You are on page 1of 138

EP,

. 'tl' "IILEP'IS"'-'I
...

I,

__-"_

'.

II ,e

0'"

'.",l\:ilr\L,',7'M" .. DIG"'" '"A


",,"

'

M .........
,
, ,

YA:V1!NNijl

Mith~IpIil§;3i Cadi. 28/C Anklllil ilial; (031'2), 43;4, 46 24(>1 h~) iFa'ks: ~(J3,1:2l435 '1iO 51

iQiNDEKiILER,

"N'!NW.a,r:~as. ..com\,tr

e-po~~: ifilfo@a~kadas,c,am.tr

,Btri~f Salim

iKpll,e;psi ,27

i/dnc-i B'a/un,1

lSI-ern.:

5]

\~ YaYdlm, lhald!!" ui'etil@m€z, 9O~:jJ'lti.'am:iU'

YayJ1'!!1¥Enirniir.

'Ya,looAln
ktS!'Rl,

~I

'iuIj oGmadali,

h~

b:i~imd e V.(I Ihi§bnr yell a, b1.l I\liiilabli'i' i~eniifl[t:1 1Doll:

va d~

P cia U1mUi ,.e!'!iden,

dallltllamiU.

l~mci S:aJiim I¢,'I' lki'fld Ek


'CaUguh!: MGste'biJ: &. lh.rsiZ ,Il 'Epileptik: 93

lkirr.~j iilUm igifl O~iindi Ek B


Epitepii c-rsus Histed 09iinci lJ6lii'fl~l ,Otgazm 10~
OfUnci1
V~J1iill 'Ha_zuhk

'99

Solum If,in Birinci ,E'It


~37

SaYr11Duren!
Kapak Tasall1ml

: Ze}!nep' K/opWtu : IEm itIe- Ot-f',!lt

~"1~DodA~
Ik lie Gtieiecill'k 1Ll1d. "iti.

; Omer' Olililtnciler

'eask.1

;O~b.nMat_clm

la~cii

BM~ i~inildn'd ,I!h'


11,0.1100

NotniJllen Heme

O~

[39'

1liimibtcU Brlliim Bbhazi IVood 14~

Diii'dtiWcU B'O.iiinl J~n E~ Ek:sIHi &. ~r 11~

8~rifui lJ6l(;m

.Demal~o;n JkfJ'lcl D:/Jlum Drnsmc W8S


{lfijneii

]'15

Boliim

Qimlk. '~921

ellmlng~yetmi.

,adak ~'Qi~ ••IRwmiY~IYOmz.


rum '. ,al~ . __ ' ..,.1I""""""'ii'..·;' if " "-, ~_~ __ .ki,'Uk lmli1tde. .. .w; _e'IYIl_m!!1J "'''"PI- __~ ; _

O~itJfJlC~ lJ(Jirfm J"I~latta £it


~ofm Ehl:i)'e~ Vm:m~? :'UJ'5

h la-tG,

Id 'IK:, t'i~ !J] , ..•

'jjJ' - -;

-u ,1Ipt;,(J!, _

~~,·il

b'YUJorn:w_.

~i

.mi" bmilim.lbir ;amEg,imb~l'n1ctm;

Bilim mil, bwllan Il!~ amb yazabi1mek"Wr"


D,5Jflii~di.1JiOfiim

.',

O~0~ 2U
BfJli~i BaIiim. A~s~li'llitii::: ve KmiJru 219
AlhnCi lJ'OJiim Ayrum Dn~ 235 .Ai'tmci iB'iiU}»!! lr;i"n Ek

Uk ,defa~ Cali;pla'd:a, ben, R!lDma'"da oCl:Imhmi)"e[~m !titi~il ~ '~ ml. u~~ sacn:ws~_~ ~t., ~b.v~[d'~i. '~lr-a ~~hk. dcm~~ Qdli'pla·~ "kiist;ili, ve ,ki:leO:;'lC~i~i,jiDmbidiklehmLlum; as1m!.J3 I~kmupi. Calipll.l oo.;pdiyodlru ~e 'bi:r 10,g o:1m~ ~-ogLa.luyordG.
!!!iI ,~,
~'1'lII!1]

..

~''ball

mil, biJ.cI!l't~

samu:bblmu

!f:3.IJ~litou.
~nr ~ ~k

'0 ~,~g('i!f-llDitimscl

dcgn;~ ~ej'Hl-pozi'j;ljs
Mfiim yO'!.pt!m¥e: b~
SIJei::Oruw:'lml"

bit ~ ve ancak. ~dun. limJlikli 'bir i~or[~·emm.

ve '~gu[l3·:ya ,~w:r

hiri_ncj

~maIDJJ dc.vlEil"adamJ

Ca1igum i~m..,~

7.!l'm<!til,

rqhisi.1i1e

Has1aHumiyet
fuim::i:

2:43

:bMadad_u::

.Biiliim

81lr'adanb a'lanma. ~
I

Cdi\gum_a'·dl. Ibp~IonJ will :r'Clgefes~\':e :sJ,yasd fe!lsefui ,ck-nedim} Tamil ~ tdemtk i!~)!.wum.w ~y,~
\rmi

H~ta Ad~ 11.·Homm~ M~ad,t ~S1

/leM/f:I~H~ik:Cdgul,,~hC~W'~1:a4m Wiblll'e,~ f~[~m&lml~i1p ~ .~~ !f:e!f~rC!:i",~. f'ilZ;j~ ~~)'ddU bW~~ ,~,~i!blm"im:idide.~~,~~ "enr±ru,amii~~~li*~ pa3flD!JC~ Iln;CaI,~'nm ~.~ ..nlll1ll,M~ "IIlQDK~,~·~~,r~!et. '~,ltIM..
Valij:im'~

Ca~~

,~.~',
,S

O~r-o,nill'kell1imi b~lcmiyQrum.

:y.(ljlIYC~IIDI!.

Y'OOIi~1!J, y~z;;trkenJ m! 8,in::niyomm; bm!h bunu S'II.n.di en. buyij__kcif\~yct. bi["sIll.n.:l~da,


S8fOi'YI:!!

BwLdi~i:m (ino@ S{;.~di~;iim ·'rlIh:. [Q[necCa1ig-uhl'YI,se2idini. Soom ~om!·YI.gtlmlUim.I!;),[lu': ~o:nm~

guz Y\l!mm_EIlkI'tu;~

triplck~ "'ir dli1trcml li,

Q~ il;)!f.1

kifmlin ]la.~aYllbildilil1i.'etild ed~rck,.ojmldlI1l1,

S nra.'·ya sot ~1m_m8k" lm~k"bir :di~ilc sara k.&1lsllfild~~ to_l' ~l~~' G~U1.~, QI~ t;tm ff6zilmh:me~c! ,eum.".lllriye--t'ill. ~6.kU~iinii l_~tom0kJe ~~tl1', B,1!Q-. q1Jik1!.I~'
11.illlldc'

bilr 10,11 YM'Olm c'Vfil~kfilr. Dtltim~e'~YOfh~r o. •

"K~L I lib v,~ ~Dm..i!·~ !tilzyl,;wc. i$.i Ilikji c. -~11111 k dcm~kd[


,9~lIfii)!'or1lJm , l:lIIJrn'~1n mori'lielid:ir,

\l'C doautlan oldu.!lrnu Sir 91~~1k. !Ie b~rrb'an.li"U,r,

....

lJi~ !ll\V(J\i vc b(1;whuft,do" bir kUfiUlu~ kit~bl;'_,


;Illlr~ nb'nlilk '1'1n~,hi9 ~stcnu:dil'o;Gimrol oll{!n mm bm'~11l1'l7~krn~nr .;ok i::lliy( rulm. pe'k

PokJ. '~blldli!]D, "1"1) i:frh'l" bu DmiiW1r1liV,skiy'dilr!1 Dosto~e.\I'!lk )'1 bUJryUk!i[ll'ah olnmklu,. ~[u;,[Illm bll:WIn ~ i~mk oozuklupft~ i~elllc~tl m i~1mIdcdLr; UijrY\cl ii, In i!j:~hvc:!'\Ie k;-l.IJ}Iru' diD'~kQ!Ui1 oldl~lurrUi dB hob"iJ' wr~'y.Ocrum. Bu,ctmlo.~da VQ lEe "om le 18 db I ri.t tc Y.1il,.d1,~1 k'Gndisid:tr; aa, 'nUl h m~eiyu dGntLijt1mliltil blr ki~ Hjl., dulL dolN~rl:l'bn 'D ~ak k~ml',li" vWldl, '9I'kanYOl'l!lm,.
Bi.itinin snmhruar rBi1I~.kcsi~IIi1~jc 111 l • rrmmk, kt~Uik ,OhIlU$ bh' 1;~Gkl1fJ" BfilO· y A6i'1llmi!c'~ nm U~ ni:!;hllrt,"IlOI'l~ I!~~k\IMblU,ycl'UZ. Bu !llmdo, Do.5llDY'C.'I,I,B!!:iiy'~nifi b '1_ rll~Qru~IAI Io~mruu..nda 'ot':ilm i7. ,_ 9-Wl Dukin,til'l'li de- ru'u, w"ohUnu, d ;ran 'mk tu:m do )'~IYl'lruml! DOI:nd)~'I,I~k ~iIltntnhmTUEln'lofl, D~!tto:tQ!fflkiy' imt~liU,YI0:~~[~~ iy bi, "y ru hbuG!!!_[I, '\I'!j diAe )'UIfl1. ufrlt"tl:rh '~ylc de 5l6ylc)''Cb:imi'rimh 8ru;a~'nll\ tDhrip _'J
i

~I,!J

I'$!.• digtm bUi Idm,., 'CUf11l[~luri¥el ,&av, s~ !lAdlL:ce 'bi 'ndp

1IiI1Clm'l tli r.

Snrll, bir boyin, hl\~LhAlcdlr. Do~~y~ ~ald!-$'Iln merk~idir. '~lIi :BCfi de, ~til~~tnm'\I'LlCIl~:mh~tbmM bt..-.,nin.u:io bi~ 11lI.fnTIi,optl~n •.l'lI:Im'ya ISI'ldu-n. Bu kilnp, hin,' l'I1er,mll~dir,

e~[1 i ki llik;. doio.,YISI¥lo Icl~mg)iit:I(I:7.U~rtul~ iIllSa.liil" hem In:ulJliIu, \I,Ll :hem d:C :~'F-ril k,ilmUklc1'il11~ Si.~liptlJ-~lilJln:du", bUr ~~k Cillruh, !ki iii ilikl-, dll,ph:ks bir y.~f-w..·dlr. Bu b
Qilll_~m~m 1 \i'M.

•••
i'lOl'llliU

'~ i1'i!"u'l.Qti Y,IUji-Yllll1J)...'Z,

Dn ki.'IR'blll'ftlWe'l1 br.mr ,a:o«Hllll-'~b~ ,Bomfllfiin &icl;ililildQ biJ CCV!llhl vO!!'; B>il~k,~, ,kimse Y,lm:llLa~l~ru I'GI 'ymlJlJm, ~illr ~~m D(l1rJiYI~lylll'lJ.Zn1.ll:1:: ,:ii~mn\dak Jd 1m. z.oI;\lWl~l'lu®ilm'~ ) Mm~1 ilillld ill';

:Ill'ir, k,GIWiO~ tlcmn 'kCID_lIzrnC i'IiftIU\e;~ldlir.Du kl'inll, __ l~rurQI cttn"kit\ldtl'. AJrtJ~ lioo,e'filGd h'ler, ,Iki.
mdilil,QIDn~I'I!;L'li1111i

h Jilldc kcml1U~lled

islo._mn

lhiIlC~,~lm:h.in~(iiyi~., 11ll~1i1 ii:·h"llri~,c_~lllam~t.ini .g~h11y:~~I;I!l

'OQ,. rru.l;SlGk vefv-e}'IIIm1iYU stt!:1!.phu:inin

y zm8~ L tern _~dim nc _k YDZllmnml~. kji!ap' blmknrillik: i!ilQillli)!1o,ro_m ~ok ve 'wkmdadlj}l1n bir' ~e dc,., ,~epn~!Jd.c:l!l'kBlnn~ illttJ.ycdrc 'lobomQ'lU ~dQ;nljlyomu'l. (l EhJ 'bir 9fJ1kiu oioll,ct ~1'1,~clms;I'dU';
YlUillmamj~ kitgl~y·e i~l.ellmemi~ cinoy~:I.bl'rokamJ.YOllIm. t~!iml,b:.l1dlllr've'Rlu

'rl:p~ ilu,uld CDn!ll.kledir"lie 'Olli~b-;P~~D. bLII,~. ~llimBm 'kwmhld~ ~Ir Clmlyelti~, .~

im~d~ S;ml'y SOl!:YUUIL!'IfilurJi ool~im SaQ!:)I\ln1IlllliJIM1ldmse b'i!nd()e: b .1domem~hdIJr,. y~,amll'lll,h!~Il'h:in'hn:1Q aVD~ :baUnde ,gc-1jl1i ve aYflm ~l~t'e:yim. :

•••

T!.lLill, :(IIIi, inUh&izll m~~ ,501.da \Ie it(LiY~n~ mflciMdelan,l'I.oo, ~n'pbomiwl] k:f.\~" $Imdfil IlLf!lUrlnr~,sohill 'bic:,p If,.m,th::odele ytu'41,,~ilmdi de cum~lLlr.~yet:'illl k~I~lnd~
L

ve sara"m.n yanlill'ldadU'lar- '1abu bcp miR~ete.lelmet ta1ihbrvc: yj;~d_ !bun1. qQm~r~1miicd'ele ~ tiaJ.isi!zIiim Ihmlan siyteycbiJiyl)JI)2:: ~ mbt ilmfiz
,aoaliz ,c~ san 1ilIlmadan, tq;itik ~WMerini 8iirebiJiycrul,. L~desinle.J.; 1ee:1mJ1isaJti.Qli\h. a-ydm",&m ~ diyfbiJN~ mDa, ,uDe£D", bi} $Om ~de ,~~d~--YJZ.

A~, ZB.rmk~'!!Qarn. Rire m ~~obmllak~'~. iilillb O'OU'mbhta~ F.4a!fah~,~£«k: ~

'Rmi:r,
~miiJ~,btI~'"~ ~

HepsimiQ dei~L bwbQ]!liimmilD., oo-lu, w sosya;Uzm igir.ldlt'~ld~ ~ ,da. da., hede:nem.m <eWi!lbwiyet, ,oI4~t1 g01U:y,mmm.. ~imdi,~ vc himl sosyalizme hem de cumlln:riy£le '~ '!tlkty~1t-M';~j\JM taA1'bdIJJiM Halbuti., ~anda. sosyail:iml '\i\e eumhmiyd miiGade'lesi ayru y;erdedk. Y3~. ~J!i.myer d~~. ~(6 ~d.na:nhgg;~ada.~rm:I~,mJJ,~, ycrJcriill'li mi bulmyoJt<l!f~~ anM bir,"fotatim yohul, haldqim.

bylk~,

~,~

I!mi~

mira

basJilJiI ~~

fi;:tib':in ~,o'!Unll!leli

'biq;1 d!5ndU. 'Vc bl:ld:"1'Di, ~.m

cwdI k::cadll.

~J

i~hrmkm:Utdl~ hcm~ f'~ gl Mi!litiji SWI,'o'iJ ~ j' e:~lu. Ali SIm~'C~'l_rp:SuI'flm iumd~l'cbu~q,g~\; ~'Cbtbr.A;bdiilhamit~~,~
~I'

flbbe.lll~. ~ bit

S-~~vd·3$mdlm

~'3

Imu!lafaza

redm!'"'c!.'i)"raI~m,

•••
KOJitKAK VE 1Kmt.KtJ " (:

dui ba;~

rc&:. mr

IICJIifidc;'~ h.Im ibIf1.PJlI bir =.Ibmm ,. taws, bI~~ :sclil:i.nc Om.1.iI MytlmtU: ~ bIT dcv'lct ~ &1i

$imtdi Ab:Jillhamid"i kaliil$lJ~w.·

$1hr,RDt
,.c~ladia!r'?"-Mgi~
advm i1ijzm.a,

•••
Kendi aJlanunm d~a, ~Ibnat. m:. kez. baili'lVl S'e~miym";,Sovy!. :,J~rBiIti'i'Me~e,~mi'QB ~lUni~,otB~am'da iti. SoV}ftt ,I'I'"'"'.,....... "I~_, --L, '~~saniI"'~'~ ~, "t•. .... !al!'!CZI'~. ~-J'-"'_ ,', '",' - Ji ....~ ...;!f.ID"""'- ..IImdmm ¥:emUY0. wu!it. Mtd:u~,ddrii~mm,~ ~s'·dll_. tabil
I1I1'''''''''''~

O~DBllIe~~'~?

:Ian_Q ,~, ,~kiyolllJZ, ~j...tlil Rai~ ADd'Ulhlmid'w iIIm:m!t, Abdillwn:id., "0" K1i, A~., O,~ ~ d~.delir! OmI,d'cfutaJI dE;,Mi ~ U:lLT:anu;

···-...I-hul'-~""'"

oldU..

r'OfI!~~a yapmu,ortbik.rO:nku

Delilll!'li? Al~ ~

'l'abliUu ild,,1bd ~

ittisat &grmmEdiltl". ben, ~ If[riib~l~mjj,ckmki1m:.,miih_'isJik,~~iCDQbifIm, i~e Ye',dlpnda "h'l.b~' &)'emJ!:Ji' ~ blm. ~~ bir ~ d
J}lmJJ~~

madw ve ~
'O-P'l;~' ~'fl kalJrnmTi!!J yud!-

D0grur~Ibu,adwm.bckiMI.~da!:.IiaI.imIIk Ibu Os;q]a,lIh bancdam DoslQ'y~·tdu. ~f,dW.e

~md'c ~i
piri V<if, ae

'II"M;, buda~~
8nIrSan ~

we. :~,d~~i!ii!l"tl;,

..• ~ ~

b.tii:i" bi!:slfdlm.
uylt'

1JokImt!l.~"'sQ~~~ktm~ve~

1iRIo,iJ3D"m hcrsal3mMlini saktay3bilmck,i~in bir"~ wtabk,iw,~, ki. ~ ,. . tdM,ol\e~·Ilni_ili~ "'1d~0'rl'u.'k" tii, :U:m ~CI:~ ,Hsb.}i'\! !iii; W;:ml~ eiliIHk:~~bir bulguynklkm~bM'1,kio~ ~ T~p'EnJo!a.'= ['j 'ill blir'~ekdo:ldoromm ,!Uhmu bibniJyot1.E.l:IiiQbird'nltt ~neriliiiegi1m.edi,iiru"
• y~ ~~~~igi'~~mjmo.m~ "lJ.I94Q'",~,;qi
i~

'h~in&Wlka~lIgmfll

biliy:DJ"UZ;bQyle dwwnlb" fChii'ler_ a II~S birs1m.nda1'dJi ve ~!ifM edil,mi,yordu. 0 1l1alde p~ e lepsi'yi OjrcIIlDdI ,ZQnmda jdlm' igmtm~ bili

'~l1n:s maba1h dejldive ~ Tanip' eey"im ~bollblgu, Ibemm gO~&im kana:llarli4 90K on,cOOen ma, duyWWfillJiW ""1;. bili.mscl pkmda. YJlhr ~ 93'" h~ma:IM. geldij;i but k:anelmau ba1:~ 'gt~~1fiill dOIJ"d" ol!iu~ .b[~~ duymna,ym bana ,5peim,~,!i.DoiaytslYU!. knim i~ ~ lID ~ bMW'I~ "''geJ!Qe1tea ,dmmg~k'" diii:eydleydivc WII, b,yl. iemlli ~"q>il_ baII,en o,greomek ve pOIitik '.Irff!m_1llm,yla buDlu' arumda, baglB:nulan kurahiknmi.
:y,apnlmill bUldYf:;

nuh3biri Senb" OzsoY. lliKI balioi, 90k iYL'ge~eb'~bni~ti,W ltem ,dle bu ~hD!l!eri., ' cll~D'~,iIJ.b"e-· ,elmm:n!:muID daI blim..jlta, 'te:r0men :kmudubu. Seu:&:r O~'Y'1m r o~flan,. bu nikti bemen illeyen lioma, d~' sLeep., bM"ll'Iepc'k uygmil. dWJ~
II1i1ckl:cd' 'SC'Jidlar Ozsoy'u k:utluyomm,. bu f0't;Q.Groflan b.dlmlmamlz;a
1 If!

Seribr ~

izin v,erdildcr:i lifeMillil'£t'e tq.cair ediry'O:l'W1l'l.. Omem:ii,bir fotograf ve: ,fun';!m:li,

Ir lbe.lge'di£.

...
'

~ 1das:ik\<"e~lUik ik1isattaki '\tnl3.neao.~~'tmiflnm v,e"l1IlaUea:biti~ 6K~liiin.iu,do:jIu wmamd: bIT~, ~ ' y~JlI!bCI o[d~gunu, ,i)g,1l'dmi§ti; 'bu. n~, rigjdib'. ""b.Mtk''''ve oompi, ~mmtarity;, "tamamruaryu:1Wti:"" bnm:n1lmm GJJ :p1a:na,al1:yo:rdllDl~P.eki ne d~, epilepsi iI~ isteri, mrun yiizyJllac birlffikte ,cie abmm~, _,~ zmmn ~tr~ 'epi~ ile iiOOr'dt aJmlI .vmlU~lm gosteliebUiyordu. I0Pme:'kZQ:nm!JwujwIiIa:D b~ ~tlamad:tm, bu noo.ailc" sadeee. .n9bedc:da~lSmclm l*iil!. ~d bir ~pi!,eptik" bir iswrik olaliMMligi i:~ ffiSlcri'~, Ik m.eiledim ve hi.- IOO'ffim ol_amk:

YaM S(l¥yel,sanayn~im~~

DcwmIa. birn~k:mJb, d.aba, biigit;rimiz nelltir, sm:a'nliiil !cli!iw baJbcii:' veren;, 'c)'Ie;' vn. ,samh. bk RObeLl.Mmen o[l.Qesiude. bu c.sintiLer'dm lHiber aib~ gfJzet ~itJl]jdif.ler.. ancak amtil.1'llMI.da,ie-s~cm ~~~IJm. lbu 'Ie: ~nzemleriBe, ben, k.mdi ~mmaciilik, se_rii~m*. ilalun w.mm 'W'3Iliyum bulctu:m''' diyo:rum, I'UI yeU rIlen Ib:irisimn de Mgaml oJdoi'unu ogr-endhn. saplanm~ dlllDi1.l:md:am.
[len ~'epl
\'C ~~

p~"

eps~~

O'~i'

~~

'Ql.\e:hiIDmek.te4ir;

ow: )'edEll'll;

cq,!iZm,'I,.

:s:urntuyorwn.
Dig,er random, 'oobardm ~lnme~~bir
Imsw:. sam~n~1lIbir" bqrin '

ba,YLi.ilerle.mii bif Ij:al~~, nooeniyle. olduk~ moolemi§tim., bum .. ~. bir ,a~ulao '!:elmll 'cl:~,t a'Uma geretmi &.YUYO.l'dum. QfiID_kii; pilepsi e II-c se;biEUit~ baiJantw ,on.1m otmalda. birJikle. epUc:psi yazul1ind~ ndtik bir gi5:rUlmtlymilli1l, bOyle b1l'3kma'l':i:ii:m. BI.1irnIh "org:azm'" Uzerine: 'bir b6.1'ili:'iilvar,

hastabgl (lJ;d",gydllf; en azu~w Do\Jde 'Vf: 9rJI ~ mtmkila1lial aVe~, l!1.'O:Il00'1 ,k.apas~llesi m)'li.:Dam:a.ktadllr. Bwn~1 ,Si!limJ'l'&,,[lobet SIn!Stll-da :mcofiti~ tu!amamak baHne: s[l[ltlddQ,~dJr~~mdj: anlamamuz. yerin&!d'i~hasfa. mbcl ba.I.:i[i~{i~i~,i'i'te;ib:JDde-ndf;,Dltll. b£~etebii,yonitl,,'5JIII: trio ba:sta:.m yabnbm i[lfi:beti sak.I,amak zorunda b~lY0rlU'.IQ:y!= aubyona.hmn, !l!lbmyma.r ~ bern Ii:k: sara,kolayl~a tes:pil ciliJme!tledtr. mwJ_mm_ak fSllyooiar.

.'

Or:pm,'ml~

,~.

O~

m~61iimdir\re "fiidiim" sO:zU ile,anLa:ImaYH9Illp;ulkyerinamndla, bilimij:.k~pti~ :yak~~~ycmz.

..

...
' '

Oliimmili. rmnn.~'in gybtdtr.


1m

~ i1e. ,oliiim uas~1ldaki ~e:kfa:rlc:,mybolan bln1lL~ ~,'da gm p' tediir, Bill 'medcrille ill1mi. e!bcdi, biLrn9sizlik alamk u1amanm.: y,crimtidir •

Burn.da, bir paranttz Ue '~kkirlmme ibQfhunak is; ·"mum. 'Girwen HKra.. [[lesi ijrnlnde" Tayyip' ~'ID ,sam nohttig:i, gO~elidtlil DDk mi:mUlk, '!fiB, hir~ @.I.llca siim: mabm omm.obfliintf beld.emh~r.;,00. ~,nOOCD 'bek -~Ddardl; otomob~liDkil~tlemdi!irU w rayyj]p &doi;an'rn killtli bldJ,guu. it!:r.J simU'lcr" ha[lnllk~bl.l.,k,o:mm~wtuafaodan biJed')fapdnm.m~, mibmslZihr'¥e ayna bu lialterde. ~o!O[veyak~aMa.. bi:rt;t$a~b:ul~. 1m ,sak:lam.~ 01;, bundan S-CDm da. T:ayyip :&do~'ttI, {ntD§r.afimD~· im irueyuflmdc i~ill 'Icil:-tlr izeni kunlular; Dfut. fo ogmf' !iEKmlIMin Ise rMtiPderini \Ie lilmJi!'" d rini t'OplliaY3bilmek Umre n~ rer:5lruy~mbLg ama.,oLmad'l. MiiIl:iJCt"~, [010

oyle oneri_yOllllIll.

N6betde kesiEilikLe, bir bioo!r kay'bl, oMuA:u > ep~~side sebi.ialite iUii'kisJIIl" den am IJ~ ,nobelii an'IanJ>mliEi ,ijncwnJi bUr anahtu oldu,gu i'9m de ollgazm"'1 awl ~ ~uri,yctim ltiI~tim. lIiss~nijiUm>ayn b~rb51iim·diiir.Oyle samyernm Iki. bu :~~

yeniidif.;

+.+
~iiLbpsi

wame

:SWI.~

)f.l1parlar;, '[Ie guip,.RGniyct°'w" IDok1Dr, O. M{lfti'log,lUJ lle &migml


'Gn.!p-~~.

kitrpJar,.epileptiik, ofanda.lnp0._~tiaUte VlL'rgYSiil OilOOk" '1'ani:p'

Elidlol.m"u:I G{I,Y~I:IiH~tml~~~ gnbdeki·sma nC:!hietin:i,Jwi~(l,g1~!icm'i ih~"~QIlJi'Yillbi'i. . Wrle:t i~iJn~bMlO) go~, :k;cf,nlillmUni he!l:lael~~i'e:r.Hi~ogU9efni, d:iijYk ~~~~ vc: htipo •. seksuEili~0,.,cr~iil!:· .~e.ksnel·is~k.DJru:rnnd~lf. ~~I" ,f:!~andnncpi!c:,plik;il'O dilli(dl ~b~Elilite. oillabitiJir, :ya: IRI:1i:' !hCIlii!'iti. biJ!d'iILm" S'i.iper. epiilepUklGf"d!l}; tm:'il1, I!~, ~ipe:r iSctsth\jit~ bnb~ri. ~i'iyQf. ~ijy]e de' siiyJ,cydb:iUrWm; s'ijpcl:",olli leptiJ:;ic[, k:ll.ri1ml'ZE! Llr;gl, s_;CJi-seibi!~1 'olltfflk ~J!kI,O'r:lal',

Teh:'!I'i~n Yill1l'W~ !I}."8~i, ~Ifm ywlt cdl;voj, iIl,iw ~b~ltw.inic. b;~r aklw b 'kl !l'31t:~ Mccll:s, ,B!tl~kml UUlcnt ,/lr.l!i'myka.,ImM o.8hy.Qr;.

BuyiDi: cpJleptiJdu~

rC']p,"'ct ,!liil~kil_j;lid"lel';

O~tdlii!r1J.
AlIi:.~dLm. i\rm~; llkp wrnp 'loph:m.tl!Sloo!!!, M~di, ~e,ki:I~! g'Gcililllijli
,~IU)'iil.tl·I('i~1mi~tl •• (jj'i;l!C!" ,!p~r :~!pU'.

Hd~nnru dln~r;::r,te:1l

Juiyw:, Sl.'lZlf V~ ('''H,II~I~!yg iJu;¥cl:cn IDostoyeVi!liki, 'it:! d~ bir §cb,vC!1, ,'ii~'bijnt!! Qrnd~lI! m)'l ed~bi.tiyoJ'i!.J%;, ~It ikisi ~i;i~> l~bU~ ,kf!:d:I!Il~'mlll~oo:ua \Ie bi:~fii;!ko~g,. ~lirUll.kEl!l'll~l":ya!kI~Urm:~i yerii'ujl:m~ Hdom.~~t. .SOf.loml:1li~oldUiklwiI IiICkLalilmdiil ve:

N'~d!.l<,~l ItJE 'ii~~9ru;;llIfi e;liyme}!i;: U~y:m ~tlili1lf..


I<mzl!lflm"

d!l!"'to.:ril1" kD~lltI~fl!IUt [\CiS~]IU'yOnl2~ DO:iiwyeviki.y ~~iifl: :is!\JlJ OOCli~ciwJ'frI;;/i •~Im


,d~fiimuru :i~lIretlierj "!!EI!f. D.fl~Ii,Ylsl.yiI~,. filDlm~a r8ru'iiI~~U:llm1iI~pcl'Hkfli(h~.IIi)~~m.t][lfIlIflml o f kZlrd CLSi::k daJ'!l)"b'"~'" ~aV,8J ~asmlm'llinn'li ~hvet ,d'lJ~ttmii. ve !holm hO'JL~,oseksaol' 'll'cI8o~~mizmli,YmlJMJnldlSl ~J(lbllecekWer:ilQti takJ~IE!tlti~k: dl;i1UlMlmg),DZ:,
j,

d~ m~hW' IlU:l\kIHl'Y ~.yO'.ro:i;j,!. ,

....
'

td01!1l gt1ml.qji", Asl!)!!" n,':~8;Ui?


A~h.lmlli!; ~llQ!!~)'ji

y,'ln[!!': '~I\I~LD''yC':\l9Idy~"

:zli'i bae~ru.~1 Bltnwa imUIJr:ikm:1 !J;llilhm ~t;mful~lltu I1lfOdru:. i;lpi I~ps~ pro!OOs6.rlcrllllii bo;yI'all. blli3kl,YOIi'I' :ni!tbir' ookllomn, b~k~dmr' .mllkGrmm~l.!Sdzle]]] )'Ilp,!.!bi WCO~gR(:~e y,nzabil.ecclil:!i}, iiJ!;(1!IUim!JkJ~{ldl,l".lk inc~s~, ,t1lD9to:.Y~v,ski:y!in ~ir atib::tllilill bidui~ !liWi:YCSj .ifjo ~:J1'yII~1I1 \l\l:y.[l, titll'lm ,6:mrWIij '!/,!'ul.'mey.l,l·huzlr olclulu yoUu ~ozi:er~! 110m cdebiy~n \JIG hem de
,~pillJp.s~ tElirjlliltd~: alTI~~~Ldiq :n,.ij~defdeel:r_iwi )i'u~llduSl!!u~illc"'rlY'!l1\lZ.,

'i'''I''~cdl~i Vic ,ilYJilru,_Jomll ,geIWIi~k: imoo~ "'·ttk_ijiJ!.l~ iru~el,i:j1''Qrn;m;, I)~ klc?, fJOi'l~o}''CI\!'~kjy·m:un. J.ooradi 'rW!bc~:I~ri 'Ill) r

Y'Oklm, mwllbir :[\'Q!WIil7.I[!J f,6tlter.g.J;lsi madllr7 U!l:~·~~.IlQRliB, :rJ:~,;g'~e]I~! "'fJ!f!~I~I3.'kkndu,!!,'RiIQ,Jili:lllin,i yu.y;mLwmd:J1.l dig
J'i.l!!~t~d]J' ,

Yok1!{1 ~i,y,Q!I~~ YU~lmlzdlli


!HI S\n_!l41l1l!ll't:1 utllrtllllif

'ifila'hU\JkIQt.~WfUU

l~.Bitclm'les~gcre'ki!ll'llrl r "v.·'

'. "U~~~nll:!::di
1111:(1'111

1il!3I~JJk, Cllmlnlrl~!'t;:1" Sl!~11l2008i

Iiliii'l1!~ AAlilir.md\, ,'"

;j,'J~llIij

~.ibi'inde'ilil1'h:d~1l1, Iki

p'~i",'r ilhyomm.

Ebuu:i mi, bizde w.~utlcilki 1'ilam :i]~ bulw~rou. oolatLm~~llw.1li'lilmti:k.dlllru.. mundflYIZ', 'Q.ok [fI!kJldrur )leb'Ut',[uin da r&Jrnili!~kJiy1lirnlmllSiil bile ~~Un!;i 1Ji!,)'iiflllllTInmii o kes umdk O~~ri'!. \I'·ru,mI~ ~k I~ik. !OM~1u b;m o1~bil~r-,Doowyc'V,skfuy, b-lD; I'!:onlilldi~,! bizi, aydm·iotm'ly'Or. SadeQC !.'Il~:~i' i,ll'ifC 'bedcj~ideillilek~~ '~ti!lliJo:r;;, blWnldnytl.

•••

A:n:lk.1by-yi" Brdol;an,' m ~I;lk:9~ dav,mn, V'ri.'!k!]!lllll1~mmHIUn ;rrufi~ ~.Ymh1A!~fl ~hlf~cndJili1llil,1 k~mu~unda i:l~ilfotn,'Yatin~~~il'll!!Z.Bill ~rdl;smnm, !Jim' ~nl' biJm'
1lllinda~ :nG_rolc:allatro ynrdn m, mmllCllll.l. 00 ~I:yll'r;, [)D~IMiIM:1~'ir y,QlWJ.),Tn:WU;p Erdol,lm. "hnyl:tlll;'lriyltlj;~elni'k" '!iei¥il, "',IMl1il~:Ie1i gClWcki~lim.ik" dCI1k~1'I ~ yoctdko;l~[id:Cdiri ek~!l~i 'dedi!;. dCln~ili:.is'tiyol'1l;lm, H[M~~.eJi1ili:lldc )1IlGU'lllklilldiJ' 'YOIbtti'i'\lkg!,e'itc'ki

MlInlcH ~9m! irr g'~:o"'''bir Omm IiUldlol'" d(lmr:s~ yfiklliu'ltr • ~

.".

~lbmnay ~kanl ~emI' v~' DO)'uUrut"m IIS lFJkim2006 'tmibinde, Oi:~'cgH~m:nesi·ooe. ~omaJizm da~lm i9im1e m~ m.i;li. .EfdDjan, ile i_gill] apo:oo~u. 6oda.~ D6ro1.&jw kfimijiK bVi i:'~_' p'~,
11 _.:1·:_ ""- •. L ... _ \I\G ,~~IR'fltiJl~.IL-u:mti~ • .'

Tam

I
'IJt

I, , ••u:u.i.lllm SiIl.lW.1llJUI~~

'I!.~._ .•~_

·_~I

1!...... 1~._, ~ ~._ ...

_.:I:._ ~~w.iilQOW~

1 ve, ccc: o1amk,. ibiri1xk: tam bir ~~ b.ir :saiaJIiYl ~gni!!umak:wJ'm l.till grn.~~ Qs. .. sanmmlc400dCrdc}!3ph:iI ilahriban. 90k iyi luf~ya I ,[tu ~diL"1. ~ abatiIb, '"$imfrmiro var; aklm Nlfutm~lUjl esas'ur,
~z'Un
Wlll s&t~yakl~

n. ,-~

_tUnl

bcUi IiJa1h LUllhook"lum

~~nE.

Bir insanda 00 ~ilik.

~ Illllo~na~hMabebir,~~il~gi~90k.~,mm1jdir.

..
Zeten., lbirIJlde 1~'IJ~lzd:m ayn o1am:k; ,~'resyund I~innenlik yaPI}-"OIitu; 'bilWeri dille" fl. k-odee daha iyj b1MandIWamm di.iYOEilml. &$b, ~l~,oldD~ UzeJiC., ing,ilizce ~rijeri Deniz "deJil''''eR~ '0 an1an Dan$'bm riea edi~ VG:
'U~~rimi ~iri;YQ~ Deorz ~.cmtz ~c Ban,

•••
Bm. hilliin~
I~I

(,)1nte

g~

"'1e bUit

'l~kkWferum lebarbYfh~dii)r,oruml. Hepsmm l'n~~lm"niB y.nun-&l R~ wgruli~ asdmm da wr; tiger ~tmC!lI~IlD. ywmim:mitm-elm .~iI!iIltlk:~
ol'UlYOlUZ.

v.€;

e bumlan
_1Qt;1I!I.

et6" hqt ,miIPI o~ :u ve cdiiea Meniml


biHi' !Siie olm:lg.m.1!I.d_~

T~

~'lhiQ

oneudig.imliJQi!iiJJJMi,Hs.mman vudmgi ballerdc'


~sbymum. Yap be, yapOl!l!ilil::nn

man-

~.:Daba

~'¥e~·m·yapilldan

'p ,aDClEiz,mL~1aE
. &dDjm. leim rer~egOC-re. ~. ___ itt. ancak. Ci'IW~e giN. san. ~ mfmStzd'm~daha dOj:rns!l !Erdojtm",da lid" -' Ibna:mu mIt' }-oMur. ote .~.m&m 'CiIJa'·m &dOp'fm'~ ,dalIa mlii.lti.man ..,.,•.,·· ...·-u sO:}i &racl~c, Ciller"dm &llla·~ bajJJdll'. beUej;ive umlti '. ~ 2aY'l'ikJ;:;, bfttim 'bwD.1M. ,mAL 00n W:MhffiIWn Vf; T~~Aviiy·dMi ve

DMl~Qkiy'ND

_~i1i.ekstazi

~cri Ue. hu ~I~ liIil~ HIlJ'd~j fJ,c:ygm.kr:iJe ,1'1: b~~r., lboolan sansiit ebnedim. K.aldJ ti" ""Bu~la""l\I'e hEciilip~I'd"fQ~I8nD \,a;da:rv,e ki~mrda bulwu:rym-;lCbarml [lotediyo~ DostDycYstiJ·nin ~hep ~.li"Skiy"~ anlab~re ~samh~an ise" bmJ.u. dab tok ~pli}'Odar~ ~f~lw'"dc :km'¥1~~;l)lio.mz;; meat,. "'bmf@[a'" Vie "'iifirir smdlldutar vc hunllada 'b~ KIiIi:YI ve !hem de Dostoy-e'iskiy·.io.gpmi,nruz., iQ ba.llk:., hi tMlmm., Mm'lagjlU1, "i'C ~i1.qm rull'JmajIlan_nJ~ ,ij~e 'ilgil~DGlm1elidir; ~ yanuhd:lf. ~

sahn~lri" ~ ,as11. fulilime ~ T~9C y;er ab~ :~yewiiy. hiil'aibdo.vecid M·,

KEOOfilEvnm,

on- I!myJi' im w T;msu

CilIer,. m~emm.cl bir erns.iI old\]~ ~k bilgis;1zdir, ,dimcl rilueUm daM I;-ok

e;yeblnm.

I
I 'In

de plimkrMii",df:n, qnk. ~ nrilyo.o& b~ tadru" desl~

C'IL

um.:-·w a e.stiue dOn~ii.

zengm1crpaDi!inj bR ediJomm. ~pmtedit_ BUDD nederu., ikidir; birlsii. ~ o~ )fit erkm gdmip iC Jine ~si~ bdm,. ,pJ'iilla sa;rah ,!kgildi On :lfI1da J'ilhtrn &itmlj, mcsafcfer kayd, etmi¢L, @l1obdi2mi 'lIit aydm'larm.

OiL_}in poUlilbaya. ~

zw:mmma ~rir.

Tllhlnq bwUCU8U, hmm ;Olpraldmlmil 'GaiC'D" IlmJWlga pet.:~ i4i ¥c hen h-alla.lflIWInIllgm. biHmin ve 11liJblnd~ . o1dn~ mamjliOJWD. Haia cnbUyUk d!0krOIillJHuprcu~~ O~I gcre~jl1lokLiw!lda. dUrofrl~ YaImz W rdnz rcJ~fu. saibahlm ~ .bmma~ve bir dO\l ed'~bim uykmbo. bem~ 6~~:

Kn:mik smabdlr.

So'vyaL'erBUtigi·:niD

~.,

~i:f_

Hm.lihk.o!!m!lk, beni.Il'!l'LBitim
!iiI,andlf 'Ve sahk veri,yomm.

¥e

'Ede1:Iiyaf' SIt:''M~roliJft'"

taVSL¥~~:

Amk biIliyo:~ ~ ve Wik~. ~ WI cana\W. ~ ve iiBit". ki$iiliJ:e hiIDih1m.~ ~iW$'" ve: UI:a;ian q~ tipo]ojifer~ dif~ her ;ii~fi de "ep 6,f~ styleyebili)wsak,ldc iniq"duhr. 'Dir de bwtbtra., ,Once II't'CIJ1Miil i)~ .Y,aD1m~ ~ daha so:m:a. film !!!IolmJq.. D-r:Jetyllitmil Mi:: R}*

~a ~

L189 ..1991 Ayd~n1anma CaiJ;'dB~ SOyY;etDizcDi~ amy'in IIcri sm([ii-liil Uk-C~ ~ .... ~ydm1anma'" £mft:_ ~ d~ ,a~ltil:jc ildnci Sii'ot~la bdari • .drntmmaparlm:cellem:cold~05~s:y~mllul'ma:mn ~ ~i!di;y~1dl!l. iU$ [ e bi , '"!:-. ~~y.aka1:p., bU"smr11f~Il: biibim. k:&aDmlimn ~ ulus devild1~':in biD ~ lirrikiye·lH: bir samh atDJ,ontu. HaDIihk.
lln

Yl1dan bim:z ,lIZ ve bi:ml fiJzlJadu.

~
,

17 saJ'l\ 00-

Yoba, Sov,etler ElWigiythlmta,. Mm.kan~Jw:Ia:ik dwya -9~ hilmld-i


woodunu
DIU

III

" ~~ve

lbiJb~ritkldir. ~

bybel!l~,; wm'd •• Burniu sll.l1!!ra :yZ!lllmYl phm.lad~,p'ICiiIl:ii$~~

In n!illlin.~.veb~\I~ Oil siyJediklerim ise, bum

bow 00i bnmJ,yorbr ..,,~ kabil:iye- emu iilndm si]mi'i~.

ki~b~ bbycr, $ilmdiki :l1nIimm" S!mIm"mD ~,


B'UToIdaylZ.

Bcrdyaev mi" brm olmasa cia, ,8'lil'i ~ bir Dos~e~ ~jn§a:ml 'VU; ede'bjyat:Q:l d~n" {Hose!saylli~ 192:0 b8li'lmm~ Mosbw"cIa vm,1tj tonfel!aDslan. is-WlFil F:tarnmzca, l.-e &1l$ de l;HiRr:oiR' 01.ar.ak yay:m_lMd,~ ve Etim Devrim~ He modem 981;m :5-ODnlm s.eildigme imu:ui~mUl. Mad:$ls'~:'idi1IkGnfe!'HiS dalIli verdi,line g6m Ba'lieVit o!m.a:hdIT [kwellle HlimyeJ'k biJr Q'w.U~1! i~ elifim, biziln,Nazmm'lD '\nakiml~' lle _od~ '~uh:!zof'sm[d3Ui
j

..'.

-'"akUsn i:~iJD var oldlipdur.

ilam3m1M•
'

'I!!I,--, " IIMru R-II~

i"lr.

-,'

-y-

~11D

1~_oI"I....i-_ ~

I,!mfa: eylifizmibidmla

,- Ol!~nemJ':~

... I~.
T~"
,. ..........

~'IL

,~Ii.

,A~"", -11 .. ,-"''' ffi i!!I:D,1:: ",,:;rOJ)WIWi.w,;!o.g:';' Yl 1 A~.li UI~u~

E\IftD"'OmkaY3i'dBdIr.

Iklil'l ' I, ,~miy ~t~i,~kmlllC,f~ ~ kW o:[dUJu; ,~ , n-Cfi£mJi - '!lii"--- 'I:: n....... -"-~<IJ!J -"-'ibm - '!!..Ia_C,k-, ltdJ.er~~~ " """_"-" '.1:;1\ ;:., ....... 10' - -, ~_:I!l!JJI ~~., ....,.~ ~ II
I
1!o'U~sunlflan

,ram
~.Il.~'

Memdlllh
l..,"",1!._1' __

m~1iII

........,~.

$m

''''~,~pc:r:yeljzmjj iImW

clDri:,arum, ~

11m fi;i1, ~l~durlar..

~e-k.
$]j,~iil:Di

is~edrugi~.

B~rd,aev. adurnn 'inliIUlilemsyOnu, ~esitlidir, hem:moder-

1Ilizm.~CBve hem de aydmilmna eveSovye ,JI)iize:ni'n~

..

rikin ~1u!:"I1L ~ olmk,. t'91I~ '~'980\1:2002:JiUmDdJj]~1l1Z.. " i'lfl. 1:2EyliJ lle '"'3Kast.m" diyuwz"

v~ "i2

k(ppUJQrrdu, h psim leD.

:~iH,'Q~.

BUI1dan :sonrn anD:: Be«Jyae,vi- illif "Ona bavarisLdk. Mim::";in No,UlWfU Mn_veii' Age ld~b:Imn adl da Be:rdyae.v·dell g'di)'Ofj y,alpu: burada 'tri'zi illgilen~

Io.r·

tamI~ Berdyaev'~D
eY'

a'ltdi:, ~

'bli pmlSi;, ~lm~


1iIi!'!.tre't

O]ITI.aSl'd,lJ'~'I:a:mrl '@lLr'!t~ w:tdk :I)'ld!ililanmadam.

~m8yacaitl1aJ IDaml0:r elmekt;edi:r.~' De.m_~l:"B~~!~F

Tayylp ,En!b;p'a g~Lim:¢. aiv,en ,~i·nilIil, iJWnde., hir oto:milbiliru ~~m'[Iibc:linEdirw 8rymJ ~,ntomOlilam ~ bail)W: ~ooa. W _mQblLin~,derin I uykuda o~·, '\Ie bmI de bal)'uz indimm. Erd'o~'dlIr; n II Olb;)) butada W ~~mi i~ Wri ~ w iigm bru)W q:leti,YQ1i:, B:u, ki:rap l'1!IDIMI ~,yo:r;, iimm~!:d1rjj 1!Im~tl.IlIm1!.
I

,If~,Om Cag'l diostl bir yimetim diuni

bud\!r,

....
•••

o~dUju ,.

em isliyurdu.

1eroel ~
8i1i~HrmR}'a
h.l~
~ij.1"

b$18~

bir'oprmci ve,em, fada bit ~a

+'.'.

asismm:n

_~~~~,-

1Io.••

I_ ...,~~ ,'" ,

HerbpI)Il'~yowm ¥e"llIakiiliiph_~l'e~~ymdJm ozc.1b:' L..:j.,!~· ','. 'war. -~ ~n~


1!e,gteS$ ~ •

Oemek ti 'bcr tkapi heDi~ iimwirsilc YlUMmla

Bill.kitap mcti]oodij;i zaman gliriile-ee'k, :mal dar" lIem. :gwel >o1m:akw tim
de :ismiyle fb,j~i:[leD samLtlv. dinsdllii,n fcmCi] ya.nhnu q_m o.tual ba__jlLdJrI1u:;:

Het 3mituma ile en Ilt~. M patla~. en SlIUr'tammtM ydlamn3, Il u)romm. BlmU. ~ ,ltOk dOIldiijimi. du;yuyo:rum.

.m-

dill. deDtigimdc, csans·l. o:z'y ,oome.'k istiyDrUr.I\ bh:y.ana, fO'mtatite ve r:irueUmmi


IH'Ihyo:rlar .. B,tI. i:se bii1liliil ge.li~liridigim d~irn1cele:r ~e~esmd~ !W'imIl1I'l:abrihb ill,epek tmarbdllrr; ~ *:dhm" (-eo.ddite diW!ru misli. son d~ 'mtgrmm" komputlmanJara a)~:dm~~aldedlim:. llcta.ymslYla b ibm :saral1d3 sad~
t:!

•••
Oma. AGina Y-aymJan ~
II' J!CMIj·m., ~'db
I ltclemliitim.
I

'Niifm] \-'e ~ IIi

K1etUJ!.Do~

manmat:.

hiIyl~ P'r0;fcsir Mmll To:~ i'e buhJ~wm" e,ilep;~ w:manl~[f 'rII'iC Mem1 '!tjlam.ll ~. epi1epsisi. Uizerime ~k ')mm'h 'bi£"ltimtu Va![
~ ••

t ..

tai _ape1ee..ptIif ,1QIiiI100gij~, ''gouveau


'Ii;;. pwr
~e' Nti'Of.lYm'.

moym ager.; ,;suCO'W';

,cc1_m~i I~~

doil, lk

DIMIVmI

50(!

i1 dt.lil

WliluiCI:Ul\!'clllll

fviue:

III

.$1J'IIID~1Ile 8J 1m

[plil!iCi~~riM

:S'jll'M lfM

-,-cora, ill:. ~Jctmmit

G-iriiimemizde.

~'hir ile iUt c'ddi tam~~ 'sajladt'IM \\'t! fiagd~ ~ oo:Rt tmUeriDi g5nnllj,
~I'

Ji;ilSi¢ril'-

!Id'uttm.

heloemMe lmmtiIsi¥Otiil,
~~~

PaQl, vq,OJj'lI"e pdt ;Ck ~U1


,

N.Bllrd'iIwli, uSeMlik 1'11isNN"n. k_;;.,aM~rtE,Pki_JllljUM llil'DliwliniB'.H_ine,1F':erii,


r;,,!63.

l'9i!8.

u\h-yomm~ lIQ;u!!K~.,~

AIAlN l\~.

Le Hf)WQu

Moj.'M .Alp.,(i~

lm.

€i~!

•.fmnhd. 1915. is. 100.

,',

iltcri ilc 'bu btd~ kli ill imlerimizde 'Of£: kJ:smaI de sam uzmanioonda. psikiaU'ian da. iiulr3:J3. b)yahiJDR. bamJ.lmma ~. ve bilimncstDiD meitebi1ooeg~ diliiiDtesi Debr.tum.,~. bU: ,ejillim ,~
hakJanj""
." pzc ] .~Ii.""
I. _It. • 11iW:1~ meL1lI'Detne!lj"~5aS•1l.1 'l'\e piwA • ~-~-."~·b .. 1.._..iII m.sm1.1l·OA::" jr~ mi~ . iU ~mfi!U _ ~ W ~ .. ~..;,

Yahuz bir ,aynnfi_fl bydetn cii.,mm;·'basla ve ydksllk dUzeyde. yenidelll" b.ritl~An!adun

Dogn.t. bu, '""rd1eks". isumimc "~om!!llclcrt~,dcm~cbilir. beni hi\; bll;d~lml.yoT; ~n" Ihi~ bunkrn3ytma;. dahai 90k ~glamromm. ~~ b~ni he;p "'millkilye'l'~ve QBk: zaman ~siiyas.am·' d.tYlInIZ,; Y1IUanmdlai nmnabadu.

• ••
Jlhbi

~:iu"C[ljim!~solln;mda."wa. ~lallitlRll'~ sua~ yaDJahiiliT]].Pd bnlI'1iD2ih ,I}al'e ~lil'd~~i:mi kabul elm·~k.,dlll'WD.Wlda,y~ ~. dB, iLmsi, her sarah"DID wnriq;l1C W kcnmma.ya muhtw; sayuilmMa.,~·~ samml~bmm ~~I~ detll.ektir ki, bUM, .ka'blmuy.arunl ve aym:a ~ ,Emaii,)mmD. :K.romtsam ve yol.c!l~nglkili~i~i.k tahribal:liv~ nedelil,o~b~ieri bmusa1. mgamM.eri
gO!'llil:rezJikl:eDl ge emeylz.

oim&.n ""si:yasil'-' elana gi~.

diml!.

•••
K.imse~ermlgijrm.ek istemooiklcrim WIDlj0JiiJ.lD. Bill d:a bCllhn lafif1erim
,am5lndJ.dlr;

1CaT& ,tiL'be;n dckto:r ~iiD w bm. de Tayyip E-nlIo-gan'm miiavi helidmi .alma idd'iaD:l yO'bni'. Bm. ~~i!l bugidem Vel 'till bilgilerle, amk: Ta.yyi-J BmOp~ n"m, bap,e.ka~et. bir :Y'a:r.i8M9bilr lk:am.lI. gfirc"li a:Jamayaca,iJm )':wyarum.V:e ben, bunu gnmremek' 'Ie ~ ,cnrnhuriy~['e :k1,ymu'hr, diiyofWll .
."t"t,

..'.

S,iyas;i olsmdan. "tIbbi" elana fin-

T~hii yaxdLidanmm 90k ~ bWUImlaSl imkan. dahilindedir. yaI___m-~ bmm ha:zur bit" ceWbm \1M, bir geneJfe:me miymm oJma& ve tespit cmgfm ~ii7.gilirin her .sarabcm vcya ~ ;;:ek !Iluafulai brudlJiD.upoulmnnaOOiSL'>ty ilgjlle~. B'lI~'mmla'liY'6teriidir. Katl.dJ Iii bil1rul Qabtmatam .' Mlit~ w i,simsri~ Ji1I,~14 llbb'liD, 'bl!lgUm, ''''v:ak';i' VJe)'~ "ease ~l§!lmiSw, Fri. 1:jjj~m,pu si.i~~ayem,e:yi... ."
j •

.'..

dda sm: ebnek,durumw:uiiJttm, ,d!aJm g~n9 o:lill1uliamn '~IID'sam" hofeisOr Dn'kmr Scma:'!iIi a~ta beru. Y'ij.n~em:lin:li; epii~epsj Ub'bIDda.. blr ,iR ;at giZLiigiJ, mkI.' )la''Ituz.ca nfibeli .8o,rmemem gerdrtigi konlLsurnda. mLk: li~llm S~v:i Hocam -dan afdlm., tit uyanm"dtJr;Bu.nyan elmasa, 9ahfmaJ, en ~.Iwm 1m krubr. 'heyec.ain v·erm.ezdi;,araWmm bucriktaJ Imlhm., b~]~ ba~ma s bui' Mem,~<8 diipsirz. bili'detya·drr. i~t ,ettigi ve .saj1adl.g. kayuJduB9ls.mdoo ise .aynca ~t beream "ar~,sadeee Eemaffilzedebili,o[i1!Jm ..

IIki HOttIm.1dao

.mEW.

·"m_i.k'~!i1!ik"· knim'omm; h~ Adam Smi1h"m 'Wun IbHgisindcll vcya, .JC'!iOns"uo udRiry'dcftj YaniillanmaIS'JJ iLe ,)'Q!I ~lbir phadIr. i5ncmU ohm" 'yazdjldanmm ve dayanaklla:mua., uhben ~'1!$ 'ObmmasldB; Qy!~
TIp' yumrLyO~

umit ed~yomm.
Tlbh~ye·ll.iQSMa k~lDddi

,~i!&iindw

CesanMimin 'ta.bmmuh" 'lIhb~yc,dum,. biyUirfilir UfaDi: VaL


'

...

utm~duyuyo:Ji"l.bl'D.

BiJIimde .y:Mdtmn ijl~i o~ Nba:y'uu ¥C~lPmfesiir' Doktm H:amdullnlh Aydm., ade.m, ~mOOmI '~ez.h~~; oldu. IGam"da 'b5ylc bocallmmmn olmamtidmll kwm9doydujuIG ~]Dune:k is!iytmml.. ~~dae:mdiLi alan deA,er1iiHocam" 'Gata". )'&plllu 1!~nht=lmmo d]fmdla:;pet ~ok b~ da.irtibalmll IblmyMdu;, liitfm'i" ,eve geUp, deniJcr ventijini de .i1am:hyamPl, Thrik.-i ]Lm.'rde, Ibu_ bir .fakir olamk~ Hamdullah Hocam'm yol gijs~~mginjo bende )roJ a~,i1 ~~fuJliIl dllJ,ygwlJD'l,.lilW lalwda ,ezildigmmi yamlildruIJ 'edemiyoromokuma, ~ Iila~. ~k ymmiJ a~Jmin £ili~ faJli.lillil~ ·okma'Sm:m imn~k.. ,obllllJju.bSi~, usWmm ,de:yapb~Jn.~ Gok1~yunlm• HamrhlLah w~ 'Se;m8vi Hocalam.m" ·'~mitiki·ltifmb'i!U dikkaU~ dbJ~. hl.i ne ,dedit~.. brnlbms6ytemek ha:oo ,d~mez. ,.aIn~ y.~ld:anm~, hI' mcSlelLdt~mdla ltailbl 'lMa;fmdan~lDdm bo~ut gariindrd:ru:.Dogm, hi~b~r
d.okil:otibeniml mmmden 'ymmcazd!l; yazmaya lmecbl1fr bldlm ve ¢t eesor o]dmn V£ JiEk hfIr da~BcEilimki', pek ~t aJanda. 'oloogu iizere. "medi;kl)-pj)l~tik'" d~Ji.nde bir ill'tir., iklmcisielm Jm4 bcwim, d~unda~ UIIilJloI,t lediyomm,

l8emmJd ise tipitbir'·'.mlUki:ve~·R:lI~.-' ~, ~ ~ey'~rgOz~1mul dmsin~ yetiJtiik. qEinJkii, biz"'. hI:.! ~1)a,er41ik_ ~~en ~., :·vi'mizdOOir" sazcmder'~okZB.m8.D,9Qk8DramJbdmlar;, "~E:"'i ~e,~yec~ ~yma 'R "1l'II$"

dai. 1naJ1'dakllLerc j!i\av~1Q., b~b

)"lli1ime mdmnl~r;

YaklD. arkadatlLanm.. 6im.di Mustafa KemaJ OruvefSih~si·bdc. Profesir .Or. A;scna, v(!D~I' ,DokIior GOklIm Akiem:ir'mcrj, Ase,na :pJ:ikiatr ~ Gii!l:Jban beyin ce::-rmm.daha f.ilc.e Dostoyev:skiy ·ueri.n,e y,aptildan ,~~ ve dig~T y.ua(b kayna:kbr:l. A:n.takya·daa. ufa§lIfudltl.a.r. Ben de Antaky;a'Ya;, ~giJcrimii a.ide edii~ yorum,

• ••
AIlkara"da

1mwt

bulamk ~lI'by,onfll. ,s.e1."lS,i ve ~~ie"rimi

Bibr, h~p 'hi:nj, ~mm.w b kadar h~ldl blr F-kilde Bimz da 'bEDim giln" Imlll'lWma~ bir ymilgi .Ylyotcm.
iltdyomm.. bW'm pU;:

* ••
BIY ~a~I.§man1da.. B,UkOOl, ve Om ~ Temik ODi,vmieleri kliiilip:lumeJeJi birbil-Llili'Utmarnladllar;, biriooeJ bu1am.a(]hiIH di~dl!girdim. Her [Jd finiver~ site k~luphanele.riniByOl'Ie:tieisi Vi: kdtiipMoocjJeri_ne te~!k_kU~c sm.ogilfcrimi ya:zI.)'Cmm. O~masalud.IJ,bu ki.t:ap' olmwl:; baa i~!mI!ymum. Brhtk k1asik., Hys.t8l'i(J -The History of (II Dise(U'f! imtallD-;mm., AIDkam "dokw n.p fa_kilheler:i kUtiiphmtelcrinde riLmrunasma 90k ~udtm. J\neal, B.o:gazi9ij 'Onillv,ersi!l:esi kiU1ilphanes1itufu: Ohm.sw bi~~mn.ild.IM~ ~1111 ,esti ~n~ olrutlll., eski k:GleksBfy.oltlar1i~Is:mdlmbla!Oir hazifu,edir:. hi9 yamim:nyor '"e yeDi-m~i m"ilD.1tge .g.&smrilerine :liI!Whm olan bu ini'll'ell'Silenin" daha 5Dml~ v ri, ~>:l~ iDivcrs~leLer yotkeo, '~6iX:lse:ktuilino~J iiini\'e.rsi.tesi:" tarir reWy,Dr-dwn. bu yamn~~k sevtyorum. Ne' yaztk, w1k-i ilm·'d.!e bynat SQcz kOD'"li5Uolun.ca." ~erede ise,iJnan~l.ill'Jitu.~ ~Ltk~t3 ,Uioo-erek.ml.sy~1~gw dam Wlcre ,edetJiIDiy,OJ1IlIZ.
Ilza Veirh'm.

-_dt_mn~ noca'JmD

hii'liin mtemCller. ~. benim ca'., ~at1dIJ~ 00, '93tqmada JmID ai'dtA SiirprizbynatJan...n H~'d:e:iIdIr~ ~erimi JalUyorum~

9lk iheD rnha.fsuhk zamuUla'" geldi. ~~m PlLi~ Amcak pet ~t, Me-bm [ Ho.-

Bcru

~l'da Ban~ vr Deaizve Yol~., ~i hi~ ki!JyuabiZ in~ dJanalhfar. Bulllll&llmJiOD b~ iVm. p'lbize ~ ~. b Ban$~a. '1)lm~ b~r m:kizc"y~: ib1iyaeJm vai" nom gO , d.ell)ordUm.. ~ gqm.ed sn, ~.Hoc.n. mu.c:izc hWlimdo"" ,eevalmlll abYO"fd'um. .~ biMtn krolebif se-v,giferimi gindmyororn;

Ayw ~ki1de

...
'

hiE kt.5ID.I ,me

k!.oll_ktivite b~ yaRllC1.m:. hurm hepi inamyomm~

Z33fi.1QIZ

var,

.BtD"ho~ s:iH.priz da D~I~T~ lie 'Co~ Ki'lh1phanesfmd£D ge~,d'i; Antill. TIP' ve folse(e kilaplarmlll,ibirbiIititdeD 3/YUaJluy0ruz", hu k'ilitip_e;m1me:lbulabil'dim; g&7.tImdlc bir Mz:iim~ oldulu. Aladl.klmm:m. b~im buIDa~R1; bUlahi1diklerim ic;io, be esk~ 'IlcSullriim,p:hanimli:o>:in :so.rI.ti1du yi'lR~dcisi N.Qdiiyc TUBal Hamm Ire ,...:~. II!. .."",1..1..<.1. b'·~" lIJIJ.Ki'nom:ec~"'I· U,UfI enne, d" . GQ t~If.!]i'~e.rimi y<wyo:rum.
-

..'.

Dw"sun.Enni~ hu ~ WI :nda,dakimiqri r.dJahiz elmek iJ;r~. .Bwru:i!Ei. dl'll. b~ :Mdemi:k dblmmmme \Ole yaymlarda."'umamed refel'OOn wr, ibum!!, - 3dt :sakh tnlU]m hakem:~ 0 arnk mlla)'a'biliri'l ve a)!JiJc.aben y.apok. admi dlrI ~1U~~ Hatem"1I!" ~ 0 Mf-ie eliDizddci ~IDl$ma. demek ti. tlb~ \"C h~en. ~gIIam we tcrtemiZ baldc.dif"_ ¥ebn :aJb.dq:ID1~ btiizh~.
~1DI1

bassasbiE ~e-tiMeWiMl!. ~,dti

••••
Sabri Camuktl i~
~CM'l!lOC1I,-liekjp

Dumoo Ermi~ v,l::""'a& mit W-Mani" Hal·em"e ~iibln]mt:ln S~eQleriBden I~tikt:cn sonm bu ~~dan dIaha. ~k sevin 1BEhlmde ve pom~rikadla! ya~~[jj~ wn~

)"Hlyooum.

....

d~yorum.

i[b.an Teldu'j

de amk IdmipbaDt b.iego:riline koyuyomm;

AmI{ ..~;

[(uw,maIiest" saJ-emu)ll:.bi~bir 'Onmli kaynaktm Glmit~kdim-

fie ~yomm.

YQUlt\'I"j deii~j:innek l!ienim istejim m!:

dIm" tki yakm. aritadaJlm,. Sabri ve 'n_ba;o',~1Im1aIan_mda., ftafisl7iCB.sfimik ile. o kadAr incontoum.able oId.\IJar. ki, ba;zefl. tqeldmr c<1meyiid.6i U.lI.mmJi"OnmL S(;"Ygilcrimi 'LCy~~ediy.oAIHL

(l!Dd~~ eJYfI!bnaYlI .sel!~1 birisi c1milcbi!nu hqa;IlQ! 'e.ooi,tim; "Madq"'" ~ok biiyUl bU yaymtfl ve i~clmedk~ )'mi. V~ a)i'D.~DmiUldB "bfiyill'" bir ~~ma ile
~kima
tU:!l3~ntJlIIbu:ndaJ I~~m.t,.

•. ~.

\-'C1idili-m,em

B~ bim',~ a;rb,lIEka.p ~"l81ya~ lilazmJmlya~

b~

oo)'lte,

~k im.e:m

plmlIyornzvCi:

lot:!dm~daki bu glih,bme'nw. yml:Ua, Elif Berksoy h.:ris:'~'C<~ desregi.ru


cksBtlt emdyomu; daha QOk "Gmp SW~· ~iilib~lftl tak;v,iye Gttiyomu_ Bill ka)l'mlk(arm bi:r boiimU:fllii:. bumdal. da .kuUam.rlmil; ~k:kiriim 'Rr.

~OOI ~L¥JtIIlilnDUto;p~J'lI'

~, Bunu bbld vc ilm i~c.,Iere,iini, yapDlat ~mugu mo; lbl!i ZOfiIl'I~ul" 'berJreslljiinv;ar ve g~;edjdir. lkT bml!l pmvlisi ve h~ ~ JW1Ufi., ~irsoIiWilIiluluk .a'llndHlf.

Ou Qah,mamm ooilOdaii1_nu Zeynep Kopuilu yaptJ,. ~mdan iti'bareo bn if3l1~HU!'1n1,sevm!S o,lmasU]:a.~6v:i_Ddim. Se'll',gUttimii JRZt)'(J!UID.Yaym yOne'tmeni~ miz, Koray 9m1l ~lIiI.cittnez·d!!m~ 'buldt.aibmU', 'Ilync;a hb,dq'Ul bukuk iblirosu:mllll: sijzgecilllld:en d~ ger;-:inIlC\!l1,ioi rica r.t:m'i~Ib~I'u:Diuyomm VG t~eti!:ib'leri_mj ,kayu
eciliyorum.

•••••

U,Il!a'tcUer hUlda~ :s~mi. ~k Zeyncp HanJm ve Komy Bey'e bmUtlhm:. RahW.yo:1lU'I~


Kapql,! yin() ,uk~!IOiti Orner

Omer~e'.

TabU.. 'cumhuri~ll ko:n.una OOItIIDlulu~mmy,asa1ata yaD~~,o1dujU dl!,lilml1ar Ida, va.r ti d~ ve biltiy~ Yahuz bIlL hiE ktlmmlmlnlZl1ll, .yuW oldupa

•••
lBu ~h~mam.iId lcitapfm ib~ttir; b.irilocisi ~ediko~pomictik" ve i:kinci:!:i "dQ~ sa~~'" adlanm ~!ymlar.1kJm"j Idmpm mooe~~ :aYYipE.po ,o[LnmJda T b1rlikte, s.'BIv,a~mfbuata VI!: Llobh..k~~ru_'f~ Di iSSIV.~~ biblml ,etmet Zor:l!!llin1admrlar~ n

babnk. ~ ,eyldlim 'bu. mmmdu!~ dl§I'Ilct1 bldtkhmm ~, etm.e1m miimkiimftr. B£a ~liii;,<0 t~ tai-~omm ve 'Ismel P'qa,Hm,~tltri,~nin ~yanb.nm hamlayuak. "am siize"clIir'"diJomm. SGmmdmllkbnnmaccel' dir \Ie
sorum&WiWd~'~u, ~,oruz.

....
'

S6,yle mylls.y'CtiJirIm. burada yudlklmmm hcpsi yao.l;!i§',o~!lb:itir;oylerSf; blJ;n,u., tl:bbiyc: v,e matbna'l: g.1ist,eme.k '¥C ~j ~ [(llmek dummundach:dar. Gomwmekmw" bu :$ansJar,1 bu!'l:mmuj(e'Jr 9iliir1J(j.~ yazdikl.a.nm v:ek'O,n~mal~a~ n nu d,uym_amak imkarnuM.1f ,,'t her .zaman" AydlD .DojD~~1'I ~t:eleri. 'mm rum.
dergJleri. "Ie tum bn.~Uacmda. ,daila rub Y'allL!d~gl:nr1 ve b.illmdij,W ihiliyorwz..

K,.ultam[rn~an s~~ 'Mid deli~dir.B'WII bepl ~


AlIDa kirap. :sUdi"nr.
BUlin,l!

h_ep[

yaztli'omm.

•••••

Bu, si!la1rJlki!mbuillUmi:scm biilimfuIim b~h~

'1JastaI

adamIJ'homme ~

•• "

Bir sava$ ilatlil~nu, btr


BiJr n1cY.dan olD'llilitdeyi%.

j,e:

suva:tur ¥e: bir cumb,1myct sWriI'!J$l"dll".

o!ma1d~ bm BqI' :fSiZIY;O:rw'DL


BumMn soma, .'CO~

.. ~"vc

ben lite,p' ~JGnlDL ltU'~'lJ KOCOK J'1 $,uhal 2,ooB

•••
Eget yazdwlcliarrm[1:n Ylinh~, oldugu gO:s.terih;miyorts3i, ThyYi,p Em'OoiM'''m kaimusa'l :dandla:ld i~i SOnl e:rmi~ olmiDrtad~r. BUDD kalbul 'Ie ibm. ill!: gereginii yapmaR :wruncladular.

8m ~, tiJta, stktyoNID.

jener-balaJ-bal:gst

Pa~~Hazret:Jeri, BJiili ya;pma~F:lpekse~efdi ve b~ mter.~ hGp nJ!!<" :raJdi uli:iversif~e 6treRcilen, JSmGt P~·m.ngiZli espri~~rini ]X:k si.v,eMik~ .H\iseym CalIit' yat~m. hastruli}ye: yatDiU:Ju, .Pais. :ziy~, lel1ive lfJe&atle.. ~'ifaz~iiII, ZiYM-ebj;i V.M
fill'"

im

diyomdu. HOse,m Cabi~ kSJJlyayaz&kJanm si)y'lemi"ti, galiba:son ~Imydi, "zjy,aret ,edimmemesi t1ca'''' tabalam 'ilm'dJII, p,ap_~ d GiH~~~olmai" buyurdul'ar. yaklnlar ve a1Ci:abala1l'. bu nota bndi!leriIne yaz:llmadtgmru d'i$iim'iirle:l, '~"asd s '~i i';1'lrntillin ,ekl&!lme.'li gerejimi soyl~dneI. Ekkmmi§tirvc, W1umm}i"CmM,
'

..'.

_, . B- ,·IIR':·I-Ni··.' C-'I~

KI·lAP'
I__ _
I

MEDiKO - pO'LiTiK

HI:£' ")!apdmayaD ~Jm" y,apugum ool4~'e.rdmn.,NmnWl1l hir I1CUDda. ~ ii§,temdC~ iWllias" dai 'raF. Bu. bam Camus,':W mim bldI, ItdJe baIm,g.m~, iinil'asi~1it )'d.lanmdB,.YabaooCJ1 -. .._..Ii..._ :...1,.."",_.." C·'--.... ' Q...,~(. it""" -.' ...... 1;.......... : ; .......1"'· :iI..! d '~""""~I'LUv....~'~'5:.,,,",~""'D~I~Ji~.m ~~ 11M ~ birisi ~,yoom. 8arIrc·''Ilv. ~. cioa~l~ ~p;iz bmkmamak ~in i~~ yai~pd a_n'fJf.mUn.. &z1 ~:dIeri. it'IGtll.. m:~ IbmdmlaYl imnriht _ ~ -ed'eIIl1sa,,'·awemial~ Ic"d "'IJumn.msme., hunD i~ dummdlsyml;. Mutlab. ~ 00id".amJ});Jj yhl~de. vmi!4 bmD've:~utge~'~ tMmul~diilliyliltrt:ll!k. BelJD Wa ,oyle,d~iiJorum. ~
~iiTilHiftft

Diem

demet \'e dUnnakmryoba"lupJJ,'" ,bize: v.e daha d~ sara ni'betine 'yol ~. '1li.Oda si'wiiliIe w ~ h1i)!iit ibtDwille;. '1dikJeyecegmi ~m)rI.,.emet mi, i~~ 'btu ~ efna_ymi. hmi. ,bu~ iiJemeye amtemn'''Qpj~ .BaiJndm 00,WIl, sma ba bilIaR yetatidir; n,1 camiaslillda.'epilepsi" ~ 're~ S'Wtm.Hamndinemm· '''nlmar.ya dla 4lunmJ>m,d!emd:= 'leD. ~ [dll.&eti ndlalki ,edlliynnm. G DDU1 ~ .. V1 $:UmH ~epilepsr~., s6diJdWm 'lf1kan1nui ~ o,'bakk tJc.ma i~ etmek, bir Imsanbk mnnllulugu·dm:. ~'dm,cmay:el~ili)-m; bllJ·cimyetinlKm~om ve' bern • &iii oldwa IisaW haJjnin. IJir le;p~fepsi~gnda.
Pelli lmQgki ci.nay'et. ·~i~

DDjIu. £.1i -o!~


Do~,
Q~~~

~ydistl(J11mak

ife Ozd.q"m..

Dep' b&- cbj1:tin

fa·., hi; DImaima DB' sav~;JJ]Calli iil~e

iign:mJl]ct Vli: aym aada JB!1.IiDU:; i~te bu. ·'H'IiI";'~.Eft'e~" ~1,liIdur. oft {),~em," w'c~ 'l;oin'Mmiyonrm ve URn dQ, dar ;an;.. lamoo" ~uKleD b.ir ilbbdda o.~m ,olama.cbm. huna pek ~l}'nmm.&1li It i!i~emimdmdil., :~ ~ ilk ijNlm~riii"c:tiL 'Cina;yetlaimL i
Bir yaml3D

klmiyo:rtar.

gCrWtdJilif.. <-!(hu~eb'" pbiMamm ~ ~.lt: Iii yol wiymdwn; ibiriylc digerini yanycmfwn. Once ~m'i y82ifim me nlaZO§Wml yaarb:Op saOOlayilzm'i fi,peniYOlid1ll1iD \\',1; tmi d~ dogm;
Bu amda 'oQemli

oo~ayi:_DDiMllUb~ mazofizm'j, ~bi~gmy Er01imtde' ffe benzer' hili Ilk:ln il>l:lk~d~tlDil; ,oqazm"'~ Y~eD mi:stimni o,~ni.ymd!1M vt misri:k kcndindL.>fi ,g~~i ,ojn:niR:en Org:mn"'11 rImluyord'l.nn. Biriodeki cbi.kbYm~1 d i~riy Il8Inamlamaya '~ibjml.tesindir. Bumdklii ikili m,ki,yi bUlmak l in ayn~,,~OO.baR.ams:m,~u. \"C Wl1l1:ar wuyordu ..Ep-nep.i lJe'o~,~ d yakmlhi:bp bjlirnin~n ~Ulda • Anllk E.'IemmbilbleriDim bepsi bu paetlligi .b.mnl~lar, rpilepDk llal :i1e n:zm"1 ,a,ytumnk' ~y(nrlard1. Baab da, nobd!c. bp.b olD -, hatind~ki JnS3Il, misli him' tJilj~ bylbJm!i ujmJG:rdU~ 1m. ,uad:a!kii clli~kin,in al ,eskil ¥e 1m d lal ~es.l:r!b, ..DolS~oy;evs.k:iy;, 1m' ijnwe bedel bir'iebtui" di}!ottu ~ ~, uti d ' WI; am biwu:isi de y~mdidirve bu nmnIe epi1epsi yi lipoid.cB, "a:mt I da ~ mnmG, bldIm_ Zonm __ ka1_11iak" aym mrna;;tb. Ibm II mall.11~ b1lJ'l!da bUniy e6 .. ~1IIda blm"3mali:@Ja:rak a:nIDlty<olidw:n.
1

'Pet dQgaaJ. urg~·'~ ~lJ§trk6lt ,e] ,a1tlg.m b)l'D3l1ar&m birisi" 7lieklr,. (J[Ogp of~' ba$bglJDl ~o _ • - 'Ih~ orgazm mlaml~j'isini ~mp [;H'J Rachel Mcaines da. ttlp ~mdan ge1'iyoiidu 10, se.virnfuici bulW!Jimn1l I .1amlymum •.1)p ile ru!j;bm i1&isiy~ lcbt:il tetD.o~o;iBiw lir ,iWd,a tch1i!l mnkim,:kri riU.made. tMib~a1m ya'lyomq; esas ilgil aM__mn 'iiB'lmIlir~ N'elesadiifben de teJmcdoji v;emrihi lie ilgile~' tcbtiJdc 'ipminhareetinden vilbmim.e:re ge9i~ gomesi 'quk tolay ~1mt$L Tekno oji mimlerini ~zi)'ordl1" vimarto!li'~mn~1I!UD saruJdtjm.doo daJla esti oldlJilme ,gr-coinc:e by.I'el; cHi.
PC -I, {....:~.;::.~., . - - ., 'i',lWAW-l
DlI1II

-- ~.eliYDIiIIl" _1!!Ih:m· embasi'v£ ,,--r-I'!>" ~ _


C '.

fti'l ...~.~-.- ,~~;W,.


_~g,u5lYliMl'~

....

j'drr ve 'cskilileD blm"1J ebekr veya doli!:orlar. ~Ia uY,gulQYOrWm; Lmm vibrilmun. em.me"mn1Ill6, Oltaya ~IW. ik1isa1~ lb.i;reElJd{~lfC IklI__mesi problh1i otami 81Udiz ~tftitcr. wji:ncada ma~ ~etli:rm ,doklor parmaklMl ve ~ ... zamg itt ij!~en. doktor em,~ pababdJr. bu cmqi

ik;a_me edeoet bit DlilInmeye' Wbf.a-9dYyut~lmda vi\bmtir maya 'qabyordu.. DaktwJarm pob prum.a):J1amua :itini art" , U!tsUJ teIt:abmda, HHpllpb:D ii... ~ ·~,I ... _.. J1;,0!,~] _~I,,: !\~, ~ '1\ 'I!._.--,,~ aeeen §In.mt<£~l.' g€J~ 001 mBlWlC"''IlI;IJ,!M,Vf m:.jw_; wy.looc, \lltu:'.nOl I,l:IL :sad!ece AlDIit BemstaDllbhLmtaJ d*L. eel yakm ,2'$)mrnlam, kadar. :,m'C epji,. lepsi, ile bn~on'I:aD, i"m 'basblllaoot ~ll1jJM ve ~guu,biliym:uz. D,l!mek ookno~Qjik lerIDeme vat va artI_k,. bu il~lem.e ,say,esimde" IlUllSaj~~fp is;len, hasl:aSlbanimtart_D ,evlerine ~[:
~'__oi!;t ..

,JmiSIUi

0 I!laMe bIr' ,~ia~araz,.heikes~,a1a;nu13 tJeCavUz ,e.tumm!. liIir pmIm kmdim:i. dB.\'1- ci .-eBdzac:"tan soma eo meraJdl ~ \'Cdij ymdao,dalc~e: ~femCJ;,e meRbmdaJ· byaa'kOOanl)liOr. 8u
da~

bWIr basitbm~

Uti:$ER
biriniD. epile.,"~' oldurlJimn ~4 ~:~~ qlj'qm~ ~ti ,~mpl~a:rb • iL~ .... ~,l'-~ 1II _'1I.~~.:Ii'~I·' _ "'0.:: ooa,ya ~1'!,fC ~ '[]_bm~ b1r~!IOW&C_will. ~J¥m'~E aclanIXI D~l1ir.'fijlim;:i b)!b~ \!oC: kon~'Cl!IJ \'e bu ~a;r. qrilepa 'om [bit beym ~1&bSl: olarak wnil ~cydln¢~. cr-Li21 \Ie lbu biJ' apmmr. esIrikrd~ '"'kfir.W'H 'bastatmt dWyo.ve aJD:.CDI ~pmber ~bjl'" 'Qlard: by.deditdijini de blti}~ ~ _ rsamlmm peypmber ob.caima cbi:r bit on i~ o~mama:Ida bemb« FYIam:JXr'lcdn ~pl,alabifecet1mne liEmIl~mll. $imdi ll}lJrbeyin ~ .bbld, ,w,. \oe IlIpIa ~ tRIMp\arlJ., DimtogJ:ardD1 ~ samlll~ hodJma '_".'1e.ya iiidilukqil~'e gil.'iDn, 311DeiaiDi azafdIitru mii;ahode mebiUyoNZ.. RastalLt. oocoloji dakDI,

Bid~

MilldJIcs:Sa&bt Tc;kila,

u yW; ~·dM

•.. t~ d i~dm aaas dtf' tiirii 'bir 1iZii, 'YRr. 'ben 90t E~'yomm;WJm()~oji ~isi D~_or Mafies bize. bill :rca:dtm'~ vmyorve tabU buoJU yap_en O'~l,fi~,* K'~ mrumb bh:,oFlh!L:Oiler ._milm bm_mbu erohblmtm IOj:rerumdtrionz ise mnddltPldm failiachr" ikame ledil!i!O sadece 'pum~ dt!,pl. ihoH,j,<II: etkej,e ibrliy,aJ da orta:d8:0 blllkmakta,lhr, bclIeI, Maio.es~ ~tli b~l m,Ifl'~: ~a,.. JmDdan 8nlh;y~ 'bwlmIJ wtmda, li1iiIii;yQf.~JIZ.
Du ~W;lDaY1l nella: y:a,'b,iJ1 oonmwa,g~'_cc,. isO~,"1he~ . I bave set ibJllh in Idle' boG!:: ls pemps l!hemlll.Stocmpiw:oUSUUlIJ]e 1.0dIate of my fisciaatin with fopics that llObixI:y i.s doiD~"diyor; tekn_jJJoji 'taml~i

~Ws

yiDe hakjh '9_

Raehd.Mainesode ~,elalm_admjl~,~ya'~d~Ji1iir ~·Amte mm ',er. 'hunu yapmah)~ ~I timsc, ,Ja_Jllmyor sizini s~ksik soyJedi,iiDi de!bab« v:myor, del'll;{. ti~ ~ l'elmo~Djw-'" d~ y&f:tlmaya.ll 'itt!erdoo 'Ji)iri JidiJi: A,lhDlao.CII Wi1uyc:nJZ.
W1J~maJ1mmOO!.,

dadD'

"Ii'e

hOyt.l::olmum

reyD,saymak dlawnu:ndaym.

- b .. -, ~ ""-"',1anu.,..",eytCJ b-.n"il •• 'lie 1II111w ~'WIIWII

'1L".~__

IiJiwJ~MUIir~

IU_'"

1,1""'......... 11-11\

~"""'IUP~

-,

, Ai.... '

• aJllQm :~ 1IlIe.

BIll,~I,i~maYl bit bq'blsl ya:psayd~ Ye ~li1de up ,dLI' -~ ,dB! Tim tadu ,~k einai falsifikuyo'DAsessiz: ~~ ben. ,cpil.. i~yiyamgya, 1iII«bur ~m., DoJaYB1J1a" ombileook ~~ dOlaYI :till~ir iDibn )'Dt, WI; yn"bglm ,enimile--S~ bir '''!iIc li~m'" ~'1imWildrr~ Once Vte mzIa
ij~D_iy01Um.

:Fakaly.iAe'U; lr~ b okMd_)llmsaVUffiillntM ~ Wi. bast!hkoknaWit pfillild<e mum ~diliIia'C' ~dlu'; D!Imlmn da "epiLep,i d:¥ 'l1li\tepsil~ vaf" kspit ya da iddliul dopycw ki bu; hsst:d1.iJllill iDbn, ile jzdcilir. Bu. inb:ra (b., bir epi~' rmib~i., "'epil~~ '~ rbu an~ epifep;i dmD1m bir~in ommm-y:Ja mfutntund1il'i lcevabMl, ..~~ ki -, I-nth gQ~ _J. vanh".mwdlyOtDj,w sUmkij, ~~, bUloederde
hasmlJjJJil q~iII!iiD'da1 i.!8ba,

'ifOk ~il'lin

IlfImm:llID'b)'K.

Bo:y~e~Jl\e-Rle,k.(ma '~dIdi,as1Zsaydabillir; 0 ImJ\ 1:. yo1 a~c. ,~J.PIh1i cia d~Yeb~lirim,TlbiJJ ,oID ,1)9ltB cinayel:, daka ~JIWIdW:. D-j,er mmftan. BinuedD dia.oy!e~elDOn, Doy~e:'W!i Sherlod:: Halmes 'tiykWeri.nj o1mma:yaDllaiJmiJbn yohmda '9ot aksayac-aiUn hep OOyliy~; ,~HoJmes:. ,Imp eimay£mltri ~~:ktedii; iBell .is;e iifem~ meyiUiyim~ bi~"iIr(';ioayctin ~l~cckJl bJ,=
1

..'.

hep~dm

:sjz C1Im:£k

D:

1Ep~i5.I!~~~I1r,;!.g~~~_'.;Jj,!It. _
~mliif,~~.I~ ~'~ilfeiaugb:lItfW'~~oDIy

panof'lDo

.1l3clI£1 P. MH~.1#l~ "J"tdmrMgyqf(J~:


Scliilff~',

"'RJ~-.

lM
1999.

JOc1m

,,-kiM

IJJffirmily ~

&'I~

~l_

R~)'SI!;;mm"

linin WHO ~~" lWS. i..:S4L .:; 11Ii:\I'Ilq' ~,m~'~'i:5.~ "'q,r~"~ y~ '1111'1:' ~isllhe,*' .

'DOli

~n

'.- -'~ F.dIlD:B


H~. 1k

IUj'M~

,-,- ~ ist:Xp,~ l;Iy.f.I~ ~ ~ :~DQ'qr ,M - -. ~,~ - cmF.«m],ama. _ __ . !!UOO:ru;-.d' H"~IIIfI£p&pq , o-mds: ~ dH',~ .," 1Um'''~;~ 1'MS=.~?!N.:$,. 381 ,for"

~~¢k~llj~a~dogml~
GmpUlfl: ~ ~ ~

~.nObcIlui
basmPl ~

wmun dfi;btli
S~~ ~

biT~·

0m4iD ~aabet

ya~· •

pa~mi ~
' '~Ilitigm

~Dispdmgb·

~ tidir. e ~
d~ipId·~
~

~ ~ ~111e i!i:§kibufJIar aool1illD cld:lrl'kd dcpEj kah'bmda bm,yem ,,-e: t~L ni'Dd kahb

llAAIS:i\jfi ~

...
~

Pf*amun~~.~
~lI!h«~~tfi

..~.~OmeiDUJmO.~~
~6p.1criyk ~~ ~'eri:fi

tMld nObC:I tipi ID~

AnC'8k dikbili ahMn bir ~

PJCUik1~ sadcce. • ,.q~

~ 1i~ gJUPlallfM-Wl mJlayaakU& h~~mwb~O~birdipr~~~1ip~ eto~j£n_t2£ronikkl'onik.oobdi~.mhT-

Mbetler ~
a.i)'1t12

~.~

Bu.~m.Dm

skon&:r ,olMak~mer.
__ ~_,\."II.d "---'-';""
~._a.I,I• ..f· .,. • WY"''I'_ GU~""""

bunW ~

kloQik

~Urr

__ n_.J" ... l.

... .

..

R~

~ rwr. ~ ~.Cf:Il Top;a.~HaliIM4D

.... ",r_ IL ~
£ill,.

2001, s. ~_.B.

~.

& R. J. ~

fpl1Ipsi:

100 1i

"

•••
Bir~JBPmamlD~ iIm·~ ~~ {bnerSamiCo-

~,_ ~~yullu~'Bundao--ileilgili~ur. "1919114 DgIcye dng,u. TaI\l ...... "'"

&.u.e gitdi, yiiWii: ...., ~ ~saraniiboli gckIi. _ ofiiSIli· we ba ....,... "",,","bir ~"~O~nBumda.iImD1l'ohnyan. ~~{~ MjI<a, ikidir. birincillii -~..cil<inl:iii is&. dizbQO ...ra~iiIm<Si'dirBou herlwJl'

......... '...... .~ *
duf.mdau
karpy.a .,u!unuyOl'UL

~o.~1!lIaS!

dogtdY" """"",<100 dolajib )'0-- o\iimI;UI bir~

.. ~

;mt.,.,..._I<Wli>- Oem

i·~~yahi1i:yoroL

Sam

ld.

il.~

•••

"F~o, o'· oJa:J'!il.k J 9o!k mJ:£i ,jetl;~e !jlafll,piyonu. SeuJO[i:m,piyatl1m'n~ ~O~)ve 2(10mete 'oJ'. ijZieiW' ~k ~iOk aJt1m mwfa!ya kaz.tomuSt1JJ. AJ ]Q~ ile u.ka~~di;, 0 ,0\1 amrmll madalya, altt:ilQ'1 evJe.tlliitew VI! !li;lj:tiW} h!;![iJu ~9,88 Jliilm_gdadtr. An~ ,ilk, bu}'1it f:Iijheti~se~s;en__ern~iizodlCo~vuJI&io.G. ],!;!90 ytf!JJdayqad]~bm:n!iy,u; ne ,zaman
IUlICak

.oi:g'Cr hasmnul adr ffoiiG]l;Ce Grmmth IO¥fi~r~

d~ .. ~am,pjYo'ab*:htn~d'an

n:u tUruJdLl~ !·epi:~~sy :s~e~ to aVlt Cliirered ~~f life, ;!l1t~ifhiill' n.mmimgmoooos. a~thQlJgii Ule .dale, of~;C,r 51St seimm is ntJt bo,~'OJ; mr' niibe:1in 'raruu 'bmliim;m~
:5QEg

,oJdll.£;U,ke8indffit,

,a1mad~ve J998 Y:lll1ilda 'o~ ancakber Da:ngj b!Xr.a;batStl~billtlR o.taad:lgt &11 gimj v;c:ibtr~ ~lt_oomrn l'OJC-as1 'Oll,U",Yb,iil.koJiiWli yata1rta bu~du. ~k nBfcs ;f.iDtyo,ooU!. Nobet~fi,o Jotyu, yUz ,:yas:tIl1:a e,YU:J'k~yabiamJ~ti~ nof••• 1"",.dJ ve oo!dttok "Illil; bjjyl~<lir;'.1\yD1 ."'JI<IIda. "I'il.psi ,iiaQJ:aruu d~rn~ ,oEarall{ ,aJ.adiJjl <b y,rm]'ldl,r.
gl'lCe ya~a

I!i:i kez,u'*" m;bet~'~Qi, ..... Iuts.... oye8i1li. .....

looI"",y; .i~

"'I""'"

alii.dUro Dem.eli:. Jci ara]~~.o~Um. J!J'}ra Flo

N'~l~s~duf 'V,~ oo!ki.de t~diiroe'E hirer P~l~U1c~. ~:bj:b~\er. epljJepsPyi <jID1Js~>oUi~ebem..n:l~YIO~l; ore ~~~ :
SQWi!.!2'

Anrrut 'lfIUlM",da d~ Uij~l:

6JiimIi get1mti1j'i, afma!tta&r.

•••
qj~lepsid~ Y~mm,,,wQt]ik tchUke IWyillr I~iidir. UyarlO,1 olan, ~~I:r ibir q[l~tik nf)MIin gU~~dw. Hasta dUl~!Z,yi:lzij=gi:im
m.Ornm1!!§:, ~q§,.

~~m

D~:eJ'SlEl 'OOIua:.siks~~Dtiren b:n~y.oilliar oJtrryot w.: ~: ' ' cenad.m il!mmjiylilt ooj:utmq giibii" gi'lfMUy~~ Y~,~ehl~Qb

~ctilde yatlyor, gQJiinm:~ bir


t~iIicu[tI!I;

asJmda lObe'!: SJmsl:mJdiilo~'ilmSn d'creJ,~enadim.


Ai;ak srfallmm.
oW

I!.iytik Il~~iJk~e .zayIaIJ~LlJib~r~el bir ,asfihhi:r. b

'" C1[!rJ W. ~il.lil/.ilfg


ili

1m! M'ff.h Gpi/~,

N.\,:,.~

II.

!!l'O.

lIDSU!amI!; ~Um'!li')'t ~ekiJ:,..;d:'iiI'w ~~


....;y~!a
lIL~t

'L'tl;pH~ldli!"'ir iiLi~tt iirj!;itclil'~mrn:i'::,rQ:JiJm:QOOenj ,isebQt:U1.!:nMJJ;" " •• ,)'!lIz_me ~ ,iy~ JbIlIHi'()J~~mj~. ,b.iir aitil~1:e ~1Illii:_lrdJ;[,'" H, The~,& ~all~, ~"

sG~.Rn bil"huia" ~Jl~plik

,&!aliittUi :tcllpatI!!1:Il~J,I ky~'a ~nI dti~

&O:n1~'
h~b'Jlir."
ve ~ '0.

w.,

2001.:'0. 14 '1,1,11:' I:.'l.

B:.l?Qltli;r, Epih/Jn-ltJ(J1

.~

Mdi1e:. '\lC~l1iet. Dt. tt ~i

B:elkj de ~iz-(ifr~!iLi le ~ima ~baHiz. epiJepsi ~an i hu ~kii .~~. riJlld~~lt§]YOf1rar. 'CaJ]~ImB. ;beikl'en~Jii ~oo yaDirtb~Bmn~. siwJi-en oLBnJard.i" epi]eptj~ maniire~oAlann ~t.M[ ve itmc:isi me epiep~k htt5~~!]am.a, ~frt(!ly:am;n ,ge~jlP' ,g~li~Q'iliil'di.r •• B:g qalmjmaJ!arda to;file>.I'Jt1i ~ ot~6de: m,esafe l:aydedild~g;i hitiDqn,r; 'fm ,anrl!IJ ~.&mi 'yi ill'w IbOUmmesi~ oLarak ur:adlgmm!..Zll QO!t e.I.'mGk ~limi'DI!m:!b:Jli!..,

Lis!ttMb., bllWall!lda Y'3Ji!i!an1 ~all~mdan. b~!UIm da I~Je:,a:i\dlji ese-mim:ve If!,':. bir YCJfde~~2iCltle~ :S~~, ""11] :th-&refore" aU offfle I~J sylDpM'rns, ~f !'!:ChilzophrenJI \.ver~ l!»ihj&iited .u some- itime ar M.:ari1erlby' liHs ,rmgegmu~ fiJi pall"jent " demckted1ir; bWI:I~ epi~qnlk ~tam~~hm:it aAZllrasl~,g.1
:~nmji!!" eldey,~bibIII:i}aedl:r:' ~·A.lmM~:i'mlf f 'W!! o tl:ie pa:Hem(s sbO'wOO d~Glr. (if scfl~o,Jl:n:ttic ~ \\!:ill! anwering b~ide th<e pollillt"m~oJogisms, tho-mghJi: ~J_kiog and! ~onl1ll mCGhemw;;e a_'{lU:lI~ing: '[:0' word] s{1]ad,,"Demel i:i., b~r ~_m. zaman. mDllillO S0ru!',i'~ya. kO/ILI He i]gB~~rJ~ oevaflJar"'~biiliyo]"~ d~ riJil:C'iri,t0pabiliyiOl, sik ~l:kyeo~ bmblle:f;~T uydwabiiniyilJI' VlL\!.!uk SJ};: da laf :mJJa:t!lL, I(WiOmJ saJa:d) }'~fJir¥Oro §cldinde ;iU'lhYQruz. B'~Jata.

um~gh~

b;!.!'D~UfmfrGlIik anWarfl~[ ~

Doktor lisbmMl. !i1WDfmD:ilQmIjfestls}'(kDJ1!irn~ip sam bstala:rultda. en 90~ gQnUe.n, emo,syomd (dm.1y'~) rahatsU:hlclm d.a,. "d~hk. a~ritG ve ,k~sa, d~,r~yonoiMit :5aJ:YII"or,.BimWl, ,dcj~~ka germe.. 'CxaltaUilD ve 'eb·~i'.,bitr mr ,Y''2l¥lI1listmk .Ila~l~rle biriikre :§OM'i,y.'O'r" ayna ~1D:iJmo &i;r kOf.ku~\'ah~i[~ll1e ve y-.:i!Jo1z1.a:k dAtayguw VB. I~ T:aJiJii leg.ef bUDrV ~. ~~0rl'eJJI[k ~laT o.[dyp i'9~I.SamlJlillida iWli&MQ:nm~rullyikrekJigme ~ durum~Ddi.aj{l:Z, Ohar:dt1 hiT' DQi.kita:ya lrcmru~ bWWl.Ui~m___z,Lishm.an iIk)llQtdJj:J ~1ll'mI'= I~[J gos[e;riY'o':r lI!e bm1bwr:aya aImak isteai)1o~ y~teEti oJ~(kbiYik~
B II 1j,~

.n

A IUsIunag,

~glli!:'

P~jQ_fzy;

0p-'~i." 5. ~,

'.5crrl:()P~::I

••• ~~lU1:ne:,~~~\Ir.l:eyl~~I':ia_jm~i~occ

If.lIya ~krul bir Lk.d hasml,g.dtr ,,"(:. ~ I~..alnj¥ elmd::!HU-.

~k ~

vtilqpiUllWl!

ij~~

,~

oI.lr.tk

n~Gf,ord
Ig,
V!Me '~~1)J'l.

Refir'.M.cE.'Dk-lj~I" !WtO'tioliaI ~.
E;'>!ll~O:[1 Qf

i. 'J3.9.

ro.p,fIj;M:'e~i_o~1

'!II'l:[liiirrilabili:t.lf. ~~ ~ ,~Jh-cd Sl:'.~ rt'.e!~~"~UWI;!1y ~ted: ~~,.,m),~, iC!l:pe6.mce. ~i.g3ill: p;11irnlili ~btld d ,m~ f~. bt:wiM~ O;r ~ .Th~ W'atTKt"olO\OlS show.n,.n.~ at [ilQ~ If):r ~Iess, ih:m hal:l'"Q[1tIw patiml:i, a:nd.,M.!TIe ~ll-m:!liI)y IDI ~
~

Th~ rnmmo.~t

W. A. li:>.&m~,

O~iIc~lilillr'j

•.I~.~t.$.

247.248.

En I;}.sk:i Idlanrtdlil1 birisi ",caducgs~' Ye,)'ill "~caducmi.~1 idi. bu S02.:Cijg:i. "bntmlla_nn kadUk ,on.asi·~ v 1!siesiyie hq) biJ[yoruz. bir:ya;mma doneminde 'la.mamlil!J]amcayan )I,as! ~asm "'bulliik,oiluf-'V~"lliiet demettir; bu ~kllde ~ ,Ozelle~moWus cad~rus~·':s01&iiMm ,epil~ ilLeozd~ oMutwm b:t~ ••
1

'

OI~!fONZ. B~z.im bdfaamg._mtm ..~ ...s6z.oUgu d:e '~ti§Jlle" 8!I1~amIDdadlI' 'Ie' biz" Mbi'de:o, SbDl§ h;al~. Arabi'de bu. sOzougi1D k61W'~ej mtma" j~e aYJudu ve ,Al3p~a:rda gir-e~. sadlmeile di"iUnneyi ~dIr:. Kulll:anwjJ~ ml~ "sara" s5xcijii. "c'h1ime'" anjaDUm \'ennebedlf. Ity,s~a.' da" ~~padn~yaoo~em'" '~dlem)!OIII kii'''dufIDe hastalJ.gJ,·' oJarnk

'

...
•••
'hir.itjI de:jldir.

AURA i alNl1l

YEL

:Uavlan, cia "'pada,vmca'''' diyori]atve :russk()~tu,re,l$ki:yslovar~, "pa.duqa~ ootem u. :UeiJgi U Im~,inde~ sara, epilepsi, tutamik_,. :laifga.. yiJbik w kaql1tk,l.aml'l kaymakta;d]r, miy]@c. ndi)~e"de, ''sua'" bdar" rut.aDk.,ltut:arga, 'f,e' yWlbik s~cikI,ellimn, de ku]Jmmd~gm t~by(lruz.
amtyonlZ~ Gtmey

AtL1ra~ H6bet1lcn bmmn IOJme.irUl3Ilm ~j. 9* d~~~Ii!,tc ~ya _ *. "I' ---...... ...,i1iii b;:m1l'1 bil~£SH[&m ~ibbilim ,m{Umall~ A_um,..~:CPSW!Ji ~r"'- - ,~' l>'" ka~dtgmt bejrl~ ~puwvereb~.

Rus-ya' (b 1l5bet)ls da,rutuima" stry,a(~wa~sawfiii Ile s6,yJ.wyor;. shvatka me Qarp~,ma"pen~elefme, ~ve~giire~e anbm:r:ann8lgelmelnedir. ObaEde'" l~lo!lbeUn.'tu~w_maV~' biir glirq misli sa:nk~ 1lJ.ir sadnte ile d~me: ,anlam_mm Rus~a'da, da oldug)rnu gc;ruy,oruz.
Sovy~ A.o~M~dLs,i, ~p.ilep&iJj(;im, "OOnQ iz fiMholJee .ms,proswv,e:mih Ilenrol-psiliig, va"o!evMDi.l' ' dNliklttm ,so:nm OJ!:naJt:iba~lcy,a ~e v '\,I1QZ['ute 1.0..1 S let. n 'Ir-Okyay,~ bit timir"pslikolililjik hasblllLk, <o~duitmu ve ~eneltikJe' lO~[.5 }'ia§la:nnda, ~.~I:adIjJ!Dl·liUM.adll. .Buna i1~yeten. '~m aomysltd~l UltraU somani:ya," a,ur.a·dom nemeD! s(D'Ma'l',eln' dcdigimizi kaydetmit;Um. biJj'lt~ kaybJ gel:mekt.edir~ B!I dlmlJDilda moogj ,lrniyn:a;ga.lJabJ'Sak bakallmJ~
J

1tiunanca "esmn- an1amtm g,e:lir.,~ep5ide :g.e~~~~ ' ,1l)1amk !l.ar$tii.lil1i'tfi.. ibU~leri h~il!Z t~J'Il1!lUl~ olduju i¢D l'alDlmJapbdm~
Ami3I

AI!l:fiI baa~t'p~

bir l!Io'bemenr ~

I«:lim~

Il.ij:b~t~bm,gJCmi

~whr~ ,hw:a"ytrll~ n6!xl y;iM gd~1 i gideo k{)'mpleb pr$iyel ~j~ _.ama stURla ,~ ~

." . _." Q1ar:U~~k'b.~,Ib~ 1!HmIll*' 18ni.k..tfooik ~ ola:cakm.

ilm~

•••

9iiDki DNm

bmdiGi ni'bdtir. Do.

sara bir bWn~ bytbll haJiw bU!IJ~ ~_yomz


j,

ve

hem kJiiQiik riiUim''Ie hem

Oil!: 'Ol'Jazm'J ~a~,tJJmWlmm

k6kUnde

~JII

vm.

hastanm~.mil.'itAl,~l~deprjm,msunMldmf., ' . ~_ ikmcisi aw:aSlmS'mdal billnil;~ "-"e~~b~b61U:mii htMdillPdm. Wil!ldarmak pc~ hu ,ataikIbis", parsi~ ni~f. II-let ~ycl onbct,. 'Ilu bm8i bif ~ . ,1iL&!d 'pine dmeycbil'ir''ofCama

Nobet mi.,!'cril!'\';'Qhume"~. ~cClnwJsion~' 'Vi: "ooma" aktll'iteIerind\';D. .i:bafe,Mir; I\)w]m. "b.a)lbrma~~,~~dl~mer, "'kahEma"t ve '''mma'' .akti'i;!~(:elerl_m. .a.ldlrgwFfimm A_uik~opedis~.epnep$iro_:n, ~csai!iir' s6~C!ugiUJ,d~llIi JtldigiJli ("mutJnaik'~VOYil *\u~." anlammdadl:r),not eUiktoo lmm;al §-1!f bilgiyi veriyCkr.' "Le mat epi,tepsie dtsignaiil ,Bl!lltrefoi.s Mutes lei, trises ,all <coW'SesqueU~ un d sl1i1jet priv'6, a! l"impmviste deses see. e"e:n"a...dDe au conn desqiU'eUm emit
j

sadeoe bait ,arsiYE\ :nfib~ttk


<Ii

Pmf., Dr. hll'~

,_, W. R ~.&

,i;'pL1ep.ri R~ lit 1. 'p,~. ~

Bil_.k~g,
op.l~d9,

'•. (:iii" ~'16 .

Duyukmn kaybcbnasl DlI. ciD[mn hicumuylilda~, Tiidwe,',ddflj ~'iCi:n!Imw~ru"&mide bwm MIa1lywollnnalldrr., ~'n1~w'Fmn~zg v,emmgiJiHe"dl; ";po~e" \'eya'~ ~m WI; tl'tlbm geli~mesin.. den ba:bemliziilkdefde~ Ibu ned~nie. epi~i baMalan:,(:Ok z.oHmm" do,ktodJmll ceii I buyicW"eM got\imliyorlar., lIu1Ucr~erde <:inlm: ko'ftll)'o&r., ,/uruli ~ , m azuudm geli$11L$~elerde hu anlaY]If~Qktan g~rift ikalmJi druumdmbJ; epHepsi~ be;yiMe.ki ,aim ve senknrmiknownbo$al_mam ile, ''''&i d~e~ s~veet S.yBChmD~d'Me population de: nellf(i:ne~muxt· izah ed~r ve bunlll.. dejruj~ elekvorul}.!iIJlkrla lesp.it ~D.ulk mlimtin olmakf,adu~'. Ne ,Kada{ '~!!pi]cpsi degim l!p:iJe,psiler VE d~Me de, Ib~. ~me.. ,~oi'lyijllsiyon daha lS(J~, ,dw IDa tOb amk s'nam\an ve, boom, WeJU ve sikaAJib:.rdlf. Bu Deden le, n:e: kadu gj:d~ gizlensm. 1Jk'epil~i ,oobefuld.e ,mllmat iJ:l'JbnSlZ,ofmak!rad'w ve triz biHlll:kn sonm de bs~ her haJek. tollIiadan !(lknU§ biir ms.mdM. '(;ebar dcrufiiii dmyada fin" ~Ddtr ve Jlelie)'fi! geMjjiadem, emin gCri:imn'emekiedir;Girti;}!DNZ ve ,ami!: hilt}'Qroz.
H

BELINDE MiNDERiNi TASIR,

Cocuk ~Uep5bi lizeri_ne ~iitiik dej::rij bit 1dta&~,oi<iW ve Pmfes6.r OobJr Meml, Tbp;yu"mmiki ~aretiDi DQlelMs imy-o.fQlD 'Ie &i_rincismde ~wI.ar'WI": .;"otuk yeledi siiiI:ew' d'ii:mnli u-yku: U)'iIm1ahdu~ A'$I" llyJrus.m!1~ nibeli u te~ikleyici ,QliaJj)U'mektedir..... 1\kincisi s ~y!ed_k:'''UZl!mMe q:~ nO~b teti~leyicio];bj!me.kredk. SUInedmle bulafMm OnI~ NbnaSI sakmcaJmur;" Bu Eii i$Mdi b:irW4e le1e alacak,olumak, sma!*nn dii2:enJi bir ~ Mdir .. Dtu::leri'gerektigjS'Ii)'nunca, U~1yoruz; ~yko \lie _l'enme ~m vazgqibn-ez girdi lerimr ve ''m;~lJ' s6zciiiU de bllnu tlestekJi¥Of.,
Nut'!, es:1a biinalu. "(,:estom~" dil.iij'or(~'eski haliDe ~tiriIi~of'''' ,demek-e 'lir) iosanoil;u da ID'izim ~!Jkanmdedliii~iz 'ye~en:. yam <ltesrmnnm" .('~eski hale geljrenl'~dc:met'<w) gidefi es1d ba!l'le.tme: g~ oluyodar.,tI, iU~ d~
u Prof.DF, M. ~,EtlI.i IifltlmI/a Bibttd: b~ ~ dt.. 5. 45. I"~ [CfaUKW'XIlC ''nm~ 1m .emf' .~ l(ve t. ~imcm~_ DlcIWli'Q.:W. EJymol~ tthl F"~l1is. .Par.is., '$, 1'1. Reslta\lH.!lI,.-.Ij'~ ~·~t3l'13;l.ii~'" (WI. ~·'iIl)_. hlf}rltD-.£ftwo1~}'~m'· ~M/:'F ~ ~. M.,,'2001. SIt. 113.

arI1Rad!,il wUmia

Be.mm~1 birWe biubt;q) )~ ZOfiGlld!a, o1mam ~(J"1!Ik giG~!:tboou.,

ah1!a!bmllil ~lI:

Devami\a,. 'illl,SoruJ ,biqJlliWllZa .YOJi. bjl~,~!mamUl, dcriJi ,.mnsl WI;: mr'I~k: isYallCIIIlI_' do_:mnua ,~~ .b.em.,de,~ ~wdir., Ja8iJd~ sua ~]9'lhot1a:rm~
~1a:s]:ndU, t(!nunaki,il[gi~~m ~t JmibJl_ s~me:ktemr. 'CinkU bm d~krWl!m ~ Rt.ihih!~i ~QiDince; :1'!l~1\~esayp .g~~
01k!edS~ari~,JOfi
'~jmd!a)iR.

nn yom bir :bZil.~m


he:Jllil Q(lk:~utla
'~~!'i

do]. d~'saIJ.Ji~tin'!'; dolt1l bit' hassasi)'et gO!>t~ ge:rdrmdled1r;.

mdlamr.

~i:fiye

~ya O~i

de¥idmn~ daDU;.

diJ~

Mes~lel:Je:f" ~m=

:ba}l'ilJ.!lS~ 'veya

MGSlekn~ difml,Gi.:;, scm ille ye~PNrll lie 'oowben-; up, Me,lde,iiaee li~gr~semi 1(hyPm!gm)~e:tIli~) ~e ~ 'cpirtJ,si.mu:Jmhk1j fadJ ~~~ebjl~jimj ftL!)'l Gd'dli1(y(JlWn i!ti__sinim ~wm.t.vhfe H~ vailm .iraQfi!r ve 'ledav,~ smre~~ ~a~ ~e gizle SOriiililir' birit'ikiJd6wm:i".r:inden farklr~. Bu fwi~!~*,N1 ~. iD;; W~~1lI ~ g~: k dab:a a~_hipGgr:ioomi~,iIl ~ has_e,e y.itan bit Imas_, setiz-ftI!.:uizSHt ~~ hamn~ ,d~~D a si.tlj'bi:r ~e:ltildjeb~ halii:le~ tiliny,ar ,~. ~ d~YD '~ ~,~yen bir ~~e (olom~lmn) 9;brnamak~lfu-; lger tQftm. 'bJir'~ U biPQ~1ismm ~I)js eden b.~ d~h~r \I,era ~\'; eUllinfm ~...1i13 ~k d\o:Z2ijda dtya'-' zem 'vcnm!~~ir ~ftllllhrdor·ve bsaC3S1 b~,gUsen1j' i~oS 00i1~ ]J~ ~
O~IiI1a!j',a:mmJi!am.:i

baydulmasl ~ilzt~D1ISUo(m~.
t_aII~

,BlUIDtam. s~s~

IIJna~i·.~'hr~

.'..

A!b:lIiDII:JjJ:a~,jm! '~Iu},,; p~ sddddsi. i&:D:hIl ~gtm:!.a yakm diJilclli!de~fu~ Ab$an~IMr~}'okluk,.~ ~'~o~,anJi~:labllu. Bill ~Ul~: IDrG.s1kl~tkI'ai~dll.l'gqIld:: iC!Ilarallkgm_gd'"lliI~ifu.-

O~daJ,~et!i, ~~lemlubil~i1i.r.

~m::4idlJrm~ik!'!lCGQ,~b~'~'~~'

ve _Ii,. Dokwr .L'i:5bmmtm·_ ,VUaktmmamn yeridU"; 's~ Ilionl Or even mml1d ~Ge ,of bypogJ,ycaemria can be !lI:SPOMofbl'e far ~~ d in some patimas. $inrilarly mmsi'eQtStales,0fuuin B\lH:dm. anlhyomz ki,
H •

o 'har'e

..'.

~ker~r~jiidiir. tin ,rrIoood MtlatabiJmetccdir; demet ki hiplgisemj Ele,epiJiepsi ~ ffi~~ki}'m sadeee Ibllmdalibuluyo.na. Hipogf.isemide. U)~ukw ,a~.JkrnisJi fbir hizi ,ane ,ruabjmiyor "e· Dab ~te He ~~li}'or. Il)aha iyi bili sii:zQik: bulunca}Mi bdar~ ih:Jm. pnJCipiltNJl diyo:mz. Hal boyle :ikea; 3iiIW bir ~kijde grah 'ltir h'asf:aJ81. !biro ii1kede doktodM. :lcOIiO baJIlindc~ker-dliiUkti:i,gu veya ,~chli bwyaplyod~ ~ bu oj ~ede. do~TlMl\IJ tend] mesr!etlerinesay!t ~mDi s5ylem.mnz,~ mmm. OsteUt bu Iqbiils, tISlIfiine. ~I \"e B ,~ "'mle» deniyor. ~'T~i!s"" yalmum ,",el~'"d\ejil; 'bili'de hi~bir trbbi ~ ,arMada," yapJ.1I)'OflHl.huna ila\'den !lim 'lip jaJrhttanlUl:lla; mlfbiT mp bmulU$1m:Win ''','eya,ldoktonfan t~ geJmt)'O'5l!; s..o~:ko:n:u:s~iUilkOO'ebp ahbtb__nm SOD! d'orece zaydllaJrul oMu,gu ~Uwnl YaImbill~i()"oruz.BUDU ~ mmDd3i b1rbguo h;;io likUiiy,ol1ml!.

a~l[k w,a hafifderocede:,eker

d~ft.

mpo,gli~

TIl, lIIhlabmn 'lie,doboitmm mes eUmo.e ~y.gmmnlbiYl!es,nti zaa_faojIratillWi_ilSIIlR

aneak di'ktalOtyal'hmiatmstll,)'3NZ..

1B:i[' Iiloklla arttk ~Ik IQ!maltdu; samlJ diz!~l~ y.~ mnmiWbr. Bir sarnll.iu veyal bu oedmJle diizgUn ~ tosuUmm .ilimaII ,ctm~. bu yoa;guDm!~. a;IJiktan:lu)'bmdukmn ~ ~'ii~61iJiimkm j'leriIdeb31~ir. irir alak't bektemet dlB'Wlnm.dlr BunMenfet't\ apl. bygt~ka:mr y,~ MmmmayfYiC; ,ciue~ d~cri de ekl!cyebil'y~ B:i.r suaJl j'im ~

C"msel hareWDJk n:abel Mdell!idi:r.

Bu .arada ve:~eD no! etnmk dwumundayun; 'epilql6.i ale ~ite ~nda ili~~ iIk,Olllce.. "(~pi'leplik~'hi~~ Ob QiJimimdgde(' ~eld~Dde YULbYOJ".·lcI Yalbm: lmnun bermm arkasmdaD.. "~er!koDnl aLbJilll abodmkt:,m sonra rd!miJ WpeDdmWi~e a~1I1dU la¢k .i;yiii~emeJdma ge:lehiUr- denilm~ hu; da, epib::psii-~jle iUttisim lIletilk \'£ ~ mal. btJrhale :m-mabadU'.
u: B, J'. Saduck &, V. A.. ~ Ka,p1mJ' ,If W«i)" '~n"'! ~ 9CM cdlliklltri. :D:r: il-lA)'dw - Ih". ~,ICilll. ~ 2001. s;" 115. 4P.tJd~ -

•••

lmSi

'bUr

KAS Ki\5BJd_AS1 ,ei: B'ILDEKDBBm ,II: AKKADA M1NDZR,


,. These el~ic "Gtand mal'" s.ci~ ,iilI'e, 'Whal I11USt ,~le iIbmk 'of wbm setzWEi ,004 ,aka, ~i~tiIl!ilic s.cJawes,arc: tRM!I,~ 1Kpllj;tcd by 1lbe media-first,musel. IGllIe 'lKO'Jem::I~" '!bmubou1,'~..,- iI..~.I1u UII.--.,
Idle.)'b~
u ,. ~~

bamm.

~Qlay~yo~ sar.d~ oldugwm. h~k durumUDday,lZ. soyfe het. htlg, il~ 'Llgisilli bIIma1 pek mmm. 0 ballJebptaki, mesleti "ir
blmalim&

'ie' ahllkt

tdm'ar

~t

ede~iliyomz.

m~es

;to

gu; !gUIiiIi)"

I"I,Ig;

mruili.

«mlp!lll!!ml).

The ~m:rlii wiJl faU ~: CO'DitmclLoD.

Ilm" baot: ~

QiCb· withl '!!he

fOItlI!:

IDf mUiSdc

_, ~. :furcdiil >OODb:8Ctioo;dsom.vo~,,~ Ibe~: and diap,hmKJD, .mdII1&al ~ ,l_owl' )u:~ uwally oo.ems: as ,air is torcdl hlt the llmp.1bis ~t}' ( e.~ :iI few ~Dd&, thim m~limbs kgin lroo ""11>011 1lihytbm:icaU _ - ...- ~ ii..... '''1 _, • -. y ~fl'bc

veen-5bet :bDusam dage.1mi~e.,. salthmmak ~f;in iamlmaz ve son d~rece giiliinQ yoUara. bai\runmdaruuD em ofi:emJii ne4cn1m1ndoo bIDisi nlro. bmlilwinil rutamamalm oldugwro liJiliy;omL 1'u~ ill·t:~at:e. - bk beym !mstahg., oJrma~ oollid: SlifiISmdakaulimmi saldamalannlD smdan bynikhuujor. Kriz: biJ' '9'iI* il~ bai,hycn; bu. biiliiD Im$~D ve: bll mda diyafnm. Y() k~'ennm~ \'emkqmaswkD ,Lteri.,ge:li)'flr. BOYle llJir'hable nchs 3.1Ip venne, ~ aCldara,nedcmo~ Ilooot bitlikten sonrad'enQ koma hal:iW d~ yalnl?£;a a.1man t€:Skin dti ~1ua, bajlaml.ytltw'", MsfGa. nobctte ~ iilQide ZO~T. By ,da" wa'nm birheyml basiahgw. otmakia bHikte", e1kitamm ..riicwhm pel: rCfOk yaiade ,y.qanlNlL'l:ll'ulaD. ta~dJr. cia o'bilm1ak i~m mLnderimi'yarunda ~d!l,p not cW-.:n.: ..led sen daece baSi1llir. kashr 'serd~rn.ebeve Sll~ adrada. bii= .... lbir,temm"ol~ve lbuda ~mm eng!e.lliyO'r: Alkasula mimder

"'!lm~OOI1lPOI!l~I,,'. :u:'~mie,groaJberome~8lrd,fasr.erbdm:c~ ~m;g" wU4!By miJuDi :9 miDm _., 'Thcy:ma:y bt~,ddt~mootll allkU'diOM~f~md r~of1Jle OOl'l.lmCIiDg abdominal M:d ,dim ~ta... Simffilily. urine or :f~ .may',I\;c r~ !JUL. The _sei2mc is .FdoWN by,e-1tilrcm>! ~~
sbU'ls off ad 'Ilbe ,pmon

iI, IM~

.. b.ram .

nos still. bill ~~e

as

me ~
worl'dL
n= ~

IQ libe:

Sam1mm pos1-ibal~
c _.

., '10, arCh'" fiiiU!i. "1kCll!J:id'" ~ ~ ~ Ad:ada, ~ 1!.')1~«" gnlfm~)'II mda.ttgmdlldlt. Ou1 Lh~ WeiJJ.Ji.i:hl £ilihps]. f!i'~y".2tNJ;.1. s21_

w. ~\,

'O;ymM-

artumda bu var'.

•••

Birnoktada ~ :A:n* Elm ~b&mrJa.. e,~epsi de 0tgHm MaSmda tam bir pualcllik \Ie balmtit kl.mduyordu. iJo:emli o:edeni, bi'~ k:a,)lbmm bu i'kisinlk ,~e 01maslmrv:ehem e,uepbik 'oQbd:v~~m, de ,otgaml bilIbIDne ve btl am(b, her ikisi de apttai ebtm~fe benD:fodaf. EpilepHk imsmsl, »0&1:0yevstiy"nio nObeder Sl1as:mdai ~tiJJ wed bIlmdec ne 1bii;yik, iv,cn ve b:az
it~siz dtilinibiliyoroz. ~ ise ilimii a:Hmy.QJvtC: ate ya:rdmhcp' biliyomz.. idam OOiImlm, Otiim ,awnda ~makb:dutar. Bill bk yamJi., bir. bey.im hastass ollan sarahdaw 'nObct ,srras:mdla.~Mmce'" onaya ~r:;.llU bndisiDi 'konuol ~emesi

deme-Wr. 800m \b.umdt\~

•••

.. '-'I~

"'III__'

A(.TI~·;\ YAPAR
Th~ tw.iteb1ng may bL"COmte:tisl~r and ,('8sleIi' be-fore suddmd)l' ,SlQpmg" usually \\i1flin a minute. 1hme 1ruI)' be f~ at tile m_lh ~ ~TdiQM a~e foroOOl oOu:Lby tile sheer' fQK~ of du: lCo;n,red.mg abdaminaf anill ,cll~
!lrnli!1;les..

Silmi:arlly. t!rinc or ~

may be' fowed

OUL

1be;sc~i<;r(Jl~-erJlbyme~nmc'~on.:as,ilhellWmwd:cd\br3i'D shul$ 'Ilffood me ~I'Lies m~ lmt UW'CS'pB_n\'(: ~~ dill: wMia


• ,Cli:f~ W.

BUil.

,""fIIg

-~t

~idJ Epi~

iiIp~1.,.~, 11~

Obgi,s ve iknnri k¥l~ sdai[oo. ,Bul ll1~eoje sarah oouuna :Lt"Ye aJ:I':lna, s,_.f.

...'.

A)'RI WftBiI]da a,gzum~piiJder dombamr.

SBfuJu.

soroR- ArdA _,E,BLIYET ,siZ


$uoilar' O£lara, ".lKnut! iIlIurumd\adlf'; ;,iizedu.m ILutumum olmsa
lerak oJebdiliyo,lI' veyayim-ko,yun jl3Wkao yatamma

bybedGbi~iyw. Vwgumamsik dunmnmb,oldupmuz. qilepsiniim orr beyio wml~ ofolJ!udur ve m~tr:akh11in~b)!bJ ile ikamkI.e'rize ooiJdigimr. Btlll ,o:Zet. bircpiepsi hootasuUJiI olomobU kull'amnasmm DC kadar l:ehl~j
oldll~llIml!l o.&ya, kOi)fmaya, J,-eIm~bediI.

ntibet scli:rse. _i6kseQcdooiyllc;

,kiii 'boju-

Bollnedem.le obb.ilir. Theodore ver0~ '''uah11l hdJannm. nilxdi basIa'Imlleda.vi edJll1l n__Qmlogmarm kaql'lla¥lgm en wr bJlwaJ:dan birisj~ diyorm 'We Dokl<lr CuI.Btiil de "an)' PJ'lmtial fUI s~ with aftem.tloDI of,OOD:'C-i,= ousnu.s: m:ab.s driving :ri~ md for dW: rea.rou 'e\o'ery Sl3te. rauiQ driving liccn.ses for peOpJewidJl cp"Z.,,· biIPiai venn~. BilJim.li bybl~fi
10

,Gj;la bir:sd;~ ~ I!maMm ~'uM~pu ~~§,discb~MlDd!epal_~'~~oom~ "ip~It:s, ~- W. It.S. Jones, '\bl~ mil. ~

w~

DCIII'~-

IMCYlOOll •. 161.

· IKiNd S.QlUM

Ddigula 'flzrin", dOn:tq:iIi ,faD yana gJ~bilk ~ 01u l~gul{J ~mmnd:a ~ve 'tile ool'iimiil '1m'; btmU,bUyfik biI ,in~,o~arak ,gO:rUrOlWlL Hir insamn b_ "1riistah'!'l l.em ,de.~ rr oimaSE '9Jk. ~'C1du'. aomkOiliguia,',yasoD ~uym.gmmbj~ \(,c, " ~ 'tiloenim ie.adlm oltmildlpm IbeIimne'.k dunlmmLdaYJml n 'bim :sad:ece Ja~ oluyonmL I Ned:.. mi. CaligtiJa;'Y1I ,~ i~ bu ikii sixciittm dlba iyisi:oinJ buhmabil~i SI.IJfiliyotumve ~1!m,oo ~1i,yDi,YUB gdirebi1mek biyi:ii bir yarabG:llik _e Ibah~ gfioine i~ cm.: , ' cmr we bu nldmle. ,Odm:u; ab:nq bUhmuyonw. Gfi2eJ, ammll,. llru Ibir yam; yaD ,,ana ,ge1:Jnelai imkansu: 11ci nitcligi birlestirm~JC lltizi Z!)1i'a:}'lW me' !grim veya yarabit mrmai1 sayamaJiz' VI: ~" ,''''(ekil'')I3, fh, sui ,mens dem:ei. dmuml.Ulda:ym. Eskl~WIfe
~.nr

1m rur 1Dm.

l~

bu, Caigu!la/'dtr:

~ysaD"

~mJJUZ

Hinl. 'bmaipu di},diliJQrduk;, DlD,epil_oldugwmha:br=·


.~

Oyte,m4~di6k'1lru SQNbif~ ~ lalJlmm J~. Petii., DU, bilgidem, '~cJ birbirmdeD a~b'i:t 'bi';~l tnnik. \.~
oldu,gwuu. siylc'Ye\ilir~'

'Ie 'tole 9iz:g;iletiDio,.

IItlIfiit oiuak. her repiu;ep'Iik'lte ~som, lwdm: '\le ijmoelik'le·yOJImmB1·.ilaha_

ebek zmuntulUju vardm:


SD soN)1a,. bp' ,atimlm.o.iD \Ie

•.~~

bu amda, ,epilepsi (l'tafitel'£riDin. l'u~mCD ce¥ab vereaJldaimalen eminim. aJW3k bu ~evap onifilltQdeti SOmytm

Epilepsi ;aJ1run_ndii!!~ and! ~erli dobrin. boryte "'cpilc,sr' olU:ak muir ~-dilebii,~t bit hasmll:jln Olm_~1 'bir yma" var olduju' kabul edils~ dahi" OOnun nerede i~ bertiif10 tarifimn red4ediidiAidit. B~ bir dcy.i~e. hp alilmlerW.ebakacak olmak., epi~ep~i hasmbjl iJe ilgii. oln,~ ncvede ise, hi~bi.r kesQrimllie bEillmam~,.oruz, TIPI lepilcpsl bastalan__ru saklamalcla yora qdtml,§tl;, ~l. doktorlam hsstaJanm Silkmmat8l'lna r;ok
I

ortm:dankaldrnuamaktadtr.

serupari GllYUY.OnJm ve sayg1lbesliyonun, ama~imw sab_Mla~ 90t apwJ ve bastdlja reddetmemn, tapulIDil dayamrus haldedider, B:UWI pJm¥Oiwn.

Bou ~yle de roy~eyebi1hiz, g5rWebilm,gi ol9idt. epilepsi alanmda., t8!iD bi_.r agniJiS"~ bm_n~mezlik e~emoo·,dir. Bu:oll, '~hllimtelle~me·· ~lmlarma baglayabiliycmlin, )'almz il1p v.u zanaat wvey,a. saQat ~umt smde lum_k.o milk isrerken Od bs "'bUimseiJ\~mek' d.emebir, bi1imsellepneyi de daba \Xlk istatistiikanaJizteri uyjUi~yaDk re.alb:e etmeyi deniyor) :mktillir bir mmmltdW'~ Amma. i.s1affstlk tetD:iJdem~ls[Qda: ise"'v,*'a'~anal~leri bulUfluyM. fuma
,Aogfo~AmerikaDlgevrele:riRde ~~'B!Seft!dy" den_toekredir. Yak'a ,analwerima~ s

prince} $ati,;;takj ·'k:t~sadao bissel'l osulUnu hlltt:da~yzyrj kU~:iims(tmiyonml~


yalmz. ooj'U(~,
sU:roo.indlm 90k

~Ir.

SO}i1!lUama,90k sa,Il'Ylicap' ,etfuiyo.r; «meyva', hertii__ilu somut, tari:fteo umttr ve pek soyuthlr. elma, amrw, pOllakaJ -umndalin. ayva o.knadao .'m~yv~'" SiO£CUgDnUbu1amtymm.

O'ylerse "'meyva'l';' den_u'et, OO)'1!l11Ub yapmabIr


Js1atiSltik

veyilksck bir ,asamadtr ve tekil ob.dau ~k 'm durmaktadu: anali.zleri. bir soy:udama yoJudw.

Ya[n!)_Zo ~Iaogl~ ~asIDtb____ki '~biimsell'~ disiplinl~. vak'a analizleriDiD .on ptoooo Qlrnasuclllamayab,iJiyomz. adl iil:eri~ .~:too~to iFlDa5mdut
1

MOte ,mcmdy.Dr. N'o.rm!ID ~wi'nd iDb-od~ 1bC'm~mstits (if the "'i~~ peno~lilY dRrdef to we n:euroJo,gical ~YIIity. IiG fflt ilhD:t iI !lumhelr of ~jfic ~ "'Iwa~~ ~ fmqucmly see.p in p!lti~ willi lenijtiO'-OOi i'OOeq)itepsy 3Dd ~ wey ~iti ~terWi~ i)r~Gh patients, Tht:ie IQ_jts iDc1uded d~ t:miItiG~ c~ni~' ~ UR!hti(all'Uly IkWLed, wi1b deby in ~,t-o (be point). iP~B oooeem wi~~jeal
Of'

r.e'igiil~ lbdi~
• I' •

and 8 c&ansc iIl5¢im3l, beJja/YiQ-r, bu ~I-ed ~o_tal


& pl'At

'The immclalpel'SQllllil)' ~ liUi'ec:ri!J~ 0fM~ lin1..,~'«fl,

11]$

r~

~.of ~* Th_ hue beeu ~d epilepsy inset(

~n :the ,eoLi,.i! ~~ !hal the range oOib;lmvioml f-ta~ oOf Ihc in~criG:~ p!f~lily d_i~ so:rd« .or "epileptic p~on_ajJ'lY" i$- ve!)" wel'y ~B it!I srny_c mdividlml'. The liRk ~ti lhl$ ~;md\ ~Iqn)' ill ~¥~Iicmcd. W_ Bur. Mfflue ,anqilq,ti& ~il.yl NYU Compi;.~iye Epilqisy Cam:r. NY"ZOO--J_

fun

55 ......
'

~.ilepijtietin ~gre&if 'Ie balta cimy,£te mey.iW olduklan yiiaUnde ,~lerini de o"kuyablllyornz. Ceza dcktrini sa1'I:ibi Lombroooi 'Oiu~_eriDloaemli bir bOUim1i1nii 2qrkfamada ,epilepsi hastalJit_m da~ gi~leriWQ em I~k 19i ~aim hem de: ~k ~ oldugmm te:krarbyomm. y~ te-kmrlrunalkdmumumfadr" mrdur.
KUi~,
HnUlDUI

I~,.hafa

bif ~

ofdUgpmll inbre.tmenDz pet

1m onemU d~, kimh-wta dB' Lo.mituoso teotUinin w mrtlJ'"yer a.ima51 doga1&'I1', 'yiIn_a den ti1a'bllllD tenor u.. Lombmso 'yo a~e r6nirKled~ve ben ~1iIIDIIl! yanlli oldu_jugm 1m s6ml1iyomm. Do. Compreh:msiw Te:aoook, bir yerde L~lepsi lmsJabmIdaki qres_iffik qilepa tifcmn aktivItey e i~gil· dcgildir JIlOlmW' ,bydettiltm smua" ,di,gerbir yerde de "ayn'ca, bapi:sh&:lredm ~ .• iltpsi }'I)'gndJ,~ g.em.:et ~ 24 kat faz.faolmasma mimen. mgilteI"c Y'eAmerib~da y.q:nJan Qab~ epimepsili ,~ aaJ1dm _~W'illep~Ieprui @lmaym m.ahtum.bnn= ki_nde'llldaha futs bulW1_ma__lWitr1'"' lfemektcd1ix.4 Tabi~00 yargtJar. istmistik ar&'IfU'Dlalannadayanl)'W' vebiz'buradBniUsvRIlCi ~omz. ~ bp.. lomm'OO(). "13 b:r.i dB;. bmna da '~I dlllncak bir oona.nm.Kian )'oksn_n haldeyim ve b:u da ~ .~:"' idmfi, De ,Qzd~tir. Bu.raya bda1' sonm yftv.e ,:al:Mf.. bu bpsamb Idfts: timlu, :apt yarde. bir kutu i~mde. Mr ¥ak'I~dan sOz clmebrm de geri bJma~~ I·GWz yedii )'a§mdl\ sol elini bdlmm a;gresif1episodlarla :5eyredeu epikpsifi
ve 4~ bir erkek>'~ yolu btli·f.amakta ve bill cpUep~, ~~ FDYod suasmda., b:ilm~II1Qrm.ale diDeil'!m. eu;mu bk tehdi:t ve ~6t6Jik. gfinnii$ alma duygusu, ya§lYOldu" itkJinde devam letmekted_iI~ EpUepU'k. balZI kiti1cri SC\riy« ve btin.lum, ken~ do\'.iikJeriD.~ve di~ye de.wm ettilderine maruyudn w"'basta. koelldisiru bu Id~ilere. ~ WIemli deReede.izikseJ hasar vere 'Giizd" bu tiIf lbilimiJlJ taqilhjJ

ne, iJzde¢:r

cezalamdmnilk ~Ee hicum etmcye mm-urb_iuediyonm". va_k'a,'dlu-ve lL.omb-roio wphesmdediJ.

Bu. g~

bir

Devam eUl'ledeo Once bow mptan;uMm lwufaQl1a.Qll.heri1aJde vedmtidB; ep.itqm~m,blrb£:yin ~iJ o)dujwm ~yamt ~l~omm. [')QJa)MTY'"' b 'beync zarm- v~k h« ~y;, 'epilepstyeneden o!a\bHmdrtedi:L iBU ciimJedcn ab.h~iMer·i ill edebiliymw. Hm y;aslard!a bndisi:oi ,g.isttmJekle bhiibe D

.i-

'Ii

a J. ~~

& 'V. A. ~Owtrpn'~

op. tlL"s.l

.115.

57 'Ira.desine gOre. L'1le,and,ibis wife Imd IDl~ dming me; Righi, 'whim he 'Iliad ,jceplmb~.i'I0 ~~ Ikmm He: cinse1 iiJi;ki~ b,ul~:bJi 'Ie :gooeyi ~ g.~i.rmisti, Uykumi[up. \Ie ciDs,dd~~gin ymi blr':nijbe~ yo~3lf8.bilF dig-im dabs ,Once ~ot ,clmistlm; habrlliYo~ cinsd il~ Slffi!mdtr. nObel haIl ya~d1gmdtm emin. ol:mak.rm.iimldind,egb de delusion i"ffide ot~ ~ ,a!Iemimte y~~tl kesinm.., U:yku'SllZgece~m. bqka, D0belJ<etd)lm balJlrhyoruz lie MHrlatbgum~ va,k·llI."ya a;.m CiMeJ BJimisebeJi: ,ilekatabilliJoruz. D3:¥id uy~ ve uyaruk., ~1 II:IiYU,omu vee puar sabaluydl~ birhalla ile: km.Slm ,ammrum;tJ!. ku:nulia,mam. :B~leoe Davij.dl.b~~ no'bWn, ~JndangelGD bir cin~J m~ooli i;z;leyeo sadtOJde k,mmu, ild~ilim. ·'Eimd.e balta, ~ dlskib ybime baktlf[l..'md~ ''AmJllya mtdlu:r ~ordum. hri~ iSl!emiy(ipiwn,. am8 dameyi il!!d~mJe,e .~b:tm1:11m1" '~r1liu, w biitiin bumJm" Immayel1m IdDllt.sut soma an1:ambi~iyoudlL AnlBltdao!am" MomgmnCi)"nm Intihar ~,OO'bt1siini de:lekle= m~k dUt'ilmlllIDllIiili)'U ''!tC bOylooe "'Yak'a"" .~ 'ofmabamA ""'io. tle ,atlemooD MO!]lgmn.m:y feU a!l1~ amdl whc~1 'wuedl he neither '1miN!" that he:'W'U ~D jail. Hf R'mem:.bcred like leven1S, "'I'll bUtin bmJm duy.m>m blt' ;iekitde amlamiktan stmTI *riD bit 'uyJmYl:),dabyQT "c uyumS;intIB ise n~ hapiilbmede o']du§m'~ fcUt ctiyor lIle de bu, 'vdC8f1 lita11lI"11Y0'r;daM. :sonm, hltu"lal)'Wp habdamarugJi kG:mmu:ndla da,m~ bilgUniz blllh!.ruruHUat:m.dJ:r. B1!SJ v8Jk'a 'lilillmlft bilgimizi ise, ,~il~ rolsnbmn v,~ 'ozemkle 110,"t SJralSmdakil,c.al\'elleu d{l~aYI'ceW chUyeti, DIu, of.amgtJ ~ne l:UJkuk 1m1lJi!iDasma boJ!\?luymz_' Oneml~bir ~dJr., e,ja" ~iepsj iI.e trimin<at hal ~mlla bb' bilgbmn t\eSpiil ediJebUiyorsa,., ~ipbr6Si~ ~i memtiydin Q~ ~dlhir_
'IBUlukm
OODRI.Dl'I,

em,

[)ey,amlB ibir Botta. ,~Ik Q.bnakd~lI"f <"epileptics were unconcious

of'thei:r

aot:s," satalilar~ yapbldarmm ~eya,s6y~ed!iJderin:iD bilincunfe o:Jmp:yorlu; bu oc4cn1e"ejeryapbUm bircm_a~erdejj.lHvc"sOnJc~· ~~IA., csttslk bndis.iI veya :1I6revJendifdlgibir' ti:JnH lamfmdan daz.e1~i g~kme:ktedir; "[aim bu dilzeJ~"C ii~ooc6~lSlar 'lie kamu i~in..m; uot;el mastDda Yep a~ya.D halmde~ ~ ne W~~ bumlda bir'soru Q~ara:k.anayailroJab~6yoruz. Fab! oe:~al)l,mbizl·erin bLt.cSinin ~ zer oJduilWW 'bili~ruz.
[I:

0W$Ci

Temkin. Rre FQ.llillg Si~~.!lIp.


i~g;.l'1~
bilgi, ~

, Blll ~

~ BMUm

360..
!a'jlll:'~

'I ' ,BirtDd.

.. mmtsi ADbm·da okhtiu iqin Om:~ AfibIia'!kn, wd blmak

1m b:illl.dir;.

mwy~

.'..
~"",~ . !>A.IJiEIAOAlER:
.'

b~a&m~ ~ idmt ~ emiu., "\<>Gh.:a·" WI':• ,,', ~ b;·...A:-';;:....~ .....-J1.. ,~ ,~~I:flrdilm'" _, ..... , H'I;m .iI~. ..,........,UJ 'il"""-" mal -......... ~......,............ 6ldilmIetDiydj}'fik cmm*~,~e~!J.~~~ amI"'idiam almam';; dlyw; bird~,SlmSlw U-omm ~ ~bu.!J·aAdIi Tlbba ~ymlv.. ~bddemi~ ~ ~"'~lu; ,knim ~ ~ba 91bnJ'.p biJmiJWo rbea, OmEf'j ~"_ '&I:aJ:Wuj". Adli 'T1Mla ,!o!fmniiJ 0111)1.
I...."':..;~'
I ,

Om.u. ~'"

S ,iii Dol.

_.tI",,~:

it'

11\ ,

VB: KJ\TiL'.
' ,

'baVoM1 'oW. fHbl imndm£1 g~u: bit ymle ,jandarnmlv dmDd i~· mvuk alabil~cnro snylcdllCf: iiDtunW. prip sa \"1: iprttler QIbnh, Onm: !ID. iidbimli",u 1wmyor,iiJttii:ntil. ""&amI d!I alm. ~ ];·ok.rn~uz'" di)"OfmU'i. Om:e.-\mh. "'Sus~~ ~ CEb~,l8mimnm gnMerdilkrimr.Ico 'biT d.bu:~ '91bnh ~ ka1disii ItciiirkUnw j¢t verdL Orid: dc~ w"dL Bm han yaMs, fIlidemi bo$, 'WIanm Ibemdc ~~ klbn~
~. ~ mzhpusb I:dm~l"
~SC'ri'I'iyllli;. : _ ~ ]1-)"cm!:m,

.Ini~_

~'mr;

l~cmm.

Ko:nmma"diE.r~ SlC8,1J,U ~Ii'= ring'in ,~t :Sicaik ola~nl bi1e:rd: "k:crimjlldelf;i)mJ~ miithi$ ,- ill~r~, ,Bu sOzii m.ccn'OlllC)'~ii1:e ."~,~ ... ~~I MI.:-; b1.1. :i!2JILWl k.a:ru ~"iIIn~......".H..I"~ hi!ft"Olh GIlnt -. ~ H -~~ ~ .....,ti\" ,.,.__ ~ F,,,....,.,.,..',.m_ _...,... ~ v.a:r:. daba :a:nll1mll W~e ben ,6y:k:yim, ,~ratmm ned~y1c. rclterim ,Il=:lrcl~ti oldup i!;m di'IIZ ~'orChm. , a:~, msaml!l e;l}m ~~I~i ofum. ~ ~ 'iird!Un d~, ~ y,tbq'1Jfdum, ratm bu d% YC b:mU iti~ do~ ·santi 'en liiks ~ y.ofwluk pp.,l)lDrdum.

l'!ilhumtii:1 cdilm~ bit ~fgn:l'l'i: o.!1ud •.". 'rabatmitt ~'"

'Danir-(;'dik'1C WO'•• ,oe.dmmmesun b\!.!litl1lii.I~ii o'lmUi,lI:bJpll'm )~~ nk ~"d baba'~ llek.~ bw:nim ~ 1Onxt. ~ bii; ~ynr; ~bti SC\~~ "".r\mrmn Mla:r.a 'da,,~:bu g~ ~~JDl ringlediincfim' d"¥or. AMf:S4 ~iD, ~dn; /Bg~'~lbu~~il}l\Ia~~ Biraraaru. u~ '1i~ i51dii 0 [j}ld\il~ddm. '")n'kL" dedi. ~ 9 otm4, og~ 0:1m;~ ;'li1.dlir;tijjmn mbam"[b" iXd'L H~; ~ duymu.yotdu. ~JnIB gi_ro1~'" ~ Ba~ m ~ ~bdI!I ~'!"mi§ ~m-.dirilcrmub~, bif Kftn.1sl~1

ilia o~ lkdtaldc: Ha)'I1I3n.i ~ ~ Kmahcla Omu~ biiil baktsm'dMI ~ Il!inliyoron,

£qnn~

~iilIEd.'il:m~ ~ giizd gidlyo:rdwn. da'beni ~il'.


2fti:

msputa.·,

)uf~

F.,

'haJEmasyal]~la:m, ~gbJQn1D~ 19~ bu bWgu1U. genel,o!amk Lomlno", 'S0 too:riSiW desrekleyiri yOndedir,; 'l[alruz Doklor Smor{"w btll~ daha, IOfimilli li'UU!. ,oinaJae ~ ~i1~cnl!l; sadece: vood Wioin S6rii1!~i
deti1dir;
;a)'iID mmam!la

~~,m;wam

l~

ed:~ilmebcdir. Y:a1mzbu dum.m mnlil~'~imd:myaf~mdJr;; qliJcpliklcr' aD!~eodllDIim'le., ~rumm 'timfIJ ~e )rUz. yiiK bm~bayal k cd.-1u' ve bu 'oOOe'lif!!: de W~bcr" ofduklanm, ina;rnem'IM ,~bm'.E;pi1.i·::re ~peyg-am.'tIiI!Ij' ~~i§l!'~ IIlla dcnmesmm.lmooen1m.eD bmsi.h~~

g.,

:Bu balm ild 'bo)iU~ wr~, .n~~ d \"e ~,'ba.kLC]b:rm3, ~ bir \~ karla hil!a, ediyodar; Ido;ga~ ~ ~,~u. wlm, da ~ ~ I~II rotbcli ,~rU)'Orlar.~Lmlhe vcpmshm ~rmada QOk, mfml1D1m". Oy:1:e ti J)Qkil.m'Samt. flu ~![Jmmiiy1e" lim "'-god-tiomenc~'dlm~ll siz

i$1md-i

bU,'UWD "iW~OIl"'di!ill

:gma '~~m;ya:

d6nood::0~

lmpar.:U(J¥CaU~·~

ruz:. ~lordiiWllmsmdmhcmen'Oncell'Dn

~~otmadtillMl.hamen;an1ay.lbih"yo-

oMqiUDu,iJana~-

du;,K_Us'ebU~D~iminko_nmasJ i~m~~ ti ij~Umo:~ w: Yahmtil'er ~ e~ktm b.lrtulduW- Itmcisi. cmse] di'mEWil1e.rimriD !lion'~l m:amur ol>lu;pu bIliytmlZ, m 'kardqi DnLm~a LIe .~~m:m 1ro1l~,m~irb!ibJ:linLl~WlCDi!eS~ ~1~ yasaik¥t,s\iEh (llmadrg~ .M1S!W'a g:D(;~p1l'eri, huiI.lyolidu; ~ blJlPl®inn ij[Uvad'i. >0 zaman;1M&, mbir ~Jlrul ~'k raj-'bd:e)~ ij!dim1~:de ,o1a'bmr; ~ bir ih~dirz Oyt'e &Q~ilir YIi!)fiI, iiOmyeJUZ:.

JnI.ywo Sezu i,iD .~ dinem.denkip:te~ Y~itim, Wodarm 1mcai1 'Io""C biliim kocal!ann ~:i"'~)~~mJ.j; ~~ itt· cd,..
ikll timnii detmbik dtii b;:tItJ:J.d[[~ inlii '1iiyaIm o~ ~g... lM1m, ;a:lmJJj, abJor 'Vie hir dijmnma1:lma y.H'IyDrdu; ~bu_iur~ C~.e ise ~ \!Ie ,CiIUk se\fgllileri bdu m~lerini de· gOWll,knpm:adiurv ildiriynr \!e)'l old~Drd1l. 1lHn--"us~lJoo,guak ~'imj:lammmut hJm:m :at;an1M lim ~lij:ii iliim ltiliiij .~ bu MiD ha~ gijri. sa1!drtmU hsbndm:u;al d_~y&dk Olii,g,ula, tlc\ptibir. ~ ~kinU:dfu:;
IQI~.~ II ~~"'. ~

d!Jl9UIUJ~J."Q:nm.~ C'~_.~ , ,~ b~I,::;"'"

~I-..,;~ :..:1" ""_II·.....I'a; ~,.....~ NL ~l.5_:aJPc:a


......

IhM, sav~ ~ '_ __ '_ .iIl:da _'"

~e£;l!=iJ:Vnmo:Tp...!"''Ii~'lP~'~di~-..Hi;ji-'I!vr

~~,

~.;tJl~Sm.,~&ltil

'

¥eb!i~~""""'Ym,

Pm c~

Lom'lmlso i1~d~'Im,c,tmemde,bir Bmcca

'Val

mIi?'

~,un

~umsmda, bpi dcklblW(huw so] eiWmJj Qldug.mu bi'iYO;IDZ..1mm"ao Sosy,a.list,


JI'D:Jtisi iycsii hii. 1116-1900 J1Il]~ )'~gma ~ ~~ ~tetin ~djl:i ~mtla:r' f!imdq,fi~ d~e: ¥etabm'bym!.\ bl)tiolc.jrk MlffilM'!MmmiDne ~dl~, IW)'a"M ve l~iIli ,iJllveFSi1!ele_fde ,a;dli trp, ve ~
1IIlI1mp!oji ilk
~1'

,roreswi~ ,.11.

lo,1~" ,go-~lC'rine itirnz; ai~' ~e bl!l ,aianiD 'bmla itiraz dm.e'twnJum".

Kat&, ki be.Wm, hum&! ~~~lf<l ~~!!_ .. hm' ,;nIiU Qp ~tmn bilgiii ,&dJi1in~ VEl Dobm EMm,~ da bis:tmw ~il~;I'IMtaru~kIDarJ ~U!L~ ~dDda' c~dte !!~dlr~ U'Siiyledik:1erii. ,izet1)~. §udm;; hWeritkuovilliliyeWiar lle lepillq;tik niihelferi ffi)irb$rind~D IlJmil1:-al imkiUID~ S'lil elmasa bile ~k ~'~~Iimn~ ~Fa;rld!!i '¥Wi. H~:rikbmerii~ cpil!eptik~erin tcda,WsLmegiEUlmeym bit ~de. yumU1itaht ~£
ba&b
,

ljII)I,gula:~

somac1:an ~,
iA_lO:ilII!
~t..!:~" V!!.!!.J

genibJJ 'oolg~!,e emektIDt ,mrm ttltbit, e4erek:" t(daha ~m(off~ diyGmz)v,e~ iMfitecmpi i1e: gi~em1eyli e;E;emek d
'v,~
~_-...!II~Mt.... l,""",lur""eII~l, ~_,~L '116. £'=",,~~.ilc=, '~Ii 'e:a:A"iil.t:MUB VC

m""""":I!.o7i-.:tfu >Ill 'FabJ. ,!I!.n~. __, _' __


_:~~

~ - in. ., .' c=~ 1 '_ oyie,~'L-;; 90'" tIaII!IlIl zamiiIWaif"


..j~:~

~= 1il1M'_''';~':Il.,'

'O.tiU~',IY.'WW

ll.~b.11 ...A~I:~...,..,.,Ai

""'_,.f"".'':',U; :§imlw iUt.WtI,~kl.sten

---i ...... :l.. .!

•• -

• ide ep~~

~'epsi',mbiJ.b~
tlljl1f'<1M1VO'ttIL

ayDllyoftS.

A:o.cak.yi1m de, Iilmi£lIl:a:fiaJn~1iIJV,I! k:es,w.ik:1:e

ine-miJl IO~1m 'V,e: kmi ilt p~an~a,i!tgwlemtireD Pmfesiif LomilmOO!'DWIJ ep~!qniit: 'V~ 'b~srm:Jtikiiiw ~lc,. rindle Wldup lllDk 'f~le. ''',~ [0, bum furl(hlli hann's sakrt"•• ~t Bn t!?himamm mtanJilE.&l1 a~'ISt~
j

Ill!

'1'M:Imn~~,U!d~~.~
~~:a.':'eIdm!:lsl:~~,~1ll:~~~~'1ha1

~~~~k:rl~,&Y;~I~.~!II:!:!·~O"~:lDiBi~" ~,~'~B!ld,h)~. ~ 'l'iaml dd! miDmr ~ M:~'tI1.!Ibe ~~, --I:l:Id wiIb:~tbcrn,~,;IDd,1M ~·~,;."
"""'----::....:-, 'i;AiIo!U~~ ."'__ 110.1"_.,--, ._"'-_-" ,_':'ll., ~1Qo _~",i.W
., •• ~..,..,....... I~

a,••.•• ~~...,..-IIoJ.:I:... ;1' :.... ...........

~:Y .. ~IL

~.

willi 'ql.~£ei

IllI

c_ ~'. ~:~I

~,J!O;"dii:I,~b~"$ Cirilnii!"~

A'ttl.!li.lJp-

aL,

~,~~

s;. 247

,.- ~;o_ Ct.. !5!!i~ ...... ,...... ' ~ I"","",~ wqn'id"!~ lilua1rifi'!y~

..

~blll~~Ij!iI~'wbdm~~~],~

~"'~;'i!!I'~)Ebdm~,~~Ii,~ii!h:Iiir:$m.tI~~~;, ~.mt :brlm, ~~ ~ IIm:CIhlm ~


imUW.fu"~ ~~,~ !L'"ClI, ~ ,~I!bm'i'fljj,~,~I¥'Q,h.i~·gbJ~.~!m:gum,~lWi~, ,-c~·~~,~,,~i~·i;p~Jh!e:hJtlll~

&;~

,*.~ ,~~
~ ~

~yil:I.,~
'biJj~

1FalW:

..-.
'i~iD sanalt DlisU" h.t8Of II,Cmlet li~,inhasar v,emlel4 gereks~ Jere ve lJirde,n b·mlb.zmak~ he, b~ 'Ie mMislZ olmak ollai goriinmettedir" Dunlp dW:wtenbzmak.lli~ netten. oknadml 6&e1enm~ sebepsiz )leN: ~JI&ma iiddel UYIf:~; bu kamkler'QizgillWini ,epUe,tik 'lijpte:bb!:ylikIDa bullilYOIUZ ve ;ilmdi .Lomibmoo1.bu 6plle, hlstm__t 01m!11anda lmtak yap~ biz de ba:kmak dunmnmdaylZ. Vtusa VII. ve: }~ba YGt1l'ur.,'OJta:k:lJJk VMS3, kaibld
~tyJ.I!~,

'GonneY~Dl«

mi kol1kak w kOmiirb:r;

Vc kJ1ddurlar;

..,.'.

--"".'..b

,Ji.I~.~

v:":t.~-k,ftk._' ..AUW.

4'O .....

,.. v_JII.. -·-..iI.ll!~...I..II.'lLI':~'" ~'U.I!l'If.;;'!wIl~. Ir~UiCl:i4l.~, W'UuI

OUzel 'Ie Ibi'r 00: i~im ,Cemoo LombmD'YU mdd~yi kabu.~ emyOWIn" ynJluz;. 0 kadu .kolcy ,gOriomiyor. Qioki bu mtdiFde. Pfofesir Lisbman,'m~ O~at:ricP8lydfiQfr1' a.4h. ttrabmda itwlarn okwnaYJi U ~ zoli'Wlda ,kalryoli'l.JZ.,Umman "'it: j\s Wl]ib:ly~ JiliWIOO:YteJ!'J 'ti\1<11hi the ~a~'[ auaJ.ysis {he d:isUrre1isn bctI~ epjleplic and bystiCri~ e_pisad1es is·amway5 'absu1utet' scm. ~~lsmede. epHeptJ}t'Ie hmerik: ~I\m bBbmmd'cnhsmililde,ay.nmak Imk.aaslZdu: demebedir ..En.mod:em ~ere Rli,ment lJ)ilqmk'o1am bIslerik oludan aJlf2l!lltyoruz~ ~UnkU.,araz'h:E son d~ bypndular. [o.~)!e ~emJmli·!ihailiy~e.Lomlbroso. 'IlIQa, "'aabiiliity rJf symptORlIS'" demektedirve biriudles ,dig,~rl.m.e olll1Jldda lmyaibllinCl«ed'ir. ~
l•

Lislmtim. ~'pmb.rmnsoidiffeJe;dia.tiw be~JllWo diS()~" diy~l. hu 00 mltatsL~tjm bir birindem,aymnmm gi~fijiniitj,t&ese1p~da ea, not etmi$ i oJu,or. Her oosmd'e de biJiuq k_ayb~WU' ve het' ikisi. em biramnezi SOllUCu:nda!. taiIm1ini gii.~da~ f!i6.,s~criy{ldm;, her it..isi de krizdoo smu:a ,altiist oimV,$, baldte:dir" ~kmdulv. N5roJogJar bull! "',bl.Wiz:yO'u'" ,olaraklabir OOlyori\ar. Blm ilgilloodirco de ibudur, 'epilq.Wt, hiiterik··tirr; b.e]!lsin1!le,aloma &. hir mUD. if'Jllil£pti1Cb~lde histOOk da:~Jan ~iDlilde gomyo-mz.
liDpaswiit., ~eD.di c;;abimamanml:a ilgilii blE' ~mna ya,.mahY1m; ben . . ol1udanmal TwtUye"dtm. bWi)'IQrum. Do. b~ k ~, bm;ok ~mdao ve bu amda pet. '9.0k tip pt(l!fesiln1nd.~n qmn~dlr~ Do]aYllSary1a, uepilqm:tik,. IiliIterik"ti_i'" IO'D)0ooe.m., ibmIa" bMllo~1ar Y~ll1illalmtdu;.

••••

Hislerik. epil~a·mcrilgom~orum. Ilmiimdel'et;; illliimde v,e yUkan.da!ar~ .Fimri dal"lV~talar."fimri~· 19m ,epi~ otoHtelm., L"fugu~'~ bil Wi:m
yorlar; ~mk:at!iM!ilarfve.yWwnya ~1IbnyoillD'.)ioJx;t'tm SODm, inmlitro imnesilllJ de b,ileme-der, ~diridct\i'e mdlririz.

~"eprlepti:c"". ~01.ID&led jnsratliil:ity of pel'$Q.!1:a!H~y IilfQ :foum to CMmcEC';J1~ smIlc0 1j18"mISMlb cl'eady ;Q~lJie S(!~, <mill !:be nJc' ,ar psya::ho.~i:rul¥ dismIDil'lg ~ma1:iillll5 in pirrQI\mking ~Iepti~ a.nacb ~e lI'cIi;:Qgn!lsed. liD~h1i8l}!.
~eI],tM)! M~

..•.,.'

TIle f~WliiiCih lead Me 'nO ~hy~.I!I1! compo-nen .m .a m~tor 1mIiI."'lI!Il:Si.ool, Mti;l as f:oIluWs_ Th~ ~"sterical fi~usua~ly :falb: 00'conform to my ~

id.' L~.iii

PSycM;gcmc
~
,of 'epi~

yi.lhuz bir O{1.kJ9 VaJ". 'Iim a,Y.Rma siiiOO~ vee reknilderi, bu 9"'bimamlZlI ,W!r iIgilel:ldi:rmem~'kn~dir v~:bu lIlIederne de ~~ bpm!m dnjlmdad:ar; boou ~clQ'm-JUO~ etmck d~u.tl.dayBm. H1U.,~ah~mai~. hisrmi '!,I'£: epUepsi'mim '!fOlk ortak ~an oldugunllm,gosteril:m.esi :vc ilti bastahjlIQbimirine ~ onuat (admixwm) bulunmasl ine li VG y~leflidi'r. Giz.d. ama yine ,de aymn_al ~ yG;nI;~ VM ve 11m ,ayuma ~Jqma1mnm. ~IkJllda GiillIane T.I:pAkad:emis.i 'ode yipl,'lmasuruJ: I,:ot e:tm;~.getltmd: is:I:eJlIliyo.l'U1TI~l~ Gllinmnt:"!l~ ibID! ab.ndaJ :rapt1~ mJ.'$, pet '~k lhtisas 3rilftmnas. 'Ie m-.d bl!lluy~ Elu tedcnk~ aynlIDalan..J.I zor otdujoou,da a:WlY0fUZ. :fU. ~y~~ lu a.l:ahii.iY0nm1li: '~(ii.l!_bue 1I1.ij~foji.k!lini;j)im.e baydm8J iddiftS~laJ 'lIliimmaii edenl!Cir. ya&m hast'alarl.l'lI, oJil:em.'li bim:' klsDlIDIll 'te.§W e1mcl1cd_Jd£f. Ba,}fJUmt idlliah Iti$ilerin bill' losnu e,ilepsil~ di,i~J bsm ise kon~'!H'SiyOl1 mlbijyonu oiMill. baJi'u. ,g&terem haslridan'hr .. Ordu beden b.bili)leti YOH!!itmenLig_inde has~3imarm o6'OOthmniD hakimraratinmmgomI.m,esi. ~Dbet .Will cpilepsi veya, ~terik ~oni\l'~~~i:ycill larat aynJmasuJda, e5M a'lJ.ri!JnakudU'. "'16 ~wnek o
Pek:i uWe'l'l.. QIiIi OOlil!lya,yin~ QiLbu.="de biir ·tez ~h~Mm.~
15

[iep~. and lini\lf be 1b~l!':m

!pSJIIlEI'll

A~'twical tmljc-Clo:mc,~ ofh~D1have at'i I~scd pa1:f.em..


• __

occasion to anntltcr wHl.llllnruUly 00..aibsimif and mo~m'e=Dl5: wrl~

or variable:fhlm ~

An C!emmno,. ~"''' ;"'.v"'''',.,.I,- ...........iWI··m ,II .. ;.".... ...... '" '~U""""'"\o .L ... __

III lulure. Ccnlvg'lmms lma.~ ~,

...
'

if resuain1. ,Is Iim~.

"', ..• ~~'I!. .I" VenIetII""" 'UIi'lri£'OUS '7 a~(·wc

aij!~
Qnul

.'..

i\$'Ktfti l'ql ~. ~ 1kfini.Ii;gr. ~ i~ fle ~~ biyijk biT iIl$il '~ll! u: Imniu ~ 'tl[~je }i'umlml bedmgi, 1m Q:md:~1 ~ ''i'iIi1ptuju mqrd.ma, ~ledir. EpilCpii ,D6bdj &~ 1Ia$fIlann bir rDmt\, birlil~~JI'

~~,nObettiyl=

gii~cdir"

Bl! ~13f"

ilim

~ ~tlm "b~iI"'H

.. Iii: ~ h_g;~~!l~ deyi'miruflvu1rrul_dm

II'5r.oelle ~

DiPnlt ~ .Iride. kon!f'm;iytl!!J, ~ 'Ii'~.~ di;lj,tu!ik:yi1Diyle kOilr,~r~O!lhr,. 1DJmJ~r. "(M:&k'W:.b1lIlllae'Ullt~Qliiirije,go ... rmikm i.:ah1ledilln:e,yip bitm.~ a1tma fIllii\1lm!:U !i~ d~~dmo. 0I"L1.0i~..biycle ~m. ~ ~ ~nI.IJ di=&ris 'l'IJ!Cbn~l'la l$!~k:. in: ~llImm mnbmbl ob.u1D!illtW ~ IL. ~m itc liimdilaini bd~,~Ui: s:em:p~,I)~ 1m ~ DI.'~(iiirt_Kmnl!lS!_mt RR!'_~ () Gmt lmmBarm .~ _:ml'iii'n;. e1~_fgJogrs_Jit ~1.e11t1irmdm. lNA~iGGr/l'9SCl. 'GIil'A umwdd; Tm~
;u}dcilw

."'!I!i~

~hmi, Ii

Dr:. 1PSZi'i' "lq:o. K6t'I.m'3'.i)md ~'Ii:JU .l.qmt. ~.,lma .(n~ l'l!!:n!n 1~11fi'i11. .~ "'(jW~GQ~iJtl"~ ~ Bq~tm:a &tJIlJ:J'M ~imm:I' F~ Io!'e Psi~il Testlk ~ F41!mai .'GATA UmwdlkTui. _ A-lSlYA$I.9M.;vPI~ D!:(i~nr.Y*Vl.'iDr.OU k:I,lil!dl~ndaP,bmih!'!!mktr,edmiw' ~ baM. ,ilia, bu ¢~da. bir'lUr ""1.= 1KIca'tr!ir' ~ GUJhme"dm ~y "~

npl~

/fir

rmraar

Ayd.!iiU~·iIi"~~I'VC~~(nmq

..

BiI.~ noli e!mmidi!:'ymt·~ Qft &n~ ~~ IWtm·ye''"qI~V!:eri~''. TM~)'Il: ..i:J!bJme.pi~diyodMbVC"~~~_~l~~tmil"il'lj tmm,~Iimih. L"Towmi ~ IQidlDe (JIf lbe amboy de. ltihll:tc cmlERd ,dlkfl,)! irolmd 'tk: !PfD'IJlCm or'lt~ !III1de:~ am'I.tors had aRwi 'epihpsiJll r~ ,iYld rUlli:' :r~auibons: called b.]iI;I~~ OtlJiM wbolll!~~;a~.tnl du:1.a.:b,ymr.h::a~:~ mightm:oMI'I"l;T .h1P,cpilq,rsyaod me~mig1':!l.~ be ~.,;wIIiIXtJd~~

Ow.!ci 'r~,

11te fblling S~

oOp.

\iL !L 35-4.),

,ki Qrdy bed!e~.hili liyeili YiDetlftie~~sjll~g.ore, ep~~cpsi hi.sk:n (!ikilUicisim:c, ve "konVf;rs,iyo:rt' cf.a delillmekted~j") :blIbiril'iden ~ym'dMak ~1i):mQdadll:Ne'kadar zor oi:uftll O]sUIl. blm ay~mtsI,.SO'JlUQ~aJrI~snilg .!.W0'reklid~ii; b~!m .. :b1,Q1!u. ,ogren.m~,!liuyo~, :Gi~~ane yaJll1m;l~ O~;l!nbUl~u ,~h~ma,L:arlruinoefoo~gimil zaman, "de h~s(eri v,eepilepsinin, S!lil~mJar .!li~~Sl.Ddl[fibiIbir.m,e !(Ol bt;:D2leo-.mei,efine 'li'1~ bidliirjylcbn§,l:f,!arQlflt[.l ila:vclleQ) he,lDtlbbi ~~m de,l}imr.uikan1anlJ;d~ epij~ijk 1l5'bettl!kJj(~mn:il1 ~'O~d\.lialJ ~tbm!bili:yCf~o N6b~'Of. "taHiC',Mi.b_nddooiX. OMI] YO~G:nm~~~n['l»betled~ do!l.:i1wJacr~~fLndUl giiriilm,eslg~jmi bb~JI etmesl •.~:~ ~ilp.l~csiz.eJliJ~psi 'l'*[[t~erimri:n vaibgma ji~~,u~tet:tIi'Dc~~U; , aJsi~l1_ljj]j rakliciJmnden :aYf1l~mm bckimll~ bmbnak lerokH 'lie i.sabetridir.&s!lib~~iama ia'yn~ ::>cam'<lillda JMJiyeltl'tdlir. Nitetim; D~l:rl):rY~~t~' mporunda ~«:fi!o.b~rin l:Jek. ~amfimilatngirum.escrn ZUil.lI_r-e:lil.i.'If9 d:o.fa.ya:h:er ikj .crop hM!ta UZ\tij .sir.e yaUl.k:i~ga] Gl'rn.e.kleve Orrl:u 'ya :pilIha~lIYa IJUt~i)lm~tadnF' detMktOO'tu; Oy~e:yse l!roilvcrslycm hasraJarm ve ""adP~ taJd'¢l(illlr ~ktuiJiilr,
BlIJrndru:i dlclkarab~~oo~i'l'lli2
SO!1il1!l.C ~1I!l

,ollNhdlll;:

ep~leps~ v~at;!iell:ikiJe

"Grand! Ma:~i~ m!pW'I;I. bo:y.le hilT ihlast_m ru;JrefJjjk~ rJ1'l.!1,~f'l\imi!iQltl'l'la!lil ve ~ie:r b"~~mdrnysaaMedi~esm3!nl00nrnndadtr; J'a:hH 'teklep;i:5 bu olrnayabm.yo.r. hal:k, IIms!.nd~"l;llrtlt .r.lpom·' di!2:rJ,l]I:J1I et;ii3:eyi n alfllQ.tr.I'e:1U. ko:l~y yo,l!JI bud:ur; "Chand MiI.I",. ~ijmje: ~Jtma; dle_ekttt lDe111ekti epj [cjJsi, "CIirii!k" anlamtmlia;eJilr. GMmd .Mail. bmuhizm.e(iD!!;.':m~dlir .

•••
BHi mSlel ytonteOOm., .kaynal!: btUal!i1D!!!I.ahlat~lmj ve yara!~ma ~:srnilil;bt1!l1'll ~e.riJfle::b[a;"~mz .a~lbnmr .ii·Y~.i flmrut birr bliND. (!Ijuak~ay.and~gtl1:l k01:J{;" nak'lan'ID QO~ amllr. Kaynakra:ntmm .p~itl'~.ma;Jillf.W:g)m.1 do.~dil!u; sarLkaio~~p!ii ,

yap~y{lrum, :lIS~l:Ildla np~iI1_jyorum '\lie !p~r,8fiI

oamo.J:iY0nlm

dOli!G,mJem:eb31}~ib.~i'myomM.DoJ~JlsI1Iaj l!imrLiyle "dogru" vey.lll'iimUy~e ")':al'l~I~'''' cn1'iyoHllm; C'.I n:9l\l:_g" sa;Ylllal!] ~e J'ruikil!l:SU:Z00 ~'$ol·; bb~.ti ,~mel'l y.azu~e. d ~a!yn~ldlfUl'eJeab!.b.iJ b~OiliWIl B:unu ya;pmat~, ~kinm.iy,a:mm •

vc iru;<mmaT:! aa

......

vekald] lkit, kan!lcr 'olm.tidJjl at;Jki'an__ubn lb3$b biv h3i5taiLljm sOz eililme1ll~.si,~pil~i ihtimalinii ~~cll:dirmtklecfu~ !Qiinti C:1liile:psi &efl sakJafJ{i.n IW ,h~uilikt11 Wi$imW daha Q(kk ~~r.. o halde" '~lil11diSilty fllldur. "mallbuaUtlti.mji?"" y,eya T~ hi.r ~iil ilu:mi y,iioctil$yor1'IGnemiioiM, B. Erd.I"W ~ijjiJndm&ha: P:. ~ budmr. Tahi:i. matb1!J:mn ,~M emt~iylcdikst<Jrya Ii~i~ ... d'tmeik Iki itii,soru birdir. BU'l'aAyltz bwu f~hald~, ve Dijt.cr yanaan, B;_ErdoagJm'm qIileptikmsti ~k hMi~o:bnal\lIhr. ,Oil' bz §:UlIU biUYQli1!IZ" lepU~y,& ~ ki;"'nk ya dIa i!e:r1~ya;ft~ ~y,a, 't'IkmakiUmT, iEier, Ibi'ran i.;m. 8. EtdoJan'm 91'k lk:~ ~m e;mqmk oldu-~ VafOOymtiliIJ y,apacakwursak,.. oGk t&qiik y~ bit_um~.~ ofdlrpnda 1~~bUirh, :EFrdu~ze .. bWl, Ibir ~de.. dC\~~. m:(iraeaat edilhnll ycM~ lstanbul iOniVCl$6csi lbp' fakiibellri ~~
'ijIze]'" ~mmeoilik ilmm1~'~ ,to!iennmOOir'I!.'C iliUttk blmu~. Eij_ 8.&de-.gIDie-,il~lltik: d~dtlysa,,;·· Ta~,ip Erdo~'Uli l~iI.iibeti i~'~ o 'bcbegjWi bjr tIp, fakWtesi ptiimlesindeiiiooPl ~olabj!ir. ~ ik0m'f,ui¥onlannmm l'am'i,'dao Q.lLiC£ kmd:imri SQ.~'wrmml~&L 'Var= say~myap.tynruz,samu bilimfefsdcsw. d~kmm ~_nd.s ibir d.m~ be'be:k,B,EmCl:p'~ wsm:Jdari~d~aNZ;;:Tayylp s.q..·~~i;i~t. koodisigj slI¥ladlgW dii§iwnemi:z dabj ¥mrn1idir" ~Ji lwca.~ flip fakilllm,'iIlde" muhtemlilco 'WliIdtk hir. <!I~, ftti~1iaoo1mr. yilDpm bulfur~ Bu It.:ecep Tayip ,EM'Ili'gaD'dY' W 'tUH .~~·di..JC ~YDmz;OWIbk, Y yakJltlm:taYI dai~IfI1~: &a de~, ~ ~y!iitro:m. B!ilillda!.1i SOmasl i&C~k ,daM. kolay g~iJyor; ~ia 'D me.da, 9Ok~ bit insu olmabd'tr ve bonedQll!lt\~'byI~lU3ldoga. n"m, dOgm:IIULfb}i:li! b~~C$i;9OklBhii:dir. Saba a:dIJ ~ '''Tap, EJ:do.jm'" ya.zdm~~, ol.malldtr''V,e bimlUU'mlak ~lZ'VCdm__ya bul~ Ta)li;p ,ETdogao dahil rule. $!i:ght twiibim ~iWDilm 'Ie: 0 '1Uiht£ ba:ib bir ad, ile bylt. edibn~i.Qij g$s bcH~~ balde b"1:I ,'IIk',a,bYltb alMa)[ za~.

~w

bm oid~u

abl

mooitiriz;'D truili~

'WUVlmltle.hgWlesmi,

~_c

Tam

hki ~llik m~J.egi b~dl nu; ~te if, bu kadar' bMinir. Butudar IDI; iki engel V,M: Bumcisi" ""CP:U """~i.dijii. mibk Stiltu Hamit ...
,d.ij!]cmi..Jid~ug" L'm,urat' veya.'·'tm:ruD""'s~erinfu~ ~ ~ Matbm-(, bll.~'bIcteD ~bnakLadlr. EPilepsj~gbtlhmak \lie eMiCk, ,zcJlIgi.nliklerin OIlOOe ba.mj amtekm:i5lid'ir; ,~eci]ikya,pl.hlt~, ya.9lkma; dim'!l" ~ 'yamdior.

Eli'.

-.--

~,. -il""U'l

13

)11k1i (dlJiU.D3 pa:rmak bamt_~uu '~k isdetl:i vey,erimlliJ buJ~1WIL :~tini \"e,prumagun}1l- sa.~ Imbii JrerhaJl iii 'kuda, ''lwtmalize'' \-'C ...~~~. t;-difP'le}re muh~ mu kabul etm.ekzon.lwdaw Te '1iruradaytZ.

I.ombrwa,"ya
IW.fI w;

bu $Clkilde yatI~arm. ilti. hi~ bI)fi~1 ben ~1mJ.!Jy~ 'bwtlar ammda. heM de en lonemlis:i. ~1C)Ck. EUiisolmaltdlr; '~392

fJ'1moo,binn~ ""nolU:mtg sev.ere leaD 'be said o.f.Lm:mbroOO~5 ~a-dk: 1[:00 or mD~ jw:Igmm1 ,and hlsIoricaJ wight and .:l;~c.~, one forp:ves, :h aim 'Mcame he tms:opened up SIll many IUW lints orinwcsligatiian and set so' mmy :goodi mim ro '",·o'd:,.'PLmE.'bmSQJ·'mm, elqtbl:l d.egm-toodinn.evl'l ~ IbaJgt yrut1m:mm 7a)1Jftljm.l" 1b11imsddojru1!!1ja,gereki mm g&-tcnntmfSm g-om)'01 Vie !Ubu1lcdiyor, anw banJanbn ,do:laJl-. Lom'bfom yu mahb.!m I£rme,i. ~ SUI, da~Yl dotm b~r; ~,LOmmOOM)'IIWl ye,ycilii ~, ~"anaDm a'tbil \lie en uygua in§3D,lan. hu alanJ'arda ~~ya, ,s;cvk ,tltijiDi die gfumekEedH~ Bu-nJar ~ Eikl:itLer- ''It zaydhklnr atfOOli.lmey,e dcj"el';. 00' ]e anbyDftliZ ti, Ua'V,doot El]~lLombJiOOO'ru ~ekro~ ve
1._, UOI.tm. ~ ,.._ .. ~.rI oncusa"w-_~. ...

lmnbroso"nUDI IcriJnitW kadlDlM' \"e ~I.er ilrmrinde d~ onoo ~~ [ti bilim kadtfit. biter· ve Glhmn..liJu ~ de. in,gUizoe"yc Qevirip 'bir ,omlOi!11il yaJil:ll1addar:.lillis·iin mektu'buo:u ~:i1:md.aiD al:m1itmll vc' bu ijn~e .. rinde Ra.I.er 1!I',e iOOon,_ "the writings ofl..0mbmso G md KRftt-Ebi!1@ mereIDy IOODsthutedi preau'SiOIS to 11M'work HalVeioc.'k Elli~ gmGGJillty oonsidel'Cd Itb~r~ of modm:a s-eocolO',m,.·' <lliyor'J&r" buDu, LombOOH ve '~",8bin,g'rn ~ ElEs'iIl yolmm. aytIkhm. ~~ktimie anl3yabiliriz. ~ Ems,~in,. mooem :sebciojinJD ~ oldup d~eesim Raftl!ir .~ Oibsm1 cia kayddmis durumdalar. yamdandlg" m~deLomIHoso'j'1!l, himall'ize le~p de. il v' .1:.-' 1:_:- "It ' .II • - I'II..lrdl!llll.-E,,",lDg b-,.II·t .... U_A.o 'I!!L" ='1 soYLey -b'II' 1!l_YDnIZ.lenJ uulpilllUlll I . I~lenni, rUe liI:d,.,le
WI.

·n....;......"""" ~~~-.. 'm 'Ii.." ~ ~".,.. 'l.";c,...,;, ..... _...,,.., ::.=-o',,~,~.~,._ ),,0":",';' JS,10 1._~ 11.., '1L:1]"" ~~ ~ I-."... . " ""''''Y~~ !'!!~pU;, ~~,. disi~ bir aaJamrJa :sebe1oji'nin (tiMe] ~kmin bilimsCl, ,oiGl.k ere ~ da diyehi,I.iri>!:) 'ODcmu ~ytIrnaI[tf}dB';-' bapi5_,c; dOklorlu,gu .. yapmJ:t o~an
~8';",,~

or

:u SeboIoji" ., ~,ik::

ik<&dm
\'K.

•.Knft",

tlgffi . ~ I:a ,~m. Ellis,&b:ti'm'lb~ " ~')IliI,daJgyakm~'K~~'F;muI

'''C:

Knm

r Bbing,

E.da~ ~Und:u-.

EIlisY'C ~~~
I~~ ,

~9fI9, ~~'~:ileilgilhi1gi'vc,~· 'ggp,"'GmpScb"~'~

D.4Si!:1: Ru~,~

C_1.om'.I:mso_O.F~~_
mill 3IId ~

b.."

_1k~=
HL.bl'ta'l.I: i!I.'l!Gil:isoIl, DuL~ lTah~.

~w.,~.IfifMI4.

· eden..n, i>teri hasmlJimlll ve 1m """'" opilepSilWllOl>ib£lOf ........". ..,JtyaY5'" oId,*"zomaoIlu"""'" mhibd'" "I'ilopIik~l<odC, ~ bJlido. ~.,me ait oIlm k.bODOIIori de ~ ym uybllu-y.m "y••nt d,,~ vera ..." ...hlbcl<rin kdI ..... ifj;o """" 'crini<o. IwtsaIhao1i>ld« .... d>ns_)~~ir"ir~."EIlis. Gill es do ]a TOUI'!lie'o ~ 101~ I<d>on'" orin;~,.!d<1on ~ qIiItpti1t dogiI i5II:Dk oI;l,ukImm _veriyor. isim hI"""'" "" diimlti1mw lile bmadan lIaIu"bok:rila~Y""
b~lV..

~..",.,.,.,.s..lOhillolorincillod~o1<hIkIan;se~·

y.ma ~

i..,.;it. iJ£.m.o\

wroinSiWi!!

"",kaImI.diliJmd'l. ,,_.., •

-.,.w..aI in animal" ~ tho 0IJ0lI or glID...mm ~ oclItili""" aDd .-.nut. 1iI<o>'" .,.u..oI disobedi"'" lI"••• onan4 t1)lII!donI:d willi'" stia& ofbIs\..-los '" I¢n.... I te _;" .. iDsaIOO""""" ~ isyImbrolmOSll'la ~obr. ~ akhll £IDirIori!>< _.~ birbayval',....Jrr.lo<aoIIl ~ Im;.yanko>" bJ>YV3D. ~"",,-e~ va iDsPo ~dii~ _lIaklmkim c1mak~ ElbtoD·;a;.",,~ iOIt aziSi-. ile beUd 'Galcn'i zibed~ Antik tdJbm t:eme\ onennt'Sidir. EfIamI>'a~"'1oIIimdDlI <IwWDII da _obrve b.... da ~ i;;in e loayvaD rnhim 1mo,yIBCO. b~oIID!!I<U. iilbli "lmaI<ta. 1m 0IIie1i t...~ .;;cuduD hOI" ~ ru.~akIa. bI;tiin goo;ilIori ~ .ofi:s.n-YI dahi ~. Boo naIo:PJe HirP- it;terl1la5la1.pa lIDepilopsi'don ~I.,;IwiD botUIof tho ~ m,-....... ve A!l1iI< 'tbOOD IlbI>mID oIabil IN ioterik doklrini. 00 y<><Iinci ~ 1o!dar~_0IIi; ~do iot.--

.-",&. ...... yopdon £1Iolm' ..... b<Ii i.,u. YOIIIu; .... tqI>is, EilaInD ..... JoakmiDdD. "w

at""

".,.,.....rvc ...............~

..

......."",,«-'GIl

gUlln bbuID i~WW~·

.,+,t'

» .As(ln~.tk lI~pmin~Qw.
lhetiJlici~ DGl I.M ~

........ _ ......... ~ _...... ---.,.;.s--.....


n is,not~lUshDW ~'d ~.OfiU~~'llI1Mcon_f@oo~
of cpilqas.'ll. wl
IIDI.~' ihe~~of ~
"l'bI.$~W'

u:r~

ibid...!'·lll-

rMdID-

CompWtellEiY'J:' futhok ,of PsychiDlry·

tS'fERt

& DfSOSIv.

.SYON &:: KONVE!RStYON

On dol\::l.l@IlcUlyiizyliJ[II ,l)!Ialanqdan gi__nfuD~ :kadM. popiilel' mcdya diMDsi'}'Q;"OG:Ufiyl!$itU furm'Jm iie" .oaelLikll:' 90gul ki~Hk il'e haJbn ilgism ' ooita;nJ$tir. On dokuml'lcu y~lrnavalMmID o)'kiW~riHUp-el'$ gjbil popiiklr d~ ... l~e yaylmanm~ ve Monon .Prin,ce~in. M.i.fN ll(:tluclumi_ps '~'. 1005, gibi imlii
&valruktwpl.nra
V&

.'...

oyn~

ikool:D olmUJ1Uf.

'Robert Lewis Steo.msoo'un The Strcwgt: Clue :a/Dr. Jd,yJ1 (J1Ul Mr. Hyde. Q.3.86,bu eselerin en iyi bdmcnidir. :Oi~rPOpUk1"'Ofi d~k!mmali y.iizyulmmanlm '\Ieo)'lll\bn em fiig.1IfM:m "''e hipno2; elkisifide \'eya. uytU'g~.et haJde ikCl'i i~bmCfi~~.m k.cnllli ,tdinnli$iir~ .En azu~cfaill19JO·Wdao SQ:ni1I. gmeUqtiribnij d'Dl)si~tif aomm ya da fig . Vi}Y8,betr·:ikJisi d~ bWOOM basUlann~r~ne-l ba~ giinliik guet~lerd£' yaymta.rulR§hr. B~ davq da b:alcn periyodjk o,~ ldmligi sa,UuiIimmy,M 3JMcstlk baswat bu1:u_fiduiwtda babcraere konu olm'lllktadtr.

•••
ms~eri ve di~osiya.~l!In ~iq:e i;af:I¥ma!ar, btl feneIDg.nI~ krutu.sUDdaki itgifiin di.ni ~@iildcD tlbbi ajeme bym~~ GO ~__D:nci ygzydm 50'nunda
b~JI!:IDJ~ull'.

1646 yd Dds Pamal_sus., aIlcmatifki~Uiklcri ol\aD bir biroyin Uk uhbi ,mpMOOU y~$: iiygij lopl~. 179'] )'ilmda, Ebb-m_ri] Gmdin. kifJyru. i~li" k gil'li ms.16kr"ai hit f~ kad'iru ile s:ny1a d~ifhliCrl ve iki kiiiligin bm,ir_i I:rnkkmda ruruL~stiko)d,..gu bit Alman kadm, 'taJll!m.hmJ1ftiT.

On do.lnmuleu yUtylllO ~!anfida, ikin. Qjft vey3 dupleks bmn~ ~wulJ hu gib.i c:I!a:va.larAtlimti'k'ijn fie:!' i'i ~Iildil diWmH ohu'a__kibildiril'mdtkydi. i811 yJ~lnda. Ameribfipsikiyat:risinin &abasL sliIIYlWt C'njamilli ~ S up f~i\,~i ~rs]mme., bit,kluik ijm~ ~I ~1iTt1!l~h.. iki kjplitID: iki s~brn! yIDi1 k'dre ~Ilda: i§le.... biJ' ba§la:nu ek_sMi~_ru YansJ~bgml ilm siMil. :s~l Ayn.1y~l~izylllM geri blMI~da disasiyruifkimlik ibozu:U•. lronuslID~ y AmmJ(a'd_aJci in:: ijmek o-l'lOk b!an Mazy Rleynol& lck~a'ilDe defa yayrni

Imth.
n...
'!!..Ill!
.;Ie

lIiLo..k,idZll.IIJi:CU YUZYI~'il
D

I~~_.~"

'I

.;;~I~

wDUi

,psl"J'-.jllrlnSU

·lrn~·

•T

,.r~-

M-

• anm i""'I... ...,_ ....---wi.,

I&Itrik. ,okh~eri ~,bumhn


~afamna.~ Bi];fLi£«; lwruyoJl.!Z..

'\IearkasrndaD da bir U1aWI hamll~ ~.1;Ii ~i;bi sonm., Wcri debey:in ba..~aJMm arzmda ve:n&oiog]Wm Bu ~da, 2'ymI)ai yinegi;Jqme~. ~ui:Wb, hur ~ ep.iepsi" ~ ""'e bmada biJi

o,t~

~m.

our. ~rnant:IQ

SQillma:

pl'mii
,SUiISldlr

bue

izdi.de RKhl Maioes'm De Tet"lmo'b&Vo/Ol'g!J.m

,~~daymwut a:nhm'l1du'~''Iu~
to dte

y,aJmWk

]stlYomtD

Istoo':ni:n iki 3DlamIvar.

blrisi gfiri~iJk diJd'£ld

•••

peim. ofimni.!lmi3JlitY. a1dIrmJ yi~ ilQije de;m:gesw ka~~ ftm-dnir. fstaik,., '~giL.nbtrD ,~igindI; ohmlk da ~biliyQfUZ vf: m blJar :sizWkl~. a:;m k!.lam!z iirisidir_ ]1~ 1tHKn. unutem re heFtu~~Mbii daIb\~UD bir bbf u-ydwm.d. mn:mdai 'ka!mS;li tiptir, dabWlk, "bayu,6,yle ~~ bOyle d~'"' memumdw'.
ft

Bil de bi1imsd ya. do h.~i amarru val. ~'fhal:wbich ,~ from. the dfCl!lJS" d_mek kii~IAimbllml III,geJm'~ eve JO,ll1i:slz.,JIMta'I.Jk. aiJJ8m[mJ~!.dlr" Bu ad verifcijgindle 'l3hmin. ~~ma;yaDI ~mn~ 0 2mIlim "itehmn~ !kDjj¥Orf~ hii'WIIIU. lie: tWodlg; ve bu rmiMie d~ cmKl doyums~'u,ga ~ euig1 diiU':li[iiliyofdu..~ AErtik hddml~ "aninmiJJ imi&: om,,u.imaJ"· dGdiItIeri ck· ifle buduro Tqlm de bu n~\-"e ttdMri d~'h1m3 gc~o!.mak ' zonmdaibr; bu!my\_nn ·u:dWltedIbai lek ~L Oyfe olUm;:a ~, ~tik

.1

Tabu" burwlla O{Qrib: Hi~1:cs'dB ve ~'les,'a, a:tfeditcniimJjj ~e. ''hysteria is a.~ orwmmh, tfmm.b[~wj.th e~an.d. massage. isterie~ve"~j1a ~~i miimkirm birmhim hasml(po:1411gu 'yazilhWr. OQze'L hmada ~~l'II.!1Z-

YilmiW"da""o"lljIIna'")8 mas:atj uYgWBma~ hetim1m·lavsiye. ediyor:1ar w ,~k ~ da ~IIYWllmh; isteriyt .. ~hdrimin ma:ri'f'eti. Y!lj.fita'~ya masaj .,du:

run.

hd:im o!!mapn ~c ~1!.)ji. ~~ DGlktor ~ -ames:il1ll ki~ lm1Q ve mibmme~ bif 6zd EmlabUiiyonll. Tabii, islm"'yii mhi.mdm 1tuItanmm da.. f·lmlSliZ· Jeanr=MaHin Cb.arcot'lD,tm yamm:Ll hlsIeri IlstmgJm C'tud, elnri$ o\an FIlmed oldujwl'U ida 1'JOl~~:lJ Yaim1.ZDOk1o:r 'h.in!S~m~.~'bwada
'b~mwDi'

fslm izaute loonIer ,ga1nisW mmub

b~:;!!,IR. P. --kiDa. 7Iir T~,of~or-m....s.


p IFn::W's.iU1ick "'lLbc. ~ of ~-1Iool: :semd~-' lDJ.bu"i:sioo.imiiOjll'&'j ........... G:I;:"'· ibWl. s.. 44,

IIM:C8D-

ikj Iilokts var; itiWlem_H moba~ i'St-em:. Vel epif.eplik millet ball\emi bifbirilltle;~aytmbimiyoru:z. ,DiriDcisi~ "lilal bysterics dj~ nDt' DooQlI!le incombnet duri.n£ij)_~ir'~pellli~as epiIJq.tios did,;~'isterik,. wOOf smsu~Ela, ,idum .fa:bitiyof~ atbM. i,.. miy'Or;: aneak epiLepl1ik.. .inoogfuiet olu,", amnl hcmoo~srannatta4rr. h::i.n~iJsij·~Dodor.:s ,witted ,om.tha:~epileptics often mjuredl Ihemselves wbeDl they feU. 'but bit hysterics: rnrely did so... '~Qk ngi~, cp~r.c,pntllobetJ'e bif.~e d'iiie-titen. "diiim~;'J\tutabgm" dilyoruz, .~meUikiI(l cnooilltj yamlwm__aldadlF ve buM .mubbiZ. monk. d'i~me~ ve pet nadir o~uak.kendisioi yaralarnakmdmr. n"att'()CilJ Qt.. ~, blllfadan ,da belli. 'o:)u,yor. aynca rlSlterik lQi~tQDI90k ,dMa i}li ,;wY01i ve ibt3Ha ~k doktDl. bu ludlerine: ba~ pe.k h35m oJdwuamm d'WU mMamamab'3idl!f'. Demek •... .., oMuk1moa iumnak durumWldaY,12. artis,

Dokttor Qka'WD epil'cptik tlpDlojisim 3krarmaikistiyonm~ bit epikpUk.brak1eri o.tmadtj;mm savwum gBrii~IIeIiiRM:lllESlnda h~ir "1!pUcptikJerin l• hamm.;uz.. fuzla ,1w'ek_elU mat~I\., loWl1rik~ paranoid. ~iu, ~i~ ,inittbl •. e

"cm'edir.

OlilD

dUy.uh WOOtga~ kimscler olup )ialan sOyJeme:,,~alma.. arvga.etm:c~o~ k sek:sUe.11~ d OOzuiIdlitkbn ve83~dl:rgmlhk gistmbi~m~Ueroir;"~ (:amma. kavp. ,alan s5yh~me, seksii:cllOOqklWtlarm"di,je'r 'fipo~oji Y8Zmdan_flde pek rns~a01ilyaruz. Dem;ek, ·~.jle,nJ::·\lIe TmIC' 'tip.i", .trona yalandJr \I,e Doktor Oka. (iuliMne'd:e \tez YUI!~olidQ:ve tabii sYb3lyd!J~Gulhlm.e '<'ifUriik m..JHl.ru."· babJ'Dda m.~lke7j! bir d~da; dOthlJl'IS~yma, 'blJi yazum. TUrk 5mb" tiJOlo_(jisioo ~ d'~ :say.abiliri, '~Ye(-ti! aII~ep,iileiPlik~ol!amkanlam'aDm oobellidu. m DeyaW~ '~g:erekJiokuQl-yandcraylmihasjlamlH ~bDini: sir4iJ mqguJ wei vc silks. Ile.kni:i'liIiRV, aynntliC-1I1k ve IS.!iamibkvardrr.'" 'G1Tme'1.biitim tnUilrua illaV&_ Doktor Ob"dm ~u iki liste;yi d3ha.ahmak .~stlyorum~'~-blll kiiJ!er~ za:mru:t :za:ma y,iIk.m v,~ s~ca.klfrtar,.:1111mB mldtahil wuulmadl_t z.amw:I ve dowm.lrudal ~In alae.limmb~li~e agresif'da,w:anJ*Jar ,giStl~Iebnmcrr. ~ ve '~e~, iiimdli•• .,.ijtk, S:trnlh" rCSm1D() daba da )rakIml;v;e: ikincji..j1'aI",e S[eyi' ele U alwy,aruz,; ··se:kSliidd\awmtl~ amsiruJaki dep~ikf_.ilder hipersCbUlitc relk;izm
velf'amooksiidite gib,iipsi)o~uelbo~uk.lar
'VeICfI. sJk. lmak o

giirulenj libido

azalmasl ve hipm;:c.kriruitedir}~ Bu listedeki '"rupos~fil:e''' hery,er.de n.t ,ediliytlf sek_sud SfJImduganllk ve ~bi1dile its~bU!.l1lda v,ar.Ya.ygm. rupo~ 10£ Uti' OD. ~ Wi."fAlhm:mhk

1I'm. I'm.

lf~

OlD' EpiJq1I~

P'~

&!mptflimlf41lflji ~' .8dlr.t.

&.10.

:meal inle;rikt3i Ioozuk)utlar ~k &Ddul1riar; bllh ki. Do run Oka ve}'U -dli up kunmN ~~annm Qe.djklCIi q:ilep1ik lip" ~k 1biiyit ilfj*~ epilepS~ ~ @'bedel arasmdaki haletimSeD,~aktukr;lil!Thm bir d:polojj mi. o.}flemetn,. mlidur; !U1Ili8I yme d~ bit qilcpsjl ~ml' otmlama ve mdh[~ mel d!aVl3Dil~mm 'V,C cbha do,~ bofJdduldanm babel' \i eNiikSm k,csimlir. E1UlIJara~ olmsakwnabttlet U3S~biT epi1~ ~m:zamaD w,IWllSl1 ahl\akm. hel "Ii yo~~ pip tilt'lam. krimiDa1 abnm" dejenef8S)faB ve 0" toonsiiDin i~DC p,lDJOrW. Qmda'u \Ie ben de b~ :Bnodim soma mi. Kap\m ¥c Sadd'UII CompriheMfi'e' 'Te::t.boak of ,pS)d1i fFYSimld'eDl bil' ,~ ya &I, ..katb'" Wl'. rdikkalle in~ttmn~ verimO lidir. '}.:ynl katk\Y,1l, GiWume A:s~m Tip Aka.~mesi·Ddm JUmy p\rQrM-iili ihmdullab Aydin v.~ nenmi Pm'ftsor $e..~ct AkpiIUif'm., ·in~ ! D311'~ rami. Borl.iUldUkJarf~ ~ ~WMlIUW ddiyomm. Kaphm, 'Ie ,&adock ile ~c. da. DT. Aydmve .Or. Aikpmar'm, 'l:spilmerinin. ··med!"'kiQ-.p0liti\'" degeri 90~ yikstbiI; Ilnp:ltan~ TWk poHdk2iSUII3I sallMa ~ imm: bit ka'da olamt
:Slm~'

IOdjgu1a'y~

bu'tepeteyici olaIak soJUllMlU~!. Ben bala of;8daymL

T.,eyiei i~m00 iyi ,~m,. epile,tit" •. WoI:eriktID daVdlB$ boczuk1uklUl il;ioi:k bir ,epilepUk lise int~r-~Ym wya bmrn drulimi1Aeki s02;i!;iikieaie. "fe~t ,deW'" ilim "IV. ~c'Int ~" ••~
biter bitmez j(Jldar.

• •••

Wl

Ta:1Mi baiD,~dI",j;f.l:QikisiID.
__ .. .....;!,..,

k.~

~ai

~
iL-~ I_"!l"

~I'on'f'-""'_

nun. D~~~~I~itldal_~kD'~1~"'lQkf43illmWn1·
,_" ~_,,_;. ~
o:..l~
OL_~I...

rwM

_.... ........ ~.... ..a..• .-.A !II ,..,. "-' 9 ~;rF'11111D

._._...._,

mllllUoW-l--;Io"'-'"

dII.T.

~¥'iill1tmJ~~dlFnfIro'lcji1rt~,IaNJ~~'~~ d3haak~ppJbnpd::I-pb~.~IBm,~~'~UI i~.a


Em.

\Edc:a'\P$itdtrit ~

Eylcm ~

.lg.14b:d.~~

.. ,Kl.i;JJ&P~t!MOlqft'8ii11Bli.

~r. ~

'13cImI ~,~

em '1,4. s.J.l2.

SIygl. "iEpI~ye zoo,I. s.W.

E!!1ilo

Com~''-eT~qf~

!EPfLEPT,iK.:

NOIllE-1'LE"R-J\___RASI BOZUKLtrI1AJU

•••
'i:mfmDk PDloz ii~hmf'OnD psikcau o~ ind_qaglata biIiDm J~t
r.mIm. I~

•••

.'..
QO'BnJ epiI~~IQm"

!loDd. ulfi)f'fnni

vey.I.

ili$kisi olmadm,. Imlnlt, inferi'ktaJ. hasbilg.

lim ~aI3t!jm ~~ arilnlll oiiibd. &cbnsll ve;yB W11i!u:nru~ ile 'q 1::m:laII'III ~ psiko'aik ~UPl[u:n1\;!:rla k:iW1tqm~ gcl:~ ve Jdi_p az bir bsmJcb dot nii1IiIeli~ ikoolftlfii boIlind¢ ,pslkoril: se:mplo:mIMda, ~oJur.

I•••

Kmnik iIlwiklnl ~lkouI, alan epilepsi h$lilafwtiiM ~jill: ~ ,=.l'klOOl ~,~ ~ vc:gendlik[csclondgj~1.OII kloniklJObalooc ~ bit:' on 1I1l1~ dhlo ~ siireyl[~ iyi koolmUt ~DiI~ komplcb, ~Jd,~ 'Rl.nhr~ Bil iin~ pdtoz., ~ ~1IJ pmliktd p;itmiccp~,~I~I1· Niibdl'ain <!Iilikonviihanl:U[~ bmtrnl aUma allIlmi!:Sl ve nibet, ~.mn ~ ba.Rn. ~;nh ~ir IlObd ledaiviml:de:a, !lDJGlI, ,ill. ~EZ oitay-.a !;flbP imcribd PJihnm,~.ii eng.:: ~ HlIIbmukhtk. ~ tabla)'a~ afekrir~arla brr'fi~oa1Jdtijr psikozt! ~

•••

•••
~ 1I000__ll:u.~,

~
obri'~

~
~
CHi

~
¥'C ~

bordc:t'lim. .m;pik

baA:lm1~ gihi~ Epi}~'


~ll:U.'a!

bonr'<lsiklml'J ~y~:;gH'lhk.

~·Iik':;"'~. ok!:la~ epi~qJlik hits1alar gend Ii'kk


ve imptibW o~.
02iJ(lfml

mikst,. histri)'Qllll ..'e gpstcrir. Ki_~illt ~ ~ MdIikleri Iwt.emnq~ ~ilimli&. ~'''·',,.i~ .. II.........I~..I,.~ :,:,....:"""'''Iiili~, • Lll1'>!!N.
lft:)'8

_him biI kamktc.t.

:smdimyoksun~,

~'t~

Irnmariir
~

Do kJ~j[ik. Iw:mesi, amabitile,


imml;l ~

bsmm

gi~i:i:n'Itri ~d[)ama1:tadH".

ve a.m.hk:h ;li!ltla:y~el

-I

81

. Epilcps:iisi Cl:!i.IlIJIlIf :rupa,1ju e:dihlri~[~r \I,e bygJ i;mdodlri(:l. mcs~1d;: ed~~e'i amba kulhumw:li'll''II'C C"I'liiirJyumtmedc ZQrl~ ~ !willymr.rJaT. ,_. ~~. P!likoS05Y~lli WJI!U_k:lar ~Uk eilEm b.el:'harngi it memtW raBl'&syoilllla, h IbITh.k~~ baj;lm ~ru[Il'! diljID: ozsarygIJ ve hasta1mfJI hl~~ mcvcut I~JM bord:~][ne. ki.$UIk_ ,ozdlikl_e ksl!k:tdla bulunwiar. -

S:d'dMa ajitMYOm. .suisWc dB\;ran~


sodl"k duypHiUmm oomi!l!l"l3iU1.·~

Dism)l:liif D;u1I1lmllr Id~an.

Disasip:tiftdnlik ~Jion Rig d!,mpnlan vc psibj~ ~ ~

'~*

.".'.

\\'t'; ~i'.tmit ~Iatm birliku cpt. uObel illU. mayLc biIr~ tl,gddDliJ'.

ile· ,~pilcpsinm ~

1bfit;Ikt.~oo

1m

_ U~v~~tRepH~,Ii:k ,urI y~tmuSJ. ki"ilik: bG~khltlarmm b'lkulta. lli.. dtmm:.


'GQttllnlt~GestbMDil.Dd,mml.i

..'.

gE~ijm;eswc

wli~"muakl

edici. rmt ~~'Id!r..

_Genet_ biJr kj~ml_ ol~,


~I;a~

G(ljlaul~G.~d"Wl1'Id £eJrtl~

~a,. kcm.ple.ks pill:Siye] JD;ij00t~wi iI)~b Ibir pup I\il.lard adllan!lllm!an bit' gRIp UcIHk

E,~l~Vii has.tM.~a ~~ omymm riski. qJiejllik ~~IlUI)"a'1lJ pO,pU~l'ormDkb}(&:al 4-6 ,_: ldaha .mltadu 'vc tmi!pImlt 1m, bynakJ1ll~P"

.'.'.'
mmafm~. 'I:JbDi!k ~~
yaks. nsk

8in1cril!l". _ Tempo.nil~b~~,o.~ but qmll~i ~hmnda,bir~]ilriqij~ ~~, oldugu biss] gel~, !Bu,b&iIaJar ci<ld'i" cpil~s;ideD ~, mfidml'Biltaidifil.l!rt filOlZQfd: .. abJaki. ~Ii dim kol'l!:!ilara ,),ogun ilgirm v,Midlr. , ~a:Zl e,pi~si ,~talln,. mub~~lff din;1 dOn,*l~ Ve;ye!Idr:~e,m.iu ~Iar:. Ki~nh.mmli~ ili~IcHermd£ vl:drO%Ue ,g,OsIl:ri:rier ' MlIDb loonU! -_ - d '.dc,. ')1 _ -. Y"""'r"" 'C$vllI._e t~rarayu::~ 'lIe'ayIin;lllh kODlqlllaJ e~ili_1tri ~m:ri..er. KDlLI'!I)l'a gimL~k i;:m UZWiI zamID] il8;J cayaDUitier. Cok Sii!l'1l:d~ 1Wn11 [uJa :iI,lJ1'i:lntlhw:kn ~~an bi~1,W... V~ dll.ygu_lan '1'111 d~lln~ hakknR~ bo~bl;I] yazar:w-. .
e
1

'eks pa:rsiyel :mijbditrl o:bm'lM 25 bI


,iilllD!lldJrhlir.

•••
Dr.. nJ,Wln & D'r.. ifjpiiUV
DAVRANl$,D07AJICLllKL.uu

)lNTI.RIiJcrAL

D~yg-ddumm, lDo1iuJdllllOlm
IJimI V,s'iiti1r.

...
'

'trirlell

. ~pi~p!lisi ,oIan ~Mtal'&:m ~da!.tmnik


. .B~.~aCJ~af"

inmrlkra] ~'Ml

v eya,w£k-

~mlpOf3!l '~!l.ilMlc ~m da\~bMJlkIJJju'Urnln1m-.. yatri kimplmmita hul.1Y QIamlt qri1ql1!il~) baIler ~~l ~twiugh\_tc], Q:. ·mHIlik~ar (im! ~1 ma.tu" (~,) ~~mrutve~ik~UJ.PSikoZ-'~~pSOOaz.. ,~ Wl'abi'eu, ~~\:tii£l ~ ,libi p~bi

•••

klllillilpst:b-

.I:clli ~k11inde v;;


'~n&

.ktrum

au d~1\
.¥~ iWtld~

,alan paro!ii~

O,hlW ad~~~

qI~I~IDiDin~rikaiI disfOOk ~Q8d Iledm.rirJile iyi )'M!1Jla billihe baglmtbh

imoQdctmJ~'kt~;

lmta~tl~ae VC:YiII, ~ittiylO!}llI ~~; Bu h1l~~a!Ila-rJlIill. ~lik ~~D. psi'lotik boMlukiatllaJ .aynbn_a:zbgi' bilmen p;mlil1oya VIC varsM!1Ml(bai&~on) olDilir. ~~i1~~~~Yle·\e,r,~syo:mUD b~ka bagtmhlan ,,,~ritkUJ depKS,y,GDUDI ..d i ,~eyru SQCW'iU~~adeee m~1 s (KtllStaD: dMta umn Oll'llma olmasrndaD d~gU
a)'IU ~~

OduytmOl ib. bagh Q,Wb·j]IJir. ay,nca p~ikml otual l"IIIeylibma. ,~lij'.

Ep'il Lilli. : KDIiIme ln~rikla~de~i~rdc lllcn!:lismiQiiilD'.yamn ..CD hiiyii'k. tclsizciSI o1ngu ~mnda mcgalomM.ik, kicnd'i~ hep ha,bmhk yap,1di1SIlhellam " ktmbsc1 bakiaMI Yn~lm C' ~ ,momd,a potinrorf Muns~ pc~\tif. 'fimn'IDlll,. kmdii~e.. ~]eOOiii" i1iM giee I9ifiti. T~lIP''wafindm~',t:

c~~
I__

••••

tti

,Dc:~011

bhc)

em1di~.lmrzmda,I"!'6riik

~li1f:'

~'w'iaJ'mIdabdl.lxmMutbln

vc klin:ikle '~yiiSm~ ylltlM. ~im:dcti~«i!: ~u1IUi g5memni'$lii_r.

IIrufIU ~

rar~

d,ai\fmll~.

.'.'.

••••••
EpiILI~;Pltik:lfIBlZ'Io. Ka.VpCJI . O;moer.ni.'d.e blll1aobSl ollJ1gta, 'bundm soma fie oldug,mu ba:~~

tadJr. NikLIc:r sen.ellill\e ruufar lanIn.dai Glma1Udn. Klli.oilue: ya;irl~"!J sii..rni.;inde: owmatJik cmw:MUtl'a 1Ca:mI::[~riZe lempom1l D.obc11tri. ffil:eti...klaJ d.evred.e: hlfSlZhll imka:dai§1lm)rla ta.ytW' >time tamodal

oovra:mt bowkluklan

9kl_i.

•••
EpUep:dk : B'ir Keur-dai

Allar

.'."
m£iB

\"e

",~dU:afi

Bq lfl~d'an rberi OfIalama 4-5 giinde bjr:2:-3 dakika d'ewm


g:o;irmeckt.cdlr. I~inikim 'oldLJ~liI <i)~1da:dlr. Nt:lbclifmn~1~ yd.mn kri ti.ntcriki!aDl,d~~
UIlUItu.racai

nobcitile.r

cl!ildu'k Y~l'I'anllUhaI1IJ1amuli.b

bir rduygu doid~ ~ veo~ain.d~ ohlp biteDile!id'en b3~ri

kadar ~

zamsnzru'JiWIt6~iiji.ltUc
i~i~ ~

Qm:edawaru~ bo:mklUldam olJJna)WI·o~~, a.skerdm fuar.keyif veri:cii ,mad'& ,kuJllarunu" bsme= ~~anbrosyallda~lui .kim.'\Cylt

ya.lli1!12:ba$lm. bir !«mardal 3,gt~a, biJb.~

bul'umna ~klIrnrle dcpresirfo1!.oUikJer

tot!lrikW Pdidy,aI:ri_k.BoIFJ.v ·1.~IWt~ d~ikJl.iklm:.~

.'..

intibar giri~immK

:sB.p(3Jlm1~r.

~nitalbi~iu:"agrcsif ~~r3.li 'o'tt inli~ tadaf vambiloo ,dqJ~.WI fCkIi:n!je ,k.cndini beUit eder, 2. Kj~j il 8<miklu:kilan: Oz,eUiW~ ·cttm )"Bita: ''F]kani ~empo1i3l.il~siU
h:astalarda 1. Epilquik a,gresifd!I!vmD:1f ~-. ind'e: k.oodirui g&lerir. P·sikon.: Krwtit lIJM3nei psikoz, ep~iD.in ;iz-ofiatifum ps.i:kMu adDltll,Wao bi:r Qooik'epilepli'k gd~.lm. T~~il~i~

ve i:.n.tml'Ja) olarnt gfuillilr: AuksiJ~1l;

akul psUWI!ik ep~ aym: t.dilin£:Udir, ,4. fintclektiiel F..msiryonbda ~mlma: Epi:tepsiyJe bidikltt c~en we 4k~ milia ·'t'1U'ahiteil1 mclllW dctcriQi3S)'o.ll,

illdNd SOLUM,ii~:'iN IBilii'rl.td EK

EPiLEP'si VE CEZAEHLiYETi'll

GooeJ 'bir killik spektnJnla sahip bir nutalk. lO[an epileps~ ps:itiyat~ rik y,ol1lu QO't ,onewli<fir. T11mbyal ooyunca devam ,edMJ,. teda:visi fmlhmM'Z" ancM: :Nre'1di~ munhWml. ve y.t>te.rli do~ il~ 'tOOlavis:i ve ~ ~m o~9iUl O~I Ue k(J:I],tml ,BJlmalhnabUen. lbutiin tau It_vi 'swria1Dalam 'ragmea geu' de zam:m, zaman no.k1:1mn. ,ortaya '9:tkm:as1 ile sWe~irn ept~ ~.~ bBt3b~D&~ 'bazl mlguJ~ ,d~a:nD geQlil!Lesi ile ~bucak iu:m2l.. korlay par1an'i~ hadiscle'ri 'ters yoliWli_La:ma. Wpm.. kllmns gosrmneme. ~JD '\Ie 61,¢isiiz dirnsel ri.:eUm rOOpa?£aSIDa baglanm, 34m ~~hDllen.smey.e,fi ;eh¥et" ~izums:.uz: bW!J ve tdermath k9~li1Ii. ,zdta, 'JJbnll, blla donuk ~. m:dcsi mJe .btldisimiil g&teren e,·H~psjye,52gQ ki~itik yapw. ,ot~ur. A.I!IW !btl karnkter her ;pl1eJilSide 'o'J'Oi§'ma. EpHepsi ,(ite)t'w~;i~~ yattkmtij) musmdaki ilk i~ti Lo-mbmso ~ . dw:t ortaya amt_~m. Bitin epimeptilderin sui q:tedligi sOyl,euem.ezse bi leo ~
i~1emiiillcr amsLnda ep~feps.im'I'IJ slild~~ .. ~.~

•••

.lum.amaz~,

TCI( 46. mmMes.-io.de be1imfdili gibi ilim i~JHiii ~am, $wmnllB veya. 'Ii'lMGkemun ~libeslisiiirl ilm'namm ortadm 'k_aMl:ratak su.mtIJe, Ikll baS11a!~~

duq3l o.l'ankimseye oeza ~eriim"m~kte. l'CI{ 47. madtlcsiRde ~lirtilt!l~ gibi, tUli i~~edii~ zaman IUIUUflU veya f:w:eket semesbsw nlitOOIli derecooc, ,azalIiacaksurctteiikIi lllalYliyelli ~ kmtieyc'verilmlOeaJ:ar da, mmlbllnb~· dit. TICK ·41_maddesiDi.o I., flbumda bdi11il!w De, faiillQ suqu i~!!iXti,gi~
mzi 'birscbepren d'nl'ar)'lll46. v;t;yai41, maddeleRk 1t)l[l~tmmaS1 :haJim::le ba:k]QDdao:mllcW~tenfeki ~

Epi]eplik~eriDlde kijlik .yapdm \tcya g.etinn.ebe olduklml uii'betletd1eki tonffizyon haleri uctienily!le Sik silk SU~ itlcdikLeri ,giliiJm~.
l$led iIded :su~1U.Q b81'mda, adMn ilcmrm.~ y,amlama,. yan-Jm <;ibmIa, bakm1et" o.r.dudaln fimr~rqhirciitik g~Hr. :a,ffikfe gdam ifmimu: g-uy,uO ~nm epiilepDic karniklerim biil' SGDrl1C1ll ol.a:rdt mibet.OIlce!.i veya, SOmas:E o~ .koofiJzyon 'ewel ~rieS'lUlisulda ij!edikteri tespil edilmi~m.

.'.'.

miDde.mi~ aldi ma1Uiti"yain uygulanmu:u:i'I',

itdwd

,BOU)M

'i~iN

~IKiNd EtC

too-to,

CALIGULA: Mt!STEB!IT & BIRSIZ, &' Ep1tL,EPT1K

o]~

Busu~brda, gaeUUde: lin~ ve balta kuilaodddan.. ,~ 1de.dWD Ima yrne: iblll .k'DIl~ODI dcvreimnd'e: em.yaJaId.imru ,oldirebidikle<ri'j oej.., beUG'D ,9Q,1ltMtm ,snDm i.$J~. oldwdan SIlIFji1!ligreneRJk 'iiziBtU. duydUkJan
+••

haWi in:tihai eHikleri gij'riiJ.miUijliil'.,

iCbOOin tn.l.lWl!mfl)!'1fl; ,idfiet ¥e ~p h~tiiOi gisleren d'eLiUerin o.LUi§,1:Jj ol~Jda ,epileptik bir dkenm oldujoo1!ll d~im,(lWmel~dir.
SU911D bir

am i§~cmi-ij \f,G: muda

g~k

HedWtgi hir epi,lepi psik:Mti! vera epftepsi d~maes:ltdlfosu g&tenneyea, ep:iil'~p6ik kuak!lIElIi' ijzeUikkril3§mJa,an epileptilk blr kUMenm iI.&belI: dli1llda i'i1emi~ oMo~ 5ut;lan_B eesa clJlliyeli tmldlr.

.".'.'
'.'.'.'
'

..•.
•••

Httikii o,tnmirumll Ue.k~

l!6mm:a lempomli.oobetlbr de btl gNha, ~

n:k. 'bliyJe bit nObel s~mda Epi~epsi psitozu ebl~yeriyoktllr;

i$len.w m;la:uda. kiiiIDn 007JI.i eMiiyeti. buJ1nmna.z. epHe,si d'em:ansl bu.hman, bir ki~[_niu ise eeaa

VC)'3

:i·iilin n:U tiI:)riml ~i~IlI~; l!DCimlj lJir ~ ama. bir~, kara:tter ~gjjc.rimm oJ~Wiltta. epil~.":' ,emU sOW:YDyaneliyonmt.

i4),~liWR.
c

iItimcisi.

1la1m be:1ldeyic:i oll;: ba


DmIam
'\li:

Ta!ili.lmparni:or 'Gai!!liS"g biliyommt. ama qloil~


dwgllD i.~in~yJe bir soruya aevap hldmam imbmu\'mlw
m~diSSlllulm

bekim omm oevap \lcrrebi1ln~'

, '_USALALAND&oGLANIARI'OPOYOR
bu' dejenere ~dl (I. 1d4 'SGgillfm. '\1\.& ve bun~ 'bm:siool~ pamfomHnci dues' hH; ~ hal:km. ~ Klingatmn."~hmn Ca~iguJa ~ omdca:rasd.m puMi~"':b:musaII a]lIlD:na ,opiiyorVi: kucakbyQ~l );ollu bjjlgiv~ikledii:r .. CULml amJ1aruJa (ND taDuna,ym obi tip ,o~d1lliU, ~ nH_
Tam

uzak dlUlru,yomm. Sunil. Y8pti'b:iJmm~ Catiip,la."mJI]]. 6'zeUilde :o.tlier amsl da\'l'MilS bomkJuMan ille oJup!!l qilepEij{, ~iup, beaKyen "if~!erinden. hir1ra~ IlO;t edebi(irim. BBylece, JlI.Pabilecejim. bir 're~aptm
d.;l!:ha.~~ ~'~ ~1'tgJ1 ka~lda bnluwhilirim; b~ olabiliJ;:b.izdiilrdnme plu:mHJl!Ia)l'l!l ~ya Krmsa dlmeme iJte budur..

oold:slUK
CBUgulahaUmda be, do~. kabullfidi1lip' hep ~
11ll.~let Il:Qgl?,e

&ket sevgililerinm oo.)liWIlm.rIm,Opmeyi ~. scvllyoHhl; b)'iltmuhr.

mrif. RomaJJ

buib;j SIJ~mJl!lij1'un., "so IDII:Clt for the: &,pcrw. ~.leSI. of dRs hiswzy QlJU1 desJ with 'fIle: MoDS'lm" ~1lIiir.;,l! 'QUigula"mn bir ~m"Ie bIT de tansVall' h3ili 'DlldUiflmI!l ;m~U'~Mo.ntesqlllielJi ,dg lbi:r ~. ~dd1de bu ~m~illk :r3p~1 ~de.' dJmli)-OroD;'.<om I!tisoit de lui qpl'iJn~y' avoit itmaiis co un nwilleur esda~e DiWil pIUs:madmm''maibe, Rmm3~ daha. iyli bir ~y.e OOba..tmil hUr efcmdigdem~ d!iJa.bci ~i.tiiii mindiJ; tmID Giioo1Jerd:eD ooma epJJeptikl~e' Vii::immlul DaleJdi; ~izo~ vefvGya dtlb:leks ,Il:qilik giirillUyordu!. 1U~.dg.

50.00 ..Julius ~,da eplf.qltik idl ve Se:zar _,,10 ~~jdailan" "'bUmn:~=· d.mIarm kllms!1 "''C'bUffim. b:icdmn blw"" diyada:nh; ,dOAru bbul edilmektedir. ~~-;~ IGalS. epi1~ ·ih~ geQet ~~ ~m izf~irm~l; hiposWUe~ ~Jdu!dm ~o~ vmgu nr.,;aybndmm;,c~1 ~ Illerfwii ~~gao yo1 ;a~pu 'bili;yo:ruz. 'GaLus. bu:ah.niil daha. ilia 2!'Imdn" ve tam, bir _Viet ~u ol~ konumnita•.bil1iiD b~ i«ifakllmluyoruz.

hj'~mtidir.
Daba ,mtali'

h.-em kiisJta:h vehlmJJ lijf •.


'Olainll

ve dalha lcole:si gcJ.mem~ ve sam]J' du~

Km brdqi DIus11.lla ile 'Dcmde Be bn.;t,&ca dikmfurle ~m msIJ.1md.w. ~&niD e-dmcSir.diji ~ bir !tiWcn, km!., 'uibh, :masasmilan abp _~ odad3 cmse~ ~)~, ~dl.iI ise hatbn4raki mm1eRk him :go5te~ R.oma.'run iin!11~yaCdlerinde.
~_L__'

bir SlCnamiUD ~inial~


__ . _gen

'b;ir 'OOadm

TARsiLi?
BUr motta, 'var '<!i&~n !!!IoomeltJ.e bfr1ikt!:. anmk. b~ mmsi1c:iferi btl'ifuuiao yapllm~ilmvedQII~lJla "Cumfnmyef' wmebn~. impara~ 1m' ·ajf,cmn fe~le:rioom cmruilbyonlu_ 1Gmd. ancdi:. :Il~ Camigula; bu. som ,om4alllmr.; !;iii:nti hikbn.ddiQ dei,cru ~ biriiiDde., ~'e bo.w virmaIDly OOzhhl,g,Dl!IL ~Ja~s cd em, -L'h~'lDme~i btbn~ ~ahi.i 0' zamMa .gOre y.iibe:k ejilimiyf~J ilgil1 Q~lir2k, bi~ 'bUginim: 'Q'lmad~
1

.'~"''-- -n"'" 9u,;:lJ..I!I,LW..!J SCilW;Q,

ai ..r.m..~.. nnl7i'INDDbmI'Uzain.~DDU~ -~ '- l"'~-:.1 . ..

blo)(Iymdu..

MUpteal"m

B1.m1um ofesmdeiti yan_b, 'Mmosl'tsueldir~ Hm1 :SDlhtmize 'cdiyor


. baD.' SQdUIlIlDe oIU¥onm. llaV§ti~dD-~

SU~Mim. Jh

~'!I!"~'

~p[q

'ClIssit"S, 1919.
~'d .•

:lit.

~61 hriI..Rl.d.~ 116,

~ Oh. Mn:~uieu..J!lcI4G'~,;l~

I.Aw~

AGZI BOZtJK'
_
J~~

HE

BAC~NAZ E ' ..AllLAKSI.l. H

,die brutality of hls _Ia:m_guage. n_;~FerR!lJ' Oligula"nm, i!Ilpm bo:ntk1~ o~arak. SuetnmllSi'-1Jg,iJS'termcJdedir. 5rilcptildmde bu 'lU, '90t bba

,~!'Sl!le~'O'.Wus says thai cali;gtrll ~adHd '10 the ren.omni:ly ,of b!is mmes by

'~S'remilS}J~ sdehlit' s'Joyu~ \~lMlt.·noo,pamr;cmm:y i MIhovali o'~ sebe bojcskih ~estey: B~ll'1J'Q&n}~v AM~r Ude,. kIsaca \ft: ~k giizel 'biI $d.cilde ifil.ck ediiMi,ji 'Uzere. sunrsa bir iktidan saglayRbiLnmk ie-in

dld1len'varve len.pk da :y:abmIUilma -IWfii:ri5, ebIk eMliyo:rlat.


Ma!lrun sizle. '"d:€!'V~tDn zil"Vesiude'" de ,aj;ZJ pdt bo.~.:. koodisi de 'M ,ediyo,rdn \"1 M8II~k bilti:m\'&iz·dir. l.mn_ptn 'ti,po!ojine: uy,pJ.ludar.

Rwlla~LIar'm.tcemdnjj T3DIiL~~

Baz.m ~1mU

Taml"ya g~kD sayp)I1 kemlsime de "Ilmnak.a1J~~nfu ve K\ldis'e hii)liik rbir he;y~:elinin dlikilm-esmi cmreui. Ontrii yebEedi. oJdYrii1dli.
de g&ten:n~mmni istedi, 1iek Tannb "yahu:tmileri DiDSCll~me" AlII~ ve befiim ,onesWdipm

dWeroinde~Ia1nJ$l;. ~tun~ y.mi bvramhJ ·~eliJy~' ~

~l,mhIkimi • yooeliRl,. din-

T~kradayal] l1;obc:tIer,~elfin :s.ist-eiDlillilili normal iile)'1i~~iQd-e tahrilbat


yap~)'O'r; i\Q1it~1
yom o1lf.(na.badl(!r.
O'JiD_a~

dfinemde.

eD:teJ'lettiie:J de!e:rio~oQ_" lumpenlqmcye


h

tyi bir tahsil ,alamaym ve: ibebeUigin , easkmmr uasm-da

$dr~me 'Ie ytrbm.1~ganu411ii-;tu~ Az sa)'llium lk[idBLmda balm ygbaiZhp batIlnhnasl :m:rwdu~ buJ. him s~yasiJhem de suufi"diL Salah Caigu1.'31. bulla. kt-ndislMn, 'Yanni' ilan cdi1nIeS:Ine ~; Ie-pilepsi hasUme'lerind-e Tann 'VC

bii,yiyt:Q. Omos. '''CalIigllJa adI~ asker posmlJI d'mn.eklir, 3Sbd~r ~da bDy6mijJ~ 3.8111 ~lhW ib,nmd'adlr ve kam. bir ,dae yatkm_"dm. cpilepm ve bekJarneden'n'llJmlld~ ye,l'~ bunu, rui'b1tcm eti Jap.~ olmahmr. AohII,abiiliyuruz. ,SaA~ JWJqIOO'j misha da twmpell~q1i_m}ebedir>
'ib1l1'D

~y~

~otmstbyomiZ.
Tomn \'{iya [peypmoo
)'a ..

m:terikUd .~S

dime1 riliiellerin bagnaz·Wttp;ril ri, 'bwdu. ,ansm<lnd~r; No.t,e1:mi$ bulunilj!ormn~

51iDln'dir ve s~yas~'dir ve oo,~. zmmmLmb bir S'B1mm~ yuklm!~ iti1m!k~ tedir, Saml~ wdliJjlmun saklru1m3S1 ise, dUzcf:ll()fIiIi·dm.
lOre yandM,. CaUguia"mn ittidmnda '(~en Bhlablih biikUmsUm}!(in:hIL Ama.aym ~c;ot

~_~

~1!7C- -,AU,"'I. ",-..dr

,qajJ18' iMl1 bUy\ikm

mumr~ve'~

,._ ~aba!lan~ ~UkJannlO i&mwJ wem~y,elWnuyordlll.'~ ~litizidam . OO!l~ ,otan blr habaYI al~ 2iiyafBt'C' !r1I-irnyor \Ie ziya~, ~ yapbgJ ~a!la:ra gJ1iJmesini emmdi,-.u.du •.Oiw am basta ,oJ.m~ I~ ,g\lady~ti'lrm~e pnrp~lnmY' myem s;mm.Ofii.glIadya:tiirl:m~latus Bu ,nedell!:e oiabilir. ~o~e.:sqmeu" .~~~__la 6oo1t un wai sophist .• n sa crueuli- CaligWa. zalimUkte F1Vek bir filoUlftu~ demdaed'ir_
Y ~

bit Il.om.a yarallhY0niU, lki k.iiili'ik ~W'8iIII. bq;0lJi1D 'ii~byor_En ahlalrnz ,o~m,lCali~la.·dl:r"eJine de ~gorilmnek ist~ym.dlir.. e,~ D e,it~tik ki_saLk.·t:moo 1!tGk. Wgundur. Bn .a911 • 'l!Dl~ dUfUlIlda~
\Pleb bu bilJ t~ otm da, epi ep1ik:"ru.

m~

ba)'1lI

hu, bif tesadw degi1dir w en ymi yeriud

~ .kiiiLikleri vaT ve ~~ftrellmmn i

m!dedilhli .

ke~dindeD dab sa~h ollmbn_:n sa~la:rullJ karlJ.bmyoFdu. A,! ile ~'i~tmjj_m S:Oyflllyo·Fdu ve l~i •.epiJepsiyi 93i\DlbJd],~j i~1 bu s5zciilkfcmt , saDSUf'YaJdi. 8iyUk ,mngiml. in-ce ~eriQ.e ,d byuycrveso-nm c1ta'dMl k.alhillit~:t-rudu. Hu:slZhktan_ ve ci__Mylcdiuuu: al!;U yobn.,

. ~Il',~ i~.

liK;~Nd BO,LOM ~'CiiN

UtfiNOU EK

~:

D.

HaiJ'emez

~-yiik konYiilsi),on ~.ki bis.tel'ik belimter b~ ~kisi:ne or.m1a IIaha az ioribne~~ fJ.lliki hasrabgm bimiriln:kn 'lIyn~m3§JJ&i}zk:onUSl!! O[WPci!a. 9OguoluJda yaIm bi'l~ 'kayb~ nobetlerine ya ilia WIP ImJibmm irlJcdij ~ davr.mma nabdltrtn~dikka1, edllir. Klinik r_~is ka;ymadati en onmW ,~1iik., lti&.1~nile 'epilep&iniD himmmm.dJ~da ltnralanam:asutrr; bazi dm:umJ)ania bu 'ikm hir amda gGriilir; 'beyin buta'lJjma bisrerik. boczuk~ukb''e$ik ~biliL Sonu~,ollmlk. bizteri illr 00iIi:_'1~'a 'orgarnik hiE'Iem.e.1e daymmt1YODD~' ~bi gOrUnml m..mbu yabn&m manek onemJiidir:.

~ben de. 8~,pilq:asi OOs:taI!mnm'o/~"inllt~ bsrahkJamnn 'iiled:iji ~-,n bo)'U'1X3 ayw. ~ salu:c-0i'IxIJer g~'i$timleJc d~ eiilimli, o!d!ugu
(8oott. ~9E-2a),Bm d1i.iUlll!8lda.; Dayb tedavi y(duyhi epUeps_inin git:ti.k~ daba iyj kan1ml alnna almmasmm t:Larik: histm nObctlerinin ,orta)f3 t!km:asma nedm oltfugu §5riilec:e:-bir., lla;llar azaJ'IlldIgmda dcn,ge YClllidm ,!:Ski baJin_e dii~ktir '(Trimble, 1'98:2). Bu parad'obal, etki, ~ ailes;iE· Iim,gunh.btuu kmmna ih:llYa"Cm~yam;.rbYOf c)abileceii gibi hasl!iUi!lD hisrri rbe-tinicrgis·tmIle: ~1bni~ k35Wm}fia iaql i1a~ bir iil\j1ide zdlirlmmesiyle artmli$ (la, 'olabi] ir,
)'ilp:thnaktadu

dejerletlditmesi

BmUJllabm1kt'e. son~~
atasmdaiki aynnno

IcpiJepsi mlbe!lm lle uteri aatetlen er:za:mg mulbk olmaB:! mubtemd ~dir. vakalarm

ORGAZM

.'.'.

A~

oyenmc&

1.

',"-,!_
I!IU

sevul~ U'C,~~e,IlWKveya o~m


~Il~

"'1

_A'!_

,-...

•• ~. 'I sC'lIInm ria njjjjlM,

ne yapmab:; ~ boyle de f>O!D[iJe edebili:riz vebu r.atdird£~ Sref.m Zwd= COWlafdljbmlZ hir ooYaJl \fM. Zweig:, iij1etml1min sCvllli:i talIllWbb zaman, iiIm£;ye bmc '~ ve iin1iiw ettij;i_gj b~U~I1.I!Z..BI.IDu. i,bmmek. h3tJu-YJa. ,~Mm:l!;;'tir serimy. Yl$mlak'm; cgcr s~ fie yoha. ,o~ihDy,Qdur" Ptliodt

aDla.yah·Im.
_' illSLI5i,renmeti;, scvj.n~...kelihalde
Sir

bu soruoo suhdrr. Ve i~

hq:ll

~edodif.
SIr

!r.iZmdt ise;, sevin~jtir

'lie,a)'!!Ummanda srntf"a yolculuk. ~

SB' da" 5e'vimu~de Srnm.hdlli" Smm., :snmmdadu. Y~at


rm, hep smmJ!adU=.

GllZei. peli ben na:ni ogrmiY,Ormlil" a~,e:nin 'bemm i~ffilll de b\i~ bit &tV1J1l9o!dujtmu biHYJOmm" ancak. 1L8S,1 o!;rcndij.mi hala bilmiyorom~ Sir ~pueu DMtGyevskiy'dOOir, hec- epileptik DotiDeaen 'SOlW" kJendisim restore ,memeo veya 'tOpiJa;drell. cbha iyi 'IrumbiI.1Y,l}rdu 'W be'o de "ih-er IOP¢m.1 i" 'buIU$UOldan hcmem onoo. lQi~dk ..b~ bir :steili hastabt ~i:Imb, ol~'ugu;mu mspi~ ~d!!iI;)"OfiIID. ~obJJa ~.atbgunda:. (I ~iar straJsf''''Wnbde(' ve "''i!81L~;U'''' olmak aynh,wdu '!,te !ben l!emool1er 'SU'ifiS~ndaydIm. Bir kabablakhaalllgi g~ifidim'l iv baIla katkr o!twa, gi*medim. dogrusu ooyl~ illkmkullab~~ bir 'a~li ~taJik i!i: ckult!lm ~~ ama., ml! ml'ih. gitti,gimin ilk giinii, ~ n yaTIll yaptJ ve :mnunda beni ajd:t, ea]~kanlar Sl1'a&mO Je~l.,mu. b,~ ()Sirahnb kahbm. 0 1mihleo beD hcp ~l_ bir

, 10

·U"~.,,,,·~~I!

oirenci

oldum~ hep sevim; .CJkan)I'!J~ ,imtli biWe.geee uyilcll ausmda ytl'li 6grendikllerlm o]una, se",in~~eelimi (!U'p~~Lm~ bil~YDmm~ ~eki, bu t~pitlet ogreom(l abmnda·&pc1;1Qi mi;, DeslOyevdiy'den i~F Lalep]~cpti.k !h;aldc. aklm menh::rimtmpatla~ldlg!.DilIlIe mman zamm atll:sl2llglD SllUnna yaklaiidmg.m ojre:llebiJEi:yomm." bu.za:mml~ ,daha ~k yaratabililYomU" ama dojmSWl:l!I sOyle-Dlek gerekiTse;, 'kenGti ate~'n hallenJmdeB ojrcmligim )'o'k~ WI, Tabii ~t~. akbmm frenl!erinl gev~eliyQrtlu ve mrtary,a;bifiyord'wn; rumak hEr ilke say:rmy,oru.m. Bu nedenle 'bUi tes:piUerdm,. sadooe ,atqti1.igim., Ullerim:den biris~ VI! b~llci de en QO'kgoriinem old'ugwIufigr,e-l:liY0rnIn. 0 bdar. Nasdl uU$6ndugumu !,pCDas~~oifendiiim~hcp' memkem •• dW\i'um; ij:I:J;emU hie mlerieme bt. etmedi.girni siiylemek zoruildaJI1l1~Hem:alde 1m heaim dl',lundatUerin i~idir; beaim ~lmda olanl:ar v;a:rlaJl'. aanna, p bm.i ya lila du~eyi. 90k b:ijyik iI'ti.mBlle: de ikisini birdo]l) bi~ me"'. etmiyorlM. BWl'WlJa bidikte uzoo yillardlf ~riln.de 'call~hglm !.Unp SeD" titabumm yazark:elli" (Jigrenmenin bir dolayh yolunui2reeatekte oldu~mu .fu:k eHiol, bumda not edeibi'irim, BWla,.ba:lki" ~'biriRi ~t~ukell d~gerimognmmcl{" demek uygundu~, ilkisroi birdeliil ogremneyi deni.ym~um. 9myte., dJlPnnm ~nhkl.a:nB~ al;maya! !{alhIPyon:1um; hirinde g.o:oomOOigimi digerinde bubs-

mnpti\,l1i.luk bpJJ bud'w:

a:~Jna)'l

Wlul!lmlkbr •.Hqishane

arl1k bpll' dn ve gorWIUSu

DostO}'ev"y.,hap~illj vcdrula oo,~ pdiy.mb.k mes~cIini. ir.ad~yj krrma zanaan clMak ~yoro:u; ~ece barik,a·du. SultaMhm~ttm tahl't1c ,oidugwn g;iiniingecesmde., Be'bck Oteli'"ni IIliyg:lm g~leJdi. b~roeu boo htMeym ~ kalUSUUD Qlliinle bekledigimiri fark ~Ui '. kn dikbd~ ~~ya . e Tc.n:mmde ~ ham babyorou. 0 tla,isim pek de uzmI d'ef;iltfh~ HW. boo, hq19Qk dBJ<mIk .~ ve GhU1'lll bir hapis ~ ol1n~ya ~dilDn 19m kaptya uzmuDiUDaYS hemeo.oifnmiilim. Y:alna bu. ubI] y-ellde iibemnck.'IiE;. gen:el ve ~ 6gfetrm~k me bjP:tlan lrumak v£ hop yem. bp~a.~ 'te seriM:i 'dir:

arb._~

me

Hem

o,pmmd::

ve bem sev"mlj: bircihd"tir. ..

ycm1um. b1llmda human Il;mtak istiy,o.rom.


BelkO. de hri~ Jtilns.en.iin ba§~na ge~m.I!4ltli~tir~ birde.R lark ,e,u.im. bPi maz'O~~zrn'i,ifa!h~U'ken.sibeotayiz:rn"i ojtelliyordum ve ikisinin all'ilu ~emaWc l )~plya sam, olduldan. b~ yoUs, "Ie bil[ !iekilde'4kaf-nda ~ ... ve ben ibu l',ttkta. bullBibUdlln. M8i7.0~i7m~ Sacbe1'-Ma...qoch·w ~.eliyor;Sacber--Maoocb·un Yal:Iudi liualiJ V\!;: d~]aYils~ylabir Knpto-Y3hudi oldu~dan ~lru ,dUiym_U.yOroz VIC ay"' zamanda ubetay!m"ill!!li fnmkist koiundan old'ugun~ ben kuiVVe~ iLeri sUrebiiiyorwn. BUll, bendGll b~k~ i}~~ ,~lmaIPl'~ d(li.jjiUl~~bir 'JMUl;

.Dovam edebiliriz. epil.epsi~yi Ojrenilken '~',yi 1i3b~bg.mm ise hemea M euim~ ~.bu" DI)\.s:tIll~li5kiy"nin eb.peniz aloo.uhr. he, veal hallni jaDyottlu v,e ~i_mdibunian epUe_ik mibeLicrim ,ilk ve en "b]I~I" fOTmulasyonimndm bi:risi oldupu b "li)·OllUZ •. ~)1}widy 'den alm.glJruz "bir bwWar \"'e}fS '~ibir utanl::'" ~ "biz: eeinni" de diyeht lirtz., romanliU'im.&m lj(lkanl~.a.. ~eoo ~.djr. Olud'de ~'yj ~emA!p,ikpri.k D,i ~ q:i~!eps1~~ cmdW boyWmar yiiklemebedir. 0 bakle ogmuneoiD bu yuluwn 3,lJjl bu kapl~ardan gt9m'Ce. ·'Dosloyevskiy ,de wall'" deyirp g~iyOli1ll2; sarnli')'1I jistffiyc' etm-ek life Ibir hasu olamk ilgi ve O~, g,Ostelm~in d;"mda.

krunu:sal.aJ!a;m,da., legi.tinmle1 mn~gannek


Mifirjg vcb,,"eya Sla\~

~aldadlr.

sC\ri..mtid\ir.aucak epi~ql'~

SUmfmEus S02~

Im)!fe "canawar'" C!iiabH.~!


't4IHtVU

Dmm aradA. .Roma.b Cangula'm.B hU'S1Zve

'ofd'uguqu bj'tiyoruz.

oniIDde ye[]ji bir tap! a~dtyOrou.


O~enmek" o!,renmeye yeru. bir bpi a~dIT.

Eronz.m·j o~k: ~ tIsa.\M!l'W bibnettif; beW de bu ne:dmle~ I>uWk. de, ,crotmn'i yamaktan ka~ ~qtyOfU2;. Doim. YaIrup' Kadri. N mrBaba' da,
'"h:a;ribu

Ve her oEgv" ogrenmek. i'Ylnl bir bahanedir.


Hapishane rni, eskUetde ,demlrpmnaldlkllula, resmedi~kdi~ ,~~rir. ~imdi" !hem anahUm s~de o).aym '!lie sizde bpl-!rolWGll1i7auna iRd.GS.im yok eden kapliardizisldiir, demek dmumurullaym. He.m b&1liiID ~mmdabfm Am,erikan fi:!:rolerinde bapisbooe .amt bOyJedir. Hapishae ,~ot b,lhdJr ve

tasaVVUfill'YazaRm,emtim1ed:£gimmc mmnlu1U1~ lib du}'1l1qm" vapupj lb.. '. ..•.. . -' I' I!:r • .... If ~l1~r, yahuz sadooe i~·m. ErotimIJ ile ·mistilmyakmhg.. ~~ 1iSfeltm. Qok ciddiwr; ~i1nlriiemU: uQIlL ki bmu b-9!I.m "d~'" ~..H] i.zlemektair~, mfi"nm Tann ile b1!l1~ile ,aynl beyiillJj hsin[ vCtnldttedU. Ve amk biliyoNZ, baD ~ler, Thmn ~ ~nll~an_ru smtdiklan' zaman, mgum,'it vanmlkmdriar. lhiDlib. bir 6jmrmcdir.
I

So~, forme ~ Sll~rus. ne :r.. 1t!Ay ,~. C

me: n'!$I;Affhll;.~·
op. cii,. ~J6]\,

mmt,~

willi ~

Mo~

M!.

PoG

f'O,

olmey.i bHm,d::tir. O)njIck mt~ oOdJmek v,~ dii.:~mekdegilse nooir,. y,3;:::m18D11i!Ihl;hir ani, orgtmllll kadar, OIiimlc uzdle~l~memekioolr. Hamme"tria var,
I,

o h~~di'Jorgazm'

bi-f~

IOrtak hal b.ilinc·i yithmektir; organnilk Vie ijlU_m~a.lannd8, "eaah" bilitl9si.zd~r ,arne. ~~ca.nihndcmclUc birlik:te. n~ ··o[erilid,e'" cmlu:J1IIb, billmliyo-ruz. '01ggM'dJa GiUilll biiyiikrtiLr,1w; ile ·;(j!dimn diiyeb~Jj,o:r"e ,00imSiimc~l'Id@ 'b:u1 'taJib]'i c{U]bhrr. biyUk bi!' keder i"iud,e. '"'5ffiy,orum''' yoUlIJ w_mldooahiJ.iy,or1ar. o halde, 11I.fglWD. hem ,61wdt"tir hem de ijlii.m'u YeJmletruiOi dopi yol'lldw. en OlWnic"ertelemek; itw bunu da orgazmik ,~ elarak tabil' edehi.liyoruz.

'B:u lse Freud'un~, insam, ik~i'98iidim.w" filUm ''If(l clnsellik. ~"gidmerinin.


!(.ab~as] o~atrnk gOl'llfu:miin. bir b~b, ~e:ki1~e flOnnffiasY'Ol1udur.

$o,yle de

sQyley,ebHirim; orgazm, tm~1[k: kii~ ~k k:I~ anlar i~im. oimektir VIeukO~n 'flliimdcn uzakLa$tQaktlr. T3bU~Re-jch'~ hila..: gerri~JeterekJ 5mmcuJ ymderden bO'idmah~[ da diyebUiriz., Ancak e.jcr 'b3y]e <Hycbi~iY'Omll4 IBmme:~a bOff:OOlUZ bilyiikWr. BOf'j} ncdellJerii"il'lde ise :iLkb~a'l (;Min .Himyu,i, \I',aT. ~Ilkii, oUim i~eOTg~ bil"];ikteli.gim ise en ,~ok. ataiUetlIl;Giiziin~ HikaY,e$i B adlh mmaruncla okuy.o:m:z. Bu sikzlerle m~. bayrl'. an.cak btl dUfWtoe:Ieri[u~j"Urup-Sek$,'" ~a:him:a:OO VilLI'. l'ekrarlmuycn·u__m. amma:. bw fragman~1U' ~ad_ da gcri kalamty,om •. Hem;.ltde bir yerden bqhlmak dmroN'ooda:,Y'IM 'lie: bllfadam. b~l~yorum_ Sa'd.e i-;:iln "Sodo:mt' 'lJ1!': Sa:cb~I~M$oc:h ··KUrldU Ven&'" netse Genet i~in de i~in "(JiUun MUi!;~esi" hte adur; Batai!We. amdizJerini. len ~o.k, Hrr-slZ:IR Gii"li'i;tu k:i'labl lle, 1ngImil:.e ad'i Mtr.acle 0/ ilJf»a olaD bu ('IOrna:111l diaiyrutdl~n:yor.Ve bu analizlee 5Ion1liclmd~ Batailfe, ·"Goo.e,1: ij)imi Se1!lef, oezaY1 YO YLklml~Sevef' sonucuna ul~maktadu; aslmda burada "sever" sij.~ygu ~ kamwy,oll"l Ocn~t, oliim ~Ismda vecd halinded:ir. Clnsel Dl.ina~ebe:~ey.akl~umilda da a:ymJU mislik b;~Ublllabirn~y,oruz"
IBlilidill hi, ~mJI~sliruane 'ronuuL1(:ihr; ami hoogi hapishu'e. hemal de buna da "Sodom" diycbiliriz,2 Bircrk~kler ba;pishuesinde bakadar q.k ve ciR5e~ mn~ki,
1 $oo.omr·ESIti bir':Fi!~)lt~ ~cbridh;. !lIIw,yay~rn ,w",gei'I!il'~glaj'llWf 'i~myv<m!ada yaplh,ymdu, Oy])c ki, 011 ~tiJ'l3::dlmlU!pck !;dk ~ 91hm~ dUlUJffidad~r, '''OOIiI'mni'', :~e.~ ,~lD&I ~ h3yVlm~arb, ~Lr:m.:m(il ~~;mlIa~!T,. s&.ciij.iin u~t'lmtam.1 da Vi!f" ~ K::nlll'~'mn.

"'SOOom .',eJ GlD.m~"~dan gm~Uiklc ~ hudw. 6unWl,dt~lln:b.l!r18.m~ "sodomi~ tt" tun. imil v~ 7.o~, 1ID1111. ~ s.eki imlMunlli 8CU)'or, aDC3.k "'tnbe ~I:illniiz,ed" da vaT, N1tekim. 'e Sllde ~1t.kmil3, nmhkemelt'i'dtl iflde w:I'Il:Il t'ilhiljellll', MWk:i'tiin k-md;i1mni ~ mb.;e 'ilidll:rtoCtl, l$!I.~nm dliJi Mm-ki'yi. MMdrunize lenij-irl.i :!!.filal'llym~mb; ~.In~·'to be ,sodomized"' dlyo.ruz. BUI amda r...kdi'nin,. gmelev~m ~~~Ul, ,.u.~!li (tld'u!iJmu
001 eLlni:!llim" ~3mI~
ollJ;}"tlnJffl"

bir dilminin yohmu pruiarm:ak tiff: santilwpishme deiil~ 5odom·dadu:·. Bu]be,u',e d~ugu qk il;m ~·bu beoi a~aw.ltiir b51geye ~tmedj" diyemk boom ~1k911hetli ctrJirekIedir~ Tam 'tmm6 daba yubnya ~iQyor;,90t Ida ~ddm "'j! 'pariak bif bOlgqe; i¥e bwadm HaroamiOu'e yiikse~en mistLk bir. dogmalmu: ••
I~

~:ersme,yiikselunettedi:r. Santi. bir

num~ '~, ~okdikbI QWci. "bmada h'CFdilriD mistitlerinm TamJ! 1m ¥e S~dl dWlyaiamnia::g, SlPz edL~lerke:o kulrlan.Wk1'_m li6n ayn~Lfi1 ,1mlJam;yorwn d~yoli i, bizim ~izi ~Q~ayla.,~~' k ltoI:aibk. gilzei ve iiilmm ~1iCllmuz V,U, arna Genet, koJ~ltk babt_n~bwz.cn daha da lW!uftar olabilmektedir. cs,kj ~ bap~s'ltmcterini~ "h_a:rikuJade'bil' 6imya~',cdsn!k gjril}r.or. zaJJ!UlD
H

,~

'llerede

0,

eski hapiskmeter" diyen bit. iIHJli ve mbnin ~mtfiuJ

~ikaym 'V,a.f~Sadece bmWn Id~~", cesa koruonUmnI de. Fmns~ ~h~gatiQD ,erpttu;d~c d"epilf!l !lie bim.eJIti omiir 'oo)IU "'moofi" olmaya. bau.qreD~ ~~I' b:mliJa"bir mablwmbw kO:ltmisme ,ndiJj edihneyiJ {~rtasycJnu) lie ,~
koli)wsinds ~)1 )rUccltiyor; bayle bilr)l1ml,e ~ b:iatinsartln ~. olmasi i~in,yereriidW. Hcma!de KJph.uimsal ilurllmle'lJdi~e bwJIlarda t:mih c'lm~]arve bu RedePJe ~.ka[mayan bu Bir' mucrimkr .~okrnisii¢t JUbedecegi VO 'l<lend~sillinohlnt~ AUah' Jru ,myo:r~,Oz)emlebllJ bdouilerin resimledae babyo:i'. bu anLla ooyl'e bir kofrurlde. idam edilen b~rinm ·resmii~tiSmoo.. '~m.m ,otlbnfunfi ~abyor" yoUu yaruyor; demek oliim6 we itkem;e oi~dc y\1k$wrl~ pck sevmtikl'edir. ArtIk ycklM. ~1" peki kotorulain, yokl~ neden mil My~namyor;~ kilisefm'lg azi_;z 'oLmak )line de kolaydu".IbMiki ~'BZi2:" i~te bl!!; k"oloniLeli'dien ,tkabilmettooir. Gene:l·n:iIl.Dl~e azizJerimn yazgtlamD:1 hafi1e ald1.jml anlayabUif,olm, "asrl aze' ben '!lmna derim" dliiyen bb: ha!vaciadU'. Zulmlin ~idlictIDWnebakm:ruaachr.

B~ ooiin~alma i~jmJ.e.biTb. saJle~ ile'birdiger ~ "'Gntp Seks"'1en, kiiyiit~WumJmde yapmama, bliJ.lada:a:m vmyorumi gijs~~mu!kistiyoril:umve g,3rii:Yonu.. 'Oe-nel. Gillin MuciZe.d·.nde. ,olimiil, mis."lmni. ~\, daha do~ bu~; ~Ia y6ne~q;~ i.;i~koyml.ktnr1r_ hual!lldan }!almzhgm ve BlGme yakmb~, ~I 111linse ve 'ege' lu.pisham.afe ise, hi~ ~mmadan. aym cins.e:Sl1Su1~gu~·~ncrt· ~c diytbiliriz ve FaisE ,clup
I~

•••

~ Th~'16!ledidmulmcmc\iJ ~~ bW.m~~.li1kG,mc:up ~ilJpE imj, !Bing itbE. 'Iia)' l!m~gt, lI'ofJ)b wh:id:I ~"of gods,lIDd mymrill$. ibid." &,.118. [')onQ~ IIir diI,tX. diywillm; 'hund:tl! ~i Mrl'fmrlr;djr.

md.Mght~tnY all 'n:I1gIw:i ~~ Qf~

Ancak BlIlruUe'm eFOti4ln.anruizilli ooelemoo~, "~Oz'lIii:l n anJonul1IID ye ~ ledi oldu,guoo<Qm emnin !ll!egilim, ~ki mu,giIHzc'e ve FJ"MlSIWI~'da. ~~dllssolUJliol~n.
~ijzUl~~ ~ p~a1aJia aYlDDaw aynbniUlmJl'rulmM, gev~ek ve ,e:hevi .y~IIIlI"l \i"C mum "de.tllnb'~ olirn ~an:na. 1 samp bu1l1l1m1aktldilJ_5'IOllim, yine kar~dlliJlIYOruz:" 8atamctin erotizm 9~l~mesmde sotejik bir ,kQITumt1aoo. Du nooeru, '~oziiUi~,'ii"mum. liienOO bir hal. o1;amk ru:da:mguz yerindsd:ir; Ka[d~!ti. BsmiU~'ID Em/bm Q8!l1~DW.st da, tltm Dill ciiJ:Q!~i~~ b~hyor; ~·eJt)ti~. 0),1e, sOy1enebmW'"~6liiml OOlrul!SMliil kadn- raJama: uQlil$tuf' demcktcdjr,I.O BUUldili "'l-u~1Ji" yerin.c' "'~'el[,~" ~, w¥e.bllir-diki bclki dldta dojll\ulgrr; ~ot ooffiyomm, ayncaElflrmiUe imrDIm bk tarif,olmailbgrw~ geal<: erotizrn"jm ,nnlamru ell iyi $-~kil~devooiijil!l'i. de 'ekliiyor. Tl!lbii ~k ~\Irt1el ve ha!tta Y,GA1li1 si1,yamaylZ- -;:umru ilk one.e aktmhgw cii_mles.iJ];(h~1 ka!b.rn dmmill. i.i.r~Usi ~Md I km OliDnuoI.kapISl, oldwpd& Iru~ dJaYam<lY~~. _
I

The Ilu;unao f:c~aie.·.s ey,cb1! Oif SGltU3ll !lcspg;ml:e Iilas ~Dl afbi:limrily divi!ded! .i!il~O(tlW'· s~mte phases by Ithe Was:mgtcrn umve;r.;jly Sex. Re{l~cl'I Project 1'besepbas~ are,,:ill O-lider. (]), exci1lim~ (2) pl!a;lJ:alU" o~ {J) 3Ddr(4) resOb)lrill)H..

The e.xcit~meot phaoo mwy 'V'fMY ~[I Ien,gtihfrorn a few mmu:!:es to ,111> [iIll1ilC M tlVO QT three ilQIU'S-, d;epn.tlimg 'llPOD, the: il1i~liIs:ity MId tbecon:Mt1li~ 'G>fm~ 1P1tWDS, of dIe sexual s~imI'llIJJtiQJI. The ml p:~ OIf lS:'~mIW ll'espI)nR Is m~asu~ from illbc'hu:m;mfemale's iOOeptl~n of any ~b~ o. ,1lI'y$~c-Wl sexual FJIi~mul:usto her reJl1lr.yI1QI1r lie :i.!lC'ODd or plateau phase Ofl~. 1 This is ~ S1lmewQl mtlJ1.cr· (a,c;~li)ii sequumoo during ww:elil sM gath.effi
11I5yeholo,giiC3llandFhs~oJogiCilii strength &.om '!he mounting ~exWlmII£mjon. ooiQiilhcrp'iuyS'icai aHId ID»nl~dforocs Bit ,adeqOO,~'mr die lea.lfI' illlO thelbtiM:"

er o~asmie. pl'we·ofscxual releas~. The ef1ti~oJ"!~c ,bEEst1: ~ually' Jasts fR:tmIlree 11:0 eigbt; saeoads, The.)engJ!lt oftM: remiu:ui(ltl• .0. wul1h ,ad! fillal :p!has~ (DfUmsexwl :respon· se c::yc:te,is roughly ,r~(lO:rti.onal! t@i that of ire first ·or exc:it,eQtmt pb&~: the Shl;Ilimli tbe ~ci~n ~e,. lthe :sh~'lhe, ~ol.'I!I~imt;lhlJise.:Mid '!he more e~t'Cl1d_~d meeltlQi:~IneJl.'~ .liihase" dI~ mO'JC mG ~ohuiiOn pfJase:ms~ow~" w, H. M~
Tllf!, &~;!ri

& V. E_ lohman. Q):'g~ All1ti';toJ.Pf)' oJP:emo_T.e. (]j:~w l1of!htn.l~l". VOl. f)', So. 7B;fJ.

Battil r~.e:robzm'1, hiE C8!n11 yaah,g.n elll, derimoe. en deriniruifeki omne, lkalbmi du_rduracak ~ekHde 'vumJ:ak olarak ianIRl!lilyW; bir msMJD eJ)otik istdt: b3i~_negeQebilmesi i9]1DI dekj~il!iln. D:noedtr.t. tJsmi lbir ~-.O,zGlu§teolmrui~m , 6ngorUyofj bl.i!soz Ironum kieilrcilnt,. bir I\::~pultluk. !£'mne !c!;".m.e:8-i demektir, a Buna,. ·'d.issohwti~-Ihi-s ClIPl'-ess~u_nc-orrespol'lds with dissQllUtre life, the firm~[j,ar p1t'nJlSe J ink.ed wiil c!:iotie: aetiviity," gev,~k veya sefib hayam. ile o1.!i:lq.olaD, biu s6ztUk, ··90~i$,·~.,erotik rurovhe il~ ba~a1DQj tawdak ibru--ed~i:r" imJesiJlj eko lemek:tedir. B: DeliDek:, l3ata:iUc"lJIiII eliOtizm milatlJilundai., ~eniB, '''ooriilfif' ol'amk ismt eltlgim ,nd:i:ss-oJlti,ti.oo·l soociil,gii! ,onemlibir yer llulJn~d:IIi. ,~k

.'..

Sir d:e: UI1U ekleyeb!il:i:ti~ ~',eJQtizmj onc~mHde', :bil'"dios~l mes:e]edir ve tin $ ~ah,ma. hik ibiiiJnSeJ eser VIil)'1 dm tdflli olmaktm. daba ~o:kteoJ'oji"ye y.nkm d~m:~t.ujlw~ d,e~bediJ:"J do'Jal'.ls~y,lflI.BamiUe'm )i'aWmktannda heibang:i bir bJ.IIIIlselhiI'MblJk aamak dl!inllJlilundDJ olmuYQruz. lyunkU Ilam~fe'ma)g1~lJJ bi,r iLi~si yoktm" ve akJlii y6n~mlerl(;: ge£legm bWlllltl3niJgee,gi!lHl' .inmm llJiUk .. ~~~trve M~ "<S_clencedees not b~mdme," biJIim 'btmmtadStiti:rut~, diynk olll:mDlekitedu. Bu ned.0D]e. de clonk ha 1!iI~.bir sul1~l!"ecd', ekstui hfd~1Ili1 ~rebUme:kteditr ve lbelk.ide e:rOOk hal iJe b[r mistigjo, Tmm ile: bu.IJU~mas:Ul~1 rudam~dmr. Bu nedeme veya: bnntm1a tutml bir bic,imde •.H~ta;jJe·m ~Mti7Jttl 9c1;illerinden bms~o~oo.mhsal,erodzmde" ~ro1ik,. tek bai§imdLr • . oo!!'1 CmllJtimI, Ba;taile'lll. eltQillta·lanndani birisi olBwkla birliktle, IiiR mine }i1lIkla~lm1B'd~Ibilr dfu~~Hk l~his edebitiym.uz~ E'rotikha~ scssI,z1 iJdal! geqtig~m. hpb hilr W-Y'm misJi ri~eli o~du.gul1luIe wee y,e:rveriL~gi ,Z8mMdlll " da. galJ% so.~diklerku]lrullldwgJm oJw,yorm:. Erobt 8frrec<iD~ dtpndaa- nl!-sn~1 yonttmlerJe !!f.11l~l![ama:.yacP;lmd:8J IsruhdJJr, an~ [\lmden. ·'bs,rmi'· bit YO~~1l k!rvraoolb~~ld:ed:ir. BII!l!iddiaJ ise BataiHe'!, net blr ~ckilldemliSlik klltC80riye '
sobnaktad~r
Ii

!d. a,yru ZHn__'Mda mesyanik m.i~gome!. d:wu.ml.lDda)'tz.

IQ

~dJ$s-oJ'Ulioo, ~!COEI j~1 ~ rdauliog, briC*in,g-,uP. dispmal dealJb_ ()ift»r1 Dtcric-IIW'}" t'J/Elfgjurr, E~!r.'!8Y. s:. 216O.ta:ID~.~m" ,,,p.ciI_ ~> U.
$t'CCJ1iIJ;n1;

III ~1Ji;c_iro:1l is ~}'

or rehglODS 1'i.i5.1my. I~d.., s, 3.1.

~:fl!!:li8iom mlClcr

ood ~~ p-n::stnt woJi: is .tl~

'I() .~

..

tbom

.f.:;f:Olill::~sOiZ '!l!IygTllllR) eretik ha!live ozeUi.kle ~firecm,d\1: tepeve dij~'ii~ fipme!~mm bffi~bi!_me_nu~.]'tedir;. Q1Imru. u 5~billnO b k~yb~ y~~ali. WMe~ bli!mtey~ ~a,.1iIiii$~isWn~deh1WiD.tllbif~~ v~ ~ gtlos!ik olmakla, '[ann. ile Iirnlru;ma:)l'J1 blb-ul edliyo:r ve aistisWu'i:m ,~mdai nnn'Jt bil:m.e yarlliylilf_Am!!; bu y,bli<! ve 'famrun~~ebuJ~:Jld. ~iM!m ,we de bil:~~ fiinki ')'PH'mlm l;!gll QOk 'b:Uyik~i:~fh:Le~Ie,ab,y0r~ ~riM kam~..Ytlr. .aiklw ~I~~ ah.yOO'~ iJememeldedir: b
I~

y~t

truWy.cm du.mmudur. Dogruru bt.mu dOl Ba.m.i111!t,'da)obllmkla.

birilil::-

,o.r~

Kf!fHJJ,firminde Ihep gij~ dWumda)~lt; !:lI3~1aeD &;. bir' ,iliI~idit. MV,as.1wrilmekJ~ birlik:te. :~ lI:rniLsiiyDIll., (c\'erim hli'4i "tore diuel.lhrnlID.Wk.. ,egemgljijuil. ~bi~ g~.orLM.. ItemaJ~dte SOfZ' emmet dum.ti1ll11da)I'W. f.imdlii ,s.nadaiGddlnlliklj'Si '~,.Bam,iUe"iIi1II ~1lI. rmmMila ~ bimd.m bire'. 'ta~ID'!j!ll~lU:kazalijllllMimda. hedmldeo samanm edeb:iyat oto.IiJel c.. r:iniQl,.lm.mm::iQG!lIe Suun Sontag • .dmr, i]'j9bftQvgU :yai~ b elkHifii~h:is '~"'!.hdiii~lRoman, ikii tm \Ie hir',reJte~ OOn '00u€ g-en!; iii: k.i§illlip I~ l!fOgabytuiar) c~i'leri W:eriu~m; plm,,;pafit hirymm-\Jemrte gen.;;lit o~~ ~y·or~iJi~ilm ~dU~u Sa1'il~_ga ""plrn0gmfitn d;jry.o'I d VI! 6yJoo(;!5w:ne~

Ie"~ Kubri.~k.'·in, Gik;l.eriT~~

o IiRfcLew

Thm 'b'B3ida bill' ha,tlt]a't.ayii: ilnitiya!(

d)U:Yl!llyufilfi1;

em:liDn·~e.

ve dfi.-a

saztm. b:iltipu v,e ejer si~~ Ilnml!lD~iz siiz.,ciliklenU:1iII~baNt (li]dujool!lD.()tel:mi~ 'UJIOO]dayaa. 1B1im1.llirvetem" mgaml"m
SU2S1Iil~,

dogrusu org~

(iiize:11,bu, aci .m11~ir i .Maya. ge)lmcce.lime boil" ~pUeptik'irarifcUne1d~,~y~e iki~daba 9Qk Wt~ hIDde,pell:: m~ dldu.g,mllo!:f: l'i5:bd'S'!JUiSlmia ise.tmaka ~iJ:in:cifij.yitirdtj'P • ~LiyQru.z. O1o:ma~ v,~a ·&a!r'Y,e~mballer:i.lebimm~·l_~~ iDfmkt:al dom.em1@m.cde~fe$'te Illduj.u~espit,~ d~. bir bi~m'llkaybl.lm!li 'Oild~l!I
(b_d~i.ll.l.dWJUJQJi!!Im.

iBm nolm. e:1imnktjik; mfemde.


a:rasU'ldab.irMiimhmm!llfW; ohm ~\erd~

'Joni~Amit:U;.E~~·'da •.

1mnt· sii~

il~ O;Oorus,u'''kC'limesjj
.. M ...... ,mn ~:tbjI

mistiSmn·d.e~d:detin ka)'naiiuu ~ili)l\1l:mZ, ,~',~ Bataiillebau de Sa,de'tuJ ~ Bataril~e. Sade~mS!:H1f)m'un utJ (1iJni • ~-eM~i eseri j~in ~I.gw ii.lW;:l!ldamada,;mistWn ii.e s:aili:um!'m!5mdai !Il!etbilr pmilclWo;;kw1naktaw. On:ce~d;jj biLm-; taybJ s'!lrecioi :!l(1i edipm. tw s~rada.~rusl'jt ekBmi ~~*'¥e nooa bilinQ bybl M Ictiyehiliymuz, buDWlJ IiMemdiSIl~6(':e ·ve· <I!~$~mWeL " :sidd>f~;"tU~e' bumm bq~smda S<i!idiRt'~ !tiddel~ vrim-. Her ilcisiillbd;ekiv,ood 'me' "~mystiic's ~csms" is, tite th~saiis':'s) 'prnpo~i'~m.aI M tlle dls~,~ation-o the d~i1m:e~t -o:f liruisoo:mGimmsneM~" bil:iim;;
Devsrn ~

sadeee hlrisiu. Am.t!i~ (:~] ~yi tiUilt i~,ctmel alip:i1il!o"si7Je veya resiml.e v,e her mlii ~ b1~dlan,'~ 'olam.t", temsjm cdihaesi <mlam..tmlld3i,klillaml.Jlw&tadll. Kmarasl Itm!'illbm' de mttm ~ JPCmog~ rafi·iH·~ on pJmdadn:. i~1l, pdti. (I haI~~~ oJamiti:r,.hem P(}llMlgmi:k h~ de &()kle~ cdmnlmaktadu; Sonm~~gijR~ "'wbM pcm:u:n:grahy is rreaUyabout, diJrul1cly. ism"t. sex bold d~lh.'''' pDJ:Qogrnfik"".'biy~t"seks d!cgiJ iiJim iiR:tiHemrl!i'te BammlJe ~b!i!Ul1i!J ~-e:IS!D ~~.I" Vine Scmwmg·a.gim., Bataillc" Gfi01im1'den:Qok iilii.m"e lfiI~diir. . bu. kU~
j I~

kaylIDmll ol1Ulitih O~o;!1ral r~a~itm e(illiyor. :Sid.det .i1ehiliD" gmW;Y01'~ ~ iI!I~ bir ~y~'l.I,Mlrn~.dJang~~yGt. mtak miHidit. Demek ki, :misdk b~b1bl Ba:taiIe:,iosan.D.:am:;ak a§dmba~yabl~ ~~. Sonta-, !t~masmL,e~Q.'l.iZE1·'e yans~ta:b~mck'i'!timltllitaIDe"m.. !it Sad~~3 v.~~djsj: !jOid!d:de g'm roz:Ieri.yl~ •.~ ~ ·mi.ve'onIDybough,~ '" iJd. qmhk~. allmn. ihti.yocJ l.!'af. BII.!I iddd .ile erotik s~'Ie. ~ sevgijJjsillIlJfie: bylli1i!i.'11m ..~. ki bWilWi1l \Ie seu"tir. O.Uimde d.eb~ "1M., se!ts'tella:t.; 0011e!ll!~f;!, b.UIIrt~,bR iflli iCiml, 1p:laklll1tger,,*lid!il['~e blll ,~1I1giUPt ki~iUgjWdtm ..OOfIDakll,l'l;aym mmmnla ~ dehie"~ b~~;nm; ~ de~ hau.a 3:ll=t.I_ Imptdu:. ~'JU b]!I~n~-aym" bir .. bilin!ih_ru~I,J3$tynT t ve; y,a;alit:klmw ilre~emiyoc;, ama !biz,bun &greo.emem,es.ini, IO~O'.ruz. IJ rm~je~-':fiI:,~DElbmiWD,.~~m1~:m];p

I'iOf-OO.I!I,UU bir'~ ~eaO!tilka~n~~ ~ ~~. 1N:n~'de ammi. g6:nnme v.f: bmJilmabadJ:r.Hed~ald!e ,m:el'ekrnr~ alu],"0runL

Her

y~ro~ ,d:iiMd~lk ve ~tik

d~biilli ~tigious.

:a.9Ikl:a..~ ooce:iit VM;, 'hmiJl1e:, iI):re:i'J'~ fever" ,o~ara.J:: .arumy,or ve gru~m.yO:Ej ",di~t h:a.va:~e ·oo .1Hlii
'!fe

ftitruit.fit hary:~~
~. ,bstJiI.}I'IM;

U .a:~S'r4iJ!

d~,ebim.u: o'rci.. aym zamanda,. yine diasel kuAl..u


I~ ... !W ~~d~~ it ~a~t,@f~~Im~-cm...d~«i¥ ;!. (n~1 oheli~&-\i'in;. ii:bii!t!'. U1-

gidteMj!f.~de. bir
'5lImJ(;

iW.~
~.'~

~ .. iI~r~ "'pD~ <g1iI iB}inWr ~ ""cWll", ktMdilde. bdunl)! ~ ~ ~


Suwlb.'!!q, T~ P~~il~ Emrir-m,. OdII_m. s, 1K

!i~ ~ ym:.~ \i~~'«I'!I~shoelm "pW:,ma:le "--~'1JlI:II my~ Wi )~)W. ,g'''' E)'e" 1», lim! A:_l~r" ~'~'79. '16. S\.

b;m:kt

f:qi~,.

~pU"'.pmUiJl·.ppm!!
\\"i:tl"'~ ~~.

lfii'ri

o~
''''It

ood'wbl.iWta.t

rum

IOJ

~,of.~

G.~

kamC;lla&guu vuz dm,c,kftu.ir~ I) ha1de~ 'insmm yqatnasl., bu iki kaP1Yl a9lk tumw,lyla m:Wnkiin gibfinii,!i,or. AmI ~nzmd; kapll~ ibir1efiyor \Ie ~Jl~ yl(ie~doni; dolai1p,.~a ve de Srule1a geliyomz'. Ba.~Ue~m rreisefe~I~1!II ~~l'" 'lUtEn ise en .iyii §ek:ilde. de Sade"m. &odom 'un 120 Giinii adlr esen uz,e:noe yrurmgf MoeJemede bulu,yOlUZ.
A.nJataq

dcyim'lc. deftDfe' de!il~, ,6ID MmuUc"_ y.;ut__UlM ciQse:1 iU~,e baihyanll'. "SiimomJ 'WaJS ,so II vi__rgin.. and I rucked ber fur the first 6me~ ne.:« EO oorp&e~·· IUtez kDitus yO'J'u;11a.O~'I bulh,myor1Mve ikim.iz ,i~~ de ac~ idi~ama ltam " do tiu nGdcnJ'e:_ ICt oldu,p i-;in ~k memnwtdUk;, wy,ortat" ilmove Oll1lml ynn yanadU' ~ beDl giina:h hem de yasak, Iyjjneme b~_r

ogi=.m.,[Ilk ba~ta 'Qekirtlen kJ~ MaroeUe ve seks..,amw Simone. saWti yeni yetmelerin, c,iiQS!el $,k:nmWd8l1Wl y:a$~ylodar\I.e M;uceU~~in_ auslZm W i:iliimtine kadar, ,~e~ekteDl sndarJ. bir pomop de ,o:tuyomz.Intihar m_1~ ij~di .iii, bjl~mirQmx.ama BataiUcfm fel:s~m, lnmdan wma !bWjhynrve ~~ bMada)'1Z. dl:fvam edliynnl2.

~ilumi '1M ,mu; ispan)'3l'y;a b~yo:rl\ar ..,OAm,ngi&: ~~gim Sir &:1l mood. ,onlw beklemektedir. bazm ~il~lere bBhyor huen de, sadeoo &eyre'_ idiror. 01 bdar ;Ok ki; BaWHe'·uli hl1.~ e:in£elflmreziyi bilinesii ,serve tenl .;i... S-.A Il..' • • ~~I ... _'-:L• .J\..A._ ~'.:",....!I _ ... " ~ - ftlL :IiJ11ICluu~ :' auece u.lDm U'L~LI~ ,yennlJwu, N~e g.~~_B;, guDiWI lflbuma !hiiicmsinde 5i:l:ru:me fabu ,on sahnelex geride~ll. ,mastulfIasyo" DOl mlyor ve papu bnpbk vennebe ,gec.i1mii¥or. BUraila. blMIlyoJ" ,giiDlil ~ Herhalde oyon sandldar.MafQelle. o,g~anm kollarutda hMiebtsWti~ ber Llwmill biomsinde, he.--tiif.li ORi~yi dlitiinmemiz miliJ:J.1liihldiir"Sir Edm\md. ~'3!mfi ru;]Lm~~~l;SiJmone'1m dla~amatbitm 8![ll!!yoruz. YIVas Yaivq a~IIIYG! MFl.birkmw:da bilgtlmdim'iekgaeg'm'i dUyuyor:.w:Biliyo.rmm, ~Iar ambr vey.~.bojlUlllumd\a: demir baJlm mbJuak btDgultmkm crekslyoq ,)I2i$lyndar \I'~ ve soma kon>wiilSiyolll! bm1hyorve;8IUm~ daha da ~-llb~, "~lp~~y_ur" IWIn nefeskail:i:fJloo bo~()dn"'; iimdi hu Wine;yi Qyn~ ~irllf~ Sir 'emck WLyomm" ogta bud'en bire ve d'ajga olga bopbyor." ber ~_~: ~eUjgj"ke~,indir;l~ tobmj bu.u "kir" demiyorllu, ~iiDtG~kU'j '901;sevdiJrleruu r~dnnmd. papaza. '''you are ~(ng.to bAw plesure (irlbeiDg mrutyred white ~ , •. :_. do.' ,"";,~!>' I.. I..~'L,~. . _ 'Ii,.' ,r,: ~;' ~~. = _, ~ hlC'liJUlg 'milS,.~.~ uUlUI .~f v,e.nyor;,.De de oka ullf ,e:t'enUlil wI. Olumun 'Vi! biliyomz.

I'

*~

elltisjdir.. fi$:te bID su'sda ve BataU')e'm dwya 1;3lPmdai tan:mrmtsms yol :Si~1 bu ~"m po~gmfik ,emde. '"kir''' ya, da '~pistik.. feJs.efesinin a'Ylk]amllSMiUbu1uy~ Sl}Ma Sit EdmUllQ ve Ogfm. i~ loy.p2ll1iyodarj ,pipfiJD ajz1m baibYon.. BaiWme. smu:lan msrulllm. "bede~ lmzzj'" meselesinde ti.iQiDlSliyo::r; bmU-ar~ sessizllqMy,ailar. Sir Edmwll pa_JJaZm. bllamu ,adwdau sanYOT, bacaklarun lal~~:zve siiuik old.u,gu, 'i,;in bedtlill ••y]y,~1I.L h ,IW!/,Uni!f. .<:11. ..... lbeden ham kenai bacaJl;fun ih~I1~Mlege6.dJG(~'o~ ~u -~. ~: DQI '.,.. ~ 'c .'. ppum bojazmm blyalm,denUen sey,c. !:lade halinGe, ge~ebe:1} ta,ts;JZ omdugu tiQiu hi~ ,lieier vmnem'" • .<be: deo (1 cared ,only for'what is cIas"Smoo ~ '~dirty'~), 'bunun "u '·D sa..]. ': "pis" de:m,Ueoi annm'!1i diYOlf; 1!1o'fD1ai s,efahlltafi dla tamt__m. almlyur. ,~Unkii sadeee :kirleten ,ey s.'1llj btmu: imYQr. Sandau soma burada, sefafuttv.e pislik Uzerir:u.~ blr giizeUeme 'Val ki, Jubec vetmclde yetWYOhIID v,e akIaImilk

nm :arasum ahyor v,e isLedigi il~de .s~1uacak ,poojs;y<mdadmr; Sir,. Simmme -,!I:., ·~hiilydi.hld" emrini ve.nnq baldedir. Simone "~l)vGd her ,dtcessand squaaed. an ~bebelly of OIiss~ar'~. ber It~" Rex~ to hls flabby ,eodk~M' we! e m.~bai~':t.I.Hmwde'fm.,'inocld cinse~lemaslMdm.,ek.yorpa \16hertDafi ce:D:due 19ind:eti pa.pazi~ l;nk zordut; wna,den~ ve~, da i§te bDdw:.'''I imone. p3pBID Uze.rimle~llnyor.IOAI_ S bl'~lwmm,~. is~mri.yorum. 0 bitmek~~,~ ~ O~~a« iWe 'Simone sen oynarlteml Mucelle blr do~apta kendi bmdini tat~ alllUS: duju:·papa2m ~,nbym.,nefesi hilt Oil11MUhjl bdar! .sel misli" 'bo~Jy.or" ]]-em ,iUUYO-TVie :min ediryard~; ora,da i~tiluF cttigi mle:m:mini ~lem'iler., 0.1)_ irpi ~iY0f ve Scon nefesmi \ft~ veoiyUk hiFh3Z firtmasmm j,,,"iDae om kw ka)llIm Uze\t1ne yal~r; i5~ergiinah ~[emc.. iS1ti'yasak 9~peme \'13 hci'Q loliiiyur~ Simone. S}!]]13Jlda. h~Ji •.,t...... e Jt' _ ,,' ifi'Iisl:ik: d,eIlS~WI buudaiQl soma bB;iltyo.r; bhrik eluyor" ,simone tse !\t0tmn I ibid.. 5. M . ........ ,""'"" klZ:J<::lm:l~\b:al"dedir. Bu vesiiile ile oiNni'yoI1!l%" ,0 zmn_an:~ Imdar okud'ugum1ll2 I ., y •• 1-.. ·Il. Ill: Wt .:&q~:SO n::mfuldy Uln g, ~:mere .okml Wri, ~ duGU,gh ba wi(itim,~ ibitulmi tinsel Ui§ki, falDtezi~ellin,e nI.lmen. Simooe hala virjm. mu~ 1e~111. s'bc f'du:k,CiIXIR shootiogiluidl: _UWH. Now _ kt go. col~ ,~~in 11~

~:nn~'

I~

She .oodlllld hCJ ~


8 Wi3JV,e .i!l'fs~

in Iibitg ~\I\l.lbiu, i:oJ my dol.bts, G.BiltBin~"Slvry ,~tbe: ,E)'£'. cit.

b1 tblJy,dmmdtd 00 QId, pmmp!Il,:y nwk

*spiIft

ol"joy, ibid.

g,eriye do;gru ylklhyo:.r;.; dil~l1iylIU.Grg:aztill~diiim~\I'l'l ~Ii:imy~~makwd.l!t Veoc: :!!iii" usti Yaihyor. her warn ~

Simone dl~.'bl!r

ke~M::

'vemau",o~(! p~Dl

~~m.

lliyPD· y,clI'iC'rine.Y.Qp1§lktU. 0 'hal. ~lm:dli dQa ~yi ,~nlJlyonaz, bUiar. O~'''' llL'dm daha ,¢.k OIim"e dJii~[i.yo:rl~ ij,[:i.unil~eviJ~l1aF. dem.ek l;StiyOIr.. .Demek"

o:rgazm. 6[uml1n ymDe"'djr, Otim Ise mkemmte; dle~jjlscn~dk~ "19~zUJIlOc"' de:djyebiliriz" j~lm ern '~k k~,ml!l{dJl1. EnJ Q§Jk lrofktUJd.~~ da, ijtiy1e y,a,tltlarmdan _]tyQU!lZ~ <):flknda yapblcluf.lI:u:ml:Ji da, ~ba iQCk~J!ilnhlr]m_ru -r:lkanyo.mz, Her d~nde her
cenatze tOreni, mLnd'c"soo,_b, b~FiU.kiila~ 'lie korJru riruCll~[ru~qamam~.tr.. yOk~k bit :rom1~Jitei9tlld~ w Ost diizerde b.!nll'lhld.a. ~_kli .:nmeyi redd&d~nrJAt[' V~ ,~ r~a M:f ~lilyU., kenru kecndili~inim Jrurham. sa)'1ycf:br. [{-\lao

W da 'onerol i!5ii~ ~rnlf:ida bv b.! iJikas)l'Olil.g6i1:in~¥O~ SMti. her niMnc '!lila 1!I~·IlD, g\i.~ddqtigj idellUni verme~. M~ bu, eniml~~ih, brr w-tlwmdir. iLe yapd~ ~k ydm. za.mama. bWJi~bi~irb~ '''uibet r~mfu;'QIp2D1~·d~.eminewtl~ bit~,q;i1e,psilf~mom.m hOyl.e hie ,~poo.mWtn habeNlar vl~~, ~bui~' sakipdejildit. $undJ bm:ru:lm:! Ij;ruli:ru,ycmz.. ,edebil:irim.. ~_mp '11111" ~tt QHIlIaSY,I)'LI,lapISl.Mlw, ~e_mv.e-:rimtil!igi ~. F bem ie: p~ pH;. da,.. l'il~m~a.m.-r. DiU! nedmJe. 'llipmes.1ejimn. ymi ~~l~jU¢I1kn, :yamrlamli..t1an lijl~id'El., h&\Mat gOzIWeri ile do:nand.tk1.m:t.mJJhem de 'I!ydm illltmabu_ 'Uz:ut, 1~ltldanm siJl~yelli1irim~~yewti:y ime i1g;iijm~sarah ve Ida~M yazar ~im" ('Ild~.iu.~WJj ~ '1Bwlbmu. ~sarah o1rmlwl mmye-foo, hoikkrn.:bpet.a'bJrm'h sonu~Br 1~~rOIl' ti:, bmI~ sydrn. oiJIIHktan '9Jb~1D'ye ttui:WL~~njn 'tipik i:meji sayaibillpmm.
~lftlCUru,;

C~k

bun-w. ~Jle de furmMe

:sarmak,ku.tg,a-..makw ..
Qoiun~ ~ :arh altm~a 3iJl yMW:m@dJJr ~ bl.aml;ma
a,~l:r.

.Ha1~llki,,[)oooIJelvi~1ti)'·nm,azm:mlllt.ml ilki MlktaYL

aym

,~yo:~

EPjLEPSr..LK ORGAZM
Gti~cl, pap:il:Z~iI1I8]irke:n ~bQ!~:aj'hg:l~u , hem te.sp~t ve bam de okwnuij ow¥ortU!, Gft01~ hem ll.JUmm.. '!il,~ hem de, ~'m biar 96:zumm~ ,oidlug.m:u, t·ektarbyornz. Thkrai.la~ ,Ffeket1l bir Iliokta dBi~ hem dlimiia. ve hem. de ,orgazm'1n, msa 'll'ey,1lInztm" bnr biLim;: taybt o1dllljmjlur:

P'elti b~~ka; 0-1:1 so.ruya ce'V!'!, a:r-aJ!IU~3i &e~cb epi leptic


:SQiwr'~ Ul;M

ile

t!\8~tl:a)"allbjli:rim. "lh~
~~

exl:ragern~ta~., iUDJUS'CWM (!IlJa~m··d~yurdU.11I 'T~e

virisiinde. ''$amnolleti~ ireare ~ru~ri. &~~miao]~.kassal bir b@;slIm{!]!lr'" i:f.a:dle.sivar; Eiwrnd1mi, Gpile(i6i bs,t3:5':m~ dk\ :moOOi! strasmda,oJ,!a.Hll! 'I UWqtI~ g!llm a:nn;h~; aGe.at ko:ihJs degiJ. ,k.onvi1im-yonsOlilj;cwuiadtt l~~ch·b. ~~Imll,o.rg:a;Q[iani~im, ]~mersokmaw reBi.l~ diM hir o.~·'w !:mo.1ld ela.esi,bbbJ planda de;jl '"d~~r''' d~d:e. m:mn:kim gG-W:mmtiy0r 'W~ 5yle:.m]a~ll1yor, 'epi1qltiknabel ydtlll~a b~iil~ d~v-rim lfj sa~w.
I~

tmfmda.n ~ptlrul umliU~.~~o~ kiy'Dilg lb'h__mmn8milM1l1illl:liII,bmrlam '".~.''' ' da diij!dli.tiriz,. mibei! ::m1amnhtr ~Il! rnIil!lHf!lIil'UMl!!;lm tO~da~1 blil1mm& bi~hill! bIya)ler ~ InrablilMlMmdlr. Bu r1Aiiliumlan, no~(le:ri:GiJlkllriims.el u:la1.u:liu ~yao!l!U ~bur.; blU'rn! jh.eEl, j k incii 'Dtam..k, &~r.r~rsti}··niD bu ~.ak1t1eR:1l';~.~ bm.a~ .santye ~m ~hir nlB:f.t bGdt:l"' dOOlliiDi de biiiyoruz:.Ne 01Dyor;, hu suaa. ,ek-smam hLind'~ 'V'I.l f"!c:ygambf;Ji'h~I" k-atlma 9lkmaktad.u:-:. 'O'!!ll dwum~ pe-lgmnbei d~ya.sma Ri fmaswe, DosUlyevskiy'mnl ~k bu)l'!1t dGi~ b:i91igi. '~e do~~YI.s~yllil, .ii1in b dmru.nm ka~1iw uy,lh!l1t idilin~e U1a,abi1~i;I!'~Miimkirm~ :~t ilibutm:m nl wak gWim,d!: dmumJ,lBldayu:;;her :mi.stilbcr e~ ya, Q¥eOO, ha'Iiod-e Tann :I~~k~~ ~ gelmcltte.d:ir. ~Iir OBUlebedef" diy9l!i~ P.~1Dlli ~ mil: qil.epsi"yi 111l00t ile I~~~mmet.
bsttlrl,
)I1I.~

hW'lIm:cla:nI!minc~ epi'i.(l:p!l~~

W.R~~, ~!J~F~/icti_illl r-$~~~ C,p, '~~i~ .~29'. .•_8, W.ReI.c.'h.l1eJf#.w.d H~!'m..7Rmt ~oil'1.'j.oCQli. eli.• s.3:Jla :rtew irisJ:g,bts l:it5rll~~«lIbo~ ~~, ~(CI'ill:!,F!' \!Iltb .~'bdo~. il.tin!I.iI!!~,]!l\rl.'!tl.l:dl IIDE 11II'I':t' koown iU51t wl!wR (}j!l:. CQjilyu~ii.1ll'! too&:: pt~, .imd wlml. wm;lhc:tr .I'imc:t'ion .:md 'ilit.il: 0081'!~ll:l~ODI'!'!'ilh 1Jl~'Vi:getMivtl naVlnUII'me"m. ~~~ cleau).QI!V 'Iiw. tilt:: cpilsptk: se_~s ~f)~f:jt ~'oiii.iJs.rc~,v;!'tb .. ~~.iilir;'~$:p~am In whicb .000000ed ....,po b'io~l'Iio,~ iAriliis~~d 'G~ell/ls;t ely 1~ 'W~(I'f1iliiem'I~Lli~tu.rc .. - VI,'i.1herocit:t:iirJJ] ,o(:fti.e: ~enit.al, Th~ ~i. iepliss,t1:o!Ure i$ ~~mibil. 1Dl~la.t Qf181Jml.

()r::~'

n~

InIJ·ktde!iL nibctn;~ diiZisidm; iGm ta1niban d:an~!M.,li'38 •. iDt~ da.. n~fiIi'I.d'eI(lki b.ir ,amfrr,ohmilm.~)1 y,q:;mmmallffirr.E:1!In~ ~$t.o:y~liy'lIIi~ ~ok ZiliI:I:Ian~-;stiy·Ji,uLLa.W!mnma iruu1d1~.~yaptd!:~ 'inn liia. \'e ao:IDiI~ pekala gimb:iliJ~ _bt~ IblryooaBllda]a"da ~Ieya.&~njfjj~er·\de. b'IBpJ[eplit, llUmkld b haJhil~. nibel1me omd~ ,~ ~11~ fuZlia!. Msm~:r:;,tu.H"s'IZW ~irlm~, d'emeti.isU.1Dn:iRL..

1~lllmIll1m-" wyik bit' .p;IlJ:Llina 'We y.awmtml.d:1r. Tarin yaJlfdl~.da.

epitepsiw

_ _ rOrriversite yillanmm bqucu Idtaplm a.r3S1~r;byWJa:r. Dosto)!twStiy·o:i.n .kJd1mD[~a:nJm, dfllrup' dU!ru[b;m. ygmdakim:in 1mJajmJ lI'SLrJr,bumundam ~ ,k,erlerd.i, '11;1' ~ma.ni!ar he.mli2:epiWepRi ile ilgi!lenmi,ym:-duD1I 'rife (I Wlhte. daIm tQok Fr.aJnsa'{lall. yayli,g egzismnsiyalizmoti:L'I RlUSy~'-dakl Q,l!IcLi1:eri o~amk g6rliJOldID1ll; bNrl~qil(lrnrnmie j~tigiw ~ayamam: Simd:i sarnh D1dukJurm bmy,orum. birden hire SaJO.iil1ilo iOfbIsmda bit kIll op£iyorlac& ve bmer ,If)<.'" n'&1
~ ~-~t<lJI~y'O~l~IIJA:.

~-

;adll

.-

Dotg~oyev,sltiy'nED epi~0ps.i lrt,astalan henu. dump d'umt:keu. oglanLan


opmilyorlar41. yomz. EksikJi'ktir. ve doldwuyonJZ. Dostoye,vskiy' den de~Dl cdm-

bUYtiikIl~lk.l!BJrduygwa1 ~1aimi~qm.klJtcdm·~ b61gaie -lbuJ;w;J.~ lilt. Jl!I:zscf Jansky !jI'~ 'Eln~m'dc butuuan Ul'USII f: {~ .. ~NiJn:Jloji Eln:sti'l!Usi ·nd)~_1ci Dlul'ekt8¥bm. 'i!lli.dIliUl_himiU Nouoo.logy"rua ~sa)11~n:da, yayunlachlar. JalJlS:ky~ Reu1:oo.l, a,gbk Hibcrlm"~ S t.oClJrus-ini :gq-rn... gjmIp qli1epF ,side; orpzm a~1 vaka1anru inl:it_leme;;'e itm ntdcmiD. ~lQmdi$ini Ibu dw:umllan, .M~ ICI!!ln~~d~'k. b:ie Ib,'llIti!r !hir 'wb ,du~ iijlN\ljwm, bifdirdi,

Sir epUeptik~ niibetlerat3Smda son dereoe zaali1l~dJ:r. abe11er~ epi I~si n has'IDsl,'E11I: bellc,gj ve iradesi '~:aiJk~Ylfliim yamtJt yapmaktad!lI. imdesi 'lie 51leJmlC' kaibillye1ison d!ereoe uruve :pam:aya, ve i1u:rs'ltz.bgameyy.aJd:iderj, Dos~'Oyevwy'dc: bu ,zaydhili t-1!UIlwUa. ve ~ve~ dli~kiinliigundeillefm.ilde 'teshis edcbi]iyo~ Btl Uti_ dan Doo.oyevsJdy WiD bir Ihu!iJ.peD ki$iJj~ samp,1lir. 3;1 .brmM V(:,l. ,~bve:t NUruSUDW\ esiridir:, B'I!! nedenie. "bir n6kt j,(riEl. on yd lIm ~~irim:~ ,d~d~gililebalcacak olW'Saik.Dostoy,ewkiY'nin Dijlmi~rind{: O~' Lb~Utl_a.h!nJl. yok sayamuaym,

JDJ"bS'kJ, ""Kriz a~ilUft


~

OjE biri Id~giLdir," derfi .


tpiLqlw

~iinde:

,o:r:ga:mg ~

bi~kr~.P

.~~ mini ~

'~~u&umil2:
OIpZm ~

• ',.ky"

ayna.,

~trmJ

d~1aini

iokIlorim:ndal'l

0lII

y~1ooy.nnca gizIi, rlullWjuolit ,ek:t00i A~ll'~lar.


~~nI ~

•••
Amy
No110;a

eden ~ W1,g~aJtl.l ~i:nscl or:gvma fda b~ dtiiiE mawy", J~, bumm dog" ru '9~1 dl.n'um.Wlih. m l<m85U yHpllmlll, ~ hd!iWtri ~ yapila.c* dahar aynnl!llI ~~ ~ ml!Sd orIay.!r ~bglILj iI$tm anJa,yt;lmw ge:'li~ti~ bclirtti

ZiIDWI.

jansky, • O~ e:1dedii. "I()~m a'llim.dcyim..'·· "eM·: Den_fz lM~1!Z ~D8Y.


h~

iosom ~~i
m~
~!

£0

0ntmIi ~crdm iDmT!:I1I1min

ngw~o'idugu Iri:anitU :5a'li-.mmi

biridlir:" tb)'lC

N'OOE1TEN HEM:EN ONCE rO:aOAZM


NEW YO.R.K, 29 Ocek - Epifqls:i WIaSl bi.!" Warun I[i;iagan
Rmttlm1l!itC1IDll-ll beyIrirI sag 'lJiUafun:lIi bnyUk: olaslilll.1El

mll, 'SlEl, '_I!iIV'W.~di.q&~~

IQgjl~'~"nbk~'~'!:

Dmift: 1t!!1:)~

Tq.eLw

lI'="

m~dunnnp,

ZI,muID-

O~atm yOn~~im, mer-

l'leziilf ,e.v ~!liltipljli yaphg. SOll.ucuna &iijriirdii:.

3 [ ya'~fi.d!l.Ib~rMa.oot repiJ.epsffihSSlasuuR" rifl'l-kMrlanna, w.e' girm:edefll be:mCfi ijn.ceor~azma, 1J;1!~ bis:Ler ~lglJn 9:yl.mLer;i Uz;erin.e, dbktoiW
~I~~IY'~'llldaDmcelemeye .. bm v4'KIj. ·li)oaru1a:r.i 5i4S"ren blJ ~ ~ bt¢m.tfu'iiinde kayltWa. g~~22 vabe. evil.cpsi ~erim ODce~C)\mt o:~, " aumsl" ~tmdtSlIU ottaya Ittkru-ddac. '
~il

JEpUepsiile Qrgazm.ii~kjsiRde:.31 ~!iPda. e:pillepUk bwMa¢m"kw:lJmnm. Do'ktor J0¥.5e'fJansky"ye sayfediJderi yepyeo!i kiillnlilr a9DDi pniniym:;, Ma-car
epilepsi IilBW! I "',a 3 :~yeu-o'id Ht1mgari;m epi~ .. 'pOem: '[old. beE' dDdli!llSthat she expe-rimced org:azm-tikc f~Ungs jwl before soe: Wa scizure..n doktDmID" bi:ze gj:mnedeo h 'm~ (iDce orgazm,~~ hiiS!U ~ soyJemes.i' Uil~ne yeoi ~I1mIlaIanD ~ad.guu Qi,Je:DiYOIll!Z.19Yeni~:mn !:Ski
!!j ~

..'.'

Bu :lta$tirlill[-w. diirdb~il i~ ,etm i.~~tkildi,gi byd~bliLlitidiu. pildso, ~tlf[mU::lla:r bl!Ymdeki G".r:g.amJ1Ia jlf:tl~ noktaYl be'nrley.eb.ndif~l', S5z kOOWlli.l.[I~ta. r~!i[l:s:ag ya dill ~:dI~,L~d,eyii~\Lt "'dQ:Plinan't olms-yom"

ymbdt

dioborlmn.~ in!~~baiiMIi,~ billiImc 'Ek obnilrl :5IUi1tIlm'lq ~~


&j~tfDde.
1Ie~

Y3~JUmQ.
.mm,

R~ T~

.!IO,!;aml1iau ~

YIo-

~~III~ba

"'118

~_-Oqum

kaYlUwm teha.r~1~zd)~D ge~iri[mesi He ~[8..Ij!WU dop:du; D, ~ go~ Macari&mn"dakiJ rnll8alPs~,Ui:ii v,e:Nowl'oji Rnsli:'tisU,. •.'94S .ydmdan. b£ri
yapdm ep1leps~ g6~ederinden yirmihiriDde, niKtla1bemm~OIplm~ Ii-" w'J~Y' ,)I"Q:ruz'!!Ii~!u:.;;' I""" i", g.!!Q;~. .... il..i1i' .:. ) ~~il.,j~ . _A- ... _ aurn $1,.. Qr~-ye

· r'"

.;JL.......

Doktor Jansky" b~ ,de. "it is :ilQt a oou'!ll1e''IIlcsnnn in evCIJUy 'ill'pi1Gp(OF ,logy pmctice/" ~um:m mtio bir Scorncotmam,iun I1Ote~, DobJrlmn. ister1¥e:epil.epsi l1obeUeriml£'. ~Ci~:kbmfiye,~,
sorn1m. VaF;. bmllar. ~_ruje a[l~ 00l11!ISml1m butlllJm;!td~jr.m ~ ~ bdln Wtl da, s.om'!matH!.a:a, :kendilliiindm bu b.itgI'yi,~my~M!l; u 'Ilcdnle. b pcl{ ~k haslanm~ ~tmamk: 'bu bilgiyi sak:lmml o'ldUld8.I'lm dfiWnehiliDz.

~.t'~
~mlakJID

II a:nQ :d'liiout w dis~1l§ adledi saaW' .•


U

11m .thls; diSe?l;se:is,

lin: my

QJIDiO!11\1i:ii mo!l)re diivlne: thu any 'other. .•.

.'.'.
+ ••

hs oogjn, I~t lUI of!11ther dlisooscs, lies iII h~mdilll.ljr. "fbjs futt is '~:!:llt& cause ofllilil ~~, is.m br.Mc. 'of~ 5enal!l1S diseases

..'.

dans VI! aymb:de. 'bil: iIIDbd. ~ daha ~~ oblyom.z. Demek ti 0 bdB!r ibasit gOrumnuyor" IlObt:1e., d~lm-. aj~1an k~. i.r·l~ &l.r IU ve~.
Obalde koomsa!.lala:o.daJ.
saklam~ bir bqka !led~'il!;:

JlW'i»ri'i)riI, 85

IfiI!il"C

~tIrJar.. Demek ,Id saklmiilY8 ~dwla!r;


busom 80m ,derece yem ,~~ l~m de diyonlfZ~ 9tmkiltepi1t:pd !basw~MKarhwum ~ '~,... - 'once (J((@aDn~·yelidUYU_Y(ild,'WEi"' diy.oo:duve buDq~ hndisirJe scm, ~~iIl a9~kLamI", oldujual ~ .myarmjl\OJMItZ.Pld;j 10m uaul o1ur? ~ Antik: Helen. t1bbJepUepsi ile org~ neredl~bimiriwJW, a~~ .. dk 0 b.,I,de"t fI' egitiwi ve pratigt~ t[p,.~ suns.tkI ~_ .~ mrilIUne", i:k:ind ,em kayuJdardan elaa ~ 'bir kc:z g6~ alan b:irepilepsi 1!ID!l3J11iDiIiID,. Mihef. g6zlJemleri'lo'ie wnrdrui: ~ma OrgamL'l ithrd Gim:emi~Q.I:Jnas;IDanby,amayu.. Bm,ka.neyi saklly~
Ve b~ dlJmmLyoNZ.

• •• •••

~CKmi:Il.'I: is di:s-chq'!!d ~heD tilt: p8ti~l is violQm1l1' !:IOMI'l:roessdi, as


~whm !.be~i!ll'Cf'••• and. Lbide, death is immedj~ue...

Ir the ,liIoW' !be "pio.1tIS,


"~'Ingir~i:
';~Jfj

w. H. :S. Jo~.

'!kit II. to:_~,

MCMX.1ID..l,

5. ]]5I.l,5l,

.."

•••

~-~

. 1211

of'1he se:maJall.1 mid d!edevelap:mtllt. oran 'ep.ilcpti.c seizuft&. findln.g exactly the-wne~; in'bo~ .. ~~, ~)"8 admladun. bir.'!fiJU~etUnaifJbtw ite epll.epn"k nibet:iD g;~ ~l~Il., bpkJ mOO'emzautu]a;rm Muu;rsve Jnfuman"U.lllti ~~ii mztam oolm~ den~; ber itisbride D E5IUepsj ,"'e liioihJ.s ,aym. dev,de; fiym fa-zJim &u1mq o1cWj:wlu.lolrMiY0IiLrZ.. rel~ .sabipmter; 'Caetius Aurem~. ~.ru apmtt:)'I. hJ:gilOO ~mmde dl1:' "'d~j00tWlIft 1l!!1amkrmmill~ eruyor kii. bunu bit' WI hizi1n1emne: \Ie bID brr tUr ~e '\fe~~ o'LmkaDl.Q3biiriz. 'Du~~bilm~!
'\'e tanqIhyor

Wt'ki·~,ltOkdImdUlltm.~tk~:koIlUiDlU;yof - em de ciasel aIlmda pet ~ mooE!!Jzilit. ~is cd.im1Y4mur. ,saty--

rias'~ ~JilSim

zap1icdimesi imlc:msu; ~_ ikin:eisi ,oimid Q~ bep er£~iYQI!i :~tmde: olmas& ViC i~ii ise 90k Ikoby uya:n1ma Qlamk~bruyalll!l.;; My]e hanade., "The p;a.ii.a:! is in. a state lof ooDStant CQn~i:<m. nr.avas;ed, by mdR:me anaeb. wl1cb c:tos.ety ~Ie; qli!epsy,," .~ hepl k,onvDkiy,ot'l hallilde ve sUrdlli 81nkIada pcw;efefb"Orvc her, ~e e,pilepsi haslasloo,beuiryor.; muyolWD!., Anllik Elen bbb1" IN alMda SOD ,d~ MtIir. 'P'~ 'epiJepsj mi, ,ciml ~lk. ya .. o~ m1;. 0 'IfB&UiI bckimrb~gin'_, lenni-o .. bt:mlm b:Uib~ a)mn~dJkJanul bili)'OroZ. Amacm. 00. d'lim.lPldalri hastalar ilt'in. misti ~ k~ bnlilSWlda 'bUtiin stmrlan iailyotJu '¥C bb' ~ cinsel mi1lmscbeU ~ bnt1iJSaJ ,idqdla. diythiliyo'l::m'.." ya;p.makta ~iir sabm:a gtimnu,orliJr,di),11Inm!. ~ ButlJar cinsel mhal:s1Z y.a da epllepsi ~i.-. hermz ;ayuauy(nux", ~ tipruer aUycr. aguJ:ulmldu.~lkulM~ ~ftfe$me bfIildeki ~ill;FnDsli d~3 y.i!lnila~:r;~1mdibmImn biliyoF nJZ ~ ben Anft I~·. da, bWndijini Dot enm.i IOl!uyorum.Sir dt:. 5.aplldLk iUCiisfunte. cinsel ~ ve epil'Cptik OlUgu.1.arn..Hl da ]!,';~i s&*~ 'talmrmm1iJ ,iMmmdijilti bahflm)'oliWU.
1

\'e.ererhkm en.~

sitiiGdneo an~·oidulat.

B~isi~ii

T:a.bii calipls'nm lm tahamm-ru.mdfi.~n, hqb 'lmdeoferi d·· var, Imradla bll'lbyomm_


.::!2

ama.

Mdlcn:;
..,~~jlaU~~

_--

O::nl?ltk,!kft Dr~d~r.
kI!~~,iU~

sam: _.tC.cR:~

3"hfu::lm ~
~.iSI!o~

199Q:" Ul . '
mt-

1.iQgcd'q"fSmJ,~ot!bef;g: arliej,ecii~lIl:!!"-

r~f~or~41rn:1wi!b'~~~, ~~. ied T~


aU Il'eStI"!Jmt in

~tk --~ Ibm lose '".,;n ~8n~a rep'd tg; Ilic ~~ ibid... s. 11<iL Mlhelid."

d~~ocatioD wilh 'ihe ,C'oeequenl'cfrOWdimg ,oldie: Orga,osT'; 'bIllfi m.him b~ (i_ann mevtiilerim.eo,pu, a d1!'~rince, ~,izd,ihama,nfideDoluyo!);c d y

anilYOJlUZ.D6\yJIl: ir.dwwn .. MIS1fhdritnltri.. te&viyolu il!JIa:rnk bu a~ b mhmi kiJ~. "nollrishing thfl hliGlS1)l ~ "Iey8i hu caDII)'] 'kaydIjJ ycre
yenid-m, dDodmmeyi '(hnwiyoila«b.~ 01 'h8Jldielm anl:&'tIl'IlUn da ~~ eski Mwmw Ida, modmrl. 'n ha~ ~yw.1m:tb: rt1!Jni.da bir iIledtk "Ill. Arubn~ r.duni l~ kastedilem. aynca '~tmlaiP I~ ", irg moyorom; 'boom 'Wf~oo., yet deii$1imli~,ve bO}'~&CC ~DII s~dd_'ddar yQ~ ne~IDYle:. L<s'teri_It'epek or;k 'mbatilibldar \l'e:nn~, 'olan ~ eSki ymml'l:: gOndtrmek 'de, Muw 'hlb'b~nfiii:mmdibir ye_r ~tr. ~ birisi., sua ~!C 'ootis1i1e yolada elde ,ediltc'bit~ buha:n, n.1mI:e gi)~bir. In.git~e·d "'fumigate" diyo~ bu, lib ,g]~mr bir leGYidirJ kHmm SU,yU bimri~. mhim bwmY§sa. nlml n-emmlldi:mtet hu,~ v-cb~11ia,. "Mva"ya bubr ~vi: edildig.lni Ojrmi:ro~ Di&etyanMn MISLTubhwa ~,ut!!lUSI:Wl ba~au ~hmmru 'o,yile,bbum ya:y~~ aieta ~,gelipilij, ''-''zwlt!eR;" mi;p biE 'baywm, ,obffiujwIa .da L1¥m1fd.:pjlU GPm:yonE. lS MIw-',da ,rahilfi. ~'giiDl'" b_a get=
)'ana.

'iF

meb ~taU~ ve ,is kohl.d.tm isek_~

ne daotsa O~'bf,

bu ~"'1de

ftksuhdntto~ 3i'[~iLWgidt."'I'm~k bmlmU!lU OufC1Ddt:amaClI]lk viiWlta ve birScrsml miili doJ~,~leski yermr ~ ~m "pI'"' ~1m¥ei i1mI i~m ''pis'" kJo:1ru U\"ff~e~. d Dem!L lIbiM__I!SWida m.him. bit puf"um
!!IoStast

Misli kOD)'1L!III1yu1 OOlebilm:dtedir

\'>C 1m

,vasftsebdnyd,

b,~~ ~

~ m~ ~ '"It mhii 'buni.wm tatbiti ,8:yn tEknrum ve WitaJ~8I '&e~ktinnektedir. MJ.sj_(da buo1:ann, • WginJerinin buiumhtgundul 'ku$1.v Idnymuruz iC'm hit" .Y;O:IAur. :ami bee bomda,d.uruy@Hm!I.

omen

£SID M.tsU' tbb~ \liC omUikile istm ~,iT 'bakkmdaki bilgiilerinUz. bwJ.., ~arlla,Hippoaar,es:'w ibmtbt1dan am;mda, 'bit faik olnmdlilm da gOStm}'Uf; ralWn 'i~ma! iII :u.ima!I" sa:Yllbymn'U. O~ y,andaD ibu sa;yun. Am1iit :BteD ~,bbm1Q ,oiUk mahm, aned: wgiinc kada :g:£ren,rorm~'Yo'nu.daJIa, N;~l. ,1til'O'ya, iU~bmy(lli.
)4,

l'1IP YeiIh, H.}!I:'It""fim·~

WlMfNY .;if(d»s~

n 'Ifbc: pm, wcn:"~ W,I.3.

W1lih ~

"ii'mit:lIllifCbi!:a:g,u Prm. 1,96:5,5.1. IDd. ~~!WbialiJCa ~ '!l!c 'l\1XIib;:(II


...11x
'M:rC ~ Ill!"

evi~, andI 0ttl~UiQf,:&!i~ it aMiY Ifjmn .. !;ippi:l' pm! !1Iflhc'body

i:DIiakd

''Ili'~

f! wu ~,Io

fa n;pd m.~ ba,vcwmkm1

iLlXlI

,me

.'..
'

Imrik,. IIp ~[Jlda,

"tatmmsiZ''' dcmek1lHvG: ka)m£;lmdla tIP var..


'ore De

Oyb~:yse~lmaya do¥mayao isteyen. ismrik 'hm-.

bdW' ~arsa

~m

yine dL ~

EpiL!e,.tik OlMfllm da:vmm~m • bama :yakmdtr""e o)lle ki. ''''knrsa1 b3SlaJlk~' dUlin, Ibm ist~k: ve d1indarkadto1arm .~ \Ie IS$IZ yeder4e .~malnrnm dla ~lkisiylJe·. 0'IS1i~ ;m:ri i'i.ln kl.JllllD1hl~gm",ere fab:l bimmnm i~ine ginui~ [0 dngu .i~mepilepsi ~niniizerinde bldib ga~ii de ool ettip_lni habrilIY.' rum, DnlMlylia lm di5Demin btilgiu-hddmlerin.iio, hem iki~altiJin~ .. IBlml hem de a)1'dlkilanmJ gOzlla Onlinesenneye [~Iklanm giiimyo.l\!2,. B~

••••

h1i:kim1e.ldm C.e1sus .• ~teri adnu lkuII_bmnabli'ZU'",'dim h:ustahtLmndan: :sib:: el'mC!kte e ~I"OOm~ :thls afIJx1iOD dep ·Yl':Sdile pomenl of aD .smsihility.in th~same mamJ.eracs irs.he imd fJilltnm epi1eps:i,es_.' ~ histeri. fmstalanwn b,pla e,Ueptik miSli hitiin duyarhll'klanm yitirdiideriDl oot amekh:.tir~

Hem Mlrsrr hM1Jde AriPa'nm R..oma Iru,amtodugu·olll

o'l~~

bir

don-e111var;. 'omek aim. Elm GalIe~ Lamroe'ye -i:Ja:ruuak '"Ordc' Gaicm de dtiyibi1iyornz_. lIergama"&lJ. d!og.OOVce h~tim o!d1il!,~k dbl~n., anCIk nem i.;:in de,gi ~~ bilgisini wrtmnak mre.dnlattyordu; imnm.bir hetimoimas~ Ron ma'dadilr ..Th:;'b.YJswy)abu helrimfel';, :1i:rek&-.Rnme.nr doktnr1:aJ'. MUlJr ttibb:ml bffirni)'orludJ amm.a,zamani~iR e biJ'gtleri:nii amnp )'e*ildi!iili1er. bu :am.cm. is!lerik kadmJIa.m bir ('eiiby~ ~li (I~amk.masaj h!vsiy~.ve ~atbiketti]u- Bu ,lW dle:mktir. roir zaman ge2di. Alina ve Room·. ,a.rqi: Idnlm>rlm- vera .-Icr, P~7~a. ~i§:_m__~rdme masaj u1plftyarak.~Y;1 !Jxgazm"';i!,gO~~ 1mb; 'bu pmli~'odo~ Ihisti_ rinin. aym?lUItlULda .~.lmdmha5mll~ oldugW'liu ii'ibnyomz. CWlJcu in! rari.hlerde, Efes';e" Betgama"da: A'1iM"dlB ve tJibu 1toma~da dDktorluk yiitsek~~,b V$ yUlI:sdt .stmflua aiu bir m:esle-ktic; hu nedeale, .;I.o!tliJllr amm1d.lanyla. masaj~ ancd: zcQgi.JDJ dmlmn p b finwrtse ,ooebiIDecetlerim d~iinmek dummdaytz. Anmk G_~R(Jm_eDh=!:itim1erdm s5z eIDG: dOl!l~OOir, Hi.~(3tes·i.en if(lk b~ yapa:n!lardan birVii~Kapad~ et .An!Laf:ltS id:i ve [en ~k el~ ~~' EfesJ,jj SONmlti oluyomn; S0'ranw:. rahmil'l ha;yv;m ol~ ve kolrularo. gore bareket eIli,!line inamliYOmuH ve SOranus',a,,gore. istmk semptodu

~ s:a,s ~
~~
~looms.i.lld ihid,
5..

_.
30.31.

,utem!:

..

~!!l

dIxs ~~ ~ bI!d~.m.dIer'~.i:s

m"'ll ~Ibecat!i=

like ,,' d

• _ Iium Ib= biro ~


0 ~,~

b)i
~

daha 90k bmd dAralmaslJlildm byuklaJjJ,t}'QJl.t'l!l~ G~moyl~yse., isrertlc teda:visilnim die bit bk.un koku ar '~ oo.ip ~ ralmu:' tadJik ~ ~ekli. ruruL~.lmas:lm kDbulldmi!O~~ fedavi, herbatlko ~hl<Se i~ obmll zo,mmdMlf, BI~, m;an:us'WiII9lkJiIan. ~,I!OmaD S uiJbrnl bilimseW~ dalla, Ida, ,YaId~bJmak MI~ammdadtr; 'hiJ tir d6aim nriktm sa;ya'biliymuz.. D,eli'lamla, Hippgcmtes:, ~i&" htmm ba.1ms. saJtb10~ B'ef.pmall Gdoo i$ a:sdkmuwsu ·'dur."'dokMrktmI doklo.~' . ,di,eJiJilffiyoruz:; gUzel" yalmz. . GWeD,og,e',yudl.klanom he-psi bilbiyor." antak Hi~tIS~m, nbb., pel!: !IiOk bi Linse' de haildwtda biUoeruerlJJ die 0 ij,J~de az fildla:~JlumIO,greniyomz. Ta'bii.t, El\em idj ve Km Adas."mia doidu~ ve y.~Ii, ileri WriiJii¥o:r;u!iakk!l da Y,a2.Jan bi:yogtaftk, ese:rln Eres,"li SCraIlus'a aiit ,old:liliJJ ncred~ ~, bb.ull,cdili~ yor, ancakyme de) bU!Dd'.mda ernia oIDl!IY~ruz. ile iJigi~i o]aml;
1

pet emilli oldugunup; DO~ tlbhm babasm.l, i1.lalten'"m )iiloclblijJidir. Dir mao o.Lamk H~ppoara'tes vard_u:,~]bblllbmcusn Qlatak V3Ii un;, ,m:~~es,·(h.loo ili~sIn;e., AI lab-Result m(~beiigmruyle a'e OOkabli~iriz. ,Rippoc;m_'; bille

m~es

ha_

VCJen Vie pet y-Uu.ltm,.

G'~c;mI·',m[.
fi __

li"bnl _..il .di.F' - ",,,,,I>-IL...!L...~__ H" m~cL iiiI.IlIltam.lmJaU\R.'CD.I~w~ve" I.ppocra~es'ebaynm idi ve Hi:pJOCla'tes"lcat{erut~n "en iyi helWn aynl zamanda bit .fUozof'tu;r" dikNm'uu bep balb ka~U" her dlsipliaem£mk saJ;mw lIep ij~ mme,y;e ~11~t t,:Z9' ]9:ilgismID 3liIUlll&Ik, i&:m Kii~Uk Asya'da ~AmamJjar' da deni,)i''iu ..do~tm ve eD150:0 isbmderi~"e gj~ QJaoo,lb~nJrnD y&ii_nlda owps~ JapnmYi ogrendifakat oyJ:!:l' SfIDJiY0~ Gal'lmW_. I~ _1m ilede....~ ''ItJ!1I i ~I"""'." G ~W,.I,,,,,,I!.m' ,~J"..;..... .... !JiLI
.. JI',,;:
~. _}!, .....

mJ!sini. biiyifuk hir hp gc!Wlegj ohm vie gIDadY316r1eriyl'e iin16 B~ama'ya bor~b.llalmabdll; tlbbm Irurucumm:u1\ dAgd'l!l-~, v~ lIm~uii B~'da gla~y.~t&,lereCGuab ammnli o!lmzs!lQJ hema1dc WmdMi saya:ma~ 111 CUntii
~:II

8i7Jm Wstalibly dcdi~im!~ ~ HcRCiD:·lm« blllmhnUi. Ili(~, UQi:ar, 1U'r,b)", "d(i\i :rm1hse:J Adlru. ~1!Ip, tM'3L,.,1i.4;10. ~l.!OO best ~idM mliM be ~ a ,hllowpl'ler:. Ooo~c Sil!II1Ill, U~Jtif fl/IJNtJIm!'fJlI, 1JJliiv:mi~of~ ~.L'1l. Dim~'dll £ltbLPpl'~~~~Bmwdda. ~vep.~Ide-, ,gildS. ~ i\fiibh~4Il;GlliIc)' AfRb, !DokJm:Bama:rd'm~~~}~ mman~B!rdaliq-Ltttm GI, ~ldIk;tli ald.... ,y.e;r,~ biJ~r.l);;Mcifl!b:manl~m. rrrWnm &:icc: l{.kJe:r Ur..uinl!le pe:k ~k d~e>~tllhl:p mber Wi'iJ~ ~ ~ Afi:i:b.. "da m.~ei'I!;~miL~n ~ ~ dcjfUrii ~!JB' . bmi ..r...bj'j,~ ~~ ge.,6fmij~ oldlmlilliJi '\I!Im~.I~~ pl~ ,!I~ m~:hep ~ rutulm~. J~ ba),le'bijrymle. ]!.lU~200m)'Illm~ ~~~ ," MUim 1,967'Y'lmda ~~kPfiIfi Vfi Wyik iM Dbi Q1d'u.llk,~p ~ ytp;l1kb, ,~ yal»ld~~imib~,.llk~Jlik bnunl \~ e~~

29

Ylo

tca)'IlII yClidf!diJ; mbmim, baKket ,ettigi SaIl/tIDl re(]tfd!ncktedK. AnCitk 6tmrun ,m~de mhim-, dtDkJ1~milli1 sij~iinde oIdujunu hir)'NUZi ilwrq, ,betatarmm ,anIB,lunl'angdap ~Ibrm_l_.(]a ,en"in iniindoo ~ , basla g~ dumm ,-dlr Ye'
SormlUS

btcn ~Dnusunda Bergama"'t Galen. Sfcs'li'

'bunJilf. i:i,Lerik bdmlardeIRek isti,011.lJQi.1re1lIfihlriDJ. h'ep' i!sterilt o~ IIaSVir cdiy'Orlardl!~ tlhete w:omrl;ml: lhey d~'~"es.·' "'m ~,bif~e. kemiileriru raltJm ~ olGk ,gintymbu; ad~ hunIma da~. GialeJii:"in uteri hasla:l.an U3$1_nda doUar iiEl ,laD~dJlrbl. dUJUar r~in® dC'. ad~ttoolk~ilin~O:'anJar (o&unl~U': Blilyon, GaJejf~ isteri hasttda~ l~ :onl, 9Okmukl3J.,bala cluel ~inde total] bdmlanfa hulmasl lie b3Sfa1ISl ICfhlsiawlifldagi91il birbaibul~c1U; limsd ~dm mafIfiml o~ spemderio sild~ wtuJ.lmasr, "semimd ~Dlion" _DUQ!U dGyol a~twbr. Bu W:' histen sempLOm!Xm__lD,manifestasyoJlU d'~ir. DoZa).!lS1ylaJ l~ de'. bu 'Iqhlse I1:Ji,gu_m o'!masmu. M.IIlIU)!iO,Nil~

(ii31.enm maclemki isteri spermleri bnpI\~ kaymMwylimfn.. mbmc·'ma.-uj ~gt!lMJllasun llavsiye' ICilmeSii dtiAald(L Mwj. bhbm ren'OJlemli i:cadl \Ie, teda'fl yomud'ur. BubOylG o:mmau_a birlIitre,. It. Mabu:s"io ~ ",.i~ bif .n:otu '111M.. Do'klnr Maines.! Oalen.ism .ilc flil!1;ldism:l'm ,nemea be;mm hel bt~

nuda bilbmJill!l'='tI, ayn dW1fWtimm ltiplt aiiJor" ,MI~cak .!!IO~ bilr ~_gsinJ_jkle blr)tl1iyotlu; Iter ikisi d'~. ,h~mmsebicf ~iftlCfmmiD lhelemSexmm coiilUS)

eo sagl'lldm 0I-ga2m W'IlI1i oId"up& birl~Qdar_ll' Giize.\ bu bi.il~roeom. jnsan1lk i~m de' pek ,saBlikll 'D~du§unda b~~bif~~ bml~1; 10, baWc 081Cl!l~isrerik_llere sadcce masaj deiil~ ayn_1 ~ kai._:sallt \l:eRyDE.- bw__u, wkrar etmek ,gcregi ,duYUl\'-oJwa

+".'.'
ismrdK'TEDAvj =

.MASAJ -

..'.'

ve dij,e, yaIlSlDJ da ~bba ~ymjlgt jddiw vaL 1-' Dmnek biJgj'Lim ,,',e'3.ynca RiiMSBM.'·Ul. 'iiOagu 'old~iu iit'in teodimfe- hat gomYOf ·olahifu. Rabe~m. enmm ile tath bih Il~J e1meyffi ib:maJJ ermeksizin. "'P~, you ",WI maUw.as· a'I: a lo..u to wbc~ 'l~ 'cbw: ·lht>1lll!., whe1her;a.mong.'tM ~ning :mimals ,or the llnu1ie beasts ,~ralmi akUh m1 yo~ vUii bir iIa~ J]ll'saymat musund!1i hOC3~t)l'o1dy,JOllb bqlasa da Platp 'M1!:·ImSllfl·"nu otcritcleciM, biismcl! g8mgi, dhm.in blr bayvao oMuju dfii,UIlQes1W kabulde· lered!luld :yobu;r. Rahim. hem de su pqinde tepn bir susam~~:m~ bm ~~!:Ti sOwU:giUwu

laze

~i,eniyomm.

~et

ediy()rdu. isterik ~IMda

1lMJguba

bdlm. lemr

e.'tIIU1j: oluy,orDm,; ~

atfedi~m bu do,.:a1mm, sannoWldadar.

Hmmtde iyi biirGal~1: QImt" cimwl ifi~ ;ud mda.VI yol'll'sa.~jull, ileSbit ede'bitjyomz, ··M~. 1 may. in oolElusioo,; add ·ace 1Ihis, 'same Wli~ mal is gliflle~ if glitJted uean 00. dilmugh at alimentation whicb Namm: m prepared for ,it in ~ ,then aU ,lhese: specia1izOO motiom come 10 m !MId. aD. appetite is satiated. Md fury ~p~ •.~ "egG bu hayvan hum'" diJOt' ve hOD i.;;i:n. Dog.., f.nm ~ oonD1tl,iI.8IIda i~edoyundmasUD tahm ed~yor.be taktkdl; mhmW ~~ boZ!J.k bir semen sibj, ,do'~'i1iWl1 SODa e;uegwl ~.tdm ·nalminredilm.i~·l;I'e~ ~e ~him tcslrin edi1mi, loI~ haber veriyo:r. ~irrrw buradayl!%.

'mat

an

oopru-

Diger yandan. 'on aibDcl yizydtlb, Opl dem1c_ri, de ... ~n. lh~lqjs lalibb:ir ed biyat devinin hala bumda oLmas~ ise pe ~m:tGI saydmakdtr; ys.laa.z Raoo'WS, "'by becoming absorbed in OthN activi,nes. which ~t be caUloo 'mbUmatio,o",' , ~rmk1mdm1ami, birmkIm yiiw ~ere dalamk da bu.tdClttC'g kwUmIabjJ~ iiBI-er em.gmi, gJrebil'~owz. BUt}'ice raaliyet~me_Birisi ala, bmnn:bir. b~rhalde beki:r blamk 'Mgamli imtam sagb.dJp b ~i '~k.isl~ 8~ Trum'J1I ~munet V~ 'eed_ bdnde QIma'k d cia ltklCflebilli1" ve Rak'lais"yi 'bumda b1Dkabili,·~

resmd~

Smda hiEdijar Fnms~, AmhroisePttri ¥al, 1517=1 S90rarihleri msmd3 yqamtn; demek lta.ibeImsIle ayDJI dinyD VI ~ bulUiIH.'lulm: ya!mz Raberuais,'nio biiy:ijk bi:r oodli.ya~\i'e up'ranu rijMteD bit liJilgin o1mawJa :karslill bil" beiber 1,,:ImP idi; li"lM!1 to tarihte ~ part-Cm~ camb obm!larmdadw_ A1aybIJ jdi" bD~i J~i VG:b.eki:m-b~pollX ams.ma 1mDihh; ,mnbin cwl~cleri uasmda :yet allyar. iiteJ;i lmsWamID!lJ ledavisi iqjn bm,.. lJindahllilr i& one:mJ:i3)I."nm.hrbei,~p.ari"ye bcf9Iuyuz. bhme bnmu
j

Pm

U3

vekom sevk £:l:fiuik (fum.igate} iW;in: lJormilamlIk y.e:,~

~a

baAI·_nIII

pe~$.ari.'a~ '11m marifeti ve dolaYWlyla b!$Weri oldular. SUI k,~iflle:rin~ m sajUJm~yo:nu.ma ve bmathm ds.'v1ibmtorreblorojilsine bpI . Gbgmd n hi.9 b~b duymuyo~: oocmi buradadlr .. Puc'Din bu icatiaMdan .pyn ~ll .sij~teride oE.endi s8ydmallda.r;. e cs biJr..k_Wo. Ivin isteri t'C1hi.si Irondn~ysa., 'ievt~ebiliyOfSa.. 9irue~me :Unlag, '" I demebir y;e .;:ifHei'melmdir,." ,~idii. Pm"y;: gire" iboodMi dafm i.rnkBIIlt ~.• ila'll yoktw". Ancak blll 'CMiC )'oksa hili ebe~!panmlklm:mDll., oi'l1ium!lJl1'aidmum VI! ,II mO'SMe'mli:nmm .LleJMIiJamah "rille lb5yIDec.e ~yajlamru$ parmaklmyJa, mhnnu ooymmlu ovmah 'ley,a gld.ddwnahdu;3' ldaha,somndm mtsaji denil:en de i~t.e.ltu WOlak. "to rub,v.~ to,tiClikle,.·' .gu!IIkJam,ak'tlt. B6y.[~ bIT ~liIlImlyun spmnl~erin.,akrl1a~makesill sim~:e bakmakradJr. 'DyJ~St; bQ ayrmubaJi hlf

mrw

YIDa, ,bala G.r.c~o-Ro-.mel!l, tllp,~taytz.. Oyte mi, np .a.yIUy er1:le.(lilmalda l:Iirliklm. alilk Ibpitalimt ~~l ~IOO_l~1 U ve bu Q_a;gdlili. degj~,~ se:LmayC'nmsail;;i[s~mm.ye ikame edilmesi east t. ie 8U1 d1a_. masaj yapaopannak1ml'l ym-lwl, sim,giet"d&i~ makmesioim ipesinu harebd ,g;ibi. bdp-.blk;ll:__OmeltaD'ik ignl"-lm. y,eya lJii.~e rt.opJu tloeJ rill
1

8ilm3S1 zamarndtT . .B'1lllnaviiibrn:~Or diyoruz. ,enm.ek dum.rulm~yun. ~g;e:r~. lfia,kilDJeSiile 98b,IBIDUI1I, i te:btJ1 i~~i'~:erminet ~gunUD. hdm olldukbnn1 billiiyoruz, ~esbiyeDizme yul p a9'tilitm ilk (ince Fmn..SlzCoffipn ka:j1.'etmj~o.[sa.&!. bllllliu~kitayadikka:t:mtill ¢ken de K:ra__ftt5Ebing olm1!.l.$-bl. Kr.aflll,.£bmS, kil PSych'Optlli.a SexuaJis adlll, . ,~alll§:masm~ 188:6 yllmdlaJ yayml<nDl$!J~ Co:ftignDll~ada}'3IIarak. om do.kimDClI yizym!d:a le11bi1~mimtin b<ir mnda olmay;a ~~Ihl ,~ baberveri~ordg~ \It bu modaYl da" ~{!pan!y.owimg to the '[JIov~Jsd partly 3S a ~t a or exeessive w,oi.k ·WI sewmg machines/' zamane roDiMllm ve diki§ .maki.oetmYhl: ~k yogpn ·olamk call$maY:i lbagllYOldu.16' HiZ1M19j k1zfarm .ayw y~ yatrmdan. yanWI ktz okuUan tiirunden ba$b nedg,D1et de v:m. ama .• 13 i~am. ,ettiklcrJ blmludrr ve dffigedC'ri he" bi~iomekWdir;: d~,~r y31l:daD. dlild§ msk:imes~il'e
001

n.~amda

n It iJiIi!ln:m~y W.a.,> mlIi3.v'lJihlb.ie."')jlt 'de lilidlOim ~mt

11« rmgM$. wi1b n1'~

lIDdirnm:I,m
1Jj~

1T!000chetillinliffi'l,,~n cm:IIS m,c35!l! of!!:V.ik.e wiili IllUiD'..tlln~!. deI'S ., snd wim ~ let b~r rub fir ticl1e :ilt~ 10, ()f-ihe ~

It..F. M~i!ltl.$" 171e tedllw!oS;V.t;JjOfM&It!' •.op.. cil,

mer MiQec."

ej~mherW"KI ~ of Ibf wo:mbe: 'Wbidl {oocbelb

5.,

}.,", r•.rudha.rd Wiil,ltmm. ~bing, P~rJfNUnia'Si:Dmlfs. D

11. N.Y;, 18tfi..096S~.·s.,,~_

fiJimd\en (1p' ejitiflll alimmn1j' ve hassaten tebtil'pelm ti2crin:e t~lmolQji tan1t~ism ,olar_tak ~mq:m'f,ho~, tesadiif olabiLit. IOO~de: ~Qloji 'llUibi iJ~ ,cot.: )!ikmrum ilgilelImi$l~ IJwbel p~Main§, pek gilzel,walliJOt; Doktor Maines~ vibfati5r"w. Ol:'gazM pe~in_rl'clri, bdm~ e1bkttm M,g.ms!til3ftmbil~oii de onc sW}!'Ilr.Oi.leyse" feD1WislL~ meak Mti Ga'lc;nist ve and-FEieltdiyeg !bit
k{lUOOfi.d!a,dlf.

Doktor Mames",i;a asil sorun~ aJte~I'i ir f~~st o.L'amk. i~1 ~ b c w:kek-merkeili. mdr06enWk" ele aJimmasldlr.; Maines's g~m :bOy,t~ '~irhtdaZi ile cin!3ell~ki" ~O:nB! i~mlumfllk" "'fllNp!itY', pell~lmS;yon, \I,e,erkek orgmru.~_~bMiCWr.'"'lhmagijm ,it1:1Jf:irrte e bcbmn da,orgazm·8). nt~m H bekllemyo·r. anc-ak tekno10'ji tMibl(isj, Marines :bu~t~ kadm partner,o:(pZm'a ulWJmasa dahi:l'C:~~ n~ldnin IlWnamJ~'01~gukabul ediliya~ bu:ma ilm e~mektedir. a~en ~Im sou ryejfegmde bir V!ibmtar go:~ce ipe i§w (o.eed!w,ork) in.celemeye brar Vle-ny,or; 111'1.3&1\ vibmm:r tmilUne w 'tekstii! alctrm teb!ilJ~ojis,itariMne ~~j,o]",; )'o~'i Dokior Maincs,'i, b:isltri ~tilig.:rm
gOt1innrii§,tih. CUnIW V:ibGilWl. i:sted b~lgl teda'Yisinio, UDntiSI ve seaueudm. MIt. isteri'yi bnkabiliYQrnz;, 0131eTkek"~R![ hem d~~ o;rgum-fuooklj tad'ID~aI'ID iimdadma1~t4en. 'Viibmtirleri. listerik'lere bo~lll)'llZ.

Maines' ]'903, ydlmd.a, t1p·ta!kiy~ni td;nQ)r..jUe-rizerine: bir kitap yazan SamueJ. HIJ..vud.MO'llIeU·dm hit ~ yaplym'., Monell, Hippoen,tes'taDI baii dotmdmm •.bis~ri 1bas1ra!an j9mfisil ~gJUu Ptiindt ,oldukluuu no~etttben ,ooura:, "pet""jc massage. m gyn~OID'I. hM iq; brimoot ,ad'Voca'ltS ;:mdl .ey repo~ wondedul resuJ!ts~ hut wilien ]lIActiolll:en, .ml.su,,ply ~ ,sk1lJed teebni( with their OWD :fiP,gen d1<sO1.ethod, haJj nQ '~a1ue :fur the m8rjorit:y"~ diyom!!ll, ~ qiinki. b~.r adm~fl iki buagl U8SU!ldiamMajl ,apmak~.Jk k isreycm bi!r;ifti.
hWlum. do:kmtlrurW<1tfmda ji'i!ip~rum~ artLk.ber elveri;li (1·1mUYilrdil. HerhaJde:bem dn~lan:m: pannak ..zam;nanmn ayuuifldan 90t pahall ollabiliy.&rdu. hem de doktorlur. muayel!U.iban~Iermde. bir 1mdw,. p.:mnald\myl81 ,0IgtmTI'1 lIL~tmnaYl'!aeslekJIerioiu ,estijine uy:p bIdmu.yodard:l. lUySlm bilryenie: sakJ8!Il~bileD..tercmem de ,el:~e: ,~biM bir afet, an1!k ih'ri}';ew"bir.
amnii It

~J_

1'he: ruL~lri~

.00

d:efll!!ibofl, ·of ~!:lIl:tliWty~iWi, bet ~tia1 ~ pnparaliotl for perumatigg, ~ra,y"" pmetm'lion ;md. UIjIl" QJPSM. It. Ii'. Maf:D_,es, nil!'l'UlJ1H;Ir'Og)'·"'~·, O'&I,cit is. 5 • Satm~i HoW'IINI iMcme1l. A S;~! of1M~1:I In X~Rlzy MtJjj.l!Ib; 4!14 MMkW Use ,'{}J:lJgfJJ, Hfd·,1Ur; fibr.al'-~ and Higl!! ~,enq ,~, 'htY.." I~3. ~ 5'91. R. P. MaIDC$. 1h TedlI'IQ[QgJI ojO'rBfISlI'. '!tip.at.. s. til?

OC;OWCU [BC)lIUId, it~NI

Bildwci EK

Masw;~lie Johnson"
'Cew"ri';' ..11 Ht1~me2'.

KadLnJ;a;m
~tLrnn.a

cme'~ tepki ,dO:liligfisiii \Vasbingto:n Oo;ven~lIes'i Ci:nseUik: Pmjes~"nceihtiyari olad:: din ~a,.a a~d!J (Masters, i'9'59).
(1) piato'(3)'o1gaQm '\Ie (4) 9izWme

& atama1ar. SlJaSlylla. ,(I) ~~1arnrna.,

~md'w. 'U'jl'mlmum ijriiDtiise[ ~1&m yo~guoo lie sl1ireUifigin.. oo;b olarnk. '1iJ~ &ldta, ila, 'ikl! ya G!a Ult saltlm&!r uwa smebilir_ Ci:nsel reptt~ Ibu imk~B]. katbmlD h~gi bk' miliisaJ, 113,da, r~ emf uyonm ~m.dm. ikini 'fepIti ya daptato qanlaiIDa liadM,~~tllanikol~lW-. Bu lkim.ci~, tadwlJ[liIr~, c.inselg,e;rilimd,en ruMs! '\lie'izlks£:l gilq topladJjJ!., daiba kisa S'iren lilif mpki!tn druzisinde:n, 'oJU§UT;, tlu,~!ka.dmJD iil;iincii ,~8!n:I.aya Ida ol'gazmik cmsellb,,*aJma :a~amasma ya a~w miimkin bJm :tizikse~ 've:zi_hlnse~ gfjro 'to]:!! masma dei, s:iirer; a Heyemnlamn:a,~l.'ciud Orgum. qamasJ! 'bif bitUm (damkgell,eUikie am~ak il~ iti S'dW: S;Ul:iye siimi. ICOzUlme ~mm ya da ,doniUn'Uu 'We:000 cinsel wpki ~amasm:n1J , u.mnlu.~ ~ ~Iikapmamo ya cia beyeeanrur.mma, qam.Mlfim ~llJlgu-yl~ 'llfB'Illldtr.: Heyeaml;mma ,~, qli: dcn.nkIsa, tul\'Llll1lf:Sa,.,~zijhl'u:,~WiamUSl '. '0 dmti! . ':,-sa smer.' heyeeaoJanma, :~~ ne demli :genii tutulmsa, ~o!ZUlme ~ cb 0 d91~ yaVWj, SlQlillomac~.

• w.u. p,~
1'be Em:jd~

&.

v;E. ~,~m"M4~
oFSuuaI ~.

'~_n. YiiIIk; H3!Vi~, 'New

DJFelMk" A. £1&'& A, Ab.!n1)oQ!,'lt (~).


1,961 i~imk.
$-

188.

UC;UNCO BOlUI,M :i~iN .


IKjlNCf

&

, -, '. , _, I: ,I . :__,- . NO '_ D'E',_ T' T"E' 'N'" HE-' ME' . 'N" O"~'NI'--:' cE'
'U 1,,_ 'I, _ " '

'ORGAZM
Amy Nonon" NEW YORK, Jian 29·" The w~ case' ,ofooe womm widrlt qriiqISY has led l'eSeaI-chm ~oconclude rlDU mfieright side of dw 'hraint is FQ'bably home to the or:ga:sm oommand cem.Wr:,
After ,31:H-yeai-o~dH:i.iIlpri_ lepileps;-y p!otiemHold h=r Id~ Ihat: _,~ eqwriencoo m:gasm~e fcetin,p J~l befuli' she: bad, a, s,eimJ:re, they decided to ~ook !into the ,pl:klmDm~nQ]1 :6anbBl". The doctmswere' able '0 unOOr!ftGr 22 cues, of this. se-called "io~e ama~' PEOOediQg ,epj~epticS£imre reported

in the mOOi~ Ulcratums_

19450

NIne of1h'eSe I'mimts ~w_ffic-ient bmi.D_=3oovily'~ mFliK:: reseax:hers, to zeKJ' m DB the mgasmUi: bmin spll And n appears ~ be somew1!rete m the riibt. 'oftypicaJiy '''noD-d'omimnlt,~' mde ,ciflib.e ~9Sib"!ly 'm it m:aiOD cal1ed die ~y'g~ Which is in\'oi"edin em,olino.all'reQOnse. and N'euro~o.gy m Budapest report their:tindiDgs in lbe: ,l81lUaill" issu.e tar Ne..
umJQgy.

Dr. J073ef I~

and,oolleagJ.e&:l!t. the Nauonrut _lirule lofPsycbWry

N~

'lOfi: M~ 3G2--3&:!i.

Wp'-'/'r.wlw.~«!!W~~iI:~

EK "S'"T-A- Z··I"" /' V"EC"D


e,11"'-

,""'l"

"I",

I ,I

Bidum. Ba:urd:u "~d:hti:D;' diyowar'• her ,balde DostOY,Sl"skiy~_mnal:a,.. mula btl d6nfun noktaB~ ,o1dB; 1921 ydmda YR}'lniarum ,kltabrmo, ladL, Pwblenu Tmn;estJl'a Dosloellsmgo idii "'Dosioye,vskiy'g,in Yan:bc:tlbk Preblemleri" diy~b.il~r.a. ah_a SQ,ua P"a:bJemJ Poeliki D081:uel'skoga O:~ar* OOs;Jw ki. D ingi~b6e ~viriklrlmc iJu b~bgm. "D;c;ul,Uryevskiy'mlo Poetika Prob/lemlerii", esas ahndruguu biliyMU_Z. BakJl:nR 'i'e dma d1opus'lDl Bahlin" ~ ba finanli ~ah9ma$mda., bumda, bizi pek Iqnk liI!gi.tmdirm ve ~nn!!ZlI,onemt~ ,ol~u& ,etld~eyeD [kj tespitli VaI.
j
l

Bwllail'daO bim,~ iDgi~e: ~evmind_en aktanbi~iyonuD, 'Dosfoenki is

po.~,ypho:1Ul;,c illlIlvel'l.'.l:. Dostoevskiy'Mo, pQlifD~, Ifdk :sesli~ ,romanm YMaltC1:5'J n!.dugumm dillndirmek1edD'. Mulh:i~. "Uar )fill bir DosloyevsJdy 'llltbmB o~ao binsi iein, bu :and.a. beuim altl mdaa, ibunllID ,~k ~ bn: j~3Nt ~a.bg~, 'oldupon soylc)"cbiiym:um. Bll1nm, buntu!lyeni bir roman tt1m oldugoou da ,ekiliyor;.] g'eTge'U'CDde he.r Dostoyevskiy fOmaamda birdoo fazJa ses:wc: haltta UIII~a:llm,lbujuyomz. Dosl&.yeV'sikiy'nm 'wmw__m SiiIPki, mii• u.x,_"" hmn!OOUll\l gnti~1 !r~iJma ",b''' Sl:lOOtr; :O!lrn.War "lh" Q:nsmk tckflb:r ~iyorlar. BI,JM, mtlkthill., ~1m: tb mce h~ hi~ hi:tmiyWbr \It "!f seslmdiri)i'Olb:r; ~'dii, ruill.eJ;"'iii1I~f' R~. ~:"" lOInWmdu: Biz "B~iM'" ,djy(;blliri.z" ~ y~ •• ~ bR Idw:um~ gygwa ol!1u,p {-;iii., ''1bhIin'' ba'll$.tmg ffile: irlih' "~__!iB~ de ~ h k~ dD,~liI, bilm4 7.(l1iWldA)u~M. '&btL.ll\,. "rob.~f!msol'l:he' :Dm~";f p~ lOp. OiL, s, 7.
'febur
i':~

!he ,c:re-at.Qfofth~

II

nO'I e.tmek ZOIiWlIM, 'bhb.iliyomz,

.~iyoJw,

A:I:mIm

·'m" sliy'~~~

mzim. ,dll'ill,~1IidnrIJ

DatllllM., SJlI'!!'

iJtrn~

UC!231W

'II

~Iy

ihid-,s.. S.

new~el~~.

t~ll1Diud bh; j.;; $aI~ sarm1cii, YlI'dmm 'U!I 'T:Il'DlJf~aeniihl en '!iI)Dm Osmanb y meikanundaYlZ ,,'e, kans~ biT ~ar ~engj,Y!li~YOmz. BlIddlWJJ·. ~~m.nMr;., arti!s~5' tarifinli, ""yaar"~'" ofarak:U!fu:yabi~ 'o1msa.In!,~ 'pe !(Ok )',!iIZa!I"~kalttram_ He '~l.~lya gelIi.yoroz. -

mi. ),i!2an •. !l'oman b»risinde yazar-',~ ')arnhcJ!" dt"yo.lill".Z, y.amt1Cty.t,~lMa aymnak ve.~lmrm her birini "J:wT"yapmak ~klml~ ol:ma.maluill;. smk.i bir~~1a!.m'. Tabu.. ··~ftaikbfii' ~yada iimftenik bfa VaT DIll :sQnJiSn." 'bewm icadtm "dar'~; BaIltin,"de :yobiir \Ii~. blmlil,
.Bij~~e b.ir !hal ~imf:re.niniD am'WlIJ:am:dan;nda:n 'biri olamk bifdi,gimi!;.in, e1dey~bmyorum.

diyebilim. Bjil"immsi, benim Up a)anw ,!{:Ok m~'ir' ve i~inCiisi. F dioyadla 'bil~D ~ •. mmd,e~roi!lWl~ ben de diiny,aJ1.yn ve hu dunyadaJ3$J)forum. Demek kil. beoim .amal.rlJgun ile dliiByad3. ilk kez 'ONlya aMlyo:r;, ibuna P;DDl.!ilmBiifi 1lDhmda: ~gdlik komp~e'ksi sendmmudai uamak: dmumumb)'U.
fumrliJM)'IiJD

lJ~u.

Devam edl~Jona..Bab!l;til!l~·m ikinci·j~.ti,

·oly~eS:Mllyomm~ ;ot daiM,

tti sizeiiktfm

'!)~~u'YG'l~

.rohism. i'hizip,~1de ,3iytmi hMiqinoo. '''~_l a!k:IlI •• manaslru veriyor. ~ Gilt!,; b~ 'b'fr Him daha 31ta.b~iiyo~ Ibu ~ilzo1reni{' p~ ,abl.'" Ihali de'diyenwyoruz) We rcpUepEik!e:rde slik sik mrurlfeste O'loyo1';Dohor Lishman I!ru "1k1~miti ~ ipref ,ediyordu ki, aktanu~ ve bmad31 ~bviJamaruu verimli oTduA1mu d~~i'biUyo.rurn.. Sam )'I, da epil~psi [bas~jJ. berinde yapJman pJ~. ' $iztl(~ rem hasfaJrumda.. zammma epiJ.qllik mmifcs£asyonlm mstl<mableeegi gili. bir s~nah da~,bir sUre SOI!tra" ayru ~i!mfreiii(ill:abihm:lld:edir. De_:_'-:k_ iizofrem V'8 ,epiep.s~ birhme yol ,a~oJl'cv ve liLa- ikis:i de heyin hastilig.wr ve liter iJki.runm de mudlk. 'tedavisi o:llna.~gm; bj]jy-oE1lZ., -

E],ence ~'Jiziemr.,par981a.:m.a,~~ru.lad~r ki koktendilr ~ ''fiInia''., ahIl kaJldJItdlr,; iNiylooe, nasi

one:mllidir; :Dostovevskiy"rug KOJ.e.millt Devrimi'udensoz; etm.~~dir.? D~ K~Jllit'm mtlDil. tq~, lib, isim,~bas:~bedll8J.~de. Kant Idi;,te«i, W lodeml~melJ~lmm,'u21uk ~ ICCper.WOliliS. Prof~me teori5:mm go~den'dC!rle' ~jmu I.o~e~ t'OOriyls_tl 'll'edab 31, s.omamm yaptJiW:a. .~~n aw ~i. &avlldama vel nam1latma. i1e Balttio, DMt0yeYskiy"niB de
sncik tam bir Eto:p;emmt: DeYrimi ge'n;ek1Je~tiifi\digil1ii, wle,ri,s~rk,en. , ymumli!&. ka.immmn.lm. ~nkonliJl~.tiUDlJiaS~ y'erineJ kahmmnmImm yaan lDoJllUlruldiamtllll bst OOi.)I(InJ:lII. 811 ,daiha O:u.lli bir i~aterlir.
annal rGifiiU'l,

rm~

Dostoyevstiy'mn mllliMlWm~
.~Jisin:i:.
;nd~

bhrama.UI'aD.DsOzl~e--nl' mu!!l!ilgitendirmez

Dosw-YeN8kiy"mn 00.-

elUfJO'wrt.
[D. FOOlld'taogullan.n

~m..

Freud'u da i11Ple~Ei,
'OOlm,m. mdifnulfm

P,ekj nos'oJ(CY;sItiY.fw.a&en mi idi. bHImliY0nml ve bilmem ~, $.anll~'o']~l!JjwI~ bniymuz \f~, ~m1J'f'mnik dmrTo]ruiOOn dai.. bir samll b;di ,oldu,ilWlldan eminiz. Bu. I!l~e h:ir ihlimid saytyOR1Z~'heps! OOdlll1'..

B:UmadaJ. stJru. var"We il!k ~pa haklt IDmnfiyur:, bu.. owu .. nede:ll diDbir m yada i1k.l!e% kDim mfirndrm ileriSlbiibnekte QldJ4u ~v ..&.kikrb6,yie somJan" '"cuip aYIIlzrurum:da kaztp:", b.vsW a!6ymbfdl; iii; nedem1e bDp bir

0111, ~il:Jiie~ekiliinoe) b'UII dmfli,ell'iekllj ~otm!r bim'blq:l" 'bk p ~fi.le...mN1'"' ,qm: ji ~et'Dlrafmda!n pet feci bil!:~k:i1de oldiWbni$tii; bu cm.s~t, .D(}stoycvskiy bi)~o,imm~rim.de aJflailiMkh 'bir 7/,eR :~p gillfibdlfll>.r;; ,Gyle.ld[)os[otyeysti:~ '@ki lepi!epsinin ncdmlerindm bHisi ,o,]amk. cia DosW'ye\'sltiy' IiIiin 'bu a~iimii oldugun,u ilil:r1 5iimmfer v.u; 'O)'I~, mi. b~!em_e.Jjz·_~ .D~s:'tQyewijkiy'n:m bu ci!Hye'~gi hq; kabul edilmi$ haIdeGJir~ lIleb~abef aldJ yollu bqll(yordu.& Dcy,amt ,oyrWUj, "bir ay ,once. "basE, ,ij:Wi bfr me'.kmp'y~ ru1Ea.pua ~mi~it Belrki, IlWuJbir p.
fi

'm.~ ise b'ir sapimtulu' 'life daba da, ,ijnrem!iJsi, dNll;bmek ilefildimlek: hemen hemiB'.Illbirdmr. Cot hs~!IDastOYGvski,y'mD bab:aswemekU

l"m,at·dMJ. ~iiliiyo~~

"hu (jlimii Foo.o:['Mibiy~0'l!Ii~.

miihendfs

b3d

1 ... ,' - "curitdilVl,l$if~;IlI,;3m;il!halld:~~,R~Wkllil1ion,. bem, Ii bn~ ~5m8 tor.W ~!UId turned i.t inlo,an ~t

w~IJUl!l(!lk\\lbal

o:f1bt b~(I;'s SleU' reality bu.

~ ldie btro'$ :self ~' .''!lie 1I'IC!!:l)"S ~lf iXl'Mi:ioos~ :IllS 3! mlily or&eOOnd~r. K ~.~'!I:liIIim~~~~ ..oI'J,p- a"l•• s, 49<. II!. l'i::o)~ Do.otll:J~" AlifOba,.~ M'iim, ilimBMmKYI. -2M ..&.48',. q
\\ " Ihe: ~ med to H ii,'DOW' dGik: by the b«o. who i'l!luninalt!li, ~W~·s

41.

O.nCie inba$l, 'OLD.h:aslisUjirle" .W3i)'t~1ZI1Igwa 'langifelisavwm~ B Dostoyevs,. kJy.' Wc:udl:l i~keoooler ml;iJld.e. d~ett~ gOzleri b1i)rUmiL tam sen ndesiDi ·vcr.dig~stmO oilu ona isyan diyo1" blJIWlb;a bemcilliji:ni. y61.iine \l'W'Uyom~ M~jikJe;ri_D cinaycU fedo!'a 'Sl.~y,Ortb. fedn.f Miba.ylovi~ bndi i,lemedigi cinayeli ..adera m,~nimsiyordu' .. ~FiteudmisIDi,Twyat da, fedllr Mibylavio D~ · ~yewkiy;mn baba kittili lo!lmaYI be~,gillie: .~_r.
tamnm_j§

••••

DOI$wyevskiy~iDDIDha:Y8itJl iie ~ .paq is~' i~D b.iIr \'tsiledjro bID epUeptik g&ij pua,a, ,da. ~m dn$kimdir~ Rep pat2I isledjgini hili-

yO.rnz. . Netteo, TM¥:a1., kamt oiarak roman ~Iannl da~1r. illItiyar KamnLuof"u ',jiill~ Smer~liakJrW1 ,aldiiooame kar.tJD, IWm.mA cimW.yet Ivu~a kam~Iidu ve ivanKamtnuo', ~al!lamiJl,orbnaim bu lmdar ~k mu istiy,ordum. ben" dD,eFe.k,. lctnay;erm }{tjbul ediyord'lm. Tmyam, ttriUer~ dm de $Ulruualctarm.ak:ta&r. Rlfrider"'de SmvmgiD'in bm;mJ oIdwn .Plyer' Stepa:nol\/to'tk~ oy,sa cilHl3Jyetil'l: soIwnllduguDu Smvro.p.. ~e ~ ~lo}~um$iD elmasim ~jndlcn istem~tU-." Bllumatiz. Dos~sJd}"lniD K,ope.mik Devrimi dQgru~!U!ilW'liIl gelitiyor;: blJlda.. ~i0ye~tiy·nm Nba=btl_infu d'elill~ romooJanmn kahra__manlarm&:m irgrcm:Wi~ mlmmndaihJi'.
J

Uevlm ~lmedleg,anal': bir parante:z .aqmak: idiyarum; iki [.".maumj:;m, i'Budala'~ve "ift:itL~ t:ab.al.1nulmk,QB~:rurmU$ diWiUm.daYlm., Ret ikisi de tllr .epUept'il!:.bali ve iUtelik blteri.ball .bUm QiiibmmeJ bir ~elti1ckmtJimf ediY,Q:r)u.DoSboy,evskiy·'nin li:tirafQI k:ahr;a:m_m~an cpil~h_stalhmdLdu ve Dosmy,evski, de ~h idi; bk SOMlca,Ull~§ ,oluY0FUZ.Biy.lcoo epilep:s·j taB~merilli!delliromM bhmm;m1an_DI!. '"Budal\a'"'ve''''lftir. Btremy.omz,. c'Buc.. &III ve ~'m'iif'Ise, ·bize·.hem samll}'lhem de Dostoyewkiy'yil aWab~'da:r. o uln'e truuada bit 6ztit f1sP1i.biliyona. Teda:visi miimkiin omllOaYOOI bir smh. oil budd\a'mr. Islafu Bayri miimlbln bir epDepbk. bir liiilllm. i'frit" kiislah VIC ·~udalili··.bep' ~ojetfu~ ·0 halde '''kw~ \M~ kale"" CaUgu'1a Idtabmum ilk bOlmm ~bill ile Carffi.~la··Gbr.

CaHgula. iI~ .lier bdmm irocast '!Ieher blcum kamm:dtr. Ayn;ca ~ehvet ve pam ·~wmr.

~lea

hego,tO diiy~ Htm'el-j reygrnnOOi hMdund3 ba:l.Ii iddjalannt dill: ~riyor.


bl_rnbyorum. Bir vecd halidlir. nobeEile e~'yi bidqtirdigini

R~JDda
.anhyo~
F:!d;ail

b~ bizi ilgifmdiMn~ bern 'liLobethemdeHazret-DJ P,eygambcr ~daJrl i~t. ~k ,oneeden v,e~a.1l Kova1Illvkaya,''I11:1m ImILLi'i1filmli:i1 )fay.rnlrumli'llS!lda.n. ewcl de" 'biJiyoro'ulklll CunN 'hem ~uda1.ar bern, "~Imf." 3ym a:dbn tqijl1Jll mmmd~ btl MbeT(leri~,]ou.e* '\ielillllifL~rdj. Drnmk. kit I DootGy~mn~Dos1Qy,ewtiy'imdattmtlml yolJu :BiJhtiJll·io i~timden ~he ,etD:iekt~in ~i;r ii100enesahip degiliz. Dcla)"m.Y~ "Budala" ve "1:fnlfu' oolwmla.rmdm aIm.J.i 01dl.l~ bOliimla, Dostoyevskly'il ve dDa: da o~ bir sam bastas1m remtehnektedir. Bmaya gelmii dmmmuJ4IJyniZ. IEpilqJbk. ~1lda1a'·du. ifD.t, umh"dlu:'. B~'da)S1 \Foe ifiit'm bir ~j de' tCinc.edeEiIb.ahm'\f&mu:tlir. O~~l.:l ~ b&:F nolda. var, Item. budala hem de lilht. bw n.6betten
!;~ '!(1m..

bir"~ mlm!ZaJ3S1.vemDyolhr,. bitki.n vc ~mlar. dalm da otcsi~epilepsi litel3.liiriin.de derealizasyoll tabit edtile.n bir hWdd~," n~c ~;c1dikJ.eriJU bileoriy,odn. YeW:detJ jljiKu: giroikilleri du.n:yay.i algLlayama-dJkl!an b'sindir '!Ill: da~!.Ull} yine epil:eps:ide O"tDmahmJ dcnilen ~£kjld~ir. iskri.dc kriz mJUastDda, d~ymI: hDli ile k'illllfatmtyOmz;
am;ak epilepside.

en bil;biJrmma:D ceaneu

kril~~n ~.tbnbI~hmIpdl!l:mmd}a].~

•••

$lmu ddeyebiliyoroz. niillnktgiPrrQfesOli Majflwmine. DoSlo~vs_kiy'BiD epi!epsitasvi:ri~fuvbJaile, ·~excepDfmar'.wrufeunekm:ir.n Epilep.si nObdll.uini~, ruetir dotiomn, nobe.: aalal1u:nJnda, ban detaylanfaJci cok biiyUk mmtkle, bman weyeD aiJm. pl.anlada iIl,gill imaj,mdaki burnamkhgl, btl ~ckiJ.de.hilr aJa:ya ge;brem.~yooegi:m de ,etdemekmdir.;bu h1danlld~ epilepsi ~arntJD beiIIldderi.mti.n d~ 'SOULWU m.nmumiadu ..Pffl'fesilr Alajmm:rinc"e
1'0 I.G~"um II ~ bel bi~lc&!lixe!i WIO)1I.I ~ ~ W a;n11~· fmdm ulmmJ. :yin;t. ~1h:ec. bu ~d.'mliit. fe'll' dactilml wuuld be --- . ",itbI:JQl ~ ~ Ordc5aih~ ~ ,fib, m. II q,'J \Ml'tidIcomhine;s, the ~o! ~ ~~ and 1b::V1~ ord1ciJ ~onJwith, mal N~ ~of'Ihe~"1'!ie~ UJ ~ oh.beJIJemOl!Y·wlm:b SOIIIe,epiitptics ba\-"e mf 1Mr fils. Iecqua CaIlS!J., lIiosItJ)'i!!Io~ ,ard 1M ~ ,!/lilD'l'J.f)' ,~ ~ Unho~ify ~ 1'9'18.-i9i9, Ut
I

gfire. Dos:to~v'dcjy'mll nobetv0 SOlU',Ul ill~ ihr!iU~ ootiar rhi. epUepJik nQ:bd~ ICT ve hl:.fhalde j:ntell'iktatlludler ~erin~ ilk bi!iwe~ respi~ler degerlndedirler.

hd nokla var. Bi:rinc[si. ,OMto),\.wsJdY·llm,ni5beileri we izLeye:nzamml.a:r uz.erin~ <mUlOO tuuugllllnotl~n ~o'k yDkset de@iUde-4ir ve bw1Mn1, lllQz;ologl8J tara6.J1dan degeiJC[!dliri.~memi§ {llimas,l.bem P$:utJcwbern d~ iizijeudUr~ tI~ca sQz duro imbuu bllJma)'l i.im:ul,OOiyo:rum. ikmt:~i; DM~t'VSkiy~Din bit e,Hepsi .h~S~DI oadu~ ise ~ok otoooo ben bilmmektemr. Bitinenj<lte bakt~mwia ise, Dostoyc1I's_kiy'mi[i (u;;m,n6~trenl~ hem de: mtefikW haUerddd ~Umn bi~
de bir omre bedern oJm_admjl.D~ ,anl3yabiIIy'QfU~ Hep' h8JL-~periSiiD oldujmu :mililSahcde ed!ilyM'ilZ.

SARALI[ TIPOLo.JtSl:

DINOAR

Morell, tpi lepti~'erdcki diDscl ~igiIim~li"e bwnlD!1l.ItaD.9 venti, dav~~~ birJiirte orm)'a >vOO\iI!M. dikkJri ~t:m-iiri v-cdhlla sonmki epiI-epsi olonmleDnIfil
ht'::m.eD Itu::me.1l1M:WlH WI bu oom-ya ~ wl1~i'l!t~

bitr c-cbill-de GOO!UtlC} ...-aT. :e.felll.-rlimiz" somo dudagmdan ~ chill. ,oUm!z" iii] bayal'llkia doludlR'"' di),omll. Bu'·'awllt sQ~ciigu ilesevgi ~ i,~ e4iyotdllii yoksaliimden ~lthyo:r muydu,. lbi!eme)!~ Ancak ~u k.Il:Jm:wede

Bu 'konud:a

el:IliJ~:

fotmiilssyo:ukRian

birsi de Sam:l·~ Q,ltbf1, '"za_vPh ~


H

ruM

~onmdaymt! D'O.Sloyev:s,kiY·Ii.Djj_~ ii_nlu 'ekStazi bu iha1ini:n, Kovalevsbya:'ida_n b~ tm~klm-1oLdugu_jll,u da lbi~wYQroz., boo,lmdan blirislnin l-ogilizoe Qcvrisini aklruabi~i'yomm: "I RooDy perce~vcd God ,and was 1mbued willi fUm. Yes. 000 ex~sls .,.1eried-end J do ftot :remember mI,)!
Bu l!Ii!Fadll!not etme'k

"aOCl'IDa"LQnu olsa 'bil~.ck\!arnmda ynkmrA Samt -y.cdji,eri~ri~ mIDatlmbnm. biv n:'ttJaJci Rt vc !rckinc:e .i~mdeif,,(k iEtm.e)"C qall$hlllar.Kraft-El)bmg ise ba-za:moo ~~t v¢ ,Mba d'l.lYgusnz!,,7Jiycrdu.''OOPf4 ve,~1 otk-.m b-ireda" hem-tmkt:zabilell,llcp b\!,~l~.::e ab!'ak'¢D. Dy~fbirkitiUk He ~p bmko~, i!;in~edir"',~ u. Kmfft-tiDWg m, b epl~epti:k ti]XIfoJ~sicir.

bir ~ey hahi,l~mIYorum". ,anfamm.d!adrr. Ta.s8lwufta d:a b3y~edir; ~Qk i'aila aibaT1nlak ve QDemsc • ..,ey,t isabstti bu1Jtliu"
yQrnDl.

n10'fe.~·''Tmm 'ym idrak cuim, ve ~

Tt:mkii___njoFalling Sicimess, ta_rjib:mde. 'D'Oswyev"J.riy·i de limItu ep~rucplitlc!'" anaak Tem:kJn, Dostoyevskiy'"d.m soz: ederbll. !iara!~rnarda hell' ibir dwdartmk yamtl 'o~dugunu a~~a ItesP]t eWyo!:. Ya]olZ., ~lt)i bynaklara d_ay.marak:. dil108!r sarnJj~mn blir de ahIak_sa o~duJl!.mu bemi~~mIi ge.ri bJ:nruy-o:r; ti.pik, lurmpeDFlnsm davmn]~ldlJ['.djyebiliyo,l'iIQ;, TabU b.11WIIda, pck dindar Dllstoye,,~.si_ldy·min hmara ve !iebvet-e ,a~m ve hnl~ll~mez di.l$kinlul..
3Wm,d~ ymyor;

•••
Do&toyevsk:i:Y epileps~si. bm:fe de~ genis ve a.yn___nl1b biT ~tlkilde o~ma.sa da, e:\e allruml~ dmumdadU've ctaha !fOk "ekswik epilcpsi"" oiartik degdl~~ diri~digini ~ijroyonn:. iIci tiir.U Qldu_gu. ll1yor; e, Akd~ ~ vc A.. ~~~' Dos-loyewkiy Epitepsfs-t moolmdcrinde, '"bimci formunda bn:r'~hi~ " ~lldaRiDn3Z bir hazLa birlikte _i.den bi ~ kay1]] ge;JJi~ir ve diger L10be\bebrilleti \nmu ~lklp. e1mei'~" diyoriar.b ikmci romm i:se: et(stmk am2'dan ~o~ yaygw veyayand mal dpibk n5bedes'0yred'yor. dogrosu, Oostuyewkiy'·roo .. . .A ' .... n" 1__ 1..n, . b·-t.~ ... "-.. ...... ian u ve: \laJ.wdan~ r ' 'J her kri:z-dal senra tmtugu. UDill..IWrWIII ,WllymD. UWI.l;UJ ,"<IF" run ,amlmnd:akik~YlUar:, ik:riiIerinlin bCJI bu tiir oM_~11lda~ku b1A.kmJ)lor. Dola)'\sty~a, Dosto,ye;vskiy'oin un1fi: ccrmelltC~o]qmasma bCJ!!mr~ veya beneeri Ill. bu mporlar v.c bUrgUn-ekaJan dige:r anllar :m.sm:da gOIeonymuzDt>s:toyet'Skiy'nillin_po:rl3fiinda,n ~tboiki sonlil~ var; hltr kriz. d~ y~u.n, ~ri:!ian etmeJrt:edK"., IttinciSl, v.e daba anerrdisii. mhriba11. birkiaQ :smuyelik
!lG,- Akdl;mlr & A. ~_dmrir, "TIcstoy~1o!'.4:iy _EpIl~~i:si", :p:1f1mmi'PsImtojl
[ojj
II;!'

ifi-nu temr IIlot etmekmmD.Gfa, kalliiy~;;

y,!:_:rldir.

fUr de ~uvat: "His f:ervent religiO'Si~ combine.d: widll his ecstatmcv.is~om. hrumom~oowill die ,cOO'liemponmy iDtewpremioD ofepifeptic prophets. lndeed, there was a plopbe:tiic torn~ in w'mt bJ.!s.-aidand WYOte."'ll Aitesfi dintOOllio Ue buruJll~~D!ljs cbtRmk vizyonu, e,Ueptik peyg;m1~efh:riD ~jda~ yorumg iJe ~_beDlk:cindedir ve g,e~ek1eDdeDosl:oy"evskiy~nin sOyh:dilJerl___nde v,e yaz.. i dnkl~nn.dlapeygamberane bir dMlJlj[ Y,e:wrgu. whmmaktad:u; Tomldnim_lbg tesp~tini da MmrmMm verimli oldugwm ~iilDii,yo.mm, Aynca ~b~m_as~run I!lu bQLiimilm.de bqka .ipucfan ,oJdugunu Ida ,eJd[yomll3 va bll"abyomm~

PLfbJj'mmaiD-

D~i.

l~.

2'·.1. s, !ss.

1'5~

no1be[le SJmiJl kaJmwyo:r ve hep devam 'edi)for. Stefan. Zweig bu d'ununu.. ~,~ml.cl bir brarldrk ve ¢ok ikna edici him- igemJe bize anLanyo~.,~ b dutu_mundayml. .

. nruhaJ~dc 1'0000S,Um1t~ saytlmamreb. A_kdemJjl:"ler~ bu Ibsa" amcat, pek rararIJ rncelelllcJ,erinde eayok Zweig"m Dostyycv.skiy dcgerlimdinneleriru; dayaruy~]ar'~ ~g~lldedir; ~Zwd8l' Dos,toyevskiy'''n:mll Y~~l
tl'pkil b~r cks'lazit epdepsi gibi tanunl.amalktlildu·" degedeDd:innesini de' yaPJlym:laJr. EpmWeptik . :'iIta.ktar. Dos,toJM!:vsltiy :a~]f:m;~ '.'ibogucu ifrittD eLiI" iIliiri. ''II!e: ,g6e'llml:lledlr.; hIM ~UIl ve hi.;; beklCDroedikzamanla1 geti~.m;. yabita)'lP. ,'eJ~98hyorlm-; pet Qo'k ~nl<rlifl" yw-,ahyorlu. 1311.iillllldlf! 'Jann ve Peygambcr; )'arumia Y.oiMwla.r. :

~1mjyoruz VI; knimkitabull.IJ bilmwgi ise Imsindir. oak i'lWeden bu dili\yadm 3)1JI11n$l; ancak, DnsIo~*,y i~iD.'''ayml ~ Tmm ile U)"'AlD tlnram)'D gt'lmit*'~'diyebi~.~~ Bu, bedLabJe,~iddiyetle 'bakd~ bit samh ·ti;pm :w~u olank diii.indlird'U.tJeri o~hdftr:; l"yansllllWl"veya esws b" !temd.c., "'ireaIWn" @; ~)febiJ:i)liOftI2" '0' 1Md~ dll. Dostoye'lfSb~ de.. S3r.! has~~mn penlfCSinde hamp o.rn~ her epilepb.k 1.irimdell!" jlcj :~i1.ikH·dir. Oa W'II bj~ b~1ine b:mndt.nyorJil:r V\'i hangimWl ne zaman k.on~CaiIBa lJR;;bir ~ bA!r' veremiyorlar.
Stefan Zweig" ""~'~im::eD~ ~ bBX\1'I uykudla bu ooguw iml"i.Q c:::U ytiriflken"bir
Ol1'1m ~ ~

Zwei,g'w Calipla':y.t bi1ip biI:m~,

bJm~ma slilaS~liIda, 'Vie onu 6yJc bir

Bogucu i&itin en iOO,_g,mrnda, Dootoyevskiy'wn


ve hop ifrit''li:rler. T.abji lepjJeptiJkl.ell"~ eldiyoflmil.

k.ahram.anJian bep budalla

~iddedc: yen: ~kjj. hazen d~--k~ 'yamJand~iI bile ol.rImktadIf' II.ti.JG...oo:e.;. 1OOjazm:da ~fril'i..o eli, ib!i'!denmd' !hem bi! Tann ,r~ hem him'hayvan ya~atIJordlll. l1j:indtl:ki lolmn eanlandll.klf3, T8!m1·ya slg~P[Jo1'du ve hayv.8Jll y~.dlb;;a. D,os~s.kiy bir ~hvCl d~ QIU)fOrdU, IdUikiin~diJ.ZWe1g. .iDosto)ll~y"ni.D ~¥e1. d~kiioJU:U ilj;crisi.ntfen 91ki1Jnaz hir labiP=nHir''' 'teil1isiw d~ y,ap~lJ; sadeee ~bV!d. ~~ mu. Zv,ei& • kwriarn o1m marazi ~Dliuii"'l6 M1iInu da d~.tiiIru:n:f~ ~C'I tJhlakj d~kiin:lUk~e ik.ar:u tllmaJd;acdIf. B\L DosloyevslDy·nim. mW11nnl., niibetler MaS!!. lbalidir; ",a,~mII bwhlc''' diyebiliyamz_

Zweig, dtmyaSln1 J "',[)o.s>tny,evslcii'Din e\I'lIeD~t'le gi:re.r:ken t:y;famdan OIlCC'kj ~ir mB~a..U!C -mi.!lllk, nkeL~ell d.egmemi~· bir dimya Ile- k3ljllqm.r~ ~k~cDe ~~ ~a~1 y.a.zanll yUziinil d~ <\tC'J1isi bir mp:rak giibii ~Uak ~aJllakb ve 'lruru rcnk.$EzW. yunn 111boyunca~ektij hastahk )VzUndebirdwntabn bmWna~
~~~.~:~·.yon~, ,remu::lmc1{:ledi r; aC1 bir res-Un ·!;:izmeki!edJir. tt llaI~u Zweis"m ~Izd~gl.mUD b~ gc~e~~ heJD d~ iirkimcidllr; hafife· ,almmas!m.lll biyiik ~bnud o~ldugu'u I'~areiediy,or "lieinoo~yorum. Bu ~p;ro(Lm de s:nta1illmm Ma 5CrumJJiU o[duklan ,i~ueti!lj ';-Lkarahili;y,orum.

Sam, b.ir pen~·eldir.


B'e.$'-on samy,c~ik. ir no:kucn ,~ok f.azlla, ()fdu~uafilhyomz. b Nobet'l'aJ'. rm, bu 0 Kildar one:mJi d~gi.ldir; ·nob~t. wmadlg. zaJilWJda da :samnm.:pengeSl v~rdlf V'l.1lwei.&. ·'yazat-ltk m~~-e,linim. SJili'dup ,o:tuz,)'iI1 bo~ca.~'~s'lOYe'j,iiskJ.y ~"bMmJlJgmm pen.;:esmden"'lreIlCMin] ~~tu. h~u~u vCJm~ttedD-:.Bu )1CDce. pet ~ok samb misU. Do:stoyevst.ly·iilti kJ~llikh YIlpIYOIi'liU.j Cl'!;hgW'a~oogosrerdim, blli:r.ada da ~1.mta1afh[.

B.lR nUDALA
lit! falsifi'kasyom wr v;c bir lirIIii dimcll£:rm)'OnE ~'Yahudin dmdig:i z::l.m3J) aida ya. Rolh~hitdya Einslein)lada. Bar:1&a Streimnd ,pli)or., 9'k zengi~ 'liGk r:dim '"<Ie ~k ~too.rAdidir1er ...e bu. ,~k bftyiik ElIW lahrifa1 demebir. ICak
yobuUm. 90k yobazlan ve ~k bbilij~eri oJd'flliUllll biliyowz:. 1IWk:iyc Yahudileri "iIlln 13'11, ;''hikmdli." kabhmmn, 1mha.m181nmJDl. '''gUuh· ...saydddm . i!;m A1yans, Uoj,wmsel !mtcilil abillmna.. k..JSata "alyaDS'~mekfeplerin~ ~I 'jfltt1:k.l1anm un~OIm:. Hallhut] bu o.kuHarul kumiLUi nooe:ni. Yahmllilet'in yobul ve ~LI Tirk.1er"mWm dB1:m mhil \Ie yeteD~ olm' an' eli. ~a
Oananl~ digeliMwU.iman ve baa

Hem wmpamtordm

'11C:1lIIde

,caoovat;: CaJU,BlI~a'da liIer ikisi we:.


Cn

Hem kiisUili. hem !kole"dir; bu tip.;

gdJi~!mj$ ,epileplit'l dlemekur:

m.elm

i~mlmif'ilttiyWF saydlf:YOIdu;

g-eo H~

iilk~e.Lcrdc yOlllelime .gdehil-

Ibiltyornz.

. . Hem kadm heme*ektIT~ !her iirli m: dij~maDt oW:alk tari:f edidijim

Ayn' ,~'k b:imyiik ~t:~ otduguruLa. hifM'biir ~ Dmtoye ..'Slciy Dm SMaih ,otduimm ihtnl'ladtklji3 sam:nm nc~
U
1,5

~*

hi1meki~emh·omz. dllIymadJgIIDl7. ise ymallclb~ID

ibid... s..,.52:. I illicit. S. 1-4-1.

ve h,alta peygamber mes[eginID sine 'q,U3 non lklo;.ulu o1d'u,guna ,inamyCfUZ. Ha'ibuki Dosto}evskiy, ~ ~ebvet ~c Irunw- dii$lDiinlugu 'dabil. bir saraImm pek ,~okaafim list derecede t8f.IYCmfil ve ~,da z ,on~i ..bir sarnJlImllillnsl dereeede hastahklaam da ~I!J iyi$ekiilt1e an1anyol"du; kahmman1amna 9O,gu sam],drr, Sir batldabimiil, de¥ant ooebi~~)IIn~Dos~:oyevskiY"nin KtlpmlJt De'vi~e ri_nti "'Oden SOil e1lIiIn; 'bu, :bbmmanilW:rmo :Dos1.o1{~vskiy:i ~ sm;c3mma ,gelmekledjr~ Ha!I!buld ve aslmda, "'yam'. krur.urumJan ;an1a~.ihf ve blll" hem !ruml hCDill de tson dGzeyimlediir. Oyle ki" ede'b.ii~Btkmmmnda. zaman .zaman y,azar'a ''tam1'' ria. derunektedir~ ~ yaralbave ""kIrablu anla.b:cuilT. Oostoycvslciy'niD Kilpemik D mm i.blllllUl :Ilmlme ~ ,edIyoma KailnamailiJarl DO<s1t1yewDy'i an1Ml1yo:rIar. ilkiade • BI!,n!lala~~~m~ •. N'ih'EL~Yaill8.l-8J I:ailuy"un 'lie ikinc:isiod~ '"I"Eciimll.ler"·, Ergin ,Altay~m.-du-~ Sayfu numaras: vermriyo:rum. ;u,::t L"ICan,"" "Ie digm '_'h~~im'" ya,udam"l.na ait ''lie paragru.f[atm 'limLi. Dos~oyevs'ldy velv,eYaJ te'\I'lrmeIlJcrin~nr dtiUdir. Dii~r yandan, <lSd meriolel'1ic parn.gratlaru:I srnlhmmst. dogaJldda, b~ b.lHv i<li. daha analitik ~ekle sokmaya caltink.BWle ya.,;p~z4a: o:ri.aya ~Ikao metne bir epilepsi cieni gimy1~OOkabiliyOruL Hi,PtIDs-eksfudite
go.riiluy'O,rdltl.

Berum r.m:i? Yat c:mtm.iBen .•. Belkt biiDDezsiIDiz. dOIU:f'ia,m bnluldubir hastllJk yurinden kadm llediJ bi:lmem. IOy,lcyse sea lam anl~a Itlllgnun brirli!:dn Pr-eM! ''Tam senin _gib.ileri

gum

:seVCl'.

'G~

at:e~,:sa~;m~larm.l

P[ie'ms'lcn aylmlJ.t[ldml sordu:

Pelci. s~ ,olsatlJiiZ boyle bk k~du:da evlen.i.r mJiydbnz1' Ben Jdmgc:yl~' 6VI.eIlem.em" basta;yun,

...'.'

Dir SandJ: Hii' Budala


P'ar\~ti~qe\"'iiocl1ju" !m¥de yapyam ya-;b kadLnallkrab@l:Hnna 'e'mmlet tl~.d, OOW da Freos' ~Brice' .kHhti, iSOiim!. erk-ek bid; b*u~~'y,a ::llktum~~Ludl. b '8Udr1 bunitm hatuhYO-I. ama bi~o.k olayu) nede-Il'ini a'tlll;:la~annyomu Prens. Bu ~dCD allanDw tiUll bir bemddLk yoktu. H:elISt1~Ii~nJ:l!iS;Ik; :!Ollie tekrmiayoo kriZleri IODU Ibii bndlala haline g;e~ti ..

mi?
}'1ImU~

•••
Pmos d!e'\lat1l letti.:

Tri ~ ..... i g:ozl~dii;

wbjt ~lmnda

sara lJasW'tgmm be]jiitir~

•••
y,amt[an amsmda. UZIIIl sUredi.r .Rusya;da Ibulu.m___mad'iil.Don )IDl~ IOllU sa-rays, ibenzer, btre.me, .kasdma. oobetlcri hatiode gelm :sinirsellbu- bas.mhk yuziind.cn Avmpa'y,ago:li.de-ri~diii de \I=L

RlIsya'dlaa allp gfi':tllrdUk:t:oo soma bilRallam Ahlnan kem_tle:ri.mden ge1j;~rrm~~'lerd~, H~m»ihd 'YiBlhnzca :s.ey<;Ok etlGi'ledi ,b(ni Beni

t·m~.

'.'
Prens (l,zQj ,ruler gibil. e:gi.om ,g.oremooim.

..

B,eD de tamr oku.~m a4IHi, dedru," Y;asia. 'o.ldugum iCI;Wl mizenU bili

Prens~ bdmlam soyJcyin.

'~l

oasll aJID bir,dl]~kunr-~liz

.'.'.

Vilr'rm?

A~Ik~

'r.ed:iyor, ag;rum !Q~P bir $leY !lly'lemiyordlllm.. H.atlrladlg,llTIa g,5[\e• ogrenmek isterligLm bir tie:y de yoltru. Bu, tam iIl:asta]Jg~mmen ~iid-detllm bubnrnb dOm.emmemsrhyor. Nobe18tt3.Sm.da tambir budala ve eUne g~l iyoro'um;be~.h:gimi bile 'ka,ybediyorduM, B,eyn~nl '98h~t1gl halde. dUiiirnee!erimdl:: maaukh bir ak1~ yokru, bmr mrUi .ka€.1ml 'rop;!flay3!IDJ)i'QoIdum~ No"t. k~mQcC:1 gene §imdmki sa.cl.dth~ oornnai halime d6'n"'~fordum •.H~1tUDU~_m .•• i'llim.d:e oy ledly:a:_nllmaz bir .hizilil¥MdL ki ailmlik isdyor&wm, $aikud1k, merak ilvjmde:td1~m. Oewemde bet~eylMmayabaflclyd;l; O'llllrun etkisl8tilmdayd!m.. <;tWrernde her ~e'Ybeni ,eziYOl;du.. Ui'r 8IIqam~f>viifire .giri~jnd'o.. Buerde. kC>lil1f000Ismda 'bir qGjiJll ,!I[umtaSly!a b,irdenbiIe btm~Lk :rub dlJ I'Wll!lmdiWI siytmldijlmi ha.ttrilyo1ill!lm, Ned.-ells¢ pek gruibim~ gitti bu ~ ve 0 ands kdamm it;i arydll'llamvemi
a
1

•••

Sandli Sureldi a,asta ve Arada •. iF AJ;alb E1iek lwll1iD1SU ,da ,o'd~a m.ceyw diiye~oze )U1fl~b_A!eb31l,~d.~~S" hastahgml \'G dL~Ictkmill:l kel1ld~si;ni I~vresoo.dek:i het ,eyl :Il~'llt?$ ~Qmr bile gemwgmi ~ok: gU:zel :wLath. Ben LIlI'SMlmn n3sd de~~ dilkl~n~". son __ da n'fls~[i)rU~tiik]erini rnernk eder dllIU:tdwn. fide, ~ boyle anSIZtlft ohmnca ••• DeiH mi. diye bagLrd~ ~a1Umefendi. Bak. ara,?a b.ir •. sen de~akllh o~"yonWl.. Hadi yere]' arnk bu kadar .zevzekJik. isVl~ dogasm'l :an~IiII~~yotrdUf:luz .santnm Prens. devam 'ctseni7;e .. Li~~m e g,eldik. gam ge~. Ooiliin gizem.gini bissettigim naLde i~imi kaplayan ai~d~ktankcndim:i km1ar.umyo:rdum~
i

InteriktllhFu.g. ve DeJ'"eaJila)'on Semptomu Pctersb'OCg'm yaz ~mdla b~n lalill~..Clk~Sleak ve saJcin gli_nfer olull'. 0' a gI1n de. ~sm.aflanml$. gih~bOyle az buJurum laIl. gim,~.erden bmydL PreDS blr sire ba'§Jbol dO~&fbl.I(entiaz b~liyordu. D6n yoloo IJU1Cftigm ahmda baa) c ImMm 'o~Unde,meydanhmda. dumymdu~ Biram!IJt r.lnlemm tit l~[nbi r pUUlc~JI'a gitJdi .Z=;li:ma9zaman buyi$k blr memkla gelip ~e9ni1eri in:oolemey,e bOiihyor. ama ne g,~oo:Leri ne de yfimd'Ugi yen tyice fUK OO'ebiliyon:m. Sio:i:deri gqin. mdir'gin bir dwulndayw ..'Valolzlllli."3 ibtiyacJ, vard~.ydruzka~, h~~""iriii yo) a_mm.ak.s]~m.ac~ veren bir :Slnirgerginliiine kimdini btrakma'k isti.yordu.
I

KafZll!1B. dolan yUzl!c~oosol\ll)1li ~m1ek istemiYOT. boom dUiffinmc\bni.bih: Iti;ksiniy(lrdu~

Ni,(ln, .diye sordu AldLsandm.

Bl~mjymum.

DGj,aym se:yr-eilmek bana hem haz"IDle'm de hllUW",suz~wk v,em, Ama bu bMtdlJt!im srrast_n.da:.IQ]JDyo.rdU..

==

SOyledikl~rinin an laR'iJIi] da. d:i§i1n.medGIl: ke-nw kimdiD~ oNe yapahm~ ." suQ benlm lIIDti?j· dlfye mmm~dmtdm. Sut ,a.l:ayado;gro kemtrlimi.OmlkQs-elska.y,a; .lswyclIPlfw bu.ldu. Kn; sUre 5'ODIa y.31~1!!!lZ1~onu sdkmaya bqWib.Birden y,~i lbir WililUda ,caml'an~vc eli Ruhlmiu bUJ]31~g .k:.Manm*.,bir an icinde eydulloodt: P'av(ovsk",a bi!r bilci ald~. Gibnek ~~in sabl.rs!!Zl!an~ymdliJl. Anm. ~Irusla. o:nubtrakmayan blr ~e:y VaMIVe bu held de DRUgsanmak: :istedig.i gibi bay.aJl degiJ. ~J!1Vekiil.~g.,n.
I

im.t,eriktai H;ld~ Siir.ekliUnutblll P'[~n5. da~gl[[IJbir mv~daJ.

Baka!Im, demo uptdlm '1fJ1t1·

hrdd!e is1asyond;m
AZSODJa

}',eT1c~m~k izere)fkCll,; ),cliliaIdl~bil~ti Dird;~n:hireyefie al.tl; ~~km. daE.~,;lI) btr ij';~ n, ,oobkta •.one ~taudu mha1SJZ ooen g.arIp &e'Y bLfasmda bi~im" ~cnive!1di, Kem.dinii. nietdir kapldi;l ve bu cfakikaY8l.bdm-&rkma wmtadl!i;~ u.Sm§R\ DC o.Ldllgwuaulamt~tL Birb~ saattl'Ts 'daOO Vres~··d3ykm. etkil Vot, b
l

Lebedev arkasD100n balett. Ptem.·'rn. bu ami dalg.1l1lhg~g:arib~ne gitm~~t~. Ha~tl~tknrken ·:HO$~' tar' iiIIIc:meyi UllJUmJI~'I' b~iYla. bile S~~1mli ve~ml§tll. ]]1:W~Br. Prcm"w Leoodev',e bni:rne1!l i!lt:el~&i)le Ujmuyornu.

Prens iitr,edi. Gozlelini Rogojirr'e di1rti. Soma ke(rulini b)playarak birdenbire gilJldii.
Afenn bi:£! Kuswa.bakma kard~il'lll. Kafam ~gltl~tL" bit de ~u hMtatlk. 0 mtiIW'\ biisbiJliiitn, d~llPn ve gUtUnIi oluyc'IUm, Sma S'IlFmik w~{:ediglm Ide b'UldegUm; ne oldllimu. d~ lmutJt:wD. Hafli hO~~!llka1. o yaM. degi[ dOOliRogojin.
.r-

..'.

da git!nGden once. dllifUp dllmlrken Qcvresinde bir ~}' :aramayn ~]mlil~U • Bunu ymm saatkadam- \bilt" sUre lUIlJlUyor, sQDTa.lbilidegblre ~~yla )'I!II!' I!i;e:vresimebalumy~'1. aranm·a,ya b~''yomu. NicedJr etkismde bJdmiJ,. 'ru_iiyle lrad~i d.tillldaki bu harekeoo r. '1 n;]J vannea, oau son dereee m~TaIrn dij~i'iren Iba~kj bir dlummuliIUi da ,f:lanrlod! ':;evrcsmde b~r §eyle.r 3nldJiWB~ f:ark ettigi zaMan" bir dikocaJUG taml onindc' dwup lI'itrindekilen bu,yUk ibir ilgiy!e seyrel:rl!li~li.
Prens. ~(m_dibdkii de~, daltib. once, bu dik.bmm.g~lien {i:nliinde damp dmmadlglDl~g6migiiaURlu!.yal mi.g~ek. mJi ol~w.mu ~fllemek i~cdm< Bu dUkkan, bu 'eiya g~lnel::l \'Uml.ydJ'? Bu,gin. ,e;ski hasmhk 'bumthm.lltmnUil bq'lang1,'!!mda (jld~1 gJ."bi. b:mUsw 9Okm:hatslZmsOOiyomu. BlmaI'BIll1anrun

lJuutt:utn. suradwn. ~umdian.Ge~yoll] gil~Myim.

•••

~-,

151

b8$~am.a51:1ldU ijllice SI)f! derece dl.1!::I~d~grm~ yUz]~ri bn~rod;J.j~mb~]iyordl:!.

dffiklati1lim lQpIDam~

e;Yaly.!.

•••
Pr~~s'e>yimimc_k, iliLcre)'~d0im gil~iiim,ibHmek)"etiyo!rdu.l\ma, bir daIcib. soma gJItJ1:ig] yo.[WlI d~, utuuia. olmuyordn.. Du <an] du§Wmoo' i:siline kafa f

yooo~m1!a 'ti!ksintm ·vcil'di.~im:;esil!lj, i~il bu~~,c:rdu. lsttrap V(;wen :hiE'" di,kbtlc ,go-mlliirl ,(D]llihulen g~'en b'er ~\':yJ;~ij.i~ Nev,tt'ym ~lltceliy(!Jdw. R.ast~aGgLkU~~ bw,'~C~<1kooli$h:lI. Sarn hali gi~i:d~MtII,:o:r gibiydli.

yaka~anan kJimseoidlligul1 d~~~ ~~" m9 ollmMsa ydk ~~ Btl adamm ic-inchl b~ka biJisjnili ~~ sa1Ubr~B~k lkililili$elet WJmimJcri.W bGy~calftMamlthr. S~ na~tm~ tu~~.llIiir ,a~bmmlJ,Fim~i ~Hm,. b scd~',daymuLDliE,~e mlsti_k lim irpeni U]!mdtnr~ Beltii.de buani ~. duygus~ ve odmlMmm kot:k:llim~ ed:isi R~iD'i o1du1u yeme harekem: b:imk:tm$.PmM. salambn3.Zb:l~ ruu~i:nd~ tum.dMU3lU. rrens"e .08001' gc~dlgJnj dim anl3yam~ymye on.wmgeriJeyetcl:: bim.enbim menliwm:le~ b~uu .~ basamaga. \mmmk arb. i!i~ di,slfig\iirii lOtto Riolojin.. roluk selup ~ily.a, kD~.; yerds serili ya.tmPmms'~ geqiID., kcn~ bilm~ biT baM.i: oUeMemru flW/i31],fitHacli. ~mImlarr.litremcl.ef i~.d!; O:l1~t_en f.azlj3i 'O[Ul3ipll ~akllm:Im ,ymw:vm~andl.. Hem en. bq ,dUib ImIlm. yet&yaltml .gijrdwCil. 'Ce~:in_(fu bir blahallk 'l:Dirikti •. Bqmm JriUnndb!\:i lean bi:riki~si. giren.'leri l~dd~lIe 'dU$iiOyo~ Adam ke-ndmnj bir Jere :mi ~D,rm. yoba bill qui biri:.niD.pa.m1aj1 'iniI van:b''?BiW~an. !ii3mI otdug.mu Qahd: &I:lk cuiJel.

Ru:lll!lll1~ umu1su1Il1uk" ~J. kap~,ub. f:r-emslit€men g~d,ye. ntll£e d!oL'OOek ~ tetill~!,ha:~ dJonip yiirllidi de. ~a b:ir&tk:ika scmm durdYj, du~ftn()i, .renidm dO[ilemk. ,eski yCdJIllD3 dtil~, em. ZailenPt'tefSb.~ka~a sroro.l!I3'd!aJ gridoregi, e'lll'inyahIl1niaydl. Juna 'on_.. 'lCekJi a[J'la~la. ·he~iriidD~c6'ym~ gibniY'ONiw] H~rn~ilJ:l yeniden bq(ay,a~p. yilzde yti2:dii, UU{I,:lbrnkld de ibugiJl b~JaJ"a;c.m; b'lJii~ bl!ID8ll'mast" Klilci 'be~im']idfi§timD;ee' dt nep b~ )iWj!rn1m!

H!lSUm!Ln~,.

No,bet: Dii$I[ij~

.'..

• ••
Halsiz" b.e2gi.a:lJ.,bedmce sarsmllu~ (1<]_ ~, k~s.tii ~ bejeBdLP'@v10V5'k"j1I, ~mdddm gilD ••yaoi bD~(lUl!m u.;:UucfipWe, keQdisiPi !;-Okiyi iiDl5SeIme:d~g;i haJ.~eS3(gwdl '~it ,adam §,fimn~ var.dlt onw. Bu ~ gUn i-:;iDde 9CVliC$'ill:d;e her !,omugi insan ondai s£,~ t:tyan~"tlfdm.
PtielliS,'Vevgeni P!W~ovi~·c ~'gaHJl!I
Ye¥,g~

.Et.o,gojm 'm g5~dcri~Ja;dI. ~ ,deLi:m~ bIT gfilin:tsemeyle ~a:J:iP~Wd!t. Sag e~i kaJ'kQ. t~:iiild~him",eYI~I1daiw.Pml]s [bu ,e!U~tm_1lfymd~edi bHe. Haur:.. mad~ima g@re gaHb~ inanm:lY'Qmm. PV!fGoIII! .• diYG hatmn]~'m.
S(lIlI:Mi,bit ;:mcllB .• O:[lind~,~ bi:!' ~eya~~ldt; fu.,iool1l, v,U't~g.m ibplay,n hijr i,$lk~aruhu ;f;t,ydlmnJMII!:b. BlI, ."k!lk:i ymm: ~mmyekadar IDJnIDii. A:ma Preas, b~Jimgn~]~!6i&fuld~ kO'paJlI vel!!iQbiIr km~tm dw:dUmDllya-agl kork:unQ !;:Iihgm ilk yMtk~slJlJ rnm_l!ll i,dd~~,y~a,.·bJLDcrllru@bl~ hatm~aii:l:akll'aydru.'Soma t ,o[il).iinde :tl~)' ta:m1dl" ~e~dim 'kaybetri: ~lb.dl!f ber ,geinmmey-eIil .!1~beDfie sara
'[ofiLlmI;lJii'[J!,

bir be~a
~~

,elUirdeo.:~
so:!!!d~~

rav~oiVi~,edliL :H!er~Je ~m" d iyi b:i:r i~~~

oo,y]~w

Yevg9lJil .',a\lf@vi~ ~ddabir' adt.rn ~Mi. D'<'iJyantlmallmfi .~I!: 1Il6b:~tmmtmaya. ~~IYOTdu.Ama d:aba yrakmdam ~. Pnms~m gmp~e\ll:" 'lijimi. tamnm dogaI Obll2;{bgmm f~ ,.~tti Pricms1 Bahsc girerim kisiz ~b 'bir ~qsiytmltet istmyo:l1ioouz' Hem de tonIli~ ~stOOigin:irz:IciJ~1Je1ili dejildlm.. dedi. .Anmn. IRe 'oldU![~POOM •. nOOOlwge<ld'i:?' Otabiim"" dotmdw. !!Hzinfe deiiJl de belkil. ba¥wEyla,ton'lJilDak d:ipmJai bllyiikb.i:r mcemikle fad,: ,diIDiZ.
i!sl.e-

Bii~imil~g~g~blli. sii!fllInObeUeri. Wliol.arak genm-;0- and!a, )'ittz. hill~br.

ibh:denbire die_gi'ijifr, BiCilrn]J ~edl!])~. yilz c~zgiile:rin~ itiueme kap~ar. KIiilFku~~. hiQbiw ~y,e b;ei!lWmJey61'1I, ,itnb:hWIiJW~gilc hir ~:~gi i~,t,e.nkClllU; j~D.la ,ijgiH Ilk' hew~y bu. c~i1JgruiEI i~lndee'rirB!i~. D[~tanlMril'iinin. itJail.mmft ,SBr,J nobe:tin~

1159

£ks~g'& i()~u.m_ik,1Ial
di:siiAm,ck' is<1emOO:i, zihnj ~ka, diiiiinoole:re yilnddi. BIll amda. sam, n6be1i. gyimtk oldl1ju smtdia gclirse" bllDWJmdrul 0 ooli, d;lIJabJarda ka.fasmm binkmb.iM cm_Lmwudigimti !Iii" imdii. Bu garda, eanW:$ .unJlO~yap___ma gii.eil" tmdim :mlaYlil kat kat gillWleruylord~ Kafasi. krulli, o~mtU bir ~ dol'uY'ordu.HG)"~~m ve ~ku1an yaIl$l,yor.i~ini <!{ik" uyumln. ~ v,eumul dolu. bfr hlmD' kapllyonlll. 0 nlar" biii.1iiD bu ~liLk pard~ lmnalmun ~1a.gw o,son smny'enm (bir' smiye' i~in e olnr bi~ bull bir ows_ezisi gibiydi, DayamIlml!lz hk W'l bUL Smu:adlm. kc.mme gwoo 0 am ~irk:en, 'Iii\~k 'b:z klendi kUldinG~ biiliin 1m tadini ~iD'Ila:~ y.~da,domk B~a'~ OODLL't o~arat biitim hu ~ ,gibi "dip ActiO anlanD 'If-e panfll1atm birmtili'k. dogal oEmayilEl bir hal 5aJlhmw gm*tjgi brusma vud.~ ,Oyle.}~scblUil1l Y&i31liliL1l

Ama iQlen i,el~ bUr bunam~mve libi!Dmiyle hi-:hir ~

doruk
ma
VB

D£iI:laasl

degil '~lti de lJcumm.lI], saym* ,~yeriod:e

o:Il:at.alb.

lP'i'e1ilS.,
mi.

~ ~]i~ so.~u.ca,'V3I'W: ·M~d~ bu, d.uy~ If,enililoo saghja b~ca babJr;lam YC incc.le.uooyiksek bit' UJ!'W
mademli
0

d~im~ d~

giizeUigi Uhde cd;Jor; bir bii'tinlut.

zamrum, bdar

taddmlmlli§- alda bUe

~llSandia hByat kawanLanom ilerl bit 'senteziyle 00 oem tap~1ll ooid~ll11 sajbyor. oy1eyse bmnm bit basmahk" dbpI laydma:PD Nr~Dlik obnasmitn,.ru! Oiliemi
getirihne~ humr
va(I"

saki.mI~

duygJJSlil! \f~Rk

Bu bclirsiz~!er.

..'.'

~k ~ll't1~BI:lDlim ~m (llJdujilmlh ~1rusu yokJla I[) anda esn:t aryon ya da ~m ,~tmiP.d.qmi~ gib~ ~bsmm. mhunn bul_dmmg~ckdl~~haya1ler g:,fui.yontll, ami. htilaldli: bali g~i:[]ClC bUtim bunIIan 0 .. dUll.'ttMIHa abl sizg~in.den g~i:riyuulu Id, rum gin; bu" tam bim- ke:mtin" an1ayJi&n ve bemJlik duygustmJ..m 'bcfugimlbal'C gem= mcsiJdi 0 saniyedc; ymp, bUII!a.h1BJ].mm ii:ncdG ootru~1j anda, bnm kendine b b:iwlli OI.;Ek1J.illyla.: "'Do an lmtim bayara ~,~ .. diye:blldlgme' gore ku§~uz e an ik:endmuQeolUn Myala ibedel OIUYOrdUi. Yme de: bu iddbyt maubk bakIo mmdUI savu:nmuyoTdn. CimDibOlLtiik, ndmII kmmhk, budaklJd:: bUJ'!JiUt:e ftkjh1amJJ'~mamaryan brr 5Q~IlW oLamk&mrndcydi O~ l~ btlilullna iyle: dei'mme bit' ~~)I'ii!I gimlcs:i ~. Vumg. bu sonucta. () anm degub:ndirillllesiQde hiT yamLma oEabi1~l;!'I ~1rIil!l~ b~(e. d'uygolan;YJa ,ge~ anm,ndati ~ya da. ~ kmrlini, ahum)rotdu. OUJd~ SJIUrtSiI!% muUuluk'tm oWrii tlu saoiyenm. p~tteD butiin itayatl

heniiz ~Dk'~Tlfdil!e: gatirifdigi Imldc' tmilismce "gilz,e:U.ik \I~ .. mnm·.I~ekmmJ oileD bir smtez'"

'be.ITi. sam:mn .. _ di,ye .iIlIli:fi]&w..d~.'BUilD yapmak ,ddJ__ma neredSll! sli.g~~ben. bllmiyruu ••.. S9.Qmma Ibmr ~ey1i!Uii. , . e
Bail1SJ.ID$1!1iI2·

flu o~

djr~in

~~vmaJ.~

ldayeru ~if hab;remi B1li.~§llt1a1u·


~i(tl

d!aIlJa &l ~1a1dm. Nffibl,!a, V$:\fi(:lfQdlJvi~.cHnm; si~ki;p

g~ii •

•••
ciNLi VEYA iFRiT
Norw,filS .~11;; ~iJ~,

~~up
a

rut: d~ ,gimle}!b

bift¥vj;r]a,b:akillll~Y
,a~1QIi~(I.~:

..

B~Mi ~~
,~mMQa1mji.

Do.ine cgmi!~i''Dttuu~r;

hUyiik bir

gibi

dfhlUyomu

.P<d: i)li yiiNHil~ dJirun bu" msaOSI:Q:iZ sie, lW;coltlS" !lJe4li :!;\\IIlliIDda ih~yar~ lyi bir ,oireniro garmii~. ijbek sosyetedc 11:11;d/!!!Jn.~m:. y ~liJj~umd1!l, da.~im~ye delt pet. bfi tmluttJmlliZliooo.dlmiziJ. B,j),fdMe dre} hepi:~ ip!!!J d~~H ~la~ 3lID@!!!}lgimbin ~m~ :b.1hrlm g~ .... Ama ~i.~esmtlJ~ bmiJes i~iio ~Wiikellm. b~ diumlllil ~II"' kltyo\l,lona)lia~ B.i:r ,ait~ ~Jlshm~ siz~erindml aID.mmam8;!1~geoo~ bir:~ !1m yilrebm &e'YOO bilrh~iz Qlam~.oDJ'-1()IIIIW Siymeymkn.a. b5,l:c' yasR. dl[§:I~ U,~flSE daill!!mlu~l:ua ••• siizi, sfu:ijkf~m :m~t1' K.~mI~w.ka!,betmjilt~l1e . yap",gUil_jz 'bu. QI:k~S~Janmll bit oo1amf'\r.1if 01 Nicolas eDI1,S!ikbn, ~9~de~ biTsab~tk!, W pm1l!oo:dt bab~Ul~~I))~~'~ BGlli h.. ~ara ~si1'iri1.tledilini iIlifuoJiyo~Q,u. K~~

aiaycro.bir

'biT ~ey? E.e!ll!ti.mm!Je bu, ,cmavma 01(1~ d.elilige ~rotem~i It'k i~gi!;1~Ii.Dl':mek, NI_61lay Vs:evol~ri'ii''I~ aiel! ~md3Jli;u HmIDdM bO'ylesmea'VllID~51an betImI!eyeeji'l1m.!eri vam;r. Hemeo :s.nnmk1. heI~eyi :31;;likJarrgi.b~. ,gflruneo"
,o!a'bJlmis~~le

.~~.g
Pelkf ama...

lnte~talII :nat: CaBa~.ar

.'.'.

bellti sijy~eri.m si~~., edi, d

mE.~ o1m.UilUlJ.u~' N_1ll

I![Illdrulk'Q3 ml!uillai!'am!o[Ja)'abri!iD~lOOmlbjJellil~J,;!.ne,c yo:racajl!!m. bi~eMemt, __ :$_111 & si)'l.ey,~m"amdoo I!!l6tt ytJ1g~liktm S.om:a kWu,'k'lolq bu o'ay ~ ~ serdujum :OOD¥3 Nioohy VKWi~O~O"vi:~ yUzimi bllllqtu:ml:ait ~~,~Ii'l yamt ~-erm:i~~,:""Net"0 slimJ]ar sag,1JjJlm tamyerindis ' ~i
I~-

I~
J

"ra~·I

-- .• ~.,.~~

....... -i'"'-

l'v.

l•

is)~1'

iil~"~

•••

hiif.' durum.ydt ..IBh~an SO:tWol Step. Trafi~ovj.Q' e~ bijiOO h~n~~~ hem de: '''\tIiwm Ml'me1 '. b]~ed~' !Oglung kvn(u; UWdtglW:tl ,ay l~lnd!?iRW' ,gUn be:Wedlijim Ltaf e.i~H. BWr,Uil~fiiDw~giOekiici ilim'::di! ,l;B2i$lad'lf~ d:iylC &eyinmi~,~!t:iltn.,d~~roook.
~aJ!iI:O.D

Vairvara Petrovna

••••
Kauu::1S'a!E A1a:ud,

Oper

Nmola:y V~v:()looovb;. sea dereoe I~~' gJ~t'Ul kaim (I~a.m" omtM' bir mithh, koxica mad'am. ,lipu;tima~yJl dU&'fI,lkald.l.rdJ~. bci mcyapb O:D1iD~i, :soma yaru;Q.~G,tu.ru"ko:muP1a~ ~dl.GUnh~ ~~~er wan" pildraMiiI onu. S.o-,
ngad\a, gene tadrn.mgUlinrep&k kJ)~o1du,Cw'l!!.~riinoahmlellil._herWili! i~.:in'de koll.mut.m beiine d,ol!ii,yr, b:mdine ~. onru:, pe~ ',ese' i~ ~~ ~. ~ .)pm

Bjt ~ .: . ~ !iy~e;sW'seydJi kIorirudan ilWIl ~;zava.1.l1~ , K~Js;c ki.,lcan~var LnuJra geMi de '1f3bI, ,1!fmajuli.ll.BIliJ ~l~~b:n'lru ItIJ:iI]'b. d~ ,su.ooi:, IO:mdai:i, soon M~ ;geldi :ib_~Y;!lfa•. ~ bir saat. smD.mlNu»itlS tllMk,htn~!, ,~ici. ob-M: b~latb. bpUl1l!D izt~IMrl!1!ib~~ol)an,~ 1m" bucrel"e bpMJl~trJ_ O~d'lllk(.aQtirll]r .bmrd!.L·~.U!l3,yum~.nytu ~ Oy~ tmnl~'Ujk@~ v~ P.ebrIO\'lma:ra bie~llluju kiU'§t ~e almaya b.rar \1femli~tL Dumml!D. IWtle t~m,{l: ,a~~~~ i9ID ofbyle 'bem~ \wmga, kQ~an ~,Pe~va"nrm, V'.aliyte gij.~ i~ dM,a, ItaImm gm gevrillmilMi~ h~esi pek§q~. OyJeilci •. b.l!.aUam:ma. maJ:cjID!!y,aD Varv.am r~~e1 hlpa ,~'b:Hl1Jda:n mm-eden g,msw gm. eve dDmn~

••••
Sadis1J

dw:l~k]mndaJl. Z1li¥,alhkad1D k.o:m.dan difiilp N,lI1d:1. Ntit0lay VmrJ[jtmi~vi91 ,~.apbs:tJ:il~eline <ill(b~ brg~allk lo.~l1l.:b flIey,eugn:d:tgw ~a}'ruJiIi!mU~, ~13-km sa~ dDJDD .ko.CMJ.D, Y,amLUlliOl, ghti~ ~~. baktp ~ ,ace[eyle "~ 1l:'i'<'i.)'Ul'" ,_ di.ye; mm:nldmildi .• ~*!!p'grutt:l
I~

'

...

Kio'm kji~m pmiimli<OOJI

S~lOV:.

Calla"3ir~ fS'~nf
<;e:vreSM(l babm,PI jv,oo OsiPQ\fi~'iD lrnlagIJD.llI 'e.g~~~~, Ooq;iOCi AWyC'l»Oi 1'e~Y'd:m.k(D<v ·adtim ijtecyegjliti~ :gOO~ll!ill ise Ga.f:o-s~u O!kJmrikfm ibUd'it la~.iilh u~ [v,. Os~po:vi'VgivellJe~~I:M!1 ~'I.tt kilJbiJ,~I:: A~1II1 m~ birmsama:b. :~$t.e tam '0 .aJlldabj~ Qtmay:lc*-t ~1l'I1li lJir bakana da pet ,~lk .se~~k.bir ~y !Qld~. Ihtiyar, M't;oJas 'm b~el'i, ki:daj~Da.Jginr{bir slI[jSl~da,ya.c.Y'enfe~lruruaj.liD.lD i i:st yam!ltill. Ld~Qa :kuvvctUlSnl'(l1gm~ h:iisselt~. O~4 o b~Ja:ca!!:: ,gibi [IMw. Hffi~de kMdiswnk:i1lt~ bel1Z~meyen WI sesle,

Hil", "eki,.Pe1!e:r:ih1ilIZ·~, hayvanoo .b1htbn oman gi:zmi hif to,l. lil.p 'i}ro: o.ldQjunn dogru mti? Marki ,!ie"Sads'm hils: s;l2den dem; al:ahi.lGoeii,do,~ mu? 1~;'tyaJ:m.1,~1 :y~kimt ,ltlkuim~ d.ogru, :mu1' gayl1';~ '~. ~maya, kaa:.~_,oo..~~ :tm,lw'dl.

Ken.diJld )iumai!irl ~.'Nitoruay

Smvro.

~~vumlUi

Sa:liOv~Wll ~1S:mOO ¥alain siyIDmrez! Her i~ ,oldugu gihl mJ~~yin.. hu do~ysllleme:n Pn~i.o:l~UPOllZ; yllIDf~'iU~iim , stzi!: UZl:l:1mI se~!l biir 'fld,
,SO,nrn."

Bn ~iiill.mii.li!i.e:o. s0Jil.ediM, 3llit'I89OOriklru:a

bew:tmeyu

QI~.

C!~l&ci bOOteD.
'

I~. ...
zamn.
~ak

oobnmadtatl,(ledi.
o~IqW.,

_'

N~ooru3!S.diye· mmld.md'L, ne bi~ffim ,aka, bul

Iinterill:taI!,

~;'.JjUfiH

Atyl'!~ tle,alfb~ blr ~ sezmleye:Ol,emili~!H'iIi helillz. 'GOrm.ll;yor1aBh 'Gniar:! gimk{.L Sommda '\i'liHsesinm yik~c]relle del:: f~sLltmy13 l:XQ~T k g~biydil:3'r. BWflan_qru I~virmc~ ibil.'iyann f~ yU:rub~c;QJj~dU'ru idsinm ,de. CHide:ri faU~,i~1. <fI!,QllrmS.I dOOa on.ce kamtlqtn;nl.{hg~ glbi, y~Ma k~&alM _. 'bl:raz gibi daM bclde.81I!l'mr mi IbHemeihm. ~l'Ilb~hll'lir. Nie,f)J'as ~y ~'liDlem.i~ II):l.aiCak, cil'aha nv¥el!;li,lsu:dJ .tiyann korn3igIiD1.

N~cfJ~!:lJS • .Nii;:olas!. di.y'e.mml~!iI~kwih1Ql bLr1re~ daiha;;


bu kadar iat~ bad] b~r,at.""

mlti.... :Jeter

:8;o::IilWlda. 'her ror 3In1aijll'tb! G~ Jan~b~, 0 ,aDa dqm:son d~ ~ Ib:mJ,haua uyu,y,ao,.1UkWu bUd~D giDilw ~Deye., yumruJdBlyIDaJ bpl'~ Q~g'ln,gi'@ dOvmeye M.§laJm§11. Kafmm ~.me deli~~eb ,mmald1j1, iugmJ~aca.kb!ir ,gi~LehpaIflp' aJdJ.·CImIru :kmIlI!. eU.eri.ni kesm. NCibe1~i mJhay. amttMltM]~ d~: hi:Jika~'kecl.e bidik ,ge~d1gi:nde MJImII.1nbJkI1IIDll'u ~ ~ atlhp"ellemu~ba'ibmd i!(ln Qwm :~ ,~mm:1tii,I~girinoe tUl1iUdlwnm atlJmg~md:B tQlmacdl~ pm E'IiI'~ ~~giffiJidm~ OmL Her ley ·bir andla mla;tkb.KenHmmn i~, d;Htoru u, ~. her De bdair

g6di!Jji:$,1C -(!Jniru~hmJllJmy((r.l~, ed~m.YO:~JSii, ~, ilifP ollce §U;urtlWU' )imirmijJ, Q~a:bijJ~eij; oliiyJMtD, da ~ste.i'dig.j gibi. aIb',deQgf8i[Jin bQ:;rul~Y,i~ gJ5rili§Umde bi~~~Je:r.B1mu,Lj'1l!tlIjJ,~.bmkesmeB 'OROO seri~j Qfk~Y'l'ftlu 'QmJ'~.Duygul~ Jci~ biT'~ Qi,lQ fvan Osr,ovi'i= ,~ :nuJ:],~uJi o]dlW. AlilIJa,Q_~un hi;I~. N,iko:lay Vise\1'(!llod:Ov.iljl'jn aklJJJ ~Yl!'h:yJrelil bt::r ~e§it ,de~l:ct"; ihuek~te yatlblll oMup diij11ncesl,md'~ol1n~l pek. il'gi ~@kiciyd:L Kmlip iyc1eri d~.k:o£aJ fi]~n~rn ,giil'8l!1!1ed_iter, biyksmeh:!haf b:if olJa.ra ya1_mz butek ,amtilam vmiliJ;cr diye~T.UlJI(I:r; keru:l]"kmdlmne ~~,oOOd!. ~u~ ~Jilllyb~a:r da (l'Jttru dbooe'. ama ~,!!~ bu,

ik:i ayian ~
ilIt:erik1!d:

bitr sire yam .'NicoJ'filS..

~tJ'i't;l Vt!: ~'I(a'w"A;yD_j

..'.

..".

Sa~Gv. F~..Ihtyq g5z1e~i onrla:n a'lnn~lda_n. Jj;eri~den, cain, bE£' tavda SotmIDumili ,1b1l1D:U$IDas~OJ;

A_m_a si:z: S5ylIOOini\Z~! a~~ B bir~ lite (~sferne ibif rur.,sa:mmDIDrI C "'erm~jy~e ,kazaru [ml\$ of!8U1:l)ibj]" KBirnmardik gi2e~Ii::M~ ~J1lWl&!inSiiZiQI i~in bi\ilJirayn.h~mohmad~ heryeme silyleru:~ d~grn. m~r'?' lid 1IIl;iU)1:l giiizeUikliCrinJa~~vtIlerinimDIarn.sJllda~J:ik" bid it buJ~uiJ,rnm:d40gfil rn~?

arMID.

:Pekalab[J~'J' gidcbil~~~, 8oy1e s~ml~ isrem~Y'OnII.m.

otmuYl1rnu

gtall'l"tigi~

y:aw~' veiliIme2 .. " dJy:e homl'udl<imldJ.;. Y'!mJt v:sI1I!ek

l'u~ !bedew hfSlJa:nII ~tGV ISfU'OOliyorliu:


KfitUn?ln l!Ii~i.D ip~. iyimnJin&eho:S Ol\dl!ljllfii!i: ~ de bj]m~,orum. Ama IJtmtan brirll>irimden. :1IymrJ.3J d.mYgJUSmlH S;m.mgill gmDibayludaJ ~t~insUikJ~liUgim" kayibo:ldui;wlu bili.yo:mm. 0 zaman 00"-11.esj~e ,!l'y~pj,:a~ajLlik bit eviik mt;im, Y3pbll!rIl~. b.iliyOT muslUmluz?l'Uz ~~Jy:ra anJoomlzl'Ilk b1)!,evtiJb:o~k d~ye: '!;ooyoml1lrfu! QUillin i(;'~~ M" u~um ·tool bnmJlda. doliil§~r. cesaretlle I~ ~ail ufllyomllU'ltUZ. Isrua~. wcda ~In~ ,O]ru11 rubmt~, bayvamail. a:IlJz b.aum!tMamI~le!!ldliQ~ I1ir swr ~ittydUibum.lmql n,ederni: •.• S~gdJllliyuya,bu m~ydam lokmna pd_ ,gO:ll;idlCl. 9eticiy.! Sta'W(lgi.n' m~ ~ilIl:Ji*. aklll btl' dltl·mcru~ ~(J.paJlbk Jrn.!;~ VaUjruin_gw

,o!dul'J, 'Ilt dlaiJa, dB. ,jjnem~~si"bu mdikaJ dG~in'Celerini hlQ buakmad:l;~~dn.D;II, JOInes, IbwU11llve-,u .o.os!oovs1U:y. dlmse'l i ggi .~m1eri lehine., bu ndib'l d~lirl'C0leri,nde;n 'V~el{:mjj~ O~5ilydl;; 00 milhi$ m:man.llmmhic llir' zamm yazmnum ,djyebilmektedB;bu.law obyu,cll bWimasLnda ve kallC,U o~lDl3Sm&.. m~ te[ik,etmedij;i mdikaJ.izmffia rolti bilyi'kl.~ oyle ,~nnt:iyomz.,
mdieal scleu d~bl!le:lere~,
jj

'

tuterikWUaJ:, taftw

..'.'
su "'~IS
'

t.htiWale] ir grup ~ltmtlle:o~dugu j~m 'idama mahblm ol!dupu bm7.o~ h idam se~pasmd1m, d6:nm,j;ij.~ orada, ~dam W1dcyemu ~'iSit ~Mlru,~ma.. "nous,
be, attanllyor ''C;brism:Ue bDmu§acarpr." 1 'bn Ue: <\m peu ,de [p(l1lujer-e" oluy:ofdu, "lOk ;avu(: t.oz" demck i:stiyontu; ,o,lQmin ~,Ijl!ld~ Hris,t1yan~'dtf. mimil J'.s,a ilelnllUf!D.ak oJ:an.k .mltyOrdu ve ,l1Ierust ,mh~ Ise, l<biira:VU\l tOZ;U di~yeret~ l1e:rhalde. ,alay' edtyorou. ,OU~),and,an. M.lenecs~dan og,endii:imi2e ,gOm,. en yabu ,aJkada,~anndan Nilkola:i. StmthQ:'V veya St!!nho,v. DO$toly,evski.y·d~ dins-e1ijglD A1IliIIl!pa bll.d1il y;t~arda! ;artI!li1m .haber Vemleki!~ v91benb:ooa
S~
j

avec lie Christ~ d~Nii.

so,m Fr:am&m;a so:)l1,iyorv.e.ateiac(:iVDJ

Birden YldJflllUlh ,Kiri1lovt g~e ~'qDl~,ya ~lad;t. Ertelemeycc,ep. '02eJ1~He'. iJmI· . rti . - ..'
~armml'l1,6 aJ~.r '

...

YOfl!imlJl~.M

Ie;t.meyj]:~._

::;~[fDllyOn:Jmi

0.

Jooes~ Stmlitov'dan. ~'ubdm;i"olarnk sort: ediYOTt CemJlret:'tJ\:~e H_~l·,i v P<sy,gamber'dco S!OZelu,gi ,e;btazik liIall~ngUv'~JliIiT kayniilkl!~ biris,j de bu Smdwv idi;, Strnhov'oo s:dhrdiLrmdian ~ir dj~ri deDo~t(l,yewtiy'nm, ilk biyllgrnrm:sini yazan :ki.tmJe 'OII.mllludu:; :iLk:planda yakmdlm tmtd~~m~ kabul eW1lek durumud!!lY!..Z. Sttahov bir de Ttdstoy~'~yamliw mekmp iWe habrWanmattad~l;'. bu m,ektubu~ Dosro-yewkiya:ra!j.bm1ahm.ncb. o1l.e:mJi bir yeri oldu:gunu, bU:iY1@I'UZ.

t'ollstoy'un b« mekt!iJ.p kaqlnda.pet 90k fii]digi: M1b~dlYOr. 9iimkti, 'Cafte-.. 3,U~, mekJtQbl!lDbul y.cdeTi i9iD-'''2ehirlai abtma". "spitting out his poison"'" bu 1H1lli~emesiDi a.p~yor ki '!f(lk isabedidir. :StratlullV~ Tols'to,y·am'Cktubunda. XI y
DQS.to~V5by h;:iJ!,'''k~o!Jiij'J bsbn9, §lHk" demekWn gt:n kahm:YOI, "he was

Iba~, envious. P.t""IV'&~,·· ve bedhah ve zekL o~dllil!pu da, "maiieiuOB:rod int:em.g¢mt" .eldiyor,: TolslOJY"iWl, bu. kijWJemeltli bqismda 'DC.k_adar rahatslz ve ~ ka1dJgJn!l ~]ayabiJ~~ HeJ":iktsi de ltusya! IWil ~D bu.yik yazarlan kabul ediWdikr.
-

18 DosIO:~_l(y WiiliS, neVa ,Ible, ~JlPS Ilt;!;.u tri~ 'llil !;lUI the mdicat id~ ofhts, 1OU1I1J}l~ly e (lUI! ofhis.mirul. M1I~bnJ'I)~DwlW)i.'Jy aM' tAe~h:s 4Rd~ ~pmmrre:, lomdcp-li1. 2005. fi_'I}, 19 imd., s, 17.
oS N.lI. S~~. 8'1: :P~lMlrg, ~g is. 301·8 . 1.11, .1, C!liIie.:m,.Dmw}~i&1fWI ~ .. .ofLiKtWy ~ CMUWn. op.dc., s, 94.

m Perepiib 1.No

Too~.

DostQryellrslciJ~lilm Ins:yatm mi:ad~). g.e!'9eb~zohi:1! do~ebedim:; !~hc .l1niad 'boosted ofn,pmg Po ntl~e gb:tt' ,oodfl,sml~ §~timijmkij,C~ biw bZl!l~I:na ~e9liiilli VrebtmtmJa, HvOndiilpu, E, yazly;omu \',ebirde, ~~nMeako·tltam: w~l!ih ~is ,u.imaJi !l:eB$l!li:litillty~eIud! .ilIiO wk; ltl) i:!eliDg furAe beiliU'll' ;uJll ~.()f w,o~," Skab,ov, DoSI&yc1ilskiy~ni!ll.~~bevj,~n ~ayvaui 1iJ:h:h!lijlmuQO.t . ederek, DoS:'toy0Vski~'·,de kad,Ln ~ ve IQeticm{!;ltfe: ilgi.U ~begmffi "",r; dUyp. bl.dwn'l.l1JJd1g~[t1 iddia, em)'(Jm~. J81~d3D~ !~] ili~kid~ bir blii;Y'\fU i:J1e

L'l~mdl8, ~smrrm~ fddujbm'hBIekuro:WL N~l~gmJe

kdag

'bb' en~a/·lh~IIIN I ~II

Bc:midel.l.bl9ill~lIIllhallfl3!ooa1d:ad~r;,iHcscl, a:~!dam.l., dU"n:rhht u~ I nI jN 11111 • ellt:eUekm-e~. ~ :v,e,~I:ak,a;I1Mml~ ~y.ebi1 ,dtji I, ~dan. ~u ." kalm~dlll": 1Z!l!e:)"9gfm:rle, i~;mvii.c'lnl~~imsy(g!l!! k8!bil1i~1!1111i~, U I: t t.

man

Dosto-ye:lffiki:y ~mda

rart 'bumm~ ,zordUri: Zw~fg'·m :nlOtl!Ml a!k1muzdadu:i

m]ghl.Q~ b~I!w:i!~g.lllmyere dbU,JOrDZ ve S~0V"WlIi" bu zdrlrH idldia yre,ya, rutha:1111an i~in ,delli oJara:k~ ,Do:stoyev;s,'k~Y~lliilill fQII'Ia1n!lrutll.'lgijsleWtlgmi, QbyoroZ;~i3mt demek, H;c)5ID'yelii'sidy"n:in KQPeil11!~k De'Vrimi, ad.llkontliWitc dl_cla, lOO~jyuJd~,Pe'kiidogru!m~; Dijsmym!tiy'd;em~ptmGtm slktuMalarra. ;'lsadistH' ;I;JItt b01U!bd,e, lJ:eyu'lt. deste!{I~Wic~ ~a:reder ibul,~,l)lWl. Kmu~ bedhab" haYV~l1,~e_h:wtim~ ~1:3 gey]yo:r~ kLS:kam~sap~bool.;, bir ya:lmt arb.d!~I[9[1fl dl'ii,,Dos'tO'yevs'kii;y·d~lbuldqp lci~il~k QbgiIDer.i.d~rJer vl~lbl!l 'cJ'i!:-:gill~ri s;a~'nI!'!l ~b9'tlllHl 'b..g[a;m3ik, !:l],ijmki!i!!]'d,ir, BiIiiWim, .mJufardll'n. y S"rmurml, Dan ki~mli ~ood~ bir'vebl &aJlglM ol~upu dLil~llIlliu~'k!te.a2:U,mz; lmel:t1lrJ.eYIlli~lhrip edJiyoill' bCDiI. de. B.~i deged~ :rok ,cdi:,or. Globa!ljst t b:irorl)~Jl:iji ~egiQiiV'ar; tami~~biyijkrnr,
Nczamin b~l,adt;, ~i,
BI8!b;lIs~n~n ,ijJdilginiihber
000381.

o'ldl!l@lnln:~ b:iJmeyi. akb Vie:,NbU Y~Didei!l kumm l!jiGk aCI veren bit j~hl: UI h 'nij~ ~. Ce:1U!.Ct19~~r, Ca~'I:I!.~toyev81ti.Y·_Jl. :liiu jl,dkllrll :S0'Jma, 8!lgrtamaya:. ,k:OJlIl1$tfl...3,Y1> yruna Ve~~meiiiDii yeni;d~ i,pe.rundz(U11~t id~. Her llobdre'l1l, kar.a bffirrnh. d1mnmJrll, mIDslikbie ~~r He9iby~rdll~her no Ibetmn iSonm k~liidii.iryeMden ~p:mB. ~i,i~c: kau;,i~~yofid)g vc humll!Qll ,IICllt~ hir iiS o]n:imW!Qt h[~ ~ku d11I~uyomz. HerWliloot,Dostoywmy~~ y!:mden bir :!l\[~lmmtot dUYP1ijj ~ydiriyorollm. lbn1lQ.u. ~UlIldi~ he, ta;\'gaya ~ '~e bullsruJI istesm~en gdMed:eo insam1bjml yenid~!l, 'bu~run~Y0roa~ey@B no!het:1~1FOlilleWl'_ .rn.e uda£' lndg;bift\l,igifO:k'bmIimalbdlll; 1]wraadtiJ ij]illl~ s cpiJe,rik tip,! builluyol'W.. OnlilDi2'.dadli:r \!',eFiRY:~

J. CarMia'

ihtima]j ~,~.

b~

burt1l,!l ~mMy~~ ~ruibd:.AMm habJ :bCam.yerincie l~. H) O~__k: SlaMh ~t alu~ni~L S3i;a§ns~ biiriin WmdtimafnJm:. ).,f01BJ ~c.i·. (h,~IUk1e" n~b£lio :!OJlJil~" dti<m~ k!i~:smUliik,Ibe'U'Ol. iboru11!l!gu" 'biJi' SlsJldux\um:, ofM~,~ ~'kfi )dma. gOfc 112:i_.!I!1. ~~iizcllilde:mum'~.~ ~L'Z, i!I~00J.. riilcaillil~ m~.Simlrn klmtm,w bnamaJ (I'd ,n):h~~yim UsWnd'~bu:g&1~ifh:l'~·~~U[lij~tm
~J Oca~ Sa:b<m,saal a!'I'Ifh, bi'i basi[ets;j~i1: MUldai. ;;idd;il~U bli
~I ~" I~

:a!M;l~~am!l$a

;ilt 'Qij,b~tin ~e'Mlliida!li~l!1t bUi-

yo:mz; demek, baba~(i~l m~kUeri. etki:li~Eimi'iyor. Se'~gi~i!ZViemlim baba, lJ.ohet.e yo.~~Jyo:r HiU; Ca]jgu~!!l: d.a 'fiberiW!l"e yoomda,bep ~oJibw~~inde :w~ her ~ o~dl'iiriile~~gi d,~ijnoos~yi~~~ KUrek maM.'1Im~Uin zorWamalm Ida b~ Ib~bned.e'l'l o~~ oD}la .iLoo:llIUy.oF,. bu.n:d3 dill!!'a:hitiy,a:mIlil.

~:e~lamaik:~oolumu!laynrm" ~am'ym .~~lkii$m,gi i\?iQ birver'iba d[antk ,gormd:,. .eak: i!i!mli'em lD:obetta ibarot ,o_a~p b:ir kabul eH~lle
Anl.a. hep

mUmkUmldftr. N>e y~bu 'Wk-OOG de: ISM3I,'l:mmo, mulllllilm ii:!wtubOy~e giji!lter~ nlle''be: ~s[':a!rleMil,e:r yeecl!lyoou;~leba.. nomlte:m :so:~i ~;d!x: J. Cattea:iIll!~ ·'tl'w: viol~t ~sta.sy. ~o,'Wcll d~m~ in llie: Idiot. tlbe 'sllMlllli~of D08tGy~Sky's ~pi'~ptic ,~peri.~JHl~j.Should oot [et us fQrtet tilit~ 1lemili>:ie co:uequel'1ce.~· blmllJ. ilremme:] ~.H'at;dd:ikla dmenrurnrm:,B~filaL'da y-:m~oo§~ddJetLiv~. m ID~SJ1"O:yevwy'milJepii]epmk delilieyiin:derinm :z;i"e.s:~:idli, hiUy~IIIlIlZ,~~, ..... I~k b!.l.b~ no~b~'niiley,~mij,'thli:iilbarnme:ri,UIliI.~~aW~d!J".lij i Catli~y"IJj[U~ blll

all!!l.gUn :SORni Y~lllU.tl).

10 $'I1!bat:

:Saa!, sa_.il ~u,,:mfidllj ~i~: hili 9i~'lIfamkll_lR. i.dtiifilWl yam.. Hi(1g,ir·~ .HQr.lamJl,O'mm.m..i~bi.r ~ d~lim ...

DiiSI:Hvc:

f~

lCc:.w.me g.cHy~Idwn I{j, ymibiir rIokt ..•..Bjjlm~imi,kmrurtdt.~ miithi§biJr~~gnsl ycd:oj:ni~t~yom~ Aoya~.

'I.

B~lioc:~ kazmm~ Wl!In stiR"ouyu:l<mm ,esld balme gel'm__ , Suldedli IlBbc<1:o mistik ke4:if \l'e' simrU sinMi gUrmc. 2.8 ll._em,':=,m. uz:U)I1W'kQ bir oo:bet, sf!,'ba:h~n I,s~t.~~ ,b:"""'''' 5........ P"_,:: . .~....'II" .-~,~ n_ ~- .., lI'\;l;U<Lnila!!Pit',
yiiWm
l1iIitlltUVi @~.l.

·'..

EKSTAZi & C'ENNET


N-'
S' TD JI·KR"

""M S]~y(l~'iI!U1,

1,,'IIl':',I'~"-

, ....

OIl' I"'¥'

A~'UD~ij lmfun Mia ailr. h,ul:mmk.Rub balim ~l!: kededi 1. Ajllilos'l!a 1!.-1"Q8.h~mJ8. odam~ ~ b1r ,i::G''!It ~1\'11'~"" """"" , ... 1.~_·1:;0.1, . "Ok_I' '1;1' D ... ~m -Ie BO\Ai~ SOom'lil.S~ IlIlI ~m.e. b:a!hy,cilrum. .."
.l'-..........

.. Nota

~i~~~~~~::t;':u :~i~~
B£'lItJ ~.

"'ii).fJii nlld:CI!!'i!Jig'" lIDlammddlf.

'

...

cfLltuDray

CmgtiUII, op. eil,:~ :I 15-1 lli

It was. I believeil in, 18'63",,exact1\y' on /EflS,teJ" !~. It w,d- ~at:e.j, ,a:fter bMl o~eI.. It whenDo~'boyev,S1ty mled mro;8oK~· We ,Iilml,~ cmi.ttmied tJcmv.e.~aiQn,. Wi!hou~ remembermg the ,exac~ slIbjoot" I ~ say that it \VIas, very' j:mpDrifmd juul fiI,bst'liad. FYOOI)I M~imalYi(Jlllich. ~B ,eJia'Lte4.QO~ pacedlabo'l!it tb& d IHmm; [ was sittiWga:t :my desk. 'Wlmt he wu say~g 'Was filU ,of ueiJ,ility and I"". Wbc~, ) made aJ :reliDJ.f-t.lin ,a:pm~nt, he bilmOO towarosP\e: an inspired li~n?wh:jch proved, 'dmt his exaltatioll' ,had retlched' itl heig/l'l. ",~stoppOO a IOI'llCntas if ttl fmdl ilhe ·e:lUI~t ·winds. with hils mouth aheadJJ open. I ]"tedl 1~ h'im 'With iilil;oreued IItle'Minn. ,~tilllrg ,some !:,l(lin:oRiin.ar; wo.rd, some: l' '1J~1I]1lilon. S'lJ!d~en1ye slnnge. lODg,dfa',-!;Tl[I(J~t,.,rbsUid SO.1~lU:3. eame from his I~f't:1I1mouth and litt fell unCOr:lSC~OW' in dl~ mlJddk 'of tlite room. This lime dlIe fi~was not; t00 v.io'ellt Se~d wiith coowwlsillDS. his '!body ~IiIrrcned ,and fMm appeared! OJ1!his, lips. Half. aD !hour 'I!ller' 'b.e fe!a.inOO com;I: ltlUSnesS ad I took :liIim home'. wWQh. was not tm'., fy(!dnr Mmkllll..)'lovich told. ,we 'severall times about 'the momen~ of ~iC;QI'(ltiOl] which precedsd th'efit: Fora fb'w brief iniWlfS. he, usoo to say~ I feel t~ ~appiHesS un,h~f:nkllb~e rile normal shJle ,and unima~J:labl~ for anyone In wkn liiiLvn ~texperienceiJ r'i '... I am then ,tl1pt1fecf' h.a,Wi.o,ny '~ifh mys~lland ,tile ,L"IIt,rei!,udversei. 'tlte ,senation is :&0 stto:ng md! SI) 'pleasant thait 6'116 w.OJ'.i'lf1 !:ll,.~ fen yea,s ,of Ii/e. pei.J:r.ups ,Iliil¥nQ:IJ-e··swhole' ,'ife in excltang~ for a few 'COIJJU;d!;, ,of .su.chfdioi(V.

s, KOVALEV,SKAYA
..• in Siberia. He ~,rh~m Itarilh~ybored, w:i1h bem,g Iillone and whO\l~ mQm:ths woul'd 10 by without hismee.tillg, a sew w~tI1, .homto, cl'<!icha:ngedeep w d!O'u;ghm,.Then be \Vas evi.simdqw~:e:uexpec~cd]y by ~fI: o~d 'mem;d (I haee fo:rgo'tlen Chename mentioned by DofiOryey~ky). II wasaacl'b" 0.1'1 Eoster eve, But Olejo<y rOfll'eunion,.de ilhern,r~'ec ewn.,lliThefest"am ~lJdI : ~ passed lthe whole night 'in the house. ,cJJu.ttirng without 'IlWCiciq, the bams passm,g, by 0[' feelillmg tired" intQxiCQted wi~'1JIhei,.'m,fNf,~. They \Vor,e talking about ~hethings cl'osresllo' Iheir hearts; Itt'$mJure, art ,tJnd'phjlm;~}'. 11ley ,ffinallmy ~I! to rel~igiO:llL Dosro,yevsiky·s, friend was ,000raaeist. DosfQoyev,siky ill, kUever" and each,
am~Eltty b~ ieved (bat

iKiNCi DOGAN SAVAS

the was rill,at. 'God! exists. he exists~' (::n.edDostO'yfv$y. (;Illite lie~gilrf. of exaitatiO'nr. Am: that 'Vi!i!ry mumeillit~'(ne bells of the ~le~ c:hl!Lnib. rnr..Dg ut ,fnr the Easror o momilmg Sf:nlirae. The !rlrbe1gaJil to s:bl3ik:e au, Id3iDce. ~ And I had the fooling,," he ,oo!i!:tmued1 ~'lhat dTI.~ sky ba;d ,come dOlND to earth Im,d] ~wancrn,red me i1!.IIP'..apprebelld~d GOld hm[let1!.iny DId i was ab50ilibed I by him, 1cried ,out eaee :more: Yes. God! .exis~! 1remember no.th~ng mo.re.
Y01!ll,ryou hellU~ peop1e~ YOIl. CUD01 evtQ guess what sud" nappines_s is, Ihe il'app/ness tha,J 'we epil'ep,ticsjeei,(l second before'th.e/il. Malwmeuay:s iQ ~;e Koran, tfun. he saw Pan:rdiJe'. AU the inteN ~gCl!lti.llibeci1e.s, ~ oolntvimlced dial he is only ,Il liar ,mill a chair.lalatn. But nO, he iis not lying! He Ieally ""as. Will, P'mdlise wJu~llI.!te' bad ,lin epileJ!l Lie611j, beeeuse be was, a:ffoot~ in ~e same ! w-ary as I lmI. I could not ,say whethef lIhisJelfcity JaslSi a, few sooonds. bot!l\'ii OF t'lll,Qllth~, bld' be:tieve me:. IllJO,uid n:m exc/r.arnge' if lor all Ike jtJy.J in thi;s. worltJ:

• I1o~;nin l1n:Jll. ~bl.mk Inilii i~m 1:mIidc: ~ hCI iiti:!ill de y.lian ~!i~ m i~ 1I'wdardtm K0'WI~v.if'I·IlWI.m_~, J1b.l~. li~ ",\1: Tiir~ 91-ltirisi .iJf&., ,dlm:!:Cini:6bGIUmR wJm\i$ W :bUh.:mlli)\\il!"Wl\. ~ wdi~ '~iInaMq tull'amm'lmna: tmbm '~1~bilmd i~ bu iti anlanmrn. tnJilitm 'Ir"m~nLUlID dIJ bI:I ebt!l: ~rum. Tabili .dim R~~~"&_r. Kowlw:d::!ilp,':I'il1li ~ilfiruD hibliYogiUfil: bi~'1cri ytrindc:wr. Dil," '\Ie ~'ii~ v;e.my.o.:nla:1'1 isc. Ommu'd2.g ;i1IJm.~ buLwU)'(IIlUml 've ldcrnr ~ !il!diyorum. J. Clltte:rn. ~~Jl)' ,rm4 tJr~~ q/Ll'I·'ttaTJ C7e.aIiM.Op, cit,.$.. 1 t...,l rns.

BiRiNd HOLUM

,FDnS;~. dAUScf la situation, bu mlsalli Tilhsin, Sara~'tm allYUrum. "du:rumu anJrunak 'W;J8 ~';, ~ "~ it" i;se 1mby6lUfilI ckme'klir. D0~a~~'~3~ ~~f"lDq isii~iiiJre., illliS3M11ID1itind buhwdugu )1m veya dmtJaYl fad:: dnlesi ba.I.im anlmyOlR. Tahii ~~vD .. telIlne.iylc de 11M m,.qamm iqWde 'llulWHiuj1l! VqB i~ine arum 8iil,AI ym ftuJamamasJ. "ssl,ediliyor; ilkmin' lftSidiir. Sam lmstalannda ,girUyOJD.
P M H

Doktntlar,atydmlanal!hlar v.eiiniv~'~ baJ ~ ki. ,iUDei gl'Q~ ia olanhmn. :bmuyu ay~ k:anl!JDi~eI)eri ~ tim IlWmle. epilepsi"Din _h_k" bilkJ.i samye~ik biJf at1k 'vera nibe1, 'oTmadiWiru dUJiIQlIDlak dokt'OlWra ve UniVers~lere d.yordu. vmfeden :La~,~~ Matbuat ve kanalIar ise, hWi:i yap~a!k l1if ~ tasini yaydllar., 1m netkP'Ie ,\'Uk ~, o]du~, 'izete y~q;llh:oayDlm }Jf8pmak, ~JI_f Q1limamna d~ ve,kaiDldlDl. TIp pJ'¥'i'aID bununm::erindedi:r" anB. ~ gimem1Jiliyomm ve c-iimlOOm g0rny~ sara veya ,epil~ asd, tahribal1l ~J,mliedir W ~ zamsn, sfuekidir_ :SOy~e siiyleydl~ de epilq;st ~ Z3J:1lag. bif~, bCIz:ukhl,jJl blli3b-YOI' Y:C 'lI~Dbirk~I:j;k' ~mtIuju oimlda"sadeee burila1idaD. biri'Siidit:, B;q'blan ,dla 'vru'~
I

Kaplan \I,e Sa_ok"~ de~onl11"

"ti~jbmisini:n ~~-e'k oldupu,

dimJaDm anid ~ ,gent 't dt~, birbaIJ alalJjJm hiiHeCfet" o)~rarifediymlla:r. Demel. d~D ~., ~'ktndlni b'~ ~ d:iiDyuw farrl'~ 9Ok~~ ve~!lnm!j hir)1li7lJe ~ Gm-J,,:wl~IK:apJan \I£.~, bumda tahmynJ!'" '~~nhermman o-'m3sa, da gmuUiHe ~~O:!l, Heb~" §ddimle d~am edlr-

meat ,~dieti

oyteyse, d.er1!aIDizas,yon"un "birlikte olduju" bir baika bozukJuk. daha bw,'dIIfYunJZ ve Ibtma.,"d:epeI:S01'J31~yoo'~ ttiyorw:.Depe(,SO~'OD·U Jse, Qo.k. kJsaca. ~e-fJ1tl~inilJiWem.,emek veya k'~Ddtl kendisjniQ fild:m.da, ~Qilflit!iiil.maJk yoIlv;
o~ tmliD:llayabiUyoruz" ooyJece., h.~la hali d~

"u ve bu ~m !iimdimc bir ken:ara to;yarat. tlu tarn~ma.darJ~ smmm 1l!J:1 ltastalanm. "ki~il,ksiz" ve '"idrabiz''' ya,Dildijin_i W;t.k.a:mmt ile yetiniyurnrn. 8un.dan devam ~yim. reid ti~iUksiz~ik ve idmksizlik ne kadarsWiebUiyor; cev,ablm bllemeyiz ~ijben taw)wa, o~ s6}'!e.ye,biliyo~ ~i1ihi2;]ik w idmk·, I~~ iDtctiktal ve '~ka it" bir saylem]c de postiktat him'd.W'WBdur.ValMm"'dir .1 C i.hynnun. Sa,m'nm tedamn:in .iInbnswm.i1 oedmmyle~hu nohetsomasl ~I:yll nabe~lci!l' ataSibaJ. 'bIrSl81l1m lCi~lilimi tamip edebi1mektOO.ir. 1I'ahriul; e
I

(;~ddl,yeamDloayullar ise ciddiyerinibYbe,_ektq~t". Sam


')':I

eiddil'~,DlektOOir~ :&1iIm'YJ

bfi:ymec:e ,a.nJ~bnQy.an trp dioymuz (ljddiycts!zdir.

lD~

Sam b~'tarnlg._[J!l ve ha:stHt~ib ~iddii~ a Lrnayanillar" biir de iyi myel iddiala~_ru ~~yb~d,~(jr]m-. Bw~m" halSis.meruaalferi i~:n ~dlldan dfutyaJ] bliyiilt :mklcre s-iriitI:eyen bedhahllar (!Sa:mkg6rrnemiz yerindedi!i, i,~ertruek ist-eyenl1ooiir.BlII1I!Olm, iilb?yi ~ b5lmek lS~edOOermdeo,hi~~Jru bul'nmY0mDl. ''Ca~wgn1a'' amYicllarulmar vc ~'C{digu~I" bi.r epileptitWlir; ,am_k biUyoru2'.
,_ ~~a;D ·)'l.gi7Jey~[I:I~r~ c~myet'

hi Ina

o1abilmGkt~iT.

llfl;bu basta, geid@ ye-Iie, kwQirndengclmemlflu:, lJiSu!dellilmr.

Peb vahim·dirv.c ancak,ba:ogi,o]iiOd~'. bali1ark:enbu sonJ)'Uda,'~ toodidk; eevabeD., 've\am~ti 'm: bastanm ooh.mthliu yere baj[lllhr diyebi;!J'yom;;,; !tube 1;obimisc. tahribatmm,QOk mta oknayabilooegi kesilldir. Aonmnin haknnmda bir i§siz delikanbysa., '1wm1sa1.zarar h.esabl DqtSmd!m bit \f~I, G>5remiyoruz vre: bwadaym.
I

. Rll_st~I.aI1. tabii ··,agu'· olanlar~ 'tas'l ediy[orum,u.s:taneyc


.

g,i)tWme.t,

Depel'.S!i!I_1zas"on

've Der,pUuSY,QlD

" Eh.l!lllWJi9 bu iltitahm ru:h~~dogao,sa~,'" oldu; bu dl sav~m. lmstad'an ,;WI hastay~ olil.tJ1aJliMa ~E 1(J!ldu~ ~ret ctmekredir~ OIi~~guL!l'da geli~t:inD,gim b~l:a. ,om.eeh~e" Cdigui'al"ya ikiall:IJ de,giJ', ~kettell]ernle vc tepef.eyh;i: amyanlarbll swvq·hr. demek isti.,'I'Ol'llIlL"'DQtM sava," i;fc btldm~

Dev,amIDave oy'lcyse" sam, bir haisttYL"blldlnJ hibnez life ~trlfm:1 tam yamaz bale' 5~k~bj~ektedJ~: K~tus,uz hepsini de gil, 311m en az Ibw oosl'ay~ ha.life aJ.mak mnmd!ay!lZ.
Ne
jfill!;llk

blJ.d1!l1'U:ma dD(ureb]I.n:l~kJWdlir;

halde llimfife

~~ilmaylZve

~3ifik,aJ.g1ml, ~
;~ A

bm..m diJi:miiz,de .. biif' '......" 'Y- l!o;:tn"'m.:l-[ 1JIii:I, net ..Ni..... .......ka ..1[~",,,_..,,.lOll !
(>~ U ",'M,i,l,u.

'-ue Olt-

ekm~9in bqm~m.t buJJmO ~ok mi1lamyo~ ".-SWIfe-ime"". diye:bruriz. 8Jmm~ ¥e ~a1Wl ctilim~iD ~gme uymn giistemmiyor1 dliJimiMe:gijuUi'k ammakve
NiteJrim, ''desiRrellfe~isatlOlllJ'' so~Pmil. '"aydtMJZl~" ,!;.Ok n!halsliZ o~d1ml 'iii'C bumede'lii:e: L'aymmi'dan n 9*ma'" ya dial'!\}ydm·bkstlti ~Ikma Werinde ~mibm. I'atmhrukar bjr g.omdan \lQk lmliml.,lhDIImla 'fiitk~ Yolt211ullkdW1lmlilDM:yJZ' b'!!!!ka'gl~arl~ depermoa~ ~iZ88Y?Dt~ kis:il~jzJe~e vera ki~rn::ginikayOOtme ve de:reammmyon·u, de, jdtab,IZleiJlll;)'a· da g~hli'k d'gygusuouka)'be1meSii.zcilikJeriy e dilcnrunndt durumundaYlm ve one.lI1!Iimt .iEliy,oliUiiiIl. Olw- mu.U)'gtillIIIi. ~ d:U e[]d:i§e]eri bit,
~u·tlr.

v,e idr.aksiil~~ birlikt.t ele ahyor ve ~tered idra.kJa fl,p dtmeyimlei'" Ibqhg. Ilmdla imu;e~.iyor,:~~ ldrnkin bo~l vespo11ftane IiDalbim1;sy'O~' ota.rnk IK8n1ncbi!oodde:rini D~nediyor. hki buITIBif':Dedernek, 1[.ishmmlJ 'a ,goM; sesler birdel1 bire oot uak" 'QO'kyahuul gelebiliy,oriar vera ~id(fdle padayabiliyor. n~neler. daha kii~ veya. daliLa, bUyiik '(Dbl1for~daha ,a'km. 'Wl)'3 dlaha uza,ga , YlYor; oyleyst idmik Imbili)~ ~~ ve giivem6rl'ikleB ¢ana1da~ drr. I Hm;bmD al'P~amaLm birden d.ejqbmrbedir~ 'Qevres·m~dci ooje1!arin bazlSI bU:dea pmLtdJ;, ,CI.IW ve Imtta. eam '~D gOn'iltbiJ.mekkdir. Jersl de 0] biLir, ge~inde 'I objeLer" birflen uzakJ~'mJor; DO~I" LiSmnBl. tdmlbi izlik ve tii~iibizhtaIierlmn ~bilJ he&gW ,oluildigine i1lRt luYl'lr; ob ';ele:ri ya Qat )'akm }'ia da '10k uzak dUya!bW)~r .. Sm:ahmn. bu dummlmk.

Ush.maD lb., kqlibizli:

crceptua!( experi~[!.ces t· "deii$ddJmi,

I~

bl'll~

o!anJllts6ymem,e,kguegjnde.o

Nte~percep:!Uil,~ ,me" Iboch~OD!l ofm:d pa:il~Qf~ !baf· hJ~inatiOM. Sowds ~ $ccm sll1il&nly mmd~ 'Of Int~ty 'DlNd!, c'bj~ 1m)' :s;ocm ~ (il" $DUller, ne:u:~ Ol.~ a,\W)l. The WlIJ:ua.1:itl-lli a-Ilec'Md 1.1' ~_;1 .~SD ~, tlbj~, ~ 'DfC"l"Ca'!!, ~ apeculw vitit'id'~. Altmlild~ tbi: s.uhjm: mgy ~l ~=;&om du: CI,.~m:1 auJI of ~ iX!IIlK( wil'b 'miDd:!J:·ftmUIld him. r~Elllpof ~~i'i itI:Id'~oll'm;ily benm'ted. 'WAf isbmaJll. a~lIic F&)'I:M\ilil)', B~l~ 1;91IH9Il. So 2ll.

Knplu ve Sa:dQf;kTbtbool'dn. WsasO'siyasyon'dm, "Qojul ki$~liluola~ milkdo. ~Oz l:icJ,iyo,ilar~ ,aynr.a, 'on dammeD yUzyll,edebiyatmda ayn hie yere IIb~pl oldliiliSUn~ ImWilyuruz.. Bu ,esel'lerd~n:siiz ooerken; Kaplan VI!: Sadoo~ ~1'IU:lhr.:'n Lewis StWGD5'On· .... The St~ge C~e of Dr. Jekyll o.nd Mr.Hayde. I II'cr:lerin enliyil bilineiliwr',~} D,o~dW-. 18'8:6, yilinda ya.zJlm bu In '"Mala" blr insanCla. hem IMrmsmDI'hfim.:d~bir CMlillvalJr k:i~~mlini ibuluy:orduk. hC,ptlnizin, okwnu§ oldu,ewnu.m, k.w ediyorum. Demek: ki Ibie,sara. Th!;asWlIDlliEL, disMjy,atifbal~ sahipse: bime-Di faz1aki$ihld'i oLdu8unDi hUbnediCbiliyoruz. "'Diso6jya~ir dlU'Wlllef' i,-;m tse Kap~a1ilve Sit Jloek"ta ;u 'bUgilleri d~ bulu!'{m'UZ: "Diso:siya;llf kiRBltk boz-llIIdugu" d,~~ fH'lall!7:.asyon bozuk1up" possession d'~m. fig d'W1mil~anve psikojenilt IInnezi He epilepsinm spesifiJk bir ili~l:isi,memla celp ediei~'sc,lmakla b.i.rlikJte ~,,~dizItDzUlmii~olln.akitaP II!zak duruyo.r~ Ancak 'bWI!!I" nonnal ta~l1amam1Z ycrindedir. ~ disosiy,atiChaUerim bUwSJeeliimee~eniesi ,old~ yet1ii:dir;. b~ ~~No!;ol emel,emel\ '~,;ogul ki~iWil bomkJu,i,u alan hastalarlia y,aprian Qabpa'iar. 'lilil. E'EO deti:5ildOOed f~a:t ,geyrel nobetler oldU,'U 'mmlllcWl'a~' VlmyotUZ.
Ow:amda:. disosiy,a1if dmmnlu bq!b~ Mrhnda,ll(srpilaove 'Saiock., 'ide,(JC;rsoM!lizasyOD vee derea.li:msyoo

alUIl'1~. obm has13b.rda.. tendillk ~amml VI: d~gt;rmerio.ce:idare 'oomliroltnl bissinle dlrenlfli de,giimeler me1{dana ge~ ~!;bmJf'!biigiisino d~'y!Uwriyo.r; ,(lemek ;aynt a[anday'JZ. Spa, hir de hemeB" Ii,e,pimepsidenmeriyle IbU:~U78,Yao a kompilsif pety,od.~) i~ ve pesl~t1~d deg,i~iMik1e:riIl i~ ~.9C'olmasmdiim kaym:_aklan~r'· tU;:Lldarnul ,GkN.emyor; M,le 'QI~ birlilm: disMiyatif Mller. bil~ daha ~ok interiktal dfu1!e1!lll ve halleme' iWgilendtri,yorlar~bl blenk, sm:a:h 'basta herhalde t,umuy1.~ b.iJ~miif ka)'lblndadu.
D~v,am[l.diso.s-Ly,ldf:secmptomJara: 'ell :yakm ohm haH,emC'B birisl de.. an~~lhr :S1lytyOOUZJ, ~~o,freni:fb'rm,p5;iku olm~muilT; bu ik{lnudla arm kaynd:ia ill <-'ilkila.mabn b'lJlluYOnR!"'$imooiJomI psilmm o,L. ~gu e,ilepsi hac;:tasDl1D nobe<to]a;ylan ~eya ikm~ ,d~arjtarm b~liin9 direkt. ili~kj!>i,olmadml, bonik in-

oil 'l\

:0,_ , Sadoet& 'V~ J JLS~ D•. _ ~:& J

v. A"

~,.

Kopftllll~Sadodi::~J'. Cill 2,~, ,~,it, ~t46.. s,

~ •• ICftplWl' I:iMSPdd 's. CiH 1. ,op. eit. s, 3M.

Delllek kJ sizofi:-eni£ornf psikoz. b<it bomk interikl I h~.. l~ dw:um~dsdll.r)lYl~el ~ ~ok OlilE~ sODlu~m iti~myk\ ,it~psi~'i. e ti~ihk uzenndeki lahnbatull; ntmenerii: bag~afamiYc,ruz. Hasl:ahgl baylesllU
1!e:rikta.1 hastalt~wrd
If."

buit~e~tirmek V~:sU't_1damak,. tckdiy.etli~ birp;Jlitotratit miditr; IQyLcoe diyebiUyorum.

falsifik.a.syuJ) ,giri~i·

Bi.r sonaca w~mL~ IUBdeyi_z; be'JId denob~t. epUepsi Iliasta:lamda daha at. onemlidie .. inlteriktal dunmIlan.Q dahi, s"irtek]~V.e'mhrip ~dici \O:]dJu,guaub:nl b etnrlek dummundilLYlz. Klsa~ $WliU do. wyLeyebiliriz, epile:psi ha8la~anm I on:,_w ti,o~oii_si, 'ba_zuk 1d6rlUdi olmakn_r 'lie do]aY1iS~y]a..1mlA:sUre s;arallb Qt!m bjrisini~ bozuk1d§iJikli re~akki etmek Z.oJ:'W:1.t1aYIZ,

()Jleyse lki~iliJde:ri '[;ozuJ.."1ur life bsskalan ile 11111~tu" erornobil kIllU3inmad~ vc evlilik yiirutmcdc pek IrnbmyelSi7.djl'le.r~ Ih:III IImrlllHUr 'j,jIC hemi mpl~[sdli~ er: genet o,larakstabil )'3 dill ,ayn bi r dey~lc. I ul, I I II bir kamlder ~P'I~IRdal:i yeksuadurlar 'e hem koleve hem de ik.l1slahl I.h~k1'1111 isc kesindir. Oylcyse :kK!I1di mahaUemi.zc gcrm:i~ dunundayiZ..
1I!t:l'inlC kall~udll! bu~unuf:'~

II

Bu konuda Kap~BJi1 SadQCk~tao ~yle bir 6zet :aJ3ib~1.i)'Qrum:,"Epileptik ve ha:slalar ,arn5~nda borderli!ne~ atipik vaya Illibt, his-triy,onm ve bajumd~ gm~ ki:t!ll iJ::bmuld,liLkillm yiibWt yaygl Dillk giiite:rird Ki~Hik OOzuki:ligu oma hastaL-ar. b~g.mIl ve QCking.en kiJilik lii:relikleri gij~t~e.ye egilimlidi[: EpUepsideld en yaygm ,~ilik bo2.1lkL'ujubomerliiw kj'Siliktir~S~utl,cl olmayar.ak. ep,ileptik hastalar, geneWmikl:e tabU bi:r karakter )l3pmmdart y(Jbundw. lmmatiir ve Hft,. s puisif olabi~i.rler; 'Bu kiJiliI:: kOmesiirritabm~~ ij,mYml gjri,imJeri ve mdtkb
j,

bOcmkl.ul.takj utml~ in.sidllflSlkaismen 3.QlktIlilnMUlidu'. BpUe,sisi olanlar stigmatize edj]mii~lel,"ve kaygl itrilld~diller:. me.s1ek I~ede" '!I1ra~ kuJlanmada ve evlilitkyUriifme.de ~or]uklJarJI~~ ,~yadH~ru" ..BI!IJ psikos-osyal zo.r]Wdart':~Mk :eden.OOl'OOillli_gi birfiedatdasyoDLa ~.irlik1e ..ba,fP.mitll¢, dQ$ilt ~laYJt!

ozsaygt ve bu basralannbm;ngunda .!WCllt bordecUne k.i~Uit o.zeWkterlne k.atJuda. bU~mIu.r. Elav~tGn ep~lep't~ am'll. Y&~Mt'_SI.ki~Uilc oo::mkju:lannlll
~, ~il.Dfmli, c.'I~ 6niJsllinu. d~ sllMcinj vcduygulm, bl!iylH< c!_dm ~ ~~ ".isi olJn~.JiIi bir Ilm;bhkfu. ~.~c"frmiyi,mli o1lOO 1amJllj~ l 9Otmmur, ~ ~ Io'C 'ti~illpa, er oilult'ijni ,~cytmg,.c~ b bpsamb bmrtileri ,,'mdi;!'; Iltl !I'eJ du~iinc~ nlg!!{m\lll ve t¢plci, 'bircy~ benIik, iltulI.plu"Y.aDi ffim ~i:lil:: b'.wJdlilllfOO" hir ~rMflin ~i'Itlw ~lYlam pdm,~iU:'il }'3II1It verrn.esi 'io\ti nqrin ~rr¢k ~ g mayal oldu· sa'tiuklaml!Sli Cb~,ilD, acaiizyoll) Qbb:ilir )'II, dagill!TM olPllam VJIl ~mtIet'!C: lultraf mtllliml~ ~yebil'irle.r: ~ g&'$el ~ i~illSd sann~M.hAtil:$iI]~. o:c'I:irfD itihlbilir. Kon~l!ifi ru~ '\I'e dlJizeDisizdir. Al'lmWlti TipA.lJ.rtiA:fu~s.i'. Ad::i!ii'bi.loot., Iii. 643" Iha iB1iBih n I)t ~tmern }'t~:r. :l:aJll bB$iQlum:da ,a.o:IN:nif<mn ,manifesluyonoo fF~1 ~ wolm;lyabi1'M;; UMkIKm. tlpl~lim)'llik lo\~ h~ dl:: ~iW' ~mda l.~p'*ili: olmalfanfum yU\yorum, B'UsW dOktor olmaymL!Jf dli!. ~im:~'i l.iil.iylJrliIf \!C gUmUik ,dUde: VM. $twfJret'lii. disosiyal:ifdnn:rml;m ~ad.a,~ wr ~ deAmnlKdir. Siml'mlh:ricn
~lI,~II1.e~c~ :~

hu hali, hipD!!l,Hs-emi fiuk ile 1/,I,h dl11(;K mijl1u..iin IllU~ ubbJ ilgi1endimlleJSI ger~ken 0000 budur, Btl soru~ IJ, lllhhiycg5nu(;'d!igi i~ill ok: say,amaYl:z. y
\IIC

Hoyk bjr i'olograf. ne der:ct~tLcdif

"CJ""

moooe ~

'~':Jy!ilp IEmo,gallili. burada, C:3Jooidc ve hit 11\'i'aYOlImaY<l1il kirnse izl~llimil vermekredir bill"
,IUllyaYI
lnllillnli;lI:llg1

CCIl.i12e

torcrunde oiciugun1lll. ve iI;:i[l,de:tiJuhmdugu yer ve


ve blr

kes~ndir'. (jc~ktell

de esmide

eenaze roJ'ieni'nde

hi! imarn-harip lisesi !l'Ie~Wl!.mU]Uj, muteve1I':3I1111i1 ,o-gluIIL[l. Kel"im Cern, bi.ayilk lur fU;~C ilc ve el-ense lj'iek1uek bit$ sagbSI diledi.gi gJ3riilmeIlll!lJ~!;ltir e ilk kcz k.ll~II-3~lyIOruz. Cam.id~ ,o]d'ug-WUl realize cdcll1cdil~1 manifestcdir.

Ote yanci.!ln, basmm. bir de hdordu!Ucu


l'll

kuvvet"

Oh'l:Ul'idd'ias]

ViiI. Huyu,

hmil!o; me1l1faatlerioin ko!esi, hir basm O]UllIglllldlmt, ,Ilphe ederneyiz. ,"ok 111)'lf'urvc hili'f&h;::i.fik8!syon bas1!aSI:'dmrtdogrulann f:lIsifik:uoliidfu. demck isII'rem.lmve gc~klel!dell ko.r:kuSUBOO tek Iledenm, l'ayyi [I' Emog,an'm orurougu m;:J.k:unda ka~runamasld!r. CUnku~bunlarlln biliflmesi halinde Erdo~an·1n her
~1. J. .~
&.

v. A.

Saoo.c:k'.

cds .• Itup/lm UJJll Stu/m.'ll· • CilL

I", ~Jl, c:i t.~. 3S:;!"

'iUl1l1ig,l bir UMU gOJlCCvi!!ilde


bu ro:d<li~Orifuy{)rlar.

b]motSimiLm

~llt'IikUSJJ.Z1~g!ibe:IH IIJlM1IJ:ladlir.~oNJlu,

~i~iHn~K3)(bt: D'eperso 11 aUzf;!Isyo,n& Derlf~diz:as1!O:fII &:


I~IU

Gmu~,

[I-Eiill:!!"

!Ii

Bmi,[l do;gmhv~bOZilJ}'odaf,
Den!!l!m'il'lasyolIiI::

Dfp'et"sonaliz1IIS}vn

'& iEIJlsef>eBiillfka~ :Saplak &,

Sonra S:arll.3i
Tayyi[p ,Etdo-gan, Mil~~etMedi!.~ ~!(}nwula oldug.m'Wi id:mk~llde goml'lmii:Yl)f "lifElbir saylo\\~'nil If:r-.dogan'] dindemJi tal'l~dlgmnl ella 31nl~bi1ml:.. DaEJ on«l die ~a!phl.t atrm~ WtlldtJrveyilll""yva. 'Efidojal1tm elini lJrtangi \'~i1e ,ott-

~'.e

ll'lhvi,O,1ttlmrn:l:dsll birisi de, biHny k~~bM'hD' bunun, ve ".111\111,1'1::'.3 '!'Lond. sUOllslnoo manifest"!!: olrnali1gl.m 3!nlk ornli)'1oruz, Tayyip Erde1111~·H'l. bir kO~l.Ik ,l:ul~,b.akaii],la el-ense mfin.<llS'cbet'i klltl'illi'kle'Jf!I kendisinde oMu'11[1111, sOflcyemeyiz. GOrii:f,Ii~11Tayip Erdoa,§8.'UiJ,·ln. ba~bakan]l].aa makam SU luhi fi.l)'ip Emo@rul0.I.dugumuJ !'loyl'flIi!lek ~lIu;:a:'Dl$lzdl'r. nel~,~, }'ielr"j~1 hem .Imrml.: ll.llb.lkam ~d'rak cdemto'digi ~n'hl~lmaktadu~; tizi:iilld~ ayfll gG]iS '!l:1lV, y
S,am'n'PH en buyiik
w

re~m~~li~.bU!i:n1iyoruz..

Bumda da Ta.ylp Erd(}goo~ l«mdlim:1e degi'd:iT'veya~~ U~§ka, bill" kimh ktc oMu;U a!fllrt~ ,~

biT

kim~i~"tiCditr.

b5:}1],ebir t.lbl~:YJIlII-£a;k K~I'mpa~' da b~r kaheede di$W1~-bi'iriz. Om.lar bw;ka k,isjreer almak zonmdaID:u.

(Qk ~j,ljk; Meclis,'te S~U'Hu'!:rDoh:'1l~,& IJuyuk Muheblbet £:. 0\)11'111 'lcltu~SSijN~


.0\], Bahaean'a muiliiiabbe~l!;i ynkla~tlglm
\,Ipllm&.o;;.ml anlryoruz' ve d,.~i~lcri biZlk.11'11

b~!k'3 sekilde

o.:!~lklam3mlZ: zordUtr. D~~j~I'~rt balaam oi .. bih:cek

en ... n ki:,~'lcr<!wLndadJ r, bu g6:rev ~'ti111 er tUr,~u.hULllrllkt~,n )fOk!iilllll hH.~odir, n h d K unse [;11.1 makama }r~k I!;; t!mmJ)',or vc oyl eki, h:pJ.m.Yil. KroI1 da. E'rdo:[t=:iu11~ ~urnl~W1rh:n tercu man :srumu:<li,. d.f$i:!}~~e.ri bakan hglllch:1. ~~gn hf,ll ile, i~,lJbtJ I;".-.!n,

"ben h,m:ijmal'l deg:ilim"


nU:ill.

yollu k..imli:k ve ki~ilik ~s.)'anlyaplili'lak n"Jl'Undaktlll

Simdi o dJ~j~'leribakamdir.

Ta.yyip Emogan. ba~bakoollk konullloda Ikalmay~ s&vmem~k:tc vc dl~


ge~il!i!ri ~.cVilliIU!$:.1.(ldir. lkisinln ona]: yaru. resmi hizmel.karl~r.I iSl~memesidir. DI~ gezj'i(lrdl): ve IrnMlg~apafb£l!31DJ dairesinrle. resmi hi:zm~tJk:a:rlar btdunma
nmk~(tdlT. du,!;un;um i,drnkjnd~ dI:gLldir ve Ike'll-rliisillll,in de kendislnde edebiliyerez,

Oyl.e an~aI~.hyo'rTayip ·Erd.ogali1" ibuh.l.ndiugu yeifin Medis salenu 011alm!.:;u:hglfl1 itrunl!

DU~ME

Vahim b~r du.rumdm.


gQsrcriyo'll';

Her iki kIlIPUT. 0iI}'i1 ~yn pfizian


s'U1h~'..'Idsha ileri hie ,a~a.m~dadIT-

MiUiyc;t"i'n y.aY~!1ll:l1d1g~nd~1
('uk: mu mctaksiz IQlduk veya herk,cs Qok meraksiz oLdugu i~mlnbell!!mi, ~k "'1.1 r.uk] ~yl m; ~oyh;:: de sorab: II~ri "sar'a" ile ··gire~" ara~mdl1. hir ba.CManll ViI'I" In. 111'1 '" C var. Amhj'de SBIIi':l). '}te~ ~lma" ve ''imll~m'' da, ,gUre!I antammdadlT. '\'I~t]1g:iirc~'ndie Zll.fer. mkibi. ~eil'c ,;akma He cldc:ed:illyor.Bu:nul1 i.(ilfl], sadme ~f..:"k~:~dir e sa.r·1! 'hasta I. ,aOSlZ:ln, yere !Cak~hm~ misli dUilf1ektedir. v

iI!!1.1'.t.n • .nl~~'i(aJ1l.

QlK!il'f'IIlFI

i1(!!kI.uilt~1iI ~md B~ku:l'l'l .M\I,STMA~sTwl

1~llLriba't1kabU] ed~~ i'" ~r.,[JoS:loye\.'slciy"il'l~ :sd<SLk d~miU'iOOov,e bu ansrzm: diifii:ften. zaman zamsn, yarn aldlgml nat cbl'lj~tirm.Rw;~I1'da, "m8paOOt"·. d~il!ile fii I'idir v,~ "'11<3p;.ld!1l~"'. 11.l,_ll"lln;[)~ "dii~m~" cyl~mi olmilia, ·"padu~a,~··. ""padal:" fiUindcn.'i4jfsn RuSo"Jlise Ao-7iu'}lt:i.~k~r lo~'Q".sara. nuank, [ut;rrg.a. )r;i1bik, k3J1]'lIklanTIIl v'!L':fIltcktedlir. S (J II:yandall, brUre~ ve giivqme ise ''shV3lb'' S!)zc[igij i~e oo~abll)'O'r. "',sm,ra.mwy:r'', "sh", "s" degil." "s' ve agZID arka tuaIinrlaJ'l dili yURllll~ ditlniija do,~ru k:lll.Ill"drak,,ltikarnl:aLnb'dir. Ve "seizure~' 3.nW3:mmd:ad~. "ruru~fDa'~ demliyoruz vc"l'ijj!Jel" kabul ed:iyo~ "Piiiwado.k." da .~jZlllreve ltI.obcr :anl:aMlltdad~r_
$chv~( ve
kulll'!.11li
I

d:i]~bl[1i,"oozu.tkoi!jii:mjkl i sam 'nln

Ole yand:an latin ..kokenli. dli~fcrde, ..£aduc~·veya: "eadlUql,u~>I ~ztijgu w~r, "dfui;ik~' djyeibmil"'Jz'lie biz "kadik" !'!Oz'C'il,ginO b~Wiyornz;l bill" yasa.1IIlEl LIQIlCminde yilSal~mi31yan. tasanlar" "kadik.·' oL\'l!yorlar~'~d~ijt·, demdrl1ii_ ""L'aduc:rri" ve ''ead'ln,cti'', 'c<pi:teps'l ~lhil olllllaida ''diiiime'' fiffiWimli m~riyO'r.
I

"iloir, familCe dU, LlIlill ~.adeN, cams., ·'hJm1:rt"._ t"l1du.-t:us ,qlli ID'mbe, Q(tu(;U5. "d~~ aIilmimil!idn: KAd,a;vrn gclmce. ·'cuh\'if'C". d~ tbnnation ebseure, rm~ doot~, ')fD e;.wm:-. b:$iiilili:3e "c~", d~~k liililJda! gc'Il't'Iitllktcd'iL
flU;fj(l,UUln!

I;$i

emammmi ,.:enG de

ErymolO,;Mpllf, ~ Frol,lC1ll!t. s,

':ii.

1Ju. :lIm bizlc veroIl. Fatma, Sibel Yiibdc·Ur:. g~cteci ve bqhalmlWc: muII Ih ri oStmd; ~h$tyo.rd~ y.wftJdanndan dQ~aym. lbD ~ 'Ye gamteciII ~ i !l U7)d(1a!JW1fdJgrm ~tkmymuz.,0 haffide" ~ w v,eJdiji:baberi:ere I'~ vl!u~lUom~z Lsabedidit ViC: wlar amswda. iU "si!" biJgj.ylc de:kaqd~lJOmz_: b , MI I;[llltil B,e:y':i-11bir ba!jb 6nemJi vazifm daha vmIl!ir ki 0 'lilt s.eyaballenfe UI,KI~fltuk, sUes 'vesaire i~be:p~~ do~ Saym 5i!.$baka·alazun otalJ:iJecek Il1Iil ibl.~lali'll bu,yUk bir n.tizlikfe mubafam. etmesidir.'>lDemet. Tapip &doI ..WI',," ~~,a~~MIW dok1:m:vey.a baswbWaa. dcgi1 kamu'oo, akp'nm tausl bit" biUnen .A1sIan:vcmnettOO!ir; bllDijlh~de. Orta9<li':da o~dugu ~ret II .i{,:. ·I'tm;~mL~ il~ ycrine ~hir y,ermesi i'tim;dine b.~.a.ma:y.JZ.
j

H'u habme b;oi. eld.e:yocdderim ik:idir; bRincisi ,b:il- Ar.ab:nm diimnli Itl rnk IiIJml!.s~g.e:retJGclil Ua."Jan vamUi ve ilima] ederse~ Robel mlimami Qot i kse tit; lkinci 51, sru:a!miIDa'~~a:nUE! d~e; S tipiktir ve ila!('ludm:l harek,etle bir kill nscnin sarah ,o]~3. hiikfun. 'kesin ve itD1l~a>s1Z o~maktadil!f.. ~te de
t,

~y~l;.ycbi'lirj_m~bedmngi bi:r dokto.r y,ey;a, h~ ba}b,C!. Erdo:j,aD·~D UaQlanm Ihllcc,dt ohus~, s~h iL~bmj o[dujwiu lwlayhJda. 'mlayabileecldir; hGrbalde nmHl bu:rat'LaidJ.r.BlQ'iB:da "lkm 'is;e_r,. Thyytip' En1o.g.. C: 'Qevresi,bu Idll~la:n bir Slf otamk 'sak.lmnak g:ercgiDi d'o,;oyorlar'we hunlan kasa mlanl'lmlJ t(;"di, cdiy,o:rJu. Devam etmeden on~bir patmmr;I'M.~.isbi"yo:rum~, hema~de. EfCl0imt"mo, arab Q~dl.!~u vdv'f;ya, ~]:rJi!;lm.1Jlbp ile ifgisi ca;lmay:g '\I'eaip"'mn kasa muItJit'Zl olam:kmaDlfiU birislee eMM~t edi~diginl bi~en" yain1ZCB, FaDmItS~HID ,IItlUgliMu dllfdnem.el'u' Biyle olsaydlt. Fatma SilM!'in ki'Labm yaYf1i;llafidi_lalln ' senra bu ~~Jrrtrucm simn, aikJlMiimarsln~bcklley'l\Jbil~m'djk; :IruI_tbut ve k81la~~ar. k il abl gomek dalru~ '~iIlemedlJer. Bu ha!be·r"yal_~ara biiyUk IYd~ntlikttr.blll nedcnJ!e karanJdctl katdl1wi ve ,ltOk bii~ ii'LimaUe IICpsi biliyorlu V(l arnk bunlan yazablrndjgim~e 15te. ad~~mt yakm 9GYreSID, ErrfioJg,·'. hasw.h~ Ina "oI'aklilluiar. 10hald~ bmadan ~ka biT' p~ 3.9umammn zamantdu; ~Yi1e foli~ miille oo~bi;lidm.Erdogan "m"kamu, gOrevi .J8pmMIE engel ,O:l:milece.t ij)~iide Nnmila,o!dugu. berkeslD. hitdigi smbr;, Bit" ad1Dl ~ :ElUlbiiiri.m,.tekdiyet·te l,e.);,j~~liyc;t .maJ~bW!!h bunu pekaIDa bibnebedir \I',cbi1!iiklm iOln de: be;p ~Il;,3' 1

fi'lilIiU,'sdb!::l ym:sek."'~i~ Bflirr,rl'l~/~ri ..~~ B~im, kuar biliyorb,nb, ,"'C beD. bir:u da,ltIindlt'!aini ~ hm v.e ~do.~ S!WJl$" kimlmll ~"(InIJII, .MD~r:,_

.2001. i. DO. ~ ph$!ItIm i!;:in, I~p~:Mt~:

me 98b~t m~inde omyotl:ar. Nedelli mi. Iletetiyet. s;a:mJhbir :yineliciyi len::ihi ctmeklOOlr, d\o.im:u bUgi 'vmmek deii~ bastsltkiile: illgi sadeoe fidsi1ibsyon pqmde kaJD'l,UlmrJ. ,arlmslI1lk )'atalllJ qtt:limchu~ 8m. modern fltir {~tomO;biIfnkiUUendiji Ia1SIt~J1u IlnmmanbB birisidimbi suart., Si!lUtl!ce iI'.,iI I! .:1__ , .11-']-Il._, .:I_lit.! _'I!..o,~_~ .... _~.J!-_": .lif .- .a:'!r3lantiUdlJllliileilil "nODl;ll smlSU!:1iMllY ,1I!i;i!I<t~1~ ve ~~
_'I~ jIl. _ i

mselllpimruarcfan ~ tesir.tlDdele1jllUs edirehiilln~ Etdojm"m, kDfUlDa118fil!l1. ([evlel:.GmuJ!m_ndm!! ~~Cftk mrilmt memupimnagjivemmesmio


,ne.:i'cm,de bww:; sara SIHmiI 'bili)'oriaIw: niibet Sl:f3Smda ymdamm yabancJ yatlafbIm:Lyotlar,W". ~erhastal[gJ!, hipoglisemi veya 'fink. Tekemiya'in

l1IIIydwmatmdlr.Ucy. m9bir !it'llfle.lmemum:.,dtoJdorn, giiv~:y.orlar bastaoelerine ,yakl~rruYlniM.Bir ~ VaL

ve dsvlei

hcii aastlWt

wr. DMemsi maOmuam we kmallankukr.

~ i~ bli,duyatm.

Bu lwlIar mGTaksrzbir m.llhu~ ,}8, 9®ianlmnm


g~k!e:r-den
~:Imr;

:ahmak o~ veya kotbJrmsl il{!l: ,1bmIhefizied'ir~ ""Do~ :S3;~n bl:e In~ ~ CiO.guDlm aIilIIk 'Midas,',m ,1bJYUSLma dmi kon~ma 'y1imgi o.lmadlg.m bit Sir misli sa1diD:I'tIMm:JI &",samb loll!lF
bu SUii'1\,. ~ sui!mma

g6m)'io:nJiZ'..

o haMe" Erd'O.gm·l!I[JJ hastal'j:mro


bpl·dt.r.

~OO1Wl tanltl Siymak dmumdaylZ. Ve b~bWiGdiyo~

~'S!f" saymDHSJt InmdandIr.

...
'

1~Kis;ili1

.lI~ .lll.l-'];-U,n,

ERDOliAM : ~ SAUiECE TORUN DEG1L ~OCUK B!A I~~~UM,-"' .

Ve: mOOa~mtrdetl binsi SQmu: ·'Saym,lbetbabn. m de a:rhk ~CJ.hm1 s£~ ooyommtmlw1"" B~babDl ilji g~ I~lii ouQlktiddadl.
..It~g"" arl:n"

••••

~~tomn

dejil. ~

da

.rsii,mum.....

• ••

•,o,o£,aJ'l Sii,V.a~'~ i~~e:budUil!';: ib!J!I'!]a.rnMl milll" "ka,Ic" ~J(b!~ l;!!n~ll gii.'l,temlJeklir. 'C~~jgilllJa'. ayn ~hem ·',tfjs~ah·· \'ie hem de ",lQ!e'~ 'i,cili VI~ aYI1 bir ha!~dir, bunlar i~ sad~e kijle'di; Mat'bl!!!a:t v.~ kalllja:llard.'1~ :!lOXediiryonun ve ill!
!

IlliIillll:' lllh~L'lIii'fgi1m~ etclden

I;tk.nmn,1'!:UiSm

im'::.ri!l'ledl11r •

I jUlhly['..~)I,lo} ~stllhiin1 bir niioot ~~es,jmri:! ~itiUlmiliyilZ. h


II 1.ltlll!men ,mrnd'lgmtlM,g6re. beldi!'ailJllesme kMlji:m, iiQiin-ciipJl d~:. tero:\r.iffiJJ " ~~u 1/111111 ~lbflllatln~llr.,

llC m~t~l.Elrkia rut.'"a!ya sunuYQR!I![I1,


T

8.irimci ltaiModa1 .:fogan haber'e ~~.,om = ~. ~ayy.ip E'fdJOi~w ·"~if3,amY'ilcak··. blilDun


_.riI:

icin it.,·. O:enrnzU"cledir. Amm~ b;lb,~[e glo:lie-,


-]fanl.l<lIrQlil otd~flJ.

To-rOna ilti gun aYII-d.1


~~I., ~.l'lia,o~

g~v:re~mde
1

.GSIiI~~ij"en~ g

I!

[i:k o:m:lenli!!MJ amu-'lien. 500 tnctN: ii'erjsiln1:d,e. .YQi.da guvenllik b:arihthtn bim[amk giri~:lLfe ~~kl!i~a:rk.:mrro,1 ooHmeye b~]:!ilndl~''\fC .~O:~~ pCf.'ioJm;eMineiziIDni veri Mj ve etele milltern'j ~,<lbu ,edilnwdlm". j~~tebl!!.sakl_ B!DIIl.1!sta,. I irk '~]r ve Erd].og;a;n~ 'ro:r:ikaU~tl,o!m,rn,y!!'nlann ~~~bifi stneg-Uven_l}le~c.kl!cdir, i

-;.~
... ~ _
J,P,AI~~~

~I!w:iir.iMD);p~~

r~llt-~

.'IIru"'!''t~""",,,,r---

ri"'~
;o.

-:.~~~~~~; -~,.&II
..

-!II

.....

..:r,....l_. ....,...~ . l~~ ......

~~~~
r...~t!a;~~

..........

..

..... '_ ............. ~1IIiIio...l~''J:,v.~~

,nMIiOi;Ob __ ~:tt,
,!!,

~~
__

... ,....

:.; ~1IIiiPI.:B1I~.,~
,~ii:II! ~ ..

~ __ '1rlliill"~=1!!!11 'O.aI"I __ ~[~II.oIIIII~:!I I:II'-,;;r,t.~ ........... ...~ ~ 1IIIIIIIiiit. .. ........a_~~..: .......... ~.IIII7IId. ..... .... ~r...._oIiii .... iII-c' .. ~ ..... 1 ..... 1I'.nM_II!IIIIIo!I~~ '~~'rs..I1.~

.. ..,_,~=-~~ ~ .
~IIo..w-.J,-o~1
......:.::..iL'II:~II_~
~P!.I' .. _~~ > ..... 'Ii:'

_r

FiIIiIriio~"'I!!!!!'"

................. ~--

.. ~_-

.....

........

Ln..~~~

1I!!Q)~~Jo:IlilIII;loor iI..... r ...............r


...

~rII......IiIiI. .. ~1.....&,,_"w:L

iI..!IIIii....:

.: "--I

..... ~ _~,..r...i.il!

t...1L::W~~

ao-~::!ill..lilllilll

......."..,.. ... ..,:..... _

..........._~ ~._.L
....

....

Oil;iDcu,maIJJo. ·'iiuaiiL~1 onIDem" izerilll,edill'. ve '9~vresi.n~I:I. SiH3. hKt~I,1j1'D1D bHinnm.egrum.rlen ~t kIHkW';ljRU ~tkl'lTlyQroz.. Uzattal1l!rO'OO,irnf~kilmesini '&il)~md;: Wae od~aIII' brands ile ,511irnd:ilgunu ,goru;Y0ruZ.
Bu IildD , Erdo~an
. . .S8i~fI'lU Sle'VC'll.

devh;1 .,

ko:nY.l!Iifildli k,8iIiilIDl~m.a1{~3d~... r: ~ "_

..' ., ' J[l~m~.riJ o. :;lI1lga~nnlie '!!'&Jei di~ c.hamb',lfril:·1afllUl~IJIi~!ftil

ve DcdI1iL.aJ B~]9~ Sarn.)i':I·~I:I.j~,lla:l.ii...OOcn m!il'l1.i E~.,:II ,1-""iI~ :p ~;~!!)~ilIl


"C

'1'';'

~n:~Jm

Thyi'~ !Erd!J~I!!l • .:1[1'1 i<iiel1. geJrugi '\.~e ~lid<l'lo'i. gfu'dugQ D,~liIlizl i'iIi!eki bili Oiil~tilrl ~;O[l~~~)B de .g(h'C~li'lledjgi ~~ml. pemlne~.e ~aU~1erdiQIDle'k~!!' i!J~eliilll;e"'~ v 1;1\(; re.slGJd.ek.J Jud<'!n~!3:ra klomm.I~~limiek~edili. E!'dQga!fl, i.t1l!!l~Um~~I:Il1 gi:demek~cdk ,i:stl'l .'[M.ga!]} :Sa,l'.'l~"IJl!(jIur..

MaU:m;a:~ sadece <:li1~milkJqllJ!Ml~IIJi~:w.

..
_

" .... :. "IIIIIIf....." ............. iI'.i.iiI' ..... !.I.. I ~I.IIiiiIIi""'_" 1..i.IL..6. ... ~ ...._I!t..: .. _:.r-

1I:"...i.~IIIIIII..~IIi:..,...IIf;~ ~II'___...,_~ ......


I"'W'" .. ..,;I ......

......
_

..,..,m..
.-.~"'H'II-~

.....

"'!"FII"!IIIIIII!!-~to

.---.,.-

...... -..--.&

..-!I ......

_I~-- ...__ "-~-.-,,_. ........ io.iE.ol ......


r

--..................

-.....

.&.-.n._

..~_
I... ........

"""!!''''''!I!

.. uo;,3II..LIII.,..

..

a.-.....,~,~
t·... .;;p:~
Ji! __

...,_-

~--_~

..... ---._
...

~L.rr..._ ... ~ ....


......
II:"~r ~._"'"

.........

...,-.I..iIiiIiiiH ...
p~

,,.....~~

.....

Kaduk ise D'uS'eIll" Aneal,: "k1ldilk:'~'lfey3, ''F~ SiclmeM" dUJ$lne h:a:stasJ ISC d~t. iBiliyoruz.'

.Bu tabJo '~du::F.-e·" :ilzerii!1dr.


Aya,gll kaydJg~ i~in diisrnqij,yor. aDS.zm bUnne di%Il:le.k~~[. YiixU bWii~ .f~ e mektedir; ~,j~ nobel:

Hubil' d.a HrunJWabi yasallan ilji:nd!e 'bir madde (I~d!!gunu ogremiymuz; 'd~h : hMtahit'~ larihi! ibcrine ya'ti~iIlI,1;a1~malann bize kaza~-dmil.kll;ml 11111'
ir !Il1lillubr~Bona lore.. b:iI ,csir'in, ,sanlmasmdan solUilkii Ibir ay'" ~e ! bemn!:" hilI ~l anl'a!i1lwsa. ladle' m:i.Lmesi ve .ahell)13 pamtl51~liIl gcri veriimes,i ya:saldUj, II mc'k, esirde bennu ~,san, leQen>iZ sayda.'blmebedir. Nedim m1; gft:yel • ~ "l1cilrniu".,esirin qeyaftl.nlaZ ve IOOlkide $:imdOO Z3Jnan~ •• Sil'llhh,KU!'V~ ~II'r'de kuUanru,glmlZ slheik ife ·'~lid···tq.his ~'ilmes.i m1~.

. Kommal3irm de\!h~t mcrmJllriannUi cb~mda.nve Ita.ri.bnalil s~ilmesi by lled'eDden ka~akJ~myor; hem bas.tabiJ biUyodar oem de kimseye soylememe!k dll!rultJblimdadllFlar. Tn'v:i.h J"'\I'"
.Er"£lO,!i·",'1111 - ;;1-'

mw • ~'d'I'U:;'~' d'-. <:J::~..I'" 110M.


fiRDoGAN
alu(juJIl kul\Jlll>-IIJ'1

I"'"

Ir.1

!Ii 't.~ ""!III In.!

'I.

Sibhh K:lJwe.l~r·i:l)e." kRmik 'sma" I~np!lru 'lll'eril1n~;inio ba$hea • Ill!:nt..:J"iude:JIII birisi dWi'UlllllilfidMhr. t~·ler. aSkedit hizm. ·l1erirulen kmiIu~ II h ~~m ii;~n. aml~ ,oldluk:larallu Jddi a OO1yodu "Ie ,a;st~,ri b.ir hutane,ye pbna ~k s , ~Hn 'lm gCistel"dikl,eri andan idbareil de sarah laklidi y:apllyodar. Bu ~,t!dm~e ; Ihane As.keri TIp ~emi~i", "'koQliJJvmiiyoo" cia d:eml~ U;1lm i1.e ,epiJ.epsi I'I~'nl~ann~ I 'bi:dJiriMfen a;)Ilf3hilme: Umrillde 'Oak d'wma!kwbir. Sarra. iII.ru1Iallg.~ askcriilhEtu:elerin ilgi '!Ie 'lWDu!!iiihk ~amlam:Jm

baiandIWJ:

'Cok eski.de:o beri, ~omre~iy,o:Jil1 ~~mnm smalIl misli dw:;m~e_ri 11:''1I1,i~ odilmi~ elsa da" 'bu., aynm il(m yetedi olmamaldadB. f;WIN c.iddi bit aru I~hisi."Q~~ mpoN i~ y~erlidir. nfiz ve mQmkin, ,o~an6~¢d~ gi~ Vol"iJ ilir a)'rnnclllatai .ilil'ti,a~ we. Omei Thmkm,·'the woRt. beMlIl ~ bcm interpreted as ,cpi~~" dOOik'hi:" sonra' ~.i:rin.in:pek de latminkar olmad.~, ekl.eme~ geri blinnyv-r.
I

Owsci Tm!kin!" 1M FaJli1:r1 ~: Pn::!>.'i. 1945-I'994.!i~ 41.

Ai .'iJ.~l'Y

pf q,~.

1M JOhn H'~

Uni"1:m

""Boolitu" SiM<:ti,P, "sam" o.lamk ~vrii:s.e de, !I1elidigil bit~ih~re~re:. b~kl~ kaJynakl,ard.8J~ ••.. f'!'I~u"" liIta;m. ·'Tao:n":jfaI.k:ifr,ed~ b hell' aJl[:lk.~'l"l2ca k:l]in~~!l'l1lJ, go~diiiU.her ~tryjklran ~.il:isi"~ekl:inde de tmr~e'i.lm~h~lir,; kuikmW. btl tipol.ojri,.liJildigimizvey.l biIDmediiimi-z hHI. !W31IaslR!M!)[llkaraikt~ efnl~ldc b:i.rtii:ldie,. 'Qli1i:aJUIlQ sara hastHJ klmlmgiEiMn a~ind0~. Ote yandM!;. be!!l!.!ilU V" s~aW~. neHi1de a~ [ipoJ.ojt~ye gj!m1iyQ:I'~:!U"i' bWlU b:bul dyocrm. aouna, hc-m i.1d&i dc' ''j~e y.am:olurz'· ¥le;ya"~" 'l:asnim.e u,ygw:L'dular.

IS

- I~ "OJ fill 111 I.,

11 iIlflOCmu~s'lin ~

",.

e:si bir ~

sa)~lbiJ.iy'!!Irw..

Oayc~aQ~k.bum.: "'be.m1!u"iiYoogfmde9l s

~tlll!ll- mukabil.bu gUDkiiupt:a., SimI~lahgmmfiedeni hmW'lm:dai hi! Iii hulll!il._Uye.T \l~:saiooebqil:l.~CY. pldld\dm:. ~ aliiY!i:lr~B~ gore I ~,h I ,.~ ::tJnh 0r_,~1Jann ,Grummnmm:: s:amiliL_01maJ.aJiit lil!tim~IJj~. I ~lli~ hl~nun [ereW d'~siYl~tlliJj.lll:U; ;samh b~ fOOU~ba:hasDnD, • ~, ",Iuil! I illuimaLi iiIlt. Uiimu:la ge~~w. B1Sm~

:bam1ootme. '~S3rarliJstalltgmd3D

g,ellierek, ·'-g6riik··mpon.mmtariUeJ !OOklerineb.i:r Ibab:§. o.l'u;i~ j~liyo.. nrum. QW~dlYor; ~{i~ .~"()ll§1l1~ HMta'hgt'" twinden, m.Ii5., d:Qmi~~iril Yl~d2!:" tin;!i'd:a da bC!l1i~ bir}~ olcih.I:Pnu ojreruyo:HIiZ.. IDern.ek ki '''fallims A Sicbess·~tariM ~;J ~ldan i!h o,~~ti>ci rnlmaktadLr; bu yasaya gO~, biJr esit sat~I:,IS]~ ,!>3t]~~yapaF~en. $~liin.ii~U~~ s~'We e ~'b]~lllisb'~' 'oldqpmll sayle;.. mGlk~tJrn:lldadrr.lirlmu ·;k:us;ur~u.~' ldaha: dG~u ''sakaf'' o~~ !mla,yatbi'liriz. ve Sio,rnf't.li[leT.'ile ve e8W"sakat", 9~, ,allc-~iadsE1'debjWw ve,KUlU;e:ll ~LW goo l aJtl!b~Wir~ g~~;JJ "bJemi~'Iii· ~61ild olBat. "Wltat .br§~bil:dm" u.ru·rbu~oo ~jsamn kW1l] Ijga ,!rulLaJlli.ldlgn IOil'eJilbtOl.'lllil~,
j

'0 b~de

bnill:"rnel o:lm8: iU cm.e.r.rMm ~,~


ohm birgencin .~
bir

smdap'bih'yonum~

U'i,f (;'u.rutrap.o:ru

o1'maJiiMLtimaU ~.
~'llmais:lmtJ:maJj

, k II; '~I

~gm.

oo:basl!Dm lib .~

dl1!bMmdedir.

I)",: BqjD,~.mpD1'immm,ve~'C!1dl!:~ti~trnm~uz;bil BWcm. b.asgb~ ·h:alJrmda.11m ~ iki bYlt lbulupmaltdW:um~ .;I.) Asbri b.as~,

bl

n., b:Lr'llM'ImI~
~m.a~

·"sa~·lkaym
1Ii",e daha.

mmn!'udm:
~.:t

inceki b:iF ~ ai~Dl~M!: ooyl:e 00r kaydJn hllhumU:s~ lhdmalini:p ud! ,a1Iml~
.~~,~·m-poru .. lam.loilusm:al~ ise.Tayip' a

(lijz~l. ''D~me

Haslasl,··~deD>
1

'~bh sarah ,sakalt!t" olll~esin~ me;o:mu·dur.

Wa;;jyorw:.
M6znl~m.Samr[~ Iiffiriik tU!i 'lie 'karillUl ~den. Ha.s'~mitj 't:ru'iih:mw i'!;se~fum~ ve j!lhre h~v.a $oJi:ma y(D~Ulld~ ooe.nd:i awmlar atm1i durumdaylrZ.. Efl:OOull., bu oo~ta. dlaJiLa ,ella, fi:iremi~j olUyQf; 'De de lUIsa, '·haC6"~ 'e"Vlo'\el" I i~tesiJldeo:aJ;de hir yer:ded:ir~ haD tla~*Ii:m1 sa)'1J{'o.li". icmde. ku$kusuz" '"blsat ~astahk":, ··sac~ diseam"',w,ar'~ esir sa'trl~,m& aym y,amI !O~Li,@i!IS'llnp ondui!l~Ulo EWlatl.l~ dat~yi.t etnlekledlir.6iiy1e'., saiy~JM baljJta ~Sl3!W.tld:tll_j"la hitdilde lepiJepsi bSl<'ilSJ.bit' esir~ iEf.I:alhmi" bu hastal!i~. billruk'\iG teda:vi£i. imbmslz(i!ilmrak not emY(lIi.bir d.o:tto.mU:bhnt~~He: ve pn, ,o«c;we :miim!kini o~ama~;alkladu. Noo:eiili, Q@'lbaisi't., mr dokrmmr" bir sa~~ll pFiir-IOmle2: ~hls ed.ebi~ecek. b].lH~~:em~ ;aJm~~ bi.h,:rekalmaitlr Viii ~I.}. ~ga, bio2:m. mile haiti" d.ot;namaIGtadlr~ lBwlJll1 ldilim~ MlCdiM i~iilise., dlii.ef has,~ aJ)b v~saDda OJ}~kJj ay[~m:d~ mad~~~; haitJ. @1d:lljwau6jrooiyo.fUL Dernt'k, ~, it'll ~ent'lJf" ve aSlWdUrtc "~mk'" ammnclla. b.ir·bag kaamiLiyo~. Md~~lln bdr~·tm m~d1B_ bu jdli V('l ~1JJlI'OIm]Bm,adain daba ~fl!Jl:li:rde!il'3IIil.edebUj;ri~"

LmIT. Ta~Ef4!ioiM
n:·m ~~

EniGga..
'VemloGk

YHdif:. '~i:iiiikmpi)m ·i-;~.Iili bilgi Y1eMiy(n:l~

o hallde'''D~me

le~: AS~eri~rm~~er isttememeldMirle;r.


AI U: ,MaillEt. hu iJO

p.p ve IOgl!.m_D

'tW;

:~_edm bu 'bilgiyi. almnat isttr.l'tiYQ~ Em~ sar.dI,o!dl1!iJma, imargnwa~dH:

Iii. 'fa.)"ilP'Erdo~. aumn 'GlilveEiMMltlm~in~yntmJdJ,gmda aynw A.yl!,lJlIWwk Dergisi "Sara NBbeti a~irdi'"demi~ ve boop De;rgi'uin kapak s.ayfasmd~ ilaH eblliiW 'YC bt,'"n tapa., ·"Calig..:J~ titabl.1l!1lJa yaYlii'~ [I~duWmlU. hatmr·, l.i:yorum. D:oh~ymlytill,.EIcl:6p"Ul ,sa:r3!b olduiU1llIl bileo bir Dl:.l'gi··nrin. (Ilirilk rnporu ,alan oglUDI.!J.!! testislnde kans;e-Earamas'l QOk$lUjtmcldlr_'" En hafifmden ::!~lirtJc. bir bUgisiz,Uk diyebimiriz. O~. l'Wr.k.iiYe'dc" devlet l.denekJerinde, ent~k1i bir k____an:ul gi.m'Ylisinin de-

gill. g,Orevl1iyimellicioilil 3¥lk.amil. yapmast kuraldrr, BiJgiler~ dosyadmbr ve 0'


yij~~cmin. ihtiyannd~dtr.
:mD:la:oki B'UIlIl!Iin

ooinil.edii;, klJiblsU!Z,i1~lkI!amay.apmak veya )fa,pmama1c

Erdoganlln oglu kanser degil


8aSbakan'lfI wjlik oglu Ah1'l1E1 Burak Erobjan:a 'asl-erfrge et~$5iz ra,ooru' wren Mrekli Tugal)lIfaJ. Erdogiln',1n 1s!itis kiJr'J5er:j' ofdugu iddiafimm yaiimladl
IS1iAN&Ul
, ~II

y,e:riitJ,e KM:mtlpap. Asbn Hastanest'uin eski ImllliiltallibiDok:to, Alpma.n:"m a!illklamayavm~l. cia SOD deeeee ~. o1m~tur. "'hl!e:m:is.h" deme'k ~s1iy,omml. D(llJ:ir;rofA~pm!liD. ~tiiriik f8J.1iOrunW l:est!is kanserine ds!ymuna&gm sa,me.tPdcte ~ anc~_k <'rarpo.fIlmhoogi bmn~m v,erildii~ k(l-nuodfJ da 'bif' !;ley s{J,ley,eme-yecegim·i deDlebedir. Bw-:a:dan, Brdog@'m ojliDIiUi!ll,.go~den vcy" ay~ v~~ ~oldan, ,~iiolh: 'lid~Dmad!1jl sonucuau ~l,kambm~.
Sp;ra hripot,ezj

gm't k<l2i1!JllDaJktaWr.

Mll!ljct

1!LJ.....mk;-.n I!:im"ll ~111111' I:NIII buril'k all .\.Ilmel fllS<aiil].; '!:ddi:d.Ir.u. !'ill'"
Ikll:il' ;

~ li't:n11 tiI~lil_';J'rl<l,I,:ll 'l .>!,~ ~n~ 11I:!Il~~.'k r:;'I!O'r;]kh~J '" ,.~lwrr ,illno::(J!ii 'II)C ,Irruk'lll 1'N"*,~'ID l\.iinit..'fI 1,'llh!t'r ,,!o,; - :'I.-Au~ 'I'vltl-II dQUl Itt t:q'UI :.rclltllll jj~IU~:l'II' ...~, lIIlo. ",\in:! !ill' lllllUl!'lL dltP~lI!l1

f[].lll, ..

rliJI! .1. !\:Jl-..-n,II!'!1!""IC1: hi· 1[1 ~I ,ililiCl.!;, 1110.1111],' \~W1i<11 "¢,,

rrl.'iI1kun..r ~nld;kb:ir'

..!;.i:lflj.

I.. '

y.

I' ;J~iljlm ~I .I~ ·"11.,,->Jli, OO.lIiljj_u III! (:'i , .. I:tI~'1....... ;{:r.. ·trilII1.:d~~
'~~lIllill.li~ki
.... lllI~1

;<;11.111. :1!-;"''l'i1J1.1lI K-~lIlMIl i<.l1l'l1iil J. .. 1.1 ~i ,...... 1" I ~'JOIlmli[I....., 11 '''''~'''l1ld. LlIJflI!iI\J1I!,t. I dE. lalll. rnllUlUI[ Ihm~ b£i!]~1j~

rn I:.!:'fI:.n
~rodL

1.~~lI:l;H."'~'i!\lI

ra7i.l''b~'''ILL~<I~ll
.-,,;.

~l

,'lsi

~bI

AIJliIWI'. ··A!!kHltic ek~ . 11~~t ,111<:I\. IW);J ii"/II~d111J I~l"ll k;.,1\"-1lk:- ",",,~:I.'\I '~d;. dedI. "'~tl4 Ik~ bJibeNll: 1~[1 rnk.~Ii'1n btMl. , ,LI ~'hlWl 1IIura~I"s~j.]jl:Jn·m fo:ilMm,

\lclJbl, J\!pn.,~ ~~~

('~ndb ru~mffill

PI! ~~j)l', M, JIg,'-l;

II

'fram.nm .L~l'!j.r.ln\[.'" ."I'!


!!\,lII1ltl\l,im

t.i 'iI.~lm.ll"-J·nd;1
IdlJi;mll:'J

. :n:iim~ ~"t1,

U:. !lifT ;i!."!' ""-,,,1.:111'"


''"!I'I~~

',Ti~~'
~'!t:JIIt

I!; nM

~riII ~ ~11i ~ Ik'I!ik Ikn~


.~
l',ulllil'l.k'
HI

!W)1i:)';:1IJi:I11L

,=-t~ 'iii' )M'flJrt11-1 ...... ",1/t"di~1: ~"n;~ij_

kt I[JUllIJJlIh !Din bi!pmiin ublll.~.liIiJP' 111"lIllilil~ A.lppj;;ll;]" r~;.'III"tn


1'::'11'" IItll.l
1I.!ith'f ",l,;1d; ~•• .ill 'loI<I'!I\],UIN \ c 111m l$I.:ml.:"rin y.-;;;;hllm <:1It1 .. 1l1j!!J ~~Ide )':'ip!dl~1JI11 ,~.i.:'!DI
pilt,)1'1

oo:s

u r,,1o. toir ~;,

.;

11!!i11~ ·:!<-'iij111.il1 Ii'"

1IiI ... ,b"lll l."I:1;l\gll 11I

, • \~ ...

Don. amk bir h£ikl!llle' ydh.l~~1~;, ma:tbuat~ EI1dojm 'ID sani1 oldl,lguna keS:~DliikJeiU!DmaktadlK've bu ytizdemll,. garzc:tcciHik y,apm.'iIDlarYI tereih ,ediyor. 'OinkU ~Urlik mpo:m ,aliim, ve. illskierlik ~ajmda abm birisinm, bastallk kaydmm" hir b:3$~Mu~d'e bl.dundl1l,pnu 'il~Wtme'k, dwumWJ.dJay~z;, ara ve 'UsN1lk. irs.j ise s ~ocadukta VIC hams,lDebelUbe onaya ~~bnt§ olmasan talm::lilfi edtebi:liyoruz . o S.J'[3dla ze~gj1!l o]mayam, hiillbanUllJ, beb~k ogJwu, ibir de-vle.1 veya um'l'emire h~smal1esiloc g6tiur,d_;ii dUflwmu;:k JC.lindf.:.dir. j:S'l~DiIlirse~ u kay.Umn buhmb mast doilldu ve te1ttaFen ~tmJmak: istenm~igi :sonUCUD8J vanyoruz.
Cdlf&iil~-sarah Cll!'mmn: ~sta:nl!lul,. 2007. $..18,1. ~, Arltil: Ello dillIy ii, 3)1:11 wnanda fbi.. bil'g~ ha2lll~idir, bir aim.. bennu, !iim:ti, ~t ~ ,~k olduJ;u ~ bU.f!waI, ~ki1liW;, 'Om:'le- I ~ n5''I:IcIi, ~ e:tmek v.e $01'!-lM. da ~h6 ~;m i~in pel ~t y&lle:m &di~tinniiii $!r'mlJl,l., ,~h t~hu;,j ,yok_ dclm k-olaydu':.Ii:IJ.~~1Q :ibflmm:! 00.I(llat>~lif ~c: b!l!l~ d3ylln~rU ka:i:rl ~Ii~ ~hiliYor. Ta~')'ip £~ Vt: ~"i buniiJ il;~k i)lj,bihh:gJi 1Sfdo~'m ilavlmIl.l!."bmr'~!}'13 i~ m.mIf l\It&mit Mllttl' ~ct ,cdlyurt:u;. B'1tI ~i'I1!et ~_i, gU~ffi 'MI" 1.'q!li!le hpulu: AyDI ~do!iiklc, Gitvw H\a.1it:lM;SI"ne ya:llnJlan n dOk-!.lz8Ml taint ,~' . il~l!a:no. llaslIDC'run hmnm ka~I5~'~ ahlidWm bitiy;on:JIZ,. B~ liaikn Ibllgj'l.em~ hi, il~l;u '9.~.Jm~lur."\I'C kesin bir t~~l'i!S tHd~Wl';, . . l'e-~l\aioobilJi:r'....-e Hird'oifj,;m,'lfi ~~Il QI~ arlUt her~1!I bitd1~i b 5:1,1durwmmdmll:r.

hiIUi:!!!,!,.a!I~m.'!lII.. Je'I' •.;,~..

); YII.~m,K~.

Bir. A;rdJnhk Derg~si ~1s.lnrlan bi.iyik. biir ~Il~bsj:d~lk. ~eh~J b!'r~nyaywz~ ~ kanscrdcn doht}' I 'i;;:uriik'" raporu eok ~a~lirUCIgOi'i'tnuyor, kruascr 'tooa,vi,s! mii'lTIkiin IH'ISmhkhlf arasmda }Tef ahYOi. B~'iallb bir miidalilale H<G kallscrl yenme:k mi.ilTlBtiiIlU.ffillr; ··-;tiruk" !'aporu lQin redtilvis,i vreb~e'Ptashibi mumkiin, oll1lOliyan bir. h~tahk gerekli Qlmakia:du. 1(01 VCYiI ,ay.!l'klasakathk. g,onnooe ()nemli kusul" ve tabji ~izofrel1i ve!veya $;am buul1l'l! arosmdl:!! \Ie b3~fadlf.