PEMANTAUAN DAN PENILAIAN Untuk menentukan kejayaan dan kemajuan PBSS dalam mencapai objektifnya, pemantauan dan penilaian

yang berterusan perlu dijalankan. Pemantauan yang dijalankan adalah berjadual dan mengikut keperluan. Selepas pemantauan dibuat, penilai perlu mengisi borang penilaian untuk dinilai tahap Kesihatan Sekolah. Aspek ± aspek yang dapat meningkatkan tahap penilaian sekolah ± sekolah ialah dengan mengadakan pelbagai aktiviti ± aktiviti yang bermanfaat seperti Hari Kesihatan Sedunia, Pameran Kesihatan dan Kuiz Kesihatan. Segala aktiviti ± aktiviti yang dijalankan perlu direkodkan supaya ianya boleh dijadikan rujukan pihak berkenaan. Kuiz Kesihatan Sekolah Kuiz kesihatan sekolah merupakan salah satu daripada aktiviti wajib pihak sekolah kerana ianya bertujuan untuk menguji tahap dan kefahaman murid ± murid berkaitan kesihatan diri dan persekitaran. Kuiz ini dijalankan pada peringkat sekolah dan seterusnya negeri. Pemenang ± pemenang kuiz yang dijalankan akan diumumkan dan diletakkan pada papan kenyataan kelab kesihatan sekolah. Kuiz yang dijalankan berbentuk objektif atau struktur mengikut keputusan jawatankuasa sekolah. Rekod dan Reten Rekod ± rekod dan reten merupakan dokumen penting yang mempunyai catatan sistematik mengenai perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid ± murid. Rekod dan reten diuruskan oleh guru ± guru. Rekod perlu diselenggara agar tidak berselerak dan teratur. Guru juga perlu memastikan bahawa segala retan-retan yang disediakan itu dilakukan dengan sempurna dan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Antara rekod ± rekod yang biasa diuruskan oleh guru disekolah ialah Rekod Kesihatan Murid dan Rekod Rancangan Makanan Tambahan. Laporan Tahunan dan sistem pengiktirafan Segala aktiviti yang dijalankan perlu dibuat laporan untuk rujukan oleh pihak tertentu atau dibentangkan semasa mesyuarat.

murid yang Berjaya menjawab kuiz dangan markah tertinggi akan diiktiraf sebagai murid terbaik. Bagi kelas yang cantik dan bersih akan diiktiraf sebagai Kelas Terbersih dan dijadikan kelas contoh di sekolah itu.Laporan Bulanan Merupakan laporan bulanan aktiviti yang disediakan oleh guru bertugas pada keempat ± empat minggu. Laporan yang dibuat akan disahkan oleh guru besar. Seterusnya akan mewakili sekolah untuk ke kuiz di peringkat daerah dan negeri. Laporan Tahunan Merupakan laporan yang dibuat oleh Ketua Panitia dan ahli jawatankuasa yang terlibat. Pengiktirafan Pengiktirafan akan diberikan kepada individu. kelas atau sekolah. . Pada peringkat sekolah. Sekolah yang terbersih pula akan diiktiraf oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful