INFARCTUL MIOCARDIC ACUT MIOCARDIC ACUT

DEFINI IE. Infarctul miocardic reprezint necroza ischemic a unui teritoriu al miocardului, determinat de sc derea brusc a fluxului sangvin în artera coronar care deserve te teritoriul respectiv. În majoritatea cazurilor, afec iunea de fond este reprezentat de ateroscleroza coronarian

Diagnosticul IMA se bazeaza pe; Manifestarile clinice Modificarile EKG Teste paraclinice Confirmarea diagnosticului, in caz de deces, este anatomo-patologica. Inciden a infarctului miocardic este în continu cre tere, mai ales în rile puternic industrializate dar i în cele în curs de industrializare. Conform statisticilor AHA (American Heart Association, 2004), în SUA infarctul miocardic ocup locul doi dup accidentele cerebro-vasculare, iar în fiecare an sunt diagnosticate aproximativ 500.000 cazuri noi de cardiopatie ischemic dureroas , din care mai mult de jum tate prezint IMA La noi în ar , nivelul mortalit ii prin infarct miocardic este de 45/100.000, cu o rat de cre tere anual de 0,1

Aspecte anat
‡Localizarea

pat l

ice

favorita a IMA este la nivel l ventriculului

stang si Localizarea favorita a IMA este la nivelul ventriculului stang si mai putin frecvent la nivelul ventriculului drept Localizarile mai putin frecvent la nivelul ventriculului drept Localizarile atriale sunt exceptionale. atriale sunt exceptionale. ‡Cauzele cele mai frecvente sunt: tromboza arterelor coronare, Cauzele cele mai frecvente sunt: tromboza arterelor coronare, hemoragii la nivelul placilor de aterom, spasme persistente ale hemoragii la nivelul placilor de aterom, spasme persistente ale coronarelor. coronarelor. ‡Morfologic, IMA este un Morfologic, IMA este un infarct alb (anemic) infarct alb (anemic) reprezentat de o reprezentat de o zona de coagulare consecutiva anoxiei, dar poate fi si un zona de coagulare consecutiva anoxiei, dar poate fi si uninfarct infarct rosu (hemoragic) rosu (hemoragic) prin patrunderea brusca a sangelui din prin patrunderea brusca a sangelui din

circulatia colaterala in teritoriul de necroza, ca urmare a scaderii circulatia colaterala in teritoriul de necroza, ca urmare a scaderii presiunii sangvine locale prin obstructia arteriala. presiunii sangvine locale prin obstructia arteriala. ‡Complicatii: ruptura de perete liber, tromboza parietala, Complicatii: ruptura de perete liber, tromboza parietala, anevrism parietal, ruptura de sept interventricular, embolii, anevrism parietal, ruptura de sept interventricular, embolii, infarcte in circulatia sistemica. infarcte in circulatia sistemica.

Cauze IMA Cauze IMA
Aspect macroscopic al aterosclerozei coronariene; se observa reducerea marcat a lumenului arterial i îngrosarea peretelui.

Plac de aterom constituit ; se observ interesarea intimei i mediei cu prezen a spa iilor aciculare de colesterol i zonele de calcificare în plac (HEX40).

Artere coronare obstruate de prezen a de trombi ro ii, cu suprafa rugoas ,

puternic aderen i la suprafa a intern a vasului. Aspectul microscopic al trombozei coronariene; re eaua coraliform face corp comun cu endoteliul vascular; în ochiurile ei i la suprafa exista re ea fin de fibrin ocupat de elementele figurate ale sângelui, dintre care predomin hematiile ± tromb recent (HEX40

Aspecte macroscopice
recent prezinta pe suprafata viscerala pericardica o Infarctul recent prezinta pe suprafata viscerala pericardica o zona mata, albicioasa, constituita din depozite de fibrina (placa zona mata, albicioasa, constituita din depozite de fibrina (placa laptoasa). laptoasa). ‡Zona de necroza apare pe sectiune ca o leziune palida, Zona de necroza apare pe sectiune ca o leziune palida, cenusie-bruna, de contur si forma neregulate, relativ bine cenusie-bruna, de contur si forma neregulate, relativ bine delimitata, proeminenta pe suprafata datorita edemului fibrelor
‡Infarctul

delimitata, proeminenta pe suprafata datorita edemului fibrelor miocardice, de consistenta ferma. miocardice, de consistenta ferma. ‡Aria de necroza este inconjurata de un chenar alb-cenusiu Aria de necroza este inconjurata de un chenar alb-cenusiu reprezentat de lizereul leucocitar, la periferia caruia se gaseste reprezentat de lizereul leucocitar, la periferia caruia se gaseste o zona de hiperemie-hemoragie. o zona de hiperemie-hemoragie. ‡Infarctul sechelar apare ca o zona cicatriceala, deprimata, albInfarctul sechelar apare ca o zona cicatriceala, deprimata, albsidefie, de consistenta crescuta, bine delimitata de tesutul din sidefie, de consistenta crescuta, bine delimitata de tesutul din jur. jur.

Leziune ischemic transmural cu localizare antero-lateral la nivelul ventriculului stâng.

Leziune subendocardic circumferen ial care îmbin aspectul de infarct vechi cicatriceal cu infarctul recent; este vorba practic despre o extindere a procesului de necroz

Infarct miocardic recent ± mai pu in de 4 ore de la instalare; esutul miocardic necrozat nu se coloreaz la tratarea cu albastru de nitro-tetrazolin ; este o metod util în identificarea acestei leziuni.

Aspecte microscopice

‡Infarctul
±Zona

alb se constituie microscopic din urmatoarele zone:

de necroza de coagulare (fibrele miocardice sunt balonizate, intens acidofile, striatiile transversale devin indistincte, cu omogenizarea citoplasmei si disparitia nucleilor) ±Zona de infiltrat inflamator cu polimorfonucleare neutrofile ce inconjoara aria de necroza (corespunde lizereului leucocitar) ±Zona de hiperemie-hemoragie

timp hiperemia scade, polimorfonuclearele neutrofile sunt inlocuite de macrofage, lichidul de edem se resoarbe, iar suprafata infarctului se deprima. In jurul infarctului apare un tesut de granulatie cu proliferare de fibroblasti, capilare de neoformatie si infiltrat inflamator cu limfocite, plasmocite si macrofage. Tesutul de granulatie trimite prelungiri in interiorul zonei de necroza, pe care o inlocuieste cu tesut conjunctiv.

‡In

Infarct miocardic recent. Se observ aspectul v lurit al fibrelor miocardice necrozate; pe alocuri exist nuclei (HEX40).

Infarct miocardic recent cu necroza benzilor de contrac ie, dispari ia pe alocuri a nucleului i zone de omogenizare a citoplasmei (HEX200). Necroz de coagulare evident la 12 ore de la instalarea accidentului coronarian (HEX40).

Aspectul clasic al IMA la 72 ore; se eviden iaz necroza de coagulare delimitat de infiltrat cu PMN i zona de hiperemie-hemoragie (HEX40). Aspect microscopic tipic de IMA în intervalul 5-12 zile, cu necroz acidofil , prezen a unui amestec de PMN i macrofage încarcate cu

hemosiderin ; se observ foarte bine dispari ia edemului precum i a nucleilor (HEX200

Aspectul clasic al IMA la 72 ore; se eviden iaz necroza de coagulare delimitat de infiltrat cu PMN i zona de hiperemie-hemoragie (HEX40). Aspect microscopic tipic de IMA în intervalul 5-12 zile, cu necroz acidofil , prezen a unui amestec de PMN i macrofage încarcate cu hemosiderin ; se observ foarte bine dispari ia edemului precum i a nucleilor (HEX200).

Aspectul microscopic al infarctului miocardic la 14 zile; se observ vasele de neoforma ie i fibrobla tii (HEX100). Evidentierea esutului conjunctiv fibros albastru cu ajutorul colora iei Masson (X40).

Diagnostic diferential
‡Infarctul
±Existenta

rosu de miocard Infarctul rosu de miocard
unui mare numar de hematii printre fibrele miocardice pe care le disociaza, fibrele musculare sufera in timp modificarile caracteristice necrozei ±La periferie sunt prezente macrofage incarcate cu hemosiderina provenita din degradarea hematiilor

‡Infarctul
±Zona

miocardic vechi

deprimata, alb-sidefie, de consistenta crescuta, reprezentata microscopic de existenta unei cicatrici din fibre de colagen

Complicatiile IMA
ii de continuitate la nivelul mu chilor papilari Solu ii de continuitate la nivelul mu chilor papilari ‡Ruptura septului interventricular, interatrial sau atrioventricular Ruptura septului interventricular, interatrial sau atrioventricular ‡Tamponada cardiaca Tamponada cardiaca ‡Ruptura de cord Ruptura de cord ‡Trombembolism pulmonar Trombembolism pulmonar ‡Edem pulmonar acut Edem pulmonar acut
‡Solu

Complicatiile IMA
Aspect macroscopic ce prezint solu ie de continuitate la nivelul mu chiului papilar anterior într- un infarct antero-lateral. Aspect macroscopic de ruptur de sept interventricular ± solu ie de continuitate la nivelul 1/3 medii i inferioare a septului, cu stabilirea untului între cei doi ventriculi.

Aspect macroscopic de tamponad cardiac ; se obsev prezen a sângelui la nivelul sacului pericardic. Se observ solu ie de continuitate la nivelul 1/3 inferioare a peretelui anterior al ventriculului stâng.

Aspect microsopic de necroz hemoragic într-un infarct miocardic supraacut complicat cu ruptura de perete liber(HEX200).

Aspect macroscopic de trombembolism pulmonar; la sec ionarea pl mânului se observ vase obstruate de trombi ro ii, aderenti la pere ii vasculari. Aspectul microscopic al edemului pulmonar acut; se observ hiperemie vascular

precum i prezen a unui material eozinofil care ocup în totalitate spa iile alveolare (lichid de edem) (HEX40

Diagnosticul de infarct miocardic se bazeaz în primul rand pe date clinice i paraclinice. Rolul anatomo-patologului este de a certifica prezen a leziunii, a complica iilor i de a corela rezultatele ob inute în urma examenului morfologic cu datele clinice i paraclinice.

INFARCTUL PULMONAR INFARCTUL PULMONAR

‡Reprezinta

o zona de necroza a parenchimului Reprezinta o zona de necroza a parenchimului pulmonar datorata obstructiei unui ram arterial ce pulmonar datorata obstructiei unui ram arterial ce iriga zona respectiva, prin embolie sau tromboza; iriga zona respectiva, prin embolie sau tromboza;

‡Localizarea

predomina in lobii inferiori

pulmonari; Localizarea predomina in lobii inferiori pulmonari; ‡Infarctul pulmonar este de tip rosu (hemoragic), Infarctul pulmonar este de tip rosu (hemoragic), datorita dublei circulatii (pulmonare si bronsice), datorita dublei circulatii (pulmonare si bronsice), caracteristica acestui organ; caracteristica acestui organ; ‡Obstructia unui ram arterial pulmonar conduce la Obstructia unui ram arterial pulmonar conduce la scaderea presiunii sangvine in teritoriul scaderea presiunii sangvine in teritoriul corespunzator, urmata de patrunderea brusca de corespunzator, urmata de patrunderea brusca de sange din dubla circulatie, inundand zona necrozata.

sange din dubla circulatie, inundand zona necrozata.

MACROSCOPIC MACROSCOPIC
‡In infarctul recent zona afectata proemina la suprafata plamanului; In infarctul recent zona afectata proemina la suprafata plamanului;

pleura este acoperita de un exudat fibrinos pleura este acoperita de un exudat fibrinos ‡Culoarea este rosie-negricioasa; consistenta este crescuta; leziunea Culoarea este rosie-negricioasa; consistenta este crescuta; leziunea este bine delimitata este bine delimitata ‡Pe sectiune are forma triunghiulara cu baza spre pleura si varful Pe sectiune are forma triunghiulara cu baza spre pleura si varful spre hil, indicand artera obstruata spre hil, indicand artera obstruata ‡Crepitatiile alveolare sunt absente Crepitatiile alveolare sunt absente ‡La sectionare se elimina o cantitate redusa de sange; la proba La sectionare se elimina o cantitate redusa de sange; la proba docimaziei fragmentele pulmonare cad pe fundul vasului docimaziei fragmentele pulmonare cad pe fundul vasului ‡Dupa 1-2 zile, datorita deshidratarii, infarctul se deprima, devine Dupa 1-2 zile, datorita deshidratarii, infarctul se deprima, devine mat, fin granular, cu limite nete mat, fin granular, cu limite nete ‡In faza de vindecare, infarctul apare ca o cicatrice stelata, In faza de vindecare, infarctul apare ca o cicatrice stelata, deprimata, dura si pigmentata. deprimata, dura si pigment

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful