σ’αγαπώ

exer cici per apr en d r e a estimar en gr ec an tic, gr ec mod er n i llatí

1. Completa

άσχημη

foeda

ωραία

pulchra

_______

foedus

ωραίος
_______

Ἐγὼ _______ / Εγώ είμαι / Ego sum
Σὺ ____ / Εσύ είσαι / ___ es
Αὐτοὶ _____ / Αυτοί είναι / Ii s____

Σε μισώ ↔ Σε ἀγαπῶ / __’αγαπώ / Te ___

όλος o κ__σ___ς

totum m___d__m

_ Χόμερ και _ Μαρτζ είναι μαζί

ένα (1) φύλλο, (2)___ φύλλα

διότι / γιατί / qu_a
____ ζεις: Τu vivis
_ εικόνα: imago, imaginis
___ / κι / et

τ_ παράθυρο κλειστό

τ_ παράθυρο ανοικτό

κλείνω (cla___o) ↔ ανοίγω (ap___o)

1. Εscolta la cançò i completa la lletra1
Σ' αγαπώ
σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία
σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία
σ' αγαπώ γιατί είσαι ___
Αγαπώ

αγαπώ κι όλο τον κόσμο
αγαπώ κι όλο τον κόσμο
γιατί ζεις κι εσύ _____

Το παρα...
το παράθυρο κλεισμένο
το παράθυρο κλεισμένο

το παράθυρο _____
ΆΆνοιξε !
άνοιξε το ένα φύλλο
άνοιξε το ένα φύλλο
την _______ σου να δω

3. Completa la traducció en grec antic2
Σ' ἀγαπῶ
σ' ἀγαπῶ, διότι ___ καλή
σ' ἀγαπῶ, διότι εἶ ___ .
Καὶ ἀγαπῶ
καὶ ἀγαπῶ καὶ πάντα ___________
διότι ὅμου ζῇς ____ σύ.
Ἡ θύρις
ἡ θύρις κεκλῃσμένη
ἡ θύρις κλειστή
Ἄνοιξον
ἄνοιξον ____ φύλλον
ἴνα εἰδῶ τὴν σὴν ________.

1

http://www.youtube.com/watch?v=KvrzHNFhjxc

2

http://www.youtube.com/watch?v=UepCT3yzh2c
AIΓ Ι Α Λ Ο Σ 2 011

καὶ
ἕνα
εἰκόνα
τὸν κόσμον
εἶ
σύ

4. Ordena la traducció llatina
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Te amo
te amo, quia tu es
Et amo
quia formosa es
Clausa est fenestra
quia etiam tu ibidem vivis
clausa est fenestra
Amo te et totum mundum
ut imaginem tuam videam
Aperi
aperi unam bracteam fenestrae
fenestra clausa est

5. Indica l’etimologia i explica el significat
clorofila
cosmètica
caligrafia
iconografia
àgape
misoginia
holocaust

AIΓ Ι Α Λ Ο Σ 2 011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful