaz\u259?. sugereaz\u259?\par\pard\li1801\sb0\sl-275\slmu lt0\fi0 \up0 \expndtw0\charscalex100 urm\u259?toarele reguli de organizare a jur nalului:\par\pard\li1801\sb2\sl-276\slmult0\fi708\tx2870 \up0 \expndtw0\charscal ex100 -\tab \up0 \expndtw0\charscalex100 Plasarea \u351?tirii cu inserturi sonor e cât mai la început posibil. Programul de prânz va reuni infor ma\u355?ii despre evenimentele \up0 \expndtw-3\charscalex100 consumate pân\u259? în acel moment.00-17. Dac\u259? din considerente \line\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 de timp va fi nevoie ca ultima \u351?tire s\u259? fie scurtat\u259?. 23. \par\pard\ql \li1801\sb1\sl-257\slmul t0 \up0 \expndtw-5\charscalex100 17. 13. în condi\u355?iile în care î\u351?i p\u259?streaz\u25 9? func\u355?ia proprie: de informare. o recapitulare a \u351?t irilor zilei \line \up0 \expndtw0\charscalex100 precedente. de interviuri de la fa\u355?a locului (aten\u355?ie îns\u259? la ri scurile \up0 \expndtw-5\charscalex100 pe care acestea le comport\u259?!). Faptul divers (crime la pachet.00 sear\u259?.00 prediminea\u355?\u259?. se d\u259? în titlurile edi\u355?iei. 9. inevitabil.00-23. astfel încât\par\pard\ql \li2870\s b1\sl-272\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 s\u259? nu existe grupaje lungi de texte citite de redactorul-prezentator. inclusiv cea orar\u259?. \par\pard\ql \li2510\ri1607\sb10\sl-2 70\slmult0\tx2870\tx2870\tx2870 \up0 \expndtw-3\charscalex100 -\tab \up0 \expndt w-3\charscalex100 Evitarea plas\u259?rii unei \u351?tiri cu insert la finalul ju rnalului. Garvey&Rivers\tab \up0 \expndtw0\charscalex100 (1982). \up0 \expndtw-3\charscalex100 Dac\u259? \u351?tirea din sport este importan t\u259?. este mai bine ca aceasta s\u259? \line \tab \up0 \expndtw-5\charscalex100 nu con\u355?in\u259? inserturi. genul jurnalistic prin care va fi realizat \u351?i \up0 . \par \pard\qj \li1801\ri1611\sb5\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex106 Un jurnal de diminea\u355?\u259? va cuprinde. \par\pard\qj \li1801\ri1606\sb0\sl-273\sl mult0\fi708 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Jurnalul radio este mult mai sobru decât jurnalul de televiziune.\par\pard\li1801\sb0\sl-275\slmult0\fi708\tx2870 \up0 \ expndtw0\charscalex100 -\tab \up0 \expndtw0\charscalex100 Distribuirea celorlate \u351?tiri cu voci de-a lungul întregului program. \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb10\sl-270\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\char scalex100 Relatarea în direct confer\u259? dinamism unui jurnal radio. \par\pard\qj \ li2510\ri1614\sb1\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex100 Jurnalul se încheie de regul\u259? cu \u351?tiri din sport \u351?i informa\u355?ii despre starea vre mii. \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-280\slmult0 \ par\pard\qj\li1801\ri1610\sb249\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\charscalex1 00 Aplica\u355?ie: Alc\u259?tui\u355?i structura unui jurnal informativ de 15 mi nute pentru un post \up0 \expndtw-4\charscalex100 de radio FM. informa\u355?ii rutiere) \u351?i va anun\u355?a \par\pard\qj \li1801\ri1606\sb0\sl-280\slmult0 \up0 \ expndtw0\charscalex100 evenimentele previzibile. \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb0\sl280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex103 Structura jurnalului depinde \u35 1?i de momentul când este difuzat. Preciza\u355?i te matica fiecarui subiect. \par\p ard\qj \li1801\ri1608\sb2\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex103 Inte rvievarea unor comentatori. din acela\u351?i motiv.00-13. care s\u259? intepreteze un eveniment. \par\pard\ql \li2510\sb6\sl-276\slmult0\tx2870 \up0 \expndtw-3\chars calex100 -\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 Evitarea.00-9. \up0 \expndtw-1\charscalex100 Jurnalul de sear\u259? va fi o sintez\u259? info rmativ\u259? a întregii zile. accidente în serie. informa\u355?ii ut ilitare \up0 \expndtw0\charscalex106 (starea vremii. plus \u351?tirile de ultim\u259? or\u259?. Tran\u351?ele orare \line \up0 \expndtw0\charsc alex100 zilnice sunt: 5. inclusiv detalii despre evenimente în desf\u259?\u351?urare . o lege adoptat\u259? de Par lament. \par\pard\li1801\sb4\sl-276\slmult0\fi708\tx8596 \up0 \expndtw0\chars calex100 Luând drept criteriu \u351?tirile cu insert. De \up0 \ expndtw-5\charscalex100 re\u355?inut c\u259? grila. atât în form\u259?. o hot\u259? râre \up0 \expndtw0\charscalex103 guvernamental\u259?.00 diminea\u355? \u259?. cre az\u259? reflexul ascult\u259?torului.00 noapte. a plas\u259?rii unei \u351?tiri lungi la sfâr\u351?itul jurnalului. confer\u259? de asemenea dinamism unui \up0 \expndtw-3\charscalex100 jur nal radio. Ea poate fi înso\u355?it\u259? de un \up0 \expndtw-3\charscalex100 dialog între prezentator \u3 51?i reporter. cât \up0 \expndtw-2\charscalex100 \u351? i în con\u355?inut. Jurnalul radio r\u259?mâne un produs \up0 \ex pndtw-4\charscalex100 vandabil.00-5. aventurile l ui Mutu) \u351?i \up0 \expndtw0\charscalex104 goana dup\u259? senza\u355?ional îi sunt deocamdat\u259? str\u259?ine.ltul.

pre\u351?edinte al CNSLR Fr\u259?\u355?ia \u351?i al Federa\u355?iei sindicatelor Sanitas.I. \u p0 \expndtw-2\charscalex100 pre\u351?edintele Iliescu \u351?i premierul Nast ase ar dori anularea pragului electoral pentru \up0 \expndtw-1\charscalex1 00 validarea alegerilor. Acestea consider\u259? c\u259? înlocuirea unei \up0 \expndtw-1\charscalex100 persoane din acest post poate fi f\u259?cut\u259? doar de Consiliul de administ ra\u355?ie al institu\u355?iei \u351?i \up0 \expndtw-3\charscalex100 nu de c\u25 9?tre Guvern. \par\pard\ql \li1 801\sb4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 INSERT \u8230?\u8230?\u8230 ?ro102502\u8230?\u8230?\u8230?\u8230?\u8230?\u8230?. \par\pard\ql \li2510\sb4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-5\charscalex100 I at\u259? pentru început titlurile editiei: \par\pard\ql \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb8\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosup ersub\cf4\f5\fs24 \u-3986?\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Prime reac\u355?ii la \u 8220?decapitarea\u8221? Casei Na\u355?ionale a Asigur\u259?rilor de S\u259?n\u25 9?tate \par\pard\qj \li1801\ri2643\sb5\sl-300\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex 100 \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 \u-3986?\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Germania s e al\u259?tur\u259? Marii Britanii în problema politicii defensive europene \up0 \ expndtw-5\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 \u-3986?\ul0\nosupersub\cf3\ f4\fs24 Efecte perverse ale ajutoarelor str\u259?ine pentru refacerea Irakului \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-275\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1608\sb6\sl-275\s lmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Conducerea Casei Nationale a asigura rilor de s\u259?n\u259?tate a fost demis\u259? vineri de \line \up0 \expndtw0\ch arscalex100 guvern. \up0 \expndtw-5\charscalex100 La micro fon L. \par\pard\qj \li2510\sb0\sl-280\slmult0 \par\par d\qj\li2510\ri5646\sb5\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Doamnelor \u 351?i domnilor. Pre\u351?ed intele \line \up0 \expndtw0\charscalex100 Casei. \par\pard\ql \li6002\s b0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0 \sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb156\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charsca lex100 20 \par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkm kstart Pg21}{\bkmkend Pg21}\par\pard\ql \li2510\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\ li2510\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li2510\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li 2510\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li2510\sb246\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw0\ charscalex105 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 Exemple de jurnale informative radio: \par\pard\ql \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb40\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-5\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 1. fiind criticat\u259? pentru modul în care a acordat e\u351?alo n\u259?ri la plata datoriilor unor \line \up0 \expndtw0\charscalex100 firme si p entru faptul ca nu a reusit sa recupereze datoriile catre sanatate . este contestat\u259? de sindi cate.. \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb1\sl-280\slmult0 \up0 \e xpndtw0\charscalex102 \u8222?O schimbare care nu va schimba nimic\u8221?. a fost inl ocuit cu directorul executiv Cristian Celea.\expndtw-4\charscalex100 durata acestuia. \up0 \expndtw-3\charscalex100 pre\u35 1?edintele Camerei federative a medicilor. bun\u259? diminea\u355?a. Iulian Popescu. Eugeniu \u354?urlea.Jurnal de diminea\u3 55?\u259? preluat de la Radio Europa Liber\u259? \par\pard\ql \li1801\sb0\sl-276 \slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb8\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-5\charscalex100 Em isiunea:Breviarul dimine\u355?ii \par\pard\ql \li1801\sb1\sl-256\slmult0 \up0 \e xpndtw-5\charscalex100 Data:. Dan Pere\u355?ianu. \par\pard\qj \li1801\ri1611\sb0\sl-260\slmult0\fi708 \up0 \expndtw -1\charscalex100 Marius Petcu. a \up0 \expndtw-5\charscalex100 declar at: \par\pard\ql \li1801\ri3069\sb2\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 INSERT \u8230?\u8230?\u8230?\u8230?\u8230?\u8230?ro102501\u8230?\u8230?\u8230?\ u8230? \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 Marius Petcu. Ara Septilici l-a întrebat pe analistul Cristia .. pre\u351?edintele al CN SLR Fratia. a decl arat postului de radio Europa Liber\u259?. Formula\u355?i titlurile edi\u355?iei. de miterea vicepre\u351?edintelui Casei na\u355?ionale a asigur\u259?rilor de \up0 \expndtw-2\charscalex100 sanatate. \par\pard\ql \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb8\sl-2 76\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 JINGLE \par\pard\qj \li1801\ri1613\sb26 1\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex103 Ingrijora\u355?i de prezen\u355?a sc\u259?zut\u259? la urne cu prilejul referendumului pentru Constitu\u355?ie. \par\pard\qj \li1801\ri1595 \sb0\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex103 Pe de alt\u259? parte. militar de \line \up0 \expndtw-5\ch arscalex100 carier\u259?. Explica\u355?i dup\u259? ce criterii v-a\u355?i ghidat.

în problema politici i \line \up0 \expndtw0\charscalex105 defensive europene. I. \par\pard\ql \li1801\ri3828\sb0\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw-6\ charscalex100 INSERT ara/ pirvulescu 053 \line \up0 \expndtw-6\charscalex100 A nalistul Cristian Pirvulescu \par\pard\ql \li1801\sb265\sl-276\slmult0 \up0 \exp ndtw-3\charscalex100 JINGLE \par\pard\ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\l i6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb220\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw3\charscalex100 21 \par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl -240{\bkmkstart Pg22}{\bkmkend Pg22}\par\pard\ql \li1801\sb0\sl-273\slmult0 \par \pard\ql\li1801\sb0\sl-273\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb0\sl-273\slmult0 \par\p ard\ql\li1801\sb0\sl-273\slmult0 \par\pard\ql\li1801\ri1582\sb123\sl-273\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Germania sprijin\u259? initia\u355?iva Marii Britanii.n Pirvulescu ce \up0 \expndtw-3\charscalex100 consecin\u355?e ar avea aceast\u 259? modificare. \line \up0 \expndtw-3\charscale x100 Eolicit\u259? cu insisten\u355?\u259? \u351?i Statele Unite. bun\u259? diminea\u355?a. citez \u8220?pac ea are du\u351?mani in Irak\u8221?. deoarece. dupa atacul din aceasta dimineata c u \up0 \expndtw-3\charscalex100 rachete asupra hotelului din Bagdad. \u351?i anume ca europe nii s\u259? evite o dublare a structurilor NATO.. La microfon T. R. \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs24 \u-391 3?\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Scandal cu trafic de armament în Bulgaria. încheiem aici Breviarul dimine\u 355?ii. George Bush. \par\p . Paul Wolfowitz. La microfon Ro dica Dinulescu \line \up0 \expndtw-4\charscalex100 INSERT: FTP\ul0\nosupersub\cf 5\f6\fs24 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK http://1026vron1/ }}{\fldrslt {\ul0\nos upersub\cf5\f6\fs24 1026vron1}}} \par\pard\ql \li1801\sb5\sl-276\slmult0 \up0 \e xpndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Rodica Dinulescu \par\pard\ql \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb8\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw -3\charscalex100 JINGLE \par\pard\ql \li1801\ri1582\sb264\sl-276\slmult0 \up0 \e xpndtw-2\charscalex100 Pre\u351?edintele Statelor Unite. Pe de alt\u259? pa rte. v\u259? doreste o zi bun\u259? în continuare al\u259?turi de postul de radio E uropa Liber\u259?. \p ar\pard\ql \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb9\sl-276\slmult0 \up 0 \expndtw-3\charscalex100 Doamnelor si domnilor. Edelina Stoian. Wolfowitz a spus ca for\u355?ele \up0 \expndtw-3\charscalex100 St atelor Unite vor fi \u8220?neînduplecate\u8221? în urm\u259?rirea celor pe care el i -a numit \u8220?pu\u355?ini\u8221? care \up0 \expndtw-3\charscalex100 încearc\u259 ? s\u259? abat\u259? Statele Unite de la misiunea sa de a stabiliza Irakul. \par\pard\ql \li2510\sb264\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-5\cha rscalex100 2. \par\pard\ql \li1801\sb4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 L. cu o \line \up0 \expndtw-4\c harscalex100 analiza despre efectele perverse ale ajutoarelor straine pentru ref acerea Irakului. \up0 \expndtw-5\charscalex100 S\ u259? începem cu titlurile edi\u355?iei: \par\pard\qj \li1801\ri3223\sb53\sl-580\s lmult0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs24 \u-3913?\ul0\no supersub\cf3\f4\fs24 Prima zi de referendum pentru aprobarea noii Constitu\u3 55?ii a României. \u351?i nu pe cea a Frantei.. în care acest a se afla. \line \up0 \expndtw-5\charscalex100 INSERT: FTP\ul0\nosupersub\ cf5\f6\fs24 {\field{\*\fldinst {HYPERLINK http://1026edel1/ }}{\fldrslt {\ul0\n osupersub\cf5\f6\fs24 1026edel1}}} \par\pard\ql \li1801\sb4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-5\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Edelina Stoian \par\pard\ql \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb8\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw -3\charscalex100 JINGLE \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb265\sl-275\slmult0 \up0 \e xpndtw-1\charscalex100 \u8220?Statele Unite nu vor abandana eforturile de stabil izare a Irakului\u8221?. a declarat adjunctul \up0 \expndtw0\charscalex100 minis trului american al apararii. Jurnal de diminea\u355?\u259? preluat de la radio Europa Liber\u2 59? \par\pard\ql \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb8\sl-276\slmul t0 \up0 \expndtw-5\charscalex100 Breviarul dimine\u355?ii \par\pard\ql \li1801\s b4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-5\charscalex100 Data:. \par\pard\qj \li2510\ri 3846\sb261\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 Doamnelor \u351?i domnil or. a salutat rezultatul conferin\u355?ei internationale a \line \up0 \expndtw0\charscalex105 donatorilor declarând c\u259? fondurile promise vor da un nou impuls eforturilor p entru \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 refacerea Irakului. presedintele Bush a avertizat c\u259? refacerea Irakului nu \line \up0 \exp ndtw-1\charscalex100 este o misiune u\u351?oar\u259?.

\up0 \exp ndtw-4\charscalex100 pîn\u259? la închiderea consult\u259?rii publice. urmînd a fi apoi sigilate \u 351?i predate \up0 \expndtw0\charscalex100 for\u355?elor de ordine pentru paza p e timpul nop\u355?ii. În prima \up0 \expndtw0\charscalex102 zi. sec\u 355?iile de votare vor fi deschise pîn\u259? la ora 22. acela\u351 ?i Nicolae Mischie a oferit cîte 20 de milioane de lei. \up0 \expndtw-2\charscalex100 Nicolae Mischie. care \u351?i-a amenin\u355?at concent\u259?\u355?enii c\u259? nu-i mai prime\u351?te în audien\u355?\u259? dac\ u259? \up0 \expndtw-5\charscalex100 nu vin la referendum. \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb2\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Ultimul interval a fost agitat de excesele de campanie în favoarea Constitu\u355?iei. fiind \up0 \expndtw-5\charscalex100 nevoie de prezen\u355?a a cel pu\u355?in jm\u259?tate p entru validare ascrutinului \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb6\sl-273\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex100 Referendumul este organizat pe parcursul a dou\u25 9? zile . în 15. \par\pard\ql \li1801\sb268\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscale x100 JINGLE \par\pard\qj \li1801\ri1590\sb261\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw-4\cha . s -a remarcat în mod deosebit pre\u351?edintele Consiliului Jude\u355?ean Go rj. Sînt a\u351?tepta\u355?i la urne aproape 18. în timp ce \up0 \expndtw0\ch arscalex103 la Bac\u259?u.000 de cet\u259?\u355?eni.726 sec\u355?ii de votare. la ora 8.ard\qj \li1801\ri4436\sb21\sl-580\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 \ul0\nos upersub\cf6\f7\fs24 \u-3913?\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 O rachet\u259? Soiuz a fost lansat\u259? în spa\u355?iu de la Baikonur. \par\pard\qj \li1801\ri1608\sb0\sl-276\slmult0\fi708 \up0 \expndtw0\charscalex103 Nu a fost. La \up0 \expndtw-2\charscalex100 acest capitol. \par\pard\ql \li2510\s b1\sl-255\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Analistul politic Mircea Mih\u25 9?ie\u351? consider\u259? c\u259? aceast\u259? idee demonstreaz\u259?: \par\pard \ql \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb12\sl-276\slmult0 \up0 \exp ndtw-4\charscalex100 INSERT: Mih\u259?ie\u351? \par\pard\ql \li1801\sb0\sl-276\s lmult0 \par\pard\ql\li1801\sb8\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Mirc ea Mih\u259?ie\u351?. la ora 20 a z ilei de 19 octombrie.ast\u259?zi \u351?i mîine. \line \up0 \expndtw-4\charscale x100 \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs24 \u-3913?\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Gemenii siamezi egipteni s-au trezit din coma artificial\u259?. de la care o rice votant s\u259? se aleag\u259? cu \up0 \expndtw-4\charscalex100 ceva. îns\u259? singura striden\u355?\u259? în acest fi nal de campanie. Regia Na\u355?ional\u259? a \up0 \expndtw0\charscalex105 P\u259 ?durilor a promis lemne de foc pentru comunele cu prezent\u259? bun\u259? la urn e. Pentru \up0 \expndtw-3\charscalex100 aceea\u351?i performan\u259?. \par\pard\ql \li6002\sb0 \sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\s l-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb252\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex1 00 22 {\shp {\*\shpinst\shpleft3156\shptop2513\shpright4256\shpbottom2513\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz232\shplid0{\sp{\sn shapeType}{\ sv 20}}{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 16711680}}{\sp{\ sn lineWidth}{\sv 11224}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3156\shptop5273\shpright4216\shpbottom5273\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz630\shplid1{\sp{\sn shapeType}{\ sv 20}}{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 16711680}}{\sp{\ sn lineWidth}{\sv 11224}} }}\par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart P g23}{\bkmkend Pg23}\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-280\slmult0 \par\pard\qj\li1801\s b0\sl-280\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-280\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0 \sl-280\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-280\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri161 1\sb69\sl-280\slmult0\fi708 \up0 \expndtw-1\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4 \fs24 Referendumul pentru aprobarea noii constitu\u355?ii a României a început în urm\ u259? cu \up0 \expndtw-3\charscalex100 trei ore. liderii PSD s-au gîndit la o tombol\u259?. Minist erul delegat pentru administra\u355?ia public\u259? a încercat s\u259? pun\u259? l ucrurile la punct: \up0 \expndtw0\charscalex104 el a precizat vineri c\u259? d reptul cet\u259?\u355?enilor de a solicita audien\u355?\u259? unui func\u355?ion ar sau \up0 \expndtw-5\charscalex100 autorit\u259?\u355?ilor locale este proteja t prin lege. Votul se reia mîine diminea\u355?\u259?.

Despre decizii \u351?i \up 0 \expndtw-4\charscalex100 reac\u355?ia sindicatelor. programul spa\u355?ial american a \up 0 \expndtw-3\charscalex100 fost suspendat. prilej cu care au fost abordate posibile solu\u355?ii de reducere a decalajelor \par\pard\ ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\q l\li6002\sb152\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 23 \par\pard\sect\se ctd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg24}{\bkmkend Pg24} \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-270\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-270\slmult0 \ par\pard\qj\li1801\sb0\sl-270\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-270\slmult0 \pa r\pard\qj\li1801\ri1604\sb137\sl-270\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\ nosupersub\cf3\f4\fs24 dintre state. în ce ter meni s-a discutat pe aceast\u259? \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 tem\u259?? \par\pard\qj \li1801\ri5181\sb51\sl-560\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 I NSERT: Eskenazy 1.. Începînd \up0 \ex pndtw0\charscalex103 de asear\u259?. \ par\pard\ql \li1801\sb215\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 JINGLE \p ar\pard\qj \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1605\sb8\sl-276\slmu lt0 \up0 \expndtw0\charscalex107 O rachet\u259? Soiuz a fost lansat\u259? cu suc ces în aceast\u259? diminea\u355?\u259? de pe cosmodromul \line \up0 \expndtw-4\ch arscalex100 Baikonur. \up0 \expndtw-4\charscalex100 Victor Eskenazy-Moro\u351?an. Anca L\u259?utaru: \par\pa rd\ql \li1801\ri3625\sb29\sl-560\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 INSERT: L \u259?utaru \u8230?\u8230?\u8230?\u8230?\u8230?\u8230? \line \up0 \expndtw-4\cha rscalex100 JINGLE \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb240\sl-270\slmult0\fi101 \up0 \e xpndtw0\charscalex100 O companie bulgar\u259? produc\u259?toare de armament gr eu este implicat\u259? într-un scandal \up0 \expndtw0\charscalex104 interna\u355 ?ional. singura modalitate de \up0 \expndtw-4\charscalex100 a putea înt re\u355?ine echipamentele americane spa\u355?iale aflate pe orbit\u259?. \u351?i ministrul pentru \up0 \expndtw-3\charscalex100 rel a\u355?ia cu partenerii sociali. Traficul de armament a fost deconspirat chiar de Ministerul bulgar de \u p0 \expndtw-5\charscalex100 interne. \par\pa rd\ql \li1801\sb265\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 JINGLE \par\par d\qj \li1801\ri1587\sb264\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Ahmed \u3 51?i Mohamed. pentru a-I înlocui pe cei doi astrona\u355?u \u355?i care au petrecut \line \up0 \expndtw0\charscalex105 deja acolo 6 luni. Victor. în februarie. lo catarii \line \up0 \expndtw-5\charscalex100 navetei spa\u355?iale. dar sînt înc\u259? sl\u259?bi\u355?i.o ini\u355?iativ\u259? a fostului pre\u351?edinte ceh V aclav Havel . pentru moment. \par\pard\ql \li1801\sb264\sl-276\slmult0 \up0 \expndt w-3\charscalex100 JINGLE \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-280\slmult0 \par\pard\qj\li 1801\ri1616\sb1\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex102 Conferin\u355?a \u82 20?Forumul 2000\u8221? . au supravie \u355?uit în \up0 \expndtw-3\charscalex100 bune condi\u355?ii opera\u355?iei de se parare care a avut loc la sfîr\u351?itul s\u259?pt\u259?mânii trecute. ei au ie\u351?it din coma artificial\u259?. Noul echipaj este format din rusul Alexandr Kaleri \u351?i americaul \line \up0 \expndtw0\charscalex104 Michael Foale.cele 3000 de disponibiliz \u259?ri anun\u355?ate \up0 \expndtw0\charscalex102 de proasp\u259?tul patron al uzinei Roman Bra\u351?ov. din Kazahstan.38\u8230?\u8230?\u8230?\u8230?\u8230?\u8230?\u8230?\u8230?\u82 30?\u8230?\u8230?. Gemenii aveau c . reac\u355?ioneaz\u259? cînd li se \up0 \expndtw3\charscalex100 vorbe\u351?te. împreun\u259? cu Iuri Malcenko \u351?i Edward Lu. astfel încît cooperarea cu ru\u351?ii est e. î\u351?i mi\u351?c\u259? membrele. \par\pard\qj \li1801\ri1611\sb0\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 Dup\u259? exploz ia navetei americane Columbia. cei doi gemeni siamezi n\u259?scu\u355?i în Egipt în 2001.rscalex100 Ieri s-au aflat la Bra\u351?ov ministrul administra\u355?iei \u351?i internelor. La bordul ei se afl\u259? echipajul ruso-am erican care va ajunge luni \line \up0 \expndtw-1\charscalex100 la Sta\u355?ia or bital\u259? interna\u355?ional\u259?. ca reac\u355?ie la un semnal american. o firm\u259? din Malaezia. care se va \line \up0 \expndtw0\charscalex104 întoarce pe p\u259?mînt dup\u259? 10 zile. Motivul . La bord se mai afl\u259? \u351?i cosmonau tul spaniol Pedro Duque. Între ele a revenit cu insisten\u355?\u259? p roblema corup\u355?iei. Peti o Petkov: \par\pard\ql \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb10\sl-27 6\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 INSERT: Petkov\u8230?\u8230?\u8230?\u823 0?\u8230?\u8230?\u8230?.s-a \line \up0 \expndtw0\charscalex100 reunit la Praga. Ioan Rus. Victor Eskenazy-Moro\u351?an \line \up0 \expndtw0\charsc alex100 a participat la cele dou\u259? zile ale lucr\u259?rilor. Marian Sîrbu.

de Sec\u355?ia pentru procurori din cadrul CSM. \par\pard\ql \li1801\ri1611\sb9\s l-410\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Primul procuror general al Romaniei dupa 1989 a fost Ioan Robu . Procuror General intr e 1996 si 1997. cand Ilie Botos si-a dat demisia . R. care avea interdictie de a parasi \up0 \expndtw-5\charscalex100 Romania. \par\pard\ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\q l\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb269\sl-276\slmult0 \up0 \expnd tw-3\charscalex100 24 \par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0 \sl-240{\bkmkstart Pg25}{\bkmkend Pg25}\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-413\slmult0 \ par\pard\qj\li1801\sb0\sl-413\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-413\slmult0 \pa r\pard\qj\li1801\ri1594\sb340\sl-413\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\ nosupersub\cf3\f4\fs24 Propunerea de numire a fost transmis\u259? Consiliului Su perior al Magistraturii spre avizare. \par\pard\qj \li1801\ri1791\sb0\sl -420\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 Laura Codru\u355?a Kövesi este onorata de nominalizarea pentru functia de procuror general: \up0 \expndtw-5\charscalex1 00 Voci/ionela/kovesi sunt bucuroasa \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-410\slmult0 \pa r\pard\qj\li1801\ri1609\sb60\sl-410\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex100 Parchet ul General a ramas fara sef in iuna iulie. al\u259?turi de Radio Europa liber\u259?. ea conduce \up0 \expndtw-1\charscalex100 Biroul Teritorial Sibiu al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate \up0 \expndtw-2\charscale x100 Organizata si terorism.. încheiem aici Breviarul din aceast\u259? diminea\u355?\u259?. a facut propunerea pentru func\u355?ia de procuror \up0 \expndtw0\charscalex100 general: aceasta este o femeie . sefia Parchetului Gener al a fost preluata de Vasile Manea Dragulin . \up0 \expndtw0\charscalex100 Ea va fi anal izat\u259?. Ea a lucrat la cele mai import ante dosare rezolvate la \up0 \expndtw-3\charscalex100 Sibiu . \par\p ard\qj \li1801\sb0\sl-420\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1608\sb62\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 A urmat Nicolae Cochinescu. O zi bun\u259? în continuare. Despre el s-a spus ca \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 a res pectat intocmai \up0 \expndtw-3\charscalex100 \u8222?indicatiile\u8220? lui I .. dar au putut fi separa\u355?i avînd \up0 \expndtw0\charscalex103 cr eiere distincte. functia de pr ocuror general a fost detinuta de 8 magistrati . \up0 \expndtw-2\chars calex100 a reprimat protestele studentilor impotriva noului regim . Din ianuarie 2006.acuzat ca.Laura Codru\u355?a Kövesi. in anii \u8217?90. miercuri. \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-413\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1603\sb38\sl-413\ slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex103 # Ministrul Justi\u355?iei. Avizul ace stei \up0 \expndtw0\charscalex100 institutii este doar consultativ.raniile unite. Jurna l de \u351?tiri de sear\u259?. st atul american Texas.. \par\pard\ql \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801 \sb8\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 JINGLE \par\pard\qj \li1801\ri 1586\sb261\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex104 Doamnelor \u351?i domnilo r. preluat de la Europa FM \par\pard\ql \li1801\sb26 4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex103 Buna seara si bun gasit la jurnal. \par\pard\ql \li1801\ri1613\sb11\sl-410\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex102 La ura Codru\u355?a Kövesi spune ca a fost chemata la Ministerul Justitiei la un inte rviu in \up0 \expndtw-4\charscalex100 urma cu citeva luni.fiecare dintre \up0 \expndtw-5\ charscalex100 ei asociat cu masuri contestate. Opera\u355?ia a durat 34 de ore \u351?i a fost realizat\u259? la Children\u8217?s Medical \up0 \expndtw-4\charscalex100 Center din Dallas. Singurul abi litat s\u259? fac\u259? numirile în aceast\u259? func\u355?ie este \up0 \expndtw-4 \charscalex100 pre\u351?edintele Traian B\u259?sescu. \par\pard\ql \li2510\sb0\sl-276\slmul t0 \par\pard\ql\li2510\sb8\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 3. \line \up0 \expndtw-1\charscalex100 In 1992. Nu uita\u355?i de \up0 \expndtw-2\charscalex100 referendum! Sînt T.du pa \up0 \expndtw-1\charscalex100 fuga din tara a omului de afaceri sirian Omar H ayssam.de la trafic de d orguri pana la o retea importanta de hackeri. condus de I on Iliescu.cel care a \up0 \expndtw0\charscal ex104 dat verdictul de "moarte neviolenta" in cazul disidentului Gheorghe Ursu. insa nu i s-a spus despre ce functie candideaza: \line \up0 \expndtw-5\charscalex100 Voci/ionela/ko vesi interviu \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-420\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1616 \sb62\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 Dupa Revolutie. Monica Macovei. \par\pard\qj \li1801\sb0\s l-420\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1615\sb62\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw-2\cha rscalex100 Laura Codru\u355?a Kövesi are 33 de ani. omorit in \up0 \expndtw-5\charscalex100 bataie in beciurile securitatii.

Angajatii nu au intrat astazi in salile de judecata. \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-413\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1607\ sb54\sl-413\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex106 # Activitatea din instante va f i blocata si maine in toata tara. Valeriu Sto ica. procuror sef al Parchetului Ge neral a fost Sorin Moisescu -\line \up0 \expndtw-2\charscalex100 judecator de p rofesie .. 2002 si 2003 au fost anii de glorie ai lui Tanase Joita la sefia Parchetului . Moisescu a \up0 \expndtw-2\charscalex100 fost schimbat de ministrul de atunci. in schimbul serviciilor politice. activitatea in instante va fi insa blocat a. \par\pard\ql \li1801\sb0\sl-416\slmult0 \par\pard\ql\li1801\ri1596\sb68\sl-41 .on Iliescu: a promovat recursuri in anulare \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb 17\sl-400\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex104 impotriva sentintelor definitiv e prin care erau date inapoi proprietarilor casele \up0 \expndtw-3\charsc alex100 nationalizate de comunisti. caz \up0 \expndtw-5\charscalex100 aflat acum in atentia procurorilor a nticoruptie. se fia MinistErului Public I-a revenit lui Ilie Botos . \up0 \expndtw0\charscalex100 nemultumiti de salariile prea mici pe care le primesc. \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-420\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1605\sb62 \sl-420\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex104 2001. \par\pard\qj \li1801\r i1594\sb0\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Recordman la numarul de a utorizatii pentru interceptari telefonice. au fost tergiversate dosarele privind revolutia din decembrie \ u8217?89 \up0 \expndtw-4\charscalex100 si mineriada din 13 -15 iunie. Despre aceSta s-a \up0 \expndtw0\charscalex108 scris ca. \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb0\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex10 0 Ilie Botos a fost acuzat de presa ca a luat mita pentru a tergiversa dosare im portante. De numele lui Mircea Criste se leaga tergiversarea dos arului ce-i privea pe \up0 \expndtw-3\charscalex100 asasinii disidentului Gheorg he Ursu. sefia Parchetului General a fost detinuta de Mi hai Criste. a fost rasplatit cu un post de ambasor in \up0 \expndtw-1 \charscalex100 Macedonia.. \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-420\slmult0 \par\pard \qj\li1801\ri1611\sb22\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 Din 2003. cel care a modificat si legea \up0 \expndtw-5\charscalex100 numirilor procuorilor generali \par\pard\qj \li1801\ri1602\sb8\sl-413\slmult0 \up0 \expnd tw-3\charscalex100 Pina in 2001. de la afaceristi dubiosi pina la membri ai \up0 \expndtw-4\ch arscalex100 lotului Timisoara.dar prieten cu fostul presedinte Emil Constantinescu. instrument prin care a scapat de \up0 \expndtw0\charscalex100 inchisoare zeci de personaje controversate . \par\pard\ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par \pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb211\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 25 \par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\p ard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg26}{\bkmkend Pg26}\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-400\sl mult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-400\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1610\sb310\sl -400\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 In plus. in mandatul sau. Tanase Joita mai este \up0 \expndtw0\ charscalex100 cunoscut si pentru abuzul facut de recursul in anulare. Ei sunt hotariti sa continue \up0 \expndtw-2\charsca lex100 protestele pina cind va fi adoptata o noua lege a salarizarii in domeniu: \par\pard\ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb269\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 26 \par\p ard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg27}{\bk mkend Pg27}\par\pard\ql \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb0\sl-27 6\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb0\sl-276\ slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb108\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex101 \u l0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Voci/alexa / vox personal justitie \par\pard\qj \li180 1\ri1604\sb6\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 Miine va avea loc o no ua runda de negocieri cu reprezentantii ministErului de Justitie. Pe \up0 \expnd tw-2\charscalex100 durata discutiilor.de \up0 \expndtw-3\charscalex1 00 asemenea recompensat ulterior cu un post de ambasador.care a demisionat in iulie \up0 \expndtw-5\charscalex100 anul acesta dupa fuga sirianului Omar Hayssam. din cauza protestului \up0 \expndtw0\charscale x106 personalului auxiliar din justitie. \par\pard\ qj \li1801\sb0\sl-413\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1605\sb77\sl-413\slmult0 \up 0 \expndtw0\charscalex103 In perioada 1997-1998. \pa r\pard\qj \li1801\ri1600\sb1\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 In man datul lui Ilie Botos a fost achitat Ion Ion Tiriac \u8230?desi initial Botos l-a acuzat pe \up0 \expndtw-3\charscalex100 Ion Iliescu ca a intervenit in acest do sar.

\par\pard\qj \li1801\ri1608\sb17\sl-400\slmult0 \up0 \expndtw-2\charsc alex100 In aceast\u259? s\u259?pt\u259?mân\u259?. ele vor primi si un program info rmatic special care s\u259? le permit\u259? o \up0 \expndtw-5\charscalex100 evid en\u355?\u259? complet\u259? \u351?i strict\u259? a pacine\u355?ilor: \par\pard\ ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\q l\li6002\sb71\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 27 {\shp {\*\shpinst\shpleft2072\shptop13762\shpright2766\shpbottom13762\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1398\shplid0{\sp{\sn shapeType }{\sv 20}}{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}{\sp{\sn l ineWidth}{\sv 11224}} }}\par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart P g28}{\bkmkend Pg28}\par\pard\ql \li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801\s b0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb0 \sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb108\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscal ex101 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Voci/ionela/nicolaescu fraude \par\pard\qj \li 1801\sb0\sl-410\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1610\sb104\sl-410\slmult0 \up0 \ex pndtw0\charscalex106 Pe de alta parte.. In plus. pana cand le vor fi rezolvate solicitarile. cabinetele medicilor de familie vor fi dotate g ratuit cu \up0 \expndtw-5\charscalex100 aparatura speciala pentru determinarea g licemiei. în loc de dou\u259? . Monica \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 Macovei considera ca adoptarea unei legi nu trebuie conditionata de paralizarea activitatii \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 in instante. Eugen Nicol\u259?escu spune ca doar trei prim\u259?rii din o pt au g\u259?sit spatiile pentru \line \up0 \expndtw-4\charscalex100 amplasarea respectivelor unit\u259?\u355?i \up0 \expndtw-1\charscalex100 . pe baza unei scrisori medicale transmise de doctorul \up0 \expndtw-3\charscalex100 specialist. \par\pard\qj \li1801\ri1606\sb0\sl-420\slmult0 \up0 \e xpndtw-4\charscalex100 Ministrul Sanatatii. prin intermediul pacientului: \par\pard\ql \li1801\sb80\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Voci/ionela/nicolaesc u cozi mai bun \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-400\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri160 1\sb62\sl-400\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 Ministerul S\u259?n\u259?t\u 259?\u355?ii va pune în func\u355?iune. spune ca re\u355?e tele pentru astfel de medicamente vor \up0 \expndtw0\charscalex100 fi eliberate de medicul de familie.ca pana acum. \par\pard\ql \li4633\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li4633\sb245\sl-276\sl mult0 \up0 \expndtw0\charscalex100 VIRGULA \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb26\sl-4 20\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex102 # Diabeticii vor primi medica\u355?ia pe ntru trei luni. Eugen Nicolaescu. ministrul S\u259?n\u259?t\u259?\u355?ii c ere ajutorul prefec\u355?ilor pentru cele opt spitale \line \up0 \expndtw0\chars calex100 regionale. Ei v or suspenda sedintele de judecata cite o jumatate de \line \up0 \expndtw0\charsc alex100 ora pe zi. ci de Parlament.in conditiil e in care trebuie incepute studiile de \par\pard\ql \li1801\sb121\sl-276\s lmult0 \up0 \expndtw-5\charscalex100 fezabilitate: \par\pard\ql \li1801\sb124\sl -276\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Voci/ionela/nicolaescu spitale \par\p ard\qj \li1801\sb0\sl-410\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1614\sb44\sl-410\slmult0 . \pa r\pard\qj \li1801\ri1611\sb4\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 Pân\u259 ? la sfarsitul lui octombrie.. si o linie telefonica g ratuita -\line \up0 \expndtw-5\charscalex100 pentru informarea diabeticilor. cum ar fi faptul ca de-acum inainte pot fi sanctionati disciplinar. \up0 \expndtw-4\charscalex100 magistratii s tiau ca legislatia va fi modificata astfel incit sa poata fi sanctionati discipl inar \up0 \expndtw-5\charscalex100 \u8230?inca inainte cA legea sa intre in vigo are. \par\pard\ql \li1801\sb100\sl-276\sl mult0 \up0 \expndtw0\charscalex102 Voci/alexa -macovei/ protest \par\pard\qj \li 1801\ri1596\sb31\sl-413\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Monica Macovei r espinge si criticile aduse de magistrati.6\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Si magistratii continua protestele.. de la 1 octombrie. Magistratii conte sta unele modificari \line \up0 \expndtw-2\charscalex100 ale legislatiei. Ea spune ca prevederile \up0 \expndtw0\charscalex100 contestate de acestia nu au fost initiate de ministErul Justitiei. Anti\up0 \expndtw-1\charscalex 100 diabeticele orale vor fi distribuite de la 1 octombrie prin intermediul farm aciilor care au \up0 \expndtw-5\charscalex100 contract cu casele de asigur\u259? ri de s\u259?n\u259?tate. \line \up0 \expndt w0\charscalex103 MinistRul Justitiei considera ilegal protestul personalului aux iliar din justitie.

inclusiv contra ctele de \up0 \expndtw-4\charscalex100 leasing financiar. Iliescu este de parere c\u259? varianta \line \up0 \expndtw0\charscalex102 referendum-ului pentru ob\u355?inerea unor r\u259? . La finalul \u351?edin\u355?ei \line \up0 \expndtw0\charscal ex104 de astazi a Biroului Permanent National al PSD. bulevardul Na\u355?iunile Unite \u351?i Calea 13 Septembrie..amplasate pe regiuni economice \u351?i care vor fi finan\u355?ate \line \up0 \expndtw-5\charscalex100 de stat. \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-420\ slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1601\sb66\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex 104 # Banca Nationala a Romaniei a stabilit conditii mai restrictive pentru acor darea de \up0 \expndtw-2\charscalex100 credite.. recent. poli\u355?i\u351?tii au înce put astazi sa ridice masinile parcate pe traseele pe care vor \up0 \expndtw-5\ch arscalex100 trece coloanele oficiale la sommet-ului Francofoniei. fostul pre\u351?edinte a declarat c\u259? se \line \up0 \expndtw0\charscalex102 impune o dezbatere inte rn\u259? despre starea partidului. 26 sep t/ rudi... \par\pard\qj \li 1801\sb0\sl-415\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1606\sb51\sl-415\slmult0 \up0 \exp ndtw-3\charscalex100 # Ion Iliescu este hotarat sa se implice in dezbaterea inte rn\u259? din partid. au r\u259?spuns solicit\u259?rii. agen\u355?ii de poli\u355?ie rutier\u259? au aplicat flutura\u351?i de avertizare pe \up0 \expndtw-5\charscalex100 autovehic ulele sta\u355?ionate în zonele cu restric\u355?ii. ministrul Nicolaescu afirma c\u259? \ta b \up0 \expndtw0\charscalex103 20 de prim\u259?rii ale \par\pard\ql \li1801\sb1 44\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-5\charscalex100 oraselor re\u351?edin\u355?a de jude\u355?. c\u259? cel mai important obiectiv este infiintarea celor \line \up0 \expndtw-4\charscalex10 0 opt spitale regionale de urgen\u355?\u259? .. pe str\u2 59?zi învecinate... a \up0 \expndtw-2\charscalex100 c\u259?ror proprietari NU au putut fi contac ta\u355?i. \par\pard\qj \li1801\ri1607\sb10\ sl-413\slmult0\fi61 \up0 \expndtw-4\charscalex100 Potrivit Serviciului de Protec \u355?ie \u351?i Paz\u259?. aproape 95 la suta dint re \up0 \expndtw-4\charscalex100 contracte sunt acordate in leasing financiar. trebuie sa declare toate costurile aferente impumuturilor. \par\pard\ql \li1801\sb121\sl-276\slm ult0 \up0 \expndtw-1\charscalex100 Voci/alexa 25. Cica scad imprumuturile \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-400\slmult0 \par\pa rd\qj\li1801\ri1596\sb122\sl-400\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Analistul economic Constantin Rudnitschi. Potrivit statisticilor. subliniaza Constantin Rudnitschi. au fost depuse în afara \up0 \expndtw-5\charscalex100 zonelor protejate. \par\pard\qj \li1801\r i1616\sb0\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex100 Analistul economic Constan tin Rudnitschi spune ca masura luata de BNR ar trebui sa \up0 \expndtw-5\charsca lex100 duca la scaderea numarului de imprumuturi acordate de banci: \par\pard\ql \li1801\sb100\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex101 Voci/alexa 25. \par\pard\qj \li1801\ri1613\sb 0\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 De maine seara. politia rutiera v a incepe montarea pe aceste trasee a mijloacelor auxiliare \up0 \expndtw-5\chars calex100 de semnalizare \u351?i a gardurilor de protec\u355?ie. Astfel. Autoturismele. \ par\pard\qj \li1801\ri1598\sb12\sl-410\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex105 Chia r daca bancile dispun de o centralizare a veniturilor si a creditelor persoanelo r \up0 \expndtw-2\charscalex100 fizice. \par\pard\ql \li1801\sb121\sl-276\slmult0\tx8544 \up0 \expndtw0\charscalex104 În c e prive\u351?te spitalele jude\u355?ene.. pân\u259? în prezent au fost ridicate 11 autoturisme. din luna octombrie.\up0 \expndtw-1\charscalex100 Eugen Nicolaescu a declarat. pers oanele fizice care doresc sa faca un imprumut la \up0 \expndtw-1\charscalex100 b anca. \par\pard\qj \li1801\ri1617\sb2\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw-2\c harscalex100 Începând cu 20 septembrie. Romanii smecher i \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-420\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1611\sb6\sl-420\ slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 # In Bucuresti. \par\pard\ql \ li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb203\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw -3\charscalex100 28 \par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\s l-240{\bkmkstart Pg29}{\bkmkend Pg29}\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-400\slmult0 \pa r\pard\qj\li1801\sb0\sl-400\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1608\sb310\sl-400\slmu lt0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 Proprietarii pot o b\u355?ine informa\u355?ii despre locul în care au fost mutate ma\u351?inile la nu m\u259?rul \up0 \expndtw-3\charscalex100 9544. g\u259?site parcate pe Calea \up0 \expndtw0\charsc alex103 Victoriei. ar fi nevoie si de o contabilizare a contractelor de leasing pentru cA masura sa fie \up0 \expndtw-3\charscalex100 ef icienta. 26 sept/ rudi.

\par\pard\qj \li1801\sb0\sl-400\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1615\sb98\sl-4 00\slmult0 \up0 \expndtw-4\charscalex100 Comisia Europeana ia in calcul mai mult e tipuri de masuri . \par\pard\ql \li4633\sb0\sl-276\slmult0 \par\ pard\ql\li4633\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li4633\sb27\sl-276\slmult0 \up0 \ expndtw0\charscalex100 VIRGULA \par\pard\ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard \ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\q l\li6002\sb96\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 29 \par\pard\sect\sec td\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg30}{\bkmkend Pg30}\ par\pard\qj \li1801\sb0\sl-410\slmult0 \par\pard\qj\li1801\sb0\sl-410\slmult0 \p ar\pard\qj\li1801\ri1608\sb282\sl-410\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex104 \ul0\ nosupersub\cf3\f4\fs24 # Comisia European\u259? va confirma maine intrarea Românie i \u351?i Bulgariei în UE la 1 \up0 \expndtw-5\charscalex100 ianuarie \up0 \expnd tw0\charscalex104 2007. dar fara legatura directa cu dezbaterea privind starea PSD: \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 VOCI Ili escu.pentru cazul in care Romania \up0 \expndtw-5\charscalex100 si Bulgaria NU recupereaza ramanerile in urma.dana \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 Purt\u259?torul de cuvânt al PSD. \par\pard\qj \li1 801\ri1608\sb11\sl-410\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex103 O sursa diplomatica europeana precizeaza intr-un raport distribuit saptamana trecuta \up0 \expndtw0\ charscalex105 \u351?efilor de cabinet ai comisarilor ca Bruxelles-ul va impune m asuri de monitorizare \up0 \expndtw-5\charscalex100 identice pentru cele doua ta ri. în pofida eforturilor realizate de ambele \u355?\u259?ri. \par\pard\ql \li1801\sb100\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscal ex103 VOCI Iliescu -ce referendum. i nsa foarte atent \up0 \expndtw-5\charscalex100 monitorizata.. \par\pard\qj \li1801\ri1611\sb12\ sl-410\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex100 In domeniul justitiei si afacerilor interne.vreau sa stiu. \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-420\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1611\sb62\sl-4 20\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 Comisia consider\u259? c\u259?. Iuliana Lazar: \par\pard\ql \li1801\sb99\sl-276\slmult0 \up0 \expnd tw0\charscalex101 Relatari / Iuliana / Maine e oficial \par\pard\qj \li1801\sb0\ sl-413\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1609\sb98\sl-413\slmult0 \up0 \expndtw-2\ch arscalex100 # Potrivit publicatiei EU Observer. iar corectarea lor va fi mai u\u3 51?oar\u259? când cele doua state vor deveni membre ale \up0 \expndtw-5\charscalex 100 Uniunii. \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-415\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1611\sb71\s l-415\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 Comisia Europeana va notA ca "mica c oruptie" ramane ramane o problema in domeniul \up0 \expndtw-3\charscalex100 sana tatii. raportul de maine va arata ca oficialii europeni sunt \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 in continuare ingr ijorati de capacitatea Romaniei de a absorbi fonduri europene in \line \up0 \expndtw-4\charscalex100 domeniul agricol.. masurile de salvgardare ar permite actualelor \line \up0 \expndtw0\char . exist\u259? înc\u259? deficien\u3 55?e \up0 \expndtw-4\charscalex100 importante. mai draga? dana \par\pard\ql \li1801\sb0\sl-4 13\slmult0 \par\pard\ql\li1801\ri1612\sb98\sl-413\slmult0 \up0 \expndtw0\charsca lex102 Senatorul PSD este de p\u259?rere c\u259? propunerile de modificare a s tatutului vehiculate în \up0 \expndtw-1\charscalex100 ultima vreme în pres\u259?. \up0 \expndtw-2\charscalex100 Pr intre punctele castigate: politicile regionale si capacitatea de a face fata com petitiei pe \up0 \expndtw-5\charscalex100 piata unica. Romania este lauda ta pentru \up0 \expndtw0\charscalex100 progresele facute in mai multe domenii de la ultimul raport al comisiei. este "o alegere \line \up0 \expndtw-3\charscalex100 proast\u259?". de a combate coruptia si de a avea un sistem judecatoresc cu adevarat \line \up0 \expndtw-5\charscalex100 efi cient. care vizeaz\u259? înt\u259?rirea puterii pre\u351?edintelui partidului..dana \par\pard\qj \li1801\sb0\sl-410\slmult0 \par\pard\qj\li 1801\ri1606\sb20\sl-410\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex103 Purt\u259?torul de cuvânt al PSD. odata ce va adera la Uniu ne. Cristian Diaconescu anunta insa ca forma\u355?iunea sa \up0 \expndtw0\charscalex104 preg\u259?te\u351?te un referendum intern cu dou\u259? t eme clare: oferta politic\u259? pentru alegeri \u351?i \up0 \expndtw-5\charscale x100 echipa cu care se va prezenta în fa\u355?a electoratului: \par\pard\qj \li180 1\ri5174\sb2\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex100 VOCI Diaconescu. Dar. Continuarea reformelor celor doua tari va fii.refere ndum sau ce-o fi el.spunsuri la problemele PSD. din luna mai. in invatamant si la nivelul autoritatilor locale. su nt \up0 \expndtw-2\charscalex100 elemente importante. Cristian Diaconescu.

.scalex100 membre ale Uniunii sa-si suspende unilateral obligatiile in domeniile dreptului civil si \line \up0 \expndtw-5\charscalex100 penal. \par\pard\qj \li1801\ri1609\sb0\sl-420\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex100 Raportul nu contine deocamdata nici o concluzie of iciala. precum si in acordarea fondurilor europene. \line \up0 \expndtw0\charscalex103 In plus.. \par\pa rd\ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\par d\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql \li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\l i6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6 002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li600 2\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\ sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb 0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\ sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl -276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-2 76\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276 \slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\s lmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slm ult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb180\sl-276\slm ult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 31 \par\pard\sect\sectd\fs24} . Bruxelles-ul ar putea aplica masur i de protectie in domeniul veretinar si cel al \up0 \expndtw-3\charscalex100 sig urantei alimentelor. \par\pard\qj \li1801\ri1605\sb1\sl-420\ slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex106 Romania va trebui sa lupte in continuare im portiva coruptiei si sa asigure un sistem \up0 \expndtw-3\charscalex100 judecato resc mai transparent si eficient. iar clauze de salvgardare s-\line \up0 \expndtw-2\char scalex100 ar putea aplica in cazul unor dificultati economice grave dupa aderare . masuri speciale ar putea fi invocate dac a Romania sau \up0 \expndtw-2\charscalex100 Bulgaria provoaca dereglari serioase in mecanismele de piata. El \up0 \expndtw-2\charscalex100 va fi exa minat din nou maine de comisarii europeni. \par\pard\ql \li60 02\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002 \sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\s b0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li6002\sb5 \sl-276\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 30 \par\pard\sect\sectd\fs24\paper w12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg31}{\bkmkend Pg31}\par\pard\ql \ li1801\sb0\sl-415\slmult0 \par\pard\ql\li1801\sb0\sl-415\slmult0 \par\pard\ql\li 1801\ri1599\sb268\sl-415\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex108 \ul0\nosupersub\cf 3\f4\fs24 In ce priveste piata interna. si poate fi inca modificat. \par\pard\qj \l i1801\sb0\sl-420\slmult0 \par\pard\qj\li1801\ri1600\sb41\sl-420\slmult0 \up0 \ex pndtw0\charscalex102 Raportul de tara va specifica in mod clar ca cele doua tari vor fi monitorizate mai atent \up0 \expndtw-3\charscalex100 decat statele care au aderat pana acum la blocul comunitar. dupa care va fi facut public.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful