0&

0&

0&

!J ,

ELOSZO

Tisztelt Szulok, Nagvszulok'

Gyermekkorukban bizonyara Onok is rengeteg mondokat tanultak, am mostanara a tobbseguket elfelejtettek, Ezzel mindannyian igy vagyunk.

E kiadvanyunkban megtalalhatjak regi, kedvenc versikeiket, esetleg ujakat is felfedezhetnek koztuk. Mivel a mondokaknak altalaban tobb variaciojuk letezik, igyekeztunk a legismertebb valtozatokat osszevalogatni.

A gyereknek nagyon fog tetszeni, hogy pl. anyu is tud olyan versikeket tanitani neki, mint amilveneket az oviban szokott hallani. Teljesen ellesz ragadtatva attol; hogy par percre az anyu, az apu, a nagyi "ovo neni" lesz otthon.

A mondokat ugyancsak minden gyerek szereti, mert rovid, ritmusos, eltapsolhato, eljatszhato. Az egeszen piciknek, akar a kisbabaknak is erdernes oIvasgatni a versikeketl A bolcsisek pedig mar konnyeden meg is tudjak tanulni valamennyit.

A fenykepcs illusztraciok alapjan rovidesen a kicsik egyedUl is "el tudjak olvasni" a verseket, ez szinten oriasi sikerelmenyt ad nekik.

A kepeken szereplo kislanyok, kisfiuk kimondhatatlanul elveztek a fotozast; remeljuk, hogy a konyvet lapozgato gyerekeknek legalabb ekkora elmenyt sikerul szereznunk kiadvanvunkkal]

Vidam egyutt jatszast, sok nevetest kivanunk az egesz kedves csaIadjuknakl

Aranyhal Konyvkiodo

Ben; Ron;

Karen

1A~1ALOM.

Eloszo 5

Kicsi vagyok en 6

En kicsil<.e vagyok 7

Hoc, hoc, katona 8

Gyi, te paci 8

Gyi, paci, paripa 9

Hopp-hopp, katona 9

Huvelykujjarn almafa 10

Ez elment vadaszni 10

Egy; megerett a meggy 1 1

Csipi-cs6ka 12

KH kismadar til a fin 13

Borsot f6ztem 14

Ciroka, maroka 14

Torom, torom a makot 14

Szita, szita 14

Cicuska, macuska 15

Egyedem, begyedem I 6

Dolgozzatok, legenyek 17

J akobnak volt 17

Elvesztettem zsebkend6met 18

Buzavirag-koszoru 18

Egy, kett6, harom 19

Ennek a kislanynak 19

Fellabadat felemeled 20

Log a laba, Ioga 20

Kukuriku, j6 reggelt 21

'Iej, turo, tejfel.. 21

Tik-tak, tik-tak, jar az ora 2]

Ence, Bence 22

Akinek a szeme 22

E' , )9

ger, eger ~._)

Levendula agastul 24

Fussunk, szaladjunk 24

Ugraljunk, mint a verebek .. 25

Macko, macko, ugorjil 25

Erre esorog a di6 26

Dombon torik a diot 26

Eg a gyertya, eg 27

Setalunk, setalunk 27

Aspis, kerekes 28

Baba, ulj a terdernre 28

En is pisze 28

Huzzad, huzzad 29

Huzz, huzz engemet. 29

Hopp, [uliska 30

Azert varrtak a csizmat.. 30

Cini-cini muzsika 31

Tanci, baba 31

tar a baba, jar 32

En most kimegyek 32

Ki jatszik ilyet. 32

AI· 1'· 3') G nern ep egyszerre......... ._)

Apaeuka, fundaluka 34

Ekete-pekete 34

Eger, eger, ki a hazbol. 35

Mese, mese, rnatka 35

En most elmegyek 36

Egyet mondok 36

Santa kutya, karalab 36

Kicsi kocsi 37

Fut a vonat 37

Ess, es6, ess 38

T urot ettem 38

An ababa 39

Sarga r6zsa 39

Hunyd be szemed 40

Csukd be szemed 40

Kiskanal, nagykanal 40

Egyetek, vegyetek 41

Gyerekek, gyerekek 41

A gllnarom elveszett 42

Egy, ketto, harom, negy 43

N ezzetek csak, emberek 43

Lane, lane, eszterlanc 44

Cson-cson 44

Hinta-palinta 45

Sot vegyenek 45

Zsipp-zsupp 45

Tente, baba, tente 46

Csicsis, baba, aludjal.. 46

Este van mar 47

Aludj, baba, aludjal.. 47

Tartalom 48

!<icSi vagyok en, majd megnovok en, csztcndorc

vagy ket.tore nagylany leszck en.

Cifra palata, zold az ablaka, gyere 10, te tubar6zsa,

var a viola!

' .

.. :

) en kicsike vagyok,. nagyot nem mondhatok, Szuleim kertjebcn

most nyilni akarok,

IG akarok nvilni,

mint punkosdi r6zsa,

de lei nem nvilhatok, csak ugy illatozok.

" .. ' ,

" ,..- .

I

:~ .............. ~~~~

i

I '

i

"'oc, hoc, katona, ketten ulunk egy lora. Abrakot a csikonak, nagyot ugri1c Laconak.

II

<i yi, tc pad, gyi, te 1o,

gyi, te Raro, ho-haho]

,

. "

<i vi, pad, paripa, nem messze van Kanizsa, Odaerunk delre, Iibapecsenyere.

J-Iopp-hopp, katona, felulok a csikora,

,;

En ulolc a csikora,

ti meg ketten a lora.

,

,

.

,

, ,

J.luvelykujjam almafa, mutatoujjam megrazta, kozepsd ujjam felszedte, gyurusujjam hazavitte,

a kisujjam mind megette, megfajdult a hasa tole.

£z elment ... vadaszni,

ez meglotte,

ez hazavitte, .

. j I

ez az icike-picike mind megette.

;] uv

Egy,

megerett

a meggy. Ketto, csipkebokor-

,;,;

vesszo.

Harom, te vagy

,; ,;

az en parom.

~egy, megcsipett a legy. Ot, erik a tole.

Hat, hasad a pad.

Het, zsemlet sut a pek. Nyolc, ures a polc. Kilenc, leis Ferenc.

Tiz, tiszta viz,

ha nem tiszta, vidd vissza, a kiscica megissza.

(:

I

(

C::Sip-cSip cs6ka, vakvarjucska, komamasszony kcreti a szekeret. Nem adhatom oda,

tvukok ulnek rajta.

Hess, hess, hess!

c:: sipi-cs6ka, vakvarjucska, feszket rakott a csoka

.;

angyomasszony

kertjebe,

fugefa tetejere, Hess, te csokal

rr., / ::::

I

l' -

-,'

rk .s.:» ::::

_. I

"rr

.... ty·,\

~~' ~c~--./' ~C:: -~~,>-_,./' ~K ~~-./~ ·c

-~r rf5-~1,- f>c --~.r cfSi-- -~/ rf5

'a'" ll )~F '?5;' f .c-> {- ~. l f ~~ y'- 1'5" :;~~.I

_/ r+: ~~.,_/;::::_ "j'~!' ~ .':;;'"J K:~!,-;~!' ~..:c;..-,___/::::: "jVi'- ~

..dP __ -==------we ------we ;""'--_-" r !

~ l ~/Y{'

'~-"'''''I'

I<ct kismadar ul a fan, egyil(_ Peter, masik Pal. Szall] el, Peter, szall] el, Pal ~ Gyerevissza, Peter,

gyere vissza, Pal!

rfoj{ ~---.,_/ .

~ !

~

cr~ r l

_)"':c ';fy'/,-

/

1

",VI'

___ ~r~

Bors6t f6ztem, j61 megs6ztam, meg is paprikaztam.

"

Abele-babele, fuss!

- <:ir6ka, mar6 i<.: a , mit f6ztcl?

- Kasat.

- Hova tetted?

- Pad ala, megettek a kiscicak.

1 orom, toro~a makot, sutok vele kalacsot.

lea tolla, motolla,

neked adorn, Pannika.

Szita, szita, sfirfi szita,

rna szit.alok holnap sutok neked egy kis cip6t sutok. Megvajazom, megzsirozom, megis, megis ncked adorn.

- C icuska, macuska, mit f6ztel, Katuska?

- Kevertem bahocskat, sutottem pampuskat, ide raktam, ada raktam, utoljara j61 bekaptam, hamm,

hamm, hamm!

.

1: ~

,

c •• _·~"

'I

- £gyedem-begyedem, tenger tanc,

hajdu s6gar, mit kivansz? - Nem kivanok

egyebet,

csak egy falat kenyeret.

t

Polgozzatok, lcgenyek, holnap lesz a vasar, kifizetlck bcnncteket, ha eljon a csaszar,

~

Jakobnak volt hat fia, mind a hat csizmadia:

Simi,

Samu, Samuel, Dini,

Dani, Daniel.

£lvesztcttcm zscbkcndomet, szidott anyam ertc. Annale, aki megtalalja, csokot adok erte.

Buzavirag-koszOrll, ma senki se szomoru, Talald el a nevemet, elfoglalom helyedet.

£gy; ketto. harorn, nekem nines en parom,

~i ,I

£nnek

a kislanvnak

nem jutatt parja, jaj, de megharagszik! Majd maskor jut neki: jobban iparkodikl Kacsa, kacsa, piros kacsa, ki a parjat nem talalja, kcressen maganakl

Fellabadat felemeled, a masikat bieegteted, bic-bic-bie,

santa a bibic.

Log a laba, loga, nincsen semmi dolga. Mert ha dolga volna, a laba se 16gna .

.

- j

J

~ .

M .~ ~~

!:Cukuriku, jo reggelt, sz61 a kakas, ha felkcl t. Rajta, rajta, gyerel(el(, agyatol(b611(eljetel(!

h:

I

..

.

I ej, turo, tejfel, kicsi gyerel(, l(elj fell

1ik-tak, tik-tak, jar az ora, korbejar a mutat6ja,

azt hirdeti minden reggel: ld koran l(el, aranyat leI.

E:nce, Bence, Ids kemcncc, leis medence a Velenee,

ne busuljunk semmit, Vince, tele van az ieee, pincer

i

I

r

Aidnek a szcmc kek, takaroja a nagy ego Akinek a szeme zold, puha agyat vet a fold. Akinek barna,

eledele alma.

Akinek fel,ete,

liliom a tenyere .

. ~" .... ,

' ..

"I ~,

"'"

, 0.

... ' . .

£ger, cgcr, kiseger, van-e fogad, hofeher? Adok nekcd csontfogat, adjal nekem vasfogat!

Levendula agastul, ugorj egyetparostul! Azcrt adtam

egyszer meggyet,

hogy velem is ugorj egyet!

Hopp, hopp, hopp!

i ~

.

.

1

.

""\.:-;..-};.-.,~-

.,~

Fussunk, szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk!

:~

~

Ugraljunk,

mint a vercbck! Tapsoljunl(, rajta, gyerel(el(!

yl

I ~I ~'

d;

Ugraljunl(, mint a verebck! Billegeto, bologato,

sokat egyetel(!

,

Y'J

~:I

I J

Macko, macko, ugorjaI, macko-macko, forogjal, tapsolj egyet, ugorj ki]

Erre cs6r6g a di6,

"

arra meg a mogyoro.

'Iessck, kerern, megbecsiilni, cs a foldrc lecsucsulni, csiiccs!

Pombon torik a di6t, a di6t,

" "

aztan meg a mogyorot.

'Iessek, kerem, mcgbecsulni, es a ftibe Iecsucsulni, csuccs]

)

£g a gyertya, eg,

el ne aludjek_! }udlangotlatniaka~ mind leguggoljel(!

Sctalunk, setalunk, egy kis dombra lecsucsulunk.

Csuccs]

~

w__,,- __ ~-O......,;o~,;__ __ ~

Saba, ul] a terdemre, lovagoljunk Szegedre! Ott aruljak a rozsat, kapsz bel6le bokretat,

) Aspis, kerekes, utifuves, leveles, bibola. bibola, pacs, pacs, pacs.

) ~

en is pisze,

te is pisze, kicsi orrunk dugjuk ossze! Pisz, pisz, pisz!

"'uzzad, huzzad magadat, en is huzom magamat. Szcl fujja a szoknvamat, lobogtatja a ruhamat, hopp!

"'uzz, huzz cngemet, en is huzlak tegedet. Amelyikunk elesik az lesz a legkisebbik.

·"0 ~mn· ..

i.f1:,C! Co'

~ ... II'

I ...

:'il

.

.,opp, [uliska, hopp, Mariska, hej, gyere vclem egy par tancra!

,;

I gy k_ell j ami,

u gy lcell j ami, Sari, Kati tudja, hogy lcell jarni.

Azext varrtak a csizmat, hogy tancoljunk benne; ha rongyos is, foltos is, illik a tanc benne.

Hej, guci, galaguci, k_iguba .

, AIifIJI ~

- --~- - _-;- .;;::= -'="" ___:_. _- - - ---

Cini -eini muzsika, tineal a Ids Zsuzsika, jobbra cluj meg balra dill, tucsok koma hegediil.

land, baba, tanci,

meg tuclsz te mar allni!

fr s.

r;;i .

i

- . i

~.r""J ,!

- '

, .

. r,- ~

, I

.' r~

. ,J :

. ! ,I

fri

!

I

~

r

r.~

Jar a baba, jar,

mint a Ids kiraly Szedegeti a labat, koptatja a bocskorat.

) ,

en most kimegyck,

ha bejovok, bent leszek. Kivalasztom, ki a parom: egy, ketto, harom.

~

I<i [atszik ilyet?

Majd megmondom, milyet! Gyefe be a sorba,

legyel a fogocska!

AId nem lep egyszerre, nem kap retest estere. Pedig a retes igen jo, katonanak az valo.

Nem megyunk.

. .

rru messzrre,

csak a vilag vegire. Ott se leszunk sokaig, csak tizenket oraig.

:~'~'.' .. ,.

j "

1,

;e"~

...

~ ..

"

.

.-<, .' -.,-,::,

, .~. " .,.:0:"

v

!~~' ...

' "

"

I,

~ ." ..

Apacuka, fundaluka, funda leave, kamanduka. Abcug, fundaluk,

funda kave, kamanduk,

,

~'".

, ..

..

"

.. ,'.'

. ",.'

J::kete-pekete, cukota pek,

"

Abel-babel, domi-nek,

Csiszli a, csiszli be,

Csiszli -csuszli kompo-nek.

I

I

~

'~

."

...

" "

~

._,:~' e- ,/.

Sger, eger, ki a hazbol, most [ottem a kavehazbol. AId nem jon ki haromra, az lesz a fogo.

Egy, kettri, harom.

Te vagy a fogo!

/A.ese, mese, matka,

pillangos madarka, ingo-bingo rozsa, te vagy

a fogocska,

)

en most elmegyck, j6 gyerel,et keresek! Egyet szolok kettot szolok harmadikra ratalalokl

egyct mondok, kettot. mondok harmadikra elindulok,

Santa kutya, karalab,

mert nem jottel hamarabb?

!<'icsi kocsi, harem csacsi: docog6, docog6.

Rajta gyerele:

kicsi, kerek, gocog6, gocog6.

Fut avo-nat, megy avo-nat, za -ka - tol, za-ka-tol, ta-ka, ta-ka,

ta-ka, ta-ka, za-ka-tol, za-ka-tol.

£ss, cso, ess .. holnap delig ess!

Zab szernesedjr ,buza bokrosodjekl Az en hajam olyan legyen,

mint a csiko farka, meg annal is hosszabb, mint a Duna hossza.

1(lfot cttem, clejtettem,

azt sem tudom, hova tettem. Szel fujja pantlikamat, harmat fogja a szoknvamat, kap], szoknva!

~~ .~

\ ....;J

b

)

All a baba, all, mint a gyertyaszal.

,;

Edesanyja Eszterke]c:

ekes viragszal.

All a baba, all, mint a gyertyaszal. Ha elfarad,

ugy elroppen, minta kismadar

Sarga rozsa, vadvirag, all] ki gyorsan, h6virag!

'J •

.

~f11~

tt,

,

'1

,

';(~

I

"

j

J4unyd be szemed,

nyisd ki szad, ,

teszck bele falatkat]

~~

,

.

)

,

,

.1

~ C sukd be szemed,

'!I nyisd lei szad,

tcszek bele cukorkatl

ICiskan.i1, nagykanaI,

erda szelen kismadar, minden gyermelc igy csinal,

hamm.

"

I

t

.

~

,

I' 'I

&.~;;JJI

.:' .::.",

~

6

.

,

,

£gyetek, vegyetck, hadd n6jon a begyetekJ

~I

(

'I

Ii

j w

&;., ~

Ciycrekek, gyerekek szeretik a perecet. S6sat, sosat,

. / /

)0 ropogosat.

AId vesz, annal, lesz, aki nem vesz, ehes lesz.

I~

~J'~~

~~~,:,

I

~£t!~.~ .•...

~ .

.

A gunarom elveszett, kcresesere megyele. Nincsen annale mas jegye: szarnva, farka fekcte.

I

~

Az en tvukom megb6dult, a fazekba belebujt.

/

0, en edes tyukocskam,

te leszel a vacsoram.

A Ids tucsok ciripel, hatan semmit se eipel. Balra duJ meg jobbra diil, talan bizony hegedul?

- Egy, kct.to, harom, negy; te Idslegeny, hova megy?

- Nem megyek en messzire, csak a falu vegire.

Nezzctek csak, emberek!

Nagy csizmaban ldsgyerel<_. Komolv keppcl lepeget,

hatrafclc nezeget.

L..--__ _ _

-: '". -z &. -: ~ ~

~ )

" " -.. ... Qp.. j%,. ~ ..

~ ~'~ .~

- . ~~--=-----~ -"'--'.<-~- _ - • __ - ~~_ _--~. =--...:..._._~ ....... -_-=------~~.....;.....

1\ ~~'_

v .' ....... ':

~ , .~

(,,-

.~'-."

:,,(,

, .' J{

I'

~

I'

Lane, lane, eszterlanc, eszterlanci cerna,

cerna volna, selyem volna, megis kifordulna.

Penz volna karika, karika, forduljon ki Marika, Marikanak lanca!

Cs6n-es6·n gyUrU, aranYgyUru, nalad, nalad ezustgyuru.

Itt csorog, itt porog, itt add ki!

~

~

,

I .

p,

~

~

,

.

.

J-linta-palinta,

regi dunna, kiskatona, ugorj a Dunaba!

S6t vegyenek, sot vegyenekl Elad6 a so, clado!

Zsipp-zsupp, kenderzsup, ha megazik kidobjuk zsupsz!

~~

~p pP""D

.

,

~ ~.' ;.,-1 ~~

M

.

.

lente, baba, tente,

a szemedet hunyd bet Aludj, ring6-bing6, pici r6zsabimb6! Alszik az ibolya, csicsi j a, bubu j a.

~ .. ~

"ente, baba, tentc, itt van mar az este. Koszongctnck szepen csillagok az egen.

Csicsis, baba, aludjal, aranyosat almodjall

I~""'"''

..... " .." '>~" ' ..... ~ .. ! '~~ .>':',-, ~.,

h

,

Este van mar, alkonyul, nyuszi fule lekonvul, Dorombol a kiscica,

al ud j te is, D anika]

~ .. ~~.~

~I

Aludj, baba, aludjal, nyuszika is alsziki Este van a faluban, esti harang hallik.

~

.', " .. ~.

~ ':~-i

is"" , U

r

~-_~~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful