You are on page 1of 36

TE M A : V inTE rTu risM

treehotel siktar mot trädtopparna
Britta Jonsson Lindvall, TreeHotel AB

”Från science fiction till möjlighet”

NR 1 FEBRUARI 2011

konstEn att skrämma bort kundEr, dEl 1:

för Ekonomi tryck 1, för försäljning tryck 2… …för övriga frågor tryck 9.”
Omständiga knappvalssystem, långa telefonköer och tröttsamma röstbrevlådor… Hur har företag tänkt egentligen? Inte på kunderna i alla fall. Det är ju nästan så att blodtrycket stiger bara man tänker på det. Det är därför inte konstigt att företag som investerar i god och personlig telefonservice vinner nya kunder. Det vet vi bättre än de flesta. Sedan 1992 har vi stärkt växelfunktionen för tusentals företag och idag är vi marknadsledande i Norden. Med Telefonist på distans™ får ni certifierade telefonister som svarar dygnet runt, året runt – precis som om de satt hos er. Med några viktiga skillnader – snabbare svar, högre tillgänglighet och lägre kostnad. Vill du veta mer om Telefonist på distans™ – ring Försäljningschef Erik Rönnby på telefon 020-69 00 03 eller besök kalixtele24.se/kampanj.

EffEktiv tillgänglighEt www.kalixtele24.se

NÄRINGSLIV I NORR

w w w . n a r i n g s l i v i n o r r. s e

INNEhåLL NR 1 - 2011

6 17 24

26
6 8 hELA VÄRLdEN åkER hUNdSpANN I EkORRSELE SNö, mER SNö Och ÄNNU mERA SNö 17 EN mAGISk VÄRLd BLANd tALLtOppARNA I hARAdS 20 FRåN ScIENcE FIctION tILL möjLIGhEtER 21 FöREtAGANdEt ökAR 22 VINtERkUL VARt dU ÄN VÄNdER dIG 24 SOm tAGEt UR EN VINtERSAGA 26 LULEå hOckEy FIck hjÄLp mEd SEGERN 29 dIREktFLyG mELLAN BARcELONA Och SkELLEFtEå 31 mOBIL tEkNIk GöR BESökSmåL mER LEVANdE 34 GUppy BLANd hAjAR FöR pROjEktVERktyG

10 REkORdStORA INVEStERINGAR I NORR 12 höGRE SOcIAL kOmpEtENS mEd SOcIALA mEdIER? 14 ökAt ANSVAR FöR VåRdNAdShAVARE

Näringsliv i Norr ägs och ges ut av Arctic Försäljning i Norrbotten Backgatan 2, 952 32 Kalix. www.naringslivinorr.se Ansvarig utgivare: Magnus Sjöberg, 0923-107 00, magnus@naringslivinorr.se Redaktion. Grafisk form, layout: Björn Palovaara, Process Media & Kommunikation 070-282 07 60, bjorn@naringslivinorr.se

Medarbetare: Reinhold Andefors. Eilert Isaksson, Kjell Hjelm/Företagarna. Anders Hettinger PwC. Peter Hetta, Advokatbyrån Kaiding. Peter Palmqvist, Favör Reklambyrå. Magnus Ström. Donald Eriksson. Omslagsfoto: Björn Palovaara Marknad: 0923-107 00. Tryck: Tryckmäklaren, Luleå. Upplaga: ca 13 000 ex. Adresskälla: Statistiska Centralbyrån (SCB)

Adressändring: info@naringslivinorr.se Distribution: Gratis till företag i Norrbotten och Västerbotten. Annonsreklamationer ska för att beaktas göras inom tio dagar från utgivningsdagen. Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material. Citera oss gärna men ange källan.

4

NÄ RING SLIV I N ORR fe bruari 2 011

Nu är det uppåt värre i

Just nu är Gällivares himmel fylld av färggranna ballonger. Vindarna kommer att föra dem över underskön natur för att till sist landa på en trygg och säker plats. På samma sätt är det med vårt näringsliv och den pågående stadsomvandlingen, fast med hjälp av andra vindar. Människors engagemang, idérikedom och målmedvetenhet tar oss mot högre höjder så att vi till sist landar i en trygg, gemensam framtid. Vårt Nya Gällivare. Läs mer om ballongeventet, Gällivares näringsliv och Projekt Nya Gällivare på www.gellivare.se
favorreklambyra.se

Projekt Nya Gällivare samfinaniseras av:

Gällivare kommun

Hela världen åker

Till byn Ekorrsele, 38 kilometer nordväst om Vindeln, kommer besökare från hela världen för att åka hundspann. Donald Eriksson och Maria Gustafsson har sedan de startade Aurora Borealis 1993 haft kunder från Australien, Kina, Sydafrika, Israel och flera EU-länder.
– Ungefär 70 procent av våra gäster är utländska. För dem är det exotiskt att åka hundspann rakt ut i vildmarken, berättar Donald Eriksson. Det har hänt en hel del sedan starten. I början kom kunderna främst från närområdet. Alla åkte som passagerare på slädarna och turerna var ofta bara några kilometer långa. I dag är det internationellt värre, den kortaste turen är 13 kilometer och i stort sett alla kör sina hundspann själva.

– Att alla nu vill köra själva har flera fördelar. Du blir mer delaktig och håller dig varm, vilket gör att vi kan åka även när det är riktigt kallt, berättar Donald Eriksson.

Halvdagsturer mest populära Aurora Borealis förfogar i dag över 47 hundar och 11 slädar. Man har också specialbyggda vagnar som gör det möjligt att köra även när det inte är snö. Halvdagsturerna är mest populära, då blir det ungefär 2,5 mils körning med ett stopp för lunch i skogen. Även lite längre turer på 2-4 dagar med övernattningar i stugor och lappkåtor är vanliga. Aurora Borealis längsta tur är 10 dagar lång. Då handlar det om cirka 40 mils hundspannsfärd, från Vindeln till Ammarnäs. – Den längsta turen kör vi ungefär en gång per år, säger Donald Eriksson.

Många utbytesstudenter Hur hittar då så många besökare från världens alla hörn till lilla Ekorrsele i Västerbottens inland? – De flesta får kontakt med oss via vår hemsida, berättar Donald Eriksson Vi är också representerade på många portaler som handlar om hundspann, bland annat flera amerikanska. Sedan jobbar vi med återförsäljare i Holland och England. Mun till mun-marknadsföringen ska inte heller underskattas. Vi har en del stamgäster och nöjda besökare är bra ambassadörer. Den senaste stora gruppen som hittat till Aurora Borealis är utbytesstudenter från Umeå universitet. – Under 2008 hade vi över 100 utbytesstudenter här. Många har berättat att de väljer Umeå för kringaktiviteterna och närheten till naturen. Att

6

NÄ RING SLIV I N ORR fe bruari 2 011

hundspann i Ekorrsele

Hundspann rakt ut i vildmarken i gnistrande vinterlandskap. Att älg och ren dyker upp under Aurora Borealis turer är inte ovanligt. Kungsörn, tjäder, orre och andra fåglar brukar besökarna också kunna få se. Dessutom en hel del spår, bland annat från lo och björn (på våren).

åka hundspann är en annorlunda upplevelse för många som kommer från trakter där det inte finns snö.

Ekoturism och västerbottnisk mat Aurora Borealis var 2002 ett av de första företagen i Sverige med att certifiera sig enligt ekoturismmärkningen Naturens Bästa. Sex av företagets hundspannsturer är i dag märkta enligt Naturens Bästa. Märkningen innebär bland annat att man bara får använda lokala råvaror till maten i samband med äventyren. Plastbestick är heller inte tillåtna. – Det är hårda riktlinjer och huvudsyftet är att påverka miljön så lite som möjligt, förklarar Donald Eriksson. Men riktlinjerna ger också upplevelsen en genuin känsla. I takt med att klimatet diskuteras alltmer i andra sammanhang har vi också fått alltfler frågor om ekoturism. Vi

märker ett ökat intresse. Aurora Borealis lagar själv all mat i samband med sina hundspannsturer. Där har Donald Eriksson en stor fördel eftersom han tidigare arbetade som kock. – Vi bjuder uteslutande på mat som har koppling till Västerbotten och Norrland. Det blir mycket ren och älg, men också lax och palt. Att hålla fast vid det lokala i matlagningen har visat sig vara framgångsrikt även affärsmässigt. Vi har vunnit flera offerter tack vare att vi kunnat utlova mat lagad av lokala råvaror.

Knockade en älg Under åren har Donald Eriksson hunnit vara med om en hel del spännande vid sina turer. Den mest dramatiska händelsen inträffade 1995 när en ilsken älgko hamnade i hundspannsspåret och vägrade flytta på sig. Plötsligt vände sig älgen,

sparkade mot ledarhunden och ställde sig sedan över hundspannets främre del. Där stod den och frustade. – Den var både argsint och hotfull och det var lite otäckt, minns Donald Eriksson. Jag fann till sist inget annat råd än att slå till älgen med knytnäven över mulen. Då föll den ner i snön och vi skyndade oss då att köra därifrån. Att älg och ren dyker upp under turerna är inte ovanligt. Kungsörn, tjäder, orre och andra fåglar brukar besökarna också kunna få se. Dessutom en hel del spår, bland annat från lo och björn (på våren).
Artikel publicerad i samarbete med Västerbotten Turism. Läs mer om Västerbottens sevärdheter och besöksmål på www.vasterbotten.net. Här hittar du ett attraktivt utbud av resepaket. Foto: Donald Eriksson.

N Ä R I N G S LI V I N OR R fe b rua ri 2 0 1 1

7

kRöNIkA

Snö, mer snö och ännu mera snö…

isst känns det kanske lite väl kallt med kvicksilvret sällan uppsträckt över minus 20 grader denna vinter. Baklastarna ilar omkring som gula bålgetingar och flyttar snömängderna från ena sidan till den andra och på många villauppfarter surrar snöslungor varvat med sura miner hos manuellt snöskyfflande grannar. Mycket snö har vi. Var tog egentligen den globala uppvärmningen vägen? Hur som helst, vi har också glädje av snön. Sportaffärerna rapproterar skidförsäljning som aldrig förr och årets snöskotrar har sålts som smör i solsken. Förra året kommenterade jag i temanumret ”Vinterturism” bl.a. den stora förekomsten av välutbyggda skoterleder i vår landsända och skidanläggningar som ett pärlband genom den svenska fjällvärlden. Vidare kommenterade jag de klasiska vinterturismanläggningarna Icehotel i Jukkasjärvi och Vildmarkskampen i Svansele. Vinterturism Vinterturism är en självklar industri i norr. Vår goda tillgång till vinter med snö möjliggör många attraktiva aktiviteter för den överväldigande majoriteten av jordens befolkning som inte har naturlig tillgång till detta. En etablerad global vinterindustri är alpin skidåkning.

V

jämfört med Europa. I Norden uppgår den samlade alpinaktiviteten till knappt 20 miljoner skiddagar per år fördelat 9, 7 resp. 3 miljoner i Sverige, Norge resp. Finland.

och befintlig järnvägsräls.

Det kan i sammanhanget vara intressant notera att närmare 30 % av Åres skidbesökare är utländska turister varav två tredjedelar av dessa är från Norden. Mindre förväntat är kanske den omständigheten att faktiskt 4 % av alla skidåkardagar utförs av turister från Ryssland.

Med vår, av inlandsisen polerade, fjällvärld kan vi erbjuda en mer öppen miljö än t.ex. alperna i Sydeuropa. Lämplig miljö för turskidåkning, fjällfiske, helikopterskidåkning, mm ovan trädgränsen finns i förvånansvärt stor utsträckning i vår region.

Svensk Alpinturism En av de större aktörerna i Sverige är Skistar som bl.a. äger anläggningar i Sälen och ovan nämnda Åre. Deras årsomsättning närmar sig 2 miljarder kronor och anläggningsvärdena är i samma storleksordning. Antalet sysselsatta överstiger med god marginal 1 000 personer. Vi inser rätt snabbt att detta inte är fråga om något litet familjeföretag utan en industri som administreras inom ramen för ett börsnoterat bolag. I vår landsända har vi ett flertal anläggningar som drivs av lokala entreprenörer. Om än Strömma äger Hemavan/Tärna och Riksgränsen finns ett stort övrigt antal. Klassiska Abisko, Dundret, Svanstein, Kåbdalis, Nalovardo, Kittelfjäll, Storklinta, Bocksliden är några exempel samt till det ett flertal kustnära mindre anläggningar. Allt detta finns i de två nordligaste länen. Många av anläggningarna finns förhållandevis nära centrala infrastrukturer så som E4, flygplatser

Utvecklingspotential Jag tror vi skulle öka attraktionen påtagligt för europeisk tursim. Såväl befintliga anläggningar som den betydande utbyggnadspotential som finns skulle självklart kunna ta hand om en större andel av den stora europeiska skidturismen av vilken Sverige i dag bara utgör några få procentenheter. Men, avgörande för detta är självklart effektiv infrastruktur, dvs. att det går att ta sig hit inom rimlig tid och med tillräcklig bekvämlighet. Vinterföret må vara bra i skid- och skoterspår men E4ans staketavgränsade enkelspårighet i norr och stambanans kapacitetsbrist är störande begränsningar. Självklart skulle en effektiv järnväg med direktkontakt till kontinenten långsiktigt förbättra förutsättningarna för turismtransport till Norrland. Bygg Norrbotniabanan.nu

Den alpina världsmarknaden domineras av Europa där den årliga aktiviteten uppgår till över 210 miljoner skiddagar. Intressant är att i Nordamerika uppgår motsvarande volym endast till ca 80 miljoner, dvs. en tredjedel

Anders HeTTinger Auktoriserad revisor och affärsrådgivare PwC i skellefteå

8

NÄ RING SLIV I N ORR fe bruari 2 011

63 pister, 29 liftar, 330 km längdskidspår, 410 km snöskoterspår. Längsta pist 3 km.
Hotell Ylläs Saaga är nära alla aktiviteter. Till skidcenter och gondol bara 200 m. Trivsamma hotellrum och rymliga lägenheter nära hotell och skidcenter. A la carte restaurant Saaga Carte, Saaga Bistro, Saaga Buffet. Badanläggningen är öppen dagligen. Massage, örtbubbelbad och torvbad samt kosmetologtjänster. 4 konferensutrymmen 2 - 150 personer. www.yllassaaga.fi

rekordstora investeringar i norrbottniska företag
Under 2010 noterade Norrlandsfonden utlåningsrekord i Norrbotten till följd av ökad investeringsvilja i alla branscher. Nu visar prognosen att det blir omfattande investeringar även under 2011.
Den starka konjunkturen medförde ett stort behov av kapital i norrbottniska företag under 2010. Norrlandsfonden, vars topplån finansierar företag i de fem norrlandslänen, lånade under året ut 108 miljoner kronor i norrbotten. Det är mer än dubbelt så mycket som under 2009 och faktiskt den största utlåningen någonsin under de femtio år som Norrlandsfonden verkat i regionen. Pengarna har skapat förutsättningar för investeringar och rörelsekapital på drygt 685 miljoner kronor i Norrbotten. Främst handlar det om lån till expansion av olika slag, men också ett antal generationsskifteslån, där nya ägare kommer in och vill genomföra nysatsningar. Tullsystem erövrar världen En av de största IT-konsulterna i Norrbotten, Arctic Group AB, har genomfört omfattande produktutveckling avseende en mjukvara för tullmyndigheter världen runt, ArcticTariff. – Inom affärsområdet tull har vi varit leverantörer av konsulttjänster åt svenska Tullverket sedan 1989, säger Anders Lundkvist VD för Arctic Group AB. Utöver det har företaget stor erfarenhet av att arbeta med andra tullmyndigheter, främst i Europa och Asien. – ArcticTariff är marknadsledande och har sålts till sex länder. Vi har tvåhundra länder som kan betraktas som potentiella kunder, säger Anders Lundkvist. Mineral med unika egenskaper Ett annat företag som satsat på sina produkter under året är Kiruna Magnetit AB som bedriver förädling och bearbetning av det magnetiska mineralet magnetit. De framställer golvplattor, bänkskivor, kakelplattor, smycken och mycket annat baserat på det järnhaltiga mineralet. – Den malm som finns i Kiruna är högklassig, rik magnetit som medger produktion av grova och finkorniga produkter. Magnetiterna från Kiruna har så hög järnhalt att polering ger ytor med metallglans, viket ger en känsla av styrka och egenskaper hos stål, säger VD Tony Kiiskinen. Investeringar på hög nivå Norrlandsfonden, som deltagit i finansieringen av ovan nämnda satsningar, menar att dessa är bra exempel på hur offensivt många företag satsat under året. – Under 2010 Lars-Olov Söderström, Norrlandsfondens VD ökade investeringsviljan i alla branscher, även om den mesta utlåningen har gått till industriföretagen. Vi ser också en tydlig ökning inom miljö- och energisektorn samt inom besöksnäringen, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfondens VD. Det finns just nu inga tecken som visar på en vikande trend i företagens investeringsvilja, tvärtom ser det ut att kunna bli minst lika omfattande investeringar under 2011. – Vi räknar med att behovet av kapital fortsätter att vara högt. Om inget oförutsett negativt scenario uppstår i världsekonomin så tror vi att investeringarna ökar ytterligare inom de flesta branscher. Vi räknar därför med en fortsatt ökad utlåning till norrländska företag under 2011, avslutar Lars-Olov Söderström.

nUiteQ vinnare av red herring 100 global award
Skellefteåföretaget Natural User Interface Technologies AB (NUITEQ), känt för sin multitouch-mjukvara Snowflake Suite, tilldelades i natt det prestigefyllda priset ”Red Herring 100 Global Award”. Utmärkelsen som ett av världens 100 mest innovativa teknikföretag sållar företaget till ett fint sällskap. Bland tidigare finalister återfinns framgångsrika bolag som Google, eBay, Skype, Youtube och Yahoo!
Västerbotten fick en dos stjärnglans i natt under finalen av prestigefyllda Red Herring Global Award i Los Angeles, då Skellefteåföretaget NUITEQ hamnade på listan över världens 100 mest innovativa teknikföretag 2010. – För innovativa teknikföretag är det som att få en Oscar. Att tidigare pristagare bestått av Google, Yahoo, Skype och Netscape säger en del om hur prestigefylld utmärkelsen är. Med denna trofé i fickan ser vi nu fram emot att säkra ytterligare riskkapital för att skynda på bolagets tillväxt, säger NUITEQ’s vd Harry van der Veen.

NUITEQ’s VD Harry van der Veen till höger i bild tillsammans med Red Herrings ordförande Alex Vieux.

Red Herring 100 Global Award utgör kulmen av ett års arbete av redaktionen på Red Herring, som noggrant granskat och analyserat över 1 200 privatägda företag inom teknikbranschen från hela världen. De utvalda kandidaterna kommer från Europa, Nordamerika och Asien och har bedömts utifrån både kvantitativa och kvalitativa kriterier såsom exempelvis finansiell utveckling och teknisk innovation. Enda svenska företag i finalen Under 2010 blev NUITEQ nominerade till den

Europeiska versionen av tävlingen: Red Herring 100 Europe. Finalen ägde rum den 25-27 maj i Paris samma år och NUITEQ knep en plats på den åtråvärda listan tillsammans med nio andra svenska företag. Av dessa var det dock enbart Skellefteåföretaget som gick vidare till den globala finalen, Red Herring Global Awards, som ägde rum i Los Angeles 24-26 januari 2011.

10

NÄ RINGS LIV I N ORR fe brua r i 2 011

Utbilda dig till maskinförare
Grävmaskin, hjullastare, väghyvel och ett flertal andra kurser, se hemsida. Utbildningarna hålls på flera norrländska orter, för företag, skolor och privatpersoner.

Kalfjäll och fjällsjö runt knuten Slalombackar för hela familjen Spännande fiske Perfekta skoterleder, stort friområde för skoteråkning Fina preparerade skidspår

Välkommen till Klimpfjäll!
På hotellet lovar vi ett prisvärt mysigt boende med god mat!

MaskinUtbildninG i norr, 0961-1000 60, 070-666 88 90, arjeploG

www.maskinutbildning.net

Klimpfjäll 0940-71180 hotell@klimpfjall.se www.klimpfjall.se

Skoteruthyrning mm kontakta Maskin & Fritid i Kultsjödalen 070-3986539

Här är mötet i centrum
Konduktörsgatan 7, 981 34 Kiruna Tel: 0980-681 80 Fax: 0980-681 81 www.hotellkebne.com

kRöNIkA

Får vi högre social kompetens tack vare sociala medier?

nder min uppväxt existerade inga mobiltelefoner. Inte heller hade vi några datorer eller läsplattor hemma. Visserligen hade vi en vanlig analog telefon, ståendes på det mahognyfärgade telefonbordet i hallen, men det var sällan jag använde den när jag behövde komma i kontakt med mina vänner. Oftast tog jag cykeln och trampade över till kompisen, knackade på dörren och frågade om hon eller han hade lust att hitta på något kul. Om ingen var hemma så letade man på fotbollsplanen eller vid hockeyrinken, för där fanns alltid någon att leka med. Så är det inte idag. Nu måste man skicka ett sms och fråga vad den andre gör. Eller så skickar man ett meddelande via Facebook, MSN eller något annat så kallat socialt media. Mina barn är säkerligen inga undantag när det gäller sättet att kommunicera på, men ibland tycker jag att det är lite konstigt att man ofta inte vågar möta sina vänner fysiskt utan att först boka tid digitalt. Och det här fenomenet gäller självklart inte bara våra barn. Om du inte finns på Facebook så finns du inte alls verkar en del tycka. Vi mailar våra arbetskollegor som sitter i rummet bredvid. Vi twittrar och håller koll på vad våra vänner gör och befinner sig via Linkedin och Gowalla. Och via nätets alla möjliga chattrum

U

och digitala mötesplatser berättar vi det mesta. Till och med hemligheter. Det vi inte vågar berätta direkt till en annan människa berättar vi på Internet. För hela världen. Tanken med sociala medier är att det ska ge oss möjligheter till att vara sociala på Internet. Vi ska kunna delge och ta del av information. Chatta med kompisar, skratta åt roliga filmer och umgås via olika sociala nätverk. Möjligheterna är många och självklart ger det oss smarta vägar att möta gamla och nya vänner. Även i affärslivet ger sociala medier oss nyttor som vi inte hade tillgång till tidigare. Men ibland kan jag tycka att det blir lite överdrivet. Vi behöver inte veta att den och den just nu dricker en kopp kaffe, sitter och väntar på en flygplats eller är på väg till bion. Vi tenderar till att allt mer bevaka vår omgivning istället för att själv delta på riktigt. Och har man en fråga skickar vi den hellre via sms eller mail istället för att ställa den öga mot öga. Jag tror att vi borde träna mer på att mötas i den verkliga världen, för det är väl genom möten som vi människor växer. Så frågan om vi blir mer socialt kompetenta genom att använda sociala medier är ju egentligen lite komplicerad. Och att vara social är kanske inte samma sak som att ha social kompetens. I min värld betyder social kompetens förmågan att kunna kommunicera

med olika människor. Och det kan man bara träna upp genom egna erfarenheter. Genom fysiska möten med andra människor i olika situationer. Man måste kunna lyssna men också föra fram sina egna åsikter så att andra lyssnar. Men det handlar också om att kunna hantera förändringar och konflikter och medverka till bra lösningar. Albert Mehrabian, amerikansk professor och psykolog med ämnet kommunikation som specialitet, menar att våra intryck vid möten bygger till 7 % på vad som sägs, 38 % på betoning och tonläge samt 55 % på ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det sistnämnda är åtminstone svårt att använda sig av vid en kommunikation via Facebook. Till sist undrar jag om det är någon som vet vart alla raderade mail tar vägen? Först hamnar de i papperskorgen. Så långt är jag med. Men när man sedan tömmer papperskorgen så vette tusan vart de tar vägen? En av mina kollegor har alltid hävdat att gamla mail hamnar i Bert-Åke Vargs skägg. Men är det verkligen logiskt? Bert-Åke Varg är ju verklig och inte digital. PeTer PALmqvisT vd och Projektledare Favör reklambyrå favorreklambyra.se

12

NÄ RINGS LIV I N ORR fe brua r i 2 011

Vinterparadiset Levi
Skoteruthyrning Skotersafaris Vinterbad Bastu Restaurang Riihi Tillbringa en trevlig semester i Levi centrum. Högklassiga lägenheter med bastu, lämpliga boenden för alla. Boende, safaris, skoteruthyrning, måltider, möten.
KRT-Yhtiöt Oy LKV KRT-Companies Ltd Keskuskuja 3B FI-99130 Sirkka - Levi Tel. +358 (0)400 155 120 Fax. +358 (0)16 537 630 info@krt.fi, www.krt.fi

Försäljning och uthyrning av högkvalitativa stugor i Levi, Finland. Kontakta oss! För mer information: www.krt.fi

Tel +358 (0) 401 846 836 moonlight@co.inet.fi, www.levi-moonlight.fi

Tel +358 (0) 400 39 41 82 info@immelkartano.fi, www.immelkartano.fi

Möten, mat och nöjen i 40 timmar – konferenskryssa till Tallinn och Helsingfors
har totalt 80 rum och en boendekapacitet för cirka 200 personer.

Hotell Pellonhovi är ett familjeägt hotell i finska Tornedalen. Hotellet Rum finns att tillgå för alltifrån 1-5 personer.
Badrum med dusch, TV och radio finns i samtliga rum. I tre av rummen finns dessutom egen bastu. Hotellgästerna har även tillgång till en swimmingpool. köket läckra à la carte menyer.

Bra konferenslokaler, förstklassiga menyer och fartyg fyllda av upplevelser. Det är vad en konferenskryssning till Helsingfors eller Tallinn erbjuder. Ni får 2 kvällar ombord och en hel dag på destinationen. Utöver 6 timmars konferens står det er fritt att sätta ihop ert önskeprogram. Vill ni ha teambuilding på destinationen eller kanske en sightseeing? Vi paketerar efter era önskemål!

Restaurangen erbjuder dagligen lunchbuffér och på kvällstid erbjuder Fest! Vi ordnar allehanda fester med möjlighet till programutbud allt efter kundens önskemål.
samt auditorium för 185 personer. I konferensanläggningen tillhandahålls bl.a TV, video och blädderblock. Tillgång finns även till en bärbar dator , data- och OH-projektor samt ett trådlöst nätverk. Allt efter behov och önskemål erbjuds gästerna kaffe, lunch- och middagar.

Konferenskryssning Tallinn fr 1529:– Helsingfors 1557:–
Ingår: båtresa, del i B2-hytt, 6 timmar konferens inkl kaffepaus, 2 frukostar, smörgåsbord inkl dryck, 3-rätters à la cartemeny exkl dryck.

Konferens! På hotellet finns 5 stycken 10-personers konferensrum

Välkommen! Ni är hjärtligt välkomna till Pello och Pellonhovi för att njuta av lugnet och friden i en samisk atmosfär.

Kunnantie 2, 957 00 Pello Telefon: +358 16 513 911 info@pellonhovi.fi www.pellonhovi.fi

Hotell Pellonhovi
www.tallinksilja.se 08-22 08 30 Tallink Silja Butiken, Stora Torget, Sundsvall, 060-57 40 00
Pris per person. Gäller t o m 31.5 2011 utvalda avgångar, begränsat antal platser, undantag för specialkryssningar.

HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET ALLTSEDAN 1982

kRöNIkA

Skadeståndsansvar för vårdnadshavare – Ett utökat ansvar

H

ar du kontroll på vad dina barn och ungdomar gör på sin fritid? Nu har risken för att föräldrar blir skadeståndsskyldiga för sitt barns brottsliga handlingar ökat. Du kanske tänker att ”det berör inte mig eftersom mitt barn inte är kriminellt”. Du har säkert rätt men det finns alltid en risk att aldrig så välartade barn kan begå misstag som är straffsanktionerade, misstag som kan leda till skadeståndsskyldighet.

personskada eller sakskada som barn vållat genom brott och skada pga. att barnet kränkt någon annan genom sin brotts¬liga gärning (s.k. kränkningsersättning). Värt att notera är att den som inte är straffmyndig ändå kan anses ha begått ett brott och därigenom bli skadeståndsskyldig.

skadeståndet, kan kräva föräldern på dennes del av skadeståndet. För barnet gäller inte heller den beloppsbegränsning till en 1/5 av det gällande prisbasbeloppet som gäller för vårdnadshavarna.

De flesta känner till att barn blir straffmyndiga vid 15-års ålder. En del känner också sedan tidigare till att föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga för sina barns handlingar, men att detta förutsätter att barnets vårdnadshavare varit oaktsam genom att inte vidta lämpliga åtgärder för att hindra barnet från att orsaka skada för annan. Vårdnadshavaren måste själv ha varit vårdslös i sin tillsyn över barnet. I praktiken har risken för skadeståndsskyldighet varit liten. Mindre känt är att vi sedan den 1 september 2010 har en ny lagstiftning som skärper vårdnadshavares skadeståndsansvar för barn och ungdomars brottsliga handlingar. Tidigare har föräldrarna inte varit ansvariga för sina barns eventuella skadeståndsskyldighet i anledning a brott. Lagstiftaren har emellertid ansett det angeläget att tydliggöra att det är föräldrarna som bär huvudansvaret för sina barn och ungdomar, något som lagstiftaren hoppas skall leda till en minskning av den s k ungdomsbrottsligheten. En förälder som har vårdnaden om ett barn ska enligt den nya lagstiftningen ersätta

Skadeståndsansvaret för föräldern förutsätter inte någon egen oaktsamhet. Är barnet skadeståndsskyldigt blir föräldern det om det inte finns skäl för jämkning, dvs. minskning av skadeståndsbeloppet av någon anledning. Förälderns ansvar är för varje skadehändelse begrän¬sat till 1/5 av det vid skadetillfället gällande prisbasbeloppet, idag 8 560 kr. Finns det två föräldrar som är vårdnadshavare gäller begränsningen för dem gemensamt. Har en av två vårdnadshavande föräldrar betalat skadestånd för barnets brottsliga handling har den som betalat rätt att kräva den andra föräldern på dennes del. Ansvarsbegränsningen till beloppet avser endast förälderns skyldighet att ersätta angivna typer av skador. Detta betyder att begränsningen inte gäller skadelidandes krav på ränta eller ersättning för rättegångskostnader. Sådana poster kan således tillkomma.

Ersättningsskyldigheten för en förälder kan sättas ned eller helt bortfalla om det skulle vara oskäligt att föräldern ska betala skadestånd med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åt¬gärder en förälder vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. Bestämmelsen tar sikte på fall där föräldern och barnet inte har någon kontakt med varandra och där föräldern saknar möjlighet att följa barnets liv och vidta åtgärder för att hindra att barnet begår brott. En annan situation där föräldern kan slippa skadeståndsansvar är då föräldern i samråd med sociala myndigheter eller andra gjort allt vad denne kunnat för att förhindra att barnet begår brott eller fortsätter att begå brott men att ansträngningarna inte gett resultat.

Om förälder pga. bristande tillsyn gjort sig skyldig till egen vårdslöshet och därigenom är ansvarig för barnets skadevållande gär¬ning, gäller som tidigare ett beloppsmässigt obegränsat ansvar för den vårdslöse föräldern. Skadeståndsskyldigheten för barn och föräldrar är solidariskt, men det innebär inte att barnet, om han eller hon har betalat

Lagstiftningen har ett vällovligt syfte och det finns nu liksom tidigare många goda skäl för föräldrar att hålla reda på vad deras barn gör på fritiden. Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar ger dem ytterligare en anledning att engagera sig i sina barn. Det utökade skadeståndsansvaret kan i vart fall vara ytterligare ett argument för den kontroll som barnen ibland motsätter sig. PeTer HeTTA Advokatbyrån Kaiding

14

NÄ RINGS LIV I N ORR fe brua r i 2 011

All Inclusive Konferens
Nu slipper du fundera på detaljerna. Boka en all inclusive-konferens hos oss så ingår allt du behöver. - 2 dagars konferens inklusive lokal. - Fruktkorg. - 4 x Fika. - 2 x Lunch. - 2-rätters middagsbuffé inkl. ett glas vin eller alkoholfritt alternativ. - Bastu och Relax. - Gym eller guidad historisk vandring ca en timme. - Logi en natt, del i dubbelrum.

1.595:-per person exkl.moms.

Belonasvängen 2b, 941 52 Piteå, 0911 77950, info@furunasethotell.se, www.furunasethotell.se

VI TÄCKER OCH SKYDDAR DIG

Vi har lösningar för den lilla och stora festen!

Den flexibla lösningen för lagerhållning!

Upp till 25 personer.

TOPPTÄLT

PARTYTÄLT

Behöver ni en hall som smälter in bra i den aktuella miljön? Vi har lösningen!

LAGERHALLAR

Upp till 60 personer.

EVENEMANGSTÄLT
60 personer eller fler.

Vi har förutom eventhallar en mängd andra produkter: Stora och små scener, golv, bänkset, dörrpartier, fönsterväggar, belysning, toaletter, staket, värme mm.

Vi levererade 80 st lagerhallar till ett byggprojekt som varade i 3 år.
Lärlingsgatan 20 | 904 22 UMEÅ | Tel: 090-142560 www.arctichall.se

LKAB, KIRUNA

Lärlingsgatan 20 | 904 22 UMEÅ | Tel: 090-142560

www.renthall.se

En magisk värld bland talltopparna
Hit till en magisk värld bland talltopparna i Harads mellan Boden och Jokkmokk vallfärdar människor från när och fjärran för att se något fantastiskt, udda och såväl galet som lekfullt genialiskt. Treehotel erbjuder rum bland trädtopparna; ett fågelbo, en spegelkub, en kabin, en bastu och en röd stuga som kallas för the Blue cone och snart landar ett UFO här... Läs reportaget som följer på mittuppslaget!

Ja vad tror ni, här kan man väl sätta sig en stund och njuta av tystnaden, utsikten och en god bok?
Foto: BJörn Palovaara

N Ä R I N G S LI V I N OR R fe b rua ri 2 0 1 1

17

Britta Jonsson Lindvall med rummet spegelkuben i bakgrunden. Hon berättar att bakom projektet ligger mycket glädje och många glada skratt. Det är någonting med

Lekfullt, galet och genialiskt b
TEXT & FoTo: BjöRN PALoVAARA

Det är en besynnerlig syn som möter en där i Harads tallskogar. Å ena sidan alldeles galet utflippat å andra sidan alldeles galet underbart... och sådär lite galet magiskt. Det gäller att titta långt utanför de gängse ramarna för att inse att konceptet helt enkelt är fantasifullt genialt. – Men nog har vi funderat mer än en gång vad det egentligen är som får världspressen att uppmärksamma oss, säger Britta Jonsson Lindvall i familjeföretaget Treehotel AB.
Nog har Britta Jonsson Lindvall och maken Kent verkligen satt det lilla samhället Harads utanför Boden på världskartan med sitt koncepthotell

Treehotel. Ända sedan i fjol somras när portarna till de designade trädkojorna öppnade har människor, journalister, fotografer, resebyråagenter och reklammänniskor vallfärdat till Harads. – Vid invigningen var det ett inslag på CNN, toppnyheten var oljekatastrofen i USA, därefter kom vi med som tvåa i sändningen med ett fem minuter långt inslag som sedan följdes av USAs president Obama. Kent var uppkopplad via Skype och intervjuades i direktsändningen, därefter har bland många andra BBC, Reuters, Financial Magazine haft reportage om oss, berättar Britta. Media från hela världen Tittar man på pressklippen på Treehotels hemsida är det en lång lista med tidningar och teve från hela världen. Och när jag från, i sammanhanget lilla,

Näringsliv i Norr besöker Treehotel är samtidigt reportageteam från Spanien och Italien också på plats och även om de är vana resejournalister som förmodligen besökt många av alla världens hörn fanns det något förtrollat i deras blickar. – Vi har numera en heltidstjänst med presskontakter som dottern Sofia ansvarar för, men vi växlar uppgiften mellan varandra. Vi har 2-3 reportageteam varje vecka. Förutom nyhetsmedia så har vi även haft besök av Armani och BMW som velat fotografera sina produkter på plats här vid trädkojorna. Fröet som slog rot – Vi har låtit räkna på värdet av all uppmärksamhet i press i världen och det beräknas vara värt omkring hundra miljoner kronor i marknadsföringsvärde, berättar Britta.

18

NÄ RINGS LIV I N ORR fe brua r i 2 011

Här kan man bo i ett fågelbo!

The Blue cone är varken blå eller konformad... Men handikappanpassad.

I The Cabin blir man ett med träden.

Bastu och relax.

Spegelkuben, glaset är behandlad med UV så att fåglar ej ska flyga in i glaset.

Sängloft i The Blue cone.

Mysigt ombonat i The Cabin med utsikt.

d skogarna kring Harads.

Den klarröda stugan syns på håll från stigen som ringlar sig upp från Brittas pensionat.

Brittas pensionat.

bland trädtopparna
En av många fotografer bland talltopparna. Hoppsan... det är ju jag.

Britta driver även Brittas pensionat sedan 7 år tillbaka intill väg 97 i Harads och har faktiskt några vanliga rum också. Det var för några år sedan som idén om trädkojor växte fram. Filmen Trädälskaren kan nog sägas vara fröet som fick konceptet att slå rot. Till filmen byggdes en trädkoja i skogen ungefär 8 km upp i skogen. – En mysig koja på ett vackert ställe tyckte jag som efter filminspelningarna ville hyra den till våra gäster. Vi fick många positiva omdömen av gästerna men det var lite besvärligt att ta sig dit så idén började växa fram att bygga något liknande närmare pensionatet. Samtidigt var Kent ute med en grupp arkitekter på en fiskresa som han arrangerade och när idén presenterades blev de eld och lågor och satte igång att skissa direkt vid hemkomst. Britta har även en arkitektur och designut-

bildning inom turism så det var klart redan på förhand att ska det byggas trädkojor så måste det vara duktiga arkitekter som ritar kojorna. Som vågar göra något extra. Under 2008-2009 började förstudier och ritningar att ta form. Kändes rätt i maggropen – Det kändes i maggropen att det här ska vi göra. Från beslut att köra i april 2010 byggdes de första fyra trädkojorna samt bastun under våren och fram till invigningen den 17 juli 2010 var det klart. Sen bara hände det... Det gick otroligt snabbt och ska också sägas att det har varit mycket glädje och många glada skratt i projektet. Under året kommer även två trädkojor att byggas, det talas bland annat om en koja som ser ut som ett UFO. Närmast ska parkeringen utökas samt servicehus och butik byggas. Vidare under

2011 ska Sveriges ambassad i Washington ha en utställning på House of Sweden där Treehotel kommer att finnas med. Det är många bollar i luften. Britta nämner att många beslut är svåra att ta själva. – Vi skyndar långsamt. Det är svårt att ta snabba beslut hur vi ska göra i vissa frågor som uppstår, det finns t.ex efterfrågan på franchising utomlands med vårat koncept och varumärket Treehotel som ju vuxit sig starkt. Stor hjälp från kommunen Britta lyfter gärna fram Bodens kommun som en aktivt hjälpande hand i många frågor. – Vi har fått otrolig backup av Bodens kommun, Boden turism och näringslivschefen Jeanette Nilsson. De har bland mycket annat underlättat kontakter och bistått med kunskap.

N Ä R I N G S LI V I N OR R fe b rua ri 2 0 1 1

19

FAKTA/EILERT ISAKSSON
Namn: Eilert Isaksson Familj: Fru, tre vuxna barn, fyra barnbarn Född: Masugnsbyn, Bor: Kiruna sedan 1979 Företag: En av 25 delägare i Länia Företagsförmedling AB i Sverige samt ägare av Kiruna Ekonomitjänst AB Utbildning: Civilekonom vid Umeå Universitet Aktuell: Ordförande i Företagarna Norrbotten. Ordförande i Företagarna Kiruna. Ordförande i Länia Företagsförmedling AB.

Internet – från science fiction till möjlighet för småföretagen
m någon hade talat om för Sveriges småföretagare i mitten av 1980-talet att de skulle komma att bli beroende av megabyte, fiberkablar och W-LAN för att kunna göra affärer, hade de trott att det rörde sig om science fiction. Men i takt med den mycket snabba teknikutvecklingen och ökande internationaliseringen blir företagens närvaro på internet alltmer vardaglig. Affärskontakterna blir mer och mer internationella, och för att hålla kontakten blir en egen webbsida, eller åtminstone tillgång till e-post, ett måste.

O

Marknadsför sig via nätet Detta visas med all tydlighet av en ny rapport från Företagarna som bygger på ca 4200 intervjuer med småföretag (1-49 anställda). Nästan alla svenska småföretag (96 procent) använder internet. Den vanligaste användningen är e-post (88 procent). Cirka 60 procent marknadsför sig via nätet och vart fjärde småföretag (24 procent) har en webbshop. Man kan alltså verkligen säga att Internet har gått från att vara science fiction till en självklarhet. På bara 20 år har IT blivit en basteknologi som i grunden genomsyrar och förändrar företagandets möjligheter. Vart tionde företag får redan mer än halva omsättningen via nätet. Lite hårddraget kan man säga att det är effektivare för små företag att ha en hemsida än att hyra lokal. Hemsidan kan både ge en identitet och locka kunder utan att företagaren är på plats. Stora skillnader i landet Givetvis finns det rätt stora skillnader mellan de olika länen i Sverige. Det kan bero på företagsstrukturen, på vilka branscher som väger tungt eller på hur bra infrastrukturen på datasidan är. Generellt sett ser det riktigt bra ut i Norrbot-

Handel via Internet. Science fiction? Nej inte nu längre och vi är ändå bara i början...

ten. Här är det 99% av företagen som säger att de använder internet. Länet är därmed delad tvåa i Sverige tillsammans med Stockholm och Södermanland. I ettan Östergötland har samtliga svarande företag uppgett att de använder Internet. Däremot är det lite färre av Norrbottenföretagen som får åtminstone hälften av sin omsättning via nätet. I riket är denna andel ca 10%, men i Norrbotten ca 5%. Vad kan då det bero på? En viktig förklaring till detta är förmodligen att Norrbotten är industritungt, och att industriföre-

tagen generellt har mindre omsättning via nätet än tjänsteföretagen. Det är ganska naturligt att det är så eftersom tjänsteföretag i vissa branscher, t ex hotell, transporter och vissa typer av detaljhandel har bokning och betalning via nätet, och därmed kan generera stora delar av sina intäkter den vägen. För industrin är det oftare längre leverantörs-köpar-relationer som gäller. Bara början... Men internet är inte bara bra för marknadsföring

20

NÄ RINGS LIV I N ORR fe brua r i 2 011

Ökat företagande i Norrbotten!
nder 2010 registrerades 1165 nya företag i Norrbotten. En ökning med nästan 25% jämfört med föregående år. Det är mycket intressanta siffror och samtidigt en bekräftelse på vad vi inom Företagarna har känt under senaste åren. Trenden är i alla fall helt klart belagd. För några år sedan gjordes en undersökning bland gymnasieeleverna kring intresset för att bli företagare. Den undersökningen redovisade en ändrad attityd i Norrbotten avseende företagandet. Nästan 50% av de tillfrågade kunde tänka sig att bli företagare. Kanske det har varit en bidragande orsak till alla nyetableringar. Från Arbetsförmedlingens statistik kan vi utläsa att under 2010 beviljades ca 400 starta eget bidrag. Bra bevis på det ökade intresset för att driva företag. Länet har tappat många invånare, därför är det av högsta vikt att företagsamheten utvecklas. Företagen skapar sysselsättningen medans det offentliga ska bygga infrastrukturen och i allra högsta grad kratta manegen för utvecklingsmöjligheterna. Där ser vi ökat intresse från såväl kommuner, landsting och länsstyrelse. Men

U

fortfarande behövs mycket mer offensiva åtgärder för att länet ska bli så attraktivt som möjligt. Allt från kommunikationer till ”puls” behövs i länet. RUT har kommit för att stanna. Snabbt ökar antalet företag inom RUT-sektorn, likaså antalet sysselsatta. Med största sannolikhet kommer den trenden att hålla i sig. Vi presenterade en rapport som visar att RUT- och ROT-avdragen har blivit en succé som gett minst 24 000 nya, vita jobb under 2010. Företagarna har länge och idogt kämpat för att övertyga politikerna om nyttan med de båda bidragen. Nu fick vi ännu mer muskler till våra argument, det ger oss kraft att envist fortsätta uppvakta politikerna med förslag på utökningar av avdragen. Förslag som i slutändan kommer att gynna både dig som medlem och samhället i stort. Glädjande siffror kan vi också se i att antalet medlemmar i Företagarna stadigt ökar, vi är en bra bit över 70 000 medlemsföretag idag. Glädjande är också vilket engagemang som finns runt om i länet bland våra lokalföreningar. Det genomförs många intressanta medlemsträffar.

Frukostmöten, seminarier, galakvällar, lunchträffar, utbildningar mm allt i syfte att skapa förutsättningar för nätverksbyggande och utveckling. Från Regionen anordnade vi i januari en mycket uppskattat träff i samarbete med Swedbank och Luleå Hockey. Nästan 200 företagare från hela länet mötte upp för att träffa varandra under trevliga former samtidigt som vi unisont stöttade Luleå Hockey fram till en hemmaseger! Avslutningsvis vill jag ge er alla en liten varning. Gå gärna in på bolagsverkets hemsida och kolla av ert företags uppgifter. För ett par veckor sedan höll en Gällivareföretagare nästan på att förlora sitt företag genom att skurkar försökte kapa det genom falska bolagsstämmoprotokoll mm. KJeLL HJeLm regionchef Företagarna norrbotten

och försäljning. En annan viktig användning av nätet är för att lämna uppgifter till myndigheterna. Tre av fyra företag i norrbotten använder internet för uppgiftslämnande. Denna andel är högst i landet och betydligt högre än genomsnittet för riket som är 64%. Det är faktiskt lika många småföretag i Sverige och i Norrbotten som använder internet som de större företagen och Sverige ligger på en hedrande fjärdeplats i Europa när det gäller beställningar via internet. Men detta är ändå bara början och det är viktigt att minska trösklar och underlätta fortsatt utveckling. Inte minst för landsbygdsföretagen och för företag med små lokala marknader är Internet en enorm potential. Tillgång till internet och säkra rutiner för e-handel kan alltså ge företagare tillgång till nya marknader, som i princip varit stängda för dem tidigare. De kan, eller kommer åtminstone i framtiden kunna, exempelvis på elektronisk väg delta i offentlig upphandling i andra länder på helt nya sätt. Effektivare inköp och administration Vidare kan företagen få nya möjligheter till ökat förädlingsvärde genom att både få och ge bättre service via internet. Inköpen skulle kunna effektiviseras ytterligare – fortfarande uppger ”bara” knappt hälften av företagarna i Norrbotten, 44%, att de sköter inköp på webben. Även här kan snabba och smidiga lösningar minska tiden för administration och ge företagarna

tillfälle att utveckla det de brinner för och är bra på – affärsidén. De kan få tid att marknadsföra sig på bättre sätt, ägna sig åt expansionsplaner eller kanske hitta ny personal.

Bristande kompetens och säkerhet Men självfallet finns det samtidigt hinder och problem. Bristande IT-kompetens och säkerhetsrisker är de viktigaste hindren för en ökad internetanvändning. Den största gruppen, 41 procent, uppger att de inte har något behov av ökad internetanvändning i företaget. Av de som ser behov av ökad internetanvändning ser drygt vart tredje företag inga hinder för detta (22 procent av samtliga). Av de som ser hinder är spam och säkerhetsrisker vanligast (19 respektive 13%). En lika stor andel (13%) anger också den långsamma uppkopplingen som det största problemet. En intressant sak som skiljer Norrbotten från Sverige i övrigt är att ”bara” 11% anger bristande IT-kompetens som hinder, jämfört med 16% i Sverige som helhet. Man kan fundera på om det hänger samman med bättre internutbildning i företagen, med bättre IT-utbildning i skolan i länet eller på något annat? Viktigt med bredband i världsklass Höga kostnader är inte ett så stort problem för företagen. Det anges av 8% av företagen i Norrbotten. En förklaring till detta kan vara den hårda konkurrensen och prispressen mellan landets internetoperatörer – om man tycker

att internetabonnemanget är för dyrt, finns det många alternativ att välja bland. Även i de fall då man med kostnader menar investerings-, program- eller uppgraderingskostnader kan man anta att snabbt fallande priser och tuff konkurrens bidrar till att kostnaderna inte uppfattas som något större problem. Vilka policyslutsatser kan man dra av rapporten? En första viktig slutsats är att Sverige är en liten hemmamarknad beroende av öppenhet mot omvärlden. Därför är det viktigt att regeringen driver på för enkelhet och harmonisering inom EU så att hemmamarknaden vidgas. En andra är att i takt med att IT-användningen blir allt viktigare för många svenska företag, blir regeringens ambitioner om bredband i världsklass viktiga. Till år 2020 är målsättningen att minst 90 procent av alla företag och hushåll ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Särskilda satsningar görs också för att stärka bredbandstillgången i glesbygdsområden. Det är viktigt att höga ambitioner följs av faktiska framsteg. En utbyggd och väl fungerande infrastruktur för bredband behövs för att tillvarata småföretagens möjligheter att växa och därmed skapa fler jobb. eiLerT isAKssOn

Ordförande Företagarna norrbotten

N Ä R I N G S LI V I N OR R fe b rua ri 2 0 1 1

21

22

NÄ RINGS LIV I N ORR fe brua r i 2 011

Vinterkul och äventyr vart du än vänder dig
I Västerbotten finns äventyret var du än vänder dig. På skidor nerför hisnande backar och längs böljande dalar eller bakom hundspann över mäktiga fjäll. Med pimpelspöet i hand på en isblank sjö eller flygandes fram över vintervita landskap på skoter.
Den vilda fjällnaturen skapar möjligheter för upplevelser som passar små som stora äventyrare. Skid- och snowboardåkare har ett digert utbud att välja mellan, från stadsnära backar till livliga skidorter i fjällen. Tärnaby och Hemavan är kända som hemtrakterna för alpina världsstjärnor som Ingemar Stenmark, Stig Strand, Anja Pärson och Jens Byggmark.

Familjevänliga backar De familjevänliga backarna är många och med varierande svårighetsgrader på nedfarterna. Skid- och snowboardskolor finns på de flesta orter, från mysiga fjällbyar som Ammarnäs och Borgafjäll till Bygdsiljum i inlandet. Den som är på jakt efter adrenalinkickar styr kosan mot offpistmeckat Kittelfjäll, där man kan utmana sin skicklighet i raviner och skog, på kalfjäll och i korridorer eller prova på heliski.

Avkopplande turåkning Även utanför skidbackarna bäddar vinternaturen för spännande aktiviteter. Åker du hellre på längden är möjligheterna näst intill obegränsade. Mil efter mil med välskötta skidspår erbjuder åkning i både fjäll- och skogsmiljö, långt från tätorternas brus. Du kan också ta skotern ut i skog och mark och besöka något av de populära skotercaféerna. Här finns många mil av preparerade leder.

Islandshäst på fjället Lockas du av andra typer av hästkrafter kan du möta de öppna vidderna från ryggen på en islandshäst. Prova på den karakteristiska gångarten tölt och lyssna till snöns knarrande under hästarnas hovar. Eller varför inte njuta av vildmarken under en tyst och fartfylld tur med hundspann. Utforska samernas och nybyggarnas gamla jaktmarker och lär dig snara en ripa och tillaga din fångst på äkta västerbottniskt vis.
Artikel publicerad i samarbete med Västerbotten Turism. Läs mer om Västerbottens sevärdheter och besöksmål på www.vasterbotten.net. Här hittar du ett attraktivt utbud av resepaket. Foto: Magnus Ström, Västerbotten Turism bildarkiv.

Spindelmannen.

Dukat i restaurangen med bord hämtade från Bottenviken.

Batman eller Läderlappen som han hette på 80-talet har fått en egen Bat cave med alla skurkar på plats men även de nedfrysta. Mycket detaljrikt.

Arttu och Terttu, de två dansande snöbollarna är maskotar på Snöslottet.

Ett av de 18 hotellrummen i is och snö.

Fyra meter höga vallar omgärdar slottet.

Som taget ur en vintersaga
TEXT & FoTo: BjöRN PALoVAARA

Snöslottet i Kemi är som taget ur en vintersaga, ståtlig och imponerande samt full av kristallklara is- och snöskulpturer. Vad man kan göra med snö och is annat än att skotta och svära är kanske inte självklart för en norrlänning en vargavinter som denna. Men ett besök på LumiLinna snöslott i Kemi fick mig - en norrlänning med rötterna nerbäddade i den tornedalska snöhögen att lyfta på ögonbrynen.
Varje år sedan 1996 har snöslottet återuppstått och varje vår smälter det bort igen. Årets snöslott började byggas i december och öppnades sista helgen i januari. Varje år förnyas slottet med olika teman. I år är temat serie- och sagofigurer och här har Batman fått en egen Bat cave smyckad i is och med imponerande isskulpturer och ljusspel. Som dödskallegrottan Andra tecknade favoriter som The Simpsons, Tintin, Katten Gustaf och älgen Hälge är några i den imponerande utställningen. Själva entrén

är tagen från Fantomens dödskallegrotta och Mumintrollen har en framträdande plats vid en utescen som även den är byggd i snö och is.

2000 lastbilslass med snö Snön tillverkas på plats med vatten från Bottenvikens vatten eftersom det blir bättre kvalitet på snön då. Isblock hämtas också upp ur Bottenviken till skulpturerna. Till att bygga snöslottet går enorma mängder snö, 21000 kubikmeter snö eller motsvarande över 2000 lastbilslass. 200 kubikmeter is till skulpturer och isbord hämtades upp ur havet. Själva området är ca 5000 kvadratmeter stort, vallarna runt slottet är 4 meter höga och 1,5 meter tjocka - runt hela slottet är det en ca 500 meter lång murvall. Längst in i snöslottet finns 18 hotellrum, en svit och två konferens- grupprum. Hotellrummen är även dessa byggda i snö och utsmyckade med isskulpturer. Här kan man sova i fem minusgrader på fårfällarna och i sovsäck. Friskt och härligt lär det vara och ljussättningen är i alla fall värmande. Här finns också ett kapell med hundra platser och det är populärt att gifta sig här. Varje år blir ett 20-25-tal par äkta makar i det ekumeniska Snökapellet och kan tillbringa bröllopsnatten i

en snösvit. I restaurangen är självklart borden av is och bänkar med värmande renfällar på. 150 matgäster ryms i de fyra olika kabinetten. Temperaturen är även här 5 minusgrader så det är säkrast att vara rejält klädd till bords om man annars inte tar något värmande eller stärkande innanför västen.

Långväga gäster Snöhotellsgästerna kan värma sig med bastubad men det funkar förstås inte inne i snöslottet, i alla fall inte en äkta finsk bastu, men det finns bastu i nära anslutning till snöslottet. Gästerna kommer från hela världen för att uppleva snöslottet - under mitt besök en tisdag i början av februari hördes tungomål på japanska, franska och engelska. Hitlockade av världens största snöslott och kanske för en tur med den finska isbrytaren Sampo som numera tjänstgör som upplevelseisbrytare till iskryssningar från Kemi och ut i Bottenvikens tjocka islager. Det är även många lokala familjer som besöker snöslottet och här finns aktiviteter riktat till barn med pulkbacke inne på slottsgården samt underhållning av de två dansande snöbollarna, Arttu och Terttu.
N Ä R I N G S LI V I N OR R fe b rua ri 2 0 1 1

25

Företagarna och Swedbank hejade fram Luleå Hockey till seger mot Färjestad

TEXT & FoTo: REINHoLD ANDEFoRS

Företagarnas regionchef Kjell Hjelm och det regionala servicebolagets ordförande Eilert Isaksson tillsammans med tränaren Jonas Rönnqvist och sportchefen Lars ”Osten” Bergström.

Företagarna i Norrbotten var tillsammans med Swedbank matchvärd när Luleå Hockey mötte Färjestad i mitten av januari. – Det var ett mycket trevligt och lyckat arrangemang där ett 150-tal småföretagare fick möjligheter att under trevliga former skapa kontakter som förhoppningsvis leder till nya samarbets- och affärsmöjligheter, utvärderar Eilert Isaksson, Företagarnas styrelseordförande i länet.
Företagarnas gäster samlades några timmar innan avslag för att informeras och avnjuta en god lunchbuffé. Förutom ett kort inledningsanförande av Företagarnas regionchef Kjell Hjelm fick gästerna information om bank- och kapitalför-

valtning av Jörgen Pucher, Swedbank. Företagarna samverkade den här aftonen med Swedbank som matchvärd. Efter matchvärdarnas information var det Luleå Hockeys tur att berätta om föreningen och eftermiddagens drabbning mot Färjestad. Sportchefen Lars ”Osten” Bergström började med att hälsa länets småföretagare välkomna till Coop Arena och fortsatte med att jämföra Luleå Hockey med ”ljuset från norr”. – På sommaren har vi midnattssolen och under den mörka vintern är det Luleå Hockey som lyser upp tillvaron för många. Vi som jobbar i föreningen blir ständigt påminda om vilket intresse det finns för vad vi gör och hur viktigt vi norrbott-

En unik förening Han poängterade också att Luleå Hockey inte är en Luleåangelägenhet, det är i allra högsta grad en länsangelägenhet, och han tackade näringslivet för det starka stöd som föreningen har fått genom åren och hoppades att stödet snarare ska stärkas än avmattas de kommande åren. – Vi behöver näringslivet som samarbetspartner

ningar tycker det är att vi har ett hockeylag i högsta serien. Jag kan lova att vi gör allt vad vi kan för att laget ska behålla sin plats i Elitserien men även att nå nya framgångar. Konkurrensen är stentuff, bedyrade han. Alla andra lag vill komma före Luleå Hockey.

26

NÄ RINGS LIV I N ORR fe brua r i 2 011

Samverkanspartnern Swedbank marknadsförde paketlösningen Bättre affärer och informerade om skillnaden att vara privatkund eller nyckelkund, två erbjudanden som kan förbättra lönsamheten och göra det lättare att överblicka ekonomin. Från vänster ser vi Ulla Jansson, Ingrid Söderberg, Erik Lidhammar och Kai Soini. Trygghetsboendet Månstrimman och städföretaget Timotej & Miljö med Eva och Christer Johansson representerade den återupplivade föreningen Företagarna i Töre, som sedan ifjol våras har ett 20-tal medlemmar och en livaktig verksamhet för att förbättra samhällsservicen och öka framtidstron i det gamla brukssamhället. Detta arbete uppskattas inte enbart av lokalbefolkningen utan även av regionstyrelsen som under hösten 2010 utnämnde föreningen till årets företagarförening i länet. Föreningens ordförande Bo Wallsten (till vänster) har även under januari delat ut priset Årets Företagare2010 i Töre till Christer Johansson för affärsidén kring Månstrimman.

Eva Quist marknadsförde sin älsklingskommun Arjeplog och ortens intressanta näringsliv som kännetecknas av ett intensivt småföretagande kring biltest- och besöksnäringarna. Under en kort tid på vintern/vårvintern ökar Arjeplogs befolkning med 3 000 personer som ska ha mat, husrum och aktiviteter (motsvarar cirka 500 årsarbeten) och det är enormt värdefullt för en liten kommun med drygt 3 000 invånare. I Företagarnas och Upplysningscentralens ranking 2010 utnämndes Arjeplog till Årets företagarkommun i länet när det gäller tillväxten i näringslivet.

och vi värdesätter allt stöd och varenda krona som vi kan få. Luleå Hockey är en unik förening på det sättet att vi sedan vi kvalade oss in i hockeyns finrum har lyckats hålla oss kvar. Det är vi ensam om och här vill vi vara kvar. När Luleå Hockey blev klart för Elitserien våren 1984 var ”Osten” en av de historiska spelarna i laget och när föreningen säsongen 1995/96 tog sin hittills enda SM-seger var han firad guldtränare tillsammans med Tomas Bäckström. Luleå Hockey spelar nu sin 27e säsong i Elitserien och har varit i SM-final tre gånger (1993, 1996 och 1997). Förhoppningsfull tränare Efter ”Osten” tog tränaren Jonas Rönnqvist över mikrofonen och han berättade om den förestående matchen som avslutade Företagarnas arrangemang.

– Vi ställer ett starkt lag på skridskorna, lovade han men han hade tvingats ställa passningsgeniet Niklas Olausson vid sidan om planen. Han kom till lagets samling med yrsel, kanske efter en liten hjärnskakaning, och efter inrådan av matchläkaren avstod han från matchen. Kalixbördige Jonas Rönnqvist kom tillbaka till föreningen inför årets säsong efter två framgångsrika år som tränare för Uppsalalaget Almtuna. Därföre var han i två sejourer elitspelare i Luleå Hockey och proffs utomlands. Följ ränteutvecklingen Företagsgästerna tackade för informationen och önskade laget lycka till inför matchen. Företagarnas regionchef Kjell Hjelm och det regionala servicebolagets ordförande Eilert Isaksson tillsammans med tränaren Jonas Rönnqvist och sportchefen Lars ”Osten” Bergström.

Kapitalförvaltaren Jörgen Pucher koncentrerade sin information kring ränteutvecklingen och valutasituationen. – Det är klokt för alla företagare att ha koll på räntorna, speciellt om man redan idag har dyra lån eller är i färd med att investera. Riksbanken har aviserat att styrräntorna kan komma att stiga och mycket pekar på att så blir fallet. Sverige har idag en stark valuta gentemot omvärlden och då ökar risken för inflation om räntorna är för låga. Vi får med andra ord räkna med att det blir dyrare att låna framöver. – Och så är det viktigt att företagare som handlar med utlandet följer valutasituationen. Exporterar man i euro blir det tuffare i takt med att kronans värde stiger i förhållande till euron. Om man däremot importerar i dollar eller euro är man i dagsläget en vinnare.

>>
27

N Ä R I N G S LI V I N OR R fe b rua ri 2 0 1 1

>>
Stolta bevis på Nordic Educations framgångar är de två tunga utmärkelserna Ett av Sveriges Gasellföretag 2010 (Dagens Industri) och Årets Superföretag 2010 (Veckans Affärer och PAR) som delägaren och affärsutvecklaren Tony Ömalm, Gällivare, representerade. Nordic Education är ett modernt tjänsteföretag som levererar tjänster för rationell drift av de tekniskt mest avancerade processanläggningarna på marknaden.

FAKTA
Utställare under dagen Svenska Nordic Education, Gällivare Argentis, Arjeplog. Piteortens Chark, Piteå Furunäsets Konferens, Piteå NUAB, Piteå Bilvårdshallen, Piteå Nova Industri, Kalix Månstrimman, Töre Timotej & Miljö, Töre/Gammelstad Bagge Bygg, jokkmokk jokkmokks Tenn, jokkmokk Ernst & Young, Luleå TA Nordic Produkter, jokkmokk Rulla Bulle UF, jokkmokk Let´s See UF, jokkmokk Englunds Bil, Luleå Mitt Garage, Luleå jan Hansson Försäljning, Luleå Kontorsgruppen, Luleå Företagarna Swedbank

Jörgen Pucher råder alla att noga följa utvecklingen och att gardera sig mot överraskningar. Ingen kan se runt hörnet men det hjälper att minimera riskerna tillsammans med sin bankman. Under dagen ställde ett 20-tal företagare ut i ishallen bakom den norra läktaren. Där fick utställarna träffa företagsgäster, och senare hockeypubliken, för att informera om sina verksamheter med möjlighet att utvidga sina affärsnätverk. Företagarna växer – Det inte vanligt vid den här typen av tillställningar att man gör affärer men kontakterna är en form av matchmaking som mycket väl kan resultera i framtida lönsamma affärer, säger Eilert Isaksson. Det är viktigt att synliggöra företagandet, i synnerhet småföretagandet som alla pekar på har en stor tillväxtpotential och en avgörande betydelse för länets utveckling och skapandet av arbetstillfällen. Företagarna i Norrbotten har idag 1 765 medlemmar fördelat på 14 lokalföreningar. Företagarna Sverige växer och samlar drygt 70 000 medlemmar, en ökning det senaste halvåret med cirka 15 000 sedan några branschförbund har valts in som medlemmar. Jomenvisst, det blev seger När domaren blåste av matchen var det tjo och tjim i Coop Arena. Luleå Hockey vann den prestigefyllda matchen mot Karlstadslaget, om än efter förlängning. Första perioden var Luleås efter mål av Chris Abbott och lagkaptenen Anders Burström, med bud på fler mål men gästerna lyckades reducera och kvittera i tredje perioden. Rättvisa skipades dock när Joonas Vihko efter 2,07 i förlängningen tryckte in segertrissan på retur efter skott av backen Elias Fälth. Jubel på läktarna och inte minst bland Företagarnas gäster. – En hellyckad afton, summerade Företagarnas Eilert Isaksson och Kjell Hjelm. Noterbart är att utomhustemperaturen den här lördagseftermiddagen pendlade mellan 20 och 30 minusgrader så det var riktigt skönt att Coop Arena är en ishall med inomhusrink.

Medlemsrekryteraren och rådgivaren Niklas Nilsson stod i Företagarnas egen monter. Där passade han på att lyfta de medlemsförmåner som följer med ett medlemskap.

Magnus och Ida Nordlund från Kontorsgruppen marknadsförde sina servicetjänster till länets småföretagare.

Verkstadsföretaget Nova Industri representerades av Fredrik Spegel och Hans Andersson. Företaget är idag en viktig leverantör av högteknologiska verkstadsprodukter, framför allt till den tunga råvarubaserade basindustrin.

En av medlemsförmånerna inom Företagarna är att kunna köpa en ny företagsbil till ett reducerat pris och detta marknadsfördes i Englunds Bils monter, återförsäljare för BMW.

28

NÄ RINGS LIV I N ORR fe brua r i 2 011

rYanair flYger norrUt
Våren 2011 får den norrländska flygtrafiken direktförbindelse med Sydeuropa. Då startar Ryanair direktflyg mellan Skellefteå och Barcelona.
Det framgångsrika lågprisbolaget Ryanair startar under våren 2011 en direktlinje mellan Barcelona och Skellefteå. Det Irländska företaget har under de senaste åren varit ett av världens snabbast växande flygbolag. Etableringen i Skellefteå blir den nordligaste noden i Ryanairs flygverksamhet. Utifrån erfarenheter från tidigare etableringar kommer detta direktflyg att skapa utresemöjligheter för de som bor i norra skandinavien samt ge spanjorerna en fantastiskt möjlighet att uppleva vårt område. I många delar av Europa betraktas Swedish Lapland ofta som en exotisk plats med ren och orörd natur, fjällvärld och vildmark. Unika upplevelser samt anläggningar som Icehotel i Jukkasjärvi, Treehotel i Harads och bilkörning i vinterklimat är goda exempel på vad regionen har att erbjuda. – Framgångsrika turistsatsningar är beroende av bra förbindelser och infrastruktur, säger Anders Hellgren, VD på Destination Skellefteå, och menar också att den här typen av etablering förbättrar förutsättningarna för norra Sveriges besöksnäring att nå sin fulla potential. Destinationer där Ryanair har etablerat sig tidigare har haft goda möjligheter att vidareutveckla sitt in- och utgående resande genom ökat antal turister och fler flyglinjer.

Företagslokaler För industri- och tjänsteFöretag

näringsliv i norr En näringslivstidning med Fokus på Norra Sverige
boka annonsplats 0923-107 00

kalix industrihotell aB Ring 0923-651 09, 073-838 51 09 för mer information!

Kyla, värme &
energilösningar
FRIGINOR FINNS ÖVERALLT!
Vi erbjuder följande utbildningar:
• Säkerhet på väg • Miljöutbildning • Hjälp på väg • Påbyggnad av utmärkningsansvariga • Trafikvaktsutbildningar • ADR-utbildningar, grundkurs, klass 1, klass 7 och Tank • Avsändarutbildning • Heta arbeten • Första hjälpenutbildningar • Hjärt- och lungräddning • Nödlägesutbildningar
M
KY

Service och installationer av bland annat: Livsmedelskyla, Air Condition Datakyla, Industrikyla Värmepumpar Varmt välkommen att höra av er!
Friginor länets största kylföretag med etableringar i Piteå, Luleå, Boden, Kalix, Haparanda, Gällivare och Kiruna.

IGINOR 25 ÅR

• Traversutbildning • Sax & Skyliftutbildning • Truckförarutbildning
Kiruna 0980-665 70 Gällivare 0970-660 70 Luleå 0920-20 30 30

ED

LA VÄRME OC

H

E

RG NE

ILÖSNINGAR

25 år
1984

FR

Info: Per Granberg, Tel: 070-542 19 64

- 2009

www.friginor.se www.innekomfort.se

Comfort Duett - För offentlig miljö och privatpersoner

Tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel
Som ett led i att öka tillgängligheten i samhället för personer med nedsatt hörsel används Comfort Duett som en samtalsförstärkare eller bärbar slinga. Detta underlättar kontakten med besökare och kunder som har nedsatt hörsel och de som behöver kan, om de vill, låna Comfort Duett under sitt besök hos er. På så sätt kan Comfort Duett bidra till att ert möte blir mycket mer givande för båda parter.

Enkelt och praktiskt

”Hörhjälpmedel

att låna”

Samtalsförstärkaren Comfort Duett kan med fördel användas i t ex receptioner eller i besöksrum, med bärbar slinga för de som har hörapparat eller med hörlurar för andra som behöver hjälp att höra bättre. Comfort Duett placeras i laddstället, lätt tillgänglig i lokalen, för att kunna användas vid behov.

Klistermärken som informerar kunden om möjligheten att låna hörhjälpmedel följer med. På detta vis blir kunden enkelt informerad om den extra service som ni erbjuder.
Användningsmiljöer

Bland de kunder som har köpt denna produkt finns bl a kommuner, försäkringskassor, apotek, butiker, banker och olika receptioner.

Regeringen har satt ett mål att offentliga lokaler och platser ska vara tillgängliga för alla senast år 2010.

Köp den hos Reklamguiden, Kalix Ronnie Nordqvist 070-671 94 41

mobil teknik levandegör regionens besöksmål
Med en digital guide för mobiltelefoner vill deltagande destinationer i projektet Digital Visit öka och utveckla tillgängligheten av turismutbudet för tillresta besökare.
Digital Visit och den digitala turistguiden handlar om att tillgängliggöra information för tillresta besökare via mobiltelefoner. I projektet ingår Piteå, Skellefteå, Robertsfors och Umeå och följaktligen är det dessa destinationer som finns representerade i guiden. Idag finns det fantastiskt mycket att uppleva i vår region, men många av dessa platser obemannade stora delar av turistsäsongen. – En digital guide som tillhandahåller stöttande bakgrundsfakta och intressanta historier skapar givetvis stora mervärden för ett besöksmål, på ett sätt som annars inte skulle vara möjligt, säger Anna Lindfors, Destination Skellefteå. P O’s barndomsminnen Tänk att ströva bland P O Enquists barndomsminnen tillsammans med en berättarröst som levandegör det litterära landskapet eller att lotsas mellan fina fiskeplatser I Byskeälven eller Rickleån. – Användningsområdet av mobil teknik för turismnäringen är stor, avslutar Lindfors. Det är viktigt att så bra information som möjligt blir tillgänglig för så många människor som möjligt. Därför ligger turistbyråernas egna databaser till grund för guiden. Dessutom riktar sig tekniken till alla typer av mobiltelefoner. – Guiden är väldigt användbar, framför allt för att den inte ställer större krav på mobilen än att den ska ha en webbläsare. Det var en viktig grundtanke i projektet att guiden ska vara till nytta för så många turister som möjligt - inte bara dem med den senaste teknologin på fickan, säger projektledare Thomas Kvist. Programvaran har tagits fram med öppen källkod. Det betyder att vem som helst ta den och göra den till sin egen. I dagarna befinner sig projektet på den internationella turism- och ITkongressen, Enter 20111, i Innsbruck för att dela med sig av sina erfarenheter och inspireras av andra. Den digitala guiden är inte helt färdigställd, men en beta-version kan nås med din mobil via www.digitalvisit.se.

hantverkstjänster åter i klagomålstoppen
Hantverkstjänster är fortfarande det vanligaste konsumentproblemet. Det visar färsk statistik som Konsumentverket har tagit fram. Ett rykande färskt informationsmaterial sprids samtidigt för att hjälpa både konsumenter och hantverkare till en bättre affärsrelation.
För sjätte året i rad ligger boendefrågor i topp i Konsumentverkets årliga sammanställning över klagomål till landets konsumentvägledningar. Mätningarna började 2005 och boendefrågorna har ständigt legat i topp. Av de totalt 93 320* konsumentklagomålen från 2010 handlade 20 135 om boende, det vill säga drygt 20 procent. Mer än hälften av dessa klagomål handlar om hantverkstjänster. Övriga stora problembranscher är fordon och transporter samt telefoni- och internettjänster. Dyrare än överenskommet Klagomålen på hantverkstjänster handlar många gånger om att arbetet blev dyrare eller inte utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet. Därför är det bästa rådet att alltid avtala om vilken omfattning arbetet har, hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta. Det är även viktigt att avtala om tilläggsarbeten som kan uppstå under arbetets gång. Handfasta råd – Ett skriftligt avtal minskar risken för missförstånd och det blir lättare för dig att få rätt om du är missnöjd, säger Eva Moberg som är boendeexpert på Konsumentverket. Hantverkstjänster återkommer i klagomålsstatistiken och därför har Konsumentverket tagit fram ett nytt material som hjälper konsumenten i kontakten med hantverkaren. Det nya materialet innehåller handfasta råd om vad konsumenten ska tänka på. Ofta handlar det om stora investeringar och då vill man känna sig trygg och säker på att det blir ett bra resultat.

fUsk med rot ska stoppas
Under 2011 kommer Skatteverket utöka och fördjupa kontrollerna för att förhindra fusk och bedrägerier med ROT- och hushållsavdrag. Fler företag som ansöker om utbetalningar kommer att kontrolleras, både innan pengarna betalas ut och i efterhand.
Efter att Skatteverket skärpte kontrollrutinerna i maj 2010 har antalet bedrägerier med falska ROT-ansökningar minskat. Under perioden januari till juni 2010 återkrävde Skatteverket 52 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar. Sedan juni 2010 har det minskat till 25 miljoner kronor. De felaktiga utbetalningar som har upptäckts och stoppats redan innan pengarna har betalats ut uppgick under 2010 till totalt drygt 100 miljoner kronor. Granskningen kommer att omfatta hela landet. Sammanlagt planerar Skatteverket att avsätta ungefär 100 årsarbetskrafter för kontrollinsatsen under året.

* Totalsiffran över klagomål är inget exakt mått på konsumenternas problem eftersom 64 av landets 290 kommuner inte ingår i statistiken. Siffrorna från Konsument Göteborg ingår inte heller i sammanställningen eftersom deras kategorier inte sammanfaller med verkets.

N Ä R I N G S LI V I N OR R fe b rua ri 2 0 1 1

31

Övre Norrlands Kreditgarantiförening
ägt av 860 företagare i de nordligaste länen. ställer ut kreditgarantier till företagare i regionen. Hittills har mer än 77 miljoner ställts ut i kreditgarantier. Tillsammans utvecklar vi företagsamheten och näringslivet i regionen. Besök vår hemsida: www.kreditgarantiforeningen.se eller ring 0950 – 699 799. E-post: info@kreditgarantiforeningen Övre Norrlands Kreditgarantiförening

Vem bryr sig om både företaget och företagaren?
Kontakta oss - vi är bra på det!
Vi ser till helheten för både företaget och ägarna och är ditt bollplank i alla ekonomiska frågor. Vi hjälper dig med kvalificerad revision, redovisning, skatter och rådgivning, anpassat till dina och företagets behov.

Ägt av företagare – till för företagare

www.lr-revision.se Umeå, Piteå, Övertorneå, Kiruna

Medlemmar i SHA kan inkomstförsäkra lön upp till 30.000:-/månad!

En a-kassa för alla kloka företagare som vill jobba tryggare!
Som företagare får man bestämma själv och ta eget ansvar. Den som anstränger sig kan nå hur långt som helst men risken för arbetslöshet finns också bland företagare. Därför finns SHA. – Är du medlem? Se till att bli medlem i SHA a-kassa redan idag! Ansökan finns här: www.akassan.org/ansok

Som medlem i SHA har du tillgång till andra förmånliga erbjudanden som t.ex. möjlighet att komplettera med en inkomstförsäkring. Den ger dig möjlighet att försäkra inkomster upp till 30.000:- i månaden, vilket är högre än den ordinarie nivån. Mer trygghet! Läs mer om detta på www.gardera.nu (Gardera TrygghetsPortal).

www.akassan.com telefon: 08-506 471 32
e-post: intresse@akassan.com
SHA a-kassa är en medlemsorganisation och vi samarbetar med ett flertal stora företagarorganisationer som även är representerade i vår styrelse.

gUppY bland hajarna inom projektverktYg
Marknaden för projektverktyg har fått en ny aktör i form av nystartade Umeåbolaget Guppyfied Development. Nu lanserar bolaget det enkla och webbaserade projektverktyget Mikroprojekt för en svensk- och engelskspråkig marknad.
– Jag har alltid drivits till enkelhet och överskådlighet på ett närmast besatt sätt, förklarar Andreas Sundgren, VD och grundare bakom Guppyfied Development. Projektverktyget Mikroprojekt utgör en motpol till alla funktionstunga projektverktyg med tegelstensmanualer. Mikroprojekt är ett billigt, webbaserat projektverktyg för svenska och engelskspråkiga användare. Onödiga funktioner har skalats bort och allt ska få plats i ett enda projektfönster: Arbetsuppgifter, projektdeltagare, tidslinjer, slutdatum och meddelanden.

energitjUvar jagas på flYkten
Företaget KYABs affärsidé är att hjälpa fastighetsägare att minska sin energiförbrukning genom att kombinera mätning, visualisering och rådgivning.
Mätsystemet med produktsortimentet Saber baseras på en patenterad teknologi som grundaren och VDn för KYAB, Kimmo Yliniemi, utvecklat under sin tid som forskare vid Luleå tekniska universitet. Mätsystemet kopplas till fastighetens energimätare och till Internet där kunden via en webbportal kan se sin egen energiförbrukning. Kunden kan även få information om hur man kan påverka och sänka förbrukningen och därmed kostnaden. – Systemet kan även mäta elektricitet, varmvatten, kallvatten, varmvattencirkulation, temperatur med separation för olika verksamheter i samma fastighet, säger VD Kimmo Yliniemi. Kimmos forskning fokuserade främst på mätning av energiförbrukning i fjärrvärmesystem och detta har levt kvar i KYABs mätsystem som är specialiserade på att optimera den typen av system. – Våra kunder är kommersiella fastigheter och industrilokaler, flerfamiljshus och småhus. Kulturens hus i Luleå är ett exempel på en större fastighet som använder våra system, säger Kimmo.

Tack vare sin enkelhet Entreprenören bakom Guppyfied Development, är även en av grundarna som byggde upp framgångssagan Toontrack AB. Som VD och marknadschef ledde Andreas Sundgren företaget från ett handelsbolag med en omsättning på 0,5 miljoner SEK till ett aktiebolag med 30 miljoner i omsättning och ett 20-tal anställda. Idag är Umeåföretaget världsledande inom digital trumproduktion. – De produkter jag varit med och utvecklat

Andreas Sundgren.

tidigare har blivit framgångsrika just tack vare sin enkelhet. Det handlar inte om att fördumma en produkt, utan snarare om att sätta fokus på det produkten faktiskt ska göra, säger Andreas Sundgren.

jackpott för gold of lapland
Turistorganisationen Gold of Lapland har beviljats hela tre EU-projekt och en förstudie inom Trekom Leader. Två av EU-projekten finansieras via Landsbygdsprogrammet och ett via regionala fonden.
I december 2010 beviljade strukturfondsdelegationen projektet ”Visit Gold of Lapland” medel från regionala fonden, mål 2. Övriga medfinansiärer i detta projekt är Lycksele, Malå, Norsjö och Sorsele kommuner, Region Västerbotten och Rikstrafiken. Chartersatsning, exportmognad, storytelling, guideteknik, värdskap, kvalitetssäkring, marknadsföring och ökad tillgänglighet är de områden som satsas på i detta projekt. Dessutom kommer en satsning på subventionerade marktransporter till och från Lycksele Flygplats från centralorterna Malå, Norsjö och Sorsele att göras inom projektet. Projektledare för detta projekt är Karin Fällman, Gold of Lapland. fokus. Paket tas fram och säljs till internationella och nationella besökare. Projektledare och initiativtagare för detta projekt är Li Holmberg, VD på Ekcom AB i Skellefteå. Projektet finansieras via Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket och Länsstyrelsen). Det andra landsbygdsprojektet ”Bokning online – för bättre tillgänglighet och ökad lönsamhet” handlar om att vara ute hos turistföretagen i alla sex kommunerna och stötta dem med kunskap och utbildning kring att skapa försäljning via webben. Projektledare är Beatrice Dahlström, Gold of Lapland. En förstudie finansierad via Trekom Leader ska utröna hur förutsättningarna kring att anordna ett SM i Vinterbad i Gold of Lapland (Malå, Norsjö Skellefteå delen) ska se ut. Maria Larsson, Gold of Lapland, håller i förstudien i samarbete med lokala partners i Skellefteå. När startar alla dessa projekt? – Årligt vildmarksevent har redan startat och de andra sätts igång nu direkt, säger Karin Fällman, verksamhetsledare på Gold of Lapland. Vi är jätteglada idag att vi fick jackpott på allt vi sökt, skrattar Karin. Nu har vi muskler för att fortsätta vår långsiktiga satsning på att utveckla turismen i norra Västerbotten och öka lönsamheten hos våra turistföretag.

tankställe för vätgas i arjeplog
Den första februari invigdes en tankstation för vätgas i Arjeplog som följd av att Colmis Proving Grounds kunder uttryckt önskemål om att testa sina elbilar med bränsleceller i kallt klimat.
Ett flertal biltillverkare kan redan idag visa upp vätgasdrivna elbilar som har en prestanda minst lika god som en konventionell bil med förbränningsmotor. År 2015 kommer hundratusentals av dessa bränslecellsbilar att rulla ut på marknaden, enligt några av de större biltillverkarna. De behöver nu eliminera alla tvivel på hur bränsleceller fungerar i kyla och vinterklimat, vilket gör testarenan i norra Sverige mycket attraktiv Under åren har antalet fordonstillverkare som önskar testa gasdrivna fordon (både lätta och tunga) i kallt klimat ökat stadigt. Det bedöms möjligt att få en så stor volym att en eller två gemensamma tankstationer skulle kunna driftsättas.

Älgen och maten i fokus I Gold of Laplands arbete med att hitta sätt att förlänga säsongen har projektet ”Årligt vildmarksevent” sökts. Här utvecklas ett nytt koncept kring den härliga Västerbottniska naturen på hösten och bl a står älgen och maten i

34

NÄ RINGS LIV I N ORR fe brua r i 2 011

hop.se ArcticS
Products from Lapland

Företagare!
Vi hjälper gärna ditt företag eller organisation att göra någon av våra produkter mer personliga genom att handgravera in namn, årtal eller lasergravera in er logo. Kontakta oss för mer information eller prisförslag.

AVSÄNDARE: Arctic Försäljning i Norrbotten Backgatan 2, 952 32 Kalix

POSTTIDNING B

SVERIGE PORTO BETALT

möjligheterna”

”Det bästa är

Boden är en fantastisk mötesplats. I centrum finns ett vibrerande nattliv där jag möter mina vänner. Men här finner jag också en lugn och trygg miljö för min familj. Boden har så mycket att erbjuda människor från olika kulturer och i alla åldrar. Möjligheternas stad helt enkelt.
Lorena Da Silva

För oss som bor här.

www.boden.se

Foro: Tomas Bergman