You are on page 1of 16

Kijk op Reeuwijk

DAK GAAT ERAF BIJ
WINTERFEEST
pagina 4
OUDSTE INWONER
GEMEENTE WORDT 105
pagina 5
BOBBIE LEEST VOOR OP
DE WEGWIJZER
pagina 6
WORLD SERVANTS
EETCAFÉ IN WAARDER
pagina 7
OPBRENGST FEEST VAN
FIETSTEAM VOOR KWF
pagina 11
WAARDERSE SCHOLIEREN
PROMOTEN HUN SCHOOL
pagina 12
20E JAARGANG
NUMMER 7 - 2011
WOENSDAG 16 FEBRUARI
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
HORLOGES!
vrijetijdshorloges, sporthorloges,
werkhorloges, modehorloges,
uitgaanshorloges, kinderhorloges,
zakhorloges, hanghorloges, enz.,enz.
In MEER dan 25 merken vindt U
horloges bij juwelier Van Deth.
Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19
*/$6
6&+$'("
I1] 0182 - 39 42 47
Voorwillehseweg 63, Gouda
Mourits c.s. advocaten
voor particulier en ondernemer
Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945
www.mouritsadvocaten.nl

Notaris D'Aumerie|aan 3 · Reeuwijk · Te|. (0182) 30 11 66
infoCs|inger|and.n|
www.slingerland.nl
Aankoop · Verkoop
Verhuur · Taxaties
BlJ lNLLvLPlNO v^N DLZL BON
LN OLLDlO 1/V V^^ND^O 21 V^^P1
BIJ
3o% K0RTIN0

WINTERBAN0EN
{WIJ $TALLEN uW BAN0EN NATuuRLIJK 0RATI$l)
AuT0ßE0P|JF SEPP|T 0E VP|E$
0oste|nde 22
34êê Lß wAAP0EP
Te|: 0348-501403
Margriet vermaakt senioren
Zaterdag 12 februari vierde Margriet haar jaarlijkse
winterfeest in zalencentrum de Brug in Reeuwijk-
Brug. Het middagprogramma was voor de senioren,
die konden genieten van uitbundige optredens van
viswijvenkoor Sootjevisch en Imca Marina.
Het begon al indrukwek-
kend met het viswijven-
koor Sootjevisch. Wat is er
heerlijker dan gezellig
meezingen met oude
bekende (zeemans)
liederen. De viswijven
brachten ze vol verve in
hun Oudhollandse viswij-
venklederdracht. Muzikaal
ondersteund door accorde-
ons, dwarsfuit, gitaar en
contrabas. “Geweldig,”
vindt Arie van Eijk (uit de
Schouw, mijn neef zit ook
in de zaal en dat is ook een
Arie van Eijk). “Ik zit
geboeid en enthousiast
naar ze te luisteren.
Geweldig ook dat de
vereniging deze senioren-
middag organiseert. Ze
doen er velen zo’n plezier
mee.” We blijken met een
fan te praten. Arie heef
een CD van dit viswijven-
koor en zingt of neuriet
volop mee.
In de pauzes draait het rad
van avontuur, aangeslin-
gerd door voorzitter Gerard
van den Heuvel. De
plankjes waarop de
nummers staan, gaan voor
twee euro grif van de hand.
De kosten van de middag
worden er tenslotte ook
voor een deel mee gedekt.
Daarbij zijn er mooie
prijzen te winnen. Tante
Voor elk feest komt er
organisatorisch heel wat
kijken. Wat ik altijd met
heel veel plezier heb
gedaan. Ook op de feest-
avonden zelf moet er altijd
nog veel achter de scher-
men gebeuren. Ik draag
mijn taken graag over aan
een volgende en hoop dat
deze er net zoveel plezier
aan mag beleven als ik
altijd heb gehad.”
WENS RICHTING
GEMEENTE
Haar neef Gerard wordt tot
zijn grote verrassing ook in
het zonnetje gezet. Tegen-
over een zaal vol senioren
krijgt hij uit handen van
Kees van Dieren net zo’n
prachtige bos als zijn nicht.
Gerard heef net als zijn
nicht een jarenlange staat
van dienst bij de vereni-
ging. “Met ome Piet ging ik
als klein ventje al mee hout
rijden. Hout waarmee het
zomerfeest van Margriet
altijd werd (en wordt)
opgebouwd. Van het een
kwam het ander en na zo’n
vijfentwintig jaar in het
bestuur leg ik mijn taken
neer. Een jaar later dan
gepland, Teus Verboom
overleed vorig jaar en
daarmee hadden we geen
secretaris meer in ons
midden. Het is een gewel-
dige vereniging en mis-
schien met haar 1.100
leden wel de grootste van
de (voormalige) gemeente
Reeuwijk. Margriet is een
gedeelte van mijn leven.
Zomerfeest, winterfeest, al
de vergunningen die
geregeld moeten worden,
nam ik op mij. Mijn grote
wens is dat we nu we als
nieuwe gemeente samen
met Bodegraven onze
Pie valt in de prijzen en
ook de moeder van de
voorzitter. Zij mag een
sneeuwschep mee naar
huis nemen. Mocht het nog
gaan sneeuwen deze
winter…
HELE ORGANISATIE
Het viswijvenkoor komt
weer terug en met zang en
vrolijke sketches vermaken
ze het publiek kostelijk.
Nadat het rad van avon-
tuur voor de tweede maal
heef gedraaid, roept de
voorzitter Paulina de Bree
naar voren om haar in het
zonnetje te zetten. Eerder
heef voorzitter Gerard al
aangekondigd dat Paulina
net als hij het bestuur zal
gaan verlaten. Op het
podium ontvangt ze een
grote bos bloemen voor
haar inzet gedurende al die
jaren. Paulina, dochter van
Piet van den Heuvel, doet
backstage haar carrière uit
de doeken. “Ik ben begon-
nen in de ballentent,” lacht
ze. Ik moet zo’n twaalf,
dertien jaar geweest zijn.
Daarna ga je mee inkopen
voor de prijzen. Promotie
gemaakt tot het rad van
fortuin,” grapt ze verder. En
na negen jaar in het
bestuur gezeten te hebben
wil ik graag ‘op visite’
tijdens de feestavonden.
Vrolijk meezingen met Viswijvenkoor Sootjevisch op de feestmiddag voor senioren van de Sluipwijkse Margriet
De Beugel 6 - Reeuwijk
Kijk op de achterzijde!
verworven vergunningen
mogen behouden. Als we
die kwijtraken, heef dat
wellicht gevolgen voor de
vereniging. Wie wil er voor
het zomerfeest twee weken
opbouwen voor een
avondfeest tot twaalf uur?
We zijn een fnancieel
gezonde vereniging, maar
generen ook inkomsten via
de uitgaven van de feest-
gangers.”
Een grote vedette van
Nederlandse bodem mag
de feestmiddag afsluiten.
Imca Marina, in een
feestelijk rood gewaad,
zingt de zaal toe. Met haar
humor krijgt ze de lachers
op de hand. Het viswijven-
koor in de zaal staat op
haar verzoek al snel achter
haar te zingen. Zangles
voor ‘de jongens’ in de zaal
en voor ‘de meisjes’. Imca
weet er een feest van te
maken. Spontaan wordt er
meegezongen en meege-
deind en stiekem in een
hoekje van de zaal wordt er
zelfs gewalst.
Kijk op Reeuwijk 16 februari 2011 - pagina 2
Dag en nacht bereikbaar
Email: info@brouwerdekoning.nl
Internet: www.brouwerdekoning.nl
Veerlaan 18a
2851 BV Haastrecht
0182-501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656
H.J. Uiterwijk
Sinds 1962
J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
Ad Verkleij
helma van 0ijk
/inkeling 77
2771 N/ 8oskooþ
Iax: û172·2319û6
Ad: û6·11263û31
helma: û6·4û286425
EeaYh[cWj_[i
:W][ddWY^j
X[h[_aXWWh
ALARMNUMMERS
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
MEDISCHE EN
APOTHEEKDIENST
Reeuwijk:
Medisch Centrum Reeuwijk,
Dunantlaan 2, (overdag van
08.00-17.00 uur), 0182-393244
Driebruggen/Waarder:
A.H. Boogaards, C.J. de Wilde, Burg.
Doormanstraat 25, Driebruggen,
0348 501307 (overdag van
08.00-17.30 uur).
HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP)
Voor spoedeisende huisartsenzorg ’s
avonds, ’s nachts, in het weekend en
tijdens feestdagen. Uitsluitend op tel.
afspraak ma t/m vr 17.00-08.00 uur,
in het weekend en tijdens feestdagen
24 uur bereikbaar. Bleulandweg 10,
Gouda, tel. 0182-322488.
Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10, Gouda, tel.
0182-505050. Bezoektijden: Dagelijks
13.30-14.30 uur en 18.00-20.00 uur.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Polanerbaan 2, Woerden,
tel. 0348-427911.
Apotheek
Apotheek Reeuwijk, Miereakker
(overdag), tel. 0182-392042
Avond , nacht en weekenddienst
apotheek: Dienst Apotheek
Midden-Holland (DAM), Bleulandweg
10, Gouda, tel. 0182-698820.
Verloskundige:
Mw. J.C.J. Hoenderdos en
Mw. I. Mensch 0182 394562.
TANDARTSEN
Spreekuur spoedgevallen za. 19 en
zo. 20 februari van 11.30 - 12.00 u.
R.W.H. Velmans, Lekkenburg 2,
Gouda, tel. 0182-571527.
KERKDIENSTEN
R.K. Parochie De Goede Herder
Reeuwijk Dorp
Zaterdagavond: 19.00 uur
Zondag: 09.00 uur
R.K. Kerk H. Bonaventura Woerden
Zaterdagavond: 17.30 uur
Zondag: 09.30 & 11.00 uur
Gereformeerde Kerk Waarder
Zondag 20 februari:
09.30 uur: Dhr. Karstens
18.30 uur: Ds. C. van Veelen
Protestantse Gemeente De Ark
Reeuwijk Brug
Zondag 20 februari:
09.30 uur: Drs. A.Z. de Velde
Hervormde Gemeente Sluipwijk
Zondag 20 februari:
10.00 uur: Dr. J. van Eck
18.30 uur: Kand. C.G. Bok
Hervormde Gemeente Ichthuskerk
Reeuwijk Brug
Zondag 20 februari:
09.30 uur: Ds. D. Siebelink
17.00 uur: Ds. A.J. Mensink
Hervormde Gemeente
Reeuwijk Dorp
Zondag 20 februari:
09.30 uur: Ds. G.C. Vreugdenhil
18.45 uur: Ds. C. Bos
Hervormde Gemeente Waarder
Zondag 20 februari:
09.30 uur: Ds. J. van Dijk
18.30 uur: Ds. P. Kleinbloesem
Ned. Herv. Gem. (in Hersteld
Verband) Waarder
Zondag 20 februari:
09.30 uur: Ds. P. de Vries
18.30 uur: Ds. P. de Vries
Christengemeente ‘Elim’
De Ark, Reeuwijk-Brug
Zondag 20 februari: 13.00 uur
THUISZORG
Agathos Thuiszorg, tel. 010-2640777
PrivaZorg Thuiszorg, tel. 030-6365302
Vierstroom, tel. 0900-9300
RST Zorgverleners, tel. 0342-422324
Stichting Zuwe Zorg, tel. 0900-2359893
Thuiszorg INIS, tel. 010-4519316
Zorgpartners Midden-Holland, tel.
0182-393222
Buurtzorg, Reeuwijk, tel. 06-10449043
Buurtzorg Waarder/driebruggen,
tel.06-83214029.
Actiedag Hart voor Natuur
in De Hartloper
In dit licht is er op zondag
20 februari ook in De
Hartloper in Reeuwijk een
Hart voor Natuur actiedag.
Er is van alles te doen. Er is
informatie over de actie,
live muziek, expo, flm,
kinderactiviteiten. Boven-
dien wordt er een kleine
moerasvogelexpositie
0e kerkenraad van de hervormde 6emeenIe Ie Sluiþwijk
heeII meI droeIheid kennis genomen van heI overlijden van
haar oud·kerkvoogd
C.w.(kees}vandeßunt
4û jaar heeII hij als noIabel en kerkvoogd onte gemeenIe
gediend, waarvan vele jaren als secreIaris van de kerk·
voogdij. Voor dete Iaken werd nieI snel IevergeeIs een
beroeþ oþ hem gedaan.
wij bidden 6od om krachI voor tijn Iamilie en vrienden om
diI verlies Ie kunnen dragen.
Namens de kerkenraad:
0s. A. kobberIsen, voortiIIer kerkenraad
A. 0osIerwijk, voortiIIer kerkrenImeesIers
0. VergunsI, scriba
8e[hmWi^_`_d^Whj[dd_[h[d$
P_`dIY^[ff[hmWieeaZ[IY^[ff[hlWdp_`dZ_[h[d$
Na een leven van 83 jaar oþ aarde is onte broer, twager en
oom
CerneIisweutervandeßunt
overleden.
hekendorþ, 4 augusIus 1927 keeuwijk, 14 Iebruari 2û11
L.w. van Sþengen · van de 8unI
A. van Sþengen j
l.6. van de 8unI
L. van de 8unI · heemskerk
w.C. van de 8unI j
l. van de 8unI · VersIoeþ
Koos van de 8unI
Neven en nichIen
0ukooþsedijk 7
2811 NL keeuwijk
0e 0iensI van woord en 6ebed tal worden gehouden oþ
donderdag 17 Iebruari om 11.ûû uur in de Nederlandse
hervormde kerk, ´s·6ravenbroekseweg 85 Ie keeuwijk ·
Sluiþwijk.
AansluiIend tal de IeraardebesIelling þlaaIsvinden oþ heI
kerkhoI naasI de kerk.
Na de þlechIigheid is er gelegenheid IoI condoleren in
¨ ´I /aalIje achIer de kerk ¨.
WMO-LOKET
BODEGRAVEN-REEUWIJK
Informatie en advies over maatschap-
pelijke ondersteuning op het gebied
van zorg en welzijn (thuiszorg, woon-,
vervoers- en rolstoelvoorzieningen).
Telefoon: 0172 – 522 522 (dagelijks
van 9 tot 17 uur) voor vragen en het
maken van een afspraak.
E-mail: info@bodegraven-reeuwijk.nl
Locatie: Gemeentehuis Bodegraven,
inloopspreekuur ma t/m do
9.00-11.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Reeuwijk,
inloopspreekuur ma 09.00-12.00 en
di 13.30-16.00 uur
HULPMIDDELEN
MEDiCORNER is thuis in het ver-
kopen, verhuren en uitlenen van
(zorg)hulpmiddelen. Boelekade 1,
Gouda, tel. 0182-594545.
www.medicorner.nl.
ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
Kwadraad, Kon. Wilhelminastraat 90,
Reeuwijk. Spreekuur maandag en
donderdag van 09.00-10.00 uur, tel.
0900-1202150/0182-594710. Buiten
kantooruren voor crisissituaties: 0900
120 21 50 / 0182-594710.
RIVIERDUINEN/ GGZ
MIDDEN-HOLLAND
Vragen op het gebied van geestelijke
gezondheidszorg (o.a. bij depressie
en verslaving), Ronsseweg 225,
Gouda, tel. 0182-563600.
OPVOEDBUREAU MIDDEN-
HOLLAND (JSO):
Spreekuur Reeuwijk: ma 13.00-16.00
uur; MFA De Oude Tol, Hooiweide 4,
2811 JE Reeuwijk, 0182-547888.
MEE MIDDEN-HOLLAND
Voor mensen met een beperking of
chronische aandoening. Tielweg 3,
2803 PK, Gouda, tel. 0182-520333.
INFORMELE ZORG M-H
Organisatie voor mantelzorgers en
vrijwilligerswerk in de zorg.
Antwerpseweg 7, Gouda, tel.
0182-547920 (bereikbaar op
werkdagen 09.00-12.30 uur).
OUDERENADVISEUR
WAARDER EN DRIEBRUGGEN
Welzijnsstichting Kerverland,
Kerverland 22, Waarder, tel.
0348-785499. Spreekuur: woe
11.00-12.30 uur.
VRIJWILLIGE HULPDIENST
Waarder/Driebruggen
Bereikbaar tussen 08.30-09.30,
12.30-13.00 en 18.30-19.30:
Ank v. Duuren, 0348-502087,
Dirk Hagoort, 0348-501285.
WMO-RAAD
BODEGRAVEN-REEUWIJK
Belangenbehartiging namens
licha melijk en geestelijk gehandi-
capten, mantelzorgers en alle andere
doelgroepen binnen de Wmo.
Riet Fontijn, tel. 0172-612892,
email: m-fontijn@hetnet.nl.
PRE EN POSTNATAAL
Zwangerschapsgym
Iedere woe, Einsteinstraat 52
19.00 u. prenatale gymnastiek
21.00 u. postnatale gymnastiek
Info: Yvonne Looman, 0182-395941.
DIERENKLINIEK
Sijbrandij, Van H. Goedhartstr. 45,
Reeuwijk, tel. 0182 392568.
De Paltrok, Pelmolenerf 59, Gouda,
tel. 0182-511215.
Natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen voor de natuur en landschappen in Nederland. In heel
Nederland zijn activiteiten gepland onder het motto: Hart voor Natuur.
geopend met aquarellen
van dr. Hans J. Geuze. Het
boek Moerasvogels van
deze schilder/bioloog is ter
plekke te koop. Vanaf 14.00
uur is dr. Geuze aanwezig.
Hij zal u graag vertellen
over zijn natuurprojecten,
schilderijen enz. Kinderen
mogen hun schilderij,
tekening of ander kunst-
werk met moerasvogels
inleveren. Zij krijgen
daarvoor een watervogel-
fuit cadeau en hun werk
wordt tentoongesteld! Ook
zijn er vogels om te
vouwen en te versieren.
De muziek wordt verzorgd
door leden van muziek-
groep GRAS uit Bodegraven
en omstreken, met muzi-
kanten op gitaar, fuit,
viool, trekzak en wellicht
ook draailier en doedelzak!
Het wordt een gezellige,
levendige actiedag.
Iedereen is van harte
welkom. Gratis entree.
Meer informatie over de
actie: www.hartvoornatuur.
nu. Infocentrum De Hart-
loper in de Reeuwijkse
Hout is zondag open van
11.00 tot 16.00 uur
(www.dehartloper.nl).
Motorbeurs
Utrecht
Zo’n 50.000 m² aan motor-
gekte en alle nieuwe modellen
onder één dak. Dat biedt de
Motorbeurs Utrecht 2011 van
donderdag 24 februari tot en
met zondag 27 februari in de
Jaarbeurs Utrecht. Er staat
een recordaantal motorfietsen
te pronken. Op zoek naar een
dikke chopper, gemoedelijke
toerbuffel of ranke sportfiets,
spiksplinternieuw of als
betrouwbare occasion?
Geheid dat die er bij staat.
De beurs biedt alles wat
motorrijders boeit. Informatie:
www.motorbeursutrecht.nl.
Kijk op Reeuwijk 16 februari 2011 - pagina 3
van Staverenstraat 39b tel. (0182) 39 23 00
2811 TL Reeuwijk fax (0182) 39 53 66
auto-rijschooI · taxi-bedrijf
schiphoIservice · groepsvervoer

De bebording Bodegraven-Reeuwijk komt eraan
De stickers met de naam Bodegraven-Reeuwijk liggen klaar om op de gemeenteborden te worden
geplakt. In totaal gaat het om een circa 70 borden in de nieuwe gemeente. Er wordt gewerkt met
stickers omdat de naam Bodegeaven-Reeuwijk nog niet definitief is. De gemeenteraad moet de naam
nog kiezen en vaststellen. Als het aan burgemeester Lokker ligt wordt de voorlopige naam Bodegraven-
Reeuwijk toch zo snel mogelijk kenbaar op de borden bij de verschillende dorpen en buurtschappen.
Evaluatie overlast CityLife
Begin maart moeten de eerste resultaten bekend zijn van hett extra toezicht rond CityLife in
Reeuwijk-Dorp. Daar zijn sinds eind 2010 twee extra opsporingsbeambten op straat aanwezig om
toezicht te houden op de openbare orde en zo overlast voor de omwonenden te beperken. De
gemeente verzamelt thans gegevens over de eventuele incidenten en zet die af tegen eerdere
cijfers. In Kijk op Reeuwijk wordt later uitgebreid verslag gedaan van de ervaringen.
Opnieuw kijken naar plannen reconstructie
Dorpsweg
Eind vorig jaar sprak toenmalig wethouder Jan Rupke in de gemeenteraad van Reeuwijk de
verwachting uit dat er snel zou worden begonnen met de herinrichting van de Dorpsweg in
Reeuwijk-Dorp. Eerst de winterse omstandigheden het land uit en dan kon met de aan de bewoners
gepresenteerde plannen een aanvang worden genomen. Wethouder Goudbeek, die thans de
portefeuille inrichting openbare ruimte onder zicht heeft, laat echter weten dat de plannen opnieuw
zullen worden bekeken. “We willen de Dorpsweg graag in een groter verband zien; er zijn meer
straten en wegen eromheen. Niet die ene weg alleen. Bovendien willen wij nog een keertje praten
met het parochiebestuur van de RK Petrus en Pauluskerk of er toch niet een opening te vinden is
om het gewenste echte dorpsplein te realiseren.”
Oude Tol moet veiliger
De gemeente is niet tevreden over de huidige inrichting van de Oude Tol. Wethouder Jan-Christiaan
Goudbeek juicht weliswaar de komst van oversteekvoorzieningen en verkeerslichten op de Raad-
huisweg toe, maar rond de school vindt teveel vermenging van verschillende verkeersstromen
plaats. “Auto’s, fietsers en voetgangers zitten elkaar in de weg. Dat is geen duurzaam veilige
oplossing op die plek. We willen versneld naar een betere oplossing zoeken.”
Verzamelbeurs in De Brug
Op zaterdag 19 februari is er in zalencentrum De Brug in Reeuwijk-Brug een verzamelbeurs van de
Nederlandse Vereniging ‘De Verzamelaar’. Er zijn allerlei verzamelobjecten te zien en te ruilen:
postzegels, munten, ansichtkaarten, sigarenbandjes, suikerzakjes, paperclips, telefoonkaarten,
papiergeld, winkelwagenmuntjes et cetera. Bezoekers kunnen hun ruilmateriaal meenemen. De
verzamelbeurs is van 10.00-16.00 uur.
Dierencentrale
Gevonden: Kater, zwart, wit vlekje op bef, Hanegevecht Reeuwijk. Poes, cypers, witte sokken, buik,
kin en wit naast neus, Nieuweweg Reeuwijk. Informatie: 0186-601199 of www.dierencentrale.nl.
Graf ti workshop in Loose End
Op vrijdag 25 februari organiseren Loose End en Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland
een graffiti workshop in Loose End in Reeuwijk-Brug. Een ervaren graffitispuiter komt uitleg geven
over het ontstaan en de werkwijze en daarna mogen de deelnemers zelf aan de gang. Eerst wordt
een schets gemaakt en daarna mag men zelf gaan spuiten op een plaat. De workshop begint om
15.30 uur. Deelname kost € 1 euro, dit is inclusief het materiaal. Voor vragen of opgeven kan men
bellen met 06-12839280, mailen naar jongerenwerkmiddenholland@live.nl of kijken op
www.jongerenwerkmh.hyves.nl. Opgeven kan t/m dinsdag 22 februari.
of door de familie en hoe
verwerkt ieder het? Velen in
deze situatie zullen met dit
soort vragen zitten. Deze
bijeenkomst is bedoeld voor
mensen met de ziekte van
Alzheimer, hun partners en
familieleden. Zij kunnen
onderling praten over hun
ervaringen en problemen met
deze ziekte, maar ook met
deskundigen die aanwezig
zijn. Er is gelegenheid om
vragen te stellen. Van de
Stichting Alzheimer Nederland
zijn er voorlichtingsboeken en
brochures aanwezig.
Alzheimer Café
Maandag 21 februari is er een Alzheimer Café in het Zorgcentrum
‘Savelberg’ in Gouda, Savelberghof 200, aanvang 19.00 uur. De
toegang is gratis. Het onderwerp van deze avond is ‘Leven met
een partner met dementie’. De gespreksleidster zal een uitge-
breid gesprek voeren met een partner van een demente patiënt.
Alle problemen, die zich in die situatie voor doen zullen worden
besproken. Hoe is het om met een dementerende vrouw of man
om te gaan? Is het emotioneel wel alleen te verwerken? Hoe
wordt deze veranderende relatie ervaren door je zelf, je kinderen
Voor al uw
tuinonderhoud
belt u JAN !
Ook al is het
onderhoud nog
zo klein, JAN kan er
altijd zijn.
0651 885 743
Zomerzorg
Veel lezers hebben gereageerd: Hotel Zomerzorg stond op de plek waar nu het Reeuwijkse
gemeentehuis staat. Op de plaats waar nu ‘Plaszicht’ staat, stond eerst café ‘De Burcht’. Dit is
afgebrand en door dezelfde eigenaar is toen café ‘Buitenlust’ gebouwd. Later is de naam
veranderd in ‘De Sport’. De informatie van de verteller was juist, maar bij het samenstellen van
het artikel door elkaar gehaald. De bijgaande foto - beschikbaar gesteld door de familie Klatten -
levert het bewijs: Hotel Zomerzorg op de kruising Raadhuisweg-Nieuwdorperweg. Hiermee is
de historie gelukkig weer rechtgezet, met dank aan de lezers.
Kijk op Reeuwijk 16 februari 2011 - pagina 4
Provencaalse
Nootmix
250 gram 2.49
+ 100 gram GRATIS
Saint Agur
Franse zachte blauwe
Blue Stilton
Engelse stevige blauwe
100 gram 1.98
Tapenade
Formaggio
100 gram 2.25
+ 100 gram GRATIS
Fijn skieën, of blijft u heerlijk thuis?
Onderstaand een avondvullend programma bij ‘t Kaashuys
Jongste Boerenstunt
Zacht, smeuïg, smakelijk!
kiloprijs 6.95
Weydeland Kaas, buitenlandse kazen, verse noten,
olijven en tapenades, diverse specialiteiten.
Miereakker 20
Reeuwijk
0182-300797
Dorpsstraat 103
Zoetermeer
079-3167616
Acties geldig tot 27 februari 2011
Boerenkaas is een
ambachtelijk product.
De bereiding is voor een
groot deel handwerk.
Toewijding, gevoel voor
de kaas en heel schoon
werken zijn noodzakelijk
voor het verkrijgen van
een smakelijke kaas.
Kenmerkend voor
Boerenkaas is de
verscheidenheid in
geur en smaak. Deze
verscheidenheid is juist
één van de karakteristieke
eigenschappen van
Boerenkaas die het
product bijzondere
charme verleent.
Boerenkaas is alles
behalve een
gestandaardiseerd
eenheidsproduct.
Per kaasboerderij
proeft men als het
ware de verschillen in
voer, in grondsoort,
gras, receptuur en
bereidingswijze. Ook
per seizoen varieert de
smaak van Boerenkaas.
Juist omdat Boerenkaas
zo puur en ambachtelijk
bereid wordt.
v
e
rs, v
rie
n
d
e
lijk
, v
a
k
k
u
n
d
ig
Pittig Belegen
Weydeland, uit de Beemsterpolder
500 gram 5.95
ONTWERPEN, MAKEN, REPARATIE VAN
DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING
OOK VOOR WIEGBEKLEDING EN DOOPJURKEN
Kleienburg 20, 2411 ZC Bodegraven, telefoon 0172-650825
Dak gaat eraf bij
Winterfeest
Voor alle leden van de Sluipwijkse Margriet ging afgelopen zaterdagavond
wederom een aantrekkelijk Winterfeest-programma van start.
Al snel stroomt de grote
zaal van zalencentrum de
Brug vol. Niemand wil
tenslotte de eerste artiesten
van deze avond missen,
niemand minder dan
Monique Smit. Het publiek
moet nog even worden
opgewarmd maar dat lukt
Monique aardig. De echte
fans staan vooraan en
zingen enthousiast met
haar mee. Drie van hen
mogen bij haar op het
podium komen. De eerste
fan is binnen drie secon-
den weer snel terug bij zijn
moeder. Maar Jeroen en
Chemène zingen uit volle
borst met Monique mee.
Tussen de artiesten door is
het aan de DJ’s die met een
gigantische uitrusting op
het toneel staan om de
feestende Margrietleden op
de dansvloer te houden. DJ
Jordy en Johny Boy hebben
er geen moeite mee. Het
publiek heef er duidelijk
zin in vanavond.
Een grote bos bloemen is er
voor René Frijters, dé man
die samen met Paulina elke
keer maar weer geweldige
artiesten weet te boeken.
En de man die ook klaar-
staat als er op het allerlaat-
ste moment één van de
artiesten afzegt. Net als
tijdens het middagfeest
voor de senioren, kondigt
voorzitter Gerard van den
Heuvel ook nu zijn vertrek
en dat van Paulina aan.
Tevens een welkom aan
wethouder Wendy Verkleij.
“Wellicht heef zij nog zin
in een bestuurlijke functie,”
oppert Gerard. Maar als we
de wethouder later spreken,
laat ze weten dat ze de
Sluipwijkse Margriet een
warm hart toedraagt, maar
haar lidmaatschap toch
vooral voor de ontspanning
is. En die vindt ze er zowel
tijdens het zomerfeest als
nu. Het blijkt haar eerste
of ciële wethouderoptre-
den te zijn in het Reeu-
wijkse, wat ze zo te zien
met veel plezier doet.
HELEMAAL TOP
Dan wordt het podium
vrijgemaakt voor Helemaal
Hollands. De voorspelling
van voorzitter Gerard komt
helemaal uit… het werd
Helemaal Top! De polonai-
ses worden spontaan
ingezet, armen gaan de
lucht in en er wordt
luidkeels meegezongen.
“We hebben de kleedka-
mers op slot gedaan,”
grapte Gerard op het
moment dat de mannen
van Helemaal Hollands het
podium afstapten. De
toegif geven de heren
graag. Het is tenslotte
geweldig zingen als de zaal
zo op zijn kop staat.
Voor het afscheid van de
voorzitter riep hij zelf alle
bestuursleden op om even
bij hem op het podium te
komen staan. Symbolisch
gaf hij de voorzittershamer
door aan Kees van Dieren,
die voor even het voorzit-
terschap op zich neemt. “Ik
ben geen voorzitter,” heef
Kees ons al toevertrouwd,
“daarbij woon ik niet de
gemeente. Ik ken wel veel
Sluipwijkers, maar niet
zoveel als Gerard.” Toch zal
er straks een voorzitter uit
de bestuursleden worden
gekozen. Als dank voor al
die gezellige bestuursavon-
den geef Gerard alle leden
een Hollands aardigheidje
mee. Henri van de Wetering
en Irene van der Vis zullen
de plaatsen van Paulina en
Gerard innemen.
WOLTER KROES
Het dak gaat eraf als Wolter
Kroes het podium opkomt.
Wolters ogen kijken tijdens
het zingen glimmend over
de uitzinnige massa heen.
Hij had het voor hij het
podium opging al laten
weten. Hij zingt graag voor
de leden van de Sluipwijkse
Margriet. Ze stellen hem
niet teleur. Iedereen is naar
voren gekomen om niets
van dit spektakel te hoeven
missen. Na zijn optreden
loopt de zaal voor een
gedeelte leeg. De onverza-
digbaren blijven en houden
tot de laatste noten uit de
boxen wegsterven de
dansvloer bezet. De
bestuursleden zullen er veel
werk aan gehad hebben,
maar ze kunnen terugkij-
ken op een geweldig
geslaagd middagprogram-
ma voor de senioren en van
het avondprogramma heef
wederom een overvolle zaal
genoten!
Het dak gaat eraf als Wolter Kroes het podium opkomt
Notaris d’Aumerielaan 23 - Reeuwijk - Telefoon: 0182 - 30 05 80
, t
R
e
R
e
ee
u ee
w u i
ww
j ii
k
jj
s
kk
ww
ii
ww
j ii
n jj h nn
u
hh
i
uu
s
ii
Openingstijden
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag en woensdag 12.00-17.00 uur
Donderdag en vrijdag 10.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-17.00 uur
Wilt u buiten de openingstijden langs komen? Maak dan een afspraak.
Mooie actiewijnen
uit diverse landen
Chili
J. Bouchon Merlot (rood) € 6,50 per fles
Spanje
Hoya de Canedas Reserva
Tempranillo (rood) € 6,95 per fles
Portugal (Douro)
Odisseia reserva (wit) 2008
van € 16,50 voor € 12,50 per fles
Odisseia reserva (rood) 2006
van € 16,50 voor € 12,50 per fles
Wiro Bloembinders
Miereakker 26, Reeuwijk, tel. (0182) 39 32 25
Weekaanbiedingen geldig op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 februari.
NARCISSEN
IN SCHAAL
2.50
2 voor 3.99
5 BOSJES
NARCISSEN
2.99
AUTOBEDRIJF
LEO DE JONG
FIAT SPECIALIST
Het juiste adres voor een auto
vanaf ¤ 750,- tot nieuw!
Ook voor: • alle onderhoud • spuitwerk
• APK keuringen • reparaties
*>ÌÌiÜi}Ê£nÊUÊ­ä£nÓ®Êx£Ê™£ÊnÈ
www.autobedrijfleodejong.nl
Kijk op Reeuwijk 16 februari 2011 - pagina 5
0nze pr!jzen z!jn !ncI. onderhoudsbeurt en n!euwe APk º w!j berekenen
geen afIever!ngskosten º 0p deze auto's z!t 1 jaar mob!I!te!tsgarant!e
Heer occas!ons met foto op www.vfkkAIkwAAk0fk.hL
DE GPOENDIJCk 4º - WAAPDEP - IEI. (0348) 50 14 2º - INFO©VEPkAIkWAAPDEP.NI
www.verka!kwaarder.nI
VERKAIK
WAARDER
Auto's
º alle nerken
º nieuw en gebruikL
º in- en verkoop
º onderhoud en reparaLie
º erkend alarn inbouwsLaLion
º /íK keuringen
º schadehersLel
º wasstraat
Aanhang-
wagens
º alle nerken
º nieuw en gebruikL
º in- en verkoop
º onderhoud en reparaLie
º verhuur
º aanpassingen
º onderdelen
f0k0 fIfSIA 1.4 I!tan!um
01-2009, 15.669kn ` 13.500,- k!jkIaar
0PfL HfkIvA 1.6 16v fhJ0Y
02-2006, 110.165 kn ` 10.400,- k!jkIaar
0PfL f0kSA 1.2 16v 8us!ness I!ne
08-2008, 70.852kn ` 10.450,- k!jkIaar
kfhAuLI SffhIf 1.6 16v
03-2005, 96.457 kn ` 10.600,- k!jkIaar
kfhAuLI kAh600 1.5 0fI f0Hf0kI AIkf0
03-2008, 87.588 kn ` 6.850,- excI. 8Iw
kfhAuLI Hf6Ahf 1.6 16v Pr!v!Iege
07-2003, 160.800kn ` 4.850,- k!jkIaar
Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur,
ook voor al uw overige installatie werkzaamheden.
Voor vragen, storingen en afspraken zijn we bereikbaar op tel. 06 55550821 of
per e-mail: info@gouwelijn.nl
Gouwe Lijn Centrale verwarming
vestìgìogsadres: 8eatrìx|aao 25 · 2811 II keeuwìjk | Correspoodeotìeadres: Stateo|aao 15 · 2411 Sk 8odegraveo
www.gouwelijn.nl
Oudste inwoner gemeente
Bodegraven-Reeuwijk wordt 105
“Nu moet ik natuurlijk ‘Reeuwijk-Bodegraven’
zeggen,” grapt burgemeester Lokker als hij de heer
Vermeulen uit Reeuwijk als oudste inwoner van de
gemeente komt feliciteren met zijn 105ste verjaar-
dag. De jarige zit onder een haag van ballonnen die
aan zijn stoel in de feestzaal zijn vastgemaakt.
De burgemeester komt niet
met lege handen: een
ansichtkaart met een
afeelding van een
‘Bodegraafse koe’ en een
fruitmand, waarbij de heer
Vermeulen reageert: “Die
zet ik hier wel neer, is ’t zo
op.” En uiteraard een grote
bos met bloemen, waarvan
burgemeester Lokker moet
vertellen welke bloemen
erin zitten, omdat de heer
Vermeulen helaas niet zo
goed meer kan zien. Maar
de humor heef Arie
Vermeulen nog lang niet
verloren. Er wordt regel-
matig gelachen op dit
verjaarsfeest, dat de hele
dag al duurt. Die ochtend
zijn de neven uit de Wonne
op visite geweest en zijn
99-jarige broertje Adriaan.
Nu zit er een clubje familie
rond de feesttafel. In een
persoonlijk gesprek met de
burgemeester vertrouwt
Arie hem toe dat hij de
beste eter is van allemaal.
Hij eet graag en als hij niet
uitkijkt veel. “Zij,” knikt
Arie richting het personeel,
“willen graag dat ik
beneden kom eten, maar
dat doe ik niet, anders blijf
ik eten.” Op de vraag van
Lokker of hij nog een
borreltje lust, grapt Arie
dat hij al niet zo stevig
meer op zijn benen staat.
Toch doet Arie Vermeulen
alles nog zelf en soms helpt
hij ’t personeel ‘met die
oudjes’.
MET AFSTAND DE OUDSTE
Arie is geboren en getogen
in Boskoop, waar hij de op
één na oudste van een
gezin van negen kinderen
was. Hij was werkzaam in
de boomkwekerij, waar hij
heesters, coniferen, rodo’s
en clematissen kweekte. In
rap tempo krijgen we
Latijnse namen van
verschillende clematissen
te horen. We moeten
afaken, hebben hier met
een raszuivere kweker te
maken. Vriendelijk keuvelt
Arie met burgemeester
Lokker. Verschillende
keren is er een burgemees-
ter op zijn verjaardag
geweest. “Die Reeuwijkse
burgemeester heef er een
hoop achterna gelopen.”
Van de nieuwe gemeente
met zo’n 32.000 inwoners is
Arie met afstand de oudste.
Wij menen het geheim
ontdekt te hebben om zo’n
hoge leefijd te halen,
zonder pilletje of wat dan.
Namelijk humor en lekker
eten.
Schaatsen met IJsclub De Vooruitgang in Utrecht
IJsclub ‘De Vooruitgang’ Driebruggen organiseert op woensdag 23 februari een schaatsmiddag op
de Vechtsebanen in Utrecht. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij Piet Kastelein, telefoon (0348)
501496 of Henk Boer telefoon (0348) 502312. Aanmelden kan tot t/m dinsdagavond 22 februari
22.00 uur. De deelnemers vertrekken om 13.00 uur bij Custwijc in Driebruggen en bij de Hervormde
kerk in Waarder. De verwachting is dat de groep om ongeveer 17.00 uur weer terug zal zijn. Kosten:
€ 5,00 tot 13 jaar en € 8,00 vanaf 13 jaar. Niet-leden betalen een toeslag van € 5,00 p.p. Men wordt
verzocht kinderen onder de 10 te begeleiden. Lid worden kan via telefoon of bij de bus.
De contributie bedraagt € 4,00 per jaar per gezin.
Schaatsen op Flevonice baan in Biddinghuizen
IJsclub ‘De Vooruitgang’ Driebruggen is van plan om bij voldoende belangstelling en goed schaats-
weer op zaterdag 19 februari voor haar leden een schaatstrip naar Flevonice in Biddinghuizen te
organiseren. Er wordt dan vertrokken vanaf Custwijc om 8.30 uur, zodat de deelnemers om 10.00
uur op het ijs kunnen staan. Er wordt gereisd met eigen vervoer. De reiskosten moeten dus
onderling worden geregeld. Terugkeer in onderling overleg. De entree bedraagt € 15,- en bij meer
dan 10 deelnemers € 12,50. pp. Er zijn op die dag ook nog georganiseerde schaatstochten. Hier
kunnen liefhebbers ook aan deelnemen. Zie voor de afstanden, prijzen en voorwaarden de website
van Flevonice. Gegadigden kunnen zich opgeven bij Wim Kromwijk, Hoogeind 7,
telefoon 06-30 06 36 73 of via email: kromwijk.agriservice@kabelfoon.nl.
Lezing over Zwarte Stern
De KNNV, Vereniging voor Veldbiologie in Gouda en omgeving, organiseert op woensdag
23 februari een lezing over de Zwarte Stern. Deze vogel kwam vroeger veel voor in de omgeving
van Reeuwijk, maar is tegenwoordig zeldzaam in dit gebied. De lezing wordt gegeven door Cees
van der Starre. Hij zal een door hemzelf gemaakte film over de Zwarte Stern laten zien. De lezing
vindt plaats in het natuurcentrum aan het Heempad in Gouda, aanvang 20.00 uur. Het natuurcen-
trum is gelegen achter de Prinses Sophieflat aan de Ridder van Catsweg ter hoogte van de
bloemenkiosk. Belangstellenden zijn welkom en de toegang is gratis. Voor inlichtingen kan men
bellen: (0182) 618037.
=dkZc^ZghWZYg^_[BJAI>"IJ>C7K
_iefpe[adWWh0
B;;HB?D=>EL;D?;HI
B_`aj^[j`[b[kaecedi[dj^eki_Wij[j[Wcj[aec[dl[hij[ha[d"
d[[cZWdYedjWYjefc[j;]X[hj>e][dZeehdleehc[[h_d\ehcWj_[$
Laageind 11A 3465 K6 0riebruggen
Iel. û348 453661 |ax û348 4û8874
inIo´mulIiIuin.nl www.mulIiIuin.nl
Kijk op Reeuwijk 16 februari 2011 - pagina 6
Hoge score Jeugdorkest OBK Driebruggen
Op 5 februari heeft het Jeugdorkest van
OBK Driebruggen een mooi resultaat
behaald bij het Jeugdfestival te
Schoonhoven o.l.v. dirigent Hans van
Esschoten. Het orkest speelde een
tweetal muziekstukken ‘On the movie
set’ en ‘Tales from Scotland’ en
behaalde daarmee 84,5 punten; een
score om trots op te zijn.
º groot - klein onderhoud
º aanbouw - verbouw
º nieuwbouw
º tegel- en metselwerk
Henri vd Wetering
U wilt verbouwen, maar waar begint u?
Eén telefoontje is genoeg, wij adviseren u graag.
Fostadres. 0vertoou 3 · 2811 Lh Feeuwijk · Tel. l0182ì 39 50 09
ßetoekadres. van Leeuwenhoekstraat 23 · Mobiel. 0ë21 877 515
info@aanneuinusbedrijfweterinu.nl · www.aanneuinusbedrijfweterinu.nl
Bedrijfsberichten
De rubriek Bedrijfsberichten staat open voor bedrijfsnieuws met een Reeuwijks tintje.
Nieuws melden doet u via een e-mail naar redactie@kijkopreeuwijk.nl
DADO bij top Nederlandse cafetaria’s
Cafetaria DADO in Reeuwijk-Brug is opgenomen in de landelijke
Cafetaria Top 100 2010/2011, een onafhankelijke ranglijst van
topcafetaria’s, samengesteld door het vakblad Snackkoerier. Het
bedrijf staat op een prachtige 64e plaats, afgezet tegen ruim 5.000
cafetaria’s in Nederland! Met behulp van zo’n dertig anonieme
juryleden, van wie velen hun sporen in de branche hebben verdiend,
heeft het vakblad honderden cafetaria’s bezocht en beoordeeld. Er is
gekeken door het oog van een kritische consument en gelet op alle
aspecten die een cafetaria voor deze consument aantrekkelijk
kunnen maken. Smaak van de producten, gastvriendelijkheid, prijs/
kwaliteitverhouding, hygiëne en natuurlijk de uitstraling van de zaak,
het is allemaal meegenomen in de beoordelingen.
Open huis Buurtzorg Waarder/Driebruggen
In maart 2011 bestaat Buurtzorg Waarder/Driebruggen twee jaar. De organisatie kijkt terug op een goede tijd met
cliënten, families, huisartsen, medewerkers van de huisartsenpraktijk en fysiotherapeuten. Terugblikken is goed, maar
men wil naar de toekomst kijken. Daarom zet buurtzorg de deur van het kantoor op 5 maart weer wagenwijd open voor
belangstellenden. Iedereen wordt uitgenodigd om zomaar eens binnen te lopen voor een praatje en een kop koffie of
thee. Zijn er vragen wat er in de thuiszorg mogelijk is, wees welkom! Misschien niet voor zichzelf maar voor familie of
bekenden. De medewerkers staan paraat op 5 maart 2011 van 10.30-12.30 uur, Kerkweg 4 in Driebruggen. Informatie:
telefoon 06-83 214 029 (24 uur per dag bereikbaar).
Erkend installatie bedrijf
Van den Heuvel Elektro
ontwerpt, levert,
keurt en installeert
elektrotech nische
installaties.
Wij werken voor particulieren en bedrijven.
xxx/wboefoifvwfmfmflusp/om
35.vvst!tupsjohtejfotu;
17!62!213!652
PlaIIeweg 40A º 2811 NA Reeuwiik
1el. (0182) 52 26 77 º Mobiel (0651) 10 25 41
Pascalstraat 15 - 2811 EL Reeuwijk
bedrijventerrein Zoutman
Telefoon 0182 39 63 17
Openingstijden:
ma, do en vr 09.00-16.30 uur
za 09.00-12.00 uur (di/wo gesloten)
De Overkant & Van Nieuwkoop B.V.
Verhuur van grondverzetmachines
en verkoop van (sier)bestrating
Bobbie leest voor op
De Wegwijzer
Op dinsdag 8 februari had basisschool De Wegwijzer in Driebruggen een speciale
gast op school, namelijk Bobbie. Bobbie, bekend van ‘Ernst, Bobbie en de rest’ was
uitgenodigd door zijn tante (juf) Corrie om op school uit zijn lievelingsboek voor
te lezen.
boek. Zijn favoriete boek
was: ‘Thomas wil niet
jaloers zijn.’ Hij maakte er
met iedere groep een
vrolijk gebeuren van met
veel interactie. Behalve het
voorlezen zong Bobbie ook
een aantal liedjes met de
kinderen.
‘De week van het lieve-
lingsboek’ is een onderdeel
van het leesproject dat
jaarlijks op De Wegwijzer
terugkeert. In deze week
nemen alle leerlingen en
leerkrachten hun lieve-
lingsboek mee naar school.
Dit kan een leesboek zijn,
een prentenboek, informa-
tieboek of strip. De leerlin-
gen en leerkrachten lezen
voor uit hun favoriete boek
en promoten het boek bij
de medeleerlingen. In
enkele groepen kwamen
zelfs ouders voorlezen uit
hun meegebrachte
lievelingsboek. Op deze
manier wordt vooral de
nadruk gelegd op de grote
verscheidenheid van
boeken en het plezier van
lezen, samen lezen en
voorlezen. Ook Bobbie
heef met zijn enthousi-
asme veel kinderen
opnieuw gestimuleerd tot
het lezen van een boek.
Prentenboekplezier
op De Venen
“Kijk eens wat een mooie krokodil ik heb getekend,” zegt de vierjarige kleuter
tegen Olivier uit groep zes. “Prachtig hoor, de krokodil past hartstikke leuk bij
ons verhaaltje.”
Het gesprekje vindt plaats
in het lokaal van groep 6.
De kinderen van deze
groep zijn samen met de
kleuters een eigen prenten-
boek aan het maken. Dit
ter afsluiting van het eerste
deel van ‘lezen met
kleuters’. Het boek
beschrijf een dag uit het
leven van de kleuter, de
woensdag. De tekst van het
boek is deels door de groep
6 leerling en deels door de
groep 6 leerling samen met
de kleuter gemaakt.
Vervolgens hebben ze er
samen bij getekend. De
eindresultaten zijn
verblufend. Ontroerende
verhaaltjes, die door trotse
ouders tot in de eeuwigheid
zullen worden bewaard en
gekoesterd.
Het maken van deze
prentenboeken was de
laatste stap in een lessen-
cyclus over voorlezen. De
cyclus begon met het
oefenen in de klas door
groep zes. Hierbij moesten
de kinderen leren interac-
tief een boekje voor te
lezen. Er werd geoefend in
de groep en vervolgens
mochten de kinderen in
het diepe springen.
Voorlezen aan een kleuter,
voorlezen aan hun kleuter.
Met het aan elkaar
voorlezen van de zelfge-
maakte prentenboeken
werd een mooie lessency-
clus, die in het teken stond
van leesbeleving, afgerond.
Het voorlezen gebeurde in
‘de week van het lieve-
lingsboek’. Bobbie las aan
alle groepen voor uit een
Tevens inboedelopslag
Jac. Koster en Zn.
Bodegraven
Telefoon: (0172) 61 36 35
Voor al uw
binnen- en buitenwerk
Serge Garretsen
Mobiel (0651) 16 05 61
Paul de Vries
Mobiel (0614) 39 13 05
Rembrandtstraat 35
2811 XD Reeuwijk
Telefoon (0182) 55 33 10
Fax (0182) 537844
Kijk op Reeuwijk 16 februari 2011 - pagina 7
Waarom
wij
interieuradvies
bij u thuis
willen geven
woonwinkel
de Bokkesprong
Denise en Marjolijn van Gastel
& Marijke de Meij
Wij willen niet dat u zomaar koopt omdat u
de Bokkesprong een mooie woonwinkel vindt.
Sfeervolle meubels koop je niet pats boem
in één keer zo werkt dat niet.
Een interieur moet groeien.
Samen met u bekijken wij wat goed
past zodat de inrichting klopt.
Wij bereiken dat stap voor stap...
Wilt u dit ook?? Kom langs of bel Marjolijn
voor een afspraak! T 06 - 518 15 666
Kosten ` 85,-. Bij besteding vanaf ` 500,-
krijgt u dit bedrag retour!
K|e|weg Passage º Gouda º T 0182 - 586 291
info@bokkespronggouda.nl
www.bokkespronggouda.nl
woonwinkel
de Bokkesprong
Tuinman
nodig?
06-23142330
Timmer- en
Aannemingsbedrijf
Edisonstraat 21 a 2811 EM Reeuwijk Tel. 0182 - 30 07 58
UNETO-VNI
Erkend installateur
André Nuijen
Albert Schweitzerstraat 16
2811 SC Reeuwijk
Telefoon (0182) 39 63 24
Mobiel (06) 10 90 22 40
E-mail: info@elektro-totaal.nl
www.elektro-totaal.nl
¦!Cftubboe!fo!ojfvxcpvx
¦!Bmmf!tppsufo!tjfsqmfjtufs
¦!Hjqtpsobnfoufo
¦!Hjqtmjktufo!¦!Tqvjuxfsl
¦!Tuvdxfsl
¦!Tuvddp!)nbsnfsfggfdu*
Ui/!wbo!Mffvxfotjohfm!35
3922!CO!Sffvxjkl!¦!Ufm/!17!.!64!366!42:
8aadhuisweg 11 º 2811 h¥ 8eeuwijk º IeIeIooo |0182I 53 04 39 º IeIeIax |0182I 53 82 40
Loodgieters- eo verwaræiogsbedrijI
ßert ¥ook
Advies
ootwerp eo
uitvoeriog vao.
Loodgieterswerk
Centrale verwarming
Sfeerverwarming
Sanitair · uas · water · riolerinu
Lood · tinkwerk · dakbedekkinu
Boren, hakken, slopen, slijpen
en zagen van asfalt, beton en steen.
Voor bedrijven en particulieren
(0652) 06 25 88 - (0182) 39 98 16 - info@kapiteel.nl - www.kapiteel.nl
WINTERSPORT
GOUDA Nieuwe Haven 197
0182-551167
WADDINXVEEN Passage 218
0182-617697
World Servants Eetcafé in Waarder:
meer dan gezellig en heerlijk
Het heef zo langzamerhand wel de ruim verdiende
status van een zeer bijzonder lokaal evenement
verkregen en dat was ook zaterdagavond 12 februari
weer goed te merken bij het jaarlijkse World Servants
Eetcafé in de PKN Gereformeerde Kerk in Waarder.
keer om nog eens een
andere bijzondere en
unieke combinatie van
lekkere hapjes uit te
proberen. Niemand hoefde
met een droge keel te
zitten, want ook voor de
drankjes was volop
gezorgd.
De nagerechten boden met
recht een kleurrijk beeld.
Roze, rood, geel, met of
zonder bitterkoekjes,
warme kersen, biest
naturel en chocokleurig en
ook het toefe slagroom
ontbrak niet. Een met recht
feestelijke uitstalling. Extra
kleur gaf ook de ‘markt-
kraam’ van de stichting
Tulipan met een grote
collectie kleurige artikelen
uit ondermeer de Oekraïne,
het land waarvoor zij zich
ook in het bijzonder met
hulpverlening en transpor-
ten inzetten. Later op de
avond had iedereen zijn
buikje wel heerlijk vol
gegeten, was er nog een
kopje kof e en gelegenheid
om nog een beetje na te
praten. Zo ongeveer vanaf
22.00 uur begon het
vertrek een beetje in te
zetten, maar dat betekende
niet dat de World Servants
ook klaar waren. De
‘vaatwasstraat’ was nog
volop in bedrijf: er moest
nog het één en ander
worden opgeruimd en de
indeling van de kerk moest
op orde worden gebracht
voor de zondag, maar ook
dat was, net als de hele
organisatie en verzorging,
in vertrouwde handen.
Enige jaren geleden is het
begonnen als middel om
fondsen te verzamelen
voor hun hulpprojecten en
doelstellingen. Destijds
waren er ongeveer 130
deelnemers, maar inmid-
dels is dit uitgegroeid tot
ruim 200 enthousiaste,
jaarlijks terugkerende
gasten. Het fexibele
interieur van de kerk was
ook deze keer weer
omgevormd tot een grote
gezellige zaal, waarin de
tafels bij binnenkomst al
gedekt op de gasten
stonden te wachten.
Omstreeks 18.00 uur waren
zo ongeveer alle genodig-
den aanwezig en na de
korte inleiding kon het
festijn beginnen.
KEUZE AAN GERECHTEN
Met twee bufetten en de
zaal in twee helfen
opgedeeld verliep alles
weer bijzonder soepel. Het
was trouwens helemaal
niet vervelend om even in
een rij te staan, want
iedereen kwam iedereen
weer eens tegen en er was
dus voldoende te praten.
Het is elk jaar weer een
verrassing hoe groot de
verscheidenheid aan
gerechten zal zijn en ook
deze keer waren er
tientallen soorten. De
combinatiemogelijkheden
waren bijna oneindig,
helemaal als wordt
meegeteld dat er vooraf
nog een keuze was uit
zeker vijf verschillende
soepen. Velen bezochten
het bufet meer dan één
Het interieur van de kerk omgetoverd tot een gezellig eetcafé voor ruim 200 personen
7ZakddgZZcV[hegVV`
%&-'"(.)'(,
d[%+"*)++'%*.
D
E

W
I
N
T
E
R
SCHIL
D
E
R6
%
BT W

b
ij h
u
iz
e
n

o
u
d
e
r

d
a
n

2

j
a
a
r
¥eer
binnen én
buiten
9:L>CI:GH8=>A9:G
bZiZZcegZb^ZkVc
`(%!"eZgbVceZgYV\
J`jci]^ZgkVc
cd\egdÒiZgZc
i$b&&bVVgiV#h#

lll#hX]^aYZghWZYg^_[YZg^Zi\dgh#ca
VERZAMEL-
BEURS
Postzegels, munten,
ansichtkaarten, paperclips,
winkelwagenmuntjes,
sigarenbandjes, enz.
Zalencentrum De Brug
Dunantlaan 1, Reeuwijk-Brug.
Zaterdag 19 februari
van 10.00 tot 16.00 uur.
Bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Vastgesteld bestemmingsplan ’s-Graven-
broekseweg 18-24, Reeuwijk
Burgemeester en wethouders maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) bekend dat gedurende zes weken, met
ingang van vrijdag 18 februari 2011 tot en met
donderdag 31 maart 2011, voor iedereen het
op 20 december 2010 door de gemeenteraad
van de voormalige gemeente Reeuwijk gewijzigd
vastgestelde ‘bestemmingsplan ’s-Graven-
broekseweg 18-24’, het raadsbesluit en de
onderliggende stukken ter inzage liggen.
Het bestemmingsplan bevat een het deel van
het bestemmingsplan Reeuwijk-Brug dat op
4 oktober 2010 niet is vastgesteld. Het be-
stemmingsplan betreft de percelen ’s Graven-
broekseweg 18, 20, 22 en 24 in Reeuwijk. Ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn
de bouwblokken van de percelen ’s Graven-
broekseweg 20, 22 en 24 gewijzigd en is op het
perceel ’s Gravenbroekseweg 22 een recreatie-
bestemming opgenomen.
Het bestemmingsplan, raadsbesluit en de
onderliggende stukken liggen voor een ieder op
de volgende wijzen ter inzage:
• digitaal via de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl
• digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke
website: www.bodegraven-reeuwijk.nl onder
Wonen, leven en werken > Plannen en
projecten > Reeuwijk Brug
• op papier tijdens openingsuren in het
gemeentehuis in Bodegraven
• digitaal in de hal in het gemeentehuis in
Bodegraven
• op papier en digitaal op afspraak in het
gemeentehuis in Reeuwijk. Een afspraak kan
gemaakt worden via tel. 0172 - 522 522.
De bronbestanden van het bestemmingsplan
zijn beschikbaar gesteld op:
http://reeuwijk.gemeentedocumenten.nl.
Rechtsmiddelen en inwerkingtreding
Gedurende de beroepstermijn hebben de
volgende personen de mogelijkheid om beroep
in te stellen:
• belanghebbenden met betrekking tot de
doorgevoerde wijzigingen
• belanghebbenden die tijdig bij de gemeen-
teraad een zienswijze tegen het ontwerpbe-
stemmingsplan kenbaar hebben gemaakt
• belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan
tijdig kenbaar te maken.
De beroepstermijn duurt 6 weken en vangt aan
op de dag na die waarop het bestemmingsplan
ter inzage is gelegd, oftewel vanaf zaterdag
19 februari 2011. Het beroep kan worden inge-
steld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen
schorsende werking voor het bestemmingsplan.
Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk
een verzoek om voorlopige voorziening vragen
aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de raad van State, op hetzelfde
adres. Het vaststellingsbesluit treedt een dag
na afloop van de beroepstermijn in werking, ten-
zij er gedurende de beroepstermijn een verzoek
om een voorlopige voorziening is aangevraagd.
In dat geval treedt het besluit niet eerder in
werking dan op het verzoek om voorlopige voor-
ziening is beslist.
Vooraankondiging en inspraakprocedure
voorontwerpbestemmingsplan Middelweg 3a,
Reeuwijk
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12
Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven
burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Reeuwijk kennis van de voorbereiding van het
‘bestemmingsplan Middelweg 3a’ in Reeuwijk.
Dit bestemmingsplan maakt met toepassing
van de Ruimte voor ruimteregeling de bouw
van een nieuwe woning aan de Middelweg 3a
mogelijk.
Het perceel Middelweg 3a behoorde in het
verleden tot een agrarisch bedrijf. De eigenaar
van het perceel wil, met gebruikmaking van de
Ruimte voor ruimteregeling, één woning op zijn
perceel realiseren. Hiervoor in de plaats wordt
de schuur op een perceel ten westen van de
Zijdeweg en de kas op het perceel Nieuwdorper-
weg 31 gesloopt. Tevens wordt sierteeltbestem-
ming van de drie genoemde percelen gewijzigd
in de agrarische bestemming.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt voor
iedereen vanaf 18 februari 2011 gedurende zes
weken tijdens openingsuren ter inzage in het
gemeentehuis in Bodegraven. U kunt het plan
ook inzien en downloaden via de gemeentelijke
website www.bodegraven-reeuwijk.nl. Tijdens
deze periode kunt u schriftelijk reageren op het
voorontwerpbestemmingsplan. Uw reactie kunt
u richten aan het college van b en w.
Vervolg
Na de inspraakperiode wordt een eindverslag
van alle inspraakreacties gemaakt waarin alle
ontvangen inspraakreacties worden voorzien
van een reactie. Het college van b en w stelt dit
eindverslag vast en besluit om al dan niet een
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen
voor zienswijzen. De terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan voor zienswijze wordt
te zijner tijd bekendgemaakt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de
heer R. van Meeteren, afdeling Planontwikkeling
en -regie, tel. 0172 - 522 522.
Omgevingsvergunning
Welstandscommissie
De Welstandsgedelegeerde en onze medewer-
kers Bouwzaken bespreken ontvangen bouw-
aanvragen woensdag 23 februari van 13.00 uur
tot 14.30 uur in het gemeentehuis. U kunt
hierbij aanwezig zijn. Aanmelden via tel.
0172 - 522 522.
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Met tus-
sen haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
• Rijnkade 32: plaatsen dakkapel (7-2-2011)
• Wilhelminastraat 2: slopen serre, veranda en
luifel (7-2-2011)
• Merel 6: plaatsen dakkapel (10-2-2011)
Nieuwerbrug
• Weijland 3: oprichten melkveestal (8-2-2011)
Reeuwijk-Brug
• Doornappel 12: verwijderen asbesthoudende
plafondplaten (4-2-2011)
Reeuwijk-Brug, Zoutman
• Einsteinstraat 19: uitbreiding bedrijfsgebouw
(28-1-2011)
Reeuwijk-Dorp
• Middelburgseweg 30: slopen pand (4-2-2011)
• Berkenbroek 14: woninguitbreiding (9-2-2011)
Sluipwijk
• diverse percelen in het plassengebied: aan-
leg natuurvriendelijke oevers (9-2-2011).
Ontheffingsprocedure
Wij zijn van plan ontheffing van het bestemmings-
plan te verlenen voor: Twaalfmorgen 37a, Sluip-
wijk, plaatsen nieuwe brug (art. 3.23 Wro).
Het ontwerpbesluit voor ontheffing ligt samen
met alle stukken in het kader van de te volgen
ontheffingsprocedure ter visie. Iedereen krijgt
de gelegenheid hierop te reageren zoals dit
is geregeld in de uniforme openbare voor-
bereidingsprocedure volgens de Algemene wet
bestuursrecht. De stukken zijn gedurende zes
weken, van 17 februari 2011 tot en met 30 maart
2011, in te zien in het gemeentehuis. Gedurende
deze termijn is het mogelijk een zienswijze in
te dienen met betrekking tot het voorgenomen
besluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden
gezonden aan burgemeester en wethouders van
Bodegraven-Reeuwijk, postbus 401, 2410 AK
Bodegraven. Voor het indienen van mondelinge
zienswijzen is het maken van een afspraak met
de afdeling Vergunningen, Handhaving en Toezicht
nood zakelijk. Dit kan via tel. 0172 - 522 522.
Eventuele zienswijzen zijn openbaar en worden
op verzoek ter kennisname aan de aanvrager
toegezonden.
Aangifte doen?
Bel eerst
0900 - 8844
Actueel
0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!
Contact
Onze medewerkers zijn bereikbaar via
telefoonnummer 0172 - 522 522 van
maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur.
Afdeling Burgerzaken en Belastingen
- Burgerzaken:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur
Woensdagavond 18.30 tot 20.30 uur
Raadhuisplein 1, Bodegraven
- Belastingen:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Afdeling Vergunningsverlening, handha-
ving en toezicht (Omgevingsloket)
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
Raadhuisweg 3, Reeuwijk
Afdeling Welzijn, zorg en onderwijs
(Wmo loket)
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Afdeling Werk en inkomen
Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 uur
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Milieustation
Maandag t/m vrijdag 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 12.00 uur
Portugalweg 6, Bodegraven
Spreekuur burgemeester en wethouders
Op donderdagen van 9.00 tot 9.30 uur
De beschikbare collegeleden en tijden
kunnen verschillen per week. U kunt
een afspraak maken via het bestuurs-
secretariaat, 0172 - 522 204.
Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitaal loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl
Aangifte doen bij de politie kan op verschil-
lende manieren. Soms kunt u voor uw
aangifte beter een afspraak op het politie-
bureau maken en soms kunt u eenvoudig
via internet aangifte doen. Ook heeft u vaak
een aantal documenten nodig als u aangifte
wilt doen. Welke documenten zijn dat? Bel
daarom eerst met 0900 - 8844, zodat u de
aangifte kunt doen die bij u past.
Aangifte doen
Doe altijd aangifte bij de politie als u slachtof-
fer bent geworden van een misdrijf. De politie
kan dan vervolgens een onderzoek instellen
naar de dader, kan gericht toezicht houden
en weet bovendien wat er speelt in uw wijk.
Aangifte doen kan op verschillende manieren:
• via internet: www.politie.nl/aangifte
• telefonisch: via het nummer 0900 - 8844
• op het politiebureau (ook na een telefo-
nische afspraak).

Welke manier van aangifte doen het beste
bij uw situatie past, hangt af van een aantal
dingen zoals of de dader bekend is en of
er geweld gebruikt is. Uiteraard speelt ook
uw persoonlijke voorkeur mee. Neem in alle
gevallen eerst contact op met de politie via
0900 - 8844 (lokaal tarief), zodat wij u beter
van dienst kunnen zijn.
week 7 - 2011 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Resultaten inzamelen plastic afval 2010:
inwoners bedankt!
Foto’s
Boven: Stock.XCHNG
Linksboven: Vink & Van Caetenburgh (Jeroen Vink)
Verschillende verschijningsdata
Omdat deze gemeentepagina in kranten met
verschillende verschijningsdata staat, kan het
voorkomen dat er achterhaalde informatie in staat.
Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken.
In 2009 zijn we in onze de gemeente gestart
met het ophalen van plastic. Afgelopen week zijn
de resultaten over 2010 bekendgemaakt en de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk is in de regio op
de tweede plaats geëindigd.
U heeft het afgelopen jaar gezamenlijk 211.300
kilo plastic gescheiden ingezameld. Wat een pres-
tatie! Helpt u mee dit resultaat in 2011 te over-
treffen? Misschien staan we dan volgend jaar wel
op de eerste plaats? We hebben nu al een mooi
resultaat neergezet. Dus inwoners: Bedankt!
Plastic afval kun je ook in 2011
beter scheiden
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Cyclus
bundelen haar krachten als het om het
inzamelen van plastic gaat. Draagt u ook uw
steentje bij? Het is van groot belang voor een
gezond milieu dat u het plastic afval gescheiden
aanbiedt. Van gerecycled plastic maakt men
veel nieuwe producten. Dat betekent dat we
geen nieuw plastic hoeven te maken van de
schaarse grondstof olie.
Afval
Week 8
inzameling groen afval
Papier
Vrijdag 24 februari
(alleen in Bodegraven)
papierinzameling
Inleveren
takkenbossen
Zaterdag 19 februari
(9.30 - 12.30 uur)
Hobbytuinvereniging
Bouwlust, Pasteurstraat 9,
Reeuwijk-Brug
Wegwerkzaam-
heden
21 tot en met 25 februari
Oukoopsedijk richting
Kippenkade tijdelijk
afgesloten in verband met
snoeiwerkzaamheden
Gemeente Huishoudens Inzamelresultaat KG per huishouden
Bergambacht 3.890 74.440 19,14
Bodegraven-Reeuwijk 13.124 211.300 16,10
Kaag en Braassem 10.678 153.280 14,35
Boskoop 6.274 84.160 13,41
Nederlek 6.287 83.020 13,21
Gouda 30.140 313.520 10,31
Waddinxveen 10.334 101.760 9,85
Wel zo makkelijk: meldt u aan
voor een e-mailalert
Via de website van Cyclus www.cyclusnv.nl/
plastic kunt u zich aanmelden voor een e-mail
alert. U ontvangt dan (vanaf maart) 3 dagen
voor de inzameldag van plastic een herinnering
per mail.
De aanbiedregels nog even op een rij
1. Het plastic afval dient vóór 07.30 uur op de
aanbiedplaats te staan. Te laat aangeboden
plastic afval wordt niet opgehaald.
2. Het plastic afval dient aangeboden te worden
in de speciale plastic hero-zak. Andere vuil-
niszakken zijn voor de inzameling van plastic
niet toegestaan.
3. Voorkom het wegwaaien van zakken, door
deze aan elkaar te binden en/of één verpak-
king te vullen met wat water.
4. Bied plastic afval ongewassen, eventueel met
dop en al, bij voorkeur ingedeukt aan. Het
plastic afval moet leeg zijn en er mogen geen
papier, karton of (aluminium) folieresten aan
zitten.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.cyclusnv.nl/plastic. Heeft u vragen?
De klantenservice van Cyclus is op
werkdagen te bereiken van 07.30 tot
17.00 uur op tel. 0182 - 547 500.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning
Voor de volgende aanvragen is de beslistermijn
verlengd met zes weken:
• Lijsterbesstraat 1, Driebruggen: plaatsen kap
op garage
• Van Brederodestraat 9, Reeuwijk-Brug:
woninguitbreiding
• Nieuweweg 2, Reeuwijk-Dorp: plaatsen
overkapping aan garage.
Verleende bouw- en sloopvergunningen/
omgevingsvergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending.
Driebruggen
• Kerkweg 35: wijzigen gevel (2-2-2011)
Reeuwijk-Brug
• Anne Frankstraat 45: plaatsen dakopbouw
(8-2-2011)
• Sterremos 35: plaatsen dakkapel (8-2-2011)
• Watermunt 5: woninguitbreiding (2
e
fase)
(8-2-2011)
Sluipwijk
• Platteweg 7: oprichten kantoor/woning
(2e fase) (2-2-2011)
• Platteweg 49-1: slopen woning en schuur
(2-2-2011)
Tempel
• Tempeldijk 62: slopen paardenstal
(8-2-2011)
• Zijdeweg 51: sloop en herbouw schuur
(8-2-2011)
Waarder
• Prins Constantijnstraat 1: vernieuwen
dakkapel (8-2-2011).
Bezwaar of beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de genoemde verzenddatum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus
401, 2410 AK Bodegraven. Als er eerder een
ontwerpbesluit van de vergunning ter inzage
heeft gelegen, dan kunt u geen bezwaarschrift
indienen. U moet dan binnen de termijn van
zes weken rechtsreeks beroep instellen bij de
Rechtbank ’s-Gravenhage, Sector Bestuurs-
recht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt geen beroep instellen als u gedurende
de termijn van terinzageligging van het ont-
werpbesluit geen zienswijze naar voren heeft
gebracht, tenzij u dat redelijkerwijs niet kan
worden verweten. Bij de gemeente kunt u
informeren of u tegen een verleende vergunning
bezwaar kunt maken of beroep moet instellen.
Een bezwaar- of beroepschrift moet uw naam
en adres bevatten, de datum en uw handte-
kening, een omschrijving van de betreffende
vergunning en de motivering van uw bezwaar of
beroep. Bij een beroepschrift moet zo mogelijk
een kopie van de vergunning worden mee-
gestuurd. Het indienen van een bezwaar- of
beroepschrift schort in de regel de werking van
de vergunning niet op. Met andere woorden: de
vergunning waartegen u bezwaar hebt, mag dus
gebruikt worden. Als u dat niet wilt dan kunt
u, nadat u bezwaar heeft gemaakt of beroep
heeft ingesteld, om een voorlopige voorzie-
ning vragen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank ’s-Gravenhage.
U kunt een beroepschrift en een verzoek
om een voorlopige voorziening ook digitaal
indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daar-
voor moet u wel beschikken over een elektroni-
sche handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
website voor de voorwaarden.
Wet milieubeheer
Maatwerkvoorschriften
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven
gelden algemene regels die zijn vastgelegd in
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB).
Een milieuvergunning is dan niet nodig. In
bepaalde gevallen is het nodig ter bescher-
ming van het milieu aanvullende maatwerk-
voorschriften op te leggen naast de voor-
schriften uit de van toepassing zijnde AMvB.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de
volgende maatwerkvoorschriften op te leggen:
• Th.C. van der Steen & Zn b.v.: voorschriften
voor het monitoren van de grondwaterkwa-
liteit bij het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer voor het perceel
Esdoornstraat 23a, 3465 JL Driebruggen.
• Café Bar Nog Eendje: voorschriften ten
aanzien van geluid bij het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer voor
het perceel Van Heuven Goedhartstraat 39,
2811 BT Reeuwijk.
De ontwerpbesluiten tot het opleggen van maat-
werkvoorschriften kunt u van 18 februari tot
en met 31 maart 2011 inzien bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een
ontwerpbesluit gedurende deze periode bij het
college van burgemeester en wethouders van
Bodegraven-Reeuwijk indienen, per adres Milieu-
dienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA
Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u
contact opnemen met de Milieudienst Midden-
Holland, tel. 0182 - 545 700.
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen
naar voren brengen over een ontwerpbesluit,
kunnen later beroep instellen tegen een
definitief besluit.
Inzage
Voor inzage en informatie kunt u tijdens
kantoor uren terecht in het gemeente-
huis. Voor inzage buiten kantooruren kunt
u een afspraak maken. Deze bekend-
making staat ook op de website van de
Milieudienst Midden-Holland,
www.milieudienstmiddenholland.nl.
Bodegraven-
Reeuwijk:
211.300 kg
E-mail alert: www.cyclusnv.nl/plastic
Kijk op Reeuwijk 16 februari 2011 - pagina 10
www.radiovandijk.com
Van Heuven Goedhartstraat 35 · keeuwì|k - 1e| (0182) 39 33 66
· zeer groot assortìment
· vee| artìke|en op voorraad
· persoon|ì|ke bedìenìng
· ìnsta||atìe en ìnstructìe thuìs
· eìgen technìsche dìenst
Service van de zaak
Wl1COLL · lNßOUWAllAkA1UUk · 1v & AULlO · kLlAkA1lL
Lamp aan vervanging toe?
Maa| een energiezuinige |euze bi| kadio van Li||.
Radio van Dijk
Wij hebben een enorm
groot assortiment
|ampen. voor e||e |amp
bieden wij een spaar-
lampvariant.
Of kies voor
energiezuinige
LED-verlichting.
Overtuig uzelf in
onze winkel.
Einsteinstraat 52 U 2811 EP Reeuwijk U Tel. 0182-537067
post@alletto.nl U www.alletto.nl
º Accountancy º Administraties º Belastingadvies º Lonen
Hulp en advies nodig bij uw administratie?
Alletto
Ac c ount ant s & Adv i s eur s
Kaagjesland 47 | 2811 KL Reeuwijk
Tel. 0182 - 39 22 74 | vanbreda@planet.nl
GROTE SORTERING GASFLESSEN
OOK BP GAS LIGHT IN 5 EN 10 KG.
KIJK OP WWW.VAKTUIN.NL
Einsteinstraat 23 · Reeuwijk · teIefoon: 0182 39 40 52 · www.ruton.nI
Heeft u schade aan uw auto waar u zich aI enige tijd aan irriteert7
En wiIt u deze voor een eerIijke prijs Iaten hersteIIen:
Breng uw auto ook bij Ruton voor:
- Uitdeuken
- Spuiten
- Reparatie
- OnderdeIen vervangen
- Of aIs het niet anders kan kunt
u ook voor een andere auto bij
ons terecht.
Bekijk ook onze occasions
op onze website.
A
U
T
O
S
E
R
V
I
C
E
Ook voor al uw schade!
Van Tolstraat 1, 2411 BP Bodegraven, tel. 0172-611777
www.toerkoop.nl/bodegraven
Zeker van een fijne vakantie
Gambia, een totaal andere wereld
op slechts 6 uur vliegen.
U wil besparen op uw accountantskosten!
Bel ons voor een vrijblijvende offerte.
Financiele administratie/belastingaangifte/
loonadministratie
Van Rietlaan 19 / Linschoten / T 0348 490006
F 0348 490009 / E admincentrum@theadminpeople.nl
W www.theadminpeople.nl
F.W. Maas elektro service is een allround elektrotechnisch installatiebedrijf met 20 jaar
ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in ontwerp, installatie en onderhoud van elektrotechnische
installaties. Om onze relaties een totaalpakket te kunnen bieden, werken we nauw samen
met collega installateurs op het gebied van beveiliging, telematica en automatisering.
Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij:
Werkvoorbereider / Calculator
Opleiding VEV-TSI of gelijkwaardig en in bezit van rijbewijs B (E).
Ervaring met Syntess is een pre.
De ideale kandidaat heeft werkervaring in een soortgelijke functie bij voorkeur in de
particuliere sector. De functie is een gecombineerde binnen- en buitendienstfuctie
met veel klantcontacten (particulieren, woningcorporaties en VVE’s).
Wij bieden een gevarieerde functie met commerciële verantwoordelijkheid en
doorgroeimogelijkheden. Verder kun je rekenen op een uitstekende beloning die
is afgestemd op kennis en ervaring, een prettige werksfeer en een spaarloon- en
pensioenregeling.
Bel of schrijf:
Van Leeuwenhoekstraat 25
2811 DW Reeuwijk
Tel. 0182-394613 / 0653-390407
Mail f.maas@maaselektro.nl
Campagne voor provincie
Oudeweg 1a · Reeuwijk · Tel. (0182) 39 11 55
Hét adres voor
gespecialiseerd stylingadvies
en gelegenheidsbloemwerk,
zoals bruids- en
rouwarrangementen.
Begeleiding
ontwikkelingssamenwerking
Op vrijdag 18 februari
organiseert Stichting Ontwik-
kelingssamenwerking Gouda
(SOG) een thema-avond over
het Bureau Internationale
Samenwerking (BIS). De
stichting BIS is een kleinscha-
lig instituut voor begeleiding
van kleine stichtingen die
zonder winstoogmerk een
bijdrage willen leveren aan
armoedebestrijding, de
zogenaamde Particuliere
Initiatieven. BIS is resultaatge-
richt, snel en effectief.
Belangstellenden kunnen
kennismaken met BIS en
kijken wat de ondersteuning
voor de eigen organisatie kan
inhouden. Men is van harte
welkom in het kantoor van
SOG aan de Aaltje Bakstraat
te Gouda (deur naast het
Goudkistje).
Aanmelden voor deze avond
kan via info@soggouda.nl of
tel. (0182) 686774 (donderdag/
vrijdag). De toegang is gratis.
De campagne voor de
verkiezingen van de Provinci-
ale Staten is in volle gang.
Dinsdagochtend vroeg kwamen
CDA-lijsttrekker voor de Eerste
Kamer Elco Brinkman en de
provinciale lijsttreker van die
partij Liesbeth Spies op bezoek
in onze gemeente. Op de
grens van Waarder en
Nieuwerbrug werden zij bij het
grote verkiezingsbord opge-
wacht door CDA-wethouder
Hans Vroomen, waarna het
campagneteam naar de Buren
van de Raad ging. Na een
korte welkomsttoespraak,
waarin beide lijsttrekkers het
belang van de verkiezingen
nadrukkelijk naar voren
brachten in verband met de
steun die de huidige regerings-
coalitie zal moeten krijgen in de
Eerste Kamer, ging het
gezelschap naar de nog wat
stille markt om te flyeren. Het
landelijk belang van de
provinciale verkiezingen werd
nog eens benadrukt door de
aanwezigheid van een
cameraploeg van Eén Vandaag
die de gehele dag de campag-
nevoering van Elco Brinkman
volgde.
WiIxo\ iN oi sHowioo\
oiNsotc f|\ viiiotc 1o-1) uui
ztfiiotc 1o-1| uui
EEJTPOTUSBBU 1z
z811 i\ RFFVXJKL
f o18z (¤|<z)
XXXIPHFOEPPSODPN
JOGP!IPHFOEPPSODPN
Lid van
Kijk op Reeuwijk 16 februari 2011 - pagina 11
· Deñnitief ontharen met IPL + RF Idonkere en Iichte harenI
· Tatoeage verwijderen
· Microdermabrasie
· Sportmassage
ALLE BEHANDELINGEN 20% KORTING !!
Veenmos 21 te Reeuwijk 06-33897292
Voor meer informatie zie onze website: www.doubleh4u.nl
‘s zomers buiten
‘s winters binnen
Berkehbroek 10a · 2811 NZ PeeuwiIk
Tel. (0182) 392 035 · E-mail: biIlIvd@xs4all.hl
Advocatuur s NMI-meditation s Juridisch advies
Leeghwaterstraat 23 s Postbus 210 s 2810 AE Reeuwijk
Tel: 0182-300 540 s Fax: 0182-300 597
ruiter@advocatenkantoorderuiter.nl s www.advocatenkantoorderuiter.nl
Méér dan alleen juridische bijstand!
Thuisbezorgd in Reeuwijk-Brug voor € 2,00
U kunt online bestellen via:
www.thuisbezorgd.nl/shoarma-pizzeria-gouda
Tel. 0182-516165 / Fax 0182-515480
Van Limburg Stirumstraat 14 - 2805 BD Gouda
Wij bezorgen iedere dag
van 16.30 tot 22.00 uur
Speciaal voor bedrijven;
Wij bezorgen uw lunch
gratis vanaf ` 15,00
tussen 12.00 en 13.30 uur
Openingstijden:
Maandag t/m Zaterdag
van 11.00 tot 22.00 uur
Zondag
van 14.00 tot 22.00 uur
Gasterij Vergeer - Amicitia/Friends, Dorpsweg 32, 2811 KJ Reeuwijk
Tel. 0182-394 321, info@amicitiareeuwijk.nl, www.amicitiareeuwijk.nl
ΎΎΎpartycentrumΎ-ΎcateringΎ-ΎrestaurantΎ-Ύbar
Maak in ons jubileumjaar
(2011) kans op een
4-daagse reis
naar New York!
Maak in ons jubileumjaar
(2011) kans op een
4-daagse reis
naar New York!
40 jaar Reeuwijkse gastvrijheid!
Partycentrum Restaurant Catering Pa Pa Pa Pa Pa t rt rt rt tyc yc yc ycen en enttr tr tr t um um umm Partycentrum RRe Re Re Re t st st st tau au aura ra ra t nt nt nt Restaurant Ca Ca Ca Caatte te te te i ri ri ring ng ng ng Catering
Opbrengst feest van Alpe
D’HuZes fietsteam voor KWF
Zaterdagavond 5 februari heef fetsteam ‘Het Grootse Verzet’ een geslaagd feest georganiseerd in dorpshuis
Custwijc te Driebruggen. Binnen een week werden er ruim 200 toegangskaartjes verkocht, wat goed was voor
een bedrag van € 3.000! De totale opbrengt gaat naar de KWF kankerbestrijding.
Het succes van de avond
was mede te danken aan de
medewerking van de
vrijwilligers, DJ Weeman,
de zangers Jurjen Kers en
Toine Kremer en sponso-
ring van Joop en Wil
Schouten. Stichting
dorpshuis Custwijc stelde
de grote zaal in het
dorpshuis ter beschikking.
Het organiserende fets-
team kan terugkijken op
een zeer geslaagde activi-
teit: het werd een onverge-
telijke avond.
ONMACHT WORDT KRACHT
De twaalf fetsers uit
Waarder, Driebruggen en
omgeving zamelen geld in
voor het KWF, met als
prestatie op 9 juni de
beroemde Franse berg Alpe
d’Huez (individueel of met
het team) zes keer te
beklimmen. Het streven is
om een totaal bedrag van
€ 30.000 op te halen. In de
strijd tegen kanker ervaren
zowel patiënten als hun
dierbaren onmacht.
Iedereen heef wel van
dichtbij meegemaakt hoe
levens drastisch worden
beïnvloed, één op de drie
Nederlanders krijgt kanker.
Stichting Alpe d’HuZes is
opgericht met als doel de
onmacht die door kanker
ontstaat om te zetten in
kracht. Door mee te doen
met de Alpe d’HuZes is de
groep in staat iets con-
creets te doen voor alle
mensen die kanker
hebben. En door te fetsen
is er geld voor onderzoek.
Kijk voor meer informatie
over de actie Alpe d’HuZes
op www.opgevenisgeenop-
tie.nl. Voor sponsormoge-
lijkheden of meer informa-
tie over het team ‘het
Grootse Verzet’, kan men
contact opnemen met
Dennis Kasius via grootse-
verzet@gmail.com of
06-48769609.
DONDERDAG 17 FEBRUARI
• Kerverland, Waarder,
bewegen voor ouderen,
9.00-9.45 uur
• Kerverland, Waarder,
kof e voor ouderen,
9.45-10.45 uur
• Custwijc, Driebruggen,
Seniorenvereniging,
koersbal, 14.30-16.30 uur
• Kerverland, Waarder,
Ouderencomité Onder Ons,
MAF zendings-vliegorgani-
satie, 19.30 uur
• Custwijc, Driebruggen,
buurtsport voor jongeren
10 t/m 15 jaar, 19.00-20.30
uur
• Kerverland, Waarder,
Ouderencomité Onder Ons,
MAF-zendings/vliegorga-
nisatie, 19.30 uur
VRIJDAG 18 FEBRUARI
• Loose End, Reeuwijk-
Brug, cursus striptekenen
t/m 15 jaar, 15.30-17.00 uur
• Loose End, Reeuwijk-
Brug, inloop jongerencafé
t/m 15 jaar, 15.30-17.00 uur
• Loose End, Reeuwijk-
Brug, inloop jongerencafé
16+, 21.00-01.00 uur
• Van Staverenstraat,
Agenda
Reeuwijk-Brug, Panna
toernooi, 19.00 uur
• RVC-kantine, Reeuwijk-
Dorp, klaverjassen, 20.00 uur
ZATERDAG 19 FEBRUARI
• Loose End, Reeuwijk-
Brug, Raw Generation
Hardcore-house Party,
22.00-04.00 uur
• Zalencentrum De Brug,
Reeuwijk-Brug, verzamel-
beurs, 10.00-16.00 uur
ZONDAG 20 FEBRUARI
• Infocentrum De Hartlo-
per, Reeuwijkse Hout,
geopend 11.00-17.00 uur
WOENSDAG 23 FEBRUARI
• Custwijc, Driebruggen,
gymnastiek voor ouderen,
9.00-10.00 uur
• Kerverland, Waarder,
kof e/bingo-ochtend voor
senioren, 9.30-11.30 uur
• Kerverland, Waarder,
aanwezigheid ouderenad-
viseur Heleen Feenstra,
11.00-12.30 uur
• Loose end, Reeuwijk-
Brug, knutselmiddag voor
kinderen 4 t/m 10 jaar,
14.00-15.30 uur
• Kerverland, Waarder,
Rode Kruis – Zorg en
Welzijnmiddag, 14.30-16.30
uur
DONDERDAG 24 FEBRUARI
• Kerverland, Waarder,
Bewegen voor Ouderen,
9.00-9.45 uur
• Kerverland, Waarder,
kof e voor ouderen,
9.45-10.45 uur
• Custwijc, Driebruggen,
Seniorenvereniging,
koersbal, 14.30-16.30 uur
• Custwijc, Driebruggen,
buurtsport voor jongeren 10
t/m 15 jaar, 19.00-20.30 uur
VRIJDAG 25 FEBRUARI
• Ravenhorst, Reeuwijk-
Brug, seniorenvereniging,
Gastvrouwenoptreden,
19.45 uur
• Loose End, Reeuwijk-
Brug, inloop jongerencafé
16+, 21.00-01.30 uur
• CVC-kantine, Reeuwijk-
Brug, klaverjassen, 20.00
uur
ZATERDAG 26 FEBRUARI
• Amicitia, Reeuwijk-Dorp,
bejaardencarnaval 55+,
14.00 uur
ZONDAG 27 FEBRUARI
• Infocentrum De Hartlo-
per, Reeuwijkse Hout,
geopend 11.00-17.00 uur
MAANDAG 28 FEBRUARI
• De Kaag, Reeuwijk-Dorp,
Vrouwengilde Reeuwijk,
lezing dhr. Blaauw chiro-
practie, 20.00 uur
DINSDAG 1 MAART
• Kerverland, Waarder,
spelletjesavond, 19.00 uur
• Gemeentehuis, Bodegra-
ven, commissie Samenle-
ving, 20.00 uur
Tel: 0182-538400
www.boer-gouda.nl
www.funda.nl
info@boer-gouda.nl
Gouda – Rijnenburg 10
Vraagprijs: ` 159.500,-- k.k.
In woonwijk Plaswijck gelegen 4-kamer eengezins woning
met voortuin v.v. stenen berging en achtertuin op het
oosten. Op loopafstand gelegen van het vernieuwde
winkelcentrum Bloemendaal, speelvoorzieningen,
basisscholen en kinderdagverblijven. En op fietsafstand
gelegen van Reeuwijk.
Aan voetpad gelegen
Achtertuin Woonkamer
Kijk op Reeuwijk 16 februari 2011 - pagina 12
U kunt bij ons terecht voor:
- Onderhoud en APK, 8anden, CarCheck, Alrcoservlce,
Glasservlce, Schadeherstel, Trekhaken en Accessolres.
- Leverlng van nleuwe auto's, Autolease en Occaslons
- Carwash
Denk aan uw winterbanden!
wlì advlseren u graag.
PASCALSTRAAT ( I ND ZOUTMAN) I 2811 DZ REEUWI JK I T. 0182 392350 I WWW. AUTOSERVI CEREEUWI JK. NL
APK KEURING
€ 29,50
|ncluslef gratls wasbeurt.
Lxcluslef afmeldkosten,
4-gas test of roetmetlng.
Gratls APK blì een grote
onderhoudsbeurt!
AUTOWASSEN
VANAF € 6,50
Uw auto bllnkend schoon
ln enkele mlnuten.
Onze Carwash zorgt ervoor.
Klìk op onze webslte voor
onze openlngstlìden.
24 uur per dag
zelfservlce tanken!
GENOMINEERD VOOR
DE BEAUTY AWARD
Snel overtollige kilo’s kwijt?
BioSlimLine
Val 8-14% van uw lichaamsgewicht af!
In slechts 24 dagen.
Alle info: www.xeniagouda.nl

Of bel: 0182-516466
Schoonheidsinstituut
XENIA
Citroenvlinderstraat 14
2805 KJ Gouda
(wijk Willenslande tegenover
manege de Goudse Hout)
Julianalaan 24
2811 KV Reeuwijk
Tel.: 0182-359325
www.verweijelektro.nl
ELEKTRO
UNETO-VNI
Erkend installateur
kIjk op www.onderIIngereeuwIjk.nI o{ beI (0348) S0 16 33
-2&3)()0:)6>)/)6-2+#
Ook al is het technisch ge-
sproken nog winter, bij Carpe
Hortus zijn de voorjaars-
kriebels al goed te merken.
Zeker nu het zonnetje zich
af en toe laat zien en het op
een beschut plekje al heerlijk
toeven is. Dat maakt het
buitenwerk een stuk
aangenamer. Ja, we
zijn nu alweer
een groot
deel van de
tijd buiten te
vinden. Voor-
bereidingen
aan het treffen
voor de aanleg
van diverse
nieuwe tuinen,
waarvoor het
ontwerp in afgelopen maan-
den bedacht en getekend is.
En zijn de plannen eenmaal
rond, dan wil je ook zo snel
mogelijk een spa in de grond
steken en starten. Want niks
mooiers dan de droom van
de klant verwezenlijken en
te zien hoe de ideeën vorm
krijgen. Altijd spannend!
Geen idee wat u met
de tuin aan moet? Of juist
te veel ideeën? Deel uw
gedachten eens met een
hovenier. Gegarandeerd
dat u op het goede spoor
gezet wordt!
Lente in de bol
Door Boris Bax van hoveniersbedrijf Carpe Hortus
MOOI BUITEN
Tip
Maar van alleen nieuwe
aanleg kan de schoorsteen
niet roken, we zijn deze
dagen ook veel op pad om
bestaande tuinen een frisse
voorjaarsopknapbeurt te
geven. Want wij houden van
opruimen...Uit de borders
worden soms hele pak-
ketten dood bladafval
weggehaald,
tja, je zal maar
een grote
boom in je tuin
hebben. En de
beplanting, die
in de strenge
winterperiode
een fikse tik
gekregen
kan hebben,
lopen we ook goed na. We
controleren en herstellen
de bestratingen waar nodig.
Na de magic touch van
Carpe Hortus vormt de tuin
een mooi decor voor de
kleurenpracht van de bollen
en knollen die eerdaags de
grond uitschieten. Laat de
lente maar komen!
voor al uw zakelijke bijeenkomsten
Tel. 0182 30 06 85
Mob. 06 54 24 65 93
Mail wlok@top-event.nl
U Recepties
U Vergaderingen
U Seminars
U Congressen
U Zoeken naar juiste locaties
Waarderse scholieren
voortrekkers in Radio 538
School Awards competitie
Met Natasja Sluijk en Nick den Besten uit Waarder in de ‘frontline’ en natuurlijk de ondersteuning van hun
rector Angela Koot en ontelbare andere scholieren, heef het Woerdense Minkema College zich een plaats
weten te veroveren bij de eerste vijf vaderlandse scholen in de Radio 538 competitie voor de leukste school
van Nederland.
Mede door de inspannin-
gen van Natasja en Nick
brachten Radio 538 jock
Barry Paf, bijgestaan door
Voice of Holland winnares
Kim de Boer en Sabrina
van sponsor Samsung,
donderdagmiddag 10
februari een spectaculair
Check-Out bezoek aan de
school. Natuurlijk hadden
de hogelijk gemotiveerde
Waarderse voortrekkers
van dit gebeuren gezorgd
voor een waardige
ontvangst en welkom. Met
medewerking van de
Woerdense brandweer was
het voor hen mogelijk om
vanuit een hoogwerker de
aankomst al van een
afstand in de gaten te
houden en zo hun mede-
scholieren, opgesteld langs
de Minkemalaan en bij de
schoolingang, aan te
zetten tot een heuse ‘wave’
bij het arriveren van de
bijzonder uitgedoste, extra
verlengde Hummer
limousine, die werd
voorafgegaan door een al
niet minder indrukwek-
kend politie escorte.
LEUKSTE EN GEZELLIGSTE
SCHOOL
Het Check-Out team Barry,
Kim en Sabrina onderging
een feestelijk welkom met
speciale Radio 538 cakes
en glazen champagne,
woorden van welkom door
de rector en zang en
muziek in de hal van de
school. Daarna was het
weer de beurt aan Natasja
en Nick om het gezelschap
een rondleiding door de
school te geven en daar-
mee aan te tonen dat hun
‘Minkema’ met stip de titel
van leukste en gezelligste
school van Nederland
verdiend. Het gezelschap
werd onder andere
onthaald op een muziekop-
treden, een judodemon-
stratie waarbij Barry ook
werd betrokken en nog vele
andere optredens. Het
hoogtepunt was in de aula,
waarin alle leerlingen
samengestroomd, oorver-
dovend duidelijk een
proeve van hun kunnen
afegden in de test om het
meeste geluid. Met een
decibelmeter werd onweer-
legbaar vastgesteld dat er
wel zo ongeveer een
geluidsbarrière was
doorbroken en ook dit was
een onderdeel wat ging
meetellen in de totale
beoordelingsprocedure.
Daarmee was ook het eind
bereikt van de Radio 538
Check-Out procedure en
hierna vertrokken de
gasten weer in de wach-
tende Hummer. In de
school gonsde het intussen
nog even na.
Het Minkema College staat
nu met zekerheid in de
groep van 5 best genomi-
neerden. Donderdag 17
februari zal in de Heineken
Music Hall de landelijke
eindverkiezing plaatsvinden.
En daar komen ze, in de verlengde Hummer limo v.l.n.r. Voice of
Holland Kim de Boer, 538 jock Barry Paf en Sabrina van Samsung
ALLROUND SPECIALIST IN
GROEN-, GROND- EN WATERWERKEN
Pascalstraat 1 - 2811 EL Reeuwijk
Telefoon 0182 - 525 459 - Fax 0182 - 583 122
www.vanrijnservice.nl
AANLEG VAN
- Tuin
- Beschoeiingen
- Steigers
- Bruggen
- Plankieren
- Schuttingen
VERHUUR VAN
- Graafmachines
- Mini-gravers
- Tractoren
- Kraanboten
- Grondwerkers
VERKOOP VAN
- Grond, grind en zand
- Bestratingsmateriaal
EN VERZORGT TEVENS
- Transport over water
- Subsidie- en
vergunningaanvraag
Kijk op Reeuwijk 16 februari 2011 - pagina 13
sĂŶ ;ŶĂƚƵƵƌͿŽĞǀĞƌďĞƐĐŚĞƌŵŝ ŶŐĞŶ
ƚŽƚ ƐƚĞŝ ŐĞƌƐ͕ ǀĂŶ ďƌƵŐŐĞŶ ƚŽƚ ŐƌŽĞŶ
ǀŽŽƌnjŝ ĞŶŝ ŶŐĞŶ͕ ǀŽŽƌ ĂĂŶů ĞŐ ŽĨ ĂĚǀŝ ĞƐ͘
jan tinbergenstraat 14 | 2811 dz reeuwijk
tel: (0182) 395 094 | mob: 06 54 39 20 31 | fax: (0182) 396 510
tŝ ů ƚ Ƶ ŵĞĞƌ ŝ ŶĨŽƌŵĂƚŝ Ğ Ŭŝ ũŬ ĚĂŶ ŽƉ ǁǁǁ͘ƐĞƌǀŝ ĐĞĚŝ ĞŶƐƚƌĞĞƵǁŝ ũŬ͘Ŷů
392816
www.kappersite.nl
Winkelcentrum Miereakker 16,
Reeuwijk
KAPPER
&
SHOP
Dames- en herenkapsalon
Hairstylist Alexander
WILT U WAT
BETEGELEN?
bel dan de
TEGELZETTER
(0172) 21 60 84
Tegelzettersbedrijf
VERLAAN
Valkenburgerlaan 14
2771 DA BOSKOOP
Uw verfspecialist voor de regio
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 15 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
w|j mengen CRAT|8 e|ke gewenste k|eur op onze automat|sche mengmach|nes
Pr|js per ||ter Adv|espr|js 0nze pr|js
Excess 3loc|s d(ordve(l N\T C 15,00
Excess 3loc|s ala| |Z0 ol l0) N\T C 17,50
3|dra 32u P(|re( ||(asvasl) C 3Z.20 C 25,00
3|dra 32u loodd|ars ol Z|jded|ars ||(asvasl) C 18.20 C 32,50
3|dra Ara(o| T(|o| 3cra|e|ve(l |Z0 ol l0) C 38.10 C 27,50
3|||ers Ruooo| P(|re( P|us 0(ordve(l C 39.00 C 25,00
3|||ers EP3 P|us 3cra|e|ve(l C 15.05 C 32,50
3|||ers X0 loodd|ars|a| lol 10 jaa( duu(zaarre|d C ê3.10 C 45,00
3|||ers Celo| 8e|ls |r loodd|ars ol Z|jded|ars C 11.55 C 30,00
10 |l( p(oless|ore|e Lalex Vuu(ve(l N\T C 55,00
0eskund|g adv|es en messcherpe pr|jzen!!
v
e
r
f
hui s bodegraven
Body & Suncenter
De zonnestudio van Reeuwijk e.o.
Gratis zonnen
kan natuurlijk niet, maar we hebben wel deze aanbieding voor U:
ze minuten zennen ep een van enze preIessiene|e
zennebanken veer s|echts :e eureIII
0peningstijden
Maandag t/m vijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur
Edisonstraat 10 | 2811 EM Reeuwijk | tel. 0182-300102 | Industrieterrein Zoutman
RVC deelt de punten met VCS
Voor de heren van RVC stond afgelopen zondag de uitwedstrijd op het programma tegen VCS. Deze ploeg had
eerder in het seizoen met 3-1 gewonnen in Reeuwijk en het beloofde dus een zware middag te worden voor
RVC. Zeker toen ’s ochtends bleek dat Robin Stolwijk ziek was en vlak voor de afrap ook Vincent Mathot
afaakte. Hierdoor begon Cees de Jong in de basis, evenals de van vakantie terug gekeerde Arjan van Zoest.
RVC begon sterk aan de
wedstrijd op het slechte veld
van de club uit Den Haag. De
spitsen werden veelvuldig
bereikt. De eerste kans van de
wedstrijd was voor Mari
Blanken, zijn schuiver na een
goede 1-2 combinatie met
Ralph Tol belandde echter in
de handen van de keeper. Aan
de andere kant had RVC in de
eerste helft niet veel te
duchten van de toch handige
spitsen van de gasten. Alle
drie de mandekkers zaten er
kort op en wonnen veel duels.
Het was dan ook eigenlijk
wachten op de Reeuwijkse
voorsprong. Deze kwam na
een half uur spelen tot stand.
Een lange aanval kwam
uiteindelijk terecht bij Arjan
van Zoest en met een goede
steekbal stuurde hij Patrick
van Zoest weg. Die kwam het
strafschopgebied vanaf rechts
binnen en schoot schitterend
over de keeper via de
binnenkant van de paal de 0-1
tegen het net.
RVC had de wedstrijd
behoorlijk onder controle en
leek met de voordelige stand
te gaan rusten. In de blessure-
tijd verslikte Dirk Jan Blanken
zich echter in zijn directe
tegenstander, die hij probeerde
uit te kappen, de rechtsbuiten
van VCS ging er echter met de
bal vandoor en zag tot zijn
eigen verbazing de mislukte
voorzet bij de eerste paal de
korte hoek in hobbelen. Een
domper dus, waarmee RVC de
rust in ging. De ploeg begon
echter ongewijzigd aan de
tweede helft, maar had het een
stuk moeilijker met VCS. De
Haagse ploeg speelde feller
dan in de eerste helft en
ineens had de Reeuwijkse
achterhoede zijn handen vol
aan de handige spitsen. Na
een uur spelen ging Ralph Tol
er bij RVC af en hij werd
vervangen door Maarten
Konings. Die had binnen vijf
minuten de kans om RVC weer
op voorsprong te zetten na een
prachtige pass van Frank
Westgeest, maar zijn schot
met links werd door de keeper
het doel uit getikt.
Aan de andere kant was VCS
met name over de linkerkant
gevaarlijk, maar doordat de
spitsen telkens een stapje te
veel deden en weigerden om
op doel te schieten, hield RVC
stand zonder grote kansen
weg te geven. In de allerlaatste
minuut kreeg RVC nog de kans
om met de overwinning aan de
haal te gaan: Maarten Konings
bediende de eveneens
ingevallen Bart van Veen,
maar ook zijn inzet werd door
de sterke VCS-keeper uit het
doel getikt.
Gezien het wedstrijdbeeld was
1-1 een terechte uitslag, maar
RVC had in de eerste helft al
meer afstand kunnen nemen
van de tegenstander. Volgen-
de week moet de ploeg op
bezoek bij hoogvlieger Oliveo,
een ploeg die in de race is om
het kampioenschap.
DVC verliest in Oudewater
De heren van DVC hebben
zaterdagmiddag in Oudewater
verloren van Jupiter H3. In de
eerste set ging het lang gelijk
op en kwam DVC als eerste op
setpoint. Maar het laatste punt
werd niet afgemaakt door
DVC. Dit gebeurde zelfs drie
keer, hierdoor kreeg Jupiter
weer vertrouwen en ging met
de eerste set aan de haal
(29-27). In de tweede set was
DVC veel overtuigender en
won deze set gemakkelijk met
19-25. De gehele wedstrijd
maakte DVC veel fouten met
serveren. En zo ook in de
derde set. Al snel stond
Jupiter op een 7-2 voorsprong,
DVC wist zich weer terug te
knokken naar 7-7, maar
daarna stonden de Oudewa-
tenaren weer op en trokken de
set met 25-22 naar zich toe. In
de vierde set bleek weer dat
DVC geen grip kon krijgen op
de sterke middenaanval van
Jupiter. De frustratie aan de
Driebrugse kant nam toe en
Deelname Nederlands
Kampioenschap Indoor
De voor Sportclub Reeuwijk uitkomende Mariska Bitter deed in
Apeldoorn mee met de NK indoor. De sprint is haar favoriete
onderdeel. Maar helaas kwam zij niet verder dan deelname aan
de series dit keer. Op zaterdag 12 februari liep zij de 60 meter in
8.53 sec.
Twee jongere dames liepen in Zoetermeer op die dag een
pupillenwedstrijd. Robin Droog liep op de 40 meter 7.92 sec en met
kogel kwam zij tot 3,73 m. Goed voor twee persoonlijke records.
Milou Schiebroek liep op de 60 meter 10.14 sec. en stootte de
kogel 6,96 m weg. Ook voor haar twee persoonlijke records.
Jupiter sloeg genadeloos hard
toe. Zo eindige de wedstrijd in
een 3-1 verlies voor DVC. Er
bleven vier dure punten in de
strijd om het kampioenschap
achter in Oudewater. Als
schrale troost kon er één punt
naar Driebruggen worden
meegenomen.
De Gildeslager verrast je smaak
Mijn 'Valentijntje'
Verras uw geliefden met een heus ‘Valentijntje’. Deze romantische
Gildetrophy is gemaakt van lekker pittig gekruide kipfilet, waarin een
met roomkaas gevulde pepadew is verstopt. Dat belooft een bijzondere
maaltijd! Op www.gildeslager.nl vindt u meer smakelijke tips.
Gildetrophy
Valentijntje
100 gram
1
50
Gildekwaliteit
gebraden Spareribs
kilo
10
50
Gildekwaliteit
Schouderkarbonade
(vanaf) 500 gram
4
00
NIEUW! Uit eigen worstmakerij
Kalfs gebraden gehakt
100 gram
1
45
Uit de Gildekeuken
Kip in Japanse sesamsaus
100 gram
1
09
Slagerij Van Meurs
Miereakker 10
2811 BB Reeuwijk
0182-394195
vanmeurs.gildeslager.nl
Aanbiedingen
zijn geldig van
14-02-2011 t/m
19-02-2011.
Kijk op Reeuwijk 16 februari 2011 - pagina 14
Oplage: 6.300 exemplaren
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Reeuwijk is een
handelsnaam van Graficelly B.V.
Redactie:
Paul Engels (hoofdredacteur)
Tel. (0182) 394 810
redactie@kijkopreeuwijk.nl
Wim de Boevère
Marlien van Leeuwen
Narda Rebel
Bert Verver
Inleveren kopij:
uiterlijk maandag 09.00 uur
Overname artikelen toegestaan
met bronvermelding: Kijk op
Reeuwijk
Advertenties:
Letty Blanken
Tel. (0182) 399 266
advertentie@kijkopreeuwijk.nl
Reservering vóór vrijdag 17.00
uur. Daarna kan plaatsing niet
gegarandeerd worden.
Informatie over tarieven en
aanleveren op aanvraag via
advertentie@kijkopreeuwijk.nl
of op www.kijkopreeuwijk.nl
Druk:
Rodi Rotatiedruk
Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding
Bodegraven (0172) 615 588
Bereikbaar tijdens kantooruren.
bezorging@kijkopreeuwijk.nl
Colofon
Kijk op Reeuwijk • Leeghwaterstraat 15-07
2811 DT Reeuwijk • Tel (0182) 399 266 • Fax 399 265
www.kijkopreeuwijk.nl
Kijkertjesbon
Reserveer uw gratis Kijkertje met deze bon
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een
vakje.
Naam: .............................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis Kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen,
vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor
diegenen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk
wonen. Maximale waarde van het te koop gevraagde of aangebo-
dene € 110,-. De prijs moet vermeld worden. Maximaal één
Kijkertje met één onderwerp per adres/per week. Kijkertjes die niet
aan bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling
genomen. Let op: in een Kijkertje kunnen geen diensten worden
gevraagd of aangeboden.
INLEVEREN
Deze bon (tot donderdag 12.00 uur) afgeven bij:
- Sigarenmagazijn Corona, Kon. Wilhelminastraat 6, Reeuwijk;
- G. Kastelein, horlogemaker/juwelier, Kerkweg 19, Driebruggen;
- Plus Hoogendoorn, Dorp 14, Waarder;
- Hugo de Grootstraat 27, Reeuwijk-Dorp.
Of deze bon opsturen naar:
- Kijk op Reeuwijk, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):
- kijkertjes@kijkopreeuwijk.nl (verplicht naam en adres vermelden)
Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
De Kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna
geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het
sluitingsuur af te wijken.
0!82-52 70 99 · 0ó-22 ó9 48 42
jun Tìnbergenstruut 8G · 28!! DZ Reeuwììk
Beschoeììngen, plunkìeren, steìgers schuttìngen, bruggen
en tuìnuunleg. Aanleg nutuurvrìendelììke oevers.
Leverìng vun zund, grìnd en grond.
Aspage Automatisering
Einsteinstraat 21a
2811 EP Reeuwijk
Telefoon: 0182-551368
Fax: 0182-551612
Internet: www.aspage.nl
E-mail: info@aspage.nl
Aspage
Automatisering
Voor hulp bij storingen, virussen,
advies, aansluiten van hardware,
installatie van software en méér!
Blekerssingel 92 - Gouda - Telefoon (0182) 51 14 84
Ook voor
horren
Dé specialist op
het gebied van binnen-
en buitenzonwering!
Bel voor vrijblijvende informatie
tel. 0182 - 51 14 84. Desgewenst
komen wij ook bij u thuis!
Kijk ook op: www.zonwering-noorlander.nl
SPORTIEF AGENDA
Woensdag 16 februari
Voetbal
19:30 WDS A1 Rohda A1
19:30 CVC A1 Aarl.veen A1
Zaalvoetbal
21:00 Lugdunum DA2 RVC DA1
Korfbal
20:00 ONDO 5 Reeuwijk 2
Donderdag 17 februari
Volleybal
21:30 Switch DS 1 DVC DS 1
Vrijdag 18 februari
Zaalvoetbal
20:00 RVC 2 Rohda ‘76 2
Volleybal
19:00 DVC JB1 VollinGo JB2
19:30 Majella DS2 DVC DS3
20:30 Castellum DS3 DVC DS4
21:15 Bevoc DS2 DVC DS5
21:30 Volleer HS3 DVC HS2
Korfbal
20:00 KCC/Hijbeko 8 Reeuwijk 4
Zaterdag 19 februari
Voetbal
14:30 WDS 1 VRC 1
11:00 Sportlust 4 WDS 2
12:30 WDS 4 J. Boys 8
12:00 WDS 5 Sportlust 15
15:00 Nieuwkoop A2 WDS A2
12:45 UNIO C1 WDS C1
10:30 WDS C2 RVC C2
08:45 WDS D1 Zoetermeer D3
10:00 Olympia E2 WDS E1
08:30 UNIO E5 WDS E2
09:00 VEP E4 WDS E3
10:00 Linschoten F1 WDS F1
11:15 WDS F3 TAVV F5
11:00 Soc. Boys A2 RVC A1
15:30 SVS A3 RVC A2
15:00 RVC B2 Olympia B4
10:30 WDS C2 RVC C2
14:30 Sch’hoven C4 RVC C3M
11:00 SJZ D1 RVC D1
09:30 RVC D2 ARC D5
09:00 Nieuwkoop E1 RVC E1
11:00 RVC F2 ESTO F5
09:00 Groeneweg F6 RVC F3
12:30 RVC MB1 Berkel MB1
14:30 CVC 1 Leiden 1
14:30 Spirit 3 CVC 2
12:45 BSC ‘68 4 CVC 3
12:45 CVC 4 Sportlust 13
14:30 CVC 5 Be Fair 8
12:45 Sportlust 11 CVC 6
14:30 CVC 7 Capelle 9
14:30 Zw’dam 6 CVC 8
14:15 DCV 7 CVC 9
15:00 Groeneweg B2 CVC B2
11:30 TOGB D4 CVC D2
09:45 CVC D3 SJZ D4
10:00 Olympia E6 CVC E2
09:45 CVC E3 Zw’dam E1
08:30 CVC E4 Rijnstreek E1
10:30 ASW E4 CVC E5
10:00 Perkouw F1 CVC F1
08:30 CVC F3 ESTO F2
11:00 Gouda MA1 CVC MA1
Korfbal
19:40 DVS ‘69 1 Reeuwijk 1
19:00 ODO 4 Reeuwijk 2
15:00 ODI 2 Reeuwijk 3
12:00 Or. Wit A3 Reeuwijk A1
14:00 ODI B1 Reeuwijk B1
10:30 Movado D1 Reeuwijk D1
13:00 KCC/Hijbeko D2 Reeuwijk D2
12:00 N’kerk D4 Reeuwijk D3
10:00 N’kerk E2 Reeuwijk E1
09:00 N’kerk E4 Reeuwijk E2
Volleybal
11:00 VSTS MC2 DVC MC1
12:00 DVC JC1 N’lande JC1
14:00 DVC DS6 Punch DS11
16:00 DVC DS2 Kalinko DS3
18:00 DVC HS1 MVC HS1
Zondag 20 februari
Voetbal
14:00 Oliveo 1 RVC 1
10:00 N’kerk 4 RVC 2
12:00 RVC 3 Alph. Boys 4
14:00 MMO 3 RVC 4
10:00 RVC 5 SVS 5
14:00 RVC 6 VEP 12
12:00 RVC VE1 N’koop VE1
14:00 RVC VE2 H’berg VE2
14:00 AGE DA1 RVC DA1
10:00 RVC DA2 Foreholte DA1
Dinsdag 22 februari
Zaalvoetbal
21:00 Berkel 3 RVC 1
Zo vader zo dochter: allebei Nederlands kampioen kata
De Reeuwijkers Has en
Shannen van der Poel zijn
onlangs allebei Nederlands
kampioen geworden op het
NK Kempo Traditional in
Gouda. Vader Has is zelfs
tweemaal Nederlands
kampioen, in zowel ongewa-
pende kata als in gewapende
kata. Dochter Shannen is
Nederlands kampioen
gewapende kata geworden en
bereikte een derde plaats in
de discipline ongewapende
kata. De dochter heeft het niet
van een vreemde, want de
vader traint zelf al 21 jaar en
geeft al 12 jaar les in Kempo
bij ‘Shaolin Kempo Kai’.
Deze Goudse sportschool
heeft de afgelopen twee jaar
het NK Kempo Traditional
georganiseerd en was als
sportschool zeer succesvol:
van de school waren er 12
inschrijvingen en 11 sporters
gingen met een prijs naar huis,
met als klap op de vuurpijl de
NK-eretitel voor beide
Reeuwijkers.
Dames RVC verliezen van TAVV
De dames van RVC hebben in de thuiswedstrijd tegen nummer 4 TAVV een 0-2
nederlaag geleden. Wederom was de tegenstander over de gehele wedstrijd
sterker, maar desondanks gaf RVC niet eens zoveel kansen weg. Aanvallend kon
de ploeg echter amper tot kansen komen.
RVC begon met jeugdspeel-
sters Debra Verdonk (maakte
haar debuut in dames 1) en
Simone van Veen (eerste keer
basis in dames 1) in de basis.
De blessurelijst van RVC blijft
echter onverminderd lang.
Toch begon RVC uitermate
brutaal aan de wedstrijd en liet
zich niet naar achteren
drukken. Maar naarmate de
eerste helft vorderde pakte
TAVV steeds meer het
initiatief, zonder echt gevaarlijk
te worden. In de twintigste
minuut volgde echter een
waarschuwingschot op de lat,
maar de manier waarop TAVV
tot de openingstreffer kwam
was uiteindelijk uitermate
gelukkig: een afstandschot
werd van richting veranderd en
daardoor was keepster
Lisenka Ranselaar kansloos.
Deze 0-1 was tevens de
ruststand.
In de tweede helft een
nagenoeg zelfde beeld als de
eerste helft: een aanvallend
TAVV wat maar sporadisch tot
echte kansen wist te komen.
Uiteindelijk leverde een
knappe individuele actie van
de rechtsbuiten van TAVV de
0-2 op. Dit werd ook de
eindstand. Op dit moment zit
er even niet meer voor RVC in.
Volgende week wacht de
belangrijke uitwedstrijd tegen
AGE. Na het uit de competitie
nemen van Oosterheem staat
alleen nog AGE uit Rotterdam
onder de Reeuwijkse dames.
Er zal de dames alles aan
gelegen zijn om deze ploeg in
de competitie voor te blijven.
JOHN
STOLWIJK
Aannemersbedrijf
Randenburgseweg 8
2811 PR REEUWIJK
Tel. (0182) 39 51 20
Fax (0182) 39 56 23
Kijk op Reeuwijk 16 februari 2011 - pagina 15
C1000 Reeuwijk: elke dag beter, dankzij u!
Week 7 2011
Aanbiedingen zijn geldig op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 februari.
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden.
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.
C1000 Reeuwijk
Miereakker 14
2811 BB Reeuwijk
C1000
Reeuwijk
elke dag beter,
dankzij u!
Openingstijden
Maandag t/m woensdag 08.00 – 20.00
Donderdag en vrijdag 08.00 – 21.00
Zaterdag 08.00 – 20.00
Halve vlaai
appel/kaneel
van 5.98 voor
4.
00
C1000 lokaal betrokken elke dag weer, kijk ook op www.jimkoster.nl
Specialiteit van de week Lekker gezond
Junami appelen
Per kilo
1.
79
Aardappelen,
groenten en fruit:
elke dag vers
Veel van ons
brood komt warm
uit de oven, zo
vers dat proef je
Wist u dat Renate een gediplo-
meerd slager en leermeester is
Renate gaat u samen met Bas ie-
der weekend verrassen met leuke
producten die snel te bereiden
zijn. Enkele voorbeelden heeft u al
kunnen proeven zoals een gevuld
varkenshaasje met brie en ham
of de beef stroganoff. Deze week
hebben we 4 soorten wok reepjes
makkelijk lekker en snel klaar.
Corine al jaren
vertrouwd op de
broodafdeling
Vers vlees met zorg
en liefde bereid
iedere dag vers
Rob helpt u graag op
de groente afdeling
Paprikamix
Zak 3 stuks
1.
79
Verrassend voordelig
Ieder uur(!) brood
vers uit de oven
Specialiteit van de week
Mini filetrollade
Diverse smaken
500 gram van 5.74
voor
4.
99
Lekker en snel klaar
Ieder uur(!) brood
vers uit de oven
Warm aanbevolen
Gebakje van de week
Lekker makkelijk
Ieder uur(!) brood
vers uit de oven
Biologisch, eigenlijk
heel logisch
Mini appelflappen
5 stuks
van 1.95 voor
1.
00
Vers gegrilde
spareribs
500 gram
van 4.99 voor
3.
99
Iedere donderdag, vrijdag en
zaterdag vanaf 16.00 uur ook
warm mee te nemen. Lekker
makkelijk.
Ambachtelijke
procureurrollade
Kilo van 9.98 voor
8.
49
Nieuw!
Biologisch brood
Halfje van 1.49
voor
1.
00
Biologische
saucijsjes
250 gram
2.
49
Bloemkool
Per stuk
1.
79
Biologisch, eigenlijk
heel logisch
Biologische
bananen
Per zak, ongeveer een
kilo
1.
29
Door het invullen van de enquête op www.jimkoster.nl kunnen wij uw C1000 elke
dag verder optimaliseren. Alle enquêtes worden met de afdelingsverantwoordelijke
besproken. Als dank voor het invullen kunt u een waardebon uitprinten en ontvangt
u bij besteding van 20 euro een gratis product van de maand.
Alle vloerbroden
van 2.09 voor
1.
69
C1000 Miereakker
Miereakker 14
2811 BB REEUWIJK
Bestel met het
grootste gemak, ons
heerlijke C1000 gebak.
Vandaag voor 12.00 uur besteld op www.c1000.nl/gebak,
morgen vanaf 10.00 uur bij ons af te halen.
*
*Kijk voor de voorwaarden op www.c1000.nl/gebak
Openingstijden:
Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00
Donderdag en vrijdag 08.00 - 21.00
Zaterdag 08.00 - 20.00
Zondag Gesloten
$3FFVXJKL
Mìereakker14 -16
281188 keeuwì|k
1e|efoon:0182-394073
www.c¡ooo.n|/reeuwì|k
Lrvaar de fraaìe spaarco||ectìe
van Sensa8eads en bekì|k de
gewe|dìge actìeprì|zen!
4FOTB#FBET
t Wordt vervaardìgd uìt hoogwaardìg Ster|ìng
zì|ver (0,925)
t Co|ors zì|n vervaardìgd uìt ede|stenen
(uìtgezonderd de g|as, zìrkonìa en keramìsche bede|s)
t 1opdesìgn
t Uìtstekende garantìe en after-sa|es
t Past op vrì|we| a||e bekende merken
(De grìppers passen a||een op Sensa8eads armbanden)
t 8|ì|ft na de actìe verkrì|gbaar vìa het ìnternet
41""370034$)*55&3&/%&4&/4"#&"%4
4*&3"%&/#*+$3&&68*+,
Met deze actìe kunt u sparen voor hoge kortìngen
op bede|s of een armband van Sensa8eads.
Deze uìtgebreìde co||ectìe maakt het moge|ì|k om
uw eìgen sìeraad samen te ste||en.
4QBBSBDUJF
$1000
Junami is de knapperige appel met
frisfruitige smaak. Junami is dè appel
voor actieve mensen die volop in
beweging zijn.
Kijk op Reeuwijk 16 februari 2011 - pagina 16
Kringloopwinkel
“DE KRI NG”
Kon. Wilhelminahof 1
Reeuwijk
Openingstijden
Ma : 13.00 - 15.30
19.00 - 20.30
Wo : 10.00 - 15.30
Za : 10.00 - 15.30
Telefoon: 0182 - 30 00 33
Bgg: 39 37 15 / 39 46 89
8 Patiowoningen De Kortezoom
Koopsom 327.500,- v.o.n.
- Compleet woonprogramma
op de begane grond
- 2 (slaap)kamers en
2
e
badkamer op de verdieping
- Woonkamer met keuken
van 45m
2
- Tuinen met privacy
- Complete afwerking met
tuinmuur en pergola
0182 396044 www.lafeber.nl 0348 488005 www.dekoningnieuwbouw.nl
www.dekortezoomreeuwijk.nl
A12
RAADHUISWEG
GOEDHART- DUNANTLAAN
NIEUWDORPERWEG
'S GRAVENBROEKSEWEG
OUDE WEG
Begane grond
Tuin
1e verdieping
Verkoopinformatie
Reeuwijk
S
t
a
r
t

b
o
u
w

z
o
m
e
r

2
0
1
1
.

N
o
g

é
é
n

p
a
t
i
o
w
o
n
i
n
g

t
e

k
o
o
p
!
goede
inruil-
waarde
Mobiele Reisadviseur
Marianne Höppener
0182 - 52 38 83
www.reisadviesreeuwijk.nl
- Reisadvies en boeken van uw vakantie, desgewenst bij u thuis
- Persoonlijke service op het hoogste niveau, zonder extra kosten
- Niet eindeloos zoeken. Ik selecteer voor u de mooiste vakantie
- Alle reizen geboekt onder ANVR & SGR voorwaarden
Kijkertjes
Introducé toernooi Tennisvereniging Slagwaardig
Zondag 13 februari was het
weer tijd voor het introducé
toernooi bij Tennisvereniging
Slagwaardig. Het gehele
toernooi stond in het teken van
Valentijnsdag. In augustus
vorig jaar nog afgelast en met
de afgelopen dagen alleen
maar regen en de slechte
voorspellingen voor de
komende dagen, was het weer
die zondag zeker niet snert. De
opkomt was ook zeker niet
snert. De partijen waren niet
snert, en de broodjes van
Peter v.d. Smissen waren ook
al niet snert. Zelfs de snert van
Bert was niet snert.
Nadat iedereen 4 partijen had
gespeeld, was het tijd voor de
prijsuitreiking. En wat voor een
prijsuitreiking. Traditiegetrouw
een allesomvattende speech
van Paul Tetteroo. Omdat het
ook een beetje Valentijnstoer-
nooi was, was er een zoete
prijs voor Lenart de Leeuw en
Marco van Agthoven, het
koppel dat de meeste Love
games tegen had, jawel: LOVE
games. De hoofdprijs bestond
uit twee Valentijnspakketten
voor het winnende koppel, vol
met lekkers en literatuur. Het
eerste en tweede koppel,
Mirjam en Robbert Ladan
(Love duo) en Judith de Koning
en Barbara van der Velden,
hadden allebei evenveel
punten. Nadat de gewonnen
games waren geteld, bleken
Mirjam en Robbert Ladan twee
games meer gewonnen te
hebben. Love games wel te
verstaan…Bert Dikmans en
Wendy Heemskerk verdienden
de 3e prijs. Er is toen unaniem
besloten ieder koppel één
Valentijnsprijs te geven. Nou,
als dat geen liefde is!
• t.k. vitrinekast i.pr.st. 1deurs
zwart met glas € 20,-
tel. 0348-501270
• t.k. ethernet datapluggen via
stopcontact netwerk + internet
85 mbps € 65,- tel. 0348-
501489
• t.k. roze meisjesfiets, 20
inch, leeft. 5-7 jr., i. pr.st. met
slot, mandje, terugtraprem en
handrem € 45,- tel. 0182-
527459
• t.k. Braun electrische
gehaktmolen (type 4242),
compleet en weinig gebruikt
tel. 0182-393094
• t.k. 17 TFT scherm,
draadloos toetsenbord,
speakerset (Medion), € 30,-
tel. 0182-391217 (na 18.00 uur)
• Heeft u stammetjes over?
Wij halen ze graag op om
onze houtkachel te stoken
tel. 0652-660663
• t.k. Onderstel voor Halfhoog-
slaper FlexabedBeuken of
White Wash Per stel €50,- tel.
0182-396644
• gevonden pinoknuffel op de
zwanebloem tel. 0182-300170
• t.k.grasmaaier Toro550 met
benzine motor maaibr.48cm
€ 50,- tel. 0182-392483
• t.k. goeduitziende Cars
stepje met verstelbaar stuur
€ 20.- tel. 06-42081274
• te koop gevraagd: een
electrische onderdeken
tel. 0182-394805
• t.k. mooie geloogd eiken
buffetkast € 80,- tel. 0348-
502213
• gratis af te halen: takken-
bossen tel. 0348-502614
• gratis Siematic keuken met
Bauknecht app. zelf demonte-
ren en meenemen tel. 0182-
393919
• t.k. keukenonderkast wit met
inb.koelk. en schuine zijkasten
120cm br. € 50,- tel. 0182-
394682
• t.k. roman “er komt een
vrouw bij de dokter” van Kluun
z.g.a.n. € 7,50 tel. 0641-
292410 (na 18.00 uur)
• t.k. eiken 2 zitsbankje
stoffen bekleding i.g.st. € 25,-
tel. 0628-352307
• gevonden op 4 febr. op
Nieuwdorperweg zwart tasje
Continental met fietsrep.
spullen tel. 0182-394805
• gevr. oude fietsen om te
sleutelen tel. 0626-490019 (na
16.00 uur)
• t.k. herenfiets Lowland 7v.
tr.rem i.pr.st. € 100,- tel.
0182-395327
• t.k. Buggydrager voor de
fiets € 7,50 tel. 0650-696802
• t.k. 3 in 1 loopauto Winnie
de Pooh € 10,- tel. 0182-
392271
• t.k. overgordijnen hoog 2,30
breed 3,75 donkerrood
verduisterend € 20,- tel.
0182-394805
• gevraagd voor goed doel
D.E.-zegels graag inleveren
brievenbus Bunchestraat 24
• gevraagd onderafstrijker voor
dubbelbed breimachine, tel.
0653-649289
• t.k. herenfiets 3 versn. trom.
rem. van Batavus € 30,- tel.
0348-502588
• t.k. Braun MultiGourmet
stoomkoker met 3 bakken
(type 3216). Weinig gebruikt,
tel. 0182-393094
• gratis af te halen: poppen-
huis en gele kano met
scheurtje aan onderkant, tel.
0182-394931
Pingelen, poeieren... Panna!
‘Panna!’, wordt er vaak
enthousiast geroepen langs de
kant, terwijl in de panna ring
diverse jongeren hun best doen
om te winnen. Het is dan ook
niet zomaar iets om mee te
doen met een panna toernooi.
Het Mzzl team, local chillen,
hoopt dat de toernooien nog
VETTER worden dan het
afgelopen jaar. Om dit te
kunnen realiseren is de hulp
van de voetbaljeugd nodig.
“Maak zoveel mogelijk vrienden
en familieleden enthousiast
voor dit supermooie toernooi,
zodat we met zoveel mogelijk
teams dit nieuwe jaar kunnen
starten. Wij hebben er in elk
geval weer veel zin in. We
hopen jullie allemaal te ontmoe-
ten op 18 februari om 19.00 uur
bij de Coop aan de Van
Staverenstraat in Reeuwijk-
Brug. Eten en drinken is gratis.
Kom gerust een keertje kijken.”
Tennisvereniging Slagwaardig
kan voldaan terugkijken op
een geslaagde dag en hoopt
hiermee een aantal nieuwe
leden te mogen verwelkomen.
Winnaars Mirjam Ladan, Robbert Ladan, Judith de Koning en
Barbara van der Velden
Vrijstaand herenhuis met fraai aangelegde tuin, gelegen in een rustige
kindvriendelijke straat. Deze goed onderhouden woning staat op een
ruim perceel van circa 464m² en is voorzien van o.a. 4 slaapkamers.
Bij deze woning hoort een ligplaats incl. POCA 475 motorboot met
toebehoren in de voorgelegen haven, welke u vaarverbinding met de
Reeuwijkse Plassen biedt. Bouwjaar 1984, inhoud woning ca.
500m³. Gebruikersopp. ca. 180m².
Te koop: De Beugel 6 te Reeuwijk
Vraagprijs: ` 749.000,- k.k.
REEUWIJK 0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12,
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
www.dupreemakelaars.nl
DESKUNDIG OP HET GEBIED VAN VERKOOP · AANKOOP · VERHUUR · TAXATIES

Related Interests