You are on page 1of 2

Relacionades amb la

lectura i la literatura Servei de préstec de documents electrònics

RÀER EVA IIN SF A NTT IEL S


pels usuaris de les biblioteques públiques de
Catalunya. Compta amb una col·lecció de títols
d’obres de ficció i no ficció de diferents
gèneres i temàtiques en diferents idiomes.

Relacionades amb
l'educació dels infants BIBLIOTECA CENTRAL
D'IGUALADA

Plaça de Cal Font


08700 Igualada
Telèfon 938 049 077
b.igualada.c@diba.cat
www.bibliotecaigualada.cat
gener 2021
Adreçades als infants
Revista  per aprendre anglès de forma
Revista per aprendre anglès, acompanyat amena i divertida.
Revista quinzenal per a lectors a partir de d'un CD, adreçat a estudiants a partir de 9
9 anys. Conté diverses seccions amb un anys, amb un nivell bàsic d'anglès.
contingut variat: reportatges, còmic, jocs,
natura, contes, entreteniments,... Revista educativa, documental, visual,
basada en les imatges però també en la
Revista lúdica que fomenta la lectura i la lectura, per satisfer la curiositat
creativitat. Suposa un estímul visual i científica, descobrir el món i respectar-
Revista trimestral per a infants a partir creatiu que els motiva a provar els seus lo, destinada a nens i nenes de 9 a 11
de 7 anys. Cada número conté pàgines talents.
d’articles, contes i activitats al voltant anys.
d’una temàtica i pensades perquè els
lectors aprenguin tot passant una bona
estona.
Revista mensual per a infants a partir de
Revista semestral, adreçada als infants a 4 anys i acompanyar-los en les seves
Revista adreçada a infants de 4 a 7 anys. partir de 8 anys. Per apropar la història primeres lectures. Ofereix contes,
Recurs didàctic per desenvolupar el als més petits amb reportatges perquè es poesies i còmics que els fan descobrir el
procés d’ensenyament-aprenentatge de diverteixin mentre aprenen. plaer de llegir i desvetllar la curiositat pel
continguts de les àrees en què món que els envolta.
s’estructura aquesta etapa educativa.
Revista per a nens i nenes de 0 a 5 anys Revista perquè llegir es converteixi en
de format fàcil, amb dibuixos afició. Adreçat a infants de 7 a 9 anys.
Revista especialitzada en el món dels entenedors i coloristes
videojocs, de periocitat mensual.