SK SIAR CAMPURAN, LUNDU YBB 1424 PELAN TINDAKAN (TAHUN 2011-2013) PENGURUSAN KELAS PEMULIHAN KHAS DALAM

POGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS)
ISU 1 Bilangan murid yang dapat menguasai asas literasi dan numerasi. MATLAMAT Melahirkan murid yang dapat menguasai asas literasi dan numersi setelah mengikuti pendidikan tahap 1. OBJEKTIF Mencapai KPI yang ditetapkan iaitu 100% murid dapat menguasai literasi dan numerasi. STRATEGI Pentadbiran Sekolah / Jawatankuasa LINUS / Jawatankuasa Pemulihan Khas • Pihak sekolah mengadakan taklimat / mesyuarat bersama – sama ibubapa yang terlibat. • Pihak sekolah mengambil inisiatif menambah bahan bacaan atau BBM. • Mengadakan mesyuarat Post-mortem setiap kali selepas saringan dilaksanakan. • Penyediaan Pelan Tindakan setiap kali selepas saringan. Guru Pemulihan Khas • Melibatkan diri dengan Kelas Bimbingan LINUS (petang) dan Kelas Intensif LINUS (cuti semester). • Menyediakan bahan untuk ‘Program Bacalah Sayang’ semasa cuti hujung minggu dengan bantuan ibubapa. • Mewujudkan sistem ‘Ekonomi Token’ di dalam kelas bagi meningkatkan motivasi murid untuk belajar dan memodifikasikan tingkahlaku murid . • Mencari pendekatan yang sesuai untuk menarik minat murid dalam proses p&p. INDIKATOR PENCAPAIAN 100% murid dapat menguasai konstruk 1-2 selepas saringan 2.

• Mengadakan Bengkel BBM kepada guru-guru pendidikan pemulihan khas. ISU 3 Tahap kefahaman pentadbir dan guru pendidikan pemulihan khas dalam program LINUS. • Mengadakan bengkel penggunaan Modul LINUS daripada KPM. INDIKATOR PENCAPAIAN 100% ibubapa / penjaga dapat memberi kerjasama dan sokongan. OBJEKTIF Memberi maklumat dan penerangan tentang objektif utama pelaksanaan Program LINUS. • Pemantauan yang berterusan. • Perjumpaan dan perbincangan bersama ibubapa / penjaga murid LINUS setiap kali saringan. • Mengadakan mesyuarat verifikasi data LINUS setiap kali selepas saringan dilaksanakan. . AKTIVITI • Taklimat kepada pentadbir guru-guru LINUS dan guru pemulihan khas berkaitan proses pentaksiran saringan. MATLAMAT Mewujudkan kerjasama yang erat di antara ibubapa dan pihak sekolah.ISU 2 Peningkatan P&P guru pendidikan pemulihan khas dalam program LINUS. INDIKATOR PENCAPAIAN 100% guru dapat mengisi data dengan betul dan tepat melalui portal. OBJEKTIF Menambah pengetahuan dan maklumat pentadbir dan guru pendididkan pemulihan khas dalam melaksanakan program LINUS. OBJEKTIF Mencapai 100% penglibatan guru pendidikan pemulihan khas dalam program LINUS. AKTIVITI • Randau bersama ibubapa / penjaga murid berkaitan proses pentaksiran dan sarimgan. AKTIVITI • Mengadakan Taklimat LINUS kepada semua guru pendidikan pemulihan khas. INDIKATOR PENCAPAIAN 90% guru yang beropsyen Pendidikan Pemulihan Khas mengajar literasi dan numerasi. ISU 4 Kerjasama dan sokongan ibubapa / penjaga murid. MATLAMAT Melahirkan guru yang berkebolehan serta kreatif. MATLAMAT Melahirkan warga sekolah yang berinformasi dan komited dalam bidang pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful