You are on page 1of 1

INFORMAȚIA

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul


Aparatului Președintelui Republicii Moldova.
Nr. Informații despre deplasare Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
(scopul, țara/orașul, perioada) (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea bugetul autorității/ finanțare
actului/persoanele delegate) instituției externă
1 2 3 4 5

1.
Cheltuieli aferente
Ordin nr.AP-04 din 13 ianuarie 2021 deplasării acoperite din
Delegare la Bruxelles, Regatul bugetul Aparatului
Belgiei, în scopul participării într-o Delegat: Maia Sandu – Președintele Republicii Președintelui Republicii
vizită de lucru. Moldova Moldova
Cristina Gherasimov – Consilier a Președintelui Suma totală – 45.8 mii lei
Perioada 17 – 19 ianuarie 2021 Republicii Moldova în domeniul politicii externe (inclusiv diurnă - 7.9 mii
lei, cazare – 14.8 mii lei,
bilete avia – 23.1 mii lei )

Total 45.8 mii lei