Nilai : 4.

1 cinta akan negara

KOGNITIF
Pelajar dapat menyatakan 3 kepentingan kepelbagaian budaya dalam mewujudkan kesejahteraan negara Malaysia

HASIL PEMBELAJARAN

AFEKTIF

Pelajar dapat menyedari kepentingan hidup secara harmoni dalam sebuah masyarakat majmuk

PSIKOMOTOR
Pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti kempen 1Malaysia di sekolah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful