Cuprins

:
I. Introducere..................................................................................................................2 II. Concept asupra studiului de fezabilitate....................................................................3 III. Iniţiatorul studiului de fezabilitate...........................................................................4 IV. Primii paşi în realizarea unui proiect de investiţii....................................................5 4.1. Primul pas: Studiul de oportunitate.....................................................................5 4.2. Pasul al doilea: Studiul de prefezabilitate..........................................................5 4.3. Pasul trei: Studiul de fezabilitate.........................................................................6 a) Redactarea studiului de fezabilitate....................................................................7 b) Conţinutul studiului de fezabilitate....................................................................8 c) Rezultate şi concluzii.........................................................................................9 d) De ce să realizaţi un studiu de fezabilitate?.......................................................9 V. Diferenţa dintre un studiu de fezabilitate şi un plan de afaceri...............................12

Aceste limite sunt date de nivelul acumulării interne şi de posibilităţile de folosire a resurselor externe de finanţare a investiţiei. firmele mici din domeniul prestărilor de servicii (ateliere de service. sfera prestărilor de servicii s-a redus drastic. Pentru investiţia propusă în prezenta lucrare s-a pornit de la ideea că în economia de piaţă. Creşterea volumului investiţiei este posibilă numai în cadrul anumitor limite. saloane de cosmetică. ceea ce impulsionează investitorii spre acest domeniu. dinamică şi eficientă care să permită creşterea substanţială a productivităţii muncii. Este necesară o preocupare deosebită şi constantă pentru ca aceste eforturi să se soldeze cu efecte sporite.I. ceea ce determină în prezent retehnologizarea producţiei.U. după 1989. 2 . Necesitatea investiţiei trebuie apreciată pornind de la cerinţele pieţei. în România. Numai prin intermediul investiţiei se poate realiza o economie cu structură modernă. mecanizare şi robotizare sau prin modernizarea utilajelor existente. Dacă într-o economie de piaţă. se simte o lipsă acută pe piaţă a prestatorilor de servicii.) produc aproximativ 50 % din produsul intern brut al ţării. Nu este suficient să dispui de resurse noi de investiţii pentru a realiza de fapt progresul dezvoltării şi creşterii economice. Introducere Experienţa ţărilor dezvoltate ne arată că baza dezvoltării şi creşterii economice o constituie mărimea şi eficienţa investiţiilor. băcănii.A. de aceea revigorarea acestui sector se impune ca necesitate acută. care se cristalizează în România în această perioadă de tranziţie spre deosebire de ţările dezvoltate. croitorii etc. spălătorii chimice. dezvoltarea bazei materiale şi cercetării ştiinţifice. de la gradul de folosire a capacităţilor de producţie şi a mijloacelor fixe existente din aceeaşi categorie cu cele propuse. cum este cea a S. ţinând cont de posibilităţile de creştere a capacităţilor existente prin lucrări de automatizare. tapiţerii.

ci numai un mijloc de a se ajunge la decizia de a investi. costurile de investiţie şi producţie determinate.piata de vanzare. Un studiu de fezabilitate bine fundamentat trebuie să ajungă la concluzii definite. în mod frecvent. împreună cu variantele de abordare ale acestuia. folosind o anumită tehnologie sau tehnologii corelate cu: anumite materiale indigene sau din import. capacitatea de finanţare. Studiul de fezabilitate implică în mod obligatoriu analize complexe din punct de vedere tehnico-economic ce trebuie reflectate în costuri şi venituri. Prin conţinut. este numit studiu de fezabilitate un proiect orientat pe furnizarea de echipamente sau pe selectarea unor anumite tehnici. Pentru aceasta se recomandă iniţiatorilor luarea în considerare a mai multor variante. 1 Raspunsul dat de un profesor de management de la Yale University 3 .a. studiul de fezabilitate este instrumentul care trebuie să ofere agentului economic baza tehnică. situaţie în care motivarea sa este dată de cererea curentă şi potenţială. un studiu de fezabilitate poate fi orientat spre: a . efortul financiar ulterior pentru relaţiile cu furnizorii şi beneficiarii. Printr-un astfel de studiu se definesc şi se analizează elementele critice legate de realizarea unui produs. deoarece furnizorii de echipament şi tehnologie în mod deliberat îl folosesc greşit. însă pentru a lua o notă mai mare de 7 ideea trebuie să fie fezabilă”1 Studiul de fezabilitate nu este un scop în sine. costurile de mediu ş. reale. Un studiu de fezabilitate trebuie să se concretizeze într-un proiect privind o capacitate de producţie dată (pe baza temei de proiectare). legale şi eficiente privind rezultatele de bază ale proiectului. dintre care se va selecta cea care indeplineşte în totalitate sau majoritar cerinţele exprimate. Concept asupra studiului de fezabilitate “ Conceptul este interesant şi bine conturat. veniturile care să asigure o anumită rentabilitate investitiei. b – piata resurselor. Astfel.II. semifabricate. Pentru o asemenea decizie. pe un amplasament deja ales. energie etc. economică şi financiară prin care urmează a fi realizată investitia la care se referă. motivaţia fiind dată de volumul ridicat şi diversificat al intrărilor de materiale (materii prime. Termenul de studiu de fezabilitate este adeseori înţeles greşit.).

bănci de dezvoltare şi/sau întreprinderi cu capital privat. oferindu-i posibilitatea de a fi ajutat prin servicii de: . efectuate de instituţii guvernamentale sau semiguvernamentale. 4 .culegerea şi sistematizarea informaţiilor tehnice şi financiare impuse de conţinutul studiului de fezabilitate. ca urmare a majorării poductiei. necesitate. constituie obiective principale ale politicii economice. din ţara sau străinatate. instituţie publică locală de interes zonal sau naţional sau instituţie bancară. Există şi situaţii în care inclusiv studiile de prefezabilitate sunt efectuate de instituţii publice. • Înfiinţarea unui nou obiectiv industrial în contextual aceleiasi linii de producţie. să analizeze alternativele şi să proiecteze configuraţia optimă a proiectului. de către specialişti ai agentului economic interesat de investiţia în cauză sau. realitate. . economicitate şi eficienţă a investiţiei sunt. cu scopul de a atrage investitori interni sau din exterior şi a determina astfel înfiinţarea de societăţi mixte (joint-venture). în paralel cu protecţia calităţii mediului. • Extinderea pieţei produsului/produselor în exterior. Iniţiatorul studiului de fezabilitate În multe din ţările încă în curs de dezvoltare. legalitate. după caz. Necesitatea elaborării studiului de fezabilitate apare în urmatoarele situatii: • Extinderea întreprinderii. Subiectul interesat în elaborarea studiului de fezabilitate poate fi o întreprindere industrială cu capital privat. inclusiv organizaţii de promovare a investiţiilor. studiile de oportunitate. în cele mai frecvente cazuri. Există de asemenea situaţii în care departamente şi/sau instituţii guvernamentale pot finanţa studii de fezabilitate.consultanţă în organizarea ideilor proiectului. în cele mai frecvente cazuri. Asemenea situaţii califică şi cazurile ţărilor recent admise în Uniunea Europeană. organizaţii specializate în elaborarea acestora. În multe situaţii. iniţiatorul proiectului (sponsorul) nu poate să pregătească de unul singur un proiect. .III.consultanţă şi asistenţă de specialitate privind utilizarea acestora în conţinutul studiului şi al procesului de operationalizare etc. după caz. În asemenea cazuri finanţatorul (banca) intervine. cu atat mai mult în tari în care dezvoltarea industriei. Studiile de fezabilitate se realizează. mixt sau de stat.

5 . aceasta datorită rigorii sporite impuse studiului de fezabilitate. eventualele probleme structurale ale sectorului industrial etc. nefiind bazate pe ofertele ferme ale furnizorilor. a autorităţilor de promovare a investiţiilor şi a instituţiilor financiare potenţial finanţatoare.IV. zona geografică sau afacere concretă. nu însă şi pentru elementele principale. Primul pas: Studiul de oportunitate Studiul de oportunitate reprezintă primul pas în realizarea unui proiect de investiţii şi constă în identificarea şi analiza oportunităţilor de investiţii într-o anumită industrie. Studiul de prefezabilitate şi cel de fezabilitate au structura identică. La nivelul studiului de prefezabilitate sunt acceptabile estimări pentru elementele de cost mai puţin importante. existente sau în curs de implementare. care să poată oferi raspunsurile necesare. al sectorului industrial şi al resurselor disponibile. este bine să realizaţi mai întai un studiu de prefezabilitate. Pasul al doilea: Studiul de prefezabilitate Pt a redacta un studiu de fezabilitate reuşit. Analiza interesului pentru investiţie presupune studiul situaţiei actuale a economiei naţionale. La nivel macroeconomic studiul trebuie să analizeze în ansamblu potenţialul de investiţii şi interesul economic general al realizării investiţiei.1. datorită faptului că o detaliere riguroasă a acestora în cadrul studiului de fezabilitate ar fi costisitoare şi ar implica un volum mai mare de muncă. costurile sunt de regulă preluate de la proiectele comparabile. studiul de prefezabilitate nu necesită un volum aşa de ridicat de timp şi resurse ca studiul de fezabilitate. 4. Acesta vă va permite analiza alternativelor din cadrul proiectului de investiţii. În cadrul studiului de oportunitate se folosesc în principiu estimări şi nu se face o analiză detaliată. Analiza potenţialului de investiţie presupune studiul ariei geografice.2. precum şi a atractivităţii de ansamblu a acestuia. O astfel de analiză realizată în cadru studiului de fezabilitate ar necesita alocarea unui volum mai mare de timp şi resurse financiare. La nivel microeconomin este necesară identificarea condiţiilor ce trebuie îndeplinite de investitori pentru a realiza investiţia si presupune o trecere în revistă a perspectivelor de afaceri. diferenţele fiind bazate pe detalierea informaţiei şi profunzimea în care sunt analizate alternativele. Primii paşi în realizarea unui proiect de investiţii 4. Chiar şi aşa. Alternativele sunt detaliate la nivelul studiului de prefezabilitate.

Un studiu de fezabilitate poate analiza o firmă în start-up.). dar este bine să vă implicaţi şi dumneavoastră în mod activ. veţi economisi foarte mult timp şi bani. Un studiu de prefezabilitate poate fi realizat pentru a vă ajuta să alegeti din mai multe scenarii doar pe acelea care merită să facă obiectul unui studiu de fezabilitate. Cu cat ipotezele iniţiale sunt mai aproape de realitate.evaluarea efectelor asupra mediului natural Aşadar. studiul de fezabilitate este analiza fezabilităţii unei idei.3. Studiul de fezabilitate arată cum ar opera afacerea luând în calcul un anumit set de ipoteze: tehnologia folosită (clădiri. resurse importante. luând în calcul riscurile asociate. Aceasta este o şansă să inţelegeţi aspectele dezvoltării afacerii. salarii etc. . volum. De asemenea. este posibil ca partenerii şi investitorii să nu aprecieze rezultatele finale. Dacă un antreprenor realizează că ideea de afaceri nu este viabilă sub nici un scenariu. expansiunea activităţilor unei companii etc. rezultatele acestei analize vă vor fi utile în continuare.analiza tuturor alternativelor. produsul de producţie etc.identificarea şi prezentarea potenţialilor investitori. Dacă. va ramane viabliă pe termen lung şi va indeplini obiectivele fondatorilor săi. De asemenea un studiu trebuie să raspundă la întrebarea “merită să implementăm acest proiect?” şi toate activităţile lui trebuie să fie orientate către găsirea raspunsului real. Dacă aflaţi de la început că o idee nu este viabilă. Studiul arată. .determinarea aspectelor cruciale pentru fezabilitatea proiectului. . Sursele acestor informaţii şi procesul de rationalizare din spatele ipotezelor-cheie ar trebui notate în anexe pentru mai multă claritate. costul bunurilor. Un consultant vă poate ajuta cu studiul de prefezabilitate. acesta va economisi bani. cumpărarea unei afaceri deja existente.Studiul de prefezabilitate trebuie să fie redactat astfel încât să acopere următoarele aspecte: . O afacere viablilă este aceea care va genera un caştig şi un profit adecvate. .). Dacă presupunerile sunt prea optimiste sau simpliste. care vor putea fi utilizate în identificarea şi implementarea unei idei de afaceri cu adevarat funcţionale. Studiul este primul moment din procesul de dezvoltare a proiectului în care toate “piesele” sunt asamblate pentru a veadea dacă pot funcţiona corect astfel încat să rezulte un concept viabil din punct de vedere tehnic şi economic. dimpotrivă. de asemenea. înainte de a continua un studiu de fezabilitate este “recomandabil” să vă doriţi să realizaţi o analiză de prefezabilitate pentru a vă face o idee generală asupra ideii dumneavoastră de afacere. cât de influenţabilă este afacerea la schimbări în aceste ipoteze de bază. un studiu ar trebui întotdeauna să facă o distincţie clară între informaţii concrete şi presupuneri. piaţa şi aspectele financiare (nevoile de capital. timp şi muncă. unei analize mai amanunţite (şi deci mai costisitoare). informaţiile găsite vă conving să continuaţi cu un studiu de fezabilitate. echipament. cu atât mai valoros va fi în final proiectul. 6 . 4. Pasul trei: Studiul de fezabilitate După cum implică şi numele.prezentarea ideii de afaceri sâşi a argumentelor pro.

Studii cu concluzii atat pozitive cât şi negative pot ajuta antreprenorul să ia o decizie corectă. Obiectivitatea percepută în această evaluare este un factor important pentru credibilitatea lui în faţa investitorilor sau creditorilor care ar putea cere un asemenea studiu. aripa unei fabrici.a) Redactarea studiului de fezabilitate Un studiu de fezabilitate evaluează potenţialul proiectului pentru succes. în majoritatea cazurilor studiile sunt realizate de consultanţi exteriori firmei. urmându-se ca scenariile viabile să fie ulterior discutate pentru a se lua o decizie finală. dar este în primul rând importantă pentru întreprinzător. prin realiyarea unui studiu de fezabilitate. Un studiu de fezabilitate este de obicei realizat după ce persoanele implicate în proiect au discutat mai multe alternative pentru implementarea ideii de afaceri. şi nu de o consolidare falsă a viselor sale. De asemenea. atunci este necesară consultrarea unor arhitecti şi ingineri.). Dacă proiectul de afaceri necesită construcţia unui obiectiv (fabrică. Uneori finanţatorii pot cere un studiu de fezabilitate. care are nevoie de informaţii reale. ar trebui să fie o evaluare obiectivă a şanselor de succes ale proiectului. Expertiza necesară va fi descrisă în studiul de fezabilitate. realizarea unui studiu de fezablitate presupune cunoştinţe solide în domenii tehnice şi financiare legate de proiect. însa rolul principal al studiului nu este de a asigura obţinerea finanţării (aici intervine planul de afaceri). Pentru aceste motive . seră etc. Un astfel de studiu ar trebui să fie realizat pentru a susţine ideea antreprenorului că proiectul va avea succes. În timpul procesului de realizare a studiului pot fi investigate mai multe modalităţi de organizare a afacerii şi de poziţionare a produsului pe piaţă. Arată dacă ideea dumneavoastră este sau nu viabilă Studiu de fezabilitate Arată care sunt informaţiile şi cifrele necesare în procesul decizional Vă permite să analizaţi diferite alternative 7 . În acest context. ci să furnizeze toate informaţiile necesare pentru ca antreprenorul să înţeleagă dacă afacerea merită sau nu demarată. incluzând şi schitele proiectului construcţiei. Dimpotrivă. numărul alternativelor este de obicei rapid diminuat.

b) Conţinutul studiului de fezabilitate Un studiu de fezabilitate este un plan mai simplu. arhitectură. analizarea şi interpretarea principalilor indicatori ai investiţiei .pentru principalele obiecte de invetiţii în cadrul proiectului 3) avize şi acorduri: Avizele/acordurile uzuale aferente investiţiei sunt certificatul de urbanism. energie electrică.întocmirea Devizului general estimativ al investiţiei şi a Devizelor pe obiecte (cf.finanţarea investiţiei 2) părţi desenate .planurile nivelelor. obiective. inclusiv memorii tehnice de specialităţi (tehnologice. secţiuni . energie termică etc. de factorii critici ai proiectului. Deşi fiecare studiu este unic în funcţie de diferiţi factori. materialele. instalaţii electrice etc.) şi evidenţierea soluţiilor tehnice. canal. în general acesta include: 1) părţi scrise: .plan de amplasare în zonă . studiul de fezabilitate este documentaţia care se intocmeste în vederea analizării unei potenţiale investiţii din punct de vedere al utilizării eficiente a tuturor resurselor financiare. gaz metan. 8 . Accentul va fi pus pe anumite secţiuni în funcţie de nevoile celui pentru care este realizat studiul respectiv. umane şi materiale. a manoperei şi a cheltuielilor generale ale unităţii . Structura exactă a fiecărui studiu variază în funcţie de industria studiată. cu recomandări privind tehnologia de realizare şi condiţiile de exploatare a fiecărui obiectiv . vederi. avizul sanitar şi/sau sanitar veterinary.) . arată antreprenorului dacă un concept de afaceri este viabil din punct de vedere financiar şi astfel dacă este necesară realizarea unui plan de afaceri în continuare. telecomunicaţii etc. a costurilor cu materii prime. faţadelor. o analiză sumară a pieţei şi analize preliminare ale costurilor. combustibilii şi energia consumate pentru fiecare produs şi preţurile de procurare a acestora. Studiile de fezabilitate. acordurile şi avizele pentru protecţia mediului şi apelor. Acest tip de plan este necesar pentru a decide dacă afacerea merită demarată şi astfel dacă să realizaţi sau nu un plan de afaceri în continuare. care include un rezumat al ideii de afacere.plan general -planuri de arhitectură .).analizarea necesităţilor de personal aferent investiţiei . apă.analizarea asigurării cu utilităţi (apă. de metodele alese pentru realizarea studiului şi de buget.descrierea funcţională şi tehnologică. structură de rezistenţă. Studiile de fezabilitate conţin componente tehnice şi financiare. combustibil. Aşadar.calcularea. avizele privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică. În cadrul acestuia se analizează modul în care sunt satisfăcute cerinţele tehnice şi economice impuse de sectorul de activitate al proiectului de investiţii şi/sau al afacerii. preţurilor şi ale altor cheltuieli probabile. HG 1179/2002) . instalaţii termice şi sanitare.analizarea producţiei şi desfacerii.

de ce să mai fac un studiu de fezabilitate când am mai făcut unul acum câţiva ani?. o firmă existentă o exploatează deja. riscul implementării unui proiect de afaceri va fi redus substantial. Foarte multe idei nu ajung la stadiul operaţional. care necesită mult timp şi efort. rareori se poate vorbi despre rezultatele pozitive sau negative. . 9 . Uneori. iar foarte multe dintre cele care ajung. În final. Un studiu complet ar trebui să permită destinatarilor să ia decizii mai bune în legatură cu aspectele strategice ale unui anumit proiect. sub ce scenariu. la demararea afacerii). Concluziile studiului de fezabilitate ar trebui să prezinte clar scenariile analizate. Nu vă aşteptaţi ca o alternativă să vă sară pur şi simplu în ochi ca fiind cel mai bun scenariu! Studiile de fezabilitate sunt rareori complet pozitive sau negative. În felul acesta.c) Rezultate şi concluzii Rolul studiului de fezabilitate este de a furniza o analiză aprofundată a scenariilor şi ideilor identificate de întreprinzator pentru a vedea dacă proiectul este viabil şi mai ales în ce condiţii. deci ar trebui săconţină informaţii reale şi concrete în legătură cu afacerea analizată.ştiu că ideea este viabilă. împreună cu implicaţiile. O analiză iniţială negativă nu inseamnă neaapărat că ideea de afacere nu este bună deloc. punctele forte şi punctele slabe ale fiecăruia. Înainte ca potenţialii membri şi parteneri ai unui proiect de afacere să investească timp şi bani. Rezultatele studiului vor oferi doar baza informaţională. Chiar dacă s-au obţinut informaţiile necesare şi s-au investigat toate alternativele. Antreprenorul sau viitorii parteneri sunt până la urmă cei care trebuie să decidă dacă beneficiile vor justifica riscurile investitiei. Dezvoltarea unui proiect de la ideea iniţială până la stadiul operaţional este un proces complex. Acum este momentul sa fiţi sceptic. Aceasta poate oferi rezultate satisfăcătoare dacă afacerea este organizată intr-o altă manieră sau poate este necesar ca unele condiţii de piaţă să se schimbe pentru ca ideea să fie viablilă. Antreprenorul sau şefii de proiet trebuie să analizeze aceste rezultate şi mai ales toate ipotezele de bază care au fost utilizate. iar decizia de a implementa sau nu o idee de afacere de cele mai multe ori nu este clar trasată de către studiu. studiul în sine nu va determina dacă este bine sau nu ca un proiect să fie iniţiat. .studiile de fezabilitate sunt doar o altă cale pentru consultanţi de a face bani. d) De ce să realizaţi un studiu de fezabilitate? Demararea unei afaceri noi presupune destul de multe dificultăţi. eşuează în primele 6 luni. . Cele mai frecvente motive utilizate pentru a nu realiza un studiu de fezabilitate sunt: .analiza de piaţă a fost deja realizată de firma care ne va vinde echipamentul. analizând presupunerile de bază ale afacerii şi arătând cum variză rezultatele în ipoteze diferite. aceştia trebuie să stabilească dacă proiectul este viabil din punt de vedere economic şi dacă avantajele investiţionale depăşesc considerabil riscurile asociate. De cele mai multe ori întreprinzătorii sar peste etapa analizei de fezabilitate şi trec direct la redactarea planulluii de afaceri (sau şi mai grav. greşelile unei propuneri pot fi corectate.

În orice caz. înainte ca antreprenorul sau echipa de management a unei companii să hotărască implementarea sau abandonarea unui proiect. să schimbe metodele de operare. astfel încât posibilii parteneri să le poată evalua într-un stadiu iniţial. atât a unui întreprinzator. Studiile de fezabilitate sunt folositoare. să obţinem contracte etc. o data ce aţi luat mai multe decizii pentru a demara o afacere. în funcţie de aşteptările. ajutândul pe antreprenor să îşi plaseze mai bine afacerea în contextul economic prezent şi să vizualizeze şansele de reuşită. nevoile şi dorinţele personale. Evaluarea unei idei noi de afacere.studiile de fezabilitate sunt doar o pierdere de timp. Acum avem alte priorităţi. Această metodă poate dezvălui erori mari ale proiectului înainte ca implementarea lor să afecteze în mod negativ afacerea. să adauge un produs nou sau chiar să fuzioneze cu o altă companie. studiul de fezabilitate ar trebui văzut ca o necesitate şi se realizeă în faza de deliberare. ele sunt nesemnificative ăn comparaţie cu costul total al proectului iar multe informaţii din studiu vor apărea şi în planul de afaceri. echipamentele. Studiile de fezabilitate permit planificatorilor să dezvolte ideile lor pe hârtie înainte de implementarea lor propriu zisă. de la cel mai optimist până la cel mai nefavoirabil. Nu există un “număr magic” sau o rată de rentabilitate corectă a proiectulu pentru ca antreprenorul să decidă asupra unei variante. Motivele citate mai sus nu ar trebui să vă convingă să nu mai realizaţi un studiu de fezabilitate. trebuie să cumpărăm clădirea. Tineţi minte că. Aşadar. studiul va prezenta toate scenariile. Deşi costurile realizării unui asemena studio (atat bani cât şi timp) pot părea destul de ridicate. dar nu este singurul. 10 . Studiile de fezabilitate prezintă aşadar riscurile şi veniturile proiectului. Aceste studii pot ajuta companiile să decidă dacă să extindă sau nu gama de produse/servicii existentă. Aplicarea lecţiilor învatate din studiile de fezabilitate vor contribui în mod semnificativ la reducerea costurilor proiectului de afaceri. Nivelul acceptabil de risc şi câştig variază pentru fiecare.. acestea sunt deseori dificil de schimbat şi este posibil să fiţi nevoit să suportaţi mult timp concecintele. Cel mai important lucru este că aceste cheltuieli iniţiale cu realizarea unui studiu de fezabilitate vă pot ajuta să vă protejaţi în faţa unor investiţii majore şi inutile de capital. cât şi a unei companii existente reprezintă scopul cel mai frecvent. să construiască sau să reamenajeze birourile.

11 . 2. Identifică motive pentru a nu demara afacerea. Prezintă şi analizează toate alternativele ideii de afaceri. Analizează oportunităţi noi prin procesul de investigare. Oferă informaţii de calitate pentru procesul decizional.1 2 3 4 5 6 1. 3. mulţi investitoiri şi creditori apreciază existenţa unui studiu de fezabilitate. Diminuează numărul alternativelor. 4. 6. Creste posibilitatea succesului în afaceri prin rezolvarea din timp a unor factori care ar putea afecta proiectul. 5.

independentă aspupra proiectului. Daca însă antreprenorul decide să meargă mai departe. cu alte cuvinte de cineva intern firmei. după cum sunt frecvent asociate în mod greşit. În general. timp şi effort pentru a vedea dacă afacerea este sau nu viabilă. atunci dispare şi nevoia redactării unui plan de afaceri. Un plan de afaceri conţine tot ceea ce conţine şi un . Dovada conceptului de afaceri. În opoziţie. planul de afaceri este de multe ori realizat de către antreprenor sau de echipa de management. În această perspectivă. în urma unui studiu de fezabilitate. antreprenorul va adăuga rezultatelor obţinute detalii necesare bancherilor. Acesta va servi ca un ghid pentru implementarea proiectului ales şi va accentua mai puţin scenariile posibile. evidenţiind mai departe măsurile ce trebuie luate pentru a transforma ideea în realitate. Planul de afaceri este concentrat mai mult asupra acţiunilor ce vor fi făcute în timpul şi după implementarea proiectului. în timp ce planul de afaceri este un instrument de planificare.V. acesta va realiza exact ceea ce spune şi numele său . studiul de fezabilitate. Studiul de fezabilitate prezintă o imagine generală. studiul de fezabilitate oferă baza realizării planului de afaceri. Studiul de fezabilitate este realizat în timpul etapei de deliberare asupra unui proiect. inainte de o investitie propriu zisă în termeni de bani. Un plan de afaceri este o hartă care va ghida antreprenorul şi potenţialii investitori în demararea afacerii. deşi nu este la fel de aprofundat şi detaliat ca un plan de afaceri. cel ales de antreprenor ca fiind cel mai promiţător pe baza informaţiilor oferite de studiul de fezabilitate. Un plan de afaceri este rezultatul unui studiu de fezabilitate pozitiv. planul de afaceri va conţine un singur scenariu. deoarece de multe ori este realizat de persoane externe firmei. Planul de afaceri este creat ulterior studiului de fezabilitate. Diferenţa dintre un studiu de fezabilitate şi un plan de afaceri Un studiu de fezabilitate nu este un plan de afaceri. creditorilor sau celorlalţi destinatari. când detaliile proiectului au fost deja hotărâte. întreprinzatorul decide să nu implementeze afacerea. Dacă. Acest instrument analitic include diferite scenarii pentru ca întreprinzătorul să poată decide dacă va continua sau nu proiectul. Foarte multe resurse pot fi salvate în momentul în care se ştie ce trebuie făcut şi mai ales în ordinea în care trebuie realizate toate activităţile corelate cu demararea şi conducerea unei afaceri.va arăta dacă proiectul ar trebui sau nu implmenetat. o regulă ce nu ar trebui niciodată ignorată este că un plan de afaceri nu trebuie început înainte de a fi realizat un studiu de fezabilitate. costă de obicei mai puţin de 20% din costul planului de afaceri şi. Studiul de fezabilitate este un instrument de investigaţie şi răspunde la întrebarea “este această afacere viabilă?”. În momentul în care situaţia proiectului de afaceri devine mai clară.

Cristian Bisa (coordonator). În timp ce studiul de fezabilitate analizează ideea iniţială. de asigurare şi de contabilitate.regielive.studiu de fezabilitate. o scrisoare de intenţie pentru investitorul potenţial.scribd. ce costuri fixe şi variabile apar. în timp ce planurile de afaceri sunt folosite şi modificate şi după ce proiectul a fost implementat. cv-urile managerilor-cheie. nivelul vânzărilor cu trenduri lunare şi sezoniere. costurile utilităţilor. de asemenea. Va arăta.ro • *** www. bugete detaliate cu previzionări. echipamentul de birou şi o mulţime de alte costuri şi proiecte. editura Bmt Publishing House.ro . plus date concrete. planul de afaceri foloseşte informaţii şi studii pentru a pregăti evoluţia proiectului într-o afacere operaţională. Craiova 2006 • *** www. costuri legale. • Constantin Drăghici. Costurile de înfiinţare. istoric. ce sume trebuie plătite şi când sunt scadente. puncte slabe şi puncte forte şi anexe cu copii ale documentelor-cheie. concurenţă. Studiile de fezabilitate sunt aplicabile doar în etapa de dezvoltare a unui proiect. Un plan de afaceri bine redactat va arăta exact ce venituri pot fi aşteptate şi când să fie aşteptate. nivelurile salariilor şi ale structurii personalului împreuna cu costurile angajării. Instrumente de planificare şi dezvoltare a întreprinderii. editura Sitech. Elaborarea studiilor de fezabilitate si a planurilor de afaceri. Bibliografie: • Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful