[068]Studio 9

Calitate profesională în producţia de
filme
Studio 9 ii
Mulţumiri în special lui Mike Iampietro,
William Chien, Richard Edgley, Ivan Maltz,
Jon McGowan, Keith Thomson, Jörg
Weselmann şi Chris Zamara.
Documentaţie: Nick Sullivan
[///031209d]
Drept de autor © 2003 Pinnacle Systems, Inc. Toate drepturile sunt
rezervate. Pinnacle Systems este o marcă înregistrată, iar Pinnacle
Studio, Smart Capture, SmartMovie, Hollywood FX, RTFx şi VST
sunt mărci Pinnacle Systems, Inc.
Dreptul de autor pentru QDesign MPEG-1 Layer 2 Fast
Encoder/Decoder © 1996-2002 aparţine Corporaţiei QDesign.
RealProducer se afla sub licenţa RealNetworks, Inc. Versiunea
RealProducer 8.0. cu drept de autor 1995-2002, RealNetworks Inc.,
“RealProducer”, “RealVideo”, “RealServer” precum şi logo-ul
“Real” sunt mărci sau mărci înregistrate RealNetworks, Inc. Toate
drepturile sunt rezervate. SmartSound este o marcă înregistrată
SmartSound Inc. Pro Logic este o marcă înregistrată Dolby
Laboratories Inc. Windows Media este o marcă a Corporaţiei
Microsoft. Toate celelalte mărci aparţin respectivilor producători.
Achiziţionarea implică acordul dvs. să nu înlăturaţi mijloacele de
identificare a produsului sau restricţiile privind drepturile de autor
marcate pe produsele Pinnacle Systems sau înscrise în manualele
acestuia.
[///]
Studio 9 iii
Sunt strict interzise utilizările neautorizate ale acestui manual prin
distribuirea, transmiterea, conservarea într-un sistem retrieval şi
reproducerea verbală, computerizată sau prin alte mijloace de
difuzare, electronice, mecanice, magnetice sau manuale, fără
permisiunea explicită a Pinnacle Systems, Inc.

Pinnacle Systems, Inc.
280 North Bernardo Avenuef
Mountain View, CA 94943
Tipărit în SUA.
[index]Album[subtitlu]Title Editor [vezi]Album Title Editor
[index]Detectarea automată a scenei[vezi]Detectarea scenei
[index]Butoane[subtitlu]Capitol[vezi]Disc Menus
[index]Linkuri capitol[subtitlu]Linkuri
[index]Configuraţie[subtitlu]Opţiuni
[index]DVD[subtitlu]Meniuri[vezi]Disc Menus
[index]Efecte[subtitlu]Audio[vezi] Efecte audio
[index]Efecte[subtitlu]Video[vezi] Efecte video
[index]Formaturi cadre[vezi]Aspect ratios
[index]Imagini[subtitlu]Imagini fixe
[index]Menu Editor[vezi] Title Editor
[index]Linkuri meniu[vezi]Linkuri
Studio 9 iv
[index]Meniuri, Disc[vezi]Disc Menus
[index]Muzică[vezi]Muzică de fundal
[index]Muzică video[vezi]SmartMovie
[index]CD optic[vezi]CD
[index]Proiectare[vezi]Film
[index]S-VCD[subtitlu]Meniuri[vezi]Disc Menus
[index]Scene[vezi]Scene video
[index]Setări[vezi]Opţiuni
[index]VCD[subtitlu]Meniuri[vezi]Meniuri CD
[index]Video[subtitlu]Raport de dimensiuni[vezi]Raport de
dimensiuni
[index]Video[subtitlu]Format cadru[vezi]Raport de
dimensiuni
[index]Video[subtitlu]Captură[vezi]Captură
Cuprins v
[034]Cuprins

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE.........................................................XVII
Cerinţele echipamentului .......................................................... xvii
Abrevieri şi convenţii................................................................. xxi
Ajutor on-line .......................................................................... xxiii
CAPITOLUL 1: CUM SĂ FOLOSIŢI STUDIO.............. ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
Opţiunile Undo, Redo şi AsistenţăError! Bookmark not
defined.
Setările ......................................... Error! Bookmark not defined.
Modul de editare ................................ Error! Bookmark not defined.
Playerul ........................................ Error! Bookmark not defined.
Mijloace de control al redării ...................................................... 12
Alte probleme legate de editare ... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL 2: CAPTURA VIDEO.......................................... 19
Interfaţa Capture mode................................................................ 21
Cuprins vi
Discometrul................................................................................. 21
Camcorder controller ................... Error! Bookmark not defined.
Procesul de captură....................................................................... 27
Captura hardware........................................................................ 28
Captura pas cu pas ...................................................................... 30
Detectarea scenei ........................................................................ 34
Captura digitală ............................................................................ 36
SmartCapture: Captura preview-quality ......................................39
Captura full-quality..................................................................... 42
Nivelurile audio şi video – digital............................................... 46
Captura analogă............................................................................ 47
Opţiunile capturii de calitate........ Error! Bookmark not defined.
Nivelurile audio şi video – analog .............................................. 46
CAPITOLUL 3: ALBUMULERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
Secţiunea scenelor video .................... Error! Bookmark not defined.
Cum să deschideţi un document de captură video............... Error!
Bookmark not defined.
Vizualizarea capturii video .......... Error! Bookmark not defined.
Selectarea scenelor şi documentelorError! Bookmark not
defined.
Afişarea scenei şi informaţiilor din documentError! Bookmark
not defined.
Cuprins vii
Comentarea imaginii.................... Error! Bookmark not defined.
Combinarea şi împărţirea scenelorError! Bookmark not
defined.
Redetectarea scenelor .................. Error! Bookmark not defined.
Secţiunea tranziţiilor.......................... Error! Bookmark not defined.
Secţiunea titlurilor ............................. Error! Bookmark not defined.
Secţiunea imaginilor fixe ................... Error! Bookmark not defined.
Secţiunea efectelor de sunet............... Error! Bookmark not defined.
Secţiunea meniuri disc ....................... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL 4: FEREASTRA FILMERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
Vizualizările Fereastra Film.............. Error! Bookmark not defined.
Vizualizarea Storyboard ............. Error! Bookmark not defined.
Vizualizarea Timeline.................. Error! Bookmark not defined.
Vizualizarea Text ......................... Error! Bookmark not defined.
Cutiile cu instrumente ....................... Error! Bookmark not defined.
Cutia cu instrumente video .......... Error! Bookmark not defined.
Cutia cu instrumente audio .......... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL 5: VIDEOCLIPURILE ERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
Cuprins viii
Videoclipurile de bază........................ Error! Bookmark not defined.
Adăugarea videoclipurilor la filmError! Bookmark not defined.
Cum să lucrezi cu mai multe documente de captură............ Error!
Bookmark not defined.
Caracteristicile interfeţei.............. Error! Bookmark not defined.
Cum să amelioraţi calitatea videoclipurilorError! Bookmark not
defined.
Vizualizările Timeline de calitate cu ajutorul mânerelor..... Error!
Bookmark not defined.
Sfaturi pentru obţinerea unor clipuri de calitate .................. Error!
Bookmark not defined.
O calitate mai bună folosind instrumentul Clip properties.. Error!
Bookmark not defined.
Resetarea clipurilor îmbunătăţite . Error! Bookmark not defined.
Separarea şi combinarea clipurilor .. Error! Bookmark not defined.
Editarea avansată Timeline .............. Error! Bookmark not defined.
Introducerea editării ..................... Error! Bookmark not defined.
Separarea editării..... .................... Error! Bookmark not defined.
Folosirea efectelor video .................... Error! Bookmark not defined.
Cum să lucraţi cu lista de efecte . Error! Bookmark not defined.
Cum să schimbaţi parametrii de obţinere a efectelor........... Error!
Bookmark not defined.
Înlăturarea efectelor dinăuntru şi dinafarăError! Bookmark not
defined.
Cuprins ix
Opţiunile Preview şi de redare..... Error! Bookmark not defined.
Efectele video – setul de bază ............ Error! Bookmark not defined.
Efectele de reglare ............................. Error! Bookmark not defined.
Autocorectarea culorii.................. Error! Bookmark not defined.
Noise reduction............................ Error! Bookmark not defined.
Stabilize ....................................... Error! Bookmark not defined.
Efectele de timp .................................. Error! Bookmark not defined.
Strobe........................................... Error! Bookmark not defined.
Speed............................................ Error! Bookmark not defined.
Efectele de culoare.............................. Error! Bookmark not defined.
Alb şi negru.................................. Error! Bookmark not defined.
Corectarea culorii......................... Error! Bookmark not defined.
Posterize....................................... Error! Bookmark not defined.
Sepia ............................................ Error! Bookmark not defined.
Efecte hazlii......................................... Error! Bookmark not defined.
Editorul 2D.................................. Error! Bookmark not defined.
Lens flare ..................................... Error! Bookmark not defined.
Noise............................................ Error! Bookmark not defined.
Water drop ................................... Error! Bookmark not defined.
Efecte de stil ........................................ Error! Bookmark not defined.
Blur .............................................. Error! Bookmark not defined.
Emboss......................................... Error! Bookmark not defined.
Mosaic.......................................... Error! Bookmark not defined.
Cuprins x
Old film........................................ Error! Bookmark not defined.
Stained glass ................................ Error! Bookmark not defined.
Instrumentul pentru muzică video SmartMovieError! Bookmark
not defined.
CAPITOLUL 6: TRANZIŢIILEERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
Tipuri de tranziţii şi modul de utilizareError! Bookmark not
defined.
Vizualizarea tranziţiilor în film.... Error! Bookmark not defined.
Tranziţiile audio........................... Error! Bookmark not defined.
Opţiunea Ripple Transition.......... Error! Bookmark not defined.
Tranziţiile de calitate ......................... Error! Bookmark not defined.
Obţinerea calităţii folosind instrumentul Clip properties ... Error!
Bookmark not defined.
CAPITOLUL 7: IMAGINI FIXEERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
Editarea imaginilor fixe..................... Error! Bookmark not defined.
Obţinerea calităţii folosind instrumentul Clip properties .... Error!
Bookmark not defined.
Opţiunea Frame Grabber.................. Error! Bookmark not defined.
Instrumentul Frame grabber......... Error! Bookmark not defined.
Cuprins xi
CAPITOLUL 8: OPŢIUNEA DISC MENUS................... ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
Crearea documentelor în Studio... Error! Bookmark not defined.
Cum să folosiţi meniurile din albumError! Bookmark not
defined.
Opţiunea DVD Player Control..... Error! Bookmark not defined.
Editarea meniurilor prin TimelineError! Bookmark not defined.
Editarea cu ajutorul instrumentului Clip properties ............ Error!
Bookmark not defined.
Instrumentul Disc menu............... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL 9: OPŢIUNEA TITLE EDITOR............... ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
Cum să porniţi Title Editor .......... Error! Bookmark not defined.
Comenzile Title Editor ...................... Error! Bookmark not defined.
Comenzile title-type .................... Error! Bookmark not defined.
Cutia cu instrumente ................... Error! Bookmark not defined.
Comenzile de selectare Editing-mode.Error! Bookmark not
defined.
Comenzile object layout .............. Error! Bookmark not defined.
Comenzile clipboard şi delete...... Error! Bookmark not defined.
Comenzile text-styling................. Error! Bookmark not defined.
Albumul Title Editor.......................... Error! Bookmark not defined.
Browser-ul Looks ........................ Error! Bookmark not defined.
Secţiunea Backgrounds................ Error! Bookmark not defined.
Secţiunea Pictures........................ Error! Bookmark not defined.
Cuprins xii
Secţiunea comenzilor................... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL 10: EFECTE DE SUNET ŞI MUZICĂ..... ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
Coloanele sonore Timeline .......... Error! Bookmark not defined.
Instrumentul CD audio ................ Error! Bookmark not defined.
Instrumentul SmartSound ........... Error! Bookmark not defined.
Instrumentul Voice-over ............. Error! Bookmark not defined.
Îmbunătăţirea calităţii clipurilor audioError! Bookmark not
defined.
O mai bună calitate folosind instrumentul Clip properties.. Error!
Bookmark not defined.
Volumul şi amestecul audio............... Error! Bookmark not defined.
Anatomia unui clip audio............. Error! Bookmark not defined.
Reglarea audio prin Timeline....... Error! Bookmark not defined.
Instrumentul Volume and balanceError! Bookmark not defined.
Efectele audio...................................... Error! Bookmark not defined.
Noise reduction............................ Error! Bookmark not defined.
Egalizator ..................................... Error! Bookmark not defined.
Grungelizer .................................. Error! Bookmark not defined.
Karaoke........................................ Error! Bookmark not defined.
Leveler ......................................... Error! Bookmark not defined.
Reverberaţii.................................. Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL 11: CUM SĂ FACEŢI FILMUL............... ERROR!
Cuprins xiii
BOOKMARK NOT DEFINED.
Conectarea la un aparat foto sau la o cameră video.. ........... Error!
Bookmark not defined.
Conectarea filmului la o casetă videoError! Bookmark not
defined.
Salvarea filmului într-un document AVIError! Bookmark not
defined.
Salvarea filmului într-un document MPEGError! Bookmark not
defined.
Salvarea prin RealVideo sau Windows MediaError! Bookmark
not defined.
Trimiterea filmului prin Internet .. Error! Bookmark not defined.
Înregistrarea filmului pe DVD, VCD or S-VCD................. Error!
Bookmark not defined.
Copierea unui document AVI pe casetă videoError! Bookmark
not defined.
APENDICELE A: OPŢIUNILE SETUPERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
Setările pentru captura sursei ....... Error! Bookmark not defined.
Setările pentru captura formatuluiError! Bookmark not defined.
Setările pentru editare .................. Error! Bookmark not defined.
Setările CD şi voice-over............. Error! Bookmark not defined.
Setările de realizare a casetei videoError! Bookmark not
defined.
Setările de realizare a unui document AVIError! Bookmark not
defined.
Cuprins xiv
Setările de realizare a unui document MPEGError! Bookmark
not defined.
Setările de realizare a unui document RealVideo................ Error!
Bookmark not defined.
Setările de realizare a unui document Windows Media....... Error!
Bookmark not defined.
Setările de realizare a unui CD.... Error! Bookmark not defined.
APENDICELE B: SFATURI ŞI PONTURI ..................... ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
Privind hardware-ul ..................... Error! Bookmark not defined.
Privind software-ul ...................... Error! Bookmark not defined.
Mărirea ratei cadrelor.................. Error! Bookmark not defined.
Animaţia Studio şi pe computer.. Error! Bookmark not defined.
Ponturi pentru Smart Captura(doar DV )Error! Bookmark not
defined.
APENDICELE C: DEFECŢIUNIERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
Ajutorul tehnic on-line....................... Error! Bookmark not defined.
Dereglări Studio în Edit mode ..... Error! Bookmark not defined.
Captura dă eroare în momentul declanşăriiError! Bookmark not
defined.
Întreruperi Studio în redare.......... Error! Bookmark not defined.
Nu poate fi detectat CD sau DVD burner-ulError! Bookmark
not defined.
Cuprins xv
Studio se blochează la pornire sau nu mai porneşte............. Error!
Bookmark not defined.
Tranziţiile HollywoodFX nu pot fi activate chiar şi după
upgradare ..................................... Error! Bookmark not defined.
“Nu pot să pornesc device-ul de captură DV” în Capture mode
..................................................... Error! Bookmark not defined.
Probleme de instalare ........................ Error! Bookmark not defined.
Probleme de operare.......................... Error! Bookmark not defined.
APENDICELE D: PONTURI PENTRU TRANSCRIEREA
VIDEO............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Crearea unui plan de bătaie ......... Error! Bookmark not defined.
Editarea........................................ Error! Bookmark not defined.
Reguli de bază în editarea video.. Error! Bookmark not defined.
Realizarea coloanei sonore .......... Error! Bookmark not defined.
Titlul ............................................ Error! Bookmark not defined.
APENDICELE E: GLOSARERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
APENDICELE F: ACORDUL DE LICENŢĂ................. ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
APENDICELE G: COMENZI DIN TASTATURĂ......... ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
Cuprins xvi
INDEX............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Înainte de a începe xvii
[042]Înainte de a începe
Mulţumim că aţi ales Pinnacle Studio. Sperăm să
folosiţi cu plăcere acest soft.
Dacă nu aţi mai utilizat produsele Studio până acum, vă
recomandăm să păstraţi manualul la îndemână pentru
referinţe, chiar dacă nu veţi avea nevoie să-l citiţi în
întregime.
Pentru a ne asigura că porniţi în descoperirea
experienţei Studio cu dreptul, vă rugăm să aruncaţi o
privire asupra cerinţelor de mai jos înainte de a trece la
Capitolul 1: Cum să folosiţi Studio.
Cerinţele echipamentului
[index]Cerinţele echipamentului
[index]Cerinţe, echipament
Iată de ce mai aveţi nevoie în afară de softul Studio
pentru a realiza un sistem de editare Studio:
Înainte de a începe xviii
Calculator
[index]Calculator, cerinţe:
• Intel Pentium sau AMD Athlon 800 MHz sau
mai mare (recomandat 1.5 GHz sau mai mare)
• Microsoft Windows 98 SE, Windows
“Millennium”, Windows 2000 sau Windows
XP (recomandat)
[index]DirectX
• Placă grafică compatibilă DirectX (recomandată
ATI Radeon sau NVIDIA GeForce 2 sau mai
mare)
• Placă de sunet compatibilă DirectX
• 256 MB de RAM (recomandat 512 MB)
• CD-ROM
• Boxe
• Mouse
[index]Voice-overs
• Un microfon, dacă doriţi sa înregistraţi voice-
overs
• 300 MB de spaţiu liber pe hard disc pentru
instalarea softului
• CD burner opţional pentru crearea CD-urilor
Video (VCD-urilor) sau CD-urilor Super-Video
(S-VCD-urilor)
Înainte de a începe xix
• DVD burner opţional pentru crearea DVD-
urilor
Hard discul
[index]SCSI
[index]EIDE
Hardul discul dumneavoastră trebuie să poată citi şi
scrie cu 4 MB/sec. Toate hard discurile SCSI şi
majoritatea EIDE sunt apte pentru aşa ceva. Prima oară
când realizaţi captura la full-quality, Studio va testa
performanţele hard discului pentru a se asigura că
acesta este suficient de rapid. Video în format DV
ocupă 3.6 MB de spaţiu pe hard disc la fiecare secundă
de captură video, prin urmare, patru minute şi jumătate
de video DV consumă un întreg gigabit pe hard disc.
[man+]Dacă spaţiul de pe hard disc constituie o
problemă în realizarea capturilor DV, folosiţi Smart
Capture pentru captura video la preview quality (vezi
“Smart Capture: Captura Preview-quality” de la pagina
[#059]).
[asistenţă+] Dacă spaţiul de pe hard disc constituie o
problemă în realizarea capturilor DV, folosiţi
[>059]Smart Capture[<]pentru captura video la preview
quality
Această caracteristică foloseşte mai puţin spaţiu pe
Înainte de a începe xx
hard disc. O bandă întreagă de casetă video nu are
nevoie decât de 360 MB.
Sfat: Noi vă recomandăm să folosiţi un CD separat
pentru captura video. Aceasta înlătură concurenţa
dintre softul Studio şi alte softuri, inclusiv Windows,
privind utilizarea CD-ului în timpul capturii.
Hardware-ul capturii Video
[man]Studio poate realiza captura video printr-o
varietate de surse analogice sau digitale. Vă
rugăm să vedeţi “Hardware-ul capturii” de la
pagina [#027].
[asistenţă]Studio poate realiza captura video printr-o
varietate de [>027] surse analogice sau digitale [<].
Echipamentul video
[index]Video[sub]Echipament
Studio permite conectarea video la:
• Orice cameră video DV sau Digital8 sau la VCR.
Aceasta necesită un OHCI-compliant cu un port
de tipul IEEE-1394 (FireWire) (asigurat de
Pinnacle Studio DV). Camera video trebuie
pregătită pentru înregistrare prin intrarea DV.
• Orice cameră video (de 8mm, Hi8, VHS, SVHS,
VHS-C sau SVHS-C) sau VCR. Aceasta necesită
Înainte de a începe xxi
Pinnacle Studio DC10plus, Studio AV, sau orice
altă placă Pinnacle cu ieşiri analogice. Conectarea
la camere video analogice sau VCR-uri este de
asemenea posibilă folosind Pinnacle Studio DV
sau alt OHCI-compliant cu port 1394 în cazul în
care camera video personală DV sau Digital8 sau
VCR poate trimite semnal DV prin ieşirile sale
analogice. (pentru mai multe informaţii, vezi
manualul camerei video şi Capitolul 11: Cum să
realizaţi filmul).
Abrevieri şi convenţii
[index]Abrevieri
[index]Convenţii
Acest ghid foloseşte următoarele convenţii pentru a vă
ajuta să organizaţi materialul.
Terminologie
[index]Numele produselor
Studio: “Studio” se referă la editarea software.
[index]DV
DV: Termenul DV se referă la camere video
DV şi Digital8 , VCR-uri şi benzi video.
Înainte de a începe xxii
[index]IEEE-1394
[hindex]Firewire
[hindex]DV
[hindex]i.LINK
1394: Termenul “1394” se referă la OHCI-compliant
IEEE-1394, FireWire, DV sau la interfeţele, porturile şi
cablurile i.LINK.
[hindex]Analogic
Analogic: Termenul “analogic” se referă la camere
video de 8mm, Hi8, VHS, SVHS, VHS-C sau SVHS-
C, la VCR-uri şi la benzi video, şi la cablurile şi
conectorii Composite/RCA şi S-Video.
Comenzi, meniuri, ferestre şi casete de dialog
Numele de comenzi, meniuri şi alte asemenea opţiuni
sunt scrise cu italice pentru a le distinge de celelalte
fragmente de text, în timp ce numele ferestrelor sau
casetelor de dialog sunt trecute cu litere mari la început
de cuvânt. De exemplu:
Daţi clic pe opţiunea Edit menu pentru a deschide
meniul din Title Editor.
Selectarea comenzilor din meniu
[index]Comenzile din meniu
Simbolul reprezentând săgeata la dreapta (×) indică
Înainte de a începe xxiii
accesul la opţiunile ierarhizate din meniu. De exemplu:
Selectaţi Toolbox × Generate Background Music.
Convenţiile tastaturii
[index]Convenţiile tastaturii
Numele tastelor sunt marcate cu literă mare şi sunt
subliniate. Semnul plus arată o combinaţie de taste. De
exemplu:
Apăsaţi Ctrl+A pentru a selecta toate clipurile
Timeline.
Clicurile din mouse
Când se cere un clic din mouse, opţiunea se referă
întotdeauna la clic stânga, în caz contrar făcându-se
specificaţiile de rigoare:
Clic dreapta şi selectaţi Go to Title/Menu Editor.
Ajutor on-line
Când folosiţi Studio, există două tipuri de ajutor
imediat aflate în permanenţă la dispoziţia
dumneavoastră :
• Ajutorul on-line: Clic pe opţiunea asistenţă din
meniul principal Studio aflat pe bara de jos sau
selectaţi opţiunea Asistenţă × meniul Asistenţă topics,
Înainte de a începe xxiv
sau tastaţi F1 pentru a selecta caseta corespunzătoare
ajutorului on-line Studio.
• Sfaturi privind instrumentele: Pentru a afla la ce
serveşte o opţiune sau orice alt mijloc de control
Studio, ţineţi săgeata mouse-ului pe el. Va apărea o
casetă “tool tip” care explică modul respectiv de
funcţionare.
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 1
[001]CAPITOLUL 1[0]:
[065]Cum să folosiţi Studio

Crearea filmelor cu Studio reprezintă un proces în 3
paşi:
[hindex]Cum să folosiţi Studio
[hindex]Procesul Movie-making
[index]Modes[sub]Prezentat
[index]Capture mode[sub]Prezentat
1. Captura: Importaţi materialul de la sursa video pe
hard discul calculatorului. Posibilele surse includ caseta
video(8mm, VHS etc.), caseta video digitală(DV,
Digital8), şi înregistrările de la o cameră video sau o
cameră web .
[man]Capture mode este descris în Capitolul 2: Captura
video.
[asistenţă]Pentru descrierea completă a Capture
mode, vezi [>030]Captura video[<].
[index]Edit mode[sub]Prezentat
[hindex]CD-uri de stocare a informaţiilor
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 2
[index]Cd-uri[sub]Stocare
2. Editare: Aranjaţi materialul video dorit reordonând
scenele şi eliminând bucăţile de film nedorite. Adăugaţi
efecte vizuale precum tranziţiile, titlurile şi grafica şi
efecte audio suplimentare precum efectele de sunet şi
muzica de fundal. Pentru stocarea pe DVD sau VCD,
creaţi meniuri interactive care oferă audienţei o
experienţă de vizionare familiară. Majoritatea muncii
cu Studio se desfăşoară în Edit Mode.
[+man] Pentru o prezentare mai completă, vezi “Edit
mode” mai departe, în acest capitol, (pagina [#109])
[+asistenţă]Vezi [>109]Edit mode[<] pentru o
prezentare mai completă.
[index]Make Movie mode[sub]Prezentat
[///031207c///]
[050]
3. Realizarea filmului: Cand proiectul dumneavoastră
este complet, creaţi o variantă finală de film în formatul
şi mediul de stocare preferat: casetă, VCD, S-VCD,
DVD, AVI, MPEG, RealVideo sau Windows Media.
[///]
[man]Make Movie mode este explicat în Capitolul 11:
Cum să realizaţi filmul.
[asistenţă]Vezi [>055]Cum să realizaţi filmul[<]
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 3
pentru descrierea Make Movie mode.
[index]Comenzi[sub]Mode
[hindex]Comenzile Mode
[//Formatul manualului: următoarea imagine ar
trebui să umple prima pagina RH (pagina 3) după
începutul capitolului, scalată la 10.6 cm lăţime.
Spaţiul alb de pe pagina 2 poate fi completat
mutând conţinutul de dedesubtul imaginii deasupra
acesteia.]
[cap: Studio Overview]Prezentare generală a Studio
[cap: 1 Capture mode]Capture mode
[cap: Camera video sau alte surse video] Camera
video sau alte surse video
[cap: Importul materialului video pe hard
disc]Importul materialului video pe hard disc
[cap: Player-ul: Monitorizaţi sursa video]Player-
ul: Monitorizaţi sursa video
[cap: Discometrul: Monitorizarea spatiului liber
ramas pe hard disc in timpul capturii]Discometrul:
Monitorizarea spatiului liber ramas pe hard disc in
timpul capturii
[cap: 2 Mod de editare]Mod de editare
[cap: Organizaţi filmul, adăugaţi coloana sonoră,
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 4
grafica şi efectele]Organizaţi filmul, adăugaţi
coloana sonoră, grafică şi efectele
[cap: Filmul şi fişierele audio: AVI, MPEG, WAV,
Windows Media] Filmul şi fişierele audio: AVI,
MPEG, WAV, Windows Media
[cap: Albumul: Resursele disponibile pentru
producţia dumneavoastră] Albumul: Resursele
disponibile pentru producţia dumneavoastră
[cap: Playerul: Vizualizarea filmului cu efecte
speciale şi coloană audio] Playerul: Vizualizarea
filmului cu efecte speciale şi coloană audio
[cap: Opţiunea Timeline: Aranjaţi clipurile audio
si video. Adăugaţi efecte speciale şi
tranziţii.]Opţiunea Timeline: Aranjaţi clipurile
audio şi video. Adăugaţi efecte speciale şi
tranziţii.
[cap: Drag şi drop]Drag şi drop
[cap: 3. Modul Make Movie] Modul Make Movie
[cap: Salvaţi filmul în formatul preferat]Salvaţi
filmul în formatul preferat
[cap: Înregistrarea discului: Arată opţiunile
pentru exportul filmului]Înregistrarea discului:
Arată opţiunile pentru exportul filmului
[cap: Player-ul: Vizualizaţi filmul în varianta
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 5
finală, cu titluri, efecte speciale şi
sunet]Player-ul: Vizualizaţi filmul în varianta
finală, cu titluri, efecte speciale şi sunet
[cap: Exportul filmului: VCD, S-VCD, DVD, AVI,
MPEG, RealVideo sau Windows Media]Exportul
filmului: VCD, S-VCD, DVD, AVI MPEG,
RealVideo sau Windows Media
Setarea modului
[index]Moduri[sub]Setare
[hindex]Setarea modului
Selectaţi la care pas din procesul de creare a filmului
doriţi să lucraţi dând clic pe unul dintre cele 3 comenzi
Mode din fereastra Studio, stânga sus.
Când schimbaţi modurile, ecranul Studio se schimbă
pentru a afişa comenzile necesare noului mod.
Opţiunile Undo, Redo şi Asistenţă
[index]Opţiunile[sub]Undo, Redo şi Asistenţă
[index]Opţiunea Undo
[index]Opţiunea Redo
[index]Opţiunea Asistenţă
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 6

Opţiunile Undo, Redo şi Asistenţă pot fi întotdeauna
găsite în colţul din dreapta sus al ferestrei Studio,
indiferent cu care din cele 3 moduri lucraţi.
• Opţiunea Undo vă permite să reveniţi pas cu pas
asupra oricărei schimbări pe care aţi făcut-o în timpul
sesiunii curente.
• Opţiunea Redo reface schimbările una câte una în
cazul în care aţi folosit opţiunea Undo de prea multe
ori.
• Opţiunea Asistenţă lansează sistemul de ajutor
Studio on-line.
Toate celelalte comenzi de pe ecranul Studio
corespund sarcinilor cuprinse în modul curent de
lucru.
Opţiuni de setare
[hindex]Opţiuni de setare
[index]Opţiuni[sub]Setare
Majoritatea opţiunilor sunt setate în Studio folosind
doua căsuţe de dialog cu opţiuni.
Prima vă permite comenzi legate de modurile Captură
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 7
şi Editare. Are 4 comenzi:
Cealaltă casetă de dialog conţine opţiuni legate de
modul Make Movie. Are 6 comenzi, fiecare
corespunzând fiecăruia dintre cele 6 tipuri de export al
filmului:
[index]Meniul Setup
Fiecare panou al celor două casete de dialog poate fi
deschis separat printr-o comandă corespunzătoare în
meniul Setup (ex Setup × Capture Source). Odată
deschisă una dintre casetele de dialog, toate panelurile
sale vor fi totuşi disponibile prin intermediul
comenzilor.
Pentru simplificare, ne referim în general la paneluri
independente cu opţiuni diferite, precum panelul de
opţiuni Captarea sursei”.
[man]Explicaţii detaliate ale opţiunilor din ambele
casete găsiţi în Apendicele A : Setup Options.
[asistenţă]Opţiunile din ambele casete de dialog sunt
explicate în detaliu [>058]aici[<].
[109]MOD DE EDITARE
[index]Moduri[sub]Editare
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 8
[index]Mod Edit[sub]Interfaţa
Studio deschide Edit mode de fiecare dată când este
declanşat, deoarece acesta este modul cel mai des
folosit. Afişarea Edit mode include trei domenii
principale.
[>064]Albumul[<] stochează resursele pe care le veţi
folosi în filme, inclusiv scenele video capturate.
[>056]În Fereastra Film[<] realizaţi editarea filmului
reglând clipurile video şi audio şi aplicând tranziţiile şi
efectele.
[>110]Player-ul[<]asigură derulare şi vizualizare pentru
orice setare curentă din Studio. Aceasta poate fi o
resursă din album– precum o scenă video, un titlu sau
un efect de sunet – sau filmul dumneavoastră editat,
completat cu tranziţii, titluri, efecte şi trei coloane
sonore.
[+man]Player-ul este descris mai jos.
[man]Pentru mai multe detalii privind acest subiect vezi
Capitolul 3: Albumul si Capitolul 4: Fereastra Film.

[cap: Album]Albumul
[cap: Fereastra Film]Fereastra Film
[cap: Player]Player-ul
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 9
[cap: Undo]Opţiunea Undo
[cap: Redo]Opţiunea Redo
[cap: Asistenţă]Opţiunea Asistenţă
[110] Player-ul
[index]Player-ul[sub]Prezentat
[hindex]Albumul[sub]Vizualizare
[index]Filmul[sub]Vizualizare
[hindex]Vizualizare
[index]Fereastră avanpremieră
[index]Comenzile redare
Player-ul permite vizualizarea filmului editat, sau a
oricarei setări curente din album.
Constă în două domenii: fereastra de avanpremieră şi
comenzile de redare. Preview Window afişează imagini
video.[>114] Comenzile redare [<] vă permit să rulaţi
filmul sau să alegeţi o anumită poziţie din film. aceste
comenzi sunt disponibile în două formate: standard şi
DVD.
Standard mode
[index]Comenzile redare[sub]Standard
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 10
[hindex]Comenzile redare standard
[index]Comenzi[sub]DVD toggle
Comenzile redare standard sunt asemănătoare celor de
la o cameră video sau VCR. Folosesc la vizionarea
oricărui tip de film.
[cap: Preview Window]Preview Window
[cap: Comenzile transport]Comenzile transport
[cap: Derulatorul playerului]Derulatorul playerului
[cap: Master volume and mute]Master volume şi mute
[cap: Dispozitivul de redare a pozitiei
curente]Dispozitivul de redare a pozitiei curente
[cap: Comenzile Jog]Comenzile Jog
[cap: Comanda full-screen]Comanda full-screen
[cap: Comanda DVD toggle]Comanda DVD toggle
DVD mode
[index]Comenzile redare[sub]DVD
[index]DVD[sub]Comenzile redare
[hindex]Previzualizare[sub]Meniuri
[hindex]Comenzile de navigare a CD-ului
[index]Comenzi[sub]DVD toggle
Comenzile DVD redare suplinesc comenzile de
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 11
navigare ale DVD player-ului şi ale telecomenzii
pentru ca dumneavoastră să puteţi vizualiza cu uşurinţă
producţiile de pe DVD, VCD sau S-VCD, inclusiv
meniul interactiv.
[cap: Fereastra de previzualizare]Fereastra de
previzualizare
[cap: Comenzile transport]Comenzile transport
[cap: Comenzile de navigare pe CD]Comenzile de
navigare pe CD
[cap: Comanda full-screen]Comanda full-screen
[cap: Comanda DVD toggle]Comanda DVD toggle
Preview Window
[index]Fereastra de previzualizare
Acesta este un punct de maximă importanţă în Studio,
deoarece îl folosiţi foarte des, mai ales pentru a
vizualiza filmul. El poate fi de asemenea folosit pentru
a afişa:
• Orice tip de conţinut din album.
• Imagini fixe sau titluri din film.
• Schimbări ale efectelor video în timp real, în timp
ce setaţi parametrii comenzilor pentru efectele
respective.
• Cadre fixe din film.
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 12
Când vizualizaţi un cadru fix, puteţi avansa printr-un
singur cadru în orice direcţie prin mijloacele de control
„jog".
Notă: Când filmul este vizualizat in formatul 16:9,
playerul este proporţionat într-un mod oarecum diferit
faţă de ilustraţiile noastre, dar apare în general la fel.
Comanda DVD toggle
Schimbaţi cele doua moduri de vizualizare a filmului
prin comanda DVD toggle din colţul dreapta-jos al
playerului. Aceasta comandă este valabilă doar când
filmul editat conţine cel puţin un meniu.
[114]Comenzile de redare
Playerul [>110] prezintă oricare dintre cele două
seturi de comenzi pentru redare de care depinde
modul de vizualizare ales de dumneavoastră.
Cand derulaţi filmul înapoi ca pe un film obişnuit, veţi
folosi comenzile standard redare. Dacă filmul
dumneavoastră foloseşte meniul de navigare al
discului, puteţi să îl derulaţi înapoi ca pe un disc optic
cu meniuri interactive on-screen folosind comenzile
redare ale DVD-ului. Ambele grupuri de comenzi sunt
explicate mai jos.
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 13
Comanda vizualizare full-screen: Aceasta comandă,
chiar sub colţul din dreapta jos al preview window,
schimbă într-o vizualizare full-screen. Este valabil în
ambele moduri redare. Afişarea full-screen se termină
când se încheie şi filmul, sau daţi dublu-clic pe ecran şi
apasaţi tasta Esc.
Comenzile standard redare
[index] Comenzile redarea[sub]Standard
[index] Comenzi [sub]Redare
Aceste comenzi controlează redarea în player.
[hindex] Comenzile redare [sub]Play/Pause
Play / Pause: Prin comanda Play, filmul este vizualizat
din poziţia curentă. Odată vizualizarea începută, Play
devine Pause. Când derularea este în pauză, scena din
album sau clipul Movie Window la care s-a oprit
vizualizarea rămâne selectat. Tasta [Space] poate fi de
asemenea folosită pentru a porni şi a opri derularea
[hindex] Comenzile redare [sub]Fast forward/reverse
Fast reverse, Fast forward: Aceste comenzi vă permit
să vizualizaţi filmul în orice direcţie de două, patru sau
de zece ori mai repede decât viteza normală. Folosiţi-le
pentru a scana o anumită porţiune de film cu care doriţi
să lucraţi. Activaţi comenzile în mod repetat, pentru a
trece de la un factor de viteză la altul.
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 14
[hindex] Comenzile redare [sub]Go to beginning
Go to beginning: Această comandă întrerupe derularea
şi se întoarce la primul cadru al materialului vizualizat.
[hindex] Comenzile redare [sub] Comenzile de
derulare lentă
[index] Comenzile de derulare lentă
Comenzile de derulare lentă: Această pereche de
comenzi vă ajută să derulaţi filmul înainte şi înapoi cu
un singur cadru.
Derulatorul playerului
[index]Scruber
[index]Player[sub]Scruber
Utilizaţi derulatorul scruber al playerului pentru a
traversa rapid captura video sau filmul editat în orice
direcţie. Poziţia scruber-ului corespunde poziţiei
cadrului curent din fişierul video capturat (nu numai
scena curentă) sau din filmul editat (nu numai clipul
curent). Astfel, bara scruber-ului reprezintă în
permanenţa întreaga lungime a conţinutului
documentului vizualizat.
Pe măsură ce mutaţi scruber-ul, fereastra preview arată
cadrul curent.
Capacitatea vizualizării de a ţine pasul cu scruber-ul
depinde de viteza de lucru a calculatorului. Dacă mutaţi
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 15
scruber-ul încet, vizualizarea se afişeaza cu aceeaşi
viteză. Pe măsură ce măriţi viteza de deplasare a
scruber-ului, vizualizarea va sări cadre. Momentul în
care se întâmplă acest lucru depinde de performanţele
calculatorului. Viteza de deplasare a scruber-ului scade
odată cu creşterea lungimii materialului derulat.
Counter-ul
[index]Counter-ul
Counter-ul afişează poziţia curentă de derulare în ore,
minute, secunde şi cadre. Puteţi modifica direct
câmpurile counterului pentru a selecta cadrul pe care
doriţi să îl vizualizaţi sau de la care doriţi să înceapă
derularea. Doar daţi clic pe numărul pe care doriţi să îl
schimbaţi şi tastaţi o nouă valoare. După ce daţi clic în
counter, puteţi de asemenea să îl controlaţi cu ajutorul
tastaturii:
[cap: Cadre]Cadre
[cap: Secunde]Secunde
[cap: Minute]Minute
[cap: Ore]Ore
• Trecerea de la un câmp la altul: Tab, Shift+Tab,
Left, Right
• Ridicarea şi coborârea câmpului de valori: Up şi
Down. Apăsaţi tasta Down pentru a schimba în
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 16
permanenţă valorile.
Controlul principal al volumului
Acest control setează volumul audio general în timpul
vizualizării filmului. Este echivalent cu procedeul de
mărire a volumului din placa de sunet, folosind
instrumentul calculatorului de reglare a volumului.
Aceasta nu afectează volumul variantei finale a
filmului pe care Studio îl creează în modul Make
Movie.
Fereastra mică de reglare a volumului din colţul
dreapta-jos al calculatorului serveşte drept comandă
master mute în timpul derulării.
Comenzile DVD redare
[index]DVD[sub] Comenzi redare
[index] Comenzi redare [sub]DVD
[man] Aceste comenzi includ cele patru comenzi
standard de transport prezentate mai sus (Play/Pause,
Fast reverse, Fast forward, Go to beginning) plus DVD
Player Control, care este descris în “Controlul DVD
Player” de la pagina [#037].
[asistenţă] Aceste comenzi includ cele patru comenzi
standard de transport prezentate mai sus (Play/Pause,
Fast reverse, Fast forward, Go to beginning) plus DVD
Player Control, care este descris aici [>037].
Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 17
Alte mijloace de editare
Va rugăm să vedeţi următoarele capitole pentru detalii
asupra mijloacelor de editare specifice:
[man]Capitolul 5: Videoclipuri
[man] Capitolul 6: Tranziţii
[man] Capitolul 7: Imagini fixe
[man]Capitolul 8: Meniurile CD-ului
[man] Capitolul 9: Editorul de texte
[man] Capitolul 10: Efecte de sunet şi muzică
[//Următoarele şase rânduri pot fi detectate de
către validatorul Mayday ca având un stil
necorespunzător, dar sunt în regulă.]
[asistenţă][>078] Videoclipuri [<]
[asistenţă][>070]Tranziţii[<]
[asistenţă][>063] Imagini fixe [<]
[asistenţă][>035]Disk menus[<]
[asistenţă][>066]Editorul de texte[<]
[asistenţă][>062] Efecte de sunet şi muzică [<]
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 19
[002] CAPITOLUL 2[0]:
[030] Captura video

[index]Captura
Captura este procesul de importare video de la o sursă
video precum o cameră de luat vederi şi salvarea pe
hard-disk sub forma unui document. Clipurile din
această "captură în document" pot fi folosite apoi în
Studio ca ingrediente în editarea filmelor.
[+man]Puteţi deschide documentele capturate în album,
în modul de editare Studio (vezi Capitolul 3: Albumul).
[+asistenţă]Puteţi deschide documentele capturate în
album[>064], în modul de editare Studio.
Captura este primul pas în folosirea producţiei video.
[cap: Producţia în camera video]Producţia în camera
video
[cap: Documente capturate pe hard-disk]Documente
capturate pe hard disc
[cap: Scene video în Album]Scene video în Album
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 20
[cap: Videoclipuri în film]Videoclipuri în film
Studio este capabil să realizeze captura (DV,
MicroMV) de la ambele surse video, digitală şi
analogică.
[+man]Vezi “Captura hardware” de la pagina[#027]
pentru detalii referitoare la configurarea Studio pentru
captura de la echipamentul dumneavoastră.
[+asistenţă]Vezi [>027]Captura hardware[<] pentru
detalii referitoare la configurarea Studio pentru captura
de la echipamentul dumneavoastră.
Schimbarea în Capture mode
Primul pas în captură este schimbarea în Studio
Capture mode dând clic pe comanda Capture aflată în
partea de sus a ecranului.
Aceasta deschide interfaţa Capture mode, permiţându-
vă să porniţi şi să continuaţi captura video.
Caracteristicile interfeţei pentru sursele video analogice
sunt oarecum diferite de cele pentru sursele video
digitale.
[man]Subiecte principale în acest capitol
• “Interfaţa Capture mode” (mai jos) introduce
comenzi şi permite afişarea ambelor tipuri de captură,
analogică şi digitală.
• “Procesul de captură” (pagina [#099]) prezintă
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 21
setările hardware, oferă instrucţiunile de capturare pas
cu pas şi descrie caracteristica automatic scene
detection.
• “Captura digitală” (pagina [#036]) şi “Captura
analogică” (pagina [#021]) explică caracteristicile
fiecărui tip de sursă.
[098] INTERFAŢA CAPTURE MODE
[index]Modul[sub]Captura
[index]Capture mode[sub]Interfaţa
Instrumentele şi comenzile pe care le vedeţi în Capture
mode diferă în funcţie de [>027]captura hardware[<],
dacă aceasta este digitală sau analogică.
Captura digitală
Dacă sursa video este digitală, ecranul Capture mode
va arăta astfel:
[cap: Album]Album
[cap: Player]Player
[cap: Control-ul camerei video]Controlul camerei
video
[cap: Diskometru]Discometrul
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 22
[hindex]Album[sub]Ocuparea spaţiului în timpul
capturii
[index]Album[sub]Introducere
[index]Captura[sub]Şi albumul
[index]Playerul
Albumul, din partea de sus-stânga a ecranului, afişează
iconuri reprezentând scenele video care sunt capturate.
Playerul, din dreapta sus, vă permite să vizualizaţi
materialul video ce urmează a fi capturat şi
monitorizează captura însăşi. Informaţiile afişate vă
spun dimensiunea exactă a capturii video şi numărul de
cadre pierdute în timpul capturii (în mod normal, nici
unul).
[index]Controlul camerei video
[index]Discometrul
[>025]Controlul camerei video[<], din stânga-jos,
afişează timpul şi un set de comenzi de transport pentru
derulare. În final, [>101]discometrul[<], din dreapta-jos,
afişează spaţiul rămas liber pe hard disc pentru captură.
De asemenea, asigură comanda Start Capture şi
opţiunile de setare a capturii.
[man]Discometrul şi controlul camerei video sunt
explicate în detaliu la pagina [#101].

Capitolul 2: Error! Reference source not found. 23
Captura analogică
Atât albumul cât şi playerul pot fi folosite în capturi
analogice şi digitale astfel încât atunci când realizaţi
captura de la o sursă analogică , partea de sus a
ecranului rămâne la fel ca şi în cazul surselor digitale
arătate şi descrise mai sus.
Nu acelaşi lucru se întâmplă şi cu jumătatea de jos a
ecranului. Acum defineşte a doua versiune a
discometrului, cu două paneluri fly-out pentru
[>097]ajustarea nivelurilor audio/video[<] în timpul
capturii.
[+man](Panelurile sunt descrise în “Niveluri audio şi
video analogice” de la pagina [#097].)
[index]Captura[sub]Analogic vs. digital
Digital vs. analogic
În concluzie, setările digitale şi analogice reflectă două
diferenţe majore de performanţă:
[index]Controlul camerei video
[index]Comenzile de transport[sub]On-screen
[hindex]Comenzile de transport on-screen
• Setările digitale vă permit transportul de bandă de
la camera video sau VCR folosind controlul camerei
video
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 24
[index]Nivelurile audio[sub]Schimbarea în timpul
capturii
[index]Nivelurile video[sub]Schimbarea în timpul
capturii
[hindex]Schimbarea nivelurilor audio şi video
• Setările analogice vă permit să modificaţi dinamic
nivelurile audio şi video, în timpul capturii
[101] Discometrul
[index]Discometrul
[hindex]Spaţiul pe hard disc
[index]Setările de captură
Discometrul afişează, atât numeric, cât şi grafic, spaţiul
pentru captură disponibil pe hard-disk. De asemenea,
indică durata aproximativă a filmului care poate fi
asigurată, şi care depinde atât de spaţiul disponibil pe
disc, cât şi de calitatea capturii configurate. Setările
pentru calitatea capturii sunt selectate folosind
comenzile preset afişate pe diskometru pentru unele
procedee de capturare, sau prin introducerea setărilor
binecunoscute.
[+man]Vezi “Setările sursei de captură” (pagina
[#029])şi “Setările formatului de captură” (pagina
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 25
[#026]) pentru informaţii privind setările de captură.
[+asistenţă]Pentru mai multe informaţii privind
setările de captură, vezi [>029]Setările sursei de
captură[<] şi [>026]Setările formatului de captură[<].
Discometrul, atunci când capturează de la o sursă
digitală (L) sau de la o sursă analogică (R). Daţi lick
pe comenzile din părţi pentru versiunea analogică,
pentru a deschide panelurile fly-out de ajustare a
nivelurilor video şi audio în timpul capturii.
[index]Comenzi[sub]Captura start/stop
[index]Comanda de captură start/stop
[index]Captura[sub]Director
Comanda Start capture de pe diskometru iniţiază şi
finalizează procesul de captură. Captura se schimbă în
Stop capture în timp ce operaţiunea se află în
desfăşurare.
Locaţia predefinită pentru salvarea capturii video este:
C:\My Documents\Pinnacle Studio\Captured Video
[index]Captura[sub]Schimbarea directorului
Cum să setaţi directorul de captură: Pentru a salva
captura video într-o altă locaţie, daţi clic pe comanda
file folder. Aceasta afişează caseta de dialog Default
Name For Captured Video. Folderul destinat va fi
folosit pentru stocarea capturii video în timpul sesiunii
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 26
curente şi viitoare. Numele pe care îl veţi da
directorului va figura ca nume predefinit pentru
următoarea captură.
[025]Controlul camerei video
[index]Controlul camerei video
[index]Comenzi de transport[sub]pe ecran
[hindex]Comenzi de transport pe ecran
Acest panel de comenzi de transport este prezentat în
Capture mode, în cazul în care realizaţi captura de la o
sursă video digitală. (Metodele analogice trebuie
ordonate şi operate manual.)
Controlul camerei video şi o vedere mai detaliată a
comenzilor de transport. Fereastra counterului de
deasupra comenzilor de control afişează poziţia
curentă a sursei video, împreună cu modul de
transport curent al camerei video.
De la stânga la dreapta, comenzile comenzilor de
transport sunt: Stop, Rewind / Review, Play, Fast
forward / Cue şi Pause.
Comenzile Frame reverse şi Frame forward (al doilea
rând) vă permit să localizaţi cadrul dorit. Aceste două
comenzi sunt active doar atunci când procedeul este
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 27
setat în modul pauză.
[099] PROCESUL DE CAPTURĂ
Studio asigură captura video de la o varietate de surse
hardware analogice şi digitale. Alegeţi device-ul pe care
doriţi să-l folosiţi pentru panelul de opţiuni Capture
source.
[+man]Vezi “Captura hardware” (mai jos) pentru mai
multe informaţii.
[man+]Aplicarea capturii actuale este o procedură
directă, pas cu pas (vezi pagina [#100]).
[asistenţă+]Aplicarea capturii actuale este o procedură
directă, pas cu pas.
Pe măsură ce se realizează captura, Studio detectează
[>023]automat[<] pauzele normale în noul material
video şi-l împarte în "scene". În timpul detectării,
fiecare scenă este adăugată în Album, unde este
reprezentată printr-un icon al primului său cadru.
[+man]Detectarea automată a scenei este descrisă
începând cu pagina [#023].
Unele opţiuni de captură sunt aplicabile numai pentru
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 28
capturi analogice sau numai pentru capturi digitale.
[+man] Acestea sunt explicate în secţiunile proprii,
“Captura digitală” (pagina [#036]) şi “Captura
analogică” (pagina [#021]).
[+asistenţă] Pentru mai multe informaţii, vezi [>036]
Captura digitală [<] şi [>021] Captura analogică [<]
[027]Captura hardware
[index]Captura[sub]Hardware
[hindex]Captura[sub]Surse
[hindex]Hardware[sub]Captura
Studio poate captura material video digital şi analogic
de la următoarele surse în funcţie de performanţele
calculatorului dumneavoastră:
• O cameră video DV, MicroMV sau Digital8 conectată
la un port de tipul IEEE-1394 (FireWire) compatibil cu
OHCI.
• O cameră video sau VCR cu ieşiri analogice conectate
la o placa de captură compatibilă DirectShow sau la un
device extern.
• O cameră video USB sau webcam.
Pinnacle Systems oferă o linie completă de device-uri şi
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 29
plăci de captură DV, analogice şi în combinaţie. Pentru mai
multe informaţii contactaţi-vă dealer-ul sau vizitaţi site-ul
nostru:
www.pinnaclesys.com
[index]Captura[sub]Selectare device
[hindex]Device-uri[sub]Captura
[hindex]Selectarea device-ului de captură
Pentru a selecta un device de captură:
1. Daţi clic Setup × Captura Source din comanda meniu.
[>029]Apare panelul de opţiuni Captura source [<].
2. Selectaţi în zona Captura devices device-urile pe care
doriţi să le folosiţi din listele Video şi Audio apoi daţi
clic OK.
[man]Pentru mai multe informaţii privind panelul
de opţiuni pentru captarea sursei, vezi “Setările de
captare a sursei” de la pagina [#029].
Captura standard vs. captura panoramic
[index]Raport de dimensiuni (formatele cadrelor)
Studio poate captura la o rezoluţie adaptată atât
modului standard (4:3), cât şi panoramic (16:9).
Prin captura digitală hardware, formatul cadrului este
detectat automat. Prin captura hardware analogică,
folosiţi lista Aspect ratio [>029]din panelul de opţiuni
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 30
Capture source [<] pentru a selecta formatul care se
potriveşte cu materialul sursei. Această setare nu poate
fi folosită pentru a schimba un format într-altul: ea doar
ajută Studio să afişeze filmul la rezoluţia corectă.
[100]Captura pas cu pas
[index]Captura[sub]Pas cu pas
[index]Video captura[sub]Pas cu pas
Iată o prezentare pas cu pas a procesului de captură.
Instrucţiunile se aplică atât în cazul capturilor analogice
cât şi în cazul celor digitale cu câteva diferenţe
notabile.
[man]Mai multe informaţii referitoare la anumiţi paşi pe
care trebuie să-i îndepliniţi le puteţi întâlni şi în alte
părţi ale acestui manual. Vezi de asemenea Apendicele
A: Opţiuni de setare (pagina [#058]) pentru descrieri
privind Sursa de captură şi panelurile de opţiuni
Capture format.
[asistenţă]Pentru mai multe informaţii referitoare la
paşii pe care trebuie să-i întreprindeţi vezi
[>027]Captura hardware[<] şi [>058]Opţiuni de
setare[<].
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 31
Pentru captura video:
1. Verificaţi dacă echipamentul este bine conectat.
Pentru o captură digitală (DV sau MicroMV),
camera video sau VCR trebuie conectată la portul
de tipul 1394 al calculatorului.
Pentru o captură analogică, conectaţi sursa video la
intrarea de tip Composite sau S-Video a capturii
hardware. Conectaţi sursa audio la intrarea audio a
capturii hardware, dacă aceasta există; în caz
contrar, conectaţi sursa audio la intrarea audio a
plăcii de sunet a calculatorului.
2. Daţi clic pe opţiunea Capture din partea de sus a
ecranului dacă nu vă aflaţi în Capture mode.
[+man]Va fi afişată interfaţa Capture mode (vezi
pagina [#098]).
[+asistenţă]>098] Interfaţa Capture mode [<] este
afişată.
3. Daţi clic pe captura dorită setând
[>101]Discometrul[<].
[+man]Dacă este nevoie să faceţi ajustări detaliate,
activaţi comanda Settings a Discometrului, care
deschide panelul de opţiuni Capture format (pagina
[#026]).
[+asistenţă] Dacă este nevoie să faceţi ajustări
detaliate, activaţi comanda Settings a
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 32
Discometrului, care deschide [>026] panelul de
opţiuni Capture format [<].
Pentru o captură [>036]DV[<], reţineţi că o captură
full-quality utilizează mult mai mult spaţiu pe disc
decât captura preview quality. Dacă intenţionaţi să
exportaţi filmul pe un disc (VCD, S-VCD sau
DVD), optaţi mai degrabă pentru realizarea capturii
full-quality în format MPEG şi nu în format DV.
Pentru o captură [>021] analogică [<], vă rugăm să
reţineţi următoarele. Cu cât creşteţi nivelul de
setare al calităţii, cu atât documentul video destinat
capturii este mai mare.
[+man]Pentru mai multe detalii privind aceste
opţiuni vezi “Captura digitală” (pagina [#036]) şi
“Captura analogică” (pagina [#021]).
4. Activaţi comanda Start capture din Diskometru.
Este afişată fereastra Capture Video.
5. Tastaţi un nume pentru documentul video destinat
capturii pe care doriţi să-l creaţi sau acceptaţi
numele deja propus. În plus puteţi de asemenea să
introduceţi o durată limită pentru captură.
[index]Captura[sub]Convenţie pentru denumirea
documentului
[hindex]Denumirea convenţiei
[hindex] Convenţie pentru denumirea documentului
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 33
[man]Dacă realizaţi mai multe capturi DV ale
aceleiaşi benzi la calitarea de afisare, folosiţi
convenţia pentru denumirea documentului descrisă
la pagina [#090]. Aceasta vă va ajuta mai târziu la
îmbunătăţirea procesului de realizare a filmului.
[asistenţă] Dacă realizaţi mai multe capturi DV
ale aceleiaşi benzi la calitatea de afisare, folosiţi
convenţia pentru denumirea documentului
[>090]recomandată[<].Aceasta vă va ajuta mai
târziu la îmbunătăţirea procesului de realizare a
filmului.
[hindex]Windows[sub]Windows 98
[hindex]Windows[sub]Millennium
[hindex]Limitări ale dimensiunilor documentului
[index]Captura[sub]Limitări ale dimensiunilor
documentului
Notă: Windows 98 şi Millennium necesită limitări
ale dimensiunilor documentului. Pentru discuri de
tipul FAT16 limita este de 2 GB. Pentru discuri de
tipul FAT32 limita este de 4GB. Studio estimează
cât material video poate fi salvat la calitatea dorită
în documentul cu cea mai mare posibilitate de
stocare şi afişează acest lucru ca şi durata maximă
pentru captură.
6. Dacă realizaţi captura de la o cameră video
analogică sau VCR, începeţi derularea acum. Acest
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 34
pas nu este necesar în cazul capturii de la o sursă
digitală întrucât Studio va controla derularea
echipamentului în mod automat atunci când este
nevoie.
7. Activaţi comanda Start capture din fereastra
Captura Video. Comanda de captare se va schimba
în Stop capture.
Începe procesul de captură. Player-ul afişează
materialul video digitalizat care vine şi-l salvează
pe hard disc (numai dacă nu aţi verificat Capture
preview din panelul de opţiuni[>029]Capture
source).
[index]Detectarea scenei
În timpul capturii, Studio desfăşoară
[>023]detectarea automată a scenei[<] bazată pe
selectarea curentă din panelul de opţiuni Capture
source.
8. Activaţi comanda Stop capture pentru a finaliza
captura la momentul ales de dumneavoastră.
Studio opreşte captarea automat dacă spaţiul de pe
hard disc s-a completat sau dacă s-a ajuns la durata
maximă a capturii specificate de dumneavoastră.
[023]Detectarea scenei
[index]Detectarea scenei
[index]Captura[sub]Detectarea scenei
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 35
Detectarea automată a scenei este o trăsătură
importantă a Studio. Pe măsură ce se desfăşoară
captura video, Studio detecteză pauzele fireşti din
materialul video şi le împarte în scene. În secţiunea
Scene video a albumului se creează câte un nou icon
pentru fiecare scenă detectată.
În funcţie de device-ul de captură pe care-l folosiţi,
detectarea automată a scenei continuă fie în timp real
pe durata capturii, fie ca pas separat, imediat după
încheierea capturii.
Puteţi configura detectarea scenei folosind opţiunile din
Detectarea scenei în timpul capturii video din
[>029]panelul de opţiuni Capture source (Setup ×
Capture Source). Nu toate opţiunile de detectare a
scenei sunt valabile pentru fiecare tip de sursă video.
Opţiunile care nu corespund setărilor dumneavoastră
nu sunt active în caseta de dialog.
Cele patru opţiuni posibile sunt:
• Detectarea automată bazată pe data şi timpul
derulării
Această opţiune este valabilă doar atunci când
realizaţi captura de la o sursă DV. Studio
monitorizeză timpul şi marchează data pe bandă în
timpul capturii şi începe o nouă scenă când intervine
o întrerupere.
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 36
• Detectarea automată bazată pe conţinutul video:
Studio detectează schimbări în conţinutul video, şi
creează o scenă nouă acolo unde intervin schimbări
majore de imagine. Această caracteristică s-ar putea
să nu funcţioneze bine dacă luminarea nu este
stabilă. Pentru a da un exemplu extrem, o derulare
video dintr-un bar de noapte cu lumină intermitentă
ar crea o scenă de fiecare dată când s-ar aprinde
lumina.
• Crearea unei noi scene la fiecare X secunde:
Studio creează scene noi la intervalul ales de
dumneavoastră. Acesta poate folosi la segmentarea
producţiei ale cărei derulări sunt de obicei
interminabile.
• Detectarea neautomată a scenei : Selectaţi
această opţiune dacă doriţi să monitorizaţi întregul
proces de captură şi să decideţi singur unde să
intervină pauzele. Apăsaţi tasta [Space] de fiecare
dată când doriţi să inseraţi în timpul capturii o pauză
între scene.
[036]CAPTURA DIGITALĂ
[index]Captura[sub]De la DV
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 37
[index]DV[sub]Cum să realizaţi captura
[man]Această secţiune explică aspecte de realizare a
capturii de la o sursă DV (cameră video sau VCR) şi cu
un port de tipul 1394. Pentru o lectură despre captura
de la surse hardware analogice vă rugăm să vedeţi
„Captura analogică” de la pagina [#021].
[asistenţă]Acest subiect dezvoltă aspecte legate de
captura video de la o sursă DV deck (cameră video sau
VCR) printr-un port de tipul 1394. Pentru mai multe
detalii privind captura de la surse hardware analogice
daţi clic [>021]aici[<].
[index]Captura[sub]Full-quality
[index]Captura[sub]Preview-quality
[hindex]Captura full-quality
[hindex]Captura preview-quality
[hindex]SmartCapture
[index]MPEG[sub]Prelucrarea capturilor în format DV
[index]Captura[sub]Prelucrarea
[hindex]Prelucrarea documentelor destinate capturii
Preview quality şi full quality
Când capturaţi în format DV de la un device DV,
Studio vă oferă posibilitatea de a alege atât captura
preview quality (SmartCapture) cât şi pe cea full
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 38
quality. În cazul capturii full quality, sunt valabile două
tipuri de prelucrare: în format DV şi în format MPEG.
[cap: sursa video DV]sursa video DV
[cap: SAU]SAU
[cap: Captura full-quality (prelucrare în format
DV sau MPEG)]Captura full-quality (prelucrare în format
DV sau în format MPEG )
[cap: Captura preview-quality (Smart Capture –
doar în format DV)]Captura preview-quality captura
(Smart Capture – doar în format DV)
[man]Cele două posibilităţi de captură DV sunt
explicate pe larg în paginile următoare. Această
secţiune se încheie cu o notă asupra modului de
ajustare a nivelelor video şi audio pentru capturile
digitale (pagina [#138]).
[index]Captura[sub]De la MicroMV
[index]MicroMV[sub]Cum să capturaţi

Capitolul 2: Error! Reference source not found. 39
Notă: Dacă folosiţi o cameră video MicroMV
conectată la un port 1394, interfaţa utilizatorului în
Capture mode este aproape identică cu cea a
echipamentului DV. Cu toate acestea, majoritatea
opţiunilor şi caracteristicilor de captură DV nu sunt
valabile în cazul capturilor MicroMV, inclusiv în cazul
capturii preview-quality şi a prelucrării în format DV..
Capturile de la o cameră video MicroMV se
prelucreează întotdeauna în format MPEG-2.
[059]SmartCapture: Captura preview-quality
[index]Smart Capture
[hindex]Captura preview-quality
[index]Captura[sub]Preview-quality
Smart Capture este o caracteristică unică a Studio. Vă
permite să realizaţi captura de pe o bandă video DV
într-un document la calitate video mai slabă
economisind la maxim spaţiul de pe hard disc. Cu
Smart Capture, puteţi captura o bandă video întreagă pe
hard disc fără a mai fi nevoit să alegeţi doar porţiuni
pentru captură. În timpul editării filmului puteţi lucra
cu materialul “preview-quality”.
[index]Scene video[sub]Preview-quality
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 40
[index]Album[sub]Scene Smart Capture
Când aţi terminat filmul şi este gata pentru a fi
exportat, Studio va recaptura orice clipuri preview-
quality fără pierderi de calitate, declanşând automat
localizarea sursei deck şi captura producţiei. Prin
urmare, vizualizarea de slabă calitate a materialului
video nu va influenţa nicicum calitatea finală a
filmului. Scenele capturate la preview quality sunt
marcate în [>064]Album[<] printr-o bordură punctată.
[084]Marcarea continuă Timecode
[hindex]SmartCapture[sub]Timecode
[hindex]Timecode[sub]Marcare continuă a duratei
capturii
[hindex]DV[sub]Timecode
[hindex]Timecode[sub]Cum să înlăturaţi această
caracteristică
[hindex]Înlăturare(timecode)
Pentru a obţine rezultate cât mai bune cu Smart
Capture, banda dumneavoastră digitală trebuie să aibă
un sistem DV de inregistrare a timpului cat dureaza
captura (Timecode). Studio nu poate captura la calitate
Smart Capture dacă există întreruperi în timecode. În
cazul în care camera video are şi caracteristica de
înlăturare a marcajului, realizaţi această manevră
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 41
înainte de a începe captura. În caz contrar, cel mai uşor
mod de a evita pauzele care intervin în timecode este să
suprapuneţi capturile dacă porniţi sau opriţi camera
video în timpul capturii. Înainte de începe o altă
captură, derulaţi înapoi câteva cadre astfel încât să nu
rămână spaţii goale.
Smart Capture poate fi folosit şi cu benzi care nu
dispun de o marcare timecode continuă, dar în acest caz
trebuie creat documentul de captură pentru fiecare
segment al benzii. Smart Capture va opri captura când
este detectată o întrerupere în timecode. Pentru a
continua captura setaţi banda la începutul următorului
segment video şi daţi clic din nou pe Start Capture.
[090]Convenţia de denumire
[hindex]Convenţia de denumire
[index]Captura[sub]Convenţia de denumire a
documentului
[index] Convenţia de denumire a documentului
În cazul în care capturaţi mai multe segmente de pe
aceeasi bandă, vă recomandăm următoarea convenţie
de denumire: Pentru fiecare document de captură
provenind de la aceeaşi bandă, folosiţi un nume care
începe cu acelaşi cuvânt.
De exemplu, dacă aveţi o bandă care conţine trei
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 42
activităţi diferite din vacanţa dumneavoastră, aţi putea
denumi capturile "vacanţă-picnic", "vacanţă-navigare"
şi "vacanţă-fotbal”. Întrucât Studio procesează
documentele în ordine alfabetică atunci când
capturează, urmând convenţia de mai sus veţi reduce
considerabil numărul de ori destinate schimbării
benzilor, în timpul procesului Make Tape.
Benzi analogice si camere video Digital8
[hindex]Timecode[sub]Absenţa de pe benzi analogice
[hindex]Digital8[sub]Fără timecode pe benzi analogice
[hindex]SmartCapture[sub]De la Digital8
SmartCapture necesită timecode DV. Benzile
analogice(Hi8 si 8mm) nu au timecode DV chiar şi
atunci când sunt înregistrate de la o cameră video
Digital8. Drept urmare, nu putem folosi SmartCapture
cu benzi analogice înregistrate de la o cameră video
Digital8. Pentru a putea folosi benzile analogice cu
Studio, fie le capturaţi full quality, fie le copiaţi pe
banda DV.
[041]Captura full-quality
[index]Captura[sub]full-quality
[hindex]Captura full-quality
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 43
[index]Captura[sub]De la DV
[hindex]Înregistrarea în documentele de captură
[index]MPEG[sub]Înregistrarea capturilor DV
[hindex]MPEG[sub]Pentru DVD etc.
[hindex]Discul[sub]Înregistrarea în format MPEG
[index]DVD[sub]Înregistrarea în format MPEG
[index]VCD[sub]Înregistrarea în format MPEG
[index]S-VCD[sub]Înregistrarea în format MPEG
Există două opţiuni pentru modul în care datele video
pot fi înregistrate şi compresate în capturi full-quality.
Pentru mai multe scopuri, formatul DV este alegerea
logică, dar în cazul în care intentionaţi să exportaţi
filmul pe disc (VCD, S-VCD sau DVD), este de
preferat formatul MPEG. Totuşi, din cauza procesării
intensive necesare pentru înregistrarea în format
MPEG, captura MPEG este valabilă doar dacă CPU-ul
calculatorului dumneavoastră are viteza ceasului de cel
puţin 2.2 GHz.
Un film în format MPEG necesită mult mai puţin spaţiu
pe disc decât echivalentul unui film în format DV full
quality, deşi cu SmartCapture aceasta nu constituie în
general o problemă.

Capitolul 2: Error! Reference source not found. 44
Formatul DV
DV este un format de înalta rezoluţie, cu cerinţe de
stocare corespunzătoare la fel de mari.
Camera dumneavoastră video compresează şi stochează
materialul video pe bandă cu o viteză de 3.6 MB/s, la o
calitate echivalentă cu cea din emisiunile de ştiri. În
cazul capturii full quality, datele video sunt transferate
direct de pe banda camerei video pe hard discul
calculatorului, fără a mai necesita alte schimbări sau o
compresie adiţională. Deoarece calitatea video este
foarte bună, captura în aceşti parametri consumă într-
adevar mult spaţiu pe hard disc, deci s-ar putea ca în
locul unei benzi întregi să doriţi să alegeţi pentru
captură doar segmente mici.
[index]Formatul DV[sub]Calcularea spaţiului de
stocare
[hindex]Captura full-quality
[index]Captura[sub] full-quality
[hindex]Spaţiul de pe hard disc[sub]Pentru captura DV
[hindex]Viteza de rulare a hard discului[sub]Pentru
captura video
[index]Captura[sub]Viteza de rulare a hard discului
[index]Hard discul[sub]Viteza pentru captura video
[index]Hard discul[sub]Spaţiul disponibil pentru
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 45
captura video
Puteţi calcula spaţiul liber de pe hard disc multiplicând
lungimea materialului video în secunde de 3.6 ori şi
veţi obţine numărul necesar de megabiţi. De exemplu:
o oră de material video = 3600 secunde (60 x 60)
3600 secunde x 3.6 MB/s = 12,960 MB (12.7 GB)
Prin urmare, o oră de material video foloseşte 12.7
GB pe hard disc.
Pentru captura full-quality, hard discul dumneavoastră
trebuie să permită o viteză susţinută de scriere şi citire
de 4 MB pe secundă. Toate hard discurile SCSI şi
majoritatea hard discurilor EIDE sunt apte pentru aşa
ceva. Prima oară când începeţi captura full-quality,
Studio va testa hard discul dumneavoastră pentru a se
asigura că este suficient de rapid.
Formatul MPEG
[hindex]Formatul MPEG[sub]Pentru DVD etc.
[index]Formatul MPEG[sub]Capturile de la DV
[hindex]Înregistrarea documentelor de captură
DVD-urile şi S-VCD-urile înregistrează documente în
format MPEG-2, o extensie a formatului MPEG-1
utilizat pentru VCD-uri. Formatele MPEG destinate
folosirii pe Internet vor necesita rezoluţii mai joase în
format MPEG-1.
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 46
[hindex]Formatul MPEG[sub]Opţiuni privind calitatea
Panelul de opţiuni [>026]Capture format [<] (Setup ×
Capture Format) include o varietate de opţiuni de
verificare a calităţii capturilor în format MPEG.
[+man]Pentru mai multe informatii privind opţiunile
calităţii capturii în format MPEG, vedeţi “Capture
format settings” de la pagina [#026].
Pentru a putea realiza capturi în format MPEG, viteza
CPU-ului calculatorului dumneavoastră trebuie să fie
de cel puţin 2.2 GHz .
[138] ]Nivelurile audio şi video– digitale
[hindex]Niveluri, audio şi video[sub]În captura DV
[index]Nivelurile audio[sub]În captura DV
[index]Nivelurile video[sub]În captura DV
[index]Captura[sub]De la DV
[index]Captura[sub]De la MicroMV
[index]DV[sub]Cum să capturaţi
[index]MicroMV[sub]Cum să capturaţi
Alegând capturi DV şi MicroMV, folosiţi materialul
audio şi video care a fost salvat digital în timpul
înregistrării, direct în camera video. Când transferaţi
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 47
producţia în calculator printr-un port de tipul 1394,
datele rămân compresate în format digital tot acest
timp, deci nu aveţi cum să modificaţi nivelurile audio şi
video în timpul capturii. Aceasta spre deosebire
de[>021]capturile analogice[<], unde materialul video şi
audio poate fi ajustat în timpul procesului de captură.
În cazul capturilor digitale, amânaţi orice ajustare
necesară a nivelurilor video şi audio până când ajungeţi
la Edit mode, unde Studio asigură efecte video plug-in
[>118] necesare ajustării balanţei vizuale a unui clip şi
efecte audio[>120]pentru a îmbunătăţi calitatea
sunetului. Aceste efecte vă permit mai degrabă să
ajustaţi clipurile individuale decât să faceţi schimbări
globale care ar putea afecta întregul material video
dintr-un document de captură.
[man]Pentru mai multe informaţii vedeţi “Captura
analogică” (mai jos), “Cum să folosiţi efectele video”
(pagina [#118]), şi “Efectele audio” (pagina [#120]).
+
[021] CAPTURA ANALOGICĂ
[index]Captura[sub]De la surse analogice
[hindex]Captura analogică
[hindex]Camera video USB[sub]Cum să capturaţi de la
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 48
această cameră
[man]Subiectele din această secţiune se referă la captura
cu echipament analogic, precum:
[asistenţă]Acest subiect se referă la captura cu
echipament analogic, precum:
• O cameră sau VCR cu ieşiri analogice conectate la
o placă de captură compatibilă DirectShow sau la un
device extern.
• O cameră video USB sau webcam.
[man]Dacă folosiţi o cameră video DV sau MicroMV
conectată la calculator printr-un port 1394, vă rugăm să
consultaţi “Captura DV” de la pagina [#036].
[asistenţă]Faceţi clic [>036]aici[<] pentru mai multe
informaţii privind modul de utilizare a camerelor DV
sau MicroMV conectabile la calculator printr-un port
1394.
Opţiuni referitoare la calitatea capturii
[hindex]Captura[sub]Opţiuni referitoare la calitate în
capturile analogice
[hindex]Opţiuni referitoare la calitate
[index]Analogice[sub]Opţiuni referitoare la calitate
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 49
Studio oferă trei optiuni prestabilite în privinţa calităţii
– Good, Better şi Best – şi opţiunea Custom. Setările
capturii video pentru fiecare din aceste opţiuni, inclusiv
mărimea imaginii, rata cadrelor, caracteristicile de
compresie şi calitate, depind de performanţele capturii
hardware folosite. Reţineţi: cu cât calitatea este mai
înaltă cu atât este nevoie de mai mult spaţiu pe hard
disc. Pentru a configura propriile setări privind captura
video, alegeţi opţiunea Custom.
[+man]Pentru mai multe detalii privind setările capturii
video, vezi Apendicele A: Opţiuni de setare(pagina
[#058]).
[+asistenţă]Clic [>058]aici[<]pentru mai multe detalii
privind setările capturii video.
[097] Nivelurile audio si video– analogice
[index]Analogice[sub]Nivelurile în timpul capturii
[index]Captura[sub]Nivelurile audio şi video
[hindex]Niveluri, audio şi video[sub]În captura
analogică
Studio asigură paneluri fly-out pentru verificarea
nivelurilor video şi audio în timpul capturii. Această
caracteristică este utilă mai ales atunci când trebuie să
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 50
compensaţi diferenţele din materialul video capturat de
la mai multe surse.
Paneluri video (L) şi audio (R) pentru setarea
nivelurilor în timpul capturii analogice.
Deşi aceste niveluri pot fi ajustate şi folosind Efectele
video potrivite [>118] în Edit mode, setarea lor corectă
pentru captură vă scuteşte de nevoia de a corecta mai
târziu şi culoarea.
Setarea corectă a opţiunilor privind calitatea audio în
timpul capturii vă va ajuta să obţineţi pentru volum
niveluri şi calitate consistente.
Unele device-uri de captură pot oferi puţine opţiuni
comparativ cu cele arătate şi discutate aici. De
exemplu, în condiţiile unei configuraţii hardware care
nu suportă capturile audio în regim stereo, în panelul
audio nu va mai figura balanţa de control.
Video
[index]Video[sub]Opţiuni
[index]Niveluri video[sub]În captura analogică
Alegeţi tipul de video pe care doriţi să-l digitalizaţi
dând clic pe comanda Source (Composite sau S-Video).
Cele cinci optiuni vă permit să controlaţi luminozitatea
(calitatea video), contrastul (intensitatea culorii negre),
claritatea, excesul de umbră şi culoare din materialul
Capitolul 2: Error! Reference source not found. 51
video importat.
Notă: Optiunea Hue nu figurează atunci când
capturaţi de la un echipament PAL
Audio
[index]Niveluri audio[sub]În captura analogă
Folosiţi comenzile Audio capture pentru a verifica dacă
Studio poate realiza în acelaşi timp captură audio şi
video. Selectaţi comanda Off în cazul unei surse video.
Opţiunile disponibile vă permit să controlaţi nivelul de
intrare şi balanţa stereo a materialului audio importat.
Capitolul 3: Albumul 52
[003]CAPITOLUL 3[0]:
[064]Albumul


Secţiunea Video Scenes (Scene Video) din Album.
Apăsati tastele din partea sânga sus a Albumului
pentru a accesa materiale din alte părţi.
[index]Album[sub]Privire generala
Materialele sursă de care aveţi nevoie pentru a face un
sunt depozitate în diferite părţi ale Albumului, dintre
care fiecare este accesată prin propria tastă, după cum
urmează:
[hindex]Video scenes (Scene Video)
Video Scenes: Această parte conţine materialul
Comment [ NJS
(01-08)
Capitolul 3: Albumul 53
dvs. capturat. Puteţi accesa şi puteţi viziona în
avanpremieră direct fişierele capturate, sau puteţi
încărca unul în Album, acolo unde scenele din acest
fişier suntreprezentate ca şi miniaturi. Pentru a folosi
unele dintre scene în filmul dvs. este de ajuns să trageţi
miniaturile lor în fereastra Film ( Movie).
[+man]Veti partea “Video Scenes”, pagina [#102].
[+asistenţă]Vezi [>102]Partea Video Scenes [<].
[hindex]Transitions (Tranziţii)
Transitions: Acestă parte a Albumului conţine
modalitaţi de tranziţie ca stingeri, dizolvări,
alunecări, inclusiv complicata tranziţie tip Hollywood
FX . Pentru a folosi o tranziţie, aşezaţi-o lângă sau
întrevideoclipurile sau graficele din fereastra Film (
Movie).
[+man]Vezi partea “Transitions ”, pagina [#071].
[+asistenţă]Vezi [>071] Partea Transitions [<].
[hindex]Titles (Titluri)
Titles: Acestă parte conţine titluri editabile , pe
care le puteţi folosi ca overlay sau ca grafice
full-screen . Vă puteţi creea propriile titluri din aproape
nimic, sau puteţi folosi sau adaptape cele deja
furnizate. Studio poate lucra cu multe efecte tipografice
ca de exemplu rolls, crawls.
Capitolul 3: Albumul 54
[+man]Vezi partea“ Titles ”, pagina [#103].
[+asistenţă]Vezi [>103] Partea Titles[<].
[hindex]Still images ( Fotografii )
Still Images: Această parte se referă la
fotografii, formate bitmap şi instantanee
desprinse din înregistrări video. Puteţi folosi aceste
imagini full-screen sau ca overlays peste înregistrarea
video principală. Sunt compatibile majoritatea standard
fişierelor tip imagine.
[+man]Vezi partea “Still Images ”, pagina [#104].
[+asistenţă]Vezi [>104]Partea Still Images [<].
[hindex]Sound effects ( Efecte sonore)
Sound effects: Studio este echipat cu o gamă
întreagă de efecte sonore de înaltă calitate range
of high-quality sound effects. Puteţi folosi fişiere wav,
mp3 şi avi pe care le-aţi înregistrat chiar dvs. sau pe
care le-aţi obţinut din alte surse.
[+man]Vezi partea “Sound Effects”, pagina [#061].
[+asistenţă]Vezi [>061] Partea Sound Effects [<].
[hindex]Disc menus (Meniuri Disc)
[hindex]Authoring discs (Autor Disc)
[index]Discs[sub]Authoring
Disc Menus: Studio are o colecţie cuprinzătoare
Capitolul 3: Albumul 55
de meniuri capitol pentru a fi folosite în crearea de
DVD, VCD şi S-VCD. Le puteţi folosi aşa cum sunt,
le puteţi modifica, sau puteţi creea unele noi.
[+man]Vezi partea “Disc Menus ”, pagina [#105].
[+asistenţă]Vezi [>105]Partea Disc Menus [<].
Folosirea Albumului
Fiecare secţiune a Albumului conţine câte pagini sunt
necesare pentru a susţine simbolurile unităţilor din acea
secţiune. În partea superioară dreapta a fiecărei pagini
din Album, Studio arată numărul curent de pagină şi
numărătoarea totală a secţiunii. Daţi clic pe săgeţi
pentru a vă deplasa înainte sau înapoi printre pagini.

[index]Album[sub]Avanpremieră
Toate tipurile de conţinut al Albumului poate fi
vizualizat în avanpremiera dând clic pe miniaturi.
[///@040818c]
[man]Acest capitol prezintă pe rand fiecare dintre părţile
Albumului, începând cu o discuţie detaliată a tuturor
problematicilor din partea importantă a Video Scenes.
Modul explicit de utilizare a conţinuturilorAlbumului
pentru a vă creea filmul editat de dvs. Va face obiectul
capitolelor de la 4 la 10.
Comment [ NJS
(03-01)
Capitolul 3: Albumul 56
[///@]
[092]Fişiere sursă pentru conţiutul Albumului
[index]Album[sub]Fişiere sursă
[hindex]Fişiere sursă pentru Album
Imaginile miniaturale din partea Video Scenes provin
dintr-un fişier de captură video, în timp ce partea
Transitions este preluată din fişiere resursă asociate cu
programul Studio.
Simbolurile din fiecare dintre celelalte patru părţi ale
Albumului sunt diferite: ele reprezită fişierele conţinute
într-unanume fişier disc. Fiecare dintre aceste părţi –
Titles, Images, Sound Effects and Disc Menus – are un
folder default desemnat, dar puteţi selecta un alt fişier
dacă doriţi.

Capitolul 3: Albumul 57
Simbolurile din partea Titles reprezintă fişiere
stocate într-un folder sursă de pe hard-drive-ul dvs. .
Lista din partea superioară a paginii Album vă
permite să selectaţi fie “Standard Titles”, fie “My
Titles” din folder-ul instalat “Titles” . Butonul de
folder de lângă listăvă permite să căutaţi şi în alte
locaţii pe hard drive-ul dvs. . Partea Disc Menus
funcţionează într-un mod asemănător.
Folder-ul sursă pentru cuprinsul părţii este listat în
partea superioară a paginii stângi a Albumului, lângă
un buton mic Folder . Pentru modificarea sursei
părţii curente, fie selectaţi un folder din listă , sau daţi
clic pe buton, căutaţi într-un alt folder din sistemul dvs.
, şi selectaţi orice fişier. Fişierul selectat va fi subliniat
în partea repopulată a Albumului.
Unele părţi ale Albumului furnizează şi un buton
Parent folder pentru a uşura deplasarea într-un grup
de foldere conţinând produse media asemănătoare.
[102]PARTEA VIDEO SCENES
[index]Album[sub]Partea Video Scenes
[index]Video scenes[sub]Parte (din Album)
Capitolul 3: Albumul 58
Aici începe, în realitate procesul de editare – în
partea Video Scenes din Album cu materialul
dvs. capturat şi neprelucrat.
[+man]Într-o producţie tipică, primul dvs. pas va fi ,
probabil, să trageţi nişte scene din Album în fereastra
Film (Fereastra Film) (vezi Capitolul 5: Videoclipuri).
[+asistenţă] Într-o producţie tipică, primul dvs. pas va
fi , probabil, să trageţi nişte scene din Album în [>056]
fereastra Film (Movie Window) [<].
[hindex]Video scenes[sub]Ordinea
În Album, imaginile sunt afişate în ordinea în care au
fost capturate. Această ordine nu poate fi scimbată,
deoarece este determinată de fişierul corespunzător de
captură, dar se pot adăuga scene filmului dvs. În orice
ordine doriţi. În mod asemănător, deşi nu puteţi să
editaţi scenele din Album, puteţi folosi orice parte
dintr-o scenă când apare ca un clip în filmul dvs. .
Caracteristici ale interfeţei
[hindex]Video scenes[sub]Caracteristici ale interfeţei
Albumului
[index]Album[sub]Caracteristici ale interfeţei
Partea Video Scenes oferă câteva caracteristici speciale
de interfaţă:
[hindexPreview-quality[sub]Miniaturi din Album
Capitolul 3: Albumul 59
[index]Video scenes[sub]Preview-quality (Calitatea
avanpremierei)
1. Miniaturile scenelor capturate la calitatea
avanpremierei sunt conturate cu o linie exterioară
punctată în Album. Scenele capturate la calitatea
maximă nu au acest contur.
[hindex]Video scenes[sub]In-use indicator (Indicator
de uz)
2. Scenele care au fost adăugate în fereastra Film
(Movie Window) se disting în Album printr-un semn
de bifare cu verde. Semnul de bifare rămâne atâta
vreme căt orice clip din fereastra Film (Movie
Window) foloseşte acea scenă..
[hindex]Video scenes[sub]Căutarea în Album
[index]Album menu[sub]Find Scene in
Project(Găseşte scena în proiect)
[index] Comanda Find Scene in Project
[hindex]Fereastra Film[sub]Find scene in Album
(Găseşte scena în Album)
[index] Comanda Find Scene in Album
Pentru a vedea cum este folosită o anume scenă în
proiectul dvs. Curent, folosiţi comanda din meniu
Album × Find Scene in Project. Studio evidenţiază
orice clip din fereastra Film(Movie Window) care îşi
are originea în scena (sau scenele selectate). Pentru a
alege cealaltă posibilitate, foloisţi comanda Find
Scene in Album, care apare în meniul apărut prin clic
dreapta pentru clipuri Movie Window.
Capitolul 3: Albumul 60
[index]Album[sub]Utilizarea meniului
3. Aproximativ toate comenzile meniuluicare se aplică
scenelor sunt disponibile din meniul principal
Album, şi din meniul care apare cand daţi clic
dreapta pe o scenă selectată. Când această
documentatie cere o comandă din meniu, ca de
exemplu Album × Combine Scenes, amintiţi-vă că
o comandă echivalentă este disponibilă de obicei şi
în meniurile chemate din comandă mouse-ului în
„context”.
Cuprins de operaţii
Din cauza rolului său central, partea Video Scenes din
Album oferă un set cuprinzător de operaţii.
[+man]Acestea sunt tratate mai jos în următoarele
subiecte:
[+asistenţă]Acestea se tratează în următoarele
subiecte:
4. [man]Deschiderea unui fişier de captură video
5. [man]Vizualizarea unei înregistrări video capturate
6. [man]Selectarea scenelor şi fişierelor
7. [man]Afişarea imaginilor şi informaţiilor despre fişier
8. [man]Vizualizarea comentarului
9. [man]Combinarea şi împărţirea scenelor
10. [man]Redetectarea scenelor
Capitolul 3: Albumul 61
[115]Deschiderea unui fişier de captură
video
[hindex]Video scenes[sub]Folders (Foldere)
[hindex]Foldere pentru înregistrări video capturate
[hindex]Înregistrari video capturate[sub]Foldere
[index] Înregistrari video capturate [sub]Deschidere
fişier
[hindex]Deschiderea unui fişier de captură video
Locaţiile default pentru fişierele dvs. Video sunt
folderele default Windows de captură şi folderul My
videos . Când vizualizaţi pagina folder contents
(conţinut folder) din partea Video Scenes , aceste
douaă locaţii vor apărea amândouă întotdeauna în lista
din partea superioară a Albumului.
Puteţi alege şi alte foldere de pe hard drive pentru a
accesa fişiere video stocate. Şi folderul curent şi cel
anterior sunt ambele listate în partea superioară a
Albumului, dacă sunt diferite de cele două locaţii
standard, alcătuind împreună patru foldere ce pot
apărea în listă în orice moment.
În Windows XP, folderul de captură al sistemuluise
află în folderul documentelor „all users” din Windows .
Numele real al folderului de captură este My videos,
Capitolul 3: Albumul 62
dar Windows Explorer şi Studio îl denumesc în mod
obişnuit cu pseudonimul Shared videos. Aceasta îl
distinge de My videos în folderul de documente
personale al utilizatorului.
În alte versiuni ale Windows fără vreun folder video
comun, folderul de captură default se numeşte:
C:\My Documents\Pinnacle Studio\Captured Video
În Windows 98, numele complet al căii folderului My
Videos este :
C:\My Documents\My Videos

Deschiderea unui folder
Pagina folder contents este afişată de fiecare dată când
alegeţi un folder nou. Listează şi fişierele subordonate
şi fişierele video digitale din folderul ales de dvs. :

Trei moduri de a deschide un folder:
11. Selectaţi numele folderului din lista de pe
pagina folder contents.
Comment [ NJS
folderului
Comment [ NJS
al folderului
Capitolul 3: Albumul 63
12. Selectaţi un folder listat pe pagina folder
contents .
13. Daţi clic pe butonul parent folder
.

Deschiderea unui fişier
Când deschideţi un fişier video, pagina file contents
este afişată, arătând miniaturi ce reprezintă scenele din
fişier:

Trei moduri de a deschide un fişier video digital:
14. Selectaţi numele fişierului din lista de pe pagina
cuprinsului folderului file contents.
15. Daţi dublu-clic pe fişierul listat pe pagina folder
contents.
16. Apăsaţi butonul browse for file şi folosiţi
caseta de dialog Open pentru a găsi un fişier avi,
mpg sau mp2 pe hard drive-ul dvs. .
Detectarea scenelor şi miniaturi
[index]Video scenes[sub]Thumbnail frames (Cadre
miniaturi)
[hindex]Thumbnail frames[sub]În Album
[index]Scene detection (Detectarea scenelor)
Comment [ NJS
folderului
Capitolul 3: Albumul 64
[asistenţă+]Acum Albumul se umple cu [>023]scenele
detectate[<] din înregistrarea dvs. capturată.
[man+]Acum Albumul se umple cu scenele detectate
din înregistrarea dvs. capturată (vezi „Scene detection”
la pagina [#023]).
Fiecare scenă este simbolizată de un cadru miniatural–
un simbol al primului cadru al scenei. Este posibil ca
primul cadru să nu reprezinte o miniatură pentru scenă ,
în acest fel Studio vă permite să alegeţi alt cadru dacă
doriţi.
Pentru a schimba miniaturile din Album:
2. Alegeţi scena pe care doriţi să o schimbaţi.
3. Folosiţi [>110]player-ul [<] pentru a găsi cadrul pe
care doriţi să-l folosiţi pentru miniatură.
4. [index]Setaţi comanda Thumbnail din meniu
[index]Album menu[sub]Set Thumbnail
5. Daţi clic pe comenzile Album × Set Thumbnail din
meniu.
[139]Raporturile dimensiunilor Video
[index]Raport de dimensiuni (formate cadre)
Majoritatea fişierelor video digitale furnizează
informaţie despre format care permite Studio să
detecteze automat raportul de dimensiuni a cadrului de
la 4:3 la 16:9. Dacă fişierul nu furnizează raport de
dimensiuni , Studio îl setează automat la formatul 4:3.
Capitolul 3: Albumul 65
Comenzile Aspect Ratio 4:3 şi Aspect Ratio 16:9 din
meniul Album vă permite să setaţi manual orice raport
doriţi. Aceste comenzi apar şi la apăsarea butonului
dreapte al mouse-ului în context, pentru scene video în
Album.
Studio nu vă permite să combinaţi materiale cu diferite
raporturi de dimensiuni în acelaşi film. Dacă doriţi să
adăugaţi un material de 16:9 la un film de 4:3 , sau un
matreial de 4:3 la un film de 16:9, trebuie să folosiţi
mai întâi oricare dintre comenzile Aspect Ratio este
necesară pentru aducerea scenelor din Album la aceeaşi
conformaţie ca şi filmul. Noile clipuri vor fi restrânse
sau extinse cât este nevoie pentru a se potrivi cu filmul.
Vizionarea înregistrărilor video capturate
[index]Video scenes[sub]Viewing (Vizionare)
[hindex]Vizionarea scenelor video
În orice moment se pot viziona scene individuale sau
multiple din fişierul de captură video deschis deja.
Pentru a viziona imagini video capturate începând
cu o scenă selectată:
6. Daţi clic pe miniatura scenei din Album.
[>110]Playerul[<] afişează primul cadru al scenei
Capitolul 3: Albumul 66
selectate.
7. Apăsaţi butonul Play din Player.
Playerul redă acum scenele selectate şi oricare
altele ulterioare. Progresul se indică în trei moduri.
• Scenele sunt evidenţiate succesiv după ce sunt
redate .
• Scruberul Playerului arată punctul curent de
redare relativ la întregul film.
• Miniaturile scenelor afişează o bară de progresîn
timpul avanpremierei. În timp ce continuaţi să
vizionaţi înregistrările video capturate, bara de
progres se mută de o miniatură la cealaltă.

Avanpremiera fişierelor video digitale
Când un folder este deschis în Album şi numele unui
fişier digital este selectat, puteţi folosi Playerul pentru
a viziona în avanpremieră înregistrarea fără a deschide
fişierul în Album.

Comment [ NJS
miniaturile scenel
Comment [ NJS
fişierelor video di
Capitolul 3: Albumul 67
Puteţi chiar selecta mai multe fişiere pentru redare
folosind [>116]tehnici standard de selectare[<].
[116]Selectarea scenelor şi fişierelor
[index]Video scenes[sub]Selectarea
[index]Album[sub]Selectarea scenelor video
Studio oferă o diversitate de moduri de a selecta scene
şi alţi itemi în partea Video Scenes a Albumului.
Scenele video selectate sunt indicate de o margine
evidenţiată. Folderele şi fişierele video selectate sunt
afişate cu text evidenţiat.

Scenele selectate au margine evidenţiată (centru).
Tehnicile de selectare urmăresc convenţiile Windows
standard. Folosiţi oricare dintre următoarele separat,
sau în combinaţie:
17. Alegeţi comanda Edit × Select All din meniu
sau apăsaţi Ctrl+A pentru a selecta toate scenele (sau
fişierele sau folderele) afişate în mod curant în
Album, inclusiv cele de pe alte pagini.
18. Apăsaţi Shift pe o serie de itemi apropiaţi.
Capitolul 3: Albumul 68
19. Apăsaţi Ctrl pentru a adăuga sau a îndepărta
itemi din selecţie.
20. Începând cu poziţia cursorului mouse-ului pe o
zonă liberă din pagina de Album, apăsaţi şi trageţi
pentru a marca o zonă, selectând toţi itemii care
intersectează zona.
21. Folosiţi tastele săgeată pentru a naviga prin
tabelul Albumului. Folosiţi săgeţile în combinaţie cu
Shift pentru a selecta itemi pe parcurs.

Folderele selectate şi fişierele selectate au text
evidenţiat.
[137]Afişarea informaţiilor despre scene şi
fişiere
[index]Meniu Album [sub]Icon view(Vizionare
miniatură)
[index] Meniu Album [sub]Details view(Vizionare
detalii)
[index]Video scenes[sub]Afişarea duratei
În timp ce mişcaţi cursorul mouse-ului peste
scenele video, cursorul se schimbă într-un cursor
mânuţă. Dacă faceţi o pauză în acel moment
Comment [ NJS
despre scenă
Capitolul 3: Albumul 69
asupra scenei, într-o casetă sunt afişate momentul
începerii şi durata. Dacă lăsaţi cursorul-mânuţă peste
scenă, afişajul persistă câteva secunde. Momentul
începerii este un cod timp de pe sursa video originală
în minute, secunde şi cadre.
[asistenţă]Vezi [>117]Vizionare comentariu[<] pentru
altă metodă de afişare a informaţiilor despre scenele
video.
Pentru informaţii referitoare la
fişiere video, când partea Video
Scenes se află în folder view, alegeţi
Details view din meniul care apare din butonul dreapta
în Album. Numele fişierului, rezoluţia, raportul de
dimensiuni şi rata cadrelor sunt afişate. Întoarceţi-vă la
o listare mai completă cu Icon view.
[117]Vizionarea comentariilor
[index]Video scenes[sub]Comentarii
[hindex]Subtitluri pentru scene video
[hindex]Comentarii pentru scene video
[hindex]Nume pentru scene video
[index]Partea Video Scenes [sub]Vizionări (Views)
[hindex]Comment View(Vizionare comentarii)
Comment [ NJS
Capitolul 3: Albumul 70
[hindex]Icon view(Vizionare miniatură)
[index]Meniu Album [sub]Comment view(Vizionare
comentarii)
[index] Meniu Album [sub]Scene view(Vizionare
scenă)
În vizionarea default a părţii Video Scenes , cunoscută
ca Scene view, fiecare scenă este reprezentată de un
cadru miniatură. Pentru a vedea mai multe informaţii
despre fiecare scenă, folosiţi comanda Album ×
Comment View din meniu.
În vizionarea comentariilor, există subtitluri editabile
care sunt afişate pentru scenele din album. Folosirea
acestor subtitluri rămâne decizia dvs. : ar putea fi
cuvinte cheie de căutare, sau nume de scene, sau
comentarii de text care descriu conţinutul scenei.
Subtitlul default este generat de numărul de secvenţă
al scenei şi durata acesteia (ex. “Scena 3, 7:21”).

Dacă daţi clic pe o scenă video, apare un câmp de text ,
care vă permite să introduceţi numele sau comentariul
Comment [ NJS
Capitolul 3: Albumul 71
dorit.

Selectarea scenelor după nume
[index]Meniu Album[sub]Select By Name(Selectare
după nume)
[hindex]Comanda din meniu Select By Name
O opţiune legată de aceasta vă permite să selectaţi
scene video prin scanarea cuvintelor cheie din
comentarii. Folosiţi Album × Select By Name pentru a
deschide această casetă de dialog:

Introduceţi un cuvânt cheie în câmpul de text şi daţi un
clic pe OK pentru a evidenţia scene din Album ale
căror subtitluri conţin cuvântul cheie. Subtitlurile
default nu sunt vizate de căutare, ci doar cele pe care
le-aţi modificat.
Comment [ NJS
scenei
Comment [ NJS
scenelor după num
Capitolul 3: Albumul 72

Combinarea şi împărţirea scenelor
[index]Video scenes[sub]Combinare şi împărţire
După ce aţi vizionat în avanpremieră scenele, poate
doriţi să combinaţi sau să împărţiţi unele dintre acestea
în unităţi mai mari sau mai mici. Astfel de ajustări sunt
uşor de făcut.
[hindex]Combinarea scenelor
Pentru a combina scene în Album:
8. Selectaţi scenele pe care doriţi să le combinaţi.
[hindex]Comanda Combine Scenes din meniu
[index]Meniu Album [sub]Combine Scenes
(Combină scene)
9. Selectaţi Album × Combine Scenes.
Scenele selectate sunt combinate în una singură.
Doar scene selectate adiacente pot fi combinate.
Mai mult, ele sunt unite în ordinea în care apar în
Album, indiferent de ordinea în care au fost
selectate. (Ordinea din Album respectă rândurile şi
Comment [ NJS
Capitolul 3: Albumul 73
apoi coboară pe pagină) . Pentru a anula, apăsaţi
Ctrl+Z, sau butonul undo .
Dacă scenele pe care le-aţi selectatnu erau toate
alăturate, fiecare set de imagini adiacente este
combinat, dar seturi diferite nu se combină între
ele.

Anumite scene selectate (cu negru) sunt unite în
două secvenţe mai lungi. Neavând „vecini”, scena
nu este afectată, chiar dacă a făcut parte din
selecţie.
[hindex]Împărţirea scenelor
Pentru a împărţi scene din Album:
10. Selectaţi scenele pe care doriţi să le împărţiţi.
[hindex]Comanda Subdivide Scenes din meniu
[index]Meniu Album [sub]Subdivide Scenes
(Împarte scene)
11. Selectaţi Album × Subdivide Scenes.
Apare caseta de dialog Subdivide Selected Scenes.
Capitolul 3: Albumul 74

12. Alegeţi durata scenelor împărţite tastând o valoare
în casetă.
Cea mai mică diviziune permisă este de o secundă.
Orice înregistrare rămasă după împărţire se adaugă
ultimei scene.
13. Daţi clic pe OK.
Apare o bară de progres, scena este împărţită, şi
noi scene se adaugă Albumului. Pentru a anula,
apăsaţi Ctrl+Z, sau daţi clic pe butonul undo.
Puteţi să continuaţi împărţirea, dacă doriţi, până la
durata minimă de o secundă.

Trei scene selectate sunt împărţite la o durată de
cinci secunde. Benzile verticale indică diviziuni de
câte cinci secunde în fiecare scenă. Duratele
neregulate ale clipurilor din dreapta provin din
adăugarea timpului rămas după subdiviziune la
Comment [ NJS
împărţirea din nou
Capitolul 3: Albumul 75
scena împărţită în final; tot din acelaşi motiv, scena
2 este neafectată de operaţia de împărţire.
Redetectarea scenelor
[index]Video scenes[sub]Redetecting(Redetectare)
[hindex]Redetecting video scenes(Redetectarea
scenelor video)
Dacă combinaţi sau împărţiţi scenele şi mai târziu vă
decideţi că aţi prefera să le restauraţi starea iniţială,
puteţi redetecta orice scenă sa uselecţie de scene.
Rezultatele detectării sunt identice cu cele obţiute după
captură, cu singura condiţie ca tehnica de detectare să
fie aceeaşi.
Dacă aţi împărţit scenele, trebuie mai întâi să le
recombinaţi. Chiar dacă nu puteţi să vă reamintiţi exact
stadiul iniţial şi recombinaţi mai mult decat trebuie, ,
procesul de detectare va restaura secvenţa iniţială de
scene.
Pentru a redetecta scene:
[index]Meniul Album[sub]Comenzile pentru
detectare scene
[index]Scene detection[sub]Comenzi din meniu
Dacă aveţi nevoie să recombinaţi orice scene, selectaţi
Capitolul 3: Albumul 76
scenele împărţite şi apoi aplicaţi comanda Album ×
Combine Scenes din meniu.
14. Selectaţi scenele pe care vreţi să le redetectaţi.
15. Din meniul Album , selectaţi fie Detect Scenes by
Video Content ,fie Detect Scenes by Shooting Time
and Date.
O fereastră de progres apare pe măsură ce Studio
detectează scenele şi repopulează Albumul.
[071]PARTEA TRANZIŢII
[index]Album[sub]Transitions section(Partea tranziţii)
[index]Tranziţii[sub]Parte (din Album)
Partea tranziţii a Albumului oferă o varietate de
tranziţii de clip trage-şi-lasă. Pentru a uşura
utilizarea, tranziţiile sunt împărţite în grupuri. Folosiţi
lista ascunsă pentur a alege pe care grup de tranziţii
doriţi să-l vizionaţi. Toate tranziţiile din grup sunt
afişate, folosind oricâte pagini de Album sunt necesare.
[///@040818d]
[man]Pentru a afla despre tranziţii şi despre cum le
puteţi folosi în filmele dvs., vezi Capitolul 6: Tranziţii.
[///@]
Capitolul 3: Albumul 77
[asistenţă]Clic [>070]aici[<] pentru a afla despre
tranziţii, şi despre cum le puteţi folosi în filmele dvs. .

[hindex]Tranziţii[sub]Grupuri
Colecţia de tranziţii a Studio include 74 tranziţii
standard, 52 tranziţii Alpha Magic, 16 tranziţii
nerestricţionate Hollywood FX 3-D, şi mai multe alte
tranziţii „blocate” Hollywood FX (cu un simbol de
lacăt în colţul stânga sus al miniaturii tranziţiei).
Folosirea traziţiilor blocate
[index]Tranziţii[sub]Deblocare
[index]Hollywood FX[sub]Deblocare
[hindex]Deblocare[sub]Hollywood FX
Aceste tranziţii demonstrative sunt disponibile gratis
pentru probă, dar un semn Studio 9 se va imprima pe o
parte a cadrului video în timpul redării. Pentru a folosi
aceste tranziţii într-o producţie reală, este de ajuns să
deschideţi Albumul la tranziţia dorită, apoi daţi clic în
panoul deblochează(unlock) de pe aceeaşi pagină de
Album. Puteţi procura o cheie de activare(activation
key) în doar câteva minute, fără a fi nevoie să ieşiţi din
Capitolul 3: Albumul 78
Studio.

Partea Tranziţii a Albumului, deschisă pentru
pachetul tematic „HFX Family Fun 1” de tranziţii
Hollywood FX. Daţi un clic oriunde în panoul de
deblocare de pe pagina din dreapta pentru a debloca
acest set de tranziţii.
[man]Pentru mai multe informaţii privitoare la
achiziţionarea de conţinut de primă calitate pentru
Studio, vezi „Expanding Studio” la pagina [#140].
[asistenţă]Vezi [>140]Expanding Studio[<] pentru mai
multe informaţii despre achiziţionarea de conţinut de
bună calitate pentru Studio.
Afişarea numelui tranziţiei
[hindex]Tranziţii[sub]Afişare tip
După cum mişcaţi cursorul mouse-ului peste
miniaturile tranziţiilor în Album, cursorul se schimbă
într-un cursor mânuţă(indicând că tranziţia
poate fi trasă din Album în fereastra Film
Comment [ NJS
dreapta
Capitolul 3: Albumul 79
( Movie Window). Dacă vă opriţi un moment pe
miniatură, se afişează numele tranziţiei. Afişajul
persistă pentru câteva secunde până cursorul mouse-
ului trece de tranziţien.
Avanpremieră efecte de tranziţie
[hindex]Tranziţii[sub]Avanpremieră
[hindex]Avanpremieră[sub]Tranziţii
[hindex]Player[sub]Avanpremieră tranziţii
Când daţi clic pe miniatura unei tranziţii, Player-ul face
o demonstraţie a tranziţiei folosind convenţia că „A”
reprezintă clipul original şi „B” noul clip.
Demonstraţia rulează cât timp miniatura rămâne
selectată.

Pentru o vizionare detaliată, opriţi Player-ul şi folosiţi
butoanele Frame reverse şi Frame forward pentru a
trece prin tranziţie câte o poziţie pe rând.
Capitolul 3: Albumul 80
[103]PARTEA DE TITLURI
[index]Album[sub]Partea de titluri
[index]Titluri [sub]Parte (din Album)
Această secţiune din Album o colecţie de titluri
de tip text într-o varietate de stiluri. Pot fi
folosite în film fie ca titluri full-screen, fie ca titluri
overlay. Diferenţa este că într-un titlu overlay decoul
transparent este înlocuit cu alt material (un videoclip,
de obicei), în timp ce într-un titlu full-screen, decorul
este înlocuit de negru.
În Album, o tablă de şah gri este folosită
pentru a indica secţiunea dintr-un titlu care
va fi tratată ca transparentă în overlay-uri. Ca în cazul
scenelor video, titlurile care au fost adăugate
proiectului dvs. curent sunt indicate în Album de un
simbol verde tablă de şah.
Cu puternicul editor de titluri al Studio, vă puteţi creea
propriile titluri când aveţi nevoie. În orice caz, vi s-ar
putea părea mai uşor să începeţi cu unul dintre titlurile
furnizate şi să le personalizaţi în editorul de titluri
( Title Editor).
[hindex]Foldere[sub]Titluri
Capitolul 3: Albumul 81
[hindex]Titluri[sub]Folder
Folderul Titluri: Miniaturile din partea Titluri
reprezintă fişiere din folderul denumit la începutul
fiecărei pagini din stânga în această parte. Titlurile pe
care le-aţi creat sau pe care le-aţi modificat pot fi
adăugate aici prin salvarea lor în acest folder din
editorul de titluri.
[+man]Puteţi şi să selectaţi un alt folder pentru a fi sursa
acestei părţi (vezi „Foldere sursă pentru conţinutul
Albumului” la pagina [#092]).
[+asistenţă]Puteţi şi să selectaţi [>092]un alt folder[<]
pentru a fi sursa acestei părţi.
[///@040818e]
[man]Pentru informaţii referitoare la folosirea titlurilor
în filmul dvs., vezi Capitolul 7: Fotografii.
[///@]
[asistenţă]Daţi clic [>063]aici[<] pentru informaţii
privind folosirea titlurilor în filmul dvs. .
[104]PARTEA DE FOTOGRAFII
[index]Album[sub]Partea de fotografii
Capitolul 3: Albumul 82
[index]Fotografii[sub]Parte (a Albumului)
[hindex]Tipuri fişiere[sub]Imagine
[hindex]Fişiere imagine
Această secţiune din Album afişează miniaturi
ale fişierelor imagine, care pot include cadre
video alese manual, fotografii şi desene tip bitmap.
Majoritatea formatelor standard de fişiere imagine au
suport. Ca în cazul scenelor video, imaginile care se
folosesc în filmul dvs. current sunt marcate cu un
simbol bifă verde.
[hindex]Foldere[sub]Fotografii
[hindex]Fotografii[sub]Folder
Folder Fotografii: Miniaturile din partea Fotografii
reprezintă fişiere din folderul denumit în capătul
superior al fiecărei pagini stângi din această parte.
Imaginile pot fi adăugate acestei secţiuni prin stocarea
în acest folder. De exemplu, puteţi salva cadre videoîn
folder cu instrumental Frame grabber , sau puteţi
salva un titlu din editorul de titluri.
[+man]De asemenea, puteţi allege un alt folder ca sursă
pentru această parte (vezi „Foldere sursă pentru
conţinutul Albumului” la pagina [#092]).
[+asistenţă]De asemenea, puteţi [>092]selecta un alt
folder[<] pentru a fi sursa acestei părţi.
Capitolul 3: Albumul 83
[///@040818f]
[man]Pentru informaţii referitoare la cadrele fixe din
filmul dvs., vezi Capitolul 7: Fotografii.
[///@]
[asistenţă]Clic [>063]aici[<] pentru informaţii
referitoare la folosirea cadrelor fixe în filmul dvs. .
[061]PARTEA DE EFECTE SONORE
[index]Album[sub]Partea de efecte sonore
[index]Efecte sonore[sub]Parte (din Album)
[index]Fişiere WAV
[hindex]Tip fişier[sub]WAV
Studio conţine o varietate de efecte sonore
pregătite de folosire. Aceste fişire wav sunt
instalate într-un număr de foldere, acoperind categorii
ca „animale”, „clopoţei” şi „desene animate”.
[hindex]Tipuri de fişier[sub]Sunet
[index]Fişiere sunet
Folderul Efecte Sonore: Aceatsă parte a Albumului
afişează fişiere sunet conţinute într-un folder disc,
Capitolul 3: Albumul 84
denumit în partea superioară a fiecărei pagini din
această parte.
[+man]Puteţi afişa sunetele într-un alt folder – nu
neapărat unul dintre cele instalate de Studio –
selectând un folder diferit pentru a fi sursa acestei părţi
(vezi „Foldere sursă pentru conţinutul Albumului” la
pagina [#092]).
[+asistenţă]Puteţi afişa sunetele într-un alt folder – nu
neapărat unul dintre cele instalate de Studio – [>092]
selectând un folder diferit [<]pentru a fi sursa acestei
părţi.
[index]Fişiere MP3
[hindex]Tipuri de fişier[sub]MP3
[index]Fişiere AVI
[hindex]Tipuri de fişier[sub]AVI
Pe lângă fişiere wav (Windows „wave”) , fişiere tip
muzică în format mp3 şi fişierele de animaţie avi sunt
şi ele afişate în această parte a Albumului, şi vă puteţi
spirjini pe ele pentru material audio suplimentar în
producţiile dvs. .
Orice clip sonor poate fi vizionat în avanpremieră prin
simplul clic pe numele sau miniatura lui.
[///@040818g]
[man]Pentru informaţii asupra folosirii sunetelor în
Capitolul 3: Albumul 85
filmele dvs. , vezi Capitolul 10: Efecte sonore şi
muzică.
[///@]
[asistenţă]Clic [>062]aici[<] pentru informaţii asupra
folosirii sunetelor în filmul dvs. .
Alături de multe efecte nerestricţionate disponibile cu
Studio, veţi găsi şi câteva foldere de efecte în serie FX,
„Ultimate FX”. Aceste efecte sunt „blocate” (indicaţie
dată de un simbol de lacăt de lângă numele efectului
sonor în Album).
Folosirea efectelor sonore blocate
[index]Efecte sonore[sub]Deblocare
[hindex]Deblocare[sub]Efecte sonore
Aceste efecte sonore demonstrative sunt disponibile
gratuit pentru probă, dar un semn Studio 9 va fi
suprapus pe o parte din cadrul video de câte ori se va
reda sunetul, şi un beep intermitent va fi adăugat
coloanei sonore. Pentru a utiliza efectele într-o
producţie reală, e de ajuns să daţi un clic în Album pe
efectul dorit, apoi daţi clic în panoul unlock(deblocare)
de pe aceeaşi pagină de Album. Puteţi procura o cheie
de activare (activation key) în doar câteva minute, fără
a fi nevoie să ieşiţi din Studio.
Capitolul 3: Albumul 86

Partea Efecte Sonore din Album, deschisă pentru
pachetul tematic “UFX House 2” de efecte sonore
Ultimate FX. Daţi clic oriunde în panoul de
deblocare de pe pagina din partea dreaptă pentru a
debloca acest set de efecte.
[man]Pentru mai multe informaţii privind achiziţionarea
de material de bună calitate pentru Studio, vezi
„Expanding Studio”(„Extinderea Studio”) la pagina
[#140].
[asistenţă]Vezi [>140]Extinderea Studio[<] pentru mai
multe informaţii despre achiziţionarea de material de
bună calitate pentru Studio.
[105]PARTEA DISC MENUS
[index]Album[sub]Partea Disc Menus
[hindex]Disc menus[sub]Parte (din Album)
Capitolul 3: Albumul 87
[index]DVD[sub]Meniuri
[index]VCD[sub]Meniuri
[index]S-VCD[sub]Meniuri
[hindex]Authoring discs
[index]Discs[sub]Authoring
Această parte a Albumuluiconţine o colecţie de
meniuri proiectate de artişti pentru VCD, S-VCD
şi DVD authoring. Meniurile în Studio sunt titluri
puternic specializate: ele pot fi create şi editate în
Editorul de Titluri , şi pot fi salvate fie din editor într-
un folder disc sau încorporate direct în filmul dvs. .
La fel ca în cazul scenelor video sau în cazul altor surse
vizuale, meniurile disc care se folosesc în filmul dvs. se
disting în Album printr-un semn bifă verde.
[///@040818h]
[man]Pentru informaţii privind meniurile disc în filmul
dvs. , vezi Capitolul 8: Disc menus.
[///@]
[asistenţă]Clic [>035]aici[<] pentru informaţii
referitoare la utilizarea meniurilor disc în filmul dvs. .
Folderul Disc Menus: Miniaturile din secţiunea Disc
Menus reprezintă fişierele din folderul denumit în
partea superioară a fiecărei pagini din partea stângă din
Capitolul 3: Albumul 88
această parte. Meniurile pot fi adăugate secţiunii
stocându-le în acest fişier.
[+man]Puteţi şi să selectaţi un alt folder ca sursă pentru
această parte (vezi „Foldere sursă pentru conţinutul
Albumului” la pagina [#092]).
[+asistenţă]Puteţi şi să [>092]selectaţi un alt folder [<]
pentru a fi sursa acestei părţi .
Simbolul fundal în mişcare: Unele dintre meniurile
oferite cu Studio încorporează un fundal cu
inregistrare video în mişcare mai degrabă decât
imagine statică, şi puteţi să creaţi asemenea meniuri şi
dvs. înşivă. Acest „fundal în mişcare” poate ajuta la
conferirea unui aspect profesional discului dvs.
completat.
Meniurile cu fundal în mişcare sunt indicate de un
simbol mic colţul inferior dreapta al miniaturii din
Album.
Disponibilitate: Meniurile cu fundal în mişcare nu sunt suportate de
versiunile SE şi QuickStart ale Studio.
Alături de multe meniuri standard şi mobile care sunt
furnizate odată cu Studio, veţi găsi şi câteva foldere de
meniuri în seria „Meniurile Pinnacle Premium DVD” .
Aceste meniuri sunt „blocate” (situaţie indicată de un
simbol de lacăt din colţul superior stânga al miniaturii
meniului.). Multe dintre aceste meniuri profesionale
Capitolul 3: Albumul 89
DVD includ coloane sonore care se repetă.
Folosirea meniurilor blocate
[index]Disc menus[sub]Deblocare
[index]Deblocare [sub]Disc menus
Meniurile demonstrative sunt disponibile pentru probă,
dar un semn Studio 9 va fi suprapus peste partea
cadrului video de fiecare dată când se redă un meniu
dintre acestea. Dacă doriţi să folosiţi unul într-o
producţie reală, e de ajuns să deschideţi un meniu în
Album, apoi daţi un clic în panoul deblocare(unlock)
de pe aceeaşi pagină de Album. Puteţi procura o cheie
de activare(activation key) în doar câteva minute, fără
să fie nevoie să părăsiţi Studio.

Secţiunea Disc Menus din Abum, deschisa pentru
pachetul tematic “Holiday” din meniurile Pinnacle
Premium DVD. Daţi clic oriunde în panoul de
deblocare de pe pagina din partea dreaptă pentru
debloca acest set de meniuri.
Capitolul 3: Albumul 90
[man]Pentru mai multe informaţii referitoare la
achiziţionarea de conţinut de bună calitate, vezi
„Extinderea Studio” la pagina [#140].
[asistenţă]Vezi [>140]Extinderea Studio[<] pentru mai
multe informaţii referitoare la achiziţionarea de conţiut
de bună calitate pentru Studio.
Capitolul 4: Fereastra Film 91
[106]CAPITOLUL 4[0]:
[056]Fereastra Film

Fereastra Film, unde constituiţi filmul din materialul
brut din Album, ocupă jumătatea inferioară a ecranului
în modul Edit. Pentru a accesa fereastra Film, mai întâi
intraţi în modul Edit dacă nu vă aflaţi deja acolo:

[index]Fereastra Film
[index]Cutia de instrumente
[hindex]Cutia de instrumente video
[hindex]Cutia de instrumente audio
Bara de titlu a ferestrei Film conţine câteva comenzi şi
afişaje importante.
[+man]Butoanele cutiei de instrumente din stânga barei
de titlu deschid cutia de instrumente video şi pe cea de
instrumente audio, care sunt discutate la pagina [#069].
[+asistenţă] Butoanele cutiei de instrumente din
stânga barei de titlu deschid cutia de instrumente video
Comment [ NJS
edit
Capitolul 4: Fereastra Film 92
şi pe cea de instrumente audio, care sunt discutate
[>069]aici[<].
[hindex]Nume fişier[sub]Proiect
[hindex]Numele fişierului proiectului
[hindex]Fereastra Film[sub]Zona mesajului de status
[index]Butoane[sub]Împărţirea clipului
[index]Buttons[sub]Clip
[index]Butoane[sub]Vizionare selecţie
[hindex]Butoane fereastră Film
În dreapta butoanelor din cutia de instrumente se află o
zonă de text unde este afişat numele fişierului proiect.
Mesaje de status şi de avertizare sunt afişate şi ele în
această zonă când este nevoie.
[+man]Ceva mai la dreapta se află butoanele Împărţire
Clip(Clip Split) şi Ştergere Clip(Clip Delete), în timp
ce în dreapta mai îndepărtată se află trei butoane de
vizionare selecţie (view selection) (vezi „Vizionări în
Fereastra Film” la pagina [#088]).
[+asistenţă] Ceva mai la dreapta se află butoanele
Împărţire Clip(Clip Split) şi Ştergere Clip(Clip Delete),
în timp ce în dreapta mai îndepărtată se află trei
butoane de vizionare selecţie (view selection) (vezi
[>088] „Vizionări în Fereastra Film” [<]).
Capitolul 4: Fereastra Film 93


[cap: Butoane din cutia de instrumente]Butoane din
cutia de instrumente
[cap: Zonă nume fişier şi mesaj]Zonă nume fişier şi
mesaj
[cap: Împarte clip]Împarte clip
[cap: Şterge clip]Şterge clip
[cap: Butoane vizionare selecţie]Butoane vizionare
selecţie
[093]Buton împarte clip/scenă – tăişul
[index]Butoane[sub]Împarte clip/scenă
[index]Buton împarte clip/scenă
[index]Buton Tăiş
[hindex]Împărţirea clipurilor şi a scenelor
[index]Clipuri[sub]Împărţire
[index]Scene video[sub]Împărţire
Apăsaţi acest buton pentru a împărţi clipul
Butoane din
Î
Butoane vizionare
Comment [ NJS
Capitolul 4: Fereastra Film 94
selectat deja în fereastra Film, sau scena deja selectată
din Album.
Nu se pierde informaţie. Dacă itemul este o scenă din
Album, este împărţită în punctul indicat în două scene
mai scurte. Dacă itemul ese un clip în fereastra Film,
este reduplicate şi automat secţionat în punctul de
împărţire.
Butonul tăiş poate fi folosit în combinaţie cu butoanele
de blocare a înregistrărilor din vizualizarea Timeline a
ferestrei Film pentru a îndeplini [>020] operaţiuni
speciale[<] ca editatul inserat, şi editări în care coloana
sonoră este principală sau secundară în raport cu
imaginea video.
[+man]Vezi „Editare avansată Timeline” la pagina
[#020].

Împărţirea unui clip: plasarea liniei de editareîn
clipul original determină punctual de împărţire.
Când aplicaţi instrumental Tăiş, Studio copiază
clipul şi îndepărtează partea ce urmează după
punctual de împărţire în prima copie şi până la
punctual de împărţire pentru a doua copie.
Capitolul 4: Fereastra Film 95
[185]Buton Ştergere clip – lada de gunoi
[index]Butoane[sub]Ştergere clip
[index]Buton Ştergere clip
[index]Buton ladă de gunoi
[index]Ştergere clipuri
[index]Ştergere scene
[index]Clipuri[sub]Ştergere
Acest buton şterge conţinutul selectat deja în
oricare dintre vizualizările ferestrei Film. Iniţial, când
videoclipuri din înregistrarea video principală din
proiectul dvs. sunt şterse în orice vizualizare, spaţiul
liber care s-ar creea în filmul dvs. de ştergere se închide
automat, şi clipuri de pe alte înregistrări sunt
îndepărtate sau scurtate după cum este nevoie pentru a
păstra sincronizarea.
Dacă ştergeţi clipuri de pe alte înregistrări, iniţial
spaţiile libere dintre ele nu sunt îndepărtate automat,
astfel încât durata celorlalte clipuri nu este afectată.
Dacă apăsaţi tasta Ctrl în timp ce daţi clic pe butonul
delete, sau în timp ce apăsaţi tasta Delete, se
inversează situaţia pentru înregistrarea selectată. Adică,
pe înregistrarea video principală, Ctrl+Delete lasă un
spaţiu liber când se îndepărtează un clip, în timp ce pe
alte înregistrări, spaţiul de pe înregistrare este închis. În
Capitolul 4: Fereastra Film 96
nici una dintre posibilităţi nu sunt afectate şi alte
înregistrări.
Puteţi accesa şi operaţiunile şterse prin intermediul
meniului din butonul drept al mouse-ului apăsat în
context pentru clipuri din Timeline.

Opţiunile de ştergere din meniul butonului dreapta
pentru clipuri Timeline nu sunt aceleaşi pentru
clipuri de pe înregistrarea video principală (S) ca
pentru cele de pe celelalte înregistrări (D).
Meniurile menţionează short-cut-urile tastaturii
dependente de context.
Poziţionare: linie de editare, scrubere
[hindex]Linie de editare
[hindex]Scrubere
[index]Muzică de fundal
[hindex]Poziţia curentă
[index]Fereastra Film[sub]Poziţionare
Poziţia curentă este cadrul arătat în Player când lucraţi
cu un videclip în fereastra Film. În vizualizarea
Timeline, esteindicată de linia de editare. Poziţia
curantă poate fi schimbată prin mutarea fie a
scruberului Timeline (la care este ataşată linia de
Capitolul 4: Fereastra Film 97
editare) sau scruberul Player-ului.


Când este deschis instrumenual proprietăţi Clip, un
al treilea scruber, scruberul trim, este disponibil
pentru ajustarea poziţiei curente în clip în timpul
scurtării.
[subtitlu: Scruber Timeline]Scruber Timeline
[subtitlu:Scruber Trim]Scruber Trim
[subtitlu:Scruber Player]Scruber Player
[088]VIZIONĂRI ÎN FEREASTRA FILM
[index]Fereastră Film[sub]Vizionări
Comment [ NJS
Capitolul 4: Fereastra Film 98
[index]Vizualizări, Fereastra Film[sub]Timeline
[index]Vizualizare Timeline
[index] Vizualizări, Fereastra Film [sub]Storyboard
[index]Vizualizare Storyboard
[index] Vizualizări, Fereastra Film [sub]Text
[index]Vizualizare Text
Fereatsra Film furnizează trei vizualizări ale proiectuliu
dvs. : Timeline, Storyboard şi Text. Selectaţi pe cea
care doriţi să o folosiţi prin apăsarea butoanelor de
selecţie a vizualizărilor în colţul dreapta sus al ferestrei
Film.
[index] Vizualizări, Fereastra Film [sub]Storyboard
[index]Vizualizare Storyboard
Vizualizarea Storyboard
Vizualizarea storyboard arată
ordinea scenelor video şi a tranziţiilor. Foloseşte
miniature pentru o structurare mai rapidă a filmului.
Puteţi allege miniature mari sau mici în [>039] panoul
de opţiuni Edit [<].
Capitolul 4: Fereastra Film 99

[113]Vizualizarea Timeline
[index]Vizualizare Timeline
[index] Vizualizări, Fereastra Film [sub]Timeline
[index]Scală temporală
[index]Timeline[sub]Înregistrări
[hindex]Înregistrări pe Timeline
[index]Videoclipuri
[index]Clipuri[sub]Video
[index]Audioclipuri
[index]Clipuri[sub]Audio
[index]Efecte sonore
[index]Voice-overe
[index]Muzică de fundal
Vizualizarea Timeline arată
Comment [ NJS
Capitolul 4: Fereastra Film 100
poziţiile şi duratele clipurilor în raport cu scala
temporală. Această vizualizare afişează şi până la opt
înregistrări pe care se pot plasa diferite tipuri de clip:
22. Video, plus meniuri disc full-screen,
titluri şi elemente grafice: Întegistrarea video
elementele vizuale primare în producţia dvs. .
[///@040818i]
[+man]Vezi Capitol 5: Videoclipuri, Capitol 8: Disc
menus and Capitol 7: Fotografii pentru informaţii
suplimentare.
[///@]
[+asistenţă]Vezi [>078]Videoclipuri[<], [>035]Disc
menus[<] şi [>063]Fotografii[<] pentru informaţii
suplimentare.
[index]Audio[sub]Synchronous
23. Original (sau „synchronous”) audio:
Înregistrarea original audio conţine informaţia
audio capturată odată cu imaginea video din cameră.
Puteţi manevra audioclipurile pe această înregistrare
pentru a obţine efecte folosind editarea inserată şi
tehnicile de editare prin împărţire.
[+man]Vezi „Inserează Editare” (pagina[#107]) şi
„Editare prin Împărţire” (pagina [#108]) pentru
informaţii suplimentare.
[+asistenţă]Vezi [>107]Inserează Editare[<] şi
[>108]Editare prin Împărţire[<] pentru detalii
suplimentare.
Capitolul 4: Fereastra Film 101
24. Overlay video şi audio: În Studio Plus,
înregistrările şi imaginile plasate pe
înregistrarea overlay pot fi folosite cu
instrumentele Picture-in-picture şi Chroma
key pentru a da producţiilor dvs. video un
aspect profesionist. Acetse caracteristici sunt
blocate în alte versiuni ale Studio, rezultând în
produse „marcate” atunci când sunt folosite. Puteţi
upgrade la Studio Plus oricând dacă aveţi nevoie de
caracteristicile sale avansate. Înregistrările audio
originale pentru overlay video este stocat în
înregistrările audio conexe.
[///@040818j]
[+man]Vezi Capitolul 12: Editarea a două
înregistrări cu Studio Plus pentru detalii privind
înregistrarea overlay .
[///@]
[+asistenţă]Vezi [>178]Editarea a două înregistrări
cu Studio Plus[<]pentru detalii privind înregistrarea
overlay .
25. Overlay-uri de titluri şi de elemente
grafice: Imagini plasate pe înregistrarea titlu
vor fi redate ca overlay-uri peste înregistrarea video
originală, cu fundal transparent.
[///@040818k]
[+man]Vezi Capitol 7: Fotografii şi Capitol 8: Disc
menus pentru informaţii suplimentare.
[///@]
[+asistenţă]Vezi [>063]Fotografii[<]şi [>035] Disc
Capitolul 4: Fereastra Film 102
menus[<] pentru informaţii suplimentare.
26. Efecte sonore şi voice-overe: Clipurile
audio de pe această înregistrare sunt
combinate cu înregistrarea audio originală şi cu
muzica de fundal pentru a creea coloana sonoră
finală pentru filmul dvs. .
[///@040819a]
[+man]Vezi Capitol 10: Efecte sonore ţi muzică
pentru informaţii complete.
[///@]
[+asistenţă]Vezi [>062]Efecte sonore şi muzică[<]
pentru informaţii complete.
27. Muzică de fundal:
[+man]Muzica de fundal pentru filmele dvs.
poate fi creată pe o durată oarecare dorită cu
instrumentul SmartSound (pagina[#060]) sau poate fi
importată cu instrumentul CD audio (pagina [#032]).
Coloana dvs. sonoră poate folosi şi mp3 şi alte
fişiere muzicale (vezi pagina [#062]).
[[+asistenţă] Muzica de fundal pentru filmele dvs.
poate fi creată pe o durată oarecare dorită cu [>060]
instrumentul SmartSound [<]sau poate fi importată
[>032] cu instrumentul CD audio [<]. Coloana dvs.
sonoră poate folosi şi [>062]mp3 şi alte fişiere
muzicale [<].
28. Disc menus, semen de capitol şi link-uri
de reîntoarcere în meniu: Aceasta este o
Capitolul 4: Fereastra Film 103
înregistrare suplimentară care apare deasupra
înregistrării video de fiecare dată când înregistrarea
are cel puţin un disc meniu.
[///@040819b]
[+man]Vezi Capitol 8: Disc menus pentru informaţii.
[///@]
[+asistenţă]Vezi [>035]Disc menus[<] pentru
informaţii.


[cap: Scală temporală]Scală temporală
[cap: Meniu]Meniu Video]Video
[cap: Înregistrarea audio originală]Înregistrarea
audio originală
[cap: Titlu]Titlu
[cap: Efecte sonore şi voice-over]Efecte sonore şi
voice-over
[cap: Muzică de fundal]Muzică de fundal
[hindex]Editare[sub]Avansată
Scală temporală
Meniu

Video


Capitolul 4: Fereastra Film 104
Deoarece multe operaţiuni de editare pot fi definitivate
doar în vizualizarea Timeline, trebuie să alegeţi acest
tip de vişualizare când este necesară o editare
extensivă, detaliată sau avansată.
[121]Blocarea înregistrării
[index]Înregistrări[sub]Video
[index]Înregistrări video
Înregistrarea video depăşeşte toate celelalte înregistrări
ca prioritate pentru scurtare sau ştergere. Acest fapt are
câteva consecinţe:
29. Când scurtaţi un videoclip, şi clipurile redate în
mod simultan pe alte căi sunt scurtate.
30. Când ştergeţi un videoclip, segmental de timp
folosit este de asemenea îndepărtat din orice alte
clipuri paralele.
31. Clipurile care se înscriu complet în durata unui
clip şterssunt şterse, de asemenea.
Acetse reacţii pot fi evitate când este necesar cu o
caracteristică permiţându-vă să „blocaţi” orice
întegistrare independent de celelalte,
excluzând-o astfel de la operaţiuni de
editare şi redare.
[index]Înregistrări[sub]Blocare
[index]Blocare înregistrări
Butonul lacăt de lângă marginea
Capitolul 4: Fereastra Film 105
dreaptă a ferestrei Film, poate fi apăsat pentru a active
blocarea înregistrării corespunzatoare.
[+man]Blocarea Studio oferă funcţiile editare prin
inserare şi editare prin împărţire (vezi Capitol 5:
Videoclipuri).
[+asistenţă] Blocarea Studio oferă funcţiile editare
prin inserare şi editare prin împărţire (vezi [>078]
Videoclipuri [<]).
Înregistrări reduse la mut
[index]Înregistrări [sub]Reducere la mut
[index]Reducerea la mut a înregistrărilor
Înregistrările audio pot fi
reduse la mut individual cu
ajutorul butoanelor mute de
pe marginea dreaptă a
ferestrei Film. Acetse
butoane au aceeaşi funcţie ca
butoanele mute din
instrumentul [>081]Volum şi balans [<].
[+man](Vezi pagina [#081] pentru informaţii
suplimentare.)
Feedback plasare
[hindex]Feedback plasare clip
Capitolul 4: Fereastra Film 106
Studio oferă câteva tipuri de feedback în legătură cu
acţiunile dvs. de plasare a clipurilor în vizualizarea
Timeline.
[hindex]Linia de status
Linia de status: Zona liniei de status din partea stângă
a barei de titlu a ferestrei Film afişează mesaje în timp
ce plasaţi clipuri şi faceţi alte acţiuni.
[index]Instrumentul proprietăţile clipului
[index]Instrumente[sub]Proprietăţile clipului
[index]Scruber Trim
[hindex]Linii de plasare
Simboluri de plasare: În timp ce mişcaţi un clip pe
Timeline, Studio oferă feedback pentru a vă spune dacă
plasarea momentană a clipului este validă. Forma
cursorului mouse-ului şi culorile liniilor de plasare
verticală vă indică ceea ce şi ceea ce nu este permis să
faceţi.
De exemplu, dacă încercaţi să târâţi un sunet peste
înregistrarea video, liniile de plasare se transformă de la
verde la roşu, cursorul mouse-ului se schimbă din
„copy”(copiază) în „unavailable”(indisponibil), şi linia
de status vă informează „Only scenes, titles, photos and
transitions on video track”(Doar scene, titluri,
fotografii şi tranziţii pe înregistrarea video).
Capitolul 4: Fereastra Film 107
Liniile verzi de plasare cu un cursor „copy”
înseamnă că o acţiune este validă; linii roşii de plasare
cu un cursor „unavailable” ; arată contrariul.
[119]Vizualizare Text
[index]Vizualizare Text
[index]Vizualizări, Fereastră Film[sub]Text
Vizualizarea Text din fereastra
Film este o listă care arată timpii de începere şi de
sfârşit ai clipurilor, precum şi durata lor. Pe lângă
acestea, în această vizualizare sunt vizibile nume
personalizate pentru clipuri.
Linie de status explicând problemele de operare
Linii roşii de plasare
care indică operaţia invalidă
Simbol indisponibil
Comment [ NJS
plasării
Capitolul 4: Fereastra Film 108

[069]CUTIILE DE INSTRUMENTE
[index]Cutii de instrumente
Cutiile de instrumente oferă o interfaţă convenabilă
indicată-şi-apasă pentru operaţiunile de editare –
adăugarea de clipuri filmului dvs. , modificarea
clipurilor existente şi aplicarea efectelor speciale.
Studio oferă cutii de instrumente diferite pentru
operaţiunile video şi pentru cele audio.
[index]Butoane[sub]Cutie de instrumente
Cutiile de instrumente sunt disponibile numai în modul
Edit. Sunt deschise şi închise cu butoane din partea
superioară stângă a ferestrei Film.


[cap: Cutia de instrumente video deschisă]Cutia de
Cutia de instrumente video deschisă
Cutia de instrumente audio deschisă
Ambele cutii de instrumente închise
Comment [ NJS
Film
Capitolul 4: Fereastra Film 109
instrument video deschisă
[cap: Cutia de instrumente audio deschisă] Cutia de
instrument audio deschisă
[cap: Ambele cutii de instrumente închise]Ambele
cutii de instrumente închise
Selectaţi cutia de instrumente pe care doriţi să o
deschideţi mişcând cursorul peste miniaturi. Butoanele
individuale se evidenţiază, indicând care cutie de
instrumente se va deschide când veţi da clic. Albumul
este apoi înlocuit cu afişajul cutiei de instrumente, care
conţine două zone principale:
32. Butoanele de selecţie a instrumentului În
panoul din stânga. Dacă apăsaţi unul dintre acestea,
se deschide instrumentul corespunzător.
33. Instrumentul deja selectat din dreapta. Dublu
clic pe un clip în fereastra Film afişează şi
instrumental corespunzător (cu excepţia clipurilor
titlu, care sunt deschise direct în Editorul de Titluri
când daţi dublu clic).


Instrumentul
B
u
t
o
a
n
e

d
e

s
e
l
e
c
ţ
i
e

a

i
n
t
r
u
m
e
n
t
u
l
u
i

Capitolul 4: Fereastra Film 110
[cap: Butoane de selecţie a instrumentului]
Butoane de selecţie a instrumentului
[cap: Instrumentul selectat]Instrumentul selectat
[index]Butoane[sub]Selecţie instrument
Toate butoanele de selecţie a instrumentului, cu
excepţia celui superior din fiecare set, deschide
instrumente specializate. Butonul superior din ambele
cutii de instrumente este intrstrumentul Proprietăţile
clipului. Afişează un instrument destinat scurtării şi
editării în orice alt fel al tipului de clip selectat deja în
fereastra Film.
Editorul de Titluri
[index]Editorul de titluri[sub]Introdus
Un instrument puternic ce nu poate fi accesat direct din
cutiile de instrumente este [>066]Editorul de Titluri[<],
în care puteţi combina text, imagini şi alte resurse
grafice pentru a realiza titluri şi meniuri disc pentru
producţiile dvs. Studio. Accesaţi Editorul de Titluri din
instrumentele Titlu şi Disc meniu , sau prin comanda
Go to Title/Menu Editor din meniul buton dreapta în
context în fereastra Film.
[///@040819c]
[+man]Vezi Capitol 9: Editorul de Titluri pentru
informaţii complete.
Capitolul 4: Fereastra Film 111
[///@]
[112]Cutia de Instrumente Video
Cele şase instrumente din cutia de instrumente
modifică sau creează tipuri de clipuri vizuale, inclusiv
videoclipuri, titluri, fotografii şi disc meniuri.


[cap: Proprietăţi clip]Proprietăţi clip
[cap: Titluri]Titluri
[cap: Disc menuiuri]Disc meniuri
[cap: Manevrare cadru]Manevrare cadru
[cap: SmartMovie]SmartMovie
[cap: Picture-in-picture şi Chroma-key]Picture-in-
picture şi Chroma-key
[cap: Efecte video]Efecte video
Proprietăţi clip
Titluri
Disc meniuri
Manevrare cadru
Picture-in-picture
Efecte video
Capitolul 4: Fereastra Film 112
[index]Cutie de instrumente[sub]Video
[index]Cutie de instrumente video
[index]Instrumente[sub]Proprietăţi ale clipului
[index]Instrumentul proprietăţi ale clipului
Proprietăţi ale clipului: Instrumentul
Proprietăţi ale clipului ajustează timpii de
începere şi de sfârşit ai oricărui tip de clip. Aceasta
poartă numele de „trimming”. Instrumentul vă permite
şi să scrieţi un nume desriptiv pentru clip. Instrumentul
mai prezintă şi componente de interfaţă suplimentare
compatibile cu tipul de clip care este editat.
[index]Instrumente[sub]Titluri
[index]Instrumentul Titluri
Titluri: Acest instrument vă permite să editaţi
numele şi lungimea titlurilor. Butonul Titluri
oferă acces la fereastra Editor Titluri unde puteţi
schimba textul şi aspectul titlului.
[index]Instrumente[sub]Disc meniu
[index]Instrumentul Disc meniu
[index]Butoane[sub]Meniu Edit
[index]Butonul meniu Edit
Disc meniuri: Instrumentul Disc meniu are un
numă de comenzi pentru editare de link-uri
Capitolul 4: Fereastra Film 113
între butoanele de pe un disc meniu şi puncte de acces
în filmul dvs. numite mărci de capitol, care sunt
reprezentate pe înregistrarea meniu din fereastra Film.
Butonul Edit Meniu deschide Editorul de Titluri, unde
puteţi modifica aspectul vizual al unui meniu.
[index]Instrumente [sub]Manevrare cadru
[hindex]Instrumentul Manevrare cadru
[index]Manevrare cadru[sub]Instrument
Manevrare cadru: acest instrument face un
instantaneu al unui singur cadru din filmul dvs.
sau din sursa dvs. video curentă . Îl puteţi folosi în
filmul dvs. , sau îl puteţi salva pentru a fi folosit în alte
aplicaţii. La fel ca în cazul modului de Captură, acest
instrument prezintă altă interfaţă dacă sursa dvs.
curantă de captură este DV decât când folosiţi o sursă
non-DV.
[index]Instrumente [sub]SmartMovie
[hindex]Instrumentul SmartMovie
SmartMovie: Acest instrument combină
automat materialul dvs. sursă cu fişierul
melodie digitală ales de dvs. pentru a crea un videoclip
musical într-o varietate de stiluri.
[index]Instrumente[sub]Efecte video
Efecte video: Studio oferă numeroase efecte
Capitolul 4: Fereastra Film 114
video prin acest instrument. Fiecare videoclip sau
imagine fixă din proiectul dvs. poate folosi efecte
video, fie simple sau în combinaţie.
Alături de baza lui de efecte , Studio oferă unele efecte
de calitate „blocate” pe care le puteţi încerca.
[+man]Pentru informaţii referitoare la achiziţionarea de
conţinut de calitate pentru Studio, vezi „Exptinderea
Studio” la pagina [#140].
[+asistenţă]Vezi [>140]Extindere Studio[<]pentru
informaţii referitoare la achiziţionarea de conţinut de
calitate pentru Studio.
Cutia de Instrumente Audio
Cele şase instrumente din acest setoperează asupra sau
creează audioclipuri – înregistrări audio „originale”,
voice-overe, efecte sonore şi alte fişiere audio,
înregistrări CD şi muzică de fundal SmartSound .

Proprietăţi clip
Volum şi balans
Voice-overe
Înregistrare audio CD
Fundal muzical
Efecte audio
Comment [ NJS
Capitolul 4: Fereastra Film 115

[cap: Proprietăţi clip]Proprietăţi clip
[cap: Volum şi balans]Volum şi balans
[cap: Voice-overe]Voice-overe
[cap: Înregistrare audio CD ]Înregistrare audio CD
[cap: Fundal muzical]Fundal muzical
[cap: Efecte audio]Efecte audio
[index]Cutia de instrumente[sub]Audio
[index]Cutia de instrumente audio
[index]Instrumente[sub]Proprietăţile clipului
[index]Instrumentul proprietăţi ale clipului
Proprietăţi ale clipului: Instrumentul
Proprietăţi ale clipului vă permite să ajustaţi
timpurile de începere şi de sfârşit ale oricărui tip de
clip. Puteţi şi să scrieţi un nume descriptiv pentru a
înlocui numele iniţial al clipului. (Numele clipurilor
sunt afişate când fereastra Film este în[>119]
vizualizare Text[<].) Celelalte comenzi ale
instrumentului variază în funcţie de tipul clipului.
[index]Instrumente[sub]Volum şi balans
[index]Instrumentul volum şi balans
[index]Balans şi volum
Capitolul 4: Fereastra Film 116
[hindex]Estompare şi balans
Volum şi balans: Acest instrument vă oferă
comanda volumului pentru trei înregistrări
audio: original audio (sunetul capturat o dată cu
vimaginea), efecte audio şi voice-overe şi fundal
muzical. De asemenea vă oferă posibilitatea de a reduce
la tăcere oricare dintre sau toate înregistrările, şi să
adăugaţi estompări al esunetului în timp real. Folosiţi
comanda balans şi surround pentru a poziţiona fiecare
înregistrare separat de celelalte în spaţiu uni-
dimensional stereo sau bi-dimensional surround-sound.
Când înregistarea overlay este deschisă, instrumentul
oferă un al patrulea set de comenzi, care afectează
înregistrarea audio overlay.
Disponibilitate: Sunetul surround nu este compatibil cu versiunile
SE şi QuickStart ale Studio.
[index]Instrumente[sub]Voice-overe
[index]Instrumentul Voice-over
[hindex]Instrumentul înregistrare voice-over
Înregistrare voice-overe: Pentru a înregistra
voice-over, apăsaţi doar butonul Înregistrare
şi începeţi să vorbiţi în microfon.
[hindex]Instrument înregistrare audio CD
[index]Instrumente[sub]Înregistrare audio CD
Capitolul 4: Fereastra Film 117
[index] Instrument înregistrare audio CD
Adăugare înregistrare audio CD: Folosiţi
acest instrument pentru a adăuga înregistrări,
întregi sau parţiale, de pe un CD audio.
[index]Instrumente[sub]Fundal musical automat
[hindex]Instrumentul fundal muzical automat
[hindex]SmartSound[sub]Instrument
Fundal musical: Acest instrument vă permite
să adăugaţi muzică da fundal folosind
SmartSound, puternicul generator de muzică al Studio.
Alegeţi un stil, un cântec, şi o versiune. Studio va creea
o coloană sonoră care să se potrivească duratei
filmului dvs. .
[index]Instrumente[sub]Efecte audio
[hindex]Instrumentul efecte audio
Efecte audio: Acest instrument vă permite să
aplicaţi efecte plug-in oricărui audioclip.
Standardul obişnuit VST pentru audio plug-in este
compatibil, permiţându-vă să măriţi baza de efecte cu
efecte add-on şi third party. Efectele din proiectare
includ un filtru configurabil de reducere a zgomotului,
grafică EQ , reverberaţi şi altele.
Sunt incluse şi unele efecte de calitate „blocate”
disponibile pentru probă.
Capitolul 4: Fereastra Film 118
[+man]Pentru informaţii privind achiziţionarea de
conţinut de calitate pentru Studio, vezi „Extinderea
Studio” la pagina [#140].
[+asistenţă]Vezi [>140]Extindere Studio[<]pentru
informaţii privind achiziţionarea de conţinut de calitate
pentru Studio.
Capitol 5: Videoclipuri 119
[004]CAPITOL 5[0]:
[078]Videoclipuri

[index]Videoclipuri[sub]Editare
[index]Editae[sub]Videoclipuri
[index]Album[sub]Secţiunea scene video
[index]Scene video[sub]Adăugare la film
[index]Ajustare [sub]Introdus
Realizarea cea mai mare a proiectelor video Studio
este secţiune Album conţinând scenele dvs. video
capturate. Pentru a creea filmul dvs. editat, târâţi
scenele din Album în fereastra Film, unde sunt tratate
ca videoclipuri editabile.
[man+]Acest capitol explică modul de setare a
punctelor de început şi de sfârşit pentru clip.
[+asistenţă]Observaţiile de mai jos explică cum se
setează începutul şi sfârşitul fiecărui clip.
Interfaţa de editare a ferestrei Film face acest process
de ajustare simplu, rapid şi précis.
Capitol 5: Videoclipuri 120
[+man]Metodele discutate în acest capitol pentru
ajustarea video („Ajustarea videoclipurilor”, pagina
[#111]) poate fi aplicată în mare parte şi celorlalte tipuri
de clip(ca de exemplu titlurile şi efectele sonore) care
sunt discutate în capitolele următoare.
[+asistenţă]Metodele pentru [>111] ajustarea
videclipurilor [<] pot fi aplicate în mare parte şi altor
tipuri de clip (ca de exemplu titlurile şi efectele
sonore) care sunt discutate în capitolele următoare.
[man]O se cţiune ultrioară a capitolului tratează tehnici
de editare mai avansate, inclusiv editarea prin împărţire
şi editarea prin inserare, pe care le puteţi folosi pentru a
oferi filmelor dvs. un aspect mai profesionist. Vezi
„Editare avansată în Timeline” la pagina [#020].
[asistenţă]Tehnici [>020]de editare video mai
avansată [<] sunt de asemenea descrise, inclusiv editări
prin împărţire sau prin inserare.
În cele din urmă, vom analiza [>118]efectele vizuale[<]
în Studio, şi câteva dintre efectele pe care le puteţi
folosi în filmele dvs. – pentru a corecta o eroare, pentru
a comunica o idee, sau doar pentru amuzament.
[+man]Vezi „Efecte video” la pagina [#118].
Capitol 5: Videoclipuri 121
FUNDAMENTE ALE VIDEOCLIPURILOR
Primul pas în crearea unui film este introducerea unor
scene video din Album în fereastra Fil, unde devin
clipuri editabile. La un moment dat probabil veţi
adăuga şi unele tranziţii, titluri, audio şi altele, dar un
set de scene video este punctual iniţial al aproape
oricărui proiect.
Această secţiune explică modul de adăugare a unor
scene la filmul dvs. , şi modalitatea de folosire a
scenelor din mai multe fişiere de captură. De asemenea
tratează unele caracteristici de interfaţă care oferă
feedback util în timpul procesului.
Adăugarea de videoclipuri la filmul dvs.
[index]Scene video[sub]Adăugare la film
Există două modalităţi de a adăuga un videoclip la
filmul dvs. :
[index]Album[sub]Editare drag-and-drop
[hindex]Drag-and-drop[sub]Din Album
[index]Fereastră Film[sub]Editare Drag-and-drop
Capitol 5: Videoclipuri 122
[hindex]Drag-and-drop[sub]Editare
Drag and drop: Trageţi o scenă din secţiune de scene
video a Albumului şi lăsaţi-o să pice în fereastra Film.
Este cel mai uşor şi mai rapid mod de a realize o
variantă nefinisată a filmului dvs. . Puteţi trage mai
multe scene simultan dacă doriţi.
[index]Fereastra Film[sub] Operaţiuni pe Clipboard
[index]Album[sub] Operaţiuni pe Clipboard
[hindex]Clipboard[sub]Cu Album şi fereastra Film
[hindex]Clipuri cut pe clipboard
[hindex]Clipuri copy pe clipboard
[hindex]Clipuri paste de pe clipboard
Clipboard: Operaţiunile standard clipboard (Cut,
Copy şi Paste) pot fi folosite cu videoclipurile în
fereastra Film. Operaţiunea Copy funcţionează şi în
cazul scenelor din Album.
[hindex]Linie de editare[sub]Clipuri inserate la
Când o scenă sau un clip este adus cu paste în fereastra
Film, acesta este inserat la prima limită a clipului
începând de la poziţia liniei de editare. Puteţi folosi
short cut-urile standard pentru operaţiunil edin
clipboard (Ctrl+X pentru cut, Ctrl+C pentru copy,
Ctrl+V pentru paste), sau selectaţi operaţiunea dorită
din meniul buton dreapta.
Capitol 5: Videoclipuri 123
[index]Videoclipuri[sub]Folosirea doar a părţii audio
[index]Audio[sub]Folosirea fără video
[index]Înregistrare video
Când fereastra Film se află în vizualizarea Timeline,
puteţi trage o scenă video sau un clip pe oricare dintre
următoarele:
34. Înregistrarea video principală. Dacă clipul are
asociată şi înregistrare sonoră, se adaugă la coloana
sonoră originală. Această înregistrare va servi ca
fundal pentru orice altă înregistrare video overlay
sau titluri de pe înregistrările inferioare din
Timeline.
35. Înregistrarea overlay . Imaginile de pe aceseastă
înregistrare sunt suprapuse peste conţinutul
înregistrării video. Efectele picture-in-picture şi
chroma key sunt folosite pentru a face o porţiune din
cadrul overlay transparent astfel încât părţi din
înregistrarea principală să poată fi văzute. Cu
excepţia Studio Plus, orice clipuri de pe
înregistrarea overlay sunt afişate cu elemente grafice
suprapuse. Dacă decideţi să folosiţi înregistrarea
overlay în filmele dvs. , puteţi upgrade la Studio
Plus oricând.
36. Înregistrarea titlu. În Studio Plus, dacă
înregistrarea overlay este ascunsă, aruncarea unui
videoclip pe înregistrarea titue produce deschiderea
înregistrării overlay şi clipul poate fi plasat peste ea.
În alte variante ale Studio, sau când înregistrarea
overlay este deja afişată, titlul nu acceptă
videoclipuri.
Capitol 5: Videoclipuri 124
37. Înregistrarea efecte sonore sau fundal sonor.
Tentativa de a arunca un videoclip peste aceste
înregistrări de fapt se finalizează cu plasarea lor
peste înregistrarea audio originală.
Folosirea fişierelor de captură multiplă
[index]Captură[sub]Pe mai multe fişiere
[hindex]Fişiere de captură multiplă[sub]Folosire
Pentru unele proiecte este posibil să doriţi să
încorporaţi scene de pe mai multe suporturi sursă , sau
din fişiere de captură diferite făcute de pe acelaşi
suport. Pentru a realiza aceasta, încărcaţi pe rand
fiecare dintre fişiere şi trageţi oricare scene doriţi din
fiecare fişier în filmul dvs. .
Pentru a folosi fişiere de captură multiplă:
16. Trageţi scena din primul fişier de captură în
fereastra Film.
17. Folosirea listei ascunse sau a butonului folder din
secţiunea scene video a Albumului, deschideţi al
doilea fişier de captură. Studio afişează scenele din
fişierul current din Album.
[+man]Vezi „Deschiderea unui fişier video de
captură” la pagina [#115] pentru informaţii detaliate
asupra acestui pas.
[+asistenţă]Vezi [>115]Deschiderea unui fişier
video de captură[<] pentru informaţii suplimentare
Capitol 5: Videoclipuri 125
asupra acestei operaţiuni.
18. Trageţi scene din al doilea fişier de captură în
fereastra Film. Conti
nuaţi astfel până când aţi epuizat toate fişierele.
[index]Raport de dimensiuni (formaturi cadre)
[sub]Mixare
Deoarece orice film poate fi doar în format standard 4:3
sau ecran lat 16:9, Studio nu vă permite să amestecaţi
formate diferite în fereastra Film. Primul videoclip pe
care îl adăugaţi unui film determină formatul filmului,
şi videoclipurile ulterioare trebuie să se conformeze.
Folosiţi [>139]comenzile Raport de dimensiuni[<] din
meniul Album pentru a converti scene dintr-un format
în celălalt.
[+man](Vezi „Raport de dimensiuni video” la pagina
[#139] pentru mai multe informaţii.)
Caracteristici ale interfeţei
[index]Fereastra Film[sub]Caracteristici ale interfeţei
[index]Videoclipuri[sub]Caracteristici ale interfeţei
Studio oferă o varietate de opţiuni privind
videoclipurile în fereastra Film:
[hindex]Calitate avanpremieră[sub]Indicată în
fereastra Film
Capitol 5: Videoclipuri 126
[index]Videoclipuri[sub]Calitate avanpremieră
38. Clipurile din înregistrarea video care au fost
capturate la calitate de avanpremieră sunt afişate cu
un încadrament alb punctat. Aceste clipuri vor fi re-
capturate automat la calitate maximă în timpul
procesului de Realizare Film(Make Movie).
[index]Scene video[sub]Indicator în-utilizare
39. Când un clip este adăugat în fereastra Film, un
semn bifă verde apare pe miniatura Albumului
pentru scena corespunzătoare. Semnul rămâne atât
timp cât orice clip din fereastra Film aparţine acelei
scene.
[index]Videoclipuri[sub]Găsire scenă din Album
[index]Fereastra Film[sub]Găsire scenă din Album
[hindex]Comanda Găsire scenă din Album
[index]Meniu Album[sub]Găsire scenă în proiect
[hindex]Comanda Găsire scenă în proiect
40. Pentru a vedea locaţia originală a unei surse
video, folosiţi comanda Găsire scenă în Album din
meniul clic dreapta pentru clipuri în fereastra Film.
Studio evidenţiază scena din Album din care este
extras clipul selectat. În sens invers, folosiţi Album
× Găsire scenă în proiect pentru a arăta cum o
anumită scenă din Album este folosită în proiectul
dvs. curent .
[index]Scene video[sub]Vecinătate
41. Cănd scene învecinate din Album sunt plasate
în secvenţă în fereastra Film, marginea dintre clipuri
este afişată ca o linie punctată. Aceasta pentru a vă
ajuta să ţineţi evidenţa clipurilor dvs., şi nu afectează
modul în care sunt manipulate în fereastra Film.
Capitol 5: Videoclipuri 127
[index]Simboluri pentru efect[sub]Video
[index]Efecte[sub]Simboluri
42. În modul Timeline, efectele speciale pe care le-
aţi aplicat unui clip sunt indicate de mici simboluri în
partea inferioară a clipului. Acestea corespund
grupului de efecte arătate pe afişajul browserului
instrumentului Efecte video. Puteţi deschide
instrumental pentru editare parametri prin dublu clic
pe oricare simbol.

Simbolul stea din partea inferioară a acestui
videoclip arată că unul sau mai multe efecte din
grupul „Efecte amuzante” a fost aplicat.
[111]AJUSTAREA VIDEOCLIPURILOR
[index]Videoclipuri[sub]Ajustare
[index]Ajustare[sub]Videoclipuri
[index]Ajustare[sub]Descriere
Comment [ NJS
clip
Capitol 5: Videoclipuri 128
În general, scenele video capturate conţin mai mult
material decât aveţi cu adevărat nevoie pentru filmul
dvs. . „Ajustarea” – procesul ajustării punctului de
început şi de sfârşit ale unui clip pentru a înlătura
material nedorit – este o operaţie de editare
fundamentală.
Nu se pierd date prin ajustare: Studio setează noi
puncte de început şi de sfârşit , dar sursa clipului -
scena originală din Album – rămâne intactă. Asta
înseamnă că puteţi întotdeauna să resetaţi clipul la
starea lui originală, sau puteţi selecta puncte diferite de
ajustare.
Studio oferă două modalităţi de a ajusta clipurile (scene
video, tranziţii, titluri, imagini fixe, clipuri audio şi
meniuri disc):
43. [man]Direct pe Timeline (vezi „Ajustare pe
Timeline folosind mânere” mai jos).
44. [asistenţă][>073]Direct pe Timeline[<].
45. [man]Folosind instrumentul Proprietăţi ale
clipului (vezi „Ajustare cu instrumentul Proprietăţi
ale clipului” la pagina [#074]).
46. [asistenţă][>074]Folosirea instrumentului
Proprietăţi ale instrumentului[<].
Un videoclip poate fi ajustat la orice puncte de început
şi de sfârşit în limitele scenei iniţiale.
Capitol 5: Videoclipuri 129
[073]Ajustarea pe Timeline folosind
mânere
[index]Ajustare[sub]Pe Timeline
[index]Timeline[sub]Ajustare videoclipuri
[index]Videoclip[sub]Ajustare pe Timeline
[index]Clipuri[sub]Ajustare pe Timeline
[index]Fereastră Film[sub]Ajustare pe Timeline
[index]Player[sub]În timpul ajustării pe Timeline
Cea mai rapidă modalitate de a ajusta este prin tragerea
marginilor clipului direct pe Timeline. Urmăriţi
playerul pe parcursul ajustării, astfel încât să găsiţi
cadrul cu care doriţi să începeţi sau să terminaţi.
Să tratăm cel mai simplu caz de ajustare, într-un film
cu un singur clip. Apoi ne vom întoarce la situaţia mai
obişnuită a ajustării unui singur clip care este
înconjurat de alte clipuri.
Pentru a ajusta un singur clip pe Timeline:
19. Ştergeţi tot, mai puţin un clip de pe Timeline. Dacă
Timeline este goală, trageţi o scenă din Album.
20. Extindeţi Timescale pentru face mai uşor ajustări
de fineţe.
Poziţionaţi cursorul mouse-ului oriunde pe
Timeline mai puţin direct pe linia de editare.
Capitol 5: Videoclipuri 130
Cursorul se transformă într-un simbol de ceas.
Trageţi apăsând înspre dreapta pentru a mări
Timescale.
Aceatsă ilustraţie arată maximul de extindere unde
fiecare simbol reprezintă un cadru:

21. Poziţionaţi cursorul peste marginea dreaptă a
clipului. Cursorul se transformă într-o săgeată
indicând stânga.

22. Trageţi apăsând spre stânga în timp ce urmăriţi
playerul, care se modifică continuu pentru a arăta
ultimul cadru din clipul ajustat.
Pe măsură ce scurtaţi clipul , cursorul săgeată
devine bi-dimensional, indicând că marginile
clipului pot fi trase şi spre dreapta, şi spre stânga.
Puteţi reduce clipul chiar până la un singur cadru,
sau îl puteţi lărgi până la sfârşitul scenei sursă.

Comment [ NJS
extinsă la maxim
Comment [ NJS
individuală 1
Comment [ NJS
individuală 2
Capitol 5: Videoclipuri 131
23. Daţi drumul butonului mouse-ului. Clipul este
acum ajustat.
Clipuri multiple
Secretul ajustării unui clip atunci mai multe clipuri se
află pe Timeline este că trebuie mai întâi să selectaţi
clipul pe care îl veţi ajusta dând un clic pe el cu mouse-
ul.
Pentru ajustare cu mai multe clipuri pe Timeline:
24. Setaţi Timeline cu două clipuri scurte.
25. Extindeţi Timescale dând un clic dreapta în riglă.
Alegeţi 30 secunde din meniul care apare.
26. Daţi clic pe al doilea clip. Înregistrarea video ar
trebui să arate cam aşa:

Puteţi ajusta marginea dreaptă a clipului ca în
exemplul cu un singur clip de mai sus. În timp ce
faceţi astfel, ultimul cadru al clipului este afişat în
Player. Cât timp al doilea clip rămâne selectat,
puteţi continua să ajustaţi mai multe înregistrări
video trăgând de margini spre stânga, sau puteţi
restaura o parte din videoclipul ajustattrăgnd
marginea spre dreapta.
Cu al doilea clip încă selectat, Mişcaţi cursorul
mouse-ului peste marginea stângă a clipului până
Comment [ NJS
1
Capitol 5: Videoclipuri 132
când cursorul se schimbă într-o săgeată indicând
dreapta.

27. Trageţi marginea stângă a celei de a doua scene în
dreapta.

[index]Fereatsră de avanpremieră
În timp ce trageţi , primul cadru al clipului este
afişat în Player. Cât timp clipul este selectat, puteţi
continua să ajustaţi mai multe înregistrări video
trăgând marginea spre dreapta, sau puteţi restaura o
parte din înregistrarea video ajustată trăgând de
margine spre stânga .
28. Daţi drumul butonului mouse-ului. Clipul ajustat se
va muta la marginea dreaptă a primului clip.

[///@040817b///]
Comment [ NJS
2
Comment [ NJS
3
Comment [ NJS
4
Capitol 5: Videoclipuri 133
Sfaturi privind ajustarea clipurilor
[index]Ajustare[sub]Sfaturi
[index]Videoclip[sub]Sfaturi privind ajustarea
[index]Clipuri[sub] Sfaturi privind ajustarea
Dacă aveţi probleme în manipularea marginilor clipului
în timpul [>073]ajustării[<], încercaţi următoarele:
47. Verificaţi dacă clipul pe care doriţi să-l ajustaţi
este selectat, şi dacă este unicul selectat.
48. Extindeţi Timescale până devine uşor să faceţi
ajustări de fineţe.
49. Evitaţi extinderea prea departe a Timescale,
care face clipurile să pară foarte lungi. Dacă se
întâmplă, totuşi, daţi undo până scala este atât cât
doriţi sau reduceţi scala prin tragere spre dreapta; sau
selectaţi o valoare potrivită din meniul în context al
Timescale.
[074]Ajustarea cu instrumental
Proprietăţile clipului
[index]Instrumentul proprietăţile clipului [sub]Ajustare
cu
[hindex]Instrumente [sub]Proprietăţi al e clipului
Deşi este posibil să ajustaţi videoclipuri direct
Capitol 5: Videoclipuri 134
pe Timeline cu acurateţe deplină a cadrului, ajustarea
rapidă, precisă este adesea mai uşor de obţinut cu
instrumentul Proprietăţile clipului. Pentru a accesa
instrumentul, selectaţi clipul pe care doriţi să-l
schimbaţi, apoi folosiţi comanda din meniu Cutia de
instrumente× Modifică proprietăţile clipului , sau
apăsaţi unul dintre butoanele cutie de instrumente din
partea stângă superioară a ferestrei Film. (Apăsarea
aceluiaşi buton a doua oară va închide instrumentul.)
În cazul videoclipurilor – de fapt, orice clip în afară de
titluri – de asemenea puteţi folosi instrumentul
Proprietăţi ale clipuluidând dublu clic pe clip în
oricare vizualizare a ferestrei Film.
Instrumentul Proprietăţile clipului poate fi folosit
pentru a modifica orice tip de clip. Oferă un set
personalizat de comenzi pentru fiecare tip.
[index]Clipuri[sub]Schimbare nume
[hindex]Videoclipuri[sub]Schimbare nume
Câmpul de text Nume: Pentru un videoclip,
majoritatea comenzilor din proprietăţile clipului sunt
pentru ajustare. Singura excepţie este câmpul de text
Nume, care vă permite să desemnaţi un nume
personalizat pentru a înlocui numele iniţial dat de
Studio.
[index]Vizualizare Text
Capitol 5: Videoclipuri 135
[hindex]Nume[sub]De clipuri - schimbare
[hindex]Nume[sub]În vizualizare Text şi Storyboard
Câmpul Nume este disponibil în instrumentul
Proprietăţi ale clipului pentru toate tipurile de clip .
Numele clipurilor sunt folosite de vizualizarea Text a
ferestrei Film, şi pot fi vizualizate şi ca etichete mobile
când mouse-ul se mişcă peste clipuri în vizualizarea
Storyboard.
[index]Instrumentul Proprietăţile clipului [sub] Pentru
videoclipuri
[hindex]Videoclipuri[sub]Instrumentul proprietăţi


[cap: Câmp nume ]Câmp nume
[cap: Câmp durată ]Câmp durată
[cap: Avanpremieră cadru început]Avanpremieră
cadru început
Câmp de nume Câmp durată
Avanpremieră Comezi
Măsurător
Avanpremieră
Capitol 5: Videoclipuri 136
[cap: Comenzi transport]Comenzi transport
[cap: Avanpremieră cadru final]Avanpremieră cadru
final
[cap: Măsurător ajustare]Măsurător ajustare
Zone de avanpremieră: Zone de avanpremieră diferite
arată cadrele de început şi de sfârşit ale clipului
ajustat, alături de butoane de cronometrere şi de
omitere. Macheta fiecărei zone de avanpremieră este
similară cu cea a [>110]Player-ului[<] în timpul editării
normale.
Setarea poziţiei de redare: O comandă scruber din
partea inferioară a instrumentului vă permite să setaţi
pozişia de redare oriunde în clip. De asemenea, seta
poziţia de redare folosind butoanele de cronometrare şi
de salt localizate între cele două zone de avanpremieră.
Folosirea cronometrelor: Poziţiile prezentate de cele
trei cronometre sunt în raport cu începutul clipului, care
este poziţia 0:00:00.0. Ca şi în cazul cronometrului de
pe Player, puteţi ajusta cronometrele din instrumentul
Proprietăţile clipului dând clip în unul din cele patru
câmpuri (ore, minute, secunde, cadre) pentru a le
selecta, apoi folosiţi butoanele de salt. Când nici unu
ldintre câmpuri nu este selectat explicit, butonul de salt
se aplică câmpului de cadru.
Comenzi de transport: În timp ce se foloseşte
Capitol 5: Videoclipuri 137
instrumentul Proprietăţile clipului, comenzile de
transport din zona centrală ţin locul acelora care apar în
mod normal în Player. Aceste comenzi speciale de
transport includ un buton Redare cu loop/Pauză
pentru a repeat un cicluprin porţiunea ajustată în timp
ce punctele de ajustare sunt ajustate.
Setarea punctelor de ajustare: Butonul paranteză
deschisă de lângă cronometrul din zona stângă de
avanpremieră, şi butonul paranteză închisă de lângă
cronometrul din zona dreaptă de avanpremieră, setează
punctele de ajustare în poziţiile curente.
Puteţi şi să modificaţi oricare dintre punctele de
ajustare prin :
50. Adăugarea unei valori direct în cronometru
51. Ajustarea câmpului cronometru cu ajutorul
butonului salt
52. Tragerea măsurătorului de ajustare
corespunzător
Câmpul de text Durată: Acest camp arată durata
clipului ajustat în ore, minute, secunde şi cadre. Dacă
modificaţi valorile, fie prin editarea directă a numerelor
fie prin apăsarea butoanelor de salt corespunzătoare,
efectul este schimbarea punctului de sfârşit al clipului.
Desigurnu puteţi reduce durata la mai puţin de un
cadru, sau să o măriţi peste limita scnei video iniţiale
Capitol 5: Videoclipuri 138
Sfat de utilizare: Dacă vreţi să treceţi de la ajustarea
unui clip de pe ]nregistrarea video la ajustarea altuia,
doar daţi clic pe noul clip în timp ce instrumentul
Proprietăţile clipului rămâne deschis, sau trageţi
scruberul Timeline la noul clip.
Resetarea clipurilor ajustate
[index]Ajustare[sub]Anulare
[hindex]Videoclipuri[sub]Anulare ajustare
Dacă vă răzgândiţi în privinţa unei anumite operaţii de
ajustăre (sau grup de operaţii) după avanpremieră, fie
folosiţi butonul Undo (sau Ctrl+Z) sau resetaţi manual
clipul ajustat folosind una din aceste metode:
53. Trageţi marginea dreaptă a clipului direct pe
Timeline până să depăşească limitele,
54. În intrumentul Proprietăţile clipului, trageţi
măsurătorul clipului la sfârşitul clipului.
ÎMPĂRŢITEA ŞI COMBINAREA
CLIPURILOR
[index]Clipuri[sub]Împărţire
Capitol 5: Videoclipuri 139
[hindex]Videoclipuri[sub]Împărţire
[index]Împărţire clipuri
Dacă doriţi să inseraţi un clip pe o înregistrare video
înmijlocul unui alt clip, împărţiţi pe celdin urmă în
două părţi şi introduceţi noul clip. „Împărţirea” unui
clip are ca rezultat reduplicarea sa. Ambele clipuri sunt
ajustate astfel încât primul se termină l apunctul de
împărţire şi al doilea începe acolo.
[index]Vizualizare Timeline[sub]Împărţire clipuri în
Pentru a împărţi un clip în vizualizarea Timeline:
29. Alegeţi punctul de împărţire.
Puteţi folosi orice metodă pentrua ajusta poziţia
curentă, ca de exemplu mutarea scruberului în
Timeline, apăsarea Play şi apoi Pauză, sau editarea
valorii cronometrului în Player.
[index]Comandă din meniu Împărţire clip
[index]Buton împărţire clip/scenă
[index]Butoane[sub]Împărţire clip
[index]Butoane[sub]Tăiş
[hindex]Buton tăiş
30. [man]Fie daţi clip dreapta când doriţi să împărţiţi şi
selectaţi Împărţire clip(Split Clip)din meniul care
apare; sau, asiguraţi-vă că linia de editare este
poziţionată unde doriţi să împărţiţi clipul, şi apăsaţi
butonul Împărţire clip/scenă(Split clip/scene) (tăiş)
(vezi pagina [#093]).
Capitol 5: Videoclipuri 140
31. [asistenţă]Fie daţi un clic dreapta în clipul pe care
doriţi să-l împărţiţi şi selectaţi Split Clip din meniul
care apare; fie, make asiguraţi-vă că scena pe care
doriţi să o împărţiţi, este poziţionată unde doriţi să
împărţiţi clipul, şi daţi clic pe butonul [>093]Split
clip (tăiş)[<].
Clipul este împărţit din poziţia curentă.
Pentru a restaura un clip împărţit:
[hindex]Împărţire clipuri[sub]Restaurare de la
55. Folosiţi butonul Undo (sau Ctrl+Z). Chiar dacă
aţi făcut alte manevre de când aţi împărţit clipul,
undo la nivel multiplu vă permite să vă întoarceţi
cât este nevoie. Sau,
56. Dacă nu doriţi să folosiţi undo, pentru a nu
anula operaţiuni de după împărţire , puteţi înlocui
ambele jumătăţi ale clipului împărţit cu clipul
original din Album. Sau,
57. Ştergeţi o jumătate a clipului împărţit, şi
ajustaţi-o pe cealaltă.
Pentru a combina clipuri în fereastra Film:
[hindex]Combinare clipuri
[hindex]Videoclipuri[sub]Combinare
[index]Clipuri[sub]Combinare
[index]Comanda din meniu combinare clipuri
Selectaţi clipurile pe care doriţi să le combinaţi, apoi
daţi clic dreapta şi alegeţi Combinare clipuri(Combine
Clips).
Capitol 5: Videoclipuri 141
Operaţia este permisă numai dacă şi combinaţia de
clipuri va fi un clip valid – adică, un fragment continuu
din sursa video. Pe Timeline, clipuri care por fi
combinate sunt unite de o linie punctată.
[020]EDITARE AVANSATĂ ÎN TIMELINE
[index]Vizualizare Timeline [sub]Editare avansată în
[hindex]Editare avansată
[index]Înregistrări[sub]Video
[index]Înregistrări video
[///@040819d]
[man]Disponibilitate: Tehnicile de editare avansată discutate mai
jos nu sunt suportate de versiunile SE şi QuickStart ale Studio.
Caracteristicile suplimentare avansate Studio Plus, folosind
înregistrarea overlay , sunt tratate în Capitol 11: Editare a două
înregistrări cu Studio Plus.
[///@]
[asistenţă]Disponibilitate: Tehnicile de editare avansată
discutate mai jos nu sunt suportate de versiunile SE şi QuickStart
ale Studio. Caracteristicile suplimentare avansate Studio Plus,
folosind înregistrarea overlay , sunt tratate în [>178] Editare a două
înregistrări cu Studio Plus [<].
În timpul majorităţii operaţiunilor de editare, Studio
Capitol 5: Videoclipuri 142
păstrează automat clipurile pe diferite căi Timeline
sincronizate. De exemplu, când inseraţi o scenă din
Album pe înregistrarea video , poziţia relativă a tuturor
clipurilor faţă de dreapta inserţiei rămâne neschimbată.
[index]Videoclipuri[sub]Sincronizare cu audio
[index]Audio[sub]Sincronizare cu video
[index]Original audio[sub]Sincronizare cu video
[hindex] Sincronizare ( video cu audio) [sub]Ignorare
Uneori, cu toate acestea, poate doriţi să ignoraţi
sincronizarea iniţială. Poate doriţi să inseraţi un
videoclip nou în proiectul dvs. fără a modifica poziţia
unor clipuri de alt tip.
[+man]Sau poate doriţi să editaţi înregistrarea video fără
a modifica coloana sonoră originală – o tehnică
valoroasă cu diverse variaţii, discutată mai jos.
[+asistenţă] Sau poate doriţi să editaţi înregistrarea
video fără a modifica coloana sonoră originală – o
tehnică valoroasă cu diverse variaţii. Vezi
[>107]Editare prin inserare[<] şi [>108]Editare prin
împărţire[<] pentru informaţii suplimentare.
[index]Butoane de blocare a înregistrării
[index]Butoane[sub]Blocare înregistrare
[index]Timeline[sub]Blocare înregistrări
Capitol 5: Videoclipuri 143
[hindex]Blocare înregistrări în Timeline
Astfel de editări speciale sunt posibile folosind
[>121]butoanele de blocare a înregistrărilor[<] de pe
marginea dreaptă a ferestrei Film din vizualizarea
Timeline. Fiecare dintre înregistrările standard (cu
excepţia înregistrării meniu) oferă un buton de blocare.
[+man]Vezi „Blocare înregistrare” la pagina [#121]
pentru informaţii suplimentare asupra blocării
înregistrărilor.
[hindex]Înregistrări[sub]Indicare de blocare
[hindex]Blocare înregistrări[sub]Indicare de
O înregistrare blocată este colorată cu gri în
vizualizarea Timeline, clipurile de pe înregistrarea
blocată nu pot fi selectaet sau editate în oricare dintre
cele trei vizualizări; ele nu sunt afectate nici
operaţiunile de editare a înregistrărilor ne-blocate .
Cu excepţia înregistrării meniu, orice combinaţie de
înregistrări poate fi blocată.

[index]Înregistrări [sub]Titlu
Comment [ NJS
înregistrare 1
Capitol 5: Videoclipuri 144
[hindex]Înregistrare titlu[sub]Blocare
Blocarea înregsitrării titlu, de exemplu îmoiedică
schimbarea duratei unui titlu chiar atunci când ajustaţi
clipuri pe înregistrarea video principală la acelaşi index
temporal.

Când înregistrarea titlu este deblocată, ajustarea
videoclipului principal de deasupra ajustează automat
titlul.
[107]Editare prin inserare
[index]Editare prin inserare
[index]Editare[sub]Inserare
[index]Vizualizare Timeline[sub]Editare prin inserare
[index]Înregistrări[sub]Video legat de audio
[hindex]Înregistrare video[sub]Legată de înregistrarea
audio
[hindex]Înregistrare audio[sub]Legată de înregistrarea
Comment [ NJS
înregistrare 2
Capitol 5: Videoclipuri 145
video
În editarea obişnuită din Timeline , un videoclip şi
înregistrarea audio cu care a fost capturată iniţial sunt
tratate ca o unitate. Relaţia lor specială e simbolizată în
fereastra Film prin linia punctată care leagă indicatorul
înregistrării video cu indicatorul coloanei sonore
iniţiale , demonstrând că cea din urmă este dependentă
de cea dintâi.
[hindex]Editare prin inserare[sub]Introdus
Butoanele de blocare a înregistrărilor oferă posibilitatea
de a lucra cu două înregistrări independent pentru
operaţiuni ca editarea prin inserare, care de obicei
înseamnă plasarea unei părţi din clip pe înregistrarea
video în timp ce coloana sonoră iniţială continuă fără a
fi întreruptă.
Disponibilitate: Editarea prin inserare nu este suportată de
versiunile SE şi QuickStart ale Studio. În Studio Plus, editarea prin
inserare poate fi realizată pe înregistrările video şi audio overlay ,
folosind metode analoage celor descrise aici.
[hindex]Editare prin inserare[sub]Metodă
De exemplu, într-o secvenţă ce arată pe cineva
povestind o întâmplare, poate doriţi să introduceţi o
secvenţă a unui membru din public zâmbind (sau
dormind!) fără a ieşi din înregistrarea audio principală.
Capitol 5: Videoclipuri 146

Pentru a face o inserare de editare pe înregistrarea
video:
32. În vizualizarea Timeline a ferestrei Film, daţi clic
pe butonul lacăt al coloanei sonore iniţiale.
Butonul de blocare se evidenţiază cu roşu, şi
înregistrarea se colorează în gri pentru a răta
că ceea ce conţine nu va fi afectat de operaţiunile
de editare.
[hindex]Butonul împarte clip/scenă[sub]În editare
prin inserare
[index]Butoane[sub]Împarte clip
33. Faceţi loc pentru înregistrarea video pentru
videoclipul pe care doriţi sa-l inseraţi. Poziţionaţi
scruberul din Timeline în poziţia de unde doriţi să
înceapă inserarea şi folosiţi butonul Split
clip/scene. Acum mutaţi-vă spre punctul unde ar
trebui să se termine inserarea şi împărţiţi din nou
clipul. În cele din urmă, ştergeţi partea din clip care
va fi înlocuită prin inserare.
Deoarece coloana sonoră eate încă intactă, fin
blocată, clipul din dreapta inserţiei nu se va mişca
spre stânga pentru a umple spaţiul gol lăsat în
Timeline, pentru că altfel, înregistrarea video şi cea
audio nu ar mai fi sincronizate. Dacă aţi face o
avanpremiera a videoclipului dvs. acum, aţi vedea
un fundal negru în locul părţii redate acum, dar
coloana sonoră ar fi normală.
Capitol 5: Videoclipuri 147

34. Acum tot ce a rămas de făcut este să plasaţi clipul
pe care doriţi sa-l inseraţi.Trageţi clipul (fie din
Album, fie de altundeva de pe Timeline) în spaţiul
liber pe care tocmai l-aţi făcut în înregistrarea
video.

Dacă clipul inserat este prea lung faţă de spaţiul
creat de dvs., este ajustat automat pentrua se
potrivi în spaţiul respectiv. Puteţi modifica
ajustarea folosind instrumentul Proprietăţile
clipului.
Ediatare prin inserare a înregistrării audio
originale
[hindex]Editare prin inserare[sub]Audio
[index]Audio[sub]Editare prin inserare
Operaţia de conversie cu editare prin inserare, în care
un clip audio este inserat în înregistrarea audio
originală peste înregistrarea video nealterată, este
necesară mai rar, dar se performează imediat în Studio.
Comment [ NJS
inserare 1
Comment [ NJS
inserare 2
Capitol 5: Videoclipuri 148
Procedura este analogă unei de introducere a unui
videoclip: trebuie să inversaţi doar rolurile celor două
înregistrări în fiecare operaţiune.
[108]Editare prin împărţire
[index]Editare[sub]Împărţire
[hindex]Editare prin împărţire[sub]Introdus
În „Editare prin împărţire”, partea video şi cea audio
ale unui clip sunt ajustate separate astfel încât tranziţia
spre una să se facă înaintea tranziţiei spre cealaltă.
Disponibilitate: Editarea prin împărţire nu este suportată de
versiunile SE şi QuickStart ale Studio. În Studio Plus, editarea prin
împărţire s-ar putea realize şi pe înregistrările audio şi video overlay,
folosind metode analoge celor descrise aici.
[index]L-cut[sub]Definit
[index]J-cut[sub]Definit
Într-un „L-cut”, elemental video precede sincronizarea
audio; într-un „J-cut”, elementul audio precede.
Sfat: Pentru ajustare mai rapidă, mai precisă, poate vi
se pare de ajutor să aveţi instrumentul Proprietăţile
clipului deschisă când urmaţi procedurile din această
secţiune. Pentru a deschide instrumentul, daţi dublu
clic pe videoclip înainte de a începe.
Capitol 5: Videoclipuri 149
L-cut
[index]L-cut[sub]Explicat
Într-un L-cut, trecerea la un nou videoclip se face
înaintea trecerii la noua secvenţă audio.
Imaginaţi-vă un curs înregistrat pe bandă video în care
imaginea se mută de vorbitor pentrua arăta scene de
călătorie sau natură ilustrând tema cursului .

Trecere audio şi video simultană.
În loc de a face trecerea video o dată cu cea audio,
poate vă decideţi să lăsaţi vocea vorbitorului să treacă
peste scena următoare. Aceasta face clar audienţei că
noua scenă pe care o privesc acum ilustreză explicaţia
pe care o oferă vorbitorul .
Observaţi că limitele clipului audio şi a celui video
formează o formă de L.
Comment [ NJS
simultană
Capitol 5: Videoclipuri 150

Audio după video. Forma rezultantă „L” este
subliniată în această ilustraţie .
Sunt multe utilizări utile ale acestei tehnici. Se poate
considera oricând materialul video al celui de al doilea
clip este util în a ilustra partea audio a primului.
Pentru a realiza un L-cut:
35. Ajustaţi Timeline astfel încât să puteţi înnumăra
căte cadre sau secunde vreţi să acoperiţi.
36. Selectaţi clipul din stânga şi ajustaţi-i marginea
draptă până în punctual în care vreţi să se termine
partea audio.

Comment [ NJS
Comment [ NJS
Capitol 5: Videoclipuri 151
37. [>020]Blocaţi [<] înregistrarea audio. Acum trageţi
marginea dreaptă a aceluiaşi videoclip spre stânga
până acolo unde ar trebui să înceapă partea video a
următorului clip .

38. Cu partea audio încă blocată, trageţi înregistrarea
video a celui de al doilea clip în stânga până se
întâlneşte cu clipul original.
Dacă nu este destul material video la începutul
celui de al doilea clip pentrua face această ajustare
posibilă, va trebui mai întâi să îndepărtaţi destul
material din partea audio şi din cea video şi să
încercaţi din nou.

39. Deblocaţi înregistrarea audio
Partea video trece acum la al doilea clip înaintea
părţii audio. Materialul video de la sfârşitul
primului clip a fost îndepărtat, şi materialul audio a
Comment [ NJS
Comment [ NJS
Capitol 5: Videoclipuri 152
fost scos din începutul celui de al doilea clip.
J-cut
[index]J-cut[sub]Explicat
În J-cut, noul material audio intră înaintea părţii
video. Aceatsa poate fi folositor atunci când materialul
audio din al doilea clip pregăteşte privitorul pentru
materialul din scenă.
Întorcându-ne la exemplul cursului televizat, să spunem
că ne întoarcem la vorbitor în finalul materialului
introdus. Dacă permitem următoarei părţi din curs să
apară pe coloana sonoră cu câteva momente înainte ca
înregistrarea video să arate din nou podiumul,
schimbarea va fi mai puţin abruptă.
De data aceasta limitele formează litera J:

Audio intră înainte de video. Forma rezultată „J” este
subliniată în această ilustraţie.
Capitol 5: Videoclipuri 153
Pentru a realiza un J-cut:
40. Ajustaţi Timeline astfel încât să puteţi înnumăra
căte cadre sau secunde vreţi să acoperiţi.
41. Ca mai înainte, ajustaţi marginea dreaptă a clipului
din stânga, şi audio, şi video până la intervalul de
acoperire.
42. [>020]Blocaţi[<] înregistrarea audio. Marginea
video a aceluiaşi clip înapoi spre dreapta până la
intervalul de acoperire.
43. Deblocaţi înregistrarea audio.
Acum coloana sonoră trece la următorul clip
înaintea materialului video.
Notă: Procedura descrisă mai sus pentru realizarea de
L-cut şi de J-cut nu sunt singurele posibilităţi. În cazul
J-cut, de exemplu, o altă metodă ar fi să ajustaţi
marginea dreaptă a clipului până la punctual dorit de
începere a videoclipului apoi, cu înregistrarea video
blocată, trageţi materialul audio spre stânga pentru a
acoperi coloana sonoră a clipului din partea stângă.
[118]FOLOSIREA EFECTELOR VIDEO
[index]Efecte video
[index]Videoclipuri[sub]Aplicare de efecte la
Capitol 5: Videoclipuri 154
Majoritatea editărilor video constau în selectarea,
ordonarea şi ajustarea videoclipurior, din conectarea
clipurilor cu efecte de tranziţie şi combinarea lor cu
alte materiale ca de exemplu muzică şi imagini fixe.
Uneori, cu toate acestea, este nevoie să modificaţi chiar
imaginile video, să le manipulaţi în vreun fel pentru a
realiza un effect căutat. Instrumentul Studio Efecte
Video oferă [>132]un set extins de [<] efecte video
plug-in care pot fi aplicate fie imaginilor video , fie
imaginilor fixe.
[+man]Vezi pagina [#132] pentru descrieri ale setului de
bază de efecte oferite cu Studio.
[index]Instrumente[sub]Efecte video
[index]Efecte video[sub]Instrumente
Instrumentul Efecte Video este al şaptelea
instrument din cutia de instrumente video. Are
două zone principale: în stânga, o listă de efecte
arătând care efecte sunt deja ataşate la clipurile deja
selectate, şi în dreapta, un panou de parametri unde
puteţi modifica efectul după cum doriţi.
Capitol 5: Videoclipuri 155

Efecte video vs. efecte audio
Din multe puncte de vedere, instrumentele Efecte video
şi Efecte Audio funcţionează identic, cu excepţia
tipului de material la care se aplică.
[122]Utilizarea listei de efecte
[index]Efecte video[sub]Listă de efecte
Fiecare videoclip sau imagine din proiectul dvs. poate
fi modificat de unul sau mai multe efecte video.
Fiecare efect se imaginii originale pe rând, în ordinea
în care sunt listate pe [>118]instrumentul Efecte
video[<].

Căsuţele libere de lângă numele efectului vă permit să
Comment [ NJS
instrument efect v
Comment [ NJS
de efecte video
Capitol 5: Videoclipuri 156
activaţi şi să dezactivaţi efectele individual fără a fi
necesar să le îndepărtaţi din listă( ceea ce probabil ar
face ca orice setare a unui parametru personalizat să se
piardă). În ilustraţia de mai jos, efectul „Viteză” a fost
dezactivat în timp ce celelalte efecte de pe listă rămân
valabile.
Adăugarea şi ştergerea de efecte
[index]Efecte video[sub]Adăugare şi ştergere
[hindex]Adăugare şi ştergere de efecte
Pentru a adăuga un efect listei
pentru clipul curent, daţi clic pe butonul Adăugaţi nou
efect, care deschide un browser de efecte pe partea
dreaptă a ferestrei de instrumente.
Daţi clic pe un item din lista de Categorie a
browserului pentrua afişa numele efectelor individuale
din acea categorie. Selectaţi efectul dorit, apoi apăsaţi
butonul OK pentru a adăuga efectul.
Pentru a îndepărta efectul selectat în mod
curent din listă, apăsaţi butonul şterge efect
(cutia de gunoi) .
Capitol 5: Videoclipuri 157

Browserul de efecte video este deschis pentru pagina
de „Efecte amuzante(Fun Effects)”. Opţiunile cu un
simbol de lacăt sunt efecte premiumnecesitând
achiziţionare separată. În ilustraţie, variantele
simbolului lacăt arată efectele aparţinând
pachetelor de expansiune Plus şi Mega, care oferă
amândouă efecte din câteva categorii.
[index]Efecte audio[sub]Deblocare
[index]Efecte video[sub]Deblocare
[index]Efecte plug-in [sub]Deblocare
[hindex]Deblocare[sub]Efecte plug-in
Efectele video şi audio premium, ca şi alte conţinuturi
blocate din Studio, pot fi folosite gratuit, dar produc
imprimarea unui simbol grafic videoclipului atunci
când este redat. Dacă doriţi să folosiţi efectul într-o
producţie reală, puteţi achiziţiona o cheie de activare
fără a ieşi din Studio.
[+man]Pentru informaţii despre efecte video şi audio
Capitol 5: Videoclipuri 158
blocate, şi alte conţinuturi premium pentru Studio, vezi
„Extindere Studio” la pagina [#140].
[+asistenţă]Vezi [>140]Extindere Studio[<] pentru
informaţii despre achiziţionare de conţinut premium
pentru Studio, inclusive efecte video şi audio blocate.
Schimbarea ordinii efectelor
Rezultatul cumulativ al folosirii a mai mult de
un efect în acelaşi clip poate varia după ordinea
în care se aplică efectele. Cu butoanele săgeată
sus şi jos din dreapta listei de efecte, puteţi controla
poziţia fiecărui efect în lanţul procesării. Butoanele se
aplică efectului selectat deja.
[129]Schimbarea parametrilor efectului
[index]Efecte video[sub]Schimbarea parametrilor
[hindex]Parametri pentru efecte video[sub]Editare
[hindex]Configurarea efectelor video
[hindex]Editare de efecte video
Când un effect este selectat în [>122]lista de efecte[<],
panoul de parametri de pe partea dreaptă a ferestrei
[>118]instrumentului Efecte video[<] oferă comenzi
pentru ajustarea parametrilor efectului , dacă există
vreunul.
Capitol 5: Videoclipuri 159

[man]Comenzile pentru biblioteca de bază de efecte
oferite cu Studio sunt descrise mai jos (începând cu
pagina [#123]). Efectele Add-on sunt descrise în
documentaţia lor proprie on-line, pe care o puteţi
accesa din panoul parametrilor apăsând tasta funcţie F1
sau apăsând butonul ajutor din partea stângă
superioară a panoului de parametri.
[asistenţă]Comenzile pentru biblioteca de bază de
efecte oferite cu Studio sunt tratate în acest fişier de
asistenţă corespunzător cu [>122]browser-ul [<]
grupului de efecte: [>123]Curăţare[<], [>124]Timp[<],
[>125]Culoare[<], [>126]Amuzant[<] şi [>127]Stil[<].
[asistenţă]Efecte add-on (vezi [>128]Realizarea
bibliotecii de efecte[<]), sunt descries în propria
asistenţă on-line, pe care o puteţi accesa din din panoul
de parametric apăsând tasta funcţie F1 sau apăsând
butonul asistenţă din partea stângă superioară a
panoului de parametri
Capitol 5: Videoclipuri 160
Notă: Unele efecte plug-in pot oferi proprile ferestre
de parametri cu comenzi specializate. În aceste cazuri,
panoul de parametri de pe instrumentul efecte afişează
un singur buton Edit , care accesează editorul extern.
Folosirea parametrilor presetaţi
[hindex]Parametri pentru efecte plug-in[sub]Presetări
[index]Efecte video[sub]Presetări
[index]Presetări pentru efecte
Pentru a simplifica folosirea parametrilor, multe efecte
oferă presetări care vă permite să configuraţi un efect
pentru un anume uz, doar prin selectarea unui nume
dintr-o listă.

Adesea, cel mai rapid mod de a configure un effect este
de a începe cu presetarea care este cel mai aproape de
ceea ce doriţi, apoi să potriviţi parametrii manual.
[hindex]Parametri pentru efecte[sub]Resetare
[hindex]Resetarea parametrilor pentru efecte
Resetare efecte: Un tip special de
presetare este setarea iniţială din
fabrică a fiecărui efect. Setarea iniţială poate fi refăcută
Capitol 5: Videoclipuri 161
prin apăsarea butonului Reset din partea inferioară a
panoului de parametri.
Efecte de estompare la apariţie şi la
dispariţie
[index]Efecte video[sub]Estompare la apariţie şi la
dispariţie
[index]Estompări[sub]În efecte video
Puteţi şlefui aplicarea unui[>118]efect[<] prin
estompare de apariţie la început , estompare de
dispariţie la sfârşitul clipului , sau folosind ambele
efecte.
Când un efect se estompează la apariţie, unii sau toţi
parametrii săi numerici sunt iniţial neutri, (de obicei
zero). În timp ce efectul începe să se redea, fiecare
parametru afectat se apropie treptat de valoarea sa
configurată, până la sfârşitul perioadei de estompare
când efectul este la intensitatea maximă. Estomparea la
dispariţie inversează, trecând de la valorile configurate
la cele neutre în partea de final a clipului.

Duratele estompărilor sunt setate în secunde şi cadre
folosind cronometrele din partea inferioară a
Capitol 5: Videoclipuri 162
[>129]panoului de parametri[<] pentru efect.
Estompările pot fi setate la orice durată, dar totalul
duratelor de estompare la apariţie şi la dispariţie trebuie
să fie mai mic sau egal cu durata clipului.
Pentru a anula o estompare, setaţi cronometrul
estompării corespunzător la zero.
Avanpremieră şi redare
[index]Efecte video[sub]Avanpremieră şi redare
[index]Redare de fundal[sub]A efectelor video
[index]Avanpremieră [sub]Efecte video
În timp ce lucraţi cu [>118]instrumentul Efecte
video[<], alegând efectele şi ajustând setările
parametrilor, [>110]Player-ul[<] oferă o avanpremieră
dinamic îmbunătăţită a cadrului current din filmul dvs.
[+man+]Avanpremieră unui singur cadru ar putea să nu
fie foarte revelatoare când lucraţi cu efecte de timp
(pagina [#124]), sau cu efecte care evoluează pe duratei
unui clip (ca efectul Water drop, pagina [#169]).
[+asistenţă+] Avanpremieră unui singur cadru ar putea
să nu fie foarte revelatoare când lucraţi [>124] efecte de
timp [<],sau cu efecte care evoluează pe duratei unui
clip (ca efectul [>169]Water drop [<]).
Capitol 5: Videoclipuri 163
În aceste cazuri, veţi avea nevoie să redaţi clipul
pentru a vedea impactul complet al efectului pe care îl
aplicaţi.
Deoarece multe efecte necesită calcule multe, o
avanpremieră şlefuită şi detaliată a întregului
clip nu va fi disponibilă instantaneu în
majoritatea cazurilor. De fiecare dată când s-
au adăugat sau s-au îndepărtat efecte, sau
setările s-au schimbat, Studio începe
„redarea” clipului – recalculând apariţia finală – în
fundal fără a întrerupe şirul procesului dvs. . Procesul
de redare este indicat de o bară colorată care avansează
de la stânga la dreapta pe Timescale deasupra clipului
în fereastra Film.
[>136]Opţiunile care afectează redarea de fundal[<] sunt
oferite de [>039] panoul de opţiuni Edit [<] (Setup ×
Edit).
[+man]Vezi „Redarea” la pagina [#136] pentru detalii.
[132]EFECTE VIDEO–SETUL DE BAZĂ
[index]Efecte video[sub]Fundamentale
[hindex]Efecte video fundamentale
Capitol 5: Videoclipuri 164
Biblioteca dvs. iniţială de [>118] efecte video [<] este
împărţită în cinci categorii:
58. [>123]Efecte de curăţare[<] ajută la corectarea
erorilor în înregistrările video, ca de exemplu
zgomotul sau tremurul camerei.
59. [>124]Efecte de timp[<] schimbă ritmul redării
fără a afecta aspectul cadrelor video în sine.
60. [>125]Efecte de culoare[<] vă permite să
modificaţi coloratura unui clip, fie mai subtil, fie mai
dramatic.
61. [>126]Efecte amuzante ca Water drop şi Lens
flare oferă mai mullet oportunităţi pentru creativitate
şi amuzament în filmele dvs. .
62. [>127]Efecte de stil[<] ca Emboss şi Old film
vă permite să aplicaţi stiluri vizuale distincte pentru
a adăuga impact.
[man+]Disponibilitate: În versiunile SE şi QuickStart ale Studio,
efectele de timp, culoare, amuzament şi stil sunt redate cu un semn
suprapus peste înregistrarea video până la deblocarea prin
achiziţionarea cheii potrivite pentru activare. Vezi pagina [#140]
pentru detalii.
[asistenţă+]Disponibilitate: În versiunile SE şi QuickStart ale
Studio, efectele de timp, culoare, amuzament şi stil sunt redate cu un
semn suprapus peste înregistrarea video până la deblocarea prin
achiziţionarea cheii potrivite [>140] pentru activare [<].
Efectele din grupul Overlay oferă funcţionalitate implicită pentru
[>178]caracteristicile overlay[<] (Picture-in-picture şi Chroma key)
din Studio Plus.
[///@040819e]
[+man]Aceste caracteristici sunt tratate în Capitol 11: Editare de
două înregistrări cu Studio Plus.
Capitol 5: Videoclipuri 165
[///@]
[128]Realizarea bibliotecii de efecte
[index]Efecte video[sub]Adăugare
[hindex]Adăugare de efecte video
[hindex]Bibliotecă de efecte video
Arhitectura plug-in a Studio înseamnă că puteţi
continua să adăugaţi noi efecte bibliotecii dvs. de efecte
video după cum devin disponibile. Pachete extinse de
efecte de la Pinnacle şi de la alţi vânzători vor integra
continuu cu programul.
[index]Efecte plug-in [sub]Deblocare
[hindex]Deblocare[sub]Efecte plug-in
Unele efecte extinse sunt furnizate cu Studio ca şi
conţinut blocat, premium. Acestea include pachetele
de efecte Plus şi Mega de la Pinnacle şi pachete de
efecte video, şi o varietate de efecte third-party .
Astfel de efecte pot fi vizualizate în Studio ca de
obicei, dar sunt „marcate” cu un element graphic
special în timpul redării.
Achiziţionarea unei chei de activare va îndepărta
marcajul. Aceasta se poate face fără a părăsi Studio.
[+man]Pentru mai multe informaţii despre achiziţionarea
de conţinut premium pentru Studio, vezi „Extinderea
Capitol 5: Videoclipuri 166
Studio” la pagina [#140].
[+asistenţă]Vezi [>140]Extinderea Studio[<] pentru
mai multe informaţii despre conţinutul premium
pentru Studio.
Când este disponibilă asistenţa contextuală pentru un
pachet de efecte video add-on, acesta poate fi
vizualizat prin apăsarea butonului asistenţă din
partea stângă superioară a panoului de parametri pentru
fiecare efect.
Avertisment: Efectele video plug-in ale sunt
programe pentru computer. Sunt capabile, theoretic, de
acţiuni care pot afecta sau opri sistemul dvs. , ca de
exemplu modificare sau ştergere de fişiere şi editarea
arhivei sistemului. Pinnacle nu recomandă instalarea
de plug-in-uri third-party cu excepţia acelora de la
vânzători acreditaţi.
[123]EFECTE DE CURĂŢARE
[index]Efecte video[sub]Efecte de curăţare
[hindex] Efecte de curăţare (categoria efecte video)
Efectele de curăţare ajută la corectarea erorilor din
sursa video , ca zgomotul şi tremurul camerei.
Capitol 5: Videoclipuri 167
Notă: Efectele de curăţare ale Studio sunt filter cu
scop general destinate să reducă cele mai commune
probleme găsite pe o varietate de tipuri de material. Nu
sunt universale. Rezultatele dvs. vor varia în funcţie de
materialul original şi de dificultatea şi natura
problemelor.
[175]Autocorectarea culorii
[index]Efecte video[sub]Autocorectarea culorii
[index]Autocorectarea culorii (efect video)
Acest effect compensează balansul incorrect al culorii
din înregistrarea dvs. video. Ideea este asemănătoare
setării „saturaţiei” de pe o cameră de înregistrat.
Luminozitate: Corectarea culorii poate afecta
luminozitatea imaginii. Puteţi aplica o corecţie
manuală, dacă este nevoie, cu acest buton glisant.
(Tehnic vorbind, comanda modifică „contrast gamma”
al imaginii mai degrabă decât chiar luminozitatea.)
Notă: Efectul Autocorectare a culorii poate introduce
zgomot în clip ca un efect secundar al procesării. Dacă
aceasta se întâmplă într-o manieră stânjenitoare,
adăugaţi efectul Noise reduction descris mai jos.
Capitol 5: Videoclipuri 168
[158]Noise reduction
[index]Efecte video[sub]Noise reduction
[index]Noise reduction (efect video)
Acest plug-in aplică un algoritm de reducere a
zgomotului care poate îmbunătăţi aspectul unui clip
zgomotos. Pentru a minimiza artefactele (defecte ale
imaginii cauzate ca efect secundar al procesării
imaginii), reducerea zgomotului se face doar în zone
ale cadrului unde nivelul de mobilitate se înscrie sub o
anumită valoare limită .
Limita de mobilitate: Acest buton glisant manipulează
valoarea limită. Mutarea butonului glisant spre dreapta
măreşte nielul de mobilitate tolerat de efect, tinzând
astfel să mărească proporţia imaginii care va fi afectată.
În acelaşi timp, pericolul introducerii de artefacte
inacceptabile în înregistrarea video este de asemenea
mărit.
[159]Stabilize
[index]Efecte video[sub]Stabilize
[index]Stabilize (efect video)
Ca şi caracteristica stabilizării imaginii electronice din
Capitol 5: Videoclipuri 169
multe camere de filmat digitale, acest efect
minimizează orice efect de tremur cauzat de mişcarea
camerei. Zonele marginale ale imaginii sunt ignorate, şi
partea centrală este mărită cu aproape 20% pentru a
umple cadrul. Prin ajustarea marginilor porţiunii
selectate pe baza unei mişcări cadru cu cadru, Studio
poate compensa mişcarea nedorită a camerei.

Efectul Stabilize al Studio funcţionează prin
extinderea unei zone selectate (linii interioare) la
dimesiunea deplină a cadrului. Zona este ajustată de
la cadru pentru a compensa uşoare diferenţe de
centrarea cauzate de tremurul camerei.
[124]EFECTE DE TIMP
Disponibilitate: Utilizarea nerestricţionată a efectelor din acest grup
in nu este inclusă pe versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Până la
deblocarea cu cheia potrivită [>140]de activare[<], o „marcă”
grafică apare peste o parte din cadrele video când sunt redate clipuri
folosind oricare dintre efecte.
[+man]Vezi pagina [#140] pentru detalii.
Capitol 5: Videoclipuri 170
Efectele de timp schimbă ritmul de redare fără a afecta
aspectul cadrelor video în sine.
[161]Viteză
[hindex]Schimbarea vitezei de redare
[hindex]Varietatea vitezei de redare
[index]Efecte video[sub]Viteză
[index]Viteză (effect video)
[hindex]Viteză de redare[sub]Schimbare
[index]Videoclipuri[sub]Schimbarea vitezei de redare
[index]Viteză[sub]de redare, schimbare
[index]Mişcare cu încetinitorul
[hindex]Mişcare rapidă
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Viteză apare ca blocat, ca şi
conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Marca
grafică poate fi îndepărtată cu cheia potrivită [>140]de activare [<].
Acest efect vă permite să setaţi viteza oricărui
videoclip de la o zecime la de cinci ori timpul obişnuit.
Setaţi butonul glisant la viteza pe care doriţi să o
aplicaţi clipului. Observaţi cum clipul îşi modifică
durata în fereastra Film după cum variaţi viteza.
Capitol 5: Videoclipuri 171

Viteza de redare este mărită prin omiterea de cadre.
Aici, filmul va rula cu viteza triplată. În primele
nouă cadre ale clipului original (deasupra), două
din fiecare trei cadre vor fi eliminate când se va
genera filmul final (dedesubt).
Puteţi schimba viteza de redare direct pe Timeline în
fereatsra Film. După selectarea clipului şi deschiderea
panoului de parametri pentru efectul Speed, mutaţi
cursorul către marginea dreaptă a clipului. Când apare
cursorul Schimbare viteză , daţi clic şi trageţi de
marginile clipului ca şi cum aţi dori să îi ajustaţi
durata. Puteţi selecta de la o cincime la de zece ori
durata originală. Ajustarea reală a clipului – şirul de
cadre încorporat – nu este afectat.

Viteza de redare este redusă prin repetarea cadrelor.
Aici, rulează cu o treime din viteză fiecare cadru
fiind redat de trei ori înainte de a trece la
următorul.
Încetinirea unui clip poate face ca mişcarea lui să pară
fragmentată. Opţiunea Smooth motion creează cadre
intermediare care reduce fragmentarea.
Capitol 5: Videoclipuri 172

[160]Strobe
[index]Efecte video[sub]Strobe
[hindex]Strobe (efecte video)
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Strobe apare ca blocat,
conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Marca
grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite
[>140]de activare[<].
Efectul Strobe creează mişcarea „îngheţată” asemenea
aceleia a unui dansator sub lumina stroboscopului.
Parametrul Strobe repetition indică de câte ori se repetă
fiecare cadru afişat în clipul deja selectat. Setarea
maximă este de 50.
Durata clipului rămâne constantă; Studio elimină cadre
pentru a face loc celor repetate.

Comment [ NJS
Capitol 5: Videoclipuri 173
Efectul strobe omite unele cadre şi repetă altele.
Aici, cu efectul strobe setat la 2, şase cadre (cu
umbră) vor fi eliminate din primele nouă cadre ale
clipului (deasupra). În filmul final (dedesubt)cadrele
rămase sunt repetate de două ori fiecare.
[125]EFECTE DE CULOARE
[index]Efecte video[sub]Efecte de culoare
[hindex]Efecte de culoare (categoria efecte video)
Disponibilitate: Folosirea nerestricţionată a efectelor din acest grup
nu este inclusă pe versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Până când
se deblochează cu [>140]cheia de activare[<], o „marcă” grafică va
apărea peste o parte a cadrului video când se redă clipurile care
folosesc oricare dintre efecte.
[+man]Vezi pagina [#140] pentru detalii.
Efectele de culoare vă permite să modificaţi coloratura
unui clip, fie subtil, fie dramatic.
[162]Alb şi negru
[index]Efecte video[sub]Alb şi negru
[index]Alb şi negru (efect video)
Capitol 5: Videoclipuri 174
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Black and white apare ca
blocat, conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio.
Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei
potrivite [>140] apare ca blocat, conţinut „marcat” în versiunile SE
şi QuickStart ale Studio. Marca grafică poate fi îndepărtată prin
achiziţionarea unei chei potrivite [<].
Acest efect sustrage unele sau toate informaţiile din
înregistrarea video originală, cu rezultate care merg de
la parţial desaturat (presetarea „Estompat”) la total
monocrom(„Alb şi negru”). Butonul glisant Amount
controlează intensitatea efectului.
[asistenţă]

[asistenţă]S la D: Sistare efect,”Estompare efect”,
„Alb şi negru”
[163]Corectarea culorii
[index]Efecte video[sub]Corectarea culorii
[index]Corectarea culorii (efect video)
[hindex]Crominanţă
[hindex]Luminanţă
Comment [ NJS
negru
Capitol 5: Videoclipuri 175
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Corectarea culorii apare ca
blocat, conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio.
Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei
potrivite [>140] de activare [<].
Cele patru butoane glisante din panoul de parametri
pentru acest efect controlează coloratura clipului deja
selectat.
[hindex]Luminozitate
Luminozitate: Aceasta este relative intensitate a
luminii, fără referire la culoare. Încercaţi să ajustaţi şi
luminozitatea, şi contrastul pentru a corecta
înregistrarea video care este supraexpusă sau
subexpusă.
[hindex]Contrast
Contrast: Gama de valori ale luminii şi întunericului
într-o fotografie sau raportul dintre valorile minimă şi
maximă ale luminozităţii . Mutarea butonulu glisant la
stânga reduce contrastul, forţând toate zonele imaginii
spre valorile medii de luminozitate. Mutarea butonului
glisant spre dreapta, măreşte contrastul, iluminând şi
mai mult zonele luminate, întunecând şi mai mult
zonele întunecate.
[hindex]Nuanţa
Nuanţă: Aceasta este proprietatea vizuală care ne
permite să distingem culorile. Butonul glisant trece
toate culorile dintr-un clip dinspre roşu (dreapta) spre
Capitol 5: Videoclipuri 176
verde (stânga) . Acesta poate fi foarte folositor pentru
corectarea tonurilor pielii umane în unele înregistrări
video.
[hindex]Saturaţie
Saturaţie: Aceasta este cantitatea de culoare pură, de
la zero (fără culoare – o scală gri) la pe deplin saturat
(maximul de intensitate a culorii pe care o poate
suporta sistemul dvs.). Mutaţi butonul glisant spre
stânga pentru un aspect cu ton redus, spălăcit; sau spre
dreapta pentru un plus de vibraţie.
[asistenţă]

[asistenţă]Presetările Corectura culorii, S la D:
„Măreşte saturaţia”, „Măreşte contrastul” şi
„Schimbă nuanţa”.
[164]Posterize
[index]Efecte video[sub]Posterize
[index]Posterize (efect video)
Comment [ NJS
VFX
Capitol 5: Videoclipuri 177
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Posterize apare ca blocat,
conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Marca
grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite
[>140] de activare [<].
Acest efect vă permite să controlaţi numărul de culori
folosit pentru a reda fiecare cadru al clipului, de la
paleta completă a clipului original până până la două
culori (alb şi negru) după cum trageţi butonul glisant
Amount de la stânga la dreapta. Regiuni de culori
similare sunt unite într-o zonă mai largă cu cât paleta se
micşorează.
[asistenţă]

[asistenţă]S la D: Efect sistat, „Posterize”, „Max
posterize”. În „Max posterize”, fiecare pixel din
imaginea este convertit în negru şi alb.
[165]Sepia
[index]Efecte video[sub]Sepia
[index]Sepia (efect video)
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Sepia apare ca blocat,
conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Marca
grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite
[>140] de activare [<].
Comment [ NJS
Capitol 5: Videoclipuri 178
Acest efect împărtăşeşte aspectul de fotografie de
epocă clipului prin redarea în tonuri sepia mai degrabă
decât în culori. Intensitatea efectului este controlată cu
butonul glisant Amount .
[126]EFECTE AMUZANTE
[index]Efecte video[sub]Efecte amuzante
[hindex]Efecte amuzante (categoria efecte video)
Disponibilitate: Folosirea nerestricţionată a efectelor din acest grup
nu este inclusă pe versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Până când
se deblochează cu [>140] cheia de activare [<],o „marcă” grafică va
apărea peste o parte a cadrului video când se redă clipurile care
folosesc oricare dintre efecte.
Efecte amuzante ca Water drop şi Noise oferă
oportunitatea creativităţii şi amuzamentului în filmele
dvs. .
Notă: Unele efecte avansate nu pot fi folosite cu
Windows 2000 sau cu Windows XP, şi nu sunt
disponibile cu alte versiuni Windows. Efectele cu
această restricţie sunt [>167]Lens flare[<]şi
[>169]Water drop[<].
Capitol 5: Videoclipuri 179
[167]Lens flare
[index]Efecte video[sub]Lens flare
[index]Lens flare (effect video)
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Lens flare apare ca blocat,
conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Marca
grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite
[>140] de activare [<].
Acest efect simulează pâlpâirea care se vede când
lumina directă puternică supraexpune o porţiune de
film sau de imagine video.
Sfat: Parametrii acestui efect nu dau un feedback bun
în avanpremieră. Puteţi folosi comenzile de redare sau
scruberele pentru a vedea efectul pe care îl au în timpul
redării.
Lista ascunsă Flare direction setează axa de mişcare a
luminii la una din opt orientări disponibile.
Butonul glisant Size setează dimensiunea lumini
principale.
Simbolurile din caseta Type vă permite să alegeţi dintr-
o serie de modele care determină aspectul şi coloratura
luminii principale. Puteţi îndepărta lumina de tot
selectând prima opţiune, deşi efectele sale secundare –
raze şi reflexii – ar trebui să mai apară.
Capitol 5: Videoclipuri 180

Cele opt opţiuni Type.
[168]Noise
[index]Efecte video[sub]Noise
[index]Noise (effect video)
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Noise apare ca blocat,
conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Marca
grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite
[>140] de activare [<].
Acest efect adaugă un nivel de zgomote video
simulate, de tipul „zăpezii” care se vede în cazul
recepţiei slabe a televizorului. Comezile glisantului
setează intensitatea şi caracteristicile zgomotului:
63. Intensitatea: Setaţi intensitatea efectului.
64. Variaţia: Variaţi uşor zgomotul întâmplător
prin setarea unei valori diferite pentru randomizer.
65. Transparenţă: Combinaţi imaginile originale
şi cele modificate în orice proporţie dorită. Mutarea
acestui buton glisant spre dreapta moderează efectul
general.
Eliberaţi caseta Color noise dacă nu doriţi să alteraţi
coloratura originală a imaginii.
Capitol 5: Videoclipuri 181
[169]Water drop
[index]Efecte video[sub]Water drop
[index]Water drop (efect video)
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Water drop apare ca blocat,
conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Marca
grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite
[>140] de activare [<].
Acest effect simulează impactul unei picături de apă
căzând pe suprafaţa apei, care produce unde
concentrice care se extind.

Stadii ale efectului Water Drop (presetare„Big drop”).
Două butoane glisante, Horizontal şi Vertical, setează
poziţia picăturii şi astfel punctul de origine al undelor.
Următorii trei parametri vă permit să setaţi numărul de
parametri (1-8, sau Infinite), plus Wave width(Lăţimea
undei) şi Wave height(Lungimea undei). Opţiunea
„infinit” pentru lista ascunsă Wave count(Numărul
undelor) înseamnă că unduirea va continua pentru
întrega durată a clipului, în timp ce în cazul alegerii
numerice efectul se termină când ultima undă s-a extins
dincolo de marginile cadrului video.
Comment [ NJS
drop
Capitol 5: Videoclipuri 182
În cele din urmă, butonul glisant Refraction controlează
intensitatea cu care apa refractează în timp ce intră şi
părăseşte unda. Distorsiunea rezultată creşte cu cât
butonul glisant se deplasează spre dreapta.
[127]EFECTE DE STIL
[index]Efecte video[sub]Efecte de stil
[hindex]Efecte de stil (categoria efecte video)
Disponibilitate: Folosirea nerestricţionată a efectelor din acest grup
nu este inclusă pe versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Până când
se deblochează cu [>140]cheia de activare[<],o „marcă” grafică va
apărea peste o parte a cadrului video când se redă clipurile care
folosesc oricare dintre efecte.
[+man]Vezi pagina [#140] pentru detalii.
Efecte de stil ca Emboss şi Old film vă permit să
aplicaţi stiluri vizuale distincte pentru a adăuga impact.
Notă: Efectul [>174]Stained glass[<] din acest grup
poate fi folosit numai în Windows 2000 sau Windows
XP. Nu este disponibil cu alte versiuni Windows.
Capitol 5: Videoclipuri 183
[170]Blur
[index] Efecte video [sub]Blur
[index]Blur (Efect video)
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Blur apare ca blocat, conţinut
„marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Marca grafică
poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite [>140] de
activare [<].
Adăugarea de blur videoclipului produce un rezultat
similar cu forografierea ne-focalizată. Efectul Blur din
Studiovă permite să adăugaţi intensităţi separate ale
înceţoşării orizontale şi verticale deasupra întregului
cadru sau în orice regiune dreptunghiulară din cadru.

Butoanele glisante Horizontal şi Vertical controlează
intensitatea înceţoşării pe respectivele direcţii de la
zero (fără înceţoşare) la valoarea maximă.
Butoanele glisante Stâng, Drept, Sus şi Jos specifică
marginile regiunii înceţoşate ca procente din lungimea
şi lăţimea cadrului. Starea tuturor glisantelor la zero
Capitol 5: Videoclipuri 184
aplică efectul întregului cadru. Puteţi folosi aceste
butoane glisante pentru a înceţoşa doar o porţiune
selectată din imagine ca faţa unei persoane, un efect
familiar din reportajele de ştiri TV.
[171]Emboss
[index] Efecte video [sub]Emboss
[index]Emboss (efecte video)
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Emboss apare ca blocat,
conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Marca
grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite
[>140] de activare [<].
Acest efect specializat simulează imaginea unei
sculpturi sau a unui basorelief. Intensitatea efectului
este controlată de butonul glisant Amount.

Emboss poate fi folosit cu efecul de Corectarea culorii
pentru a ajusta contrastul şi luminozitatea(dreapta).
Capitol 5: Videoclipuri 185
[172]Mosaic
[index] Efecte video [sub]Mosaic
[index]Mosaic (efecte video)
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Mosaic apare ca blocat,
conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Marca
grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite
[>140] de activare[<].
Acest efect sparge fiecare cadru al al imaginii video în
pătrate din ce în ce mai mari de culoare pe parcursul
mişcării butonului glisant din Tile size spre dreapta.
Culoarea fiecărui pătrat este determinată de
generalizarea culorilor în zona corespunzătoare a
originalului.

[173]Old film
[index] Efecte video [sub]Old film
[index]Old film (efect video)
Comment [ NJS
Capitol 5: Videoclipuri 186
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Old film apare ca blocat,
conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Marca
grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite
[>140] de activare [<].
Filmele vechi au un număr de trăsături care sunt de
obicei considerate nedezirabile: granulaţiile cauzate de
procesele timpurii de obţinere a fotografiilor, pete şi
fâşii din cauza prafului şi a impurităţilor aderente pe
film, şi linii intermitente verticale unde filmul s-a
zgâriat în timpul proiectării.

Efectul Old film vă permite să simulaţi aceste defecte
pentru a împrumuta videoclipului dvs. nou aspectul
filmelor care au suferit efectele trecerii timpului.
Cele trei opţiuni din lista ascunsă Color vă permite să
setaţi coloritul videoclipului în spectru complet, alb şi
negru sau sepia.
Capitol 5: Videoclipuri 187
[174]Stained glass
[index]Efecte video[sub]Stained glass
[index]Stained glass (efect video)
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Stained glass apare ca
blocat, conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio.
Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei
potrivite [>140] de activare [<].
Acest effect simulează aspectul vizionării unui
videoclip printr-un panou de poligoane neregulate
aranjate într-un mozaic.
Sliderele Horizontal şi Vertical controlează
dimensiunile normale ale „panourilor” poligonale din
imagine. Mutaţi sliderele spre dreapta pentru a mări
dimensiunea panourilor, sau spre stânga pentru a o
micşora.
Sliderul Joint setează lâţimea marginii întunecate dintre
panouri apropiate de la zero (fără margine) la valoarea
maximă.

Trei variaţii al efectului Stained Glass.
Capitol 5: Videoclipuri 188
INSTRUMENTUL PENTRU MUZICĂ
VIDEO SMARTMOVIE
[hindex]Creează muzică video
[index]Instrumente[sub]SmartMovie
[hindex]Instrumentul SmartMovie
Crearea de muzică video pare un efort mare, chiar dacă
aveţi la dispoziţie caracteristicile de editare
convenabile ale Studio. Sute de clipuri scurte trebuie
adaptate cu grijă la ritmul coloanei sonore, pentru ca
muzica şi videoclipul să fie coordonate corect.
Cu instrumentul Studio SmartMovie [>112][<],
cu toate acestea, puteţi realize muzică video
dinamică, sincronizată cu ritmul aproape instant, după
cum alegeţi dvs. stilul şi folosind orice combinaţie de
material video şi muzică.

Instrumentul vă poartă prin
procesul de creaţie pas cu pas cu
instrucţiuni simple. Pentru început,
folosiţi[>102]Albumul[<] pentru a
localiza materialul video pe care
doriţi să-l includeţi, şi trageţi scenele spre
Pentru a crea un videoclip
muzical,adăugaţi o înregistrare
muzicală. Daţi clic aici pentru a
adăuga muzică proiectului dvs.
Capitol 5: Videoclipuri 189
[>056]fereastra Film[<].
O dată stabilită partea vizuală, adăugaţi un clip
[>060]SmartSound[<], [>032]CD audio[<] sau muzică
digitală(wav, mp3) la înregistrarea[>131]muzică de
fundal[<]. Durata acestui clip determină lungimea
clipului dvs. muzical. Pentru rezultate maximale,
materialul dvs. video ar trebui să fie de cel puţin două
ori mai lung decât videoclipul dvs. muzical.

Selectaţi un stil din lista ascunsă din partea superioară
a ferestrei de instrument. Opţiunea Use clips in random
order vă permite să mixaţi materialul video fără
consecinţe asupra secvenţei iniţiale. Această opţiune,
care este iniţială unor stiluri, şi va da o textură relativ
uniformă produsului finisat, dar cu costul unei
continuităţi în materialul original.

Sliderul Relative volume ajustează intensitatea muzicii
de fundal în raport cu celelalte înregistrări audio.
Mutaţi sliderul până la capăt în dreapta dacă doriţi să
auziţi doar înregistrarea muzicală din videoclipul
final.
Capitol 5: Videoclipuri 190

Ultimul pas de configurare este introducerea textului
de folosit pentru titlurile de deschidere şi de închidere.
Fiecare linie de text este compusă din două câmpuri de
editare. Folosiţi Tab şi Shift+Tab pentru a trece din
câmpul stâng în cel drept şi invers.

În cele din urmă, apăsaţi butonul Create SmartMovie
şi aşteptaţi ca Studio să vă genereze filmul.

Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 191
[177]CAPITOL 6[0]:
[178]Editare de două
înregistrări cu Studio Plus

[//]De adăugat: intrări Index, referinţe coroborate, text
de asistenţă şi manual, deblocare de informaţii.
[index]Studio Plus
[index]Editare de mai multe înregistrări
[index]Editare[sub]Avansată
[index]Timeline[sub]Înregistrarea video overlay
[index] Înregistrarea video overlay
[index]Efecte overlay
Studio Plus oferă capacitatea de editare video
multitrack Studio-ului prin adăugarea unei înregistrări
video suplimentare pe Timeline al ferestrei Film,
înregistrare numită overlay. Acum puteţi folosi efecte
avansate ca picture-in-picture şi chroma-key în timp ce
while reţineţi compatibilitatea interfeţei Studio
intuitive.
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 192
[179]Introducerea înregistrării overlay
[index] Înregistrarea overlay [sub]Introdusă
[index]Înregistrări[sub]Overlay
La instalare, Timeline afişează cinci înregistrări
familiare utilizatorilor fideli Studio: înregistrarea video
cu înregistrarea original audio, şi înregistrările titlu,
efecte sonore şi muzică.
[index] Înregistrarea overlay [sub]Deaschidere
Pentru a deschide o nouă înregistrare overlay, trageţi un
videoclip din Album O în fereastra film şi daţi-i
drumul în înregistrarea titlu O. Înregistrarea overlay
apare instantaneu cu clipul poziţionat corespunzător pe
ea O.Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 193

Daţi drumul clipului pe înregistrarea titlu pentru a
deschide înregistrarea overlay.
[index] Înregistrarea overlay [sub]Audio, original
[index]Audio[sub]Overlay
Pe lângă înregistrarea overlay, Studio adaugă o
înregistrare overlay audio pentru a se ajusta la
informaţia audio originală a videoclipului.
Notă: Dacă aţi folosit versiuni mai vechi ale Studio,
poate vă amintiţi că înregistrarea Titlu, cum se
numeşte acum, era cunoscută până acum drept
„Înregistrare overlay de Titlu”, sau doar „înregistrare
overlays”, ilustrând că titlurile de pe această
înregistrare sunt suprapuse peste partea video. Pentru
simplificarea terminologiei, folosim acum „overlay”
doar pentru a ne referi la a doua înregistrare video.
O dată ce înregistrările video şi audio overlay au fost
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 194
deschise, Studio nu mai acceptă videoclipuri pe
înregistrarea de titlu. Trageţi clipurile din Album
direct fie pe înregistrarea video sau overlay după cum
este necesar.

Videoclipurile pe înregistrările video şi overlay.
Afişarea şi ascunderea înregistrării overlay
[index] Înregistrarea overlay [sub]Afişare, ascundere
[index] Înregistrarea overlay [sub]Opţiunea Always
show
După cum tocmai am văzut, înregistrările video şi
audio overlay sunt afişate când adăugaţi primul dvs.
clip overlay. În mod similar, când îndepărtaţi ultimul
clip depe aceste înregistrări, Studio le ascunde din nou.
Acest comportament ajută la păstrarea ferestrei Film
neaglomerată, dar dacă folosiţi în mod frecvent
înregistrarea video overlay, poate preferaţi să aveţi
înregistrarea vizibilă mereu. Aceasta se poate realize
prin activarea opţiunii Always show overlay track de
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 195
pe meniul apărut în „context” care apare când daţi clic
pe fereastra Film cu butonul dreapta al mouse-ului.

[///@040818a///]
[180]Instrumentul Picture-in-picture
[index]Instrumente[sub]Picture-in-picture
[index]Picture-in-picture[sub]Instrument
Picture-in-picture (adesea prescurtat ca „PIP”) –
includerea unui cadru video suplimentar în
înregistrarea video iniţială – este un efect
multifuncţional familiar prin uzul său în producţiile
TV.

Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 196
Picture-in-picture cu margine opţională, cu umbră şi
colţuri rotunjite (stânga). Efecte de împărţire a
ecranului, ca împărţirea verticală la dreapta sunt
printre efectele care demonstrează
multifuncţionalitatea instrumentului PIP.
Pentru a folosi picture-in-picture, începeţi ca de obicei
trăgând nişte videoclipuri în Timeline al ferestrei Film.
Daţi drumul clipurilor pe care le doriţi ca înregistrare
video de fundal pe înregistrarea video. Clipul de la
suprafaţă – clipul PIP – va apărea pe înregistrarea
overlay sub clipul principal.
Notă: Dacă plănuiţi un efect ecran împărţit, precum
cel arătat în dreapta în ilustraţia de mai sus, nu are
importanţă care clip se află pe care înregistrare.
O dată clipurile aşezate, selectaţi clipul pentru
suprafaţă şi deschideţi instrumentele Picture-in-picture
şi Chroma key (PIP/CK). Este al şaselea instrument
din cutia de instrumente a ferestrei Film. De obicei ne
referim la celee două aspecte ale instrumentului separat
ca instrumentele Picture-in-picture şi Chroma key.
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 197

Instrumentul Picture-in-picture şi Chroma key
(PIP/CK) reprezintă, de fapt, două instrumente într-
unul . Deoarece sunt folosite independent, le tratăm
ca pe instrumente separate. Această ilustraţie arată
partea PIP a instrumentului . Apăsaţi tasta Chroma
din partea superioară a instrumentului pentru a
invers .
Comenzile Picture-in-picture
Majoritatea părţii stângi a instrumentului PIP este
ocupată cu o zonă layout unde puteţi şi să vizualizaţi şi
să modificaţi dimensiunile, plasarea şi zona selectată
din înregistrarea video overlay. Ajustările făcute sunt
reflectate în avanpremiera Player în timp ce lucraţi.
Zona de layout are două moduri , selectate de butoanele
Scale şi Crop.
Modul Scale: Zona gri, tablă-de-şah din zona de
layout reprezintă partea transparentă din cadrul
overlay, prin care orice cadru video acoperit poate fi
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 198
văzut. În utilizarea tipică a PIP, aceasta ocupă
majoritatea ecranului, overlay-ul fiind reprezentat
destul de redus încât clipul principal să nu fie ascuns.
Puteţi modifica cadrul PIP în trei moduri:
66. Daţi clic pe cadrul PIP şi trăgeţi-l în zona de
layout pentru a îl repoziţiona în cadrul video
principal.
67. Folosiţi punctele de control ale centrului de pe
marginile cadrului PIP pentru a schimba
dimensiunile arbitrar.
68. Folosiţi punctele de control din colţurile
cadrului PIP pentru a schimba mărimea dar nu şi
proporţiile („aspectul de dimensiuni”).
Modul Crop: În acest mod zona de layout reprezintă
întregul cadru overlay , indiferent de dimensiunile
actuale setate în modul Scale. Dreptunghiul definit de
punctele de control arată ce porţiune din cadru este
vizibilă. În afara zonei vizibile, cadru este semi-
transparent, permiţând modelului tablă-de-şah să se
vadă prin el.
Ca în modul Scale, punctele de control de pe margini
permit ajustarea liberă a dreptunghiului selectat,
punctele de control de pe colţuri îi păstrează raportul de
dimensiuni.
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 199

Instrumentul PIP în modurile Scale (S) şi Crop (D) .
Presetări: Alegeţi un nume presetat pentrua seta toate
comenzile PIP deodată la valorile predeterminate
associate cu acel nume . Puteţi alege o presetare ca
primă aproximare la setările dorite de dvs. , apoi
ajustaţi-le manual până obţineţi efectul căutat.
Transparenţă: Folosiţi acest slider dacă doriţi ca
înregistrarea acoperită să se vadă chiar de sub overlay.
Mutarea sliderului la dreapta face ca overlay-ul , cu
marginea şi umbra sa , să fie foarte transparent.
Margine: Aceste comenzi
setează [>176]culoarea[<],
lăţimea şi transparenţa marginii
care se va desena în jurul
cadrului overlay. Setaţi lăţimea
la zero (sliderul până la capăt în
stânga) dacă nu doriţi nici un fel
de margine.
[+man]Vezi pagina [#176] pentru informaţii despre
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 200
folosirea comenzilor de culoare.
Sliderul Softness(Fineţe) controlează cantitatea de
înceţoşare pe marginea exterioară a marginii. Mişcaţi
sliderul la stânga pentru o margine evidentă, sau la
dreapta pentru a amesteca marginea cu clipul de pe
fundal. Controlaţi caseta Rounded corners(Colţuri
rotunjite) dacă vreţi să rotunjiţi colţurile dreptunghiului
PIP.
Umbră: Aceste comenzi setează
culoarea, lăţimea, unghiul şi
transparenţa efectului de umbră
care dă iluzia că overlayul
pluteşte peste clipul de fundal.
Setaţi lăţimea ( folosind sliderul
Distanţă) la zero nu vreţi să apară o umbră.
Comanda unghiului de umbră în formă de disc rotativ
vă oferă opt posibilităţi de a plasa umbra în raport cu
marginea cadrului.
Enable picture-in-picture: Această casetă vă permite
să porniţi sau să opriţi efectul PIP.
Apply to new clips: Această opţiune este utilă când
vreţi să setaţi aceleaşi date PIP pentru un număr de
clipuri diferite. Cât timp opţiunea este selectată, PIP se
va aplica automat fiecărui nou clip pe care îl trageţi
peste înregistrarea overlay, folosind aceleaşi setări care
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 201
au fost afişate ultima dată când s-a folosit instrumentul.
[182]Interfaţa efect PIP
[index]Efecte video[sub]Picture-in-picture
[index]Picture-in-picture[sub]Efect video
Dacă pereferaţi să introduceţi setările parametrului
efectului dvs. PIP numeric mai degrabă decât grafic,
puteţi să văp adresaţi interfeţei interactive oferite de
instrumentul [>118]Efecte video[<]. Puteţi şi să
combinaţi cele două metode, folosind interfaţa grafică a
instrumentului PIP pentru a specifica setările iniţiale,
apoi să le acordaţi fin cu parametrii de efect numerici.
Efectul Picture-in-picture se găseşte în grupul Efecte
Overlay. Setările disponibile ale parametrului sunt
aproape identice cu cele oferite de instrumentul PIP :

Setările parametrilor efectului Picture-in-picture.
Position: Sliderele Horizontal şi Vertical setează
distanţa dintre centrul cadrului PIP de centrul cadrului
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 202
de fundal.
Size: Sliderele Width şi Height setează dimensiunea
cadrului PIP ca procent din dimensiunile lui originale.
Dacă se foloseşte recoltarea(cropping), se mai poate
reduce dimensiunea finală a cadrului PIP pe ecran.
Cropping: Cele patru slidere din a cest grup
îndepărtează un procent din cadrul video original PIP,
permiţându-vă să îndepărtaţi porţiuni nenecesare ale
imaginii şi să vă concentraţi pe subiectul principal .
Video: Sliderul Transparency permite cadrului de
fundal să se întrevadă de sub cadrul suprapus PIP în
orice măsură dorită.
Border: Parametrii din acest grup sunt echivalenţi cu
setările Border din instrumentul PIP, permiţându-vă să
setaţi culoarea, grosimea, transparenţa şi fineţea
marginilor suprapuse, şi dacă doriţi, să selectaţi
opţiunea colţuri rotunjite. Un supliment al efectului
interfaţă este că există comenzi separate pentru Width
şi Height pentru a controla grosimea marginilor, decât
setarea unică oferită de instrument .
Shadow: Ca şi în cazul grupului Border, aceşti
parametri sunt esenţial aceiaşi ca cei din instrumentul
PIP, cu excepţia parametrilor Horizontal offset şi
Vertical offset care permit un pic mai multă flexibilitate
în poziţionarea umbrei decât setările instrumentelor
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 203
Distance şi Angle.
[181]Instrumentul cheia Chroma
[index]Instrumente[sub]Cheia Cromatică
[index]Cheia Chroma [sub]Instrument
Cheia Cromatică este o tehnică des folosită care
permite obiectelor din planul superior să apară într-o
scenă video chiar dacă ele nu au fost deja acolo – şi
adeseori era imposibil să fie acolo – când s-a filmat
scena. Când eroul unei acţiuni cade într-un vulcansau
se luptă cu un gândac uriaş, sau salvează echipajul într-
o acţiune în spaţiu, este foarte posibil că cheia Chroma
sau o tehnologie relaţionată au fost implicate.
Efectele cheii Cromatice se numesc adesea efecte
“ecran albastru” sau “ecran verde” deoarece acţiunea
din planul superior se filmează pe un ecran uniform
albastru sau verde. Atunci fundalul se îndepărtează
electronic, lăsând să impună acţiunea din planul
superior pe fundalul real al cenei finale, care s-a
pregătit separat.
Albastrul şi verdele sunt culorile preferate de obicei
pentru folosira cheii chroma deoarece îndepărtarea lor
de pe o imagine nu va afecta tonurile pielii umane, but
în principiu orice nuanţă poate fi folosită cu
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 204
instrumentul cheie Cromatică Studio.
[///@040820b]

Crearea unei scene cu cheia chroma. Un clip pe
pista video este ales(S) se alege ca fundal pentru un
clip cu ecran albastru pe pista overlay (C). Cheia
Cromatică îndepărtează albastrul pentru a completa
scena DR).
[///@]
Ca şi cu [>180]picture-in-picture[<], primul pa în
folosirea cheii chroma este tragerea unor videoclipuri
pe Timeline. Scăpaţi clipurile pe care le doriţi ca fundal
video pe pista video. Clipul din planul superiorcare ar
trebui să aibă un fundal uniform, cu saturaţie înaltă ca
şi clipul din centrul ilustraţiei de mai sus, ajunge pe
pista overlay sub clipul principal.
O daţi clipurile aşezate, selectaţi clipul dein
planul superior şi deschideţi instrumentul Picture-in-
picture and Chroma key (PIP/CK). Este al şaselea
instrument din cutia de instrumente video a ferestrei
Film. Selectaţi tasta Chroma key pentru a afişa
comenzile de care aveţi nevoie.
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 205

Partea cheie cromatică din instrumentul PIP/CK.
Comenzile cheii Chroma
Instrumentul cheie cromatică construieşte o „mască”,
arătată în grafica Key channel din partea stângă a
instrumentului, unde partea transparentă a cadrului este
coloratî cu negru, şi partea opacă – partea pe care o veţi
vedea în filmul final – este colorată în alb. Majoritatea
comenzilor rămase sunt folosite pentrua defini exact
care zone ale cadrului vor fi incluse în partea
transparentă a măştii prin setarea „cheii culorii” şi a
proprietăţilor relaţionate.
Transparency: Folosiţi acest slider dacă vreţi ca
înregistrarea video să se întrevadă de sub suprapunerea
opacă în mod normal. Mutarea sliderului la dreapta
face suprapunerea, cu marginea şi umbra sa, din ce în
ce mai transparentă.
Presets: Instrumentul oferă două presetări, numite
„Green screen key” şi „Blue screen key”. Acestea oferă
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 206
puncte bune de începere pentru setarea instrumentului
dacă folosiţi una dintre culorile standard ale cheii
chroma.
Key color: Folosiţi mostra de culoare sau butoanelel
pipetă [>176]selectaţi culoarea[<] care va fi îndepărtată
din cadrul dvs. video lăsând doar planul suprapus dorit.
[+man]Vezi pagina [#176] pentru informaţii despre cum
se foloseşte comenzile culorii.
Mai degrabă decât o culoare reală, de fapt alegeţi doar
o nuanţă, fără a considera alte proprietăţi – saturaţie şi
intensitte – care în combinaţie cu nuanţa fac o
specificaţie completă de culoare. Nuanţa aleasă este
arătată de regiunii evidenţiate pe circumferinţa
afişajului cercului de culori.

Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 207
Cercul de culori al instrumentului Chroma
evidenţiază un grup de nuanţe (pe circumferinţă) şi
valori ale saturaţiei culorii (pe rază). Orice pixel din
cadrul suprapus ale cărui nuanţă şi saturaţie care
cade în zona evidenţiată vor fi tratate ca
tranparente.
Color tolerance: Acest slider controlează lăţimea
şi grupul de nuanţe care va fi recunoscut ca
aparţinând „culorii cheie”. Mutarea slider-ului la
dreapta creşte unghiul arcului acoperit de regiunea
evidenţiată pe cercul de culori.
Saturation minimum: Saturaţia este cantitatea de
nuanşă dintr-o culoare. Un pixel cu saturaţie zero
(corespunzător centrului cercului de culori) nu are
nuanţă: cade pe „scala gri”, ale cărei extreme sunt alb
şi negru. Cheia Chroma funcţioneză cel mai bine când
fundalul este saturat destul şi uniform, permiţând o
setare înaltă a sliderului. o poziţionare superioară a
acestui slider. În lumea reală, variaţiile luminii şi
imprecizia aparaturii duc adesea la obţinerea unui
fundal care este departe de a fi ideal. Mutarea sliderul
spre stânga permite ca un mai larg interval al valorilor
de saturaţie să fie potrivit, lucru indicat de o regiune
iluminată care se extinde mai departe către cercul
centrului de culoare.
[///@040820a]
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 208
Softness: Acest slider controlează densitatea
înregistrării video subiacent. Când este poziţionat pe
de-a-ntregul în stânga, înregistrarea video principală
este în întregime neagră. Pe măsură ce mutaţi sliderul
spre dreapta, înregistrarea video principală este adusă
la deplina densitate.
[///@]
Spill suppression: Ajustarea acestui slider va ajuta la
suprimarea zgomotului video sau delimitarea
marginilor obiectului din prim plan.
Enable chroma keying: Această casetă de selecţie vă
permite să deschideţi şi să opriţi efectul de cheie
cromatică.
Apply to new clips: Această opţiune se acţionează
când doriţi să setaţi aceleaşi setări de cheie cromatică
pentru un număr de clipuri diferite. Pe măsură ce
opţiunea este selectată, cheia cromatică se va aplica
automat la fiecare nou clip pe care l-aţi tras pe pista
overlay, utilizând aceleaşi setări care au fost afişate
ultima dată când insrumentul a fost deschisă.
[///@040817a]
[index]Cheia cromatică[sub]Decorul de fundal pentru
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 209
Notă: Utilizarea cheii cromatice în Studio este foarte
uşoară dar este important să se înceapă cu un bun ecran
verde sau material verde a ecranului. Puteţi cumpăra un
decor de fundal profesional ca cheia de culoare
cromatică să funcţioneze economicos pe Pinnacle web-
site.
[///@]
[183]Interfaţa efectului de cheie cromatică
[index]Efecte video[sub]Cheie cromatică
[index]Cheie cromatică[sub]Efect video
Dacă preferaţi ca setările parametrilor de cheie
cromatică să intre mai degrabă numeric decât grafic,
puteţi opta pentru o interfaţă alternativă furnizată de
[>118]opţiunea Video effects [<]. Puteţi de asemenea
combina cele două metode, folosind interfaţa grafică a
opţiunii de cheie cromatică pentru a specifica setările
iniţiale, apoi acordarea fină a lor cu parametrii de efect
numerici.
Efectul cheie Chroma se află în grupul de efecte
Overlay. Setările parametrilor disponibili sunt aproape
identice cu acelea oferite de opţiunea pentru cheia
cromatică, dar prevăd încă o opţiune, Invert Key. Când
această opţiune este activată, părţile normal opace ale
cheii sunt tratate ca fiind transparente, şi cele
Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 210
transparente ca fiind opace, aşa încât înregistrarea
video subiacentă se întrevede numai unde obiectul din
prim plan nu este în înregistrarea video suprapus.

Setări de parametrii pentru efectul de Chroma key .
[///@040814a///]

Capitol 7: Tranziţiileziţii 211
[005]CAPITOLUL 7[0]:
[070]Tranziţiile

[index]Tranziţii[sub]Descriere
O tranziţie este un efect animat care uşurează – sau
subliniază – trecerea de la un clip la celălalt.
Decolorările, şteregerile şi dizolvările sunt tipuri
commune de tranziţii. Altele sunt mai exotice, şi chair
pot implica grafice 3-D sofisticate.
[index]Tranziţii[sub]Adăugarea la film
[hindex] Drag-and-drop[sub]Din album
[index]Album[sub]Secţiunile tranziţiei
[man+]Tranziţiile sunt stocate în propria lor secţiune de
Album (vezi “Secţiunea tranziţiei” la pagina [#071]).
[asistenţă+]Tranziţiile sunt stocate în [>071] propria
lor secţiune[<] din Album.
Pentru a utilize o tranziţie, târâţi-o din album în
fereastra de film şi scăpaţi-o alături de orice videoclip
sau fotografie.
Capitol 7: Tranziţiileziţii 212

O serie de tranziţii (simbolurile dintre videoclipuri)
în vizionareStoryboard.
[index]Tranziţii[sub]Pe Temporal (Timeline)
În planul Timeline, puteţi scăpa tranziţia fie pe
înregistrarea video principală, fie pe înregistrarea
suprapusă, fie pe înregistrarea de titlu. Pe înregistrarea
video, tranziţia furnizează o legătură între două clipuri
de întreg ecran (sau între un clip şi întunecime dacă
tranziţia are numai un vecin, ca la începutul filmului).
Pe înregistrările suprapusă şi titlu, tranziţia leagă cele
două clipuri vecine ( sau un clip şi transparenţa).

Diagramă: Cinci instantanee din evoluţia unei
tranziţii de ştergere diagonale de 2-secunde.
[index]Tranziţii[sub]Efectul pe durata clipului
[index]Videoclipuri[sub]Scurtare de tranziţie
Dacă o tranziţie ţine cel puţin două secunde (durată
default a tranziţiei într-o nouă instalare Studio ), al
doilea clip începe să se transmită cu două secunde
înainte ca primul clip să se termine. La început, numai
primul clip este vizibil; până la sfârşit, al doilea clip l-a
Capitol 7: Tranziţiileziţii 213
înlocuit complet pe primul. Detaliile a ceea ce se
întâmplă între timp, pe măsură ce primul clip este
îndepărtat gradual iar cel de-al doilea apare treptat,
depinde de tipul de tranziţie. De vreme ce cele două
clipuri se suprapun, durata totală a perechilor de clipuri
se reduce cu durata tranziţiei.

Aici este aceeaşi tranziţie ca mai sus, de această
dată utilizându-se videoul real. Pentru claritate,
limita tranziţiei în cele trei cadre centrale a fost
subliniată cu alb. Ambele clipuri continuă să se
deruleze în timp ce tranziţia progresează.
Tipuri de tranziţii şi utilizările lor
[index]Tranziţii[sub]Tipuri de
[index]Tranziţii[sub]Criterii pentru selectare
Ca toate efectele, [>070]tranziţiile[<] ar trebui folosite
nu de dragul lor ci pentru a servi nevoile generale ale
filmului dumneavoastră. Tranziţiile bine alese pot
reîntări subtil înţelesul filmului şi piesei de teatru fără a
atrage atenţia la ele însele. Observarea felului în care
tranziţiile sunt utilizate în videourile realizate
profesional la televizor ca sugera multe metode de a
Capitol 7: Tranziţiileziţii 214
îmbunătăţi propriile dumneavoastră filme. În general,
nu este recomandabilă suprautilizarea tranziţiilor care
pot cauza schimbări abrupte sau pot atrage atenţia la ele
însele: există o mare diferenţă între o dizolvare subtilă
şi o ştergere în formă de inimă.
[index]Tranziţii[sub]Standard
[hindex]Tranziţii standard
Tranziţiile de bază prezentate mai jos – decolorările,
dizolvările, ştergerile , alunecarile şi împingerile – fac
parte din primul grup de tranziţii (Tranziţiile Standard)
din album.
[index]Tranziţii[sub]Alpha Magic
[index]Tranziţii Alpha Magic
Un set de tranziţii mai elaborate se găseşte în grupul
Alpha Magic, reprezentat de intrarea secundă în lista
apărută a grupurilor de tranziţii din Album.
[index] Tranziţii[sub]Hollywood FX
[index]Hollywood FX[sub] Tranziţii
Multe alte grupuri de pe listă aparţin la Hollywood FX,
un set larg de tranziţii complexe reprezentând grafice
tridimensionale.
[+man]Tranziţiile Hollywood FX sunt analizate la
sfârşitul acestei secţiuni page [#086]).
Capitol 7: Tranziţiileziţii 215
[+asistenţă]Tranziţiile Hollywood FX sunt analizate
[>086]mai jos[<].
[index] Tranziţii[sub]Tăiere
[index]Tăiere (tranziţie)
Cut: O tăiere este tranziţia minimală – o schimbare
instantanee de la o scenă la cealaltă. In Studio,
reprezintă tranziţia absentă default. O tăiere este
potrivită când există o puternică conexiune inerentă
între un clip şi celălat; de exemplu, când camera îşi
schimbă poziţia sau unghiul cu o scenă
[index] Tranziţii[sub]Decolorare
[index]Decolorare (tranziţie)
Fade: Această tranziţie decolorează începutul
unui videoclip dintr-un ecran negru, sau de la
sfârşitul unui vidoclip spre un ecran negru. O
decolorare scăpată între cele două clipuri creată o
decolorare în jos urmată de o decolorare în sus.
Tranziţia de decolorare este primul symbol al tranziţiei
din Abum.
O decolorare este de obicei utilizată la începutul sau la
sfârşitul unui film, sau când există o mare pauză în
continuitate, ca artunci când începe o nouă secţiune. De
exemplu, un film sau o piesă de teatru ar putea
beneficia de inserarea unei decolorări între acte.
Capitol 7: Tranziţiileziţii 216
[index] Tranziţii[sub]Dizolvare
[index]Dizolvare(tranziţie)
Dissolve: O dizolvare este similară unei
decolorări, cu excepţia faptului că noua scenă
începe cu o decolorare în sus în timp ce vechea scenă
se decolorează în jos. Suprapunerea vizuală pe care
aceasta o produce este mai puţin dramatică decât o
decolorare, dar mai puţin abruptă decât o tăiere. O
scurtă dizolvare se poate apropia de o tăiere, pe când o
utilizare lungă se poate folosi la a sugera trecerea
timpului.
[index] Tranziţii[sub]Ştergere, alunecare, împingere
[index]Ştergere (tranziţie)
[index]Alunecare (tranziţie)
[index]Împingere (tranziţie)
Wipe, slide and push: În fiecare
dintre aceste tipuri de tranziţii
standard, apariţia video este dezvăluită treptat de
marginea care se mişcă de-a lungul cadrului într-o
anumită direcţie. Simbolurile din Album arătate la
acest paragraph reprezintă o ştergere spre stânga, o
alunecare jos-şi-stânga şi respective o împingere spre
dreapta.
Într-o tranziţie wipe , vechiul şi noul video ocupă
Capitol 7: Tranziţiileziţii 217
deopotrivă poziţiile lor normale în cadru de-a-lungul
tranziţiei. Noul video vine la vedere pe măsură ce
marginea tranziţiei traversează cadrul, asemănător unui
nou afiş lipit pe zid ce se derulează peste cel vechi.
O slide este similară unei ştergeri, dar în acest caz
cadrul noului video alunecă de-a lungul ecranului până
ce ajunge la poziţia sa normală. Efectul evocă un orb
tras în jos peste o fereastră. .
O push este similară unei alunecări, cu excepţia
faptului că vechiul video este împins din cadru pe
măsură ce intră noul video, ca o secvenţă de film
avansând de la un cadru la celălalt.
[086]Hollywood FX pentru Studio
[index]Tranziţii[sub]Hollywood FX
[index]Hollywood FX[sub]Tranziţii
[index] Tranziţii[sub]Tri-dimensional
[hindex]Tranziţii 3-D
[hindex] Tranziţii tri-dimensionale
Sistemele pinnacle Hollywood FX include un
mare număr de tranziţii şi efecte dramatice 3-D.
acestea sunt ideale pentru secvenţele de deschidere,
sport şi secvenţlede acţiune, şi videourile musicale.
Hollywood FX satisface aşteptările profesionale de
calitate fără a sacrifica uşurinţa utilizării
Capitol 7: Tranziţiileziţii 218
Un set de bază de Hollyood FX pe de-a-ntregul
funcţional este inclus in Studio, împreună cu versiuni
demo „în filigran” „marcată cu însemn suprapus” ale
multor altora. Pe lângă acest filigran (un graphic
special supraimpus pe partea videoului), efectele demo
pot fi întâi văzute (pre-vizionate) în Studio. Dacă vă
plac versiunile demo, le puteţi achiziţiona în acelaşi fel
ca celălalt conţinut blocat din Studio.
[+man]Pentru mai multe informaţii, vedeţi
“Desfăşurarea Studioului” de la [#140].
[+asistenţă]Vedeţi[>140] Desfăşurarea Studioului [<]
pentru mai multă informaţie.
[hindex]Editorul de tranziţii HFX Creator
[index]Hollywood FX[sub]Editing
Disponibilă de asemenea pentru achiziţionare on-line
este opţiunea de editare HFX Creator pentru
Hollywood FX, sau crearea unora noi prin radiere.
HFX Creator include o editare de cadru cheie avansată
pentru căile de trepte şi toţi parametrii, warp plug-in-
uri puternice, şi un text generat de 3D. puteţi
crea de asemenea un larg interval de Efecte
MultiWindow 3D folosind surse video externe,
şi adăuga obiecte 3D din lumea reală şi
iluminare.
Pentru a iniţia achiziţionarea Creatorului HFX, daţi un
Capitol 7: Tranziţiileziţii 219
clic pe butonul Edit în opţiunea Clip properties pentru
orice tranziţie Hollywood FX.
Pre-vizionarea tranziţiilor în filmul
dumneavoastră
[hindex] Pre-vizionare[sub]Tranziţii
[index]Tranziţii[sub]Pre-vizionare
[index]Player[sub]Pre-vizionare tranziţii.
Studio vă permite să pre-vizionaţi tranziţiile în Player.
Doar târâţi şi scăpaţi o tranziţie în Fereastra de Film,
daţi un clic pe butonul Play (sau apăsaţi [Space]) şi
vedeţi cum lucrează tranziţia cu materialul
dumneavoastră.
Puteţi de asemenea pre-viziona tranziţii prin
„alunecarea” lor trecând printre ele în Player sau pe
Timeline din Fereastra de Film ( Movie Window).
Redarea fundalului de Hollywood FX
[hindex]Redare fundal[sub]De Hollywood FX
[index]Redare fundal[sub]Posibilizarea şi
deposibilizarea
Capitol 7: Tranziţiileziţii 220
[index]Hollywood FX[sub]Şi redarea fundalului
Redarea fundalului este o trăsătură opţională în care
computaţia necesară pentru a crea o pre-viziune
detaliată a tranziţiilor Hollywood FX este realizată ca o
“sarcină de fundal” fără nici o întrerupere a cursului
acţiunii dumneavoastră. Opţiunile afectând redarea
fundalului, incluzând opţiunea de deposibilizare
(desfiinţare) cu totul a lui, sunt furnizate de panoul de
opţiuni[>039]Edit [<] (Setup × Edit).
[+man]vedeţi “Setări de editare” la pagina[#039] pentru
detalii.
[index]HollywoodFX[sub]Pre- vizionare
[hindex]Pre-vizionare[sub]Hollywood FX
Până ce redarea unei tranziţii este
completă, Playerul o va pre-viziona la o
procent de cadru şi rezoluţie reduse.
Studioul vă va răspunde pe parcursul
redării fundalului cu un grafic bară de
progres temporal în Scala de timp (Timescale). Bara
schimbă culoarea treptat pe măsură ce operaţia de
redare avansează. .
Accelerarea în 3-D pentru Hollywood FX
[hindex]Accelerare 3-D
[index]Hollywood FX[sub]Şi accelerare 3-D
Capitol 7: Tranziţiileziţii 221
Studioul poate folosi un accelerator hardware 3-D pe
panourile de grafice ale dumneavoastră pentru a grăbi
computarea pre-vizionărilor Hollywood FX. Dacă aveţi
un accelerator 3-D, selectaţi-l în panoul de opţiuni Edit
(Setup × Edit).
Dacă nu aveţi un accelerator hardware 3-D, calculaţiile
3-D sunt realizate în software, dar va lua mai mult
timp.
Tranziţii audio
[index]Tranziţii[sub]În audio
[hindex]Estomparea (Fade) încruşişată[sub]În audio
[index]Audio[sub]Tranziţii
[index]Audio[sub]Sincronizare
Videoclipurile din Fereastra de Film (Movie Window)
au de obicei sincronizare audio. În absenţa unei
tranziţii, atât înregistrarea video cât şi înregistrarea
audio se întrerup de la un clip la celălalt. Când o
tranziţie este plasată ntre cele două clipuri, înregistrarea
audio se estompează (decolorează) (echivalentul audio
al unei dizolvări).
Singura excepţie de la acestă regulă este tranziţia de
estompare (Fade), care stinge înregistrarea audio
Capitol 7: Tranziţiileziţii 222
complet estompată în acel moment înapoi şi o readuce.
Ttranziţiile normale cauzează o estompare încrucişată în
audio (stânga). Într-o tranziţie de estompare (Fade)(dreapta)
,înregistrarea audio se estompează în jos apoi în sus
împreună cu înregistrarea video .
[057]Comanda de tranziţie ondulată
(Ripple)
[index]Tranziţii[sub]Tranziţia ondulată
[index] Tranziţia ondulată
[index] Slideshow
Această caracteristică a studioului este folositoare în
special pentru crearea unei alunecări rapide slideshow
dintr-un set de fotografii, sau o secvenţă video dintr-un
set de clipuri scurte. O asemenea prezentare este mai
interesantă dacă conectaţi cu o tranziţie fiecare
perechede clipuri. Ripple Transition vă va furniza o
cale rapidă şi uşoară de a obţine aceasta.
Începeţi cu un set de clipuri pe Timeline, apoi adăugaţi
o tranziţie de tipul dorit între cele două clipuri.
Capitol 7: Tranziţiileziţii 223

Acum selectaţi toate clipurile cu excepţia primului, daţi
un clic pe oricare din ele cu butonul din dreapta al
mouse-ului, şi selectaţi Ripple Transition din meniul
pop-up.

Studioul inserează un duplicat al tranziţiei originale
între fiecare pereche de clipuri selectate.

Comment [ NJS
Comment [ NJS
Comment [ NJS
Capitol 7: Tranziţiileziţii 224
AJUSTAREA TRANZIŢIILOR
[INDEX]TRANZIŢII[SUB]AJUSTARE
[index]Ajustare[sub]Tranziţii
Deşi tranziţiile nu sunt clipuri adevărate, ele se
manipulează similar clipurilor din mediul de editare al
Studioului. Precum clipurile, puteţi ajusta tranziţiile fie
direct pe Movie Window, sau utilizând opţiunea Clip
properties.
[man+]Vedeţi “Ajustarea pe Timeline folosind
ajutoarele mânerelor” de la pagina [#073] pentru o
analiză a primei metode.
[asistenţă+]Clic [>073]aici[<] pentru o analiză a primei
metode.
Durata maximă permisă a unei tranziţii este cu un cadru
mai puţin decât cel mai scurt dintre clipurile învecinate.
Ajustarea cu opţiunea Clip properties
[index]Opţiunea Clip properties[sub]Ajustarea cu
[index]Opţiunea Clip properties[sub]Pentru tranziţii
Comanda de menu Toolbox × Modify Clip Properties
Capitol 7: Tranziţiileziţii 225
invocă opţiunea Clip properties pentru clipul selectat.
Pentru toate tipurile de tranziţie, această opţiune
furnizează comenzi prin pre-vizionare, şi abilitatea de a
seta două proprietăţi:
[index]Tranziţii[sub]Setarea duratei a
69. Pentru a seta durata unei tranziţii, schimbaţi
valoarea în contoarul Duration. Durata unei tranziţii
trebuie să fie întotdeauna mai mică – chiar dacă
printr-un singur cadru – decât cel mai scurt dintre
clipurile învecinate.
[index] Tranziţii[sub]Numire
70. Câmpul de text Name vă permite să repartizaţi
un nume curent clipului pentru a înlocui clipul lipsă
repartizat de Studio. Câmpul Name este prevăzut cu
opţiunea Clip properties pentru toate tipurile de
clipuri. Numele de clipuri sunt folosite prin lista
Movie Window, şi pot de asemenea să fie văzute ca
etichete zburătoare când mouse-ul dumneavoastră
planează peste clipuri în planul Storyboard.
[index]Tranziţii[sub]Schimbarea direcţiei
[hindex]Schimbaţi direcţia (de tranziţie)
Multe efecte de tranziţie susţin de asemenea o opţiune
“schimbaţi direcţia”, care determină ca animarea
tranziţiei să se desfăşoare înapoi, permiţînd o ştergere
de rotaţie, de exemplu, în sensul acelor de ceasornic
sau în sens invers acelor de ceasornic. Caseta de
selecţie a lista este disponibilă când tranziţia curentă
susţine această opţiune .
Capitol 7: Tranziţiileziţii 226
[index]Hollywood FX[sub]Editare
[hindex]Editorul de tranziţii HFX Creator
Dacă aţi cumpărat aplicaţia [>086]HFX Creator[<], o
puteţi deschide în Studio prin clicul pe butonul Edit
din opţiunea Clip properties pentru tranziţii Hollywood
FX. HFX Creator este un program de editare extern cu
multe opţiuni, a cărui utilizare este descrisă în
documentaţia ataşată.
Pre-vizionarea în opţiunea Clip properties
[index]Tranziţii[sub]pre-vizionare
[index]Tranziţii[sub]Legarea în pre-vizionare
Opţiunea Clip properties furnizează comenzi de pre-
vizionare asemănătoare acelora pentru [>074]video
clipuri[<].
[+man]Vedeţi “Ajustarea cu opţiunea Clip properties ”
de la pagina [#074] pentru mai multe informaţii.
Suprafeţele de pre-vizionare arată ultimul cadru întreg
al clipului ce urmează să iasă şi primul cadru întreg al
celui care urmează să intre. Cadrele de pre-vizionare se
actualizează pe măsură ce editaţi câmpul Duration.
Comenzile de transport vă permite să pre-vedeţi efectul
de tranziţie în player fie cadru cu cadru sau la viteză
maximă. Butonul Loop play/Pause se roteşte prin
tranziţie în mod repetat la o viteză normală de redare.
Capitol 7: Tranziţiileziţii 227
Atât contoarul cât şi sliderul scruber (cu butoanele sale
de împingere asociate) vă vor permite un acces direct la
orice punct dorit din tranziţie.
[cap: Câmp nume]Câmp nume
[cap: Câmp duratăCâmp durată
[cap: Cadru start]Cadru start
[cap: Scruber de ajustare]Scruberde ajustare
[cap: Comenzi de transport]Comenzi de transport
[cap: Pre-vizionarea cadrului final]Pre-vizionarea
cadrului de final
[cap: Tip de tranziţie]Tip de tranziţie
[cap: Clic pentru a inversa efectul]Clic pentru a
inversa efectul
[cap: Cadru final]Cadru final
Capitol 8: Imagini fixe 229
[006]Capitolul 8[0]:
[063]Imagini fixe

[index]Imagini fixe[sub]Descriere
[index]Imagini fixe[sub]Tipuri
Înregistrarea video înseamnă de obicei imagini în
mişcare, dar cele mai multe producţii includ de
asemenea titluri şi grafice staţionare, şi pot include în
aceeaşi măsură şi alte tipuri de imagini fixe.
Imaginile fixe pe care le puteţi folosi în filmele
dumneavoastră includ:
71. Toate tipurile de legende şI grafice de text
incluzând creditele de derulare şi mesajele “târâte”.
72. Fotografiile sau desenele stocate în fişierele de
imagine aflate pe disc
73. Cadrele video individuale obţinute cu opţiunea
Frame grabber.
[hindex] Authoring discs
[index]Discs[sub]Authoring
74. “Disc menus” pentru DVD şi autorizare VCD.
[///@040819f]
Capitol 8: Imagini fixe 230
[+man]Aceste imagini specializate sunt discutate ]n
Capitolul 8: Meniuri de disc.
[///@]
[+asistenţă]Aceste imagini specializate sunt
adăpostite [>035]aici[<].
[index]Imagini fixe[sub]Ecran întreg vs. suprapus
Oricare dintre aceste tipuri de imagine poate fi tratat în
două feluri, depinzând de pista cu care le-aţi scăpat pe
Movie Window Timeline:
[index]Înregistrare Video [sub]Şi imagini nemişcate
75. Pentru a adăuga o imagine de ecran întreg cu
un fundal solid, adăugaţi imaginea la înregistrarea
video.
[index]Titluri şi piste suprapuse[sub]Şi imagini
nemişcate
[index]Piste suprapuse[sub]Şi imagini nemişcate
76. Pentru a adăuga o imagine în aşa fel încât să
apară în filmul dumneavoastră cu un fundal
transparent, supraimpus peste clipurile de pe
înregistrarea video, plasaţi-o pe pista titlu. Culoarea
pixelului din colţul din stânga sus al imaginii va fi
transparentă când imaginea este plasată pe această
pistă. Pentru rezultate optime, trebuie să pregătiţi
imaginea dinainte într-o aplicaţie de editare a
imaginii.
Capitol 8: Imagini fixe 231
Notă: Utilizatorii Studioului Plus au o opţiune
adiţională, pista overlay, pentru a adăuga imaginile lor
la Timeline.
[///@040819g]
[+man]Vedeţi Capitolul 11: Editarea pe două piste cu
Studio Plus, pentru detalii.
[///@]
[+asistenţă]Vedeţi[>178]Editare de două înregistrări
cu Studio Plus[<] pentru detalii.
[index]Album[sub]Secţiuni de Imagine
[index]Imagini fixe[sub]Creare
[index]Cursor mânuţă[sub]Opţiune
[>064]Albumul[<] are secţiuni separate pentru titluri,
imagini bitmapp şi meniuri de disc. Toate aceste
resurse sunt stocate ca fişiere separate pe propriul
dumneavoastră hard.
[///@040819h]
[+man]Puteţi de asemenea crea titluri şi meniuri de disc
după voie în Editoul de Titlu al Studioului şi să le
adăugaţi direct la filmul dumneavoastră fără a le salva
întâi ca fişiere separate (vedeţi Capitolul 9: Editorul de
titlu). Similar, cadrele video nemişcate pot fi adăugate
direct din opţiunea Frame grabber (vedeţi „ The Frame
Capitol 8: Imagini fixe 232
Grabber” de la pagina [#040]).
[///@]
[+asistenţă]Puteţi de asemenea crea titluri şi meniuri
de disc după voie în Editorul de Titlu al Studioului
[>066]Title Editor[<] şi să la adăugaţi direct la filmul
dumneavoastră fără a le salva întâi ca fişiere separate.
Similar, cadrele video nemişcate pot fi adăugate direct
din opţiunea [>040]Frame grabber[<]
Imagini de ecran întreg
[hindex]Imagini de ecran întreg[sub]Descriere
[index]Imagini fixe[sub]Ecran întreg
O imagine de ecran întreg este una care este plasată pe
pista video. Ea umple întregul ecran, înlocuind videoul.
Când clipul video precedent se sfârşeşte, Studioul
iniţiază clipul de imagine nemişcată. Efectul visual este
că videoul se sfârşeşte, şi este înlocuit de graphic până
începe următorul clip.

Imagini suprapuse
[index]Imagini suprapuse[sub]Descriere
Comment [ NJS
întreg
Capitol 8: Imagini fixe 233
[index]Imagini fixe[sub] Overlay

O imagine overlay este una care este plasată pe pista
title. Este supraimpusă pe clipul video current, fără a
înlocui videoul.

Controlarea transparenţei în imaginile
suprapuse
[index]Imagini suprapuse[sub]Controlarea
transparenţei în
[hindex]Transparenţă[sub]În imagini suprapuse
[index]Imagini fixe[sub]Transparenţă în
Văzută în album, sau în editorul de grafice, o imagine
suprapusă pare să aibă un fundal solid. Când o plasaţi
pe pista title, totuşi, fundalul dispare, permiţând
videoului să se vadă.
Studioul foloseşte culoarea pixelului din stânga sus a
imaginii pentru a determina ce regiune va fi
transparentă. Pixelii care fixează această culoare nu
sunt desenaţi cînd imaginea se redă peste video.
Această schemă funcţionează bine pentru imaginile
Comment [ NJS
suprapuse
Capitol 8: Imagini fixe 234
nemişcate care au culori de fundal consistente. Uneori,
trebuie să editaţi pixelul din stânga sus a imaginii
bitmap pentru a obţine efectul de transparenţă pe care îl
doriţi. Orice program de editare a imaginii – chiar şi
accesoriul Windows Paint – va îndeplini această
sarcină.
Trăsătura de transparenţă a imaginii se aplică la
imaginile care sunt importate în Studio via Editorul de
Titlu precum şi acelora care sunt accesate prin Album.
Constrirea unei alunecări slideshow
[index]Alunecare Slideshow
[index]Tranziţie ondulată ripple
[index]Tranziţii[sub]Tranziţie ondulată Ripple
Dacă v-ar plăcea să asamblaţi o alunecare rapidă a
imaginilor nemişcate sau videoclipurilor, trebuie să
luaţi în considerare avantajul caracteristicii de
[>057]Tranziţie ondulată[<] a Studioului pentru a insera
rapid o tranziţie aleasă între fiecare pereche de clipuri
sau imagini.
[+man]Vedeţi pagina [#057] pentru detalii.
Aplicarea efectelor
Cele mai multe [>118]efecte video de conectare plug-
in[<] ale Studioului pot fi aplicate la imagini nemişcate.
(Excepţie fac efectele ca Speed şi Strobe care au sens
Capitol 8: Imagini fixe 235
numai pentru mişcarea videao.
[+man]Vedeţi “Folosirea efectelor video” de la pagina
[#118] pentru informaţii detaliate.
EDITAREA IMAGINILOR FIXE
[index]Imaginii fixe[sub]Ajustare şi editare
[hindex]Ajustare[sub]Imaginii fixe
[hindex]Editare[sub]Imaginii fixe
Asemănător altor tipuri de clipuri, puteţi ajusta
imaginile fixe direct pe Movie Window Timeline, sau
pri utilizarea opţiunii Clip properties.
[man+]Vedeţi “Ajustarea pe Timeline utilizând
mânerele” de la pagina [#073] pentru o analiză a primei
metode.
[help+]Vedeţi [>073] Ajustarea pe Timeline utilizând
mânerele [<]pentru o analiză a primei metode.
Diferenţa în cazul unui clip de imagine fixă este că îi
puteşi alege orice durată, pe când un videoclip nu poate
fi mai lung decât scena de Album originară.
[>132]Efectele[<] ca Blur (înceţoşare),
Posterize(afişare) şi Color correction (corecţie de
Capitol 8: Imagini fixe 236
culoare) pot fi aplicate la clipurile de imagini fixe de
toate tipurile în acelaşi fel ca la videoclipuri.
[+man]Vedeţi “Efecte video – setul de bază” de la
pagina [#132].
[033]Editarea proprietăţilor clipului de
imagine
[index]Opţiunea proprietăţi de clip (Clip
properties)[sub]Pentru imagini fixe
[index]Imagini fixe[sub]Ajustare
[hindex]Ajustare[sub]Imagini fixe
Comanda de menu Toolbox × Modify Clip Properties
deschide o versiune a opţiunii Clip properties
corespunzătoare tipului de clip selectat current.
Simbolul opţiunii cel mai de sus din caseta cu opţiuni
video poate fi de asemenea folosit.
Cu bitmapped images, incluzând fişiere de imagini şi
fotografii obişnuite, şi cu [>035]meniuri de disc[<], se
dă dublu clic pe clip pentru a treia cale de acces la
opţiune. Dublu-clicând un titlu, totuşi, o deschide direct
în [>066]Editor de titlu[<] în schimb.
Toate versiunile opţiunii Clip properties vă permit să
setaţi durata şi numele unui clip current, după cum
Capitol 8: Imagini fixe 237
urmează:
[hindex]Contoar de durată
[index]Proprietăţi de clip[sub]Durată
77. Pentru a seta lungimea timpului în care
imaginea fixă este afişată, schimbaţi valoarea din
contoarul Duration.
[index]Proprietăţi de clip[sub]Nume
78. Câmpul de text Name vă permite să repartizaţi
un nume obişnuit clipului pentru a-l înlocui pe cel
absent repartizat de Studio. Numele clipurilor sunt
folosite prin planul de Text Movie Window, şi pot fi
de asemenea văzute pe etichetele zburătoare care
apar când mouse-ul dumneavoastră planează
deasupra clipurilor în planul Storyboard
[///@040819i]
[man]Vedeţi opţiunea Clip properties pentru meniul de
disc după cum este descrisă în Capitolul 8: Meniuri de
disc. Vedeţi Capitolul 9: Editorul de titlu pentru detalii
în legătură cu editarea proprietăţilor de titluri.
[///@]
Editarea fotografiilor şi graficelor
[index]Imagini fixe[sub]Editare
[index]Fotografii[sub]Editare
[index]Rotire Pan-şi-zoom[sub]Opţiune
[index]Grafice[sub]Editare
Capitol 8: Imagini fixe 238
[hindex]Procesare imagine
[index]Opţiuni[sub]Rotire-şi-zoom
[index]Editarea fotografiilor şi a altor imagini
Opţiunea Clip properties pentru editarea imaginilor
bitmap vă permite să realizaţi mai multe sarcini de
procesare a imaginii importante:
79. Zoom în filmele şi fotografiile dumneavoastră
pentru a îndepărta materialul inutil şi focusarea
numai pe partea esenţială a imaginii;
80. Rotaţia imaginii în adaus de 90 de grade pentru
a permite folosirea fotografiilor luate în maniera
“portret”.
81. Îndepărtarea efectelor de “ochi roşii” care pot
apărea cînd subiectul din fotografie se uită direct la
cameră când se declanşează bliţul.
[index]Ken Burns
82. În Studio Plus, se pun împreună animaţii „pan-
şi-zoom” în care o imagine de rezoluţie înaltă este
văzută ca o succesiune de prim-planuri cu fineţe
conectate în variate grade de amplificare. Această
tehnică este strâns asociată cu binecunoscutul
realizator de film documentar Ken Burns.
Capitol 8: Imagini fixe 239

Opţiunea Clip properties pentru fotografii are
comenzi pan-şi-zoom pentru focusarea pe o regiune
de interes. În Studio Plus, pan-şi-zoomul pot fi
animate să creeze efectul de traversare a imaginii de
la un focus la celălalt. În alte versiuni ale Studioului
pan-şi-zoomul animate pot fi “deblocate”, dacă se
cere, prin achiziţionarea unui cod de activare
[index]Imagini fixe[sub]Rotire
[index]Fotografii[sub]Rotire
Dacă o imagine este necesar să fie rotită cu
90 de grade pentru a o aduce în modul
“peisaj” (“landscape”) (mai mult larg decât înalt),
începeţi prin a da clic pe unul din butoanele image
rotation. Dacă este ncesar, daţi clic pe buton de mai
multe ori până ce clipul este orientat corspunzător
[index]Fotografii[sub] Panning şi zooming
[index]Pan-and-zoom[sub]Fotografii
Dacă doriţi să reîncadraţi, daţi clic direct pe fereastra
Capitol 8: Imagini fixe 240
de pre-vizionare a opţiunii şi, în timp ce păstraţi
mouse-ul în jos, târâţi imaginea în orice direcţie până
ce este poziţionată corespunzător. Eliberaţi butonul
pentru a termina operaţia. Apoi, folosiţi slider-ul Zoom
pentru a mări sau reduce mărimea imaginii după cum
doriţi. Ajustaţi poziţia şi mărimea cu aceste comenzi
până ce imaginea este potrivită şi încadrată după cum
intenţionaţi.
[index]Butoane[sub]Resetare (rotire-şi-zoom)
Butonul Reset îndepărtează toate schimbările de poziţii
şi zoom pe care le-aţi făcut, restaurând încadrarea
originală a imaginii.
[index]Fotografii[sub]Reducţia efectului de ochi roşii
[index]Reducţia efectului de ochi roşii
[sub]Explicaţie
Caracteristica de reducţie a ochilor roşii
ajută la restaurarea unei înfăţişări naturale a
fotografiilor ţn care ochii subiectului sunt coloraţi în
roşu. (Această problemă este cauzată de lumina de la
bliţ reflectându-se în retina ochiului când subiectul se
uită direct la cameră.)
Pentru a active reducţia de ochi roşii, daţi un clic pe
butonul din stânga din grupul red eye. Butonul se lasă
în jos când se dă clic. Acum daţi un clic pe pre-
vizionarea imaginii cu butonul mouse-ului din stânga
Capitol 8: Imagini fixe 241
sus şi la stânga regiunii în care reducţia de ochi roşii
trebuie aplicată. În timp ce ţineţi butonul jos, târâţi în
jos şi spre treapta până ce regiunea este pe de-a-ntregul
înconjurată. Când eliberaţi butonul mouse-ului, efectul
de reducţie al ochilor roşii se aplică instantaneu în
patrulaterul pecare l-aţi schiţat.
De obicei nu este necesară o foarte mare precizie când
se marchează regiunea de reducţie a ochilor roşii. De
fapt, un patrulater mai mare poate da un rezultat mai
mare decât unul mai mic care înconjoară ochii şi nimic
mai mult. Dacă reducţia ochilor roşii nu rezolvă
problema în totalitate de la prima încercare, încercaţi
din nou cu un patrulater de mărime diferită
Algoritmul de reducţie a ochilor roşii al Studioului dă
rezultate excelente pentru o largă varietate de
fotografii. Totuşi, unele fotografii sunt mai potrivite
procesării decât altele
[index]reducţia ochilor roşii[sub]Îndepărtare
Pentru a îndepărta reducţia ochilor roşii după
aplicare, daţi clic pe butonul din partea dreaptă din
grupul red eye.
Animarea Pan-şi-zoom-ului în Studio Plus
[index]Pan şi zoom[sub]Animat
[index]Pan-şi-zoom animat
Capitol 8: Imagini fixe 242
Dacă deţineţi un Studio Plus, sau achiziţionaţi o cheie
de activare prin a da clic pe butonul unlock de pe
comenzile rotire-şi-zoom puteţi crea animări efective
din imaginile grafice şi fotografiile dumneavoastră.
Folosiţi imaginile de cea mai înaltă rezoluţie
disponibile prin această tehnică, de vreme ce ele permit
nivele de amplificare mai mari înainte ca să existe vreo
pierdere perceptibilă de calitate.
Începeţi prin a crea o animare
rotire-şi-zoom prin a da clic pe
lista de selecţie Animate from start to end pentru a
active caracteristica de animare pentru clipul current.
Aceasta permite folosirea butoanelor radio Set start şi
Set end, cu Set start selectat iniţial. Folosiţi comenzile
rotire-şi-zoom pentru arealiza cadrajul care doriţi să
apară la începutul clipului. În final, daţi un clic pe
butonul Set end, apoi utilizaţi comenzile pentru a
realiza cadrajul pe care doriţi să-l vedeţi la sfârşitul
clipilui.
Chând clipul merge înapoi, Studio va genera cadre de
intervenţie pentru a vă conecta vederile de început şi de
sfârşit într-o animaţie fină.
Procedura descrisă deasupra este cea mai simplă formă
de animare pan-şi-zoom. Folosirea efectivă include:
83. Mutarea de la o fotografie de cadru întreg la o
viziune de detaliu a unei persoane sau a unui lucru
undeva în imagine. Aceasta dă un rezultat similar
Capitol 8: Imagini fixe 243
zoom-ării în timp ce înregistraţi material video.
Aceast lucru s-ar putea utiliza pentru o secvenţă de
fotografii explorând acelaşi subiect de prim-plan în
vederi multiple, sau furnizând prim-planuri mai
îndepărtate ale unor părţi diferite din aceeaşi scenă.
84. Mutarea de la o viziune de detaliu la una de
cadru întreg, ca şi cum se depărtează cu zoom-ul cu
camera video. În scenariul de deasupra, aceasta
reîntoarce privitorul la contextual originar, închizând
poate un capitol sau episod din filmul
dumneavoastră.
85. Rotirea de-a lungul unei scene largi pentru a-i
absorbi detaliile unul câte unul. Această tehnică
poate fi folosită pentru a orienta sensul descoperirii
când un detaliu dramatic sau comic vine în cele la
urmă în vedere.
Animaţii rotire-şi-zoom complexe
[index]Rotire-şi-zoom[sub]Animaţii complexe
Când aplicaţi rotirea panoramică-şi-zoom-ul unui
număr de copii ale aceleiaşi imagini în succesiune, este
ca şi cum vă luaţi privitorul într-un tur de orientare. De
fapt spuneţi o poveste, una care se dezvăluie treptat pe
măsură ce atrageţi atenţia la un detaliu după altul.
Spunerea poveştii poate fi dificilă sau nu, dar
implementarea poveştii dumneavoastră în Studio este
foarte simplă. Odată ce aţi setat primul clip, cu prima
rotire panoramică-şi-zoom “mişcare de cameră” , o
copiază pur şi simplu cât de des este necesar, şi
schimbă setarea end pentru fiecare clip.
Capitol 8: Imagini fixe 244
Aţi dorit aproape întotdeauna să începeţi încadrarea
unui nou clip cu o secvenţă care să se potrivească
cadrajului de sfârşit al clipului precedent, astfel încât
secvenţele de filme să fie fin conectate. Pe clipul
secund, şi pe toate acelea care urmează, daţi un clic pe
butonul Match previous clip oriunde doriţi continuitate.
Pentru a permite filmului să insiste pe fiecare detaliu
pentru o perioadă după ce aţi dat rotirea panoramică pe
el, inseraţi o copie non-animată a imaginii între fiecare
film. Conectaţi aceste clipuri statice într-o secvenţă ca
de obicei cu butonul Match previous clip.
ATENŢIE! LIPSEŞTE PICTURA!
Comenzile de rotire-şi-zoom sunt folosite aici pentru
focusarea pe rând asupra a patru viniete din pictura
satirică “O distracţie de alegeri” a artistului englez
William Hogarth. O a cincea vedere se trage înapoi
pentru a se arăta cât mai mult din întrega canava pe
măsură ce se va aranja într-un cadru de ecran larg
fără barele laterale negre. Opţiunea generează
automat mişcarea de la o vedere le alta, rotirea şi
zoom-area simultană după cum este necesar.
[184]Interfaţa efectului de rotire-şi-zoom
[index]Efecte video[sub]Rotire şi zoom
[index]Rotire şi zoom[sub]Efect video
Capitol 8: Imagini fixe 245
Ca o alternativă de a seta animaţiile dumneavoastră de
rotire şi zoom cu opţiunea Clip properties, puteţi intra
în proprietăţile cadrării de început şi de sfârşit în mod
numeric cu efectul video Pan and zoom. Această
interfaţă alternativă este furnizată de [>118]opţiunea
Video effects[<]. Puteţi de asemenea combina cele două
metode, folosind interfaţa grafică a opţiunii pentru a
specifica setările iniţiale, apoi acordându-le fin cu
parametrii de efect numerici.
Efectul Pan and zoom se află în grupul Fun Effects.
Cele mai multe dintre setările de parametrii disponibile
sunt exact paralele acelora oferite de opţiunea Clip
properties: puteţi de asemenea seta Zoom, Horizontal
position şi Vertical position deopotrivă în grupul de
parametrii Start şi End.
Aveţi de asemenea o opţiune adiţională în lista ascunsă
Speed , care setează un “înveliş viteză” pentru legătura
între poziţiile de început şi de sfârşit. Cu “Accelerare şi
încetinire” (“Speed-up and slow-down”), “Acelelerare
la început” (“Speed-up at start”) şi “Încetinire la final”
(“Slow-down at end”), cadrul de film accelerează
treptat la “viteza de croazieră” aproape de începerea
mişcării sale, sau decelerează mai degrabă către sfârşit
decât să se oprească abrupt, sau ambele. Mişcarea pare
de obicei mai naturală când unul dintre aceste procedee
este aplicat decât în cazul alegerii rămase, “Viteză
Capitol 8: Imagini fixe 246
constantă” (“Constant speed”).

Setări de parametrii pentru efectul Pan-and-zoom.
[040] THE FRAME GRABBER
[index] Frame grabber
[hindex]Smulgerea cadrelor video
[hindex]Captura cadrelor video
Smulgătorul de cadru poate captura o imagine fixă din
oricare sursă de capturare video susţinută prin Studio,
sau extrage un singur cadru din oricare videoclip în
proiectul dumneavoastră curent. Cadrul smuls poate fi
adăugat direct filmului dumneavoastră sau salvat pe
disc în orice număr de formate grafice standard.
Odată ce aţi salvat un cadru smuls pe disc, puteţi să:
Capitol 8: Imagini fixe 247
86. Îl folosiţi în alte aplicaţii software.
87. Îl manipulaţi în software-ul de editare a
imaginii.
88. Îl luaţi înapoi în filmele dumneavoastră ca o
imagine fixă via Album sau Title Editor.
Opţiunea Frame grabber
[hindex]Opţiunea frame grabber [sub]Descriere
[index]Frame grabber[sub]Opţiune, descriere
Folosiţi Frame grabber în conjuncţie cu
[>110]Player[<]. Pentru accesare, deschideţi
[>069]Panoul de opţiuni (Toolbox)[<] şi daţi un clic pe
butonul Frame grabber.
Porniţi filmul sau sursa video până ce cadrul pe care îl
doriţi este afişat în Player, apoi daţi un clic pe butonul
Grab. Cadrul smuls apare în regiunea de pre-vizionare,
gata să fie adăugat filmului dumneavoastră sau salvat
ca un fişier pe disc.
[index]Controlul camerei de înregistrare
Capitol 8: Imagini fixe 248

Frame grabber în modul smuls-din-film. Când
smulgeţi dintr-o sursă externă (ex. o cameră de
înregistrare), [>025]Camcorder Controller[<] este
afişat. Cu echipamentul DV, puteţi naviga banda
sursă din interiorul opţiunii.
Grab from: Selectaţi o sursă pentru smulgătorul de
cadru prin a da clic fie pe Movie sau butonul
Camcorder de la vîrful opţiunii.
[+man]Alegând Camcorder înseamnă că smulgătorul va
folosi sursa dumneavoastră video curentă, după cum
este configurată ţn panoul de opţiuni Capture Source
(pagina [#029]) şi panoul de opţiuni Capture Format
(pagina [#026]).
[+help] Alegând Camcorder înseamnă că smulgătorul
va folosi sursa dumneavoastră video curentă, după cum
este configurată ţn panoul de opţiuni [>029]Capture
Source [<] şi panoul de opţiuni [>026]Capture Format
[<].
Capitol 8: Imagini fixe 249
Transport controls: Dacă sursa dumneavoastră video
este un camcorder DV, un camcorder MicroMV sau
VCR conectat la un port 1394, Studioul furnizează
comfortabile [>025]comenzi de transport pe ecran [<]
pentru localizarea cadrului pe care doriţi să-l smulgeţi.
[+man]Pentru o descriere a acestor comenzi vedeţi
“Controlul camerei de înregistrat” de la pagina [#025].
Reduce întrerupere: Dacă sursa video a smulgerii de
cadru conţine o mare cantitate de mişcare, cadrul smuls
poate să arate licărind, fenomen ce poate fi redus sau
eliminat prin verificarea opţiunii Reduce întrerupere.
Deoarece Reduce întrerupere reduce oarecum şi
rezoluţia, nu ar trebui să utilizaţi opţiunea dacă
rezultatul general este necorespunzăţor pentru o
imagine particulară.
Grab: Daţi un clic pe butonul Grab când aţi localizat
cadrul pe care doriţi să-l smulgeţi în Player şi aţi
configurat opţiunea Reduce întrerupere. Cadru smuls
este afişat în regiunea de pre-vizionare, şi două butoane
de prezentare (Add to Movie şi Save to Disk) sunt
disponibile.
Add to movie: Acest buton inserează cadrul smuls în
pista video Movie Window înaintea clipului selactat
curent.
Save to disk: Acest buton se deschide ca un dialog
Capitol 8: Imagini fixe 250
Save As aşa încât puteţi selecta un folder, un nume
fişier şi format de imagine pentru fişierul în care cadrul
smuls va fi stocat. Dialogul furnizează de asemenea
comenzi care vă permit setarea rezoluţiei imaginii
salvate pentru oricare din mai multe mărimi standard,
pentru mărimea originală a cadrului smuls, sau pentru o
mărime obişnuită cu care intraţi.
Dacă “procentul de aspect” (procentul de lărgime sau
înălţime) al mărimii pe care aţi ales-o este diferit de
acela al cadrului smuls, imaginea se întinde după cum
este necesar. Aceasta poate introduce distorsiuni
vizibile ale formei; de exemplu, oamenii pot apărea fie
nenatural de slabi sau anormal de îndesaţi.
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 251
[009]CAPITOLUL 9[0]:
[035]Meniuri disc

[index]Meniuri disc
Cu apariţia formatelor de disc DVD, VCD şi S-VCD,
înregistrare video a devenit un mediu interactiv, cu noi
posibilităţi atât pentru videografician cât şi pentru
audienţă
[hindex] Authoring discs
[hindex] Authoring discs
Descoperirea – “autorizarea” – unui disc într-unul din
aceste formate înseamnă a merge mai departe de
vechea idee de creare a unui film pentru a fi vizionat în
secvenţe stricte de la început la sfârşit. Acum audienţa
poate decide ce părţi ale filmului doreşte să vadă, şi în
ce ordine.
[index]Meniuri disc[sub]Descriere
[index]Linkuri[sub]Pe meniurile de disc
Noua caracteristică esenţială care face posibilă
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 252
autorizarea discului este meniu. Un disc particular
poate avea unul, câteva sau mai multe meniuri, fiecare
constând dintr-o imagine fixă sau o scurtă secvenţă
video. Regiunile din meniu, numite butoane, pot fi
selectate de către privitor pentru a activa linkurile la
celălalt conţinut al discului. Activarea unui link
cauzează transferul imediat către oricare din:
89. O secvenţă video normală, care în acest conext
se numeşte un “capitol”. Butoanele capitolului expun
adesea un cadru în miniatură al înregistrare videoui
de care se leagă.
90. O altă pagină a aceluiaşi meniu. Sunt utilzate
pagini multiple când un meniu are prea multe butoane
de potrivit pe o singură pagină.
91. Un meniu diferit.
[index]Meniuri disc[sub]Legare loop în timpul redare-
ului
Spre deosebire de orice alt fel de clip, meniuirile se
leagă loop în mod automat. Când se ajunge la sfârşitul
unui clip de meniu în timpul pre-vizionării discului sau
redare-ului, este imediat repornit. Acest lucru produce
un salt în poziţia de redare afectând toate clipurile care
se derulează simultan cu meniul, indifferent de tip –
video (dacă meniul este o suprapunere), audio sau
imagine fixă.


Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 253

[Menu title]Titlu de meniu
[cap: Link to „chapters”]Linkuri la “capitole”
[cap: Link previous menu page]Link la pagina de
meniu anterioară
[cap: Link to another menu]Link la alt meniu
[cap: Link to next menu page]Link la următoare
pagină de meniu
[cap: Africa]Africa
[cap: Asia]Asia
[index]Meniuri disc[sub]Aranjarea mostră de film
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 254
Următoarea diagramă este modelată după Movie
Window storyboard. Arată cum meniul figurat
deasupra, care apare în diagramă ca M1, s-ar putea
potrivi în schema generală a unui film simplu cu două
meniu-uri.

Fiecare meniu este urmat în film de mai multe capitole,
dintre care doar unul constă într-un clip simplu. Meniul
nostru, M1, are linkuri spre cinci capitole. Meniul
nostru este desemnat să afişeze două linkuri de capitole
per pagină, aşa încât sunt necesare trei pagini pentru a
găzdui toate linkurile. (A doua pagină este una care
apare în ilustraţie.) I-am dat de asemenea fiecărei
pagini un link spre meniul M2.
Aranjarea layout simplă a acestui film scurt poate fi cu
uşurinţă extinsă la a organiza un mare număr de clipuri.
Filmele mult mai complexe sunt de asemenea
construite din aceleaşi elemente: meniu-uri multipagină
cu linkuri spre capitole şi spre alte meniu-uri.
Disponibilitate: Discurile cu meniuri multiple nu sunt susţinute în
versiunile Studioului SE şi QuickStart.
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 255
Autorizarea de disc în Studio
[hindex] Authoring discs
[index]Disc[sub]Authoring
Pentru scopurile editării în studio, un meniu de disc
este doar încă un tip de clip.
[///@040819j]
[+man][095]În ceea ce priveşte titlurile[0], puteţi atiliza
sau adapta meniurile furnizate în Album, sau construi
pe ale dumneavoastră proprii din “alunecarea”în Title
Editor (vedeţi Capitolul 3: Albumul şi Capitolul 9:
Editorul de titlu).
[///@]
[+help] În ceea ce priveşte titlurile, puteţi utiliza sau
adapta meniu-ile furnizate în [>064]Album[<],sau
construi pe ale dumneavoastră proprii din “alunecarea”
în [>066]Title Editor[<].
[index]DVD[sub]Comenzi de redare
[index]Comenzi de redare[sub]DVD
Pentru a avea o idee a ceea ce este implicat, încercaţi
crearea perechii de proiecte “instantanee” descrisă mai
jos.
[+man]Nu trebuie să mergeţi atât de departe astfel încât
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 256
să faceţi un disc, ci puteţi pre-viziona filmul vostru
utilizând comenzile de redare DVD de pe Player
(vedeţi “Control player DVD” de la pagina [#037]).
[+help] Nu trebuie să mergeţi atât de departe astfel
încât să faceţi un disc, ci puteţi pre-viziona filmul
vostru utilizând [>037]comenzile de redare DVD[<] de
pe Player.
[hindex]Catalog de scenă video instantaneu
[hindex]Catalog, de scene video
[index]Catalog de scene video
Instant video scene catalog: Într-un proiect gol, multi-
selectaţi un număr suficient
de
scene din album şi târâţile pe pista video. Acum
schimbaţi la secţiunea Disc Meniu din Album
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 257
(apendicele de jos) şi târâţi oricare din meniu-uri la
începutul Timeline-ului.
[+man+] Când studioul vă întreabă dacă v-ar plăcea să “
creaţi automat linkuri la fiecare scenă după meniu”,
daţi un clic pe Yes (vedeţi “Folosire meniu-urilor din
Album” de la pagina [#076]).
[+help+]Când studioul vă întreabă dacă v-ar plăcea să “
creaţi automat linkuri la fiecare scenă după meniu”,
daţi un clic pe Yes (vedeţi [>076]”Folosirea meniu-
urilor din Album”[<]).
O nouă pistă apare la vârful Timeline-ului, şi un mic
“steag” apare deasupra fiecăruia dintre clipurile
dumneavoastră. Acestea reprezintă linkuri de la meniul
pe care tocmai l-aţi adăugat. Cu asta gata – aşezaţi-vă
şi urmăriţi spectacolul.
[hindex]Alunecare slideshow instantanee
[index]Alunecare slideshow
[index]Tranziţii[sub]Tranziţie ondulată (ripple)
[index]Tranziţie ondulată (Ripple)
Instant slideshow: De această dată, începeţi în
secţiunea Imagini fixe (Still Images) a Albumului.
Târâţi cât de multe imagini doriţi pe pista video a unui
proiect gol, apoi târâţi ţn orice meniu de disc ca prim
clip pe Timeline, şi daţi din nou un clic pe Yes când
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 258
sunteţi întrebaţi dacă doriţi ca linkurile să fie create
automat. Schimbaţi apoi la secţiunea Transitions a
Albumului, selectaţi orice tranziţie, şi târâţi-o apoi între
meniu şi prima dintre imaginile dumneavoastră fixe. În
final, selectaţi toate imaginile fixe (întîi clic pe prima,
apoi clic shift pe ultima), daţi un clic cu butonul din
dreapta al mouse-ului, şi alegeţi Ripple Transition din
meniul pop-up. Alunecare slideshow instantanee!
Meniu-uri şi tiluri
[index]Meniu-uri de disc[sub]Meniu-uri vs. titluri
[man+]Similaritatea observată la pagina [#095] între
titluri şi meniu-uri de disc nu este doar de suprafaţă: un
meniu este esenţial “un titlu cu butoane”.
[help+]Similaritatea între titluri şi meniurile de disc nu
este doar de suprafaţă: un meniu este esenţial “un titlu
cu butoane”.
De fapt, orice tip de imagine fixă poate fi folosit ca
bază pentru crearea unui meniu în interiorul Title
Editor.
[hindex]Meniu-uri de disc[sub]Pe înregistrare video în
mişcare
Asemănător titlurilor, meniurile pot fi utilizate fie în
modul ecran întreg sau pe pista video sau ca
suprapuneri pe pista title. Când un meniu este folosit ca
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 259
o suprapunere, imaginea sa de fundal este suprimată:
numai butoanei, subtitlurile şi graficele sunt afişate.
Aceasta permite meniului să aibă un fundal video în
mişcare.
[076]Utilizarea meniu-urilor din Album
[index]Album[sub]Secţiunea Disc Menius
[index]Meniuri disc[sub]Secţiune (din Album)
[hindex]Meniuri disc[sub]Furnizat
Secţiunea Disc Menius a Albumului conţine o
colecţie de meniu-uri care au fost proiectate
pentru ocazii speciale, autorizând stiluri şi conturi de
capitole. Fiecare meniu prevede o imagine de fundal,
un titlu, un set de butoane de capitol (în general cu
spaţii pentru cadrele în miniatură), şi o pereche de
butoane Next page (pagina următoare) şi Previous
page (pagina anterioară).
Numărul de butoane de capitol per pagină variază de la
un design de meniu spre altul, aşa că un criteriu pentru
selectarea unui meniu este numărul de clipuri pe care
doriţi să le mânuiţi. În general este mai convenabil
pentru privitor să răsfoiască câteva pagini de meniu cu
multa butoane per pagină decât multe pagini cu puţine
butoane pe fiecare.
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 260
În timpul editării, veţi vedea toate butoanele pe care
meniul le prevede. În timpul redare-ului, singurele
butoane vizibile sunt acelea la care aţi repartizat
linkuri.
[index]Meniu-uri de disc[sub]Subtitluri de butoane
Meniurile cu mai puţini butoane au mai mult spaţiu
pentru subtitluri; acelea cu mai mulţi butoane vor avea
subtitluri abreviate sau nu le vor avea deloc. Dacă aveţi
nevoie de subtitluri, şi dacă ar trebui să fie (“Capitolul
1”) sau descriptive (“Tăierea prăjiturii”) este o
problemă a stilului dumneavoastră de autorizare sau a
filmului dumneavoastră.
[index]Meniu-uri de disc[sub]Limitări VCD, S-VCD
În formatele VCD şi S-VCD, privitorul trebuie să
selecteze capitolele numeric (prin deschiderea
numerelor de pe telecomandă), aşa că este obişnuit să
se furnizeze subtitluri de butoane care să includă
numărul de capitol când se autorizează aceste formate.
Scăparea meniu-urilor pe Timeline
[index]Meniu-uri de disc[sub]Plasarea pe Timeline
[index]Timeline[sub]Plasarea meniu-urilor de disc pe
Când târâţi un meniu din Album şi îl scăpaţi pe pista
video sau pe pista title, Studioul vă va da opţiunea de a
genera automat linkuri spre toate clipurile video de la
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 261
dreapta meniului de pe Timeline. Clipurile multiple se
combină în capitole dacă este necesară obţinerea unei
lungimi minime de capitol pecare o specificaţi

[index]Meniu-uri de disc]sub]Creare automată de link
[hindex]Linkuri[sub]Creare Automată a
Aceasta este cea mai rapidă, cea mai uşoară cale de a
trimite un link într-un meniu de disc, dar s-ar putea să
nu fie ceea ce doriţi într-o situaţie de autorizare
particulară. Dacă verificaţi lista de selecţie Don’t ask
me again (Nu mă întreba din nou), alegerea
dumneavoastră de Yes sau No devine acţiunea absentă
când o târâţi în meniu în viitor.
[+man]Puteţi seta şi acţiunea absentă, sau reinstaura
fereastra de confirmare, în regiunea When adding a
meniu (Când se adaugă un meniu) a panoului de
opţiuni Edit (vedeţi “Setări de editare” de la pagina
[#039]).
[+help] Puteţi seta şi acţiunea absentă, sau reinstaura
fereastra de confirmare, în regiunea When adding a
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 262
meniu a [>039]panoului de opţiuni Edit [<].
[index]Comanda capitolului de disc
Pentru a crea manual linkurile dumneavoastră de
capitol, mai degrabă decât a utiliza procedura automată,
folosiţi comanda Set disc chapter de pe meniul de
context apărut pentru fiecare videoclip pe care doriţi să
îl adăugaţi, sau folosiţi [>082]butonul de Set chapter [<]
de pe opţiunea Clip properties pentru Meniuri disc.
[037]Comanda DVD Player
[index]DVD[sub]Comanda Player
[index]Comanda Player[sub]DVD
[index]DVD[sub]Pre-vizionare
[hindex]Pre-vizionare[sub]Discuri
[index]Disc[sub]Pre-vizionare
[>110]Playerul[<] Studioului
furnizează un set specializat de
comenzi pentru filmele anterioare care conţin meniuri,
modelat după butonul de aranjare layout de pe o
telecomandă DVD obişnuită. Potriviţi Playerul pe
modul DVD prin a da un clic pe butonul DVD toggle
din colţul dreapta jos al Playerului.
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 263
O grupare de comenzi DVD apare şi se activează
dedesubtul ecranului de pre-vizionare al Playerui:

Aici sunt funcţiile comenzilor DVD individuale:
Main meniu: Salt la primul meniu în filmul
dumneavoastră şi iniţierea (sau continuarea) pornirii.
Previous meniu: Salt la meniul active cel mai
recent şi iniţierea (sau continuarea) pornirii. Dându-se
încă odată un clic pe buton se sare înapoi de la meniu
spre cel mai recent clip.
Previous chapter, Next chapter: Un clic pe
butonul Previous chapter vă duce la startul
capitolului curent, dacă nu sunteţi deja acolo. Încă un
clic pentru mutarea pe capitolul anterior. Butonul Next
chapter vă duce înainte la următorul capitol din film. În
interiorul meniului, aceste butoane păşesc înapoi şi
respectiv înainte prin paginile de meniu.
Button selection: Cele patru comenzi
săgeată în această grupare mută cursorul
on-screen în interiorul unui meniu de
disc pentru a selecta unul din butoanele sale. Butonul
oval din mijlocul grupării activează butonul on-screen
selectat curent, care este indicat prin iluminare.
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 264
Activarea directă a butoanelor de meniu
O caracteristică a Playerului pe care DVD-urile cu
setare performantă nu o au este abiltatea de a da clic pe
butoane direct pe ecran. Oricând un buton este vizibil
în regiunea de pre-vizionare a Playerului în modul
DVD, puteţi da un clic pe el pentru a urma linkul
butonului.
Editarea meniurilor pe Timeline
[index]Meniuri disc[sub]Editarea pe Timeline
[index]Timeline[sub]Editare Meniuri disc pe
[index]Editare[sub]Meniuri disc
[man]Meniurile pot fi ajustate pe Timeline la fel ca
oricare alt clip de imagine fixă (vedeţi“Ajustarea pe
Timeline folosind mânerele” de la pagina[#073]).
[help]Meniurile pot fi ajustate [>073]pe Timeline[<]la
fel ca oricare alt clip de imagine fixă.
Setarea duratei clipului este în general mai puţin
crucială pentru clipurile de meniu decât pentru alte
tipuri, de vreme ce meniurile sunt ciclice în timpul
payback-ului în timp ce se aşteaptă impulsul
utilizatorului. Dacă dorinţi un fundal video de legătură
looping sau o audio legătură cu meniurile
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 265
dumneavoastră, totuşi, va trebui să potriviţi durata
meniului cu aceea a clipului implicat.
Pista meniu

[index]Pista meniu
[index]Piste[sub]Meniu
[index]Pista de meniu[sub]Steaguri
[hindex]Steaguri pe pista meniu
[hindex]Capitole[sub]Pe pista meniu
Butoanele de meniu trimit linkuri la anumite
puncte din filmul dumneavoastră. Acele puncte sunt
marcate prin steguleţe pe pista meniu, care se
materializează deasupra pistei video prima dată când un
meniu este adăugat la filmul dumneavoastră (şi dispare
când toate meniurile sunt îndepărtate).
Meniul însuşi este marcat printr-un patrulater colorat în
pista meniu (M1 şi M2 în ilustraţia de deasupra).
Fiecare link la un capitol este arătat printr-un steag
“C”. Aici avem un prim plan al primei părţi a
Timescale, arătând patrulaterul indicând primul meniu,
şi steagurile de capitole pentru trei dintre clipurile la
Comment [ NJS
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 266
care trimite linkuri.

Următorea parte a Timescale în ilustraţia sumară de
deasupra include linkuri la patru capitole din M1, şi un
link (săgeată indicând spre stânga) de la sfârşitul
clipului precedent înapoi la meniu. Un rezultat al setării
acestui link este că clipul C4 poate fi accesat numai
din meniu. Clipul C4 este urmat de meniul M2, care –
împreună cu steguleţele care îi aparţin – este colorat
automat cu o nouă culoare.

Disponibilitate: Discurile cu meniuri multiple nu sunt suportate de
versiunile Studioului SE şi QuickStart.
Editarea pe pista meniu
[index]Pista meniu[sub]Editare
[hindex]Steaguri[sub]Plasarea pe pista meniu
[index]Linkuri[sub]Creare
[index]Linkuri[sub]Ajustare
Steagurile de pe pista meniu pot fi mutate prin târârea
lor cu mouse-ul, schimbându-se prin urmare locaţia la
care linkul are efect în film. Când un videoclip este
Comment [ NJS
Pista meniu
Comment [ NJS
Pista meniu
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 267
mutat, oricare steaguri ataşate clipului sunt mutate
împreună cu el.
[hindex]Comandă Set Disc Chapter
[hindex]Comandă Set Return to Menu
Pentru a crea un link:
Clic dreapta pe pista meniu sau pista video şi alegeţi fie
Set Disc Chapter sau Set Return to Meiu, în funcţie de
ce fel de link doriţi să creaţi.
[index]Revenirea la linkul de meniu
[hindex]Linkuri[sub]Revenire la meniu
Linkurile Return to menu sunt întotdeauna create la
sfârşitul clipului curent, mai degrabă decât în punctul
exact unde daţi clic. Rar veţi dori să vă reîntoarceţi din
mijlocul unui clip, dar puteţi târâ drapelul de link spre o
nouă poziţie dacă se iveşte ocazia.
Pentru a repoziţiona un link:
[index]Linkuri[sub]Repoziţionare
Daţi un clic pe steagul pentru link şi târâţi-l de-a lungul
pistei meniu la noua sa poziţie.
Pentru a şterge un link:
[index]Linkuri[sub]Ştergere
92. Daţi un clic dreapta pe steagul de link şi alegeţi
Delete din meniul pop-up; sau,
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 268
93. Selectaţi steagul, iluminându-l, apoi apăsaţi
tasta Delete.
[085]Editarea cu opţiunea Clip properties
[index]Meniuri disc[sub]Editare linkuri
[index]Opţiunea Clip properties[sub]Pentru Meniuri
disc
[index]Opţiuni[sub]Clip properties
[index]Linkuri[sub]Editare
Opţiunea Clip properties pentru Meniuri disc vă
permite să creaţi, editaţi şi acordaţi fin linkurile
de capitole, şi prevede accesul la Title Editor pentru
ajustarea conţinutului vizual al meniului.
[index]Meniuri disc[sub]Nume şi durată
Asemănător opţiunii Clip properties pentru celelalte
tipuri de clipuri, această opţiune vă permite să setaţi un
nume obişnuit pentru meniu prin editarea câmpului
Name şi ajustarea clipului prin editarea câmpului
Duration.
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 269

[index]Meniuri disc[sub]Deschiderea în Title Editor
Butonul Edit meniu din partea dreaptă sus a opţiunii
deschide meniul în [>066]Title Editor[<]. Acolo puteţi
schimba orice aspect visual al meniului: fundalul său şi
imaginile butoanelor, aparenţa şi conţinutul
subtitlurilor sale, şi altele.
[///@040819k]
[+man]Pontru o informaţie completă în legătură cu
multiplele posibilităţi ale Title Editor, vedeţi Capitolul
9: Editorul de titlu.
[///@]
Regiunea de pre-vizionare de pe partea stângă a
opţiunii prezintă cum arată meniul şi are de asemenea
[>082]caracteristici interactive[<] pe care le puteţi folosi
când stabiliţi linkurile de capitole.
[+man](Acestea sunt descrise la pagina [#082] sub
denumirea “Comenzi ale editării capitolului”.)
Comment [ NJS
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 270
Celelalte comenzi sunt dispuse în patru grupuri:
94. Comenzi de pre-vizionare a meniului
95. Opţiunile Meniu type
96. Comenzile proprietăţilor linkului
97. Comenzi de editare a capitolului
Comenzi de pre-vizionare meniu
Aceste comenzi sunt localizate dedesubtul regiunii de
pre-vizionare.
Page selector: Pentru meniurile cu
multiple pagini (acelea cu mai multe
linkuri decât ar putea găzdui o singură pagină), butonul
cu săgeată vă permite să selectaţi care pagină este
activă în regiunea de pre-vizionare. Puteţi selecta
oricare pagină din meniu pentru care linkurile au fost
definite.
Metode alternative de selectare a paginilor de meniu:
98. Răsfoiţi paginile prin a da clic pe butoanele
linkurilor de pagină în regiunea de pre-vizionare.
99. [man]Folosiţi comanda Button selector (descrisă
la pagina [#083]) pentru a alege un buton de pe
oricare pagină de meniu.
100. [help]Folosiţi [>083]comanda Button selector[<]
pentru a alege un buton de pe oricare pagină de
meniu.
[index]Meniuri disc[sub]Numere de link în timpul
editării
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 271
[index]Linkuri[sub]Vizualizarea numerelor în timpul
editării
Show link numbers checkbox: Selectaţi
această casetă pentru a permite numerelor de link să
fie afişate în regiunea de pre-vizionare deasupra
fiecărui buton din meniu. Numerele de link se ajustează
culorii şi formatului steagurilor de capitol de pe pista
meniu.
Opţiunile Menu type
Această pereche de opţiuni va determina dacă
dumneavoastră sau Studioul va organiza linkurile de
capitole pentru acest meniu.

Dacă alegeţi Auto scene index, Studioul va asigura că
linkurile dumneavoastră de capitol sunt în aceeaşi
ordine pe meniu cum sunt în film, chiar dacă
amestecaţi ordinea clipurilor în Movie Window. Cu
setarea Manual, ordinea în care capitolele sunt arătate
pe meniu o stabiliţi dumneavoastră.
Sfat: Dacă doriţi să sortaţi linkurile dumneavoastră de
capitol şi totuşi să menţineţi controlul viitor al ordinii
lor, puteţi da un clic pe Auto scene index întâi (pentru
a sorta linkurile), apoi Manual.
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 272
Comenzile proprietăţilor linkului
Comenzile din aceast regiune setează proprietăţile de
afişaj ale linkurilor de capitole de pe meniu.
[083]Button selector[0]: Fiecare buton de link
în meniul dumneavoastră, nu contează pe ce pagină se
află, are un număr de secvenţă unic. Folosiţi butoanele
săgeată de pe această comandă pentru a selecta butonul
de meniu cu care doriţi să lucraţi. Butonul selectat este
iluminat în regiunea de pre-vizionare. Puteţi de
asemenea selecta un buton prin a da un clic pe el în
regiunea de pre-vizionare.
Button caption câmp de text: Editaţi
textul pentru butonul curent fără a merge la Title
Editor. Caracterul “#” din subtitlul butonului are o
însemnătate specială: Studioul îl înlocuieşte cu
numărul de secvenţă al butonului. Folosiţi această
caracteristică pentru a vă asigura că butoanele
dumneavoastră sunt numărate corect indifferent de
schimbările în aranjarea meniului. Pentru a edita alte
caracteristici ale subtitlului de buton – poziţia sa,
literele şi stilizarea – daţi un clic pe butonul Edit meniu
pentru a invoca Title Editor.
[index]Cadre în miniatură[sub]Setarea în meniurile de
disc
[index]Meniuri disc[sub]Setare miniatură
Comment [ NJS
capitol.sel (09-05
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 273
Set thumbnail buton: Prin default, cadrul în
miniatură afişat pe butonul meniu este cadrul de
care butonul se leagă. Puteţi alege oricare cadru din
filmul dumneavoastră care să fie miniatura, totuşi. Doar
mişcaţi sliderul Timeline spre cadrul exact pe care-l
doriţi (după cum s-a arătat în Player), şi apoi daţi un
clic pe butonul set thumbnail.
[index]Meniuri de disc[sub]Opţiunea Moving
Thumbnails (Miniaturi în mişcare)
[index]Cadre în miniatură[sub]Cu video în mişcare, în
meniu
[index]Redarea fundalului[sub]Al miniaturilor de
meniu în mişcare
[089]Caseta de selecţie Moving thumbnails
[0]: Verificaţi această opţiune dacă v-ar plăcea ca
butoanele dumneavoastrăde meniu să arate
înregistrarea video în mişcare din capitolele
lor ţintă mai degrabă decât o miniatură
cadru în static. Deoarece această
caracteristică necesită ca miniaturile în
mişcare să fie pre-redate, rezultatele nu vor
apărea imediat când pre-vizionaţi filmul
dumneavoastră în Player. În schimb veţi
putea vedea o linie de progresare a “[>039]redării de
fundal[<]” care apare în Timescale deasupra clipului de
meniu. Linia îşi schimbă treptat culoarea pe măsură ce
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 274
operaţia de redare progresează. Editarea nu este
întreruptă – Studioul realizează redarea în timp ce
dumneavoastră lucraţi
[man]Pentru mai multă informaţie despre redarea de
fundal, vedeţi “Hollywood FX pentru Studio” (pagina
[#086]); şi “Setări de editare” (pagina [#039]).
[082]Comenzi de editare a capitolului
Comenzile din această regiune selectează sau modifică
butoanele de capitol individuale din interiorul unui
meniu.
[index]Linkuri[sub]În opţiunea meniu de disc
[hindex]Comenzi de editare a capitolului
[index]Meniuri de disc[sub]Editare a capitolului
Butoanele Set chapter: Aceşti
butoni setează sau deteriorează
linkul dintre butonul capitolului selectat curent pe
meniu şi clipul său ţintă
Pentru a seta un link: Poziţionaţi sliderul Timeline
dintr-un meniu, video sau clip de imagine fixă, şi daţi
un clic pe butonul Create chapter . Pentru clipurile
video şi de imagine fixă, punctul de capitol este setat
pentru locaţia exactă a sliderului din clip.
Pentru a şterge un link: Daţi un clic pe butonul
Delete chapter .
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 275
Butonul Set return: Acesta crează un link de
“revenire-la-meniu” la sfârşitul clipului curent,
plasat unde l-aţi dorit aproape întotdeauna. În timpul
redării, linkul determină un salt imediat la meniu-ul
său. Pentru a crea un link de revenire la meniu în
opţiunea Clip properties, poziţionaţi sliderul Timeline
în clipul unde doriţi linkul, şi daţi apoi un clic pe Set
return to meniu.
Caseta de selecţie Return after every chapter: Setaţi
această opţiune pentru a adăuga un link de revenire-la-
meniu după fiecare capitol în acest meniu. Ştergând
caseta de selecţie îndepărtaţi toate linkurile de revenire-
la-meniu, indifferent dacă sunt adăugate manual sau
automat.
Crearea linkurilor drag-and drpo
[index]Drag-and-drop[sub]Setare linkuri de meniu
[index]Linkuri[sub]Setare cu drag-and-drop
Opţiunea Clip properties pentru meniuri este prevăzută
cu drag-and-drop ca o cale rapidă şi confortabilă de a
stabili linkuri pentru butoanele de meniu.
Pentru a crea un link utilizând târârea-şi-scăparea:
101. Daţi un clic pe clipul din Movie Window spre
care vreţi să trimiteţi linkul, şi târâţi-l pe un buton
în regiunea de pre-vizionare a opţiunii Clip
properties. Butonul se leagă de primul cadru al
clipului. Sau,
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 276
102. Daţi un clic pe butonul pentru care vreţi să
creaţi un link, şi târâţi-l pe un clip în Movie
Window. În acest caz sunteţi legaţi de punctul din
videoclip în care aţi “scăpat” butonul – de obicei nu
primul cadru.
Opţiunea Disc meniu
[index]Opţiuni Instrumente[sub]Disc meniu
[index]Opţiune Disc meniu
Dacă aţi deschis această opţiune în timp ce un
meniu este selectat, se echivalează deschiderii
[>085]opţiunii Clip properties[<]; în caz contrar, va
furniza un buton Create Menu care vă va duce în
[>066]Title Editor[<] pentru a începe procesul creerii
unui nou meniu de disc.
Deoarece dezvoltarea unui meniu este o operaţie
relative complicată, Studioul are oportunitea de a vă
reaminti că meniurile pre-construite sunt disponibile în
Album.

Comment [ NJS
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 277
Când decideţi că acest dispozitiv de reamintire nu mai
este necesar, verificaţi caseta de selecţie Don’t ask me
this again înainte de a da clic pe butonul OK.
Capitol 10: Editorul de titluri 279
[007]CAPITOLUL 10[0]:
[066]Editorul de titlu

[hindex]Title Deko
[index]Editorul de titlu
[index]Editor, Meniu şi Titlu
[index]Meniu şi Title Editor
[index]Titluri[sub]Creare
[index]Meniuri de disc[sub]Creare
[index]Meniuri de disc[sub]Editare
[index]Titluri[sub]Editare
Title Editor construit în Studio este o facilitate
puternică pentru crearea şi editarea titlurilor şi a altor
grafice. Garnitura sa extensivă de efecte şi opţiuni
instrumente de text şi imagine prevede nesfârşite
posibilităţi pentru designul vizual al filmului
dumneavoastră.
Title Editor nu este limitat numai la crearea titlurilor
pasive. Pentru proiectele de disc, puteţi de asemenea
Capitol 10: Editorul de titluri 280
creea şi adăuga butoane speciale necesare pentru
mânuirea meniurilor filmelor VCD, S-VCD şi DVD.
[094]
[0
]
Crearea unui titlu în opţiunea Studio 9 Title Editor.
Regiunea largă conţinând imaginea şi textul este
Edit Window (Fereastra de editare), în timp ce
panoul care ocupă cea mai mare suprafaţă de pe
partea dreaptă este Abumul de Title Editor. Celelalte
comenzi sunt în grupul din jurul Edit Window.
Lansarea editorului de titlu (Title Editor)
[index]Editor de titlu[sub]Lansare
[hindex]Lansarea editorului de titlu
Comment [ NJS
zile perfecte
Capitol 10: Editorul de titluri 281
[man]Reflectarea versatilităţii editorului de titlu este
dată de varietatea căilor de acces la el din modul Edit al
Studioului, folosind fie una din opţiunile din cutia de
instrumente video (vedeţi pagina [#112]) sau o
comandă de mouse de pe una din pistele Timeline
(vedeţi pagina [#113]).
[asistenţă] Reflectarea versatilităţii editorului de titlu
este dată de varietatea căilor de acces la el din modul
Edit al Studioului, folosind fie una din opţiunile din
cutia de instrumente [>112]video[<] sau o comandă de
mouse de pe una din pistele [>113]Timeline[<].
103. Pentru a crea un titlu sau meniu de ecran
întreg: Selectaţi Go to Title/Meniu Editor din meniul
context al butonului din dreapta pe pista video
Timeline .
104. Pentru a crea un titlu sau meniu suprapus:
Dublu-clic pe pista Timeline title.
105. Pentru a crea un titlu sau meniu din cutia de
instrumente: Deschideţi opţiunea Create title şi
daţi un clic pe Title Overlay sau Full Screen Title.
106. Pentru a edita un titlu de ecran întreg:
Dublu-clic pe titlu în oricare viziune Movie
Window, sau daţi un clic dreapta pe titlu şi selectaţi
Go to Title/Meniu Editor.
107. Pentru a edita un meniu de ecran întreg:
Dublu-clic pe meniu în oricare viziune şi daţi un clic
pe butonul Edit Meniu, sau daţi un clic dreapta pe
meniu şi selectaţi Go to Title/Meniu Editor.
108. Pentru a edita un titlu sau un meniu
suprapus: Dublu-clic pe clip pe pista title sau în List
Capitol 10: Editorul de titluri 282
View, sau daţi un clic dreapta pe el în orice viziune
şi selectaţi Go to Title/Meniu Editor.
109. Pentru a edita un titlu sau meniu din lista
cutia de instrumente: Cu clipul deschis în Clip
properties tool, daţi un clic pe Edit Meniu sau pe
butonul Edit Title.
Dacă lista pare supraîncărcată, nu trebuie să vă
îngrijoreze. În practică, ajungând la Title Editor prin
cele mai apropiate mijloace disponibile vă va oferi
rezultatul pe care îl doriţi. Dacă creaţi accidental un
titlu sau un meniu suprapus în loc de unul de ecran
întreg, sau invers, târâţi-l doar pe cealaltă pistă
Timeline. Dacă aţi creat un titlu când doreaţi un meniu
de disc, îl puteţi schimba cu uşurinţă în Title Editor.
COMENZILE EDITORULUI DE TITLU
(TITLE EDITOR)
[man]Principalele comenzi Title Editor sunt aranjate în
grupul din jurul Edit Window (Fereastră de editare)
(vedeţi imaginea de la pagina [#094]).
[asistenţă] Principalele comenzi Title Editor sunt
aranjate în grupul din jurul [>066]Edit Window[<].
Capitol 10: Editorul de titluri 283
Butoanele tip de titlu (Title-type buttons)
[index]Comenzi Title Editor[sub]Butoni tip de titlu
[index]Titluri[sub] Rolls
[index]Titles[sub] Crawls
[hindex]Suluri
[hindex]Tărări
Cele patru butoane din acest grup
se află pe partea dreaptă a ecranului deasupra Ferestrei
de editare (Edit Window) a Title Editor. Numai unul
dintre ele poate fi selectat odată. Alegeţi primul buton
dacă creaţi un titlu nemişcat. Al doilea crează un roll
(sul) în care graficele şi textul de titlu se deplasează în
sus pe ecran, ca genericele de la sfârşitul unui film. Al
treilea creează o crawl (târâre), în care titlul este afişat
ca o singură linie de text mişcându-se de la dreapta la
stânga de-a lungul ecranului ca la buletinele de la
emisiunile de ştiri TV.
Disponibilitate: Sulurile şi târârile nu sunt suportate de versiunile
Studioului SE and QuickStart.
Al patrulea buton este pentru crearea disc menius, la
care vă puteţi gîndi ca la un fel de “titluri cu butoni”.
De fapt, un meniu este la fel ca oricare alt titlu cu
excepţia a două atribute:
Capitol 10: Editorul de titluri 284
110. Un meniu are cel puţin un buton. Un titlu nu are
nici unul. Adăugând un buton la un titlu îl
transformă într-un meniu, iar ştergerea ultimului
buton de pe un meniu îl transformă într-un titlu.
111. Un meniu nu poate avea un text sul sau târât.
Editorul de titlu nu vă va permite să adăugaţi
butoanele de meniu la un titlu sul sau târât.
112. Cutia de instrumente a obiectului
113. [index]Comenzi Title Editor[sub] Cutia de
instrumente a obiectului

Acest grup alcătuit din patru butoane de
instrument Title Editor se află în stânga sub Edit
Window.
[index]Comenzi Title Editor[sub]Instrumentul de
selecţie
[index]Obiecte Title Editor
[index]Obiecte[sub]În Title Editor
Prima opţiune (săgeata) este folosită
pentru toate operaţiile de editare cu
privire la obiectul selectat curent.
Un obiect selectat curent este
înconjurat de puncte de control cu
care îi puteţi schimba mărimea, poziţia şi proporţiile
sale, şi alte caracteristici geometrice.

Capitol 10: Editorul de titluri 285
[index]Obiecte Title Editor
Celelalte trei instrumente sunt pentru crearea obiectelor
în Edit Window – cartuşe de text, elipse şi patrulatere.
Fiecare este folosită în general în acelaşi fel.
Daţi un clic pe una din cele trei instrumente,
apoi daţi un clic pe Edit Window în punctul
unde ar trebui să fie un colţ al obiectului.
Târâţi mouse-ul pe schiţa noului obiect după cum s-a indicat
de linia punctată.
Când obiectul are mărimea şi proporţiile pe care le
doriţi, eliberaţi mouse-ul. Oricare i-ar
fi tipul, obiectul s-a creat cu
dimensiunile specificate. Celelalte
atribute ale sale – culoare, nuanţare,
umbră, etc. – sunt selectate curent de
look în Albumul Title Editor. Toate atributele pot fi
schimbate mai târziu după dorinţă.
După ce obiectul este creat, opţiunea de obiect pe care
aţi folosit-o se deselectează, iar săgeata de selecţie
redevine activă. Obiectul însuşi este selectat – arătat în
felul obişnuit prin punctele sale de control – şi poate fi
acum manipulat cu mouse-ul.
Reordonarea obiectelor în trei dimensiuni
[hindex]Straturi [sub]În Title Editor
Capitol 10: Editorul de titluri 286
[hindex]Reordonare obiecte[sub]În trei dimensiuni
[index]Obiecte Title Editor[sub]Reordonare starturi
Deoarece obiectele
se pot suprapune
unul peste altul, se
poate ajunge cu
uşurinţă în situaţia
în care un obiect
care ar trebui să fie complet vizibil este parţial
sau pe de-a-ntregul obstrucţionat de unul sau
mai multe din celelalte obiecte. În asemenea
cazuri, folosiţi patru comenzi de reordonare de
pe menu-ul Layers al Title Editor. Aceste
comenzi afectează obiectul selectat curent,
simbolizat printr-un dreptunghi “3” în diagramă.
1. Bring to Front: Obiectul este mutat în faţa tuturor
celorlalte obiecte. În diagramă, obiectul se află în
faţa obiectului 1.
2. Send to Back: Obiectul se mută în spatele tuturor
celorlalte obiecte. Obiectul 3 este acum în spatele
obiectului 5
3. Bring Forward One Layer: Obiectul 3 se află
acum în faţa obiectului 2, 4 şi 5, dar este încă în
spatele obiectului 1.
4. Send Back One Layer: Obiectul 3 se află în spatele
obiectelor 1,2 şi 4, dar este încă în faţa obiectului 5.
Capitol 10: Editorul de titluri 287
Despre obiectele text
[hindex]Obiecte text
[index]Obiecte Title Editor[sub]Text
Selectarea unui obiect de text este într-un fel diferită de
selectarea unui dreptunghi sau a unei elipse: text field
(câmpul de text) al obiectului este pus într-o stare de
“pregătire” în care activitatea oricărei taste va
determina câmpul să activeze şi să înceapă afişarea
textului introdus.

Activarea câmpului de text este indicată printr-un
cursor de inserţie de text, apariţia schimbată a unui
cadru de obiect, şi dispariţia punctelor de comandă.

Când un obiect de text nu este selectat, puteţi activa
câmpul său de text direct prin a da un clic în mijlocul
obiectului. Dacă doriţi să apară cadrul de selectare şi
punctele de control, terbuie să daţi un clic pe marginile
obiectului. În ceea ce priveşte celelalte tipuri de
obiecte, puteţi de un clic oriunde într-un obiect pentru
a-l selecta.
Capitol 10: Editorul de titluri 288
Pentru a deactiva câmpul de text, daţi un clic oriunde în
Edit Window vis-à-vis de obiectul text.
Deoarece textele joacă un rol central în cele mai multe
titluri şi menu-uri, Editorul de text va crea şi edita
automat un obiect text în centrul Edit Window dacă
începeţi simplu şi tipăriţi într-un moment când nu
există deja nici un obiect text.
Caracteristici de editare de text avansate
[hindex]Caracteristici de editare de text avansate
[hindex]Editor de titlu[sub]Editare text avansată
[hindex]Editare de text[sub]Avansată
Ca şi într-un program de procesare a cuvintelor, Title
Editor vă permite să formataţi un şir selectat de
caracteristici. Marcaţi simplu un set adiacent de
caracteristici cu mouse-ul şi aplicaţi formatarea pe care
o doriţi
Operaţiunile susţinute pe şirurile de caractere include
stilizarea de text (caracter, stil şi aspect), operaţii
clipboard (tăiere, copiere, lipire), ştergerea, şi un număr
de comenzi speciale de poziţionare, spaţiere şi scalare
care sunt accesibile numai din tastatură.
[+man]Pentru detalii în legătură cu acestea, vă rugăm
consultaţi Apendicele G: Shortcuts ale tastaturii.
[+asistenţă]Acestea sunt descrise sub denumirea
Capitol 10: Editorul de titluri 289
denumirea de [>045]Shortcuts de tastatură[<].
Butoanele de selecţie Editing mode
[index]Comenzi Title Editor[sub]Butoane selecţie mod
Aceste două butoane formează al doilea grup
de-a lungul părţii inferioare din Edit Window a Title
Editor. Funcţia lor este de a controla care dintre cele
două seturi de operaţii de editare este disponibil pentru
obiectul selectat curent.
5. Primul buton este pornit prin default când un obiect
este nou creat. El permite operaţii move, scale şi
rotate cu un cadru de selecţie conţinând nouă puncte
de comandă:

[cap: Punct de control vârf permite
rotaţia]Punctul de control de la vârf permite rotirea
[cap: Apăsaţi butonul mouse-ului şi trageţi
pentru a mişca obiectul când este vizibil
cursorul „tragere”]Ţineţi butonul de mouse apăsat şi
mişcaţi când cursorul „tragere” este vizibil
[cap: Punct de control colţ redimensionează fără
a schimba proporţiile]Punctul de control din colţ
Apăsaţi butonul mouseului
şi trageţi pentru a mişca
obiectul când e vizibil
cursorul pentru mişcare
Punct de control margine
schimbă doar înălţimea şi
lăţimea
Punct de control al colţului
redimensionează păstrând
proporţiile
Comment [ NJS
Capitol 10: Editorul de titluri 290
redimensionează fără schimbarea proporţiilor
[cap: Punct de control al marginii schimbă doar
lăţimea sau înălţimea]Punctul de control de pe
margine schimbă numai lăţimea sau înălţimea
Un clic pe butonul al doilea permite operaţia skew, care
necesită numai un singur punct de control

[cap: Trageţi de acest punct de control pentru a
înclina obiectul]Trageţi de acest punct de control
pentru a înclina obiectul
[hindex]Kern
[hindex]Change leading
În ceea ce priveşte obiectul text, cel de-al doilea buton
furnizează încă două operaţii kern şi change leading,
accesate prin punctele de comandă din centrul fiecărei
margini de text:
Trageţi acest punct de control
pentru a înclina obiectul
Comment [ NJS
Capitol 10: Editorul de titluri 291

Kern (L)şi Change leading (R)
Butoanele de aranjare a obiectului
[index]Comenzi Title Editor[sub]Butoane de aranjare a
obiectului
[hindex]Aliniere
[hindex]Justificare
[hindex]Grupare
[hindex]Degrupare
Cele două butoane din stânga din acest
grup sunt pentru gruparea şi degruparea obiectelor Title
Editor. Primul buton este disponibil când sunt selectate
obiecte multiple. Acţiunea sa constă în a lega obiectele
Comment [ NJS
- simple.dtl
Capitol 10: Editorul de titluri 292
într-un grup – un obiect compozit care este tratat ca o
singură entitate de operaţiile de editare. Când un grup
este selectat, toate punctele sale de comandă sunt
vizibile simultan, şi oricare dintre ele poate fi utilizat
pentru a manipula grupul.

O grupare de trei obiecte
[cap: Împreună]Împreună
Al doilea buton, care este disponibil oricând un obiect
de grup este selectat, separă grupul în obiectele sale
constituente.
Deşi este posibil “a grupa grupurile”, gruparea are
întotdeauna doar un nivel de adâncime, deci degrupând
un supergrup vor rezulta obiectele individuale din nou.
Următorul buton deschide un menu pop-up de 11
operaţiuni care se aplică numai la grupuri. Primele şase
vă permite să aliniaţi un set de obiecte de-a lungul
oricăreia dintre cele patru margini ale lor sau de-a
lungul celor două linii de mijloc. Perechea următoare
Capitol 10: Editorul de titluri 293
de comenzi permite spaţierea obiectelor la intervale
egale în direcţii verticale sau orizontale, iar ultimele
trei re-măresc obiectele astfel încît să aibă lăţimi sau
înălţimi egale, sau ambele. Toate aceste comenzi sunt
utilizate în special în crearea de menu, de vreme ce
doriţi în general ca butoanele de menu să fie expuse
într-o manieră regulată.
Butonul de aşezare a obiectului final
deschide un alt menu pop-out, prevăzut cu
object justification (justificarea
obiectului). Cele nouă opţiuni de aici sunt
într-o formă grafică asemănându-se unui panou tic-tac-
toe. Dacă daţi un clic pe una dintre aceste nouă regiuni
obiectul se mută spre colţul corespunzător al ecranului
( definită de regiunea “text-sigur” delimitată de linii
roşii de pauză), sau la centru.
Selectarea multiplă de obiecte
[index]Title Editor[sub]Selectare multiplă în
[hindex]Selectare multiplă[sub]În Title Editor
Primul pas în alcătuirea unui grup este a selecta
obiectele multiple pe care le va cuprinde. Aceasta se
poate realiza în unul din următoarele două feluri:
6. Prin a da un clic şi a târâ cu mouse-ul pentru a marca
un dreptunghi de selectare (o “marcare” care
înconjoară toate obiectele pe care doriţi să le grupaţi;
sau,
Capitol 10: Editorul de titluri 294
7. Prin a da clic pe primul obiect pe care doriţi să-l
grupaţi, apoi clic Ctrl pe fiecare din celelalte.
Grupuri temporare
[hindex]Grupuri[sub]Temporare, în Title Editor
[hindex]Grupuri temporare (în Title Editor)
Orice selecţie de obiecte multiple funcţionează ca un
grup temporar, şi poate fi mutat, aliniat, rotit, colorat,
etc. ca o unitate. Totuşi, gruparea temporară îşi pierde
identitatea imediat ce daţi un clic altundeva în Edit
Window, pe când un grup creat cu butonul group
persistă până ce este degrupat explicit.
Butoane de ataşare clipboard şi ştergere
[index]Comenzi Title Editor[sub]Butoane de ataşare
Clipboard şi ştergere
Butoanele din această grupare furnizează
operaţiile de editare familiare Cut, Copy, Paste şi
Delete, toate operând pe grupuri, obiecte individuale,
sau pe textul selectat în Title Editor. Primele trei
lucrează cu Windows Clipboard, în timp ce al patrulea
şterge simplu materialul ales făra a afecta clipboardul.

Capitol 10: Editorul de titluri 295
Comenzi de stilizare text

[index]Comenzi Title Editor[sub]Stilizare text
Comenzile din acest grup din dreapta sus a Edit
Window din Title Editor ar trebui să arate familiar
oricui care a folosit softwarwe-ul de procesare a
cuvintelor. Comenzile de editare se aplică deopotrivă
textului selectat curent şi la oricare nou text care este
posibil să intre până ce setările sunt din nou schimbate.
Pe dreapta sunt trei butoane font style, care selectează
stilizările bold, italic sau underlined.
Poate surprinzător, butonul underlined style – singurul
dintre aceste comenzi – poate fi aplicat la orice tip de
obiect, nu doar text (încercaţi-l!). Aceasta face posibilă
folosirea stilizării illuminate underlined cu butoni creaţi
din obiecte grafice: dreptunghiuri, elipse sau poze.
Al patrulea buton deschide un meniu
pop-out de opţiuni text-formatting
(formatare de text). Spre deosebire de
celelalte comenzi din grup, care
guvernează apariţia caracterelor
individuale, opţiunile de pe acest
meniu se aplică la tot textul dintr-o
Capitol 10: Editorul de titluri 296
casetă de text dată.
Cele trei opţiuni de ajustare – Left, Center şi Right –
afectează plasarea textului în caseta sa (şi nu plasare
casetei însăşi în Edit Window, care este funcţie a
meniu-ului object justification ).
[hindex]Înfăşurare cuvânt (Word wrap)
[hindex]Micşorare pentru potrivire (Shrink to fit)
[hindex]Mărire pentru potrivire (Scale to fit)
Shrink to fit, Scale to fit, Word wrap on şi Word wrap
off sunt opţiuni care determină cum se tratează textul
dumneavoastră când re-dimensionaţi o casetă de text.
Cu Word wrap on, care este default pentru o nouă
casetă de text, re-dimensionaţi rezulatatele casetei de
text în textul în curs de reformatare – cuvânt-înfăşurat–
la noua lărgime a casetei de text (în timp ce noua
înălţime rezultată a textului determină la rândul său
înălţimea casetei. Word wrap off îndepărtează toate
întreruperile de linii “fine” (întreruperi de linii adăugate
pentru înfăşurarea cuvântului), apoi măreşte caseta cât
de mult este necesar pentru a conţine textul. Modul
Word wrap este schimbat automat dacă tipăriţi
caractere ulterioare în caseta de text.
Cu Scale to fit, textul este întins în timpul re-
dimensionării pentru a se ajusta ambelor dimensiuni ale
casetei. Cu Shrink to fit, textul rămâne la mărimea sa
Capitol 10: Editorul de titluri 297
originală cu excepţia cazului când caseta este
micşorată, în care caz textul este re-dimensionat ca în
Scale to fit. Nici comanda to fit nu schimbă diviziunile
de linie ale textului.
[index]Litere
Lista scunsă de litere şi selectorul de mărime-de-literă
(font-size) finalizează grupul de comenzi de stilizare
de text.
ALBUMUL TITLE EDITOR
[index]Abumul Title Editor
Abumul Title Editor este panoul dreptunghiular de pe
partea dreaptă a ecranului [>066]Title Editor[<].
Conţine resurse pentru construirea titlurilor şi meniu-
urilor în acelaşi fel în care [>064]Albumul[<] de
Studio principal conţine resurse pentru crearea
filmelor.
Albumul Title Editor este controlat de cele patru
butoane arătate pe dreapta, care sunt localizate
între Edit Window şi Albumul însuşi. Fiecare buton
deschide una din cele patru secţiuni aleAlbumului:
Browser-ul de aspect, Secţiunea de fundaluri, Secţiunea
Capitol 10: Editorul de titluri 298
de imagini şi Secţiunea de butoane.
[047]Browser-ul de aspecte
[index]Abumul Title Editor[sub]Browser-ul de aspecte
[hindex]Browser-ul de aspecte
Această secţiune a Albumului Title Editor Album
are trei subsecţiuni, accesate prin apendicele Standard,
Custom şi Favorites de la vârf.
Anexa Standard este o colecţie de stiluri care poate fi
aplicată la text şi la alte obiecte pe care le folosiţi în
titlurile dumneavoastră. Fiecare stil constă dintr-o
culoare (sau gradient de culoare, sau transparenţă)
pentru fiecare “faţă” (suprafaţă), margine şi umbră a
obiectului la care se aplică, plus un parametru de
întunecare pentru fiecare. Un parametru final este
direcţia umbrei, pentru care există opt posibilităţi.
Pentru a schimba aspectul unui obiect existent, daţi
simplu un clic pe aspectul pe care îl doriţi în timp ce
obiectul este selectat. Obiectele noi sunt create cu cel
mai recent aspect selectat.
Capitol 10: Editorul de titluri 299

Selectarea unui aspect în Browserul de aspecte:
fiecare buton din anexa Standard este disponibil în
opt stiluri, care vă sunt prezentate ca sub-meniu.
Fiecare aspect are un ID numeric care se afişează
ca un vârf de instrument sub mouse-ul
dumneavoastră. Deasupra, mouse-ul este pe aspectul
23-3.
Anexa Custom vă permite să personalizaţi aspectele
furnizate, sau să le creaţi pe ale dumneavoastră proprii
prin ajustarea parametrilor listaţi deasupra. Trei seturi
identice de comenzi ajustează parametrii pentru faţă,
margine şi respectiv umbră. Aici sunt comenzile de
faţă:

Comment [ NJS
(07-07)
Capitol 10: Editorul de titluri 300
[hindex]Comanda de nuanţă
Cele trei butoane opţiuni din vârf selectează o culoare
solidă, o nuanţă, sau nici o culoare (transparenţă).
Dându-se un clic pe mostra de culoare de lângă primul
buton se invocă un altfel de dialog cu selectorul-de-
culoare Windows la care un slider Opacity (0-100%) a
fost adăugat.
Mostra de lângă cel de-al doilea buton
introduce un designer de nuanţă care vă
permite să definiţi o nuanţă prin a
repartiza culori de început la fiecare colţ
al suprafeţei pătrate. Daţi un clic pe
mostrele de culoare din colţurile ferestrei de gradient
pentru a seta culoarea acelui colţ într-un dialog cu
selectorul-de-culoare.
Notă: Unele dintre cele mai elaborate aspecte furnizate
implică caracteristici interne specifice şi deci nu poate
fi editat.
Anexele Favorites vă permite să salvaţi
anumite aspecte favorite pe care doriţi să le re-utilizaţi
în viitor, să vă eliberaţi de la a trebui să vă reamintiţi
sau să înregistraţi parametrii pe care îi folosiţi. Daţi un
clic cu butonul din stânga pentru a salva aspectul curent
ca unul din favoritele dumneavoastră. Daţi un clic pe
butonul din dreapta pentru a şterge “favoritul” selectat
Capitol 10: Editorul de titluri 301
curent.
[024]Secţiunea de fundal
[index]Abumul Title Editor[sub]Secţiune de fundal
[hindex]Fundal[sub]În Title Editor
[hindex]Secţiune de fundal[sub]A Albumului Title
Editor
Un titlu sau meniu poate avea patru tipuri de
fundal: o culoare solidă, o nuanţă, transparenţă (nici un
fundal la urma urmei) sau o filă de imagine (cum ar fi
un desen, o fotografie sau un cadru video salvat).[cap: Culoare mată]Culoare mată
[cap: Nuanţă]Nuanţă
[cap: TransparenţăTransparenţă
[cap: Fotografie]Fotografie
[cap: Selectaţi fişierul]Selectaţi fişierul
Culoare mată
Fotografie

Selectaţi folder
Nuanţă Transparenţă
Comment [ NJS
Capitol 10: Editorul de titluri 302
[man]Opţiunile color şi gradient din secţiunea de
fundaluri a Title Editor funcţionează în acelaşi fel ca
acelea descrise mai sus pentru Looks Browser (pagina
[#047]), cu excepţia că culoarea sau nuanţa pe care o
selectaţi se aplică instantaneu pe fundalul titlului pe
care îl editaţi.
[help] Opţiunile color şi gradient din secţiunea de
fundaluri a Title Editor funcţionează în acelaşi fel ca
acelea din [>047]Looks Browser[<],cu excepţia că
culoarea sau nuanţa pe care o selectaţi se aplică
instantaneu pe fundalul titlului pe are îl editaţi.

Dacă lucraţi pe un titlu suprapus, aţi putea găsi
interesante felurile de a folosi setarea Opacity pe
dialogurile selectorului-de-culoare pentru aceste
butoane, în special când suprapusul este grupat cu
tranziţiile.
În mod normal, totuşi, ve-ţi folosi un fundal transparent
pentru titluri, iar transparency este selecţia fundalului
default pentru un nou titlu sau meniu.
Opţiunea finală pentru fundal este picture – o filă de
imagine în orice format standard. La fel ca în cazul
altor multor secţiuni ale Albumului principal al
Studioului, fundalurile sunt extrase dintr-o sursă fişier
care poate fi schimbată utilizând butonul de fişier. Fila
de imagine pe care o selectaţi cu butonul de fişier
Capitol 10: Editorul de titluri 303
devine noul fundal, iar filele de imagine din fişier sunt
afişate ca miniaturi pe panoul de Album. Dacă este
necesar, Title Editor întinde imaginea de fundal până ce
umple lăţimea sau înălţimea ecranului dar nu-i schimbă
proporţiile sale.
[096]Secţiunea de imagini (The Pictures
section)
[index]Abumul Title Editor[sub]Secţiune de imagine
[man+]În ceea ce priveşte imaginile de fundal tocmai
discutate, imaginile din secţiunea Pictures a Albumului
Title Editor pot fi de orice tip standard.
[help+]Ca şi în cazul [>024]imagini de fundal[<],
imaginile din secţiunea Pictures pot fi de orice tip
standard.
În loc de a fi întinse pentru a umple Edit Window,
totuşi, aceste imagini sunt adăugate la titlu ca picture
objects şi afişate la dimensiunea normală cu opt puncte
de comenzi care le permit repoziţionarea şi
redimensionarea (deşi nu rotirea sau înclinarea).
Obiectele imagini se comportă la fel ca obiectele de
text şi cele două tipuri de obiecte grafice în privinţa
grupării, alinierii şi comenzilor similare.
Capitol 10: Editorul de titluri 304
Secţiunea de butoane
[hindex]Secţiunea de butoane[sub]A Albumului Title
Editor
[index]Abumul Title Editor[sub]Secţiune de butoane
[hindex] Authoring discs
[index]Discs[sub]Authoring
De vreme ce butoanele sunt ingrediente care
transformă titlurile în meniuri interactive, această
secţiune a Albumului Title Editor Album interesează în
principal pentru DVD, VCD şi autorizare S-VCD
authoring.
Vorbind pe larg, un buton este o regiune a ecranului cu
care utilizatorul poate interacţiona într-un anume fel.
Butoanele sunt clasificate după acţiunea pe care o
produc când utilizatorul le activează, şi nu prin
aparenţa lor, care ar trebui în general să fie aleasă astfel
încât să dea un indiciu sugestiv al comportării lor, dar
nu este obligatoriu. Cele patru tipuri de butoni sunt:
8. Normal: Dându-se un clic pe acest buton, se
determină redarea să sară la un capitol (adică, video
obişnuit), sau alt meniu. Linkul dintre buton şi ţinta
sa este creat în [>085]opţiunea Clip properties[<], nu
în the Title Editor.
9. Thumbnail: Această formă specială de tip de buton
normal afişează un cadru în miniatură (sau o pre-
Capitol 10: Editorul de titluri 305
vizionare a miniaturii în mişcare) din partea filmului
de care se leagă.
10. Previous: Acest buton apare pe paginile a doua
şi de mai încolo ale meniu-ului multi-pagină
(meniuri cu mai multe linkuri de la butoanele normal
sau thumbnail decât se vor potrivi pe o pagină).
Leagă de pagina de meniu precedentă.
11. Next: Acest buton apare pe toate mai puţin
ultima pagină a meniurilor multi-pagină; leagă de
pagina următoare.
Arta butoanelor furnizate de Studio include mai multe
exemple de fiecare tip. Fiecare buton este o filă
imagine în formatul Targa (tga). Examinarea filelor
într-un program de artă ca Adobe Photo Shop sau Paint
Shop Pro va arăta că porţiunea transparentă a imaginii
butonului, şi regiunea specială pentru afişarea
miniaturilor (unde se aplică), sunt definite de un canal
alpha inclus în imagine.
Ca de obicei un buton folder vă permite să selectaţi un
disc director de pe caresunt afişate imaginile obţinute.
Pentru a folosi un uton furnizat, e de ajuns să-l trageţi
din Album în fereastra de Editare, unde devine un
buton obiect – esenţialmente un buton geamăn a
[>096]imaginii obiect[<].
[hindex]Tipuri de butoane
Acţiunea default a butonului
furnizat este de a determina prin
Capitol 10: Editorul de titluri 306
numele lui de fişier, dar se poate desemna o nouă
acţiune pentru butonul furnizat momentan selectat din
lista ascunsă din secţiunea Buttons a Albumului Title
Editor. Prima opţiune de pe această listă, “Not a
button”, îndepărtează acţiunea de pe obiect – acum este
doar o grafică. Celelalte opţiuni corespund tipurilor de
buton listate mai sus.
Pont: Reţineţi, nu aspectul butonului determină
comportamenul lui, ci tipul de buton selectat din meniu
De fapt, puteţi face orice obiect non-grup – fie el text,
dreptunghi, elipsă, imagine sau buton – să funcţioneze
ca un buton doar prin selectarea în fereastra Edit şi
alegerea unui nou tip de buton din lista ascunsă.
Vreţi să faceţi un buton care să zică “Bunico” şi să-l
legaţi de înregistrarea petrecerii pentru ziua de naştere
a Bunicii? Creaţi doar un obiect text, înfrumuseţaţi-l
cum doriţi prin stilurile de text din browserul Looks
Browser, şi desemnaţi-i butonul de acţiune normal.
Înapoi în instrumentul Clip properties, legaţi noul
buton de videoclipul ales şi treaba este gata.
Evidenţiere buton
[hindex]Butoane[sub]Evidenţiere
[index]Butoane de meniu[sub]Evidenţieri
[hindex]Evidenţiere[sub]A butoanelor de meniu
Capitol 10: Editorul de titluri 307
În meniurile DVD (dar nu meniurile
VCD şi S-VCD), feedback vizual se dă
prin evidnţierea butonului curent în timp
ce utilizatorul se plimbă prin meniu.
Evidenţieri speciale active disting un buton care este în
procesul de a fi activat chiar înainte ca acţiunea să fie
performată. (Puteţi pre-viziona acest efect de
evidenţiere în Player, şi să interacţionaţi cu meniul
folosind fie mouse-ul, fie comenzile Playerului DVD.)
Title Editor vă permite să desemnaţi culoarea care se va
folosi pentru fiecare tip de evidenţiere, şi o opţiune de
stil care decide cum se vor desena evidenţierile.
Comenzile pentru aceste setări sunt localizate sub lista
de button-type:
Daţi clic pe Active şi Selected mostre de culoare pentru
a seta culorile de evidenţiere care se potrivesc cel mai
bine cu meniul dvs. . Vă poate ajuta să vă faceţi
meniurile mai clare dacă folosiţi culori mate pentru
evidenţierea tuturor meniurilor de pe un disc.
Cele trei stiluri de opţiuni ale stilului de evidenţiere, de
la stânga la dreapta, sunt:
12. Box: Evidenţiatorul se trasează ca un
dreptunghi care cuprinde butonul.
13. Follow shape: Evidenţiatorul acoperă zona
vizibilă a butonului, oricare ar fi forma acestuia.
14. Underline: Butonul este subliniat.
Comment [ NJS
button hightlight.
Capitol 10: Editorul de titluri 308
Aceste opţiuni de evidenţiere pot fi aplicate oricărui tip
de buton realizat din orice tip de obiect, nu doar din
imaginile de butoane importate din Album. Deselectaţi
caseta de selectare Highlight style dacă vreţi să
dezactivaţi evidenţierea butonului în timp ce lucraţi în
Editorul de titluri.
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 309
[008]CAPITOL 11[0]:
[062]Efecte sonore şi muzică

[index]Efecte sonore
[index]Muzică
[index]Audio[sub]Utilizări ale
Înregistrarea video poate fi considerată în primul rand ca
unmediu vizual, dar rolul coloanei sonore în filmele dvs.
este adesea nu mai puţin important decât acela al
imaginilor de pe ecran.
Filmele şi producţiile de televiziune include numeroase
tipuri de înregistrări audio, începând cu dialog şi alte
sunete create în timpul acţiunii. În filmele dvs. , această
coloană sonoră neprelucrată este importată o dată cu
înregistrarea video pe parcursul modului Captură. Apare
în fereastra Film [>113]vizualizarea Timeline [<] de pe
înregistrarea original audio de sub înregistrarea video. În
Studio Plus, înregistrarea originală audio poate să apară şi
pe înregistrarea overlay audio.
Majoritatea producţiilor comerciale necesită şi efecte
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 310
sonore – uşi trântite, maşini accidentându-se, câini care
latră, etc. – şi muzică incidentală, care poate consta în
muzică creată special pentru producţie, cântece preluate
de pe alte înregistrări, sau ambele. Voice-overe şi alte
înregistrări audio personalizate sunt de asemenea necesare
destul de des.
Puteţi folosi toate aceste sunete adăugate în propriile dvs.
filme:
15. Un set bun de efecte de început în format wav este
instalat o dată cu Studio, şi altele sunt disponibile din
multe surse.
16. Instrumentul SmartSound creează automat o
înregistrare muzicală de orice durată dorită într-o
varietate de stiluri .
17. Puteţi adăuga prin aruncare fişiere mp3 din
Album pe Timeline sau puteţi importa înregistrări audio
de pe CD cu instrumentul CD audio.
18. Instrumentul Voice-over vă permite să adăugaţi
naraţiune sau comentarii în timp ce vizualizaţi în
avanpremieră înregistrarea dvs. editată.
[index]Audio[sub]Folosire în Studio
Înregistrarea audio, de orice tipă ar fi, este adăugată
producţiei dvs. ca şi clipuri în fereastra Film. Acestea pot
fi mutate, ajustate şi editate aproximativ în acelaţi fel ca şi
videoclipurile şi imaginile statice.
O dată ce un clip sonor face parte din filmul dvs. , îl puteţi
modifica prin estompări şi alte ajustări de volum. Puteţi
ajusta poziţionarea clipurilor dvs. într-un mixaj stereo sau
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 311
surround, şi chiar puteţi schimba poziţionarea în mod
arbitrar în interiorul clipului. Puteţi, de asemenea, să
aplicaţi efectele audio ale Studio, inclusive reducere
zgomot(noise reduction) şi reverberaţie(reverb) printer
altele.
Disponibilitate: Sunetul surround nu este suportat în versiunile SE şi
QuickStart ale Studio.
Despre sunetul surround
Un mixaj „surround” depăşeşte cele două canale standard
pentru a oferi un sunet învăluitor în stilul sălii de teatru
pentru producţiile dvs. DVD. Studio vă permite să setaţi
poziţia aparentă a fiecărei înregistrări audio independent
în interiorul mixajului, şi să „panotaţi” înregistrarea (să o
repoziţionaţi, fie fin sau abrupt) în orice direcţie dorită cît
de des este necesar pe parcursul filmului dvs. .
Pentru a controla în avans sunetul surround în timp ce
editaţi Studio, cardul de sunet al PC-ului dvs. trebuie să fie
conectat la unul dintre următoarele :
19. Un sistem sonor care include un decodor cu
compatibilitate Pro Logic sau Pro Logic 2, ca de
exemplu sistemul de difuzoare alimentate cu suport Pro
Logic sau Pro Logic-compatibil cu receptor AV.
20. Un cardul de sunet şi sistem de difuzoare cu
compatibilitate Dolby Digital 5.1.
Se recomandă o conexiune digitală audio(RCA sau
optică) pentru rezultate optime.
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 312
Notă: Chiar dacă nu puteţi auzi mixajul dvs. surround
când controlaţi , el va apărea pe DVD-ul dvs. , dar o
avanpremieră surround permite un mixaj mai precis.
O coloană sonoră surround poate fi scoasă pe DVD în
una dintre următoarele modalităţi:
21. În format Dolby Digital 5.1, fiecare dintre cele
şase canale surround este stocat discret pe disc şi va fi
direcţionat direct pe difuzorul corespunzător când va fi
redat pe un sistem de redare full surround 5.1.
22. În format Dolby Digital 2.0, mixajul surround este
codat pe două canale. Cînd DVD-ul dvs. este redat pe
sisteme Pro Logic sau Pro Logic 2 cu decodor, şi pe un
layout al difuzorului de 5.1 sau mai performant,
informaţia originală surround este recreată. Pe alte
sisteme, coloana sonoră codată se va auzi ca o
înregistrare convenţională stereo.
[131]Înregistrările audio din Timeline
[index]Timeline[sub]Înregistrări audio
[index]Audio[sub]Înregistrări pe Timeline
[index]Înregistrări[sub]Audio
Vizualizarea ferestrei Film conţine câteva înreegistrări
audio:
[index]Înregistrări [sub]Original audio
[hindex]Înregistrare originală audio
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 313
[index]Audio[sub]Original
[index]Audio[sub]Sincronizat
[hindex]Înregistrare audio sincronizată
Înregistrare originală audio: Aceasta conţine
înregistrarea audio capturată o dată cu videoclipurile dvs.
. Se numeşte uneori înregistrare audio „sincronizată”
deoarece este înegistrată simultan cu înregistrarea video.
[index]Înregistrare overlay [sub]Audio
[index]Audio[sub]Overlay, original
Înregistrare audio overlay : Înregistrarea audio originală
pentru înregistrarea overlay.
[hindex]Înregistrare voice-over
[index]Înregistrări[sub]Efecte sonore şi voice-over
[hindex]Înregistrarea cu efecte sonore
[index]Audio[sub]Efecte sonore
[index]Audio[sub]Voice-overe
Înregistrarea cu efecte sonore şi voice-overe: Efectele
sonore şi voice-overele sunt conţinutul tipic de pe această
înregistrare.
[+man]Efectele sonore sunt importate în proiectul dvs. din
secţiunea de Efecte Sonore din Album (vezi „Secţiunea
Efecte Sonore” la pagina [#061]). Voice-overele sunt
create cu instrumentul Voice-over (descries la pagina
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 314
[#080]).
[+asistenţă] Efectele sonore sunt importate în proiectul
dvs. din [>061] secţiunea de Efecte Sonore [<]din Album.
Voice-overele sunt create cu [>080] instrumentul Voice-
over [<].
[hindex]Înregistrarea muzicală de fundal
[index]Înregistrări[sub]Muzică de fundal
[index]Muzica de fundal[sub]Formate
[hindex]Înregistrare muzicală
[hindex]SmartSound
[index]Audio[sub]Muzică de fundal
Înregistrare muzicală de fundal: Folosiţi această cale
pentru a include fişiere audio mp3 sau wav, muzica de
fundal SmartSound generată de Studio, şi muzica (sau alt
conţinut) de pe compact discuri audio (CD-uri).
[+man]Fişierele audio sunt importate prin secţiunea Efecte
Sonore din Album (vezi pagina [#061]. Creaţi clipuri
SmartSound cu instrumentul SmartSound şi audioclipuri
CD cu instrumentul CD audio (vezi „Instrumentul
SmartSound” la pagina [#060] şi „Instrumentul CD audio ”
la pagina [#032]).
[+asistenţă] Fişierele audio sunt importate prin [>061]
secţiunea Efecte Sonore [<] din Album. Creaţi clipuri
SmartSound cu [>060] instrumentul SmartSound [<],şi
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 315
audioclipuri CD cu [>032] instrumentul CD audio [<].

Înregistrările audio din Timeline: înregistrare audio
originală, efecte sonore şi voice-over, şi muzică de
fundal. O a patra înregistrare audio când înregistrarea
overlay este vizibilă; conţine înregistrarea audio
originală pentru înregistrarea viideo.
[cap: Timescale]Timescale
[cap: Meniu]Meniu
[cap: Video ]Video
[cap: Original audio]Original audio
[cap: Titlu]Titlu
[cap: Efecte sonore şi voice-over]Efecte sonore şi
voice-over
[cap: Muzică de fundal]Muzică de fundal
Schimbarea înregistrărilor audio
[index]Înregistrări audio
[index]Înregistrări [sub]Audio
Scală temporală
Meniu
Video
Înregistrare audio originală
Titlu
Efecte sonore şi voice-
over

Muzică de fundal
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 316
Deşi înregistrările audio au rolurile lor specializate, după
cum s-a descries mai sus, acestea controlează îndeosebi
alegerea înregistrării unde vor apărea noile clipuri.
Înregistrarea audio originală v aafi plasată întotdeauna pe
calea înregistrare originală audio când se importă un nou
videoclip; noile voice-overe vor fi întotdeauna create pe
calea efecte sonore şi voice-overe; noile CD audio şi
clipuri SmartSound vor fi adăugate la calea muzică de
fundal.
Când s-a creat un clip nou, cu toate acestea, îl puteţi muta
pe o cale audio diferită dacă este convenabil: fiecare cale
este capabilă să acomodeze orice tip de audioclip. Aceasta
vă dă flexibilitatea de a folosi două efete sonore simultan,
de exemplu, prin simpla plasare a unuia dintre ele pe calea
muzicii de fundal.
Singura înregistrare audio cu statut special este
înregistrarea originală audio, fie pentru înregistrarea
video principală , fie, atunci când este în uz, înregistrarea
overlay. Iniţial, audioclipurile de ep această înregistrare
sun teditate în paralel cu materialul înregistrării video la
acelaşi index temporal. Pentru a trata înregistrarea audio ca
pe un clip separat, blocaţi înregistrarea video (apăsând
simbolul lacătului din partea dreaptă a ferestrei Film).
[+man]Vezi „Editare avansată în Timeline” la pagina
[#020] pentruinformaţii suplimentare.
[+asistenţă]Daţi clic [>020]aici [<] pentru informaţii
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 317
detaliate asupra acestui subiect.
[032]Instrumentul CD audio
[index]Instrumentul CD audio
[index]Instrumente[sub]CD audio
[index]Muzică de fundal[sub]CD
Folosiţi acest instrument pentru a crea un audioclip
dintr-o înregistrare CD. Puteţi controla aceste
înregistrări în instrument , şi puteţi selecta fie o
înregistrare întreagă, fie un fragment pentru a-l adăuga
filmului dvs. .

Dacă există un CD în drive pe care nu l-aţi folosit
anterior într-un proiect Studio, Studio vă va cere să îi
introduceţi numele înainte de a continua. Comenzile de pe
instrument vor deveni disponibile doar când Studio va
putea folosi cel puţin o opţiune de pe lista ascunsă CD
Title (Titlu CD).
Comment [ NJS
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 318
Selectaţi CD-ul de pe care doriţi să capturaţi material
audio în lista ascunsă CD Title, şi o înregistrare pe acel CD
de pe lista Track (Înregistrare). Deoarece CD Title este şi
un camp de text editabil, puteţi schimba numele prin care
Studio se referă la acest CD, dacă doriţi. Schimbarea de
nume se aplică şi la sesiunea curentă şi la cea viitoare.
Dacă s-a selectat CD-ul şi înregistrarea, puteţi ajusta
opţional clipul şi îi puteţi da un nume personalizat
folosind celelalte comenzi de pe instrument. [>072]Aceste
comenzi[<] sunt comune majorităţii tipurilor de clip audio,
şi sunt folosite pentru editare ca şi pentru creare de clipuri.
[+man]Sunt discutate la pagina [#072] în „Ajustare cu
instrumentul Clip properties”.
În cele din urmă, apăsaţi butonul Add to Movie(Adăugaţi
la film). Studio creează noul clip pe înregistrarea muzică
de fundal începând de la indexul temporal curent (după
cum arată scruberul Timeline şi cadrul de avanpremieră
din Player).
Prima dată când consultaţi partea din filmul dvs. care
conţine noul clip, Studio vă va cere să introduceţi CD-ul
(dacă nu se află deja în drive), astfel încât datele audio să
poată fi capturate. Nu veţi avea nevoie să repetaţi acest pas
decât dacă lungiţi clipul.
Opţiuni de înregistrare CD
În funcţie de CD drive-ul dvs. , Studio oferă un număr de
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 319
opţiuni de înregistrare. Posibilităţile se găsesc în panoul de
opţiuni CD. Panoul de opţiuni Voice-over şi Surround
(Setup × CD, Voice-over and Surround):

[hindex]Colectare de pe CD
Metoda clasică este „recoltarea” digitală de pe CD în
Studio. Dacă aveţi un CD drive mai vechi care nu poate
transfera informaţia audio digital, Studio listează opţiuni
alternative bazate pe capacităţile audio ale sistemului dvs.
hardware.
[060]Instrumentul SmartSound
[index]SmartSound[sub]Instrument
[index]Instrumente[sub]SmartSound
[index]Muzică de fundal[sub]SmartSound
SmartSound creează automat muzică de fundal
într-un stil ales de dvs. . În acest stil, puteţi selecta
unul dintre mai multe cântece, şu în cadrul acelui cântec,
orice număr de versiuni. Lista de versiuni disponibilă
depinde şi de durata pe care o specificaţi pentru muzica de
Comment [ NJS
(08-01)
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 320
fundal.

Pentru a creea muzică pentru un anumit set de clipuri,
selectaţi accele clipuri înainte de a deschide instrumentul
SmartSound. (Pentru a selecta întregul film, folosiţi Edit ×
Select All sau apăsaţi Ctrl+A.) Durata totală a clipurilor
selectate va determina setarea iniţială a duratei muzicii,
deşi puteţi modifica durata în orice moment prin ajustare
pe Timeline sau prin editare directă a măsurătorului
Duration de pe instrument.
În instrumentul SmartSound, alegeţi un stil, cântec sau
versiune din lista oferită. Fiecare stil vă oferă propria
selecţie de cântece, şi fiecare căntec are propria selecţie de
versiuni. Folosiţi butonul Preview pentru a audia cîntecul
în timp ce instrumentul este deschis.
Introduceţi un nume în câmpul Name şi ajustaţi-I durata
cu măsurătorul Duration, dacă doriţi. Clipul muzical pe
care îl creaţi va fi ajustat pentrua se potrivi exact duratei
selectate.
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 321
Dacă mai degrabă preferaţi să lucraţi cu efecte sonore
SmartSound în locul cântecelor, selectaţi Efecte Sonore
mai degrabă decât Music din lista ascunsă Type.
Puteţi schimba selecţia de cântece disponibile prin
alegerea unei diferite opţiuni din lista ascunsă de pe
Scope. Alegerea All vă va oferi acces la întregul catalog
SmartSound, dacă aveţi o conexiune Internet. Puteţi
asculta în premieră oricare cântec, şi puteţi achiziţiona pe
acela care îl necesită filmul dvs. .
Când v-aţi decis, daţi clic pe butonul Add to Movie
(Adăugaţi la film). Studio creează noul clip pe calea
muzică de fundal începând cu indexul timpului curent
(după cum indică scruberul Timeline şi cadrul de
avanpremieră din Player).
Butonul SmartSound din partea inferioară dreapta a
instrumentului deschide o casetă de dialog cu opţiuni şi
instrumente pentru menţinerea colecţiei dvs. SmartSound.
[080]Instrumentul Voice-over
[index]Instrumentul voice-over
[index]Instrumente[sub]Voice-overe
[index]Înregistrarea de voice-overe
[index]Voice-overe[sub]Înregistrare
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 322
Înregistrarea unui voice-over în Studio este la fel
de uşoară ca datul unui telefon. Este de ajuns să
deschideţi instrumentul Voice-over, să daţi clic pe Record
(Înregistrează) şi să vorbiţi în microfon. Puteţi povesti în
timp ce urmăriţi filmul derulându-se astfel încât
cuvinetele dvs. să se potrivească acţiuniii de păe ecran.
Puteţi folosi instrumentul şi ca o modalitate rapidă de a
captura muzică ambientală sau sunete realizate în mediul
privat prin intermediul microfonului dvs . .

Înainte de a putea înregistra folosind instrumentul Voice-
over, este nevoie să conectaţi un microfon la mufa de
intrare din placa de sunet a PC.ului dvs. . Trebuie, de
asemenea, să aveţi şi cel puţin un videoclip în fereastra
Film.
Revedeţi scenele video din filmul dvs. şi hotărâţi unde să
înceapă şi unde să se termine voice-over-ul. Când aţi
terminat, deschideţi instrumentul Voice-over. Reţineţi că
lampa de înregistrare – dreptunghiul întunecat din partea
stângă superioară în ilustraţia de mai sus – nu este aprinsă.
Comment [ NJS
Instrument.sel (01
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 323
Selectaţi punctul de începere din Timeline al ferestrei
Film. Puteţi face aceasta selectând un clip, redând filmul
şi oprind în punctual dorit, sau mişcând scruberul
Timeline.
Poziţionaţi microfonul pentru utilizare şi încercaţi să
pronunţaţi o frază de probă pentru a vă verifica nivelul de
înregistrare (vezi „Nivel voice-over” mai jos). Când
sunteţi mulţumit, apăsaţi butonul Record (care se schimbă
în buton Stop). Aşteptaţi câteva momente în timp ce lampa
de înregistrare semnalizează mai întâi STAND BY (REPAUS)
apoi înnumără descrescător de la 3-2-1.

Când lampa de înregistrare semnalizează
RECORDING(ÎNREGISTREAZĂ), şi filmul începe să se redea
în Player, interpretaţi povestirea.

În cele din urmă , apăsaţi butonul Stop. Lampa se stinge,
şi clipul voice-over este plasat automat pe calea efecte
sonore şi voice-overe. Revedeţi clipul selectându-l şi apoi
apăsând butonul Play.
Nivelul voice-over
[index]Voice-overe[sub]Volum
[index]Volum [sub] Niveluri voice-over
Comment [ NJS
(08-02u)
Comment [ NJS
(08-03u)
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 324
Nivelul de înregistrare pentru un
clip voice-over se setează când
creaţi voice-overul şi nu poate fi
schimbat ulterior. Cu toate
acestea, puteţi ajusta volumul
redării oricând. Nivelul de
înregistrare este setat cu sliderul Recording level(Nivel
de înregistrare) şi cu măsurătorul de nivel însoţitor de pe
instrumentul Voice-over.
[cap: Distanţa ideală]Distanţa ideală
[cap: Sliderul nivelului de înregistrare] Sliderul nivelului
de înregistrare
[cap: Măsurătorul nivelului]Măsurătorul nivelului
Urmăriţi acest măsurător pentru a vă asigura că nivelurile
dvs. de înregistrare nu sunt prea mari sau prea mici.
Indicatorul îşi schimbă culoarea din albastru (0-70%
modulaţie), prin galben , la roşu. În general, ar trebui să
încercaţi să păstrţi nivelul audio în galben(71-90%), şi nu
în roşu (91-100%).
Opţiuni de înregistrare voice-over
[index]Înregistrare voice-overe[sub]Calitate
[index]Voice-overe[sub]Opţiuni de calitate a înregistrării
Casetele dialog care setează Studio includ anumite setări
care afectează configuraţia şi calitatea înregistrării dvs. .
Distanţa ideală
Sliderul nivelului
de înregistrare
Măsurător al nivelului
Comment [ NJS
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 325
[+man]Această secţiune oferă un scurt sumar. Vezi „Setări
CD, voice-over şi surround” la pagina [#031] pentru
informaţii detaliate.
[+asistenţă]Daţi clic[>031]aici[<] pentru informaţii
suplimentare.
Pentru a selecta aceste opţiuni alegeţi Setup × CD, Voice-
over and Surround din bara meniului principal.

[index]Microfon[sub]Conectare
Lista ascunsă Microphone(Microfon) din această casetă de
dialog enumeră mai multe moduri de a conecta un
microfon la cardul dvs. de sunet. Opţiunile din listă
trebuie să arate aproximativ în felul următor, dintr-un
system cu un card de sunet Avance AC97:

Alegeţi din această listă, apoi conectaţi-vă microfonul în
modul indicat (ex. Microphone sau Line In).
Comment [ NJS
(08-05)
Comment [ NJS
microfon.sel (08-0
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 326
Ajustările Channels(Canale) şi Sample rate(Rată eşantion)
din caseta de dialog cu opţiuni controlează voice-overele
sau alte înregistrări audio. Setaţi-le la cea mai mare
valoare de care anticipaţi că aţi putea avea nevoie, dar
reţineţi că mărirea calităţii necesită mai mult spaţiu pe
disc.
AJUSTAREA CLIPURILOR AUDIO
[hindex]Ajustare[sub]Clipuri audio
[index]Clipuri audio [sub]Ajustare
La fel ca în cazurile altor tipuri de clip, puteţi ajusta
clipurile audio fie [>073]direct pe Timeline[<] sau folosind
instrumentul Clip properties.
[+man]Vezi „Ajustarea pe Timeline folosind mânere” la
pagina [#073] pentru o discuţie a primei metode.
[hindex]SmartSound[sub]Durata clipurilor
Majoritatea tipurilor de clip pot fi ajustate dintr-un minim
de un cadru durata originală completă a conţinutului
clipului. Clipurile SmartSound pot fi ajustate pe Timeline
până chiar la o secundă , şi limita urcă.
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 327
[072]Ajustarea cu instrumentul Clip
properties
[index]Instrumentul Clip properties[sub]Pentru clipuri
audio
[index]Instrumente[sub]Clip properties
[hindex]Ajustare[sub]Clipuri audio
[index]Clipuri audio[sub]Ajustare
Comanda din meniu Toolbox × Modify Clip Properties
solicită instrumentul Clip properties pentru clipul selectat.
Puteţi accesa instrumentul şi prin dublu clic pe orice clip
audio.
Pentru început, instrumentul oferă comenzi care vă
permite să vizualizaţi sau să editaţi două proprietăţi
împărtăţite de toate videoclipurile:
[hindex]Măsurător de durată
23. Pentru a seta durata clipului , schimbaţi valoarea
din măsurătorul Duration(Durată).
24. Cîmpul de text Name(Nume) vă permite să ataşaţi
un nume personalizat clipului pentru a înlocui pe cel
iniţial oferit de Studio. Numnele clipului este folosit de
vizualizarea List a ferestrei Film, şi poate fi vizualizat
ca etichetă afişată la atingere când mouse-ul trece peste
clip în vizualizarea Storyboard.
Celelalte comenzi oferite de instrument depind de clipul
audio pe care îl daţi.
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 328
Original audio, efecte sonore şi voice-overe
[index]Original audio[sub]Proprietăţi
[index]Efecte sonore[sub] Proprietăţi
[index]Voice-overe[sub] Proprietăţi
Instrumentul Clip properties acelaşi tip de comenzi de
ajustare pentru clipuri cu efecte sonore şi voice-over ca şi
pentru videoclipuri, dar afişează o grafică a formei de val
audio în locul zonelor de avanpremieră vizuală.
[man]Penmtru a învăţa cum se ajustează cu aceste comenzi,
vezi „Ajustare cu instrumentul Clip properties” la pagina
[#074].
[+asistenţă]Daţi clic [>074]aici[<] pentru a învăţa cum se
ajustează cu aceste comenzi.
Amintiţi-vă că clipurile de pe original audio şi de pe
overlay audio pot fi editate doar independent când calea
video corespunzătoare este blocată.
[+man]Vezi „Ajustare avansată pe Timeline” la pagina
[#020].
[+asistenţă]Daţi clic [>020]aici[<] pentru detalii.
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 329

CD Audio
[index]Clipuri audio CD[sub]Proprietăţi ale
Pentru clipuri audio CD, instrumentul Clip properties
foloseşte aceleaşi comenzi de ajustare ca şi mai sus, dar în
plus oferă o listă de selectori pentru CD Title(Titlu CD) şi
Track(Înregistrare). Puteţi folosi acestea pentru a schimba
sursa clipului oricând. CD Title este şi un camp de text
editabil, deci puteţi introduce titlul real al CD-ul.
SmartSound
®
[index]SmartSound[sub]Proprietăţi ale clipului
Clipurile SmartSound pot fi editate la aproximativ orice
durată, cu excepţia că clipurile foarte scurte la anumite
durate ar putea să nu fie disponibile în orice combinaţie de
Stil şi Melodie.
[+man]Acest instrument este esenţial identic cu
instrumentul pentru crearea de clipuri SmartSound (descris
ca „Instrumentul SmartSound” la pagina [#060]), cu
Comment [ NJS
GearGrind.wav (0
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 330
excepţia că butonul Add to movie este înlocuit de Accept
change(Acceptă schimbările).
[+asistenţă] Acest instrument este esenţial identic cu
instrumentul pentru [>060] crearea de clipuri SmartSound
[<],butonul Add to movie este înlocuit de Accept
change(Acceptă schimbările).
VOLUM AUDIO ŞI MIXAJ
[index]Audio[sub]Volum şi mixaj
[hindex]Mixaj audio
[index]Volume[sub]Mixaj
[index]Volum şi instrumentul balans
[index]Instrumente[sub]Volum şi balans
[index]Balans şi volum
[hindex]Estompare şi balans
Nivelurile audio şi poziţionarea stereo individuală a
clipurilor pot fi ajustate fie direct pe Timeline, sau cu
instrumentul Volume and balance(Volum şi balans).
Fiecare tehnică oferă propriile avantaje. Ajustarea pe
Timeline vă dă o idée clară a duratei versus volumul sau
balansul , în timp ce instrumentul Volume and balance
Comment [ NJS
(08-09)
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 331
facilitează mixajul – ajustând separat volumul şi balansul
stereo ale fiecăreia dintre căile audio.
[hindex]Authoring de discuri
[index]Discuri[sub]Authoring
Pentru fiecare authoring de disc, instrumentul Volume
and balance vă permite să creaţi o coloană sonoră
surround, mai degrabă decât stereo. Instrumentul vă
permite să poziţionaţi dinamic oricare dintre înregistrările
audio din faţă în spate sau de la stânga la dreapta.
Disponibilitate: Sunetul surround nu este suportat în versiunile SE şi
QuickStart ale Studio.
[022]Componenţa unui clip audio
[index]Clipuri audio[sub]Detalii de interfaţă
Simbolul unui clip audio pe Timeline are anumite părţi.
Limitele fiecărui clip sunt denotate de bare verticale.
Conţinutul real al înregistrării audio este indicat de o
grafică în formă de val:

Fragment de graphic val din trei clipuri vecine.
Aspectul graficii sub formă de val vă spune ceva despre
caracterul unui sunet. Un sunet încet o formă de val
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 332
strânsă, aproape de axul central al clipului . Un sunet tare
are o formă de val cu vârfuri mai largi şi pante , ajungând
la marginile clipului. Un sunet continuu , ca de exempplu
un motor de maşină, are amai multe pulsuri la un loc . Un
sunet staccato are pulsuri scurte separate de intervale de
tăcere în care forma valului este o linie orizontală.
Linii de ajustare
Linia de volum albastră modelează graphic schimbările de
volum făcute înregistrării şi clipului. Dacă nu aţi ajustat
volumul deloc, linia însoţeşte clipul la aproape trei sferturi
din înălţimea clipului. Aceatsa se numeşte nivel „zero
gain” (0 dB), unde volumul original al clipului nu a fost
nici mărit, nici scăzut.
Dacă ridicaţi sau micşoraţi volumul întregii înregistrări,
linia de volum rămâne orizontală, dar acum este mai sus
sau mai jos decât nivelul de bază al zero-gain.
În cele din urmă, dacă faceţi ajustări de volum în clip, linia
constă în segmente care se întâlnesc la mânerele de
ajustare a volumului.

[cap: Durata clipului ]Durata clipului
[cap: Nivel audio ajustat]Nivel audio ajustat
Durata clipului Nivel audio ajustat
Nivel de bază(0 dB)
Formă simbolică de val
reprezentând sunetul
Mâner de
ajustare

Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 333
[cap: Nivel (0 dB) de bază]Nivel (0 dB) de bază
[cap: Formă simbolică de val reprezentând
sunetul]Formă simbolică de val reprezentând sunetul
[cap: Mâner de ajustare]Mâner de ajustare
Spre deosebire de grafica sub formă de val, sau de liniiile
de ajustare pentru balans şi estompare (vezi mai jos), linia
de ajustarea a volumului este scalată logaritmic. Volumul
perceput variază logaritmic cu intensitatea unui semnal
audio, astfel că această caracteristică permite ajustarea
liniei pentru a modela mai clar ceea ce auziţi. De
exemplu, un segment de linie urcând va produce o
estompare lină şi constantă de la nivelul începutului până
la sfârşit.
Linia balansului stereo verde şi linia balansului faţă -
spate(„estompare”) roşie vor funcţiona similar cu liniile
de volum, cu excepţia că în ambele cazuri poziţia neutră
este centrul vertical al clipului , şi scala de ajustare este
liniară.
Ridicarea liniei de balans stereo positions poziţionează
ceea ce produce clipul mai departe la stânga ascultătorului,
în timp ce coborârea acesteia poziţionează clipul de
dreapta ascultătorului . În mod similar, ridicarea liniei de
estompare mută clipul maideparte de ascultător şi lăsarea
mai jos a acesteia , aduce clipul spre ascultător.
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 334
Notă: Puteţi vizualiza şi edita o linie de estompare a
clipului când [>081]instrumentul Volume and balance [<]
este în modul surround. Efectul ajustării liniei poate fi
revăzut doar cu sisteme care au disponibilă redarea cu
sunet surround.
Pentru a selecta care dintre linii este afişată momentan,
folosiţi meniul audio al clipului în context:
.
Disponibilitate: Sunetul surround nu este suportat în versiunile SE şi
QuickStart ale Studio.
[018]Ajustarea audio pe Timeline
[index]Timeline[sub]Ajustarea volumului
[index]Volum[sub]Ajustare pe Timeline
[index]Audio[sub]Ajustare pe Timeline
Nivelurile audio pot fi ajustate direct într-un clip pe
Timeline.
[+man]Folosiţi cursorul mouse-ului pentru a ajusta linia de
volum albastră sau oricare dintre liniile de balans (vezi
„Componenţa unui audioclip” la pagina [#022]).
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 335
[+asistenţă] Folosiţi cursorul mouse-ului pentru a ajusta
linia de volum albastră sau oricare dintre liniile de balans
(vezi[>022] Componenţa unui audioclip [<]).
Când adăugaţi un nou clip audio la Timeline:
25. Linia de ajustare a volumului clipului nou creat
leagă liniile dintre clipul precedent şi cel următor .
26. Dacă nu s-a făcut nici o ajustare a volumului altor
clipuri de pe înregistrare, linia de volum prin noul clip
este orizontală. Înălţimea ei reflectă volumul general al
înregistrărilor aşa cum a fost setat el în
instrumenutl[>081]Volume and balance[<] .
27. Dacă nu s-au făcut ajustări ale volumului fie pentru
alte clipuri, fie pentru înregistrarea generală, linia de
volum prin noul clip este înaltă cât trei sferturi din
imagine.
Pentru a ajusta volumul unui clip pe Timeline, selectaţi-l
(cu un clic stânga), apoi mişcaţi cursorului mouse-ului
aproape de linie. Va apărea cursorul de ajustare a
volumului :

Daţi un clic pe butonul stâng al mouse-ului, şi trageţi în
sus sau în jos în interiorul clipului. Linia de volum se
curbează urmând cursorul.

Când eliberaţi mouse-ul , Studio creează un mâner de
ajustare pe linia de volum.
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 336

Când cursorul mouse-ului este poziţionat deasupra unui
mâner de ajustare pe un clip selectat, o versiune
evidenţiată a cursorului de ajustare a volumului . Cu acest
cursor, puteţi da clic şi trage de mânerul de ajustare
vertical şi orizontal.

Daţi clic dreapta pe mânerul de ajustare pentru a accesa
comanda din meniul în context Delete volume
setting(Şterge setarea volumului). Această comandă
îndepărtează un mâner de ajustare. Folosiţi Remove
volume changes(Îndepărtaţi schimbări ale volumului)
pentru a îndepărta toate mânerele de pe clip.
Ajustarea balansului şi estomparea
[index]Balans[sub]Ajustare pe Timeline
[hindex]Stereo[sub]Ajustarea balansului pe Timeline
[hindex]Estompare[sub]Ajustarea balansului pe Timeline
Liniile de balans stânga-dreapta şi faţă-spate au aceleaşi
caracteristici de editat ca şi linia de volum tocmai
discutată, cu excepţia că în cazul lor setarea neutră este la
jumătatea înălţimii clipului, în loc de trei sferturi cum este
în cazul volumului.
În cazul balansului stânga-dreapta (stereo), ajustarea liniei
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 337
în sus faţă de centru poziţionează înregistrarea mai
departe de stânga. Cu balansul faţă-spate („estompare”),
ajustarea liniei în sus mută sursa aparentă a înregistrării
audio departe de ascultător, în timp ce ajustarea liniei în
jos aduce înregistrarea mai aproape de ascultător (spre
difuzoarele din spate)).
Îndepărtarea schimbărilor
Un mâner individual de ajustare poate fi şters cu una dintre
comenzile Delete setting(Setări ştergere) de pe meniul din
buton drept pe mâner :

Pentru îndepărtarea tuturor tuturor ajustărilor audio de un
anumit tip de pe un clip selectat, alegeţi comanda potrivită
din meniul în context al clipului:

[081]Instrumentul volum şi balans
[index]Instrumentul volum şi balans
[index]Instrumente[sub]Volum şi balans
[index]Audio[sub]Volum şi mixaj
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 338
[hindex]Mixaj audio
[index]Volum[sub]Mixaj
În comparaţie cu ajustare audio[>018]pe Timeline[<],
instrumentul Volum şi balans oferă un grad mai mare de
funcţionalitate a ajustării organizată într-o locaţie
convenabilă. Oferă şi comenzi de control a balansului
stânga-dreapta şi sunet surround. Instrumentul acţionează
într-un mod similar mixerului tradiţional audio.
Disponibilitate: Sunetul surround nu este suportat în versiunile SE şi
QuickStart ale Studio.

Instrumentul Volume and balance oferă comenzi
individuale de nivel pentru fiecare dintre înregistrările
audio: original audio (stânga în ilustraţie), overlay audio,
efect sonor şi voice-over, şi muzică de fundal (dreapta).
Comenzile overlay audio sunt afişate doar când sunt
deschise înregistrările audio şi video overlay sunt deschise
în fereastra Film.
Balance control(Comanda balansului), localizat în partea
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 339
dreaptă , poate fi folosit în două moduri, după cum este
selectat în lista ascunsă de mai sus: stereo (uni-
dimensional) şi surround (bi-dimensional).
Fiecare înregistrarea audio are propriul set de
comenzi ale nivelului. Setul pentru înregistrarea
original audio este arătat în dreapta
Comenzile individuale şi afişajele include un
buton înregistrarea mută(track mute) O. Când
acest buton este în poziţia apăsat, nici un audio
clip de pe înregistrare nu va fi folosit în filmul
dvs. . Simbolul butonului track mute are şi un al
doilea scop: identifică şi la ce înregistrare se
aplică comenzile de nivel. Acesta este singurul
punct vizibil de diferenţă între cele trei seturi de
comenzi.
Butonul nivelul înregistrării(track level)O ridică sau
coboară volumul general al înregistrării. Afectează, deci
poziţia verticală a [>018]liniilor de ajustare a volumului[<]
pe toate clipurile de pe înregistrare, dar nu le schimbă
conturul. Daţi clic pe buton şi trageţi de el în sensul acelor
de ceasornic (până la poziţia maximă de ora 2) pentru a
creşte volumul. Folosiţi o rotaţie în sensul invers acelor de
ceasornic(până la minim ora 6) pentru a scădea volumul.

Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 340
Butoane de nivel, oprit (S), default (C) şi pornit (D).
Scala de nivel relativ (relative level) O, cu estompatorul
asociatO, sunt calibrate în decibeli (dB). Semnul 0 dB
corespunde nivelului la care clipul a fost înregistrat.
Fiecare creştere de 3 dB dublează volumul perceput, şi
fiecare descreştere de 3 dB îl înjumătăţeşte.
Poziţia butonului de estompare arată nivelul volumului la
poziţia curentă de redare în filmul dvs. , relativ la nivelul
la care a fost înregistrat clipul curent. Trageţi butonul în
sus sau în jos pentru a modifica nivelul volumului .
Butonul este „gri” (dezactivat) dacă nu este nici un clip pe
înregistrare la indexul temporal curent. Dacă înregistrarea
este setată la mut, butonul este gri şi setat la limita
inferioară a valorii sale.
[+man]Ajustarea estompatorului are ca rezultat adugarea
mânerului pentru ajustarea volumului înregistrare, după
cum s-a descris mai înainte.
[+asistenţă] Ajustarea estompatorului are ca rezultat
adugarea mânerului pentru ajustarea volumului
înregistrare, după cum s-a descris [>018]Ajustare audio pe
Timeline[<].
Conturul volumului de redare a înregistrării, sau
envelope(plic), combină nivelul general al înregistrării cu
nivelul relativ în fiecare punct al înregistrării. Acest nivel
combinat, care este ilustrat grafic de [>018]liniile de
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 341
ajustare a volumului[<] pe clipurile audio, se aplică chiar
la datele audio pentru a produce nivelul de output(reacţie),
după cum se reprezintă pe măsurătorul de nivel O, care
luminează în timpul redării pentru a arăta nivelul la
indexul temporal curent. Pentru a evita „clipping”-
ul(segmentarea) – sunetul neplăcut produs de încercarea
de a seta nivelurile volumului în afara valorilor
semnalului digital – asiguraţi-vă că măsurătorul nivelului
să nu atingă partea superioară a barei.
Butoanele de estompareO produce o estompare de
introducere în şi de estompare de final către poziţia curentă
a filmului . Pentru o confirmare vizuală a efectului lor,
urmăriţi reacţia liniei de ajustare a clipului când sunt
apăsate butoanele de estompare. Durata de estompare
variază de la zero la cincizecişinouă de secunde. Ajustaţi-
o în [>039] panoul de opţiuni Edit [<] (Setup × Edit) sub
Volume fades. Estompările nu sunt disponibile prea
aproape de începutul sau de sfârşitul unui clip.
Comanda balans
Această comandă are două moduri, stereo şi surround, pe
care le selectaţi dintr-o listă ascunsă deasupra comenzii.
În oricare mod, poziţia fiecărei înregistrări la fiecare
moment în film este arătată de un simbol corespunzător
dfuzorului. Simbolul se potriveşte aceluia de pe
indicatorul de mut pentru înregistrarea corespunzătoare.
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 342
În modul stereo, setaţi poziţia înregistrării trăgând
simbolul difuzorului în stânga şi în dreapta între o pereche
de difuzoare principale:

Înregistrarea originală audio (S) şi înregistrarea
muzicală de fundal (D), pe părţile opuse ale unui mixaj
stereo. Simbolul înregistrării efectelor sonore şi a
voice-over se afişează ca un cadru gri (stânga sau
centru), indicând fie că înregistrarea a fost setată la
mut nu există nici un clip pe înregistrare la indexul
temporal curent.
În modul surround, puteţi poziţiona fiecare înregistrare
din faţă în spate („estompare”) dar şi din stânga în dreapta
(„balans”). Fiecare înregistrare poate fi plasată individual
oriunde în zona dreptunghiulară de ascultare.

Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 343
Mod Surround: Aici, înregistrarea originală audio a
fost plasată cel mai departe de ascultător, lângă
difuzorul din partea stângă superioară. Înregistrarea
efectelor sonore şi voice-over este pe partea dreaptă ,
mai aproape de ascultător. Înregistrarea mucală de
fundal este centrată , şi chiar mai aproape.
Sunt două modalităţi de setare a poziţiei unui simbol al
unei înregistrări comanda balans. Fie daţi clic pe simbolul
oricărei înregistrări şi o trageţi în poziţia dorită, sau o
mişcaţi trăgând de butoanele triunghiulare locator din
partea dreaptă inferioară a comenzii. Butonul locator din
partea inferioară a comenzii balans ajustează poziţionarea
stânga-dreapta a rezultatului audio din clipul selectat în
mod curent, în timp ce butonul din dreapta ajustează
poziţionarea faţă-spate.

Trageţi simbolul înregistrării (S) sau cu butonul locator
(R).
Vizionarea volumului şi a contururilor balansului
Fiecare clip audio în proiectul dvs. Afişează o linie de
contur arătând unul dintre volumurile lui, balans stânga-
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 344
dreapta sau faţă-spate.
[+man]Pentru a selecta care dintre cele trei tipuri de linie
este afişată, folosiţi comenzile din meniul apărut din
butonul dreapta al mouse-ului în context(vezi
„Componenţa unui audioclip” la pagina [#022]).
[+asistenţă]Pentru a selecta care dintre cele trei tipuri de
linii este afişat, folosiţi comenzile din meniul apărut din
butonul dreapta al mouse-ului în context (vezi [>022]
Componenţa unui audioclip [<]”).
[man]Linile de contur pot fi modificate direct pe Timeline
folosind mânere de ajustare. Pentru detalii, vezi „Ajustare
audio pe Timeline” la pagina [#018].
[asistenţă] Linile de contur pot fi modificate direct pe
Timeline folosind [>018] mânere de ajustare [<].
Notă: Puteţi vizualiza şi edita unei linii de estompare
(balans faţă-spate) a unui clip când instrumentul Volume
and balance este în modul surround.
[120]EFECTE AUDIO
[index]Efetce audio
[index]Instrumente [sub]Efecte audio
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 345
[index]Efecte audio[sub]Instrument
Puteţi modifica orice clip audio din proiectul dvs. Folosind
efectele plug-in ale Studio , care se accesează cu
instrumentul Audio effects(Efecte audio) din Cutia de
instrumente.
Instrumentul Audio effects este al şaselea
instrument din cutia de instrumente audio.
[+asistenţă]Operarea cu acest instrument este identică cu
cea a [>118]instrumentului Video effects [<]. Căutaţi la acel
subiect pentru o descriere completă.
[+man] Operarea cu acest instrument este identică cu cea a
instrumentului Video effects. Căutaţi la „Folosirea
efectelor video” (pagina [#118]) pentru o descriere
completă.
Ca şi în cazul efectelor video, colecţia dvs. de efecte audio
plug-ins poate fi extinsă. Orice efect audio folosind
standardul popular VST poate fi folosit în Studio ca şi
efectele furnizate cu programul.
Disponibilitate: Efectele audio altele decât Noise reduction sunt
furnizate ca blocate, conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale
Studio. Grafica semnului suprapus, şi beep-ul periodic pe coloana
sonoră, pot fi îndepărtate cu cheia potrivită [>140] de activare [<].
[+man]Vezi pagina [#140] pentru detalii.
Simboluri pentru efecte audio
[index]Simboluri pentru efecte[sub]Audio
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 346
[index]Efecte audio[sub]Simboluri
În modul Timeline, orice efecte speciale aplicate
de dvs. unui clip audio sau video sunt semnalizate
de mici simboluri în partea inferioară a clipului.
Acestea corespund grupurilor de efecte arătate de
browserul Add new effect(Adaugă efect nou) în
instrumentele Efecte audio şi Efecte video. Puteţi
deschide instrumentul respectiv pentru editarea
parametrilor printr-un dublu clic pe oricare dintre
simboluri.
În ilustraţie, efectul Noise reduction a fost aplicat ambelor
clipuri audio. Simbolul stea sub videoclip arată că unul sau
mai multe efecte din grupul „Efecte amuzante” i-a fost
aplicat.
Efectele audio fundamentale
[index] Efecte audio [sub]Fundamentale
Setul fundamental de efecte audio a Studio include filtrul
Noise reduction şi o varietate de VST plug-in. Unele din
cele din urmă folosesc propriile ferestre de editare a
parametrilor în locul panoului de parametri din
[>120]instrumentul Efecte audio[<] şi din
[>118]instrumentul Efecte video[<].
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 347
[152]Noise reduction
[index] Efecte audio [sub]Noise reduction
[index]Noise reduction (efect audio)
Acest filtru avansat suprimă zgomote nedorite în orice
clip audio. Filtrul răspunde dinamic la condiţiile variabile
de zgomot din clip. Presetarea folosită de dvs. oferă
punctul de pornire de la care porneşte algoritmul adaptiv
Adesea puteţi să îmbunătăţiţi şi mai mult rezultatul prin
ajustarea parametrilor Noise reduction şi Fine tuning.
Există o întârziere de aproximativ o secundă înainte ca o
setare nouă să aibă un efect sonor, deci at trebui să faceţi
modificări în paşi mici apoi să faceţi o pauză pentru a
verifica dacă s-a modificat ceva.

Noise reduction: Când o cameră esta folosită în exterior
cu actorii îndepărtaţi de microfon, „sursa zgomotului”
poate fi foarte intensă şi lucrurile sunt agravate de
amplificarea zgomotului intern al camerei la nivele
intrusive. Dacă o lavalieră conectată la mufa de linie a
camerei ar fi folosită în timpul înregistrării scenei,
zgomotul sursă ar fi mai redus. Ajustaţi această comandă
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 348
pentru a răspunde condiţiilor de zgomot ale semnalului
real.
Fine tuning: Aceatsa controlează nivelul de curăţare ce se
foloseşte. Este necesar doar când nivelul Noise reduction
este scăzut, deoarece la nivel mai înalt zgomotul a fost
deja eliminat.
Auto adapt: Când această opţiune este selectată, filtrul se
ajustează automat la schimbări ale tipului sau nivelul de
zgomot în clip. Fine tuning nu se foloseşte când este
activat Auto adapt.
Remove wind: Această casetă de selecţie acţionează un
filtru care reduce zgomotul vântului şi sunete nedorite de
fundal similare în clipul audio.
Notă: Filtrul Noise reduction vă ajută cu un spectru larg
de materiale, dar nu este universal. Rezultatele dvs. vor
varia în funcţie de materialul iniţial şi de severitatea şi
natura problemelor.
[153]Egalizatorul
[index] Efecte audio [sub]Egalizator
[index]Egalizator (efect audio)
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 349
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Equalizer apare ca blocat,
conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Grafica
semnului suprapus, şi beep-ul periodic pe coloana sonoră, pot fi
îndepărtate cu cheia potrivită [>140] de activare [<].
Acest efect este similar ca şi concept cu comenzile
„tonului” vibraţiei şi basului pe echipamentul audio, dar
oferă un grad mult mai fin de ajustare. Divide spectrul
audio în zece benzi, fiecare centrată pe o frecvenţă diferită
a sunetului.
Notă: În termeni muzicali, fiecare bandă egalizatoare
acoperă o octavă, şi frecvenţa centrală este apropiată ca
înălţime de nota B.

Sliderele vă permit să creşteţi sau să descreşteţi contribuţia
la frecvenţele fiecărei benzi până la sunetul totalîntr-un
interval de 48 dB (-24 la +24). Ajustarea unei benzi se
aplică cu intensitate deplină la frecvenţa centrală, and
scade în intensitate spre zero în ambele direcţii.
Afişajul de deasupra sliderului arată activitatea pe spectrul
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 350
audio în timp ce proiectul dvs. este redat.
[154]Grungelizer
[index] Efecte audio [sub]Grungelizer
[index]Grungelizer (efect audio)
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Grungelizer apare ca blocat,
conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Grafica
semnului suprapus, şi beep-ul periodic pe coloana sonoră, pot fi
îndepărtate cu cheia potrivită [>140] de activare [<].
Grungelizer adaugă zgomot şi static înregistrărilor dvs. .
Poate face clipurile dvs. să se audă ca şi cum s-ar auzi la
un post de radio cu recepţie slabă sau de pe un vinil uzat
şi zgâriat.

Crackle: Adaugă cârâituri pentru a crea acestsunet de
înregistrare veche pe vinil . Cu cât butonul este întors mai
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 351
la dreapta, cu atât mai multe cârâituri se adaugă.
RPM switch: Când se imită sunetul unei înegistrări pe
vinil, acest comutator vă permite să setaţi viteza în rotaţii
pe minut (33, 45 or 78 RPM).
Noise: Acest buton reglează cantitatea de zgomot static
adăugat.
Distort: Folosiţi acest buton pentru a adăuga distorsiuni.
EQ: Întoarceţi acest buton spre dreapta pentru a şterge
frecvenţele joase şi a crea un sunet mai surd, lo-fi (slabă
fidelitate).
AC: Acesta imită hârâitul constant, surd al curentului AC.
Frequency switch: Acesta setează frecvenţa curentului
AC (50 sau 60 Hz), şi astfel înălţimea hârâitului AC.
Timeline: This dial reglează catitatea de efect general. Cu
cât mai la dreapta (1900) învârtiţi acest buton, cu atât mai
observabil este efectul.
[155]Karaoke
[index] Efecte audio [sub]Karaoke
[index]Karaoke (efect audio)
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 352
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Karaoke apare ca blocat, conţinut
„marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Grafica semnului
suprapus, şi beep-ul periodic pe coloana sonoră, pot fi îndepărtate cu
cheia potrivită [>140] de activare [<].
Aplicaţi acest efect clipurilor de tipul cântece mp3 sau
înregistrări audio CD pentru a îndepărta vocea principală
de pe interpretare. Ceea ce rămâne – acompaniamentul –
poate fi folosit ca muzică de fundal, sau ca fundal muzical
pentru vocea dvs. într-un voice-over sau videoclip.
Efectul Karaoke depinde de faptul că partea vocii
principale într-o înregistrare este de obicei împărţită între
două canale stereo. Plug-in compară digital canalele şi
îndepărtează partea comună din amândouă. Nnu toate
înregistrările sunt potrivite pentru uz karaoke.

Volume: Acest slider vă permite să ajustaţi pentru
variaţii în volumul total de reacţie care poate fi introdus
prin procesare Karaoke. Mişcaţi sliderul spre stânga dacă
înregistrarea este prea zgomotoasă cu filtrul aplicat, sau
spre dreapta dacă este prea încet.
[156]Leveler
[index] Efecte audio [sub]Leveler
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 353
[index]Leveler (efect audio)
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Leveler apare ca blocat, conţinut
„marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Grafica semnului
suprapus, şi beep-ul periodic pe coloana sonoră, pot fi îndepărtate cu
cheia potrivită [>140] de activare [<].
Acest efect ajută la unei probleme comune în înrgistrarea
audio pentru producţia video: dezechilibrul în volumul de
înregistrare a diferitelor materiale în înregistrarea originală
audio. De exemplu, comentariul dvs. în timp ce înregistraţi
pote fi înregistrat la un volum atât de mare încât acoperă
alte sunete din locaţie.
Importantă în folosirea Leveler este găsirea unui volum
situat undeva între înregistrările audio zgomotoasă şi
înceată din clipul original. Sub acest volum, Leveler
acţionează ca un expandor, mărind nivelul original cu un
raport fix. Deasupra voluului ţintă, Leveler acţionează ca
un compresor, micşorând nivelul original. Prin ajustarea
atentă a parametrilor, echilibrul intern al înregistrării audio
poate fi semnificativ îmbunătăţit.
Target level: Acest slider setează volumul ţintă.
Compression: Mutaţi acest slider spre dreapta pentru a
mări pentur a creşte cantitatea cu care sunt reduse sunetele
mai intense.
Threshold: Acest slider controlează nivelul minim la care
expansiunea se va aplica. Este folosit pentru a evita
extinderea sunetelor slabe de fundal la sunete auzibile.
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 354
Expansion: Mutaţi acest slider la dreapta pentru a mări
cantitatea cu care sunt amplificate sunetele încete.
[157]Reverberaţii
[index] Efecte audio [sub]Reverberaţii
[index]Reverberaţii (efect audio)
[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Reverb apare ca blocat, conţinut
„marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Grafica semnului
suprapus, şi beep-ul periodic pe coloana sonoră, pot fi îndepărtate cu
cheia potrivită [>140] de activare [<].
Efectul Reverb simulează efectul redării sunetului sursă
într-o cameră de dimensiuni şi reflecţie a sunetului date.
Intervalul între ajungerea sunetului original la urechea
ascultătorului şi primele ecouri este mai mare în cazul
unei camere mari decât în cazul uneia mici. Ritmul în care
dispar ecourile depinde şi de dimensiunea camerei
reflectivitatea pereţilor.
Presetările pentru Reverb sunt numite după tipul de cameră
pe care îl simulează – de la cabina de pasageri a unui
automobil, la o uriaşă cavernă subterană.
Capitol 11: Efecte sonore şi muzică 355

Initial Delay: Acest slider setează intervalul de întârziere
de la începutul sunetului până când intervine reverberaţia.
Pentru rezultate realistice, o valoare mai mică ar trebui
folosită când se aplică unei camere mici.
Room Size: Acest slider setează dimensiunea camerei în
care se aplică reverberaţia. O cameră mai mare sună mai
spaţioasă din cauza unui interval mai mare între reflecţiile
undelor sonore.
Damping: Acest slider controlează un factor de
„înmuiere” care reduce reflecţiile de frecvenţă mai mare
deoarece undele sonore sunt respinse de pereţi în camera
virtuală. Mai multă „înmuiere” produce în general un sunet
mai „cald”, mai puţină „înmuiere” un sunet mai „lucios”.
Duration: Acest slider controlează durata necesară de la
pornirea unui sunet la dispariţia reverberaţiilor.
Corespunde eficienţei cu care sunetul este reflectat de
pereţii şi conţinuturile unei camere virtuale.
Mix: Acest slider controlează cantitatea de sunet original
care se mixează în răspunsul la efect. Când sliderul este
dus până la capăt în stânga, doar sunetul original se aude.
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 357
[010]CAPITOL 12[0]:
[055]Realizarea filmului dvs.

[index]Moduri[sub]Make Movie
[index]Modul Make Movie
[index]Realizarea de filme
Studio vă oferă o varietate de moduri în care în care
puteţi împărtăşi producţiile dvs. video.
[+man]Acest capitol explică :
[+asistenţă]Acest subiect explică modul de :
28. Ataşare a unei camere DV sau MicroMV sau
DV VCR (MicroMV doar cu Windows XP)
29. Conectare a unei camere analogă (VHS or S-
VHS) sau VCR
30. Conectare a unui set TV sau monitor video
31. Înregistrare a filmului pe casetă video
[hindex]Fişiere AVI
[index]Tipuri de fişier[sub]AVI
32. Salvare a filmului dvs. ca fişier AVI
[hindex]Fişiere MPEG
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 358
[index] Tipuri de fişier [sub]MPG
[index] Tipuri de fişier [sub]MPEG
33. Salvare a filmului dvs. ca fişier MPEG
[index]Internet[sub]Împărtăşirea filmelor
34. Împărtăşire filmelor dvs. pe Internet
[index]Fişiere Windows Media
[index] Tipuri de fişier [sub]WMV
[hindex]Fişiere RealVideo
[index] Tipuri de fişier [sub]RealVideo
35. Salvare a filmului dvs. ca fişier Windows
Media sau RealVideo
36. Înregistrarea filmului dvs. pe disc pentru redare
pe un player DVD, VCD sau S-VCD
37. Vizualizaţi un film DVD, VCD sau S-VCD pe
un computer
Toate aceste operaţiuni sunt disponibile în
[>050]modul Realizare film [<], pe care îl accesaţi
apăsând butonul Make Movie în partea superioară a
ecranului.

Pregătirea filmului dvs. pentru folosire
Before your movie is actually ready for output some
preprocessing will generally be required:
[hindex]Preview quality
Comment [ NJS
– Realizare film
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 359
38. Dacă filmele dvs. include filme care au fost
capturate la calitate preview, Studio vă va cere să
încărcaţi casetele dvs. sursă în camera dvs. DV sau
VCR. Studio va recaptura clipurile la rezoluţie
maximă.
[man+]Studio va avea nevoie să redea (genereze
cadre video pentru ) orice tranziţii, titluri, disc
meniuri şi efecte video adăugate la filmul dvs. , asta
dacă nu au fost încă redate în fundal (vezi „Editare
setări”, pagina [#039]).
[asistenţă+] Studio va avea nevoie să redea
(genereze cadre video pentru ) orice tranziţii, titluri,
disc meniuri şi efecte video adăugate la filmul dvs. ,
asta dacă nu au fost încă [>039] redate în fundal [<].
39. Dacă o parte din film sau întregul film a fost
capturat în format MPEG, acel material trebuie redat
în totalitate.
Când Studio a terminat captura în serie şi redarea,
panoul de Status Make Movie va indica pregătirea
filmului dvs. pentru folosire.
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 360

Panoul de status Make AVI înainte, în timpul şi după
redare.
Înregistarea pe un recorder video sau
cameră...
... prin cablu IEEE-1394
[index]IEEE-1394[sub]Cablu
[hindex]Înregistrare pe un recorder/o cameră
[index]DV[sub]Înregistrare
Dacă dispozitivul dvs. de înregistrare are o mufă DV,
conectaţi-l la cardul dvs. digital video cu un cablu
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 361
IEEE-1394 (sau „i.LINK”). Conectorul de la capătul
camerei este etichetat ca DV IN/OUT.
Notă: Pe aparate care nu suportă redare pe cameră,
inclusiv multe dispozitive PAL, conectorul DV se
numeşte simplu DV OUT.
[hindex]Cabluri analoge audio/video
... cu cabluri analoge audio / video
[index]Analog[sub]Înregistrare pe
Dacă aveţi un produs Studio cu o ieşire analogă (TV
sau video), ca de exemplu Studio DVplus sau
DC10plus, conectaţi ieşirile video ale cardului de
captură la intrările recorderului video şi ieşirile audio
ale cardului de sunet (sau Studio DVplus) la intrările
audio ale recorderului video.
Conectarea unui set TV sau monitor video
[index] Set TV [sub]Înregistrare simultană pe
[index] Monitor video [sub] Înregistrare simultană pe
Multe camere au un afişaj integrat, deci nu este nevoie
să ataşaţi un monitor video.
În caz contrar, pentru a vizualiza filmul dvs. cum este
înregistrat, un set TV sau un monitor video trebuie
ataşate la ieşirile ale recorderului dvs. video. Ieşirile
video nu sunt întotdeauna disponibile pe camere DV.
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 362

[135]Înregistraţi filmul dvs. pe casetă
video
[index]Înregistrare[sub]Pe casetă video
[index]Casetă video[sub]Înregistrare pe
Treceţi în modul Make Movie, şi verificaţi ca camera
dvs. sau VCR-ul să fie conectat şi pregătit de a
înregistra filmul dvs. .
Pentru a înregistra filmul dvs. pe casetă video:
44. Apăsaţi tasta Tape pentru a afişa comenzile
prezentate aici:
Computer(CPU)
Cameră DV
Monitor sau TV(opţional)
VCR analog
(opţional)
Ieşire audio
Ieşire video
I
e
ş
i
r
e

a
u
d
i
o

I
e
ş
i
r
e

v
i
d
e
o

Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 363

45. Apăsaţi butonul Create.
46. Dacă aţi folosit clipuri la calitatea preview , Studio
afişează o casetă de dialog cerându-vă să
introduceţi casetele DV în dispozitivul de redare
DV astfel încât clipurile să poată fi recapturate la
calitate maximă.
Este folositor să înpingeţi tasta care
inhibă înregistrarea pe casetele dvs. la „Save”
pentru a vă asigura că nu se înregistrează nimic
peste material original.
[091]Note[0]: Studio se bazează pe cod temporal
continuu, neîntrerupt pentru a recaptura aceste
clipuri. Dacă casetele dvs. originale au cod
temporal discontinuu (un cod temporal zero la o
locaţie alta decât începutul casetei dvs., trebuie să
ajungeţi manual la partea din bandă care are
clipurile. Studio va face atunci o captură exactă a
clipurilor şi vă oferă mânere de ajustare. (Puteţi
vedea cadrele în plus deschizând orice clip
recapturat cu instrumentul Clip properties.)
Comment [ NJS
comenzi.sel (10-0
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 364
47. Acele părţi din filmul dvs. care au fost capturate în
format MPEG trebuie redate acum.
Pentru alte materiale capturate, Studio începe
procesul de Redare inteligentă (Intelligent
Rendering), prin care redă doar părţile din filmul
dvs. care chiar au nevoie– efecte video, tranziţii,
overlay-uri şi disc menuiuri, de exemplu – dar nu
re-redă material original nealterat. Redarea
inteligentă vă salvează timp şi spaţiu pe disc.
[hindex]Redare inteligentă
Redarea inteligentă este automată, cu excepţia de a
insera orice CD audio care face parte din filmul
dvs. . În timpul Redării inteligente, Studio vă spune
care parte din procesul de Redare inteligentă
funcţionează prin mesaje în fereastra de status,
terminând cu un mesaj care vă spune că Redarea
inteligentă este completă.
Puteţi termina procesul de Redare inteligentă
oricând prin apăsarea butonului Cancel. Oricum,
după ce aţi anulat, nu poate să fie reluat: operaţie de
realizare a casetei trebuie reîncepută de la capăt.
După ce redarea este completă, Studio are nevoie
de câteva secunde pentru a se pregăti de
înregistrarea pe cameră sau pe VCR.
48. Verificaţi să aveţi camera/VCR pornite, şi să
inseraţi o casetă poziţionată unde doriţi să începeţi
înregistrarea. Acum aveţi două opţiuni:
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 365
Dacă înregistraţi filmul dvs. pe o casetă DV,
Studio vă oferă opţiune de a începe şi a opri
automat înregistrarea pe dispozitivul DV. Apăsaţi
butonul Settings apoi activaţi caseta de selecţie din
zona Output option.
Dacă înregistraţi pe casetă analogă, porniţi
înregistrarea VCR acum.
În cele din urmă, apăsaţi Play în Player.
Copierea unui fişier AVI pe casetă
Interfaţa Create Tape a Studio include şi suport pentru
transferul unui foşier AVI direct pe casetă video.
[+man]Vezi „Copierea unui fişier AVI pe casetă” la
pagina [#133] pentru detalii.
[+asistenţă]Vezi [>133] Copierea unui fişier AVI pe
casetă [<] pentru detalii.
[134]Salvaţi filmul dvs. ca fişier AVI
[hindex]Salvaţi ca fişier AVI
[index]AVI[sub]Salvarea unui film ca
[index]Producţie[sub]În fişier AVI
[index]AVI[sub]AVI vs. MPEG
[index]MPEG[sub]AVI vs. MPEG
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 366
În unele cazuri , poate doriţi să înregistraţi filmul dvs.
în format de fişier AVI. În general, fişierele AVI sunt
mai mari decât fişierele MPEG, dar cele AVI pot fi
redate pe o categorie mai mare de computere.
Dacă alegeţi să salvaţi filmul dvs. ca pe un fişier AVI,
Studio vă oferă controlul asupra câtorva setări de
codecuri. Dimensiunea fişierului poate fi micşorată
mult; cu toate acestea, reţineţi decalajul între
dimensiunile fişierului lui : cu cât compresaţi mai mult,
cu atât mai mult se reduce calitatea.
Şi compresarea audio şi cea video sunt ajustabile video.
Ajustările compresiei video include dimensiunea
cadrului, rata cadrului şi rata datei (după compresie). În
cazul audio, puteţi selecta monaural (un singur canal)
în locul stereo, şi ajusta profunzimea bitului şi rata de
eşantion.
Codecul default inclus cu Studio este codecul Studio
DV. Dacă doriţi să înregistraţi într-un alt format filmul
dvs. , puteţi folosi orice codec compatibil cu
DirectShow instalat pe PC-ul dvs. , atâta timp cât
codecul este instalat şi pe PC-ul care va reda filmul
dvs. digital.
Pentru a salva filmul ca un fişier AVI:
49. Treceţi în modul[>050]Realizare film[<] prin
apăsarea tastei Make Movie din partea superioară
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 367
a ferestrei principale din Studio. Apar comenzile
Make Movie. Apăsaţi tasta AVI.

50. Apăsaţi butonul Settings. Verificaţi dacă sunt
selectate casetele Include video şi Include audio.
(Notă: Dacă aţi selectat „DV Video Encoder” în
lista ascunsă Compression, opţiunea Include audio
nu este disponibilă.)

Sunt oferite opţiuni pentru oprirea fie a părţii
audio, fie a celei video. Poate doriţi să faceţi un
fişier AVI strict audio pentru import din alt
program. În mod alternativ, poate doriţi să omiteţi
partea audio dintr-o pagină video mică de web
pentru a micşora dimensiunea fişierului.
Opţiunile rămase aparţin compresiei.
[+man]Pentru informaţii suplimentare vezi „Faceţi
setări ale fişierului AVI” la pagina [#048].
Comment [ NJS
Comment [ NJS
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 368
[+asistenţă]Vezi [>048] Faceţi setări ale fişierului
AVI [<] pentru mai multe informaţii.
51. Verificaţi Discometrul pentru a vă asigura că
aveţi destul spaţiu pe drive.
52. Apăsaţi butonul verde Create AVI file. Întroduceţi
un nume pentru fişierul dvs. AVI când vi se cere.
Directorul default pentru salvarea fişierului dvs. :
C:\My Documents\Pinnacle Studio\My Projects
Apăsaţi OK pentru a începe să creaţi fişierul .
Pentru a crea AVI, Studio va decoda orice
înregistrare video MPEG din proiect, va reda orice
titluri, efecte şi tranziţii Hollywood FX, apoi va
compresa cadrul rezultat folosind codecul
specificat [>048]în panou de opţiuni Make AVI File
[<].
În general acesta este un proces lent: timpul real
depinde de viteza computerului dvs. şi de durata
înregistrării dvs. video.
Verificarea rezultatelor
[hindex]Windows Media Player
[index]Media Player
După ce filmu ldvs. A fost redat, probabil veţi
dori să verificaţi rezultatele. Apăsaţi butonul open file
din stânga butonului Settings, şi selectaţi fişierul avi
pe care tocmai l-aţi creat (sau pe oricare altul doriţi să-
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 369
l vizualizaţi). Atunci Windows Media Player va
deschide şi va afişa fişierul.
Salvare a filmului dvs. ca fişier MPEG
[index]Salvare ca fişier MPEG
[index]MPEG[sub]Salvarea filmului ca
[index]Înregistrare[sub]În fşier MPEG
Formatul de fişier MPEG-1 este suportat pe toate
versiunile Windows 95 şi versiuni ulterioare PCs.
Fişierele MPEG-2 pot fi redate pe PC-uri doar cu
software decodor MPEG-2 instalat. În general, fişierele
MPEG sunt mai reduse decât fişierele AVI, şi în
fincţie de opţiunile AVI folosite pot fi de calitate mai
înaltă.
Pentru a salva fişierul dvs. ca fişier MPEG:
53. Treceţi în [>050]modul Realizare film[<] apăsând
tasta Make Movie din partea superioară a ferestrei
principale din Studio. Apar comenzile Make
Movie. Apăsaţi tasta MPEG .

54. Apăsaţi butonul Settings pentru a chema
[>051]panoul de opţiuni Make MPEG File [<], şi
alegeţi presetarea care se potriveşte nevoilor dvs. .
Comment [ NJS
Comment [ NJS
(10-05)
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 370
[+man]Pentru mai multe informaţii privind
presetarea „Custom”, vezi „Faceţi setările fişierului
MPEG” la pagina [#051].

55. Verificaţi Discometrul pentrua vă asigura că aveţi
destul spaţiu pe drive.
56. Apăsaţi butonul verde Create MPEG file
.

Introduceţi un ume pentru fişierul dvs. mpg când
vi se cere.
Directorul default pentru salvarea fişierului dvs.
este:
C:\My Documents\Pinnacle Studio\My Projects
Apăsaţi OK pentru a începe să creaţi fişiere. O bară
de progres pe Player vă permite să monitorizaţi
crearea filmului dvs. .
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 371

Verificarea rezultatelor
[hindex]Windows Media Player
[index]Media Player
După ce filmul dvs. a fost redat, două noi
butoane apar în stânga butonului Settings. Primul
dintre acestea lansează Windows Media Player astfel
încât să puteţi selecta filmul dvs. MPEG. Al doilea
buton este butonul Send email.
Salvează ca RealVideo sau Windows
Media
[index]Salvează ca RealVideo
[index]RealVideo[sub]Salvarea filmului ca
[index]Înregistrare[sub]În RealVideo
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 372
[index]Salvare ca Windows Media
[index]Windows Media[sub]Salvarea filmului ca
[index]Înregistrare[sub]În Windows Media
În cazul formatelor RealVideo şi Windows Media,
puteţi să vă salvaţi filmele pentru redare pe Web. Puteţi
împărtăşi filmele dvs. cu oricine din lume care are
software-ul compatibil:
[hindex]RealNetworks® RealPlayer®
40. Pentru RealVideo, RealNetworks®
RealPlayer®, downloadare gratuită de pe
www.real.com.
[hindex]Windows Media Player
[index]Media Player
41. Pentru Windows Media, Window Media
Player, downloadare gratuită de pe
www.microsoft.com.
Pentru a înregistra în RealVideo sau Windows
Media:
57. Apăsaţi tasta Stream pentru a chema aceste
comenzi:
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 373

58. Apăsaţi butonul Windows Media sau pe cel
RealVideo.
Apăpsaţi butonul Settings pentru a chema
[>058]dialogul de opţiuni [<] pentru formatul de
fişier pe care l-aţi ales.
[+man]Pentru informaţii suplimentare vezi „Faceţi
setările fişierului RealVideo” (pagina [#052]) şi
„Faceţi setările fişierului Windows Media” (pagina
[#054]).
59. Apăsaţi butonul verde Create Web file.
Tastaţi un nume pentru fişierul rm (RealVideo) sau
wmv (Windows Media). Directorul default în care
va fi salvat fişierul dvs. este :
C:\My Documents\Pinnacle Studio\My Projects
Apăsaţi butonul OK pentru a începe să creaţi
fişierul. Ca de obicei, barele de progres din Player
vă oferă feedback la procesarea fiecărui clip.
Comment [ NJS
controls.sel (10-0
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 374
Verificarea rezultatelor
După ce filmul dvs. a fost redat, două noi
butoane apar în stânga butonului Settings.
Butonul din partea dreaptă din pereche este
butonul Send email(Trimite email). Cell din partea
stângă lansează RealPlayer sau Windows Media
Player, în funcţie de formatul de rezultat pe care îl
alegeţi.
Apăsarea butonului Send email deschide o casetă de
dialog Choose Profile care vă cere numele de user
email Send, apoi vă accesează contul email şi vă
ataşează filmul la un mesaj nou.
Împărtăşiţi filmul prin Internet
[index]Internet[sub]Împărtăşirea filmelor pe
[hindex]Împărtăşirea filmelor dvs. pe Internet
[index]Înregistrare[sub]Pe Internet
[index]Internet
[hindex]Împărtăşiţi filmul dvs. pe Internet
Disponibilitate: Împărtăşirea filmului on-line nu este suportată de
versiunile SE şi QuickStart ale Studio.
Studio uşureză împărtăşirea filmelor dvs. pe Internet.
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 375
Apăsaţi butonul Share pentru a chema comenzile
afişate mai jos:

[hindex]Pagina Web MyStudioOnline
Prin default, Sharing afişează primul cadru din filmul
dvs. pe pagina dvs. personală web MyStudioOnline. Un
simbol al acelui cadru apare lângă butonul Set
thumbnail. Dacă vreţi să apară alt cadru din filmul dvs.,
folosiţi comenzile de redare din Player pentru a găsi un
cadru preferat, apoi apăsaţi butonul Set thumbnail.
[hindex]Împărtăşire video
Apăsaţi butonul verde Share my video pentru a începe
procesul de împărtăşire a filmului dvs. .
[hindex]Contul de video-sharing
Contul dvs. de video-sharing vă permite să stocaţi
până la 10MB (aproximativ 5 minute) de material
video online. Dacă filmul dvs. este prea mare pentur a
Comment [ NJS
comenzi.sel şi xe
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 376
se încadra în spaţiul alocat pentru dvs., va apărea un
mesaj pentru a vă alerta. În acest caz, reduceţi
dimensiunea fişierului prin micşorarea duratei filmului
dvs. .
Încărcarea filmului dvs.
Dacă acesta este primul material video pe care îl
împărtăşiţi , Studio foloseşte conexiunea dvs. la
Internet pentru a deschide pagina de autentificare de pe
site-ul de video-sharing al Pinnacle Systems .
Înscrieţi.vă pentru contul dvs. personal răspunzând
întrebărilor de pe ecran.
Studio încarcă atunci filmul dvs. pe web site, unde este
convertit la formate RealVideo şi Windows Streaming
Media.
[index]Carte poştală video
Browserul dvs. deschide pagina dvs. personală
MyStudioOnline unde alegeţi şablonul „video
postcard” pentru a vă afişa înregistrarea video, şi apoi
puteţi trimite un email familiei şi prietenilor,
invitându-i să vă urmărească producţia.
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 377
Înregistrarea filmului dvs.pe DVD, VCD
sau S-VCD
[index]Salvare pe disc
[index]Disc[sub]Salvarea filmului pe
[index]DVD[sub]Înregistrarea filmului pe
[index]VCD[sub] Înregistrarea filmului pe
[index]S-VCD[sub] Înregistrarea filmului pe
[index]Înregistrare [sub]Pe disc optic
Dacă sistemul dvs. este echipat cu un CD burner,
Studio poate crea discuri VCD sau S-VCD fie pe
media CD-R sau pe CD-RW.
Discurile dvs. VCD pot fi redate:
42. Pe un player VCD sau S-VCD.
43. Pe unele playere DV. Majoritatea playerelor
DVD suportă media CD-RW, dar multe nu vor citi
corect CD-R. Majoritatea playerelor DVD pot
suporta format VCD.
44. Pe un computer cu drive CD sau DVD şi
software de redare MPEG-1 (ca de exemplu
Windows Media Player).
Discurile dvs. S-VCD pot fi redate:
45. Pe un player S-VCD.
46. Pe unele playere DVD. Majoritatea playerelor
DVD pot suporta media CD-RW, dar multe nu vor
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 378
citi corect CD-R. DVD playerele comercializate în
Eurpa şi America de Nord de obicei nu pot citi
discurile S-VCD; playerele comercializate în Asia au
această capacitate.
47. Pe un computer cu un drive CD sau DVD şi
software de redare a MPEG-2.
Dacă sistemul dvs. are un inscriptor DVD, Studio
poate crea (pe lângă cele de mai sus) discuri DVD pe
orice suport înregistrabil DVD de media suportat de
drive.
Discuril dvs. DVD pot fi redate:
48. Pe orice player DVD care poate suporta
formatul înregistrabil DVD pe care îl creează
burner-ul dvs. . Majoritatea playerelor pot suporta
formatele obişnuite.
49. Pe un computer cu drive DVD şi software de
redare.
Fie că aveţi sau nu un DVD burner pe sistemul dvs. ,
Studio vă permite şi să salvaţi o imagine DVD– un set
de fişiere conţinând aceeaşi informaţie care ar fi
stocată pe un disc DVD – într-un director pe hard
drive-ul dvs. . Imaginea DVD poate fi deci
inscripţionată pe disc.
Studio creează discul dvs. sau imaginea de pe disc în
trei paşi.
60. Mai întâi întregul film trebuie redat pentru a
genera informaţia codată MPEG de stocat pe disc .
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 379
61. Apoi discul trebuie compilat. În această fază,
Studio creează fişierul real şi structura director care
va fi folosită pe disc.
62. În cele din urmă , discul trebuie inscripţionat.
(Acest pas este omis dacă generaţi o imagine DVD
şi nu un disc în adevăratul sens.)
Pentru a înregistra filmul dvs. pe un disc, sau pe o
imagine DVD:
63. Apăsaţi butonul Disc pentru a afişa aceste
comenzi:

Panoul de control Make Disc este mai larg decât
celelalte panouri de înregistrare pentru a acomoda
un afişaj în stil extra Discometru care arată spaţiul
de disc ocupat de filmul dvs. pe discul de
înregistrare . Sunt afişate şi durata filmului dvs. , şi
un memento al tipului de disc şi al setărilor de
calitate pe care le-aţi ales.
64. [man+]Apăsaţi butonul Settings pentru a afişa
panoul de opţiuni Realizare disc (vezi „Setările
Make disc” la pagina [#049]).
65. [asistenţă+]Apăaţi butonul Settings pentru a
chema [>058] panoul de opţiuni Realizare disc [<].
Comment [ NJS
realizare a disculu
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 380
66. Acolo puteţi alege formatul de înregistrare pentru
filmul dvs. , să setaţi opţiunile calităţii, şi să
configuraţi inscriptorul dvs. de discuri.
La stânga butonului Settings este un buton Browse
for folder de unde puteţi alege o nouă locaţie
pentru stocarea de fişiere auxiliare generate în
timpul operaţiunii Realizare disc. Dacă creaţi o
imagine DVD, ea va fi locată tot în acest folder.
67. Apăaţi butonul verde Create disc. Studio parcurge
paşii descrişi mai sus (redare, compilare, şi dacă
este necesar inscripţionare) pentru a crea discul sau
imaginea disc pe care aţi specificat-o în caseta de
dialog a setărilor.
68. Când Studio a terminat operaţiunea de
inscripţionare, scoate discul.
Calitatea şi capacitatea formatelor de disc
Diferenţa între formatele de disc DVD, VCD şi S-VCD
poate fi redusă la aceste reguli privind calitatea video şi
capacitatea fiecărui format:
50. VCD: Fiecare disc suportă aproximativ 60 de
minute de înregistrare video MPEG-1, cu aproape
jumătate din calitatea DVD.
51. S-VCD: Fiecare disc suportă aproximativ 20 de
minute de înregistrare video MPEG-2, cu aproape
două treimi din calitatea DVD.
52. DVD: Fiecare disc suportă aproximativ 60 de
minute de calitate video completă MPEG-2.
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 381
[133]Copierea unui fişier AVI pe casetă
[man+]Când este selectată tasta Tape în modul Make
Movie (vezi „Înregistrarea filmului dvs. pe casetă ”,
pagina[#135], şi „Salvarea filmului dvs. ca fişier AVI”,
pagina [#134]), un mic panou lateral se deschide pe
Player.

[asistenţă+] Când este selectată tasta Tape în modul
Make Movie (vezi [>135] Înregistrarea filmului dvs. pe
casetă [<]şi [>134] Salvarea filmului dvs. ca fişier AVI
[<]),un mic panou lateral se deschide pe Player.
Comenzile din acest panou vă permit să înregistraţi un
film AVI direct pe casetă. Butonul Open file vă
permite să selectaţi un fişier avi pentru înregistrare, în
timp ce sliderul ajustează nivelul volumului când
fişierul este redat. După ce fişierul se încarcă, apăsaţi
butonul play din Player pentru a porni înregistrarea.
Capitol 12: Realizarea filmului dvs. 382

Panou lateral proiectând din Player în modul Make
Tape.
Apendice A: Opţiuni de setare 383
[011]APENDICE A[0]:
[058]Opţiuni de setare

[index]Opţiuni de setare
[index]Opţiuni
Setările sunt oferite pentru a ajusta diferite aspecte din
operarea Studio. Valorile din fabrică au fost alese
pentru a funcţiona bine pentru majoritatea situaţiilor şi
a hardurilor. Cu toate acestea, poate doriţi să le
modificaţi pentru a se potrivi fie stilului dvs. de a lucra
fie configuraţiei specifice sistemului dvs. .
Despre opţiunile de setare ale Studio
[index]Opţiuni[sub]Organizare a
[hindex]Casete de dialog[sub]Opţiuni
Opţiunile de setare ale Studio sunt împărţite între două
casete de dialog, ambele având panouri cu taste.
[hindex]Casete de dialog[sub]Opţiuni principale
[index]Opţiuni[sub]Caseta principală de dialog
Apendice A: Opţiuni de setare 384
Caseta de dialog Opţiuni Principale(Main Options) are
patru panouri tratând opţiuni privitoare la modul de
captură(Capture) şi la cel de editare(Edit). Accesaţi
această casetă de dialog şi activaţi o anumită tastă în
mod simultan selectând una dintre comenzile din
primul grup în meniul Setup.

[hindex]Casete de dialog[sub]Opţiuni Make Movie
[index]Opţiuni [sub]Make Movie
Caseta de dialog Make Movie are şase panouri, unul
pentru fiecare dintre cele şase moduri de înregistrare.
Accesaţi această casetă de dialog selectând una dintre
comenzile din al doilea grup în meniul Setup.

Setările opţiuniii în Studio se aplică şi la sesiunea
curentă şi la cea viitoare în Studio. Nu există o resetare
master. Dacă vreţi să vă reîntoarceţi la presetările din
fabrică , folosiţi infpormaţiile din următoarele secţiuni,
care au de a face cu toate cele zece panouri opţionale
pe rând.
Comment [ NJS
capitolul 1
Apendice A: Opţiuni de setare 385
[029]Setările sursei de captură
[index]Opţiuni[sub]Sursa de captură
[index]Captură[sub]Opţiuni al sursei
Acest panou este împărţit în trei zone: dispozitive de
captură, detectare de scene în timpul capturii video şi
rata datelor.
Schimbările pe care le faceţi afectează toate capturile
ulterioare. Dacă vreţi să configuraţi doar o singură
sesiune de captură, asiguraţi-vă că aţi restaurat toate
vechile valori înainte de următoarea sesiune.
Dispozitive de captură
[index]Opţiuni[sub]Dispozitive de captură
[index]Dispozitive[sub]Captură
[index]Captură [sub]Dispozitive
Studio ştie ce hardware de captură aveţi instalat pe
sistemul dvs. pentru înregistrarea video şi cea audio.
Dacă aveţi mai mult decât un dispozitiv de captură
disponibil în oricare dintre categorii, alegeţi-l pe acela
pe care vreţi să-l folosiţi pentru sesiunea curentă de
captură.
Apendice A: Opţiuni de setare 386

Video: Dispozitivele listate aici pot include şi
echipament digital (DV, MicroMV) conectat prin cablu
IEEE-1394 şi diferite tipuri de surse video analoge
(Studio DC10plus, card TV tuner, cameră conectată
prin USB, etc). Selecţia dvs. determină
disponibilitatea altor setări ale Sursei de captură, şi a
multor setări din panoul Format captură.
Audio: Alegerea dvs. în ceea ce priveşte dispozitivele
audio este restrânsă de tipul de dispozitiv video
selectat. În cazul majorităţii dispozitivelor analoge, de
exemplu, puteţi alege oricare dintre intrările cardului
dvs. de sunet; configuraţia echipamentulu dvs.
determină care trebuie folosit.
[index]NTSC
[index]PAL
[hindex]TV standard
[index]Opţiuni[sub]TV standard
TV standard: Alegeţi standardul care este compatibil
cu dispozitivele dvs. de captură şi cu televizorul sau cu
monitorul video (NTSC sau PAL). NTSC este
standardul folosit în America de Nord şi Japonia. PAL
Comment [ NJS
captură 1.sel (11-
Apendice A: Opţiuni de setare 387
este standardul folosit în majoritatea altor locuri. În
cazul unor dispozitive de captură aveţi încă o opţiune:
standardul SECAM folosit în Rusia, Franţa şi alte
câteva ţări. Dacă achizişionaţi produsul dvs. Studio în
America de Nord, opţiunea este permanent la NTSC.
[index]Opţiuni[sub]Overlay pentru avanpremiera
capturii analoge
Use overlay: Dacă realizaţi o captură analogă cu
Studio AV/DV, veţi avea opţiunea folosirii capacităţii
„overlay” a graficii hardware când vişionaţi în
avanpremieră captura. Aceasta poate face captura mai
fină, dar nu este suportată de toate cardurile grafice.
Opriţi această opţiune doar dacă provoacă probleme.
[index]Opţiuni[sub]Avanpremieră în timpul capturii
[hindex]Avanpremierpă[sub]În timpul capturii
Capture preview: Această opţiune controlează dacă
înregistrarea video care urmează să apară va fi
vizionată în premieră în Player în timpul capturii.
Deoarece generarea avanpremierei foloseşte uninterval
semnificativ din timpul procesorului, avanpremiera
poate cauza ca la unele cadre să se renunţe în timpul
capturii pe unele sisteme. Doar opriţi opţiunea aveţi o
problemă cu cadrele la care s-a renunţat.
Când capturaţi de pe o cameră de înregistrat
MicroMV, cu toate acestea, aceatsă opţiune este setată
Apendice A: Opţiuni de setare 388
la Off din fabrică şi nu poate fi schimbată. Vizionaţi în
avanpremieră înregistrarea video sursă folosind
monitorul inclus în cameră .
[index]Opţiuni[sub]Raport de dimensiuni pentrui
captura analogă
[index]Raport de dimensiuni (formate de
cadre)[sub]Opţiune de captură
Aspect ratio: Această listă ascunsă dacă sursa video
pentru capturi analoge ulterioare ar trebui interpretate
ca având format normal (4:3) sau ecran lat (16:9) f.
Detectarea de scene în timpul capturii video
[index]Opţiuni[sub]Detectare de scene
[index] Detectare de scene [sub] Opţiuni
[man+]Efectul acestei opţiuni de detectare a scenei este
descris în „Detectare automată a scenei” la pagina
[#023].
[asistenţă+] Efectul acestei opţiuni de detectare a
scenei este descris [>023]aici[<].
Opţiunile care sunt disponibile în realitate depind de
dispozitivul de captură folosit: nu toate dispozitivele
suportă toate modurile.
Apendice A: Opţiuni de setare 389

Prima opţiune, „Automatic scene detection based on
shooting time and date”, este disponibilă doar dacă
capturaţi dintr-o sursă DV.
[hindex]Cod date
Camera dvs. DV nu înregistrează doar imagini şi sunet,
dar şi data, ora, şi diferite setări de expunere a camerei
(vezi manualul camerei dvs. pentru mai multe detalii).
Aceste informaţii sunt cunoscute drept data code, şi se
transferă prin linkul IEEE-1394 o dată cu înregistrările
video şi audio.
În setările din fabrică, Studio foloseşte informaţile din
codeul de date pentru a determina când începe fiecare
nouă scenă. Foloseşte primul cadru al fiecărei noi scene
drept simbol pentru a-l folosi la afişarea în Album.
Codurile de date nu funcţionează când:
53. includ una sau mai multe secţiuni libere
(neînregistrate)
54. sunt imposibil de citit datorită deteriorării
casetei sau zgomotului electronic
55. au fost înregistrate fără a se seta timpul şi data
pe cameră
56. sunt copii ale altor casete
Comment [ NJS
captură 2.sel (11-
Apendice A: Opţiuni de setare 390
57. au fost filmatecu o cameră de 8mm sau Hi8, şi
acum se redă pe o cameră Digital8.
Sub opţiunea finală – “No auto scene detection” – se
creează o scenă nouă de fiecare dată când apăsaţi tasta
[Space].
Rata datelor
[index]Opţiuni [sub]Rata datelor
[hindex]Opţiuni ale ratei datelor
Formatul DV foloseşte o rată de compresie de 5:1, care
implică o rată a transferului de date pentru captură în
timp real de aproximativ 3.6 MB per secundă
(MB/sec). Rata de transfer a drive-ului de captură
trebuie să fie de cel puţin 4 MB/s pentru a permite
orice variaţii pe drive.
Test data rate: Apăsaţi acest
buton pentru a testa rata de transfer
a datelor a drive-ului dvs. curent
de captură. Studio scrie şi citeşte
un fişier de o dimensiune cunoscută, şi vă oferă o citire
a rezultatelor în KB/s (4000 KB/s este echivalent cu 4
MB/s).
[index]Viteza drive[sub]Rată insuficientă a datelor
[index]Rata datelor[sub]Pentru captură DV
[index]DV[sub]Rata datelor pentru captură
Comment [ NJS
captură 3.sel (11-
Apendice A: Opţiuni de setare 391
Dacă aţi încercat să capturaţi scene DV şi drive-ul
dvs. de captură nu poate accepta rata datelor, o casetă
de dialog vă va comunica problema. Aveţi opţiunile de
a alege alt drive sau de a adăuga unul care întruneşte
cerinţele ratei datelor.
Folder browser: Acest buton setează discul
directorului (şi astfel drive-ul) în care vor fi salvate
capturle dvs. , şi vă permite să specificaţi un nume
iniţial pentru capturile dvs. . Butonul Test Data Rate va
face testul pe drive unde este localizat directorul de
captură.
[026]Setările formatului de captură
[index]Opţiuni[sub]Format de captură
[index]Captură[sub]Opţiuni de format
Opţiunile disponibile aici depind de dispozitivul de
captură pe care îl folosiţi (din tasta [>029]Capture
source[<]). Nu veţi vedea toate setările descrise mai jos
afişate în acelaşi timp.
Presetări
Setările în alte zone de pe panou lCapture format
depind de alegerile dvs. în această zonă de Presets.
Presetările disponibile depind la rândul lor de
Apendice A: Opţiuni de setare 392
hardware-ul de captură.

Pentru o sursă de captură DV, principalele opţiuni de
captură sunt alese sunt alese în primele două liste
ascunse. (Cealaltă listă oferă orice sub-opţiuni
aplicabile.) Posibilităţile sunt:
58. DV: Captură DV la calitate deplină, care
foloseşte aproximativ 200 MB spaţiu pe disc per
minut de înregistrare video. Avantajul acestei setări
este că nu va fi nevoie să recapturaţi clipurile la
rezoluţie deplină când înregistraţi filmul dvs. finisat.
Nu există sub-opţiuni în cazul acestei setări. Captura
DV se recomandă pentru MPEG dacă este posibil să
înregistraţi filmul dvs. pe casetă video.
59. MPEG: Captura în MPEG ocupă mai puţin
spaţiu decât DV dar mai mult timp – şi în timpul
capturii şi după, când vă înregistraţi filmul .
Presetările calităţii (Înaltă, Medie şi Scăzută) sunt
disponibile ca sub-opţiuni, plus o presetare Custom
care vă permite să configuraţi setările video manual.
Cea mai bună presetare care este indicată este cea
mai scăzută care îndeplineşte cerinele tuturor
dispozitivelor pe care se va reda filmul dvs. .
Folosiţi Low dacă înregistraţi doar pe VCD;
Medium dacă aveţi nevoie să acomodaţi S-VCD; şi
High dacă filmul dvs. se va înregistra pe DVD.
60. Preview: Caliatatea avanpremeierei scade
dramatic spaţiul pe disc necesar pentru capturare
micşorând calitatea video – dar numai în timpul
editării. Când înregistraţi filmul dvs., Studio va
Comment [ NJS
de captură 1.sel (1
Apendice A: Opţiuni de setare 393
recaptura orice clip capturat la calitate de
avanpremieră va fi recapturat la calitate deplină.
Sub-opţiunile includ câteva combinaţii de presetări
ale metodei de compresie şi ale calităţii, plus o
opţiune Custom care vă permite să setaţi detaliile.
Alte tipuri de dispozitive de captură oferă o singură
listă de opţiuni ale calităţii – în general Good, Better,
Best şi Custom.

MicroMV şi Studio AV/DV Analog capturază
amândouă setări ale capturii fixate de uz fără alte
opţiuni.
Setări video
Setările disponibile în această zonă depind şi de
dispozitivul de captură şi de opţiunile selectate pentru
el în zona Presets. Sunt afişate doar setările aplicabile.
Setările sunt aplicabile doar dacă folosiţi o setare a
Custom.
List all codecs: Din fabrică această casetă de selecţie
nu este însemnată: singurele codecuri listate sunt
acelea care au fost certificate de Pinnacle Systems
pentru folosirea cu captura la calitate de avanpremieră.
Dacă însemnaţi opţiunea, se cor lista toate codecurile
instalate pe PC –ul dvs. .
Folosirea codecurilor care nu au fost certificate de
Comment [ NJS
de captură 1.sel (1
Apendice A: Opţiuni de setare 394
Pinnacle Systems pentru folosirea cu captura Studio la
calitate de avanpremieră poate produce rezultate
nedorite. Pinnacle Systems nu poate oferi suport tehnic
pentru probleme asociate cu folosirea codecurilor care
nu sunt certificate astfel.
Options: Acest buton vă oferă acces la orice opţiuni de
setări oferite de codec (compresie/decompresie
software) pe care le-aţi ales.
Compression: Folosiţi această listă ascunsă pentru a
selecta codecul pe care doriţi să-l folosiţi.
Width, Height: Aceste câmpuri controlează
dimensiunile înregistrării video capturate .
Frame rate: Numărul de cadre pe secundă pe care
doriţi să-l capturaţi. Cele două opţiuni numerice
repezintă viteza cea mai mare şi viteza la jumătate
respectiv. Numărul mai mic (14.985 pentru NTSC,
12.50 pentru PAL sau SECAM) salvează spaţiu pe
disc cu preţul fineţii înregistrării.
Quality, Data rate: Unele opţiuni presetate ale
codecurilor în termeni de procent de compresie
(Quality), şi alţi termeni ai ratei de transfer al datelor
necesare în KB/s (Data rate).
MPEG type: Selectaţi una dintre opţiunile codării
MPEG: MPEG1 sau MPEG2. Prima este aproape în
unanimitate suportată pe computere Windows; the cea
Apendice A: Opţiuni de setare 395
din urmă oferă o calitate mai bună pentru un anumit
raport de compresie.
Resolution: Aceasta este o listă ascunsă care oferă
rezoluţiile disponibile cu opţiunile de captură pe care
le-aţi ales. Mărirea lăţimii (prima cifră ) şi înălţimea cu
un factor sau doi creşte cantitatea de date care trebuie
procesată de un factor de patru.
Pre-filter: Această opţiune activează un factor de
fineţe pentru a îmbunătăţi calitatea aparentă a filmului
când se capturează la rezoluţii reduse. Exactitatea
imaginii este un pic redusă.
Fast encode: Aceatsă opţiune măreşte viteza de codare
cu o mică reducere a calităţii când se capturează pe un
fişier MPEG. Poate doriţi să evaluaţi efectul acestei
opţiuni ăn producţia dvs. folosind un scurt test de
captură.
Horizontal resolution: Opţiunea Full capturează în
detaliu; opţiunea Half creează pixel orizontal la
secundă prin by interpolare.
Crop: Activaţi această opţiune pentru a ajusta
marginile înregistrării video viitoare pentru a elimina
„zgomotul” care poate apărea la marginile cadrului în
cazul unor surse analoge.
Vertical fields: Un cadru video constă în două
„câmpuri” legate. Opţiunea Both specifică faptul că
Apendice A: Opţiuni de setare 396
ambele câmpuri trebuie capturate; One foloseşte doar
unul dintre câmpuri , reducând rezoluţia verticală la
jumătate. Acest mod este folositor când creaţi
înregistrări video care vor fi redate pe un computer,
deoarece computerele afişează doar un câmp în orice
caz.
Setări audio
Aceste setări de captură audio sunt editabile doar dacă
se foloseşte o presetare Custom.

Include audio: Eliberaţi această casetă dacă nu
intenţionaţi să folosiţi captura audio în producţia dvs. .
Options: Acest buton vă oferă acces la orice opţiuni de
setare oferite de codec (compresie/ decompresie
software) pe care le-aţi ales.
Compression: Această listă ascunsă arată codecul care
va fi folosit pentru compresia datelor audio viitoare.
Channels, Sample rate: Aceste setări controlează
calitatea audio. „Calitatea CD” este de 16-bit stereo,
44.1 kHz.
Comment [ NJS
de captură 3.sel (1
Apendice A: Opţiuni de setare 397
Captură MPEG
[index]Opţiuni[sub]Captură MPEG
[index]Captură[sub]Opţiuni MPEG
[index]MPEG[sub]Opţiuni de captură
Această zonă este vizibilă doar când presetarea MPEG
pentru captură de pe DV a fost selecată .
Cele trei opţiuni de pe lista ascunsă controlează dacă
codarea MPEG se realizează în timpul capturii , sau ca
un pas separat după ce s-a realizat captura.
61. Use default encoding mode permite Studio sî
ecidă pe care dintre celelalte două opţiuni să le
folosească dată fiind viteza computerului dvs. .
62. Encode in real time înseamnă că în acelaşi timp
se fac şi captura şi codarea. Aceasta va avea rezultate
bune doar pe o aparatură destul de rapidă.
63. Encode after capturing înseamnă că nu se va
face nici o codare până când nu se va termina
captura. Acest proces este mai îndelungat dar dar
este mai de încredere dacă aveţi un CPU mai lent.
[039]Setări de editare
[index]Opţiuni [sub]Editare
[index]Opţiuni de editare
Aceste setări sunt împărţite în şase zone, care sunt
discutate în subiectele de mai jos.
Apendice A: Opţiuni de setare 398
[+man]Setările hardware privind editarea se află pe
panoul CD, Voice-over and Surround (vezi pagina
[#031]).
[+asistenţă] Setările hardware privind editarea se află
pe [>031] panoul CD, Voice-over and Surround [<].
Durate default
[hindex]NTSC
[hindex]PAL
[index]Durate (ale tranziţiilor etc.)
[index]Tranziţii[sub]Durată default a
[index]Imagini fixe[sub] Durată default a
[index]Estompări [sub] Durată default a
[index]Volum[sub]Estompări, Durată default a
Aceste durate sunt măsurate în secunde şi cadre.
Măsurătorul secudelor avansează la fiecare 30 de cadre
pentru NTSC, sa la 25 de cadre la PAL.

Cele trei setări de aici controlează valoarea duratei
iniţiale pentru tranziţii, imagini fixe şi estompări ale
volumului când acestea se adugă filmului dvs. .
Duratele pot fi ajustate le valori personaliztate în
timpul editării. Valoriel default la instalare sunt ca cele
Comment [ NJS
1.sel (11-08)
Apendice A: Opţiuni de setare 399
arătate în ilustraţia de mai sus.
Miniaturi Storyboard
Selectaţi Large pentru a avea mai multe detalii în
cadrele miniaturale afişate de vizualizarea Storyboard
din fereatsra Film. Prin default este Small.

Auto-save
Această opţiune, care se porneşte prin default,
configurează Studio pentru a salva proiectul dvs.
curent la intervalul specificat.

[136]Rendering
[index]Redare[sub]Definit
Această zonă furnizează câteva opţiuni care afectează
redarea – procesul în care materialul video pentru
filmul dvs. final este fâgenerat din materiale pe care le-
aţi asamblat în fereastra Film.

Comment [ NJS
2.sel (11-09)
Comment [ NJS
3.sel (11-10)
Comment [ NJS
4.sel (11-11)
Apendice A: Opţiuni de setare 400
În funcţie de viteza sistemului dvs., Studio poate să nu
aibă capacitatea de a calcula câteva dintre cele mai
complexe efecte destul de rapid pentru a oferi o
avanpremieră complet lină şi detaliată în Player. Printre
itemii pe care Studio s-ar putea să nu fie capabil să îi
genereze în timp real sunt:
64. Multe efecte video plug-in;
65. Multe tranziţii Hollywood FX 3-D;
66. Mutarea cadrelor miniaturale în meniurile disc
67. Înregistrări muzicale de fundal SmartSound.
Fără manipulare specială, timpul de care are nevoie
Studio pentru a oferi avanpremieră pentru aceste efecte
în Player ar putea îngreuna ciclul muncii dvs. .
Studio vă oferă două modalităţi de a vă descurca cu
această situaţie:
[index]Redare de fundal
Background rendering: Această caracteristică, pe
care o porniţi folosind oricare dintre itemii Optimize
for de pe lista ascunsă ,permite ca estimarea
avanpremierei să ruleze în spatele scenelor în timp ce
lucraţi. Până când redarea este completă, Playerul va
arăta avanpremiera simplificată afişată mai jos.Puteţi
optimiza opţiunile de redare de fundal pentru
avanpremieră în Player or sau pentru înregistrarea
pe casetă video.
Alegerile implică un schimb: optimizarea pentru
Apendice A: Opţiuni de setare 401
avanpremieră va grăbi redarea de fundal dar va but
încetini procesul Make Tape, în timp ce cu opţiunea
Optimize for make tape este invers. Dacă nu
intenţionaţi să înregistraţi proiectul dvs. pe casetă
video, Optimize for preview este întotdeauna cea mai
bună opţiune.
[man]După cum s-a arătat la „Mutarea casetei de
selecţie miniaturi” la pagina [#089], o bară de progres
în Timescale arată progresul redării de fundal.
[asistenţă] O bară de progres în Timescale arată
progresul redării de fundal, după cum se arată [>089]
aici[<].
[index]Avanpremieră simplificată
[index]Avanpremieră [sub]Simplificată
68. Simplified preview: Dacă alegeţi No
background rendering, Studio arată o avanpremieră
mai simplă. De exemplu, tranziţiile Hollywood FX
sunt arătate la o rezoluţie mai mică şi o rată a
cadrelor mai scăzută, în timp ce miniaturile meniului
sunt arătate ca statice în loc să se mişte.
[index]Hardware[sub]Accelerare
[index]Folosirea accelerării hardware
Use hardware acceleration: Selectaţi această opţiune
pentru a folosi accelerare 3-D a cardului dvs. de
grafică pentru a grăbi generarea de tranziţii
Hollywood FX. Nu folosiţi aceatsă opţiune dacă cardul
dvs. de grafică nu oferă accelerare 3-D, sau dacă în
Apendice A: Opţiuni de setare 402
încercarea dvs. se afişează probleme când este setată
opţiunea.
[149]Folder pentru fişiere auxiliare
Studio generează fişiere auxiliare în multe circumstanţe
în timp ce editaţi şi înregistraţi filmul dvs. . Toate
acestea sunt stocate sub discul folder specificat aici.
Apăsaţi butonul Folder pentru a schimba locaţia
fişierelor auxiliare – în mod normal deoarece aveşi
nevoie să economisiţi spaţiu pe un anumit drive.

Când adăugaţi un meniu
Când plasaţi un disc meniu pe Timeline, Studio
întreabă dacă vreţi să se genereze linkuri de capitol de
la meniu spre toate clipurile care îl urmează (cel puţin
până la următorul meniu). Alegerile pe această listă
ascunsă vă permite să evitaţi caseta de confirmare
specificând că întotdeauna doriţi sau nu doriţi
întotdeauna să se creeze linkuri, sau că vreţi ca Studio
să creeze linkuri de la un nou meniu la fiecare capitol şi
linkuri de întoarcere înapoi la meniu de la finalul
fiecărui capitol. O opţiune finală, „Ask if chapters
should be created”, activează caseta de confirmare,
restaurând setările default din fabrică.
Comment [ NJS
5.sel (11-12)
Apendice A: Opţiuni de setare 403

Minimum chapter length: Dacă aţi specificat că
Studio ar trebui să creeze linkuri pentru capitole
automat, mai multe clipuri sunt combinate într-un
capitol dacp este necesar să se ajungă la această durată
minimă.
[031]Setări pentru CD şi voice-over
[index]Opţiuni[sub]CD, voice-over şi surround
[index]Opţiuni CD, voice-over şi surround
Cele trei zone de pe acest panou oferă setări audio
hardware legate de editare şi avanpremieră.
Înregistrarea audio CD
Input source: Această listă ascunsă vă permite să
alegeţi modalitatea de transfer a datelor audio CD pe
computerul dvs. când capturaţi conţinut CD. Cea mai
înaltă calitate de transfer este digital – „deschiderea”
înregistrărilor CD.
Channels, Sample rate: Aceste setări controlează
calitatea audio. „CD quality” este de 16-bit stereo,
44.1 kHz.
Comment [ NJS
6.sel (11-13)
Apendice A: Opţiuni de setare 404
Drive letter: Dacă aveţi mai multe drive-uri CD ,
alegeţi unul ca să-l folosiţi ca sursă audio CD pentru
filmele dvs . .

Înregistrare voice-over
Microphone: O listă ascunsă de opţini pentru ataşarea
microfonului la hardware-ul dvs. .
Channels, Sample rate: Acetse setări controlează
calitatea audio. O setare tipică pentru voice-overe este
16-bit mono la 22.05 kHz.

Readare surround-sound
Enable discrete 5.1 playback: Selectaţi această casetă
dacă sistemul audio desktop pe care îl folosiţi când
vedeţi în avanpremieră proiectul dvs. Studio suportă
Comment [ NJS
2.sel (11-15)
Apendice A: Opţiuni de setare 405
audio discret 5.1. Lăsaţi-o neselectată dacă vizinaţi în
avanpremieră în surround-sound cu un sistem
compatibil cu Pro Logic, sau în stereo..

[053]Setările Make tape
[index]Opţiuni [sub]Realizare casetă
[hindex]Opţiuni realizare casetă
Studio simte automat hardware-ul instalat de dvs. , şi
configurază destinaţia de redare Make Tape
corespunzător.

Dacă imprimaţi (realiyaţi o casetă) pe un dispozitiv
DV, puteţi alege să puneţi Studio să pornească şi să
oprească automat dispozitivul în loc de a o face singur.
Apendice A: Opţiuni de setare 406
Pentru a controla imprimarea automat:
69. Apăsaţi butonul Make Movie de pe bara de meniu
principală.
Jumătatea superioară a ecranului se schimbă pentru
a afişa fereastra Make Movie (Realizare Film).
70. Păsaţi tasta Tape (Casetă).
71. Apăsaţi butonul Settings. Se deschide panoul d
opţiuni Make tape(Realizare casetă).
72. Selectaţi caseta Automatically start and stop
recording pentru a activa funcţionarea automată.
În cazul majorităţii dispozitivelor DV există o mică
întârziereîntre primirea comenzii de înregistrare şi
începutul real al înregistrării. În Studio, aceast a se
numeşte „timp de întârziere a înregistrării”.
Variază de la un dispozitiv la altul, aşa că ar putea
fi indicat să experimentaţi cu valorile pentru
rezultate maxime cu un anumit dispozitiv.
73. Daţi clic pe OK.
74. Daţi clic pe Create.
Studio redă filmul dvs. , apoi trimite comanda
înregistrează la dispozitivul dvs. DV. Studio
înregistrează primul cardu al filmului dvs. (fără
audio) pentru durata introdusă pentru intervalul
întârzierii înregistrării , dându-I dispozitivului timp
să aducă caseta la o anumită viteză şi să înceapă
înregistrarea.
Sfat: Când redaţi caseta, dacă prima parte a
Apendice A: Opţiuni de setare 407
filmului dvs. nu a fost înregistrată, trebuie să
măriţi setarea Timpului de întârziere a înregistrării.
Pe de altă parte , dacă filmul dvs. începe oprin
păstrarea primului cadru ca şi cum ar fi o
fotografie, ar trebui să scădeţi setarea.
Sfat: Dacă vreţi să vă întoarceţi la dispozitivul dvs.
de înregistrare în timpul timpului de întârziere a
înregistrării, puneţi un titlu blank pe înregistrarea
video chiar înainte de începerea filmului dvs. (un
titlu blank este o înregistrare video blank). Dacă
vreţi să înregistraţi negru la sfârşitul filmului dvs. ,
puneţi un titlu blank pe înregistrarea video după
ultimul cadru din filmul dvs. .
Prezentare pe ecran
[hindex]Prezentare pe ecran
[hindex]VGA[sub]Prezentare pe ecran
[index]Opţiuni [sub]Prezentare pe afişaj VGA
Una dintre opţiunile din zona Dispozitive de redare
este „Afişaj VGA”. Cu această opţiune, proiectul dvs.
complet va fi redat pe ecranul monitorului dvs. mai
degrabă decât pe un dispozitiv extern.
Apendice A: Opţiuni de setare 408
[048]Setarea fişierelor AVI
[index]Opţiuni[sub]Realizarea fişierului AVI
[hindex]Opţiuni ale realizării fişierelor AVI
Panoul de opţiun Make AVI file vă permite să ajustaţi
setările compresiei, să micşoraţi dimensiunea fişierului
de prezentare, să îi măriţi calitatea, sau să îl pregătiţi
pentru un scop special (ca o distribuire pe Internet)
unde ar putea exista cerinţe privind caracteristici ca
dimensiunea cadrului.

Setări video
[index]Compresie[sub]AVI video
[index]Opţiuni[sub]Compesie video
Compression: Alegeţi compresorul (codecul) care se
potriveşte cel mai bine utilizării intenţionate de dvs. .
Când realizaţi un fişier AVI, veţi dori să folosiţi
Comment [ NJS
realizare AVI.sel
Apendice A: Opţiuni de setare 409
setările de compresie pentru capacităţile a , şi
codecsurile suportate de, platforma computerului
spectatorului intenţionat computer platform.

Width, Height: Dimensiunea
cadrului se măsoară în pixeli.
Setarea default este rezoluţia la care
capturează Studio. Descreşterea lăţimii şi înălţimii
micşorează mult dimensiunile filmului, deşi compresia
moderează acest efect.
Quality, data rate: În funcţie de codecul care se
foloseşte, puteţi ajusta procentajul calităţii sau rata
datelor cu sliderul. Cu cât sunt mai mari rata datelor şi
procentajul , cu atât mai mare va fi fişierul rezultat.

[hindex]Opţiuni ale ratei cadrului
[index]Opţiuni[sub]Rata cadrului
Frames/second: Valoarea default
este de 29.97 cadsre pe secundă
pentru NTSC, sau 25 cadre pe
secundă pentru PAL. Poate doriţi să micşoraţi rata
Comment [ NJS
codec.sel (11-18)
Comment [ NJS
lăţime şi înălţime
Comment [ NJS
rata calităţii.sel (1
Comment [ NJS
ratei cadrelorsel (
Apendice A: Opţiuni de setare 410
cadrelor pentur aplicaţii ca de exemplu înregistrările
video Web. Majoritatea computerelor bazate pe
Pentium pot reda 352 x 240 la 15 cadre pe secundă
uşor. PC-urile de performanţă vor fi capabile să redea
video cu dimenuni mai mari ale cadrelor şi rate ale
cadrelor uşor.
Stările compresiei audio
[hindex]Compresie audio[sub]Setări (pentru
înregistrare AVI )
[index]Compresie audio
[index]Compresie[sub]AVI audio
[index]Opţiuni[sub]Audio compresie pentu înregistrare
AVI
Audio settings: Dacă vreţi să păstraţi la minim
dimensiunea fişierelor, înregistrarea audio pentru multe
utilizări digitale poate fi setată la 8-bit mono la
11 kHz. De regulă, încercaţi 8-bit 11 kHz pentru
înregistrări audio care cuprind mai mult discuţii şi 16-
bit stereo la 22 sau 44 kHz pentru înregistrări audio
care sunt predominant muzică. Prin comparaţie, muzica
de pe CD-ROM este 16-bit stereo la 44 kHz. O altă
regulă capitală pentru compresia audio este că 11 kHz
este aproximativ echivalentă cu calitatea radio AM.
22 kHz echivalează calitatea radio FM, şi 16-bit stereo,
44 kHz calităţii audio CD.
Apendice A: Opţiuni de setare 411

Type: În majoritatea cazurilor, veţi alege fie PCM
(Pulse Code Modulation) sau ADPCM (Adaptive Delta
PCM).
Channels: Puteţi alege între sunet de
8- şi 16-bit mono şi stereo. Calitatea
sunetului şi mărimea fişierului cresc când adăugaţi al
doilea canal sau creşteţi adâncimea bitului.
Sample rate: Înrgistrarea digitală
audio se produce prin luarea de
eşantioane instantanee regulate a formei de undă
analoge. Cu cât mai multe eşantioane, cu atît este mai
bun sunetul. De exemplu, CD-urile audio sunt
înregistrate la 44 kHz, 16-bit stereo. Audio se poate
eşantiona la frecvenţe scăzute până la 11 kHz pentru
multe utilizări digitale, în mod particular pentru
vorbire.
Setări de forţare similar cu proiectul
Apăsaţi butonul Same as project pentru a face
înregistrarea dvs. AVI să folosească acelaşi format cu
clipul la cea mai înaltă rezoluţie as the highest din
proiectul dvs. curent.
Comment [ NJS
audio.sel (11-22)
Comment [ NJS
canale.sel (11-23)
Comment [ NJS
ratei eşantionului.
Apendice A: Opţiuni de setare 412
[051]Setarea fişierului MPEG
[index]Opţiuni[sub]Realizare fişier MPEG
[hindex]Realizarea opţiunilor pentur fişierul MPEG
Panoul de opţiuni Make MPEG File vă permite să
ajustaţi setările compresiei MPEG.
Sunt oferite presetări. Puteţi alege presetări dintr-o
varietate de aplicaţii. Există presetări pentru redare pe
Internet, redare PC şi multimedia, şi pentru scrierea de
fişiere VideoCD (VCD), S-VCD şi DVD.
Presetarea Custom vă permite să excludeţi sursa audio
sau video, şi să variaţi în mod independent ratele
datelor dvs. audio şi video.

Setări video
[hindex]MPEG[sub]MPEG-1 vs. MPEG-2
Compression: Puteţi alege compresie fie MPEG-1, fie
Apendice A: Opţiuni de setare 413
MPEG-2. MPEG-2 oferă rezoluţie mai înaltă şi calitate
mai mare decât MPEG-1.
Notă: Fişierele MPEG-2 necesită software de
decodare. Dacă nu aveţi un decodor MPEG-2 instalat
pe PC nu veţi putea să redaţi fişiere MPEG-2.
Width, Height: Dimensiunea cadrului se măsoară în
pixeli. Scăderea dimensiunii mult scade cantitatea de
date, şi astfel dimensiunea fişierului, dar compresia
scade efectul . Rezoluţia maximă pentru MPEG-1 este
384 x 288. Rezoluţia maximă pentru MPEG-2 este
720 x 576.
[index]Rată bit (VBR vs. CBR)
[hindex]VBR (rată variabilă a bitului)
[hindex]CBR (rată constantă a bitului)
Bit rate: Alegeţi oricare pentru a crea un fişier MPEG
cu codare VBR (rată variabilă a bitului) sau CBR (rată
constantă a bitului). Opţiunea VBR foloseşte ami puţin
spaţiu de stocare la un nivel dat al calităţii decât CBR,
dar poate cauza probleme când fişierul este vizualizat
cu ajutorul unor playere DVD. Dacă observaţi redare
sacadată sau cu închideri folosiţi CBR.
Data rate: Puteţi ajusta rata datelor pentru
înregistrările audio şi video separat folosind sliderele.
Ratele mai mari ale datelor afectează calitatea, cu
Apendice A: Opţiuni de setare 414
preţul unor fişiere mai mari.
Setări audio
Sample rate: Înregistrarea digitală audio se produce
prin luarea unor eşantionane discrete dintr-o formă de
unde analoge continuă– cu cît mai multe eşantioane, cu
atât mai bun este sunetul. MPEG suportă două rate de
eşantionare, 44.1 kHz şi 48 kHz.
Data rate: Puteţi ajusta ratele datelor pentru
înregistrările audio şi video separat folosind sliderele.
Rate mai mari ale datelor afectează calitatea cu preţul
fişierelor mai mari.
[052]Setarea fişierelor RealVideo
[index]Opţiuni [sub]Realizarea fişierului RealVideo
[hindex]Raelizarea de opţiuni pentru fişierul
RealVideo
Panoul de opţiuni Make RealVideo File vă permite să
ajustaţi setările fişierului RealVideo. Acestea
configurază crearea fişierelor care vor fi redate cu
popularul RealNetworks® RealPlayer®, a cărui
descărcare este gratuită de pe www.real.com.
Apendice A: Opţiuni de setare 415

Title, Author, Copyright: Aceste trei câmpuri sunt
folosite pentru a identifica filmul RealVideo, şi sunt
codificate în el astfel încât nu sunt vizibile
spectatorului obişnuit.
Keywords: Acest câmp acceptă până la 256 caractere ,
şi vă permit să codificaţi cuvinte chee în fiecare film.
Se foloseşte de obicei pentru a identifica filmul pentru
motorul de căutare pe Internet.
Web server: Opţiunea RealServer vă permite să creaţi
un fişier care poate fi scos din RealNetworks
RealServer. RealServer suportă o caracteristică specială
care simte viteza de conexiune a modemului
privitorului, şi îşi ajustează rata de transmisie pentur a
se potrivi. Opţiunea vă permite să alegeţi până la şapte
rate ale datelor Audienţă ţintă. Din cauză că
dimensiunea fişierului şi a timpului de încărcare se
măresc cu fiecare rată a datelor pe care o adăugaţi,
selectaţi doar acele audienţe ţintă de care credeţi că
chiar aveţi nevoie.
Comment [ NJS
Real.sel (11-26u)
Apendice A: Opţiuni de setare 416
Pentrua folosi opţiunea RealServer, ISP care
găzduieşte site-ul dvs. trebuie să aibă instalat software
RealServer. Dacă nu sunteţi sigur, contactaţi ISP dvs.
pentru confirmare, sau folosiţi opţiunea standard
HTTP, care vă permite să opţimizaţi redarea pentru
exact una dintre cele şase opţiuni Target audience
listate.
Notă: GeoCities oferă RealServers pentru
„împroprietăriţii ” lor.
Target audience: Acesta selectează viteza de
conectare a modemului audienţei ţintă. Cu cât viteza
scade, cu atît scade calitatea video. Dacă vreţi ca
spectatorii dvs. să poată viziona filmul dvs. în timp ce
se încarcă, trebuie să selectaţi o rată a audienţei ţintă pe
care maodemurile lor o pot suporta.
Când alegeţi o audienţă ţintă, de fapt specificaţi o
lăţime a benzii pentru fluxul dvs. RealMedia. Lăţimea
de bandă, măsurată în kilobiţi pe secundă (Kbps),
reprezintă cantitatea de date care poate fi transmisă prin
conexiunea Internet în reţea într-un anumit interval
temporal. Modemurile standard (acelea care folosesc
linii obişnuite de telefon) sunt clasificate după lăţimile
de bandă pe care sunt capabile să le proceseze. Valorile
comune sunt 28.8 şi 56 Kbps.
Pe lângă aceste audienţe standard, puteţi înregistra
Apendice A: Opţiuni de setare 417
clipuri pentur viteze de conexiune de 100 Kbps, 200
Kbps, sau mai mari. Aceste lăţimi de badă sunt
potrivite pentru audienţe care folosesc reţele de zonă
locală corporative(LAN), modem cu cablu sau
modemuri de abonat la linie digitală (DSL).
Dacă vreţi să păstraţi dimensiunea fişerului la minim ,
înregistrarea audio pentru multe folosiri digitale poate
fi setată la 8-bit mono la 11 KHz. De regulă, încercaţi
8-bit 11 KHz pentru înregistrări audio care cuprind mai
mult discuţii, şi 16-bit stereo la 22 sau 44.1 KHz
pentru înregistrări audio care sunt predominant muzică.
Pentru comparaţie, muzica CD-ROM este 16-bit stereo
eşantionată la 44.1 KHz.
Video quality: Aceste alegeri vă permit să echilibraţi
cerinţele contradictorii ale calităţii imaginii şi a ratei
cadrelor.
69. No video: Când se face această selecţie, fişierul
pe care s-a înregistrat va conţine doar audio.
70. Normal motion video: Recomandat pentru
clipuri cu conţinut amestecat pentrua echilibra
mişcarea video şi claritatea imaginii.
71. Smoothest motion video: Recomandat pentru
clipuri cu acţiune limitată, ca de exemplu înregistrări
ale ştirilor sau interviuri , pentru a îmbunătăţi
mişcarea generală din înregistrarea video.
72. Sharpest image video: Recomandat pentru
clipuri cu acţiune intensă pentru a îmbunătăţi
claritatea generală a imagini.
Apendice A: Opţiuni de setare 418
73. Slide show: Înregistrarea video apare ca o serie
de fotografii, oferind ce amai bună claritate generală
a imaginii.
Audio quality: This dropdown menu lets you choose
the characteristics of your audio track. Studio uses this
information to select the best audio compression for
your RealVideo file. Each successive option provides
better audio quality but a larger resulting file.
74. No audio: Când se face această selecţie, fişierul
pe care se înregistrează va conţine doar video.
75. Voice only: Această opţiune oferă calitate
adecvată pentru înregistrări audio vorbite în clipuri
fără muzică.
76. Voice with background music: Această
opţiune este destinată situaţiilor în care, chiar
dacăpoate exista muzică de fundal, predomină partea
audio vorbită.
77. Music: Folosiţi această opţiune pentru o
înregistrare monaurală în care predomină muzica.
78. Stereo music: Folosiţi această opţiune pentru
înregistrarea muzicală stereo.
Video size: Aceste alegeri vă permit să redimensionaţi
filmul dvs. automat. Cu cât este mai mică rezoluţia, cu
atât este mai mică rata datelor cu care trebuie să se
descurce spectatorii dvs. .
Apendice A: Opţiuni de setare 419
[054]Setarea fişierelor Windows Media
[index]Opţiuni[sub]Realizare fişiere Windows Media
[hindex]Realizarea opţiunilor fişierelor Windows
Media
Panoul Make Windows Media File vă permite să
ajustaţi opţiunile pentur crearea de fişiere Windows
Media Player.

Title, Author, Copyright: Aceste trei câmpuri sunt
folosite pentru a identifica filmul Windows Media , şi
sunt codificate în el astfel că nu sunt vizibile
privitorului obişnuit.
Description: Acest câmp de 256 de vă permite să
introduceţi cuvinte pentru codificare în film. Se
foloseşte de obicei pentru a identifica filmul pentru
motorul de căutare pe Internet.
Playback quality: Alegeţi calitatea de redare a
Apendice A: Opţiuni de setare 420
filmului dvs. p ebaza capacităţii platformei ţintă – the
computer(ele) care vor reda filmul. Parametrii audio şi
video exacţi corespunzători alegerii curente sunt afişaţi
în spaţiul de sub listă. Opţiunea Custom vă permite
acord fin al setărilor prin selectarea dintr-o listă de
combinaţii posibile.

Markers for Media Player “Go To” bar: Aveţi
opţiunea de a introduce „semne de fişier” Windows
Media în timp ce compresaţi. Aceste semne permit
privitorilor să meargă direct la începutul oricărui clip.
Semnele sunt listate după numele clipului. Clipurile pe
car enu le-aţi denumit primesc un nume Studio default
derivat din numele de proiect şi codul temporal
original al punctului de pornire a clipului.
[049]Setarea discului
[index]Opţiuni [sub]Realizare disc
[hindex]Opţiuni realizare disc
Opţiunile Make Disc vă permit să ajustaţi opţiunile
pentru crearea de discuri VCD, S-VCD sau DVD
discs, şi pentru crearea unei imagini disc DVD pe un
Apendice A: Opţiuni de setare 421
hard drive.
Pentru a crea un VCD sau S-VCD este necesar un
inscriptor CD sau DVD; pentru a crea un DVD este
nevoie de un inscriptor DVD.

Format de prezentare
Selectaţi VideoCD (VCD), S-VCD sau DVD.
Opţiunile din altă parte a panoului sunt dependente de
această alegere.
Opţiuni de inscripţionare
Burn directly to disc: Filmul dvs. se va inscripţiona
direct pe disc conform formatului pe care l-aţi selectat
din Output format.
Create disc content but don’t burn: Această alegere
este disponibilă doar când formatul de prezentare este
DVD. Nu se foloseşte inscriptorul de discuri. În
schimb, aceleaşi fişiere care în mod normal ar fi
Apendice A: Opţiuni de setare 422
salvate pe un DVD disc sunt stocate pe un „ folder
imagine” pe un hard drive.
[+man]Locaţia acelui folder este arătată în zona Media
and device options (vezi pagina [#087]).
[+asistenţă] Locaţia acelui folder este arătată în [>087]
zona Media and device options [<].
Burn from previously created disc content: Această
opţiune este disponibilă doar când formatul de
prezentarea este DVD. În loc de a folosi proiectul dvs.
curent pentru inscripţionarea pe un disc, o imagine a
discului creată anterior se trimite acum pe inscriptorul
dvs. DVD. Aceasta vă permite să împărţiţi munca de a
crea un disc în doi paşi separaţi care pot fi făcuţi în
două sesiuni separate dacă doriţi. Este folositor mai
ales când doriţi doriţi să faceţi maimulte copii ale
aceluiaşi proiect. Deşi proiectul nu se foloseşte direct
în crearea discului, trebuie ,cu toate acestea , să fie
deschis în Studio când discul este inscripţionat.
Eject disc when done: Selectaţi această casetă de
selecşie dacă doriţi ca Studio să scoată automat discul
după ce s-a terminat procesul de inscripţionare.
Calitate video / uzarea discului
Quality settings: Aceste setări (Automatic, Best video
quality, Most video on disc şi Custom) sunt disponibile
doar pentru discuri S-VCD şi DVD. Primele trei sunt
Apendice A: Opţiuni de setare 423
presetări care corespund unor anumite rate ale datelor.
Opţiunea Custom vă permite să setaţi ratele datelor la
o altă valoare. În fiecare caz, se face o estimare a
volumului de înregistrare video de pe un disc care
poate acomoda setarea curentă.
Kbits/sec: Această combinaţie între o listă ascunsă şi
şi un câmp de editare vă permite să alegeţi sau să
specificaţi rata datelor – şi deci calitatea video şi
durata maximă – a discului. Valori mai mari corespund
unei calităţi mai bune şi unei capacităţi mai mici.
Filter video: Această opţiune activează un filtru de
fineţe care poate îmbunătăţi calitatea video aparentă at
la o rată scăzută a datelor. Claritatea imaginii este
puţin redusă.
Draft mode: Această opţiune grăbeşte procesul de
codare MPEG cu preţul unor reduceri calitative.
Audio compression: Alegeţi una dintre cele patru
opţiuni pentru a stoca coloana sonoră a filmului dvs.
pe DVD:
79. Codarea PCM pentur sunet stereo este suortată
de toate playerele DVD, dar ocupă mai mult spaţiu
pe DVD decât MPEG.
80. Suportul audio MPEG este oferit întotdeauna
de playerele PAL. Pe playerele NTSC este suportat
în mare, dar teoretic este opţional.
81. Codarea canalului Dolby Digital 2 poate fi
folosită pentru a stoca compact o colană sonoră
Apendice A: Opţiuni de setare 424
stereo sau surround. Pentru a auzi mixajul surround
este nevoie de un echipament cu compatibilitate
Dolby Pro Logic. Pe alte sisteme, se va auzi ca un
mixaj stereo normal.
82. Codarea canalului Dolby Digital 5.1 stochează
canalele surround discret. Pentru a auzi mixajul
surround pe redare este necesar un amplificator
surround şi un sistem de difuzare.
[index]Rata bitului (VBR vs. CBR)
[hindex]VBR (rata variabilă a bitului)
[hindex]CBR (rata constantă a bitului)
VBR/CBR: Alegeţi dacă să scrieţi datele MPEG pe
disc folosind codificarea VBR (rata variabilă a bitului)
sau CBR (rata constantă a bitului). Opţiunea VBR mai
puţin spaţiu de stocare la un nive dat de calitate decât
CBR, dar poate cauza probleme când fişierele sunt
vizionate folosind anumite playere DVD. Dacă
observaţi redare sacadată sau cu închideri, folosiţi
CBR.
[087]Opţiuni media şi dispozitive
Media: Alegeţi o opţiune din lista ascunsă care să se
potrivească tipului şi capacităţii discului pe care
inscripţionaţi proiectul dvs. .
Disc writer device: Dacă aveţi maimult de un
inscriptor de discuri pe sistemul dvs., selectaţi-l pe
acela pe care doriţi să-l folosească Studio.
Apendice A: Opţiuni de setare 425
Copies: Selectaţi sau introduceţi numărul de copii ale
acestui disc pe care vreţi să le creaţi.
Write speed: Alegeţi una dintre vitezele disponibile,
lăsaţi acest câmp necompletat pentru a lăsa viteza
auto-selectată.
Image folder: Locaţia folderului imagine DVD care va
fi folosit pentru setarea Burn options / Burn from disc
image.
Apendice B: Sfaturi şi ponturi 427
[012]APENDICE B[0]:
[067]Sfaturi şi ponturi

Iată nişte sfaturi pentru specialiştii tehnici Pinnacle
privind alegerea, folosirea şi întreţinerea unui sistem în
perspectiva video.
Privind hardware
Pentru a utiliza eficient Studio , hardware-ul dvs. ar
trebui să fie pregătit şi configurat optim.
[hindex]UDMA
[hindex]IDE
Se recomandă să folosiţi drive-re UDMA IDE deoarece
furnizează transfer video de încredere şi performant cu
Studio. Vă recomandăm cu putere captura pe un hard
drive altul decât cel pe care sunt instalate software-ul
Windows şi Studio.
Deoarece înregistrarea secvenţelor video în format DV
Apendice B: Sfaturi şi ponturi 428
necesită o rată de transfer a datelor de aproximativ
3.6 MB pe secundă, hard drive-ul dvs. ar trebui să
menţină un nivel de performanţă de cel puţin 4 MB/s.
Rate mai mari de transfer vor asigura siguranţa şi vor
ajuta la evitarea problemelor cu înregistrarea pe casetă.
[///@040820d]
Puteţi calcula spaţiul de hard drive de care aveţi nevoie
pentru înregistrarea dvs. video folosind valoarea 3.6
mg/s.
[///@]
De exemplu:
1 oră pe video = 3600 secunde (60 x 60)
3600 secunde x 3.6 MB/s = 12,960 MB
Deci 1 oră de video foloseşte 12.9 GB spaţiu de
stocare.
Datorită calibrării lor interne automate, hard drive-erele
standard întrerup în mod regulat fluxul continuu de
date pentru a se recalibra. În timpul capturii, aceasta nu
se observă pentru că imaginile sunt temporar stocate în
memorie. Dar în timpul redării, doar un număr limitat
de imagini poate fi stocat temporar în acest mod.
Pentru redare bună, este nevoie de un flux continuu,
neîntrerupt de date. În caz contrar, imaginea se va
„sacada” la intervale regulate, chiar dacă toate cadrele
Apendice B: Sfaturi şi ponturi 429
sunt presetate şi chiar dacă hard drive-ul este foarte
rapid.
Pregătirea hard drive-ului
[index]Hard drive[sub]Pregătirea de captură
[index]Captură[sub]Pregătirea hard drive-ului
Înainte de capturarea video, trebuie să:
[///@040820e]
83. Terminaţi sarcina pe aplicaţia de fundal. Înainte
de a vă deschide produsul Studio, ţineţi apăsate
tastele Ctrl şi Alt de pe tastatură, apoi apăsaţi
Delete. Aceasta va deschide fereastra de închidere
program(Close Program). Daţi clic pe aplicaţiile
individuale listate în fereastra Close Program şi
apăsaţi butonul End Task. Faceţi la fel pentru toate
aplicaţiile listate în Close Program cu excepţia
Explorer şi SysTray. Dacă folosiţi Windows 2000
sau XP, puteţi folosi un program ca EndItAll2
pentru a termina sarcinile pe fundal. EndItAll2 este
disponibil la:
home.ptd.net/~don5408/toolbox/enditall
[///@]
84. Daţi clic pe Start × Programs × Accessories
× System Tools × ScanDisk
Asiguraţi-vă că Thorough este selectată, şi apăsaţi
Start (aceasta s-ar putea să ocupe mai mult timp).
85. După ce se face ScanDisk, daţi clic pe Start ×
Programs × Accessories × System Tools × Disk
Apendice B: Sfaturi şi ponturi 430
Defragmenter (aceasta s-ar putea să ocupe mai mult
timp).
86. Opriţi caracteristicile de economisire a energiei.
Îndreptaţi mousul pe Desktop, daţi clic dreapta, şi
alegeţi Properties × Screensaver (sub Energy…
Settings). Asiguraţi-vă că totul sub Settings for…
power schemes este setat la Never.
Notă: Programele de editare video nu pot să se ocupe
de maimulte sarcini în acelaşi timp. Nu folosiţi alt
program în timpul realizării filmului dvs. (casetă sau
CD) sau capturării . Puteţi îndeplini mai multe sarcini
în timpul editării.
RAM
[///@040820h]
Cu cât aveţi mai multă RAM, cu atât este mai uşor să
lucraţi cu Studio. Veţi avea nevoie de cel puţin 128
MB de RAM pentru a lucra cu aplicaţia Studio, I vă
recomandăm 256 MB (sau mai mult).
[///@]
Placa de bază
[hindex]Placa de bază
Intel Pentium sau AMD Athlon 800 MHz sau mai
avansată.
Apendice B: Sfaturi şi ponturi 431
Privind software
Ajusarea profunzimii culorii
[hindex]Profunzimea culorii
[hindex]Ajustarea profunzimii culorii
75. Se recomandă profunzimea culorii de 16-bit.
76. Poziţionaţi mouse-ul peste Desktop, daţi clic
dreapta, şi selctaţi Properties × Settings.
77. Sub Colors, alegeţi High Color (16-bit).
Stările overlay afişează doar afişajul de pe monitorul
computerului, în timp ce secvenţele înregistrate vor
apărea întotdeauna în culori şi la rezoluţie pline la
prezentarea video.
Windows 98 Second Edition
[hindex]Windows 98
Pentrua îmbunătăţi performanţa sistemului dvs. sub
Windows 98SE, puteţi face următoarele modificări.
Setări hard drive :
[index]Hard drive
78. Alegeţi Start × Settings × Control Panel ×
System. Apăsaţi tasta Performance, apoi File
System, după care tasta Troubleshooting.
79. Daţi clic în stânga pe opţiunea Disable write-
behind caching for all drives pentru a o selecta şi
daţi OK.
Apendice B: Sfaturi şi ponturi 432
80. Sub tasta Hard-disk, setaţi opţiunea Read-ahead
optimization la None.
81. Asiguraţi-vă că DMA este activat pentru hard
drive-ul dvs. .
Setare drive CD-ROM:
[index]CD-ROM drive
În Windows 98, puteţi specifica notificare automată
pentru un CD-ROM.
82. Select Start × Settings × Control Panel × System
× Device Manager.
83. Daţi clic pe CD-ROM.
84. Daţi clic pe numele CD-ROM drive .
85. Selectaţi Settings × Options.
86. Dezactivaţi Auto insert notification.
Nu operaţi cu un IDE CD-ROM drive îmbunătăţit
în paralel cu un IDE hard drive îmbunătăţit.
Această combinaţie poate duce la reducerea
vitezei hard drive-ului dvs. . În schimb, folosiţi a
două interfaţă IDE pentru CD-ROM drive-ul dvs. .
Bara de sarcini:
[hindex]Ceas
[hindex]Bara de sarcini
Opriţi ceasul de pe bara de sarcini .
87. Daţi clic dreapta din mouse pe bara de sarcini.
88. Selectaţi Properties.
89. Dezactivaţi opţiunea Show Clock.
Apendice B: Sfaturi şi ponturi 433
Mărirea ratei cadrelor
[hindex]Rata cadrelor[sub]Mărirea
Dacă sistemul dvs. nu este capabil să atingă o anumită
rată a cadrelor (25 cps pentru PAL/SECAM, 29.97 cps
pentru NTSC), încercaţi următoarele:
Dezactivaţi driver reţea şi aplicaţii
Operaţiunile din reţea cauzează adesea întreruperi în
timpul înregistrării şi redării. Recomandăm să nu
lucraţi în reţea.
Înregistrarea audio
Înregistraţi audio doar când aveţi neapărată nevoie,
deoarece sunetul ocupă mult din timpul procesorului în
timpul înregistrării video Recomandăm o placă de
sunet PCI.
Înregistrarea video digitală cu audio
Când înregistraţi secvenţe video digitale cu audio,
amintiţi-vă că audio ocupă şi spaţiu pe hard drive:
87. Calitate CD (44 kHz, 16-bit, stereo) necesită
aproximativ 172 KB/s.;
88. Calitate stereo (22 kHz, 16-bit, stereo) about 86
KB/s., şi
89. Calitate mono (22 kHz, 8-bit, mono) mai
necesită 22 KB/s.
Apendice B: Sfaturi şi ponturi 434
Cu cât este mai bună calitatea sunetului, cu atât mai
mult spaţiu se consumă. Cea mai bună calitate
(CD)este rar necesară. Cu toate acestea, cea mai slabă
calitate(11 kHz/8-bit, mono) furnizează rar secvenţe
audio acceptabile.
Animaţie Studio şi pe computer
[hindex]Animaţie pe computer
[index]Animaţie
Dacă editaţi animaţie pe computer cu Studio sau doriţi
să combinaţi animaţia cu digitalul video, amintiţi-vă să
creaţi animaţiile folosind aceeaşi dimensiune cadrului
şi rată nouă a imaginii ca şi pe înregistrarea video
originală:
Quality TV-Cropping PAL NTSC Audio
DV Yes 720 x 576 720 x 480 44 kHz 16-bit stereo

Eşecul de a face aşa va avea ca rezultat durate de
redare lungi necesare şi posibilitatea unor defecte
vizibile când se redă animaţia.
[cap: Calitate]Calitate
[cap: Recoltare TV]Recoltare TV
[cap: Audio]Audio
[cap: Da]Da
Apendice B: Sfaturi şi ponturi 435
[cap: 16-bit stereo]16-bit stereo
Sfaturi pentru captura Smart (doar DV)
SmartCapture se bazează pe codul temporal continuu,
neîntrerupt pentru recapturarea clipurilor dvs. . Dacă
casetele dvs. originale au mai multe secţiuni de cod
temporal discontinuu, fiecare secţiune a fost capturată
ca un fişier separat. Înainte de a putea recaptura
clipurile dvs., Studio vă va cere să vă poziţionaţi caseta
la secţiunea este înregistrat acest clip.
Pentru a vă ajuta să recunoaşteţi secţiunea potrivită a
casetei, fereastra de avanpremieră va afişa o imagine a
primului cadru din clip. Când aţi indicat secţiunea
corectă, Studio va recaptura toate clipurile necesare din
această secţiune.
[+man+]Dacă aţi urmat convenţia denumirii sugerată la
pagina [#090], Studio va trece la următoarea secţiune a
casetei şi va repeta procesul până când toate clipurile
necesare de pe acea casetă sursă au fost recapturate.
[+asistenţă+] Dacă aţi urmat convenţia [>090]
denumirii sugerată [<] pentru fişiere de captură, Studio
va trece la următoarea secţiune a casetei şi va repeta
procesul până când toate clipurile necesare de pe acea
casetă sursă au fost recapturate.
Apendice B: Sfaturi şi ponturi 436
Dacă nu urmaţi convenţia denumirii casetele sursă se
vor schimba mai des.
Când Studio recapturează clipurile dvs., va captura
aproape o secunda de material în plus la începutul şi la
sfârşitul clipului. Studio ajustează automat fiecare clip
pentru a se potrivi exact punctelor de început şi de
sfârşit alese pentru filmul dvs. , dar acest material în
plus vă permite să ajustaţi punctele de început şi de
sfârşit a clipului dacă se întâmplă să vă răzgândiţi după
recapturare. Puteţi face aceasta fie pe Timeline sau cu
instrumentul Clip properties.
Începând cu codul temporal continuu
[man]Pentru a evita de tot problemele cu captura
multiplă, vă recomandăm să vă dotaţi casetele cu cod
temporal înainte de a începe să filmaţi , dacă este
posibil (vezi „Cod temporal continuu” la pagina
[#084]).
[asistenţă] Pentru a evita de tot problemele cu captura
multiplă, vă recomandăm [>084] să vă dotaţi casetele
[<]cu cod temporal înainte de a începe să filmaţi , dacă
este posibil.
Apendice C: Troubleshooting 437
[013]APENDICE C[0]:
[075]Troubleshooting

[index]Troubleshooting
[index]Probleme şi soluţii
[hindex]Rezolvarea problemelor
Înainte de a începe troubleshooting, faceţi-vă timp să
verificaţi instalarea hardware şi software.
Updataţi-vă software: Vă recomandăm să instalaţi
cele mai recente updatări ale sistemelor de operare
pentru Windows 98, ME, 2000 sau XP. Puteţi descărca
aceste updatări de pe :
windowsupdate.microsoft.com/default.htm
Asiguraţi-vă că aveţi cea mai recentă versiune
software Studio instalată apăsând meniul Help ×
Software Updates din interiorul programului. Studio va
folosi Internetul pentru a verifica posibile updatări.
Verificaţi-vă hardware: Asiguraţi-vă că toate
instalările hardware funcţionează normal cu cele mai
Apendice C: Troubleshooting 438
recente drivere, şi nu este însemnat ca având probleme
în Windows Device Manager (vezi mai jos). Dacă
unele dispozitive sunt însemnate trebuie să rezolvaţi
această problemă înainte de instalare.
Luaţi cele mai recente drivere: De asemenea
recomandăm instalarea celor mai recente drivere pentru
cardul dvs. de sunet şi cel de grafică. În timpul lansării
procesului software Studio verificăm dacă DirectX
este suportat de cardul dvs. de sunet şi de cel de
grafică.
Duceţi-vă pe web-site-urile producătorilor pentru a găsi
cele mai recente drivere pentru cardurile dvs. de sunet
şi de grafică. Mulţi utilizatori au carduri de grafică
NVIDIA sau ATI, pentru care cele mai recente sunt
disponibile la :
www.nvidia.com şi www.atitech.com
Cei cu card de sunet Sound Blaster pot face updatări la:
us.creative.com
[144]Deschiderea Device Manager
Windows Device Manager, care vă permite să
configuraţi hardware, are un rol important în
troubleshooting.
Primul pas în accesarea Device Manager în toate
versiunile Windows este clic dreapta pe My Computer
Apendice C: Troubleshooting 439
şi apoi selectarea Properties din meniul în context.
Acesta deschide caseta de dialog System Properties. În
cazul Windows 98 sau Millennium, doar selectaţi tasta
Device Manager din caseta de dialog. În cazul
Windows 2000 sau XP, daţi clic pe butonul Device
Manager de pe tasta Hardware.
ASISTENŢĂ TEHNICĂ ON-LINE
Baza de cunoştinţe Pinnacle Support Knowledge Base
este o arhivă de căutare cu mii de articole revăzute
regulat despre majoritatea întrbărilor obişnuite şi
probleme ale utilizatorilor privind Studio şi late
produse Pinnacle. Folosiţi baza de cunoştinţe pentru a
găsi răspunsuri la orice întrebări aţi putea avea privind
instalarea, folosirea sau troubleshooting Pinnacle
Studio.
Accesaţi baza de cunoştinţe cu browserul dvs. web
vizitând :
[///@040820i]
pinnacle.custasistenţă.com
[///@]
Va apărea pagina home a bazei de cunoştinţe. Nu
Apendice C: Troubleshooting 440
trebuie să vă înregistraţi pentru a avea acces la căutare
în baza de cunoştinţe, dar dacă vreţi să trimiteţi o
anumită întrebare personalului de suport tehnic va
trebui să creaţi un cont pentru baza de cunoştinţe. Vă
rugăm să citiţi orice orice articole despre baza de
cunoştinţe relevant pentru problema dvs. înainte de a
contacta suportul tehnic.
Folosirea bazei de cunoştinţe
În lista ascunsă Product, selectaţi „Studio Version 9”.
Dacă este nevoie, puteţi şi să selectaţi un Sub-
Product, o Category, sau amândouă. Selectarea unui
sub-produs sau a unei categorii poate reduce numărul
de răspunsuri irelevante pe care le puteţi primi la
căutarea dvs., dar poate elimina şi articole mai
generale de natură folositoare. Dacă nu sunteţi sigur ce
categorie să alegeţi, lăsaţi selecţia la All Categories.
Pentru a găsi un articol, scrieţi o scurtă expresie sau un
grup de cuvinte cheie în caseta pentru text. Nu scrieţi
prea mult; căutatrea merge cel mai bine când suntmai
puţine cuvinte.
Exemplu de căutare
În lista de mai jos de probleme obişnuite de
troubleshooting , primul item este, „Studio se opreşte
sau nu mai porneşte în modul Edit”.
Scrieţi „Crash in edit mode” în caeta de căutare şi
Apendice C: Troubleshooting 441
apăsaţi butonul Search. Ar trebui să primiţi între 60 şi
150 de rezultate . Prima chiar, „Studio crashes in Edit”,
listează cauzele cunoscute ale acestei probleme şi
remediile pentru ele.
Dacă în schimb daţi căutere doar pe un singur cuvânt
„Crash”, veţi primi cu mult mai puţine rezultate, toate
legate de căderi ale Studio.
Dacă o căutare nu găseşte un articol care pare relevant
pentru problema dvs., încercaţi să modificaţi căutarea
alegând un grup diferit de cuvinte cheie. Puteţi folosi şi
opţiunile Search by şi Sort by pentru a selecta articole
specifice sau populare.
[145]Căutare prin Answer ID
Dacă ştiţi numărul Răspunsului ID al răspunsului pe
care îl căutaţi, puteţi accesa direct itemul respectiv. De
exemplu, dacă primiţi o eroare de captură când apăsaţi
butonul Capture, cineva v-ar putea trimite la articolul
din baza de cunoştinţe 2687, „I am getting a capture
error with Studio”. În lita ascunsă Search by, selectaţi
„Answer ID”, introduceţi numărul ID în caseta de
textx, şi apăsaţi Search.
Cele mai căutate probleme din baza de
cunoştinţe
90. Studio se opreşte în modul Edit (ID 6786).
Apendice C: Troubleshooting 442
91. Eroare de captură apare când încercaţi să porniţi
captura (ID 2687).
92. Studio se opreşte în timp ce redă (ID 6386).
93. Inscriptorul CD sau DVD nu este detectat (ID
1593).
94. Studio se opreşte la lansare sau nu lansează (ID
1596).
95. Tranziţiile HollywoodFX sunt încă însemnate cu
marcă suprapusă după upgradare (ID 1804).
96. Eroarea „Cannot initialize the DV capture device”
(„Nu se poate iniţializa dispozitivul de captură
DV”)apare în modul Capture (ID 2716).
[man]Informaţiile de pe paginile următoare se bazează
pe aceste articole des vizualizate din din baza de
cunoştinţe.
[asistenţă] Informaţiile de pe paginile următoare se
bazează pe aceste articole des vizualizate din baza de
cunoştinţe.

Studio se opreşte în modul Edit
[>145]Răspuns ID[<] 6786
Dacă Studio se opreşte, cauza este cel mai sigur fie o
problemă de configurare sau una cu proiectul sau cu
conţinutul fişierului. Acest tip de probleme pot fi
adesea rezolvate printr-una dintre metodele următoare:
Apendice C: Troubleshooting 443
90. Dezinstalarea şi reinstalarea Studio.
91. Optimizarea computerului.
92. Reconstruirea unui proiect corupt.
93. Recapturarea unui clip corupt.
Pentru a ajuta să reparaţi problema, determinaţi care
dintre felurile de eşuare listate mai jos se potricveşte
mai bine simptoamelor întâlnite, apoi căutaţi la setul
corespunzător de instrucţiuni:
94. [>141]Cazul 1[<]: Studio se opreşte întâmplător.
Nu pare să existe nici o cauză clară care să cauzeze
oprirea, dar aceasta se întâmplă frecvent.
95. [>142]Cazul 2[<]: Studio se opreşte de fiecare
dată când daţi clic pe o anumită tastă sau un anumit
buton în modul Edit.
96. [>143]Cazul 3[<]: Studio se opreşte de fiecare
dată când faceţi o anumită secvenţă de acţiuni.
[141]Cazul 1: Studio se opreşte întâmplător
Încercaţi pe rând fiecare dintre următoarele soluţii:
Faceţi rost de ultima versiune a Studio: Asiguraţi-vă
că aveţi instalată cea mai recentă versiune Studio 9.
Cea mai recentă versiune poate fi găsită pe website-ul
nostru la adresa:
www.pinnaclesys.com/support/studio9
Asiguraţi-vă că aţi închis toate programele înainte de
începe instalarea.
Ajustaţi setările Studio: Alegeţi No background
Apendice C: Troubleshooting 444
rendering din lista ascunsă Rendering, şi eliberaţi
caseta de selecţie Use hardware acceleration.
[+man]Ambele opţiuni se găsesc în panoul de opţiuni
Edit (vezi pagina [#039]).
[+asistenţă] Ambele opţiuni se găsesc în [>039]Edit
panoul de opţiuni [<].
Terminaţi sarcinile din fundal: Închideţi orice
aplicaţii şi descărcaţi orice procese de fundal înainte de
a folosi Studio.
97. În Windows 98 şi Windows Millennium,
administraţi procesele de fundal apăsând
Ctrl+Alt+Delete pentru a deschide the Task
Manager. Închideţi toţi itemii de pe listă cu excepţia
Systray şi Explorer.
[///@040820f]
98. În Windows 2000 şi Windows XP, apăsaţi
Ctrl+Alt+Delete pentru a deschide Task Manager.
Probabil nu veţi vedea multe sub tasta Applications ,
dar tasta Processes vă va arăta software-ul care
rulează în mod curent. Deoarece este dificil să fiţi
sigur ce procese nu trebuie închise, mulţi dintre
clienţii noştri folosesc programul gratuit Enditall2
pentru a-i ajuta în această sarcină. Puteţi descărca
Enditall2 de la :
home.ptd.net/~don5408/toolbox/enditall
[///@]
[150]Defragmentaţi hard drive-ul: Cu timpul,
fişierele de pe hard drive pot deveni fragmentated
Apendice C: Troubleshooting 445
(stocate în părţi multiple în diferite părţi ale drive-
ului), ceea ce încetineşte accesul şi poate duce la
probleme de performanţă. Folosiţi o aplicaţie
defragmentor de disc precum cea oferită de Windows
pentru a preveni şi a corecta această problemă. Accesaţi
defragmentorul inclus prin comanda Disk defragmenter
din meniul Programs × Accessories × System tools.
Updataţi driverele audio şi video: Asiguraţi-vă că aţi
obţinut cele mai recente drivere pentru cardurile dvs.
video şi de sunet de pe web-site-urile producătorilor
lor. Puteţţi vedea ce carduri de sunet şi video aveţi în
Windows [>144]Device Manager[<].
Pentru a determina ce fel de card video aveţi , apăsaţi
semnul plus din faţa Display Adapters în lista Device
Manager. Acum se afişează numele cardului dvs.
video. Dublu clic pe numele cardului deschide o altă
casetă de dialog, unde alegeţi tasta Driver. Acum puteţi
vedea informaţii despre numele producătorului driver-
ului, şi numele fişierelor constituente ale driver-ului.
Cardul de sunet este afişat în secţiunea Sound, video
and game controllers a Device Manager. Din nou,
dublu clic pe nume vă dă acces la detaliile driver-ului.
Updataţi Windows: Asiguraţi-vă că aveţi cea mai
recentă versiune Windows care sunt disponibile.
„Adjust for best performance”: Folosiţi această
Apendice C: Troubleshooting 446
opţiune a sistemului pentru a opri elemente vizuale
extra din Windows 2000 şi Windows XP care consumă
imp suplimentar CPU. Clic dreapta pe My Computer,
selectaţi Properties dinmeniul din context, apoi apăsaţi
pe tasta Advanced. Sub Performance, apăsaţi butonul
Settings pentru a deschide caseta de dialog
Performance Options. Selectaţi opţiunea Adjust for best
performance şi apăsaţi OK.
Updataţi DirectX: Updataţi la cea mai recentă
versiune DirectX. Puteţi să o descărcaţi de pe
Microsoft aici:
www.microsoft.com/windows/directx
Faceţi spaţiu pe boot drive: Asiguraţi-vă că aveţi 10
GB sau mai mult spaţiu disponibil pe boot drive
pentru paginaţie.
[151]Dezinstalaţi,reinstalaţi şi updataţi Studio: În
caz că instalarea Studio s-a corupt, încercaţi procedura:
97. Dezinstalare Studio: Apăsaţi pe Start ×
Programs × Studio 9 × Uninstall Studio 9, apoi
urmaţi orice opţiuni de pe ecran până când
procesul este complet. Dacă dezinstalatorul
întreabă dacă doriţi să şteargă fişiere commune,
apăsaţi Yes to all. Deconectaţi camera şi cablul de
la placa DV, dacă aveţi una.
98. Reinstalare Studio: Introduceţi CD-ul Studio şi
reinstalaţi software-ul. Asiguraţi-vă că sunteţi logat
ca şi Administrator (sau ca utilizator cu privilegii
de Administrator) când instalaţi Studio. Se
Apendice C: Troubleshooting 447
recomandă ca Studio să fiue instalat în directorul
său default pe drive-ul principal OS.
99. Descărcaţi şi instalaţi cea mai recentă versiune
Studio: Daţi clic pe comanda Help × Software
Updates din meniu pentru a verifica updatările.
Dacă o versiune a Studio este găsită pe web-site, vi
se va cere să o decărcaţi. Descărcaţi acest fişier
patch într-o locaţie pe care o puteţi găsi cu
uşurinţă(ca de exemplu Desktop), apoi ieşiţi din
Studio. În cele din urmă, daţi dublu clic pe fişierul
descărcat pentru a uploada Studio.
Reconstruiţi proiectul corupt : Încercaţi să
reconstruiţi primele câteva minute din proiectul dvs. .
Dacă nu apar probleme, adăugaţi treptat la proiect,
verificând periodic pentru a vă asigur că se păstrează
stabilitatea sistemului.
Reparaţi înregistrările audio şi video corupte:
Uneori instabilitatea poate apărea doar când manipulaţi
anumite clipuri audio sau video. În astfel de cazuri,
trebuie să recapturaţi înregistrările audio şi video. Dacă
acestea au fost create de altă aplicaţie, recapturaţi cu
Studio dacă este posibil. În timp ce Studio suportă
multe formate video, clipul anumit pe care îl aveţi
poate fi corupt sau într-un format neobişnuit. Dacă
aveţi un fişier wav sau mp3 care pare să pună
probleme, convertiţi fişierul în celălalt format înainte
de a importa fişierul. Multe fişiere wav şi mp3 de pe
Internet sunt corupte au ne-standard..
Reinstalaţi Windows: Acesta este un pas cam
Apendice C: Troubleshooting 448
dramatic, dar dacă paşii anteriori nu au ajutat, chiar
Windows poate fi corupt. Chiar dacă celelalte aplicţii
par să ruleze bine, dimensiunea fişierelor video folosite
în Studio ar putea să afecteze sistemul într-atât încât să
se releve o instabilitate latentă.
[142]Cazul 2: Apăsarea unui buton sau a unei
taste opreşte Studio
Vă rugăm încercaţi întâi paşii descrişi mai sus la Cazul
1. Acest tip de probleme înseamnă de obicei că at
Studio nu a fost instalat corect sau a fost corupt.
Dezinstalarea Studio, reinstalarea , şi adăugarea celei
mai recente versiuni în general rezolvă problema .
În caz contrar, încercaţi să creaţi un nou proiect numit
„test01.stu” pentru a determina dacă eşuarea se este
specifică unui anumit proiect. Deschideţi fişierul
demotrativ video şi trageţi primele câteva scene spre
Timeline. Acum apăaţi tasta sau butonul care pare să
provoace eşuarea. Dacă proiectul test nu se opreşte,
probabil că problema este cu proiectul la care lucraţi
mai degrabă decât cu sistemul dvs. sau cu Studio.
Dacă proiectul test eşuează, vă rugăm contactaţi
personalul nostru de asistenţă şi oferiţi-ne detalii
exacte asupra modului de eşuare. Vom încerca să
recreăm şi să rezolvăm problema.
[143]Case 3: Performing certain steps crashes
Apendice C: Troubleshooting 449
Studio
Aceastsa este o versiune mai complicată a Cazului 2, şi
se aplică aceiaşi paşi de detectare a problemei.
Deoarece poate fi destul de dificil să stabiliţi secvenţa
exactă de paşi care provoacă eşuarea, trebuie să aveţi o
metodă în modul de abordare a problemei. Crearea unui
proiect test, după cum s-a descries pentru Cazul 2,
ajută la eliminarea variabilelor care pot crea confuzie în
legătură cu rezultatele testului dvs. .
Eroare de captură apare la pornirea
capturii
[>145]Răspuns ID[<] 2687
Unele probleme pot avea probleme cauzate de
incompatibilităţi sau necazuri cu anumite carduri de
captură altele decât celel două menţionate deja:
99. ATI: Studio ar trebui să lucreze cu toate
cardurilr All In Wonder.
100. Hauppauge: Vă rugăm căutaţi FAQ pe web
site-ul nostru pentru informaţii privind cardurile
Hauppauge.
101. Dazzle: Dazzle DVC 80, DVC 150 şi Fusion
sunt sup pe web site-ul nostru pentru informaţii
privind lista completă de hardware Dazzle suportată.
.
Apendice C: Troubleshooting 450
Paşi troubleshooting
Scopul iniţial, înainte de captura dvs., este să urmărim
înregistrarea video redată în fereastra de avanpremieră.
100. Verificaţi setările sursei de captură din Studio.
Deoarece puteţi avea mai multe dispozitive de
captură în sistemul dvs. (1394 carduri, TV tunere,
camere web, etc.) trebuie să vă potrivită. În modul
Capture în Studio, apăsaţi butonul Settings, apoi
daţi clic pe tasta Capture Source din caseta de
dialog Setup Options. Selectaţi dispozitivul de
captură video din lista ascunsă Video.
Dacă nu este listată opţiunea dvs. pentru
dispozitivul de captură mergeţi în the Windows
[>144]Device Manager[<]. Dacă driverul de captură
pentru dispozitivul dvs. de captură este însemnat
sau nu este listat, reîncărcaţi driverul de captură
după cum urmează:
• Drivere Pinnacle : Folosiţi CD-ul pentru a
localiza şi a instala driverele Pinnacle pentru
cardul pe care l-aţi instalat.
• Alte drivere: Folosiţi CD-ul primit cu
dispozitivul de captură sau sunaţi producătorul
(sau vizitaţi web-site-ul lui) pentru cel m,ai
actual driver.
101. dacă capturaţi de pe o sursă analogă, asiguraţi-vă că
este selectat tipul analog. În fereastra Discometru
(în modul Capture al Studio ), apăsaţi tasta stângă
pentru a deschide panoul care apare la trecerea
mouse-ului, panou de setări analoge video. Selectaţi
Composite sau S-Video după necesităţi.
Apendice C: Troubleshooting 451
Dacă opţiunea corectă este deja selectată, selectaţi-
o pe cealaltă, apoi treceţi la cea corectă după câteva
secunde. Aceatsa poate ajuta la resetarea modului
Capture pentru a detecta correct semnalul introdus.
102. Dacă capturaţi dintr-o sursă analogă, verificaţi
cablajul. Ablajul ar trebui să se potrivească setării
Composite sau S-Video pe care aţi selectat-o mai
sus. Dacă este posibil, încercaţi un alt tip de cablu,
casetă şi VCR pentru a vedea dacă problema poate
fi cauzată de vreuna dintre acestea.
103. Asiguraţi-vă că sunt curate capetele de redare , şi că
este în stare bună caseta. Asiguraţi-vă că legăturile
fizice sunt sigure.
104. Dacă capturaţi dintr-o sursă analogă, va fi nevoie să
apăsaţi butonul play de pe sursă înainte de a captura
– nu există comenzi pe ecran. Dacă playerul dvs. nu
redp când apăsaţi butonul Capture, veţi primi o
eroare de captură(Capture Error).
Dacă continuaţi să primiţi eroare de captură şi după ce
aţi încercat paşii de mai sus, vă rugăm să vă testaţi
setarea iniţială cu aplicaţia de aptură AMCAP. AMCAP
este o aplicaţie generică pentru a testa compatibilitatea
dispozitivelor. Dacă nu puteţi captura cu AMCAPcardul
dvs. de captură probabil nu are driver-ul potrivit pentru
versiunea dvs. de Windows.
Pentru a folosi AMCAP:
105. Daţi clic pe Start × Programs × Studio 9 × Tools
× Am Capture.
106. În fereastra AMCAP, selectaţi dispozitivul dvs. de
captură din meniul Devices..
Apendice C: Troubleshooting 452
107. Clic pe comanda din meniu Options × Preview ar
trebui să arate înregistrarea video în fereastra
AMCAP dacă cablajul este corect şi sursa (camera
de filmat, VCR, etc.) este pornită. Pentru a captura,
daţi clic în meniul Capture şi selectaţi Start
Capture. Ar putea fi nişte selecţii pentru setarea
cardului dvs. de captură.
Notă: AMCAP nu va funcţiona cu dispozitive de
captură care au codificatori hardware MPEG (e.g.,
MovieBox USB, PCTV Deluxe, MP20, şi dispozitivul
TDK Indi).
În evenimentul nedorit în care nu puteţi captura în
Studio cu cardul dvs. de captură chiar şi după toţi paşii
de rezolvare încercaţi până acum, puteţi ocoli
problema capturând în afara Studio şi apoi importând
captura video în Studio pentru editare şi prezentare.
Studio se opreşte când redă
[>145]Răspuns ID[<] 6386
În acest tip de problemă, Studio „se blochează” în
timpul redării (pregătirea înregistrării dvs. video de
prezentare în modul Make Movie). Pentru a identifica
soluţia într-un anumit caz particular, încercaţi paşii de
rezolvare pentru oricare dintre modurile de eşuare
prezentate mai jos care se potriveşte mai bine situaţiei
Apendice C: Troubleshooting 453
dvs.:
102. [>146]Cazul 1[<]: Redarea se opreşte imediat
după ce porneşte.
103. [>147] Cazul 2[<]: Redarea se opreţte
întâmplător în proiect. De obicei nu se opreşte în
acelaşi loc dacă se încearcă redarea de mai multe ori.
104. [>148] Cazul 3[<]: Redarea se opreşte în
acelaşi loc în proiect indiferent de câte ori se încearcă
redarea. Acest mod de eşuare are mai multe cauze
posibile.
[146] Cazul 1: Redarea se opreşte imediat
Dacă oprirea apare imediat la apăsarea butonului
Create, există o problemă de configurare în sistemul
dvs. .Încercaţi să redaţi înregistrarea video
demonstrativă . Dacă aceasta eşuează, problema este
confirnmată ca o preoblemă de sistem, deoarece nu am
fost caqpabili să reproducem sau să rezolvăm problema
cu fişierul demonstrativ în timpul testării în casă.
Soluţii posibile:
105. Dezinstalaţi şi reinstalaţi Studio.
106. Dezinstalaţi alte software care ar putea intra în
conflict cu Studio (alte programe de editare video,
alte codecuri video, etc.).
107. Asiguraţi-vă că aţi instalat orice pachete de
servicii disponibile pentru versiunea de Windows pe
care o folosiţi.
108. Reinstalaţi chiar Windows din nou (adică, fără
să-l dezinstalaţi mai întâi). În Windows XP, această
procedură se numeşte Repair.
Apendice C: Troubleshooting 454
[147] Cazul 2: Redarea se opreşte întâmplător
Dacă redarea se opreşte în puncte întâmplătoare chiar
în cadrul aceluiaşi proiect, eşecurile se pot datora
sarcinilor de fundal, administrării energiei sau unei
probleme termice în computer.
Soluţii posibile:
109. Verificaţi hard drive-ul de erori şi
defragmentaţi-l.
110. Opriţi orice sarcini de fundal, ca de exemplu
căutarea de viruşi, indexori de drive şi fax modemuri.
111. Opriţi orice administrare a curentului.
112. Instalaţi cooling fans în carcasa computerului.
[148] Cazul 3: Redarea se opreşte mereu în
acelaşi punct
Dacă redarea se opreşte întotdeauna în acelaşi punct
într-un anumit proiect, vedeţi dacă alte proiecte au
aceeaşi problemă. Dacă nu , proiectul ar putea fi
corupt; în caz că da, încercaţi să izolaţi un factor comun
Găsirea unei soluţii la acest tip de probleme este mult
mai uşoară dacă puteţi identifica un anumit item în
proiect care provoacă oprirea redării. Îndepărtarea
itemului sau ajustarea lui poate permite finalizarea
redării, deşi în unele cazuri eşecul ar putea să apară
pur şi simplu în alt loc în proiect.
Apendice C: Troubleshooting 455
Unele soluţii posibile şi ocoliri:
108. Verificaţi clipul din proiect să nu Acestea pot
apărea gri, negre, pătrăţoase sau distorsionate.
Dacă le găsiţi, ajustaţi clipul pentru a exclude
cadrele problematizante. Puteţi să încercaţi şi să
recapturaţi materialul.
109. Defragmentaţi hard drive-ul.
110. Asiguraţi-vă că aveţi spaţiu de stocare – preferabil
zeci de gigabyţi –pe hard drive–ul folosit pentru
video. Redarea poate ocupa spaţii ample de
stocare, şi poate fi întreruptă dacă spaţiul este
insuficient.
111. Dacă aveţi un drive separate de captură, asiguraţi-
vă că mişcaţi [>149]folderol cu fişiere auxiliare[<]
pe acel drive.
112. Copiaţi secţiunea care se opreşte şi puneţi-o într-
un nou proiect. Încludeţi 15 - 30 s în fiecare parte
a erorii. Încercaţi să redaţi acest fragment pe fişier
AVI, dacă reuşiţi, folosiţi fişierul pentru a înlocui
secţiunea problematizantă din proiectul original.
113. Redaţi întrgul proiect pe un fişier AVI, apoi creaţi
un nou proiect şi importaţi fişierul. Dacă faceţi un
disc, va trebui să vă adăugaţi marcările de capitol
şi meniurile la noul proiect. Această ocolire
funcţionează cel mai bine pe partiţii NTFS pentru
a evita limita de fişier 4 GB din partiţiile FAT32
(permiţând doar 18 min. de video DV).
Inscriptorul CD sau DVD nu este detectat
[>145]Răspuns ID[<] 1593
Apendice C: Troubleshooting 456
Dacă Studio nu poate localiza inscriptorul de disc
când vreţi să creaţi proiectul dvs. pe disc, ar trebui să
primiţi mesajul eroare, „No disc writer device found!”
Fie Studio , fie Windows nu reuşeşte să detecteze
drive-ul. Dacă mesajul apare după instalarea unei
adăugiri la Studio, probabil procesul de adăugare nu s-
a derulat bine; în acest caz, dezinstalaţi, reinstalaţi şi
updataţi Studio după cum se decrie la 2 mai jos.
Unele soluţii posibile şi ocoliri:
114. Verificaţi ca inscriptorul să fie trecut în lista
[>144]Device Manager[<]. Dacă nu este , revedeţi
documentaţia insriptorului dvs. sau contactaţi
producătorul pentru a instala corect dispozitivul.
115. [>151]Dezinstalaţi şi reinstalaţi Studio[<] de pe
CD-ul dvs. original, apoi updataţi-l cu cea mai
recentă adăugire.
[+man]Vezi pagina [#151] pentru instrucţiuni.
116. Verificaţui web-site-ul producătorului pentru o
updtare fermă. Puteţi găsi această versiune pentru
inscriptorul dvs. în caseta de proprietăţi ale
inscriptorului din[>144]Device Manager[<].
117. Tot în Device Manager, verificaţi comenzile hard
drive-ului pentu a vedea dacă este VIA sau Intel.
Web-site-ul VIA este:
www.viaarena.com/?PageID=2
Site-ul Intel este:
appsr.intel.com/scripts-df/filter_results.asp?
strOSs=19&strTypes=DRV&ProductID=182&
Apendice C: Troubleshooting 457
OSFullName=Windows*+2000&submit=Go%21
118. Dacă aveţi alt software inscriptor de disc ca Nero,
Adaptec sau Roxio Easy CD Creator, încercaţi
upgradarea acestui software la cea mai recentă
versiune. Dacă Studio încă nu poate detecta drive,
dezinstalaţi celălalt software insriptor de disc şi
încercaţi din nou.
Studio se opreşte la lansare sau nu
lansează
[>145]Răspuns ID[<] 1596
Problemele la lansare se pot manifesta în diferite feluri.
Studio poate da un mesaj de eroare când lansaeză, sau
poate să se blocheze în mijlocul lansării, sau poate să se
„închidă” – nu vă mai oferă comanda – după ceea ce
părea o lansare lipsită de evenimentwe.
În toate aceste cazuri, încercaţi oricare dintre
următoarele:
119. Reporniţi computerul. După resetare, daţi dublu
clic pe simbolul Studio.
120. Aşteptaţi câteva minute pentru a confirma că
aplicaţia este chiar închisă. Chiar când suspectaţi
că Studio nu a reuşit să lanseze, aşteptaţi câteva
minute în plus pentru a fi siguri. Pe unele
computere, procesul de lansare ar putea dura mai
mult decât vă aşeptaţi pentru a se finaliza.
121. [>151]Dezinstalaţi şi reinstalaţi Studio[<].
Apendice C: Troubleshooting 458
[+man](Vezi pagina [#151] pentru instrucţiuni.)
122. Descărcaţi şi reinstalaţi driver pentru cardul de
sunet. Nu uitaţi că cardul de sunet trebuie să
suporte DirectX.
123. Îndepărtaţi cardul de sunet din sistem. Unele
carduri de sunet mai vechi ar putea să nu
funcţioneze prea bine cu versiuni mai noi ale
Windows. Aceatsa se poate verifica prin oprirea
computerului dvs., îndepărtarea cardului de sunet
şi repornirea. Dacă acum Studio lansează,
probabil aveţi nevoie să înlocuiţi cardul de sunet
(presupunând că aţi updatat cele mai recente
drivere după cum se sugerează în pasul anterior).
124. Descărcaţi şi reinstalaţi software pentru cardul de
grafică. Nu uitaţi că cardul trebuie să suporte
DirectX.
Tranziţiile HollywoodFX sunt încă
însemnate cu marcă suprapusă
[>145]Răspuns ID[<] 1804
Când upgradaţi la PRO, asiguraţi-vă că aţi completat
instalarea şi aţi obţinut un cod cheie. Instalatorul vă va
cere să introduceţi codul cheie.
Pentru a primi un cod cheie, accesaţi
www.hollywoodfx.com şi autentificaţi-vă contul. La
intrare, apăsaţi Register a Product.
Dacă deja v-aţi autentificat PRO, ajunge să apăsaţi Get
Apendice C: Troubleshooting 459
New Keycode.
Mesajul de eroare„Cannot initialize the
DV capture device”apare în mod Capture
[>145]Răspuns ID[<] 2716
Mesajul de eroare întreg este: „Pinnacle Studio cannot
initialize the DV capture device. Please ensure that the
camcorder is connected and the power is on.”
Acest mesaj de eroare apare doar când capturaţi dintr-o
sursă digitală (DV, MMV sau cameră de filmat
Digital8) introdusă în portul DV(se mai numeşte şi port
„FireWire” sau „1394”).
Dacă capturaţi dintr-o sursă analogă:
113. Este nevoie să corectaţi setările sursei dvs. de
captură. În caseta Capture devices din
[>029]Capture source caseta de dialog cu opţiuni[<],
observaţ că Video şi Audio sunt setate la „DV
Camcorder – Pinnacle 1394”, setarea default. Pentru
a captura de pe o sursă analogă, selectaţi
dispozitivele aplicabile din fiecare listă.
114. Multe carduri de captură analoge nu au o mufă
de intrare audio in, deci trebuie şi să setaţi
dispozitivul de captură audio în Studio la line in a
cardului dvs. de sunet, şi să cablaţi sursa de captură
audio (VCR sau cameră de filmat analogă) mufa line
in de pe cardul de sunet.
Apendice C: Troubleshooting 460
Posibile soluţii dacă capturaţi de pe o sursă digitală:
125. Verificaţi camera să fie în modul VTR/VCR.
Pentru captură, dispozitivul trebuie să meargă cu
energie AC, nu cu baterii.
126. Deconectaţi şi reconectaţi cablul 1394. Asiguraţi-
vă că nu folosiţi din greşeală un cablu USB
conectat la un port USB. Studio nu va captura de
pe o cameră de filmat DV sau Digital8 decât dacă
este conectată prin DV port.
127. Opriţi camera de filmat,apoi reporniţi-o. Cursorul
mous-ului se va transforma scurt timp în clepsidră
când porniţi camera de filmat deoarece
dispozitivul este detectat şi Windows încarcă
driver-ul. Prin default, Windows XP va afişa un
mesaj când energia trece din nou prin camera de
filmat.
128. Opriţi computerul şi mutaţi cardul de captură 1394
într-un alt slot PCI. Dacă nu aveţi un slot
disponibil, schimbaţi cardul de captură cu un
card într-un alt slot. Reporniţi computerul.
Windows hardware wizard ar trebui să detecteze
„noul” hardware automat. Urmaţi oricwe
instrucţiuni apar pe ecran pentru a termina de
încărcat driver-ul dacă apare. Verificaţi
[>144]Device Manager[<] pentru a vedea dacă
driver-ul s-a încărcat corect.
129. Verificaţi ca driverele portului 1394 şi al camerei
de înregistrat DV/D8 să fie ambele încărcate
correct în Device Manager. Vezi „Verificarea
driverelor” imediat mai jos.
Apendice C: Troubleshooting 461
Verificarea driverelor
Procedura pentru verificarea driverelor portului 1394 şi
al camerei de înregistrat DV/D8 este întrucâtva dificilă
în funcţie de ce variantă Windows folosiţi.
Pentru a verifica driverele în Windows 98SE şi
Windows Millennium:
130. Deschideţi Windows [>144]Device Manager[<].
[+man](Vezi pagina [#144] pentru instrucţiuni
privind accesarea Device Manager.)
131. Ar trebui să nu aveţi nici un driver cu semn galben
de exclamaţie pentru eroare pe el. În caz
contrar, driverul care este însemnat nu se încarcă
correct şi deci nu va funcţiona.
132. Driverul pentru cardul de captură, driverul
controlor gazdă OHCI care respectă IEEE-1394 şi
este listat sub titlul 1394 Bus Controller.
133. Driverul pentru camera de înregistrat este listat
sub Imaging Devices. Când este încărcat corect, se
numeşte „Microsoft DV camera and VCR” în
Windows 98SE, şi „brand-name DV camcorder”
în Windows Millennium, unde brand-name
reprezintă „JVC”, „Sony”, „Canon”, etc.
134. Selectaţi driverele pe rând şi apăsaţi întâi butonul
Remove apoi butonul Refresh.
Driverul ar trebui să se încarce corect. În Windows
98SE va cere CD-ul cu Window. Urmăriţi
instrucţiunile de pe ecran până reîncărcarea este
completă. În Windows Millennium, Device
Manager ar trebuisă fie capabil să găsească driverul
Apendice C: Troubleshooting 462
pe hard drive şi să nu ceară introducerea CD-ului ,
dar dacă o cere, urmăriţi instrucţiunile de pe ecran.
Pentru a verifica driverele în Windows 2000 şi
Windows XP:
135. Deschideţi Windows [>144]Device Manager[<].
[+man](Vezi pagina [#144] pentru instrucţiuni
privind accesarea Device Manager.)
136. Ar trebui să nu aveţi nici un driver cu semn galben
de exclamaţie pentru eroare pe el. În caz
contrar, driverul care este însemnat nu se încarcă
correct şi deci nu va funcţiona.
137. Driverul pentru cardul de captură, driverul
controlor gazdă OHCI care respectă IEEE-1394 şi
este listat sub titlul IEEE 1394 Bus host
controllers.
138. Driverul pentru camera de înregistrat, cnd este
încărcat corect, este listat sub titlul Imaging
Devices.
Apăsaţi butonul Uninstall în bara de sarcini
Device Manager, apoi butonul Scan for hardware
changes .
139. Driverul ar trebui să se reîncarce corect. N-ar
trebui să aibă nevoie să ceară CD-ul Windows,
dar dacă îl cere, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Dacă nu apar semne de eroare...
Ambele drivere pot fi presetate fără semne de eroare.
Vă recomandăm să dezinstalaţi şi să reinstalaţi ambele
drivere astfel:
Apendice C: Troubleshooting 463
140. Dezinstalaţi driverul camerei de înregistrat DV.
141. Deconectaţi camera de înregistrat DV sau
Digital8de la portul 1394.
142. Dezinstalaţi driverul controlor gazdă OHCI care
respectă 1394.
143. Reinstalaţi driverul controlor gazdă.
144. Reconectaţi camera DV sau Digital8.
Camera dvs. ar trebui să fie redetectată automat şi
driverul reîncărcat.
Repararea instalării Windows
Dacă aveţi Windows 2000 sau Windows XP continuaţi
să primiţi mesajul „cannot initialize” după ce aţi
încercat toţi paşii de mai sus, se poate ca driverele 1394
incluse în Windows sunt corupte. Vă recomandăm ca
Să reinstalaţi Windows peste el însuşi (i.e. fără a-l
dezinstala mai întâi). Pentru aceasta aveţi nevoie să
rulaţi Windows installer de pe CD-ul original
Windows. În XP procedura se numeşte Repair. Vă
recomandăm să contactaţi producătorul computerului
dvs. pentru asistenţă dacă este nevoie.
Apendice C: Troubleshooting 464
PROBLEME DE INSTALARE
Primesc eroare când instalez Studio de pe CD
Soluţia 1: Reporniţi computerul. După ce computerul
s-a pornit complet, încercaţi să instalaţi din nou Studio.
Soluţia 2: Căutaţi pe CD zgârieturi, amprente digitale
sau pete. Curăţaţi CD-ul cu o cârpă moale dacă este
necesar. Instalaţi Studio din nou.
Soluţia 3: Terminaţi toate sarcinile de fundal. Iată cum:
Windows 98SE şi ME:
Înainte de instalarea Pinnacle software, ţineţi apăsate
tastele Ctrl şi Alt de pe tastatură, apoi apăsaţi Delete.
Aceatsa va deschide fereastra Close Program. Daţi clic
pe o aplicaţie individuală din ferestra Close Program şi
apăsaţi butonul End Task. Faceţi la fel pentru toate
aplicaţiile listate în fereastra Close Programs cu
excepţia Explorer şi SysTray. Unele dintre aceste
aplicaţii pot controla alte dispozitive din sistemul dvs. :
dacă un dispozitiv nu funcţionează puteţi să-l faceţi să
meargă din nou resetând sistemul.
Pentru a împiedica aplicaţiile să se încrce în timp ce
PC este pornit (sau resetat), faceţi următorii paşi.
145. Daţi clic pe Start × Run
Apendice C: Troubleshooting 465
146. În caseta Open, scrieţi: msconfig
147. DaţiOK.
În fereastra System Configuration Utility, daţi clic pe
tasta din dreapta îndepărtată Startup. Îndepărtaţi toate
bifele din casete cu exepţia System Tray (SysTray.exe).
[///@040820g]
Folosiţi un program ca EndItAll2 pentru a finaliza
sarcinile de fundal. Puteţi afla mai multe despre această
aplicaţie şi o puteţi descărca de la:
home.ptd.net/~don5408/toolbox/enditall/
[///@]
Hardware negăsit în timpul instalării.
Cauza posibilă: Slotul PCI în care este instalat
hardware-ul nu a fost desemnat ca IRQ în BIOS poate
îmărtăşeşte IRQ cu alt dispozitiv. S-ar putea şi ca acel
card să nu fie introdus complet în slotul PCI.
Soluţie: Încercaţi să reaşezaţi cardul în slotul său
original sau într-unul diferit. În majoritatea cazurilor, s-
ar putea să puteţi să desemnaţi un alt IRQ doar prin
oprirea computerului şi instalarea cardului DV sau
altui hardware în alt slot.
Apendice C: Troubleshooting 466
PROBLEME DE OPERARE
Lipsesc imagini din înregistrare, sau
înregistrarea video este sacadată.
Cauze posibile: Viteza de transfer a hard-drive-ului
dvs. este prea scăzută.
Soluţie: Când lucraţi cu unele hard drive-uri UDMA,
redarea poate „sări” când un fişier AVI se redă la rate
mari ale datelor. Aceasta poate fi cauzată de faptul că
hard drive-ul face o recalibrare în timp ce citeşte
fişierul, întrerupând astfel redarea.
Aceatsă problemă nu este cauzată de Studio, dar este
rezultatul manierei în care operează hard drive-ul şi
interacţionează cu alte componente din sistem.
Sunt câteva soluţii care pot fi folosite pentru a creşte
viteza hard drive-ului dvs. :
148. Terminaţi sarcinile de pe fundal. Înainte de a
deschide produsul Studio, ţineţi apăsate tastele
Ctrl şi Alt de pe tastatură, apoi apăsaţi Delete key.
Aceasta va deschide fereastra Close Program. Daţi
clic pe aplicaţiile individuale listate în fereastra
Close Program şi selectaţi End Task. Faceţi la fel
pentru toate aplicaţiile din fereastra Close
Program cu excepţia Explorer şi SysTray.
149. Daţi clic pe Start × Programs × Accessories ×
System Tools × ScanDisk.
Apendice C: Troubleshooting 467
150. Asiguraţi-vă că Thorough este selectat, şi daţi clic
Start (s-ar putea să dureze mai mult timp).
151. După ce se face ScanDisk, daţi clic pe Start ×
Programs × Accessories × System Tools × Disk
Defragmenter (s-ar putea să dureze mai mult
timp).
152. Opriţi funcţiile de economisire a energiei (clic
dreapta pe Desktop şi selectaţi Properties ×
Screensaver (sub Energy… Settings). Asiguraţi-vă
că tot sub Settings for… power schemes este setat
la Never.
153. Mergeţi la Start × Settings × Control Panel ×
System. Daţi clic pe tasta Performance, apoi File
System, apoi tasta Troubleshooting.
154. Daţi clic la stânga pe opţiunea Disable write-
behind caching for all drives pentru a o selecta şi
daţi clic pe OK.
155. Sub tasta hard-disc, setaţi opţiunea de optimizare
Read-ahead la None.
În general, aceasta va avea consecinţe în rata de
transfer al datelor. Precauţie: Pe unele hard drive-
uri, poate rezulta în descreşterea ratei scrierii!
Notă: Programele editare video nu se descurcă foarte
bine cu sarcini multiple. Nu folosiţi alt program în
timpul realizării filmului (casetă video sau CD) sau
capturii. Puteţi realiza mai multe sarcini în timpul
editării.
Apendice C: Troubleshooting 468
Nu există înregistrare video în avanpremieră
Player.
Soluţia 1: Schimbaţi rezoluţia video şi/sau
profunzimea culorii în caseta de dialog Display
Properties:
156. Daţi clic dreapta pe Desktop şi selectaţi
Properties, apoi daţi clic pe tasta Settings din
caseta de dialog.
157. Sub Colors, încercaţi fiecare dintre 16-bit, 24-bit
şi 32-bit.
158. Sub Screen resolution, încercaţi din jou fiecare
setare disponibilă de la 800x600 în sus.
Soluţia 2: Poate folosiţi un card de grafică generic
Windows sau o versiune mai veche a cardului dvs. de
grafică. Driverul cardului dvs. de grafică ar putea fi
corupt. Vă rugăm contactaţi vânzătorul cardului dvs. de
grafică pentru a vă asigura că aveţi corect instalat cel
mai recent driver. Reinstalaţi cel mai recent driver cu
asistenţa suportului tehnic al producătorului carduklui
dvs. video, sau descărcaţi şi instalaţi celmai recent
driver de pe web-site-ul producătorului.
Soluţia 3: Poate nu aveţi instalat corect DirectX.
Mergeţi la Start × Programs × Studio × Help ×
DirectX Diagnostic Tool. Pe tasta Display, apăsaţi
butonul Test de lângă Direct Draw. După realizarea
acestui test, faceţi testul Direct 3D. Dacă cardul dvs.
eşuează la unul dintre aceste teste vă rugăm contactaţi
Apendice C: Troubleshooting 469
vânzătorul cardului dvs. de grafică.
Notă: Vă rugăm vizitaţi site-ul nostru pentru asistenţă
cu defecţiunile DirectX, inclusive soluţii specifice
pentru hardware particular pentru captură.
Redarea pe monitorul computerului este
sacadată – cadre audio şi video dispar.
Soluţie: Dacă folosiţi calitatea de avanpremieră,
amintiţi-vă că nu are nici o influenţă asupra calităţii
casetei finale. Când realizaţi o casetă video, se va
întoarce la sursa DV şi va înregistra video la calitate
maximă de pe ea.
Dispozitivul meu DV de control nu este
disponibil sau nu este de încredere în Windows
98.
Cauze posibile: Nu folosiţi Windows 98 Second
Edition ca sistem de operare, şi dispozitivele drivere în
Second Edition sunt mai robuste.
Captura mea în grup este neclară (doar casete
DV).
Cauze posibile: Nu aveţi cod temporal continuu,
neîntrerupt pe casetele dvs. sursă. [>059] SmartCapture
[<] are nevoie de cod temporal continuu pentru a
localiza cu acurateţe şi a recaptura clipurile.
Apendice C: Troubleshooting 470
[man]Soluţie: Asiguraţi-vă că casetele dvs. sursă au
cod temporal continuu, neîntrerupt (vezi „Cod temporal
continuu” la pagina [#084]); sau,
[asistenţă]Soluţie: Asiguraţi-vă că casetele dvs. sursă
au cod temporal continuu, [>084] neîntrerupt [<];sau,
[man]Asiguraţi-vă că v-aţi îndreptt spre segmentul de
casetă care are clipul pe care încercaţi să-l capturaţi
(vezi pagina [#091]).
[asistenţă] Asiguraţi-vă că v-aţi îndreptt spre
segmentul de casetă care are clipul pe care încercaţi
să-l capturaţi (vezi [>091]Notă privind codul
temporal[<]).
Când înregistrez pe casetă înregistrarea audio
şi/sau video se bâlbâie sau este absentă.
Fundal: Sunt multe cause posibile pentru acest gen de
probleme. Pentru a înţelege, consideraţi că datele
provenind din şi îndreptându-se spre camera dvs. sunt
vulnerabile la interferenţe în orice stadiu pe parcursul
drumului său lung .
Datele digitale trec din camera dvs prin cablul IEEE-
1394, în cardul 1394 şi psre placa pricipală a sistemului
dvs. . Apoui trece prin cablul hard drive-ului şi în us
spre hard drive, unde în final se înregistrează. Acelaşi
traseu este parcurs şi în sens invers la înregistrarea
pentru prezentare. Orice proces care întrerupe sau
Apendice C: Troubleshooting 471
întârzie cursul datelor ân orice moment este o sursă
poteţială de prezentare video.
Soluţia 1: Asiguraţi-vă că nu pierdeţi cadre video pe
parcursul capturii. Cadrele pierdute în timpul capturii
pot produce şi ele probleme în timpul prezentării.
Problemele de captură au un set diferit de opţiuni de
dereglări. Căutaţi baza noastră de cunoştinţe Pinnacle
pe web-site-ul nostru la:
www.pinnaclesys.com/support/studio9
Soluţia 2: Salvaţi proiectul dvs. curent, închideţi toate
aplicaţiile, şi reporniţi sistemul. Când Windows
revineback, deschideţi proiectul dvs. în Studio fără a
folosi alte programe, şi încercaţi să înregistraţi pe
casetă. Dacă problemele persistă, încercaţi următoarea
soluţie.
Soluţia 3: Acordaţi sistemul:
115. Îndepărtaţi imaginea de pe Desktop.
116. Îndepărtaţi fişierele temporare de pe Internet
din system şi goliţi Recycle Bin.
117. Verificaţi sistemul de viruşi.
118. Opriţi orice screen savere, şi dezactivaţi orice
caracteristici care economisesc energie din sistemul
dvs. sau din BIOS. Majoritatea acestor caracteristici
pot fi accesate prin simbolul Power Options din
Control Panel.
119. Unele sisteme au caracteristici mai îndepărtate
de economisire a energiei care pot fi dezactivate doar
în BIOS. Vă pentru mai multe informaţii.
Apendice C: Troubleshooting 472
120. Unele dispozitive USB – scanere, camere web
etc. – pot interfera cu alte tipuri de software
inclusive aplicaţii de editare video de tipul Studio. Ca
o măsură de reparare, aceste dispozitive ar trebui să
fie temporar îndepărtate.
Soluţia 4: Îmbunătăţi eficienţa hard drive-ului.
121. Folosiţi un hard drive separate pentru
captură: Când lucraţi cu înregistrare video digitală,
folosirea unui al doilea, hard-drive separat pentru a
captura date video este recomandată. Aceatsa elimină
problema competiţiei Windows Studio pentru drive-
ul de captură – de exemplu, când updatează fişierul
schimbat al sistemului.
122. Defragmentaţi hard drive: Hard drive-urile
devin „fragmentate” după folosire, adică fişierele
sunt stocate inefficient în mici părţi mai degrabă
decât în bloc. Aceasta poate încetini semnificativ
accesul la fişier, deci este important să defragmentaţi
hard drive-ul în mod obişnuit. Aplicaţia Disk
Defragmenter poate fi găsită în folderul Accessories
× System Tools din meniul Start ale majorităţii
instalărilor Windows.
123. Verificaţi ratele datelor hard-drive-urilor:
Software-ul de editare video Pinnacle are un test
inclus care măsoară viteza la care dispozitivul de
captură transferă date. Dacă drive-ul nu funcţionează
la nivele de performanţă optime, unele opţiuni de
editare video pot eşua.
Pentru a face testul ratei de transfer a datelor a
hard drive-ului:
Apendice C: Troubleshooting 473
124. Daţi clic Setup × Capture Source. În partea
inferioară a casetei de setare, daţi clic pe buton Test
Data Rate.
Testul hard drive-ul va rula. Pe majoritatea discurile,
ratele datelor vor fi între 25.000 şi 35.000 Kbyţi/s.
Notă: Dacă faceţi schimbari în sistem care măresc
viteza pe hard drive-ul de captură – ca de exemplu
activare DMA – veţi avea nevoie să rulaţi din nou
testul pentru rata de transfer a datelor a hard drive-ului
astfel încât software-ul să recunoască schimbarea.
[///@040820j]
Soluţia 5: Instalaţi aplicaţia PPE.
Încercaţi să instalaţi aplicaţia Pinnacle PCI
Performance Enhancer. Urmaţi acest link pentru mai
multe informaţii (intrarea pe URL continuu pe o linie):
www.pinnaclesys.com/support/display.asp?
FileID=1237&ProductID=454
[///@]
Soluţia 6: Updataţi driverul controlor al hard drive-
ului.
În Device Manager, selectaţi controlorul hard drive
pentru a vedea dacă este Via sau Intel. În caz
afirmativ, faceţi o updatare a driver-ului de pe web-
site-ul vânzătorului (ca de obicei, introduceţi URL ca
text continuu pe o singură linie):
Apendice C: Troubleshooting 474
VIA:
www.viaarena.com/?PageID=2
Intel:
appsr.intel.com/scripts-df/filter_results.asp?
strOSs=19&strTypes=DRV&ProductID=182&
OSFullName=Windows*+2000&submit=Go%21
Apendice D: Error! Reference source not found. 475
[014]APENDICE D[0]:
[079]Ponturi pentru
transcrierea video

[index]Videografie
Pentru a face o înregistrare video bună, apoi să o creaţi
dintr-un film interesant, excitant sau informativ, este
ceva pe care oricine cu un nivel mediu de cunoştinţe îl
poate realiza.
Începând de la un scenariu în mare sau un plan de
înregistrare, primul pas este să filmaţi materialul
neprelucrat. Chiar în acel stadiu, trebuie să gândiţi în
perspectivă la faza de editare asigurându-vă că veţi
avea un set de fotografii bun cu care să lucraţi .
Editarea unui film implică jonglarea cu toate
fragmentele de material într-un fel de tot armonios.
Înseamnă să decizi asupra tehnicilor particulare,
tranziţiilor şi efectelor care vor exprima intenţia dvs.
cel mai bine.
O parte importantă a editării este crearea unei coloane
Apendice D: Error! Reference source not found. 476
sonore . Sunetul potrivit – dialogul, muzica,
comentariul sau efectul – poate colabora cu vizualul
pentru a crea un întreg mai măreţ decât suma părţilor
sale.
Studio are instrumentele necesare pentru a creea
înregistrări video amatoare la calitate profesională.
Restul depinde de dvs. – videograficianul.
Planificarea filmării
[hindex]Plan de filmare
Nu este întotdeauna necesar să aveţi un plan de filmare,
dar poate fi foarte folositor pentru proiecte video de
proporţii. Planul poate fi cât de simplu sau de complex
doriţi. Ar putea fi suficientă o simplă listă a scenelor
planificate, asu poate aţi dori să includeţi unele note
privind direcţii detaliate ale camerei sau un dialog
pregătit. O persoană foarte ambiţioasă poate chiar să
meargă până la capăt cu un scenariu complet ân care
fiecare unghi al camerei să fie descris în detaliu alături
de note despre durată, iluminare şi recuzită.
Apendice D: Error! Reference source not found. 477
Schiţă a unui plan simplu de filmare:
Titlu: „Jack pe pista de cart”
Nr. Unghiul camerei Text / Audio Durată Dată
1 Faţa lui Jack cu cască,
camera se îndepărtează
„Jack conduce în
prima lui cursă...”.
Zgomot de motoare
pe fundal.
11 s
Marţi
06/22

2 La linia de pornire,
perspectiva şoferului;
poziţia camerei jos.
Muzică se aude în
sală, zgomot de
motoare.
8 s
Marţi
06/22

3 Om cu steag de start
este însoţit în scenă
către linia de start.
Camera se opreşte, omul
iese din scenă după
start.
“Să-i dăm drumul...”.
Urmăreşte startul,
adaugă semnal de
start.
12 s
Marţi
06/22

4 Jack la poziţia de start
din faţă, camera îl
urmează, apare Jack pe
Muzica din sală nu
se mai aude, se
estompează spre
ieşire muzică de pe
9 sec
Tue.
06/22

Apendice D: Error! Reference source not found. 478
pistă, acum din spate. CD peste zgomotul
motoarelor.
5 ...
Editare
Folosirea perspectivelor variabile
[index]Editare
[hindex]Perspective[sub]Variabile
Un eveniment important trebuie filmat din perspective
diferite şi din poziţii ale camerei diferite. Mai târziu, în
editare, puteţi folosi cele mai bune unghiuri ale camerei
singure sau în combinaţie. Faceţi un efort conştient de a
filma din mai multe unghiuri ale camerei (mai întâi
clovnul în ringul de circ, dar apoi şşi râsul spectatorului
din punctul de vedere al clovnului). Evenimente
importante pot să aibă loc şi în spatele protagonistului
sau protagonistul poate fi văzut în unghi inversat.
Aceasta poate folosi mai târziu când încercaţi să
stabiliţi un simţ al echilibrului în film.
Prim-planuri
[index]Prim-planuri
Nu vă zgârciţi la prim-planurile cu lucruri sau persone
importante. De obicei prim-planurile arată mai bine şi
Apendice D: Error! Reference source not found. 479
mai interesante decât planurile lungi pe ecranul
televizorului, şi funcţionează bine în efectele de post-
producţie.
Planuri lungi / Planuri semi-lungi
[index]Planuri lungi (pont de videografică)
Planurile lungi oferă privitorului o privire generală şi
stabilesc decorul acţiunii. Cu toate acestea, pot fi
folosite şi pentru restrângerea scenelor mai lungi. Când
faceţi tăietura de la un prim-plan la un plan lung,
privitorul nu mai vede detaliul, şi deci este mai uşor să
faceţi un salt cronologic. Arătarea unui spectator în
plan semi-lung poate oferi şi eliberare vizuală de la
acţiunea principală, şi oportunitatea unei tranziţii
dinspre acţiune dacă se doreşte.
Acţiuni complete
[hindex]Acţiuni complete (pont de videografică)
Întotdeauna filmaţi acţiuni complete cu un început şi un
sfârşit. Aceasta uşurează editarea.
Tranziţii
[index]Tranziţii[sub]Pont de videografică
Sincronizarea cinematică cere experienţă. Nu este
întotdeauna posibil să filmaţi evenimente lungi în
totalitate, şi în filme acestea trebuie adesea să fie
Apendice D: Error! Reference source not found. 480
reprezentate adesea în formă serios scurtată. Cu toate
acestea, intriga trebuie să rămână logică şi tăieturile
trebuie să nu atragă atenţia la ele însele niciodată.
Aici sunt importante tranziţiile de la o scenă la
următoarea. Chiar dacă acţiunea din două scene vecine
este separată în timp şi în spaţiu, alegerile dvs.
editoriale pot face trecerea atât de lină încât privitorul
acoperă distanţa fără a-şi da seama.
Secretul unei tranziţii reuşite este stabilirea unei
conexiuni uşor de făcut între două scene. Într-o
tranziţie legată de intrigă, conexiunea este aceea a
evenimentelor successive într-o poveste care se
desfăşoară . De exemplu, o imagine a unei maşini noi
poate fi folosită pentru a introduce un documentar
despre proiectarea şi producerea ei.
O tranziţie neutră nu implică în sine o dezvoltarea a
poveştii sau o schimbare de timp sau spaţiu, dar poate
fi folosită pentru a conecta lin diferite fragmente
dintr-o scenă. De exemplu, trecerea la un membru
interesant din audienţă în timpul unei discuţii pe
podium vă permite să treceţi neobservat la un ppunct
viiotr din discuţie, omiţând partea din mijloc.
Tranziţiile externe arată ceva diferit de acţiune. De
exemplu, în timpul unei filmări a oficierii unei
căsătorii, puteţi trece la exteriorul oficierii căsătoriei,
unde se organizează deja o surpriză.
Apendice D: Error! Reference source not found. 481
Tranziţiile trebuie să susţină mesajul filmului şi să se
potrivească întotdeauna cu situaţia, pentru a evita
confizionarea privitorilor şi distragerea de la linia
povestirii.
Secvenţa logică a acţiunilor
[hindex]Secvenţa logică a acţiunilor (pont de
videografică)
Imaginile legate în timpul editării trebuie să se lege şi
de acţiune. Privitorii nu vor putea să urmărească
evenimentele decât dacă firul poveştii este logic.
Captaţi interesul privitorului chiar de la început cu un
ritm sau cu un început spectaculos şi menţineţi acel
interes până la sfârşit. Privitorii îşi pot pierde interesul
sau se pot dezorienta dacă scenele sunt legate într-o
manieră nelogică sau cronologic falsă, sau dacă scenele
sunt prea rapide sau scurte (sub trei secunde). Trebuie
să existe o continuitate de motiv de la o scenă la alta.
Acoperirea diferenţelor
[hindex]Acoperirea diferenţelor (pont de videografică)
Faceţi un effort să acoperiţi diferenţele de la o locaţie la
alta. Puteţi folosi prim-planuri, de exemplu, pentrua
acoperi salturi cronologice, yoom apropiere pe faţă,
apoi spre înapoi exterior la o altă scenă .
Apendice D: Error! Reference source not found. 482
Menţinerea continuităţii
[index]Continuitate(pont de videografică)
Continuitatea – consistenţa detaliului de la o scenă la
următoarea – este vitală în oferirea unei experienţe a
privitorului satisfăcătoare. Vremea însorită nu se
potriveşte cu spectatorii care şi-au deschis umbrelele.
Ritmul tăieturilor
[hindex]Tăieturi[sub]Ritmul (pont de videografică)
Ritnul în care filmul trece de la o scenă la următoarea
adesea influenţează mesajul şi starea filmului. Absenţa
unui cadru aşteptat şi durata unui cadru sunt ambele
modalităţi de a manipula mesajul filmului.
Evitaţi disjuncţiile vizuale
[hindex]Disjuncţii vizuale (pont de videografică)
Legarea unor cadre similare în succesiune poate avea
ca rezultat disjuncţia vizuală. Opersoană poate să fie în
jumătatea stângă a cadrului într-un moment şi în
jumătatea dreaptă a cadrului în următorul moment, sau
poate apărea mai întâi cu şi apoi fără ochelari de
vedere.
Nu legaţi cadre panouate
Cadrele panouate nu pot fi legate dacât dacă au aceeaşi
direcţie şi acelaşi ritm.
Apendice D: Error! Reference source not found. 483
Reguli capitale ale editării video
[hindex]Reguli capitale ale editării video
Aici găsiţi unele instrucţiuni pe care le puteţi găsi utile
când ajungeţi să editaţi filmul. Desigur, nu există reguli
neapărate, mai ales dacă lucrarea dvs. este una
umoristică sau experimentală.
[index]Scene (pont de videografică)
125. Nu legaţi scene în care camera se mişcă.
Panouarea, zoomurile, şi alte cadre în mişcare trebuie
întotdeauna separate de cadre statice.
126. Cadrele care îşi urmează trebuie să fie din
poziţii diferite ale camerei. Unghiul camerei trebuie
să varieze cu cel puţin 45 de grade.
127. Secvenţele de faţă trebuie întotdeauna filmate
alternativ din diferite unghiuri de vedere.
128. Schimbaţi perspectiva când filmaţi clădiri. Când
aveţi cadre similare de acelaşi tip şi dimensiune,
diagonala filmului trebuie să alterneze între stânga
faţă şi dreaptaa spate şi vice versa.
129. Tăiaţi când persoanele sunt în mişcare.
Spectatorul va distras de mişcarea în curs şi tăierea
va trece aproape neobservată. Îndeosebi, puteţi tîia
spre un cadru lung în mijlocul mişcării.
130. Faceţi tăieri armonioase; evitaţi disjuncţiile
vizuale.
131. Cu cât este mai puţină mişcare într-un cadru ,
cu atât ar trebui să fie mai scurt. Cadrele cu mişcare
rapidă pot fi mai lungi.
Apendice D: Error! Reference source not found. 484
132. Cadrele lungi au mai mult conţinut, deci ar
trebui şi să fie arătate mai mult timp.
Ordonarea secvenţelor dvs. video într-o manieră
deliberată nu vă permite numai să produceţi anumite
efecte, dar chiar şi să transmiteţi mesaje pe care nu
puteţi sau nu ar trebui să le arătaţi în filme. Sunt şase
metode fundamentale de a transmite mesaje prin tăieri:
Cadre asociative
[hindex]Cadre[sub]Asociative
Cadrele sunt legate împreună într-o anumită ordine
pentru a atrage asocierea în mintea privitorului, dar
mesajul propriu-zis nu se arată. Exemplu: Un om
pariază la o cursă de cai, şi în chiar următoarea scenă, îl
vedem cumpărând o maşină scumpă nouă la un
distribuitor de maşini.
Cadre paralele
[hindex]Cadre[sub]Paralele
Două acţiuni sunt arătate în paralel. Filmul sare înainte
şi înapoi între două acţiuni; scurtarea cadrelor se repetă
până la sfârşit. Este metoda de a realiza suspansul până
la maxim. Exemplu: Două maşini diferite merg cu
viteză mare din direcţii diferite spre aceeaşi intersecţie.
Cadre contrastante
[hindex]Cadre [sub]Contrastante
Apendice D: Error! Reference source not found. 485
Filmul trece neaşteptat dar intenţionat de la un cadrru
foarte diferit la celălalt, pentru a sublinia contrastul
pentru privitor. Exemplu: Un turist se odihneşte pe o
plajă; următorul cadru arată copii murind de foame.
Cadre substitutive
[hindex]Cadre[sub]Substitutive
Evenimente care nu se pot sau nu trebuie expuse în
filme sunt înlocuite de alte evenimente (se naşte un
copil ,dar în locul naşterii unui copil, se arată înflorirea
unui boboc de floare).
Cadre cauză şi efect
[hindex]Cadre[sub]Cauză şi efect
Cadrele sunt legate prin relaţie cauză-efect: fără primul
cadru, al doilea nu ar fi de înţeles. Exemplu: Un om se
ceartă cu soţia şi, în următorul cadru vedem că a ajuns
să doarmă sub un pod.
Cadre formale
[hindex]Cadre[sub]Formale
Cadrele care variază ca şi conţinut pot fi legate dacă au
ceva în comun – aceleaşi forme, culori, sau mişcări, de
exemplu. Exemple: Un glob de cristal şi Pământul; un
impermeabil galben şi flori galbene; un paraşutist în
cădere şi un fulg în cădere.
Apendice D: Error! Reference source not found. 486
Producerea coloanei sonore
[hindex] Producerea coloanei sonore
Producerea coloanei sonore este o artă, dar este una
care poate fi învăţată. Desigur, nu este deloc o sarcină
uşoară să creaţi o povestire superbă, dar scurtă,
comenatriile informative sunt adesea de ajutor pentru
privitor. Povestirea, dacă există, trebuie să sune
naturală, expresivă, şi spontană, nu rigidă.
Păstraţi comentariile scurte
[hindex]Comentariile (pont de videografică)
O regulă generală aplicabilă tuturor comentariilor este
că mai puţin înseamnă mai mult. Imaginile trebuie să
vorbească de la sine, şi lucrurile care sunt evidente în
film pentru privitor nu necesită.
Conservarea sunetelor originale
[hindex]Sunete originale [sub]Conservarea (pont de
videografică)
Comentariul vorbit trebuie amestecat şi cu muzica şi cu
sunetele originale astfel încât sunetele originale să se
mai audă încă. Sunetul natural face parte din materialul
dvs. video şi nu trebuie îndepărtat de tot dacă este
posibil, deoarece materialul video lipsit de sunet
Apendice D: Error! Reference source not found. 487
natural poate părea steril şi neautentic. În mod frecvent,
cu toate acestea, echipamentele de înregistrat
capturează şi sunete de avioane sau de maşini care nu
apar în scenă mai târziu. Sunete de acest tip, sau
zgomote intense ale vântului, care pot distrage sau
enerva, trebuie mascate, filtrate sau înlocuite naraţie
adecvată sau cu muzică.
Selectarea muzicii adecvate
[hindex]Muzică[sub]Selectarea (pont de videografică)
Muzica adecvată adaugă un retuş profesionist filmului
dvs. şi poate face multe pentru a întări mesajul filmului
dvs. . Cu toate aceste, muzica aleasă trebuie să fie
întotdeauna adecvată mesajului filmului. Uneori
aceasta este o problemă care consumă timp şi este o
provocare, dar este foarte apreciată de privitor.
Titlul
[hindex] Titlul [sub]Alegerea (pont de videografică)
Titlul ar trebui să fie informativ, să descrie conţinutul
filmului, şi să stârnească interesul. În Title Editor nu
există limite cât de creative puteţi fi. De obicei, puteţi
să vă permiteţi să lăsaţi frâu liber imaginaţiei când
proiectaţi un titlu pentru filmul dvs. .
Apendice D: Error! Reference source not found. 488
Folosiţi un titlu scurt,clar
Titlurile trbuie să fie scurte şi cu caractere mari,
lizibile.
Culorile titlului
[hindex]Titlul[sub]Culorile (pont de videografică)
Următoarele combinaţii de fundal şi text sunt uşor de
citit: alb cu roşu, galben cu negru, şi alb cu verde. Fiţi
precauţi cu titluri albe pe fundal negru. Unele sisteme
video nmu fac faţă unor rate de contrast mai mari de
1:40 şi nu pot reproduce astfel de titluri în detaliu.
Timp pe ecran
Ca regulă principală, titlul trebuie afişat pe ecran destul
de mult timp pentru a fi citit de două ori. Pentru un titlu
cu zece litere daţi trei secunde. Permiteţi un timp
adiţional de timp pe ecran de câte o secundă pentru
fiecare cinci litere în plus.
Titluri „găsite”
Pe lângă titlurile de postproducţie, titluri naturale ca
semne de direcţie, denumiri de stradă titlurile de pe
paginile ziarelor locale creează şi ele posibilităţi
interesante.
Apendice E: Error! Reference source not found. 489
[015]APENDICE E[0]:
[043]Glosar

[index]Glosar
Terminologia multimedia conţine terminologie video şi
de computer. Cei mai importanţi termeni sunt definiţi
mai jos. Inter-referinţele sunt indicate de ¡.
ActiveMovie: Interfaţă software a Microsoft pentru
controlul dispozitivelor multimedia în Windows.
¡ DirectShow, DirectMedia
[hindex]ActiveMovie
ADPCM: Acronim pentru Adaptive Delta Pulse Code
Modulation, o metodă de stocare a informaţiei audio în
format digital. Aceasta este metoda de codare audio şi
compresie folosită în producţia CD-I şi ¡ CD-ROM.
[hindex]ADPCM
Address: Toate poziţiile de salvare posibile au un
număr (adresă). Prin intermediul acestor adrese poate fi
ocupată fiecare poziţie de salvare. Unele adrese sunt
rezervate pentru uzul particular al unor componente de
Apendice E: Error! Reference source not found. 490
hard ware. Dacă două componente folosesc aceeaşi
adresă, aceasta se numeşte „conflict de adresă”.
[hindex]Address
Aliasing: Un afişaj neclar al unei imagini datorat
limitărilor dispozitivului de prezentare. În mod tipic,
apare sub forma marginilor neregulate sub forme
curbate şi unghiulare.
[hindex]Aliasing
Anti-aliasing: O meodă de finisare a marginilor
neregulate în imagini bitmap. Aceasta s erealizează de
obicei prin umbrirea marginilor cu pixeli de culoare
intermediară între fundal şi margine, făcând tranziţia
mai puţin aparentă. O altă metodă de anti-aliasing
implică folosirea unor dispozitive de prezentare cu
rezoluţie mai înaltă.
[hindex]Anti-aliasing
Aspect ratio: Raportul dintr lăţime şi înălţime într-o
imagine sau o grafică. Păstrarea aspectului de
dimensiuni înseamnă că orice schimbare a unei
dimensiuni se reflectă imediat în cealaltă dimensiune.
[hindex]Aspect ratios (formate de cadre)
AVI: Audio Video Interleaved, un format standard
pentru înregistrarea video digitală (şi ¡ Video pentru
Windows).
Apendice E: Error! Reference source not found. 491
[hindex]AVI
[hindex]Video pentru Windows
Batch capture: Un process automat care foloseşte
¡ listă editare decizie pentru a localiza şi a recaptura
anumite clipuri de pe o casetă video, de obicei cu o rată
a datelor maimare decât cea la care a fost capturat
original clipul.
[hindex]Batch capture
BIOS: Acronim pentru Basic Input Output System,
care se referă la comenzile fundamentale de introducere
şi prezentare salvate într-un ¡ ROM, PROM sau
¡ EPROM. Sarcina principală a BIOS este controlul
introducerii şi scoaterii materialului. Când sistemul este
pornit, ROM-BIOS face unele teste. ¡ Parallel port,
IRQ, I/O
[hindex]BIOS
Bit: Prescurtare pentru “BInary digiT”, cel mai mic
element de memorie a computerului. Printre altele, biţi
sunt folosiţi pentru a stoca valorile pixelilor de culoare
dintr-o imagine. Cu cât se folosesc mai mulţi biţi
pentru fiecare ¡ pixel, cu atât este mai mar numărul
de culori. De exemplu:
1-bit: fiecare pixel este fie alb, fie negru.
4-bit: permite 16 culori sau nuanţe de gri.
Apendice E: Error! Reference source not found. 492
8-bit: permite 256 culori sau nuanţe de gri.
16-bit: permite 65.536 culori.
24-bit: permite aproximativ 16.7 milioane de culori.
[hindex]Bit
Bitmap: Un format de imagine realizat dintr-o colecţie
de puncte sau „pixeli” aranjaţi pe rânduri. ¡ Pixel
[hindex]Bitmap
Blacking: Procesul pregătirii unei casete video pentru
procesul introducerii editării prin înregistrarea de negru
şi înregistrarea de control continuă pe întreaga casetă.
Dacă platforma de înregistrare suportă cod temporal,
codul temporal se va înregistra continuu (se mai
numeşte şi „striping”).
[hindex]Blacking
Brightness: Sau „luminanţă”. Indică luminozitatea
înregistrării video.
[hindex]Brightness
Byte: Un byte corespunde la opt ¡ biţi. Cu un byte,
se poate afişa exact un caracter alfanumeric (i.e. o
literă, număr).
[hindex]Byte
CD-ROM: Mijloc de stocare în masă pentru date
digitale, ca de exemplu înregistrarea video digitală.
Apendice E: Error! Reference source not found. 493
CD-ROM-urile pot fi citite dar nu scrise (înregistrate):
¡ ROM un acronim pentru Read-Only Memory.
[hindex]CD-ROM
Channel: Clasificări ale fişierelor de date pentru a
izola un anumit aspect al fişierului. De exemplu,
imaginile color folosesc diferite canale pentru a
clasifica componentele color din imagine. Fişierele
stereo audio folosesc canalele pentru a identifica
sunetele menite difuzoarelor din stânga sau din dreapta.
Fişierele video folosesc combinaţii ale canalelor
utilizate pentru fişiere de imagine şi audio.
[hindex]Channel
Clip: În Studio, orice tip de media care ajunge în
fereastra Film Storyboard sau pe Timeline, inclusive
imaginile video, scenele ajustate video, imaginile,
fişierele audio şi meniurile disc.
[hindex]Clip
Clipboard: O zonă temporară de stocare împărţită de
toate programele Windows, folosite la depozitarea
datelor în timpul operaţiilor de copiere, tăiere şi lipire.
Orice date noi plasaţi pe clipboard imediat înlocuieşte
datele existente.
[hindex]Clipboard
Closed GOP: ¡ GOP
Apendice E: Error! Reference source not found. 494
[hindex]GOP[sub]Closed
[hindex]Closed GOP
Codec: Contracţie a compressor/decompresor – un
algoritm care compresează (împachetează) şi
decompreseză (despachetează) date imagine.
Codecurile pot fi implementate fie în software, fie în
hardware.
[hindex]Codec
Color depth: Numărul de biţi care livrează informaţia
de culoare fiecărui pixel. O profunzime a culorii de
1-bit permite 2
1
=2 culori, o profunzime de 8-bit
permite 2
8
=256 culori, şi o profunzime de 24-bit
permite 2
24
=16,777,216 culori.
[hindex]Color depth
Color model: Un mod de a descrie matematic şi de a
defini culorile şi felul în care ele se leagă unele de
altele. Fiecare model de culoare are propriile puncte
forte. Două dintre cele mai comune modele de culoare
sunt¡ RGB şi ¡ YUV.
[hindex]Color model
Color saturation: Intesitatea culorii.
[hindex]Color saturation
Complementary color: Culorile complementare sunt
opuse ca valoare culorilor primare. Dacă aţi combina o
Apendice E: Error! Reference source not found. 495
culoare cu complementara ei, aţi obţine alb. De
exemplu, culorile complementare ale roşu, verde şi
albastru sunt ciclam, purpuriu şi galben respectiv.
[hindex]Complementary Color
COM Port: Un port serial localizat în spatele
computerului dvs. pentru instalarea modemului,
imprimantei sau mouse-ului în sistem.
[hindex]COM Port
Composite video: Composite video codează informaţia
de luminanţă şi crominanţă într-un singur semnal.
¡ VHS şi 8mm sunt formate care înregistrează şi redă
composite video.
[hindex]Composite video
[hindex]VHS
[hindex]8mm
Compression: O metodă de a micşora dimensiunea
unui fişier. Sunt două tipuri de compresie: fără
pierdere şi cu pierdere. Fişierele compresate cu schemă
fără pierderi pot fi restaurate la starea originală
neschimbate. Schemele cu pierderi neglijează date în
timpul compresiei deci se sacrifică din calitatea
imaginii. Pierderea de calitate poate fi neglijabilă sau
severă în funcţie de cantitatea de compresie .
[hindex]Compression
Apendice E: Error! Reference source not found. 496
Cropping: Alegerea unei zone din imagine pentru a fi
afişată.
[hindex]Cropping
Data rate: Cantitatea de date transmisă pe unitatea de
timp; de exemplu, numărul de byţi citiţi de pe sau
scrişi pe un hard drive pe secundă, sau cantitatea de
date video procesată pe secundă.
Data transfer rate: Măsurarea vitezei la care
informaţia terece de la dispozitivul de stocare
(ex. ¡ CD-ROM sau hard drive) şi dispozitivul de
afişare (ex. monitor sau dispozitiv ¡ MCI). În funcţie
de dispozitivele folosite, unele rate de trnsfer pot oferi
performanţe mai bune decât altele.
[hindex]Data rate
[hindex]CD-ROM
[hindex]Data transfer rate
DCT: Discrete Cosine Transformation – parte din
compresia dtelor imaginii ¡ JPEG şi algoritmii
înrudiţi. Informaţiile despre luminozitate şi culoare sunt
salvate ca un coeficient de frecvenţă.
[hindex]DCT
[hindex]JPEG
DirectShow: Extensie de system pe Microsoft pentru
aplicaţii multimedia în Windows. ¡ ActiveMovie
Apendice E: Error! Reference source not found. 497

[hindex]DirectShow
DirectMedia: Extensie de sstem pe Microsoft pentru
aplicaţii multimedia în Windows. ¡ ActiveMovie
[hindex]DirectMedia
DirectX: Un grup de mai multe extensii de sistem
dezvoltate pe Microsoft pentru Windows 95 şi
succesorii lui care face posibilă accelerarea video şi a
jocurilor.
[hindex]DirectX
Dissolve: Un effect de tranziţie în care înregistrarea
video se estompează de la o scenă la următoarea.
[hindex]Dissolve
Dithering: Mărirea numărului de culori aparente într-o
imagine prin adăugarea de mostre de culoare.
[hindex]Dithering
Decibel (dB): O unitate de măsură a intensităţii
sunetului. O creştere de 3 dB dublează intensitatea
sunetului.
[hindex]Decibel
Digital8: Format digital al casetei video care
înregistrează date codate audio şi video ¡ DV pe
casete ¡ Hi8. Actualmente comercializate doar de
Apendice E: Error! Reference source not found. 498
Sony, camerele de înregistrat Digital8 şi VCR-urile pot
reda şi casete Hi8 şi 8mm.
[hindex]Digital8
Digital video: Digital video stochează informaţie
¡ bit cu bit într-un fişier (în contrast cu stocarea
media analog).
[hindex]Digital video
DMA: Direct Memory Access.
[hindex]DMA
Driver: Un fişier conţinând informaţia necesară pentru
a opera cu perifericele. Driverul de captură video
operează o placă de captură video, de exemplu.
[hindex]Driver
DV: Format digital al casetei video pentru înregistrare
digitală audio şi video pe casetă lată de ¼”cu metal
evaporat. Mini-casete DV pot conţine 60 de minute, în
timp ce casete standard DV pot conţine până la 270 de
minute.
[hindex]DV
ECP: “Enhanced Compatible Port”. Activează
transferul de date bi-direcţional prin ¡ parallel port.
¡ EPP
[hindex]ECP
Apendice E: Error! Reference source not found. 499
Edit decision list (EDL): O listă de clipuri şi efecte
într-o anumită ordine care se vor înregistra pe caseta
dvs. de prezentare, pe disc sau fişier. Studio vă permite
să creaţi şi să editaţi propria dvs. listă cu decizii de
editare prin adăugarea, ştergerea şi reordonarea
clipurilor şi efectelor în fereastra Film.
[hindex]Edit decision list (EDL)
[hindex]Timeline
EPP: “Enhanced Parallel Port”. Activează transferul de
date bi-direcţional prin ¡ parallel port; recomandabil
pentru Studio DV. ¡ ECP
[hindex]EPP
EPROM: “Erasable Programmable Read-Only
Memory”. Chip de memorie care după programare îşi
reţine datele fără alimentare cu energie. Conţinutul
memoriei poate fi şters cu lumină ultravioletă şi
rescrisă.
[hindex]EPROM
Fade to/from black: Un efect digital se estompează de
la negru la începutul clipului sau la negru la sfârşit.
[hindex]Fade
Field: Un ¡ cadru video constă în linii orizontale şi
este împărţit în două câmpuri. Liniile impare din cadru
sunt Field 1; liniile pare sunt Field 2.
Apendice E: Error! Reference source not found. 500
[hindex]Field
File format: Organizarea informaţiei într-un fişier pe
computer sub forma unui document procesor de
imagine sau cuvânt. Formatulş unui fişier este de obicei
indicat de „extensia de fişier” (ex. doc, avi sau wmf).
[hindex]File format
Filters: Instrumente care alterează datele pentru a crea
efecte speciale.
[hindex]Filters
FireWire: Marcă înregistrată Apple Computer pentru
protocolul de date seriale ¡ IEEE-1394.
[hindex]FireWire
Frame: O singură magine dintr-o secvenţă video sau
de animaţie. Dacă se foloseşte rezoluţie completă
NTSC sau PAL, un cadru constă în două câmpuri
relaţionate. ¡ NTSC, PAL, field, resolution
[hindex]Frame
Frame rate: Frame rate defineşte câte cadre dintr-o
secvenţă video sunt redate într-o secundă. Frame rate
pentru înregistrarea video ¡ NTSC este de 30 cadre
pe secundă. Frame rate pentru înregistrarea video
¡ PAL este de 25 cadre pe secundă.
[hindex]Frame rate
Apendice E: Error! Reference source not found. 501
Frame size: Dimensiunea maximă pentru afişarea
datelor imaginii întrţo secvenţă video sau de animaţie.
Dacă o imagine menită secvenţei este mai mare decât
frame size, trebuie recoltată(cropped) sau scalată pentru
a se potrivi.
[hindex]Frame size
Frequency: Numărul de repetiţii într-un process
periodic (ca o undă sonotră sau un voltaj alternând) pe
unitatea de timp. De obicei măsurată în repetiţii pe
secundă, sau Hertz (Hz).
[hindex]Frequency
GOP: În compresie ¡ MPEG fluxul de date este mai
întâi împărţit în „Groups Of Pictures” – fiecare secţiuni
din câteva cadre. Fiecare GOP conţine trei tipuri de
cadre: I-Frames, P-Frames (poze) şi B-Frames.
[hindex]GOP
GOP size: GOP size defineşte câte I-Frames, B-
Frames şi P-Frames sunt incluse într-un ¡ GOP. De
exemplu, dimensiunile curente GOP sunt 9 sau 12.
[hindex]GOP[sub]Size
Hardware codec: Metodă de compresie specială care
foloseşte hardware special petru a creea şi a reda
secvenţe video digitale compresate. Un codec hardware
poate oferi viteză de codare şi imagine a calităţii mai
Apendice E: Error! Reference source not found. 502
bună decât un codec implementat complet în software.
¡ Codec, Software codec
[hindex]Hardware codec
[hindex]Codec
Hi8: Versiune îmbunătăţită a ¡ Video8 folosind
¡ S-Video înregistrat pe casetă cu particulă de metal
sau metal evaporat. Datorită rezoluţiei luminanţei şi
lăţimii de bandă mai mari, rezultatul constă în imagini
mai clare decât cu Video8.
[hindex]Hi8
HiColor: Pentru imagini, asta înseamnă în mod normal
tip de date 16-bit (5-6-5) care poate conţine până la
65.536 culori. Formatele de fişier TGA suportă imagini
de acet tip. Alte formate de fişier necesită conversie
anterioară a imaginii HiColor în ¡ TrueColor. For
Pentru afişaje, HiColor se referă în mod normal la
adaptoare de afişaj 15-bit (5-5-5) care pot afişa până la
32.768 culori. ¡ Bit
[hindex]HiColor
Huffman coding: Tehnică folosită în ¡ JPEG şi alte
metode de compresie a datelor în care valşorile care
apar rar primesc un cod lung, în timp ce valorile care
apar frecvent primesc un cod scurt.
[hindex]Huffman-coding
Apendice E: Error! Reference source not found. 503
[hindex]JPEG
IDE: „Integrated Device Electronics” – o interfaţă
hard-drive care combină toate electronicele de control
ale drive-ului de pe acesta, mai degrabă decât de pe
adaptorul care conectează drive-ul la busul de
expansiune.
[hindex]IDE
IEEE-1394: Dezvoltat de Apple Computers şi introdus
ca FireWire, acesta este un protocol de transmisie a
datelor seriale cu rate de până la 400 Mbiţi/s. Sony
oferă o versiune uşor modificată pentru transmiterea
semnalelor DV numită i.LINK, care oferă viteze de
transmitere de până la 100 Mbiţi/s.
[hindex]IEEE-1394
Image: O imagine este o reproducere, sau o poză a
ceva. Termenul se aplică adesea poozelor digitalizate,
constând în pixeli, care pot fi arătate pe un afişaj de
computer şi pot fi manipulate cu software.
[hindex]Image
Image compression: Metodă de a reduce cantitatea de
date necesară pentru depozitarea imaginii digitale şi a
fişierelor video.
[hindex]Image compression
Interlaced: Metodă de refacere a ecranului folosită de
Apendice E: Error! Reference source not found. 504
sistemele de televiziune. Imaginea TV ¡ PAL
constă în două jumătăţi inter-relaţionate (¡ fields) de
312½ linii fiecare. Imaginea TV ¡ NTSC constă în
două jumătăţi de 242½ linii fiecare. Câmpurile sunt
afişate alternativ pentru a produce o imagine compusă.
[hindex]Interlaced
Interleave: Un aranjament audio şi video pentru a
promova redre mai lină şi sincronizarea sau compresia.
Formatul standard ¡ AVI găzduieşte şi audio şi video.
[hindex]Interleave
I/O: Input/Output.
[hindex]I/O
IRQ: „Interrupt Request”. O „interrupt” este o pauză
temporară în cursul principal al procesării unui
computer astfel încât sarcinile amatoare sau de fundal
să poată fi îndeplinite. Întreruperile pot fi cerute fie de
hardware (ex. tastatură, mouse), fie de software.
[hindex]IRQ
JPEG: Joint Photographic Experts Group, şi standardul
dezvoltat de ei pentru compresia cadrelor digitale pe
baza ¡ DCT.
[hindex]JPEG
Kbyte (sau KB): Un Kbyte (kilobyte) conţine 1024
¡ bytes. „K” înlocuieşte numărul 1024 (2
10
), şi nu
Apendice E: Error! Reference source not found. 505
1000 ca în prefixul metric.
[hindex]Kbyte
Key color: O culoare a cărui afişaj este suprimat pentru
ca imaginea de fundal să se poată zări. Se foloseşte cu
precădere când se suprapune o secvenţă video peste
alta, permiţând secvenţei de dedesubt să se afişeje
oriunde apare culoarea cheie.
[hindex]Key color
Key frames: În unele metode de compresie, ca de
exemplu ¡ MPEG, datele video ale unui cadru –
cadrele cheie – sunt complet stocate în fişierul
compresat, în timp ce orice cadru intervenind se
salvează doar parţial. La decompresie aceste cadre
parţiale îşi reconstruiesc datele din cadre cheie.
[hindex]Key frames
[hindex]MPEG
Laser disc: Mediu care stochează video analog.
Informaţiile de pe discurile laser nu pot fi modificate.
[hindex]Laser disc
LPT: ¡ Parallel port
[hindex]LPT
[hindex]Parallel port
Luminance: ¡ Brightness
Apendice E: Error! Reference source not found. 506
[hindex]Luminance
M1V: (Extensiunea de fişier pentru) un fişier MPEG
care conţine doar date video. ¡ MPA, MPEG, MPG
[hindex]M1V
[hindex]MPEG
Mbyte (sau MB): Un Mbyte (megabyte) corespunde la
1024 ¡ Kbytes – 1024 x 1024 byţi.
[hindex]Mbyte
Mark In / Mark Out: În editarea video, timpurile
mark in şi mark out se referă la începutul şi la sfârşitul
codurilor temporale care identifică porţiuni din clipuri
pentru a fi incluse în proiect.
[hindex]Mark In / Mark Out
MCI: Media Control Interface. Interfaţă de programare
dezvoltată de Microsoft pentru înregistrarea şi redarea
datelor audio şi video. Se foloseşte şi pentru a conecta
computerul la o sursă externă ca unVCR sau un laser
disc.
[hindex]MCI
Modulation: Codarea informaţiei pe un purtător de
semnal liber.
[hindex]Modulation
Motion-JPEG (M-JPEG): Un format ¡ Video for
Apendice E: Error! Reference source not found. 507
Windows, specificat de Microsoft, pentru codarea
secvenţelor video. Compresia ¡ JPEG se foloseşte
pentru a compresa fiecare cadru individual.
[hindex]Motion-JPEG
[hindex]JPEG
[hindex]Video for Windows
[hindex]JPEG
MPA: (Extensie de fişier pentru) un fişier MPEG care
conţine doar date audio. ¡ M1V, MPEG, MPG
[hindex]MPA
[hindex]MPEG
MPEG: Motion Picture Experts Group, şi standardul
dezvoltat de ei pentru compresia imaginilor în mişcare.
Comparat cu M-JPEG, oferă reducere a datelor cu 75-
80% cu aceeaşi calitate vizuală.
[hindex]MPEG
[hindex]JPEG
MPG: (Extensie de fişier pentru) un fişier MPEG care
conţine şi date video şi date audio. ¡ M1V, MPEG,
MPA
[hindex]MPG
[hindex]MPEG
Apendice E: Error! Reference source not found. 508
MPV: (Extensie de fişier pentru) un fişier MPEG care
conţine doar date video. ¡ MPA, MPEG, MPG
[hindex]MPV
[hindex]MPEG
Non-interlaced: Descrie o metodă de refacere a
imaginii în care imaginea completă se generează ca un
singur câmp fără a scăpa linii. O imagine non-
interlaced (majoritatea monitoarelor de computer)
oscilează cu mult mai puţin decât o imagine interlaced
(majoritatea televizoarelor).
[hindex]Non-interlaced
NTSC: National Television Standards Committee, şi
standardul TV color creat de ei în 1953. NTSC video
are 525 linii pe cadru şi 60 cadre imagine pe secundă.
Se foloseşte în America de Nord şi Centrală, Japonia şi
alte ţări. ¡ PAL, SECAM
[hindex]NTSC
PAL: „Phase Alternation Line”, un standard color TV
dezvoltat în Germania şi folosit în majoritatea Europei.
PAL video are 625 linii pe cadru şi 50 câmpuri de
imagine pe secunde. ¡ NTSC, SECAM
[hindex]PAL
Parallel port: Datele parallel port se transmit printr-o
linie de date 8-bit. Asta înseamnă că opt ¡ bits (un
Apendice E: Error! Reference source not found. 509
¡ byte) pot fi transmişi concomitent. Acest tip de
transmisie este mult mai rapidă decât transmisia serială,
dar nu este potrivită pentru conexiunile la distanţă.
Parallel port-urile sunt adesea numite „LPTn”, unde n
este un număr (ex. “LPT1”). ¡ Serial port
[hindex]Parallel port
Pixel: Cel mai mic element al unei imagini de
monitor. Cuvântul este o prescurtare a „picture
element”.
[hindex]Pixel
Port: Punctul de transfer electric pentru transmisia
datelor audio, video, comenzi sau alt fel de date între
două dispozitive. ¡ Serial port, Parallel port
[hindex]Port
Primary colors: Culorile care sunt la baza modelului
de culoare RGB: roşu, verde, şi albastru. Este posibil să
creaţi majoritatea celorlalte culori de pe ecranul
computerului variind combinaţia acestor culori
primare.
[hindex]Primary colors
[hindex]RGB
QSIF: Quarter Standard Image Format. Un format
MPEG-1 specificând o rezoluţie de 176 x 144 în PAL
şi 176 x 120 în NTSC. ¡ MPEG, SIF
Apendice E: Error! Reference source not found. 510
[hindex]QSIF
[hindex]MPEG
Quantization: O parte a strategiei de compresie a
datelor ¡ JPEG. Detaliile relevante sunt reprezentate
precis, în timp ce detaliile care sunt mai puţin relevante
pentru ochiul uman sunt reprezentate cu mai puţină
precizie.
[hindex]Quantization
Raster: Zona de afişaj video care este acoperită de
mişcarea razei de electroni a afişajului într-o serie da
linii orizontale de la stânga sus în dreapta jos (din
perspectiva privitorului).
[hindex]Raster
Redundancy: Această trăsătură a imaginilor este
exploatată de algoritmii de compresie. Informaţia
superfluuă poate fi eliminată în timpul compresiei şi
restaurată fără pierderi în timpul decompresiei.
[hindex]Redundancy
Resolution: Numărul de pixeli care poate fi afişat ăpe
monitor orizontal şi vertical. Cu cât rezoluţia este mai
înaltă, cu atât mai multe detalii vor fi afişate. ¡ Pixel
[hindex]Resolution
RGB: Roşu, Verde şi Albastru: culorile primare în
mixajul culorii aditive. RGB deemnează metoda
Apendice E: Error! Reference source not found. 511
folosită în tehnologia computerului de codre a
informaţiei imaginii în pixeli, fiecare conţinând o
combinaţie ale celor trei primare.
[hindex]RGB
ROM: Read Only Memory: Stocare a memoriei care,
fiind programată o dată, îşi reţine datele fără a necesita
energie electrică. ¡ EPROM
[hindex]ROM
Run Length Encoding (RLE): O tehnică folosită în
multe metode de compresie a imaginii, inclusiv
¡ JPEG. Valorile care se repetă nu sunt stocate
separat ci cu un măsurător pentru a indica de câte ori
valoarea apare în succesiune – durata „run”.
[hindex]Run Length Encoding
Scaling: Adaptation of an image to a desired size.
[hindex]Scaling
SCSI: Small Computers System Interface. SCSI a fost
mult timp preferată ca interfaţă a hard drive-ului
pentru unele PC-uri performante din cauza ratei mari a
datelor sale. Până la opt dispozitive SCSI pot fi
conectate la un computer în acelaşi timp.
[hindex]SCSI
SECAM: “Séquentiel Couleur à Mémoire”, un system
de trasmisie color TV folosit în Franţa şi în Europa de
Apendice E: Error! Reference source not found. 512
Est. Ca înregistrarea video PAL, SECAM are 625 linii
pe cadru şi 50 cadre imagine pe secundă. ¡ NTSC,
PAL
[hindex]SECAM
[hindex]PAL
Serial port: Datele transmise printr-un port serial sunt
procesate un ¡ bit o dată; adică, „serial” – una după
alta. Rata de transmisie este mult mai înceată decât cea
a parallel port, unde liniile paralele de date permit ca
biţi multipli să fie trimişi simultan. Porturile seriale
sunt numite „COMn”, unde n este un număr (ex.
„COM2”). ¡ Parallel port
[hindex]Serial port
SIF: Standard Image Format. Un format MPEG-1
specificând o rezoluţie de 352 x 288 în PAL şi 352 x
240 în NTSC. ¡ MPEG, QSIF
[hindex]SIF
[hindex]MPEG
Single frame: Un singur ¡ frame face parte dintr-o
serie sau o secvenţă. Când această serie este vizionată
la o viteză suficientă, se creează iluzia unei „poze în
mişcare”.
[hindex]Single frame
Software codec: Metodă de compresie şi redă
Apendice E: Error! Reference source not found. 513
secvenţe video digitale compresate fără hardware
special. Calitatea secvenţelor depinde de performanţa
sistemului complet. ¡ Codec, Hardware codec
[hindex]Software codec
[hindex]Codec
Still video: Imagini fixe (sau „cadre-îngheţate”)
extrase din înregistrarea video.
[hindex]Still video
S-VHS: Versiune îmbunătăţită a VHS folosind S-
Video şi bandă cu prticulă de metal pentru a da
rezoluţie înaltă a lumninanţei, având ca rezultat imagini
decât cu VHS. ¡ VHS, S-Video
[hindex]S-VHS
[hindex]VHS
S-Video: Cu semnalele S-Video (Y/C), informaţiile
despre luminozitate (luminanţa sau „Y”) şi culoarea
(crominanţa sau „C”) sunt transferate separat folosind
multiple cabluri, evitând modularea şi demodularea
video şi pierderea rezultată a calităţii imaginii.
[hindex]S-Video
[hindex]Y/C
Timecode: Timecode indentifică poziţia fiecărui cadru
în secvenţa video cu privire la punctul de început (în
Apendice E: Error! Reference source not found. 514
mod normal începutul filmării). Formatul obişnuit este
H:M:S:F (ore, minute, secunde, cadre), ex.
„01:22:13:21”. Spre deosebire de un cronometru de
bandă (care poate fi „zeroat” sau resetat în orice punct
de pe bandă), timecode este un semnal electronic scris
pe caseta video, şi este permanent o dată desemnat.
[hindex]Timecode
Transition: Conexiunea vizuală între videoclipuri
adiacente, mergând de la o simplî „tăiere” la un effect
animat arătos. Tranziţiile comune ca tăieri, estompări,
dizolvări, ştergeri şi alunecări fac parte din limbajul
visual al filmului şi al înregistrării video. Pot surprinde
trecerea timpului şi schimbări ale punctului de vedere
concis – şi adesea subliminal.
[hindex]Transition
TrueColor: Numele indică o imagine cu detulă
rezoluţie a culorii pentru a părea „asemănătoare
realităţii”. În practică, TrueColor în mod normal se
referă la culoare 24-bit RGB, care permite aproape 16.7
milioane de combinaţii de roşu, verde şi albastru culori
primare. ¡ Bit, HiColor
[hindex]TrueColor
TWAIN driver: TWAIN este o interfaţă software
standardizată permiţând programelor de grafică şi de
captură să comunice cu dispozitivele care oferă date
Apendice E: Error! Reference source not found. 515
grafice . Dacă driver-ul TWAIN este instalat, funcţia
de captură a unei aplicaţii grafice pot fi folosite pentru
încărcarea imaginilor dvs. direct de pes ursa dvs. video
şi în program. Driver-ul suportă doar programele 32-
bit şi capturează imagini în modul 24-bit.
[hindex]TWAIN driver
VCR: „Video cassette recorder”.
[hindex]VCR
VHS: „Video Home System” – Standard video popular
pentru VCR-uri amatoare. Banda de jumătate de inch
este folosită pentru stocarea semnalelor „composite”
încorporând informaţii şi de luminozitate şi de culoare.
[hindex]VHS
VISCA: Protocol folosit cu anumite dispozitive pentru
controlul surselor video externe de pe computere.
[hindex]VISCA
Video8: Sistem video analog folosind bandă 8mm.
Recorderele Video8 generează semnale compozite.
[hindex]Video8
Video CD: CD-ROM standard care foloseşte
înregistrări video compresate ¡ MPEG .
[hindex]Video CD
[hindex]MPEG
Apendice E: Error! Reference source not found. 516
Video decoder: Converteşte informaţia digitală în
semnale video analoge.
[hindex]Video decoder
Video encoder: Converteşte semnalele video analoge
în informaţie digitală.
[hindex]Video encoder
Video for Windows: O extensie de sistem Microsoft
Windows are poate înregistra secvenţe digitale video
în fişiere pe un hard drive şi deci le şi redă.
[hindex]Video for Windows
Video scan rate: Frecvenţa cu care semnalul video is
este scanat pe un afişaj imagine. Cu cât este mai mare
rata de scanare video, cu atât este mai mare calitatea
imaginii şi mai puţin observabil tremurul.
[hindex]Video scan rate
WAV: (Extensie de fişier pentru) un format popular de
fişier pentru semnale audio digitalizate.
[hindex]WAV
White balance: Pe o cameră electronică, aceasta este
ajustarea amplificatoarelor pentru cele trei canale de
culoare (roşu, verde şi albastru) astfel încât zonele albe
din scenă nu arată o distribuţie de culoare .
[hindex]White balance
Apendice E: Error! Reference source not found. 517
Y/C: Y/C este un semnal color cu două componente:
informaţie de luminozitate (Y) şi informţie de culoare
(C).
[hindex]Y/C
YUV: Modelul de culoare a unui semnal video unde Y
întoarce informaţia de luminozitate şi U şi V informaţia
despre culoare.
[hindex]YUV
Apendice F: Error! Reference source not found. 519
[016]APENDICE F[0]:
[046]Acord de licenţă

Acord de licenţă cu utilizatorul final Pinnacle
Acest acord de licenţă cu utilizatorul final („Licenţă") este o
înţelegere legală între dvs. şi Pinnacle Systems („Pinnacle") privind
software-ul Pinnacle şi documentaţia însoţitoare (colectiv,
„Software"). CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOAREA
LICENŢĂ. FOLOSIREA ACESTUI SOFTWARE ACCEPTUL
DVS. LA ACEASTĂ LICENŢĂ. DACĂ NU ACCEPTAŢUI SAU
NU ÎNŢELEGEŢI TERMENII ACESTEI LICENŢE, NU TREBUIE
SĂ INSTALAŢI SOFTWARE-UL ŞI AR TREBUI SĂ RETURNAŢI
ACEST PRODUS LA LOCUL DE UNDE L-AŢI ACHIZIŢIONAT.
1. Alocare de licenţă. Subiect al restricţiilor enumerate mai jos,
această Licenţă vă oferă o licenţănon-exclusivă, perpetuă de (a) a
instala Software doar pe un computer; (b) a folosi sau a autoriza
folosirea Software doar pe un computer; (c) a face o copie a
Software, în formă lizibilă cu aparatură, doar pentru scopuri de
urgenţă; cu condiţia de a include avizări de copyright şi ale altor
drepturi ale proprietarilor pe copie (d) a transfera Software şi această
Licenţă unei alte dacă cealaltă parte este de acord să accepte termenii
Apendice F: Error! Reference source not found. 520
şi condiţiile acestei Licenţe. Dacă transferaţi Software-ul, trebuie în
acelaşi timp fie să transferaţi toate copiile aceleiaşi părţi sau să
distrugeţi orice copii netransferate. Dacă transferaţi copii ale
Software-ului unei alte părţi, Licenţa dvs. este automat terminată.
Unele caracteristici ale Software-ului pot fi blocate şi necesită să fie
activate, fie gratis sau cu plata unor tarife adiţionale de licenţă,
caracteristicile înainte de a le putea folosi. Pe lângă acestea, Pinnacle
poate, fie gratis sau cu plata unor tarife adiţionale de licenţă, să vă
ofere o licenţă de folosire a efectelor plug-in din Software produs sau
distribuit de Pinnacle („Plug-in"). Folosirea de către dvs. a unor astfel
de caracteristici sau a oricărora dintre Plug-ins vor fi subiectul
termenilor acestui Acord, doar dacă nu sunt însoţite de altă înţelegere
de licenţă, caz în care înţelegerea de licenţă privind Plug-ins
prevalează.
2. Restricţii de licenţă. Nu puteţi, sau nu permiteţi unei a treia
persoane, (a) închirierea, împrumutul, vânzarea, sau alt tip de transfer
al Software-ului sau a oricărora dintre drepturile şi obligaţiile dvs.
sub această Licenţă; (b) instalaţi Software-ul pe o reţea pentru a fi
folosit de o multitudine de utilizatori, decât dacă fiecare utilizator a
achiziţionat o licenţă; (c) proiectaţi invers, decompilaţi sau
dezasamblaţi Software-ul sau hardware-ul în întregime su parţial; (d)
îndepărtaţi sau distrugeţi orice avizări de copyright sau alte însemne
de proprietate a Software-ului sau a altui software; (e) modificaţi,
adaptaţi Software-ul, includeţi Software-ul într-un alt program sau
creaţi lucrări derivative bazate pe Software; (f) faceţi copii ale sau
distribuiţi, pentru profit sau în alt mod, Software-ul, cu excepţia
situaţiilor descrise mai sus; (g) faceţi vreo alterare, modificare,
Apendice F: Error! Reference source not found. 521
conectare, deconectare, îmbunătăţire sau ajustare de vreun fel a sau
folosiţi Software-ul decât în modul prezentat mai sus în
documentaţia ataşată şi în această Licenţă şi (h) sublicenţiaţi,
transferaţi sau însărcinaţi această Licenţă sau vreunul dintre drepturile
sau obligaţiile oferite sub această licenţă, cu excepţia situaiilor tratate
mai sus în această Licenţă. Orice transfer sau însărcinare intenţionată
sunt considerate nule.
3. Restricţii de export. Exportul şi re-exportul produselor software
Pinnacle sunt controlate de Regulile de Administrare a Exportului ale
Statelor Unite şi astfel de software nu pot fi exportate sau re-exportate
în orice ţară în care Statele Unite aplică embargo de produse. Pe lângă
aceasta, software-ul Pinnacle nu poate fi distribuit persoanelor de pe
Tabelul de Negare a Comenzilor (Table of Denial Orders), Lista
Entităţilor (Entity List), sau pe Lista Naţionalelor Special Desemnate
(List of Specially Designated Nationals). Prin descărcarea sau
folosirea unui produs software Pinnacle certificaţi că nu sunteţi
cetăţean al vreunei ţări în care Statele Unite aplică embargo de bunuri
şi că nu sunteţi o persoană de pe vreuna dintre listele enumerate mai
sus .
4. Proprietate. Licenţa oferită mai jos nu constituie un transfer sau o
vânzare a drepturilor de proprietate în sau asupra Software-ului. Cu
excepţia drepturilor de licenţă oferite mai sus, Pinnacle reţine toate
drepturile, titlurile şi interesele în şi asupra Software-ului toate
drepturile de proprietate intelectuală ce decurg. Software-ul este
protejat de legile aplicabile ale dreptului de proprietate intelectuală,
inclusive legile de copyright din Statele Unite şi tratatele
Apendice F: Error! Reference source not found. 522
internaţionale.
5. Proprietate a proprietarului a treia parte. Acest Software poate
conţine proprietatea altor proprietari, care a fost licenţiată Pinnacle.
Utilizarea dvs. a Software-ului este subiectul expres al acorduluidvs.
de a nu îndepărta orice avizări de copyright sau alte însemne ale
proprietăţii ale software-ului a treia parte.
6. Securitate. Conştientizaţi şi sunteţi de acord că pentru a proteja
integritatea unui anumit conţinut a treia parte, Pinnacle şi\sau
licenţiatorii săi pot oferi pentru securitatea Software-ului updatări
înrudite care care se vor descărca automat şi se vor instala pe
computerul dvs. . Astfel de updatări de securitate înrudite pot
indisponibiliza Software-ul (şi orice alt software de pe computerul
dvs. care depinde în mod specific de Software) inclusive pot dezafecta
posibilitatea dvs. de a copia şi\sau reda conţinut „sigur", i.e. conţinut
protejat prin administrare digitală de drepturi. În acest caz, Pinnacle
şi\sau licenţiatorii săi vor face eforturi rezonabile să pună avizări
prompt pe web site-ul Pinnacle pentru a explica updatarea de
securitate şi a oferi instrucţiuni utilizatorului final pentru obţinerea
noilor versiuni sau updatări suplimentare ale Software-ului care
restaurază accesul la conţinut sigur şi caracteristici înrudite.
7. Updatări. Conştientizaţi şi sunteţi de acord că Pinnacle poate
verifica automat versiunile de Software şi\sau componentele sale pe
care le folosiţi şi poate oferi updatări şi reparaţii ale Software-ului
care pot fi descărcate automat în computerul dvs. . Updatările oferite
după expirarea perioadei de Garanţie Limitată stabilită în Secţiunea 9
mai jos nu sunt acoperite de nici o garanţie, expres, implicit, sau
Apendice F: Error! Reference source not found. 523
statutor.
8. Termen şi Terminaţie. Licenţa are effect de la instalarea
Software-ului şi se termină mai devreme dacă (a) eşuaţi să respectaţi
vreun termen al acestei Licenţe; (b) returnaţi, distrugeţi sau ştergeţi
toate copiile din posesia dvs. ale Software-ului sau (c) transferaţi
Software-ul şi această Licenţă unei alte părţi în accord cu
Secţiunea1(d). Dreptul Pinnacle şi obligaţiile dvs. depăşesc
terminarea acestei Licenţe.
9. Garanţie limitată. Pinnacle garantează licenţiatului original că
Software-ul, ca livrat, va acţiona în accord cu documentaţia
însoţitoare pentru o perioadă de 30 de zile de la achiziţionării
originale („Garanţie limitată”). Întreaga responsabilitate Pinnacle şi
remedial dvs. exclusiv pentru breşa în precedenta Garanţie limitatăfor
va fi, doar la opţiunea Pinnacle, repararea sau înlocuirea Software-
ului care nu corespunde garanţiei precizate mai înainte chiar aici şi
care este returnat Pinnacle. Această garanţie limitată este nulă dacă
eşuarea Software-ului este rezultatul vreunui accident, abuz, folosire
greşită sau aplicare incorectă de către dvs. . Orice Software de
înlocuire va fi în garanţie penrtru perioada rămasă de timp din
perioada originală da garanţie sau 30 de zile, oricare este mai lungă.
10. FĂRĂ ALTE GARANŢII. CU EXCEPŢIA CELOR DE MAI
SUS, SOFTWARE-UL ESTE OFERIT PE BAZĂ DE STATUT „AS
IS”. VĂ ASUMAŢI TOATE RESPONSABILITĂŢILE PENTRU
CALITATEA ŞI PERFORMANŢA SOFTWARE-ULUI. PE
DURATA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGILE APLICABILE,
PINNACLE ANULEAZĂ ORICE GARANŢII, FIE EXPRES SAU
Apendice F: Error! Reference source not found. 524
IMPLICATE, INCLUSIV DAR NU LIMITATE LA GARANŢII
IMPLICATE DE COMERCIABILITATE, NEÎNCĂLCARE, ŞI
COMPATIBILITATE CU UN ANUMIT UZ. LICENSORUL NU
GARANTEAZĂ CĂ FUNCŢIILE INCLUSE ÎN SOFTWARE VOR
RĂSPUNDE NECESITĂŢILOR DVS., NU VO FI ÎNTRERUPTE
SAU NU VOR DA ERORI.
11. LIMITARE DE RESPONSABILITATE. SUNTEŢI DE
ACORD CĂ PINNACLE NU VA FI RESPONSABIL ÎN NICI
UNAZ PENTRU ORICE DAUNE CONSECINŢE, SPECIALE,
INDIRECTE, INCIDENTALE SAU PUNITIVE, CHIAR DACĂ
PINNACLE A FOST SFĂTUIT DESPRE POSIBILITATEA UNOR
ASTFEL DE DAUNE. ÎN NICI UN CAZ
RESPONSABILITATEA PINNACLE NU VA DEPĂŞI
CANTITATEA TOTALĂ A TARIFELOR PLĂTITE PENTRU
SOFTWARE. Unele state|jurisdicţii nu permit limitrea sau excluderea
daunelor incidentale su consecvenţiale în anumite circumstanţe, deci
limitările da mai sus nu se pot aplica în unele circumstanţe.
12. General. Această Licenţă este guvernată de legile Statului
California şi de legile federale ale Statelor Unite, fără referinţe la
conflictul principiilor legilor. Curţile federale şi de stat din Districtul
Santa Clara, California vor avea jurisdicţie excusivă pentru a
adjudeca orice dispută cauzată de această Licenţă şi astfel consimţiţi
prin aceasta la jurisdicţia personală a curţilor federale şi de stat din
Districtul Santa Clara, California. Această Licenţă este întregul accord
între dvs. şi Pinnacle şi elimină orice altă comunicare cu privire la
Software. Nici o modificare a sau amendament la ceastă Licenţă nu
Apendice F: Error! Reference source not found. 525
va avea effect decât în scris, semnată de ambele părţi. Dacă vreo
prevedere a acestei Licenţe este considerată invalidă sau neaplicabilă
, restul acestei Licenţe se aplică cu toată tăria şi cu tot efectul.
Apendice G: Error! Reference source not found. 527
[017]APENDICE G[0]:
[045]Shortcuts din tastatură

Termenii Left, Right, Up şi Down din acest tabel se
referă tastele săgeată (cursor).
Interfaţa principală Studio
Bara Space Redare şi oprire
J Derulare înapoi rapidă (apăsaţi de mai
multe ori pentru redare mai rapidă)
K Pauză redare
L Derulare rapidă înainte (apăsaţi de
mai multe ori pentru redare mai
rapidă)
X sau Ctrl+Up Înainte 1 cadru
Y sau Ctrl+Down Înapoi 1 cadru
A sau I Mark in
S sau O Mark out
Ctrl+Left Ajustare în punct cu -1 cadru
Ctrl+Right Ajustare în punct cu +1 cadru
Apendice G: Error! Reference source not found. 528
Alt+Left Ajustare în punct cu -1 cadru
Alt+Right Ajustare în punct cu +1 cadru
Alt+Ctrl+Left Rulare a punctului de ajustare cu -1
cadru (ajustează şi următorul clip)
Alt+Ctrl+Right Rulare a punctului de ajustare cu +1
cadru
G Şterge mark in şi mark out
D Mergi la mark in (în instrumentul
ajustor)
F Mergi la mark out (în instrumentul
ajustor)
E sau Home Mergi la început
R or End Mergi la sfârşit
Left Selectaţi clip anterior
Right Selectaţi clip următor
Delete Şterge clip(uri) selectat(e)
Insert Împarte clip la poziţia scruberului
Page up Mergi la pagina următoare în fereastra
Film
Page down Mergi la pagina anterioară în fereastra
Film
Tastanumerică + Zoom în Timeline
Tasta numerică - Zoom out Timeline
C Setează capitol meniu
Apendice G: Error! Reference source not found. 529
V Şterge capitol maniu
M Setează întoarcere în meniu
Ctrl+Page up Mergi la anteriorul capitol de meniu
Ctrl+Page down Mergi la urnătorul capitol de meniu
Editor de titluri
Alt+Plus Avansează
Alt+Minus Devansează
Ctrl+Plus Aduce în faţă un strat
Ctrl+Minus Duce în spate un strat
Ctrl+0 Oprire justificare text
Ctrl+1 Justificare text: stânga jos
Ctrl+2 Justificare text: jos centru
Ctrl+3 Justificare text: jos dreapta
Ctrl+4 Justificare text: mijloc dreapta
Ctrl+5 Justificare text: mijloc centru
Ctrl+6 Justificare text: mijloc dreapta
Ctrl+7 Justificare text: sus stânga
Ctrl+8 Justificare text: sus centru
Ctrl+9 Justificare text: sus dreapta
Ctrl+K Pelungit, iniţial şi oblic
Ctrl+M Mută, scalează şi roteşte
Shift+Left Extinde selecţia caracterelor la stânga
Apendice G: Error! Reference source not found. 530
Shift+Right Extinde selecţia caracterelor la
dreapta
Ctrl+Left Reduce scala orizontală a, sau
strânge(prelungit), selecţia de text
în funcţie de modul current de
editare (mută/scalează/roteşte sau
pelungit/iniţial/oblic)
Ctrl+Right Creşte scala orizontală a, sau
lărgeşte (prelungit), selecţia de text
Ctrl+Down Reduce scala sau iniţiala unei selecţii
de text în funcţie de modul current
de editare
Ctrl+Up Creşte scala sau iniţiala unei selecţii
de text
Shift+Ctrl+Left La fel ca Ctrl+Left (neprelucrat)
Shift+Ctrl+Right La fel ca Ctrl+Right (neprelucrat)
Shift+Ctrl+Down La fel ca Ctrl+Down (neprelucrat)
Shift+Ctrl+Up La fel ca Ctrl+Up (neprelucrat)
Alt+Left În selecţie de text: Mută caractere
stânga. Fără selecţie: Mută la
stânga tot textul de la cursor la
sfârşitul liniei.
Apendice G: Error! Reference source not found. 531
Alt+Right În selecţie de text: Mută caractere
dreapta. Fără selecţie: Mută la
dreapta tot textul de la cursor la
sfârşitul liniei.
Shift+Alt+Left La fel ca Alt+Left (neprelucrat)
Shift+Alt+Right La fel ca Alt+Right (neprelucrat)
Index 533
[044]Index

Error! No index entries found.Mulţumiri în special lui Mike Iampietro, William Chien, Richard Edgley, Ivan Maltz, Jon McGowan, Keith Thomson, Jörg Weselmann şi Chris Zamara.
Documentaţie: Nick Sullivan

[///031209d]
Drept de autor © 2003 Pinnacle Systems, Inc. Toate drepturile sunt rezervate. Pinnacle Systems este o marcă înregistrată, iar Pinnacle Studio, Smart Capture, SmartMovie, Hollywood FX, RTFx şi VST sunt mărci Pinnacle Systems, Inc. Dreptul de autor pentru QDesign MPEG-1 Layer 2 Fast Encoder/Decoder © 1996-2002 aparţine Corporaţiei QDesign. RealProducer se afla sub licenţa RealNetworks, Inc. Versiunea RealProducer 8.0. cu drept de autor 1995-2002, RealNetworks Inc., “RealProducer”, “RealVideo”, “RealServer” precum şi logo-ul “Real” sunt mărci sau mărci înregistrate RealNetworks, Inc. Toate drepturile sunt rezervate. SmartSound este o marcă înregistrată SmartSound Inc. Pro Logic este o marcă înregistrată Dolby Laboratories Inc. Windows Media este o marcă a Corporaţiei Microsoft. Toate celelalte mărci aparţin respectivilor producători. Achiziţionarea implică acordul dvs. să nu înlăturaţi mijloacele de identificare a produsului sau restricţiile privind drepturile de autor marcate pe produsele Pinnacle Systems sau înscrise în manualele acestuia. [///]

Studio 9

ii

Sunt strict interzise utilizările neautorizate ale acestui manual prin distribuirea, transmiterea, conservarea într-un sistem retrieval şi reproducerea verbală, computerizată sau prin alte mijloace de difuzare, electronice, mecanice, magnetice sau manuale, fără permisiunea explicită a Pinnacle Systems, Inc.

Pinnacle Systems, Inc.
280 North Bernardo Avenuef Mountain View, CA 94943 Tipărit în SUA. [index]Album[subtitlu]Title Editor [vezi]Album Title Editor [index]Detectarea automată a scenei[vezi]Detectarea scenei [index]Butoane[subtitlu]Capitol[vezi]Disc Menus [index]Linkuri capitol[subtitlu]Linkuri [index]Configuraţie[subtitlu]Opţiuni [index]DVD[subtitlu]Meniuri[vezi]Disc Menus [index]Efecte[subtitlu]Audio[vezi] Efecte audio [index]Efecte[subtitlu]Video[vezi] Efecte video [index]Formaturi cadre[vezi]Aspect ratios [index]Imagini[subtitlu]Imagini fixe [index]Menu Editor[vezi] Title Editor [index]Linkuri meniu[vezi]Linkuri

Studio 9

iii

[index]Meniuri, Disc[vezi]Disc Menus [index]Muzică[vezi]Muzică de fundal [index]Muzică video[vezi]SmartMovie [index]CD optic[vezi]CD [index]Proiectare[vezi]Film [index]S-VCD[subtitlu]Meniuri[vezi]Disc Menus [index]Scene[vezi]Scene video [index]Setări[vezi]Opţiuni [index]VCD[subtitlu]Meniuri[vezi]Meniuri CD [index]Video[subtitlu]Raport de dimensiuni[vezi]Raport de dimensiuni [index]Video[subtitlu]Format dimensiuni [index]Video[subtitlu]Captură[vezi]Captură cadru[vezi]Raport de

Studio 9

iv

[ ]Cuprins
034

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE .........................................................XVII Cerinţele echipamentului .......................................................... xvii Abrevieri şi convenţii................................................................. xxi Ajutor on-line .......................................................................... xxiii CAPITOLUL 1: CUM SĂ FOLOSIŢI STUDIO.............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Opţiunile Undo, Redo şi AsistenţăError! defined. Setările ......................................... Error! Bookmark not defined. Modul de editare ................................Error! Bookmark not defined. Playerul ........................................Error! Bookmark not defined. Mijloace de control al redării...................................................... 12 Alte probleme legate de editare ...Error! Bookmark not defined. CAPITOLUL 2: CAPTURA VIDEO .......................................... 19 Interfaţa Capture mode ................................................................ 21
Cuprins v

Bookmark

not

Discometrul................................................................................. 21 Camcorder controller ................... Error! Bookmark not defined. Procesul de captură....................................................................... 27 Captura hardware........................................................................ 28 Captura pas cu pas ...................................................................... 30 Detectarea scenei ........................................................................ 34 Captura digitală ............................................................................ 36 SmartCapture: Captura preview-quality ......................................39 Captura full-quality..................................................................... 42 Nivelurile audio şi video – digital............................................... 46 Captura analogă ............................................................................ 47 Opţiunile capturii de calitate........Error! Bookmark not defined. Nivelurile audio şi video – analog .............................................. 46 CAPITOLUL 3: ALBUMULERROR! DEFINED. Secţiunea scenelor video ....................Error! Bookmark not defined. Cum să deschideţi un document de captură video ............... Error! Bookmark not defined. Vizualizarea capturii video .......... Error! Bookmark not defined. Selectarea scenelor şi documentelorError! defined. Afişarea scenei şi informaţiilor din documentError! not defined. Bookmark Bookmark not BOOKMARK NOT

Cuprins

vi

Comentarea imaginii.................... Error! Bookmark not defined. Combinarea şi împărţirea scenelorError! defined. Redetectarea scenelor .................. Error! Bookmark not defined. Secţiunea tranziţiilor..........................Error! Bookmark not defined. Secţiunea titlurilor .............................Error! Bookmark not defined. Secţiunea imaginilor fixe ...................Error! Bookmark not defined. Secţiunea efectelor de sunet...............Error! Bookmark not defined. Secţiunea meniuri disc .......................Error! Bookmark not defined. CAPITOLUL 4: FEREASTRA FILMERROR! NOT DEFINED. Vizualizările Fereastra Film..............Error! Bookmark not defined. Vizualizarea Storyboard .............Error! Bookmark not defined. Vizualizarea Timeline.................. Error! Bookmark not defined. Vizualizarea Text.........................Error! Bookmark not defined. Cutiile cu instrumente .......................Error! Bookmark not defined. Cutia cu instrumente video ..........Error! Bookmark not defined. Cutia cu instrumente audio ..........Error! Bookmark not defined. CAPITOLUL 5: VIDEOCLIPURILE ERROR! NOT DEFINED. BOOKMARK BOOKMARK Bookmark not

Cuprins

vii

Videoclipurile de bază........................Error! Bookmark not defined. Adăugarea videoclipurilor la film Error! Bookmark not defined. Cum să lucrezi cu mai multe documente de captură............ Error! Bookmark not defined. Caracteristicile interfeţei..............Error! Bookmark not defined. Cum să amelioraţi calitatea videoclipurilorError! Bookmark not defined. Vizualizările Timeline de calitate cu ajutorul mânerelor..... Error! Bookmark not defined. Sfaturi pentru obţinerea unor clipuri de calitate .................. Error! Bookmark not defined. O calitate mai bună folosind instrumentul Clip properties.. Error! Bookmark not defined. Resetarea clipurilor îmbunătăţite .Error! Bookmark not defined. Separarea şi combinarea clipurilor ..Error! Bookmark not defined. Editarea avansată Timeline ..............Error! Bookmark not defined. Introducerea editării.....................Error! Bookmark not defined. Separarea editării..... .................... Error! Bookmark not defined. Folosirea efectelor video ....................Error! Bookmark not defined. Cum să lucraţi cu lista de efecte .Error! Bookmark not defined. Cum să schimbaţi parametrii de obţinere a efectelor........... Error! Bookmark not defined. Înlăturarea efectelor dinăuntru şi dinafarăError! Bookmark not defined.

Cuprins

viii

Opţiunile Preview şi de redare.....Error! Bookmark not defined. Efectele video – setul de bază ............Error! Bookmark not defined. Efectele de reglare .............................Error! Bookmark not defined. Autocorectarea culorii..................Error! Bookmark not defined. Noise reduction ............................Error! Bookmark not defined. Stabilize .......................................Error! Bookmark not defined. Efectele de timp ..................................Error! Bookmark not defined. Strobe...........................................Error! Bookmark not defined. Speed............................................Error! Bookmark not defined. Efectele de culoare..............................Error! Bookmark not defined. Alb şi negru.................................. Error! Bookmark not defined. Corectarea culorii.........................Error! Bookmark not defined. Posterize.......................................Error! Bookmark not defined. Sepia ............................................Error! Bookmark not defined. Efecte hazlii.........................................Error! Bookmark not defined. Editorul 2D .................................. Error! Bookmark not defined. Lens flare .....................................Error! Bookmark not defined. Noise ............................................Error! Bookmark not defined. Water drop ................................... Error! Bookmark not defined. Efecte de stil ........................................Error! Bookmark not defined. Blur .............................................. Error! Bookmark not defined. Emboss......................................... Error! Bookmark not defined. Mosaic..........................................Error! Bookmark not defined.

Cuprins

ix

Old film........................................ Error! Bookmark not defined. Stained glass ................................Error! Bookmark not defined. Instrumentul pentru muzică video SmartMovieError! Bookmark not defined. CAPITOLUL 6: TRANZIŢIILEERROR! DEFINED. Tipuri de tranziţii şi modul de utilizareError! defined. Vizualizarea tranziţiilor în film....Error! Bookmark not defined. Tranziţiile audio...........................Error! Bookmark not defined. Opţiunea Ripple Transition..........Error! Bookmark not defined. Tranziţiile de calitate .........................Error! Bookmark not defined. Obţinerea calităţii folosind instrumentul Clip properties ... Error! Bookmark not defined. CAPITOLUL 7: IMAGINI FIXEERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Editarea imaginilor fixe .....................Error! Bookmark not defined. Obţinerea calităţii folosind instrumentul Clip properties .... Error! Bookmark not defined. Opţiunea Frame Grabber..................Error! Bookmark not defined. Instrumentul Frame grabber......... Error! Bookmark not defined. Bookmark not BOOKMARK NOT

Cuprins

x

CAPITOLUL 8: OPŢIUNEA DISC MENUS................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Crearea documentelor în Studio...Error! Bookmark not defined. Cum să folosiţi meniurile din albumError! defined. Opţiunea DVD Player Control.....Error! Bookmark not defined. Editarea meniurilor prin TimelineError! Bookmark not defined. Editarea cu ajutorul instrumentului Clip properties ............ Error! Bookmark not defined. Instrumentul Disc menu ...............Error! Bookmark not defined. CAPITOLUL 9: OPŢIUNEA TITLE EDITOR...............ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Cum să porniţi Title Editor ..........Error! Bookmark not defined. Comenzile Title Editor ......................Error! Bookmark not defined. Comenzile title-type ....................Error! Bookmark not defined. Cutia cu instrumente ...................Error! Bookmark not defined. Comenzile de selectare Editing-mode.Error! defined. Comenzile object layout ..............Error! Bookmark not defined. Comenzile clipboard şi delete......Error! Bookmark not defined. Comenzile text-styling.................Error! Bookmark not defined. Albumul Title Editor..........................Error! Bookmark not defined. Browser-ul Looks ........................ Error! Bookmark not defined. Secţiunea Backgrounds................ Error! Bookmark not defined. Secţiunea Pictures ........................ Error! Bookmark not defined.
Cuprins xi

Bookmark

not

Bookmark

not

... Efectele audio..........................Error! Bookmark not defined..........Error! Bookmark not defined...........Error! Bookmark not defined...... O mai bună calitate folosind instrumentul Clip properties................... Instrumentul CD audio .................... Error! Bookmark not defined.............Error! Bookmark not defined...... Instrumentul SmartSound . Error! Bookmark not defined..................... Volumul şi amestecul audio.. Reverberaţii. Reglarea audio prin Timeline....................Error! Bookmark not defined................ Grungelizer ......... Îmbunătăţirea calităţii clipurilor audioError! defined.. Error! Bookmark not defined..Error! Bookmark not defined................... ERROR! Bookmark not Cuprins xii ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED... Noise reduction .............Error! Bookmark not defined... Coloanele sonore Timeline .......Error! Bookmark not defined................... Anatomia unui clip audio...Error! Bookmark not defined......Secţiunea comenzilor...... CAPITOLUL 10: EFECTE DE SUNET ŞI MUZICĂ...................Error! Bookmark not defined...................... Egalizator ....Error! Bookmark not defined.. Instrumentul Volume and balanceError! Bookmark not defined.............Error! Bookmark not defined...................... Leveler ...............Error! Bookmark not defined....... CAPITOLUL 11: CUM SĂ FACEŢI FILMUL .................. Instrumentul Voice-over .... Karaoke..

.. Conectarea filmului la o casetă videoError! defined... Salvarea filmului într-un document MPEGError! Bookmark not defined. Setările pentru editare ..... Trimiterea filmului prin Internet. Setările pentru captura sursei .. Error! Bookmark not defined. VCD or S-VCD ........ Conectarea la un aparat foto sau la o cameră video. Error! Bookmark not defined........... Setările de realizare a casetei videoError! defined........Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined. Înregistrarea filmului pe DVD.. Setările de realizare a unui document AVIError! Bookmark not defined.....BOOKMARK NOT DEFINED.. Salvarea prin RealVideo sau Windows MediaError! Bookmark not defined.... Salvarea filmului într-un document AVIError! Bookmark not defined... Error! Bookmark not defined... Copierea unui document AVI pe casetă videoError! Bookmark not defined...... Setările CD şi voice-over..... Bookmark not BOOKMARK Bookmark not Cuprins xiii ...... APENDICELE A: OPŢIUNILE SETUPERROR! NOT DEFINED.Error! Bookmark not defined.. Setările pentru captura formatuluiError! Bookmark not defined....

. Întreruperi Studio în redare............... Error! Bookmark not defined... Error! Bookmark not defined... Setările de realizare a unui document Windows Media.. Animaţia Studio şi pe computer.................... Setările de realizare a unui CD .. Privind hardware-ul ... Ponturi pentru Smart Captura(doar DV )Error! Bookmark not defined.. Error! Bookmark not defined........ Error! Bookmark not defined......... Bookmark Setările de realizare a unui document RealVideo ...Error! Bookmark not defined...........Error! Bookmark not defined........ Nu poate fi detectat CD sau DVD burner-ulError! not defined..... Captura dă eroare în momentul declanşăriiError! Bookmark not defined.... Ajutorul tehnic on-line... Privind software-ul ........Error! Bookmark not defined... Mărirea ratei cadrelor.....Setările de realizare a unui document MPEGError! not defined..... Bookmark Cuprins xiv .............. Error! Bookmark not defined.....Error! Bookmark not defined...Error! Bookmark not defined........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Dereglări Studio în Edit mode ..... APENDICELE C: DEFECŢIUNIERROR! BOOKMARK NOT DEFINED... APENDICELE B: SFATURI ŞI PONTURI .

............. Titlul ........Error! Bookmark not defined......... Reguli de bază în editarea video .Error! Bookmark not defined.............ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED......... APENDICELE E: GLOSARERROR! DEFINED.......Studio se blochează la pornire sau nu mai porneşte.......... APENDICELE G: COMENZI DIN TASTATURĂ....................... Realizarea coloanei sonore ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.......Error! Bookmark not defined.... Probleme de operare .................................Error! Bookmark not defined............... Error! Bookmark not defined.............. Crearea unui plan de bătaie ........... Probleme de instalare .... BOOKMARK NOT Cuprins xv ...Error! Bookmark not defined............................Error! Bookmark not defined........... Tranziţiile HollywoodFX nu pot fi activate chiar şi după upgradare .Error! Bookmark not defined........... Editarea ..........Error! Bookmark not defined..Error! Bookmark not defined................... APENDICELE F: ACORDUL DE LICENŢĂ ........ “Nu pot să pornesc device-ul de captură DV” în Capture mode ............ APENDICELE D: PONTURI PENTRU TRANSCRIEREA VIDEO..................

. Cuprins xvi ............... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.INDEX..............

vă rugăm să aruncaţi o privire asupra cerinţelor de mai jos înainte de a trece la Capitolul 1: Cum să folosiţi Studio.[ ]Înainte de a începe 042 Mulţumim că aţi ales Pinnacle Studio. chiar dacă nu veţi avea nevoie să-l citiţi în întregime. vă recomandăm să păstraţi manualul la îndemână pentru referinţe. Pentru a ne asigura că porniţi în descoperirea experienţei Studio cu dreptul. Sperăm să folosiţi cu plăcere acest soft. Dacă nu aţi mai utilizat produsele Studio până acum. Cerinţele echipamentului [index]Cerinţele echipamentului [index]Cerinţe. echipament Iată de ce mai aveţi nevoie în afară de softul Studio pentru a realiza un sistem de editare Studio: Înainte de a începe xvii .

Windows “Millennium”. dacă doriţi sa înregistraţi voiceovers 300 MB de spaţiu liber pe hard disc pentru instalarea softului CD burner opţional pentru crearea CD-urilor Video (VCD-urilor) sau CD-urilor Super-Video (S-VCD-urilor) [index]Voice-overs Înainte de a începe xviii .Calculator [index]Calculator. Windows 2000 sau Windows XP (recomandat) [index]DirectX • Placă grafică compatibilă DirectX (recomandată ATI Radeon sau NVIDIA GeForce 2 sau mai mare) • • • • • • • • Placă de sunet compatibilă DirectX 256 MB de RAM (recomandat 512 MB) CD-ROM Boxe Mouse Un microfon. cerinţe: • • Intel Pentium sau AMD Athlon 800 MHz sau mai mare (recomandat 1.5 GHz sau mai mare) Microsoft Windows 98 SE.

DVD burner opţional pentru crearea DVDurilor

Hard discul [index]SCSI [index]EIDE Hardul discul dumneavoastră trebuie să poată citi şi scrie cu 4 MB/sec. Toate hard discurile SCSI şi majoritatea EIDE sunt apte pentru aşa ceva. Prima oară când realizaţi captura la full-quality, Studio va testa performanţele hard discului pentru a se asigura că acesta este suficient de rapid. Video în format DV ocupă 3.6 MB de spaţiu pe hard disc la fiecare secundă de captură video, prin urmare, patru minute şi jumătate de video DV consumă un întreg gigabit pe hard disc. [man+]Dacă spaţiul de pe hard disc constituie o problemă în realizarea capturilor DV, folosiţi Smart Capture pentru captura video la preview quality (vezi “Smart Capture: Captura Preview-quality” de la pagina [#059]). [asistenţă+] Dacă spaţiul de pe hard disc constituie o problemă în realizarea capturilor DV, folosiţi [>059]Smart Capture[<]pentru captura video la preview quality Această caracteristică foloseşte mai puţin spaţiu pe

Înainte de a începe

xix

hard disc. O bandă întreagă de casetă video nu are nevoie decât de 360 MB.
Sfat: Noi vă recomandăm să folosiţi un CD separat pentru captura video. Aceasta înlătură concurenţa dintre softul Studio şi alte softuri, inclusiv Windows, privind utilizarea CD-ului în timpul capturii.

Hardware-ul capturii Video [man]Studio poate realiza captura video printr-o varietate de surse analogice sau digitale. Vă rugăm să vedeţi “Hardware-ul capturii” de la pagina [#027]. [asistenţă]Studio poate realiza captura video printr-o varietate de [>027] surse analogice sau digitale [<]. Echipamentul video [index]Video[sub]Echipament Studio permite conectarea video la: • Orice cameră video DV sau Digital8 sau la VCR. Aceasta necesită un OHCI-compliant cu un port de tipul IEEE-1394 (FireWire) (asigurat de Pinnacle Studio DV). Camera video trebuie pregătită pentru înregistrare prin intrarea DV. • Orice cameră video (de 8mm, Hi8, VHS, SVHS, VHS-C sau SVHS-C) sau VCR. Aceasta necesită
Înainte de a începe xx

Pinnacle Studio DC10plus, Studio AV, sau orice altă placă Pinnacle cu ieşiri analogice. Conectarea la camere video analogice sau VCR-uri este de asemenea posibilă folosind Pinnacle Studio DV sau alt OHCI-compliant cu port 1394 în cazul în care camera video personală DV sau Digital8 sau VCR poate trimite semnal DV prin ieşirile sale analogice. (pentru mai multe informaţii, vezi manualul camerei video şi Capitolul 11: Cum să realizaţi filmul).

Abrevieri şi convenţii
[index]Abrevieri [index]Convenţii Acest ghid foloseşte următoarele convenţii pentru a vă ajuta să organizaţi materialul. Terminologie
[index]Numele

produselor

Studio: “Studio” se referă la editarea software. [index]DV DV: Termenul DV se referă la camere video DV şi Digital8 , VCR-uri şi benzi video.
Înainte de a începe xxi

[index]IEEE-1394 [hindex]Firewire [hindex]DV [hindex]i.LINK 1394: Termenul “1394” se referă la OHCI-compliant IEEE-1394, FireWire, DV sau la interfeţele, porturile şi cablurile i.LINK. [hindex]Analogic Analogic: Termenul “analogic” se referă la camere video de 8mm, Hi8, VHS, SVHS, VHS-C sau SVHSC, la VCR-uri şi la benzi video, şi la cablurile şi conectorii Composite/RCA şi S-Video. Comenzi, meniuri, ferestre şi casete de dialog Numele de comenzi, meniuri şi alte asemenea opţiuni sunt scrise cu italice pentru a le distinge de celelalte fragmente de text, în timp ce numele ferestrelor sau casetelor de dialog sunt trecute cu litere mari la început de cuvânt. De exemplu: Daţi clic pe opţiunea Edit menu pentru a deschide meniul din Title Editor. Selectarea comenzilor din meniu [index]Comenzile din meniu Simbolul reprezentând săgeata la dreapta ( ) indică
Înainte de a începe xxii

accesul la opţiunile ierarhizate din meniu. De exemplu: Selectaţi Toolbox Convenţiile tastaturii [index]Convenţiile tastaturii Numele tastelor sunt marcate cu literă mare şi sunt subliniate. Semnul plus arată o combinaţie de taste. De exemplu: Apăsaţi Ctrl+A pentru a selecta toate clipurile Timeline. Clicurile din mouse Când se cere un clic din mouse, opţiunea se referă întotdeauna la clic stânga, în caz contrar făcându-se specificaţiile de rigoare: Clic dreapta şi selectaţi Go to Title/Menu Editor. Generate Background Music.

Ajutor on-line
Când folosiţi Studio, există două tipuri de ajutor imediat aflate dumneavoastră : • în permanenţă la dispoziţia din

Ajutorul on-line: Clic pe opţiunea asistenţă selectaţi opţiunea Asistenţă

meniul principal Studio aflat pe bara de jos sau meniul Asistenţă topics,
xxiii

Înainte de a începe

sau tastaţi F1 pentru a selecta caseta corespunzătoare ajutorului on-line Studio. • Sfaturi privind instrumentele: Pentru a afla la ce serveşte o opţiune sau orice alt mijloc de control Studio, ţineţi săgeata mouse-ului pe el. Va apărea o casetă “tool tip” care explică modul respectiv de funcţionare.

Înainte de a începe

xxiv

[ ]CAPITOLUL 1[ ]: [ ]Cum să folosiţi Studio
001 0 065

Crearea filmelor cu Studio reprezintă un proces în 3 paşi: [hindex]Cum să folosiţi Studio [hindex]Procesul Movie-making [index]Modes[sub]Prezentat [index]Capture mode[sub]Prezentat 1. Captura: Importaţi materialul de la sursa video pe hard discul calculatorului. Posibilele surse includ caseta video(8mm, VHS etc.), caseta video digitală(DV, Digital8), şi înregistrările de la o cameră video sau o cameră web . [man]Capture mode este descris în Capitolul 2: Captura video. [asistenţă]Pentru descrierea completă a Capture mode, vezi [>030]Captura video[<]. [index]Edit mode[sub]Prezentat [hindex]CD-uri de stocare a informaţiilor
Capitol 1: Cum

să folosiţi Studio

1

[index]Cd-uri[sub]Stocare 2. Editare: Aranjaţi materialul video dorit reordonând scenele şi eliminând bucăţile de film nedorite. Adăugaţi efecte vizuale precum tranziţiile, titlurile şi grafica şi efecte audio suplimentare precum efectele de sunet şi muzica de fundal. Pentru stocarea pe DVD sau VCD, creaţi meniuri interactive care oferă audienţei o experienţă de vizionare familiară. Majoritatea muncii cu Studio se desfăşoară în Edit Mode. [+man] Pentru o prezentare mai completă, vezi “Edit mode” mai departe, în acest capitol, (pagina [#109]) [+asistenţă]Vezi [>109]Edit mode[<] pentru o prezentare mai completă. [index]Make Movie mode[sub]Prezentat [///031207c///] [050] 3. Realizarea filmului: Cand proiectul dumneavoastră este complet, creaţi o variantă finală de film în formatul şi mediul de stocare preferat: casetă, VCD, S-VCD, DVD, AVI, MPEG, RealVideo sau Windows Media. [///] [man]Make Movie mode este explicat în Capitolul 11: Cum să realizaţi filmul. [asistenţă]Vezi [>055]Cum să realizaţi filmul[<]
Capitol 1: Cum

să folosiţi Studio

2

pentru descrierea Make Movie mode. [index]Comenzi[sub]Mode [hindex]Comenzile Mode [//Formatul
manualului: următoarea imagine ar

trebui să umple prima pagina RH (pagina 3) după începutul capitolului, scalată la 10.6 cm lăţime. Spaţiul alb de pe pagina 2 poate fi completat mutând conţinutul de dedesubtul imaginii deasupra acesteia.]

[cap: [cap: [cap:

Studio Overview]Prezentare 1 Capture mode]Capture

generală a Studio

mode

Camera video sau alte surse video] Camera

video sau alte surse video

[cap: Importul materialului disc]Importul materialului video [cap: [cap:

video

pe

hard

pe hard disc

Player-ul: Monitorizaţi sursa video]Player-

ul: Monitorizaţi sursa video Discometrul: Monitorizarea spatiului liber

ramas pe hard disc in timpul capturii]Discometrul:

Monitorizarea spatiului liber ramas pe hard disc in timpul capturii [cap: [cap:
2 Mod de editare]Mod

de editare

Organizaţi filmul, adăugaţi coloana sonoră,

Capitol 1: Cum

să folosiţi Studio

3

grafica

şi

efectele]Organizaţi

filmul,

adăugaţi

coloana sonoră, grafică şi efectele

[cap:

Filmul şi fişierele audio: AVI, MPEG, WAV,

Windows Media] Filmul şi fişierele audio:

AVI,

MPEG, WAV, Windows Media [cap:
Albumul: Resursele disponibile Albumul: pentru dumneavoastră]

producţia

Resursele

disponibile pentru producţia dumneavoastră

[cap:

Playerul: Vizualizarea filmului cu efecte

speciale şi coloană audio] Playerul: Vizualizarea filmului cu efecte speciale şi coloană audio

[cap:
si

Opţiunea Timeline: Aranjaţi clipurile audio video. Adăugaţi efecte speciale şi

tranziţii.]Opţiunea Timeline: Aranjaţi clipurile audio şi video. Adăugaţi efecte speciale şi

tranziţii.

[cap: [cap: [cap: [cap:

Drag şi drop]Drag şi drop 3. Modul Make Movie] Modul Make Movie Salvaţi filmul în formatul preferat]Salvaţi

filmul în formatul preferat Înregistrarea discului: Arată opţiunile

pentru exportul filmului]Înregistrarea discului: Arată opţiunile pentru exportul filmului

[cap:
Capitol 1: Cum

Player-ul: Vizualizaţi filmul în varianta

să folosiţi Studio

4

finală,

cu

titluri,

efecte filmul

speciale în

şi

sunet]Player-ul:

Vizualizaţi

varianta

finală, cu titluri, efecte speciale şi sunet

[cap:
MPEG,

Exportul filmului: VCD, S-VCD, DVD, AVI, RealVideo sau Windows Media]Exportul

filmului:

VCD,

S-VCD,

DVD,

AVI

MPEG,

RealVideo sau Windows Media

Setarea modului [index]Moduri[sub]Setare [hindex]Setarea modului Selectaţi la care pas din procesul de creare a filmului doriţi să lucraţi dând clic pe unul dintre cele 3 comenzi Mode din fereastra Studio, stânga sus. Când schimbaţi modurile, ecranul Studio se schimbă pentru a afişa comenzile necesare noului mod.

Opţiunile Undo, Redo şi Asistenţă
[index]Opţiunile[sub]Undo, Redo şi Asistenţă [index]Opţiunea Undo [index]Opţiunea Redo [index]Opţiunea Asistenţă

Capitol 1: Cum

să folosiţi Studio

5

Redo şi Asistenţă pot fi întotdeauna găsite în colţul din dreapta sus al ferestrei Studio. • Opţiunea Asistenţă lansează Studio on-line. Opţiuni de setare [hindex]Opţiuni de setare [index]Opţiuni[sub]Setare Majoritatea opţiunilor sunt setate în Studio folosind doua căsuţe de dialog cu opţiuni.Opţiunile Undo. indiferent cu care din cele 3 moduri lucraţi. • Opţiunea Undo vă permite să reveniţi pas cu pas asupra oricărei schimbări pe care aţi făcut-o în timpul sesiunii curente. sistemul de ajutor Opţiunea Redo reface schimbările una câte una în cazul în care aţi folosit opţiunea Undo de prea multe Toate celelalte comenzi de pe ecranul Studio corespund sarcinilor cuprinse în modul curent de lucru. Prima vă permite comenzi legate de modurile Captură Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 6 . • ori.

fiecare corespunzând fiecăruia dintre cele 6 tipuri de export al filmului: [index]Meniul Setup Fiecare panou al celor două casete de dialog poate fi deschis separat printr-o comandă corespunzătoare în meniul Setup (ex Setup Capture Source). Pentru simplificare. Are 6 comenzi.şi Editare. [man]Explicaţii detaliate ale opţiunilor din ambele casete găsiţi în Apendicele A : Setup Options. toate panelurile sale vor fi totuşi disponibile prin intermediul comenzilor. [109]MOD DE EDITARE [index]Moduri[sub]Editare Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 7 . Odată deschisă una dintre casetele de dialog. ne referim în general la paneluri independente cu opţiuni diferite. precum panelul de opţiuni Captarea sursei”. Are 4 comenzi: Cealaltă casetă de dialog conţine opţiuni legate de modul Make Movie. [asistenţă]Opţiunile din ambele casete de dialog sunt explicate în detaliu [>058]aici[<].

Afişarea Edit mode principale. efecte şi trei coloane sonore. [+man]Player-ul este descris mai jos.[index]Mod Edit[sub]Interfaţa Studio deschide Edit mode de fiecare dată când este declanşat. [>056]În Fereastra Film[<] realizaţi editarea filmului reglând clipurile video şi audio şi aplicând tranziţiile şi efectele. titluri. Aceasta poate fi o resursă din album– precum o scenă video. inclusiv scenele video capturate. [>064]Albumul[<] stochează resursele pe care le veţi folosi în filme. [>110]Player-ul[<]asigură derulare şi vizualizare pentru orice setare curentă din Studio. deoarece acesta este modul cel mai des folosit. include trei domenii [cap: [cap: [cap: Album]Albumul Fereastra Film]Fereastra Player]Player-ul Film Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 8 . [man]Pentru mai multe detalii privind acest subiect vezi Capitolul 3: Albumul si Capitolul 4: Fereastra Film. un titlu sau un efect de sunet – sau filmul dumneavoastră editat. completat cu tranziţii.

Standard mode [index]Comenzile redare[sub]Standard Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 9 . Preview Window afişează imagini video. Constă în două domenii: fereastra de avanpremieră şi comenzile de redare. sau a oricarei setări curente din album.[cap: [cap: [cap: Undo]Opţiunea Redo]Opţiunea Undo Redo Asistenţă Asistenţă]Opţiunea [110] Player-ul [index]Player-ul[sub]Prezentat [hindex]Albumul[sub]Vizualizare [index]Filmul[sub]Vizualizare [hindex]Vizualizare [index]Fereastră avanpremieră [index]Comenzile redare Player-ul permite vizualizarea filmului editat.[>114] Comenzile redare [<] vă permit să rulaţi filmul sau să alegeţi o anumită poziţie din film. aceste comenzi sunt disponibile în două formate: standard şi DVD.

[cap: [cap: [cap: [cap: [cap: [cap: [cap: [cap: Preview Window]Preview Window transport playerului Comenzile transport]Comenzile Derulatorul playerului]Derulatorul Master volume and mute]Master Dispozitivul de redare volume şi mute a pozitiei curente]Dispozitivul de redare a pozitiei curente Jog full-screen Comenzile Jog]Comenzile Comanda full-screen]Comanda Comanda DVD toggle]Comanda DVD toggle DVD mode [index]Comenzile redare[sub]DVD [index]DVD[sub]Comenzile redare [hindex]Previzualizare[sub]Meniuri [hindex]Comenzile de navigare a CD-ului [index]Comenzi[sub]DVD toggle Comenzile DVD redare suplinesc comenzile de Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 10 . Folosesc la vizionarea oricărui tip de film.[hindex]Comenzile redare standard [index]Comenzi[sub]DVD toggle Comenzile redare standard sunt asemănătoare celor de la o cameră video sau VCR.

[cap: [cap: [cap: [cap: [cap: Fereastra de previzualizare]Fereastra de previzualizare Comenzile transport]Comenzile transport de Comenzile de navigare pe CD]Comenzile navigare pe CD Comanda full-screen]Comanda Comanda DVD toggle]Comanda full-screen DVD toggle Preview Window [index]Fereastra de previzualizare Acesta este un punct de maximă importanţă în Studio. mai ales pentru a vizualiza filmul. să folosiţi Studio 11 Capitol 1: Cum .navigare ale DVD player-ului şi ale telecomenzii pentru ca dumneavoastră să puteţi vizualiza cu uşurinţă producţiile de pe DVD. VCD sau S-VCD. Cadre fixe din film. Imagini fixe sau titluri din film. El poate fi de asemenea folosit pentru a afişa: • • • ce • Orice tip de conţinut din album. Schimbări ale efectelor video în timp real. inclusiv meniul interactiv. deoarece îl folosiţi foarte des. în timp setaţi parametrii comenzilor pentru efectele respective.

Aceasta comandă este valabilă doar când filmul editat conţine cel puţin un meniu. Comanda DVD toggle Schimbaţi cele doua moduri de vizualizare a filmului prin comanda DVD toggle din colţul dreapta-jos al playerului. Cand derulaţi filmul înapoi ca pe un film obişnuit. [114]Comenzile de redare Playerul [>110] prezintă oricare dintre cele două seturi de comenzi pentru redare de care depinde modul de vizualizare ales de dumneavoastră. Notă: Când filmul este vizualizat in formatul 16:9. puteţi avansa printr-un singur cadru în orice direcţie prin mijloacele de control „jog". Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 12 . Dacă filmul dumneavoastră foloseşte meniul de navigare al discului. puteţi să îl derulaţi înapoi ca pe un disc optic cu meniuri interactive on-screen folosind comenzile redare ale DVD-ului. dar apare în general la fel.Când vizualizaţi un cadru fix. veţi folosi comenzile standard redare. Ambele grupuri de comenzi sunt explicate mai jos. playerul este proporţionat într-un mod oarecum diferit faţă de ilustraţiile noastre.

Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 13 . Comenzile standard redare [index] Comenzile redarea[sub]Standard [index] Comenzi [sub]Redare Aceste comenzi controlează redarea în player. pentru a trece de la un factor de viteză la altul.Comanda vizualizare full-screen: Aceasta comandă. Este valabil în ambele moduri redare. patru sau de zece ori mai repede decât viteza normală. scena din album sau clipul Movie Window la care s-a oprit vizualizarea rămâne selectat. chiar sub colţul din dreapta jos al preview window. Tasta [Space] poate fi de asemenea folosită pentru a porni şi a opri derularea [hindex] Comenzile redare [sub]Fast forward/reverse Fast reverse. schimbă într-o vizualizare full-screen. Afişarea full-screen se termină când se încheie şi filmul. Play devine Pause. Folosiţi-le pentru a scana o anumită porţiune de film cu care doriţi să lucraţi. Activaţi comenzile în mod repetat. [hindex] Comenzile redare [sub]Play/Pause Play / Pause: Prin comanda Play. Când derularea este în pauză. Fast forward: Aceste comenzi vă permit să vizualizaţi filmul în orice direcţie de două. sau daţi dublu-clic pe ecran şi apasaţi tasta Esc. filmul este vizualizat din poziţia curentă. Odată vizualizarea începută.

[hindex] Comenzile redare [sub]Go to beginning Go to beginning: Această comandă întrerupe derularea şi se întoarce la primul cadru al materialului vizualizat. Capacitatea vizualizării de a ţine pasul cu scruber-ul depinde de viteza de lucru a calculatorului. Dacă mutaţi Capitol 1: Cum conţinutului Pe măsură ce mutaţi scruber-ul. Astfel. fereastra preview arată să folosiţi Studio 14 . cadrul curent. bara scruber-ului a reprezintă în permanenţa întreaga lungime documentului vizualizat. Poziţia scruber-ului corespunde poziţiei cadrului curent din fişierul video capturat (nu numai scena curentă) sau din filmul editat (nu numai clipul curent). [hindex] Comenzile redare [sub] Comenzile de derulare lentă [index] Comenzile de derulare lentă Comenzile de derulare lentă: Această pereche de comenzi vă ajută să derulaţi filmul înainte şi înapoi cu un singur cadru. Derulatorul playerului [index]Scruber [index]Player[sub]Scruber Utilizaţi derulatorul scruber al playerului pentru a traversa rapid captura video sau filmul editat în orice direcţie.

Shift+Tab. Momentul în care se întâmplă acest lucru depinde de performanţele calculatorului. Puteţi modifica direct câmpurile counterului pentru a selecta cadrul pe care doriţi să îl vizualizaţi sau de la care doriţi să înceapă derularea. Apăsaţi tasta Down pentru a schimba în Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 15 . Doar daţi clic pe numărul pe care doriţi să îl schimbaţi şi tastaţi o nouă valoare. vizualizarea se afişeaza cu aceeaşi viteză. Right Down. puteţi de asemenea să îl controlaţi cu ajutorul tastaturii: [cap: [cap: [cap: [cap: • • Cadre]Cadre Secunde]Secunde Minute]Minute Ore]Ore Trecerea de la un câmp la altul: Tab. vizualizarea va sări cadre. După ce daţi clic în counter. Viteza de deplasare a scruber-ului scade odată cu creşterea lungimii materialului derulat. secunde şi cadre.scruber-ul încet. Pe măsură ce măriţi viteza de deplasare a scruber-ului. minute. Counter-ul [index]Counter-ul Counter-ul afişează poziţia curentă de derulare în ore. Ridicarea şi coborârea câmpului de valori: Up şi Left.

care este descris în “Controlul DVD Player” de la pagina [#037]. Fast reverse. Este echivalent cu procedeul de mărire a volumului din placa de sunet. Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 16 .permanenţă valorile. Fast forward. Go to beginning) plus DVD Player Control. folosind instrumentul calculatorului de reglare a volumului. [asistenţă] Aceste comenzi includ cele patru comenzi standard de transport prezentate mai sus (Play/Pause. Go to beginning) plus DVD Player Control. Fast forward. Fereastra mică de reglare a volumului din colţul dreapta-jos al calculatorului serveşte drept comandă master mute în timpul derulării. Controlul principal al volumului Acest control setează volumul audio general în timpul vizualizării filmului. Fast reverse. Aceasta nu afectează volumul variantei finale a filmului pe care Studio îl creează în modul Make Movie. care este descris aici [>037]. Comenzile DVD redare [index]DVD[sub] Comenzi redare [index] Comenzi redare [sub]DVD [man] Aceste comenzi includ cele patru comenzi standard de transport prezentate mai sus (Play/Pause.

dar sunt în regulă.Alte mijloace de editare Va rugăm să vedeţi următoarele capitole pentru detalii asupra mijloacelor de editare specifice: [man]Capitolul 5: Videoclipuri [man] Capitolul 6: Tranziţii [man] Capitolul 7: Imagini fixe [man]Capitolul 8: Meniurile CD-ului [man] Capitolul 9: Editorul de texte [man] Capitolul 10: Efecte de sunet şi muzică [//Următoarele către şase rânduri pot fi detectate de Mayday ca având un stil validatorul necorespunzător.] [asistenţă][>078] Videoclipuri [<] [asistenţă][>070]Tranziţii[<] [asistenţă][>063] Imagini fixe [<] [asistenţă][>035]Disk menus[<] [asistenţă][>066]Editorul de texte[<] [asistenţă][>062] Efecte de sunet şi muzică [<] Capitol 1: Cum să folosiţi Studio 17 .

.

[cap: video [cap: Documente capturate capturate pe hard disc [cap: pe hard-disk]Documente Producţia în camera video]Producţia în camera Scene video în Album]Scene video în Album Capitolul 2: Error! Reference source not found. [+man]Puteţi deschide documentele capturate în album. [+asistenţă]Puteţi deschide documentele capturate în album[>064]. 19 . Clipurile din această "captură în document" pot fi folosite apoi în Studio ca ingrediente în editarea filmelor.[ ] CAPITOLUL 2[ ]: 002 0 [ ] Captura video 030 [index]Captura Captura este procesul de importare video de la o sursă video precum o cameră de luat vederi şi salvarea pe hard-disk sub forma unui document. în modul de editare Studio (vezi Capitolul 3: Albumul). în modul de editare Studio. Captura este primul pas în folosirea producţiei video.

Schimbarea în Capture mode Primul pas în captură este schimbarea în Studio Capture mode dând clic pe comanda Capture aflată în partea de sus a ecranului. capabil să realizeze captura (DV. [+asistenţă]Vezi [>027]Captura hardware[<] pentru detalii referitoare la configurarea Studio pentru captura de la echipamentul dumneavoastră.[cap: Videoclipuri în film]Videoclipuri în film Studio este analogică. . Caracteristicile interfeţei pentru sursele video analogice sunt oarecum diferite de cele pentru sursele video digitale. analogică şi digitală. MicroMV) de la ambele surse video. Aceasta deschide interfaţa Capture mode. permiţânduvă să porniţi şi să continuaţi captura video. [man]Subiecte principale în acest capitol • “Interfaţa Capture mode” (mai jos) introduce comenzi şi permite afişarea ambelor tipuri de captură. • “Procesul de captură” (pagina [#099]) prezintă 20 Capitolul 2: Error! Reference source not found. digitală şi [+man]Vezi “Captura hardware” de la pagina[#027] pentru detalii referitoare la configurarea Studio pentru captura de la echipamentul dumneavoastră.

. Captura digitală Dacă sursa video este digitală. ecranul Capture mode va arăta astfel: [cap: [cap: [cap: video [cap: Diskometru]Discometrul 21 Album]Album Player]Player Control-ul camerei video]Controlul camerei Capitolul 2: Error! Reference source not found.setările hardware. • “Captura digitală” (pagina [#036]) şi “Captura analogică” (pagina [#021]) explică caracteristicile fiecărui tip de sursă. oferă instrucţiunile de capturare pas cu pas şi descrie caracteristica automatic scene detection. [098] INTERFAŢA CAPTURE MODE [index]Modul[sub]Captura [index]Capture mode[sub]Interfaţa Instrumentele şi comenzile pe care le vedeţi în Capture mode diferă în funcţie de [>027]captura hardware[<]. dacă aceasta este digitală sau analogică.

Playerul. Informaţiile afişate vă spun dimensiunea exactă a capturii video şi numărul de cadre pierdute în timpul capturii (în mod normal. din partea de sus-stânga a ecranului. vă permite să vizualizaţi materialul video ce urmează a fi capturat şi monitorizează captura însăşi. nici unul). În final. afişează iconuri reprezentând scenele video care sunt capturate. din dreapta sus. afişează spaţiul rămas liber pe hard disc pentru captură. [man]Discometrul şi controlul camerei video sunt explicate în detaliu la pagina [#101]. din stânga-jos. [index]Controlul camerei video [index]Discometrul [>025]Controlul camerei video[<]. afişează timpul şi un set de comenzi de transport pentru derulare. De asemenea. Capitolul 2: Error! Reference source not found.[hindex]Album[sub]Ocuparea capturii [index]Album[sub]Introducere [index]Captura[sub]Şi albumul [index]Playerul spaţiului în timpul Albumul. [>101]discometrul[<]. 22 . asigură comanda Start Capture şi opţiunile de setare a capturii. din dreapta-jos.

analogic În concluzie. [+man](Panelurile sunt descrise în “Niveluri audio şi video analogice” de la pagina [#097]. digital Digital vs. Acum defineşte a doua versiune a discometrului. partea de sus a ecranului rămâne la fel ca şi în cazul surselor digitale arătate şi descrise mai sus.Captura analogică Atât albumul cât şi playerul pot fi folosite în capturi analogice şi digitale astfel încât atunci când realizaţi captura de la o sursă analogică . setările digitale şi analogice reflectă două diferenţe majore de performanţă: [index]Controlul camerei video [index]Comenzile de transport[sub]On-screen [hindex]Comenzile de transport on-screen • Setările digitale vă permit transportul de bandă de la camera video sau VCR folosind controlul camerei video Capitolul 2: Error! Reference source not found. cu două paneluri fly-out pentru [>097]ajustarea nivelurilor audio/video[<] în timpul capturii. 23 .) [index]Captura[sub]Analogic vs. Nu acelaşi lucru se întâmplă şi cu jumătatea de jos a ecranului.

cât şi de calitatea capturii configurate. spaţiul pentru captură disponibil pe hard-disk. 24 . atât numeric. De asemenea. sau prin introducerea setărilor binecunoscute. şi care depinde atât de spaţiul disponibil pe disc. în timpul capturii [101] Discometrul [index]Discometrul [hindex]Spaţiul pe hard disc [index]Setările de captură Discometrul afişează. [+man]Vezi “Setările sursei de captură” (pagina [#029])şi “Setările formatului de captură” (pagina Capitolul 2: Error! Reference source not found. indică durata aproximativă a filmului care poate fi asigurată.[index]Nivelurile capturii [index]Nivelurile capturii audio[sub]Schimbarea video[sub]Schimbarea în în timpul timpul [hindex]Schimbarea nivelurilor audio şi video • Setările analogice vă permit să modificaţi dinamic nivelurile audio şi video. Setările pentru calitatea capturii sunt selectate folosind comenzile preset afişate pe diskometru pentru unele procedee de capturare. cât şi grafic.

Captura se schimbă în Stop capture în timp ce operaţiunea se află în desfăşurare.[#026]) pentru informaţii privind setările de captură. Aceasta afişează caseta de dialog Default Name For Captured Video. [+asistenţă]Pentru mai multe informaţii privind setările de captură. Discometrul. atunci când capturează de la o sursă digitală (L) sau de la o sursă analogică (R). Daţi lick pe comenzile din părţi pentru versiunea analogică. [index]Comenzi[sub]Captura start/stop [index]Comanda de captură start/stop [index]Captura[sub]Director Comanda Start capture de pe diskometru iniţiază şi finalizează procesul de captură. Locaţia predefinită pentru salvarea capturii video este: C:\My Documents\Pinnacle Studio\Captured Video [index]Captura[sub]Schimbarea directorului Cum să setaţi directorul de captură: Pentru a salva captura video într-o altă locaţie. pentru a deschide panelurile fly-out de ajustare a nivelurilor video şi audio în timpul capturii. vezi [>029]Setările sursei de captură[<] şi [>026]Setările formatului de captură[<]. daţi clic pe comanda file folder. 25 . Folderul destinat va fi folosit pentru stocarea capturii video în timpul sesiunii Capitolul 2: Error! Reference source not found.

26 .curente şi viitoare.) Controlul camerei video şi o vedere mai detaliată a comenzilor de transport. Comenzile Frame reverse şi Frame forward (al doilea rând) vă permit să localizaţi cadrul dorit. Play. (Metodele analogice trebuie ordonate şi operate manual. Rewind / Review. Fast forward / Cue şi Pause. Fereastra counterului de deasupra comenzilor de control afişează poziţia curentă a sursei video. [025]Controlul camerei video [index]Controlul camerei video [index]Comenzi de transport[sub]pe ecran [hindex]Comenzi de transport pe ecran Acest panel de comenzi de transport este prezentat în Capture mode. în cazul în care realizaţi captura de la o sursă video digitală. Numele pe care îl veţi da directorului va figura ca nume predefinit pentru următoarea captură. comenzile comenzilor de transport sunt: Stop. împreună cu modul de transport curent al camerei video. De la stânga la dreapta. Aceste două comenzi sunt active doar atunci când procedeul este Capitolul 2: Error! Reference source not found.

În timpul detectării.setat în modul pauză. pas cu pas. fiecare scenă este adăugată în Album. Unele opţiuni de captură sunt aplicabile numai pentru Capitolul 2: Error! Reference source not found. pas cu pas (vezi pagina [#100]). Pe măsură ce se realizează captura. 27 . [man+]Aplicarea capturii actuale este o procedură directă. unde este reprezentată printr-un icon al primului său cadru. [asistenţă+]Aplicarea capturii actuale este o procedură directă. [+man]Detectarea automată a scenei este descrisă începând cu pagina [#023]. Studio detectează [>023]automat[<] pauzele normale în noul material video şi-l împarte în "scene". [099] PROCESUL DE CAPTURĂ Studio asigură captura video de la o varietate de surse hardware analogice şi digitale. Alegeţi device-ul pe care doriţi să-l folosiţi pentru panelul de opţiuni Capture source. [+man]Vezi “Captura hardware” (mai jos) pentru mai multe informaţii.

[+man] Acestea sunt explicate în secţiunile proprii. 28 . • O cameră video USB sau webcam. [+asistenţă] Pentru mai multe informaţii.capturi analogice sau numai pentru capturi digitale. “Captura digitală” (pagina [#036]) şi “Captura analogică” (pagina [#021]). • O cameră video sau VCR cu ieşiri analogice conectate la o placa de captură compatibilă DirectShow sau la un device extern. vezi [>036] Captura digitală [<] şi [>021] Captura analogică [<] [027]Captura hardware [index]Captura[sub]Hardware [hindex]Captura[sub]Surse [hindex]Hardware[sub]Captura Studio poate captura material video digital şi analogic de la următoarele surse în funcţie de performanţele calculatorului dumneavoastră: • O cameră video DV. Pinnacle Systems oferă o linie completă de device-uri şi Capitolul 2: Error! Reference source not found. MicroMV sau Digital8 conectată la un port de tipul IEEE-1394 (FireWire) compatibil cu OHCI.

analogice şi în combinaţie. [>029]Apare panelul de opţiuni Captura source [<]. [man]Pentru mai multe informaţii privind panelul de opţiuni pentru captarea sursei. Pentru mai multe informaţii contactaţi-vă dealer-ul sau vizitaţi site-ul nostru: www. Captura standard vs. vezi “Setările de captare a sursei” de la pagina [#029].plăci de captură DV. Prin captura digitală hardware. 2. Prin captura hardware analogică.com [index]Captura[sub]Selectare device [hindex]Device-uri[sub]Captura [hindex]Selectarea device-ului de captură Pentru a selecta un device de captură: 1. Selectaţi în zona Captura devices device-urile pe care doriţi să le folosiţi din listele Video şi Audio apoi daţi clic OK. 29 . cât şi panoramic (16:9). Daţi clic Setup Captura Source din comanda meniu. captura panoramic [index]Raport de dimensiuni (formatele cadrelor) Studio poate captura la o rezoluţie adaptată atât modului standard (4:3). formatul cadrului este detectat automat.pinnaclesys. folosiţi lista Aspect ratio [>029]din panelul de opţiuni Capitolul 2: Error! Reference source not found.

[man]Mai multe informaţii referitoare la anumiţi paşi pe care trebuie să-i îndepliniţi le puteţi întâlni şi în alte părţi ale acestui manual. [100]Captura pas cu pas [index]Captura[sub]Pas cu pas [index]Video captura[sub]Pas cu pas Iată o prezentare pas cu pas a procesului de captură. 30 . Vezi de asemenea Apendicele A: Opţiuni de setare (pagina [#058]) pentru descrieri privind Sursa de captură şi panelurile de opţiuni Capture format. [asistenţă]Pentru mai multe informaţii referitoare la paşii pe care trebuie să-i şi întreprindeţi [>058]Opţiuni vezi de [>027]Captura setare[<]. Instrucţiunile se aplică atât în cazul capturilor analogice cât şi în cazul celor digitale cu câteva diferenţe notabile. Această setare nu poate fi folosită pentru a schimba un format într-altul: ea doar ajută Studio să afişeze filmul la rezoluţia corectă. hardware[<] Capitolul 2: Error! Reference source not found.Capture source [<] pentru a selecta formatul care se potriveşte cu materialul sursei.

camera video sau VCR trebuie conectată la portul de tipul 1394 al calculatorului. Conectaţi sursa audio la intrarea audio a capturii hardware. conectaţi sursa audio la intrarea audio a plăcii de sunet a calculatorului.Pentru captura video: 1. 31 . [+man]Dacă este nevoie să faceţi ajustări detaliate. activaţi comanda Settings a Capitolul 2: Error! Reference source not found. Daţi clic pe captura dorită setând [>101]Discometrul[<]. [+asistenţă]>098] Interfaţa Capture mode [<] este afişată. dacă aceasta există. conectaţi sursa video la intrarea de tip Composite sau S-Video a capturii hardware. [+asistenţă] Dacă este nevoie să faceţi ajustări detaliate. [+man]Va fi afişată interfaţa Capture mode (vezi pagina [#098]). Verificaţi dacă echipamentul este bine conectat. activaţi comanda Settings a Discometrului. 2. Daţi clic pe opţiunea Capture din partea de sus a ecranului dacă nu vă aflaţi în Capture mode. 3. Pentru o captură analogică. în caz contrar. Pentru o captură digitală (DV sau MicroMV). care deschide panelul de opţiuni Capture format (pagina [#026]).

optaţi mai degrabă pentru realizarea capturii full-quality în format MPEG şi nu în format DV. 4. Activaţi comanda Start capture din Diskometru. 32 . În plus puteţi de asemenea să introduceţi o durată limită pentru captură. Tastaţi un nume pentru documentul video destinat capturii pe care doriţi să-l creaţi sau acceptaţi numele deja propus. Pentru o captură [>036]DV[<]. Pentru o captură [>021] analogică [<]. vă rugăm să reţineţi următoarele. Este afişată fereastra Capture Video. S-VCD sau DVD). Dacă intenţionaţi să exportaţi filmul pe un disc (VCD. care deschide [>026] panelul de opţiuni Capture format [<]. [index]Captura[sub]Convenţie pentru denumirea documentului [hindex]Denumirea convenţiei [hindex] Convenţie pentru denumirea documentului Capitolul 2: Error! Reference source not found. 5. cu atât documentul video destinat capturii este mai mare. reţineţi că o captură full-quality utilizează mult mai mult spaţiu pe disc decât captura preview quality.Discometrului. Cu cât creşteţi nivelul de setare al calităţii. [+man]Pentru mai multe detalii privind aceste opţiuni vezi “Captura digitală” (pagina [#036]) şi “Captura analogică” (pagina [#021]).

Dacă realizaţi captura de la o cameră video analogică sau VCR. [asistenţă] Dacă realizaţi mai multe capturi DV ale aceleiaşi benzi la calitatea de afisare. Acest Capitolul 2: Error! Reference source not found. folosiţi convenţia pentru denumirea documentului descrisă la pagina [#090]. 33 ale dimensiunilor . Pentru discuri de tipul FAT16 limita este de 2 GB. începeţi derularea acum. [hindex]Windows[sub]Windows 98 [hindex]Windows[sub]Millennium [hindex]Limitări ale dimensiunilor documentului [index]Captura[sub]Limitări documentului Notă: Windows 98 şi Millennium necesită limitări ale dimensiunilor documentului. 6. folosiţi convenţia pentru denumirea documentului [>090]recomandată[<]. Pentru discuri de tipul FAT32 limita este de 4GB. Studio estimează cât material video poate fi salvat la calitatea dorită în documentul cu cea mai mare posibilitate de stocare şi afişează acest lucru ca şi durata maximă pentru captură.Aceasta vă va ajuta mai târziu la îmbunătăţirea procesului de realizare a filmului. Aceasta vă va ajuta mai târziu la îmbunătăţirea procesului de realizare a filmului.[man]Dacă realizaţi mai multe capturi DV ale aceleiaşi benzi la calitarea de afisare.

34 . 8. Studio opreşte captarea automat dacă spaţiul de pe hard disc s-a completat sau dacă s-a ajuns la durata maximă a capturii specificate de dumneavoastră.pas nu este necesar în cazul capturii de la o sursă digitală întrucât Studio va controla derularea echipamentului în mod automat atunci când este nevoie. [023]Detectarea scenei [index]Detectarea scenei [index]Captura[sub]Detectarea scenei Capitolul 2: Error! Reference source not found. Studio desfăşoară [>023]detectarea automată a scenei[<] bazată pe selectarea curentă din panelul de opţiuni Capture source. Activaţi comanda Stop capture pentru a finaliza captura la momentul ales de dumneavoastră. Comanda de captare se va schimba în Stop capture. Activaţi comanda Start capture din fereastra Captura Video. Începe procesul de captură. [index]Detectarea scenei În timpul capturii. 7. Player-ul afişează materialul video digitalizat care vine şi-l salvează pe hard disc (numai dacă nu aţi verificat Capture preview din panelul de opţiuni[>029]Capture source).

35 . Opţiunile care nu corespund setărilor dumneavoastră nu sunt active în caseta de dialog. În secţiunea Scene video a albumului se creează câte un nou icon pentru fiecare scenă detectată. imediat după încheierea capturii. Nu toate opţiunile de detectare a scenei sunt valabile pentru fiecare tip de sursă video. Pe măsură ce se desfăşoară captura video. Cele patru opţiuni posibile sunt: • Detectarea automată bazată pe data şi timpul derulării Această opţiune este valabilă doar atunci când realizaţi captura de la o sursă DV. În funcţie de device-ul de captură pe care-l folosiţi. Puteţi configura detectarea scenei folosind opţiunile din Detectarea scenei în timpul capturii video din [>029]panelul de opţiuni Capture source (Setup Capture Source). Studio detecteză pauzele fireşti din materialul video şi le împarte în scene.Detectarea automată a scenei este o trăsătură importantă a Studio. detectarea automată a scenei continuă fie în timp real pe durata capturii. fie ca pas separat. Studio monitorizeză timpul şi marchează data pe bandă în timpul capturii şi începe o nouă scenă când intervine o întrerupere. Capitolul 2: Error! Reference source not found.

• Detectarea neautomată a scenei : Selectaţi această opţiune dacă doriţi să monitorizaţi întregul proces de captură şi să decideţi singur unde să intervină pauzele. Acesta poate folosi la segmentarea producţiei ale cărei derulări sunt de obicei interminabile. Această caracteristică s-ar putea să nu funcţioneze bine dacă luminarea nu este stabilă. • Crearea unei noi scene la fiecare X secunde: Studio creează scene noi la intervalul ales de dumneavoastră. Pentru a da un exemplu extrem. 36 . şi creează o scenă nouă acolo unde intervin schimbări majore de imagine. [036]CAPTURA DIGITALĂ [index]Captura[sub]De la DV Capitolul 2: Error! Reference source not found. o derulare video dintr-un bar de noapte cu lumină intermitentă ar crea o scenă de fiecare dată când s-ar aprinde lumina.• Detectarea automată bazată pe conţinutul video: Studio detectează schimbări în conţinutul video. Apăsaţi tasta [Space] de fiecare dată când doriţi să inseraţi în timpul capturii o pauză între scene.

Pentru o lectură despre captura de la surse hardware analogice vă rugăm să vedeţi „Captura analogică” de la pagina [#021].[index]DV[sub]Cum să realizaţi captura [man]Această secţiune explică aspecte de realizare a capturii de la o sursă DV (cameră video sau VCR) şi cu un port de tipul 1394. [index]Captura[sub]Full-quality [index]Captura[sub]Preview-quality [hindex]Captura full-quality [hindex]Captura preview-quality [hindex]SmartCapture [index]MPEG[sub]Prelucrarea capturilor în format DV [index]Captura[sub]Prelucrarea [hindex]Prelucrarea documentelor destinate capturii Preview quality şi full quality Când capturaţi în format DV de la un device DV. Studio vă oferă posibilitatea de a alege atât captura preview quality (SmartCapture) cât şi pe cea full Capitolul 2: Error! Reference source not found. [asistenţă]Acest subiect dezvoltă aspecte legate de captura video de la o sursă DV deck (cameră video sau VCR) printr-un port de tipul 1394. 37 . Pentru mai multe detalii privind captura de la surse hardware analogice daţi clic [>021]aici[<].

38 . sunt valabile două tipuri de prelucrare: în format DV şi în format MPEG. Această secţiune se încheie cu o notă asupra modului de ajustare a nivelelor video şi audio pentru capturile digitale (pagina [#138]).quality. [index]Captura[sub]De la MicroMV [index]MicroMV[sub]Cum să capturaţi Capitolul 2: Error! Reference source not found. În cazul capturii full quality. [cap: [cap: [cap: sursa video DV]sursa SAU]SAU Captura full-quality (prelucrare în format video DV DV sau MPEG)]Captura full-quality (prelucrare în format DV sau în format MPEG ) Captura preview-quality (Smart Capture – [cap: doar în format DV)]Captura preview-quality captura (Smart Capture – doar în format DV) [man]Cele două posibilităţi de captură DV sunt explicate pe larg în paginile următoare.

39 . [059]SmartCapture: Captura preview-quality [index]Smart Capture [hindex]Captura preview-quality [index]Captura[sub]Preview-quality Smart Capture este o caracteristică unică a Studio.. Vă permite să realizaţi captura de pe o bandă video DV într-un document la calitate video mai slabă economisind la maxim spaţiul de pe hard disc. [index]Scene video[sub]Preview-quality Capitolul 2: Error! Reference source not found. În timpul editării filmului puteţi lucra cu materialul “preview-quality”. inclusiv în cazul capturii preview-quality şi a prelucrării în format DV.Notă: Dacă folosiţi o cameră video MicroMV conectată la un port 1394. Capturile de la o cameră video MicroMV se prelucreează întotdeauna în format MPEG-2. Cu Smart Capture. puteţi captura o bandă video întreagă pe hard disc fără a mai fi nevoit să alegeţi doar porţiuni pentru captură. interfaţa utilizatorului în Capture mode este aproape identică cu cea a echipamentului DV. majoritatea opţiunilor şi caracteristicilor de captură DV nu sunt valabile în cazul capturilor MicroMV. Cu toate acestea.

Scenele capturate la preview quality sunt marcate în [>064]Album[<] printr-o bordură punctată.[index]Album[sub]Scene Smart Capture Când aţi terminat filmul şi este gata pentru a fi exportat. banda dumneavoastră digitală trebuie să aibă un sistem DV de inregistrare a timpului cat dureaza captura (Timecode). Studio nu poate captura la calitate Smart Capture dacă există întreruperi în timecode. realizaţi această manevră să înlăturaţi această Capitolul 2: Error! Reference source not found. 40 . Studio va recaptura orice clipuri previewquality fără pierderi de calitate. [084]Marcarea continuă Timecode [hindex]SmartCapture[sub]Timecode [hindex]Timecode[sub]Marcare continuă a duratei capturii [hindex]DV[sub]Timecode [hindex]Timecode[sub]Cum caracteristică [hindex]Înlăturare(timecode) Pentru a obţine rezultate cât mai bune cu Smart Capture. vizualizarea de slabă calitate a materialului video nu va influenţa nicicum calitatea finală a filmului. În cazul în care camera video are şi caracteristica de înlăturare a marcajului. declanşând automat localizarea sursei deck şi captura producţiei. Prin urmare.

dar în acest caz trebuie creat documentul de captură pentru fiecare segment al benzii. cel mai uşor mod de a evita pauzele care intervin în timecode este să suprapuneţi capturile dacă porniţi sau opriţi camera video în timpul capturii. vă recomandăm următoarea convenţie de denumire: Pentru fiecare document de captură provenind de la aceeaşi bandă. dacă aveţi o bandă care conţine trei de denumire a Capitolul 2: Error! Reference source not found. Înainte de începe o altă captură. Smart Capture poate fi folosit şi cu benzi care nu dispun de o marcare timecode continuă.înainte de a începe captura. derulaţi înapoi câteva cadre astfel încât să nu rămână spaţii goale. Pentru a continua captura setaţi banda la începutul următorului segment video şi daţi clic din nou pe Start Capture. Smart Capture va opri captura când este detectată o întrerupere în timecode. [090]Convenţia de denumire [hindex]Convenţia de denumire [index]Captura[sub]Convenţia documentului [index] Convenţia de denumire a documentului În cazul în care capturaţi mai multe segmente de pe aceeasi bandă. De exemplu. În caz contrar. 41 . folosiţi un nume care începe cu acelaşi cuvânt.

fie le capturaţi full quality. nu putem folosi SmartCapture cu benzi analogice înregistrate de la o cameră video Digital8. Benzile analogice(Hi8 si 8mm) nu au timecode DV chiar şi atunci când sunt înregistrate de la o cameră video Digital8. Întrucât Studio procesează documentele în ordine alfabetică atunci când capturează. [041]Captura full-quality [index]Captura[sub]full-quality [hindex]Captura full-quality Capitolul 2: Error! Reference source not found. 42 . "vacanţă-navigare" şi "vacanţă-fotbal”. urmând convenţia de mai sus veţi reduce considerabil numărul de ori destinate schimbării benzilor. în timpul procesului Make Tape. Benzi analogice si camere video Digital8 [hindex]Timecode[sub]Absenţa de pe benzi analogice [hindex]Digital8[sub]Fără timecode pe benzi analogice [hindex]SmartCapture[sub]De la Digital8 SmartCapture necesită timecode DV.activităţi diferite din vacanţa dumneavoastră. Drept urmare. Pentru a putea folosi benzile analogice cu Studio. aţi putea denumi capturile "vacanţă-picnic". fie le copiaţi pe banda DV.

2 GHz. 43 . deşi cu SmartCapture aceasta nu constituie în general o problemă. Capitolul 2: Error! Reference source not found.[index]Captura[sub]De la DV [hindex]Înregistrarea în documentele de captură [index]MPEG[sub]Înregistrarea capturilor DV [hindex]MPEG[sub]Pentru DVD etc. captura MPEG este valabilă doar dacă CPU-ul calculatorului dumneavoastră are viteza ceasului de cel puţin 2. Pentru mai multe scopuri. formatul DV este alegerea logică. este de preferat formatul MPEG. Un film în format MPEG necesită mult mai puţin spaţiu pe disc decât echivalentul unui film în format DV full quality. [hindex]Discul[sub]Înregistrarea în format MPEG [index]DVD[sub]Înregistrarea în format MPEG [index]VCD[sub]Înregistrarea în format MPEG [index]S-VCD[sub]Înregistrarea în format MPEG Există două opţiuni pentru modul în care datele video pot fi înregistrate şi compresate în capturi full-quality. S-VCD sau DVD). dar în cazul în care intentionaţi să exportaţi filmul pe disc (VCD. Totuşi. din cauza procesării intensive necesare pentru înregistrarea în format MPEG.

. la o calitate echivalentă cu cea din emisiunile de ştiri. Camera dumneavoastră video compresează şi stochează materialul video pe bandă cu o viteză de 3. cu cerinţe de stocare corespunzătoare la fel de mari. datele video sunt transferate direct de pe banda camerei video pe hard discul calculatorului.Formatul DV DV este un format de înalta rezoluţie.6 MB/s. captura în aceşti parametri consumă întradevar mult spaţiu pe hard disc. deci s-ar putea ca în locul unei benzi întregi să doriţi să alegeţi pentru captură doar segmente mici. [index]Formatul stocare [hindex]Captura full-quality [index]Captura[sub] full-quality [hindex]Spaţiul de pe hard disc[sub]Pentru captura DV [hindex]Viteza de rulare a hard discului[sub]Pentru captura video [index]Captura[sub]Viteza de rulare a hard discului [index]Hard discul[sub]Viteza pentru captura video [index]Hard discul[sub]Spaţiul disponibil pentru 44 DV[sub]Calcularea spaţiului de Capitolul 2: Error! Reference source not found. fără a mai necesita alte schimbări sau o compresie adiţională. Deoarece calitatea video este foarte bună. În cazul capturii full quality.

o extensie a formatului MPEG-1 utilizat pentru VCD-uri. Formatele MPEG destinate folosirii pe Internet vor necesita rezoluţii mai joase în format MPEG-1.6 ori şi veţi obţine numărul necesar de megabiţi. o oră de material video foloseşte 12.captura video Puteţi calcula spaţiul liber de pe hard disc multiplicând lungimea materialului video în secunde de 3. [index]Formatul MPEG[sub]Capturile de la DV [hindex]Înregistrarea documentelor de captură DVD-urile şi S-VCD-urile înregistrează documente în format MPEG-2. Pentru captura full-quality. Prima oară când începeţi captura full-quality. De exemplu: o oră de material video = 3600 secunde (60 x 60) 3600 secunde x 3.7 GB) Prin urmare. 45 . hard discul dumneavoastră trebuie să permită o viteză susţinută de scriere şi citire de 4 MB pe secundă.7 GB pe hard disc. Capitolul 2: Error! Reference source not found.6 MB/s = 12.960 MB (12. Toate hard discurile SCSI şi majoritatea hard discurilor EIDE sunt apte pentru aşa ceva. Formatul MPEG [hindex]Formatul MPEG[sub]Pentru DVD etc. Studio va testa hard discul dumneavoastră pentru a se asigura că este suficient de rapid.

46 . audio şi video[sub]În captura DV [index]Nivelurile audio[sub]În captura DV [index]Nivelurile video[sub]În captura DV [index]Captura[sub]De la DV [index]Captura[sub]De la MicroMV [index]DV[sub]Cum să capturaţi [index]MicroMV[sub]Cum să capturaţi Alegând capturi DV şi MicroMV. folosiţi materialul audio şi video care a fost salvat digital în timpul înregistrării.[hindex]Formatul MPEG[sub]Opţiuni privind calitatea Panelul de opţiuni [>026]Capture format [<] (Setup Capture Format) include o varietate de opţiuni de verificare a calităţii capturilor în format MPEG. direct în camera video. vedeţi “Capture format settings” de la pagina [#026]. Când transferaţi Capitolul 2: Error! Reference source not found.2 GHz . [138] ]Nivelurile audio şi video– digitale [hindex]Niveluri. [+man]Pentru mai multe informatii privind opţiunile calităţii capturii în format MPEG. viteza CPU-ului calculatorului dumneavoastră trebuie să fie de cel puţin 2. Pentru a putea realiza capturi în format MPEG.

şi “Efectele audio” (pagina [#120]). “Cum să folosiţi efectele video” (pagina [#118]). unde materialul video şi audio poate fi ajustat în timpul procesului de captură. amânaţi orice ajustare necesară a nivelurilor video şi audio până când ajungeţi la Edit mode. datele rămân compresate în format digital tot acest timp. În cazul capturilor digitale. [man]Pentru mai multe informaţii vedeţi “Captura analogică” (mai jos). Aceasta spre deosebire de[>021]capturile analogice[<].producţia în calculator printr-un port de tipul 1394. unde Studio asigură efecte video plug-in [>118] necesare ajustării balanţei vizuale a unui clip şi efecte audio[>120]pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului. [021] CAPTURA ANALOGICĂ [index]Captura[sub]De la surse analogice [hindex]Captura analogică [hindex]Camera video USB[sub]Cum să capturaţi de la Capitolul 2: Error! Reference source not found. 47 . deci nu aveţi cum să modificaţi nivelurile audio şi video în timpul capturii. Aceste efecte vă permit mai degrabă să ajustaţi clipurile individuale decât să faceţi schimbări globale care ar putea afecta întregul material video dintr-un document de captură.

precum: [asistenţă]Acest subiect se referă la captura cu echipament analogic. vă rugăm să consultaţi “Captura DV” de la pagina [#036]. [man]Dacă folosiţi o cameră video DV sau MicroMV conectată la calculator printr-un port 1394. 48 . Opţiuni referitoare la calitatea capturii [hindex]Captura[sub]Opţiuni referitoare la calitate în capturile analogice [hindex]Opţiuni referitoare la calitate [index]Analogice[sub]Opţiuni referitoare la calitate Capitolul 2: Error! Reference source not found. • O cameră video USB sau webcam.această cameră [man]Subiectele din această secţiune se referă la captura cu echipament analogic. [asistenţă]Faceţi clic [>036]aici[<] pentru mai multe informaţii privind modul de utilizare a camerelor DV sau MicroMV conectabile la calculator printr-un port 1394. precum: • O cameră sau VCR cu ieşiri analogice conectate la o placă de captură compatibilă DirectShow sau la un device extern.

Better şi Best – şi opţiunea Custom. analogică Studio asigură paneluri fly-out pentru verificarea nivelurilor video şi audio în timpul capturii. Setările capturii video pentru fiecare din aceste opţiuni.Studio oferă trei optiuni prestabilite în privinţa calităţii – Good. Reţineţi: cu cât calitatea este mai înaltă cu atât este nevoie de mai mult spaţiu pe hard disc. vezi Apendicele A: Opţiuni de setare(pagina [#058]). [+asistenţă]Clic [>058]aici[<]pentru mai multe detalii privind setările capturii video. 49 . alegeţi opţiunea Custom. Această caracteristică este utilă mai ales atunci când trebuie să audio şi video[sub]În captura Capitolul 2: Error! Reference source not found. [097] Nivelurile audio si video– analogice [index]Analogice[sub]Nivelurile în timpul capturii [index]Captura[sub]Nivelurile audio şi video [hindex]Niveluri. [+man]Pentru mai multe detalii privind setările capturii video. rata cadrelor. depind de performanţele capturii hardware folosite. inclusiv mărimea imaginii. caracteristicile de compresie şi calitate. Pentru a configura propriile setări privind captura video.

Setarea corectă a opţiunilor privind calitatea audio în timpul capturii vă va ajuta să obţineţi pentru volum niveluri şi calitate consistente. Paneluri video (L) şi audio (R) pentru setarea nivelurilor în timpul capturii analogice. setarea lor corectă pentru captură vă scuteşte de nevoia de a corecta mai târziu şi culoarea. Cele cinci optiuni vă permit să controlaţi luminozitatea (calitatea video). Video [index]Video[sub]Opţiuni [index]Niveluri video[sub]În captura analogică Alegeţi tipul de video pe care doriţi să-l digitalizaţi dând clic pe comanda Source (Composite sau S-Video). în panelul audio nu va mai figura balanţa de control. excesul de umbră şi culoare din materialul Capitolul 2: Error! Reference source not found. contrastul (intensitatea culorii negre).compensaţi diferenţele din materialul video capturat de la mai multe surse. în condiţiile unei configuraţii hardware care nu suportă capturile audio în regim stereo. Unele device-uri de captură pot oferi puţine opţiuni comparativ cu cele arătate şi discutate aici. Deşi aceste niveluri pot fi ajustate şi folosind Efectele video potrivite [>118] în Edit mode. 50 . claritatea. De exemplu.

Opţiunile disponibile vă permit să controlaţi nivelul de intrare şi balanţa stereo a materialului audio importat. Capitolul 2: Error! Reference source not found. Selectaţi comanda Off în cazul unei surse video. Notă: Optiunea Hue nu figurează atunci când capturaţi de la un echipament PAL Audio [index]Niveluri audio[sub]În captura analogă Folosiţi comenzile Audio capture pentru a verifica dacă Studio poate realiza în acelaşi timp captură audio şi video. 51 .video importat.

dintre care fiecare este accesată prin propria tastă. [index]Album[sub]Privire generala Materialele sursă de care aveţi nevoie pentru a face un sunt depozitate în diferite părţi ale Albumului.[ ]CAPITOLUL 3[ ]: 003 0 [ ]Albumul 064 Comment [NJS (01-08) Secţiunea Video Scenes (Scene Video) din Album. după cum urmează: [hindex]Video scenes (Scene Video) Video Scenes: Această parte conţine materialul Capitolul 3: Albumul 52 . Apăsati tastele din partea sânga sus a Albumului pentru a accesa materiale din alte părţi.

Capitolul 3: Albumul 53 . aşezaţi-o lângă sau întrevideoclipurile sau graficele din fereastra Film ( Movie). [hindex]Titles (Titluri) Titles: Acestă parte conţine titluri editabile . este de ajuns să trageţi miniaturile lor în fereastra Film ( Movie). Puteţi accesa şi puteţi viziona în avanpremieră direct fişierele capturate. [+man]Veti partea “Video Scenes”. Studio poate lucra cu multe efecte tipografice ca de exemplu rolls. sau puteţi încărca unul în Album. Vă puteţi creea propriile titluri din aproape nimic. dizolvări. pagina [#102].dvs. [+asistenţă]Vezi [>071] Partea Transitions [<]. inclusiv complicata tranziţie tip Hollywood FX . [+man]Vezi partea “Transitions ”. pagina [#071]. crawls. alunecări. Pentru a folosi o tranziţie. [hindex]Transitions (Tranziţii) Transitions: Acestă parte a Albumului conţine modalitaţi de tranziţie ca stingeri. pe care le puteţi folosi ca overlay sau ca grafice full-screen . acolo unde scenele din acest fişier suntreprezentate ca şi miniaturi. Pentru a folosi unele dintre scene în filmul dvs. capturat. [+asistenţă]Vezi [>102]Partea Video Scenes [<]. sau puteţi folosi sau adaptape cele deja furnizate.

sau pe care le-aţi obţinut din alte surse. Puteţi folosi aceste imagini full-screen sau ca overlays peste înregistrarea video principală. pagina [#061]. Puteţi folosi fişiere wav. [+asistenţă]Vezi [>061] Partea Sound Effects [<].[+man]Vezi partea“ Titles ”. Sunt compatibile majoritatea standard fişierelor tip imagine. pagina [#104]. mp3 şi avi pe care le-aţi înregistrat chiar dvs. pagina [#103]. [+man]Vezi partea “Still Images ”. formate bitmap şi instantanee desprinse din înregistrări video. [hindex]Sound effects ( Efecte sonore) Sound effects: Studio este echipat cu o gamă întreagă de efecte sonore de înaltă calitate range of high-quality sound effects. [hindex]Disc menus (Meniuri Disc) [hindex]Authoring discs (Autor Disc) [index]Discs[sub]Authoring Disc Menus: Studio are o colecţie cuprinzătoare Capitolul 3: Albumul 54 . [+asistenţă]Vezi [>104]Partea Still Images [<]. [+asistenţă]Vezi [>103] Partea Titles[<]. [+man]Vezi partea “Sound Effects”. [hindex]Still images ( Fotografii ) Still Images: Această parte se referă la fotografii.

[+man]Vezi partea “Disc Menus ”. Daţi clic pe săgeţi pentru a vă deplasa înainte sau înapoi printre pagini. Le puteţi folosi aşa cum sunt. pagina [#105]. [///@040818c] [man]Acest capitol prezintă pe rand fiecare dintre părţile Albumului. Comment [NJS (03-01) [index]Album[sub]Avanpremieră Toate tipurile de conţinut al Albumului poate fi vizualizat în avanpremiera dând clic pe miniaturi. VCD şi S-VCD. sau puteţi creea unele noi. Va face obiectul capitolelor de la 4 la 10. începând cu o discuţie detaliată a tuturor problematicilor din partea importantă a Video Scenes. Studio arată numărul curent de pagină şi numărătoarea totală a secţiunii. Modul explicit de utilizare a conţinuturilorAlbumului pentru a vă creea filmul editat de dvs. le puteţi modifica.de meniuri capitol pentru a fi folosite în crearea de DVD. Folosirea Albumului Fiecare secţiune a Albumului conţine câte pagini sunt necesare pentru a susţine simbolurile unităţilor din acea secţiune. În partea superioară dreapta a fiecărei pagini din Album. [+asistenţă]Vezi [>105]Partea Disc Menus [<]. Capitolul 3: Albumul 55 .

Fiecare dintre aceste părţi – Titles. Images. Sound Effects and Disc Menus – are un folder default desemnat. Capitolul 3: Albumul 56 . dar puteţi selecta un alt fişier dacă doriţi.[///@] [092]Fişiere sursă pentru conţiutul Albumului [index]Album[sub]Fişiere sursă [hindex]Fişiere sursă pentru Album Imaginile miniaturale din partea Video Scenes provin dintr-un fişier de captură video. în timp ce partea Transitions este preluată din fişiere resursă asociate cu programul Studio. Simbolurile din fiecare dintre celelalte patru părţi ale Albumului sunt diferite: ele reprezită fişierele conţinute într-unanume fişier disc.

Unele părţi ale Albumului furnizează şi un buton pentru a uşura deplasarea într-un grup Parent folder de foldere conţinând produse media asemănătoare. fie “My Titles” din folder-ul instalat “Titles” . . Lista din partea superioară a paginii Album vă permite să selectaţi fie “Standard Titles”. . şi selectaţi orice fişier.Simbolurile din partea Titles reprezintă fişiere stocate într-un folder sursă de pe hard-drive-ul dvs. sau daţi clic pe buton. . [102]PARTEA VIDEO SCENES [index]Album[sub]Partea Video Scenes [index]Video scenes[sub]Parte (din Album) Capitolul 3: Albumul 57 . Butonul de folder de lângă listăvă permite să căutaţi şi în alte locaţii pe hard drive-ul dvs. Folder-ul sursă pentru cuprinsul părţii este listat în partea superioară a paginii stângi a Albumului. Fişierul selectat va fi subliniat în partea repopulată a Albumului. Pentru modificarea sursei părţii curente. căutaţi într-un alt folder din sistemul dvs. lângă un buton mic Folder . fie selectaţi un folder din listă . Partea Disc Menus funcţionează într-un mod asemănător.

pas va fi . Această ordine nu poate fi scimbată. pas va fi . În orice ordine doriţi.Aici începe. deoarece este determinată de fişierul corespunzător de captură. să trageţi nişte scene din Album în fereastra Film (Fereastra Film) (vezi Capitolul 5: Videoclipuri). Caracteristici ale interfeţei [hindex]Video scenes[sub]Caracteristici ale interfeţei Albumului [index]Album[sub]Caracteristici ale interfeţei Partea Video Scenes oferă câteva caracteristici speciale de interfaţă: [hindexPreview-quality[sub]Miniaturi din Album Capitolul 3: Albumul 58 . în realitate procesul de editare – în partea Video Scenes din Album cu materialul dvs. probabil. . primul dvs. probabil. să trageţi nişte scene din Album în [>056] fereastra Film (Movie Window) [<]. [+man]Într-o producţie tipică. În mod asemănător. dar se pot adăuga scene filmului dvs. primul dvs. capturat şi neprelucrat. imaginile sunt afişate în ordinea în care au fost capturate. deşi nu puteţi să editaţi scenele din Album. [hindex]Video scenes[sub]Ordinea În Album. puteţi folosi orice parte dintr-o scenă când apare ca un clip în filmul dvs. [+asistenţă] Într-o producţie tipică.

Studio evidenţiază orice clip din fereastra Film(Movie Window) care îşi are originea în scena (sau scenele selectate). Scenele capturate la calitatea maximă nu au acest contur. care apare în meniul apărut prin clic dreapta pentru clipuri Movie Window. [hindex]Video scenes[sub]In-use indicator (Indicator de uz) 2. [hindex]Video scenes[sub]Căutarea în Album [index]Album menu[sub]Find Scene in Project(Găseşte scena în proiect) [index] Comanda Find Scene in Project [hindex]Fereastra Film[sub]Find scene in Album (Găseşte scena în Album) [index] Comanda Find Scene in Album Pentru a vedea cum este folosită o anume scenă în proiectul dvs. foloisţi comanda Find Scene in Album. Miniaturile scenelor capturate la calitatea avanpremierei sunt conturate cu o linie exterioară punctată în Album.[index]Video scenes[sub]Preview-quality (Calitatea avanpremierei) 1. Semnul de bifare rămâne atâta vreme căt orice clip din fereastra Film (Movie Window) foloseşte acea scenă. Pentru a alege cealaltă posibilitate. Scenele care au fost adăugate în fereastra Film (Movie Window) se disting în Album printr-un semn de bifare cu verde. Curent.. folosiţi comanda din meniu Album Find Scene in Project. Capitolul 3: Albumul 59 .

[man]Vizualizarea comentarului 9. [man]Deschiderea unui fişier de captură video 5. [man]Afişarea imaginilor şi informaţiilor despre fişier 8. Când această documentatie cere o comandă din meniu. partea Video Scenes din Album oferă un set cuprinzător de operaţii. Cuprins de operaţii Din cauza rolului său central. şi din meniul care apare cand daţi clic dreapta pe o scenă selectată. [+man]Acestea sunt tratate mai jos în următoarele subiecte: [+asistenţă]Acestea subiecte: 4.[index]Album[sub]Utilizarea meniului 3. ca de exemplu Album Combine Scenes. [man]Redetectarea scenelor se tratează în următoarele Capitolul 3: Albumul 60 . [man]Combinarea şi împărţirea scenelor 10. Aproximativ toate comenzile meniuluicare se aplică scenelor sunt disponibile din meniul principal Album. [man]Vizualizarea unei înregistrări video capturate 6. [man]Selectarea scenelor şi fişierelor 7. amintiţi-vă că o comandă echivalentă este disponibilă de obicei şi în meniurile chemate din comandă mouse-ului în „context”.

Video sunt folderele default Windows de captură şi folderul My videos . Puteţi alege şi alte foldere de pe hard drive pentru a accesa fişiere video stocate. alcătuind împreună patru foldere ce pot apărea în listă în orice moment.[115]Deschiderea unui fişier de captură video [hindex]Video scenes[sub]Folders (Foldere) [hindex]Foldere pentru înregistrări video capturate [hindex]Înregistrari video capturate[sub]Foldere [index] Înregistrari video capturate [sub]Deschidere fişier [hindex]Deschiderea unui fişier de captură video Locaţiile default pentru fişierele dvs. aceste douaă locaţii vor apărea amândouă întotdeauna în lista din partea superioară a Albumului. Când vizualizaţi pagina folder contents (conţinut folder) din partea Video Scenes . folderul de captură al sistemuluise află în folderul documentelor „all users” din Windows . În Windows XP. Şi folderul curent şi cel anterior sunt ambele listate în partea superioară a Albumului. Capitolul 3: Albumul 61 . Numele real al folderului de captură este My videos. dacă sunt diferite de cele două locaţii standard.

dar Windows Explorer şi Studio îl denumesc în mod obişnuit cu pseudonimul Shared videos. : Comment [NJS al folderului Trei moduri de a deschide un folder: 11. În alte versiuni ale Windows fără vreun folder video comun. Selectaţi numele folderului din lista de pe pagina folder contents. folderul de captură default se numeşte: C:\My Documents\Pinnacle Studio\Captured Video În Windows 98. Aceasta îl distinge de My videos în folderul de documente personale al utilizatorului. Capitolul 3: Albumul 62 . Listează şi fişierele subordonate şi fişierele video digitale din folderul ales de dvs. numele complet al căii folderului My Videos este : C:\My Documents\My Videos Comment [NJS folderului Deschiderea unui folder Pagina folder contents este afişată de fiecare dată când alegeţi un folder nou.

şi folosiţi 16. arătând miniaturi ce reprezintă scenele din fişier: Comment [NJS folderului Trei moduri de a deschide un fişier video digital: 14. Apăsaţi butonul browse for file caseta de dialog Open pentru a găsi un fişier avi. Detectarea scenelor şi miniaturi [index]Video scenes[sub]Thumbnail frames (Cadre miniaturi) [hindex]Thumbnail frames[sub]În Album [index]Scene detection (Detectarea scenelor) Capitolul 3: Albumul 63 . Daţi clic pe butonul parent folder . pagina file contents este afişată. Deschiderea unui fişier folder Când deschideţi un fişier video. Selectaţi un folder listat pe pagina contents . 13. Daţi dublu-clic pe fişierul listat pe pagina folder contents. mpg sau mp2 pe hard drive-ul dvs. . 15. Selectaţi numele fişierului din lista de pe pagina cuprinsului folderului file contents.12.

Pentru a schimba miniaturile din Album: Alegeţi scena pe care doriţi să o schimbaţi. Studio îl setează automat la formatul 4:3. Fiecare scenă este simbolizată de un cadru miniatural– un simbol al primului cadru al scenei. 3. 4. [man+]Acum Albumul se umple cu scenele detectate din înregistrarea dvs. Dacă fişierul nu furnizează raport de dimensiuni . capturată (vezi „Scene detection” la pagina [#023]). 2. [index]Setaţi comanda Thumbnail din meniu [index]Album menu[sub]Set Thumbnail 5. Capitolul 3: Albumul 64 . în acest fel Studio vă permite să alegeţi alt cadru dacă doriţi. Daţi clic pe comenzile Album Set Thumbnail din meniu. Este posibil ca primul cadru să nu reprezinte o miniatură pentru scenă .[asistenţă+]Acum Albumul se umple cu [>023]scenele detectate[<] din înregistrarea dvs. [139]Raporturile dimensiunilor Video [index]Raport de dimensiuni (formate cadre) Majoritatea fişierelor video digitale furnizează informaţie despre format care permite Studio să detecteze automat raportul de dimensiuni a cadrului de la 4:3 la 16:9. capturată. Folosiţi [>110]player-ul [<] pentru a găsi cadrul pe care doriţi să-l folosiţi pentru miniatură.

Dacă doriţi să adăugaţi un material de 16:9 la un film de 4:3 . trebuie să folosiţi mai întâi oricare dintre comenzile Aspect Ratio este necesară pentru aducerea scenelor din Album la aceeaşi conformaţie ca şi filmul. Vizionarea înregistrărilor video capturate [index]Video scenes[sub]Viewing (Vizionare) [hindex]Vizionarea scenelor video În orice moment se pot viziona scene individuale sau multiple din fişierul de captură video deschis deja. pentru scene video în Album. Pentru a viziona imagini video capturate începând cu o scenă selectată: 6. Aceste comenzi apar şi la apăsarea butonului dreapte al mouse-ului în context. Daţi clic pe miniatura scenei din Album. sau un matreial de 4:3 la un film de 16:9.Comenzile Aspect Ratio 4:3 şi Aspect Ratio 16:9 din meniul Album vă permite să setaţi manual orice raport doriţi. Noile clipuri vor fi restrânse sau extinse cât este nevoie pentru a se potrivi cu filmul. Studio nu vă permite să combinaţi materiale cu diferite raporturi de dimensiuni în acelaşi film. [>110]Playerul[<] afişează primul cadru al scenei Capitolul 3: Albumul 65 .

• Miniaturile scenelor afişează o bară de progresîn timpul avanpremierei. puteţi folosi Playerul pentru a viziona în avanpremieră înregistrarea fără a deschide fişierul în Album. Playerul redă acum scenele selectate şi oricare altele ulterioare. În timp ce continuaţi să vizionaţi înregistrările video capturate. • Scenele sunt evidenţiate succesiv după ce sunt redate . • Scruberul Playerului arată punctul curent de redare relativ la întregul film. bara de progres se mută de o miniatură la cealaltă. Apăsaţi butonul Play din Player. 7. Comment [NJS fişierelor video di Capitolul 3: Albumul 66 .selectate. Progresul se indică în trei moduri. Comment [NJS miniaturile scenel Avanpremiera fişierelor video digitale Când un folder este deschis în Album şi numele unui fişier digital este selectat.

Alegeţi comanda Edit Select All din meniu sau apăsaţi Ctrl+A pentru a selecta toate scenele (sau fişierele sau folderele) afişate în mod curant în Album. Folosiţi oricare dintre următoarele separat. 18. Scenele video selectate sunt indicate de o margine evidenţiată. Tehnicile de selectare urmăresc convenţiile Windows standard.Puteţi chiar selecta mai multe fişiere pentru redare folosind [>116]tehnici standard de selectare[<]. Scenele selectate au margine evidenţiată (centru). sau în combinaţie: 17. Folderele şi fişierele video selectate sunt afişate cu text evidenţiat. inclusiv cele de pe alte pagini. [116]Selectarea scenelor şi fişierelor [index]Video scenes[sub]Selectarea [index]Album[sub]Selectarea scenelor video Studio oferă o diversitate de moduri de a selecta scene şi alţi itemi în partea Video Scenes a Albumului. Capitolul 3: Albumul 67 . Apăsaţi Shift pe o serie de itemi apropiaţi.

Folosiţi tastele săgeată pentru a naviga prin tabelul Albumului. Folosiţi săgeţile în combinaţie cu Shift pentru a selecta itemi pe parcurs. Începând cu poziţia cursorului mouse-ului pe o zonă liberă din pagina de Album.19. Apăsaţi Ctrl pentru a adăuga sau a îndepărta itemi din selecţie. 20. Dacă faceţi o pauză în acel moment Comment [NJS despre scenă Capitolul 3: Albumul 68 . Folderele selectate şi fişierele selectate au text evidenţiat. selectând toţi itemii care intersectează zona. cursorul se schimbă într-un cursor mânuţă. 21. apăsaţi şi trageţi pentru a marca o zonă. [137]Afişarea informaţiilor despre scene şi fişiere [index]Meniu Album [sub]Icon view(Vizionare miniatură) [index] Meniu Album [sub]Details view(Vizionare detalii) [index]Video scenes[sub]Afişarea duratei În timp ce mişcaţi cursorul mouse-ului peste scenele video.

Momentul începerii este un cod timp de pe sursa video originală în minute. rezoluţia. Comment [NJS [117]Vizionarea comentariilor [index]Video scenes[sub]Comentarii [hindex]Subtitluri pentru scene video [hindex]Comentarii pentru scene video [hindex]Nume pentru scene video [index]Partea Video Scenes [sub]Vizionări (Views) [hindex]Comment View(Vizionare comentarii) Capitolul 3: Albumul 69 . afişajul persistă câteva secunde. Întoarceţi-vă la o listare mai completă cu Icon view. Dacă lăsaţi cursorul-mânuţă peste scenă. [asistenţă]Vezi [>117]Vizionare comentariu[<] pentru altă metodă de afişare a informaţiilor despre scenele video. raportul de dimensiuni şi rata cadrelor sunt afişate. alegeţi Details view din meniul care apare din butonul dreapta în Album. într-o casetă sunt afişate momentul începerii şi durata. când partea Video Scenes se află în folder view. Pentru informaţii referitoare la fişiere video. secunde şi cadre.asupra scenei. Numele fişierului.

sau nume de scene. Pentru a vedea mai multe informaţii despre fiecare scenă. sau comentarii de text care descriu conţinutul scenei. “Scena 3. fiecare scenă este reprezentată de un cadru miniatură. Folosirea acestor subtitluri rămâne decizia dvs. : ar putea fi cuvinte cheie de căutare. folosiţi comanda Comment View din meniu. cunoscută ca Scene view. care vă permite să introduceţi numele sau comentariul Capitolul 3: Albumul 70 . Album Comment [NJS Dacă daţi clic pe o scenă video. există subtitluri editabile care sunt afişate pentru scenele din album. 7:21”). apare un câmp de text .[hindex]Icon view(Vizionare miniatură) [index]Meniu Album [sub]Comment view(Vizionare comentarii) [index] Meniu Album [sub]Scene view(Vizionare scenă) În vizionarea default a părţii Video Scenes . În vizionarea comentariilor. Subtitlul default este generat de numărul de secvenţă al scenei şi durata acesteia (ex.

Capitolul 3: Albumul 71 . Folosiţi Album Select By Name pentru a deschide această casetă de dialog: Comment [NJS scenelor după num Introduceţi un cuvânt cheie în câmpul de text şi daţi un clic pe OK pentru a evidenţia scene din Album ale căror subtitluri conţin cuvântul cheie. Comment [NJS scenei Selectarea scenelor după nume [index]Meniu Album[sub]Select By Name(Selectare după nume) [hindex]Comanda din meniu Select By Name O opţiune legată de aceasta vă permite să selectaţi scene video prin scanarea cuvintelor cheie din comentarii. ci doar cele pe care le-aţi modificat. Subtitlurile default nu sunt vizate de căutare.dorit.

poate doriţi să combinaţi sau să împărţiţi unele dintre acestea în unităţi mai mari sau mai mici. Scenele selectate sunt combinate în una singură. Selectaţi scenele pe care doriţi să le combinaţi. Astfel de ajustări sunt uşor de făcut. (Ordinea din Album respectă rândurile şi Capitolul 3: Albumul 72 .Comment [NJS Combinarea şi împărţirea scenelor [index]Video scenes[sub]Combinare şi împărţire După ce aţi vizionat în avanpremieră scenele. [hindex]Comanda Combine Scenes din meniu [index]Meniu Album [sub]Combine Scenes (Combină scene) 9. [hindex]Combinarea scenelor Pentru a combina scene în Album: 8. ele sunt unite în ordinea în care apar în Album. indiferent de ordinea în care au fost selectate. Doar scene selectate adiacente pot fi combinate. Mai mult. Selectaţi Album Combine Scenes.

apăsaţi Ctrl+Z. Pentru a anula. fiecare set de imagini adiacente este combinat. Selectaţi scenele pe care doriţi să le împărţiţi. dar seturi diferite nu se combină între ele. scena nu este afectată. Neavând „vecini”. Dacă scenele pe care le-aţi selectatnu erau toate alăturate. Anumite scene selectate (cu negru) sunt unite în două secvenţe mai lungi. chiar dacă a făcut parte din selecţie. Apare caseta de dialog Subdivide Selected Scenes. Selectaţi Album Album [sub]Subdivide Scenes Subdivide Scenes. [hindex]Comanda Subdivide Scenes din meniu [index]Meniu (Împarte scene) 11. Capitolul 3: Albumul 73 . sau butonul undo .apoi coboară pe pagină) . [hindex]Împărţirea scenelor Pentru a împărţi scene din Album: 10.

până la durata minimă de o secundă. şi noi scene se adaugă Albumului. Benzile verticale indică diviziuni de câte cinci secunde în fiecare scenă. dacă doriţi. scena este împărţită. Cea mai mică diviziune permisă este de o secundă. Comment [NJS împărţirea din nou Trei scene selectate sunt împărţite la o durată de cinci secunde. Puteţi să continuaţi împărţirea. Pentru a anula. Duratele neregulate ale clipurilor din dreapta provin din adăugarea timpului rămas după subdiviziune la Capitolul 3: Albumul 74 .12. Orice înregistrare rămasă după împărţire se adaugă ultimei scene. 13. Daţi clic pe OK. Apare o bară de progres. apăsaţi Ctrl+Z. Alegeţi durata scenelor împărţite tastând o valoare în casetă. sau daţi clic pe butonul undo.

Rezultatele detectării sunt identice cu cele obţiute după captură. Dacă aţi împărţit scenele. . cu singura condiţie ca tehnica de detectare să fie aceeaşi. Chiar dacă nu puteţi să vă reamintiţi exact stadiul iniţial şi recombinaţi mai mult decat trebuie. scena 2 este neafectată de operaţia de împărţire. Redetectarea scenelor [index]Video scenes[sub]Redetecting(Redetectare) [hindex]Redetecting scenelor video) Dacă combinaţi sau împărţiţi scenele şi mai târziu vă decideţi că aţi prefera să le restauraţi starea iniţială. procesul de detectare va restaura secvenţa iniţială de scene. tot din acelaşi motiv. puteţi redetecta orice scenă sa uselecţie de scene. selectaţi Capitolul 3: Albumul 75 . trebuie mai întâi să le recombinaţi.scena împărţită în final. Pentru a redetecta scene: [index]Meniul detectare scene Album[sub]Comenzile pentru video scenes(Redetectarea [index]Scene detection[sub]Comenzi din meniu Dacă aveţi nevoie să recombinaţi orice scene.

tranziţiile sunt împărţite în grupuri. vezi Capitolul 6: Tranziţii.fie Detect Scenes by Shooting Time and Date. folosind oricâte pagini de Album sunt necesare. [///@040818d] [man]Pentru a afla despre tranziţii şi despre cum le puteţi folosi în filmele dvs. O fereastră de progres apare pe măsură ce Studio detectează scenele şi repopulează Albumul. Pentru a uşura utilizarea. selectaţi fie Detect Scenes by Video Content . 15. [071]PARTEA TRANZIŢII [index]Album[sub]Transitions section(Partea tranziţii) [index]Tranziţii[sub]Parte (din Album) Partea tranziţii a Albumului oferă o varietate de tranziţii de clip trage-şi-lasă. Din meniul Album . Toate tranziţiile din grup sunt afişate. Folosiţi lista ascunsă pentur a alege pe care grup de tranziţii doriţi să-l vizionaţi. Selectaţi scenele pe care vreţi să le redetectaţi. [///@] Capitolul 3: Albumul 76 .scenele împărţite şi apoi aplicaţi comanda Album Combine Scenes din meniu. 14..

Puteţi procura o cheie de activare(activation key) în doar câteva minute. [hindex]Tranziţii[sub]Grupuri Colecţia de tranziţii a Studio include 74 tranziţii standard. şi mai multe alte tranziţii „blocate” Hollywood FX (cu un simbol de lacăt în colţul stânga sus al miniaturii tranziţiei). şi despre cum le puteţi folosi în filmele dvs. fără a fi nevoie să ieşiţi din Capitolul 3: Albumul 77 . dar un semn Studio 9 se va imprima pe o parte a cadrului video în timpul redării. Folosirea traziţiilor blocate [index]Tranziţii[sub]Deblocare [index]Hollywood FX[sub]Deblocare [hindex]Deblocare[sub]Hollywood FX Aceste tranziţii demonstrative sunt disponibile gratis pentru probă. . 52 tranziţii Alpha Magic. apoi daţi clic în panoul deblochează(unlock) de pe aceeaşi pagină de Album. 16 tranziţii nerestricţionate Hollywood FX 3-D. Pentru a folosi aceste tranziţii într-o producţie reală. este de ajuns să deschideţi Albumul la tranziţia dorită.[asistenţă]Clic [>070]aici[<] pentru a afla despre tranziţii.

Afişarea numelui tranziţiei [hindex]Tranziţii[sub]Afişare tip După cum mişcaţi cursorul mouse-ului peste miniaturile tranziţiilor în Album. Daţi un clic oriunde în panoul de deblocare de pe pagina din dreapta pentru a debloca acest set de tranziţii.Studio. deschisă pentru pachetul tematic „HFX Family Fun 1” de tranziţii Hollywood FX. [man]Pentru mai multe informaţii privitoare la achiziţionarea de conţinut de primă calitate pentru Studio. cursorul se schimbă într-un cursor mânuţă(indicând că tranziţia poate fi trasă din Album în fereastra Film Capitolul 3: Albumul 78 Comment [NJS dreapta . vezi „Expanding Studio” la pagina [#140]. Partea Tranziţii a Albumului. [asistenţă]Vezi [>140]Expanding Studio[<] pentru mai multe informaţii despre achiziţionarea de conţinut de bună calitate pentru Studio.

Avanpremieră efecte de tranziţie [hindex]Tranziţii[sub]Avanpremieră [hindex]Avanpremieră[sub]Tranziţii [hindex]Player[sub]Avanpremieră tranziţii Când daţi clic pe miniatura unei tranziţii. se afişează numele tranziţiei. Demonstraţia rulează cât timp miniatura rămâne selectată. Dacă vă opriţi un moment pe miniatură. Pentru o vizionare detaliată. Player-ul face o demonstraţie a tranziţiei folosind convenţia că „A” reprezintă clipul original şi „B” noul clip. opriţi Player-ul şi folosiţi butoanele Frame reverse şi Frame forward pentru a trece prin tranziţie câte o poziţie pe rând. Afişajul persistă pentru câteva secunde până cursorul mouseului trece de tranziţien. Capitolul 3: Albumul 79 .( Movie Window).

În Album. vi s-ar putea părea mai uşor să începeţi cu unul dintre titlurile furnizate şi să le personalizaţi în editorul de titluri ( Title Editor). Pot fi folosite în film fie ca titluri full-screen. de obicei). în timp ce într-un titlu full-screen. Ca în cazul scenelor video. vă puteţi creea propriile titluri când aveţi nevoie. În orice caz. Diferenţa este că într-un titlu overlay decoul transparent este înlocuit cu alt material (un videoclip. titlurile care au fost adăugate proiectului dvs.[103]PARTEA DE TITLURI [index]Album[sub]Partea de titluri [index]Titluri [sub]Parte (din Album) Această secţiune din Album o colecţie de titluri de tip text într-o varietate de stiluri. o tablă de şah gri este folosită pentru a indica secţiunea dintr-un titlu care va fi tratată ca transparentă în overlay-uri. decorul este înlocuit de negru. fie ca titluri overlay. Cu puternicul editor de titluri al Studio. curent sunt indicate în Album de un simbol verde tablă de şah. [hindex]Foldere[sub]Titluri Capitolul 3: Albumul 80 .

[hindex]Titluri[sub]Folder Folderul Titluri: Miniaturile din partea Titluri reprezintă fişiere din folderul denumit la începutul fiecărei pagini din stânga în această parte. Titlurile pe care le-aţi creat sau pe care le-aţi modificat pot fi adăugate aici prin salvarea lor în acest folder din editorul de titluri. . [///@040818e] [man]Pentru informaţii referitoare la folosirea titlurilor în filmul dvs. [+man]Puteţi şi să selectaţi un alt folder pentru a fi sursa acestei părţi (vezi „Foldere sursă pentru conţinutul Albumului” la pagina [#092]). vezi Capitolul 7: Fotografii. [///@] [asistenţă]Daţi clic [>063]aici[<] pentru informaţii privind folosirea titlurilor în filmul dvs.. [104]PARTEA DE FOTOGRAFII [index]Album[sub]Partea de fotografii Capitolul 3: Albumul 81 . [+asistenţă]Puteţi şi să selectaţi [>092]un alt folder[<] pentru a fi sursa acestei părţi.

Imaginile pot fi adăugate acestei secţiuni prin stocarea în acest folder. [+asistenţă]De asemenea. [hindex]Foldere[sub]Fotografii [hindex]Fotografii[sub]Folder Folder Fotografii: Miniaturile din partea Fotografii reprezintă fişiere din folderul denumit în capătul superior al fiecărei pagini stângi din această parte. current sunt marcate cu un simbol bifă verde. puteţi [>092]selecta un alt folder[<] pentru a fi sursa acestei părţi. Ca în cazul scenelor video. fotografii şi desene tip bitmap. sau puteţi salva un titlu din editorul de titluri. Capitolul 3: Albumul 82 .[index]Fotografii[sub]Parte (a Albumului) [hindex]Tipuri fişiere[sub]Imagine [hindex]Fişiere imagine Această secţiune din Album afişează miniaturi ale fişierelor imagine. puteţi salva cadre videoîn folder cu instrumental Frame grabber . [+man]De asemenea. care pot include cadre video alese manual. puteţi allege un alt folder ca sursă pentru această parte (vezi „Foldere sursă pentru conţinutul Albumului” la pagina [#092]). imaginile care se folosesc în filmul dvs. De exemplu. Majoritatea formatelor standard de fişiere imagine au suport.

[///@040818f] [man]Pentru informaţii referitoare la cadrele fixe din filmul dvs. acoperind categorii ca „animale”. [061]PARTEA DE EFECTE SONORE [index]Album[sub]Partea de efecte sonore [index]Efecte sonore[sub]Parte (din Album) [index]Fişiere WAV [hindex]Tip fişier[sub]WAV Studio conţine o varietate de efecte sonore pregătite de folosire. Aceste fişire wav sunt instalate într-un număr de foldere. [hindex]Tipuri de fişier[sub]Sunet [index]Fişiere sunet Folderul Efecte Sonore: Aceatsă parte a Albumului afişează fişiere sunet conţinute într-un folder disc. .. „clopoţei” şi „desene animate”. Capitolul 3: Albumul 83 . vezi Capitolul 7: Fotografii. [///@] [asistenţă]Clic [>063]aici[<] pentru informaţii referitoare la folosirea cadrelor fixe în filmul dvs.

Orice clip sonor poate fi vizionat în avanpremieră prin simplul clic pe numele sau miniatura lui. [+man]Puteţi afişa sunetele într-un alt folder – nu neapărat unul dintre cele instalate de Studio – selectând un folder diferit pentru a fi sursa acestei părţi (vezi „Foldere sursă pentru conţinutul Albumului” la pagina [#092]). fişiere tip muzică în format mp3 şi fişierele de animaţie avi sunt şi ele afişate în această parte a Albumului. şi vă puteţi spirjini pe ele pentru material audio suplimentar în producţiile dvs. [+asistenţă]Puteţi afişa sunetele într-un alt folder – nu neapărat unul dintre cele instalate de Studio – [>092] selectând un folder diferit [<]pentru a fi sursa acestei părţi. [///@040818g] [man]Pentru informaţii asupra folosirii sunetelor în Capitolul 3: Albumul 84 . .denumit în partea superioară a fiecărei pagini din această parte. [index]Fişiere MP3 [hindex]Tipuri de fişier[sub]MP3 [index]Fişiere AVI [hindex]Tipuri de fişier[sub]AVI Pe lângă fişiere wav (Windows „wave”) .

Pentru a utiliza efectele într-o producţie reală. fără a fi nevoie să ieşiţi din Studio. Folosirea efectelor sonore blocate [index]Efecte sonore[sub]Deblocare [hindex]Deblocare[sub]Efecte sonore Aceste efecte sonore demonstrative sunt disponibile gratuit pentru probă. „Ultimate FX”. şi un beep intermitent va fi adăugat coloanei sonore. . Puteţi procura o cheie de activare (activation key) în doar câteva minute. veţi găsi şi câteva foldere de efecte în serie FX. Capitolul 3: Albumul 85 . Alături de multe efecte nerestricţionate disponibile cu Studio. apoi daţi clic în panoul unlock(deblocare) de pe aceeaşi pagină de Album.filmele dvs. dar un semn Studio 9 va fi suprapus pe o parte din cadrul video de câte ori se va reda sunetul. vezi muzică. Aceste efecte sunt „blocate” (indicaţie dată de un simbol de lacăt de lângă numele efectului sonor în Album). . [///@] Capitolul 10: Efecte sonore şi [asistenţă]Clic [>062]aici[<] pentru informaţii asupra folosirii sunetelor în filmul dvs. e de ajuns să daţi un clic în Album pe efectul dorit.

vezi „Expanding Studio”(„Extinderea Studio”) la pagina [#140]. [asistenţă]Vezi [>140]Extinderea Studio[<] pentru mai multe informaţii despre achiziţionarea de material de bună calitate pentru Studio. [105]PARTEA DISC MENUS [index]Album[sub]Partea Disc Menus [hindex]Disc menus[sub]Parte (din Album) Capitolul 3: Albumul 86 . Daţi clic oriunde în panoul de deblocare de pe pagina din partea dreaptă pentru a debloca acest set de efecte.Partea Efecte Sonore din Album. [man]Pentru mai multe informaţii privind achiziţionarea de material de bună calitate pentru Studio. deschisă pentru pachetul tematic “UFX House 2” de efecte sonore Ultimate FX.

S-VCD şi DVD authoring. şi pot fi salvate fie din editor întrun folder disc sau încorporate direct în filmul dvs. . . meniurile disc care se folosesc în filmul dvs. se disting în Album printr-un semn bifă verde. Folderul Disc Menus: Miniaturile din secţiunea Disc Menus reprezintă fişierele din folderul denumit în partea superioară a fiecărei pagini din partea stângă din Capitolul 3: Albumul 87 . La fel ca în cazul scenelor video sau în cazul altor surse vizuale. vezi Capitolul 8: Disc menus. [///@040818h] [man]Pentru informaţii privind meniurile disc în filmul dvs. . Meniurile în Studio sunt titluri puternic specializate: ele pot fi create şi editate în Editorul de Titluri .[index]DVD[sub]Meniuri [index]VCD[sub]Meniuri [index]S-VCD[sub]Meniuri [hindex]Authoring discs [index]Discs[sub]Authoring Această parte a Albumuluiconţine o colecţie de meniuri proiectate de artişti pentru VCD. [///@] [asistenţă]Clic [>035]aici[<] pentru informaţii referitoare la utilizarea meniurilor disc în filmul dvs.

Aceste meniuri sunt „blocate” (situaţie indicată de un simbol de lacăt din colţul superior stânga al miniaturii meniului. Multe dintre aceste meniuri profesionale Capitolul 3: Albumul 88 . [+asistenţă]Puteţi şi să [>092]selectaţi un alt folder [<] pentru a fi sursa acestei părţi . Disponibilitate: Meniurile cu fundal în mişcare nu sunt suportate de versiunile SE şi QuickStart ale Studio. completat.). şi puteţi să creaţi asemenea meniuri şi dvs. Meniurile cu fundal în mişcare sunt indicate de un colţul inferior dreapta al miniaturii din simbol mic Album. înşivă. Alături de multe meniuri standard şi mobile care sunt furnizate odată cu Studio. Simbolul fundal în mişcare: Unele dintre meniurile oferite cu Studio încorporează un fundal cu inregistrare video în mişcare mai degrabă decât imagine statică. Meniurile pot fi adăugate secţiunii stocându-le în acest fişier. Acest „fundal în mişcare” poate ajuta la conferirea unui aspect profesional discului dvs. veţi găsi şi câteva foldere de meniuri în seria „Meniurile Pinnacle Premium DVD” . [+man]Puteţi şi să selectaţi un alt folder ca sursă pentru această parte (vezi „Foldere sursă pentru conţinutul Albumului” la pagina [#092]).această parte.

Daţi clic oriunde în panoul de deblocare de pe pagina din partea dreaptă pentru debloca acest set de meniuri. Folosirea meniurilor blocate [index]Disc menus[sub]Deblocare [index]Deblocare [sub]Disc menus Meniurile demonstrative sunt disponibile pentru probă. Capitolul 3: Albumul 89 . Puteţi procura o cheie de activare(activation key) în doar câteva minute.DVD includ coloane sonore care se repetă. e de ajuns să deschideţi un meniu în Album. dar un semn Studio 9 va fi suprapus peste partea cadrului video de fiecare dată când se redă un meniu dintre acestea. Dacă doriţi să folosiţi unul într-o producţie reală. deschisa pentru pachetul tematic “Holiday” din meniurile Pinnacle Premium DVD. fără să fie nevoie să părăsiţi Studio. Secţiunea Disc Menus din Abum. apoi daţi un clic în panoul deblocare(unlock) de pe aceeaşi pagină de Album.

Capitolul 3: Albumul 90 .[man]Pentru mai multe informaţii referitoare la achiziţionarea de conţinut de bună calitate. vezi „Extinderea Studio” la pagina [#140]. [asistenţă]Vezi [>140]Extinderea Studio[<] pentru mai multe informaţii referitoare la achiziţionarea de conţiut de bună calitate pentru Studio.

mai întâi intraţi în modul Edit dacă nu vă aflaţi deja acolo: Comment [NJS edit [index]Fereastra Film [index]Cutia de instrumente [hindex]Cutia de instrumente video [hindex]Cutia de instrumente audio Bara de titlu a ferestrei Film conţine câteva comenzi şi afişaje importante. [+asistenţă] Butoanele cutiei de instrumente din stânga barei de titlu deschid cutia de instrumente video Capitolul 4: Fereastra Film 91 . [+man]Butoanele cutiei de instrumente din stânga barei de titlu deschid cutia de instrumente video şi pe cea de instrumente audio. unde constituiţi filmul din materialul brut din Album. Pentru a accesa fereastra Film. care sunt discutate la pagina [#069]. ocupă jumătatea inferioară a ecranului în modul Edit.[ ]CAPITOLUL 4[ ]: 106 0 [ ]Fereastra Film 056 Fereastra Film.

[+asistenţă] Ceva mai la dreapta se află butoanele Împărţire Clip(Clip Split) şi Ştergere Clip(Clip Delete). Mesaje de status şi de avertizare sunt afişate şi ele în această zonă când este nevoie. [+man]Ceva mai la dreapta se află butoanele Împărţire Clip(Clip Split) şi Ştergere Clip(Clip Delete). Capitolul 4: Fereastra Film 92 .şi pe cea de instrumente audio. în timp ce în dreapta mai îndepărtată se află trei butoane de vizionare selecţie (view selection) (vezi [>088] „Vizionări în Fereastra Film” [<]). în timp ce în dreapta mai îndepărtată se află trei butoane de vizionare selecţie (view selection) (vezi „Vizionări în Fereastra Film” la pagina [#088]). [hindex]Nume fişier[sub]Proiect [hindex]Numele fişierului proiectului [hindex]Fereastra Film[sub]Zona mesajului de status [index]Butoane[sub]Împărţirea clipului [index]Buttons[sub]Clip [index]Butoane[sub]Vizionare selecţie [hindex]Butoane fereastră Film În dreapta butoanelor din cutia de instrumente se află o zonă de text unde este afişat numele fişierului proiect. care sunt discutate [>069]aici[<].

Butoane din Butoane vizionare Î Comment [NJS [cap: [cap: mesaj [cap: [cap: Butoane din cutia de instrumente]Butoane din cutia de instrumente Zonă nume fişier şi mesaj]Zonă nume fişier şi Împarte clip]Împarte Şterge clip]Şterge clip clip vizionare [cap: Butoane selecţie vizionare selecţie]Butoane [093]Buton împarte clip/scenă – tăişul [index]Butoane[sub]Împarte clip/scenă [index]Buton împarte clip/scenă [index]Buton Tăiş [hindex]Împărţirea clipurilor şi a scenelor [index]Clipuri[sub]Împărţire [index]Scene video[sub]Împărţire Apăsaţi acest buton pentru a împărţi clipul Capitolul 4: Fereastra Film 93 .

Butonul tăiş poate fi folosit în combinaţie cu butoanele de blocare a înregistrărilor din vizualizarea Timeline a ferestrei Film pentru a îndeplini [>020] operaţiuni speciale[<] ca editatul inserat. este reduplicate şi automat secţionat în punctul de împărţire. este împărţită în punctul indicat în două scene mai scurte. [+man]Vezi „Editare avansată Timeline” la pagina [#020]. Dacă itemul ese un clip în fereastra Film. şi editări în care coloana sonoră este principală sau secundară în raport cu imaginea video. Capitolul 4: Fereastra Film 94 . Împărţirea unui clip: plasarea liniei de editareîn clipul original determină punctual de împărţire. Dacă itemul este o scenă din Album. Nu se pierde informaţie. sau scena deja selectată din Album.selectat deja în fereastra Film. Când aplicaţi instrumental Tăiş. Studio copiază clipul şi îndepărtează partea ce urmează după punctual de împărţire în prima copie şi până la punctual de împărţire pentru a doua copie.

şi clipuri de pe alte înregistrări sunt îndepărtate sau scurtate după cum este nevoie pentru a păstra sincronizarea. iniţial spaţiile libere dintre ele nu sunt îndepărtate automat. Dacă apăsaţi tasta Ctrl în timp ce daţi clic pe butonul delete. spaţiul liber care s-ar creea în filmul dvs. sau în timp ce apăsaţi tasta Delete. Ctrl+Delete lasă un spaţiu liber când se îndepărtează un clip. sunt şterse în orice vizualizare. spaţiul de pe înregistrare este închis. astfel încât durata celorlalte clipuri nu este afectată. se inversează situaţia pentru înregistrarea selectată. Iniţial. când videoclipuri din înregistrarea video principală din proiectul dvs. În Capitolul 4: Fereastra Film 95 . Dacă ştergeţi clipuri de pe alte înregistrări. de ştergere se închide automat.[185]Buton Ştergere clip – lada de gunoi [index]Butoane[sub]Ştergere clip [index]Buton Ştergere clip [index]Buton ladă de gunoi [index]Ştergere clipuri [index]Ştergere scene [index]Clipuri[sub]Ştergere Acest buton şterge conţinutul selectat deja în oricare dintre vizualizările ferestrei Film. pe înregistrarea video principală. în timp ce pe alte înregistrări. Adică.

Puteţi accesa şi operaţiunile şterse prin intermediul meniului din butonul drept al mouse-ului apăsat în context pentru clipuri din Timeline. esteindicată de linia de editare. Opţiunile de ştergere din meniul butonului dreapta pentru clipuri Timeline nu sunt aceleaşi pentru clipuri de pe înregistrarea video principală (S) ca pentru cele de pe celelalte înregistrări (D). Poziţionare: linie de editare.nici una dintre posibilităţi nu sunt afectate şi alte înregistrări. Poziţia curantă poate fi schimbată prin mutarea fie a scruberului Timeline (la care este ataşată linia de Capitolul 4: Fereastra Film 96 . În vizualizarea Timeline. scrubere [hindex]Linie de editare [hindex]Scrubere [index]Muzică de fundal [hindex]Poziţia curentă [index]Fereastra Film[sub]Poziţionare Poziţia curentă este cadrul arătat în Player când lucraţi cu un videclip în fereastra Film. Meniurile menţionează short-cut-urile tastaturii dependente de context.

un al treilea scruber. Comment [NJS Când este deschis instrumenual proprietăţi Clip. este disponibil pentru ajustarea poziţiei curente în clip în timpul scurtării. scruberul trim.editare) sau scruberul Player-ului. [subtitlu: Scruber Timeline]Scruber Trim]Scruber Timeline [subtitlu:Scruber [subtitlu:Scruber Trim Player Player]Scruber [088]VIZIONĂRI ÎN FEREASTRA FILM [index]Fereastră Film[sub]Vizionări Capitolul 4: Fereastra Film 97 .

Fereastra Film [sub]Storyboard [index]Vizualizare Storyboard Vizualizarea Storyboard Vizualizarea storyboard arată ordinea scenelor video şi a tranziţiilor. Foloseşte miniature pentru o structurare mai rapidă a filmului.[index]Vizualizări. [index] Vizualizări. Selectaţi pe cea care doriţi să o folosiţi prin apăsarea butoanelor de selecţie a vizualizărilor în colţul dreapta sus al ferestrei Film. Fereastra Film [sub]Storyboard [index]Vizualizare Storyboard [index] Vizualizări. Capitolul 4: Fereastra Film 98 . Storyboard şi Text. : Timeline. Fereastra Film[sub]Timeline [index]Vizualizare Timeline [index] Vizualizări. Puteţi allege miniature mari sau mici în [>039] panoul de opţiuni Edit [<]. Fereastra Film [sub]Text [index]Vizualizare Text Fereatsra Film furnizează trei vizualizări ale proiectuliu dvs.

Fereastra Film [sub]Timeline [index]Scală temporală [index]Timeline[sub]Înregistrări [hindex]Înregistrări pe Timeline [index]Videoclipuri [index]Clipuri[sub]Video [index]Audioclipuri [index]Clipuri[sub]Audio [index]Efecte sonore [index]Voice-overe [index]Muzică de fundal Vizualizarea Capitolul 4: Fereastra Film Timeline arată 99 .Comment [NJS [113]Vizualizarea Timeline [index]Vizualizare Timeline [index] Vizualizări.

. titluri şi elemente grafice: Întegistrarea video elementele vizuale primare în producţia dvs. plus meniuri disc full-screen. prin [>107]Inserează Împărţire[<] Editare[<] pentru şi detalii Capitolul 4: Fereastra Film 100 . Capitol 8: Disc menus and Capitol 7: Fotografii pentru informaţii suplimentare. [>035]Disc menus[<] şi [>063]Fotografii[<] pentru informaţii suplimentare. [///@] [+asistenţă]Vezi [>078]Videoclipuri[<]. [+man]Vezi „Inserează Editare” (pagina[#107]) şi „Editare prin Împărţire” (pagina [#108]) pentru informaţii suplimentare. Video.poziţiile şi duratele clipurilor în raport cu scala temporală. Original (sau „synchronous”) audio: Înregistrarea original audio conţine informaţia audio capturată odată cu imaginea video din cameră. [index]Audio[sub]Synchronous 23. [///@040818i] [+man]Vezi Capitol 5: Videoclipuri. Această vizualizare afişează şi până la opt înregistrări pe care se pot plasa diferite tipuri de clip: 22. [+asistenţă]Vezi [>108]Editare suplimentare. Puteţi manevra audioclipurile pe această înregistrare pentru a obţine efecte folosind editarea inserată şi tehnicile de editare prin împărţire.

înregistrările şi imaginile plasate pe înregistrarea overlay pot fi folosite cu instrumentele Picture-in-picture şi Chroma key pentru a da producţiilor dvs. Overlay-uri de titluri şi de elemente grafice: Imagini plasate pe înregistrarea titlu vor fi redate ca overlay-uri peste înregistrarea video originală. Overlay video şi audio: În Studio Plus. [///@] [+asistenţă]Vezi [>178]Editarea a două înregistrări cu Studio Plus[<]pentru detalii privind înregistrarea overlay . video un aspect profesionist. [///@040818j] [+man]Vezi Capitolul 12: Editarea a două înregistrări cu Studio Plus înregistrarea overlay . Înregistrările audio originale pentru overlay video este stocat în înregistrările audio conexe. [///@] [+asistenţă]Vezi [>063]Fotografii[<]şi [>035] Disc Capitolul 4: Fereastra Film 101 pentru detalii privind . [///@040818k] [+man]Vezi Capitol 7: Fotografii şi Capitol 8: Disc menus pentru informaţii suplimentare. cu fundal transparent. Acetse caracteristici sunt blocate în alte versiuni ale Studio. rezultând în produse „marcate” atunci când sunt folosite. Puteţi upgrade la Studio Plus oricând dacă aveţi nevoie de caracteristicile sale avansate.24. 25.

. Coloana dvs. [[+asistenţă] Muzica de fundal pentru filmele dvs. Disc menus. poate fi creată pe o durată oarecare dorită cu [>060] instrumentul SmartSound [<]sau poate fi importată [>032] cu instrumentul CD audio [<]. semen de capitol şi link-uri de reîntoarcere în meniu: Aceasta este o Capitolul 4: Fereastra Film 102 . 28.menus[<] pentru informaţii suplimentare. [///@040819a] [+man]Vezi Capitol 10: Efecte sonore ţi muzică pentru informaţii complete. Efecte sonore şi voice-overe: Clipurile audio de pe această înregistrare sunt combinate cu înregistrarea audio originală şi cu muzica de fundal pentru a creea coloana sonoră finală pentru filmul dvs. poate fi creată pe o durată oarecare dorită cu instrumentul SmartSound (pagina[#060]) sau poate fi importată cu instrumentul CD audio (pagina [#032]). Coloana dvs. Muzică de fundal: [+man]Muzica de fundal pentru filmele dvs. 26. [///@] [+asistenţă]Vezi [>062]Efecte sonore şi muzică[<] pentru informaţii complete. sonoră poate folosi şi [>062]mp3 şi alte fişiere muzicale [<]. 27. sonoră poate folosi şi mp3 şi alte fişiere muzicale (vezi pagina [#062]).

înregistrare suplimentară care apare deasupra înregistrării video de fiecare dată când înregistrarea are cel puţin un disc meniu. [>035]Disc menus[<] pentru Scală temporală Meniu Video [cap: [cap: Scală temporală]Scală temporală Meniu]Meniu Video]Video audio originală]Înregistrarea [cap: Înregistrarea audio originală [cap: [cap: [cap: Titlu]Titlu Efecte sonore şi voice-over]Efecte sonore şi voice-over Muzică de fundal]Muzică de fundal [hindex]Editare[sub]Avansată Capitolul 4: Fereastra Film 103 . [///@040819b] [+man]Vezi Capitol 8: Disc menus pentru informaţii. [///@] [+asistenţă]Vezi informaţii.

segmental de timp folosit este de asemenea îndepărtat din orice alte clipuri paralele. Acest fapt are câteva consecinţe: 29. excluzând-o astfel de la operaţiuni de editare şi redare. 30. detaliată sau avansată. Clipurile care se înscriu complet în durata unui clip şterssunt şterse. [index]Înregistrări[sub]Blocare [index]Blocare înregistrări Butonul lacăt de lângă marginea Capitolul 4: Fereastra Film 104 . şi clipurile redate în mod simultan pe alte căi sunt scurtate. Acetse reacţii pot fi evitate când este necesar cu o caracteristică permiţându-vă să „blocaţi” orice întegistrare independent de celelalte. de asemenea. Când scurtaţi un videoclip. [121]Blocarea înregistrării [index]Înregistrări[sub]Video [index]Înregistrări video Înregistrarea video depăşeşte toate celelalte înregistrări ca prioritate pentru scurtare sau ştergere. 31. trebuie să alegeţi acest tip de vişualizare când este necesară o editare extensivă. Când ştergeţi un videoclip.Deoarece multe operaţiuni de editare pot fi definitivate doar în vizualizarea Timeline.

Înregistrări reduse la mut [index]Înregistrări [sub]Reducere la mut [index]Reducerea la mut a înregistrărilor Înregistrările audio pot fi reduse la mut individual cu ajutorul butoanelor mute de pe marginea dreaptă a ferestrei Film.dreaptă a ferestrei Film.) Feedback plasare [hindex]Feedback plasare clip mute pagina din [#081] pentru informaţii instrumentul [>081]Volum şi balans [<]. Acetse butoane au aceeaşi funcţie ca butoanele [+man](Vezi suplimentare. poate fi apăsat pentru a active blocarea înregistrării corespunzatoare. [+man]Blocarea Studio oferă funcţiile editare prin inserare şi editare prin împărţire (vezi Capitol 5: Videoclipuri). Capitolul 4: Fereastra Film 105 . [+asistenţă] Blocarea Studio oferă funcţiile editare prin inserare şi editare prin împărţire (vezi [>078] Videoclipuri [<]).

[index]Instrumentul proprietăţile clipului [index]Instrumente[sub]Proprietăţile clipului [index]Scruber Trim [hindex]Linii de plasare Simboluri de plasare: În timp ce mişcaţi un clip pe Timeline. liniile de plasare se transformă de la verde la roşu. Capitolul 4: Fereastra Film 106 . [hindex]Linia de status Linia de status: Zona liniei de status din partea stângă a barei de titlu a ferestrei Film afişează mesaje în timp ce plasaţi clipuri şi faceţi alte acţiuni. titles. titluri.Studio oferă câteva tipuri de feedback în legătură cu acţiunile dvs. şi linia de status vă informează „Only scenes. Forma cursorului mouse-ului şi culorile liniilor de plasare verticală vă indică ceea ce şi ceea ce nu este permis să faceţi. de plasare a clipurilor în vizualizarea Timeline. dacă încercaţi să târâţi un sunet peste înregistrarea video. photos and transitions on video track”(Doar scene. De exemplu. fotografii şi tranziţii pe înregistrarea video). Studio oferă feedback pentru a vă spune dacă plasarea momentană a clipului este validă. cursorul mouse-ului se schimbă din „copy”(copiază) în „unavailable”(indisponibil).

precum şi durata lor. Capitolul 4: Fereastra Film 107 . linii roşii de plasare Linie de status explicând problemele de operare Comment [NJS plasării Linii roşii de plasare care indică operaţia invalidă Simbol indisponibil [119]Vizualizare Text [index]Vizualizare Text [index]Vizualizări. în această vizualizare sunt vizibile nume personalizate pentru clipuri. Fereastră Film[sub]Text Vizualizarea Text din fereastra Film este o listă care arată timpii de începere şi de sfârşit ai clipurilor. Pe lângă acestea.Liniile verzi de plasare cu cu un cursor „unavailable” un cursor „copy” arată contrariul. înseamnă că o acţiune este validă.

Comment [NJS Film [069]CUTIILE DE INSTRUMENTE [index]Cutii de instrumente Cutiile de instrumente oferă o interfaţă convenabilă indicată-şi-apasă pentru operaţiunile de editare – adăugarea de clipuri filmului dvs. [index]Butoane[sub]Cutie de instrumente Cutiile de instrumente sunt disponibile numai în modul Edit. Studio oferă cutii de instrumente diferite pentru operaţiunile video şi pentru cele audio. Sunt deschise şi închise cu butoane din partea superioară stângă a ferestrei Film. modificarea clipurilor existente şi aplicarea efectelor speciale. Cutia de instrumente video deschisă Cutia de instrumente audio deschisă Ambele cutii de instrumente închise [cap: Cutia de instrumente video deschisă]Cutia de 108 Capitolul 4: Fereastra Film . .

Butoane de selecţie a intrumentului Instrumentul Capitolul 4: Fereastra Film 109 . se deschide instrumentul corespunzător. Dublu clic pe un clip în fereastra Film afişează şi instrumental corespunzător (cu excepţia clipurilor titlu. Instrumentul deja selectat din dreapta. Dacă apăsaţi unul dintre acestea. Butoanele individuale se evidenţiază. care conţine două zone principale: 32. Albumul este apoi înlocuit cu afişajul cutiei de instrumente. care sunt deschise direct în Editorul de Titluri când daţi dublu clic). indicând care cutie de instrumente se va deschide când veţi da clic. 33.instrument video deschisă [cap: [cap: Cutia de instrumente audio deschisă] Cutia de instrument audio deschisă Ambele cutii de instrumente închise]Ambele cutii de instrumente închise Selectaţi cutia de instrumente pe care doriţi să o deschideţi mişcând cursorul peste miniaturi. Butoanele de selecţie a instrumentului În panoul din stânga.

Capitolul 4: Fereastra Film 110 . sau prin comanda Go to Title/Menu Editor din meniul buton dreapta în context în fereastra Film. Studio.[cap: [cap: Butoane de selecţie a instrumentului] Butoane de selecţie a instrumentului Instrumentul selectat]Instrumentul selectat [index]Butoane[sub]Selecţie instrument Toate butoanele de selecţie a instrumentului. deschide instrumente specializate. Afişează un instrument destinat scurtării şi editării în orice alt fel al tipului de clip selectat deja în fereastra Film. în care puteţi combina text. Butonul superior din ambele cutii de instrumente este intrstrumentul Proprietăţile clipului. [///@040819c] [+man]Vezi Capitol 9: Editorul de Titluri pentru informaţii complete. Editorul de Titluri [index]Editorul de titluri[sub]Introdus Un instrument puternic ce nu poate fi accesat direct din cutiile de instrumente este [>066]Editorul de Titluri[<]. cu excepţia celui superior din fiecare set. imagini şi alte resurse grafice pentru a realiza titluri şi meniuri disc pentru producţiile dvs. Accesaţi Editorul de Titluri din instrumentele Titlu şi Disc meniu .

fotografii şi disc meniuri. titluri.[///@] [112]Cutia de Instrumente Video Cele şase instrumente din cutia de instrumente modifică sau creează tipuri de clipuri vizuale. Proprietăţi clip Titluri Disc meniuri Manevrare cadru Picture-in-picture Efecte video [cap: [cap: [cap: [cap: [cap: [cap: [cap: Proprietăţi clip]Proprietăţi Titluri]Titluri Disc menuiuri]Disc clip meniuri cadru Manevrare cadru]Manevrare SmartMovie]SmartMovie Picture-in-picture şi Chroma-key]Picture-in- picture şi Chroma-key Efecte video]Efecte video 111 Capitolul 4: Fereastra Film . inclusiv videoclipuri.

Instrumentul vă permite şi să scrieţi un nume desriptiv pentru clip. [index]Instrumente[sub]Titluri [index]Instrumentul Titluri Titluri: Acest instrument vă permite să editaţi numele şi lungimea titlurilor. Butonul Titluri oferă acces la fereastra Editor Titluri unde puteţi schimba textul şi aspectul titlului.[index]Cutie de instrumente[sub]Video [index]Cutie de instrumente video [index]Instrumente[sub]Proprietăţi ale clipului [index]Instrumentul proprietăţi ale clipului Proprietăţi ale clipului: Instrumentul Proprietăţi ale clipului ajustează timpii de începere şi de sfârşit ai oricărui tip de clip. [index]Instrumente[sub]Disc meniu [index]Instrumentul Disc meniu [index]Butoane[sub]Meniu Edit [index]Butonul meniu Edit Disc meniuri: Instrumentul Disc meniu are un numă de comenzi pentru editare de link-uri Capitolul 4: Fereastra Film 112 . Aceasta poartă numele de „trimming”. Instrumentul mai prezintă şi componente de interfaţă suplimentare compatibile cu tipul de clip care este editat.

[index]Instrumente [sub]SmartMovie [hindex]Instrumentul SmartMovie SmartMovie: Acest instrument combină automat materialul dvs. Butonul Edit Meniu deschide Editorul de Titluri. La fel ca în cazul modului de Captură. sau din sursa dvs. curantă de captură este DV decât când folosiţi o sursă non-DV. sau îl puteţi salva pentru a fi folosit în alte aplicaţii. pentru a crea un videoclip musical într-o varietate de stiluri.între butoanele de pe un disc meniu şi puncte de acces în filmul dvs. [index]Instrumente[sub]Efecte video Efecte video: Studio oferă numeroase efecte Capitolul 4: Fereastra Film 113 . care sunt reprezentate pe înregistrarea meniu din fereastra Film. video curentă . Îl puteţi folosi în filmul dvs. sursă cu fişierul melodie digitală ales de dvs. . unde puteţi modifica aspectul vizual al unui meniu. acest instrument prezintă altă interfaţă dacă sursa dvs. numite mărci de capitol. [index]Instrumente [sub]Manevrare cadru [hindex]Instrumentul Manevrare cadru [index]Manevrare cadru[sub]Instrument Manevrare cadru: acest instrument face un instantaneu al unui singur cadru din filmul dvs.

înregistrări CD şi muzică de fundal SmartSound . Proprietăţi clip Volum şi balans Voice-overe Înregistrare audio CD Fundal muzical Efecte audio Comment [NJS Capitolul 4: Fereastra Film 114 . vezi „Exptinderea Studio” la pagina [#140]. voice-overe. Studio oferă unele efecte de calitate „blocate” pe care le puteţi încerca. [+asistenţă]Vezi [>140]Extindere Studio[<]pentru informaţii referitoare la achiziţionarea de conţinut de calitate pentru Studio.video prin acest instrument. [+man]Pentru informaţii referitoare la achiziţionarea de conţinut de calitate pentru Studio. Alături de baza lui de efecte . efecte sonore şi alte fişiere audio. fie simple sau în combinaţie. Cutia de Instrumente Audio Cele şase instrumente din acest setoperează asupra sau creează audioclipuri – înregistrări audio „originale”. poate folosi efecte video. Fiecare videoclip sau imagine fixă din proiectul dvs.

) Celelalte comenzi instrumentului variază în funcţie de tipul clipului.[cap: [cap: [cap: [cap: [cap: [cap: Proprietăţi clip]Proprietăţi Volum şi balans]Volum clip şi balans Voice-overe]Voice-overe Înregistrare audio CD Fundal muzical]Fundal Efecte audio]Efecte ]Înregistrare audio CD muzical audio [index]Cutia de instrumente[sub]Audio [index]Cutia de instrumente audio [index]Instrumente[sub]Proprietăţile clipului [index]Instrumentul proprietăţi ale clipului Proprietăţi ale clipului: Instrumentul Proprietăţi ale clipului vă permite să ajustaţi timpurile de începere şi de sfârşit ale oricărui tip de clip. Puteţi şi să scrieţi un nume descriptiv pentru a înlocui numele iniţial al clipului. (Numele clipurilor sunt afişate când fereastra Film este în[>119] ale vizualizare Text[<]. [index]Instrumente[sub]Volum şi balans [index]Instrumentul volum şi balans [index]Balans şi volum Capitolul 4: Fereastra Film 115 .

şi să adăugaţi estompări al esunetului în timp real. Folosiţi comanda balans şi surround pentru a poziţiona fiecare înregistrare separat de celelalte în spaţiu unidimensional stereo sau bi-dimensional surround-sound. [hindex]Instrument înregistrare audio CD [index]Instrumente[sub]Înregistrare audio CD Capitolul 4: Fereastra Film 116 . De asemenea vă oferă posibilitatea de a reduce la tăcere oricare dintre sau toate înregistrările. [index]Instrumente[sub]Voice-overe [index]Instrumentul Voice-over [hindex]Instrumentul înregistrare voice-over Înregistrare voice-overe: Pentru a înregistra voice-over. Când înregistarea overlay este deschisă.[hindex]Estompare şi balans Volum şi balans: Acest instrument vă oferă comanda volumului pentru trei înregistrări audio: original audio (sunetul capturat o dată cu vimaginea). instrumentul oferă un al patrulea set de comenzi. care afectează înregistrarea audio overlay. Disponibilitate: Sunetul surround nu este compatibil cu versiunile SE şi QuickStart ale Studio. efecte audio şi voice-overe şi fundal muzical. apăsaţi doar butonul Înregistrare şi începeţi să vorbiţi în microfon.

un cântec. întregi sau parţiale. . puternicul generator de muzică al Studio. Studio va creea o coloană sonoră care să se potrivească duratei filmului dvs. Sunt incluse şi unele efecte de calitate „blocate” disponibile pentru probă. reverberaţi şi altele. [index]Instrumente[sub]Fundal musical automat [hindex]Instrumentul fundal muzical automat [hindex]SmartSound[sub]Instrument Fundal musical: Acest instrument vă permite să adăugaţi muzică da fundal folosind SmartSound. [index]Instrumente[sub]Efecte audio [hindex]Instrumentul efecte audio Efecte audio: Acest instrument vă permite să aplicaţi efecte plug-in oricărui audioclip. Alegeţi un stil. permiţându-vă să măriţi baza de efecte cu efecte add-on şi third party. Efectele din proiectare includ un filtru configurabil de reducere a zgomotului. de pe un CD audio. Capitolul 4: Fereastra Film 117 . şi o versiune. grafică EQ . Standardul obişnuit VST pentru audio plug-in este compatibil.[index] Instrument înregistrare audio CD Adăugare înregistrare audio CD: Folosiţi acest instrument pentru a adăuga înregistrări.

[+asistenţă]Vezi [>140]Extindere Studio[<]pentru informaţii privind achiziţionarea de conţinut de calitate pentru Studio. vezi „Extinderea Studio” la pagina [#140].[+man]Pentru informaţii privind achiziţionarea de conţinut de calitate pentru Studio. Capitolul 4: Fereastra Film 118 .

Interfaţa de editare a ferestrei Film face acest process de ajustare simplu. unde sunt tratate ca videoclipuri editabile. Pentru a creea filmul dvs. Capitol 5: Videoclipuri 119 setare a . [man+]Acest capitol explică modul de punctelor de început şi de sfârşit pentru clip. rapid şi précis.[ ]CAPITOL 5[ ]: 004 0 [ ]Videoclipuri 078 [index]Videoclipuri[sub]Editare [index]Editae[sub]Videoclipuri [index]Album[sub]Secţiunea scene video [index]Scene video[sub]Adăugare la film [index]Ajustare [sub]Introdus Realizarea cea mai mare a proiectelor video Studio este secţiune Album conţinând scenele dvs. târâţi scenele din Album în fereastra Film. [+asistenţă]Observaţiile de mai jos explică cum se setează începutul şi sfârşitul fiecărui clip. editat. video capturate.

pentru a comunica o idee. inclusiv editări prin împărţire sau prin inserare. [+asistenţă]Metodele pentru [>111] ajustarea videclipurilor [<] pot fi aplicate în mare parte şi altor tipuri de clip (ca de exemplu titlurile şi efectele sonore) care sunt discutate în capitolele următoare. un aspect mai profesionist. Vezi „Editare avansată în Timeline” la pagina [#020]. – pentru a corecta o eroare. vom analiza [>118]efectele vizuale[<] în Studio. În cele din urmă. pagina [#111]) poate fi aplicată în mare parte şi celorlalte tipuri de clip(ca de exemplu titlurile şi efectele sonore) care sunt discutate în capitolele următoare.[+man]Metodele discutate în acest capitol pentru ajustarea video („Ajustarea videoclipurilor”. şi câteva dintre efectele pe care le puteţi folosi în filmele dvs. [+man]Vezi „Efecte video” la pagina [#118]. [man]O se cţiune ultrioară a capitolului tratează tehnici de editare mai avansate. [asistenţă]Tehnici [>020]de editare video mai avansată [<] sunt de asemenea descrise. inclusiv editarea prin împărţire şi editarea prin inserare. pe care le puteţi folosi pentru a oferi filmelor dvs. Capitol 5: Videoclipuri 120 . sau doar pentru amuzament.

şi modalitatea de folosire a scenelor din mai multe fişiere de captură. Această secţiune explică modul de adăugare a unor scene la filmul dvs. unde devin clipuri editabile. Adăugarea de videoclipuri la filmul dvs. audio şi altele. titluri. dar un set de scene video este punctual iniţial al aproape oricărui proiect. : [index]Album[sub]Editare drag-and-drop [hindex]Drag-and-drop[sub]Din Album [index]Fereastră Film[sub]Editare Drag-and-drop Capitol 5: Videoclipuri 121 .FUNDAMENTE ALE VIDEOCLIPURILOR Primul pas în crearea unui film este introducerea unor scene video din Album în fereastra Fil. De asemenea tratează unele caracteristici de interfaţă care oferă feedback util în timpul procesului. . [index]Scene video[sub]Adăugare la film Există două modalităţi de a adăuga un videoclip la filmul dvs. La un moment dat probabil veţi adăuga şi unele tranziţii.

Este cel mai uşor şi mai rapid mod de a realize o variantă nefinisată a filmului dvs. Puteţi folosi short cut-urile standard pentru operaţiunil edin clipboard (Ctrl+X pentru cut. acesta este inserat la prima limită a clipului începând de la poziţia liniei de editare. Ctrl+C pentru copy. Capitol 5: Videoclipuri 122 . Puteţi trage mai multe scene simultan dacă doriţi. [hindex]Linie de editare[sub]Clipuri inserate la Când o scenă sau un clip este adus cu paste în fereastra Film. cu videoclipurile în fereastra Film. sau selectaţi operaţiunea dorită din meniul buton dreapta.[hindex]Drag-and-drop[sub]Editare Drag and drop: Trageţi o scenă din secţiune de scene video a Albumului şi lăsaţi-o să pice în fereastra Film. . [index]Fereastra Film[sub] Operaţiuni pe Clipboard [index]Album[sub] Operaţiuni pe Clipboard [hindex]Clipboard[sub]Cu Album şi fereastra Film [hindex]Clipuri cut pe clipboard [hindex]Clipuri copy pe clipboard [hindex]Clipuri paste de pe clipboard Clipboard: Operaţiunile standard Copy şi Paste) pot fi folosite clipboard (Cut. Operaţiunea Copy funcţionează şi în cazul scenelor din Album. Ctrl+V pentru paste).

Înregistrarea overlay . . titlul nu acceptă videoclipuri. 35. Dacă decideţi să folosiţi înregistrarea overlay în filmele dvs. orice clipuri de pe înregistrarea overlay sunt afişate cu elemente grafice suprapuse. Imaginile de pe aceseastă înregistrare sunt suprapuse peste conţinutul înregistrării video. 36. Această înregistrare va servi ca fundal pentru orice altă înregistrare video overlay sau titluri de pe înregistrările inferioare din Timeline. Dacă clipul are asociată şi înregistrare sonoră. se adaugă la coloana sonoră originală. Înregistrarea video principală. Capitol 5: Videoclipuri 123 . Înregistrarea titlu. aruncarea unui videoclip pe înregistrarea titue produce deschiderea înregistrării overlay şi clipul poate fi plasat peste ea. În alte variante ale Studio.[index]Videoclipuri[sub]Folosirea doar a părţii audio [index]Audio[sub]Folosirea fără video [index]Înregistrare video Când fereastra Film se află în vizualizarea Timeline. puteţi trage o scenă video sau un clip pe oricare dintre următoarele: 34. sau când înregistrarea overlay este deja afişată. puteţi upgrade la Studio Plus oricând. Efectele picture-in-picture şi chroma key sunt folosite pentru a face o porţiune din cadrul overlay transparent astfel încât părţi din înregistrarea principală să poată fi văzute. dacă înregistrarea overlay este ascunsă. În Studio Plus. Cu excepţia Studio Plus.

[+man]Vezi „Deschiderea unui fişier video de captură” la pagina [#115] pentru informaţii detaliate asupra acestui pas. Înregistrarea efecte sonore sau fundal sonor. Studio afişează scenele din fişierul current din Album. sau din fişiere de captură diferite făcute de pe acelaşi suport. încărcaţi pe rand fiecare dintre fişiere şi trageţi oricare scene doriţi din fiecare fişier în filmul dvs. Tentativa de a arunca un videoclip peste aceste înregistrări de fapt se finalizează cu plasarea lor peste înregistrarea audio originală. Folosirea fişierelor de captură multiplă [index]Captură[sub]Pe mai multe fişiere [hindex]Fişiere de captură multiplă[sub]Folosire Pentru unele proiecte este posibil să doriţi să încorporaţi scene de pe mai multe suporturi sursă .37. Trageţi scena din primul fişier de captură în fereastra Film. Folosirea listei ascunse sau a butonului folder din secţiunea scene video a Albumului. deschideţi al doilea fişier de captură. . [+asistenţă]Vezi [>115]Deschiderea unui fişier video de captură[<] pentru informaţii suplimentare Capitol 5: Videoclipuri 124 . Pentru a realiza aceasta. Pentru a folosi fişiere de captură multiplă: 16. 17.

Conti nuaţi astfel până când aţi epuizat toate fişierele.asupra acestei operaţiuni. şi videoclipurile ulterioare trebuie să se conformeze.) de dimensiuni (formaturi cadre) Caracteristici ale interfeţei [index]Fereastra Film[sub]Caracteristici ale interfeţei [index]Videoclipuri[sub]Caracteristici ale interfeţei Studio oferă o varietate de videoclipurile în fereastra Film: fereastra Film Capitol 5: Videoclipuri 125 opţiuni privind [hindex]Calitate avanpremieră[sub]Indicată în . [+man](Vezi „Raport de dimensiuni video” la pagina [#139] pentru mai multe informaţii. Studio nu vă permite să amestecaţi formate diferite în fereastra Film. [index]Raport [sub]Mixare Deoarece orice film poate fi doar în format standard 4:3 sau ecran lat 16:9. 18. Folosiţi [>139]comenzile Raport de dimensiuni[<] din meniul Album pentru a converti scene dintr-un format în celălalt. Primul videoclip pe care îl adăugaţi unui film determină formatul filmului. Trageţi scene din al doilea fişier de captură în fereastra Film.

În sens invers. Aceasta pentru a vă ajuta să ţineţi evidenţa clipurilor dvs. [index]Scene video[sub]Indicator în-utilizare 39. folosiţi Album Găsire scenă în proiect pentru a arăta cum o anumită scenă din Album este folosită în proiectul dvs. Capitol 5: Videoclipuri 126 . curent . [index]Videoclipuri[sub]Găsire scenă din Album [index]Fereastra Film[sub]Găsire scenă din Album [hindex]Comanda Găsire scenă din Album [index]Meniu Album[sub]Găsire scenă în proiect [hindex]Comanda Găsire scenă în proiect 40. [index]Scene video[sub]Vecinătate 41.[index]Videoclipuri[sub]Calitate avanpremieră 38. un semn bifă verde apare pe miniatura Albumului pentru scena corespunzătoare.. marginea dintre clipuri este afişată ca o linie punctată. Studio evidenţiază scena din Album din care este extras clipul selectat. folosiţi comanda Găsire scenă în Album din meniul clic dreapta pentru clipuri în fereastra Film. Semnul rămâne atât timp cât orice clip din fereastra Film aparţine acelei scene. Clipurile din înregistrarea video care au fost capturate la calitate de avanpremieră sunt afişate cu un încadrament alb punctat. şi nu afectează modul în care sunt manipulate în fereastra Film. Aceste clipuri vor fi recapturate automat la calitate maximă în timpul procesului de Realizare Film(Make Movie). Cănd scene învecinate din Album sunt plasate în secvenţă în fereastra Film. Când un clip este adăugat în fereastra Film. Pentru a vedea locaţia originală a unei surse video.

Acestea corespund grupului de efecte arătate pe afişajul browserului instrumentului Efecte video. Comment [NJS clip Simbolul stea din partea inferioară a acestui videoclip arată că unul sau mai multe efecte din grupul „Efecte amuzante” a fost aplicat. Puteţi deschide instrumental pentru editare parametri prin dublu clic pe oricare simbol. În modul Timeline. efectele speciale pe care leaţi aplicat unui clip sunt indicate de mici simboluri în partea inferioară a clipului.[index]Simboluri pentru efect[sub]Video [index]Efecte[sub]Simboluri 42. [111]AJUSTAREA VIDEOCLIPURILOR [index]Videoclipuri[sub]Ajustare [index]Ajustare[sub]Videoclipuri [index]Ajustare[sub]Descriere Capitol 5: Videoclipuri 127 .

Asta înseamnă că puteţi întotdeauna să resetaţi clipul la starea lui originală. Studio oferă două modalităţi de a ajusta clipurile (scene video. imagini fixe. 44. [asistenţă][>074]Folosirea instrumentului Proprietăţi ale instrumentului[<]. sau puteţi selecta puncte diferite de ajustare. „Ajustarea” – procesul ajustării punctului de început şi de sfârşit ale unui clip pentru a înlătura material nedorit – este o operaţie de editare fundamentală. [man]Folosind instrumentul Proprietăţi ale clipului (vezi „Ajustare cu instrumentul Proprietăţi ale clipului” la pagina [#074]). Un videoclip poate fi ajustat la orice puncte de început şi de sfârşit în limitele scenei iniţiale. 45. tranziţii. dar sursa clipului scena originală din Album – rămâne intactă. . 46. clipuri audio şi meniuri disc): 43. titluri. [man]Direct pe Timeline (vezi „Ajustare pe Timeline folosind mânere” mai jos). scenele video capturate conţin mai mult material decât aveţi cu adevărat nevoie pentru filmul dvs. [asistenţă][>073]Direct pe Timeline[<]. Capitol 5: Videoclipuri 128 . Nu se pierd date prin ajustare: Studio setează noi puncte de început şi de sfârşit .În general.

mai puţin un clip de pe Timeline. trageţi o scenă din Album. într-un film cu un singur clip. Dacă Timeline este goală. Să tratăm cel mai simplu caz de ajustare. Extindeţi Timescale pentru face mai uşor ajustări de fineţe. Pentru a ajusta un singur clip pe Timeline: 19. Capitol 5: Videoclipuri 129 . Poziţionaţi cursorul mouse-ului oriunde pe Timeline mai puţin direct pe linia de editare. Apoi ne vom întoarce la situaţia mai obişnuită a ajustării unui singur clip care este înconjurat de alte clipuri. Urmăriţi playerul pe parcursul ajustării. Ştergeţi tot. 20.[073]Ajustarea pe Timeline folosind mânere [index]Ajustare[sub]Pe Timeline [index]Timeline[sub]Ajustare videoclipuri [index]Videoclip[sub]Ajustare pe Timeline [index]Clipuri[sub]Ajustare pe Timeline [index]Fereastră Film[sub]Ajustare pe Timeline [index]Player[sub]În timpul ajustării pe Timeline Cea mai rapidă modalitate de a ajusta este prin tragerea marginilor clipului direct pe Timeline. astfel încât să găsiţi cadrul cu care doriţi să începeţi sau să terminaţi.

Comment [NJS individuală 1 22. Poziţionaţi cursorul peste marginea dreaptă a clipului. Trageţi apăsând spre stânga în timp ce urmăriţi playerul. Aceatsă ilustraţie arată maximul de extindere unde fiecare simbol reprezintă un cadru: Comment [NJS extinsă la maxim 21. indicând că marginile clipului pot fi trase şi spre dreapta. şi spre stânga. Puteţi reduce clipul chiar până la un singur cadru. Cursorul se transformă într-o săgeată indicând stânga. cursorul săgeată devine bi-dimensional.Cursorul se transformă într-un simbol de ceas. Pe măsură ce scurtaţi clipul . Trageţi apăsând înspre dreapta pentru a mări Timescale. sau îl puteţi lărgi până la sfârşitul scenei sursă. care se modifică continuu pentru a arăta ultimul cadru din clipul ajustat. Comment [NJS individuală 2 Capitol 5: Videoclipuri 130 .

Extindeţi Timescale dând un clic dreapta în riglă. Cât timp al doilea clip rămâne selectat. puteţi continua să ajustaţi mai multe înregistrări video trăgând de margini spre stânga. Setaţi Timeline cu două clipuri scurte. Cu al doilea clip încă selectat. Daţi clic pe al doilea clip. Alegeţi 30 secunde din meniul care apare. Daţi drumul butonului mouse-ului. 26. ultimul cadru al clipului este afişat în Player. 25. sau puteţi restaura o parte din videoclipul ajustattrăgnd marginea spre dreapta.23. Mişcaţi cursorul mouse-ului peste marginea stângă a clipului până Capitol 5: Videoclipuri 131 . În timp ce faceţi astfel. Clipuri multiple Secretul ajustării unui clip atunci mai multe clipuri se află pe Timeline este că trebuie mai întâi să selectaţi clipul pe care îl veţi ajusta dând un clic pe el cu mouseul. Clipul este acum ajustat. Înregistrarea video ar trebui să arate cam aşa: Comment [NJS 1 Puteţi ajusta marginea dreaptă a clipului ca în exemplul cu un singur clip de mai sus. Pentru ajustare cu mai multe clipuri pe Timeline: 24.

28. primul cadru al clipului este afişat în Player. Comment [NJS 2 27.când cursorul se schimbă într-o săgeată indicând dreapta. Comment [NJS 4 [///@040817b///] Capitol 5: Videoclipuri 132 . Cât timp clipul este selectat. Clipul ajustat se va muta la marginea dreaptă a primului clip. Trageţi marginea stângă a celei de a doua scene în dreapta. sau puteţi restaura o parte din înregistrarea video ajustată trăgând de margine spre stânga . Daţi drumul butonului mouse-ului. puteţi continua să ajustaţi mai multe înregistrări video trăgând marginea spre dreapta. Comment [NJS 3 [index]Fereatsră de avanpremieră În timp ce trageţi .

Sfaturi privind ajustarea clipurilor [index]Ajustare[sub]Sfaturi [index]Videoclip[sub]Sfaturi privind ajustarea [index]Clipuri[sub] Sfaturi privind ajustarea Dacă aveţi probleme în manipularea marginilor clipului în timpul [>073]ajustării[<]. încercaţi următoarele: 47. Dacă se întâmplă. Evitaţi extinderea prea departe a Timescale. şi dacă este unicul selectat. [074]Ajustarea cu instrumental Proprietăţile clipului [index]Instrumentul proprietăţile clipului [sub]Ajustare cu [hindex]Instrumente [sub]Proprietăţi al e clipului Deşi este posibil să ajustaţi videoclipuri direct Capitol 5: Videoclipuri 133 . totuşi. Verificaţi dacă clipul pe care doriţi să-l ajustaţi este selectat. care face clipurile să pară foarte lungi. 48. Extindeţi Timescale până devine uşor să faceţi ajustări de fineţe. sau selectaţi o valoare potrivită din meniul în context al Timescale. daţi undo până scala este atât cât doriţi sau reduceţi scala prin tragere spre dreapta. 49.

pe Timeline cu acurateţe deplină a cadrului. apoi folosiţi comanda din meniu Cutia de instrumente Modifică proprietăţile clipului .) În cazul videoclipurilor – de fapt. [index]Vizualizare Text Capitol 5: Videoclipuri 134 . majoritatea comenzilor din proprietăţile clipului sunt pentru ajustare. Oferă un set personalizat de comenzi pentru fiecare tip. Pentru a accesa instrumentul. [index]Clipuri[sub]Schimbare nume [hindex]Videoclipuri[sub]Schimbare nume Câmpul de text Nume: Pentru un videoclip. orice clip în afară de titluri – de asemenea puteţi folosi instrumentul Proprietăţi ale clipuluidând dublu clic pe clip în oricare vizualizare a ferestrei Film. sau apăsaţi unul dintre butoanele cutie de instrumente din partea stângă superioară a ferestrei Film. Instrumentul Proprietăţile clipului poate fi folosit pentru a modifica orice tip de clip. precisă este adesea mai uşor de obţinut cu instrumentul Proprietăţile clipului. Singura excepţie este câmpul de text Nume. (Apăsarea aceluiaşi buton a doua oară va închide instrumentul. care vă permite să desemnaţi un nume personalizat pentru a înlocui numele iniţial dat de Studio. selectaţi clipul pe care doriţi să-l schimbaţi. ajustarea rapidă.

şi pot fi vizualizate şi ca etichete mobile când mouse-ul se mişcă peste clipuri în vizualizarea Storyboard.schimbare [hindex]Nume[sub]În vizualizare Text şi Storyboard Câmpul Nume este disponibil în instrumentul Proprietăţi ale clipului pentru toate tipurile de clip . [index]Instrumentul Proprietăţile clipului [sub] Pentru videoclipuri [hindex]Videoclipuri[sub]Instrumentul proprietăţi Câmp de nume Câmp durată Măsurător Avanpremieră Comezi Avanpremieră [cap: [cap: [cap: Câmp nume ]Câmp nume ]Câmp durată cadru început]Avanpremieră Câmp durată Avanpremieră cadru început Capitol 5: Videoclipuri 135 . Numele clipurilor sunt folosite de vizualizarea Text a ferestrei Film.[hindex]Nume[sub]De clipuri .

Folosirea cronometrelor: Poziţiile prezentate de cele trei cronometre sunt în raport cu începutul clipului. care este poziţia 0:00:00. Ca şi în cazul cronometrului de pe Player. alături de butoane de cronometrere şi de omitere. butonul de salt se aplică câmpului de cadru.[cap: [cap: final [cap: Comenzi transport]Comenzi transport cadru Avanpremieră cadru final]Avanpremieră Măsurător ajustare]Măsurător ajustare Zone de avanpremieră: Zone de avanpremieră diferite arată cadrele de început şi de sfârşit ale clipului ajustat. puteţi ajusta cronometrele din instrumentul Proprietăţile clipului dând clip în unul din cele patru câmpuri (ore. secunde. seta poziţia de redare folosind butoanele de cronometrare şi de salt localizate între cele două zone de avanpremieră. De asemenea. apoi folosiţi butoanele de salt.0. minute. Când nici unu ldintre câmpuri nu este selectat explicit. Setarea poziţiei de redare: O comandă scruber din partea inferioară a instrumentului vă permite să setaţi pozişia de redare oriunde în clip. Comenzi de transport: În timp Capitol 5: Videoclipuri ce se foloseşte 136 . Macheta fiecărei zone de avanpremieră este similară cu cea a [>110]Player-ului[<] în timpul editării normale. cadre) pentru a le selecta.

Dacă modificaţi valorile. setează Capitol 5: Videoclipuri 137 . fie prin editarea directă a numerelor fie prin apăsarea butoanelor de salt corespunzătoare. Adăugarea unei valori direct în cronometru 51. şi butonul paranteză închisă punctele de ajustare în poziţiile curente. sau să o măriţi peste limita scnei video iniţiale oricare dintre punctele de de lângă cronometrul din zona dreaptă de avanpremieră. Puteţi şi să modificaţi ajustare prin : 50. Desigurnu puteţi reduce durata la mai puţin de un cadru. minute.instrumentul Proprietăţile clipului. secunde şi cadre. corespunzător Câmpul de text Durată: Acest camp arată durata clipului ajustat în ore. Aceste comenzi speciale de transport includ un buton Redare cu loop/Pauză pentru a repeat un cicluprin porţiunea ajustată în timp ce punctele de ajustare sunt ajustate. comenzile de transport din zona centrală ţin locul acelora care apar în mod normal în Player. Ajustarea câmpului cronometru cu ajutorul butonului salt Tragerea măsurătorului de ajustare 52. Setarea punctelor de ajustare: Butonul paranteză de lângă cronometrul din zona stângă de deschisă avanpremieră. efectul este schimbarea punctului de sfârşit al clipului.

ÎMPĂRŢITEA ŞI COMBINAREA CLIPURILOR [index]Clipuri[sub]Împărţire Capitol 5: Videoclipuri 138 . sau trageţi scruberul Timeline la noul clip. fie folosiţi butonul Undo (sau Ctrl+Z) sau resetaţi manual clipul ajustat folosind una din aceste metode: 53. În intrumentul Proprietăţile clipului. trageţi măsurătorul clipului la sfârşitul clipului. Resetarea clipurilor ajustate [index]Ajustare[sub]Anulare [hindex]Videoclipuri[sub]Anulare ajustare Dacă vă răzgândiţi în privinţa unei anumite operaţii de ajustăre (sau grup de operaţii) după avanpremieră. doar daţi clic pe noul clip în timp ce instrumentul Proprietăţile clipului rămâne deschis. Trageţi marginea dreaptă a clipului direct pe Timeline până să depăşească limitele.Sfat de utilizare: Dacă vreţi să treceţi de la ajustarea unui clip de pe ]nregistrarea video la ajustarea altuia. 54.

Capitol 5: Videoclipuri 139 . apăsarea Play şi apoi Pauză. Alegeţi punctul de împărţire. ca de exemplu mutarea scruberului în Timeline. [index]Vizualizare Timeline[sub]Împărţire clipuri în Pentru a împărţi un clip în vizualizarea Timeline: 29. „Împărţirea” unui clip are ca rezultat reduplicarea sa. şi apăsaţi butonul Împărţire clip/scenă(Split clip/scene) (tăiş) (vezi pagina [#093]). Ambele clipuri sunt ajustate astfel încât primul se termină l apunctul de împărţire şi al doilea începe acolo. sau editarea valorii cronometrului în Player. asiguraţi-vă că linia de editare este poziţionată unde doriţi să împărţiţi clipul. [man]Fie daţi clip dreapta când doriţi să împărţiţi şi selectaţi Împărţire clip(Split Clip)din meniul care apare. sau. [index]Comandă din meniu Împărţire clip [index]Buton împărţire clip/scenă [index]Butoane[sub]Împărţire clip [index]Butoane[sub]Tăiş [hindex]Buton tăiş 30. Puteţi folosi orice metodă pentrua ajusta poziţia curentă.[hindex]Videoclipuri[sub]Împărţire [index]Împărţire clipuri Dacă doriţi să inseraţi un clip pe o înregistrare video înmijlocul unui alt clip. împărţiţi pe celdin urmă în două părţi şi introduceţi noul clip.

Pentru a combina clipuri în fereastra Film: [hindex]Combinare clipuri [hindex]Videoclipuri[sub]Combinare [index]Clipuri[sub]Combinare [index]Comanda din meniu combinare clipuri Selectaţi clipurile pe care doriţi să le combinaţi. Pentru a restaura un clip împărţit: [hindex]Împărţire clipuri[sub]Restaurare de la 55. puteţi înlocui ambele jumătăţi ale clipului împărţit cu clipul original din Album. Chiar dacă aţi făcut alte manevre de când aţi împărţit clipul. şi daţi clic pe butonul [>093]Split clip (tăiş)[<]. Dacă nu doriţi să folosiţi undo. undo la nivel multiplu vă permite să vă întoarceţi cât este nevoie. fie. Sau. apoi daţi clic dreapta şi alegeţi Combinare clipuri(Combine Clips). Ştergeţi o jumătate a clipului împărţit. Capitol 5: Videoclipuri 140 . Clipul este împărţit din poziţia curentă. make asiguraţi-vă că scena pe care doriţi să o împărţiţi. este poziţionată unde doriţi să împărţiţi clipul. pentru a nu anula operaţiuni de după împărţire . 57. 56. Folosiţi butonul Undo (sau Ctrl+Z).31. Sau. şi ajustaţi-o pe cealaltă. [asistenţă]Fie daţi un clic dreapta în clipul pe care doriţi să-l împărţiţi şi selectaţi Split Clip din meniul care apare.

Operaţia este permisă numai dacă şi combinaţia de clipuri va fi un clip valid – adică. [///@] [asistenţă]Disponibilitate: Tehnicile de editare avansată discutate mai jos nu sunt suportate de versiunile SE şi QuickStart ale Studio. folosind înregistrarea overlay . clipuri care por fi combinate sunt unite de o linie punctată. folosind înregistrarea overlay . [020]EDITARE AVANSATĂ ÎN TIMELINE [index]Vizualizare Timeline [sub]Editare avansată în [hindex]Editare avansată [index]Înregistrări[sub]Video [index]Înregistrări video [///@040819d] [man]Disponibilitate: Tehnicile de editare avansată discutate mai jos nu sunt suportate de versiunile SE şi QuickStart ale Studio. un fragment continuu din sursa video. Caracteristicile suplimentare avansate Studio Plus. Caracteristicile suplimentare avansate Studio Plus. sunt tratate în [>178] Editare a două înregistrări cu Studio Plus [<]. Pe Timeline. Studio Capitol 5: Videoclipuri 141 . sunt tratate în Capitol 11: Editare a două înregistrări cu Studio Plus. În timpul majorităţii operaţiunilor de editare.

Vezi [>107]Editare prin inserare[<] şi [>108]Editare prin împărţire[<] pentru informaţii suplimentare.păstrează automat clipurile pe diferite căi Timeline sincronizate. poziţia relativă a tuturor clipurilor faţă de dreapta inserţiei rămâne neschimbată. [index]Butoane de blocare a înregistrării [index]Butoane[sub]Blocare înregistrare [index]Timeline[sub]Blocare înregistrări Capitol 5: Videoclipuri 142 . discutată mai jos. Poate doriţi să inseraţi un videoclip nou în proiectul dvs. [+man]Sau poate doriţi să editaţi înregistrarea video fără a modifica coloana sonoră originală – o tehnică valoroasă cu diverse variaţii. fără a modifica poziţia unor clipuri de alt tip. [index]Videoclipuri[sub]Sincronizare cu audio [index]Audio[sub]Sincronizare cu video [index]Original audio[sub]Sincronizare cu video [hindex] Sincronizare ( video cu audio) [sub]Ignorare Uneori. [+asistenţă] Sau poate doriţi să editaţi înregistrarea video fără a modifica coloana sonoră originală – o tehnică valoroasă cu diverse variaţii. când inseraţi o scenă din Album pe înregistrarea video . De exemplu. cu toate acestea. poate doriţi să ignoraţi sincronizarea iniţială.

clipurile de pe înregistrarea blocată nu pot fi selectaet sau editate în oricare dintre cele trei vizualizări. [+man]Vezi „Blocare înregistrare” la pagina [#121] pentru informaţii suplimentare asupra blocării înregistrărilor. Cu excepţia înregistrării meniu.[hindex]Blocare înregistrări în Timeline Astfel de editări speciale sunt posibile folosind [>121]butoanele de blocare a înregistrărilor[<] de pe marginea dreaptă a ferestrei Film din vizualizarea Timeline. Fiecare dintre înregistrările standard (cu excepţia înregistrării meniu) oferă un buton de blocare. orice combinaţie de înregistrări poate fi blocată. ele nu sunt afectate nici operaţiunile de editare a înregistrărilor ne-blocate . [hindex]Înregistrări[sub]Indicare de blocare [hindex]Blocare înregistrări[sub]Indicare de O înregistrare blocată este colorată cu gri în vizualizarea Timeline. Comment [NJS înregistrare 1 [index]Înregistrări [sub]Titlu Capitol 5: Videoclipuri 143 .

Comment [NJS înregistrare 2 Când înregistrarea titlul.[hindex]Înregistrare titlu[sub]Blocare Blocarea înregsitrării titlu. ajustarea videoclipului principal de deasupra ajustează automat [107]Editare prin inserare [index]Editare prin inserare [index]Editare[sub]Inserare [index]Vizualizare Timeline[sub]Editare prin inserare [index]Înregistrări[sub]Video legat de audio [hindex]Înregistrare video[sub]Legată de înregistrarea audio [hindex]Înregistrare audio[sub]Legată de înregistrarea Capitol 5: Videoclipuri 144 . de exemplu îmoiedică schimbarea duratei unui titlu chiar atunci când ajustaţi clipuri pe înregistrarea video principală la acelaşi index temporal. titlu este deblocată.

Relaţia lor specială e simbolizată în fereastra Film prin linia punctată care leagă indicatorul înregistrării video cu indicatorul coloanei sonore iniţiale . [hindex]Editare prin inserare[sub]Metodă De exemplu. care de obicei înseamnă plasarea unei părţi din clip pe înregistrarea video în timp ce coloana sonoră iniţială continuă fără a fi întreruptă. într-o secvenţă ce arată pe cineva povestind o întâmplare. Capitol 5: Videoclipuri 145 .video În editarea obişnuită din Timeline . demonstrând că cea din urmă este dependentă de cea dintâi. În Studio Plus. folosind metode analoage celor descrise aici. Disponibilitate: Editarea prin inserare nu este suportată de versiunile SE şi QuickStart ale Studio. [hindex]Editare prin inserare[sub]Introdus Butoanele de blocare a înregistrărilor oferă posibilitatea de a lucra cu două înregistrări independent pentru operaţiuni ca editarea prin inserare. un videoclip şi înregistrarea audio cu care a fost capturată iniţial sunt tratate ca o unitate. editarea prin inserare poate fi realizată pe înregistrările video şi audio overlay . poate doriţi să introduceţi o secvenţă a unui membru din public zâmbind (sau dormind!) fără a ieşi din înregistrarea audio principală.

Acum mutaţi-vă spre punctul unde ar trebui să se termine inserarea şi împărţiţi din nou clipul. aţi vedea un fundal negru în locul părţii redate acum.Pentru a face o inserare de editare pe înregistrarea video: 32. Faceţi loc pentru înregistrarea video pentru videoclipul pe care doriţi sa-l inseraţi. pentru că altfel. înregistrarea video şi cea audio nu ar mai fi sincronizate. [hindex]Butonul împarte clip/scenă[sub]În editare prin inserare [index]Butoane[sub]Împarte clip 33. acum. Poziţionaţi scruberul din Timeline în poziţia de unde doriţi să înceapă inserarea şi folosiţi butonul Split clip/scene. ştergeţi partea din clip care va fi înlocuită prin inserare. În cele din urmă. Capitol 5: Videoclipuri 146 . dar coloana sonoră ar fi normală. Dacă aţi face o avanpremiera a videoclipului dvs. şi înregistrarea se colorează în gri pentru a răta că ceea ce conţine nu va fi afectat de operaţiunile de editare. daţi clic pe butonul lacăt al coloanei sonore iniţiale. În vizualizarea Timeline a ferestrei Film. fin blocată. Deoarece coloana sonoră eate încă intactă. Butonul de blocare se evidenţiază cu roşu. clipul din dreapta inserţiei nu se va mişca spre stânga pentru a umple spaţiul gol lăsat în Timeline.

fie de altundeva de pe Timeline) în spaţiul liber pe care tocmai l-aţi făcut în înregistrarea video. Comment [NJS inserare 2 Dacă clipul inserat este prea lung faţă de spaţiul creat de dvs.Trageţi clipul (fie din Album. este necesară mai rar. Acum tot ce a rămas de făcut este să plasaţi clipul pe care doriţi sa-l inseraţi. este ajustat automat pentrua se potrivi în spaţiul respectiv.Comment [NJS inserare 1 34.. în care un clip audio este inserat în înregistrarea audio originală peste înregistrarea video nealterată. dar se performează imediat în Studio. Puteţi modifica ajustarea clipului. Capitol 5: Videoclipuri 147 folosind instrumentul Proprietăţile . Ediatare prin inserare a înregistrării audio originale [hindex]Editare prin inserare[sub]Audio [index]Audio[sub]Editare prin inserare Operaţia de conversie cu editare prin inserare.

Procedura este analogă unei de introducere a unui videoclip: trebuie să inversaţi doar rolurile celor două înregistrări în fiecare operaţiune. într-un „J-cut”. În Studio Plus. Sfat: Pentru ajustare mai rapidă. Capitol 5: Videoclipuri 148 . Pentru a deschide instrumentul. [108]Editare prin împărţire [index]Editare[sub]Împărţire [hindex]Editare prin împărţire[sub]Introdus În „Editare prin împărţire”. [index]L-cut[sub]Definit [index]J-cut[sub]Definit Într-un „L-cut”. editarea prin împărţire s-ar putea realize şi pe înregistrările audio şi video overlay. elementul audio precede. partea video şi cea audio ale unui clip sunt ajustate separate astfel încât tranziţia spre una să se facă înaintea tranziţiei spre cealaltă. poate vi se pare de ajutor să aveţi instrumentul Proprietăţile clipului deschisă când urmaţi procedurile din această secţiune. elemental video precede sincronizarea audio. Disponibilitate: Editarea prin împărţire nu este suportată de versiunile SE şi QuickStart ale Studio. daţi dublu clic pe videoclip înainte de a începe. folosind metode analoge celor descrise aici. mai precisă.

Imaginaţi-vă un curs înregistrat pe bandă video în care imaginea se mută de vorbitor pentrua arăta scene de călătorie sau natură ilustrând tema cursului . trecerea la un nou videoclip se face înaintea trecerii la noua secvenţă audio.L-cut [index]L-cut[sub]Explicat Într-un L-cut. Aceasta face clar audienţei că noua scenă pe care o privesc acum ilustreză explicaţia pe care o oferă vorbitorul . Observaţi că limitele clipului audio şi a celui video formează o formă de L. Comment [NJS simultană Trecere audio şi video simultană. În loc de a face trecerea video o dată cu cea audio. poate vă decideţi să lăsaţi vocea vorbitorului să treacă peste scena următoare. Capitol 5: Videoclipuri 149 .

Selectaţi clipul din stânga şi ajustaţi-i marginea draptă până în punctual în care vreţi să se termine partea audio.Comment [NJS Audio după video. Forma rezultantă „L” este subliniată în această ilustraţie . Comment [NJS Capitol 5: Videoclipuri 150 . Sunt multe utilizări utile ale acestei tehnici. Pentru a realiza un L-cut: 35. 36. Ajustaţi Timeline astfel încât să puteţi înnumăra căte cadre sau secunde vreţi să acoperiţi. Se poate considera oricând materialul video al celui de al doilea clip este util în a ilustra partea audio a primului.

Dacă nu este destul material video la începutul celui de al doilea clip pentrua face această ajustare posibilă. Comment [NJS 38. Materialul video de la sfârşitul primului clip a fost îndepărtat. Cu partea audio încă blocată. [>020]Blocaţi [<] înregistrarea audio. şi materialul audio a Capitol 5: Videoclipuri 151 .37. trageţi înregistrarea video a celui de al doilea clip în stânga până se întâlneşte cu clipul original. Deblocaţi înregistrarea audio Partea video trece acum la al doilea clip înaintea părţii audio. va trebui mai întâi să îndepărtaţi destul material din partea audio şi din cea video şi să încercaţi din nou. Comment [NJS 39. Acum trageţi marginea dreaptă a aceluiaşi videoclip spre stânga până acolo unde ar trebui să înceapă partea video a următorului clip .

Întorcându-ne la exemplul cursului televizat. Dacă permitem următoarei părţi din curs să apară pe coloana sonoră cu câteva momente înainte ca înregistrarea video să arate din nou podiumul. Capitol 5: Videoclipuri 152 . să spunem că ne întoarcem la vorbitor în finalul materialului introdus. J-cut [index]J-cut[sub]Explicat În J-cut.fost scos din începutul celui de al doilea clip. De data aceasta limitele formează litera J: Audio intră înainte de video. Forma rezultată „J” este subliniată în această ilustraţie. noul material audio intră înaintea părţii video. Aceatsa poate fi folositor atunci când materialul audio din al doilea clip pregăteşte privitorul pentru materialul din scenă. schimbarea va fi mai puţin abruptă.

[>020]Blocaţi[<] înregistrarea audio. o altă metodă ar fi să ajustaţi marginea dreaptă a clipului până la punctual dorit de începere a videoclipului apoi. şi audio. Deblocaţi înregistrarea audio. 42.Pentru a realiza un J-cut: 40. Acum coloana sonoră trece la următorul clip înaintea materialului video. [118]FOLOSIREA EFECTELOR VIDEO [index]Efecte video [index]Videoclipuri[sub]Aplicare de efecte la Capitol 5: Videoclipuri 153 . cu înregistrarea video blocată. Marginea video a aceluiaşi clip înapoi spre dreapta până la intervalul de acoperire. şi video până la intervalul de acoperire. 43. Ajustaţi Timeline astfel încât să puteţi înnumăra căte cadre sau secunde vreţi să acoperiţi. 41. ajustaţi marginea dreaptă a clipului din stânga. Ca mai înainte. de exemplu. În cazul J-cut. trageţi materialul audio spre stânga pentru a acoperi coloana sonoră a clipului din partea stângă. Notă: Procedura descrisă mai sus pentru realizarea de L-cut şi de J-cut nu sunt singurele posibilităţi.

o listă de efecte arătând care efecte sunt deja ataşate la clipurile deja selectate.Majoritatea editărilor video constau în selectarea. cu toate acestea. Instrumentul Studio Efecte Video oferă [>132]un set extins de [<] efecte video plug-in care pot fi aplicate fie imaginilor video . din conectarea clipurilor cu efecte de tranziţie şi combinarea lor cu alte materiale ca de exemplu muzică şi imagini fixe. Capitol 5: Videoclipuri 154 . un panou de parametri unde puteţi modifica efectul după cum doriţi. să le manipulaţi în vreun fel pentru a realiza un effect căutat. este nevoie să modificaţi chiar imaginile video. şi în dreapta. [+man]Vezi pagina [#132] pentru descrieri ale setului de bază de efecte oferite cu Studio. fie imaginilor fixe. Are două zone principale: în stânga. [index]Instrumente[sub]Efecte video [index]Efecte video[sub]Instrumente Instrumentul Efecte Video este al şaptelea instrument din cutia de instrumente video. Uneori. ordonarea şi ajustarea videoclipurior.

[122]Utilizarea listei de efecte [index]Efecte video[sub]Listă de efecte Fiecare videoclip sau imagine din proiectul dvs. instrumentele Efecte video şi Efecte Audio funcţionează identic. Fiecare efect se imaginii originale pe rând. efecte audio Din multe puncte de vedere. în ordinea în care sunt listate pe video[<]. poate fi modificat de unul sau mai multe efecte video.Comment [NJS instrument efect v Efecte video vs. cu excepţia tipului de material la care se aplică. [>118]instrumentul Efecte Comment [NJS de efecte video Căsuţele libere de lângă numele efectului vă permit să Capitol 5: Videoclipuri 155 .

Capitol 5: Videoclipuri 156 . Selectaţi efectul dorit. efectul „Viteză” a fost dezactivat în timp ce celelalte efecte de pe listă rămân valabile. daţi clic pe butonul Adăugaţi nou efect. Pentru a îndepărta efectul selectat în mod curent din listă. În ilustraţia de mai jos. Adăugarea şi ştergerea de efecte [index]Efecte video[sub]Adăugare şi ştergere [hindex]Adăugare şi ştergere de efecte Pentru a adăuga un efect listei pentru clipul curent. apoi apăsaţi butonul OK pentru a adăuga efectul. care deschide un browser de efecte pe partea dreaptă a ferestrei de instrumente. apăsaţi butonul şterge efect (cutia de gunoi) .activaţi şi să dezactivaţi efectele individual fără a fi necesar să le îndepărtaţi din listă( ceea ce probabil ar face ca orice setare a unui parametru personalizat să se piardă). Daţi clic pe un item din lista de Categorie a browserului pentrua afişa numele efectelor individuale din acea categorie.

dar produc imprimarea unui simbol grafic videoclipului atunci când este redat.Browserul de efecte video este deschis pentru pagina de „Efecte amuzante(Fun Effects)”. pot fi folosite gratuit. puteţi achiziţiona o cheie de activare fără a ieşi din Studio. variantele simbolului lacăt arată efectele aparţinând pachetelor de expansiune Plus şi Mega. [+man]Pentru informaţii despre efecte video şi audio Capitol 5: Videoclipuri 157 . care oferă amândouă efecte din câteva categorii. În ilustraţie. [index]Efecte audio[sub]Deblocare [index]Efecte video[sub]Deblocare [index]Efecte plug-in [sub]Deblocare [hindex]Deblocare[sub]Efecte plug-in Efectele video şi audio premium. Dacă doriţi să folosiţi efectul într-o producţie reală. Opţiunile cu un simbol de lacăt sunt efecte premiumnecesitând achiziţionare separată. ca şi alte conţinuturi blocate din Studio.

blocate. Cu butoanele săgeată sus şi jos din dreapta listei de efecte. puteţi controla poziţia fiecărui efect în lanţul procesării. dacă există vreunul. Butoanele se aplică efectului selectat deja. Capitol 5: Videoclipuri 158 . [129]Schimbarea parametrilor efectului [index]Efecte video[sub]Schimbarea parametrilor [hindex]Parametri pentru efecte video[sub]Editare [hindex]Configurarea efectelor video [hindex]Editare de efecte video Când un effect este selectat în [>122]lista de efecte[<]. Schimbarea ordinii efectelor Rezultatul cumulativ al folosirii a mai mult de un efect în acelaşi clip poate varia după ordinea în care se aplică efectele. inclusive efecte video şi audio blocate. vezi „Extindere Studio” la pagina [#140]. şi alte conţinuturi premium pentru Studio. panoul de parametri de pe partea dreaptă a ferestrei [>118]instrumentului Efecte video[<] oferă comenzi pentru ajustarea parametrilor efectului . [+asistenţă]Vezi [>140]Extindere Studio[<] pentru informaţii despre achiziţionare de conţinut premium pentru Studio.

[>126]Amuzant[<] şi [>127]Stil[<]. [asistenţă]Comenzile pentru biblioteca de bază de efecte oferite cu Studio sunt tratate în acest fişier de asistenţă corespunzător cu [>122]browser-ul [<] grupului de efecte: [>123]Curăţare[<]. Efectele Add-on sunt descrise în documentaţia lor proprie on-line. [>124]Timp[<]. pe care o puteţi accesa din din panoul de parametric apăsând tasta funcţie F1 sau apăsând din partea stângă superioară a butonul asistenţă panoului de parametri Capitol 5: Videoclipuri 159 . [asistenţă]Efecte add-on (vezi [>128]Realizarea bibliotecii de efecte[<]). [>125]Culoare[<]. pe care o puteţi accesa din panoul parametrilor apăsând tasta funcţie F1 sau apăsând butonul ajutor din partea stângă superioară a panoului de parametri. sunt descries în propria asistenţă on-line.[man]Comenzile pentru biblioteca de bază de efecte oferite cu Studio sunt descrise mai jos (începând cu pagina [#123]).

Adesea. apoi să potriviţi parametrii manual. cel mai rapid mod de a configure un effect este de a începe cu presetarea care este cel mai aproape de ceea ce doriţi. În aceste cazuri. doar prin selectarea unui nume dintr-o listă. [hindex]Parametri pentru efecte[sub]Resetare [hindex]Resetarea parametrilor pentru efecte Resetare efecte: Un tip special de presetare este setarea iniţială din fabrică a fiecărui efect. Setarea iniţială poate fi refăcută Capitol 5: Videoclipuri 160 . Folosirea parametrilor presetaţi [hindex]Parametri pentru efecte plug-in[sub]Presetări [index]Efecte video[sub]Presetări [index]Presetări pentru efecte Pentru a simplifica folosirea parametrilor. multe efecte oferă presetări care vă permite să configuraţi un efect pentru un anume uz.Notă: Unele efecte plug-in pot oferi proprile ferestre de parametri cu comenzi specializate. care accesează editorul extern. panoul de parametri de pe instrumentul efecte afişează un singur buton Edit .

Duratele estompărilor sunt setate în secunde şi cadre folosind Capitol 5: Videoclipuri cronometrele din partea inferioară a 161 . Când un efect se estompează la apariţie. trecând de la valorile configurate la cele neutre în partea de final a clipului. Efecte de estompare la apariţie şi la dispariţie [index]Efecte video[sub]Estompare la apariţie şi la dispariţie [index]Estompări[sub]În efecte video Puteţi şlefui aplicarea unui[>118]efect[<] prin estompare de apariţie la început . În timp ce efectul începe să se redea. sau folosind ambele efecte. până la sfârşitul perioadei de estompare când efectul este la intensitatea maximă. fiecare parametru afectat se apropie treptat de valoarea sa configurată. (de obicei zero). unii sau toţi parametrii săi numerici sunt iniţial neutri.prin apăsarea butonului Reset din partea inferioară a panoului de parametri. Estomparea la dispariţie inversează. estompare de dispariţie la sfârşitul clipului .

Avanpremieră şi redare [index]Efecte video[sub]Avanpremieră şi redare [index]Redare de fundal[sub]A efectelor video [index]Avanpremieră [sub]Efecte video În timp ce lucraţi cu video[<].[>129]panoului de parametri[<] pentru efect. sau cu efecte care evoluează pe duratei unui clip (ca efectul Water drop. Estompările pot fi setate la orice durată. [>110]Player-ul[<] oferă o avanpremieră dinamic îmbunătăţită a cadrului current din filmul dvs. Pentru a anula o estompare. pagina [#169]). Capitol 5: Videoclipuri 162 .sau cu efecte care evoluează pe duratei unui clip (ca efectul [>169]Water drop [<]). [+man+]Avanpremieră unui singur cadru ar putea să nu fie foarte revelatoare când lucraţi cu efecte de timp (pagina [#124]). alegând [>118]instrumentul Efecte şi ajustând setările efectele parametrilor. setaţi cronometrul estompării corespunzător la zero. [+asistenţă+] Avanpremieră unui singur cadru ar putea să nu fie foarte revelatoare când lucraţi [>124] efecte de timp [<]. dar totalul duratelor de estompare la apariţie şi la dispariţie trebuie să fie mai mic sau egal cu durata clipului.

o avanpremieră şlefuită şi detaliată a întregului clip nu va fi disponibilă instantaneu în majoritatea cazurilor. veţi avea nevoie să redaţi clipul pentru a vedea impactul complet al efectului pe care îl aplicaţi. . Procesul de redare este indicat de o bară colorată care avansează de la stânga la dreapta pe Timescale deasupra clipului în fereastra Film. [>136]Opţiunile care afectează redarea de fundal[<] sunt oferite de [>039] panoul de opţiuni Edit [<] (Setup Edit). [+man]Vezi „Redarea” la pagina [#136] pentru detalii.În aceste cazuri. [132]EFECTE VIDEO–SETUL DE BAZĂ [index]Efecte video[sub]Fundamentale [hindex]Efecte video fundamentale Capitol 5: Videoclipuri 163 . sau setările s-au schimbat. De fiecare dată când sau adăugat sau s-au îndepărtat efecte. Deoarece multe efecte necesită calcule multe. Studio începe „redarea” clipului – recalculând apariţia finală – în fundal fără a întrerupe şirul procesului dvs.

Biblioteca dvs. [>127]Efecte de stil[<] ca Emboss şi Old film vă permite să aplicaţi stiluri vizuale distincte pentru a adăuga impact. amuzament şi stil sunt redate cu un semn suprapus peste înregistrarea video până la deblocarea prin achiziţionarea cheii potrivite pentru activare. 59. Capitol 5: Videoclipuri 164 . 62. efectele de timp. culoare. amuzament şi stil sunt redate cu un semn suprapus peste înregistrarea video până la deblocarea prin achiziţionarea cheii potrivite [>140] pentru activare [<]. [>124]Efecte de timp[<] schimbă ritmul redării fără a afecta aspectul cadrelor video în sine. fie mai subtil. fie mai dramatic. 61. 60. [man+]Disponibilitate: În versiunile SE şi QuickStart ale Studio. [>123]Efecte de curăţare[<] ajută la corectarea erorilor în înregistrările video. [>125]Efecte de culoare[<] vă permite să modificaţi coloratura unui clip. efectele de timp. iniţială de [>118] efecte video [<] este împărţită în cinci categorii: 58. Efectele din grupul Overlay oferă funcţionalitate implicită pentru [>178]caracteristicile overlay[<] (Picture-in-picture şi Chroma key) din Studio Plus. culoare. . [>126]Efecte amuzante ca Water drop şi Lens flare oferă mai mullet oportunităţi pentru creativitate şi amuzament în filmele dvs. [asistenţă+]Disponibilitate: În versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Vezi pagina [#140] pentru detalii. [///@040819e] [+man]Aceste caracteristici sunt tratate în Capitol 11: Editare de două înregistrări cu Studio Plus. ca de exemplu zgomotul sau tremurul camerei.

Pachete extinse de efecte de la Pinnacle şi de la alţi vânzători vor integra continuu cu programul. dar sunt „marcate” cu un element graphic special în timpul redării. vezi „Extinderea Capitol 5: Videoclipuri 165 . [index]Efecte plug-in [sub]Deblocare [hindex]Deblocare[sub]Efecte plug-in Unele efecte extinse sunt furnizate cu Studio ca şi conţinut blocat.[///@] [128]Realizarea bibliotecii de efecte [index]Efecte video[sub]Adăugare [hindex]Adăugare de efecte video [hindex]Bibliotecă de efecte video Arhitectura plug-in a Studio înseamnă că puteţi continua să adăugaţi noi efecte bibliotecii dvs. şi o varietate de efecte third-party . Aceasta se poate face fără a părăsi Studio. Achiziţionarea unei chei de activare va îndepărta marcajul. [+man]Pentru mai multe informaţii despre achiziţionarea de conţinut premium pentru Studio. premium. Astfel de efecte pot fi vizualizate în Studio ca de obicei. Acestea include pachetele de efecte Plus şi Mega de la Pinnacle şi pachete de efecte video. de efecte video după cum devin disponibile.

de acţiuni care pot afecta sau opri sistemul dvs. ca zgomotul şi tremurul camerei. Când este disponibilă asistenţa contextuală pentru un pachet de efecte video add-on. acesta poate fi vizualizat prin apăsarea butonului asistenţă din partea stângă superioară a panoului de parametri pentru fiecare efect. [123]EFECTE DE CURĂŢARE [index]Efecte video[sub]Efecte de curăţare [hindex] Efecte de curăţare (categoria efecte video) Efectele de curăţare ajută la corectarea erorilor din sursa video . . ca de exemplu modificare sau ştergere de fişiere şi editarea arhivei sistemului. Pinnacle nu recomandă instalarea de plug-in-uri third-party cu excepţia acelora de la vânzători acreditaţi. Capitol 5: Videoclipuri 166 . Avertisment: Efectele video plug-in ale sunt Studio[<] pentru conţinutul premium programe pentru computer.Studio” la pagina [#140]. Sunt capabile. theoretic. [+asistenţă]Vezi [>140]Extinderea mai multe informaţii despre pentru Studio.

video.) Notă: Efectul Autocorectare a culorii poate introduce zgomot în clip ca un efect secundar al procesării. Rezultatele dvs.Notă: Efectele de curăţare ale Studio sunt filter cu scop general destinate să reducă cele mai commune probleme găsite pe o varietate de tipuri de material. comanda modifică „contrast gamma” al imaginii mai degrabă decât chiar luminozitatea. Ideea este asemănătoare setării „saturaţiei” de pe o cameră de înregistrat. cu acest buton glisant. dacă este nevoie. Capitol 5: Videoclipuri 167 . (Tehnic vorbind. Luminozitate: Corectarea culorii poate afecta luminozitatea imaginii. adăugaţi efectul Noise reduction descris mai jos. Dacă aceasta se întâmplă într-o manieră stânjenitoare. [175]Autocorectarea culorii [index]Efecte video[sub]Autocorectarea culorii [index]Autocorectarea culorii (efect video) Acest effect compensează balansul incorrect al culorii din înregistrarea dvs. vor varia în funcţie de materialul original şi de dificultatea şi natura problemelor. Nu sunt universale. Puteţi aplica o corecţie manuală.

reducerea zgomotului se face doar în zone ale cadrului unde nivelul de mobilitate se înscrie sub o anumită valoare limită . tinzând astfel să mărească proporţia imaginii care va fi afectată.[158]Noise reduction [index]Efecte video[sub]Noise reduction [index]Noise reduction (efect video) Acest plug-in aplică un algoritm de reducere a zgomotului care poate îmbunătăţi aspectul unui clip zgomotos. pericolul introducerii de artefacte inacceptabile în înregistrarea video este de asemenea mărit. Pentru a minimiza artefactele (defecte ale imaginii cauzate ca efect secundar al procesării imaginii). Limita de mobilitate: Acest buton glisant manipulează valoarea limită. Mutarea butonului glisant spre dreapta măreşte nielul de mobilitate tolerat de efect. În acelaşi timp. [159]Stabilize [index]Efecte video[sub]Stabilize [index]Stabilize (efect video) Ca şi caracteristica stabilizării imaginii electronice din Capitol 5: Videoclipuri 168 .

multe camere de filmat digitale. acest efect minimizează orice efect de tremur cauzat de mişcarea camerei. o „marcă” grafică apare peste o parte din cadrele video când sunt redate clipuri folosind oricare dintre efecte. [124]EFECTE DE TIMP Disponibilitate: Utilizarea nerestricţionată a efectelor din acest grup in nu este inclusă pe versiunile SE şi QuickStart ale Studio. [+man]Vezi pagina [#140] pentru detalii. şi partea centrală este mărită cu aproape 20% pentru a umple cadrul. Studio Efectul Stabilize al Studio funcţionează prin extinderea unei zone selectate (linii interioare) la dimesiunea deplină a cadrului. porţiunii selectate pe baza unei mişcări cadru cu cadru. Prin ajustarea marginilor poate compensa mişcarea nedorită a camerei. Zonele marginale ale imaginii sunt ignorate. Până la deblocarea cu cheia potrivită [>140]de activare[<]. Capitol 5: Videoclipuri 169 . Zona este ajustată de la cadru pentru a compensa uşoare diferenţe de centrarea cauzate de tremurul camerei.

Observaţi cum clipul îşi modifică durata în fereastra Film după cum variaţi viteza. Marca grafică poate fi îndepărtată cu cheia potrivită [>140]de activare [<].Efectele de timp schimbă ritmul de redare fără a afecta aspectul cadrelor video în sine. [161]Viteză [hindex]Schimbarea vitezei de redare [hindex]Varietatea vitezei de redare [index]Efecte video[sub]Viteză [index]Viteză (effect video) [hindex]Viteză de redare[sub]Schimbare [index]Videoclipuri[sub]Schimbarea vitezei de redare [index]Viteză[sub]de redare. ca şi conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. schimbare [index]Mişcare cu încetinitorul [hindex]Mişcare rapidă [asistenţă]Disponibilitate: Efectul Viteză apare ca blocat. Acest efect vă permite să setaţi viteza oricărui videoclip de la o zecime la de cinci ori timpul obişnuit. Setaţi butonul glisant la viteza pe care doriţi să o aplicaţi clipului. Capitol 5: Videoclipuri 170 .

Aici. Puteţi schimba viteza de redare direct pe Timeline în fereatsra Film. două din fiecare trei cadre vor fi eliminate când se va genera filmul final (dedesubt). Ajustarea reală a clipului – şirul de cadre încorporat – nu este afectat. După selectarea clipului şi deschiderea panoului de parametri pentru efectul Speed. Viteza de redare este redusă prin repetarea cadrelor. Capitol 5: Videoclipuri 171 . Când apare . mutaţi cursorul către marginea dreaptă a clipului. Puteţi selecta de la o cincime la de zece ori durata originală. Aici.Viteza de redare este mărită prin omiterea de cadre. daţi clic şi trageţi de cursorul Schimbare viteză marginile clipului ca şi cum aţi dori să îi ajustaţi durata. filmul va rula cu viteza triplată. Încetinirea unui clip poate face ca mişcarea lui să pară fragmentată. Opţiunea Smooth motion creează cadre intermediare care reduce fragmentarea. rulează cu o treime din viteză fiecare cadru fiind redat de trei ori înainte de a trece la următorul. În primele nouă cadre ale clipului original (deasupra).

Setarea maximă este de 50. Studio elimină cadre pentru a face loc celor repetate. Parametrul Strobe repetition indică de câte ori se repetă fiecare cadru afişat în clipul deja selectat. Efectul Strobe creează mişcarea „îngheţată” asemenea aceleia a unui dansator sub lumina stroboscopului. conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Durata clipului rămâne constantă.Comment [NJS [160]Strobe [index]Efecte video[sub]Strobe [hindex]Strobe (efecte video) [asistenţă]Disponibilitate: Efectul Strobe apare ca blocat. Capitol 5: Videoclipuri 172 . Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite [>140]de activare[<].

o „marcă” grafică va apărea peste o parte a cadrului video când se redă clipurile care folosesc oricare dintre efecte. [162]Alb şi negru [index]Efecte video[sub]Alb şi negru [index]Alb şi negru (efect video) Capitol 5: Videoclipuri 173 . Efectele de culoare vă permite să modificaţi coloratura unui clip. Până când se deblochează cu [>140]cheia de activare[<]. În filmul final (dedesubt)cadrele rămase sunt repetate de două ori fiecare. Aici. fie subtil. [+man]Vezi pagina [#140] pentru detalii. [125]EFECTE DE CULOARE [index]Efecte video[sub]Efecte de culoare [hindex]Efecte de culoare (categoria efecte video) Disponibilitate: Folosirea nerestricţionată a efectelor din acest grup nu este inclusă pe versiunile SE şi QuickStart ale Studio. cu efectul strobe setat la 2. şase cadre (cu umbră) vor fi eliminate din primele nouă cadre ale clipului (deasupra).Efectul strobe omite unele cadre şi repetă altele. fie dramatic.

”Estompare efect”. Acest efect sustrage unele sau toate informaţiile din înregistrarea video originală. conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite [>140] apare ca blocat. Butonul glisant Amount controlează intensitatea efectului. Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite [<]. „Alb şi negru” [163]Corectarea culorii [index]Efecte video[sub]Corectarea culorii [index]Corectarea culorii (efect video) [hindex]Crominanţă [hindex]Luminanţă Capitol 5: Videoclipuri 174 . conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. [asistenţă] Comment [NJS negru [asistenţă]S la D: Sistare efect. cu rezultate care merg de la parţial desaturat (presetarea „Estompat”) la total monocrom(„Alb şi negru”).[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Black and white apare ca blocat.

şi contrastul pentru a corecta înregistrarea subexpusă. Butonul glisant trece toate culorile dintr-un clip dinspre roşu (dreapta) spre Capitol 5: Videoclipuri 175 video care este supraexpusă sau .[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Corectarea culorii apare ca blocat. conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. [hindex]Contrast Contrast: Gama de valori ale luminii şi întunericului într-o fotografie sau raportul dintre valorile minimă şi maximă ale luminozităţii . Încercaţi să ajustaţi şi luminozitatea. [hindex]Nuanţa Nuanţă: Aceasta este proprietatea vizuală care ne permite să distingem culorile. Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite [>140] de activare [<]. întunecând şi mai mult zonele întunecate. fără referire la culoare. Mutarea butonului glisant spre dreapta. Mutarea butonulu glisant la stânga reduce contrastul. măreşte contrastul. [hindex]Luminozitate Luminozitate: Aceasta este relative intensitate a luminii. iluminând şi mai mult zonele luminate. Cele patru butoane glisante din panoul de parametri pentru acest efect controlează coloratura clipului deja selectat. forţând toate zonele imaginii spre valorile medii de luminozitate.

sau spre dreapta pentru un plus de vibraţie. Acesta poate fi foarte folositor pentru corectarea tonurilor pielii umane în unele înregistrări video. „Măreşte contrastul” şi [164]Posterize [index]Efecte video[sub]Posterize [index]Posterize (efect video) Capitol 5: Videoclipuri 176 . Mutaţi butonul glisant spre stânga pentru un aspect cu ton redus. „Schimbă nuanţa”.). [hindex]Saturaţie Saturaţie: Aceasta este cantitatea de culoare pură. de la zero (fără culoare – o scală gri) la pe deplin saturat (maximul de intensitate a culorii pe care o poate suporta sistemul dvs. S la D: „Măreşte saturaţia”.verde (stânga) . [asistenţă] Comment [NJS VFX [asistenţă]Presetările Corectura culorii. spălăcit.

fiecare pixel din imaginea este convertit în negru şi alb. „Posterize”. conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. [asistenţă] Comment [NJS [asistenţă]S la D: Efect sistat. Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite [>140] de activare [<]. Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite [>140] de activare [<]. „Max posterize”. de la paleta completă a clipului original până până la două culori (alb şi negru) după cum trageţi butonul glisant Amount de la stânga la dreapta. conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Regiuni de culori similare sunt unite într-o zonă mai largă cu cât paleta se micşorează. În „Max posterize”.[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Posterize apare ca blocat. Acest efect vă permite să controlaţi numărul de culori folosit pentru a reda fiecare cadru al clipului. [165]Sepia [index]Efecte video[sub]Sepia [index]Sepia (efect video) [asistenţă]Disponibilitate: Efectul Sepia apare ca blocat. Capitol 5: Videoclipuri 177 .

Efectele cu [>167]Lens flare[<]şi disponibile cu alte versiuni [>169]Water drop[<]. [126]EFECTE AMUZANTE [index]Efecte video[sub]Efecte amuzante [hindex]Efecte amuzante (categoria efecte video) Disponibilitate: Folosirea nerestricţionată a efectelor din acest grup nu este inclusă pe versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Până când se deblochează cu [>140] cheia de activare [<].o „marcă” grafică va apărea peste o parte a cadrului video când se redă clipurile care folosesc oricare dintre efecte. Intensitatea efectului este controlată cu butonul glisant Amount . Notă: Unele efecte avansate nu pot fi folosite cu Windows 2000 sau cu această restricţie sunt Windows XP. Efecte amuzante ca Water drop şi Noise oferă oportunitatea creativităţii şi amuzamentului în filmele dvs. .Acest efect împărtăşeşte aspectul de fotografie de epocă clipului prin redarea în tonuri sepia mai degrabă decât în culori. şi nu sunt Windows. Capitol 5: Videoclipuri 178 .

Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite [>140] de activare [<]. conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Sfat: Parametrii acestui efect nu dau un feedback bun în avanpremieră. Puteţi folosi comenzile de redare sau scruberele pentru a vedea efectul pe care îl au în timpul redării. Acest efect simulează pâlpâirea care se vede când lumina directă puternică supraexpune o porţiune de film sau de imagine video. Capitol 5: Videoclipuri 179 . Simbolurile din caseta Type vă permite să alegeţi dintro serie de modele care determină aspectul şi coloratura luminii principale. Lista ascunsă Flare direction setează axa de mişcare a luminii la una din opt orientări disponibile. deşi efectele sale secundare – raze şi reflexii – ar trebui să mai apară. Puteţi îndepărta lumina de tot selectând prima opţiune.[167]Lens flare [index]Efecte video[sub]Lens flare [index]Lens flare (effect video) [asistenţă]Disponibilitate: Efectul Lens flare apare ca blocat. Butonul glisant Size setează dimensiunea lumini principale.

Intensitatea: Setaţi intensitatea efectului. Variaţia: Variaţi uşor zgomotul întâmplător prin setarea unei valori diferite pentru randomizer. 65. Mutarea acestui buton glisant spre dreapta moderează efectul general. [168]Noise [index]Efecte video[sub]Noise [index]Noise (effect video) [asistenţă]Disponibilitate: Efectul Noise apare ca blocat. conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite [>140] de activare [<]. Acest efect adaugă un nivel de zgomote video simulate. Comezile glisantului setează intensitatea şi caracteristicile zgomotului: 63. Capitol 5: Videoclipuri 180 . Transparenţă: Combinaţi imaginile originale şi cele modificate în orice proporţie dorită. de tipul „zăpezii” care se vede în cazul recepţiei slabe a televizorului. 64.Cele opt opţiuni Type. Eliberaţi caseta Color noise dacă nu doriţi să alteraţi coloratura originală a imaginii.

Acest effect simulează impactul unei picături de apă căzând pe suprafaţa apei. care produce unde concentrice care se extind. în timp ce în cazul alegerii numerice efectul se termină când ultima undă s-a extins dincolo de marginile cadrului video. Două butoane glisante. Următorii trei parametri vă permit să setaţi numărul de parametri (1-8. plus Wave width(Lăţimea undei) şi Wave height(Lungimea undei). Horizontal şi Vertical.[169]Water drop [index]Efecte video[sub]Water drop [index]Water drop (efect video) [asistenţă]Disponibilitate: Efectul Water drop apare ca blocat. sau Infinite). Capitol 5: Videoclipuri 181 . conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. setează poziţia picăturii şi astfel punctul de origine al undelor. Opţiunea „infinit” pentru lista ascunsă Wave count(Numărul undelor) înseamnă că unduirea va continua pentru întrega durată a clipului. Comment [NJS drop Stadii ale efectului Water Drop (presetare„Big drop”). Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite [>140] de activare [<].

butonul glisant Refraction controlează intensitatea cu care apa refractează în timp ce intră şi părăseşte unda.o „marcă” grafică va apărea peste o parte a cadrului video când se redă clipurile care folosesc oricare dintre efecte. Până când se deblochează cu [>140]cheia de activare[<]. [127]EFECTE DE STIL [index]Efecte video[sub]Efecte de stil [hindex]Efecte de stil (categoria efecte video) Disponibilitate: Folosirea nerestricţionată a efectelor din acest grup nu este inclusă pe versiunile SE şi QuickStart ale Studio.În cele din urmă. [+man]Vezi pagina [#140] pentru detalii. Distorsiunea rezultată creşte cu cât butonul glisant se deplasează spre dreapta. Capitol 5: Videoclipuri 182 . Nu este disponibil cu alte versiuni Windows. Notă: Efectul [>174]Stained glass[<] din acest grup poate fi folosit numai în Windows 2000 sau Windows XP. Efecte de stil ca Emboss şi Old film vă permit să aplicaţi stiluri vizuale distincte pentru a adăuga impact.

Butoanele glisante Horizontal şi Vertical controlează intensitatea înceţoşării pe respectivele direcţii de la zero (fără înceţoşare) la valoarea maximă. Starea tuturor glisantelor la zero Capitol 5: Videoclipuri 183 . Drept.[170]Blur [index] Efecte video [sub]Blur [index]Blur (Efect video) [asistenţă]Disponibilitate: Efectul Blur apare ca blocat. Sus şi Jos specifică marginile regiunii înceţoşate ca procente din lungimea şi lăţimea cadrului. Adăugarea de blur videoclipului produce un rezultat similar cu forografierea ne-focalizată. Efectul Blur din Studiovă permite să adăugaţi intensităţi separate ale înceţoşării orizontale şi verticale deasupra întregului cadru sau în orice regiune dreptunghiulară din cadru. Butoanele glisante Stâng. conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite [>140] de activare [<].

Emboss poate fi folosit cu efecul de Corectarea culorii pentru a ajusta contrastul şi luminozitatea(dreapta). conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio.aplică efectul întregului cadru. Capitol 5: Videoclipuri 184 . [171]Emboss [index] Efecte video [sub]Emboss [index]Emboss (efecte video) [asistenţă]Disponibilitate: Efectul Emboss apare ca blocat. Acest efect specializat simulează imaginea unei sculpturi sau a unui basorelief. Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite [>140] de activare [<]. un efect familiar din reportajele de ştiri TV. Intensitatea efectului este controlată de butonul glisant Amount. Puteţi folosi aceste butoane glisante pentru a înceţoşa doar o porţiune selectată din imagine ca faţa unei persoane.

Comment [NJS [173]Old film [index] Efecte video [sub]Old film [index]Old film (efect video) Capitol 5: Videoclipuri 185 . Acest efect sparge fiecare cadru al al imaginii video în pătrate din ce în ce mai mari de culoare pe parcursul mişcării butonului glisant din Tile size spre dreapta. Culoarea fiecărui pătrat este determinată de generalizarea culorilor în zona corespunzătoare a originalului. conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite [>140] de activare[<].[172]Mosaic [index] Efecte video [sub]Mosaic [index]Mosaic (efecte video) [asistenţă]Disponibilitate: Efectul Mosaic apare ca blocat.

Filmele vechi au un număr de trăsături care sunt de obicei considerate nedezirabile: granulaţiile cauzate de procesele timpurii de obţinere a fotografiilor. alb şi negru sau sepia. şi linii intermitente verticale unde filmul s-a zgâriat în timpul proiectării. Efectul Old film vă permite să simulaţi aceste defecte pentru a împrumuta videoclipului dvs. pete şi fâşii din cauza prafului şi a impurităţilor aderente pe film. Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite [>140] de activare [<]. nou aspectul filmelor care au suferit efectele trecerii timpului.[asistenţă]Disponibilitate: Efectul Old film apare ca blocat. Capitol 5: Videoclipuri 186 . Cele trei opţiuni din lista ascunsă Color vă permite să setaţi coloritul videoclipului în spectru complet. conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio.

Acest effect simulează aranjate într-un mozaic. Mutaţi sliderele spre dreapta pentru a mări dimensiunea panourilor. conţinut „marcat” în versiunile SE şi QuickStart ale Studio. Sliderul Joint setează lâţimea marginii întunecate dintre panouri apropiate de la zero (fără margine) la valoarea maximă. Marca grafică poate fi îndepărtată prin achiziţionarea unei chei potrivite [>140] de activare [<]. Sliderele Horizontal şi aspectul vizionării unui videoclip printr-un panou de poligoane neregulate Vertical controlează dimensiunile normale ale „panourilor” poligonale din imagine. Trei variaţii al efectului Stained Glass. sau spre stânga pentru a o micşora.[174]Stained glass [index]Efecte video[sub]Stained glass [index]Stained glass (efect video) [asistenţă]Disponibilitate: Efectul Stained glass apare ca blocat. Capitol 5: Videoclipuri 187 .

cu toate acestea. Instrumentul vă poartă prin procesul de creaţie pas cu pas cu instrucţiuni simple. stilul şi folosind orice combinaţie de material video şi muzică. Daţi clic aici pentru a adăuga muzică proiectului dvs. puteţi realize muzică video dinamică. chiar dacă aveţi la dispoziţie caracteristicile de editare convenabile ale Studio. Sute de clipuri scurte trebuie adaptate cu grijă la ritmul coloanei sonore. folosiţi[>102]Albumul[<] pentru a doriţi să-l localiza materialul video pe care includeţi. pentru ca muzica şi videoclipul să fie coordonate corect. Pentru a crea un videoclip muzical.adăugaţi o înregistrare muzicală. Pentru început. după cum alegeţi dvs.INSTRUMENTUL PENTRU MUZICĂ VIDEO SMARTMOVIE [hindex]Creează muzică video [index]Instrumente[sub]SmartMovie [hindex]Instrumentul SmartMovie Crearea de muzică video pare un efort mare. Cu instrumentul Studio SmartMovie [>112][<]. şi trageţi scenele spre 188 Capitol 5: Videoclipuri . sincronizată cu ritmul aproape instant.

muzical.[>056]fereastra Film[<]. Opţiunea Use clips in random order vă permite să mixaţi materialul video fără consecinţe asupra secvenţei iniţiale. Sliderul Relative volume ajustează intensitatea muzicii de fundal în raport cu celelalte înregistrări audio. Selectaţi un stil din lista ascunsă din partea superioară a ferestrei de instrument. şi va da o textură relativ uniformă produsului finisat. muzical. dar cu costul unei continuităţi în materialul original. Durata acestui clip determină lungimea clipului dvs. Mutaţi sliderul până la capăt în dreapta dacă doriţi să auziţi doar înregistrarea muzicală din videoclipul final. care este iniţială unor stiluri. video ar trebui să fie de cel puţin două ori mai lung decât videoclipul dvs. adăugaţi un clip [>060]SmartSound[<]. materialul dvs. Pentru rezultate maximale. [>032]CD audio[<] sau muzică digitală(wav. Această opţiune. O dată stabilită partea vizuală. mp3) la înregistrarea[>131]muzică de fundal[<]. Capitol 5: Videoclipuri 189 .

Capitol 5: Videoclipuri 190 . Fiecare linie de text este compusă din două câmpuri de editare. apăsaţi butonul Create SmartMovie şi aşteptaţi ca Studio să vă genereze filmul. Folosiţi Tab şi Shift+Tab pentru a trece din câmpul stâng în cel drept şi invers. În cele din urmă.Ultimul pas de configurare este introducerea textului de folosit pentru titlurile de deschidere şi de închidere.

[index]Studio Plus [index]Editare de mai multe înregistrări [index]Editare[sub]Avansată [index]Timeline[sub]Înregistrarea video overlay [index] Înregistrarea video overlay [index]Efecte overlay Studio Plus oferă capacitatea de editare video multitrack Studio-ului prin adăugarea unei înregistrări video suplimentare pe Timeline al ferestrei Film.[ ]CAPITOL 6[ ]: 177 0 [ ]Editare de două înregistrări cu Studio Plus 178 [//]De adăugat: intrări Index. deblocare de informaţii. Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 191 . text de asistenţă şi manual. referinţe coroborate. Acum puteţi folosi efecte avansate ca picture-in-picture şi chroma-key în timp ce while reţineţi compatibilitatea interfeţei Studio intuitive. înregistrare numită overlay.

Înregistrarea overlay apare instantaneu cu clipul poziţionat corespunzător pe ea . Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 192 .[179]Introducerea înregistrării overlay [index] Înregistrarea overlay [sub]Introdusă [index]Înregistrări[sub]Overlay La instalare. trageţi un videoclip din Album în fereastra film şi daţi-i drumul în înregistrarea titlu . efecte sonore şi muzică. [index] Înregistrarea overlay [sub]Deaschidere Pentru a deschide o nouă înregistrare overlay. Timeline afişează cinci înregistrări familiare utilizatorilor fideli Studio: înregistrarea video cu înregistrarea original audio. şi înregistrările titlu.

Daţi drumul clipului pe înregistrarea titlu pentru a deschide înregistrarea overlay. sau doar „înregistrare overlays”. cum se numeşte acum. folosim acum „overlay” doar pentru a ne referi la a doua înregistrare video. era cunoscută până acum drept „Înregistrare overlay de Titlu”. Notă: Dacă aţi folosit versiuni mai vechi ale Studio. ilustrând că titlurile de pe această înregistrare sunt suprapuse peste partea video. Pentru simplificarea terminologiei. Studio adaugă o înregistrare overlay audio pentru a se ajusta la informaţia audio originală a videoclipului. O dată ce înregistrările video şi audio overlay au fost Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 193 . original [index]Audio[sub]Overlay Pe lângă înregistrarea overlay. poate vă amintiţi că înregistrarea Titlu. [index] Înregistrarea overlay [sub]Audio.

În mod similar. când îndepărtaţi ultimul clip depe aceste înregistrări. Trageţi clipurile din direct fie pe înregistrarea video sau overlay după cum este necesar. Videoclipurile pe înregistrările video şi overlay.deschise. poate preferaţi să aveţi înregistrarea vizibilă mereu. ascundere [index] Înregistrarea overlay [sub]Opţiunea Always show După cum tocmai am văzut. dar dacă folosiţi în mod frecvent înregistrarea video overlay. Aceasta se poate realize prin activarea opţiunii Always show overlay track de Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 194 . Afişarea şi ascunderea înregistrării overlay [index] Înregistrarea overlay [sub]Afişare. Studio le ascunde din nou. Studio nu mai înregistrarea de acceptă videoclipuri pe Album titlu. clip overlay. înregistrările video şi audio overlay sunt afişate când adăugaţi primul dvs. Acest comportament ajută la păstrarea ferestrei Film neaglomerată.

Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 195 . [///@040818a///] [180]Instrumentul Picture-in-picture [index]Instrumente[sub]Picture-in-picture [index]Picture-in-picture[sub]Instrument Picture-in-picture (adesea prescurtat ca „PIP”) – includerea înregistrarea unui video cadru video – suplimentar este un în efect iniţială multifuncţional familiar prin uzul său în producţiile TV.pe meniul apărut în „context” care apare când daţi clic pe fereastra Film cu butonul dreapta al mouse-ului.

începeţi ca de obicei trăgând nişte videoclipuri în Timeline al ferestrei Film. Efecte de împărţire a ecranului. Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 196 . Este al şaselea instrument din cutia de instrumente a ferestrei Film. selectaţi clipul pentru suprafaţă şi deschideţi instrumentele Picture-in-picture şi Chroma key (PIP/CK). Daţi drumul clipurilor pe care le doriţi ca înregistrare video de fundal pe înregistrarea video. precum cel arătat în dreapta în ilustraţia de mai sus. Clipul de la suprafaţă – clipul PIP – va apărea pe înregistrarea overlay sub clipul principal. De obicei ne referim la celee două aspecte ale instrumentului separat ca instrumentele Picture-in-picture şi Chroma key. nu are importanţă care clip se află pe care înregistrare. ca împărţirea verticală la dreapta sunt printre efectele care demonstrează multifuncţionalitatea instrumentului PIP. Notă: Dacă plănuiţi un efect ecran împărţit. Pentru a folosi picture-in-picture. O dată clipurile aşezate. cu umbră şi colţuri rotunjite (stânga).Picture-in-picture cu margine opţională.

Apăsaţi tasta Chroma din partea superioară a instrumentului pentru a invers . Comenzile Picture-in-picture Majoritatea părţii stângi a instrumentului PIP este ocupată cu o zonă layout unde puteţi şi să vizualizaţi şi să modificaţi dimensiunile. Modul Scale: Zona gri.Instrumentul Picture-in-picture şi Chroma key (PIP/CK) reprezintă. tablă-de-şah layout din zona de reprezintă partea transparentă din cadrul overlay. de fapt. Deoarece sunt folosite independent. Ajustările făcute sunt reflectate în avanpremiera Player în timp ce lucraţi. le tratăm ca pe instrumente separate. prin care orice cadru video acoperit poate fi Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 197 . Zona de layout are două moduri . două instrumente întrunul . plasarea şi zona selectată din înregistrarea video overlay. Această ilustraţie arată partea PIP a instrumentului . selectate de butoanele Scale şi Crop.

indiferent de dimensiunile actuale setate în modul Scale. permiţând modelului tablă-de-şah vadă prin el. 67. Folosiţi punctele de control din colţurile cadrului PIP pentru a schimba mărimea dar nu şi proporţiile („aspectul de dimensiuni”). 68. punctele de control de pe colţuri îi păstrează raportul de dimensiuni. Folosiţi punctele de control ale centrului de pe marginile cadrului PIP pentru a schimba dimensiunile arbitrar. Ca în modul Scale. Puteţi modifica cadrul PIP în trei moduri: 66. semisă se Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 198 . În utilizarea tipică a PIP.văzut. Dreptunghiul definit de punctele de control arată ce porţiune din cadru este vizibilă. În afara zonei vizibile. Daţi clic pe cadrul PIP şi trăgeţi-l în zona de layout pentru a îl repoziţiona în cadrul video principal. overlay-ul fiind reprezentat destul de redus încât clipul principal să nu fie ascuns. punctele de control de pe margini permit ajustarea liberă a dreptunghiului selectat. cadru este transparent. aceasta ocupă majoritatea ecranului. Modul Crop: În acest mod zona de layout reprezintă întregul cadru overlay .

Transparenţă: Folosiţi acest slider dacă doriţi ca înregistrarea acoperită să se vadă chiar de sub overlay. . Puteţi alege o presetare ca primă aproximare la setările dorite de dvs. Margine: setează Aceste comenzi [>176]culoarea[<]. apoi ajustaţi-le manual până obţineţi efectul căutat. [+man]Vezi pagina [#176] pentru informaţii despre 199 Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus .Instrumentul PIP în modurile Scale (S) şi Crop (D) . lăţimea şi transparenţa marginii care se va desena în jurul cadrului overlay. Mutarea sliderului la dreapta face ca overlay-ul . să fie foarte transparent. cu marginea şi umbra sa . Presetări: Alegeţi un nume presetat pentrua seta toate comenzile PIP deodată la valorile predeterminate associate cu acel nume . Setaţi lăţimea la zero (sliderul până la capăt în stânga) dacă nu doriţi nici un fel de margine.

folosind aceleaşi setări care Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 200 . Umbră: Aceste comenzi setează culoarea. sau la dreapta pentru a amesteca marginea cu clipul de pe fundal. Cât timp opţiunea este selectată.folosirea comenzilor de culoare. lăţimea. Apply to new clips: Această opţiune este utilă când vreţi să setaţi aceleaşi date PIP pentru un număr de clipuri diferite. unghiul şi transparenţa efectului de umbră care dă iluzia că overlayul pluteşte peste clipul de fundal. PIP se va aplica automat fiecărui nou clip pe care îl trageţi peste înregistrarea overlay. Controlaţi caseta Rounded corners(Colţuri rotunjite) dacă vreţi să rotunjiţi colţurile dreptunghiului PIP. Enable picture-in-picture: Această casetă vă permite să porniţi sau să opriţi efectul PIP. Setaţi lăţimea ( folosind sliderul Distanţă) la zero nu vreţi să apară o umbră. Comanda unghiului de umbră în formă de disc rotativ vă oferă opt posibilităţi de a plasa umbra în raport cu marginea cadrului. Sliderul Softness(Fineţe) controlează cantitatea de înceţoşare pe marginea exterioară a marginii. Mişcaţi sliderul la stânga pentru o margine evidentă.

au fost afişate ultima dată când s-a folosit instrumentul. [182]Interfaţa efect PIP [index]Efecte video[sub]Picture-in-picture [index]Picture-in-picture[sub]Efect video Dacă pereferaţi să introduceţi setările parametrului efectului dvs. PIP numeric mai degrabă decât grafic. Puteţi şi să combinaţi cele două metode. apoi să le acordaţi fin cu parametrii de efect numerici. Setările disponibile ale parametrului sunt aproape identice cu cele oferite de instrumentul PIP : Setările parametrilor efectului Picture-in-picture. Efectul Picture-in-picture se găseşte în grupul Efecte Overlay. folosind interfaţa grafică a instrumentului PIP pentru a specifica setările iniţiale. Position: Sliderele Horizontal şi Vertical setează distanţa dintre centrul cadrului PIP de centrul cadrului Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 201 . puteţi să văp adresaţi interfeţei interactive oferite de instrumentul [>118]Efecte video[<].

de fundal. aceşti parametri sunt esenţial aceiaşi ca cei din instrumentul PIP. Un supliment al efectului interfaţă este că există comenzi separate pentru Width şi Height pentru a controla grosimea marginilor. cu excepţia parametrilor Horizontal offset şi Vertical offset care permit un pic mai multă flexibilitate în poziţionarea umbrei decât setările instrumentelor Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 202 . Border: Parametrii din acest grup sunt echivalenţi cu setările Border din instrumentul PIP. Cropping: Cele patru slidere din a cest grup îndepărtează un procent din cadrul video original PIP. permiţându-vă să setaţi culoarea. permiţându-vă să îndepărtaţi porţiuni nenecesare ale imaginii şi să vă concentraţi pe subiectul principal . decât setarea unică oferită de instrument . Size: Sliderele Width şi Height setează dimensiunea cadrului PIP ca procent din dimensiunile lui originale. se mai poate reduce dimensiunea finală a cadrului PIP pe ecran. şi dacă doriţi. grosimea. transparenţa şi fineţea marginilor suprapuse. Dacă se foloseşte recoltarea(cropping). Shadow: Ca şi în cazul grupului Border. să selectaţi opţiunea colţuri rotunjite. Video: Sliderul Transparency permite cadrului de fundal să se întrevadă de sub cadrul suprapus PIP în orice măsură dorită.

Efectele cheii Cromatice se numesc adesea efecte “ecran albastru” sau “ecran verde” deoarece acţiunea din planul superior se filmează pe un ecran uniform albastru sau verde. este foarte posibil că cheia Chroma sau o tehnologie relaţionată au fost implicate. sau salvează echipajul întro acţiune în spaţiu. Albastrul şi verdele sunt culorile preferate de obicei pentru folosira cheii chroma deoarece îndepărtarea lor de pe o imagine nu va afecta tonurile pielii umane. Când eroul unei acţiuni cade într-un vulcansau se luptă cu un gândac uriaş.Distance şi Angle. lăsând să impună acţiunea din planul superior pe fundalul real al cenei finale. Atunci fundalul se îndepărtează electronic. care s-a pregătit separat. but în principiu orice nuanţă poate fi folosită cu Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 203 . [181]Instrumentul cheia Chroma [index]Instrumente[sub]Cheia Cromatică [index]Cheia Chroma [sub]Instrument Cheia Cromatică este o tehnică des folosită care permite obiectelor din planul superior să apară într-o scenă video chiar dacă ele nu au fost deja acolo – şi adeseori era imposibil să fie acolo – când s-a filmat scena.

selectaţi clipul dein planul superior şi deschideţi instrumentul Picture-inpicture and Chroma key (PIP/CK). Selectaţi tasta Chroma key pentru a afişa comenzile de care aveţi nevoie. Clipul din planul superiorcare ar trebui să aibă un fundal uniform. O daţi clipurile aşezate. cu saturaţie înaltă ca şi clipul din centrul ilustraţiei de mai sus. primul pa în folosirea cheii chroma este tragerea unor videoclipuri pe Timeline. [///@040820b] Crearea unei scene cu cheia chroma. Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 204 .instrumentul cheie Cromatică Studio. Un clip pe pista video este ales(S) se alege ca fundal pentru un clip cu ecran albastru pe pista overlay (C). Scăpaţi clipurile pe care le doriţi ca fundal video pe pista video. Cheia Cromatică îndepărtează albastrul pentru a completa scena DR). [///@] Ca şi cu [>180]picture-in-picture[<]. Este al şaselea instrument din cutia de instrumente video a ferestrei Film. ajunge pe pista overlay sub clipul principal.

Mutarea sliderului la dreapta face suprapunerea. cu marginea şi umbra sa. din ce în ce mai transparentă. numite „Green screen key” şi „Blue screen key”. Majoritatea comenzilor rămase sunt folosite pentrua defini exact care zone ale cadrului vor fi incluse în partea transparentă a măştii prin setarea „cheii culorii” şi a proprietăţilor relaţionate. arătată în grafica Key channel din partea stângă a instrumentului.Partea cheie cromatică din instrumentul PIP/CK. unde partea transparentă a cadrului este coloratî cu negru. Comenzile cheii Chroma Instrumentul cheie cromatică construieşte o „mască”. Presets: Instrumentul oferă două presetări. şi partea opacă – partea pe care o veţi vedea în filmul final – este colorată în alb. Acestea oferă Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 205 . Transparency: Folosiţi acest slider dacă vreţi ca înregistrarea video să se întrevadă de sub suprapunerea opacă în mod normal.

fără a considera alte proprietăţi – saturaţie şi intensitte – care în combinaţie cu nuanţa fac o specificaţie completă de culoare. video lăsând doar planul suprapus dorit. Nuanţa aleasă este arătată de regiunii evidenţiate pe circumferinţa afişajului cercului de culori.puncte bune de începere pentru setarea instrumentului dacă folosiţi chroma. Mai degrabă decât o culoare reală. una dintre culorile standard ale cheii Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 206 . de fapt alegeţi doar o nuanţă. [+man]Vezi pagina [#176] pentru informaţii despre cum se foloseşte comenzile culorii. Key color: Folosiţi mostra de culoare sau butoanelel pipetă [>176]selectaţi culoarea[<] care va fi îndepărtată din cadrul dvs.

Cercul de culori al instrumentului Chroma evidenţiază un grup de nuanţe (pe circumferinţă) şi valori ale saturaţiei culorii (pe rază). Cheia Chroma funcţioneză cel mai bine când fundalul este saturat destul şi uniform. permiţând o setare înaltă a sliderului. ale cărei extreme sunt alb şi negru. În lumea reală. Color tolerance: Acest slider controlează lăţimea şi grupul de nuanţe care va fi recunoscut ca aparţinând „culorii cheie”. Mutarea sliderul spre stânga permite ca un mai larg interval al valorilor de saturaţie să fie potrivit. variaţiile luminii şi imprecizia aparaturii duc adesea la obţinerea unui fundal care este departe de a fi ideal. Orice pixel din cadrul suprapus ale cărui nuanţă şi saturaţie care cade în zona evidenţiată vor fi tratate ca tranparente. Saturation minimum: Saturaţia este cantitatea de nuanşă dintr-o culoare. lucru indicat de o regiune iluminată care se extinde mai departe către cercul centrului de culoare. o poziţionare superioară a acestui slider. Un pixel cu saturaţie zero (corespunzător centrului cercului de culori) nu are nuanţă: cade pe „scala gri”. Mutarea slider-ului la dreapta creşte unghiul arcului acoperit de regiunea evidenţiată pe cercul de culori. [///@040820a] Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 207 .

înregistrarea video principală este în întregime neagră.Softness: Acest slider controlează densitatea înregistrării video subiacent. [///@] Spill suppression: Ajustarea acestui slider va ajuta la suprimarea zgomotului video sau marginilor obiectului din prim plan. cheia cromatică se va aplica automat la fiecare nou clip pe care l-aţi tras pe pista overlay. Pe măsură ce mutaţi sliderul spre dreapta. Apply to new clips: Această opţiune se acţionează când doriţi să setaţi aceleaşi setări de cheie cromatică pentru un număr de clipuri diferite. înregistrarea video principală este adusă la deplina densitate. Pe măsură ce opţiunea este selectată. Când este poziţionat pe de-a-ntregul în stânga. utilizând aceleaşi setări care au fost afişate ultima dată când insrumentul a fost deschisă. delimitarea Enable chroma keying: Această casetă de selecţie vă permite să deschideţi şi să opriţi efectul de cheie cromatică. [///@040817a] [index]Cheia cromatică[sub]Decorul de fundal pentru Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 208 .

[///@] [183]Interfaţa efectului de cheie cromatică [index]Efecte video[sub]Cheie cromatică [index]Cheie cromatică[sub]Efect video Dacă preferaţi ca setările parametrilor de cheie cromatică să intre mai degrabă numeric decât grafic. Efectul cheie Chroma se află în grupul de efecte Overlay. dar prevăd încă o opţiune.Notă: Utilizarea cheii cromatice în Studio este foarte uşoară dar este important să se înceapă cu un bun ecran verde sau material verde a ecranului. folosind interfaţa grafică a opţiunii de cheie cromatică pentru a specifica setările iniţiale. puteţi opta pentru o interfaţă alternativă furnizată de [>118]opţiunea Video effects [<]. Puteţi cumpăra un decor de fundal profesional ca cheia de culoare cromatică să funcţioneze economicos pe Pinnacle website. şi cele Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus 209 . apoi acordarea fină a lor cu parametrii de efect numerici. Când această opţiune este activată. Setările parametrilor disponibili sunt aproape identice cu acelea oferite de opţiunea pentru cheia cromatică. Puteţi de asemenea combina cele două metode. părţile normal opace ale cheii sunt tratate ca fiind transparente. Invert Key.

transparente ca fiind opace, aşa încât înregistrarea video subiacentă se întrevede numai unde obiectul din prim plan nu este în înregistrarea video suprapus.

Setări de parametrii pentru efectul de Chroma key . [///@040814a///]

Capitol 6: Editare de două înregistrări cu Studio Plus

210

[ ]CAPITOLUL 7[ ]:
005 0

[ ]Tranziţiile
070

[index]Tranziţii[sub]Descriere O tranziţie este un efect animat care uşurează – sau subliniază – trecerea de la un clip la celălalt. Decolorările, şteregerile şi dizolvările sunt tipuri commune de tranziţii. Altele sunt mai exotice, şi chair pot implica grafice 3-D sofisticate. [index]Tranziţii[sub]Adăugarea la film [hindex] Drag-and-drop[sub]Din album [index]Album[sub]Secţiunile tranziţiei [man+]Tranziţiile sunt stocate în propria lor secţiune de Album (vezi “Secţiunea tranziţiei” la pagina [#071]). [asistenţă+]Tranziţiile sunt stocate în [>071] propria lor secţiune[<] din Album. Pentru a utilize o tranziţie, târâţi-o din album în fereastra de film şi scăpaţi-o alături de orice videoclip sau fotografie.

Capitol 7: Tranziţiileziţii

211

O serie de tranziţii (simbolurile dintre videoclipuri) în vizionareStoryboard. [index]Tranziţii[sub]Pe Temporal (Timeline) În planul Timeline, puteţi scăpa tranziţia fie pe înregistrarea video principală, fie pe înregistrarea suprapusă, fie pe înregistrarea de titlu. Pe înregistrarea video, tranziţia furnizează o legătură între două clipuri de întreg ecran (sau între un clip şi întunecime dacă tranziţia are numai un vecin, ca la începutul filmului). Pe înregistrările suprapusă şi titlu, tranziţia leagă cele două clipuri vecine ( sau un clip şi transparenţa).

Diagramă: Cinci instantanee din evoluţia unei tranziţii de ştergere diagonale de 2-secunde. [index]Tranziţii[sub]Efectul pe durata clipului [index]Videoclipuri[sub]Scurtare de tranziţie Dacă o tranziţie ţine cel puţin două secunde (durată default a tranziţiei într-o nouă instalare Studio ), al doilea clip începe să se transmită cu două secunde înainte ca primul clip să se termine. La început, numai primul clip este vizibil; până la sfârşit, al doilea clip l-a
Capitol 7: Tranziţiileziţii 212

înlocuit complet pe primul. Detaliile a ceea ce se întâmplă între timp, pe măsură ce primul clip este îndepărtat gradual iar cel de-al doilea apare treptat, depinde de tipul de tranziţie. De vreme ce cele două clipuri se suprapun, durata totală a perechilor de clipuri se reduce cu durata tranziţiei.

Aici este aceeaşi tranziţie ca mai sus, de această dată utilizându-se videoul real. Pentru claritate, limita tranziţiei în cele trei cadre centrale a fost subliniată cu alb. Ambele clipuri continuă să se deruleze în timp ce tranziţia progresează.

Tipuri de tranziţii şi utilizările lor
[index]Tranziţii[sub]Tipuri de [index]Tranziţii[sub]Criterii pentru selectare Ca toate efectele, [>070]tranziţiile[<] ar trebui folosite nu de dragul lor ci pentru a servi nevoile generale ale filmului dumneavoastră. Tranziţiile bine alese pot reîntări subtil înţelesul filmului şi piesei de teatru fără a atrage atenţia la ele însele. Observarea felului în care tranziţiile sunt utilizate în videourile realizate profesional la televizor ca sugera multe metode de a
Capitol 7: Tranziţiileziţii 213

îmbunătăţi propriile dumneavoastră filme. În general, nu este recomandabilă suprautilizarea tranziţiilor care pot cauza schimbări abrupte sau pot atrage atenţia la ele însele: există o mare diferenţă între o dizolvare subtilă şi o ştergere în formă de inimă. [index]Tranziţii[sub]Standard [hindex]Tranziţii standard Tranziţiile de bază prezentate mai jos – decolorările, dizolvările, ştergerile , alunecarile şi împingerile – fac parte din primul grup de tranziţii (Tranziţiile Standard) din album. [index]Tranziţii[sub]Alpha Magic [index]Tranziţii Alpha Magic Un set de tranziţii mai elaborate se găseşte în grupul Alpha Magic, reprezentat de intrarea secundă în lista apărută a grupurilor de tranziţii din Album. [index] Tranziţii[sub]Hollywood FX [index]Hollywood FX[sub] Tranziţii Multe alte grupuri de pe listă aparţin la Hollywood FX, un set larg de tranziţii complexe reprezentând grafice tridimensionale. [+man]Tranziţiile Hollywood FX sunt analizate la sfârşitul acestei secţiuni page [#086]).

Capitol 7: Tranziţiileziţii

214

[+asistenţă]Tranziţiile Hollywood FX sunt analizate [>086]mai jos[<]. [index] Tranziţii[sub]Tăiere [index]Tăiere (tranziţie) Cut: O tăiere este tranziţia minimală – o schimbare instantanee de la o scenă la cealaltă. In Studio, reprezintă tranziţia absentă default. O tăiere este potrivită când există o puternică conexiune inerentă între un clip şi celălat; de exemplu, când camera îşi schimbă poziţia sau unghiul cu o scenă [index] Tranziţii[sub]Decolorare [index]Decolorare (tranziţie) Fade: Această tranziţie decolorează începutul unui videoclip dintr-un ecran negru, sau de la sfârşitul unui vidoclip spre un ecran negru. O decolorare scăpată între cele două clipuri creată o decolorare în jos urmată de o decolorare în sus. Tranziţia de decolorare este primul symbol al tranziţiei din Abum. O decolorare este de obicei utilizată la începutul sau la sfârşitul unui film, sau când există o mare pauză în continuitate, ca artunci când începe o nouă secţiune. De exemplu, un film sau o piesă de teatru ar putea beneficia de inserarea unei decolorări între acte.

Capitol 7: Tranziţiileziţii

215

[index] Tranziţii[sub]Dizolvare [index]Dizolvare(tranziţie) Dissolve: O dizolvare este similară unei decolorări, cu excepţia faptului că noua scenă începe cu o decolorare în sus în timp ce vechea scenă se decolorează în jos. Suprapunerea vizuală pe care aceasta o produce este mai puţin dramatică decât o decolorare, dar mai puţin abruptă decât o tăiere. O scurtă dizolvare se poate apropia de o tăiere, pe când o utilizare lungă se poate folosi la a sugera trecerea timpului. [index] Tranziţii[sub]Ştergere, alunecare, împingere [index]Ştergere (tranziţie) [index]Alunecare (tranziţie) [index]Împingere (tranziţie) Wipe, slide and push: În fiecare dintre aceste tipuri de tranziţii standard, apariţia video este dezvăluită treptat de marginea care se mişcă de-a lungul cadrului într-o anumită direcţie. Simbolurile din Album arătate la acest paragraph reprezintă o ştergere spre stânga, o alunecare jos-şi-stânga şi respective o împingere spre dreapta. Într-o tranziţie wipe , vechiul şi noul video ocupă

Capitol 7: Tranziţiileziţii

216

deopotrivă poziţiile lor normale în cadru de-a-lungul tranziţiei. Noul video vine la vedere pe măsură ce marginea tranziţiei traversează cadrul, asemănător unui nou afiş lipit pe zid ce se derulează peste cel vechi. O slide este similară unei ştergeri, dar în acest caz cadrul noului video alunecă de-a lungul ecranului până ce ajunge la poziţia sa normală. Efectul evocă un orb tras în jos peste o fereastră. . O push este similară unei alunecări, cu excepţia faptului că vechiul video este împins din cadru pe măsură ce intră noul video, ca o secvenţă de film avansând de la un cadru la celălalt. [086]Hollywood FX pentru Studio [index]Tranziţii[sub]Hollywood FX [index]Hollywood FX[sub]Tranziţii [index] Tranziţii[sub]Tri-dimensional [hindex]Tranziţii 3-D [hindex] Tranziţii tri-dimensionale Sistemele pinnacle Hollywood FX include un mare număr de tranziţii şi efecte dramatice 3-D. acestea sunt ideale pentru secvenţele de deschidere, sport şi secvenţlede acţiune, şi videourile musicale. Hollywood FX satisface aşteptările profesionale de calitate fără a sacrifica uşurinţa utilizării
Capitol 7: Tranziţiileziţii 217

Un set de bază de Hollyood FX pe de-a-ntregul funcţional este inclus in Studio, împreună cu versiuni demo „în filigran” „marcată cu însemn suprapus” ale multor altora. Pe lângă acest filigran (un graphic special supraimpus pe partea videoului), efectele demo pot fi întâi văzute (pre-vizionate) în Studio. Dacă vă plac versiunile demo, le puteţi achiziţiona în acelaşi fel ca celălalt conţinut blocat din Studio. [+man]Pentru mai multe informaţii, vedeţi “Desfăşurarea Studioului” de la [#140]. [+asistenţă]Vedeţi[>140] Desfăşurarea Studioului [<] pentru mai multă informaţie. [hindex]Editorul de tranziţii HFX Creator [index]Hollywood FX[sub]Editing Disponibilă de asemenea pentru achiziţionare on-line este opţiunea de editare HFX Creator pentru Hollywood FX, sau crearea unora noi prin radiere. HFX Creator include o editare de cadru cheie avansată pentru căile de trepte şi toţi parametrii, warp plug-inuri puternice, şi un text generat de 3D. puteţi crea de asemenea un larg interval de Efecte MultiWindow 3D folosind surse video externe, şi adăuga obiecte 3D din lumea reală şi iluminare. Pentru a iniţia achiziţionarea Creatorului HFX, daţi un
Capitol 7: Tranziţiileziţii 218

clic pe butonul Edit în opţiunea Clip properties pentru orice tranziţie Hollywood FX.

Pre-vizionarea tranziţiilor în filmul dumneavoastră

[hindex] Pre-vizionare[sub]Tranziţii
[index]Tranziţii[sub]Pre-vizionare [index]Player[sub]Pre-vizionare tranziţii. Studio vă permite să pre-vizionaţi tranziţiile în Player. Doar târâţi şi scăpaţi o tranziţie în Fereastra de Film, daţi un clic pe butonul Play (sau apăsaţi [Space]) şi vedeţi cum lucrează dumneavoastră. Puteţi de asemenea tranziţia pre-viziona cu materialul prin

tranziţii

„alunecarea” lor trecând printre ele în Player sau pe Timeline din Fereastra de Film ( Movie Window). Redarea fundalului de Hollywood FX [hindex]Redare fundal[sub]De Hollywood FX [index]Redare fundal[sub]Posibilizarea şi deposibilizarea

Capitol 7: Tranziţiileziţii

219

[index]Hollywood FX[sub]Şi redarea fundalului Redarea fundalului este o trăsătură opţională în care computaţia necesară pentru a crea o pre-viziune detaliată a tranziţiilor Hollywood FX este realizată ca o “sarcină de fundal” fără nici o întrerupere a cursului acţiunii dumneavoastră. Opţiunile afectând redarea fundalului, incluzând opţiunea de deposibilizare (desfiinţare) cu totul a lui, sunt furnizate de panoul de opţiuni[>039]Edit [<] (Setup Edit). [+man]vedeţi “Setări de editare” la pagina[#039] pentru detalii. [index]HollywoodFX[sub]Pre- vizionare [hindex]Pre-vizionare[sub]Hollywood FX Până ce redarea unei tranziţii este completă, Playerul o va pre-viziona la o procent de cadru şi rezoluţie reduse. Studioul vă va răspunde pe parcursul redării fundalului cu un grafic bară de progres temporal în Scala de timp (Timescale). Bara schimbă culoarea treptat pe măsură ce operaţia de redare avansează. . Accelerarea în 3-D pentru Hollywood FX [hindex]Accelerare 3-D [index]Hollywood FX[sub]Şi accelerare 3-D

Capitol 7: Tranziţiileziţii

220

înregistrarea audio se estompează (decolorează) (echivalentul audio al unei dizolvări). În absenţa unei tranziţii. Dacă nu aveţi un accelerator hardware 3-D. Singura excepţie de la acestă regulă este tranziţia de estompare (Fade). calculaţiile 3-D sunt realizate în software. care stinge înregistrarea audio Capitol 7: Tranziţiileziţii 221 . dar va lua mai mult timp. atât înregistrarea video cât şi înregistrarea audio se întrerup de la un clip la celălalt. Când o tranziţie este plasată ntre cele două clipuri.Studioul poate folosi un accelerator hardware 3-D pe panourile de grafice ale dumneavoastră pentru a grăbi computarea pre-vizionărilor Hollywood FX. Dacă aveţi un accelerator 3-D. selectaţi-l în panoul de opţiuni Edit (Setup Edit). Tranziţii audio [index]Tranziţii[sub]În audio [hindex]Estomparea (Fade) încruşişată[sub]În audio [index]Audio[sub]Tranziţii [index]Audio[sub]Sincronizare Videoclipurile din Fereastra de Film (Movie Window) au de obicei sincronizare audio.

sau o secvenţă video dintr-un set de clipuri scurte.complet estompată în acel moment înapoi şi o readuce. [057]Comanda de tranziţie ondulată (Ripple) [index]Tranziţii[sub]Tranziţia ondulată [index] Tranziţia ondulată [index] Slideshow Această caracteristică a studioului este folositoare în special pentru crearea unei alunecări rapide slideshow dintr-un set de fotografii. Ttranziţiile normale cauzează o estompare încrucişată în audio (stânga). O asemenea prezentare este mai interesantă dacă conectaţi cu o tranziţie fiecare perechede clipuri. Într-o tranziţie de estompare (Fade)(dreapta) . Începeţi cu un set de clipuri pe Timeline. Capitol 7: Tranziţiileziţii 222 . apoi adăugaţi o tranziţie de tipul dorit între cele două clipuri.înregistrarea audio se estompează în jos apoi în sus împreună cu înregistrarea video . Ripple Transition vă va furniza o cale rapidă şi uşoară de a obţine aceasta.

şi selectaţi Ripple Transition din meniul pop-up. Comment [NJS Capitol 7: Tranziţiileziţii 223 . daţi un clic pe oricare din ele cu butonul din dreapta al mouse-ului.Comment [NJS Acum selectaţi toate clipurile cu excepţia primului. Comment [NJS Studioul inserează un duplicat al tranziţiei originale între fiecare pereche de clipuri selectate.

puteţi ajusta tranziţiile fie direct pe Movie Window. Ajustarea cu opţiunea Clip properties [index]Opţiunea Clip properties[sub]Ajustarea cu [index]Opţiunea Clip properties[sub]Pentru tranziţii Comanda de menu Toolbox Capitol 7: Tranziţiileziţii Modify Clip Properties 224 . ele se manipulează similar clipurilor din mediul de editare al Studioului.AJUSTAREA TRANZIŢIILOR [ INDEX ]TRANZIŢII[ ]AJUSTARE SUB [index]Ajustare[sub]Tranziţii Deşi tranziţiile nu sunt clipuri adevărate. [man+]Vedeţi “Ajustarea pe Timeline folosind ajutoarele mânerelor” de la pagina [#073] pentru o analiză a primei metode. Durata maximă permisă a unei tranziţii este cu un cadru mai puţin decât cel mai scurt dintre clipurile învecinate. sau utilizând opţiunea Clip properties. [asistenţă+]Clic [>073]aici[<] pentru o analiză a primei metode. Precum clipurile.

[index]Tranziţii[sub]Schimbarea direcţiei [hindex]Schimbaţi direcţia (de tranziţie) Multe efecte de tranziţie susţin de asemenea o opţiune “schimbaţi direcţia”. şi pot de asemenea să fie văzute ca etichete zburătoare când mouse-ul dumneavoastră planează peste clipuri în planul Storyboard. Capitol 7: Tranziţiileziţii 225 .invocă opţiunea Clip properties pentru clipul selectat. şi abilitatea de a seta două proprietăţi: [index]Tranziţii[sub]Setarea duratei a 69. Durata unei tranziţii trebuie să fie întotdeauna mai mică – chiar dacă printr-un singur cadru – decât cel mai scurt dintre clipurile învecinate. [index] Tranziţii[sub]Numire 70. această opţiune furnizează comenzi prin pre-vizionare. de exemplu. Câmpul de text Name vă permite să repartizaţi un nume curent clipului pentru a înlocui clipul lipsă repartizat de Studio. Pentru toate tipurile de tranziţie. care determină ca animarea tranziţiei să se desfăşoare înapoi. Pentru a seta durata unei tranziţii. permiţînd o ştergere de rotaţie. în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic. Numele de clipuri sunt folosite prin lista Movie Window. schimbaţi valoarea în contoarul Duration. Câmpul Name este prevăzut cu opţiunea Clip properties pentru toate tipurile de clipuri. Caseta de selecţie a lista este disponibilă când tranziţia curentă susţine această opţiune .

[+man]Vedeţi “Ajustarea cu opţiunea Clip properties ” de la pagina [#074] pentru mai multe informaţii. Butonul Loop play/Pause tranziţie în mod repetat la o viteză normală de redare. o puteţi deschide în Studio prin clicul pe butonul Edit din opţiunea Clip properties pentru tranziţii Hollywood FX. Pre-vizionarea în opţiunea Clip properties [index]Tranziţii[sub]pre-vizionare [index]Tranziţii[sub]Legarea în pre-vizionare Opţiunea Clip properties furnizează comenzi de previzionare asemănătoare acelora pentru [>074]video clipuri[<]. Comenzile de transport vă permite să pre-vedeţi efectul de tranziţie în player fie cadru cu cadru sau la viteză se roteşte prin maximă. Capitol 7: Tranziţiileziţii 226 .[index]Hollywood FX[sub]Editare [hindex]Editorul de tranziţii HFX Creator Dacă aţi cumpărat aplicaţia [>086]HFX Creator[<]. HFX Creator este un program de editare extern cu multe opţiuni. Cadrele de pre-vizionare se actualizează pe măsură ce editaţi câmpul Duration. a cărui utilizare este descrisă în documentaţia ataşată. Suprafeţele de pre-vizionare arată ultimul cadru întreg al clipului ce urmează să iasă şi primul cadru întreg al celui care urmează să intre.

[cap: [cap: [cap: [cap: [cap: Câmp nume]Câmp nume durată start ajustare de transport Câmp duratăCâmp Cadru start]Cadru Scruber de ajustare]Scruberde Comenzi de transport]Comenzi [cap: Pre-vizionarea cadrului de final [cap: [cap: [cap: cadrului final]Pre-vizionarea Tip de tranziţie]Tip de tranziţie pentru a Clic pentru a inversa efectul]Clic inversa efectul Cadru final]Cadru final Capitol 7: Tranziţiileziţii 227 .Atât contoarul cât şi sliderul scruber (cu butoanele sale de împingere asociate) vă vor permite un acces direct la orice punct dorit din tranziţie.

.

72. “Disc menus” pentru DVD şi autorizare VCD. [///@040819f] Capitol 8: Imagini fixe 229 . dar cele mai multe producţii includ de asemenea titluri şi grafice staţionare. Toate tipurile de legende şI grafice de text incluzând creditele de derulare şi mesajele “târâte”. Fotografiile sau desenele stocate în fişierele de imagine aflate pe disc 73. Cadrele video individuale obţinute cu opţiunea Frame grabber. Imaginile fixe pe care le puteţi folosi în filmele dumneavoastră includ: 71. şi pot include în aceeaşi măsură şi alte tipuri de imagini fixe. [hindex] Authoring discs [index]Discs[sub]Authoring 74.[ ]Capitolul 8[ ]: 006 0 [ ]Imagini fixe 063 [index]Imagini fixe[sub]Descriere [index]Imagini fixe[sub]Tipuri Înregistrarea video înseamnă de obicei imagini în mişcare.

Pentru a adăuga o imagine de ecran întreg cu un fundal solid. trebuie să pregătiţi imaginea dinainte într-o aplicaţie de editare a imaginii. Culoarea pixelului din colţul din stânga sus al imaginii va fi transparentă când imaginea este plasată pe această pistă. supraimpus peste clipurile de pe înregistrarea video. Pentru rezultate optime. [index]Imagini fixe[sub]Ecran întreg vs. Capitol 8: Imagini fixe 230 . adăugaţi imaginea la înregistrarea video. [index]Titluri şi piste suprapuse[sub]Şi imagini nemişcate [index]Piste suprapuse[sub]Şi imagini nemişcate 76. [///@] [+asistenţă]Aceste imagini specializate sunt adăpostite [>035]aici[<]. suprapus Oricare dintre aceste tipuri de imagine poate fi tratat în două feluri. depinzând de pista cu care le-aţi scăpat pe Movie Window Timeline: [index]Înregistrare Video [sub]Şi imagini nemişcate 75. Pentru a adăuga o imagine în aşa fel încât să apară în filmul dumneavoastră cu un fundal transparent. plasaţi-o pe pista titlu.[+man]Aceste imagini specializate sunt discutate ]n Capitolul 8: Meniuri de disc.

[index]Album[sub]Secţiuni de Imagine [index]Imagini fixe[sub]Creare [index]Cursor mânuţă[sub]Opţiune [>064]Albumul[<] are secţiuni separate pentru titluri. cadrele video nemişcate pot fi adăugate direct din opţiunea Frame grabber (vedeţi „ The Frame Capitol 8: Imagini fixe 231 . pentru detalii. [///@] [+asistenţă]Vedeţi[>178]Editare de două înregistrări cu Studio Plus[<] pentru detalii. pentru a adăuga imaginile lor la Timeline. [///@040819h] [+man]Puteţi de asemenea crea titluri şi meniuri de disc după voie în Editoul de Titlu al Studioului şi să le adăugaţi direct la filmul dumneavoastră fără a le salva întâi ca fişiere separate (vedeţi Capitolul 9: Editorul de titlu).Notă: Utilizatorii Studioului Plus au o opţiune adiţională. imagini bitmapp şi meniuri de disc. [///@040819g] [+man]Vedeţi Capitolul 11: Editarea pe două piste cu Studio Plus. Toate aceste resurse sunt stocate ca fişiere separate pe propriul dumneavoastră hard. Similar. pista overlay.

Când clipul video precedent se sfârşeşte. Similar. Studioul iniţiază clipul de imagine nemişcată. Efectul visual este că videoul se sfârşeşte.Grabber” de la pagina [#040]). înlocuind videoul. Ea umple întregul ecran. cadrele video nemişcate pot fi adăugate direct din opţiunea [>040]Frame grabber[<] Imagini de ecran întreg [hindex]Imagini de ecran întreg[sub]Descriere [index]Imagini fixe[sub]Ecran întreg O imagine de ecran întreg este una care este plasată pe pista video. Comment [NJS întreg Imagini suprapuse [index]Imagini suprapuse[sub]Descriere Capitol 8: Imagini fixe 232 . şi este înlocuit de graphic până începe următorul clip. [///@] [+asistenţă]Puteţi de asemenea crea titluri şi meniuri de disc după voie în Editorul de Titlu al Studioului [>066]Title Editor[<] şi să la adăugaţi direct la filmul dumneavoastră fără a le salva întâi ca fişiere separate.

Când o plasaţi pe pista title. Comment [NJS suprapuse Controlarea suprapuse transparenţei în imaginile [index]Imagini suprapuse[sub]Controlarea transparenţei în [hindex]Transparenţă[sub]În imagini suprapuse [index]Imagini fixe[sub]Transparenţă în Văzută în album. Această schemă funcţionează bine pentru imaginile Capitol 8: Imagini fixe 233 . fără a înlocui videoul. Este supraimpusă pe clipul video current. fundalul dispare. o imagine suprapusă pare să aibă un fundal solid. Pixelii care fixează această culoare nu sunt desenaţi cînd imaginea se redă peste video.[index]Imagini fixe[sub] Overlay O imagine overlay este una care este plasată pe pista title. totuşi. permiţând videoului să se vadă. sau în editorul de grafice. Studioul foloseşte culoarea pixelului din stânga sus a imaginii pentru a determina ce regiune va fi transparentă.

Trăsătura de transparenţă a imaginii se aplică la imaginile care sunt importate în Studio via Editorul de Titlu precum şi acelora care sunt accesate prin Album. Constrirea unei alunecări slideshow [index]Alunecare Slideshow [index]Tranziţie ondulată ripple [index]Tranziţii[sub]Tranziţie ondulată Ripple Dacă v-ar plăcea să asamblaţi o alunecare rapidă a imaginilor nemişcate sau videoclipurilor. [+man]Vedeţi pagina [#057] pentru detalii.nemişcate care au culori de fundal consistente. trebuie să editaţi pixelul din stânga sus a imaginii bitmap pentru a obţine efectul de transparenţă pe care îl doriţi. (Excepţie fac efectele ca Speed şi Strobe care au sens Capitol 8: Imagini fixe 234 . Orice program de editare a imaginii – chiar şi accesoriul Windows Paint – va îndeplini această sarcină. trebuie să luaţi în considerare avantajul caracteristicii de [>057]Tranziţie ondulată[<] a Studioului pentru a insera rapid o tranziţie aleasă între fiecare pereche de clipuri sau imagini. Uneori. Aplicarea efectelor Cele mai multe [>118]efecte video de conectare plugin[<] ale Studioului pot fi aplicate la imagini nemişcate.

pe când un videoclip nu poate fi mai lung decât scena de Album originară. [man+]Vedeţi “Ajustarea pe Timeline utilizând mânerele” de la pagina [#073] pentru o analiză a primei metode. Diferenţa în cazul unui clip de imagine fixă este că îi puteşi alege orice durată.numai pentru mişcarea videao. [>132]Efectele[<] ca Blur (înceţoşare). [help+]Vedeţi [>073] Ajustarea pe Timeline utilizând mânerele [<]pentru o analiză a primei metode. [+man]Vedeţi “Folosirea efectelor video” de la pagina [#118] pentru informaţii detaliate. EDITAREA IMAGINILOR FIXE [index]Imaginii fixe[sub]Ajustare şi editare [hindex]Ajustare[sub]Imaginii fixe [hindex]Editare[sub]Imaginii fixe Asemănător altor tipuri de clipuri. puteţi ajusta imaginile fixe direct pe Movie Window Timeline. Posterize(afişare) şi Color correction (corecţie de Capitol 8: Imagini fixe 235 . sau pri utilizarea opţiunii Clip properties.

după cum Capitol 8: Imagini fixe 236 . [+man]Vedeţi “Efecte video – setul de bază” de la pagina [#132]. totuşi.culoare) pot fi aplicate la clipurile de imagini fixe de toate tipurile în acelaşi fel ca la videoclipuri. [033]Editarea proprietăţilor clipului de imagine [index]Opţiunea proprietăţi de clip (Clip properties)[sub]Pentru imagini fixe [index]Imagini fixe[sub]Ajustare [hindex]Ajustare[sub]Imagini fixe Comanda de menu Toolbox Modify Clip Properties deschide o versiune a opţiunii Clip properties corespunzătoare tipului de clip selectat current. Cu bitmapped images. incluzând fişiere de imagini şi fotografii obişnuite. Dublu-clicând un titlu. se dă dublu clic pe clip pentru a treia cale de acces la opţiune. şi cu [>035]meniuri de disc[<]. Simbolul opţiunii cel mai de sus din caseta cu opţiuni video poate fi de asemenea folosit. o deschide direct în [>066]Editor de titlu[<] în schimb. Toate versiunile opţiunii Clip properties vă permit să setaţi durata şi numele unui clip current.

urmează: [hindex]Contoar de durată [index]Proprietăţi de clip[sub]Durată 77. şi pot fi de asemenea văzute pe etichetele zburătoare care apar când mouse-ul dumneavoastră planează deasupra clipurilor în planul Storyboard [///@040819i] [man]Vedeţi opţiunea Clip properties pentru meniul de disc după cum este descrisă în Capitolul 8: Meniuri de disc. Pentru a seta lungimea timpului în care imaginea fixă este afişată. Câmpul de text Name vă permite să repartizaţi un nume obişnuit clipului pentru a-l înlocui pe cel absent repartizat de Studio. Vedeţi Capitolul 9: Editorul de titlu pentru detalii în legătură cu editarea proprietăţilor de titluri. [///@] Editarea fotografiilor şi graficelor [index]Imagini fixe[sub]Editare [index]Fotografii[sub]Editare [index]Rotire Pan-şi-zoom[sub]Opţiune [index]Grafice[sub]Editare Capitol 8: Imagini fixe 237 . schimbaţi valoarea din contoarul Duration. [index]Proprietăţi de clip[sub]Nume 78. Numele clipurilor sunt folosite prin planul de Text Movie Window.

[hindex]Procesare imagine [index]Opţiuni[sub]Rotire-şi-zoom [index]Editarea fotografiilor şi a altor imagini Opţiunea Clip properties pentru editarea imaginilor bitmap vă permite să realizaţi mai multe sarcini de procesare a imaginii importante: 79. În Studio Plus. 80. [index]Ken Burns 82. Îndepărtarea efectelor de “ochi roşii” care pot apărea cînd subiectul din fotografie se uită direct la cameră când se declanşează bliţul. se pun împreună animaţii „panşi-zoom” în care o imagine de rezoluţie înaltă este văzută ca o succesiune de prim-planuri cu fineţe conectate în variate grade de amplificare. Capitol 8: Imagini fixe 238 . Rotaţia imaginii în adaus de 90 de grade pentru a permite folosirea fotografiilor luate în maniera “portret”. Această tehnică este strâns asociată cu binecunoscutul realizator de film documentar Ken Burns. 81. Zoom în filmele şi fotografiile dumneavoastră pentru a îndepărta materialul inutil şi focusarea numai pe partea esenţială a imaginii.

În Studio Plus. daţi clic direct pe fereastra Capitol 8: Imagini fixe 239 . dacă se cere. daţi clic pe buton de mai multe ori până ce clipul este orientat corspunzător [index]Fotografii[sub] Panning şi zooming [index]Pan-and-zoom[sub]Fotografii Dacă doriţi să reîncadraţi. prin achiziţionarea unui cod de activare [index]Imagini fixe[sub]Rotire [index]Fotografii[sub]Rotire Dacă o imagine este necesar să fie rotită cu 90 de grade pentru a o aduce în modul “peisaj” (“landscape”) (mai mult larg decât înalt). pan-şi-zoomul pot fi animate să creeze efectul de traversare a imaginii de la un focus la celălalt.Opţiunea Clip properties pentru fotografii are comenzi pan-şi-zoom pentru focusarea pe o regiune de interes. începeţi prin a da clic pe unul din butoanele image rotation. Dacă este ncesar. În alte versiuni ale Studioului pan-şi-zoomul animate pot fi “deblocate”.

Butonul se lasă în jos când se dă clic. [index]Butoane[sub]Resetare (rotire-şi-zoom) Butonul Reset îndepărtează toate schimbările de poziţii şi zoom pe care le-aţi făcut. [index]Fotografii[sub]Reducţia efectului de ochi roşii [index]Reducţia efectului de ochi roşii [sub]Explicaţie Caracteristica de reducţie a ochilor roşii ajută la restaurarea unei înfăţişări naturale a fotografiilor ţn care ochii subiectului sunt coloraţi în roşu. Acum daţi un clic pe previzionarea imaginii cu butonul mouse-ului din stânga Capitol 8: Imagini fixe 240 . daţi un clic pe butonul din stânga din grupul red eye.de pre-vizionare a opţiunii şi. Apoi. (Această problemă este cauzată de lumina de la bliţ reflectându-se în retina ochiului când subiectul se uită direct la cameră. târâţi imaginea în orice direcţie până ce este poziţionată corespunzător. în timp ce păstraţi mouse-ul în jos. Ajustaţi poziţia şi mărimea cu aceste comenzi până ce imaginea este potrivită şi încadrată după cum intenţionaţi. Eliberaţi butonul pentru a termina operaţia. folosiţi slider-ul Zoom pentru a mări sau reduce mărimea imaginii după cum doriţi.) Pentru a active reducţia de ochi roşii. restaurând încadrarea originală a imaginii.

un patrulater mai mare poate da un rezultat mai mare decât unul mai mic care înconjoară ochii şi nimic mai mult. Dacă reducţia ochilor roşii nu rezolvă problema în totalitate de la prima încercare. Animarea Pan-şi-zoom-ului în Studio Plus [index]Pan şi zoom[sub]Animat [index]Pan-şi-zoom animat Capitol 8: Imagini fixe 241 .sus şi la stânga regiunii în care reducţia de ochi roşii trebuie aplicată. unele fotografii sunt mai potrivite procesării decât altele [index]reducţia ochilor roşii[sub]Îndepărtare Pentru a îndepărta reducţia ochilor roşii după aplicare. În timp ce ţineţi butonul jos. târâţi în jos şi spre treapta până ce regiunea este pe de-a-ntregul înconjurată. Totuşi. efectul de reducţie al ochilor roşii se aplică instantaneu în patrulaterul pecare l-aţi schiţat. De obicei nu este necesară o foarte mare precizie când se marchează regiunea de reducţie a ochilor roşii. Când eliberaţi butonul mouse-ului. încercaţi din nou cu un patrulater de mărime diferită Algoritmul de reducţie a ochilor roşii al Studioului dă rezultate excelente pentru o largă varietate de fotografii. De fapt. daţi clic pe butonul din partea dreaptă din grupul red eye.

daţi un clic pe butonul Set end. de vreme ce ele permit nivele de amplificare mai mari înainte ca să existe vreo pierdere perceptibilă de calitate. Folosiţi comenzile rotire-şi-zoom pentru arealiza cadrajul care doriţi să apară la începutul clipului. Aceasta permite folosirea butoanelor radio Set start şi Set end. Studio va genera cadre de intervenţie pentru a vă conecta vederile de început şi de sfârşit într-o animaţie fină. Folosiţi imaginile de cea mai înaltă rezoluţie disponibile prin această tehnică. În final. Folosirea efectivă include: 83.Dacă deţineţi un Studio Plus. Începeţi prin a crea o animare rotire-şi-zoom prin a da clic pe lista de selecţie Animate from start to end pentru a active caracteristica de animare pentru clipul current. sau achiziţionaţi o cheie de activare prin a da clic pe butonul unlock de pe comenzile rotire-şi-zoom puteţi crea animări efective din imaginile grafice şi fotografiile dumneavoastră. cu Set start selectat iniţial. Procedura descrisă deasupra este cea mai simplă formă de animare pan-şi-zoom. Aceasta dă un rezultat similar Capitol 8: Imagini fixe 242 . Mutarea de la o fotografie de cadru întreg la o viziune de detaliu a unei persoane sau a unui lucru undeva în imagine. Chând clipul merge înapoi. apoi utilizaţi comenzile pentru a realiza cadrajul pe care doriţi să-l vedeţi la sfârşitul clipilui.

este ca şi cum vă luaţi privitorul într-un tur de orientare.zoom-ării în timp ce înregistraţi material video. aceasta reîntoarce privitorul la contextual originar. 84. şi schimbă setarea end pentru fiecare clip. cu prima rotire panoramică-şi-zoom “mişcare de cameră” . Mutarea de la o viziune de detaliu la una de cadru întreg. Odată ce aţi setat primul clip. Capitol 8: Imagini fixe 243 . Această tehnică poate fi folosită pentru a orienta sensul descoperirii când un detaliu dramatic sau comic vine în cele la urmă în vedere. sau furnizând prim-planuri mai îndepărtate ale unor părţi diferite din aceeaşi scenă. una care se dezvăluie treptat pe măsură ce atrageţi atenţia la un detaliu după altul. Aceast lucru s-ar putea utiliza pentru o secvenţă de fotografii explorând acelaşi subiect de prim-plan în vederi multiple. De fapt spuneţi o poveste. dar implementarea poveştii dumneavoastră în Studio este foarte simplă. o copiază pur şi simplu cât de des este necesar. închizând poate un capitol sau episod din filmul dumneavoastră. Rotirea de-a lungul unei scene largi pentru a-i absorbi detaliile unul câte unul. 85. ca şi cum se depărtează cu zoom-ul cu camera video. Spunerea poveştii poate fi dificilă sau nu. Animaţii rotire-şi-zoom complexe [index]Rotire-şi-zoom[sub]Animaţii complexe Când aplicaţi rotirea panoramică-şi-zoom-ul unui număr de copii ale aceleiaşi imagini în succesiune. În scenariul de deasupra.

inseraţi o copie non-animată a imaginii între fiecare film. [184]Interfaţa efectului de rotire-şi-zoom [index]Efecte video[sub]Rotire şi zoom [index]Rotire şi zoom[sub]Efect video Capitol 8: Imagini fixe 244 . ATENŢIE! LIPSEŞTE PICTURA! Comenzile de rotire-şi-zoom sunt folosite aici pentru focusarea pe rând asupra a patru viniete din pictura satirică “O distracţie de alegeri” a artistului englez William Hogarth. astfel încât secvenţele de filme să fie fin conectate. Pentru a permite filmului să insiste pe fiecare detaliu pentru o perioadă după ce aţi dat rotirea panoramică pe el. şi pe toate acelea care urmează. Pe clipul secund. rotirea şi zoom-area simultană după cum este necesar. Conectaţi aceste clipuri statice într-o secvenţă ca de obicei cu butonul Match previous clip. daţi un clic pe butonul Match previous clip oriunde doriţi continuitate.Aţi dorit aproape întotdeauna să începeţi încadrarea unui nou clip cu o secvenţă care să se potrivească cadrajului de sfârşit al clipului precedent. Opţiunea generează automat mişcarea de la o vedere le alta. O a cincea vedere se trage înapoi pentru a se arăta cât mai mult din întrega canava pe măsură ce se va aranja într-un cadru de ecran larg fără barele laterale negre.

Ca o alternativă de a seta animaţiile dumneavoastră de rotire şi zoom cu opţiunea Clip properties, puteţi intra în proprietăţile cadrării de început şi de sfârşit în mod numeric cu efectul video Pan and zoom. Această interfaţă alternativă este furnizată de [>118]opţiunea Video effects[<]. Puteţi de asemenea combina cele două metode, folosind interfaţa grafică a opţiunii pentru a specifica setările iniţiale, apoi acordându-le fin cu parametrii de efect numerici. Efectul Pan and zoom se află în grupul Fun Effects. Cele mai multe dintre setările de parametrii disponibile sunt exact paralele acelora oferite de opţiunea Clip properties: puteţi de asemenea seta Zoom, Horizontal position şi Vertical position deopotrivă în grupul de parametrii Start şi End. Aveţi de asemenea o opţiune adiţională în lista ascunsă Speed , care setează un “înveliş viteză” pentru legătura între poziţiile de început şi de sfârşit. Cu “Accelerare şi încetinire” (“Speed-up and slow-down”), “Acelelerare la început” (“Speed-up at start”) şi “Încetinire la final” (“Slow-down at end”), cadrul de film accelerează treptat la “viteza de croazieră” aproape de începerea mişcării sale, sau decelerează mai degrabă către sfârşit decât să se oprească abrupt, sau ambele. Mişcarea pare de obicei mai naturală când unul dintre aceste procedee este aplicat decât în cazul alegerii rămase, “Viteză

Capitol 8: Imagini fixe

245

constantă” (“Constant speed”).

Setări de parametrii pentru efectul Pan-and-zoom.

[040] THE FRAME GRABBER
[index] Frame grabber [hindex]Smulgerea cadrelor video [hindex]Captura cadrelor video Smulgătorul de cadru poate captura o imagine fixă din oricare sursă de capturare video susţinută prin Studio, sau extrage un singur cadru din oricare videoclip în proiectul dumneavoastră curent. Cadrul smuls poate fi adăugat direct filmului dumneavoastră sau salvat pe disc în orice număr de formate grafice standard. Odată ce aţi salvat un cadru smuls pe disc, puteţi să:

Capitol 8: Imagini fixe

246

86. Îl folosiţi în alte aplicaţii software. 87. Îl manipulaţi în software-ul de editare a imaginii. 88. Îl luaţi înapoi în filmele dumneavoastră ca o imagine fixă via Album sau Title Editor.

Opţiunea Frame grabber
[hindex]Opţiunea frame grabber [sub]Descriere [index]Frame grabber[sub]Opţiune, descriere Folosiţi Frame grabber în conjuncţie cu [>110]Player[<]. Pentru accesare, deschideţi [>069]Panoul de opţiuni (Toolbox)[<] şi daţi un clic pe butonul Frame grabber. Porniţi filmul sau sursa video până ce cadrul pe care îl doriţi este afişat în Player, apoi daţi un clic pe butonul Grab. Cadrul smuls apare în regiunea de pre-vizionare, gata să fie adăugat filmului dumneavoastră sau salvat ca un fişier pe disc. [index]Controlul camerei de înregistrare

Capitol 8: Imagini fixe

247

Frame grabber în modul smuls-din-film. Când smulgeţi dintr-o sursă externă (ex. o cameră de înregistrare), [>025]Camcorder Controller[<] este afişat. Cu echipamentul DV, puteţi naviga banda sursă din interiorul opţiunii. Grab from: Selectaţi o sursă pentru smulgătorul de cadru prin a da clic fie pe Movie sau butonul Camcorder de la vîrful opţiunii. [+man]Alegând Camcorder înseamnă că smulgătorul va folosi sursa dumneavoastră video curentă, după cum este configurată ţn panoul de opţiuni Capture Source (pagina [#029]) şi panoul de opţiuni Capture Format (pagina [#026]). [+help] Alegând Camcorder înseamnă că smulgătorul va folosi sursa dumneavoastră video curentă, după cum este configurată ţn panoul de opţiuni [>029]Capture Source [<] şi panoul de opţiuni [>026]Capture Format [<].

Capitol 8: Imagini fixe

248

Transport controls: Dacă sursa dumneavoastră video este un camcorder DV, un camcorder MicroMV sau VCR conectat la un port 1394, Studioul furnizează comfortabile [>025]comenzi de transport pe ecran [<] pentru localizarea cadrului pe care doriţi să-l smulgeţi. [+man]Pentru o descriere a acestor comenzi vedeţi “Controlul camerei de înregistrat” de la pagina [#025]. Reduce întrerupere: Dacă sursa video a smulgerii de cadru conţine o mare cantitate de mişcare, cadrul smuls poate să arate licărind, fenomen ce poate fi redus sau eliminat prin verificarea opţiunii Reduce întrerupere. Deoarece Reduce întrerupere reduce oarecum şi rezoluţia, nu ar trebui să utilizaţi opţiunea dacă rezultatul general este necorespunzăţor pentru o imagine particulară. Grab: Daţi un clic pe butonul Grab când aţi localizat cadrul pe care doriţi să-l smulgeţi în Player şi aţi configurat opţiunea Reduce întrerupere. Cadru smuls este afişat în regiunea de pre-vizionare, şi două butoane de prezentare (Add to Movie şi Save to Disk) sunt disponibile. Add to movie: Acest buton inserează cadrul smuls în pista video Movie Window înaintea clipului selactat curent. Save to disk: Acest buton se deschide ca un dialog

Capitol 8: Imagini fixe

249

Save As aşa încât puteţi selecta un folder, un nume fişier şi format de imagine pentru fişierul în care cadrul smuls va fi stocat. Dialogul furnizează de asemenea comenzi care vă permit setarea rezoluţiei imaginii salvate pentru oricare din mai multe mărimi standard, pentru mărimea originală a cadrului smuls, sau pentru o mărime obişnuită cu care intraţi. Dacă “procentul de aspect” (procentul de lărgime sau înălţime) al mărimii pe care aţi ales-o este diferit de acela al cadrului smuls, imaginea se întinde după cum este necesar. Aceasta poate introduce distorsiuni vizibile ale formei; de exemplu, oamenii pot apărea fie nenatural de slabi sau anormal de îndesaţi.

Capitol 8: Imagini fixe

250

[ ]CAPITOLUL 9[ ]:
009 0

[ ]Meniuri disc
035

[index]Meniuri disc Cu apariţia formatelor de disc DVD, VCD şi S-VCD, înregistrare video a devenit un mediu interactiv, cu noi posibilităţi atât pentru videografician cât şi pentru audienţă [hindex] Authoring discs [hindex] Authoring discs Descoperirea – “autorizarea” – unui disc într-unul din aceste formate înseamnă a merge mai departe de vechea idee de creare a unui film pentru a fi vizionat în secvenţe stricte de la început la sfârşit. Acum audienţa poate decide ce părţi ale filmului doreşte să vadă, şi în ce ordine. [index]Meniuri disc[sub]Descriere [index]Linkuri[sub]Pe meniurile de disc Noua caracteristică esenţială care face posibilă

Capitol 9: Meniuri Meniuri disc

251

autorizarea discului este meniu. Un disc particular poate avea unul, câteva sau mai multe meniuri, fiecare constând dintr-o imagine fixă sau o scurtă secvenţă video. Regiunile din meniu, numite butoane, pot fi selectate de către privitor pentru a activa linkurile la celălalt conţinut al discului. Activarea unui link cauzează transferul imediat către oricare din: 89. O secvenţă video normală, care în acest conext se numeşte un “capitol”. Butoanele capitolului expun adesea un cadru în miniatură al înregistrare videoui de care se leagă. 90. O altă pagină a aceluiaşi meniu. Sunt utilzate pagini multiple când un meniu are prea multe butoane de potrivit pe o singură pagină. 91. Un meniu diferit. [index]Meniuri disc[sub]Legare loop în timpul redareului Spre deosebire de orice alt fel de clip, meniuirile se leagă loop în mod automat. Când se ajunge la sfârşitul unui clip de meniu în timpul pre-vizionării discului sau redare-ului, este imediat repornit. Acest lucru produce un salt în poziţia de redare afectând toate clipurile care se derulează simultan cu meniul, indifferent de tip – video (dacă meniul este o suprapunere), audio sau imagine fixă.

Capitol 9: Meniuri Meniuri disc

252

[Menu [cap: [cap: [cap: [cap: [cap: [cap:

title]Titlu

de meniu la “capitole” la pagina de

Link to „chapters”]Linkuri Link previous menu

page]Link

meniu anterioară
Link to another menu]Link Link to next menu

la alt meniu la următoare

page]Link

pagină de meniu
Africa]Africa Asia]Asia

[index]Meniuri disc[sub]Aranjarea mostră de film

Capitol 9: Meniuri Meniuri disc

253

Următoarea diagramă este modelată după Movie Window storyboard. Arată cum meniul figurat deasupra, care apare în diagramă ca M1, s-ar putea potrivi în schema generală a unui film simplu cu două meniu-uri.

Fiecare meniu este urmat în film de mai multe capitole, dintre care doar unul constă într-un clip simplu. Meniul nostru, M1, are linkuri spre cinci capitole. Meniul nostru este desemnat să afişeze două linkuri de capitole per pagină, aşa încât sunt necesare trei pagini pentru a găzdui toate linkurile. (A doua pagină este una care apare în ilustraţie.) I-am dat de asemenea fiecărei pagini un link spre meniul M2. Aranjarea layout simplă a acestui film scurt poate fi cu uşurinţă extinsă la a organiza un mare număr de clipuri. Filmele mult mai complexe sunt de asemenea construite din aceleaşi elemente: meniu-uri multipagină cu linkuri spre capitole şi spre alte meniu-uri.
Disponibilitate: Discurile cu meniuri multiple nu sunt susţinute în versiunile Studioului SE şi QuickStart.

Capitol 9: Meniuri Meniuri disc

254

Autorizarea de disc în Studio
[hindex] Authoring discs [index]Disc[sub]Authoring Pentru scopurile editării în studio, un meniu de disc este doar încă un tip de clip. [///@040819j] [+man][095]În ceea ce priveşte titlurile[0], puteţi atiliza sau adapta meniurile furnizate în Album, sau construi pe ale dumneavoastră proprii din “alunecarea”în Title Editor (vedeţi Capitolul 3: Albumul şi Capitolul 9: Editorul de titlu). [///@] [+help] În ceea ce priveşte titlurile, puteţi utiliza sau adapta meniu-ile furnizate în [>064]Album[<],sau construi pe ale dumneavoastră proprii din “alunecarea” în [>066]Title Editor[<]. [index]DVD[sub]Comenzi de redare [index]Comenzi de redare[sub]DVD Pentru a avea o idee a ceea ce este implicat, încercaţi crearea perechii de proiecte “instantanee” descrisă mai jos. [+man]Nu trebuie să mergeţi atât de departe astfel încât
Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 255

ci puteţi pre-viziona filmul vostru utilizând comenzile de redare DVD de pe Player (vedeţi “Control player DVD” de la pagina [#037]). ci puteţi pre-viziona filmul vostru utilizând [>037]comenzile de redare DVD[<] de pe Player. [hindex]Catalog de scenă video instantaneu [hindex]Catalog. de scene video [index]Catalog de scene video Instant video scene catalog: Într-un proiect gol. Acum schimbaţi la secţiunea Disc Meniu din Album Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 256 . multiselectaţi de un număr suficient scene din album şi târâţile pe pista video. [+help] Nu trebuie să mergeţi atât de departe astfel încât să faceţi un disc.să faceţi un disc.

şi daţi din nou un clic pe Yes când Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 257 . Târâţi cât de multe imagini doriţi pe pista video a unui proiect gol. [hindex]Alunecare slideshow instantanee [index]Alunecare slideshow [index]Tranziţii[sub]Tranziţie ondulată (ripple) [index]Tranziţie ondulată (Ripple) Instant slideshow: De această dată. Cu asta gata – aşezaţi-vă şi urmăriţi spectacolul.(apendicele de jos) şi târâţi oricare din meniu-uri la începutul Timeline-ului. şi un mic “steag” apare deasupra fiecăruia dintre clipurile dumneavoastră. O nouă pistă apare la vârful Timeline-ului. începeţi în secţiunea Imagini fixe (Still Images) a Albumului. [+help+]Când studioul vă întreabă dacă v-ar plăcea să “ creaţi automat linkuri la fiecare scenă după meniu”. [+man+] Când studioul vă întreabă dacă v-ar plăcea să “ creaţi automat linkuri la fiecare scenă după meniu”. Acestea reprezintă linkuri de la meniul pe care tocmai l-aţi adăugat. apoi târâţi ţn orice meniu de disc ca prim clip pe Timeline. daţi un clic pe Yes (vedeţi “Folosire meniu-urilor din Album” de la pagina [#076]). daţi un clic pe Yes (vedeţi [>076]”Folosirea meniuurilor din Album”[<]).

selectaţi orice tranziţie. selectaţi toate imaginile fixe (întîi clic pe prima.sunteţi întrebaţi dacă doriţi ca linkurile să fie create automat. şi târâţi-o apoi între meniu şi prima dintre imaginile dumneavoastră fixe. Când un meniu este folosit ca Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 258 . apoi clic shift pe ultima). meniurile pot fi utilizate fie în modul ecran întreg sau pe pista video sau ca suprapuneri pe pista title. [help+]Similaritatea între titluri şi meniurile de disc nu este doar de suprafaţă: un meniu este esenţial “un titlu cu butoane”. [hindex]Meniu-uri de disc[sub]Pe înregistrare video în mişcare Asemănător titlurilor. Alunecare slideshow instantanee! Meniu-uri şi tiluri [index]Meniu-uri de disc[sub]Meniu-uri vs. şi alegeţi Ripple Transition din meniul pop-up. daţi un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului. Schimbaţi apoi la secţiunea Transitions a Albumului. orice tip de imagine fixă poate fi folosit ca bază pentru crearea unui meniu în interiorul Title Editor. În final. titluri [man+]Similaritatea observată la pagina [#095] între titluri şi meniu-uri de disc nu este doar de suprafaţă: un meniu este esenţial “un titlu cu butoane”. De fapt.

şi o pereche de butoane Next page (pagina următoare) şi Previous page (pagina anterioară). un titlu. Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 259 . Numărul de butoane de capitol per pagină variază de la un design de meniu spre altul. aşa că un criteriu pentru selectarea unui meniu este numărul de clipuri pe care doriţi să le mânuiţi.o suprapunere. [076]Utilizarea meniu-urilor din Album [index]Album[sub]Secţiunea Disc Menius [index]Meniuri disc[sub]Secţiune (din Album) [hindex]Meniuri disc[sub]Furnizat Secţiunea Disc Menius a Albumului conţine o colecţie de meniu-uri care au fost proiectate pentru ocazii speciale. Aceasta permite meniului să aibă un fundal video în mişcare. un set de butoane de capitol (în general cu spaţii pentru cadrele în miniatură). Fiecare meniu prevede o imagine de fundal. În general este mai convenabil pentru privitor să răsfoiască câteva pagini de meniu cu multa butoane per pagină decât multe pagini cu puţine butoane pe fiecare. autorizând stiluri şi conturi de capitole. subtitlurile şi graficele sunt afişate. imaginea sa de fundal este suprimată: numai butoanei.

Dacă aveţi nevoie de subtitluri. [index]Meniu-uri de disc[sub]Subtitluri de butoane Meniurile cu mai puţini butoane au mai mult spaţiu pentru subtitluri. şi dacă ar trebui să fie (“Capitolul 1”) sau descriptive (“Tăierea prăjiturii”) este o problemă a stilului dumneavoastră de autorizare sau a filmului dumneavoastră.În timpul editării. aşa că este obişnuit să se furnizeze subtitluri de butoane care să includă numărul de capitol când se autorizează aceste formate. acelea cu mai mulţi butoane vor avea subtitluri abreviate sau nu le vor avea deloc. În timpul redare-ului. singurele butoane vizibile sunt acelea la care aţi repartizat linkuri. privitorul trebuie să selecteze capitolele numeric (prin deschiderea numerelor de pe telecomandă). Studioul vă va da opţiunea de a genera automat linkuri spre toate clipurile video de la Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 260 . [index]Meniu-uri de disc[sub]Limitări VCD. Scăparea meniu-urilor pe Timeline [index]Meniu-uri de disc[sub]Plasarea pe Timeline [index]Timeline[sub]Plasarea meniu-urilor de disc pe Când târâţi un meniu din Album şi îl scăpaţi pe pista video sau pe pista title. veţi vedea toate butoanele pe care meniul le prevede. S-VCD În formatele VCD şi S-VCD.

Dacă verificaţi lista de selecţie Don’t ask me again (Nu mă întreba din nou). alegerea dumneavoastră de Yes sau No devine acţiunea absentă când o târâţi în meniu în viitor. cea mai uşoară cale de a trimite un link într-un meniu de disc. [+help] Puteţi seta şi acţiunea absentă. sau reinstaura fereastra de confirmare. dar s-ar putea să nu fie ceea ce doriţi într-o situaţie de autorizare particulară. în regiunea When adding a Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 261 . în regiunea When adding a meniu (Când se adaugă un meniu) a panoului de opţiuni Edit (vedeţi “Setări de editare” de la pagina [#039]). [+man]Puteţi seta şi acţiunea absentă. sau reinstaura fereastra de confirmare. Clipurile multiple se combină în capitole dacă este necesară obţinerea unei lungimi minime de capitol pecare o specificaţi [index]Meniu-uri de disc]sub]Creare automată de link [hindex]Linkuri[sub]Creare Automată a Aceasta este cea mai rapidă.dreapta meniului de pe Timeline.

mai degrabă decât a utiliza procedura automată. Potriviţi Playerul pe modul DVD prin a da un clic pe butonul DVD toggle din colţul dreapta jos al Playerului. [index]Comanda capitolului de disc Pentru a crea manual linkurile dumneavoastră de capitol.meniu a [>039]panoului de opţiuni Edit [<]. Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 262 . modelat după butonul de aranjare layout de pe o telecomandă DVD obişnuită. [037]Comanda DVD Player [index]DVD[sub]Comanda Player [index]Comanda Player[sub]DVD [index]DVD[sub]Pre-vizionare [hindex]Pre-vizionare[sub]Discuri [index]Disc[sub]Pre-vizionare [>110]Playerul[<] furnizează un set Studioului specializat de comenzi pentru filmele anterioare care conţin meniuri. folosiţi comanda Set disc chapter de pe meniul de context apărut pentru fiecare videoclip pe care doriţi să îl adăugaţi. sau folosiţi [>082]butonul de Set chapter [<] de pe opţiunea Clip properties pentru Meniuri disc.

care este indicat prin iluminare. Butonul Next chapter vă duce înainte la următorul capitol din film. Next chapter: Un clic pe butonul Previous chapter vă duce la startul capitolului curent. Încă un clic pentru mutarea pe capitolul anterior. Button selection: Cele patru comenzi săgeată în această grupare mută cursorul on-screen în interiorul unui meniu de disc pentru a selecta unul din butoanele sale. aceste butoane păşesc înapoi şi respectiv înainte prin paginile de meniu. Dându-se încă odată un clic pe buton se sare înapoi de la meniu spre cel mai recent clip. Previous meniu: Salt la meniul active cel mai recent şi iniţierea (sau continuarea) pornirii. Previous chapter. dacă nu sunteţi deja acolo. În interiorul meniului.O grupare de comenzi DVD apare şi se activează dedesubtul ecranului de pre-vizionare al Playerui: Aici sunt funcţiile comenzilor DVD individuale: Main meniu: Salt la primul meniu în filmul dumneavoastră şi iniţierea (sau continuarea) pornirii. Butonul oval din mijlocul grupării activează butonul on-screen selectat curent. Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 263 .

de vreme ce meniurile sunt ciclice în timpul payback-ului în timp ce se aşteaptă impulsul utilizatorului. puteţi da un clic pe el pentru a urma linkul butonului. Editarea meniurilor pe Timeline [index]Meniuri disc[sub]Editarea pe Timeline [index]Timeline[sub]Editare Meniuri disc pe [index]Editare[sub]Meniuri disc [man]Meniurile pot fi ajustate pe Timeline la fel ca oricare alt clip de imagine fixă (vedeţi“Ajustarea pe Timeline folosind mânerele” de la pagina[#073]). Setarea duratei clipului este în general mai puţin crucială pentru clipurile de meniu decât pentru alte tipuri. [help]Meniurile pot fi ajustate [>073]pe Timeline[<]la fel ca oricare alt clip de imagine fixă. Oricând un buton este vizibil în regiunea de pre-vizionare a Playerului în modul DVD.Activarea directă a butoanelor de meniu O caracteristică a Playerului pe care DVD-urile cu setare performantă nu o au este abiltatea de a da clic pe butoane direct pe ecran. Dacă dorinţi un fundal video de legătură looping sau o audio legătură cu meniurile Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 264 .

Pista meniu Comment [NJS [index]Pista meniu [index]Piste[sub]Meniu [index]Pista de meniu[sub]Steaguri [hindex]Steaguri pe pista meniu [hindex]Capitole[sub]Pe pista meniu Butoanele de meniu trimit linkuri la anumite puncte din filmul dumneavoastră.dumneavoastră. Acele puncte sunt marcate prin steguleţe pe pista meniu. şi steagurile de capitole pentru trei dintre clipurile la Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 265 . totuşi. care se materializează deasupra pistei video prima dată când un meniu este adăugat la filmul dumneavoastră (şi dispare când toate meniurile sunt îndepărtate). Aici avem un prim plan al primei părţi a Timescale. Meniul însuşi este marcat printr-un patrulater colorat în pista meniu (M1 şi M2 în ilustraţia de deasupra). Fiecare link la un capitol este arătat printr-un steag “C”. va trebui să potriviţi durata meniului cu aceea a clipului implicat. arătând patrulaterul indicând primul meniu.

Un rezultat al setării acestui link este că clipul C4 poate fi accesat numai din meniu. schimbându-se prin urmare locaţia la care linkul are efect în film. Comment [NJS Pista meniu Disponibilitate: Discurile cu meniuri multiple nu sunt suportate de versiunile Studioului SE şi QuickStart. Comment [NJS Pista meniu Următorea parte a Timescale în ilustraţia sumară de deasupra include linkuri la patru capitole din M1. Editarea pe pista meniu [index]Pista meniu[sub]Editare [hindex]Steaguri[sub]Plasarea pe pista meniu [index]Linkuri[sub]Creare [index]Linkuri[sub]Ajustare Steagurile de pe pista meniu pot fi mutate prin târârea lor cu mouse-ul.care trimite linkuri. Când un videoclip este Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 266 . şi un link (săgeată indicând spre stânga) de la sfârşitul clipului precedent înapoi la meniu. care – împreună cu steguleţele care îi aparţin – este colorat automat cu o nouă culoare. Clipul C4 este urmat de meniul M2.

Pentru a şterge un link: [index]Linkuri[sub]Ştergere 92. mai degrabă decât în punctul exact unde daţi clic. dar puteţi târâ drapelul de link spre o nouă poziţie dacă se iveşte ocazia. Pentru a repoziţiona un link: [index]Linkuri[sub]Repoziţionare Daţi un clic pe steagul pentru link şi târâţi-l de-a lungul pistei meniu la noua sa poziţie. [hindex]Comandă Set Disc Chapter [hindex]Comandă Set Return to Menu Pentru a crea un link: Clic dreapta pe pista meniu sau pista video şi alegeţi fie Set Disc Chapter sau Set Return to Meiu.mutat. în funcţie de ce fel de link doriţi să creaţi. oricare steaguri ataşate clipului sunt mutate împreună cu el. Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 267 . sau. [index]Revenirea la linkul de meniu [hindex]Linkuri[sub]Revenire la meniu Linkurile Return to menu sunt întotdeauna create la sfârşitul clipului curent. Daţi un clic dreapta pe steagul de link şi alegeţi Delete din meniul pop-up. Rar veţi dori să vă reîntoarceţi din mijlocul unui clip.

editaţi şi acordaţi fin linkurile de capitole. apoi apăsaţi tasta Delete.93. [index]Meniuri disc[sub]Nume şi durată Asemănător opţiunii Clip properties pentru celelalte tipuri de clipuri. Selectaţi steagul. [085]Editarea cu opţiunea Clip properties [index]Meniuri disc[sub]Editare linkuri [index]Opţiunea Clip properties[sub]Pentru Meniuri disc [index]Opţiuni[sub]Clip properties [index]Linkuri[sub]Editare Opţiunea Clip properties pentru Meniuri disc vă permite să creaţi. această opţiune vă permite să setaţi un nume obişnuit pentru meniu prin editarea câmpului Name şi ajustarea clipului prin editarea câmpului Duration. Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 268 . şi prevede accesul la Title Editor pentru ajustarea conţinutului vizual al meniului. iluminându-l.

Comment [NJS [index]Meniuri disc[sub]Deschiderea în Title Editor Butonul Edit meniu din partea dreaptă sus a opţiunii deschide meniul în [>066]Title Editor[<].) Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 269 . Acolo puteţi schimba orice aspect visual al meniului: fundalul său şi imaginile butoanelor. şi altele. aparenţa şi conţinutul subtitlurilor sale. [+man](Acestea sunt descrise la pagina [#082] sub denumirea “Comenzi ale editării capitolului”. [///@] Regiunea de pre-vizionare de pe partea stângă a opţiunii prezintă cum arată meniul şi are de asemenea [>082]caracteristici interactive[<] pe care le puteţi folosi când stabiliţi linkurile de capitole. [///@040819k] [+man]Pontru o informaţie completă în legătură cu multiplele posibilităţi ale Title Editor. vedeţi Capitolul 9: Editorul de titlu.

99. [man]Folosiţi comanda Button selector (descrisă la pagina [#083]) pentru a alege un buton de pe oricare pagină de meniu. Comenzi de pre-vizionare a meniului Opţiunile Meniu type Comenzile proprietăţilor linkului Comenzi de editare a capitolului Comenzi de pre-vizionare meniu Aceste comenzi sunt localizate dedesubtul regiunii de pre-vizionare. Răsfoiţi paginile prin a da clic pe butoanele linkurilor de pagină în regiunea de pre-vizionare. Puteţi selecta oricare pagină din meniu pentru care linkurile au fost definite. [help]Folosiţi [>083]comanda Button selector[<] pentru a alege un buton de pe oricare pagină de meniu. Page selector: Pentru meniurile cu multiple pagini (acelea cu mai multe linkuri decât ar putea găzdui o singură pagină).Celelalte comenzi sunt dispuse în patru grupuri: 94. butonul cu săgeată vă permite să selectaţi care pagină este activă în regiunea de pre-vizionare. 95. 100. 97. 96. Metode alternative de selectare a paginilor de meniu: 98. [index]Meniuri disc[sub]Numere de link în timpul editării Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 270 .

Dacă alegeţi Auto scene index. chiar dacă amestecaţi ordinea clipurilor în Movie Window. ordinea în care capitolele sunt arătate pe meniu o stabiliţi dumneavoastră. Numerele de link se ajustează culorii şi formatului steagurilor de capitol de pe pista meniu.[index]Linkuri[sub]Vizualizarea numerelor în timpul editării Show link numbers checkbox: Selectaţi această casetă pentru a permite numerelor de link să fie afişate în regiunea de pre-vizionare deasupra fiecărui buton din meniu. Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 271 . Opţiunile Menu type Această pereche de opţiuni va determina dacă dumneavoastră sau Studioul va organiza linkurile de capitole pentru acest meniu. apoi Manual. Cu setarea Manual. puteţi da un clic pe Auto scene index întâi (pentru a sorta linkurile). Studioul va asigura că linkurile dumneavoastră de capitol sunt în aceeaşi ordine pe meniu cum sunt în film. Sfat: Dacă doriţi să sortaţi linkurile dumneavoastră de capitol şi totuşi să menţineţi controlul viitor al ordinii lor.

literele şi stilizarea – daţi un clic pe butonul Edit meniu pentru a invoca Title Editor.sel (09-05 Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 272 . are un număr de secvenţă unic. Button caption câmp de text: Editaţi textul pentru butonul curent fără a merge la Title Editor.Comenzile proprietăţilor linkului Comenzile din aceast regiune setează proprietăţile de afişaj ale linkurilor de capitole de pe meniu. [index]Cadre în miniatură[sub]Setarea în meniurile de disc [index]Meniuri disc[sub]Setare miniatură Comment [NJS capitol. nu contează pe ce pagină se află. Caracterul “#” din subtitlul butonului are o însemnătate specială: Studioul îl înlocuieşte cu numărul de secvenţă al butonului. Pentru a edita alte caracteristici ale subtitlului de buton – poziţia sa. Butonul selectat este iluminat în regiunea de pre-vizionare. Puteţi de asemenea selecta un buton prin a da un clic pe el în regiunea de pre-vizionare. Folosiţi butoanele săgeată de pe această comandă pentru a selecta butonul de meniu cu care doriţi să lucraţi. [083]Button selector[0]: Fiecare buton de link în meniul dumneavoastră. Folosiţi această caracteristică pentru a vă asigura că butoanele dumneavoastră sunt numărate corect indifferent de schimbările în aranjarea meniului.

totuşi. Puteţi alege oricare cadru din filmul dumneavoastră care să fie miniatura. [index]Meniuri de disc[sub]Opţiunea Thumbnails (Miniaturi în mişcare) meniu [index]Redarea meniu în mişcare [089]Caseta de selecţie Moving thumbnails [0]: Verificaţi această opţiune dacă v-ar plăcea ca butoanele dumneavoastrăde meniu să arate înregistrarea video în mişcare din capitolele lor ţintă mai degrabă decât o miniatură cadru în static. în fundalului[sub]Al miniaturilor de . Linia îşi schimbă treptat culoarea pe măsură ce Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 273 Moving [index]Cadre în miniatură[sub]Cu video în mişcare. cadrul în miniatură afişat pe butonul meniu este cadrul de care butonul se leagă. şi apoi daţi un clic pe butonul set thumbnail. rezultatele nu vor apărea imediat când pre-vizionaţi filmul dumneavoastră în Player. În schimb veţi putea vedea o linie de progresare a “[>039]redării de fundal[<]” care apare în Timescale deasupra clipului de meniu. Deoarece această caracteristică necesită ca miniaturile în mişcare să fie pre-redate.Set thumbnail buton: Prin default. Doar mişcaţi sliderul Timeline spre cadrul exact pe care-l doriţi (după cum s-a arătat în Player).

şi “Setări de editare” (pagina [#039]). Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 274 . vedeţi “Hollywood FX pentru Studio” (pagina [#086]). punctul de capitol este setat pentru locaţia exactă a sliderului din clip. Pentru a şterge un link: Daţi un clic pe butonul Delete chapter . [082]Comenzi de editare a capitolului Comenzile din această regiune selectează sau modifică butoanele de capitol individuale din interiorul unui meniu. Pentru clipurile video şi de imagine fixă. [index]Linkuri[sub]În opţiunea meniu de disc [hindex]Comenzi de editare a capitolului [index]Meniuri de disc[sub]Editare a capitolului Butoanele Set chapter: Aceşti butoni setează sau deteriorează linkul dintre butonul capitolului selectat curent pe meniu şi clipul său ţintă Pentru a seta un link: Poziţionaţi sliderul Timeline dintr-un meniu. Editarea nu este întreruptă – Studioul realizează redarea în timp ce dumneavoastră lucraţi [man]Pentru mai multă informaţie despre redarea de fundal. şi daţi un clic pe butonul Create chapter .operaţia de redare progresează. video sau clip de imagine fixă.

Butonul Set return: Acesta crează un link de “revenire-la-meniu” la sfârşitul clipului curent. şi târâţi-l pe un buton în regiunea de pre-vizionare a opţiunii Clip properties. linkul determină un salt imediat la meniu-ul său. poziţionaţi sliderul Timeline în clipul unde doriţi linkul. Daţi un clic pe clipul din Movie Window spre care vreţi să trimiteţi linkul. Ştergând caseta de selecţie îndepărtaţi toate linkurile de revenirela-meniu. Sau. Caseta de selecţie Return after every chapter: Setaţi această opţiune pentru a adăuga un link de revenire-lameniu după fiecare capitol în acest meniu. În timpul redării. plasat unde l-aţi dorit aproape întotdeauna. Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 275 . Butonul se leagă de primul cadru al clipului. Pentru a crea un link de revenire la meniu în opţiunea Clip properties. şi daţi apoi un clic pe Set return to meniu. Pentru a crea un link utilizând târârea-şi-scăparea: 101. indifferent dacă sunt adăugate manual sau automat. Crearea linkurilor drag-and drpo [index]Drag-and-drop[sub]Setare linkuri de meniu [index]Linkuri[sub]Setare cu drag-and-drop Opţiunea Clip properties pentru meniuri este prevăzută cu drag-and-drop ca o cale rapidă şi confortabilă de a stabili linkuri pentru butoanele de meniu.

Opţiunea Disc meniu [index]Opţiuni Instrumente[sub]Disc meniu [index]Opţiune Disc meniu Dacă aţi deschis această opţiune în timp ce un meniu este selectat. Deoarece dezvoltarea unui meniu este o operaţie relative complicată. va furniza un buton Create Menu care vă va duce în [>066]Title Editor[<] pentru a începe procesul creerii unui nou meniu de disc. şi târâţi-l pe un clip în Movie Window.102. se echivalează deschiderii [>085]opţiunii Clip properties[<]. Daţi un clic pe butonul pentru care vreţi să creaţi un link. În acest caz sunteţi legaţi de punctul din videoclip în care aţi “scăpat” butonul – de obicei nu primul cadru. Studioul are oportunitea de a vă reaminti că meniurile pre-construite sunt disponibile în Album. în caz contrar. Comment [NJS Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 276 .

Când decideţi că acest dispozitiv de reamintire nu mai este necesar. verificaţi caseta de selecţie Don’t ask me this again înainte de a da clic pe butonul OK. Capitol 9: Meniuri Meniuri disc 277 .

.

Title Editor nu este limitat numai la crearea titlurilor pasive. Garnitura sa extensivă de efecte şi opţiuni instrumente de text şi imagine prevede nesfârşite posibilităţi pentru designul vizual al filmului dumneavoastră.[ ]CAPITOLUL 10[ ]: 007 0 [ ]Editorul de titlu 066 [hindex]Title Deko [index]Editorul de titlu [index]Editor. Pentru proiectele de disc. puteţi de asemenea Capitol 10: Editorul de titluri 279 . Meniu şi Titlu [index]Meniu şi Title Editor [index]Titluri[sub]Creare [index]Meniuri de disc[sub]Creare [index]Meniuri de disc[sub]Editare [index]Titluri[sub]Editare Title Editor construit în Studio este o facilitate puternică pentru crearea şi editarea titlurilor şi a altor grafice.

Celelalte comenzi sunt în grupul din jurul Edit Window.creea şi adăuga butoane speciale necesare pentru mânuirea meniurilor filmelor VCD. [094] [0 ] Crearea unui titlu în opţiunea Studio 9 Title Editor. Comment [NJS zile perfecte Lansarea editorului de titlu (Title Editor) [index]Editor de titlu[sub]Lansare [hindex]Lansarea editorului de titlu Capitol 10: Editorul de titluri 280 . în timp ce panoul care ocupă cea mai mare suprafaţă de pe partea dreaptă este Abumul de Title Editor. Regiunea largă conţinând imaginea şi textul este Edit Window (Fereastra de editare). S-VCD şi DVD.

104. 107. Pentru a crea un titlu sau meniu suprapus: Dublu-clic pe pista Timeline title. Pentru a edita un meniu de ecran întreg: Dublu-clic pe meniu în oricare viziune şi daţi un clic pe butonul Edit Meniu. 108. 103. folosind fie una din opţiunile din cutia de instrumente video (vedeţi pagina [#112]) sau o comandă de mouse de pe una din pistele Timeline (vedeţi pagina [#113]). Pentru a edita un titlu de ecran întreg: Dublu-clic pe titlu în oricare viziune Movie Window. Pentru a crea un titlu sau meniu de ecran întreg: Selectaţi Go to Title/Meniu Editor din meniul context al butonului din dreapta pe pista video Timeline . Pentru a edita un titlu sau un meniu suprapus: Dublu-clic pe clip pe pista title sau în List Capitol 10: Editorul de titluri 281 . Pentru a crea un titlu sau meniu din cutia de instrumente: Deschideţi opţiunea Create title şi daţi un clic pe Title Overlay sau Full Screen Title.[man]Reflectarea versatilităţii editorului de titlu este dată de varietatea căilor de acces la el din modul Edit al Studioului. 105. [asistenţă] Reflectarea versatilităţii editorului de titlu este dată de varietatea căilor de acces la el din modul Edit al Studioului. folosind fie una din opţiunile din cutia de instrumente [>112]video[<] sau o comandă de mouse de pe una din pistele [>113]Timeline[<]. sau daţi un clic dreapta pe titlu şi selectaţi Go to Title/Meniu Editor. sau daţi un clic dreapta pe meniu şi selectaţi Go to Title/Meniu Editor. 106.

ajungând la Title Editor prin cele mai apropiate mijloace disponibile vă va oferi rezultatul pe care îl doriţi. [asistenţă] Principalele comenzi Title Editor sunt aranjate în grupul din jurul [>066]Edit Window[<].View. COMENZILE EDITORULUI DE TITLU (TITLE EDITOR) [man]Principalele comenzi Title Editor sunt aranjate în grupul din jurul Edit Window (Fereastră de editare) (vedeţi imaginea de la pagina [#094]). sau invers. În practică. 109. Pentru a edita un titlu sau meniu din lista cutia de instrumente: Cu clipul deschis în Clip properties tool. Capitol 10: Editorul de titluri 282 . târâţi-l doar pe cealaltă pistă Timeline. Dacă creaţi accidental un titlu sau un meniu suprapus în loc de unul de ecran întreg. Dacă aţi creat un titlu când doreaţi un meniu de disc. sau daţi un clic dreapta pe el în orice viziune şi selectaţi Go to Title/Meniu Editor. daţi un clic pe Edit Meniu sau pe butonul Edit Title. îl puteţi schimba cu uşurinţă în Title Editor. Dacă lista pare supraîncărcată. nu trebuie să vă îngrijoreze.

Disponibilitate: Sulurile şi târârile nu sunt suportate de versiunile Studioului SE and QuickStart. Al treilea creează o crawl (târâre). Al doilea crează un roll (sul) în care graficele şi textul de titlu se deplasează în sus pe ecran.Butoanele tip de titlu (Title-type buttons) [index]Comenzi Title Editor[sub]Butoni tip de titlu [index]Titluri[sub] Rolls [index]Titles[sub] Crawls [hindex]Suluri [hindex]Tărări Cele patru butoane din acest grup se află pe partea dreaptă a ecranului deasupra Ferestrei de editare (Edit Window) a Title Editor. Alegeţi primul buton dacă creaţi un titlu nemişcat. ca genericele de la sfârşitul unui film. De fapt. Al patrulea buton este pentru crearea disc menius. la care vă puteţi gîndi ca la un fel de “titluri cu butoni”. în care titlul este afişat ca o singură linie de text mişcându-se de la dreapta la stânga de-a lungul ecranului ca la buletinele de la emisiunile de ştiri TV. un meniu este la fel ca oricare alt titlu cu excepţia a două atribute: Capitol 10: Editorul de titluri 283 . Numai unul dintre ele poate fi selectat odată.

[index]Comenzi selecţie [index]Obiecte Title Editor [index]Obiecte[sub]În Title Editor Prima opţiune (săgeata) este folosită pentru toate operaţiile de editare cu privire la obiectul selectat curent. Cutia de instrumente a obiectului 113. iar ştergerea ultimului buton de pe un meniu îl transformă într-un titlu.110. poziţia şi proporţiile sale. Un obiect selectat curent este înconjurat de puncte de control cu care îi puteţi schimba mărimea. 111. Un titlu nu are nici unul. şi alte caracteristici geometrice. Editorul de titlu nu vă va permite să adăugaţi butoanele de meniu la un titlu sul sau târât. 112. Adăugând un buton la un titlu îl transformă într-un meniu. Un meniu nu poate avea un text sul sau târât. [index]Comenzi Title Editor[sub] Cutia de instrumente a obiectului Acest grup alcătuit din patru butoane de instrument Title Editor se află în stânga sub Edit Window. Title Editor[sub]Instrumentul de Capitol 10: Editorul de titluri 284 . Un meniu are cel puţin un buton.

Oricare i-ar fi tipul. Fiecare este folosită în general în acelaşi fel. Toate atributele pot fi schimbate mai târziu după dorinţă. umbră. – sunt selectate curent de look în Albumul Title Editor. eliberaţi mouse-ul. opţiunea de obiect pe care aţi folosit-o se deselectează. Când obiectul are mărimea şi proporţiile pe care le doriţi. Obiectul însuşi este selectat – arătat în felul obişnuit prin punctele sale de control – şi poate fi acum manipulat cu mouse-ul. iar săgeata de selecţie redevine activă. Târâţi mouse-ul pe schiţa noului obiect după cum s-a indicat de linia punctată. etc. Daţi un clic pe una din cele trei instrumente. nuanţare. După ce obiectul este creat. obiectul s-a creat cu dimensiunile specificate.[index]Obiecte Title Editor Celelalte trei instrumente sunt pentru crearea obiectelor în Edit Window – cartuşe de text. Celelalte atribute ale sale – culoare. apoi daţi un clic pe Edit Window în punctul unde ar trebui să fie un colţ al obiectului. elipse şi patrulatere. Reordonarea obiectelor în trei dimensiuni [hindex]Straturi [sub]În Title Editor Capitol 10: Editorul de titluri 285 .

[hindex]Reordonare obiecte[sub]În trei dimensiuni [index]Obiecte Title Editor[sub]Reordonare starturi Deoarece obiectele se pot suprapune unul peste altul. Capitol 10: Editorul de titluri 286 . 1. se poate ajunge cu uşurinţă în situaţia în care un obiect care ar trebui să fie complet vizibil este parţial sau pe de-a-ntregul obstrucţionat de unul sau mai multe din celelalte obiecte. Bring to Front: Obiectul este mutat în faţa tuturor celorlalte obiecte. 4. În diagramă. 4 şi 5. Obiectul 3 este acum în spatele obiectului 5 3. Aceste comenzi afectează obiectul selectat curent.2 şi 4. obiectul se află în faţa obiectului 1. Send Back One Layer: Obiectul 3 se află în spatele obiectelor 1. dar este încă în faţa obiectului 5. Send to Back: Obiectul se mută în spatele tuturor celorlalte obiecte. dar este încă în spatele obiectului 1. Bring Forward One Layer: Obiectul 3 se află acum în faţa obiectului 2. 2. simbolizat printr-un dreptunghi “3” în diagramă. În asemenea cazuri. folosiţi patru comenzi de reordonare de pe menu-ul Layers al Title Editor.

puteţi de un clic oriunde într-un obiect pentru a-l selecta. terbuie să daţi un clic pe marginile obiectului. În ceea ce priveşte celelalte tipuri de obiecte. puteţi activa câmpul său de text direct prin a da un clic în mijlocul obiectului. Dacă doriţi să apară cadrul de selectare şi punctele de control. Activarea câmpului de text este indicată printr-un cursor de inserţie de text. şi dispariţia punctelor de comandă. Capitol 10: Editorul de titluri 287 . Când un obiect de text nu este selectat.Despre obiectele text [hindex]Obiecte text [index]Obiecte Title Editor[sub]Text Selectarea unui obiect de text este într-un fel diferită de selectarea unui dreptunghi sau a unei elipse: text field (câmpul de text) al obiectului este pus într-o stare de “pregătire” în care activitatea oricărei taste va determina câmpul să activeze şi să înceapă afişarea textului introdus. apariţia schimbată a unui cadru de obiect.

Marcaţi simplu un set adiacent de caracteristici cu mouse-ul şi aplicaţi formatarea pe care o doriţi Operaţiunile susţinute pe şirurile de caractere include stilizarea de text (caracter.Pentru a deactiva câmpul de text. şi un număr de comenzi speciale de poziţionare. daţi un clic oriunde în Edit Window vis-à-vis de obiectul text. stil şi aspect). vă rugăm consultaţi Apendicele G: Shortcuts ale tastaturii. operaţii clipboard (tăiere. spaţiere şi scalare care sunt accesibile numai din tastatură. [+asistenţă]Acestea sunt descrise sub denumirea Capitol 10: Editorul de titluri 288 . lipire). [+man]Pentru detalii în legătură cu acestea. Deoarece textele joacă un rol central în cele mai multe titluri şi menu-uri. Editorul de text va crea şi edita automat un obiect text în centrul Edit Window dacă începeţi simplu şi tipăriţi într-un moment când nu există deja nici un obiect text. Title Editor vă permite să formataţi un şir selectat de caracteristici. ştergerea. Caracteristici de editare de text avansate [hindex]Caracteristici de editare de text avansate [hindex]Editor de titlu[sub]Editare text avansată [hindex]Editare de text[sub]Avansată Ca şi într-un program de procesare a cuvintelor. copiere.

scale şi rotate cu un cadru de selecţie conţinând nouă puncte de comandă: Punct de control al colţului redimensionează păstrând proporţiile Punct de control margine schimbă doar înălţimea şi lăţimea Comment [NJS Apăsaţi butonul mouseului şi trageţi pentru a mişca obiectul când e vizibil cursorul pentru mişcare [cap: [cap: pentru Punct de control vârf permite rotaţia]Punctul Apăsaţi a de control de la vârf permite rotirea butonul mouse-ului când şi este trageţi vizibil mişca obiectul butonul de mouse apăsat şi mişcaţi când cursorul „tragere” este vizibil [cap: a Punct de control colţ redimensionează fără proporţiile]Punctul cursorul „tragere”]Ţineţi schimba de control din colţ 289 Capitol 10: Editorul de titluri .denumirea de [>045]Shortcuts de tastatură[<]. Funcţia lor este de a controla care dintre cele două seturi de operaţii de editare este disponibil pentru obiectul selectat curent. 5. Primul buton este pornit prin default când un obiect este nou creat. Butoanele de selecţie Editing mode [index]Comenzi Title Editor[sub]Butoane selecţie mod Aceste două butoane formează al doilea grup de-a lungul părţii inferioare din Edit Window a Title Editor. El permite operaţii move.

redimensionează fără schimbarea proporţiilor [cap: Punct de control al marginii schimbă doar sau înălţimea]Punctul lăţimea de control de pe margine schimbă numai lăţimea sau înălţimea Un clic pe butonul al doilea permite operaţia skew. accesate prin punctele de comandă din centrul fiecărei margini de text: Capitol 10: Editorul de titluri 290 . care necesită numai un singur punct de control Trageţi acest punct de control pentru a înclina obiectul Comment [NJS [cap: Trageţi de acest punct de control pentru a înclina obiectul]Trageţi de acest punct de control pentru a înclina obiectul [hindex]Kern [hindex]Change leading În ceea ce priveşte obiectul text. cel de-al doilea buton furnizează încă două operaţii kern şi change leading.

Comment [NJS . Primul buton este disponibil când sunt selectate obiecte multiple.simple. Acţiunea sa constă în a lega obiectele Capitol 10: Editorul de titluri 291 .dtl Kern (L)şi Change leading (R) Butoanele de aranjare a obiectului [index]Comenzi Title Editor[sub]Butoane de aranjare a obiectului [hindex]Aliniere [hindex]Justificare [hindex]Grupare [hindex]Degrupare Cele două butoane din stânga din acest grup sunt pentru gruparea şi degruparea obiectelor Title Editor.

într-un grup – un obiect compozit care este tratat ca o singură entitate de operaţiile de editare. şi oricare dintre ele poate fi utilizat pentru a manipula grupul. separă grupul în obiectele sale constituente. Perechea următoare Capitol 10: Editorul de titluri 292 . Următorul buton deschide un menu pop-up de 11 operaţiuni care se aplică numai la grupuri. O grupare de trei obiecte [cap: Împreună]Împreună Al doilea buton. deci degrupând un supergrup vor rezulta obiectele individuale din nou. toate punctele sale de comandă sunt vizibile simultan. care este disponibil oricând un obiect de grup este selectat. Când un grup este selectat. gruparea are întotdeauna doar un nivel de adâncime. Primele şase vă permite să aliniaţi un set de obiecte de-a lungul oricăreia dintre cele patru margini ale lor sau de-a lungul celor două linii de mijloc. Deşi este posibil “a grupa grupurile”.

Aceasta se poate realiza în unul din următoarele două feluri: 6.de comenzi permite spaţierea obiectelor la intervale egale în direcţii verticale sau orizontale. Dacă daţi un clic pe una dintre aceste nouă regiuni obiectul se mută spre colţul corespunzător al ecranului ( definită de regiunea “text-sigur” delimitată de linii roş