Samenwerken aan een betere zorg

Tijdens mijn wintersportvakantie ging de boiler in het door mij gehuurde appartement kapot. Het bleek een helse onderneming om de storing gerepareerd te krijgen. Ik werd heen en weer verwezen van de reisorganisatie via de beheerder naar de lokale loodgieter en weer terug. Drie dagen lang moesten mijn vermoeide spieren en verkleumde lijf genoegen nemen met ijskoud water. Dat was zeker geen prettige ervaring en ondanks compensatie van de reisorganisatie zal ik nooit meer via deze weg een reis boeken. TEKST: RENSKE VAN DER HEIDE
e moet er toch niet aan denken dat patiënten of bewoners van zorginstellingen op vergelijkbare wijze van het kastje naar de muur gestuurd worden wanneer zij een storing hebben? Om dit soort misstanden te voorkomen, is het belangrijk dat ondersteunende afdelingen als ICT, Facilitair Bedrijf, Medisch Technische dienst, Patiëntregistratie en Financiën beter met elkaar samenwerken en de wensen van hun klanten kennen. Dit zal leiden tot positieve effecten op drie niveaus: bij de ondersteunende afdelingen zelf, bij de zorgverleners en bij de patiënten.

J

het geding komt, is snel en correct handelen noodzakelijk. En wel 24 uur per dag, 7 dagen per week. Kortom, er is behoefte aan één servicepunt waar zorgverleners met al hun vragen naartoe kunnen en die vervolgens behandeld worden volgens klantspecifieke afspraken.
EÉN AANSPREEKPUNT

EÉN INFORMATIESYSTEEM

Wanneer processen waarmee meerdere ondersteunende afdelingen te maken hebben, verbeterd worden, kan dat leiden tot lagere kosten, kortere doorlooptijden en minder frustraties bij de medewerkers. Bekende voorbeelden van dergelijke processen zijn interne verhuizingen en nieuwe medewerkers. De eerste stap naar verbetering is om deze processen te ondersteunen met één management informatiesysteem. Dat scheelt meteen aanzienlijk in kosten qua aanschaf, onderhoud en beheer. Je hebt immers één systeem in plaats van voor elke afdeling een ander systeem. Een ander groot voordeel van werken in één systeem, is dat de medewerkers van verschillende afdelingen een beter inzicht krijgen in elkaars

werkzaamheden. Omdat alle activiteiten binnen afdelingsoverstijgende processen in hetzelfde systeem worden geregistreerd, kunnen de medewerkers van elkaar zien wat de status is van de activiteiten. Ook als die door de verschillende afdelingen worden uitgevoerd. Ook het verloop van deze activiteiten kan efficiënt geregeld worden. Opvolgende activiteiten kunnen namelijk van elkaar afhankelijk gemaakt worden; wanneer de ene activiteit is afgerond, kan de volgende meteen beginnen. Dit zal de doorlooptijd verkorten, en je loopt niet het risico dat je al begint met een activiteit als de voorafgaande nog niet is afgerond. Kortom, een goede samenwerking heeft voor de ondersteunende afdelingen veel positieve effecten. Om aan een kwaliteitsnorm als HKZ te voldoen, is bovendien vereist om intern goed georganiseerd te zijn.
EÉN SERVICEDESK

De belangrijkste redenen voor een goede samenwerking zijn natuurlijk de patiënten en bewoners van een zorginstelling. De dienstverlening wordt aanzienlijk verbeterd als de bewoner of patiënt één aanspreekpunt heeft voor de diverse ondersteunende afdelingen. Van hieruit worden alle vragen en klachten behandeld en worden benodigde middelen uitgegeven en ingenomen. Bij opname van een nieuwe bewoner wordt tijdens het intakegesprek vastgesteld welke middelen en diensten gewenst of zelfs vereist zijn. Denk bijvoorbeeld aan telefoon, toegangspas, wifi, een tillift of bijzondere dieetwensen. Na de intake worden alle benodigde activiteiten uitgezet bij de verschillende ondersteunende afdelingen. Andersom geldt dat ook bij ontslag. Als geleende middelen op één punt ingeleverd kunnen worden en er een centrale eindafrekening volgt, scheelt dat de patiënt een hoop gedoe. Ook voor bewoners geldt dat het prettig is als ze voor storingen terechtkunnen bij één centraal meldpunt. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een lekkende kraan, een lekke band van je rolstoel of e-mail die niet werkt. Kortom, een goede samenwerking tussen ondersteunende afdelingen en een centraal servicepunt leiden tot een betere service voor bewoners en patiënten. Een goede samenwerking tussen de ondersteunende afdelingen kan de kwaliteit van de zorg verhogen. Activiteiten van verschillende afdelingen volgen elkaar direct op. Zorgverleners kunnen met hun vragen terecht bij één servicepunt. En ook bewoners of patiënten hebben één aanspreekpunt.

TOPdesk Nederland
Postbus 559 2600 AN Delft Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft T +31 (0)15 270 09 00 F +31 (0)15 257 52 56 E info@topdesk.nl I www.topdesk.nl

Voor de zorgverlener is het belangrijk dat hij zijn werk goed kan doen; dat hij een veilige werkomgeving heeft en betrouwbare middelen. Juist in de zorg zijn betrouwbaarheid en veiligheid uitermate belangrijk. En wanneer er zich dan toch een storing voordoet, dan wil de zorgverlener weten waar hij terecht kan. Wanneer een monitor uitvalt op de OK, zal dat binnen no-time weer hersteld moeten worden! Het laatste wat je dan wil, is dat de zorgverlener op dat moment zelf moet gaan bedenken of hij daarvoor bij het Facilitair Bedrijf, ICT of de Medisch Technische dienst moet zijn. Wanneer de kwaliteit van de geleverde zorg in

09277c PR TVB TOPdesk.indd 2

09-11-2010 12:00:39

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful