TEORI PEMBELAJARAN DAVID AUSUBEL

Biodata

David Ausubel
David Paul Ausubel(1918-2008) merupakan salah seorang ahli psikologi Amerika. Beliau telah memberi banyak sumbangan yang penting khususnya dalam bidang psikologi pendidikan, sains kognitif dan juga pembelajaran pendidikan sains. Ausubel Silahirkan pada 25 Oktober 1918 dan dibesarkan di Brooklyn, New York. Beliau mendapat pendidikan di Universiti of Pennsylvania dan mendapat ijazah kehormat pada tahun 1939 dalam bidang psikologi. Kemudian Ausubel menamatkan pelajarannya di sekolah perubatan di Universiti Middlesex. Beliau juga telah berkhidmat dengan jabatan pertahanan US Public Health Service, dan telah memperolehi M.A dan Ph.D dalam Psikologi Perkembangan dari Universiti Columbia pada 1950. Pada 1973. Ausubel membuat keputusan untuk bersara dari bidang akademik dan menyertai latihan psikiatri. Sepanjang menjalani latihan psikaitri, Ausubel telah menghasilkan pelbagai judul buku dan artikel tentang psikiatri dan jurnal psikologikal. Pada tahun 1976, beliau telah menerima Anugerah Thorndike dari Persatuan Psikologi Amerika bagi sumbangan beliau yang memberangsangkan

termasukpentingnya maklumat lisan. (b)Penyusunan Awal Penyusunan awal (advance organizer) telah diperkenalkan oleh Ausubel untukmenyesuaikan skema pelajar dengan bahan pembelajaran. 1998). Ausubel bersara dari bidang professional dan melibatkan diri sepenuhnya dalam penulisan dan telah menghasilkan empat buah buku yang terkenal. supaya pembelajaran optimalberlaku.dalam bidang psikologi dalam pendidikan. (a)Model Pembelajaran Ekspositori Model pembelajaran ekspositori yang dikemukakan oleh Ausubel menekankanpenerangan bahan pembelajaran oleh guru dalam bentuk fakta yang tersusun dandijelaskan menurut urutan serta fakta yang lengkap. Salah satu strategi untuk memastikan wujudnya kesesuaian tersebut ialahmemulakan pembelajaran berpandukan kepada . Teori Pembelajaran Ausubel David Ausubel (1963. Ausubel menegaskan pembelajaransepatutnya berkembang dalam bentuk deduktif daripada am kepada spesifik ataudaripada prinsip kepada contoh (Woolfolk. Bagaimanapun. hafalan (rote memorization) tidak dianggap sebagai pembelajaran bermakna. Ausubeljuga mengemukakan pembelajaran lisan bermakna (meaningful verbal learning). idea dan hubungan antara idea yang dikenali sebagai KonsepPenyusunan Awal. Pada umur 75 tahun. 1977) mengemukakan teori pembelajaran yang mengatakan manusia memperoleh ilmu kebanyakannya dalam bentuk pembelajaran resepsi dan bukan daripadapembelajaran penemuan atau dikenali sebagai Model Pembelajaran Ekspositori.

Menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran untuk menggalakkan pelajarmengingat semula konsep yang telah dipelajari dan mengaitkannya dengan konsepbaru yang akan dipelajari serta mengingatkan mereka tentang perkara-perkara penting dalam sesuatu tajuk pelajaran. Fungsi penyusunan awal ialah untuk menjelaskan kepada guru dan pelajar tentangperkara-perkara yang perlu difahami bagi sesuatu tajuk pelajaran. Penggunaan Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Ausubel Prinsip pembelajaran dan pengajaran Ausubel boleh digunakan dalam pengajaran dengan memberikan perhatian kepada dua perkara berikut: y Ausubel mencadangkan supaya guru menggunakan pembelajaran resepsi (penerimaan)atau model pengajaran ekspositori kerana guru dapat menyampaikan maklumat yanglengkap dalam susunan yang teratur seperti dalam kaedah kuliah. Jaditerdapat tiga tujuan penggunaan penyusunan awal. iaitu memberi gambaran tentangapa yang penting dalam pelajaran. Penyusunan awaljuga boleh menghubungkan konsep baru dengan konsep yang telah dipelajari. y . Ia merupakanstruktur yang menerangkan hubungan antara konsep-konsep yang hendak disampaikanpada hari tersebut. menjelaskan hubungan antara konsep yang akan dihuraikan dan menggerakkan minda pelajar untuk mengingat semula konsep berkaitanyang telah dipelajari.³penyusunan awal´.

5-Susun atur penyampaian pengajaran dan pembelajaran secara sistematik. sesuai dengan tahap pemikiran pelajar untuk membantu pemahaman pelajar serta penyampaian guru. Menurut Ausubel lagi. Teori ini menyatakan pembelajaran secara resepsi yang bermakna. Pembelajaran secara resepsi bermaksud maklumat yang disusun secara teratur diberikan kepada pelajar. kritis. terdapat dua pra syarat bagi pembelajaran resepsi iaitu: ‡ Sikap dan tujuan yang positif terhadap aktiviti pembelajaran perlu ada dalam diri pelajar. 3-Bantu pelajar membuat perbandingan maklumat baharu dengan maklumat atau dengan pengetahuan sedia ada. cuba jaya dan celik akal. Maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam struktur kognitif. jika pelajar tidak ada pengetahuan terdahulu yang berkaitan dengan pembelajaran baharu. kreatif. . 6-Sediakan dan gunakan alat bantu mengajar yang konkrit. 2-Gunakan bahan-bahan penyampaian pengajaran yang ada kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar atau pembelajaran lepas.Implikasi P & P Teori Penerimaan ± David Ausubel Aplikasi Prinsip Teori Pembelajaran Ausubel Dalam Bilik Darjah 1-Persembahkan maklumat umum tentang sesuatu topic sebelum memberikan contoh khusus dan membincangkan perincian topik berkenaan. Manakala pembelajaran bermakna adalah satu proses belajar yang mempunyai kesedaran sendiri dan mempunyai tujuan atau objektif tertentu. langkah demi langkah serta gunakan bahan serta laras bahasa yang sesuai dengan peringkat umur pelajar. 4-Beri maklumat dalam bentuk yang sesuai dengan keupayaan pelajar untuk membolehkan pelajar memahami pembelajaran baharu. Bertentangan dengan pembelajaran resepsi adalah pembelajaran penemuan. iaitu pembelajaran untuk mendapatkan maklumat dengan sendiri melalui pemikiran analisis.

Powered by Blogger Blogger Templates created by Deluxe Templates .konsep utama ialah pembelajaran bermakna dihasilkan berasaskan pengalaman/ilmu yang sedia ada pelajar.‡ Pelajar perlu tahu bagaimana untuk mengaitkan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif dengan pelajaran baru.Pengalaman yang sedia ada struktur kognitif. .Mengintegrasikan maklumat yang tersusun secara logikal dalam bentuk terakhir dengan pengalaman/ ilmu yang sedia ada melalui kaedah ekspositori. Copyright 2009 TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF. Konsep utama Teori Pembelajaran Resepsi yang bermakna . Aplikasi Teori Ausubel dalam bilik Darjah (1) Pengajaran secara ekspositori (2) jelaskan kandungan pelajaran dlm btk fakta lengkap tersusun (3) Pembelajaran berkembang secara deduktif ( dpd prinsip kpd cth) (4) kaitkan konsep yg telah dipelajari dengan konsep baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful