You are on page 1of 62

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa

Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Programirljivi logicki kontroler


PLC

1. Uvod

2. Komponente

3. Programiranje

4. Operatorsko sucelje

1
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

1. Uvod
Klasicni sustavi upravljanja u industriji => relejna logika => releji (i ostale
komponente) spojeni žicama
problemi – pogreške u logici upravljanja => prespajanje žica,
– promjena upravljacke funkcije => prespajanje žica,
– dodavanje novih komponenti => prespajanje žica.

Dokumentiranje,
dijagnostika,
kopiranje aplikacija ...

2
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

PLC – “racunalo” za industrijsku primjenu

– pogreške u logici upravljanja => promjene programa,


– promjena upravljacke funkcije => promjene programa,
– dodavanje novih komponenti => promjene programa i ožicenja.

Dokumentiranje, dijagnostika, kopiranje aplikacija ... vrlo jednostavno !

Povijest
kasne 60-e => Bedford Associates => Modular Digital Controller
(MODICON)
MODICON 084 – 4 bita
1973 – MODICON ModBus komunikacija, analogni ulazi/izlazi
80-e => smanjenje velicine, programski standardi
90-e => IEC 1131-3 standard, viši programski jezici

3
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

PLC – izgled, unutrašnjost i nacin rada

4
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

2. Komponente
Modularnost – najznacajnije svojstvo PLC-a,
– dodavanje modula ovisi o funkcijama koje treba obavljati PLC.

5
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

6
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Ulazno/Izlazni (I/O) moduli –Y] DL] P HÿX3 / & -a i upravljanog sustava


diskretni I/O – logicki signali (granicnici, tipkala, sklopke, ...)
kontinuirani I/O – analogni signali (mjerni pretvornici, osjetila, ...)

Logicki (diskretni, digitalni) ulaz

Analogni ulaz

7
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Logicki (diskretni, digitalni) izlaz

Analogni
izlazi

8
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Logicki izlazi
Logicki ulazi

9
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

A/D pretvorba
analogni ulazi

A/D pretvarac

Period Trajanje
diskretizacija pretvorbe

aliasing

10
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Komunikacijski (COM) moduli –Y] DL] P HÿXXSUDYO


MD ckih komponenti
sustava (PLC <-> PLC, PLC <-> PC)

PPI
MPI
ProfiBus
LAN

11
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

3. Programiranje

PLC

Serijska
komunikacija

Razvojni
alat
PC

12
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

pristup
programiranju
zahtjev za
prekid

razlicita trajanja ciklusa

13
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

ciklus odreden brojem i


vrstom instrukcija

ciklus odreden od
strane korisnika
(ne ovisi o broju i vrsti
instrukcija)
Twido
2-150 ms

14
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Organization Blocks
(Simatic)
-pokretani prekidima,
-vremenski prekidi,
-hardwareski prekidi,
-dnevni prekidi,
- ...

15
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Primjer –RUHÿLYDQM
HF iklusa (S7-216)

Main (OB1) – samo dvije mreže


1) inicijalizacija sustava,
2) poziv subroutine upravljackog alg.
subroutine loop

16
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Primjer –RUHÿLYDQM
HF iklusa (S7-216)
special memory byte 34 generira
system event ;
inicijalizacija vremenskog razmak izmedu dva uzastopna
interupta eventa definira se u ms;
SMB34 = 100 event 10 generira
se svakih 100 ms

interupt “CYC_int”, definiran od


strane korisnika, povezan je s
eventom 10;
po eventu 10 izvrši se “CYC_int”

17
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Primjer –RUHÿLYDQM
HF iklusa (S7-216)

“CYC_int” interupt

postavljanjem bita “Scan_ON”


omogucuje se izvršavanje
upravljackog algoritma

SMB34 => Event 10 => CYC_int => Scan_ON

18
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Tipovi podataka

19
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

bit => I100.0 – ulazni bit (veza prema digitalnom ulazu),


Q100.0 – izlazni bit (veza prema digitalnom izlazu),
V100.0, M100.0 – memorijski bit (privremeno spremanje
informacije),
SM0.0 – sistemski bit (konfiguriranje i citanje stanja PLC-a)

TWIDO - %M0, %I100.0, %S0

byte => IB100 - ulazni byte (veza prema digitalnim ulazima),


QB100 - izlazni byte (veza prema digitalnim izlazima),
VB100, M100 - memorijski byte (privremeno spremanje
informacije),
SMB100 - sistemski byte (konfiguriranje i citanje stanja PLC-a)

TWIDO - %MB100

20
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

word => IW100 - ulazna rijec (veza prema analognim ulazima),


QW100 - izlazna rijec (veza prema analognim izlazima),
VW100 - memorijska rijec (privremeno spremanje
informacije),

TWIDO - %MW100, %IW100

double => VD100 - memorijska dupla rijec (privremeno spremanje


informacije),

TWIDO - %MD100

- direktno adresiranje

- indeksno adresiranje (pokazivaci)

21
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

• %MB0 sadrži %M0, %M1, %M2, ... , %M7


• %MW0 sadrži %MB0 i %MB1
• %MD0 sadrži %MW0 i %MW1
22
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Simbolicko adresiranje – tablica simbola (Symbol table, Symbols)

naziv opis
adresa
varijable varijable
varijable

23
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Pisanje programa – razvojni alati (STEP 7, MicroWIN, TwidoSoft, ...)

Konfiguriranje hardware-a

• promjena tipa PLC-a


• ubacivanje, podešavanje i
brisanje dodatnog I/O modula
• podešavanje funkcija ulaznih
signala
• podešavanje funkcija izlaznih
signala
• mapa podešenje ulaza i izlaza
• podešavanje komunikacije
• ...

24
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

25
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Osnovni razvojni jezici

Ladder diagram
FBD – function
block diagram

STL – statement list

26
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Ladder dijagram
- osnovni entitet programa je mreža (rung, network)

energija

informacija

izvodenje programa:
- mreža se sastoji od simbola koji 1. odozgo prema dolje, mreža po mreža
predstavljaju instrukcije i 2. odozgo prema dolje u mreži
upravljacke komponente
3. slijeva na desno u mreži
27
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Primjer – pritiskom na prekidac, pali se lampica

28
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Osnovni simboli i operacije u ladder dijagramu

radni kontakt izlazni “svitak”

mirni kontakt invertirani izlazni “svitak”

uzlazni brid SET

silazni brid RESET

29
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

osnovne logicke operacije u ladder dijagramu

Q0.0 = I0.0 AND I0.1

Q0.0 = I0.0 OR I0.1

Q0.0 = I0.0 AND (NOT I0.1)

30
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Ostale operacije u ladder diagramu


- aritmeticke operacije – zbrajanje, oduzimanje, moženje, ...
- operacije pridjeljivanja i konverzije– byte u word, word u double, ...
- operacije usporedbe – >, <, =, ...
- operacije pomaka – u lijevo, u desno,
- operacije tijeka programa – subrutine, skokovi, prekidi, …
- operacije i funkcije definirane od strane korisnika

Simbol – pravokutnik s ulazima i izlazima

31
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Primjer - funkcija definirana od


strane korisnika,
histereza (STEP 7)

programski
kod

simbol

32
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Timer (TwidoSoft)
• vremenski releji
• nacini rada: TON (zakašnjeli uklop), TOF
(zakašnjeli isklop), TP (treptajuci)
• vremenske baze 1ms, 10ms, 100ms, 1s i 1
min
• %TM – oznaka vremenskog bloka
• n – broj vremenskog bloka
64 (n=0 do 63) za 10 i 16 I/O Twido
128 (n=0 do 127) za ostale

• %TMn.P predpodešena vrijednost


• %TMn.V trenutna vrijednost
• %TMn.Q stanje izlaznog kontakta

33
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

TON TOFF

TP

34
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Counter (TwidoSoft) ulazi:


- %Cn.R poništavanje brojaca
- %Cn.S podešavanje na
predpodešenu vrijednost
- %Cn.CU brojanje gore (UP)
- %Cn.CD brojenje dolje (DOWN)
izlazi:
- %Cn.E underflow (promjena
%Cn.V iz 0 u 9999)
- %Cn.D dosegnuta predpodešena
• 16 brojaca vrijednost, %Cn.V = %Cn.P
• funkcije brojanja - %Cn.F overflow (promjena %Cn.V
gore i dolje iz 9999 u 0)
• %C – oznaka brojaca
- %Cn.P predpodešena vrijednost
- %Cn.V trenutna vrijednost brojaca
• n – broj brojaca

35
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (opis procesa)

pumpa A pumpa B
Koraci procesa:
A B
1. Punjenje polovice
spremnika sastojkom A,

mješalica mjerila razine 2. Punjenje druge polovice


-pun
-napola pun
spremnika sastojkom B,
-prazan
3. Miješanje smjese 120 s,

4. Ispuštanje smjese iz
spremnika.
ventil

36
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (opis procesa)

37
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (pridjeljivanje procesnih signala I/O


modulima PLC-a)

pumpa A pumpa B
I0.0 spremnik pun
A B
(h = H_max)
I0.1 spremnik napola
Q0.0 Q0.1
Q0.2 pun (h = H_mid)
I0.0
mješalica mjerila razine I0.2 spremnik prazan
I0.1 -pun
-napola pun (h = H_min)
I0.2 -prazan Q0.0 pumpa A radi

Q0.1 pumpa B radi


Q0.3
Q0.2 mješalica radi
ventil
Q0.3 ventil otvoren

38
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (simbolicko adresiranje)

I0.0 H_max

I0.1 H_mid

I0.2 H_min

Q0.0 PMPA_ON

Q0.1 PMPB_ON

Q0.2 MIX_ON

Q0.3 VLV_ON

39
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (programiranje)

1. Punjenje polovice
spremnika sastojkom A.

Q0.0 Q0.1
A B

Q0.2
I0.0

I0.1

I0.2

Q0.3

40
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (programiranje)

2. Punjenje druge polovice


spremnika sastojkom B.

Q0.0 Q0.1
A B

Q0.2
I0.0

I0.1

I0.2

Q0.3

41
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (programiranje)

3. Miješanje smjese 120 s.

Q0.0 Q0.1
A B

Q0.2
I0.0

I0.1

I0.2

Q0.3

42
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (programiranje)

4. Ispuštanje smjese iz
spremnika.

Q0.0 Q0.1
A B

Q0.2
I0.0

I0.1

I0.2

Q0.3

43
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

A pumpa A pumpa B B

Q0.0 Q0.1
Q0.2
I0.0 mjerila razine
mješalica
I0.1 -pun
-napola pun
I0.2 -prazan

Q0.3

ventil
Napomena:
Program ne sadrži dio vezan uz postavljanje
sistemskih bitova o kojima ovise stanja izlaza u
slucaju iznenadnog prekida rada (nestanak
napajanja), kao ni dio vezan uz otkaz mjerila
razine, pumpi i ventila.

44
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Unos programa

TwidoSoft

STEP 7 - MicroWin

45
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

- optimiranje programa – Karnaughove tablice, DeMorganova pravila,


- prijevod programa (compile, analyse),
- transfer programa u PLC / iz PLC-a (download, upload),
- pokretanje programa (run) – status PLC-a
Twido
Simatic

46
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Provjera ispravnosti rada programa (debug)

-trenutna stanja varijabli (memorijskih lokacija PLC-a)


animation tables, status charts, variable tables
STEP 7 - MicroWin

Upis nove
vrijednosti
- forsiranje

TwidoSoft

47
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Prekidi rada - nestanak napajanja i/ili STOP/RUN promjena


=> stanja ulaza i izlaza ?
-automatsko pokretanje programa nakon uspostavljanja napajanja
=> stanja ulaza i izlaza ?

Pokretanje programa odredeno je vrstom PLC-a i nacinom na koji je restart


definiran u programu (sistemski bitovi, posebni programski blokovi).

-hot restart – program nastavlja tamo gdje je stao prije prekida,


podaci sacuvani u memoriji

-warm restart – program pocinje iz pocetka, podaci sacuvani u


memoriji

- cold restart – program pocinje iz pocetka, podaci izbrisani

48
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

49
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

50
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

4. Procesno sucelje
SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition
– sustav za prikupljanje, prikazivanje, pohranjivanje i
upravljanje podacima u industrijskim postrojenjima,

prikupljanje podataka – komunikacija s perifernim upravljackim jedinicama (PLC),

prikazivanje podataka – zaslon osobnog racunala ili panel; prikaz podataka u


grafickom (bar graf, trend) ili numerickom (brojcano
polje) obliku; graficki prikaz dijelova procesa,

pohranjivanje podataka – baze podataka; dnevni, mjesecni, godišnji izvještaji,

upravljanje podacima – pretraživanje; veza prema drugim aplikacijama i prema


višoj razini upravljanja.

51
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

mrežna konfiguracija SCADA sustava


SCADA sustavi na tržištu

WinCC
ABB Master
Siemens Protool
Siemens Protool/Pro
Wonderware InTouch
FactoryLink
SoftPLC VIEWpoint
Citect
Fix
Rockwell (Allen Bradley) RSView
AFE
FLS ECS
...
UNIX Windows

52
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Procesno sucelje - nekoliko razina


a) operatorsko sucelje (operator interface)
- omogucuje operateru pracenje i mijenjanje pojedinih
procesnih velicina i stanja sustava putem grafickih i
numerickih objekata,
b) sucelje za održavanje (maintenance interface)
- omogucuje detaljno pracenje procesnih velicina (I/O) i
stanja sustava (log files); dijagnostika i otklanjanje
kvarova (alarmne liste),
c) inžinjersko sucelje (comissioning interface)
- omogucuje podešavanje parametara i konfiguriranje
sustava; najviši prioritet zaštite.
d) poslovno sucelje (management interface)
- omogucuje analizu i planiranje proizvodnje
53
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

stari sustavi

novi sustavi

54
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

Vertikalna i horizontalna integracija proizvodnje

55
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

a) operatorsko sucelje (operator interface)


biblioteke grafickih objekata
(drag&drop princip)

svojstva grafickog objekta (trend graf)

56
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

a) operatorsko sucelje (operator interface)

zadana status regulatora


vrijednost (“BOOL tag”) - read

naziv procesne
procesne varijable
varijable
(“lable”)

izmjerena vrijednost
procesne varijable
(“REAL tag”) - read

%MW100 tlak_MV tlak_MV_scd


adresa simbolicka SCADA tag
adresa SCADA objekt
57
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

a) operatorsko sucelje (operator interface)


promjena statusa
naziv regulatora
regulatora (“BOOL tag”) –
read / write

promjena zadane
vrijednosti
(“REAL tag”) –
read / write

58
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

a) operatorsko sucelje (operator interface)

trend - prikaz varijable u vremenu

59
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

b) sucelje za održavanje (maintenance interface)

Primjer - Win2000

log file nakon prekida rada SCADA sustava

pokrenute
aplikacije

sistemske
poruke

vrijeme
zaustavljanja
aplikacije

60
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

c) inžinjersko sucelje (comissioning interface)

pristup zašticen zaporkom

-podešavanje parametara
regulatora
-konfiguriranje sustava

-odredivanje parametara
procesa

61
Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Elementi automatizacije procesa
Zavod za automatiku i procesno racunarstvo Predavanja - PLC

d) poslovno sucelje (management interface)

Dnevni
izvještaj

62