S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L. MODERNIZARE DC 86A, KM.

0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE), COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. LISTA PRINCIPALELOR STANDARDE, NORMATIVE ŞI A ALTOR PRESCRIPŢII ÎN VIGOARE CARE TREBUIESC RESPECTATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI

OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE
Prezentul caiet conţine referiri generale la prescripţiile legislative, pe baza cărora se întocmesc proiectele, documentele de licitaţie, ofertele şi contractele pentru execuţia investiţiilor publice. Aceste prescripţii sunt: Legea nr. 10/ 1995, privind calitatea în constructii cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 50/ 1991 completările ulterioare; Legea nr. 137/ 1995 privind protectia mediului cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 107/ 1996 – Legea apelor cu modificările şi completările ulterioare; O.G.R. nr. 43/ 1997 aprobata prin Legea nr. 82/ 1998 privind regimul drumurilor; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006; Ordinul nr. 46/ 1998 si Ordinul nr. 50/ 1998 ale M.T., privind stabilirea clasei de importanta si pentru proiectarea si realizarea drumurilor in zonele rurale; H.G. nr 766/ 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii; „Regulamentul de recepţie al lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora”, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.273/14.06.1994, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei nr.193/28.07.1994; privind autorizarea executiei constructiilor cu modificările şi

S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L. MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE), COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii”, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.272/14.06.1994, publicată în Monitorul Oficial al României nr.193/28.07.1994; La realizarea documentatiei, s-a avut in vedere armonizarea standardelor nationale cu legislatia U.E., in conformitate cu prevederile H.G. 766/ 1997 si a Legii 10/ 1995, privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

KM.C. AND 591-2005 Catalog de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei la drumuri si autostrazi . MODERNIZARE DC 86A. 2. Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast Ghid privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel CATALOG 1. P 100 – 1/2004 Cod de proiectare seismica Partea I – Prevederi pentru proiectare pentru cladiri GHIDURI 1 CD 148 . JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COD DE PRACTICĂ 1. NE 012 – 99 Partea A NE 012 – 99 Partea B Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat Partea B: Beton precomprimat 3. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). COMUNA CÎRLIBABA.L. 2 CD 170 – 2003 . beton armat si beton precomprimat CODURI DE PROIECTARE 1.2003 . NE 013 – 2002 Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton.R. 3 GE 053-2004 .S.”CERNACONSTRUCT”S.

JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCŢIUNI TEHNICE 1. AND 515-1993 Instructiuni tehnice pentru proiectare. CD 138-2002 Instructiuni tehnice departamentale privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton. CD 99-2001 Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton. CD 155 . 7. AND 561 – 2001 AND 567 – 2002 Instructiuni privind plantatiile rutiere Instructiuni privind modul de interventie in cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurilor publice 8. MODERNIZARE DC 86A. KM. CD 118-2003 Instructiuni tehnice pentru executia rosturilor din asfalt turnat in vederea asigurarii continuizarii caii la podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat 10. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). AND 522-2002 AND 530 AND 542 – 1998 Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor rutiere Instructiuni tehnice privind determinarea modului de elasticitate dinamica al mixturilor asfaltice 6.L. 4. executia si intretinerea terasamentelor si a caii in zona pod-rampa acces 3.S. CD 139-2002 12.”CERNACONSTRUCT”S. noxelor si actiunii fondantilor chimici utilizati pe timp de iarna 11.2001 Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne . AND 515 – 93 Instructiuni tehnice pentru proiectare. beton armat. executie si intretinere a terasamentelor si a caii in zona pod-rampa de acces 2. beton armat si beton precomprimat Instructiuni tehnice departamentale pentru protectia anticoroziva a elementelor din beton ale suprastructurii podurilor expuse factorilor climatici.R. beton precomprimat si zidarie de piatra 9. COMUNA CÎRLIBABA.C. 5.

AND 546-2002 Normativ pentru executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod 4.S.1998 Normativ privind caracteristicile bitumului neparafinos pentru drumuri 3. COMUNA CÎRLIBABA.C.”CERNACONSTRUCT”S. AND 533 – 97 Normativ privind lucrarile de intretinere a imbracamintilor bituminoase pe timp friguros 2.L. AND 551 – 99 Metodologie de determinarea a caracteristicilor emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri NORMATIVE 1. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE).1998 Metodologie de determinare a caracteristicilor bitumului modificat utilizat la executia lucrarilor de drumuri 2. AND 547 – 98 Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne 5. MODERNIZARE DC 86A. KM. AND 538. AND 537. AND 534-1998 Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere METODOLOGII 1. AND 549 – 2000 Normativ privind imbracamintile bituminoase cilindrate la cald . CD 169-2001 Instructiuni tehnice pentru executarea imbracamintilor de beton de ciment cu polimeri pentru calea pe poduri si pasaje MANUAL 1.R.

13. 10.2003 Normativ privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de pamint Conditii de calitate 18.2002 Normativ pentru determinarea conditiilor de relief Pentru proiectarea drumurilor si stabilirea capacitatii de circulatie a acestora . AND 583 . 11. KM. AND 566 – 2002 AND 573 – 2002 Normativ privind executia mixturilor asfaltice drenante Normativ privind determinarea susceptibilitatii la formarea fagaselor a mixturilor asfaltice preparate la cald pentru imbracaminti bituminoase 14.”CERNACONSTRUCT”S. MODERNIZARE DC 86A. 16. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------realizate cu bitum modificat cu polimeri 6.99 Normativ privind conditiile tehnice de calitate a emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri 8. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). AND 575 – 2002 Normativ privind reciclarea la cald a imbracamintile rutiere bituminoase 15. AND 577-2002 AND 578-2002 Normativ pentru executia si controlul calitatii hidroizolatiei la poduri Normativ pentru executia placilor de suprabetonare a podurilor sub trafic 17.L. AND 582 .R.C. AND 553 – 99 Normativ privind executia imbracamintile bituminoase cilindrate la cald realizate din mixtura asfaltica cu bitum aditivat 9.S. AND 552 . AND 554 – 2004 AND 559 – 99 AND 560 – 99 Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din motar asfaltic Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri 12. COMUNA CÎRLIBABA. AND 550 – 99 Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor suple si semirigide (metoda analitica) 7.

CD 173 .2002 Normativ pentru dimensionarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie 20. CD 31 . CD 16 .R. CD 152 – 2002 Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor cu strat din agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici ale structurilor rutiere suple si semirigide 26. NP 081 .L. MODERNIZARE DC 86A.86 Normativ pentru amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor drumurilor publice din afara localitatilor 27.2002 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide . CD 127 . KM. CD 63-2000 Normativ pentru proiectarea si folosirea aparatelor de reazem din neoprene pentru podurile de cale ferata si sosea 24. COMUNA CÎRLIBABA. AND 584 .2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri suple si semirigide 23.2002 Normativ pentru executia straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici 25. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. 28. NE 033 – 04 (Revizuire C 270 – 1991) NP 067-2002 (revizuire PD 161-85) Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor Normativ departamental privind proiectarea lucrarilor de aparare a drumurilor si podurilor Normativ privind principalele exigente si metodele cercetarii geotehnice ale terenului de fundare 29. CD 29 – 79 Proiectarea si executia fundatiilor pentru lucrari de drumuri din paminturi stabilizate cu ciment 22.S.C.2000 Normativ privind conditiile de executie a imbracamintilor bituminoase usoare 21. NP 074/2002 30.”CERNACONSTRUCT”S. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE).

R.”CERNACONSTRUCT”S. 45/27.S. NP 116 – 04 Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi 33. NP 103-2004 Normativ de proiectare pentru lucrarile de reparatii si consolidare a podurilor rutiere in exploatare 32. P 100 . P 130 – 1999 P 132 – 93 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane 38. KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). 34. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.2000 Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice 41. PD 197-1980 Normativ departamental pentru proiectarea antiseismica a constructiilor din domeniul transporturilor si telecomunicatiilor 42.L.C. construirea si modernizarea drumurilor .2001 Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica) 40. P 15-2000 P 19-2003 Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurile de sosea din beton armat Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip podete pentru drumuri 35. 39.1998 al Ministerului Transporturilor.92 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social culturale agrozootehnice si industriale 36. PD 189 . Ordinul nr. Revizuire C182 – 87 Normativ privind executia terasamentelor si a stratului de forma la drumuri NORME 1. 37. MODERNIZARE DC 86A. Norme tehnice privind proiectarea . PD 95-2002 PD 177 .I. COMUNA CÎRLIBABA.

3. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE).85/2003 REGULAMENTE 1. Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati urbane 4.I.I. 47/27. Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.I.2132/2004 Lista standardelor cu caracter obligatoriu in domeniu rutier al MTCT pentru aprobarea Lista standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul . al Ministerului Transporturilor.82/15 aprilie 1998) privind REGIMUL DRUMURILOR Reglementari privind circulatia pe drumurile publice 43/1997 2 Ordonanta nr.C. Norme tehnice privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si podurilor al Ministerului Transporturilor. 2. 49/27.1998 REGLEMENTĂRI 1 Ordonanta guvernului nr. AND 514 – 2000 Regulamentul privind efectuarea receptiei lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatiile curente la drumurilor publice 2.114/10.G.AND Nr. MODERNIZARE DC 86A.I. (Republicata in temeiul art.1998 Ordin nr. .08. HG nr.L.1998 Ordinul nr. 5. Ordinul nr.195/2002 . Norme tehnice stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. Ord.1998 Ordinul nr.”CERNACONSTRUCT”S.II din legea nr. 766/1997 Anexa 3 Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor STANDARDE 1. a stilpilor pentru instalatii si a pomilor in localitati urbane si rurale al Ministerului Transporturilor. Ordinul nr.S. 48/27. 46/27. H. KM.R.1998 al Ministerului Transporturilor. COMUNA CÎRLIBABA.

MODERNIZARE DC 86A. SR 1848/7 .Indicatoare si mijloace de semnalizare Prescriptii tehnice 12. SR 1848/2 . SR 662/2002 Agregate naturale de balastiera Conditii tehnice de calitate 8.2004 Semnalizare rutiera. Prescriptii 10. Marcaje rutiere .”CERNACONSTRUCT”S. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate 6. SR 1848/1 . Indicatoare rutiera Proiectare si inscriptionarea indicatoarelor. SR 174 – 2/1997 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald.2004 Semnalizare rutiera.R. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------produselor pentru constructii 3. Semafoare pentru dirijarea circulatiei Amplasare si functionare 14. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE).L. SR 61/1997 Bitum Determinarea ductibilitatii 4. SR 667/2000 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri Conditii tehnice de calitate 9. SR 174 –1/2002 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. COMUNA CÎRLIBABA. SR 179/1995 Macadam Conditii tehnice generale de calitate 7. SR 1848/3 . simboluri si amplasare 11.Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera Clasificare.2004 Semnalizare rutiera. SR 1244 – 2/2004 Siguranta circulatiei Treceri la nivel cu calea ferata Partea 2 : Instalatii neautomate. Conditii tehnice generale de calitate 5.C.S. KM.2004 SR 1848/4 – 95 Semnalizare rutiera. 13.

22. 17. Partea 9: Caldura de hidratare. 19. SR EN 197 – 1/2002 SR EN 197-1/A1-2004 Cimenturi compozite uzuale de tip II.”CERNACONSTRUCT”S. SR EN 206-1 :2002 (inlocuieste partial STAS Beton Partea 1: Specificatii. SR 1948 –2/1995 SR 4032 –1/2001 SR 6900:1995 SR 6978/1995 SR 7348:2001 SR 7970/2001 Parapete pe poduri Prescriptii generale de proiectare si amplasare TERMINOLOGIE – Lucrari de drumuri Lucrari de drumuri Indicatoare kilometrice si hectometrice Pavaje din piatra naturala . Metode de incercare a cimenturilor.IV si V Ciment Partea 1: Compozite. 24. performanta productie si conformitate . 26.L. SR EN 197-4/2004 Ciment Partea 4: Compozite. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. 20.R. SR EN 58:2005 SR EN 196-8/2004 Bitumuri si lianti bituminosi. SR 10144/4 . Partea 8: Caldura de hidratare. KM. COMUNA CÎRLIBABA. Metoda prin dizolvare. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE).Pavele normale.S. specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale 28.III.C. Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de executie 21. SR EN 196-9/2004 Metode de incercare a cimenturilor. Metoda semiadiabatica. Esantionarea liantilor bituminosi. 27. 18.1995 SR 11100/1-1993 Amenajarea intersectiilor de strazi Zonare seismica Macrozonarea teritoriului Romaniei 23. pavele abnorme si calupuri Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii de circulatie Straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald. specificatii si criterii de conformitate pentru cimenturi de furnal cu rezistenta initiala mica 29. 16. MODERNIZARE DC 86A. 25.

C. MODERNIZARE DC 86A. SR EN 459 – 1/2003 Var pentru constructii. SR EN 933-1/2002 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor Partea 1:Determinarea granulozitatii – Analiza granulometrica prin cernere 38. SR EN 459 – 2/2003 Var pentru constructii. SR EN 933-4/2002 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale . JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3622-86) 30. SR EN 933-2/1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor Partea 2: Analiza granulometrica.S.L. SR EN 413-1/2004 Ciment pentru zidarie Partea 1: Compozite. Partea 1:Definitii.”CERNACONSTRUCT”S.R. specificatii si criterii de conformitate 32. COMUNA CÎRLIBABA. specificatii si criterii de conformitate 31. SR EN 459-3:2002 Var pentru constructii Determinarea puritatii 34. KM. SR EN 754/1999 SR EN 932-1/1998 Bitum neparafinos pentru drumuri Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor Partea 1:Metode de esantionare 36. SR EN 932-3/1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor Partea 3:Procedura si terminologie pentru descrierea petrografica simplificata 37. dimensiuni nominale ale actiunilor 39. 35. Site de control. Partea 2:Metode de incercare 33. SR EN 933-3/2002 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor 40. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE).

JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------agregatelor Partea 4:Determinarea formei particulelor .R. SR EN 933-8/2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor Partea 8:Determinarea echivalentului de nisip 45.S. conformitate. marcare si etichetare Definitions. KM.”CERNACONSTRUCT”S. MODERNIZARE DC 86A. requirements conformity marking and labeling Aditivi pentru beton. Incercarea cu albastru de metilen 46.Coeficient de forma 41. SR EN 934-2 :2003 (inlocuieste STAS 857378 si STAS 8625-90) 48. SR EN 933-10/2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor Partea 10:Aprecierea finetii.L. mortar si pasta Partea 2: Aditivi pentru beton Definitii. mortar si pasta Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidarie Definitii. Procent de cochilii in agregate 44. SR EN 934-3:2004 49. conformitate. marcaje si etichetare 47. conditii. conditii. SR EN 933-5/2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor Partea 5:Determinarea procentului de suprafete sparte in agregate 42. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). SR EN 933-6:2002 Incercari pentru detreminareacaracteristicilor geometrice ale agregatelor 43. SR EN 933-7/2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor Partea 7:Determinarea continutului de elemente cochiliere. SR EN 933-9/2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor Partea 9:Aprecierea finetii. Determinarea granulatiei filerului (cernere in curent de aer) Aditivi pentru beton. COMUNA CÎRLIBABA.C. SR EN 998-1:2004 Specificatie a mortarelor pentru zidarie .

SR EN 998-2:2004 Specificatie a mortarelor pentru zidarie Partea 2: Mortare pentru zidarie 51. SR EN 1097 – 1/1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor Partea 1:Determinarea rezistentei la uzura (micro Deval) 53.L. Criterii de acceptare a incercarilor la soc si metode de incercare a parapetelor de siguranta . KM. SR EN 1097 – 8/2003 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor Partea 8:Determinarea coeficientului de slefuire accelerata 57.S. SR EN 1097 – 3/2002 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor 55.C. COMUNA CÎRLIBABA. SR EN 1097 – 2/2002 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor Partea 2:Metoda pentru determinarea rezistentei la sfarimare 54. MODERNIZARE DC 86A. SR EN 1317 – 2/2000 Dispozitive de protectie la drumuri Partea 2: Clase de performanta. SR EN 1317 – 1/2000 Dispozitive de protectie la drumuri Partea 1: Terminologie si prevederi generale pentru metodele de incercare 58.R.”CERNACONSTRUCT”S. SR EN 1015-21:2004 Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie Partea 21: Determinarea compatibilitatii mortarelor de exterior pentru tencuiala monostrat cu suporturi 52. SR EN 1097 – 6/2002 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor Partea 6:Determinare amasei reala si a capacitatii de absortie a apei 56. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partea 1: Mortare pentru tencuire si gletuire 50.

MODERNIZARE DC 86A. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------59. SR EN 1340/2004 Elemente de borduri de beton Conditii si metode de incercari 65. Microbile de sticla preamestecate . Clase de performanta.”CERNACONSTRUCT”S. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri 61. granule antiderapante si amestecul celor doua componente 70. 68. SR EN 1342:2002 Pavele din piatra naturala pentru pavari exterioare. granule antiderapante si amestecul celor doua componente 69.R.Produse de pulverizare Microbile de sticla. Conditii si metode de incecare. Conditii si metode de incercare 66. SR EN 1317 – 3/2002 Dispozitive de protectie la drumuri Partea 3: Alternatori de soc. SR EN 1423/A1:2004 Produse pentru marcare rutiera. SR EN 1341:2002 Dale de piatra naturala pentru pavari exterioare. SR EN 1337-3:2005 Aparate de reazem pentru structuri.L.S. SR EN 1343:2002 Borduri din piatra naturala pentru pavari exterioare. criterii de acceptare a incercarilor la soc si metode de incercare 60. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). 67. KM. COMUNA CÎRLIBABA. 62. SR EN 1424/A1:2004 Produse pentru marcare rutiera. SR EN 1423/1999 Produse pentru marcare rutiera. SR EN 1337-4:2004 SR EN 1337-6:2004 SR EN 1339/2004 Aparate de reazem pentru structuri Aparate de reazem pentru structuri Dale de beton Conditii si metode de incercari 64.Produse de pulverizare Microbile de sticla. 63.C. Conditii si metode de incecare.

S. SR EN 1436/A1:2004 Produse pentru marcare rutiera Performante ale marcajelor rutiere 81. SR EN 1463-1/A1:2004 Produse pentru marcare rutiera Butoane reflectorizante Partea 1 : Conditii initiale de performanta 82. SR EN 1425:2002 Bitumuri si lianti bituminosi Caracterizarea propietatilor senzoriale 72. cerinte pentru proiectare si incercare. COMUNA CÎRLIBABA. MODERNIZARE DC 86A. SR EN 1426 :2002 Bitum si lianti bituminosi Determinarea penetratiei cu ac 73.R. SR EN 1433:2003 Canale de evacuare a apelor uzate din zona circulabile utilizate de pietoni si vehicule. Clasificare. SR EN 1427-2002 (inlocuieste STAS 60-69) SR EN 1428:2002 Bitum si lianti bituminosi Determinarea punctului de inmuiere.L. KM. SR EN 1463-2 :2002 Produse pentru marcare rutiera . SR EN 1429:2003 Bitum si lianti bituminosi Determinarea rezidului prin setarea emulsiilor bituminoase 76.”CERNACONSTRUCT”S. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). SR EN 1436/1999 Produse pentru marcare rutiera Performante ale marcajelor rutiere 80. SR EN 1430:2004 Bitum si lianti bituminosi Determinarea polaritatii particulelor emulsiilor bituminoase 77.C. SR EN 1431:2003 Bitum si lianti bituminosi Determinarea stratului recuperat si distilatul uleios din emulsiile bituminoase 78. 74. marcare si evaluarea conformitatii 79. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71. Metoda cu inel si bila Bitum si lianti bituminosi Determinarea continutului de apa in emulsii bituminoase 75.

C. 92. 86.dezghet 91. Examinare petrografica. SR EN 12352/2006 Echipamente pentru dirijarea traficului Dispozitive luminoase de avertizare si siguranta 89. incercari utile pentru cladiri 87. KM. SR EN 12371:2002 Pietre naturale pentru constructii Determinarea comportarii la inghet . Bitum si lianti bituminosi Specificatii pentru bitumuri rutiere 93. SR EN 1504-10/2004 Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor din beton Definitii. SR EN 12368 :2006 Echipament pentru dirijarea traficului Semafoare 90. Metode de incercare Partea 3: Determinarea adezivitatii liant – agregat prin incercare cu placa Vialit 88. SR EN 1824/2001 Produse pentru marcare rutiera Incercari rutiere 85. SR EN 12407:2002 SR EN 12591/2001 Metode de incercare a pietrei naturale. SR EN 12592:2004 Bitumuri si lianti bituminosi Determinarea solubilitatii . MODERNIZARE DC 86A.R. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE).”CERNACONSTRUCT”S.L. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Butoane reflectorizante Partea 2 : Incercare rutiera 83.S. conditii. greutati proprii. controlul si evaluarea calitatii Partea 10: Aplicarea pe santier a produselor si sistemelor si controlul calitatii lucrarilor 84. COMUNA CÎRLIBABA. SR EN 12272-3 :2004 Tratamente bituminoase. SR EN 1990:2004 SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor Partea 1-1 Actiuni generale – Greutati specifice.

L.S. Partea 1: Aderenta si capacitatea de alungirea produselor de injectie cu ductibilitate limitata 103. SR EN 12607-2:2002 Bitumuri si lianti bituminosi Determinarea rezistentei la intarire sub efectul caldurii si aerului Partea 2: Metoda TFOT 100 . SR EN 12597:2002 Bitumuri si lianti bituminosi Terminologie 98.R.”CERNACONSTRUCT”S.C. SR EN 12596:2003 Bitumuri si lianti bituminosi Determinarea viscozitatii dinamice prin capilaritate sub vid 97. COMUNA CÎRLIBABA. SR EN 12595:2003 Bitumuri si lianti bituminosi Determinarea viscozitatii cinematice 96. SR EN 12607-1:2004 Bitumuri si lianti bituminosi Determinarea rezistentei la intarire sub efectul caldurii si aerului Partea 1: Metoda RTFOT 99. SR EN 12617-1/2004 Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. SR EN 12620:2003 (impreuna cu SR EN Agregate pentru beton . Metode de incercari. SR EN 12607-3:2002 Bitumuri si lianti bituminosi Determinarea rezistentei la intarire sub efectul caldurii si aerului Partea 3: Metoda RFT 101 . Metode de incercari Partea 1: Determinarea contractiei lineare pentru polimeri si sisteme de protectie ale suprafetei (SPS) 102. SR EN 12593 :2003 Bitumuri Determinarea punctului de rupere Fraass 95. SR EN 12618-1/2004 Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. MODERNIZARE DC 86A. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------94. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). KM.

112 .”CERNACONSTRUCT”S. SR EN 12697-1:2006 (inlocuieste partial STAS 1338/2-84) Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. SR EN 12697-9:2003 SR EN 12697-14:2002 (inlocuieste partial STAS 1338/2-84) Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.C. Partea 3: Efectul produselor de injectie asupra elastomerilor. Partea 2: Determinarea granulozitatii SR EN 12697-5:2003 Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.L. MODERNIZARE DC 86A. SR EN 12637-3/2004 Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercare. Partea 1: Continutul de bitum solubil 107 . Partea 9: Determinarea masei volumetrice de referinta Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.Metoda de incercare pentru mixture asfaltice preparate la cald Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase 111. 105.R. Partea 14: Continutul de apa . SR EN 12697-8:2004 Mixturi asfaltice.S. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). 109 . Compatibilitatea produselor de injectie. SR EN 12670:2002 Pietre naturale pentru constructii Clasificare 106. COMUNA CÎRLIBABA. SR EN 12697-2:2003 Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13139:2002 inlocuieste STAS 1667-76) 104.Metoda de incercare pentru mixture asfaltice preparate la cald Partea 6: Determinarea masei volumetrice aparente a epruvetelor bituminoase 110. 108 . KM. Partea 5: Determinarea masei volumetrice maxime SR EN 12697-6:2004 Mixturi asfaltice .

Metoda de incercare pentru mixture asfaltice preparate la cald Partea 32: Comportarea mixturilor asfaltice in laborator cu compactorul vibrator 117.L. SR EN 12697-29:2003 SR EN 12697-32:2004 Mixturi asfaltice. SR EN 12697-28:2002 (inlocuieste partial STAS 1338/1-84) Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113 . Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor 115 .R. SR EN 13036-1:2002 SR EN 13139:2003 SR EN 13179-1:2002 SR EN 13179-2:2002 SR EN 13242:2003 (inlocuieste STAS 73089) SR EN 13373:2003 Caracteristici ale suprafetei drumurilor si aeroporturilor Agregate pentru mortare Incercari pe filerul folosit in mixturi asfaltice Incercari pe filerul folosit in mixturi asfaltice Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Metode de incercare a pietrei naturale Determinarea caracteristicilor geometrice ale elementelor 125. MODERNIZARE DC 86A. Metoda de incercare pentru mixture asfaltice Partea 36: Determinarea grosimilor imbracamintilor asfaltice 118.C. Partea 27: Prelevarea probelor 114 . KM. SR EN 12697-27:2002 (inlocuieste partial STAS 1338/1-84) Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. 121. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE).S. 124. 123 . 116 . SR EN 12839:2002 Produse prefabricate din beton Elemente pentru imprejmuiri 119. 122. 120. a continutului de apa si compozitiei granulometrice Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 28: Pregatirea probelor pentru determinarea continutului de bitum. SR EN 12697-36:2004 Mixturi asfaltice. COMUNA CÎRLIBABA.”CERNACONSTRUCT”S. SR EN 13383-1:2003 Agregate pentru anrocamente .

Controlul calitatii Partea 1: Esantionare din stoc si incercari 129. SR ENV 13459 – 3/2001 134. STAS 175 – 87 Standard 175-87 Imbracaminti bituminoase turnate executate la cald. SR EN ISO 146881/2004 Cercetari si incercari geotehnice.R. SR EN ISO 224762:2006 130.C. SR EN ISO 146882:2005 Teren de fundare.L. Clasificarea si identificarea Paminturilor Teren de fundare. SR EN 13450:2003 (impreuna cu SR EN 13242:2003 inlocuieste STAS 730-89) Agregate pentru balast de cale ferata 127.S. Identificarea si clasificarea paminturilor Partea 1: Identificare si descriere 128. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partea 1: Specificatii 126. STAS 117-87 Produse petroliere Determinarea viscozitatii 136 . SR ENV 13282:2002 SR ENV 13459–1/2001 132. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). Compozitie specificatii si criterii de conformitate Produse pentru marcare rutiera. Controlul calitatii Partea 3 : Performante de utilizare 133. Conditii tehnice generale de calitate . Cercetarea terenului prin penetrare dinamica standard in foraj Lianti hidraulici rutieri. SR ENV 13459 – 2/2001 Produse pentru marcare rutiera.”CERNACONSTRUCT”S. MODERNIZARE DC 86A. STAS 115-80 Bitumuri Determinarea continutului de substante solubile in solventi organici 135. KM. 131. Controlul calitatii Partea 2 : Ghid de pregatire a planurilor calitatii pentru aplicarea produselor Produse pentru marcare rutiera. COMUNA CÎRLIBABA.

STAS 1242/7 – 84 Teren de fundare.85 Teren de fundare. drumuri si autostrazi 140.”CERNACONSTRUCT”S. Actiuni 148.C. KM. Prescriptii de calcul Determinarea sensibilitatii la inghet a paminturilor de fundatie. COMUNA CÎRLIBABA.S.L.Cercetare geotehnice prin foraje executate in paminturi 142. STAS 863 – 85 STAS 1242/2 – 83 Elemente geometrice ale traseelor Teren de fundare.R. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). Cercetarea geofizica a terenului prin metode seismice 143. STAS 1242/8 – 75 Teren de fundare. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------137 STAS 855-79 Intocmirea desenelor pentru constructii din beton si beton armat .89 Incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de drumuri 149. 151. STAS 1339 – 79 STAS 1545-89 Dimensionarea sistemelor rutiere Poduri pentru strazi si sosele Pasarele. 150.Cercetari prin sondaje dechise Teren de fundare. STAS 1242/3 – 87 STAS 1242/4 . .90 Incadrarea imbracamintilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente Adincimea de inghet in complexul rutier. STAS 1242/9 – 76 Teren de fundare.90 STAS 1709/3 . 141. STAS 1338/3 – 84 Standard 1338/3-84 Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald Tipare si accesorii metalice pentru confectionarea si decofrarea epruvetelor 146. STAS 1598/1 . MODERNIZARE DC 86A. Principii de cercetarea geofizica a terenului prin metode electrometrice in curent continuu 144. STAS 1598/2 . Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor de cai ferate.89 STAS 1709/1 . 139. 138. Cercetarea geofizica a terenului prin metode radiometrice 145. 147.

163. STAS 3451-73 Statica dinamica si stabilitatea structurilor .82 STAS 1913/3 .”CERNACONSTRUCT”S.87 STAS 3221-86 Agregate minerale usoare Conditii tehnice generale de calitate Latimea drumurilor Terasamente – Conditii tehnice generale de calitate Protejarea taluzelor si santurilor – Prescriptii generale de proiectare Poduri de sosea Convoaie tip si clase de incarcare 165. KM. COMUNA CÎRLIBABA. Determinarea caracteristicilor de compactare. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). STAS 2386-1979 STAS 2900 .S. 164. STAS 3300/1-85 STAS 3300/2-85 Teren de fundare.C.76 STAS 1913/5 .L.1991 Teren de fundare. Principii generale de calcul Teren de fundare. 161 .89 STAS 2914 .76 STAS 1913/13 . 155.R. 159.85 STAS 1913/6 . beton armat si beton precomprimat Suprastructura Conditii generale de executie 153. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Metoda de determinare 152. MODERNIZARE DC 86A. 158. Incercarea PROCTOR Teren de fundare. Determinarea granulozitatii Teren de fundare.84 STAS 2916 . 162 . Determinarea greutatii volumetrice pe teren Stilpi de ghidare si parapete Prescriptii generale de proiectare si amplasare pe drumuri 160. 157. STAS 1910-83 Poduri de beton. 154.83 STAS 1913/15-75 STAS 1948/1 . 166. Piloti. Determinarea permeabilitatii in laborator Teren de fundare. STAS 1913/1 . 156. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe 167. Determinarea umiditatii Teren de fundare. Determinarea densitatii paminturilor Teren de fundare.

L.92 STAS 4068/2 . COMUNA CÎRLIBABA. Determinarea continutului in carbonati 179. STAS 8840 – 83 Straturi de fundatie din paminturi stabilizate mecanic . Conditii tehnice generale de calitate 177.C. 172. STAS 7107/1 – 76 Teren de fundare. teminologie si criterii de alegere a speciilor lemnoase 180. Terminologie. STAS 8270-86 Poduri de sosea Dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie 181.”CERNACONSTRUCT”S.S. simboluri si unitatii de masura TERMINOLOGIE – Tehnica traficului rutier Debite si volume maxime de apa. Incadrarea in clase de importanta Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali Metode de incercare 173. 170 .79 Plantatii rutiere. MODERNIZARE DC 86A.R. Determinarea materialelor organice 178.84 Adincimi maxime de inghet. STAS 7107/3 – 74 Teren de fundare. STAS 8175 . STAS 5626-1992 Poduri Terminologie 175. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). STAS 6054 – 77 STAS 6400 . Clasificare. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminologie 168. 171. Hidroizolatii Prescriptii de proiectare si executie 174.87 Geotehnica. 176. KM. Probabilitatile anuale ale debitelor maxime in conditii normale si speciale de exploatare STAS 4273 – 83 STAS 4606 – 80 Constructii hidrotehnice. STAS 3950 – 81 STAS 4032/2 . STAS 5088-75 Lucrari de arta. Zonarea teritoriului Romaniei Straturi de baza si de fundatie . 169.

Determinarea modului de deformatie lineara prin incercari de teren cu placa 185.S. STAS 10111/1-77 Poduri de cale ferata si sosea Infrastructuri din zidarie. 188. 186.92 STAS 10101/OB-87 Trasarea pe teren a liniilor de retelelor de conducte. STAS 8877 . MODERNIZARE DC 86A. STAS 9824/5 . 192. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE).87 STAS 9824/2 . STAS 10111/2-87 Poduri de cale ferata si sosea Suprastructuri din beton armat si beton precomprimat .74 STAS 9824/1 . 191. KM. 189.82 Teren de fundare.75 STAS 9824/6 .L. COMUNA CÎRLIBABA. STAS 8942/3 .R. STAS 8942/2 .72 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrarile de drumuri 183. beton si beton armat Prescriptii de proiectare 195. industriale si agrozootehnice Trasarea pe teren a liniilor de cale ferata Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate Masuratori terestre Trasarea pe teren a lucrarilor de arta supraterane 190.85 STAS 9824/7 .”CERNACONSTRUCT”S.C.90 Teren de fundare.75 STAS 9824/3 . JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conditii tehnice generale de calitate 182. STAS 9824/0 . canale si cabluri Trasarea pe teren a constructiilor hidrotehnice Trasarea pe teren a lucrarilor de imbunatatiri funciare Actiuni in constructii Clasificarea si gruparea actiunilor pentru podurile de cale ferata si sosea 194.74 STAS 9824/4-83 Trasarea pe teren a constructiilor Prescriptii generale Trasarea pe teren a constructiilor civile. 193. Determinarea rezistentei paminturilor la forfecare prin incercarea de forfecare directa 184. 187.

79 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor – rigole. Conditii generale de calitate Determinarea densitatii straturile rutiere cu dispozitivul cu con si nisip Enumerarea acestor acte normative nu este limitativă.L. 200. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). STAS 10144/1 . STAS 10796/2 .90 STAS 10144/3 .”CERNACONSTRUCT”S.C. 199.89 STAS 10144/6 .85 Plantatii rutiere. Prescriptii generale de proiectare 201. 207. MODERNIZARE DC 86A.S.Drenuri de asanare. Metode de determinare cantitativa 206. COMUNA CÎRLIBABA.77 Strazi – Profiluri transverasale Strazi – Elemente geometrice Calculul capacitatii de circulatie a strazilor Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor.88 STAS 12253 – 84 STAS 12288 .R. Metode de determinare 205. santuri si casiuri. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prescriptii de proiectare 196. KM. 197. Metode de determinare calitativa 204. Prescriptii generale de executie Straturi de forma . Prescriptii de proiectare si executie 202.91 STAS 10144/5 . STAS 10969/2-88 Adezivitatea emulsiilor bituminoase fata de agregatele naturale. Prescriptii de proiectare si amplasare 203. STAS 11210 . . executantul nefiind exonerat de respectarea altor reglementări în domeniu sau a modificărilor şi completărilor acestora. 198.89 STAS 10796/1 . STAS 10969/3-83 Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale.88 Constructii pentru colectarea apelor. STAS 10969/1-83 Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. 208. STAS 10797/3 .

L. JUDEŢUL SUCEAVA PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . COMUNA CÎRLIBABA.C.”CERNACONSTRUCT”S. MODERNIZARE DC 86A.S. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE). KM.R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful