BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

Készítette: Orvos Kinga

Budapest, 2007

Tartalomjegyzék
Táblázatok és ábrák jegyzéke ............................................................................................. 5 I. Bevezetés ........................................................................................................................ 6 II. Logisztikáról röviden................................................................................................... 9 II. 1. A logisztika meghatározása.................................................................................... 9 II. 2. A logisztika feladata, avagy a „7 M” ..................................................................... 9 II. 3. A logisztikai ellátási lánc ....................................................................................... 10 II. 4. Logisztika, mint tudomány..................................................................................... 12 III. Logisztikai funkciók................................................................................................... 13 III. 1. Logisztikai funkciók csoportosítása...................................................................... 13 III. 2. A logisztikai funkciók technikai háttere ............................................................... 15 III. 3. Csomagolás, mint logisztikai funkció................................................................... 16 III. 3. 1. A csomagolás fogalma................................................................................ 16 III. 3. 2. A csomagolás megjelenési formái .............................................................. 17 III. 4. Komissiózás, mint logisztikai funkció.................................................................. 18 III. 4. 1. A komissiózás meghatározása .................................................................... 18 III. 4. 2. Komissiózási stratégiák .............................................................................. 19 III. 5. Raktározás, mint logisztikai funkció ................................................................ 22 III. 5. 1. A raktározás és a raktár definíciója............................................................ 23 III. 5. 2. A raktár pozitív és negatív tényezői .......................................................... 23 III. 5. 3. Raktárak csoportosítása ............................................................................. 24 III. 5. 4. A raktározás funkciói................................................................................. 26 III. 5. 5. Készletgazdálkodás.................................................................................... 27 III. 5. 6. A raktározás költségei................................................................................ 29 III. 5. 7. Raktártechnológia ...................................................................................... 31 III. 5. 8. Raktározási technikák ................................................................................ 33 III. 5. 9. Számítógépes raktárirányítás ..................................................................... 41

3

III. 5. 10. Raktározás a gyakorlatban .................................................................... 45 III. 5. 10. 1. A NANORB Kft. raktározásának bemutatása .................................. 46 III. 5. 10. 2. Egy termelő vállalat raktározása....................................................... 52 IV. Befejezés ...................................................................................................................... 59 Felhasznált irodalom........................................................................................................... 63

4

.......Táblázatok és ábrák jegyzéke 1........... Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. 56 Forrás: A III...1999.....pointernet.... november.. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft.... ábra: Raktártípusok a logisztikai folyamatban ....... 10 p.......... ábra: A logisztikai funkciók modellje .......... 34 Forrás: Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www.... táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás alatt .. sz. fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 2.................. 10. fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 3........................ 58 Forrás: A III... ábra: A logisztikával kapcsolatban lévő főbb szakterületek ... Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet..... sz..... században.. 4......... században............. 57 Forrás: A III. Budapest... 10. 22 p............... 73 p. 1995.. Budapest.... 25 Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21........... fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 1.... 2.. 11 Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21........... ábra: Tárolás-technikai változatok . 12 Forrás: dr..pds.......................... sz.............. táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás után .. 5 .............. 15. 10. táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása az árubeérkezés után . 2.......... sz...... 5..hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409.. Budapest............1999....... 5... 2..html Letöltés dátuma: 2007.. 3.. sz.. sz.... 2... sz.... 5.... Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek)..

szakdolgozatom témájával tanulmányaim során két tantárgy (Szállítmányozáslogisztika és Logisztikai rendszerek) keretében is találkoztam. mint logisztikai funkciót elméleti és gyakorlati szempontból is bemutatni. hogy szeretnék jobban belelátni a raktározás bonyolult szerkezetébe. amelynek csak akkor tudnak megfelelni. MLBKT tanfolyami anyaga.I. A raktárak azért is fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatban. Logisztika szakirányos hallgató lévén. a készletgazdálkodást. az áruelosztást és az értékesítést is. A raktározással kapcsolatban rengeteg szakirodalom és internetes forrás áll rendelkezésre. 1 A raktározás szerepe a logisztikai ellátási láncban folyamatosan nő. ahol napi kapcsolatban voltunk a raktárral. 1998. ahol felkeltette az érdeklődésemet. Fokozott figyelmet kell ezért fordítani a raktározási tevékenység gazdaságosságára. a raktározást. ha technológiájukkal. mert a vállalatok logisztikai költségeinek jelentős része itt képződik. 6 . hogy a szakmai gyakorlatomat egy vállalat logisztikai részlegében töltöttem. Ez a kiemelkedő szerep kihívást jelent a raktárak számára. ami sokat segített az elméleti rész megírásában. a termelés kiszolgálásán keresztül. Szakdolgozatom célja a raktározást. Bevezetés A logisztikai folyamat magába foglalja az ellátási lánchoz tartozó összes tényezőt a beszerzéstől. technikáikkal és szervezési módszereikkel az ellátási lánc stabil tagjává válnak. Témaválasztásomban az is meghatározó szerepet játszott. 1 Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. Ott döntöttem el. hiszen az ellátási lánc egymást követő szakaszai éppen a közöttük lévő raktárakban kapcsolódnak egymáshoz és a raktárak gócpontját képezik az áru-és az információáramlásnak egyaránt.

hogy sok vállalat nem hajlandó semmiféle adatot kiadni magáról vagy éppen időhiányra hivatkozva utasítottak vissza. ezért diplomamunkám elején a logisztikáról írok. Szakdolgozatom készítése közben ugyanis több céget felkértem. A velük folytatott interjú segített a gyakorlati rész megírásában. A gyakorlati rész elkészítéséhez a primer kutatási módszerek közül. A raktározás a diszpozíciós tevékenységek (pl.ezen belül is Nagy Attila. A kiegészítő funkciók pedig a fő-és mellékfunkciók kiegészítésére szolgálnak (pl. Logisztikai funkciók közül röviden a csomagolásról.A logisztikai funkciók operatív folyamatok. valamint a III. Ebből kifolyólag szeretném külön megköszönni a Nanorb Kft.: reklamáció. A mellékfunkciók − amelyek a főfunkciók támogatására szolgálnak − közé tartozik például a csomagolás és a komissiózás. annak feladatáról valamint a logisztikai ellátási láncról. 10. Szomorúan vettem tudomásul. hogy szakmai tapasztalataikkal segítség munkámat. mellék-. 5. a raktározási technikákkal. 2. vevőszolgálat). Kutatásom során azonban kisebb akadályokba ütköztem. amelyek révén az áruáramlási folyamatok megvalósulnak. a komissiózásról majd bővebben a raktározásról esik szó. és kiegészítő funkciók szerint. a raktározás során felmerülő költségekkel és a számítógépes raktárirányítással.. raktártechnológiával. A raktározást elméleti megközelítését követően a gyakorlatban is szemléltetem. rakodás) mellett a főfunkciók közé sorolható. A raktározás fejezeten belül kiemelten foglalkozom a raktárak csoportosításával. az interjút választottam. Mivel a raktározás egy nélkülözhetetlen logisztikai funkció. 7 .: megrendelés) és az anyagmozgatás (fuvarozás. A következő részben a logisztikai funkciókat és technikai hátterüket ismertetem. fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának támogatását. A logisztikai folyamatokat csoportosíthatjuk fő-.

hogy miképpen változnak az adatok a számítógépes nyilvántartási rendszerben a raktározási folyamatok során. 8 . akik információikkal és tanácsaikkal hozzájárultak a dolgozatom sikeres elkészítéséhez. A Nanorb Kft. faipari vállalat raktározását követően egy termelő vállalat raktározását taglalom. 5.) Szakdolgozatom végén szeretném bemutatni−egy példán keresztül− azt. (A termelő vállalat nevét az interjúalany kérésére nem szeretném megnevezni.Az utolsó alfejezetben (III. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a belső konzulensemnek − Némon Zoltánnak − és külső konzulensemnek − Tüske Krisztiánnak − . 10.) két vállalat raktározását mutatom be. Ezt táblázatok segítségével illusztrálom.

tehát a vevő vagy felhasználó áll a logisztikai tevékenység középpontjában. Ebből az következik. energia. 33 p. – a megfelelő minőségben. Akár szolgáltatási körének bővítésével. okmányokkal. a tevékenységek alkalmazásával is. félkész.”2 II. 1998. Logisztikáról röviden II. A logisztika feladata. hogy – a megfelelő dolog.II. Logisztikai Fejlesztési Központ. A logisztika meghatározása „A logisztika menedzsmentszemlélet. szabályozására. – a megfelelő állapotban (mennyiségben). megbízók megfelelő kielégítése. Ebben a felfogásban maga a megbízó.és késztermékek). – a megfelelő időben. információk és személyek −egyes rendszereken belüli és/vagy rendszerek közötti áramlásának tervezésére. 2 legmegfelelőbb alkalmazkodás igényeikhez tette a logisztikát a vállalatok számára Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika. – a megfelelő áron (költségekkel) álljon rendelkezésre. 1. Magyar Világ Kiadó. – a megfelelő helyen. 9 . avagy a „7M” Az ún. potenciális vevőinek igényeit minél magasabb színvonalon törekszik kielégíteni. megvalósítására irányul. 7M-elv szerint a logisztika feladata. 2. akár egyéb más A vevők. – a megfelelő információkkal. és amelynek célja a teljes áramlási folyamathoz járuló optimális összköltség és vevőkiszolgálási színvonal elérése. akkor megbízóinak. hogy ha egy cég sikeres akar lenni. stratégiai fontosságú területté. amely áramlási folyamatok−alapvetően anyagok (alapanyagok.

sz. az áruelosztást és az értékesítést is. Az ellátási láncban egymástól eltérő áramlások. 10 . a raktározást.II. a gyártás. Kossuth Kiadó. melyek kapcsolódásainak zavartalan megvalósítása a logisztika egyik legfontosabb feladata. mint alrendszerek helyezkednek el. 3. Az alrendszerek mindegyikéhez szorosan kötődik az informatika és az adatgyűjtés. Az ellátási lánc egymást követő elemei. Budapest. Ezek összhangja meghatározó jellegű. a rendelésfeldolgozást.és munka-erőáramlás történik. a disztribúciót és a végső fogyasztóhoz való kiszállítást. a beszerzés. az összeszerelést. A logisztikai ellátási lánc „Az ellátási lánc minden olyan tevékenységet magában foglal. 2003. 360 p. a termelés kiszolgálásán keresztül. A négy fő folyamat – a tervezés. ábra azt mutatja.”3 A 1. a kiszállítás−. kezelés és feldolgozás. hogy az ellátási lánc folyamata túlnyúlik a vállalat határain. energia. az alapanyagok és alkatrészek beszerzését. A logisztikai folyamat ugyanis magába foglalja az ellátási lánchoz tartozó összes tényezőt a beszerzéstől. az anyagáramlás és a hozzá kapcsolódó információ-. érték-. a készletezést. a beszállító beszállítójától kezdve a végső fogyasztóig bezárólag. amely az ellátási láncot meghatározza. 3 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. magában foglalja a kereslet-kínálat menedzselését. amely a termék előállításával és kiszállításával kapcsolatos. a készletgazdálkodást. a gyártást.

sz. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft.1999. Budapest. 11 .. században. 10 p.1. ábra ELLÁTÁSI LÁNC = A D A T O K K E Z E L É S E BESZERZÉS + ANYAG-ÉS KÉSZLETGAZDÁL-KODÁS + TERMELÉS + ÁRUELOSZTÁS I N F O R M A T I K A + ÉRTÉKESÍTÉS OPTIMUMKERESÉS A logisztikai funkciók modellje Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21.

Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. Logisztika. szállítási) folyamatok szervezése. az anyagmozgató. irányítása. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. Ezen szakterületek fejlődése ugyanúgy hatással van a logisztika fejlődésére. dr. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). Budapest. sz. ábra Közlekedéstechnika Gyártástechnika Szállításés rakodástechnika Csomagolástechnika lLLg Dr. 4 12 . ábra áttekintő képet mutat. mint tudomány4 A logisztika számos szakterülettel áll közvetlen vagy közvetett kapcsolatban.és szállítórendszerek. 1995. 1995. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). Prezenszki LOGISZTIKA József Üzem-és vállalat gazdaságtan Raktározástechnika Kommunikációstechnika Informatika Marketing A logisztikával kapcsolatban lévő főbb szakterületek Forrás: dr. ellenőrzése során pl. mint ahogy a logisztika fejlődésének is mérhető következményei vannak ezen tudományágak alakulásában. 4. 2. 22 p. sz. A logisztikához kapcsolódó főbb szakterületekről a 2. Az anyagáramlási (mozgatási.II. Budapest. valamint az informatika és a kommunikációtechnika játszanak fontos szerepet.

2006. logisztikai rendszerek). Mellékfunkciók: A főfunkciók támogatására szolgálnak. A logisztikai funkciók csoportosítása5 A logisztikai funkciók operatív folyamatok. Diszpozíciós tevékenységek: szervezési ill. amelyek révén az áruáramlási folyamatok megvalósulnak. Áts Júlia. kirakodás. Főfunkciók: A logisztikai főfunkciók a következők: – diszpozíciós tevékenységek:6 megrendelés utasítás lehívás. azzal a céllal. tervezési jellegű tevékenységek 13 . 1. szeptember 13. mellék. átrakás) fuvarozás.és kiegészítő funkciók szerint.III. A logisztikai funkciókat csoportosíthatjuk fő-. – anyagmozgatás: rakodás (berakodás. 5 6 Előadás (Bevezetés a logisztikába. Logisztikai funkciók III. hogy ne keletkezzen fennakadás vagy veszteség az áruáramlás során. – raktározás.

– tájékoztatás. A vevőszolgálat alatt azokat a szolgáltatásokat értjük. árazás. címkézés 14 . – kockázatkezelés (biztosítás). – egységrakomány-képzés. kommunikációs stratégiáját és a disztribúciós politikáját. A vevőszolgálati tevékenység a marketing egyik legfontosabb és legsokoldalúbb eszköze. végcsomagolás. árait.A logisztikai mellékfunkciók az alábbiak: – csomagolás. ami meghatározhatja egy vállalkozás piaci pozícióit. – vevőszolgálat. – manipulációk: komissiózás finishing7. 7 Finishing funkciók: végszerelés. ügyfélkörét. – jelölés (az azonosíthatóság szempontjából fontos). – reklamáció. – információ-és adatcsere. amelyeket a piac résztvevői az értékesítés eredményesebbé tétele érdekében nyújtanak. Kiegészítő funkciók: A fő-és mellékfunkciókat kiegészítő funkciók a következők: – hatósági kezelések.

építmények. informatikai infrastruktúra összetevői a távközlési hálózatok és a számítógépes hálózatok (Internet. 2006. járattervezés. logisztikai rendszerek). raklap. – azonosító. vízi. vonalkódok). pályaudvarok. azaz szükséges az infrastruktúra és különböző eszközök megléte. vasúti. légi úthálózatok. berendezések valamint az átrakó létesítmények (pl. a disztribúciós központok. 8 Előadás (Bevezetés a logisztikába. A logisztikai funkciók technikai háttere8 A logisztikai funkciók megvalósításához természetesen szükség van megfelelő technikai háttérre. Az időbeli különbségek kiegyenlítését szolgáló tárolási infrastruktúra létesítményei az átmeneti tárolásra szolgáló raktárak. targoncák. Áts Júlia. konténer). – fuvareszközök (normál és különleges építésű). futószalagok. szeptember 20. – rakodóeszközök (pl. Eszközök: Az áruáramlás megvalósítását a következő eszközök teszik lehetővé: – egységrakomány-képző eszközök (pl. daruk). 2. kikötők). Az integrált anyag-és információáramlást biztosító kommunikációs. EDI). – irányítás eszközei (számítógépes programok pl. az áruforgalmi központok továbbá a logisztikai szolgáltató központok. 15 . Infrastruktúra: A térbeli különbségek kiegyenlítését szolgáló közlekedési infrastruktúra elemei a közúti.III. raktári folyamatok vezérlése). jelölő eszközök (pl.

vevőbarát. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi. A jelölések a csomag rendeltetésére. másrészt az azt létrehozó műveletek összességét értjük. 3. Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar. „ A csomagolás a kultúrált kereskedelem. 3. A fuvarozás. 1. mint logisztikai funkció A csomagolás a logisztikai főfunkciók mindegyikéhez szorosan kapcsolódik.” 9 A csomagolás rendkívül jelentős szerepet tölt be az ellátási láncban. III. társadalmilag elfogadott módon újrahasznosítható vagy elhelyezhető. halmozni tilos stb. fuvarozók üzletszabályzatai (pl. Csomagolás. amely szoros egységet képez az áruval. és kezelésére vonatkozó információkat. megfelel az ökológiai profilnak. igényes ellátás lényeges eleme. alkalmas az elosztásra. Budapest. megteremti a piacon az áru imázsát. a gépi árumozgatásra.III. A jó csomagolás jó minőségű és minőségvédő. 16 . környezetkímélő. gyorsan romló áruk esetén). Szabad Katalin−dr. előírásokat hordozzák (pl. törékeny. 9 Medvéné dr. 4 p. mint logisztikai mellékfunkció jelentős szerepet játszik az áruáramlási folyamatok zavartalanságának és a vevőkiszolgálás kívánt színvonalának biztosításában. kötet.). gazdaságos. megfelel az egészségvédelmi szempontoknak. hiszen különböző megjelenési formákban végigkíséri az árut az előállítástól a végső felhasználóig. A csomagolás fogalma Csomagoláson egyrészt a terméket védő burkolatot. rakodás és raktározás megfelelő színvonalú ellátása megköveteli a csomagolás praktikus kezelhetőségét és egyértelmű jelöléseit is. Mocsy Ferenc: Általános Áruismeret II. Kötelező jelöléseket írnak elő a veszélyes-áru szabályzatok. problémamentesen kezelhető. a vásárlók számára biztosítja a termékazonosítást. 2002. A csomagolás.

Információhordozó szerepe van. vonalkóddal megadja a termékre. A csomagolás ezen megjelenési formája a leghosszabban tartózkodik a logisztikai láncban. Egységrakomány a legnagyobb kezelési egység. Budapest. nem zárt (pl. ábrával. az árukezelés és a tárolás elősegítése. Célja az elosztási logisztika támogatása. ugyanis szöveggel. adatai a külső burkolaton azonosítva kell hogy dr. az esztétikus megjelenés. gyűjtő-. Fő feladata az árunyilvántartás. hiszen az árut a termeléstől a fogyasztói felhasználásig közvetlenül körülveszi. 2. tárolását. Tartalma lehet valamilyen termék. Feladata az áruvédelem mellett a marketing-munka elősegítése. megkönnyítve az áru mozgását. továbbá fogyasztói. illetve ha A gyűjtőcsomagban lévő áruk jellemzői. 1995. Információk közlésére használható maga az egységrakomány-képző eszköz (pl. sík szállítólap) akkor pedig a csomagolás. 10 17 . Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). a külső károsító tényezőktől az áru megóvása. a súlyra. A csomagolás megjelenési formái10 A fogyasztói csomagolás az a csomagolási forma. 3. azaz a reklám. a kezelésre vonatkozó lényeges tudnivalókat.III. A gyűjtőcsomagolás bizonyos mennyiségű azonos termék vagy a fogyasztói csomagolás ideiglenes védőburkolata. Célja a folyamatos és zavartalan mozgás biztosítása. A szállítási csomagolás az elosztási logisztika valódi eszköze. Lehetőséget ad különféle termékek ismételt kezelés nélküli eljuttatására a gyártótól a felhasználóig. szállítását és nyilvántartását. rekesz. illetve szállítási csomagolás. Elsődleges feladata az áru védelme a külső hatásokkal szemben. amelyben az árut a fogyasztó megvásárolja. a könnyű kezelhetőség és a megfelelő tájékoztatás. legyenek. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. A szállítási csomagolás tehát az áru egységbe foglalását jelenti. rakodólap).

folyamat hátránya. A komissiózás az ellátó-elosztó raktárak sajátos folyamata. III. A komissiózás meghatározása „A komissiózás az áruk megrendelések szerinti kigyűjtését és összeválogatását megvalósító folyamat. 4. mint logisztikai funkció A komissiózás a logisztikai mellékfunkciók közé tartozik. hogy a vevői igényeket kielégítsük. a komissiózás A komissiózási elengedhetetlen logisztikai funkció. A statikus rendszer tehát tárolótéren belüli komissiózást jelent. 2003. a csomagolást és a rakodást megelőzően a komissiózás a raktározási folyamat szerves Ahhoz. azaz „az ember megy az áruhoz” rendszer. Ugyanis ennek a folyamatnak kell biztosítania a megrendelők igényeinek pontos. ellenőrzik. hogy a vevő által igényelt árukat a tárolótérben összegyűjtik. majd kiszállításra előkészítik. Budapest. hogy nagy élőmunka ráfordítást igényel. A tárolás után. 2003. Kossuth Kiadó. rugalmas és gyors kielégítését. 4.III. Komissiózás. részét képezi. amely a megrendelések átvételével kezdődik és a kigyűjtött áruk rendelésenkénti összeállításával fejeződik be. Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. Kossuth Kiadó. 18 . 1.”11 12 A kigyűjtésre kerülő áru előkészítési módja lehet statikus vagy dinamikus: – A statikus áruelőkészítési rendszer azt jelenti. 11 12 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. Budapest. 256 p. amelynek során több árufajtából (árucikkből) álló rendelési (kiszállítási) egységet kell összeállítani. Az így kigyűjtött termékeket szükség esetén osztályozzák.

függetlenül attól. A megrendelésenkénti soros. – gyorsan összegyűjthetők egy-egy megrendelés árui. azaz az „áru megy az emberhez”. – a sürgős igények könnyen kielégíthetők. 13 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. egylépcsős stratégia esetében a komissiózó dolgozó egy teljes megrendelés áruit gyűjti ki. Kossuth Kiadó.– Dinamikus áruelőkészítési rendszer esetén a megrendelő által igényelt árufajtákat tartalmazó kiveszik egységrakományokat az a készáruraktárból és ezután a az komissiózási helyre szállítják. 2. A megrendelésenkénti soros egylépcsős stratégia előnyei az alábbiak: – egyszerű szervezési és irányítási munkát igényel. Komissiózási stratégiák13 Három alapvető komissiózási stratégiát különböztethetünk meg. 4. Ha egy adott megrendelői igény kielégítésre került. hogy az áru a tárolótér melyik részében található. amelyek a következők: – megrendelésenkénti soros. csak a kigyűjtési sorrendet kell azon külön feltüntetni. egylépcsős stratégia. 19 . – megrendelésenkénti párhuzamos stratégia. Budapest. A megrendelőlap tehát egyben kigyűjtési jegyzék is lehet. Itt a komissiók összeállításához szükséges mennyiségeket egységrakományokból egységrakományok visszatárolásra kerülnek a készáruraktárba. – zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős stratégia. III. Ebben az esetben tárolótéren kívüli komissiózásról van szó. 2003. – az előforduló tévedések gyorsan és egyszerűen kijavíthatók. következik egy újabb igény szerinti termék kigyűjtése.

hogy a különböző megrendelésekben szereplő azonos árukat gyűjtőjegyzékben összesítik.A stratégia hátrányai: – viszonylag kis komissiózási teljesítmény érhető el. Az egyes igényekre vonatkozó raktári kigyűjtéseket a raktári zónákra történt csoportosítás alapján végzik el. A tárolóterület különböző zónáiból érkező. Alkalmazása során a megrendeléseket úgy dolgozzák fel. Ennek a komissiózási stratégiának az előnyei: – a komissiózásnál használt eszközöket. A gyűjtőhelyen rendelésenként válogatják össze a kiszállítási egységeket (második lépcső). 20 . – a sürgős (soron kívüli) igények nehezen érvényesíthetők. A zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős komissiózási stratégia esetén egyszerre több felhasználói komissiózási igény kezelése zajlik. A tárolási zónákból a gyűjtőjegyzékben szereplő mennyiségeket a gyűjtőhelyre szállítják (első lépcső). de egy adott megrendelői igényhez tartozó termékeket a rendelés-összeállító helyen összegyűjtik. tárolási zónánként csoportosítva. – nagyobb komissiózási teljesítmény. – az emberi munka hibalehetőséget ad a tevékenységnek. hogy minden egyes igény tételeit tárolási zónák szerint csoportosítják. A stratégia hátrányai: – külön szervezési munkát igényel a rendelések összeállítása. A stratégia megvalósítása esetében a megrendeléseket úgy dolgozzák fel. A megrendelésenkénti párhuzamos stratégia esetén egyszerre több felhasználói komissiózási igény kezelése zajlik. gépeket jobban kihasználják.

megrendelések szerinti kiszállítási egység összeállítása). azaz egyszerre nagyobb egységeket lehet a tárolótér és a gyűjtőhely között mozgatni.A zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős komissiózási stratégia előnye: – Megvalósításával érhetők el a legnagyobb komissiózási teljesítmények. 21 . A stratégia hátránya: – Az utólagos csoportosítás miatt bonyolultabb a folyamat megszervezése (gyűjtőjegyzék-összeállítás.

22 . A raktárakban biztosítják az áruk raktári be.III. kezeléséről és megóvásáról. A raktárak fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatban. 5. megrendelések előkészítését. vonalkódos nyilvántartó rendszerrel az áruk raktári nyilvántartását és az elszámolások elkészítését. hiszen a vállalat logisztikai költségeinek jelentős része itt képződik. Ezeken a pontokon gondoskodni kell az anyagok elhelyezéséről. Napjainkban már nyilvánvalóvá vált. a raktári rendszerek továbbra is fontos. Ezeket a helyeket nevezzük raktárnak. ahol a rendszer folyamatos mozgása valamilyen ok miatt megszakad. A logisztikai ellátási lánc egyes elemei között fontos szerepet játszanak azok az érintkezési pontok.és kirakodását. kiegyenlítő szerepet töltenek be a logisztikai ellátási láncokban. osztályozását. Fokozott figyelmet kell fordítani tehát a raktározási tevékenység gazdaságosságára. Raktározás. tárolásáról. Vagyis egyes logisztikai folyamatokban az anyagáramlás bizonyos Tehát megfelelő helyeken hosszabb-rövidebb ideig megáll. mint logisztikai funkció A raktározás a diszpozíciós tevékenységek illetve az anyagmozgatás mellett a fő logisztikai funkciók közé sorolható. valamint számítógépes. helyet kell biztosítani számukra. hogy bár a logisztikai fejlesztések egyik fő célkitűzése a raktári készletek csökkentése.

Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet.. Budapest. században. 1995. amelyeknek van sajátos kapcsolatrendszerük és belső folyamatuk. ha a termelési és elosztási folyamat működési sebessége különböző. befogadóképességük. 15 Knoll Imre: Logisztika a 21. majd tovább adják. 1. III. hanem komplex létesítmények. amelyek a megelőző és a követő részfolyamatok anyagáramlás intenzitás változásának kiegyenlítése céljából árukészleteket gyűjtenek. megfelelő építészeti és egyéb körülmények kialakítása segítségével megőrzi. A raktár pozitív és negatív tényezői15 A raktár pozitív tényezői az alábbiak lehetnek: – a raktár a termelés folyamatosságát rendelkezésre állásával biztosítja. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). valamint mozgatási rendszerük teljesítőképessége lehetővé teszi a szükség szerinti ki. A raktárak nem épületek. – a nyers. 2. 5. 5. amely felszereléseivel a folyamatrendszer igények szerinti kiegyenlítését végzi. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. Budapest.és betárolást. – a belföldi. amelyek az áruk minőségét és mennyiségét veszteség nélkül megőrzik. sőt a nemzetközi kereskedelmi mobilitást fokozza. 14 dr. 1999.III. 23 . technikaiés munka-erőigényű alrendszere. – kiegyenlítő szerepe van abban az esetben. félkész vagy késztermékek minőségét. A raktározás fogalmából következően a raktárak olyan létesítmények. A raktárak a részfolyamatok összekötő elemei. A raktározás és a raktár definíciója14 A raktározás sajátos szerepet tölt be a kitermeléstől a felhasználásig terjedő komplex folyamatrendszerben. A raktározás tehát valamely folyamatrendszer meghatározott technológiájú.

. században. de lehet teljesen önálló létesítmény. – az építmény. 16 Knoll Imre: Logisztika a 21. akár vállalat is. elosztóraktárnak is tekinthetjük. Budapest. részegység-raktár. Raktárak csoportosítása16 A logisztikai folyamatban a raktárak különféle alrendszerekhez kapcsolódhatnak. mely létesülhet a termelőüzem területén. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. – közbenső (félkészáru)-raktár. mely általában a termelő-. III. mely tehát szorosan a termelési logisztikához tartozik. ekkor az elosztási logisztika szerves része. ezért a beszerzési logisztika részének is tekinthető. – ha a készáruraktárnak közvetlen kapcsolata van az értékesítés helyeivel. 1999. illetve tárolótér megfelelő mértékű kihasználása nem minden időszakban biztosítható.A raktár negatív tényezői lehetnek: – a raktár általában jelentős beruházási és üzemeltetési költséget igényel. illetve szerelőüzem bemeneti oldalán található. 3. Ennek alapján a főbb raktártípusok a következők: – alapanyag-. egy termelési folyamat műveletei között. 24 . – készáruraktár a termelés vagy az összeszerelés befejezése után. 5. – a logisztikai folyamat ezen a területen történő megállítása az átfutási időt növelheti. ezért elhelyezkedésüket és jellegüket sajátos funkciójuk határozza meg. alkatrész-.

– magasraktári tárolású. sz. – polcos tárolású. A raktárak kialakításuk szerint a következőképpen csoportosíthatók: – tömbös tárolású. Budapest. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. 73 p. 25 . 3. – kaotikus elrendezésű (tetszés szerinti elrendezés). Az áru elrendezése a raktárban lehet: – helyhez kötött (előre meghatározott módon). sz. – részben helyhez kötött (az áruk forgási sebessége alapján). 1999. ábra FOGYASZTÓK elosztási logisztika ELOSZTÓRAKTÁR KÉSZÁRURAKTÁR üzemen belüli logisztika FÉLKÉSZÁRU-RAKTÁR ALAPANYAGRAKTÁR beszerzési logisztika BESZÁLLÍTÓK Raktártípusok a logisztikai folyamatban Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21.Ezeknek a raktártípusoknak a teljes logisztikai rendszerben való elhelyezkedését mutatja a 3. században.. ábra.

amelyek az alábbiak: – a megrendelések igény szerinti kielégítése. technikáikkal és szervezési módszereikkel az ellátási lánc stabil tagjává válnak. – a megrendelések megfelelő szintű kielégítéséhez szükséges minimális készletek tárolása. 26 . gyors átfutási idővel. ha a két funkció összhangban áll egymással. ha technológiájukkal. 1998. hogy tegyék lehetővé az ellátási tevékenység minőségi lebonyolítását. A raktározás azonban csak akkor lehet hatékony. hiszen az ellátási lánc egymást követő szakaszai éppen a közöttük lévő raktárakban kapcsolódnak egymáshoz és a raktárak gócpontját képezik az áru-és az információáramlásnak egyaránt. Ez a kiemelkedő szerep kihívást jelent a raktárak számára. amelynek csak akkor tudnak megfelelni. 5. hogy az ellátási funkció előnyt élvez a tárolási funkcióval szemben. MLBKT tanfolyami anyaga. A raktározás funkciói17 A raktározás két alapvető funkciója a tárolás és az ellátás. 4. A tárolt készleteknek az a feladatuk.III. A logisztikai követelményrendszernek megfelelő raktározási tevékenységet tehát két dolognak kell jellemeznie. nagy pontossággal és rugalmassággal. A raktározás szerepe a logisztikai ellátási láncban folyamatosan nő. A logisztika alapvető követelménye a mindenkori vevő igényeinek minőségi kielégítése. míg az ellátási funkció a következő felhasználási fázis igényei szerinti áru rendelkezésre bocsátását jelenti. 17 Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. Ez azt eredményezte. A tárolási funkció a raktározást megelőző fázisban létrehozott termékek állagmegőrző elhelyezését.

Ha készletekről beszélünk. hogy a készletek lekötött pénzeszközöket jelentenek. és hogy a működtetésük megfelelő költségszint mellett valósuljon meg. a termelési folyamatokban gyors változások következnek be (ugyanazon a soron többféle terméket váltakozva. 2005. különös tekintettel a beszerzés gyakorlatára. problémákat takarnak el. ezért a szükségesnél magasabb készletek nem fedik fel a termelési folyamat azon pontjait. amihez viszont elengedhetetlen egy bizonyos nagyságú készletszint. Készletgazdálkodás18 A raktározás a készletezéssel összefüggő folyamat. 5. A raktártervezés kulcskérdése. így jelenlétük költségesebbé teszi a termelést. Ezt a mennyiséget szokták készletnek nevezni. A készlet nagyságát gazdasági és fizikai tényezők egyaránt befolyásolják. hogy az ellátási láncban az elemek optimálisan kapcsolódjanak egymáshoz. Másrészt a készletek termelési zavarokat. hogy a raktározási feladatnak megfelelő méretű kapacitást hozzanak létre. hol illetve hogyan kell tárolni) határozzák meg. mennyit. 5. vagyis hogy meglegyen a folyamatos belső mozgás. A vállalat célja. Szakdolgozat. A megállás során mindig megjelenik egy bizonyos mennyiség. ellátási lánc menedzsmentjének vizsgálata. Az anyagi folyamatok során a termékek mozgásai megszakadhatnak. A raktárak nagyságát a tárolandó áru jellemzői (mit. A raktári tárolókapacitás meghatározásának alapját az áruforgalom lebonyolításához szükséges készlet nagysága adja. meg kell említeni egyrészt.III. meddig. de nem előre rögzített ütemezésben gyártanak). A váratlanul fellépő problémákra való rugalmas reagálás biztosítja a vállalat versenyképességét. ahol fejlesztésre van szükség. hogy a termelési folyamat olcsóbb és jobb minőségű legyen. vagy utólagos tárolása Radvánszki István. szezonális cikkek időszakosan előzetes. (Budapesti gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 27 . A Remy Automotive Hungary Kft. A vállalatnak a következő okokból van szüksége készletre: – – – 18 a termelési folyamatok zavartalanságának biztosítása miatt (változó vevői igényekre való gyors reagáló képesség).

Az éven túli készletek csökkenésének egyik gátló tényezője. ha készlet nélkül működhetne a vállalat. elengedhetetlen egy pontos és friss készletnyilvántartás. Mivel a készletek nagyságának jelentős hatása van a vállalat gazdálkodására. Ez rengeteg lekötött pénzösszeg megtakarítását eredményezhetné. Az ezen felüli mennyiségek egyrészt foglalják a helyet a raktárakban. hogy értékesíteni tudja nekik az érintett alkatrészeket. hogy ezek nagy része már hónapok óta nem került és előreláthatólag nem is fog termelésbe kerülni. hogy éven túli készlet is van belőlük. túl magas biztonsági készlet. a beszállítóktól beérkezett. nem megfelelő odafigyeléssel végzett beszerzési rendelések. Bizonyos tételeknél előfordulhat. Az iparágban elfogadott készletnagyság kettő legfeljebb három hónapi felhasználásra elegendő készletmennyiség. de a rendelt mennyiségeket meghaladó termékek. Így a vállalatnak. hogy készletet tudjon csökkenteni új vevőket kell keresnie. késztermék készletről). amelyeknek a magas értéke nagy problémát jelent. a különböző időpontokra esedékes beszerzési rendelések összevonása. Megoldást jelenthet még. 28 . másrészt emberi erőforrást vonnak el más fontosabb feladatoktól. a beszerzési rendelés esedékessége előtt beérkező tételek.Az ideális eset persze az lenne. mert a mérnökök által készített darabjegyzékben megadott új termékbe történő beépülési aránya eltér a valóságtól. ha a termék beszállítójával köt visszavásárlási megállapodást a cég. hogy bármely pillanatban friss és naprakész tájékoztatást kaphassanak az érintett személyek az aktuális állapotról (pl. A vállalatok informatikai rendszere lehetővé teszi.: alapanyag készletről. Az éven túli készleteknek a kialakulásához több forrás is vezethet: – bizonyos alkatrészek nem kerülnek termelésbe. – – – – – – a vevői rendelések teljesítéséhez szükséges beszerzések után történő vevői rendelés törlése.

A raktározás során felmerülő költségek a logisztikai összköltségeknek nagy hányadát teszik ki. a tárolt mennyiséget és a tárolási időt. annál rövidebbnek kell lennie a raktározási folyamaton való átfutási időnek. a nagyobb és különleges tárolókapacitás igény eredményezhet nagy raktározási költséget. A raktározás költségei19 A raktározási költségek mindazon költségeket jelentik. 5. Cselényi József: Raktározás. a raktározásban résztvevő dolgozók bérétől. akkor a bankból felvett ezen pénzösszegért fizetett kamat jelenti a forgóeszköz lekötöttséget.III. 29 . tömegétől. A készletek csökkentése viszont nem eredményezhet anyag vagy áruhiányt. a raktári berendezések értékétől (épület. A raktározás költsége függ a raktározott áru értékétől. http://www. hogy ha az árukban lekötött tőke a bankba kerülne. melyek a termékek tárolásával kapcsolatban merülnek fel. A tárolás is költségnövelő tényező. tárolás és a kapcsolódó tevékenységek költségei I. időszakos leállását okozhatja. méretétől. akkor az érte kapott kamatnak felelne meg. hiszen az a termelési-szolgáltatási folyamat zavarát. állvány. mert tárolása forgóeszköz lekötöttséget jelent. A nagy értékű tőkelekötés elkerülésének érdekében minél nagyobb értékű az áru. A raktározási költség csökkenése legkönnyebben úgy érhető el.html Letöltés dátuma: 2007. ha a termelésiszolgáltatási-ellátási folyamatban lecsökkentjük a tárolók számát.pointernet. 6. november 18. A forgóeszköz lekötöttség úgy számítható ki. A raktározási költség egyenesen arányban nő az áru értékével. A nagy térfogatú és különleges kezelésű.hu/ujsagok/transpack/index. 19 Prof. Dr. géprendszer). Vagy ha a nevezett pénzösszeg hiányzik.pds.

ehhez megfelelő segédeszköz és számítógépes raktárnyilvántartás alkalmazása szükséges. – A raktározás során az áru be-és kitárolását rövid idő alatt kell megoldani. ez alatt az idő alatt az áru nem sérülhet meg. nem romolhat meg. szerelősor-csomagolósor végéről kerül sor a kiszállításra.Az a költségcsökkentő elv. a "percre kész" kiszállításnak. A raktározási költségek csökkentése érhető el. csak géppel kiszolgálható állványos tároló rendszert követel meg. közvetlenül a gyártósor elején történik a beszállítás. nem keveredhet. ill. ill. – Biztosítani kell az áruvédelmét a tárolási idő alatt. csak korlátozottan érvényesíthető. hogy csökkenteni kell a raktári berendezések értékét. azonban a kis alapterület igény nagy magasságú. mert a tárolási folyamatnak egyidejűleg több követelményt kell kielégíteni: – A raktár alapterületének minimálisnak kell lennie a kisebb költség eléréséhez.és készáru raktározás. Ez esetben elmarad az alapanyag. ami gépesített-automatizált kiszolgálást igényel. ha sikerül a termelési-logisztikai feltételeit megteremteni a "percre kész" beszállításnak. 30 .

raktározási bizonylat. technikai és irányítási rendszerét. – Az irányítási rendszer: Az irányítási rendszeren belül. Ezek lehetnek a legegyszerűbb raktározási módoktól (pl.tranzit. kiadási bizonylat). mindig az adott raktár jellegéhez igazodóan kapcsolódik. kitárolást. Azonban általában egy raktárban több olyan folyamat kapcsolódik egymáshoz. stb. 7. – A tárolási rendszer: A tárolási rendszer jellemzően és ideális esetben a raktárban tárolt áruféleségek alapján alakul ki. vonalkódos nyomon követés. egyéb kiegészítők optimális keveréke. A raktártechnológia az az átfogó fogalom. valamint az ezekhez tartozó görgős pályák. Kisebb raktár esetében ez az egyszerű manuális vagy iratokkal történő nyomon követés (bevételezési bizonylat. a készletezést (tárolást) és az árukiadást. Ez a feladat az. Raktártechnológia20 A logisztika követelményrendszerének megfelelő raktár mindig jól meghatározott feladat ellátására létesül. amely alapvetően meghatározza a raktár kialakítását. 20 31 . amely modernebb eszközökkel (számítógépek. munkafolyamatait. – A komissiózási rendszer: Itt a hagyományos értelembe vett raktározáson kívül valamilyen előkészítő vagy kitárolási folyamat is a raktárban valósul meg. november 11. amelyek a következők: – A raktárban zajló folyamatok: Alapvető folyamatok közé sorolhatjuk a raktári betárolást. dinamikus (görgős állvány rendszerek). illetve a raktárban tárolt áruféleségek jellegéhez igazodik az irányítási folyamat. Komissiózó állványrendszerek a statikus (polcos rendszer). 5.III. Kubicsek Zoltán−Dián István: A raktár szerepe www.) sokkal rugalmasabban és hatékonyabban történik.hu letöltés dátuma: 2007. tömbtárolás) egészen a teljesen automatizált magasraktári állványrendszerek kialakításáig. amely magába foglalja a raktár működésének összes körülményét.

milyen raktárakra van szükség. logisztikai cég elosztó központja). műszaki megoldásaiban elképzelhető hasonlóság vagy azonosság. A mai piaci életben ezt teljesen az adott raktár jellege határozza meg. Ez a tény a III. – A raktártechnológia mindig egyedi: Nincs két egyforma raktártechnológia. 10. – A munkaerő szükséglet: Szintén az adott raktár jellege és technikai felszereltsége határozza meg. – A raktár külső kapcsolatrendszere: Jelentős mértékben meghatározza a kapcsolatrendszert a piacon betöltött szerep (gyártó cég raktára. hogy azokból a működtetés követelményeinek legmegfelelőbbet tudja kiválasztani.– A technikai eszközrendszer: A raktár működtetéséhez szükséges eszközrendszert jelenti (maguk a tárolóállványok. Értelemszerűen az adott raktár mérete és területe is meghatározza a szükséges emberi erőforrás mértékét. Ma már a tervezőnek olyan hatalmas eszközválaszték áll a rendelkezésére. Az. hogy milyen technológiai eljárást alkalmaznak. illetve a ki és bemenő áruvolumen mértéke. A raktártechnológiával kapcsolatban két tényezőt kell szem előtt tartani: – A technológia elsőbbsége a technikával szemben: Az eszközök a raktározási technológia igényei szerint kerülnek kiválasztásra. Ezért nem létezik az ún. az anyagmozgató eszközök és az adott raktárépület infrastruktúrája). vagy egy eleve kiválasztott technikai eszközhöz igazítják utólag a technológiát. annál kvalifikáltabb. 32 . hogy kevesebb munkaerő szükséges. milyen anyagmozgató eszközre stb. Minél korszerűbb technikai eszközökkel van felszerelve egy raktár. valóban meghatározza azt. de létszámban előfordulhat. hogy milyen árut raktároznak. amelyet minden változtatás nélkül lehet alkalmazni különböző helyeken (különféle árutípusok raktározásához más-más technológiai eljárás tartozik). „típustechnológia”. pontban is megnyilvánul. 5. Az utóbbi ritkán eredményez optimális megoldást. Bizonyos részfolyamataiban. de összességében mindig van valami különbség.

– egyre nagyobb teret kap a raktározás-technikában is az automatizálás.: automatizált tároló rendszerek.pointernet. 8. pontban). 9. november.pds. például a számítógépes raktárirányítást. a raktározásban egyre újabb és újabb technikai megoldások tűnnek fel. ábra mutatja a raktározási rendszerekben alkalmazható darabáruk elhelyezésére szolgáló tárolás-technikák általános felosztását. A minőségre. hogy a termelési és szolgáltatási folyamatokban jelentős változások zajlottak le a közelmúltban illetve zajlanak még manapság is.III. vevői igények minőségi kiszolgálására törekvés alakítja az egyre elterjedtebb számítógépes megoldásokat. Raktározási technikák21 Ahogy az ipar minden területén. sz. 21 Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www. 15.hu/ujsagok/transpack/ Letöltés dátuma: 2007. 5. 33 . mások előtérbe kerülnek. A raktározás-technikában a tárolandó áru kezelhetősége szerint megkülönböztetünk darabárukat és ömlesztett anyagokat. 5. A 4. Ennek alapvető oka. stb. A módosulások alapvetően a következő területeken jelennek meg: – bizonyos raktározási technikák háttérbe szorulnak. – újszerű tárolási feladatoknál újszerű tárolás-technikák is megjelennek (pl. melyeknél a technikai megoldások jelentősen különböznek. A változások legfőbb okai a globalizáció és a fogyasztási igények jelentős módosulása és az egyre inkább a minőségre való törekvés a mennyiséggel szemben.). – az egyes raktározás-technikai változatok paraméterei módosulnak. Ezeknek a tényezőknek köszönhetően az alkalmazható raktározási technikák is jelentősen módosulnak. (Erről bővebben a III.

november. A hagyományos tárolás-technikai változatokat a következőképpen lehet jellemezni: – Az állvány nélküli tárolás esetén a tárolási egységek közvetlenül egymásra kerülnek elhelyezésre.pds.pointernet. ábra TÁROLÁSI MÓDOK Statikus tárolási módok Dinamikus tárolási módok Állvány nélküli tárolás Tárolás anyagmozgató berendezésen Körforgó állványos tárolás Soros állványos tárolás Átjárható állványos tárolás Átmenő görgős tárolás Eltolható állványos tárolás Tárolás-technikai változatok Forrás: Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www.4.html Letöltés dátuma: 2007. – Soros állványos tárolás esetén a tárolási egységek egy állványrendszer rekeszeiben kerülnek elhelyezésre. 34 . 15. sz.hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409.

– a raktározást kiszolgáló folyamat jellemzői. Ennél a tárolási módnál a tárolás nem tároló-felületen (polcon). a kitárolás az alacsonyabb végén történik. – Eltolható állványos tárolásnál az egységeket tartalmazó állványok a tárolási síkra merőlegesen. illetve bejárható állványos tárolásról akkor beszélünk. – Utántöltő állványos (átmenő görgős) tárolásnál a tárolási egységek adott lejtési szöggel kialakított görgős csatornákba kerülnek elhelyezésre.– Át-. egy (vagy két) adott tengely körül körbeforgatható. Ebben az esetben a tárolást az adott anyagmozgató berendezés végzi. A betárolás a lejtő magasabb. hanem tároló-peremeken történik. ha a tárolóállványokat közvetlenül egymás mellé helyezzük és a be-. ha a tárolási egységek valamely anyagmozgató berendezésen kerülnek tárolásra. illetve kitárolás az állványokon keresztül. Egy adott raktározási rendszerben alkalmazható tárolás-technika megválasztásánál két tényezőt kell figyelembe venni: – a tárolni kívánt termékek jellemzői. – A körforgó állványos tárolás olyan dinamikus tárolási módot jelent.és kitárolási munka és időszükségletének csökkentésére. megfelelő méretű kiszolgálóeszköz segítségével történik. aminek következtében a tárolóhelyek vízszintes vagy függőleges síkban elmozdulnak a be. vagy azzal párhuzamosan elmozdíthatók. ahol a tároló. 35 . csökkentve ezzel a kiszolgálások helyszükségletét. – Tárolás anyagmozgató berendezésen: Mozgó tárolásról akkor beszélünk. a tárolási egység a gravitációs erő segítségével kerül a betárolási pontról a kitárolási pontra.

amelyekben a tárolási magasság az általános célú emelőtargoncák által elérhető átlagos tárolási magasságot meghaladja. automatizált működtetésű. illetve levételét onnan az állványok közti folyosókban mozgó felrakógépek vagy felrakótargoncák végzik. általában mobil eszközökkel kiszolgált raktárak. mekkora helyet foglal el).A termékjellemzők közül a raktározási technika megválasztását befolyásoló legfontosabb tényezők: – a tárolandó termékféleségek fajtája (milyen termékről van szó. mobil eszközökkel kiszolgált raktározás. ami az automatizált magasraktárak elterjedését eredményezte. 36 . gépi működtetésű. – a tárolandó termékféleségek forgási sebessége (pl. A magasraktárak elterjedésének oka tehát a tároló magasság növelésén kívül a raktártechnológia fejlődése és a terület kihasználásra való törekvés.: milyen gyakran van rájuk megrendelés). A raktározás-technikában egyre inkább szükségszerű folyamattá válik a tároló magasság növelése. – a tárolandó áruk mennyisége. és az áruknak állványokba helyezését. A magasraktárak a darabáruk elhelyezésére szolgáló olyan állványos tárolási rendszerei. A raktározási rendszerek kiszolgálását tekintve a következő típusú raktárak a jellemzőek: – – – manuális kiszolgálású raktárak (csak emberi erőforrás szükséges).

hatékony ki. melyek közül a legelterjedtebbek: – soros elrendezésű. – a raktárak helyszükséglete kicsi. – a tároló helyek geometriai kialakítása illeszkedik a tárolt egységek geometriájához. de a korszerű gyártási folyamatokat kiszolgáló raktározási rendszerekben is elterjedt. hiszen egyszerűen és olcsón megvalósítható. – a raktári forgalomhoz leginkább igazodó. Felhasználási céljától függően különböző elrendezési változatok fordulhatnak elő. 37 . eszközzel történik a kiszolgálásuk. sok esetben bonyolult matematikai módszerek. – körforgó állványos tárolás. stb. illetve eszközök irányítása optimalizált. számítógépes megoldások alkalmazását igényli. – átmenő görgős tárolás. A korszerű raktározási rendszerekben alkalmazott tárolás-technikák általában a következők: – állvány nélküli tárolás. működtetése és irányítása nem egyszerű feladat. alapterület kihasználtsága nagy. – a kiszolgáló személyzet. Az állvány nélküli tárolás egyike a legrégebben alkalmazott tárolási módoknak. – speciális esetekben alkalmazott tárolás-technikák. – soros állványos tárolás. – tömbös elrendezésű.és betárolási móddal.A raktározási technikák egyre korszerűbbekké válnak. – blokkos elrendezésű. Természetesen a korszerű raktározási rendszerek tervezése. nagy kapacitású tárolók esetén elterjedt a magasraktárak alkalmazása. A korszerű raktározási folyamatok legfontosabb jellemzői a következők: – teljes körű számítógépes nyilvántartási rendszerrel rendelkeznek.

vagy speciális raktári felrakógépekkel is.A soros elrendezést elsősorban inhomogén termékstruktúra. A polcok és az állványrendszer variálhatóságán kívül fontos tényező az állványok között kialakított kiszolgáló folyosó mérete és száma. mind pedig a magasraktárak esetén. A soros állványos tárolás a leggyakrabban alkalmazott tárolási mód. hogy nehezen megoldható. könnyebben megkereshetők. hiszen ha kódszámot kapnak az áruk. ahol az egyes termékekből nagyobb mennyiség kerül elhelyezésre. A soros állványos tárolás kiszolgálását tekintve is univerzális. Ez azt jelenti. a blokkos elrendezést olyan inhomogén termékstruktúra esetén alkalmazzák. zónánkénti nyilvántartás esetén ez orvosolható. manuálisan. A korszerű raktározási rendszerekben általában egységrakomány-képző eszközben helyezik el a termékeket. Gyakorlatilag mindenfajta darabáru illetve egységrakomány tárolására alkalmassá tehető. Ebből kifolyólag mind homogén. vagy önhordó egységrakomány-képző eszközök. amelyek a halmozhatóság miatt általában nagy teherbírású. mind a gépesített tárolás. mind a hagyományos. a tömbös elrendezést homogén termékstruktúra. hogy a FIFO (First-In-First-Out) elvet nehezen lehet betartani. Kiszolgálható 38 . mobil eszközökkel. többféle teherbírási változattal. hogy az először raktározásra került árut szállítsák először. A tömbtárolás egyik jelentős hátránya. sőt az állvány szerkezete állítható. mind pedig inhomogén termékstruktúra esetén hatékonyan alkalmazható. Számítógépes. A soros állványos tárolás esetében az egyes polcrendszerek mérete illetve szerkezete széles határok között változtatható. ami függ a kiszolgáló eszközök paramétereitől és a tárolórendszer funkciójától is.

Mivel a kiszolgálás során a cellákkal együtt a tárolt egységek is mozognak. alkatrészek és szerszámok esetén gazdaságos. amelyek általában csak bizonyos tárolási feladatoknál fordulnak elő. Az átmenő görgős tárolást magasraktárak esetén is gyakran alkalmazzák. a függőlegesen körforgó állványt páternoszter tárolónak (több emelet magas is lehet) nevezik. illetve a függőleges irányban mozgó megoldásokat alkalmazzák. amíg a kívánt tárolási egységet tartalmazó állványrekesz az átadóhelyre nem érkezik. – anyagmozgató gépen történő tárolás. illetve a kiszolgálások időigénye számottevően nagyobb lehet. A vízszintesen körforgó állványt mozgó állványnak (hossza 10-60 m). ahol a tárolócellák két párhuzamos síkban (vízszintes. vagy függőleges) helyezkednek el. A speciális esetekben alkalmazott tárolási technikák közé olyan tárolási módok tartoznak. de a termelési folyamatok igényelhetik alkalmazásukat. a rendszer működése jelentős energia befektetést igényel. A körforgó állványos tárolók közül leggyakrabban a vízszintes. nagy értékű termékek. inhomogén esetben a ki. és mindaddig mozgásban marad.és betárolási munka. amit az egyes tárolócellák mozgatásával érnek el. 39 . – eltolható állványos tárolás. stb. Ezek előfordulása nem túl gyakori. Ebből kifolyólag a körforgó állványos tárolás alkalmazhatósága elsősorban kisméretű. A működtetéskor valamennyi egység megindul a pályán.A körforgó állványos tárolás célja a kiszolgálási munka csökkenése. Korszerű raktározási folyamatokban elsősorban a homogén csatornák használata előnyös. A speciális esetekben alkalmazott tárolási technikák például a következők: – átjárható állványos tárolás.

Az átjárható állványos tárolás elsősorban nagyméretű, homogén egységrakományoknál, viszonylag állandó termékstruktúra esetén, az eltolható állványos tárolás elsősorban kisméretű, inhomogén egységrakományoknál alkalmazható. Az anyagmozgató gépen történő tárolást olyan folyamatokban alkalmazzák, ahol a tárolás a technológiát kiszolgáló anyagmozgató berendezésen történő elhelyezéssel egyszerűen megoldható. Viszonylag kis mennyiségeknél és rövid tárolási időknél gazdaságos.

40

III. 5. 9. Számítógépes raktárirányítás22

A raktári rendszerek rugalmas, hatékony működéséhez a korszerű raktározás-technikai megoldások mellett megfelelő számítógépes raktárirányítási rendszer alkalmazására is szükség van. A számítógépes megoldások tehát fontos szerepet játszanak, amelyek segítségével egyszerűbben végezhetőek el a raktározási tranzakciók irányításai, és amelyekkel mindig aktuális, naprakész információt lehet kapni. A számítógépes raktárirányítás az utóbbi időben jelentős fejlődésen ment keresztül. A nagy irányú fejlődést leginkább a minőség okozta. Korábban a mennyiségi növekedés volt a jellemző, amely a minél nagyobb gépesítést és automatizálást preferálta, később a piacok telítődése és az élet minőségének javulása miatt egyre inkább a minőségre való törekvés került előtérbe. A raktározásban a minőség a kiszolgálási minőségre vonatkozik, amelynek két alapvető paramétere a gyorsaság és a pontosság. A nagy mennyiségű áruválaszték nyilvántartása a számítógépen, a nyomonkövethetőség miatt, ezt a két paramétert (gyorsaság és pontosság) el is éri. A korszerű raktári informatikai rendszerek alkalmazásának számtalan előnye van. Például nem megfelelő informatikai támogatottság miatt nem megfelelő mennyiségű áru kerül kiszállításra. Ez esetben utólagos korrekcióra van szükség pl.: pótszámlázás, jóváírás, pótszállítás, visszáru kezelés. Emellett a megrendelőnél elszenvedett anyagi vagy presztízs veszteség is nagy hátrányt jelent.

22

Véry Zoltán: Raktárlogisztika http://miau.gau.hu/miau/28/rl2.ppt Letöltés dátuma: 2007. november. 20. Dr. Illés Béla: Az elosztási logisztikai folyamat tervezésének és működésének stratégiái V. http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/transpack/ Letöltés dátuma: 2007. november. 20.

http://hu.wikipedia.org/wiki/SAP_AG Letöltés dátuma: 2007. november. 21

41

A számítógépes készletnyilvántartás általában a következőket tartalmazza: – az árukra vonatkozó adatok (megnevezés, kódszám, egységár, tömeg,); – a beérkezésre vonatkozó adatok (dátum, bevételi bizonylat szám, beérkezett mennyiség); – kiadásra vonatkozó adatok; – a tárolóhelyre vonatkozó adatok (a tárolóhely megjelölése, kódszáma). A raktárirányításnál és raktárnyilvántartásnál a következő feladatok jelennek meg, amelyeknek számítógépes megoldásai is lehetnek: – raktárba történő beérkeztetés folyamata: beérkezett áruk azonosítása; beérkezett áruk raktárhoz való hozzárendelése; beérkezett termékek számára raktári hely kijelölése; beérkezési folyamatban használt anyagmozgató eszközök feletti diszponálás; a beérkezett áru raktárhoz történő szállítása. – raktárba történő betárolás folyamata: diszponálás a raktárt kiszolgáló berendezés felett; termék betárolása a raktár adott helyére; a raktári nyilvántartás korrigálása a végrehajtott tevékenység alapján. – raktárból történő komissiózás folyamata: a komissiózási igény kielégítéséhez raktár hozzárendelése; a komissiózási igény kielégítéséhez termékek kijelölése a raktárban; komissiózás végrehajtása; diszponálás a komissiózást végző berendezés felett; raktárállapot korrigálása az elvégzett komissiózás alapján. 42

– milyen minőségben. azonnali válasz adható az e-kereskedelem felhasználásával a felhasználói igényekre. szállítóeszköz megrakása. – milyen feltételekkel. amely lehetőséget biztosít az elektronikus kereskedelem megvalósítására. mint a hagyományos megrendelés-feladás. A logisztikai ellátási láncban a termelő és a felhasználó között egyre több helyen alkalmaznak elektronikus adatcsere (EDI) kapcsolatokat. 43 . lehetővé válik a termelő vállalat és a felhasználó vállalat számára átlátható. – milyen határidőre.: szállítólevél). Mivel a számítógépes raktárirányítás percrekészen ismeri a raktározási folyamatok és a raktárállapot helyzetét. a kiszállításhoz szükséges dokumentumok elkészítése (pl. másrészt megoldható a megrendelés percrekész nyomon követése. A felhasználótól érkező igények kezelésekor a következőket szükséges meghatározni: – milyen típusú termékből. – milyen mennyiséget. rakodást végző berendezés feletti diszponálás.– raktárból történő kiszállítás folyamata: felhasználói igények alapján készült komissiók hozzárendelése a kiszállító eszközhöz. – kinek a részére kell biztosítani az ellátás folyamán. gyors elosztási folyamat megvalósítása. A jelentkező igények e-kereskedelemben való kezelése gyorsabb kommunikációs csatornát eredményez. kiszállítás indítása.

mint 120 országban hozzávetőleg 32 000 vállalat használja. – nagymennyiségű papírmunkától mentesít. – kontrollált elosztási tevékenységet eredményez. végzi a rendszerek bevezetését és látja el azok támogatását. alkalmazások és termékek 44 . nagyvállalatok egyaránt. Az SAP AG 1972-ben alakult Németországban.Az EDI kapcsolat bevezetésével az elosztási tevékenységnél a következő előnyök érhetők el: – strukturált információ automatikus továbbítása az elosztási tevékenység résztvevői között. A következőkben szeretnék röviden bemutatni egy számítógépes szoftvert. Az SAP ágazatspecifikus megoldásait több. Szerte a világban 1500 partnercég értékesít SAP licenceket. Az SAP-n keresztül a számítógépes nyilvántartás és raktárirányítás igencsak leegyszerűsödik. Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung” adatfeldolgozásban. az SAP-t. lefedő programcsomagot értünk. A rövidítését később átértelmezték. – megvalósíthatóvá teszi a JIT (Just In Time)-elvű elosztást. Az SAP a világ vezető integrált vállalatirányítási rendszere. az új „Systeme. Az EDI kapcsolat bevezetésének hátránya. Integrált vállalatirányítási rendszer alatt egy adott vállalat minden vállalati folyamatát. hogy a bevezetés a résztvevők körében jelentős tevékenység-átszervezést és költséget igényel. kis és középvállakozások. aminek jelentése „rendszerelemzés és programfejlesztés”. melynek leányvállalata a SAP Hungary Kft 350 főt foglalkoztat. eredeti neve „Systemanalyse und Programmentwicklung”. Az SAP AG jelenleg a világ harmadik legnagyobb szoftvercége. Az EDI azonban hosszútávon kifizetődő az említett előnyök miatt. – kisebb raktárkészletekkel megoldható az elosztás. Összességében 12 millió felhasználó használ SAP rendszert. mely az üzletviteli megoldások területén kimagasló szám. név jelentése: Rendszerek.

III.és Fagazdasági Termékeket Forgalmazó Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnál jártam. egy termelő vállalat raktározását mutatom be. ahol Nagy Attilával beszélgettem vállalatáról és a raktározás módjáról. a gyártás alatt illetve a gyártás után. Kutatási módszerek közül a primer kutatást választottam. amint a bevezetésben is említettem több-kevesebb sikerrel. 45 . 5. 10. hogy segítsenek jobban belelátni raktározásuk folyamataiba. Az utána következő részben. Két vállalattal sikerült interjút készítenem. Először a NANORB Erdő. a vállalat egyik munkatársával folytatott interjú alapján. Raktározás a gyakorlatban Ebben a részben szeretném kutatásaim eredményét bemutatni. melyek alapján elkészülhetett a szakdolgozat ezen része. a vállalat nevét az interjúalany kérésére nem szeretném megnevezni. hogy hogyan változnak az adatok a számítógépes nyilvántartási rendszerben az egyes raktározási folyamatok során. ezen belül is az interjút. pontban. 1. azaz az 5. Több céget kerestem meg. Ennek a résznek a végén egy példán keresztül bemutatom. 10. Ennek eredményét az 5. pontban foglaltam össze. 2. 10. Táblázatokkal illusztrálom a nyilvántartást az árubeérkezés után.

Az integráció elsősorban a szaktanácsadásra vonatkozik az integrált erdőgazdálkodók gazdasági. 2004. Az integrátorok az FVM-ben (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban) bejegyzett erdőgazdálkodók. A társaság export értékesítésének cél országai Ausztria. A cég 1996. már több mint egy évtizede foglalkozik erdő. 46 .-től integrátorként működik. fűrészáru-értékesítés). július 7. 22. 2004. tűzifa. Az integráltak részére nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztését kiemelt feladatuknak tekintik. Fő tevékenységi körük 1996 és 2001 között: – faanyag ügynöki nagykereskedelme (rönk.és fagazdasági termék forgalmazásával. november.nanorb. Nagy Attila Norbert (NANORB Kft. 5. Olaszország és Szlovénia. 16 óra http://www. akik saját erdőgazdálkodási tevékenységükön túl más magánerdő tulajdonosok erdőgazdálkodásának szakirányítását végzik. raktározásának bemutatása23 A NANORB Erdő. december 31. november. Zala megye területére vonatkozó működési területtel. 1.és Fagazdasági Termékeket Forgalmazó Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.hu/ Letöltés dátuma: 2007. – közúti teherszállítás. A NANORB Kft. 23 Interjú.-től a cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság.III. pénzügyi döntési szabadságának teljes körű tiszteletben tartása mellett.). 23. 10. vagy röviden NANORB Kft. szeptember 1-jétől kezdte meg működését mint betéti társaság. 2007.

– Fuvarozás: Az előbb említett kamionokkal is vállalnak. Céljuk. adás-vételében. elsősorban illetve integrált erdőgazdálkodóiknak fuvarozást visszfuvarok szervezését is bonyolítják. megszervezése 2006. a magántulajdonon alapuló egyéni vagy társas (magán erdészetek. értékbecslése: Kezelt erdeik tulajdonosi szerkezete folyamatosan a változik. termelői csoportok. Tagja az Erdőtulajdonosok Európai Szövetségének (CEPF) és megfigyelőként részt vesz a Páneurópai Erdőtanúsítási Tanács munkájában. 47 . gazdasági társaságok. erdőszövetkezetek. Dunántúli Magánerdős Nap A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) a magyar magánerdő-gazdaság képviselője hazai és nemzetközi téren egyaránt. október 7-én. gazdálkodóinak országos érdekképviseleti szerve. hogy az erdőterületek Ingatlanok koncentrálódjanak gazdaságos üzemméret szintjére. – Erdőgazdálkodási igazságügyi szakértés során eddig már közel 50 ügyben segédkeztek rendőrségi.) és a közösségi erdők tulajdonosainak. erdőbirtokossági társulatok. bírósági eljárásokban. – MEGOSZ érdekképviseleti munka. Szakszemélyzete ehhez négy fő erdőmérnök és két erdésztechnikus. értékelésében működnek közre. fő tevékenységei a következők: – Erdőgazdálkodás: Az erdőgazdálkodási integrációjuk jelenleg 2700 ha zalai magánerdőt ölel fel. ezek társulásai és közös vállalatai stb. – Erdőingatlanok forgalmazása. – Faanyag nagykereskedelem: Két 40 tonnás darus szerelvénnyel szolgálják ki a különböző faválasztékok vásárlóit.A NANORB Kft. A Szövetség a magán erdőtulajdonosok. cseréjében. szövetkezeti erdészetek.

korrekt vevőként ismerik cégüket. tekintetében. tájékozatlan a fapiacon. motoros-kasza stb. stb. – Eseti felvásárlási szolgáltatást végez: Igény esetén felvásárolják a faanyagot az integrálttól. hiszen a fapiacon hosszú ideje. – Piaci árakról információt nyújt: Tájékoztatást adnak az egyes értékesítési relációkban elérhető faárakról. erdeikben a többcélú és tartamos erdőgazdálkodás megvalósítása. amely szükséges az összes erdőművelési. az erdővagyon működtetésének segítése tulajdonosainak hasznára. Ez esetben az eladó biztos lehet abban.). A cég saját eszközállománnyal rendelkezik. A magánerdőkben az erdészeti és az erdő hasznosításához kapcsolódó szakmai kultúra fejlesztése. Cégük jól ismeri a fapiacot. fahasználati és az erdőhöz kapcsolódó egyéb munkák teljes körű elvégzéséhez. érdekegyeztető feladatainak ellátása. – fahasználati gépek (pl. hogy hozzájut áruja ellenértékéhez.: motorfűrész). esetenként a tulajdonos életében egyetlen alkalommal kerül értékesítési helyzetbe. szárzúzó. nincs piaci és ár-információja. erdővagyonuk megőrzése és növelése.A Szövetség célja a tagok gazdasági és szakmai érdekképviselete. 48 . fakereskedelmi szokványok. így naprakész információkat nyújtanak az integráltaknak vevők. Eszközállomány összetétele: – erdőművelési gépek (ágvágó. : – Megszervezi az értékesítést: Az erdőtulajdonos ritkán. vevői bonitás. Erdőgazdálkodási szolgáltatása keretében a NANORB Kft.

Szakembergárdájuk képes elvégezni ezt a feladatot az integráltak részére. Mátyás király u. szárzúzózás. 1.) megszervezésében (tuskófúrás. makkvetés. 16. – Speciális munkák kivitelezését végzi: Cégük segítséget nyújt speciális erdészeti gépekkel elvégzendő munkák jó minőségben történő kivitelezésének stb. aprítás. stb. nehéztárcsás talajelőkészítés. 49 . észlelik az erdőt ért beavatkozást. munkafolyamatokat. felügyel: A legtöbb erdőtulajdonos ritkán jut ki az erdejébe.) tudnak megoldást és segítséget nyújtani. – Helyszíni művezetést biztosít: Szakembergárdájuk képes elvégezni az integráltak részére a vágásszervezés. vállalkozói díjakról. Saját kamionnal is rendelkeznek. – Megszervezi a szállítást: Képesek megszervezni a sok esetben speciális szállító gépeket igénylő faanyag-kiszállítást és mozgatást. a maximális árbevétel elérése. nem tudja nyomon követni a változásokat. ezáltal értékesítését is. – Erdészeti szolgáltatásokat nyújt: Az erdőtulajdonosok legtöbb problémájára irodájukban (Zalaegerszeg. mélyforgatás.– Választékolást intéz: Az erdőgazdálkodás egyik célja a több évtized alatt megtermelt értékből (faanyag) optimális választék. amik megkönnyítik a faanyag szállítását. felújítás. fsz. tuskózás.(termék-) összetétel biztosítása. ezt azonnal képesek jelezni az integráltak felé. Tájékoztatást adnak a korrekt erdészeti vállalkozókról. nevelővágások szervezése. szállításszervezés. stb. illetve tájékoztatják a teendő intézkedésekről. Szakembereik rendszeresen járnak az integráltak erdőterületein. – Erdőt őriz.

a vadkár elhárításban való aktív részvételben nyújtanak segítséget. – Állományfelvételezéssel. bemérését. gödrök visszatemetését. 50 . – Erdei vadkárokat mérnek fel: A vadgazdálkodóval való megegyezést. bemérését. szakmai munkákat. minták eljuttatását a talajlaboratóriumba. – Üzemtervi tevékenységek elvégzésének leigazolását végzi: Szakembergárdájuk képes leellenőrizni és leigazolni az üzemtervben szereplő feladatok elvégzésének szakszerűségét. minták levétele) helyszíni talajvizsgálatot. – Birtok és erdőrészlethatárok megállapítását. – Elkészíti az éves erdőgazdálkodási tervet: Megtervezik az érintett területen a következő évben szükségszerű. hogy erdeje hol fekszik. állandósítását. erdőbecsléssel foglalkozik: Szakembergárdájuk képes elvégezni az integráltak részére a nagy szakmai hozzáértést és gyakorlatot kívánó állományfelvételi. termőhelyfeltárás terepi munkáit irányítja: Cégük elvégzi az erdőtelepítésekhez szükséges mintavételezést (talajszelvény kiásása. – Rentábilis erdei munkákat előre finanszíroznak: Pénzügyi segítségnyújtást végeznek az integráltak felé. erdőbecslési munkákat. stb. kijelölését és kitűzését végzi: Az erdőtulajdonosok egy része – különösen az osztatlan közös erdőtulajdonok esetén – sokszor nem is tudja. melyek a határai.– Talaj mintavétel. kitűzését. Cégük elvégzi a határok megállapítását.

A raktár részben zárt. Erdőterületek mellett erdei rakodókon folyik a faanyag készletezése. Vegetációs időszak alatt (minden évben márciustól szeptemberig) viszont csak rövid ideig lehet tárolni. A cég raktára Lentiben található és kb. 51 . rönk. tárolási költségeiket minimálisra tudják visszaszorítani. fűrészárut. Az is előfordulhat. oszlop vagy papírfa formájában. tűzifaanyag. 3000040000Ft-ot). Az értékesebb faválasztékot feldolgozzák és fűrészáruként értékesítik vagy rönkben pár hétig raktározzák. gerendát. míg a lehetséges vevőkkel megállapodnak. Ha mégis visszamondaná valamelyik vevő a megrendelést. Ha a fának az értéke köbméterenként meghalad egy bizonyos határt (pl. mert akkor már nedvkeringés miatt gombásodás és faanyagromlás veszélye áll fenn. feladatuknak a vevői kapcsolattartást tekintik. ahol két darus kamion viszi tovább értékesítés céljából. akkor kezdődhet a fakitermelés.Ha a fák elérik a vágásérettségi kort és az Állami Erdészeti Szolgálat megadja az engedélyt. Így a raktározási. hiszen a fának levegőznie kell. akkor értékesebb faválasztékról van szó. hogy akár több hónapig is tárolják a raktárban az értékes faanyagot pl. 3000 m2 területű. A faanyagot közelítő géppel szállítják a közúthoz. akkor könnyen és gyorsan találnak rá másik vevőt. hiszen a jó vevőkapcsolatok kialakításával szinte megszűnik a jelentős többletköltségekkel járó Vevőik nagybani vevők és megbízhatóak. Legfontosabb raktározás. de van félig nyitott része.

ekkor válik nélkülözhetetlenné a tartalék raktárak jelenléte. Ehhez folyamatos nyersanyagellátás szükséges. – Vizsgálatnak nem felelt meg: Az áru az előírt követelményeknek és szabványoknak nem felelt meg (pl.). ha a beszállító cégek nem tudják teljesíteni az anyagellátást. Ezután az áru a raktározási rendszerbe kerülhet. amíg bevizsgálásra nem kerül. 5. A termék addig a pillanatig számít bevizsgálatlannak.: méreteltérés a nyersanyagnál. november 5. az árubejövetellel. Beszerzési osztályuk napi 24 A termelő vállalat egyik munkatársával folytatott interjú alapján. szabványoknak. a kiszállítással és a gyártástervezéssel−szoros kapcsolatban áll. a beszerzéssel. ebből következik. Az áru beérkezést követően az árubejöveteli ellenőr három féle minősítést adhat a beérkezett árura: – Bevizsgált: Az áru megfelelt az előirt követelményeknek. Például. hogy az áru nem kerülhet jóváhagyásra. hogy nyersanyag hiányában is termelni tudjanak. A reklamáció összes költsége a beszállítót terheli (pl. akkor a tartalék raktárak készleteihez nyúlnak. Egy termelő vállalat raktározása24 A cég raktározási részlege a vállalaton belül szinte valamennyi részleggel− a logisztikával. Ebből következik. A vállalat számára fontos.III. 2007. – Bevizsgálatlan: Az áru ideiglenesen kapja ezt a minősítést. stb. deformáció. 10. A vevői érdekeket mindig szem előtt tartják. A raktározásnak az alapanyag beérkezésétől a készanyag kiszállításáig lényeges szerepe van. 17 óra 52 . 2. kapcsolatban áll a vevőkkel.: szállítási költségek). a minőségbiztosítással. hogy az ellenőr a terméket jóváhagyja. hiszen a termelés nem állhat meg. A cég legfontosabb feladatának a vevői megrendelések és követelmények kielégítését tartja. Ilyenkor reklamáció küldése minden esetben szükséges a beszállító felé.

Az árubejöveteli ellenőrzés után a jóváhagyott nyersanyagok a cég nyilvántartási rendszerébe kerülhetnek. A számítógépes rendszer segítségével az áru helye könnyen beazonosítható. azaz a polc neve és száma is. Ezek a nyersanyagok kapnak egy kódszámot és egy árubejöveteli számot. amit minden esetben logisztikai munkatárssal egyeztet. A raktárból a gyártás felé az anyagáramlás a következőképpen történik: – a gyártástervező kiállít egy gyártási megrendelést. – reklamációkezelésekben kulcsfontosságúak. A vállalatra a polcos rendszer. 53 . ami lehetővé teszi az áru nyomonkövethetőségét. – ezeken keresztül a beszállító cég adatai elérhetővé válnak. azaz a soros. – a gyártástervező a megrendelést továbbítja a raktár felé. állványos tárolás jellemző . – a nyomonkövethetőség egyszerűbb.: költségek). A számítógépes rendszerbe kerül egy ún. A polcos rendszer előnyei a következők: – átlátható. polc kód. – a beszerzés számára fontos adatokat tartalmaznak (pl. Kódszámok és árubejöveteli számok: Különböző információkhoz lehet jutni ezeken keresztül: – megmutatják az áru beérkezésének időpontját. – a megrendelő alapján a raktáros összeállítja az ehhez szükséges alapanyagokat. – kevesebb helyet igényel.

– a csomagolás legyen környezetkímélő. akkor az jóváhagyásra kerül a számítógépes rendszerben. – a felhasznált csomagolóanyag fontos. csak préselt paletta. hordozható emelvény. Ha minősége nem megfelelő. akkor újragyártják és az egész folyamat kezdődik az elejéről. FONTOS: ezen elv betartása elsődrendű szempont a számítógépes nyilvántartási rendszer nyomonkövethetőségének érdekében. farostlemezből vagy ezeknek az anyagoknak a keverékéből készült alacsony. stb. érheti e csapadék. – fontos a szállítási szabványok betartása: például Európán kívüli országokba fapaletta nem szállítható. a termék minőséget.– a raktáros a legelőször beérkezett árut adja ki a termelésnek a FIFO (First-In First-Out) elv szerint. illetve jelölni kell. a palettának a földtől legalább 15 cm-re meg kell emelnie az egész rakományt. gazdaságos. ez az árubejöveteli számok alapján történik. Ezt követően az áru a készáruraktárba kerülhet kiszállításig. – a csomagoláson fel kell tüntetni az áru nevét. hogy óvja a terméket. nettó és bruttó súlyát. fémből. mely lehetővé teszi a küldemény targoncával illetve békával történő biztonságos mozgatását. Az áru készáruraktárba kerülésétől a kiszállításig: – a legyártott készanyagokat a minőségbiztosítási osztály ellenőrzi: Ha a termék minősége megfelelő. az áru mennyiségét. Csomagolási előírások: – a készanyagokat különböző méretű kartonokba és ládákba csomagolhatják.. – a csomagolásnak meg kell felelnie a vevői és minőségi követelményeknek. hogy az áru törékeny e. műanyagból. – a paletta fából. – az összeállított anyagok a megrendelővel együtt visszakerülnek a gyártás területére → elindulhat a gyártósori összeszerelés. 54 .

melyekre sok tűzvédelmi követelmény vonatkozik. akkor annál nagyobb mennyiséggel nem szabad terhelni. A raktár meg kell. víz). – a csomagolás árumozgatás szempontjából nem okozhat gondot pl.– a szabvány europaletta 120 cm hosszú. – A gépek használatához tartozó előírásokat figyelembe kell venni pl. – Oltóvíz ellátásról kell gondoskodni. – Fontosak a gépészeti rendszerek (fűtés. – Szükséges a raktárban a tűzjelző berendezések megléte.: ha egy gép két tonnát bír. – a paletta teherbírásához kell igazítani az árumennyiséget. szellőztetés. eltávozási lehetőséget kell biztosítani az épület elhagyására. – a lecsomagolt árut a palettára pántoló szalag segítségével rögzítik. azaz legyenek biztonságosak. – Gépek megfelelőségi tanúsítványai álljanak rendelkezésre. gáz. akinek meg van az arra megfelelő könnyűgépkezelői vizsgája. 80 cm széles és 15 cm magas. mint 180 cm. A raktárakban a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani: – Munkavédelmi oktatáson minden dolgozónak részt kell vennie. – Minden szükséges védőeszközt biztosítani kell a dolgozóknak. 55 . – Kiürítési. – Raktározáshoz használt gépeket csak megfelelő személy irányíthatja. a maximális magasság pedig nem lehet több. – az europalettán biztonságosan szállítható maximális súly 1000 kg.: targoncával mozgatható legyen az áru. hogy feleljen a tűzvédelmi szempontoknak is: – Természetesen a dolgozóknak tűzvédelmi oktatáson is részt kell venniük. – Az épület környezetében tűzcsap vagy fali tűzcsap jelenléte létfontosságú. Például targoncát az vezethet.

sz. Az árubejöveteli ellenőr az összes mennyiséget leellenőrizte. Példánkban ez legyen 10 000 db. hogy a számítógépes rendszerben hogyan változnak az adatok a raktározási folyamat során. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 10. ( 100 123 003 árubejöveteli számmal ellátott áruból). sz. beírja a darabszámot az illetékes személy a „szabadon felhasználható” oszlopba. 1. Ezt táblázatok segítségével illusztrálom. Ha az áru beérkezik.A következőkben egy példát szeretnék bemutatni arra vonatkozóan. táblázat. tehát a bevizsgálatlan termékek száma 0 db. Ezt mutatja az 1.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása az árubeérkezés után Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 56 .

57 . ekkor a raktár leírja a 2 000 db-ot a rendszerből. táblázatban láthatjuk. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 8. Ennek az eredményét a 3. sz. sz. amely átkerül a „termelés alatt” oszlopba. 2. sz.Ha a gyártás 2 000 darabot igényel a készanyag előállításához. Ezt a 2.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 2000 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás alatt Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint Ha a gyártás befejezte a munkáját a készanyag szállításig raktározásra kerülhet. táblázatban láthatjuk. akkor a raktár a 10 000 db-ból levon 2 000 db-ot.

sz.3. Az áru egy új készanyag kódot kap. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 8.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás után Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint Természetesen ez nem azt jelenti. 58 . hogy átkerült a készanyag raktár nyilvántartásába. csak azt. hogy a 2 000 db eltűnt.

Az erősödő piacon egyre inkább a minőségre való törekvés kerül előtérbe a mennyiségi növekedéssel szemben. hosszútávon a költségek csökkentésére szolgál és a folyamatos vevői kapcsolattartás érdekében is fontos. Megkönnyíti a raktározást. Legfontosabb feladatuknak a vevői kapcsolattartást tekintik. Ahhoz. 59 . Véleményem szerint ennek köszönhetik− kis létszámú cégük ellenére− sikeres fennállásukat. hogy ma már elengedhetetlen minden vállalatnál egy számítógépes szoftver alkalmazása. realizálható. ellátás). Bővebben foglalkoztam a készletgazdálkodással. a raktártechnológiával. a természetesen a raktározással foglalkoztam.IV. A számítógépes raktárirányítás az utóbbi időben jelentős fejlődésen ment keresztül. raktározás funkcióit (tárolás. a raktározáskor felmerülő költségekkel és a számítógépes raktárirányítással. komissiózással és Ismertettem a főbb raktártípusokat. hogy minél eredményesebben értékesítsék a faanyagokat. Dolgozatomban szó volt röviden a logisztikáról. több hétig raktározzák őket. gyors és pontos kiszolgálást tesz lehetővé. hogy reális és átfogó képet nyújtson a raktározásról. Úgy gondolom. A raktározás ideje alatt állapodnak meg a lehetséges vevőkkel. Befejezés Szakdolgozatom abból a célból készült. A NANORB Kft. A vevők minőségi kiszolgálását pedig gyorsan és hiba nélkül kell megvalósítani. a raktározási technikákkal. A logisztikai funkciók közül a csomagolással. annak feladatáról és a logisztikai ellátási láncról. erdő-és fagazdasági termék forgalmazásával foglalkozik. A számítógépes nyilvántartással és raktárirányítással ez A gyakorlati részben két vállalat raktározását mutattam be.

5. a kódszámok jelentőségét. során. Bővebben taglaltam az árubejöveteli ellenőr szerepét.A III. hogy teljes képet tudtam adni a raktározásról. 10. fejezetben szemléltettem egy termelő vállalat raktározási folyamatát az alapanyag beérkezésétől a készanyag kiszállításig. Bízom benne. 60 . 2. a munkavédelmi és balesetvédelmi valamint tűzvédelmi előírásokat. mint logisztikai funkcióról. a csomagolási előírásokat. Itt mindenképpen kiemelném a Végül táblázatok segítségével segítségével történő illusztráltam a számítógépes rendszer nyilvántartását az egyes raktározási folyamatok kódszámok nyomonkövethetőséget.

5) 6) Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. században.Felhasznált irodalom 1) dr. 7) Dr.hu/1/logisztika/raktarozas/2007/7/2007-10-01/raktar-szerepe-egy-piacvezetoraktar-technologiaval-foglalkozo-ceg-eleteben Letöltés dátuma: 2007. Vendéglátóipari és Budapest. http://www. november 11. Szabad Katalin−dr. Mocsy Ferenc: Általános Áruismeret II. 20. Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment.pointernet. kötet. Idegenforgalmi Főiskolai Kar. Kossuth Kiadó. 4) Medvéné dr. 3) Knoll Imre: Logisztika a 21. 61 .hu/ujsagok/transpack/2006/06/20060616133404237000000100. 1998.1999.html Letöltés dátuma: 2007. Budapest. MLBKT tanfolyami anyaga. Budapest. 1995. 1998. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. 2003. Illés Béla: Az elosztási logisztikai folyamat tervezésének és működésének stratégiái V. 2) Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika..pds. 2002. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. Budapest. 8) Kubicsek Zoltán−Dián István: A raktár szerepe http://tranzit. Magyar Világ Kiadó. Logisztikai Fejlesztési Központ. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi. november.

pds. fejezetben bemutatott termelő vállalat egyik munkatársával folytatott interjú. különös tekintettel a beszerzés gyakorlatára. november.html Letöltés dátuma: 2007. november.org/wiki/SAP_AG Letöltés dátuma: 2007. Áts Júlia. 2006. 10.). 2007. http://www.hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409. november. 10) Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www. szeptember 13. 21 13) http://www. 12) http://hu. 2007.pointernet.wikipedia. 15. 2.gau. 2005.hu/ujsagok/transpack/2003-ev/03-december/tra-15.ppt Letöltés dátuma: 2007. menedzsmentjének Szakdolgozat.hu/ Letöltés dátuma: 2007. 20. (Budapesti gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 62 . logisztikai rendszerek). november.nanorb. 11) Véry Zoltán: Raktárlogisztika http://miau.html Letöltés dátuma: 2007.9) Prof. [Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar] 15) Előadás (Bevezetés a logisztikába. 14) Előadás (Bevezetés a logisztikába. 2006. 23. tárolás és a kapcsolódó tevékenységek költségei I. november 18. Áts Júlia. 4. 22.pointernet. 17 óra 18) Radvánszki István: A Remy Automotive Hungary Kft.hu/miau/28/rl2.pds. Dr. Cselényi József: Raktározás. 16 óra A III. ellátási lánc vizsgálata. november 5. szeptember 20. Nagy Attila Norbert (NANORB Kft. logisztikai rendszerek). november. [Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar] 16) 17) Interjú.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful