BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

Készítette: Orvos Kinga

Budapest, 2007

Tartalomjegyzék
Táblázatok és ábrák jegyzéke ............................................................................................. 5 I. Bevezetés ........................................................................................................................ 6 II. Logisztikáról röviden................................................................................................... 9 II. 1. A logisztika meghatározása.................................................................................... 9 II. 2. A logisztika feladata, avagy a „7 M” ..................................................................... 9 II. 3. A logisztikai ellátási lánc ....................................................................................... 10 II. 4. Logisztika, mint tudomány..................................................................................... 12 III. Logisztikai funkciók................................................................................................... 13 III. 1. Logisztikai funkciók csoportosítása...................................................................... 13 III. 2. A logisztikai funkciók technikai háttere ............................................................... 15 III. 3. Csomagolás, mint logisztikai funkció................................................................... 16 III. 3. 1. A csomagolás fogalma................................................................................ 16 III. 3. 2. A csomagolás megjelenési formái .............................................................. 17 III. 4. Komissiózás, mint logisztikai funkció.................................................................. 18 III. 4. 1. A komissiózás meghatározása .................................................................... 18 III. 4. 2. Komissiózási stratégiák .............................................................................. 19 III. 5. Raktározás, mint logisztikai funkció ................................................................ 22 III. 5. 1. A raktározás és a raktár definíciója............................................................ 23 III. 5. 2. A raktár pozitív és negatív tényezői .......................................................... 23 III. 5. 3. Raktárak csoportosítása ............................................................................. 24 III. 5. 4. A raktározás funkciói................................................................................. 26 III. 5. 5. Készletgazdálkodás.................................................................................... 27 III. 5. 6. A raktározás költségei................................................................................ 29 III. 5. 7. Raktártechnológia ...................................................................................... 31 III. 5. 8. Raktározási technikák ................................................................................ 33 III. 5. 9. Számítógépes raktárirányítás ..................................................................... 41

3

III. 5. 10. Raktározás a gyakorlatban .................................................................... 45 III. 5. 10. 1. A NANORB Kft. raktározásának bemutatása .................................. 46 III. 5. 10. 2. Egy termelő vállalat raktározása....................................................... 52 IV. Befejezés ...................................................................................................................... 59 Felhasznált irodalom........................................................................................................... 63

4

. 10.. 58 Forrás: A III.. táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás után ...............pointernet.1999..........html Letöltés dátuma: 2007.. fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 3.. táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása az árubeérkezés után ... 22 p...pds.............. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. 4.... táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás alatt ..... 5.... sz..................... ábra: Tárolás-technikai változatok . 15..................hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409.. ábra: A logisztikával kapcsolatban lévő főbb szakterületek .... sz. 2. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). 25 Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21.... Budapest............. 73 p............... fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 2....... ábra: Raktártípusok a logisztikai folyamatban .......... ábra: A logisztikai funkciók modellje . november.. 56 Forrás: A III...... században......... 1995................... 11 Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21....... 2... 57 Forrás: A III........ sz. Budapest...1999.. sz.......... 5. 2....... Budapest. században.. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft.. 34 Forrás: Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www. 3.......... 5....... 10.. sz.. 10....................... Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet... 10 p. sz. sz..........Táblázatok és ábrák jegyzéke 1.. 12 Forrás: dr.. 2...... 5 . fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 1................

ahol felkeltette az érdeklődésemet. amelynek csak akkor tudnak megfelelni. Ott döntöttem el. az áruelosztást és az értékesítést is. MLBKT tanfolyami anyaga. Ez a kiemelkedő szerep kihívást jelent a raktárak számára. A raktárak azért is fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatban. 6 . 1998. Szakdolgozatom célja a raktározást. hiszen az ellátási lánc egymást követő szakaszai éppen a közöttük lévő raktárakban kapcsolódnak egymáshoz és a raktárak gócpontját képezik az áru-és az információáramlásnak egyaránt. mint logisztikai funkciót elméleti és gyakorlati szempontból is bemutatni. hogy a szakmai gyakorlatomat egy vállalat logisztikai részlegében töltöttem. ha technológiájukkal. technikáikkal és szervezési módszereikkel az ellátási lánc stabil tagjává válnak. Logisztika szakirányos hallgató lévén. ahol napi kapcsolatban voltunk a raktárral. szakdolgozatom témájával tanulmányaim során két tantárgy (Szállítmányozáslogisztika és Logisztikai rendszerek) keretében is találkoztam. Bevezetés A logisztikai folyamat magába foglalja az ellátási lánchoz tartozó összes tényezőt a beszerzéstől. mert a vállalatok logisztikai költségeinek jelentős része itt képződik. Fokozott figyelmet kell ezért fordítani a raktározási tevékenység gazdaságosságára. ami sokat segített az elméleti rész megírásában. 1 Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. A raktározással kapcsolatban rengeteg szakirodalom és internetes forrás áll rendelkezésre. 1 A raktározás szerepe a logisztikai ellátási láncban folyamatosan nő. hogy szeretnék jobban belelátni a raktározás bonyolult szerkezetébe. Témaválasztásomban az is meghatározó szerepet játszott.I. a termelés kiszolgálásán keresztül. a raktározást. a készletgazdálkodást.

: reklamáció. Szomorúan vettem tudomásul. a raktározás során felmerülő költségekkel és a számítógépes raktárirányítással. A raktározás fejezeten belül kiemelten foglalkozom a raktárak csoportosításával. annak feladatáról valamint a logisztikai ellátási láncról. fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának támogatását.A logisztikai funkciók operatív folyamatok. A következő részben a logisztikai funkciókat és technikai hátterüket ismertetem.: megrendelés) és az anyagmozgatás (fuvarozás. Logisztikai funkciók közül röviden a csomagolásról. mellék-.ezen belül is Nagy Attila. Kutatásom során azonban kisebb akadályokba ütköztem. A velük folytatott interjú segített a gyakorlati rész megírásában. Szakdolgozatom készítése közben ugyanis több céget felkértem. A raktározás a diszpozíciós tevékenységek (pl. A raktározást elméleti megközelítését követően a gyakorlatban is szemléltetem. A logisztikai folyamatokat csoportosíthatjuk fő-. 2. a komissiózásról majd bővebben a raktározásról esik szó. a raktározási technikákkal. raktártechnológiával. hogy sok vállalat nem hajlandó semmiféle adatot kiadni magáról vagy éppen időhiányra hivatkozva utasítottak vissza. 10. és kiegészítő funkciók szerint. amelyek révén az áruáramlási folyamatok megvalósulnak. valamint a III. Mivel a raktározás egy nélkülözhetetlen logisztikai funkció. Ebből kifolyólag szeretném külön megköszönni a Nanorb Kft. ezért diplomamunkám elején a logisztikáról írok. 7 . rakodás) mellett a főfunkciók közé sorolható. A mellékfunkciók − amelyek a főfunkciók támogatására szolgálnak − közé tartozik például a csomagolás és a komissiózás. az interjút választottam. A kiegészítő funkciók pedig a fő-és mellékfunkciók kiegészítésére szolgálnak (pl. A gyakorlati rész elkészítéséhez a primer kutatási módszerek közül.. hogy szakmai tapasztalataikkal segítség munkámat. 5. vevőszolgálat).

akik információikkal és tanácsaikkal hozzájárultak a dolgozatom sikeres elkészítéséhez.) két vállalat raktározását mutatom be. Ezt táblázatok segítségével illusztrálom. hogy miképpen változnak az adatok a számítógépes nyilvántartási rendszerben a raktározási folyamatok során. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a belső konzulensemnek − Némon Zoltánnak − és külső konzulensemnek − Tüske Krisztiánnak − .Az utolsó alfejezetben (III. 10. faipari vállalat raktározását követően egy termelő vállalat raktározását taglalom. 8 . 5. A Nanorb Kft.) Szakdolgozatom végén szeretném bemutatni−egy példán keresztül− azt. (A termelő vállalat nevét az interjúalany kérésére nem szeretném megnevezni.

hogy ha egy cég sikeres akar lenni. Akár szolgáltatási körének bővítésével. Ebből az következik. Magyar Világ Kiadó. 7M-elv szerint a logisztika feladata. – a megfelelő minőségben. potenciális vevőinek igényeit minél magasabb színvonalon törekszik kielégíteni. 1. – a megfelelő helyen. félkész. – a megfelelő állapotban (mennyiségben). A logisztika feladata. 2 legmegfelelőbb alkalmazkodás igényeikhez tette a logisztikát a vállalatok számára Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika. akár egyéb más A vevők. megbízók megfelelő kielégítése. stratégiai fontosságú területté. avagy a „7M” Az ún. 2. Logisztikáról röviden II. hogy – a megfelelő dolog. – a megfelelő időben. – a megfelelő információkkal.és késztermékek). Ebben a felfogásban maga a megbízó.”2 II. 33 p. szabályozására. akkor megbízóinak. tehát a vevő vagy felhasználó áll a logisztikai tevékenység középpontjában. 9 . okmányokkal. Logisztikai Fejlesztési Központ. – a megfelelő áron (költségekkel) álljon rendelkezésre. és amelynek célja a teljes áramlási folyamathoz járuló optimális összköltség és vevőkiszolgálási színvonal elérése. a tevékenységek alkalmazásával is. energia. 1998. megvalósítására irányul. információk és személyek −egyes rendszereken belüli és/vagy rendszerek közötti áramlásának tervezésére. A logisztika meghatározása „A logisztika menedzsmentszemlélet. amely áramlási folyamatok−alapvetően anyagok (alapanyagok.II.

10 . 2003. energia. Kossuth Kiadó. melyek kapcsolódásainak zavartalan megvalósítása a logisztika egyik legfontosabb feladata. a beszerzés. ábra azt mutatja. a beszállító beszállítójától kezdve a végső fogyasztóig bezárólag. hogy az ellátási lánc folyamata túlnyúlik a vállalat határain.II. Az alrendszerek mindegyikéhez szorosan kötődik az informatika és az adatgyűjtés. mint alrendszerek helyezkednek el. a disztribúciót és a végső fogyasztóhoz való kiszállítást. amely a termék előállításával és kiszállításával kapcsolatos. kezelés és feldolgozás. Budapest. a rendelésfeldolgozást. 3 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. magában foglalja a kereslet-kínálat menedzselését. a készletezést. 3. a kiszállítás−. érték-. Ezek összhangja meghatározó jellegű. a gyártást. amely az ellátási láncot meghatározza. az alapanyagok és alkatrészek beszerzését. a készletgazdálkodást. az összeszerelést. Az ellátási láncban egymástól eltérő áramlások. A logisztikai folyamat ugyanis magába foglalja az ellátási lánchoz tartozó összes tényezőt a beszerzéstől. a gyártás. 360 p.és munka-erőáramlás történik. a termelés kiszolgálásán keresztül. A logisztikai ellátási lánc „Az ellátási lánc minden olyan tevékenységet magában foglal. Az ellátási lánc egymást követő elemei.”3 A 1. a raktározást. A négy fő folyamat – a tervezés. az anyagáramlás és a hozzá kapcsolódó információ-. az áruelosztást és az értékesítést is. sz.

Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. ábra ELLÁTÁSI LÁNC = A D A T O K K E Z E L É S E BESZERZÉS + ANYAG-ÉS KÉSZLETGAZDÁL-KODÁS + TERMELÉS + ÁRUELOSZTÁS I N F O R M A T I K A + ÉRTÉKESÍTÉS OPTIMUMKERESÉS A logisztikai funkciók modellje Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21. században.1.. 11 . sz. Budapest.1999. 10 p.

Logisztika. sz. az anyagmozgató. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. Az anyagáramlási (mozgatási. dr. ábra Közlekedéstechnika Gyártástechnika Szállításés rakodástechnika Csomagolástechnika lLLg Dr. ábra áttekintő képet mutat. A logisztikához kapcsolódó főbb szakterületekről a 2. mint tudomány4 A logisztika számos szakterülettel áll közvetlen vagy közvetett kapcsolatban.és szállítórendszerek. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). szállítási) folyamatok szervezése. 22 p. Prezenszki LOGISZTIKA József Üzem-és vállalat gazdaságtan Raktározástechnika Kommunikációstechnika Informatika Marketing A logisztikával kapcsolatban lévő főbb szakterületek Forrás: dr. irányítása. Budapest. sz. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). 1995. Ezen szakterületek fejlődése ugyanúgy hatással van a logisztika fejlődésére. 2. valamint az informatika és a kommunikációtechnika játszanak fontos szerepet. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. Budapest.II. ellenőrzése során pl. 4 12 . 1995. mint ahogy a logisztika fejlődésének is mérhető következményei vannak ezen tudományágak alakulásában. 4.

átrakás) fuvarozás. kirakodás. Mellékfunkciók: A főfunkciók támogatására szolgálnak.és kiegészítő funkciók szerint. Diszpozíciós tevékenységek: szervezési ill. Logisztikai funkciók III. hogy ne keletkezzen fennakadás vagy veszteség az áruáramlás során. Főfunkciók: A logisztikai főfunkciók a következők: – diszpozíciós tevékenységek:6 megrendelés utasítás lehívás. 2006. – anyagmozgatás: rakodás (berakodás. azzal a céllal. mellék. amelyek révén az áruáramlási folyamatok megvalósulnak.III. tervezési jellegű tevékenységek 13 . 5 6 Előadás (Bevezetés a logisztikába. logisztikai rendszerek). – raktározás. A logisztikai funkciókat csoportosíthatjuk fő-. 1. szeptember 13. Áts Júlia. A logisztikai funkciók csoportosítása5 A logisztikai funkciók operatív folyamatok.

ügyfélkörét. – tájékoztatás. A vevőszolgálat alatt azokat a szolgáltatásokat értjük. 7 Finishing funkciók: végszerelés. – manipulációk: komissiózás finishing7. – egységrakomány-képzés.A logisztikai mellékfunkciók az alábbiak: – csomagolás. kommunikációs stratégiáját és a disztribúciós politikáját. amelyeket a piac résztvevői az értékesítés eredményesebbé tétele érdekében nyújtanak. Kiegészítő funkciók: A fő-és mellékfunkciókat kiegészítő funkciók a következők: – hatósági kezelések. végcsomagolás. A vevőszolgálati tevékenység a marketing egyik legfontosabb és legsokoldalúbb eszköze. címkézés 14 . – kockázatkezelés (biztosítás). ami meghatározhatja egy vállalkozás piaci pozícióit. – információ-és adatcsere. árazás. árait. – jelölés (az azonosíthatóság szempontjából fontos). – reklamáció. – vevőszolgálat.

raktári folyamatok vezérlése). légi úthálózatok. – rakodóeszközök (pl. építmények. azaz szükséges az infrastruktúra és különböző eszközök megléte. Infrastruktúra: A térbeli különbségek kiegyenlítését szolgáló közlekedési infrastruktúra elemei a közúti. 8 Előadás (Bevezetés a logisztikába. A logisztikai funkciók technikai háttere8 A logisztikai funkciók megvalósításához természetesen szükség van megfelelő technikai háttérre. futószalagok. az áruforgalmi központok továbbá a logisztikai szolgáltató központok. vasúti. – irányítás eszközei (számítógépes programok pl. raklap. szeptember 20. 15 . informatikai infrastruktúra összetevői a távközlési hálózatok és a számítógépes hálózatok (Internet. járattervezés. logisztikai rendszerek). berendezések valamint az átrakó létesítmények (pl. vonalkódok). Eszközök: Az áruáramlás megvalósítását a következő eszközök teszik lehetővé: – egységrakomány-képző eszközök (pl. Az integrált anyag-és információáramlást biztosító kommunikációs. Áts Júlia. – fuvareszközök (normál és különleges építésű). EDI). vízi. targoncák. pályaudvarok. konténer). Az időbeli különbségek kiegyenlítését szolgáló tárolási infrastruktúra létesítményei az átmeneti tárolásra szolgáló raktárak. jelölő eszközök (pl.III. 2. a disztribúciós központok. 2006. daruk). kikötők). – azonosító.

alkalmas az elosztásra. 16 . 9 Medvéné dr. és kezelésére vonatkozó információkat. III. előírásokat hordozzák (pl. 3. gazdaságos. amely szoros egységet képez az áruval. a gépi árumozgatásra. megfelel az egészségvédelmi szempontoknak. hiszen különböző megjelenési formákban végigkíséri az árut az előállítástól a végső felhasználóig. mint logisztikai mellékfunkció jelentős szerepet játszik az áruáramlási folyamatok zavartalanságának és a vevőkiszolgálás kívánt színvonalának biztosításában. „ A csomagolás a kultúrált kereskedelem. másrészt az azt létrehozó műveletek összességét értjük. Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar. Budapest. társadalmilag elfogadott módon újrahasznosítható vagy elhelyezhető. kötet. gyorsan romló áruk esetén). Mocsy Ferenc: Általános Áruismeret II. A csomagolás. A jelölések a csomag rendeltetésére. halmozni tilos stb. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi. 2002. 3. törékeny. a vásárlók számára biztosítja a termékazonosítást. 4 p. vevőbarát. Csomagolás. rakodás és raktározás megfelelő színvonalú ellátása megköveteli a csomagolás praktikus kezelhetőségét és egyértelmű jelöléseit is. Szabad Katalin−dr.III. A jó csomagolás jó minőségű és minőségvédő.” 9 A csomagolás rendkívül jelentős szerepet tölt be az ellátási láncban. környezetkímélő. fuvarozók üzletszabályzatai (pl. Kötelező jelöléseket írnak elő a veszélyes-áru szabályzatok. igényes ellátás lényeges eleme. A fuvarozás. mint logisztikai funkció A csomagolás a logisztikai főfunkciók mindegyikéhez szorosan kapcsolódik. megteremti a piacon az áru imázsát. A csomagolás fogalma Csomagoláson egyrészt a terméket védő burkolatot. 1. problémamentesen kezelhető. megfelel az ökológiai profilnak.).

ugyanis szöveggel. 2. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). az árukezelés és a tárolás elősegítése.III. Elsődleges feladata az áru védelme a külső hatásokkal szemben. Lehetőséget ad különféle termékek ismételt kezelés nélküli eljuttatására a gyártótól a felhasználóig. illetve szállítási csomagolás. a könnyű kezelhetőség és a megfelelő tájékoztatás. továbbá fogyasztói. Fő feladata az árunyilvántartás. ábrával. azaz a reklám. a kezelésre vonatkozó lényeges tudnivalókat. A csomagolás megjelenési formái10 A fogyasztói csomagolás az a csomagolási forma. Feladata az áruvédelem mellett a marketing-munka elősegítése. 10 17 . 1995. rakodólap). rekesz. 3. adatai a külső burkolaton azonosítva kell hogy dr. megkönnyítve az áru mozgását. A csomagolás ezen megjelenési formája a leghosszabban tartózkodik a logisztikai láncban. hiszen az árut a termeléstől a fogyasztói felhasználásig közvetlenül körülveszi. A gyűjtőcsomagolás bizonyos mennyiségű azonos termék vagy a fogyasztói csomagolás ideiglenes védőburkolata. vonalkóddal megadja a termékre. Tartalma lehet valamilyen termék. a külső károsító tényezőktől az áru megóvása. Budapest. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. Célja az elosztási logisztika támogatása. A szállítási csomagolás tehát az áru egységbe foglalását jelenti. nem zárt (pl. A szállítási csomagolás az elosztási logisztika valódi eszköze. gyűjtő-. amelyben az árut a fogyasztó megvásárolja. legyenek. az esztétikus megjelenés. sík szállítólap) akkor pedig a csomagolás. Egységrakomány a legnagyobb kezelési egység. a súlyra. illetve ha A gyűjtőcsomagban lévő áruk jellemzői. szállítását és nyilvántartását. Információhordozó szerepe van. tárolását. Célja a folyamatos és zavartalan mozgás biztosítása. Információk közlésére használható maga az egységrakomány-képző eszköz (pl.

11 12 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. Kossuth Kiadó. folyamat hátránya. Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. 1. 18 . 2003. azaz „az ember megy az áruhoz” rendszer. majd kiszállításra előkészítik. Ugyanis ennek a folyamatnak kell biztosítania a megrendelők igényeinek pontos. III. 4. hogy a vevő által igényelt árukat a tárolótérben összegyűjtik. amely a megrendelések átvételével kezdődik és a kigyűjtött áruk rendelésenkénti összeállításával fejeződik be. 256 p. A statikus rendszer tehát tárolótéren belüli komissiózást jelent. Az így kigyűjtött termékeket szükség esetén osztályozzák. A komissiózás az ellátó-elosztó raktárak sajátos folyamata. hogy nagy élőmunka ráfordítást igényel. A komissiózás meghatározása „A komissiózás az áruk megrendelések szerinti kigyűjtését és összeválogatását megvalósító folyamat. 4. Komissiózás. rugalmas és gyors kielégítését. Kossuth Kiadó. mint logisztikai funkció A komissiózás a logisztikai mellékfunkciók közé tartozik. Budapest. 2003.III. Budapest.”11 12 A kigyűjtésre kerülő áru előkészítési módja lehet statikus vagy dinamikus: – A statikus áruelőkészítési rendszer azt jelenti. a komissiózás A komissiózási elengedhetetlen logisztikai funkció. ellenőrzik. részét képezi. a csomagolást és a rakodást megelőzően a komissiózás a raktározási folyamat szerves Ahhoz. amelynek során több árufajtából (árucikkből) álló rendelési (kiszállítási) egységet kell összeállítani. A tárolás után. hogy a vevői igényeket kielégítsük.

III. 13 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. – gyorsan összegyűjthetők egy-egy megrendelés árui. 19 . függetlenül attól. azaz az „áru megy az emberhez”. Kossuth Kiadó. Ha egy adott megrendelői igény kielégítésre került. 4. Itt a komissiók összeállításához szükséges mennyiségeket egységrakományokból egységrakományok visszatárolásra kerülnek a készáruraktárba. amelyek a következők: – megrendelésenkénti soros. – az előforduló tévedések gyorsan és egyszerűen kijavíthatók. 2. – a sürgős igények könnyen kielégíthetők. hogy az áru a tárolótér melyik részében található. Ebben az esetben tárolótéren kívüli komissiózásról van szó. Komissiózási stratégiák13 Három alapvető komissiózási stratégiát különböztethetünk meg.– Dinamikus áruelőkészítési rendszer esetén a megrendelő által igényelt árufajtákat tartalmazó kiveszik egységrakományokat az a készáruraktárból és ezután a az komissiózási helyre szállítják. 2003. A megrendelésenkénti soros egylépcsős stratégia előnyei az alábbiak: – egyszerű szervezési és irányítási munkát igényel. egylépcsős stratégia. – megrendelésenkénti párhuzamos stratégia. csak a kigyűjtési sorrendet kell azon külön feltüntetni. – zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős stratégia. A megrendelésenkénti soros. következik egy újabb igény szerinti termék kigyűjtése. Budapest. A megrendelőlap tehát egyben kigyűjtési jegyzék is lehet. egylépcsős stratégia esetében a komissiózó dolgozó egy teljes megrendelés áruit gyűjti ki.

A stratégia hátrányai: – viszonylag kis komissiózási teljesítmény érhető el. hogy minden egyes igény tételeit tárolási zónák szerint csoportosítják. A tárolási zónákból a gyűjtőjegyzékben szereplő mennyiségeket a gyűjtőhelyre szállítják (első lépcső). A stratégia hátrányai: – külön szervezési munkát igényel a rendelések összeállítása. – nagyobb komissiózási teljesítmény. A megrendelésenkénti párhuzamos stratégia esetén egyszerre több felhasználói komissiózási igény kezelése zajlik. Alkalmazása során a megrendeléseket úgy dolgozzák fel. – az emberi munka hibalehetőséget ad a tevékenységnek. A stratégia megvalósítása esetében a megrendeléseket úgy dolgozzák fel. A zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős komissiózási stratégia esetén egyszerre több felhasználói komissiózási igény kezelése zajlik. Ennek a komissiózási stratégiának az előnyei: – a komissiózásnál használt eszközöket. – a sürgős (soron kívüli) igények nehezen érvényesíthetők. Az egyes igényekre vonatkozó raktári kigyűjtéseket a raktári zónákra történt csoportosítás alapján végzik el. gépeket jobban kihasználják. 20 . A gyűjtőhelyen rendelésenként válogatják össze a kiszállítási egységeket (második lépcső). de egy adott megrendelői igényhez tartozó termékeket a rendelés-összeállító helyen összegyűjtik. tárolási zónánként csoportosítva. hogy a különböző megrendelésekben szereplő azonos árukat gyűjtőjegyzékben összesítik. A tárolóterület különböző zónáiból érkező.

A zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős komissiózási stratégia előnye: – Megvalósításával érhetők el a legnagyobb komissiózási teljesítmények. 21 . A stratégia hátránya: – Az utólagos csoportosítás miatt bonyolultabb a folyamat megszervezése (gyűjtőjegyzék-összeállítás. azaz egyszerre nagyobb egységeket lehet a tárolótér és a gyűjtőhely között mozgatni. megrendelések szerinti kiszállítási egység összeállítása).

helyet kell biztosítani számukra. valamint számítógépes. mint logisztikai funkció A raktározás a diszpozíciós tevékenységek illetve az anyagmozgatás mellett a fő logisztikai funkciók közé sorolható. ahol a rendszer folyamatos mozgása valamilyen ok miatt megszakad. a raktári rendszerek továbbra is fontos. kezeléséről és megóvásáról. vonalkódos nyilvántartó rendszerrel az áruk raktári nyilvántartását és az elszámolások elkészítését. A raktárakban biztosítják az áruk raktári be. Napjainkban már nyilvánvalóvá vált. 22 . 5. A logisztikai ellátási lánc egyes elemei között fontos szerepet játszanak azok az érintkezési pontok. Ezeken a pontokon gondoskodni kell az anyagok elhelyezéséről. kiegyenlítő szerepet töltenek be a logisztikai ellátási láncokban. hogy bár a logisztikai fejlesztések egyik fő célkitűzése a raktári készletek csökkentése.és kirakodását. megrendelések előkészítését. Fokozott figyelmet kell fordítani tehát a raktározási tevékenység gazdaságosságára. osztályozását. Ezeket a helyeket nevezzük raktárnak. A raktárak fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatban. tárolásáról. Vagyis egyes logisztikai folyamatokban az anyagáramlás bizonyos Tehát megfelelő helyeken hosszabb-rövidebb ideig megáll.III. hiszen a vállalat logisztikai költségeinek jelentős része itt képződik. Raktározás.

1. 1995.III.. sőt a nemzetközi kereskedelmi mobilitást fokozza. megfelelő építészeti és egyéb körülmények kialakítása segítségével megőrzi. valamint mozgatási rendszerük teljesítőképessége lehetővé teszi a szükség szerinti ki. hanem komplex létesítmények. Budapest. A raktár pozitív és negatív tényezői15 A raktár pozitív tényezői az alábbiak lehetnek: – a raktár a termelés folyamatosságát rendelkezésre állásával biztosítja. 2. 5. III.és betárolást. A raktározás és a raktár definíciója14 A raktározás sajátos szerepet tölt be a kitermeléstől a felhasználásig terjedő komplex folyamatrendszerben. ha a termelési és elosztási folyamat működési sebessége különböző. A raktározás fogalmából következően a raktárak olyan létesítmények. 5. amelyeknek van sajátos kapcsolatrendszerük és belső folyamatuk. félkész vagy késztermékek minőségét. – a nyers. A raktárak a részfolyamatok összekötő elemei. A raktározás tehát valamely folyamatrendszer meghatározott technológiájú. 14 dr. befogadóképességük. – kiegyenlítő szerepe van abban az esetben. – a belföldi. 23 . technikaiés munka-erőigényű alrendszere. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. 15 Knoll Imre: Logisztika a 21. A raktárak nem épületek. 1999. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). Budapest. majd tovább adják. amely felszereléseivel a folyamatrendszer igények szerinti kiegyenlítését végzi. amelyek a megelőző és a követő részfolyamatok anyagáramlás intenzitás változásának kiegyenlítése céljából árukészleteket gyűjtenek. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. században. amelyek az áruk minőségét és mennyiségét veszteség nélkül megőrzik.

Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. 24 . mely tehát szorosan a termelési logisztikához tartozik. mely általában a termelő-. illetve szerelőüzem bemeneti oldalán található. részegység-raktár. Ennek alapján a főbb raktártípusok a következők: – alapanyag-.A raktár negatív tényezői lehetnek: – a raktár általában jelentős beruházási és üzemeltetési költséget igényel. Budapest. ekkor az elosztási logisztika szerves része. 5. században.. elosztóraktárnak is tekinthetjük. egy termelési folyamat műveletei között. – közbenső (félkészáru)-raktár. ezért elhelyezkedésüket és jellegüket sajátos funkciójuk határozza meg. – ha a készáruraktárnak közvetlen kapcsolata van az értékesítés helyeivel. – a logisztikai folyamat ezen a területen történő megállítása az átfutási időt növelheti. de lehet teljesen önálló létesítmény. akár vállalat is. alkatrész-. mely létesülhet a termelőüzem területén. 1999. – az építmény. – készáruraktár a termelés vagy az összeszerelés befejezése után. illetve tárolótér megfelelő mértékű kihasználása nem minden időszakban biztosítható. 3. III. 16 Knoll Imre: Logisztika a 21. Raktárak csoportosítása16 A logisztikai folyamatban a raktárak különféle alrendszerekhez kapcsolódhatnak. ezért a beszerzési logisztika részének is tekinthető.

– magasraktári tárolású. sz. 73 p. – részben helyhez kötött (az áruk forgási sebessége alapján). Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. 25 . 1999. A raktárak kialakításuk szerint a következőképpen csoportosíthatók: – tömbös tárolású.Ezeknek a raktártípusoknak a teljes logisztikai rendszerben való elhelyezkedését mutatja a 3. – kaotikus elrendezésű (tetszés szerinti elrendezés). Budapest. – polcos tárolású.. 3. Az áru elrendezése a raktárban lehet: – helyhez kötött (előre meghatározott módon). században. ábra FOGYASZTÓK elosztási logisztika ELOSZTÓRAKTÁR KÉSZÁRURAKTÁR üzemen belüli logisztika FÉLKÉSZÁRU-RAKTÁR ALAPANYAGRAKTÁR beszerzési logisztika BESZÁLLÍTÓK Raktártípusok a logisztikai folyamatban Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21. sz. ábra.

gyors átfutási idővel. amelyek az alábbiak: – a megrendelések igény szerinti kielégítése. A logisztika alapvető követelménye a mindenkori vevő igényeinek minőségi kielégítése. technikáikkal és szervezési módszereikkel az ellátási lánc stabil tagjává válnak. A logisztikai követelményrendszernek megfelelő raktározási tevékenységet tehát két dolognak kell jellemeznie. míg az ellátási funkció a következő felhasználási fázis igényei szerinti áru rendelkezésre bocsátását jelenti. A raktározás azonban csak akkor lehet hatékony. nagy pontossággal és rugalmassággal. ha technológiájukkal. 5. ha a két funkció összhangban áll egymással. Ez azt eredményezte. 1998. A tárolási funkció a raktározást megelőző fázisban létrehozott termékek állagmegőrző elhelyezését. hogy tegyék lehetővé az ellátási tevékenység minőségi lebonyolítását. 17 Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. MLBKT tanfolyami anyaga. hogy az ellátási funkció előnyt élvez a tárolási funkcióval szemben. 26 . hiszen az ellátási lánc egymást követő szakaszai éppen a közöttük lévő raktárakban kapcsolódnak egymáshoz és a raktárak gócpontját képezik az áru-és az információáramlásnak egyaránt. – a megrendelések megfelelő szintű kielégítéséhez szükséges minimális készletek tárolása. A tárolt készleteknek az a feladatuk.III. 4. A raktározás funkciói17 A raktározás két alapvető funkciója a tárolás és az ellátás. A raktározás szerepe a logisztikai ellátási láncban folyamatosan nő. amelynek csak akkor tudnak megfelelni. Ez a kiemelkedő szerep kihívást jelent a raktárak számára.

III. vagyis hogy meglegyen a folyamatos belső mozgás. Másrészt a készletek termelési zavarokat. így jelenlétük költségesebbé teszi a termelést. A készlet nagyságát gazdasági és fizikai tényezők egyaránt befolyásolják. Ezt a mennyiséget szokták készletnek nevezni. A vállalat célja. a termelési folyamatokban gyors változások következnek be (ugyanazon a soron többféle terméket váltakozva. A raktártervezés kulcskérdése. szezonális cikkek időszakosan előzetes. 5. A váratlanul fellépő problémákra való rugalmas reagálás biztosítja a vállalat versenyképességét. vagy utólagos tárolása Radvánszki István. A raktári tárolókapacitás meghatározásának alapját az áruforgalom lebonyolításához szükséges készlet nagysága adja. hol illetve hogyan kell tárolni) határozzák meg. hogy a raktározási feladatnak megfelelő méretű kapacitást hozzanak létre. A Remy Automotive Hungary Kft. A megállás során mindig megjelenik egy bizonyos mennyiség. problémákat takarnak el. 2005. meddig. A vállalatnak a következő okokból van szüksége készletre: – – – 18 a termelési folyamatok zavartalanságának biztosítása miatt (változó vevői igényekre való gyors reagáló képesség). Készletgazdálkodás18 A raktározás a készletezéssel összefüggő folyamat. és hogy a működtetésük megfelelő költségszint mellett valósuljon meg. ellátási lánc menedzsmentjének vizsgálata. meg kell említeni egyrészt. hogy a készletek lekötött pénzeszközöket jelentenek. hogy a termelési folyamat olcsóbb és jobb minőségű legyen. hogy az ellátási láncban az elemek optimálisan kapcsolódjanak egymáshoz. A raktárak nagyságát a tárolandó áru jellemzői (mit. Szakdolgozat. amihez viszont elengedhetetlen egy bizonyos nagyságú készletszint. különös tekintettel a beszerzés gyakorlatára. Ha készletekről beszélünk. mennyit. ahol fejlesztésre van szükség. Az anyagi folyamatok során a termékek mozgásai megszakadhatnak. ezért a szükségesnél magasabb készletek nem fedik fel a termelési folyamat azon pontjait. (Budapesti gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 27 . 5. de nem előre rögzített ütemezésben gyártanak).

Ez rengeteg lekötött pénzösszeg megtakarítását eredményezhetné. Az éven túli készleteknek a kialakulásához több forrás is vezethet: – bizonyos alkatrészek nem kerülnek termelésbe. ha készlet nélkül működhetne a vállalat. Az éven túli készletek csökkenésének egyik gátló tényezője. másrészt emberi erőforrást vonnak el más fontosabb feladatoktól. 28 . nem megfelelő odafigyeléssel végzett beszerzési rendelések. Az iparágban elfogadott készletnagyság kettő legfeljebb három hónapi felhasználásra elegendő készletmennyiség. hogy éven túli készlet is van belőlük. amelyeknek a magas értéke nagy problémát jelent. a beszállítóktól beérkezett. – – – – – – a vevői rendelések teljesítéséhez szükséges beszerzések után történő vevői rendelés törlése.: alapanyag készletről. Mivel a készletek nagyságának jelentős hatása van a vállalat gazdálkodására. hogy értékesíteni tudja nekik az érintett alkatrészeket. Az ezen felüli mennyiségek egyrészt foglalják a helyet a raktárakban. hogy készletet tudjon csökkenteni új vevőket kell keresnie. de a rendelt mennyiségeket meghaladó termékek. Így a vállalatnak.Az ideális eset persze az lenne. túl magas biztonsági készlet. hogy bármely pillanatban friss és naprakész tájékoztatást kaphassanak az érintett személyek az aktuális állapotról (pl. a beszerzési rendelés esedékessége előtt beérkező tételek. elengedhetetlen egy pontos és friss készletnyilvántartás. mert a mérnökök által készített darabjegyzékben megadott új termékbe történő beépülési aránya eltér a valóságtól. Megoldást jelenthet még. késztermék készletről). A vállalatok informatikai rendszere lehetővé teszi. hogy ezek nagy része már hónapok óta nem került és előreláthatólag nem is fog termelésbe kerülni. ha a termék beszállítójával köt visszavásárlási megállapodást a cég. a különböző időpontokra esedékes beszerzési rendelések összevonása. Bizonyos tételeknél előfordulhat.

Cselényi József: Raktározás. 29 . http://www. A raktározási költség csökkenése legkönnyebben úgy érhető el. Dr. A raktározás költsége függ a raktározott áru értékétől.html Letöltés dátuma: 2007. időszakos leállását okozhatja. A nagy térfogatú és különleges kezelésű. 6. 5. Vagy ha a nevezett pénzösszeg hiányzik. akkor a bankból felvett ezen pénzösszegért fizetett kamat jelenti a forgóeszköz lekötöttséget.III. a nagyobb és különleges tárolókapacitás igény eredményezhet nagy raktározási költséget. a tárolt mennyiséget és a tárolási időt.pds. akkor az érte kapott kamatnak felelne meg. ha a termelésiszolgáltatási-ellátási folyamatban lecsökkentjük a tárolók számát. A raktározás költségei19 A raktározási költségek mindazon költségeket jelentik. annál rövidebbnek kell lennie a raktározási folyamaton való átfutási időnek. A forgóeszköz lekötöttség úgy számítható ki. november 18. a raktározásban résztvevő dolgozók bérétől.pointernet. tárolás és a kapcsolódó tevékenységek költségei I. hogy ha az árukban lekötött tőke a bankba kerülne. hiszen az a termelési-szolgáltatási folyamat zavarát. melyek a termékek tárolásával kapcsolatban merülnek fel. A raktározási költség egyenesen arányban nő az áru értékével. A készletek csökkentése viszont nem eredményezhet anyag vagy áruhiányt. géprendszer). 19 Prof. mert tárolása forgóeszköz lekötöttséget jelent. A raktározás során felmerülő költségek a logisztikai összköltségeknek nagy hányadát teszik ki. állvány. A tárolás is költségnövelő tényező. tömegétől. A nagy értékű tőkelekötés elkerülésének érdekében minél nagyobb értékű az áru. a raktári berendezések értékétől (épület. méretétől.hu/ujsagok/transpack/index.

ehhez megfelelő segédeszköz és számítógépes raktárnyilvántartás alkalmazása szükséges. ez alatt az idő alatt az áru nem sérülhet meg. nem romolhat meg. csak korlátozottan érvényesíthető. – Biztosítani kell az áruvédelmét a tárolási idő alatt. közvetlenül a gyártósor elején történik a beszállítás. Ez esetben elmarad az alapanyag. azonban a kis alapterület igény nagy magasságú. csak géppel kiszolgálható állványos tároló rendszert követel meg. ami gépesített-automatizált kiszolgálást igényel. hogy csökkenteni kell a raktári berendezések értékét. 30 .Az a költségcsökkentő elv. a "percre kész" kiszállításnak. – A raktározás során az áru be-és kitárolását rövid idő alatt kell megoldani. szerelősor-csomagolósor végéről kerül sor a kiszállításra. A raktározási költségek csökkentése érhető el. nem keveredhet. ill. ha sikerül a termelési-logisztikai feltételeit megteremteni a "percre kész" beszállításnak. mert a tárolási folyamatnak egyidejűleg több követelményt kell kielégíteni: – A raktár alapterületének minimálisnak kell lennie a kisebb költség eléréséhez. ill.és készáru raktározás.

kitárolást. kiadási bizonylat). – Az irányítási rendszer: Az irányítási rendszeren belül. 20 31 . dinamikus (görgős állvány rendszerek). Azonban általában egy raktárban több olyan folyamat kapcsolódik egymáshoz. technikai és irányítási rendszerét.tranzit. 7. amely alapvetően meghatározza a raktár kialakítását.hu letöltés dátuma: 2007. november 11. munkafolyamatait. Ezek lehetnek a legegyszerűbb raktározási módoktól (pl. Komissiózó állványrendszerek a statikus (polcos rendszer). Kubicsek Zoltán−Dián István: A raktár szerepe www. tömbtárolás) egészen a teljesen automatizált magasraktári állványrendszerek kialakításáig. egyéb kiegészítők optimális keveréke. A raktártechnológia az az átfogó fogalom. amely modernebb eszközökkel (számítógépek. Kisebb raktár esetében ez az egyszerű manuális vagy iratokkal történő nyomon követés (bevételezési bizonylat.) sokkal rugalmasabban és hatékonyabban történik. illetve a raktárban tárolt áruféleségek jellegéhez igazodik az irányítási folyamat. valamint az ezekhez tartozó görgős pályák.III. – A tárolási rendszer: A tárolási rendszer jellemzően és ideális esetben a raktárban tárolt áruféleségek alapján alakul ki. Ez a feladat az. vonalkódos nyomon követés. stb. amely magába foglalja a raktár működésének összes körülményét. amelyek a következők: – A raktárban zajló folyamatok: Alapvető folyamatok közé sorolhatjuk a raktári betárolást. raktározási bizonylat. mindig az adott raktár jellegéhez igazodóan kapcsolódik. a készletezést (tárolást) és az árukiadást. 5. Raktártechnológia20 A logisztika követelményrendszerének megfelelő raktár mindig jól meghatározott feladat ellátására létesül. – A komissiózási rendszer: Itt a hagyományos értelembe vett raktározáson kívül valamilyen előkészítő vagy kitárolási folyamat is a raktárban valósul meg.

műszaki megoldásaiban elképzelhető hasonlóság vagy azonosság. Bizonyos részfolyamataiban. hogy azokból a működtetés követelményeinek legmegfelelőbbet tudja kiválasztani. hogy kevesebb munkaerő szükséges. de létszámban előfordulhat. Az. hogy milyen árut raktároznak. A mai piaci életben ezt teljesen az adott raktár jellege határozza meg. Ez a tény a III. amelyet minden változtatás nélkül lehet alkalmazni különböző helyeken (különféle árutípusok raktározásához más-más technológiai eljárás tartozik). Ma már a tervezőnek olyan hatalmas eszközválaszték áll a rendelkezésére. illetve a ki és bemenő áruvolumen mértéke. Minél korszerűbb technikai eszközökkel van felszerelve egy raktár. valóban meghatározza azt. logisztikai cég elosztó központja). de összességében mindig van valami különbség.– A technikai eszközrendszer: A raktár működtetéséhez szükséges eszközrendszert jelenti (maguk a tárolóállványok. 32 . Az utóbbi ritkán eredményez optimális megoldást. Ezért nem létezik az ún. milyen anyagmozgató eszközre stb. az anyagmozgató eszközök és az adott raktárépület infrastruktúrája). 10. – A munkaerő szükséglet: Szintén az adott raktár jellege és technikai felszereltsége határozza meg. milyen raktárakra van szükség. 5. A raktártechnológiával kapcsolatban két tényezőt kell szem előtt tartani: – A technológia elsőbbsége a technikával szemben: Az eszközök a raktározási technológia igényei szerint kerülnek kiválasztásra. pontban is megnyilvánul. „típustechnológia”. – A raktártechnológia mindig egyedi: Nincs két egyforma raktártechnológia. hogy milyen technológiai eljárást alkalmaznak. – A raktár külső kapcsolatrendszere: Jelentős mértékben meghatározza a kapcsolatrendszert a piacon betöltött szerep (gyártó cég raktára. annál kvalifikáltabb. vagy egy eleve kiválasztott technikai eszközhöz igazítják utólag a technológiát. Értelemszerűen az adott raktár mérete és területe is meghatározza a szükséges emberi erőforrás mértékét.

Ezeknek a tényezőknek köszönhetően az alkalmazható raktározási technikák is jelentősen módosulnak.: automatizált tároló rendszerek. – egyre nagyobb teret kap a raktározás-technikában is az automatizálás.pointernet.pds. melyeknél a technikai megoldások jelentősen különböznek. 5. sz. mások előtérbe kerülnek. A 4.). például a számítógépes raktárirányítást. pontban). november. A módosulások alapvetően a következő területeken jelennek meg: – bizonyos raktározási technikák háttérbe szorulnak. A raktározás-technikában a tárolandó áru kezelhetősége szerint megkülönböztetünk darabárukat és ömlesztett anyagokat.III. 9. 5. A változások legfőbb okai a globalizáció és a fogyasztási igények jelentős módosulása és az egyre inkább a minőségre való törekvés a mennyiséggel szemben. vevői igények minőségi kiszolgálására törekvés alakítja az egyre elterjedtebb számítógépes megoldásokat. Raktározási technikák21 Ahogy az ipar minden területén. 8. Ennek alapvető oka. 33 . ábra mutatja a raktározási rendszerekben alkalmazható darabáruk elhelyezésére szolgáló tárolás-technikák általános felosztását. 15. A minőségre. – újszerű tárolási feladatoknál újszerű tárolás-technikák is megjelennek (pl. 21 Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www.hu/ujsagok/transpack/ Letöltés dátuma: 2007. a raktározásban egyre újabb és újabb technikai megoldások tűnnek fel. stb. hogy a termelési és szolgáltatási folyamatokban jelentős változások zajlottak le a közelmúltban illetve zajlanak még manapság is. (Erről bővebben a III. – az egyes raktározás-technikai változatok paraméterei módosulnak.

sz. november. 34 . ábra TÁROLÁSI MÓDOK Statikus tárolási módok Dinamikus tárolási módok Állvány nélküli tárolás Tárolás anyagmozgató berendezésen Körforgó állványos tárolás Soros állványos tárolás Átjárható állványos tárolás Átmenő görgős tárolás Eltolható állványos tárolás Tárolás-technikai változatok Forrás: Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www. – Soros állványos tárolás esetén a tárolási egységek egy állványrendszer rekeszeiben kerülnek elhelyezésre. A hagyományos tárolás-technikai változatokat a következőképpen lehet jellemezni: – Az állvány nélküli tárolás esetén a tárolási egységek közvetlenül egymásra kerülnek elhelyezésre.pds.hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409. 15.pointernet.4.html Letöltés dátuma: 2007.

– Át-. A betárolás a lejtő magasabb. – Tárolás anyagmozgató berendezésen: Mozgó tárolásról akkor beszélünk. egy (vagy két) adott tengely körül körbeforgatható. a kitárolás az alacsonyabb végén történik. csökkentve ezzel a kiszolgálások helyszükségletét. – Eltolható állványos tárolásnál az egységeket tartalmazó állványok a tárolási síkra merőlegesen. – A körforgó állványos tárolás olyan dinamikus tárolási módot jelent. ha a tárolóállványokat közvetlenül egymás mellé helyezzük és a be-. – Utántöltő állványos (átmenő görgős) tárolásnál a tárolási egységek adott lejtési szöggel kialakított görgős csatornákba kerülnek elhelyezésre. megfelelő méretű kiszolgálóeszköz segítségével történik. 35 . ahol a tároló. illetve kitárolás az állványokon keresztül. Ebben az esetben a tárolást az adott anyagmozgató berendezés végzi. ha a tárolási egységek valamely anyagmozgató berendezésen kerülnek tárolásra. a tárolási egység a gravitációs erő segítségével kerül a betárolási pontról a kitárolási pontra. Egy adott raktározási rendszerben alkalmazható tárolás-technika megválasztásánál két tényezőt kell figyelembe venni: – a tárolni kívánt termékek jellemzői.és kitárolási munka és időszükségletének csökkentésére. hanem tároló-peremeken történik. Ennél a tárolási módnál a tárolás nem tároló-felületen (polcon). aminek következtében a tárolóhelyek vízszintes vagy függőleges síkban elmozdulnak a be. illetve bejárható állványos tárolásról akkor beszélünk. – a raktározást kiszolgáló folyamat jellemzői. vagy azzal párhuzamosan elmozdíthatók.

A raktározás-technikában egyre inkább szükségszerű folyamattá válik a tároló magasság növelése.A termékjellemzők közül a raktározási technika megválasztását befolyásoló legfontosabb tényezők: – a tárolandó termékféleségek fajtája (milyen termékről van szó. A magasraktárak elterjedésének oka tehát a tároló magasság növelésén kívül a raktártechnológia fejlődése és a terület kihasználásra való törekvés. – a tárolandó áruk mennyisége. amelyekben a tárolási magasság az általános célú emelőtargoncák által elérhető átlagos tárolási magasságot meghaladja. mekkora helyet foglal el). gépi működtetésű.: milyen gyakran van rájuk megrendelés). 36 . – a tárolandó termékféleségek forgási sebessége (pl. automatizált működtetésű. és az áruknak állványokba helyezését. A magasraktárak a darabáruk elhelyezésére szolgáló olyan állványos tárolási rendszerei. általában mobil eszközökkel kiszolgált raktárak. illetve levételét onnan az állványok közti folyosókban mozgó felrakógépek vagy felrakótargoncák végzik. ami az automatizált magasraktárak elterjedését eredményezte. A raktározási rendszerek kiszolgálását tekintve a következő típusú raktárak a jellemzőek: – – – manuális kiszolgálású raktárak (csak emberi erőforrás szükséges). mobil eszközökkel kiszolgált raktározás.

– soros állványos tárolás.A raktározási technikák egyre korszerűbbekké válnak. stb. A korszerű raktározási rendszerekben alkalmazott tárolás-technikák általában a következők: – állvány nélküli tárolás. melyek közül a legelterjedtebbek: – soros elrendezésű. 37 . alapterület kihasználtsága nagy. – körforgó állványos tárolás. – a kiszolgáló személyzet. hatékony ki. nagy kapacitású tárolók esetén elterjedt a magasraktárak alkalmazása. működtetése és irányítása nem egyszerű feladat. – a raktári forgalomhoz leginkább igazodó. számítógépes megoldások alkalmazását igényli. hiszen egyszerűen és olcsón megvalósítható. – blokkos elrendezésű. – tömbös elrendezésű. – a raktárak helyszükséglete kicsi.és betárolási móddal. illetve eszközök irányítása optimalizált. Felhasználási céljától függően különböző elrendezési változatok fordulhatnak elő. Az állvány nélküli tárolás egyike a legrégebben alkalmazott tárolási módoknak. sok esetben bonyolult matematikai módszerek. – átmenő görgős tárolás. Természetesen a korszerű raktározási rendszerek tervezése. A korszerű raktározási folyamatok legfontosabb jellemzői a következők: – teljes körű számítógépes nyilvántartási rendszerrel rendelkeznek. eszközzel történik a kiszolgálásuk. – speciális esetekben alkalmazott tárolás-technikák. de a korszerű gyártási folyamatokat kiszolgáló raktározási rendszerekben is elterjedt. – a tároló helyek geometriai kialakítása illeszkedik a tárolt egységek geometriájához.

Ez azt jelenti. könnyebben megkereshetők.A soros elrendezést elsősorban inhomogén termékstruktúra. manuálisan. Kiszolgálható 38 . mind a gépesített tárolás. A korszerű raktározási rendszerekben általában egységrakomány-képző eszközben helyezik el a termékeket. a tömbös elrendezést homogén termékstruktúra. vagy önhordó egységrakomány-képző eszközök. mobil eszközökkel. A soros állványos tárolás esetében az egyes polcrendszerek mérete illetve szerkezete széles határok között változtatható. hogy nehezen megoldható. Ebből kifolyólag mind homogén. Számítógépes. ahol az egyes termékekből nagyobb mennyiség kerül elhelyezésre. mind pedig inhomogén termékstruktúra esetén hatékonyan alkalmazható. A soros állványos tárolás a leggyakrabban alkalmazott tárolási mód. A soros állványos tárolás kiszolgálását tekintve is univerzális. amelyek a halmozhatóság miatt általában nagy teherbírású. mind a hagyományos. többféle teherbírási változattal. ami függ a kiszolgáló eszközök paramétereitől és a tárolórendszer funkciójától is. mind pedig a magasraktárak esetén. a blokkos elrendezést olyan inhomogén termékstruktúra esetén alkalmazzák. hogy az először raktározásra került árut szállítsák először. A tömbtárolás egyik jelentős hátránya. hogy a FIFO (First-In-First-Out) elvet nehezen lehet betartani. vagy speciális raktári felrakógépekkel is. sőt az állvány szerkezete állítható. A polcok és az állványrendszer variálhatóságán kívül fontos tényező az állványok között kialakított kiszolgáló folyosó mérete és száma. zónánkénti nyilvántartás esetén ez orvosolható. hiszen ha kódszámot kapnak az áruk. Gyakorlatilag mindenfajta darabáru illetve egységrakomány tárolására alkalmassá tehető.

Ebből kifolyólag a körforgó állványos tárolás alkalmazhatósága elsősorban kisméretű. Az átmenő görgős tárolást magasraktárak esetén is gyakran alkalmazzák. stb. A működtetéskor valamennyi egység megindul a pályán. Korszerű raktározási folyamatokban elsősorban a homogén csatornák használata előnyös. A speciális esetekben alkalmazott tárolási technikák például a következők: – átjárható állványos tárolás. vagy függőleges) helyezkednek el. A körforgó állványos tárolók közül leggyakrabban a vízszintes.A körforgó állványos tárolás célja a kiszolgálási munka csökkenése. – eltolható állványos tárolás. Ezek előfordulása nem túl gyakori. és mindaddig mozgásban marad. illetve a függőleges irányban mozgó megoldásokat alkalmazzák. A vízszintesen körforgó állványt mozgó állványnak (hossza 10-60 m). alkatrészek és szerszámok esetén gazdaságos. A speciális esetekben alkalmazott tárolási technikák közé olyan tárolási módok tartoznak. illetve a kiszolgálások időigénye számottevően nagyobb lehet. Mivel a kiszolgálás során a cellákkal együtt a tárolt egységek is mozognak. de a termelési folyamatok igényelhetik alkalmazásukat. amíg a kívánt tárolási egységet tartalmazó állványrekesz az átadóhelyre nem érkezik. nagy értékű termékek.és betárolási munka. a függőlegesen körforgó állványt páternoszter tárolónak (több emelet magas is lehet) nevezik. ahol a tárolócellák két párhuzamos síkban (vízszintes. 39 . amelyek általában csak bizonyos tárolási feladatoknál fordulnak elő. a rendszer működése jelentős energia befektetést igényel. – anyagmozgató gépen történő tárolás. inhomogén esetben a ki. amit az egyes tárolócellák mozgatásával érnek el.

Az átjárható állványos tárolás elsősorban nagyméretű, homogén egységrakományoknál, viszonylag állandó termékstruktúra esetén, az eltolható állványos tárolás elsősorban kisméretű, inhomogén egységrakományoknál alkalmazható. Az anyagmozgató gépen történő tárolást olyan folyamatokban alkalmazzák, ahol a tárolás a technológiát kiszolgáló anyagmozgató berendezésen történő elhelyezéssel egyszerűen megoldható. Viszonylag kis mennyiségeknél és rövid tárolási időknél gazdaságos.

40

III. 5. 9. Számítógépes raktárirányítás22

A raktári rendszerek rugalmas, hatékony működéséhez a korszerű raktározás-technikai megoldások mellett megfelelő számítógépes raktárirányítási rendszer alkalmazására is szükség van. A számítógépes megoldások tehát fontos szerepet játszanak, amelyek segítségével egyszerűbben végezhetőek el a raktározási tranzakciók irányításai, és amelyekkel mindig aktuális, naprakész információt lehet kapni. A számítógépes raktárirányítás az utóbbi időben jelentős fejlődésen ment keresztül. A nagy irányú fejlődést leginkább a minőség okozta. Korábban a mennyiségi növekedés volt a jellemző, amely a minél nagyobb gépesítést és automatizálást preferálta, később a piacok telítődése és az élet minőségének javulása miatt egyre inkább a minőségre való törekvés került előtérbe. A raktározásban a minőség a kiszolgálási minőségre vonatkozik, amelynek két alapvető paramétere a gyorsaság és a pontosság. A nagy mennyiségű áruválaszték nyilvántartása a számítógépen, a nyomonkövethetőség miatt, ezt a két paramétert (gyorsaság és pontosság) el is éri. A korszerű raktári informatikai rendszerek alkalmazásának számtalan előnye van. Például nem megfelelő informatikai támogatottság miatt nem megfelelő mennyiségű áru kerül kiszállításra. Ez esetben utólagos korrekcióra van szükség pl.: pótszámlázás, jóváírás, pótszállítás, visszáru kezelés. Emellett a megrendelőnél elszenvedett anyagi vagy presztízs veszteség is nagy hátrányt jelent.

22

Véry Zoltán: Raktárlogisztika http://miau.gau.hu/miau/28/rl2.ppt Letöltés dátuma: 2007. november. 20. Dr. Illés Béla: Az elosztási logisztikai folyamat tervezésének és működésének stratégiái V. http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/transpack/ Letöltés dátuma: 2007. november. 20.

http://hu.wikipedia.org/wiki/SAP_AG Letöltés dátuma: 2007. november. 21

41

A számítógépes készletnyilvántartás általában a következőket tartalmazza: – az árukra vonatkozó adatok (megnevezés, kódszám, egységár, tömeg,); – a beérkezésre vonatkozó adatok (dátum, bevételi bizonylat szám, beérkezett mennyiség); – kiadásra vonatkozó adatok; – a tárolóhelyre vonatkozó adatok (a tárolóhely megjelölése, kódszáma). A raktárirányításnál és raktárnyilvántartásnál a következő feladatok jelennek meg, amelyeknek számítógépes megoldásai is lehetnek: – raktárba történő beérkeztetés folyamata: beérkezett áruk azonosítása; beérkezett áruk raktárhoz való hozzárendelése; beérkezett termékek számára raktári hely kijelölése; beérkezési folyamatban használt anyagmozgató eszközök feletti diszponálás; a beérkezett áru raktárhoz történő szállítása. – raktárba történő betárolás folyamata: diszponálás a raktárt kiszolgáló berendezés felett; termék betárolása a raktár adott helyére; a raktári nyilvántartás korrigálása a végrehajtott tevékenység alapján. – raktárból történő komissiózás folyamata: a komissiózási igény kielégítéséhez raktár hozzárendelése; a komissiózási igény kielégítéséhez termékek kijelölése a raktárban; komissiózás végrehajtása; diszponálás a komissiózást végző berendezés felett; raktárállapot korrigálása az elvégzett komissiózás alapján. 42

– milyen mennyiséget.: szállítólevél). szállítóeszköz megrakása. kiszállítás indítása.– raktárból történő kiszállítás folyamata: felhasználói igények alapján készült komissiók hozzárendelése a kiszállító eszközhöz. – kinek a részére kell biztosítani az ellátás folyamán. – milyen feltételekkel. gyors elosztási folyamat megvalósítása. 43 . – milyen határidőre. másrészt megoldható a megrendelés percrekész nyomon követése. amely lehetőséget biztosít az elektronikus kereskedelem megvalósítására. mint a hagyományos megrendelés-feladás. – milyen minőségben. azonnali válasz adható az e-kereskedelem felhasználásával a felhasználói igényekre. A jelentkező igények e-kereskedelemben való kezelése gyorsabb kommunikációs csatornát eredményez. Mivel a számítógépes raktárirányítás percrekészen ismeri a raktározási folyamatok és a raktárállapot helyzetét. A logisztikai ellátási láncban a termelő és a felhasználó között egyre több helyen alkalmaznak elektronikus adatcsere (EDI) kapcsolatokat. lehetővé válik a termelő vállalat és a felhasználó vállalat számára átlátható. A felhasználótól érkező igények kezelésekor a következőket szükséges meghatározni: – milyen típusú termékből. rakodást végző berendezés feletti diszponálás. a kiszállításhoz szükséges dokumentumok elkészítése (pl.

mely az üzletviteli megoldások területén kimagasló szám. – megvalósíthatóvá teszi a JIT (Just In Time)-elvű elosztást. Az SAP AG jelenleg a világ harmadik legnagyobb szoftvercége. – kontrollált elosztási tevékenységet eredményez. az új „Systeme. Integrált vállalatirányítási rendszer alatt egy adott vállalat minden vállalati folyamatát. Az EDI azonban hosszútávon kifizetődő az említett előnyök miatt. név jelentése: Rendszerek. Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung” adatfeldolgozásban. alkalmazások és termékek 44 . A következőkben szeretnék röviden bemutatni egy számítógépes szoftvert. kis és középvállakozások. lefedő programcsomagot értünk. – kisebb raktárkészletekkel megoldható az elosztás. Az SAP AG 1972-ben alakult Németországban. aminek jelentése „rendszerelemzés és programfejlesztés”. mint 120 országban hozzávetőleg 32 000 vállalat használja. Szerte a világban 1500 partnercég értékesít SAP licenceket. nagyvállalatok egyaránt. – nagymennyiségű papírmunkától mentesít. Összességében 12 millió felhasználó használ SAP rendszert. az SAP-t. végzi a rendszerek bevezetését és látja el azok támogatását. hogy a bevezetés a résztvevők körében jelentős tevékenység-átszervezést és költséget igényel.Az EDI kapcsolat bevezetésével az elosztási tevékenységnél a következő előnyök érhetők el: – strukturált információ automatikus továbbítása az elosztási tevékenység résztvevői között. Az SAP ágazatspecifikus megoldásait több. Az SAP a világ vezető integrált vállalatirányítási rendszere. Az SAP-n keresztül a számítógépes nyilvántartás és raktárirányítás igencsak leegyszerűsödik. Az EDI kapcsolat bevezetésének hátránya. eredeti neve „Systemanalyse und Programmentwicklung”. melynek leányvállalata a SAP Hungary Kft 350 főt foglalkoztat. A rövidítését később átértelmezték.

a vállalat egyik munkatársával folytatott interjú alapján. 2. Az utána következő részben. Először a NANORB Erdő. a gyártás alatt illetve a gyártás után. azaz az 5. Ennek eredményét az 5. 10.és Fagazdasági Termékeket Forgalmazó Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnál jártam. 5. a vállalat nevét az interjúalany kérésére nem szeretném megnevezni. Ennek a résznek a végén egy példán keresztül bemutatom. 1. Raktározás a gyakorlatban Ebben a részben szeretném kutatásaim eredményét bemutatni. Két vállalattal sikerült interjút készítenem. 10. 10. Több céget kerestem meg. pontban.III. egy termelő vállalat raktározását mutatom be. ezen belül is az interjút. amint a bevezetésben is említettem több-kevesebb sikerrel. hogy hogyan változnak az adatok a számítógépes nyilvántartási rendszerben az egyes raktározási folyamatok során. 45 . hogy segítsenek jobban belelátni raktározásuk folyamataiba. Táblázatokkal illusztrálom a nyilvántartást az árubeérkezés után. Kutatási módszerek közül a primer kutatást választottam. melyek alapján elkészülhetett a szakdolgozat ezen része. ahol Nagy Attilával beszélgettem vállalatáról és a raktározás módjáról. pontban foglaltam össze.

szeptember 1-jétől kezdte meg működését mint betéti társaság. raktározásának bemutatása23 A NANORB Erdő. 2007. 46 . – közúti teherszállítás. pénzügyi döntési szabadságának teljes körű tiszteletben tartása mellett. 10. 23. Zala megye területére vonatkozó működési területtel. 5.nanorb.).-től integrátorként működik.-től a cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság. Az integrátorok az FVM-ben (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban) bejegyzett erdőgazdálkodók. július 7. Fő tevékenységi körük 1996 és 2001 között: – faanyag ügynöki nagykereskedelme (rönk. 2004.III. 2004. A NANORB Kft.és Fagazdasági Termékeket Forgalmazó Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. A társaság export értékesítésének cél országai Ausztria. A cég 1996. Nagy Attila Norbert (NANORB Kft. november. Az integráltak részére nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztését kiemelt feladatuknak tekintik.hu/ Letöltés dátuma: 2007. vagy röviden NANORB Kft. Olaszország és Szlovénia. 1. december 31. 22. 23 Interjú. akik saját erdőgazdálkodási tevékenységükön túl más magánerdő tulajdonosok erdőgazdálkodásának szakirányítását végzik. tűzifa. fűrészáru-értékesítés). Az integráció elsősorban a szaktanácsadásra vonatkozik az integrált erdőgazdálkodók gazdasági. 16 óra http://www.és fagazdasági termék forgalmazásával. már több mint egy évtizede foglalkozik erdő. november.

– MEGOSZ érdekképviseleti munka. ezek társulásai és közös vállalatai stb. október 7-én. – Erdőgazdálkodási igazságügyi szakértés során eddig már közel 50 ügyben segédkeztek rendőrségi. erdőszövetkezetek. Szakszemélyzete ehhez négy fő erdőmérnök és két erdésztechnikus. Dunántúli Magánerdős Nap A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) a magyar magánerdő-gazdaság képviselője hazai és nemzetközi téren egyaránt. értékelésében működnek közre. Céljuk. fő tevékenységei a következők: – Erdőgazdálkodás: Az erdőgazdálkodási integrációjuk jelenleg 2700 ha zalai magánerdőt ölel fel. A Szövetség a magán erdőtulajdonosok. elsősorban illetve integrált erdőgazdálkodóiknak fuvarozást visszfuvarok szervezését is bonyolítják.A NANORB Kft. gazdasági társaságok. gazdálkodóinak országos érdekképviseleti szerve. erdőbirtokossági társulatok. – Erdőingatlanok forgalmazása. Tagja az Erdőtulajdonosok Európai Szövetségének (CEPF) és megfigyelőként részt vesz a Páneurópai Erdőtanúsítási Tanács munkájában.) és a közösségi erdők tulajdonosainak. szövetkezeti erdészetek. termelői csoportok. értékbecslése: Kezelt erdeik tulajdonosi szerkezete folyamatosan a változik. adás-vételében. bírósági eljárásokban. – Faanyag nagykereskedelem: Két 40 tonnás darus szerelvénnyel szolgálják ki a különböző faválasztékok vásárlóit. a magántulajdonon alapuló egyéni vagy társas (magán erdészetek. 47 . megszervezése 2006. hogy az erdőterületek Ingatlanok koncentrálódjanak gazdaságos üzemméret szintjére. cseréjében. – Fuvarozás: Az előbb említett kamionokkal is vállalnak.

tájékozatlan a fapiacon.A Szövetség célja a tagok gazdasági és szakmai érdekképviselete. amely szükséges az összes erdőművelési.). Erdőgazdálkodási szolgáltatása keretében a NANORB Kft. – Piaci árakról információt nyújt: Tájékoztatást adnak az egyes értékesítési relációkban elérhető faárakról. – Eseti felvásárlási szolgáltatást végez: Igény esetén felvásárolják a faanyagot az integrálttól. erdővagyonuk megőrzése és növelése. – fahasználati gépek (pl. korrekt vevőként ismerik cégüket. hiszen a fapiacon hosszú ideje. esetenként a tulajdonos életében egyetlen alkalommal kerül értékesítési helyzetbe. A cég saját eszközállománnyal rendelkezik. Eszközállomány összetétele: – erdőművelési gépek (ágvágó. Ez esetben az eladó biztos lehet abban. erdeikben a többcélú és tartamos erdőgazdálkodás megvalósítása. vevői bonitás. Cégük jól ismeri a fapiacot. 48 . szárzúzó. : – Megszervezi az értékesítést: Az erdőtulajdonos ritkán. így naprakész információkat nyújtanak az integráltaknak vevők. fahasználati és az erdőhöz kapcsolódó egyéb munkák teljes körű elvégzéséhez. érdekegyeztető feladatainak ellátása. nincs piaci és ár-információja. tekintetében. A magánerdőkben az erdészeti és az erdő hasznosításához kapcsolódó szakmai kultúra fejlesztése. stb.: motorfűrész). fakereskedelmi szokványok. az erdővagyon működtetésének segítése tulajdonosainak hasznára. hogy hozzájut áruja ellenértékéhez. motoros-kasza stb.

munkafolyamatokat. ezt azonnal képesek jelezni az integráltak felé. – Erdészeti szolgáltatásokat nyújt: Az erdőtulajdonosok legtöbb problémájára irodájukban (Zalaegerszeg. szárzúzózás. nem tudja nyomon követni a változásokat. vállalkozói díjakról. felújítás. – Speciális munkák kivitelezését végzi: Cégük segítséget nyújt speciális erdészeti gépekkel elvégzendő munkák jó minőségben történő kivitelezésének stb. amik megkönnyítik a faanyag szállítását. stb. aprítás. nevelővágások szervezése. Tájékoztatást adnak a korrekt erdészeti vállalkozókról.) tudnak megoldást és segítséget nyújtani. fsz. – Megszervezi a szállítást: Képesek megszervezni a sok esetben speciális szállító gépeket igénylő faanyag-kiszállítást és mozgatást.) megszervezésében (tuskófúrás. makkvetés. stb.(termék-) összetétel biztosítása. Szakembereik rendszeresen járnak az integráltak erdőterületein. 16. 1. Mátyás király u. észlelik az erdőt ért beavatkozást. illetve tájékoztatják a teendő intézkedésekről. felügyel: A legtöbb erdőtulajdonos ritkán jut ki az erdejébe. szállításszervezés. mélyforgatás. Szakembergárdájuk képes elvégezni ezt a feladatot az integráltak részére. – Helyszíni művezetést biztosít: Szakembergárdájuk képes elvégezni az integráltak részére a vágásszervezés. tuskózás. – Erdőt őriz.– Választékolást intéz: Az erdőgazdálkodás egyik célja a több évtized alatt megtermelt értékből (faanyag) optimális választék. Saját kamionnal is rendelkeznek. a maximális árbevétel elérése. 49 . ezáltal értékesítését is. nehéztárcsás talajelőkészítés.

a vadkár elhárításban való aktív részvételben nyújtanak segítséget. – Birtok és erdőrészlethatárok megállapítását. minták eljuttatását a talajlaboratóriumba. – Állományfelvételezéssel. 50 . bemérését. – Rentábilis erdei munkákat előre finanszíroznak: Pénzügyi segítségnyújtást végeznek az integráltak felé. gödrök visszatemetését. termőhelyfeltárás terepi munkáit irányítja: Cégük elvégzi az erdőtelepítésekhez szükséges mintavételezést (talajszelvény kiásása. – Elkészíti az éves erdőgazdálkodási tervet: Megtervezik az érintett területen a következő évben szükségszerű. Cégük elvégzi a határok megállapítását. állandósítását.– Talaj mintavétel. – Üzemtervi tevékenységek elvégzésének leigazolását végzi: Szakembergárdájuk képes leellenőrizni és leigazolni az üzemtervben szereplő feladatok elvégzésének szakszerűségét. stb. hogy erdeje hol fekszik. melyek a határai. szakmai munkákat. erdőbecsléssel foglalkozik: Szakembergárdájuk képes elvégezni az integráltak részére a nagy szakmai hozzáértést és gyakorlatot kívánó állományfelvételi. kijelölését és kitűzését végzi: Az erdőtulajdonosok egy része – különösen az osztatlan közös erdőtulajdonok esetén – sokszor nem is tudja. minták levétele) helyszíni talajvizsgálatot. – Erdei vadkárokat mérnek fel: A vadgazdálkodóval való megegyezést. bemérését. kitűzését. erdőbecslési munkákat.

mert akkor már nedvkeringés miatt gombásodás és faanyagromlás veszélye áll fenn. míg a lehetséges vevőkkel megállapodnak. Így a raktározási.Ha a fák elérik a vágásérettségi kort és az Állami Erdészeti Szolgálat megadja az engedélyt. Ha mégis visszamondaná valamelyik vevő a megrendelést. akkor értékesebb faválasztékról van szó. hogy akár több hónapig is tárolják a raktárban az értékes faanyagot pl. Ha a fának az értéke köbméterenként meghalad egy bizonyos határt (pl. rönk. Legfontosabb raktározás. A faanyagot közelítő géppel szállítják a közúthoz. Erdőterületek mellett erdei rakodókon folyik a faanyag készletezése. akkor kezdődhet a fakitermelés. 3000 m2 területű. de van félig nyitott része. tárolási költségeiket minimálisra tudják visszaszorítani. feladatuknak a vevői kapcsolattartást tekintik. gerendát. oszlop vagy papírfa formájában. Vegetációs időszak alatt (minden évben márciustól szeptemberig) viszont csak rövid ideig lehet tárolni. A cég raktára Lentiben található és kb. akkor könnyen és gyorsan találnak rá másik vevőt. Az is előfordulhat. hiszen a fának levegőznie kell. 51 . fűrészárut. A raktár részben zárt. Az értékesebb faválasztékot feldolgozzák és fűrészáruként értékesítik vagy rönkben pár hétig raktározzák. hiszen a jó vevőkapcsolatok kialakításával szinte megszűnik a jelentős többletköltségekkel járó Vevőik nagybani vevők és megbízhatóak. tűzifaanyag. 3000040000Ft-ot). ahol két darus kamion viszi tovább értékesítés céljából.

Egy termelő vállalat raktározása24 A cég raktározási részlege a vállalaton belül szinte valamennyi részleggel− a logisztikával. Az áru beérkezést követően az árubejöveteli ellenőr három féle minősítést adhat a beérkezett árura: – Bevizsgált: Az áru megfelelt az előirt követelményeknek. a kiszállítással és a gyártástervezéssel−szoros kapcsolatban áll.: méreteltérés a nyersanyagnál. november 5. Ebből következik. A reklamáció összes költsége a beszállítót terheli (pl. Beszerzési osztályuk napi 24 A termelő vállalat egyik munkatársával folytatott interjú alapján. ebből következik. A raktározásnak az alapanyag beérkezésétől a készanyag kiszállításáig lényeges szerepe van. amíg bevizsgálásra nem kerül. Ezután az áru a raktározási rendszerbe kerülhet. Ehhez folyamatos nyersanyagellátás szükséges. ekkor válik nélkülözhetetlenné a tartalék raktárak jelenléte. – Bevizsgálatlan: Az áru ideiglenesen kapja ezt a minősítést. hogy nyersanyag hiányában is termelni tudjanak. Ilyenkor reklamáció küldése minden esetben szükséges a beszállító felé.III.). Például. 10.: szállítási költségek). – Vizsgálatnak nem felelt meg: Az áru az előírt követelményeknek és szabványoknak nem felelt meg (pl. akkor a tartalék raktárak készleteihez nyúlnak. az árubejövetellel. ha a beszállító cégek nem tudják teljesíteni az anyagellátást. hogy az áru nem kerülhet jóváhagyásra. A vállalat számára fontos. A termék addig a pillanatig számít bevizsgálatlannak. 17 óra 52 . szabványoknak. A vevői érdekeket mindig szem előtt tartják. kapcsolatban áll a vevőkkel. deformáció. hogy az ellenőr a terméket jóváhagyja. 2007. a beszerzéssel. 5. a minőségbiztosítással. stb. A cég legfontosabb feladatának a vevői megrendelések és követelmények kielégítését tartja. hiszen a termelés nem állhat meg. 2.

polc kód. – reklamációkezelésekben kulcsfontosságúak.: költségek). A vállalatra a polcos rendszer. azaz a polc neve és száma is. A számítógépes rendszer segítségével az áru helye könnyen beazonosítható. 53 . állványos tárolás jellemző . ami lehetővé teszi az áru nyomonkövethetőségét. amit minden esetben logisztikai munkatárssal egyeztet. A raktárból a gyártás felé az anyagáramlás a következőképpen történik: – a gyártástervező kiállít egy gyártási megrendelést. azaz a soros.Az árubejöveteli ellenőrzés után a jóváhagyott nyersanyagok a cég nyilvántartási rendszerébe kerülhetnek. Kódszámok és árubejöveteli számok: Különböző információkhoz lehet jutni ezeken keresztül: – megmutatják az áru beérkezésének időpontját. – a nyomonkövethetőség egyszerűbb. – a megrendelő alapján a raktáros összeállítja az ehhez szükséges alapanyagokat. – a gyártástervező a megrendelést továbbítja a raktár felé. A polcos rendszer előnyei a következők: – átlátható. – kevesebb helyet igényel. – ezeken keresztül a beszállító cég adatai elérhetővé válnak. A számítógépes rendszerbe kerül egy ún. – a beszerzés számára fontos adatokat tartalmaznak (pl. Ezek a nyersanyagok kapnak egy kódszámot és egy árubejöveteli számot.

az áru mennyiségét. – a felhasznált csomagolóanyag fontos. érheti e csapadék. a termék minőséget. nettó és bruttó súlyát. Csomagolási előírások: – a készanyagokat különböző méretű kartonokba és ládákba csomagolhatják.. – a csomagoláson fel kell tüntetni az áru nevét. ez az árubejöveteli számok alapján történik. stb. műanyagból. a palettának a földtől legalább 15 cm-re meg kell emelnie az egész rakományt. hogy az áru törékeny e. – a csomagolásnak meg kell felelnie a vevői és minőségi követelményeknek. farostlemezből vagy ezeknek az anyagoknak a keverékéből készült alacsony. akkor az jóváhagyásra kerül a számítógépes rendszerben. illetve jelölni kell. hogy óvja a terméket. 54 .– a raktáros a legelőször beérkezett árut adja ki a termelésnek a FIFO (First-In First-Out) elv szerint. Ezt követően az áru a készáruraktárba kerülhet kiszállításig. gazdaságos. fémből. – a paletta fából. – az összeállított anyagok a megrendelővel együtt visszakerülnek a gyártás területére → elindulhat a gyártósori összeszerelés. – fontos a szállítási szabványok betartása: például Európán kívüli országokba fapaletta nem szállítható. Az áru készáruraktárba kerülésétől a kiszállításig: – a legyártott készanyagokat a minőségbiztosítási osztály ellenőrzi: Ha a termék minősége megfelelő. hordozható emelvény. csak préselt paletta. Ha minősége nem megfelelő. FONTOS: ezen elv betartása elsődrendű szempont a számítógépes nyilvántartási rendszer nyomonkövethetőségének érdekében. – a csomagolás legyen környezetkímélő. akkor újragyártják és az egész folyamat kezdődik az elejéről. mely lehetővé teszi a küldemény targoncával illetve békával történő biztonságos mozgatását.

80 cm széles és 15 cm magas. víz). – Fontosak a gépészeti rendszerek (fűtés. a maximális magasság pedig nem lehet több.– a szabvány europaletta 120 cm hosszú. – Kiürítési.: ha egy gép két tonnát bír. akinek meg van az arra megfelelő könnyűgépkezelői vizsgája. – Az épület környezetében tűzcsap vagy fali tűzcsap jelenléte létfontosságú. – az europalettán biztonságosan szállítható maximális súly 1000 kg. azaz legyenek biztonságosak. – a paletta teherbírásához kell igazítani az árumennyiséget. eltávozási lehetőséget kell biztosítani az épület elhagyására. Például targoncát az vezethet. A raktár meg kell. – Gépek megfelelőségi tanúsítványai álljanak rendelkezésre. – Szükséges a raktárban a tűzjelző berendezések megléte. A raktárakban a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani: – Munkavédelmi oktatáson minden dolgozónak részt kell vennie. 55 . mint 180 cm. – Oltóvíz ellátásról kell gondoskodni. hogy feleljen a tűzvédelmi szempontoknak is: – Természetesen a dolgozóknak tűzvédelmi oktatáson is részt kell venniük. – A gépek használatához tartozó előírásokat figyelembe kell venni pl. – a csomagolás árumozgatás szempontjából nem okozhat gondot pl. – a lecsomagolt árut a palettára pántoló szalag segítségével rögzítik. akkor annál nagyobb mennyiséggel nem szabad terhelni.: targoncával mozgatható legyen az áru. melyekre sok tűzvédelmi követelmény vonatkozik. szellőztetés. – Raktározáshoz használt gépeket csak megfelelő személy irányíthatja. – Minden szükséges védőeszközt biztosítani kell a dolgozóknak. gáz.

Az árubejöveteli ellenőr az összes mennyiséget leellenőrizte. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 10. sz. Ha az áru beérkezik. ( 100 123 003 árubejöveteli számmal ellátott áruból). beírja a darabszámot az illetékes személy a „szabadon felhasználható” oszlopba. tehát a bevizsgálatlan termékek száma 0 db.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása az árubeérkezés után Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 56 . 1.A következőkben egy példát szeretnék bemutatni arra vonatkozóan. hogy a számítógépes rendszerben hogyan változnak az adatok a raktározási folyamat során. Ezt mutatja az 1. Ezt táblázatok segítségével illusztrálom. Példánkban ez legyen 10 000 db. táblázat. sz.

amely átkerül a „termelés alatt” oszlopba. sz. sz.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 2000 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás alatt Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint Ha a gyártás befejezte a munkáját a készanyag szállításig raktározásra kerülhet. ekkor a raktár leírja a 2 000 db-ot a rendszerből. sz. 2. Ezt a 2. akkor a raktár a 10 000 db-ból levon 2 000 db-ot. táblázatban láthatjuk. 57 . táblázatban láthatjuk. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 8.Ha a gyártás 2 000 darabot igényel a készanyag előállításához. Ennek az eredményét a 3.

sz.3. Az áru egy új készanyag kódot kap. 58 . csak azt. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 8. hogy átkerült a készanyag raktár nyilvántartásába.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás után Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint Természetesen ez nem azt jelenti. hogy a 2 000 db eltűnt.

Véleményem szerint ennek köszönhetik− kis létszámú cégük ellenére− sikeres fennállásukat. Ahhoz. A vevők minőségi kiszolgálását pedig gyorsan és hiba nélkül kell megvalósítani. 59 . A raktározás ideje alatt állapodnak meg a lehetséges vevőkkel. erdő-és fagazdasági termék forgalmazásával foglalkozik. hosszútávon a költségek csökkentésére szolgál és a folyamatos vevői kapcsolattartás érdekében is fontos. A NANORB Kft. Dolgozatomban szó volt röviden a logisztikáról. raktározás funkcióit (tárolás. több hétig raktározzák őket. Úgy gondolom. Legfontosabb feladatuknak a vevői kapcsolattartást tekintik. A logisztikai funkciók közül a csomagolással. hogy minél eredményesebben értékesítsék a faanyagokat.IV. a raktározáskor felmerülő költségekkel és a számítógépes raktárirányítással. hogy reális és átfogó képet nyújtson a raktározásról. A számítógépes nyilvántartással és raktárirányítással ez A gyakorlati részben két vállalat raktározását mutattam be. gyors és pontos kiszolgálást tesz lehetővé. annak feladatáról és a logisztikai ellátási láncról. realizálható. a raktározási technikákkal. a természetesen a raktározással foglalkoztam. A számítógépes raktárirányítás az utóbbi időben jelentős fejlődésen ment keresztül. Az erősödő piacon egyre inkább a minőségre való törekvés kerül előtérbe a mennyiségi növekedéssel szemben. hogy ma már elengedhetetlen minden vállalatnál egy számítógépes szoftver alkalmazása. Megkönnyíti a raktározást. Befejezés Szakdolgozatom abból a célból készült. a raktártechnológiával. komissiózással és Ismertettem a főbb raktártípusokat. ellátás). Bővebben foglalkoztam a készletgazdálkodással.

Bővebben taglaltam az árubejöveteli ellenőr szerepét. a munkavédelmi és balesetvédelmi valamint tűzvédelmi előírásokat. a kódszámok jelentőségét. Itt mindenképpen kiemelném a Végül táblázatok segítségével segítségével történő illusztráltam a számítógépes rendszer nyilvántartását az egyes raktározási folyamatok kódszámok nyomonkövethetőséget. 5. mint logisztikai funkcióról. 10. során. hogy teljes képet tudtam adni a raktározásról. a csomagolási előírásokat. Bízom benne.A III. 60 . fejezetben szemléltettem egy termelő vállalat raktározási folyamatát az alapanyag beérkezésétől a készanyag kiszállításig. 2.

november. 2002. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). Mocsy Ferenc: Általános Áruismeret II. kötet. Budapest. században.Felhasznált irodalom 1) dr. Magyar Világ Kiadó. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi.hu/1/logisztika/raktarozas/2007/7/2007-10-01/raktar-szerepe-egy-piacvezetoraktar-technologiaval-foglalkozo-ceg-eleteben Letöltés dátuma: 2007.pointernet. Szabad Katalin−dr.html Letöltés dátuma: 2007. Kossuth Kiadó.hu/ujsagok/transpack/2006/06/20060616133404237000000100. Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. Illés Béla: Az elosztási logisztikai folyamat tervezésének és működésének stratégiái V. 5) 6) Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. Budapest.1999. 2) Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika. 61 . Logisztikai Fejlesztési Központ. 2003. 3) Knoll Imre: Logisztika a 21. 1995. 8) Kubicsek Zoltán−Dián István: A raktár szerepe http://tranzit.. Idegenforgalmi Főiskolai Kar. 20. http://www. Budapest. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft.pds. 7) Dr. 1998. november 11. 4) Medvéné dr. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. Vendéglátóipari és Budapest. MLBKT tanfolyami anyaga. 1998.

22. logisztikai rendszerek). 10) Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www. 2007. ellátási lánc vizsgálata.ppt Letöltés dátuma: 2007. [Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar] 15) Előadás (Bevezetés a logisztikába. Áts Júlia. 11) Véry Zoltán: Raktárlogisztika http://miau. 16 óra A III. szeptember 13. Nagy Attila Norbert (NANORB Kft. 20. 2005. 2007. 2.pds. [Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar] 16) 17) Interjú. (Budapesti gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 62 . http://www.9) Prof. menedzsmentjének Szakdolgozat. november.pointernet. 21 13) http://www.wikipedia.hu/ Letöltés dátuma: 2007.pointernet. november. Cselényi József: Raktározás. 15. 23. 10.gau. november. 14) Előadás (Bevezetés a logisztikába. november 18. logisztikai rendszerek). fejezetben bemutatott termelő vállalat egyik munkatársával folytatott interjú. 2006.pds.org/wiki/SAP_AG Letöltés dátuma: 2007. november 5.hu/ujsagok/transpack/2003-ev/03-december/tra-15. tárolás és a kapcsolódó tevékenységek költségei I.html Letöltés dátuma: 2007. 12) http://hu.hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409. Dr. Áts Júlia. november. 4. 17 óra 18) Radvánszki István: A Remy Automotive Hungary Kft. szeptember 20.hu/miau/28/rl2. különös tekintettel a beszerzés gyakorlatára.). 2006.html Letöltés dátuma: 2007.nanorb. november.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful