1

Secesija u Hrvatskoj – katalog
Secesija u hrv lik umjetnosti - Vladimir Maleković – Termin secesija- označava odcjepljenje, rascjep 1897. se austr. društvo umj odijelilo od službenog, a iste godine i naše društvo umjetnika od društva umjetnosti (Zagreb- DhU se odcjepljuje od DU) Ne može se primijeniti termin secesesija kao sveopći – termin secesija vrijedi samo za HRv i Austr. Umjetnost ( u ostalim zemljama manje više svaka zemlja ima svoj naziv što je opravdano različitim tendencijama koje se javljaju) Termin je kategorijalna konvencija za lik. umj. u užem srednjoeur. kult. krugu to je određeni Lebensgefuehl (osjećaj života) na prijelazu stoljeća Ivo Pilar, Secesija, objavljen u Viencu, potom kao brošura—objašnjavao secesiju u tom tekstu; kaže da je bit secesije tražiti nove putove u umjetnosti; najavangardniji tekst o tome kakva bi umjetnost trebala biti Secesija je težnja za preporodom u umjetnosti, antiakademsko postuliranje- tako razgovjetno da može biti artikulirano kao ideja postuliranja hrv. Moderne Secesija je iste ideje različito artikulirala i iskristalizirala u različitim zemljama 1892. prijelomna godina – historizam nije više the stil, dolazi do radikalne promjene ukusa i stila pripremno razdoblje – 1892.-1897. početak promjena1892. u Muenchenu, što će kulminirati 1898.u Parizu- Puvis de Chavannes napušta s grupom umjetnika Salon Champs Elysees i osniva Champs de Mars; u Beču izlazi časopis Ver Sacrum, u Zg Milivoj Dežman pokreće secesijski almanah Hrv salon (Klimt na ovitku!!) Umj paviljon svečano otvoren 1898.godine; prvi izložbeni prostor hrv.secesije Prva knjiga pod nazivom Secesija- u Zagrebu naši časopisi uz bok svjetskim časopisima koji su promicali umjetnost – Mladost, Život i Hrv salon postoji i sintagma i hrv moderna, njima još treba dodati neoromantizam, spiritizam, simbolizam – obuhvatiti univerzalno (tome teži secesija) Dežman se jako zalaže za individualizam u umj (borba individua za slobodu; „Budi svoj!“- sintagma); sami graditi, a ne samo čuvati sintagmu pred starim tvrdjavama (tim je nazivom zapravo mislio na I. Kršnjavijega) temeljni zahtjevi hrv.secesije – 1)apsolutna sloboda stvaranja koju umjetnik treba doseći,2) jednostavnost forme, 3)obogaćivanje sadržaja u umjetnosti, 4)na sve slojeve pučanstva treba raširiti umjetnost (1896.- 1910) povratak naših arhitekata – praško- bečki đaci – Slaviček, Fischer, Bastl, Vidmar, Kovačić, Traexler, učenici Wagnera; Lubinsky, Sunko – njem Jugenstil; Ehrlich iz kruga Loosa; Podhorsky, Kalda; Luppis, Rubinich; Axmannizdanci prevladavajućih europskih stavova fin de seicle -u secesiji je gesamtkunstwerk bio skoro pa pravilo (za razl.od historijskih stilova)

-

pored kritičkih prikaza.. donosi i reprodukcije do savršenstva opremu knjiga doveo Ljubo Babić – njemu je to samosvojno područje lik stvaralaštva (Začuđeni svatovi od Kumičića npr) + osim njega i Kljaković.njegovo je alegorično slikarstvo sentimentalnog tipa .vila Tišov. jugenstilska likovna oprema za časopise ga je potakla i ostavila trage u njegovu stvaralaštvu -Radi lik. dizajn secesijskih značajki Tomislav Krizman. kontinuirano talasanje kompozicije) !!!! Društvo hrvatskih umjetnika 1900.Csikos pripada simbolizmu po temama.moderne neki prakticiraju samo stilsku dekoraciju koja se aplicirana na hist podlogu – Hofbauer. Pokreće Život. metala i dezena za tepihe – ANTONIA KrasnikSommaruga (poduka od Čikoša i Frangeša Mihanovića. kasnije radi vilu Benedik i vila Auerove druge dvije nisu tako uspješne kao Tišov Prevlast naravno ima rafinirani dekor Bliskost sa simbolizmom i neoromantizmom njegovi pasteli – fantazije – intimni crteži vrlo živa arhitektonska scena 1900. (prva zagrebačka „ulična galerija). mjesečnu smotru za književnost i umjetnost. to i kod nas ima odjeka – Kovačićevo stvaralaštvo naročito je pod tim utjecajem Kovačićev otklon od secesije – okrenut će se modernističkom neoklasicizmu dosljedna secesija u arh – Baranyai.2 Već 1900. poentilistička tehnika. Lubynski Vjekoslav Bastl – sklonost alegoriji. bio u Muenchenu.njemu i Bukovcu zajednički otklon od akademizma i svijetli kolorit (heliofobični Bella Csikos Sessia!!) .utemeljenje hrvatskog plakata oblikovanje stakla.vancaš.opremu za Vienac. Mladost i Hrvatski salon . oblikovanje plakata. keramike. Celligoi kada se Wagner 1908. . Celligoi. Rački.vrhunski u hrv. spiritizmu – njegova imaginarna Palača okultnih znanosti (projekt). astrologiji. Kovačićev programatski tekst Moderna arhitektura 1906. historicizam i moderna u arhitekturi. Bastl. 1900.. okreće neoklasicizmu. dizajnu secesije Istodobnost raznolikih poetika koje konvergiraju u umjetnosti : secesija i simbolizam u slikarstvu i kiparstvu. a po stilu secesiji (linearno i plošno radi oblike. Baranyai se odvažio raditi secesiju (školovao kod nas u Obrtnoj) . Osniva se– Klub hrv arhitekata – zauzima antiakademske pozicije. Holjac. Viktor Axmann. neoklasicizam i funkcionalizam u oblikovanju upotrebnih predmeta - . zalaganje za autorsku arhitekturu uklopljenu u opći pokret hrv. U slikarstvo –neosporno Čikoš uvodi elemente secesije – 1892. a kasnije i u Beču – prva je promovirala hrv. Ambrosini.Csikoss : „Znanstveni bioskop/Urania“.

nego uvodi novi sustav prostornog stvaranja svjestan tehničkih i socijalnih okolnosti vremena (u arhitekturi sve mora odgovarati zahtjevima sadašnjosti!!) Wagnerovo predavanje iz 1894.). plošnost. + programatska Moderne Architektur – praktično.Aleksander Laslo – Stilski izraz koji se potkraj 19. materijal Zagreb je sinkron sa Bečom. razdoblje prijelaza iz historicizma u modernu Raskid sa starim i početak novog (al ne još posve novo) Secesija je i ime konkretne građevine: izložbeni paviljon Sezession na Bečkom Karlsplatzu koja je bila podignuta u okviru pokreta Wiener Sezession 1897. tu je dao definiciju funkcionalističke arhitekture. naglašena dekorativnost te asimetričnost Arhitektura secesije i secesijska arhitekture.). mlada generacija izložila je antiakademsku secesiju -Zagreb njeguje iluminizam svoje Šarene škole koja je potekla od Bukovca .st pojavljuje u Beču i Minhenu (Jugendstil).objavljuje programatski članak pod nazivom Moderna arhitektura. ali se tu zbiva periferna secesija -Hrvatski Salon.on prihvaća New free style jer umnoženost moder arh trendova Kovačić samo kod nekih građevina primjenjuje stilske elemete bečke secesije: Kuće u Masarrykovoj br. horizonalitet. a u stvarnosti obuhvaća period od bečke secesije do sloma Austrougarske monarhije Secesija je odjeljak moderne arhitekture koji se odnosi na bečku sastavnicu... ustaje protiv oponašanja povijesnih stilova .rodonačelnik arhitektonskog modernizma koji je pripremio teren za bečku secesiju Održao je predavanje na bečkoj akademiji lijepih umjetnosti 1894. a osnovne su mu značajke valovita linija.3 Zagrebačka arhitektura secesijske epohe .-99.21 i 23 (1907). Wagnerov učenik (1896.Wagnerove ideje prenosi u Hrvatsku. poticaje Engleskog Domestic Revivala (Vila - - - - . njemačku Jugend.Viktor Kovačić – bio Bolleov djetlić.trajanje Art Nouveaua Art Nouveau u arhitekturi – ornament postaje samostalan.-1910. bez strukturalne uloge. lokalni naziv za fin de seicle /belle epoche. uključuje se u kolo 11 –orice hrvatskih secesionista koji su se zvali Bukovčevo Društvo Hrvatskih Umjetnika . on se u toj knjizi ne bavi ornamentima. Piše knjigu pod nazivom Modern architecture (1896. plošnost i stilizacija .moderna arhitektura zahtijeva logičnost i praktičnost . kontrukcija. style liberty u Italijiumnoženi modernistički arhitektonski elementi Standardizirani naziv art Nouveau odnosi se prvenstveno na način ukrašavanja i to u primijenjenim umjetnostima 1890.sažetak Wagnerovog manifesta iz 1896. prosinac 1898. Otto Wagner.

1897. 1897. inaugurirali su moderna pravila javnog djelovanja arhitekta.do 1900.Zagreb postaje središte u svakom smislu PROBOJ U MODERNU 1865. : Zagreb – 2 reg osnove – 1865. i 1887.Baranyai Vila Benedik. a za njih rade i Vjekoslav Bastl i Ivan Štefan (od 1896. U Zagrebu nema još ni jedne značajnije četverokatnice .: Umjetnički paviljon. je kupola napravljena (Fellner i Helmer). su ga u Mađarskoj napravili Korb. (zaključilo proces kulturalne preobrazbe). hrv štedionice (Vancaš. Olbrich.razvoj industrije. .. Bastl – danas Etnografski muzej modernizam utrli Hönigshberg&Deutch.4 Frangeš.naš prvi moderniji dvojac – za 13 godina djelovanja u Zagrebu podigli 110 zgrada. nagla urbanizacija . donjogradskom ekstenzijom povijesnog središta – Donjogradski prsten i Zelena potkova Oktogon. Preradovićeva 14) i Mackintoshove arhitekture (vila u Masarykovoj 9/1. naši se školuju i u Beču .arhitekata u okviru kojeg modernu arh zastupaju još Ehrlich i Schon . + jednokratni Wiener Secession kuća Pečić.-1898. 1905) . Skupa sa Podhorskim i Bastlom Klub hrv.1898. porast stambene mase.Palača prve hrvatske štedionice u Ilici. Minhenu i Karlsruheu prva gradnja novog oblikovnog govora – kuća Rado. Rade za njih.Giergl (preseljen je) Iako u ZG postoji Kraljevska zemaljska građevinska škola.između ostalog metalne i građevinske . Grazi.) montažno-demontažni skelet Umjetničkog – F&H 1897. Pragu..tehnološka preobrazba ostvarena je na novoj metalnog rešetkastog strukturi staklenog svoda metalna rešetkasta struktura staklenog svoda galerije Oktogon u palači 1. apsolventi Obrtne škole) dvojakost Kovačićeva modernizma: -tijekom studija sreće Adolfa Loosa - - - - - .u Zagrebu je na prijelomu stoljeća udvostručen teritorij. 1910.-1898.On je osnovao 1906.1897. prvi su u arhitektonski rad uveli podjelu posla i timski rad. a 1896.-99.Kuća arhitekata na Tuškancu 14 Trgovačko obrtnička komora.-1898. 1897.dvije regulativne osnove: 1865. Bastl – Ilica 43 – Valdecov mozaik Vila Tišov. Fischer.ta građevina je razdjelnica historicizma i moderne arhitektureprva prava secesija!!! Secession. i 1887 .

1910. Pantovčaka itd.5 -kod Kovačića utjecaj i Wagnera.tehnološki napredak . Sunko jedan od reprezentativnijih primjera: I.Paviljon rektorata. Krenuo promet tramvajima . 1905. Schoen (javni toalet i čekaonica na Britancu). Rokov perivoj paralelizam oblikovnih ostvarenja. Bastl.Paromlin – prvi put monumentalna primjena armirano-betonske konstrukcije (1907) . danas Nama..arhitekture u Hrvatskoj.djelovanje u Društvu inžinjera i arhitekata je bitna novost (u samom pitanju tko radi arhitekturu namijenjenu građanstvu i novom poimanju grada). (no. Jelačić trg. ali i Loosa (purizam). Elsa fluid. Winkler. Čepulić još – Lubinsky. robna kuća Kastner&Oehler. 1913.postupna redukcija oblikovnih elemenata domestic revival arhitektura (potisnuta reprezentativnost i naglašena individualnost) – vila Auer. Ivančan. Jurjevske. Cmroka.projektira najvrijednije djelo seces. Fischer: Sanatorij (danas Dječka bolbnica u Klaićevoj 18.. Ehrlich. - - . ugao Gundulićeve i Tesline (Gundulićeva 20) uporaba keramičke oplate.-1912.tek od 1918. Kovačić – vile – Auer.: -filozofija prosvjetiteljstva je utjecala na oblikovanje funkcionalnijih modernijih zbivanja . kao gl.Petrinjska 3 Strukturalne inovacije: 1905-13. 1905. Perok-Kavić. 1908..gradnja gradskih paviljona ..-1904. . 1903.Zgrada Nacionalne i sveučilišne biblioteke (danas Državni arhiv). Podhorsky.Edward Schön Zakmardijeve stube i Stross šetalište. Fischer – Apollo. Gundulićeva.-1915. U cjelosti je popločen Trg bana Jelačića . Kornitzer Milan Lenuci u sklopu regulatorne osnove od 1905. Rado.) utjecaj sjevernonjem.-1906. Tvornica Portland cementa .-1912. planira i gradnju istično od Draškovićeve. 1911. skupa s Štefanom radi današnju Gradsku kavanu.koncem prvog desetljeća epohe sredinom prve dekade formira se matična struja modernizma slobodnog stila koja postepenim pročišćenjem izražajnih sredstava prelazi u funkcionalistički purizam uspostavljanje kanona racionalne tendencije epohe Dom Društva Čovječnosti. projektant u H&D – Kuća Kallina. Vrbanić.1910-13. 1904.između 1908-10.-1906. Josipovca. Frangeš. planira izgradnju Tuškanca. i Wagner i Loos su baštinici Schinkela i Sempera i nikada nisu bili na suprotnim pozicijama) Glavna pošta u Jurišićevoj: Gyula Sandi i Erno Foerk (1901-04) Kovačić: Kuća Eisner.1910.arhitekture donose Lubinski i Sunko Lubinski. 1911.1905. -Bast.opći tehničko.

osobita pažnja posvećena uključivanja Crkve sv.arhitekte. Pješačkoj pukovniji . Arhitekata Kaptol: U projektu V. Franz Wybiral (osječki arhitekti) .tri velike cjeline koje su se natječajem trebale riješiti Natječaji su raspisani za samo hrv. jednokatnih i dvokatnih najamnih kuća s predvrtovima ograđenim ogradama secesijskim Na proputovanjima Europom skupljaju se secesijski ukrasi i donose u HR 1900. – niz reprezentativnih seces. i austr.-1906.)– arhitekti – Wilim Karl Hofbauer.6 Jurić: Regulacija Kaptola. u Zagrebu izdan red o parcelaciji itd u cijelom tom dijelu Hrvatske. a na sjevernoj strani te produžene ceste je secesija – reprezentativna najamna secesijska izgradnja – 8 jednokatnih i dvokatnih kuća (1904.Kovačića.palače. grade se od 1903. Marije Vlaška.arhitekata Jurić kao vodeće ističe Viktora Kovačića i Lubinskog : oko Kovačića nastaje kult umjetnika koji stvara secesiju oslobođen modernizma i svih kanona (pokreće i utemeljuje modernu u arhitekturi) Secesijska arhitektura u Slavoniji i sjevernoj Hrvatskoj .Grgur Marko Ivanković – 1898.osobnost V.Natječajni projekt Viktora Kovačića iz 1908. Vlaška ulica. odobrena regulativna osnova – za Varaždin.pravila o parceliranju i načinu gradnje (doba Kuena Hedervaryja) 1901. prva moderna skulptura u Hrvatskoj Potom. Osijek i Zemun Osijek glavna okosnica je produžena Kapucinska cesta (taj produžetak se zove danas Europska avenija – najvažnija trg ulica)– na jugu historicizam.Frangešov spomenik. Ferenc Fischer (iz Budimpešte) vlasnici tih kuća istaknutiji građani - .-06.predložen novi trg između Vlaške i Palmotićeve veličine Markova trga koji bi imao trgovačku namjenu Sve to potvrđuje snažnu umj. Dolac. Kovačića i značaj nažalost kratkotrajnog Društva hrv.prvi put su teorijski tekst i arhitektonski crtež shvaćeni kao komplementarna cjelina ideje Kovačić ističe i razmišlja o psihološkim utjecajima arhitekture 2 Kovačićeve varijante odgovora na natječaj: 1) povezivanje 2 kule sa prolazom od 7 polja prije atrija katedrale (kao trg (Ecclesiae Populi) ispred trga na kojemu je onaj kip Marije) Predviđen i tramvaj preko Kaptola 2) pod nazivom Narodna ideja Dolac. da bi se spriječila nahrupa mađ. Raspis javnog natječaja za uređenje Kaptolskog trga i Bakačeve ulice Kaptol. Ante Slaviček. Otkriven spomenik osječkoj 78. Gotthilf (iz Beča) .

a najveća i naraskošnije je figuralna kompozicija alegorije slobode na kući Friml (Slaviček) nova regulatorna osnova za Osijek je iz 1912.najjača aktivnost – arhitekt Morandini (r. pojedinačno umetnute. kutnik u Osijeku najveći broj secesijskih zgrada što se tiče tog dijela Hrvatske Axmann radi i Kuću sa modnim salonom Florijana Stanettija.7 Kuća Gillmin –Hengl. skromne barokne i specifične ruralne arhitekture– ili samo intervencije na već postojećim zgradama – ograde. šestar. kuća Wolf arhitekt bitniji je Tauchmann . Strani Europske avenije gradi niz reprezentativnih kuća - - - - Varaždin . ( arhitekt Istvän Bierbauer. 1912. 1906. s vitičastom dekoracijom . autor je Skender Kovačević. čest motiv nma osječkim razglednicama) i Štedionica (Sunko) najreprezentativnija je zgrada kina Urania. a 3katnice su samo dvije – Pošta. naručio Grof Pejačević i darovao ga je Osijeku . vlasnici su bili bogati građani koji su svojoj kćeri Matildi tu kuću poklonili kao vjenčani dar . remek djelo secesijske vetne arhitekture i izvan granica Hrvatske osim ovoga reprezentativnog niza gradi se još dosta jednokatnica i dvokatnica (dominiraju). balkoni-lođe) – 3 stambeno poslovne – kuća Pachany kino Apolo.kasnije uništena puno najamnih kuća s keramičkim pločicama – jednobojne. 1912. Viktor Axmann.osim njega. balkoni itd u ulici Zajčevoj 3 jednokatnice u nizu najreprezentativnije zgrade su u ulici kralja Petra Krešimira IV (izlozi u prizemlju.na sj. a na zgradi kina slobodnozidarski simboli – sfinga. 1903.na osječkom Gornjem Gradu. bitniji arhitekti još i Ribić i Vandrej Slavonski Brod tu se secesija javlja isključivo kao interpolacija između raskošne historisictičke. u Čakovcu)– najbolja mu njegova vlastita stambena kuća Morandini u Kolodvorskoj ulici. Hofbauer – granitni. vegetabilne. jedno od najvećih secesijskih zdanja u Hrvatskoj.gradio Gotthilf. + uz nju smještena slobodnozidarska loža Budnost . projektirao 1910. skladna kuća jednostavno... erkeri na katu. sa zavojitim stubištem i secesijskim biljnim motivima Neposredno prije izgradnje niza kuća na Kapucinskoj cesti gradi se secesijski zdenac u Gradskom vrtu.1879. ali neizvedena zbog rata Slaviček. i uglovnicu Narodne banke . trokut..

. 1907. Axmann Đurđenovac. razmjenu kapitala. Orahovac. Givanni Ciotta....8 Vukovar opet kao interpolacija kalvinska crkva.. sustavno se bavi razvojem grada koji pred prvi svjetski rat dostiže broj od 50 ooo stanovnika za razvoj secesije u Rijeci je važan regul plan Paola Grassija iz 1904. Bjelovar. kao i najvažnija njihova hist – Prva požeška štedionica. vila Streim sve arhitekt Fran Funtak – prvi proširio secesiju u male gradiće.prozorski otvori i naznake štukature 2 monumentalne dvokatnice u vlasništvu Crkve – samostan sestara sv. mađarska škola.Orahovački Hotel..Lipiku. Čakovac. parketa. i biskupsko sjemenište (Sunko) Još ponešto u Pakracu .Julija Lozzi Barković Rijeka Glavna i jedina luka pod ugarskom jurisdikcijom 1873. Đakovo 30ak secesijskih zdanja – uglavnom građankse.Torpedo. Osebujnost riječkog brežuljkastog područja navodi na stvaranje novih kvartova/područja grada s pogledom na more među zelenilom Nova stilska strujanja poklapaju se sa srednjoeuropskim . Vinkovci. razvoj Tvornice.gradonačelnik tijekom hrv-ugar nagodbe.. Hrvatskom primorju i Istri . vodotoranj (armiranobetonski – rijedak primjer secesijske industrijske u Hrvatskoj). Županja.. Križa (Axmann). Arhitektura secesije u Rijeci...1906. Izgradnja željezničkih putova.pokreće trgovinu.. Daruvar. duhana. Virovitica. uglavnom prizemne kuće sa secesijskom ornamentikom Pučki stilizirani ukrasi s naznakom secesije. gdje je do tada apsolutno dominirao historicizam Požega relativno mali broj zgrada opet intepolacije u postojeću gradsku jezgru najvažnija i najrepr je prema projektu H&D.

flora.Lungomare . općina Volosko . kuća Schittar novi stil uglavnom kritiziran. Lovran(liječilišta. a prostorije su onda ukrug -Uvođenje kupaonice odvojenog od zahoda . Traxler – 1914. Rubinich.vertikalna raščlamba na dva bočna simetrična dijela .Hotel Emigranata.gradnja u nizu ili interpolacija.gradski izgled dobivaju i mjesta Mali Lošinj i Veli Lošinj .samostojeći objekti – urbane vile –u zonama šetališta ili u povišenim položajima grada.otvoreni balkon je najčešći arh element riječkih pročelja – a umjesto erkera (istaka) kako bi se zaštitile ambijentalne karakt mediteranskog područja .9 - Od 1900-1914. Sandor Mezey -mađ. fauna.mezzanin čest . Carlo Pergoli Komunalna ribarnica (Tržnica).većina vila ima po tri stana osim Rijeke razvoj i – Opatija.od 1908.dekorativna ornamentika u skladu s primorskim položajem grada .parcele.varijanta secesije ističe mađarske elemente .7 km dugo šetalište između Voloskog i Opatije i Lovrana .keramički ukras . Mattiassi – isprobavaju secesiju na vlastitim kućama osim stambene arhitekture.blokovska koncepcija. uma i komunalnih i građevina javne namjene mađarska varijanta secesije –gradske palače .željeznička pruga – Matulji. velikih otvora . puno slobodnije u izrazu (vile Corrosacz i Rosenthal) . težnja ka maksimalnim iskorištavanju građ.mascheroni.ljetnikovci i vile (uvijek u kombinaciji s pomno osmišljenim hortikulturalnim programom) – raznih visina. vraćanje na tradicionalno arhitekti – Emilio Ambrosini.Zoldo.rano se javlja u Rijecu . istovremeno kad i Perretovo svjetski poznato kazalište Champs Elysees u Parizu Dom ubožnice iz 1903. razvoj turizma) . Pušten promet .Brijuni se razvijaju nakon što ih kupuje Kupelweiser – otočje kao lječilište.nova udobnost i funkcionalnost – npr umjesto dugog hodnika uvode predsoblje i bolje iskorištavaju prostor. s 4 hotela . Celligoi. Većina arhitekata koji rade u Ri školuje se u Budimpešti.Crikvenica – dobiva novi hotel (uz onaj hist) Miramare – moderni hotel . geometrijski ornament.figurativni frizovi u interijeru sa simbolima podmorskog svijeta - Ambrosini – stambene kuće – najviše se grade.autor nepoznat Teatro Fenice – krajnja redukcija pročelnih ukrasa – Celligoi. Grazu i Veneziji -utjecaj Beča i Mađarske Wagnerov utjecaj na athitekte školovane u Budimpešti -secesija u Ri prisutna je na samom početku stoljeća u središtu grada blokovska izgradnja rana i smiona rješenja – hotel Royal (prenamjena iz stambeno-poslovnepalače). slobodnog tlocrta.

M.od vila bitne – vila Wolff . jako vrijedno – cvjetne dekoracije i kasetirane fasadne površine – lokalno – rustika prizemlje + mansardna etaža uvučena . donji dio ugl rustika.Stanko Piplović Split.Gradska tržnica također secesijska – nadsvođena polukružnom rešetkastom konstrukcijom – sličnost s kolodvorskom arhitekturom .Iveković koji projektirao puno javnih i sakralnih u retardiranim oblicima vanjština najčešće ožbukana.Hotel Riviera. otvori naglašeni okvirima. Teatro Fenice . a rjeđe javna (škole) . 1906.kino Istra .dakle – novi stil u čistome obliku jako rijetko – Wolff. a krovovi kosi kada sec ornamentika. a drugdje manje i dalje puno u duhu neorenesanse – pr Ć. tj tradicionalni i dalje – vodoravni vijenci i dalje dijele na katove. lođe. Zadar.10 Pula .Rijeka jača u stambenoj arh. – 2 pobočne mansardne kupole – gotovo barokni prizor . ali ni Pula ima dobre kuće Muenz – objedinjujuće tim gradovima je genius loci primorske arhitekture (otvoreni balkoni. onda zidovi jednako komp podijeljeni. 1908.najamne kuće Muenz. hotel Royal.češće – kompromisna rješenja – hist + secesija . kamen lokalni) Pristup arhitekturi secesije u Dalmaciji . jaki vijenac završni itd dekoracija rijetko neovisna bila razvijena ind cementa pa se on koristi u gradnji često se koriste i keramičke pločice najviše secesije u stambenoj (zgrade i vile). – bečka secesija.

Pripreme za Milenijsku izložbu u Budimpešti.do posljednjeg desetljeća 19. Frangeš.tek je pokoji našijenac Pojava Strossmayera i Kršnjavija snažno mijenja stvari Naši idu van školovati se.rdaikalno mijenja sliku dotadašnjeg svijeta 1863.11 SLIKARSTVO Miroslav Gašparović. Rujna 1897.st Nema više praćenja starih i stranih uzora u Hrvatskoj Slikarstvo. Minhen.impresioniste. ključno pripremno razdoblje za novi tip umjetnosti Kršnjavi se tu dosta autokratski ponaša.Salon Neovisnih – posljedica sukoba impresionista i oficijelne estetike (zahtjev za potpunom slobodom umj. engleske prerafaelite. simbolizam . on je jaka ličnost. Kršnjavi predstojnik Odsjeka za Bogoštovlje i nastavu – 1895.on želi da manji broj umjetnika radi reprezentativnu monumentalnu umjetnost ( Bukovac i Medović.slikarstvo secesije snažan napredak industije.ukratko pokreće se slikarski izraz pod nazivom Zagrebačka šarena škola Uz slikare.stvorio novu nacionalnu samosvijest u prvoj pol. Tišov i Kovačević.dolazi do otvorenog sukoba između Bukovca i Kršnjavija (Bukovac kao predstavnika želi mlađe i modernije. Formalnom planu oslanjaju se na franc. donosi kod nas jedno novo i gotovo nnepoznato franc.su tada gotovi umjetnici . njemački Jugendstil.. Grupa mladih bečkih umjetnila (predvođeni Klimtom) prekida sa starom umjetnošću Bečkog udruženje umjetnika Vremenu njegova Umjetnost. belgijske naturaliste) Ilirski preporod. ne teži se više savršenoj dovršenosti i počinje s eraditi prema prirodi....napušta se akademski galerijski kolorit i tonski slikarstvo.snažan otpor Pariškom salonu i francuskoj akademiji i toj tradiciji 1884. Crnčić.zbogom historicizmu 1897. Čikoš. 19.umjetnički klub koji je učvrstio teorijske osnove tog udruženja - - - - . Paljenje mađarske zastavedosta bitno razdoblje . tehnike . 1894.njihova proklamacija (na umj. umjetnosti njezina sloboda!!.Dežman.st razvoj je dosta spor. okretanje modernosti 1892. otvara se paleta boja. umjetnosti sa književnim i političkim iskazima Težnja za slobodnim izrazom.po Kršnjaviju su to perspektivni umjetnici ) 1893.to njih dvoje potiču 1891. Iveković.zato se ti sukobi događaju Unutar DHU osniva se i Literarno.slikarstvo u sredinu u kojoj su uzori vizualnosti bečka i njemačka umjetnost) Novi obzor kojeg je Bukovac otvorio jako je brzo vidljiv .dovlači Bukovca i Medovića u Zagrebu Bukovčev dolazak djeluje kao katalizator budućih zbivanja.. začetak Jugendstila. a Kršnjavi želi tradicionalne predstavnike) Potreba umjetnika da se odvoje od Kršnjavijevo Društva umjetnosti Zato se 7. Valdec.. Manetov Salon odbijenih (Refuses). Ksace Šandor Gjalski i drugi književnici se skupljaju Polarizacija starih (oko Kršnjavija) i mladih (oko Bukovca) – 1896.plenerizam.. Kao odvojeno osniva se Društvo hrvatskih umjetnika Bitna promjena poimanja umjetnosti!!!.stvaranja) Odvajanje (secesija) od dotadašnje umjetnosti po cijeloj Europi Snažna povezanost seces.

no to će već tada potpuno promijeniti zauvijek sliku hrv. počinje biti bitna sama priroda umjetnosti i individualnije ideje Salon 1898. salonu 1898. Odlazi u Beč a potom zauvijek u Prag i nastaje baš tada niz secesijskih radova.-98. između ostalog“ Danteov ciklus“ (Klytia. naznake plošnosti Bukovac je 1898. Autoportret u bijeloj košulji . 1902. al dovoljno ekstravagantan za naše pojmove. upravo zato jer to nije jednoznačan „pokret“ Svima je zajednička težnja za modernitetom (svim nazivima u Europi) Zagrebačka šarena škola. svečane portrete. može se smatrati začetnom fazom secesije) Bukovac radi i romantičarsko. a ne revolucionarni prevrat Staru ideologiju zamjenjuje novi ideal slobodeModernizirati umjetnost i svijet oko sebe ( to je bio cilj) Ono što je u Beču bio Klimt. ali nikada ga nisu zvali. – i tome prisustvuje Očekuje poziv iz Zagreba. Dante u Raju.. do tada su bili marginalizirani svi ti događaji To će dovesti do povlačenja Vlahe Bukovca iz Zagreba.. suprotno Kršnjavijevim očekivanjima.književnostii i umjetnosti“ Sukob Bukovca i Medovića ubrzao njihove odlaske iz Zagreba . Japanka poentilistički rastvara formu. a istodobno je i član novog iz kojeg je definitivno istupio neposredno prije ootvaranja Salona Javni istup Medovića protiv secesije!!. Da bi smirio strasti koje je Bukovac pokrenuo (da bi smanjio njegov utjecaj) No.12 Zagreb i Osijek – utemeljitelji udruženja Potporu na Hrv.umjetnosti i usuglasiti zbivanja sa Europom Pojam secesije se ni danas ne može jednoznačno odrediti. a usporedno razvija specifičan poentilizam koji u toj ranoj fazi označava njegov pomak ka poimanju secesije i otvaranje simbolizmu 1897. Fantazija ( dječje glave)) MEDOVIĆ.akademsko historic. kod nas je bio Bukovac (Bukovac je kao i Klimt bio etabliran umjetnik s reputacijom) U usporedbi s pariškim kretanjima toga vremana. prisustvuje pripremi i otvorenju Salona te aktivnostima DHU Izložba u Parizu 1900. povlači u Cavtat ali je ipak 1898. Simbolizam  ti nazivi se kod nas upotrebljavaju za secesiju tj zbivanja na prijelomu stoljeća Secesija se tu upotrebljava kao krovni naziv zbog čina odvajanja (secesije) Otvorenost prema svjetovnim sadržajima Umjetnici više nisu robovi nekih neprikosnovenih ideala. djelomično dokida dubinu. Bukovac je konzervativan.mijenja paletu i duktus Ambivalentna uloga Medovića Uz Tišova i Mašića on ostaje u starom udruženju.dijametralno suprotna ulog au ovim zbivanjima Doveo ga je 1895. ipak je više naznaka nekih pravaca koji će se događati u umjetnosti.Kuhačev pamflet „Anarkija u hrv. dao im je i sam Khuen Hedervary (mladima u DHU) Konzervativci ih optužuju za nacionalnu izdaju – sada se za to sve saznaje u široj javnosti. Moderna.koliko god to objektivno bilo malo vidljivo u njegovom slikarstvu Jedino što je uveo je plenerizam ( što je formiralo Zagrebačku šarenu školu) i to razdoblje 1895.kompozicije za velike naručitelje. nastaju slike Moje gnijezdo. priklanja se Bukovcu i plenerizmu.

Pod vodstvom Ottona Ivekovića secesionira se od secesije i pridružuje se Medovića i zajedno priređuju nezavisnu izložbu. bliže Klimtovskoj secesiji ( nije toga baš bilo kod nas. Kopenhagen – hrvatski umjetnici nastupaju samostalno u Sale Croate 1898.simbolizam to utječe U Zg 1894. Groblje u Kuni (1907) B Školovanje na bečkoj(1887-91) i minhenskoj akademiji. nije mogao preuzeti vodstvo Društva 1901. Salon Dakle. pejzaž. on se javno 1896. ali realistička sredstva S jedne strane klasično konzerv. Livada s cvijećem (1906).to nabrojano ga tako definira 1897. usmjerenje ka eksprezionizmu bilo mu je nezamislivo (npr Munch) Na Salonu su sudjelovali i : MENCI CLEMENT CRNČIĆ.tememama) a u krajolicima je kolorističniji Nastaju i djela s neosporno simbolisitičkom dimenzijom Portret žene (1895-1900).13 Razvija se na 2 usporedna kolosjeka: 1) javnom. iako intelektualno najutjecajniji. SLAVA RAŠKAJ. pod utjecajem Bukovca mijenja i napušta tonsko akademsko slikarstvo (čak i u hist. historic. dekorativna secesijska stilizacija u većoj mjeri zastupljena Robert Auer.Salonu 1903. Umjetnika bila je kratka i burna. von Stutck. svojevrstan odgovor Hrv. no presudna za stvaranje umjetničkog života u Hrvatskoj - - . gubi taj naboj . Teme za naručioce i 2) privatnom.obrazovanje. a Čikoš. Medović se odrekao cijele grupacije. OTON IVEKOVIĆ. a s druge strane sasvim srugačija slikarska priroda Narativna simbolika Poslije 1903.. Vraćaju se Kršnjaviju i priklanjaju „starim“ tendencijama Povijest Društva HRv.akvareli. ROBERT AUER.specifično mjesto unutar ove grupacije. FERDO KOVAČEVIĆ.historicist. Svrstao unutar secesije izloživši svoje radove unutar izložbe Minhenska secesija. određeni dekorativni elementi i stilizacija. on je inače Kršnjavijev prijateljto govori o velikoj količini tradicionalnog u njegovom obrazovanju U Minhenu je tada Jugendstil. OSKAR ARTUR ALEXANDER U njihovim djelima miješaju se novi duh i akademski realizam Menci Clement Crnčić. nastupa na svim tim izložbama Utiranje puteva dominantnom pravcu u slikarstvu secesijesimbolizmu Utjecaj Čikoševog simbolizma na druge secesioniste (i Bukovca ) Idejni simbolizam.slika pelješke krajolike Najsvestraniji je tematski od umjetnika kod nas: radi i portret. zato je on specifičan) DHU zapada u krizu Bukovac napušta Zg.kompozicije No. a ne formalnim karakteristikama približava se simbolističkoj secesiji Grafički dio više opusa secesijski kod Crnčića U nešto jačoj mjeri na secesiju reagira Slava Raškaj.gotovo da nema secesijske stilizacije Više atmosfera. susreće se s Bukovcem Simbolistički pravac secesijskog slikartsva. Wilchelm Lindelshmidt mu je učitelj u Minhenu.

Kršnjavijevih ideja i umjetnikovih osobnosti.sceni.jedna od najbitnijih secesionističkih slika kod nas. al nažalost nije nikad zakoračio dalje od akademskog simbolizma. ali u usporedbi s takvim „radikalcima“ vani.time rezultira njihovo druženje.idejama i monumentalizmu Meštrovića.svj rata boravi u Švicarskoj. .Beč. Rački stanuje u Beču kod Meštrovića.. do kraja desetljeća!!!!) u Minhenu stasa grupa umjetnika: Miroslav Kraljević.-11.dosad nabrojana zbivanja su im početka točka .Ferdinad Hodler. kreću se više ili manje zacrtanim autorskim pravcima Nakon 1905.planu.14 Nestankom DHU ne nestaje i secesija na hrv.) Jedan od suosnivača Društva Medulić pojavljuje su 1. scenograf.to jako utječe na njega Udruženje umjetnika Medulić. kasnije se tek javlja Gabrijel Jurkić.Ungera na bečkoj akademiji uči grafiku. spoj Bukovčevog poentilizma. formiraju se u vrijeme Medulićevog udruženja Osiječki krug: Guido Jenny. a grafika u 1. al kod Račkog baš i ne Poč 1. Vladimir Becić. pokretač zagreba. za razliku od. ali nije Školovao se i formirao u Veneciji. 1906.temelj morfoloških promjena i ideja u slikarstvtu .Vidovića.otvaraju nove puteve našem slikarstvu . Na njega Udruženje Medulić ostavlja najmanje traga Najsvestranija osobnost: Tomislav Krizman.ogromna izložba u Klovićevima bila nedavno Paralelno s ovim uvjetno nazvanim secesijskim mainstreemom (koji traje od 1904. s mnogo manje radikalnim sredstvima .1910.Slikarstvu su prilazili „kao takvom „ .planu (kod W.Čikošev literarni simbolizam osnovan je upravo na tome.. Oskar Herman.to kod Meštrovića funkcionira.lik. Dragan Melkus Dalmacija: Menghello Dinčić (Golgota) Marko Rašica.utjelotvorio sec. ilustrator. Simbolizam mu je manje literaran nego Čikošev Slikarski temelji su mu u tal.Bukovac i Čikoš – za nas igraju najradikalnije uloge. interpretaciji postimpresionizma Tamniji kolorit. secesijski i simbolistički Ljubo Babić. Pojava Meštrovića Tih godina stasa druga generacija secesionista: Svoj slikarski put započinje Mirko Rački. Jerolim Miše.grafičar. 1908. Josip Račić . kod Bukovca u Pragu da bi od Kršnjavija dobio narudžbu ilustriranja Danteove Božansteve komedije Grad Dis. trebao biti na Salonu. slikar . na tu temu nastaju i grafike 1905. U grafici je najjači i tu je dekorativan.radionica po uzoru na Wiener Werksätte. U Splitu se osniva Rački se prilagođava novim nacional.Split..autori koji su se profilirali kroz to vrijeme.zato je bitno drukčiji .Zagrebačka šarena škola i Bukovac.put nizom pejzaža na izložbi 1901.poimanje gesamtkunstwerka Slikarstvo mu je u 2.koji je tu osebujniji .tamo utječe na njega Emanuel Vidović – 1898.

motivirano političkim razlozima KIPARSTVO (Božena Kličinović) Valdec. iako se ne sreću. kiparstva - . mali je broj umjetnika -secesija sporadična i fragmentarna u kiparstvu i nije se poklapala sa događanjima u eur. utječu na put hrv. Valdec se također u to vrijeme u zagreb vraća 1901-04. a Frangeš je ostao u Beču dok se 1896.u drugoj generaciji i grupaciji Medulić dolazi do inverzija ideja secesije.st (Pevsnerov spomenik na Mirogoju. Meštrović u Beču (profesor mu isto Konig) 1903.centrima Frangeš – Mihanović i Valdec predstavnici su druge generacije kipara na prijelazu stoljeća koji prikljucuju hrv. i kao stipendisti Kršnjavija poslani u Beč – Frangeš kod Kühne i Otto Konig.tu se malo približio secesiji u ornamentalnim motivima.kiparstva70-ih gog 19. Stalno nije nastanio u Zagrebu .Ivan Rendić. ali samo u obliku zajedničkog nastupa na izložbi Sreću se i na izložbama Hrvatskog društva umjetnosti Njih troje.kiparstvu Od ostalih iz izdvajaju izravnije veze s modernističkim strujanjima i senzibilitet Afirmirali radikalni modernizam na razmeđu stoljeća Dva njihova suvremenika: Ivan Rendić i Catroslav Donegani. a Valdec kod Kuhnea Valdec nastavlja školovanje i u Minhenu pa se vraća u Beč.dokumentarnom smislu Općenito. Frangeš-Mihanović i Meštrović su prethodnici i čelnici secesije u hrv.kiparstvu prvi put europskim kretanjima Smioni i utjecajni na cjelokupno duhovno ozračje razdoblja (koje je stasalo na Kršnjaviju) Zagreb tada nema formalno obrazovanje na umjetnike Zajedno su završili obrtnu školu u Zg 1889.puno klasičniji Prvi naš akademski obrazovani kipar.15 . čelnik hrv.značajni uglavnom u povijesno. Prvi susret trojice kipara. ali nije ni težio secesiji ni išao dalje od toga) Kipari nacionalne likove Javni spomenici.

Bijeg u Egipat. Reljefi u Zlatnoj dvorani u Opatičkoj 10Teologija.rana djela.djela nakon 1900.Uskrsnuće VALDEC Dva boravka u Beču U vrijeme utemeljenja minh. ispred je secesijska fontana Elegija.salona (kasnije će Meštrović biti u idućem razdoblju) Bio uz osnivanje DHU Spomenik palim domobranima 78.reljef (1897) Franz Stuck. plaketa Kralj Tomislav (brončani reljefi) . atmosfera pesimizma i melankolije Ljubav.oko 50 kolektivnih izložaba. Frangeš pojednostavljuje formu koja se sve više svodi na secesijsku stilizaciju.to mu donosi međunarodni ugled i status jednog od naših najpoznatijeg kipara animalista ..utro je put secesiji u kiparstvu kod nas (Gamulin to smatra temeljem secesije u kiparstvu. simbolizma .secesije 1892. odvaja se od oponašanja realnosti.)..dominira renesansni utjecaj.simbolizam kao prethodnik eksprezionizma i često smatran samo surogatom secesije Secesijski dekorirana postolja na Zrinjevcu. Otmica Europe. reljef Pjesnikova muza (grob književnika Tomića u Zg. utjecaj Rodina . Spomenik smrti obitelji Leitner u Varaždinu (1906) .statična dekorat.Šokčevićeve pukovnije. utječe na njega Nadgrobni spomenici: Kranjčeviću u Sarajevu. 1908). bio je tamo Istinski predstavnik njem..bitan za minh. Majčina ljubav na grobnici Arko u Zagrebu (1917) .simbolistička poetika. a Frangeš predstavnik bečkih kretanja (Valdec=Minhen. više od 20 svjetskih .Puran. secesiju (začetnik). Justicia.secesije. neki drugi teoretičari tu ulogu pripisuju Valdecu) Njih dvoje su svakako temelji modernizma hrvatske plastike Od 1893.Koninga (osobito Filozofija) . najbolja su Frangešova secesijska djela: Let duše (1904). sestra smrti.godinu dana prije smrti (1939) : Madona sa suzom.poprsje kukuljevića Sakcinskog i poprsje Ivana Mažuranića Radio bistu Čika Jove Zmaja Načela plošnosti – reljef na pročelju Etnografskog muzeja .Muzej Robert Frangeš Mihanović – u njegovoj kući na Rokovu perivoju . Frangeš= Beč) Djelo Pesimizam Memento mori .u stilizaciji utjecaj Rodina .MIHANOVIĆ Samo 7 mjeseci mlađi od Valdeca Najuvjerljiviji predstavnik u društvu oko Hrv. Filozofijakrajnja opreka akademskom konceptu -sve te skulpture radi u Beču i jako su zapažene u klasi prof.16 ROBERT FRANGEŠ. Magdalena (1898.

profinjenu ezoteričnu istančanost simbolista. ploha i arabeska srodne pojave.1962) Rođen u Vrpolju u Slavoniji. Prva jugoslavenska umjetnička izložba u Beogradu 1904. ( to su mu prvi javni nastupi. nego pod utjecajem Rodina kojeg u Beču upoznaje 1901. Rodina. ..Laookon i Timor Dei – snažna igra volumena (pretapajući). Zdenac života. anatomija vrlo precizna. Bruno Schmitz - . apsorbirao rodinizam kao najmodernije eur.treći utjecaj (uz bečku secesiju i Rodina) . (vrijeme studija u Beču).prvo monumentalno djelo. Franz Metzner.izlaže na svim bitnim izložbama tog vremena i upoznaje ljude koji na njeg autječu: Hildebrandt. umro u South Bendu u SAD-u Kraće naukovanje u Splitu u klesarskoj radionici P. drugog desetljeća političko.glavni reprezentatnt likovnih obilježja na razmeđi stoljeća .utječe na njega Osobito važnu ulogu u njegovu formiranju ima njegovo političko uvjerenje.to je . dekorativno . glavni utjecaj=Wagner . Izložba Hrv.blisko Rodinu.Rodinovska) 1900.društva umjetnosti u Zg 1905.Krleža pisao o njemu .nije pod utjecajem bečke dekorativne secesisjke skulpture.Bolesnica.već tad stječe dobar glas osebujna umjetnika) Na izložbi bečke secesije upoznao se s djelima A. Izvor života.prihvaćao i najavangardnije značajke secesije.1905.kiparsko iskustvo .vjerski propagandist Secesija s njim doživjela kompletan izraz -mitološki sadržaji i koncept kršć. sjene i svjetla .Blinića. Rodinove metamorfoze pretapajućih oblika do artificijelnosti i dekorativnosti bečke secesije . ono će ga navesti na misao o svojevrsnoj zamisli o političko-umjetničkom programu.1. Klimt. s kojim nastupa krajem prvog i poč. Uglavnom portreti i ženski aktovi .1906.simbolistički. potom odlazi u Beč gdje se školuje na Akademiji (190o-04) Na njega vidljivo utječe i Otto Wagner i opća duhovna klima u Beču gdje je secesija tada na vrhuncu Prvi put izlaže javno na izložbi bečke secesije 1903. univerzalni ornamentalistički duh secesije je postigao Spomenik Kranjčeviću IVAN MEŠTROVIĆ (1883.stvaralaštvo mu se može podijeliti u 4 faze ( a u tri od četiri faze pokazuje koliko je usredotočen na europska kretanja) .17 Najveća snaga njegova kiparstva: Portret glumice Sontag i portret Strossmayeralinija. Faza (studijsko.1904.ideologije.Rodinovska faza1900-07.

započinje Kosovski ciklus. al oboje doprinijeli secesiji Reljef Kosovski ciklus nije završio na Vidovdanskom hramu jer je hram ostao neizveden Od 1908. a uz njega Frangeš) Od 1907. animalist. zadržava u tim skulpturama i elemente bečke secesije. Svjetskog rata velike promjene su se događale . javlja se i linearna ritmička stilizacija stalno prati sva njegova religiozna djela i iz znatno kasnijih razdoblja Krist i Samarićanka. Pod utjecajem je Vidovdanskog hrama i opće atmosfere društva Medulić pa razvija herojsko-sec fazu iz koje je sačuvana skica za spomenik Pobjeda slobode (1918) U hrv kiparstvu odmakom vremena jača utjecaj Rodina i slabi secesija - - - .Meštrovićeva izložba u Londonu Ujević.pokret monumentalizma. Noli me tangere (1943) Religiozna priča i secesijska stilizacija i Rodinkonstanta kod njega Branislav Dešković. utječe na Meštrovića U nekim djelima jako sličan Metzneru (pogotovo u Kućama) Meštrović arhitekturu podređuje skulpturi.. Boravio u Parizu. najbolji ova prva dva Franz Metzner. Izlaže vidovdanske fragmente-čak i u Victoria and Albert's u Londonu (!) Taj ciklus ga je totalno proslavio 3.-20. Ide 1908..Kosovski ciklus (1908-10) — nadahnuće nalazi u egipatskim i mezopotamskim monumentalnim spomenicima (kraljević Marko + kosovski junaci) 1915. u Parizu . Nastaju asketski i gotički stilizirane statue.-12.-10. a kod Metznera je to obrnuto (u tome se razlikuju). Udovica. redovito izlaže na pariškom Salonu (do 21.. poznat je i tamo.nastao u vrijeme pred prvi svjetski rat i U VRJEME idEje ujedinjenja južnoslavenskih naroda 1906.18 2. 1912. Faza: 1908. Postao središnja figura u Društvu Medulić – zadaća je tog društva protivljenje Austro-ugarskoj monarhiji i njenim ciljevima Vidovdanski hram – predviđen za taj hram reljef..utjecaj Rodinovog impresionizma. Faza Uoči 1. Moja majka.17.ženski aktovi.god redovito) i u HRv zajedno sa društvom Medović Od 1913. grobnica Obitelji Meštrović. porteti i reljefi u kamenu religioznog karaktera (umjesto herojski monumentalnog Vidovdanskog hrama). sesesije i animaliste Trubeckog stvorio je portrete te figure Pasa (on je najbolji hrv.mislio da je genij Sjećanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful