mac(k)intosh macabre mace

n a n

mace bearer macerate machinate machination machine machinery machinist machismo mackerel mackintosh macrocosm macrocosmic mactation macula maculate maculate mad mad apple madam Madame madcap madcap madden made made made up madefy mademoiselle madhouse

n vt vt n n n n n n n n a n n a vt a n n n a n vt a pap vt n n

bar saati-‫برساتی‬ waeH-‫ / وحشیانہ‬haebat naak-‫ / ہیبت ناک‬bhayaanak-‫بھیانک‬ SHiyaanah gurz-‫ / گرز‬âsa-‫عصا‬ jaawetri-‫جاوتری‬ Hindi) 1 gada, sota, 2 javitri) gurz bar daar-‫ / گرز بر دار‬âsa bar daar-‫عصا بر دار‬ bhuuk-‫ / بھوک مار کر دبل کرنا‬bhigo kar galaana-‫بھگو کر گلنا‬ maar kar dubla karna saaz baaz karna-‫ساز باز کرنا‬ saaziSH-‫ / سازش‬makkar-‫ / مکر‬fitrat-‫فطرت‬ ,Hindi) 1 upaya, rachana, bandisha, danva, ghata) chhala putli-‫ / پتلی‬aalah-‫آلہ‬ Hindi) 1 mashina, kala, yantra) aalaat-‫آلت‬ Hindi) 1 kalayantra, kala ya yantra ka karma) Hindi) 1 kala banane vala) mardaanah tasallut-‫ / مردانہ تسلط‬mardaanah GHalbah-‫مردانہ غلبہ‬ surmaii machli-‫سرمئی مچھلی‬ Hindi) 1 chhoti samudri machhali) Hindi) 1 barasati) sañsaar-‫ / سنسار‬kaa'enaat-‫ / کائنات‬jagat-‫جگت‬ kaa'enaati-‫کائناتی‬ qurbaani-‫ / قربانی‬bheyñT-‫بھینٹ‬ KHaal-‫ / خال‬kalaf-‫ / کلف‬daaGH-‫داغ‬ / dhabbey daar-‫ / دھبے دار‬daaGH daar-‫ / داغ دار‬aaluudah-‫آلودہ‬ najis-‫نجس‬ -‫ / داغنا‬daaGH lagaana-‫ / داغ لگانا‬aaluudah karna-‫آلودہ کرنا‬ najis karna-‫ / نجس کرنا‬dhabba lagaana-‫ / دھبہ لگانا‬daaGHna / majnuuñ-‫ / مجنون‬KHabti-‫ / خبطی‬baaula-‫ / بال‬aeHmaq-‫احمق‬ -‫ / پگلی‬pagla-‫ / پگل‬paagal-‫ / پاگل‬mast-‫ / مست‬maKHbuut-‫مخبوط‬ pagloT-‫ / پگلوٹ‬pagli Hindi) 1 pagala, divana, unmatta) baeñgan-‫بینگن‬ ,Hindi) 1 maidama, bahuji, arya, bivi, begama sahiba) shrimati saiyadah-‫ / سیدہ‬moHtarmah-‫ / محترمہ‬beygam-‫بیگم‬ Hindi) 1 sanaki, pagala) majnuuñ-‫ / مجنون‬paagal-‫ / پاگل‬diiwaanah-‫دیوانہ‬ Hindi) 1 sanaki, pagala) paagal kar deyna-‫ / پاگل کر دینا‬GHussah dilaana-‫غصہ دلنا‬ Hindi) 1 pagala hona ya pagala banana) saaKHtah-‫ساختہ‬ bana hu'a-‫بنا ہوا‬ saaKHtah par daaKHtah-‫^ / ساختہ پر داختہ‬pur tasañno-‫پر تصنوع‬ nam karna-‫نم کرنا‬ Hindi) 1 ladaki, kanya, kunvari, kumari) paagal KHaanah-‫پاگل خانہ‬

madid madly madman madness Madonna madras madrigal maelstrom maenad maenadic maestro magazine maggot magic magical magician magisterial magistral magistrate magnanimity magnanimous magnate magnate magnesia magnesium magnet magnetic magnetism magnific magnification magnificence

a adv n n n n n n n a n n n n a n a a n n a a n n n n a n a n n

nam-‫ / نم‬bhiiga-‫بھیگا‬ -‫ / پاگل پن سے‬saKHti sey-‫ / سختی سے‬buri taraH sey-‫بری طرح سے‬ paagal pan sey majnuuñ-‫ / مجنون‬paagal-‫ / پاگل‬KHabti-‫ / خبطی‬diiwaanah-‫دیوانہ‬ -‫ / جنون‬KHabt-‫ / خبط‬Hamaaqat-‫ / حماقت‬diiwanah pan-‫دیونہ پن‬ waeH SHat-‫ / وحشت‬sauda-‫ / سودا‬paagal pan-‫ / پاگل پن‬junuun hazrat maryam-‫حضرت مریم‬ bhaRkiila rumaal-‫بھڑکیل رومال‬ Hindi) 1 madrasa) kajri-‫ / کجری‬gawaal giit-‫گوال گیت‬ Hindi) 1 ganva ka gita) gardaab-‫ / گرداب‬bhañwar-‫بھنور‬ SHaraaban-‫ / شرابن‬KHabti âurat-‫خبطی عورت‬ junuuni-‫ / جنونی‬KHabti-‫ / خبطی‬GHusiili-‫غسیلی‬ mausiiqi ka ustaad-‫موسیقی کا استاد‬ / risaalah-‫ / رسالہ‬mujallah-‫ / مجلہ‬maKHzan-‫ / مخزن‬jariidah-‫جریدہ‬ parchah-‫ / پرچہ‬saHiifah-‫صحیفہ‬ Hindi) 1 patrika, risala, 2 baruda adi rakhane ka) sthana suñDi-‫سنڈی‬ / saaHiri-‫ / ساحری‬naerañgi-‫ / نیرنگی‬naerañg-‫ / نیرنگ‬jaadu-‫جادو‬ seHar-‫سحر‬ Hindi) 1 jadu) seHri-‫ / سحری‬jaaduaanah-‫جادوانہ‬ Hindi) 1 jadu sambandhi) SHo^bdah baaz-‫ / شعبدہ باز‬saaHir-‫ / ساحر‬jaadu gar-‫جادو گر‬ Hindi) 1 jadugara) Haakimaanah-‫ / حاکمانہ‬aamiraanah-‫آمرانہ‬ -‫ / استادانا‬natiijah KHeyz-‫ / نتیجہ خیز‬maahiraana-‫ماہرانا‬ ustaadaana maamuur-‫ / مامور‬Haakim-‫حاکم‬ Hindi) 1 maijistreta, dandadayaka) / kaleyjah-‫ / کلیجہ‬bulañd nazri-‫ / بلند نظری‬âali zarfi-‫عالی ظرفی‬ SHaraf ul nafs-‫شرف النفس‬ SHariif ul nafs-‫ / شریف النفس‬bulañd nazar-‫بلند نظر‬ Hindi) 1 mahamanaska, udara) -‫ / رئیس‬kabiir-‫ / کبیر‬baRa aadmi-‫ / بڑا آدمی‬amiir-‫ / امیر‬âziim-‫عظیم‬ wajiih-‫ / وجیہ‬ra'iis Hindi) 1 amira, bada adami, risa) tabaaSHiir farañgi-‫تباشیر فرنگی‬ Hindi) 1 maigneshiyama) maqnaatiis-‫ / مقناطیس‬chaq maq-‫چق مق‬ Hindi) 1 chumbaka patthara, makatanisa, lohakanta) maqnaatiisi-‫ / مقناطیسی‬jaazib-‫ / جاذب‬dil kaSH-‫دلکش‬ Hindi) 1 chumbakiya, 2 akarshaka, khinchane vala) maqnaatiisiyat-‫ / مقناطیسیت‬kaSHiSH-‫ / کشش‬jaazbiyat-‫جاذبیت‬ Hindi) 1 akarshana shakti ka utpadaka karana) -‫ / شان دار‬pur SHikoh-‫ / پر شکوہ‬âziim uSH SHaan-‫عظیم الشان‬ SHaan daar mubaaliGHah-‫ / مبالغہ‬baRaa'i-‫بڑائ‬ / kibriya-‫ / کبریا‬jalaal-‫ / جلل‬âzmat-‫ / عظمت‬âali SHaan-‫عالیشان‬ tum taraaq-‫ / طمطراق‬SHaan o SHaukat-‫شان و شوکت‬

magnificent magnify magnitude magnum magnum opus maharishi mahatma mahogany maid maiden maiden maidenhead maidenhood maidservant mail

a vt n n n n n n n a n n n n n

mail mail box mail train mailbag mailman maim maim maimed main main maindoor mainland mainly mainspring mainstay

vt n n n n n vt a a n n n adv n n

SHaan daar-‫ / شان دار‬jaliil-‫ / جلیل‬âziim uSH SHaan-‫عظیم الشان‬ Hindi) 1 shobhayamana, vishala, tejasvi, pratapi) -‫ / مبالغہ کرنا‬baRa karna-‫ / بڑا کرنا‬âzmat baRhaana-‫عظمت بڑھانا‬ mubaaliGHah karna Hindi) 1 chhoti chija ko bada dikhana) / qadr-‫ / قدر‬meqdaar-‫ / مقدار‬âzmat-‫ / عظمت‬aehmiyat-‫اہمیت‬ zaKHaamat-‫ضخامت‬ ,Hindi) 1 akara, kada, parimana, 2 gurutva, mahatva) badhai baRa SHiSHah-‫بڑا ششہ‬ SHaeh paarah-‫ / شہ پارہ‬SHaah kaar-‫شاہکار‬ Hindi) 1 maharshi) Hindi) 1 mahatma) Hindi) 1 eka prakara ki lakadi, tuna) -‫ / کنیز‬GHulaam laRki-‫ / غلم لڑکی‬baakirah-‫ / باکرہ‬âzra-‫عذرا‬ naukraani-‫ / نوکرانی‬naa katKHuda-‫ / ناکتخدا‬maama-‫ / ماما‬kaniiz Hindi) 1 avivahita stri, kumari, kanya) GHaer musta^mil-‫ / غیر مستعمل‬achhuuti-‫اچھوتی‬ -‫ / غیر مستعمل‬do SHiizah-‫ / دو شیزہ‬baakirah-‫ / باکرہ‬âzra-‫عذرا‬ / kaniiz-‫ / کنیز‬GHulaam laRki-‫ / غلم لڑکی‬GHaer musta^mal taazah-‫ / تازہ‬naukraani-‫نوکرانی‬ Hindi) 1 avivahita stri, kumari, kanya) kuñwaar pan-‫ / کنوار پن‬do SHiizgi-‫ / دو شیزگی‬bakaarat-‫بکارت‬ kuñwaar pan-‫ / کنوار پن‬bakaarat-‫بکارت‬ lauñDi-‫ / لونڈی‬KHaadimah-‫ / خادمہ‬kaniiz-‫ / کنیز‬baañdi-‫باندی‬ zirah-‫ / ذرہ‬baktar-‫بکتر‬ Daak ka thaela-‫ / ڈاک کا تھیل‬Daak-‫ڈاک‬ kiraayah-‫کرایہ‬ Hindi) 1 daka) zirah baktar paehnaana-‫ذرہ بکتر پہنانا‬ Hindi) 1 daka men dalana) Daak ka Dibbah-‫ڈاک کا ڈبہ‬ Daak gaaRi-‫ڈاک گاڑی‬ Daak ka thaela-‫ڈاک کا تھیل‬ Hindi) 1 daka ka thaila) Daakiya-‫ڈاکیا‬ Hindi) 1 dakiya) lañgRa pan-‫لنگڑا پن‬ ma^zuur banaana-‫ / معذور بنانا‬masKH karna-‫مسخ کرنا‬ masKH SHudah-‫مسخ شدہ‬ / sadr-‫ / صدر‬muqaddam-‫ / مقدم‬KHaas-‫ / خاص‬âziim-‫عظیم‬ zaruuri-‫ضروری‬ Hindi) 1 mukhya, pradhana, avashyaka, khasa) taaqat-‫ / طاقت‬bal buuta-‫ / بل بوتا‬âzmat-‫ / عظمت‬ahmiyat-‫اہمیت‬ sadr dar waazah-‫صدر دروازہ‬ Hindi) 1 mahadvipa, mula bhumi) KHusuusan-ً‫ / خصوص‬GHaaliban-ً‫غالب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Hindi) 1 mukhyata:, khasa kara ke, vishesha kara ke) baRi kamaani-‫بڑی کمانی‬ -‫ / بنیادی سہارا‬aham Hemaayat-‫ / اہم حمایت‬aasra-‫ / آسرا‬aas-‫آس‬ bunyaadi sahaara Hindi) 1 mukhya sahara, bharosa, pradhana adhara)

mainstem mainstream

n n

maintain maintaining maintenance maize majestic majestically majesty major major major domo major order major party major suit majority majority rule majuscule make make make belief make believe make clear make do make do make good make haste make love make merry make off make public

vt n n n a adv n a n n n n n n n a n vt n vt vt n vi vt vt vt

baRa raastah-‫بڑا راستہ‬ -‫ / مقبول رجحان‬baRi nadi-‫ / بڑی ندی‬âam rujHaan-‫عام رجحان‬ maqbuul rujHaan / KHarch uThaana-‫ / خرچ اٹھانا‬bar qaraar rakhna-‫بر قرار رکھنا‬ -‫ / نباہنا‬maalik hona-‫ / مالک ہونا‬leHaaz rakhna-‫لحاظ رکھنا‬ -‫ / رکھنا‬qaa'em rakhana-‫ / قائم رکھنا‬nibhaana-‫ / نبھانا‬nibaahna sañbhaalna-‫ / سنبھالنا‬rok rakhna-‫ / روک رکھنا‬rakhna Hindi) 1 rakhana, bachana, sanbhalana, nirvaha) karana, jari rakhana GHaur par daaKHt-‫غور پر داخت‬ / naan nafqah-‫ / نان نفقہ‬guzaarah-‫ / گزارہ‬deykh bhaal-‫دیکھ بھال‬ roTi-‫ / روٹی کپڑا‬par wariSH-‫ / پرورش‬nigah daaSHt-‫نگہ داشت‬ kapRa Hindi) 1 jivika, bachava, palana poshana) makka'i ka pauda-‫ / مکئ کا پودا‬makka'i-‫ / مکئ‬makka-‫مکا‬ Hindi) 1 makka) jaliil-‫ / جلیل‬âziim-‫ / عظیم‬âali SHaan-‫عالیشان‬ ,Hindi) 1 raja yogya, pratapavana, shanadara, bada) prabhavashali, vibhutimana ro^b daab sey-‫رعب داب سے‬ / SHikoh-‫ / شکوہ‬jalaal-‫ / جلل‬dabdabah-‫ / دبدبہ‬âzmat-‫عظمت‬ sitwat-‫ستوت‬ ,Hindi) 1 pratapa, mahatva, teja, gaurava, vibhuti) aishvarya, 2 rajaon aura raniyon ki padavi KHaas-‫ / خاص‬kalaañ-‫ / کلن‬baRa-‫ / بڑا‬akbar-‫اکبر‬ Hindi) 1 bada, pradhana, adhika avashyaka ya) mahatvapurna, 2 baliga Hindi) 1 mejara, senadhipati) rakaab daar-‫ / رکاب دار‬KHansaamaañ-‫خانساماں‬ baRa darjah-‫بڑا درجہ‬ aksariyati jamaa^at-‫اکثریتی جماعت‬ baRa rañg-‫ / بڑا رنگ‬baRi baazi-‫بڑی بازی‬ aksariyat-‫اکثریت‬ Hindi) 1 adhika sankhya, bahumata, purnavastha) aksariyati Hukuumat-‫اکثریتی حکومت‬ baRey Huruuf ka-‫بڑے حروف کا‬ / kaaThi-‫ / کاٹھی‬Dhañg-‫ / ڈھنگ‬Daul-‫ / ڈول‬banaawaT-‫بناوٹ‬ -‫ / تراش خراش‬suurat-‫ / صورت‬saaKHt-‫ / ساخت‬mizaaj-‫مزاج‬ tarkiib-‫ / ترکیب‬taraaSH KHaraaSH taiyaar karna-‫ / تیار کرنا‬karna-‫ / کرنا‬banaana-‫بنانا‬ Hindi) 1 banana, dhalana, rachana) afsaanah-‫افسانہ‬ fareyb deyna-‫ / فریب دینا‬bahaanah karna-‫بہانہ کرنا‬ waazeH karna-‫واضح کرنا‬ kaam chalaa'u-‫کام چلئ‬ kaam chalaana-‫کام چلنا‬ wa^dah puura karna-‫ / وعدہ پورا کرنا‬talaafi karna-‫تلفی کرنا‬ lapakna-‫ / لپکنا‬jaldi karna-‫جلدی کرنا‬ mabaaSHirat-‫ / مباشرت کرنا‬bos o kinaar karna-‫بوس و کنار کرنا‬ karna rachaana-‫رچانا‬ chhoR jaana-‫ / چھوڑ جانا‬champat ho jaana-‫چمپت ہو جانا‬ afSHa karna-‫ / افشا کرنا‬âam karna-‫عام کرنا‬

make sail make sure make time make tracks make up make up make water make way makeable maker makeshift makeweight making malaceous maladapted maladjusted maladjustment maladminister maladministration maladroit maladroitness malady malaise malapert malappropriate malappropriation malaprop malapropos malar bone malaria malaria malcontent male male maledict malediction vt a n n n n a a a n vt n a n n n a vt n a a n n a a n n n n

kaSHti rawaanah karna-‫کشتی روانہ کرنا‬ yaqiini banaana-‫ / یقینی بنانا‬baat Thaerana-‫بات ٹھیرنا‬ ‫ / جلدی‬îSHq baazi karna-‫ / عشق بازی کرنا‬dil lagi karna-‫دل لگی کرنا‬ jaldi karna-‫کرنا‬ teyZi sey Harkat karna-‫تیزی سے حرکت کرنا‬ peySH dasti-‫ / پیش دستی کرنا‬KHuSH aamad karna-‫خوشامد کرنا‬ / siñghaar karna-‫ / سنگھار کرنا‬ruup bharna-‫ / روپ بھرنا‬karna talaafi karna-‫ / تلفی کرنا‬sulaH karna-‫صلح کرنا‬ banaa'o-‫ / بناؤ سنگھار‬banaawaT-‫ / بناوٹ‬baehruup-‫بہروپ‬ saaKHt-‫ / ساخت‬maañg paTTi-‫ / مانگ پٹی‬siñghaar -‫ / ٹپکنا‬risna-‫ / رسنا‬peySHaab karna-‫ / پیشاب کرنا‬chuuna-‫چونا‬ Tapakna raah-‫ / راہ نکالنا‬jagah deyna-‫ / جگہ دینا‬aagey baRhna-‫آگے بڑھنا‬ nikaalna qaabil e taSHkiil-‫ / قابل تشکیل‬qaabil e saaKHt-‫قابل ساخت‬ / kaar saaz-‫ / کار ساز‬faa^el-‫ / فاعل‬banaaney waala-‫بنانے وال‬ ^saane-‫ / صانع‬KHuda-‫ / خدا‬KHaaliq-‫خالق‬ Hindi) 1 banane vala, karigara, karta) mutabaadil-‫ / متبادل‬kaam chalaa'u-‫ / کام چلئ‬âarzi-‫عارضی‬ Hindi) 1 thode samaya ke lie upaya ya sadhana) paasañg-‫پاسنگ‬ / kaam-‫ / کام‬Dhaañcha-‫ / ڈھانچا‬banaa'o-‫ / بناؤ‬banaawaT-‫بناوٹ‬ SHakl-‫ / شکل‬saaKHt-‫ساخت‬ seybi-‫سیبی‬ naa mauzuuñ-‫ناموزوں‬ naa-‫ / ناساز‬bey tartiib-‫ / بے ترتیب‬bey aahañg-‫ / بے آہنگ‬abtar-‫ابتر‬ saaz naa saazgaari-‫ / ناسازگاری‬bey aahañgi-‫بے آہنگی‬ bad iñtizaami karna-‫بد انتظامی کرنا‬ / bad nazmi-‫ / بد نظمی‬bad iñtezaami-‫ / بد انتظامی‬añdheyr-‫اندھیر‬ haR bong-‫ہڑ بونگ‬ / kaahil-‫ / کاہل‬bhadda-‫ / بھدا‬bey hunar-‫ / بے ہنر‬anaaRi-‫اناڑی‬ phuuhaR-‫پھوہڑ‬ naa kaari-‫ / ناکاری‬naa aehli-‫ / نااہلی‬anaaRi pan-‫اناڑی پن‬ rog-‫ / روگ‬marz-‫ / مرض‬biimaari-‫ / بیماری‬aazaar-‫آزار‬ Hindi) 1 bimari, roga, adhamata) / bey qaraari-‫ / بے قراری‬bey kali-‫ / بے کلی‬bey chaeni-‫بے چینی‬ matli-‫ / متلی‬maaliSH-‫مالش‬ SHoKH-‫ / شوخ‬bey Haya-‫ / بے حیا‬bad tamiiz-‫بد تمیز‬ GHalat iste^maal karna-‫غلط استعمال کرنا‬ naa jaa'ez iste^maal-‫ناجائز استعمال‬ naa mauzuuñ-‫ / ناموزوں‬bey tuka-‫ / بے تکا‬bey maeHl- ‫بے محل‬ naa munaasib-‫ / نامناسب‬bey joR-‫ / بے جوڑ‬bey jaa-‫بے جا‬ ruKHsaar ki haDDi-‫رخسار کی ہڈی‬ mausmi buKHaar-‫موسمی بخار‬ Hindi) 1 maleriya, 2 durvata, kharaba hava jo jvara ka) karana ho naa raaz-‫ / ناراض‬naa KHuSH-‫ناخوش‬ Hindi) 1 pullinga, purusha jati ka) nar-‫ / نر‬muzakkar-‫ / مذکر‬mard-‫مرد‬ Hindi) 1 purusha, nara) marduud-‫ / مردود‬mala^uun-‫ملعون‬ phiT-‫ / پھٹ‬la^nat-‫ / لعنت‬kosna-‫ / کوسنا‬bad do^a-‫بد دعا‬

maledictory malefaction malefactor malefic maleficence maleficent malevolence malevolent malevolent malevolently malfeasance malfeasant malformation malformed malfunction malgovernance malice malice malicious malign malign malignancy malignant maligner maligning malignity malinger mall mallard malleability malleable malleate malleolus mallet mallow malnourished malnourishment

a n n a n a n a n adv n a n a n n n vt a a vt n a n n n vi n n n a vt n n n a n

bad do^a bhari-‫بد دعا بھری‬ jurm-‫ / جرم‬GHalat kaari-‫ / غلط کاری‬bura kaam-‫برا کام‬ SHariir-‫ / شریر‬paapi-‫ / پاپی‬mujrim-‫ / مجرم‬bad kaar-‫بد کار‬ sifli-‫ / سفلی‬bad asar-‫بد اثر‬ zarar rasaani-‫ / ضرررسانی‬muzrat-‫ / مضرت‬bad asri-‫بد اثری‬ -‫ / نقصان دہ‬muzir-‫ / مضر‬bad asar-‫ / بد اثر‬aziiyat rasaañ-‫اذیت رساں‬ nuqsaan deh kapaT-‫ / کپٹ‬baer-‫ / بیر‬bad KHwaahi-‫ / بد خواہی‬bad asri-‫بد اثری‬ Hindi) 1 bura chahane vala, drohi, anishtarthi) -‫ / کینہ ور‬KHabiis-‫ / خبیث‬bad KHwaah-‫ / بد خواہ‬bad baatin-‫بد باطن‬ kiinah war KHabiisaanah-‫ / خبیثانہ‬bad KHwaahaanah-‫بد خواہانہ‬ badi-‫بدی‬ GHaer qaanuuni-‫ / غیر قانونی‬bad ûnwaan-‫بد عنوان‬ nuqs-‫ / نقص‬bey tartiibi-‫ / بے ترتیبی‬âeyb-‫عیب‬ naa qis-‫^ / ناقص‬bad waza-‫ / بد وضع‬bad SHakal-‫بد شکل‬ KHaraabi-‫ / خرابی‬bad âmli-‫بد عملی‬ bad iñtezaami-‫بد انتظامی‬ -‫ / حسد‬GHubaar-‫ / غبار‬Daah-‫ / ڈاہ‬baer-‫ / بیر‬âdaawat-‫عداوت‬ -‫ / کینہ‬kapaT-‫ / کپٹ‬kaduurat-‫ / کدورت‬kaawiSH-‫ / کاوش‬Hasad raSHk-‫ / رشک‬phuuT-‫ / پھوٹ‬pur KHaaSH-‫ / پر خاش‬kiinah Hindi) 1 irshya, kapata, dvesha) kiinah parwari karna-‫کینہ پروری کرنا‬ kiinah par war-‫ / کینہ پرور‬kamiinah-‫کمینہ‬ Hindi) 1 bura chahane vala, drohi, dveshi, durjana) neySH zan-‫ / نیش زن‬muzir-‫ / مضر‬KHatar naak-‫خطرناک‬ jhuuTa ilzaam-‫ / جھوٹا الزام لگانا‬bad naami karna-‫بدنامی کرنا‬ kiinah parwari karna-‫ / کینہ پروری کرنا‬lagaana Hindi) 1 ninda karana, badanama karana) kiinah-‫ / کینہ‬badi-‫بدی‬ / KHabiis-‫ / خبیث‬KHatar naak-‫ / خطرناک‬kiinah parwar-‫کینہ پرور‬ muzir-‫ / مضر‬mohlik-‫مہلک‬ Hindi) 1 drohi, kapati, pranaghataka) kiinah parwar-‫ / کینہ پرور‬bad go-‫بد گو‬ neySH zani-‫ / نیش زنی‬kiinah parwari-‫کینہ پروری‬ naHuusat-‫ / نحوست‬baer-‫بیر‬ biimar bañna-‫بیمار بننا‬ KHayaabaan-‫خیابان‬ ,Hindi) 1 mungari, 2 sairagaha, 3 gubaraila, 4 adalata) vicharalaya jañgli bataKH-‫جنگلی بطخ‬ taSHkiil paziiri-‫ / تشکیل پزیری‬loch-‫لوچ‬ narm-‫ / نرم‬mulaa'em-‫ / ملئم‬loch daar-‫لوچ دار‬ ,Hindi) 1 pitane se badhazne ke yogya, narma) dhanavardhaniya piiT piiT kar chapTa karna-‫پیٹ پیٹ کر چپٹا کرنا‬ taKHney ki haDDi-‫تخنے کی ہڈی‬ muugri-‫ / موگری‬chobi durmuT-‫چوبی درمٹ‬ Hindi) 1 mungari, musara, marataula) gul KHaeru-‫گل خیر‬ kam zor-‫کم زور‬ bad KHoraaki-‫بد خوراکی‬

malnutrition malodorous malodour malposition malpractice malpractitioner maltreat maltreatment malversation mama mamma mammal mammary mammilla mammon mammonish mammoth mammoth

n a n n n n vt n n n n n a n n a a n

man man man eater man eating man made man of war man trap manacle manacle manage manage manageable management

n vt n a a a n n vt vt vti a n

manager

n

naa kaafi KHoraak-‫ / ناکافی خوراک‬GHalat KHoraak-‫غلط خوراک‬ saRa hu'a-‫ / سڑا ہوا‬muta^affan-‫ / متعفن‬bad bu daar-‫بدبو دار‬ ta^affun-‫ / تعفن‬saRaañd-‫ / سڑاند‬bad bu-‫بدبو‬ bey maqaami-‫بے مقامی‬ siyaah kaari-‫ / سیاہ کاری‬KHiyaanat-‫ / خیانت‬bad diyaañti-‫بد دیانتی‬ Hindi) 1 dushta vyavahara, durachara, dushta) acharana KHaa'in-‫ / خائن‬bad ûnwaan-‫ / بد عنوان‬bad diyaanat-‫بد دیانت‬ bura bartaa'o-‫ / برا برتاؤ کرنا‬bad suluuki karna-‫بد سلوکی کرنا‬ karna bura bartaa'o-‫ / برا برتاؤ‬bad suluuki-‫بد سلوکی‬ Hindi) 1 durachara, kuvyavahara, badasaluki) riSHwat KHori-‫ / رشوت خوری‬bad iñtezaami-‫بد انتظامی‬ Hindi) 1 man) maañ-‫مان‬ than-‫ / تھن‬pistaan-‫ / پستان‬chhaati-‫چھاتی‬ pistaan daar jaanwar-‫پستان دار جانور‬ Hindi) 1 stanapayi, vaha pashu jo apane bachche ko) dudha pilate hain pistaani-‫پستانی‬ gaat-‫ / گات‬chuuchi-‫چوچی‬ -‫ / للچ‬Hirs-‫ / حرس‬dhan deota-‫ / دھن دیوتا‬daulat mañdi-‫دولت مندی‬ laalach daulat kar rasiya-‫دولت کر رسیا‬ Hindi) 1 vishala, vishalakaya, bahuta bada, mahana) naa paed haathi ki zaat-‫ناپید ہاتھی کی ذات‬ Hindi) 1 bhari hathi) ‫ / حیوان‬baSHar-‫ / بشر‬bañdah-‫ / بندہ‬iñsaan-‫ / انسان‬aadmi-‫آدمی‬ -‫ / شوہر‬nar-‫ / نر‬mard-‫ / مرد‬kas-‫ / کس‬Haewaan e naatiq-‫ناطق‬ SHauhar Hindi) 1 manushya, purusha, nara) Hindi) 1 adamiyon se bharana, majabuta karana) aadam KHor-‫آدم خور‬ aadam KHor-‫آدم خور‬ masnuu^i-‫مصنوعی‬ jañgi kaSHti-‫جنگی کشتی‬ iñsaani) phañda)-‫انسانی پھندا‬ hath kaRi-‫ / ہتھ کڑی‬beyRi-‫بیڑی‬ hath kaRi lagaana-‫ / ہتھ کڑی لگانا‬beyRi lagaana-‫بیڑی لگانا‬ / saadhna-‫ / سادھنا‬muñtazmi karna-‫ / منتظمی کرنا‬chalaana-‫چلنا‬ tasallut rakhna-‫ / تسلط رکھنا‬sañbhaalna-‫سنبھالنا‬ ,Hindi) 1 chalana, shasana karana, bandobasta karana) prabandha karana, upaya karana siidha-‫ / سیدھا‬KHuSH lagaam-‫ / خوش لگام‬aasaan-‫آسان‬ Hindi) 1 shasaniya, kabu ka, basa ka, prabandhaniya) siyaasat-‫ / سیاست‬iñtezaam-‫ / انتظام‬bañd o bast-‫بند و بست‬ ,Hindi) 1 prabandha, sanchalana, shasana) bandobasta, anushasana -‫ / منتظم‬mudiir-‫ / مدیر‬kaar pardaaz-‫ / کار پرداز‬kaar kun-‫کار کن‬ peySH kaar-‫ / پیش کار‬muñtazim ,Hindi) 1 mainejara, prabandha karta, sanchalaka) adhishthata, nirvahaka, karinda

managerial mandatary mandate mandate mandatory mandatory mandible mane maned manège manège manful manfully manfulness manganese mange manger mangle mangle mangled mango mangrove mangy

a n n vt a n n n n n vt n adv n n n n n vt a n n a

manhandle manhood manhunt mania maniac manic

vt n n n n a

iñtizaami-‫انتظامی‬ wakiil-‫ / وکیل‬muKHtaar-‫مختار‬ -‫ / فرمان‬amr e rasmi-‫ / امر رسمی‬âarzi iKHteyaar-‫عارضی اختیار‬ farmaan Hindi) 1 agya, adesha, hukma, 2 dusare ke nama para) shasana karane ka adhikara zimmah lagaana-‫ذمہ لگانا‬ Hindi) 1 saunpana, dusare rashtra ko shasana ke lie) dena Hindi) 1 anivarya, agya sanbandhi, adeshaka) zimmah daar-‫ / ذمہ دار‬zimmah-‫ذمہ‬ Hindi) 1 vaha jisako adesha mile) jabRey ki haDDi-‫ / جبڑے کی ہڈی‬jabRa-‫جبڑا‬ ayaal-‫ایال‬ Hindi) 1 ayala, ghode shera adi janavaron ke gale) para bala ayaal daar-‫ایال دار‬ ghoRoñ ki sadaa'i-‫گھڑڑڑوں کی سدائ‬ ‫و‬ ghoRoñ ko kartab sikhaana-‫گھوڑوں کو کرتب سکھانا‬ ^SHujaa-‫ / شجاع‬jari-‫ / جری‬dileyr-‫ / دلیر‬bahaadur-‫بہادر‬ mard-‫ / مرد انہ‬dileyr aanah-‫ / دلیر انہ‬bahaadur aanah-‫بہادر انہ‬ aanah SHujaa^at-‫ / شجاعت‬mardaañgi-‫ / مردانگی‬bahaaduri-‫بہادری‬ Hindi) 1 mainganija) khurañD-‫کھرنڈ‬ Hindi) 1 janavaron ki khujali ya kharisha) / khurli-‫ / کھرلی‬khaaney ka haudah-‫ / کھانے کا ہودہ‬charni-‫چرنی‬ naañd-‫ / ناند‬kuuñDa-‫کونڈا‬ Hindi) 1 hauda, charani, nanda) kal daar istri-‫ / کل دار استری‬istri maSHiin-‫استری مشین‬ -‫ / قیمہ کرنا‬phaaRna-‫ / پھاڑنا‬dhajji dhajji karna-‫دھجی دھجی کرنا‬ -‫ / ٹکڑے ٹکڑے کرنا‬masKH karna-‫ / مسخ کرنا‬qiimah karna TukRey TukRey karna Hindi) 1 tukade tukade karana, vadha karana) pichchi-‫پچی‬ aam-‫ام‬ Hindi) 1 ama) chamrañg-‫چمرنگ‬ khurañD daar-‫کھرنڈ دار‬ GHul GHapaaRa-‫ / غل غپاڑا کرنا‬bura suluuk karna-‫برا سلوک کرنا‬ insaani quuwat laga kar-‫ / انسانی قوت لگا کر کھسکانا‬karna zabar dasti-‫ / زبردستی کرنا‬piTaa'i karna-‫ / پٹائ کرنا‬khiskaana karna -‫ / انسانیت‬buluuGH-‫ / بلوغ‬bahaaduri-‫ / بہادری‬aadimiyat-‫آدمیت‬ jawaañ mardi-‫ / جوان مردی‬insaaniyat aadam khoj-‫آدم کھوج‬ -‫ / سودا‬paagal pan-‫ / پاگل پن‬KHabt-‫ / خبط‬junuun-‫ / جنون‬îSHq-‫عشق‬ sanak-‫ / سنک‬sauda ,Hindi) 1 khabta, tivra ichchha, sanaka, pagalapana) eka vishayasakti, unmada paagal-‫ / پاگل‬majnuuñ-‫ / مجنون‬KHabti-‫خبطی‬ Hindi) 1 khabti, pagala) / saudaa'i-‫ / سودائ‬majnuuñ-‫ / مجنون‬KHabti-‫ / خبطی‬junuuni-‫جنونی‬

manicure manicure manifest manifest manifest

n vt a n vt

manifestation

n

manifestly manifestly manifesto

a adv n

manifold manikin manipulate

a n vt

manipulation manipulative manipulator mankind manlike manliness manly

n a n n a n a

manner mannerism mannerless

n n a

sañki-‫سنکی‬ naaKHun taraaSHi-‫ناخن تراشی‬ naaKHun taraaSHi karna-‫ناخن تراشی کرنا‬ / faaSH-‫ / فاش‬baiyyan-‫ / بین‬azhar-‫ / اظہر‬alam naSHraH-‫الم نشرح‬ -‫ / اجاگر‬sariiH-‫ / صریح‬paeda-‫ / پیدا‬khula-‫ / کھل‬hawaeda-‫ہویدا‬ zaahir-‫ / ظاہر‬waazeH-‫ / واضح‬ujaagar ,Hindi) 1 spashta, sapha, sundara, subodha) pratyaksha Hindi) 1 jahaja ke mala ka bijaka) -‫ / اجاگر کرنا‬paeda karna-‫ / پیدا کرنا‬hawaeda karna-‫ہویدا کرنا‬ ujaagar karna Hindi) 1 spashta karana, jahira karana, subodha) karana / ujaagri-‫ / اجاگری‬kaSHf-‫ / کشف‬izhaar-‫ / اظہار‬bayaan-‫بیان‬ zuhuur-‫ / ظہور‬wazaaHat-‫وضاحت‬ Hindi) 1 pradarshana, prakashana, prachara, svarupa) prakasha / khullam khulla-‫ / کھلم کھل‬e^laaniyah-‫ / اعلنیہ‬bar mala-‫بر مل‬ zaahirah-‫ / ظاہرہ‬saaf saaf-‫صاف صاف‬ ,Hindi) 1 sapha sapha, spashta riti se, spashtatah) prakata rupa se mañSHuur-‫ / منشور‬êlaan-‫اعلن‬ Hindi) 1 ghoshanapatra, prakashana patra, prasiddhi) patra, ishtihara, munadi ama / chañd dar chañd-‫ / چند در چند‬bhaañt bhaañt ka-‫بھانت بھانت کا‬ rañga rañg-‫ / رنگا رنگ‬ka'i taraH ka-‫ / کئ طرح کا‬ka'i guna-‫کئ گنا‬ Hindi) 1 vividha, nana prakara ke, bahuta se) podna-‫ / پودنا‬baaliSHtiya-‫بالشتیا‬ haath sey-‫ / ہاتھ سے کام کرنا‬apna kaam nikaalna-‫اپنا کام نکالنا‬ -‫ / ساز باز کرنا‬pheyr phaar karna-‫ / پھیر پھار کرنا‬kaam karna suljhaana-‫ / سلجھانا‬saaz baaz karna ,Hindi) 1 chalaki se kama karana, hatha men lena) chalaki ya dhurtata se prabandha karana ‫ / ہنر‬kaaristaani-‫ / کارستانی‬joR toR-‫ / جوڑ توڑ‬chaalaaki-‫چالکی‬ saaziSH-‫ / سازش‬pheyr phaar-‫ / پھیر پھار‬hunar mañdi-‫مندی‬ heyra pheyri waala-‫ہیرا پھیری وال‬ joR-‫ / جوڑ توڑ کرنے وال‬chaalaak-‫ / چالک‬chaabuk dast-‫چابک دست‬ saaziSHi-‫ / سازشی‬toR karney waala KHalq-‫ / خلق‬iñsaan-‫ / انسان‬baSHr-‫ / بشر‬aadam zaad-‫آدم زاد‬ Hindi) 1 manushya jati, manava jati) iñsaani-‫ / انسانی‬baSHri-‫ / بشری‬aadam numa-‫آدم نما‬ rajuuliyat-‫ / رجولیت‬dileyri-‫ / دلیری‬bahaaduri-‫بہادری‬ -‫ / مرد انہ‬jawaañ mard-‫ / جوان مرد‬dileyr-‫ / دلیر‬dil aawar-‫دلور‬ mard aanah ,Hindi) 1 sahasi, vira, dilera, purusha yogya) purushochita Dhab-‫ / ڈھب‬Dhaal-‫ / ڈھال‬Daul-‫ / ڈول‬asluub-‫ / اسلوب‬añdaaz-‫انداز‬ -‫ / نہج‬kirdaar-‫ / کردار‬Dharra-‫ / ڈھرا‬Dhañg-‫ / ڈھنگ‬dastuur-‫/ دستور‬ / ^qata-‫ / قطع‬paeraayah-‫ / پیرایہ‬paehlu -‫^ / پہلو‬nau-‫ / نوع‬nahj -‫ / طریقہ‬suurat-‫ / صورت‬sabiil-‫ / سبیل‬rawaiyah-‫ / رویہ‬raastah -‫راستہ‬ taur-‫ / تور‬tarz-‫ / طرز‬taraH-‫ / طرح‬tariiqah Hindi) 1 bhanti, dhanga, rupa, chala, acharana) Dhab-‫ / ڈھب‬aadaab parasti-‫آداب پرستی‬ -‫ / گنوار‬gaa'odi-‫ / گاؤدی‬bey tamiiz-‫ / بے تمیز‬bad taehziib-‫بد تہذیب‬

mannerliness mannerly manners manoeuvre manoeuvre manor manservant mansion manslaughter manslayer manslaying mansuete mansuetude manta mantel mantic mantilla mantle mantle manual manual manual training manually manufacture manufacture manufacture manufactured manufacturer manumit manure manure manus

a a n n vt n n n n n n a n n n n n n vt a n n adv n vi vt a n vt n vt n

gañwaar taehziib-‫ / تہذیب‬saliiqah-‫ / سلیقہ‬KHuSH aKHlaaqi-‫خوش اخلقی‬ -‫ / مہذب‬KHuSH aKHlaaq-‫ / خوش اخلق‬baa tamiiz-‫با تمیز‬ mohazzab -‫ / تکلف‬qaa^edah-‫ / قاعدہ‬KHu-‫ / خو‬aKHlaaq-‫ / اخلق‬aadaab-‫آداب‬ takalluf ghaat-‫ / گھات‬fauji naql o Harkat-‫ / فوجی نقل و حرکت‬chaal-‫چال‬ Hindi) 1 danva, ghata, yukti, chalaki, kaushala) -‫ / سازش کرنا‬joR toR karna-‫ / جوڑ توڑ کرنا‬chaal chalna-‫چال چلنا‬ saaziSH karna ta^alluqah-‫ / تعلقہ‬jaagiir-‫جاگیر‬ Hindi) 1 jagira, jamindari, talluka) naukar-‫ / نوکر‬KHaadim-‫خادم‬ / maskan-‫ / مسکن‬mañzil-‫ / منزل‬koThi-‫ / کوٹھی‬Haweyli-‫حویلی‬ Thikaana-‫ٹھکانا‬ Hindi) 1 mahala, bhavana, haveli) GHaer iraadi qatl-‫غیر ارادی قتل‬ Hindi) 1 narahatya) mardum kuSH-‫مردم کش‬ mardum kuSHi-‫مردم کشی‬ siidha-‫ / سیدھا‬narm-‫ / نرم‬dabyal-‫دبیل‬ SHaraafat-‫ / شرافت‬narmi-‫ / نرمی‬miskiini-‫مسکینی‬ kambal-‫کمبل‬ Hindi) 1 agnisthana, chulhe ke upara rakhane ka tava) paeGHam baraanah-‫پیغم برانہ‬ Hindi) 1 dupatta, odhani) farGHul-‫ / فرغل‬chaadar-‫چادر‬ gheyrna-‫ / گھیرنا‬Dhaañpna-‫ / ڈھانپنا‬chhupaana-‫چھپانا‬ Hindi) 1 dhakana, odhana, chhipana) haaTH ka kaam-‫ / ہاتھ کا کام‬dasti-‫دستی‬ Hindi) 1 hatha se kiya gaya ya banaya hua, dasti) raah numa kitaab-‫ / راہ نما کتاب‬dasti kitaab-‫دستی کتاب‬ Hindi) 1 eka chhoti kitaba, risala) dasti tarbiyat-‫دستی تربیت‬ haath sey-‫ہاتھ سے‬ saaKHt-‫ساخت‬ ,Hindi) 1 shilpa nirmana, utpadana, virachana) karigari, dastakari saaKHt gari karna-‫ساخت گری کرنا‬ ‫ / تھوک پر‬sana^at karna-‫ / صنعت کرنا‬ghRna-‫ / گھڑنا‬banaana-‫بنانا‬ thok par banaana-‫بنانا‬ Hindi) 1 banana, gadhana, shilpa nirmana karana) saaKHtah-‫ساختہ‬ ^saane-‫صانع‬ Hindi) 1 karigara, dastakara, shilpakara) nijaat-‫ / نجات دینا‬GHulaami sey azaad karna-‫غلمی سے آزاد کرنا‬ deyna khaad-‫ / کھاد‬gobar-‫گوبر‬ Hindi) 1 khada, pansa) zar KHeyz karna-‫ / زرخیز کرنا‬khaad Daalna-‫کھاد ڈالنا‬ Hindi) 1 khada dalana, pansana, upajau karana) pañjah-‫پنجہ‬

manuscript manuscript many many many many sided map map maple mapmaker mapper maquette mar marah marasmus marathon maraud maraud maraud maraud marauder marble marble marble breasted marc marcato march

a n a det pron a n vt n n n n vt a n n n vi vt vti n a n a n a n

march march märchen marchioness mare maremma margarine marge margin

vi vt n n n n n n n

haath ka likha-‫ہاتھ کا لکھا‬ qalmi nusKHah-‫ / قلمی نسخہ‬musawwadah-‫مسودہ‬ Hindi) 1 pandulipi, hastalipi, hatha se likhi hui kitaba) ya kagaja muta^addid-‫ / متعدد‬kasiir-‫ / کثیر‬ka'i-‫ / کئ‬bahot-‫ / بہت‬aksar-‫اکثر‬ Hindi) 1 bahuta, aneka) Hindi) 1 bahuta loga) hamah giir-‫ہمہ گیر‬ naqSHah-‫ / نقشہ‬KHariitah-‫ / خریتہ‬KHaakah-‫خاکہ‬ Hindi) 1 naksha, dhancha) Hindi) 1 naksha banana) Hindi) 1 eka prakara ka vriksha) naqSHah naweys-‫نقشہ نویس‬ naqSHah naweys-‫نقشہ نویس‬ chhoTa namuunah-‫چھوٹا نمونہ‬ -‫ / مسخ کرنا‬kirkira karna-‫ / کرکرا کرنا‬KHaraab karna-‫خراب کرنا‬ masKH karna Hindi) 1 hani pahunchana, bigadana, kharaba karana) talKHi-‫ / تلخی‬kaR waahaT-‫کڑواہٹ‬ (suukha(biimaari-(‫سوکھا )بیماری‬ lambi dauR-‫لمبی دوڑ‬ luuT maar-‫لوٹ مار‬ luuT maar ki talaaSH meyñ hona-‫لوٹ مار کی تلش میں ہونا‬ luuT maar karna-‫ / لوٹ مار کرنا‬bar baadi karna-‫بربادی کرنا‬ Hindi) 1 lutamara ki khoja men phirana, lutana) raeh zan-‫ / رہزن‬luuT-‫لوٹ‬ Hindi) 1 lutera, daku) Hindi) 1 sangamaramara ka, 2 kada, kathora) sañg e marmar-‫ / سنگ مرمر‬marmar-‫ / مرمر‬goli-‫گولی‬ Hindi) 1 sangamaramara, 2 kanche, patthara ya mitti) ki goli sañgiin-‫ / سنگین‬saKHt dil-‫سخت دل‬ seyTi-‫ / سیٹی‬phok-‫ / پھوک‬khal-‫کھل‬ bah zor-‫بہ زور‬ sar Hadi êlaaqah-‫ / سرحدی علقہ‬sar Had-‫ / سرحد‬Had-‫حد‬ rawaañgi-‫ / روانگی‬kuuch-‫کوچ‬ Hindi) 1 marcha, angreji varsha ka tisara masa, 2) gamana, chala, 3 chali hui duri ‫ / فوجی انداز سے‬chal deyna-‫ / چل دینا‬bah qataar chalna-‫بہ قطار چلنا‬ fauji añdaaz sey chalna-‫چلنا‬ Hindi) 1 niyamita rupa se chalana, marcha karana) kuuch karna-‫ / کوچ کرنا‬dar badar karna-‫در بدر کرنا‬ Hindi) 1 niyamita rupa se chalana, marcha karana) qissah-‫ / قصہ‬kahaani-‫کہانی‬ Hindi) 1 maraki ki patni) ghoRi-‫گھوڑی‬ Hindi) 1 ghodi) taraa'i-‫ / ترائ‬saaHili daldal-‫ / ساحلی دلدل‬kachhaar-‫کچھار‬ Hindi) 1 nakali ya kritrima makkhana) lab-‫ / لب‬kinaarah-‫ / کنارہ‬HaaSHiyah-‫حاشیہ‬ lab-‫ / لب‬kor-‫ / کور‬kinaarah-‫ / کنارہ‬HaaSHiyah-‫ / حاشیہ‬goT-‫گوٹ‬

margin marginal marginalia marginate margosa marigold marijuana marina marine mariner marionette marital maritime

vt a n vt n n n n a n n a a

mark

n

mark mark marked marker market market market place market rate marketability marketable marketing marketplace marks marksman marksmanship maroon

vt vti a n n vt n n n a n n n n n n

Hindi) 1 kora, kinara, hashiya, upanta, gota) Hindi) 1 gota lagana) kinaarey ka-‫ / کنارے کا‬HaaSHiyaa'i-‫حاشیائ‬ Hindi) 1 kinara sanbandhi, kinare ka) tauziiHaat-‫ / توضیحات‬taSHriiHaat-‫تشریحات‬ HaaSHiyah lagaana-‫حاشیہ لگانا‬ niim-‫نیم‬ niim-‫نیم‬ geyñda-‫گیندا‬ gaañja-‫گانجا‬ chhoTi godi-‫چھوٹی گودی‬ samañdari-‫ / سمندری‬daryaa'i-‫ / دریائ‬baeHri-‫ / بحری‬aabi-‫آبی‬ Hindi) 1 samudri, samudriya, jala sena sanbandhi) mallaaH-‫ / ملح‬jahaaz raañ-‫جہاز ران‬ Hindi) 1 jahaji mallaha, navika) kaTh putli-‫کٹھ پتلی‬ Hindi) 1 kathaputali, dori se chalai jane vali) kathaputali zauji-‫ / ذوجی‬azdawaaji-‫ازدواجی‬ Hindi) 1 vivaha sanbandhi) daryaa'i-‫ / دریائ‬baeHri-‫بحری‬ Hindi) 1 samudri, samudra ke nikata sthita) / hadaf-‫ / ہدف‬Had-‫ / حد‬daaGH-‫ / داغ‬asar-‫ / اثر‬âlaamat-‫علمت‬ -‫ / پہچان‬niSHaani-‫ / نشانی‬niSHaan-‫ / نشان‬naqSH-‫ / نقش‬KHat-‫خط‬ sar Had-‫ / سرحد‬qadam ka niSHaan-‫ / قدم کا نشان‬paehchaan ,Hindi) 1 nishana, chihna, pahachana, mohara) lakshana ‫ / رقم‬qalam bañd karna-‫ / قلم بند کرنا‬niSHaan lagaana-‫نشان لگانا‬ raqam karna-‫کرنا‬ Hindi) 1 chihna lagana, nishana karana, khyala) karana, dhyana dena waazeH-‫ / واضح‬numaayaañ-‫ / نمایاں‬mumtaaz-‫ممتاز‬ Hindi) 1 prakhyata, nami, vishishta, chihna laga hua) niSHaan lagaaney waala-‫نشان لگانے وال‬ suuq-‫ / سوق‬mañDi-‫ / منڈی‬gañj-‫ / گنج‬baazaar-‫بازار‬ Hindi) 1 bajara, hata) Hindi) 1 mola lena ya bechana, bajara karana) kaTra-‫ / کٹرا‬baazaar-‫بازار‬ nirKH-‫نرخ‬ bikaa'u pan-‫بکائ پن‬ bikaa'u-‫بکائ‬ Hindi) 1 bikri yoga) sauda-‫ / سودا‬KHariid o faroKHt-‫خرید و فروخت‬ Hindi) 1 bajara karana, kraya vikraya) baazaar-‫بازار‬ Hindi) 1 jahan bajara lagata ho) darjah-‫درجہ‬ tiir-‫ / تیر انداز‬niSHaañchi-‫ / نشانچی‬niSHaanah baaz-‫نشانہ باز‬ añdaaz Hindi) 1 nishanebaja) bhagoRa GHulaam-‫بھگوڑا غلم‬ kiSHmiSHi rañg-‫کشمشی رنگ‬

maroon marplot marquee marquetry marquis marriage marriageable married marrow

vt n n n n n a a n

marrow bone marrowy marry marry marry Mars marsh marshal marshal marshalled marshland marshy mart martial martial arts martin martingale martyr martyrdom marvel marvel marvellous marvellously mascara mascot masculine

n a vi vt vti n n n vt a n a n a n n n n n n vi a adv n n a

maTar gaSHt karna-‫ / مٹر گشت کرنا‬aawaarah phirna-‫آوارہ پھرنا‬ kaam bigaaRney waala-‫کام بگاڑنے وال‬ SHaamiyaanah-‫ / شامیانہ‬KHeymah-‫خیمہ‬ miina kaari-‫مینا کاری‬ Hindi) 1 marki, angrejon men kulinon ki eka padavi) SHaadi-‫ / شادی‬KHaanah abaadi-‫ / خانہ آبادی‬biyaah-‫ / بیاہ‬âqd-‫عقد‬ Hindi) 1 vivaha, shadi) SHaadi key-‫ / شادی کے قابل‬qaabil e azdawaajiyat-‫قابل ازدواجیت‬ qaabil suhaagan-‫ / سہاگن‬SHaadi SHudah-‫ / شادی شدہ‬biyaahta-‫بیاہتا‬ Hindi) 1 vivahita, shadi shuda) qalb-‫ / قلب‬maGHz-‫ / مغز‬lub-‫ / لب‬guuda-‫گودا‬ lauki-‫ / لوکی‬ghia-‫گھیا‬ yaar-‫ / یار‬saathi-‫ / ساتھی‬joR-‫ / جوڑ‬aaR-‫آڑ‬ nali-‫نلی‬ guudey daar-‫گودے دار‬ SHaadi hona-‫ / شادی ہونا‬biyaahna-‫ / بیاہنا‬biyaah karna-‫بیاہ کرنا‬ / palley baañdhna-‫ / پلے باندھنا‬biyaahna-‫ / بیاہنا‬âqd karna-‫عقد کرنا‬ SHaadi karna-‫ / شادی کرنا‬riSHtah karna-‫رشتہ کرنا‬ Hindi) 1 vivaha karana, shadi karana) mirriiKH-‫مریخ‬ dal dal-‫دلدل‬ Hindi) 1 daladala, phansava) Hindi) 1 senapati, saba se bade darje ka phauji) aphasara Hindi) 1 taratiba men karana, krama se rakhana) saf aara-‫صف آرا‬ daldali êlaaqah-‫دلدلی علقہ‬ dal dali-‫دلدلی‬ Hindi) 1 daladaladara, kichadadara) mañDi-‫ / منڈی‬kaTra-‫ / کٹرا‬baazaar-‫بازار‬ Hindi) 1 hata, bajara) mirriiKHi-‫ / مریخی‬âskari-‫عسکری‬ ,Hindi) 1 yuddha sambandhi, samarika, ladaka) ranapriya, dilera, vira, 2 phauji Harbi funuun-‫حربی فنون‬ Hindi) 1 eka prakara ki ababila) zeyr bañd-‫زیر بند‬ SHahiid-‫ / شہید‬jaañ nisaar-‫جان نثار‬ Hindi) 1 shahida, satya va dharma ke lie marane vala) SHahaadat-‫ / شہادت‬jaan nisaari-‫جان نثاری‬ Hindi) 1 svadharmartha prana tyaga, shahidi) anokhi chiiz-‫ / انوکھی چیز‬âjuubah-‫عجوبہ‬ Hindi) 1 achambha, ashcharya, chamatkara) Hindi) 1 ashcharya karana, achambhita hona) Haerat añgeyz-‫ / حیرت انگیز‬âjab-‫عجب‬ Hindi) 1 adbhuta, ashcharyajanaka) niraali raah sey-‫ / نرالی راہ سے‬âjab taraH sey-‫عجب طرح سے‬ kaajal-‫کاجل‬ guTka-‫ / گٹکا‬gañDa-‫ / گنڈا‬baKHt aawaar-‫بخت آوار‬ nar-‫ / نر‬muzakkar-‫ / مذکر‬mard aanah-‫مرد انہ‬

masculinity mash mash mash

n n vi vt

mask

n

mask masked masochism mason mason masonry masonry (course) masque masquerade

vt a n n vt n n n n

masquerade mass mass mass meeting massacre massacre massage massage masses masseur massiness massive massiveness

vi n vt n n vt n vt n n n a n

Hindi) 1 pulinga, paurusha, mardana, dilera, balavana) rajuuliyat-‫ / رجولیت‬mardaañgi-‫مردانگی‬ saani-‫ / سانی‬maliida-‫ / ملیدا‬kachuumar-‫ / کچومر‬bhurta-‫بھرتا‬ Hindi) 1 sani, mahela, eka mishrana) Dorey Daalna-‫ڈورے ڈالنا‬ kachuumar nikaalna-‫ / کچومر نکالنا‬bhurta banaana-‫بھرتا بنانا‬ Hindi) 1 dalana, kuchalana, masalana, 2 premi) banana -‫ / چہرے کا چربہ‬chehrah-‫ / چہرہ‬bahaanah-‫ / بہانہ‬baehruup-‫بہروپ‬ chehrey ka charbah Hindi) 1 ghunghata, burka, varnika, 2 chhadma) mukha, banavati chehara -‫ / چھپانا‬bheys badalna-‫ / بھیس بدلنا‬baehruup karna-‫بہروپ کرنا‬ pardah Daalna-‫ / پردہ ڈالنا‬chhupaana Hindi) 1 bahana chhalana) poSHiidah-‫ / پوشیدہ‬pardah poSH-‫پردہ پوش‬ aziiyat sey lutf uThaana-‫اذیت سے لطف اٹھانا‬ raaj giir-‫ / راج گیر‬me^maar-‫معمار‬ Hindi) 1 sangatarasha, rajagira, patthara ka kama) karane vala ta^miir karna-‫تعمیر کرنا‬ raaj giiri-‫ / راج گیری‬me^maari-‫معماری‬ Hindi) 1 rajagiri, raja ka kama) radda-‫ / رددا‬chaehka-‫چہکا‬ baehruupiya tamaaSHah-‫بہروپیا تماشہ‬ Hindi) 1 ghunghata, burka, varnika, 2 chhadma) mukha, banavati chehara sawaañg meylah-‫ / سوانگ میلہ‬baehruup-‫بہروپ‬ Hindi) 1 svanga, vesha, chhadma vesha, 2 rata ki) mandali jisamen saba chehara lagae hon ,Hindi) 1 chehara lagakara svanga karana) chhadmavesha dharana karana -‫ / پشتارا‬meqdaar-‫ / مقدار‬bhiiR-‫ / بھیڑ‬az dahaam-‫اژدہام‬ thok-‫ / تھوک‬puSHtaara Hindi) 1 dhela, dhera, samuha, 2 romana kaithalika) logon ki eka prarthana Hindi) 1 dhera karana, ekatra karana) jalsah' e âaam-‫جلسہ عام‬ qatl âam-‫ / قتل عم‬KHuun reyzi-‫خون ریزی‬ Hindi) 1 narahatya, katla, vadha) zabaH karna-‫ / ذبح کرنا‬qatl karna-‫قتل کرنا‬ Hindi) 1 sanhara karana, sarvasadharana ki hatya) karana maaliSH-‫مالش‬ Hindi) 1 malisha, anga mardana, deha malana) maaliSH karna-‫ / مالش کرنا‬daabna-‫دابنا‬ maKHluuq-‫مخلوق‬ Hindi) 1 ama loga, jana sadharana) maaliSHiyah-‫ / مالشیہ‬champi karney waala-‫چمپی کرنے وال‬ Thos pan-‫ / ٹھوس پن‬giraani-‫ / گرانی‬bhaari pan-‫بھاری پن‬ Thos-‫ / ٹھوس‬kasiir-‫ / کثیر‬jasiim-‫ / جسیم‬bhaari-‫ / بھاری‬baRa-‫بڑا‬ Thos pan-‫ / ٹھوس پن‬jasaamat-‫جسامت‬

mast

n

master

n

master master race master stroke masterful masterful masterfully masterliness masterpiece mastership masterwork mastery masticate mastication mastitis mat mat mat match

vt n n a n adv n n n n n vt n n a n vt n

match matchbook matches matching matchless matchlock man matchmaker mate mate

vt n n a a n n n vt

mastuul-‫ / مستول‬khamba-‫کھمبا‬ Hindi) 1 mastula) -‫ / مالک‬maahir-‫ / ماہر‬Haakim-‫ / حاکم‬asHaab-‫ / اصحاب‬âaqa-‫آقا‬ -‫ / استاد‬sar kaar-‫ / سر کار‬saaHab-‫ / صاحب‬miyaañ-‫ / میاں‬maalik wali-‫ / ولی‬waaris-‫ / وارث‬ustaad ,Hindi) 1 svami, prabhu, saradara, nayaka, shasaka) ,hakima, neta, mukhiya, malika, 2 shikshaka ustada, 3 daksha, kushala, nipuna -‫ / تسلط حاصل کرنا‬hunar mañdi Haasil karna-‫ہنر مندی حاصل کرنا‬ übuur Haasil karna-‫ / عبور حاصل کرنا‬tasallut Haasil karna Hindi) 1 basa men lana, adhina karana, nipunata) prapta karana, svatantra ho jana, adviti hona âla nasl-‫اعل نسل‬ kamaal-‫ / کمال‬GHazab ki chaal-‫غضب کی چال‬ Hindi) 1 dhrishta, dhitha, 2 nipuna, kushala) maahir e fan-‫ / ماہر فن‬KHud sar-‫ / خود سر‬kaamil-‫کامل‬ maahir aanah añdaaz sey-‫ماہر انہ انداز سے‬ ustaadi-‫ / استادی‬mahaarat-‫ / مہارت‬kamaal-‫کمال‬ SHaah paarah-‫ / شہ پارہ‬SHaah kaar-‫شاہکار‬ Hindi) 1 atyuttama krishta, shreshtha kama) ustaadi-‫استادی‬ SHaah kaar-‫ / شاہکار‬KHuubi-‫ / خوبی‬kamaal-‫کمال‬ -‫ / عبور‬mahaarat-‫ / مہارت‬hunar mañdi-‫ / ہنر مندی‬dastaras-‫دسترس‬ ûbuur Hindi) 1 adhikara, prabhutva, adhipatya) chabaana-‫چبانا‬ chabaa'i-‫ / چبائ‬chaab-‫چاب‬ waram e-‫ / ورم پستان‬pistaanoñ ki suujan-‫پستانوں کی سوجن‬ pistaan maañd-‫ / ماند‬bey aab-‫بے آب‬ farSH-‫ / فرش‬chaTaa'i-‫ / چٹائ‬boriya-‫بوریا‬ Hindi) 1 chatai) Hindi) 1 chatai banana) -‫ / مقابلہ‬meyl-‫ / میل‬joRi-‫ / جوڑی‬joR-‫ / جوڑ‬jawaab-‫جواب‬ saani-‫ / سانی‬muqaabilah ,Hindi) 1 diyasalai, batti, palita, 2 yuddha, vivada) sharta, 3 samanabala, barabari ka manushya, 4 vivaha sambandha yaksaañ hona-‫ / یکساں ہونا‬munaasib hona-‫مناسب ہونا‬ Hindi) 1 barabara karana, barabari karana, thika) karana, upayukta hona, 3 vivaha karana diya salaa'i ki Dibya-‫دیا سلئ کی ڈبیا‬ diya salaa'i-‫دیا سلئ‬ yaksaañ-‫ / یکساں‬muqaabil-‫مقابل‬ laa-‫ / ل جواب‬bey naziir-‫ / بے نظیر‬âdiim ul misaal-‫عدیم المثال‬ yakta-‫ / یکتا‬laa saani-‫ / ل ثانی‬jawaab tufañg ka ghoRa-‫ / تفنگ کا گھوڑا‬barq añdaaz-‫برق انداز‬ maSH SHaatah-‫ / مشاطہ‬kuTni-‫کٹنی‬ saathi-‫ / ساتھی‬rafiiq e Hayaat-‫ / رفیق حیات‬ham nawa-‫ہم نوا‬ -‫ / شادی کرنا‬joRa bañna-‫ / جوڑا بننا‬bar daaSH karna-‫برداشت کرنا‬ SHaadi karna Hindi) 1 sathina, sangina, barabara valana, jode men) se ekana

mater material material materialise materialism materialist materialistic materialize materially materiel maternal maternal affection maternity matey math mathematcian mathematical mathematicia mathematics matin mating matriarch matricide matricula matrimonial matrimony matrix matron matter

n a n vt n n a vti adv n a n n a n n a n a n n n n a n n n n

matter of fact matting mattock

a a n

waalidah-‫ / والدہ‬maañ-‫ماں‬ taba^i-‫ / طبعی‬maaddi-‫ / مادی‬jismaani-‫جسمانی‬ Hindi) 1 bhautika, anatmiya, sharirika, deha) sambandhi, murta, 2 mahatvapurna, bhari, avashyaka wujuud-‫ / وجود‬saamaan-‫ / سامان‬mawaad-‫ / مواد‬maaddah-‫مادہ‬ Hindi) 1 asababa, padartha, samagri, vastu) wujuud meyñ aana-‫وجود میں آنا‬ maa'ddah parasti-‫مادہ پرستی‬ ,Hindi) 1 bhautikavada, anatmavada, deha vada) charvaka mata maa'ddah parast-‫ / مادہ پرست‬daehri-‫دہری‬ maa'ddah parastaanah-‫ / مادہ پرستانہ‬daehriyaanah-‫دہریانہ‬ Hindi) 1 karyanvita karana, sharira men prakata hona) ya karana, sachamucha hona, tathya ho jana maa'ddi taur par-‫مادی طور پر‬ Hindi) 1 vastava men, murtimana rupa se, sararupa) :se, vastuta saamaan-‫ / سامان‬asbaab-‫اسباب‬ maañ ka-‫ / ماں کا‬maadraanah-‫ / مادرانہ‬maadari-‫مادری‬ Hindi) 1 mata sambandhi, matrika) maamta-‫مامتا‬ maamta-‫مامتا‬ zachgi-‫ / زچگی‬janaapa-‫جناپا‬ Hindi) 1 mata ka sambandha, matritva) yaar-‫ / یار‬saathi-‫ / ساتھی‬dost-‫دوست‬ Hindi) 1 ganita vidya, anka shastra) reyaazi daañ-‫ریاضی دان‬ Hindi) 1 ganita vidya sambandhi) Hindi) 1 ganitagya) reyaazi-‫ریاضی‬ Hindi) 1 ganita vidya, anka shastra) subaH ka waqt-‫صبح کا وقت‬ jufti-‫جفتی‬ sardaar âurat-‫سردار عورت‬ apni maañ ka qatl-‫اپنی ماں کا قتل‬ taalibaan ki fehrist-‫طالبان کی فہرست‬ Hindi) 1 vivaha ka, shadi ka) SHaadi-‫ / شادی‬nikaah-‫ / نکاہ‬do bol-‫دو بول‬ Hindi) 1 vivaha, vivaha sambandha, shadi) -‫ / سانچا‬qaalib-‫ / قالب‬kokh-‫ / کوکھ‬bachchah daani-‫بچہ دانی‬ saañcha Hindi) 1 sancha, 2 garbhashaya) ustaani-‫ / استانی‬ra'iisah-‫ / رئیسہ‬muñtazimah-‫منتظمہ‬ Hindi) 1 stri, malakina, arya, grihini, budhiya) / mo^amalah-‫ / معاملہ‬mas'alah-‫ / مسئلہ‬maaddah-‫ / مادہ‬baat-‫بات‬ qissah-‫قصہ‬ ,Hindi) 1 padartha, vastu, sata, matalaba, 2 mavada) piba, 3 vishaya, mamala, bata -‫ / واقعی‬Thus-‫ / ٹھس‬haqiiqi-‫ / ہقیقی‬GHaer dil chasp-‫غیر دلچسپ‬ waaqe^i Taat-‫ / ٹات‬chaTaa'i-‫ / چٹائ‬boriyah-‫بوریہ‬ phaa'oRa-‫پھاؤڑا‬

mattress mature mature mature matured maturedly maturity maudlin maul maunder mausoleum mauve maverick maw mawkish mawkishness maxilla maxim maximise maximize maximum maximum may may may maybe mayhem mayor

n a vi vti a adv n a vt vt n a a n a n n n vt vt a n n vt vti adv n n

mayoralty maze

n n

gadda-‫ / گددا‬gabbha-‫گببھا‬ Hindi) 1 gadda, toshaka, sujani) -‫ / رسیدہ‬puKHtah kaar-‫ / پختہ کار‬puKHtah-‫ / پختہ‬baaliGH-‫بالغ‬ rasiidah Hindi) 1 pakka, taiyara, pura) puKHtah hona-‫ / پختہ ہونا‬pakna-‫ / پکنا‬baaliGH hona-‫بالغ ہونا‬ Hindi) 1 pakana, taiyara karana, pura banana) pakka-‫ / پکا‬mubliGH-‫مبلغ‬ baaliGH aana-‫بالغانہ‬ puKHtagi-‫ / پختگی‬buluuGHat-‫بلوغت‬ Hindi) 1 pakkapana, praudhata, sampurnata, miyada) ya miti ka pura hona jazbaati-‫ / جذباتی‬chakraaya hu'a-‫ / چکرایا ہوا‬aab diidah-‫آب دیدہ‬ / marammat karna-‫ / مرمت کرنا‬bura suluuk karna-‫برا سلوک کرنا‬ Thukaa'i karna-‫ / ٹھکائ کرنا‬piTaa'i karna-‫پٹائ کرنا‬ Hindi) 1 mungarana) -‫ / گل کرنا‬bachchey ki taraH raal bahaana-‫بچے کی طرح رال بہانا‬ gila karna rauzah-‫ / روزہ‬maqbarah-‫مقبرہ‬ Hindi) 1 samadhi, makabara, chhatari) niilguuñ arGHawaani-‫نیلگون ارغوانی‬ aazaad KHayaal-‫آزاد خیال‬ jaan war ka peyT-‫جانور کا پیٹ‬ Hindi) 1 peta, udara, pota) naa gawaar-‫ / ناگوار‬makruuh-‫ / مکروہ‬kariih-‫ / کریہ‬jazbaati-‫جذباتی‬ phiika-‫/ پھیکا‬ naa gawaari-‫ / ناگواری‬karaahat añgeyzi-‫کراہت انگیزی‬ jabRey ki haDDi-‫جبڑے کی ہڈی‬ qaa^edah-‫ / قاعدہ‬masa'lah-‫مسالہ‬ Hindi) 1 ukti, vachana, kahavata, masala, svayan) siddha mubaaliGHah karna-‫ / مبالغہ کرنا‬bahot baRhaana-‫بہت بڑھانا‬ Hindi) 1 charama sima taka badhana) GHaayat-‫ / غایت‬âziim tariin-‫عظیم ترین‬ Hindi) 1 adhikatama, mahattama) Hindi) 1 saba se badi rashi ya sankhya) Hindi) 1 mi, angreji sala ka panchava mahina) imkaan zaahir karna-‫امکان ظاہر کرنا‬ Hindi) 1 sakana, sambhava hona, agya pana) SHaayad-‫ / شاید‬mumkin-‫ممکن‬ ,Hindi) 1 ho sakata hai, shayada, sambhavita) kadachita saffaakaanah qatl-‫سفاکانہ قتل‬ ra'iis e baldiya-‫رئیس بلدیا‬ Hindi) 1 meyara, nagaradhyaksha, nagara ka) ,majistreta, svayatta shasana ka adhyaksha puradhyaksha Hindi) 1 nagaradhyakshata, puradhyakshata) / pheyr-‫ / پھیر‬bhuul bhulaiyaañ-‫ / بھول بھلیان‬bakheyRa-‫بکھیڑا‬ uljhan-‫الجھن‬ ,Hindi) 1 bhula bhulaiya, kutilamarga) gorakhadhandha, 2 hairani, ghabadahata

maze mazy me mea culpa meadow meagerness meagre meal

vt a pron

n n a n

mealy

a

mean

a

mean mean meander meander meander meandering meanderous meaning meaningful meaningfulness meaningless meanness means meantime meanwhile measles measly

n vti n vi vt a a n a n a n n adv adv n a

Hindi) 1 hairana karana, bhatakana) Zoliidah-‫ / ژولیدہ‬peychiidah-‫پیچیدہ‬ mujhey-‫ / مجھے‬mujh ko-‫ / مجھ کو‬maeñ-‫میں‬ Hindi) 1 mujhe, mujhako) apni GHalti sey-‫اپنی غلطی سے‬ sabzah zaar-‫ / سبزہ زار‬chara gaah-‫چرا گاہ‬ Hindi) 1 charagaha) kami-‫ / کمی‬fuqdaan-‫فقدان‬ -‫ / کم‬dubla-‫ / دبل‬chhoTa-‫ / چھوٹا‬baañjh-‫ / بانجھ‬bahot kam-‫بہت کم‬ qadr e qaliil-‫ / قدر قلیل‬patla-‫ / پتل‬naa kaafi-‫ / ناکافی‬kam Hindi) 1 thoda, 2 durbala, patala, kamajora, 3 usara) ta^aam-‫ / طعام‬khaana-‫کھانا‬ aaTa-‫آٹا‬ Hindi) 1 bhojana, 2 mota ata) safeyd-‫ / سفید‬dhabbey daar-‫ / دھبے دار‬aaTey jaesa-‫آٹے جیسا‬ Hindi) 1 ata sa, ata laga hua, mulayama, phusaphasa) / faro maayah-‫ / فرو مایہ‬chhoTa-‫ / چھوٹا‬chhichhora-‫چھچھورا‬ ochha-‫ / اوچھا‬KHasiis-‫ / خسیس‬kam zarf-‫ / کم ظرف‬kamiinah-‫کمینہ‬ subuk-‫ / سبک سر‬siflah-‫ / سفلہ‬raziil-‫ / رذیل‬rakiik-‫ / رکیک‬past-‫/ پست‬ zabuuñ-‫ / زبوں‬sar wast-‫ / وست‬darmiyaani-‫درمیانی‬ ,Hindi) 1 nicha, adhama, kamina, nirdhana, gariba) kanjusa, ausata darje ka, madhyama Hindi) 1 ausata, madhyavarti bindu ya rashi) Hindi) 1 ashaya hona, tatparya hona) Hindi) 1 chakkara, bhula bhulaiya) Hindi) 1 ghumavadara marga se bahana) awaarah gardi karna-‫آوارہ گردی کرنا‬ pur peych-‫ / پر پیچ‬bal khaata hu'a-‫بل کھاتا ہوا‬ peych daar-‫پیچ دار‬ -‫ / مفہوم‬iraadah-‫ / ارادہ‬Haasil kalaam-‫ / حاصل کلم‬GHaraz-‫غرض‬ -‫ / مراد‬matlab-‫ / مطلب‬maqsad-‫ / مقصد‬ma^ni-‫ / معنی‬mafhuum niyat-‫ / نیت‬muraad Hindi) 1 abhipraya, ashaya, artha, matalaba, tatparya) pur ma^ni-‫ / پر معنی‬ahem-‫اہم‬ aehmiyat-‫اہمیت‬ bey-‫ / بے معنی‬bey kaar-‫ / بے کار‬anaap SHanaap-‫اناپ شناپ‬ uuT-‫ / اوٹ پٹانگ‬waahi-‫ / واہی‬mohmal-‫ / مہمل‬laGHw-‫ / لغو‬ma^ni waahi tabaahi-‫ / واہی تباہی‬paTaañg Hindi) 1 artha shunya, nirarthaka) -‫ / خثت‬kamiinah pan-‫ / کمینہ پن‬chhichhora pan-‫چھچھورا پن‬ paaji pan-‫ / پاجی پن‬KHissat Hindi) 1 kaminapana, nichapana, adhamata) -‫ / طفیل‬sabiil-‫ / سبیل‬daulat-‫ / دولت‬chaarah-‫ / چارہ‬asbaab-‫اسباب‬ zarii^ah-‫ / ذریعہ‬wasiilah-‫ / وسیلہ‬waastah-‫ / واسطہ‬tufael Hindi) 1 sadhana) dar asna-‫در اسنا‬ Hindi) 1 taba taka, itane men, isa samaya men) is dauraan meyñ-‫ / اس دوران میں‬dar iiñ asna- ‫در ین اسنا‬ Hindi) 1 taba taka, itane men, isa samaya men) KHasrah-‫ / خسرہ‬KHaariSH-‫خارش‬ KHaariSH-‫ / خارش زدہ‬dhabbey daar-‫ / دھبے دار‬bad Haal-‫بدحال‬

measurable measure

a n

measure measured measurement measures measures measuring meat meaty mechanic mechanical mechanics mechanism mechanism medal medal medallion medallist meddle meddler meddlesome meddling mediaeval Mediaeval Times medial median median mediate mediate mediation mediator

vt a n

n n n a n a n a n n vt n n vt n a a a n a a n a vt n a

zadah Hindi) 1 mapane yogya) -‫ / قدم‬paemaanah-‫ / پیمانہ‬Dag-‫ / ڈگ‬aqdaam-‫ / اقدام‬âmal-‫عمل‬ wazn-‫ / وزن‬qayaas-‫ / قیاس‬qadam ,Hindi) 1 napa, mana, rashi, ansha, parimana, matra) sima, maryada, 2 tala, laya, samaya -‫ / پیمائش کرنا‬naapna-‫ / ناپنا‬maapna-‫ / ماپنا‬aañkna-‫آنکنا‬ paemaa'iSH karna Hindi) 1 napana, andaja karana) -‫ / نپا تل‬munaasib-‫ / مناسب‬mauzuuñ-‫ / موزوں‬maeHduud-‫محدود‬ napaa tula paRtaal-‫ / پڑتال‬naap-‫ / ناپ‬masaaHat-‫ / مساحت‬añdaazah-‫اندازہ‬ Hindi) 1 napa, mapa, paimaisha, pramana, taula) aqdaam-‫اقدام‬ Hindi) 1 sadhana, upaya, yukti) paemaa'iSH-‫پیمائش‬ goSHt-‫گوشت‬ Hindi) 1 mansa, goshta, 2 khana, ahara) Hindi) 1 mansa bhara hua) mistri-‫ / مستری‬dast kaar-‫دست کار‬ Hindi) 1 karigara, karmakara) Hindi) 1 yantriki, yantra ya kala sambandhi) Hindi) 1 yantra vidya, yantra vigyana) purzoñ ki saaKHt-‫پرزوں کی ساخت‬ Hindi) 1 kala ki banavata, yantra rachana) tamGHah-‫ / تمغہ‬niSHaan-‫نشان‬ Hindi) 1 padaka, mudra) tamGHah deyna-‫تمغہ دینا‬ baRa tamGHa-‫بڑا تمغہ‬ Hindi) 1 vaha adami jisane padaka paya ho) gaR baR karna-‫ / گڑ بڑ کرنا‬daKHl añdaazi karna-‫دخل اندازی کرنا‬ Taañg aRaana-‫ / ٹانگ اڑانا‬ghusna-‫/ گھسنا‬ Hindi) 1 dakhala dena, hastakshepa karana) daKHl añdaaz-‫دخل انداز‬ muKHil-‫مخل‬ Hindi) 1 dakhala dene vala, hastakshepa karane vala) daKHl añdaazi-‫دخل اندازی‬ quruun e wastah sey muta^lliq-‫قرون وسطہ سے متعلق‬ quruun e wastah-‫قرون وسطہ‬ dar miyaani-‫ / درمیانی‬biich ka-‫بیچ کا‬ Hindi) 1 madhyavarti, ausata ka) wasti-‫ / وسطی‬dar miyaan ka-‫درمیان کا‬ Hindi) 1 bicha men upasthita) Hindi) 1 madhyarekha) Haa'el-‫ / حائل‬biich-‫ / بیچ‬âariz-‫عارض‬ saalisi-‫ / ثالثی کرنا‬paRna-‫ / پڑنا‬biich bachaa'o karna-‫بیچ بچاؤ کرنا‬ SHafaa^at karna-‫ / شفاعت کرنا‬karna Hindi) 1 bicha men padana, bicha bachava karana) -‫ / طفیل‬tawassut-‫ / توسط‬saalisi-‫ / ثالثی‬biich bachaa'o-‫بیچ بچاؤ‬ wasiilah-‫ / وسیلہ‬tufael Hindi) 1 bicha bachava, madhyasthata) ^SHafii-‫ / شفیع‬saalis-‫ثالث‬

mediator medicable medical medical treatment medicament medicate medication medicinal medicinal herbs medicinal roots medicine mediocre mediocrity meditate meditation meditative meditativeness mediterranean medium medley medulla meed meek meekly meekness meet meet meet meet meeting

n a a n n vt n a n n n a n vt n a n a n n n n a adv n a vi vt vti n

Hindi) 1 madhyastha, bicha men padane vala) qaabil e êlaaj-‫قابل علج‬ tibbi-‫طبی‬ Hindi) 1 chikitsa sanbandhi, aushadha ya dava) sambandhi, aushadhiya êlaaj-‫علج‬ dawa-‫دوا‬ dawaa'i sey êlaaj karna-‫دوائ سے علج کرنا‬ mo^aalijah-‫ / معالجہ‬êlaaj-‫علج‬ SHifaa'i-‫ / شفائ‬êlaaji-‫ / علجی‬adwiyaati-‫ادویاتی‬ Hindi) 1 aushadhi sambandhi, rogahara, changa) karane vala jaRi buuTi-‫جڑی بوٹی‬ jaRi buuti-‫جڑی بوٹی‬ -‫ / علج‬dawaa'i-‫ / دوائ‬dawa-‫ / دوا‬darmaan-‫ / درمان‬daaru-‫دارو‬ êlaaj Hindi) 1 dava, aushadha) ma^muuli-‫ / معمولی‬ausat darjey ka-‫اوسط درجے کا‬ Hindi) 1 samanya, ausata darje ka) Hindi) 1 madhyamata, samanyata) sochna-‫ / سوچنا‬GHaur karna-‫غور کرنا‬ Hindi) 1 sochana, vicharana, dhyana karana) tafakkur-‫ / تفکر‬muraaqibah-‫ / مراقبہ‬GHaur-‫ / غور‬dhiyaan-‫دھیان‬ Hindi) 1 dhyana, vichara, chintana) fikr añgeyz-‫فکر انگیز‬ Hindi) 1 dhyani, chintanashila) inhemaak-‫انہماک‬ ^zamiin key wast meyñ waaaqe-‫زمین کے وسط ں ڑڑ واقع‬ ‫می ڑ‬ / wast-‫ / وسط‬waastah-‫ / واسطہ‬darmiyaan-‫ / درمیان‬ausat-‫اوسط‬ zarii^ah-‫ذریعہ‬ Hindi) 1 sadhana, nimitta, marga, karana, jariya) uljha-‫ / الجھا‬khichRi-‫ / کھچڑی‬KHalt-‫خلت‬ Hindi) 1 bhinna vastuen) guuda-‫گودا‬ silaH-‫ / صلہ‬meHñtaanah-‫ / محنتانہ‬ajr-‫اجر‬ neyk-‫ / نیک‬narm mizaaj-‫ / نرم مزاج‬miskiin-‫مسکین‬ Hindi) 1 mridu, namra, komala, agyakari) narm mizaaji sey-‫نرم مزاجی سے‬ Hindi) 1 narmi se, mridulata se, komalata se) miskeeni-‫ / مسکینی‬bey himmati-‫بے ہمتی‬ munaasib-‫ / مناسب‬mauzuuñ-‫ / موزوں‬laa'eq-‫لئق‬ Hindi) 1 thika, munasiba, uchita, upayukta, suvidha) ka julna-‫ / جلنا‬jama^ hona-‫ / جمع ہونا‬ikaTTha hona-‫اکٹھا ہونا‬ / milna-‫ / ملنا‬iñkaar karna-‫ / انکار کرنا‬do chaar hona-‫دو چار ہونا‬ milna julna-‫ملنا جلنا‬ ,Hindi) 1 milana, ikattha hona, muthabheda karana) amane samane ana / mulaaqaat-‫ / ملقات‬milaap-‫ / ملپ‬jalsah-‫ / جلسہ‬añjuman-‫انجمن‬ soHbat-‫صحبت‬ ,Hindi) 1 sabha, bhenta, mulakata, milapa, sangama) sammelana

megacity megalith megaphone melancholy melancholy mélange meld melee mêlée Melia meliorate meliorate meliorism mellifluous mellorable mellorative mellow mellowness melodious melodist melodius melodrama melody melon melt melt melt melting pot meltwater member membership membrane memento

n a n a n n vt n n n vi vt n n a ai a n a n a n n n

vi vt n n n n n n

baRa SHehr-‫بڑا شہر‬ baRa patthar-‫بڑا پتھر‬ bulañd go-‫ / بلند گو‬bhoñpu-‫بھونپو‬ / Haziiñ-‫ / حزین‬dil giir-‫ / دل گیر‬dil figaar-‫ / دل فگار‬afsurdah-‫افسردہ‬ maluul-‫ملول‬ Hindi) 1 udasa) sauda-‫ / سودا‬paZ murdagi-‫ / پژ مردگی‬malaal-‫ / ملل‬afsos-‫افسوس‬ Hindi) 1 vishada, udasi, eka prakara ka unmada) jisamen bahuta vishada hota hai pañch meyl-‫ / پنچ میل‬khichRi-‫ / کھچڑی‬KHalt-‫خلت‬ tarkiib deyna-‫ / ترکیب دینا‬milaana-‫ملنا‬ dast badast-‫ / دست بدست لڑائ‬balwah-‫ / بلوہ‬afra tafri-‫افراتفری‬ ghamsaan ka ran-‫ / گھمسان کا رن‬fasaad-‫ / فساد‬laRaa'i Hindi) 1 golamala, ladai, danga) hañgaamah-‫ہنگامہ‬ bakaa'in-‫بکائن‬ behtar hona-‫بہتر ہونا‬ -‫ / سدھارنا‬durust karna-‫ / درست کرنا‬behtar banaand-‫بہتر بنانا‬ sudhaarna islaaHiyat-‫اصلحیت‬ SHahed sey bhar-‫ / شہد سے بھر پور‬KHuSH aahaañg-‫خوش آہنگ‬ puur qaabil e islaaH-‫قابل اصلح‬ islaaHi-‫ / اصلحی‬behtar-‫بہتر‬ paka hu'a-‫ / پکا ہوا‬KHaliiq-‫ / خلیق‬maddhim-‫ / مدھم‬dhiima-‫دھیما‬ ,Hindi) 1 pakka, mulayama, madhura, madamata) matavala narmi-‫ / نرمی‬mulaa'emiyat-‫ملئمیت‬ ,Hindi) 1 surila, madhura, mithe shabda ka, rasila) komala, madura, susvara naGHmah saaz-‫نغمہ ساز‬ sureyli-‫ / سریلی‬sureyla-‫ / سریل‬KHuSH nawa-‫خوش نوا‬ Hindi) 1 nataka, eka prakara ka nataka) naGHmah-‫ / نغمہ‬laey-‫ / لے‬aahañg-‫آہنگ‬ Hindi) 1 svara madhurya) tar-‫ / تر بوز‬sardah-‫ / سردہ‬KHar buuzah-‫ / خر بوزہ‬garma-‫گرما‬ buuz Hindi) 1 kharabuja, phuta) taa'o deyna-‫ / تاؤ دینا‬pighlaana-‫ / پگھلنا‬Hal karna-‫حل کرنا‬ taeHliil hona-‫ / تحلیل ہونا‬pighalna-‫پگھلنا‬ Hindi) 1 ghulana, galana, narma hona) Hindi) 1 ghulana, galana, dhila karana, narma karana) kaThaali-‫کٹھالی‬ pighla paani-‫ / پگھل پانی‬barfaab-‫برفاب‬ rukn-‫ / رکن‬fard-‫ / فرد‬ûzw-‫عضو‬ Hindi) 1 sabhasada, sadasya) rukniyat-‫رکنیت‬ Hindi) 1 sadasya hona) pardah-‫ / پردہ‬jhilli-‫ / جھلی‬GHiSHa-‫غشا‬ Hindi) 1 jhilli, parda) yaad gaar-‫ / یاد گار‬niSHaani-‫نشانی‬ Hindi) 1 yadagara, yada dilane vala, smaranarthaka)

memo memoir memoire memorabilia memorable memorablia memorandum memorial memorial memorialize memorised memorize memory men menace menace menage menagerie mend mend mendable mendacious mendacity mendicancy mendicant menhir menial menial menial servant menially meningitis meniscold meniscus menopause menorrhagia mensal mense mense

n n n n a n n a n vt a vt n n n vt n n n vt a a n n a n a n n adv n a n n n a n vt

vastu yaad daaSHt-‫یاد داشت‬ Hindi) 1 chitropakhyana, vritanta) sawaaneH ûmri-‫سوانح عمری‬ Hindi) 1 yada karane yogya vastuen) Hindi) 1 yadagara, smaranartha) yaad gaareyñ-‫یادگاریں‬ yaad daaSHt-‫یاد داشت‬ Hindi) 1 yadagara) yaad gaar-‫ / یاد گار‬niSHaani-‫ / نشانی‬ârz daaSHt-‫عرضداشت‬ Hindi) 1 smaraka, nivedana patra) ,Hindi) 1 smaraka banana, smaranotsava banana) yadagari manana maeHfuuz-‫محفوظ‬ Hindi) 1 yada karana, rata lena) -‫ / یاد داشت‬yaad-‫ / یاد‬zikr-‫ / ذکر‬KHaatir-‫ / خاطر‬Haafizah-‫حافظہ‬ yaad daaSHt Hindi) 1 smarana shakti, smarana, yada) mardum-‫مردم‬ KHatrah-‫ / خطرہ‬dhamki-‫ / دھمکی‬DapaT-‫ / ڈپٹ‬bala-‫ / بل‬aafat-‫آفت‬ Hindi) 1 dhamaki) dhamki deyna-‫ / دھمکی دینا‬Daraana-‫ڈرانا‬ Hindi) 1 darana, dhamakana) KHaanah daari-‫ / خانہ داری‬ghar baar-‫گھر بار‬ Hindi) 1 jantu samuha, pashu pakshi sangraha) sudhaar-‫ / سدھار‬rafu-‫ / رفو‬marammat-‫ / مرمت‬durusti-‫درستی‬ ‫ / ٹھیک‬marammat karna-‫ / مرمت کرنا‬durust karna-‫درست کرنا‬ ustuwaarna-‫ / استوارنا‬rafu karna-‫ / رفو کرنا‬Thiik karna-‫کرنا‬ ,Hindi) 1 marammata karana, sudharana, thika karana) unnati karana qaabil e marammat-‫قابل مرمت‬ -‫ / پر فریب‬kaazib-‫ / کاذب‬jhuuTa-‫ / جھوٹا‬dhokey baaz-‫دھوکے باز‬ pur fareyb kizb-‫ / کذب‬jhuuT-‫ / جھوٹ‬daroGH-‫دروغ‬ faqiiri-‫ / فقیری‬darweySHi-‫درویشی‬ -‫ / درویش‬bhik mañga-‫ / بھک منگا‬bhikaari-‫ / بھکاری‬aazaad-‫آزاد‬ KHirqah poSH-‫ / خرقہ پوش‬faqiir-‫ / فقیر‬darweySH laaTh-‫لٹھ‬ zaliil-‫ / ذلیل‬niicha-‫ / نیچا‬KHaañgi-‫ / خانگی‬adna-‫ادنا‬ Hindi) 1 kamina, nicha) KHidmat gaar-‫ / خدمت گار‬ghareylu naukar-‫گھریلو نوکر‬ Hindi) 1 naukara, chakara, tahalua) chaakar-‫چاکر‬ farmaañ bardaari sey-‫فرمان برداری سے‬ gardan toR buKHaar-‫گردن توڑ بخار‬ hilaali-‫ہللی‬ hilaali jism-‫ہللی جسم‬ sin e yaas-‫سن یاس‬ kasrat e Haeyz-‫کثرت حیض‬ maah waar-‫ / ماہ وار‬maahaanah-‫ماہانہ‬ zebaa'iSH-‫ / زیبائش‬zaraafat-‫ / ظرافت‬nazaakat-‫نزاکت‬ e^zaaz deyna-‫ / اعزاز دینا‬aaraastah karna-‫آراستہ کرنا‬

menseful menses menstrual menstruate menstruation mensurable mensural mensuration mental mentality mention

a n a vi n a a n a n n

mention mentionable mentioned mentor mentum menu mephitic mephitis mercantile mercantilism mercenariness mercenary mercenary mercer mercery merchandise merchant merchantman merciful mercifully merciless

vt a pat n n n a n a n n a n n n n n n a adv a

-‫ / مہربان‬faiyaaz-‫ / فیاض‬baa waqaar-‫ / با وقار‬baa îzzat-‫با عزت‬ mehrbaan Haez-‫حیض‬ maah waari-‫ماہواری‬ Hindi) 1 mahavari, masika, masika dharma sambandhi) Haez aana-‫حیض آنا‬ Haez-‫حیض‬ Hindi) 1 ritusrava) qaabl e paemaa'iSH-‫قابل پیمائش‬ paemaaiSHi-‫پیماشی‬ qiyaas-‫ / قیاس‬naap-‫ / ناپ‬masaaHat-‫مساحت‬ zehni-‫ / ذہنی‬KHayaali-‫ / خیالی‬dimaaGHi-‫ / دماغی‬âqli-‫عقلی‬ Hindi) 1 manasika, manasa) zehniyat-‫ / ذہنیت‬zahaanat-‫ذہانت‬ / naam-‫ / نام‬Hawaalah-‫ / حوالہ‬charcha-‫ / چرچا‬iSHaarah-‫اشارہ‬ zikr-‫ / ذکر‬tazkirah-‫تذکرہ‬ Hindi) 1 charcha, jikra, varnana) -‫ / حوالہ دینا‬charcha karna-‫ / چرچا کرنا‬iSHaarah karna-‫اشارہ کرنا‬ tazkirah karna-‫ / تذکرہ کرنا‬naam leyna-‫ / نام لینا‬Hawaalah deyna zabaan par laana-‫ / زبان پر لنا‬zikr karna-‫/ ذکر کرنا‬ Hindi) 1 charcha karana, jikra karana, varnana karana) qaabil e zikr-‫ / قابل ذکر‬qaabile izhaar-‫قابل اظہار‬ mazkuurah-‫مذکورہ‬ ustaad-‫ / استاد‬murSHid-‫ / مرشد‬guru-‫ / گر‬ataaliiq-‫اتالیق‬ Thuddi-‫ / ٹھددی‬ThoRi-‫ٹھوڑی‬ khaanoñ ki fehrist-‫کھانوں کی فہرست‬ saRa-‫ / سڑا ہوا‬muzir-‫ / مضر‬gañda-‫ / گندا‬bad buu daar-‫بدبو دار‬ hu'a saRaañd-‫ / سڑاند‬ba bu-‫بدبو‬ tijaari-‫ / تجاری‬taajiraanah-‫تاجرانہ‬ Hindi) 1 vyaparika, vyapara sambandhi) tijaarti nizaam-‫ / تجارتی نظام‬banya pan-‫بنیا پن‬ matlab parasti-‫ / مطلب پرستی‬KHud GHarzi-‫خود غرضی‬ Hindi) 1 bhade ka, khudagarja, lalachi, lobhi) -‫ / مطلب کا یار‬kiraaye ka TaTTu-‫ / کرای کا ٹٹو‬bhaRey ka-‫بھڑے کا‬ matlab ka yaar Hindi) 1 kirae ka tattu, vaha sipahi jo dusare mulka) men ladai ke lie rakhe jayen kapRa beychney waala-‫ / کپڑا بیچنے وال‬bazaaz-‫بزاز‬ Hindi) 1 reshama ka vyapari) bazaaz ki dukaan-‫بزاز کی دکان‬ ^mataa-‫ / متاع‬maal-‫مال‬ Hindi) 1 mala, asababa, vyapari ki vastuen) ‫ / تھوک کا‬taajir-‫ / تاجر‬sauda gar-‫ / سودا گر‬beopaari-‫بیوپاری‬ thok ka beopaari-‫بیوپاری‬ Hindi) 1 saudagara, vyapari) tijaarti jahaaz-‫تجارتی جہاز‬ raHiim-‫ / رحیم‬KHuda taras-‫ / خدا ترس‬kariim-‫کریم‬ Hindi) 1 dayalu, kripalu, karunashila, dayavana) raeHm dili sey-‫رحمدلی سے‬ kaTTar-‫ / کٹر‬jallaad-‫ / جلد‬bey raeHm-‫ / بے رحم‬bey dard-‫بے درد‬ sañg dil-‫/ سنگ دل‬

mercilessly mercilessness mercurial mercury mercy mere mere merely meretriculous merge merge merger meridian meridian merilly merit merit merit merited meritless meritorious merle mermaid merman merriment merriness merry

adv n a n n a n adv a vi vt n a n adv n vi vt a n a n n a n n a

Hindi) 1 nirdayi, kathora, nishthura) sañg dili sey-‫ / سنگ دلی سے‬bey raeHmi sey-‫بے رحمی سے‬ ‫ / سنگ‬saffaaki-‫ / سفاکی‬bey raeHmi-‫ / بے رحمی‬bey dardi-‫بے دردی‬ sañg dili-‫دلی‬ -‫ / شوخ‬siim aabi-‫ / سیمابی‬mutaGHaiyar-‫ / متغیر‬chañchal-‫چنچل‬ SHoKH siim aab-‫ / سیماب‬paarah-‫پارہ‬ Hindi) 1 para, 2 budha, 3 eka romana devata) / raeHmat-‫ / رحمت‬raeHm-‫ / رحم‬marHamat-‫ / مرحمت‬karam-‫کرم‬ tars-‫ / ترس‬SHafqat-‫ / شفقت‬SHafaaqat-‫شفاقت‬ Hindi) 1 daya, anugraha, kripa, kshama) -‫ / محض‬KHaalis-‫ / خالص‬faqat-‫ / فقط‬bila milaawaT-‫بل ملوٹ‬ sirf-‫ / صرف‬maeHz taalaab-‫ / تالب‬jhiil-‫ / جھیل‬Hauz-‫حوض‬ Hindi) 1 talaba, jhila, 2 sima, hada) maeHz-‫ / محض‬faqat-‫فقط‬ Hindi) 1 kevala, sirpha, bilkula) zarq barq-‫ / زرق برق‬tamtaraaqi-‫ / طمطراقی‬bhaRkiila-‫بھڑکیل‬ yak jaan hona-‫یک جان ہونا‬ Hindi) 1 dubana, milana) yak jaan karna-‫ / یک جان کرنا‬zam karn-‫ضم کرنا‬ Hindi) 1 dubana, nigalana) waeHdat-‫ / وحدت‬iñzaam-‫انظام‬ Hindi) 1 duba jana, mila kara lina ho jana) Hindi) 1 dopahara ka, parakashtha sambandhi) nisf un nahaar-‫نصف ان نہار‬ Hindi) 1 madhyahna rekha) KHusHi sey-‫خوشی سے‬ -‫ / خوبی‬Haesiyat-‫ / حیثیت‬aehliyat-‫ / اہلیت‬achchhaa'i-‫اچھائ‬ -‫ / عمدگی‬tausiif-‫ / توصیف‬qadr-‫ / قدر‬leyaaqat-‫ / لیاقت‬KHuubi wasf-‫ / وصف‬ûmdagi Hindi) 1 guna, utkrishtata, yogyata, khubi) laa'eq hona-‫لئق ہونا‬ laae'q bañna-‫لئق بننا‬ Hindi) 1 yogya hona, layaka hona, patra hona) qaabil-‫ / قابل‬mustaHaq-‫ / مستحق‬aehl-‫اہل‬ GHaer mustaHaq-‫ / غیر مستحق‬naa aehl-‫نااہل‬ SHaañdaar-‫ / شاندار‬qaabil-‫ / قابل‬achha-‫اچھا‬ Hindi) 1 guni, gunavana, prashansa yogya, guna) sampanna Hindi) 1 koyala, bhujanga) zan e-‫ / زن ماہی‬samuñdari deywi-‫ / سمندری دیوی‬jal pari-‫جل پری‬ maahi Hindi) 1 matsyakanya) mard e-‫ / مرد ماہی‬jal maanus-‫ / جل مانس‬aadam e aabi-‫آدم آبی‬ maahi -‫ / طرب‬rañg raliyaañ-‫ / رنگ رلیاں‬faraH-‫ / فرح‬iñbisaat-‫انبساط‬ uchhal kuud-‫ / اچھل کود‬tarab ‫ / زندہ‬rañg raliyaañ-‫ / رنگ رلیاں‬musarrat-‫ / مسرت‬KHuSHi-‫خوشی‬ ziñdah dili-‫دلی‬ -‫ / رنگیل‬masruur-‫ / مسرور‬KHurram-‫ / خرم‬KHañdaañ-‫خندان‬ rañgiila Hindi) 1 hansamukha, khushadila, prasannachitta)

merrymaker merrymaking mesh mesh mesial mesmerize mess

a n n vt a vt n

mess mess message messenger messiah messily messiness metal metal metallic metallurgy metalworker metamorphosi metaphor metaphor metaphoric metaphysical metaphysics metastable mete

vi vt n n n adv n n vt a n n a n a a n a n

mete meteor meteoric meteorite meteorology meter

vt n a n n n

rañgiila-‫ / رنگیل‬KHuSH baaSH-‫خوش باش‬ teohaar-‫ / توہار‬tafriiH-‫ / تفریح‬hañsi-‫ہنسی‬ phañda-‫ / پھندا‬jaali-‫جالی‬ Hindi) 1 jali, jala ki jhanjhari ka chheda, jhanjhari) jaali banaana-‫ / جالی بنانا‬jaal meyñ phaañsna-‫جال میں پھانسنا‬ Hindi) 1 phansana, jala men pakadana) wasti-‫ / وسطی‬darmiyaani-‫درمیانی‬ Hindi) 1 sammohana se achetana karana) fauji khaana-‫ / فوجی کھانا‬khaana-‫کھانا‬ -‫ / گھپل‬gaR baR-‫ / گڑ بڑ‬chaupaT-‫ / چوپٹ‬bey tartiibi-‫بے ترتیبی‬ -‫ / جھمیل‬khaT raag-‫ / کھٹ راگ‬gol maal-‫ / گول مال‬ghapla uljhan-‫ / الجھن‬jhameyla Hindi) 1 gadabadi, khichadi, 2 bhojanalaya) Hindi) 1 eka sanga khana) KHaraab karna-‫ / خراب کرنا‬gaR baR karna-‫گڑ بڑ کرنا‬ payaam-‫ / پیام‬paeGHaam-‫ / پیغام‬KHabar-‫ / خبر‬faryaad-‫فریاد‬ Hindi) 1 sandesha, khabara) -‫ / پیک‬naamah bar-‫ / نامہ بر‬har kaarah-‫ / ہر کارہ‬fariSHtah-‫فرشتہ‬ raawi-‫ / راوی‬qaasid-‫ / قاصد‬paek Hindi) 1 harakara, sandesha lane vala duta) nabi-‫ / نبی‬masiiHa-‫مسیحا‬ bey tartiibi sey-‫بے ترتیبی سے‬ bey tartiibi-‫ / بے ترتیبی‬bad Hawaasi-‫ / بد حواسی‬afra tafri-‫افراتفری‬ ma^dan-‫ / معدن‬dhaat-‫دھات‬ Hindi) 1 dhatu) Hindi) 1 dhatu se madhana) ma^dani-‫ / معدنی‬dhaat ka-‫دھات کا‬ Hindi) 1 dhatu ka, dhatu sadrisha) ma^daniyaat-‫ / معدنیات‬dhaat kaari-‫دھات کاری‬ Hindi) 1 dhatu vidya, dhatu ke sapha karane ka kama) Hindi) 1 dhatu ka kama karane vala) Hindi) 1 kaya palata, rupa bheda, rupantara karana) misaal-‫مثال‬ majaaz-‫ / مجاز‬kinaayah-‫ / کنایہ‬iste^aarah-‫استعارہ‬ Hindi) 1 upama, lakshana, rupakalankara) majaazi-‫مجازی‬ maa ba^d ut tabiiy^aati-‫ / ما بعد ات طبیعاتی‬ilaahiyaati-‫الہیاتی‬ Hindi) 1 atmavidya sambandhi, adhyatmika) maa ba^d ut tabiiy^aat-‫ / ما بعد ات طبیعات‬ilaahiyaat-‫الہیات‬ bahot kam paa'eydaar-‫بہت کم پائدار‬ naap-‫ / ناپ‬sar Had-‫ / سرحد‬Had-‫حد‬ Had-‫ / حد‬gheyr-‫گھیر‬ Hindi) 1 sima suchaka patthara) napaa'i karna-‫ / نپائ کرنا‬Hissah baañTna-‫حصہ بانٹنا‬ Hindi) 1 napana) SHahaab e saaqib-‫ / شہاب ثاقب‬SHahaab-‫شہاب‬ Hindi) 1 ulka, shahaba) Hindi) 1 ulka sambandhi, 2 ritu para nirbhara) SHahaabi patthar-‫شہابی پتھر‬ mausamiyaat-‫ / موسمیات‬îlm e aab o hawaa-‫علم آب و ہوا‬ paemaanah-‫ / پیمانہ‬naap-‫ناپ‬

method method methodical meticulous meticulously metier metre metric metrical metrology metropolis metropolis metropolitan mettle mettlesome mew mew mew mewl mezzanine mezzo miasma mica michigan mickey microbe microclimate microcosm microphone microphysics microprint microscope microscopic

n a a adv n n n a n adv n a n a n vi vt vt n a n n n n n n n n n n n a

Hindi) 1 mitara, paimana, napa, lambai ki ikai) / qaa^edah-‫ / قاعدہ‬iñtezaam-‫ / انتظام‬Dhañg-‫ / ڈھنگ‬Dhab-‫ڈھب‬ -‫ / ذریعہ‬tariiqah-‫ / طریقہ‬tarkiib-‫ / ترکیب‬raah-‫ / راہ‬qariinah-‫قرینہ‬ zarii^ah Hindi) 1 krama, dhanga, taura, vidhi, paddhati, riti) baa qaa'edah-‫با قائدہ‬ ,Hindi) 1 vidhipurvaka, yathakrama, kramanusari) niyamashila moHtaat-‫محتاط‬ bahot eHteyyat-‫ / بہت احتیاط سے‬baariik biini sey-‫باریک بینی سے‬ sey peySHah-‫ / پیشہ‬kaam-‫کام‬ wazn-‫ / وزن‬ûruuz-‫ / عروض‬qaafiyah-‫قافیہ‬ Hindi) 1 lambai ki ikai, mitara, paimana, napa, 2) chhanda, pada Hindi) 1 mitara sambandhi) Hindi) 1 chhandasa, svarabaddha, padmarupa) miqyaasiyaat-‫مقیاسیات‬ baRa SHaher-‫بڑا شہر‬ Hindi) 1 rajadhani, pradhana nagara, pramukha) nagara baRey SHaher ka-‫بڑے شہر کا‬ Hindi) 1 rajadhani ka) -‫ / خاص مزاج‬jauhar-‫ / جوہر‬jazbah-‫ / جذبہ‬himmat-‫ / ہمت‬gun-‫گن‬ mizaaj-‫ / مزاج‬KHaas mizaaj Hindi) 1 shurata, dileri, mijaja) -‫ / جذباتی‬dam KHam waala-‫ / دم خم وال‬baa himmat-‫با ہمت‬ jii daar-‫ / جی دار‬jazbaati qafas-‫ / قفس‬qaed-‫ / قید‬eHaatah-‫ / احاطہ‬astabal-‫اسطبل‬ billi ki miyaa'oñ-‫بلی کی میاؤں‬ miyaa'oñ miyaa'oñ karna-‫میاؤں میاؤں کرنا‬ qaed meyñ-‫ / قید میں ڈالنا‬pheyñkna-‫ / پھینکنا‬Habs karna-‫حبس کرنا‬ Daalna bachchey ki tarah bilakna-‫بچے کی طرح بلکنا‬ machaan-‫ / مچان‬do chhati-‫دو چھتی‬ dar miyaanah-‫درمیانہ‬ saRaañd-‫ / سڑاند‬kir kira pan-‫ / کر کرا پن‬bey mazahgi-‫بے مزگی‬ talaq-‫ / تلق‬abraq-‫ابرق‬ Hindi) 1 abhra) Hindi) 1 mishigana) Hindi) 1 mikki) jarsuumah-‫جرثومہ‬ êlaaqaa'i aab o hawa-‫علقائ آب و ہوا‬ Hindi) 1 sukshma jagata) bulañd go-‫بلند گو‬ Hindi) 1 maikrophona, eka yantra jisase dhimi se) dhimi avaja bhi thika sunai de KHurd tabia^aat-‫خرد طبعیات‬ KHurd taswiir-‫خرد تصویر‬ KHurd biin-‫خردبین‬ Hindi) 1 khurdabina, anuvikshana yantra) zarrah baraabar-‫ / ذرہ برابر‬til baraabar-‫تل برابر‬

mid mid midair midday midden middle middle middle ages middle class middleman middling midget midland midland midline midnight midnight sun midnoon midpoint midriff midsection midship midst midsummer midterm midway midweek midweekly Midwest midwife midwifery midwife's charges midwinter midyear mien miff miff miffy might

a n n n n a n n n n a n a n n n n adv adv n n a n n n a n adv n n n n n n n n vt a n

Hindi) 1 anuvikshana yantra sambandhiya) Hindi) 1 bicha ka) wasti-‫ / وسطی‬darmiyaani-‫ / درمیانی‬biich ka-‫بیچ کا‬ feza-‫فضا‬ nisf un nahaar-‫ / نصف ان نہار‬do paher-‫دو پہر‬ Hindi) 1 madhyahna) ghuura-‫گھورا‬ wasta-‫ / وسطا‬darmiyaani-‫درمیانی‬ Hindi) 1 bicha ka, madhyasthita, ausata ka) wast-‫ / وسط‬darmiyaan-‫ / درمیان‬biich-‫بیچ‬ Hindi) 1 bicha, madhya) qaruun e wasta-‫قرون وسطا‬ darmiyaani tabqah-‫درمیانی طبقہ‬ waastah-‫واسطہ‬ mutawassat-‫ / متوسط‬maddham-‫مدھم‬ Hindi) 1 ausata darje ka, madhyama) chhoTa-‫ / چھوٹا‬bauna-‫ / بونا‬baaliSHtiya-‫بالشتیا‬ Hindi) 1 bauna) añduruun e mulk-‫اندرون ملک‬ Hindi) 1 desha ka bhitari bhaga, samudra se dura) KHat e ausat-‫خط اوسط‬ nisf SHab-‫ / نصف شب‬niim SHab-‫ / نیم شب‬aadhi raat-‫آدھی رات‬ Hindi) 1 madhyaratri) aaftaab niim SHab-‫آفتاب نیم شب‬ do paher-‫دو پہر‬ markazi nuqtah-‫مرکزی نقطہ‬ Hejaab e Haajiz-‫ / حجاب حاجز‬choli-‫چولی‬ miyaan-‫میان‬ wast e jahaaz-‫وسط جہاز‬ wast-‫ / وسط‬dauraan-‫ / دوران‬darmiyaan-‫ / درمیان‬asnaa-‫اسنا‬ Hindi) 1 bicha, madhya) wast e garma-‫وسط گرما‬ wasti zamaanah-‫ / وسطی زمانہ‬darmiyaani muddat-‫درمیانی مدت‬ mutawassit-‫ / متوسط‬aadhi raah-‫آدھی راہ‬ wast e haftah-‫وسط ہفتہ‬ saeh rozah-‫سہ روزہ‬ GHarb e ausat-‫غرب اوسط‬ qaabilah-‫ / قابلہ‬janaa'i-‫ / جنائ‬daayah-‫ / دایہ‬daa'i-‫ / دائ‬aaya-‫آیا‬ Hindi) 1 dai) daayah gari-‫دایہ گری‬ janaa'i-‫جنائ‬ wast e sarma-‫وسط سرما‬ wast e saal-‫وسط سال‬ -‫ / طرز‬suurat-‫ / صورت‬Dhab-‫ / ڈھب‬chehrah-‫ / چہرہ‬buSHrah-‫بشرہ‬ tarz Hindi) 1 rupa, chhavi, chala, dhanga) SHakar rañji-‫ / شکر رنجی‬GHussah-‫ / غصہ‬an ban-‫ان بن‬ -‫ / ستانا‬naa raaz karna-‫ / ناراض کرنا‬bar ham karna-‫برہم کرنا‬ sataana tunak mizaaj-‫تنک مزاج‬ / taaqat-‫ / طاقت‬qudrat-‫ / قدرت‬dam-‫ / دم‬bal-‫ / بل‬âzmat-‫عظمت‬

mightily mightiness mighty

adv n a

mignon migraine migrant migrate migration migrational migrator migratory Mikado milch mild mildew mildness mile mileage milepost milestone miliaria milieu militant militarism militaristic military military militate militia

a n n vi n a n a n a a n a n n n n a n a n a a n n n

sakat-‫سکت‬ Hindi) 1 parakrama, bala, shakti, yogyata) bah zor-‫ / بہ زور‬bah quuwat-‫ / بہ قوت‬az bas-‫از بس‬ Hindi) 1 jora se, balapurvaka, bahuta) taaqat-‫ / طاقت‬quuwat-‫ / قوت‬baRaa'i-‫بڑائ‬ -‫ / مضبوط‬qavi-‫ / قوی‬qaadir-‫ / قادر‬jabbaar-‫ / جبار‬âziim-‫عظیم‬ taaqat war-‫ / طاقتور‬SHaeh zor-‫ / شہ زور‬mazbuut ,Hindi) 1 shaktimana, prabala, takatavara, mahana) parakrami -‫ / نازک اور حسین‬chhoTa aur KHuub suurat-‫چھوٹا اور خوب صورت‬ naazuk aur Hasiin SHaqiiqah-‫ / شقیقہ‬aadhey sar ka dard-‫آدھے سر کا درد‬ naql e makaani karney-‫ / نقل مکانی کرنے وال‬mohaajir-‫مہاجر‬ waala naql e makaani karna-‫ / نقل مکانی کرنا‬hijrat karna-‫ہجرت کرنا‬ Hindi) 1 deshantara ko jana, eka jagaha chhodakara) dusare ko jana naql e makaani-‫ / نقل مکانی‬iñteqaal-‫انتقال‬ Hindi) 1 deshaparivartana, deshantara gamana) mohaajiraanah-‫ / مہاجرانہ‬hijrati-‫ہجرتی‬ hijrati-‫ہجرتی‬ taarik e watan-‫ / تارک وطن‬mohaajir-‫مہاجر‬ -‫ / بے قیام‬bey KHaanumaañ-‫ / بے خانمان‬aawaarah gard-‫آوارہ گرد‬ / KHaanah bad doSH-‫ / خانہ بد دوش‬jijrati-‫ / ہجرتی‬bey qayaam raaHil-‫راحل‬ Hindi) 1 deshantara jane vala, ritu parivartana para) sthana chhoda dene vala SHahinShaah e jaapaan-‫شہنشاہ جاپان‬ SHiir daar-‫ / شیر دار‬dudhael-‫ / دودھیل‬dudhaar-‫دودھار‬ / narm-‫ / نرم‬halka-‫ / ہلکا‬Haliim-‫ / حلیم‬dhiima-‫ / دھیما‬aahistah-‫آہستہ‬ mo^tadil-‫معتدل‬ Hindi) 1 halka, mulayama, komala) phaphoñdi-‫پھپھوندی‬ narmi-‫نرمی‬ miil-‫میل‬ Hindi) 1 mila, adha kosa) Hindi) 1 milavara bhatta) sañg e miil-‫سنگ میل‬ sañg e miil-‫ / سنگ میل‬aehm waaqe^ah-‫اہم واقعہ‬ garmi daaney-‫ / گرمی دانے‬alaa'iyaañ-‫الئیاں‬ maa Haul-‫ماحول‬ muHaarib-‫ / محارب‬jhagRaalu-‫ / جھگڑالو‬jañg ju-‫جنگ جو‬ Hindi) 1 ladaka, jangi, yuddhakari) jaarHiyat-‫ / جارحیت‬faujiyat-‫فوجیت‬ Hindi) 1 sainya bhava adhikya) fauji KHusuusiyaat ka Haamil-‫فوجی خصوصیات کا حامل‬ Hindi) 1 samarika, phauji, jangi) fauji-‫ / فوجی‬fauj-‫ / فوج‬âskari-‫عسکری‬ Hindi) 1 sena, phauja) muKHaalifat karna-‫مخالفت کرنا‬ razaakaar fauj-‫رضاکار فوج‬ Hindi) 1 nagarika sena, anya peshe vale loga jo ladai)

milk milk milk milk seller milk tooth milker milkiness milkmaid milkman milksop milky Milky Way mill mill millboard milled millennium miller millet million millionaire millstone milt mimic mimic mimic mimicking mimicry minaret minatory mince mince mind

n vi vt n n n n n n n a n n vt n a n n n n n n n a n vt n n n a vi vt n

ke samaya sipahi ka kama de duudh-‫دودھ‬ Hindi) 1 dudha) duudh deyna-‫دودھ دینا‬ -‫ / دودھ نکالنا‬duudh pilaana-‫ / دودھ پلنا‬duudh duuhna-‫دودھ دوہنا‬ duudhna-‫ / دودھنا‬duudh nikaalna Hindi) 1 dudha duhana) ghosi-‫گھوسی‬ duudh ka daañt-‫دودھ کا دانت‬ dohney waala-‫دوہنے وال‬ duudhiya pan-‫دودھیا پن‬ ghosan-‫ / گھوسن‬gawaalan-‫ / گوالن‬duudh waali-‫دودھ والی‬ ghosi-‫ / گھوسی‬gawaala-‫ / گوال‬duudh waala-‫دودھ وال‬ Hindi) 1 dudhavala) zañKHa-‫ / زنخا‬zanaanah-‫ / زنانہ‬naa mard-‫نامرد‬ duudhiya-‫دودھیا‬ Hindi) 1 dudhiya, dudha ka bana hua, dudha sa) kaeh kaSHaañ-‫ / کہ ںڑ‬akaas gañga-‫آکاش گنگا‬ ‫کشا‬ kaar KHaanah-‫ / کار خانہ‬chakki-‫چکی‬ Hindi) 1 chakki, karakhana) piisna-‫پیسنا‬ Hindi) 1 pisana) moTa gatta-‫موٹا گتا‬ pisa hu'a-‫پسا ہوا‬ Hindi) 1 sahasra varsha) pan chakki waala-‫پن چکی وال‬ Hindi) 1 chakki chalane vala, pisana hara) baajra-‫باجرا‬ Hindi) 1 bajara, juvara, kodi, kunkani) Hindi) 1 dasa lakha) Hindi) 1 lakhapati) chakki ka paaT-‫ / چکی کا پاٹ‬chaak-‫چاک‬ Hindi) 1 chakki ka pata) Hindi) 1 machhali ka viryya, tilli) ,Hindi) 1 nakali, nakala ya anukarana karanevala) anukarana kiya hua Hindi) 1 nakalachi, bhanda, bahurupiya, bhesha) badalanevala naql karna-‫نقل کرنا‬ Hindi) 1 anukarana karana, nakala utarana, sadrisha) hona naql-‫نقل‬ naql-‫نقل‬ miinaarah-‫مینارہ‬ KHauf naak-‫ / خوفناک‬Daraa'ona-‫ڈراؤنا‬ ,Hindi) 1 bana kara bolana, chaba kara bolana) michala kara bolana, 2 mataka kara chalana ‫ / پرزے پرزے‬banaawaTi añdaaz sey bolna-‫بناوٹی انداز سے بولنا‬ qiimah karna-‫ / قیمہ کرنا‬purzey purzey karna-‫کرنا‬ Hindi) 1 chhote chhote tukade karana, katarana) / jaan-‫ / جان‬hoSH-‫ / ہوش‬dimaaGH-‫ / دماغ‬âql-‫ / عقل‬aatma-‫آتما‬ / qalb-‫ / قلب‬maelaan-‫ / میلن‬man-‫ / من‬KHaatir-‫ / خاطر‬jigar-‫جگر‬

mind mind mindful mindless mine mine mine mine miner mineral mineral mineralise mingle mingle mingle mingled mini miniature

vi vt a a n pron vt vti n a n vt n vi vt a a n

minicab minification minify minim minimal minimisation minimise

n n vt n a n vt

minimize minimum minimum wage mining minion

vt n n n n

raa'ey-‫رائے‬ ,Hindi) 1 manasa, manasa, chitta, hridaya, dila) ,samajha, buddhi, 2 ichchha, abhipraya, ruchi mata, raya, 3 smriti, smarana ,Hindi) 1 dhyana dena, lihaja karana, vicharana) khyala karana, 2 lagana, chitta lagana ‫ / نظر‬KHayaal karna-‫ / خیال کرنا‬deykh bhaal karna-‫دیکھ بھال کرنا‬ nazar rakhna-‫رکھنا‬ Hindi) 1 sacheta, khabaradara, hoshiyara, savadhana) laa parwaah-‫ / ل پرواہ‬bey waquuf-‫بے وقوف‬ kaan-‫کان‬ Hindi) 1 khadana, khana, 2 suranga) meyri-‫ / میری‬meyra-‫میرا‬ Hindi) 1 mera, apana) kaan kani karna-‫کان کنی کرنا‬ Hindi) 1 khana khodana) kaan kan-‫کان کن‬ Hindi) 1 khana khodanevala, khadana men kama) karanevala Hindi) 1 khanija, dhatu sambandhi) ma^dan-‫معدن‬ Hindi) 1 dhatu, khanija padartha) ma^dni banaana-‫معدنی بنانا‬ khichRi-‫ / کھچڑی‬KHalt-‫خلت‬ -‫ / ملنا‬maKHluut hona-‫ / مخلوط ہونا‬ghul mil jaana-‫گھل مل جانا‬ milna ‫ / مخلوط‬gaD maD karna-‫ / گڈ مڈ کرنا‬aameyziSH karna-‫آمیزش کرنا‬ milaana-‫ / ملنا‬maKHluut banaana-‫بنانا‬ Hindi) 1 milana, apasa men sambandha karana, 2) paraspara vivaha sambandha karana SHaamil-‫ / شامل‬maKHluut-‫مخلوط‬ chhoTa-‫چھوٹا‬ naqqaaSHi kuuchak-‫نقاشی کوچک‬ Hindi) 1 chhoti tasvira, laghuchitra, 2 chitra men) ranga bharane vala, 3 sankshipta men, chhote men chhoTi gaaRi-‫چھوٹی گاڑی‬ taKHfiif-‫تخفیف‬ kam karna-‫ / کم کرنا‬ghaTaana-‫ / گھٹانا‬chhoTa karna-‫چھوٹا کرنا‬ qatrah-‫قطرہ‬ kam sey kam-‫کم سے کم‬ taKHfiif-‫تخفیف‬ muKHtasar tariin karna-‫مختصر ترین کرنا‬ ,Hindi) 1 chhota karana, laghu se laghu karana) anadara karana, chhota samajhana ,Hindi) 1 chhota karana, laghu se' laghu karana) anadara karana, chhota samajhana kam tariin-‫کم ترین‬ Hindi) 1 kama se kama rashi ya sankhya) kam tariin ujrat-‫کم ترین اجرت‬ kaan kani-‫کان کنی‬ sar chaRha-‫ / سر چڑھا غلم‬kaasah laes-‫ / کاسہ لیس‬laaDli-‫لڈلی‬ GHulaam

minissterial minister

a n

minister ministerial ministration ministrative ministry minium miniver mink minnow minor minor minority minority minster minstrel mint

vti a n n n n n n n a n a n n n n

mint mint mintage minter minucular minus minus minus minus sign minuscule minute minute minutely

vi vt n n a a n prep n n a n adv

wazaarati-‫اوزارتی‬ waziir-‫ / وزیر‬paadri-‫پادری‬ Hindi) 1 mantri, sachiva, amatya, rajyapadadhikari, 2) padaripurohita, 3 naukara, karmakara, 4 niyojya ya adhikrita purusha, gumashta ,Hindi) 1 madada dena ya karana, 2 dena, juhana) karana, 3 seva karana Hindi) 1 adhikaraprapta, mantri sanbandhi, seva) sanbandhi, sadhana rupa dast giiri-‫ / دست گیری‬imdaad-‫امداد‬ KHidmaati-‫ / خدماتی‬imdaadi-‫امدادی‬ wazaarat-‫اوزارت‬ Hindi) 1 mantri adi ka pada, seva, 2 mantri mandala) SHañgraf-‫شنگرف‬ samuur-‫ / سمور‬qaaqam-‫قاقم‬ aabi neywla-‫آبی نیول‬ Hindi) 1 eka prakara ki chhoti machhali) -‫ / خرد سال‬kam tar-‫ / کم تر‬Haqiir-‫ / حقیر‬chhoTa-‫ / چھوٹا‬adna-‫ادنا‬ -‫ / صغیر‬ma^muuli-‫ / معمولی‬naa baaliGH-‫ / نابالغ‬KHurd saal saGHiir ,Hindi) 1 kama, chhota, nyuna, kshudra, laghu, gauna) apradhana Hindi) 1 nabaliga, apraptavayaska, alpavayaska, bala) âqliyati-‫اقلیتی‬ naa baaliGHi-‫ / نابالغی‬kam sini-‫ / کم سنی‬âqliyat-‫عقلیت‬ ,Hindi) 1 nyuna sankhya, nyunapaksha, alpamata) kami, 2 nabaligi, alpavayaskata girja-‫گرجا‬ Hindi) 1 giraja vishesha, matha) miiraasi-‫ / میراثی‬gaa'ek-‫ / گائک‬bhaañD-‫بھانڈ‬ Taksaal-‫ / ٹکسال‬KHaziinah-‫ / خزینہ‬gañj-‫گنج‬ pudiinah-‫پدینہ‬ Hindi) 1 takasala, tankashala, rupaya paisa dhalane) ka sthana, 2 podina Hindi) 1 sikka dhalana, gadhanta karana) -‫ / سکہ گھڑنا‬mohar lagaana-‫ / مہر لگانا‬iijaad karna-‫ایجاد کرنا‬ sikkah ghaRna qasd karna-‫ / قصد کرنا‬jur'at karna-‫جرات کرنا‬ sikkah saazi-‫ / سکہ سازی‬ghaRaa'i-‫ / گھڑائ‬Dhalaa'i-‫ڈھلئ‬ Taksaaliya-‫ / ٹکسالیا‬muujid-‫موجد‬ chhoTey Harf waala-‫چھوٹے حرف وال‬ Hindi) 1 kama, ghatava, rinatmaka) Hindi) 1 viyoga chihna, rinaka chihna) tafriiq-‫ / تفریق‬kam tar-‫کم تر‬ âlaamat e nafi-‫علمت نفی‬ zarrah baraabar-‫ / ذرہ برابر‬bahot chhoTa-‫بہت چھوٹا‬ / daqiiq-‫ / دقیق‬chhoTi-‫ / چھوٹی‬chhoTa-‫ / چھوٹا‬baariik-‫باریک‬ KHurd-‫خرد‬ ,Hindi) 1 barika, chhota, tuchchha, vistarapurvaka) sukshma tazkirah-‫ / تذکرہ‬lamHah-‫ / لمحہ‬daqiiqah-‫دقیقہ‬ nuktah sañji sey-‫ / نقطہ سنجی سے‬bariik biini sey-‫باریک بینی سے‬

minuteness minutes minutiae minx minxish miracle miraculous miraculously mirador mirage mire mire mire mirky mirror mirth mirthful mirthfully mirthfulness mirthless miry misadventure misadvise misallege misanthrope misanthropy misapplication misapply misapprehend misapprehension misappropriat misappropriate misappropriation

n n n n a n a adv n n n vi vt a n n a adv n a a n vt vt n n n vt vt n

vt n

muu SHigaafi-‫ / مو شگافی‬diqaat e nazar-‫ / دقت نظر‬bariiki-‫باریکی‬ ruudaad-‫روداد‬ tazkirah-‫ / تذکرہ‬ma^muuli baateyñ-‫معمولی باتیں‬ SHoKH chaSHm-‫ / شوخ چشم لڑکی‬diidah dileyr laRki-‫دیدہ دلیر لڑکی‬ laRki SHoKH chaSHm-‫ / شوخ چشم‬diidah dileyr-‫دیدہ دلیر‬ naerañg-‫ / نیرنگ‬mo^jezah-‫ / معجزہ‬kamaal-‫ / کمال‬e^jaaz-‫اعجاز‬ ,Hindi) 1 ashcharya, kautuka, alaukika karma) chamatkara karaamaati-‫ / کراماتی‬Haerat añgeyz-‫ / حیرت انگیز‬âjiib-‫عجیب‬ ,Hindi) 1 adbhuta, ajiba, apaurusheya) chamatkarayukta mo^jizaanah taur par-‫معجزانہ طور پر‬ burj-‫برج‬ saraab-‫ / سراب‬maaya-‫ / مایا‬dhoka-‫دھوکا‬ Hindi) 1 mrigatrishna, dhokha, marichika, mrigajala) kiichaR-‫ / کیچڑ‬daldal-‫دلدل‬ Hindi) 1 kichada, chahala) daldal meyñ phañsna-‫دلدل میں پھنسنا‬ Hindi) 1 maila karana, 2 kichada men dubana) udaas-‫ / اداس‬tariik-‫ / تریک‬mubham-‫مبہم‬ SHiiSHah-‫ / شیشہ‬dar pan-‫ / در پن‬aarsi-‫ / آرسی‬aa'inah-‫آئینہ‬ Hindi) 1 darpana, aina, arasi) tarab-‫ / طرب‬îSHrat-‫ / عشرت‬iñbisaat-‫ / انبساط‬hañsi-‫ہنسی‬ Hindi) 1 ananda, pramoda, khushi, hulasa, chuhala) -‫^ / مسرور‬KHuSH taba-‫ / خوش طبع‬dil lagi baaz-‫دل لگی باز‬ masruur KHuSH taba^i sey-‫ / خوش طبعی سے‬dil lagi sey-‫دل لگی سے‬ ThaTha-‫ / ٹھٹھا‬hañsi mazaaq-‫ / ہنسی مذاق‬dil lagi-‫دل لگی‬ naa-‫ / ناشاد‬bey lutf-‫ / بے لطف‬bey kaef-‫ / بے کیف‬afsurdah-‫افسردہ‬ SHaad daldali-‫دلدلی‬ bad qismati-‫ / بدقسمتی‬aafat-‫آفت‬ Hindi) 1 abhagya, bala, durgati, vipada) GHalat raa'ey deyna-‫غلط رائے دینا‬ GHalat ilzaam lagaana-‫غلط الزام لگانا‬ ‫ / ہر ایک سے نفرت‬akal khura-‫ / اکل کھرا‬aadam beyzaar-‫آدم بیزار‬ iñsaan-‫ / انسان دشمن‬har eyk sey nafrat karney waala-‫کرنے وال‬ duSHman mardum beyzaari-‫ / مردم بیزاری‬akal khura pan-‫اکل کھرا پن‬ GHalat iste^maal-‫ / غلط استعمال‬beyja tasarruf-‫بیجا تصرف‬ GHalat-‫ / غلط استعمال کرنا‬beyja tasarruf karna-‫بیجا تصرف کرنا‬ iste^maal karna Hindi) 1 upayukta kama men na lana, anuchita karya) men lagana GHalat taur par samajhna-‫غلط طور پر سمجھنا‬ KHata-‫ / خطا‬GHalat faehmi-‫ / غلط فہمی‬bhuul-‫بھول‬ Hindi) 1 anuchita kama men lana, kha pi jana, gabana) karana -‫ / کھانا‬GHaban karna-‫ / غبن کرنا‬bey iimaani karna-‫بے ایمانی کرنا‬ KHurd burd karna-‫ / خرد برد کرنا‬khaana KHiyaanat-‫ / خیانت‬GHaban-‫غبن‬

misarray misbecome misbegotten misbehave misbehaviour misbelief misbelieve misbeliever miscalculate miscalculation miscall miscarriage miscarry miscarry miscegenation miscellaneous miscellany mischance mischief mischief maker mischievous mischievousness miscible miscolour miscomprehend miscompute misconceive misconception misconduct misconstruction misconstrue miscount miscreant miscreate

n vt a vi n n vt n vt vt vt n vi vt n a n n n n a n a vt vt vt vi n n n vt vt n vt

bey tartiibi-‫بے ترتیبی‬ SHaan key-‫ / شان کے خلف ہونا‬naa munaasib hona-‫نامناسب ہونا‬ KHelaaf hona Haraam zaadah-‫ / حرامزادہ‬bhayaanak-‫بھیانک‬ bad tamiizi karna-‫ / بد تمیزی کرنا‬bad chalni karna-‫بد چلنی کرنا‬ bad tamiizi-‫ / بد تمیزی‬bad atwaari-‫بد اطواری‬ jhuuTa âqiidah-‫ / جھوٹا عقیدہ‬GHalat raa'ey-‫غلط رائے‬ GHalat taur par samajhna-‫غلط طور پر سمجھنا‬ gumraah-‫گمراہ‬ GHalat añdaazah lagaana-‫غلط اندازہ لگانا‬ Hindi) 1 ashuddha ganana karana, na) GHalti-‫ / غلطی‬bhuul chuuk-‫بھول چوک‬ GHalat naam leyna-‫ / غلط نام لینا‬bura bhala kaehna-‫برا بھل کہنا‬ naa kaami-‫ / ناکامی‬isqaat e Hamal-‫ / اسقاط حمل‬GHalti-‫غلطی‬ Hindi) 1 garbhapata, 2 nishphalata, kuchala) peyT girna-‫ / پیٹ گرنا‬naa kaam hona-‫ناکام ہونا‬ Hindi) 1 harana, asaphala hona, vritha hona, 2 ulata) jana, garbha girana, garbhapata hona eKHtelaat e nasl-‫اختلط نسل‬ / phuTkal-‫ / پھٹکل‬mutafarriqah-‫ / متفرقہ‬hamah jaehti-‫ہمہ جہتی‬ phuTkar-‫پھٹکر‬ Hindi) 1 mila jula, pachamela, vividha) ma^juun e murakkab-‫معجون مرکب‬ ittefaaq-‫ / اتفاق‬bad qismati-‫بدقسمتی‬ -‫ / پاکھنڈ‬KHalal-‫ / خلل‬Harkat-‫ / حرکت‬fitnah-‫ / فتنہ‬fasaad-‫فساد‬ / SHoKHi-‫ / شوخی‬SHar-‫ / شر‬SHaraarat-‫ / شرارت‬paakhañD SHoSHah-‫شوشہ‬ Hindi) 1 hani, badi, nukasana, burai) SHaraarat karney-‫ / شرارت کرنے وال‬fitnah añgeyz-‫فتنہ انگیز‬ SHaraarti-‫ / شرارتی‬waala / pur aaSHob-‫ / پر آشوب‬fitnah añgeyz-‫ / فتنہ انگیز‬fasaadi-‫فسادی‬ SHoKH-‫ / شوخ‬SHariir-‫ / شریر‬SHaraarti-‫شرارتی‬ ,Hindi) 1 nukasana pahunchane vala, hanikara, bura) dushta SHoKHi-‫ / شوخی‬SHaraarat-‫ / شرارت‬fitnah-‫ / فتنہ‬fasaad-‫فساد‬ aameyKHti-‫امیختی‬ GHalat rañg deyna-‫غلط رنگ دینا‬ GHalat samajhna-‫غلط سمجھنا‬ GHalat Hesaab lagaana-‫غلط حساب لگانا‬ GHalat samajhna-‫غلط سمجھنا‬ GHalat faehmi-‫غلط فہمی‬ siyaah kaari-‫ / سیاہ کاری‬bad chalni-‫بد چلنی‬ ,Hindi) 1 kuchala, badachalani, kucharita, avinaya) durachara GHalat mafhuum-‫غلط مفہوم‬ GHalat ma^ni samajhna-‫غلط معنی سمجھنا‬ ,Hindi) 1 galata artha lagana, ashuddha artha karana) bata pherana GHalat giñna-‫غلط گننا‬ SHaetaan-‫ / شیطان‬paaji-‫ / پاجی‬bad zaat-‫بد ذات‬ Hindi) 1 nastika, khala, kukarmi, duratma) bad suurat banaana-‫بد صورت بنانا‬

miscreated miscredit misdeed misdeem misdemean misdemean misdemeanour misdirect misdirection misdo misdoing mise miser miserable

a vt n vt vi vt n vt n vt n n a a

miserablness miserably miserliness miserly

n adv n a

misery misfit misfit

n a n

misfortune misgiving misgotten misgovern misgovernment misguided misguidedly misguidedness mishandle mishap

n n a vt n a adv n vt n

^bad waza-‫ / بد وضع‬bad suurat-‫بد صورت‬ yaqiin nah karna-‫یقین نہ کرنا‬ bura âmal-‫ / برا عمل‬bad kaari-‫بد کاری‬ Hindi) 1 kukarma, bura kama, papa, durachara) SHubhah karna-‫شبہ کرنا‬ mujrim hona-‫مجرم ہونا‬ bad tamiizi karna-‫بد تمیزی کرنا‬ naa munaasib rawaiyyah-‫ / نامناسب رویہ‬buri Harkat-‫بری حرکت‬ Hindi) 1 kuchala, durachara, chuka) gumraah karna-‫ / گمراہ کرنا‬baehkaana-‫بہکانا‬ ,Hindi) 1 galata pata likhana, galata raha batana) ashuddha marga para chalana GHalat raehnumaa'i-‫غلط رہنمائ‬ jurma karna-‫ / جرما کرنا‬bad kaari karna-‫بد کاری کرنا‬ -‫ / قصور‬KHata-‫ / خطا‬GHalat kaari-‫ / غلط کاری‬bad kaari-‫بد کاری‬ qusuur tasfiyah-‫ / تصفیہ‬samjhota-‫ / سمجھوتا‬mo^aHidah-‫معاہدہ‬ KHasiis-‫ / خسیس‬kañjuus-‫ / کنجوس‬kaa'iyaañ-‫کائیاں‬ ‫ / خستہ‬bey aaraam-‫ / بے آرام‬bad Haal-‫ / بدحال‬aafat zadah-‫آفت زدہ‬ SHuum-‫ / شوم‬KHastah Haal-‫حال‬ ,Hindi) 1 dukhita, nirananda, dina, adhama, benasi) nikamma -‫ / شکستہ حالی‬bey kasi-‫ / بے کسی‬bad baKHti-‫ / بد بختی‬aflaas-‫افلس‬ tabaahi-‫ / تباہی‬SHikastah Haali -‫ / ذلت سے‬naHuusat sey-‫ / نحوست سے‬buri taraH sey-‫بری طرح سے‬ zillat sey KHissat-‫خسست‬ laalchi-‫ / للچی‬kañjuus-‫ / کنجوس‬Hariis-‫ / حریص‬chañDaal-‫چنڈال‬ Hindi) 1 kanjusa, lalachi, ati lobhi, 2 kanjusa ki) bhanti / musiibat-‫ / مصیبت‬falaakat-‫ / فلکت‬bad Haali-‫ / بدحالی‬aafat-‫آفت‬ uftaad-‫افتاد‬ ,Hindi) 1 durbhagya, ranja, vipada, apada, dukha) klesha kuDhab-‫ / کڈھب‬durust nah baeThna-‫درست نہ بیٹھنا‬ Hindi) 1 thika na ane vale vastra) -‫ / چپیٹ‬chakkar-‫ / چکر‬bad qismati-‫ / بدقسمتی‬bala-‫ / بل‬aafat-‫آفت‬ / Haadisah-‫ / حادثہ‬gardiSH-‫ / گردش‬falaakat-‫ / فلکت‬chapeyT -‫ / مصیبت‬kam baKHti-‫ / کم بختی‬jokhoñ-‫ / جوکھںڑڑ‬ibtela-‫ابتل‬ ‫و‬ phuuTi-‫ / پھوٹی تقدیر‬pheyr-‫ / پھیر‬naHuusat-‫ / نحوست‬musiibat ulTa zamaanah-‫ / الٹا زمانہ‬SHuumi-‫ / شومی‬taqdiir Hindi) 1 durbhagya, dukha, vipatti, apada) chuuk-‫ / چوک‬Dar-‫ / ڈر‬bad gumaani-‫ / بد گمانی‬añdeySHah-‫اندیشہ‬ SHubhah-‫ / شبہ‬SHak-‫ / شک‬KHatrah-‫ / خطرہ‬dhaRka-‫/ دھڑکا‬ Hindi) 1 shaka, shubaha, avishvasa, sandeha) bey iimaani ka-‫بے ایمانی کا‬ bad iñtizaami karna-‫بد انتظامی کرنا‬ buri Hukuumat-‫ / بری حکومت‬bad âmli-‫بد عملی‬ gum raah-‫ / گمراہ‬baehkaaya hu'a-‫بہکایا ہوا‬ GHalat rawi sey-‫غلط روی سے‬ gum raahi-‫گمراہی‬ bad suluuki karna-‫بد سلوکی کرنا‬ uftaad-‫ / افتاد‬jhaTka-‫ / جھٹکا‬aafat-‫آفت‬

mishear mishmash misidentification misinform misinformation misinterpret misinterpret misinterpretation misjudge misjudge mislay mislead misleader misleading mismanage mismanageme mismanagement mismarriage mismatch misname misnomer

vt n n vt n n vt n vi vt vt vt n a vt

n n a vt n

misogamist misogynist misorder misplace misplaced misplease misprint misprint misprision mispronouce mispronounciation misproportion misquotation misquote misread

n vt vt vt a vt n vt n vt n n n vt vt

Hindi) 1 apatti, durbhagya) GHalat suñna-‫غلط سننا‬ maKHluut-‫ / مخلوط‬khichRi-‫کھچڑی‬ GHalat niSHaan dahi-‫غلط نشان دہی‬ jhuuT-‫ / جھوٹ خبر دینا‬GHalat ittelaa^ deyna-‫غلط اطلع دینا‬ KHabar deyna Hindi) 1 galata khabara dena, ashuddha samachara) kahana jhuuTi KHabar-‫ / جھوٹی خبر‬GHalat KHabar-‫غلط خبر‬ jhuuTi ta^biir deyna-‫جھوٹی تعبیر دینا‬ Hindi) 1 ashuddha artha karana) GHalat tafsiir-‫ / غلط تفسیر‬GHalat ta^biir-‫غلط تعبیر‬ GHalat-‫ / غلط سمجھنا‬GHalat añdaazah lagaana-‫غلط اندازہ لگانا‬ samajhna Hindi) 1 galata samajhana, avichara karana, galata) raya lagana kho deyna-‫کھو دینا‬ gum raah-‫ / گمراہ کرنا‬dhoka deyna-‫ / دھوکا دینا‬baehkaana-‫بہکانا‬ warGHalaana-‫ / ورغلنا‬karna Hindi) 1 bahakana, bhatakana) gumraah karney waala-‫ / گمراہ کرنے وال‬fareybi-‫فریبی‬ gum raah kun-‫گمراہ کن‬ bigaaRna-‫ / بگاڑنا‬bad iñtizaami karna-‫بد انتظامی کرنا‬ ,Hindi) 1 bada intajami karana, kuprabandha karana) thika prabandha na karana, bigadana Hindi) 1 bada intajami, bigada, kuprabandha) gaR baR-‫ / گڑ بڑ‬bad iñtizaami-‫بد انتظامی‬ naa mauzuuñ SHaadi-‫ناموزوں شادی‬ bey joR-‫بے جوڑ‬ GHalat naam deyna-‫غلط نام دینا‬ GHalt naam-‫غلط نام‬ GHalat naam-‫غلط نام‬ ,Hindi) 1 mithya nami, galata nami, jhutha nama) ashuddha nama, asangata nama SHaadi sey bey zaar-‫شادی سے بے زار‬ âuratoñ sey nafrat karney waala-‫عورتوں سے نفرت کرنے وال‬ ulTa palTi karna-‫الٹا پلٹی کرنا‬ khona-‫ / کھونا‬GHalat jagah rakhna-‫غلط جگہ رکھنا‬ Hindi) 1 galata jagaha para rakhana, kuthaura) rakhana bey jaa-‫بے جا‬ naa KHuSH karna-‫ناخوش کرنا‬ chhapaa'i ki GHalti-‫چھپائ کی غلطی‬ GHalat chhaapna-‫غلط چھاپنا‬ GHalti-‫غلطی‬ GHalat talaffuz karna-‫غلط تلفظ کرنا‬ naa munaasib talaffuz-‫ / نامناسب تلفظ‬GHalat talaffuz-‫غلط تلفظ‬ bila tanaasub-‫بل تناسب‬ GHalat Hawaalah-‫غلط حوالہ‬ GHalat Hawaala deyna-‫غلط حوالہ دینا‬ GHalat paRhna-‫غلط پڑھنا‬ Hindi) 1 ashuddha padhana, galata artha lagana)

misreckon misremember misreport misrepresent

vt vt vt vt

misrepresentation misrule miss miss miss misshape misshapen missile missing missing mission

n n n vi vt vt a n a n n

missionary missionary

a n

missive misspel misspell misspend misstate misstatement

n vt vt vt vt n

misstep missus missy mist mistakable mistake

vi n n n a n

GHalat Hesaab lagaana-‫غلط حساب لگانا‬ GHalat taur par yaad rakhna-‫غلط طور پر یاد رکھنا‬ GHalat KHabar deyna-‫غلط خبر دینا‬ GHalat bayaani karna-‫غلط بیانی کرنا‬ Hindi) 1 jhutha bayana karana, mithya kathana) ,karana, beimani se (kisi ka kama) karana dhokha dena GHalat bayaani-‫غلط بیانی‬ bey tañziimi-‫بے تنظیمی‬ khoT-‫کھوٹ‬ Hindi) 1 kanya, kumari, 2 galati, bhula, chuka) waar)KHaali jaana)-‫وار خالی جانا‬ Hindi) 1 khali jana, bahaka jana) GHalti karna-‫غلطی کرنا‬ ,Hindi) 1 na lagana, asaphala hona, chukana) chhodana suurat bigaaRna-‫ / صورت بگاڑنا‬bad waza^ karna-‫بد وضع کرنا‬ masKH SHudah-‫ / مسخ شدہ‬bad ha'iyat-‫بد ہئیت‬ Hindi) 1 bhala, barchha, phenka marane ka astra) ,Hindi) 1 gayaba, lapata, khoya hua, bhula hua) anupasthita mafquud-‫ / مفقود‬la patah-‫ / ل پتہ‬gum-‫گم‬ sefaarat-‫ / سفارت‬paeGHaam-‫ / پیغام‬kaar-‫کار‬ ,Hindi) 1 mishana, prerana, preshana, bhejana) niyuktavada, bheje hue loga, preritajana, 2 jivana ka dhyeya Hindi) 1 mishana ka, mishana sanbandhi) paadri-‫ / پادری‬muballiGH-‫مبلغ‬ Hindi) 1 padari, vaha manushya jo matasambandhi) shiksha dene ke lie bheja jata hai, bheja hua dharmopadeshaka paeGHaam-‫ / پیغام‬chiTThi-‫چٹھی‬ Hijjah ki GHalti karna-‫ہجہ کی غلطی کرنا‬ Hindi) 1 galata hijje karana, ashuddha akshara) batalana gul chharrey uRaana-‫ / گل چھرے اڑانا‬bigaaRna-‫بگاڑنا‬ ,Hindi) 1 barabada karana, beja khrarcha karana) anuchita vyaya karana, udana GHalat bayaani karna-‫غلط بیانی کرنا‬ Hindi) 1 galata bayana karana, ashuddha varnana) karana jhuuTa bayaan-‫ / جھوٹا بیان‬GHalat bayaan-‫غلط بیان‬ Hindi) 1 jhutha bayana, mithya kathana, ashuddha) varnana GHalti karna-‫ / غلطی کرنا‬GHalat qadam uThaana-‫غلط قدم اٹھانا‬ Thokar khaana-‫/ ٹھوکر کھانا‬ biiwi-‫بیوی‬ jawaan laRki-‫جوان لڑکی‬ kohra-‫ / کہرا‬dhuñdhlaka-‫ / دھندھ لکا‬dhuñd-‫دھند‬ Hindi) 1 tushara, kohara, kuhasa, 2 parada, dhundha) KHata pziir-‫خطا پزیر‬ laGHziSH-‫ / لغزش‬KHata-‫ / خطا‬GHalti-‫ / غلطی‬bhuul-‫بھول‬ ,Hindi) 1 bhula, ashuddhi, mithya buddhi, bhrama)

mistake mistake mistaken mistakenly mistakenness mistaker mistakes mistell Mister mister misthink mistime mistiness mistletoe mistreat mistreatment mistress

vt vti a adv n n n vt n n vt vt n n vt n n

mistrial mistrust mistrust mistrustful misty misunderstand misunderstand misunderstand misunderstanding misusage misuse

n n vt a a vi vt n n n

misuse misvalue misventure miswrite mite

vt vt n vt n

galati ‫ / قصور‬GHalti karna-‫ / غلطی کرنا‬chhukna-‫ / چھکنا‬bhuulna-‫بھولنا‬ qusuur karna-‫کرنا‬ Hindi) 1 bhula karana, aura samajhana) naa durust-‫ / نادرست‬GHalat-‫غلط‬ Hindi) 1 galata samajha hua, 2 bhula men) sahwan-‫ / سہون‬GHalti sey-‫غلطی سے‬ naa durusti-‫ / نادرستی‬GHalti-‫غلطی‬ KHata kaar-‫خطا کار‬ aGHlaat-‫اغلط‬ GHalat bayaani karna-‫غلط بیانی کرنا‬ saiyyad-‫ / سید‬KHwaajah-‫ / خواجہ‬janaab-‫ / جناب‬afendi-‫افندی‬ Hindi) 1 sahiba, mahashaya, shrimana) GHalat sochna-‫غلط سوچنا‬ bey waqt karna-‫بے وقت کرنا‬ dhuñdhlaahaT-‫دھندھلہٹ‬ akaas pauda-‫اکاس پودا‬ Hindi) 1 akasha beli, amara bela) bad suluuki karna-‫بد سلوکی کرنا‬ bad suluuki-‫بد سلوکی‬ sanam-‫ / صنم‬maeHbuubah-‫ / محبوبہ‬kaafir-‫کافر‬ -‫ / رکھیلی‬maeHbuubah-‫ / محبوبہ‬maalkan-‫ / مالکن‬daaSHtah-‫داشتہ‬ rakheyli ,Hindi) 1 guruvaina, panditaina, adhyapika, 2 svamini) ,griha svamini, 3 upapatni, 4 premika priyatama, 5 shrimati, mahodaya naaqis samaa^at-‫ناقص سماعت‬ SHubhah-‫ / شبہ‬SHak-‫ / شک‬gumaan-‫ / گمان‬bad zani-‫بد زنی‬ ,Hindi) 1 sandeha, shaka, shubaha, avishvasa karana) sandeha karana gumaan karna-‫ / گمان کرنا‬bharosa nah karna-‫بھروسا نہ کرنا‬ Hindi) 1 shaka karana, shubaha karana, avishvasa) karana, sandeha karana SHakki-‫ / شکی‬bad zan-‫ / بد زن‬bad gumaan-‫بد گمان‬ kohr aaluud-‫ / کہر آلود‬dhuñdla-‫دھندل‬ Hindi) 1 mithyabodha, 2 bigada, asammati, virodha) GHalat samajhna-‫غلط سمجھنا‬ Hindi) 1 kuchha ka kuchha samajhana, galata) samajhana / eKHtelaaf-‫ / اختلف‬chaSHmak-‫ / چشمک‬bad mazgi-‫بد مزگی‬ rañjiSH-‫ / رنجش‬kaSHiidagi-‫ / کشیدگی‬GHalti-‫غلطی‬ bey ja iste^maal-‫بے جا استعمال‬ GHalat iste^maal-‫ / غلط استعمال‬bad suluuki karna-‫بد سلوکی کرنا‬ ,Hindi) 1 anuchita vyavahara, bura bartava) apaprayoga, kuprayoga ,Hindi) 1 buri taraha rakhana, bura bartava karana) buri taraha kama men lana, kuprayoga karana GHalat qiimat lagaana-‫غلط قیمت لگانا‬ saaneHah-‫ / سانحہ‬Haadisah-‫ / حادثہ‬GHalat muhim-‫غلط مہم‬ GHalat likhna-‫غلط لکھنا‬ chhoTa kiiRa-‫چھوٹا کیڑا‬ zarrah-‫ / ذرہ‬reyzah-‫ / ریزہ‬chhoTa bachchah-‫چھوٹا بچہ‬

mitigate mitigate mitigation mitigatory mitral mitre mitt mitten mittimus mix mix mix mix mix up mixed mixer mixture mizzle mizzle mnemonic mnemonic moan moan moan moaning moat moat mob

vi vt n n a n n n n n vi vt vti n a n n n vi a n n vt vti a n vt n

mob

vt

Hindi) 1 pai, chhota sikka, 2 kana, bahuta chhoti) vastu taKHfiif hona-‫ / تخفیف ہونا‬narm hona-‫نرم ہونا‬ raazi karna-‫ / راضی کرنا‬ghaTaana-‫گھٹانا‬ ,Hindi) 1 ghatana, kama karana, mulayama karana) dhima karana, halaka karana taKHfiif-‫ / تخفیف‬kami-‫کمی‬ Hindi) 1 laghukarana, shanti, shamana, ghatava, kami,) halaka karana taKHfiifi-‫تخفیفی‬ pagRi numa-‫ / پگڑی نما‬kulaahi-‫کلہی‬ Hindi) 1 bade padari ka taja) Hindi) 1 dastana, ungaliyon ka buna hua dastana) bey uñgli ka dastaanah-‫بے انگلی کا دستانہ‬ Hindi) 1 dastana, ungaliyon ka buna hua dastana) parwaanah' e qaed-‫پروانہ قید‬ murakkab-‫ / مرکب‬masaala-‫ / مسال‬aameyzah-‫آمیزہ‬ milna-‫ / ملنا‬milna julna-‫ / ملنا جلنا‬ghulna-‫گھلنا‬ -‫ / شامل کرنا‬milaana-‫ / ملنا‬gholna-‫ / گھولنا‬aameyz karna-‫آمیز کرنا‬ SHaamil karna Hindi) 1 milana, milana) -‫ / منتشر‬gol maal-‫ / گول مال‬gaR baR-‫ / گڑ بڑ‬gaD maD-‫گڈ مڈ‬ muñtaSHir uljha-‫ / الجھا‬murakkab-‫ / مرکب‬mila jula-‫ / مل جل‬maKHluut-‫مخلوط‬ Hindi) 1 mila hua, mishrita, bhinna bhinna gunon ya) ansho ka pheyR-‫ / پھیڑ‬aameyzah kaar-‫آمیزہ کار‬ -‫ / کھچڑی‬imtizaaj-‫ / امتزاج‬iKHtilaat-‫ / اختلط‬aameyziSH-‫آمیزش‬ tarkiib-‫ / ترکیب‬SHaa'ebah-‫ / شائبہ‬milaawaT-‫ / ملوٹ‬khichRi Hindi) 1 mela, milava, mishrana) halki phuuaar-‫ہلکی پھوار‬ faraar-‫ / فرار ہونا‬champat hona-‫ / چمپت ہونا‬bhaag jaana-‫بھاگ جانا‬ hona Hifzi-‫ / حفظی‬Haafizah parwar-‫حافظہ پرور‬ Haafzey sey muta^lliq-‫ / حافظے سے متعلق‬fann e Hifz-‫فن حفظ‬ SHikwah-‫ / شکوہ‬gilah-‫گلہ‬ Hindi) 1 sisakana, shoka, vilapa) rona piiTna-‫ / رونا پیٹنا‬karaahna-‫ / کراہنا‬gilah karna-‫گلہ کرنا‬ Hindi) 1 ranja karana, karahana, shoka karana, vilapa) karana naalaañ-‫نالں‬ KHañdaq-‫ / خندق‬khaa'i-‫کھائ‬ Hindi) 1 khai, khandaka) KHañdaq banaana-‫خندق بنانا‬ jam ghaT-‫ / جم گھٹ‬hujuum-‫ / ہجوم‬bhiiR-‫ / بھیڑ‬az daHaam-‫اژدہام‬ ThaTh-‫/ ٹھٹھ‬ ,Hindi) 1 shora machane valon ki bhida, jamava) jamaghata, jana samuha, janata, 2 adhama jana TuuT-‫ / ٹوٹ پڑنا‬GHalbah karna-‫ / غلبہ کرنا‬balwa karna-‫بلوا کرنا‬ paRna Hindi) 1 ikaththa hokara dhava karana, mila ke) akramana karana

mobbish mobile mobile home mobilisation mobilise mobility mobilize mobocracy mobster mock mock mock

a a n n vt n vt n n a n vt

mock up mocker mockery mocking modal modality

n n n a a n

mode model model moderate moderate

n n vt a vt

moderately moderation moderator modern modern

adv n n a n

fasaadi-‫ / فسادی‬balwaa'i-‫بلوائ‬ saelaan paziir-‫ / سیلن پزیر‬mutaHarrik-‫ / متحرک‬mañquulah-‫منقولہ‬ Hindi) 1 hilane dulane vala, asthira, gatishila, chapala) chalta ghar-‫چلتا گھر‬ taiyaari-‫ / تیاری‬laam bañdi-‫ / لم بندی‬Haalat e jañg-‫حالت جنگ‬ laam bañdi karna-‫لم بندی کرنا‬ talawwun-‫ / تلون‬saelaan paziiri-‫سیلن پزیری‬ Hindi) 1 sena ko ladai ke kama ke lie chalana) hujuum SHaahi-‫ / ہجوم شاہی‬añboh raaj-‫انبوہ راج‬ fasaadi-‫ / فسادی‬balwaa'i-‫ / بلوائ‬bad ma^aaSH-‫بدمعاش‬ jhuuTi-‫جھوٹی‬ Hindi) 1 nakali, kritrima, jhutha) ThaTha-‫ / ٹھٹھا‬mazaaq-‫ / مذاق‬hañsi-‫ہنسی‬ Hindi) 1 upahasa, hansi, thaththa) pagRi-‫ / پگڑی اچھالنا‬Dhaalna-‫ / ڈھالنا‬chiRhaana-‫چڑھانا‬ mazaaq uRaana-‫ / مذاق اڑانا‬uchhaalna ,Hindi) 1 muhan banana, hansi udana, nakala utarana) ,chidhana, thaththa karana, dhokha dena angutha dikhana namuunah-‫نمونہ‬ zaaHik-‫ / ذاحک‬naqqal-‫ / نقل‬bhaañD-‫بھانڈ‬ ThaTha-‫ / ٹھٹھا‬tazHiik-‫ / تضحیک‬mazaaq-‫مذاق‬ Hindi) 1 hansi thaththa, vesha, nakala, upahasa) tañnaaz-‫طناز‬ zaahiri-‫ / ظاہری‬numaa'iSHi-‫نمائشی‬ suurat-‫ / صورت‬jihat-‫جہت‬ / Dharra-‫ / ڈھرا‬Dhab-‫ / ڈھب‬Dhaal-‫ / ڈھال‬Daul-‫ / ڈول‬añdaaz-‫انداز‬ -‫ / سلیقہ‬sabiil-‫ / سبیل‬ruup-‫ / روپ‬qariinah-‫ / قرینہ‬Dhañg-‫ڈھنگ‬ / tarz-‫ / طرز‬tarkiib-‫ / ترکیب‬taraH-‫ / طرح‬SHakl-‫ / شکل‬saliiqah taur-‫طور‬ Hindi) 1 chalana, prakara, rupa, shakala, dhanga, riti) -‫ / قالب‬naqSHah-‫ / نقشہ‬namuunah-‫ / نمونہ‬misaal-‫ / مثال‬Daul-‫ڈول‬ SHakl-‫ / شکل‬saañcha-‫ / سانچا‬rasm-‫ / رسم‬qaalib Hindi) 1 namuna, naksha, adarsha, banagi, napa) ,Hindi) 1 banana, gadhana, rupa dena, sancha banana) daula dalana waajibi-‫ / واجبی‬m^tadil-‫ / معتدل‬maddham-‫مدھم‬ ,Hindi) 1 sanyata, madhyama, samanya, shanta) halaka, manda, thoda baa zaabitah karna-‫با ضابطہ کرنا‬ ,Hindi) 1 rokana, kama karana, mulayama karana) madhyama karana, 2 pancha ya sabhapati banana e^tedaal sey-‫اعتدال سے‬ salaamat rawi-‫ / سلمت روی‬miyaanah rawi-‫میانہ روی‬ ,Hindi) 1 halaka karana, shanana, 2 dhairya, sabra) sanyama, anatikrama, nigraha, mitavyayata sadar-‫ / صدر‬saalis-‫ / ثالث‬mo^tadil-‫معتدل‬ Hindi) 1 sabhapati, pancha) jadiid-‫ / جدید‬daur e Haazir ka-‫دور حاضر کا‬ Hindi) 1 naya, hala ka, adhunika) Hindi) 1 hala ka adami, adhunika manushya)

modernise modernism modernist modernistic modernity modest

vt n n a n a

modestly modesty modicum modifiable modification modified modify modish modular modulate modulation modulatory module modulus modus operandi modus vivendi mohair moiety moil moile moist moisten moisten moistner moistness moisture moisturise

adv n n n n a vt a a vt n n n n n n n n vt n a vi vt n n n vt

jadiid rañg meyñ rañgna-‫جدید رنگ میں رنگنا‬ jiddat pasañdi-‫ / جددت پسندی‬jadiidiyat-‫جدیدیت‬ jiddat pasañd-‫جددت پسند‬ jadiid soch ka-‫جدید سوچ کا‬ jadiidiyat-‫جدیدیت‬ / KHaak saar-‫ / خاک سار‬Haya daar-‫ / حیا دار‬bey zabaan-‫بے زبان‬ SHarmiila-‫ / شرمیل‬maeHjuub-‫محجوب‬ ,Hindi) 1 sushila, adhrishta, sankochi, savinaya) namra, vinita, thika, 2 pavitra, sadachari paak saamani-‫ / پاک سامنی سے‬KHaak saari sey-‫خاک ساری سے‬ sey ‫ / خاک‬jheyñp-‫ / جھینپ‬Hejaab-‫ / حجاب‬Haya-‫ / حیا‬GHaerat-‫غیرت‬ paak-‫ / پاک دامنی‬leHaaz-‫ / لحاظ‬laaj-‫ / لج‬KHaak saari-‫ساری‬ SHarm-‫ / شرم‬pardah-‫ / پردہ‬daamani Hindi) 1 sushilata, vinaya, lajja, satitva, namrata) / til baraabar-‫ / تل برابر‬naam ko-‫ / نام کو‬baraa'ey naam-‫برائے نام‬ zarrah bhar-‫ذرہ بھر‬ qaabil e islaaH-‫قابل اصلح‬ tarmiim-‫ / ترمیم‬taGHaiyur-‫ / تغیر‬tabdiili-‫ / تبدیلی‬islaaH-‫اصلح‬ Hindi) 1 rupantara, rupaparivartana, sudhara, tabadili) tabdiil-‫ / تبدیل‬maddham-‫مدھم‬ -‫ / تبدیلی لنا‬radd o badal karna-‫ / ردد و بدل کرنا‬farq karna-‫فرق کرنا‬ tabdiili laana Hindi) 1 rupantara karana, surata badalana, kama) karana, sudharana waza^ daar-‫ / وضع دار‬taraH daar-‫طرح دار‬ narm-‫ / نرم‬mowaafiq-‫ / موافق‬ham aahañg-‫ہم آہنگ‬ SHarHi-‫ / شرحی‬qadri-‫قدری‬ / mowaafiq banaana-‫ / موافق بنانا‬ham aahañg karna-‫ہم آہنگ کرنا‬ narm karna-‫نرم کرنا‬ laHn-‫ / لحن‬laehjah-‫ / لہجہ‬lab o laehjah-‫لب و لہجہ‬ tarmiimi-‫ترمیمی‬ ikaa'i-‫اکائ‬ zariib-‫ / ذریب‬qadr-‫ / قدر‬me^yaar-‫معیار‬ tariiq e kaar-‫ / تریق کار‬dastuur ul âmal-‫ / دستور العمل‬Dhañg-‫ڈھنگ‬ tarz e ziñdagi-‫طرز زندگی‬ añguura ki bakri ka uun-‫انگورا کی بکری کا اون‬ nisf-‫ / نصف‬adhuura-‫ / ادھورا‬aadha-‫آدھا‬ KHaraab karna-‫ / خراب کرنا‬giila karna-‫ / گیل کرنا‬bhigaana-‫بھگانا‬ tar karna-‫ / تر کرنا‬saañna-‫ / ساننا‬lutheyRna-‫/ لتھیڑنا‬ daaGH-‫ / داغ‬chhuut-‫چھوت‬ / pich picha-‫ / پچ پچا‬nam naak-‫ / نم ناک‬nam-‫ / نم‬bhiiga-‫بھیگا‬ seyr aab-‫سیراب‬ Hindi) 1 gila, sila, nama, bhiga) tar hona-‫ / تر ہونا‬giila hona-‫ / گیل ہونا‬bhiigna-‫بھیگنا‬ tar karna-‫ / تر کرنا‬giila karna-‫ / گیل کرنا‬bhigona-‫بھگونا‬ Hindi) 1 gila karana, nama karana, bhigona) giila karney waala-‫ / گیل کرنے وال‬bhigoney waala-‫بھگونے وال‬ siila pan-‫ / سیل پن‬ratuubat-‫ / رطوبت‬nami-‫ / نمی‬giil pan-‫گیل پن‬ -‫ / تراوٹ‬siil-‫ / سیل‬ratuubat-‫ / رطوبت‬nami-‫ / نمی‬giila pan-‫گیل پن‬ taraawat Hindi) 1 sila, nami, tari, bhigapana, adrata) siila karna-‫ / سیل کرنا‬nam naak karna-‫نم ناک کرنا‬

moke molar molasses mole

n n n n

molecular molecule molest molestation molester moll mollify mollify mollusc molten moly mom moment momentarily momentary momently momentous

a n vt n n n vi vt n a n n n adv a adv a

momentously momentum momism monachal monad monarch monarchy monastery

adv n n a n n n n

gadha-‫گدھا‬ chau ghaR-‫چو گھڑ‬ raab-‫راب‬ til-‫ / تل‬KHaal-‫خال‬ jaa suus-‫جا سوس‬ Hindi) 1 tila, massa, 2 tila, khamba, 3 chhachhundara) Hindi) 1 anavika, anuka, anu sanbandhi) Hindi) 1 anukanika, kana) / diq karna-‫ / دق کرنا‬chheyRna-‫ / چھیڑنا‬aabru leyna-‫آبرو لینا‬ sataana-‫ / ستانا‬pareySHaan karna-‫پریشان کرنا‬ Hindi) 1 satana, chhedana, dika karana, duhkha dena) -‫ / دست اندازی‬chheyR chhaaR-‫ / چھیڑ چھاڑ‬aabru reyzi-‫آبروریزی‬ iiza rasaa'i-‫ / ایذا رسائ‬dast añdaazi muzaaHim-‫ / مزاحم‬Haarij-‫ / حارج‬dast añdaaz-‫دست انداز‬ tawaa'ef-‫ / طوائف‬GHuñDey ki yaar-‫غنڈے کی یار‬ pighalna-‫ / پگھلنا‬ghaTna-‫گھٹنا‬ / KHaamoSH karna-‫ / خاموش کرنا‬aasuudah karna-‫آسودہ کرنا‬ / raazi karna-‫ / راضی کرنا‬pighlaana-‫ / پگھلنا‬ghaTaana-‫گھٹانا‬ SHiddat kam karna-‫شدت کم کرنا‬ Hindi) 1 mulayama karana, narma karana, ghatana) Hindi) 1 sipa, ghonga adi janavara) pighla hu'a-‫ / پگھل ہوا‬gadaaKHtah-‫گداختہ‬ ,Hindi) 1 pighala hua, gali hui dhatu ka banaya hua) dhala hua tilismi buuTi-‫ / طلسمی بوٹی‬jaadu ki buuTi-‫جادو کی بوٹی‬ waalidah-‫ / والدہ‬maañ-‫ / مان‬ammi-‫امی‬ / laeHzah-‫ / لحذہ‬ghaRi-‫ / گھڑی‬daqiiqah-‫ / دقیقہ‬dam-‫ / دم‬aan-‫آن‬ saaniya-‫ / ثانئہ‬saa^at-‫ / ساعت‬palak-‫ / پلک‬pal-‫ / پل‬lamHah-‫لمحہ‬ ,Hindi) 1 kshana, pala, 2 avashyakata, gurutva) gaurava, 3 mulya pal bhar key li'ey-‫پل بھر کے لیئے‬ lamHaati-‫ / لمحاتی‬aani-‫آنی‬ Hindi) 1 kshanika, kshana matra ka, eka dama ka) har-‫ / ہر لمحے‬har dam-‫ / ہر دم‬har aan-‫ / ہر آن‬dam badam-‫دم بدم‬ lamHey yaad gaari-‫ / یاد گاری‬baa aehmiyat-‫با اہمیت‬ yaadgaari-‫ / یادگاری‬aehm-‫اہم‬ ,Hindi) 1 avashyaka, jaruri, bada bhari, gurutva purna) mahatvapurna aehmiyat key saath-‫اہمیت کے ساتھ‬ zor e Harkat-‫ / زور حرکت‬meqdaar e Harkat-‫مقدار حرکت‬ Hindi) 1 chala, jora, gati shakti, avega) maadar parasti-‫مادر پرستی‬ raahibaanh-‫راہبانہ‬ waaHidah-‫ / واحدہ‬ikaa'i-‫اکائ‬ sultaan-‫ / سلطان‬SHaah-‫ / شاہ‬baad SHaah-‫بادشاہ‬ Hindi) 1 raja, rajan, bhupala, adhishvara, bhupati, 2) apani jati men sabase pradhana muluukiyat-‫ / ملوکیت‬baad SHaahat-‫بادشاہت‬ Hindi) 1 rajya, rashtra, 2 eka raja shasana, eka raja) tantra, ekadhipatya KHaan qaah-‫خانقاہ‬

monastic monastic monasticism Monday monetarily monetary money money lender moneychanger moneyed moneyless moneymaking mong monger mongering mongol mongolian mongolian mongoose mongrel monicker moniliform monisim monist monition monitor

a n n n adv a n n n a a n n n n n a n n n n a n a n n

monitor monk monkery monkey monkey monkey nut monkhood monkish monkishness monocle

vt n n n vt n a a n n

,Hindi) 1 matha, mandira, vanaprasthashrama, vihara) akhada raahibaanah-‫راہبانہ‬ Hindi) 1 mathadhikari ya matha sanbandhi) raehbaaniyat-‫رہبانیت‬ piir-‫ / پیر‬do SHañbah-‫دو شنبہ‬ maali taur par-‫مالی طور پر‬ zarri-‫ / زری‬maaliyaati-‫مالیاتی‬ Hindi) 1 rupaye paise ka, dravya sanbandhi, arthika) / paesah-‫ / پیسہ‬naqdi-‫ / نقدی‬maayah-‫ / مایہ‬maal-‫ / مال‬daam-‫دام‬ zar-‫ / زر‬rupiyah-‫ / رپیہ‬raqam-‫رقم‬ Hindi) 1 rupaya, paisa, dravya, sikka, dhana) saahu kaar-‫ساہ کار‬ sarraaf-‫ / سراف‬KHurdiya-‫خردیا‬ maal daar-‫ / مال دار‬daulat mañd-‫ / دولت مند‬amiir-‫امیر‬ Hindi) 1 dhanavana, dhani, 2 rupaye paise ka) GHariib-‫ / غریب‬bey zar-‫بے زر‬ daulat saazi-‫دولت سازی‬ bhiiR-‫بھیڑ‬ waala-‫ / وال‬taajir-‫ / تاجر‬saudaagar-‫ / سوداگر‬beopaari-‫بیوپاری‬ Hindi) 1 bechane vala, saudagara, vyapari) tijaarat-‫ / تجارت‬saudagari-‫سوداگری‬ Hindi) 1 mangoliya desha ka nivasi) Hindi) 1 mangoliya desha ka, mangoliya desha ka) rahanevala Hindi) 1 mangoliya nivasi) neywla-‫نیول‬ / bad zaat-‫ / بد ذات‬aadha tiitar aadha baTeyr-‫آدھا تیتر آدھا بٹیر‬ maKHluut un nasl-‫ / مخلوط ان نسل‬doGHla-‫دوغل‬ naam-‫نام‬ tasbiiHi-‫تسبیحی‬ waeHdat e wajuud-‫ / وحدت وجود‬tauHiid-‫توحید‬ waeHdat parast-‫ / وحدت پرست‬muwwaHid-‫موحد‬ tañbiih-‫ / تنبیہ‬ittelaa^ naamah-‫ / اطلع نامہ‬aagaahi-‫آگاہی‬ nigraaañ-‫ / نگران‬naasiH-‫ناصح‬ Hindi) 1 chetavani dene vala, upadeshaka, 2) manitara, 3 topon ke lie lohe ka pattara jada hua jahaja nigraani karna-‫ / نگرانی کرنا‬jaañchna-‫جانچنا‬ raahib-‫ / راہب‬naasik-‫ / ناسک‬baeraagi-‫بیراگی‬ ,Hindi) 1 yati, sannyasi, mahanta, mathavasi) mathadhari KHaañqaah-‫خانقاہ‬ bañdar-‫بندر‬ Hindi) 1 bandara, kapi) naqal-‫ / نقل اتارنا‬mazHakah uRaana-‫ / مضحکہ اڑانا‬KHaakah-‫خاکہ‬ utaarna muuñg phali-‫مونگ پھلی‬ raehbaaniyat-‫ / رہبانیت‬jog-‫ / جوگ‬faqiiri-‫فقیری‬ raahibaanah-‫ / راہبانہ‬darweySHaanah-‫درویشانہ‬ raehbaaniyat-‫رہبانیت‬ eyk aañkh ka chaSHmah-‫ایک آنکھ کا چشمہ‬

monoclinal monocracy monocular monoculture monocycle monocyclic monodic monodist monody monogamous monogamy monogram monograph monolatrous monolatry monolingual monolith monolithic monologue monomania monopode monopolise monopolist monopolistic monopolize monopoly monorail monosyllabic monotheism monotheist monotheistic monotone monotonic monotonous monotonousness monotony monovalent monsieur monsoon

a a a n a a a n n n n n n a a n n a n n n vt n a vt n n a n n a a a a n n a n n

yak ruKHa-‫یک رخا‬ SHaKHsi Hukuumat-‫شخصی حکومت‬ yak chaSHmah-‫یک چشمہ‬ yak fasli-‫یک فصلی‬ yak charKHah-‫یک چرخہ‬ yak faslah-‫یک فصلہ‬ maatami-‫ماتمی‬ marsiyah nigaah-‫ / مرثیہ نگاہ‬almiyah nigaar-‫المیہ نگار‬ soz-‫ / سوز‬nauHah-‫ / نوحہ‬marsyah-‫مرثیہ‬ Hindi) 1 eka patnika, eka stri se vivaha karane vala) yak zauji-‫یک ذوجی‬ Hindi) 1 eka patni vivaha, eka stri se vivaha) tuGHra-‫تغرا‬ Hindi) 1 monograma, ki aksharon se milakara bana) hua akshara maqaalah-‫مقالہ‬ waeHdaani-‫وحدانی‬ waaHid parasti-‫واحد پرستی‬ yak lisaan-‫یک لسان‬ sirf eyk patthar ka bana sutuun-‫صرف ایک پتھر کا بنا ستون‬ Hindi) 1 eka patthara ka khamba) yak sañgi-‫یک سنگی‬ tañha kalaami-‫ / تنہا کلمی‬KHud kalaami-‫خود کلمی‬ ,Hindi) 1 apa hi apa bata chita, atmagata bhashana) svagata bhashana KHabt-‫خبط‬ sirf eyk paa'oñ waala-‫صرف ایک پاؤں وال‬ Theykah daaari-‫ٹھیکہ داری‬ ijaarah daar-‫اجارہ دار‬ ijaarah daaraanah-‫اجارہ دارانہ‬ Hindi) 1 pura adhikara prapta karana, ekadhikara) karana, kula apana kara lena, ijara lena ijaarah daari-‫اجارہ داری‬ Hindi) 1 ekadhikara, kisi vastu ke bechane ka samasta) adhikara, vikraya ka adhikara yak paTri-‫یک پٹری‬ yak rukni-‫یک رکنی‬ waeHdaaniyat-‫ / وحدانیت‬tauHiid-‫توحید‬ tauHiid parast-‫توحید پرست‬ tauHiid parastaanah-‫توحید پرستانہ‬ yak rañg-‫ / یک رنگ‬eyk sura-‫ایک سرا‬ yaksaañ-‫ / یکساں‬eyk sura-‫ایک سرا‬ yak sura-‫ / یک سرا‬ajiiran-‫اجیرن‬ ,Hindi) 1 eka hi svara men, samasvara, ekasvara) thakane vali yak rañgi-‫ / یک رنگی‬eyk sura pan-‫ایک سرا پن‬ yak saa'i-‫ / یک سائ‬yak rañgi-‫یک رنگی‬ Hindi) 1 eka hi avaja, eka svara, svarabheda, eka hi) dhanga yak giraftah-‫یک گرفتہ‬ Hindi) 1 mahashaya, shrimana) Hindi) 1 mausami hava, manasuna)

monster monstrocity monstrous monstrousness monstruosity montane month monthly monthly monthly monticulate monticule monument monumental

n n a n n a n a adv n a n n a

moo mooch mooch moocher mood

vt vi vt n n

moodily moodiness moody moolah moon moon rise moonbeam moonblind moonlight

adv n a n n n n a a

-‫ / دیو‬âziim ul baeHsah-‫ / عظیم البحثہ‬âjiib ul KHilqat-‫عجیب الخلقت‬ deow Hindi) 1 deva, rakshasa, koi adbhuta daravani vastu) ,Hindi) 1 bhayankarata, adbhutata, karalarupata) ghorata, darunata -‫ / خوفناک‬Haeraan kun-‫ / حیران کن‬bhayaanak-‫ / بھیانک‬âjiib-‫عجیب‬ pur haul-‫ / پر ہول‬KHauf naak Hindi) 1 bahuta bada daravana, rakshasi, karalarupa) deo paekaari-‫دو پیکاری‬ âjiib ul KHilqat-‫عجیب الخلقت‬ pahaaRi-‫ / پہاڑی‬kohi-‫کوہی‬ mahiinah-‫ / مہینہ‬maah-‫ماہ‬ Hindi) 1 masa, mahina) Hindi) 1 masika, mahavari) / mahaanah-‫ / ماہانہ‬maah bah maah-‫ / ماہ بہ ماہ‬Haez-‫حیض‬ maah waari-‫ماہواری‬ Hindi) 1 masika patra ya patrika) Tiilah daar-‫ٹیلہ دار‬ ubhaar-‫ / ابھار‬Tiila-‫ / ٹیل‬pahaaRi-‫پہاڑی‬ yaad gaar-‫ / یاد گار‬aasaar-‫آثار‬ Hindi) 1 yadagara, smaraka chihna, nishani, samadhi) yaad-‫ / یاد گاری‬jaiyyad-‫ / جید‬bey paaraañ-‫ / بے ں ڑڑ‬âjab-‫عجب‬ ‫پارا ڑ‬ zabar dast-‫ / زبردست‬gaari ,Hindi) 1 smaranarthaka, smaraka chihna sanbandhi) ,smaraka chihna rupa, 2 bada, bhari ashcharyajanaka rambhaana-‫رمبھانا‬ ‫ / گھات ںڑڑ‬chhupna-‫ / چھپنا‬aawaarah gardi karna-‫آوارہ گردی کرنا‬ ‫می‬ ghaat meyñ hona-‫ہونا‬ uRaa ley-‫ / اڑا لے جانا‬GHaban karna-‫ / غبن کرنا‬churaana-‫چرانا‬ jaana -‫ / اچکا‬uThaa'i giira-‫ / اٹھائ گیرا‬aawaarah gard-‫آوارہ گرد‬ uchakka -‫ / طبیعت‬rañg-‫ / رنگ‬mizaaj-‫ / مزاج‬kaefiyat-‫ / کیفیت‬Haal-‫حال‬ tabii^at ,Hindi) 1 svabhava, mana ka vega, chitta vritti, bhava) kriya ka bheda 2 chiR chiRey pan sey-‫ / چڑ چڑے پن سے‬bey zaari sey-‫بے زاری سے‬ udaasi sey-‫/ اداسی سے‬ / dilgiiri-‫ / دلگیری‬chiR chiRa pan-‫ / چڑ چڑا پن‬bey zaari-‫بے زاری‬ udaasi-‫ / اداسی‬malaal-‫ملل‬ dil-‫ / دل گیر‬chiR chiRa-‫ / چڑ چڑا‬bar ham-‫ / برہم‬aazurdah-‫آزردہ‬ / mizaaji-‫ / مزاجی‬maGHmuum-‫ / مغموم‬kaSHiidah-‫ / کشیدہ‬giir mukaddar-‫مکددر‬ ,Hindi) 1 chidachida, rushta, tunuka mijaja, udasa) malina maaya-‫ / مایا‬daulat-‫دولت‬ -‫ / قمر‬maah taab-‫ / ماہ تاب‬maah-‫ / ماہ‬chaañd-‫ / چاند‬badar-‫بدر‬ qamar Hindi) 1 chandra, chandrama, shashi) tuluu^e maahtaab-‫طلوع ماہتاب‬ chaañdni-‫چاندنی‬ ratoñdha-‫رتوندھا‬ Hindi) 1 chandani ka, chandani men hone vala)

moonlight moonlit moonscape moonshine moonstruck moony Moor moor moor moorland moose moot moot mop mop mope mope

n a n n a a a n vt n n a vt n vt n vi

mopish mopishness moppet moral

a n n a

moral moral lesson moral obligation morale moralisation moralism

n n n n n n

maah taab-‫ / ماہتاب‬chaañdni-‫چاندنی‬ Hindi) 1 chandani, chandrika) chaañd sey munawwar-‫چاند سے منور‬ Hindi) 1 chandani ka, chandrama dvara, ujiyali ki hui) qamri mañzar-‫قمری منظر‬ ‫ / ناجائز‬chaañdni-‫ / چاندنی‬bey ar o paa baateyñ-‫بے سر و پا ں ڑڑ‬ ‫باتی ڑ‬ naa jaa'ez SHaraab-‫شراب‬ Hindi) 1 chandrama ki jyoti, chandani) -‫ / سودائ‬majnuuñ-‫ / مجنون‬maah zadah-‫ / ماہ زدہ‬diiwaanah-‫دیوانہ‬ siRi-‫ / سڑی‬saudaa'i Hindi) 1 pagala, chittabhranta) ‫ / کھویا‬KHwaab naak-‫ / خواب ناک‬gol-‫ / گول‬bey waquuf-‫بے وقوف‬ maah sifat-‫ / ماہ صفت‬gum sum-‫ / گم سم‬khoyaa hu'a-‫ہوا‬ / barbar aur êrab ki maKHluut nasl-‫بربر اور عرب کی مخلوط نسل‬ haspaaniyah-‫ / ہسپانیہ کا مسلمان‬maeli rañgat waala-‫میلی رنگت وال‬ ka musalmaan beyhaR-‫ / بےہڑ‬bañjar zamiin-‫بنجر زمین‬ Hindi) 1 habashi, 2 daladala, jangala) kaSHti ko rassi sey baañdhna-‫کشتی کو رسی سے باندھنا‬ Hindi) 1 langara dalana) bañjari êlaaqah-‫بنجری علقہ‬ Hindi) 1 eka prakara ka hirana) qaabil e-‫ / قابل توجہ‬nazriyaati-‫ / نظریاتی‬Hujjat talab-‫حجت طلب‬ tawajjoh Hindi) 1 bahasa ke yogya, vivadaspada) Hujjat karna-‫ / حجت کرنا‬baeHs karna-‫بحث کرنا‬ Hindi) 1 bahasa karana, vadavivada karana, kalpita) vishaya para tarka vitarka karana puchaara-‫پچارا‬ Hindi) 1 jhadu, kuchi, puchara) pochha lagaana-‫پوچھا لگانا‬ Hindi) 1 dhona, jhadana, jhadu dena) murdah dil-‫ / مردہ دل‬dil giir-‫دل گیر‬ Hindi) 1 udasa ya susta manushya) dil giir-‫ / دل گیر رہنا‬bey dili sey kaam karna-‫بے دلی سے کام کرنا‬ raehna Hindi) 1 udasa hona, susta hona, 2 unghana, jhapaki) lena -‫ / اداس‬paZ murdah-‫ / پژ مردہ‬dil giir-‫ / دل گیر‬afsurdah-‫افسردہ‬ udaas paZ murdahgi-‫ / پژ مردگی‬murdah dili-‫ / مردہ دلی‬dil giiri-‫دل گیری‬ laRka-‫ / لڑکا‬chhoTa bachcha-‫چھوٹا بچہ‬ -‫ / شائستہ‬neyk chalan-‫ / نیک چلن‬aKHlaaqi-‫ / اخلقی‬adabi-‫ادبی‬ SHaayastah ,Hindi) 1 naitika, acharana sanbandhi, 2 thika, uchita) sadachari, dharmachari, satvika, dharmika ,Hindi) 1 niti shastra, nitividya, 2 upadesha) abhipraya, shiksha nasiiHat-‫نصیحت‬ zimmah daari-‫ / ذمہ داری‬farz-‫فرض‬ himmat-‫ / ہمت‬Hausalah-‫ / حوصلہ‬âzm-‫عزم‬ aKHlaaqi talqiin-‫اخلقی تلقین‬ aKHlaaqiyat-‫اخلقیت‬

moralist

n

moralistic morality

a n

moralize moralize morally morals morass moratorium morbid morbidity morbidly morbidness mordacious mordaciously mordacity mordant more more or less morel moreover mores morgue moribund moribundity morn morning morning glory morning star morocco moron moronic

vi vt adv n n a a n adv n a adv n a a

n adv n n a n n n n n n n a

waa^ez-‫ / واعظ‬naaseH-‫ناصح‬ Hindi) 1 nitigya, nitishastra upadeshaka, 2) dharmacharana rakhanevala, sadachari manushya naaseHaanah-‫ / ناصحانہ‬aKHlaaq aameyz-‫اخلق آمیز‬ neyki-‫ / نیکی‬faziilat-‫ / فضیلت‬bhalaa'i-‫بھلئ‬ ,Hindi) 1 niti, nitishastra, bhalamanasahata) ,dharmachara, dharmacharana, nyayata dharmata Hindi) 1 naitika vishayon para bolana likhana ya) vichara karana Hindi) 1 niti upadesha dena, naitika shiksha dena) aKHlaaqan-ً‫اخلق‬ ‫ا‬ Hindi) 1 naitika rupa se, sadachara se) aKHlaaq-‫اخلق‬ uljhan-‫ / الجھن‬uljhaa'o-‫ / الجھاؤ‬dal dal-‫دلدل‬ Hindi) 1 kichada, daladala, chahala) qaanuuni mohlat-‫قانونی مہلت‬ rogi-‫ / روگی‬murdah dil-‫ / مردہ دل‬mariiz-‫ / مریض‬ajiiran-‫اجیرن‬ Hindi) 1 asvastha, rugna, bimara sa, rogila, dushita) / murdah dili-‫ / مردہ دلی‬biimaari-‫ / بیماری‬afsurdah dili-‫افسردہ دلی‬ rog-‫ / روگ‬niDhaal pan-‫نڈھال پن‬ paZ murdahgi sey-‫پژ مردگی سے‬ Haalat e biimaari-‫ / حالت بیماری‬afsurdahgi-‫افسردگی‬ teyz-‫ / تیز‬kaTiila-‫ / کٹیل‬dil doz-‫ / دل دوز‬chubhta hu'a-‫چبھتا ہوا‬ tañzan-ً‫ / طنز‬chubhtey hue'y-‫چبھتے ہوئے‬ ‫ا‬ KHaliSH-‫ / خلش‬kaaT-‫ / کاٹ‬dil dozi-‫ / دل دوزی‬chubhan-‫چبھن‬ / jalaaney waal-‫ / جلنے وال‬dil doz-‫ / دل دوز‬chubhta hu'a-‫چبھتا ہوا‬ talKH-‫ / تلخ‬kaaTney waala-‫کاٹنے وال‬ zeyaadah-‫ / زیادہ‬sewa-‫ / سوا‬phir-‫ / پھر‬maziid-‫ / مزید‬aur-‫اور‬ Hindi) 1 adhika, jyada) kam o beySH-‫کم و بیش‬ GHizaa'i khumbi-‫غذائ کھمبی‬ maziid bar aañ-‫ / مزید بر اں‬êlaawah-‫ / علوہ‬balkeh-‫بلکہ‬ Hindi) 1 sivaya isake, aura bhi, atirikta) rusuum-‫ / رسوم‬rawaaj-‫ / رواج‬atwaar-‫ / اطوار‬aKHlaaq-‫اخلق‬ murdah KHaanah-‫مردہ خانہ‬ maut-‫ / موت جیسا‬jaañ bah lab-‫ / جان بہ لب‬bey Harkat-‫بے حرکت‬ jaesa jaan-‫ / جان توڑنے وال‬jaañ balab-‫ / جان بلب‬bey Harkat-‫بے حرکت‬ toRney waala jaan jokham-‫جان جوکھم‬ taRka-‫ / تڑکا‬subH-‫ / صبح‬pagaah-‫ / پگاہ‬fajir-‫فجر‬ subH-‫ / صبح‬seHar-‫سحر‬ ,Hindi) 1 bhora, savera, pratahkala, subaha, prabhata) ushakala niilo far-‫نیلو فر‬ zehrah-‫ / ذہرہ‬subH ka taara-‫صبح کا تارا‬ Hindi) 1 umda mulayama chamada) KHaam âql-‫ / خام عقل‬kam âql-‫ / کم عقل‬aeHmaq-‫احمق‬ -‫ / پاگل‬bey waquufaanah-‫ / بے وقوفانہ‬aeHmaqaanah-‫احمقانہ‬ paagal

morose morphological morrow morse morsel mort mortal

a n n n n n n

mortality

n

mortally mortar mortar mortgage mortgage mortgage deed mortgaged mortician mortification mortify mortify mortuary Mosaic mosaic mosaic mosey mosque mosquito mosquito net moss

adv a n n vt n a n n vt vti n a a n vi n n n a

udaas-‫ / اداس‬kaThor-‫ / کٹھور‬aazurdah-‫آزردہ‬ Hindi) 1 chidachida, rukha, udasa, glana) SHakliyaati-‫شکلیاتی‬ kal-‫کل‬ Hindi) 1 kala, ane vala dina) Hindi) 1 samudri ghoda, dariyai ghoda) TukRa-‫ / ٹکڑا‬niwaalah-‫ / نوالہ‬luqmah-‫لقمہ‬ Hindi) 1 kaura, tukada, grasa) laaSH-‫لش‬ bad chalan âurat-‫بد چلن عورت‬ / mohlik-‫ / مہلک‬jaan leywa-‫ / جان لیوا‬faani-‫ / فانی‬baSHar-‫بشر‬ zarb e kaari-‫ضرب کاری‬ Hindi) 1 nashvara, marane vala, maranadhina, 2) ,pranaghataka, prana lene vala, prachanda ghora, 3 manushya, adami maut-‫ / موت‬fana paziiri-‫ / فنا پزیری‬fana-‫فنا‬ ,Hindi) 1 maranadhinata, marana shilata, 2 mrityu) mauta, nasha, mrityu ka anupata, 3 manushya jati kaari-‫ / کاری‬kaar gar-‫ / کارگر‬jaani-‫ / جانی‬bah SHiddat-‫بہ شدت‬ Hindi) 1 pranaghataka rupa se, prachanda rupa se) Hindi) 1 gara, chuna, 2 kharala, okhali) / kharal-‫ / کھرل‬haawan dasta-‫ / ہاون دستا‬chhoTi top-‫چھوٹی توپ‬ okhli-‫اوکھلی‬ gaara-‫گارا‬ rehn-‫ / رہن‬girwi-‫گروی‬ Hindi) 1 rahana, bandhaka, giravi) rehn rakhna-‫رہن رکھنا‬ Hindi) 1 bandhaka rakhana, giravi rakhana, rehana) rakhana, gahana rakhana rehn naamah-‫رہن نامہ‬ marhuun-‫مرہون‬ taabuut banaaney waala-‫تابوت بنانے وال‬ zohd-‫ / زہد‬tazliil-‫ / تذلیل‬nafs kaSHi-‫ / نفس کشی‬bey jaani-‫بے جانی‬ -‫ / مار ڈالنا‬qama^ karna-‫ / قمع کرنا‬bey jaan karna-‫بے جان کرنا‬ zaliil-‫ / ذلیل کرنا‬SHarmsaar karna-‫ / شرمسار کرنا‬maar Daalna karna Hindi) 1 duhkha dena, dabana, indriyon ko vasha men) karana, indriyadamanana, 2 bigadana laaSH ghar-‫لش گھر‬ Hindi) 1 kabrasthana, maraghata, shmashana) muusawi-‫موسوی‬ Hindi) 1 pachchikarika, musa sanbandhi) pichchi kaari-‫پچی کاری‬ Hindi) 1 pachchikari, jadau kama) Tahelna-‫ / ٹہلنا‬Harkat karna-‫ / حرکت کرنا‬duur jaana-‫دور جانا‬ masjid-‫مسجد‬ Hindi) 1 masajida) machchhar-‫مچھر‬ Hindi) 1 machchhada, masa) machhar daani-‫مچھر دانی‬ Hindi) 1 kai laga hua, jisamen kai lagi hui ho)

moss moss grown mossback mossy most most most probably mostly mot mote motet moth moth eaten mothball mother mother mother tongue motherhood motherland motherless motherly motif motion

n a n a a adv adv adv n n n n a n a n n n n n a a n

motionless motivate motive motive motives motley motley motor

a vt a n n a n a

kaa'i-‫کائ‬ Hindi) 1 kai, sivara) qadiim-‫ / قدیم‬puraana-‫ / پرانا‬kaa'i bhara-‫کائ بھرا‬ qadaamat pasañd-‫قدامت پسند‬ kaa'i daar-‫کائ دار‬ zeyaadah-‫ / زیادہ‬aksar-‫اکثر‬ Hindi) 1 saba se adhika, bahuta adhika) Hindi) 1 saba se adhika, bahuta adhika) GHaaliban-ً‫غالب‬ ‫ا‬ ûmuuman-ً‫ / عموم‬beySH tar-‫ / بیش تر‬aksar-‫اکثر‬ ‫ا‬ ,Hindi) 1 adhikatara, akasara, bahudha, khasakara) prayah, pradhanataya, mukhyatah usuul-‫ / اصول‬maquulah-‫ / مقولہ‬kahaawat-‫کہاوت‬ zarrah-‫ / ذرہ‬dhabba-‫دھبہ‬ mazhabi giit-‫ / مذہبی گیت‬bhajan-‫بھجن‬ patañga-‫ / پتنگا‬parwaanah-‫پروانہ‬ Hindi) 1 patanga, kapade ka kida) ‫ / کرم‬kiiRa laga-‫ / کیڑا لگا‬farsuudah-‫ / فرسودہ‬bosiidah-‫بوسیدہ‬ kirm KHordah-‫خوردہ‬ kaafuuri goli-‫کافوری گولی‬ Hindi) 1 matri, janma ka, deshi) waalidah-‫ / والدہ‬maañ-‫ماں‬ Hindi) 1 mata, janani, mata, man, jada, jisase palana) poshana hua ho, mula, nikasa maadari zabaan-‫مادری زبان‬ maamta-‫ / مامتا‬maañ pan-‫ماں پن‬ Hindi) 1 matritva, matribhava) maadar watan-‫ / مادر وطن‬apna mulk-‫اپنا ملک‬ miskiin-‫ / مسکین‬bey maañ ka-‫بے ں ڑڑ کا‬ ‫ما ڑ‬ maadari-‫مادری‬ ,Hindi) 1 mata si, man ki si, mata sadrisha, dayalu) meharabana ^mauzuu-‫موضوع‬ raftaar-‫ / رفتار‬Harkat-‫حرکت‬ Hindi) 1 gamana, gati, chala, 2 prastava, nivedana, 3) ,chala, chalane ka dhanga, 4 pravriti, prerana rechana, dasta 5 saakit-‫ / ساکت‬saakin-‫ / ساکن‬bey Harkat-‫بے حرکت‬ Hindi) 1 achala, sthira) raaGHib karna-‫راغب کرنا‬ Hindi) 1 protsahita karana, priti karana) Hindi) 1 chalane vala, pravartaka, preraka) / matlab-‫ / مطلب‬niyat-‫ / نیت‬îllat-‫ / علت‬Haasil kalaam-‫حاصل کلم‬ -‫ / ضمیر‬wajah-‫ / وجہ‬waastah-‫ / واسطہ‬sabab-‫ / سبب‬mudda^a-‫مدعا‬ zamiir Hindi) 1 karana, nimitta, pravritti, vajaha) asbaab-‫اسباب‬ / pach meyl-‫ / پچ میل‬pach rañg-‫ / پچ رنگ‬buu qalmuun-‫بو قلمون‬ rañga rañg-‫رنگا رنگ‬ Hindi) 1 ranga biranga, bahuranga, pachamela) Hindi) 1 bhinna bhinna rango ka vastra, 2 mishrana) Hindi) 1 chalane vala, sanchalaka)

motor mottle mottled motto moue mould mould moulder mouldered mouldiness moulding mouldy mound mound mount

n vt a n n n vt vi a n n a n vt n

mount mount mountain mountain pass mountaineer mountainous mountaintop mountebank mountebankery mounted man mounted sentry mounting mourn mourn mourner mournful mourning

vt vti n n n a n n n n n n vt vti n a n

Hindi) 1 motara, sanchalana yantra) rañg birañgey dhabbey lagaana-‫رنگ برنگے دھبے لگانا‬ dhabboñ waala-‫دھ ںڑڑ وال‬ ‫بو‬ usuul-‫ / اصول‬qaul-‫قول‬ Hindi) 1 kahavata, masala, adarsha vakya) turSH rawi-‫ / ترش روی‬chiR chiRa pan-‫چڑ چڑا پن‬ saañcha-‫ / سانچا‬qaalib-‫ / قالب‬phaphoñdi-‫ / پھپھوندی‬Dhaal-‫ڈھال‬ Hindi) 1 chikani mitti, surata, sancha, 2 phaphundi) ‫ / شکل‬saañcha utarna-‫ / سانچا اترنا‬Dhaalna-‫ / ڈھالنا‬banaana-‫بنانا‬ SHakl deyna-‫دینا‬ Hindi) 1 dhalana, sancha banana, 2 gundana) zaa'el hona-‫ / ذائل ہونا‬miTTi hona-‫ / مٹی ہونا‬gal jaana-‫گل جانا‬ aaTa-‫آٹا‬ bosiidgi-‫بوسیدگی‬ HaaSHiyah-‫ / حاشیہ‬Dhalaa'i-‫ڈھلئ‬ Hindi) 1 phaphundi laga hua, ubasa hua) Tiila-‫ / ٹیل‬paHaaRi-‫ / پہاڑی‬Dheyr-‫ڈھیر‬ Hindi) 1 mitti ka menda, pushta, tala) morchah bañdi karna-‫ / مورچہ بندی کرنا‬Dheyr lagaana-‫ڈھیر لگانا‬ ubhaar-‫ / ابھار‬Tiila-‫ / ٹیل‬pahaaR-‫پہاڑ‬ sawaari ka-‫ / سواری کا جانور‬sawaari-‫ / سواری‬qaraawal-‫قراول‬ jaan war Hindi) 1 pahadi, pahada) -‫ / سواری کرنا‬chaRhna-‫ / چڑھنا‬baRhna-‫ / بڑھنا‬baeThna-‫بیٹھنا‬ sawaari karna Hindi) 1 chadhana, ghode para savara hona, sajana, 2) sona chandi men madhana parbat-‫ / پربت‬pahaaR-‫ / پہاڑ‬koh-‫کوہ‬ Hindi) 1 pahada, parvata) darrah-‫درہ‬ koh paema-‫کوہ پیما‬ Hindi) 1 pahadi manushya) pahaaRi-‫ / پہاڑی‬kohistaani-‫کوہستانی‬ Hindi) 1 pahadi, parvati, parvatamaya) pahaaR ki choTi-‫پہاڑ کی چوٹی‬ niim Hakiim-‫ / نیم حکیم‬fareybi-‫ / فریبی‬ataa'i-‫عطائ‬ SHeyKHi-‫ / شیخی‬fareyb-‫ / فریب‬ataa'iyat-‫عطائیت‬ sawaar-‫سوار‬ qaraawal-‫قراول‬ chaRhaa'i-‫چڑھائ‬ sog-‫ / سوگ منانا‬pachhtaana-‫ / پچھتانا‬maatam karna-‫ماتم کرنا‬ sog karna-‫ / سوگ کرنا‬manaana Hindi) 1 vilapa karana, shoka karana, rona, 2 shoka) suchaka kapade pahanana sog waar-‫ / سوگوار‬nauHah gar-‫ / نوحہ گر‬maatami-‫ماتمی‬ Hindi) 1 shoka karane vala, rone vala, vilapi) pur malaal-‫ / پر ملل‬GHam zadah-‫ / غم زدہ‬añdoh giiñ-‫اندوہ گین‬ Hindi) 1 shokayukta, udasa, ranjida) -‫ / سوگ‬pachhtaawa-‫ / پچھتاوا‬maatam-‫ / ماتم‬Huzn-‫ / حزن‬âza-‫عزا‬ sog Hindi) 1 vilapa, shoka, ra~nja, matama, 2 gami ki) poshaka, shoka suchaka vastra

mouse mouse mouse trap mousey moustache mouth

n vi n a n n

mouth mouthed mouthful mouthful mouthpiece

vt a a n n

mouthy movable move

a a n

move move move aside move away moveable moveable property moveless movelessly movement mover moving mow mow mower moxie

vt vti

a n a adv n n a n vt n n

chuuha-‫چوہا‬ Hindi) 1 chuha, musa) Hindi) 1 musa pakadana) chuuhey daan-‫چوہے دان‬ KHaamoSH-‫ / خاموش‬chuuhey jaesa-‫ / چوہے جیسا‬buz dil-‫بزدل‬ muuñchh-‫مونچھ‬ Hindi) 1 munchha) -‫ / نوالہ‬muñh-‫ / منہ‬dehan-‫ / دہن‬dahaanah-‫ / دہانہ‬chheyd-‫چھید‬ suuraaKH-‫ / سوراخ‬niwaalah hoñToñ sey-‫ / ہونٹوں سے رگڑنا‬baRi baat karna-‫بڑی بات کرنا‬ muñh meyñ Daalna-‫ / منہ میں ڈالنا‬ragaRna Hindi) 1 mukha, munha, muhana, dvara, chheda) ,Hindi) 1 munha men lena, kha jana, hadapa karana) nigalana, 2 chabana, 3 chatanana muñh waala-‫ / منہ وال‬dehaaney daar-‫دہانے دار‬ Hindi) 1 kaura, munha bhara, thoda) niwaalah-‫ / نوالہ‬muñh bhar-‫منہ بھر‬ tarjumaan-‫ترجمان‬ Hindi) 1 pravakta, vaha adami jo dusaron ki tarapha) se bata kahe, 2 baje ka vaha hissa jisamen muhan lagaya jae, muhanala baatuuni-‫باتونی‬ ,Hindi) 1 uthane yogya, chalata phirata, chalanashila) asthavara kaar rawaa'i-‫ / کاروائ‬Harkat-‫ / حرکت‬chaal-‫چال‬ Hindi) 1 chala, prastava, 2 chala, upaya, yatna) / Harkat deyna-‫ / حرکت دینا‬chalna-‫ / چلنا‬chaal chalna-‫چال چلنا‬ -‫ / اٹھا کر لے جانا‬sarkaana-‫ / سرکانا‬khiskaana-‫ / کھسکانا‬hilna-‫ہلنا‬ uTha kar ley jaana Hindi) 1 chalana, chalana, 2 krodha dilana, uttejita) karana, 3 ukasana, 4 hatana, 5 prastava karana, pesha karana khisakna-‫ / کھسکنا‬haTaana-‫ہٹانا‬ haT jaana-‫ / ہٹ جانا‬haTna-‫ہٹنا‬ mañquulah-‫ / منقولہ‬qaabil e iñteqaal-‫قابل انتقال‬ imlaak e mañquulah-‫املک منقولہ‬ bey juñbiSH-‫ / بے جنبش‬bey Harkat-‫بے حرکت‬ bey Harkati-‫بے حرکتی‬ -‫ / جنبش‬Harkat-‫ / حرکت‬chaal-‫ / چال‬aamad o raft-‫آمد و رفت‬ taeHriik-‫ / تحریک‬raftaar-‫ / رفتار‬juñbiSH Hindi) 1 chala, harakata, gati, chalana) muHarrik-‫محرک‬ ,Hindi) 1 pravartaka, parivahaka, chhedane vala) prastavakarta rawaañ-‫ / رواں‬mutaHarrik-‫ / متحرک‬chalta phirta-‫چلتا پھرتا‬ Hindi) 1 chalata hua, chara, 2 chalane vala, 3) hridayadravi, hridayagrahi, karunatmaka ghaas Dheyr-‫گھاس ڈھیر‬ ghaas kaaTna-‫گھاس کاٹنا‬ Hindi) 1 katana, ghasa katana) kaaTney waala-‫ / کاٹنے وال‬ghasiyaar-‫گھسیار‬ Hindi) 1 ghasa katane vala, ghasa katane ka yantra) jur'at-‫جرات‬

much much much much as muchness muciferous muck mucous mucuous mucus mud mud muddiness muddle muddle muddy mudslinging muffin muffle muffler mufti mug

a adv n n a n a a n n vt n n vt a n n vt n n n

mug mugger muggy mulberry mulch mulct mule

vt n n n n n n

mulish mull mull

a n vt

-‫ / کثیر‬faraawaañ-‫ / فراوان‬bahot-‫ / بہت‬Dheyr-‫ / ڈھیر‬aksar-‫اکثر‬ zeyaadah-‫ / زیادہ‬kasiir Hindi) 1 adhika, jyada, bahuta dera taka, bahuta kala) taka Hindi) 1 bahuta) Hindi) 1 bahutayata, bahuta, adhikata) taaham-‫ / تاہم‬phir bhi-‫پھر بھی‬ kasrat-‫ / کثرت‬bohtaat-‫بہتات‬ balGHam daar-‫بلغم دار‬ najaasat-‫ / نجاست کا ڈھیر‬khaad-‫ / کھاد‬gobar-‫ / گوبر‬gañdigi-‫گندگی‬ ka Dheyr Hindi) 1 chikana, shlema sanbandhi, shlema laga hua) gañdah-‫ / گندہ‬KHaraab-‫خراب‬ chiip-‫ / چیپ‬balGHam-‫بلغم‬ Hindi) 1 balagama, shlema, kaphadi mala, anva) miTTi-‫ / مٹی‬kiichaR-‫ / کیچڑ‬gil-‫ / گل‬gaara-‫گارا‬ Hindi) 1 kichada, gili mitti) ‫ / مٹی سے‬kiichaR uchhaalna-‫ / کیچڑ اچھالنا‬gadla karna-‫گدل کرنا‬ miTTi sey thopna-‫ / مٹی سے تھوپنا‬miTTi sey potna-‫پوتنا‬ uljhaa'o-‫ / الجھاؤ‬gadla pan-‫ / گدل پن‬abhaam-‫ابہام‬ Hindi) 1 gadabadi, avyavastha, akrama) / KHalt malt karna-‫ / خلت ملت کرنا‬bad tartiib karna-‫بد ترتیب کرنا‬ mubham karna-‫مبہم کرنا‬ Hindi) 1 dhundhala karana, gadabada karana, maila) karana, gandala karana mukaddar-‫ / مکددر‬gadla-‫گدل‬ Hindi) 1 maila, gandala, daladali, kichada ka) toHmat taraazi-‫ / تہمت طرازی‬pagRi uchhaalna-‫پگڑی اچھالنا‬ Hindi) 1 halaki tikiya, halaki roti, phulaki, chapati) Hindi) 1 dhankana, odhana, dhakana, chhipana) gulu bañd-‫گل بند‬ Hindi) 1 maphalara, garama rakhane ke lie rumala) ityadi saadah kapRey-‫سادہ کپڑے‬ kuuzah-‫ / کوذہ‬Dabbu-‫ / ڈبب‬aab KHorah-‫آب خورہ‬ uchakka-‫ / اچکا‬GHuñDah-‫غنڈہ‬ Hindi) 1 pyala, abakhora, gadua, lota, katora) muñnh chiRhaana-‫ / منہ چڑھانا‬muñh banaana-‫منہ بنانا‬ luTeyra-‫لٹیرا‬ Habs waala-‫حبس وال‬ SHaeh tuut-‫شہ توت‬ Hindi) 1 shahatuta) saRi ghaas pattey-‫سڑی گھاس پتتے‬ Hindi) 1 adhi sadi ghasa) jurmaanah-‫ / جرمانہ‬DañD-‫ / ڈنڈ‬bhattah-‫بھتتہ‬ KHach char-‫خچر‬ khaRaa'uuñ-‫ / کھڑاؤن‬juuti-‫جوتی‬ Hindi) 1 khachchara, 2 hathi manushya, 3) varnasankara ziddi-‫ / ضدی‬bey waquuf-‫ / بے وقوف‬aRiyal-‫اڑیل‬ Hindi) 1 malamala, 2 khachchara hankane vala) mutaale^ah karna-‫ / مطالعہ کرنا‬GHaur karna-‫غور کرنا‬

muller mullet mulligatawny multi media multicoloured multifarious multifold multiform multilateral multilingual multimillionaire multiple multiple choice multiplicate multiplication multiplication table multiplicative multiplicity multiplicity multiplier multiply multiply multistory multitude multitudinous multitudinously multivalence multivalent mum mum mumble mumble mumbler mumblingly Mumbo Jumbo mummer

n n n n a a a a a a a n a a n n a a n n vi vt a n a adv a a a n vt vti n adv n n

miiTha karna-‫ / میٹھا کرنا‬masaalHah milaana-‫مصالحہ ملنا‬ Hindi) 1 chhaunkana, masala dena) Hindi) 1 musala, lodha, khodi, batta) SHaah machhli-‫شاہ مچھلی‬ goSHt ka mirch daar SHorbah-‫گوشت کا مرچ دار شوربہ‬ ^kasiir ul zaraa'e-‫کثیر الذرائع‬ pach rañga-‫پچ رنگا‬ taraH taraH ki-‫ / طرح طرح کی‬rañg barañg-‫رنگ برنگ‬ buu qalmuuñ-‫ / بو قلمون‬bhaañt bhaañt ka-‫بھانت بھانت کا‬ kasiir ul aSHkaal-‫ / کثیر الشکال‬guuñ naa guuñ-‫گون نا گون‬ kasiir ul fariiq-‫ / کثیر الفریق‬bisyaar paehlu-‫بسیار پہلو‬ kasiir ul lisaan-‫ / کثیر اللسان‬haft zabaan-‫ہفت زبان‬ karoR pati-‫کروڑ پتی‬ muta^addid-‫ / متعدد‬Haasil zarb-‫حاصل ضرب‬ Hindi) 1 gunakara, aisi sankhya jo ki dusare se pura) pura bhaga ho sake, apavartya kasiir iñtiKHaabi-‫کثیر انتخابی‬ kasiir-‫ / کثیر‬guuñ naa guuñ-‫گون نا گون‬ -‫ / ضرب‬nasl kaSHi-‫ / نسل کشی‬baRhaa'o-‫ / بڑھاؤ‬afzaa'iSH-‫افزائش‬ zarb Hindi) 1 guna, gunana, jaraba) pahaaRa-‫پہاڑا‬ zarbi-‫ضربی‬ kasrat-‫ / کثرت‬bohtaat-‫ / بہتات‬afraat-‫افراط‬ Hindi) 1 bahulya, bahutayata, ipharata, relapela) zaarib-‫ / ضارب‬baRhaaney waala-‫بڑھانے وال‬ Hindi) 1 gunaka badhane vala) zarb deyna-‫ / ضرب دینا‬ta^daad baRhna-‫تعداد بڑھنا‬ Hindi) 1 badhana, adhika hona) ‫ / تعداد‬nasl kaSHi karna-‫ / نسل کشی کرنا‬nasl baRhaana-‫نسل بڑھانا‬ zarb deyna-‫ / ضرب دینا‬ta^daad baRhaana-‫بڑھانا‬ Hindi) 1 badhana, 2 guna karana) ka'i mañzilah-‫کئ منزلہ‬ / jamaa'o-‫ / جماؤ‬hujuum-‫ / ہجوم‬fauj-‫ / فوج‬bhiiR-‫ / بھیڑ‬añboh-‫انبوہ‬ KHilqat-‫ / خلقت‬kasrat-‫ / کثرت‬jamm e GHafiir-‫جم غفیر‬ Hindi) 1 bahutayata, bhida, jhunda, samuha) añbohi-‫ / انبوہی‬ajmaa^i-‫اجماعی‬ kasrat sey-‫ / کثرت سے‬bohtaat sey-‫بہتات سے‬ kasiir giraftahgi-‫کثیر گرفتگی‬ kasiir giraftah-‫کثیر گرفتہ‬ KHaamoSH-‫ / خاموش‬chup-‫چپ‬ Hindi) 1 chupa, chupachapa) ammi-‫امی‬ Hindi) 1 eka prakara ki madira) buR buRaana-‫بڑبڑانا‬ Hindi) 1 munha men bolana, bhunabhunana, 2 munha) banda karake khana buR buRiya-‫بڑبڑیا‬ buR buRaatey hu'ey-‫بڑبڑاتے ہوئے‬ bey ma^ni zabaan-‫بے معنی زبان‬ naaTak karney waala-‫ / ناٹک کرنے وال‬adaa kaar-‫ادا کار‬

mummery mummify mummy

n a n

mump mumps munch munch muncher mundane mundanely mungoose municipal municipality

vti n vt vti n a a n a n

munificence munificent munificently muniment munition muntjac mural mural murder murder murdered murderer murderess murderous murderously murderousness mure murk

n a adv n n n a n n vt a n n a adv n vt n

niaqaab poSHi-‫ / نقاب پوشی‬naaTak-‫ناٹک‬ muumiyaanah-‫مومیانہ‬ ammi jaan-‫امی جان‬ mami-‫ممی‬ ,Hindi) 1 mami, masala ityadi lagakara rakhi hui lasha) momiyai, 2 eka gonda Hindi) 1 kutarana, kichakichana, baka baka karana, 2) bhikha mangana kañTh maala-‫ / کنٹھ مال‬gal su'ey-‫گل سئے‬ Hindi) 1 gala ganda roga, kanthamala) chabaana-‫چبانا‬ Hindi) 1 chapara chapara khana, chabana, bade bade) phanke lagana chabaaney waala-‫چبانے وال‬ ma^muuli-‫ / معمولی‬majaazi-‫ / مجازی‬dunyawi-‫دنیوی‬ Hindi) 1 sansari, duniyavi, sansarika, laukika) âam añdaaz sey-‫عام انداز سے‬ neowla-‫نول‬ SHaenri-‫ / شینری‬baldiyaati-‫بلدیاتی‬ Hindi) 1 nagarika, shahari, shaharasamaja sanbandhi) baldiyah-‫بلدیہ‬ Hindi) 1 myunisipailiti, nagarapalika, vaha sabha jo) shahara ki saphai ityadi ke lie sthapita ki gi ho -‫ / سخاوت‬faiyaazi-‫ / فیاضی‬faezaan-‫ / فیضان‬darya dili-‫دریا دلی‬ saKHaawat faiyaaz-‫فیاض‬ saKHaawat sey-‫ / سخاوت سے‬daary dili sey-‫داری دلی سے‬ milkiyat ki sanad-‫ / ملکیت کی سند‬dast aaweyz-‫دستاویز‬ gola baaruud-‫گول بارود‬ Hindi) 1 ladai ki samagri) chhoTa hiran-‫ / چھوٹا ہرن‬chikaara-‫چکارا‬ Hindi) 1 divala ka, divala sanbandhi, 2 divala para) chadhaya hua diiwaari taswiir-‫دیواری تصویر‬ qatl-‫ / قتل‬KHuun-‫خون‬ Hindi) 1 vadha, hinsa, hatya) / qatl karna-‫ / قتل کرنا‬maar Daalna-‫ / مار ڈالنا‬jaan leyna-‫جان لینا‬ sula deyna-‫سل دینا‬ ,Hindi) 1 mara dalana, hinsa karana, vadha karana) khatama karana, anta karana, na qatl SHudah-‫ / قتل شدہ‬qatiil-‫قتیل‬ qaatil-‫ / قاتل‬KHuuni-‫خونی‬ Hindi) 1 mara dalane vala, ghataka, hatyara, vadhika) qaatilah-‫قاتلہ‬ qaatil aanah-‫قاتل انہ‬ Hindi) 1 rakta pipasu, hatyara, nirdayi, hatyaparadhi) ityadi sanbandhi qaatilaanah taur par-‫قاتلنہ طور پر‬ saffaaki-‫ / سفاکی‬KHuuñ KHwaari-‫خوں خواری‬ qaed karna-‫ / قید کرنا‬bañd karna-‫بند کرنا‬ Hindi) 1 chara divari men banda karana) dhuñdhlaahaT-‫ / دھندھلہٹ‬añdheyra-‫اندھیرا‬

murky murmur murmur muscle muscular

a n vi n a

muse muse museum mush mush mushiness mushroom mushy music musical musical instrument musical note musician musicologist musk musk rat musketeer muskmelon muslin must must must mustard mustard oil muster muster muster

n vti n n vi n n a n a n n n n n n n n n auxv n vi n n n vi vt

Hindi) 1 andhera, dhundhala) sar saraahaT-‫ / سر سراہٹ‬buR buRaahaT-‫بڑبڑاہٹ‬ ,Hindi) 1 manda dhvani, kalarava, marmaradhvani) badabadahata, 2 shikayata kuR kuRaana-‫ / کڑ کڑانا‬buR buRaana-‫بڑبڑانا‬ Hindi) 1 shikayata karana, kudabudana, badabadana) puTTha-‫ / پٹھوا‬machhli-‫ / مچھلی‬âzlah-‫عذلہ‬ ,Hindi) 1 mansa peshi, snayu, puththa, 2 ghongha) sipi, eka machhali puTThey daar-‫ / پٹھوے دار‬machhli daar-‫مچھلی دار‬ ,Hindi) 1 puththe ka, snayu sanbandhi, balavana) majabuta Hindi) 1 dhyana, vicharana, khyala, gaura, 2 sarasvati) devi, vagdevi Hindi) 1 dhyana karana, khayala karana, socha) vichara men dubana, dhyana anyatra hona âjaa'eb KHaanah-‫عجائب خانہ‬ Hindi) 1 ajayaba ghara, kautukalaya) narm guuda-‫ / نرم گودا‬dalya-‫دلیہ‬ paedal safar karna-‫پیدل سفر کرنا‬ narmi-‫ / نرمی‬gaaRha pan-‫ / گاڑھا پن‬jazbaatiyat-‫جذباتیت‬ ,Hindi) 1 kukuramutta, gaganadhula) -‫ / ناتواں جذباتی‬guudey waala-‫ / گودے وال‬gaaRha-‫گاڑھا‬ narm-‫ / نرم‬naatawaañ jazbaati mausiiqi-‫ / موسیقی‬gaana-‫گانا‬ ,Hindi) 1 sangita vidya, sangita, 2 raga, laya, tala) sura, susvara, talaikya sureyla-‫ / سریل‬KHuSH nawa-‫خوش نوا‬ ,Hindi) 1 surila, gana sanbandhi, sangita sanbandhi) susvara saaz-‫ساز‬ saarañg-‫ / سارنگ‬naGHmah-‫نغمہ‬ mausiiqaar-‫موسیقیار‬ Hindi) 1 sangitagya, gavaiya, bajaiya) mausiiqi daan-‫موسیقی دان‬ Hindi) 1 kasturi, mashka) chhachhuuñdar-‫چھچھوندر‬ Hindi) 1 banduka dhari sipahi) KHar buuzah-‫خر بوزہ‬ malmal-‫ململ‬ chaah'iey-‫چاہئے‬ Hindi) 1 taji sharaba) ,Hindi) 1 chahiyena, lajami hona, avashyaka hona) anivarya hona sarsoñ-‫ / سرسوں‬raa'i-‫رائ‬ Hindi) 1 rai sarason, sarason ka paudha) sarsoñ ka teyl-‫ / سرسوں کا تیل‬kaRwa teyl-‫کڑوا تیل‬ muzaaherah-‫^ / مظاہرہ‬majma-‫ / مجمع‬jaa'ezah-‫ / جائزہ‬daftar-‫دفتر‬ Hindi) 1 hajiri, jamava, namavali) Hindi) 1 ekatrita hona) pukaarna-‫ / پکارنا‬ikaTTha karna-‫اکٹھا کرنا‬ Hindi) 1 ikaththa karana)

musty mutation mute mute mutilate mutilated mutilation mutineer mutineer mutinous mutiny mutiny mutt mutter mutter muttering mutton mutton mutual mutuality muzzle muzzle my myopia myriad myriad myrobalan myrtle myself mysterious mysteriously mystery mystic mystic mysticism mystify

a n a n vt a n n vi a n vi n n vti n a n a n n vt pron n a n n n pron a adv n a n n vt

Hindi) 1 sada, purana, busa hua, phaphunda hua) iñqilaab e nau^i-‫انقلب نوعی‬ Hindi) 1 parivartana, tabadili) saakit-‫ساکت‬ Hindi) 1 mauna, chupachapa, muka, nihshabda) Hindi) 1 muka, gunga) masKH karna-‫ / مسخ کرنا‬kaaTna-‫کاٹنا‬ Hindi) 1 katana, chhantana, anga bhanga karana) masKH SHudah-‫مسخ شدہ‬ kaañT chhaañT-‫کانٹ چھانٹ‬ Hindi) 1 balavai, bagi, bakhediya, vidrohi) Hindi) 1 balava karana) sar kaSHaanah-‫ / سرکشانہ‬baaGHiyaanah-‫باغیانہ‬ Hindi) 1 jhagadalu, bakhediya, bagi, vidrihi) GHadar-‫ / غدر‬fitnah-‫ / فتنہ‬baGHaawat-‫ / بغاوت‬aaSHob-‫آشوب‬ ,Hindi) 1 gadara, bagavata, balava, vidroha) Hindi) 1 vidroha karana) kuñd-‫ / کند ذہن‬doGHla kutta-‫ / دوغل کتا‬bey waquuf-‫بے وقوف‬ zehen ,Hindi) 1 bhunabhunahata, guragurahata) badabadahata Hindi) 1 dhire dhire bolana, badabadana, gurrana) buR buRaahaT-‫بڑبڑاہٹ‬ Hindi) 1 bheda ki pasali, bhunane ke lie) Hindi) 1 bheda ka mansa, 2 bheda, 3 bhrashta stri) baa hami-‫ / با ہمی‬aapas ka-‫آپس کا‬ Hindi) 1 paraspara ka, apasa ka, parasparika) baa hamiyat-‫با ہمیت‬ ,Hindi) 1 munha, thuthana, 2 chhinka, mukharodhani) jaba, muhara, 3 banduka ka sira Hindi) 1 munha bandhana, jaba lagana) meyrey-‫ / میرے‬meyra-‫میرا‬ Hindi) 1 kama dekhane ki bimari, adirgha drishti) Hindi) 1 bahuta sa, hajaron, lakhon) Hindi) 1 anaginata sankhya, dasa sahastra) aaoñlah-‫ / اونلہ‬aamlah-‫املہ‬ Hindi) 1 hina, menhadi) maeñ KHud-‫ / میں خود‬maeñ hi-‫میں ہی‬ pur israar-‫ / پر اسرار‬poSHiidah-‫پوشیدہ‬ Hindi) 1 rahasyapurna, guptartha, gudha, gupta) pur israar tariiqey sey-‫پر اسرار طریقے سے‬ ûqdah-‫ / عقدہ‬raaz-‫ / راز‬bheyd-‫بھید‬ Hindi) 1 bheda, gupta bata, paheli, rahasya) Hindi) 1 chhipa hua, gupta, amakata, gudha) suufi-‫ / سوفی‬baatini-‫باطنی‬ Hindi) 1 rahasyavadi, ishvara se sakshata darshana ka) abhilashi tasawwuf-‫ / تسوف‬tariiqat-‫تریقت‬ Hindi) 1 yoga vidya, gudha gyana, tatva, rahasyavada) Hindi) 1 aspashta karana, pechida karana, pareshana) karana, ghabadana

myth mythical mythological mythology

n a a n

nab

vt

nacket nadir naevus nag nag nag nail nail naissant naive naïve naively naivete

n n n n vi vti n vt n a a adv n

naked nakedly nakedness naker namby pamby name

a adv n n a n

name named nameless namely

vt a a adv

asaatiir-‫اساتیر‬ Hindi) 1 katha, kalpita katha, kissa, kahani, gappa) man ghaRat-‫ / من گھڑت‬KHayaali-‫ / خیالی‬farzi-‫فرضی‬ asaatiiri-‫اساتیری‬ asaatiir-‫اساتیر‬ Hindi) 1 pauranika kathaen, devataon ki kathaon ki) pustaka, devagatha jhapaT-‫ / جھپٹ لینا‬dhar leyna-‫ / دھر لینا‬chhiin leyna-‫چھین لینا‬ uchak leyna-‫ / اچک لینا‬leyna Hindi) 1 ekaeka pakada lena, dabochana, jhapata) lena Hindi) 1 pahada ki chotina, shikharana) halka phulka khaana-‫ہلکا پھلکا کھانا‬ Hindi) 1 patala, adhobindu) paedaa'iSHi niSHaan-‫پیدائشی نشان‬ yaabu-‫ / یاب‬nikamma ghoRa-‫ / نکما گھوڑا‬TaTTu-‫ٹٹو‬ Hindi) 1 tattu) pareySHaan-‫ / پریشان کرنا‬diq karna-‫ / دق کرنا‬dhamkaana-‫دھمکانا‬ sohaan e ruuH hona-‫ / سوہاں روح ہونا‬karna Hindi) 1 tanga karana, satana, dosha nikalana) naaKHun-‫ / ناخن‬mismaar-‫ / مسمار‬meyKH-‫ / میخ‬kiil-‫کیل‬ ,Hindi) 1 panja, 2 nakha, nakhuna, 3 kila, khunta) mekha, 4 jau, 5 giraha Hindi) 1 kila jadana, kila lagana) ugta hu'a-‫ / اگتا ہوا‬ubharta hu'a-‫ / ابھرتا ہوا‬nau zaa'edah-‫نو زائدہ‬ Hindi) 1 sada, nishkapata, saralamati) ‫ / سادہ‬saadah lauH-‫ / سادہ لوح‬naa samajh-‫ / ناسمجھ‬anaaRi-‫اناڑی‬ siidha saadah-‫ / سیدھا سادہ‬saadah mizaaj-‫مزاج‬ ^bila tasanno-‫ / بل تصنوع‬bhol pan sey-‫بھول پن سے‬ saadah lauHi-‫ / سادہ لوحی‬bhol pan-‫ / بھول پن‬anaaRi pan-‫اناڑی پن‬ saadgi-‫/ سادگی‬ -‫ / بے بچاؤ‬barhanah-‫ / برہنہ‬bañjar-‫ / بنجر‬âyaañ-‫ / عیاں‬âari-‫عاری‬ ‫ / غیر‬bey niyaam-‫ / بے نیام‬bey lebaas-‫ / بے لباس‬bey bachaa'o / khuli Haqiiqat-‫ / کھلی حقیقت‬khula-‫ / کھل‬GHaer aaraastah-‫آراستہ‬ ûryaañ-‫ / عریاں‬nañg dhaRañg-‫ / ننگ دھڑنگ‬nañga-‫ننگا‬ ,Hindi) 1 nanga, nagna, ughara, spashta, khula hua) asajjita, anabhushita saaf saaf-‫ / صاف صاف‬bey laag lapeyT-‫بے لگ لپیٹ‬ -‫ / عریانی‬saadgi-‫ / سادگی‬barhanagi-‫ / برہنگی‬bañjar pan-‫بنجر پن‬ ûryaani naqqaarah-‫نقارہ‬ tiflaanah-‫ / طفلنہ‬kam zor-‫ / کم زور‬bey mazah-‫بے مزہ‬ naam-‫ / نام‬ism-‫اسم‬ Hindi) 1 kirti, namavari, prasiddhi, gaurava, pratishtha, 2) nama, 3 yadagara, 4 sangya ‫ / نام‬naam leyna-‫ / نام لینا‬naam dharna-‫ / نام دھرنا‬kaehna-‫کہنا‬ naam zad karna-‫ / نام زد کرنا‬naam rakhna-‫رکھنا‬ Hindi) 1 nama rakhana, nama lena, batana) naam dahiñdah-‫ / نام دہندہ‬maSHhuur-‫مشہور‬ gum naam-‫ / گم نام‬bila ism-‫ / بل اسم‬bey naam-‫بے نام‬ Hindi) 1 gumanama, benama, agyata) ya^ni-‫ / یعنی‬goya keh-‫گویا کہ‬ Hindi) 1 arthata, yani, yatha)

nameplate namesake namesake nap nap nap nape napery naphtha napkin napless narcissism Narcissus narcotic narcotic nare nark narrate narrate narration narrative narrative narrator narratory

n a n n vi vt n n n n a n n a n n n vi vt n a n n a

narrow narrow narrow narrow minded narrow mindedness

a n vt a n

naam ki taKHti-‫نام کی تختی‬ Hindi) 1 namarashi, hamanama, usi nama ka) manushya ham naam-‫ہم نام‬ kapRey ka ruu'aañ-‫ / کپڑے کا روئان‬kapRey ki bur-‫کپڑے کی بر‬ Hindi) 1 jhapaki, ungha, 2 roan) Hindi) 1 jhapaki lena, unghana, 2 kisi chaukasa vyakti) ka sanyogavasha phansa jana -‫ / ونگھنا‬jhapki leyna-‫ / جھپکی لینا‬aañkh lagaana-‫آنکھ لگانا‬ qaeluulah karna-‫ / قیلولہ کرنا‬uuñghna qafa-‫ / قفا‬mañka-‫ / منکا‬guddi-‫گددی‬ dastar-‫ / دستر خوان‬dast maal-‫ / دست مال‬añgochha-‫انگوچھا‬ meyz poSH-‫ / میز پوش‬KHwaan Hindi) 1 matti ka tela) kaaGHzi ya kapRey-‫ / کاغذی یا کپڑے کا رو مال‬dast maal-‫دست مال‬ ka ruu maal Hindi) 1 rumala, angochha) bur key beGHaer-‫ / بر کے بغیر‬bey ruu'aañ-‫بے روان‬ nargisiyat-‫نرگسیت‬ nargis-‫نرگس‬ Hindi) 1 ninda lane vali, nashili, nidra janaka) naSHah aawar chiiz-‫نشہ آور چیز‬ Hindi) 1 ninda lane vali dava, nidraushadha) nathna-‫نتھنا‬ muKHbir-‫مخبر‬ Hindi) 1 bayana karana, varnana karana, kathana) karana, kahana sunaana-‫ / سنانا‬naql karna-‫ / نقل کرنا‬bayaan karna-‫بیان کرنا‬ rawaayat-‫ / روایت‬naql-‫ / نقل‬îbaarat-‫ / عبارت‬bayaan-‫بیان‬ Hindi) 1 kathana, varnana, katha, kahani) ,Hindi) 1 kahani ka, galpa sanbandhi, 2 galpa priya) gappi / Haal-‫ / حال‬daastaan-‫ / داستان‬bayaaniyah-‫ / بیانیہ‬aeHwaal-‫احوال‬ -‫ / روایت‬naql-‫ / نقل‬katha-‫ / کتھا‬kahaani-‫ / کہانی‬kaefiyat-‫کیفیت‬ taqriir-‫ / تقریر‬rudaad-‫ / روداد‬rawaayat Hindi) 1 kahani, bayana, itihasa, katha, varnana) raawi-‫ / راوی‬qissah go-‫ / قصہ گو‬daastaan go-‫داستان گو‬ ,Hindi) 1 bayana karane vala, varnana karane vala) katha kahane vala wazaaHati-‫ / وضاحتی‬taSHriiHi-‫ / تشریحی‬bayaani-‫بیانی‬ ‫ / کم‬GHaa'er-‫ / غائر‬gaehra-‫ / گہرا‬chhoTa-‫ / چھوٹا‬baKHiil-‫بخیل‬ ^kam wasii-‫ / کم وسیع‬kam meqdaar-‫ / کم مقدار‬kam chauRa-‫چوڑا‬ -‫ / محدود‬kotaah-‫ / کوتاہ‬KHasiis-‫ / خسیس‬kañjuus-‫/ کنجوس‬ / qaliil-‫ / قلیل‬muta^assib-‫ / متعصب‬muSHkil-‫ / مشکل‬maeHduud thoRa-‫ / تھوڑا‬tañg nazar-‫ / تنگ نظر‬tañg-‫تنگ‬ Hindi) 1 sankirna, tanga, sankara, avistrita, 2) anudara, 3 parimita, chhota waadi-‫ / وادی‬tañg naa'ey-‫ / تنگ نائے‬tañg Hissah-‫تنگ حصہ‬ tañg karna-‫ / تنگ کرنا‬taeHdiid karna-‫تحدید کرنا‬ Hindi) 1 parimita ya tanga karana, sikodana) ‫ / پست‬muta^assib-‫ / متعصب‬kotaah nazr-‫ / کوتاہ نظر‬kaTTar-‫کٹر‬ tañg nazar-‫ / تنگ نظر‬tañg dil-‫ / تنگ دل‬past KHayaal-‫خیال‬ kotaah-‫ / کوتاہ نظری‬kam zarfi-‫ / کم ظرفی‬auchha pan-‫اوچھا پن‬

narrowly

adv

narrowness nary nasal nasal nasalisation nasalise nasality nasally nascence nascent

n adv a n n vt n adv n a

nastily

adv

nasty natal natality natant natation nation nation wide national national national bank national exchequer National Guard national income national park nationalisation nationalise nationalism

a a n a n n a a n n n n n n vt n

ta^assub-‫ / تعصب‬tañg nazri-‫ / تنگ نظری‬tañg dili-‫ / تنگ دلی‬nazri taa'mmul sey-‫ / تامل سے‬ba muSHkil-‫ / با مشکل‬ba diqqat-‫با دقت‬ ,Hindi) 1 sakarai se, atyanta nikata se, bariki se) jancha kara, kathinai se / tañgi-‫ / تنگی‬tañg dasti-‫ / تنگ دستی‬kotaahi-‫ / کوتاہی‬fiSHaar-‫فشار‬ ziiq-‫ / ذیق‬ûsrat-‫عسرت‬ nahiiñ-‫ / نہںڑ‬ko'i bhi nahiiñ-‫ / کوئ بھی ںڑڑڑ‬kabhi nahiiñ-‫کبھی ںڑڑڑ‬ ‫ی‬ ‫نہی‬ ‫نہی‬ naak sey muta^alliq-‫ / ناک سے متعلق‬anfi-‫انفی‬ Hindi) 1 nasika sanbandhi, anunasika, naka ka) Hindi) 1 avaja jo naka se nikale, anunasika akshara) maGHnuunah saazi-‫مغنونہ سازی‬ naak sey ada karna-‫ناک سے ادا کرنا‬ Huruuf e GHuñnah-‫حروف غننہ‬ naak meyñ sey-‫ / ناک میں سے‬guñguni aawaaz sey-‫گنگنی آواز سے‬ naak sey-‫/ ناک سے‬ nau KHeyzi-‫نو خیزی‬ upachta-‫ / اپچتا ہوا‬ubharta hu'a-‫ / ابھرتا ہوا‬nau zaa'edah-‫نو زائدہ‬ wujuud meyñ aata hu'a-‫ / وجود میں اتا ہوا‬ugta hu'a-‫ / اگتا ہوا‬hu'a Hindi) 1 hone vala, badhane vala, honahara, uthane) vala, 2 arambha hota hua, aparipakva -‫ / گندے پن سے‬bad tiinati sey-‫ / بد تینتی سے‬aluudgi sey-‫آلودگی سے‬ saKHti sey-‫ / سختی سے‬gañdey pan sey -‫ / بد مزاج‬bad KHu-‫ / بد خو‬bad bu daar-‫ / بدبو دار‬aaluudah-‫آلودہ‬ -‫ / فحش‬bey huudah-‫ / بے ہودہ‬bad zaa'eqah-‫ / بد ذائقہ‬bad mizaaj / kaTkhana-‫ / کٹکھنا‬kamiinah-‫ / کمینہ‬GHaliiz-‫ / غلیظ‬foHSH naa-‫ / ناگوار‬makruuh-‫ / مکروہ‬maela-‫ / میل‬KHaraab-‫خراب‬ takliif deh-‫ / تکلیف دہ‬najis-‫ / نجس‬gawaar Hindi) 1 maila, nirlajja, ashlila) wilaadat sey muta^alliq-‫ / ولدت سے متعلق‬paedaa'iShi-‫پیدائشی‬ Hindi) 1 janma ka, paidayashi) wataniyat-‫ / وطنیت‬SHaraH e paedaa'iSH-‫شرح پیدائش‬ taerta hu'a-‫ / تیرتا ہوا‬baehta hu'a-‫بہتا ہوا‬ ‫ / تیراکی کا‬taeraaki-‫ / تیراکی‬SHinawari-‫ / شنوری‬paeraaki-‫پیراکی‬ taeraaki ka âmal-‫عمل‬ qaum-‫ / قوم‬mulk-‫ملک‬ Hindi) 1 jati, kauma, eka desha ya rajya ke loga ya) nivasi, jattha, toli, rashtra baen ul mulki-‫بین الملکی‬ qaumi-‫ / قومی‬milli-‫ملی‬ ,Hindi) 1 jatiya, kisi vishesha jati ka, kaumi, rashtriya) sarva sadharana ka Hindi) 1 apane deshavasi) qaumi baeñk-‫قومی بینک‬ sar kaari KHaazaanah-‫سر کاری خازانہ‬ qaumi moHaafiz-‫قومی محافظ‬ qaumi aamadani-‫قومی آمدنی‬ baaGH e milli-‫باغ ملی‬ qaumi banaaney ka âmal-‫قومی بنانے کا عمل‬ -‫ / وطنانا‬qaumi yaanah-‫ / قومیانہ‬mulki banaana-‫ملکی بنانا‬ watnaana qaum parasti-‫ / قوم پرستی‬milliyat-‫ / ملیت‬millat par wari-‫ملت پروری‬ qaumi jazbah aur tamañnaa'eñ-‫/ قومی جذبہ اور تمنائن‬ ,Hindi) 1 jatiyata, jatiya anuraga, svajati prema)

nationalist

n

nationalistic nationality

a n

nationalize nationally nationhood

vt adv n

native

a

native native country natively nativeness nativism nativity

n n adv n n n

nattily nattiness natty natural natural natural childbirth natural history natural law natural philosophy natural resources natural science natural selection naturalisation naturalism

adv n a a n n n n n n n n n n

svadeshanuraga, rashtriyata ‫ / قومی جذبے سے سر‬qaum parast-‫ / قوم پرست‬millat parast-‫ملت پرست‬ watan parast-‫ / وطن پرست‬qaumi jazbey sey sar SHaar-‫شار‬ Hindi) 1 rashtravadi, jatiya ekata tatha svadhinata ka) ,pakshapati, rashtriyata ka samarthaka rashtriyatavadi qaum parast aanah-‫قوم پرست انہ‬ wataniyat-‫ / وطنیت‬qaumiyat-‫قومیت‬ ,Hindi) 1 deshabhakti, jatiya kshana va svabhava) jatiyata, rashtriyata, 2 jati Hindi) 1 eka jati ya rashtra banana, jatiya sanpati adi) bana lena qaumi taur par-‫قومی طور پر‬ qaumiyat-‫قومیت‬ -‫ / غیر مصنوعی‬fitri-‫ / فطری‬deysi-‫ / دیسی‬bey takalluf-‫بے تکلف‬ -‫ / محل پیدائش‬KHalqi-‫ / خلقی‬KHaalis-‫ / خالص‬GHaer masnuu^i / mutawattin-‫ / متوتتن‬maqaami-‫ / مقامی‬maeHl e paedaa'iSH taba^i-‫ / طبعی‬siidha saadah-‫سیدھا سادہ‬ ,Hindi) 1 deshi, asali, janmi, janmaprapta svabhava) paidayashi maeHl e-‫ / محل پیدائش‬deysi-‫ / دیسی‬baa SHiñdah-‫باشندہ‬ maqaami-‫ / مقامی‬mulki-‫ / ملکی‬paedaa'iSH Hindi) 1 deshi, kisi sthana men janma liya hua, 2 mula) nivasi, 3 deshiya paudha ya janavara watan-‫وطن‬ tab^an-ً‫ / طبع‬fitratan-‫ / فطرتن‬ba leHaaz e wilaadat-‫با لحاظ ولدت‬ ‫ا‬ maqaamiyat-‫ / مقامیت‬deysi pan-‫دیسی پن‬ nazriyah e KHalqiyat-‫ / نظریہ خلقیت‬maqaamiyat-‫مقامیت‬ zaa'echah-‫ / ذائچہ‬paedaa'iSH-‫پیدائش‬ ,Hindi) 1 janma, 2 janmakala, janmabhumi) janmaprakara, janmasthana, utpattisthana KHuSH-‫ / خوش وضعانہ‬KHuSH lebaas aanah-‫خوش لباس انہ‬ saliiqah mañdi sey-‫ / سلیقہ مندی سے‬waz^aanah / KHuSH numaa'i-‫ / خوش نمائ‬nafaasat pasañdi-‫نفاست پسندی‬ sajaawaT-‫ / سجاوٹ‬safaa'i-‫ / سفائ‬KHuSH saliiqgi-‫خوش سلیقگی‬ -‫ / خوش وضع‬KHuSH lebaas-‫ / خوش لباس‬bana sañwra-‫بنا سنورا‬ saliiqah-‫ / سلیقہ مند‬saaf suthra-‫^ / صاف ستھرا‬KHuSH waza mañd bila-‫ / بل تصنوع‬bila takalluf-‫ / بل تکلف‬bey saaKHtah-‫بے ساختہ‬ -‫ / قدرتی‬paedaa'iSHi-‫ / پیدائشی‬fitrati-‫ / فطرتی‬fitri-‫^ / فطری‬tasanno taba^i-‫ / طبعی‬qudrati ,Hindi) 1 prakritika, antarjata, sahaja, svabhavika) asali, 2 jaraja, harami qudrati waza^e Hamal-‫قدرتی وضع حمل‬ ‫ / تاریخ‬taariiKH taba^i-‫ / تاریخ طبعی‬taariiKH e fitri-‫تاریخ فطری‬ taariiKH e maujuudaat-‫موجودات‬ qaanuun e qudrat-‫ / قانون قدرت‬fitri qaanuun-‫فطری قانون‬ qudrati falsafah-‫ / قدرتی فلسفہ‬îlm e tabii^i-‫علم طبیعی‬ qudrati wasaa'el-‫قدرتی وسائل‬ tabii^i îlm-‫طبیعی علم‬ tabii^i iñteKHaab-‫طبیعی انتخاب‬ fitri banaaney-‫ / فطری بنانے کا عمل‬fitrat sey tabiiq-‫فطرت سے طبیق‬ watan giiri-‫ / وطن گیری‬ka âmal / fitratiyat-‫ / فطرتیت‬fitrat pasañdi-‫ / فطرت پسندی‬dahriyat-‫دہریت‬

naturalist naturalistic naturalize naturally

n a vt adv

naturalness

n

nature naught naught naughtiness naughty nausea

n a n n a n

nauseate nauseating nauseous nautical naval nave

vti n a a a n

navel navigable navigate

n a vt

Haqiiqat pasañdi-‫حقیقت پسندی‬ maahir e-‫ / ماہر موجودات‬fitrat parast-‫ / فطرت پرست‬dahriyah-‫دہریہ‬ taba^i ûluum ka maahir-‫ / طبعی علوم کا ماہر‬maujuudaat Hindi) 1 padarthavigyani, pashuvidyavigya, 2) prakritivadi tabii^i-‫ / طبیعی‬fitriyat pasañd aanah-‫فطریت پسند انہ‬ ,Hindi) 1 prakritika ya sahaja banana, apana banana) sammilita karana, 2 jati ya desha ke adhikara dena fitratan-‫ / فطرتن‬bey takalluf aanah-‫بے تکلف انہ‬ Hindi) 1 svabhava se, khuda ba khuda, svayam, apa se) apa, svabhavatah, sahaja rupa se -‫ / بے تکلفی‬bey saaKHtahgi-‫ / بے ساختگی‬bar jastahgi-‫بر جستگی‬ qudrati pan-‫ / قدرتی پن‬ham waari-‫ / ہمواری‬bey takallufi -‫ / کون‬kaefiyat-‫ / کیفیت‬kaa'enaat-‫ / کائنات‬fitrat-‫ / فطرت‬âalam-‫عالم‬ / maaya-‫ / مایا‬kirdaar-‫ / کردار‬KHu-‫ / خو‬KHaslat-‫ / خصلت‬kaun -‫ / قسم‬par chhaawaañ-‫ / پر چھاوان‬nau^iyat-‫ / نوعیت‬mizaaj-‫مزاج‬ / tabii^at-‫^ / طبیعت‬taba-‫ / طبع‬sariSHt-‫ / سرشت‬qudrat-‫ / قدرت‬qism zaat-‫^ / ذات‬waza-‫وضع‬ ,Hindi) 1 jagata, srishti, svabhava, banavata, prakriti) prakara, bhava, rupa, riti, vidhi, mayashakti hiich-‫ہیچ‬ Hindi) 1 vyartha) sifar-‫ / صفر‬nafi-‫ / نفی‬âdam-‫عدم‬ Hindi) 1 kuchha nahin, 2 shunya) SHoKHi-‫ / شوخی‬SHaraarat-‫ / شرارت‬bey huudgi-‫بے ہودگی‬ / fitnah-‫ / فتنہ‬bura-‫ / برا‬bey huudah-‫ / بے ہودہ‬bad atwaar-‫بد اطوار‬ SHariir-‫شریر‬ Hindi) 1 dushta, natakhata) -‫ / مالش‬karaahat-‫ / کراہت‬Heqaarat-‫ / حقارت‬GHisyaan-‫غسیان‬ ubkaa'i-‫ / ابکائ‬matli-‫ / متلی‬maaliSH ,Hindi) 1 matali, michilai, aruchi, 2 samudri bimari) ubakai ,Hindi) 1 ji ghinana, napharata karana, ghrina karana) ji machalana qaey aawar-‫قے آور‬ qaey-‫ / قے آور‬makruuh ya Heqaarat aameyz-‫مکروہ یا حقارت آمیز‬ aawar ,Hindi) 1 ghrinajanaka, napharata denevala) aruchikara mallaaHoñ ka-‫ / ملحوں کا‬jahaazi-‫ / جہازی‬baeHri-‫بحری‬ Hindi) 1 jahaji) baeHri-‫بحری‬ Hindi) 1 samudrika, dariyai, jahaji, navika) wast e kaliisa-‫وسط کلیسا‬ pahiyey ka wast-‫ / پہیے کا وسط‬naaf e charKH-‫ناف چرخ‬ Hindi) 1 pahiye ki nava, 2 giraje ke bicha ka bhaga) naafah-‫ / نافہ‬naaf-‫ناف‬ Hindi) 1 nabhi, tondi, thundi) qaabil e jahaaz raani-‫قابل جہاز رانی‬ Hindi) 1 jahaja ya nava khene layaka, jisamenhokara) jahaja ya nava ja sake jahaaz raani karna-‫جہاز رانی کرنا‬

navigate navigation navigator navy

vti n n n

navy yard nay nay neap

n adv n a

near

a

near near near near nearby nearest nearly nearness nearsighted neat neat neatly neatness neatness nebbish nebula

adv prep vi vt a a adv n a a n adv a n n n

,Hindi) 1 jala yatra karana, samudrika yatra karana) jahaja chalana jahaaz raani-‫جہاز رانی‬ ,Hindi) 1 mallahi, manjhigari, jahajarani, jahaji vidya) jala paryatana, navika vidya, nauvahana maahir e jahaaz raani-‫ / ماہر جہاز رانی‬jahaaz raan-‫جہاز ران‬ Hindi) 1 mallaha, manjhi, navika) baeHri fauj-‫ / بحری فوج‬baeHriyah-‫بحریہ‬ Hindi) 1 potavali, jahajon ka beda, 2 ladai ke jahajon) ,ka beda, 3 ladai ke jahajon ka samuha jalasena baeHriyah godi-‫بحریہ گودی‬ nahiiñ-‫ / نہںڑ‬nah-‫ / نہ‬bey SHak-‫بے شک‬ ‫ی‬ Hindi) 1 nahin, balki, aura bhi) tardiid-‫ / تردید‬nafi-‫ / نفی‬manfi raa'ey-‫ / منفی رائے‬iñkaar-‫انکار‬ Hindi) 1 asvikriti, inakara, viruddha mata) halka-‫ / ہلکا‬niicha-‫ / نیچا‬jazar-‫جذر‬ / baal baal bachna-‫ / بال بال بچنا‬aas paas-‫ / آس پاس‬aaSHna-‫آشنا‬ -‫ / لنگوٹیا‬lag bhag-‫ / لگ بھگ‬bi-‫ / بی‬bey takalluf-‫بے تکلف‬ -‫ / پیوستہ‬palley-‫ / پلے‬paas-‫ / پاس‬nazdiik-‫ / نزدیک‬lañgoTiya qariin-‫ / قرین‬qariib-‫ / قریب‬peywastah ,Hindi) 1 nikata, najadika, adura, samipa, nikatavarti) nikata sanbandha ka, sankirna ,Hindi) 1 pasa se, lagabhaga, hardika rupa se) parichita rupa se Hindi) 1 pasa, lagabhaga, prayah) Hindi) 1 nikata ana, pasa ana) / qariib aana-‫ / قریب آنا‬paas aana-‫ / پاس آنا‬nazdiik aana-‫نزدیک آنا‬ qariib pahoñchna-‫قریب پہنچنا‬ -‫ / پڑوس میں‬paas-‫ / پاس‬muttasil-‫ / متصل‬bahot qariib-‫بہت قریب‬ paRos meyñ nazdiik tariin-‫نزدیک ترین‬ / qariib qariib-‫ / قریب قریب‬qariiban-‫ / قریبن‬kuchh kuchh-‫کچھ کچھ‬ taqriiban-ً‫تقریب‬ ‫ا‬ Hindi) 1 kariba kariba, lagabhaga, prayah) -‫ / قرب‬qaraabat-‫ / قرابت‬paas paRos-‫ / پاس پڑوس‬nazdiiki-‫نزدیکی‬ yagaangat-‫ / یگانگت‬taqarrub-‫ / تقرب‬qurbat-‫ / قربت‬qurb qariib biin-‫ / قریب بین‬kam nazar-‫کم نظر‬ KHaalis-‫ / خالص‬chaabuk dast-‫ / چابک دست‬baa qaa^edah-‫با قاعدہ‬ -‫ / سلیقہ مند‬saaf suthra-‫ / صاف ستھرا‬saaf-‫ / صاف‬nafiis-‫/ نفیس‬ ûmdah-‫ / عمدہ‬ujli-‫ / اجلی‬ujla-‫ / اجل‬saliiqah mañd ,Hindi) 1 sapha, suthara, umda, achchhe dhanga ka) khalisa, svadishta, svachchha, shuddha, nira maweySHi-‫ / مویشی‬Dhor Dañgar-‫ڈھور ڈنگر‬ Hindi) 1 maveshi, gaya, baila, dhora) / safaa'i sey-‫ / صفائ سے‬KHuSH asluubi sey-‫خوش اسلوبی سے‬ suthraa'i sey-‫ستھرائ سے‬ Hindi) 1 saphai se, umda taura se, svachchhata se) -‫ / نفاست‬kaari gari-‫ / کاری گری‬KHuSH asluubi-‫خوش اسلوبی‬ ûmdahgi-‫ / عمدگی‬ujla pan-‫ / اجل پن‬safaa'i-‫ / صفائ‬nafaasat ,Hindi) 1 nirmalata, saphai, umdagi, svachchhata) shuddhata phuuhaR-‫ / پھوہڑ‬nikamma-‫ / نکما‬jheyñpu-‫جھینپ‬ sitaaroñ ka-‫ / ستاروں کا جھرمٹ‬saHaabiyah-‫ / سحابیہ‬sadiim-‫سدیم‬

nebular nebulous necessarily necessariness necessary

a a adv n a

necessitate

vt

necessities necessitous necessity neck neck neck and neck necked necking neckkerchief necklace neckline necktie necrology necrophagous necrophagy necropolis necropsy nectar

n a n n vt

a n n n n n n a n n n n

nectarine nectarous nectary nee need

n a n a n

jhurmaT sadiimi-‫سدیمی‬ / GHaer waazeH-‫ / غیر واضح‬dhuñdla-‫ / دھندل‬abr numa-‫ابر نما‬ mubham-‫مبہم‬ Hindi) 1 tara mandala ka, tara mandala sadrisha, 2) badala sa, dhundhala zaruuri taur sey-‫ / ضروری طور سے‬laazman-ً‫لزم‬ ‫ا‬ ,Hindi) 1 anivarya rupa se, avashya, avashya karake) jaruri majbuuri-‫مجبوری‬ laazim-‫ / لزم و ملزوم‬laazmi-‫ / لزمی‬laazim-‫ / لزم‬dar kaar-‫در کار‬ zaruuri-‫ / ضروری‬waajibi-‫ / واجبی‬naa guziir-‫ / ناگزیر‬o malzuum ,Hindi) 1 avashyaka, avashyakiya, anivarya, jaruri) lajami zaruuri kar-‫ / ضروری کر دینا‬majbuur kar deyna-‫مجبور کر دینا‬ deyna Hindi) 1 majabura karana, vivasha karana, 2) avashyaka karana sar o-‫ / سر و سامان‬lawaazimaat-‫ / لوازمات‬lawaazim-‫لوازم‬ zaruuriyaat-‫ / ضروریات‬saamaan moHtaaj-‫ / محتاج‬naa daar-‫ / نادار‬GHariib-‫غریب‬ / laazmah-‫ / لزمہ‬Haajat-‫ / حاجت‬eHteyaaj-‫ / احتیاج‬chaah-‫چاہ‬ zaruurat-‫ضرورت‬ ,Hindi) 1 lachari, avashyakata, vivashata, 2 garibi) daridrata dinata, 3 prayojana, karya gar dan-‫ / گر دن‬gala-‫گل‬ Hindi) 1 garadana, kantha, gala, 2 damarumadhya) galey lagana-‫گلے لگنا‬ Hindi) 1 gala ghotana, gala katana, mara dalana) paehlu ba paehlu-‫پہلو با پہلو‬ gar dan daar-‫گر دن دار‬ sar e sutuun-‫ / سر ستون‬gardani-‫گردنی‬ gulubañd-‫گلبند‬ tauq-‫ / طوق‬maala-‫ / مال‬haar-‫ / ہار‬gulu bañd-‫گل بند‬ Hindi) 1 mala, hara, mohanamala) qamiiz ka gala-‫قمیض کا گل‬ Hindi) 1 gulubanda, nekatai, galabanda) fehrist e amwaat-‫ / فہرست اموات‬ittelaa^e wafaat-‫اطلع وفات‬ -‫ / مردہ خور‬murdaar KHor-‫ / مردار خور‬laaSHah KHor-‫لشہ خور‬ murdah KHor murdah KHori-‫ / مردہ خوری‬laaSHah KHori-‫لشہ خوری‬ SHaehr e KHamoSHaañ-‫ / شہر خموشان‬qabrastaan-‫قبرستان‬ laaSH biini-‫لش بینی‬ -‫ / دیوتاؤں کا مشروب‬amrat-‫ / امرت‬aab e Hayaat-‫آب حیات‬ deotaa'oñ ka maSHruub Hindi) 1 amrita, sudha, 2 svadishta, sharabata, 3) paraga eyk taraH ka-‫ / ایک طرح کا شفتالو‬aaRu ki eyk qism-‫آڑو کی ایک قسم‬ SHaftaalu SHahed bhara-‫ / شہد بھرا‬ras bhara-‫رس بھرا‬ ras daan-‫رس دان‬ paeda SHudah-‫ / پیدا شدہ‬biñt-‫بنت‬ -‫ / ضرورت‬iqteza-‫ / اقتذا‬Haajat-‫ / حاجت‬eHteyaaj-‫ / احتیاج‬chaah-‫چاہ‬

need need needed needful needfully needfulness needle needle needlelike needlepoint needler needle's eye needless needless needlessly needlessness needlewoman needlework needs needs needy

vi vti a a adv n n vi a n n n a n adv n n n adv n a

nefarious nefarious nefariously nefariousness negate negation negative negative

a n adv n vt n a n

zaruurat Hindi) 1 avashyakata, jarurata, kami, daridrata) zaruurat mañd hona-‫ / ضرورت مند ہونا‬chaah'iey-‫چاہئے‬ Hindi) 1 chahana, avashyaka hona, prayojana hona) dar kaar-‫در کار‬ zaruuri-‫ضروری‬ zaruuri-‫ / ضروری‬matluubah-‫مطلوبہ‬ zaruuri-‫ / ضروری‬matluubah taur par-‫مطلوبہ طور پر‬ zaruurat-‫ / ضرورت‬taqaaza-‫ / تقاضا‬talab-‫طلب‬ -‫ / سوزن‬suu'i-‫ / سوئ‬suu'a-‫ / ُوءا‬kroSHia ki salaa'i-‫کروشا کی سلئ‬ ‫س‬ sozan Hindi) 1 sui, 2 kutubanuma ki sui ya kanta) Hindi) 1 danedara hona) suu'i ki taraH-‫ / سوئ کی طرح‬nok daar-‫نوک دار‬ suu'i sira-‫سوئ سرا‬ sozan kaar-‫سوزن کار‬ naaka-‫سوئ کا ناکا‬ GHaer zaruuri-‫ / غیر ضروری‬fuzuul-‫ / فضول‬bey kaar-‫بے کار‬ ,Hindi) 1 nishprayojana, vritha, bephayada) ,anavashyaka bila zaruurat-‫ / بل ضرورت‬bey faa'edah-‫بے فائدہ‬ -‫ / بے طلبی‬bey kaar pan-‫ / بے کار پن‬âdam e zaruurat-‫عدم ضرورت‬ bey talbi sozan kaar âurat-‫ / سوزن کار عورت‬darzan-‫درزن‬ -‫ / کشیدہ کاری‬kaRhaa'i ka kaam-‫ / کڑھائ کا کام‬chikan-‫چکن‬ sozan-‫ / سوزن کاری‬siina pirona-‫ / سینا پرونا‬kaSHiidah kaari kaari majbuuran-ً‫ / مجبور‬laazman-ً‫لزم‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Hindi) 1 avashya kara ke) lawaazimaat-‫ / لوازمات‬lawaazim-‫لوازم‬ / Haajat mañd-‫ / حاجت مند‬GHaraz mañd-‫ / غرض مند‬faqiir-‫فقیر‬ / mustaHaq-‫ / مستحق‬muflis-‫ / مفلس‬moHtaaj-‫ / محتاج‬miskiin-‫مسکین‬ zaruurat mañd-‫ / ضرورت مند‬naa daar-‫نادار‬ Hindi) 1 nirdhana, gariba, kangala, daridra) bey-‫ / بے ایمان‬bad zaat-‫ / بد ذات‬bad kirdaar-‫ / بد کردار‬bad-‫بد‬ -‫ / انتہائ بدمعاش‬faaHiSHah-‫ / فاحشہ‬faaHiSH-‫ / فاحش‬iimaan mazmuum-‫ / مذموم‬iñtehaa'i bad ma^aaSH ,Hindi) 1 ati dushta, ati papi, dharma viparita) mahapataki bey iimaani sey-‫ / بے ایمانی سے‬bad ma^aaSHi sey-‫بدمعاشی سے‬ -‫ / خباثت‬bey iimaani-‫ / بے ایمانی‬bad ma^aaSHi-‫بدمعاشی‬ KHabaasat -‫ / نفی کرنا‬mañsuuKH karna-‫ / منسوخ کرنا‬iñkaar karna-‫انکار کرنا‬ nafi karna -‫ / نفی‬ma^duum-‫ / معدوم‬iñkaar-‫ / انکار‬fuqdaan-‫ / فقدان‬âdam-‫عدم‬ tardiid-‫ / تردید‬salb-‫ / سلب‬nafi -‫ / تردیدی‬salbi-‫ / سلبی‬manfi-‫^ / منفی‬mamnuu-‫ / ممنوع‬iñkaari-‫انکاری‬ tardiidi -‫ / منفی جواب‬manfi istelaaH-‫ / منفی اصطلح‬manfi bayaan-‫منفی بیان‬ manfi tajwiiz-‫ / منفی تجویز‬manfi lafz-‫ / منفی لفظ‬manfi jawaab ,Hindi) 1 asvikara suchaka shabda va varnana, inkari) asvikara suchaka, 2 abhava suchaka, 3 nishedhatmaka, 4 rina, rinatmaka

negative negatively negativeness negativism negativist negativistic negator

vt adv n n n n n

neglect

n

neglect neglected neglectful neglectfullness neglectfully neglector negligee negligence negligence negligent negligently negligible negligibly negotiable negotiable negotiate negotiate negotiate

vt a a adv adv n n a n a adv a adv a n vi vt vti

Hindi) 1 asvikara karana, 2 virodha karana, nishphala) karana, pratikara karana salbi taur par-‫ / سلبی طور پر‬manfi taur par-‫منفی طور پر‬ salbiyat-‫ / سلبیت‬manfiyat-‫منفیت‬ salbiyat-‫ / سلبیت‬manfiyat-‫ / منفیت‬kufr-‫ / کفر‬iñkaar-‫انکار‬ nafi pasañd-‫ / نفی پسند‬muñkir-‫منکر‬ nafi pasañd aanah-‫ / نفی پسند انہ‬muñkiraana-‫منکرانا‬ -‫ / ناسخ‬muñkir-‫ / منکر‬iñkaar karney waala-‫انکار کرنے وال‬ naasiKH / chuuk-‫ / چوک‬bey dhyaani-‫ / بے دھیانی‬âdam tawajjohi-‫عدم توجہی‬ -‫ / غفلت‬far o guzaaSHt-‫ / فر و گذاشت‬bey iltefaati-‫بے الطفاتی‬ -‫ / تحقیر‬taGHaaful-‫ / تغافل‬sarf e nazar-‫ / صرف نظر‬GHaflat taeHqiir Hindi) 1 bhula, gaphalata, upeksha, asavadhani, 2) anadara -‫ / غفلت کرنا‬pas e puSHt Daalna-‫ / پس پشت ڈالنا‬chuukna-‫چوکنا‬ naa kaafi tawajjoh deyna-‫ / ناکافی توجہ دینا‬GHaflat karna ,Hindi) 1 bhula jana, bhulana, bisarana, sudha na lena) upeksha karana, anadara karana faraamoSH-‫فراموش‬ sahel añgaar-‫ / سہل انگار‬GHaafil-‫ / غافل‬bey parwaah-‫بے پرواہ‬ ‫ / سہل‬GHaflat SHo^aari-‫ / غفلت شوعاری‬bey parwaa'i-‫بے پروائ‬ sahel añgaari-‫انگاری‬ sahel añgaari sey-‫ / سہل انگاری سے‬GHaflat sey-‫غفلت سے‬ qaasir-‫ / قاصر‬GHaafil-‫ / غافل‬bey tawajjoh-‫بے توجہ‬ Dhiila Dhaala zanaanah ghareylu-‫ڈھیل ڈھال زنانہ گھریلو لباس‬ lebaas ,Hindi) 1 upeksha, asavadhani, gaphalata, laparavahi) bhula -‫ / فرو گذاشت‬chaSHm posHi-‫ / چشم پوشی‬bey parwaa'i-‫بے پروائ‬ GHaflat-‫ / غفلت‬faro guzaaSHt ‫ / غیر‬GHaafil-‫ / غافل‬bey qaa'edah-‫ / بے قائدہ‬bey parwaah-‫بے پرواہ‬ GHaer moHtaat-‫محتاط‬ Hindi) 1 beparavaha, upekshaka, asavadhana) -‫ / غیر محتاط‬GHaflat sey-‫ / غفلت سے‬bey parwaa'i sey-‫بے پروائ سے‬ GHaer moHtaat Hindi) 1 beparavahi se, asavadhani se) qaabil e-‫ / قابل نظر اندازی‬baraa'ey naam-‫ / برائے نام‬KHafiif-‫خفیف‬ nazar añdaazi Hindi) 1 naganya, jo chhoda diya ja sake, jisaka) dhyana rakhana avashyaka na ho KHafiif aanah-‫خفیف آنہ‬ qaabil e-‫ / قابل انتقال‬guft o SHuniid key laa'eq-‫گفت و شنید کے لئق‬ iñteqaal Hindi) 1 kharida pharokhta ke layaka, bechane ke) yogya Hindi) 1 hundi, tamassuka) leyn-‫ / لین دین ہونا‬baat chiit sey sauda hona-‫بات چیت سے سودا ہونا‬ tabaadlah'e KHayaal hona-‫ / تبادلہ خیال ہونا‬deyn hona / bhunaana-‫ / بھنانا‬beychna-‫ / بیچنا‬baat chiit karna-‫بات چیت کرنا‬ leyn deyn-‫ / لین دین کرنا‬guft o SHuniid karna-‫گفت و شنید کرنا‬ muñtaqil karna-‫ / منتقل کرنا‬peySH aana-‫ / پیش آنا‬karna Hindi) 1 mola tola karana, karobara karana, mamala) karana, 2 bechana

negotiation

n

negotiator Negro neigh neigh neighbour neighbour neighbourhood neighbouring neighbourly neither neither neither nemesis Neo classical neo orthodox neo orthodoxy Neolithic neologism neonatal neonate neophyte neophytic neoplasm neoplastic nephew nepotism nepotistic nereid nervation nerve

n n n vi n vti n a a a/pron adv conj n a a n n n a n n a n a n n a n n n

-‫ / معاملہ‬mazaakrah-‫ / مذاکرہ‬guft o SHuniid-‫گفت و شنید‬ mo^amalah ,Hindi) 1 mola tola, muamala, sauda, pana, vyavahara) sandhikrama, vyavasaya, kaula aura karara guft o-‫ / گفت و شنید کرنے وال‬darmiyaani SHaKHs-‫درمیانی شخص‬ SHuniid karney waala ,Hindi) 1 mola tola karanevala, muamala karanevala) vyavahari zañji-‫ / زنجی‬zañgi-‫ / زنگی‬siyaah-‫ / سیاہ‬kaala-‫ / کال‬aswad-‫اسود‬ ghoRey ki hinhinaahaT-‫گھوڑے کی ہنہناہٹ‬ ghoRey ki taraH hinhinaana-‫گھوڑے کی طرح ہنہنانا‬ paas ka-‫ / پاس کا‬paRosi-‫ / پڑوسی‬ham saayah-‫ / ہم سایہ‬agla-‫اگل‬ Hindi) 1 padosi, samipavasi, hamasaya) Hindi) 1 pasa hona, najadika hona, nikata hona) paas-‫ / پاس پڑوس‬gird o nawaaH-‫ / گرد و نواح‬aas paas-‫آس پاس‬ qurb o jawaar-‫ / قرب و جوار‬qurb-‫ / قرب‬paRos-‫ / پڑوس‬paRos ,Hindi) 1 padosa, pasa, pasa ka jila, samipatva) nikatata, 2 padosi loga paRos kaa-‫ / پڑوس کا‬baraabar kaa-‫برابر کا‬ Hindi) 1 mitravat, maitrika, kripalu, sushila, shishta) nah yeh nah woh-‫نہ یہ نہ وہ‬ Hindi) 1 na yaha na vaha) Hindi) 1 koi bhi nahin) naa-‫ / ناقابل شکست‬makaafaat e âmal-‫ / مکافات عمل‬jaza-‫جزا‬ paa daaSH e âmal-‫ / پا داش عمل‬Hariif-‫ / حریف‬qaabil e SHikast nau klaasiiki-‫نو کلسیکی‬ nau raasiKH ul e^teqaad-‫نو راسخ العتقاد‬ nau raasiKH ul e^teqaadi-‫نو راسخ العتقادی‬ patthar key zamaaney-‫ / پتھر کے زمانے کا آدمی‬nau Hajri-‫نو حجری‬ ka aadmi ‫ / نیا علم‬na'ey âqaa'ed-‫ / نئے عقائد‬nau alfaaz saazi-‫نو الفاظ سازی‬ naya îlm e kalaam-‫کلم‬ nau mauluudi-‫نو مولودی‬ nau mauluud-‫نو مولود‬ nau-‫ / نو مذہب‬nau aamoz-‫ / نو آموز‬mubtadi-‫ / مبتدی‬anaaRi-‫اناڑی‬ nau waarid-‫ / نو وارد‬mazhab Hindi) 1 nausikhiya, nava paramatagrahi, naya mata) dharana karane vala nau waarid-‫ / نو وارد‬nau muriid-‫نو مرید‬ sal^ah-‫ / سلعہ‬rasoli-‫ / رسولی‬gilTi-‫گلٹی‬ sala^i-‫سلعی‬ biraadar zaadah-‫ / برادر زادہ‬bhatiija-‫ / بھتیجا‬bhaañja-‫بھانجا‬ Hindi) 1 bhatija, bhanja) ‫ / خویش‬aqraba par wari-‫ / اقربا پروری‬aqraba nawaazi-‫اقربا نوازی‬ kuñbah par wari-‫ / کنبہ پروری‬KHaweySH par wari-‫پروری‬ Hindi) 1 kulapakshapata, rishtedaron ki muhabbata ya) taraphadari, sambandhiyon ka pakshapata aqraba par war aanah-‫اقربا پرورانہ‬ samuñdari deywi-‫سمندری دیوی‬ rag daari-‫ / رگ داری‬rag bañdi-‫رگ بندی‬ rag-‫ / رگ‬nas-‫ / نس‬âsb-‫عصب‬ ghamañD-‫ / گھمنڈ‬DhiTaa'i-‫ڈھٹائ‬ ,Hindi) 1 nasa, dhamani, shira, 2 bala, virya, shakti)

nerve nerve cell nerve centre nerve fibre nerveless nervous nervous breakdown nervous system nervously nervousness nervy nescience nesh ness nest nest nester nesting nestle nestle net

vt n n n a a n n adv n a n a n n vti n vt vi vt a

net net net income net national product net profit nether netherworld netting nettle nettle

n vt n n n a n n n vt

samarthya, dileri, sahasa, dhairya ,Hindi) 1 shakti pradana karana, majabuta karana) shaktishali karana âsbi KHaliyah-‫عصبی خلیہ‬ markaz e a^saab-‫مرکز اعصاب‬ âsbi reSHah-‫عصبی ریشہ‬ -‫ / نحیف‬kam zor-‫ / کم زور‬bey His-‫ / بے حس‬bey a^saab-‫بے اعصاب‬ pur sukuun-‫ / پر سکون‬naHiif ‫ / گھبرایا‬chiR chiRaaya-‫ / چڑ چڑایا‬bey chaen-‫ / بے چین‬âsbi-‫عصبی‬ -‫ / کشیدہ‬Hawaas baaKHtah-‫ / حواس باختہ‬Ghabraaya hu'a-‫ہوا‬ za^iif ul qalb-‫ / ضعیف القلب‬mutzabzab-‫ / متذبذب‬kaSHiidah Hindi) 1 majabuta, joravara, bali, gathila, 2) chidachida, kamajora, dhairyahina, 3 nason ka KHalal e a^saab-‫ / خلل اعصاب‬a^saabi kam zori-‫اعصابی کم زوری‬ a^saabi nizaam-‫اعصابی نظام‬ Hindi) 1 balapurvaka, 2 ghabarahata ke satha) ghabraahaT-‫گھبراہٹ‬ ,Hindi) 1 takata, shakti, 2 nason ki kamajori) ghabarahata muztarib-‫ / مضطرب‬mutazalzal-‫ / متزلزل‬pareySHaan-‫پریشان‬ fuqdaan e îlm-‫فقدان علم‬ narm-‫ / نرم‬mulaa'em-‫ملئم‬ raas-‫راس‬ -‫ / نشیمن‬ghoñsla-‫ / گھونسل‬baseyra-‫ / بسیرا‬aaSHiyaanah-‫آشیانہ‬ naSHeyman Hindi) 1 ghonsala, 2 rahane ki garma chhoti jagaha) Hindi) 1 ghonsala banana) aaSHiyaan-‫ / آشیاں نشین‬baseyra karney waala-‫بسیرا کرنے وال‬ naSHiin ghoñsla banaana-‫ / گھونسل بنانا‬darjah bañdi karna-‫درجہ بندی کرنا‬ paas paas leyT kar aaraam deh hona-‫پاس پاس لیٹ کر آرام دہ ہونا‬ Hindi) 1 satakara arama se lete rahana, basera) karana, dalakana panaah leyna-‫ / پناہ لینا‬ghar banaana-‫گھر بنانا‬ KHaalis-‫خالص‬ Hindi) 1 bemela, sapha, khalisa, pakka, 2 kharcha) ityadi katane ke bada jo baki bache, ashesha -‫ / جالی‬jaal-‫ / جال‬fareyb-‫ / فریب‬dhoka-‫ / دھوکا‬daa'o-‫ / داؤ‬daam-‫دام‬ uljhan-‫ / الجھن‬phañda-‫ / پھندا‬jaali Hindi) 1 jala, phanda, 2 badi kathinai, bhari ulajhana) jaal meyñ phaañsna-‫ / جال میں پھانسنا‬GHeyrna-‫غیرنا‬ Hindi) 1 jali banana, 2 jala men phansana) KHaalis aamadani-‫خالص آمدنی‬ KHaalis qaumi paeda waar-‫خالص قومی پیدا وار‬ ^KHaalis nafa-‫خالص نفع‬ nichla-‫ / نچل‬naSHeybi-‫نشیبی‬ -‫ / دوزخ‬aqliim e ibliis-‫ / اقلیم ابلیس‬âalam e aaKHirat-‫علم آخرت‬ jahañnum-‫ / جہنم‬dozaKH jaali ka TukRa-‫ / جالی کا ٹکڑا‬daam saazi-‫دام سازی‬ Hindi) 1 jali banana, 2 jali, jala) qaraaz-‫ / قراز‬gaznah-‫ / گزنہ‬bichhwa ghaas-‫بچھوا گھاس‬ Hindi) 1 bichchhu ka peda) tañg-‫ / تنگ کرنا‬iSHte^aal dilaana-‫ / اشتعال دلنا‬chheyRna-‫چھیڑنا‬

nettlesome network neural neural tube neuralgia neuralgic neurasthenia neurologist neurology neurotic neurotic neuter neuter neutral

a n a n n a n n n a n a n a

neutral neutralisation neutralise neutraliser neutralism neutrality

n n vt n n n

neutralize névé never never never land nevermore nevertheless

vt n adv n adv adv

karna Hindi) 1 danka marana, 2 satana) ‫ / پریشان‬baa aasaani chiRh jaaney waala-‫با آسانی چڑھ جانے وال‬ tunuk mizaaj-‫ / تنک مزاج‬pareySHaan kun-‫کن‬ dhaagoñ, taaroñ, doriyoñ ka-‫دھ ںڑڑ, تاروں, ڈ ں ڑ کا تانا بانا‬ ‫وریو‬ ‫اگو‬ KHutuut-‫ / خطوط‬jaal-‫ / جال‬taana baana Hindi) 1 jali, jali ka kama) zaehri-‫ / زہری‬âsbi-‫ / عصبی‬a^saabi-‫اعصابی‬ âsbi nali-‫عصبی نلی‬ dard e a^saab-‫درد اعصاب‬ a^saabi dard sey muta^alliq-‫اعصابی درد سے متعلق‬ zo^f e a^saab-‫ضعف اعصاب‬ maahir ul a^saab-‫ / ماہر العصاب‬âsbiyaat daan-‫عصبیات دان‬ îlm ul a^saab-‫ / علم العصاب‬âsbiyaat-‫عصبیات‬ Hindi) 1 nasa vidya, shira varnana) âsbi marz sey mutaa'ssir-‫عصبی مرض سے متاثر‬ Hindi) 1 nason ka, nason para prabhava dalane vala, 2) nason ke vikara se pidhita a^saabi mariiz-‫اعصابی مریض‬ Hindi) 1 nason ke vikara se pidhita manushya, 2 nason ke) roga ki aushadhi Hindi) 1 nirala, alaga, napunsaka, bejana, kliva) -‫ / مخ ّس‬jiñsey muSHtarak-‫ / جنس مشترک‬bey jiñs-‫بے جنس‬ ‫ن‬ muKHañnas Hindi) 1 napunsaka linga ki sangya, apakshapati vyakti) ta^diili-‫ / تعدیلی‬GHaer jaanib daar-‫غیر جانب دار‬ ,Hindi) 1 tatastha, apakshapati, besarokara, udasina) na achchha na bura, bicha ki raha ka, na isa ora ka na usa ora ka, madhyastha Hindi) 1 nishpaksha, apakshapati vyakti ya jati, vaha) jo kisi ora bhaga na le ta^diil-‫ / تعدیل گری‬GHaer jaanib daar kaari-‫غیر جانب دار کاری‬ gari ta^diil-‫ / تعدیل کرنا‬GHaer jaanib daar banaana-‫غیر جانب دار بنانا‬ karna ta^diil-‫ / تعدیل گر‬bey asar kar deyney waala-‫بے اثر کر دینے وال‬ gar GHaer jaanib daari-‫ / غیر جانب داری‬bey tarfi-‫بے طرفی‬ GHaer-‫ / غیر وابستگی‬GHaer jaanib daari-‫غیر جانب داری‬ waabastahgi ,Hindi) 1 besarokari, apakshapata, alahadagi) udasinata, tatasthata ,Hindi) 1 nishprabhava karana, pratikara karana) vyartha kara dena glacier' par paRi hu'i barf'-‫گلیشئر پر پڑی ہوئ برف‬ -‫ / قطعاً نہںڑ‬kabhi nahiiñ-‫ / کبھی ںڑڑڑ‬hargiz nahiiñ-‫ہرگز نںڑڑ‬ ‫ی‬ ‫نہی‬ ‫ہی‬ qat^an nahiiñ Hindi) 1 kabhi nahin) jis-‫ / جس شے کا وجود نا ممکن ہو‬eyk KHayaali jagah-‫ایک خیالی جگہ‬ SHaey ka wujuud naa mumkin ho phir kabhi-‫ / پھر کبھیںڑڑڑڑ‬aayañdah kabhi nahiiñ-‫آیندہ کبھی ںیڑڑڑ‬ ‫نہی‬ ‫نہ ڑ‬ nahiiñ phir bhi-‫ / پھر بھی‬taa ham-‫ / تا ہم‬baa wujuud-‫ / باوجود‬amma-‫اما‬ Hindi) 1 tathapi, to bhi, tisa para bhi, tahama)

nevertheless new new blood new born new fashioned new moon new settler New Testament new year New Year's Day newbie newbie newcomer newel newfangled newish newly newly arrived newlywed newness news news agency news conference news stall news stand newsboy newsbreak newscast newscaster newsgirl newsletter newsman newsmonger newspaper

conj a

a n n n n n a n n n a a adv a a n n n n n n n n n n n n n n n

Hindi) 1 tathapi, to bhi, tisa para bhi, tahama) / nau-‫ / نو‬kora-‫ / کورا‬jadiid-‫ / جدید‬Haaliyah-‫ / حالیہ‬Haadis-‫حادس‬ taazi-‫ / تازی‬taazah-‫ / تازہ‬naweyli-‫ / نویلی‬naweyla-‫ / نویل‬naya-‫نیا‬ Hindi) 1 nutana, navina, naya, taja, hala ka, adhunika) naya KHuun-‫نیا خون‬ nau zaa'edah-‫ / نو زائدہ‬nau mauluud-‫نو مولود‬ Haal hi meyñ murawwaj-‫حال ہی ںڑ مروج‬ ‫می‬ naya chaañd-‫ / نیا چاند‬maah e nau-‫ / ماہ نو‬helaal-‫ہلل‬ aabaad kaar-‫آباد کار‬ iñjiil-‫ / انجیل‬âehd naamah'e jadiid-‫عہد نامہ جدید‬ naya saal-‫ / نیا سال‬saal e nau-‫سال نو‬ na'ey saal ka paehla din-‫ / نئے سال کا پہل دن‬nau roz-‫نو روز‬ naya naya-‫ / نیا نیا‬mubtadi-‫ / مبتدی‬kachcha-‫کچا‬ kora-‫ / کورا‬anaaRi-‫اناڑی‬ naya naya aaney waala-‫ / نیا نیا آنےوال‬nau waarid-‫نو وارد‬ sutuun e ziinah-‫ / ستون زینہ‬matki-‫متکی‬ / achhoti aur na'i baat ka muSHtaaq-‫اچھوتی اور نئی بات کا مشتاق‬ nau taraaSHiidah-‫ / نو تراشیدہ‬nau saaKHtah-‫نو ساختہ‬ na'ey tarz par-‫ / نئے طرز پر‬jadiid añdaaz ka-‫جدید انداز کا‬ -‫ / تازہ تازہ‬nau-‫ / نو‬Haal hi meyñ-‫ / حال ہی ںڑ‬abhi abhi-‫ابھی ابھی‬ ‫می‬ taazah taazah Hindi) 1 naya, hala men, naye sire se, nutana, tataka) nau waarid-‫نو وارد‬ nau byaahta SHaKHs-‫نو بیاہتا شخص‬ / naya pan-‫ / نیا پن‬jiddat-‫^ / جددت‬iKHtiraa-‫ / اختراع‬iijaad-‫ایجاد‬ taazgi-‫تازگی‬ Hindi) 1 navinata, tajagi, nayapana) / ^ittelaa-‫ / اطلع‬baat-‫ / بات‬aKHbaar ya naSHriyah-‫اخبار یا نشریہ‬ paeGHaam-‫ / پیغام‬KHabreyñ-‫خبریں‬ Hindi) 1 taji khabara, naya samachara ya vritanta) KHabar rasaañ idaarah-‫خبر رسان ادارہ‬ aKHbaari ijlaas-‫اخباری اجلس‬ aKHbaari chabuutra, dukaan chah,-‫اخباری چبوترا, دکانچہ, تھڑا‬ thaRa aKHbaari chabuutra, dukaan chah,-‫اخباری چبوترا, دکانچہ, تھڑا‬ thaRa woh-‫ / وہ لڑکا جو اخبار بیچتا یا پہنچاتا ہو‬aKHbaar faroSH-‫اخبار فروش‬ laRka jo aKHbaar beychta ya pahoñchaata ho ko'i qaabil e KHabar-‫کوئ قابل خبر حادثہ, ماجرا,سانحہ, واقعہ‬ Haadisah,maajra,saaneHah,waaqe^ah naSHr e aKHbaar-‫ / نشر اخبار‬KHabar naamah-‫خبر نامہ‬ -‫ / ناشر اخبار‬KHabreyñ naSHar karney waala-‫خبریں نشر کرنے وال‬ naaSHir e aKHbaar KHabreyñ sunaaney waali-‫خبریں سنانے والی‬ ittelaa^-‫ / اطلع نامہ‬parchah-‫ / پرچہ‬KHabar naamah-‫خبر نامہ‬ naamah -‫ / نامہ نگار‬KHabar nigaar-‫ / خبر نگار‬aKHbaar faroSH-‫اخبار فروش‬ saHaafi-‫ / صحافی‬naamah nigaar / bey sar o paa baateyñ karney waala-‫بے سر و پا باتیں کرنے وال‬ lapaRiya-‫ / لپڑیا‬GHappi-‫ / غپپی‬gappi-‫ / گپپی‬gap baaz-‫گپ باز‬ roz-‫ / روز نامہ‬parchah-‫ / پرچہ‬jariidah-‫ / جریدہ‬aKHbaar-‫اخبار‬ naamah Hindi) 1 samacharapatra, akhabara)

newspaper writer newspaperman newspeak newsprint newsreel newsworthy

n n n n n a

next next next door next of kin next to next to nothing nexus nib nibble nibble nibble nibs nice nicely

a adv a n prep

n n n vt vti n a adv

niceness nicety

n n

niche nick

n n

aKHbaar naweys-‫اخبار نویس‬ -‫ / اخباری نمائندہ‬aKHbaari naamah nigaar-‫اخباری نامہ نگار‬ aKHbaari numaa'iñdah na'i boli-‫نئی بولی‬ chhapaa'i ka-‫ / چھپائ کا سستا کاغذ‬aKHbaari kaaGHaz-‫اخباری کاغذ‬ sasta kaaGHaz taswiiri KHabar naamah-‫تصویری خبر نامہ‬ / ahem ya dil chaspi ki Haamil KHabar-‫اہم یا دلچسپی کی حامل خبر‬ qaabil e KHabar-‫قابل خبر‬ / bara bar-‫ / برابر‬aayañdah-‫ / آیندہ‬agla-‫ / اگل‬aas paas-‫آس پاس‬ mila-‫ / مل ہوا‬muttasil-‫ / متصل‬maa ba^d-‫ / ما بعد‬duusra-‫دوسرا‬ uupar-‫ / اوپر وال‬niichey waala-‫ / نیچے وال‬nazdiik-‫ / نزدیک‬hu'a qariib tariin-‫ / قریب ترین‬peywastah-‫ / پیوستہ‬parla-‫ / پرل‬waala ,Hindi) 1 agala, nikatatama, usake bada, nikatastha) laga hua, agami Hindi) 1 niche vala, bada ka) ham saayah-‫ / ہم سایہ‬mulHiq-‫ملحق‬ ‫ / قریب ترین‬waaris-‫ / وارث‬KHuuni riSHtey daar-‫خونی رشتے دار‬ qariib tariin riSHtey daar-‫رشتے دار‬ mulHiq-‫ / ملحق‬fauri maa ba^d aaney waala-‫فوری ما بعد آنےوال‬ baraa'ey naam-‫برائے نام‬ ‫ / مربوط‬lagaa'o-‫ / لگاؤ‬kaRi-‫ / کڑی‬bañdhan-‫ / بندھن‬êlaaqah-‫علقہ‬ -‫ / واسطہ‬ta^alluq-‫ / تعلق‬rabitah-‫ / رابطہ‬marbuut silsilah-‫سلسلہ‬ waastah ko'i-‫ / کوئ نوک دار سرا‬daraañti ka phal-‫ / درانتی کا پھل‬Dañk-‫ڈنک‬ / pariñdey ki choñch-‫ / پرندے کی چونچ‬nok-‫ / نوک‬nok daar sira qat-‫ / قت‬qalam ki nok-‫ / قلم کی نوک‬patti-‫پتی‬ Hindi) 1 kutarana, 2 katarana, tukada) -‫ / کتر کے کھانا‬kutarna-‫ / کترنا‬khuTakna-‫ / کھٹکنا‬kaañTna-‫کانٹنا‬ kutar key khaana Hindi) 1 kutarana, nuktachini karana, 2 chhoti chhoti) si baton men dosha nikalana taHakkum-‫ / تحکم پسند‬maGHruur-‫ / مغرور‬KHud biin-‫خود بین‬ pasañd KHuSH-‫ / خوشگوار‬gawaarah-‫ / گوارہ‬dil kaSH-‫ / دلکش‬daqiiq-‫دقیق‬ / mo^azziz-‫ / موعظذذ‬mehrbaan-‫ / مہربان‬laziiz-‫ / لذیذ‬gawaar ûmdah-‫ / عمدہ‬SHaa'estah-‫شائستہ‬ Hindi) 1 komala, umda, barika, sukshma, matra) vichari, nakachadha ûmdahgi sey-‫ / عمدگی سے‬nafaasat sey-‫نفاست سے‬ Hindi) 1 thika thika, bariki se, umdagi se, sukshmata) se, bhali bhanti -‫ / مو شگافی‬KHuubi-‫ / خوبی‬baariik biini-‫ / باریک بینی‬baariiki-‫باریکی‬ -‫ / نقطہ دانی‬nazaakat-‫ / نزاکت‬nafaasat-‫ / نفاست‬muu SHigaafi suthraa'i-‫ / ستھرائ‬nuktah daani / nazaakat-‫ / نزاکت‬latiif imteyaaz-‫ / لطیف امتیاز‬baariiki-‫باریکی‬ naazuk farq-‫نازک فرق‬ ,Hindi) 1 durusti, saphai, najakata, ati sukshmata) komalata, 2 sukshma ya chhoti bata -‫ / خل‬kamaan chah-‫ / کمان چہ‬jof-‫ / جوف‬jharoka-‫ / جھروکا‬aalah-‫آلہ‬ taaq-‫ / طاقچہ‬martabah-‫ / مرتبہ‬maqaam-‫ / مقام‬kona-‫ / کونا‬KHala chah Hindi) 1 ala, taka) ‫ / دن‬daañta-‫ / دانتا‬âen waqt-‫ / عین وقت‬âen mauqa^h-‫عین موقعہ‬ SHumaar-‫ / شمار‬qa^r-‫ / قعر‬giñti-‫ / گنتی‬dan daanah-‫دانہ‬

nick nickel nicker nickname nickname nicotine nicotine nidify nidus niece niellist niello nifty Nigella niggard niggardliness niggardly nigger niggle niggling nigh nigh night night assault night blind night blindness night cap night clothes night club night dress night gown night owl

vt n n n vt a n vi n n n n a n n n adv n vi n a adv n n a n n n n n n n

,Hindi) 1 chheda, danta, 2 thika samaya ya avasara) mauka, 2 taipa ke akshara men eka chihna -‫ / شمار کرنا‬giñna-‫ / گننا‬daañta banaana-‫ / دانتا بنانا‬churaana-‫چرانا‬ SHumaar karna Hindi) 1 chheda karana, 2 anukula samaya para hatha) lagana Hindi) 1 gilata, dhatu vishesha) dan daanah ya niSHaan banaaney waala-‫دندانہ یا نشان بنانے وال‬ uThaa'i giira-‫ / اٹھائ گیرا‬uchakka-‫ / اچکا‬luTeyra-‫/ لٹیرا‬ qaehqahah-‫ / قہقہہ‬hañsi-‫ہنسی‬ ûrf-‫ / عرف‬laqab-‫ / لقب‬laaD pyaar ka naam-‫لڈ پیار کا نام‬ Hindi) 1 bigada hua nama, bura nama, chidhane ka) nama, upanama naam dharna-‫ / نام دھرنا‬laqab deyna-‫لقب دینا‬ Hindi) 1 upanama dena) Hindi) 1 tambaku ka) tambaaku ka zaehr-‫تمباکو کا زہر‬ Hindi) 1 tambaku ke paudhe ka vishaila drava, 2) tambaku pine vala ghoñsla banaana-‫گھونسل بنانا‬ -‫ / نم گاہ‬markaz-‫ / مرکز‬ghoñsla-‫ / گھونسل‬baezah gaah-‫بیضہ گاہ‬ naSHeyman-‫ / نشیمن‬namu gaah bhatiiji-‫ / بھتیجی‬bhaañji-‫بھانجی‬ Hindi) 1 bhatiji, bhanji) siyaah qalam kaar-‫سیاہ قلم کار‬ siyaah miina kaari-‫سیاہ مینا کاری‬ -‫ / کھرا‬kaa'iyaañ-‫ / کائیاں‬chalta purzah-‫ / چلتا پرزہ‬baañka-‫بانکا‬ phurtiila-‫ / پھرتیل‬khara kaloñji-‫ / کلونجی‬kara'el-‫کرئل‬ laal chi-‫ / لل چی‬kañjuus-‫ / کنجوس‬kamiinah-‫ / کمینہ‬baKHiil-‫بخیل‬ kañjuus pan-‫ / کنجوس پن‬kañjuusi-‫ / کنجوسی‬buKHl-‫بخل‬ laal chi-‫ / لل چی‬KHasiis-‫ / خسیس‬baKHiil-‫بخیل‬ Hindi) 1 kala adami, habashi) baal ki khaal nikaalna-‫بال کی کھال نکالنا‬ fuzuul kaam meyn waqt zaae^-‫فضول کام میں وقت ضائع کرنا‬ muztarib ho kar chalna-‫ / مضطرب ہو کر چلنا‬karna qariib-‫ / قریب‬nazdiik-‫نزدیک‬ Hindi) 1 pasa, samipa, nikata) Hindi) 1 lagabhaga, prayah, kariba kariba) SHab-‫ / شب‬raat-‫ / رات‬lael-‫لیل‬ ,Hindi) 1 rata, raina, rajani, 2 mrityu, 3 durbhagya) dukha, vipatti, 4 andhera, dhundha SHab KHuun-‫شب خون‬ ‫ / شب‬raat ko nah deykh sakney waala-‫رات کو نہ دیکھ سکنے وال‬ SHab kor-‫کور‬ ratoñdha-‫ / رتوندھا‬SHab kori-‫شب کوری‬ SHab KHwaabi-‫ / شب خوابی کی ٹوپی‬mae'y SHabiinah-‫مے شبینہ‬ ki Topi SHab KHwaabi ka lebaas-‫شب خوابی کا لباس‬ 'SHabiinah 'club-‫شبینہ کلب‬ SHabiinah lebaas-‫شبینہ لباس‬ jaamah'e SHab-‫جامہئ شب‬ SHab bey daar-‫شب بے دار‬

night shirt night soil night time night walker nightfall nighthawk nightingale nightlong nightly nightmare nightmarish night's lodging nigrescence nihil nihilism nihilistic Nike nil nill nimble nimbleness nimbus nimiety nincompoop nine ninefold nineteen nineteenth ninetieth ninetieth ninety ninth ninth nip nip nipper

n n n n n n n a a n a n n n n a n n vt a n n n n a a a a a n a a n n vt n

SHabiinah qamiiz-‫شبینہ قمیض‬ GHalaazat-‫ / غلظت‬fuzlah-‫فضلہ‬ raat-‫ / رات‬hañgaam SHab-‫ہنگام شب‬ SHab rau-‫ / شب رو‬SHab gard-‫شب گرد‬ aaGHaaz din ka-‫ / آغاز دن کا اختتام‬aaGHaaz e SHab-‫آغاز شب‬ SHaam-‫ / شام‬raat ki aamad-‫ / رات کی آمد‬eKHtetaam Hindi) 1 sanjha shama, sandhya samaya) zaliim-‫ / ظالم‬paSHSHah KHwaar-‫پششہ خوار‬ hazaar daastaan-‫ / ہزار داستان‬bulbul-‫ / بلبل‬âñdaliib-‫عندلیب‬ Hindi) 1 bulabula) SHab bhar-‫ / شب بھر‬raat bhar-‫رات بھر‬ SHabaanah-‫شبانہ‬ kaabuus-‫ / کابوس‬Daraa'ona KHwaab-‫ڈراؤنا خواب‬ Hindi) 1 kusvapna, daravana, khvaba, dabava) haul-‫ / ہول ناک‬daehSHat añgeyz-‫ / دہشت انگیز‬bhayaanak-‫بھیانک‬ kaabuusi-‫ / کابوسی‬naak baseyra-‫بسیرا‬ siyaahi-‫ / سیاہی‬kaala pan-‫کال پن‬ âdam-‫عدم‬ iñkaar e kul-‫ / انکار کل‬fanaaiyat-‫ / فنایت‬âdmiyat-‫عدمیت‬ laa wujuudiyati-‫ / ل وجودیتی‬fanaa'i-‫ / فنائ‬âdmi-‫عدمی‬ jiit ki deywi-‫جیت کی دیوی‬ sifar-‫ / صفر‬nahiiñ-‫ / نہںڑ‬naa daarad-‫نادارد‬ ‫ی‬ Hindi) 1 nahin, kuchha nahin) iñkaar karna-‫انکار کرنا‬ -‫ / خفیف‬chust-‫ / چست‬chaalaak-‫ / چالک‬chaabuk dast-‫چابک دست‬ teyz zehen-‫ / تیز ذہن‬subuk-‫ / سبک‬phurtiila-‫ / پھرتیل‬KHafiif Hindi) 1 chalaka, phurtila, chusta) / subuk raftaari-‫ / سبک رفتاری‬phurti-‫ / پھرتی‬lap jhap-‫لپ جھپ‬ teyzi-‫تیزی‬ haalah-‫ہالہ‬ zeyaadti-‫ / زیادتی‬tajaawuz-‫ / تجاوز‬kasrat-‫ / کثرت‬afraat-‫افراط‬ -‫ / کوڑہ مغز‬gaa'odi-‫ / گاؤدی‬buddhu-‫ / بدھو‬bey waquuf-‫بے وقوف‬ koRh maGHz nau-‫نو‬ Hindi) 1 nau) nau guna-‫نو گنا‬ Hindi) 1 unnisa) Hindi) 1 unnisavan) Hindi) 1 navveva) Hindi) 1 navvevan bhaga) Hindi) 1 navve) nawaañ-‫نوان‬ Hindi) 1 navan) Hindi) 1 navan ansha) jura^h-‫ / جرعہ‬ghuuñT-‫ / گھونٹ‬chuski-‫چسکی‬ Hindi) 1 chutaki, thithurana) jhapaT-‫ / جھپٹ لینا‬chuTki leyna-‫ / چٹکی لینا‬chhiin leyna-‫چھین لینا‬ masosna-‫ / مسوسنا‬leyna ,Hindi) 1 chutaki katana, 2 dabana, 3 pala marana) nochana, satana sañsi-‫ / سنسی‬chimTi-‫ / چمٹی‬daspana-‫دسپنا‬

nipping nipple nit nit picking nitrate nitre nitric nitrogen nitrous nitty nitwit nival nix no no no man's land no one nob nobble nobby nobility

a n n

n n a n a a a a n a adv n n n vt a n

noble

a

noble nobleman

n n

nobleness nobles noblesse noblesse oblige noblewoman

n n n n n

teyz-‫ / تیز‬saKHt-‫ / سخت‬chubbhti hu'i-‫چببھتی ہوئ‬ sar e pistaan-‫ / سر پستان‬gaat-‫ / گات‬chusni-‫چسنی‬ liikh-‫ / لیکھ‬juuñ ka añDa-‫ / جوں کا انڈا‬juuñ-‫جون‬ Hindi) 1 chhote kidon ka anda, jun ka anda, likha) SHadiid tañqiid-‫ / شدید تنقید کرنا‬nuktah chiini karna-‫نقطہ چینی کرنا‬ karna Hindi) 1 naitreta, shore ke tejaba ka namaka) SHorah-‫شورہ‬ Hindi) 1 naitreta ka, shore ka) Hindi) 1 naitrojana, eka tatva vishesha) Hindi) 1 natreta jaisa, shore ka, shora sadrisha, shora) mila hua Hindi) 1 likhon se bhara hua, 2 umda) koRh maGHz-‫ / کوڑہ مغز‬buddhu-‫ / بدھو‬aeHmaq-‫احمق‬ barfaani-‫برفانی‬ nahiiñ-‫ / نہںڑ‬hiich-‫ہیچ‬ ‫ی‬ nahiiñ-‫ / نہںڑ‬naa-‫ / نا‬mat-‫ / مت‬iñkaar-‫انکار‬ ‫ی‬ Hindi) 1 koi nahin, eka nahin) nahiiñ-‫ / نہںڑ‬naa-‫ / نا‬mat-‫( / مت‬la(pref-‫ل‬ ‫ی‬ ,Hindi) 1 nahin, na) mutanaaza^-‫ / متنازع علقہ‬GHaer aabaad zamiin-‫غیر آباد زمین‬ êlaaqah ko'i nahiiñ-‫کوئ نہںڑ‬ ‫ی‬ -‫ / صاحب امتیاز‬saaHab e asar-‫ / صاحب اثر‬maal daar-‫مال دار‬ saaHab e imteyaaz dhoka-‫ / دھوکا دینا‬bey iimaani kar key jiitna-‫بے ایمانی کر کے جیتنا‬ deyna -‫ / شائستہ‬KHuSH poSH-‫ / خوش پوش‬auwwal darjey ka-‫اول درجے کا‬ teyz tarraar-‫ / تیز طرار‬SHaa'estah âali KHaan-‫ / عالی خاندانی‬a^la aKHlaaq-‫ / اعل اخلق‬amiiri-‫امیری‬ -‫ / نوابی‬najaabat-‫ / نجابت‬faKHr-‫ / فخر‬buzurgi-‫ / بزرگی‬daani tabqah'e umra-‫ / طبقہ امرا‬SHaraafat-‫ / شرافت‬nawaabi Hindi) 1 kulinata, shreshthata, uttamata, shreshtha) ,acharana, 2 saradara loga, amira loga ,uchchapada ke loga, manyavara, maryada ,mahatmya, uchchapada -‫ / خاص‬Hasan-‫ / حسن‬buzurg-‫ / بزرگ‬a^la martaba-‫اعل مرتبہ‬ -‫ / نجیب‬naami giraami-‫ / نامی گرامی‬maSHhuur-‫ / مشہور‬KHaas ûmdah-‫ / عمدہ‬SHariif-‫ / شریف‬najiib ,Hindi) 1 bada, kulina, uncha, sharipha, shreshtha) uttama Hindi) 1 shreshtha jana, sharipha adami, kulina) manushya amiir zaadah-‫ / امیر زادہ‬amiir-‫امیر‬ Hindi) 1 saradara, amira, kulina jana, abhijata) purusha, umarava -‫ / کرامت‬baRaa'i-‫ / بڑائ‬âzmat-‫ / عظمت‬âali zarfi-‫عالی ظرفی‬ SHariif un nafsi-‫ / شریف النفسی‬karaamat SHurafa-‫شرفا‬ aSHraaf-‫ / اشراف‬a^la darjah key log-‫اعل درجہ کے لوگ‬ âali zarfi ka rawaiyah-‫عالی ظرفی کا رویہ اختیار کرنے کا فرض‬ eKHteyaar karney ka farz âali martabah âurat-‫عالی مرتبہ عورت‬

nobly nobody nobody nocent nock nocturnal nocturnally nocuous nod nod nod nod nodal nodality noddle node nodose nodosity nodular nodule nodus noetic nog noggin nogging nohow noil noise noise noiseful noiseless noiselessly noiselessness noisemaker noisily noisome noisomely

adv n pron a n a adv a n vi vt vti a n n n a n a n n a n n n adv n n vti a a adv n n adv a adv

SHaraafat sey-‫ / شرافت سے‬âali zarfi sey-‫عالی ظرفی سے‬ Hindi) 1 koi nahin, nachija, samanya manushya) ko'i nahiiñ-‫ / کوئ نہںڑ‬kam Haesiyat-‫کم حیثیت‬ ‫ی‬ zarar rasaañ-‫ / ضرر رساں‬muzir-‫ / مضر‬aziiyat rasaan-‫اذیت رساں‬ sufaar-‫ / سفار‬daañta-‫دانتا‬ SHabiinah-‫ / شبینہ‬SHabaanah-‫شبانہ‬ Hindi) 1 rata ka, ratri sanbandhi) SHabaanah taur par-‫ / شبانہ طور پر‬raat ko-‫رات کو‬ muzir-‫ / مضر‬muKHrib e aKHlaaq-‫مخرب اخلق‬ tasdiiq-‫ / تصدیق‬qubuuliyat-‫ / قبولیت‬iima-‫ایما‬ Hindi) 1 sira ka hilana, 2 hukma, agya) qubuul karna-‫ / قبول کرنا‬niiñd key jhokey leyna-‫نیند کے جھوکے لینا‬ sar hilaana-‫/ سر ہلنا‬ jhukaana-‫جھکانا‬ Hindi) 1 sara jhukana, sira hilana, 2 unghana) girah-‫ / گرہ یا گلٹی سے متعلق‬girah daar-‫ / گرہ دار‬gaThiila-‫گٹھیل‬ ya gilTi sey muta^alliq girah daari-‫گرہ داری‬ / muñDiya-‫ / منڈیا‬khopRi-‫ / کھوپڑی‬guddi-‫ / گددی‬chañdiya-‫چندیا‬ qafa-‫قفا‬ -‫ / گرہ‬gilTi-‫ / گلٹی‬ghuñDi-‫ / گھنڈی‬gaañTh-‫ / گانٹھ‬duñbal-‫دنبل‬ / ubhaar-‫ / ابھار‬suujan-‫ / سوجن‬raas-‫ / راس‬gumRi-‫ / گمڑی‬girah warm-‫ / ورم‬ûqdah-‫عقدہ‬ Hindi) 1 gantha, gilati, ubhara) gaThiila-‫ / گٹھیل‬gilTi daar-‫ / گلٹی دار‬girah daar-‫گرہ دار‬ girah daari-‫ / گرہ داری‬gaañTh-‫گانٹھ‬ kañkriili-‫ / کنکریلی‬girah daar-‫گرہ دار‬ -‫ / عقدہ‬kañkar-‫ / کنکر‬chhoTi si girah-‫ / چھوٹی سی گرہ‬Dala-‫ڈل‬ ûqdah ûqdah-‫ / عقدہ‬peychiidah nuktah-‫ / پیچیدہ نقطہ‬mas'alah-‫مسئلہ‬ zehni-‫ / ذہنی‬ma^quul-‫ / معقول‬âqli-‫عقلی‬ meyKH-‫ / میخ‬iiñT-‫ / اینٹ‬chobi khuuñTi-‫چوبی کھونٹی‬ iñsaani khopRi-‫ / انسانی کھوپڑی‬chhoTa pyaalah-‫چھوٹا پیالہ‬ daraz bharaa'i-‫ / درز بھرائ‬dhajji bharaa'i-‫دھجی بھرائ‬ qata^i nahiiñ-‫قطعی نہںڑ‬ ‫ی‬ phursRa-‫ / پھرسڑا‬uun ka reSHah-‫اون کا ریشہ‬ -‫ / دھوم‬chapqaliSH-‫ / چپقلش‬bey hañgam aawaaz-‫بے ہنگم آواز‬ uuñchi-‫ / اونچی آواز‬pukaar-‫ / پکار‬paKH-‫ / پخ‬hullaR-‫ / ہلڑ‬dhuum SHor SHaraaba-‫ / شور شرابا‬SHor-‫ / شور‬aawaaz Hindi) 1 avaja, shabda, shora, gula, 2 aphavaha) Hindi) 1 chillana, shora gula karana) baa aawaaz-‫با آواز‬ KHaa moSH-‫ / خاموش‬bey aawaaz-‫ / بے آواز‬bey aahaT-‫بے آہٹ‬ KHaa moSHi sey-‫خاموشی سے‬ KHaa moSHi-‫ / خاموشی‬bey aawaazi-‫بے آوازی‬ SHor machaaney waala-‫شور مچانے وال‬ SHor-‫ / شور مچا کر‬SHor GHoGHa key saath-‫شور غوغا کے ساتھ‬ macha kar Hindi) 1 shora gula ke satha, unche svara se) / muzir e seHat-‫ / مضر صحت‬muzir-‫ / مضر‬bad bu daar-‫بدبو دار‬ nuqsaan deh-‫نقصان دہ‬ naa gawaari sey-‫ناگواری سے‬

noisomeness noisy nom de guerre nom de plume nomad nomad nomadic nomadism nomenclator nomenclature nominal nominal price nominal wages nominally nominate nomination nominative nominator nominee nomism nomistic nomocracy nomography nomologist nomology nomothetic non non ability non absorbent non acceptance non adhesive non administrative non aggression non alcoholic non appearance

n a n n a n n n n n a n n adv vt n a n n n a n n n n a pref n a n a a n a n

/ mazarrat rasaani-‫ / مضرت رسانی‬karaahat-‫ / کراہت‬ghin-‫گھن‬ naa gawaari-‫ناگواری‬ -‫ / کلے دراز‬bahot SHor machaaney waala-‫بہت شور مچانے وال‬ pur SHor-‫ / پر شور‬kalley daraaz Hindi) 1 sashabda, shora gula karane vala, kolahala) kari, bakki jañgi naam-‫ / جنگی نام‬farzi naam-‫فرضی نام‬ taKHallus-‫تخلص‬ Hindi) 1 banjara, ghumane vala, ghara bara satha lie) phirane vala ‫ / خانہ‬bañjaarah-‫ / بنجارہ‬baddu-‫ / بدد‬aawaarah gard-‫آوارہ گرد‬ KHaanah badoSH-‫بدوش‬ Hindi) 1 banjare, ghumane vali jati ka manushya) KHaanah badoSH-‫ / خانہ بدوش‬baddu-‫بدد‬ saeHra nawardi-‫ / صحرا نوردی‬KHaanah badoSHi-‫خانہ بدوشی‬ tasmiyah kaar-‫ / تسمیہ کار‬naam deyney waala-‫نام دینے وال‬ -‫ / نظام تسمیہ‬naamoñ ki fehrist-‫ / ناموں کی فہرست‬ism bañdi-‫اسم بندی‬ nizaam e tasmiyah / baraa'ey naam-‫ / برائے نام‬aaTey meyñ namak-‫آٹے ں ڑڑ نمک‬ ‫می ڑ‬ sirf naam ko-‫ / صرف نام کو‬farzi-‫فرضی‬ ,Hindi) 1 namamatra ka, baraya nama ke liye) avastavika mafruuzah qiimat-‫مفروضہ قیمت‬ zaahiri ujrat-‫ظاہری اجرت‬ maeHz naam key li'ey-‫ / محض نام کے لئے‬baraa'ey naam-‫برائے نام‬ naam zad karna-‫نام زد کرنا‬ Hindi) 1 nama batana, nama lena, kisi pada ke liye) nama nirdishta karana, namajada karana naam zadgi ka âmal-‫ / نام زدگی کا عمل‬naam zadgi-‫نام زدگی‬ ,Hindi) 1 namakarana, niyojana, namajadagi) pratishthapana naam zadah-‫ / نام زدہ‬faa^el-‫فاعل‬ naam zad-‫ / نام زد کنندہ‬naam zad karney waala-‫نام زد کرنے وال‬ kunañdah -‫ / نام زدہ شخص‬musammi-‫ / مسمی‬muñtaKHab SHudah-‫منتخب شدہ‬ naam zadah SHaKHs Hindi) 1 namajada kiya gaya, niyojita purusha) SHarii^at-‫^ / شریعت‬SHara-‫شرع‬ SHara^i-‫شرعی‬ qaanuuni Hukuumat-‫قانونی حکومت‬ tarsiim nigaari-‫ترسیم نگاری‬ qaanuuni yaat ka maahir-‫قانونی یات کا ماہر‬ ûmuumi yaat-‫ / عمومی یات‬qaanuuni yaat-‫قانونی یات‬ ^SHaare-‫ / شارع‬qaanuun saaz-‫ / قانون ساز‬kulli yaati-‫کلی یاتی‬ naa-‫ / نا‬GHaer-‫غیر‬ naa qaabliyat-‫ناقابلیت‬ GHaer jaazib-‫غیر جاذب‬ âdam e qubuuliyat-‫عدم قبولیت‬ naa chipakney waala-‫ناچپکنے وال‬ GHaer iñtezaami-‫غیر انتظامی‬ âdam e jaarHiyat-‫عدم جارحیت‬ GHaer alkoHoli-‫غیر الکحلی‬ GHaer Haaziri-‫ / غیر حاضری‬âdam e maujuudgi-‫عدم موجودگی‬

non attendance non attention non believer non belligerent non combatant non combustible non communicable non compliance non compliant non compromising non conductor non contagious non cooperation non cooperative non corrosive non deductible non delivery non destructive non distinctive non effective non efficient non elect non electric non execution non existence non existent non fattening non ferrous non fiction non flammable non inductive non inflammable non intervention non intoxicant non linear non metal non metallic non objective non observance non partisan non partisanship non payment non permanent non presence non productive non productivity non profit

n n n n a a a n a a n a n a a a n a a a a a n n n a a a n a a a n n a n a a a n n n a n a n a

GHaer Haaziri-‫غیر حاضری‬ -‫ / غیر انہماکی‬bey KHayaali-‫ / بے خیالی‬bey chau kasi-‫بے چو کسی‬ GHaer inhemaaki muñkir-‫ / منکر‬mulHid-‫ / ملحد‬kaafir-‫کافر‬ GHaer mutHarrib-‫غیر متحرب‬ GHaer muHaarib-‫ / غیر محارب‬GHaer laRaaka-‫غیر لڑاکا‬ jo jaldi aag-‫ / جو جلدی آگ نہ پکڑے‬GHaer aatiSH giir-‫غیر آتش گیر‬ naa pakRey naa qaabil e ablaaGH-‫ / ناقابل ابلغ‬GHaer muta^addi-‫غیر متعددی‬ naa qaabil e tarsiil-‫/ ناقابل ترسیل‬ sar taabi-‫ / سر تابی‬naa farmaani-‫ / نافرمانی‬âdam ta^miil-‫عدم تعمیل‬ naa farmaan-‫نافرمان‬ ghaer musalehaannah-‫غیر مصالحانہ‬ GHaer muwassil-‫غیر موصل‬ GHaer muta^addi-‫غیر متعددی‬ âdam e ta^aawun-‫ / عدم تعاون‬âdam e iSHtiraak-‫عدم اشتراک‬ naa musaa^id-‫نامساعد‬ GHaer akkaal-‫غیر اکال‬ naa qaabil e tafriiq-‫ناقابل تفریق‬ âdam e taqsiim-‫ / عدم تقسیم‬âdam e Hawaalgi-‫عدم حوالگی‬ GHaer taKHriibi-‫غیر تخریبی‬ GHaer mumaiyyaz-‫غیر ممیز‬ naa kaarah-‫ / ناکارہ‬GHaer mua'ssir-‫غیر مؤثر‬ naa kaar guzaar-‫ / ناکار گزار‬naa aehl-‫نااہل‬ GHaer muñtaKHab-‫غیر منتخب‬ jis meyñ sey bijli nah guzar sakey-‫جس میں سے بجلی نہ گزر سکے‬ âdam ta^miil-‫عدم تعمیل‬ neysti-‫ / نیستی‬âdam e wujuud-‫ / عدم وجود‬âdam-‫عدم‬ GHaer maujuud-‫غیر موجود‬ jo moTa nah karey-‫جو موٹا نہ کرے‬ GHaer aahani-‫غیر آہنی‬ GHaer afsaanwi-‫غیر افسانوی‬ aasaani sey nah jalney waala-‫آسانی سے نہ جلنے وال‬ GHaer amaali-‫غیر امالی‬ jo jal nah sakey-‫ / جو جل نہ سکے‬GHaer aatiSH giir-‫غیر آتش گیر‬ âdam e mudaaKHilat-‫عدم مداخلت‬ jo naSHah nah dey sakey-‫جو نشہ نہ دے سکے‬ GHaer qataari-‫ / غیر قطاری‬GHaer KHatti-‫غیر خطی‬ GHaer dhaat-‫غیر دھات‬ GHaer dhaati-‫غیر دھاتی‬ tajriidi-‫ / تجریدی‬GHaer tarsiimi-‫غیر ترسیمی‬ nazar añdaazi-‫نظر اندازی‬ waaqfiyat-‫ / واقفیت‬GHaer waa bastah-‫غیر وابستہ‬ GHaer waa-‫ / غیر وا بستگی‬GHaer taraf daari-‫غیر طرف داری‬ bastahgi âsam adaa'egi-‫عدم ادائیگی‬ waqti-‫ / وقتی‬kachcha-‫کچا‬ âdam maujuudgi-‫عدم موجودگی‬ GHaer paeda waari-‫غیر پیدا واری‬ âdam e paeda waariyat-‫عدم پیدا واریت‬ KHaeraati-‫^ / خیراتی‬bila munaafa-‫بل منافع‬

non proliferation non removable non renewable non representational non residency non resident non residential non resistance non resistant non restrictive non returnable non rigid non scheduled non segregated non service non skid non smoker non smoking non standard non statutory non stop non suit non taxable non transferable non verbal non violence non violent non volatile non white nonabrasive nonadjacent nonage nonagenarian nonagesimal nonce nonchalance nonchalant nonchalantly noncommittal noncommittally nonconforming

n a a a n n a n a a a a a a n a n n a a a n a a a n a a a a a n n a n n a adv a adv n

^âdam e tausii-‫عدم توسیع‬ jisey haTaaya ya miTaaya nah ja-‫جسے ہٹایا یا مٹایا نہ جا سکے‬ naa qaabil e safaa'i-‫ / ناقابل صفائ‬sakey naa qaabil e tajdiid-‫ناقابل تجدید‬ / GHaer numaa'iñdah-‫ / غیر نمائندہ‬GHaer ma^ruuzi-‫غیر معروضی‬ tajriidi-‫تجریدی‬ GHaer aqaamat paziiri-‫غیر اقامت پزیری‬ GHaer aqaamat paziir-‫غیر اقامت پزیر‬ GHaer sukuunati-‫ / غیر سکونتی‬GHaer aqaamati-‫غیر اقامتی‬ âdam e-‫ / عدم مزاحمت‬âdam e mumaane^at-‫عدم ممانعت‬ muzaaHimat GHaer muzaaHim-‫^ / غیر مزاحم‬GHaer maane-‫غیر مانع‬ GHaer-‫ / غیر مقید‬bey rok Tok-‫ / بے روک ٹوک‬aazaad-‫آزاد‬ muqaiyyad naa qaabil e waapsi-‫ناقابل واپسی‬ jo saKHt nah ho-‫ / جو سخت نہ ہو‬GHaer ustuwaar-‫غیر استوار‬ GHaer jidauli-‫ / غیر جدولی‬GHaer fehristi-‫غیر فہرستی‬ saalim-‫ / سالم‬muttasil-‫ / متصل‬madGHam-‫مدغم‬ âdam ta^miil-‫عدم تعمیل‬ jo nah phisal sakey-‫جو نہ پھسل سکے‬ GHaer tambaaku noSH-‫غیر تمباکو نوش‬ jahaañ Tambaaku noSHi ki-‫جہاں تمباکو نوشی کی اجازت نہ ہو‬ ejaazat nah ho GHaer musallam-‫ / غیر مسلم‬GHaer me^yaari-‫غیر معیاری‬ GHaer aa'ini-‫غیر آئینی‬ GHaer mowaqqif-‫ / غیر موقف‬bila rukey-‫بل رکے‬ ٰ‫ / دعوی‬da^wah jisey rok diya jaa'ey-‫دعویٰ جسے روک دیا جائے‬ da^wah jisey waapas ley liya jaa'ey-‫جسے واپس لے لیا جائے‬ -‫ / مستثنیٰ از محصول‬naa qaabil e maeHsuul-‫ناقابل محصول‬ mustasna az maeHsuul naa qaabil e iñteqaal-‫ / ناقابل انتقال‬GHaer mañquulah-‫غیر منقولہ‬ GHaer lafzi-‫غیر لفظی‬ âdam e taSHaddud-‫عدم تشدد‬ GHaer mutaSHaddid-‫غیر متشدد‬ GHaer mutabaddil-‫ / غیر متبددل‬GHaer buKHaaraati-‫غیر بخاراتی‬ GHaer safeyd faam-‫غیر سفید فام‬ naa KHaraSHiñdah-‫ناخراشندہ‬ GHaer mulHiq-‫غیر ملحق‬ kam-‫ / کم سنی‬baalak pan-‫ / بالک پن‬âdam e buluuGHat-‫عدم بلوغت‬ naa baaliGHi-‫ / نابالغی‬laRak pan-‫ / لڑکپن‬sini nawwey saalah-‫نوے سالہ‬ nau waañ-‫نو وان‬ waqti taur par-‫ / وقتی طور پر‬maujuud mauqa^h-‫موجود موقعہ‬ laa-‫ / ل تعلقی‬bey parwaahi-‫ / بے پرواہی‬bey GHarzi-‫بے غرضی‬ ta^alluqi chup-‫ / چپ چاپ‬bey parwaah-‫ / بے پرواہ‬bey GHaraz-‫بے غرض‬ laa ta^alluq-‫ / ل تعلق‬chaap ThañDey dil sey-‫ / ٹھنڈے دل سے‬bey parwaa'i sey-‫بے پروائ سے‬ naa-‫ / ناپابند‬GHaer waa bastah-‫ / غیر وابستہ‬bey wa^dah-‫بے وعدہ‬ paa bañd GHaer waa bastah taur par-‫غیر وابستہ طور پر‬ bey paerawi-‫بے پیروی‬

nonconformist nonconformity nondependibility nondescript none none nonego nonentity nonessential nonetheless nonfeasance nonfulfilment nonhereditary nonpareil nonplus nonplus nonreligious

n n a a n pron n n a adv n n a n n vt a

nonsense nonsensical nonuser nonviable noodle nook noon noon noonday noontide noose noose nope! nor noria

n a n a n n a n n n n vt adv conj n

GHaer muqallid-‫غیر مقلد‬ âdam e mutaabiqat-‫ / عدم مطابقت‬âdam e ittefaaq-‫عدم اتفاق‬ GHaer qaabil e e^temaadiyat-‫غیر قابل اعتمادیت‬ / anokha-‫ / انوکھا‬aadha tiitar aadha baTeyr-‫آدھا تیتر آدھا بٹیر‬ niraala-‫نرال‬ Hindi) 1 koi nahin) kuchh nahiiñ-‫ / کچھ ںڑڑڑ‬ko'i nahiiñ-‫کوئ نہںڑ‬ ‫نہی‬ ‫ی‬ GHaer ana-‫غیر انا‬ / GHaer Haqiiqi-‫ / غیر حقیقی‬âdam e wujuud-‫ / عدم وجود‬âdam-‫عدم‬ -‫ / نیستی‬naa paed-‫ / ناپید‬hiich-‫ / ہیچ‬GHaer maujuud-‫غیر موجود‬ niisti GHaer zaruuri-‫غیر ضروری‬ taa ham-‫ / تا ہم‬phir bhi-‫ / پھر بھی‬amma-‫اما‬ tark e fe^l-‫ترک فعل‬ naa adaa'egi-‫ / ناادائیگی‬GHaer takmiili-‫غیر تکمیلی‬ GHaer wiraasati-‫ / غیر وراثتی‬GHaer mauruusi-‫غیر موروثی‬ bey naziir-‫بے نظیر‬ tazabzub-‫ / تذبذب‬Haerat zadgi-‫ / حیرت زدگی‬Haeraani-‫حیرانی‬ buri taraH gaR-‫ / بری طرح گڑ بڑانا‬baukhla deyna-‫بوکھل دینا‬ baRaana GHaer mazhabi-‫ / غیر مذہبی‬bey diini-‫بے دینی‬ -‫ / الم غلم‬anaap SHanaap-‫ / اناپ شناپ‬aa'eñ baa'eñ-‫آئیں بائیں‬ -‫ / لغویت‬KHuraafaat-‫ / خرافات‬bakwaas-‫ / بکواس‬allam GHallam / mohmal-‫ / مہمل‬majzuub ki baR-‫ / مجذوب کی بڑ‬laGHwiyat zaTal-‫ / ذٹل‬waahi-‫ / واہی‬mohmalaat-‫مہملت‬ Hindi) 1 nirarthaka baten, anarthaka vakya, tuchchha) vastuen waahi-‫ / واہی‬mohmal-‫ / مہمل‬laGHw-‫ / لغو‬bey huudah-‫بے ہودہ‬ Hindi) 1 nirarthaka, atarkasangata) Haq ya maraa^aat ka âdam e-‫حق یا مراعات کا عدم استعمال‬ iste^maal naa qaabil e Hayaat-‫ / ناقابل حیات‬GHaer saabit-‫غیر ثابت‬ añDey miley bey KHamiir aaTey-‫انڈے ملے بے خمیر آٹے کی سویان‬ ki sewaiyaañ gaa'odi-‫گاؤدی‬ tañg-‫ / تنگ جگہ‬kona-‫ / کونا‬goSHah-‫ / گوشہ‬alag thalag-‫الگ تھلگ‬ jagah Hindi) 1 kona, khunta) Hindi) 1 madhyahna sanbandhi) do paehr-‫دو پہر‬ Hindi) 1 madhyahna, dopahara, baraha baje dina) kisi ka-‫ / کسی کا زمانہ عروج‬do paehr ka waqt-‫دو پہر کا وقت‬ zamaanah'e ûruuj do paehr ka waqt-‫دو پہر کا وقت‬ sarak-‫ / سرک پھندا‬phaañsi-‫ / پھانسی‬phañda-‫ / پھندا‬Halqah-‫حلقہ‬ phañda Hindi) 1 phansi, sarakaphanda) Hindi) 1 phanda lagana, jala men phansana) nahiiñ-‫ / نہںڑ‬nah-‫ / نہ‬la-‫ل‬ ‫ی‬ nah to-‫ / نہ تو‬nah-‫نہ‬ Hindi) 1 na, na to) -‫ / رہٹ‬naa^uur-‫ / ناعور‬iiraani charKHi-‫ / ایرانی چرخی‬dulaab-‫دلب‬ raheT

norm normal

n a

normal normalcy normalisation normalise normality normally

n n n vt n adv

normative normatively north north north North pole North Star northbound northeast northeastern northeasterner norther northerly northern northern Northern Hemisphere northern lights northerner northernmost northing northland northlander northward northward

a adv a adv n n n a n a n n a a n n n n a n n n a adv

saañcha-‫ / سانچا‬misaali qaa^edah-‫ / مثالی قاعدہ‬me^yaar-‫معیار‬ Hasb-‫ / حسب معمول‬fitri-‫ / فطری‬baa qaa^edah-‫ / با قاعدہ‬ausat-‫اوسط‬ zi-‫ / ذی شعور‬ûmuudi-‫ / عمودی‬ma^muuli-‫ / معمولی‬e ma^muul SHo^uur ,Hindi) 1 samanya, vidhivat, prakritika, sadharana) lambarupa, 2 niyama sikhanevalon ki pathashala, pradhyapakon ko shiksha dene ki pathashala ûmuud-‫ / عمود‬tanaasub-‫ / تناسب‬me^yaar-‫ / معیار‬âam-‫عام‬ ma^muul-‫ / معمول‬baa qaa^edgi-‫با قاعدگی‬ ma^muul par laaney ka âmal-‫معمول پر لنے کا عمل‬ ma^muul par laana-‫معمول پر لنا‬ taba^i-‫ / طبعی حالت‬ma^muuliyat-‫ / معمولیت‬baa qaa^edgi-‫با قاعدگی‬ Haalat -ً‫ / معمول‬Hasb e qaa^edah-‫ / حسب قاعدہ‬âam taur par-‫عام طور پر‬ ûmuuman-ً‫ / عموم‬tab^an-ً‫ / طبع‬ma^muulan ‫ا‬ ‫ا‬ ,Hindi) 1 sadharanatah, 2 kayade se, riti se) vidhipurvaka me^yaar bañdi sey-‫ / معیار بندی سے متعلق‬me^yaari-‫معیاری‬ muta^alliq ‫ / حسب‬baa qaa^edgi sey-‫ / با قاعدگی سے‬âam taur par-‫عام طور پر‬ Hasb e me^yaar-‫معیار‬ SHimaali-‫شمالی‬ Hindi) 1 uttara ka, uttari) SHimaal ki jaanib-‫شمال کی جانب‬ SHimaal-‫شمال‬ Hindi) 1 uttara, udichi) qutub e SHimaali-‫قطب شمالی‬ qutbi sitaarah-‫ / قطبی ستارہ‬qutub taara-‫قطب تارا‬ SHimaal ki samt rawaañ-‫شمال کی سمت رواں‬ Hindi) 1 uttara purva, uttara aura purva ke bicha ki) disha, ishana kona Hindi) 1 uttara ki ora munha kiya hua) SHimaal maSHriqi êlaaqey ka-‫شمال مشرقی علقے کا باسی یا باشندہ‬ baasi ya baa SHiñdah SHimaali hawa-‫ / شمالی ہوا‬baad e SHimaal-‫باد شمال‬ SHimaal sey muta^alliq-‫ / شمال سے متعلق‬SHimaali-‫شمالی‬ Hindi) 1 uttara, uttara ki ora, uttariya) Hindi) 1 uttara ka, uttari) SHimaal-‫ / شمال میں واقع‬SHimaal ka-‫ / شمال کا‬SHimaali-‫شمالی‬ ^meyñ waaqe nisf) kurrah'e SHimaali)-‫نصف کرہ شمالی‬ SHimaali-‫ / شمالی قطب روشنی‬anwaar e SHimaali-‫انوار شمالی‬ qutub roSHni SHimaali baa SHiñdey-‫شمالی با شندے‬ iñtehaa'i SHimaali-‫انتہائ شمالی‬ SHimaaliyah-‫ / شمالیہ‬ârz e SHimaali-‫عرض شمالی‬ SHimaali êlaaqah-‫شمالی علقہ‬ SHimaal êlaaqey ka baasi ya baa-‫شمال علقے کا باسی یا باشندہ‬ SHiñdah Hindi) 1 uttara ki ora munha kiya hua) SHimaal ki taraf-‫ / شمال کی طرف‬jaanib e SHimaal-‫جانب شمال‬ Hindi) 1 uttara ki ora)

northwest northwest nose nose nose nose bleed nose dive nose flute nose led nose nippers nose piece nose rag nose ring nosebag noseband nosegay noseless noser nosiness nosocomial nosography nosology nosophobia nostalgia nostology nostril nostrum nosy not not for nuts not ill notability notable

a n n vi vt n n n a n n n n n n n n n a n n n n n n n a adv

a n a

,Hindi) 1 pashchimottara disha sanbandhi) pashchimottariya ,Hindi) 1 uttara pashchima ki disha, pashchimottara) vayavya kona nathney-‫ / نتھنے‬naak-‫ناک‬ Hindi) 1 naka, 2 khushabu, sugandha, 3 nathuna) / jhaañkna ya daKHl deyna-‫ / جھانکنا یا دخل دینا‬baRhna-‫بڑھنا‬ suuñghna ya suRakna-‫سونگھنا یا سڑکنا‬ Hindi) 1 sunghana) / naak sey chhuuna-‫ / ناک سے چھونا‬naak ragaRna-‫ناک رگڑنا‬ suRakna-‫ / سڑکنا‬suuñghna-‫سونگھنا‬ Hindi) 1 sunghana, 2 pata lagana, 3 samana karana, 4) barabari karana naksiir-‫نکسیر‬ sar key bal-‫ / سر کے بل غوطہ‬naak key bal Dubki-‫ناک کے بل ڈبکی‬ GHotah naak sey bajaaney waali baañsri-‫ناک سے بجانے والی بانسری‬ achchhi taraH sey bey waquuf-‫اچھی طرح سے بے وقوف بنایا ہوا‬ banaaya hu'a naak key baal nochney ki chimTi-‫ناک کے بال نوچنے کی چمٹی‬ ToñTi-‫ / ٹونٹی‬anfiyah-‫انفیہ‬ ruu maal-‫رو مال‬ nath-‫نتھ‬ -‫ / توبڑا‬ghoRoñ ki khaaney ki thaeli-‫گھوڑوں کی کھانے کی تھیلی‬ tobRa naak paTTa-‫ / ناک پٹا‬mohri-‫مہری‬ phuuloñ-‫ / پھولوں کا گچھا‬chhoTa sa gul dastah-‫چھوٹا سا گل دستہ‬ ka guchchha nakTa-‫ / نکٹا‬bey naak-‫بے ناک‬ ‫ / سخت‬naak pey ghuuñsa-‫ / ناک پہ گھونسہ‬KHuuni naak-‫خونی ناک‬ saKHt dhut kaar-‫دھت کار‬ tajassus-‫ / تجسس‬raaz juu'i-‫ / راز جوئ‬khoji pan-‫کھوجی پن‬ haspataal sey muta^alliq-‫ہسپتال سے متعلق‬ biimaari ki tauziiH-‫بیماری کی توضیح‬ amraaz ki baa qaa^edah darjah-‫امراض کی با قاعدہ درجہ بندی‬ bañdi biimaar ho jaaney sey az Had-‫بیمار ہو جانے سے از حد دہشت‬ daehSHat yaad e aiyyaam-‫ / یاد ایام‬maazi parasti-‫ماضی پرستی‬ saThyaaney pan ka mutaale^ah-‫سٹھیانے پن کا مطالعہ‬ nathna-‫نتھنا‬ Hindi) 1 nathuna) ToTka-‫ / ٹوٹکا‬laTka-‫ / لٹکا‬ataa'i dawa-‫عطائ دوا‬ ‫ / تاک جھانک کرنے‬raaz ju-‫ / راز جو‬mutajassis-‫ / متجسس‬khoji-‫کھوجی‬ taak jhaañk karney waala-‫وال‬ qata^i nahiiñ-‫ / قطعی نہںڑ‬nahiiñ-‫ / نہںڑ‬naa-‫ / نا‬mat-‫مت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ Hindi) 1 nahin, na, mata) qata^i nahiiñ-‫قطعی نہںڑ‬ ‫ی‬ haTTa kaTTa-‫ہٹا کٹا‬ numaayaañ chiiz ya-‫ / نمایاں چیز یا شخص‬imteyaaz-‫امتیاز‬ qaabil e diid chiiz-‫ / قابل دید چیز‬SHaKHs maSHhuur o-‫ / مشہور و معروف‬GHaer ma^muuli-‫غیر معمولی‬ mumtaaz-‫ / ممتاز‬ma^ruuf

notable

n

notably notandum notarial notary

adv n a n

notation

n

notch notch

n vt

notched notchel note

a n n

note notebook

vt n

noted noteless notepad notepaper noter noteworthiness noteworthy

a a n n n n a

,Hindi) 1 prasiddha, khyata, mashahura, 2 smaraniya) vishishta 3 qaabil-‫ / قابل یاد گار‬mumtaaz chiiz ya SHaKHs-‫ممتاز چیز یا شخص‬ e yaad gaar Hindi) 1 prasiddha purusha, nami adami, 2 prasiddha) vastu ‫ / یاد‬naam wari sey-‫ / ناموری سے‬KHaas taur par-‫خاص طور پر‬ yaad gaari key taur par-‫گاری کے طور پر‬ jis chiiz ka KHaas taur par-‫جس چیز پر خاص طور پر نظر رکھی جائے‬ nazar rakkhi jaa'ey tasdiiqi-‫تصدیقی‬ Half uThaaney ya tasdiiq karney-‫حلف اٹھانے یا تصدیق کرنے وال‬ waala Hindi) 1 notari, hundi adi dastavejon ki tasdika) karane vala ohadedara, lekhapatra pramanakari tariiq e kitaabat-‫ / تریق کتابت‬iSHaaraat-‫اشارات‬ Hindi) 1 ankana, sankhya ka likhana, chihnakari, 2) chihna, sanketa kaT-‫ / کٹ کھنا‬kaTaa'o-‫ / کٹاؤ‬dañdaanah-‫ / دندانہ‬daañta-‫دانتا‬ SHigaaf-‫ / شگاف‬khana Hindi) 1 danta, katava, darra, 2 takha) / niSHaan godna-‫ / نشان گودنا‬dañdaaney banaana-‫دندانے بنانا‬ SHumaar karna-‫شمار کرنا‬ Hindi) 1 dante banana, na, dante dena, chheda) katana -‫ / کھردرا‬dañdaaney daar-‫ / دندانے دار‬daañtey daar-‫دانتے دار‬ niSHaan zadah-‫ / نشان زدہ‬khurdura -‫اطلع نامہ جس میں کسی دوسرے کا ادھار واپس کرنے سے مستثنیٰ کیا جائے‬ ittelaa^ naamah jis meyñ kisi duusrey ka udhaar waapas karney sey mustasna kiya jaa'ey muKHtasar-‫ / مختصر تحریر‬kaefiyat naamah-‫ / کیفیت نامہ‬KHat-‫خط‬ yaad daaSHt-‫ / یاد داشت‬sur-‫ / سر‬saarañg-‫ / سارنگ‬taeHriir ,Hindi) 1 chihna, nishana, lakshana, 2 chhoti chiththi) ,rina ki svikriti, rasida, rakka, 4 dhvani, tana 3 ,svara, 5 dhyana, avadhana, 6 khyati, kirti pratishtha, 7lekha ‫ / توجہ یا‬taeHriir meyñ laana-‫ / تحریر میں لنا‬raqam karna-‫رقم کرنا‬ tawajjoh ya iltefaat karna-‫الطفات کرنا‬ Hindi) 1 dhyana karana, sochana, dekhana, 2 nishana) karana, likha lena yaad daaSHt-‫ / یاد داشت‬daftar-‫ / دفتر‬bayaaz-‫بیاض‬ ,Hindi) 1 nota buka, yadadashta likhane ki kitaba) ,smarana pustaka, 2 hundi ki kitaba pratishthita naam war-‫ / نامور‬maSH huur-‫ / مشہور‬ma^ruuf-‫معروف‬ Hindi) 1 prasiddha, mashahura, nami) ‫ / ناقابل‬GHaer mausiiqi yaanah-‫ / غیر موسیقی یانہ‬bey qadar-‫بے قدر‬ naa qaabil e leHaaz-‫لحاظ‬ daftar-‫دفتر‬ KHat o kitaabat ka kaaGHaz-‫خط و کتابت کا کاغذ‬ mutawajjah-‫متوجہ‬ qaabil e tawajjoh honey ki Haalat-‫قابل توجہ ہونے کی حالت‬ qaabil e-‫ / قابل توجہ‬qaabil e GHaur-‫ / قابل غور‬numaayaañ-‫نمایاں‬ maSHhuur-‫ / مشہور‬tawajjoh

nothing

n

nothing doing nothingness notice

n n

notice noticeable noticeably notification notifier notify

vt a adv n n vt

notion notional notionality notionally notions notoriety notorious notoriously notoriousness notwithstandi notwithstanding

n a n adv n n a adv n adv

,Hindi) 1 dhyana dene yogya, vichara men lane yogya) smaraniya 2 kuchh-‫ / کچھ ںڑڑڑ‬hiich-‫ / ہیچ‬Haqiir-‫ / حقیر‬adna-‫ / ادنا‬âdam-‫عدم‬ ‫نہی‬ naa chiiz-‫ / ناچیز‬nahiiñ Hindi) 1 kuchha nahin, 2 arnastatva, 3 abhava, 4) ,nachija, tuchchha bata ya vastu ya manushya shunya 5 qat^an hiich-‫قطعً ہیچ‬ ‫ا‬ KHaali pan-‫ / خالی پن‬fana-‫ / فنا‬bey wuq^ati-‫ / بے وقعتی‬âdam-‫عدم‬ -‫ / خبر‬ittelaa^ naamah-‫ / اطلع نامہ‬Hukm-‫ / حکم‬aagaahi-‫آگاہی‬ -‫^ / تحریری اعلن‬qabl az waqt ittelaa-‫ / قبل از وقت اطلع‬KHabar tañbiih-‫ / تنبیہ‬taeHriiri e^laan Hindi) 1 alokana, dekhana, 2 lekha, 3 chetavani, 4) ,suchana vigyapana, suchana patra, 5 satkara adara ‫ / تذکرہ‬muSHaahidah karna-‫ / مشاہدہ کرنا‬aagaah hona-‫آگاہ ہونا‬ tazkirah karna-‫کرنا‬ Hindi) 1 dhyana dena, 2 dekhana, 3 batalana, varnana) karana, 4 vicharana qaabil e tawajjoh-‫ / قابل توجہ‬numaayaañ-‫نمایاں‬ Hindi) 1 dhyana dene yogya, dekhane yogya, kabila) gaura numaayaañ taur par-‫نمایاں طور پر‬ / iSHtehaar-‫ / اشتہار‬e^laan naamah-‫ / اعلن نامہ‬e^laan-‫اعلن‬ ^taeHriiri ittelaa-‫تحریری اطلع‬ Hindi) 1 vigyapana, ishtihara, 2 samvada, 3 chetavani) muSHtahir-‫ / مشتہر‬ittelaa^ deyney waala-‫اطلع دینے وال‬ -‫ / مشتہر کرنا‬izhaar karna-‫ / اظہار کرنا‬e^laan karna-‫اعلن کرنا‬ taeHriiri ya-‫ / تحریری یا زبانی طور پر مطلع کرنا‬muSHtahir karna zabaani taur par muttala^ karna Hindi) 1 prakashita karana, 2 prasiddha karana, 3) suchana dena, khabara dena, 4 jatana KHayaal-‫ / خیال‬fikr-‫ / فکر‬âqiidah-‫ / عقیدہ‬âam tasawwur-‫عام تصور‬ andaazah-‫ / اندازہ‬raa'ey-‫ / رائے‬nuqta'eh nazar-‫/ نقطئہ نظر‬ ,Hindi) 1 mati, 2 bhava, bhavana, khyala, mata) vichara, raya, gumana taKHmiini-‫ / تخمینی‬tajriidi-‫ / تجریدی‬nazri-‫ / نظری‬KHayaali-‫خیالی‬ -‫ / وہم پرستی‬tasawwuriyat-‫ / تصوریت‬taKHaiyul parasti-‫تخیل پرستی‬ waehm parasti waehm parast-‫ / وہم پرست انہ انداز ںڑڑ‬nazri taur par-‫نظری طور پر‬ ‫می‬ aanah añdaaz meyñ Hindi) 1 khyala, vichara, bhava, raya, mata) taSHhiir-‫ / تشہیر‬Dañka-‫ / ڈنکا‬bad naami-‫بدنامی‬ Hindi) 1 kuprasiddhi, kukirti, badanami, lokapavada) -‫ / فاش‬naami-‫ / نامی‬bad naam-‫ / بدنام‬añguSHt numa-‫انگشت نما‬ faaSH Hindi) 1 badanama, kuprasiddha, 2 prakashita, 3 loka) prasiddha, vikhyata e^laaniyah-‫ / اعلنیہ‬bad naami sey-‫بدنامی سے‬ ,Hindi) 1 khule taura para, prakata rupa se) pratyaksha, khullama khulla bad naami-‫بدنامی‬ Hindi) 1 tathapi, tisapara bhi) taa ham-‫ / تا ہم‬phir-‫ / پھر‬Haalaañ keh-‫حالن کہ‬

notwithstanding notwithstanding noumenal noumenon noun

conj prep a n n

nourish nourishable nourisher nourishing nourishing nourishment nous nouveau riche nova novation novel novel novelist novella novelty novice novitiate now now now

vt a n a n n n n n n a n n n n n n adv conj n

baa wujuud yeh key-‫باوجودیکہ‬ baa wujuud yekeh-‫ / باوجود یکہ‬baa wujuud-‫باوجود‬ Haqiiqat e SHaey sey muta^alliq-‫حقیقت شے سے متعلق‬ naa ma^luum ya naa qaabil e idraak-‫نامعلوم یا ناقابل ادراک شے‬ Haqiiqat e SHaey-‫ / حقیقت شے‬SHaey -‫ / نام‬jagah-‫ / جگہ‬ism-‫ / اسم‬Haalat-‫ / حالت‬chiiz-‫ / چیز‬âmal-‫عمل‬ naam Hindi) 1 sangya, 2 nama) -‫ / غذا بہم پہنچانا‬faroGH deyna-‫ / فروغ دینا‬aaraam deyna-‫آرام دینا‬ Hausalah-‫ / حوصلہ افزائ کرنا‬GHiza baham pahoñchaana / khila pila kar baRa karna-‫ / کھل پل کر بڑا کرنا‬afzaa'i karna par wariSH-‫ / پرورش کرنا‬paalna posna-‫ / پالنا پوسنا‬paalna-‫پالنا‬ sahaara deyna-‫ / سہارا دینا‬karna Hindi) 1 palana poshana karana, palana, posana, 2) bala pahunchana, 3 shiksha dena, sikha dena qaabil e par wariSH-‫قابل پرورش‬ par wariSH karney waala-‫ / پرورش کرنے وال‬paalan haar-‫پالن ہار‬ quuwat deyney waala-‫/ قوت دینے وال‬ quuwat baKHSH-‫ / قوت بخش‬muqawwi-‫مقوی‬ par wariSH-‫پرورش‬ par-‫ / پرورش‬muqawwi-‫ / مقوی‬GHiza-‫ / غذا‬GHizaa'iyat-‫غذائت‬ wariSH Hindi) 1 palana poshana, 2 khana, ahara, 3) pushtikaraka padartha firaasat-‫ / فراست‬idraak-‫ / ادراک‬dimaaGH-‫دماغ‬ nau daulatiya-‫نو دولتیا‬ ‫ / نیا‬naya taara-‫ / نیا تارا‬nau taara-‫ / نو تارا‬najm e jadiid-‫نجم جدید‬ -‫ / ستارہ جو دھماکے کے ساتھ یکا یک بھڑک جائے‬naya sitaarah-‫ستارہ‬ sitaarah jo dhamaakey key saath yaka yak bhaRak jaa'ey saabiqah zimmah daari key-‫سابقہ ذمہ داری کے بجائے نئی ذمہ داری‬ tajdiid-‫ / تجدید‬bajaa'ey na'i zimmah daari -‫ / نادر‬jadiid-‫ / جدید‬GHaer ma^muuli-‫ / غیر معمولی‬anokha-‫انوکھا‬ niraala-‫ / نرال‬naya-‫ / نیا‬naadir Hindi) 1 naya, navina, 2 anokha, anutha, adbhuta) tawiil afsaanwi nasr-‫طویل افسانوی نثر‬ Hindi) 1 katha, kahani, upanyasa) naawil nigaar-‫ / ناول نگار‬naawil naweys-‫ناول نویس‬ ,Hindi) 1 upanyasa rachayita, kissa likhane vala) kahani banane vala nasr meyñ eyk muKHtasar bayaaniyah-‫نثر میں ایک مختصر بیانیہ‬ -‫^ / غرابت‬ibdaa-‫ / ابداع‬bid^at-‫ / بدعت‬anokha kirdaar-‫انوکھا کردار‬ / naya pan-‫ / نیا پن‬jiddat-‫^ / جددت‬iKHtiraa-‫ / اختراع‬GHaraabat nudrat-‫ندرت‬ Hindi) 1 nayapana, 2 navina ya adbhuta vastu) nau-‫ / نو آموز‬naa tajurbah kaar-‫ / ناتجربہ کار‬mubtadi-‫مبتدی‬ nau waarid-‫ / نو وارد‬nau muriid-‫ / نو مرید‬aamoz Hindi) 1 nausikhiya, kachcha, anubhava rahita) manushya nau ummiid waari-‫نو امید واری‬ fil-‫ / فل حال‬fauran-ً‫ / فور‬eyk dam-‫ / ایک دم‬ab-‫ / اب‬aaj kal-‫آج کل‬ ‫ا‬ Haal Hindi) 1 aba, hala men, isa dama) Hindi) 1 phalatah, ateva, isake bada) / maujuudah waqt-‫ / موجودہ وقت‬maujuudah Haalat-‫موجودہ حالت‬

now and again now and then now of late now that nowadays noway noways nowhere nowhere near nowheres nowhither nowise noxious noxiously noxiousness noyade nozzle nth nuance nub nub nubbin nubecula nubile nubility nubilous nucha nuclear nuclear energy nuclear family nuclear force nuclear physicist nuclear physics nucleus nude

adv

adv adv adv adv a adv n n n a n n vt n n a n a n a n n n n n n a

zamaanah'e Haal-‫زمانہ حال‬ Hindi) 1 yaha samaya, vartamana samaya) baar baar-‫باربار‬ abhi kabhi-‫ابھی کبھی‬ abhi pichhley dinoñ sey-‫ابھی پچھلے دنوں سے‬ chuuñkeh-‫ / چونکہ‬ab jab keh-‫اب جب کہ‬ in dinoñ-‫ / ان دنوں‬aaj kal-‫آج کل‬ Hindi) 1 ajakala, ina dinon, vartamana kala men) hargiz nahiiñ-‫ہرگز نںڑڑ‬ ‫ہی‬ qat^an nahiiñ-‫قطعً نہںڑ‬ ‫ا ی‬ kahiiñ nahiiñ-‫کہںڑ نہںڑ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ Hindi) 1 kahin nahin) duur duur tak nahiiñ-‫دور دور تک نہںڑ‬ ‫ی‬ kahiiñ bhi nahiiñ-‫کہںڑ بھی ںڑڑڑ‬ ‫نہی‬ ‫ی‬ kahiiñ ko'i bhi nahiiñ-‫کہںڑ کوئ بھی ںڑڑڑ‬ ‫نہی‬ ‫ی‬ ً‫ / قطعا‬kisi taraH nahiiñ-‫ / کسی طرح نہںڑ‬hargiz nahiiñ-‫ہرگز نںڑڑ‬ ‫ی‬ ‫ہی‬ qat^an nahiiñ-‫نہںڑ‬ ‫ی‬ -‫ / صحت کے لئے نقصان دہ‬muzir-‫ / مضر‬mohlik-‫ / مہلک‬faasid-‫فاسد‬ seHat key li'ey nuqsaan deh Hindi) 1 hanikaraka, 2 dukhadai) -‫ / مضر طور پر‬muKHrib aanah-‫ / مخرب انہ‬faasid aanah-‫فاسد انہ‬ muzir taur par zarar rasaani-‫ / ضرررسانی‬taKHriib-‫ / تخریب‬naaqis pan-‫ناقص پن‬ ‫ / غرق‬Dubo kar halaak karney ka âmal-‫ڈبو کر ہلک کرنے کا عمل‬ GHarq aabi-‫ابی‬ ToñTi-‫ / ٹونٹی‬thuuthni-‫ / تھوتھنی‬muñh-‫ / منہ‬naak-‫ناک‬ Hindi) 1 naka, 2 thuthani, 3 nikala hua bhaga) parley sirey-‫ / پرلے سرے کی‬ba^iid tariin-‫ / بعید ترین‬bey Had-‫بے حد‬ ki kisi rañg ka duusrey-‫کسی رنگ کا دوسرے رنگ سے لطیف سا فرق‬ rañg sey latiif sa farq suuli-‫سولی‬ nichoR-‫ / نچوڑ‬nuktah-‫نقطہ‬ suuli par chaRhaana-‫سولی پر چڑھانا‬ batya-‫بتیا‬ badli-‫ / بدلی‬abr aaluudgi-‫ابر آلودگی‬ -‫ / شادی کے لئق‬qaabil e azdawaaj-‫ / قابل ازدواج‬pur jog-‫پر جوگ‬ SHaadi key laa'eq uThaan-‫ / اٹھان‬SHaadi-‫ / شادی‬buluuGHat-‫بلوغت‬ mubham-‫ / مبہم‬GHubaar aaluud-‫ / غبار آلود‬abr aaluud-‫ابر آلود‬ guddi-‫گددی‬ markazi-‫ / مرکزی‬nawaati-‫ / نواتی‬jauhari-‫جوہری‬ jauhari tawaanaa'i-‫جوہری توانائ‬ bunyaadi KHaan daan-‫بنیادی خاندان‬ jauhari quuwat-‫جوہری قوت‬ maahir e jauhari tabii^aat-‫ماہر جوہری طبیعات‬ jauhari tabii^aat-‫جوہری طبیعات‬ -‫ / مرکزہ‬markaz-‫ / مرکز‬maGHz-‫ / مغز‬guuda-‫ / گودا‬giri-‫گری‬ tuKHm-‫ / تخم‬nawaat-‫ / نوات‬markazah Hindi) 1 guda, giri, guthali, bija, garbha, hridaya) -‫ / عریاں‬nañgi-‫ / ننگی‬nañga-‫ / ننگا‬barhanah-‫ / برہنہ‬baatil-‫باطل‬ waazeH-‫ / واضح‬ûryaañ

nude nudely nudeness nudge nudism nudist nudity

n adv n vt n n n

nugatory nugget nuisance

a n n

nuisance value null null null and void nullfied nullification nullifidian nullifier nullify

n a n a n a n vt

nullipara nullity numb numb number

n n a vt n

number

vt

Hindi) 1 nanga, bekapada, ughada, nagna) lebaas sey-‫ / لباس سے بیگانہ انسانی جسم‬barhanah SHabiih-‫برہنہ شبیہ‬ beygaanah insaani jism ûryaani sey-‫ / عریانی سے‬barhanagi sey-‫برہنگی سے‬ ûryaani-‫ / عریانی‬nañga pan-‫ننگا پن‬ Thoka lagaana-‫ / ٹھوکا لگانا‬kohni maarna-‫کہنی مارنا‬ ,Hindi) 1 kuhane se chhuna, 2 kuhani se ishara karana) tehokana 3 ûryaaniyat-‫عریانیت‬ ûryaaniyat pasañd-‫عریانیت پسند‬ ûryaani ki-‫ / عریانی کی حالت‬nañga pan-‫ / ننگا پن‬barhanagi-‫برہنگی‬ Haalat Hindi) 1 nangapana) -‫ / بودا‬bey kaar-‫ / بے کار‬bey faa'edah-‫ / بے فائدہ‬bey asar-‫بے اثر‬ naa-‫ / ناکارہ‬KHafiif-‫ / خفیف‬hiich-‫ / ہیچ‬GHaer ahem-‫ / غیر اہم‬boda nikamma-‫ / نکما‬kaarah Dheyla-‫ / ڈھیل‬Dala-‫ڈل‬ -‫ / وبال جان‬wabaal-‫ / وبال‬naa gawaar-‫ / ناگوار‬choT-‫ / چوٹ‬bala-‫بل‬ wabaal e jaan ,Hindi) 1 dukhadai vastu, hanikaraka vastu, 2 utpata) kantaka, vighna, badha -‫ / وبال جان کے طور پر موجود‬naa gawaar Haesiyat-‫ناگوار حیثیت‬ wabaal e jaan key taur par maujuud -‫ / ساقط‬ma^duum-‫ / معدوم‬bey asar-‫ / بے اثر‬baatil-‫ / باطل‬alqat-‫القت‬ saaqit Hindi) 1 vyartha, nirarthaka, 2 jhutha, 3 nashta) peych-‫ / پیچ‬bal-‫بل‬ ka la^dam-‫ / کالعدم‬bey asar-‫بے اثر‬ mañsuuKH SHudah-‫منسوخ شدہ‬ / suquut-‫ / سقوط‬mañsuuKHi-‫ / منسوخی‬asqaat-‫ / اسقاط‬abtaal-‫ابتال‬ tañsiiKH-‫تنسیخ‬ Hindi) 1 nishprabhavata, vyarthata, 2 nishprabhava) lekhapatra ityadi, 3 abhava bey mazhab-‫ / بے مذہب‬bey iimaan-‫بے ایمان‬ saaqit-‫ / ساقط کرنے وال‬ka la^dam karney waala-‫کالعدم کرنے وال‬ karney waala ka la^dam-‫ / کالعدم قرار دینا‬kaaTna-‫ / کاٹنا‬baatil karna-‫باطل کرنا‬ saaqit karna-‫ / ساقط کرنا‬qaraar deyna ,Hindi) 1 radda karana, 2 najayaja karana) nishprabhava karana, nirthaka karana woh âurat jis ney kabhi-‫وہ عورت جس نے کبھی بچہ نہ جنا ہو‬ bachchah nah jana ho -‫ / معدومیت‬laa maujuudiyat-‫ / ل موجودیت‬bey zaabtigi-‫بے ضابطگی‬ ma^duumiyat ThuThra hu'a-‫ / ٹھٹھرا ہوا‬sun-‫ / سن‬bey His-‫بے حس‬ Hindi) 1 susta, 2 thithura hua, 3 stabdhagati) Hindi) 1 thithurana, sunna karana) ta^daad-‫ / تعداد‬raqam-‫ / رقم‬âdad-‫عدد‬ ,Hindi) 1 ikai, 2 sankhya, anka, ginati, 3 dhera) bahuta, jodi, 4 vachana, 5 jila, 6 chhanda ta^daad ka-‫ / تعداد کا تعین کرنا‬jaañchna-‫ / جانچنا‬giñna-‫گننا‬ ta^iyyun karna Hindi) 1 ginana, ginati karana, 2 anka dalana, sankhya) chadhana, 3 hona

number one numbered numberer numbering numberless numbing numbly numbness numbskull numerable numeral numeral numerally numerary numerate numeration numerator numeric numerical numerically numerosity numerous numerously numerousness numinous numismatic numismatically numismatics numismatist nummary nummular nummulary numskull nun

n a n n a a adv n n a a n adv a vt n n a a adv n a adv n a a adv n n a a a n n

nuncheon nuncio nuncupate

n n vt

sab sey paehla-‫ / سب سے پہل‬KHud-‫خود‬ maeHsuub-‫محسوب‬ giñti karney waala-‫گنتی کرنے وال‬ SHumaar-‫شمار‬ / bey SHumaar-‫ / بے شمار‬bey Hesaab-‫ / بے حساب‬an ginat-‫ان گنت‬ laa ta^daad-‫ل تعداد‬ sun karney-‫ / سن کرنے وال‬bey His karney waala-‫بے حس کرنے وال‬ waala bey Hisi key saath-‫بے حسی کے ساتھ‬ sun honey ki kaefiyat-‫ / سن ہونے کی کیفیت‬bey Hisi-‫بے حسی‬ koRh-‫ / کوڑہ مغز‬gaa'odi-‫ / گاؤدی‬aeHmaq-‫ / احمق‬ablah-‫آبلہ‬ maGHz qaabil e SHumaar-‫ / قابل شمار‬jo gina jaa sakey-‫جو گنا جا سکے‬ hiñdsi-‫ / ہندسی‬âdadi-‫عددی‬ SHakl-‫ / شکل‬ism e âdad-‫ / اسم عدد‬hiñdsah-‫ / ہندسہ‬âlaamat-‫علمت‬ Hindi) 1 sankhya suchaka chihna, anka) âdadi taur par-‫عددی طور پر‬ kisi giñti ka Hissah-‫کسی گنتی کا حصہ‬ SHumaar karna-‫ / شمار کرنا‬giñna-‫گننا‬ giñti-‫ / گنتی‬âdad naweysi-‫ / عدد نویسی‬âdad-‫عدد‬ SHumaar kunañdah-‫شمار کنندہ‬ âdadi-‫عددی‬ ta^daadi-‫ / تعدادی‬SHumaari-‫ / شماری‬raqmi-‫ / رقمی‬âdadi-‫عددی‬ Hindi) 1 sankhyasuchaka va vachaka) raqmi-‫ / رقمی حساب سے‬giñti key leHaaz sey-‫گنتی کے لحاظ سے‬ Hesaab sey Hindi) 1 sankhyanusara, ginati se) kasrat-‫ / کثرت‬bohtaat-‫ / بہتات‬afraat-‫افراط‬ / muta^addid-‫ / متعدد‬kasiir-‫ / کثیر‬bahot-‫ / بہت‬ba afraat-‫با افراط‬ zeyaadah-‫ / زیادہ‬waafir-‫وافر‬ Hindi) 1 bahuta jyada, ipharata se, anaginata) kasrat sey-‫ / کثرت سے‬afraat sey-‫افراط سے‬ kasrat-‫ / کثرت‬bohtaat-‫ / بہتات‬afraat-‫افراط‬ ruuHaani-‫ / روحانی‬deotaa'i-‫دیوتائ‬ sikkoñ ya tamGHoñ-‫ / سکون یا تمغوں سے متعلق‬maskuuki-‫مسکوکی‬ sey muta^alliq sikkah SHinaasi key taur par-‫سکہ شناسی کے طور پر‬ sikkah SHinaasi-‫ / سکہ شناسی‬maskuuki yaat-‫مسکوکی یات‬ sikkoñ ka-‫ / سکون کا ماہر‬âalim e maskuukaat-‫عالم مسکوکات‬ maahir sikkoñ sey muta^alliq-‫سکون سے متعلق‬ sikkah numa-‫سکہ نما‬ sikkah sey muta^alliq-‫سکہ سے متعلق‬ koRh-‫ / کوڑہ مغز‬gaa'odi-‫ / گاؤدی‬aeHmaq-‫ / احمق‬ablah-‫آبلہ‬ maGHz raahibah-‫راہبہ‬ laTTu-‫لٹو‬ Hindi) 1 bhaktina, tapasvina, yogina) thoRa sa khaana-‫ / تھوڑا سا کھانا‬halki GHiza-‫ہلکی غذا‬ paapaa'ey ruum ka-‫ / پاپائے روم کا سفیر‬paeGHaam bar-‫پیغامبر‬ safiir usquf-‫ / سفیر اسقف‬safiir zabaani qasm khaana-‫ / زبانی قسم کھانا‬Half uThaana-‫حلف اٹھانا‬

nuncupation nuncupative nuncupatory nunhood nuniciature nunish nunnery nunship nuptial nuptial knot nuptial night nuptial song nuptiality nuptials

n a a n n a n n a n n n n n

nurse

n

nurse

vt

nurse child nurse father nurse maid nurse tend nurse tender nurse tending nurselike nurseling nurser nursery nursery rhyme nursery school nurserymaid nurseryman nursing nursing home nurturance

n n n vt n n a n n n n n n n n n n

naam zadgi-‫نام زدگی‬ zabaani-‫ / زبانی‬naam zadah-‫نام زدہ‬ mañsuub-‫منسوب‬ raahibahiyat-‫راہبہیت‬ paapaa'ey âazam key safiir-‫پاپائے عاظم کے سفیر کا عہدہ یا مدت عہدہ‬ ka ôhdah ya muddat e ôhdah raahibah aanah-‫راہبہ انہ‬ raahibaa'oñ ki KHaan qaah-‫راہباؤن کی خانقاہ‬ raahibahiyat-‫راہبہیت‬ / SHaadi sey muta^alliq-‫ / شادی سے متعلق‬azdawaaji-‫ازدواجی‬ ûruusi-‫عروسی‬ Hindi) 1 vivaha sanbandhi, vaivahika) SHaadi key bañdhan-‫شادی کے بندھن‬ suhaag raat-‫سہآگ رات‬ jalwah ka giit-‫جلوہ کا گیت‬ SHaadi ki rasm aur taqriib-‫شادی کی رسم اور تقریب‬ nikaaH-‫ / نکاح‬SHaadi byaah-‫شادی بیاہ‬ Hindi) 1 vivaha, shadi, 2 vivaha sanskara) -‫ / پالن‬ham SHiirah-‫ / ہم شیرہ‬daayah-‫ / دایہ‬añna-‫ / اننا‬aaya-‫ایا‬ tiimaar daar-‫ / تیمار دار جو کم زور یا بیماروں کی دیکھ بھال کرے‬paalan jo kam zor ya bii maaroñ ki deykh bhaal karey Hindi) 1 dai, vaha aurata jo ladake ya bimara ki) rakhavali ya khabaradari kare bach pan meyñ khilaana-‫بچپن میں کھلنا پلنا یا دیکھ بھال کرنا‬ ‫ / پالنا‬duudh pilaana-‫ / دودھ پلنا‬pilaana ya deykh bhaal karna par wariSH karna-‫ / پرورش کرنا‬paalna posna-‫پوسنا‬ Hindi) 1 palana, 2 dudha pilana, 3 mana men lana, 4) rogi ki seva karana / ley paalak-‫ / لے پالک‬aaya key zimmeh bachchah-‫ایا کے ذمہ بچہ‬ razaa^i bachchah-‫رضاعی بچہ‬ razaa^i baap-‫رضاعی باپ‬ aayah-‫آیہ‬ biimaar ki deykh bhaal karna-‫بیمار کی دیکھ بھال کرنا‬ biimaar ki deykh bhaal karney-‫بیمار کی دیکھ بھال کرنے وال یا والی‬ waala ya waali biimaar ki deykh bhaal karna-‫بیمار کی دیکھ بھال کرنا‬ aaya jaesa-‫آیا جیسا‬ bachchah jis ki deykh bhaal ki-‫بچہ جس کی دیکھ بھال کی جائے‬ nau mauluud bachchah-‫ / نو مولود بچہ‬jaa'ey jo bachchoñ ki deykh bhaal karey-‫جو بچوں کی دیکھ بھال کرے‬ paud gaah-‫ / پود گاہ‬gaeh waarah-‫گیہ وارہ‬ Hindi) 1 dai khana, 2 bachche ka kamara, 3 paudha) ghara lori-‫ / لوری‬gaeh waarah giit-‫گہوارہ گیت‬ gaeh waarah maktab-‫گہوارہ مکتب‬ aaya jo-‫ایا جو بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لئے ملزم رکھی جائے‬ bachchoñ ki deykh bhaal karney key li'ey mulaazim rakkhi jaa'ey -‫ / پود گھر میں کام کرنے وال‬paud gaah ka maalik-‫پود گاہ کا مالک‬ paud ghar meyñ kaam karney waala tiimaar daari-‫تیمار داری‬ niji haspataal-‫نجی ہسپتال‬ muSHfiqaanah deykh bhaal-‫مشفقانہ دیکھ بھال‬

nurture

n

nurture nurturer nut

vt n n

nut brown nut butter nut oil nut pine nut tree nutant nutate nutational nutcracker nuthouse nutmeg nutrient nutriment nutrimental nutrition nutritional nutritionally nutritious nutritiousness nutritive nutritively nutritiveness nuts nuts nutshell nutter nutting

a n n n n a vi a n n n a n a n a adv a n a adv n a n n n n

par wariSH-‫ / پرورش‬paalney ka âmal-‫پالنے کا عمل‬ ,Hindi) 1 palana poshana, 2 bhojana, khana, 3 shiksha) shikshana par-‫ / پرورش کرنا‬GHiza baham pahoñchaana-‫غذا بہم پہنچانا‬ tarbiyat deyna-‫ / تربیت دینا‬wariSH karna Hindi) 1 khilana, 2 shiksha dena, 3 paravarisha) karana, palana poshana karana tarbiyat deyney waala-‫تربیت دینے وال‬ maGHz-‫ / مغز‬baadaam-‫ / بادام‬aKHroT-‫اخروٹ‬ gaa'odi-‫ / گاؤدی شخص‬baRa joSHiila SHaKHs-‫بڑا جوشیل شخص‬ koRh maGHz-‫ / کوڑہ مغز‬SHaKHs Hindi) 1 supari, akharota, badama adi, 2 ati prasanna) karana, 3 kathina samasya saañwla-‫ / سانول‬KHaaki-‫ / خاکی‬gañdumi-‫ / گندمی‬bhuura-‫بھورا‬ aKHroT sey bana makkhan-‫اخروٹ سے بنا مکھن‬ giri ka teyl-‫گری کا تیل‬ chil GHozah-‫چلغوزہ‬ ‫ / خاص طور پر‬ko'i bhi giri waala daraKHt-‫کوئ بھی گری وال درخت‬ KHaas taur par findiq ka daraKHt-‫فندق کا درخت‬ KHamiidah-‫ / خمیدہ‬jhuka hu'a-‫جھکا ہوا‬ sar-‫ / سر جھکانا‬sar hilaana-‫ / سر ہلنا‬juñbiSH e sar-‫جنبش سر‬ jhukaana juñbiSHi-‫جنبشی‬ sarota-‫ثروتا‬ Hindi) 1 sarauta, supari katane ka eka yantra) paagal KHaanah-‫پاگل خانہ‬ zaa'e fal-‫ / زائفل‬jaa'e phal-‫ / جائ پھل‬jaa'e fal-‫جائ فل‬ Hindi) 1 jayaphala) -‫ / مغزی‬GHiza bar daar-‫ / غذا بر دار‬GHiza baKHSH-‫غذا بخش‬ muqawwi-‫ / مقوی‬muGHazzi jo par waan chaRhaa'ey-‫ / جو پر وان چڑھائے یا غذا دے‬GHiza-‫غذا‬ KHoraak-‫ / خوراک‬ya GHiza dey GHiza baKHSH-‫غذا بخش‬ GHizaa'iyat-‫غذائت‬ GHizaa'i-‫غذائ‬ GHizaa'i-‫ / غذائ طور پر‬GHiza baKHSH taur par-‫غذا بخش طور پر‬ taur par / muqawwi-‫ / مقوی‬muGHazzi-‫ / مغزی‬GHiza baKHSH-‫غذا بخش‬ quuwat baKHSH-‫قوت بخش‬ muqawwiyat-‫ / مقویت‬GHizaa'iyat-‫غذائت‬ -‫ / مغزی‬GHizaa'iyat baKHSH-‫ / غذائت بخش‬GHiza daar-‫غذا دار‬ muGHazzi GHiza baKHSH-‫ / غذا بخش انداز میں‬ba taur GHiza-‫بطور غذا‬ añdaaz meyñ GHiza ki-‫ / غذا کی بہم رسانی‬GHizaa'iyat baKHSHi-‫غذائت بخشی‬ baham rasaani sañki-‫ / سنکی‬paagal-‫ / پاگل‬KHabti-‫خبطی‬ Hindi) 1 supari, badama adi) kisi bhi maGHz ka chhilka-‫کسی بھی مغز کا چھلکا‬ ,Hindi) 1 akharota adi ka chhilaka, 2 tuchchha vastu) nachija, 3 ati sankshepa men kahane ka dhanga giri jama^ karney waala-‫گری جمع کرنے وال‬ giri jama^ karney ka âmal-‫گری جمع کرنے کا عمل‬

nutty

a

nuzzle nuzzle

vi vt

nyctalopia nyctitropic nyctitropism nyctolopic nymph nymphal nympholepsi nympholept nympholeptic nymphomania nymphomaniac o O! oaf oafish oak oaken oakum oar oar oarlock oarsman oasis oat oaten oath

n a n a n a n n a n a n intj n a n a n n vi n n n n a n

khiska-‫ / کھسکا ہوا‬junuuni âaSHiq-‫ / جنونی عشق‬aeHmaq-‫احمق‬ maKHbuut ul Hawaas-‫ / مخبوط الحواس‬hu'a jis meyñ-‫ / جس میں مغز کا مزہ ہو‬aKHroT ka mazah-‫اخروٹ کا مزہ‬ joz ki-‫ / جوذ کی بہتات‬joz daar-‫ / جوذ دار‬maGHz ka mazah ho bohtaat Hindi) 1 jahan supari bahutayata ho, 2 supari ke svada) ka naak-‫ / ناک گھسیڑنا یا رگڑنا‬chimaT kar baeThna-‫چمٹ کر بیٹھنا‬ naak sey bil banaana-‫ / ناک سے بل بنانا‬ghuseyRna ya ragaRna naak sey khodna-‫/ ناک سے کھودنا‬ ‫ / تھوتھنی سے‬thuuthni key saath kureydna-‫تھوتھنی کے ساتھ کریدنا‬ thuuthni sey chhuuna ya ragaRna-‫چھونا یا رگڑنا‬ tarbiyat-‫ / تربیت دینا‬par wariSH karna-‫ / پرورش کرنا‬paalna-‫پالنا‬ deyna -‫ / غشا‬añdherey meyñ kam nazar aana-‫اندھیرےںڑڑڑڑ کم نظر آنا‬ ‫می‬ SHab kori-‫ / شب کوری‬ratoñdhi-‫ / رتوندھی‬GHiSHa SHab ruKH-‫ / شب رخ‬SHab gard-‫شب گرد‬ SHab ruKHi-‫ / شب رخی‬SHab gardi-‫شب گردی‬ SHab koraanah-‫ / شب کورانہ‬ajhar-‫اجھر‬ KHuub suurat-‫ / خوب صورت دو شیزہ‬jal pari-‫ / جل پری‬Huur-‫حور‬ ‫ / پر شہوت‬peyR pari-‫ / پیڑ پری‬pahaaR pari-‫ / پہاڑ پری‬do SHiizah (pur SHaehwat âurat(coll-‫عورت‬ pari waSH-‫ / پری وش‬deywi ka sa-‫دیوی کا سا‬ ‫ / ناممکن شے کے حصول کی‬sauda-‫ / سودا‬junuun e Huur-‫جنون حور‬ naa mumkin SHaey key Husuul ki KHwaahiSH-‫خواہش‬ kisi-‫ / کسی نا ممکن چیز کی خواہش ںڑ مبتل شخص‬majzuub-‫مجذوب‬ ‫می‬ naa mumkin chiiz ki KHwaahiSH meyñ mubtila SHaKHs saudaa'i-‫ / سودائ‬junuuni-‫جنونی‬ junuuni Had tak jiñsi KHwaahiSH-‫جنونی حد تک جنسی خواہش‬ GHaer ma^muuli jiñsi-‫غیر معمولی جنسی خواہش وال یا والی‬ KHwaahiSH waala ya waali Hindi) 1 o, he, are, aji) arey-‫ارے‬ -‫ / غیر مہذب‬bhoñDa-‫ / بھونڈا‬bey waquuf-‫ / بے وقوف‬ablah-‫آبلہ‬ GHaer mohazzab -‫ / غیر مہذب‬bhoñDa-‫ / بھونڈا‬bey waquuf-‫ / بے وقوف‬ablah-‫آبلہ‬ GHaer mohazzab baluut-‫بلوط‬ Hindi) 1 baluta, sindura, majuphala) baluuti-‫بلوطی‬ kol taar waali rassi-‫کول تار والی رسی‬ patwaar-‫ / پتوار‬chappu-‫چپو‬ Hindi) 1 nava ki danda, chappu, 2 danda khene vala) Hindi) 1 nava chalana) patwaar ka sahaara-‫پتوار کا سہارا‬ mallaH-‫ملح‬ naKHlistaan-‫نخلستان‬ Hindi) 1 registana men sarasabja jagaha, marusthala) ke bicha harita bhumi ja'i-‫جئ‬ Hindi) 1 ota, ji) ja'i ka bana-‫جئ کا بنا‬ Hulf-‫ / حلف‬saugañd-‫ / سوگند‬qasm-‫قسم‬

oatmeal obduracy obdurate obedience

n n a n

obedient obeisance obelisk obese obesity obey obey obfuscate obfuscation obit obiter dictum obituary

a n n a n vt vti vt n n n n

object

n

object object objectify objection objectionable objective objectively objectivity

vt vti vt n a a adv n

Hindi) 1 shapatha, kasama) ja'i ka chuura-‫جئ کا چورا‬ Hindi) 1 ji ka ata) sar kaSHi-‫ / سرکشی‬israar-‫ / اصرار‬akaR-‫اکڑ‬ saKHt dil-‫ / سخت دل‬kaRa-‫ / کڑا‬haT dharam-‫ / ہٹ دھرم‬Dhiit-‫ڈھیٹ‬ ziddi-‫/ ضدی‬ taabe^-‫ / تابع داری‬taa^at-‫ / تاعت‬paerawi-‫ / پیروی‬îtaa^at-‫اطاعت‬ daari ,Hindi) 1 agya palana, pharmabaradari, vashyata) agyaparata -‫^ / تابع‬mutii-‫ / مطیع‬neyk baKHt-‫ / نیک بخت‬kaar bañd-‫کار بند‬ ^taabe Hindi) 1 agyakari, agyadhina, agyapalaka, vashya) taa^at-‫ / تاعت‬mujra-‫ / مجرا‬îtaa^at-‫اطاعت‬ ûmuud-‫عمود‬ Hindi) 1 chaukhunta minara, chatushkona satambha) SHaHiim-‫ / شحیم‬moTa-‫موٹا‬ Hindi) 1 mota, sthula, sthulakaya) moTaapa-‫موٹاپا‬ Hindi) 1 sthulata, motai) -‫ / ماننا‬KHayaal karna-‫ / خیال کرنا‬kaehna maañna-‫کہنا ماننا‬ ta^miil karna-‫ / تعمیل کرنا‬îtaa^at karna-‫ / اطاعت کرنا‬maañna Hindi) 1 agya manana, hukma manana, agyapalana) ,karana, 2 sunana, 3 karana, 4 adhina hona vasha men hona taa riik banaana-‫ / تاریک بنانا‬añdheyra karna-‫اندھیرا کرنا‬ taa riiki-‫ / تاریکی‬añdheyra-‫اندھیرا‬ taariiKH e raeHlat-‫تاریخ رحلت‬ GHaer sañjiidah raa'ey-‫غیر سنجیدہ رائے‬ zikr e raeHlat-‫ / ذکر رحلت‬maut ki KHabar-‫موت کی خبر‬ ,Hindi) 1 phautinama, mare hue adami ka hala) mritavivarana made-‫ / مد نظر‬kaam-‫ / کام‬hadaf-‫ / ہدف‬eraadah-‫ / ارادہ‬chiiz-‫چیز‬ SHaey-‫ / شے‬muraad-‫ / مراد‬mudda^a-‫ / مدعا‬matlab-‫ / مطلب‬nazar ,Hindi) 1 abhipraya, 2 prayojana, 3 murada, uddeshya) lakshya, 4 vastu, padartha, 5 karma -‫ / پخ نکالنا‬paKH lagaana-‫ / پخ لگانا‬e^traaz karna-‫اعتراض کرنا‬ paKH nikaalna ,Hindi) 1 virodha karana, apatti karana, rokana) adana, tarka na karana Haqiiqi banaana-‫حقیقی بنانا‬ -‫ / قباحت‬pakaR-‫ / پکڑ‬kalaam-‫ / کلم‬giraft-‫ / گرفت‬e^teraaz-‫اعتراض‬ ûzr-‫ / عذر‬SHaaKH saanah-‫ / شاخسانہ‬qabaaHat ,Hindi) 1 virodha karana, 2 viruddha hetu, 3 apatti) etaraja, 4 shanka qaabil e e^teraaz-‫قابل اعتراض‬ Hindi) 1 namunasiba, anuchita, varjaniya) ‫ / نصب‬maqsad-‫ / مقصد‬mañzil-‫ / منزل‬hadaf-‫ / ہدف‬GHaraz-‫غرض‬ nasb ul âen-‫العین‬ ,Hindi) 1 karma sanbandhi, 2 bahari, 3 vishayashrita) padartha sanbandhi sachchaa'i sey-‫سچائ سے‬ maqsadiyat-‫مقصدیت‬

objector objet d'art objure objure objurgate objurgation objurgatory oblate oblation obligate obligation obligatory oblige obliged obliging

n n vi vt vt n a a n vt n a vt a a

obligingly obligor oblique obliquely obliqueness obliquity obliterate obliterated obliteration oblivion oblivious oblong oblong obloquy obnoxious

adv n a adv n n vt a n n a a n n a

mo^tariz-‫معترض‬ Hindi) 1 badhaka, etaraja karane vala, chhenkane) vala fan paarah-‫فن پارہ‬ Halaf uThaana-‫حلف اٹھانا‬ Halaf uThwaana-‫حلف اٹھوانا‬ ta^n karna-‫ / طعن کرنا‬DaañTna-‫ڈانٹنا‬ la^nat-‫ / لعنت‬la^n-‫لعن‬ naaraaz-‫ناراض‬ nazar kardah-‫ / نذر کردہ‬ma^nuun-‫معنون‬ qurbaani-‫ / قربانی‬nazar-‫ / نذر‬chaRhaawa-‫چڑھاوا‬ majbuur karna-‫مجبور کرنا‬ ,Hindi) 1 kartavya, 2 ehasana, meharabani, kripa) anugraha, 3 bhara, 4 kaula va karara, 5 sharta -‫ / واجب‬maqsad-‫ / مقصد‬laazmi-‫ / لزمی‬laazim-‫ / لزم‬farzi-‫فرضی‬ zaruuri-‫ / ضروری‬waajib ,Hindi) 1 avashyaka, apariharya, 2 avashya kartavya) avashya, avashya mantavya nawaazna-‫ / نوازنا‬eHsaan karna-‫ / احسان کرنا‬dil rakhna-‫دل رکھنا‬ Hindi) 1 kripa karana, anugraha karana, kritagya) karana, 2 prasanna karana, 3 majabura karana SHaakir-‫ / شاکر‬mamnuun-‫ممنون‬ moHsin-‫ / موحسن‬KHuSH aKHlaaq-‫ / خوش اخلق‬KHaliiq-‫خلیق‬ ,Hindi) 1 sushila, anugrahakari, upakarashali) dayavanta, meharabana, upakari, 2 shishtachara yukta murawwat sey-‫ / مروت سے‬mehr baani sey-‫مہر بانی سے‬ wa^dah karney waala-‫وعدہ کرنے وال‬ -‫ / ترچھی‬tirchha-‫ / ترچھا‬munHarif-‫ / منحرف‬aaRi-‫ / آڑی‬aaRa-‫آڑا‬ tirchhi Hindi) 1 tirchha, jhuka hua, pechadara, alambavata) kinaayatan-‫کنایتن‬ Hindi) 1 phera se, tedhe tira se, 2 tirachhe tirachhe) tirchha pan-‫ / ترچھا پن‬inHeraaf-‫انحراف‬ TeyRHa pan-‫ / تیڑھا پن‬inHeraaf-‫ / انحراف‬GHalti-‫غلطی‬ miTaana-‫ / مٹانا‬masKH karna-‫مسخ کرنا‬ Hindi) 1 mita dena, pochha dena, 2 chhilana, 3) ghisana masKH-‫مسخ‬ masKH SHudgi-‫مسخ شدگی‬ nisyaan-‫ / نسیان‬bhuul-‫ / بھول‬âfw-‫عفو‬ Hindi) 1 vismarana, bhula, 2 kshama) GHaafil-‫ / غافل‬bhulakkaR-‫بھلکڑ‬ Hindi) 1 bhulane vala, bhulakkada, 2 bhulane vala) mustatiil-‫ / مستطیل‬lambuutra-‫لمبوترا‬ Hindi) 1 ayatakara, dirghakara, adhika lambai vala) Hindi) 1 ayatakshetra) / ruswaa'i-‫ / رسوائ‬tauhiin-‫ / توہین‬nañg-‫ / ننگ‬bey îzzati-‫بے عزتی‬ zillat-‫ذلت‬ naa-‫ / ناپسند‬makruuh-‫ / مکروہ‬qaabil e e^teraaz-‫قابل اعتراض‬ pasañd Hindi) 1 ghrinita, 2 nindya, ninda yogya, 3 bura, 4) adhina

obscene obsceneness obscenity obscurant obscurantism obscurantist obscure obscure obscured obscurely obscurity obselete obsequious obsequiously obsequiousness obsequy observable observably observance observant observation observation post observatory

a n n n n n a vt a adv n a a adv n n a adv n a n n n

observe

vt

observer

n

-‫ / گندہ‬faaHiSHah-‫ / فاحشہ‬faaHiSH-‫ / فاحش‬bey huudah-‫بے ہودہ‬ qabiiH-‫ / قبیح‬KHaraab-‫ / خراب‬GHaliiz-‫ / غلیظ‬gañdah Hindi) 1 nirlajja, ashlila, 2 ashubha, manahusa) GHalaazat-‫ / غلظت‬gañdahgi-‫گندگی‬ fuHaaSHat-‫ / فحاشت‬qabaaHat-‫ / قباحت‬fisq-‫فسق‬ Hindi) 1 lampatata, phuhadapana, nirlajjata, ashlilata) qadaamat pasañd-‫ / قدامت پسند‬jahaalat pasañd-‫جہالت پسند‬ jahaalat pasañdi-‫جہالت پسندی‬ qadaamat pasañd-‫ / قدامت پسند‬jahaalat pasañd-‫جہالت پسند‬ / gum naam-‫ / گم نام‬GHaer waazeh-‫ / غیر واضح‬chhupi-‫چھپی‬ -‫ / مشتبہ‬mubham-‫ / مبہم‬maeHjuub-‫ / محجوب‬KHiirah-‫خیرہ‬ taa riik-‫ / تاریک‬naa ma^luum-‫ / نامعلوم‬muSHtabah Hindi) 1 dhundhala, 2 gudha, gupta, 3 adhura) -‫ / دھندلنا‬chhupaana-‫ / چھپانا‬añdheyra karna-‫اندھیرا کرنا‬ maddham karna-‫ / مدھم کرنا‬dhuñdlaana / maeHjuub-‫ / محجوب‬Dhaki hu'i-‫ / ڈھکی ہوئ‬chhupi hu'i-‫چھپی ہوئ‬ taa riik-‫ / تاریک‬mubham kardah-‫مبہم کردہ‬ GHaer waazeH taur par-‫غیر واضح طور پر‬ -‫ / التباس‬ibhaam-‫ / ابہام‬gum naami-‫ / گم نامی‬añdheyra-‫اندھیرا‬ zulmat-‫ / ظلمت‬tiirgi-‫ / تیرگی‬iltibaas Hindi) 1 andhera, dhundhalapana, gahanata) mohmal-‫ / مہمل‬GHaer musta^mal-‫غیر مستعمل‬ ^taabe-‫^ / تابع‬mutii-‫ / مطیع‬chaap luus-‫چاپلوس‬ chaap luusi sey-‫چاپلوسی سے‬ sa^aadat mañdi-‫سعادت مندی‬ janaazah-‫جنازہ‬ -‫ / ممتاز‬qaabil e imteyaaz-‫ / قابل امتیاز‬idraak paziir-‫ادراک پزیر‬ numaayaañ-‫ / نمایاں‬mumtaaz Hindi) 1 dhyana yogya, vichara yogya, kabila e gaura) numaayaañ taur par-‫نمایاں طور پر‬ -‫ / شوعار‬riit-‫ / ریت‬rawaaj-‫ / رواج‬paerawi-‫ / پیروی‬paas-‫پاس‬ SHo^aar Hindi) 1 dhyana, 2 kama, 3 achara, 4 anusarana, 5 riti) teyz nazar-‫ / تیز نظر‬mbassir-‫مبصر‬ Hindi) 1 chaukasa, savadhana, 2 agyakari, 3 dhyana) rakhane vala ruu'iyat-‫ / روئت‬muSHaahidah-‫مشاہدہ‬ ,Hindi) 1 avalokana, 2 vichara, 3 nirupana, 4 vachana) ukti, 5 alochana fauji chauki-‫فوجی چوکی‬ rasad gaah-‫رسد گاہ‬ Hindi) 1 akashalochana, 2 grahanakshetra, 3 darshana) sthana / manaana-‫ / منانا‬KHayaal karna-‫ / خیال کرنا‬deykhna-‫دیکھنا‬ / muSHaahidah karna-‫ / مشاہدہ کرنا‬mulaaHeza karna-‫ملحظہ کرنا‬ nazar Daalna-‫نظر ڈالنا‬ Hindi) 1 dekhana, avalokana karana, dhyana dena, 2) nishana karana, 3 alochana karana, kahana, 4 anushthana karana, manana, 5 anusarana karana, manana naazir-‫ / ناظر‬muSHaahid-‫ / مشاہد‬mubassir-‫مبصر‬ Hindi) 1 avalokanakari, dekhanevala, avekshaka, 2) manane vala, 3 rakhane vala, 4 karane vala

observing obsess obsession obsessional obsessive obsessively obsidian obsign obsolesce obsolescence obsolescent obsolete

a vt n a a adv a vt vi n a a

obstacle obstetrics obstinacy obstinate obstinately obstreperous

n n n a adv a

obstruct obstructed obstructing obstruction obstruction of justice obstructionist obstructive obstructor obtain obtain obtainable

vt a a n n n a n vi vt a

kaar bañd-‫کار بند‬ qabzah karna-‫ / قبضہ کرنا‬gheyrna-‫گھیرنا‬ Hindi) 1 (bhuta) lagana, satana, 2 mana men ghara) kara lena waehm-‫ / وہم‬KHabt-‫ / خبط‬aazaar-‫ / آزار‬aaseyb-‫آسیب‬ Hindi) 1 dhuna, bhuta ka lagana) chhaa jaaney waala-‫ / چھا جانے وال‬aaseybi-‫آسیبی‬ Haawi-‫حاوی‬ Haawi hotey hu'ey-‫حاوی ہوتے ہوئے‬ SHiiSHey jaesa-‫شیشے جیسا‬ mohar lagaana-‫مہر لگانا‬ farsuudah ho jaana-‫فرسودہ ہو جانا‬ tark-‫ / ترک‬matruuk pan-‫متروک پن‬ matruuk-‫متروک‬ / kohnah-‫ / کہنہ‬GHaer musta^mal-‫ / غیر مستعمل‬farsuudah-‫فرسودہ‬ matruukah-‫ / متروکہ‬matruuk-‫متروک‬ Hindi) 1 aprachalita, manasukha, 2 purani chala ka) -‫ / رخنہ‬qaed-‫ / قید‬paKH-‫ / پخ‬bast-‫ / بست‬baar-‫ / بار‬aTak-‫اٹک‬ / rukaawaT-‫ / رکاوٹ‬roRa-‫ / روڑا‬rok tham-‫ / روک تھم‬raKHnah SHaaKH saanah-‫شاخسانہ‬ Hindi) 1 roka, badha, ada, vighna) îlm ul wilaadat-‫علم الولدت‬ zid-‫ / ضد‬israar-‫ / اصرار‬heykRi-‫ / ہیکڑی‬haT-‫ / ہٹ‬DhiTaa'i-‫ڈھٹائ‬ / TeyRhi-‫ / تیڑھی‬TeyRha-‫ / تیڑھا‬haT dharm-‫ / ہٹ دھرم‬DhiiT-‫ڈھیٹ‬ ziddi-‫ضدی‬ Hindi) 1 hathi, jiddi, avineya) zid sey-‫ / ضد سے‬haT dharmi sey-‫ہٹ دھرمی سے‬ / jhagRaalu-‫ / جھگڑالو‬bey qaabu-‫ / بے قابو‬bey lagaam-‫بے لگام‬ sar kaSH-‫سرکش‬ -‫ / پچ چر مارنا‬muzaaHim hona-‫ / مزاحم ہونا‬aaRey aana-‫آڑے آنا‬ -‫ / راہ میں روڑے ڈالنا‬paKH lagaana-‫ / پخ لگانا‬pach char maarna -‫ / روکنا‬raKHnah Daalna -‫ / رخنہ ڈالنا‬raah meyñ roRey Daalna roRa aTkaana-‫ / روڑا اٹکانا‬rokna Hindi) 1 rokana, 2 banda karana, 3 badha dalana) masduud-‫مسدود‬ muzaaHim-‫ / مزاحم‬Haa'el-‫حائل‬ / muzaaHimat-‫ / مزاحمت‬harj-‫ / ہرج‬bañdiSH-‫ / بندش‬aTak-‫اٹک‬ rukaawaT-‫رکاوٹ‬ ,Hindi) 1 badha dalana, 2 roka, atakava, badha) vighna, avarodha insaaf ki rukaawaT-‫انصاف کی رکاوٹ‬ muzaaHim-‫ / مزاحم‬Haa'el-‫حائل‬ Hindi) 1 avarodhaka, vighnakari) ^maane-‫ / مانع‬Haarij-‫حارج‬ ,Hindi) 1 badhaka, vighnakari, rokanevala) pratirodhaka Haarij-‫حارج‬ taari hona-‫ / طاری ہونا‬maana jaana-‫مانا جانا‬ Hindi) 1 sthapita hona, 2 prachalita hona, phailana) paana-‫ / پانا‬milna-‫ / ملنا‬leyna-‫ / لینا‬Haasil karna-‫حاصل کرنا‬ Hindi) 1 prapta karana, hasila karana) qaabil e taeHsiil-‫ / قابل تحصیل‬jo mil sakey-‫جو مل سکے‬

obtained obtaining obtrude obtrusive obtund obtuse obtuseness obverse obviate obvious obviously obviousness occasion

a a vt a vt a n n a a adv n n

occasion occasional

vt a

occasionally occasions occident occidental occipital occlude occlusion occult occult occultation occultism occupancy occupant occupation occupational

adv n n a a a n a n n n n n n a

Hindi) 1 pane yogya, hasila karane ke layaka, prapya) yaaftah-‫ / یافتہ‬Haasil kardah-‫حاصل کردہ‬ faa'ez-‫فائز‬ -‫ / زبردستی گھسنا‬bin bulaa'ey mehmaan bañna-‫بن بلئے مہمان بننا‬ zabar dasti ghusna fuzuuli-‫ / فضولی‬bin bulaaya mehmaan-‫بن بلیا مہمان‬ maryal karna-‫ / مریل کرنا‬kuñd karna-‫کند کرنا‬ maañd-‫ / ماند‬kuñd-‫ / کند‬gustaaKH-‫گستاخ‬ Hindi) 1 susta, kinda, gotila, 2 benoka, 3 ativra) gustaaKHi-‫گستاخی‬ jawaab-‫جواب‬ / peySH dasti karna-‫ / پیش دستی کرنا‬aaRey aajaana-‫آڑے اجانا‬ rokna-‫روکنا‬ zaahir-‫ / ظاہر‬waazeH-‫ / واضح‬ma^luum-‫معلوم‬ Hindi) 1 sapha, jahira, pratyaksha, spashta, prakata) sariiHan-‫ / صریحن‬saaf taur sey-‫صاف طور سے‬ Hindi) 1 sapha sapha, spashtatah, pratyaksha rupa se) waazeH pan-‫واضح پن‬ / fursat-‫ / فرصت‬daf^ah-‫ / دفعہ‬baa^is-‫ / باعث‬baari-‫ / باری‬baar-‫بار‬ / sabab-‫ / سبب‬mauqa^h-‫ / موقعہ‬maqaam-‫ / مقام‬jaa-‫ / جا‬îllat-‫علت‬ waqt-‫وقت‬ ,Hindi) 1 avasara, suavasara, 2 prayojana, nimitta) ,karana, avashyakata, 3 koi vishesha utsava samaya, 4 bata, majara, ghatana Hindi) 1 karana hona, paida karana) ittefaaqi-‫ / اتفاقی‬hañgaami-‫ہنگامی‬ ,Hindi) 1 kabhi kabhi ka, kadachit, 2 prasangika) vishesha utsava adi ka kabhi-‫ / کبھی کبھار‬gaahey gaahey-‫ / گاہے گاہے‬ab tab-‫اب تب‬ ‫ / وقتن فا‬KHaal KHaal-‫ / خال خال‬kabhi kabhi-‫ / کبھی کبھی‬kabhaar waqtan fa waqtan-‫وقتن‬ Hindi) 1 kabhi kabhi, samaya samaya para) Hindi) 1 koi vishesha utsava, samaya) maGHrib-‫مغرب‬ maGHribi-‫ / مغربی‬GHarbi-‫غربی‬ guddi jaesa-‫گددی جیسا‬ rokna-‫ / روکنا‬kaaTna-‫ / کاٹنا‬aaRey aana-‫آڑے آنا‬ rukaawaT-‫رکاوٹ‬ Hindi) 1 gupta, chhipa hua, adrishya) muSHkil-‫ / مشکل‬KHufiyah-‫خفیہ‬ chhupaa'i-‫چھپائ‬ jaadu gari par yaqiin-‫جادو گری پر یقین‬ -‫ / تصرف‬sukuunat-‫ / سکونت‬qabzah-‫ / قبضہ‬kiraayah daar-‫کرایہ دار‬ tasarruf Hindi) 1 adhikara, kabja, bhoga, yukti) saakin-‫ / ساکن‬qaabiz-‫ / قابض‬paTTey daar-‫پٹے دار‬ Hindi) 1 adhikari, kabija, malika, bhogi, bhokta) / qabzah-‫ / قبضہ‬peySHah-‫ / پیشہ‬maSH GHalah-‫ / مشغلہ‬kaam-‫کام‬ tasallut-‫ / تسلط‬SHoGHl-‫شغل‬ ,Hindi) 1 bhoga, adhivasa, adhikara, dakhala) adhikrita, 2 pesha, karobara, dhandha peySHah waaraanah-‫ / پیشہ وارانہ‬kaaro baari-‫کارو باری‬

occupied occupier

a n

occupy occupy occur occurent occurred occurrence occurrences occurring ocean oceanic oceanography octagon octagonal octave octave October octogenarian octopus octroi ocular ocularly oculist odalisque odd

vt vti vi a a n a a n a n n a a n n n n n a adv n n a

odd odd man out odd number oddball oddity

n n n n

zeyr e-‫ / زیر تسلط‬maSH GHuul-‫ / مشغول‬maqbuuzah-‫مقبوضہ‬ tassalut saakin-‫ / ساکن‬qaabiz-‫قابض‬ ,Hindi) 1 adhikara lene ya rakhane vala, bhokta) adhivasi ‫ / قبضہ‬qaabiz hona-‫ / قابض ہونا‬pur karna-‫ / پر کرنا‬gheyrna-‫گھیرنا‬ -‫ / زیر تسلط کرنا‬sukuunat karna-‫ / سکونت کرنا‬qabzah karna-‫کرنا‬ zeyr e tassalut karna Hindi) 1 adhikara rakhana, lena, rakhana, sthana) lena, 2 bhoga karana, prayoga karana, 3 jagaha gherana waaqe^-‫ / واقع ہونا‬hona-‫ / ہونا‬biitna-‫ / بیتنا‬âariz hona-‫عارض ہونا‬ waarid hona-‫ / وارد ہونا‬hona ,Hindi) 1 prakata hona, 2 ana, hona, ghatita hona) padana waarid-‫^ / وارد‬waaqe-‫واقع‬ ^waaqe-‫واقع‬ waaqe^ah-‫ / واقعہ‬Haadisah-‫حادثہ‬ Hindi) 1 ghatana, 2 vakaya, 3 sanyoga) waardaat-‫واردات‬ âariz-‫عارض‬ samañdar-‫ / سمندر‬baeHr-‫بحر‬ Hindi) 1 mahasagara, samudra, ambudhi) baeHri-‫بحری‬ Hindi) 1 mahasagara ka, 2 mahasagara sadrisha, 3) mahasagara men milane vali, samudriya baeHri juGHraafiyah-‫بحری جغرافیہ‬ musamman-‫ / مسمن‬haSHt pahel-‫ہشت پہلو‬ haSHt paehli-‫ہشت پہلی‬ Hindi) 1 atha kone vala, ashtakona) Hindi) 1 jisa men atha hon, atha se bana hua) Hindi) 1 dharmika tyohara ka athavan dina, 2) athasuron ka antara aktuubar-‫اکتوبر‬ Hindi) 1 assi barasa ka budha, assi barasa ka) haSHt paa-‫ / ہشت پا‬aKHbuut-‫اخبوت‬ naaka-‫ / ناکا‬chuñgi-‫چنگی‬ basri-‫ / بصری‬âeni-‫عینی‬ nazar sey-‫نظر سے‬ basri Hakiim-‫بصری حکیم‬ baañdi-‫باندی‬ / faaltu-‫ / فالتو‬ezaafi-‫ / اضافی‬bey Dhañga-‫ / بے ڈھنگا‬âjiib-‫عجیب‬ / phuTkal-‫ / پھٹکل‬phuT-‫ / پھٹ‬munHarif-‫ / منحرف‬GHariib-‫غریب‬ phuTkar-‫پھٹکر‬ ,Hindi) 1 vishama, phuta, taka, 2 anokha, adbhuta) advitiya Hindi) 1 atulyata, 2 antara, 3 labha, jita, 4) sanbhavana, 5 vivada Taat baahar-‫ٹات باہر‬ taaq-‫طاق‬ sñki-‫ / سنکی‬bey tuka-‫ / بے تکا‬âjiib o GHariib-‫عجیب و غریب‬ -‫ / غرابت‬bey Dhañga pan-‫ / بے ڈھنگا پن‬âjiib pan-‫عجیب پن‬ GHaraabat

oddly oddment odds on ode odious odiously odiousness odium odograph odometry odorant odoriferous odorous odour odyssey oeuvre of of late of late off off off centre off colour off course off day off guard off handed off key off limits off one's hand off price off putting off the cuff off white offal offbeat offence offend

adv n a n a adv n n n n n a a n n n prep

adv a adv a a a n a a a a a a a a n a n vt

Hindi) 1 vishamata, 2 anokha adami, adbhuta vastu) Hindi) 1 vishamata se, ajiba taraha se, nirale dhanga) se, anokhi taraha se bacha khucha-‫بچا کھچا‬ mumkinah-‫ممکنہ‬ ?qasiidah-‫ / قصیدہ‬GHazal-‫غزل‬ Hindi) 1 gita, gajala, kavita) naa-‫ / ناپسندیدہ‬naa gawaar-‫ / ناگوار‬makruuh-‫ / مکروہ‬kariih-‫کریہ‬ qabiiH-‫ / قبیح‬pasañdiidah Hindi) 1 ghinauna, apriya, ghrinita, ghrinayogya) karaahat sey-‫کراہت سے‬ nafrat añgeyzi-‫نفرت انگیزی‬ nafrat-‫ / نفرت‬naa gawaari-‫ / ناگواری‬karaahiyat-‫ / کراہیت‬ghin-‫گھن‬ tanaffur-‫/ تنفر‬ masaafat nigaar-‫مسافت نگار‬ masaafat paemaa'i-‫مسافت پیمائ‬ KHuSH bu-‫خوشبو‬ teyz KHuSH waala-‫تیز خوشبو وال‬ mahek daar-‫ / مہک دار‬KHuSHbu daar-‫خوشبو دار‬ SHamiim-‫ / شمیم‬mahek-‫ / مہک‬bu-‫بو‬ Hindi) 1 sugandha, khushabu, mahaka, basa, bu) safar ki daastaan-‫سفر کی داستان‬ SHaah kaar-‫ / شاہکار‬fan paarah-‫فن پارہ‬ ki-‫ / کی‬ka-‫ / کا‬fi-‫فی‬ Hindi) 1 se, 2 babata, 3 men, 4 para, 5 vaste) -‫ / حال ہی ںڑ‬chañd roz sey-‫ / چند روز سے‬abhi-‫ / ابھی‬aaj kal-‫آج کل‬ ‫می‬ Haal hi meyñ abhi-‫ابھی‬ haTa hu'a-‫ / ہٹا ہوا‬duur-‫ / دور‬ba^iid-‫بعید‬ Hindi) 1 bahuta dura ka, 2 badha hua) Hindi) 1 dura, 2 pare, 3 alaga) bey markaz-‫ / بے مرکز‬anokha-‫انوکھا‬ -‫ / درشت‬biimaar-‫ / بیمار‬bad tamiiz-‫ / بد تمیز‬bad rañg-‫بد رنگ‬ duruSHt raah sey haTa-‫راہ سے ہٹا‬ chhuTi ka din-‫چھٹی کا دن‬ bila taHaffuz-‫بل تحفظ‬ bar jastah-‫بر جستہ‬ bey sura-‫بے سرا‬ mamnuu^ah-‫ممنوعہ‬ nigraani sey-‫ / نگرانی سے باہر‬haath uTha leyna-‫ہاتھ اٹھا لینا‬ baahar sasta-‫سستا‬ chiR chiRaaney waala-‫چڑ چڑانے وال‬ bila taiyaari-‫بل تیاری‬ taqriiban safeyd-‫تقریبً سفید‬ ‫ا‬ fuzlah-‫ / فضلہ‬alaa'iSH-‫آلئش‬ niraala-‫نرال‬ jurm-‫ / جرم‬Hamlah-‫ / حملہ‬gunaah-‫گناہ‬ Hindi) 1 aprasannata, rosha, 2 hani, takalipha, 3) dosha, jurma, aparadha jazbaat ko-‫ / جذبات کو ٹھیس پہنچانا‬dilkhaTTa karna-‫دل کھٹا کرنا‬

offend offended offender offensive offensive offensiveness offer

vti n n a n n n

offer offer offering offertory offhand office office holder office hours officer official official officialdom officialese officially officiary officiate officiate officiating officiation officious

vt vti n n a n n n n a n n n adv n vi vt n n a

‫ / ناراض‬naa KHuSH karna-‫ / ناخوش کرنا‬Theys pahoñchaana naa raaz karna-‫کرنا‬ Hindi) 1 kruddha karana ya hona, 2 aprasanna karana) ya hona, 3 ullanghana karana -‫ / خفا‬kabiidah KHaatir-‫ / کبیدہ خاطر‬kabiidah-‫ / کبیدہ‬jiz biz-‫جز بز‬ / rañjedah-‫ / رنجیدہ‬naa raaz-‫ / ناراض‬naa KKuSH-‫ / ناخوش‬KHafa uchaaT-‫ / اچاٹ‬TeyRhi-‫ / تیڑھی‬TeyRha-‫تیڑھا‬ mujrim-‫ / مجرم‬Hamlah aawar-‫حملہ آور‬ Hindi) 1 aprasanna karane vala, 2 ullanghana karane) vala, 3 aparadhi, doshi naa pasañd-‫ / ناپسند‬naa gawaar-‫ / ناگوار‬KHaraab-‫خراب‬ Hindi) 1 apakaraka, 2 apriya, 3 dukhadai, 4 akramaka) Hamlah-‫ / حملہ‬gustaaaKHi-‫ / گستاخی‬DhiTaa'i-‫ڈھٹائ‬ naa-‫ / ناگواری‬jaarHiyat-‫ / جارحیت‬gistaaKHi-‫ / گستاخی‬buraa'i-‫برائ‬ gaawaari peySH-‫ / پیشکش‬niSHaanah-‫ / نشانہ‬hadaf-‫ / ہدف‬bheyñT-‫بھینٹ‬ qurbaan-‫ / قربان‬kaSH Hindi) 1 dena, bhenta chadhana, 2 prastava, raya, 3) mola -‫ / نچھاور کرنا‬deyna-‫ / دینا‬bheyñT chaRhaana-‫بھینٹ چڑھانا‬ qurbaan-‫ / قربان کرنا‬peySH karna-‫ / پیش کرنا‬nichhaawar karna karna Hindi) 1 upasthita karana, 2 bhenta chadhana, 3) ,najarana, 4 karana, 5 bali dena, 6 mola lagana 7batalana qurbaan-‫ / قربان‬neyaaz-‫ / نیاز‬nazar-‫ / نذر‬chaRhaawa-‫چڑھاوا‬ Hindi) 1 bhenta, balidana, chadhava) kaliisey ka chañdah-‫کلیسے کا چندہ‬ Hindi) 1 turanta, 2 bina soche vichare) ‫ / پائے‬ôhdah-‫ / عہدہ‬martabah-‫ / مرتبہ‬KHidmat-‫ / خدمت‬daftar-‫دفتر‬ peySHah-‫ / پیشہ‬paa'ey gaah-‫گاہ‬ Hindi) 1 naukari, padavi, pada, kama, adhikara, 2) daphtara, 3 shagirda pesha ôhdey daar-‫عہدے دار‬ daftar key auqaat-‫دفتر کے اوقات‬ maamuur-‫مامور‬ Hindi) 1 aphasara, ohadedara, adhikari, padadhikari) sar kaari-‫سر کاری‬ Hindi) 1 adhikarika, sarishte ya daphtara sanbandhi) sar kaari-‫ / سر کاری‬ôhdey daar-‫ / عہدے دار‬Haakim-‫حاکم‬ ,Hindi) 1 aphasara, uchcha pada ka karmachari) adhikari daftar SHaahi-‫دفتر شاہی‬ daftar SHaahi ki zabaan-‫دفتر شاہی کی زبان‬ baa zaabitah taur par-‫با ضابطہ طور پر‬ Hindi) 1 sarakari taura se) aehl kaar-‫اہل کار‬ Hindi) 1 kisi jagaha men kama karana, 2 kisi ke sthana) men kama karana qaa'em maqaami karna-‫قائم مقامی کرنا‬ qaa'em maqaam-‫قائم مقام‬ peySHwaa'i-‫ / پیشوائ‬añjaam dahi-‫انجام دہی‬ muft kaa-‫ / مفت کا خادم‬madad gaar-‫ / مدد گار‬fuzuuli-‫فضولی‬

officiousness offing offing offish offload offscouring offset offshoot offshore offspring offstage oft often oftentimes ogle ogle ogle ogre oh oh my God! oh! oil oil oil drum oil field oil paint oil stone oil well oilcake oilcan oilcloth oiled oiler oilman oilseed oilskin oily oink

n a n a vt n n n adv n a adv adv adv n vt vti n i intj intj n vt n n n n n n n n a n n n n a n

^mutii-‫ / مطیع‬KHaadim fuzuul-‫فضول‬ ufaq e baeHri-‫ / افق بحری‬Hadd e nazar meyñ-‫حد نظر میں‬ Hindi) 1 samudra ka vaha bhaga jo kinare se bahuta) duri para ho ya jahan pani gahara ho alag thalag-‫الگ تھلگ‬ saamaan utaarna-‫ / سامان اتارنا‬nijaat paana-‫نجات پانا‬ tilchhaT-‫ / تلچھٹ‬kuuRa-‫کوڑا‬ Hindi) 1 dali, ankura, 2 barabara rakama, 3) lambavatta duri, aphaseta SHaaKH-‫شاخ‬ Hindi) 1 shakha, ankura) saahil sey haT kar-‫ساحل سے ہٹ کر‬ ‫ / نئی‬farzañd-‫ / فرزند‬bachchey-‫ / بچے‬aulaad-‫ / اولد‬atfaal-‫اطفال‬ zurriyat-‫ / ضریت‬paud-‫ / پود‬niSHaani-‫ / نشانی‬na'i paud-‫پود‬ Hindi) 1 santana, aulada, ladaka ya ladaki, ladake) vale zaati-‫ / ذاتی‬niji-‫نجی‬ aksar-‫اکثر‬ Hindi) 1 bahudha, aksara, barabara, 2 itani bara) ka'i baar-‫ / کئ بار‬GHaaliban-ً‫ / غالب‬beySH tar-‫ / بیش تر‬aksar-‫اکثر‬ ‫ا‬ Hindi) 1 bahudha, aksara, barabara, 2 itani bara) ka'i baar-‫ / کئ بار‬GHaaliban-ً‫ / غالب‬beySH tar-‫ / بیش تر‬aksar-‫اکثر‬ ‫ا‬ Hindi) 1 kataksha, 2 tirachhi najara ya chitavana) ‫ / ترچی نظر‬taaRna-‫ / تاڑنا‬lalchaa'i nazar Daalna-‫للچائ نظر ڈالنا‬ tirchi nazar maarna-‫مارنا‬ Hindi) 1 kanakhiyon se dekhana, tirachhi najara se) dekhana îfriit-‫ / عفریت‬adam KHor deo-‫آدم خور دیو‬ Hindi) 1 ha, 2 aha) uffoh-‫افوہ‬ uff-‫ / اف‬waah-‫ / واہ‬aah-‫آہ‬ teyl-‫تیل‬ Hindi) 1 tela, rogana) teyl Daalna-‫ / تیل ڈالنا‬chupaRna-‫چپڑنا‬ Hindi) 1 tela lagana) teyl ka piipah-‫تیل کا پیپہ‬ teyl ka chaSHmah-‫تیل کا چشمہ‬ roGHni rañg-‫روغنی رنگ‬ baTTi-‫بٹی‬ teyl kuñwaañ-‫تیل کنوان‬ khali-‫کھلی‬ kuppi-‫کپپی‬ mom jaamah-‫موم جامہ‬ chupRi-‫چپڑی‬ teyl deyney waala-‫ / تیل دینے وال‬kuppi-‫کپپی‬ Hindi) 1 teli) tey ka biij-‫تے کا بیج‬ mom jaamah-‫موم جامہ‬ teyl sey bhara-‫ / تیل سے بھرا‬chupRa-‫ / چپڑا‬chikna-‫چکنا‬ Hindi) 1 chikana, tela sa, tilaha) suu'ar ki aawaaz-‫سور کی آواز‬

ointment OK OK okra

n a vt n

old old age old age Old Bill old boy old country old fashioned old girl old gold old growth old hand old hat old line old maid old man old master Old Nick old person old rose old salt old school old shoe old soldier old style Old Testament old timer olden oldest oldfangled oldie oldster oldwife oleander olfactory oligarchy olio olive

a a n n n n a n n n n n a n n n a n a n n a n a n n a a a n a n n a n n n

marham-‫ / مرہم‬leyp-‫لیپ‬ Hindi) 1 marahama, lepa) Thiik-‫ / ٹھیک‬KHuub-‫ / خوب‬durust-‫ / درست‬baja-‫بجا‬ mañzuur karna-‫ / منظور کرنا‬ittefaaq karna-‫اتفاق کرنا‬ bhiñDi-‫ / بھنڈی‬baamiya-‫بامیا‬ / dey riinah-‫ / دیرینہ‬buzurg-‫ / بزرگ‬buDDha-‫ / بڈھا‬buuRha-‫بوڑھا‬ kuhan-‫ / کہن سال‬kuhan-‫ / کہن‬kohnah-‫ / کہنہ‬KHurraañT-‫خرانٹ‬ -‫ / پیشین‬piir-‫ / پیر‬paraa chiin-‫ / پرا چین‬paariinah-‫ / پارینہ‬saal / qadiim-‫ / قدیم‬puraana-‫ / پرانا‬peywastah-‫ / پیوستہ‬peySHiin za^iif-‫ضعیف‬ ,Hindi) 1 prachina, 2 jo taja na ho, 3 budhdha) vriddha, 4 bigada hua, sada hua, 5 anubhavi za^iifi-‫ / ضعیفی‬piiri-‫ / پیری‬buzurgi-‫بزرگی‬ (KHezaañ(poet-‫ / خزاں‬buRhaapa-‫بڑھاپا‬ pulis waala-‫پولس وال‬ saabiq taalib e îlm-‫سابق طالب علم‬ apna watan-‫اپنا وطن‬ puraana-‫پرانا‬ saabiq taalibah-‫سابق طالبہ‬ maTiila piila rañg-‫مٹیل پیل رنگ‬ puraana jañgal-‫پرانا جنگل‬ tajribah kaar-‫ / تجربہ کار‬kaa'yaañ-‫کائیاں‬ ghisi piTi baat-‫گھسی پٹی بات‬ qadaamat parast-‫قدامت پرست‬ kuñwaari buRhiya-‫کنواری بڑھیا‬ SHauhar-‫ / شوہر‬baRey miyaañ-‫ / بڑے میان‬baap-‫باپ‬ ustaad fan kaar-‫استاد فن کار‬ SHaetaan-‫ / شیطان‬ibliis-‫ / ابلیس‬hauwwa-‫ہوا‬ buuRhi-‫ / بوڑھی‬buuRha-‫بوڑھا‬ gaehra gulaabi-‫گہرا گلبی‬ tajribah kaar mallaaH-‫تجربہ کار ملح‬ rawaayati-‫روایتی‬ SHinaasa-‫ / شناسا‬achhi paehchaan-‫ / اچھی پہچان‬aasaan-‫آسان‬ saabiq fauji-‫سابق فوجی‬ puraani tarz ka-‫پرانی طرز کا‬ toraat-‫ / تورات‬âHed naamah qadiim-‫عہد نامہ قدیم‬ tajrihbah kaar-‫تجربہ کار‬ qadiim-‫قدیم‬ Hindi) 1 purana, prachina) qadiim tariin-‫قدیم ترین‬ puraani tarz ka-‫پرانی طرز کا‬ puraani chiiz-‫پرانی چیز‬ puKHtah ûmar-‫ / پختہ عمر‬baRa-‫بڑا‬ kalaalan-‫کللن‬ kusum-‫کسم‬ -‫ / سونگھنے سے متعلق‬maSHmuumi-‫ / مشمومی‬SHammi-‫شمی‬ suuñghney sey muta^lliq Hindi) 1 vaha rajya jisa men thode loga shasana) karen, alpajanadhipatya pach meyl-‫پچ میل‬ zaetuun-‫زیتون‬

olive branch olive oil omen ominous omissible omission

n n n a a n

omit omitted omnibus omnificient omnigenous omnipotent omnipresence omnipresent omniscience omniscient omnivorous on on on behalf of on foot on guard on hand on hand on one's hand on site on the other hand on the road on the watch onager onboard once once once over oncology

vt a n a a a a a n a a adv prep

adv a prep a a a n n a adv n n

Hindi) 1 jaituna, jalapai) amn ki niSHaani-‫امن کی نشانی‬ zaetuun ka teyl-‫ذیتوں کا تیل‬ SHaguun-‫ / شگون‬faal-‫ / فال‬âlaamat-‫علمت‬ Hindi) 1 chihna, nishana, saina) naHs-‫نحس‬ ,Hindi) 1 apashaguna, manahusa, bhavishya suchaka) ashubha qaabil e nazar añdaazi-‫قابل نظر اندازی‬ Hazf-‫ / حذف‬faro guzaaSHt-‫ / فرو گذاشت‬bhuul-‫بھول‬ Hindi) 1 chuka, 2 bhula, 3 chhuta) / khaana-‫ / کھانا‬Hazf karna-‫ / حذف کرنا‬bhuul jaana-‫بھول جانا‬ ‫ / نظر انداز‬malHuuz e KHaatir nah rakhna-‫ملحوظ خاطر نہ رکھنا‬ nazar añdaaz karna-‫کرنا‬ Hindi) 1 chhoda jana, 2 bhula jana, visarana, 3) chukana nazar añdaaz-‫ / نظر انداز‬matruuk-‫ / متروک‬KHaarij-‫خارج‬ majmuu^ah-‫مجموعہ‬ Hindi) 1 eka prakara ki yatri gadi) âziim taKHliiq kaar-‫عظیم تخلیق کار‬ har taraH ka-‫ہر طرح کا‬ qaadir e mutlaq-‫ / قادر مطلق‬jabbaar-‫جبار‬ Hindi) 1 sarva-shakti-mana) har jagah maujuud honey ki sifat-‫ہر جگہ موجود ہونے کی صفت‬ Hindi) 1 parameshvara, jagadishvara) har SHaey ka îlm-‫ہر شے کا علم‬ har SHaey ka îlm rakhney waala-‫ہر شے کا علم رکھنے وال‬ har SHaey khaaney waala-‫ہر شے کھانے وال‬ Hindi) 1 age, 2 lagatara, 3 najadika, laga hua) par-‫ / پر‬bi-‫ / بی‬ba-‫با‬ Hindi) 1 para, upara, ora, 2 nikata, 3 daramiyana, 4) siva, 5 liye, 6 hala para waastey-‫ / واسطے‬badley-‫بدلے‬ paeroñ-‫پیروں‬ paeroñ-‫پیروں‬ KHabar daar-‫خبر دار‬ zeyr e-‫ / زیر اختیار‬taiyaar-‫ / تیار‬maujuudah-‫ / موجودہ‬farz-‫فرض‬ eKHteyaar dar peySH-‫در پیش‬ zimmah daari-‫ / ذمہ داری‬bojh-‫بوجھ‬ jaa'ey suquu^ par-‫جائے سقوع پر‬ albattah-‫البتہ‬ sar e raah-‫سر راہ‬ hoSHyaar-‫ / ہوشیار‬chau kas-‫چو کس‬ mañjiniiq-‫ / منجنیق‬gadha-‫گدھا‬ sawaar-‫سوار‬ saabiq-‫سابق‬ kabhi bhi-‫ / کبھی بھی‬eyk martabah-‫^ / ایک مرتبہ‬eyk dafa-‫ایک دفع‬ Hindi) 1 eka bara, eka samaya men, 2 pahale) sar sari nazar-‫سر سری نظر‬ îlm e sartaan-‫علم سرطان‬

one one one another one away one by one one eyed one fold one horse one man one piece one sided one to one oneness oner onerous oneself oneself onetime onfall ongoing onion onionskin onkus onload onlooker only only onrush onset onshore onslaught ontic onto ontogeny onus onward onward

a det a adv a a a a a a a n n a adv pron a n n n n a vt n a adv n n a n a prep n n a adv

yak-‫ / یک‬waaHid-‫ / واحد‬eyk KHaas-‫ / ایک خاص‬eyk-‫ایک‬ Hindi) 1 eka) eyk duusra-‫ / ایک دوسرا‬aapas-‫آپس‬ yak tarfah-‫یک طرفہ‬ juda juda-‫جدا جدا‬ kaana-‫کانا‬ dohra-‫دہرا‬ naa chiiz-‫ / ناچیز‬chhoTa-‫ / چھوٹا‬bey rañg-‫بے رنگ‬ yak SHaKHsi-‫یک شخصی‬ saabut-‫ثابت‬ yak tarfah-‫ / یک طرفہ‬yak ruKH-‫یک رخ‬ eyk jaesa-‫ایک جیسا‬ waeHdat-‫ / وحدت‬waeHdaaniyat-‫وحدانیت‬ Hindi) 1 ekata, eka, 2 ikai) anokha-‫ / انوکھا‬achhuuta-‫اچھوتا‬ / kaThin-‫ / کٹھن‬kaRa-‫ / کڑا‬jaabir aanah-‫ / جابرانہ‬bhaari-‫بھاری‬ wazni-‫وزنی‬ Hindi) 1 bhari, vajani, 2 kashta sadhya, dukhada) kleshakara KHud-‫ / خود‬apney aap-‫اپنے آپ‬ Hindi) 1 svayan, khuda) saabiq-‫سابق‬ yuuriSH-‫ / یورش‬waar-‫ / وار‬Hamlah-‫حملہ‬ -‫ / واقعہ‬kaar rawaa'i-‫ / کاروائ‬maajra-‫ / ماجرا‬aeHwaal-‫احوال‬ waaqe^ah piyaaz-‫پیاز‬ Hindi) 1 pyaja, ganda) baariik kaaGHaz-‫باریک کاغذ‬ ulTa pulTa-‫ / الٹا پلٹا‬naa marGHuub-‫نامرغوب‬ saamaan chaRhaana-‫سامان چڑھانا‬ tamaaSHaa'i-‫ / تماشائ‬tamaaSH biin-‫تماش بین‬ Hindi) 1 dekhane vala, tamashabina, darshaka) -‫ / فقط‬eklauti-‫ / اکلوتی‬eklauta-‫ / اکلوتا‬akeyli-‫ / اکیلی‬akeyla-‫اکیل‬ sirf-‫ / صرف‬mujarrad-‫ / مجرد‬maeHz-‫ / محض‬faqat Hindi) 1 akela, 2 advitiya, 3 pramukha) Hindi) 1 akele, 2 kevala, sirpha) aagey ko baRhaa'o-‫آگے کو بڑھاؤ‬ / hujuum-‫ / ہجوم‬Hamlah-‫ / حملہ‬hallah-‫ / ہلہ‬chhaapah-‫چھاپہ‬ SHuruu^aat-‫شروعات‬ Hindi) 1 chadhai, hamala, akramana, dhava) darya kinaarey-‫دریا کنارے‬ yuuriSH-‫ / یورش‬waar-‫ / وار‬Hamlah-‫حملہ‬ Hindi) 1 maradhada, hamala, ghataka akramana) wujuudi-‫ / وجودی‬Hayaati-‫حیاتی‬ ta^alluq hona-‫ / تعلق ہونا‬baat chiit hona-‫بات چیت ہونا‬ buluuGHuyat-‫بلوغیت‬ zimmah-‫ / ذمہ‬baar-‫بار‬ Hindi) 1 bojha, bhara, 2 pramanita karane ka bhara) aagey baRhta hu'a-‫ / آگے بڑھتا ہوا‬aagey-‫آگے‬ Hindi) 1 badhate hue, pragatishila) Hindi) 1 age, agadi, pare, badhake)

onymous onyx oodles ooh oology ooze ooze ooze opacity opal opaque opaqueness open

a n n intj n n vi vt n n a n a

open open open open open field open hearted opener opening

n vi vt vti n n n n

openly openness opera operate operate operate operatic operating operation

adv n n vi vt vti a a n

naam waala-‫نام وال‬ Hindi) 1 eka ratna, gomeda, sulaimani patthara) faraawaani-‫فراوانی‬ offoh-‫ / وفوہ‬arey-‫ارے‬ taeraaniyaat-‫تیرانیات‬ kapRey ka ruu'aañ-‫کپڑے کا روئان‬ Hindi) 1 kichada, gada, chahala) risna-‫ / رسنا‬chuuna-‫چونا‬ ,Hindi) 1 jharana, chuna, dhire dhire bahana) tapakana, risana dhuñdhla pan-‫دھندھل پن‬ Hindi) 1 dudhiya patthara) taariik-‫ / تاریک‬GHaer SHafaaf-‫ / غیر شفاف‬dhuñdhla-‫دھندھل‬ Hindi) 1 asvachchha, dhundhala) dhuñdhla pan-‫دھندھل پن‬ / kuSHaadah-‫ / کشادہ‬khula-‫ / کھل‬hawaeda-‫ / ہویدا‬dariidah-‫دریدہ‬ zaahir-‫ / ظاہر‬wa-‫وا‬ Hindi) 1 khula, 2 spashta, sapha, 3 udara, data, 4) ,nishkapata, sachcha, 5 sarvalaukika sarvajanika Hindi) 1 khuli jagaha, 2 khula samudra) waa hona-‫ / وا ہونا‬khulna-‫کھلنا‬ waa karna-‫ / وا کرنا‬kholna-‫ / کھولنا‬kaaTna-‫کاٹنا‬ Hindi) 1 kholana, prakasha karana, 2 praranbha) karana, 3 sthapita karana, 4 chalana maedaan-‫میدان‬ saaf dil-‫ / صاف دل‬kuSHaadah dil-‫کشادہ دل‬ Hindi) 1 kholanevala, udghataka) / darwaazah-‫ / دروازہ‬daraaR-‫ / دراڑ‬daraz-‫ / درز‬dahaanah-‫دہانہ‬ SHaq-‫^ / شق‬mauqa-‫ / موقع‬ñSHiraaH-‫نشراح‬ ,Hindi) 1 kholana, udghatana ityadi, 2 chhidra) chheda, 3 praranbha, 4 avasara, mauka / din dhaaRey-‫ / دن دھاڑے‬bil e^laan-‫ / بل اعلن‬êlaaniyah-‫اعلنیہ‬ -‫ / کھلے بندون‬khuley âam-‫ / کھلے عام‬dhaRalley sey-‫دھڑلے سے‬ / pukaar key-‫ / پکار کے‬khullam khulla-‫ / کھلم کھل‬khuley bañdoñ saaf-‫صاف‬ Hindi) 1 khullamakhulla, sapha sapha, spashta rupa se) KHuluus-‫خلوص‬ Hindi) 1 sadagi, nirmalata, 2 spashtata) -‫ / تماشہ خانہ‬naaTak ghar-‫ / ناٹک گھر‬GHinaaiyah-‫غنایہ‬ tamaaSHah KHaanah ,Hindi) 1 gane ke satha nataka, 2 svanga ghara) tamasha ghara, nacha ghara chalna-‫ / چلنا‬chaaluu hona-‫چالو ہونا‬ jarraHi karna-‫ / جراحی کرنا‬chalaana-‫ / چلنا‬âamal karna-‫عمل کرنا‬ ,Hindi) 1 kama karana, 2 guna karana, asara karana) prabhava dalana, 3 chira phada karana Hindi) 1 svanga sanbandhi, svanga sadrisha) faa^el-‫فاعل‬ kaar-‫ / کاروائ‬fe^l-‫ / فعل‬âmal e jarraHi-‫ / عمل جراحی‬âmal-‫عمل‬ rawaa'i Hindi) 1 katritva, 2 asara, prabhava, phala, 3 chira) phada, 4 karyavahi, kama ka dhanga, chala

operative operative operator operose ophthalmic opiate opinable opine opine opinion opinionated opium opponent opponent opportune opportunism opportunist opportunistic opportunitically opportunity

a n n a a n a vi vt n a n a n a n n a adv n

oppose oppose opposed opposing opposite

vt vti a a a

opposite opposite bank opposite to opposition

n n n

faa^eli-‫فعالی‬ Hindi) 1 karya kshama, 2 saprabhava, gunakari) âamil-‫عمل‬ Hindi) 1 karigara) jarraH-‫ / جراح‬faa^el-‫ / فاعل‬âamil-‫عمل‬ muSHkil-‫ / مشکل‬meHnat talab-‫ / محنت طلب‬duSHwaar-‫دشوار‬ Hindi) 1 ankha ka) afyuun-‫افیون‬ Hindi) 1 aphima mili hui ninda lane vali dava) qaabil e soch-‫قابل سوچ‬ Hindi) 1 raya hona, 2 sochana, vicharana) sochna-‫ / سوچنا‬raa'ey deyna-‫ / رائے دینا‬farz karna-‫فرض کرنا‬ -‫ / تدبیر‬raa'ey-‫ / رائے‬nazriyah-‫ / نظریہ‬KHayaal-‫ / خیال‬fikr-‫فکر‬ tasawwur-‫ / تصور‬tadbiir Hindi) 1 vichara, raya, mata, 2 samajha, mati) ziddi-‫ / ضدی‬apni raa'ey sey nah haTna-‫اپنی رائے سے نہ ہٹنا‬ afyuun-‫ / افیون‬afiim-‫افیم‬ Hindi) 1 aphima, ahiphena) Hindi) 1 viruddha, vipaksha) / muKHaalif-‫ / مخالف‬madd e muqaabil-‫ / مد مقابل‬Hariif-‫حریف‬ raqiib-‫رقیب‬ Hindi) 1 virodhi, shatru) waqt par-‫ / وقت پر‬munaasib-‫ / مناسب‬bah mauqa^h-‫بہ موقعہ‬ Hindi) 1 suvidha ka, asana, 2 thika samaya ka) mauqa^h parasti-‫ / موقعہ پرستی‬ibn ul waqti-‫ابن الوقتی‬ mauqa^h parast-‫ / موقعہ پرست‬ibn ul waqt-‫ابن الوقت‬ Hindi) 1 avasaravadi, avasara takane vala, 2) manushya jisake nishchita siddhanta na hon mauqa^h parastaanah-‫ / موقعہ پرستانہ‬ibn ul waqti-‫ابن الوقتی‬ ibn ul waqti sey-‫ابن الوقتی سے‬ -‫ / موقعہ‬ittefaaq-‫ / اتفاق‬fursat-‫ / فرصت‬daa'oñ-‫ / داؤن‬baar-‫بار‬ naubat-‫ / نوبت‬mauqa^h ,Hindi) 1 mauka, avasara, 2 thika samaya, 3 sutara) gaun / muzaaHimat karna-‫ / مزاحمت کرنا‬muKHalifat karna-‫مخالفت کرنا‬ zid karna-‫ / ضد کرنا‬rukaawaT bañna-‫رکاوٹ بننا‬ Hindi) 1 rokana, adana, 2 virodha karana, 3 mana) karana, 4 samana karana muKHaalif-‫مخالف‬ -‫ / مخالفتی‬TeyRha-‫ / تیڑھا‬mutazaad-‫ / متضاد‬muzaaHim-‫مزاحم‬ TeyRha ‫ / دوسری‬bil muqaabil-‫ / بل مقابل‬bar âks-‫ / بر عکس‬baraabar-‫برابر‬ -‫ / متقابل‬muqaabil-‫ / مقابل‬KHelaaf-‫ / خلف‬duusri jaanib-‫جانب‬ zid-‫ / ضد‬ulTa-‫ / الٹا‬ulaT-‫ / الٹ‬naqiiz-‫ / نقیذ‬mutaqaabil ,Hindi) 1 sammukha, amane samane, 2 dusara, 3 ulta) viruddha Hindi) 1 virodhi vastu, viparyaya, 2 virodhi manushya) shatru paar-‫پار‬ bar KHelaaf-‫بر خلف‬ / muzaaHimat-‫ / مزاحمت‬muqaabilah-‫ / مقابلہ‬muKHaalifat-‫مخالفت‬ zid-‫ / ضد‬naqiiz-‫نقیذ‬ Hindi) 1 baira, rika, 2 virodha, vimukhata)

oppress

vt

oppressed

a

oppression

n

oppressive oppressively oppressiveness oppressor opprobrious opprobrium oppugn oppugnant opt optic optic optical optics optimal optimism

a adv n n a n vt a vi a n a n a n

optimist optimitic option optional opulence opulent opus

n a n a n a n

/ SHeyr hona-‫ / شیر ہونا‬GHalbah karna-‫ / غلبہ کرنا‬dabaana-‫دبانا‬ zulm-‫ / ظلم توڑنا‬zulm karna-‫ / ظلم کرنا‬zulm Dhaana-‫ظلم ڈھانا‬ toRna Hindi) 1 dabana, vasha men kara lena, nirdayata ka) vyavahara karana, satana -‫ / زدہ‬par afSHaañ-‫ / پر افشان‬mazluum-‫ / مظلوم‬majbuur-‫مجبور‬ zadah chiirah-‫ / چیرہ دستی‬bey daad-‫ / بے داد‬añdheyr-‫ / اندھیر‬aafat-‫آفت‬ / sitam-‫ / ستم‬jaur-‫ / جور‬jafa-‫ / جفا‬jabr-‫ / جبر‬ghTan-‫ / گھٹن‬dasti -‫ / ظلم‬zeyaadti-‫ / زیادتی‬zabar dasti-‫ / زبردستی‬tuGHyaan-‫تغیان‬ zulm ,Hindi) 1 dabava, sakhati, 2 atyachara, julma) kathorata -‫ / قیامت‬jaabir aanah-‫ / جابرانہ‬duruSHt-‫ / درشت‬ajiiran-‫اجیرن‬ zabar dast-‫ / زبردست‬SHaaq-‫ / شاق‬qeyaamat Hindi) 1 ati kathora, 2 atyacharapurna) zulm o taSHaddud sey-‫ظلم و تشدد سے‬ zulm o taSHaddud-‫ / ظلم و تشدد‬sitam raani-‫ستم رانی‬ -‫ / ظالم‬jafa kaar-‫ / جفا کار‬jabbaar-‫ / جبار‬aatiSH KHwaar-‫آتش خوار‬ zaalim Hindi) 1 jalima, utpati, upadravi, kathora, atyachari) manushya ru siyaah-‫ / رو سیاہ‬malaamati-‫ / ملمتی‬bura-‫ / برا‬bad naam-‫بدنام‬ zillat-‫ / ذلت‬tauhiin-‫ / توہین‬la^nat-‫ / لعنت‬bey îzzati-‫بے عزتی‬ (Hamlah karna(zabaani-(‫حملہ کرنا)زبانی‬ laRaa'i par dar paey-‫ / لڑائ پر در پے‬duSHmanaanah-‫دشمنانہ‬ muñtaKHib karna-‫منتخب کرنا‬ basri-‫بصری‬ Hindi) 1 prakasha tatha darshana vidya sanbandhi) aañkh-‫آنکھ‬ Hindi) 1 chakshu, drishti ki indriya, ankha) basri-‫بصری‬ Hindi) 1 drishti sanbandhi, ankha ka, 2 drishti vidya) sambandhi Hindi) 1 drishti vidya, darshana vidya, drigvidya) pur maqsad-‫ / پر مقصد‬behtariin-‫بہترین‬ rijaa'iyat-‫ / رجائت‬rija-‫رجا‬ Hindi) 1 ashavada, ashapurna drishti, achchha paksha) dekhana, yaha mata ki sansara ki saba vastu bhalai ke liye bani hai rijaa'i-‫ / رجائ‬KHuSH biin-‫خوش بین‬ Hindi) 1 ashavadi, achchha paksha dekhane vala) rijaa'iyat pasaañdaanah-‫ / رجائت پسندانہ‬KHuSH biin-‫خوش بین‬ mauqa^h-‫ / موقعہ‬eKHteyaar-‫اختیار‬ Hindi) 1 pasanda, maraji, chaha, abhiruchi, 2) chunane ka adhikara, 3 vikalpa eKHteyaari-‫اختیاری‬ Hindi) 1 vaikalpika, ichchhanusara, ruchyadhina) sarwat-‫ / ثروت‬daulat-‫ / دولت‬aasuudgi-‫آسودگی‬ -‫ / متمول‬GHani-‫ / غنی‬daulat mañd-‫ / دولت مند‬aasuudah-‫آسودہ‬ mutamawwil Hindi) 1 daulatamanda) (SHaah kaar(mausiiqi-(‫شاہکار)موسیقی‬

or oracle

conj n

oral orally orange orange orarian oration orator oratory orb orb orbit orchard orchestra ord ordain ordained ordeal

a adv a n a n n n a n n n n n vt a n

order

n

order order order(for goods) ordered orderliness

vt vti n a n

yaa-‫یا‬ Hindi) 1 va, ya, athava, 2 arthat) waHi-‫وحی‬ Hindi) 1 devavani, akasha vani, 2 chaturya purna) vakya, 3 buddhiman manushya, sachcha patha pradarshaka zabaani-‫ / زبانی‬muñh sey muta^alliq-‫ / منہ سے متعلق‬lafzi-‫لفظی‬ Hindi) 1 maukhika, jabani, jo likha na gaya ho) zabaani-‫ / زبانی‬muñh sey-‫منہ سے‬ Hindi) 1 vachana se, jabani, munha se) Hindi) 1 narangi ka, 2 narangi ranga ka) sañgtarah-‫ / سنگترہ‬naa rañgi-‫نارنگی‬ Hindi) 1 narangi, santara, 2 narangi ka ranga, gulabi) ranga saaHili-‫ساحلی‬ taqriir-‫ / تقریر‬KHutbah-‫ / خطبہ‬kalaam-‫کلم‬ wa^z-‫وعظ‬ mutakallim-‫ / متکلم‬muqarrir-‫ / مقرر‬KHatiib-‫خطیب‬ Hindi) 1 suvakta, vaktrita dene vala, 2 nivedana karta) KHitaabat-‫خطابت‬ Hindi) 1 suvakritva, vakpatuta) GHam zadah-‫غم زدہ‬ kurrah-‫ / کرہ‬daa'erah-‫ / دائرہ‬aañkh ka Dheyla-‫آنکھ کا ڈھیل‬ madaar-‫ / مدار‬daur-‫ / دور‬daa'erah-‫دائرہ‬ Hindi) 1 kaksha, grahapatha, 2 ankha ka gadhdha) baa GHiichah-‫ / با غیچہ‬baaGH-‫باغ‬ Hindi) 1 baga, mevon ka baga, upavana, pushpodyana) naGHmah saaz-‫نغمہ ساز‬ Hindi) 1 vada yantra sthala, 2 vadaka samuha) ^SHuruu-‫شروع‬ nazm-‫ / نظم دینا‬muqarrar karna-‫ / مقرر کرنا‬jaari karna-‫جاری کرنا‬ tartiib deyna-‫ / ترتیب دینا‬ta^iinaat karna-‫ / تعینات کرنا‬deyna Hindi) 1 niyata karana, niyukta karana, 2 prabandha) karana, 3 adesha karana waajib-‫واجب‬ imteHaan e-‫ / امتحان شدید‬ibtila-‫ / ابتل‬aaz maayiSH-‫آزمایش‬ SHadiid Hindi) 1 agni va jala dvara pariksha, 2 kathina) pariksha -‫ / حکم‬farmaan-‫ / فرمان‬chiTThi-‫ / چٹھی‬amn o amaan-‫امن و امان‬ -‫ / نظم‬martabah-‫ / مرتبہ‬irSHaad-‫ / ارشاد‬iñtezaam-‫ / انتظام‬Hukm / tadbiir-‫ / تدبیر‬taakiid-‫ / تاکید‬qariinah -‫ / قرینہ‬nizaam-‫ / نظام‬nazm saf-‫ / صف‬tartiib-‫ / ترتیب‬tabqah-‫طبقہ‬ Hindi) 1 anukrama, vidhi, dhanga, prabandha, 2) vyavahara, riti, 3 agya, 4 niyama, 5 shanti, 6 daraja, 7samaja, jati -‫ / کہنا‬Hukm saadir karna-‫ / حکم صادر کرنا‬Hukm deyna-‫حکم دینا‬ maañgna-‫ / مانگنا‬kaehna Hindi) 1 prabandha karana, krama se rakhana, 2 agya) dena, 3 niyukta karana farmaa'iSH-‫فرمائش‬ munazzam-‫ / منظم‬maamuur-‫مامور‬ baa-‫ / با ضابطگی‬baa qaa'edgi-‫ / با قائدگی‬aaraastagi-‫آراستگی‬

orderly orderly orderly ordinal ordinance ordinarily ordinary

a adv n a n adv a

ordinary ordination ordnanace ordnance ordure ore organ organic organically organisation organisational organise organised organising organism organist organization organize orgiastic orgiastically orgy orient orient orient

n n n n n n n a adv n a vt a n n n n vt a adv n a n vt

zaabtigi / mutanazzam-‫ / متنطم‬KHaamoSH-‫ / خاموش‬baa qaa'edah-‫با قائدہ‬ murattab-‫مرتب‬ Hindi) 1 yathakrama, 2 agyakari) Hindi) 1 krama se, suvyavasthita, 2 vidhi purvaka) Hindi) 1 aradali, sipahi va chaparasi jo kisi aphasara) ke satha ho baa qaa'edgi waala-‫با قائدگی وال‬ -‫ / ضابطہ‬sarkaari Hukm-‫ / سرکاری حکم‬qaanuun-‫ / قانون‬Hukm-‫حکم‬ zaabitah Hindi) 1 niyama, vyavastha, riti, 2 vidhana, 3 niyukti) ûmuuman-ً‫عموم‬ ‫ا‬ Hindi) 1 sadharanatah, samanya rupa se) rawaayati-‫ / روایتی‬ma^muuli-‫ / معمولی‬âam-‫عام‬ Hindi) 1 yatha vyavahara, vyavaharika, 2 sadharana,) samanya, mamuli, 3 samanya pada ka Hindi) 1 jo saba ke kama ave, saba ke prayoga ki) vastu ta^iyyun-‫ / تعین‬rasm-‫رسم‬ Hindi) 1 vidhana, niyukti, sanskara, diksha) top-‫ / توپ‬aalaat-‫آلت‬ Hindi) 1 topen, topakhana) najaasat-‫ / نجاست‬fuzlah-‫ / فضلہ‬gobar-‫ / گوبر‬gañdgi-‫گندگی‬ Hindi) 1 kachchi dhatu) ûzw-‫ / عضو‬saaz-‫ساز‬ ,Hindi) 1 sadhana, upakarana, 2 indriya, avayava) anga, 3 argana baja zaati-‫ / ذاتی‬naamiyaati-‫ / نامیاتی‬asaasi-‫اساسی‬ Hindi) 1 indriya sanbandhi, avayava sanbandhi, 2) indriya yukta, chetana buñyaadi taur par-‫بنیادی طور پر‬ -‫ / انتظام‬idaarah-‫ / ادارہ‬bañd o bast-‫ / بند و بست‬añjuman-‫انجمن‬ tartiib-‫ / ترتیب‬nizaam-‫ / نظام‬jamaa^at-‫ / جماعت‬iñtezaam tañziimaati-‫تنظیماتی‬ tartiib deyna-‫ / ترتیب دینا‬munazzam karna-‫منظم کرنا‬ mutarattib-‫ / مترتتب‬mutanazzim-‫متنطم‬ tañziim saazi-‫تنظیم سازی‬ Hindi) 1 aindrika rachana, banavata, 2 jivadhari) Hindi) 1 argana bajane vala) Hindi) 1 banavata, dila daula, nirmana, 2 rachana, 3) sangathana ,Hindi) 1 indriyayukta karana, 2 banana, rachana) nirmana karana, 3 sena bharati karana maey gusaari-‫ / مے گساری‬KHumaari-‫خماری‬ rañg raliyaañ manaatey hu'ey-‫رنگ رلیاں مناتے ہوئے‬ âeSH o îSHrat ki maeHfil-‫عیش و عشرت کی محفل‬ Hindi) 1 bhoga vilasa, madya pana ityadi) iSHraaq-‫اشراق‬ Hindi) 1 surya sa, 2 purvi) maSHriq-‫مشرق‬ Hindi) 1 purva) ‫ / سمت کا تعین‬maSHriq ki taraf muñh karna-‫مشرق کی طرف منہ کرنا‬

oriental orientalist orientation orifice origin

a n n n n

original originality originally originate originate originator orinthological Orion orison ornament

a n adv vi vt n a n n n

ornament ornamental ornamental ornamentation ornamented ornate ornateness ornithologist orphan orphanage orpiment ortho orthodox orthodox orthodoxy

vt a n n a a n n n n n a a n n

samt ka ta^iyyun karna-‫کرنا‬ maSHriqi-‫مشرقی‬ Hindi) 1 purvi) mustaSHriq-‫مستشرق‬ ruKH ka ta^iyyun-‫رخ کا تعین‬ muñh-‫ / منہ‬dahaanah-‫دہانہ‬ / jazar-‫ / جزر‬biiKH-‫ / بیخ‬baa^is-‫ / باعث‬asl-‫ / اصل‬aaGHaaz-‫آغاز‬ ûnsur-‫ / عنصر‬sar-‫ / سر‬paani-‫^ / پانی‬mañba-‫ / منبع‬maaKHaz-‫ماخذ‬ ,Hindi) 1 adi, aranbha, praranbha, 2 nikasa, 3 jada) mula -‫ / طبع زاد‬paedaa'iSHi-‫ / پیدائشی‬paehla-‫ / پہل‬asli-‫ / اصلی‬asl-‫اصل‬ ûnsuri-‫ / عنصری‬taba^ zaad Hindi) 1 mula sanbandhi, maulika, 2 pahala, 3) janmagata, aranbhika, praranbhika, 4 taja upaj-‫ / اپج‬asliyat-‫اصلیت‬ Hindi) 1 nayapana, 2 maulikata, 3 apurvata) paehley-‫ / پہلے‬auwalan-‫ولن‬ Hindi) 1 pahale, aranbha men, adi men) Hindi) 1 utpanna hona, nikalana, aranbha hona) Hindi) 1 utpanna karana, paida karana, aranbha) karana muujid-‫ / موجد‬baani-‫بانی‬ Hindi) 1 utpanna karta, aranbha karane vala) tayuuraati-‫تیوراتی‬ jabbaar-‫جبار‬ salaat-‫سلت‬ zeybaa'iSH-‫ / زیبائش‬ziinat-‫ / زینت‬gul kaari-‫ / گل کاری‬gaehna-‫گہنا‬ zeywar-‫/ زیور‬ Hindi) 1 shrringara, sajavata, 2 gahana, abhushana,) abharana ,Hindi) 1 abhushita karana, sajana, 2 sundara banana) shobhayamana karana Hindi) 1 vibhushaka, shobhaprada) zeyba-‫ / زیبا‬maziin-‫مذین‬ zeyb o ziinat-‫زیب و زینت‬ Hindi) 1 alankrita karana, shrringara) rañgiin-‫رنگین‬ rañgiin-‫ / رنگین‬maziin-‫ / مذین‬aaraastah-‫آراستہ‬ Hindi) 1 vibhushita, sushobhita, 2 sundara) rañgiini-‫رنگینی‬ Hindi) 1 pakshi vidya ka janane vala) yatiim-‫ / یتیم‬yasiir-‫یسیر‬ Hindi) 1 anatha, yatima, bina mata pita ka balaka) yatiim KHaanah-‫یتیم خانہ‬ Hindi) 1 anathapana, anatha dasha, 2 anathalaya) haRdaal-‫ہڑدال‬ -‫ / صحیح‬qaa'emah-‫ / قائمہ‬pakka-‫ / پکا‬kaTTar-‫ / کٹر‬Haqiiqi-‫حقیقی‬ siidha-‫ / سیدھا‬saHiiH Hindi) 1 dakiyanusi, satyadharmavilambi, 2 grahana) kiya hua, 3 anumodita, 4 dharmanishtha raasiKH ul e^teqaad-‫راسخ العتقاد‬ raasiKH ul e^teqaadi-‫راسخ العتقادی‬

orthography oscillate oscillating osseous ossuary ostensible ostensibly ostentation ostentatious ostracise ostracised ostracism ostracize ostrich other other otherwise

n vt a a n a adv n a vt a n vt n a det adv

otiose otiosity otter ouch ouch! ought ought ounce our our ours ourselves ourselves oust ousted

a n n n intj auxv vi n det pron pron

pron vt a

,Hindi) 1 satyadharma, 2 dharmaparayanata) dharmanishthata îlm ul tahajji-‫علم التہجی‬ larazna-‫لرزنا‬ do dila-‫دو دل‬ haDDi daar-‫ہڈی دار‬ haDDi KHaanah-‫ہڈی خانہ‬ zaahir-‫ظاہر‬ ,Hindi) 1 banavati, kritrima, 2 prakata, pratyaksha) jahira zaahira-‫ظاہرا‬ Hindi) 1 prakata rupa se, dekhane men) / Tiip Taap-‫ / ٹیپ ٹاپ‬dikhaawa-‫ / دکھاوا‬alalley talalley-‫اللے تللے‬ zaahir daari-‫ظاہر داری‬ zaahir daar-‫ظاہر دار‬ Hindi) 1 dinga hankane vala, 2 adambari, dikhave ka) añjuman sey nikaalna-‫انجمن سے نکالنا‬ TaaT bahar-‫ / ٹاٹ بہر‬SHaer badar-‫شیر بدر‬ Hindi) 1 nirvasana, bahishkara) Hindi) 1 desha se nikala dena, samaja se bahara) karana, bahishkrita karana SHutur murGH-‫شتر مرغ‬ Hindi) 1 shutura murga) / diigar-‫ / دیگر‬duusra-‫ / دوسرا‬diigar-‫ / دیگر‬baqiyah-‫ / بقیہ‬aur-‫ور‬ muKHtalif-‫ / مختلف‬GHaer-‫غیر‬ Hindi) 1 aura, anya, dusara) warnah-‫ورنہ‬ Hindi) 1 aura prakara se, anya rupa se, aura bhanti, 2) dusari baton men, 3 nahin to bey-‫ / بے کار‬aaraam talab-‫ / آرام طلب‬aaraam pasañd-‫آرام پسند‬ sust-‫ / سست‬kaahil-‫ / کاہل‬faaltu-‫ / فالتو‬kaar / nikaTThu pan-‫ / نکٹھ پن‬kaahili-‫ / کاہلی‬aaraam talabi-‫آرام طلبی‬ susti-‫سستی‬ ud bilaa'o-‫اد بلؤ‬ Hindi) 1 udabilava) Hindi) 1 naga ka ghara, anguthi ka ghara) uff-‫اف‬ chaahna-‫ / چاہنا‬chaah'iey-‫چاہئے‬ ,Hindi) 1 chahiena, avashya hona, 2 uchita hona) kartavya hona Hindi) 1 eka tola(adhi chhatanka ke lagabhaga) , 2) tendua Hindi) 1 hamara, apana) hamaara-‫ہمارا‬ hamaara-‫ہمارا‬ Hindi) 1 hamara, apana) ham KHud-‫ہم خود‬ Hindi) 1 hama, 2 apa, 3 svayam) -‫ / نکالنا‬eKHraaj karna-‫ / اخراج کرنا‬dar badar karna-‫در بدر کرنا‬ nikaalna Hindi) 1 nikalana, nikala dena, adhikara chhina lena) KHaarij-‫ / خارج‬dar badar-‫در بدر‬

ouster out out out and out out back out of hand out of humour out of order out of place outbid outbound outbreak outburst outcast outcast outclass outcome outcry outdated outdo outdo outdone outdoor outer outfit outfit outflank outflow outgo outgo outgoing outgoing outgrow outgun outhouse outing

n adv vt a a a

vt a n n a n vt n n a tv vt vt a a n vt vt n vi vt a n vt vt n n

ghar nikaala-‫گھر نکال‬ Hindi) 1 nikala dena, adhikara chhina lena, 2) bedakhali duur-‫ / دور‬baahar-‫باہر‬ Hindi) 1 bahara, 2 dura, 3 ghara nahin) Hindi) 1 nikala dena) sara sar-‫ / سراسر‬bil kul-‫بالکل‬ deyhaati-‫دیہاتی‬ qaabu sey-‫ / قابو سے باہر‬fauran-ً‫ / فور‬bila taaKHiir-‫بل تاخیر‬ ‫ا‬ baahar bey zaar-‫بے زار‬ KHaraab-‫خراب‬ bey mauqa^h-‫بے موقعہ‬ Hindi) 1 badhana, dusare se adhika dama lagana) Hindi) 1 anya desha ko jane vala, videsha ko jane ko) prastuta fasaad-‫فساد‬ Hindi) 1 hangama, 2 ubhara, 3 balava, 4 shanti) bhanga dhamaakah-‫دھماکہ‬ KHaarij-‫ / خارج‬chañDaal-‫چنڈال‬ ,Hindi) 1 ajati, jatichyuta, jati bahara, 2 bahishkrita) desha se nikala hua Hindi) 1 jatichyuta ya nikala hua manushya) maat deyna-‫ / مات دینا‬haraana-‫ہرانا‬ natiijah-‫ / نتیجہ‬maa Haasil-‫ / ما حاصل‬añjaam-‫انجام‬ SHor-‫ / شور‬GHul-‫ / غل‬chiiKH pukaar-‫چیخ پکار‬ Hindi) 1 duhai, gulagapada, 2 chillahata) puraana-‫پرانا‬ haraana-‫ / ہرانا‬GHalbah karna-‫غلبہ کرنا‬ Hindi) 1 badha jana, age nikala jana, 2 kana katana) maGHluub-‫ / مغلوب‬baRh gaya-‫بڑھ گیا‬ baahar-‫باہر‬ Hindi) 1 bahara, 2 ghara ke bahara) uupar ka-‫ / اوپر کا‬KHaariji-‫ / خارجی‬baahar ka-‫باہر کا‬ Hindi) 1 bahari) saaz o saamaan-‫ / ساز و سامان‬lawaazim-‫لوازم‬ Hindi) 1 yatra ke lie samana, 2 sajavata) Hindi) 1 samana karana, 2 sajana) GHalbah-‫ / غلبہ پانا‬daa'eyñ baa'eyñ baR jaana-‫دائیں بائیں بڑھ جانا‬ paana bahaa'o-‫بہاؤ‬ Hindi) 1 bahara jana, 2 alaga hona) Hindi) 1 badha jana, age nikala jana) Hindi) 1 bahara jata hua) -‫ / سرفہ‬KHarch-‫ / خرچ‬Had-‫ / حد‬bahar jaaney waala-‫بہر جانے وال‬ sarfah sabaq ley jaana-‫سبق لے جانا‬ Hindi) 1 adhika badha jana, 2 nikala padana) haraana-‫ / ہرانا‬GHalbah karna-‫غلبہ کرنا‬ Hindi) 1 ghara ke bahara chhota makana) saer-‫ / سیر تفریح‬sabaq ley jaana-‫ / سبق لے جانا‬eKHraaj-‫اخراج‬

outlandish outlast outlaw

a vt n

outlaw outlay outlet outline outline outlive outlook outlying outmoded outmost outnumber outpace outpost outpour outpouring outrage outrage outrageous outreach outright

vt n n n vt vt n a a a vt vt n vt n n vti a vt adv

outrun outset

vt n

tafriiH Hindi) 1 vayusevana, saira) GHariib-‫ / غریب‬GHaer-‫ / غیر‬âjiib-‫عجیب‬ Hindi) 1 videshi, 2 bahari) Hindi) 1 adhika thaharana, adhika chalana) achhuut-‫ / اچھوت‬Daaku-‫ڈاکو‬ Hindi) 1 nirvasana, rajya rakshana vahya, kanuna se) bahara ‫ / ممانعت‬KHelaaf e qaanuun qaraar deyna-‫خلف قانون قرار دینا‬ mumaane^at karna-‫کرنا‬ Hindi) 1 nirvasita karana, kanuna ki raksha se) va~nchita va rahita karana masraf-‫ / مصرف‬laagat-‫ / لگت‬KHarch-‫^ / خرچ‬jama-‫جمع‬ Hindi) 1 vyaya, kharcha, lagata) nikaas-‫ / نکاس‬naali-‫ / نالی‬maKHraj-‫ / مخرج‬dukaan-‫دکان‬ Hindi) 1 nikasa, 2 mohari, 3 raha, 4 muhana) KHulaasah-‫ / خلصہ‬KHaakah-‫ / خاکہ‬chau khaTa-‫چو کھٹا‬ Hindi) 1 naksha, 2 ghera, 3 dhancha, 4 sima) Hindi) 1 khaka banana, naksha taiyara karana) lambi ûmar paana-‫لمبی عمر پانا‬ Hindi) 1 adhika jina, adhika thaharana) raa'ey-‫^ / رائے‬mauqa-‫ / موقع‬mañzar-‫منظر‬ Hindi) 1 avekshana, 2 chaukasi, khabaradari, 3 raksha) duur-‫ / دور‬ba^iid-‫ / بعید‬âleHedah-‫علیحدہ‬ ,Hindi) 1 bahara ki sima para ka, simanta ka, 2 bahari) dura pada hua, 4 alaga 3 puraana-‫پرانا‬ duur tariin-‫دور ترین‬ Hindi) 1 sankhya men badha jana) Hindi) 1 age nikalana) chauki-‫چوکی‬ Hindi) 1 sena se dura ki chauki, kile ke bahara ki) chauki, shahara ya lashkara se dura ki chauki Hindi) 1 undelana, dhulakana) -‫ / وافر‬kasrat-‫ / کثرت‬izhaar e jazbaat-‫ / اظہار جذبات‬bahaa'o-‫بہاؤ‬ wufuur Hindi) 1 dhulakava, bahava) / dast daraazi-‫ / دست درازی‬añdheyr-‫ / اندھیر‬aabru reyzi-‫آبروریزی‬ ziyaadti-‫ / زیادتی‬ehaanat-‫اہانت‬ Hindi) 1 upadrava, balava) Hindi) 1 atyachara karana, upadrava karana) / fitnah pardaaz-‫ / فتنہ پرداز‬ajiiran-‫ / اجیرن‬aabru reyz-‫آبرو ریز‬ Ziyaañ-‫ژیان‬ Hindi) 1 upadravi, 2 ghora, 3 sakhta) Hindi) 1 age nikala jana, badha jana) saaf saaf-‫ / صاف صاف‬tamaaman-ً‫ / تمام‬khullam khulla-‫کھلم کھل‬ ‫ا‬ Hindi) 1 turanta, 2 purna rupa se, 3 sapha, 4) pratyaksha rupa se sabaq-‫ / سبق لے جانا‬jwaaz karna-‫ / جواز کرنا‬faa'eq hona-‫فائق ہونا‬ ley jaana Hindi) 1 daudane ya bhagane men age nikala jana) aaGHaaz-‫آغاز‬

outshine outside outside outsider outskirt outskirts outspoken outspokennes outspread outstanding outstreched outstretch outstrip

vt a adv n n n a n a a a vt vt

outvote outward outward outwardly outweigh outwit oval oval ovate ovation oven over over over overanxious overarch overarch overarching overbear

vt a adv adv vt vt a n a n n a adv prep a vi vt a vt

Hindi) 1 aranbha, shuru, adi) maañd kar deyna-‫ / ماند کر دینا‬baazi ley jaana-‫بازی لے جانا‬ KHaarijah-‫ / خارجہ‬baeruuni-‫بیرونی‬ baahar-‫باہر‬ GHaer-‫غیر‬ ,Hindi) 1 bahari adami, 2 agantuka, 3 paradeshi) paradeshika sar Had-‫ / سرحد‬pallu-‫ / پل‬kinaara-‫کنارا‬ Hindi) 1 sarahada, upanta, 2 kinare) -‫ / نڈر‬dabañg-‫ / دبنگ‬bey lagaam-‫ / بے لگام‬bey jhijhak-‫بے جھجھک‬ niDar Hindi) 1 suspashta, 2 spashta vakta, khara) saaaf go'i-‫ / صاف گوئ‬bey baaki-‫بے باکی‬ phaela hu'a-‫پھیل ہوا‬ mumtaaz-‫ / ممتاز‬maSHuur-‫ / مشور‬baqaaya-‫بقایا‬ phaela hu'a-‫ / پھیل ہوا‬kuSHaadah-‫ / کشادہ‬baRha hu'a-‫بڑھا ہوا‬ Hindi) 1 phailana, pasarana) sabaq-‫ / سبق لے جانا‬faa'eq hona-‫ / فائق ہونا‬baRh jaana-‫بڑھ جانا‬ piichhey chhoR deyna-‫ / پیچھے چھوڑ دینا‬ley jaana Hindi) 1 badha jana, age nikala jana, pichhe) chhodana Hindi) 1 adhika raya prapta karana, 2 adhika vota se) parajita karana zaahiri-‫ / ظاہری‬KHaariji-‫خارجی‬ Hindi) 1 bahari, bahya, 2 dikhavati, 3 sarvajanika) Hindi) 1 bahara ki ora, 2 dura, 3 bahya rupa se, upari) dhanga -‫ / خارجن‬baeruuni taur par-‫ / بیرونی طور پر‬ba zaahir-‫بظاہر‬ KHaarijan Hindi) 1 dekhane men, 2 bahya rupa se) Hindi) 1 tola ya mola men badha jana) kaan kaaTna-‫کان کاٹنا‬ baezwi-‫بیضوی‬ Hindi) 1 andakara, andakriti) Hindi) 1 andakara vastu) baezwi-‫ / بیضوی‬añDey jaesi SHakl-‫انڈے جیسی شکل‬ daad-‫داد‬ Hindi) 1 sarvajanika, 2 praharsha, 3 utsaha purna) svagata tañduur-‫ / تندور‬bhaTTi-‫بھٹی‬ Hindi) 1 chulha, tandura, bhatthi) faraawaañ-‫ / فراوان‬faaltu-‫فالتو‬ paar-‫پار‬ Hindi) 1 ara para, eka ora se dusari ora taka) par sey-‫ / پر سے‬par-‫ / پر‬uupar-‫اوپر‬ ,Hindi) 1 para, 2 para, upara se, 3 pare, 4 bavajuda ki) hote hue bhi 5 pareySHaan-‫ / پریشان‬fikar mañd-‫ / فکر مند‬aarzu mañd-‫آرزو مند‬ Hindi) 1 lataka rahana) Hindi) 1 meharaba se dhankana) ham aaGHoSH-‫ / ہم آغوش‬GHaalib-‫غالب‬ zabar dast hona-‫ / زبردست ہونا‬GHalbah karna-‫غلبہ کرنا‬

overbearing overblown overboard overburden overcharge overcharge overcoat overcome overcome overcome overcoming overcrow overcrowding overdo overdose overdose overdraft overdraw overdue overflow overflow overflow overgrow overhang overhaul overhaul overhead overhear overheat overjoy overjoyed overland overlap overlay

a a adv vt n vt n a vi vt a vt n vt n vt n vt a n vi vti vti vti n vt a vt vt vt a a vi vt

Hindi) 1 parajita karana, jitana) zabar dast-‫ / زبردست‬jabbaar-‫ / جبار‬baalaa dast-‫بال دست‬ Hindi) 1 uddhata, ahankari, ghamandi, dhitha, 2) robila, dabanga baRhi chaRhi-‫بڑھی چڑھی‬ Hindi) 1 jahaja va nauka ke bahara, jahaja para se) Hindi) 1 bahuta lada dena) Hindi) 1 adhika bojha, 2 adhika mola ya adhika dama) Hindi) 1 adhika lada dena ya bhara dena, adhika) dama lagana, 2 badhana, 3 dabana Hindi) 1 ovarakota, bada kota jo saba se upara) pahanate hain, labada musaKH KHar-‫ / مسخر‬maGHluub-‫ / مغلوب‬âajiz-‫عاجز‬ -‫ / غلبہ کرنا‬GHaalib hona-‫ / غالب ہونا‬GHaalib aana-‫غالب آنا‬ -‫ / پچھاڑنا‬maGHluub karna-‫ / مغلوب کرنا‬GHalbah karna zeyr karna-‫ / زیر کرنا‬taari hona-‫ / طاری ہونا‬pachhaaRna ,Hindi) 1 para vijaya pana, parajaya karana, jitana) harana GHaalib-‫غالب‬ zafar yaab hona-‫ظفر یاب ہونا‬ kaSH makaSH-‫کش مکش‬ mubaaliGHah-‫ / مبالغہ کرنا‬baRhaana chaRhaana-‫بڑھانا چڑھانا‬ naak meyñ dam karna-‫ / ناک میں دم کرنا‬karna Hindi) 1 adhika karana, 2 thaka marana) Hindi) 1 adhika matra) Hindi) 1 adhika matra men dena) ,Hindi) 1 jitana rupaya jama ho usase adhika nikalana) adhika nikala hua rupaya Hindi) 1 jyada rupaya nikalana, jitana rupaya jama ho) usase adhika ki hundi karana ya nikalana Hindi) 1 jisake dene ka samaya bita gaya ho, jisake) patane ki miti bita gi ho, miti bita hua Hindi) 1 badha, 2 bahutayata, adhikata) paemaanah chhilakna-‫پیمانہ چھلکنا‬ Hindi) 1 baha nikalana, 2 dubana) Hindi) 1 phaila jana, chha jana, bahuta badha jana, 2) sadharana akara se badha jana Hindi) 1 lataka padana, 2 sira para jhukana, 3 nikala) jana Hindi) 1 jancha, 2 ulta palta) Hindi) 1 nirikshana karana, maramatta karane ke lie) janchana, ulata palata kara dekhana, 2 pahuncha jana Hindi) 1 upara, 2 sara para) ,Hindi) 1 sanyoga se sunana, achanaka sunana) chupake se sunana Hindi) 1 bahuta garma karana) Hindi) 1 adhika prasanna karana, 2 bhagna karana) mast-‫مست‬ Hindi) 1 thala ka) Hindi) 1 paraspara vyapta karana, isa prakara rakhana) ki eka ka kinara dusare kinare para padena Hindi) 1 bahuta ladana, 2 ghontana, daba marana)

overload overload overlook overpass overpay overpower overpowering overrate overreach override overrule overruled overrun overrun overrun oversee overseer overshadow overshadowing overshoot oversight

n vt vt vt vt vt n vt vt vt vt a tv vi vt vt n vt n vti n

overstate overstep overstock overt overtake

vt vt vt a vt

overthrow overthrown

vt a

bahot ziyaadh bojh-‫بہت زیادہ بوجھ‬ Hindi) 1 bahuta ladana) taraH deyna-‫ / طرح دینا‬nazar añdaaz karna-‫نظر انداز کرنا‬ Hindi) 1 chaukasi karana, janchana, 2 chhoda jana, 3) asavadhani karana, 4 kshama karana Hindi) 1 para karana, 2 ankha chhipana, 3 bhulana) Hindi) 1 bahuta dama dena, parishrama se adhika) dama dena zeyr-‫ / زیر کرنا‬qabzah karna-‫ / قبضہ کرنا‬paehlu dabaana-‫پہلو دبانا‬ karna Hindi) 1 parajita karana, harana) taari-‫ / تاری‬GHaalib-‫غالب‬ Hindi) 1 adhika dama lagana) tajaawuz karna-‫تجاوز کرنا‬ Hindi) 1 age badha jana, 2 thagana) -‫ / مسترد کر دینا‬kuchal Daalna-‫ / کچل ڈالنا‬jagah leyna-‫جگہ لینا‬ mustarad kar deyna ,Hindi) 1 vasha men karana, 2 kharija ya radda karana) nishprabhava karana mustarad-‫مسترد‬ qabzah-‫ / قبضہ کرنا‬haraa deyna-‫ / ہرا دینا‬GHalbah karna-‫غلبہ کرنا‬ karna Hindi) 1 munha taka bhara jana, 2 bahara nikalana, 3) adhika hona Hindi) 1 badha jana, 2 luta pata karana) nazar rakhna-‫نظر رکھنا‬ ,Hindi) 1 nirikshana karana, chaukasi rakhana) prabandha karana, 2 chhoda jana naazir-‫ناظر‬ Hindi) 1 avekshaka, nirikshaka, 2 adhyaksha) taari-‫ / طاری ہونا‬maañd karna-‫ / ماند کرنا‬chha jaana-‫چھا جانا‬ hona Hindi) 1 saya karana, 2 dhankana) taari-‫تاری‬ Hindi) 1 lakshya se bahara chale jana ya phenkana) KHata-‫خطا‬ Hindi) 1 nirikshana, chaukasi, prabandha, nigarani, 2) bhula, chuka ,Hindi) 1 badha kara kahana, lambi chaudi hankana) atyukti karana tajaawuz karna-‫تجاوز کرنا‬ Hindi) 1 bahuta bharana, rela pela karana, bharamara) karana, munhamunha bharana zaahir-‫ / ظاہر‬âam-‫عام‬ Hindi) 1 khula, 2 pratyaksha, prakata) paana-‫ / پانا‬jaa leyna-‫ / جا لینا‬aa leyna-‫آ لینا‬ Hindi) 1 pahuncha jana, ja pahunchana, 2 pakada) lena, 3 jana lena ‫ / نیچا‬maGHluub karna-‫ / مغلوب کرنا‬KHaatimah karna-‫خاتمہ کرنا‬ -‫ / تہ و بال کرنا‬SHikast deyna-‫ / شکست دینا‬niicha dikhaana-‫دکھانا‬ taeh o baala karna Hindi) 1 ulata dena, aundha rakhana, 2 hara dena) taeh o baala-‫ / تہ و بال‬maGHluub-‫مغلوب‬

overtime overtly overture overturn overweight overwhelm overwhelming overwhelmingly overwork overwork ovum owe owe owing owl own own own owner ownership ox oxide oxtail oxygen oxygenate oyster pace pace pace

n adv n vt n vt a adv n vti n vi vt a n a det vt n n n n n n vt n n vt vti

Hindi) 1 niyamita samaya se atirikta karyakala, vaha) samaya jisa men nirdishta samaya se atirikta kama kiya jaya zaahiran -ً‫ظاہر‬ ‫ا‬ ^mauqa-‫ / موقع‬baat-‫ / بات‬alaap-‫الپ‬ ,Hindi) 1 chhidra, chheda, 2 kahava, prastava) sandesha, 3 gana prarambha karane ka gita palaTna-‫ / پلٹنا‬darham barham karna-‫درہم برہم کرنا‬ Hindi) 1 ulata dena, 2 parajita karana, 3 barabada) karana, nashta karana, ulata palata karana Hindi) 1 adhika taula) majbuur kar deyna-‫ / مجبور کر دینا‬GHalbah karna-‫غلبہ کرنا‬ Hindi) 1 abhibhuta karana, 2 dubana, dabana, 3) kuchala dalana, 4 mitana haawi-‫ / ہاوی‬GHaalib-‫ / غالب‬bey panaah-‫ / بے پناہ‬al jabbar-‫الجبار‬ Hindi) 1 dabane vala, kuchala dalane vala, 2) apariharya, 3 jo roka na sake bey iñteha-‫ / بے انتہا‬bey Had-‫بے حد‬ Hindi) 1 adhikashrama, atyadhika karya ya) parishrama, 2 atirikta shrama Hindi) 1 atyanta parishrama karana, 2 saba prakara se) sajana añDa-‫انڈا‬ eHsaan mañd hona-‫احسان مند ہونا‬ maalik hona-‫مالک ہونا‬ Hindi) 1 adhikara rakhana, dharana, 2 chahana, 3 rini) hona Hindi) 1 karana se, hetu se) ullu-‫ / الو‬choGHd-‫ / چغد‬buum-‫بوم‬ Hindi) 1 ullu, ghugghu) zaati-‫ / ذاتی‬saga-‫ / سگا‬apna-‫اپنا‬ Hindi) 1 apana) -‫ / مالک ہونا‬e^teraaf karna-‫ / اعتراف کرنا‬eqraar karna-‫اقرار کرنا‬ SHinaaKHt karna-‫ / شناخت کرنا‬maalik hona Hindi) 1 apanana, svikara karana, 2 manana, 3) adhikari hona, malika hona waaris-‫ / وارث‬waali-‫ / والی‬saaHab-‫ / صاحب‬maalik-‫مالک‬ Hindi) 1 malika, svami, adhikari, 2 dhani, 3) uttaradhikari Hindi) 1 svamitva adhikara, prabhutva, svatva) saañD-‫ / سانڈ‬bael-‫بیل‬ Hindi) 1 baila, vrishabha) Hindi) 1 ksaida) gaa'o dum-‫گاؤ دم‬ Hindi) 1 aksijana, pranaprada vayu, jilane ya jalane) vali hava Hindi) 1 aksijana se milana) Hindi) 1 sipa, ghongha, kastura machhali, shukti) raftaar-‫ / رفتار‬qadam-‫ / قدم‬KHiraam-‫ / خرام‬gaam-‫ / گام‬Dag-‫ڈگ‬ Hindi) 1 paga, kadama, chala, 2 ghode ka kadama) sañbhal-‫ / سنبھل سنبھل کر چلنا‬qadam naapna-‫ / قدم ناپنا‬chalna-‫چلنا‬ sañbhal kar chalna ,Hindi) 1 panva se napana, 2 manda manda chalana)

pacer pacific pacify

n a vt

pack pack package packer packet packing pact pad

n vti n n n n n n

pad padding paddle paddle paddy paddy field padlock paean pagan paganism page

vti n n vt n n n n n n n

page pageant

vt n

dhire chalana Hindi) 1 rahavara kadama chalanevala ghoda, 2) payala Hindi) 1 shanta, 2 sthira, 3 mela karane vala, 4) thahara hua thapakna-‫ / تھپکنا‬saadhna-‫سادھنا‬ Hindi) 1 shanta karana, thanda karana, 2 manana, 3) thaharana Hindi) 1 gathari, pulinda, 2 bojha, 3 tasha ki gaddi, 4) shikari kutton ka jhunda, 5 dala Hindi) 1 bandhana, kasana, 2 jama hona, 3) shadyantra rachana, 4 ladana, 5 champata hona pulañdah-‫ / پلندہ‬gaañTh-‫گانٹھ‬ Hindi) 1 gaththa, bora, pulinda, 2 parsala) daftari-‫دفتری‬ pulañda-‫ / پلندا‬Dibya-‫ / ڈبیا‬Dibbah-‫ڈبہ‬ Hindi) 1 gathari, paiketa, kharita, pulinda, 2 daka ki) nava gaThri bañdi-‫ / گٹھری بندی‬bharaa'o-‫بھراؤ‬ ,Hindi) 1 sanvid, muahida, sharta, niyama, hoda) bandheja toSHak-‫ / توشک‬gaddi-‫گددی‬ Hindi) 1 paida, 2 mandagati ashva, dhimi chala ka) ghoda, 3 batamara, daku, 4 gaddi, mulayama jina Hindi) 1 ahista chalana, 2 bhara dena, 3 paidala) chalana bharat-‫بھرت‬ Hindi) 1 jina ityadi ki gaddi) DaañD-‫ / ڈانڈ‬chappu-‫چپو‬ Hindi) 1 danda, 2 eka chhota ghera ya hata, 3) mendhaka naa'o kheyna-‫ / ناؤ کھینا‬chappu chalaana-‫چپو چلنا‬ ,Hindi) 1 pani men khelana ya krida karana, 2 khena) danda chalana dhaan ki kheyti-‫ / دھان کی کھیتی‬dhaan-‫دھان‬ Hindi) 1 dhana) dhaan ka kheyt-‫دھان کا کھیت‬ taala-‫ / تال‬qufl-‫قفل‬ Hindi) 1 eka prakara ka tala) rijz-‫ / رجذ‬piirozi naamah-‫پیروزی نامہ‬ Hindi) 1 jaya gana, jayagita) kaafir-‫کافر‬ Hindi) 1 murtipujaka, pratimapujaka, kaphira) kufr-‫ / کفر‬jaahiliyat-‫جاہلیت‬ GHulaam-‫غلم‬ safHah-‫ / صفحہ‬pañna-‫پننا‬ ,Hindi) 1 prishtha, panne ke eka ora, 2 ankada) alapina, 3 ladaka jo saradaron ke satha rahata hai Hindi) 1 prishtha para anka dalana) Hindi) 1 tamasha, numaisha, lila, 2 thodi dera ki)

pageantry pagination pagoda paid pail pain pain pain painful painless pains painstaking paint paint paint painted painter

n n n a n n vi vt a a n a n vi vt a n

painting pair pair pair pairs pal palace palanquin palanquin carrier palatable

n n vt vti n n n n n a

shana, do ghadi ka thatha Hindi) 1 bhadaka, dikhava, dhumadhama, adambara) safHah guzaari-‫صفحہ گزاری‬ Hindi) 1 pagoda, hindustani murti mandira aura) mudra, 2 bina parishrama ke dhana pa jana ada-‫ادا‬ baalTi-‫بالٹی‬ Hindi) 1 ghada, pani ya dudha ka bartana, balti, dola) -‫ / خلش‬karb-‫ / کرب‬dard-‫ / درد‬âzaab-‫ / عذاب‬añdoh-‫ / اندوہ‬alam-‫الم‬ zaeHmat-‫ / زحمت‬takliif-‫ / تکلیف‬koft-‫ / کوفت‬KHaliSH ,Hindi) 1 pida, darda, duhkha, santapa, 2 danda) juramana dukhna-‫دکھنا‬ ,Hindi) 1 duhkha dena, dila dukhana, 2 dika karana) satana takliif-‫ / تکلیف دہ‬SHaaq-‫ / شاق‬muSHkil-‫ / مشکل‬dard naak-‫درد ناک‬ deh Hindi) 1 dukhadai, kashtakara, pidakara, 2 kathina) bila dard-‫ / بل درد‬aasaan-‫آسان‬ Hindi) 1 darda) meHnti-‫محنتی‬ Hindi) 1 parishrama, mehanati, savadhana) rauGHan-‫ / روغن‬rañg-‫ / رنگ‬GHaazah-‫غازہ‬ Hindi) 1 penta, rangalepa) Hindi) 1 chitrakari karana ya ranga bharana) -‫ / نقاشی کرنا‬muswwiri karna-‫ / مصوری کرنا‬putaa'i karna-‫پتائ کرنا‬ rañg o rauGHan karna-‫ / رنگ و روغن کرنا‬naqqaaSHi karna Hindi) 1 ra~nna, chitra utarana, nakasha banana, rupa) khada karana rañg daar-‫ / رنگ دار‬naqSHiin-‫ / نقشین‬naqSHi-‫نقشی‬ -‫ / نقاش‬musawwir-‫ / مصور‬putaa'i karney waala-‫پتائ کرنے وال‬ rañg saaz-‫ / رنگ ساز‬naqqaaSH Hindi) 1 chitrakara, rangasaja, nakkasha, nakasha) khinchane vala, rangabhariya, 2 nava bandhane ki rassi -‫ / نگار‬naqqaaSHi-‫ / نقاشی‬naqSH-‫ / نقش‬musawwiri-‫مصوری‬ taswiir-‫ / تصویر‬nigaar ,Hindi) 1 chitra vidya, chitrakari, rangasaji, 2 chitra) tasavira juft-‫ / جفت‬joRi-‫ / جوڑی‬joRa-‫جوڑا‬ Hindi) 1 joda, yuga) joRa banaana-‫جوڑا بنانا‬ Hindi) 1 joda khana ya lagana, 2 joda milana, 3 thika) hona ya karana Hindi) 1 jode) yaar-‫ / یار‬rafiiq-‫ / رفیق‬dost-‫ / دوست‬aaRi-‫آڑی‬ qasr-‫ / قصر‬maeHl- ‫محل‬ ,Hindi) 1 rajabhavana, rajamandira, vishala bhavana) mahala paalki-‫ / پالکی‬Dolki-‫ / ڈولکی‬Doli-‫ڈولی‬ kuhaar-‫کہار‬ laziiz-‫ / لذیذ‬KHuSH zaa'eqah-‫ / خوش ذائقہ‬gawaara-‫گوارا‬ Hindi) 1 svadishta, ruchikara, susvada)

palatal palate

a n

palatial palatial palatinate palatine palatine palaver pale pale pale pale Palestine Palestinian palette palisade palisade pall

a n n a n a a n vi vt n n n n vt n

pall pall pallet palliate palliative palliative pallid pallor palm

vi vti n vt a n a n n

palm palmyra palp palpable

vt n vt a

palpitate palpitating

vi n

taalu sey muta^lliq-‫تال سے متعلق‬ taalu-‫تالو‬ Hindi) 1 talu, 2 pasanda, ruchi, svada, 3 manasika) ruchi Hindi) 1 raja yogya, vibhutimana, kantimana, 2) vishala, 3 mahat qasri-‫ / قصری‬âziim-‫عظیم‬ Hindi) 1 pailetina ka pada, 2 pailetina ka rajya) Hindi) 1 rajyadhikari, shasanadhikarayukta) Hindi) 1 shasanadhikarayukta manushya, rajyadhikari) vyakti tafsiil baat-‫ / تفصیل بات‬gap SHap-‫ / گپ شپ‬baat chiit-‫بات چیت‬ -‫ / سفیدی مائل‬phiika-‫ / پھیکا‬maañd-‫ / ماند‬faq-‫ / فق‬bey rañga-‫بے رنگا‬ safeydi maa'el Hindi) 1 pandu, pila, jarda, phika, dhundhala) eHaatah-‫ / احاطہ‬baaRh-‫باڑہ‬ -‫ / رنگ اڑنا‬phiika paRna-‫ / پھیکا پڑنا‬muñh faq hona-‫منہ فق ہونا‬ rañg uRna Hindi) 1 pila padana, jarada hona) Hindi) 1 katahara lagana) falastiin-‫فلستین‬ falastiini-‫فلستینی‬ Hindi) 1 ranga milane ki meja) jañglah-‫جنگلہ‬ Hindi) 1 nokadara lakadiryo ki morchabandi, katahara) Hindi) 1 nokadara lakadiyon ki morchabandi karana) kafan-‫کفن‬ Hindi) 1 labada, 2 kala kapada jo kaphana ke upara) chadhate hain, kaphana phiika paR-‫ / پھیکا پڑ جانا‬paZ murdah ho jaana-‫پژ مردہ ہو جانا‬ jaana Hindi) 1 balahina hona va karana, nirbala karana ya) hona, 2 svada rahita hona, be maja hona chaTaa'i-‫چٹائ‬ sawaañg bharna-‫ / سوانگ بھرنا‬Dhakna-‫ / ڈھکنا‬chhupaana-‫چھپانا‬ musakkin-‫مسکن‬ -‫( / درمان‬dard kam karney waali(dawa-(‫درد کم کرنے والی)دوا‬ darmaan paZ murdah-‫پژ مردہ‬ phiika pan-‫ / پھیکا پن‬paZ murdahgi-‫پژ مردگی‬ hatheyli-‫ہتھیلی‬ ,Hindi) 1 karatala, hatheli, 2 tada ka peda, 3 jaya) vijaya, badappana, 4 jayamala, vijaya chihna Hindi) 1 marana, ashti marana, 2 hatha men) chhipana, 3 hatha men lena, 4 dhokha dena taaR-‫تاڑ‬ maeHsuus karna-‫ / محسوس کرنا‬jaañchna-‫جانچنا‬ zaahir-‫ / ظاہر‬sariiH-‫سرح‬ ,Hindi) 1 sparshaniya, chhune yogya, 2 sapha) suspashta, pratyaksha ‫ / تھر‬phaRakna-‫ / پھڑکنا‬dhaRakna-‫ / دھڑکنا‬dhamakna-‫دھمکنا‬ thar tharaana-‫تھرانا‬ tapaan-‫تپان‬

palpitation palsy palter paltry pamper pampered pamphlet pan panacea

n n vt a vt a n n n

pancake pandemonium pander pander pandering pane panegyrist panel panel pang panic panic panicking panicky pannier panoply panorama pansy pant

n n n vt n n n n vt n n vi prt a n n n n n

pant

vi

pantheon panther pantomime

n n n

lapak-‫ / لپک‬dhaRkan-‫ / دھڑکن‬dhaRka-‫دھڑکا‬ faalij-‫فالج‬ ,Hindi) 1 pakshaghata, sitanga, kampavai, lakava) phalija katraana-‫ / کترانا‬heyr pheyr karna-‫ہیر پھیر کرنا‬ KHasiis-‫ / خسیس‬gañda-‫ / گندا‬chhoTa-‫چھوٹا‬ laaD karna-‫لڈ کرنا‬ Hindi) 1 bahuta lada pyara karana) laaDla-‫ / لڈل‬bigRa hu'a-‫بگڑا ہوا‬ risaaalah-‫ / رسالہ‬kitaab chah-‫کتاب چہ‬ Hindi) 1 paimphaleta, risala, chhoti pustaka, patrika) tasla-‫ / تسل‬lagan-‫لگن‬ ,Hindi) 1 tasala, kadhai, 2 banduka ka pyala, 3 kapala) khopadi har dard ki dawa-‫ہر درد کی دوا‬ Hindi) 1 sarvarogahari, saba rogon ko achchha karane) ,vali aushadhi, duhkha harana aushadhi trailokya chintamani Hindi) 1 painakeka, puri, tikiya, malapua, luchi) Hindi) 1 bhutapishacha ka nivasa sthana, 2 bhari) gadabadi dalaal-‫دلل‬ dalaali karna-‫دللی کرنا‬ kuTnaapa-‫کٹناپا‬ Hindi) 1 shishe ka chaukora tukada) maddaaH-‫مداح‬ taKHtah-‫ / تختہ‬KHaanah-‫ / خانہ‬Dibbah-‫ڈبہ‬ Hindi) 1 chaukhata lagana) waqti dard-‫وقتی درد‬ Hindi) 1 duhkha, kathina pida, kashta, santapa) khalbali-‫ / کھلبلی‬haebat-‫ہیبت‬ Hindi) 1 akasmika bhaya) haebat zadah hona-‫ہیبت زدہ ہونا‬ khalbalaana-‫ / کھلبلنا‬haebat zadah hona-‫ہیبت زدہ ہونا‬ sara siimah-‫ / سرا سیمہ‬daehSHat zadah-‫دہشت زدہ‬ zañbiil-‫زنبیل‬ mukammal zirah baktar-‫مکمل زرہ بکتر‬ mañzar-‫منظر‬ Hindi) 1 eka kisma ka banaphasha, eka prakara ka) sosana hichki-‫ہچکی‬ patluun-‫پتلون‬ Hindi) 1 hanpha, dhadaka, 2 dulaki chala) saañs chaRhna-‫ / سانس چڑھنا‬haañpna-‫ہانپنا‬ Hindi) 1 hanphana, 2 chhatapatana, 3 tadapana, 4) bahuta chahana Hindi) 1 saba devataon ka mandira jo roma men bana) tha, vishva devalaya, 2 deva samuha Hindi) 1 chita, tendua) Hindi) 1 be batachita vala nataka ka drishya, be) batachita vala, bina bole kevala sanketon ke dvara abhinaya karane vala

pantry pap

n n

papa papacy papal papal papaya paper paper paper paper slip paper work par par excellence parable parabola parachute parachutist parade

n n a n n a n vt n n n n n n n n n

parade paradigm paradise

vti n n

paradox paradoxical paragon

n a n

paragraph parallel parallel

n a n

toSHah KHaanah-‫ / توشہ خانہ‬ne^mat KHaanah-‫نعمت خانہ‬ Hindi) 1 bhandara, modikhana) maliida-‫ / ملیدا‬bhurta-‫بھرتا‬ sar e pistaan-‫ / سر پستان‬chusni-‫چسنی‬ Hindi) 1 stana ki ghundi, bhitani, thana, 2 bachchon) ka mulayama khana baba-‫ببا‬ Hindi) 1 pita, bapa) Hindi) 1 popa arthat roma ke pradhana padari ka) pada Hindi) 1 popa sanbandhi) babaa'i-‫ببائ‬ papita-‫ / پپتا‬arañD KHarbuuzah-‫ارنڈ خربوزہ‬ Hindi) 1 kagaji, kagaja ka bana hua, 2 patala) waraq-‫ / ورق‬qirtaas-‫ / قرطاس‬kaaGHaz-‫ / کاغذ‬jariidah-‫جریدہ‬ Hindi) 1 patra, kagaja, 2 lekhapatra, dastaveja, 3) hundi adi, 4 samachara patra, akhabara Hindi) 1 kagaja madhana ya chadhana) parchah-‫پرچہ‬ kaaGHzi kaar rawaa'i-‫کاغذی کاروائ‬ me^yaar-‫ / معیار‬barabri-‫برابری‬ behtar tariin-‫بہتر ترین‬ misaal-‫مثال‬ Hindi) 1 upama, drishtanta) SHaljami-‫شلجمی‬ chhatri-‫چھتری‬ chhata bar daar-‫چھتا بر دار‬ / qawaa'ed-‫ / قوائد‬juluus-‫ / جلوس‬jalwah-‫ / جلوہ‬dikhaawa-‫دکھاوا‬ saf-‫صف‬ Hindi) 1 sainika dikhava, sainyayatra, 2 shastrabhyasa) kshetra, vyayama bhumi, pareda ,Hindi) 1 shana shaukata dikhate phirana, dikhalana) chataka mataka ke chalana, 2 shastrabhyasa karana misaal-‫مثال‬ Hindi) 1 nidarshana, 2 nasuna, 3 udaharana, misala, 4) dhaturupavali KHuld-‫ / خلد‬jañnat-‫ / جنت‬firdaus-‫فردوس‬ Hindi) 1 adana ka baga, vaikuntha, svarga) Hindi) 1 asatyabhasa, vaha bata jo ki vastava men) sacha ho parantu dekhane men sapha jhuthi jana padati ho Hindi) 1 asatya sa) muqaabilah-‫ / مقابلہ‬jawaab-‫جواب‬ Hindi) 1 uttama upama, namuna, adarsha, pramana, 2) atyuttama manushya ya vastu ,Hindi) 1 prakarana, parichchheda khanda) pairagrapha, 2 havala ka chihna mutawaazi-‫ / متوازی‬masaawi-‫مساوی‬ ,Hindi) 1 satha satha, 2 samanantara, 3 samana) barabara, sad risha naziir-‫ / نظیر‬mutawaazi-‫ / متوازی‬jawaab-‫جواب‬ Hindi) 1 samanantara rekha)

parallel parallel line paralyse paralyse paralysis paramount paramour paranormal paraphernalia paraphrase paraphrase paraphrase parasite

vt n vi vt n a n a n n vt vti n

parasol paratroop parcel parcel

n n adv n

parcel parch parch parch parched parchment pardon

vt vi vt vti a n n

pardon pare parent parentage

vt vt n n

Hindi) 1 samanantara rupa se sthapita karana) KHat e mutawaazi-‫خط متوازی‬ saktey meyñ aana-‫سکتے ں ڑڑ آنا‬ ‫می ڑ‬ Hindi) 1 lakava marana, shithila karana) saktah-‫ / سکتہ‬laqwah-‫ / لقوہ‬jhola-‫ / جھول‬faalij-‫فالج‬ Hindi) 1 lakava, pakshaghata, phola, 2 shakti ka hrasa) GHaalib-‫ / غالب‬faa'eq-‫فائق‬ Hindi) 1 pradhanatama, pramukha, bada, sarva) shreshtha, uttama aaSHna-‫ / آشنا‬âaSHiq-‫عاشق‬ GHaer fitri-‫غیر فطری‬ saaz o saamaan-‫ساز و سامان‬ Hindi) 1 saja, samana, samagri, gahana, vastra, niji) mala asababa taawiil-‫تاویل‬ Hindi) 1 savistara, vyakhya, tika) -‫ / تشریح کرنا‬tafsiir karna-‫ / تفسیر کرنا‬taawiil karna-‫تاویل کرنا‬ taSHriiH karna Hindi) 1 savistara vyakhyana karana va anuvada) karana tufaeli-‫ / طفیلی‬kaasah laes-‫ / کاسہ لیس‬amar beyl-‫امر بیل‬ ,Hindi) 1 khushamadi, chatukara, 2 muphtakhora) tukadakhora, 3 eka prakara ki lata jo dusare peda para chadhati hai chhattar-‫چھتتر‬ chhata bar daar-‫چھتا بر دار‬ Hindi) 1 adhura, thoda) puRya-‫ / پڑیا‬pulañda-‫پلندا‬ ,Hindi) 1 tukada, khanda, 2 samuha, dhera, 3 gathari) pulinda Hindi) 1 khanda karana, bantana, 2 pulinda) bandhana, gathari banana, na jhulasna-‫جھلسنا‬ jhulsaana-‫ / جھلسانا‬bhuuñna-‫بھوننا‬ Hindi) 1 jhulasana ya jhulasana, bhunana ya) bhunajana, sukhana, jalana suukha-‫ / سوکھا‬KHuSHk-‫خشک‬ Hindi) 1 charma patra, likhane ke liye kamaya hua) chamada, chamade ka kagaja mo^aafi-‫ / معافی‬âfw-‫عفو‬ Hindi) 1 kshama, muaphi, aparadha kshama, dosha) mukti / mo^aaf karna-‫ / معاف کرنا‬chhoRna-‫ / چھوڑنا‬âfw karna-‫عفو کرنا‬ paap kaaTna-‫پاپ کاٹنا‬ Hindi) 1 chhoda dena, kshama karana, muapha karana) faaltu taeh utaarna-‫ / فالتو تہ اتارنا‬chhilka utaarna-‫چھلکا اتارنا‬ ,Hindi) 1 chhilana, thoda thoda kama karana) chhantana, katarana waalidah-‫ / والدہ‬waalid-‫والد‬ Hindi) 1 bapa va man, pita va mata, mai ya bapa, 2) karana, jada, janmahetu, utpadaka waldiyat-‫ولدیت‬ Hindi) 1 vansha, utpatti, kula, nasala)

parental parenthesis parents pariah pariah kite paring parish parity park

a n n n n n n n n

park parking lot parlance parle parley parley parliament

vt n n n n vi n

parliamentaria parliamentary parliamntary parochial parochialism parody parole a a a n n n

paroxysm parrot parrot parry parsimonious parsimony

n n vt vt a n

Hindi) 1 man bapa sambandhi, mata pita yogya, pyara) jumlah mo^tarizah-‫جملہ معترضہ‬ Hindi) 1 ananvita vakya, upavakya, 2 yaha() chihna) waaldaen-‫ / والدین‬maañ baap-‫ماں باپ‬ niich zaat-‫ / نیچ ذات‬achhuut-‫اچھوت‬ ,Hindi) 1 hindustana men nicha kauma ka adami) jatichyuta manushya chiil-‫چیل‬ Hindi) 1 katarana, chhilana, chhilaka) Hindi) 1 padari ka halaka, basti, muhalla, tola) mutawaaziyat-‫ / متوازیت‬barabri-‫برابری‬ ,Hindi) 1 barabari, samanata, 2 musabahata) sadrishya, samatulyata baaGHiichah-‫ / باغیچہ‬baaGH-‫باغ‬ ,Hindi) 1 kridavana, upavana, hata, ghera, ramana) charagaha, chauka, 2 bhari topakhana Hindi) 1 parka karana, rakhana, khada karana, 2 bade) me gherana, ikaththa karana gaaRi eHaatah-‫گاڑی احاطہ‬ Hindi) 1 batachita, vartalapa, muhavara) muzaa karaat-‫ / مذا کرات‬guftugu-‫ / گفتگو‬baat chiit-‫بات چیت‬ ,Hindi) 1 sanvada, bolachala, paraspara vartalapa) batachita Hindi) 1 batachita karana, jabani bahasa karana) qaumi majlis-‫ / قومی مجلس‬majlis e SHura-‫مجلس شورا‬ Hindi) 1 parliyamenta, greta britena aura ayaralainda) ki praja ki pratinidhisabha, mahasabha Hindi) 1 parliyamenta ke vadavivada me kushala) vyakti Hindi) 1 parliyamenta ka paksha samarthaka) Hindi) 1 parliyamenta ka, parliyamenta dvara kiya) hua ya banaya hua paarlemaani-‫ / پارلمانی‬majlisi-‫مجلسی‬ mut^assib-‫متعصب‬ Hindi) 1 simita, ghira hua, parimita, sankirna) suubaa'i âsbiyat-‫صوبائ عصبیت‬ mazaaHiyah naql-‫مزاحیہ نقل‬ Hindi) 1 pairodi, aisa lekha jisamen granthakarta ka) bhavartha palata jave, anukarana kavya zabaani wa^dah-‫زبانی وعدہ‬ Hindi) 1 shabda, janani bata, vachana, maukhika) pratigya, 2 vaha bata jo pratidina sipahiyo ko apane aura anya men antara karane ke liye batai jati hai taSHañnuj-‫ / تشننج‬daurah-‫ / دورہ‬baari-‫باری‬ tota-‫طوطا‬ Hindi) 1 sugga, tota, 2 bina samajhe bujhe dusaro ka) anukarana karane vala raTi baat dohraana-‫ / رٹی بات دہرانا‬raT lagaana-‫رٹ لگانا‬ bachey raehna-‫ / بچے رہنا‬bachaana-‫بچانا‬ Hindi) 1 rokana, dura karana) kefaayat SHi^aar-‫کفایت شعار‬ kefaayat SHi^aari-‫کفایت شعاری‬

parsley parson part

n n n

part partake parted partial

vti vt a a

partiality partially participant participate participate participating participation participation participatory particle particular particular particularised particularly particulars parting parting partisan partisan partisanship

n adv n vi vt a a n a n a n a adv n a n a n n

ajmoda-‫اجمودا‬ Hindi) 1 ajavayana, ajamoda, khurasani) Hindi) 1 eka padari, grama purohita) -‫ / پٹی‬par kaalah-‫ / پر کالہ‬paarah-‫ / پارہ‬juz-‫ / جز‬Hissah-‫حصہ‬ TukRa-‫ / ٹکڑا‬SHiq-‫ / شق‬purzah-‫ / پرزہ‬paTTi Hindi) 1 bhaga, khanda, ansha, tukada, anga, 2) sanbandha, 3 paksha, 4 abhineta ka bhaga, 5 mana ki shakti, guna, buddhi Hindi) 1 bhaga karana, bantana, 2 juda karana, 3 vida) hona iSHtiraak karna-‫ / اشتراک کرنا‬Hissah leyna-‫حصہ لینا‬ juda-‫ / جدا‬âlaaHedah-‫ / علیحدہ‬alag-‫الگ‬ / kam-‫ / کم‬juzwi-‫ / جزوی‬jaanib daar-‫ / جانب دار‬adhuura-‫ادھورا‬ -‫ / طرف دار‬muta^assib-‫ / متعصب‬maa'el-‫ / مائل‬lagi lipTi-‫لگی لپٹی‬ yak tarfah-‫ / یک طرفہ‬taraf daar ,Hindi) 1 ansha sambandhi, anshiya, anshika) asanpurna, 2 asamanya, asarvatrika, 3 pakshapati, asamadarshi -‫ / رعایت‬pach-‫ / پچ‬paas daari-‫ / پاس داری‬jañbah daari-‫جنبہ داری‬ taraf daari-‫ / طرف داری‬taa'id-‫ / تائد‬re^aayat juz'iyan-‫ / جزیان‬jaanib daaraanah-‫جانب دارانہ‬ Hindi) 1 thoda thoda karake, anshata:, 2 pakshapata) se, taraphadari se muSHtarik-‫مشترک‬ Hindi) 1 hissedara, sajhi) ,Hindi) 1 hissedara hona, sharika hona, sajhi hona) bantana paa'oñ biich meyñ-‫ / پاؤں بیچ میں ڈالنا‬Hissah leyna-‫حصہ لینا‬ SHirkat karna-‫ / شرکت کرنا‬Daalna SHariik-‫شریک‬ -‫ / ذمن‬SHirkat-‫ / شرکت‬SHamuuliyat-‫ / شمولیت‬iSHtiraak-‫اشتراک‬ zimn Hindi) 1 hissedari, bantavara, sajhi hona, sanvibhaga) SHirkati-‫ / شرکتی‬SHamuuliyati-‫شمولیتی‬ zarrah-‫ / ذرہ‬SHammah-‫ / شمہ‬khiil-‫ / کھیل‬juz-‫ / جز‬daqiiqah-‫دقیقہ‬ Hindi) 1 kana, anu, bahuta chhota sa ansha) maKHsuus-‫ / مخصوص‬KHaas-‫خاص‬ Hindi) 1 vishesha, vishishta, 2 thika) Hindi) 1 eka bata, 2 eka vyakti, 3 byaura, taphasila) maKHsuus-‫مخصوص‬ KHaas kar-‫خاص کر‬ Hindi) 1 juda juda, eka eka, 2 thika thika, 3) visheshata:, vishesha karake tafsiil-‫ / تفصیل‬kaefiyat-‫کیفیت‬ Hindi) 1 alaga karane vala) judaa'i-‫ / جدائ‬âlaaHedagi-‫علیحدگی‬ Hindi) 1 viyoga, judai, vidai) Hindi) 1 samaji, dala sanbandhi) ,Hindi) 1 sathi, laga lipata, pakshadhara, pakshapati) pakshavalambi taraf daari-‫ / طرف داری‬taa'id-‫ / تائد‬pach-‫ / پچ‬âsbiyat-‫عصبیت‬ ,Hindi) 1 sajha, hissedari, pakshapata) pakshashavalambana

partition partner partnership partridge parts partway party party man parvenu parvis pass pass pass pass pass away pass on passable passage passageway passed passenger passer by passing passing away passion passionate passive passiveness passport passport

n n n n n a n n a n n vi vt vti

a n n a n n a n n a a n n

taqsiim-‫ / تقسیم‬KHaanah-‫ / خانہ‬fasl-‫ / فصل‬farq-‫فرق‬ Hindi) 1 banta, bhaga, hissa, bantavara, vibhajana, 2) bantane vali divara ityadi, ada SHariik-‫ / شریک‬saajhi-‫ / ساجھی‬rafiiq-‫ / رفیق‬aaRi-‫آڑی‬ Hindi) 1 sajhi, sajhedara, hissedara, 2 pati va patni) SHirkat-‫ / شرکت‬saajha-‫ / ساجھا‬rafaaqat-‫رفاقت‬ kabk-‫ / کبک‬chikor-‫چکور‬ Hindi) 1 titara) paraKHchey-‫پرخچے‬ Hindi) 1 yogyata, guna, buddhi, shakti, 2 jile) jaanib daar-‫جانب دار‬ -‫ / جماعت‬firqah-‫ / فرقہ‬Hizb-‫ / حذب‬fariiq-‫ / فریق‬da^wat-‫دعوت‬ maeHfil-‫ / محفل‬jamaa^at Hindi) 1 pa~nchayata, samaja, dala, 2 phauja ka) bhaga, 3 sajhi, 4 pharika mukadama taraf daar-‫ / طرف دار‬rukn-‫رکن‬ nau daulatiya-‫نو دولتیا‬ eHaatah-‫ / احاطہ‬chaar diiwaari-‫چار دیواری‬ khaa'i-‫ / کھائ‬darrah-‫ / درہ‬chiTThi-‫چٹھی‬ Hindi) 1 darra, sankata patha, 2 nikasa ki chiththi, 3) dhakka taer karna-‫ / تیر کرنا‬guzarna-‫گزرنا‬ saadir karna-‫ / صادر کرنا‬guzaarna-‫گزارنا‬ Hindi) 1 jana, gujarana, 2 kharcha karana, bitana, 3) ,chhodana, 4 hona, 5 manana, 6 banana niyama prachalita karana nikalna-‫ / نکلنا‬iñteqaal karna-‫انتقال کرنا‬ aagey baRhaana-‫آگے بڑھانا‬ ,Hindi) 1 kama chalau, gamya, gamaniya, agya yogya) grahana yogya, achchha suuraaKH-‫ / سوراخ‬rawiSH-‫ / روش‬îbaarat-‫ / عبارت‬guzar-‫گزر‬ ,Hindi) 1 gamana, rasta, nikasa, prachalana, 2 vakya) jalayatra, 4 utarai 3 guzar gaah-‫گزر گاہ‬ taer-‫ / تیر‬saadir-‫صادر‬ sawaari-‫ / سواری‬raakib-‫ / راکب‬musaafir-‫ / مسافر‬aata jaata-‫آتا جاتا‬ Hindi) 1 pathika, musaphira, rahi, yatri, batohi) raah giir-‫ / راہ گیر‬guzerney waala-‫ / گزرنے وال‬aata jaata-‫آتا جاتا‬ guzar-‫ / گزر‬basar-‫ / بسر‬aani jaani-‫آنی جانی‬ iñteqaal-‫ / انتقال‬faut-‫فوت‬ -‫ / عشق‬haejaan-‫ / ہیجان‬GHussah-‫ / غصہ‬garmi-‫ / گرمی‬aag-‫آگ‬ taa'o-‫ / تاؤ‬soz-‫ / سوز‬joSH-‫ / جوش‬jazbah-‫ / جذبہ‬îSHq ,Hindi) 1 sahana, krodha, pyara, josha, chava, lalasa) avega, avesha joSHiila-‫ / جوشیل‬dard naak-‫ / درد ناک‬aatiSHiiñ-‫آتشین‬ Hindi) 1 krodhi, krodha shila, tamasi, gussaila, garma) saakin-‫ / ساکن‬mutaHammil-‫متحمل‬ Hindi) 1 karmavachya, dhairyavana, nishkriya) Hindi) 1 dhairya, sahanashilata, shithilata, nishkriyata) raah daari ka parwaanah-‫راہ داری کا پروانہ‬ Hindi) 1 pasaporta, rahadari, abhaya patra, nikasi ki) chiththi

password past past past past past tense paste paste pastime pastor pastoral pasttime pasture pasture pat pat pat patch

n a adv n prep n n vt n n a n n vt a n vt n

patch patent patent patent patented paternal paternity path pathetic

vt a n vt a a n n a

pathologist

n

Hindi) 1 pahachana ka shabda, pahachana ka shabda) ya chihna saabiq-‫ / سابق‬pichhla-‫ / پچھل‬guziSHtah-‫گذشتہ‬ Hindi) 1 bita, bhuta, pichhala, purva ka) Hindi) 1 dvara, se) salaf-‫ / سلف‬maazi-‫ / ماضی‬guzra zamaanah-‫گزرا زمانہ‬ Hindi) 1 bhutakala) Hindi) 1 pare, anantara) maazi-‫ماضی‬ chiip-‫چیپ‬ Hindi) 1 lei, 2 gara, lasadara mishrana) chipkaana-‫چپکانا‬ Hindi) 1 lei lagana) Hindi) 1 manabahalava, vihara, khelakuda, lila, krida) raa^i-‫راعی‬ Hindi) 1 gadariya, 2 upadhyaya, padari) Hindi) 1 padari sambandhi, 2 charagahi, gallebani va) ,charavahi ka SHoGHl-‫ / شغل‬maSHGHalah-‫ / مشغلہ‬kheyl-‫کھیل‬ chara gaah-‫چرا گاہ‬ Hindi) 1 charagaha, 2 chara) charaana-‫چرانا‬ -‫ / مناسب‬mauzuuñ-‫ / موزوں‬laa'eq-‫ / لئق‬bar waqt-‫بر وقت‬ munaasib Hindi) 1 thika, durusta, uchita, suvidha ka) thap-‫ / تھپ تھپی‬tamaañcha-‫ / تمانچہ‬himmat afzaa'i-‫ہمت افزائ‬ thapi Hindi) 1 thapaki, chapata) thapki deyna-‫ / تھپکی دینا‬thap thapaana-‫تھپ تھپانا‬ Hindi) 1 dhire dhire anguliyon se marana) TukRa-‫ / ٹکڑا‬qatae^ zamiin-‫ / قطعہ زمین‬peywañd-‫پیوند‬ ,Hindi) 1 paibanda, thegali, chepi, 2 bhumi ka tukada) thegali ya paibanda lagana, bhatti 3 marammata karana, chhopachhapa karana, 4 tipa tapa karana, sajana, dhankana rafu karna-‫ / رفو کرنا‬peywañd lagaana-‫ / پیوند لگانا‬joRna-‫جوڑنا‬ zaahir-‫ظاہر‬ sanad-‫سند‬ Hindi) 1 sanada dena, sanada dekara adhikara ki) raksha karana sanad yaaftah-‫سند یافتہ‬ aabaa'i-‫آبائ‬ Hindi) 1 paitrika, bapauti, maurusi) Hindi) 1 pitritva, pitritva, janakata, utpatti) -‫^ / طریقہ‬SHaare-‫ / شارع‬raah-‫ / راہ‬raastah-‫ / راستہ‬Dagar-‫ڈگر‬ tariiqah Hindi) 1 patha, sadaka, pagadandi, marga, karma) dil soz-‫ / دل سوز‬dard añgeyz-‫درد انگیز‬ ,Hindi) 1 karunajanaka, dila para asara karane vala) hridayagrahi Hindi) 1 rogavigyani, roga nidanagyata, roga) pahachanane vala

pathology pathos pathway patience patient patient patiently patriarch patrician patrician patrimony patriot patriotic patriotism patrol patrol patrol patron

n n n n a n adv n a n n n a n n vi vti n

patronage

n

patronise patronize patten patter patter patter pattern

vt vt n n vi vti n

Hindi) 1 nidana, roga lakshana vidya) dard-‫درد‬ Hindi) 1 josha, asara, manobhava) / tariiqah-‫ / طریقہ‬pag DañDi-‫ / پگ ڈنڈی‬Dhañg-‫ / ڈھنگ‬baaT-‫باٹ‬ taur-‫ / طور‬tarz-‫طرز‬ -‫ / قرار‬mataanat-‫ / متانت‬Dhaaras-‫ / ڈھارس‬bar daaSHt-‫برداشت‬ sabr-‫ / صبر‬qaraar Hindi) 1 dhairya, sabra, dhiraja, shanti, sahanashilata) Hindi) 1 dhira, dhairyavana, sahanashila, santoshi) mariizah-‫ / مریضہ‬mariiz-‫ / مریض‬biimaar-‫بیمار‬ ,Hindi) 1 dhairyapurvaka, dhirata se, sabra se) sahanashilata se / buzurg e KHaañdaan-‫ / بزرگ خاندان‬baR buuRha-‫بڑ بوڑھا‬ mujtahid-‫مجتہد‬ ,Hindi) 1 vansha ya dharma ka pradhana, bada, budha) acharya Hindi) 1 kulina, abhijata, romana kulina jana ka) Hindi) 1 kulina jana, prachina roma ka kulina jana) wiraasat-‫ / وراثت‬miiraas-‫میراث‬ Hindi) 1 pushtaini, bapauti, mirasa, 2 giraje ki jamina) ya amadani watan parast-‫ / وطن پرست‬Hubb ul watan-‫حب الوطن‬ ,Hindi) 1 deshabhakta, svadeshanuraga, deshapalaka) deshalina watan dost-‫ / وطن دوست‬muHibb e watan-‫محب وطن‬ Hindi) 1 deshabhaktipurna, svadeshanuragapurita) Hubb ul watni-‫حب الوطنی‬ Hindi) 1 chaukidara loga, paharedara, 2 phauja ke asa) pasa rata ko gashta lagana gaSHt karna-‫گشت کرنا‬ ,Hindi) 1 pahara dena, phauja ki rakhavali karana) ratavahi karana -‫ / موحسن‬Haami-‫ / حامی‬dast giir-‫ / دست گیر‬an daata-‫ان داتا‬ qiblah e-‫ / قبلہ حاجات‬puSHt-‫ / پشت‬murabbi-‫ / مربی‬moHsin waali-‫ / والی‬sar parast-‫ / سر پرست‬Haajaat ,Hindi) 1 palaka, saraparasta, rakshaka, sahayaka) sanrakshaka Hemaayat-‫ / حمایت‬haath-‫ / ہاتھ‬dast giiri-‫ / دست گیری‬âatifat-‫عاطفت‬ qadr-‫ / قدر دانی‬puSHt panaahi-‫ / پشت پناہی‬nawaaziSH-‫/ نوازش‬ daani ,Hindi) 1 sahayata, raksha, palana, sanrakshata) ashraya suluuk-‫ / سلوک کرنا‬sar parasti-‫ / سر پرستی‬dast giiri-‫دست گیری‬ karna Hindi) 1 sahayata karana, raksha karana, kripa) karana, ashraya dena Hindi) 1 khadanu, khatanaiki, lohe ki mundari laga) hua katha ka juta teyz tarrar boli-‫ / تیز ترر بولی‬chaKH chaKH-‫چخ چخ‬ mañtar paRhna-‫منتر پڑھنا‬ Hindi) 1 patapatana, 2 badabadana, munha men) bolana, buda-budana, 3 ratana -‫ / شکل‬saañcha-‫ / سانچا‬namuunah-‫ / نمونہ‬misaal-‫ / مثال‬Daul-‫ڈول‬ SHakl

paucity paunch pauper pauperisation pauperise pauperism pause pause pave

n n n n vt n n vi vt

pavement pavilion paw paw pawn pawned pay pay pay pay through the nose payable paycheck payee paymaster

n n n vt n a n vt vti a n n n

payment payment of debt payoff payroll pea pea pod peace peace loving

n n n n n n n a

Hindi) 1 adarsha, sancha, namuna, banagi) qillat-‫ / قلت‬kotaahi-‫ / کوتاہی‬kami-‫کمی‬ Hindi) 1 kami, laghuta, kotahi, abhava) toñd-‫ / توند‬SHikam-‫ / شکم‬jholi-‫ / جھولی‬ojh-‫وجھ‬ qallaaSH-‫ / قلش‬naa daar-‫ / نادار‬mohtaaj-‫ / محتاج‬kañgaal-‫کنگال‬ ,Hindi) 1 gariba, dina, bhikhari, sangata, kankala) nirdhana manushya, muphalisa qallaaSHi-‫ / قلشی‬GHurbat-‫غربت‬ / naa daar kar deyna-‫ / نادار کر دینا‬gada gar banaana-‫گدا گر بنانا‬ qallaaSH kar deyna-‫قلش کر دینا‬ -‫ / قلش پن‬naa daari-‫ / ناداری‬iflaas-‫ / افلس‬gada gari-‫گدا گری‬ qallaasH pan waqfah-‫ / وقفہ‬saktah-‫سکتہ‬ Hindi) 1 thaharana, rukana, atakana) farSH bichhaana-‫فرش بچھانا‬ Hindi) 1 pattiyan ya inta jadana, pharsha bandi) ,karana, 2 marga thika karana, 3 sarala banana sahaja karana farSH-‫فرش‬ Hindi) 1 raste ka pharsha, patthara ya inta ka pharsha) raauni-‫ / رانی‬KHaemah-‫ / خیمہ‬Deyra-‫ڈیرا‬ pañjah-‫ / پنجہ‬chuñgal-‫چنگل‬ pañjah marna-‫پنجہ مرنا‬ rehn-‫ / رہن‬paedal-‫ / پیدل‬girwi-‫گروی‬ marhuun-‫مرہون‬ yaaft-‫ / یافت‬tañKHwaah-‫ / تنخواہ‬pagaar-‫ / پگار‬dehaaRi-‫دہاڑی‬ Hindi) 1 tanakhvaha, ujarata, vetana) deyna-‫ / دینا‬chukaana-‫ / چکانا‬bharna-‫ / بھرنا‬ada karna-‫ادا کرنا‬ ,Hindi) 1 chukana, rina bhara dena, badala dena) ujarata dena, vetana dena, saja dena, 2 labhakara hona, uchita hona bahot bhaari qiimat deyna-‫بہت بھاری قیمت دینا‬ ,Hindi) 1 deya, jo bhugatana karana chahiye) vajibulada tañKHwaah ki parchi-‫ / تنخواہ کی پرچی‬muSHaahirah-‫مشاہرہ‬ tañKHwaah daar-‫ / تنخواہ دار‬mursil alaeh-‫مرسل الیہ‬ KHazaañchi-‫ / خزانچی‬baKHSHi-‫ / بخشی‬aaqa-‫آقا‬ Hindi) 1 tanakhvaha bantane vala, vetana chukane) vala -‫ / معاوضہ‬makaafaat-‫ / مکافات‬badlah-‫ / بدلہ‬ajr-‫ / اجر‬adaa'i-‫ادائ‬ taqsiim-‫ / تقسیم‬mo^aawizah ,Hindi) 1 chukauna, bhugatana, 2 chukata dhana) ujarata, dama adaa'egi-‫ادائیگی‬ riSHwat-‫ / رشوت‬chukta adaa'egi-‫ / چکتا ادائیگی‬añjaam-‫انجام‬ fehrist e adaa'i-‫فہرست ادائ‬ maTar-‫مٹر‬ maTar ki phali-‫مٹر کی پھلی‬ / qaraar-‫ / قرار‬chaen-‫ / چین‬amn-‫ / امن‬amaan-‫ / امان‬aaSHti-‫آشتی‬ sukuut-‫ / سکوت‬sukuun-‫ / سکون‬salaamti-‫ / سلمتی‬salaaH-‫صلح‬ Hindi) 1 amana, chaina, mela, avirodha, sandhi) amn pasañd-‫امن پسند‬

peaceable peaceably peaceful peacefully peacemaker peach peach peacock peak peak peal peal peanut pear pearl pearl pearl peasant peasantry peat pebble peccable peccadillo peccancy peccant peccavi peck peck pecker pecky peculiar

a adv a adv n a n n n v n vti n n a n vt n n n n a n n a n n vt n a a

pur-‫ / پر سکون‬amn KHwaah-‫ / امن خواہ‬aaSHti pasañd-‫آشتی پسند‬ sukuun Hindi) 1 shantipriya, shantishila, nirupadravi, amana) pasanda Hindi) 1 chupachapa, shantipriyata se, bejhagada) pur sukuun-‫ / پر سکون‬pur amn-‫ / پر امن‬mutma'in-‫مطمئن‬ Hindi) 1 shanta, sthira, mridu, komala) Hindi) 1 shanti se, komalata se, chupachapa) Hindi) 1 sandhata, shanti karanevala, sandhi) karanevala Hindi) 1 adu sadrisha) SHaftaalu-‫ / شفتال‬aaRu-‫آڑ‬ Hindi) 1 adu, shaphatalu) taa'uus-‫ / تاؤس‬mor-‫مور‬ Hindi) 1 mora, mayura) phunañg-‫ / پھننگ‬choTi-‫چوٹی‬ Hindi) 1 pahada ki choti, shrringa, 2 noka) Hindi) 1 rogi dikhana, dubala dikhana) zor daar aawaaz-‫ / زور دار آواز‬ghañTi ki awwaz-‫گھنٹی کی آواز‬ Hindi) 1 garajana, chillana, shoragula ke satha) hamala karana muuñg phali-‫مونگ پھلی‬ naaSHpaati-‫ناشپاتی‬ Hindi) 1 nashapati) Hindi) 1 moti ka, mauktika) moti-‫ / موتی‬gauhar-‫ / گوہر‬dur-‫در‬ Hindi) 1 moti, 2 koi bahumulya vastu) Hindi) 1 moti jadana) kisaan-‫ / کسان‬gañwaar-‫ / گنوار‬daehqaan-‫دہقان‬ Hindi) 1 ganvara, dehati, kisana) Hindi) 1 dehati loga, kisana loga) Hindi) 1 pansa, eka prakara ki ghasa jo sukha ke) jalane ke kama ati hai roRa-‫ / روڑا‬kañkar-‫ / کنکر‬chharra-‫چھرا‬ ,Hindi) 1 kankada, chamakate hue patthara ka tukada) billaura KHata waar-‫ / خطا وار‬gunaah gaar-‫گناہ گار‬ gunaah e-‫ / گناہ صغیر‬chhoTi moTi GHalti-‫چھوٹی موٹی غلطی‬ saGHiir KHata kaari-‫ / خطا کاری‬gunaah gaari-‫گناہ گاری‬ -‫ / شری‬mufsid-‫ / مفسد‬KHata kaar-‫ / خطا کار‬gunaah kaar-‫گناہ کار‬ SHarri e^teraaf e gunaah-‫اعتراف گناہ‬ Hindi) 1 chanchu, 2 eka bushela napa ka chautha) bhaga Thoñk maarna-‫ / ٹھونک مارنا‬chugna-‫چگنا‬ Hindi) 1 choncha marana, 2 dana chugana, 3 patthara) marana, patthara phenkana kaTh baRha'i-‫کٹھ بڑھئ‬ suuraaKH daar-‫سوراخ دار‬ naadir-‫ / نادر‬KHaas-‫ / خاص‬juda-‫جدا‬ Hindi) 1 anokha, anutha, nija ka)

peculiarity pecuniary pedagogical pedagogue pedagogy pedal pedal peddle peddler pedestal pedestrian pedestrian

n a a n n a n vt n n a n

pedigree pedlar pee pee peek peek peel peel peel peel off peep

n n n vt n vi n vi vt vi n

peep peep peep show peer peer

vi vt n n vi

peerage peerless peeve peevish peevishness peg

n a n a n n

KHaslat-‫ / خصلت‬KHaasiyat-‫خاصیت‬ Hindi) 1 visheshata, niji guna, vishesha lakshana) zarri-‫ / زری‬maali-‫مالی‬ mudarrisaanah-‫ / مدرسانہ‬mu^allimaanah-‫معلمانہ‬ ustaad-‫ / استاد‬mo^allim-‫معلم‬ tadriisiyaat-‫تدریسیات‬ Hindi) 1 pada sanbandhi, panva ka) paa'ey daan-‫پائے دان‬ sauda beychna-‫سودا بیچنا‬ Hindi) 1 pherivala, bisati, khonchavala) paa'ey sutuun-‫ / پائے ستون‬paa'ey daan-‫ / پائے دان‬chauki-‫چوکی‬ Hindi) 1 khambe ki chauki, murtitala) paedal-‫پیدل‬ raah guzaar-‫ / راہ گزار‬paedal-‫پیدل‬ Hindi) 1 paidala chalanevala, pyada, bada) chalanevala saat-‫ / سات پشت‬piiRhi-‫ / پیڑہی‬nasl-‫ / نسل‬nasb-‫ / نسب‬Hasab-‫حسب‬ silsilah-‫ / سلسلہ‬puSHt Hindi) 1 vanshavali, vansha, khanadana) pheyri waala-‫ / پھیری وال‬KHurdah faroSH-‫خوردہ فروش‬ peySHaab-‫پیشاب‬ peySHaab karna-‫پیشاب کرنا‬ jhaañk-‫جھانک‬ jhaañkna-‫جھانکنا‬ chhilka-‫چھلکا‬ Hindi) 1 chhilaka, chhala, 2 gadhi) Hindi) 1 chhilana) kapRey-‫ / کپڑے اتارنا‬chhilka utaarna-‫ / چھلکا اتارنا‬chhiilna-‫چھیلنا‬ utaarna Hindi) 1 chhilaka utarana, chhilana, 2 lutana) jhaRna-‫جھڑنا‬ jhalak-‫ / جھلک‬jhaañk-‫جھانک‬ Hindi) 1 tanka-jhanka, drishti, 2 murgi ke bachchon ki) boli Hindi) 1 dikhalai dena, 2 jhankana, 3 chun-chun) karana jhaañkna-‫جھانکنا‬ jhaañki-‫جھانکی‬ ham rutbah-‫ / ہم رتبہ‬ham joli-‫ / ہم جولی‬ham chaSHm-‫ہم چشم‬ ,Hindi) 1 samana padastha, 2 sathi, 3 kulina jana) shreshtha jana, amira, navaba jhaañkna-‫جھانکنا‬ Hindi) 1 jhankana, takana, 2 dikhalai dena, prakata) hona, 3 hausa pha lardsana ,Hindi) 1 amiron ka pada, 2 kulina jana samudaya) umara Hindi) 1 advitiya, bejoda) chiR chiR-‫چڑ چڑ‬ tuñd mizaaj-‫ / تند مزاج‬KHud sar-‫ / خود سر‬chiR chiRa-‫چڑ چڑا‬ tuñd-‫ / تند مزاجی‬KHud sari-‫ / خود سری‬chiR chiRa pan-‫چڑ چڑا پن‬ mizaaji mismaar-‫ / مسمار‬khuuñTi-‫ / کھونٹی‬khuuñTa-‫کھونٹا‬

peg pelf pelican pellet pellet bow pellucid pelt pelt pelting pelvis pen

vt n n n n a n vt n n n

pen pen name penal penal laws penalize penalty penance penchant pencil pencil pend pendant pending pendulum penetrate penetrate penetrating

vt n a n vt n n n n vt v n a n vi vt a

,Hindi) 1 khunta, khunti, 2 avalamba, adhara, sahara) karana, hetu, bahana, 4 eka bara pine ki 3 madira Hindi) 1 khunte se jakadana) zar-‫ / زر‬paesa-‫ / پیسہ‬kauRi-‫ / کوڑی‬daulat-‫ / دولت‬dhan-‫دھن‬ gagan bheyR-‫گگن بھیڑ‬ Hindi) 1 eka bada pakshi, havasila) Tikya-‫ / ٹکیا‬goli-‫ / گولی‬chharra-‫چھرا‬ Hindi) 1 goli, gulla) GHuleyl-‫غلیل‬ SHaffaaf-‫ / شفاف‬billauri-‫بلوری‬ Hindi) 1 kachcha chamada) Hindi) 1 phenkana, phenka kara marana) sañg zani-‫سنگ زنی‬ Hindi) 1 pedu, kokha) Darbah-‫ڈربہ‬ qalam-‫ / قلم‬KHaamah-‫خامہ‬ maadah hañs-‫مادہ ہنس‬ Hindi) 1 lekhani, kalama, 2 ghera, bada, khadaka) KHaamah farsaa'i karna-‫خامہ فرسائ کرنا‬ ,Hindi) 1 bade men banda karana, gherana, mundana) likhana 2 taKHallus-‫تخلص‬ ,Hindi) 1 dandasanbandhi, dandya, 2 danda denevala) dandarupa, 3 dandaniya, danda yogya Huduud-‫حدود‬ Hindi) 1 dandya banana, danda yogya karana) saza-‫ / سزا‬qasaas-‫ / قصاص‬jurmaanah-‫ / جرمانہ‬DañD-‫ڈنڈ‬ Hindi) 1 danda, saja, jurmana, harajana, dravya) danda kaffaarah-‫کفارہ‬ Hindi) 1 prayashchita, kayaklesha, tapasya, deha) danda rujHaan-‫ / رجحان‬pasañd-‫پسند‬ Hindi) 1 pravritti, jhukava, ruchi, ichchha) Hindi) 1 pensila) Hindi) 1 pensila se likhana, pensila se chihna) khinchana Hindi) 1 latakana) mo^allaq-‫ / معلق‬aaweyzah-‫آویزہ‬ ,Hindi) 1 latakana, latakati hui vastu, 2 jhumaka) karnaphula, 3 jhanda daa'er-‫دائر‬ Hindi) 1 latakata hua, 2 vicharadhina, anirnita) Hindi) 1 latakana, la~ngara, lolaka) ‫ / سرائیت‬pil paRna-‫ / پل پڑنا‬ghusna-‫ / گھسنا‬ghus jaana-‫گھس جانا‬ saraa'yat karna-‫کرنا‬ -‫ / تاڑنا‬pirona-‫ / پرونا‬pil paRna-‫ / پل پڑنا‬ghuseyRna-‫گھسیڑنا‬ taaRna Hindi) 1 chhedana, 2 ghusana, 3 samajhana) -‫ / نقطہ دان‬mubassir-‫ / مبصر‬juz ras-‫ / جز رس‬daqiiqah ras-‫دقیقہ رس‬ Zarf-‫ / ژرف‬nuktah daan

penetration peninsula peninsular penitence penitent penitent penitentiary penitentiary penman pennant penniless penny pension pension pensioner pensive pentagon pentagonal penthouse penury peon people people people of peopled pepper pepper peppermint peppery peptic per per head perambulation percase perceive

n n a n a n a n n n a n n vt n a n a n n n n vt n a n vt n a a prep prep n adv v

Hindi) 1 chubhanevala, tikshna, teja, tivra) -‫ / ذکاوت‬saraa'yat-‫ / سرائیت‬firaasat-‫ / فراست‬duKHuul-‫دخول‬ zakaawat ,Hindi) 1 pravesha, nivesha, paintha, 2 tikshnabuddhi) chaturai, samajha Hindi) 1 prayadvipa, jajiranuma) Hindi) 1 prayadvipa sanbandhi, prayadvipa ke guna) ka, 3 prayadvipa nivasi paSHeymaani-‫پشیمانی‬ taa'eb-‫ / تائب‬paSHeymaan-‫پشیمان‬ taa'eb-‫ / تائب‬paSHeymaan-‫پشیمان‬ Hindi) 1 prayashchita sanbandhi) ,Hindi) 1 bandigriha, kaidakhana, 2 tapasyagriha) yogasthana Hindi) 1 sulekhaka, achchha lekha likhanevala, 2) lekhaka Hindi) 1 jhandi, pataka, pharera) kora-‫ / کورا‬kañgaal-‫ / کنگال‬faqiir-‫فقیر‬ Hindi) 1 dina, gariba, daridra, nirdhana, bepaisa) Hindi) 1 paini, mudra vishesha) waziifah-‫وظیفہ‬ Hindi) 1 purvasevartha vritti, penshana) Hindi) 1 penshana dena) waziifah KHor-‫ / وظیفہ خور‬wasiiqah daar-‫وسیقہ دار‬ Hindi) 1 penshanara, penshana panevala) -‫ / اداس‬maGHmuum-‫ / مغموم‬fikra mañd-‫ / فکرا مند‬dil giir-‫دل گیر‬ utafakkir-‫ / اتفکر‬udaas Hindi) 1 udasa, chintaparayana) pañj goSHah-‫ / پنج گوشہ‬muKHammas-‫مخمس‬ Hindi) 1 pa~nchakona kshetra) pañj goSHah-‫ / پنج گوشہ‬muKHammas-‫مخمس‬ Hindi) 1 osara, sayabana) qillat-‫ / قلت‬kami-‫ / کمی‬GHurbat-‫ / غربت‬GHariibi-‫غریبی‬ piyaadah-‫ / پیادہ‬har kaarah-‫ / ہر کارہ‬chap raasi-‫چپ راسی‬ -‫ / پرجا‬mardum-‫ / مردم‬maKHluuq-‫ / مخلوق‬log-‫ / لوگ‬âwaam-‫عوام‬ (zamaanah(idiom-‫ / زمانہ‬qaum-‫ / قوم‬parja Hindi) 1 loga, janata, praja, nivasi, jati, 2 kauma) Hindi) 1 basana, abada karana) aehl-‫اہل‬ aabaad-‫آباد‬ mirch-‫مرچ‬ Hindi) 1 kali mircha, gola mircha) Hindi) 1 mircha lagana) Hindi) 1 eka kisma ka podina, peparaminta) Hindi) 1 mircha ka, mircha sadrisha) Hindi) 1 pachaka, agnivardhaka, 2 pachaka sanbandhi) sey-‫ / سے‬fi-‫ / فی‬ba zarii^ah-‫بذریعہ‬ Hindi) 1 se, karana se, dvara) fi kas-‫فی کس‬ gaSHt-‫گشت‬ SHaayed-‫ / شاید‬GHaaliban-ً‫غالب‬ ‫ا‬ Hindi) 1 janana, samajhana, maluma karana, gochara)

perceive perceived percentage perceptible

vt a n a

perception perceptive perch

n a n

perch perch perchance percipient percolate percolate percussion peremptorily peremptory peremptory perennial perfect perfect perfected perfection perfectly perfidious perfidy perforate perforce perform perform performance

vi vt adv a vi vt n adv a n a a vt a n adv a n vt adv vi vt n

karana, dekhana, bujhana taaRna-‫ / تاڑنا‬lagna-‫ / لگنا‬idraak karna-‫ادراک کرنا‬ maeHsuus kardah-‫محسوس کردہ‬ Hindi) 1 pratishata, saikada) idraak paziir-‫ادراک پزیر‬ ,Hindi) 1 pratyaksha, suspashta, indriyagochara) drishtigochara -‫ / سمجھ‬idraak-‫ / ادراک‬firaasat-‫ / فراست‬faehm-‫ / فہم‬eHsaas-‫احساس‬ samajh Hindi) 1 anubhava, grahanabodha, samajha) idraaki-‫ / ادراکی‬Hassas-‫ / حساس‬baa hoSH-‫با ہوش‬ ,Hindi) 1 sachetana, anubhavi, jananahara) grahanakshama aDDah-‫اڈہ‬ ,Hindi) 1 lambi laggi, 2 sade pancha gaja ka napa) laththa, 3 machhali, 4 chidiyon ke baithane ka adda baeThna-‫بیٹھنا‬ Hindi) 1 baithana, adde para baithana) biThaana-‫بٹھانا‬ SHaayad-‫ / شاید‬ittefaaqan-ً‫ / اتفاق‬GHaaliban-ً‫ / غالب‬agar-‫اگر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ -‫ / سمجھ دار‬Hasaas-‫ / حساس‬idraak karney waala-‫ادراک کرنے وال‬ samajh daar Hindi) 1 tapakana) Tapkaana-‫ / ٹپکانا‬nichoRna-‫نچوڑنا‬ Hindi) 1 tapakana, chuana, nitharana, chhanana) Hindi) 1 takkara, thokara, mara, thesa) Haakimaanah añdaaz-‫ / حاکمانہ انداز سے‬aTal pan sey-‫اٹل پن سے‬ saffaaki sey-‫ / سفاکی سے‬sey ,Hindi) 1 takidi, nishchita, atala, achala) nishchayatmaka, antima naatiq-‫ / ناطق‬faeslah kun-‫ / فیصلہ کن‬aTal-‫ / اٹل‬aaKHiri-‫آخری‬ sada bahaar-‫ / سدا بہار‬dawaami-‫دوامی‬ Hindi) 1 barahamasi, nitya) -‫ / سالم‬puura-‫ / پورا‬kaamil-‫ / کامل‬Haawi-‫ / حاوی‬bey daaGH-‫بے داغ‬ tamaam-‫ / تمام‬saalim Hindi) 1 pura, doshahina, nirdosha, 2 nipuna, siddha) Hindi) 1 pura karana, siddha karana, nipuna karana) mukammal-‫مکمل‬ kamaal-‫ / کمال‬itmaam-‫ / اتمام‬faziilat-‫فضیلت‬ Hindi) 1 purapana, purnata, siddhi, pravinata) saHiiH taur par-‫ / صحیح طور پر‬kamaal sey-‫کمال سے‬ GHaddaar-‫ / غدار‬bey wafa-‫ / بے وفا‬bey iimaan-‫بے ایمان‬ fitnah-‫فتنہ‬ phoRna-‫ / پھوڑنا‬chheydna-‫چھیدنا‬ Hindi) 1 chhedana, chheda karana, bhedhana, salana) KHwaam KHaah-‫خوام خاہ‬ Hindi) 1 baja bajana, nibahana) ta^miil karna-‫ / تعمیل کرنا‬añjaam deyna-‫انجام دینا‬ Hindi) 1 pura karana, sanpadana karana, palana) karana kartab-‫کرتب‬

performed performer perfume perfume perfumer perfunctory perhaps peril peril perilous perimeter period periodic periodical periodical peripatetic peripatetic periphery perish perish perishable perishable perishing perjure perjured perjury perk perk

a n n vt n a adv n vt a n n a a n a n n vi vt a n n vt a n a vi

Hindi) 1 sanpadana, kamakaja, karya, kriti, karatuta) sar añjaam-‫ / سر انجام‬ada-‫ادا‬ faa^el-‫فاعل‬ KHuSH bu-‫ / خوشبو‬îtr-‫عطر‬ Hindi) 1 sugandha, khushabu) rachaana-‫ / رچانا‬KHuSH bu lagaana-‫خوشبو لگانا‬ Hindi) 1 sugandhita karana, mahakana) âttaar-‫عطار‬ jaldi ka kaam-‫ / جلدی کا کام‬baraa'ey naam-‫برائے نام‬ Hindi) 1 asavadhana, acheta, beparavaha, 2) asavadhani se kiya hua SHaayed-‫ / شاید‬magar-‫ / مگر‬GHaaliban-ً‫غالب‬ ‫ا‬ Hindi) 1 kadachita, sanyoga se, shayada, sanbhavatah) / KHatrah-‫ / خطرہ‬jokhoñ-‫ / جوکھںڑڑ‬Dar-‫ / ڈر‬añdeySHah-‫اندیشہ‬ ‫و‬ KHauf-‫خوف‬ Hindi) 1 jokhima, shanka, khatara) KHatrey meyñ Daalna-‫خطرے میں ڈالنا‬ pur KHatr-‫ / پر خطر‬KHatar naak-‫خطرناک‬ Hindi) 1 khataranaka, bhayahetuka, jokhima) Hindi) 1 pariniti, bhari gherevali rekha, kshetra ki) bhujaon ka yogaphala / dauraan-‫ / دوران‬daur-‫ / دور‬ârsah-‫ / عرصہ‬âehd-‫ / عہد‬âalam-‫عالم‬ / waqfah-‫ / وقفہ‬muddat-‫ / مدت‬mey^aad-‫ / میعاد‬hañgaam-‫ہنگام‬ zamaanah-‫زمانہ‬ Hindi) 1 chakra, kala chakra, samaya, kala, 2 anta, 3) purnavirama Hindi) 1 samayika) Hindi) 1 samayika, phasali, niyata samaya ka antara) dekara honevala Hindi) 1 patrika, niyata samaya para nikalanevala) patra Hindi) 1 bhramanakari, sthana sthana para janevala) Hindi) 1 bhramanakari, vyapari) Hindi) 1 paridhi, ghera, girda) halaak hona-‫ / ہلک ہونا‬barbaad hona-‫برباد ہونا‬ ,Hindi) 1 mita jana, mara jana, nashta ho jana) barabada ho jana barbaad karna-‫برباد کرنا‬ fana paziir-‫ / فنا پزیر‬faani-‫فانی‬ Hindi) 1 nashavana, vinashi, nashvara) Hindi) 1 kharaba ho janevali vastu) halaak-‫ہلک‬ jhuuTa Halaf uThwaana-‫جھوٹا حلف اٹھوانا‬ Hindi) 1 jhuthi kasama khana) Hindi) 1 mithya shapatha ka aparadhi) daroGH Halfi-‫دروغ حلفی‬ Hindi) 1 mithya shapatha, jhuthi gavahi, mithya) sakshya pur joSH-‫ / پر جوش‬KHud pasañd-‫خود پسند‬ Hindi) 1 phurtila, teja, cha~nchala, shokha, dhitha, 2) ghamandi sar bulañd karna-‫ / سر بلند کرنا‬aeñThna-‫ / اینٹھنا‬akaRna-‫اکڑنا‬

perk perkiness perky permanence permanency permanent permanently permeate permeation permissible

vt n a n n a adv vt n a

permission permissive permit permit permit permitted permitting permutation pernicious perniciously pernoctation perpendicular perpendicular perpetrate perpetration perpetrator perpetual perpetually perpetuate

n a n vi vt a a n a adv n a n vt n n a adv vt

Hindi) 1 akadana, ainthana) Hindi) 1 teja karana) SHoKH chaSHmi-‫ / شوخ چشمی‬KHud numaa'i-‫خود نمائ‬ SHoKH-‫شوخ‬ Hindi) 1 ghamandi, dhitha) / sabaat-‫ / ثبات‬qayaam-‫ / قیام‬paayañdah-‫ / پآیندہ‬mustaqili-‫مستقلی‬ ustuwaari-‫استواری‬ ,Hindi) 1 sthirata, sthayitva, rahava, tikava) thaharava, dridhata dawaam-‫دوام‬ / muqarrar-‫ / مقرر‬Hatmi-‫ / حتمی‬dawaami-‫ / دوامی‬daa'em-‫دائم‬ peywastah-‫ / پیوستہ‬pakka-‫ / پکا‬mustaqil-‫مستقل‬ Hindi) 1 sthira, dridha, tikau, sthayi) hameySHah key li'ey-‫ / ہمیشہ کے لئے‬dawaaman-‫دوامن‬ saraa'yat karna-‫سرائیت کرنا‬ ,Hindi) 1 arapara nikalana, ghusana, paithana) chhedon men hokara jana saraa'yat-‫سرائیت‬ rawa-‫ / روا‬munaasib-‫ / مناسب‬jaa'ez-‫ / جائز‬durust-‫درست‬ Hindi) 1 svikriti yogya, nyayya, anugyeya, anugya) yogya / parwaanah-‫ / پروانہ‬ejaazat-‫ / اجازت‬chhuTTi-‫ / چھٹی‬baar-‫بار‬ ruKHsat-‫ / رخصت‬raza-‫رضا‬ Hindi) 1 agya, anumati, anugya) Hindi) 1 svatantrata denevala, anugyaprada) Hindi) 1 paravana, agyapatra) Hindi) 1 sahana karana) ruKHsat karna-‫ / رخصت کرنا‬ejaazat deyna-‫اجازت دینا‬ Hindi) 1 chhodana, de dena, 2 anumati dena, agya) dena, anugya dena mubaaH-‫ / مباح‬jaa'ez-‫ / جائز‬Halaal-‫حلل‬ raza mañd-‫رضا مند‬ Hindi) 1 palata, adala-badala, vinimaya, 2 krama) sanchaya, amaka pasha mohlik-‫ / مہلک‬GHaarat gar-‫غارت گر‬ Hindi) 1 nashaka, ghataka, hanikaraka, dukhadai) ziyaañ kaaraanah-‫ / زیاں کارانہ‬mohlik taur par-‫مہلک طور پر‬ rat jaga-‫رت جگا‬ qaa'em-‫ / قائم‬âmuudi-‫عمودی‬ Hindi) 1 sidha, lambavatta, khada) qaa'emah-‫ / قائمہ‬khaRa-‫ / کھڑا‬âmuud-‫عمود‬ Hindi) 1 lambi, sidhi khadi rekha) âmal dar aamad karna-‫عمل درآمد کرنا‬ Hindi) 1 karana) irtikaab-‫ارتکاب‬ murtakib-‫مرتکب‬ qaa'em-‫ / قائم‬daa'emi-‫دائمی‬ Hindi) 1 sarvakalika, nitya, avirata, nirantara) sada-‫ / سدا‬hameySHah-‫ / ہمیشہ‬daa'em-‫دائم‬ Hindi) 1 nitya, sada, nirantara rupa se) ‫ / زندہ‬jaawidaañ banaana-‫ / جاودان بنانا‬jaari rakhna-‫جاری رکھنا‬ ziñdah rakhna-‫رکھنا‬

perpetuation perpetuity perplex

n n vt

perplexed

a

perplexity perquisite perry persecute persecuting persecution perseverance

n n n vt a n n

persevere persevering Persian persist persist persistence persistent persnickety person persona personage personal

vt a n vi vt n a a n n n a

personalise personality personally personate personificatio

vt n adv vt

Hindi) 1 avirata banana, sthira rakhana) dawaam-‫دوام‬ Hindi) 1 nityata, nirantarata, sadaivatva, ananta kala) / Haeraan karna-‫ / حیران کرنا‬chakkar meyñ Daalna-‫چکر میں ڈالنا‬ qaafiyah tañg karna-‫قافیہ تنگ کرنا‬ Hindi) 1 kathina banana, 2 ghabarana, vyakula) karana, 3 hairana karana -‫ / پریشان‬mutaraddid-‫ / متردد‬Haeraan-‫ / حیران‬aaSHuftah-‫آشفتہ‬ pareySHaan -‫ / خلفشار‬ghabraahaT-‫ / گھبراہٹ‬diqqat-‫ / دقت‬chakkar-‫چکر‬ -‫ / پیچ و خم‬pareySHaani-‫ / پریشانی‬muSHkil-‫ / مشکل‬KHalfiSHaar -‫ / تردد‬phañda-‫ / پھندا‬peych o taab-‫ / پیچ و تاب‬peych o KHam uljhan-‫ / الجھن‬taraddud ,Hindi) 1 dasturi, upari phayada, adhika labha) puraskara Hindi) 1 nashapati ka sharabata ya sharaba) naak meyñ dam karna-‫ / ناک میں دم کرنا‬aazaar deyna-‫آزار دینا‬ ,Hindi) 1 pichhe padana, 2 satana, ta~nga karana) kashta pahunchana aazaar rasaañ-‫آزار رسان‬ ukhaaR pachhaaR-‫ / اکھاڑ پچھاڑ‬aazaar rasaani-‫آزار رسانی‬ Hindi) 1 pidana, satana, duhkha, kashta) sabr-‫ / صبر‬paa bañdi-‫ / پابندی‬nibaah-‫نباہ‬ Hindi) 1 dhuna, 2 udyoga, 3 gambhirata, 4 dhiraja, 5) dridhata ,Hindi) 1 dhuna rakhana, dridha rahana, nibahana) laga rahana saabit qadam-‫ثابت قدم‬ iraani-‫ / ایرانی‬faarsi-‫فارسی‬ Hindi) 1 laga rahana, hatha karana, dridha rahana) ‫ / ضد‬israar karna-‫ / اصرار کرنا‬haT lagaana-‫ / ہٹ لگانا‬aRna-‫اڑنا‬ zor deyna-‫ / زور دینا‬zid karna-‫کرنا‬ zor-‫ / زور‬zid-‫ / ضد‬israar-‫ / اصرار‬haT-‫ / ہٹ‬aR-‫آڑ‬ ,Hindi) 1 dridhata, dhuna, hatha, jidda, ada) dridhagraha Hindi) 1 laga hua, dridha sangraha, 2 hathi) nafaasat pasañd-‫ / نفاست پسند‬naazuk mizaaj-‫نازک مزاج‬ SHaKHs-‫ / شخص‬kas-‫ / کس‬fard-‫ / فرد‬bañdah-‫ / بندہ‬aadmi-‫آدمی‬ Hindi) 1 manushya, shakhsa, jana, 2 bhesha, 3 rupa, 4) patra, 5 purusha, vyakti, 6 sharira, deha SHaKHs-‫ / شخص‬kirdaar-‫کردار‬ ruup-‫ / روپ‬naql-‫ / نقل‬kirdaar-‫کردار‬ zaati-‫ / ذاتی‬KHaas-‫خاص‬ ,Hindi) 1 nija ka, apana, jatiya, sharirika, vaiyaktika) ,vyaktigata, 2 purusha vachaka, vyakti vachaka svayankrita, apane apa kiya hua 3 zaati banaana-‫ / ذاتی بنانا‬SHaKHsi banaana-‫شخصی بنانا‬ SHaKHsiyat-‫ / شخصیت‬kirdaar-‫ / کردار‬fardiyat-‫فردیت‬ Hindi) 1 vyaktitva, 2 visheshata, vishishtata) zaati taur par-‫ / ذاتی طور پر‬KHud-‫ / خود‬aap-‫آپ‬ Hindi) 1 apane apa, svayan, vyaktigata rupa se) naql karna-‫نقل کرنا‬ ,Hindi) 1 jivadhari thaharana, chetana dharmaropana)

personification personify personnel personnel perspective perspicacious perspicacity perspiration perspire persuade

n vt a n n a n n vi vt

persuasion persuasive pert pertain pertinacious pertinacity pertinent pertness perturb perturbation perusal peruse pervade pervasive perverse perversion perversity pervert pervert perverted

n a a vi a n a n vt n n vt vt a a n n n vt a

manushyagunaropa tajassum e SHaKHsiyat-‫تجسسم شخصیت‬ Hindi) 1 jivadhari thaharana, purusha thaharana, kisi) nirjiva ko vyakti thaharana, manushyaguna aropana karana, 2 murti hona, adarsha rupa hona âmlah-‫ / عملہ‬afraad e kaar-‫افراد کار‬ Hindi) 1 amala, karmachari loga) Hindi) 1 drishya, chitra, 2 dekhane ka shisha, 3 kagaja) adi para chitra khinchane ki vidya jisase jaise dikhai pade vaise hi chitra khincha jaya / zaki-‫ / ذکی‬teyz nigaah-‫ / تیز نگاہ‬saahib e idraak-‫صاحب ادراک‬ ziirak-‫زیرک‬ zakaawat-‫ / ذکاوت‬teyz nigaahi-‫ / تیز نگاہی‬idraak-‫ادراک‬ pasiinah-‫ / پسینہ‬âraq-‫عرق‬ Hindi) 1 pasina ana, pasina paseva, sveda) pasiinah-‫ / پسینہ آنا‬pasiijna-‫ / پسیجنا‬âraq âraq hona-‫عرق عرق ہونا‬ pasiinah nikalna-‫ / پسینہ نکلنا‬aana -‫ / راضی کرنا‬raaGHib karna-‫ / راغب کرنا‬maa'el karna-‫مائل کرنا‬ uksaana-‫ / اکسانا‬raazi karna ,Hindi) 1 samajhana bujhana, 2 ukasana, ubhadana) phusalana, 3 vishvasa jamana ,Hindi) 1 samajhana bujhana, prabodhana, 2 vishvasa) dridha nishchaya, 4 mata, 5 marga 3 ,Hindi) 1 samajhane bujhane vala, pyojaka) prabodhaka SHoKH-‫ / شوخ‬khula hu'a-‫کھل ہوا‬ Hindi) 1 chalaka, dhitha, phurtila, chapala, avinita) Hindi) 1 sambandha rakhana, sarokara rakhana, apana) hona ziddi-‫ / ضدی‬KHud sar-‫ / خود سر‬haT dharam-‫ہٹ دھرم‬ zid-‫ / ضد‬tañg nazri-‫ / تنگ نظری‬pach-‫پچ‬ muta^alliq-‫متعلق‬ Hindi) 1 yogya, thika, uchita, upayukta) teyzi-‫ / تیزی‬SHoKHi-‫ / شوخی‬chaalaaki-‫چالکی‬ Hindi) 1 bechaina karana, ghabarana, ghabara dena, 2) badha dalana, 3 krama bigadana izteraab-‫ / اضطراب‬ghabraahaT-‫ / گھبراہٹ‬daGH daGHah-‫دغ دغہ‬ mutaale^ah-‫ / مطالعہ‬mulaaHezah-‫ / ملحظہ‬mo^aa'enah-‫معائنہ‬ nazr e saani karna-‫ / نظر ثانی کرنا‬mo^aa'enah karna-‫معائنہ کرنا‬ Hindi) 1 dhyana dekara padhana va banchana) ,Hindi) 1 pravesha karana, paithana, 2 ghusa jana) ghusa ana, 3 saba jagaha phaila jana Hindi) 1 phailati hui, vyapaka) KHaraab-‫ / خراب‬kah faehm-‫ / کہ فہم‬kaj-‫کج‬ Hindi) 1 ulta, pratikula, 2 hathi, jiddi, dika karane) vala, 3 chidachida Hindi) 1 vikara, 2 artha palatana ya ulatana, bigada) bad raahi-‫بد راہی‬ Hindi) 1 gumaraha adami, svadharmatyagi vyakti) paRhaana-‫ / پڑھانا‬KHaraab karna-‫خراب کرنا‬ ,Hindi) 1 gumaraha karana, pherana, modana) bigadana, patha bhrashta karana masKH-‫مسخ‬

pessimism pessimist pessimistic pest pester pestilence pestilential pet

n n n n vt n n n

pet pet petal peter petition petition petitioner petrify petrify petrol petroleum petticoat petty petty quarrel petulance petulant peurility pew pewter phalanx

vi vt n vi n vt n vi vt n n n a n n a n n n n

yaas-‫ / یاس‬maayuusi-‫مایوسی‬ Hindi) 1 sansara ko dukhamaya janane vala, 2 vastuon) ka bura paksha dekhane vala vishadatmaka vichara vala maayuusaanah-‫مایوسانہ‬ waba-‫ / وبا‬taa^uun-‫ / طاعون‬fitnah-‫فتنہ‬ Hindi) 1 ghataka roga, 2 bimari, 3 mari, 4 visha) sar hona-‫ / سر ہونا‬âafiyat tañg karna-‫عافیت تنگ کرنا‬ Hindi) 1 dika karana, 2 ta~nga karana, satana) waba-‫وبا‬ wabaa'i-‫وبائ‬ dulaara-‫دلرا‬ Hindi) 1 chidachidahata, krodhavesha, 2 peta, pala hua) bheda ityadi janavara ka bachcha, 3 ladala, pyara, premapatra saehlaana-‫ / سہلنا‬pyaar karna-‫پیار کرنا‬ thap-‫ / تھپ تھپانا‬naaz uTaahna-‫ / ناز اٹھانا‬chumkaarna-‫چمکارنا‬ thapaana Hindi) 1 lada karana, pyara karana) pañkhaRi-‫پنکھڑی‬ Hindi) 1 pankhudi, phula ki patti) bah tadriij ghaTna-‫بتدریج گھٹنا‬ dar-‫ / در خواست‬ârzi-‫ / عرضی‬ârz daaSHt-‫ / عرض داشت‬ârz-‫عرض‬ -‫ / پکار‬iltimaas-‫ / التماس‬iltija-‫ / التجا‬guzaariSH-‫ / گزارش‬KHwaast sawaal-‫ / سوال‬pukaar ,Hindi) 1 prarthana, vinati, vinaya, 2 prarthana patra) arji 3 iltimaas karna-‫ / التماس کرنا‬daaman phaelaana-‫دامن پھیلنا‬ ,Hindi) 1 nivedana karana, vinaya karana, arja karana) prarthana patra ya darakhvasta dena 2 sawaali-‫ / سوالی‬saa'el-‫ / سائل‬neyaaz mañd-‫نیاز مند‬ ,Hindi) 1 vinaya ya arja karane vala, prarthaka) nivedaka, prarthi Hindi) 1 patthara ho jana) Hindi) 1 patthara bana dena) Hindi) 1 petrola, sapha kiya hua petroliyama) ,Hindi) 1 petroliyama, shilataila, patthara ka paseva) mitti ka tela saayah-‫سایہ‬ KHafiif-‫ / خفیف‬kam zarf-‫ / کم ظرف‬juzwi-‫ / جزوی‬chhoTa-‫چھوٹا‬ Hindi) 1 chhota, laghu, kshudra, 2 kama daraje ka, 3) jara sa, thoda sa kil kil-‫کل کل‬ SHoKHi-‫ / شوخی‬nafs parasti-‫ / نفس پرستی‬masti-‫مستی‬ ‫ / نفس‬mast-‫ / مست‬kaj KHalq-‫ / کج خلق‬faasiq-‫ / فاسق‬âiyaaSH-‫عیاش‬ SHoKH-‫ / شوخ‬SHaehwat añgeyz-‫ / شہوت انگیز‬nafs parast-‫پرست‬ Hindi) 1 jhakki, duhshila, avinita, gustakha, dhitha, 2) chidachida chibilla pan-‫چبل پن‬ Hindi) 1 giraje men baithane ki ghiri hui jagaha) raañg-‫رانگ‬ Hindi) 1 jasta, kansa) Hindi) 1 sipahiyon ka bana jhunda, 2 vyuha, 3 anguli)

phantasm phantasmagoria phantom pharaoh pharmaceutical pharmacist pharmacy pharos phase pheasant phenomenal phenomenon phial philanthropic philanthropist philanthropy philantropist Philistine philology philosopher philosophical philosophy phlebotomy phlegm phlegmatic phoenix phonate phonetic phonetics phoney phonograph phosphorus photograph photograph photographer

n n n n n n n n n n a n n a n n n n n n a n n n a n vt a n a n n n vt n

ya anguthe ki haddi tasawwur-‫ / تصور‬KHayaal-‫خیال‬ faanuus e KHayaal-‫فانوس خیال‬ KHayaal-‫خیال‬ Hindi) 1 bhuta, preta, 2 chhaya) fir^aun-‫فرعون‬ dawaa saazi sey muta^lliq-‫دوا سازی سے متعلق‬ dawa saaz-‫دوا ساز‬ Hindi) 1 davasaja, attara) dawa KHaanah-‫دوا خانہ‬ Hindi) 1 pharmesi, 2 attari, davasaji, aushadhi banana) minaarah-‫منارہ‬ Hindi) 1 rupa, 2 drishti) Hindi) 1 titara, mahuka) GHaer ma^muuli-‫غیر معمولی‬ Hindi) 1 adbhuta, asadharana, 2 drigvishaya) sanbandhi va sadrishara waaqe^ah-‫ / واقعہ‬mo^jezah-‫ / معجزہ‬Haadisah-‫حادثہ‬ ,Hindi) 1 adbhuta vastu, 2 adbhuta ghatana, 3 rupa) gochara vastu, drigvishaya SHiiSHi-‫ / شیشی‬qaaruurah-‫قارورہ‬ Hindi) 1 paropakari, sarvajana upakari, lokahitaishi) Hindi) 1 jana hitaishi, paropakari manushya) Hindi) 1 paropakara, 2 saba logon se priti) iñsaan dost-‫انسان دوست‬ âjmi-‫عجمی‬ lisaaniyaat-‫لثانئہت‬ Hakiim-‫ / حکیم‬falsafi-‫فلسفی‬ Hindi) 1 tatvavetta, darshanagya, tatvagyani, 2) pragya, pandita falsafi yaanah-‫فلسفی یانہ‬ Hindi) 1 darshanika, tatvagyana sanbandhi, tarkika, 2) buddhimana Hikmat-‫ / حکمت‬falsafah-‫ / فلسفہ‬daaniSH mañdi-‫دانش مندی‬ Hindi) 1 gyana priti, 2 tatvavichara, tarka shastra) vidya, gyana vidya fasd-‫فسد‬ balGHam-‫بلغم‬ balGHami-‫بلغمی‬ huma-‫ہما‬ sauti aawaaz nikalna-‫صوتی آواز نکلنا‬ sauti-‫صوتی‬ sautiyaat-‫صوتیات‬ pur fareybÄ-‫ / پر فریب‬khoTa-‫ / کھوٹا‬ja^li-‫جعلی‬ Hindi) 1 phonographa, shabda uchcharana yantra) Hindi) 1 phasphorasa, eka jalane vali vastu jisase) diyasalai banate hain taswiir-‫ / تصویر‬âks-‫عکس‬ Hindi) 1 photographa, aksi tasavira, alokachitra) Hindi) 1 photographa lena, aksi tasavira khinchana) âkkaas-‫عکاس‬ Hindi) 1 phatographara, aksi tasavira khinchane vala)

photography photon phrasal phrase

n n a n

phrase phraselogy physic physical physically physician physicist physics physiological physiology physique pianist piano picayune pick pick

vti n n a adv n n n a n n n n a n vt

pick out pick up pickaninny picket picket picking pickle

vt vt n n vti n n

pickle pickle pickler

vi vt n

âkkaasi-‫عکاسی‬ Hindi) 1 aloka chitra vidya, aksi tasavira khinchane ki) kala, photographi ziyaa'iyah-‫ضیائیہ‬ zimni-‫ / ضمنی‬êbaarati-‫عبارتی‬ zimn-‫ / ذمن‬jumlah-‫ / جملہ‬fiqrah-‫ / فقرہ‬êbaarat-‫عبارت‬ Hindi) 1 vakyansha, pada, 3 vak prakara, 4 vachana, 5) kevala shabda, shabda matra Hindi) 1 bolana, kahana, shabdon men prakasha) karana, shabda dena tarz e kalaam-‫ / طرز کلم‬mhaawirah-‫ / محاورہ‬bañdiSH-‫بندش‬ ,Hindi) 1 changa karane ki vidya, 2 aushadhi, dava) julaba taba^i-‫ / طبعی‬jismaani-‫ / جسمانی‬fitri-‫فطری‬ Hindi) 1 bhautika, prakritika, sakara padartha) sanbandhi, 2 sharirika, 3 padartha sanbandhi jismaani taur par-‫جسمانی طور پر‬ Hindi) 1 prakritika rupa se, svabhava se, sharira se) tabiib-‫طبیب‬ Hindi) 1 bhautika vigyani, padartha vigyana ka gyata) Hindi) 1 prakriti vidya, bhautika vigyana, padartha) vigyana ûzwiyaati-‫عضویاتی‬ Hindi) 1 pranidharma vidya, jivatatva, jivana vidya) hai'yat-‫ / ہئیت‬Dhaañcha-‫ڈھانچا‬ Hindi) 1 sharirika banavata, dila daula) Hindi) 1 piyano baja bajane vala) Hindi) 1 piyano baja) naa kaarah-‫ / ناکارہ‬bey masrafchhoTa-‫ / بے مصرفچھوٹا‬adna-‫ادنا‬ kudaal-‫کدال‬ Hindi) 1 kudali, 2 pasanda, 3 chhapane ke akshara) para jami hui maila chuñna-‫ / چننا‬chhaañTna-‫چھانٹنا‬ Hindi) 1 choncha marana, 2 todana, 3 sapha karana, 4) ,uchakana, 5 batorana, 6 chunana, 7kholana 8khana, 9curana iñtiKHaab karna-‫ / انتخاب کرنا‬chuñna-‫چننا‬ uThaana-‫ / اٹھانا‬Haasil karna-‫حاصل کرنا‬ siyaah faam bachchah-‫ / سیاہ فام بچہ‬kaluuTa-‫کلوٹا‬ qaraawal-‫قراول‬ Hindi) 1 khunta, 2 naka ki chauki, 3 sena ke age rakhe) hue sainika Hindi) 1 rukavata karana) uThaa'i giiri-‫ / اٹھائ گیری‬iñteKHaaab-‫ / انتخاب‬chhaañT-‫چھانٹ‬ namkiin paani-‫نمکین پانی‬ ,Hindi) 1 achara ya murabbe ke liye arka, khara pani) achara, murabba 2 Hindi) 1 khare pani men rakhana, achara dalana, 2) kisi vyakti ke liye pahale se hi danda niyata karana chugna-‫ / چگنا‬churaana-‫چرانا‬ achaar-‫ / اچار بنانے وال‬achaar ka martbaan-‫اچار کا مرتبان‬ banaaney waala

pickles pickpocket picnic pictorial picture picture picture book picturesque piddle pie piebald piece piece piece of cake piecemeal piecemeal pieces pied piedmont pier pierce pierce pierce piercing piety pig pigeon pigeonhole pigment pigmy pike pike pile pile

n n n a n vt n a vi n a n vti a adv n a n n vi vt vti a n n n n n n n vi n vt

achaar-‫اچار‬ jeyb katra-‫جیب کترا‬ Hindi) 1 jeba katarane vala, girahakata) Hindi) 1 khana, 2 bhoja jisa men pratyeka manushya) kuchha deta hai, guta, jalasa Hindi) 1 chitra sanbandhi, tasaviradara, chitramaya) taswiir-‫ / تصویر‬SHabiih-‫ / شبیہ‬nigaar-‫ / نگار‬naqSH-‫نقش‬ Hindi) 1 chitra, tasavira, rupa) Hindi) 1 tasavira khinchana, chitra banana) ^muraqqa-‫مرقع‬ KHuSH numa-‫ / خوش نما‬dil kaSH-‫ / دلکش‬dil aaweyz-‫دل اویذ‬ Hindi) 1 chitra sa, tasavira sa, 2 manohara) Hindi) 1 chhota kama karana) Hindi) 1 pai, kachaudi, samosa, 2 eka prakara ki) chidiya ablaq-‫ابلق‬ ‫ / پر‬paarah-‫ / پارہ‬paarchah-‫ / پارچہ‬Hissah-‫ / حصہ‬DalaDali-‫ڈلڈلی‬ TukRa-‫ / ٹکڑا‬purzah-‫ / پرزہ‬phaañk-‫ / پھانک‬par kaalah-‫کالہ‬ Hindi) 1 paibanda, 2 lekha, 3 banduka, 4 sikka, 5) thana, 6 chitra, 7shataranja ki goti Hindi) 1 paibanda lagana, milana) ulTey haath ka kaam-‫ / الٹے ہاتھ کا کام‬aasaan kaam-‫آسان کام‬ Hindi) 1 alaga, juda, bhinna) Hindi) 1 alaga alaga karake, 2 thoda thoda, 3) kramashah paraKHchey-‫پرخچے‬ Hindi) 1 dhabbadara, 2 ranga biranga ka) daaman e koh-‫دامن کوہ‬ Hindi) 1 paya, khambha, 2 ghata) gaRna-‫ / گڑنا‬chubhna-‫چبھنا‬ pirona-‫ / پرونا‬chubhona-‫ / چبھونا‬chheydna-‫چھیدنا‬ Hindi) 1 chhedana, 2 ghusana, ghusedana, 3) chubhana, 4 asara karana teyz-‫ / تیز‬teykhi-‫ / تیکھی‬teykha-‫تیکھا‬ Hindi) 1 chhedane vala, 2 teja, tikshna, 3 chubhane) vala zohd-‫ / زہد‬taqwa- ٰ‫ / تقوی‬KHuda parasti-‫خدا پرستی‬ Hindi) 1 ishvara bhakti, 2 dharmanishthata) suu'ar-‫ / س ّر‬KHañziir-‫خنزیر‬ ‫و‬ Hindi) 1 suara ka bachcha, 2 chhina, 3 dhatu ka dala) kabuutri-‫ / کبوتری‬kabuutar-‫کبوتر‬ Hindi) 1 kabutara, kapota) KHaanah-‫خانہ‬ roGHan-‫ / روغن‬raïg-‫رنگ‬ Hindi) 1 ranga, rogana) bauna-‫بونا‬ chuñgi-‫چنگی‬ Hindi) 1 barchhi, bhala, 2 eka prakara ki machhali) jaldi karna-‫جلدی کرنا‬ gañj-‫ / گنج‬Dheyr-‫ / ڈھیر‬añbaar-‫انبار‬ Hindi) 1 dhera, 2 shala, 3 lattha, 4 bala, roan) añbaar lagaana-‫انبار لگانا‬

piles pilfer pilfer pilferer pilgrim pilgrimage pill pill pillage pillage pillager pillar pillion pillory pillory pillow pillow pillow case pilose pilot pimp pimp pimping pimple pin pin piña pincer pinch pinch

n vt vti n n n n vt n vt n n n n vt n vt n a n n vt n n n vt n n n vt

Hindi) 1 jama karana, 2 lattha gadana) bawaasiir-‫بواسیر‬ Hindi) 1 bavasira, arsha roga) chori karna-‫چوری کرنا‬ ,Hindi) 1 thoda thoda karake churana, uda lena) hathalapaki karana chor-‫چور‬ zaa'ir-‫ذائر‬ Hindi) 1 tirtha yatri, musaphira, yatri) zeyaarat-‫ / ذیارت‬yaatra-‫ / یاترا‬Haj-‫حج‬ Hindi) 1 tirtha yatra, yatra) Tikiya-‫ / ٹکیا‬qurs-‫ / قرس‬goli-‫دوا کی گولی‬ Hindi) 1 goli) Hindi) 1 chhinana, musana, mundana) -‫ / لوٹ مار‬luuT-‫ / لوٹ‬GHaarat gari-‫ / غارت گری‬GHaarat-‫غارت‬ luuT maar Hindi) 1 luta khasota) / GHaban karna-‫ / غبن کرنا‬GHaarat gari karna-‫غارت گری کرنا‬ luuTna-‫لوٹنا‬ Hindi) 1 lutana, chhina lena, 2 nashta karana) luTeyra-‫ / لٹیرا‬GHaarat gar-‫غارت گر‬ -‫ / تھونی‬rukn-‫ / رکن‬piil paayah-‫ / پیل پایہ‬khamba-‫ / کھمبا‬laaT-‫لٹ‬ thuuni Hindi) 1 stambha, khambha, tekani, 2 adhara) stambha, buniyada kaaThi-‫ / کاٹھی‬gaddi-‫گددی‬ Hindi) 1 tikathi, katahara jisamen sira aura hatha) dalakara danda dete the, hadi Hindi) 1 katahare men sira aura hatha dalakara danda) dena, hadi men thonka dena takiyah-‫ / تکیہ‬baaliSH-‫بالش‬ Hindi) 1 takiya) Hindi) 1 takiya lagana) takiyah GHelaaf-‫تکیہ غلف‬ jhabra-‫جھبرا‬ / taiyyaarchi-‫ / طیارچی‬jahaaz raan-‫ / جہاز ران‬hawa baaz-‫ہوا باز‬ raehbar-‫رہبر‬ kuTni-‫ / کٹنی‬kuTna-‫کٹنا‬ dalaali karna-‫دللی کرنا‬ kuTnaapa-‫کٹناپا‬ phuñsi-‫ / پھنسی‬muhaasa-‫ / مہاسا‬daanah-‫دانہ‬ mismaar-‫مسمار‬ Hindi) 1 sui, kila, pina, alapina, khunti) Hindi) 1 sui lagana, kila lagana, pina lagana, alapina) lagana, khunti lagana, 2 jodana, banda karana anañnaas-‫اننناس‬ zañbuur-‫زنبور‬ KHaliSH-‫ / خلش‬chuTki-‫ / چٹکی‬chubhan-‫چبھن‬ Hindi) 1 chutaki, takalipha, klesha) chuTki-‫ / چٹکی کاٹنا‬chuTki bharna-‫ / چٹکی بھرنا‬churaana-‫چرانا‬ maar leyna-‫ / مار لینا‬kaaTna Hindi) 1 dabana, tanga karana, satana, takalipha)

pine pine pine pineapple ping pingpong pining pinion pinion pink pink pink pink pinkie pinky pinnacle piñon pinpoint pint pinto pioneer pioneer pioneer pious pip pipe pipe piper pipkin pippin piquancy piquant pique piracy

n vi vt n n n n a n a n vi vt n n n n vt n n n vi vt a n n vt n n n n a n n

dena sanobar-‫صنوبر‬ Hindi) 1 devadara, sanobara) -‫ / مرجھانا‬kuRhna-‫ / کڑھنا‬huRakna-‫ / ہڑکنا‬fikr karna-‫فکر کرنا‬ murjhaana Hindi) 1 jhurana, lata jana, nashta hote jana, 2 ati) ichchhuka hona, abhilasha karana anañnaas-‫اننناس‬ Hindi) 1 anannasa) jhañkaar-‫جھنکار‬ Hindi) 1 eka khela) kaahiSH-‫کاہش‬ jakRna-‫جکڑنا‬ par-‫پر‬ gul aabi-‫گلبی‬ Hindi) 1 gulabi ranga ka) Hindi) 1 gulabi ranga, pushpa vishesha, eka) khushabudara chamakila phula, 2 ankha -‫ / جھانکنا‬iSHaarah karna-‫ / اشارہ کرنا‬aañkh jhapkna-‫آنکھ جھپکنا‬ jhaankna chheydna-‫ / چھیدنا‬talwaar sey bhoñkna-‫تلوار سے بھونکنا‬ Hindi) 1 chhote chhote chheda karana, 2 palaka) marana chhuñgli-‫چھنگلی‬ chhuñgli-‫چھنگلی‬ sar-‫ / سر‬kalas-‫ / کلس‬choTi-‫چوٹی‬ Hindi) 1 burja, choti, shikhara) chil GHozah-‫چلغوزہ‬ iSHaarah karna-‫اشارہ کرنا‬ Hindi) 1 dedha pava ka eka napa) ablaq-‫ابلق‬ mutaqqaddam-‫ / متقدم‬khudaa'i karney waala-‫کھدائ کرنے وال‬ Hindi) 1 marga darshaka, neta, agua, loniya) Hindi) 1 marga darshaka hona) Hindi) 1 age chalakara rasta banana) / muttaqi-‫ / متتقی‬KHuda parast-‫ / خدا پرست‬baa tadbiir-‫با تدبیر‬ zaahid-‫ / زاہد‬raaSHid-‫ / راشد‬paarsa-‫ / پارسا‬neyk-‫نیک‬ ,Hindi) 1 dharmanishtha, punyatma, pavitra, santa) sati, paka guThli-‫ / گٹھلی‬biij-‫بیج‬ nalki-‫ / نلکی‬nalka-‫ / نلکا‬nali-‫ / نلی‬nal-‫نل‬ Hindi) 1 bansuri, bansi, 2 nigali, 3 nala, nali, 4 pipa) Hindi) 1 siti bajana, 2 bansuri bajana) Hindi) 1 bansuri bajane vala, ghuma ghuma kara gane) vala patiili-‫پتیلی‬ Hindi) 1 handi, meti) guThli-‫ / گٹھلی‬biij-‫بیج‬ teyzi-‫ / تیزی‬lutf-‫لطف‬ teyz-‫تیز‬ GHaez-‫ / غیظ‬chot-‫ / چوت‬âdaawat-‫عداوت‬ qazzaaqi-‫ / قزاقی‬Dakaeti-‫ڈکیتی‬

pirate pirate piscina piss piss pistachio pistol pistol pit

n vt n n vt n n vt n

pit pitch

vt n

pitch pitch pitch black pitch dark pitch dark pitcher pitchfork piteous piteously pitfall

vi vt a a n n n a adv n

pith pithy pitiable pitiful pitiless pittance pity pity pivot

n a a a a n n vt n

Hindi) 1 samudri dakaiti, 2 sahityika chori) qazzaaq-‫ / قزاق‬Dakaet-‫ڈکیت‬ Hindi) 1 samudri daku) Hindi) 1 samudra para daka dalana, 2 bina agya ke) lena Hauz-‫حوض‬ peySH aab-‫پیشاب‬ peySH aab karna-‫پیشاب کرنا‬ pistah-‫پستہ‬ tamañchah-‫تمنچہ‬ Hindi) 1 pistaula, tamancha) Hindi) 1 pistaula marana) khaD-‫ / کھڈ‬khaa'i-‫ / کھائ‬GHaar-‫ / غار‬gaRha-‫گڑھا‬ guThli-‫گٹھلی‬ Hindi) 1 gaddha, bila, 2 kabra) Hindi) 1 gaddhon se chihna karana, dandane dalana) raal-‫ / رال‬qiir-‫ / قیر‬naubat-‫نوبت‬ Hindi) 1 dhuna, rala, 2 sima, chadhava va utarava ka) darja, choti Hindi) 1 gadana ya khada karana, dara dalana, 2) chadhana utarana qaa'em karna-‫ / قائم کرنا‬KHeymah gaaRna-‫خیمہ گاڑنا‬ Hindi) 1 dhuna lagana, kala karana, 2 phenkana, 3) gadana kaala bhujañg-‫کال بھجنگ‬ saKHt añdheyra-‫ / سخت اندھیرا‬añdheyra ghup-‫اندھیرا گھپ‬ añdheyra ghup-‫اندھیرا گھپ‬ jhajjar-‫ / جھجر‬ghaRa-‫ / گھڑا‬gaagar-‫گاگر‬ Hindi) 1 ghada, mataki, thiliya, kalasa) ,Hindi) 1 panja jisase anaja adi ke pule phenkate hain) antra riqqat añgeyz-‫ / رقت انگیز‬pur malaal-‫ / پر ملل‬dard naak-‫درد ناک‬ riqqat añgeyzi sey-‫ / رقت انگیزی سے‬dard naaki sey-‫درد ناکی سے‬ KHatrah-‫ / خطرہ‬khaa'i-‫ / کھائ‬gaRha-‫ / گڑھا‬chor gRha-‫چور گڑھا‬ Hindi) 1 chora gaddha, dahaka, vaha gaddha jisa para) janavaron ke phansane ke lie kuchha bichha diya jae qalb-‫ / قلب‬maGHz-‫ / مغز‬lub-‫ / لب‬guuda-‫گودا‬ Hindi) 1 balavana, 2 joradara, 3 sankshipta, 4) gudadara zabuuñ-‫ / زبوں‬dukhiya-‫دکھیا‬ dard naak-‫ / درد ناک‬dard mañd-‫درد مند‬ naa tars-‫ / ناترس‬kaTTar-‫ / کٹر‬bey dard-‫بے درد‬ Hindi) 1 alpa bhaga, bhatta, chabena, chhota) paritoshika, vajipha tars-‫ / ترس‬riqqat-‫ / رقت‬raeHm-‫ / رحم‬Haef-‫حیف‬ Hindi) 1 daya, karuna, rahama) raHem karna-‫ / رحم کرنا‬pasiijna-‫پسیجنا‬ Hindi) 1 daya karana, tarasa khana) maeHwar-‫ / محور‬madaar-‫ / مدار‬chuul-‫چول‬ Hindi) 1 chula, kili jisa para koi vastu ghume, 2) mukhya ya kendriya sthana

pivot pivotal placable placard placard placate place

vt a a n vt vi n

place place of worship placenta placid plagianism plagiarism plagiarize plague plague

vt n n a n n vi n vt

plain plain plain plainly plainness plaint plaintiff plaintive plait plait plan plan

a n vt adv n n n a n vt n vi

Hindi) 1 chula para rakhana) markazi-‫ / مرکزی‬maeHwari-‫محوری‬ baKHSHney waaala-‫بخشنے وال‬ Hindi) 1 vigyapana patra, ishtihara) Hindi) 1 vigyapana dena, ishtihara lagana) Hindi) 1 mila lena, santushta karana) / patah-‫ / پتہ‬maqaam-‫ / مقام‬jagah-‫ / جگہ‬jaa-‫ / جا‬Haesiyat-‫حیثیت‬ rutbah-‫رتبہ‬ ,Hindi) 1 sthana, jagaha, sthiti, 2 avastha, 3 shreni) darja, 4 vyavasaya, pesha, 5 kamara, nivasa sthana, 6 pustaka men koi ansha / dharna-‫ / دھرنا‬darjah bañdi karna-‫ / درجہ بندی کرنا‬Daalna-‫ڈالنا‬ Tikaana-‫ / ٹکانا‬rakhna-‫رکھنا‬ Hindi) 1 lagana, niyata karana, dharana, rakhana) êbaadat gaah-‫عبادت گاہ‬ Hindi) 1 nala, anvala, khedi, ojhadi) saakin-‫ / ساکن‬pilpila-‫ / پلپل‬mulaa'em-‫ملئم‬ ,Hindi) 1 santoshi, komala, mulayama, narama) svastha, gambhira sarqah-‫سرقہ‬ adabi sarqah-‫ادبی سرقہ‬ Hindi) 1 sahityika chori) Hindi) 1 dusare ke grantha men se chori karana) waba-‫ / وبا‬taauun-‫ / تاون‬aazaar-‫آزار‬ ,Hindi) 1 mahamari, plega, takalipha, bala, vipatti) dukhadayaka vastu diq karna-‫ / دق کرنا‬aazaar deyna-‫آزار دینا‬ ,Hindi) 1 mahamari se pidita karana, dukha dena) tanga karana -‫ / صاف‬saadah-‫ / سادہ‬ham waar-‫ / ہموار‬bey saaKHtah-‫بے ساختہ‬ zaahir-‫ / ظاہر‬saaf Hindi) 1 chikana, chaurasa, 2 spashta, prakata, 3) nishkapata, khara, 4 sada, bhadda saeHra-‫ / صحرا‬maedaan-‫میدان‬ Hindi) 1 samatala kshetra, samabhumi, maidana, 2) ranabhumi, ladai ka maidana Hindi) 1 chaurasa karana, barabara karana) saaf-‫صاف‬ Hindi) 1 sapha, spashta rupa se, pratyaksha rupa se) saadgi-‫سادگی‬ SHikaayet-‫ / شکایت‬giryah-‫گریہ‬ -‫ / مدعی‬faryaadi-‫ / فریادی‬daa^i-‫ / داعی‬daad KHwaah-‫داد خواہ‬ mudda^i Hindi) 1 abhiyogi, arthi, muddi, vadi) Hindi) 1 vilapi, phariyadi, shokasuchaka, shokarthaka) Hindi) 1 taha, chunnata, jala, gunthana) Hindi) 1 lapetana, taha karana, jali banana, gunthana) / naqSHah-‫ / نقشہ‬mañsuubah-‫ / منصوبہ‬jatan-‫ / جتن‬bañdiSH-‫بندش‬ -‫ / ترکیب‬taraH-‫ / طرح‬tariiqah-‫ / طریقہ‬tajwiiz-‫ / تجویز‬tadbiir-‫تدبیر‬ ThaaTh-‫ / ٹھاٹھ‬tarkiib ,Hindi) 1 rupa, akara, dhancha, naksha, 2 upaya) tadabira, bandisha, yatna tajwiiz nikaalna-‫ / تجویز نکالنا‬tadbiir sochna-‫تدبیر سوچنا‬

plan plane plane

vt a n

plane plane tree planet planetary plank plank plant plant plant plantation planted planter

vt n n a n vt n vi vt n a n

plaque plashy plaster plaster plastic platan plate plate plateau platform

n a n vt a n n vt n n

Hindi) 1 dhancha dalana, naksha banana, upaya) karana, bandisha karana naqSHah-‫ / نقشہ بنانا‬mansuubah bañdi karna-‫منصوبہ بندی کرنا‬ suurat paeda karna-‫ / صورت پیدا کرنا‬banaana sapaaT-‫ / سپاٹ‬ham waar-‫ہموار‬ Hindi) 1 samatala, chaurasa, chapata) satH-‫سطح‬ rañdah-‫رندہ‬ Hindi) 1 samakshetra, samadharatala, barabara) sataha, 2 randa, takshani Hindi) 1 chikana karana, randa chalana) chinaar-‫چنار‬ saiyyaarah-‫ / سیارہ‬najm-‫نجم‬ Hindi) 1 graha, sitara) saiyyaarwi-‫ / سیاروی‬najuumi-‫نجومی‬ Hindi) 1 grahon ka, graha sambandhi, 2 bhramanakari) taKHti-‫ / تختی‬taKHtah-‫ / تختہ‬paTra-‫ / پٹرا‬lauH-‫لوح‬ Hindi) 1 takhta, lattha) Hindi) 1 takhta lagana, takhtabandi karana) -‫ / پودا‬nebaat-‫ / نبات‬namu-‫ / نم‬kaar KHaanah-‫ / کار خانہ‬laTh-‫لٹھ‬ pauda Hindi) 1 vanaspati, paudha, 2 paibanda, joda, 3) aujara, hathiyara ugaana-‫ / اگانا‬pauda lagaana-‫ / پودا لگانا‬biij Daalna-‫بیج ڈالنا‬ -‫ / لنا‬bona-‫ / بونا‬biij Daalna-‫ / بیج ڈالنا‬aabaad karna-‫آباد کرنا‬ -‫ / لگانا‬nasb karna-‫ / نصب کرنا‬pauda lagaana-‫ / پودا لگانا‬laana zehen naSHiin karna-‫ / ذہن نشین کرنا‬lagaana Hindi) 1 gadana, ropana, lagana) Hindi) 1 bagicha, vatika, kheti, basti, ni abadi) uga-‫ / اگا‬nasb-‫ / نصب‬jama-‫ / جما‬gaRa-‫گڑا‬ maali-‫ / مالی‬kisaan-‫ / کسان‬kaaSHt kaar-‫ / کاشت کار‬kaachhi-‫کاچھی‬ ^mazaare-‫/ مزارع‬ gamlah-‫گملہ‬ Hindi) 1 bone vala, baga ya kheta lagane vala ya) usaka malika taKHti-‫تختی‬ pich picha-‫پچ پچا‬ paTTi-‫ / پٹی‬leyp-‫لیپ‬ Hindi) 1 palastara, astara) paTTi chaRhaana-‫ / پٹی چڑھانا‬leypna-‫لیپنا‬ Hindi) 1 palastara astara karana, lipana, potana) narm-‫نرم‬ Hindi) 1 rupa dene vala, 2 namya, banane ya dhalane) ke yogya ya sambandhi chinaar-‫چنار‬ taSHtari-‫ / تشتری‬rikaabi-‫ / رکابی‬qaab-‫قاب‬ Hindi) 1 pattara, thali, takhta, chandi ya sone ka) bhushana ya baratana adi Hindi) 1 mulamma karana, gadhana, pattara jadana) ^satH murtafa-‫سطح مرتفع‬ Hindi) 1 unchi chaurasa bhumi) machaan-‫ / مچان‬chabuutra-‫چبوترا‬

platinum platitude platoon platter plaudit plausibility plausible play play play playacting player playful playfullness playfully playing cards playmate plaything plea pleach plead pleader pleading pleadings pleasant pleasantness pleasantry please

n n n n n n a n vt vti n n a n adv n n n n vt vt n n n a n n vi

,Hindi) 1 chabutara, unnata sthana, vedika, machana) plaitapharma Hindi) 1 eka sapheda ranga ki dhatu) halka pan-‫ / ہلکا پن‬chapTa pan-‫چپٹا پن‬ Hindi) 1 lacharapana, sadharana ukti, purani ya) anarthaka baten Hindi) 1 sanachaturbhuja sainya dala, kampani) thaali-‫ / تھالی‬taSHt-‫ / تشت‬paraat-‫ / پرات‬KHwaan-‫خوان‬ Hindi) 1 parata, thala) taaliyaañ-‫تالیان‬ Hindi) 1 shabashi, badai, prashansa) zaahir daari-‫ / ظاہر داری‬ma^quuliyat-‫معقولیت‬ mumkin-‫ / ممکن‬KHuSH numa-‫ / خوش نما‬charb zabaan-‫چرب زبان‬ zaahir daar-‫/ ظاہر دار‬ Hindi) 1 satyabhasa, satya sadrisha, dikhavata men) achchha tamaaSHah-‫ / تماشہ‬kheyl-‫ / کھیل‬baazi chah-‫بازیچہ‬ Hindi) 1 khela, kilola, dillagi, 2 nataka, 3 vyavahara) ka dhanga, acharana kheylna-‫ / کھیلنا‬bajaana-‫بجانا‬ Hindi) 1 khela karana, khela khelana, 2 nakala) karana, abhinaya karana, svanga karana, 3 hansi karana, chidhana, 4 bajana naaTak pan-‫ / ناٹک پن‬baehruup pan-‫بہروپ پن‬ saaziñdah-‫ / سازندہ‬khilaaRi-‫کھلڑی‬ SHoKH-‫ / شوخ‬albeyla-‫البیل‬ Hindi) 1 khiladi, chanchala, chapala, anandi, rasika) choñchla-‫ / چونچل‬albeyla pan-‫البیل پن‬ ziñdah-‫ / زندہ دلی سے‬mazaaHiyah añdaaz meyñ-‫مزاحیہ انداز ںڑ‬ ‫می‬ dili sey taaSH-‫تاش‬ ham naSHiin-‫ / ہم نشین‬ham joli-‫ہم جولی‬ khilauna-‫کھلونا‬ wajah-‫ / وجہ‬dar KHwaast-‫ / در خواست‬ûzr-‫عذر‬ Hindi) 1 dalila, bahasa, uttaravada, hetuvada, 2) mukadama, vada, 3 bahana maroRna-‫ / مروڑنا‬lapeyTna-‫ / لپیٹنا‬bal deyna-‫بل دینا‬ Hujjat karna-‫حجت کرنا‬ Hindi) 1 pratipadana karana, bahasa karana, bata) karana, vakalata karana, javaba lagana wakiil-‫وکیل‬ kaha suna-‫ / کہا سنا‬kaehna suñna-‫کہنا سننا‬ Hindi) 1 pratipadana, bahasa, hetuvada, uttaravada) -‫ / خوشگوار‬gawaarah-‫ / گوارہ‬dil kaSH-‫ / دلکش‬dil chasp-‫دلچسپ‬ SHiiriin-‫ / شیرین‬niSHaat añgeyz-‫ / نشاط انگیز‬KHuSH gawaar ,Hindi) 1 ruchikara, ruchira, sukhada, suhavana) manohara miThaas-‫ / مٹھاس‬lataafat-‫لطافت‬ / phabti-‫ / پھبتی‬mazaaq-‫ / مذاق‬latiifah-‫ / لطیفہ‬chuTkula-‫چٹکل‬ zaraafat-‫ظرافت‬ Hindi) 1 prasannata, khushi, dillagi, ananda) ,Hindi) 1 pasanda karana, chahana, 2 kripa karana) raji hona

please

vt

pleased pleasing pleasurable

a a a

pleasure pleat plebeian plebiscite pledge pledge pledged plein air plenary plenilune plenish plenitude plentiful plentifulness plenty pleroma plethora plexus pliabile pliability plight

n n a n n vt a a a n vt n a n a a n n a n n

plight plinth plodding

vt n n

mehrbaan hona-‫ / مہربان ہونا‬KHuSH karna-‫خوش کرنا‬ ,Hindi) 1 prasanna karana, khusha karana, raji karana) rijhana -‫ / راضی‬masruur-‫ / مسرور‬maeHzuuz-‫ / محضوذ‬faraHaañ-‫فرحان‬ SHaad-‫ / شاد‬raazi / KHuSH-‫ / خوش‬farHat baKHSH-‫ / فرحت بخش‬dil chasp-‫دلچسپ‬ -‫ / پیارا‬pasañdiidah-‫ / پسندیدہ‬marGHuub-‫ / مرغوب‬latiifah-‫لطیفہ‬ pyaara ,Hindi) 1 anandadayaka, pritikara, dilapasanda) manabhavana, ruchira, sukhada musarrat añgeyz-‫ / مسرت انگیز‬KHuSH kun-‫خوش کن‬ Hindi) 1 anandadayaka, ruchikaraka, sukhada) / KHuSH nuudi-‫ / خوش نودی‬faraH-‫ / فرح‬chaa'o-‫ / چاؤ‬âeSH-‫عیش‬ mazah-‫ / مزہ‬marzi-‫ / مرضی‬lutf-‫ / لطف‬lazzat-‫ / لذت‬KHuSHi-‫خوشی‬ -‫ / عشرت‬raza-‫ / رضا‬raGHbat-‫ / رغبت‬pasañd-‫ / پسند‬na^iim-‫/ نعیم‬ suruur-‫ / سرور‬îSHrat ,Hindi) 1 ananda, khushi, prasannata, 2 marji) ichchha, 3 meharabani, kripa SHikan-‫ / شکن‬meyñDhi-‫ / مینڈھی‬chuñnaT-‫چننٹ‬ past-‫ / پست‬âam-‫عام‬ raa'ey SHumaari-‫رائے شماری‬ -‫ / وعدہ‬rahen-‫ / رہن‬qasm-‫ / قسم‬girau-‫ / گرو‬eqraar-‫ / اقرار‬âehd-‫عہد‬ wa^dah qasm-‫ / قسم کھانا‬girwi rakhna-‫ / گروی رکھنا‬âehd karna-‫عہد کرنا‬ wa^dah karna-‫ / وعدہ کرنا‬rehn rakhna-‫ / رہن رکھنا‬khaana Hindi) 1 bandhaka karana, giravi rakhana, jamanata) dena, 2 vachana dena marhuun-‫مرہون‬ khuli feza-‫کھلی فضا‬ saara-‫ / سارا‬puura-‫ / پورا‬mukammal-‫مکمل‬ chauhwiiñ ka chaañd-‫چوہوین کا چاند‬ faraaham karna-‫فراہم کرنا‬ puura pan-‫پورا پن‬ kasiir-‫ / کثیر‬faraaKH-‫فراخ‬ Hindi) 1 prachura, samriddha, bahuta, jyada, 2) upajau, jarakheja faraawaani-‫فراوانی‬ / kasrat-‫ / کثرت‬ifraat-‫ / افراط‬faraawaañ-‫ / فراوان‬bohtaat-‫بہتات‬ waafir-‫وافر‬ kasrat-‫ / کثرت‬faraawaani-‫فراوانی‬ SHiddat-‫ / شدت‬kasrat-‫ / کثرت‬bohtaat-‫بہتات‬ jaal-‫جال‬ loch daar-‫لوچ دار‬ loch-‫لوچ‬ wa^dah-‫ / وعدہ‬qasm-‫قسم‬ -‫ / پرت‬naubat-‫ / نوبت‬musiibat-‫ / مصیبت‬Haalat-‫ / حالت‬gat-‫گت‬ taeh-‫ / تہ‬suurat-‫ / صورت‬parat ,Hindi) 1 rahana, giravi, 2 vachana, vada, 3 dasha) avastha, halata, 4 pecha, taha wa^dah karna-‫ / وعدہ کرنا‬qasm uThaana-‫قسم اٹھانا‬ Hindi) 1 rahana ya giravi rakhana, 2 vachana dena) kursi-‫کرسی‬ aablah paa'i-‫آبلہ پائ‬

plot plot plough plough ploughing ploughshare pluck pluck plucky plum plume plump plump plumpness plunder plunder plundered plunderer plundering plunge plunge plunger plunk plural pluralism plurality plutocracy pluvial ply ply ply pneuma pneumatic pochette pock pocket pocket pocket change pocket money

n vt n vt n n n vt a n n a vt n n vt a n n n vt n vt a n n n a n vt vti n a n n n vt n n

qata^e-‫ / قطع زمین‬mañsuubah-‫ / منصوبہ‬laag-‫ / لگ‬kahaani-‫کہانی‬ tajwiiz-‫ / تجویز‬saaziSH-‫ / سازش‬zamiin ,Hindi) 1 chaurasa jamina ka tukada, 2 bandisha) shadayantra, kapata prabandha, guta saaziSH karna-‫ / سازش کرنا‬saaz baaz karna-‫ساز باز کرنا‬ hal-‫ہل‬ hal jotna-‫ہل جوتنا‬ jutaa'i-‫جتائ‬ phaali-‫ / پھالی‬phaal-‫پھال‬ Hindi) 1 janavaron ka dila jigara aura phephada, 2) himmata, sahasa, dhadhasa / nochna-‫ / نوچنا‬khasoTna-‫ / کھسوٹنا‬chuñna-‫ / چننا‬biñna-‫بننا‬ toRna-‫توڑنا‬ bahaadur-‫بہادر‬ zard aalu-‫ / زرد آلو‬aluuchah-‫آلوچہ‬ turrah-‫ / ترہ‬par-‫پر‬ Hindi) 1 para, paksha, 2 sammana, chihna, 3) abhimana, darpa moTa-‫ / موٹا‬farbih-‫فربہ‬ Hindi) 1 mota karana, chaudana, bharana, 2 ekaeka) gira dena taiyaari-‫تیاری‬ luuT-‫ / لوٹ‬GHaban-‫ / غبن‬GHaarat-‫ / غارت‬dast burd-‫دست برد‬ -‫ / کھسوٹنا‬GHaban karna-‫ / غبن کرنا‬GHaarat karna-‫غارت کرنا‬ ‫ / تاراج‬luTTas machaana-‫ / لٹس مچانا‬luuTna-‫ / لوٹنا‬khasoTna taaraaj karna-‫کرنا‬ maeHruum-‫ / محروم‬luTa hu'a-‫لٹا ہوا‬ GHaasib-‫ / غاسب‬GHaarat gar-‫غارت گر‬ luTTas-‫لٹس‬ Dubki-‫ڈبکی‬ Dubki lagaana-‫ڈبکی لگانا‬ dubki lagaaney waala-‫دبکی لگانے وال‬ rakhna-‫رکھنا‬ ^jama-‫جمع‬ taksiiriyat-‫تکثیریت‬ kasrat-‫ / کثرت‬aksariyat-‫اکثریت‬ daulat SHaahi-‫دولت شاہی‬ baariSHi-‫ / بارشی‬baaraani-‫بارانی‬ parat-‫ / پرت‬taeh-‫ / تہ‬aeñTh-‫اینٹھ‬ meHnat o maSHaqqat karna-‫محنت و مشقت کرنا‬ ,Hindi) 1 laga rakhana, laga rahana, mehanata karana) parishrama karana, 2 modana, 3 pichhe modana saañs-‫ / سانس‬dam-‫دم‬ ruuHaani-‫ / روحانی‬hawaa'i-‫ہوائ‬ zanaani thaeli-‫زنانی تھیلی‬ phuñsi-‫ / پھنسی‬daanah-‫دانہ‬ palley-‫ / پلے‬jeyb-‫جیب‬ Hindi) 1 jeba me rakhana, 2 dhoka dekara lena, 3) chhipana reyz gaari-‫ریز گاری‬ jeyb KHarch-‫جیب خرچ‬

pocket size pococurante pod podge podgy podium poem poet poetess poetic poetry pogrom poignancy poignant point

a a n n a n n n n a n n a a n

point point point of view point out pointed pointer pointless poise poison poisonous poke poke pole

vt vti vt a n a vt n a n vt n

polemic polemical polemicist

n a n

jeybi-‫جیبی‬ laa ta^alluq-‫ل تعلق‬ phali-‫پھلی‬ (moTa (aadmi-(‫موٹا )آدمی‬ moTa-‫موٹا‬ SHaeh naSHiin-‫شہ نشین‬ nazm-‫ / نظم‬GHazal-‫غزل‬ Hindi) 1 kavya, kavita, 2 chhanda, pada) SHaa^ir-‫شاعر‬ SHaa^irah-‫شاعرہ‬ SHaa^iraanah-‫شاعرانہ‬ ,Hindi) 1 padyasambandhi, chhandabaddha, 2 rangina) padyatmaka, alankrita suKHan-‫ / سخن‬SHaa^iri-‫ / شاعری‬nazm-‫ / نظم‬kalaam-‫کلم‬ tabaahi-‫ / تباہی‬GHarat gari-‫غرت گری‬ teyzi-‫ / تیزی‬takliif dehi-‫ / تکلیف دہی‬SHiddat-‫شدت‬ teyz-‫ / تیز‬kaRwa-‫ / کڑوا‬chubhney waala-‫چبھنے وال‬ nuqtah-‫ / نقطہ‬nok-‫ / نوک‬muraad-‫ / مراد‬baat-‫بات‬ Hindi) 1 noka, 2 bindu, nukta, 3 daraja, 4 virama) chihna, 5 chhota, antaripa, 6 kshana, 7barika bata, 8udaharana, 9thika bata, thika samaya ya sthana, (Hindi) 10bilakula, sarvatha dikhaana-‫دکھانا‬ ,Hindi) 1 teja karana, nukila karana, 2 nishana lagana) virama adi chihna lagana, 4 batalana 3 nuqta'eh nazar-‫ / نقطئہ نظر‬leHaaz-‫لحاظ‬ uñgli dikhaana-‫انگلی دکھانا‬ nukeyla-‫نکیل‬ iSHaarah gar-‫اشارہ گر‬ Hindi) 1 suchaka danda, 2 suchi patra, pheharista, 3) eka jati ka shikari kutta bila ma^ni-‫ / بل معنی‬bey huudah-‫بے ہودہ‬ Hindi) 1 kunda, bhotara, bina noka ka, atikshna, 2) nirarthaka, arthashunya saadhna-‫سادھنا‬ Hindi) 1 taulana, pasanga karana, 2 jancha karana, 3) takalipha dena, satana zaehr-‫ / زہر‬sañkhia-‫ / سنکھا‬sam-‫ / سم‬bis-‫بس‬ zaehriila-‫ / زہریل‬zaehr aaluudah-‫ / زہر آلودہ‬samiyah-‫سمیہ‬ thaeli-‫ / تھیلی‬khiisah-‫ / کھیسہ‬jeyb-‫ / جیب‬gojha-‫ / گوجھا‬bori-‫بوری‬ Hindi) 1 thaila, jhola, 2 ghuseda, bhonka) / ghuseyRna-‫ / گھسیڑنا‬dhakeylna-‫ / دھکیلنا‬añdar Daalna-‫اندر ڈالنا‬ pirona-‫پرونا‬ Hindi) 1 nokili chija se dhakelana ya marana, 2) ukasana, 3 singa marana qutub-‫قطب‬ khamba-‫کھمبا‬ Hindi) 1 balla, choba, 2 sadhe pancha gaja ka napa, 3) dhruva, kutuba qaziyah-‫ / قضیہ‬baeHs-‫بحث‬ nazaa^i-‫ / نذاعی‬Hujjati-‫حجتی‬ munaaziri-‫ / مناظری‬Hujjati-‫حجتی‬

police police house police officer policy

n n n n

polish

n

polish polish of a mirror polished polishing polite politeness politic political politician politics polity poll

vt n a n a n a a n n n n

poll

vt

pollard pollen polling pollute polluted pollution poltroon polytheism polytheist pomegranate pomp

n n n vt a n n n n n n

sipaahi-‫سپاہی‬ Hindi) 1 nagara vyavastha, 2 pulisa, nagara pala gana) kotwaali-‫کوتوالی‬ kotwaal-‫کوتوال‬ tadbiir-‫ / تدبیر‬Hikmat e âmali-‫حکمت عملی‬ Hindi) 1 niti, rajashasana niti, chaturya yukti, niti) vidya, hikamata, chaturai, 2 bima patra -‫ / سیقل‬maaliSH-‫ / مالش‬chamak-‫ / چمک‬aadaab-‫ / آداب‬aab-‫آب‬ saeqal ,Hindi) 1 chikanahata, chamaka, shishtata, sabhyata) saujanya, bhalamanasahata, sughadai, 2 palisha, chikana karane aura chamakane ki vastu / jila deyna-‫ / جل دینا‬chamkaana-‫ / چمکانا‬aab deyna-‫آب دینا‬ -‫ / سیقل کرنا‬ragaRna-‫ / رگڑنا‬pheyrna-‫ / پھیرنا‬nikhaarna-‫نکھارنا‬ saeqal karna aab e aa'inah-‫آب آئینہ‬ nasta^liiq-‫ / نستعلیق‬chikna-‫ / چکنا‬aab daar-‫آب دار‬ ragRa-‫رگڑا‬ SHaa'estah-‫ / شائستہ‬KHaliiq-‫خلیق‬ SHaa'estahgi-‫ / شائستگی‬nazaakat-‫ / نزاکت‬murawwat-‫مروت‬ mudaabir-‫ / مدبر‬moHtaat-‫محتاط‬ Hindi) 1 gyani, buddhimana, guni, chalaka, chatura, 2) rajaniti sambandhi, rajanaitika siyaasi-‫سیاسی‬ siyaasat daan-‫سیاست دان‬ siyaasat-‫سیاست‬ siyaasi garoh-‫سیاسی گروہ‬ sar key baal-‫ / سر کے بال‬sar-‫ / سر‬khopRi-‫کھوپڑی‬ Hindi) 1 rasa, vyakti, sira, sunda, shirsha, 2 adamiyo) ,ki suchi, namavali, 3 mata dene ka sthana nirvachana sthana, nirvachana siiñg-‫ / سینگ کاٹنا‬sar muuñDna-‫ / سر مونڈنا‬baal kaaTna-‫بال کاٹنا‬ kaaTna Hindi) 1 katana, katarana, 2 nirvachana sthana me) lana, 3 rajistara me nama chadhana, raya dena, mata dena, membara chunana Hindi) 1 kata hua peda, thuntha, 2 be singa ka) janavara zar-‫زر‬ raa'ey SHumaari-‫رائے شماری‬ KHaraab karna-‫ / خراب کرنا‬gañdah karna-‫گندہ کرنا‬ / mulawwas-‫ / ملوث‬KHaraab-‫ / خراب‬gañdi-‫ / گندی‬gañdah-‫گندہ‬ najis-‫ / نجس‬naa paak-‫ناپاک‬ / janaabat-‫ / جنابت‬gañdgi-‫ / گندگی‬chhuut-‫ / چھوت‬aaluudgi-‫آلودگی‬ laus-‫ / لوث‬kasafat-‫کثافت‬ Dar pok-‫ / ڈر پوک‬buz dil-‫بزدل‬ SHirk-‫شرک‬ muSHrik-‫مشرک‬ anaar-‫انار‬ dab dabah-‫ / دب دبہ‬alalley talalley-‫ / اللے تللے‬aab o taab-‫آب و تاب‬ -‫ / شکوہ‬SHaan-‫ / شان‬jaah o jalaal-‫ / جاہ و جلل‬HaSHmat-‫/ حشمت‬ ThaaTh-‫ / ٹھاٹھ‬SHikoh

pompelmoose ponceau pond ponder pong poniyard pontoon pony pony poodle pooh pooh! pool poop poop

n n n vt n n n n vt n i intj n n vt

poor poor fellow poorly poorly pop pop pope poplar poppied poppy poppy seeds poppycock populace popular

a a a adv n vti n n a n n n n a

popularisation popularity

n n

baTaavi liimuuñ-‫بٹاوی لیمون‬ puliya-‫پلیا‬ Hauz-‫حوض‬ ‫ / تامل‬sochna-‫ / سوچنا‬GHaur karna-‫ / غور کرنا‬fikr karna-‫فکر کرنا‬ tolna-‫ / تولنا‬taa'mmul karna-‫کرنا‬ teyz bad bu-‫تیز بدبو‬ KHañjar-‫خنجر‬ Hindi) 1 navon ka pula, 2 pula bandhane ki nauka) TaTTu-‫ٹٹو‬ Hindi) 1 tattu, chhota ghoda, yabu, tangana) nabeyRna-‫ / نبیڑنا‬chukaana-‫چکانا‬ Hindi) 1 bahuta chhota kutta jise goda men rakhate) hen Hindi) 1 thu, chhi chhi) chhii-‫چھی‬ Hindi) 1 pokhara, pokhariya, talaiya, chhota talaba) Hindi) 1 jahaja ke sabase pichhe ka bhaga) Hindi) 1 pichhe ke hisse para marana) GHariib-‫ / غریب‬faqiir-‫ / فقیر‬bey zar-‫ / بے زر‬bey chaarah-‫بے چارہ‬ / KHaak saar-‫ / خاک سار‬kañgaal-‫ / کنگال‬kam baKHt-‫/ کم بخت‬ / miskiin-‫ / مسکین‬laa chaar-‫ / لچار‬kora-‫ / کورا‬KHwaar-‫خوار‬ nikamma-‫ / نکما‬mustaHaq-‫ / مستحق‬muflis-‫ / مفلس‬moHtaaj-‫محتاج‬ zaruurat mañd-‫ / ضرورت مند‬tihi dast-‫/ تہی دست‬ Hindi) 1 kangala, 2 usara, 3 dubala, nicha, 4 tarasa ke) yogya bey chaarah-‫بے چارہ‬ Hindi) 1 bimara) Hindi) 1 daridrata se, adhamata purvaka, bina dhana) ke, nichapana se Hindi) 1 tadaka, chataka, dhadaka, jhatapata, 2 eka) sharabata Hindi) 1 jhatapata ana ya bahara jana, ghusedana, a) padana, tuta padana papaa'ey ruum-‫پاپائے روم‬ Hindi) 1 roma ka bada padari, popa) safeyda-‫سفیدا‬ Hindi) 1 vriksha vishesha, khadanga, chinara) afiimi-‫افیمی‬ KHaSH KHaaSH ka phuul-‫خش خاش کا پھول‬ Hindi) 1 posta, khasakhasa) KHaSH KHaaSH-‫خش خاش‬ bakwaas-‫ / بکواس‬aeHmaqaanah baat-‫احمقانہ بات‬ âwaam-‫عوام‬ ,Hindi) 1 janata, sadharana loga, mamuli adami) jamaghata, jana sadharana maqbuul-‫ / مقبول‬har dil âziiz-‫ہر دل عزیز‬ ,Hindi) 1 lokapriya, priya, 2 sarva prasiddha) prachalita, 3 sadharana jana sambandhi, 4 sada maqbuuliyat-‫ / مقبولیت‬har dil âziizi-‫ہر دل عزیزی‬ qubuul-‫ / قبول عم‬maqbuuliyat-‫ / مقبولیت‬har dil âziizi-‫ہر دل عزیزی‬ âam Hindi) 1 sarva priti, amapasandi, prasiddha)

popularly populate populated population populous porcelain porch porcupine pore pore pork porky porous porpoise porridge port

adv vt a n a n n n n vi n a a n n n

port portable portage portal portend portent portentous porter portfolio portico portion

vt a n n vt n n n n n n

har dil âziiz taur par-‫ہر دل عزیز طور پر‬ aabaad karna-‫آباد کرنا‬ Hindi) 1 abada karana, basana) aabaad-‫آباد‬ nufuus-‫ / نفوس‬aabaadi-‫آبادی‬ Hindi) 1 basti, abadi, jana sankhya) Hindi) 1 abada, basa hua) chiini ka bartan-‫چینی کا برتن‬ Hindi) 1 chini ke baratana) riwaaq-‫ / رواق‬DiuRhi-‫ڈیوڑہی‬ Hindi) 1 dyodhi, dabodhi, usara) seh-‫سہ‬ Hindi) 1 sahi, kharapushta, salya) Hindi) 1 roma chhidra, roma kupa, 2 chamade ka) chheda, surakha Hindi) 1 gaura se dekhana, ankha gada kara dekhana) suu'ar ka goSHt-‫سور کا گوشت‬ Hindi) 1 suara ka mansa, suara ka goshta) suu'ar jaesa-‫سور جیسا‬ ,Hindi) 1 chhidrayukta, chhedadara, surakhadara) jhirajhira Hindi) 1 sunsa, sangamahi) dalya-‫دلیہ‬ Hindi) 1 lapasi, halua) taur-‫طور‬ bañdar gaah-‫بندر گاہ‬ darwaazah-‫دروازہ‬ Hindi) 1 bandaragaha, 2 dvara, phataka, 3 chala, 4) jahaja ka banya paksha, 5 purtagali sharaba Hindi) 1 bayen tarapha modana) Hindi) 1 uthane yogya, halaka, utha le jane layaka, 2) sahane yogya Hindi) 1 pahunchayi, dhulayi, uthai, le jane ka kiraya) mudKHal-‫ / مدخل‬baab-‫باب‬ Hindi) 1 chhota phataka, daravaja, phataka para ka) gaharava faal nikaalna-‫فال نکالنا‬ Hindi) 1 age se batana ya jatana, saguna kahana ya) batana mo^jezah-‫ / معجزہ‬âjuubah-‫عجوبہ‬ Hindi) 1 ashaguna, kharaba shaguna ya phala) pur Haul-‫ / پر حول‬naHs-‫ / نحس‬âjiib-‫عجیب‬ quli-‫ / قلی‬Hammaal-‫حمال‬ Hindi) 1 dvarapala, darabana, 2 palladara, bojhiya, 3) eka prakara ki madira juz daan-‫ / جز دان‬daftar-‫دفتر‬ Hindi) 1 basta, jujdana, 2 raja sachiva ka pada) riwaaq-‫رواق‬ Hindi) 1 dyodhi, baramada) -‫ / قسمت‬qism-‫ / قسم‬par kaalah-‫ / پر کالہ‬Hissah-‫ / حصہ‬Haq-‫حق‬ TukRa-‫ / ٹکڑا‬qismat Hindi) 1 hissa, ansha, bhaga, tukada, 2 stridhana)

portion portly portrait

vt a n

portray portrayal pose pose

vt n n vt

poseur posh posit position positive

n a vt n a

positively posse

adv n

possess possessing possessing possession possessive possessively possessor possibility possible

vt a n n n adv n n a

Hindi) 1 bantana, dena) jasiim-‫ / جسیم‬baRa-‫ / بڑا‬baa waqaar-‫با وقار‬ Hindi) 1 gyanadara, 2 sthula, mota) taswiir-‫ / تصویر‬SHabiih-‫ / شبیہ‬naqSHah-‫نقشہ‬ ,Hindi) 1 chitra, chhabi, tasavira, vistrita varnana) alekhya ‫ / تصویر‬naqqaaSHi karna-‫ / نقاشی کرنا‬charbah utaarna-‫چربہ اتارنا‬ taswiir banaana-‫بنانا‬ Hindi) 1 chitra khinchana, tasvira khinchana, 2) varnana karana Hindi) 1 chitrana, chitrakari) rawaiyah-‫ / رویہ‬aasan-‫آسن‬ Hindi) 1 dhanga, dhaba) chakkar meyñ Daalna-‫چکر میں ڈالنا‬ Hindi) 1 banda kara dena, 2 khoda khoda ke) puchhana, prashnon se ghabara dena, savalon se ghabara dena, 3 koi rupa dharana karana uupri-‫ / اوپری‬riya kaar-‫ / ریا کار‬dikhaawaTi-‫دکھاوٹی‬ / pur raunaq-‫ / پر رونق‬naweyla-‫ / نویل‬KHuSH posH-‫خوش پوش‬ ThaaT kaa-‫ٹھاٹ کا‬ waza^-‫ / وضع کرنا‬qaa'em karna-‫ / قائم کرنا‬farz karna-‫فرض کرنا‬ karna -‫ / ہستی‬Haesiyat-‫ / حیثیت‬Haal-‫ / حال‬auqaat-‫ / اوقات‬aasan-‫آسن‬ / pallah-‫ / پلہ‬ôhdah-‫ / عہدہ‬maqaam-‫ / مقام‬kaefiyat-‫ / کیفیت‬hasti paTTi-‫پٹی‬ ,Hindi) 1 jagaha, 2 vaja, rupa, 3 dasha, halata, sthana) sthiti, darja, avastha yaqiini-‫ / یقینی‬naatiq-‫ / ناطق‬masbat-‫مثبت‬ ,Hindi) 1 sthira, pakka, nissandeha, nishchaya) sunishchita, 2 vastavika, 3 nirnayaka, 4 dhanatmaka bil kul-‫بالکل‬ Hindi) 1 sidha, thika thika, sachamucha, nishchaya) rupa se, nissandeha rupa se zor-‫ / زور‬imkaan-‫امکان‬ Hindi) 1 sipahiyon ka dala, sainya dala, 2 balavana) dala -‫ / قبضہ کرنا‬maalik hona-‫ / مالک ہونا‬Haasil karna-‫حاصل کرنا‬ rakhna-‫ / رکھنا‬qabzah karna Hindi) 1 adhikara rakhana, kabja rakhana, dakhala) karana, prapta karana, daba lena, pakada lena qaabiz-‫قابض‬ (war(suff-‫( / ور‬waan(suff-‫ / وان‬qabzah-‫قبضہ‬ / tasallut-‫ / تسلط‬qabzah-‫ / قبضہ‬qaabu-‫ / قاب‬âmal daKHl-‫عمل دخل‬ tasarruf-‫تصرف‬ Hindi) 1 adhikara, kabja, dakhala, bhoga, bhukti, 2) mala, jayadada qaabiz-‫قابض‬ ezaafi-‫اضافی‬ -‫ / ضابط‬waajid-‫ / واجد‬saaHab-‫ / صاحب‬qaabiz-‫ / قابض‬maalik-‫مالک‬ zaabit imkaan-‫ / امکان‬eHtemaal-‫احتمال‬ Hindi) 1 sambhavana, honahari, sambhavyata) mumkinah-‫ / ممکنہ‬mumkin-‫ / ممکن‬eHtemaali-‫احتمالی‬

possibly post

adv n

post post haste post office postage postal postbag posted poster posterior posterity postern postern posthumous

vti a n n a n a n a n a n a

postiche postman postmark postoffice postpone postponed postponement postscript postulate postulate posture posture

a n n n vt a n n vt vti n vt

,Hindi) 1 hone yogya, karane yogya, mumakina) sanbhavya, sanbhava SHaayed-‫شاید‬ Hindi) 1 kadachita, shayada, sambhavatah) khamba-‫کھمبا‬ -‫ / تھونی‬ôhdah-‫ / عہدہ‬mañsab-‫ / منصب‬Daak-‫ / ڈاک‬chauki-‫چوکی‬ thuuni Hindi) 1 stambha, khamba, 2 sthana, jagaha, 3) ,naukari, ohada, kama, pada, 4 chiththirasan daka le jane vala, 5 daka, 6 eka prakara ka kagaja Hindi) 1 vigyapana dena, 2 rakhana, 3 dakakhane men) chhodana, 4 khate men utarana, 5 jala chalana jaldi-‫ / جلدی‬fauran-ً‫فور‬ ‫ا‬ Daak KHaanah-‫ڈاک خانہ‬ Hindi) 1 daka mahasula) Hindi) 1 daka sambandhi, daka ka) Daak ki thaeli-‫ڈاک کی تھیلی‬ maamuur-‫مامور‬ iSHtehaar-‫اشتہار‬ Hindi) 1 harakara, kasada) pichhaaRi-‫ / پچھاڑی‬ba^d waala-‫بعد وال‬ Hindi) 1 santana, vanshaja, aulada, ladake vale, bala) bachche paa'iñ-‫ / پائن‬niji-‫نجی‬ âqbi darwaazah-‫عقبی دروازہ‬ marney key ba^d-‫ / مرنے کے بعد‬ba^d za marg-‫بعد ذا مرگ‬ ,Hindi) 1 maranoparanta, marane ke pichhe paida hua) mrityutarajata, marane se pichhe chhapa hua ya prakashita naqli-‫ / نقلی‬ja^li-‫جعلی‬ Daakiyah-‫ / ڈاکیہ‬chiTThi rasaañ-‫چٹھی رسان‬ Dak ka Thappah-‫ڈاک کا ٹھپہ‬ Daak KHaanah-‫ / ڈاک خانہ‬Daak ghar-‫ڈاک گھر‬ ‫ / پس پشت‬paehlu tihi karna-‫ / پہلو تہی کرنا‬multawi karna-‫ملتوی کرنا‬ Taalna-‫ / ٹالنا‬sarkaana-‫ / سرکانا‬pas e puSHt Daalna-‫ڈالنا‬ ,Hindi) 1 multavi karana, dala rakhana, tala dena) dera karana, vilanba karana multawi-‫ملتوی‬ Taal maTol-‫ / ٹال مٹول‬iltiwa-‫التوا‬ ,Hindi) 1 multavi karana, tarikha hata dena, 2 dera) vilanba zael-‫ / ذیل‬mulHiq-‫ملحق‬ Hindi) 1 upalekha, pashchat lekha, jo kisi chitthi ya) lekha ke samapta hone ke pichhe likha gaya ho da^wa karna-‫دعویٰ کرنا‬ Hindi) 1 kalpana karana, mana lena, pharja karana, 2) mangana, prarthana karana / ThaaT-‫ / ٹھاٹ‬tarz-‫ / طرز‬kaefiyat-‫ / کیفیت‬ada-‫ / ادا‬aasan-‫اسن‬ ^waza-‫وضع‬ ,Hindi) 1 dhanga, vaja, dasha, halata, sthana, avastha) shasana Hindi) 1 kisi vishesha sthana men ya dhanga se)

posturing pot

n n

pot pot herb pot herb seller potable potable potash potassium potato potency potent potentate potential potential potion potion potsherd pottage potter potter potter potter's wheel pottery potty pouch pouch poult poultice poultry poultry farm pounce

vt n n a n n n n n a n a n n vn n a n vi vt n n a n vt n n n n n

pounce pounce upon pound

vti vt n

rakhana adaa'eñ-‫ادائیں‬ keytli-‫ / کیتلی‬haañDi-‫ / ہانڈی‬bartan-‫برتن‬ ,Hindi) 1 dhatu ya mitti ka baratana, pyala, karava) katora, abakhora Hindi) 1 baratana me rakhana, 2 baratana me) murabba ya achara dalana sabzi-‫سبزی‬ kaachhin-‫ / کاچھن‬kaachhi-‫کاچھی‬ piiney key qaabil-‫پینے کے قابل‬ Hindi) 1 pine ke yogya) Hindi) 1 pine ke yogya vastu, peya) Hindi) 1 khara, sajji, eka prakara ka khara) Hindi) 1 potaisiyana) aalu-‫ال‬ Hindi) 1 alu ka paudha, alu) quuwat-‫قوت‬ Hindi) 1 shakti, samarthya, takata, prabhava, asara) qawi-‫ / قوی‬qaadir-‫قادر‬ ,Hindi) 1 balavana, takatavara, gunakari, saprabhava) prabala tawaana SHaKHs-‫ / توانا شخص‬muqtadir-‫مقتدر‬ Hindi) 1 sanbhavita, sanbhavaniya) Hindi) 1 samabhava, shakya, balavana) Hindi) 1 sharabata, pine ki dava, patali aushadhi) dawaa'i-‫ / دوائ‬ghuuñT-‫گھونٹ‬ KHazaf-‫خذف‬ SHorba-‫ / شوربا‬aaSH-‫اش‬ kumhaar-‫کمہار‬ Hindi) 1 kumhara) waqt zaae^ karna-‫وقت ضائع کرنا‬ Hindi) 1 ochha kama karana) chaak-‫چاک‬ Hindi) 1 kumhara ka kama, 2 mitti ke bartana, 3 mitti) ke bartana banane ki jagaha ya sthana KHabti-‫ / خبطی‬kam zarf-‫ / کم ظرف‬chhoTa-‫چھوٹا‬ thaeli-‫ / تھیلی‬jeyb-‫ / جیب‬baTwa-‫بٹوا‬ Hindi) 1 chhota thaila, thaili, khisa) Hindi) 1 jeba men rakhana, 2 nigala jana) chuuzah-‫چوزہ‬ zimad-‫ذمد‬ ghareylu murGHi-‫گھریلو مرغی‬ Hindi) 1 palatu chidiyan, murga, murgi) murGHi KHaanah-‫مرغی خانہ‬ Hindi) 1 pa~nja, 2 jhapatana, jhapata, 3 mahina) churna, barika saphupha Hindi) 1 jhapata kara pakadana, pa~nje men) ,pakadana, jhapatana, 2 churana chhodana saphupha dalana, 3 chhedana, salana, 4 pa~nja marana dabochna-‫دبوچنا‬ Hindi) 1 paunda(eka tola lagabhaga adha sera ka hota)

pound pound pounded pounder pounding pour pour pour pout poverty powder powder powdered powdery

vi vt a n n n vi vt vi n n vt a a

power power of attorney powerful

n n a

powerless

a

powerlessness

n

practicable practical practically

a a adv

hai ya eka sikka jo , 20 shilinga ke barabara hota hai) 2 eka bada Hindi) 1 bhari chija se kutana, bukani karana, chura) chura karana, 2 gherana, hate men banda karana piiTna-‫ / پیٹنا‬kuuTna-‫ / کوٹنا‬ghuuTna-‫ / گھوٹنا‬dhuñna-‫دھننا‬ koftah-‫کوفتہ‬ ,Hindi) 1 bukani karane vala, 2 musala, batta, lodha) kharala, 3 (itane) paunda ka malika piTaa'i-‫ / پٹائ‬kuTaa'i-‫ / کٹائ‬dhunaa'i-‫دھنائ‬ Hindi) 1 sota, badha) Hindi) 1 nikalana, bahana) jhoñkna-‫ / جھونکنا‬Dhalkaana-‫ / ڈھلکانا‬Daalna-‫ / ڈالنا‬bahaana-‫بہانا‬ uñDeylna-‫/ انڈیلنا‬ ,Hindi) 1 udelana, dhara bandha ke chhodana) musaladhara bharana, nikalana, dhalana aagey nikla hona-‫آگے نکل ہونا‬ -‫ / غربت‬faqiiri-‫ / فقیری‬faqr-‫ / فقر‬darweySHifaaqah-‫درویشی فاقہ‬ / neysti-‫ / نیستی‬naHuusat-‫ / نحوست‬naa daari-‫ / ناداری‬GHurbat ûsrat-‫ / عسرت‬tañgi-‫تنگی‬ Hindi) 1 dinata, garibi, nirdhanata, diridrata, kami) sufuuf-‫ / سفوف‬chuura-‫ / چورا‬buura-‫ / بورا‬baaruud-‫بارود‬ Hindi) 1 churana, burada, 2 baruda) chuura karna-‫چورا کرنا‬ ,Hindi) 1 chura chura karana, 2 saphupha chhidakana) lavana burakana 3 chuur-‫چور‬ Hindi) 1 dhula sa, bhura bhura, pisa hua, 2 chura) hone vala eKHteyaar-‫ / اختیار‬jaah-‫ / جاہ‬dab dabah-‫ / دب دبہ‬bal buuta-‫بل بوتا‬ / majaal-‫ / مجال‬Hukuumat-‫ / حکومت‬iqtidaar-‫ / اقتدار‬haath-‫/ ہاتھ‬ -‫ / ثروت‬qudrat-‫ / قدرت‬qabzah-‫ / قبضہ‬qaabu-‫ / قابو‬pahoñch -‫پہنچ‬ -‫ / زور‬yaara-‫ / یارا‬taaqat-‫ / طاقت‬taab-‫ / تاب‬SHaan-‫ / شان‬sarwat zor ,Hindi) 1 shakti, yogyata, takata, jora, bala, adhikara) raja, adhipati, 3 hukumata 2 muKHtaar naamah-‫مختار نامہ‬ zabar-‫ / زبردست‬ustuwaar-‫ / استوار‬taaqat war-‫ / طاقتور‬puura-‫پورا‬ zor daar-‫ / زور دار‬dast ,Hindi) 1 shaktimana, samarthyavana, takatavara) jabaradasta, balavana, samabhava kam-‫ / کم زور‬âajiz-‫ / عاجز‬bey taaqat-‫ / بے طاقت‬bey dam-‫بے دم‬ naa tawaañ-‫ / ناتواں‬majbuur-‫ / مجبور‬zor ,Hindi) 1 kamajora, bebasa, durbala, shaktihina) asamartha naa-‫ / ناتوانی‬majbuuri-‫ / مجبوری‬kam zori-‫ / کم زوری‬îjz-‫عاجز‬ tawaañi ,Hindi) 1 kamajori, bebasi, durbalata, shaktihinata) asamarthata, asamarthya ,Hindi) 1 karaniya, sukara, sadhya, hone ke yogya) sambhava, mumakina ,Hindi) 1 abhyasa sambandhi, abhyasika, kama ka) vyavaharika, kriyatmaka âmlan-ً ‫عم‬ ‫ل‬

practice

n

practise practitioner praetorian pragmatic prairie praise

vt n n a n n

praise praiseworthy prance prank prank prate prate prate prattle prattle prawn pray pray prayer prayerful prayers pre eminence pre eminent pre empt pre emption preach preach preacher preaching

vt a vi n vt n vi vti n vt n vt vti n a n n a vt n vt vti n n

,Hindi) 1 bartava se, abhyasa se, mashka se) vyavaharika rupa se, yathartha men -‫ / مشق‬âmal dar aamad-‫ / عمل درآمد‬âmal-‫ / عمل‬âadat-‫عادت‬ -‫ / رسم‬moHaawirah-‫ / محاورہ‬maSH SHaaqi-‫ / مش شاقی‬maSHq rasm ,Hindi) 1 dastura, chalana, vyavahara, abhyasa, adata) hunara, kama, chalaki 2 maSHq-‫ / مشق کرنا‬añjaam deyna-‫ / انجام دینا‬âmal karna-‫عمل کرنا‬ karna Hindi) 1 peshavara, guni, kisi vyavasaya men laga hua) Haakimaanah-‫حاکمانہ‬ ,Hindi) 1 dhita, gustakha, hatha dalane vala) hastakshepa karane vala, parakarya charchaka Hindi) 1 preri, ghasa ka bada maidana) -‫ / صفت‬SHaabaaSHi-‫ / شاباشی‬sana-‫ / سنا‬madH-‫ / مدح‬daad-‫داد‬ tausiif-‫ / توصیف‬ta^riif-‫ / تعریف‬sipaas-‫ / سپاس‬sifat Hindi) 1 prashansa, taripha, stuti, kirti, namavari) ‫ / ثناخوانی‬gaana-‫ / گانا‬daad deyna-‫ / داد دینا‬chaRhaana-‫چڑھانا‬ ta^riif-‫ / تعریف کرنا‬saraahna-‫ / سراہنا‬sana KHwaani karna-‫کرنا‬ karna ,Hindi) 1 sarahana, taripha karana, badai karana) yasha gana qaable ta^riif-‫ / قابل تعریف‬najiib-‫ / نجیب‬KHaliiq-‫ / خلیق‬hiira-‫ہیرا‬ Hindi) 1 uchhalana, kudana, kilola karana, shana se) savara hona ,Hindi) 1 uchhalakuda, khela kulela, banava thanava) chala, chalaki Hindi) 1 sanvarana, sajana) Hindi) 1 bakavasa) gap SHap karna-‫ / گپ شپ کرنا‬bak bak karna-‫بک بک کرنا‬ Hindi) 1 bina prayojana bakana, bakana, bakabaka) karana, gapa hankana bak waas-‫بکواس‬ zabaan chalaana-‫زبان چلنا‬ jhiiñga-‫جھینگا‬ maañgna-‫مانگنا‬ ,Hindi) 1 vinati karana, arja karana, prarthana karana) vinaya karana, 2 devaradhana karana namaaz-‫ / نماز‬iltimaas-‫ / التماس‬do^a-‫دعا‬ Hindi) 1 vinaya, prarthana, vinati, 2 puja va dhyana) karane ki vidhi, aradhana, stotra, upasana âqiidat mañdaanah-‫عقیدت مندانہ‬ êbaadat-‫عبادت‬ imteyaaz-‫ / امتیاز‬fauqiyat-‫فوقیت‬ mumtaaz-‫ / ممتاز‬faa'eq-‫فائق‬ peySH bañdi karna-‫پیش بندی کرنا‬ peySH bañdi-‫پیش بندی‬ wa^z kaehna-‫وعظ کہنا‬ Hindi) 1 dharma sanbandhi shiksha dena, upadesha) karana waa^ez-‫ / واعظ‬naasiH-‫ / ناصح‬muballiGH-‫مبلغ‬ Hindi) 1 upadeshaka, dharmavakta) wa^z-‫ / وعظ‬tabliiGH-‫ / تبلیغ‬KHitaabat-‫خطابت‬

preamble preambulation prearrange precarious

n n vt a

precariously precaution precaution precautionary precede precedence precedent precedent preceding precept preceptor precinct precious precipice precipitate precipitate precipitate precipitately precipitation precipitator precipitous precipitous precipitously précis precise

adv n vt a vt n a n a n n n a n a n vti adv n a a n adv n a

muqaddmah-‫ / مقدمہ‬diiba chah-‫دیبا چہ‬ Hindi) 1 bhumika, prastavana) pheyra-‫پھیرا‬ Hindi) 1 pahale hi prabandha karana) naazuk-‫نازک‬ Hindi) 1 anishchita, bethikana, duvidha men, 2) jokhima ka Hindi) 1 shanka se, be thikana, duvidha se, 2 jokhima) ka Hifz e maa taqaddum-‫ / حفظ ما تقدم‬eHteyaat-‫احتیاط‬ ,Hindi) 1 purvavidhana, pahale se yatna, purva chinta) purvopaya KHabar daar karna-‫خبر دار کرنا‬ Hindi) 1 pahale se yatna karana) taqdiim-‫ / تقدیم کرنا‬sabqat leyna-‫ / سبقت لینا‬aagey chalna-‫آگے چلنا‬ karna Hindi) 1 age jana, pahale chalana ya hona) -‫ / تجریہ‬SHaraf-‫ / شرف‬sabqat-‫ / سبقت‬pahel-‫ / پہل‬afzaliyat-‫افضلیت‬ taqaddum-‫ / تقدم‬tajriih ,Hindi) 1 agra gamana, purvata, shreshtha pada) shreshthata Hindi) 1 agragami) sanad-‫ / سند‬naziir-‫ / نظیر‬misaal-‫مثال‬ Hindi) 1 namuna, drishtanta, udaharana) saabiq-‫ / سابق‬muqaddam-‫ / مقدم‬guziSHtah-‫گذشتہ‬ qaa'edah-‫ / قائدہ‬hedaayat-‫ہدایت‬ ,Hindi) 1 agya, adesha, hukma, 2 niyama, vidhi) vachana ustaad-‫استاد‬ ,Hindi) 1 sima, sivana, hada, menda, 2 sthana, pranta) pradesha -‫ / بیش قیمت‬beySH baha-‫ / بیش بہا‬an mol-‫ / ان مول‬êziiz-‫عزیز‬ / giraañ baha-‫ / گران بہا‬fariid-‫ / فرید‬faaKHir-‫ / فاخر‬beySH qiimat qiimti-‫ / قیمتی‬naadir-‫نادر‬ Hindi) 1 bahuta dama ka, bahumulya, anamola) Dahlwaan kinaarah-‫ڈہلوان کنارہ‬ Hindi) 1 karara, dhala, dhalu jamina) ,Hindi) 1 sira ke bala, 2 jala, shighra, 3 asavadhana) bekhabara, beroka, 4 prabala, prachanda Hindi) 1 talachhata, jo niche paindi men baitha jaya) Hindi) 1 sira ke bala girana ya phenkana, 2 hadabadi) karana, 3 niche pende men dala dena añdh dhuñd-‫اندھا دھند‬ Hindi) 1 bahuta jali, atyanta shighrata se, 2 teja) chala, shighra gati jald baaz-‫جلد باز‬ ,Hindi) 1 bahuta dhalu, khada, sira ke bala, aundha) adhomukha -‫ / کھڑا‬jald baaz-‫ / جلد باز‬Dahlwaan-‫ / ڈہلوان‬bey taa'mmul-‫بے تامل‬ khaRa ûmuudan-‫ / عمودن‬bilkul niichey-‫بالکل نیچے‬ KHulaasah-‫خلصہ‬ âen-‫ / عین‬durust-‫درست‬

precisely preciseness precisian precisian precision preclude

adv n a n n vt

precocious preconceive preconception precondition precursor predate predating predation predator predatory predawn predecessor predecessors predestination predicament predicant predicate predicate predict predictable prediction predictive

a vt n n n vt n n n a n n n n n n vt vti vt a n a

Hindi) 1 thika, sukshma, samayika, nishchita, 2 vidhi) purvaka, riti sahita bila kam o kaast-‫بل کم و کاست‬ Hindi) 1 thika riti se, nishchita rupa se, hubahu, 2) vidhi purvaka baa zabtigi-‫با ضابطگی‬ kaTTar-‫کٹر‬ Hindi) 1 vidhipurvaka karane vala, kayade ko manane) vala, rityanusari ,Hindi) 1 yatharthata, shuddhata, durusti, umdagi) sunishchitata, 2 sukshmata aaRey aa jaana-‫آڑے آ جانا‬ Hindi) 1 banda karana, rokana, baja rakhana, mana) karana, hone na dena ,Hindi) 1 samaya se pahale paka hua, kachcha) ,bemausama, agaiti, akala pakva, balapakva balapraudha Hindi) 1 pahale se niyama kara lena, pahale khyala) bandhana, pahale se janana ya raya karana ,Hindi) 1 raya jo pahale se bana li jave, purva kalpana) purva bodha SHart e auwwaliin-‫شرط اولین‬ peySH rau-‫پیش رو‬ Hindi) 1 age daudane vala, agra gami, agua, 2) shaguna, purva suchana, purva lakshana peySHgi taariiKH Daalna-‫پیشگی تاریخ ڈالنا‬ Hindi) 1 uchita samaya se purva tithi dalana) tabaahi-‫ / تباہی‬luuT maar-‫لوٹ مار‬ tabaahi-‫ / تباہی‬luuT maar-‫لوٹ مار‬ luTeyra-‫ / لٹیرا‬GHaarat gar-‫غارت گر‬ Hindi) 1 lutera, daku, apaharaka, luta ka) subH kaazib-‫ / صبح کاذب‬aaKHir e SHab-‫آخر شب‬ peySH rau-‫ / پیش رو‬muqaddam-‫ / مقدم‬agla-‫اگل‬ Hindi) 1 purvadhikari, purvaga, kisi pada para jo) pahale raha chuka ho salaf-‫سلف‬ qismat-‫ / قسمت‬qaza-‫ / قذا‬muqaddar-‫مقدر‬ naqSHah-‫ / نقشہ‬Haal-‫حال‬ Hindi) 1 shreni, 2 halata, dasha, gati, avastha, 3) vipada, sankata muballiGH-‫مبلغ‬ -‫ / توثیق کرنا‬tasdiiq karna-‫ / تصدیق کرنا‬e^laan karna-‫اعلن کرنا‬ tausiiq karna ,Hindi) 1 vishishta karanana, nirdishta karana, kahana) artha rakhana peySH go'i karna-‫پیش گوئ کرنا‬ Hindi) 1 bhavishyavani karana, bhavishyat sanbandhi) bata ya agama kahana, pahale se batalana qaabil e peySH go'i-‫قابل پیش گوئ‬ peySH go'i-‫ / پیش گوئ‬peySHiin go'i-‫پیشین گوئ‬ Hindi) 1 bhavishya vani, agama kathana) peySH goyaanah-‫پیش گویانہ‬ ,Hindi) 1 bhavishya kahane vala, agama kahane vala)

predictor predilection predispose predisposed predisposition predominance predominant predominantly predominate predominate preen preface prefect

n n vt a n n a adv vt vti vt n n

prefer

vt

preference preferential preferment prefigure prefix prefix pregnancy pregnant prehistoric

n a n vt n vt n a a

bhavi suchaka peysHiin go-‫پیشین گو‬ Hindi) 1 agama batalane vala, bhavishyavakta, purva vadi) -‫ / رجحان‬kaSHiSH-‫ / کشش‬jaanib daari-‫ / جانب داری‬iltefaat-‫الطفات‬ tarjiiH-‫ / ترجیح‬SHauq-‫ / شوق‬rujHaan ,Hindi) 1 pahile se pasanda, paksha, purvanuraga) purva priti, pakshapata raaGHib karna-‫ / راغب کرنا‬mutawajjoh karna-‫متوجہ کرنا‬ Hindi) 1 pahile se mana mani ichchha hona, age se) thika karana raaGHib-‫ / راغب‬mutawajjoh-‫متوجہ‬ -‫ / رجحان‬ruGHbat-‫ / رغبت‬kaSHiSH-‫ / کشش‬aamaadgi-‫آمادگی‬ rujHaan Hindi) 1 pahale se ichchha, pravritti, jhukava, age se) mana ka khinchava Hindi) 1 prabalata, pradhanya, adhipatya, badai) GHaalib-‫غالب‬ ,Hindi) 1 pradhana, shreshtha, prabala, prachanda) bada ziyaadah tar-‫زیادہ تر‬ taari hona-‫ / طاری ہونا‬maGHluub hona-‫مغلوب ہونا‬ Hindi) 1 prabala hona, prabhutva karana, shasana) karana, adhika hona, shakti va parakrama me badha jana -‫ / سنوارنا‬par Thiik karna-‫ / پر ٹھیک کرنا‬chhaañTna-‫چھانٹنا‬ sañwaarna muqaddamah-‫ / مقدمہ‬diibaa chah-‫دیبا چہ‬ ,Hindi) 1 prastavana, bhumika, prakkathana) mukhabandha qaa'ed-‫قائد‬ ,Hindi) 1 gavarnara, rajyadhikari, suparintendenta) nirikshaka sar-‫ / سر فراز کرنا‬baRhaana-‫ / بڑھانا‬aagey dharna-‫آگے دھرنا‬ tarjiiH deyna-‫ / ترجیح دینا‬faraaz karna ,Hindi) 1 adhika chahana, adhika adara karana) achchha janana, 2 pesha karana, dena, 3 badhana / pasañd-‫ / پسند‬faziilat-‫ / فضیلت‬fazuqiyat-‫ / فذقیت‬bar tari-‫بر تری‬ tarjiiH-‫ / ترجیح‬rujHaan-‫رجحان‬ Hindi) 1 grahyata, pasanda, chunava, chhantava, 2) adhika mana, adhika adara tarjiiHi-‫ترجیحی‬ Hindi) 1 shreshthata sanbandhi, adhika pasanda ka) behtari-‫ / بہتری‬bar tari-‫بر تری‬ bayaan karna-‫ / بیان کرنا‬peSHingoii karna-‫پیشنگوئ کرنا‬ Hindi) 1 upasarga) Hindi) 1 age lagana) Hamal-‫حمل‬ Hindi) 1 garbha, sagarbhata, ashaya purnata, artha) garbhata Haamilah-‫ / حاملہ‬gyabhan-‫گابھن‬ ,Hindi) 1 garbhini, garbhavati, urvara, phalavati) paripurna, artha garbha qabl az taariiKHi-‫قبل از تاریخی‬

prejudge prejudice

vt n

prejudice prejudiced prejudicial prelate prelect preliminary

vt a a n vt a

prelude prelude premature premeditate premeditate premeditated premeditation premier premier premiership premise premise premises premiss premium premium premonition premonitory prenatal prentice preoccupy preparation

n vti a vt vti a n a n n n vti n n m n n a a n vt n

Hindi) 1 purva aitihasika, likhita itihasa se pahale) yuga ka Hindi) 1 purva vichara karana, bina puchha pachha va) pariksha se danda ki agya dena, age se thanana ya nishchaya karana tañg-‫ / تنگ نظری‬pach-‫ / پچ‬lagi lipTi-‫ / لگی لپٹی‬âsbiyat-‫عصبیت‬ nazri Hindi) 1 pakshapata, avichara mati, taraphadari, 2) ghata, kshati, hani Hindi) 1 pakshapati banana, paksha karana, hani) pahunchana, bigadana, apakara karana muta^assib-‫متعصب‬ Hindi) 1 hanikari, apakaraka) Hindi) 1 pradhana padari, dharmadhyaksha) dars deyna-‫درس دینا‬ iftetaaHi-‫ / افتتاحی‬aazmaa'iSHi-‫آزمائشی‬ ,Hindi) 1 prastavanarupa, paribhashika, prathamika) arambhika ,Hindi) 1 baje ka aranbha, purvaranga, paribhasha) mangalachara, prastavana Hindi) 1 arambha karana, paribhasha karana) Hindi) 1 akala pakva, samaya se purva paka hua, 2) beavasara, kusamaya, asamayika, akala taa'mmul karna-‫ / تامل کرنا‬KHayaal karna-‫خیال کرنا‬ ,Hindi) 1 age se thanana, purva se chinta karana) pahale se vichara karana ya rachana pahley sey socha hu'a-‫پہلے سے سوچا ہوا‬ ,Hindi) 1 purvachinta, agra socha, purva sankalpa) purva vichara Hindi) 1 prathama, pradhana, mukhya, bada) muqaddam-‫مقدم‬ Hindi) 1 pradhana mantri) auuwaliyat-‫اولیت‬ Hindi) 1 pradhanamantri ka pada, pradhana) mantripada bunyaad-‫بنیاد‬ ,Hindi) 1 prastavana rupa se kahana, age se jana) purva paksha kahana va karana Hindi) 1 imarata aura usase lagi hui jamina, griha) vatika adi Hindi) 1 purvottarapada) en^aam-‫انعام‬ ,Hindi) 1 phala, paritoshika, inama, 2 suda, napha) ,badhotari, 3 bima ke liye diya hua rupaya primiyama Hindi) 1 pahale se chetavani ya suchana, bhavishya) vakya, purva bodha naziir-‫ / نظیر‬peysH aagah-‫پیش اگہ‬ Hindi) 1 janma se purva) Hindi) 1 nausikhiya) Hindi) 1 pahale se vasha me karana, pahile se ghera) lena, pahale se adhikara karana taiyaari-‫ / تیاری‬tahaiyah-‫ / تہیہ‬aaraastagi-‫آراستگی‬ ,Hindi) 1 prastuti, prabandha, rachana, samana)

preparatory preparatory tuning prepare prepare prepare prepared preparedness prepay prepayment preponderanc preposition preposterous prerequisite prerequisite prerogative prerupt presage

a n vi vt vti a n vt n n a a n n a n

presage presbyter presbyterian presbyterian prescience prescient prescribe prescribe prescribed prescription

vti n a n n a vt vti a n

prescriptive presence present

a n a

taiyari, 2 aushadhi mishrana, banai hui dava tamhiidi-‫تمہیدی‬ Hindi) 1 arambha karane vala, shuru ka, taiyara) karane vala, prastavana rupa alaap-‫الپ‬ taiyaar hona-‫تیار ہونا‬ -‫ / تیاری کرنا‬taiyaar karna-‫ / تیار کرنا‬kamar baañdhna-‫کمر باندھنا‬ taiyaari karna Hindi) 1 taiyara karana, thika karana, sajana, banana) taiyaar-‫ / تیار‬laes-‫ / لیس‬khaRa-‫ / کھڑا‬Haazir-‫حاضر‬ taiyaari-‫ / تیاری‬aamaadgi-‫آمادگی‬ Hindi) 1 peshagi dena, agala dena) Hindi) 1 purva shodhana, purva bhugatana) ,Hindi) 1 adhika taula, bhava ya bala men badhana) baladhikya, prabhavadhikya Harf e jaar-‫حرف جار‬ waahiyaat-‫ / واہیات‬bil kul bey huudah-‫بالکل بے ہودہ‬ ,Hindi) 1 anarthaka, atarkasangata, asangata) ashuddha, viparita, aundha, adbhuta Hindi) 1 pahale se avashyaka, jaruri) Hindi) 1 purva prayojaniya vastu, jaruri chija) Haqq e KHusuusi-‫حق خصوصی‬ Hindi) 1 vishesha adhikara, vishesha shakti, khasa) haka yak laKHt-‫ / یک لخت‬achaanak-‫اچانک‬ SHaguun-‫ / شگون‬faal-‫فال‬ Hindi) 1 shakuna, purvalakshana, purvagyana, purva) suchana Hindi) 1 agama kahana, bhavishya kahana, shaguna) dena, pahale batalana ûmr rasiidah-‫ / عمر رسیدہ‬baRa-‫بڑا‬ ,Hindi) 1 isaiyon ka eka vishesha pantha sanbandhi) presbitaron ka Hindi) 1 isaiyon ka eka vishesha pantha manane vala) manushya peySH biini-‫ / پیش بینی‬GHaeb daani-‫غیب دانی‬ Hindi) 1 bhavishya gyani, bhavishyaddarshi) ta^iinaat karna-‫ / تعینات کرنا‬maamuur karna-‫مامور کرنا‬ ,Hindi) 1 niyata karana, niyukta karana, agya dena) ,adesha karana, batalana, 2 nusakha likhana vyavastha karana mujawwizah-‫مجوزہ‬ nusKHah-‫ / نسخہ‬êlaaj-‫علج‬ ,Hindi) 1 adesha, nidesha, 2 nusakha, chikitsa, vidhi) aushadha vidhi, 3 chirabhoga Hindi) 1 nirdeshaka, adeshaka, 2 bahukalabhoga) sambandhi maujuudgi-‫ / موجودگی‬Huzuuri-‫ / حضوری‬Haaziri-‫حاضری‬ ,Hindi) 1 upasthiti, hajiri, vidyamanata, 2 nikatata) samipata, 3 samana, 4 akriti, dhanga, 4 taiyari maujuudah-‫ / موجودہ‬maujuud-‫ / موجود‬Haazir-‫حاضر‬ ,Hindi) 1 upasthita, hajira, adhunika, vartamana) vidyamana, hala ka, abhi ka, 2 savadhana, 3

present

n

present

vt

present moment present tense present time presentation

n n n

presented presently preservation preservative preservative preserve preserve preserved preserver preside preside presidency

a adv n a n n vt a n vi vt n

president presidential president's house presidentship press

n a n n n

press

vt

taiyara / peySH kaSH-‫ / پیشکش‬nazar-‫ / نذر‬hadiyah-‫ / ہدیہ‬Haal-‫حال‬ toHfah-‫ / تحفہ‬sauGHaat-‫سوغات‬ ,Hindi) 1 vartamana kala, 2 arpana, bhenta) samarpana -‫ / تعرف کرانا‬peySH karna-‫ / پیش کرنا‬Haazir karna-‫حاضر کرنا‬ ta^rruf karaana Hindi) 1 upasthita karana, samane karana, 2 arpana) karana, age rakhana, dena, havala karana, 3 samane rakhana, pesha karana, 4 sidha bandhana aaj-‫آج‬ Haal-‫حال‬ âehd e Haazir-‫عہد حاضر‬ peySH kaSH-‫پیشکش‬ ,Hindi) 1 upasthita karana, arpana, pratipadana, dana) ,bhenta, dana, 3 kautuka, niyukti 2 pradarshana peySH-‫ / پیش‬Haazir-‫حاضر‬ fil Haal-‫ / فل حال‬ab-‫اب‬ Hindi) 1 abhi, turanta, jhatapata) ,Hindi) 1 surakshita rakhana, raksha, bachava, palana) rakshana Hindi) 1 rakshaka, palaka) Hindi) 1 bachavavali vastu, hani rokane ki vastu) ,Hindi) 1 janavaron ki raksha ke liye bhumi, 2 achara) murabba qaa'em-‫ / قائم رکھنا‬Hefaazat karna-‫ / حفاظت کرنا‬bachaana-‫بچانا‬ rakhna Hindi) 1 bachanana, raksha karanana, surakshita) rakhana, 2 achara ya murabba dalana maeHfuuz-‫محفوظ‬ Hindi) 1 rakshaka, palaka) Hindi) 1 adhyaksha hona, chaudhari hona, sabhapati) hona sadaarat karna-‫صدارت کرنا‬ sadaarat-‫صدارت‬ Hindi) 1 adhyaksha ka pada, hakima ki hukumata ya) ,ilaka, adhyakshadhina mandala, suba, khanda sabhapati ka adhikara kshetra, sabhapatitva sadr-‫صدر‬ ,Hindi) 1 saradara, mukhiya, adhipati, sabhapati) rashtrapati sadaarti-‫صدارتی‬ Hindi) 1 saradara sambandhi, sabhapati ka) aewaan sadr-‫اعوان صدر‬ sadaarat-‫صدارت‬ daab-‫ / داب‬chhaapah KHaanah-‫ / چھاپہ خانہ‬aKHbaaraat-‫اخبارات‬ SHikañjah-‫/ شکنجہ‬ ,Hindi) 1 shikanja, 2 chhapane ka yantra) chhapakhana, yantralaya, mudrana yantra, 3 bhida, 4 avashyakata, 5 kothari piichha-‫ / پیچھا کرنا‬masalna-‫ / مسلنا‬kasna-‫ / کسنا‬dabaana-‫دبانا‬ zor-‫ / زور ڈالنا‬taakiid karna-‫ / تاکید کرنا‬peylna-‫ / پیلنا‬karna

press pressed pressing pressing pressman pressure pressurise prest prestige

vti a a n n n vt vt n

prestriction presume presume presumption presumptious presuppose pretence pretend

n vt vti n n vt n vt

pretend pretender pretension pretention pretentious pretext prettiness pretty pretty

vti n n n a n n a adv

Daalana jabri bharti karna-‫جبری بھرتی کرنا‬ ,Hindi) 1 nichodana, davanana, takalipha dena) ,kuchalanana, eda lagana, 2 jora se chipatana bhida karana 3 laa chaar-‫لچار‬ ,Hindi) 1 jaruri, avashyaka, dabava dalane vala) barabasa masaas-‫ / مساس‬faSHaar-‫فشار‬ Hindi) 1 chhapane vala, chhapakhane men kama) karane vala, sampadana ka kama karane vala zor-‫ / زور‬saKHti-‫ / سختی‬majbuuri-‫ / مجبوری‬dabaa'o-‫دباؤ‬ Hindi) 1 daba, dabava, kasava, 2 ranja, dukha, 3) prabhava, 4 avashyakata, prayojana dabaa'o Daalna-‫دباؤ ڈالنا‬ peySHgi deyna-‫ / پیشگی دینا‬bharti karna-‫بھرتی کرنا‬ jaah-‫ / جاہ‬Haesiyat-‫حیثیت‬ ,Hindi) 1 bhranti, ditha bandi, dhokha, 2 prabhava) ,roba, nekanami, ijjata, yasha, pratishtha khyati, gaurava añdha pan-‫اندھا پن‬ farz karna-‫فرض کرنا‬ ,Hindi) 1 anumana karana, mana lena, samajhana) khyala karana, dhithai karana zo^m-‫ / زعم‬fariizah-‫فریضہ‬ ,Hindi) 1 gumana, anumana, sanbhavana, 2, dhithai) ghamanda, gustakhi, bada bharosa dabañg-‫دبنگ‬ laazim aana-‫ / لزم آنا‬dalaalat karna-‫دللت کرنا‬ ‫ / حیلہ‬fe^l-‫ / فعل‬Dhoñg-‫ / ڈھونگ‬dikhaawa-‫ / دکھاوا‬bahaanah-‫بہانہ‬ -‫ / پردہ‬paakhañD-‫ / پاکھنڈ‬naKHrah-‫ / نخرہ‬Hiilah Hawaalah-‫حوالہ‬ pardah Hindi) 1 bahana, jhutha dikhava, banavata) naKHrey-‫ / نخرے دکھانا‬dhoñg karna-‫ / دھونگ کرنا‬bañna-‫بننا‬ sawaañg bharna-‫ / سوانگ بھرنا‬dikhaana Hindi) 1 bahana karana, chhala karana, hila karana, 2) dava karana, 3 mithya adhikara jatana, bahana karana, dama marana, dava karana, haka jamana Hindi) 1 bahana karane vala, jhutha dava karane vala) Hindi) 1 dava, chhala, jhutha dava, kalpita adhikara) / Dhoñg-‫ / ڈھونگ‬dikhaawa-‫ / دکھاوا‬da^wah-ٰ‫ / دعوی‬bahaana-‫بہانا‬ SHauq-‫شوق‬ naKHriila-‫ / نخریل‬banaawaTi-‫ / بناوٹی‬akaR fuuñ-‫اکڑ فوں‬ Hindi) 1 kapati, chhali, dhurta, 2 dhrishta, dhitha) / îllat-‫ / علت‬Hujjat-‫ / حجت‬Hiilah-‫ / حیلہ‬fe^l-‫ / فعل‬bahaanah-‫بہانہ‬ pardah-‫پردہ‬ Hindi) 1 kapata, bahana, chhala, vyapadesha) jamaal-‫جمال‬ KHuub suurat-‫ / خوب صورت‬KHaasah-‫خاصہ‬ Hindi) 1 sundara, suthara, surupa, sukhadayaka, 2) ochha, nicha Hindi) 1 sundarata se, sukumarata se)

prevail prevail prevail upon prevailing prevalence prevalent prevaricate prevarication prevent preventing prevention preventive preventive previous previously prey prey price

vi vt vt a n a vi n vt a n a n a adv n vi n

price priceless pricey prick

vt a a n

prick prick pricking prickle prickly prickly heat prickly pear

vt vti n n a n n

taari hona-‫ / طاری ہونا‬kaamyaab hona-‫ / کامیاب ہونا‬jiitna-‫جیتنا‬ Hindi) 1 jitana, prabala hona, 2 prachalita hona, 3) bahakana manwaana-‫منوانا‬ raazi karna-‫راضی کرنا‬ taari-‫ / تاری‬Haawi-‫حاوی‬ Hindi) 1 prabala, 2 sadharana, prachalita, jari, jayaja) tarwiij-‫ترویج‬ Hindi) 1 prachalana, prabalata, sanbhavata, phailava) raa'ej-‫ / رائج‬maqbuul-‫ / مقبول‬jaari-‫جاری‬ Hindi) 1 sanprabhava, 2 prabala, 3 prachalita, rayaja) jhuuT-‫ / جھوٹ بولنا‬bhaTkna-‫ / بھٹکنا‬baateyñ banaana-‫باتیں بنانا‬ raah sey haTna-‫ / راہ سے ہٹنا‬iñHeraaf karna-‫ / انحراف کرنا‬bolna Taal maTol-‫ / ٹال مٹول‬Hiilah baazi-‫حیلہ بازی‬ -‫ / ٹوکنا‬rokna-‫ / روکنا‬pakaRna-‫ / پکڑنا‬baaz rakhna-‫باز رکھنا‬ Tokna Hindi) 1 rokana, barajana, nishedha karana, 2 age) jana Haa'el-‫ / حائل‬âariz-‫عارض‬ rok thaam-‫ / روک تھام‬iñsidaad-‫انسداد‬ Hindi) 1 roka, atakava) Hindi) 1 badhaka, rokanevala, nivaraka) Hindi) 1 rukava, atakava, upaya, ilaja, nivaraka vastu) -‫ / سابقہ‬qabl-‫ / قبل‬maa qabl-‫ / ما قبل‬paehla-‫ / پہل‬agla-‫اگل‬ saabiqah Hindi) 1 agragami, agala, pahala, purva) Hindi) 1 pahale se, age se) SHikaar-‫شکار‬ Hindi) 1 luta, ahera, shikara) Hindi) 1 lutana, shikara karana, pakada kara kha) jana, 2 ghulana, kramashah nashta karana SHaraH-‫ / شرح‬qiimat-‫ / قیمت‬laagat-‫ / لگت‬daam-‫ / دام‬bhaa'o-‫بھاؤ‬ ,Hindi) 1 mola, dama, mulya, 2 adara, 3 paritoshika) inama, badala -‫ / نرخ بڑھانا‬daam lagaana-‫ / دام لگانا‬bhaa'o lagaana-‫بھاؤ لگانا‬ qiimat chaRhaana-‫ / قیمت چڑھانا‬nirKH baRhaana Hindi) 1 mola lagana, dana thaharana) an mol-‫ان مول‬ Hindi) 1 anamola, bahu mulya, 2 bekadara, tuchchha) maehñga-‫مہنگا‬ KHaliSH-‫ / خلش‬kaañTa-‫ / کانٹا‬chhoTa suuraaKH-‫چھوٹا سوراخ‬ Hindi) 1 chubhane vali vastu, kanta, ankusha, 2 kanta) ,chubhane ka darda, pida, 3 pachhatava pashchattapa chubhona-‫ / چبھونا‬bariik suuraaKH karna-‫باریک سوراخ کرنا‬ Hindi) 1 vedhana, chubhana, usakana, godana, danka) marana, marana, 2 khatta hona, 3 eda marana chubhan-‫چبھن‬ KHaar-‫ / خار‬kaañTa-‫ / کانٹا‬daana-‫دانا‬ Hindi) 1 kantila, kantaki, bahukantaka, kantedara) garmi daana-‫گرمی دانا‬ naag phani-‫ناگ پھنی‬

pride pride

n vt

priest priestess priesthood priestly prig prig priggish prim primacy primacy primal primary primate prime prime prime prime minister primer primeval primeval forest primitiae primitive primitive primordial primordial prince

n n n a n vt a a a n a a n a n vt n n a n n a n a n n

-‫ / فخر‬daaniSH-‫ / دانش‬bal buuta-‫ / بل بوتا‬aeñTh-‫ / اینٹھ‬akaR-‫اکڑ‬ -‫ / کبر‬gumaan-‫ / گمان‬GHuruur-‫ / غرور‬ghamañD-‫ / گھمنڈ‬faKHr / naaziSH-‫ / نازش‬naaz-‫ / ناز‬naSHah-‫ / نشہ‬mizaaj-‫ / مزاج‬kibr zo^m-‫ / زعم‬takabbur-‫ / تکببر‬ra^unat-‫رعونت‬ Hindi) 1 abhimana, ahankara, ghamanda, 2 dhithai, 3) dikhava, 4 unchai, uchchata, gaurava maGHruur karna-‫مغرور کرنا‬ ,Hindi) 1 apane ko bahuta lagana ya bada samajhana) abhimana karana, ghamanda karana, gaurava manana pujaari-‫ / پجاری‬kaahin-‫کاہن‬ Hindi) 1 purohita, padari, pujari) pujaaran-‫ / پجارن‬kaahinah-‫کاہنہ‬ Hindi) 1 purohitai, pujari ka pada, pujaripana) Hindi) 1 pujariya, pujari sanbandhi) kaTTar-‫کٹر‬ churaana-‫چرانا‬ / KHud numa-‫ / خود نما‬ghmañDi-‫ / گھمنڈی‬dikhaawaTi-‫دکھاوٹی‬ riyaa kaar-‫ریا کار‬ saHiiH-‫ / صحیح‬durust-‫درست‬ Hindi) 1 svachchha, sapha, thika, durusta, 2) niyamanukula saadiqi-‫ / صادقی‬auwwal pan-‫اول پن‬ Hindi) 1 bade padari ka pada, 2 shreshthata) ibtidaa'i-‫ / ابتدائ‬asli-‫اصلی‬ Hindi) 1 prathamika, asali, maulika, arambhika) qabl-‫ / قبل‬paehla-‫ / پہل‬ibtedaa'i-‫ / ابتدائ‬asli-‫اصلی‬ Hindi) 1 pahala, prathamika, prarambhika, adima, 2) saba se bada, mukhya Hindi) 1 bada padari, saradara padari) ,Hindi) 1 adima, prathama, prathamika, 2 bada) khasa, mukhya, pradhana, uttama / muqaddam-‫ / مقدم‬ibtedaa'i-‫ / ابتدائ‬bahaar-‫ / بہار‬afzal-‫افضل‬ ûñfuwaan-‫ / عنفوان‬SHabaab-‫شباب‬ Hindi) 1 tadaka, sabera, 2 yuva avastha, 3 parama) siddhi Hindi) 1 ra~njaka dalana, ranga ka astara lagana) waziir âazam-‫وزیر عاظم‬ qaa'edah-‫قائدہ‬ Hindi) 1 pahale pustaka, eka chhape ke akshara) asli-‫ / اصلی‬âmiiq-‫عمیق‬ Hindi) 1 adima, pahala, asali, maulika) asli jañgal-‫اصلی جنگل‬ paehli fasl-‫پہلی فصل‬ Hindi) 1 pahala, prachina, prarambhika, adima) -‫ / قدیم‬naa taraSHiidah-‫ / ناتراشیدہ‬ibtedaa'i-‫ / ابتدائ‬asli-‫اصلی‬ qadiim Hindi) 1 rudhi shabda) paehla-‫ / پہل‬ibtedaa'i-‫ / ابتدائ‬asli-‫اصلی‬ Hindi) 1 prathama, maulika, 2 shuru se paida hua, adi) kala ka Hindi) 1 arambhika siddhanta, 2 arambha, mula) wali-‫ / ولی‬SHaehr yaar-‫ / شہر یار‬SHaah zaadah-‫شاہزادہ‬

princedom princely princely state princess principal principal

n a n n a n

principality principally principle

n adv n

prink print print print printed printer printing printing press prior prior priority prism prison prison cell prisoner pristine

vi n vt vti a n n n a n n n n n n a

Hindi) 1 kumara, rajakumara, 2 saradara) rajwaaRah-‫رجواڑہ‬ ,Hindi) 1 rajasi, rajakiya, rajochita, nripayogya) shreshtha, vishala rajwaaRa-‫رجواڑا‬ SHaah zaadi-‫ / شاہزادی‬KHaanam-‫خانم‬ Hindi) 1 rajakumara ki patni, rajakumari) Hindi) 1 mukhya, bada, pradhana, saba se avashyaka) ya mahattvapurna sar-‫ / سرمایہ‬muqaddam-‫ / مقدم‬baRa-‫ / بڑا‬auwwal-‫ / اول‬asl-‫اصل‬ maayah Hindi) 1 mukhiya, nayaka, saradara, 2 shasaka, 3) ,prinsipala, kalija ka adhyaksha, 4 asala muladhana saltanat-‫ / سلطنت‬imaarat-‫امارت‬ Hindi) 1 raja, rajya, riyasata) ,Hindi) 1 vishesha kara ke, mukhyatah, pradhanatah) saba ke upara qaa^edah-‫ / قاعدہ‬mubtida-‫ / مبتدا‬bunyaad-‫بنیاد‬ ,Hindi) 1 mula, mula tatva, adi hetu, 2 tatva) ,siddhanta, svayan siddhi, 3 niyama, vidhi vyavastha, riti, 4 irada, karana, hetu, 5 mula anga, mula dravya, avayava nikharna-‫ / نکھرنا‬chalaak bañna-‫چالک بننا‬ ^taba-‫ / طبع‬naql-‫ / نقل‬chhaap-‫چھاپ‬ Hindi) 1 mudra, chhapa, thappa) taba^ karna-‫ / طبع کرنا‬chhaapna-‫چھاپنا‬ Hindi) 1 chhapana, chapa lagana, mudrakshara ankita) karana, mudrita karana, naksha karana, 2 chhapane ka kama karana, prakashita karana chhapa hu'a-‫چھپا ہوا‬ / ^taabe-‫ / طابع‬chhaapney waala-‫ / چھاپنے وال‬chaap gar-‫چاپ گر‬ ^tabba-‫طبع‬ Hindi) 1 chhapane vala, mudraka) tabaa^at-‫^ / طباعت‬taba-‫^ / طبع‬iñtibaa-‫ / انطباع‬chhapaa'i-‫چھپائ‬ ,Hindi) 1 chhapane ka kama, chhapai, chhapa) mudrana, mudrankana chhaapa KHaanah-‫چھاپا خانہ‬ saabiq-‫ / سابق‬muqaddam-‫مقدم‬ Hindi) 1 agala, purva, purva gami) Hindi) 1 mahanta, mathadhari) tarjiiH-‫ / ترجیح‬taqaddum-‫ / تقدم‬faziilat-‫فضیلت‬ ,Hindi) 1 purvata, agra gamana, pradhanya) prathamata Hindi) 1 sama parshva, chheditaghana kshetra) -‫ / زنداں‬qaed KHaanah-‫ / قید خانہ‬maHbas-‫ / محبس‬Habs-‫حبس‬ ziñdaan Hindi) 1 karagara, kaida khana, bandi griha) añdheyri koThri-‫اندھیری کوٹھری‬ qaedi-‫ / قیدی‬paa ba gil-‫ / پا بہ گل‬giraftaar-‫ / گرفتار‬asiir-‫اسیر‬ Hindi) 1 kaidi, bandi, bandhua) saabiq-‫سابق‬ Hindi) 1 arambhika, mula, asali, prathama, purana)

prittle prattle privacy private

n n a

private privately privation privilege

n adv n n

privilege privileged privity privy privy prize

vt a n a n n

prize pro pro pro forma probability probable probablity probably probate probation probationer probe probe

vt adv n a n a n adv n n n n vt

gap-‫گپ‬ -‫ / تخلیہ‬pardah-‫ / پردہ‬ojhal-‫ / اوجھل‬KHalwat-‫ / خلوت‬goSHah-‫گوشہ‬ yak suu'i-‫ / یک سوئ‬taKHliyah Hindi) 1 ekantata, guptata, ota, parda) / nehaañ-‫ / نہںڑ‬maKHfi-‫ / مخفی‬KHaas-‫ / خاص‬aapas ka-‫آپس کا‬ ‫ا‬ zaati-‫ / ذاتی‬niji-‫نجی‬ ,Hindi) 1 atmiya, apana, nija ka, niji, vyaktigata) svakiya, asarvajanika, 2 gupta, aprakata, 3 ekanta, nirjana Hindi) 1 sipahi, sadharana sainika, 3 ekanta, ekanta) vasa, akelapana KHufyah-‫خفیہ‬ Hindi) 1 chori se, 2 poshidagi se, chhipa kara, gupta) rupa se maeHruumi-‫محرومی‬ ,Hindi) 1 le lena, apaharana, 2 hinata, hani, abhava) tangi, 3 nakara, na hona istesna-ٰ‫ / استثنی‬Haqq e KHusuusi-‫حق خصوصی‬ Hindi) 1 vishesha labha, visheshadhikara, khasa) phayada, 2 mochana, mukti, chhoda dena Hindi) 1 asamanya adhikara dena, visheshadhikara) dena, 2 mukta karana, bari karana muaqaddam-‫مقدم‬ zaati îlm-‫ / ذاتی علم‬waaqfiyat-‫ / واقفیت‬raaz daari-‫راز داری‬ ,Hindi) 1 gupta, chhipa hua, 2 bheda janane vala) marma bhedi paa KHaanah-‫ / پا خانہ‬jaa zaruur-‫جا ضرور‬ ,Hindi) 1 pakhana, sandasa, shauchalaya) shauchasthana en^aam-‫انعام‬ Hindi) 1 siddhaphala, paritoshika, inama, 2 yuddha) me inama me jita hua dhana, 3 bahu mulya vastu Hindi) 1 bhava karana, manana, bahuta dama lagana) Hindi) 1 pahale, prathama) Hemaayati-‫حمایتی‬ marsuumah-‫مرسومہ‬ Hindi) 1 sanbhavyata, honahari, sambhavana) mumkinah-‫ / ممکنہ‬mumkin-‫ممکن‬ Hindi) 1 sambhavya, sanbhava, honahara) mumkiniyat-‫ / ممکنیت‬gumaan-‫گمان‬ SHaayed-‫ / شاید‬GHaaliban-ً‫غالب‬ ‫ا‬ Hindi) 1 sambhavatah, shayada, kadachita) Hindi) 1 mrita lekha pramana, 2 mrita lekha ki) pramanita pratilipi reyaazat-‫ / ریاضت‬parakh-‫ / پرکھ‬imteHaan-‫امتحان‬ Hindi) 1 pramanikarana, pramana, pariksha, 2) navabhyasa kala mubtadi-‫مبتدی‬ taeHqiiq-‫ / تحقیق‬chhaan biin-‫چھان بین‬ Hindi) 1 salai) taeHqiiq karna-‫ / تحقیق کرنا‬chhaan biin karna-‫چھان بین کرنا‬ Hindi) 1 lai se tatolana, 2 bhali bhanti pariksha)

probity problem problematic proboscis procacity procedurally procedure

n n a n n adv n

proceed proceeding proceeding proceeds procerity process process procession

vi a n n n n vt n

proclaim

vt

proclaimed proclamation proclivity procrastinate procrastinate procrastinatio procrastination procreate procreation proctor

a n n vt vti n vt n n

karana raasti-‫ / راستی‬durusti-‫درستی‬ -‫ / سوال‬muSHkiL-‫ / مشکل‬mas'alah-‫ / مسئلہ‬diqqat-‫ / دقت‬baat-‫بات‬ sawaal Hindi) 1 prashna, savala, samasya, 2 vastupapadya) sadhya, nirmeya Hindi) 1 shanka ke yogya, anishchita, sandigdha) suuñD-‫سونڈ‬ nafs parasti-‫نفس پرستی‬ qaa'edey ki ru sey-‫قائدے کی رو سے‬ zaabitah-‫ / ضابطہ‬tariiqah-‫ / طریقہ‬âmal-‫عمل‬ ,Hindi) 1 marga, riti, chala, kriya, vidhi, karyapranali) karyakrama, karyavahi, 2 prabandha -‫ / بڑھنا‬aaGHaaz hona-‫ / آغاز ہونا‬aagey baRhna-‫آگے بڑھنا‬ qadam baRhaana-‫ / قدم بڑھانا‬chalna-‫ / چلنا‬baRhna ,Hindi) 1 age jana, badhana, chalana, 2 utpanna hona) karana, abhiyoga karana 3 rawaanah-‫ / روانہ‬saadir-‫ / صادر‬kaar rawaa'i-‫کاروائ‬ ,Hindi) 1 agra gamana, karya, achara, vyavahara) karyavahi Haasil-‫حاصل‬ Hindi) 1 prapti, labha, amadani, 2 bikri mila hua) dhana lambaa'i-‫لمبائ‬ -‫ / صورت‬sabiil-‫ / سبیل‬âmal dar aamad-‫ / عمل درآمد‬âmal-‫عمل‬ tariiqah-‫ / طریقہ‬suurat ,Hindi) 1 agragamana, vyavahara, riti, chala, yatna) vidhi, kriya, 2 vyavastha krama, paravana taiyyar karna-‫ / تیار کرنا‬tabdiil karna-‫تبدیل کرنا‬ juluus-‫جلوس‬ ,Hindi) 1 gamana nikasi, savari, yatra, prasa~nga) ,dhuma dhama se nikalana, 2 barata, julusa jana mandali tardiid karna-‫ / تردید کرنا‬sunaana-‫ / سنانا‬e^laan karna-‫اعلن کرنا‬ Hindi) 1 prakata karana, dhindhora pitana, ghoshana) karana, prakasha karana, prasiddha karana, 2 dharmabahya karana, nikala dena muSHtahir-‫ / مشتہر‬maSHhuur-‫مشہور‬ nida-‫ / ندا‬izhaar-‫ / اظہار‬e^laan-‫اعلن‬ ,Hindi) 1 dhindhora, duggi, munadi, ishtihara) ghoshana, prakashana rujHaan-‫ / رجحان‬jhukaa'o-‫جھکاؤ‬ Hindi) 1 pravritti, ichchha, jhukava, rujhana, 2) phurti, tatparata aaj kal karna-‫آج کل کرنا‬ ,Hindi) 1 talana, hila havala karana, ajakala karana) dera karana, utha rakhana Hindi) 1 tala matola, dera, vilanba) aaj kal-‫آج کل‬ paeda karna-‫ / پیدا کرنا‬jañna-‫ / جننا‬janam deyna-‫جنم دینا‬ Hindi) 1 utpadana, janana, prasava) Hindi) 1 pratinidhi, prabandhakarta, 2 vishvavidyalaya) ka eka karyadhyaksha

procumbent procure procured prod prodigal

a vt a vt a

prodigal prodigious

n a

prodigiously prodigy proditor produce

adv n n n

produce produce producer product production productive productivity profane profane profanity

vi vt n n n a n a vt n

profess profess profession

vt vti n

bah sijdah-‫ / بہ سجدہ‬aagey jhuka hu'a-‫آگے جھکا ہوا‬ paeda karna-‫ / پیدا کرنا‬paana-‫ / پانا‬Haasil karna-‫حاصل کرنا‬ Hindi) 1 pana, hasila karana, uparjana karana, prapta) karana, 2 akarshita karana paeda-‫پیدا‬ goñchna-‫گونچنا‬ fuzuul KHarch-‫فضول خرچ‬ fuzuul KHarch-‫فضول خرچ‬ Hindi) 1 udau, amita vyayi, phajulakharcha) Hindi) 1 udau, kharcha, phajula kharcha, ati vyayi) pur haul-‫ / پر ہول‬âziim-‫ / عظیم‬âjiib-‫عجیب‬ Hindi) 1 adbhuta, achambhe ka, asadharana, ajiba, 2) adbhutakara niraaley añdaaz-‫ / نرالے انداز سے‬anokhey pan sey-‫انوکھے پن سے‬ sey mo^jezah-‫معجزہ‬ ,Hindi) 1 mahashcharya, vilakshanata, adbhuta vastu) vikata vastu GHaddaar-‫غدار‬ paeda waar-‫ / پیدا وار‬Haasil-‫حاصل‬ Hindi) 1 upaja, nikasi, labha, phala, paidavari) Hindi) 1 pesha karana, samane lana, upasthita) ,karana, 2 utpadana karana, janmana, upajana prakasha karana, dikhalana, 4 dena, age 3 karana, paida karana, 4 phailana, badhana -‫ / پیدا کرنا‬laana-‫ / لنا‬Haazir karna-‫ / حاضر کرنا‬banaana-‫بنانا‬ wujuud-‫ / وجود میں لنا‬peySH karna-‫ / پیش کرنا‬paeda karna meyñ laana Hindi) 1 upajane vala, utpadaka, paida karane vala) paeda waar-‫ / پیدا وار‬Husuul-‫ / حصول‬Haasil-‫حاصل‬ Hindi) 1 nikasi, upaja, paidavara, phala, 2 hasila) jaraba, gunana phala samar-‫ / ثمر‬paedaa'iSH-‫ / پیدائش‬paeda waar-‫پیدا وار‬ ,Hindi) 1 utpatti, utpadana, 2 phala, upaja, paidavara) grantha rachana, 4 vistara, badhava 3 zar KHeyz-‫ / زرخیز‬seyr Haasil-‫سیر حاصل‬ Hindi) 1 utpadaka, 2 phalaprada, labhakara, 3) jarakheja, upajau zar KHeyzi-‫زرخیزی‬ naa paak-‫ / ناپاک‬dunyawi-‫دنیوی‬ Hindi) 1 bhrashta, napaka, apavitra, 2 laukika) ,Hindi) 1 ninda karana, apavitra va bhrashta karana) vritha khona, bigadana kufr-‫ / کفر‬kalimah e kufr-‫کلمہ کفر‬ ,Hindi) 1 adharmata, pavitra vastuon ka anadara) ,dharma avagya, dhithai, 2 apavitra vachana kuphra iqbaal-‫ / اقبال کرنا‬dikhaama-‫ / دکھاما‬da^wa karna-‫دعویٰ کرنا‬ zaahir karna-‫ / ظاہر کرنا‬karna Hindi) 1 khola kara kahana, prakasha karana, 2) svikara karana, mana lena, kabula karana, 3 bahana karana, hila karana peySHah-‫ / پیشہ‬kasab-‫ / کسب‬kaar-‫کار‬

professional professional professionalism professor proffer proffer proficiency

a n n n n vt n

proficient proficient profile profile profit profit profit profit profitable

a n n vt n vi vt vti a

profiteer profiteer profitless profligacy profligate

n vi a n a

profligate profound profound profoundly

n a n adv

,Hindi) 1 prakashana, vachana, pratigya, 2 vyavahara) vyapara, vyavasaya, udyama, pesha, dhandha peySHah waraanah-‫پیشہ ورانہ‬ ,Hindi) 1 pesha sanbandhi, vyavasaya sambandhi) vyavasayi Hindi) 1 vyavasayi manushya) peySHah waraanah KHusuusiyat-‫پیشہ ورانہ خصوصیت‬ ustaad-‫ / استاد‬mudarris-‫مدرس‬ ,Hindi) 1 pratigyakari, prakashaka, 2 mahadhyapaka) prophesara peySH e KHidmat karna-‫ / پیش خدمت کرنا‬peySH karna-‫پیش کرنا‬ Hindi) 1 prastava karana, nivedana karana, bhenta) dena -‫ / قابلیت‬leyaaqat-‫ / لیاقت‬kamaal-‫ / کمال‬faziilat-‫ / فضیلت‬daKHl-‫دخل‬ ûbuur-‫ / عبور‬taraqqi-‫ / ترقی‬qaabliyat ,Hindi) 1 dakshata, nipunata, maharata, 2 vriddhi) sudhara, unnati -‫ / ماہر‬laa'eq-‫ / لئق‬kaamil-‫ / کامل‬Haaziq-‫ / حاذق‬faazil-‫فاضل‬ qaabil-‫ / قابل‬maahir Hindi) 1 guni, pravina, daksha, kushala, abhigya) Hindi) 1 ustada, kushala ya nipuna manushya, guni) purusha naak naqSHah-‫ / ناک نقشہ‬KHaakah-‫خاکہ‬ Hindi) 1 bahari rekha, naksha, 2 munha ki ora, arddha) mukha KHaakah banaana-‫خاکہ بنانا‬ / Husuul-‫ / حصول‬faez-‫ / فیض‬faa'edah-‫ / فائدہ‬guñjaa'iSH-‫گنجائش‬ -‫ / ثمر‬phal-‫ / پھل‬paeda waar-‫^ / پیدا وار‬nafa-‫ / نفع‬kamaa'i-‫کمائ‬ yaaft-‫ / یافت‬sarfah-‫ / سرفہ‬samar Hindi) 1 labha, phala, prapti, 2 unnati, tarakki) faa'dah Haasil karna-‫فائدہ حاصل کرنا‬ faa'edah uThaana-‫فائدہ اٹھانا‬ ,Hindi) 1 uthana, labha pahunchana, 2 vriddhi karana) unnati karana suud mañd-‫ / سود مند‬mufiid-‫ / مفید‬faa'edah mañd-‫فائدہ مند‬ ,Hindi) 1 phalaprada, labhakara, phalajanaka) labhadayaka, hitakari Hindi) 1 apatti kala ke karana anuchita labha uthane) vala Hindi) 1 apatti kala ke karana anuchita labha uthana) âbas-‫عبث‬ fujuur-‫ / فجور‬aawaargi-‫آوارگی‬ -‫ / فاسخ‬fasKH-‫ / فسخ‬dhutkaara hu'a-‫ / دھتکارا ہوا‬aawaarah-‫آوارہ‬ fuzuul KHarch-‫ / فضول خرچ‬riñdaanah-‫ / رندانہ‬faasiKH ,Hindi) 1 dushta, kukarmi, bhrashta, charitrahina) acharana hina Hindi) 1 dushta, lampata manushya, charitra hina) man ushya mutbaHir-‫ / متبحر‬gaehra-‫ / گہرا‬âmiiq-‫عمیق‬ ,Hindi) 1 gambhira, gahara, agadha, parama, gahana) vidvana, nipuna, 3 namra, vinita 2 Hindi) 1 samudra, mahasagara, 2 khoha) Hindi) 1 gaharai se, gambhirata se, vichara se, gudha) gyana ya drishti se

profulgent profundity profuse profusely profusion prog progenitor progenitors progeny prognosis programme

a n a adv n vt n n n n n

progress progress progress progression progressive progressively prohibit

n vi vt n a adv vt

prohibited prohibition prohibitive prohibitive law project project projectile projectile

a n a n n vti a n

naiyyar-‫نیر‬ ûmuq-‫ / عمق‬gaehraa'i-‫گہرائ‬ waafir-‫ / وافر‬fuzuul KHarch-‫ / فضول خرچ‬faiyaaz-‫فیاض‬ wafrat sey-‫وفرت سے‬ Hindi) 1 bahutayata se, udaupana se, amitavyayita se) wafrat-‫ / وفرت‬faez-‫فیض‬ pirona-‫ / پرونا‬chubhona-‫ / چبھونا‬chheydna-‫چھیدنا‬ salf-‫ / سلف‬jad-‫جد‬ aaba o ajdaad-‫آبا و اجداد‬ -‫ / پھل‬paud-‫ / پود‬pas maañdah-‫ / پس ماندہ‬parja-‫ / پرجا‬nasl-‫نسل‬ zurriyat-‫ / ضریت‬phal Hindi) 1 santana, vansha) taSHKHiis-‫تشخیص‬ Hindi) 1 lakshana dekha kara roga ka karana) nirdharana, aisi vidya, roganidana peySH naamah-‫ / پیش نامہ‬mañsuubah-‫منصوبہ‬ Hindi) 1 kisi sabha ya kautuka ka savistara) vigyanapatra karyakramavali, karyakrama peySH-‫ / پیش رفت‬naSH wo numa-‫ / نشو نما‬namu-‫ / نمو‬irteqa-‫ارتقا‬ taraqqi-‫ / ترقی‬taqaddum-‫ / تقدم‬raah-‫ / راہ‬raft ,Hindi) 1 agragamana, pragati, unnati, 2 vriddhi) badhati, 3 yatra, 4 daura, 5 dakshata aagey baRhna-‫آگے بڑھنا‬ ,Hindi) 1 chalana, prasthana karana, 2 unnati karana) age badhana taraqqi karna-‫ / ترقی کرنا‬par lagaana-‫پر لگانا‬ ,Hindi) 1 badhava, pragamana, anukrama, silasila) shreni, kramanusara vriddhi, pravaha, 2 samanantara shreni taraqqi yaaftah-‫ / ترقی یافتہ‬taraqqi pasañd-‫ترقی پسند‬ ,Hindi) 1 age badhata hua, vardha mana, unnatishila) pragatishila, 2 kramika raftah raftah-‫رفتہ رفتہ‬ ‫ / ناجائز قرار‬mamnuu^ karna-‫ / ممنوع کرنا‬mana^ karna-‫منع کرنا‬ rokna-‫ / روکنا‬naa jaa'ez qaraar deyna-‫دینا‬ ,Hindi) 1 nishedha karana, mana karana, barajana) rokana naa-‫^ / ناجائز‬mamnuu-‫^ / ممنوع‬mana-‫ / منع‬maeHruum-‫محروم‬ jaa'ez rok-‫ / روک‬qadGHan-‫^ / قدغن‬mana-‫منع‬ Hindi) 1 badha, roka, manahi, nishedha, 2 nishedha) karane ki agya ityadi, pratyadesha ^maane-‫مانع‬ ,Hindi) 1 rokane vala, manahi karane vala) nishedhatmaka, nishedhaka imitinaa^i qaanuun-‫امتناعی قانون‬ tajwiiz-‫ / تجویز‬mañsuubah-‫منصوبہ‬ ,Hindi) 1 age ko nikalana, age nikalana, age phenkana) prakshipta karana, 2 yatna karana, naksha khinchana, pratyalekha karana Hindi) 1 age dhakelane vala, 2 age phenka hua) ,Hindi) 1 prerita vastu, age ko dhakeli hui vastu) prakshepya

projection

n

projector prolate proletarian proletarian

n a a n

proletariat proliferate proliferation prolific

n vi n a

prolix prolocuter prologue prolong

a n n vt

prolongation promenade promenade prominence

n n vi n

prominent

a

prominently promiscuous promiscuous promise promise

adv a n n vt

promising

a

phunañg-‫پھننگ‬ Hindi) 1 nikalava, prakshepana, ubhara, unchai, 2) upaya, yukti, irada, nakasha, pratyalekha Hindi) 1 upaya karane vala, yukti rachane vala, 2) ,parade para chitra phenkane ka yantra prakshepaka yantra ^wasii-‫وسیع‬ Hindi) 1 sadharana, nicha) proltaari-‫ / پرولتاری‬GHariib mazduur-‫غریب مزدور‬ Hindi) 1 nicha jati ka manushya, nirdhana, majadura) shreni ka manushya, sadharana manushya Hindi) 1 samanya loga, nicha loga, nimna shreni ke) majadura loga ‫ / کثرت سے تعداد‬kasrat sey paedaa'iSH hona-‫کثرت سے پیدائش ہونا‬ kasrat sey ta^daad baRhna-‫بڑھنا‬ taksiir-‫تکثیر‬ zar KHeyz-‫ / زرخیز‬waafir-‫ / وافر‬faraawaañ-‫فراوان‬ ,Hindi) 1 upajau, urvara, phalavana, saphala) phalaprada, bahuphala ukta deyney-‫ / اکتا دینے وال‬tuulaani-‫ / طولنی‬baatuuni-‫باتونی‬ waala tarjumaan-‫ترجمان‬ ,Hindi) 1 prastavana, paribhasha, nataka ka aranbha) svanga ka uthana tawaalat deyna-‫ / طوالت دینا‬baat lambi karna-‫بات لمبی کرنا‬ Hindi) 1 samaya badhana, mulatavi karana, vistara) karana, badhana, 2 barabara chalana, jari rakhana tawaalat-‫^ / طوالت‬tausii-‫ / توسیع‬mad-‫مد‬ Hindi) 1 viharana, ghumana, phirana, 2 ghumane) phirane ki jagaha, vihara sthana Hindi) 1 vihara karana, saira karana, tahalana) SHohrat-‫شہرت‬ ,Hindi) 1 vishishtata, prakhyati, pradhanya, prakatata) unchai, ubhara 2 -‫ / ظاہر‬numaayaañ-‫ / نمایاں‬mumtaaz-‫ / ممتاز‬maSHuur-‫مشور‬ zaahir ,Hindi) 1 nikala hua, 2 prakata, uncha, pradhana) mukhya, prakhyata Hindi) 1 utkarsha se, vishishtata se, ubhada se, shana) se ,Hindi) 1 nana prakara ka, mila hua, aneka, avivikta) gadabada bila farq-‫ / بل فرق‬bey tuk-‫ / بے تک‬añdha dhuñd-‫اندھا دھند‬ -‫ / وعدہ‬qaul-‫ / قول‬paemaan-‫ / پیمان‬eqraar-‫ / اقرار‬âehd-‫عہد‬ wa^dah Hindi) 1 pratigya, vada, niyama, vachana) ‫ / زبان‬wa^dah karna-‫ / وعدہ کرنا‬qaul deyna-‫ / قول دینا‬kaehna-‫کہنا‬ zabaan deyna-‫دینا‬ ,Hindi) 1 pratigya karana, vada karana, asha dena) vachana harana, niyama karana, 2 pradana karana, 3 vachana pura karana, pratigya palana karana Hindi) 1 vada karane vala, ashajanaka)

promissory promote

a vt

promoter promotion prompt prompt promptitude promptly promptness promulgate promulgated promulgator prone prong pronoun pronounce pronounce pronounceable pronounced pronouncemen pronouncement pronto pronunciation proof proof

n n a vt n adv a vt a n a n n vt vti a a n adv n a n

proof sheet

n

Hindi) 1 pratigya yukta, pratigya vishishta, ikarari) taraqqi deyna-‫ / ترقی دینا‬darjah baRhaana-‫درجہ بڑھانا‬ ,Hindi) 1 badhana, unnati karana, vriddhi karana) upakara karana, 2 ubharana ,Hindi) 1 upakari, badhane vala, protsahaka) sahayaka, madadagara, utejaka taraqqi-‫ترقی‬ Hindi) 1 badhati, unnati, vriddhi, tarakki, protsahana) chaaq o-‫ / چاق و چوبند‬bar waqt-‫ / بر وقت‬aamaadah-‫آمادہ‬ phurtiila-‫ / پھرتیل‬musta^ad-‫ / مستعد‬chust-‫ / چست‬chaubañd ,Hindi) 1 taiyara, udyata, tatpara, phurtila, prastuta) chalaka, shighra, 2 sarala warGHalaana-‫ / ورغلنا‬SHaeh deyna-‫شہ دینا‬ ,Hindi) 1 protsahita karana, usakana, sahayata karana) uttejita karana, prayojana karana sur^at-‫ / سرعت‬musta^idi-‫مستعدی‬ waqt par-‫ / وقت پر‬chaT-‫چٹ‬ ,Hindi) 1 mustaidi se, phurti se, shighrata se, turanta) prasannata purvaka phurti-‫پھرتی‬ naafiz-‫ / نافذ کرنا‬muSHtahir karna-‫ / مشتہر کرنا‬âri karna-‫عری کرنا‬ Sha ae^ karna-‫ / شائع کرنا‬karna Hindi) 1 prakasha karana, kholana, mashahura) karana, munadi karana, ghoshana karana naafiz-‫ / نافذ‬muSHtahir-‫مشتہر‬ naaSHir-‫ / ناشر‬muSHtahir-‫مشتہر‬ niichey jhuka hu'a-‫ / نیچے جھکا ہوا‬Dhalwaan daar-‫ڈھلوان دار‬ ,Hindi) 1 jhuka huva, adhomukha, mayala, aundha) pata, 2 udyata, ichchhuka, pravana kaañTa-‫ / کانٹا‬daañta-‫دانتا‬ Hindi) 1 kanta, shula, 2 trishula) zamiir-‫ضمیر‬ talaffuz karna-‫ / تلفظ کرنا‬kaehna-‫ / کہنا‬êlaan karna-‫اعلن کرنا‬ ,Hindi) 1 bolana, uchcharana karana, 2 nirnaya dena) vyavastha dena, ghoshana karana qaabil e bayaan-‫قابل بیان‬ waazeH-‫ / واضح‬sariiH-‫ / صریح‬numaayaañ-‫نمایاں‬ Hindi) 1 ghoshana, prakashana) êlaan-‫ / اعلن‬da^wa-ٰ‫دعوی‬ jaldi sey-‫ / جلدی سے‬fauran-ً‫فور‬ ‫ا‬ fauran-ً‫ / فور‬bila taaKHiir-‫بل تاخیر‬ ‫ا‬ tarz e ada-‫ / طرز ادا‬talaffuz-‫ / تلفظ‬lab o laehjah-‫لب و لہجہ‬ Hindi) 1 uchcharana) Hindi) 1 sakhta, kada, jisake bhitara koi chija na ja) sake, apraveshya / kasauTi-‫ / کسوٹی‬isbaat-‫ / اثبات‬imteHaan-‫ / امتحان‬daliil-‫دلیل‬ / subuut-‫ / ثبوت‬SHahaadat-‫ / شہادت‬sanad-‫ / سند‬parakh-‫پرکھ‬ tajribah-‫تجربہ‬ ,Hindi) 1 pramana, pariksha, dalila, sabuta, sakshya) ,upapatti, 2 mana ki dridhata, 3 prupha chhapai shuddha karane ke liye chhapa hua kagaja, 4 kadapana, apraveshyata, sakhti musawwadah-‫مسودہ‬

prop

n

prop propaganda propagandist propagate propagation propale propel propend propensity proper

vt n n vt n vt vt vi n a

proper place properly

n adv

property prophecy

n n

prophesy prophet prophethood prophetic prophetical propiation propinquity propitiate propitiatory propitious

vt n n a a n a vt n a

-‫ / تھونی‬sahaara-‫ / سہارا‬pusHt-‫ / پشت‬Teykan-‫ / ٹیکن‬aaR-‫آڑ‬ thuuni ,Hindi) 1 stanbha, ada, roka, yuni, avalamba, sahara) andhe ki lakadi, sanbhalane vala -‫ / سہارا دینا‬sañbhaala deyna-‫ / سنبھال دینا‬madad karna-‫مدد کرنا‬ saahara deyna Hindi) 1 ada lagana, rokana, sambhalana, avalanba) dena, samarthana karana taSHhiir-‫ / تشہیر‬tabliiGH-‫ / تبلیغ‬par chaar-‫پر چار‬ Hindi) 1 mata prachara, mata prachara ki sanstha) Hindi) 1 matapracharaka) -‫ / شائع کرنا‬rawaaj deyna-‫ / رواج دینا‬par chaar karna-‫پر چار کرنا‬ tabliiGH karna-‫ / تبلیغ کرنا‬SHaa'e^ karna Hindi) 1 utpanna karana, 2 phalana, badhana, jyada) karana, jari karana, 2 prakashita karana ^tausii-‫ / توسیع‬tauliid-‫ / تولید‬iSHaa^at-‫اشاعت‬ Hindi) 1 phailava, utpathi) kholna-‫ / کھولنا‬faaSH karna-‫فاش کرنا‬ dhakeylna-‫ / دھکیلنا‬aagey chalaana-‫آگے چلنا‬ Hindi) 1 chalana, dhakelana, age badhana) jhukna-‫جھکنا‬ rujHaan-‫ / رجحان‬mael-‫میل‬ Hindi) 1 jhukava, pravritti, ichchha, ruchi) -‫ / صحیح‬rawa-‫ / روا‬munaasib-‫ / مناسب‬laa'eq-‫ / لئق‬durust-‫درست‬ zeyba-‫ / زیبا‬waaqe^i-‫ / واقعی‬saaHiiH ,Hindi) 1 thika, yogya, uchita, yathayogya, 2 nija ka) ,svabhavika apana, saga, 3 shuddha, 4 asali vastavika, yathartha -‫ / ٹھکانا‬mauqa^h-‫ / موقعہ‬makaan-‫( / مکان‬kadah(suff-‫کدہ‬ Thikaana Dhab sey-‫ / ڈھب سے‬ba qaa'edgi sey-‫با قائدگی سے‬ ,Hindi) 1 thika thika, uchita riti se, yatharthatah) achchhi taraha, jaisa chahiye -‫ / صفت‬raKHt-‫ / رخت‬milkiyat-‫ / ملکیت‬maal-‫ / مال‬jaa'edaad-‫جائداد‬ sifat ,Hindi) 1 gunasvabhava, 2 adhikara, jayadada) samagri, sanpatti nabuuw'at-‫نبوت‬ nabuuwat-‫نبوت‬ Hindi) 1 bhavishyatkathana, bhavishyavakya, agama) peySH go'i karna-‫پیش گوئ کرنا‬ -‫ / پیغمبر‬paeGHaam bar-‫ / پیغامبر‬nabi-‫ / نبی‬fariSHtah-‫فرشتہ‬ rasuul-‫ / رسول‬payambar-‫ / پیمبر‬paeGHambar ,Hindi) 1 bhavishyadvakta, bhavivakta, 2 ishvaraduta) paigambara, navi risaalat-‫ / رسالت‬paeGHambari-‫ / پیغمبری‬nabuuwat-‫نبوت‬ nabwi-‫نبوی‬ nabwi-‫نبوی‬ kaffaarah-‫کفارہ‬ qurbat-‫ / قربت‬nazdiiki-‫نزدیکی‬ raazi karna-‫ / راضی کرنا‬manaana-‫منانا‬ sadqah-‫صدقہ‬ saaz gaar-‫ / ساز گار‬mufiid-‫ / مفید‬mubaarak-‫مبارک‬

proponent proportion proportional proportionally proportionate proportionate proportionatel proposal

n n a adv a v n

propose proposed proposition propound proprietary proprietor proprietory propriety propulsion pros and cons prosaic proscribe

vt a n a a n adv n n n a vt

proscription prose prose prose prose writer prosecute prosecute prosecution

n a n vi n vt vti n

Hindi) 1 anukula, dayalu, kripalu) Hindi) 1 vichara upasthita karanevala, prastava) karane vala tanaasub-‫ / تناسب‬nisbat-‫ / نسبت‬Hissah-‫حصہ‬ ,Hindi) 1 samanata, barabara bhaga, sudaulapana) paraspara sadrishya mutanaasib-‫متناسب‬ Hindi) 1 yathochita, barabara, sudaula, anupati) Hindi) 1 usi kadara, utana hi, kathita ansha men) Hindi) 1 yathochita, barabara, sudaula, anupati) Hindi) 1 barabara karana, anupatiya banana) Hindi) 1 anupata se, uchita ansha men, thika) tajwiiz-‫ / تجویز‬raa'ey-‫ / رائے‬peySH kaSH-‫ / پیشکش‬baat-‫بات‬ ,Hindi) 1 prastava, manoratha, vichara, raya, naksha) vivaha ka prastava 2 Hindi) 1 nivedana karana, prastava karana, age) dharana mujawwizah-‫ / مجوزہ‬maqsuud-‫مقصود‬ qaziyah-‫ / قضیہ‬masa'lah-‫ / مسئلہ‬da^wah-ٰ‫دعوی‬ Hindi) 1 vachana, vakya, vinati, kartavyanirdesha) prastava ârzi deyna-‫عرضی دینا‬ Hindi) 1 svami, jaminadara, svami ka, svami) sambandhi waali-‫ / والی‬saaHib-‫ / صاحب‬maalik-‫مالک‬ Hindi) 1 svami, adhikari, vastavika svami) maalikaanah-‫مالکانہ‬ -‫ / شائستگی‬mowaafiqat-‫ / موافقت‬liaaqat-‫ / لیاقت‬jawaaz-‫جواز‬ SHaaa'estahgi ,Hindi) 1 auchitya, yogyata, shishtata, durusti) shuddhata, upayuktata Hindi) 1 age chalana) -‫ / پس و پیش‬uuñch niich-‫ / اونچ نیچ‬naSHeyb o faraaz-‫نشیب و فراز‬ pas o peySH -‫ / اچاٹ‬nasri-‫ / نثری‬GHaer SHaae^raanah-‫ / غیر شاعرانہ‬âam-‫عام‬ uchaaT Hindi) 1 gadya sanbandhi, berasa, gadyavata, gadya) aisa, phika, mamuli, samanya mamnuu^ karna-‫ / ممنوع کرنا‬Haraam karna-‫حرام کرنا‬ ,Hindi) 1 desha se nikala dena, nirvasana karana) mana karana, roka dena, nasha ka adesha karana mumaane^at-‫ / ممانعت‬jila watni-‫جل وطنی‬ Hindi) 1 sada, gadyavata, berasa, phika) nasr-‫نثر‬ Hindi) 1 gadya) Hindi) 1 gadya likhana, gadya vata bolana) nasr nigaar-‫نثر نگار‬ muqaddimah chalaana-‫ / مقدمہ چلنا‬Had lagaana-‫حد لگانا‬ Hindi) 1 pichha karana, laga rahana, kiye jana, 2) phauja dari me nalisha karana, abhiyoga chalana isteGHaasah-‫استغاثہ‬

prosecutor proselyte proselytize prosilient prosody prospect prospect prospective prospectus

n n vt a n n vt a n

prosper prosper

vi vti

prosperity

n

prosperous prosthetic prostitute prostitute prostitution prostitution den prostrate

a a n vt n n a

prostrate prostration prot protagonist protect

vt n n vt

,Hindi) 1 anushilata, anusarana, pichha, pairavi) abhiyoga, phaujadari ka mukaddama ,Hindi) 1 anushilana karanevala, vadi, muddi, nalishi) pharyadi, abhiyokta muriid-‫مرید‬ ,Hindi) 1 shuddhi karana, dusara mata grahana karana) nava shishya karana mumtaaz-‫ممتاز‬ ûruuz-‫عروض‬ tanaazur-‫ / تناظر‬naqSHah-‫ / نقشہ‬kaefiyat-‫ / کیفیت‬imkaan-‫امکان‬ Hindi) 1 drishti, asha, bharosa, apeksha) Hindi) 1 dhundhana, talasha rakhana) ,Hindi) 1 duradarshi, agra chintaka) bhavishyadapekshaka, asha men, bhavishya men prapya kawaa'ef naamah-‫ / کوائف نامہ‬aa'eñdah naamah-‫آئیندہ نامہ‬ ,Hindi) 1 suchana, bijaka, pustakon ka suchi patra) kartavya suchana patra KHuSH-‫ / خوش حال بننا‬faroGH paana-‫ / فروغ پانا‬baRhna-‫بڑھنا‬ par waan-‫ / پر وان چڑھنا‬phalna phuulna-‫ / پھلنا پھولنا‬Haal bañna sitaarah chamakna-‫ / ستارہ چمکنا‬phulna-‫ / پھلنا‬chaRhna ,Hindi) 1 yashasvi hona, phalana, sukha se rahana) ,saphala hona, 2 daya karana, saphala banana bhagyavana karana -‫ / فراخی‬falaaH-‫ / فلح‬eqbaal-‫ / اقبال‬barkat-‫ / برکت‬baKHt-‫بخت‬ -‫ / خانہ آبادی‬kaamm raani-‫ / کامرانی‬fiirozi-‫ / فیروزی‬faraaKHi / salaaH-‫ / صلح‬KHuSH Haali-‫ / خوش حالی‬KHaanah abaadi yumn-‫یمن‬ ,Hindi) 1 yasha, pratapa, vijaya, saubhagya) samriddhi, saphalata hara-‫ / ہرا بھرا‬fiiroz-‫ / فیروز‬farKHañdah-‫ / فرخندہ‬aabaad-‫آباد‬ -‫ / پھول پھل‬KHuSH Haal-‫ / خوش حال‬kaam yaab-‫ / کامیاب‬bhara SHaad kaam-‫ / شاد کام‬phuula phala ,Hindi) 1 samriddha, yashavanta, saphala, pura) anukula izaafi-‫ / اضافی‬iñzaami-‫انظامی‬ -‫ / قحبہ‬faajirah-‫ / فاجرہ‬beyswa-‫ / بیسوا‬îsmat faroSH-‫عصمت فروش‬ -‫ / زانویہ‬twaa'ef-‫ / طوائف‬SHaahid e bazaari-‫ / شاہد بازاری‬qaHbah zaaniyah Hindi) 1 veshya, randi, patita) Hindi) 1 apakrishta prayoga karana, nashta karana) faaHiSHgi-‫فاحشگی‬ chakla-‫چکل‬ bah sijdah-‫بہ سجدہ‬ Hindi) 1 panva para gira hua, dandavata karata hua) Hindi) 1 gira dena, pachhadana, nashta karana, 2) dandavata karana, panva pakadana, naka ragadana sijdah-‫سجدہ‬ jaddi-‫ / جدی‬ibtidaa'i-‫ابتدائ‬ ada kaar-‫ادا کار‬ Hefaazat-‫ / حفاظت کرنا‬bachaana-‫ / بچانا‬aaRey aana-‫آڑے آنا‬ -‫ / پشت پر ہونا‬par wariSH karna-‫ / پرورش کرنا‬paalna-‫ / پالنا‬karna puSHt par hona

protected protecting

a n

protection protectionist protective protector protectorate protégé protend protervity protest protest protest protestant protestation protestor prothalamion proto protocol prototype protract protracted protraction protrude protrude protuberance proud proudly

n n a n n n vt n n vt vti n n n n n n n vt a n vt vti n a adv

,Hindi) 1 raksha karana, bachana, ashraya dena) sharana dena, sahayata karana maeHfuuz-‫ / محفوظ‬âasim-‫عاصم‬ par wariSH-‫پرورش‬ -‫ / دست گیری‬bachaa'o-‫ / بچاؤ‬amaan-‫ / امان‬aasra-‫ / آسرا‬aaR-‫آڑ‬ / Hemaayat-‫ / حمایت‬Hefaazat-‫ / حفاظت‬haath-‫ / ہاتھ‬dast giiri par-‫ / پر داخت‬panaah-‫ / پناہ‬palla-‫ / پل‬moHaafizat-‫محافظت‬ saayah-‫ / سایہ‬par wariSH-‫ / پرورش‬daaKHt Hindi) 1 raksha, bachava, sharana, paksha, 2 nikasi ki) chiththi Hindi) 1 vyapara raksha vadi) ,Hindi) 1 rakshaka, sharana denai vala, pakshapati) rakshatmaka, raksharupa / moHaafiz-‫ / محافظ‬Haami-‫ / حامی‬Haafiz-‫ / حافظ‬âasim-‫عاصم‬ / paalan haar-‫ / پالن ہار‬nigaah baan-‫ / نگاہ بان‬murabbi-‫مربی‬ waaris-‫وارث‬ Hindi) 1 rakshaka, sanrakshaka, palaka, bachane vala) ,Hindi) 1 raja jisa ka prabandha sanrakshaka karta hai) sanrakshana SHaagird-‫ / شاگرد‬piTThu-‫ / پٹھو‬Hawaari-‫حواری‬ wus^at deyna-‫وسعت دینا‬ bad chalni-‫ / بد چلنی‬aawaargi-‫آوارگی‬ e^teraaz-‫اعتراض‬ GHul machaana-‫ / غل مچانا‬eHtejaaj karna-‫احتجاج کرنا‬ Hindi) 1 vachana dena, ikarara karana, dridha vakya) ,kahana, 2 bayana karana, 3 viruddha kahana virodha karana ,Hindi) 1 isaiyon ke eka vishesha pantha ka vyakti) romiya mata virodhi taakiid-‫تاکید‬ Hindi) 1 dridha vakya, ikarara jo dharama imana se) kaha jave, virodha, virodha vachana eHtejaaji-‫احتجاجی‬ sehra-‫سہرا‬ auwwaliin-‫اولین‬ ,Hindi) 1 adarsha patra, mula patra, asala masavida) mulalipi namuunah-‫ / نمونہ‬misaal-‫مثال‬ Hindi) 1 namuna, mularupa, adarsha) tawaalat-‫ / طوالت دینا‬lamba karna-‫ / لمبا کرنا‬baRhaana-‫بڑھانا‬ deyna Hindi) 1 khinchana, badhana, dirgha karana, vilanba) karana tawiil-‫ / طویل‬lambi-‫لمبی‬ tawaalat-‫ / طوالت‬imtidaad-‫امتداد‬ aagey dhakeylna-‫آگے دھکیلنا‬ ,Hindi) 1 age nikalana, nikalana, nikala padana) ubharana suujan-‫ / سوجن‬gumRa-‫گمڑا‬ ‫ / خود‬KHar dimaaGH-‫ / خر دماغ‬ghumañDi-‫ / گھمنڈی‬faaKHir-‫فاخر‬ maGHruur-‫ / مغرور‬KHud parast-‫ / خود پرست‬KHud daar-‫دار‬ ,Hindi) 1 garvita, sagarva, ghamandi, nidara, ahankari) uncha, vishala 2 ghumañD sey-‫ / گھمنڈ سے‬faKHriyah-‫فخریہ‬

prove prove proved provenance provender proverb proverbial provide provide provide for provided providence provident providential provider province

vt vti a n n n a vt vti vt conj n a a a n

provincial provincial proving provision provision provisional provisions proviso provocateur provocation provocative provoke

a n n n vt a n n n n a vt

provost

n

Hindi) 1 garva se, ahankara se, 2 shana va shaukata se) saabit karna-‫ / ثابت کرنا‬Hujjat laana-‫حجت لنا‬ Hindi) 1 sabita karana, pariksha karana, tajurba) karana ya hona, siddha karana ya hona saabit-‫ / ثابت‬mujarrab-‫ / مجرب‬masbat-‫ / مثبت‬aazmuudah-‫آزمودہ‬ zarii^ah-‫ذریعہ‬ GHeza-‫ / غذا‬KHoraak-‫خوراک‬ zarb ul masal-‫ / ضرب المثل‬masal-‫ / مثل‬kahaawat-‫کہاوت‬ Hindi) 1 janokti, kahavata, kahavata, masala) Hindi) 1 kahavati, lokasiddha) muhaiya karna-‫ / مہیا کرنا‬faraaham karna-‫فراہم کرنا‬ Hindi) 1 jutana, pahale se la rakhana, jutana, pahale) ,se yatna karana, pahale se prabandha karana khila pilana 2 saamaan karna-‫سامان کرنا‬ Hindi) 1 basharte ki, isa pratigya se, agara, yadi) peySH biini-‫پیش بینی‬ Hindi) 1 purva drishti, purva vichara, 2 ishvariya) raksha, ishvara, annadata mudabbir-‫ / مدبر‬moHtaat-‫ / محتاط‬aaKHir biin-‫آخر بین‬ ,Hindi) 1 duradarshi, buddhimana, agradarshi) parinamadarshi, mitavyayi, kiphayatashara Hindi) 1 ishvarakrita, ishvara siddha, narayani, daivi) raaziq-‫ / رازق‬muhaiyah karney waala-‫مہیہ کرنے وال‬ suubah-‫ / صوبہ‬êlaaqah-‫علقہ‬ ,Hindi) 1 jita huva desha, pradesha, pranta) bhumikhanda, 2 karya kshetra, adhikara, 3 kama, dhandha, udyoga, vyavasaya suubaa'i-‫ / صوبائ‬GHaer mohazzab-‫غیر مہذب‬ ,Hindi) 1 sube ka, prantiya, deshi, sthaniya, 2 ganvara) sankirna 3 Hindi) 1 pranta nivasa) aazmaa'iSH-‫آزمائش‬ taiyaari-‫ / تیاری‬SHart-‫ / شرط‬faraahami-‫ / فراہمی‬eHtemaam-‫اہتمام‬ Hindi) 1 prabandha, taiyari, 2 sharta, prana, 3) bhojana, rasada Hindi) 1 bhojana dena) waqti-‫ / وقتی‬hañgaami-‫ہنگامی‬ Hindi) 1 tatkalika, alpakalina, chanda roja) zaad-‫ / زاد‬SHaaraa'et-‫شرائط‬ SHart-‫ / شرط‬eqraar-‫اقرار‬ Hindi) 1 shatru, bandheja, niyama) jaasuus-‫ / جاسوس‬bhaRkaaney waala-‫بھڑکانے وال‬ iSHte^aal-‫اشتعال‬ Hindi) 1 uttejana, chidha, kopa, karana, usakava) Hindi) 1 ukasane vala, kopita karane vali, uttejaka) / iSHte^aal dilaana-‫ / اشتعال دلنا‬GHussah dilaana-‫غصہ دلنا‬ lalkaarna-‫للکارنا‬ ,Hindi) 1 lalakarana, ukasana, kupita karana) chidhana, naraja karana ,Hindi) 1 nagara ka pradhana adhipati ya padadhikari) hakima, majistrata, kotavala

prowess prowl prowl proximate proximity

n n vt a n

proxy

n

prudence

n

prudent prudential prudery prudish prune prune prune prunella pruning prurience prurient pry pry pry prying psalm pseudo pseudonym psilosis psora psoriasis psyche psychic psychological psychologist psychology Ptolemaic System puberty

a a n a n vt vti n n n a n vi vt n n a n n n n n a n n n n n

SHujaa^at-‫ / شجاعت‬sitwat-‫ستوت‬ Hindi) 1 virata, dileri, sahasa, shurata) Hindi) 1 shikara ki khoja) Hindi) 1 shikara ke liye chupake chupake phirana) taqriiban-ً‫تقریب‬ ‫ا‬ qurbat-‫ / قربت‬nazdiiki-‫نزدیکی‬ qurb-‫ / قرب‬nazdiiki-‫نزدیکی‬ Hindi) 1 nikatata, najadiki, anantarata) wakiil-‫وکیل‬ ,Hindi) 1 pratinidhitva, aivaji karane vala) ,sthanapanna manushya, pratinidhi pratipurusha, pratinidhi patra iHtiyaat-‫ / احتیاط‬basiirat-‫بصیرت‬ Hindi) 1 purvavichara, buddhi, savadhani, kriyatmaka) buddhi -‫ / مدبر‬moHtaat-‫ / محتاط‬baa tadbiir-‫ / با تدبیر‬aaKHir biin-‫آخر بین‬ zaabit-‫ / ضابط‬mudabbir ,Hindi) 1 buddhimana, nyayya, chaukasa, savadhana) duradarshi, mitavyayi Hindi) 1 buddhimani ki, chaturya purna, mitavyayi) jhuuTa naKHrah-‫جھوٹا نخرہ‬ KHud pasañd-‫خود پسند‬ Hindi) 1 sukha bera, alubukhara) katarna-‫ / کترنا‬chhaaTaa'i karna-‫چھٹائ کرنا‬ Hindi) 1 katana, chhantana, tarashana, 2 sanvarana) galey ka dard-‫گلے کا درد‬ kaañT chhaañT-‫کانٹ چھانٹ‬ kujli-‫ / کجلی‬chul-‫چل‬ khujli daar-‫ / کھجلی دار‬chul chula-‫چل چل‬ Hindi) 1 pariksha, darshana, taka, nirikshana) Hindi) 1 bheda lena, dhyana se dekhana) tajassus karna-‫تجسس کرنا‬ tajassus-‫تجسس‬ Hindi) 1 bhajana, stuti, gana, stotra) naqli-‫ / نقلی‬jhuuTi-‫ / جھوٹی‬dikhaawaTi-‫دکھاوٹی‬ taKHallus-‫تخلص‬ Hindi) 1 jhutha nama) gañja pan-‫گنجا پن‬ khujli-‫ / کھجلی‬KHaariSH-‫خارش‬ jild ki aek bimaari-‫ / جلد کی ایک بیماری‬daussadaf-‫دوسدف‬ Hindi) 1 mana, atma, chitta, manasa) ruuHi-‫ / روحی‬nafsi-‫ / نفسی‬dimaaaGHi-‫دماغی‬ ,Hindi) 1 manasika, atmika, atma ya mana sanbandhi) bhautika nafsiyaati-‫نفسیاتی‬ Hindi) 1 manovaigyanika, adhyatma vidya janane vala) nafsiyaat-‫نفسیات‬ Hindi) 1 manovigyana, adhyatma vidya, atma tatva) vidya, manobhava vidya nizaam e batliimuusi-‫نظام بتلیموسی‬ SHabaab-‫شباب‬ ,Hindi) 1 yauvana, tarunayi, javani, paripakvata)

public public public kitchen public opinion public prosecutor public welfare publication publicity publicly publish published publisher publishing house puck pucker pucker pudding puddle puddle pudency pudenda pudendous pudent puerile puff

a n n n n n n n adv vt a n n n n vi n n vt n n a a a n

puff puff up puffiness puffy pug pugilism pugilist pugnacious

vti n a n n n a

praudhata Hindi) 1 praja sanbandhi, samanya logon ka, jana) sanbandhi, sarvajanika, sadharana, desha ka, 2 pratyaksha, 3 prasiddha âwaam un naas-‫ / عوام ان ناس‬âwaam-‫ / عوام‬âam-‫عام‬ lañgar-‫لنگر‬ âwaami raa'ej-‫ / عوامی رائج‬raa'ey âammah-‫رائے عممہ‬ sarkaari wakiil-‫سرکاری وکیل‬ rifaah e âam-‫رفاہ عم‬ Hindi) 1 prakashana, ghoshana, prasiddhi karana, 2) prakashita pustaka SHohrat-‫ / شہرت‬charcha-‫چرچا‬ Hindi) 1 loka prasiddhi, prakasha, janakari) âlaaniyah-‫اعلنیہ‬ Hindi) 1 khullama khulla, prakata rupa se) ‫ / شائع‬phaelaana-‫ / پھیلنا‬nikaalna-‫ / نکالنا‬naSHr karna-‫نشر کرنا‬ zaahir karna-‫ / ظاہر کرنا‬SHaa'e^ karna-‫کرنا‬ ,Hindi) 1 prakata karana, prasiddha karana, phailana) chhapa kara benchana, prakashita karana 2 ^SHaa'e-‫شائع‬ naaSHir-‫ناشر‬ Hindi) 1 prakashita, prachalita karane vala) naSHriyaat idaarah-‫ / نشریات ادارہ‬chhaapah KHaanah-‫چھاپہ خانہ‬ Hindi) 1 dushta pishacha, 2 eka mashahura pari ka) nama jhol-‫جھول‬ jhurri paRna-‫جھری پڑنا‬ ,Hindi) 1 antadi, 2 gulagula, eka prakara ka pakavana) khane ke samaya ya thika samaya para ana 3 Hindi) 1 talaiya, pokhara, gadhaiya) Hindi) 1 gandala karana, ghangholana, mitti se banda) karana GHaerat-‫ / غیرت‬SHarm-‫ / شرم‬Hejaab-‫ / حجاب‬Haya-‫حیا‬ lab-‫لب‬ maeHjuub-‫محجوب‬ maeHjuub-‫ / محجوب‬baa Sharm-‫باشرم‬ KHaam-‫ / خام‬chhichhora-‫ / چھچھورا‬bachkaanah-‫بچکانہ‬ phuuñk-‫ / پھونک‬kaSH-‫کش‬ Hindi) 1 hava ka jhonka, jhakora, 2 atishaya) prashansa, jhuthi badai ,Hindi) 1 phunkana, hava se phulana, hava bharana) hava lagana, 2 atishaya prashansa karana, 3 hanphana, 4 bada banana phulaana-‫پھلنا‬ phulaa'o-‫ / پھلؤ‬far bahi-‫فر بہی‬ Hindi) 1 hava ityadi se phula hua, 2 sthula, mota, 3) jhonkhe men ane vala Hindi) 1 bandara, eka chhota kutta) mukkah baazi-‫مکہ بازی‬ mukkah baaz-‫مکہ باز‬ laRaaku-‫ / لڑاکو‬jañgju-‫جنگجو‬ Hindi) 1 ladaka, jhagadalu)

puissant puke pulchritude pule pull

a vt n vt n

pull pull pull down pulley pulmonary pulp pulp pulpit pulsate pulsate pulse pulse pulses pulver pulverize pumice stone pummel pummeling pump pump pumpkin pun pun punch

vt vti n a n vt n vi vti n vti n n vt n vt n n vti n n vi n

punch punctilious punctual punctuality punctuate punctuation

vt n a adv vt n

taaqat war-‫طاقتور‬ qa'ey karna-‫قئے کرنا‬ KHuub suurti-‫خوب صورتی‬ sisakna-‫ / سسکنا‬faryaad karna-‫فریاد کرنا‬ khichaawaT-‫کھچاوٹ‬ ,Hindi) 1 khincha, khinchava, koshisha, jhataka, toda) maroda / khiiñchna-‫ / کھینچنا‬khasoTna-‫ / کھسوٹنا‬ghasiiTna-‫گھسیٹنا‬ ukhaaRna-‫اکھاڑنا‬ Hindi) 1 khinchana, ghasitana, todana, phadana) Dhaana-‫ڈھانا‬ charKHi-‫چرخی‬ Hindi) 1 ghirani, garari, charakhi) pheypRey sey muta^lliq-‫پھیپڑے سے متعلق‬ Hindi) 1 guda, magaja) Hindi) 1 narama karana, 2 guda nikala lena) mimbar-‫ممبر‬ ,Hindi) 1 dharmopadeshaka ka asana, purohitasana) sinhasana phaRakna-‫ / پھڑکنا‬lapakna-‫ / لپکنا‬dhaRakna-‫دھڑکنا‬ Hindi) 1 dhadakana, uchhalana) nabz-‫ / نبذ‬dhaRkan-‫دھڑکن‬ Hindi) 1 natika, nadi, nabja, dhadakana, 2 dala phali) matara adi Hindi) 1 dhadakana, (nadi) chalana) daal-‫دال‬ sufuuf-‫سفوف‬ Hindi) 1 pisana, bukani banana, churna karana) jhaañwaañ-‫جھانوان‬ lagataar mukkey maarna-‫لگتار مکے مارنا‬ Thukaa'i-‫ٹھکائ‬ Hindi) 1 pampa, pani uthane ki kala, pichakari, 2 eka) tali ka juta Hindi) 1 pichakari se khinchana ya uthana, 2 pichakari) chalana, 3 bheda lena kaddu-‫کدد‬ Hindi) 1 lauki, kadadu) chuTkula-‫چٹکل‬ Hindi) 1 anekarthi shabda, shlesha, 2 shleshalankara) Hindi) 1 jugata bolana, do arthi vachana bolana) phoRna-‫ / پھوڑنا‬chheydna-‫چھیدنا‬ Hindi) 1 chheni, varma, 2 ghunsa, 3 eka prakara ki) ,madira, chini adi ka sharabata, 4 masakhara bhanda, 5 katha putali ke nama se khela ka eka rupa Hindi) 1 chhedana, dhakelana, 2 marana) nuktah chiiñ-‫ / نقطہ چین‬nafiis-‫نفیس‬ waqt ka paa bañd-‫ / وقت کا پابند‬zaabit-‫ضابط‬ paa bañdi-‫پابندی‬ auqaaf lagaana-‫وقاف لگانا‬ Hindi) 1 chihna lagana) Hindi) 1 virama chihna ka lagana, 2 virama chihna)

puncture puncture pundit pungency pungent

n vt n n a

punish punishable punishing punishment punitive punning punt punt punter puny pup pup pupil pupilage puppet

vt a n n a n n vt n a n vt n n n

puppeteer puppetry puppy purblind purchase purchase

n n n a n vt

purchaser purchases purchasing power pure

n n n a

bariik suuraaKH-‫باریک سوراخ‬ Hindi) 1 chheda, bhurakha, sala, 2 chheda karana) Hindi) 1 chhedana, gadana, ghumana) ,Hindi) 1 vidvana, pandita, shikshaka, adhyapaka) brahmana teyzi-‫ / تیزی‬talKHi-‫ / تلخی‬kaRwa pan-‫کڑوا پن‬ -‫ / تیز‬teykha-‫ / تیکھا‬talKH-‫ / تلخ‬kaRwa-‫ / کڑوا‬chaTkiila-‫چٹکیل‬ teyz Hindi) 1 tikshna, teja, katu, kadua, khara jalane vala) -‫ / خبر لینا‬goSH maali karna-‫ / گوش مالی کرنا‬êlaaj karna-‫علج کرنا‬ -‫ / سنبھالنا‬ragaRna-‫ / رگڑنا‬piiTna-‫ / پیٹنا‬KHabar leyna saza deyna-‫ / سزا دینا‬sar kobi karna-‫ / سر کوبی کرنا‬sañbhaalna ,Hindi) 1 saja dena, danda dena, tadana karana) sudharana, thika karana qaabil e ta^ziir-‫قابل تعزیر‬ saza-‫ / سزا‬goSH maali-‫گوش مالی‬ / saza-‫ / سزا‬KHam yaazah-‫ / خم یازہ‬êlaaj-‫ / علج‬âzaab-‫عذاب‬ ûquubat-‫عقوبت‬ Hindi) 1 tadana, danda dena, 2 saja, danda) Hindi) 1 danda sanbandhi, dandakara, dandaprada) ihaam-‫اہام‬ Hindi) 1 chapati nava, dongi) Hindi) 1 laggi se khena) Thokar maarney waala-‫ / ٹھوکر مارنے وال‬gaahak-‫گاہک‬ kam zor-‫ / کم زور‬bona-‫بونا‬ Hindi) 1 chhota aura durbala, nibala, kshudra) pilla-‫ / پل‬kuttey ka bacchah-‫کتے کا بچہ‬ Hindi) 1 kutte ka bachcha, pilla) Hindi) 1 (kutte ka) bachcha dena, biyana) tilmiiz-‫ / تلمیز‬SHaagird-‫ / شاگرد‬putli-‫پتلی‬ Hindi) 1 vidhyarthi, shishya, 2 ankha ki putali) SHaagirdi-‫شاگردی‬ kaTh putli-‫کٹھ پتلی‬ Hindi) 1 gudiya, kathaputali, 2 jo kathaputali ki) bhanti kisi ke vasha me ho, bebasa, dusare ke basa me kaTh putli waala-‫کٹھ پتلی وال‬ Hindi) 1 kathaputali ka tamasha) pilla-‫پل‬ Hindi) 1 pilla, pilava, 2 ghamandi aura tuchchha jana) niim naa biina-‫نیم نا بینا‬ KHariid-‫خرید‬ laana-‫ / لنا‬KHariidna-‫خریدنا‬ Hindi) 1 mola lena, kharidana, kraya karana, prapta) karana, 2 sivaya vapauti ke kisi bhanti pana, 3 mola lena, krayana, 4 mola ki hui sampati saudana, malana, praptina Hindi) 1 gahaka, grahaka, mola lene vala, kharidara) sauda-‫سودا‬ quuwat e KHariid-‫قوت خرید‬ -‫ / کھرا‬KHaalis-‫ / خالص‬bey laus-‫ / بے لوث‬asli-‫ / اصلی‬asl-‫اصل‬ / paak-‫ / پاک‬neyk-‫ / نیک‬mubarra-‫ / مبرا‬kuñdan-‫ / کندن‬khara

purely purgative purgatory purge purge purge purification

adv n n n vt vti n

purify purify purist puritan

vt vti n a

puritan purity purl purloin purloin purple purple purport purport purpose purpose purposeful purposeless purposely

n n vi vt vti a n n vti n vti a a adv

/ sachcha-‫ / سچا‬saaf -‫ / صاف‬paarsa-‫ / پارسا‬paakiizah-‫پاکیزہ‬ / ujla-‫ / اجل‬taab-‫ / تاب‬suthri-‫ / ستھری‬suthra-‫ / ستھرا‬saHiiH-‫صحیح‬ ujli-‫اجلی‬ ,Hindi) 1 nirmala, pavitra, shuddha, nishkalanka) khara, nira, nipata, vina mola, khalisa nirdosha sirf-‫ / صرف‬faqat-‫فقط‬ ,Hindi) 1 nirmalata se , nirdoshata se, 2 kevala) sanpurna rupa se, bilkula jullaab-‫جلب‬ mushil-‫مسہل‬ ,Hindi) 1 papashodhana sthala, ashodhana sthana) naraka Hindi) 1 julaba, rechaka) ‫ / صاف‬peyT KHaali karna-‫ / پیٹ خالی کرنا‬paak karna-‫پاک کرنا‬ saaf karna-‫کرنا‬ Hindi) 1 nirmala karana, sapha karana, 2 mala tyaga) karana ya karana tahaarat-‫ / طہارت‬suthra pan-‫ستھرا پن‬ ,Hindi) 1 shodhana, sarjana, dhona, shuddhata) nirmalata tahaarat-‫ / طہارت کرنا‬saaf karna-‫ / صاف کرنا‬paak karna-‫پاک کرنا‬ karna Hindi) 1 shuddha karana, dhona, nirmala karana ya) hona, shuddha hona Hindi) 1 adhika shuddhachara bhakta) SHadiid aKHlaaq pasañd-‫شدید اخلق پسند‬ Hindi) 1 pyuritana sanpradaya ka, 2 bahuta achara) vichara ka Hindi) 1 isaiyon ke eka vishesha sanpradaya) ,ka(pyuritana sanpradaya ka) manushya, achari atidharmanishtha, dharmanishtha tahaarat-‫ / طہارت‬îffat-‫ / عفت‬eKHlaas-‫ / اخلص‬aab daari-‫آب داری‬ ,Hindi) 1 nirmalata, sadhuta, shuddhata, saphai) nirdoshata, pavitrata gardiSH karna-‫ / گردش کرنا‬Duubna-‫ڈوبنا‬ churaana-‫چرانا‬ Hindi) 1 churana, chori karana) uuda-‫ / ودا‬baeñjani-‫بینجنی‬ Hindi) 1 baigani, jamuni, lala nila mila hua ranga ka) Hindi) 1 baigani ranga, nila aura lala ranga se bana) hua ranga, baijani ranga, jamuni ranga ma^ni-‫ / معنی‬kaam-‫کام‬ Hindi) 1 abhipraya, ashaya, artha, ichchha) Hindi) 1 artha rakhana, murada rakhana, prakasha) karana -‫ / قصد‬mudda^a-‫ / مدعا‬matlab-‫ / مطلب‬maqsad-‫ / مقصد‬niyat-‫نیت‬ qasd Hindi) 1 uddeshya, lakshya, vichara, murada, prayojaniya) Hindi) 1 sankalpa karana, abhipraya karana, artha) rakhana, ichchha karana, iradana baa maqsad-‫با مقصد‬ Hindi) 1 uddesha purna, abhipraya sahita, artha purna) âbas-‫عبث‬ bil iraadah-‫بل ارادہ‬

purse purse purser pursuant pursue pursue

n vt n a vi vt

pursuit

n

pursuivant pursy purulent purvey purveyor purview pus push

n a a vt n n n n

push push push aside push back pushing pushy pusillanimous pussy pussy pustule put put

vt vti vt vt a a a a n n n vt

Hindi) 1 jana bujha kara, abhipraya purvaka, samajha) bujha kara, uddeshya ke satha puuñji-‫ / پونجی‬fotah-‫فوتہ‬ Hindi) 1 thaili, khisa, batua) Hindi) 1 thaili men rakhana, 2 taha karana, sikodana) ,Hindi) 1 parsara, jahaja ka tahasiladara, bhandari) toshakhane ka daroga wabaal e jaan-‫وبال جان‬ Hindi) 1 anusari, muaphika, anurupa) ‫ / تلش‬piichhey jaana-‫ / پیچھے جانا‬pareySHaan hona-‫پریشان ہونا‬ talaaSH karna-‫کرنا‬ -‫ / پریشان کرنا‬piichhey paRna-‫ / پیچھے پڑنا‬piichha karna-‫پیچھا کرنا‬ pareySHaan karna ,Hindi) 1 shikara karana, khoja karana, pichha karana) khojana, khadedana, baja lana, anusarana karana, ananushilana karana, jari rakhana / ta^aaqub-‫ / تعاقب‬piichha-‫ / پیچھا‬paerawi-‫ / پیروی‬justju-‫جستجو‬ talaaSH-‫تلش‬ ,Hindi) 1 anusarana, anugamana, khoja, khadeda) ,pichha, koshisha, kama, pesha, dhandha udyama KHaadim-‫ / خادم‬ardali-‫اردلی‬ phuula hu'a-‫ / پھول ہوا‬moTa-‫موٹا‬ jhurri daar-‫جھری دار‬ piip bhara-‫پیپ بھرا‬ rizq deyna-‫ / رزق دینا‬faraaham karna-‫فراہم کرنا‬ raaziq-‫رازق‬ ,Hindi) 1 juhane vala, rasada pahunchane vala) bhandari, modi, chaudhari silsilah-‫ / سلسلہ‬qaabiliyat-‫قابلیت‬ Hindi) 1 kisi vidhana ka vidhayaka bhaga, niyama ka) lekha, 2 abhipraya, 3 vistara, hadda piip-‫ / پیپ‬maaddah-‫ / مادہ‬chiip-‫چیپ‬ peyl-‫ / پیل‬dhakka-‫دھکا‬ ,Hindi) 1 dhakka, rela, sankata, prayojana, hamala) akramana, 2 phunsi, 3 kathora prayatna -‫ / ٹھیلنا‬lagaana-‫ / لگانا‬khiskaana-‫ / کھسکانا‬Dhakeylna-‫ڈھکیلنا‬ Theylna ,Hindi) 1 dhakelana, thelana, dabana, takkara karana) gadana, 2 tanga karana, takida karana sarkaana-‫سرکانا‬ peylna-‫پیلنا‬ Hindi) 1 udyami, khuba prayatna karane vala, age) ,badhane vala muhim ju-‫مہم جو‬ kamiinah-‫ / کمینہ‬buzdil-‫بزدل‬ piip bhara-‫پیپ بھرا‬ billi-‫بلی‬ phuñsi-‫پھنسی‬ Hindi) 1 nalisha, kurki, 2 ganvara, dehati, 3) niralapana, adbhutata / rakhna-‫ / رکھنا‬dharna-‫ / دھرنا‬Daalna-‫ / ڈالنا‬biThaana-‫بٹھانا‬ Tikana-‫ٹکنا‬

put aside put in put off put on put out put out to nurse put to shame putamen putative putid putsch putting off putting on airs puttock putty puzzle

vt vt

n a a n n n n vt n

puzzle puzzled puzzlement pygmy pygmy pyramid pyre pyrogenic pyrotechnics python pyx pyxis qua quack

vt a n n n n a n n n n adv n

quack

vi

Hindi) 1 rakhana, baithana, vinati karana, vivasha) karana, lagana, pesha karana, age rakhana taaq par rakhna-‫ / طاق پر رکھنا‬Daalna rakhna-‫ڈالنا رکھنا‬ Daalna-‫ڈالنا‬ laTkaana-‫لٹکانا‬ zeyb tan karna-‫ / زیب تن کرنا‬paheñna-‫ / پہننا‬oRhna-‫اوڑھنا‬ gul karna-‫ / گل کرنا‬bujhaana-‫بجھانا‬ tiimaar dari key li'ey kahiiñ-‫تیمار داری کے لئ ںکڑڑڑڑڑ داخل کرنا‬ ‫ے ڑہی‬ kisi waqf key maataHt-‫ / کسی وقف کے ماتحت کرنا‬daaKHil karna karna lataaRna-‫ / لتاڑنا‬lattey leyna-‫لتے لینا‬ phali ki guThli-‫پھلی کی گٹھلی‬ maSHhuur-‫ / مشہور‬farzi-‫فرضی‬ Hindi) 1 kalpita, khayali, vikhyata, mashahura) saRa hu'a-‫ / سڑا ہوا‬KHaraab-‫خراب‬ baGHaawat-‫ / بغاوت‬achaanak ShoriSH-‫اچانک شورش‬ Taal-‫ٹال‬ banaawaT-‫بناوٹ‬ chiil-‫چیل‬ Hindi) 1 putina lagana) chiistaan-‫چیستان‬ Hindi) 1 paheli, pahelika, gorakhadhandha, eka) ,khilona, 2 vyakulata, hairani, ghabarahata pareshanira uljhaana-‫ / الجھانا‬chakkar meyñ Dalna-‫چکر میں ڈلنا‬ ,Hindi) 1 vyakula karana, ghabadana, khijhana) phansana Haeraan-‫حیران‬ pareySHaani-‫ / پریشانی‬Haerat zadgi-‫ / حیرت زدگی‬haeraani-‫ہرانی‬ uljhan-‫/ الجھن‬ podna-‫پودنا‬ podna-‫ / پودنا‬baaliSHtiya-‫بالشتیا‬ Hindi) 1 bauna, nata, koi chhoti vastu) haram-‫ہرم‬ Hindi) 1 suchi stanbha, shundakara khanba, minara) chita-‫چتا‬ buKHaar aawar-‫ / بخار آور‬aatiSH giir-‫آتش گیر‬ Hindi) 1 atishabaji banane ka guna, agni krida vidya) aZdaha-‫اژدہا‬ Hindi) 1 ajagara, eka bahuta bada sanpa, 2 bhutayoni) ki sahayata se agama kahane vala sañdooq-‫صندوق‬ siñghaar daan-‫ / سنگھار دان‬sañduuqchi-‫ / صندوقچی‬Dibiyah-‫ڈبیہ‬ jaesa-‫ / جیسا کہ‬jaesey-‫ / جیسے‬ba leHaaz e kirdaar-‫با لحاظ کردار‬ keh niim-‫ / نیم حکیم‬ataa'i-‫ / عطائ‬dhoka baaz-‫ / دھوکا باز‬anaaRi-‫اناڑی‬ Hakiim Hindi) 1 danbhika, mithya chikitsaka, thaga vidya) ,karane vala, nima hakima, kathavaidya kuvaidya qaa'eñ qaa'eñ karna-‫کائیں کائیں کرنا‬ Hindi) 1 batakha ki taraha bolana, kan kan karana, 2) shekhi marana, dinga hankana

quackery quadrangle quadrant quadrantal quadrate quadratic quadratic quadrennial quadric quadrifarious quadrifoliate quadriform quadrilateral quadrille quadrilocular quadrivial quadroon quadruped quadruple quadruple quadruple quadruplicate quaere quaff quag quaggy quagmire quail quail quail quaint

n n n a n a n a a a a a a n a a n n a n vti a impv vt n a n n vi vti a

quaintness quake quake

n n vi

-‫ / دھوکا دہی‬Diiñg-‫ / ڈینگ‬daGHa baazi-‫ / دغابازی‬âiyaari-‫عیاری‬ SHeyKHi KHori-‫ / شیخی خوری‬dhoka dahi / ^murabba-‫ / مربع‬chau kor-‫ / چو کور‬chahaar goSHah-‫چہار گوشہ‬ mustatiil-‫مستطیل‬ daa'erey ka chau-‫ / دائرے کا چو تھائ‬raba^ daa'erah-‫ربع دائرہ‬ thaa'i Hindi) 1 vritta ka chaturya bhaga, pada, 2 chaturya) bhaga, 3 unchayi napane ka yantra chau paehla-‫^ / چو پہل‬murabba-‫مربع‬ mustatiil-‫^ / مستطیل‬murabba-‫ / مربع‬chau kor-‫چو کور‬ murabba^ numa-‫ / مربع نما‬chau kor-‫چو کور‬ Hindi) 1 dvighata samikarana, varga samikarana) Hindi) 1 chauvarsi, chausala, chara sala me eka bara) ane vala duusrey darjey ka-‫دوسرے درجے کا‬ chau guna-‫چو گنا‬ chau patti-‫چو پتی‬ chau rañg-‫چو رنگ‬ chau tarfah-‫چو طرفہ‬ chau patya-‫ / چو پتیا‬chaukRi naach-‫چوکڑی ناچ‬ chau KHaanah-‫چو خانہ‬ chauk-‫ / چوک‬chau raaha-‫ / چو راہا‬chahaar raah-‫چہار راہ‬ maKHluut un nasl-‫ / مخلوط ان نسل‬choGHla-‫چوغل‬ chau paaya jaan war-‫چو پایا جانور‬ chau parat-‫ / چو پرت‬chau guna-‫ / چو گنا‬chahaar taeh-‫چہار تہہ‬ Hindi) 1 chauguna, charaguna) Hindi) 1 chauguni sankhya) Hindi) 1 chauguna karana ya hona) chaar guna-‫چار گنا‬ puuchhna-‫ / پوچھنا‬dar yaaft karna-‫دریافت کرنا‬ / baRey baRey ghuuñT ley kar piina-‫بڑے بڑے گھونٹ لے کر پینا‬ piina-‫ / پینا‬chaRhaana-‫چڑھانا‬ narm-‫ / نرم‬dal dal-‫دلدل‬ thal thal-‫ / تھل تھل‬kiichaR-‫ / کیچڑ‬dal dali-‫دلدلی‬ dal dal-‫دلدل‬ Hindi) 1 panka, daladala, phansava) salwa-‫ / سلوا‬baTeyr-‫بٹیر‬ Hindi) 1 lava batera) / murjhaana-‫ / مرجھانا‬himmat haarna-‫ / ہمت ہارنا‬ghaTna-‫گھٹنا‬ paZh murdah hona-‫پژہ مردہ ہونا‬ Hindi) 1 dubana, 2 himmata harana, 3 dabana, hara) manana, jhijhakana -‫ / من موجی‬KHuSH kun-‫ / خوش کن‬GHaer ma^muuli-‫غیر معمولی‬ SHeyKH chilli-‫ / شیخ چلی‬man mauji Hindi) 1 ajiba, anokha, nirala, 2 thika, sukshma, 3) suthara, svachchha -‫ / ندرت‬nazaakat-‫ / نزاکت‬GHaraabat-‫ / غرابت‬lataafat-‫لطافت‬ ûjb-‫ / عجب‬nudrat zal-‫ / زلزلہ‬thar tharaahaT-‫ / تھر تھراہٹ‬kap kapaahaT-‫کپکپاہٹ‬ zalah Hindi) 1 kanpakanpi, tharatharahata) -‫ / تھر تھرانا‬larazna-‫ / لرزنا‬kaañpna-‫ / کانپنا‬hilna-‫ / ہلنا‬hilaana-‫ہلنا‬ thar tharaana

quake Quakers qualification

vt n n

qualified qualifier qualify qualify qualitative

a n vt vti a

quality quality control

n n

qualm

n

quandary quant quantify quantitative quantity quantum

n n vt a n n

quarantine

n

quarrel quarrel

n v

Hindi) 1 kanpana, hilana, tharatharana) KHaa'efiin-‫خائفین‬ -‫ / شرط قابلیت‬sanad-‫ / سند‬qaed-‫ / قید‬me^yaar e aehliyat-‫معیار اہلیت‬ SHart e qaabliyat Hindi) 1 kanuni akhtiyara, yogyata, guna, 2) parivartana, ghatava -‫ / سند یافتہ‬laa'eq-‫ / لئق‬faariGH ul taeHsiil-‫ / فارغ التحصیل‬aehl-‫اہل‬ sanad yaaftah Hindi) 1 yogyata prapta, yogya, nipuna, parimita) Hindi) 1 ghatane ya thika karane vala) -‫ / محدود کرنا‬SHaraa'et par puura utarna-‫شرائط پر پورا اترنا‬ maeHduud karna ,Hindi) 1 yogya karana, ghatana, badhana, banana) parimita karana, sanvarana, mulayama karana, ghatana nau^iyati-‫ / نوعیتی‬nau^i-‫ / نوعی‬maahiyati-‫ / ماہیتی‬kaefi-‫کیفی‬ Hindi) 1 guna sanbandhi, guna vachaka) -‫ / کمال‬kaefiyat-‫ / کیفیت‬fauqiyat-‫ / فوقیت‬ezaafi wasf-‫اضافی وصف‬ -‫ / نوع‬me^yaar-‫ / معیار‬kirdaar-‫ / کردار‬KHaslat-‫ / خصلت‬kamaal wasf-‫ / وصف‬sifat-‫ / صفت‬siirat-‫^ / سیرت‬nau ,Hindi) 1 guna, svabhava, visheshata, lakshana) shreshtha pada, 2 uchcha kula me janma zabt e me^yaar-‫ / ضبط معیار‬me^yaar e qaraari-‫معیار قراری‬ -‫ / کھٹکا‬dhaRka-‫ / دھڑکا‬daGH daGHa-‫ / داغ دغا‬bañdiSH-‫بندش‬ zamiir ki-‫ / ضمیر کی آواز‬matli-‫ / متلی‬maaliSH-‫ / مالش‬khaTka zamiir-‫ / ضمیر کی خلش‬zamiir ki chubhan-‫ / ضمیر کی چبھن‬aawaaz ki KHaliSH Hindi) 1 aithana, maroda, ubakayi, pachhatava, 2) shoka, dhadaka, khataka mo^amma-‫ / معما‬gu magu ka âalam-‫ / گومگو کا عالم‬Haerat-‫حیرت‬ -‫ / تذبذب‬SHaSH o pañj-‫ / شش و پنج‬pareySHaani-‫/ پریشانی‬ tazabzub Hindi) 1 vyakulata, hairani, shanka) Tiika balli-‫ / ٹیکا بلی‬laggi-‫لگگی‬ ta^iyyun karna-‫ / تعین کرنا‬naapna-‫ناپنا‬ Hindi) 1 parimana sanbandhi, parimana ke anusara) matra men -‫ / پیمانہ‬naap-‫ / ناپ‬meqdaar-‫ / مقدار‬jasaamat-‫ / جسامت‬Had-‫حد‬ wus^at-‫ / وسعت‬qadr-‫ / قدر‬paemaanah ,Hindi) 1 badai, hadda, pramana, parimana, rashi) matra, bhaga, mana qadriyah-‫ / قدریہ‬meqdaar-‫ / مقدار‬Hissah-‫حصہ‬ zarrah-‫ذرہ‬ Hindi) 1 parimana, tayadada, bhaga, matra, rashi) qaed-‫ / قید طبیبی‬jabri Heraast-‫ / جبری حراست‬chaaliis din-‫چالیس دن‬ qarañtiinah-‫ / قرنطینہ‬e tibbi Hindi) 1 kinare taka ane jane ki roka, 2 chalisa dina) ka samaya / faziiHat-‫ / فضیحت‬fasaad-‫ / فساد‬eKHtelaaf-‫ / اختلف‬an ban-‫ان بن‬ khaT-‫ / کھٹ پٹ‬jhameyla -‫ / جھمیل‬jhagRa-‫ / جھگڑا‬Hujjat-‫حجت‬ -‫^ / پھوٹ‬tnazaa-‫ / تنازع‬naa ittefaaqi-‫ / نااتفاقی‬laRaa'i -‫ / لڑائ‬paT / takraar-‫ / تکرار‬qaziyah-‫ / قضیہ‬pur KHaaSH -‫ / پر خاش‬phuuT udham-‫ / ادھم‬tu tu maeñ maeñ-‫توتومیں میں‬ Hindi) 1 jhagada, bakheda, vivada, ladai karana) Hindi) 1 bhagadana, bakheda karana, ladai karana)

quarrel quarrelling quarrelsome quarrelsomely quarrier quarry

vi n a adv n n

quarry quarryman quart quarter quarter quarter quarter quarterly quarterly quarterly quartermaster quarters quarterstaff quartette quartz

vt n n a n vt vti a adv n n n n n n

quash

vt

quasi quat quatrain quatrefoil quaver

a n n n n

-‫ / الجھنا‬laRna-‫ / لڑنا‬laRaa'i karna-‫ / لڑائ کرنا‬jhagaRna-‫جھگڑنا‬ ulajhna ragRa-‫ / رگڑا‬futuur-‫فتور‬ -‫ / شورہ پشت‬laRaaka-‫ / لڑاکا‬jhag Raalu-‫ / جھگ ڑالوو‬fasaadi-‫فسادی‬ tuñd mizaaj-‫ / تند مزاج‬SHorah puSHt jhagRaalu pan sey-‫جھگڑالو پن سے‬ kaan kun-‫کان کن‬ SHikaar-‫ / شکار‬saed-‫سید‬ khudaan-‫ / کھدان‬kaan-‫کان‬ Hindi) 1 patthara ki khana, 2 shikara, 3 shikara kiye) hue janavara, 4 chaukora shisha, 5 antadiyan jo shikari kutte ko dala di jati hai Hindi) 1 patthara khodana, shikara karana) kaan kun-‫کان کن‬ zarf-‫ / ظرف‬pauwa-‫ / پوا‬paemaanah-‫پیمانہ‬ Hindi) 1 chauthayi gailana, eka sera ke lagabhaga) napa pauwa-‫ / پوا‬chauthai-‫چوتھائ‬ chautha-‫ / چوتھا حصہ‬chau thaa'i-‫ / چو تھائ‬chahaarum-‫چہارم‬ ^ruba-‫ / ربع‬paa'o-‫ / پاؤ‬moHallah-‫ / محلہ‬Hissah Hindi) 1 chauthai, chaturthansha) chau rañg karna-‫ / چو رنگ کرنا‬chau paarah karna-‫چو پارہ کرنا‬ Hindi) 1 chara sama bhaga karana, 2 tukade tukade) ,karana, 3 sipahiyon ko tainata karana thaharana, tikana Hindi) 1 traimasika) Hindi) 1 traimasika ki riti se) saeh maahi-‫سہ ماہی‬ Hindi) 1 traimasika patra) miir e saamaan-‫میر سامان‬ Hindi) 1 sena ya phauja ka pradhana aphasara jo dera) va rasada ityadi ka prabandha karata hai mustaqar-‫مستقر‬ ,Hindi) 1 phauji mukama, rahane ki jagaha, ghara) nivasa sthana soñTi-‫ / سونٹی‬laTh-‫ / لٹھ‬laaThi-‫ / لٹھی‬DañDa-‫ڈنڈا‬ -‫ / چوتھائ‬chau raaga-‫ / چو راگا‬chahaar aahañg-‫چہار آہنگ‬ chauthaa'i sañg e muraad-‫ / سنگ مراد‬almaas e kohi-‫ / الماس کوہی‬gaar-‫گار‬ Hindi) 1 eka prakara ka patthari billaura) -‫ / خارج کرنا‬daba deyna-‫ / دبا دینا‬bey asar karna-‫بے اثر کرنا‬ / kuchal deyna-‫ / کچل دینا‬KHatm karna-‫ / ختم کرنا‬KHaarij karna ‫ / مسترد‬maqluub karna-‫ / مقلوب کرنا‬mansuuKH karna -‫منسوخ کرنا‬ mustarad karna-‫کرنا‬ Hindi) 1 todana, dabana, nishprabhava karana, lupta) karana, khandana karana, manasukha karana -‫ / یکساں‬ya^ni-‫ / یعنی‬niim-‫ / نیم‬ba zaahir-‫ / بظاہر‬az qism-‫از قسم‬ yaksaañ phuñsi-‫ / پھنسی‬muhaasah-‫مہاسہ‬ rubaa^i-‫ / رباعی‬do baeti-‫دو بیتی‬ chau patya-‫چو پتیا‬ -‫ / لہک‬gaTkari aawaaz ki eyk laeher-‫گٹکری آواز کی ایک لہر‬ lahak

quaver quay que quean queasiness queasy queen

vi n a n n a n

queen queer queer queerness quell

vt a n n vt

queller quench quench

n vi vt

quencher querimony querist quern querulous querulously querulousness query query quest

n n n n a adv a n vti n

thar-‫ / تھر تھرانا‬laehraana-‫ / لہرانا‬larazna-‫ / لرزنا‬kaañpna-‫کانپنا‬ tharaana puSHtah-‫ / پشتہ‬godi-‫ / گودی‬ghaaT-‫ / گھاٹ‬bañdar-‫بندر‬ kaun-‫ / کون‬jo kuchh-‫ / جو کچھ‬jo-‫جو‬ ‫ / پھوہڑ‬haR dañgi-‫ / ہڑ دنگی‬faaHeSHah-‫ / فاحشہ‬bad tamiiz-‫بد تمیز‬ uchhaal-‫ / اچھال چھنگا‬tawaa'ef-‫ / طوائف‬phuuhaR laRki-‫لڑکی‬ chhañga -‫ / متلی‬maaliSH-‫ / مالش‬ghabraahaT-‫ / گھبراہٹ‬bad hazmi-‫بد ہضمی‬ matli qae'y-‫ / قے آور‬dard e SHikam meyñ mubtila-‫درد شکم میں مبتل‬ waswaasi-‫ / وسواسی‬waehmi-‫ / وہمی‬aawar Hindi) 1 rogi, nakachadha, matalaha, sukumara) / malkah-‫ / ملکہ‬Hasiinah-‫ / حسینہ‬baad SHaah beygam-‫بادشاہ بیگم‬ sultaanah-‫ / سلطانہ‬raani-‫رانی‬ Hindi) 1 rani, maha rani, malaka, 2 shataranja ka) vajira ,Hindi) 1 rani banana, 2 maha rani ka kama karana) vajira chalana biimaar-‫ / بیمار‬bey Dhañga-‫ / بے ڈھنگا‬anokha-‫ / انوکھا‬âjiib-‫عجیب‬ KHabti-‫ / خبطی‬GHaer maaluuf-‫/ غیر مالوف‬ Hindi) 1 ajiba, anokha, tarangi, anutha) -‫ / لونڈا‬khoTa sikkah-‫ / کھوٹا سکہ‬ham jiñs parast-‫ہم جنس پرست‬ luuti-‫ / لوتی‬lauñDa GHaraabat-‫غرابت‬ ‫ / تسکین‬miTaana-‫ / مٹانا‬kuchal deyna-‫ / کچل دینا‬dabaana-‫دبانا‬ zaa'el karna-‫ / ذائل کرنا‬taskiin deyna-‫دینا‬ ,Hindi) 1 parajita karana, dabana, shanta karana) ghatana KHaatimah karney-‫ / خاتمہ کرنے وال‬dabaaney waala-‫دبانے وال‬ waala ‫ / جوش کم ہو‬bujh jaana-‫ / بجھ جانا‬baahar nikal jaana-‫باہر نکل جانا‬ joSH kam ho jaana-‫جانا‬ -‫ / گھٹانا‬dhiima karna-‫ / دھیما کرنا‬dabaana-‫ / دبانا‬bujhaana-‫بجھانا‬ ‫ / پیاس کو رفع‬atfa karna-‫ / اتفا کرنا‬gul karna-‫ / گل کرنا‬ghaTaana zor kam karna-‫ / زور کم کرنا‬pyaas ko rafa^ karna-‫کرنا‬ ,Hindi) 1 thanda karana, shanta karana, bujhana) nashta karana pyaas bujhaaney waali-‫ / پیاس بجھانے والی چیز‬maSHruub-‫مشروب‬ chiiz SHikaayat-‫شکایت‬ sawaal kunañdah-‫ / سوال کنندہ‬puuchhney waala-‫پوچھنے وال‬ hath chakki-‫ہتھ چکی‬ -‫ / جھگڑالو‬bad mizaaj-‫ / بد مزاج‬âadatan SHikaayeti-‫عادتا شکایتی‬ ً chiR chiRa-‫ / چڑ چڑا‬jhagRaalu bad mizaaji sey-‫بد مزاجی سے‬ -‫ / چڑ چڑا پن‬jhagRaalu pan-‫ / جھگڑالو پن‬bad mizaaji-‫بد مزاجی‬ chiR chiRa pan sawaal-‫ / سوال‬istefsaar-‫ / استفسار‬istefhaam-‫استفہام‬ Hindi) 1 prashna, 2 prashnavachaka chihna) Hindi) 1 prashna karana, puchhana, 2 shanka karana) -‫ / تفتیش‬sawaal-‫ / سوال‬khoj-‫ / کھوج‬justju-‫ / جستجو‬dar yaaft-‫دریافت‬ Toh-‫ / ٹوہ‬talab-‫ / طلب‬talaaSH-‫ / تلش‬taftiiSH Hindi) 1 talasha, khoja, 2 prarthana, 3 ichchha, 4) pariksha

quester question question question question mark questionable questionary questioner questionless questionnaire questor queue queuing quibble

n n vt vti n a n n a n n n n n

quibble quibbler

vi n

quick quick quick quick lime quick tempered quick witted quick wittedly quick wittedness quicken quickest quickly quickly quickness

a adv n n a a adv n vt a a adv a

mutalaaSHi-‫ / متلشی‬juuya-‫جویا‬ sawaal-‫ / سوال‬mas'alah-‫ / مسئلہ‬istefsaar-‫ / استفسار‬baat-‫بات‬ sawaal-‫ / سوال کرنا‬puuchhna-‫ / پوچھنا‬istefsaar karna-‫استفسار کرنا‬ Tokna-‫ / ٹوکنا‬karna ,Hindi) 1 prashna karana, puchhana, 2 bahasa karana) sanshaya karana, 4 jiraha karana, hujjata 3 karana, vivada karana sawaaliyah niSHaan-‫سوالیہ نشان‬ -‫ / نذاعی‬KHelaaf e taehziib-‫ / خلف تہذیب‬GHaer yaqiini-‫غیر یقینی‬ muSHtabah-‫ / مشتبہ‬qaabil e e^teraaz-‫ / قابل اعتراض‬nazaa^i sawaal naamah-‫ / سوال نامہ‬fehrist e istefsaar-‫فہرست استفسار‬ saa'el-‫سائل‬ Hindi) 1 prashnakarta, puchhane vala) / naa qaabil e iñkaar-‫ / ناقابل انکار‬musallamah baat-‫مسلمہ بات‬ yaqiini-‫یقینی‬ sawaal naamah-‫ / سوال نامہ‬istefsaar naamah-‫استفسار نامہ‬ muniim-‫ / منیم‬KHazaan chi-‫ / خزانچی‬baKHSHi-‫بخشی‬ silsilah-‫ / سلسلہ‬meyñDhi-‫ / مینڈھی‬qataar-‫ / قطار‬choTi-‫چوٹی‬ Hindi) 1 choti, chutiya) qataar bañdi-‫قطار بندی‬ / inHeraaf-‫ / انحراف‬Hiilah-‫ / حیلہ‬fiqrah baazi-‫ / فقرہ بازی‬boli-‫بولی‬ jugat-‫جگت‬ Hindi) 1 tala matola, hila havala, bahana ghamanda) Hindi) 1 bahana karana, hila havala karana, bata) batana, anuchita bahana karana, jugata kahana jugat baaz-‫ / جگت باز‬Hiilah ju-‫ / حیلہ جو‬fiqrah baaz-‫فقرہ باز‬ -‫ / جلدی‬fauri-‫ / فوری‬chust-‫ / چست‬bey sabra-‫ / بے صبرا‬âajil-‫عاجل‬ / teyz-‫ / تیز‬phurtiila-‫ / پھرتیل‬paT-‫ / پٹ‬musta^ad-‫ / مستعد‬jaldi / zaki ul Hiss-‫ / ذکی الحس‬siimaab waSH-‫^ / سیماب وش‬sarii-‫سریع‬ zehiin-‫ذہین‬ ,Hindi) 1 phurtila, 2 teja, shighra, 3 jita, chetana) sacheta Hindi) 1 phurti se, shighrata se, jali) Hindi) 1 jiva ya sajiva vriksha, jita mansa, sacheta) bhaga kali-‫ / کلی‬chuuna-‫چونا‬ tunuk mizaaj-‫ / تنک مزاج‬jhalla-‫جھل‬ -‫^ / ذہین‬tabbaa-‫ / تبباع‬Haazir jawaab-‫ / حاضر جواب‬chust-‫چست‬ zehiin Haazir jawaabi sey-‫حاضر جوابی سے‬ -‫ / ذکاوت‬teyz faehmi-‫ / تیز فہمی‬Haazir jawaabi-‫حاضر جوابی‬ zehaanat-‫ / ذہانت‬zakaawat ‫ / زندہ‬uksaana-‫ / اکسانا‬teyz dauRaana-‫ / تیز دوڑانا‬jilaana-‫جلنا‬ ziñdah karna-‫کرنا‬ Hindi) 1 jali karana, jilana, sacheta karana, 2) prasanna karana, 3 shighra karana, teja karana teyz tariin-‫تیز ترین‬ -‫ / جلدی سے‬jaldi-‫ / جلدی‬jald-‫ / جلد‬fauran-ً‫ / فور‬ûjlat sey-‫عجلت سے‬ ‫ا‬ SHitaab-‫ / شتاب‬jaldi sey Hindi) 1 shighra, turanta, jhatapata, phurti se) -‫ / تیزی‬phurti-‫ / پھرتی‬jaldi-‫ / جلدی‬Haazir dimaaGHi-‫حاضر دماغی‬ / tarraarah-‫ / طراری‬sur^at-‫ / سرعت‬teyz faehmi-‫ / تیز فہمی‬teyzi ûjlat-‫عجلت‬

quickness quicksand quicksilver quid

n n n n

quid pro quo quidam quiddity quidnunc quiesce quiescence quiescent quiescently quiet

n n n n vi n a adv a

quiet quiet quiet quieten quieten quietly quietness quietude quietus quiff quill

n vi vt vi vt adv n n n n n

teyzi-‫ / تیزی‬sar^at-‫سرعت‬ Hindi) 1 jali, shighrata, phurti, vega, samajha ya) buddhi ki teji reyg e rawaañ-‫ / ریگ رواں‬daldal-‫دلدل‬ Hindi) 1 chora balu, balua panka, bajhana, 2) phansava, dhoka dene vali vastu siim aab-‫ / سیماب‬paarah-‫پارہ‬ Hindi) 1 para) asl-‫اصل‬ eyk pounD-‫ایک پونڈ‬ -‫ / تمباکو یا کسی اور چیز کا ٹکڑا جو منہ میں رکھی جائے‬niswaar-‫نسوار‬ tambaaku ya kisi aur chiiz ka TukRa jo muñh meyñ rakhi jaa'ey (Hindi) 1 jo kuchha chabaya jaya (jaise tambaku) mo^aawezah-‫ / معاوضہ‬adal badal-‫ادل بدل‬ ko'i-‫کوئ‬ jauhar-‫ / جوہر‬baariik biini-‫ / باریک بینی‬asliyat-‫اصلیت‬ Toh lagaaney waala-‫ / ٹوہ لگانے وال‬KHabar giira-‫خبر گیرا‬ saakin hona-‫ / ساکن ہونا‬KHaamoSH ho jaana-‫خاموش ہو جانا‬ sukuut-‫ / سکوت‬sukuun-‫ / سکون‬itmenaan-‫اطمینان‬ / mutma'in-‫ / مطمئن‬jaamid-‫ / جآمد‬GHaer mutaHarrik-‫غیر متحرک‬ saakit-‫ / ساکت‬saakin-‫ / ساکن‬pur sukuun-‫پر سکون‬ KHaamoSHi sey-‫ / خاموشی سے‬itmenaan sey-‫اطمینان سے‬ -‫ / غیر متحرک‬chupka-‫ / چپکا‬chup-‫ / چپ‬amn pasañd-‫امن پسند‬ ‫ / پر‬KHaa moSH-‫ / خاموش‬gum sum-‫ / گم سم‬GHaer mutaHarrik tanha-‫ / تنہا‬sunsaan-‫ / سنسان‬saakit-‫ / ساکت‬pur sukuun-‫سکون‬ ,Hindi) 1 achala, sthira, avyakula, abhanga) ,nirupadrava, nihshabda, mridula, shanta chupachapa, virata / raaHat-‫ / راحت‬KHaamoSHi-‫ / خاموشی‬amn-‫ / امن‬aaraam-‫آرام‬ tamaaniyat-‫ / تمانیت‬sukuun-‫سکون‬ ,Hindi) 1 vishrama, sthirata, avyakulata, nihshabdata) arama, chaina, shanti, sukha, ananda chup karna-‫ / چپ کرنا‬chup hona-‫چپ ہونا‬ chup karaana-‫ / چپ کرانا‬chup karna-‫چپ کرنا‬ Hindi) 1 sthira karana, chupa karana, rokana, shanta) karana, dhiraja dena chup karna-‫ / چپ کرنا‬chup hona-‫چپ ہونا‬ chup karaana-‫ / چپ کرانا‬chup karna-‫چپ کرنا‬ / chupkey sey-‫ / چپکے سے‬baGHaer SHor o GHul-‫بغیر شور و غل‬ ‫ / راز داری‬KHaa moSHi sey-‫ / خاموشی سے‬dam saadhey-‫دم سادھے‬ raaz daari sey-‫سے‬ Hindi) 1 shanti se, dhirata se, chupachapa) -‫ / سکون‬sañnaaTa-‫ / سنناٹا‬KHaa moSHi-‫ / خاموشی‬chup-‫چپ‬ sukuut-‫ / سکوت‬sukuun qaraar-‫ / قرار‬isteraaHat-‫ / استراحت‬aaraam ki Haalat-‫آرام کی حالت‬ sukuun-‫/ سکون‬ aaKHiri-‫ / آخری فیصلہ‬aaKHiri Hesaab kitaab-‫آخری حساب کتاب‬ chhuT-‫ / چھٹکارا‬eyk aaKHiri zarb-‫ / ایک آخری ضرب‬faeslah wafaat-‫ / وفات‬niisti-‫ / نیستی‬kaara maathey par laTki baaloñ ki eyk-‫ماتھے پر لٹکی بالوں کی ایک لٹ‬ laT phirki-‫ / پھرکی‬par-‫ / پر‬na'ey-‫ / نئے‬nalki-‫ / نلکی‬DañDi-‫ڈنڈی‬ Hindi) 1 bada majabuta para, para ka kalama, kalama)

quill quillet quillman quilt quilt quilting quinary quince quinsy quintessence quintessential quintuple quintuple quip quip quip quire quirk quirk quirky quirt quit quit quit

vt n n n vt n n n a n a a vt n vi vti n n vi a n a vi vt

quite quite a few quitrent quits quittance quitter quiver

adv

n a n n n

Hindi) 1 modana, para para lapetana) istedlaal ki baariiki-‫استدلل کی باریکی‬ muñSHi-‫ / منشی‬muHarrir-‫محرر‬ -‫ / رضائ‬toSHak-‫ / توشک‬leHaaf-‫ / لحاف‬kambal-‫ / کمبل‬dulaa'i-‫دلئ‬ razaa'i Hindi) 1 rajai, toshaka, gadda) Hindi) 1 rajai banana, toshaka banana, eka kapade) para dusara kapada sina toSHak-‫ / توشک‬leHaaf banaaney ka kaam-‫لحاف بنانے کا کام‬ pañjRi-‫ / پنجڑی‬pañjah-‫ / پنجہ‬muKHammas-‫مخمس‬ safar jal-‫ / سفر جل‬khaTTa-‫ / کھٹا‬bahi-‫بہی‬ Hindi) 1 vihi, shiphala, bela) piip bhara-‫پیپ بھرا‬ lubb e-‫ / لب لباب‬KHulaasah-‫ / خلصہ‬jauhar-‫ / جوہر‬ârq-‫عرق‬ sat-‫ / ست‬ras-‫ / رس‬nichoR-‫ / نچوڑ‬lubaab -‫ / فلکی‬chiidah-‫ / چیدہ‬bar guziidah-‫ / بر گزیدہ‬aakaaSHi-‫آکاشی‬ muñtaKHib-‫ / منتخب‬jauhar rasaan-‫ / جوہر رسان‬falaki paañch guna-‫پانچ گنا‬ Hindi) 1 pachaguna karana) ‫ / طنزیہ‬ta^nah-‫ / طعنہ‬phabti-‫ / پھبتی‬latiifah-‫ / لطیفہ‬aawaazah-‫آوازہ‬ zabaani choT-‫ / زبانی چوٹ‬tañziyah fiqrah-‫فقرہ‬ Hindi) 1 chutakula, chaturai ki boli, tana, thatha) phabti kasna-‫ / پھبتی کسنا‬awwzah kasna-‫آوازہ کسنا‬ Hindi) 1 thatha marana, tana marana) kaaGHaz ka dastah-‫کاغذ کا دستہ‬ ta^n-‫ / طعن‬phabti-‫ / پھبتی‬jhaTka-‫ / جھٹکا‬jagat-‫ / جگت‬choT-‫چوٹ‬ tañz-‫/ طنز‬ Hindi) 1 jugata, hila, bheda, chaturayi ki boli) yak bah yak muRna-‫یک بہ یک مڑنا‬ / phabti baaz-‫ / پھبتی باز‬fiqrah baaz-‫ / فقرہ باز‬chaalaak-‫چالک‬ suKHan saaz-‫سخن ساز‬ chaabuk-‫چابک‬ faariGH-‫ / فارغ‬bari-‫بری‬ ruKHsat hona-‫ / رخصت ہونا‬chhoRna-‫چھوڑنا‬ ‫ / دست بر‬chukaana-‫ / چکانا‬bari karna-‫ / بری کرنا‬ada karna-‫ادا کرنا‬ tark karna-‫ / ترک کرنا‬dast bar daar hona-‫دار ہونا‬ ,Hindi) 1 chhoda dena, tajana, tyagana, 2 ada karana) chukata karana, pura karana KHaasah-‫ / خاصہ‬kulliyah tan -ً‫ / کلیہ ت‬kaamilan-ً ‫ / کام‬bilkul-‫بالکل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ yaqiinan-ً‫ / یقین‬tamaaman-ً‫ / تمام‬sara sar-‫/ سراسر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Hindi) 1 sampurna rupa men, bilkula, saba, purnataya) kaafi-‫ / کافی‬bahot sey-‫بہت سے‬ pagRi-‫ / پگڑی‬badal KHidmat-‫بدل خدمت‬ mo^amala saaf-‫ / معاملہ صاف‬bara bar-‫برابر‬ Hindi) 1 barabara, barabara sharta ka) -‫ / معاوضہ‬jaza-‫ / جزا‬har jaanah-‫ / ہرجانہ‬chhuT kaara-‫چھٹکارا‬ nejaat-‫ / نجات‬mo^aawezah jaldi haar-‫ / جلدی ہار ماننے وال‬chhoR deyney waala-‫چھوڑ دینے وال‬ maañney waala tiir daan-‫ / تیر دان‬tar kaSH-‫تر کش‬ -‫ / لرزش‬larzah-‫ / لرزہ‬kapkapi-‫ / کپکپی‬kap kapaahaT-‫کپکپاہٹ‬ thar tharaahaT-‫ / تھر تھراہٹ‬larzish Hindi) 1 kanpana, 2 tunira, nishanga, tarakasha)

quiver quiver quivering quixotic quiz

vi vt n a n

quiz quizzical quod quodlibet quoin quondam quop quorum quota quotable quotation

vt a n n n a n n n n n

quote quote quotidian quotient rabbit rabbit rabbitry rabble rabid race

n vt a n n vt n n a n

race raceme racer

vi n n

-‫ / پھڑکنا‬laehraana-‫ / لہرانا‬larazna-‫ / لرزنا‬kaañpna-‫ / کانپنا‬hilna-‫ہلنا‬ thar tharaana-‫ / تھر تھرانا‬phaRakna Hindi) 1 hilana, kanpana, vyakula hona) Dag mag-‫ڈگمگ‬ KHayaal parast-‫خیال پرست‬ Hindi) 1 khyali, anokha, adbhuta, asambhava) zabaani imteHaan-‫ / زبانی امتحان‬SHaraarat-‫ / شرارت‬makkar-‫مکر‬ ,Hindi) 1 bujhauvala, paheli, shalesha, 2 thaththebaja) masakhara, nirala manushya Hindi) 1 vyakula karana, ghabadana, phodana, hansi) karana, thaththa karana, jhankana niraala-‫ / نرال‬mazaaHiyah-‫ / مزاحیہ‬anokha-‫انوکھا‬ ziñdaañ-‫ / زنداں‬qaed KHaanah-‫قید خانہ‬ nuktah e âala-‫نقطہ اعل‬ kuñj-‫ / کنج‬kaliidi patthar-‫ / کلیدی پتھر‬goSHah-‫ / گوشہ‬DaaT-‫ڈاٹ‬ saabiq-‫سابق‬ dhaRakna-‫دھڑکنا‬ Hadd e nisaab-‫حد نصاب‬ Hindi) 1 nyaya sabha, 2 kuchha manushya jo karya ke) jari karane ko puren hon, nirdishta sankhya nasiib-‫ / نصیب‬Hissah-‫ / حصہ‬Hadd e rasdi-‫حد رسدی‬ Hindi) 1 bhaga, ansha, bakhara) qaabil e iqtebaas-‫ / قابل اقتباس‬Hawaalah paziir-‫حوالہ پزیر‬ qaul-‫ / قول‬iqtebaas-‫ / اقتباس‬Hawaalah-‫حوالہ‬ ,Hindi) 1 kahana, pramana dena, avatarana) ,uddharana, 2 kisi grantha ka pramana uddhrita lena, avatarana, 3 kisi vishishta vastu ka dama iqtebaas-‫ / اقتباس‬iSHaarah-‫اشارہ‬ niSHaan dahi karna-‫ / نشان دہی کرنا‬Hawaalah deyna-‫حوالہ دینا‬ ,Hindi) 1 granthantara se pramana dena, sanada lana) duharana, utarana, uddhrita karana rozaanah-‫ / روزانہ‬muSHtarak-‫ / مشترک‬paa maal-‫ / پا مال‬âam-‫عام‬ KHaarij ul qismat-‫خارج القسمت‬ Hindi) 1 bhajya phala, bhagaphala) KHar goSH-‫خر گوش‬ Hindi) 1 kharagosha, kharaha, shashaka) KHar goSH pakaRna-‫خر گوش پکڑنا‬ KHar goSH baaRa-‫خر گوش باڑا‬ jam ghaT-‫ / جم گھٹ‬bey qaabu Hujuum-‫ / بے قابو حجوم‬añboh-‫انبوہ‬ Hindi) 1 prakrita gana, bhida, samuha) kaTTar-‫ / کٹر‬junuuni-‫جنونی‬ Hindi) 1 unmatta, divana, bavala, pagala, sidi) -‫ / قوم‬paani-‫ / پانی‬nasl-‫ / نسل‬haDDi-‫ / ہڈی‬dauR-‫ / دوڑ‬dapaT-‫دپٹ‬ qaumiyat-‫ / قومیت‬qaum Hindi) 1 teja chala, pragati, sharta badi hui dauda, 2) ,vansha, kula, jati, pidhi, 3 jada, 4 shreni varga, 5 svada, maja Hindi) 1 jali daudana, shighra bhagana, sharta bada) kara daudana guldastah-‫ / گلدستہ‬KHoSHah-‫خوشہ‬ Hindi) 1 ghudadauda ka ghoda, daudane vala)

racial

a

racist rack

n n

rack racket racketeer raconteur racy radial radian radiance radiant radiate radiate radiation radiator radical

vt n n n a a n n a vi vti n n a

radical radically radio radio radish radish(white) radium radius radix raff raffle raffle

n adv n vti n n n n n n n vti

nasli-‫نسلی‬ Hindi) 1 kula va vansha ke sambandha ka, kula ya) vansha ka, jatiya, vanshiya nasli imtiyaaz ka-‫ / نسلی امتیاز کا حامی‬nasl parast-‫نسل پرست‬ Haami SHikañjah-‫شکنجہ‬ Hindi) 1 shikanja, 2 kashta, pida, duhkha, 3 pashuon) ko ghasa khilane ka kathara, 4 vastuen rakhane ka kathahara, khunti, alamari ityadi ,Hindi) 1 bahuta dabana, nichodana, vyakula karana) duhkha dena, badhana, thaka marana ghapley-‫ / گھپلے کا پیسہ‬fuGHaañ-‫ / فغان‬dhakkam paeyl-‫دھکم پیل‬ SHor-‫ / شور‬SHaGHab-‫ / شغب‬hullaR-‫ / ہلڑ‬ka paesa Hindi) 1 hullada, jora se bata chita, gulagapada, 2) tenisa ka danda dada giir-‫دادا گیر‬ chutkley sunaaney waala-‫چٹکلے سنانے وال‬ Hindi) 1 balavana, svadishta, manohara, masaledara) SHo^aa'i-‫ / شوعائ‬kirni-‫کرنی‬ ,Hindi) 1 kirana sambandhi, kirana sadrisha) ardhavyasa ka, ardhavyasa ke samana nisf qatr ka-‫نصف قطر کا‬ ziya-‫ / ضیا‬bahaa-‫بہا‬ naiyyar-‫ / نیر‬chamakta-‫چمکتا‬ ,Hindi) 1 diptimana, kantimana, roshana) chamakadara, chamakila roSHan hona-‫ / روشن ہونا‬chamakna-‫چمکنا‬ ,Hindi) 1 kirana phenkana, jagamagana, chamakana) prakasha karana Hindi) 1 kirana pata, prakasha, prabha, jyoti) Hindi) 1 jisa vastu men se kiranen nikalen, diptimana) sharira, jyotirmaya vastu zaati-‫ / ذاتی‬bunyaadi-‫ / بنیادی‬asli-‫اصلی‬ ,Hindi) 1 maulika, asali, svabhavika, pura, janma ka) arambhika, 2 jada taka ka, pura, 3 prajatantra sambandhi Hindi) 1 mula shabda, 2 jada, mula, 3) svachchhandabhava, prajatantravadi, svatantra purusha qat^an-ً‫ / قطعا‬aslan-ً ‫اص‬ ‫ل‬ Hindi) 1 maulika rupa se, jada mula se, avashyaka) rupa se Hindi) 1 betara ka tara) Hindi) 1 betara ka tara bhejana) Hindi) 1 muli, murai) muuli-‫مولی‬ Hindi) 1 eka prakara ki dhatu) Hindi) 1 trijya, ardhavyasa) maaKHaz-‫ / ماخذ‬bina-‫بنا‬ baañka-‫ / بانکا‬albeyla-‫البیل‬ kuuRa karkaT-‫کوڑا کرکٹ‬ Hindi) 1 chiththi, latari, jua, pansa) ,Hindi) 1 chiththi chhodana, jue men pansa phenkana)

raft raft rafter rag ragamuffin

n vt n n n

rage

n

rage ragged rags ragtag raid raid raider rail

vi a n a n vt n n

rail rail rail railing raillery railway raiment rain rain rain rainbow raincoat rainfall rainy

vi vt vti n n n n n vi vti n n n a

pansa phenkane men sharika hona Hindi) 1 laththon ka beda, beda) Hindi) 1 bede para se jana) laTTha-‫ / لٹھا‬kaRi-‫کڑی‬ Hindi) 1 kadhi, dhanni) paarchah-‫ / پارچہ‬latta-‫ / لتا‬gudRi-‫ / گدڑی‬chiithRa-‫چیتھڑا‬ Hindi) 1 chithada, gudada, latta) bad naam-‫بدنام‬ / GHazab-‫ / غضب‬GHaez-‫ / غیظ‬garmi-‫ / گرمی‬buKHaar-‫بخار‬ / junuun-‫ / جنون‬jazbah-‫ / جذبہ‬Haraarah-‫ / حرارہ‬GHussah-‫غصہ‬ / taab-‫ / تاب‬maqbuuliyat-‫ / مقبولیت‬KHaSHm-‫ / خشم‬KHabt-‫خبط‬ ubaal-‫ / ابال‬taeSH-‫طیش‬ ,Hindi) 1 krodha, rosha, teji, prachandata, lalasa) prabala ichchha, kamana Hindi) 1 jhunjhalana, rosha karana, aga babula hona, 2) dhunana ,Hindi) 1 gudadiya, phata purana, khurakhura) dantadara, chithada lapete hue lattey-‫لتے‬ ulTa pulTa-‫ / الٹا پلٹا‬GHaer munazzam-‫غیر منظم‬ dhaawa-‫ / دھاوا‬chhaapah-‫چھاپہ‬ Hindi) 1 chadhai, hamala, akramana) ‫ / حملہ‬dhaawa karna-‫ / دھاوا کرنا‬chhaapah maarna-‫چھاپہ مارنا‬ Hamlah karna-‫کرنا‬ Hindi) 1 chadhai karana, akramana karana) chhaapah maar-‫چھاپہ مار‬ paTri-‫پٹری‬ Hindi) 1 lakadi ya lohe ki chhada, roka katahara, 2) rela ki sadaka, 3 eka chidiya tauhiin-‫ / توہین کرنا‬saKHt bura bhala kaehna-‫سخت برا بھل کہنا‬ karna paTri lagaana-‫ / پٹری لگانا‬gaaRi sey bheyjna-‫گاڑی سے بھیجنا‬ Hindi) 1 lohe ki sadaka ya rela para saphara karana, 2) gali dena, 3 bura kahana, jhidakana jañgla-‫جنگل‬ Hindi) 1 kathaghara, lohe ke chhada ki ada, 2) durvachana, gali galauja, dillagi phakkaR-‫ / پھکڑ‬mazaaH-‫ / مزاح‬latiifah-‫ / لطیفہ‬hazal-‫ہذل‬ ,Hindi) 1 sadaka jisa para lohe ki patariyan bichhi hon) rela ki sadaka lebaas-‫ / لباس‬kapRey-‫کپڑے‬ -‫ / پانی‬meyñh-‫ / مینہ‬barsaat-‫ / برسات‬baariSH-‫ / بارش‬baar-‫بار‬ paani Hindi) 1 varsha, meha) paani barsna-‫ / پانی برسنا‬baariSH hona-‫بارش ہونا‬ Hindi) 1 varsha hona, meha padana, barasana) qaus e qazaH-‫ / قوس قزح‬dhanak-‫دھنک‬ Hindi) 1 meghadhanusha, indradhanusha) bar saati-‫برساتی‬ Hindi) 1 pani barasana, barasata ka pani, menha ka) pani, varsha ritu ka jala baariSH sey giila-‫ / بارش سے گیل‬baaraani-‫بارانی‬ Hindi) 1 barasati, vrishtimana, oda, gila)

rainy season raise raise

n n vt

raised raisin rajah rake

a n n n

rake rakish rally ram ram ramble ramble rambling ramification ramified ramp ramp rampant rampart ramrod ramschackle ranch rancid rancorous rancour

vti n vti n vt n vi n n a n vt a n n a n a a n

meyñh-‫ / مینہ‬barsaat-‫برسات‬ tañKHawaah meyñ izaafah-‫تنخواہ میں اضافہ‬ uThaana-‫ / اٹھانا‬paalna-‫ / پالنا‬bulañd karna-‫بلند کرنا‬ Hindi) 1 upara uthana, uncha karana, badhana, 2) ukasana, ubhadana, 3 murade ko jilana, 4 udana, khada karana, 5 batorana, paida ,karana, upajana, 6 phulana, phailana 7khamira uthana ^murtafa-‫مرتفع‬ kiSHmiSH-‫کشمش‬ Hindi) 1 kishamisha, munakka) Hindi) 1 raja, bharatiya raja) -‫ / رنگیل‬îSHq baaz-‫ / عشق باز‬âiyaaSH-‫ / عیاش‬albeyla-‫البیل‬ riñd-‫ / رند‬rañgiila Hindi) 1 ghasa ya trina jama karane ka aujara ya) ,yantra, pachara, sancha, 2 luchcha, lampata shohada ,Hindi) 1 jama karana, ekatra karana, 2 dhundhana) talasha karana, 3 lampatata karana -‫ / رند‬luchcha-‫ / لچا‬baañka-‫ / بانکا‬âiyaaSH-‫ / عیاش‬albeyla-‫البیل‬ riñd Hindi) 1 chhitaraye hue sipahiyon ko phira batora kara) vyuha krama se rachana, 2 phira milana ya milana, 3 thaththa karana, dillagi karana bheyRa-‫بھیڑا‬ Hindi) 1 bhenda, bheda, 2 mesha, 3 divara girane ki) eka kala Hindi) 1 kasana, thansana, bharana, bala se girana) chahel qadmi-‫چہل قدمی‬ Hindi) 1 bhramana, ghumana) phirna-‫ / پھرنا‬ghuumna-‫ / گھومنا‬bey KHud hona-‫بے خود ہونا‬ Hindi) 1 ghumana, phirana, bhramana karana, 2) apane apa se bina roka ke ugana bey KHudi-‫بے خودی‬ ,Hindi) 1 shakhon men bantane ka kama, dali, shakha) pratishakha SHaaKH dar SHaaKH-‫شاخ در شاخ‬ Hindi) 1 phalanga, kuda, phanda) Hindi) 1 uchhalana, kudana, 2 chhadhana, 3 kilola) karana mast-‫ / مست‬bey lagaam-‫بے لگام‬ SHaehr panaah-‫ / شہر پناہ‬fasiil-‫فصیل‬ Hindi) 1 prakara, bachava, panaha, kota ki bhitara) ghusa Hindi) 1 banduka ka gaja, topa ka subba) TuuTa phuuTa-‫ / ٹوٹا پھوٹا‬chhakRa-‫چھکڑا‬ jaanwaroñ kaa baaRa-‫جانوروں کا باڑا‬ ,Hindi) 1 durgandha yukta, sada hua, uvasa, va) budara kiinah par war-‫کینہ پرور‬ Hindi) 1 lagi, kinavara, dveshi, drohi) pur KHaaSH-‫ / پر خاش‬kapaT-‫ / کپٹ‬kiinah-‫ / کینہ‬GHubaar-‫غبار‬ Hindi) 1 laga, atidvesha, kina, droha, ati ghrina)

rand random range

n a n

range

vt

range ranger rank rank

vti n a n

rank rankle ransack ransom

vti vi vt n

ransom rant rant rant rap

vt n vi vt n

rap rapacious rape

vt a n

rape rape seed rapeseed rapid

vt n n a

paTTi-‫ / پٹی‬kinaarah-‫ / کنارہ‬HaaSHiyah-‫حاشیہ‬ bey tuk-‫ / بے تک‬bey silsilah-‫بے سلسلہ‬ Hindi) 1 sahasa utpanna, krama rahita, akasmika) zad-‫ / ضد‬qataar-‫ / قطار‬silsilah-‫ / سلسلہ‬pahoñch-‫ / پہنچ‬palla-‫پل‬ ,Hindi) 1 katara, shreni, pa~nkti, anukrama) ,bhramana, 2 hadda, phailava, 3 sidhi ka danda chalani 4 qataar baañdhna-‫قطار باندھنا‬ ,Hindi) 1 katara bandhana, kramabaddha karana) pankti men rakhana, taratiba dena, 2 juda ,juda karana, shreni baddha karana, chhantana gujarana, ghumana phirana 3 ,Hindi) 1 ghumane vala, 2 aphasara, jangala) shikaragaha ka rakhavala, 3 eka jati ka kutta Hindi) 1 jarakheja, teja gandha ka, gandhaila, 2) ,bahuta jyada, atyadhika, 3 aruchikara, teja kadua -‫ / مقام‬martabah-‫ / مرتبہ‬jaah-‫ / جاہ‬Haesiyat-‫ / حیثیت‬darjah-‫درجہ‬ saf-‫ / صف‬tabqah-‫ / طبقہ‬pagRi-‫ / پگڑی‬ôhdah-‫ / عہدہ‬maqaam ,Hindi) 1 katara, pankti, shreni, varga, bhaga, hissa) pada, daraja, 2 shreshthata ,Hindi) 1 katara lagana, chhantana, pankti bandhana) ,marataba rakhana, uchcha pada rakhana 2 utkrishta pada rakhana ,Hindi) 1 pakana, jalana, sadhana, teja hona) bhadakana Hindi) 1 chhana marana, dhundhana, 2 lutana) fidyah-‫ / فدیہ‬fida-‫ / فدا‬DañD-‫ڈنڈ‬ Hindi) 1 phirauti, chhodauti, bandhana mukti, 2) uddhara mulya, rupaya jo kaidi ke chhudane ke lie diya jave, danda Hindi) 1 chhudana, danda dekara chhudana) lataaR-‫ / لتاڑ‬gap-‫گپ‬ ‫ / شور‬gap haañkna-‫ / گپ ہانکنا‬bura bhala kaehna-‫برا بھل کہنا‬ SHor GHulGHulah machaana-‫غلغلہ مچانا‬ Hindi) 1 shekhi bagharana, badabadana) laraaRna-‫لتاڑنا‬ khaT-‫کھٹ‬ Hindi) 1 thappada, dhaula, 2 khadakhadahata) Hindi) 1 dhaula marana, thappada marana, 2 chhina) ,lena, jabaradasti le lena, 3 be khuda hona apane apa se bahara karana ziyaan-‫زیاں‬ Hindi) 1 lutera, apaharana shila, ati lobhi) aabru reyzi-‫آبروریزی‬ Hindi) 1 chhina chhora, lutapata, apaharana, 2 hatha) sanbhoga, stri ke upara balatkara, 3 vaha meva joda se toda liya gaya ho, 4 eka peda jisake bija ka tela nikala jata hai aabru reyzi karna-‫آبروریزی کرنا‬ Hindi) 1 balatkara karana, bhaga le jana) sarsoñ-‫سرسوں‬ sarsoñ-‫سرسوں‬ ‫ / تیز‬teyz gaam-‫ / تیز گام‬teyz-‫^ / تیز‬sarii-‫ / سریع‬jaldi-‫ / جلدی‬jald-‫جلد‬

rapidity rapidly rapids

n adv n

rapine rapport rapprochement rapt raptor rapture

n n n a n n

rapturous rare

a a

rarefy rarely rareness rarity rascal rascal rascality rash rash rashly rasp rasp raspberry raspy rat

vti adv a n a n n a n adv n vt n a n

teyz pahaRHi nadi-‫ / تیز پہاڑی ندی‬teyz raftaar-‫رفتار‬ Hindi) 1 shighra, teja, vegavana, jala bolane vala) teyz-‫ / تیز رفتاری‬teyzi-‫ / تیزی‬sur^at-‫ / سرعت‬san sey-‫سن سے‬ raftaari Hindi) 1 shighrata, teji, bolane men jali) Hindi) 1 shighrata se, jali se) teyz dhaara-‫تیز دھارا‬ Hindi) 1 nadi ka vaha bhaga jahan dhara bahuta) shighra bahati ho -‫ / تا راجی‬luuT maar-‫ / لوٹ مار‬luuT-‫ / لوٹ‬GHaarat gari-‫غارت گری‬ taa raaji ta^alluq-‫ / تعلق‬riSHtah-‫ / رشتہ‬ham dardi-‫ہمدردی‬ mufaahimat-‫ / مفاہمت‬masaleHat-‫مصلحت‬ saktah-‫ / سکتہ‬aGHwah-‫اغوا‬ Hindi) 1 harshonmatta, acheta, murchhita, mohita) luuT maar karney-‫ / لوٹ مار کرنے وال‬GHaarat gar-‫غارت گر‬ waala -‫ / وجد‬waaraftahgi-‫ / وارفتگی‬suruur-‫ / سرور‬laher-‫ / لہر‬Haal-‫حال‬ wijdaan-‫ / وجدان‬wajd ,Hindi) 1 atyanta harsha, paramananda, mohavastha) mamata, anuraga, harshonmada Hindi) 1 atyanta ahladajanaka, atyanta irshya) utpanna karane vala -‫ / نادر‬kam-‫ / کم‬îd ka chaañd-‫ / عید کا چاند‬âjiib-‫ / عجیب‬âjab-‫عجب‬ ûñqa-‫ / عنقا‬SHaaz-‫ / شاذ‬niraali-‫ / نرالی‬naa yaab-‫ / نایاب‬naadir ,Hindi) 1 nirala, virala, durlabha, anutha, asadharana) jo ghana na ho, phaila hua, 3 chhedadara, 4 2 bahumulya, uttama Hindi) 1 patala karana ya hona, pighalana) KHaal KHaal-‫ / خال خال‬kam-‫ / کم‬kabhi kabhaar-‫کبھی کبھار‬ Hindi) 1 kadachita, kabhi kala, 2 uttamata se, achchhi) taraha nudrat-‫ندرت‬ Hindi) 1 patalapana, 2 durlabhata, durlabha va anuthi) vastu, tohapha, saugata Hindi) 1 kamina, papi) SHariir-‫ / شریر‬paaji-‫ / پاجی‬Haraam zaadah-‫حرام زادہ‬ ,Hindi) 1 nicha jana, papi, durjana, papishta, khala) shatha, dhurta paaji pan-‫پاجی پن‬ -‫ / جلد باز‬bey taraH-‫ / بے طرح‬âaqibat naa añdeySH-‫عاقبت نا اندیش‬ jald baaz ,Hindi) 1 atishighra, utavala, nidhadaka) aparinamadarshi pitti-‫ / پتی‬joSH daanah-‫جوش دانہ‬ Hindi) 1 phunsi, andhauri, dadora) bey taHaaSHa-‫بے تحاشا‬ rañdah-‫رندہ‬ reytna-‫ریتنا‬ Hindi) 1 rasabhari, eka prakara ki bera, eka phala) khurdura-‫ / کھردرا‬KHaraaSH daar-‫خراش دار‬ Hindi) 1 chuha, musa, 2 apane sathiyon ko chhodane) vala

rat ratchet rate

vi n n

rate rate ratepayer rather

vt vti n adv

ratification ratified ratify rating ratio ration rational rationale rationality rattan rattle rattle rattlesnake raucous raunch raunchy ravage

n a vt n n n a n n n n vti n a vt a vt

rave ravel ravel raven raven

vi vi vt a n

Hindi) 1 apane sathiyon ko chhodana) charKH zaamin daar-‫چرخ ضامن دار‬ SHaraH-‫ / شرح‬paRta-‫ / پڑتا‬Hesaab-‫ / حساب‬bhaa'o-‫بھاؤ‬ Hindi) 1 mapa, parinama, pramana, 2 mulya, mana, 3) jahaja ka daraja, 4 kara, shulka, mahasula jiRakna-‫ / جھڑکنا‬DaañTna-‫ / ڈانٹنا‬bura bhala kaehna-‫برا بھل کہنا‬ lataaRna-‫/ لتاڑنا‬ Hindi) 1 bhava thaharana, mulya nirupana karana, 2) anumana ya atakala karana, 3 chhidakana, 4 kisi daraje men rakhana Hindi) 1 kara dene vala, jisa para mahasula lagaya) jaya qadrey-‫ / قدرے‬KHaasah-‫ / خاصہ‬balkeh-‫بلکہ‬ ,Hindi) 1 adhika uchita rupa se, adhika mana se, balki) pahale, kintu, 2 vishesha karake, 3 kisi ansha men, thoda tasdiiq-‫ / تصدیق‬qubuul-‫قبول‬ Hindi) 1 dridhikarana, nishchaya karana, satyapana) qubuul SHudah-‫ / قبول شدہ‬maana nu'a-‫مانا ہوا‬ qubuul karna-‫ / قبول کرنا‬baat pakki karna-‫بات پکی کرنا‬ Hindi) 1 pramanita karana, dridha ya sthira karana, 2) a~ngikara karana, manjura karana nirKH baazi-‫ / نرخ بازی‬nirKH-‫ / نرخ‬darjah bañdi-‫درجہ بندی‬ nisbat-‫نسبت‬ ,Hindi) 1 sanbandha, anupata, nisvata, bhaga) parimana, bhava raatib-‫ / راتب‬KHoraak-‫خوراک‬ Hindi) 1 pratidina ka ahara, khoraka, peta kharcha) ,Hindi) 1 sagyana, chaitanya, alka manda, sachetana) buddhimana, 2 thika, uchita, nyaya sangata Hindi) 1 karana vivarana, 2 mula karana, mukhya hetu) ,Hindi) 1 tarka shakti, chetanatva, upayuktata) nyayyata beyd-‫بید‬ jhun jhuna-‫جھن جھنا‬ ,Hindi) 1 khadakhadana, bakavada karana, jali bolana) dhamakana, jhidakana 2 Hindi) 1 eka vishadhara sanpa, amerika ka eka) prakara ka sanpa jisake chalate samaya khadakhadahata ka shabda hota hai Hindi) 1 bhari, gambhira, karkasha) nochna-‫ / نوچنا‬jhapaT leyna-‫ / جھپٹ لینا‬chhiiñna-‫چھیننا‬ -‫ / پھوہڑ‬naa zeyba-‫ / نازیبا‬foHSH-‫ / فحش‬bey Dhañga-‫بے ڈھنگا‬ phuuhaR GHaarat karna-‫غارت کرنا‬ ,Hindi) 1 ujadana, binasha karana, lutana) latamardana karana, vidhvansa karana Hindi) 1 arabara bakana, besudha bolana, acheta) hona Hindi) 1 sulajhana, khulana) Hindi) 1 sulajhana, kholana) Hindi) 1 syaha, kala) pahaaRi kauwwa-‫پہاڑی کوا‬

raven ravenous ravin ravine raving raving ravish

vti a n n a n vt

raw

a

rawness ray ray raze razed razor razzia razzle dazzle re enactment re enforce re enter reach reach reach

n n vi vt a n n n n vt vt n vi vt

reach reachable reaching react react reaction

vti a a n vti n

,Hindi) 1 eka prakara ka kauva, kaga, 2 lutapata) upadrava ,Hindi) 1 prachandata se shikara karana, kha jana) masokana, nigalana, hadapa kara jana, 2 chhina lena, apaharana karana -‫ / ندیدہ‬luTeyra-‫ / لٹیرا‬Hariis-‫ / حریص‬bey Had bhuuka-‫بے حد بھوکا‬ nadiidah ,Hindi) 1 ati petu, kshudhatura, khunkhara) bhukhamara, phadakhau, ati ichchhuka SHikaar-‫ / شکار‬luuT maar-‫لوٹ مار‬ Tañg darrah-‫ / تنگ درہ‬KHor-‫ / خور‬KHuSHk naalah-‫خشک نالہ‬ Hindi) 1 gaddha, khadda, nala, ghati) ,Hindi) 1 arabara bakane vala, divana, pagala) unmatta waahi tabaahi-‫ / واہی تباہی‬hizyaan-‫ہذیان‬ / aGHwah karna-‫ / اغوا کرنا‬aabru reyzi karna-‫آبروریزی کرنا‬ rijhaana-‫رجھانا‬ Hindi) 1 chhina le jana, bala se pakada le jana, 2) acheta karana, paramananda se murchhita karana, 3 balatkara karana naya-‫ / نیا‬nau-‫ / نو‬KHaam-‫ / خام‬kachcha-‫ / کچا‬an ghaR-‫ان گھڑ‬ Hindi) 1 kachcha, bina ubala ya bhuna hua, 2) asanpurna, adhura, 3 bina banaya hua, 4 kachcha, be paka hua, 5 anadi, anabhyasta, 6 be buna hua KHaami-‫ / خامی‬kachcha pan-‫کچا پن‬ ,Hindi) 1 kirana, prakasha, chamaka, 2 samajha) gyana, drishti, 3 eka machhali Hindi) 1 kirana nikalana, phutana, dhariyan banana) paTra kar-‫ / پٹرا کر دینا‬mismaar karna-‫ / مسمار کرنا‬Dhaana-‫ڈھانا‬ deyna Hindi) 1 chhilana, dhana, nikala dena, parasta) karana, gira dena, nashta karana mismaar-‫مسمار‬ Hindi) 1 ustara, chhura) chhaapa-‫چھاپا‬ uchhal kuud-‫اچھل کود‬ do baarah qaanuun saazi-‫دو بارہ قانون سازی‬ pakka karna-‫ / پکا کرنا‬baa wasuuq karna-‫با وثوق کرنا‬ do baarah daaKHil hona-‫دو بارہ داخل ہونا‬ rusuuKH-‫ / رسوخ‬pahoñch-‫ / پہنچ‬haath-‫ / ہاتھ‬daKHl-‫دخل‬ pasarna-‫ / پسرنا‬pahoñchna-‫ / پہنچنا‬lagna-‫لگنا‬ pasaarna-‫ / پسارنا‬pahoñchaana-‫ / پہنچانا‬lagaana-‫لگانا‬ Hindi) 1 phailana, pasarana, pahunchana, 2 dena, 3) pahunchana, a jana, 4 prapta karana, hasila ,pana, 5 ghusana, paithana, 6 samajhana maluma karana Hindi) 1 pahuncha yogya, prapya) faa'ez-‫فائز‬ radd e âmal karna-‫ / رد عمل کرنا‬asar karna-‫اثر کرنا‬ Hindi) 1 pratikriya karana, phira karana, guna ya) avaguna dura karana, palatana, adana, rokana raj^at-‫ / رجعت‬radd e âmal-‫رد عمل‬

reactionary read read readable reader readers readily readiness reading

a vt vti a n n adv n n

readjust ready ready readymade real realisable realisation realise realised realist realistic realistically reality realization

vt a n a a a n vt a n a adv n n

realize really

vti adv

really realm

n n

Hindi) 1 pratikriya, 2 sudhara virodhi manushya) raj^at pasañd-‫رجعت پسند‬ Hindi) 1 pratikriyatmaka, sudhara virodhi) paRhna-‫ / پڑھنا‬mutaale^ah karna-‫مطالعہ کرنا‬ Hindi) 1 padhana, banchana, jora se bolana, 2) samajhana, 3 sikhana, 4 vyakhya karana, 5 padhane men parishrami hona, 6 padha jana ,Hindi) 1 pathayogya, jo padha ja sake, suvachya) pathya, supathya, 2 chittakarshaka rupa se likhita ^qaare-‫ / قارع‬paRhney waala-‫پڑھنے وال‬ Hindi) 1 pathaka, padhane vala, 2 vishvavidyalaya ka) adhyapaka, 3 pathya pustaka qaare^iin-‫قارعین‬ teyzi-‫ / تیزی سے‬jhaT paT-‫ / جھٹ پٹ‬fil badiih-‫ / فل بدیہ‬fauran-ً‫فور‬ ‫ا‬ sey -‫ / تیاری‬tahaiyah-‫ / تہیہ‬musta^idi-‫ / مستعدی‬aamaadgi-‫آمادگی‬ taiyaari paRhaa'i-‫ / پڑھائ‬mutaale^ah-‫ / مطالعہ‬KHoaañdgi-‫خواندگی‬ ,Hindi) 1 padhana, pathana, 2 sahityika gyana, padhai) padhe jane ka dhanga, 4 artha 3 Hindi) 1 phira thika karana, phira vidhi va riti ke) anusara rakhana -‫ / لیس‬khaRa-‫ / کھڑا‬Haazir-‫ / حاضر‬chaaq-‫ / چاق‬aamaadah-‫آمادہ‬ taiyaar-‫ / تیار‬pakka-‫ / پکا‬musta^id-‫ / مستعد‬maujuud-‫ / موجود‬laes ,Hindi) 1 taiyara, tatpara, udyata, 2 shighra) ,phaurana, prastuta, 3 ichchhuka, 4 chatura kushala, 5 nikata, asana, suvidha ka paka pakaaya-‫پکا پکایا‬ -‫ / واقعی‬sach-‫ / سچ‬pakka-‫ / پکا‬asli-‫ / اصلی‬asl-‫ / اصل‬âen-‫عین‬ zaati-‫ / ذاتی‬waaqe^i Hindi) 1 satya, vastavika, yathartha, asali, khara, 2 jo) utha na sake, achala, asthavara waajib ul wusuul-‫واجب الوصول‬ Husuul-‫ / حصول‬eHsaas-‫احساس‬ / naSHah haran hona-‫ / نشہ ہرن ہونا‬eHsaas karna-‫احساس کرنا‬ wusuul karna-‫وصول کرنا‬ Haasil-‫ / حاصل‬maeHsuus-‫محسوس‬ Haqqiqat pasañd-‫حققت پسند‬ Haqiiqat pasañdaanah-‫حقیقت پسندانہ‬ Haqiiqat pasañdaanah añdaaz sey-‫حقیقت پسندانہ انداز سے‬ sach-‫ / سچ‬Haqiiqat-‫ / حقیقت‬baa^is-‫باعث‬ Hindi) 1 sachchai, yatharthata, asaliyata, vastavikata) Hindi) 1 vasuli, prapti, samajha) ,Hindi) 1 satya karana, upasthita karana, pura karana) ,sanpadana karana, siddha karana, 2 janana samajhana, vishvasa karana, 3 dravya se prithvi mola lena, 4 dravya pana, vasula karana waaqe^i-‫واقعی‬ ,Hindi) 1 yathartha men, sachamucha, asala men) vastava men sach-‫ / سچ مچ‬KHuub-‫ / خوب‬Haqiiqatan-ً‫ / حقیقت‬bey SHak-‫بے شک‬ ‫ا‬ much -‫ / ولیت‬saltanat-‫ / سلطنت‬raaj-‫ / راج‬mumlikat-‫ / مملکت‬mulk-‫ملک‬

realty ream

n n

ream ream reaming reanimate reanimate reap reap reaper reaping reappear reappraisal rear

vi vt a vi vt vt vti n n vt n n

rear rear rearguard rearing reason

vt vti n n n

reason reason with reasonable reasonable reasonableness reasoning reassert reassign reassurance reassure rebate rebate

vti vt a n n n vt vt n vt n vt

wilaayat Hindi) 1 rajya, vadarahita, prabhuta, adhikara, 2) vibhaga Hindi) 1 achala vastu, mala gairamakula, achala) dhana, asthavara sanpatti raddah-‫رددہ‬ pheyn-‫ / پھین‬jhaag-‫جھاگ‬ Hindi) 1 bisa dasta kagaja ki gaddi) jhaag uThna-‫جھاگ اٹھنا‬ pheyn banaana-‫ / پھین بنانا‬jhaag nikaalna-‫جھاگ نکالنا‬ jhaag daar-‫جھاگ دار‬ panapna-‫پنپنا‬ do baarah jaan Daalna-‫دو بارہ جان ڈالنا‬ kaTaa'i karna-‫ / کٹائ کرنا‬kaaTna-‫کاٹنا‬ Hindi) 1 anaja katana, 2 batorana, 3 pana, prapta) karana, 4 parish rama ka phala pana Hindi) 1 lavaka, katani karane vala, phasala katane) vala kaTaa'i-‫کٹائ‬ Hindi) 1 phira nikala ana, phira prakata hona) naya añdaazah-‫ / نیا اندازہ‬nazr e saani-‫نظر ثانی‬ pichaaRi-‫ / پچاڑی‬piichha-‫ / پیچھا‬âqab-‫عقب‬ Hindi) 1 pichhavada, pichhala bhaga, pichha, pichhali) pankti, akhira par daaKHt-‫ / پر داخت کرنا‬paalna posna-‫ / پالنا پوسنا‬paalna-‫پالنا‬ par wariSH karna-‫ / پرورش کرنا‬karna ,Hindi) 1 uthana, shiksha dena, pala posana, badhana) pichhala hissana, 3 pichhale panva para khada hona 2 sipaah e âqab-‫سپاہ عقب‬ par wariSH-‫ / پرورش‬par daaKHt-‫پر داخت‬ / muujib-‫ / موجب‬daliil-‫ / دلیل‬baa^is-‫ / باعث‬bahaana-‫ / بہانا‬âql-‫عقل‬ wajah-‫ / وجہ‬waastah-‫ / واسطہ‬sabab-‫سبب‬ ,Hindi) 1 gyana, tarka shakti, 2 prayojana, buddhi) ,karana, bahasa, samvada, dalila, 3 vyakhya ashaya, artha, 4 nyaya, vichara, 5 sanyama ,Hindi) 1 tarka karana, dalila karana, bahasa karana) vadanuvada karana samjhaana-‫سمجھانا‬ ,Hindi) 1 gyanavana, yathochita, nyayi, munasiba) uchita, thika, 2 parimita, niyata, 3 sahaniya waajibi-‫ / واجبی‬munaasib-‫ / مناسب‬mudallil-‫مدلل‬ waajibiyat-‫ / واجبیت‬ma^quuliyat-‫معقولیت‬ Hindi) 1 tarka vitarka, vivada) Hindi) 1 bata ko phira kayama karana, phira pramana) dena, phira kahana Hindi) 1 phira de dena) yaqiin dehaani-‫یقین دہانی‬ ‫ / یقین‬tasdiiq karna-‫ / تصدیق کرنا‬baat pakki karna-‫بات پکی کرنا‬ yaqiin dilaana-‫دلنا‬ ,Hindi) 1 phira himmata dilana, phira sahasa dilana) phira se dridha karana, nirbhaya karana Hindi) 1 batta, phirata, kamishana, kami) kam karna-‫ / کم کرنا‬ghaTaana-‫گھٹانا‬

rebel rebel rebellion rebellious rebirth rebound rebound rebound rebuff rebuff rebuff rebuild rebuke rebuke rebus rebut rebut rebuttal recalcitrate recall recall recant recantion recapitulate recaption recapture recapture recast recede recede

n vt n a n n vi vt n v vt vt n vt n vt vti n vt n vt vt n a n n vt vt vi vti

Hindi) 1 bothara karana, 2 kama karana, na ghatana) sar taab-‫ / سر تاب‬baaGHi-‫باغی‬ Hindi) 1 raja virodhi, bagi, raja drohi) Hindi) 1 raja droha karana, vidroha karana, bagi hona) sar-‫ / سر تابی‬sar kaSHi-‫ / سرکشی‬fasaad-‫ / فساد‬baGHaawat-‫بغاوت‬ taabi Hindi) 1 balava, vidroha, raja droha, gadara) ‫ / سر‬sar kaSH-‫ / سرکش‬fasaadi-‫ / فسادی‬baaGHi-‫ / باغی‬âaq-‫عاق‬ sar taab-‫تاب‬ ,Hindi) 1 raja drohi, upadravi, bagi, phira hua) avagyakari Hindi) 1 punarjanma) Hindi) 1 palatava, phirava) Hindi) 1 pichhe ko uchhala ana, phirana, palatana) plaTna-‫ / پلٹنا‬guuñjna-‫گونجنا‬ jhiRki-‫جھڑکی‬ Hindi) 1 akasmika rukava, roka, 2 parajaya, 3) asvikara, inakara Hindi) 1 rokana, hatana, 2 asvikara karana) jhiRkna-‫جھڑکنا‬ Hindi) 1 phira banana) -‫ / عتاب‬DapaT-‫ / ڈپٹ‬DaañT-‫ / ڈانٹ‬chaSHm numaa'i-‫چشم نمائ‬ malaamat-‫ / ملمت‬jhiRki-‫ / جھڑکی‬goSH maali-‫ / گوش مالی‬êtaab Hindi) 1 malamata, jhidaki, dhamaki, roka, danta) -‫ / دھتکارنا‬DapaTna-‫ / ڈپٹنا‬bura bhala kaehna-‫برا بھل کہنا‬ jhiRakna-‫ / جھڑکنا‬dhutkaarna Hindi) 1 danta kara rokana, jhidakana, malamata) karana, ghudakana, dapatana taswiiri mo^ammah-‫تصویری معمہ‬ / piichhey Dhakeylna-‫ / پیچھے ڈھکیلنا‬mustarad karna-‫مسترد کرنا‬ rad karna-‫رد کرنا‬ Hindi) 1 hatana, javaba dena, uttara dena, khandana) karana, hujjata karana, javaba ka javaba dena iñkaar-‫انکار‬ Thukraana-‫ٹھکرانا‬ Hindi) 1 phira se bulahata, khandana, pratyahara) yaad karna-‫ / یاد کرنا‬waapas leyna-‫واپس لینا‬ ,Hindi) 1 phira bulana, lautana, 2 ulata dena) khandana karana, mansukha karana alfaaz waapas leyna-‫الفاظ واپس لینا‬ ,Hindi) 1 phera lena, vapasa lena, khandana karana) phira jana iñHeraaf-‫انحراف‬ KHulaasah banaana-‫ / خلصہ بنانا‬dohraana-‫دہرانا‬ iñteqaami kaar rawaa'i-‫انتقامی کاروائ‬ ,Hindi) 1 phira grahana, punargrahana, punarprapti) phira giraphtari, 2 phira se ji hui vastu Hindi) 1 pakadana, phira lena, phira grahana karana) Hindi) 1 phira dhalana, phira phenkana, 2 dobara) ginana piichhey-‫ / پیچھے ہٹنا‬pas paa hona-‫ / پسپا ہونا‬palaTna-‫پلٹنا‬ piichhey muRna-‫ / پیچھے مڑنا‬haTna ,Hindi) 1 pichhe hatana, pitha dena, baja rahana)

receipt receipt

n vt

receive receive received receiver receiving recent recently receptacle reception receptive recess

vi vt a n a a adv n n a n

recession recipe recipient recipient reciprocal reciprocate reciprocate reciprocity recision recital

n n a n a vt vti n n n

chhodana, hatha uthana wusuuli-‫ / وصولی‬rasiid-‫رسید‬ ,Hindi) 1 pana, prapta karana, prapti, labdhi, 2 rasida) adanapatra dena, bharapai Hindi) 1 rasida dena, adanapatra dena) ,Hindi) 1 lena, pana, grahana karana, prapta karana) ,milana, badha ke lena, pana, pakadana svagata karana, adara karana, 2 chori mala lena, 3 samana, atana maañna-‫ / ماننا‬Haasil karna-‫ / حاصل کرنا‬daaKHil karna-‫داخل کرنا‬ wusuul karna-‫ / وصول کرنا‬paana-‫/ پانا‬ wusuul-‫ / وصول‬mowsuul-‫موصول‬ ,Hindi) 1 lene vala, pane vala, grahana karane vala) chori ka mala lene vala, 2 mukaddame ke adhina sampatti ka sarakari prabandhakarta paziir-‫پزیر‬ -‫ / تازہ تر‬naya-‫ / نیا‬jadiid-‫ / جدید‬Haaliyah-‫ / حالیہ‬Haadis-‫حادس‬ taazah tar Hindi) 1 adhunika, naya, tataka, kora, hala ka) / Haal hi meyñ-‫ / حال ہی ںڑ‬abhi abhi-‫ / ابھی ابھی‬aaj kal-‫آج کل‬ ‫می‬ taazah taazah-‫تازہ تازہ‬ Hindi) 1 hala men, nutana, thode dina hue, abhi) KHaanah-‫خانہ‬ paziiraa'i-‫ / پزیرائ‬isteqbaal-‫استقبال‬ ,Hindi) 1 svagata, grahana, kabula, adara, agavani) mulakata, bhenta, adara karana qaabil-‫قابل‬ Hindi) 1 grahanashila, vichara ya chhapa grahana) karane vala KHalwat-‫ / خلوت‬goSHah-‫گوشہ‬ Hindi) 1 vishrama, gupta sthana, gupha, taka, ala, 2) ,karya banda karana, avakasha, 3 guptavasa khoha kasal baazaari-‫ / کسل بازاری‬irtedaad-‫ارتداد‬ Hindi) 1 lauta lena, baja ana, phera lena, vapasi) tarkiib-‫ / ترکیب‬nusKHah-‫نسخہ‬ Hindi) 1 aushadhi vidhi, nusakha, 2 rasida) Hindi) 1 lene vala) yaabiñdah-‫ / یابندہ‬wusuul karney waala-‫وصول کرنے وال‬ ,Hindi) 1 lene vala, pane vala, grahana karane vala) vasana, baratana mutaabaadil-‫ / متابادل‬mu^aawiz-‫ / معاوذ‬baa hami-‫با ہمی‬ Hindi) 1 paraspara ka, parasparika, do tarapha, apasa) ka, bari bari ka, paraspara sambaddha jawaab deyna-‫جواب دینا‬ Hindi) 1 adala badali karana, apasa men phera phara) ,karana, badalana, phera phara karana paraspara karana muqaabilah-‫مقابلہ‬ Hindi) 1 paraspara kartavya, anyonya bhara, eka) dusare para bhara taraaSH-‫^ / تراش‬qata-‫ / قطع‬mañsuuKHi-‫منسوخی‬ zikr-‫ / ذکر‬talaawat-‫ / تلوت‬qir'at-‫قرئت‬

recitation recitative recite recite reck reckless recklessly recklessness reckon reckon reckoning

n n vt vti vt a adv n vt vti n

reclaim reclamation recline recline recluse recluse reclusive recognise recognised recognition recognize recoil recoil recollect recollection recommend

vt n vi vti a n a vt a n vt vi vt vt n vt

,Hindi) 1 patha, vyakhyana, bayana, varnana) duharava, takarira, 2 kahani, katha wird-‫ورد‬ Hindi) 1 anuvachana, patha, anuvada, bayana) muqaabilah guluukaari-‫مقابلہ گلوکاری‬ qir'at karna-‫ / قرئت کرنا‬bayaan karna-‫بیان کرنا‬ ,Hindi) 1 vyakhyana karana, padhana, jikra karana) ,charcha karana, kahana, bayana karana sunana tawjjoh deyna-‫ / توجہ دینا‬KHayaal karna-‫خیال کرنا‬ ‫ / بے‬bey dhaRak-‫ / بے دھڑک‬âaqibat naa añdeySH-‫عاقبت نا اندیش‬ man chala-‫ / من چل‬laa ubaali-‫ / ل ابالی‬bey parwaah-‫پرواہ‬ Hindi) 1 asavadhana, acheta, gaphila) bey taHaaSHa-‫بے تحاشا‬ laa ubaali pan-‫ل ابالی پن‬ Hesaab-‫ / حساب لگانا‬giñna-‫ / گننا‬añdaazah lagaana-‫اندازہ لگانا‬ lagaana ,Hindi) 1 sankhya karana, hisaba karana, ginana) ganana karana, 2 pratishtha karana, adara karana Hesaab-‫حساب‬ Hindi) 1 lekha, ganana, ginati, hisaba kitaba, 2 adara) bhava, 3 mola, dama ,Hindi) 1 phira mangana, vasula karana, phira se lena) sudharana, sabhya banana, 3 parachana, 4 2 jota men lana Hindi) 1 manga, dava, pavana, prapti, punah prapti) takiyah lagaana-‫ / تکیہ لگانا‬jhukna-‫ / جھکنا‬baeThna-‫بیٹھنا‬ Hindi) 1 jhukana, sahara lena, takiya lagana, pada) jana Hindi) 1 ekanta sevi, vanaprastha, ekantavasi, akela) taarik ud duniya-‫ / تارک الدنیا‬sañniyaasi-‫ / سنیاسی‬baeraagi-‫بیراگی‬ goSHah naSHeen-‫ / گوشہ نشین‬tiyaagi-‫/ تیاگی‬ ,Hindi) 1 ekanta sevi manushya, sanyasi, bairagi) ekanti tanhaa'i pasañd-‫تنہائ پسند‬ Hindi) 1 vairagya lane vala, ekantata lane vala) / qubuul karna-‫ / قبول کرنا‬paeh chaañna-‫ / پہ چاننا‬paana-‫پانا‬ SHinaaKHt karna-‫شناخت کرنا‬ manaa hu'a-‫مانا ہوا‬ SHinaaKHt-‫ / شناخت‬qubuul-‫ / قبول‬paehchaan-‫پہچان‬ Hindi) 1 pahachanana, janana, svikara karana, 2) janchana, phira dekhana, phira pariksha karana, na Hindi) 1 pichhe hatana, palta khana, palatana, chale) jana, hatana, jhijhakana piichchey haTna-‫ / پیچے ہٹنا‬palaTna-‫پلٹنا‬ yaad karna-‫ / یاد کرنا‬bula leyna-‫بل لینا‬ yaad aawari-‫ / یاد آوری‬yaad-‫یاد‬ Hindi) 1 yada, smarana, smriti) ‫ / تجویز‬sifaariSH karna-‫ / سفارش کرنا‬SHafaa^t karna-‫شفاعت کرنا‬ tajwiiz karna-‫کرنا‬ ,Hindi) 1 prashansa karana, svikarya banana) sipharisha karana, 2 salaha dena, batana

recommendati recommendation recompense reconcile reconciliation reconciliatory recondite

a n vt n n a

reconnaissanc reconsider reconsideratio reconstitute reconstruct reconstruct record

vt vt a vt n

record record

vi vt

record keeper recorded recorder recording recount recoup recourse recover

n a n n vt vti n vi

recover recoverable recovered

vti a n

,Hindi) 1 sipharisha, guna varnana, guna, prashansa) yogyata, achchhai tajwiiz-‫ / تجویز‬sifaariSH-‫ / سفارش‬SHafaa^at-‫شفاعت‬ talaafi-‫ / تلفی‬sawaab-‫ / ثواب‬paa daaSH-‫ / پا داش‬jaza-‫جزا‬ raazi karna-‫ / راضی کرنا‬milaap karwaana-‫ملپ کروانا‬ ,Hindi) 1 mela karana va karana, phaisala karana) chukana, 2 santushta karana safaa'i-‫ / سفائ‬aaSHti-‫آشتی‬ Hindi) 1 phira se mela ya milapa, mela, punah maitri) mufaahimaanah-‫ / مفاہمانہ‬dostaanah-‫دوستانہ‬ -‫ / پوشیدہ‬maKHfi-‫ / مخفی‬gaehra-‫ / گہرا‬chhupa-‫ / چھپا‬âmiiq-‫عمیق‬ poSHiidah GHaer-‫ / غیر واضح‬GHaa'eb-‫ / غائب‬gaehra-‫ / گہرا‬chhupa-‫چھپا‬ nehaañ-‫ / نہںڑ‬sar bastah-‫ / سر بستہ‬waazeh ‫ا‬ Hindi) 1 prathamika pariksha, jamina ki dekhabhala, 2) prathamika akramana Hindi) 1 phira dekhana, phira se vichara karana) Hindi) 1 punarvichara, punaralochana) / phir sey banaana-‫ / پھر سے بنانا‬do baarah banaana-‫دو بارہ بنانا‬ ta^miir nau karna-‫تعمیر نو کرنا‬ do baarah banaana-‫دو بارہ بنانا‬ Hindi) 1 phira se banana ya nirmana karana) misl-‫مثل‬ nawiSHtah-‫ / نوشتہ‬iñdiraaj-‫ / اندراج‬daftar-‫دفتر‬ Hindi) 1 sarakari kagaja, rajistara, itihasa, lekha) patra, smaraka gaana-‫گانا‬ -‫ / نشان دہی کرنا‬maeHfuuz karna-‫ / محفوظ کرنا‬darj karna-‫درج کرنا‬ ‫ / سدا‬qalam bañd kar leyna-‫ / قلم بند کر لینا‬niSHaan dahi karna sada bañdi karna-‫بندی کرنا‬ Hindi) 1 rajistara men darja karana, likhana, syaha) karana, tankana, 2 tasadika karana, sakshi dena naazir-‫ناظر‬ naqli-‫ / نقلی‬darj SHudah-‫درج شدہ‬ ,Hindi) 1 lekhya patra rakshaka, likhane vala) sirishtedara, muhaphija, daphtara sada bañdi-‫سدا بندی‬ bayaan karna-‫بیان کرنا‬ Hindi) 1 bayana karana, varnana karana) ,Hindi) 1 pura bhara dena, danda dena, hani bharana) phira bhaga karana 2 Hindi) 1 palata, phira hona, 2 sahayata va madada ke) liye jana, upaya panapna-‫ / پنپنا‬khaRa hona-‫ / کھڑا ہونا‬aaraam aana-‫آرام آنا‬ Hindi) 1 punah prapta karana, vasula karana, 2) ,changa hona, arama hona, bahala karana ,achchha karana, sambhalana, thika karana bhara pana waajib ul wusuul-‫واجب الوصول‬ Hindi) 1 punah prapti yogya, vasula hone yogya, pane) yogya, changa hone yogya bar aamad-‫برآمد‬

recovery

n

recreate recreation recrimination recruit recruit

vt n n n vt

recruitment rectangle rectangular rectification rectify rectitude rector recuperate

n n a n vt n n vt

recur recurrence recurrent recurve recuse red red red cross Red Jasmine

vi n a vt vt a n n n

SHifa-‫ / شفا‬iñdimaal-‫ / اندمال‬fursat-‫فرصت‬ ,Hindi) 1 punah prapti, vasuli, roga nivritti, sehata) achchha hona, bahali Hindi) 1 phira jilana, phira banana, tara va taja) karana, bahalana, rijhana, prasanna karana tafriiH-‫ / تفریح‬saer-‫ / سیر‬faraH-‫فرح‬ ,Hindi) 1 arama, vishrama, bahalava, dillagi) prasannata, 2 ni banavata tohmat e mutaqaabil-‫تہمت متقابل‬ Hindi) 1 ulta dosha, ulti tohamata, prativadi ka vadi) para dosha lagana, pratyaropa, pratyabhiyoga rañgruuT-‫ / رنگروٹ‬naya bharti-‫نیا بھرتی‬ Hindi) 1 rangaruta, naya sipahi) bharti karna-‫بھرتی کرنا‬ Hindi) 1 phira sudharana, phira taja karana, phira) balaprapta karana, 2 naye adami bharati karana, 3 kisi vastu ki ni khepa ana, 4 naye sipahi bharati karana, ranga ruta bharati karana Hindi) 1 naye sipahiyon ki bharti) musta tiil-‫مستا تیل‬ Hindi) 1 samakona samanantara chaturbhuja, ayata) mustatiili-‫ / مستطیلی‬chau ras-‫چو رس‬ Hindi) 1 samakoniya, ayatakara) sañwaar-‫سنوار‬ ‫ / فریاد‬durust karna-‫ / درست کرنا‬chaarah gari karna-‫چارہ گری کرنا‬ -‫ / موافق بنانا‬ham aahañg karna-‫ / ہم آہنگ کرنا‬faryaad suñna-‫سننا‬ sañwaarna-‫ / سنوارنا‬mowaafiq banaana Hindi) 1 thika karana, shuddha karana, durusta karana) raast baazi-‫ / راست بازی‬isteqaamat-‫ / استقامت‬âdl-‫عدل‬ Hindi) 1 sachchai, kharapana, imanadari, 2 shuddhata) Hindi) 1 padari, grama guru, 2 shasaka, hakima, 3) vidyalaya adi ka adhyaksha aaraam aana-‫آرام آنا‬ Hindi) 1 punah prapta karana, vasula karana, khoi) vastu ka mila jana -‫ / واپس انا‬dobaara hona-‫ / دوبارا ہونا‬baar baar hona-‫باربار ہونا‬ waapas aana Hindi) 1 phira ana, phira dhyana men a jana, phira) jana, 2 phira hona, 3 avarga dashamalavana taqliid-‫تقلید‬ ,Hindi) 1 phirava, phira ana, phira khayala men a jana) punaragamana, punaravritti baar baar honey waali-‫باربار ہونے والی‬ Hindi) 1 daura karane vala, pari ka, barabara hone) vala piichhey muRna-‫پیچھے مڑنا‬ Thukraana-‫ / ٹھکرانا‬e^teraaz karna-‫اعتراض کرنا‬ surKH-‫ / سرخ‬laal-‫لل‬ Hindi) 1 lala, surkha) Hindi) 1 lala ranga, surkha ranga) saliib e surKH-‫سلیب سرخ‬ kaama lata-‫کاما لتا‬

Red Sea Red snapper Red Sorrel red tape redact redden redden redden reddish redeem

n n n n vt n vi vti a vt

redeemer redemption

n n

redness redolent redouble redouble redoubt redoubtable redraw redress redress

n a vt vti n a vt n vt

reduce reduce reducible reduction redundance redundancy redundant reed reed grass reedy

vi vt a n n n a n n a

baHiirah e aHmar-‫بحیرہ احمر‬ hira machli-‫ہیرا مچھلی‬ paTwa-‫پٹوا‬ KHaanah puri-‫خانہ پری‬ idaarat karna-‫ادارت کرنا‬ surKH karna-‫ / سرخ کرنا‬laal banaana-‫لل بنانا‬ surKH hona-‫ / سرخ ہونا‬laal hona-‫لل ہونا‬ Hindi) 1 lala karana ya hona) Hindi) 1 kuchha rakta varna, kuchha lala) ‫ / واپس‬chhuRa leyna-‫ / چھڑا لینا‬baKHSHwaa leyna-‫بخشوا لینا‬ wapaas ley leyna-‫ / واپس لے لینا‬waapas KHariidna-‫خریدنا‬ ,Hindi) 1 phira mola lena, dravya dekara chhudana) ,bachana, mukti dena, 2 pura karana prayashchitta karana Hindi) 1 chhudane vala, uddharaka, isa masiha) KHalaasi-‫ / خلصی‬fida-‫فدا‬ ,Hindi) 1 dravya jo chhudane ke hetu diya jave) ,chhutakara, uddhara, mukti, dobara mola lena bandhaka mukti surKHi-‫ / سرخی‬laali-‫للی‬ KHuSH bu daar-‫خوشبو دار‬ Hindi) 1 sugandhita, gamakila) ezaafah karna-‫ / اضافہ کرنا‬duugna karna-‫دوگنا کرنا‬ Hindi) 1 doharana, adhika karana, badhana) Hindi) 1 morcha bandi, ghusa kila, gadha, kota) ^SHujaa-‫ / شجاع‬bahaadur-‫ / بہادر‬âziim-‫عظیم‬ Hindi) 1 dusari prati utarana) faryaad rasi-‫ / فریاد رسی‬dohaa'i-‫ / دوہائ‬chaarah-‫چارہ‬ Hindi) 1 durusti, aushadhi, upaya) ‫ / دوہائ‬daad deyna-‫ / داد دینا‬chaarah gari karna-‫چارہ گری کرنا‬ faryaad suñna-‫ / فریاد سننا‬dohaa'i maañgna-‫مانگنا‬ Hindi) 1 dava karana, upaya karana, marammata) karana, bana dena, 2 badala dena, pratiphala dena simaTna-‫سمٹنا‬ kam-‫ / کم کرنا‬ghaTaana-‫ / گھٹانا‬chhoTa kar deyna-‫چھوٹا کر دینا‬ karna Hindi) 1 pada ghatana, utara dena, kama karana, 2) jitana qaabil e taKHfiif-‫قابل تخفیف‬ qasr-‫ / کسر‬kami-‫ / کمی‬ghaTaa'i-‫گھٹائ‬ Hindi) 1 ghatava, utara dena, 2 jita) zyaadti-‫ / زیادتی‬fuzlah-‫ / فضلہ‬fara waani-‫ / فراوانی‬afraat-‫افراط‬ ,Hindi) 1 atiriktata, bahulya, bahutayata, jayadati) adhikata zaa'ed-‫ / زائد‬waafir-‫ / وافر‬fuzuul-‫ / فضول‬faaltu-‫فالتو‬ Hindi) 1 atirikta, jyada, adhika, atyadhika shabdon ka) sirki-‫ / سرکی‬qalam-‫قلم‬ Hindi) 1 narakata, kilka, 2 banshi, murali, 3 tira) sar kañDa-‫سر کنڈا‬ Hindi) 1 narakata ka bana hua, narakata sa, 2 jisamen) narakata bahuta ho

reef reek reek reek reel reel

vt n vi vt n vi

reel reeling reeve reeve refection refectory refel refer

vt a n vt n n vt vt

refer referee reference

vti n n

referendum refill refine

n vt vt

refine refined refinement

vti a n

refiner refinery refit refit reflect

n n vt vti vt

Hindi) 1 jahaja ke pala ko kama karana, lapetana) dhuaañ-‫ / دھان‬buKHaar-‫ / بخار‬bhaap-‫بھاپ‬ dhuaañ nikalna-‫ / دھان نکلنا‬buKHaar uThna-‫بخار اٹھنا‬ Hindi) 1 dhuan dena, bhapa chhodana) saañs nikaalna-‫ / سانس نکالنا‬dhuaañ deyna-‫دھان دینا‬ garaari-‫گراری‬ Hindi) 1 ghirani, charakhi, 2 eka prakara ka nacha) ‫ / لڑ‬jhuumna-‫ / جھومنا‬Dag magaana-‫ / ڈگمگانا‬chakraana-‫چکرانا‬ laR khaRaana-‫کھڑانا‬ Hindi) 1 phenti banana, ghirani ya charakhi para) ,bhuta chadhana, 2 ladakhadana, dagamagana ghumana, chakarana, ghuma ghuma kara 3 nachana Dag magaata-‫ / ڈگمگاتا‬chkraata-‫چکراتا‬ Hindi) 1 khanasama, sarabarakara, pradhana karya) adhikari, hakima, gavarnara, majistreta priona-‫ / پرونا‬rassi pirona-‫رسی پرونا‬ khaana-‫کھانا‬ ta^aam gaah-‫طعام گاہ‬ rad karna-‫ / رد کرنا‬piichhey dhakeylna-‫پیچھے دھکیلنا‬ rujuu^ karna-‫ / رجوع کرنا‬Hawaalah deyna-‫حوالہ دینا‬ ,Hindi) 1 saunpana, lagava rakhana, havala dena) ,supurda karana, 2 apila karana, nalisha karana prarthana karana, puchhana, saina karana, 3 sammati lena Hindi) 1 nyaya karane vala, nirnaya karta, vichara) karta, pancha siyaaq-‫ / سیاق‬iSHaarah-‫ / اشارہ‬Hawaalah-‫حوالہ‬ ,Hindi) 1 pata, sambandha, drishti, saina, havala) lihaja, mela, ishara, sa~nketa Hindi) 1 kisi prashna ko janata ke samane usaki) sammati lene ke liye rakhana do baarah bharna-‫دو بارہ بھرنا‬ nafaasat-‫ / نفاست پیدا کرنا‬KHaraabi duur karna-‫خرابی دور کرنا‬ wazaahat karna-‫ / وضاحت کرنا‬paeda karna Hindi) 1 nirmala karana, maila katana, khalisa) karana, chamakana, spashta karana, 2 sabhya banana, sushila karana, sudharana, sundara karana, 3 khota nikalana, barika bheda nikalana, gupta bheda nikalana ,Hindi) 1 nirmala, chamakaya hua, sushila, sabhya) shishta -‫ / تہذیب‬nafaasat-‫ / نفاست‬bariik KHayaali-‫ / باریک خیالی‬adab-‫ادب‬ taehziib ,Hindi) 1 sapha karane ka kama, saphai, sajava) ,sudharai, sabhyata, sushilata, nirmalata shrri~ngara, 2 ati sukshmata Hindi) 1 sapha karane vala, nirmala karane vala) Hindi) 1 dhatu ityadi sapha karane ka sthana ya) yantra marammat karna-‫ / مرمت کرنا‬do baarah samaana-‫دو بارہ سمانا‬ ,Hindi) 1 phira durusta karana, marammata karana) thika karana GHaur-‫ / غور کرنا‬fikr karna-‫ / فکر کرنا‬âks Daalna-‫عکس ڈالنا‬

reflect reflected reflection reflective reflector reflex reflex reflexive reflexively reform reform reform reform reformation reformatory reformer reformism reformist refractorily refractory refrain refrain refrain refrainment refree refresh refresh

vti a n a n a n a a a n vt vti n n n n n adv a n vi vti n n vi vt

refreshed

a

soch bichaar-‫ / سوچ بچار کرنا‬KHayaal karna-‫ / خیال کرنا‬karna waapas bhyejna-‫ / واپس بھیجنا‬karna Hindi) 1 pratibimba dalana, parachhani dalana, aksa) dalana, 2 dhyana karana, vichara karana, 3 ilajama lagana, dosha lagana muRa-‫ / مڑا‬mun^akas-‫منعکس‬ jhalak-‫ / جھلک‬ine^kaas-‫ / انعکاس‬GHaur-‫ / غور‬fikr-‫ / فکر‬âks-‫عکس‬ ‫ / سوچ‬SHahaabi-‫ / شہابی‬par tau-‫ / پر تو‬par chhaa'iñ-‫/ پر چھ ںڑڑ‬ ‫اؤ‬ soch bichaar-‫بچار‬ ,Hindi) 1 parachhani dene vala, 2 vichara sambandhi) vicharatmaka, 3 vichara shila, chinta shila ,Hindi) 1 darpana, aina, chinta karane vala) pratibimbakari, adarsha muna^kas-‫ / منعکس‬muRaa hu'a-‫مڑا ہوا‬ Hindi) 1 palata hua) ine^kaas-‫انعکاس‬ Hindi) 1 bite hue ke sambandha men, purva sambandhi, 2) karmakartta, 3 badhya KHamiidah taur par-‫خمیدہ طور پر‬ islaaHi-‫اصلحی‬ islaaH-‫اصلح‬ Hindi) 1 sudharava, shodhana, durusti, sudhara) islaaH karna-‫اصلح کرنا‬ Hindi) 1 phira banana, 2 marammata karana, unnati) karana, shodhana, durusta karana, sudhara karana, sudharana êlaaj-‫علج‬ ,Hindi) 1 sudhara, sudharava, shodhana, durusti) buraiyon ki durusti taadiib KHaanah-‫تادیب خانہ‬ Hindi) 1 chhoti avastha vale aparadhiyon ke) sudharane ki pathashala mujtahid-‫ / مجتہد‬mujaddid-‫مجدد‬ Hindi) 1 sudharane vala, sudharaka, sanskaraka) islaaH pasañdi-‫اصلح پسندی‬ mujaddidi-‫مجدی‬ -‫ / ضد بازی سے‬saKHti sey-‫ / سختی سے‬akkhaR pan sey-‫اکھڑ پن سے‬ zid baazi sey ziddi-‫ / ضدی‬sar kaSH-‫ / سرکش‬naa farmaan-‫ / نافرمان‬kaRa-‫کڑا‬ Tiip ka misra-‫ / ٹیپ کا مسرا‬Tiip ka bañd-‫ / ٹیپ کا بند‬radiif-‫ردیف‬ Hindi) 1 raga men doharane ke shabda, teka) -‫ / پرہیز کرنا‬bar daaSHt karna-‫ / برداشت کرنا‬baaz aana-‫باز آنا‬ rukna-‫ / رکنا‬parheyz karna Hindi) 1 adana, sakana, sambhalana, rokana, karya se) nivritta hona parheyz-‫پرہیز‬ faesal-‫فیصل‬ taazah dam hona-‫تازہ دم ہونا‬ taazah karna-‫ / تازہ کرنا‬ba Haal karna-‫بحال کرنا‬ Hindi) 1 thanda karana, 2 jilana, taja karana, phira) ,parishrama ke yogya karana, khusha karana arama dena taazah dam-‫ / تازہ دم‬ba Haal-‫بحال‬

refresher refreshing refreshingly refreshment

n a adv n

refrigerant refrigerant refrigerate refrigeration refuge

a n vt n n

refugee refulgence refulgent refund refund refusal refuse

n n a n vt n n

refuse

vt

refused refusing refutation refute refuted regain

a a n vt a vt

regal regale regale

a n vi

,Hindi) 1 taja karane vala, khushi dene vala) anapahari, 2 bairistara ki phisa taraawat baKHSH-‫ / تراوٹ بخش‬farHat baKHSH-‫فرحت بخش‬ taazah dili sey-‫تازہ دلی سے‬ / taazah dili-‫ / تازہ دلی‬ta^aam-‫ / طعام‬chaa'ey paani-‫چائے پانی‬ ziñdah dili-‫ / زندہ دلی‬tafriiH-‫تفریح‬ ,Hindi) 1 taja karana, arama dena ityadi, 2 sukha) chaina, arama, jalapana Hindi) 1 thanda karane vala, garami shanta karane) vala Hindi) 1 thandai) Hindi) 1 thanda karana, shitala karana, khusha) karana, sukha dena Hindi) 1 thanda karana, 2 thandaka, shanti, garami ki) shanti panaah-‫ / پناہ‬falaaH-‫ / فلح‬aas-‫آس‬ ,Hindi) 1 sharana, raksha, ash raya, 2 ash raya) ,rakshasthana, panaha ki jagaha, 3 gadha, kila upaya, vasila 4 panaah guziiñ-‫ / پناہ گذین‬mohaajir-‫مہاجر‬ Hindi) 1 sharanarthi, panahagira, sharanagata) taab-‫ / تاب‬raunaq-‫ / رونق‬nuur-‫نور‬ taabaañ-‫ / تابان‬raKH SHaañ-‫ / رخشان‬nuuraani-‫نورانی‬ waapsi-‫واپسی‬ pheyr deyna-‫پھیر دینا‬ Hindi) 1 vapasa karana, phera dena, phira se lauta) dena ^mana-‫ / منع‬iñkaar-‫ / انکار‬jawaab-‫جواب‬ Hindi) 1 asvikara, nama~njuri, napasandi) phok-‫ / پھوک‬kuuRa-‫ / کوڑا‬fuzlah-‫ / فضلہ‬aaKHor-‫اخور‬ Hindi) 1 talachhata, jutha, maila, chhantana) naa-‫ / نامنظور کرنا‬iñkaar karna-‫ / انکار کرنا‬baatil karna-‫باطل کرنا‬ rad-‫ / رد کرنا‬paehlu tihi karna-‫ / پہلو تہی کرنا‬mañzuur karna karna ,Hindi) 1 asvikara karana, nama~njura karana) napasanda karana, 2 inkara karana, na manana, na lena, radda karana rad-‫ / رد‬naa mañzuur-‫نامنظور‬ baaz-‫ / باز‬âduul-‫عدول‬ rad-‫ / رد‬iñkaar-‫انکار‬ rad karna-‫ / رد کرنا‬mustarad karna-‫ / مسترد کرنا‬kaaTna-‫کاٹنا‬ Hindi) 1 khandana karana, katana, jhutha va asatya) thaharana mustarad-‫مسترد‬ waapas-‫ / واپس آنا‬do baarah Haasil karna-‫دو بارہ حاصل کرنا‬ aana ,Hindi) 1 punah prapta karana, phira se hasila karana) phira pana / SHaahaanah-‫ / شاہانہ‬maalikaanah-‫ / مالکانہ‬KHusrawi-‫خسروی‬ SHaahi-‫شاہی‬ Hindi) 1 raja sambandhi, rajakiya, nripochita) pur takalluf ziyaafat-‫پر تکلف ضیافت‬ da^wat khaana-‫دعوت کھانا‬

regale

vt

regale regalia

vti n

regally regard

adv n

regard

vt

regardful regardfully regardfulness regarding regardless regardlessly regardlessness regatta regency regenerate regenerate

a adv n prep a adv n n n a vt

regeneration regenerator regent regent regime

n n a n n

taskiin deyna-‫ / تسکین دینا‬jaSHn manaana-‫جشن منانا‬ Hindi) 1 prasanna karana, nihala karana, khusha) ,karana, 2 bhoja dena, davata karana dhumadhama se khana khilana, 3 raja bhoja dena, rajarupa se ya dhumadhama se davata karana taKHt o taaj-‫ / تخت و تاج‬SHaahi tamGHah-‫شاہی تمغہ‬ Hindi) 1 rajachihna, rajopachara, badashahi nishana) va jhanda, raja ki prabhuta, kisi shreshtha pada ya sampradaya ka jhanda KHusruuaanah-‫خسروانہ‬ -‫ / تاک‬nigaah-‫ / نگاہ‬leHaaz-‫ / لحاظ‬iltefaat-‫ / الطفات‬dhiyaan-‫دھیان‬ paas-‫ / پاس‬taak ,Hindi) 1 dekha, 2 dhyana, vichara, kripa, lihaja) ,khyala, 3 adara, sammana, 4 sambandha nisabata KHayaal-‫ / خیال کرنا‬eHteraam karna-‫ / احترام کرنا‬deykhna-‫دیکھنا‬ nazar Daalna-‫ / نظر ڈالنا‬maañna-‫ / ماننا‬karna Hindi) 1 adara karana, sammana karana, priya) ,janana, 2 vichara karana, janana, samajhana ,dekhana, dhyana karana, 3 drishti karana kripa karana, khatiradari karana, sambandha ,rakhana, paravaha karana, chinta karana dhyana dena, 4 eka samana karana nigraañ-‫ / نگران‬dhiyaan waala-‫ / دھیان وال‬baa adab-‫با ادب‬ bah iltifaat-‫بہ الطفات‬ murawwat-‫ / مروت‬leHaaz-‫ / لحاظ‬eHteraam-‫ / احترام‬adab-‫ادب‬ nisbat-‫ / نسبت‬muta^lliq-‫ / متعلق‬baHawaalah-‫ / بحوالہ‬baabat-‫بابت‬ Haqiir-‫ / حقیر‬bey leHaaz-‫ / بے لحاظ‬bey adab-‫ / بے ادب‬adna-‫ادنا‬ Hindi) 1 beparavaha, asavadhana, gaphila, acheta) bila leHaaz-‫بل لحاظ‬ bey-‫ / بے توجہی‬bey niyaazi-‫ / بے نیازی‬be iltifaati-‫ب الطفاتی‬ tawajjohi safiinah raani-‫ / سفینہ رانی‬naa'o dauR-‫ناؤ دوڑ‬ Hindi) 1 nauka dauda, khene ki baji, navon ki dauda) Hindi) 1 raja pratinidhitva, raja pratinidhi ka shasana) ya pada ya adhikara, 2 raja pratinidhi mandala Hindi) 1 naya paida hua, punarjanma liya hua, 2 mana) phera hua do baarah janam deyna-‫ / دوبارہ جنم دینا‬ba Haal karna-‫بحال کرنا‬ islaaH karna-‫/ اصلح کرنا‬ Hindi) 1 phira paida karana, punarjanma dena, 2) dharmanusara acharana grahana karana, mana phera kara naya karana, shishya karana, dvija karana, 3 ishvara ki ora lau lagana taKHliiq e nau-‫ / تخلیق نو‬tajdiid-‫ / تجدید‬baaz aafriini-‫باز آفرینی‬ Hindi) 1 naya janma, ni paidaisha, punarjanma, 2) phira se utpatti mujaddid-‫مجدد‬ Hindi) 1 shasanakari, rajya karane vala) Hindi) 1 rajyadhikari, hakima, badashaha, shasaka, 2) raja pratinidhi jo raja ke na hone se ya usaki akshamata ke karana rajya kare nazaamat-‫ / نظامت‬Hukuumat-‫حکومت‬

regimen regiment

n n

regimental region regional regions register

a n a n n

register registered registrar registration

vt a n n

registry regress regression regressive regret

n n n a n

regret

vt

regrettable regular

a a

regular regularity

n n

Hindi) 1 rajya ka dhanga, shasana, hukumata, 2) rahana, rahane ka tarika va dhanga ,Hindi) 1 niyamanusara rajya, 2 pathya, paraheja) ahara niyama nazaamat-‫ / نظامت‬Hukuumat-‫حکومت‬ Hindi) 1 sainya dala, sena, palatana, utane sipahiyon) ,ka dala jo eka karanela ke adhina hon rejimenta, hajara javanon ka dala Hindi) 1 palatana ya rejimenta sambandhi) -‫ / کشور‬KHittah-‫ / خطہ‬êlaaqah-‫ / علقہ‬diyaar-‫ / دیار‬arz-‫ارض‬ zamiin-‫ / زمین‬tabaq-‫ / طبق‬sar zamiin-‫ / سر زمین‬kiSHwar ,Hindi) 1 desha, dharatala, jila, pranta, mulka, loka) khanda tabqaati-‫ / طبقاتی‬êlaaqaa'i-‫ / علقائ‬aqliimi-‫اقلیمی‬ êlaaqah jaat-‫ / علقہ جات‬âalam-‫عالم‬ daftar-‫دفتر‬ ,Hindi) 1 bahi, hisaba, lekhya, daphataraphiharista) suchi, rajistara Hindi) 1 darja karana, likha lena, rajistara men) chadhana, tanka lena darj-‫درج‬ sariSHtah daar-‫سرشتہ دار‬ ,Hindi) 1 rajistrara, lekhyapatra rakshaka, muhaphija) daphtara duKHuul-‫ / دخول‬iñdiraaj-‫اندراج‬ Hindi) 1 rajistri karana, nama likhana, pheharista men) indraja, lekharopana, bahi men likhanara Hindi) 1 rajistri, pheharista men indraja, rajistrara ka) daphtara, likha hua vivarana waapsi-‫ / واپسی‬raj^at-‫رجعت‬ Hindi) 1 pratigamana, lautava, nikasa, lautane va) nikalane ka adhikara -‫ / واپس جاتا ہوا‬raj^at pasañd-‫ / رجعت پسند‬muRta hu'a-‫مڑتا ہوا‬ waapas jaata hu'a -‫ / پشیمانی‬pachh taawa-‫ / پچھتاوا‬Hasrat-‫ / حسرت‬afsos-‫افسوس‬ qalaq-‫ / قلق‬paSHeymaani ,Hindi) 1 ra~nja, aphasosa, shoka, dukha, pachhatava) pashchattapa, kheda -‫ / ندامت کرنا‬haath malna-‫ / ہاتھ ملنا‬afsos karna-‫افسوس کرنا‬ paSHeymaan hona-‫ / پشیمان ہونا‬nadaamat karna ,Hindi) 1 ra~nja karana, udasa hona, aphasosa karana) pachhatana, pashchattapa karana, shoka karana, kheda karana qaabil e mazammat-‫ / قابل مذمت‬qaabil e afsoos-‫قابل افسوس‬ baa zaabitah-‫ / با ضابطہ‬baa qaa^edah-‫با قاعدہ‬ ,Hindi) 1 niyata, yathakrama, bakayada, yathavidhi) ,niyamanusara, niyamashila, thika, niyatkalika mustakila, dhangadara Hindi) 1 niyamita sainika, sthayi sena ka sipahi, 2) dharmasanghi, isayiyon ki usa mandali ka jana jisamen sanyasa, agya palana va dharma palana karane ki pratigya ki ho, vanaprasthi ba qariinah-‫ / با قرینہ‬paa bañdi-‫ / پابندی‬baa qaa^edgi-‫با قاعدگی‬ Hindi) 1 niyamanukulata, niyamanishthata, 2) vyavastha, krama, vidhi

regulate regulation regulative regulator

vt n a n

regurgitate rehabilitate rehabilitate rehabilitation rehablitation rehash rehash rehear rehearsal rehearse reign

vt n vt n n n vt vt n vt n

reign reimbursable reimburse

vi n vt

rein

n

rein reincarnation reindeer reinforce reinforce reinforcement reins

vt n n n vt n n

,Hindi) 1 niyamanusara thaharana, thika karana) vidhivata karana, durusta karana, daula para lana -‫ / ضابطہ‬qaa^edah-‫ / قاعدہ‬qaanuun-‫ / قانون‬iñzibaat-‫انضباط‬ zaabitah Hindi) 1 bandobasta, viniyama, vyavasthapana, 2) kayada, vidhi, niyama Hindi) 1 niyamaka, niyama para chalane vala) zaabit-‫ / ضابط‬tañziim kuñiñdah-‫تنظیم کنندہ‬ Hindi) 1 prabandha karta, muntajrima, shasaka, 2) reguletara, kala ka vaha purja jo chala barabara kare qaey karna-‫قے کرنا‬ ba Haal karna-‫بحال کرنا‬ Hindi) 1 purva dasha men lana, purvapada ko prapta) karana, bahala karana Hindi) 1 bahali, purvadasha sthiti) bar qaraari-‫ / بر قراری‬ba Haali-‫بحالی‬ takraari chiiz-‫ / تکراری چیز‬chhaan phaTak-‫چھان پھٹک‬ phir sey murattab karna-‫ / پھر سے مرتب کرنا‬dohraana-‫دہرانا‬ Hindi) 1 phira sunana, phira vichara karana) Hindi) 1 duharava, kathana, charcha, dobara bayana) SHumaar karna-‫ / شمار کرنا‬bayaan karna-‫بیان کرنا‬ Hindi) 1 duharana, kathana karana, dobara bayana) karana, sabake samane padhana raaj-‫ / راج‬daur-‫ / دور‬âmal daari-‫ / عمل داری‬âehd-‫عہد‬ Hindi) 1 rajya shasana, hukumata, rajatva, 2) ,shasanakala, rajakala, 3 prabalata, prachara phailava, 4 prabhava, bala, jora Hindi) 1 prabala hona, prachalita hona, prachanda) hona, rajya karana, hakumata karana, shasana karana qaabil e waapsi-‫ / قابل واپسی‬qaabil e addaa'i-‫قابل ادائیگی‬ ‫ / واپس ادا‬maali nuqsaan ki talaafi karna-‫مالی نقصان کی تلفی کرنا‬ waapas adaa karna-‫کرنا‬ ,Hindi) 1 ada karana, pura karana, danda bharana) vapasa karana, phera dena, bhara dena -‫ / ذمام‬nakeyl-‫ / نکیل‬lagaam-‫ / لگام‬înaan-‫ / عنان‬baag-‫باگ‬ zamaam ,Hindi) 1 bagadora, baga, 2 rajya chalane ki niti) adhikara, niyantrana vidhi ,Hindi) 1 baga para sadhana, thamana, rokana) adhikara men rakhana aawaa gawan-‫آوا گون‬ qutbi hiran-‫قطبی ہرن‬ Hindi) 1 eka prakara ka hirana, barahasinha) / mazbuut karna-‫ / مضبوط کرنا‬kumak pahoñchaana-‫کمک پہنچانا‬ taaqat baRhaana-‫طاقت بڑھانا‬ Hindi) 1 ni sena se sahayata karana, bala dena, sahara) dena madad-‫ / مدد‬kumak-‫کمک‬ Hindi) 1 ni sena se sahayata karana, 2 sahayata ke) liye ni sena lagaam-‫لگام‬

reinstate

vt

reinvest reinvigorate reinvigoration reissue reissue reiterate reiteration reiterative reject

vt vt n n vt vt n a vt

rejected rejection rejoice rejoice rejoicing rejoin rejoinder rejuvenate rejuvenation rejuvenator rejuvenescence rekindle relapse relapse relatable relate relate

a n vi vti n vti n vt n n n v n vi a vi vt

Hindi) 1 gurda, bukka, 2 dila) ‫ / بحال‬saabiqah suurat e Haal par laana-‫سابقہ صورتحال پر لنا‬ ba Haal karna-‫کرنا‬ Hindi) 1 phira baithana, punah sthapana karana, phira) jaise ka taisa karana Hindi) 1 dhana lagana, phira niyukta karana, phira) dena tajdiid e nau karna-‫ / تجدید نو کرنا‬na'i quuwat deyna-‫نئی قوت دینا‬ Hindi) 1 phira bala dena, phira taja karana, phira) jilana, punarjivita karana na'i quuwat-‫نئی قوت‬ Hindi) 1 punah prakasha, dobara ijara) Hindi) 1 phira jari karana) tasriiH karna-‫ / تصریح کرنا‬takraar karna-‫تکرار کرنا‬ Hindi) 1 bara bara kahana ya karana, duharana) yaad dehaani-‫ / یاد دہانی‬takraar-‫ / تکرار‬dohraa'o-‫دہراؤ‬ Hindi) 1 doharava, punarukti) yaad dehaani karaaney waala-‫یاد دہانی کرانے وال‬ / nazar añdaaz karna-‫ / نظر انداز کرنا‬mustarad karna-‫مسترد کرنا‬ -‫ / ساقط کرنا‬rad karna-‫ / رد کرنا‬pheyrna-‫ / پھیرنا‬pheyñkna-‫پھینکنا‬ Thukra deyna-‫ / ٹھکرا دینا‬saaqit karna Hindi) 1 phenkana, napasanda karana, asvikara) karana, namanjura karana, radda karana -‫ / نظری‬matruuk-‫ / متروک‬naa mañzuur-‫ / نامنظور‬KHaarij-‫خارج‬ Thukraaya hu'a-‫ / ٹھکرایا ہوا‬raddi-‫ / ردی‬mustarad-‫ / مسترد‬nazri waa pas-‫ / وا پس‬saaqit-‫/ ساقط‬ rad-‫ / رد‬nazar añdaazi-‫ / نظر اندازی‬jawaab-‫ / جواب‬iñkaar-‫انکار‬ ‫ / پھولے‬KHuSH hona-‫ / خوش ہونا‬baaGH baaGH hona-‫باغ باغ ہونا‬ SHaadaañ hona-‫ / شادان ہونا‬phuuley nah samaana-‫نہ سمانا‬ Hindi) 1 prasanna karana ya hona, hulasana, khusha) ,hona, khushi manana, ghamanda karana phakara karana rañg-‫ / رنگ رلیاں‬musarrat-‫ / مسرت‬KHuSHi-‫ / خوشی‬jaSHn-‫جشن‬ raliyaañ Hindi) 1 phira milana, phira milana, pratyuttara) karana ya dena, na jawaab-‫ / جواب‬kaaT-‫کاٹ‬ Hindi) 1 pratyuttara, javaba dava, vadi ke vishaya) patra ka uttara jo prativadi ne diya ho do baarah jawaan karna-‫دو بارہ جوان کرنا‬ Hindi) 1 naya karana, phira javana ya yuva karana) baHaali e SHabaab-‫بحالی شباب‬ mujaddid-‫مجدد‬ na'i jawaani-‫نئی جوانی‬ Hindi) 1 phira roshana karana, phira jalana, phira) barana ,Hindi) 1 purvavastha prapti, purva dasha men a jana) palatava, punah patana Hindi) 1 phira kashta men padana, thika hokara) bimara ho jana, purva dasha ko prapta hona muta^lliqah-‫ / متعلقہ‬qaabil e bayaan-‫قابل بیان‬ ta^lluq hona-‫ / تعلق ہونا‬nisbat hona-‫نسبت ہونا‬ ‫ / نسبت‬naql karna-‫ / نقل کرنا‬bayaan karna-‫ / بیان کرنا‬bataana-‫بتانا‬ sunaana-‫ / سنانا‬nisbat deyna-‫دینا‬

relate related relatedness relater relation relations relationship relative relative relativeness relativism relativity relativly relax relax relaxation relaxed relay relay release release

vti a n n n n n a n n n n adv vt vti n a n vt n vt

relegate

vt

relegation relent relentless relentlessly

n vi a n

,Hindi) 1 varnana karana, kahana, kathana karana) ,padhana, charcha karana, 2 nata rakhana sanbandha hona muta^lliqah-‫متعلقہ‬ ,Hindi) 1 bandhu, gotrajana, natedara, rishtedara) sambandhi ta^lluq-‫ / تعلق‬riSHtah-‫رشتہ‬ raawi-‫ / راوی‬bayaan kunañdah-‫بیان کنندہ‬ / êlaaqah-‫ / علقہ‬bhaa'i bañdi-‫ / بھائ بندی‬âaziiz daari-‫عزیز داری‬ / riSHtah-‫ / رشتہ‬rabt-‫ / ربط‬nisbat-‫ / نسبت‬naatah-‫ / ناطہ‬laag-‫لگ‬ ta^lluq-‫ / تعلق‬riSHtey daari-‫رشتے داری‬ ,Hindi) 1 varnana, bayana, 2 natedara, rishtedara) sambandhi jana maraasim-‫ / مراسم‬lawaahiqiin-‫لواحقین‬ / lagaa'o-‫ / لگاؤ‬âziiz daari-‫ / عزیز داری‬aapas daari-‫آپس داری‬ riSHtah-‫ / رشتہ‬qaraabat-‫ / قرابت‬naatah-‫ / ناطہ‬lawaaHiqiin-‫لواحقین‬ waastah-‫ / واسطہ‬sabab-‫/ سبب‬ Hindi) 1 sanbandha ka, nisabati, sambandhita) -‫ / یگانہ‬waa bastah-‫ / وابستہ‬riSHtey daar-‫ / رشتے دار‬âziiz-‫عزیز‬ yagaanah ,Hindi) 1 saga, gotrajana, kutumbi, natedara) sanbandhi ta^lluq-‫ / تعلق‬nisbat e baahami-‫ / نسبت باہمی‬ezaafiyat-‫اضافیت‬ nisbatiyat-‫ / نسبتیت‬êlaaqiyat-‫علقیت‬ talaazum-‫ / تلزم‬izaafiyat-‫اضافیت‬ riSHtey sey-‫ / رشتے سے‬nisbatan-ً‫نسبت‬ ‫ا‬ narm karna-‫ / نرم کرنا‬Dhiil deyna-‫ڈھیل دینا‬ Hindi) 1 dhila karana, dhila hona, kama karana, susta) padana kami-‫کمی‬ Hindi) 1 shithilata, dhilai, vishrama) pur sukuun-‫ / پر سکون‬aaraam sey-‫آرام سے‬ Hindi) 1 ghodon ki daka, 2 jama ki hui vastu) Hindi) 1 phira batorana va jama karana) KHalaasi-‫ / خلصی‬chhuTTi-‫چھٹی‬ Hindi) 1 rihai, chhutakara, mukti, mochana) / kholna-‫ / کھولنا‬chhoRna-‫ / چھوڑنا‬chhuuT-‫ / چھوٹ‬aazaadi-‫آزادی‬ reha karna-‫رہا کرنا‬ Hindi) 1 svatantra karana, mukta karana, chhodana, 2) ,chhudana, pada se hatana, 3 chhoda dena tyaga karana deys nikaala-‫ / دیس نکال کرنا‬baahar bheyj deyna-‫باہر بھیج دینا‬ jila watan karna-‫ / جل وطن کرنا‬karna ,Hindi) 1 ravana karana, apane desha se nikalana) desha bahara karana, 2 badalana, hastantarita karana jila watni-‫ / جل وطنی‬iKHraaj-‫ / اخراج‬deys nikaala-‫دیس نکال‬ ‫ / ترس‬pighalna-‫ / پگھلنا‬narm paRna-‫ / نرم پڑنا‬dab jaana-‫دب جانا‬ tars khaana-‫کھانا‬ Hindi) 1 komala hona, narma hona, pighalana, daya) karana, tarasa khana sañg dil-‫ / سنگ دل‬saKHt mizaaj-‫ / سخت مزاج‬bey raeHm-‫بے رحم‬ Hindi) 1 nirdayi, daya shunya, karuna rahita) ‫ / سنگ‬bey raeHmi sey-‫ / بے رحمی سے‬bey dardi sey-‫بے دردی سے‬

relentlessness relevance relevancy relevant reliability reliable reliably reliance

n n n a n a adv n

relic relics relief

n n n

relieve

vt

relieved religion religious religious brooding religious decree religiously relinquish relinquished relinquishment relish relish

a n a n n adv vt a n n vt

SHaqaawat sey-‫ / شقاوت سے‬sañg dili sey-‫دلی سے‬ / saKHt dili- ‫ / سخت دلی‬bey raeHmi-‫ / بے رحمی‬bey dardi-‫بے دردی‬ kaTTar pan-‫کٹر پن‬ ,Hindi) 1 upayuktata, sangati, auchitya, yogyata) mela, prasanga laag-‫ / لگ‬êlaaqah-‫علقہ‬ muta^alliq-‫ / متعلق‬laagu-‫لگو‬ ,Hindi) 1 uchita, sangata, prasangochita, yogya) upayukta, prasangika siqaaHat-‫سقاحت‬ Hindi) 1 vishvasaniyata, vishvastata, vishvasa yogyata) -‫ / پکا‬mustanad-‫ / مستند‬mo^tabar-‫ / معتبر‬baa wasuuq-‫با وثوق‬ qaabil e e^temaad-‫ / قابل اعتماد‬pakka Hindi) 1 vishvasa yogya) wasuuq sey-‫ / وثوق سے‬bharosah mañdi sey-‫بھروسہ مندی سے‬ -‫ / اتکاع‬itmenaan-‫ / اطمینان‬iñHesaar-‫ / انحصار‬e^tebaar-‫اعتبار‬ sahaara-‫ / سہارا‬rusuuKH-‫^ / رسوخ‬ittekaa ,Hindi) 1 jisa para vishvasa kiya jaya, bharosa, asara) vishvasa Hindi) 1 smaraka chihna, avashesha, vache khuche) chihna, lasha, shesha bhaga, nishana aasaar-‫آثار‬ ubharwaañ taKHti-‫ / ابھ ںڑڑ تختی‬ubhra hu'a-‫ابھرا ہوا‬ ‫روا‬ -‫ / فرصت‬êlaaj-‫ / علج‬darmaan-‫ / درمان‬chaen-‫ / چین‬aaraam-‫آرام‬ -‫ / تشفی‬raaHat-‫ / راحت‬madad-‫ / مدد‬KHalaasi-‫ / خلصی‬fursat taSHaffi Hindi) 1 sahayata, upaya, shanti, chaina, 2) chhutakara, phauji ohade se barataraphi va alagava -‫ / سبکدوش ہونا‬haTaana-‫ / ہٹانا‬chhuTkaa dilaana-‫چھٹکا دلنا‬ taKHfiif karna-‫ / تخفیف کرنا‬subuk doSH hona Hindi) 1 chhodana, chhutakara karana, 2 sahayata) ,karana, kama karana, duhkha dura karana arama dena, tasalli dena, shanti dena subuk doSH-‫ / سبکدوش‬musta^fi-‫مستعفی‬ mazhab-‫ / مذہب‬keySH-‫ / کیش‬diin-‫دین‬ ,Hindi) 1 ishvara bhakti, majahaba, dharma, pantha) mata, 2 pavitrata, dharmanishthata, bhakti mazhabi-‫مذہبی‬ ,Hindi) 1 majahabi, dharmanishtha, bhaktimana) dharmika waziifah-‫وظیفہ‬ fatwa-‫فتوا‬ mazhabi taur sey-‫ / مذہبی طور سے‬âqiidat sey-‫عقیدت سے‬ matruuk karna-‫ / متروک کرنا‬chhoRna-‫چھوڑنا‬ ,Hindi) 1 chhoda dena, tyagana, tajana, chhodana) alaga kara dena, hatha utha lena matruuk-‫متروک‬ dast bar daari-‫ / دست بر داری‬chhuuT-‫چھوٹ‬ / mazah-‫ / مزہ‬lazzat-‫ / لذت‬lapka-‫ / لپکا‬lagna-‫ / لگنا‬chaa'o-‫چاؤ‬ zauq-‫ / ذوق‬sawaad-‫ / سواد‬mazaaq-‫مذاق‬ Hindi) 1 svada, lajjata, maja, chata, 2 kisi chija ka) maja ya shauka, chasaka, 3 chashani, chatani chakhna-‫چکھنا‬

relish reluctance reluctant rely rely remain

vti n a vi vt vi

remainder remaining remains remake remand remand remanent remark remark remarkable remarry remedial remedy

n a n vt n vt n n vti a vt a n

remedy remember

vt vt

remembrance

n

remind reminder reminiscence remise remise

vt n n n vt

Hindi) 1 chakhana, svada pasanda karana, asvadana) karana, 2 svadishta hona, bhana pas o peySH-‫ / پس و پیش‬hich kichaahaT-‫ہچکچاہٹ‬ Hindi) 1 aruchi, anichchha, vimukhata) ziddi-‫ / ضدی‬naa raaz-‫ / ناراض‬mazaaHim-‫ / مزاحم‬aRyal-‫اڑیل‬ Hindi) 1 anichchhuka, vimukha, khilapha, pratikula) e^tebaar karna-‫اعتبار کرنا‬ Hindi) 1 vishvasa karana, bharosa karana, ashraya) karana raehna-‫ / رہنا‬bach jaana-‫بچ جانا‬ Hindi) 1 bana rahana, thaharana, rahana, baki) rahana, shesha rahana, pichhe chhutana -‫ / پس انداز‬maa baqi-‫ / ما بقی‬fuzlah-‫ / فضلہ‬baqiyah-‫ / بقیہ‬baaqi-‫باقی‬ pas añdaaz saabit-‫ / ثابت‬baaqi maañdah-‫ / باقی ماندہ‬baaqi-‫باقی‬ aasaar-‫آثار‬ Hindi) 1 lasha, mrita sharira, shava) Hindi) 1 phira banana) Hindi) 1 punah prerana, vapasa bhejana) Hindi) 1 bula lena, phira bhejana, lauta dena, phira) saunpana baqiyah-‫ / بقیہ‬bacha khucha-‫بچا کھچا‬ kaha-‫ / کہا‬kaefiyat-‫کیفیت‬ Hindi) 1 dekhana, dhyana karana, 2 kahana, charcha) karana Hindi) 1 dekhane yogya, vicharane yogya, utkrishta, 2) asadharana, anutha, apurva Hindi) 1 phira vivaha karana, punah vivaha karana) Hindi) 1 dukhahara, sukhadayaka, pratikaraka) -‫ / علج‬dawa-‫ / دوا‬darmaan-‫ / درمان‬daaru-‫ / دار‬chaarah-‫چارہ‬ êlaaj Hindi) 1 pratikara, aushadhi jo roga va kisi hani ko) dura kare, upaya ,Hindi) 1 arama karana, upaya karana, changa karana) marammata karana, tasalli dena ‫ / نگاہ ںڑ‬KHayaal meyñ laana-‫ / خیال میں لنا‬huRakna-‫ہڑکنا‬ ‫می‬ zikr-‫ / ذکر کرنا‬yaad karna-‫ / یاد کرنا‬nigaah meyn rakhna-‫رکھنا‬ karna ,Hindi) 1 na bhulana, yada karana, smarana karana) khyala karana / yaad aawri-‫ / یاد آوری‬yaad-‫ / یاد‬tazkirah-‫ / تذکرہ‬niSHaani-‫نشانی‬ zikr-‫ / ذکر‬yaad farmaa'i-‫یاد فرمائ‬ Hindi) 1 smarana karana, sudha, smarana, yada, 2) smaraka, yadagara taakiid-‫ / تاکید کرنا‬khaT khaTaana-‫ / کھٹکھٹانا‬jataana-‫جتانا‬ yaad dilaana-‫ / یاد دلنا‬karna Hindi) 1 jatana, yada dilana, smarana karana) yaad dehaani-‫ / یاد دہانی‬taakiid-‫تاکید‬ Hindi) 1 yada dilane vala, chitavani, takida) yaad aawari-‫ / یاد آوری‬yaad-‫یاد‬ Hindi) 1 yada, smarana, sudha, smriti) gaaRi KHaanah-‫گاڑی خانہ‬ hath yaar Daalna-‫ہتھیار ڈالنا‬

remiss remission remit remit remittance remnant remodel remonstrate remorse remorseful remorseless remote remotely remoteness removable removal

a n n vt n n vt vt n a a a adv n a n

remove remove remove removed remover removing remunerate remuneration renaiscance renal rename rend

n vt vti a n a vt n n a vt vt

render

vt

sust-‫ / سست‬phiika-‫ / پھیکا‬Dhiila-‫ڈھیل‬ ,Hindi) 1 alasi, dhila, gaphila, beparavaha, acheta) susta, asavadhana mo^aafi-‫ / معافی‬kami-‫ / کمی‬ghaTaa'o-‫گھٹاؤ‬ ,Hindi) 1 dhilapana, kami, tuta, ghatava, 2 maphi) kshama Hawaalah-‫حوالہ‬ narm-‫ / نرم پڑنا‬naql karna-‫ / نقل کرنا‬mo^aaf karna-‫معاف کرنا‬ paesey bheyjna-‫ / پیسے بھیجنا‬paRna Hindi) 1 rupaya bhejana, 2 dhila karana, kama) karana, 3 mapha karana, kshama karana Hindi) 1 bheja hua rupaya) bacha maal-‫ / بچا مال‬bacha khucha-‫بچا کھچا‬ Hindi) 1 bacha hua, baki, shesha) Hindi) 1 phira se banana) samjhaana-‫ / سمجھانا‬jiraH karna-‫جرح کرنا‬ paSHeymaani-‫ / پشیمانی‬afsos-‫افسوس‬ ,Hindi) 1 pachhatava, pashchattapa, aphasosa) manovyatha paSHeymaan-‫ / پشیمان‬chup chup-‫چپ چپ‬ ‫ / بے‬bey SHaram-‫ / بے شرم‬bey raeHm-‫ / بے رحم‬bey dard-‫بے درد‬ zaalim-‫ / ظالم‬sañg dil-‫ / سنگ دل‬DhiiT-‫ / ڈھیٹ‬bey zamiir-‫ضمیر‬ pheyr daar-‫ / پھیر دار‬gum raah-‫ / گمراہ‬duur-‫ / دور‬ba^iid-‫بعید‬ duur sey-‫دور سے‬ duuri-‫دوری‬ Hindi) 1 hataye jane yogya) ^rafa-‫ / رفع‬ma^zuuli-‫ / معزولی‬bar tarfi-‫بر طرفی‬ Hindi) 1 sarakava, hatava, judai, prithakatva, sthana) parivartana Hindi) 1 hatava, tabadili, pragamana, sthana) badalana -‫ / سرکانا‬nikaalna-‫ / نکالنا‬haTaana-‫ / ہٹانا‬bachaana-‫بچانا‬ ulaTna-‫ / الٹنا‬sarkaana Hindi) 1 sarakana, hatana, hatana, badalana, alaga) karana, le jana, eka sthana se dusare sthana men jana tabdiil SHudah-‫ / تبدیل شدہ‬ba^iid-‫بعید‬ miTa deyney-‫ / مٹا دینے وال‬haTa deyney waala-‫ہٹا دینے وال‬ waala salb-‫سلب‬ ujrat deyna-‫ / اجرت دینا‬maehntaanah deyna-‫محنتانہ دینا‬ ujrat-‫ / اجرت‬maeHñtaanah-‫محنتانہ‬ tajdiid-‫ / تجدید‬naSHat e saaniyah-‫ / نشت ثانیہ‬beydaari-‫بیداری‬ Hindi) 1 gurde sambandhi) Hindi) 1 naya nama dena, diksha dena) toRna-‫ / توڑنا‬phaaRna-‫ / پھاڑنا‬maskaana-‫مسکانا‬ Hindi) 1 phada dalana, chirana, nashtara dena, na) -‫ / ہاتھ دھونا‬deyna-‫ / دینا‬chhoRna-‫ / چھوڑنا‬añjaam deyna-‫انجام دینا‬ hath yaar-‫ / ہتھیار ڈالنا‬haar maañna-‫ / ہار ماننا‬haath dhona tasliim karna-‫ / تسلیم کرنا‬Daalna Hindi) 1 dena, lautana, jutana, havala karana, vapasa) karana, badala dena, 2 anuvada karana, ulatha karana

rendered speechless rendezvous rendezvous rendition renegade renege renew

a n vti n n vi vt

renewal renewer renitent renounce renovate

n m a vt vt

renown renowned rent rent

n a a n

rent rent rental renter renunciation reoccupy reopen reorder reorganisation reorganise reorganize

vt vti a n n vi vt vt n vt vt

laa jawaab karna-‫ل جواب کرنا‬ mulaaqaat ki jagah-‫ / ملقات کی جگہ‬mulaaqaat-‫ملقات‬ Hindi) 1 adda, jama hone ki jagaha, jamaghata) Hindi) 1 kisi vishesha sthana men ikattha hona, kisi) vishesha sthana para samuha batorana tasliim-‫ / تسلیم‬tarjumaani-‫ / ترجمانی‬pardaaKHt-‫پرداخت‬ -‫ / غدار‬daehriya-‫ / دہریا‬bhagoRa-‫ / بھگوڑا‬bey wafa-‫بے وفا‬ GHaddar Hindi) 1 svadharma tyagi, 2 bhagoda, avara) muñHarif hona-‫منحرف ہونا‬ -‫ / تجدید کرنا‬naya karna-‫ / نیا کرنا‬do baarah karna-‫دو بارہ کرنا‬ taazah karna-‫ / تازہ کرنا‬tajdiid karna Hindi) 1 navina karana, taja karana, phira shuru) karana, duhara ke marammata karana, phira se arambha karana, 2 naya bila dena ya svikara karana tajdiid-‫تجدید‬ Hindi) 1 naya karana, navikarana, punararambha) mujaddid-‫مجدد‬ muzaaHimat karney waala-‫مزاحمت کرنے وال‬ iñkaar karna-‫ / انکار کرنا‬alfaaz waapas leyna-‫الفاظ واپس لینا‬ Hindi) 1 chhodana, alaga hona ya karana, asvikara) karana, inkara karana, tyagana, tyaga karana tajdiid karna-‫ / تجدید کرنا‬do baarah janam deyna-‫دو بارہ جنم دینا‬ Hindi) 1 naya karana, nutana karana, pahali halata) para lana naam-‫ / نام‬maSH huuri-‫ / مشہوری‬iSHtehaar-‫ / اشتہار‬dhaak-‫دھاک‬ SHohrat-‫/ شہرت‬ Hindi) 1 nama, yasha, khyati, prasiddhi, shoharata) ,Hindi) 1 nami, vidita, prasiddha, vikhyata) mashahura, namavara phaTa-‫پھٹا‬ SHaq-‫ / شق‬saañs-‫ / سانس‬chiir-‫چیر‬ ujrat-‫ / اجرت‬kiraayah-‫کرایہ‬ ,Hindi) 1 darara, phanka, chhidra, 2 kiraya salana) kiraya makana ya lagana, kheta, malagujari kiraa'ey par leyna-‫ / کرائے پر لینا‬kiraa'ey par deyna-‫کرائے پر دینا‬ Hindi) 1 kiraya para dena, lagana para dena, patta) ,dena, 2 patte para dena, lagana para dena kiraye para lena Hindi) 1 kiraye ka, jamabandi, pharda lagana, salana) lagana ka rupaya Hindi) 1 kirayedara, asami, bhadauta) dast bar daari-‫دست بر داری‬ Hindi) 1 asvikara, namanjuri, tyaga) phir sey qaabiz hona-‫پھر سے قابض ہونا‬ phir sey kholna-‫ / پھر سے کھولنا‬phir sey chheyRna-‫پھر سے چھیڑنا‬ Hukm e-‫ / حکم مکرر کرنا‬do baarah mañgwaana-‫دو بارہ منگوانا‬ mukarrar karna az sar e nau tañziim-‫از سر نو تنظیم‬ tañziim e nau karna-‫تنظیم نو کرنا‬ ,Hindi) 1 punah sangathita karana, phira se rakhana) phira taratiba dena, phira thika karana

reorient repair

vt n

repair repair repair repairman repand reparation reparative repartee repartition repast repatriate repatriation repay repayment repeal repeal repeat repeat

vi vt vti n a n n n n n vt n vt n n vt n vt

repeatedly repel repellent repelling repent repent repentance

adv vt a n vt vti n

do baarah samt bañdi karna-‫دو بارہ سمت بندی کرنا‬ baseyra-‫بسیرا‬ marammat-‫مرمت‬ ,Hindi) 1 durusti, marammata, sanvara, banava) paibanda, 2 ghara, makana, ashraya, adda jaana-‫ / جانا‬chala jaana-‫چل جانا‬ -‫ / رفوکرنا‬marammat karna-‫ / مرمت کرنا‬durust karna-‫درست کرنا‬ Thiik karna-‫ / ٹھیک کرنا‬rafu karna Hindi) 1 marammata karana, durusta karana, phira) ,banana, 2 danda bharana, badala dena, 3 jana ashraya lena mistri-‫مستری‬ halki laehr daar-‫ہلکی لہر دار‬ talaafi-‫ / تلفی‬marammat-‫ / مرمت‬durusti-‫درستی‬ Hindi) 1 marammata karana, marammata, sudhara, 2) badala, kshatipurti jabraani-‫جبرانی‬ teyz-‫ / تیز جوابی‬bazlah sañji-‫ / بذلہ سنجی‬bar jastahgi-‫بر جستگی‬ turki bah turki jawaab-‫ / ترکی بہ ترکی جواب‬jawaabi ,Hindi) 1 shighra chaturya purna uttara, rasikottara) sarasottara, masakharapana ka javaba taqsiim-‫ / تقسیم‬baTaa'i-‫بٹائ‬ khoraak-‫ / کھوراک‬khaana-‫ / کھانا‬da^wat-‫دعوت‬ mulk waapas bheyjna-‫ملک واپس بھیجنا‬ watan waapsi-‫وطن واپسی‬ -‫ / تلفی کرنا‬chukaana-‫ / چکانا‬badley meyñ deyna-‫بدلے ں ڑڑ دینا‬ ‫می ڑ‬ waapas ada karna-‫ / واپس ادا کرنا‬talaafi karna Hindi) 1 chuka dena, palata dena, pratiphala dena, 2) lauta dena, 3 badala dena jaza-‫جزا‬ Hindi) 1 khandana, manasukhi, lopa, prachara lopa) waapas leyna-‫واپس لینا‬ ,Hindi) 1 radda karana, khandana karana) nishprabhava karana Hindi) 1 duharava, punarukti) raTna-‫ / رٹنا‬dohraana-‫دہرانا‬ Hindi) 1 phira karana ya kahana, duharana, taja) karana, punah kathana karana, padhana -‫ / مکرر‬dam bah dam-‫ / دم بہ دم‬baar ha-‫ / بار ہا‬baar baar-‫باربار‬ mukarrar Hindi) 1 barabara, bahudha, aksara) ‫ / مسترد‬haTaana-‫ / ہٹانا‬dafa^ karna-‫ / دفع کرنا‬dhakeylna-‫دھکیلنا‬ palTey deyna-‫ / پلٹے دینا‬mustarad karna-‫کرنا‬ ,Hindi) 1 hatana, hata dena, pichhe palatana, rokana) adana, virodha karana ajiiran-‫اجیرن‬ mudaafe^at-‫مدافعت‬ pachh-‫ / پچھتانا‬haath malna-‫ / ہاتھ ملنا‬afsos karna-‫افسوس کرنا‬ taana ,Hindi) 1 pachhatana, pashchatapa karana) prayashchitta karana, toba karana, dukha ke satha smarana karana / paSHeymaani-‫ / پشیمانی‬pachh taawa-‫ / پچھتاوا‬nadaamat-‫ندامت‬ taubah-‫توبہ‬

repentant repercuss repercussion repertoire repertory repetition repine replace replacement replenish replenished replete replica replicate replicate replication reply reply reply report report

a vt n n n n vi vt n vt a a n a vt n n vt vti n vt

report reporter repose

vti n n

Hindi) 1 pachhatava, pashchatapa, prayashchitta, toba,) dukha -‫ / تائب‬mutaa'ssif-‫ / متاسف‬paSHeymaan-‫ / پشیمان‬naadim-‫نادم‬ taa'eb Hindi) 1 pashchatapi, papa karane ka pachhatava) karane vala waapas bheyjna-‫واپس بھیجنا‬ natiijah-‫ / نتیجہ‬in^ekaas-‫ / انعکاس‬guuñj-‫گونج‬ Hindi) 1 hatava, pratighata) KHazaanah e fan-‫ / خزانوہ فن‬fehrist e numaa'iSH-‫فہرست نمائش‬ Hindi) 1 khana, khajana, kosha) takraar-‫ / تکرار‬raT-‫رٹ‬ Hindi) 1 doharava) kuRhna-‫کڑھنا‬ / baHaal karna-‫ / بحال کرنا‬badalna-‫ / بدلنا‬badal bañna-‫بدل بننا‬ lauTaana-‫لوٹانا‬ Hindi) 1 badale men rakhana, 2 vapasa karana, palata) dena, chukana, ada karana êwaz-‫ / عوض‬badlah-‫بدلہ‬ do baarah bharna-‫دو بارہ بھرنا‬ Hindi) 1 dena, pura karana, bhara dena, bharapura) karana mukammal-‫ / مکمل‬bhar puur-‫بھر پور‬ puura-‫ / پورا‬labaa lab-‫ / لبا لب‬ji bhar kar-‫جی بھر کر‬ Hindi) 1 pura, bharapura, bhara hua) naql-‫ / نقل‬charbah-‫چربہ‬ Hindi) 1 pratirupa, chitra ka pratirupa jo chitrakara) svayan banave Hindi) 1 taha kiya hua) jawaab-‫ / جواب دینا‬dohraana-‫ / دہرانا‬charbah utaarna-‫چربہ اتارنا‬ deyna Hindi) 1 uttara, javaba, pratyuttara jo muddi va vadi) deve jawaab-‫جواب‬ Hindi) 1 javaba, uttara) jawaab deyna-‫جواب دینا‬ Hindi) 1 javaba dena, uttara dena) / kaefiyat-‫ / کیفیت‬KHabar-‫ / خبر‬afwaah-‫ / افواہ‬aawaazah-‫آوازہ‬ rudaad-‫رداد‬ Hindi) 1 vivarana, varnana, samachara, 2 sarakari) rapata, khabara, charcha bayaan karna-‫ / بیان کرنا‬bayaan deyna-‫بیان دینا‬ ,Hindi) 1 hala likhana, varnana karana, bayana karana) ,kahana, khabara dena, 2 rapata karana sarakari taura para ittila karana, 3 samachara likhana, samachara patra ya akhabara ke liye khabara ya samachara dena parchah-‫ / پرچہ نویس‬aKHbaari numaa'iñdah-‫اخباری نمائندہ‬ raawi-‫ / راوی‬naweys Hindi) 1 samvadadata, samachara lekhaka) -‫ / خاموشی‬faraaGHat-‫ / فراغت‬chaen-‫ / چین‬aaraam-‫آرام‬ raaHat-‫ / راحت‬KHaamoSHi Hindi) 1 sona, ninda, 2 vishrama, tasalli, chaina, 3) shanti, kala

repose repose repose repository

vi vt vti n

repossess reprehend reprehensible reprehension represent

vt vt a n vt

representation

n

representative repress repression repressive reprieve reprieve

n vt n a n vt

reprimand reprimand reprime reprint reprint reprisal reprise

n vt vt n vt n n

bila Harkat hona-‫ / بل حرکت ہونا‬aaraam karna-‫آرام کرنا‬ aaraam karney deyna-‫آرام کرنے دینا‬ Hindi) 1 arama karana, letana, sona, bharosa) rakhana, saunpana, supurda karana, 2 jama karana taabuut-‫ / تابوت‬maKHzan-‫ / مخزن‬añbaar-‫انبار‬ Hindi) 1 kosha, bhandara, vaha sthana jahan bachava) ke liye chijen rakkhi jayen Hindi) 1 phira adhikara karana, phira pana, adhikara) pana GHalti nikaalna-‫غلطی نکالنا‬ Hindi) 1 dosharopana karane yogya, ninda) goSH maali-‫ / گوش مالی‬êtaab-‫عتاب‬ numaa'eñdigi-‫ / نمائندگی کرنا‬kirdaar ada karna-‫کردار ادا کرنا‬ -‫ / روداد سنانا‬qaa'em maqaami karna-‫ / قائم مقامی کرنا‬karna rudaad sunaana Hindi) 1 pratinidhitva karana, dikhalana, prakasha) karana, 2 varnana karana, naksha utarana, 3 rupa banana, svanga banana, nakala karana, 4 kisi ki jagaha men kama karana, 5 phira se upasthita karana, phira dikhana -‫ / نمائندگی‬niyaabat-‫ / نیابت‬guzaariSH-‫ / گزارش‬ârz-‫عرض‬ numaa'eñdigi ,Hindi) 1 pratinidhitva, prakashana, bayana, varnana) chitra, murti, shakala 2 ‫ / قائم‬numaa'eñdah-‫ / نمائندہ‬muKHtaar-‫ / مختار‬mañduub-‫مندوب‬ qaa'em maqaam-‫مقام‬ Hindi) 1 pratirupa, pratipurusha, pratinidhi) rokna-‫ / روکنا‬paa bañi lagaana-‫ / پا بنی لگانا‬dabaana-‫دبانا‬ Hindi) 1 damana karana, dabana, kuchalana, 2) rokana, mana karana, yachana Hindi) 1 roka, damana, dabava) Hindi) 1 dabane vala, damanakari) waqfah-‫ / وقفہ‬sazaa sey mo^aafi-‫سزا سے معافی‬ Hindi) 1 danda ya pranadanda ki thode samaya ke liye) roka fursat deyna-‫ / فرصت دینا‬bachaana-‫بچانا‬ Hindi) 1 pranadanda ki thode samaya ke liye roka) rakhana sar zaniSH-‫ / سر زنش‬êtaab-‫ / عتاب‬dhutkaar-‫ / دھتکار‬DaañT-‫ڈانٹ‬ tañbiih-‫/ تنبیہ‬ Hindi) 1 danta, phatakara, ghudaki, dhikkara) dutkaarna-‫ / دھتکارنا‬DaañTna DapaTna-‫ڈانٹنا ڈپٹنا‬ ,Hindi) 1 chhidakana, ghudakana, dantana, dapatana) phatakarana, malamata karana paa bañdi lagaana-‫ / پابندی لگانا‬dabaana-‫دبانا‬ Hindi) 1 naya prakashana, naya sanskarana, dusara) chhapa do baarah chhaapna-‫دو بارہ چھاپنا‬ Hindi) 1 phira chhapana, dubara chhapana, dusara) sanskarana nikalana iñteqaami kaar rawaa'i-‫ / انتقامی کاروائ‬iñteqaam-‫انتقام‬ Hindi) 1 badala) ,Hindi) 1 badala, pratidana, kanuni manahi, katava)

reproach

n

reproach

vt

reproachful reproaching reprobate reprobation reproduce reproduction reproof reprove reptile reptile reptilian republic

a n a n vt n n vt a n a n

republican republican republicanism repudiate

a n n vt

repudiation repugn repugnance repugnant repulse repulse repulsing

n vt n a n vt a

kara / la^nat-‫ / لعنت‬la^n-‫ / لعن‬malaamat-‫ / ملمت‬gilah-‫ / گلہ‬êtaab-‫عتاب‬ -‫ / نکوہش‬la^n ta^n-‫ / لعن طعن‬la^nat malaamat-‫لعنت ملمت‬ zam-‫ / ذم‬ta^n-‫ / طعن‬nikohiSH Hindi) 1 dosharopana, ulahana, jhidaki, badanami, 2) dhikkara ki vastu / phaTkaarna-‫ / پھٹکارنا‬la^n o malaamat karna-‫لعن و ملمت کرنا‬ saKHt sust kaehna-‫سخت سست کہنا‬ ,Hindi) 1 dosha lagana, jhidakana, dantana) dhikkarana, badanama karana, ade hathon lena, bura bhala kahana pur sar zaniSH-‫ / پر سر زنش‬malaamat aameyz-‫ملمت آمیز‬ qadH-‫ / قدح‬malaamat-‫ملمت‬ tabaah-‫ / تباہ‬niich-‫ / نیچ‬naa kaam-‫ / ناکام‬gum raah-‫گمراہ‬ rad-‫ / رد‬nazar añdaazi-‫نظر اندازی‬ SHaae^ karna-‫شائع کرنا‬ Hindi) 1 phira paida karana, paida karana, naya) banana, yada dilana âmal e paedaa'iSH-‫ / عمل پیدائش‬naql-‫نقل‬ Hindi) 1 punarutpatti, punarajanma, phira se banana) goSH maali-‫ / گوش مالی‬chaSHm numaa'i-‫ / چشم نمائ‬êtaab-‫عتاب‬ îbrat-‫/ عبرت‬ dutkaarna-‫دھتکارنا‬ Hindi) 1 renganevala, sarpanashila) -‫ / زمین پر رینگنے وال‬KHaziñdah-‫ / خزندہ‬adna ñsaan-‫ادنا انسان‬ zamiin par reyñgney waala Hindi) 1 kida, makoda, renganevala jalachara, uraga,) sarpanashila jantu KHaziñdah-‫ / خزندہ‬HaSHraati-‫حشراتی‬ jumhuuriah-‫جمہورہ‬ ,Hindi) 1 prajapalita rajya, saltanata jamadduri) lokapalita rajya jisa men sanpurna prabhuta praja ke chune hue janon ki milati hai jumhuuri-‫جمہوری‬ Hindi) 1 praja palita rajya ka, prajatantra sanbandhi) Hindi) 1 prajatantra vadi) Hindi) 1 prajatantra rajya, lokapalita rajya, 2) prajatantra rajya ke niyama, prajatantra vada talaaq-‫ / طلق دینا‬rad karna-‫ / رد کرنا‬iñkaar karna-‫انکار کرنا‬ deyna ,Hindi) 1 tyaga karana, 2 chhoda dena, nikala dena) ,phenka dena, asvikara karana, inkara karana namanjura karana, alaga ho jana talaaq-‫طلق‬ Thukraana-‫ / ٹھکرانا‬muKHaalifat karna-‫مخالفت کرنا‬ nafrat-‫ / نفرت‬karaahat-‫کراہت‬ Hindi) 1 viruddha, asangata, 2 aruchikara) SHikast-‫ / شکست‬jhiRki-‫ / جھڑکی‬iñkaar-‫انکار‬ Hindi) 1 parajaya, hatana, 2 inkara, asvikara) piichhey dhakeylna-‫ / پیچھے دھکیلنا‬pas paa karna-‫پسپا کرنا‬ ,Hindi) 1 hata dena, mara hatana, parajita karana) bhaga dena ^daafe-‫دافع‬

repulsion repulsive repurchase reputable reputation repute repute reputedly request

n a vt a n n vt adv n

request requiem

vt n

require

vt

required requirement requirements requisite requisite requisition requital requite reremouse resale rescind rescinded rescission

a n n a n n n vt n n vt a n

zak-‫ / ذک‬radd-‫ردد‬ Hindi) 1 aruchikara, ghrinotpadaka, bhavashunya) Hindi) 1 phira kharidana, phira mola lena) Hindi) 1 vikhyata, khyata, yashasvi, pratishtha yogya) / iSHtehaar-‫ / اشتہار‬Hurmat-‫ / حرمت‬aawaazah-‫ / آوازہ‬aabru-‫آبرو‬ saakh-‫ / ساکھ‬naam wari-‫ / ناموری‬îzzat-‫عزت‬ ,Hindi) 1 pratishtha, maryada, nekanami, namavari) yasha, ijjata, shoharata naam-‫ / نام‬ifteKHaar-‫ / افتخار‬aabru-‫آبرو‬ ,Hindi) 1 maryada, pratishtha, khyati, nekachalani) namavari, kirti bayaan karna-‫بیان کرنا‬ Hindi) 1 janana, bujhana, ginana, ganana karana) Hindi) 1 saba logon ki raya men, prasiddharupa se) -‫ / التجا‬guzaariSH-‫ / گزارش‬dar KHwaast-‫ / در خواست‬ârz-‫عرض‬ -‫ / طلب‬sawaal-‫ / سوال‬maañg-‫ / مانگ‬KHwaahiSH-‫ / خواہش‬iltija talab Hindi) 1 vinaya, ichchha, prarthana, arja, 2) mukaddama ‫ / التجا‬dar KHwaast karna-‫ / در خواست کرنا‬ârz karna-‫عرض کرنا‬ -‫ / منگوانا‬mañgaana-‫ / منگانا‬maañgna-‫ / مانگنا‬iltija karna-‫کرنا‬ mañgwaana Hindi) 1 prarthana karana, chahana, mangana, vinaya) karana maatami mausiiqi-‫ماتمی موسیقی‬ Hindi) 1 shantiyagya, mrita vyakti ke liye ishvara se) prarthana, phataha -‫ / طلب کرنا‬maañgna-‫ / مانگنا‬dar KHwaast karna-‫در خواست کرنا‬ zaruuri karna-‫ / ضروری کرنا‬talab karna Hindi) 1 mangana, chahana, adhikara rupa men) mangana, kahana, 2 avashyakata men hona, kami hona, chahana dar kaar-‫در کار‬ zaruurat-‫ / ضرورت‬maañg-‫ / مانگ‬Haajat-‫حاجت‬ Hindi) 1 manga, talaba, chaha, avashyakata) zaruuriyaat-‫ / ضروریات‬mutaalbah-‫ / مطالبہ‬iqteza-‫اقتذا‬ zaruuri-‫ / ضروری‬matluubah-‫ / مطلوبہ‬laazim-‫لزم‬ Hindi) 1 avashyaka, jaruri, prayojaniya, uchita) zaruuri-‫ / ضروری‬matluubah-‫ / مطلوبہ‬laazmi-‫لزمی‬ Hindi) 1 prayojaniya vastu, jaruri chija, avashyaka) vastu sawaal-‫ / سوال‬farmaa'iSH-‫فرمائش‬ paa-‫ / پا داش‬jaza-‫ / جزا‬guñbad ki sada-‫ / گنبد کی سدا‬badlah-‫بدلہ‬ silah-‫ / سلہ‬palTa-‫ / پلٹا‬daaSH iñteqaam leyna-‫ / انتقام لینا‬badlah chukaana-‫بدلہ چکانا‬ cham gadaR-‫چمگادڑ‬ Hindi) 1 punah bikri) -‫ / قطع کرنا‬mañsuuKH karna-‫ / منسوخ کرنا‬baatil karna-‫باطل کرنا‬ qata^ karna ,Hindi) 1 kata dalana, utha dena, lopa karana, todana) nishprabhava karana mañsuuKH-‫منسوخ‬ mañsuuKHi-‫منسوخی‬

rescue

n

rescue research research researcher resemblance resemble resemble resemblence resembling resent resent resentful resentment reservation reserve reserve reserved reservoir reset resettle reshape reside reside residence residency resident

vt n vt n n vi vt n a vt vti a n n n vt a n vt vt vt vi vt n n a

Hindi) 1 khandana, kata, lopa) bachaa'o-‫بچاؤ‬ ,Hindi) 1 uddhara, khatara ya kaida se rihai, mukti) chhutakara / jaan bachaana-‫ / جان بچانا‬chhuRaana-‫ / چھڑانا‬bachaana-‫بچانا‬ KHatrey sey bachaana-‫خطرے سے بچانا‬ ,Hindi) 1 chhudana, mukta karana, nirbhaya karana) bachana, 2 phera lena, palata lena, banana taeHqiiq-‫تحقیق‬ Hindi) 1 khoja, anusandhana, talasha) Hindi) 1 phira khoja karana, punah jancha karana) moHaqqiq-‫موحقق‬ ,Hindi) 1 sadrishyata, sarupata, samanata, chitra) pratirupa SHakl milna-‫شکل ملنا‬ SHakl milaana-‫شکل ملنا‬ Hindi) 1 sarupa hona, milana, samana hona, sadrisha) hona SHabaahat-‫ / شباہت‬muSHaabehat-‫مشابہت‬ (waSH(Suff-‫ / وش‬waar-‫ / وار‬misl-‫مثل‬ naa pasañd karna-‫ناپسند کرنا‬ ,Hindi) 1 bura manana, naraja hona, krodha karana) aprasanna hona Hindi) 1 krodhi, krodha shila, dveshi) naa pasañdi-‫ / ناپسندی‬aazurdahgi-‫آزردگی‬ ,Hindi) 1 krodha, rosha, narajagi, na khushi) aprasannata Hindi) 1 arakshana, rukavata, roka, 2 kaida, sharta) Hindi) 1 jo vastu age kama lane ke hetu rakhi jae, 2) lajja, sankocha, 3 kakhapana, 4 agrachinta, 5 samaya para kama ke liye rakhi hui sena maeHfuuz rakhna-‫ / محفوظ رکھنا‬maeHfuuz karna-‫محفوظ کرنا‬ Hindi) 1 bacha rakhana, rakha chhodana) maeHfuuz-‫محفوظ‬ ,Hindi) 1 dhira, sacheta, gambhira, sankochi, ghunna) kapati, rukha Tañki-‫ / ٹنکی‬sariiH-‫ / صریح‬Hauz-‫حوض‬ Hindi) 1 jalashaya, kunda, talaba, pokhara, khajana) phir sey jamaana-‫ / پھر سے جمانا‬do baarah rakhna-‫دو بارہ رکھنا‬ Hindi) 1 phira se jodana ya banana) Hindi) 1 phira thaharana ya tai karana) Hindi) 1 phira gadhana ya banana) sukuunat karna-‫ / سکونت کرنا‬rasna basna-‫ / رسنا بسنا‬raehna-‫رہنا‬ Hindi) 1 basana, vasa karana) eqaamat-‫ / اقامت گاہ‬aastaanah-‫ / آستانہ‬aaraam gaah-‫آرام گاہ‬ sukuunat-‫ / سکونت‬rehaa'iSH gaah-‫ / رہائش گاہ‬ghar-‫ / گھر‬gaah ,Hindi) 1 nivasa, tikava, ghara, makana, nivasa sthana) vasa sarkaari eqaamat gaah-‫سرکاری اقامت گاہ‬ Hindi) 1 rejidenta namaka sarakari aphasara ke) makana, 2 nivasa sthana saakin-‫ / ساکن‬mutawattin-‫ / متوتتن‬maqaami-‫مقامی‬ Hindi) 1 nivasi, sthayi rupa se bahuta dinon taka eka)

resident residential residual residual residuary residue resign resign resignation

n a a n a n vi vt n

resigned resilience resin resist resistance resisting resolute resolutely resoluteness resolution

a n n vt n a a adv n n

resolve resolve

n vt

resolve resolved resonance resonant resort

vti a n a n

sthana men rahane vala makiin-‫ / مکین‬baa SHiñdah-‫باشندہ‬ Hindi) 1 nivasi, rahane vala, 2 rejidanta) Hindi) 1 nivasa sanbandhi, nivasa yogya) Hindi) 1 bakaya, bachati, baki, shesha) Hindi) 1 bakaya, bakiya, baki, shesha) baaqi maañdah-‫باقی ماندہ‬ -‫ / فاضل‬bachat-‫ / بچت‬bachan khuchan-‫ / بچن کھچن‬baaqi-‫باقی‬ faazil Hindi) 1 baki, shesha) iste^fa deyna-‫استعفا دینا‬ supurd karna-‫ / سپرد کرنا‬chhoRna-‫چھوڑنا‬ ,Hindi) 1 chhoda dena, de dena, adhina hona) padatyaga karana, istipha dena tasliim-‫ / تسلیم‬sabr-‫ / صبر‬iste^fa-‫استعفا‬ Hindi) 1 padatyaga, supurdagi, smarapana, tyaga, 2) ,paritosha, santosha, sahana ishvarechchhadhinata SHaakir-‫ / شاکر‬musta^fi-‫مستعفی‬ ,Hindi) 1 shanti purvaka sahane vala, santoshi) ishvarechchhadhina, shanta Hindi) 1 palatava, lautava) raal-‫رال‬ Hindi) 1 rala, dhupa, ghana) muzaaHimat karna-‫ / مزاحمت کرنا‬muKHaalifat karna-‫مخالفت کرنا‬ ,Hindi) 1 virodha karana, mukabala karana, adana) rokana rok Tok-‫ / روک ٹوک‬muzaaHimat-‫ / مزاحمت‬mudaafe^at-‫مدافعت‬ Hindi) 1 virodha, roka, pratibandha, vadha) muzaaHim-‫مزاحم‬ saabit-‫ / ثابت قدم‬mustaqil-‫ / مستقل‬mazbuut-‫ / مضبوط‬âazim-‫عازم‬ qadam Hindi) 1 dhira, dridha, praudha, sunishchita, sthira) saabit qadmi sey-‫ثابت قدمی سے‬ saabit qadmi-‫ / ثابت قدمی‬pakkey iraadey sey-‫پکے ارادے سے‬ qaraar-‫ / قرار داد‬isteqlaal-‫ / استقلل‬Hausalah-‫ / حوصلہ‬âmad-‫عمد‬ sabaat-‫ / ثبات‬daad ,Hindi) 1 dridha nishchaya, sthira mati, sankalpa) vichara, irada, 2 vishleshana, hala karana, 3 manjura ki huyi raya, svikrita prastava qaul-‫ / قول‬niyat-‫ / نیت‬âzm-‫عزم‬ muñtaSHir-‫ / منتشر کرنا‬Hal karna-‫ / حل کرنا‬âzm karna-‫عزم کرنا‬ toRna-‫ / توڑنا‬karna Hindi) 1 nishchaya karana, sankalpa karana, vichara) ,karana, 2 mata dena, 3 vibhajita karana vishleshana karana, khanda karana, 4 hala karana, 5 spashta karana Hindi) 1 vichara, raya, sankalpa, dridha mati) jhañkaar-‫ / جھنکار‬gumak-‫گمک‬ Hindi) 1 pratidhvani, gunja, shabda ki lahara) gumak daar-‫گمک دار‬ Hindi) 1 gunjane vala, pratidhvani karane vala) hujuum-‫ / ہجوم‬baseyra-‫بسیرا‬

resort resort resound resound resounding resource resourceful resourcefulness respect

vi vt vi vti n n a n n

respect respectability respectable respected respectful respective respectively respectless respects respiration respirator respiratory respire respire respite

vt n a a a a adv a n n n a vi vt n

respite resplend resplendent

vt vi a

,Hindi) 1 jamava, bhida, 2 ane jane ki jagaha, adda) akhada, 3 upaya, yukti naafiz hona-‫ / نافذ ہونا‬chala jaana-‫چل جانا‬ ,Hindi) 1 sharana lena, gujarana, yatra karana) ashraya lena guuñjna-‫گونجنا‬ Hindi) 1 pratidhvanina, gunjana) gumak-‫گمک‬ -‫ / ذریعہ‬wasiilah-‫ / وسیلہ‬sahaarah-‫ / سہارہ‬chaarah-‫ / چارہ‬aas-‫آس‬ zarii^ah Hindi) 1 yukti, vasila, sahara, upaya, asa, gati) -‫ / وسیلہ در‬suujh buujh waala-‫ / سوجھ بوجھ وال‬sughaR-‫سگھڑ‬ wasiilah dar -‫ / سگھڑاپا‬rasaa'i-‫ / رسائ‬Haazir dimaaGHi-‫حاضر دماغی‬ sughRaapa -‫ / خیال‬leHaaz-‫ / لحاظ‬îzzat-‫ / عزت‬eHteraam-‫ / احترام‬adab-‫ادب‬ -‫ / پوچھ‬pat-‫ / پت‬pagRi-‫ / پگڑی‬paas-‫ / پاس‬maan-‫ / مان‬KHayaal wuq^at-‫ / وقعت‬SHarm-‫ / شرم‬puuchh ,Hindi) 1 sammana, ijjata, adaba, adara, khyala) sambandha -‫ / عزت کرنا‬eHteraam karna-‫ / احترام کرنا‬adab karna-‫ادب کرنا‬ / maan rakhna-‫ / مان رکھنا‬leHaaz karna-‫ / لحاظ کرنا‬îzzat karna paas rakhna-‫پاس رکھنا‬ Hindi) 1 sammana karana, adara karana, priya) janana, 2 lagava rakhana wajaahat-‫ / وجاہت‬îzzat-‫عزت‬ Hindi) 1 mananiyata, adara yogyata) waajib ul ta^ziim-‫ / واجب التعظیم‬ûmdah-‫ / عمدہ‬baa îzzat-‫با عزت‬ ,Hindi) 1 manya, sanmana, yogya, ijjata ke layaka) mananiya, adaraniya giraami-‫ / گرامی‬buzurg-‫ / بزرگ‬âziiz-‫عزیز‬ ,Hindi) 1 adarakari, avashya karane vala, sabhya) shishta, sammana purna ,Hindi) 1 vishesha, vishishta, nija ka, apana) sambandhi Hindi) 1 kramashah, kramanusara, sanbandha se) bey îzzat-‫بے عزت‬ neyaaz-‫نیاز‬ Hindi) 1 shvasa lena, sansa lena, ji uthana) Hindi) 1 shvasayantra, patale taron ka yantra va ala) jisa se munha men hava na ja sake Hindi) 1 sansa lene ka, shvasa prashvasa sambandhi) saañs leyna-‫سانس لینا‬ saañs leyna-‫سانس لینا‬ / mohlat-‫ / مہلت‬faraaGHat-‫ / فراغت‬aasaani-‫ / آسانی‬aaraam-‫آرام‬ waqfah-‫ / وقفہ‬raaHat-‫راحت‬ ,Hindi) 1 vilamba, dera, virama, dandavilamba) muhalata Hindi) 1 vilamba karana, mulatavi karana, muhalata dena,) kuchha samaya ke liye roka dena chamakna-‫چمکنا‬ raKH-‫ / رخ شان‬farozaañ-‫ / فروزان‬daraKH SHaañ-‫درخ شان‬ SHaañ ,Hindi) 1 chamakila, roshana, pratapi, diptimana)

respond respond respond respondent respondent response responsibility responsible responsible rest

n vi vt a n n n a n n

rest rest

vi vt

rest rest house restaurant restful resting restitute restitution restive restless

vti n n a a vt n a a

restlessness restoration

n n

restore

vt

prakashamana Hindi) 1 bhajana jo kitaba padhane ke samaya bicha) men gayi jaye jawaab deyna-‫جواب دینا‬ Hindi) 1 uttara dena, javaba dena, 2 anukula hona, na) Hindi) 1 javabadeha, uttara dene vala, uttaradayi) mudda^a alaeha-‫ / مدعا الیہا‬mudda^a alaeh-‫مدعا الیہ‬ Hindi) 1 prativadi, javabadeha, muddaleha) jawaab-‫جواب‬ Hindi) 1 uttara, javaba) zimmey daari-‫ / ذمے داری‬jawaab dehi-‫ / جواب دہی‬farz-‫فرض‬ Hindi) 1 javaba dehi jimmedari, uttaradayitva) ,Hindi) 1 javabadeha, jimmedara, uttaradata) uttaradayi, 2 adaraniya, vikhyata zimmey daar-‫ / ذمے دار‬jawaab deh-‫جواب دہ‬ -‫ / قرار‬paRna-‫ / پڑنا‬fursat-‫ / فرصت‬chaen-‫ / چین‬aaraam-‫آرام‬ sukuut-‫ / سکوت‬sukuun-‫ / سکون‬raaHat-‫ / راحت‬qaraar baqiyah-‫بقیہ‬ ,Hindi) 1 vishrama, santosha, chaina, kala, sthirata) ada, sahara, 2 shesha bacha hua, dusara, baki -‫ / سہارا لینا‬êtebaar karna-‫ / اعتبار کرنا‬aaraam karna-‫آرام کرنا‬ sahaara leyna sahaara deyna-‫ / سہارا دینا‬araam deyna-‫آرام دینا‬ Hindi) 1 chupa rahana, vishrama karana, arama) karana, sustana, sona, 2 marana, 3 rakhana, 4 santushta hona, santosha rakhana, chhuta jana, bachana, 5 sthira rakhana Daak bañglah-‫ڈاک بنگلہ‬ ta^aam gaah-‫ / طعام گاہ‬mat^am-‫مطعام‬ Hindi) 1 restorenta, ghara va kamara jahan hara) prakara ka khana bikata ho, hotala pur sukuun-‫ / پر سکون‬aaraam deh-‫آرام دہ‬ munHasir-‫منحصر‬ ba Haal karna-‫بحال کرنا‬ Hindi) 1 lautana, vahali, badala, phirava, tavana) sar kaSH-‫ / سرکش‬bey chaen-‫بے چین‬ Hindi) 1 adiyala, hathi, chalana na chahane vala) -‫ / بے تاب‬bey qaraar-‫ / بے قرار‬bey kal-‫ / بے کل‬bey chaen-‫بے چین‬ uchaaT-‫ / اچاٹ‬chañchal-‫ / چنچل‬bey taab ,Hindi) 1 chanchala, vyakula, prashanta, bechaina) nidra rahita, 2 vishrama na karane vala, hara samaya chalata hua / kasmsaahaT-‫ / کسمساہٹ‬izteraab-‫ / اضطراب‬bey chaeni-‫بے چینی‬ uljhan-‫ / الجھن‬SHitaabi-‫ / شتابی‬peych o taab-‫پیچ و تاب‬ ba Haali-‫بحالی‬ Hindi) 1 bahali, paravartana, purvavastha ki prapti, 2) sehata, arogyata, 3 pratipadana pheyr-‫ / پھیر دینا‬durust karna-‫ / درست کرنا‬ba Haal karna-‫بحال کرنا‬ Thiik karna-‫ / ٹھیک کرنا‬deyna Hindi) 1 jyon ka tyon karana, purvavastha ki prapti) karana, 2 phira cha~nga karana, 3 jilana, 4 banana, sudharana, naya karana, 5 vapasa dena, palatana, badala dena

restorer restrain

n vt

restrained restrainer restraint restrict restricted restriction restrictive result

a a n vt a n a n

result resultant resultant resume resume resume resurge resurgence resurgent resurrection resuscitate resuscitate ret retail retail retail retailer

vi a n n vi vt vi n a n vi vt vt a n vt n

Hindi) 1 bahala karane vala, khoi hui vastu ko di lane) vala, sudharane vala paa bañdi-‫ / پابندی لگانا‬dabaana-‫ / دبانا‬baaz rakhna-‫باز رکھنا‬ -‫ / سادھنا‬rukaawat Daalna-‫ / رکاوت ڈالنا‬rokna-‫ / روکنا‬lagaana saadhna ,Hindi) 1 nigraha karana, thama rakhana, dabana) rokana, chhenkana, 2 parimita karana, simita karana paa bah gil-‫پا بہ گل‬ zaabit-‫ضابط‬ / rok thaam-‫ / روک تھام‬qaed-‫ / قید‬parheyz-‫^ / پرہیز‬imtinaa-‫امتناع‬ zabt-‫ضبط‬ Hindi) 1 nigraha, niyantrana, roka, atakava) paa bañdi-‫ / پابندی لگانا‬maeHduud kar deyna-‫محدود کر دینا‬ lagaana Hindi) 1 parimita karana, simabaddha karana, rokana) maeHduud-‫محدود‬ Hindi) 1 simita) rukaawaT-‫ / رکاوٹ‬bañdisH-‫ / بندش‬paa bañdi-‫ / پابندی‬qaed-‫قید‬ ,Hindi) 1 sima, roka, niyama, mumaniyata, nigraha) sima bandhana imtinaa^i-‫امتناعی‬ -‫ / نتائج‬maa'l-‫ / مائل‬Haasil-‫ / حاصل‬faa'edah-‫ / فائدہ‬añjaam-‫انجام‬ phal-‫ / پھل‬paeda waar-‫ / پیدا وار‬natiijah-‫( / نتیجہ‬nataa'ejpl Hindi) 1 parinama, phala, natija, 2 prabhava, asara, 3) siddhanta rañg-‫ / رنگ لنا‬natiijah niklana-‫ / نتیجہ نکلنا‬natiijah bañna-‫نتیجہ بننا‬ laana ,Hindi) 1 natija nikalana, parinama hona, phalana) nikala ana Hindi) 1 parinama svarupa, mela se paida hua) ,Hindi) 1 natija, phala, sanyukta parinama, labdha) siddhanta Hindi) 1 sara, sankshepa, saransha) phir jaari hona-‫پھر جاری ہونا‬ do baarah SHuruu^ hona-‫دو بارہ شروع ہونا‬ Hindi) 1 phira arambha karana, phira lena, phira) grahana karana, lauta lena tajdiid hona-‫ / تجدید ہونا‬phir sar khaRa karna-‫پھر سر کھڑا کرنا‬ tajdiid-‫ / تجدید‬na'i ziñdagi-‫نئی زندگی‬ phir sey-‫پھر سے‬ Hindi) 1 phira utha khada hone vala) qeyaamat-‫ / قیامت‬HaSHr-‫حشر‬ Hindi) 1 mritotthana, phira uthana) panapna-‫پنپنا‬ Hindi) 1 punarjivita karana) paani meyñ bhigona-‫ / پانی میں بھگونا‬nam karna-‫نم کرنا‬ Hindi) 1 phutakara) KHurdah-‫خوردہ‬ Hindi) 1 phutakara bikri, 2 purani chijon ki bikri) Hindi) 1 phutakara chijen bechana, 2 samachara ya) khabara dena KHurdah faroSH-‫خوردہ فروش‬

retain retainer retake retaliate retaliate

vt n vt vi vt

retaliation retaliatory retard retardation retch retention

n a vt n n n

retentive retexture reticence reticent reticular retina retinue

a n n a a n n

retire retire retire retirement retiring retort

vi vt vti n n n

retort

vt

-Hindi) 1 phutakara chijen bechane vala, khurada) pharosha Hindi) 1 rakha lena, rakha chhodana, na jane dena, 2) kiraye para rakhana, 3 kayama rakhana, 4 yada rakhana Hindi) 1 rakhane vala, 2 naukara, chakara, anugami, 3) sharanagata, 4 vakila kara rakhane ka mehanatana ya phisa Hindi) 1 phira le lena) Hindi) 1 jaise ko taisa dena) -‫ / انتقام لینا‬GHussah utaarna-‫ / غصہ اتارنا‬badlah leyna-‫بدلہ لینا‬ iñteqaam leyna Hindi) 1 pratiphala dena, badala dena, palata dena) / jurmaanah-‫ / جرمانہ‬Harjaanah-‫ / حرجانہ‬êwaz-‫ / عوض‬badlah-‫بدلہ‬ / qisaas-‫ / قصاص‬palTa-‫ / پلٹا‬makaafaat-‫ / مکافات‬kaffaarah-‫کفارہ‬ talaafi-‫تلفی‬ Hindi) 1 badala, pratikara, pratiphala) jurmaaney ka-‫ / جرمانے کا‬iñtiqaami-‫انتقامی‬ -‫ / تاخیر کرنا‬deyr lagaana-‫ / دیر لگانا‬aahistah karna-‫آہستہ کرنا‬ taaKHiir karna Hindi) 1 pragati rokana, gati dhimi karana, 2 dera) karana, vilamba karana, multavi karana taa KHiir-‫ / تا خیر‬Dhiil-‫ڈھیل‬ Hindi) 1 roka, atakava, 2 vilamba karane ki prakriya) ubkaa'i-‫ابکائ‬ maa'dah e Hifz-‫مادہ حفظ‬ Hindi) 1 roka rakhane ka karya, 2 roka rakhane ki) shakti, 3 samai, 4 smriti, yadadashta, 5 rakhavali zaabit-‫ / ضابط‬Haafiz-‫حافظ‬ phir sey bunaa'i-‫پھر سے بنائ‬ Hindi) 1 chuppi, mauna) KHaamoSH tabii^at-‫ / خاموش طبیعت‬kaazim-‫کاظم‬ Hindi) 1 kama bolane vala, mauna rahane vala) jaaley daar-‫جالے دار‬ Hindi) 1 ankha ke pichhe ka parda) -‫ / پا رکاب‬uupar waaley-‫ / اوپر والے‬jilau-‫ / جلو‬HaaSHiyah-‫حاشیہ‬ paa rakaab -Hindi) 1 thata-bata, raja ya dhani vyakti ke naukara) chakara aura sathi sa~ngi soney-‫ / سونے جانا‬piichhey haTna-‫ / پیچھے ہٹنا‬palaTna-‫پلٹنا‬ jaana waapas leyna-‫ / واپس لینا‬alag karna-‫ / الگ کرنا‬alag hona-‫الگ ہونا‬ -Hindi) 1 alaga ho jana, hatana, pichhe hatana, 2 seva) nivritta hona KHalwat-‫خلوت‬ Hindi) 1 seva-nivritti, 2 ekanta vasa) ûzlat-‫ / عذلت‬Haya daar-‫حیا دار‬ qisaas-‫ / قصاص‬badlah-‫بدلہ‬ Hindi) 1 pratyuttara, pratininda, 2 arka khinchane ka) tontidara bartana -‫ / واپس پھینکنا‬turki bah turki jawaab deyna-‫ترکی بہ ترکی جواب دینا‬ waapas pheyñkna

retort retour retrace

vti n vt

retract retract retraction retreat retreat retreat retreat retrench retrench retrench retrenchment retribute retribute retribution retrieval retrieve retro retroactive retrocede retroflex retrograde retrospect

vt vti n n vi vt vti vi vt vti n vi vt n n vt pref a vi a a n

retrospect

vt

,Hindi) 1 pratyuttara dena, kada uttara dena, lautana) phera dena waapsi-‫واپسی‬ waapas jaana-‫واپس جانا‬ ,Hindi) 1 phira naksha utarana, phira chitra khinchana) pichhe lautana, palatana, ulatana 2 chaal waapas-‫ / چال واپس لینا‬alfaaz waapas leyna-‫الفاظ واپس لینا‬ piichhey haTna-‫ / پیچھے ہٹنا‬leyna Hindi) 1 lautana, vapasa lena, pherana, raya) ,badalana, inkara karana, 2 khandana karana radda karana sukRaa'o-‫ / سکڑاؤ‬simTaa'o-‫ / سمٹاؤ‬dast bar daari-‫دست بر داری‬ waapsi-‫ / واپسی‬paspaa'i-‫ / پسپائ‬palTa-‫ / پلٹا‬irtedaad-‫ارتداد‬ ,Hindi) 1 vapasi, 2 ekanta sthana, 3 sharana, ashraya) yuddha se sena hata lene ka sanketa 4 pichhley paa'oñ phirna-‫ / پچھلے پاؤں پھرنا‬pas paa hona-‫پسپا ہونا‬ puSHt dikhaana-‫ / پشت دکھانا‬piichhey haTna-‫پیچھے ہٹنا‬ ,Hindi) 1 vapasa hona, pichhe hatana ya hatana) khisakana, chala jana, sharana lena KHarch kam karna-‫خرچ کم کرنا‬ -‫ / کٹائ کرنا‬kam karna-‫ / کم کرنا‬chhaTni karna-‫چھانٹی کرنا‬ kaTaa'i karna Hindi) 1 kama karana, ghatana, kata dalana, 2 sima) bandhana, 3 kiphayata karana, kiphayata se rahana, kharcha ghatana, 4 morcha bandhana kaañT chhañT-‫کانٹ چھانٹ‬ Hindi) 1 kata, ghatava, vyonta, tarasha, 2) morchabandi, kile ka bhitari bhaga KHam yaazah bhugatna-‫خم یازہ بھگتنا‬ KHam yaazah deyna-‫ / خم یازہ دینا‬badlah deyna-‫بدلہ دینا‬ KHam yaazah-‫ / خم یازہ‬badlah-‫ / بدلہ‬êwaz-‫عوض‬ ,Hindi) 1 vapasi, palata, badala, pratiphala, 2 inama) danda, saja baaz yaabi-‫باز یابی‬ Hindi) 1 punah prapti, vapasi, punaruddhara) DhuuñD-‫ / ڈھونڈ لنا‬bachaana-‫ / بچانا‬bar aamad karna-‫برآمد کرنا‬ sañbhaalna-‫ / سنبھالنا‬jaan bachaana-‫ / جان بچانا‬laana ,Hindi) 1 punah prapta karana, pa lena, arama hona) sudharana, lauta dena, 2 tuta bharana piichey-‫پیچے‬ Hindi) 1 biti hui baton para kama karane vala) piichhey haTna-‫پیچھے ہٹنا‬ piichey jhuka hu'a-‫پیچے جھکا ہوا‬ Hindi) 1 pichhe jhuka hua, tedha, muda hua) / ulaT-‫ / الٹ‬pur inHetaat-‫ / پر انحطاط‬raj^at pasañd-‫رجعت پسند‬ zawaal paziir-‫زوال پزیر‬ Hindi) 1 pichhe jane vala, pashchadgami, pratigami) ‫ / یاد‬maazi par nazar-‫ / ماضی پر نظر‬guziSHtah waqt-‫گذشتہ وقت‬ yaad e maazi-‫ماضی‬ ,Hindi) 1 pashchadavalokana, punaravalokana) pashchaddrishti, jancha, bite hue ki yada, gata baton ka avalokana Hindi) 1 punaravalokana karana, pichhe dekhana, bite) hue ko yada karana

retrospection retrospective retrovert retry return

n a vt vt n

return

vi

return

vt

return to returned returning reunification reunion reunite reunite reunite revalenta reveal revealer revel revel

vt a n n n vi vt vti n vt n n vt

revelation revelry revenant revenge

n n n n

pas diidgi-‫ / پس دیدگی‬KHayaal e maazi-‫خیال ماضی‬ ,Hindi) 1 bite hue kala para drishti dalanevala) ,pashchaddarshi, gatavaloki, 2 bhutapeksha bite hue para lagu piichhey moRna-‫پیچھے موڑنا‬ phir koSHiSH karna-‫پھر کوشش کرنا‬ -‫ / واپسی‬silaH-‫ / صلہ‬palTa-‫ / پلٹا‬muraaji^at-‫ / مراجعت‬Haasil-‫حاصل‬ waapsi ,Hindi) 1 vapasi, palatava, lautana, bahali, 2 labha) napha, suda, 3 kaiphiyata, nakasha, hisaba ka nakasha Hindi) 1 phira ana, phira jana, lautana, ulatana, phira) dekhana, 2 phira uttara dena -‫ / پلٹانا‬palaTna-‫ / پلٹنا‬palaT aana-‫ / پلٹ آنا‬lauTna-‫لوٹنا‬ rad-‫ / رد کرنا‬phir jaana-‫ / پھر جانا‬pheyrna-‫ / پھیرنا‬palTaana waapas-‫ / واپس دینا‬waapas aana-‫ / واپس آنا‬ulTaana-‫ / الٹانا‬karna waapas karna-‫ / واپس کرنا‬waapas jaana-‫ / واپس جانا‬deyna ,Hindi) 1 phira lana, lautana, palatana, chukana) ,badala dena, 2 uttara dena, 3 chunana nirvachana karana rujuu^ karna-‫رجوع کرنا‬ waapas-‫واپس‬ waapas-‫ / واپس‬radd-‫ردد‬ itteHaad-‫اتحاد‬ yaar-‫ / یار دوستوں سے ملقات‬phir sey mulaaqaat-‫پھر سے ملقات‬ dostoñ sey mulaaqaat ,Hindi) 1 punaryoga, punah sanyoga, phira se milapa) phira joda, dusari bara mela phir sey milna-‫پھر سے ملنا‬ phir sey milaana-‫پھر سے ملنا‬ Hindi) 1 phira milana ya milana, alaga hone ke bada) phira milana, phira jodana ya judana, satana daal ka aaTa-‫دال کا آٹا‬ -‫ / پٹ کھولنا‬iñkeSHaaf karna-‫ / انکشاف کرنا‬faaSH karna-‫فاش کرنا‬ / waa karna-‫ / وا کرنا‬pardah uThaana-‫ / پردہ اٹھانا‬paT kholna zaahir karna-‫ظاہر کرنا‬ ,Hindi) 1 prakata karana, pratyaksha karana, batalana) khola dena, 2 prakasha karana kaaSHif-‫کاشف‬ kaef-‫کیف‬ ,Hindi) 1 dhumadhama ki davata, aisha isharata) rangareliyan alalley talalley karna-‫ / اللے تللے کرنا‬âeSH karna-‫عیش کرنا‬ ,Hindi) 1 amoda pramoda karana, masta phirana) khusha phirana, madabauri karana mañzar-‫ / منظر کشای‬kaSHf-‫ / کشف‬izhaar-‫ / اظہار‬e^laan-‫اعلن‬ waHi-‫ / وحی‬tañziil-‫ / تنذیل‬kuSHaai ,Hindi) 1 prakasha, ishvaravesha, ishvarokti, ilahama) akashavani, shruti-prakasha raag rañg-‫ / رآگ رنگ‬îSHrat-‫عشرت‬ Hindi) 1 amoda pramoda, dhumadhama ki davata, aisha,) isharata, ananda, khushi ruuH-‫ / روح‬bhuut-‫بھوت‬ palTa-‫ / پلٹا‬paa daaSH-‫ / پا داش‬iñteqaam-‫ / انتقام‬badlah-‫بدلہ‬

revenge

vt

revenue reverberate reverberate reverberate reverberation revere revered reverence reverend reverent reverential reverently reverie reversal reverse reverse reverse reversibility reversion reversionist revert revert revert revesible

n vi vt vti n vt a n a a a adv n n a n vt n n a n vi vti a

Hindi) 1 pratishodha, badala, pratikara, pratidroha, 2) anyaya, 3 badala lene ki tivra ichchha -‫ / کسر نکالنا‬iñteqaam leyna-‫ / انتقام لینا‬badlah utaarna-‫بدلہ اتارنا‬ kasar nikaalna ,Hindi) 1 kasara nikalana, palata ya badala lena) danda dena -‫ / مال‬KHeraaj-‫ / خراج‬Haasil-‫ / حاصل‬baaj-‫ / باج‬aamdani-‫آمدنی‬ maaliyaat-‫ / مالیات‬maal ,Hindi) 1 kara, rajasva, malagujari, salana mahasuli) munapha, varshika aya palaTna-‫ / پلٹنا‬guuñjna-‫گونجنا‬ waapas bheyjna-‫ / واپس بھیجنا‬guuñjna-‫گونجنا‬ Hindi) 1 gunjana, 2 pratibimbita karana, aksa dalana) -‫ / انعکاس‬guuñj-‫ / گونج‬gumak-‫ / گمک‬baaz gaSHt-‫باز گشت‬ radd e âmal-‫ / رد عمل‬ine^kaas ,Hindi) 1 garmi ya roshani ka aksa dalane ki prakriya) pratikshepa, 2 gunja, pratidhvani îzzat deyna-‫ / عزت دینا‬eHteraam karna-‫احترام کرنا‬ Hindi) 1 adara karana, sammana karana, ijjata) karana, adaba karana, bada manana waajib ul ta^ziim-‫ / واجب التعظیم‬giraami-‫ / گرامی‬âtiiq-‫عتیق‬ / takriim-‫ / تکریم‬îzzat-‫ / عزت‬Hurmat-‫ / حرمت‬eHteraam-‫احترام‬ ta^ziim-‫تعظیم‬ Hindi) 1 adara, ijjata, sammana, satkara, 2) agyapalana mo^azzam-‫ / معظم‬moHtaram-‫محترم‬ Hindi) 1 adaraniya, satkara yogya, pujaniya, 2) padariyon ki upadhi moHtaram-‫ / محترم‬baa eHteraam-‫ / با احترام‬baa adab-‫با ادب‬ ,Hindi) 1 bhaktiyukta, shraddhalu, vinita, sushila) namra, 2 sammana suchaka takriimi-‫ / تکریمی‬baa adab-‫با ادب‬ îzzat sey-‫ / عزت سے‬adab sey-‫ادب سے‬ Hindi) 1 adara se, sadara, sammana purvaka) -‫ / تامل‬KHayaali pulaa'o-‫ / خیالی پلؤ‬KHayaal e KHaam-‫خیال خام‬ udheyR bun-‫ / ادھیڑ بن‬taa'mmul ulaT-‫ / الٹ‬muKHaalifat-‫ / مخالفت‬kaayaa palaT-‫کایا پلٹ‬ Hindi) 1 parivartana, tabadili, ulatava, 2 khandana) ulTa-‫ / الٹا‬palTa-‫ / پلٹا‬nuqsaan-‫ / نقصان‬âks-‫عکس‬ ulaT-‫ / الٹ‬palaT-‫ / پلٹ‬lauT-‫لوٹ‬ -‫ / رخ بدلنا‬pheyrna-‫ / پھیرنا‬palaTna-‫ / پلٹنا‬palTey deyna-‫پلٹے دینا‬ ulaTna-‫ / الٹنا‬ulTaana-‫ / الٹانا‬ruKH badalna Hindi) 1 ulatana, ulata dena, aundha karana, 2) parajita karana, 3 khandana karana raj^at paziiri-‫رجعت پزیری‬ waapsi-‫ / واپسی‬ulaT-‫ / الٹ‬raj^at-‫رجعت‬ Hindi) 1 lautana, phirana, 2 uttaradhikara) raj^at paziir-‫رجعت پزیر‬ waapsi-‫ / واپسی‬tanazzul-‫ / تنزل‬palTa-‫پلٹا‬ palaTna-‫پلٹنا‬ ,Hindi) 1 phira lauta ana, ulata dena, phera dena) phirana, ana qaabil e mañsuuKHi-‫قابل منسوخی‬

review review reviewer revile revilement revise revise revision revisit revival revive revive revivify revocation revoke revoke revoked revolt revolt revolt revolution revolutionary revolutionary revolve revolve revolver revulsion

n vt n vt n n vt n vt n vi vti vt n vt vti a n vt vti n a n vt vti n n

nazar e saani-‫ / نظر ثانی‬jaa'ezah-‫ / جائزہ‬ârz-‫عرض‬ Hindi) 1 parakhana, punaravalokana karana, phira) sochana, phira pariksha karana Hindi) 1 nirikshaka, samalochaka, punah avalokana) karane vala DapaTna-‫ / ڈپٹنا‬buraa bhalaa kaehna-‫برا بھل کہنا‬ ,Hindi) 1 gali dena, bura kahana, dhikkarana) jhidakana, phajihata karana gaali guftaar-‫گالی گفتار‬ Hindi) 1 dusari chhapi hui nakala) nazr e saani karna-‫نظر ثانی کرنا‬ Hindi) 1 duharana, punah avalokana karana, 2) sanshodhana karana tasHiiH-‫ / تصحیح‬paRtaal-‫ / پڑتال‬nazar saani-‫نظر ثانی‬ Hindi) 1 punah avalokana, sanshodhana, punah) vichara, punah darshana Hindi) 1 phira bhenta karana, phira dekhana) tajdiid-‫تجدید‬ Hindi) 1 punarutthana, bahali, punarjivana, naya) janma, 2 dharmika jagriti panapna-‫پنپنا‬ ,Hindi) 1 phira jivita karana, sajiva karana, jagana) sanbhalana, sajiva hona, panapana, 2 sacheta hona do baarah jaan Daalna-‫دو بارہ جان ڈالنا‬ Hindi) 1 lopa, khandana, mansukhi) waapas leyna-‫ / واپس لینا‬baatil karna-‫باطل کرنا‬ Hindi) 1 mita dena, utha dena, ulata dena, mansukha) karana mustarad-‫مسترد‬ GHadar-‫ / غدر‬fitnah-‫ / فتنہ‬baGHaawat-‫ / بغاوت‬aaSHob-‫آشوب‬ Hindi) 1 bagavata, balava, rajadroha) / fitnah barpa karna-‫ / فتنہ برپا کرنا‬baGHaawat karna-‫بغاوت کرنا‬ GHadar karna-‫غدر کرنا‬ Hindi) 1 rajadrohi hona, bagi hona, balava karana, 2) ghrina utpanna karana, 3 phera dena, phira jana -‫ / انقلب‬gardiSH-‫ / گردش‬chakkar-‫ / چکر‬baGHaawat-‫بغاوت‬ pheyr-‫ / پھیر‬palTa-‫ / پلٹا‬iñqelaab Hindi) 1 bhramana, chakkara, 2 kranti, viplava, 3) vidroha, balava Hindi) 1 krantikari) iñqilaabi-‫انقلبی‬ Hindi) 1 krantikari manushya) -‫ / گھومنا‬gardiSH karna-‫ / گردش کرنا‬chakkar kaaTna-‫چکر کاٹنا‬ phirna-‫ / پھرنا‬palaTna-‫ / پلٹنا‬palaT jaana-‫ / پلٹ جانا‬ghuumna Hindi) 1 ghumana, chakkara lagana, udhedabuna) karana, ghumana, chakkara dena, 2 vichara karana, sochana Hindi) 1 pistaula jisamen ki nali hon) -‫ / کراہت‬irtedaad-‫ / ارتداد‬ghin-‫ / گھن‬dast bardaari-‫دست برداری‬ karaahat Hindi) 1 vikarshana, ghrina, shatruta, pichhe ki ora) khinchava

reward

n

reward

vt

rewind rework rewrite rhapsody rhesus rhetor rhetoric rheuma rheumatic rheumatism Rheumatoid arthritis rhinoceros rhizome rhubarb rhyme rhyme rhyming rhythm rhythmic rhythmical rhythmically riant rib

vt vt vt n n n n n a n n n n n n vt n n a a adv a n

rib rib bone ribald ribaldry ribbon ribs

vt n a n n n

‫ / پا‬noSH-‫ / نوش‬en^aam-‫ / انعام‬fazl-‫ / فضل‬baKHSHiSH-‫بخشش‬ -‫ / صلہ‬saza-‫ / سزا‬sawaab-‫ / سواب‬phal-‫ / پھل‬paa daaSH-‫داش‬ silaH ,Hindi) 1 paritoshika, inama, badala, phala, natija) punya silaH-‫ / صلہ دینا‬phal deyna-‫ / پھل دینا‬en^aam deyna-‫انعام دینا‬ deyna Hindi) 1 paritoshika dena, inama dena, pratiphala) dena, badala dena dobaarah-‫ / دوبارہ لپیٹنا‬dobaarah chaabi deyna-‫دوبارہ چابی دینا‬ lapeyTna dobaarah kaam karna-‫دوبارہ کام کرنا‬ dobaarah likhna-‫دوبارہ لکھنا‬ Hindi) 1 phira likhana) Hindi) 1 asambaddha vakya ya lekha, amela vakya) bañdariya-‫ / بندریا‬bañdar-‫بندر‬ muqarrir-‫مقرر‬ / dikhaawaTi-‫ / دکھاوٹی‬banaawaTi-‫ / بناوٹی‬balaaGHat-‫بلغت‬ KHitaabat-‫خطابت‬ ,Hindi) 1 vyakhyana vidya, vaktrita dene ki kala) sahitya shastra, alankara vidya joR ka dard-‫ / جوڑ کا درد‬gaThyia-‫گٹھیا‬ Hindi) 1 vatarogagrasta, gathiya roga sambandhita) gaThiya-‫گٹھیا‬ waja ul mafaasil-‫وجا المفاصل‬ geyñDa-‫گینڈا‬ Hindi) 1 genda) jaR-‫جڑ‬ Hindi) 1 revachini, revandachini) wazn-‫ / وزن‬qaafiyah-‫قافیہ‬ ,Hindi) 1 tukabandi, pada, kavya, kavita, 2 tuka) kaphiya, yamaka Hindi) 1 kavita karana, pada baithana) qaafiyah bañdi-‫قافیہ بندی‬ tawaazun-‫ / توازن‬aahañg-‫آہنگ‬ Hindi) 1 tala, laya) mutawaazin-‫ / متوازن‬ham aahañg-‫ / ہم آہنگ‬baa tartiib-‫با ترتیب‬ taal daar-‫ / تال دار‬sur daar-‫ / سر دار‬aahañg daar-‫آہنگ دار‬ Hindi) 1 talabaddha, layanugata) taal key saath-‫ / تال کے ساتھ‬sur key saath-‫سر کے ساتھ‬ masruur-‫ / مسرور‬KHuSH-‫خوش‬ pasli-‫پسلی‬ Hindi) 1 pasali ki haddi, 2 jahaja ki majabuti ke liye) meharabadara lakadi, 3 patte ki nasa, dhajji, 4 bhumikhanda, 5 kamani, chhate ki tilli Hindi) 1 pasali adi banana, 2 banda karana) pasli ki haDDi-‫پسلی کی ہڈی‬ raziil-‫ / رذیل‬kamiinah-‫ / کمینہ‬faaHiSH-‫فاحش‬ -‫ / پھکڑ پن‬fuHaaSHat-‫ / فحاشت‬bey adabi-‫ / بے ادبی‬bad go'i-‫بد گوئ‬ phakkaR pan paTTi-‫ / پٹی‬kor-‫ / کور‬fiitah-‫فیتہ‬ pasliyaañ-‫ / پسلیان‬pañjar-‫پنجر‬

rice

n

rich

a

riches richly richness rick

n adv n n

rickety ricochet rid riddance riddle

a n vt n n

riddle riddle ride

vt vti n

ride ride rident rider ridge ridicule ridicule ridiculous riding rife

vt vti a n n n vt a n a

chaawal-‫چاول‬ Hindi) 1 chavala, sela, dhana) GHani-‫ / غنی‬daulat mañd-‫ / دولت مند‬amiir-‫ / امیر‬aasuudah-‫آسودہ‬ / mutamawwil-‫ / متمول‬maal daar-‫ / مال دار‬maala maal-‫/ مال مال‬ -‫ / زرخیز‬pur takalluf-‫ / پر تکلف‬peyT bhara-‫ / پیٹ بھرا‬nehaal-‫نہال‬ zar KHeyz Hindi) 1 dhanavana, dhanadhya, maladara, dhani, 2) ,bahumulya, kimati, 3 chamakila, suspashta ,chamakadara, 4 upajau, malamala, bharapura majedara, svadishta, tara, 6 susvara, mitha 5 zar-‫ / زر‬sarwat-‫ / ثروت‬maal-‫ / مال‬GHina-‫ / غنا‬daulat-‫دولت‬ Hindi) 1 daulata, dhana, sampatti) Hindi) 1 bahutayata se, dhana se) -‫ / ثروت‬daulat mañdi-‫ / دولت مندی‬amiiri-‫ / امیری‬aasuudagi-‫آسودگی‬ zar KHeyzi-‫ / زرخیزی‬sarwat Hindi) 1 dhanadhyata, maladari) puSHtaarah-‫ / پشتارہ‬Dheyr-‫ڈھیر‬ moch-‫ / موچ‬maroR-‫مروڑ‬ Hindi) 1 dhera, atala, bojha, galla ya sukhi ghasa ki) gantha za^iif-‫ / ضعیف‬sust-‫سست‬ chhichhal-‫چھچھل‬ Hindi) 1 goli ka takarakara lautana) ‫ / نجات‬chhuTkaara dilaana-‫ / چھٹکارا دلنا‬aazaad karna-‫آزاد کرنا‬ nijaat dilaana-‫دلنا‬ ,Hindi) 1 mukta karana, chhudana, 2 dura karana) nashta karana, nikala dena ^rafa-‫ / رفع‬nijaat-‫نجات‬ paheyli-‫ / پہیلی‬chiistaan-‫چیستان‬ baRi chhalni-‫بڑی چھلنی‬ Hindi) 1 paheli, 2 moti chhalani) chhalni kar deyna-‫ / چھلنی کر دینا‬chhaalna-‫چھالنا‬ Hindi) 1 paheli kahana, 2 na, bhusi alaga karana, 3) vyakhya karana, samajhana sawaari-‫ / سواری‬chaDDhi-‫چڈھی‬ Hindi) 1 ghode ya gadi para savara hokara saira, 2) sairagaha ke maidana men ki sadaka sawaari-‫ / سواری کرنا‬chaRhna-‫ / چڑھنا‬chaDDhi leyna-‫چڈھی لینا‬ karna Hindi) 1 savari karana, chadhana) masruur-‫مسرور‬ sawaari-‫سواری‬ Hindi) 1 savara, chadhane vala) Hindi) 1 dhalu tila ya pahadi, 2 pitha) mazHakah-‫ / مضحکہ‬bey îzzati-‫بے عزتی‬ Hindi) 1 hansi, thaththa, parihasa) ‫ / خاکہ‬hañsi uRaana-‫ / ہنسی اڑانا‬bey îzzati karna-‫بے عزتی کرنا‬ KHaakah uRaana-‫اڑانا‬ Hindi) 1 upahasa karana, thaththa karana) uuT paTaañg-‫اوٹ پٹانگ‬ Hindi) 1 behuda, upahasa ke yogya) Hindi) 1 savari, chadhava, 2 sadaka, rasta) raa'ej-‫ / رائج‬nihaayat-‫ / نہایت‬kasiir-‫ / کثیر‬jaari-‫جاری‬

riff raff riffraff rifle rifle rift rift rift rig

n n n vt n vt vti n

rig

vt

rigging right

n a

right

adv

right right right angle right of pre emption right of self determination right of vote righteous righteousness rightful rightful claimant rightist rightly rigid rigidity

n vti n n n n a n a n a adv a n

Hindi) 1 prachalita, phaila hua, prachanda, jyada) kuuRa karkaT-‫کوڑا کرکٹ‬ Hindi) 1 jhadana, kuda-karakata, 2 nicha shreni ke) loga Hindi) 1 eka prakara ki banduka) -‫ / تاخت و تاراج کرنا‬luuTna-‫ / لوٹنا‬GHaarat karna-‫غارت کرنا‬ zaKHmi karna-‫ / زخمی کرنا‬taaKHt o taaraaj karna Hindi) 1 chhina lena, luta lena, 2 nali banana) SHaq-‫ / شق‬daraaz-‫دراز‬ Hindi) 1 darara) SHaq Daalna-‫ / شق ڈالنا‬daraz Daalna-‫درز ڈالنا‬ Hindi) 1 phadana, chirana, phatana, tadakana, khula) jana SHaraarat-‫شرارت‬ faajir-‫فاجر‬ Hindi) 1 vastra, poshaka, 2 chalaki, khela, chala) ‫ / چال‬baad baan lagaana-‫ / بادبان لگانا‬aaraastah karna-‫آراستہ کرنا‬ chaalu karna-‫کرنا‬ SHaraarat karna-‫ / شرارت کرنا‬pheyra baazi karna-‫پھیرا بازی کرنا‬ ,Hindi) 1 vastra pahanana, poshaka pahanana) sanvarana, 2 rassi ityadi se durusta karana Hindi) 1 jahaja ki rassi, rassi vagairaha, 2 vastra) -‫ / صحیح‬rawa-‫ / روا‬pakka-‫ / پکا‬Haq-‫ / حق‬durust-‫ / درست‬baja-‫بجا‬ saHiiH Hindi) 1 shuddha, sahi, 2 sidha, thika, sarala, sama, 3) yathochita, nyayochita, nyaya, uchita, 4 ,dahina, dakshina, 5 yogya, thika rakha hua upayukta daayaañ-‫دایان‬ Hindi) 1 thika-thika, yatharthatah, sidha men, sarala) rekha men, 2 niyamanusara Hindi) 1 adhikara, svatva, 2 nyayochita vastu, uchita) adhikara, niti, 3 dakshina paksha, 4 upari dharatala Hindi) 1 nyaya karana, 2 sidha hona, uchita sthana) lena qaa'emah-‫قائمہ‬ Haqq e SHuf^a-‫حق شفعا‬ Haqq e KHuddaariyat-‫حق خودداریت‬ Haqq e raa'ey dahi-‫حق رائے دہی‬ saaleH-‫ / صالح‬raast baaz-‫ / راست باز‬paarsa-‫ / پارسا‬âadil-‫عدل‬ Hindi) 1 sachcha, sadhu, neka, imanadara, dharmika) insaaf-‫ / انصاف‬Haq-‫ / حق‬âdl-‫عدل‬ Hindi) 1 neki, sadhuta, dharmikata) Hindi) 1 adhikari, uchita, nyayasangata) Haq daar-‫حق دار‬ qadaamat pasañd-‫ / قدامت پسند‬daa'eñ baazu kaa-‫دائن بازو کا‬ munaasib taur par-‫ / مناسب طور پر‬durust taur par-‫درست طور پر‬ karaKHt-‫ / کرخت‬kaRa-‫ / کڑا‬duruSHt-‫ / درشت‬bey lachak-‫بے لچک‬ saKHt-‫/ سخت‬ Hindi) 1 kada, kathina, kathora, sakhta) taSHaddud-‫ / تشدد‬saKHti-‫ / سختی‬karaKHtagi-‫ / کرختگی‬akaR-‫اکڑ‬ Hindi) 1 kathorata, kadapana, sakhti)

rigmarole rigoll rigorous rigour rigourous rile rill rim rim rima rind rind ring

n n a n a vt n n vt n n vt n

ring ring

vi vt

ringdove ringleader ringlet ringworm rink rinse

n n n n n vt

riot

n

riot riot rioter riotous rip

vi vt n a n

lañg taraani-‫لنگ ترانی‬ naali-‫ / نالی‬naab daan-‫ناب دان‬ Hindi) 1 kathora, sakhta, kada) SHiddat-‫شدت‬ ,Hindi) 1 kathorata, kadapana, sakhti, tapasya) dridhata SHadiid-‫ / شدید‬saKHt-‫ / سخت‬kaRa-‫کڑا‬ / GHusssah dilaana-‫ / غصسہ دلنا‬hilaana-‫ / ہلنا‬chiRaana-‫چڑانا‬ KHafaa karna-‫خفا کرنا‬ chhoTi aab ju-‫چھوٹی آب جو‬ kinaarah-‫کنارہ‬ Hindi) 1 kinara, kora, hashiya) Hindi) 1 kinara lagana, hashiya lagana) SHaq-‫شق‬ papRi-‫ / پپڑی‬uupri taeh-‫ / اوپری تہہ‬chhilka-‫ / چھلکا‬chhaal-‫چھال‬ Hindi) 1 chamada, chhilaka, chhala) chhilka utaarna-‫چھلکا اتارنا‬ Halqah-‫ / حلقہ‬chhalla-‫ / چھل‬añguuThi-‫انگوٹھی‬ Hindi) 1 gola vastu, 2 anguthi, bali, nathiya, 3) ,ghantiyon ka shabda, jhankara, 4 chakkara ghera, 5 mandali, toli bajna-‫بجنا‬ Hindi) 1 ghantiyon ka bajana, thanakana, tanatanana) bajaana-‫بجانا‬ Tan Tan-‫ / ٹن ٹن‬ghañTi ki aawaaz-‫گھنٹی کی آواز‬ Hindi) 1 ghantin ka bajana, 2 anguthi pahanana) faaKHtah-‫فاختہ‬ sar GHanah-‫سر غنہ‬ Hindi) 1 saragana, dushton ya bagiyon ka mukhiya) zulf-‫ / زلف‬paTTa-‫ / پٹا‬kuñDli-‫ / کنڈلی‬geysu-‫گیسو‬ daad-‫داد‬ Hindi) 1 dada) Hindi) 1 dauda, ghudadauda, 2 dauda ka marga ya) kshetra khañgaalna-‫کھنگالنا‬ Hindi) 1 khangalana, dho kara sapha karana, khuba) dhona hullaR-‫ / ہلڑ‬hañgaamah-‫ / ہنگامہ‬âiyaaSHi-‫ / عیاشی‬aaSHob-‫آشوب‬ -‫ / تلطم‬SHaGHab-‫ / شغب‬futuur-‫ / فتور‬fitnah-‫ / فتنہ‬fasaad-‫/ فساد‬ udham-‫ / ادھم‬tuufaan-‫ / طوفان‬talaatum ,Hindi) 1 danga, hullada, gulagapada, balava) -dhumadhama ka bakheda, 2 khuba bhojana pana ka utsava luuTna-‫ / لوٹنا‬fasaad barpa karna-‫فساد برپا کرنا‬ Hindi) 1 danga karana, viplava karana, balava) machana, gulagapada karana, 2 bhojana- panotsava karana Hindi) 1 danga karane vala, balava karane vala, 2) bhojana-panotsava karane vala laRaaka-‫ / لڑاکا‬joSHiila-‫ / جوشیل‬fitnah añgeyz-‫فتنہ انگیز‬ Hindi) 1 rajadrohi, bakhediya, balavai) ‫ / مریل‬maryal aadmi-‫ / مریل آدمی‬Haqiir-‫ / حقیر‬bey kaar-‫بے کار‬ maryal ghoRa-‫گھوڑا‬

rip rip rip riparian ripe

v vi vt n a

ripen ripen ripeness riposte ripple ripple ripple rise rise

vi vt n n n vt vti n vi

rise (sun) riser risible rising rising risk risk risky risp risp risus rit rit rite

vi n a a n n vt a n vt n n vt n

Hindi) 1 chira, kapade ka phata hissa) Hindi) 1 phadana, kata dalana, chira kara nikalana) phaTna-‫ / پھٹنا‬chir jaana-‫چر جانا‬ phaaRna-‫ / پھاڑنا‬kaaTna-‫ / کاٹنا‬chiirna-‫چیرنا‬ daryaa key kinaarey waala-‫دریا کے کنارے وال‬ taiyaar-‫ / تیار‬puKHtah-‫ / پختہ‬poRha-‫ / پوڑہا‬pakka-‫ / پکا‬gala-‫گل‬ Hindi) 1 paka hua, paripakva, taiyara, siddha, katane) ke yogya, 2 praudha, 3 purna, pura, 4 taiyara kiya hua pakna-‫پکنا‬ Hindi) 1 pakana, pura hona) pakaana-‫پکانا‬ Hindi) 1 pakana, taiyara karana, praudha karana) puKHtahgi-‫ / پختگی‬buluuGH-‫بلوغ‬ Hindi) 1 praudhata, paripakvata, siddhi) teyz jawaab-‫تیز جواب‬ halki laehr-‫ / ہلکی لہر‬chhoTi laehr-‫چھوٹی لہر‬ Hindi) 1 chhoti taranga, chhoti lahara, hilakora) SHikan Daalna-‫ / شکن ڈالنا‬laehr Daalna-‫لہر ڈالنا‬ Hindi) 1 laharana, halakorana) ûruuj-‫عروج‬ uupar-‫ / اوپر آنا‬chaRhna-‫ / چڑھنا‬baGHaawat karna-‫بغاوت کرنا‬ -‫ / اٹھ کھڑا ہونا‬uThna-‫ / اٹھنا‬taara chamakna-‫ / تارا چمکنا‬aana uTh khaRa hona Hindi) 1 khada hona, uthana, utha khade hona, girane) para uthana, 2 uchhalana, 3 ugana, udaya hona, nikalana, dikhai dena, 4 badhana, unnati karana, utkarsha hona, adhika hona, 5 ,mahanga hona, 6 ji uthana, 7barkhasta hona visarjana hona, 8vidroha karana, balava karana, 9mana men ana nikalna-‫نکلنا‬ Hindi) 1 uthane vala) mazHakah KHeyz-‫مضحکہ خیز‬ ,Hindi) 1 unnatishila, varddhamana, badhane vala) upara uthane vala, 2 udaya hota hua, ugata hua ûruuj-‫ / عروج‬uchak-‫^ / اچک‬taale-‫تالع‬ Hindi) 1 utthana, uthana, udaya, 2 vidroha, balava, 3) barkhastagi, visarjana KHatrah-‫ / خطرہ‬KHadSHah-‫ / خدشہ‬jokhoñ-‫جوکھںڑڑ‬ ‫و‬ Hindi) 1 khatara, jokhima) KHatrah mol leyna-‫ / خطرہ مول لینا‬jhoñk deyna-‫جھونک دینا‬ Hindi) 1 jokhima uthana, khatare men dalana) ,Hindi) 1 khataranaka, jokhima ka, vipadasankula) vipatti purna moTi reyti-‫موٹی ریتی‬ kaddu kaSHi karna-‫کدد کشی کرنا‬ muskuraahaT-‫ / مسکراہٹ‬hañsi-‫ہنسی‬ chiraa'i-‫ / چرائ‬khurchaa'i-‫کھرچائ‬ chiirna-‫ / چیرنا‬khurachna-‫کھرچنا‬ mazhabi rasm-‫مذہبی رسم‬

ritual ritual rival rival rivalry rivals rive rivel rivel rivelled riven riven river river bank river basin river bed river shad riverine riverside rivet rivet rivulet roach road road roller roadmap roam roan roar roar roaring roast roast rob

a n n vt n n vt vi vt a a vti n n n n n a n n vt n n n n n vi a n vi n n vt n

Hindi) 1 riti, rasma, dastura, vidhi, achara, shastrokta) karma Hindi) 1 rasma sanbandhi, dastura sanbandhi, vidhi) sanbandhi, vyavaharika rasm-‫رسم‬ Hindi) 1 kriyapaddhati, vidhishastra, rasmon ki kitaba) raqiib-‫ / رقیب‬mad(d)e muqaabil-‫ / مد مقابل‬Hariif-‫حریف‬ Hindi) 1 pratiyogi, pratirodhi, prativadi) Hindi) 1 barabari karana, age badhane ka prayatna) karana, hoda lagana, hiska karana Takkar-‫ / ٹکر‬raqaabat-‫ / رقابت‬chaSHmak-‫چشمک‬ Hindi) 1 barabari, hoda, pratiyogita, mukabala, 2) jhagada aGHyaar-‫اغیار‬ phaaR Daalna-‫ / پھاڑ ڈالنا‬chiirna-‫چیرنا‬ SHikan paRna-‫ / شکن پڑنا‬jhurri paRna-‫جھری پڑنا‬ SHikan Daalna-‫ / شکن ڈالنا‬jhuri Daalna-‫جھری ڈالنا‬ jhurri daar-‫جھری دار‬ TukRey TukRey-‫ / ٹکڑے ٹکڑے‬baTa-‫بٹا‬ Hindi) 1 chirana, phadana, phatana, tadakana) nadi-‫ / ندی‬darya-‫دریا‬ Hindi) 1 nadi, dariya) labe e darya-‫ / لب دریا‬kinaarah-‫کنارہ‬ darya ki taraa'i-‫دریا کی ترائ‬ daryaa'i guzar gaah-‫دریائ گزر گاہ‬ palla machli-‫پل مچھلی‬ naehri-‫ / نہری‬daryaa'i-‫دریائ‬ Hindi) 1 nadi-kinara) Hindi) 1 ribeta, kila, khunta) Hindi) 1 khunti se jadana) naala-‫ / نال‬aab ju-‫آب جو‬ Hindi) 1 eka prakara ki machhali, 2 maharaba) / raastah-‫ / راستہ‬jaadah-‫ / جادہ‬guzar gaah-‫ / گزر گاہ‬Dagar-‫ڈگر‬ saRak-‫ / سڑک‬raah-‫راہ‬ Hindi) 1 sadaka, marga, patha, rasta) baelaT-‫بیلٹ‬ raah-‫ / راہ‬hidaayat-‫ہدایت‬ phirna-‫ / پھرنا‬ghuumna-‫ / گھومنا‬chakkar lagaana-‫چکر لگانا‬ Hindi) 1 ghumana-phirana, avara phirana, bhatakate) phirana chit kabra-‫چت کبرا‬ kaRak-‫ / کڑک‬guuñj-‫ / گونج‬garaj-‫ / گرج‬dhaaR-‫ / دھاڑ‬Dakaar-‫ڈکار‬ Hindi) 1 dahada, garjana, garaja, chikha) / dhaaRna-‫ / دھاڑنا‬Dakaarna-‫ / ڈکارنا‬chiñghaaRna-‫چنگھاڑنا‬ kaRakna-‫ / کڑکنا‬GHurraana-‫ / غرانا‬garajna-‫گرجنا‬ Hindi) 1 dahadana, garajana, chikhana) gumak-‫گمک‬ Hindi) 1 bhuni hui vastu) siiKH karna-‫ / سیخ کرنا‬bhuuñna-‫بھوننا‬ Hindi) 1 bhunana, talana, 2 upahasa karana, hansi) udana rab-‫ / رب‬âraq-‫عرق‬

rob robbed robber robbery robe robe robin robot robust roc rock rock rock rock salt rocker rocket rocky rod rodent rodomontade roe

vt a n n n vt n n a n n vi vti n n n a n n n n

roebuck rogation rogue roguish roil roister roister roke

n n n a vt n vt n

Hajaamat-‫ / حجامت بنانا‬churaana-‫ / چرانا‬chori karna-‫چوری کرنا‬ raah zani karna-‫ / راہ زنی کرنا‬luuTna-‫ / لوٹنا‬banaana Hindi) 1 lutana, chhina lena, barabasa lena, churana) masruuqah-‫مسروقہ‬ -‫ / لٹیرا‬GHaarat gar-‫ / غارت گر‬Dakaet-‫ / ڈکیت‬Daaku-‫ڈاک‬ raah zan-‫ / راہ زن‬luTeyra Hindi) 1 daku, lutera, batamara, chora) -‫ / قزاقی‬luTaa'i-‫ / لٹائ‬luuT-‫ / لوٹ‬Dakeyti-‫ / ڈکیتی‬Daaka-‫ڈاکا‬ sarqah-‫ / سرقہ‬raah zani-‫ / راہ زنی‬qazzaaqi Hindi) 1 dakaiti, lutapata, batamari) qaftaan-‫ / قفتان‬libaadah-‫ / لبادہ‬jabbah-‫جببہ‬ Hindi) 1 jama, sabhavastra) Hindi) 1 sabhavastra pradana karana) Hindi) 1 eka prakara ka pakshi jisaki chhati lala hoti) hai masnuu^i iñsaan-‫ / مصنوعی انسان‬KHud kaar-‫خود کار‬ paa'ey-‫ / پائے دار‬moTa-‫ / موٹا‬mazbuut-‫ / مضبوط‬dhiiñga-‫دھینگا‬ tan o mañd-‫ / تن و مند‬saañD-‫ / سانڈ‬qawi hae'kal-‫ / قوی ہئکل‬daar ,Hindi) 1 majabuta, mansa-peshi vala, balavan) pushta, hatta-katta, bali ruKH-‫رخ‬ patthar-‫ / پتھر‬chaTaan-‫چٹان‬ ,Hindi) 1 chattana, tila, pahada, 2 ada, raksha-sthana) ashraya jhuumna-‫جھومنا‬ Hindi) 1 hilana, hilana, thapakana, jhulana, jhulana) seyñDa-‫سینڈا‬ Hindi) 1 palana ya hindola, jhulane vala, 2 eka) prakara ka hindola Hindi) 1 bana-havai) sañglaaKH-‫ / سنگلخ‬pathriila-‫پتھریل‬ Hindi) 1 patharila, chattanon se bhara hua, kathora, 2) nirdayi, bedarda DañDi-‫ / ڈنڈی‬DañDa-‫ / ڈنڈا‬chhaRi-‫ / چھڑی‬âsa-‫عصا‬ kutarney waala jaanwar-‫کترنے وال جانور‬ Hindi) 1 chuha gilahari adi katarane vale janavara) añdha dhuñd baRaa'i-‫اندھا دھند بڑائ‬ machhli key añDey-‫مچھلی کے انڈے‬ hirni-‫ہرنی‬ hiran ki eyk zaat-‫ہرن کی ایک ذات‬ Hindi) 1 eka prakara ka hirana, hirani, 2 mendhaka ke) ande bachche, machhali ke ande Hindi) 1 nara hirana) iltija-‫التجا‬ KHabiis-‫ / خبیث‬bad ma^aaSH-‫بدمعاش‬ Hindi) 1 avara, 2 dushta, badamasha, 3 agyani ya) mudha manushya bad ma^aaSH-‫بدمعاش‬ GHussah dilaana-‫غصہ دلنا‬ âiyaaSH-‫عیاش‬ udham chaukRi machaana-‫ادھم چوکڑی مچانا‬ dhuñd-‫ / دھند‬buKHaar-‫ / بخار‬bhaap-‫بھاپ‬

role

n

roll roll roll roll roll back roll call roll up roller rollick

n vi vt vti vi n vt n vi

rollicking rolling rolling about rolling pin rom roman romance romantic

a n n n a n a

romantical Romany romp romp rood roof roof roof support rook rook rook rookie room

a n n vi n n vt n n vt vti n n

kirdaar-‫کردار‬ Hindi) 1 karya, abhineta ka karya-bhaga, 2 kisi ka) karya, koi mahatvapurna karya-bhaga Hindi) 1 gola, lapeta, ghumava, 2 lakadi ka belana, 3) eka prakara ki roti, 4 tambaku ka gola ya tikiya, 5 namavali, suchi Dhalakna-‫ڈھلکنا‬ Dhalkaana-‫ڈھلکانا‬ ,Hindi) 1 ghumana, ghumana, phirana, ludhakana) lotana, thokaren khate phirana, 2 bajana piichhey haTna-‫پیچھے ہٹنا‬ Haaziri-‫حاضری‬ sameyTna-‫سمیٹنا‬ beylan-‫بیلن‬ Hindi) 1 belana, 2 patti, banda) -‫ / اچھل کود کرنا‬dhama chaukRi machaana-‫دھما چوکڑی مچانا‬ uchhal kuud karna Hindi) 1 beparavahi se ghumana, nishchinta hokara) ghumana pur-‫ / پر مسرت‬masruur-‫ / مسرور‬KHuSH baaSH-‫خوش باش‬ musarrat loT-‫لوٹ‬ GHaltaan-‫غلطان‬ beylan-‫بیلن‬ KHaanah badoSH-‫خانہ بدوش‬ Hindi) 1 roma ka, roma sanbandhita, romiya, 2) chhapane ke sadharana akshara ka, 3 romavasi qissah-‫ / قصہ‬îSHq-‫ / عشق‬fasaanah-‫ / فسانہ‬afsaanah-‫افسانہ‬ Hindi) 1 kahani, kalpita-katha) KHud saaKHtah-‫ / خود ساختہ‬farzi-‫ / فرضی‬bey lagaam-‫بے لگام‬ ,Hindi) 1 kalpita katha sanbandhi, vilakshana) adbhuta, asambhava, khayali, ajiba -‫ / تصوراتی‬moHabbat aameyz-‫ / محبت آمیز‬josHiila-‫جوشیل‬ tasawwuraati KHaanah badoSH-‫خانہ بدوش‬ uchhal kuud-‫اچھل کود‬ Hindi) 1 shora-gula machane vali ladaki, hudadangina) kheylna-‫کھیلنا‬ Hindi) 1 shora-gula machana, uchhalana-kudana) saliib-‫سلیب‬ chhat-‫ / چھت‬ârSH-‫عرش‬ Hindi) 1 chhata, chhappara, 2 meharaba) chhaana-‫چھانا‬ Hindi) 1 chhata patana, chhappara dalana, chhana, patana) SHaeh tiir-‫شہ تیر‬ Hindi) 1 kauva jaisa pakshi, 2 kapati, thaga, 3) shataranja ka hathi, 4 chalaka khiladi, juari chamRi udheyRna-‫چمڑی ادھیڑنا‬ Hindi) 1 thagana, dhokha dena, 2 palathi marakara ya) satakara baithana naya rañg ruuT-‫نیا رنگ روٹ‬ / KHaanah-‫ / خانہ‬kamrah-‫ / کمرہ‬jagah-‫ / جگہ‬guñjaa'iSH-‫گنجائش‬ samaa'i-‫ / سمائ‬khapat-‫کھپت‬

roommate roomy roost roost roost rooster roosting root root root

n a n vi vt n n n vi vt

root out rooted rooting rope rosary rose rose apple rose garden rosebud roster rostrum

vt a a n n n n n n n n

rosy

a

rot rot rot rota rotary rotate rotate rotate rotation

vi vt vti n a vi vt vti n

Hindi) 1 kamara, 2 phailava, jagaha, sthana) ham kamrah-‫ / ہم کمرہ‬ham ataaq-‫ہم اطاق‬ kuSHaadah-‫ / کشادہ‬fasiiH-‫فسیح‬ Hindi) 1 jagahadara, bada, vishala) (Hindi) 1 adda(pakshiyon ka) , basera(pakshiyon ka) ,Hindi) 1 adde para baithana(pakshi ki taraha) na) basera karana(pakshi ki taraha) na palañg-‫ / پلنگ‬murGHi ka Darbah-‫ / مرغی کا ڈربہ‬aDDa-‫اڈا‬ murGHa-‫مرغا‬ Hindi) 1 murga) baseyra-‫بسیرا‬ jazar-‫ / جزر‬jaR-‫ / جڑ‬biiKH-‫ / بیخ‬asl-‫اصل‬ ,Hindi) 1 jada, mula, 2 mula shabda, dhatu, 3 karana) mula, jada, sababa zamiin khodna-‫زمین کھودنا‬ Hindi) 1 jada pakadana, bhitara jana, dhansana) jaR Daalna-‫جڑ ڈالنا‬ ukheyRna-‫اکھیڑنا‬ Hindi) 1 sthapita karana, gadana, lagana) jaR ukheyRna-‫جڑ اکھیڑنا‬ qaa'em-‫ / قائم‬pachchi-‫ / پچی‬mazbuut-‫ / مضبوط‬jama hu'a-‫جما ہوا‬ ulaT pulaT-‫الٹ پلٹ‬ rassi-‫ / رسی‬rasan-‫ / رسن‬lañgar-‫لنگر‬ Hindi) 1 rassi, dori, ladi) tasbiiH-‫ / تسبیح‬subHah-‫صبحہ‬ ,Hindi) 1 gulaba ka baga, gulaba ka jangala, 2 mala) tasabiha, japani, 3 sehara gulaab-‫ / گلب‬gul-‫گل‬ Hindi) 1 gulaba ka phula ya paudha, 2 gulabi ranga) jaamun-‫ / جامن‬jaaman-‫جامن‬ gulistaan-‫گلستان‬ gulaab ki kali-‫گلب کی کلی‬ ,Hindi) 1 kama karane valon ki namavali, suchi) pharda, nakasha choñch-‫چونچ‬ Hindi) 1 choncha, 2 unchi jagaha jahan vyakhyana) karane vala khada hota hai, chabutara, 3 jahaja ka matha gulaabi-‫گلبی‬ Hindi) 1 gulaba ki shakla ka, gulaba ki taraha) sugandhita, gulabi ranga ka, gulaba jaisa, 2 chittakarshaka saRna-‫ / سڑنا‬pakna-‫ / پکنا‬KHaraab hona-‫ / خراب ہونا‬galna-‫گلنا‬ saRaana-‫سڑانا‬ Hindi) 1 sadana, galana, sadana) ma^muul-‫معمول‬ ghuumta hu'a-‫ / گھومتا ہوا‬daa'er-‫دائر‬ ghuumna-‫گھومنا‬ ghamaana-‫گھمانا‬ Hindi) 1 ghumana, chakkara khana, ghumana) ,Hindi) 1 chakkara, chakragati, bhramana, 2 daura) bari, gardisha

rote rotten rotter rotula rotund rotund rotunda roturier rouble rouge rouge rouge rough rough rough rider roughly roughly roughness roulette round round round round roundabout roundel roundness roup rouse rouse rousing rout

n a n n a vt n n n n vi vt a vt n a adv n n a n vt vti a n n vt n vt n n

raTaa'i-‫رٹائ‬ Hindi) 1 ratana, rata, kantha karana) -‫ / سڑا ہوا‬phus phusa-‫ / پھس پھسا‬nikamma-‫ / نکما‬KHaraab-‫خراب‬ saRa hu'a Hindi) 1 sada hua, gala hua, 2 doshi, dushita) nikamma-‫نکما‬ ghuTney ki haDDi-‫گھٹنے کی ہڈی‬ gol-‫گول‬ Hindi) 1 gola, golakara) golaa'i deyna-‫گولئ دینا‬ Hindi) 1 gola-ghara) âam-‫عم‬ Hindi) 1 rusa desha ki mudra) GHaazah-‫غازہ‬ Hindi) 1 eka prakara ka lala ranga jo chehare ya) othon para lagate hain, ubatana, mahavara SHarmaana-‫شرمانا‬ Hindi) 1 ubatana lagana, eka prakara ke lala ranga se) rangana / kaj KHulq-‫ / کج خلق‬kachcha-‫ / کچا‬duruSHt-‫ / درشت‬beyñDa-‫بینڈا‬ naa ham waar-‫ / ناہموار‬khurdura-‫ / کھردرا‬kaRa-‫کڑا‬ ,Hindi) 1 khuradara, vishama, nabarabara, 2 patharila) bedhanga, beadaba, asabhya, ujjada 3 Hindi) 1 khuradara karana) chaabuk sawaar-‫چابک سوار‬ taqriiban-ً‫ / تقریبا‬andaazan-ً‫انداز‬ ‫ا‬ Hindi) 1 lagabhaga) duruSHti-‫ / درشتی‬an ghaR pan-‫ان گھڑ پن‬ Hindi) 1 khuradarapana) Hindi) 1 eka prakara ka khela) -ً‫ / تقریب‬mudawwar-‫ / مدور‬moTa-‫ / موٹا‬gol-‫ / گول‬aaftaabi-‫آفتابی‬ ‫ا‬ taqriiban Hindi) 1 gola, golakara, vrittakara) gird-‫گرد‬ Hindi) 1 vritta, ghera, chakkara, dayara) khus phusaana-‫کھس پھسانا‬ Hindi) 1 gola banana ya hona) Hindi) 1 golamola, pheradara, 2 vistrita, bahuta) daa'erah-‫دائرہ‬ golaa'i-‫گولئ‬ niilaam karna-‫نیلم کرنا‬ Hindi) 1 bhoja, davata, madyapana) ‫ / حرج‬haejaan paeda karna-‫ / ہیجان پیدا کرنا‬Haa'el hona-‫حائل ہونا‬ / joSH dilaana-‫ / جوش دلنا‬jagaana-‫ / جگانا‬Haraj karna-‫کرنا‬ sulgaana-‫سلگانا‬ Hindi) 1 uttejita karana, uthana, ukasana, chaukanna) karana, 2 jagana Hal chal-‫ / ہلچل‬bey daari-‫بے داری‬ jam ghaT-‫ / جم گھٹ‬haziimat-‫ / ہزیمت‬GHallah-‫ / غلہ‬aaSHob-‫آشوب‬ SHikast-‫ / شکست‬SHaGHab-‫/ شغب‬ Hindi) 1 sabha, 2 sena ki hara, parajaya, 3 bhida, 4) shoragula, 5 bhediyon ka gola

rout route routed routine routine routinely rove rove rover row

vt n a a n adv vi vt n n

row rowdy rowdy royal royal royal court royal decree royalty rub rub rub

vt a n a n n n n n vi vt

rubber rubbing

n n

rubbish rubble

n n

khod nikaalna-‫کھود نکالنا‬ Hindi) 1 chhitarana, parajita karana, bhagana) raah-‫راہ‬ Hindi) 1 marga, raha, rasta, sadaka) SHikast KHurdah-‫شکست خوردہ‬ Hindi) 1 nitya ka) -‫ / معمول‬bañdha Taka-‫ / بندھا ٹکا‬asluub-‫ / اسلوب‬âadat-‫عادت‬ ma^muul ,Hindi) 1 nitya ka niyama, dastura, nitya-karma, chala) vyavahara ma^muulan-ً ‫ / معمو‬âadatan-ً‫عادت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ qazzaaqi-‫ / قزاقی کرنا‬aawaarah gardi karna-‫آوارہ گردی کرنا‬ karna Hindi) 1 ghumana, bhatakana, phirana) phirna-‫پھرنا‬ qazzaaq-‫ / قزاق‬raeh zan-‫ / رہزن‬Daaku-‫ڈاکو‬ Hindi) 1 ghumane vala, 2 lutera, batamara, 3 asthira) buddhi ka manushya, halka adami taañta-‫ / تانتا‬satr-‫ / ستر‬saf-‫ / صف‬qataar-‫ / قطار‬paTTi-‫پٹی‬ / laRaa'i-‫ / لڑائ‬jhaT paT-‫ / جھٹ پٹ‬jhagRa-‫ / جھگڑا‬futuur-‫فتور‬ udham-‫ / ادھم‬SHaGHab-‫شغب‬ Hindi) 1 shora-gula) naa'o) kheyna)-‫ناؤ کھینا‬ Hindi) 1 khena, danda lagana) Hindi) 1 jhagadalu, phasadi, bakhediya) pur SHor-‫ / پر شور‬jhagRaalu-‫جھگڑالو‬ Hindi) 1 jhagadalu vyakti, phasadi vyakti, bakhediya) vyakti SHaahi-‫ / شاہی‬baad SHaahi-‫بادشاہی‬ ,Hindi) 1 shahi, rajakiya, 2 rajochita, pratapi, kulina) tejasvi Hindi) 1 bade takhte ka kagaja, rayala kagaja) dar baar-‫ / در بار‬baar gaah-‫بار گاہ‬ farmaan-‫فرمان‬ ,Hindi) 1 granthakara ka prapya ansha, 2 rajasva) prabhutva, rajyadhikara Hindi) 1 ragada, sangharsha, 2 kathinai, 3 malisha) ghisna-‫ / گھسنا‬ghis jaana-‫گھس جانا‬ Hindi) 1 ragadana) maaliSH-‫ / مالش کرنا‬ghisna-‫ / گھسنا‬ghisaa'i karna-‫گھسائ کرنا‬ ragaRna-‫ / رگڑنا‬karna ,Hindi) 1 ragadana, sapha karana, jhadana) ponchhana, malisha karana Hindi) 1 ragadane vala, malane vala, 2 rabara, 3 tina) baji ka khela ragaR-‫ / رگڑ‬maaliSH-‫مالش‬ -‫ / حشو‬gañdgi-‫ / گندگی‬allam GHallam-‫ / الم غلم‬aaKHor-‫اخور‬ / kañkar patthar-‫ / کنکر پتھر‬kachra-‫ / کچرا‬îllat-‫ / علت‬HaSHw -‫ / کوڑا‬KHuraafaat-‫ / خرافات‬KHas-‫ / خس‬KHaaSHaak-‫خاشاک‬ kuuRa Hindi) 1 kuda, karakata, 2 vyartha vastu, 3) khandahara Hindi) 1 chhote anagadhe patthara, khuradara)

rubric ruby ruby ruck ruck ruckus rud rudder ruddiness ruddy rude rudeness rudiment rudimental rudimentary rudimentary rue

n a n n vi n n n n a a n n a a n n

rue rueful ruefully rufescent ruff

vti a adv a n

ruff ruffian ruffle

vti n n

ruffle ruffle

vi vt

ruffle rug

vti n

patthara surKHi-‫سرخی‬ Hindi) 1 surkha, lala) yaaquut-‫یاقوت‬ Hindi) 1 lala mani, mani vishesha, 2 chhape ka chhota) sise ka akshara taeh-‫ / تہ‬SHikan-‫ / شکن‬jhurri-‫جھری‬ puSHtaarah-‫ / پشتارہ‬Dheyr-‫ / ڈھیر‬añbaar-‫انبار‬ zamiin par baeThna-‫زمین پر بیٹھنا‬ hañgaamah-‫ / ہنگامہ‬fasaad-‫فساد‬ surKHi-‫ / سرخی‬rañgat-‫ / رنگت‬laali-‫للی‬ Hindi) 1 patavara) laali-‫للی‬ surKH maa'el-‫ / سرخ مائل‬laal-‫لل‬ Hindi) 1 surkha, lala, 2 tandarusta, svastha) -‫ / درشت‬beyñDa-‫ / بینڈا‬bey tamiiz-‫ / بے تمیز‬bey adab-‫بے ادب‬ kaRa-‫ / کڑا‬kaj KHulq-‫ / کج خلق‬gustaaKH-‫ / گستاخ‬duruSHt Hindi) 1 ashishta, asabhya, ujjada, anadi, jahila) gustaaKHi-‫ / گستاخی‬gañwaar pan-‫گنوار پن‬ ,Hindi) 1 ashishtata, be-adabi, asabhyata, anadipana) vishamata 2 paehla usuul-‫ / پہل اصول‬ibtida-‫ / ابتدا‬asl-‫اصل‬ ibtidaa'i-‫ابتدائ‬ Hindi) 1 prarambhika, mula, arambha ka, asala) ibtidaa'i-‫ / ابتدائ‬bunyaadi-‫بنیادی‬ pach taawa-‫ / پچ تاوا‬GHam-‫ / غم‬afsos-‫افسوس‬ Hindi) 1 ranja, shoka, 2 eka teja khushabudara) kadava vriksha ,Hindi) 1 vilapa karana, shoka karana, pachhatana) aphasosa karana bad Haal-‫ / بدحال‬afsurdah-‫افسردہ‬ Hindi) 1 aphasosa ke satha, udasi se) surKH maa'el-‫سرخ مائل‬ jhaalar-‫ / جھالر‬chuñnaT-‫چننٹ‬ haejaan-‫ہیجان‬ Hindi) 1 hullada machana, 2 panva ki thapathapahata) se taripha ya prashansa karana, 3 kisi ranga ke tasha ko trampa karana KHabiis-‫ / خبیث‬GHuñDa-‫غنڈا‬ SHikan-‫شکن‬ ,Hindi) 1 jhalara, 2 vikalata, pareshani, ghabadahata) dhola ka dhima shabda 3 / kaSH makaSH karna-‫ / کش مکش کرنا‬akaR dikhaana-‫اکڑ دکھانا‬ naKHrah karna-‫نخرہ کرنا‬ -‫ / ہنگامہ کرنا‬gaR baR karna-‫ / گڑ بڑ کرنا‬bal Daalna-‫بل ڈالنا‬ SHikan Daalna-‫ / شکن ڈالنا‬hañgaamah karna ,Hindi) 1 khalabali machana, phenkana, ghabadana) pareshana karana, vyakula karana, 2 phadaphadana, 3 na-barabara hona, bahuta shishta vyavahara nahin karana, rukha vyavahara karana sajjaadah-‫ / سجادہ‬qaaliin-‫ / قالین‬dari-‫دری‬ Hindi) 1 kambala, galicha, loi)

rugged rugose ruin

a a n

ruin ruination ruined ruining ruinous ruins rule

vt n a n a n n

rule rule

vi vt

ruler ruling ruling rum rum rumble rumble ruminant ruminate rumination rummage

n a n a n n vi n vt n n

naa-‫ / ناہموار‬kuDhab-‫ / کڈھب‬khurdura-‫ / کھردرا‬gañwaar-‫گنوار‬ ham waar ,Hindi) 1 uncha-nicha, vishama, khuradara, teja) ashishta, tuphani jhurri daar-‫جھری دار‬ -‫ / کھنڈر‬halaakat-‫ / ہلکت‬fana-‫ / فنا‬bar baadi-‫ / بربادی‬asar-‫اثر‬ -‫ / ویرانی‬wabaal-‫ / وبال‬safaa'i-‫ / صفائ‬itlaaf-‫ / اتلف‬khañDar zarar-‫ / ضرر‬wiiraani Hindi) 1 patana, nasha, bhanga, kshaya, vidhvansa, 2) khandahara ‫ / خراب‬Dubona-‫ / ڈبونا‬bigaaRna-‫ / بگاڑنا‬bar baad karna-‫برباد کرنا‬ tabaah-‫ / تباہ کرنا‬safaa'i karna-‫ / صفائ کرنا‬KHaraab karna-‫کرنا‬ ujaaRna-‫ / اجاڑنا‬karna Hindi) 1 nashta karana, girana, dhana, 2 nirdhana) karana KHastahgi-‫ / خستگی‬bar baadi-‫بربادی‬ / KHaraab-‫ / خراب‬bigaRna-‫ / بگڑنا‬bar baad-‫ / برباد‬abtar-‫ابتر‬ / ujaaR-‫ / اجاڑ‬tabaah-‫ / تباہ‬paa maal-‫ / پا مال‬mismaar-‫مسمار‬ wiiraan-‫ویران‬ luTTas-‫لٹس‬ Hindi) 1 barabada, nashta, ujada hua) aasaar-‫آثار‬ -‫ / قاعدہ‬kulliyah-‫ / کلیہ‬Hukuumat-‫ / حکومت‬dastuur-‫دستور‬ -‫ / ریاست‬rasm-‫ / رسم‬raaj-‫ / راج‬qaanuun-‫ / قانون‬qaa^edah zaabitah-‫ / ضابطہ‬usuul-‫ / اصول‬saltanat-‫ / سلطنت‬reyaasat Hindi) 1 shasana, prabhuta, adhikara, adhipatya, 2) ,niyama, kayada, sutra, vidhi, vyavastha pramana, dastura, 3 rekha khinchane ka yantra ya kala Hindi) 1 nirnaya karana, 2 niyama banana) raaj karna-‫ / راج کرنا‬Hukuumat karna-‫حکومت کرنا‬ Hindi) 1 shasana karana, prabandha karana, niyama) banana -‫ / صاحب‬paad SHaah-‫ / پادشاہ‬Hukm raan-‫ / حکمران‬Haakim-‫حاکم‬ waali-‫ / والی‬saaHab Hindi) 1 shasaka, adhishthata, naresha, 2 rekhaen) khinchane ki patari Hukm raan-‫حکمران‬ Hindi) 1 prabala, pradhana, 2 shasana karane vala) Hindi) 1 nyayalaya ka nirnaya, vichara, siddhanta, 2) shasana bey Dhañga-‫ / بے ڈھنگا‬anokha-‫انوکھا‬ Hindi) 1 guda ki sharaba) ghaR ghaRaahaT-‫گھڑ گھڑاہٹ‬ Hindi) 1 gharagharahata, 2 gadi ke pichhe naukaron) ke baithane ka sthana gaR gaRaana-‫گڑ گڑانا‬ Hindi) 1 gadagadana, gharaghara ka shabda karana) jugaali karney waala jaan war-‫جگالی کرنے وال جانور‬ soch bichaar karna-‫ / سوچ بچار کرنا‬jugaali karna-‫جگالی کرنا‬ -‫ / سوچ بچار‬jugaali-‫ / جگالی‬isteGHraaq-‫ / استغراق‬inhemaak-‫انہماک‬ soch bichaar talaaSHi-‫ / تلشی‬afwaah-‫افواہ‬ Hindi) 1 khoja, dhundha)

rummage rumour rumour rump rumple rumple rumpus run run run

vi n vt n n vt n n vi vt

run away run away run down run into runaway rung runner running

n

n n n a

rupee rupture rupture rural ruse rush

n n vi n n n

rush rush rush in rusk russet

vi vt vi n a

Hindi) 1 khuba talasha karana, khojana) / dhuum-‫ / دھوم‬charcha-‫ / چرچا‬afwaah-‫ / افواہ‬aawaazah-‫آوازہ‬ SHohrat-‫ / شہرت‬KHabar-‫خبر‬ Hindi) 1 charcha, aphavaha, gapa, lokavada, bajari) khabara Hindi) 1 gapa udana, mashahura karana) puTTha-‫پٹھوا‬ Hindi) 1 puttha, 2 pichhala hissa) SHikan-‫شکن‬ Hindi) 1 sikudana, chunnata, moda) Hindi) 1 jhurri padana, simatana) udham-‫ / ادھم‬hañgaamah-‫ / ہنگامہ‬afra tafri-‫افراتفری‬ ,Hindi) 1 marga, dauda, bahava, chala, 2 chhoti nadi) taya kiya hua phasala 3 -‫ / لپکنا‬dauRna-‫ / دوڑنا‬chalna-‫ / چلنا‬bhaagna-‫ / بھاگنا‬baehna-‫بہنا‬ rapaTna-‫ / رپٹنا‬lapakna -‫ / لپکانا‬dauRaana-‫ / دوڑانا‬chalaana-‫ / چلنا‬bhagaana-‫بھگانا‬ rapTaana-‫ / رپٹانا‬lapkaana Hindi) 1 chalana, jari rakhana, daudana, 2 jokhima) uthana, jokhima men dalana, 3 galana, 4 mahasuli mala churakara le jana, 5 dhalana nikal-‫ / نکل بھاگنا‬bhaag jaana-‫ / بھاگ جانا‬bhaagna-‫بھاگنا‬ puSHt dikhaana-‫ / پشت دکھانا‬bhaagna bhagoRa-‫بھگوڑا‬ lattey leyna-‫لتے لینا‬ Takraana-‫ / ٹکرانا‬muD bheyR hona-‫مڈ بھیڑ ہونا‬ Hindi) 1 bhagoda, bhaggu) Hindi) 1 sidhi ka danda) paek-‫ / پیک‬dauRney waala-‫دوڑنے وال‬ Hindi) 1 daudane vala, dakiya, harakara, duta) masruuf-‫ / مصروف‬jaari-‫ / جاری‬naehta hu'a-‫بہتا ہوا‬ Hindi) 1 ghudadauda ka, 2 lagatara, 3 bahata hua, 4) sarala Hindi) 1 rupaya, hindustani rupaya, bharatavarsha ka) eka sikka, mudra KHalal-‫ / خل‬chaKH-‫چخ‬ Hindi) 1 kalaha, bigada, toda, bhanga, chiraphada) Hindi) 1 todana, phadana) zaraa^ati-‫ / زراعتی‬qasbaati-‫ / قصباتی‬deyhi-‫دیہی‬ Hindi) 1 dehati, ganva ka, ganvaru) tarkiib-‫ / ترکیب‬makkar-‫ / مکر‬chaal-‫چال‬ Hindi) 1 jala, hila, phareba, daga, chhalabala, chhala) maara maar-‫مارا مار‬ muuñjh-‫مونجھ‬ Hindi) 1 jhatapata dauda, 2 nagara, motha, sevara, 3) dhakka, teji se badhana Hindi) 1 daudana, tuta padana, ghusa jana, dhakka) dekara jana, bina soche samajhe karana jaaldi karna-‫جالدی کرنا‬ ghusna-‫گھسنا‬ Hindi) 1 halki roti, tikiya, mathari) surKHi maa'el bhuura-‫سرخی مائل بھورا‬ ,Hindi) 1 lali liye huye bhure ranga ka, 2 sada mota)

russet rust rust rustic rustle rustle rusty rut rut ruth ruthful ruthless ruthlessness rutilant rye rythm

n n vti a n vi a n vt n a a n a n n

ganvaru Hindi) 1 eka prakara ka meva, 2 ganvaru kapada) zañg-‫زنگ‬ Hindi) 1 janga, moracha) Hindi) 1 janga lagana, moracha lagana) qasbaati-‫ / قصباتی‬jaañglu-‫جنگلی‬ Hindi) 1 ganvara, dehati, sada) Hindi) 1 jhadajhadahata, khadakhadahata) khaR khaRaana-‫کھڑ کھڑانا‬ Hindi) 1 jhadajhadana, khadakhadana) zañg aaluud-‫زنگ آلود‬ Hindi) 1 janga laga hua, 2 bigada hua, purana) Hindi) 1 pahiye ki lakira, lika) Hindi) 1 pahiye ki lakira padana) tars-‫ / ترس‬Haef-‫ / حیف‬GHam-‫ / غم‬afsos-‫افسوس‬ Hindi) 1 daya, darda, tarasa, karuna, dusaron ki) vipatti ka dukha raHiim-‫ / رحیم‬paSHeymaan-‫ / پشیمان‬GHamgiin-‫غمگین‬ bey raeHm-‫بے رحم‬ Hindi) 1 nirdayi, nishthura, nirmohi, bedarda, karuna) shunya bey raeHmi-‫بے رحمی‬ chamkiila-‫چمکیل‬ Hindi) 1 eka prakara ka anaja jo gehun se nikrishta) hota hai tarañnum-‫ترننم‬

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.