PERANCANGAN DAN PENGELOLAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH 1. SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 1.

1

Mukadimah Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dengan itu, Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran, mempertingkatkan prestasi penglibatan dan penyertaan murid serta guru dalam aktiviti kokurikulum bagi mencapai Wawasan 2020. Bidang Tugas 1.2.1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua/Guru Besar semasa ketiadaan Pengetua/Guru Besar, Guru Penolong Kanan I dan Guru Penolong Kanan II. 1.2.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua/Guru Besar. 1.2.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar di dalam semua aspek pengurusan kokurikulum termasuk sidang petang. 1.2.4 Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum di sekolah. 1.2.5 Membantu Pengetua/Guru Besar di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah termasuk sidang petang. 1.3 Senarai Tugas 1.3.1 Kokurikulum a. I. II. kelab III. IV. b. I. Menyelia kegiatan persatuan dan kelab Menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah Pasukan Badan Beruniform Merancang kegiatan pasukan pakaian seragam Persatuan Dan Kelab Merancang kegiatan persatuan dan kelab Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan 1.2

Kelab Sukan Dan Permainan Merancang kegiatan kelab sukan dan permainan Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan kelab sukan dan permainan Menyelia kegiatan kelab sukan dan permainan Menyelaras aktiviti-aktiviti kelab sukan dan permainan di dalam dan di luar sekolah. Menyelaras aktiviti-aktiviti pasukan pakaian seragam di dalam dan di luar sekolah. c.II. Tambahan No. 1. 11.(A) 196 bertarikh 21hb. Membantu di dalam segala jenis penerbitan sekolah dalam hal kokurikulum. Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah (saperti Hari Kokurikulum Sekolah). h.U. Menyelia kegiatan pasukan pakaian seragam IV. e. Menyusun. . 21. Menyelaras pembahagian murid-murid ke dalam kegiatan kokurikulum serta meningkatkan tahap pencapaian. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan badan beruniform III. kokurikulum d. III. b. Mei 1998. menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum sekolah Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegiatan kokurikulum telah diambil. IV. f. Menyelaraskan proses penubuhan kelab dan persatuan sebagaimana mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. c. II. Perundangan (A): P. Bertanggungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran pihak sekolah dengan mematuhi Peraturan (Melancong) Sekolah 1957. I. No. g.2 Pentadbiran a.3.

Pengetua/Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau.4. j. m. l. (a) (b) (c) Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli. Beberapa perkara perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah.1 Menanggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua/Guru Besar dari masa ke semasa. n. 2. memperbaiki. CARTA ORGANISASI 2.i.4 Tugas-Tugas Lain 1.. Menyelaras pungutan. k. Mengenalpasti guru-guru dan murid-murid yang berpotensi dalam kegiatan kokurikulum dan mengadakan latihan untuk mereka. 1. Pembentukan jawatankuasa kecil. mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah.4.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua/Guru Besar dari masa ke semasa. pembayaran dan tuntutan Skim Takaful Malaysia Berhad Merancang aktiviti kokurikulum untuk murid-murid selepas peperiksaan dan semasa cuti sekolah. . Memastikan rekod dan data kokurikulum disenggarakan dan dihantar sesalinan ke Pejabat Pendidikan Daerah dan Pejabat Pendidikan Johor. 1. Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang berhubung dengan kokurikulum.1 Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah. Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum. menilai. Kekerapan mengadakan mesyuarat.

Kelab Sukan/ Permainan.1 Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah a.2. Dokumentasi JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM Pengetua/Guru Besar Wakil JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar) GPK Pengurusan dan Kurikulum GPK HEM GPK Kokurikulum Penyelia Petang Setiausaha Sukan Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Pasukan Badan Beruniform Penyelaras Kelab / Persatuan Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah Pengerusi Pasukan Badan Beruniform. 2.2 Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 2.(d) (e) Pelaporan berkala. Kelab/Persatuan. Bagaimanapun ia boleh diubahsuai bagi semua sekolah. . Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid) Nota : Carta ini sesuai bagi sekolah Gred A. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek).

Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum . e. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. f.2. Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain. d. c. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. h. 2. Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar. Merentas Desa. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah. i. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. j. g. k. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.b. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.2 Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum a. b. l. Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah. m. c.

h. f. pelaksanaan dan penilaian pelajar. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi. . e. berterusan dan berkesan. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi.3 Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum a. f. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru. Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum.2. g. j. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka. penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan. Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar. g. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum. 2. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum.d. perancangan. i. b. d. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum. e. c.

Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan. j. b. Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri. f. l. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan. rujukan dan rekod. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah. 2. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD/MSSN/MSSM. . h.2. g. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.2. m. i. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah.2. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform.4 Tanggungjawab Setiausaha Sukan a. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan.5 Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform a. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan. Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. k. c. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran. e. d.

Buku laporan aktiviti i. Menentukan aktiviti. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. d. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan.Borang senarai AJK dan ahli . Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. c. . . rujukan dan rekod.6 Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin a. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.2.mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. c. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. h. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: . Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum .Borang penyertaan persatuan . f. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran.Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum. d. j. b. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah. g. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. e.b. 2.

p. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. s. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. l. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan. o. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. j. h. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. m. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. g. n. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. . f. r. Permainan.e. k. i. Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Kelab/Persatuan. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan. q.

g. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik. Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar. b. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.t. c. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. n. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. Membentuk jawatankuasa. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. l. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah. selamat dan mencukupi untuk digunakan. i. Merancang meningkatkan pengetahuan.2. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan. 2.7 Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan a. f. . d. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan. m. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. e. h. k. j.

1.2 Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3.o. Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri. c. wakil daerah/negeri dan negara) p. Penolong Bendahari. kebudayaan & Sukan. 3. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang). Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan.1 3.1 Naib Pengerusi a.2 3.8 Pengerusi.6 3. Pemilihan dua orang juru audit. Membantu pengerusi dalam tanggung jawab yang diberi.1. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.1. menjalankan tugas dan .1. Penolong Setiausaha. Naib Pengerusi. q.1 Pengerusi a.4 3. Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2.7 3.1.3 3.1 Carta Organisasi Jawatankuasa 3.2. 3.1. KELAB/PERSATUAN 3. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. 3. b. Bendahari. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat.1. Setiausaha.1.5 3.

Bertanggungjawab Persatuan b. . Menyebdiakan Penyata Kira-Kira serta menandatanganinya. d.2. Menyediakan Laporan Kewangan untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. c. di audit oleh d. dokumen yang berkaitan dengan minit Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. c. Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. d. 3.3 Setiausaha a. Menjalankan Setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan Penasihat dari masa ke semasa. 3.4 Penolong Setiausaha a. b. c. b.2.2. tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 3. e. berkenaan semua hal kewangan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.b. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. mesyuarat semasa ketiadaan Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5 Bendahari a. Menguruskan hal-hal surat menyurat. Mempengurusikan pengerusi. Mencatat kehadiran ahli Menyimpan persatuan. e. bulanan dan tahunan di dan Guru c.

kewangan diuruskan 4. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. menganjur.7 Ahli Jawatankuasa a.3 Program kokurikulum memberi penekanan kepada pemerolehan. 2.2 Merancang. . Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.1. sewaktu ketiadaan Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 3.2. b. mengelola dan menilai kegiatan Kokurikulum yang berbentuk aktiviti yang melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Memeriksa. peningkatan ilmu.1 Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan pembelajaran yang menyeronokan merentasi kurikulum. b. 2. sahsiah. nilai-nilai murni untuk meningkat kualiti.2.2. 2.1.8 Pemeriksa Kira-Kira a. 2.1.3. Memastikan pengurusan dengan betul. Menjalankan tugas-tugas Bendahari Bendahari.1 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum.6 Penolong Bendahari a.1. b. disiplin.4 Program kokurikulum memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum. c. daya saing bagi kesejahteraan diri murid dan masyarakat. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. PERANCANGAN 4. ketahanan diri. kemahiran baru bagi memupuk sikap positif. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 3.

Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guru-guru penasihat. 2.2.1 Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. 4.1.2 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. 2.6 Mempastikan perjalanan aktiviti kokurikulum adalah berdasarkan kepada kurikulum badan induk/gabungan atau yang berkaitan 2.1.1.4 Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajarpelajar.10Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb. 2. 42/No. Januari 1985} 2.1.2. pasukan pakaian seragam. 2.1.9 Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Syarikat-syarikat Swasta dan Institusi pengajian tinggi.2. dan sukan/permainan.5 Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum dan memperagakan kepada masyarakat secara Integrasi. 1/1985 bertarikh 2hb.1. 2.11Memberi penghargaan dalam aktiviti kokurikulum.3 Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan/kelab.2.7 Menyediakan skema penilaian aktiviti kokurikulum dalam pelbagai bidang dan memberi peluang kepada murid untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan. bakat kreativiti dan Inovatif masing-masing. 11 : PU (A) 196} 2.8 Kegiatan kokurikulum yang dirancang dan dikelolakan memberi peluang serta kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat.1. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). 2. 2.2.2 Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah.2.5 . Mei 1998 Jil. 2.

9 Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar. bekalan pejabat. undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan. 2. kurikulum kegiatan.2. 2. kesesuaian persekitaran.2.15Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan kokurikulum sekolah.2. dan kecendorongan pelajar.2. dan harta modal bidang kokurikulum. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. badan beruniform dan persatuan/kelab sukan dan permainan.17Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan.12Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab.2. seperti sumber tenaga dan kepakaran. dokumen-dokumen rujukan berkaitan prosedur.2.18Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum. 2.8 Memperolehi dan mengemaskini inventori .6 Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar.2. kebangsaan dan antarabangsa.19Menyedia. 2. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri.2.2.11Menyediakan atau memperolehi kemudahan-kemudahan asas.16Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepada guru-guru.14Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan. sumber bantuan dan kewangan. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab. negeri. .2.13Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah. rangka perancangan kokurikulum sekolah.7 Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan.2. dan sijil-sijil). 2. 2. borang-borang penilaian.10Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail.2.2.2. 2. 2. 2. 2.2. 2. 2. keperluan prasarana dan 2.

2. 2.20Melaksanakan Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar. 4.2.21Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum.3 Jenis Aktiviti Kokurikulum. Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: BADAN BERUNIFORM KELAB /PERSATUAN SUKAN/PERMAINAN .2.

Kelab Berbasikal b. Pasukan Kadet Polis i. Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat f. Kelab q. Kelab Berkeno / Kayak b. Kelab Pelancongan s. Kelab Equestrian h. Kelab Luncur Air c. Pergerakan Briged Putera l. Kelab Menaip p. Persatuan Ekonomi Rumahtangga e. Kelab lain. Pasukan Kadet Majlis Keselamatan Jalanraya g. Kelab Pengguna v. Kelab d. Persatuan Kemahiran Hidup h. Kelab Merentas desa e. Kelab c. Kelab o. St. j. Kelab Alat Pandang Dengar b. Kelab w. Pasukan Kadet Remaja Sekolah j. Kelab Olahraga c. Kelab Astronomi c. Kelab Polo Air f. Pergerakan Pengakap n. Kelab m. Kelab Kebajikan i. Kelab s. Pasukan Kadet Pertahanan Awam (JPA3) h. Sukan Air: a. Kelab Snorkeling k. Kelab g. Kelab b. Kelab Motor Mekanik q. . Kelab x. Persatuan Silambam r. Kelab Pembimbing Rakan Sebaya t. Persatuan Drama dan Kesusasteraan d. Kelab i.Kelab Judo Kelab Karate Kelab Taekwondo PasukanKadetBersatu Malaysia(Darat. Kelab k. Kelab Keceriaan Sekolah j. Kelab Bahasa Isyarat d. Kelab e. Kelab Pencinta Alam u. Kelab p. Kelab Binaan / Bangunan f. Persatuan Bulan Sabit Merah p. Kelab Renang g. k. Kelab Terjun dan lain-lain. Laut dan Udara) e. Persatuan Geografi / Sejarah f. Kelab Koperasi n. Persatuan akademik a. Kelab Memancing o. Pasukan Pancaragam/ Okestera Sekolah k. Kelab l.John Ambulans Malaysia s. Persatuan Wushu dan lain-lain. Kelab Muzik dan Seni Suara r. Kelab Skuter Air j. Kelab Perpustakaan / Pusat Sumber Permainan: a. Kelab Skuba i. Kelab Elektronik g. Kelab h. Pergerakan Puteri Islam o. Kelab Kembara k. Persatuan Agama Islam b. Kelab Komputer m. Kelab u. Persatuan Bahasa c. Kelab n. Persatuan Silat Seni q. Kelab Perahu Naga e. Persatuan Kebudayaan g. Badminton Bola Baling Bola Jaring Bola Keranjang Bola Sepak Bola Tampar Bowling Bowling Padang Catur Dart Gasing Pangkah Gimnastik Gimrama Golf “Goalball” Hoki Karum Kriket Pandu Arah Ping Pong Ragbi Sepak Takraw Sofbol Squasy Tenis dan lain- Olahraga: a. Kelab v. Kelab j. Persatuan Perdagangan i. Kelab y. Kelab t. Kelab Senamrobik dan lain-lain. Pergerakan Pandu Puteri m. Kelab Memanah d. Kelab f. l. Kelab Permainan Tradisional w. Kelab Koir Sekolah l. Kelab Bina Badan e. Kelab Hobi dan Rekreasi a. Kelab Rowing (Berdayung) h. Persatuan Persuratan & Bahas Persatuan Sains & Matematik Persatuan Sains Kemasyarakatan Persatuan Tingkatan Enam dan lain-lain. Kelab r. Kelab Perahu Layar d. Kelab Motor f.

z.x. d. f. b. y. bb. e. Persatuan Pengawas Sekolah Persatuan Pengawas Perpustakaan Kelab Koperasi Kelab Pengguna Kelab Pelancongan Kelab Rekreasi Kelab Kembara Hendaklah disamakan dalam data KPM . dan Kelab Rekreasi Kelab Seni Foto Kelab Seni Tampak/Halus Kelab Seni Tari Kelab Wayang Gambar lain-lain. g. Kelab/Persatuan Perkhidmatan a. aa. c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful