Azlina Bt Dhoulat Khan D20101038275 ISMP TESL

UKS 1051 OLAHRAGA

Faculty of Language and Communication Semester 1 Session 2010/2011

Submit Date: 19th October 2010

Pengesahan Ketua Jabatan :

Tarikh:

REKABENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : PUSAT KO KURIKULUM 1 2010 / 2011 OLAHRAGA UKS 1051 Kokurikulum Berkredit 1 TIADA

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT TENAGA PENGAJAR Nama E- mail Nombor telefon No bilik Nama E- mail Nombor telefon No bilik Nama E- mail Nombor telefon No bilik Nama E- mail Nombor telefon No bilik Nama E- mail Nombor telefon No bilik Nama E- mail Nombor telefon No bilik : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : En. Mohd Fadhil bin Abdullah @ Frederick Josue 012-867 4042 Fakulti Sains Sukan & Kejurulatihan RUSHDAN AINUDDIN rushdan@fss.upsi.edu.my 05-4506546 Pusat P&P FSS MOHD SUHAIMI ZAHARI suhaimi@fss.upsi.edu.my 05-4506546 Pusat P&P FSS Zulezwan bin Ab Malek croc842003@yahoo.com 012-765 5073 Fakulti Sains Sukan & Kejurulatihan KAMARUDDIN DAUD kudinMes@yahoo.com 019-2600920 d/a Pusat P&P FSS AZIZUL M. BAHARI jijeoiupsi@yahoo.com 014-2502274 d/a Pusat P&P FSS

SINOPSIS KURSUS Melalui kursus ini pelajar akan didedahkan dengan kemahiran asas dalam acara olahraga secara teori dan praktikal bagi menimbulkan minat, memahami dan mengikuti undang-undang permainan serta pertandingan, mengaplikasikan kepegawaian dan pengurusan serta dapat melaksanakan sesuatu kejohanan olahraga dengan jayanya. HASIL PEMBELAJARAN 1. Menunjukkan kemahiran dan pengetahuan asas dalam acara balapan dan padang. 2. Mempamerkan profesionalisme, nilai, sikap dan tingkah laku beretika semasa mengelolakan pertandingan sukan olahraga. 3. Cekap mengurus dan mengelola kejohanan sukan olahraga dengan penubuhan dan perlaksanaan pelbagai jawatankuasa penganjuran. 4. Cekap berkomunikasi dan bekerja dalam pasukan semasa menjalankan aktiviti dan pengelolaan sukan olahraga. 5. Cekap mengurus maklumat dan berkebolehan belajar sepanjang hayat tentang permainan dan asas kepegawaian sukan olahraga. 6. Memiliki sijil asas kepegawaian / kejurulatihan.

RUJUKAN UTAMA Pengarang/ Badan MAAU/NSC Bowerman J.W and Freeman H.W. MAAU / KOAM Tahun 2001 1991 2006 Judul National Coaches Education Certification Programme Level 1 High Perfomance Training for Track and Field. Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 Lokasi Penerbit KL Champaign, Illinois. KL Penerbit NSC Leisure Press. KOAM

RUJUKAN TAMBAHAN Pengarang/ Badan Carr, G. Kreider, R.B., Fry, A.C. & P’Toole Tahun 1997 1998 Judul Mechanics of Sport Overtraining in Sport Lokasi Penerbit Champaign, Illinois. Champaign, Illinois. Penerbit Human Kinetics. Blandford

KAEDAH PENGAJARAN

Bil 1

Aktiviti Sesi Amali (demonstrasi, latihan dan perbincangan)

Catatan 2 jam

KAEDAH PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH Aktiviti / KI 1. SESI AMALI 2. TUGASAN (MANUAL / PENGELOLAAN KEJOHANAN) Petunjuk: KOMKPBMPSKPBPMPIMETIKKUKemahiran berkomunikasi Kemahiran berfikir dan Penyelesaian Masalah Kemahiran Kerja Berpasukan Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Kemahiran Kepimpinan Etika Profesional Kemahiran Keusahawanan KOM √ √ √ √ √ KBPM PSK PBPM PIM ETIK √ KU

50 3.00 3.50 2.00 2.00 .75 2.PENILAIAN PRESTASI PELAJAR Kerja Kursus Sahsiah / Disiplin Diri Kepegawaian / Kejurulatihan Pengurusan Organisasi / Kerja Kursus Ujian Kemahiran Jumlah 100 % 20% 20% 20% 40% 100% PENILAIAN GRED KURSUS UPSI Gred A AB+ B BC+ C CD+ D Julat Markah 80 – 100 75 – 79 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 Nilai Gred 4.00 1.50 1.75 1.75 3.

F 0 – 34 0 PENGREDAN KEMAHIRAN INSANIAH Skala 5 4 3 2 1 Kriteria Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu dibaiki .

ETIK 2 2 Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara padang Teknik memanaskan dan menyejukkan badan untuk acara lompatan • Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul Soal jawab Perbincangan • Menguasai kemahiran lompat jauh melalui aktiviti ansur maju • Melakukan aktiviti menyejukkan Amali MAAU/NSC (2001). National Coaches Education Certification Programme Level 1 MAAU / KOAM (2006). Pakaian.JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU : Min Jam Tajuk Kuliah Pengenalan kursus Menerangkan RI Perbincangan tajuk tugasan Pembahagian kumpulan Pengenalan kepada olahraga:Alatan. • Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum. National Coaches Education Certification Programme . 1 2 Kemudahan. • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli • Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. Ukuran balapan dan padang Acara-acara balapan dan padang Sejarah acara olahraga Tayangan video Hasil Pembelajaran Aktiviti Pengajaran &Pembelajaran Soal jawab Perbincangan Amali KOM Kemahir an Insaniah Rujukan MAAU/NSC (2001). • Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga. Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 • Memahami dan mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam acara olahraga.

Ulangkaji kemahiran acara balingan Acara lompatan badan dengan teknik yang betul. • Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran • Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga. • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli • Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. National Coaches Education Certification Programme Level 1 . Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 • • Lompat jauh Undang-undang 3 2 Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara padang Teknik memanaskan dan menyejukkan badan untuk acara lompatan Ulangkaji kemahiran acara • Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul Soal jawab Perbincangan • Menguasai kemahiran lompat kijang melalui aktiviti ansur maju • Melakukan aktiviti menyejukkan Amali MAAU/NSC (2001). ETIK KOM Level 1 MAAU / KOAM (2006). • Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum.

• Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum. ETIK KOM • • Lompat kijang Undang-undang MAAU / KOAM (2006).balingan Acara lompatan badan dengan teknik yang betul. Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 4 2 Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara padang Teknik memanaskan dan menyejukkan badan untuk acara lompatan Ulangkaji kemahiran acara • Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul Soal jawab Perbincangan • Menguasai kemahiran lompat tinggi melalui aktiviti ansur maju • Melakukan aktiviti menyejukkan Amali MAAU/NSC (2001). National Coaches Education Certification Programme Level 1 . • Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran • Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga. • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli • Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga.

Acara balapan • Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul • Menguasai kemahiran larian dan pertukaran baton melalui aktiviti ansur maju • Melakukan aktiviti menyejukkan Soal jawab Perbincangan Amali MAAU/NSC (2001). • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli • Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. ETIK KOM • Lompat tinggi Undang-undang MAAU / KOAM (2006). Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 5 2 Ulangkaji acara lompatan Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara balapan. • Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum. National Coaches Education Certification Programme Level 1 .balingan Acara lompatan • badan dengan teknik yang betul. • Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran • Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga.

W and Freeman H.• • Larian 100m. • Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran • Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga. 4x 400 badan dengan teknik yang betul. KOM MAAU / KOAM (2006). • Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum.W. 200m. (1991). High Perfomance Training for Track and Field ETIK . Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 Bowerman J. 400 Lari berganti-ganti 4x100. • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli • Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga.

Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 Bowerman J. • Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul Soal jawab Perbincangan • Menguasai kemahiran lari berpagar melalui aktiviti ansur maju • Melakukan aktiviti menyejukkan badan dengan teknik yang betul. • Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran • Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga.Ulangkaji acara lompatan Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara balapan.W. National Coaches Education Certification Programme Level 1 MAAU / KOAM (2006). • Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum. Acara balapan • Lari berpagar. High Perfomance Training for Track and Field KOM 6 2 ETIK . • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli • Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. (1991).W and Freeman H. Amali MAAU/NSC (2001).

7 2 Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara padang Teknik memanaskan dan menyejukkan badan untuk acara balingan Acara balingan • • Lontar peluru. Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 KOM Undang-undang. . • Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran Soal jawab Perbincangan Amali MAAU/NSC (2001). • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli • Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. • Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul • Menguasai kemahiran lontar peluru melalui aktiviti ansur maju • Melakukan aktiviti menyejukkan badan dengan teknik yang betul. National Coaches Education Certification Programme Level 1 MAAU / KOAM (2006). ETIK • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran • Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga.

8 2 Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara padang Teknik memanaskan dan menyejukkan badan untuk acara balingan Acara balingan • Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul Soal jawab Perbincangan MAAU/NSC (2001). Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 • Menguasai kemahiran lempar cakera melalui aktiviti ansur maju • Melakukan aktiviti menyejukkan badan dengan teknik yang betul. National Coaches Education Certification Programme Level 1 MAAU / KOAM (2006). • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli • Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. ETIK • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran • Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai . KOM Undang-undang.• Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum. • Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran Amali • • Lempar cakera.

• Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam latihan menguasai kemahiran Amali • • Rejam lembing. • Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum.sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga. Penguasaan kemahiran dan teknik pengajaran asas acara padang Teknik memanaskan dan menyejukkan badan untuk acara balingan Acara balingan • Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teknik yang betul Soal jawab Perbincangan MAAU/NSC (2001). ETIK • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran . National Coaches Education Certification Programme Level 1 MAAU / KOAM (2006). • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli • Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. KOM Undang-undang. Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 9 2 • Menguasai kemahiran merejam lembing melalui aktiviti ansur maju • Melakukan aktiviti menyejukkan badan dengan teknik yang betul.

Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 • • • • Lompat Jauh. Lontar Peluru Lompat Tinggi Lari Berpagar ETIK 10 2 .• Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga. Soal jawab Perbincangan Amali KOM MAAU / KOAM (2006). • Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum. Ujian kemahiran – • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan ujian kemahiran • Menunjukkan kebolehan mendorong ahli-ahli kumpulan • Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum • Bersikap jujur dalam melaksanakan tugas sebagai pembantu dalam ujian.

Soal jawab Perbincangan Amali KOM • • • • Lompat Jauh. Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 ETIK 11 2 12 2 Ujian kemahiran – • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan ujian kemahiran • Menunjukkan kebolehan mendorong ahli-ahli kumpulan Soal jawab Perbincangan Amali KOM • • • • Lompat Jauh. Lontar Peluru Lompat Tinggi Lari Berpagar MAAU / KOAM (2006).Ujian kemahiran – • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan ujian kemahiran • Menunjukkan kebolehan mendorong ahli-ahli kumpulan • Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum • Bersikap jujur dalam melaksanakan tugas sebagai pembantu dalam ujian. Buku Peraturan Olahraga KOAM 2006 – 2007 ETIK . Lontar Peluru Lompat Tinggi Lari Berpagar MAAU / KOAM (2006).

• Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum • Bersikap jujur dalam melaksanakan tugas sebagai pembantu dalam ujian. • Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan tenaga pengajar dan antara ahli • Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa sesi pengajaran – pembelajaran kemahiran asas olahraga. Soal jawab Perbincangan Amali KOM KBPM PSK . 13 2 Teori kepegawaian acara balapan dan padang. • Menyempurnakan segala persiapan untuk pengelolaan kejohanan olahraga • Menyiapkan semua ukuran atas padang dan balapan yang diperlukan untuk penganjuran kejohanan. Pengurusan pengelolaan temasya olahraga Pengukuran sektor/ kawasan acara padang dan balapan. • Berfikiran secara kritis dan kreatif dalam persiapan penganjuran • Memperolehi dan memahami undang-undang dan peraturan dalam olaharaga serta kepegawaian.

Menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanatkan. • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam melakukan aktiviti kemahiran PBPM ETIK • Mengumpul dan menyusun maklumat dalam folio tentang latihan kemahiran olahraga dari pelbagai sumber untuk memantapkan ilmu pengetahuan tentang olahraga. Melaksanakan semua tugas dan PSK • . KU • • 14 2 Pengelolaan temasya olahraga kokurikulum atau yang setaraf dengannya. • KBPM Mempamerkan etika professional di sepanjang tempoh kursus ko kurikulum seperti menyempurnakan segala tugasan dan tanggungjawab yang diberikan Mempamerkan kemampuan menyumbang idea. Rekaptulasi kursus • Menganjur dan mengelolakan kejohanan olahraga sekolah dengan jayanya.kejohanan. Menunjukkan kemampuan mengenalpasti peluang perniagaan semasa penganjuran kejohanan. berfikiran kreatif dan inovatif dalam persediaan menagnjurkan kejohanan.

• Menguasai kemahiran berkomuniksasi dengan semua peserta serta pegawai pasukan dan ibubapa. • Memberi maklumbalas serta berinteraksi semasa perjalanan kejohanan olahraga. KOM KBPM PSK ETIK Mempamerkan etika professional di sepanjang kejohanan Menunjukkan kemampuan mengenalpasti peluang perniagaan semasa penganjuran kejohanan. • Bekerjasama dan bantu rakan sebaya dalam pengelolaan kejohanan. • • Berinteraksi dengan peserta. pegawai serta ibubapa. KU .tanggungjawab yang diamanahkan. • Berfikiran secara kritis dan kreatif serta berani buat keputusan semasa kejohanan.

OLAHRAGA LOMPAT JAUH LOMPAT TINGGI LEMPAR CAKERA LONTAR PELURU REJAM LEMBING LARI PECUT .

Regangkan otot-otot utama di bahagian kaki. Kemudian dengan pantas lompat ke atas dengan bantuan kaki yang bebas. Aktiviti naik turun bangku ketinggian 50 cm dengan ekstensi maksimum kaki (cuba naikkan badan setinggi yang boleh). LATIHAN YANG SESUAI DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN LOMPAT JAUH Sebelum melakukan latihan lompat jauh. layangan dan koordinasi badan dan tangan (imbangan).LOMPAT JAUH Lompat jauh adalah sejenis acara olahraga di mana seseorang atlet mencoba mendarat sejauh yang boleh dari tempat yg dituju. Tujuannya:Meningkatkan kuasa ekplosif kaki sewaktu lonjakan. Pastikan juga kawasan lari landas dan pendaratan selamat untuk melakukan aktiviti lompat jauh.kita mestilah melakukan aktiviti memanaskan badan sebagai langkah keselamatan supaya tidak tercedera semasa latihan. Bergayut pada palang dinding atau seumpamanya.Pastikan papan lonjakan diletakkan dengan baik dan betul. Lompat dari kotak berketinggian 50 cm dengan satu kaki.lutut bengkok dan tangan di belakang.Kawasan pendaratan berpasir mestilah digemburkan dan diratakan agar pendaratan dapat dilakukan dengan selamat. badan dan tangan.Posisi duduk. Lakukan aktiviti juak lentik dinamik. Tujuannya:Menguatkan bahagian abdominal.Naik dan turunkan tumit pada julat yang maksimum (lakukan dengan atau tanpa beratan). LATIHAN YANG SESUAI DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN LOMPAT JAUH Lakukan bangkit tubi L-seat. Tujuannya:Menguatkan achcillies tendon. Lari. pinggang dan kaki. 4. Tujuannya:Menguatkan bahagian abdominal (penting bagi lunjuran kaki semasa mendarat).0-FASA-FASA LOMPAT JAUH . tangan dan bahu. Tujuannya:Memperbaiki dan meningkatkan kebolehan lonjakan. Tujuannya:Meningkatkan pergerakan dan kekuatan bahu. lompat ke atas kotak dengan kaki lonjak dan melonjak seberapa jauh yang mungkin dengan ayunan kaki bebas.Naikkan lutut kaki lonjakan. Hujung kaki diletakkan di atas platform 8 cm tebal. Tujuannya:Menguatkan quadriceps. Latihan plyometric. paha.angkat kedua-dua kaki lurus dan belakang badan rata di dinding.

=condongkan badan ke hadapan seperti duduk ketika mendarat.Lari 21-23 langkah atau jarak 35-45 meter. =Panjangkan beberapa langkah terakhir supaya kedudukan badan menjadi rendah untuk mengatasi halangan graviti. Fasa lari kandas♣ =Sama seperti lari landas gaya layar. =Gerakkan tangan ke hadapan apabila tumit mula mencecah tanah. Fasa lonjakan♣ =Kaki lonjakan dilonjakkan dengan kekuatan maksimum. Fasa layangan♣ =Rapatkan lutut ke dada dan ayun kedua-dua tangan ke atas dank e hadapan. 2. Fasa lari landas♣ =Lari pecut dengan kelajuan maksimum yang terkawal.Teknik Lompat Jauh Gaya Layar Teknik ini sesuai untuk pelompat jauh yang baru menceburi acara ini kerana lompatan mudah dilakukan. =Ayunkan lutut kaki hadapan ke atas secepat mungkin bagi menambah kelajuan menegak. =Kawal ketetapan langkah bermula daripada langkah ke empat yang telah ditandakan. Fasa mendarat♣ =Rapatkan kaki dan hulurkan ke hadapan apabila badan mula jatuh.Gaya ini memerlukan seseorang pelompat itu mengimbangi badannya dalam keadaan melunjur semasa dalam fasa layangan.Dalam keseluruhan gaya atau teknik acara lompat jauh boleh dibahagikan kepada empat fasa: • Lari landas • Lonjakan • Layangan • Mendarat 1. .Teknik Lompat Jauh Gaya Gantung Teknik ini memerlukan lentikan badan dan kedudukan kepala yang mendongak ke atas semasa fasa layangan awal dan melunjurkan kaki ke depan diikuti badan dan kaki semasa mendarat.

3. Fasa layangan♣ =Lakukan pergerakan ‘tendang kayuh’ satu setengah atau dua setengah langkah. Fasa mendarat♣ =Ayun tangan ke belakang dan bawa kedua-dua kaki yang dirapatkan ke hadapan. tangan lurus ke hadapan. =Pergerakan ‘tendang kayuh’ dua setengah langkah: >Langkah 1-Lonjakkan kaki dari papan lonjak dan kaki bebas di hadapan. =Dahulukan tumit untuk mendarat dan gerakkan tangan ke hadapan dengan pantas serta badan dihamburkan ke hadapan. Fasa mendarat♣ =Bongkokkan badan sedikit dan luruskan tangan ke hadapan. Fasa lari landas dan lonjakan♣ =Sama seperti lari landas gaya layar dan gantung.Teknik Lompat Jauh Gaya Kayuh Teknik ini lebih sukar dan memerlukan dan memerlukan kemahiran yang tinggi kerana seseorang peserta seolah-olah berkayuh satu setengah langkah atau dua setengah langkah di udara pada fasa layangan sebelum mendarat. =Luruskan kaki supaya lutut diangkat ke udara. Fasa layangan♣ =Ayunkan kedua-dua tangan ke belakang dan lentikkan badan supaya kelihatan keadaan seperti tergantung. Badan bongkok sedikit ke hadapan.Kaki bebas dan kaki lonjakan untuk mendarat. Tangan lurus ke hadapan. Baran bongkok sedikit ke hadapan. =Angkat kedua-dua lutut serentak dengan ayunan tangan ke hadapan untuk persediaan mendarat. =Bengkokkan lutut dan bawa pinggul ke hadapan semasa mendarat untuk mengimbangi pergerakan badan dan tumit. MENENTUKAN KAKI LONJAKAN . >Langkah 2-Kedua-dua kaki berada bertentangan dengan langkahan 1.Fasa lonjakan♣ =Lonjak dengan kuasa kaki maksimum =Angkat lutut kaki hadapan seberapa tinggi yang boleh dan pada masa yang sama angkat tangan yang bertentangan tinggi ke hadapan. >Langkah setengah-Rapatkan kaki bebas dan kaki lonjakan untuk mendarat. =Lunjurkan kedua-dua kaki yang dirapatkan ke hadapan.

21 hingga 1.Sebarang keputusan seri dirujuk kepada lompatan kedua terbaik.rujuk lompatan ketiga terbaik. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LOMPAT JAUH 1. 4.Jauh lompatan diukur dari sentuhan pasir terdekat dengan bahagian penghujung papan lonjak.Hanya lapan peserta yang terbaik akan diberi tambahan tiga kali percubaan mengikut susunan terbaik berdasarkan pencapaian.Kawasan Lari Landas Kawasan lari landas mestilah berukuran antara 1.75 meter hingga 3 meter lebar.setiap peserta diberi tiga kali percubaan lompatan.25 meter lebar dan sekurang-kurangnya 40 meter hingga 45 meter panjang.Jika masih sama.22 meter hingga 1.Papan Penanda Plastesin Diperbuat daripada kayu tegar berukuran antara 98 milimeter hingga 102 milimeter lebar dan 1.Peraturan Umum Jika terdapat lebih daripada lapan orang peserta.Kawasan Mendarat Kawasan ini mestilah berukuran antara 2.22 meter panjang dan lebar 198 milimeter hingga 202 milimeter serta ketebalan 100 milimeter.Kita mesti menggunakan kaki yang kuat sebagai kaki lonjakan.Papan Lonjakan Diperbuat daripada kayu atau bahan tegar yang sesuai. 2. Papan penanda ini berfungsi mengesan tapak kaki atlet bila melakukan lompatan batal. .21 meter hingga 1. 3.Jika terdapat lapan peserta atau kurang.22 meter panjang yang diselaputi plastesin atau bahan yang sesuai di atasnya. Berukuran 1. mereka diberi enam kali percubaan lompatan. Papan ini mestilah dicat putih dan diletakkan antara 1 hingga 3 meter dari kawasan permulaan mendarat.Setiap peserta diberi masa satu minit untuk melakukan lompatan. 5.Terletak di penghujung kawasan lari landas dan selari dengan bahagian tengah kawasan mendarat.

Melompat.Berjalan dengan lutut tinggi. c) Latihan kekuatan Kaki dan latihan pecutan .Berlari dalam kawasan terhad dan menyentuh objek yang dimaklumkan . latihan kekuatan kaki dan latihan pecutan. mendekam. larian teknik pecut. .Melangkah panjang ( bounding ) . seorang mengejar dan seorang lagi berlari untuk mengelakkan diri disentuh . berkumpulan berlatih menggerakkan tangan 90 darjah di siku dan bergerak dari pinggul ke paras hidung.Berlari mengutip pundi saga/ kacang secara berganti-ganti dalam kumpulan . . dan memecut.ganti ulang-alik: larian 20 meter berkumpulan b) Larian teknik pecut . .Berlari dengan melangkah panjang .Berlari dengan lutut tinggi dan diikuti dengan bahagian bawah kaki diluruskan.Lari berganti .Berlari skip dengan bahagian bawah kaki diluruskan.Larian bayang-bayang: secara berpasangan. berlari dalam kumpulan.Berjalan dengan lutut tinggi dan diikuti dengan bahagian bawah kaki diluruskan.Berlari menyepak ke belakang.Melonjak untuk jarak. a) Latihan mendorong .Latihan pergerakan tangan . memusing.Berlari dengan lutut tinggi dan memecut .Melonjak dan melangkah melepasi halangan. .LARI PECUT ALATAN i) Trek larian 400 meter ii) Blok permulaan iii) Baton LATIHAN ANSUR MAJU Latihan ansur maju terbahagi kepada latihan mendorong. . mengangkat lutut . . .

peserta bersedia beberapa meter di belakang garisan mula sebelum arahan 'ke garisan' diberi. Gaya Berdiri i) Persediaan . Jika kaki kiri di hadapan maka tangan kanan mesti diletakkan di hadapan. . TEKNIK MULA LARI PECUT Ada 2 teknik iaitu gaya berdiri dan gaya dekam.Pelari bergerak ke hadapan dengan meletak hujung kaki hadapan rapat kepada garisan mula tanpa menyentuhnya.. iv) 'Bang' atau 'mula' . . .kaki belakang tolak ke tanah.badan tidak bergerak dan tumpu perhatian kepada tembakan pistol ataupun tiupan wisel. iii) 'sedia' . .pelari mula bergerak bila dengar tembakan dengan menolak kuat kaki hadapan.kedua-dua belah tangan bersedia di sisi dengan tangan bertentangan dengan kaki hadapan. kira-kira 30-40 cm dan mengimbangkan badan. kaki belakang sedikit ke belakang. ii) Ke garisan .condongan badan ditambah ke hadapan dan mata pandang ke hadapan .bengkokkan kaki hadapan dan berat badan lebih pada kaki hadapan.Berpasangan : Berlari dengan halangan oleh tarikan rakan. .bngkokkan lebih lutut kaki hadapan .condongkan badan.

b) lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki hadapan.Gaya Dekam . Gaya peluru a) berdiri rapat kepada garisan dan kira 2 atau 1. c) ruang di antara dua tapak kaki adalah seluas buku penumbuk. FASA-FASA DAN TEKNIK-TEKNIK LARIAN i) Fasa permulaan ii) Fasa larian a) Fasa pecutan b) Fasa kelajuan maksimum dan pengekalan kelajuan c) Fasa larian di selekoh iii) Fasa penamat Fasa Permulaan . dan gaya panjang. gaya sederhana dan gaya panjang.5 tapak. b) hujung tapak kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan.terbahagi kepada 3 iaitu gaya peluru.5 tapak. Memulakan Larian dengan Blok . 3. 2. Gaya panjang a) berdiri rapat kepada garisan dan kira dua atau 1. c) ruang di antara dua tapak kaki adalah seluas buku penumbuk. b) lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tapak kaki hadapan. c) ruang di antara dua tapak kaki adalah seluas buku penumbuk. Memulakan Larian Tanpa Blok Permulaan 1.5 tapak.terbahagi kepada 3 iaitu gaya pendek atau peluru. Gaya sederhana a) berdiri rapat kepada garisan dan kira 2 atau 1.Gaya larian melibatkan 3 gaya iaitu : . gaya sederhana.

blok hadapan diletak dua tapak dari garis permulaan dan blok belakang tiga tapak dari bahagian hadapan blok hadapan. Pergerakan tangan dan kaki .1.fasa pecutan berlaku di antara jarak 30 meter dan 60 meter. Gaya panjang .tangan adalah lurus dan dibuka seluas bidang bahu individu. Fasa Pecutan . pelari mengmbil tempatnya di blok permulaan. Fasa pecutan melibatkan larian dalam jarak di antara 30 hingga 60 meter.kepala dan leher didongak sebagai sebahagian dari 'torso'.pecutan berlaku pada awal larian . Ibu jari dan jari penunjuk dibuka dengan luas dan jari-jari lain adalah rapat di antaa satu sama lain. Tangan lain digerakkkan ke belakang dengan kuat. Blok hadapan diletak dua tapak dari garis permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan.selepas arahan pelepas 'ke garisan' diberi.tangan yang bertentangan dengan kaki belakang memulakan pergerakan ke hadapan. . Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya. Kedudukan kepala dan leher . Mata pandang ke hadapan dengan penuh tumpuan. pergerakan ke hadapan dimulakan. Teknik Kelajuan Maksimum dan Pengekalan Kelajuan .blok permulaan adalah rapat dngan garis permulaan. pinggul diangkat tinggi dan badan dicondong ke hadapan. 2. Tangan dibengkokkan 90 darjah. Kedudukan tangan . Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini. . 3. Selepas arahan 'sedia' diberikan. Gaya peluru .selepas ' bang' atau tembakan pistol. kedudukan badan berubah dari rendah ke condong ke hadapan. Gaya sederhana . Diikuti dengan pergerakan kuat tangan dan kaki.gaya ini meletakkan blok pertama dua tapak dari garis permulaan dan blok belakang dua tapak dari bahagian hadapan blok hadapan. . diletak di belakang garis mula.Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan cepat dan pada tahap rendah.

sila rujuk kepada buku panduan rasmi IAAF atau KOAM .Apabila seorang atlet mencapai kelajuan maksimum. Di sekeliling cakera itu dibalutkan dengansimpai atau "rim" logam (besi atau tembaga) dan di tengah-tengah muka cakera ada piring bulat logam. kadar pecutannya aka ditentukan oleh tahap daya tahan ototnya. . semakin kuat kuasa 'centrifugal'. Ada juga jenis cakera yang tiada piring bulat logam tersebut. Jenis cakera ini walaupun menepati spesifikasi yang rasmi. Teknik Larian di selekoh .Faktor yang paling penting untuk menamatkan sesuatu larian ialah untuk berlari 10 meter lebih dari jarak lariannya. .tangan kiri terus dihayun lurus. manakala tangan kanan menyilang badan mengarah ke dalam.Cara yang paling baik untuk menamatkan larian ialah untuk menonjolkan bahagian torso ke hadapan. Untuk maklumat yang lebih terperinci ten tang perbezaan aspek¬aspek yang lain antara cakera untuk lelaki dan untuk wanita. .Mustahak bagi seorang atlit untuk terus pecut sehingga melewati garis penamat. Bagaimanapun. LEMPAR CAKERA JENIS DAN BENTUK CAKERA Cakera untuk acara rasmi hendaklah diperbuat daripada kayu atau bahan--bahan sejenis yang sesuai. Teknik Penamat . ia hanya sesuai untuk latihan dan tidak untuk pert"andingan rasmi. manakala untuk wanita adalah 1 kg. Terdapat juga jenis cakera yang diperbuat daripada bahan getah dan plastik. .-95% daripada kelajuan maksimum dicapai pada kira-kira 18 meter. semakin laju atlit berlari. bahagian tengah cakera itu hendaklah rata dan ukuran serta berat cakera hendaklah mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh IAAF (Persekutuan Olahraga Amatur Antarabangsa). . Cakera untuk acara lelaki beratnya adalah 2 kg.Seorang pelari seharusnya merendahkan badan ke arah dalam untuk memastikan larian selekoh berkesan ataupun mengimbangkan kuasa 'centrifugal'.Pada bahagian selekoh.

(Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia). Kurungan ini sebenamya satu pagar berkawat berbentuk "C" yang dibina khas untuk keselamatan bagi acara lempar cakera dan membaling tukul besi. KAWASAN LEMPARAN CAKERA Jika dibandingkan dengan kawasan lontaran peluru. Gambar rajah yang diberi menunjukkan beberapa maklumat ten tang cakera dan bahagiannya. Hanya yang berbeza adalah sudut kawasan sektor dan saiz bulatan palingan. melempar cakera terdiri daripada fasa pergerakan yang berikut: a) Fasa persediaan termasuk pegangan cakera b) Fasa hayunan awalan c) Fasa lemparan d) Fasa ikut lajak dan pemulihan . pihak lain seperti pegawai teknik dan peserta lain yang menunggu gilirannyahendaklah berada di belakang kurungan atau pagar keselamatan tersebut demi keselamatan. jarak lemparan akan diukur denganmengambil kira kesan terdekat yang dibuat oleh cakera di kawasan pendaratan sehingga garis bulatan di bahagian depan. Bahagian pita ukur yang bertemu dengan garis bulatan di bahagian depan bulatan lemparan akan menunjukkan jarak lemparan. kemudahan kurungan keselamatan ini biasanya tidak disediakan baik semasa latihan mahu pun pada hari pertandingan cakera oleh yang demikian. kawasan lemparan cakera seakan-akan sarna bentuk dengannya. demi keselamatan para pegawai. Pita ukur hendaklah dalam keadaan lurus dari kesan cakera sehingga titik atau tandaan pusat bulatan lemparan ketika jarak lemparan diukur. Secara umurnnya. CARA MENGUKUR JARAK LEMPARAN CAKERA Kaedah mengukur jarak lemparan yang dilakukan oleh seseorang pelempar cakera adalah sama dengan cara mengukur jarak pencapaian dalam acara melontar peluru. Bagi setiap lemparan yang sah. guru seharusnya menegaskan langkah keselamatan semasa acara ini dijalankan. Mengikut peraturan rasmi. Ketika seseorang peserta membuat percubaannya. Sila lihat gambar rajah yang diberi tentang kawasan lemparan cakera dan bandingkannya dengan bulatan untuk lontar peluru. semua lemparan cakera mesti dibuat dari satu kurungan keselamatan. penonton dan peserta yang menunggu gilirannya. Di peringkat sekolah.

Peserta hendaklah memulakan lemparannya dari perdirian yang statik (tidak bergerak) dalam bulatan. Oleh itu. Para pelajar perlu membiasakan dirinya dengan teknik yang betul melalui latihtubi yang sesuai mengikut kemampuannya. Ia mesti tinggalkan bulatan dari bahagian belakang bulatan dalam keadaan berdiri. Tekapkan tapak tangan kanan (bagi yang melempar dengan tangan kanan) ke atas muka cakera di mana ruas hujung jari yang bengkok melekap kepada bahagian simpai logam. Berdasarkan dua gaya ini. Setelah mereka biasa atau menguasai teknik melempar dengan gaya ini. selesa dan sesuai dengan bidang tapak tangan pelajar. teknik melempar dengan rotasi badan boleh diperkenalkan kepada mereka. teknik memegang cakera hendaklah dianggap penting dalam keseluruhan proses melempar cakera. Para pelajar cuba membayangkan cara mereka memegang sebuah buku di sisi badannya. iaitu Gaya Berdiri dan Gaya Berpusing. telah dicipta beberapa gaya lain yang merupakan variasi oleh ahli-ahli sukan dalam bidang lempar cakera. e) Untuk mendapat pegangan yang baik. Sama seperti dalam pembelajaran acara merejam lembing dan melon tar peluru. Cara memegang cakera hendaklah selamat.TEKNIK MEMEGANG CAKERA Salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan cakera di udara adalah cara alat itu dipegang ketika ianya dilempar oleh seseorang pelempar. terdapat dua kaedah asas untuk melempar cakera. d) Peserta tidak boleh meninggalkan bulatan sebelum cakera itu menyentuh tanah. TEKNIK MELEMPAR CAKERA Umumnya. b) Lemparan seseorang peserta dikira batal sekiranya peserta. latihan membaling dengan gaya berdiri hendaklah diamalkan sebagai salah satu langkah ansur maju dalam latihan melempar cakera. peserta dibenarkan menggunakan bahan-bahan pelekat seperti "resin" atau bahan-bahan sejenis dengannya di bahagian tangan sahaja. setiap peserta dibenarkan melakukan tiga percubaan. J ari-jari itu direnggangkan agak sama jaraknya. cakera hendaklah mendarat atau jatuh supaya bekas kesannya di dalam kawasan pendaratan yang ditandakan oleh dua garis sektor. Ibu jari reha t atas muka cakera. Daripada tiga . tersentuh sebarang bahagian badannya di kawasan luar bulatan atau bahagian atas hujung bulatan (top edge of the circle) atau terlepas cakera dari pegangannya ketika membuat percubaan. melempar dengan gaya berdiri adalah memadai dan sesuai untuk peringkat permulaan. Peraturan Asas melempar cakera a) Cakera mestilah dilempar dari bulatan. Sarung tangan tidak boleh digunakan. f) Jika lebih daripada lapan orang peserta mengambil bahagian. Bagi para pelajar yang baru belajar acara ini. c) Bagi lemparan yang sah. sesudah memasuki bulatan dan memulakan pergerakan untuk melempar. Guru seharusnya mengingatkan para pelajar bahawa alat ini dipegang dan tidak digenggam dengan jari-jari yang dibengkokkan. Tumpukan perhatian kepada butir-butiran mengajar yang utama untuk memudahkan pembelajaran para pelajar di setiap peringkat latihan yang dijalaninya.

percubaan itu. lapan peserta yang terbaik lemparannya akan membuat tiga lagi percubaan untuk menentukan pemenang. • Kelajuan dalam lonjakan yang terbaik adalah dengan menggunakan Progress Pecutan secara beransur-ansur. • Masa yang biasa untuk memperlahankan penujuan apabila atlit mula membuat penukaran daripada mendatar kepada menegak. Kelajuan Lonjakan • Kelajuan ialah lompatan menggunakan kaki secara drastik kepada setiap lompatan. • Masalah ketika menghasilkan daya menegak ialah kedudukan pinggang perlu berada dibawah persediaan melompat. Hal ini adalah mustahil untuk melakukan lojakan yang sempurna. keputusan itu dibiarkan dan peserta-peserta berkenaan akan bersama-sama dengan yang layak membuat tiga percubaan itu. Sekiranya berlaku seri di tempat kelapan. • Atlit yang bersedia untuk membuat lompatan dipengaruhi oleh dua daya yang berbeza apabila mlakukan pergerakan daripada berlari sehingga melonjak. setiap peserta akan membuat en am percubaan. kaki lonjakan tidak terkawal. • Daya komponen ini mengawal kelajuan pelepasan dan terus kepada kedudukan pinggang selepas lonjakan. kelajuan semasa berlari sangat penting. • Dalam lompat tinggi. • Salah satu dari daya ini ialah komponen mendatar dan kompenan menegak. • Kebanyakan masalah disebabkan satu atau semua daripada faktor berikut:- . tetapi sekiranya lonjakan terlalu cepat. • Objektif umum lompatan yang baik ialah memperlahankan kelajuan mendatar dengan kadar yang paling perlahan. Sekiranya hanya lapan atau kurang orang yang mengambil bahagian. LOMPAT TINGGI FAKTOR MEKANIKAL 1.

Kelajuan lonjakan yang tinggi dan kedudukan pinggang yang tinggi akan membuat lengkungan layangan lompatan tersebut. Tetapi dalam lompat tinggi. laluan tidak boleh ditukar. terdapat tiga teknik berbeza yang membantu meningkatkan pusat tubuh kepada ketinggian yang maksimum. kaki hendaklah memijak terus di bawah pinggang. Setiap kecenderungan untuk melangkah terlebih luas akan menyebabkan kedudukan pinggang berada di bawah. 2. Walau bagaimanapun. Semakin cepat fasa penujuan itu dan tanpa gangguan pergerakan. Pelompat itu memulakan lompatan dan mendarat pada sudut yang sama. Layangan atau parabola ditentukan oleh dan semasa atlit mengangkat kakinya untuk lompatan. Tenik pertama ialah kebolehan berlari secara tinggi dan tegak yang diperlukan. lutut dan pinggang.o Kelajuan kaki yang berkurangan ketika langkah kedua yang terakhir sebelum melonjak. o Berhenti dengan kaki lonjakan. Faktor ketiga ialah kelajuan semasa lonjakan. Lompat tinggi ialah pengecualian dalam prinsip kelajuan kerana atlit lompat tinggi mencuba untuk mencipta kompenen menegak atau lompatan yang tinggi dengan menggunakan kaki. Lompatan terbaik di dunia ialah dalam lingkungan 52° sudut lonjakan. Sudut lonjakan hasil daripada kelajuan larian. • Pinggang mestilah direndahkan sedikit dengan membengkokkan bahagian buku lali. • Perubahan dari mendatar kepada menegak adalah secara melembutkan pinggang dan tidak mengurangkan kelajuan mendatar. 3. Teknik kedua pula ialah lompatan yang efektif mempunyai kebolehan untuk memendekkan langkah terakhir sebelum melakukan lonjakan. Kependekan langkah akan menybabkan pinggang naik atau berada diatas. Faktor ini memberi kesan yang penting pada ketinggian pinggang sepanjang lonjakan. Penyelesaian yang jelas menghasilkan kelajuan yang tinggi ketika di laluan larian dan dalam melakukan lonjakan. Sudut lonjakan yang rendah sangat penting dalam lompat jauh. Ketika atlit berada di udara. 1. KETINGGIAN PINGGANG SEMASA MELONJAK Setiap atlit mempunyai ketinggian semulajadi yang tertentu dan faktor ini tidak boleh dikawal. sehingga sampai ke fasa lonjakan. SUDUT LONJAKAN Sudut melalui pusat badan iaitu pinggang pelompat dipanggil sudut lonjakan. Semasa fasa larian penujuan. KESEIMBANGAN DAN PERTUKARAN . kelajuan sangat penting dan sudut lonjakan lebih mendatar daripada yang kita fikirkan. semakin mendatar sudut lonjakan itu. o Membiarkan kedudukan pinggag terlalu rendah supaya dapat berlari dengan lebih laju.

Persediaan atlet. dan anggota lain terutamanya tangan. Atlet lontar peluru haruslah mampu mengenal pasti dan mengaplikasi teknik dan gaya lontaran yang baik. dan selepas. dan selepas melakukan aktiviti. Objektif atlit adalah untuk bergerak atau menyesuaikan kedudukan bahagian-bahagian tubuh semasa layangan untuk mengambil peluang terhadap parabola yang telah disediakan. iaitu sebelum. pada tahun 1950-an. seorang atlet lontar peluru telah menonjol dalam acara ini. dan kaki memainkan peranan utama. 2. tetapi jurulatih yang bijak dapat memahami kesan terhadap badan ketika di udara.kekuatan tubuh badan. Kelajuan pertukaran meningkat dan mengurang apabila berlaku perubahan jarak. acara lontar peluru ini dapat menyebabkan bahaya jika kita tidak berhati-hati sebelum. Namun begitu.semasa. GAYA 90 DARJAH . Akhirnya. yang akhirnya dijadikan teknik lontaran yang diterima dan kekal sehingga hari ini. Ini bermakna persediaan fizikal dan mental adalah menjadi agenda utama untuk menjamin keselamatan diri atlet itu sendiri. perlakuan yang sempurna semasa melakukan aktiviti melontar. Beliau ialah Perry O`Brien dari Amerika Syarikat.pinggang. 4. Beliau telah mencipta teknik lontaran baru. Memanjangkan dan memendekkan lengan. Kedua. Walaupun pergerakan satu bahagian badan diangkat atau satu lagi diturunkan. Pertukaran yang spesifik ialah varasi kepada setiap acara. Dalam hukum Newton ketiga menyatakan untuk setiap pergerakan akan mengakibatkan yang sama dan berlawanan. parabola layangan tidak akan berubah ketika atlit di udara. Fasa perlakuan berkait rapat dengan koordinasi pelontar. 3. melalui latihan ansur maju dan kaedah yang bersistematik bagi menempa sesuatu jarak lontaran yang cemerlang dan terbaik. semasa.Aspek mekanikal yang terakhir dalam lompatan ialah mesti dilakukan dengan seimbang dan pertukaran yang berlaku semasa fasa layangan untuk setiap lompatan. kaki mempengaruhi kelajuan atau pertukaran di sekeliling paksi. LONTAR PELURU PERATURAN DAN PERTANDINGAN 1. yang mana perlakuan yang licin dan sempurna akan banyak membantu atau mencipta sesuatu kejayaan. Seperti yang telah dinyatakan.

MEMBALING .sambil kaki bebas pula.Tangan yang tidak memegang peluru juga dalam keadaan yang “relax” tetapi dibengkok sedikit di siku dan ditempatkan di depan paha kiri atau diangkat dan dibengkok di hadapan badan. Dalam gaya 90 darjah. 3. Semasa lunsuran berlaku.keberatan badan adalah di kaki belakang atau di kaki kanan. Tempat berdiri dalam bulatan-jika lunsuran digunakan. 4.sebagai persediaan melunsur.dihayun atau diterajang ke belakang untuk membolehkan kaki kanan melunsur ke depan. Selepas perdirian ditetapkan. Sebelum lunsuran berhenti badan seharusnya mula mengilas sebagai persediaan membaling.Lunsuran dilakukan seperti berikut: 1.peserta akan berdiri di satu tempat hampir-hampir di belakang bulatan tetapi jika lunsuran tidak diguna ( dalam gaya berdiri).peserta akan berdiri hampir-hampir depan bulatan. Semasa badan direndahkan. Kaki kiri atau kaki depannya pula adalah dalam keadaan yang “relax” . Membongkokkan badan atau merendahkan kedudukan badannya. 5. 3.1.Ini bererti peserta akan berdiri dengan bahu kirinya(untuk pembaling tangan kanan) di arahkan ke tempat membaling.Keadaan ini ialah untuk menimbang badan.peserta diingatkan supaya tidak menegakkan badan. Kedudukan tapak kaki-tapak kaki belakang adalah dalam lebih kurang 45 darjah menghala kebelakang dan tapak kaki depannya pula adalah lebih kurang selari dengan garisan tengah bulatan.peserta akan membenam peluru kerusok tengkuknya atau pun ia akan menempatkan peluru betulbetul di bawah dagunya. peserta Baling Peluru akan berdiri 90 darjah ke arah tempat membaling. 2. 2. LUNSURAN : ( GAYA 90 DARJAH) Lunsuran dilakukan bila peserta mula berdiri di belakang bulatan. 4.badan juga mengilas kebelakang sedikit. 5. 2. PERINGATAN : Lunsuran sepatutnya dilakukan lurus ke depan.Pada waktu ini.

4.peserta berhenti selepas lunsuran dan kemudian baru berkilas.peserta suka melompat.peserta meninggikan badan. 3. Semasa lunsuran. Perkara yang betul-betul boleh menghasilkan balingan yang baik ini ialah kejayaan mencantumkan pergerakan lunsuran dan balingan dengan balingan dengan penuh kelicinan serta pula teknik pergerakan yang pertama hinggalah peluru berlepas tangan. Pergerakan sangat keras. Pergerakan ini yang sebenarnya ialah membolehkan peserta menimbangkan dirinya supaya ia tidak terlajak ke depan hingga terkeluar bulatan atau terpijak lengkong penampan yang di depan atas garisan bulatan. 5.1. . Semasa lunsuran. Selepas membaling mata peserta tidak ikut memerhati penerbangan peluru. Semasa kilasan badan.kepala terlanggut dan tekanan kaki lunsuran yang kuat tadi akan menghasilkan satu penerbangan peluru ke atas dan ke depan dalam satu bentuk “parabola” yang cukup berkesan.maka badan akan terangkat sehinggalah kaki lunsuran terangkat ke depan. 2. Disebabkan tekanan kaki lunsuran tadi. Kedudukan badan yang melenting ke belakang.(Tekanan atau lunjakan dari kaki belakang tidak cukup kencang) 7. KESALAHAN BIASA 1.peserta membaling dalam keadaan kaki berdiri yang hampir lurus(tiada tekanan) 6. Pergerakan melunsur tadi diteruskan dengan licin dan serentak dengan tekanan dari kaki lunsuran dan tolakkan tangan yang memegang peluru hinggalah badan terangkat dan terdiri di atas kaki lunsuran(di depan sekarang) dan pada masa yang sama juga peluru dipandu keluar tangan. Disamping pergerakan ini berlaku. SELEPAS MEMBALING 1. Selepas membaling.peserta tidak ikut lajak pergerakan.tangan bebas dan tangan yang membaling juga akan diguna untuk membantu menimbang badan. 2.peserta masih terdiri di atas kaki yang berdiri.(badan tidak terkawal) 8. 3. 3.Kepala yang melanggut semasa balingan tadi terus melanggut memerhatikan penerbangan peluru hinggalah peluru mendarat di tempat balingan. Semasa membaling. 2. 3. Selepas membaling.

.

Berat minimum lembing untuk kategori lelaki ialah 800g manakala untuk kategori wanita bawah 16 tahun pula ialah seberat 600g. Bahagian kepala yang panjang diperbuat daripada besi berukuran 25cm-33cm. Bahagian-bahagian lembing pula terdiri daripada bahagian kepala yang panjang. Bahagian pegangan (grip) panjangnya 15cm-16cm untuk acara kategori lelaki dan 14cm-15cm untuk kategori wanita dan lelaki bawah 18 tahun. dan bahagian hujunga atau ekor yang tajam. besi. atau logam campuran. Grip terletak pada pusat graviti lembing.REJAM LEMBING Alatan Lembing diperbuat daripada kayu. bahagian pegangan (grip). Gaya Rejaman -Gaya rejaman dari atas bahu -Gaya rejaman dari bawah bahu .

-Gaya memegang lembing Tiga teknik asas memegang lembing Gaya Amerika .

Panjang kawasan larian tidak melebihi 36. manakala kawasan rejaman yang dilebarkan pada sudut 29 – 30 darjah mempunyai jarak 8 m dari pusat lengkungan ke titik sudut.Fasa ikut lajak 1. Panjang kawasan ini tidak mempunyai had asalkan bersesuaian dengan taraf atau prestasi peserta. Kawasan rejaman lembing Kawasan rejaman hendaklah bebas daripada sebarang gangguan atau halangan serta tidak membahayakan keselamatan orang ramai.Fasa lari landas 3.Lembing dipegang di antara ibu jari dan jari telunjuk serta disokong oleh tiga jari yang lain. Fasa persediaan Fasa ini memberi fokus kpada persediaan fizikal seperti teknik memegang dan menentukan kedudukan lembing serta persediaan mental. Gaya Finnish Lembing dipegang di antara ibu jari dan jari tengah.Fasa rejaman 4. Teknik rejaman lembing ~Terdiri daripada empat fasa utama seperti berikut: 1. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah: .5 m dan lebar 4 m. Gaya Pegangan – U Lembing dipegang di antara jari telunjuk dan jari tengah.Fasa persediaan 2.

Perkara yang perlu diberi perhatian ialah: Mulakan larian sambil memegang lembing pada aras kepala Tingkatkan kelajuan mewujudkan daya pecut secara terkawal Langkah terakhir lebih besar daripada langkah – langkah sebelumnya Tumit kaki hadapan menekan kuat ke tanah semasa memberhentikan larian supaya kuasa larian dipindahkan ke lembing sebelum memasuki fasa rejaman 3. Fasa ikut lajak Penyerapan daya dan stabilkan pergerakan selepas merejam adalah penting. Fasa rejaman Fasa rejaman memerlukan pemindahan kuasa kaki ke lembing untuk memberi kelajuan yang maksimum pada rejaman. langkah setapak ke hadapan dan mendarat dengan sebelah kaki Imbangkan badan dengan kaki yang sebelah lagi Rendahkan badan bagi mengimbang dan menstabilkan kedudukan badan Kawal pergerakan supaya tidak melepasi garisan lengkungan bulatan . kilaskan badan ke sisi Kilaskan badan ke sisi dan belakang dengan menggunakan tangan bebas dan kuasa rotasi pinggang Tolak lembing ke belakang dan tarik ke atas dan ke hadapan untuk melancarkan lembing Perlakuan ini memerlukan rotasi di pinggang dan lentikan di belakang untuk menambahkan kuasa rejaman 4. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah: Dalam keadaan tumit kaki hadapan menekan ke tanah. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah: Sebaik sahaja lembing dilepaskan. Fasa lari landas Fasa ini bertujuan untuk mewujudkan kelajuan yang maksimum dan dalam keadaan terkawal.Berdiri dengan keadaan postur badan yang tegak dan seles Pegang lembing mengikut gaya pegangan yang dipilih dengan kemas dan selesa Lembing berada pada aras kepala dalam keadaan bersudut 40 darjah Bahagian kepala lembing hendaklah menghala ke arah kawasan rejaman Pandang kearah kawasan rejaman 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful