,36%DUWRORPHX$QDQLD9HUVXUL

Noapte lini tit Noapte lini tit , noaptedesf tata, Na ti în toat vremea ce-ai rodit odat . Steaua c l toare, lenesa¶n amiezi, Din genunea clipei ritmic o¶ntrupezi i mi-o urci în tinda, lumea s¶o cuprind Ca o nestemat prins pe oglind . Cine te cite te, cine mi te-arata, Noapte lini tit , noapte desf tata? Fluier cu ciobanii, cânt cu ei din flaut i pe la¶nceputul cronicii te caut, Mintea s mi-o stâmp r, cum de înc pu i În m sura vremii dintre doi ru i? Umblu¶n cartea toat , e ti mereu în carte. Foaia te desparte, fata nu te¶mparte. Îmi surâzi din slova paginii deschise i din tot cuprinsul filelor nescrise, Zilnic daruindu-mi via a pintenoaga, Ca o rug ciune scris pe zaloag . i cânt ri de leag n cân i c i-a alt dat Tot atât de vie i adev rat , Limpede¶n vecie, limpede¶n clipit , Noapte minunat , noapte lini tit !

(Calendarul ÄCredin a´, 1967)

Confessio Doamne, tinde- i patrafirul peste fa a mea de lut, sufletu-mi neghiob i slut s -l albe ti cu tibi irul când amurgu- i toarce firul peste-un pic de gând t cut. S - i vorbesc, ne-aud vecinii, iar osânda e p cat; eu stau pe-un col plecat i s -mi scriu povara vinii, pe când Tu, la vremea cinii, s -mi opte ti c m-ai iertat Aciuia i pe-o vatr nou vom purcede spre nou cânt; eu, o mân de p mânt, Tu, lumin -n strop de rou , migali-vom cartea-n doua: Tu, vreo trei, eu, un cuvânt. i-ncaltandu-Te-n sandale s porne ti pe drum stelar, într-ale slovelor chenar eu opri-Te-voi din cale i-n minunea vrerii Tale Te-oi sorbi dintr-un pahar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful