SK (A) BUKIT KEMANDOL, KLANG

BUKU PANDUAN NUMERASI
(PROGRAM ANAK ANGKAT LINUS)

UNIT 1,2 & 3
NAMA GURU
Disediakan oleh : Mohd Kamil b Yusof Guru Penyelaras Program LINUS SK(A) Bukit Kemandol 2011

:_________________________

NAMA MURID

:_________________________

ARAHAN PANTAS

Guru bertanya pada murid

Murid menulis perkataan yang disebut oleh guru

Guru meminta murid membaca huruf/suku kata/perkataan

Guru meminta murid menyebut nombor / perkataan

UNIT 1
UNIT 1 NOMBOR BULAT HINGGA 10 1.1 Menyebut nombor 0 hingga 10

Aktiviti – Guru meminta murid menyebut nombor 0-10

0 3 6 9

1 2 4 5 7 8 10

1.2

MEMBILANG OBJEK DALAM KUMPULAN, 1 – 10

4.3 MENYELESAIKAN MASALAH HARIAN YANG MUDAH Aktiviti – Guru membacakan soalan dibawah dan meminta murid membina ayat matematik. 1. Ali ada 9 biji guli. Ahmad pula ada 3 biji guli. Berapakah jumlah guli mereka?

Aktiviti – Guru meminta murid mengira bilangan di dalam kumpulan

2. Anis ada 5 buah buku cerita. Kakaknya pula ada 7 buah buku cerita. Berapakah jumlah buku cerita yang mereka ada?

3. Tulis ayat matematik untuk mencari jumlah 4 dan 7.

4. Balqis ada 5 batang pensel. Ramadhani pula ada 7 batang pensel. Berapakah jumlah pensel yang mereka ada?

5. Mazlan mempunyai 9 keping setem. Dia membeli 7 keping setem lagi. Berapakah jumlah setem yang dia ada sekarang?

4.2 MENULIS AYAT MATEMATIK BAGI OPERASI TAMBAH Aktiviti – Guru meminta murid menulis operasi tambah berdasarkan gambar di bawah.

1.3 MENULIS ANGKA 0-10 Aktiviti – Guru meminta murid menulis angka yang disebut oleh guru.

+

=

+

=

9 8 4 0

1 7 6 5 2 3 10

+

=

1.4

MEMBACA NOMBOR DALAM PERKATAAN ‘SIFAR’ HINGGA ‘SEPULUH’

UNIT 4
UNIT 4 TAMBAH HINGGA 18 4.1 MENYATAKAN JUMLAH BAGI DUA NOMBOR Aktiviti – Guru meminta murid menyatakan jumlah bagi dua kumpulan.

Aktiviti – Guru meminta murid membaca nombor dalam perkataan di bawah

sifar satu tiga lima tujuh dua empat enam lapan

sembilan sepuluh

3.3 MENYELESAIKAN MASALAH HARIAN YANG MUDAH Aktiviti – Guru membacakan soalan dibawah dan meminta murid membina ayat matematik.

1.5 MENULIS NOMBOR ‘0’ HINGGA ‘10’ Aktiviti – Guru meminta murid menulis nombor di dalam perkataan yang disebut oleh guru.

1. Ada 2 ekor kambing di padang, datang 3 ekor lagi. berapa ekor kambing kesemuanya? 2. Kenny ada 4 batang pensel, Sahrin ada 4 batang pensel juga. Berapa kesemua batang pensel Kenny dan Sahrin? 3. Di dalam balang ada 5 ekor ikan emas. Noorrin masukkan 3 ekor lagi ke dalam balang. berapa ekor ikan emas di dalam balang itu? 4. Natasha membeli 2 batang ais krim untuk dia dan 1 untuk adiknya. Berapa batang aiskrim Natasha beli kesemuanya?

sifar satu tiga lima tujuh dua empat enam lapan

sembilan sepuluh

1.6 A) MENYUSUN NOMBOR ‘0’ HINGGA ‘10’ a) membilang satu-satu secara tertib menaik Aktiviti – guru meminta murid membilang nombor secara menaik

3.2 – MENULIS AYAT MATEMATIK BAGI OPERASI TAMBAH Aktiviti – Guru meminta murid menulis ayat matematik yang berdasarkan gambar dibawah.

1.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b) membilang satu-satu secara tertib menurun Aktiviti - guru meminta murid membilang nombor secara menurun

+
2.

=

10

9

8 7

6 3

+

=

5 4
3.

0

1

2

+

=

UNIT 3
UNIT 3 – TAMBAH HINGGA 10 3.1 – MENYATAKAN JUMLAH BAGI DUA NOMBOR Aktiviti – Guru meminta murid menyatakan jumlah bagi dua nombor

1.6 B) MENYUSUN NOMBOR ‘0’ HINGGA ‘10’ c) membilang dari sebarang nombor secara menaik Aktiviti – guru meminta murid membilang nombor secara menaik secara rawak.

7

8

9

10

5

6

7

8

d) membilang dari sebarang nombor secara tertib menurun

3

2

1

0

10

9

8

7

1.7 MEMBANDINGKAN DUA NOMBOR DAN MENYATAKAN YANG MANA LEBIH ATAU KURANG Aktiviti – guru bertanya dan meminta murid menyatakan bilangan dan membandingkan yang lebih atau kurang

2.5 MENYUSUN NOMBOR 11-20 2.5 b – membilang satu-satu secara tertib menurun Aktiviti – Murid diminta menyebut nombor-nombor secara menurun.

1. 20

I8

I7

2. I5

I4

I2

3. I7

I5

I3

4. I8

I7

I4

2.5 MENYUSUN NOMBOR 11-20 2.5 a – membilang satu-satu secara tertib menaik Aktiviti – Murid diminta menyebut nombor-nombor secara menaik.

1.8 a) MENENTUKAN LEBIH SATU ATAU KURANG SATU DARI SUATU NOMBOR Aktiviti – guru meminta murid menyatakan kumpulan yang lebih atau kurang.

1. I I

I3

I4

2. I5

I6

I9

A

B

3. I3

I5

I6

4. I6

I8

20

C

D D

1.8 b)MENENTUKAN LEBIH SATU ATAU KURANG SATU DARI SUATU NOMBOR (sambungan)

2.4 MENYATAKAN SETIAP DIGIT DALAM SUATU NOMBOR Aktiviti – Guru meminta murid menyatakan nilai bagi nombor nilai dan nombor seperti contoh dibawah
Contoh:
13 = 1 puluh 3 sa

Aktiviti – guru bertanya murid penyataan di bawah

a) 2 (lebih I , kurang I) daripada 3.

13

b) 5 (lebih I , kurang I) daripada 4.
1. = puluh sa

c) 8 (lebih I , kurang I) daripada 9.

2.

d) 9 (lebih I , kurang I) daripada I0.

=

puluh

sa

e) 7 (lebih I , kurang I) daripada 8.

3. = puluh sa

f)

4 (lebih I , kurang I) daripada 3.

4.

=

puluh

sa

2.3 NOMBOR DALAM PERKATAAN ‘SEBELAS’ HINGGA ‘DUA PULUH’ Aktiviti A – Guru meminta murid membaca nombor dalam perkataan di bawah. Aktiviti B – Guru meminta murid menulis nombor di dalam perkataan yang disebut oleh guru.

UNIT 2
UNIT 2 NOMBOR BULAT HINGGA 20 2.1a Menyebut nombor 11-20 Aktiviti – Guru meminta murid menyebut nombor 11-20

sebelas

dua belas

tiga belas
empat belas

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

lima belas
enam belas

tujuh belas lapan belas
sembilan belas

dua puluh

2.1b Menulis Angka 11-20 Aktiviti – Guru menyebut dan meminta murid menulis angka 11-20

2.2 MEMBILANG OBJEK DALAM KUMPULAN Aktiviti – Guru meminta murid mengira objek di dalam kumpulan

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful