Metoda Elementului Finit (MEF

)
• Pentru structurile mecanice, m`rimile cu semnifica\ie fizic` specific` care sunt urm`rite la nivelul nodurilor sunt deplas`rile nodurilor (u,v,w,rx,ry,rz - corespunz`toare gradelor de libertate) - de aici denumirea de metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial: (Truss 1D)
• •
u

u = Valoarea deplas`rii F = Valoarea [nc`rc`rii ( a sarcinii)

F
1

Curs MEF A. Pascu

Elementul Bar` 1D (Truss 1D)
Ipoteze: • elementul de bar` are un comportament linear (se aplic` legea lui
Hooke) • sec\iunea transversal` “A” este constant` de-a lungul barei • [nc`rcarea este dat` de for\e dirijate [n lungul barei ]i aplicate [n capete ∧∧ • Sistemul de coordonate local (x,y) se suprapune peste sistemul de coordonate global (x,y) • bara nu suport` for\e ]i deplas`ri transversale: v1 = v2 = 0

Lungimea L, aria sec\iunii A ]i modulul de elasticitate E al materialului vor caracteriza integral comportarea elastic` a barei rigiditatea k = E*A / L
Pentru cazul concret prezentat : F= k * u
2

Curs MEF A. Pascu

Pasul 1 Abstractizarea Se consider` bara ca un element cu dou` noduri:

F1x

1
u1

k

2

F2 x
x
u2

L
∧ Not`: Sistemul local ]i global fiind suprapuse, x ]i x sunt identice, iar pentru a simplifica scrierea se va utiliza numai o nota\ie
3

Curs MEF A. Pascu

Pasul 2 - Se stabile]te o func\ie pentru deplas`ri

u = u( x )

Func\ia trebuie s` fie continu` pe domeniul corespunz`tor elementului ]i s` asigure compatibilitatea interelemente. Se aleg, de obicei func\ii polinomiale.

Se consider` o func\ie linear`

u = a1 + a2 x
Num`rul de coeficien\i = 2 = num`rul de grade de libertate ( d.o.f) al elementului. Scris sub form` matricial`:

 a1  u = [1 x ]  a 2 
4

Curs MEF A. Pascu

Se identific` constantele

a1

]i

a2

u (0) = a1 + a2 ⋅ (0) = u1 u ( L) = a1 + a2 ⋅ ( L) = u2 = a2 L + u1
se ob\ine:

a1 = u1

u 2 − u1 a2 = L

Substitutind [napoi [n :

u = a1 + a2 x

Rezult` :
5

 u2 − u1  u = u1 +  x  L 
Curs MEF A. Pascu

Pascu .Sub form` matricial`:  x u = 1 −  L u = [N1 Unde : x N1 = 1 − L x  u1   u  L  2  u1  N 2 ]  u2  1 care se poate scrie sub forma: u = [N ]{δ i } sunt denumite func\ii x ]i N 2 = L de form`. indic@nd legea de varia\ie asumat` pentru deplas`ri la nivelul elementului 6 Curs MEF A.

Pascu .N1 1 L N2 1 L 7 Func\iile de form` 2 N1 = 1 N1 = 0 N2 = 0 N2 = 1 la nodul 1 la nodul 2 N1 + N2 = 1 2 Curs MEF A.

Pasul 3 . 8 . Pascu Not`: consecin\` a legii de varia\ie lineare pentru deplas`ri.Se definesc rela\iile constitutive func\ie de m`rimile discrete Rela\ia deforma\ii specifice deplas`ri devine: du u2 − u1 ε= = dx L care se scrie sub form` matricial` ca:  1 ε = −  L 1   u1   u  L  2 2 {ε }= [B ]{δ i } Curs MEF A. deforma\ia specific` este constant` pe [ntregul element.

Pascu .Rela\ia constitutiv` pentru starea de tensiuni (legea lui Hooke) este: σ =Eε Exprimat` func\ie de deplas`rile din noduri: σ = E [B ]{δ i } [S ] 3 Ea se scrie sub form` matricial` ca: {σ }= [D][B ]{δ i } [n acest caz particular matricile {σ} ]i [D] au c@te un singur termen este denumit` si matricea tensiunilor elementului (element stress matrix) Not`: [ntruc@t deforma\ia specific` este constant` pe [ntregul element ]i tensiunea σ este constant` pe [ntregul element 9 Curs MEF A.

Pasul 4: Se deduce expresia matricei de rigiditate For\a de trac\iune din bar` este F = A σ Din condi\ii de echilibru: Sub form` matricial` se scrie: F1x = − F F2 x = F  F1x  − 1   = A  σ 1  F2 x  Utiliz@nd expresia lui σ func\ie de deplas`rile nodale (3). Pascu . se ob\ine:  F1x  − 1  1   = A   E 1  L  F2 x  10 1   u1   u  L  2  Curs MEF A.

 F1x  A E  1 − 1 u1   = − 1 1 u   2  F2 x  L  se noteaz`: AE k= L rigiditatea barei se ob\ine rela\ia for\e-deplas`ri sub forma specific`:  F1x   k  =   F2 x  − k − k   u1   u  k  2 4  u1   F1    = [K ]  u 2   F2  Curs MEF A. Pascu Not`: Pentru simplificarea nota\ilor s-a renun\at la indicele x [K].matricea de rigiditate a elementului 11 .

respectiv condi\iile limit`. Pascu .Rezolvarea pentru deplas`ri • Matricea este simetric` • Termenii diagonalei principale sunt pozitivi • Matricea este singular` • Pentru a putea solu\iona sistemul de ecua\ii ce leag` for\ele de deplas`ri sunt necesare condi\ii suplimentare. {n acest caz u1 = 0 Rezult`: F2 F2 L = u2 = k EA 12 Curs MEF A.

Calculul tensiunilor Conform 3 se scrie: − 1 σ =E  L E F2 L F2 = σ = LAE A 1   u1   u  L 2 Important: formularea prezentat` permite generalizarea 13 Curs MEF A. Pascu .

termenii care compun matricea de rigiditate pot fi interpreta\i ca fiind coeficien\i de influen\` care leag` for\ele nodale de deplas`rile nodale ale structurii: [K ]{δ }= {F }  k11 k  21 k12   u1   F1   u  =  F  k 22   2   2  Conform defini\iei. Pascu . deplas`rile [n celelalte noduri fiind 0 (blocate). valoarea unui coeficient de influen\` de rigiditate kij este valoarea for\ei din nodul “i” pe care o induce o deplasare egal` cu unitatea [n nodul “j”. 14 Curs MEF A.{n formularea matriceal` pentru elementul finit. elementul r`m@n@nd [n echilibru.

L1 15 E2 A 2 k2 = L2 E1A 1 k1 = L1 Curs MEF A. A1. L2 E1. L3 E4. A4. L4 E3 A 3 k3 = L3 E4 A 4 k4 = L4 1 F2 2 F3 3 4 F5 E2. alc`tuit` din bare solicitate uniaxial E3. A2. Pascu .O structur` mai complex`. A3.

Pascu .Abstractizarea: 1 2 F1 u1 1 3 3 4 4 4 Elemente 5 k1 2 k2 k3 k4 For\e. deplas`ri 5 Noduri Pentru fiecare element se poate scrie o rela\ie de tipul  u1   F1    = [K ]  indicii 1 ]i 2 corespunz@nd nodurilor elementului u2   F2  Coresponden\a dintre numerotarea global` ]i cea local` a nodurilor este prezentat` [n tabelul urm`tor Element Nr nod local Nr. nod global 16 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 3 2 4 1 4 4 2 5 Curs MEF A.

......    17 k12 k 22 .. k53 . k 23 ....Rela\ia for\e . . . ....deplas`ri care trebuie stabilit` pentru aceast` structur` va fi de forma:  F1   k11  F  k  2   21    F3  =  .  4   F5   . k 44 k54 k15  u1   u  ..   2    .  F   ...  u3    k 45  u4   k55  u5    Curs MEF A...... Pascu ...... .. ...

Pascu 18 ..k2 k34 = -k3 k31= k35 = 0 Curs MEF A. ..k2 ³1 k33= k2 + k3 k32 = . bazat` pe metoda coeficien\ilor de influen\`: u=1 0 0 0 0 k11 = k1 k1 2 k2 3 k3 4 k4 5 1 F=k1³1 k12= k13 = k14 = k15= 0 0 1 u=1 0 0 4 0 k4 5 k1 2 k2 3 k3 F = (k1 + k2) ³1 0 u=1 3 k22 = k1 + k2 k21= -k1 k23 = -k2 k24= k25 = 0 0 1 0 k3 4 0 k4 5 k1 2 k2 F = .. O prim` abordare este cea direct`.....matricea de rigiditate a structurii.Construirea matricei [K] .

Pascu .{n final rezult`:  k1 − k  1 [K]=  0  0   0  − k1 k1 + k 2 − k2 0 0 0 − k2 k 2 + k3 − k3 0 0 0 − k3 k3 + k 4 − k4 0   0  0   − k4  k4   19 Curs MEF A.

expandat` la rangul matricei [ntregului sistem:  F11   1 −1  1 − 1 1  F2      0  = k1  0 0  0  0 0    0 0 0    1 0 0 0 u1   1 0 0 0 u2    0 0 0     0 0 0   0 0 0     Indicele superior pentru F ]i u se refer` la num`rul elementului 20 Curs MEF A. Pascu .O alt` abordare: asamblarea matricii de rigiditate a structurii Se scrie matricea fiec`rui element.

0 0 0 0 F 2  0 1 − 1  1    2  F2  = k 2 0 − 1 1  0 0 0 0   0 0 0 0    0 0 0 0     3  F1  = k 3 0  F 3  2 0   0 0    21 0 0 0 0 0 0  0  0 u12     2 0 u2    0 0   0  0    0  0  0  0    3 0 u1    3 0 u 2   0  0    0 0 0 0 0 0 0 1 −1 0 −1 1 0 0 0 Curs MEF A. Pascu .

Pascu .0 0 0 0       0  = k 4 0  F 4  1 0  4 0  F2     0 0 0 0 0 0 0 0  0   0  0 0 0     0 0 0  0   4 0 1 − 1 u1  4 0 − 1 1 u2    Pentru asamblare se [nsumeaz` matricile elemetelor ]i se impun condi\iile necesare pentru echilibru ]i compatibilitate : 22 Curs MEF A.

Pascu .Echibrul for\elor: F  F  0 0   0 1 1 1 2  0  F1  0 0   2 F  0 0 F1      2           3   2  +  F2  +  F1  +  0  =  F3   0 F 3  F 4  F      2  14   4    0  F2   F5         0 23 Curs MEF A.

rezult`:  F1   1 −1 F  − 1 1  2     F3  = k1  0 0  F  4  0 0    0 0  F5     0 0  + k 3 0  0 0  24 1 0 0 0 u1  0 0 0   0 1 − 1 0 0 0 u1    2 0 0 0   0  + k 2 0 − 1 1    0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  0     0 0  0  0 0 u12     2 0 0 u2  +   0 0 0   0 0  0    0 0 0  0  0 0 0 0 0  0      3 1 − 1 0 u1  + k 4 0   3  0 − 1 1 0 u 2 0   0 0 0 0 0  0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0       0  0  4 0 0 1 − 1 u1  4 0 0 − 1 1 u2    0 0 0 Curs MEF A. Pascu .

asigurarea continuit`\ii structurii: u = u = u2 1 2 2 1 u = u = u3 2 2 3 1 3 u2 = u14 = u4 Corespunz`tor nota\iei globale a nodurilor: u = u1 1 1 Vectorul deplas`rilor: u1  u   2   u3  u   4 u5    2 u 4 = u5 devine acela]i pentru to\i termenii 25 Curs MEF A.Pentru compatibilitate . Pascu .

{n final:  F1   k1  F  − k  2  1    F3  =  0 F   0  4   F5   0    − k1 k1 + k 2 − k2 0 0 0 − k2 k 2 + k3 − k3 0 0 0 − k3 k3 + k 4 − k4 0  u1   u  0  2   0  u3    − k 4  u4   k 4  u5    [K] 26 matricea de rigiditate a sistemului Curs MEF A. Pascu .

Pascu . • Se solu\ioneaz` sistemul pentru deplas`ri • Se calculeaz` apoi for\elele necunoscute. • Sub aceast` form` sistemul nu poate fi rezolvat [ntruc@t matricea de rigiditate este singular`. utiliz@nd forma ini\ial` a matricei de rigiditate •Se calculeaz` tensiunile din elemente 27 Curs MEF A.• Ob\inerea solu\iei c`utate pentru deplas`ri implic` rezolvarea sistemului de ecua\ii liniare. •Trebuie aplicate condi\iile la limit` : [n problema analizat` [n nodul 1 deplasarea este 0. • Se elimin` din sistem r@ndul corespunz`tor condi\iei la limit`. iar din matricea de rigiditate coloana corespunz`toare.

y) sistemul de coordonate global Acelea]i ipoteze ca ]i [n cazul elementului unidimensional 28 Curs MEF A. Pascu . y ) sistemul de coordonate local ˆ ˆ x. v ˆ ˆ ( x. F1 x θ x (x. u 2 L 1 ˆ ˆ u 2 .Elementul Bar` 2D (Truss 2D) y ˆ ˆ y. F2 x ˆ ˆ u1 .

Pascu .Varia\ia deplas`rilor ]i a tensiunii [n elementul bar` y ˆ u. σ u2 ˆ x u1 1 σ L 2 θ x 29 Curs MEF A.

v F2y v2 2 F1y v1 L 1 ˆ y ˆ x u 2 .For\ele ]i deplas`rile [n sistemul de coordonate global y. u 30 Curs MEF A. F1 x θ x. Pascu . F2 x u1 .

dedus` anterior. v 2 ˆ ˆ ˆ ˆ {F }= [K ]{δˆ} sunt egale cu 0 ^ Prin expandarea matricei de rigiditate [K] la dimensiunile 4 x 4 ecua\ia elementului finit devine: ˆ  F1x   1 ˆ  F1 y  AE  0    ˆ =  F2 x  L − 1  ˆ F2 y   0   31 ˆ 0 − 1 0  u1  0 0 0  v1  ˆ    ˆ 0 1 0  u 2    ˆ 0 0 0  v 2  5 [Kˆ ] Curs MEF A. v1 . exprimat` [n sistemul de coordonate local ( 4 ). . este: ˆ ˆ  F1x  A E  1 − 1 u1   ˆ = − 1 1 u    ˆ2   F2 x  L  ˆ ˆ Se reaminte]te c` F1 y .Ecua\ia pentru elementul bar`. Pascu . F2 y .

Transformarea de coordonate pentru un vector [n plan ˆ y y d j ˆ j i ˆ x θ ˆ i x ˆ ˆ+d ˆ ˆ j d = dxi + d yj = dxi y 32 Curs MEF A. Pascu .

Pascu .ˆ   d x   cos θ  ˆ  =   d y   − sin θ   dx   C ˆ  ˆ  =  dy  − S   unde: sin θ   d x   d  cos θ   y  cu: S  dx   d  C  y  S C  C = cos θ S = sin θ C [T ] =  − S 33 Matricea de transformare (matrice ortogonal` ]i antisimetric`) Curs MEF A.

Pentru a aplica transformarea simultan la ambele noduri matricea de transformare va expanda la rangul dublu: 4 x 4 C S − S C [T ] =   0 0   0 0 0 0 C −S 0  0 S  C Matricea este ortogonala ]i antisimetric` 34 Curs MEF A. Pascu .

Obiectivul este stabilirea matricei de rigiditate global`: { F } = [ K ]{δ }  F1x  F   1y  { F} =    F2 x   F2 y    35 6  u1  v   1 {δ } =   u 2  v 2    Curs MEF A. Pascu .

Rela\ia dintre deplas`rile din noduri exprimate [n coordonate locale ]i cele [n coordonate globale este: {} {} 36 ˆ  u1   C  v  − S  ˆ1    = ˆ u2   0   v 2   0 ˆ  δˆ = [ T ]{δ } S C 0 0 7 0 0 C −S 0   u1   v  0  1    S  u 2    C  v 2  Similar pentru for\e: ˆ F = [T ]{F } {F }= [T ] −1 ˆ {F } 8 Curs MEF A. Pascu .

.Din rela\iile 5 . Pascu 37 .. 8 rezult`: {F } = [ T ] −1 = T −1 ˆ [ K ][ T ]{δ } matricea de transformare [T] fiind ortogonal`: [ T] [ T] T ˆ {F } = [ T ] [ K ] [ T ]{δ } ˆ [K ] = [ T ] [ K ] [ T ] T [ K] 9 Curs MEF A.

Matricea de rigiditate c`utat` este: C  AE  CS [ K]= − C 2 L  − CS 2 CS 2 S − CS 2 −S −C − CS 2 C CS 2 − CS  2 −S  CS  2  S  Un rezultat similar se poate ob\ine si prin metoda direct`. a coeficien\ilor de influen\` Curs MEF A. Pascu 38 .

Pascu .Calculul tensiunilor Conform 3 se scrie: ˆ E  u1  σ = [− 1 1]   ˆ L u 2  Rela\ia dintre deplas`rile exprimate [n sistemul de coordonate local ]i cel global se poate scrie ca: { } ˆ = [ T * ] {δ } δ S 0 0 C ˆ u1  C  =  ˆ u2   0 39  u1  0   v1     u  S  2  v 2    Curs MEF A.

rezult`: σ = [ S ′] {δ } E C S 0 0  [ S ′] = [− 1 1]  0 0 C S L   E [ S ′] = [− C − S C S ] L 40 Curs MEF A. Pascu .Dac` se eviden\iaz` matricea tensiunilor S.

25 mm v1 = 0. Pascu .0 mm u2 = 0.75 mm x 60o 1 Not`: valorile deplas`rilor u ]i v satisfac condi\ia deform`rii axiale a barei 41 Curs MEF A.50 mm v2 = 0.Exemplu ˆ x y 2 A = 4 x 10-4 m2 E = 210 GPa L=2m θ = 60o u1 = 0.

75 ⋅ 10 −3    σ = 8.0 m    1  {δ } =   =   −3 u2  0.25 ⋅ 10 m   v   0.75 ⋅ 10 −3 m      210 ⋅ 109  1 σ= − 2  2 3 − 2 1 2 0.25 ⋅ 10 −3    3   0.0   −3  2  0.132 ⋅ 107 N / m 2 σ = 81. Pascu .210 ⋅ 109 N / m 2 [ S ′] = 2m  1 −  2 3 − 2 1 2 3  2  −3  u1  0.50 ⋅ 10  0.32 MPa 42 Curs MEF A.50 ⋅ 10 m v 2  0.

Exemplu :Structur` cu 3 bare 2 1 1m 45o 1 45o 1m 43 3 2 3 4 Curs MEF A. Pascu .

7071 0.5 0 CS 0 0. node global 1 2 3 1 1 1 0 1 0.5 1 S2 1 0.Datele numerice pentru exemplu Modulul de elasticitate pentru toate elementele E = 2 105 MPa Node Element local 1 A L Node 2 local 2 (mm) (mm ) 2 3 4 1000 1000 1410 200 200 200 θ 90 45 0 C S C2 0 0.5 0 Nr.7071 1 0 44 Curs MEF A. Pascu .

0 0 0 1 5 (2 ⋅ 10 ) (200)  (1) [ K ]= 0 0 (1000)  0 − 1 0 0 − 1  0 0  0 1 0 0.5  0.5 0. Pascu .5 ( 2)  [ K ]= (1414) − 0.5 − 0.5    0.5  1  (2 ⋅105 ) (200)  0 [ K ( 3) ] = − 1 (1000)  0 0 −1 0 0 0 1 0 0 0 0  0  0 45 Curs MEF A.5 − 0.5  − 0.5 − 0.5 0.5 (2 ⋅ 105 ) (200)  0.5 − 0.5 − 0.5 0.5 − 0. 5  0.

k (1)  11 k (1) 21  (1) k 31  (1) [ K ] = k 41  0   0  0   0  (1) k 12 k (1) 22 k (1) 32 k (1) 42 (1) k 13 k (1) 23 k (1) 33 k (1) 43 (1) k 14 k (1) 24 k (1) 34 k (1) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 + 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  Curs MEF A. Pascu 46 .

Pascu .k ( 2 )  11 k ( 2 )  21  0  0  ( 2) k 31  ( 2) k 41  0   0 47 ( 2) k 12 k ( 2) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 2) k 13 k ( 2) 23 ( 2) k 14 k ( 2) 24 0 0 k ( 2) 32 k ( 2) 42 0 0 0 0 0 0 k ( 2) 34 k ( 2) 44 0 0 0 0 k ( 2) 33 0 0 k ( 2) 43 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0 + 0 0  0 0 0 0  0 0 Curs MEF A.

k ( 3 )  11 k ( 3 ) 21   0  0   0  0  ( 3) k 31  ( 3) k 41  48 (3 k 12) k ( 3) 22 0 0 0 0 k ( 3) 32 k ( 3) 42 (3 0 0 0 0 k 13) 0 0 0 0 k ( 3) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k ( 3) 33 0 0 0 0 k ( 3) 43 (3 k 14)   k ( 3)  24  0  0   0  0  ( 3)  k 34  ( 3)  k 44   Curs MEF A. Pascu .

354 0 0  0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0.354  0 0   −1 0  [ K ] = (40000) − 0.354 − 0.354 0.354 − 0. Pascu .0.354  −1 0  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 − 0.354 − 0.354  0.354 0.354  1.354 0 0  0 0.354 − 0.354 − 1 0 − 1 − 0.354 1.354 0 0 0 0 0 1 0  0 0 0 0 0  De comentat: de ce coloanele 3 ]i 8 din matricea de rigiditate sunt nule 49 Curs MEF A.354  − 0.

lucrul mecanic al for\elor exterioare ( for\e ce ac\ioneaz` [n noduri este: ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ∆W = F1x ⋅ ∆u1 + F2 x ⋅ ∆u 2 = ∑ Fi ⋅ ∆ui Scris sub form` matricial` 50 Curs MEF A.Utilizarea principiului lucrului mecanic virtual pentru formularea matricei de rigiditate. Pentru elementul de bara solicitat axial. Pascu . O structur` liniar-elastic` este [n stare de echilibru static dac` lucrul mecanic virtual al for\elor exterioare este egal cu energia de deformare pentru ori ce deplasare virtual` compatibil` cu leg`turile sistemului.

∆W = {F } ⋅ {∆δ i } = {∆δ i } {F } T Nota: Pentru simplificare s-a renun\at la utilizarea nota\iei specifice sistemului de coordonate local Lucrul mecanic virtual al tensiunilor este: ∆Wi = ∫ σ ⋅ ∆ε dV = Vol Vol ∫ ∆ε σ ⋅ dV T Tin@nd cont de exprimarea deforma\iilor specifice func\ie de deplas`ri 2 . care se scrie ]i sub forma: {ε } = {δ i } [B ] T T 51 T Curs MEF A. Pascu .

Pascu . exprimat` de : ∫ ∆δ i [B ] σ ⋅ dV T T rezult` : σ = E [B ]{δ i } T T T T ∆Wi = Vol ∫ ∆δ i [B ] E [B ]{δ i }⋅ dV Vol ∆Wi = ∆δ i 52 [B ] E [B] dV ⋅ {δ i } ∫ Curs MEF A.respectiv ∆Wi = Vol |in@nd cont ]i de expresia tensiunilor func\ie de deplas`rile nodale.

Din egalitatea ∆W = ∆Wi T rezult`: {∆δ i } {F } = ∆δ i T Vol [B] E [B] dV ⋅ {δ i } ∫ T {F } = [K ]{δ i } − 1 Pentru elementul bara 1D. cu [B ] =   L L [K ] 1 L  1 − 1 1 E A  1 − 1 [K ] = ∫   E [.1 1] Adx = − 1 1  L 1 L L   0 53 Curs MEF A. Pascu .

{n acest caz [n {ε } vor apare mai multe componente. Pascu . iar pentru legatura [ntre tensiuni ]i deplas`ri se folose]te rela\ia = D B Matricea de rigiditate se calculeaz` astfel: {σ } [ ][ ]{δ i } T [K ] = ∫ [B] [D][B] dV Vol 10 54 Curs MEF A.Expresia pentru matricea de rigiditate a elementului se poate generaliza ]i pentru stari de [nc`rcare mai complexe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful