http://www.youtube.com/watch?v=CBUP8Lv3MsQ&feature=related http://mzu3111.blogspot.

com/2009/11/jaques-emily-dalcrozey.html http://tabuhemas.com/Dalcroze.pdf

Emile Jacques-Dalcroze Oleh : Mastor Hj Jarkaseh 22 Ogos 2009 Emile Jaques-Dalcroze ( 1865 - 1950) ialah seorang pendidik muzik Swiss yang mencipta kaedah Eurhythmic, iaitu satu kaedah pengalaman pembelajaran muzik melalui pergerakan berirama. (Pengaruh konsep eurhythmics ini dapat dilihat dalam pedagogi Orff Schulwerk yang digunakan secara meluas di Amerika Syarikat). Kaedah Dalcroze adalah bersaskan prinsip bahawa muzik dan gerakan sentiasa berkaitan, Dalam setiap muzik akan ada satu gerakan yang dapat dikaitkan dengan muzik tersebut. Kaedah ini mengandungi tiga elemen penting iaitu: Irama, Solfa dan Improvisasi. Elemenelemen tersebut, menurut Dalcroze adalah satu latihan muzikal yang menyeluruh dalam membentuk ahli muzik yang baik. Dalam kaedah ini, elemen-elemen dalam setiap subjek diadun melalui aktiviti kreativiti muzik dan pergerakan. Dalcroze memulakan kerjaya sebagai pendidik muzik di Geneva Conservatory dimana beliau mengajar harmoni dan solfa. Beliau mula membuat percubaan kaedah-kaedah baru semasa mengajar dalam kelas-kelas beliau. Pada 1906, Dalcroze mula memperkenalkan kaedah-kaedah beliau kepada orang ramai. Tahun 1910, dengan bantuan rakannya Wolf Dohm, beliau mengasaskan sebuah sekolah muzik di Hellerau yang menggunakan sepenuhnya kaedah-kaedah pembelajaran beliau. Bagaimanapun, pada tahun 1914 sekolah ini terpaksa ditutup kerana berlaku Perang Dunia Pertama. Dalcroze kembali ke Geneva dan mengasaskan pula Institut Jaques-Dalcroze. Beliau mengajar di sekolah ini sehingga akhir hayat beliau. Inilah satu-satunya di sunia sebuah institusi yang memberikan sijil, diploma dan ijazah pengkhususan kaedah Dalcroze kepada penuntut-penuntutnya.

http://www.pgsrmuzik08iptho.com/dalcroze.html
Kaedah Dalcroze Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950)

Lulusan Konservatori Vienna dan Swiss. Mempunyai latar belakang muzik tradisional yang kuat.Dilantik sebagai Professor harmoni di Konservatori Muzik Geneva ketika berusia 25 tahun. Ibunya, Pestalozzian seorang guru muzik."Dalcroze Eurhythmic" adalah pendekatan muzik berasaskan prinsip bahawa ritma adalah elemen utama dalam muzik.Komponen asas Dalcroze ialah: 1. Euritmik 2. Solfege 3. Improvisasi Berdasarkan teori Emile Jaques-Dalcroze (Lois Choksky,1986) pergerakan dalam pendidikan muzik memperkukuhkan pengetahuan dalam konsep dan elemen muzik melaljui proses penerokaan, eksperimentasi, penemuan terpimpin, penyelesaian masalah, improvisasi serta penilaian. Kaedah pengajaran Dalcroze digunakan dengan meluas bermula dengan kanak-kanak berumur 1- 3 tahun, prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, university dan orang dewasa. Ia boleh dilaksanakan dalam mata pelajaran lain seperti bahasa, pendidikan jasmani dan seumpamanya. Kaedah Dalcroze merupakan suatu pergerakan kreatif yang mengambil kira keinginan-keinginan asas kanakkanak. Daucer dan Pangrazi telah mengenalpasti 9 keinginan kanak-kanak: " Untuk bergerak " Berjaya dan diperkenalkan " Diterima oleh kelompok sebaya dan masyarakat " Untuk bersaing " Memperoleh kecergasan fizikal dan daya penarik " Untuk mengembara " Memperoleh kepuasan kreativiti " Melahirkan perasasan melalui pergerakan berirama " Untuk mengetahui Haward Gardner telah memasukkan eurhythmic (pendekatan Dalctroze) ke dalam teorinya iaitu "Theory of multiple interlligences". Bodily-kinesthetic dan muzikal adalah 2 dari 7 "theory of multiple interllegences" dalan teori Gardner. Oleh itu muzik dengan gerakan adalah elemen penting bagi perkembangan mental, pembesaran kanak-kanak dan juga prosos asas pembelajaran peringkat awal kanak-kanak. Dalcroze mendapati pelajarnya tidak dapat mendengar harmoni yang ditulisnya kerana tidak menguasai dan memahami apa yang ditulis. Ini disebabkan mereka tidak berupaya mendengar harmoni tersebut di dalam minda tanpa alat muzik. Beliau berusaha untuk membolehkan pelajarnya menguasai bunyi di dalam minda bukan dari alat muzik.Berbagai usaha dan cara dilakukan. Beliau berpendapat mengetahui muzik tidak cukup tetapi memahami muzik adalah teras pembelajaran untuk menghasilkan bunyi yang indah. Euritmik (eurhythmic) Ialah pergerakan yang melibatkan seluruh anggota badan dengan iringan muzik atau tanpa muzik.Tubuh badan menjadi seperti alat muzik utama. Asas utama kepada seni muzik ialah emosi manusia. Melatih minda, telinga atau suara tidak mencukupi. Seluruh tubuh badan manusia perlu dilatih sebab ia mengandungi bahan-bahan penting yang boleh meningkatkan perasaan halus (sensibility), kepekaan (sensitivity) serta kebolehan menganalisis bunyi, muzik dan perasaan.Idea muzik boleh diterjemahkan melalui pergerakan badan seterusnya ditukar kepada sumber muzik. Euritmik memerlukan keupayaan mempamirkan interpretasi individu yang melibatkan imaginasi, emosi serta tindak balas badan yang disepadukan dengan bentuk bunyi, gerak isyarat lisan seperti puisi, ayat atau sajak atau vocal seperti nyanyian atau muzik instrumental (muzik tanpa nyanyian). Euritmik memerlukan penglibatan diri individu secara menyeluruh.Ia melibatkan penyatuan minda anggota badan serta emosi secara total dimana individu perlu: " Mendengar " Merasai " Berimaginasi " Mengintrepetasi bunyi " Bertindak/respon/bergerak " Membayangkan maksudnya secara luaran Antara yang boleh diinterpetasikan ialah lagu yang berasaskan lirik dan konsep/unsur muzik seperti irama, detik, tekanan, sinkopasi perbezaan pic, dinamik, tempo dan seumpamanya. Keupayaan menyusun atur unsur di atas dengan terurus boleh menghasilkan satu bentuk kreografi. Solfa (solfage) Dalam pendekatan Dalcroze ialah latihan pendengaran. Ia boleh mempertingkatkan kesedaran pic dan perbezaan kualiti ton (tone quality). Pendengaran dalaman (inner-hearing) dapat mempertingkatkan daya ingatan. Pendengaran dalaman ialah keupayaan membunyikan sesebuah lagu hanya melihat pada skor lagu tanpa bantuan alat muzik. Lagu seperti yang tertulis pada skor seolah-olah sedang berbunyi di dalam minda seseorang.

Improvisasi (improvision) Dalcroze dan pelajarnya mengimprovisasikan pergerakan dengan gaya , postur dan gerak isyarat tangan untuk menunjukkan kepantasan, jarak panjang, dinamik, tekanan dan elemen yang mengeluarkan ritma ( ritma dan irama adalah terjemahan daripada rhythm). Pergerakan yang dimaksudkan oleh Dalcroze adalah pergerakan yang dilakukan oleh kanak-kanak dan orang dewasa tanpa memerlukan latihan. Pergerakan : 1. Setempat - tepuk, hayunan, berpusing, conducting (memimpin), membongkok bergoyang, bercakap, menyanyi dan seterusnya. 2. Pergerakan di ruang udara - berlari, berjalan, menjengket, mengelunsur, melompat bergelop, merangkak dan seterusnya. Dalcroze mengutamakan kemahiran yang perlu ada: " Penumpuan (attention) " Konsentrasi, mengingati " Menghasilkan semula (reproduce) " Menukar (change) " Automate

Kemahiran di atas diajar melalui pergerakan fizikal yang melibatkan: " Aural (pendengaran) " Tectile/kinestathetic (tangan/suara) " Visual (penglihatan) " Kreativiti (pemikiran) 4 Langkah pusingan pergerakan dalam teori Dalcroze: 1.Preparation Bernafas dengan menghayun tangan serta bahu dijauhkan dari dada dalam tempo, detik sepanjang proses menarik nafas. 2.Attack Menghembus nafas (strike kedua belah tangan) 3.Prolongation Mendepakan tangan dengan lebar merasakan detik yang panjang. 4.Kembali kepada preparation Angkat tangan ke atas, depakan dan bernafas semula Kaedah Dalcroze sejajar dengan teori pengajaran dan pembelajaran Jerome Bruner (1964) yang menyatakan kanak-kanak belajar melalui 3 cara/mod pengajaran: " Mod Enaktif - melalui perlakuan dan pengalaman di persekitarannya. " Mod Ikonik - melalui penggunaan symbol grafik gambar/lukisan " Mod Simbolik- melalui abjad, nombor termasuk notasi muzik

KAEDAH DALCROZE DLM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN MUZIK 2010

ZAINAL ARIFFIN AB. gHANI

http://zainalariffin.com/?p=116 19 feb
Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950)

1;27 A.M

Lulusan Konservatori Vienna dan Swiss. Mempunyai latar belakang muzik tradisional yang kuat.Dilantik sebagai Professor harmoni di Konservatori Muzik Geneva ketika berusia 25 tahun. Ibunya, Pestalozzian seorang guru muzik.”Dalcroze Eurhythmic” adalah pendekatan muzik berasaskan prinsip bahawa ritma adalah elemen utama dalam muzik.Konponen asas Dalcroze ialah:

1. 2. 3.

Euritmik Solfege Improvisasi

Berdasarkan teori Emile Jaques-Dalcroze (Lois Choksky,1986) pergerakan dalam pendidikan muzik memperkukuhkan pengetahuan dalam konsep dan elemen muzik melaljui proses penerokaan, eksperimentasi, penemuan terpimpin, penyelesaian masalah, improvisasi serta penilaian. Kaedah pengajaran Dalcroze digunakan dengan meluas bermula dengan kanak-kanak berumur 1- 3 tahun, prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, university dan orang dewasa. Ia boleh dilaksanakan dalam mata pelajaran lain seperti bahasa, pendidikan jasmani dan seumpamanya.

Kaedah Dalcroze merupakan suatu pergerakan kreatif yang mengambil kira keinginan-keinginan asas kanak-kanak. Daucer dan Pangrazi telah mengenalpasti 9 keinginan kanak-kanak:

• • • • • • • • •

Untuk bergerak Berjaya dan diperkenalkan Diterima oleh kelompok sebaya dan masyarakat Untuk bersaing Memperoleh kecergasan fizikal dan daya penarik Untuk mengembara Memperoleh kepuasan kreativiti Melahirkan perasasan melalui pergerakan berirama Untuk mengetahui

Haward Gardner telah memasukkan eurhythmic (pendekatan Dalctroze) ke dalam teorinya iaitu “Theory of multiple interlligences”. Bodilykinesthetic dan muzikal adalah 2 dari 7 “theory of multiple interllegences” dalan teori Gardner. Oleh itu muzik dengan gerakan adalah elemen penting bagi perkembangan mental, pembesaran kanak-kanak dan juga prosos asas pembelajaran peringkat awal kanak-kanak.

Dalcroze mendapati pelajarnya tidak dapat mendengar harmoni yang ditulisnya kerana tidak menguasai dan memahami apa yang ditulis. Ini disebabkan mereka tidak berupaya mendengar harmoni tersebut di dalam minda tanpa alat muzik. Beliau berusaha untuk membolehkan pelajarnya menguasai bunyi di dalam minda bukan dari alat muzik.Berbagai usaha dan cara dilakukan. Beliau berpendapat mengetahui muzik tidak cukup tetapi memahami muzik adalah teras pembelajaran untuk menghasilkan bunyi yang indah.

Euritmik (eurhythmic)

Ialah pergerakan yang melibatkan seluruh anggota badan dengan iringan muzik atau tanpa muzik.Tubuh badan menjadi seperti alat muzik utama. Asas utama kepada seni muzik ialah emosi manusia. Melatih minda, telinga atau suara tidak mencukupi. Seluruh tubuh badan manusia perlu dilatih sebab ia mengandungi bahan-bahan penting yang boleh meningkatkan perasaan halus (sensibility), kepekaan (sensitivity) serta kebolehan menganalisis bunyi, muzik dan perasaan.Idea muzik boleh diterjemahkan melalui pergerakan badan seterusnya ditukar kepada sumber muzik.

Euritmik memerlukan keupayaan mempamirkan interpretasi individu yang melibatkan imaginasi, emosi serta tindak balas badan yang disepadukan dengan bentuk bunyi, gerak isyarat lisan seperti puisi, ayat atau sajak atau vocal seperti nyanyian atau muzik instrumental (muzik tanpa nyanyian).

Euritmik memerlukan penglibatan diri individu secara menyeluruh.Ia melibatkan penyatuan minda anggota badan serta emosi secara total dimana individu perlu:

• • • • • •

Mendengar Merasai Berimaginasi Mengintrepetasi bunyi Bertindak/respon/bergerak Membayangkan maksudnya secara luaran

Antara yang boleh diinterpetasikan ialah lagu yang berasaskan lirik dan konsep/unsur muzik seperti irama, detik, tekanan, sinkopasi perbezaan pic, dinamik, tempo dan seumpamanya. Keupayaan menyusun atur unsur di atas dengan terurus boleh menghasilkan satu bentuk kreografi.

Solfa (solfage)

Dalam pendekatan Dalcroze ialah latihan pendengaran. Ia boleh mempertingkatkan kesedaran pic dan perbezaan kualiti ton (tone quality). Pendengaran dalaman (inner-hearing) dapat mempertingkatkan daya ingatan. Pendengaran dalaman ialah keupayaan membunyikan sesebuah lagu hanya melihat pada skor lagu tanpa bantuan alat muzik. Lagu seperti yang tertulis pada skor seolah-olah sedang berbunyi di dalam minda seseorang.

Improvisasi (improvision)

Dalcroze dan pelajarnya mengimprovisasikan pergerakan dengan gaya , postur dan gerak isyarat tangan untuk menunjukkan kepantasan, jarak panjang, dinamik, tekanan dan elemen yang mengeluarkan ritma ( ritma dan irama adalah terjemahan daripada rhythm). Pergerakan yang dimaksudkan oleh Dalcroze adalah pergerakan yang dilakukan oleh kanak-kanak dan orang dewasa tanpa memerlukan latihan.

Pergerakan :

1. 2.

Setempat – tepuk, hayunan, berpusing, conducting (memimpin), membongkok bergoyang, bercakap, menyanyi dan seterusnya. Pergerakan di ruang udara – berlari, berjalan, menjengket, mengelunsur, melompat bergelop, merangkak dan seterusnya.

Dalcroze mengutamakan kemahiran yang perlu ada:

• • • • •

Penumpuan (attention) Konsentrasi, mengingati Menghasilkan semula (reproduce) Menukar (change) Automate

Kemahiran di atas diajar melalui pergerakan fizikal yang melibatkan:

• • • •

Aural (pendengaran) Tectile/kinestathetic (tangan/suara) Visual (penglihatan) Kreativiti (pemikiran)

4 Langkah pusingan pergerakan dalam teori Dalcroze:

1.Preparation

Bernafas dengan menghayun tangan serta bahu dijauhkan dari dada dalam tempo, detik sepanjang proses menarik nafas.

2.Attack

Menghembus nafas (strike kedua belah tangan)

3.Prolongation

Mendepakan tangan dengan lebar merasakan detik yang panjang.

4.Kembali kepada preparation

Angkat tangan ke atas, depakan dan bernafas semula

Kaedah Dalcroze sejajar dengan teori pengajaran dan pembelajaran Jerome Bruner (1964) yang menyatakan kanak-kanak belajar melalui 3 cara/mod pengajaran:

• • •
Previous P

Mod Enaktif – melalui perlakuan dan pengalaman di persekitarannya. Mod Ikonik – melalui penggunaan symbol grafik gambar/lukisan Mod Simbolik- melalui abjad, nombor termasuk notasi muzik

IRAMA TRADISIONAL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful