NOŢIUNI DE TEORIE ŞI T E S T E

DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ

CUVÂNT ÎNAINTE

Lucrarea “Noţiuni de teorie şi teste de limba română şi limba engleză” apare într-un moment când nevoia de sintetizare a datelor şi informaţiilor necesare pentru a fi însuşite de către cei cărora se adresează lucrarea de faţă, se simte cel mai mult. Autoarele, pe baza unei laborioase activităţi didactice desfăşurate la catedră au reuşit să selecteze şi să ordoneze logic cele mai reprezentative noţiuni din limba română şi limba engleză. Lucrarea se adresează în egală măsură atât elevilor din învăţământul de diferite niveluri, cât şi studenţilor din învăţământul superior. În abordarea lucrării, autoarele au pornit de la ideea că: “învăţătura este frumuseţea cea mai aleasă a omului, este comoara celui învăţat pe care moştenitorii nu o pot împărţi, hoţii nu o pot fura, iar dacă din ea dăruieşte şi altora, nu scade niciodată; învăţătura este averea ascunsă şi tăinuită care procură plăceri, dă glorie şi bucurie; este prietenul celui ce se află printre străini ori printre duşmani; ea este divinitatea supremă”. Nici prin ani, nici prin părul alb, nici prin averi, nici prin rude nu poţi fi mare; înţelepţii străbuni au stabilit legea: cine-i învăţat acela-i mai mare în ochii tuturor. Împăraţii, regii şi şefii de state sunt respectaţi în ţara lor; învăţatul este respectat pretutindeni.

2

CUPRINS ARTICOLUL SUBSTANTIVUL ADJECTIVUL PRONUMELE NUMERALUL VERBUL GENERALITĂŢI MODURI PERSONALE MODURI NEPERSONALE DIATEZA PASIVĂ VORBIREA INDIRECTĂ TESTE REZULTATELE TESTELOR

3

înaintea substantivelor la singular folosite in sens general: 4 . b) înaintea lui h mut: the hour b) înaintea semiconsoanelor (u. 3. înaintea unui substantiv deja menţionat sau cunoscut de vorbitor: The cat near the window is my pet. înaintea substantivelor urmate de apoziţie: Mr. Smith. înaintea substantivelor nume proprii la plural ce denumesc familii: The Whites are our neighbours.ARTICOLUL (THE ARTICLE) Clasificare (Classification of Article): 1.CAPITOLUL I GRAMATICA LIMBII ENGLEZE (ENGLISH GRAMMAR) I.y. 3. 4. Articolul hotărât Articolul zero (The definite article) (Zero article) Articolul nehotărât (The indefinite article) ARTICOLUL HOTĂRÂT (THE DEFINITE ARTICLE) THE -se pronunţă [ ðə ] a) înaintea consoanelor: the teacher the weak the year -se pronunţă [ ði ] a) c) Folosirea articolului hotărât înaintea vocalelor: the eye când accentuăm ceva în mod special: This is the man. 5. înaintea adjectivelor la gradul superlativ: She is the tallest girl in the class. 2. 2. 1. the teacher. is an Englishman.w): the university 1.

only: We live in the same building. înaintea substantivelor ce denumesc o specie: The trout lives in cold mountain rivers 19. the Persian Golf. 16. înaintea substantivelor considerate unice: The earth moves round the sun.capuri. the Atlantic Ocean. 15. înaintea substantivelor ce denumesc punctele cardinale: The sun rises in the east and sets in the west. înaintea substantivelor provenite din adjective ce denumesc clase. the Capitol Cinema 9. -teatre. the Chinese Restaurant -muzee. the Cape of Good Hope.avioane:the Titanic. the Central University Library. I could not remember it at the time. the Sahara. ca echivalent al pronumelui this sau that: I am busy at the moment. 11. înaintea numelor de instrumente muzicale în sens general: She plays the piano. înaintea substantivelor ce denumesc ziare:the Times.the Midland Bank. înaintea substantivelor ce denumesc nume de vase. The Romanians live in România. înaintea substantivelor însoţite de prepoziţii: 10. 18.deşerturi.canale.bănci: the British Museum.cinematografe:the National Theatre. înaintea numeralelor ordinale:Henry the Eighth 13. 20. the Guardian. The Alps. 6. înaintea substantivelor ce denumesc instituţii: -hoteluri şi restaurante:the Hilton.naţionalităţi sau o idee abstractă: The rich should help the poor. 14. the Bahamas. înaintea substantivelor ce denumesc ţări (dacă sunt la plural sau reprezintă o uniune): the Unitated States of America. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 5 .grupuri de insule.biblioteci.golfuri. 12. înaintea substantivelor care arată o parte a corpului omenesc: The head was on his shoulders. 7. You are the only woman for this job. the Observer Express. the Orient întinderi de ape. the English Canal. înaintea lui same.trenuri. 8. 17. înaintea substantivelor care denumesc munţii la plural sau lanţuri muntoase.The horse is a useful animal.

a man. înaintea numeralului one: There is a book on the table. înaintea substantivelor la singular folosite în sens general: A hen gives us eggs. a useful thing. meserie. Peter is an Englishman. a -se pronunţă [ə] când este neaccentuat. He is a lord. naţionalitate: Mary is a doctor. -se pronunţă [ei] când este accentuat. 5. Brown. ARTICOLUL NEHOTĂRÂT (THE INDEFINITE ARTICLE) Articolul nehotărât are două forme: a şi an. 2.w) şi one: a table. înaintea substantivelor are denumesc o profesie.y. a year. înaintea unui substantiv despre care nu ştim nimic: There is a car near the house. 6 . a woman.at the beginning by the way for the time being in the end on the whole to the right to break the ice 2. a child -se pune înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau o semivocală (u. 3. an hour Folosirea articolului nehotărât 1. Articolul nehotărât este folosit numai înaintea substantivelor la singular. 4. înaintea substantivelor proprii care denumesc o persoană necunoscută sau un membru al unei familii: The call was from a Mr. a window a one-legged table an -se pronunţă [ən] sau [æn] -se pune înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau h mut: an apple. înaintea substantivelor care denumesc religia sau clasa: Tom is a Christian. 6.

He has a little money. I'll come home at Easter. oraşe. sărbătorile: Spring is green. many. 4.Sister Mary înaintea substantivelor proprii ce denumesc continente. înaintea substantivelor ce denumesc anotimpurile. without: He is such a handsome man. ARTICOLUL ZERO (ZERO ARTICLE) Articolul zero marchează absenţa articolului. Come back on Sunday. London is a very beautiful town. Mount Everest is a best-known peak. 5. quite. înaintea substantivelor proprii care denumesc clădiri. în expresii : as a matter of fact all of a sudden at a time 3. as. 8. what.Peter. 9.7. pentru a arăta o singură parte dintr-o clasă: I have a car. singur cuvânt: Romania is in Europe. 3. în faţa lui little şi few pentru a evidenţia plusul de cantitate: I have a few English books. poduri: Buckingham Palace is the official residence of the Sovereign. I was at the seaside on August. What a day! He is quite a man! 10. Some of the best shops in London are in Oxford Street. such. formate dintr-un 7 . înaintea substantivelor proprii ce denumesc persoane: Susan. zilele săptămânii. Tower Bridge is one of London's best landmarks. după half. înaintea substantivelor ce denumesc lacuri şi munţi: Last week we was at Lake Erie. 2. Folosirea articolului zero 1. străzi. lunile anului. rather. ţări.

Romania. înaintea substantivelor man şi woman folosite în general: Woman is a beautiful flower. hospital. Monday. I go to church on Sunday. July.prison. He is in prison.SUBSTANTIVE PROPRII (PROPER NOUNS) Andrew. 8. 7. school(când se referă la It's time to go to bed. înaintea substantivelor ce denumesc limbile: I speak French. înaintea substantivelor ce denumesc mesele zilei: I have breakfast rather early. Bucharest. 8 . 11. scopul pentru care au fost făcute): 13. 9. înaintea substantivelor ce denumesc obiecte de studiu. înaintea unor substantive ca:bed. înaintea substantivelor abstracte nedefinite: Life is wonderful. 10.6. înaintea substantivelor la plural folosite în sens general: Babies like milk. înaintea unor expresii: to be in trouble day by day at night hand by hand II. John plays football. jocuri sau sporturi: I like history. înaintea substantivelor nenumărabile folosite în sens general: Oil is lighter than water. church.Clasificare: (Classification. Man is unable to understand life. 14. I go to school. 12.SUBSTANTIVUL ( THE NOUN) A.of Nouns ) I 1.

nonsense. hope.cats.aerobics. anger.SUBSTANTIVE COMUNE (COMMON NOUNS) a) substantive abstracte (Abstract Nouns): happiness. astronautics. weather. help. food. gymnastics. few. happiness. several. aeronautics. d) substantive nenumărabile (Uncontable Nouns) : -se folosesc cu verbul la singular. information. time . cruelty. boy. coal. machinery. electronics. group. council. baggage. housework. athletics. crew. rain. merchandise. freedom . staff. community. youth. concrete. SUBSTANTIVE SIMPLE (SIMPLE NOUNS) cat. cards. weather. rice. work. press. leather. advice. courage. -pot fi folosite cu munch . audience. freedom. idea. travel. business. tea. respect. SUBSTANTIVE FORMATE PRIN DERIVARE (DERIVED NOUNS) 9 . scissors. (Countable Nouns) : -au formă şi de singular şi de plural . equipment. government. money. research. girl. music. peace. strength. sugar. pride. noise. psysics. tree. iron. -au formă numai de singular. fun. (Concrete Nouns) : glass. navy. coffe. (Collective Nouns): army. sleep. joy. silk. economics. enemy. progress.politics.honesty. pot fi folosite cu many. soldier. herd. autumn. knowledge. pen . darts. 2 . homework. despair.luck. cloud. cotton. sand. billiards. table. news. committee. measles. fun. fleet. checkers. mumps. e)substantive colective. team. little. spaghetti. music. patience. mathematics. furniture.pens. beauty. b) substantive concrete. beauty. public. cat . jury.diabets. gang. flock. II 1.2. steel. c) substantive numărabile. ice. relief.

(The Dative Case)-cazul complementului indirect: 10 . childhood. uncle. SUBSTANTIVE FORMATE PRIN COMPUNERE (COMPOUND NOUNS) pencilbox. 2.( The Nominative Case).driver. Dativ. aunt. table. father. brother. d) comun: friend.actress 3) cu ajutorul pronumelui: wolf – she-wolf 4) folosind un cuvânt ajutător: doctor – lady-doctor C. Formarea substantivului feminin din masculin: 1) prin cuvinte diferite: boy . she-wolf. lioness.mother king . bypass B.girl son – daughter father . doctor. imposibility. boy. girl. mother. lion neutru: pen. pianist. sister. bag. Nominativ. son.niece uncle – aunt 2) prin adăugarea unui sufix: bride . cloud b) feminin: woman. writer. idea.bridegroom actor . daunghter. cousin. classroom. 3 . icecream. Genul substantivelor (Gender of Nouns) a) c) masculin: man.queen nephew . a merry-go-round. actress. engineer. wolf. Cazul substantivelor (Case of Nouns) 1.cazul subiectului: The boy is singing a nice song.

(The Genitive Case). Substantive ce denumesc o organizaţie: The government`s decision The army`s retreat Substantive ce denumesc elemente geografice sau locuri: England`s weather The Danube`s waters The world`s population The city`s parks Substantive din expresii legate de natură: 11 . spaţiu. Acuzativ. măsură: A life`s work A mile`s distance Two weeks` work A pound`s worth of apples Yesterday`s newspaper Substantive ce pot fi personificate: Romania`s history The sea`s voice.Mother told a beautiful story to her daughter. Whites` car. Genitiv. . 4. 3. Genitivul sintetic se foloseşte cu: Substantive ce denumesc persoane sau fiinţe: The bird`s wings Susan`s bag The boy`s toy Mother`s blouse The cat`s tail the student`s papers the horses` food my parents` house teachers` books children`s toys Substantive ce denumesc unităţi de timp.`s se adaugă la substantivele la singular sau la pluralele neregulate: boy`s ball. men`s works. (The Accusative Case)-cazul complementului direct: Tom bought a doll for my daughter.cazul atributului: a) genitivul sintetic : .( ` )se adaugă la pluralele regulate sau la substantivele proprii terminate în `s: boys` balls. man`s work.

ch şi sh acesta primeşte terminaţia – es la plural: – boys – ideas .cats Horse – horses 12 . Numărul substantivelor (Number of Nouns): 1. D.The ocean`s roar The sun`s heat The moon`s light Substantive din expresii legate de distanţă: At arm`s length A ten yards` distance Substantive din expresii legate de dimensiune şi valoare: A pound`s weight Three dollars` worth Substantive ce urmează după sake: For peace`s sake For order`s sake For pity`s sake b) genitivul analitic : Construcţia cu of se foloseşte: Cu substantivele la genul neutru: The leg of the table The colour of the car The window of the room The back yard of the house În expresii mai lungi: The child of the woman you have talked. z. SUBSTANTIVE VARIABILE (VARIABLE NOUNS): Regula generală de formare a pluralului substantivelor în limba engleză este de a adăuga un -s la sfârşitul substantivului: Boy Idea Cat Excepţii: a) Atunci când substantivul se termină în x. s.

brushes finish .Negroes factory .stories victory .lives Leaf . c) Atunci când substantivul se termină în y precedat de o consoană. acesta primeşte terminaţia --es la plural: tomato – tomatoes potato .dominoes echo .dishes b) Atunci când substantivul se termină în o precedat de o consoană.days key . Knife .heroes dar: domino .scarves 13 .flies dar: toy – toys boy – boys day .pianos photo – photos.wolves scarves .calves .buzzes quiz .finishes buzz .shelves roof .box fox bus - boxes foxes buses glasses brush .victories Negro .echoes radio – radios piano .parties story .leaves Dar wolf .watches dish .wives Life .factories d) Atunci când substantivul se termină în –f(e) acesta primeşte la plural terminaţia –ves.keys country .wolves loaf .churches watch .knives Wife .halves .roofs calf half wolf .potatoes hero .loaves thief .quizzes glass - church .countries party . acesta primeşte terminaţia –ies la plural: lady – ladies baby – babies city – cities fly .thieves shelf .

larvae Alga .deer .e) Unele substantive schimbă la plural o vocală sau două: Man .women Louse .spacecraft h) Unele substantive provenite dintr-o limbă străină îşi păstrează forma de plural ca în limba de provenienţă. SUBSTANTIVE INVARIABILE (INVARIABLE NOUNS) 14 .children Ox .feet .dice .series Species – species hovercraft .oxen g) Unele substantive nu îşi schimbă forma la plural: Carp Deer Pike Trout .aircraft .mice f) Unele substantive primesc la plural terminaţia -en sau –ren: Child .geese .crossroads Sheep .lice Goose Foot Tooth .hovercraft spacecraft .trout aircraft dice fish fruit . Stimulus .teeth Mouse .sheep Series .men Woman .algae Phenomenon .pike .fish .stimuli Larva .carp .fruit crossroads .phenomena i) Substantivele compuse primesc la plural un –s la cuvântul mai important: mothers-in-law sunflowers rain-coats Mother-in-law Sunflower Rain-coat 2.

spectacles. ordinea acestora este următoarea: QUALITY SIZE SHAPE AGE COLOUR ORIGIN/STYLE MATERIAL NOUN Exemplu: a big old expensive book A nice small red box A splendid young white Arab horse 15 . news. scissors. scales. luck. glasses. the Alps. shears. the rich. information. furniture.In limba engleză -adjectivul stă de obicei în faţa substantivului.: beautiful woman handsome man Excepţii: Lieutenant. measles. tights. pants.a) - care au numai formă de singular: meat. goods. the Carpathians. She seems happy. money. Ex. b) care au numai formă de plural şi au verbul la plural: trousers. binoculars. jeans. BECOME. SEEM. mathematics. slacks. the Highlands III. the poor. knickers. shorts. police. ADJECTIVUL ( THE ADJECTIVE) Observaţie: . people. music. pyjamas. luggage.Colonel court. nutcrackers. economics. pincers. homework. pliers. tongs. knowledge. STAY: The weather will stay dry.martial C flat three feet long -adjectivul stă după verbele BE. -adjectivul este invariabil . compasses.Dacă avem mai multe adjective în faţa unui substantiv. bread.

such. those. neither. c) Adjective interogative (Interrogative Adjectives): What man asked you such a question? How much sugar do you want? d) Adjective relative (Relative Adjectives): - which? what? whose? how much? how many? - which. They are both my friends. b) Adjective posesive (Possessive Adjectives): - my. these. his. many. your. another. de depărtare: that. both. certain. all.1. any. e) Adjective nehotărâte ( Indefinite Adjective): - other. one. every. This cat is nicer than the other one. no. ADJECTIVE DETERMINATIVE (DETERMINATIVE ADJECTIVES): a) Adjective demonstrative (Demonstrative Adjectives): de apropiere: this. whose. 16 . (a) few. Neither idea was good. (a) little. their Tom is my son and Susan is his daughter. several. I have a few French books.The beautiful little girl Two fantastic tall middle-aged Canadian actors Clasificare (Classification of Adjectives): I. either. enough. each. The girl whose bag is red was near the window. our. what. much. 2. Numai adjectivele calificative au grade de comparaţie. ADJECTIVE CALIFICATIVE (QUALIFIER ADJECTIVES): Observaţie. your. her. I.

relativ: the most interesting absolut: very interesting Observaţie. small.(Long Adjectives). handsome.de superioritate: taller than gradul superlativ: relativ: the tallest absolut: very tall Adjective lungi. ill. Comparaţia adjectivelor scurte: gradul pozitiv: tall gradul comparativ: .de inferioritate: not so/ as tall as . thick. the most: Able. thin. happy. POZITIV Good COMPARATIV better SUPERLATIV the best 17 . simple. fore. common.de egalitate: as interesting as . clever. gentle. polite. tall.de superioritate: more interesting than gradul superlativ: . dark. difficult. Comparaţia adjectivelor neregulate. far. few. simple. much.de inferioritate: not so/as interesting as . narrow. many. pleasant. clean. noble. (Short Adjectives): monosilabice şi bisilabice big. late. near. bad. little. handsome. d) Adjective neregulate (Irregular Adjectives): good. c) Exemplu: beautiful. unkind.a) Adjective scurte.de egalitate: as tall as .well. old.-est sau more. Comparaţia adjectivelor lungi gradul pozitiv: interesting gradul comparativ: . Unele adjevtive lungi pot primi –er. interesting.

you. thin. useless. you. long-lasting. thick. PRONUMELE PERSONAL (PERSONAL PRONOUNS) 1.PRONUMELE (THE PRONOUN) IV A. it. unhappy. you. warm. you. open-minded. they Dativ: (to) me. him. her. fat. you. 2. cold. us.1.Well Bad Ill Much Many Little Few Far Near Fore Late less-lesser less-fewer farther nearer former later the least the fewest the farthest/the farthermost the furthest/the farthhermost the nearest/the next the foremost/the first the latest/the last more the most worse the worst II. Nominativ: I. snow-white. clean. them Acuzativ: me. he. short. tall. we. us. hopeless 3. one-eyed. well-dressed IV. them 18 . well-meaning Good-looking. you. 3. him.Clasificare (Classification of Pronouns): 1. her. handsome. she. fair-haired. ADJECTIVE FORMATE PRIN DERIVARE (DERIVED ADJECTIVES) sunny. happy 2. dark-haired. ADJECTIVE FORMATE PRIN COMPUNERE (COMPOUND ADJECTIVES) long-distance. ADJECTIVE SIMPLE (SIMPLE ADJECTIVES) young.

She is with me. (to) whom?. 4. theirs The house is mine. themselves Behave yourself! Tom prooved himself to be a very good student. ours. ourselves. 3. yourselves. these b) de depărtare: that. yours. 2. PRONUMELE DEMONSTRATIVE (DEMONSTRATIVE PRONOUNS) a) de apropiere: this. himself. his. PRONUMELE POSESIV (POSSESSIV PRONOUNS) (este pronumele personal în genitiv) -mine. PRONUMELE REFLEXIV SAU DE ÎNTĂRIRE (REFLEXIVE OR INPHATIC PRONOUNS) -myself. hers. whose?. which? Ex. This are my pupils. PRONUMELE RELATIVE (RELATIVE PRONOUNS) 19 . yours. those That is my daughter. They are happy. 5. what?. its.: Who told my name? What day is today? 6. yourself. itself.It is hers. PRONUMELE INTEROGATIVE (INTERROGATIVE PRONOUNS) -who?. This is a bag. whom?. herself.

She told me something about her. NUMERALUL (THE NUMERAL) V 1. whose. V. whom. 7. weither.-who. any. I can`t understand whose those things are. some. PRONUMELE NEHOTĂRÂT (INDEFINITE PRONOUNS) -each. every. either. nothing. much. none. which. but The film which I saw was nice. many Everybody should be happy. all. that. both. no. to whom. Clasificarea (Classification of Numeral): NUMERALUL CARDINAL (CARDINAL NUMERAL) 1-one 2-two 3-three 4-four 5-five 6-six 7-seven 8-eight 9-nine 10-ten 30-thirty 40-forty 50-fifty 60-sixty 70-seventy 80-eighty 90-ninety 11-eleven 12-twelve 13-thirteen 14-fourteen 15-fifteen 16-sixteen 17-seventeen 18-eighteen 19-nineteen 20-twenty 21-twenty-one 32-thirty-two 43-forty-three 54-fifty-four 65-sixty-five 76-seventy-six 87-eighty-seven 20 .

000 (a) one thousand 6.247 six thousand two hundred and forty-seven 1.NUMERALUL ORDINAL (ORDINAL NUMERAL) 1st -the first 2nd -the second 3rd –the third 9th -ninth 10th -tenth 11th -eleventh 21 . 9:10 It’s ten after nine 7:45 It’s quarter before eight e) în exprimarea vârstei: I am seventeen (years old).: În engleza americană se folsesc şi after şi before în loc de past şi to.457 (a) one thousand four hundred and fifty-seven b) pentru a exprima anii: 1457 fourteen fifty-seven 1012 ten twelve c) pentru a indica un număr de telefon: 059123356 0 five nine one two double three four five six d) pentru a exprima timpul cronologic: 1:00 It’s one o’clock 2:10 It’s ten past two 11:15 It’s quarter past eleven 4:30 It’s half past four 6:55 It’s five to seven 4:40 It’s twenty to five 7:45 It’s quarter to eight Observatie.000 (a) one million Utilizarea numeralului cardinal : a) pentru a exprima un număr: 1.100 (a) one hundred 174 one hundred and seventy-four 800 eight hundred 1.000. 2.

VI. Andrew plays football. CATEGORIILE GRAMATICALE ( The Grammatical Categories) I. III. the 27th of August I was born on the 1st of December 1966. V E R B U L ( THE VERB) A. În engleza americană: December the 1st 1966 b) pentru a indica ordinea persoanelor. I II III I You He. DIATEZA ( VOICE ) 22 .4th –the fourth 5th –the fifth 6th –the sixth 7th –the seventh 8th –the eighth 12th -twelfth 20th -twentieth 30th -thirtieth 642nd –six hundred and forty-second Utilizarea numeralului ordinal: a) în exprimarea datei: August 27th. lucrurilor. we You They II. He does his homework. NUMĂRUL ( THE NUMBER) Obs. verbul primeşte la timpul prezent simplu.modul indicativ. she. it pl. acţiunilor în timp şi spaţiu The Second World War Henry IV (the Forth) Susan plays only in the third act.terminaţia –s sau – es. La persoana a III-a sg. PERSOANA ( THE PERSON ) sg.

Verbe care arată o acţiune de moment: to begin. to fail. to intend. to hear. need. to stop. to connect. to understand. Verbe modale: can. to imagine. to like. Diateza reflexivă – nu este marcată formal în limba engleză ( subiectul face acţiunea şi el o şi suferă).TIMPUL (THE TENSE) 1.1. Andrew is going to school now. to hate. may . to sound. Verbe care nu se folosesc la aspectul continuu: verbe care arată sentimente: to love. to dislike. Andrew came home yesterday. will. Aspectul simplu ne arată că acţiunea se repetă sau se face în mod general. to date. V. to notice. to consist. to contain. to hold. to know. to taste. to look. to chance. to feel. t Aspectul continuu ne arată că acţiunea se desfăşoară în mod continuu şi neîntrerupt într-o perioadă de timp bine definită. Verbe care arată percepţii senzoriale:to see. to smell. to comprise. Verbe care arată activităţi mentale: to think. to end. Alte verbe ca: to appear. ASPECTUL ( THE ASPECT) 1. to mean. to regret. to deserve. 3. to hope. dare. to depend. to wish to satisfy. Diateza pasivă. to need. I wash myself every day. to be. 2.subiectul face acţiunea. to expect. Când acţiunea este bine definită în timp avem: a) c) 2. to contribute. prezent viitor b) trecut Când acţiunea s-a desfăşurat într-un moment anterior unui timp fix şi nu este definită în timp: 23 . to appear. to agree. to detest. to start. to please. to remember. ( the Passive Voice) -subiectul suferă acţiunea săvârşită de verb. to forget. to matter. to refuse. to suffice.( the Active Voice). Andrew goes to school every day. to suppose. ought to. to include. to prefer. to cost. to have. must. to belong. to weigh. 2. to want.shall. The letter is written by Andrew. to possess. to resemble. to exist. to surprise. to belive. IV. to mean. Diateza activă . to look like.

TO LET. WOULD. Andrew read Shakespeare’s poems. b) Modul participiu. ( The Subjunctive). B. (Transitive and Intransitive Verbs) Verbul tranzitiv este verbul după care urmează în mod obligatoriu un complement direct. SHOULD. MODUL (THE MOOD) 1. C. b) Modul subjonctiv. Modul condiţional. VERBE TRANZITIVE SI VERBE INTRANZITIVE. ( The Infinitive). VERBE AUXILIARE (AUXILIARY VERBS) a) ajută la formarea unor construcţii verbale compuse: I am singing a song. timpul. WILL. a) c) Moduri impersonale: Modul infinitiv. Verbele auxiliare sunt: TO BE. Andrew is reading for his exams. numărul şi persoana cerute de context: I have my dress washed. ( The Participle).a) c) prezent perfect viitor perfect b) trecut perfect VI. b) nu au înţeles de sine stătător: Does he finish his work? c) se pun la modul. ( The Imperative). a) c) Moduri personale: Modul indicativ. D. 2. TO DO.( The Indicative Mood). d) Modul imperativ. TO HAVE. Modul gerundiv. ( The Gerund). Verbul intranzitiv nu primeşte complement direct şi nici nu are diateză pasivă. VERBE MODALE (MODAL VERBS) 24 . ( The Conditional). SHALL.

Verbele modale şi echivalenţii lor sunt: Verb Can Must May past tense/conditional could might to be able to to have to to be allowed to to be permitted to to be possible to Shall Will Ought to Need Dare should would needed dared Can you speak English? Father could solve the exercise. How dare you do that? equivalent 25 . excepţie făcând verbul OUGHT TO). They will do that.a) c) sunt verbe speciale: nu primesc desinenţa –s sau –es la persoana a III-a singular a modului indicativ. auxiliar TO DO.( nu au particula TO nici înaintea lor şi nici după. Thomas might have had an accident. deoarece nu au toate timpurile şi modurile: d) formele interogativă şi negativă ale timpurilor prezent şi trecut nu sunt formate cu ajutorul verbului e) Nu au formă de infinitiv şi verbul care urmează după un verb modal se pune la infinitivul scurt. Shall I help her? The teacher should have corrected the English tests by now. I ought to visit my parents more often. b) au echivalenţi modali. You must go now. She is able to do that. May I open the window? She might go there. She would see him tomorrow.

FORMELE VERBULUI.formează trecutul şi participiul trecut prin adăugarea sufixului –ed la infinitiv.Need I come now? E. VERBE REGULATE ( REGULAR VERBS) .VERBE NEREGULATE (IRREGULAR VERBS) a) care nu suferă nici o modificare în scriere: to beset to bet to bid to broadcast to burst to cast to cost to cut to forecast to hit to hurt to knit to let to overcast to overset to overspread to put to read to recast to reset to set to shed to shut o slit to split to spread to sweat to thrust to upset b) care suferă o singură modificare în scriere: – la past tense şi past participle sunt la fel: abide. .beheld bend-bent bereave-bereft beseech-besought bethink-bethought blend-blent bless-blest breed-bred bring-brought build-built burn-burnt buy-bought catch-caugth clothe-clad creep-crept dare-dared deal-dealt dig-dug dream-dreamt dwell-dwelt feed-fed 26 .abode backbite-backbit backslide-backslid behold.( VERB FORMS) 1.prin adăugarea sufixului – ed unele verbe suferă modificări: to try – tried to bake – baked to travel – travelled 2.

bind-bound bleed-bled find-found flee-fled fling-flung foretell-foretold gainsay-gainsaid get-got gild-gilt gird-girt grind-ground make-made mean-meant meet-met misdeal-misdealt mislead-misled misunderstand-misunderstood outshine-outshone overfeed-overfed overhang-overhung overhear-overheard sling-slung smell-smelt speed-sped spell-spelt spend-spent spell-spilt spin-spun spit-spat spoil-spoilt stand-stood withstand-withstood wring-wrung cleave-clove cling-clung hamstring-hamstring hang-hung have-had hear-heard heave-heaved hold-held inlay-inlaid keep-kept kneel-knelt overlay-overlaid overleap-overleapt overshoot-overshot oversleep-overslept pay-paid rebuild-rebuilt relay-relaid rend-rent repay-repaid retell-retold stave-stove stick-stuck sting-stung strike-struck string-strung sunburn-sunburnt sweep-swept swing-swung teach-taught tell-told feel-felt fight-fought lay-laid lead-led lean-leant leap-leapt learn-learnt leave-left lend-lent light-lit lose-lost say-said seek-sought sell-sold send-sent shine-shone shoe-shod shoot-shot sit-sat sleep-slept slide-slid think-thought tread-trod unbend-unbent undersell-undersold waylay-waylaid wed-wedded weep-wept win-won wind-wound withhold-withheld 27 .

c) verbe care suferă două modificări în scriere: . past tense şi past participle arise-arose-arisen be-was-been bear-bore-born become-became-become befall-befell-befallen beget-begot-begotten begin-began-begun bespeak-bespoke-bespoken bestride-bestrode-bestrid betake-betook-betaken bid-bade-bidden bide-bode-bided bite-bit-bitten blow-blew-blown break-broke-broken forgive-forgave-forgiven forsake-forsook-forsaken forswear-forswore-forsworn freeze-froze-frozen give-gave-given go-went-gone grave-graved-graven grow-grew-grown hide-hid-hidden know-knew-known outrun-outran-outrun outwear-outwore-outworn overbear-overbore-overborne overcome-overcame-overcome overdo-overdid-overdone overeat-overate-overeaten overgrow-overgrew-overgrown chide-chid choose-chose-chosen come-came-come do-did-done draw-drew-drawn drink-drank-drunk drive-drove-driven eat-ate-eaten fall-fell-fallen fly-flew-flown forbear-forbore-forborne forbid-forbade-forbidden forego-forewent-foregone foreknow-foreknew-foreknown foresee-foresaw-foreseen lade-laded-laden lie-lay-lain misgive-misgave-misgiven mistake-mistook-mistaken mow-mowed-mown ourbit-outbade-outbid outdo-outdid-outdone outgo-outwent-outgone outgrow-outgrew-outgrown outride-outrode-outridden overrun-overran-overrun oversee-oversaw-overseen overtake-overtook-overtaken overthrow-overthrew-overthrown partake-partook-partaken ride-rode-ridden ring-rang-rung overdraw-overdrew-overdrawn rid-ridden-rid 28 .au forme diferite la infinitive.

THE SIMPLE PRESENT TENSE -arată o acţiune prezentă.overlie-overlay-overlain override-overrode-overridden run-ran-run saw-sawed-sawn see-saw-seen sew-sewed-sewn shake-shook-shaken shear-sheared-shorn show-showed-shown shrink-shrank-shrunk shrive-shrove-shriven sing-sang-sung strive-strove-striven swear-swore-sworn swell-swelled-swollen swim-swam-swum take-took-taken rear-tore-torn thrive-throve-thriven throw-threw-thrown tread-trod-trodden undergo-underwent-undergone rise-rose-risen rive-rived-riven sink-sank-sunk slay-slew-slain smite-smote-smitten sow-sowed-sown speak-spoke-spoken spring-sprang-sprung steal-stole-stolen stink-stank-stunk strew-strewed-strewn stride-strode-stridden undertake-undertook-undertaken underwrite-underwrote-underwritten underdo-underdid-underdone wake-woke-waked wear-wore-worn weave-wove-woven withdraw-withdrew-withdrawn write-wrote-written A. o idee de viitor (EVERYDAY) The building stands over 200 feet high. generală sau o stare permanentă. MODURI PERSONALE I. 29 .TIMPURILE MODULUI INDICATIV I.

în momentul vorbirii. THE SIMPLE PAST TENSE arată o acţiune care s-a desfăşurat într-un moment bine definit din trecut şi s-a incheiat.) + S + V? Do I go to school everyday? Does he go to school everyday? -negativ: S + DO / DOES + NOT + V I don’t go to school everyday. III nr. 30 . Cu terminatia –ed pentru verbele regulate I went to school yesterday.) (-s I go to school everyday. Verbele neregulate. (YESTERDAY). III. He went to school yesterday. auxiliar) / DOES (pers.THE PRESENT CONTINUOUS TENSE . He goes to school everyday. He doesn’t go to school everyday. Sg. -interogativ: DO (vb. She is not singing now. SE FORMEAZĂ: -afirmativ: S + V –ed / II ) Cu forma a-II-a pt.SE FORMEAZĂ: -afirmativ: S + V (-es persoana a III sg. She is singing now -interogativ: AM/IS/ARE+S+V-ING? Am I going to school now? Is she singing now? -negativ: S+AM/IS/ARE+NOT+V-ING I am not going to school now.arată o acţiune care se desfăşoară acum.(NOW) SE FORMEAZA: -afirmativ: S +TO BE(la prezent)+V-ING I am going to school now. II.

V. I wasn’t talking about you all morning. THE SIMPLE FUTURE TENSE -arată o acţiune care se va desfăşura într-un moment din viitor. She didn’t go to school yesterday. IV. OBS: se traduce prin imperfect. He arrived home last week. last week/ summer etc. THE PAST CONTINUOUS TENSE arată o acţiune care s-a desfăşurat în mod continuu şi neîntrerupt într-o perioada de timp bine determinată din trecut (sau în acelaşi timp cu unul sau mai multe acţiuni tot din trecut). (TOMORROW) - 31 . I didn’t arrived home last week. -interogativ: DID + S + V ? Did I go to school yesterday ? Did he go to school yesterday? Did I arrived home last week? Did she arrived home last week? -negativ: S + DID + NOT + V I didn’t go to school yesyterday. Ex: yesterday. You weren’t shopping all afternoon last week.I arrived home last week. You were shopping all afternoon last week. SE FORMEAZĂ: -afirmativ: S + TO BE(la trecut) +V-ing I was talking about you all morning yesterday. momentul de desfăşurare a acţiunii poate fi precizat printr-un adverb de timp. She didn’t arrived home last week. OBS: Timpul. -interogativ: WAS / WERE + S + V-ing? Was I talking about you all morning yesterday ? Were you shopping all afternoon last week? -negativ: S +WAS / WERE + NOT + V-ing. a day/ week/ month/ year ago.

VI.SE FORMEAZĂ: -afirmativ: S + SHALL (I sg.sg. He will not go to the seaside in August. -interogativ: SHALL / WILL + S + V? Shall I open the window? Will you pass me the butter? -negativ: S + SHALL / WILL + NOT + V I shall not go to the seaside in August. Shall I be going to the seaside this time in August? Will he be going to the seaside this time in August? -negativ: S + SHALL / WILL + NOT + V-ing. FUTURE CONTINUOUS TENSE - arată o acţiune care va fi în curs de desfăşurare într-un moment bine definit din viitor .III.pl.pl) / WILL(II. SE FORMEAZĂ: -afirmativ: S + SHALL / WILL + BE + V-ing. He will not be flying to London this time next year. We shall not be flying to London this time next year. - SE FORMEAZĂ: -afirmativ: S + HAVE / HAS + V-ed/III 32 . -interogativ: SHALL / WILL + S + BE + V-ing. I shall be going to the seaside this time in August.) + V He will graduate in July. VII. He will be going to the seaside this time in August. I shall go to the seaside in August. este nedefinită în timp şi are legătură cu prezentul( sau se desfăşoară şi în prezent) se traduce prin perfectul compus dar şi prin prezent.THE PRESENT PERFECT TENSE arată o acţiune care s-a desfăşurat într-un trecut apropiat.

vreodată -NEVER –niciodată -OFTEN . de când. SINCE – de. de unul din urmatoarele adverbe sau locuţiuni adverbiale: -EVER .OF LATE yet – încă (în propoziţii negative) The play has just begun. de curând. uneori -ALREADY – deja -RARELY – rareori -FREQUENTLY – frecvent -GENERALY – în general care se pun în faţa verbului: cele mai -JUST – tocmai.(arată momentul începerii acţiunii. FOR – cer timpul PREZENT PERFECT în propoziţiile din faţa lor (deci nu în cele introduse de ele) atunci când acţiunea exprimată de verbul din propoziţia respectivă continuă până în prezent. de la. Where have they been? They haven`t arrive yet. Have you finished your paper? SINCE . datorita faptului că acţiunea exprimată de acest timp este nedefinită.) recent.el poate fi însoţit şi de multe ori este.care se pun la sfârşitul propoziţiei: -TODAY – astăzi -THIS WEEK / MONTH / SUMMER -LATELY -RECENTLY .-interogativ: -negativ: HAVE / HAS + S + V-ed/III S + HAVE / HAS + NOT + V-ed/III They have just arrived. We have not finished yet. din. în ultima vreme 33 .adesea -SELDOM – rareori -ALWAYS – întodeauna -SOOMETIMES – cândva. abia .

se traduce prin mai mult ca perfectul. 34 . We have been playing tennis for an hour now We haven`t been playing tennis for an hour. THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE - arată o acţiune care a început de curând şi se desfăşoară în mod continuu şi neîntrerupt până în prezent. SE FORMEAZĂ: -afirmativ: -interogativ: -negativ: S+ HAD + V-ed / III HAD + S + V-ed / III? S + HAD + NOT + V-ed / III - The teacher had not finished the lesson when the bell rang. THE PAST PERFECT TENSE arată o acţiune trecută anterioară altei acţiuni tot din trecut. perfectul compus sau imperfect. SE FORMEAZĂ: -afirmativ: -interogativ: -negativ: S + HAVE / HAS + BEEN +V. Have we been playing tennis for an hour? IX.ing HAVE / HAS + S + BEEN + V-ing? S + HAVE / HAS + NOT + BEEN + V-ing.FOR – (arată durata acţiunii) Susan hasn’t visited Oradea since she was a little girl. Thomas has worked in this office since he gratuated. Had the teacher finished the lesson when the bell rang? The teacher had not finished the lesson when the bell rang. 3 VIII. Acest timp poate fi folosit împreună cu aceleaşi adverbe (locuţiuni adverbiale) ca şi timpul present perfect .

FUTURE PERFECT TENSE arată o acţiune viitoare desfăşurată înaintea altei acţiuni tot din viitor. XI. Andrew had not been waiting forn an hour when the teacher arrived. Shall I have finished cleaning the house by the time they arrive home I shall not have finished cleaning the house by the time they arrive home. Se traduce prin viitor anterior şi prezent. THE PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE arată o acţiune care a început într-un moment din trecut şi s-a desfăşurat în mod continuu şi neîntrerupt până într-un alt moment din trecut. HAD + S + BEEN + V-ing? S + HAD + NOT + BEEN + V-ing - Andrew had been waiting for an hour when the teacher arrived. - SE FORMEAZĂ: -afirmativ: -interogativ: -negativ: S + SHALL / WILL + HAVE + V-ed / III SHALL / WILL + S + HAVE + V-ed / III? S + SHALL / WILL + NOT + HAVE + V-ed / III I shall have finished cleaning the house by the time they arrive home. XII.X. Had Andrew been waiting for an hour till the teacher arrived. FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE 35 . Se traduce prin mai mult ca perfectul sau imperfect. SE FORMEAZĂ: -afirmativ: -interogativ: -negativ: HAD + BEEN + V-ing.

He would finish the paper. They will have been working till then. SHALL / WILL + S + HAVE + BEEN + V-ing? S + SHALL / WILL + NOT + HAVE + BEEN + V-ing. FUTURE PERFECT IN THE PAST SE FORMEAZĂ: -afirmativ: -interogativ: -negativ: Future in the past I should go to the theatre. Future perfect in the past The mechanic was sure that he would have finished fixing the car by the time they came. -Se traduce prin viitor sau prezent. SHOULD / WOULD + S + HAVE + V –ed / III? S + SHOULD / WOULD + NOT + HAVE + V-ed / III. SE FORMEAZĂ: -afirmativ: -interogativ: -negativ: S+SHALL / WILL + HAVE + BEEN + V-ing. 36 . FUTURE IN THE PAST SE FORMEAZĂ: -afirmativ: -interogativ: -negativ: S + SHOULD / WOULD + V SHOULD / WOULD + S + V S + SHOULD / WOULD + NOT + V XIV. XIII. Ann told me that she would go shopping. Will they have been working till then? They will not have been working till then. S +SHOULD / WOULD + HAVE + V –ed / III.-arată o acţiune care va fi în curs de desfăşurare înaintea unui moment din viitor.

Susan is writing a book about what she saw during her travel through Europe. În propoziţiile subordonate circumstanţiale de timp ca şi în cele condiţionale.CONCORDANŢA TIMPURILOR Concordanta timpurilor este un set de reguli care reglementeză relaţia dintre predicatul din propoziţia subordonată şi predicatul din propoziţia subordonată. should. se poate folosi timpul viitor. if. dar este propoziţie completivă directă. until. Ann will give us everything we need when she comes ATENTIE! would.Aceste propoziţii pot fi introduse prin when. . 37 . verbul din secundară poate fi la un timp viitor sau la un timp prezent. PAST PERFECT TENSE. c) Când în propoziţia principală predicatul este la un timp trecut în propoziţiile secundare predicatele trebuie să fie tot la un timp trecut (PAST TENSE. after. Tom waited in the library as teacher was writting . while. Principală a) b) c) Prezent Viitor Trecut —————→ —————→ —————→ Secundară Orice timp Viitor sau Prezent una dintre formele de Trecut ( future in the past) (past perfect) (past tense) a) Când verbul din propozişia principală este la un timp prezent în propoziţia secundară putem folosi orice timp: I am sure that he will call me. . Father wonders if John will go there. I am sure she doesn't know when Mary will go there. till. will. as soon as.Dacă propoziţia subordonată este introdusă prin if sau when. as long as. nu se foloseşte nici un fel de timp viitor format cu ajutorul verbelor auxiliare: shall. FUTURE IN THE PAST). by the time (that). before. b) Când verbul din propoziţia principală este la timpul viitor.

38 . If Tom had been there he would have finished the work. EXCEPŢII: 1) Când în propoziţia subordonată este prezentat un adevăr general valabil: She knew very well that the Earth is round. Susan promised him she would be there at 8 o`clock.My parents were sure they had never gone there before that day. SUBJONCTIVUL PREZENT are forma de PAST TENSE excepţie verbul TO BE este WERE la toate persoanele. 3) Fraza condiţională are propriile ei reguli de concordanţă 4) În prezentul istoric timpul trecut poate fi folosit pentru a da culoare stilului.Are forma de PAST PERFECT . 3. SUBJONCTIVUL PERFECT . If I were you I wouldn’t do that . II.acesta exprimă o acţiune anterioară celei exprimate de verbul din propoziţia principală sau o situaţie ireală imposibilă. forma veche este identică cu indicativ prezent fără TO -aceeaşi pentru toate persoanele atât la plural cât şi la singular: Long live the king ! German be hanged ! 2. I wish you understood me. Se traduce prin: conjunctiv perfect sau condiţional perfect. MODUL SUBJONCTIV SE FORMEAZĂ: 1. 2) În propoziţiile atributive timpul este cel cerut de context: The girl who is near the window was my girlfriend.

4. SHOULD / WOULD + V MAY / MIGHT WOULD COULD +V +V +V B.: It is necessary It is advisable It is better It is vital It is important It is right It is desirable It is wonderful It is faire It is natural It is strange It is odd It is amazing It is ridiculos It is impossible It is essential + THAT 39 . We expect that you should have finished the book.We advice that everybody shall be graduated the highschool. *în construcţiile: IT + TO BE + ADJECTIV + VERB Ex. SUBJONCTIVUL ANALITIC SE FORMEAZĂ: A. -când se foloseşte ideea de anterior + HAVE SHALL / SHOULD + HAVE + V –ed / III MAY / MIGHT WOULD COULD + HAVE + V –ed / III + HAVE + V –ed / III + HAVE + V –ed / III ↓ *Se foloseşte după verbele: -TO DEMAND -TO INSIST -TO ORDER -TO REQUEST -TO PROPOSE -TO DECIDE -TO ADVICE -TO EXPECT -TO RECOMAND -TO SUGEST -TO HURRY Ex.

I should write my homework . Conditional perfect: He would have written you soon. 1. 2.MODUL CONDIŢIONAL -exprimă o acţiune dorită sau o condiţie.se traduce prin modul condiţional prezent sau perfect. He should have written you as soon as possible. condiţionalul prezent: SE FORMEAZĂ: SHOULD / WOULD + V 2.It is essential for me that he should come in time. Conditional prezent: I would eat a cake . condiţionalul perfect: SE FORMEAZĂ: SHOULD / WOULD + HAVE + V-ed / III . *după cuvintele: -desire -idea -intention -proposal -wish -sugestion -as if III. 40 . -request -agreement -domand -arangement -in case -however FRAZA CONDIŢIONALĂ (Adverbial Clauses of Condition) 1. Propoziţia principală arată o acţiune condiţionată sau dorită Propoziţia subordonată arată condiţia cu care se realizează acţiunea din propoziţia principală.

Condiţia nu se realizează în prezent dar e posibil să se realizeze în viitor. Verbul la modul condiţional apare numai în propoziţia principală când condiţia If he were here he would helped you.: în propoziţia secundară nu se foloseşte viitorul. în propoziţia PRINCIPALĂ verbul este CONDITIONAL PREZENT. 3. If you help me. lucru apare şi concordanţa predicatelor din cele două propoziţii: A.OBSERVATIE. If John were here he would solved the problem. timpul din propoziţia principală este prezent sau viitor Obs. CONDIŢIE IREALĂ (POSIBILĂ) Obs. 5. În propoziţia subordonată nu apare verb la modul condiţional.Nu există o regulă care să arate ordinea celor două propoziţii dar între predicatele lor există concordanţă: a). d). Propoziţia subordonată care conţine condiţia poate fi introdusă prin: IF IF CASE ON CONDITION SUPOSSE UNLESS etc. 4. 2. CONDIŢIE REALĂ (POSIBILĂ). If I am a king you will be my queen B. John comes home now. c). I can go with you. C. CONDIŢIE IREALĂ (IMPOSIBILĂ) Arată o condiţie nerealizată şi nerealizabilă. Verbul în propoziţia SECUNDARĂ este la SUBJONCTIV PERFECT 41 . în propoziţia SECUNDARĂ verbul este la SUBJONCTIV PREZENT. 1. I’ll go with you if I can. Condiţia exprimată de propoziţia subordonată poate fi de trei feluri şi în funcţie de acest exprimată de propoziţia subordonată este IREALĂ. b). he will have enough time to call you. If I were a king you would been my queen.

un îndemn. If I had been a king you would have been my queen. etc. MODUL IMPERATIV Exprimă un ordin. o chemare. Infinitivul prezent: I try to get to the school in time . Let me go! Let the boy play! pentru a doua : Vocativul: Read louder. Infinitivul scurt: = INFINITIV SCURT 42 . please! Obs. MODURI NEPERSONALE I. SE FORMEAZĂ: LET + COMPLEMENT în ACUZATIV + V pentru peroanele I şi III sg.: Forma negativă se formează cu ajutorul verbului auxiliar DO: Don’t do that! Don’t let me wait for you! B. Infinitvul perfect: Alice pretended to have been watching TV when I rang her up 3. 2. IV. MODUL INFINITIV Este modul care denumeşte acţiunea sau starea exprimată de verb. TO + VERB = INFINITIV LUNG VERB 1. şi plural.- Verbul în propoziţia PRINCIPALĂ este la CONDIŢIONAL PERFECT If only Andrew had been here he would have been helped you.

TO LET. Participiul perfect 1. He makes me cry. I cannot but go away. Verbe modale. TO WACH. TO HELP. Când sunt la diateza activă: Did you hear her sing last evening? d). După verbele: TO SEE.: Infinitivul scurt se foloseşte după: a). Participiul prezent 43 . b). My mother can make a very good cake. MODUL PARTICIPIU participiul are trei forme: V + ing = diateza activă BEING + V –ed/III = diateza pasivă 2. După construcţiile: HAD BETTER HAD RATHER WOULD RATHER WOULD SOONER RATHER THAN BETTER THAN SOONER THAN MORE THAN CAN BUT NOTHING BUT I had better go now.Obs. TO HEAR. II. TO FELL. c). TO OBSERVE. Verbul TO HAVE şi TO MAKE.

The pupil was called at the blackboard. Participiu perfect Having forgotten his keys at home. V (regulat): V – ed V (neregulat): forma a III – a EXEMPLE: Participiu prezent We are playing now While shopping I met my English teacher. Having sent the letter. Participiu trecut The aged man could not ride the horse. HAVING + V – ed/III = diateza activă HAVING + BEEN + V – ed/III = diateza pasivă 3.1: Gerundul poate fi tradus în limba română prin: -gerunziu 44 . Jonh left the classroom in a hurry.- arată o acţiune anterioară celei exprimate de predicatul propoziţiei. III. intră în compunerea timpurilor perfecte şi a diatezei pasive. MODUL GERUNDIV Gerund nedefinit are aceeaşi formă ca şi participiul prezent este format din tema verbului+ing DIATEZA ACTIVA -Gerund nedefinit: telling DIATEZA PASIVA -Gerund nedefinit: being told Gerund perfect are aceeaşi formă ca şi participiul perfect. Mary left the office in a hurry. The film is even more interesting than I thought. DIATEZA ACTIVA: -Gerund perfect: having told DIATEZA PASIVA -Gerund perfect: having been told Obs. Participiul trecut este folosit ca adjectiv.

-substantiv -timp personal -infinitiv sau subjonctiv -adjectiv Obs.după adjective predicative ca: CAPABLE OF ALERT IN CONSCIOUS OF DIATEZA PASIVĂ (Passive voice) 45 . -după o prepoziţie: TO. FOR. AT.2: De cele mai multe ori gerundul urmează. IN -după anumite verbe: TO ADMIT TO AVOID TO CONSIDER TO LIKE TO DENY TO EXCUSE TO ENJOY TO DOUBT TO FINISH TO FORGET TO HATE etc -după cuvinte şi expresii ca: TO BE BUSY TO BE USELESS TO FEEL LIKE THAT IS THERE IS etc -după TO HAVE şi TO BE -după substantive ca: CHANCE OF EXPERIENCE IN INTEREST IN RIGHT OF USE OF etc .

Present Perfect Tense: I have been asked a difficult question. He has been caught by the police. I shall have been blest for this . I am blest for this. I have blest for this. She is accept there She is caught by the police Simple Past Tense: I was asked a difficult question I was blest for this He was accepted there H e was caught by the police Simple Future Tense: I shall be asked a difficult question I shall be blest for this She will be accepted there She will be caught by the police. ASPECTUL SIMPLU A). Future Perfect in the Past I shall have asked a difficult question. She had been accepted there.Modurile şi timpurile diatezei pasive 1. MODUL INDICATIV (INDICATIVE MOOD) Simple Present Tense: I am asked a difficult question. Future in the Past: I sholud be asked a difficult wuestion. Past Perfect Tense: I had been asked a difficult quuestion. He would be accepted there. I should be blest for this. 46 .. He will have been caught by the police. I had been blest for this. He will have been accepted there. He has been accepted there. He had caught by the police.

He would be caught by the police. B). MODUL SUBJONCTIV (SUBJUNCTIVE MOOD): Present Subjunctive: I be asked a difficult question. I be blest for this. Past Subjunctive: I were asked a difficult question. I were blest for this. C). MODUL CONDIŢIONAL (CONDITIONAL MOOD). Present Conditional: I should be asked a difficult question. I should be blest for this. Past Conditional I should have been asked a difficult question I should have been blest for this 2. ASPECTUL CONTINUU A). MODUL INDICATIV (INDICATIVE MOOD)

Simple Present Tense: I am being asked a difficult question. I am being blest for this. Simple Past Tense: I was being asked a difficult question. I was being blest for this. B). MODUL SUBJONCTIV (SUBJUNCTIVE MOOD): Past Subjunctive: I were being asked a difficult question. I were being blest for this.

VORBIREA INDIRECTĂ (Indirect Speech) I. PROPOZIŢIILE ENUNŢIATIVE (Declarative Sentences) 1. Dacă verbul din propoziţia principală este la trecut se va respecta corespondenţa timpurilor

47

He said “I`ll be there in time” He said that he would be there in time. 2. TO SAY din principală se înlocuieşte cu TO TELL (se păstrează numai când nu e însoţit de un CD) “I don’t go there” he said to me He told me that he wouldn’t go there 3. THIS devine THAT THESE devine THOSE TODAY devine THAT DAY YESTERDAY devine THE DAY BEFORE TOMORROW devine THE NEXT DAY AGO devine BEFORE NEXT WEEK, MONTH devine THE NEXT WEEK……. HERE devine THERE He said “Mary is here” He said that Mary was there II. PROPOZIŢIILE INTEROGATIVE (Interrogative Sentences) 1. Dacă verbul din propoziţia principală este la trecut se va respecta corespondenţa timpurilor

He asked him “Do you know her?” He asked him whether/if he knew her 2. Propoziţia interogativă indirectă e introdusă prin IF sau WHETHER He asked him “Will you go there or not?” He asked him whether he would go there or not. 3. Se respectă regula 3 de la propoziţiile enunţiative

III. PROPOZIŢIILE IMPERATIVE (Imperative Sentences) 1. Aceste propoziţii se redau în vorbirea indirectă cu ajutorul infinitivelor Un ordin Un sfat “Come here” the colonel ordered his soldier The colonel ordered his soldier to come there.

48

“Don’t fail again” she said to him She told him not to fail again. 2. Adjectivele, pronumele şi adverbele determinative se înlocuiesc după înţeles: Tom suggested “Tell her to be here at seven” Tom suggested that he should be there at seven.

ÎNTREBĂRI DISJUNCTIVE (Tag questions) Reguli: 1. Atunci când în propoziţia “stimul” se află un VERB AUXILIAR sau MODAL, acesta se repetă în întrebarea disjunctivă la semn invers. Mary is at home, isn’t she? My parents aren’t at home, are they?

2. Atunci când în propoziţia “stimul” se află un VERB OBIŞNUIT, în întrebarea disjunctivă se foloseşte verbul auxiliar TO DO la acelaşi timp şi la aceeaşi persoană. Lucy has finished here paper, hasn’t she? They haven’t went there, have they? 3. Forma negativă a VERBULUI AUXILIAR sau MODAL din întrebarea disjunctivă este în totdeauna contrară (am) not?, isn’t, didn’t, can’t, etc. I am here, am I not? 4. Subiectul întrebării disjunctive este întotdeauna pronumele corespunzător subiectului propoziţiei stimul He will graduate, will he? 5. Atunci când întrebarea disjunctivă este doar o exclamaţie VERBUL AUXILIAR sau MODAL este folosit la acelaşi semn cu predicatul propoziţiei stimul. You will tell me the truth, will you? 6. Întrebarea disjunctivă este despărţită de propoziţia stimul prin VIRGULĂ Susan is here, isn’t she?

49

b). a). Then Than Met Has met Meets Meet Oil is lighter…water.CAPITOLUL II TESTE DE LIMBA ENGLEZĂ TESTUL NR. c). b). 2. 50 . Andrew… Tom last month. d). a). 1 1.

a). Housewives d). My cat caugth three…. Geese c). Gooses d).m. b). Thou From 3. Geeses 7. More older 51 . That…should be shot . Mice d). We have…. The A An – 4. House-wife 8. The farmer has a few…… . d). Older b). a). d). a). …are our permanent clients. Housewifes c). Wolfls d). Wolves c). a). London`s … theatre is at the Barbican Arts Centre. Housewife b). Goose b). Oldest c). Mouce b). every day. a). Wolf b). c). Mouses 6. Wolfes 5. dinner at 7 o’clock p.c). a). Mouse c).

Few b). Less b). The lesser d). The most old 9. Herself c). a). The problem was…difficult than he told me. The lesser 12. Oxeses 11. Less 13. a). Each 14. I haven`t got…question to ask.d).lived in the 15 th century a). The least d). Behave…! a). Little c). The plural of “ox” is: a). Some b). The third c). Richard…. Yourself b). My self 52 . Ourselves d). Any d). They had…money than Tom. The three b). Third d). Oxen d). a). No c). Oxsen c). Thirth 10. Oxes b). Little c).

twelf b). Paul`s Cathedral. Hundred c). a). twelve c). Nelson`s Column isn`t in front of St. Bawed d). Much c). Is it? c). Isn`t? b). Some 18. Tom… his head in shame. twelves 19.…? a). I`ve already taken…. I …like Mary`s dress. Doesn’t c). Bow c). a). Handred 16. photos. Haven’t 53 . a). Hasn’t d). Enough d). a). Handreds d). a). I have too…homework to do. Was it? 17. Don’t b). …of children came to see the Zoo.15. Bowed b). Many b). twelfe d). Hundreds b). Aren`t they? d). Bown 20.

Succeeded b). He…collecting them for years. Are 54 . Thees 23. a). a). Hes been b). Met d). Invade d). a). This c). Had succeeded c). Meeting c). a). a). Have been succeed 27. That d). a). Had invade 22. Meet b).m. Has invade b). a). Made c). The fountain with the statue of Eros on top is a favorite…place for young people. Has made d). Has succede d). Have 25. Had been c). Invaded c). The Roman soldiers who…Britain were part of the best army in the wold. Tell…people not to go here. Those b). John…Richard to the throne.21. Had made 24. Mets 26. The Great Dome…the second largest in the world. My mother always…me do my homework before 8 o’clock p. Been made b). Haven’t d).

a).. Was c). After a time all those living in Britain…as Britons. Westminster Abbey b). Exhibits d). Could be d). Have been typing c). Trafalgar Square d). a).wax models of famous historical characters. Showed b). Become known c). a). Have typed 29. Arrival d).Paul`s Cathedral 33. Departure c)... Had been typing b). Was known 31. Thomas More b). Admiral Nelson`s statue is in…. a). Security Check b). The Gate 32.b). Had typed d). Passengers proceed to…. Become knowed d).to board the plane.. Is 28. Showeds 30. Michelle Howard 55 . a). St. Became known b). Who were executed at the Tower on Henry VIII`s orders. Exhibit c). Piccadilly Circus c). I had a terrible headache as I…for hours. Madame Tussand`s. a).

Fred Crouter is: a). John Boleyn d). a). Victorian Street 36. Hobby b).c). Old Irish c). Fine c). a). The keys 35. Beowulf was written down in: a). An engineer b). Catherine Bright 34. Old French 37. Kensington Street d). Val Moir decided to turn her hobby into a full-time…. Oxford Street b). One of the Tower’s main attractions are. The opposite of “flat” is: a). Job c). Rough d). The warders d). The gates c). Old Scotish d). Idea 38. A reporter 56 . A psychologist c). Carnaby Sterrt c). Bumpy 39. The walls b). Old English b). Work d). Brass b). Some of the best shops in London are in: a).

” a). easy d). Near his house 45. Tess` father 44. “Odd” means: a).. A story c). soft 43. Tess` cousin d). A worker 40. Tess` husband b). San Francisco d). A description 57 . “Holden is back in…. New York c). strange b). Where did Holden Caulfiled get off the train: a). Who is Angel Clare? a). At Wilde Station 41. New Jersey b). A poem b). At Victoria Station c). Where is Caesar killed? a). In the Senate house b). A short novel d). In front of the public d). heavy c). At South Station d). Tess` lover c). What is “The Catcher in the Rye”? a).d). In the market place c). At Penn Station b). Los Angeles 42.

a). 2. Businessmen c). Mother`s advice…always good. Sister-in-lows 4. The b). a). – c).….teacher. Sisters-in-low d). My…are teachers. Businnesmens 5. Sisters-in-law b). an 3. Were d).2 1. a d). a). The b). The plural of “child” is: a). Childes 58 . They go to…church every Sunday. Mister Smith. a). a). Is c). Tom and John are… . an c).TESTUL NR. Businessman b). Sister-in-laws c). a d). Childs b). Have been 6. is an Englishman. Bussinessmans d). Are b).

nice. Red. a). No one else d). The best c). a). One another d). Children d). a). small 12. The cake that I made was …. each 8. nice d). Childrens 7. I have…very bad headache. Themselves 11. red b). Ourselves c). On the table there is a… box. Nice. On Sunday we can enjoy… a). some d). Them b). This was…idea not mine. Myself c). Good b).c). – b). Him c). Ours 9. red c). His d). small.. a). Myselves b). small. Better 59 . red. Us b). than yours. I…helped them to build the house. Nice. a). a c). Small. Me 10.

…books did you take? a).very heavy. a). Hundred b). a). Were d).. There were four…books. Symbolize 14. Is c). The police…after the thief. Symbolises b). The news…very important for me.. Hundreds d). Is b). Who d). The Woolsack…the importance of wool. a). Whom c). Are b). Are c). a). Witch 15. Have been d). Has 18. Handreds 16. Symbolizes d). Are b). Were d). Which b). – 60 . Is symbolieng c). a). Is c). Mary’s luggage. Run 17.d). The betters 13. Handred c).

Has clean b). Stansted…in the 1980`s. Have been built d). Had known b). Went b). Go c). Doesn’t cleaned 21. a). Those looking for entertainment…miss Piccadilly Circus. Goes d). Has became c). Will d). Were built b). Isn’t cleaned d). a). Last week I…to an exhibition of paintings in the Barbican Art Centre. Was know d). Has become d). Had become b). Hasn’t cleaned c). Shall not 24. a).19. Would not b). Have became 20. a). Were know 23. Nowadays the Tower…one of the world’s great tourist attractions. a). Gone 61 . Has been build 22. He…his room yet. Was built c). a). Have known c). Should not c). Mary…Tom for two years.

Is giving b). Much c). Are b). Has like b). …. The glass covered walkway …a splendid view of the river. Many b). Some 28. a). Has succeded d). Did you…these apples? a). Gives d). Have been 29. When arriving at the airport. a). Liked c). Like 26. Were d). Had succeded c). a). Enough d).25. The information…useful for everybody. Nelson`s Column isn`t in front of St`Paul`s Cathedral. Was it? 27. Has given 30. I have too…homework to do. Give c). Succeeded b). John…Richard to the throne. Is it c). Likes d). Is c). a). passengers usually take a …… 62 ..? a). Have been succed 31. Isn`t it b). Aren`t they d).

a). British Museum d). Cafes d). Boarding pass 32. Restaurants b). A heroic poem c). Trolley c). In the time of King John d). Inns 36. People seldom go to…. An old English story d). Flight d). Most tourist prefer to admire London from: a). In the time of Charles II 34.in London. Some of the great paintings of the world are in ….a). A black-cab taxi c). a). The Official London Transport d). An epic story 37. In the time of Henry VIII b). Girls 63 . Peter Pan’s statue 35. Beowulf is: a). Madame Tussand`s c). Some of the most impressive collections were those belonging to…. When the Tower became the chief prison of state? a). The upper deck of an open bus b). An Anglo-Saxon story b). a). Barbican Arts Centre b). Pubs c). Tickket b). The National Gallery 33. In the time of Edward II c).

To reveal 43. A boy c). Susan 42. Nebraska Chronicle 40. Jane d). Who is “the devil’s disciple” a). Crouter`s oldest newspaper is a 1669 issue of: a).b). d). Phoebe c). Morris Townsend 41. To consider b). Opaque c). Oxford Chronicle d). London Chronicle c). “to brace” means: a). To get firmness 64 . To recognise c). “to reckon” means : a). The opposite of “transparent” is: a). Richard Dudgeon b). Rigid d). Sally b). Britain Chronicle b). Children Grown-ups 38. Anthony Anderson d). Hollow 39. Brittle b). Francis Macomber c). Who is Holden Caulfield sister? a). To realise d).

Tariff b). dump 45. To get wealthy d).. Richard Dudgeon d). A b). a). – b). an 3.b). a). a).poor. To be well 44. The rich should help…. They told me about the…. the c). The 2. Gentlemanly Johnny b). Mary will dine with…whites.3 1. Major Swindon c). Some c). Tarives 65 . Tarif c). banal c). Anthony Anderson TESTUL Nr. To be good c). Who is the president of the Court-Martial scence: a). “corny” means: a). a d). – d). easy d). crazy b).

Photoes c). Leutenant colonel d). a). a). Itself d). Were c). Are 6. Ourself 9. His baggage…here a few minutes a go. Colonel-lieutenant c). Item b). Wifes b). He is our…. Tom proved.d). a). His self b). Phothos d). a). Tarifs 4. The plural of “wife” is: a). Wifeses 8. Wives d). Photos b). Slice c). Is d). Wive c). Bit 5. Please. Himself c). Lieutenant-colonel b). Colnel-leutenant 66 .. Bar d). Those…are very interesting. a). Was b). buy me a…of milk chocolate.…to be a very good student. Fothos 7.

10. a). a). Rather b). The first d). At c). One c). Big Ben is…. very b). a). Rarely 14. People…go to pubs in London. famous clock in London. a c). a). My friends are going to spend their holidays…the mountains. a). Upperst 15. Two b). No 11. The upper b). Most tourists prefer to admire London from…deck of an open bus. Upper d). An d). the most 12. more d). In b). Any c). She never got…answers from him. Some b). Seldom c). a). The second 67 . Usually d). The uppest c). To top 13. On d). …World War started in 1914.

Scotland and Ireland. Had reading 18. a). The Union Jack…of three crosses: of England.a splendid view of the river. All of them…some money. Is c). Was begun 19. Are b). Consists d). Began c). Had been reading b). I knew what was written in the article because I … it. Consist c). a). Richard the Lionheart`s chancellor…the first expansion of the Tower’s defences. Came c). a). Begun d). 68 . Have come 22. Has consisted 20. Have read d). Haven`t c). Had d). a). Had come b). The glass covered walkway…. The information…useful for everybody. Has came d). The play was wonderful. a). Hes b). Were d).16. To have 21. Have been 17. Consisted b). I wish you…. Had read c). a). Has begin b).

Gives d). Adored c).my homework before six o’clock. Am likenig d). Had have 27.tea. By tradition there …. By six o’clock. Has been d). I`ll ….the long streets in central London with stylish houses. a). It is high time you…. Has write d). a).a). Had had b). Didn`t you c). a). Liked b). Will you d). Had wrote 25.. …. Shall you 28.decide upon your future. Have have d). Has given 23. I….? a). You want me to play the piano. Have been c). Have written b).. Had been 24. Has written c). a).. Is giving b). they’ll…. Give c). Have had c). a). ravens at the Tower from its very beginnings. Don`t you b). Adore 26. Has b). Would 69 .

Him 30. Has come c). Had came 31. The Gate 32. If John ……I could have told him the truth a). West End theatres are just few minutes` walk from: a). One c). William of Normandy d). Westminster Abbey d). Had come b). Mine b). a). ……. Departure Lounge b). Will 29. a). St.b).” a). My d). “Every passenger shows his passport for Passport Control before going through….Paul`s Cathedral b). Edward I b). British Museum c).. Has came d). King John 34. Should c). a). Kensington Gardens b). Alice is a very good friend of…. Henry III c). Who spent a lot to make the Tower one of the finest medieval castles of 13th century England?. Check-in-Counter c). Peter Pan`s statue 70 . Security Check d). Shall d).Is a fine example of Gothic architecture. Buckingham Palace 33.

Dragons`death d). Killing dragons b). Piccadilly Circus d). The Royal Opera b). Royal Festival c). Rocks and fossils c). Huck`s father 71 . Huck`s friends b). The opposite of “hard” is: a). Fred Crouter is collecting: a). Flexible d). Covent Garden is the home of: a). Carrier bags b). Newspapers d). London Zoo 35. Solid c). The theme of Beowulf is: a). South Bank d). Hand-painted plates 38. Who is Jim? a).c). Museum of the Moving Image 36. Cuddly toys d). Old pictures c). A boy had contributed his collection of …. Rigid 39. a). Fighting dragons c). Following dragons 37. Paintings 40. Old books b). Soft b). A runnaway slave c).

Seldom c). Debate b). Tess` father 43. Tess` brother b).d). The b).. Huck`s brother 41. Susan is ….honest person a). Give synonym to “casual”. Element d). Normal b). phone box b). phone scene 45. Tess` lover c). Who is Alec D`Urbervilles? a). What does it mean “phone booth”? a). Close d). – 72 . phone house c).4 1. In case TESTUL NR. Tess` husband d). Solution c). Chance b). Always 44. a). What does it mean “regular”? a). Sometimes d). Case c). What does it mean “argument”? a). phone signal d). Reason 42.

Ourself 6. Us c). The plural of “leaf” is: a). Leafes 5. A d). The d). Leafs c). Yourself d).c).night. a). John came home late…. Leaves d). – b). an 3. A 4.. Everybodies b). Help…. At the D). a). An 2. The b).. In small towns like that. Lives b). Everythings 73 . – d). Everyone c).east. everyone knows….to a chocolate. The sun rises in…. At C).Duke of Wellington is buried at St. …. Himself c).. Me b).Paul`s Cathedral. a). a). – B). a). In 7. A c).

d). a).people belive in happiness. My English in bad. Badder b). Finally d). Fewest 74 . Beowulf received his own death. Nevertheless b). Worst c). b). a). Fewer d). a). Worse d). but yours is……. The c). Whom b). A d)..shop in London are in Regent Street. Loss b). Ultimately. Who c).. What 13. engineer.was hung from the back of a ship. Hoppesly 10. The best c).. Andrew wants to become…. Nothing 8.…….. The better b). Anyway c). Worse d). a). a). Which d). Few c). The worst 11. Baddest 12. An 9. The jack used to be the name of the flag…. Fewer and…. Some of…. a).

Haven`tseen b). Housed c). The famous saying “Time is money” is English. Hasn`t see d). Nineth b). It was? d)..one of the richest collection of paintings. Was it? c). Houses b).since early morning. Had been driving c).floor. My flat is on the…. Had driven b). Have been driven 18. Isn`t it? 17. Whom c). Nineteen 16. Susan…. House d). a). Hasn`t seen c). a). a). Have driven d). The National Gallery…. The man…. Is it? b). Nine d).14. To who d). a).. Ninth c). I was afraid he might get asleep as he….anybody there since early this morning..I spoke was very polite. Has housed 19. Hadn`t see 75 . To whom b).? a).…. Which 15. a).

” a). a). Will d).. Will c).five husbands.you join us for dinner? a). Wouldn`t b). Had ordered c). Shall b).the building of an earth-and-timber castle. Can`t understand c).never go to the seaside on December.how the English can be so self-controlled when they lose time. Should 24. …. Wouldn`t understand 26. She…. “I…. Had had 25. Has have d). a). Ordered d). Will been d). I…. William of Normandy…. a). a). Has had c). Hasn`t finished b). Has finished d).20. London’s Carnaby Street attracted…of tourists every year. Could understand d). Has ordered b). Was ordered 23.. a). Andrew……breakfast yet. Have have b). Thousand 76 . Would c). Had finish c). Has finish 21. Will be 22. Understand b).

Check-in-Counter d). Was b). Thausent 27. Thousands c). Had been 29. If I am a king. London`s oldest theatre is at: a). Have shaken b). Obey d).hands. At the…passengers receive a boarding pass. Will be c). Passport Control 32. Were c).. Should be 30. Have shake d). Obeys c).their scooters. Departure Lounge b). a). you…. a). a). a). Arrival c). a). Obeying 31.my queen. The Barbican Arts Centre 77 . She becomes fair when her husband finally…. Has shaken c). Has shake 28. The Mods most important possessions…. Obeyed b).b). her. Are b). Would be d). Tom and Peter…. Have been d). Thausant d).

Cuddly toy 38. Qeue c). “My favorite was a collection of……. St.was triumphantly welcomed by his people. Low b). During the reign of Henry VIII 34. Trafalgar Square 33. During the reign of Edward I b). Small perfume bottles b). During the reign of Henry III c). Hyde Park c). Regent’s Park b). When the royal accommodation changed from the White Tower to a new building? a). Grendel 37. Beowulf d). Victoria`s Park 36. Queue d).James`s Park d). Piccadilly Circus c). In London you have to…for the bus a). Wait b).b). Hand-painted plates c). Wide 78 . Children will always choose: a). Qiueue 35. 10 Downing Street d). …. The opposite of “high” is: a). Hrothgar c). a). Rocks and fossils d). During the reign of King John d).”: a). Wiglaf b).

a Roman historical play d). A prehistoric temple c).Y. “The Adventures of Huckleberry Finn” b). Which of the following is a sequel to “The adventures of Tom Sawyer”: a). A modern temple 43. dear c).c). a tragedy b). Morris Townsend refuses to leave N. Constitution a). c).S. A castle d). He has a job there c). London Chronicle c). Pennsylvania Packet b). down b). “A Connecticut Yankee in King Arthur`s Court. sunset 44. Nebraska Journal 40. He loves Catherine b). daybreak d). Connecticut Journal d). “Dawn” means: a). “The Adventures of Negro Jim” 41. Long 39. What is Stonehenge? a). a chronical play 42. “Life on the Mississippi” d). a novel c). ……contains a copy of the U. An abbey b). What is “Julius Caesar”? a). He has family responsabilities there 79 . Tiny d). because: a).

Because he was tired b). It was …important day for him. the d). It was…. Out of habit c). some d). …. An b). a). a).d). The d). a 80 . He doesn`t need such a job 45. A b).lions are wild animals. An c). – d). year full of happiness. any b). Holden gave the cab driver the wrong address: a). a). – c).5 1.. some 3. 2.British Museum shows the works of man from prehistoric times” a). – 4. “…. A c). the c). an b). Because he was in a hurry TESTUL NR. Because he was drunk d).

Anybodies 8. Everything b). a). Both c). Children will always choose……. Footes 6. She is …. Flying today is…. 81 . which houses London Zoo. Somebodies d). Saffeler 9. Herself c). reason to be upset. Mary has…. The plural of “foot” is: a). Feets c). As happy b). Of herself d). Either b). Happiest 11. She bought…. a). Her b). a). The safest c). As happier d). Of himself 7. Feet d). Everything d). a). as I am. The safer b). Each c). way of travelling.5. Saffer d).is ready. Every 10.a new hat. She told me that…. Not happy c). a). Foots b).

Life was difficult in …. a).. In London you have to queue…bus. Beautiful b). Oxford`s Park b). Ten sixty – six b). Alice is…than Lusan. Heard b). Ringging d). Those 14. was crowned king of England. Hearing c). The bell is also…when passengers ring for me of the cabin crew. This c). One thousand and sixty-six d). a).a). days. More beautiful c). At the 13. To the d). Not as beautiful 15. Regent`s Park c). a). The most beautiful d). Give 82 . For the b). For c). a). Ten and sixty-six 16.William Duke of Normandy. a). For me it was as if someone…me a pair of magic glasses. a). On Christmas Day……. That d).. These b). Kensington`s Park 12. Been ringing 17. One o sixty-six c). Coven`s Park d).

Hearing 21.the news? a).a mass of colored changing lights. Has shaking d). Haven’t been d). Had given c). a). Haven`t given d). Hasn’t been c).b). anything in the the morning. Mary…. The child….in the living-room as I was dressing. Gaves 18. Hear c). Had wait c). Shake b). a). a). John and Mary…in the mountains since June. Has wait b). Becomed 22. Hasn’t b). hands and said “good bye”. Waited d). Became b). Had shouk 19. a). Become c). a). Has he…. Heard b). Has waited 20. We…. Didn`t eat 83 . Becomes d). Heared d). Shook c). Hadn’t been 23. At night the Circus….

but she hasn’t answered.b). Has tried c). Are trying 26. a). If you…you will succeed. If I had been a king you…. Has written b). a). Tried b).you will succeed. Tired b). Is tired d). Try d). Had write d). Was tired c). Had wrote 27. Will try 28. a). The Wife of Bath…. Had travelled b). Doesn`t eaten c). Only if you …. Didn`t ate d). a). Don`t ate. Has travelled c). Have written c). my queen. Would have been 84 . a). Had tired 29. Has try c). a). 24. Tom…her twice till now. “When a man…of London he is tired of life”. Has travell 25. Have travelle d). Will try b). Shall try d).a lot. Will be b).

“No Starting” b). Has been c). a). Great Dome 33. Piccadilly Circus 35. Alison.……. Henry IV d). Petticoat Lane b). Tower Bridge d). discovers that his wife. King John c). Mayfair`s d). a carpenter. Had be 31.Paul`s Cathedral c). Have been d). James` square 85 .. Who completed the first expansion of the Tower`s defences? a). London`s most famous outdoor market. Piccadilly Circus b). Those looking for entertainment should not miss: a). Richard b). Victorian arcades c). For a change visit…. Had been b).unfaithful to him for some time. The hot spots of music and dance are located near: a). St. Leicester Square c). Have been d). Edward I 34. “No Landing” 32. Kensington Gardens b). John. a). a). “No Moving” d). When the “Fasten your seat belts” and “……” signs light up a bell rings.c). Would be 30. “No Smoking” c).

Light c). Thing 40.d). Tall d). Morraise d). Hrothgar b). Price b). Boy d). Railway enthusiast b). Hrohgar 37. Body d). Hayes 86 . Townsend c). Geology enthusiast c). Phoebe d). Horhtgar c). Hortgar d). Covent Garden 36. Who is Catherine suitor? a). Grendel killed the men of…. Narrow 39. Reason c). Short b). An unusual collection was one entered by a ……. Alison 41. a). Jane c). a). Sloper b). a). The opposite of “wide” is: a). Who is Holden`s sister: a). “I wouldn`t part with them for any…. Susan b). Girl 38.

a). Near TEST NR. Always d). The b). Three times d). – c). “Jude the Obscure” c). A c). Once b).42. Instrument d). Ornament 45. “Victorian archades” d). Closen b). a). Jane wants to become…doctor. “pillar” means: a). Four times 43. How many times was Caesar offered the crown? a). “The Story of Stonehendge” 44. “At hand” means: a). At the moment c). Twice c).6 1. Column b). An 2. – b). Christmas. Hardy`s first masterpice is: a). Stone c). Tom is coming home at…. The d). a 87 . “Far From Madding Crowd” b).

An c). Teeth c). In soccer the best players are paid huge…of money. Hopeful 88 . Him d). a). Sum b). d). The horse is…. a). Tooths d). a). Teet b). Hoppelless c). Nothing d). Sama c). Anything b). a)..got there in time. Her 6. “When I am playing tennis I can’t think of…else”. useful animal. The b). a). A 4. Sometimes I`m completely…. Hopeless d). Toothes 5. Much b). Neither c). Something c). Hope b). nexet 3. Sumes 8. Anybody 7. The plural of “tooth” is: a). …. Sums d).d).

Hers 13. No sooner than b). Hardly d). person. Attract b). Has she heard from that friend of…who was there? a). These d). She d). Her b). a). Then c). I`ve always considered him a …. Relions d). Too times c). a). I used to see him…. Attractable 10. Thes c).a week. Two times d). Twice b). Right then 89 . Reliant 12. Scarcely c). Attractive c). “…. I don`t know where you find all…. That b). a). Attractlessing d). Reliable c)..9. Rely b). a). Those 11. energy. a). He seems to find my project very…. Two time 14.had we walked in when we saw the first exhibit”.

Find c). Maried b).the piano every day. My b). Have 21. Thought b).I give my exam right now? 90 . a). Are married 19. Could d). Now I …the all the paintings were really beautiful. His d). May b). Found b). a). a). Can c). a).…isn`t . Have married c). London is even more beautiful than I…. Will sing at c). Had founding 17. a). a). …. Will play 20. Him 16. You…open the window if you want to.15. Is married d). Had thought c). Would play d). Has been thinking 18. An ugly woman…to a man. Think d). I wish you…. Would sing b). Has find d). His father is a wealthy man. Mine c).

Chief Yeoman Warder…the keys to the monarch’s representative in the Tower. People and pigeons…. Would be 91 . a). a). Present c). Shall tell c). May b). Wasn`t seen d).a). starting in ten minutes. Haven`t seen b). Gather c). May 26. I…the Tower yet. a). a).at Trafalgar Square to see fountains. Had be d).my queen. If I were a king you…. Must c). a). Is telling 25. Show b). a). Are gathering b). Will tell b). The film…. Can be b). Must be c). Hasn`t seen c). Has gathers 23. Will d). Gathers d). Shows 24. Her lawyer…you where I am. Shal 22. Presents d). Would told d). Weren`t seen 27.

Has been c). I`ll be learning the poem when you…. Edward I b). The Gate c).? a). Who ordered the building of the earth-and-timber castle? a). William of Normandy 92 . Arrive d). Nelson’s Column b). Arrived b). When you hear the announcement for your flight you proceed to…. important that I had finished the book in time. Coming out of the National Gallery. Pity you…. Would have been c). Departure Lounge b). Don`t came 30. Doesn`t come d). Were b).. Security Check 32. Was 31. a).b). Haven`t come b). Great Dome d). Queen Victoria’s memorial c). Will be d). tourists can admire: a). Are arriving c). Has arrive 29. Check-in-Counter d). Will be d). It…. with us! a). The Royal Guards 33. Should be 28. Didn`t come c). a).

Covent Garden b). Petticoat Lane c). The pilgrims met at: a). Long d). Covent Garden 35.c). Richard the Lionheart d). Mayfair` b). Tanner Inn b). Stone-on-Tent c). The world famous Royal Opera is situated in: a). Stoke-on-Trent b). Beowulf pronounced…. Kalevala c). Kensington Gardens d). Staik-on-Tent d). Leicester Square c). Taben Inn c). National Theatre 36. Tiny b). Henry VIII 34. Tabeard Inn 93 . Grendal b). Leicester Square d). The opposite of “huge” is: a). Roland 37. I have recently visited an exhibition in: a).his successor. a). Wiglaf d). You can find fashionable discos and night clubs near: a). Short 39. Wide c). Stroke-on-Trent 38.

Tess murdered: a). “proper” means: a). The Canterbury Tales-Chaucer d). What do the Roman citizens think of the conspirators when Antony`s speech is over? a). They are patriots b). Lover c). To move d). They are trailors c). To be glad c). Possible d). Lawyer d). Well b). “To glisten” means: a). Suitable 94 . The policeman 44. The Decameron-Chaucers b). They are honourable men 42. Choose the right matches: a). Clare d). Correct c). The Arabian Nights-Abbey 41. Angel b). Guest 43. To shine brightly 45. The antonym of “enemy” is: a).d). Tabbard Inn 40. They are innocent d). Beowulf-Boccacio c). To wisper b). Friend b). Alec c).

The b). Nearly d). The exercise is not…difficult. Tomato 5. yet 6. some 3.7 1. a). Too b). Tomatos b). That engine goes by…. In c). The plural of “tomato” is: a). An c). – d). an 2. Tomatoes c). Himself b). The horse is …useful animal. a 4. a d).TESTUL NR. A b). a). His self 95 . – d).Heathrow. Stansted was built to relieve the congestion of…. The b). – c). Tomatoses d). Just c). a). a). a). She was …very famous person.

Herself c). Leafs d). a). Radies 10. a). Radios d). a). Susan went into the house…him. Itself d). Everybody d).c). Radioes b). a). The knews d). The new 12. Befored c). Anybody 8. Rather b). Radio c). The news b). Themselves 11. Someone c). The thieves stole watches and…. Have you heard….wants peace and not war. Themselves 7. Itself d). Somebody b). The questtion c). Lifs 9. Over 96 .. …. Himself b). Leaves c). The…fell from the tree. Lives b). a). The poor woman threw…under the train.? a).

Had meant c). Nasty b). Have meant 17. After 13. Should b). a). a). a). I had difficulties in understanding what the artist…. a). a). I…say I admire London more than like it. Doesn`t like b). Will d). Sheepoes 14. From 15. By d). Those wolves killed the…. To c). Our teacher…to listen to gossip. Peter has broken his…knife. Susan has learn a dozen of poems…heart. Sweet c). Sheep b). a). Would c). Don`t like c). Didn`t liked 97 . Have mean d). Sheeps c). At b). Shall 18.d). Mean b). Hasn`t like d). Favourite d). Sheepes d). Interesting 16.

a). a). If I were you I …. Could spend b). Shouldn`t go c). Had been read 21. Mights d). Could spent c). who…within the walls of the Tower. Would spent d). Been 98 .19. Will spent 24.. Susan and Andrew…. Are able to 20. Live c).hours on end in London`s fabulous museums. Lives b). Lived d). Will not go 22. Couldn`t go b). Reading d). Be d).” a).good reviews of that exhibition. Is living 23. …. Had read b). a). Have red c). there are about 40 yeoman Warders. Can c). Where have you…? a).come to see us. to that doctor. Nowadays. Was b). “I…. a). Might b). Were c). Wouldn`t go d).

a). Make d). a). To tell b). Have b). Had c). Offer c). Clear Customs by taking……. 99 . Handels c). Would have d). Hands b). If you tell them now they…enough time to solve the problem. Handles d).25. Shall have c). I hate…lies. To ask d). To speak c). Susan told us that her husband…just arrived. The airport at Gatwick also…a lot of international flights. Should have 30. Shall finding c). The numerous parks…shelter from the noise of the city. Has handels 26. Makes 28. a). Will have b). Have has 31. a). Tell 27. Offers b). The police promised me that they…the thief. Has d).if you have anything to declare. Would find d). Shall found b). Will found 29. a). a).

Petticoat Lane 35.a). Henry VIII b). Mayfair’s c). Yellow Channel 32.” a). King John c). Modern c). Speedy d). Richard’s brother was: a).. Buckingham Palace c). White Channel d). Henry II d). Wide 36. Edward I c). Oxford St. The black-cab taxi service is available but it is rather…. Barbican Arts Centre 33. Trafalgar Square d).. Expensive b). Grendal 37. b). Red Channel b). We can find street entertainers till late at night near: a). Danish king b). a). “The first exhibit displayed above us was a collection of…. a). Beowulf managed to kill the dragon with the aid of……. Green Channel c). Carrier bags 100 . Leicester Square d). Queen Victoria’s memorial is in front of: a). Westminster Abbey b). John 34. Wiglaf d).

Canterbary c). The taxi driver d). Law. Cunterburry d). His friend 42. Oval. …………wrote” The Canterbury Tales”. striped c). short. Boccaccio 41. Phoebe b). To rely on 101 . Canterbury b). State of fact c). “to depend on” means: a). His sister c). Rank d). To trust b). light. The pilgrims went to: a). tall 39. Old cameras c). narrow b). Canterbarry 40. “position” means: a). Goffrey d). Job 43. Heavy. Choose the possible association: a). Gershwin b). Whom does Holden ask about the duck’s fate: a). flexible. Level b). tiny d). Beatles`records 38. Small pefume bottles d). light. Rigid. Chaucer c). a).b).

A c). Big c). A d). a). Uncivilised d). – b). To belive for 44. trip b). After a few days Mark lost…. “wild” means: a). Uncontrolled b). Some c). Andrew likes to eat…. an 3.. – b). a). The 4.ground. To be certain about d). holidays c).8 1.good food. a d). “vacation” means: a). – d). time to spent TESTUL NR. The plural of “city” is: 102 .c). Hampstead is at 58 meters below…. free time d). An 2.courage. The b). a). Desolate 45. the c).

Every c).. Anything b). Clear Customs if you have…. Citys d). Cityies c). Nice. The best b). little. Mother is…. The better d). Nothing d). little. …. Somebody 7. black c). black. Whatever 10. Something c). Cities b). nice.to declare.a). a).dog was barking behind the door. Piece d). a). Them 103 . Part b). Bit c). little 9. a). Better c). He has bought a new…. Cityis 5. nice d). Slice 6. The little dog you `ve found is…. nice b).of furniture. Either d). A…. The most 8. a). a).cook I know. Little. a). Black.45 seconds a plane takes off or lands at Heathrow. Black.. Each b).

b). My c). For theirs d). Mine 11. They made it…. a). Himself b). Themselves c). Ourselves d). Yourselves 12. Andrew is the ….in the class. a). Tallest b). More taller c). Most tallest d). Taller 13. Wren…is buried at St.Paul`s Cathedral. a). His b). Him c). Himself d). Herself 14. The…..were invited at school. a). Pupils` parents b). Pupil`s parent c). Pupils` parent d). Pupiles parent`s 15. I was born on the: a). December three b). First of December c). Dicember first d). Decembre first 16. I….it was worth it. a). Hoped b). Has hope

104

c). Had hope d). Have hope 17. London is where the majority of big business in Britain….. a). Did b). Is do c). Was did d). Is done 18. He…..his room yet. a). Has clean b). Hasn`t cleaned c). Isn`t cleaned d). Doesn`t cleaned 19. The first group…..in the newspapers in the late 50s were the Teddy Boys. a). To see b). To be see c). To be seen d). Was see 20. They…to stay at home this evening if it rains. a). Will b). Going c). Was going d). Are going 21. Stansted….in the 1980s. a). Were built b). Was built c). Have been build d). Has been build 22. A boy….by his history teacher to tell the story of Queen Elizabeth and Sir Walter Raleigh. a). Was asked b). Has been ask c). Had been ask

105

d). Had ask 23. Gershwin….to compose music for the upper layers. a). Haven`t want b). Had not wanted c). Has not want d). Hadn`t want 24. Mary…Tom for two years. a). Had known b). Have known c). Was know d). Were know 25. It`s a pity London….so many problems. a). Had b). Have c). Is having d). Has 26. If I had stopped at Brasov we would….very late. a). Should get back b). Would get back c). Got back d). Have got back 27. They complained that they…..all day. a). Has been singing b). Had sang c). Had been singing d). Have sing 28. Last week I….to an exhibition of paintings in the Barbican Art Centre. a). Went b). Go c). Goes d). Gone

106

sign if you are ending your journey. a). Henry III`s son was: a). Art gallery d). John 34. Will given 30. Market b). She…. Arrival c). Richard the Lionheart d). Would gave c). Buckingham Palace d). The British Museum b). Pubs 107 . a). Passport Control d). Henry IV c)..29. If father were here he….to finish the book in time. Barbican Arts Centre c). Departure Lounge 32. Departures b).. Edward I b). Are able d). Would give b).us the money. Will give d). You may also want to have a book at Mayfair`s elegant Vitorian……… a). a). Will be able b). The National Gallery 33. Is able 31. Arcades c). Shall be able c). The most famous libraries in the world are at: a). Follow the…….

years. his kingdom was invaded by a fiery dragon. Big d).35. heavy. brass. Peach.network of public transport. Five parts 41. 29 40. Who accompanied Huck on his voyage? 108 . Wide 36. Julie visited a fascinating exhibition with: a). Lizzie b). opaque b). When Beowulf had reigned…. Jane d). 42 c). floral 39. 20 b). Large b). a). a). Two pats b). In London there is a ……. cotton c). purple. Susan 38. concrete. 24 d). Three parts d). 50 37. Plain. 10 b). “The Canterbury Tales” is a frame-story collection of…stories. “The Canterbury Tales” is made up of: a). Catherine c). striped d).. 30 c). Sort c). Woodon. Choose the possible association: a). Four parts c). High. a). 10 d).

Hypocritical 109 . At Stratford c). What is General Burgoyne`s nickname? a). Gentlemanly Johnny b). Banal d). Where do Angel and Tess find refuge at night? a). Gentle Johnny c). Telephoning c). Jim 42. Crazy b). Sally`s father d). “phony” means: a). Joe d). Tom c). Catherine`s father c). At Stonhenges d). At Stonehenge b).Sloper? a). His sick father b). James` teacher 45. Morris` uncle b). Who is dr. Getlemenly Johny 44. At Straford 43. Johnny the Brave d).a).

110 .

3d. 3c. 45c. 38a. 4c. 13c. 14a. 22c. 44b. TESTUL NR. 40a. 33a. 34c. 14c. 29c. 29b. 43a. 5c. 44c. 111 . 27a. 39c. 17b. 6b. 27a. 18b. 44a. 30b. 6b. 16b. 3a. TESTUL NR. 13c. 17b. 3a. 2a. 2a. 36a. 30d. 19c. 36b. 42b. 14a. 3c. 25b. 44a. 39c. 28a. 31d. 24a. 41b. 11a. 15a. 38b. 2b. 17b. 20c. 38a. 20b. 33b. 28c. 42a. 36a. 39a. 9b. 15c. 8b. 37a. 9d. 5b. 43a. 15a. 10b. 34c. 21a. 36c. 29b 30b. 32a. 16a.3 1d. 9a. 4b. 15b. 34c 35a. 38b. 28b. 27d. 17b. 20a. 28b. 4b. 7c. 4c. 39a. 33a. 7c. 18c. 18b. 16a. 10b. 29c. 39a. 22c. 44d. 10a. 19c. 41b. 18a. 20a. 17d. 27d. 31a. 27b. 5c. 21b.6 1b. 17a. 18b. 23c. 8d. 29a. 19a. 7c. 45b. 43a.7 1c. TESTUL NR.2 1d. 10a. 30a. 12c. 35b. 32a. 8b. 7a.1 1a. 43a. 39b. 26a. 11a. 37a. 31c. 12a.8 1c. 21b.REZULTATELE TESTELOR TESTUL NR. 22a. 20a. 29b. 27c. 23b. 26b 27a. 30a. 45c. 21b. 16b. 26b. 39d. 18a. 40a. 24a. 30a. 40b. 34c. 9a. TESTUL NR. 14b. TESTUL NR. 38d. 16a. 38d. 9b. 36b 37c. 12d. 32b. 5b. 3d. 7a. 8c. 22b. 25c. 36c. 33b. 2a. 25d. 33d. 8b. 37a. 33a. 30b. 8b. 4a. 20d. 24b. 26a. 37a. 6a. 4a. 23b. 32b 33b. 23a. 14c. 14a. 6c. 8c. 4c. 41b. 13c. 13b. 18b. 10b. 43b. 30a. 42d. 42a. 41b. 25c. 40c. 40c. 35a. 2a. 6a. 16b. 12c. 13c. 44a. 38c. 23b. 32c. 23a. 37a. 23c. 10c. 34b. 6a. 22a. 45d. 28b. 34c. 22c. 12a. 42a. 3a. 34a. 17b. 13a. 45b. 29a. 31c. 19c. 28b. 15a. 35b. 11b. 11a. 24a. 42b. TESTUL NR. 16a. 24b. 45b. 43a. 5a. 7b. 45b. 44b. 6b.4 1d. 14a. 26a. 9c. 15b. 31b. 24b. 23b. 21b. 12a. 41a. 35a.5 1d. 32a. 2b. 22a. 2a. 39b. 5a. 10d. 10b. 28c. 28c. 41c. 40a. 13d. 43b. 20b. 35a. 21b. 27b. 42a. 22b. 11c. 24d. 44a. 7c. 26a. 33a. 25d. 32d. 31b. 32c. 15b. 4b. 19a. 40b. 19b. 31b. 40a. 11b. 12d. 5c. 37b. 36d. 20a. 41d. 19c. 11d. 3d. 7b. 42c. 19c. 15a. 38a. 2b. 35a. 8b. 31b. 13a. 29a. 25d. TESTUL NR. 12d. 24a 25b. 5c. 16d. 14a. 26d. 6c. 21c. 21c. 18a. 25b. 36c. 11b. 41c. 26b. 17b. 43c. 9b. 35d. 9b. 34a. 45a. 37b.

Limba engleză – manual pentru clasa a XII-a (anul VIII de studiu).2. C. Editura Viitorul românesc.4. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1984. A Comprehensive English Grammar for Foreign Students.2. Limba engleză – manual pentru clasa a XI-a (anul VII de studiu).E. 1966. 1999: Vişan. Gramatica limbii engleze.. Manualele prevăzute în programa şcolară. Ioan. Gramatica limbii Engleze. “Washington Square”. Metodă rapidă de învăţare a gramaticii limbii engleze. Leviţchi. “The Tragedy of Julius Caesar”. Today’s English Grammar. Editura Prietenii Cărţii. Gălăţeanu – Fârnoagă. Leon. Cobb Timothy and Gardiner Richard. 112 . Editura Omegapres – Editura Lucman.I: Lessons 1.6.3. Textele: Unit. Ecaterina. Gălăţeanu – Fârnoagă. “The Catcher in the Rye”(Streams A and C). Gramatica limbii engleze.M. Monica.II: Lessons 1. Eckersley. Editura Albatros. ediţia 1998: English My Love. 1987. Comişel. London. Unit. 1996. and Eckersley.III: Lessons 1. Sinteze de gramatică engleză. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE Bădescu. Unit. 1994. Preda. 1992.7. “The Adventures of Huckleberry Finn”. Bucureşti. Bucureşti. “The Devil`s Disciple”. Bucureşti. Georgiana.Alice.7. L.3. J. Editura 100+1 Gramar. Bucureşti.3. Georgiana.4.