PERMAINAN

Bermain merupakan perkara yang paling digemari dan disukai oleh kanak-kanak. Apabila disebut sahaja soal bermain, mereka pasti melonjak kegirangan. Hal ini kerana bermain sudah sebati dengan kanak -kanak dan ia merupakan proses semulajadi dan spontan. Bermain adalah kerja kanak -kanak yang membolehkan mereka mengutip pengalaman, pembelajaran dan kemahiran. Bermain juga membenarkan kanak-kanak melakukan aktiviti yang kreatif. Bagi kanak-kanak yang sedang membesar, bermain merupakan satu keperluan dan perkara yang menyeronokkan. Bermain juga tidak dianggap sebagai satu bebanan kepada mereka malahan ia merupakan satu kepuasan. Melalui aktiviti ini kanak -kanak juga dapat belajar pelbagai perkara dan proses ini dikenal i pembelajaran tidak formal. Antara pendapat tokoh mengenai hal ini ialah, John Dewey (1852-1859) menggalakkan proses pembelajaran dengan prinsip belajar melalui bermain. Aspek keseronokan adalah hak setiap kanak -kanak. Selain itu, Piaget pula menyatakan bermain memberi kesan ke atas perkembangan kognitif. Ia terbukti mempunyai perkaitan dengan proses pembinaan pengetahuan melalui interaksi dan persekitarannya. Soderman (1984) menyatakan, kanak -kanak empat hingga lima tahun mempunyai keperluan asas untuk b ermain. Masanya sama ada daripada segi kualiti ataupun kuantiti dihabiskan untuk bermain.

Permainan membantu kanak-kanak dalam aspek berikut : i. Membantu kanak-kanak memahami aktiviti di sekitar mereka. Kanakkanak belajar melalui penglibatan secara terus dan pengalaman langsung. ii. Membantu pembentukan personaliti melalui kerjasama, berkongsi, mengikut peraturan, inisiatif dan kesedaran tentang kebersihan dan urutan. iii. iv. Meningkatkan keyakinan diri. Meningkatkan kebolehan fizikal daripada aspek motor halus dan motor kasar. v. vi. Memberi peluang mengenal persekitaran fizikal. Mengembangkan kebolehan kreatif semasa menyelesaikan masalah dalam bermain. vii. Sebagai satu kaedah berkomunikasi dan berinteraksi.

menggunakan peralatan yang sedikit. mempunyai peraturan yang minimum. . Terdapat berbagai-bagai jenis permainan kecil yang boleh dimainkan oleh kanak kanak dengan menggunakan peralatan yang minimum. menggunakan ruang yang kecil atau sederhana serta mudah dijalankan. Koordinasi motor kasar melibatkan pergerakan otot-otot besar seperti melompat. Permainan kecil boleh melibatkan koordin asi motor kasar atau koordinasi motor halus. melipat dan lain -lain. berlari dan lain-lain manakala koordinasi motor halus melibatkan pergerakan otot -otot kecil seperti menggunting. Dengan adanya permainan yang menggunakan alatan secara minimum guru tetap dapat menjalankan aktiviti motor kasar di luar dengan baik di samping dapat melibatkan ramai pelajar. Antara ciri-ciri permainan kecil ialah ia melibatkan kemahiran-kemahiran asas.PERMAINAN KECIL Permainan kecil sangat penting dalam kehidupan kanak -kanak.

CONTOH-CONTOH PE INAN ECI N OL L NG SU N RO O S PU N NG N PE AINAN KECI N L N OL N ONYE PER G R CUN .

iii. ii. Permainan ini mestilah dilakukan di padang atau kawasan lapang. ara Bermain : i. Pelajar perlu bekerjasama sebagai satu kumpulan untuk memasukkan bola ke dalam bakul. Konsep asas yang diguna pakai seperti permaian bola baling d an bola jaring. bola tenis dan bakul. Permainan ini dimainkan oleh 3 orang pelajar.1. . MINI BOLA BALING Permainan ini bertujuan untuk melatih pelajar melakukan beberapa teknik membaling dan menghantar bola yang boleh diaplikasikan dalam permainan bola baling dan bola jaring . Pemain perlu memasukkan bola ke dalam bakul dan 1 mata akan dikira. iv. Antara keperluan dan peralatan yang diperlukan untuk menjalankan permainan ini ialah kon. gelung.

sudah roboh« Hari ini«´ ii. Pelajar yang berada dalam kumpulan lain perlulah melalui bawah tangan dua orang pelajar tadi sepanjang nyanyian berkumandang . sudah roboh««Jambatan sudah roboh. Selesai menyanyikan lagu ini. ³Jambatan sudah roboh. sudah roboh. pelajar perlu dibahagikan kepada dua kumpulan. . menandakan dia adalah mangsa jambatan roboh . iv. Dua orang pelajar yang menjadi jambatan. hendaklah menyanyikan sebuah lagu. sudah roboh. Dalam permainan ini. Begitulah seterusnya. sehingga semua menjadi mangsa jambatan roboh. v. Dua orang pelajar akan menjadi jambatan dan sekumpulan pelajar yang lain bakal menjadi mangsa kepada jambatan roboh. Pelajar yang di peluk dikehendaki duduk di belakang orang yang menjadi jambatan. JAMBATAN SUDAH ROBOH Permainan ini merupakan satu permainan yang mudah dan senang untuk dijalankan kerana ia tidak memerlukan bantuan sebarang alatan. ara Bermain :i.2. iii. orang terakhir dari kumpulan lain yang melalui pegangan tangan tadi hendaklah di peluk.

.merah ³ ara Bermain :i. ii.. Pemain lain akan memasuki ruangan itu ketika lagu dinyanyikan dan sebaik sahaja lagu habis dinyanyikan..3. permainan ini dimainkan oleh lebih daripada empat orang pemain. Biasanya. JAN JAN JALA Jan Jan Jala merupakan satu lagu yang dimainkan bersama oleh kana kkanak masyarakat Melayu... pemain lain a kan berbaris dan berjalan melalui lorong kedua -dua ketua tadi. memilih nama benda atau lain lain yang berlainan antara satu sama lain tanpa diketahui oleh para pemain yang lain. Ketika lagu dinyanyikan. Dua orang 'ketua /kepala' yang dipilih. agu :³ Jan jan jala Jala itik jala ayam Dimana lubang kancil Seratus lima puluh Cik Cik Gayah Makan sirih mulut. pemain yang masih di ruangan tengah itu akan ditangkap dan dikira kalah dan dia akan didenda. ' orong' merupakan perlakuan kedua-dua ketua menemukan tapak tangan masing -masing dan diangkat ke atas.. . Dua orang akan saling berpaut pada bahu masing-masing atau memegang tangan masing -masing dan meninggalkan ruang tengah untuk memberi laluan. me. membentuk lorong bagi membolehkan pemain lain melaluinya. me.

Kedua -dua ketua tadi akan membawa pemain yang terperangkap jauh daripada pemain lain dan meminta memilih nama benda atau lain -lain yang menjadi pilihan kedua-dua ketua sebelum permainan dimulakan tadi. v. . Pemain akan berada di belakang ketua yang dipilihnya dengan memegang pinggang ketuanya. Begitulah seterusnya sehingga habis semua ahli kumpulan ditarik ke sebelah dan dianggap sebagai pemenang. Hal ini akan diulang kepada pemain lain sehingga habis semuanya. Jika bernasib baik ketua akan mempunyai jumlah pengikut yang lebih ramai di belakangnya. Apabila lagu selesai dinyanyika n. kedua-dua ketua tadi akan menurunkan tangan masing-masing dan mengurung pemain yang tidak melepasi lorong selepas tamat lagu. vi. Satu garis pemisah akan dibuat antara dua kumpulan dan ahli kumpulan yang tertarik ke sebelah dianggap menjadi pengikut. Ketua akan saling menarik tangan dan dibantu oleh pengikut yang menarik di belakangnya. iv.iii. Pilihan pemain tadi menentukan dia akan menjadi pengikut ketua yang mana satu.

Masing-masing cuba mengelak daripada terpijak ataupun gtermasuk dalam bulatan iaitu gelung rotan. Aktiviti ini boleh dijalankan dalam beberapa kumpulan secara serentak. Beberapa kumpulan kecil dibentuk dan setiap kumpulan mengandungi empat hingga enam pemain. Sesiapa yang terpijak ataupun terjatuh dalam bulatan dikira mati dan dikeluarkan daripada kumpulan . ara Bermain :i. Pemain-pemain perlu berpegangan tangan bagi membentuk satu bulatan di bahagian luar gelung yang diletakkan di tengah -tengah bulatan tersebut. iv. ii. v. PERIGI RACUN Perigi acun merupakan satu permainan yang ringkas dan mudah. Mereka cuba menarik satu sama lain dalam bulatan. .4. Alatan yang digunakan hanya gelung rotan dan permainan ini hendaklah dimainkan di kawasan lapang seperti padang atau sebagainya. Bilangan pemain dalam permainan ini hendaklah sekurang -kurangnya empat hingga enam orang pemain. iii.

. ara Bermain : i. BOLA DAN MONYET Peralatan yang digunakan dalam permainan ini ialah bola dan kawasan ini boleh dijalankan di kawasan yang lapang seperti padang dan sebagainya. Pemain yang berada di tengah akan bertindak sebagai monyet. Pemain yang berada di antara monyet tersebut hendaklah mencampakkan bola kepada rakannya yang seorang lagi. terdapat 3 orang pemain. vi. vii. Aktiviti ini boleh dilakukan dalam banyak kumpulan dan ia boleh dijalankan secara serentak. 3 orang pelajar disusun secara berbaris. ii. v. maka pemain yang membaling bola tadi akan bertukar menjadi monyet. Permainan ini memberi latihan kepada pelajar tentang kemahi ran menangkap dan melambung. Monyet akan cuba menangkap bola tersebut. Jika monyet dapat menangkap bola tersebut. iii. iv.5. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan dalam setiap kumpulan.

Pemain A perlu lari kerana dia akan dikejar o leh pemain B. ii. v. ara Bermain : i. . Pembawa sapu tangan (pemain A) boleh meletakkan sapu tangan di belakang pemain lain yang dipilih (pemain B) tanpa disedari pemain B. Semua pemain perlu membentuk satu bulatan dan mereka perlu duduk secara mencangkung. iii. iv.6. MAIN SAPU TANGAN Permainan ini dinamakan denga n Main Sapu Tangan kerana ia dimainkan menggunakan sapu tangan. Pilih seorang pelajar untuk membawa sapu tangan berjalan mengeliling bulatan. Pemain B perlu mengejar pemain A dan memukul pemain A dengan sapu tangan itu. Ia boleh dimainkan di kawasan lapang dan bilangan pemain ialah lima orang atau lebih.

ruan g. ntuk memastikan permainan ini kekal dan tak luput dek zaman. pintar bahasa. Permainan tradisional adalah sejenis permainan warisan nenek moyang. Pada masa kini. ontohnya. Di luar negara pula. falsafah dan unsur pendidikan yang tersirat yang perlu dihayati dan dipraktikkan.PERMAINAN TRADISIONAL Bangsa Melayu kaya dengan warisan pelbagai unsur kebudayaan. permainan teng -teng. teng-teng dikenali sebagai hopscotch. Walau bagaimanapun nama permainan dan peraturannya mungkin berbeza antara satu negeri dengan negeri yang lain. Permainan tradisional ini mengandungi banyak nilai. tetapi konsep permainan itu tetap sama. mental malahan perkembangan emosi. Ia adalah salah satu aktiviti bermain yang dicipta oleh oleh orang dulu -dulu yang dimainkan di seluruh rantau negeri Tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Ada sesetengah memanggil permainan tersebut ketingting dan ada juga yang memanggilnya teng-teng bulan. bodily kinestetik. Ia juga bukan sahaja menggalakkan perkembangan sosial . aranya adalah dengan memperkenalkannya kepada generasi muda seawal mungkin. k ita bertanggungjawab untuk memastikan wujudnya kesinambungan budaya warisan bangsa pada masa akan datang. Secara tidak langsung ia menggalakkan interaksi sosial. permainan tradisional semakin terpinggir dan dilupakan lantaran munculnya permainan-permainan baru yang lebih moden dan canggih. fizikal. sifat toleransi serta kerjasama. Ada sesetangah permainan ini dimainkan di negara lain. interpersonal dan pintar alam. . Di mana rata-rata didapati permainan tradsional yang dimai nkan melibatkan lebih daripada dua orang pemain. Satu perkara lagi yang amat jelas terkandung dalam permainan tradisional ini adalah penerapan kemahiran sosial kepada setiap pemainnya.

CONTOH-CONTOH PE AINAN TRADISIONAL EN EN K N A K N ALA PAN AN PERMAINAN TRADISIONAL NENEK NENEK S B N K K A C N KAK BA U SERE BAN .

TENG-TENG Teng-teng merupakan satu permainan yang menguji kecekapan mengimbangi badan dan mengagak jarak. ketiga. Pemain akan melontarkan batu petak pertama dan pemain akan melompat terus ke petak kedua dengan menggunakan sebelah kaki. vi. Teruskan permainan dengan mencampak ceper ke petak kedua. keempat.som! ³ Pemain akan berdiri di tempat permulaan. pemain akan terus melompat menggunakan sebelah kaki ke kotak kelima. Peralatan yang diperlukan untuk bermain permainan ini ialah batu leper ataupun pecahan tembikar ketingting. ii. ceper terkena pada garisan ataupun terkeluar daripada petak.. Waktu tersebut kaki kanan pemain akan berada di petak keenam dan kaki kiri di petak ketujuh. Tentukan giliran pemain dengan cara ³ o. Bilangan pemain yang paling minimum untuk permainan ini ialah dua orang. Tetapi sekiranya semasa mencampak ceper. kedua. .1. Kemudian. iii. Permainan diteruskan sehingga ke petak keenam dan ketujuh pemain akan memusingkan diri dengan melompat secara mengangkang. dan pemain berhenti untuk mengutip ceper pada petak pertama dan melompat ke kotak pertama lalu terus keluar ke tempat permulaan. Kemudian diteruskan ke petak berikutnya mengikut turutan nombor. ara Bermain : i. iv. Teruskan lompatan daripada petak pertama langkau petak dua. maka giliran diberi kepada pemain yang seterusnya. ter us ke petak ketiga. v.

GALAH PANJANG alah Panjang merupakan satu permainan yang bertujuan untuk menguji kecekapan pelajar berlari melepasi halangan. Pemain yang paling banyak mempunyai rumah dikira sebagai pemenang.vii. Kemudian ia akan mengambil dengan cara membelakangkan petak bulan sambil mencangkung mengambil ceper. Di petak mana ceper itu jatuh. xi. Apabila sudah mendapat ceper. Apabila pemain Berjaya melalui semua petak. viii. xii. bangun dan berdiri membaling ceper ke petak di belakangnya. p etak itu akan menjadi rumah. x. Pemain akan membaling ceper ke petak bulan. pemain akan cuba membuat rumah. . Pemain akan meneruskan permainan dari awal hingga akhir sehinggalah permainan tamat. Bilangan pemain bagi permainan ini ialah enam orang untuk dua pasukan iaitu tiga orang bagi setiap kumpulan. ix. 2. Permainan ini memerlukan kawasan yang lapang dan gelanggang berbentuk segi empat tepat di atas tanah.

Kumpulan yang mencabut lidi panjang akan bermain dahulu. Bina gelanggang dengan menggunakan penanda ataupun buat garisan di atas tanah. . iii. Bagi menentukan pasukan mana yang akan bermain dahulu. ix. vi. Pasukan penyerang akan cuba melepasi garisan pertama. Kaedah ³ o«som! ³ juag boleh digunakan. Pasukan yang mendapat lidi panjang akan memulakan permainan iaitu bertindak sebagai µpenyerang¶ sementara pasukan satu lagi menjaga garisan sebagai pasukan µpertahanan¶.Cara Bermain : i. Bagi memulakan permainan. ketua pasukan penyerang akan menepuk tangan ketua pasukan pengawal . v. Pasukan pertahanan akan cuba menghalang pemain pasukan penyerang melintasi garisan dengan mendepakan tangan ataupun mencuit badan penyerang. Pemain penyerang yang berjaya melepasi garisan ataupun halangan yang ketiga akan berpatah balik dan melepasi ketiga -tiga halangan yang dilaluinya pada awal permainan . iv. ii. ketua kedua-dua kumpulan diminta mencabut lidi yang dipegang oleh mereka yang terlibat dengan permainan. Ketua pasukan pertahanan akan menjaga garisan tengah. kedua tanpa disentuh ataupun ditangkap oleh pasukan lawan. vii. viii. Satu pasukan terdiri daripada sekurang -kurangnya tiga orang.

3. iii. Contohnya. biji getah atupun kelapa sawit sebanyak 98 biji dan bilangan pemainnya ialah 2 orang pemain. iv. Peralatan yang digunakan dalam permainan congkak ialah kayu congkak.x. guli. pasukan yang bermain akan mendapat satu mata. Cara Bermain : i. Sekiranya ketiga-tiga halangan berjaya dilepasi oleh salah seorang ahli pasukan penyerang tanpa disentuh oleh pasukan pertahanan. Buah diisi mengikut bilangan rumah. xi. Mereka akan duduk bertentangan menghadap papan congkak. ii. Pemain terdiri daripada dua orang. Sebaliknya jika salah seorang pemain daripada pasukan yang bermain dapat disentuh oleh pasukan lawan. CONGKAK Congkak merupakan salah satu daripada permainan tradisional yang masih popular sehingga kini. Permainan ini merupakan satu permainan yang menguji kecekapan pemain untuk mendapatkan seberapa banyak buah ayng dimiliki oleh pihak lawan. jumlah rumah adalah tujuh. . Permainan dimulakan dengan mengambil semua buah dari mana mana lubang yang di hadapannya secara serentak. jadi bilangan buah adalah tujuh bagi setiap rumah. Mereka akan memasukkan satu buah ke dalam setiap lubang kecuali rumah pemain lawan. ia akan dikira mati dan pasukan lawan pula akan bermain.

v. x. Menembak hanya boleh dilakukan sekiranya pemain selesai membuat satu pusingan pertama ataupun lebih. vi. buah yang terkumpul dalam ibu rumah diagihkan semula ke dalam rumah sendiri. Bagi pusingan kedua. Pemain yang mempunyai bilangan buah yang banyak dalam ibu rumah dikira sebagai pemenang. umah yang tidak cukup buahnya dikira µterbakar¶ dan tidak boleh digunakan lagi dalam pusingan itu. Pemain tidak boleh meneruskan permainan apabial buah terakhir di dalam tangan jatuh di dalam rumah kosong. viii. vii. ix. Buah yang diambil akan diisikan ke dalam semua rumah yang dilalui termasuk ibu rumah sendiri. Pemain akan memasukkan semua lebihan buah ke dalam ibu rumah. xii. Pemain akan menutup lubang yang tidak dapat diisi dengan tujuh buah. Pergerakan permainan mengikut arah pusingan jam. Jika pemain berhenti di rumah kosong sendiri. xiii. Pemain yang tidak mempunyai rumah terbakar akan memulakan permainan pusingan itu. xi. Sekiranya berh enti di rumah kosong lawan. pemain lay ak mengambil isi rumah yang setentang dengannya dan dimasukkan ke dalam ibu rumah sendiri sebagai ganjaran. pemain tidak berhak menembak. Proses ini dinamakan µmenembak¶. .

Pada permulaan permainan. batu kecil. dua. Kemudian menimbang buah tersebut. iii. Pemain perlu mencampurkan jumlah buah yang dapat ditimbang dengan jumlah seterusnya. Permainan ini hendaklah dimainkan di kawasan yang rata seperti simen ataupun di atas lantai. setiap pemain dikehendaki menimbang buah. Bilangan pemain untuk permainan ini ialah sekurang-kurangnya dua orang. Sesiapa yang dapat menimbang buah yang terbanyak dialah yang akan bermain dahulu. ataupun menggunakan biji asam jawa. iaitu meletakkan kesemua batu di tapak tangankemudian lambung dan sambut batu dengan belakang tangan.4. Cara Bermain : i. iv. vi. . Permainan ini boleh dimainkan dengan menggunakan batu seremban. ii. Pemain perlu duduk di atas lantai. kemudian mengutip semula mengikut bilangan satu. pundi kacang. Pemain perlu mendapat seberapa banyak jumlah batu ayng disambut. Pemain menebar buah di atas lantai. Permainan diteruskan sehingga pemain melakukan kesilapan seperti buah terjatuh ketika dilambung ataupun tersentuh buah lain semas a mengambil buah. dan tiga. BATU SEREMBAN Batu Seremban ialah satu permainan yang menguji kecekapan pemain melambung dan menyambut batu. v.

Mata µnenek¶ ditutup dengan sapu tangan atau kain penutup mata. Sehelai sapu tangan diperlu kan untuk menutup mata µnenek¶ dan kayu sebagai tongkat. ii. 5. Pemain yang Berjaya mengutip jumlah buah yang paling banyak dikira sebagai pemenang. Permainan ini sesuai dimainkan di kawasan yang lapang. Cara Bermain : i. iv. Pemain lain membuat bulatan sambil berpegangan tangan. iii. viii. Pemain menyanyikan lagu sambil mengelilingi µnenek¶ :³ Nenek-nenek si bongkok tiga Siang malam asyik berjaga Mencari cucu di mana ada Nenekku kahwin dengan anak raja ³ . NENEK-NENEK SI BONGKOK TIGA enek-nenek Si Bongkok Tiga merupakan sebuah permainan yang memerlukan pemain-pemainnya untuk menyanyi.vii. Pilih seorang pemain untuk menjadi µnenek¶. v. Permainan ini lebih baik sekiranya dimainkan oleh ramai pemain. Sekiranya kesilapan itu berlaku maka giliran akan diberi kepada pemain yang seterusnya. µ enek¶ memegang tongkat dan berada di tengah bulatan.

µ enek¶ akan meraba-raba mencari dan cuba menangkap pemain. nenek hanya berdiam diri sambil menggerakkan tongkat dan membongkokbongkokkan badan beraksi seperti orang tua. Selepas selsai menyanyi. cucu tak dapat lari Nenek tua banyak sakti Sekarang nenek nak cari ganti Siapa yang kena dia yang ganti ´ ix. pemain duduk mencangkung dan mendiamkan diri.vi. . Selepas meneka tiga kali. vii. Jika salah. nenek boleh meneka nama se hingga tiga kali. jika masih salah µnene¶ perlu mencari orang lain pula sehingga betul tekaanya. x. enek pula menyanyikan lagu : ³ Cucu. maka pemain itu akan menjadi nenek pula. Semasa pemain mengelilingi nenek sambil bernyanyi. viii. xii. µ enek¶ harus meneka nama pemain yang dipegangnya. Jika betul tekaan µnenek¶ . xi.

v. Mata akan dikira daripada bilangan ukuran yang dibuat. Setiap pasukan mempunyai bilangan ahli yang sama banyak. pasukan yang bermain dikira mati. Permainan ini sesuai dimainkan di kawasan lapang dan bilangan pemainnya ialah antara lapan hingga dua puluh orang. vii. Pemain dibahagikan kepada dua pasukan. KONDA-KONDI Konda-kondi ialah sejenis permainan memukul kayu kecil dengan kayu panjang. satu kayu pendek berukuran ½ kaki dan satu kayu panjang berukuran satu kaki. Pemain yang memulakan permainan akan berdiri dekat lubang tempat bermain. iii. ndian dibuat bagi menentukan kumpulan mana yang main dahulu . Kayu pendek diletakkan secara melintang di atas lubang. Apabila pihak lawan dapat menangkap kayu pendek. Pasukan lawan pula akan berdiri di serata tempat. Tujuan permainan ini ialah untuk menguji kepintaran pemain memukul kayu dan mengelaknya daripada disambut oleh pihak lawan. vi. iv.6. Sebuah lubang dikorek di tempat permainan. Sediakan dua batang kayu iaitu. Antara peralatan yang diperlukan dalam permainan ini ialah dua batang kayu kecil yang berlainan berukuran pendek dan panjang dan saiznya lebih kurang sebesar jari dan lubang dikorek. . Permainan akan dimulakan dengan pemain menguis kayu pendek ke hadapan dengan menggunakan kayu panjang. ii. kur jarak kayu pendek itu dari lubang dengan kayu panjang. Cara Bermain : i.

ix. . Kumpulan yang mengumpul bilangan mata terbanyak akan memenangi permainan itu.viii. Mata yang dikumpulkan oleh pemain-pemain dalam pasukan itu dicampurkan bagi mendapatkan jumlah keseluruhan. Permainan diteruskan apabila pemain Berjaya melaksanakan langkah satu.

menggalakkan kematangan motor halus dan kasar serta mempelajari konsep ruang. untuk b ermain dengan jayanya. Permainan fizikal dapat meningkatkan kemahiran koordinasi badan. Mereka juga akan belajar menjadi pemimpin dan pengikut di samping belajar bekerjasama dan bertolak ansur. kanak-kanak akan dapat mempelajari banyak perkara. bermain membolehkan kanak-kanak melepaskan ketegangan yang disebabkan oleh halangan daripada persekitaran terhadap tingkah laku mereka. di samping memahami apa yang cuba disampaikan oleh orang lain kepadanya. bermain juga membantu mengembangkan daya kreatif kanak-kanak kerana ia memberi peluang daya cipta tanpa had. kanak-kanak perlu berkomunikasi dengan orang lain dalam cara yang dapat difahami. Dunia mereka penuh dengan keseronokan dan kegembiraan. fizikal. Selain itu. Melalui permainan fizikal yang aktif. kanak-kanak akan belajar bagaimana untuk mengadakan perhubunga n sosial dan bagaimana menyelesaikan masalah sosial. Di samping itu. Bermain juga dapat menyumbang pelbagai aspek perkembangan seperti daya kreatif. bahasa.KESIMPULAN Belajar melalui bermain merupakan satu pendekatan yang bai k bagi kanak-kanak. kanak-kanak dapat bersenam dan membina otot. bermain juga dapat membantu perkembangan fizikal ka nak-kanak. Dengan bermain bersama -sama kanak-kanak lain. Hal ini disebabkan kanak-kanak memang tidak boleh lari daripada bermain. . Selain itu. belajar memerhati. Bermain dapat membantu kanak-kanak adalam perkembangan intelek seperti belajar tip permainan berp eraturan. sosioekonomi dan moral. menjalankan eksperimen dan sebagainya. Melalui permaina -permainan ini. Seterusnya.

Secara kesimpulannya. Walaupun kanak kanak mempelajari tentang benar dan salahnsemasa di rumah dan di sekolah. bermain membawa banyak faedah kepada pelajar di samping ianya merupakan aktiviti yang amat digemari oleh kanak -kanak. peneguhannya adalah lebih di kalangan rakan -rakan sepermainan. pelajar akan merasai keseronokan belajar dan ini akan menambahkan minat mereka terhadap pembelajaran.Melalui permainan juga. moral kanak -kanak akan berkembang. Melalui permainan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful