1.

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sulong merupakan sebuah sekolah yang terletak di kawasan luar bandar. Tahun-tahun kebelakangan ini, sekolah ini sering diletakkan sebagai Sekolah Prestasi Rendah (SPR) ekoran pencapaian kelulusan dalam PMR yang kurang daripada 50%. Hal ini terjadi, ekoran pencapaian kelulusan bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris yang rendah, sebenarnya telah mempengaruhi keseluruhan pencapaian sekolah. Daripada tinjauan sebelumnya, didapati murid-murid tidak berminat belajar mata pelajaran Bahasa Inggeris kerana difahami. Selain itu, lokasi sekolah dan persekitaran kehidupan murid yang kurang terdedah kepada penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian murid juga menyebabkan mereka kurang meminati mata pelajaran Bahasa Inggeris. Ekoran daripada pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI), yang bermula pada tahun 2003, didapati kurangnya minat murid terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris telah menjangkiti pula minat murid terhadap mata pelajaran Sains. Hasilnya, muridmurid juga telah mula menunjukkan sikap negatif terhadap mata pelajaran Sains. Memandangkan minat pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran akan secara langsung mempengaruhi prestasi akademiknya, maka dibuat satu kajian tindakan bagi merangsang minat murid terhadap mata pelajaran Sains, yang secara tidak langsung akan mempertingkatkan pencapaian akademiknya. Kurangnya minat murid-murid terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris ini telah memberikan impak yang agak besar terhadap minat mereka di dalam mata pelajaran Sains. Apabila kerajaan memperkenalkan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI), bermula tidak berminat dan mengangapnya sukar

Selain itu. Keduanya. lambat datang ke Makmal Sains apabila tiba waktu pelajaran Sains. Bahasa Melayu. saya membuat dua andaian. kemungkinan murid-murid ini yang majoriti mereka merupakan murid-murid yang lemah sememangnya tidak mempunyai minat untuk belajar. berbanding saya yang lebih tegas dan guru baru pula di sekolah ini. mimik muka. telahan ini ternyata meleset apabila perbincangan dibuat dengan guruguru mata pelajaran lain seperti Sejarah. tidur semasa guru mengajar dan tidak membawa buku teks. Kurangnya minat pelajar di dalam mata pelajaran Sains ini dapat dilihat apabila mereka tidak memberikan tumpuan apabila guru mengajar. turut merasakan bahawa mata pelajaran Sains juga susah kerana diajar dalam Bahasa Inggeris. buku latihan dan alat tulis yang mencukupi apabila menghadiri kelas Sains di Makmal. Geografi. pertamanya. Pada peringkat awal. iaitu orang guru wanita yang cantik.tahun 2003. tidak membuat latihan dan nota. tidak gemar menjawab soalan yang dikemukakan. Namun. bahkan para pelajar amat berminat terutamanya dalam mata pelajaran Pendidikan Seni dan Bahasa Melayu. cara menjawab soalan apabila dikemukakan soalan lisan dan cara mereka duduk juga dapat menggambarkan betapa tidak sukanya mereka terhadap mata pelajaran Sains ini. Hasilnya. mereka lebih suka guru Sains mereka pada tahun yang lalu. para pelajar kumpulan lemah yang sememangnya tidak berminat dan lemah dalam Bahasa Inggeris. mereka menjadi tidak berminat untuk belajar Sains. baik hati dan lemah lembut. Guru-guru mata pelajaran tersebut menyatakan mereka tidak menghadapi masalah yang serupa. Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani. . sengaja mencari helah meninggalkan makmal/kelas Sains dengan alasan ke tandas dan sebagainya.

penyebab utamanya ialah kurangnya minat murid terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris memberi telah kesan terhadap mata pelajaran lain yang diajar dalam Bahasa Inggeris. Maka. . senario yang melanda ini serupa polanya dengan mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris.Namun begitu. kesimpulan awal yang saya buat ialah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful