Punca penutur guna bahasa rojak Oleh Johan Jaaffar ORANG seperti saya berkemungkinan besar membuat banyak

kesilapan bahasa. Saya mendapat pendidikan Inggeris dan banyak menulis dalam bahasa Inggeris. Saya juga pernah menjadi Ketua Pengarang sebuah akhbar arus perdana bahasa Melayu dan menulis dalam bahasa Melayu. Pada masa ini, saya menjadi kolumnis untuk akhbar New Straits Times (setiap Sabtu) selain akhbar ini, tentunya menggunakan dua bahasa yang berbeza. Saya amat sedar kemungkinan saya menulis dalam bahasa Melayu menggunakan pola dan gaya bahasa Inggeris atau menulis dalam bahasa Inggeris sambil berfikir dalam bahasa Melayu. Kedua-duanya adalah bahasa yang berbeza dari segi ragam, nahu, struktur ayat dan lenggok. Bahasa-bahasa itu juga dicorakkan oleh budaya yang berbeza. Lagi pula bahasa adalah sebahagian daripada sistem budaya dan sosial. Bahasa mencerminkan bangsa. Malah, lebih tepat lagi jikalau dikatakan bahasa itu sebenarnya jiwa sesuatu bangsa. Memang sukar untuk berfikir dalam satu bahasa sambil menulis dalam bahasa yang lain. Berdasarkan pengalaman, jikalau menulis untuk NST, saya harus berfikir dalam bahasa Inggeris sepenuhnya, sementara saya akan berfikir dalam bahasa Melayu apabila menulis untuk akhbar ini. Dalam kajian ilmu bahasa, terdapat konsep yang disebut code-switching. Mungkin dalam ilmu bahasa, konsep ini merujuk pada proses pemindahan atau percampuran unsur bahasa atau language codes antara bahasa-bahasa yang terbabit (dalam konteks kita bahasa Melayu dan Inggeris). Mungkin bagi orang yang menulis dalam dua bahasa seperti saya, proses ini tidak lebih daripada sekadar menutup satu `paip' pemikiran untuk masuk ke `paip' pemikiran lain. Saya percaya penutur yang menguasai banyak bahasa menggunakan kaedah ini. "Berfikir dalam satu bahasa pada satu masa", demikianlah lebih kurang prinsipnya. Sekiranya saya berfikir dalam bahasa Melayu, saya tidak mungkin menulis ayat sebegini dalam salah sebuah rencana saya, "I find it perplexing that books by an indefatigable crusader for inter-faith dialogue are deemed disruptive to Muslims in this country." (NST, 30 Jun 2007). Bahasa Melayu mempunyai gayanya yang tersendiri, atau nuansa kebahasaan khusus sesuai dengan nilai dan budaya bahasa itu. Bahasa Inggeris juga mempunyai ciri dan sifat yang khusus. Ada kalanya saya menyedari kesilapan saya kerana dipengaruhi oleh salah satu daripada bahasa berkenaan. Mungkin ayat bahasa Melayu saya `berbau' Inggeris dan ungkapan bahasa Inggeris saya agak janggal kerana pengaruh bahasa Melayu. Kadangkala beberapa ungkapan yang saya gunakan terang-terang adalah terjemahan literal daripada bahasa Inggeris. Malah, saya juga pernah ditegur agar tidak terlalu `keInggerisan' dari segi struktur ayat bahasa Melayu saya. Maka itu saya amat bersetuju dengan banyak hujah yang diberikan oleh Datuk Dr Hassan Ahmad apabila beliau membentangkan kertas kerja berjudul Kecelaruan Bahasa Melayu dari Faktor Dalaman dalam Seminar Bahasa Rojak di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang berakhir Khamis lalu. Seminar itu bertujuan `untuk mengenal pasti bentuk dan penggunaan bahasa rojak dalam mencari kaedah membimbing penggunaan bahasa yang baik dalam pelbagai situasi dan konteks.' Memang isu bahasa rojak ini banyak diperkatakan akhir-akhir ini. Ada pandangan yang mengatakan bahawa kemunculan bahasa rojak tidak dapat dielakkan. Bahasa perlu dinamis untuk berkembang. Bahasa rojak adalah

sebahagian daripada akibat langsung `penciptaan semula' bahasa Melayu yang dalam proses perkembangannya yang pesat. Malah, seperti juga bahasa-bahasa utama dunia yang berdepan dengan krisis, ekoran ragam bahasa di dalam khidmat pesanan ringkas (SMS) dan internet, bahasa Melayu harus juga berdepan dengan masalah kecelaruan berikutan penggunaannya yang meluas dan oleh pelbagai kalangan. Apa yang membezakan bahasa itu ialah laras dan ragamnya sesuai dengan taraf penguasaan pengguna atau situasi penggunaannya. Ada yang berpendapat asal bahasa formal dapat dipertahankan, memadailah. Apa yang membimbangkan ialah bahasa rojak begitu meluas digunakan di media hingga akhirnya menjejaskan usaha memartabatkan bahasa kebangsaan. Pada akhirnya apa yang dianggap bahasa yang celaru diterima sebagai pemakaian yang betul dalam masyarakat. Dalam kertas kerja itu, Hassan menyebutkan di antara punca utama berlaku kecelaruan itu ialah kegagalan orang Melayu yang bukan saja tidak mempunyai kecekapan linguistik (linguistic competence) tetapi juga ketiadaan kecekapan berkomunikasi dalam masyarakat (communicative competence). Kecelaruan ini banyak dilakukan oleh orang Melayu yang menguasai bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Mereka mungkin secara sedar atau tidak, sering berfikir dalam atau melalui bahasa Inggeris, lantas mereka melakukan kesalahan bahasa baik pada peringkat sistem atau struktur bahasa mahupun pada peringkat leksikal dan bentuk kata. Katanya, masalah kecelaruan lebih jelas apabila bahasa kedua (bahasa Inggeris) digunakan sebagai alat pemikiran yang utama. Pada waktu yang sama mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai `bahasa terjemahan.' Bahasa Melayu digunakan tidak lebih untuk `menterjemahkan fikiran' yang dibentuk dalam bahasa Inggeris. Dalam keadaan itu peraturan sistem bahasa Inggeris yang mewakili cara berfikir dan budaya pengucap asli bahasa itu cuba digunakan atau ditiru dalam bahasa Melayu. Hassan berpendapat bahawa kecelaruan bahasa tidak semestinya bererti kesalahan bahasa saja. Kecelaruan ini berlaku `apabila terdapat peraturan-peraturan bahasa, biasanya peraturan yang preskriptif, yang tidak konsisten atau yang tidak sesuai dengan sistem bahasa Melayu yang asli.' Atau lebih jelas apabila bahasa yang digunakan itu menyalahi peraturan bahasa `asli' bahasa Melayu. Katanya, `orang Melayu makin lama makin tidak berfikir atau tidak pandai berfikir lagi dalam bahasanya sendiri.' Lantas mereka menggunakan bahasa kedua, khususnya bahasa Inggeris sebagai `bahasa fikiran' mereka dan ini menyebabkan mereka membuat pelbagai kesalahan dalam bahasa Melayu. Apabila `sistem' bahasa Inggeris mempengaruhi pengguna bahasa, ayat dan kata-kata bahasa Inggeris mulai bercampur-baur dengan ayat dan kata-kata bahasa Melayu. Apabila orang Melayu mulai bergantung pada kata-kata leksikal dalam bahasa Inggeris, maka bahasa rojak akan berleluasa. Bagaimanapun, kata Hassan, tiga perkara harus diambil perhatian apabila kita bercakap tentang bahasa rojak. Pertama, bahasa rojak bukan bahasa kacukan seperti bahasa Creol dan Pidgin atau bahasa Melayu pasar. Malah, jikalau dikaji kebanyakan ayat, frasa atau kata-kata yang digunakan tidak salah dari segi bentuk dan strukturnya. Kedua, bahasa rojak tidak semestinya digunakan oleh mereka yang lemah bahasa Inggeris atau bahasa Melayunya. Ketiga, bahasa rojak digunakan hanya dalam bentuk komunikasi lisan tetapi tidak dalam bentuk tulisan.

Jikalau begitu keadaannya, bahasa rojak masih belum terlalu serius dan masih boleh diperbaiki. Paling penting ialah orang Melayu harus menggunakan bahasa Melayu sebagai alat pemikiran utamanya bagi mengelakkan kecelaruan berfikir dan menggunakan bahasa. Beliau juga mencadangkan agar bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah tidak harus ditumpukan hanya sebagai sistem linguistik tetapi juga diajar sebagai sistem atau alat pemikiran dan budaya. Saya bersetuju dengan beliau bahawa sekiranya bahasa rojak ini tidak dikawal orang Melayu `akan kehilangan alat yang penting bagi kemajuan pendidikan, fikiran, ilmu dan budaya mereka, yakni bahasa Melayu.' Kedua, bahasa rojak akan menjadikan bahasa Melayu bahasa kacukan seperti bahasa Creol atau Pidgin. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara harus dipertahankan martabatnya sebagai bahasa ilmu dan budaya tinggi. Sikap keterbukaan kita untuk melihat bahasa itu maju dan dinamis jangan sampai membenarkan ia menjadi bahasa bertaraf rendah dan dicemuh di negaranya sendiri. Hassan mengingatkan penulis dwi-bahasa seperti saya akan bahayanya saya `mencelarukan' bahasa saya sendiri.

1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Bahasa ialah maruah bangsa dan negara. Bahasa Melayu akan terus menghadapi cabaran dalam memenuhi peranannya sebagai wahana kebudayaan moden. Bahasa sebagai salah satu tonggak tamadun bangsa atau jati diri bangsa, tidak boleh tercicir atau tersisih bahkan mesti diperkukuh dan diperluas peranannya. Isu bahasa Melayu baku, bukanlah isu bahasa yang betul atau yang tidak betul. Pembakuan bahasa Melayu merupakan idealisme dan wawasan yang antara lain bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang padu. Usaha pengembangan bahasa Melayu baku di Malaysia dikatakan tidak mendapat sambutan yang menggalakkan kerana banyak perubahan yang berlaku dalam tatabahasa itu yang didakwa mengelirukan masyarakat pengguna bahasa Melayu. Sebagai akibat " perubahan yang mengelirukan pengguna bahasa Melayu( baku)", seolah-olah timbul keengkaran untuk menggunakan bahasa Melayu baku. Sebenarnya, tanggapan dan kekeliruan ini memerlukan penjelasan dan kajian terperinci agar tidak timbul masalah yang serius berkaitan pembakuan bahasa Melayu itu sendiri. Usaha untuk menjelaskan situasi itu terasa amat perlu bagi mengelakkan kekeliruan dan krisis ilmu bahasa dalam kalangan masyarakat. Apatah lagi, bahasa Melayu sekarang ini sedang diancam dan digugat oleh bahasa Inggeris ekoran daripada era globalisasi dan ekonomi digital. Hal ini demikian kerana kita mahu seluruh masyarakat tahu akan cara menggunakan bahasa Melayu baku khususnya dalam segala urusan rasmi. Dalam hal ini juga, setiap ahli masyarakat harus prihatin dan belajar menguasai bahasa Melayu baku

1.5 Definisi Konsep Kamus Dewan Edisi Ketiga mentakrifkan perkataan kerancuan sebagai " keadaan rancu ( tidak teratur dsb), kekacauan. Manakala pembakuan sebagai " usaha ( tindakan proses) membakukan( menstandardkan). Takrif perkataan kesan ialah sesuatu ( sama ada kebaikan/ keburukan) yang timbul daripada sesuatu kejadian. Awang Sariyan (1996 : 3 ) Pembakuan Bahasa dapat didefinisikan sebagai usaha, tindakan atau proses mengetengahkan bentuk bahasa yang benar dan yang dapat menjadi dasar ukuran ". Dr. Nik Safiah Karim ( 1986) Pencemaran bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturanperaturan bahasa yang telah dipersetujui, sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata atau susunan frasa dan ayat. Berdasarkan pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahawa definisi kerancuan bahasa dan kesannya terhadap proses pembakuan bahasa Melayu adalah kekacauan bahasa akibat kekeliruan oleh pengguna bahasa serta kesan buruk terhadap usaha dalam menstandardkan bahasa Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful