You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 12-27-2020

3100– 18 Mile Rd • Sterling Heights, MI 48314


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel.: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

NIEDZIELA ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY


Niedziela Świętej Rodziny i Nowy 2021 Rok DUSZPASTERSTWO
Prowadzą:
Kościół w dniu dzisiejszym obchodzi Niedzielę Świętej Rodziny -
Jezusa, Maryi i Józefa, a za kilka dni będziemy obchodzić Nowy Rok.
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Maślejak
Z tej okazji modlimy się za wszystkie rodziny z naszej parafii, aby były
proboszcz
silne wiarą w Boga i wzajemna miłością.
Ks. Robert Wojsław
Rezolucja na Nowy Rok, którą wam proponuję Drodzy Parafianie
wikariusz
i Przyjaciele, niech umocni duchowo Wasze Rodziny:
Ks. Adam Słomiński
Czego pragnie od nas Chrystus, jakie powinniśmy poczynić postano-
wikariusz
wienia, aby dobrze żyć i co powinno się znajdować w każdym chrześcijańskim domu:
* Mamy się nawrócić, czyli zerwać z szatanem. Starajmy się żyć w stanie łaski, bo ta Boża łaska
zabierze pole działania szatanowi. SIOSTRY MISJONARKI
* Zadbajmy o naszą wiarę, żyjmy nią na co dzień, bo wtedy nie będziemy myśleć tylko o sobie, ale CHRYSTUSA KRÓLA DLA
też o naszych bliźnich. POLONII ZAGRANICZNEJ
*Pokutujmy - ofiarujmy swoje trudy Bogu i miejmy w sobie ducha wyrzeczenia. s. Anna Błauciak
*Żyjmy duchem ubóstwa - wtedy nie będziemy przywiązani do rzeczy materialnych, ale będziemy przełożona
stawać się wolni, bo ku wolności wyswobodził nas Chrystus. s. Jadwiga Kokolus
*Wynagradzajmy - za swoje grzechy i ofiarujmy swoje modlitwy i wyrzeczenia za nawrócenie
grzeszników. NIEDZIELNE MSZE ŚW.
*Bądźmy posłuszni Kościołowi - nie odstępujmy od świętej wiary, której depozytu chroni Kościół. sobota - 4:00pm
*Odmawiajmy codziennie różaniec - bo nasza modlitwa różańcowa zabije zło. Saturday - 5:30pm
*Nośmy szkaplerz - bo On jest znakiem zbawienia. in English
*Zawierzmy się Matce Bożej - bo Ona wtedy będzie dla nas. niedziela - 8:00, 9:30,
*Poświęćmy czas na adoracje - bo świat będzie zbawiony przez Hostie (wizja św. Jana 11:15 (z udziałem dzieci),
Bosko dwóch kolumn Zbawienia - Kolumna Matki Najświętszej i Kolumna Eucharystii). 1:00, 7:00
*Pogłębiajmy tajemnicę Mszy św. i często w niej uczestniczmy - Msza św. jest uobecnieniem ofiary (z udziałem młodzieży)
krzyżowej Chrystusa, to w czasie tej ofiary z samego siebie Chrystus zadał ostateczny cios złu.
Co powinniśmy mieć w naszym domu: Pismo święte, duchowe książki, modlitewnik z modlitwami, Codzienne Msze Św.
poświęconą figurę lub obraz, gromnice, olej egzorcyzmowany, sól egzorcyzmowana, woda święco- od poniedziałku do soboty
na i zapałki. o 9:00am;
Drodzy Parafianie i Przyjaciele ! Życzę Wam, aby wasze rodziny stawały się coraz od poniedziałku do piątku
bardziej podobne do Świętej Rodziny z Nazaretu. o 7:00pm
Niech Bóg błogosławi Was w Nowym Roku.
Biuro Parafialne czynne:
od poniedziałku do piątku
Ks. Andrzej Maślejak, TChr Proboszcz 10:00am - 5:00pm
w soboty
10:00am - 12:00pm
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA —2 Styczeń
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY—27 grudnia
9:00 + Jerzy Gos, Stefania Wiatrak, Ks. George Rutkowski
8:00 +Marek Mądzik 4:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
9:30 +Ryszard Dzienniak w 11 rocznicę śmierci intencja w nowym Roku dla rodziny Pociecha
od dzieci z rodzinami 5:30 + Marian Nika w 41 rocznicę śmierci
11:15 +Rafał Gomółka
UROCZTSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃ.—3 stycznia 2021
1:00 + Monika, Tomasz, Kamil Pelak
1:00 +Stefan, Jan ,Jerzy, Rozalia Macoch oraz Ryszard
8:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne dary dla
Pindera s. Genowefy Potaczała w dniu Imienin
1:00 +Paulina Wilżak, Józef Jędraszek 9:30 O Boże błogosławieństwo dla Danuty i Antoniego
1:00 + Genowefa Gąsior, Jan Pawłowski Popławskich w rocznicę ślubu
1:00 +Paweł Szwarc 11:15+ Irena Piwowarska
1:00 + Helena i Władysław Lachowicz 1:00 + Za zmarłych rodziców Józefa i Bronisław
1:00 + Mieczysław Pięta 1:00 + ZA zmarłych z rodziny
1:00 + Józefa i Bronisław Błauciak 1:00 + Józef Grys
1:00 + Krzysztofa i Leszek 7:00 + Józef Mróz w 16 rocznicę śmierci
1:00 + Anna Szyposzyński i za zmarłych z rodziny
Szyposzyńskich
7:00 +Maria Nykiel
PON. Święto Św. Młodzieniaszków 28 grudnia
9:00 +Ks. Stanisław Drzał w rocznicę śmierci
9:00 + Jerzy Srebrniak
9:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Anny i Romana w 35 rocznicę ślubu
7:00 + Helena Poniewierska w 25 rocznicę śmierci INTENCJE PAPIESKIE NA STYCZEŃ 2021
intencja od córki z rodziną
Intencja ewangelizacyjna:
WTOREK- Piąty Dzień Oktawy Narodz. Pań.29grudnia

9:00 + Danuta Lewko Aby Pan dał nam łaskę, byśmy


żyli w pełnym braterstwie z
9:00 + Zbigniew Kłusek
7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski dla rodziny Słominskic braćmi i siostrami z innych reli-
i Kwaśniewskich gii, modląc się za siebie wza-
ŚRODA - Szósty Dzień Oktawy Narodz. Pań.30 grudnia jemnie, z otwartością na wszyst-
kich.
9:00 Za Parafian
9:00 + Janina i Eugeniusz Szleszyński oraz zmarli z rodziny
Rogowskich
7:00 + Anna Zysek w trzecią rocznicę śmierci

CZWARTEK—Siódmy Dzień Oktawy Narodz. 31grudnia POSŁUGA W KOŚCIELE LEKTORZY


Sobota/Niedziela 2/3 Stycznia2021
9:00 W intencji Sylwestra Sikory z okazji Imienin, o potrzebne 4:00 Z. Duniec-Dmuchowski
łaski i Boże błogosłwieństwo
5:30 J.Lewczuk
6:30 Nabożeństwo dziękczynne-przebłagalne
8:00 D.Mandziuk, M.Kaniuch
UROCZYSTOŚĆ ŚWIETEJ BOŻEJ RODZICIELKI
9:30 B. Dulemba, A.Karlic, A.Marchel
NOWY ROK 1 STYCZEŃ 2021
11:15 Harcerze
7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski
9:30 + Jerzy Gabrel 1:00 J.Majcher, M.Grot, O.Ośko
11:15 + Józefa Zubek 7:00 H. Jagłowska
1:00 O Boże dla rodzin
1:00 O światło Ducha św. dla Beaty
1:00 + Za zmarłych rodziców Józefę i Bronisława
7:00 w intencji cierpiących i konających intencja od
Arcybractwa
PROGRAM NABOŻEŃSTW

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY


NIEDZIELA 27 GRUDNIA 2020
Msza św. o godz. 8:00, 9:30, 11:15, 1:00 i 7:00
Nowy Rok 2021 Po Mszy św. błogosławieństwo rodzin

Błogosławieństwo dla Parafian i Przyjaciół na POŻEGNANIE STAREGO ROKU


Nowy Rok CZWARTEK 31 GRUDNIA 2020
"Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan 6:00pm Wystawienie Najświętszego Sakramentu
rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was ob- 6:30pm Nabożeństwo dziękczynno - przebłagalne
Msza św. o 7:00pm wieczorem
darzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje obli-
cze i niech Was obdarzy pokojem." NOWY ROK 2021
(Księga Liczb 6,23) UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
PIĄTEK 1 STYCZNIA 2021
Wiersz Jana Kochanowskiego - Nowy Rok Msza św. o godz. 9:30, 11:15, 1:00 i o 7:00 wieczorem
Przedwieczny Boże za Twoim wyrokiem Nie ma Mszy o 8:00 rano
Schodzi dzień po dniu, mija rok za rokiem.
Msze św. o godz. 9:30 i 11:15 są transmitowane na
Nawet tysiące lat giną w wieczności,
LIVE-STREAM
Jak krople deszcze w morskiej głębokości. Webside: www.parishole.org

Za Twoja wolą, potajemnie, skrycie,


Wraz z prądem czasu płynie ludzkie życie;
Człowiek codziennie bliżej grobu kroczy,
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
Aż raz na wieki śmierć mu zamknie oczy. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

1 stycznia przypada I piątek miesiąca.


Minął rok stary, a nawet już wschodzi:
Ścisły rachunek uczynić się godzi - Całodobowa Adoracja Najświętszego
Sakramentu
Z wszystkich czynności ubiegłego lata, - Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm
Czy za nie czeka kara, czy zapłata?
Kto za swe grzechy zaciągnął był długi, PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
Niech w Nowym Roku gromadzi zasługi, Z okazji pierwszej soboty miesiąca poświęco-
nej Niepokalanemu Sercu NMP zapraszamy
Aby gdy stanie u wieczności bramy, na śpiewanie godzinek o godz. 8:30am.
Mógł się wykazać dobrymi czynami.

Uważ człowiecze, ile w zeszłym roku


Uczynił Bóg ci łask na każdym kroku:
WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH
Pozwolił dożyć w zdrowiu nowe lato.
Wymiana tajemnic różańcowych
Przyrzeknij Jemu wiernie służyć za to. odbędzie się dzisiaj w niedzielę
Potężny Boże, Stwórco ludzi, świata! 3 stycznia po Mszy św.
o godz. 1:00pm.
W Twoich są rękach nasze dni i lata.
Racz nam w tym nowym Roku błogosławić
I pokój między narodami sprawić. ZESTAWY KOPERTY
PARAFIALNYCH
W holu kościoła wyłożone zostały zestawy rocznych
kopert na składki w 2021. Bardzo prosimy o ich odbiór.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

STATYSTYKA PARAFII ROK 2020


ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTY ŚWIĘTE SAKRAMENTU W NASZYM KOŚCIELE
CHRZEST– 21 Zapraszamy do Adoracji Najświętszego
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA– 37 Sakramentu, która odbywa się w naszym
BIERZMOWANIE– 40 kościele od poniedziałku do piątku od
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA– 7 godz. 3:00 do 7:00 po południu .
POGRZEBY– 30 Adoracja nocna z czwartku na piątek po
ZA WSZYSTKIE ŁASKI I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Mszy św. wieczornej do Mszy św. rannej
BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI. w piątek.
W pierwsze piątki miesiąca po rannej Mszy św., przez
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE cały dzień i noc z przerwą na wieczorną Mszę świętą.
Parafianie, którzy używają kopertki i potrzebują zaświad-
czenie w celach podatkowych za ofiary złożone w ubiegłym
MODLITWOM POLECAMY
roku na kościół i cele charytatywne, proszeni są o wypełnie- CHORYCH I
nie poniższego formularza i zwrócenie do biura parafialne- CIERPIĄCYCH
go lub zakrystii. Zaświadczenia będą do odebrania w za- Irena, Antoni Popławski, Józef
krystii. Wasilewski, Anna Celińska,
Maria Rożek, Eleonora,
Krystyna, Helena Czapla,
Zaświadczenie Magdalena Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna, Łu-
za ofiary złożone w roku 2020 kasz Siedlaczek, Stanisława Anna Rusinowski, Mandziuk,
Morgan Teresa Szymański Czerwiński, Lidia Krzyształo-
Imię i nazwisko________________________ wicz, Mieczysław Basak, Dorota Kuniec, Roma Muszyń-
Adres_________________________ ska, Izabella, Maria, Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir,
____________________________ Jakub M, Helena Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik,
Janina Pieńkowska, Siery, Marianna Binkowski,
Nr koperty ____________ Sohayla Babbie, Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Ma-
rian i Maria Skalski, Fran Gun, Ryszard Nytko,
DEKORACJE ŚWIĄTECZNE Izydor Szklarski, Danuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata
Prosimy o składanie ofiar na dekoracje świąteczne naszej
Dulak, Danuta, Kasia Bajwolska, Michalina
świątyni.
Sliwinski, Tadeusz, Barbara Schmyd, Halina
Dziękujemy za Wasze ofiarne i wrażliwe serca.
BÓG ZAPŁAĆ ! Olszewska, Zofia, Jessica Lycata, Jomary Lamala,
Elżbieta Urbańska.

GODZINY URZĘDOWANIA BIURA


SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY.
PARAFIALNEGO W DNI ŚWIĄTECZNE
Rozpoczną się w Nowym Roku
Biuro Parafialne będzie zamknięte 1 stycznia 2020.
Ks. Adam zaprasza kolejne
W nagłych przypadkach prosimy dzwonić na
chętne osoby na spotkania
emergency tel. 583-909-7868
młodzieży.
Młodzież z High School -
Serdecznie dziękujemy parafianom Poniedziałki
za przesłane donacje na wsparcie naszej parafii (godz.19.00Młodzież Dorosła
(Young Adults) wiek 19+
przez pocztę oraz za donacje
Niedziele po mszy wieczornej (ok 20.00) Spotkania odbywają się
złożone podczas Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.
w sali pod plebanią.

SKŁADKA NA CSA
Bóg zapłać za wszystkie złożone
ofiary. DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA

CSA $43,290.00 $31, 156.00 $12, 134.00


PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Anna Błauciak- (773) 615 1578 Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse Ministranci - ks. Adam Słomiński SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Adam i s. Anna
Koordynator do spraw Katechezy
s. Anna Błauciak - (773) 615 1578 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Adam
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Organistka Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka
Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
s. Jadwiga Kokolus - (773) 517-0035
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
RADA DUSZPASTERSKA:
Koło Seniorów „Złota Róża”
Marek Bieciuk, Brygida Czaczkowska,
Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
Barbara Fiśkiewicz, Joanna Przybylska, Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
Wojciech Orlik, Paweł Rakowiecki, i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Zyliński

Mateusz Wasiołek, Zbigniew Ziarnowski,


ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
RADA FINANSOWA:
sobota 12:00pm - s. Anna Błauciak MChr
Przewodnicząca: Jola Lewczuk
Zespół Młodzieżowy „Credo”
Zastępca: Jerzy Ryzner Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Roman Kogut, Jerzy Rakowiecki Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
parafii Kontakt: koordynator Barbara Słomińska czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
(248) 467-6778.
czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
SKLEPIK PARAFIALNY Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Otwarty jest tylko w niedzielę od godziny 10:30 do 1:00. Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Proszę wchodzić po 3 osoby lub jedna cała rodzina Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
i stosować zalecane z COVIT-19 nakazy. Posiadamy dużo Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
najnowszych pozycji książkowych, karty telefoniczne,
tanie kartki okolicznościowe. Zapraszamy. GRUPY NIE PARAFIALNE
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
PROGRAM RADIOWY
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Parafia nasza od początku swego istnienia Prowadzi Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
program radiowy, który jest nadawany ze stacji 680 Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
- 690 AM w każdą sobotę od godziny 8:00 - 8:30 Rycerze Kolumba - Richard Konrad (586) 731-7573
rano. Prosimy o słuchanie programu, a także o jego Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
sponsorowanie. Półgodzinny program kosztuje stanu Michigan.
Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
$150.00
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ jących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek mie-
siąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like