BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

Készítette: Orvos Kinga

Budapest, 2007

Tartalomjegyzék
Táblázatok és ábrák jegyzéke ............................................................................................. 5 I. Bevezetés ........................................................................................................................ 6 II. Logisztikáról röviden................................................................................................... 9 II. 1. A logisztika meghatározása.................................................................................... 9 II. 2. A logisztika feladata, avagy a „7 M” ..................................................................... 9 II. 3. A logisztikai ellátási lánc ....................................................................................... 10 II. 4. Logisztika, mint tudomány..................................................................................... 12 III. Logisztikai funkciók................................................................................................... 13 III. 1. Logisztikai funkciók csoportosítása...................................................................... 13 III. 2. A logisztikai funkciók technikai háttere ............................................................... 15 III. 3. Csomagolás, mint logisztikai funkció................................................................... 16 III. 3. 1. A csomagolás fogalma................................................................................ 16 III. 3. 2. A csomagolás megjelenési formái .............................................................. 17 III. 4. Komissiózás, mint logisztikai funkció.................................................................. 18 III. 4. 1. A komissiózás meghatározása .................................................................... 18 III. 4. 2. Komissiózási stratégiák .............................................................................. 19 III. 5. Raktározás, mint logisztikai funkció ................................................................ 22 III. 5. 1. A raktározás és a raktár definíciója............................................................ 23 III. 5. 2. A raktár pozitív és negatív tényezői .......................................................... 23 III. 5. 3. Raktárak csoportosítása ............................................................................. 24 III. 5. 4. A raktározás funkciói................................................................................. 26 III. 5. 5. Készletgazdálkodás.................................................................................... 27 III. 5. 6. A raktározás költségei................................................................................ 29 III. 5. 7. Raktártechnológia ...................................................................................... 31 III. 5. 8. Raktározási technikák ................................................................................ 33 III. 5. 9. Számítógépes raktárirányítás ..................................................................... 41

3

III. 5. 10. Raktározás a gyakorlatban .................................................................... 45 III. 5. 10. 1. A NANORB Kft. raktározásának bemutatása .................................. 46 III. 5. 10. 2. Egy termelő vállalat raktározása....................................................... 52 IV. Befejezés ...................................................................................................................... 59 Felhasznált irodalom........................................................................................................... 63

4

......1999............. 5 ... 11 Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21......... században. Budapest............ 5. 5...... 56 Forrás: A III.... 2.. 10................... 73 p............pointernet...... 10 p..hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409. sz....... táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás után .... sz...1999......... sz..... ábra: A logisztikával kapcsolatban lévő főbb szakterületek ... 25 Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21................. 58 Forrás: A III..... Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet......... táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás alatt .....html Letöltés dátuma: 2007... 22 p...... táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása az árubeérkezés után . sz....... 4. fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 2...... Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. 3. ábra: Tárolás-technikai változatok ... 2.................. ábra: A logisztikai funkciók modellje . Budapest............. fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 1... 10....... november. 1995........ 34 Forrás: Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www......... 10. sz...... ábra: Raktártípusok a logisztikai folyamatban .... Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek)..Táblázatok és ábrák jegyzéke 1.. Budapest. 15... Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft.. sz....... században.......... sz............... fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 3...... 5... 2............. 2.pds... 12 Forrás: dr... 57 Forrás: A III...

Logisztika szakirányos hallgató lévén. technikáikkal és szervezési módszereikkel az ellátási lánc stabil tagjává válnak.I. 1998. Bevezetés A logisztikai folyamat magába foglalja az ellátási lánchoz tartozó összes tényezőt a beszerzéstől. a készletgazdálkodást. amelynek csak akkor tudnak megfelelni. ami sokat segített az elméleti rész megírásában. hiszen az ellátási lánc egymást követő szakaszai éppen a közöttük lévő raktárakban kapcsolódnak egymáshoz és a raktárak gócpontját képezik az áru-és az információáramlásnak egyaránt. A raktárak azért is fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatban. a raktározást. ha technológiájukkal. 1 Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. az áruelosztást és az értékesítést is. A raktározással kapcsolatban rengeteg szakirodalom és internetes forrás áll rendelkezésre. ahol felkeltette az érdeklődésemet. 1 A raktározás szerepe a logisztikai ellátási láncban folyamatosan nő. Ez a kiemelkedő szerep kihívást jelent a raktárak számára. Ott döntöttem el. hogy szeretnék jobban belelátni a raktározás bonyolult szerkezetébe. MLBKT tanfolyami anyaga. szakdolgozatom témájával tanulmányaim során két tantárgy (Szállítmányozáslogisztika és Logisztikai rendszerek) keretében is találkoztam. Szakdolgozatom célja a raktározást. a termelés kiszolgálásán keresztül. mert a vállalatok logisztikai költségeinek jelentős része itt képződik. 6 . mint logisztikai funkciót elméleti és gyakorlati szempontból is bemutatni. ahol napi kapcsolatban voltunk a raktárral. Fokozott figyelmet kell ezért fordítani a raktározási tevékenység gazdaságosságára. Témaválasztásomban az is meghatározó szerepet játszott. hogy a szakmai gyakorlatomat egy vállalat logisztikai részlegében töltöttem.

Ebből kifolyólag szeretném külön megköszönni a Nanorb Kft.: reklamáció. A kiegészítő funkciók pedig a fő-és mellékfunkciók kiegészítésére szolgálnak (pl. A mellékfunkciók − amelyek a főfunkciók támogatására szolgálnak − közé tartozik például a csomagolás és a komissiózás. rakodás) mellett a főfunkciók közé sorolható. 2. A gyakorlati rész elkészítéséhez a primer kutatási módszerek közül. az interjút választottam. A logisztikai folyamatokat csoportosíthatjuk fő-. raktártechnológiával.ezen belül is Nagy Attila. fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának támogatását. 7 . amelyek révén az áruáramlási folyamatok megvalósulnak. a raktározási technikákkal. hogy szakmai tapasztalataikkal segítség munkámat.: megrendelés) és az anyagmozgatás (fuvarozás. 10. A raktározás fejezeten belül kiemelten foglalkozom a raktárak csoportosításával. mellék-. valamint a III. vevőszolgálat). és kiegészítő funkciók szerint. Szakdolgozatom készítése közben ugyanis több céget felkértem. a komissiózásról majd bővebben a raktározásról esik szó. Szomorúan vettem tudomásul. A következő részben a logisztikai funkciókat és technikai hátterüket ismertetem. A raktározás a diszpozíciós tevékenységek (pl. Kutatásom során azonban kisebb akadályokba ütköztem.. annak feladatáról valamint a logisztikai ellátási láncról. Logisztikai funkciók közül röviden a csomagolásról. A velük folytatott interjú segített a gyakorlati rész megírásában. A raktározást elméleti megközelítését követően a gyakorlatban is szemléltetem. a raktározás során felmerülő költségekkel és a számítógépes raktárirányítással.A logisztikai funkciók operatív folyamatok. hogy sok vállalat nem hajlandó semmiféle adatot kiadni magáról vagy éppen időhiányra hivatkozva utasítottak vissza. 5. Mivel a raktározás egy nélkülözhetetlen logisztikai funkció. ezért diplomamunkám elején a logisztikáról írok.

) két vállalat raktározását mutatom be. akik információikkal és tanácsaikkal hozzájárultak a dolgozatom sikeres elkészítéséhez. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a belső konzulensemnek − Némon Zoltánnak − és külső konzulensemnek − Tüske Krisztiánnak − . 8 . A Nanorb Kft. 5.) Szakdolgozatom végén szeretném bemutatni−egy példán keresztül− azt. 10.Az utolsó alfejezetben (III. faipari vállalat raktározását követően egy termelő vállalat raktározását taglalom. (A termelő vállalat nevét az interjúalany kérésére nem szeretném megnevezni. Ezt táblázatok segítségével illusztrálom. hogy miképpen változnak az adatok a számítógépes nyilvántartási rendszerben a raktározási folyamatok során.

potenciális vevőinek igényeit minél magasabb színvonalon törekszik kielégíteni. A logisztika meghatározása „A logisztika menedzsmentszemlélet.II. akkor megbízóinak. Ebből az következik. – a megfelelő minőségben. Akár szolgáltatási körének bővítésével.”2 II. Magyar Világ Kiadó. Logisztikai Fejlesztési Központ. – a megfelelő helyen. A logisztika feladata. tehát a vevő vagy felhasználó áll a logisztikai tevékenység középpontjában. hogy ha egy cég sikeres akar lenni. és amelynek célja a teljes áramlási folyamathoz járuló optimális összköltség és vevőkiszolgálási színvonal elérése. megbízók megfelelő kielégítése. 33 p. – a megfelelő állapotban (mennyiségben). avagy a „7M” Az ún. energia. félkész. – a megfelelő áron (költségekkel) álljon rendelkezésre. információk és személyek −egyes rendszereken belüli és/vagy rendszerek közötti áramlásának tervezésére. akár egyéb más A vevők. Ebben a felfogásban maga a megbízó. okmányokkal. – a megfelelő időben. 1.és késztermékek). 7M-elv szerint a logisztika feladata. megvalósítására irányul. amely áramlási folyamatok−alapvetően anyagok (alapanyagok. 2 legmegfelelőbb alkalmazkodás igényeikhez tette a logisztikát a vállalatok számára Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika. 2. 1998. a tevékenységek alkalmazásával is. 9 . stratégiai fontosságú területté. szabályozására. hogy – a megfelelő dolog. – a megfelelő információkkal. Logisztikáról röviden II.

Budapest. a készletgazdálkodást. sz. a disztribúciót és a végső fogyasztóhoz való kiszállítást. a beszállító beszállítójától kezdve a végső fogyasztóig bezárólag. melyek kapcsolódásainak zavartalan megvalósítása a logisztika egyik legfontosabb feladata. Ezek összhangja meghatározó jellegű. A logisztikai folyamat ugyanis magába foglalja az ellátási lánchoz tartozó összes tényezőt a beszerzéstől. érték-. amely az ellátási láncot meghatározza. 2003. A négy fő folyamat – a tervezés. Az ellátási lánc egymást követő elemei. Kossuth Kiadó.”3 A 1. 3. az anyagáramlás és a hozzá kapcsolódó információ-. mint alrendszerek helyezkednek el. Az ellátási láncban egymástól eltérő áramlások. a kiszállítás−. A logisztikai ellátási lánc „Az ellátási lánc minden olyan tevékenységet magában foglal. a beszerzés.és munka-erőáramlás történik. hogy az ellátási lánc folyamata túlnyúlik a vállalat határain. az áruelosztást és az értékesítést is. a készletezést.II. Az alrendszerek mindegyikéhez szorosan kötődik az informatika és az adatgyűjtés. amely a termék előállításával és kiszállításával kapcsolatos. 3 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. a rendelésfeldolgozást. kezelés és feldolgozás. a gyártást. 360 p. a raktározást. a gyártás. az alapanyagok és alkatrészek beszerzését. a termelés kiszolgálásán keresztül. magában foglalja a kereslet-kínálat menedzselését. az összeszerelést. ábra azt mutatja. energia. 10 .

.1999. században. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. sz.1. ábra ELLÁTÁSI LÁNC = A D A T O K K E Z E L É S E BESZERZÉS + ANYAG-ÉS KÉSZLETGAZDÁL-KODÁS + TERMELÉS + ÁRUELOSZTÁS I N F O R M A T I K A + ÉRTÉKESÍTÉS OPTIMUMKERESÉS A logisztikai funkciók modellje Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21. 10 p. 11 . Budapest.

szállítási) folyamatok szervezése. mint ahogy a logisztika fejlődésének is mérhető következményei vannak ezen tudományágak alakulásában. 4. ábra áttekintő képet mutat. Ezen szakterületek fejlődése ugyanúgy hatással van a logisztika fejlődésére. 2. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). A logisztikához kapcsolódó főbb szakterületekről a 2. Budapest. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. sz. ellenőrzése során pl. dr. ábra Közlekedéstechnika Gyártástechnika Szállításés rakodástechnika Csomagolástechnika lLLg Dr. valamint az informatika és a kommunikációtechnika játszanak fontos szerepet. Az anyagáramlási (mozgatási. 1995. Budapest. irányítása. Logisztika.és szállítórendszerek. sz. 22 p. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. 4 12 . 1995. Prezenszki LOGISZTIKA József Üzem-és vállalat gazdaságtan Raktározástechnika Kommunikációstechnika Informatika Marketing A logisztikával kapcsolatban lévő főbb szakterületek Forrás: dr. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). mint tudomány4 A logisztika számos szakterülettel áll közvetlen vagy közvetett kapcsolatban.II. az anyagmozgató.

5 6 Előadás (Bevezetés a logisztikába. amelyek révén az áruáramlási folyamatok megvalósulnak. 1. A logisztikai funkciókat csoportosíthatjuk fő-. Logisztikai funkciók III. azzal a céllal. logisztikai rendszerek). kirakodás. A logisztikai funkciók csoportosítása5 A logisztikai funkciók operatív folyamatok. mellék. hogy ne keletkezzen fennakadás vagy veszteség az áruáramlás során. szeptember 13. Főfunkciók: A logisztikai főfunkciók a következők: – diszpozíciós tevékenységek:6 megrendelés utasítás lehívás. átrakás) fuvarozás.III. Mellékfunkciók: A főfunkciók támogatására szolgálnak. 2006. Áts Júlia.és kiegészítő funkciók szerint. tervezési jellegű tevékenységek 13 . – raktározás. Diszpozíciós tevékenységek: szervezési ill. – anyagmozgatás: rakodás (berakodás.

– jelölés (az azonosíthatóság szempontjából fontos). Kiegészítő funkciók: A fő-és mellékfunkciókat kiegészítő funkciók a következők: – hatósági kezelések. – reklamáció. címkézés 14 . árait. – manipulációk: komissiózás finishing7. árazás. – egységrakomány-képzés. – tájékoztatás. 7 Finishing funkciók: végszerelés. ügyfélkörét. végcsomagolás. kommunikációs stratégiáját és a disztribúciós politikáját. – vevőszolgálat.A logisztikai mellékfunkciók az alábbiak: – csomagolás. A vevőszolgálat alatt azokat a szolgáltatásokat értjük. A vevőszolgálati tevékenység a marketing egyik legfontosabb és legsokoldalúbb eszköze. – információ-és adatcsere. – kockázatkezelés (biztosítás). amelyeket a piac résztvevői az értékesítés eredményesebbé tétele érdekében nyújtanak. ami meghatározhatja egy vállalkozás piaci pozícióit.

azaz szükséges az infrastruktúra és különböző eszközök megléte. vonalkódok). daruk).III. Az integrált anyag-és információáramlást biztosító kommunikációs. informatikai infrastruktúra összetevői a távközlési hálózatok és a számítógépes hálózatok (Internet. berendezések valamint az átrakó létesítmények (pl. Az időbeli különbségek kiegyenlítését szolgáló tárolási infrastruktúra létesítményei az átmeneti tárolásra szolgáló raktárak. konténer). 15 . targoncák. logisztikai rendszerek). A logisztikai funkciók technikai háttere8 A logisztikai funkciók megvalósításához természetesen szükség van megfelelő technikai háttérre. – rakodóeszközök (pl. vízi. szeptember 20. vasúti. a disztribúciós központok. 2006. építmények. az áruforgalmi központok továbbá a logisztikai szolgáltató központok. kikötők). Infrastruktúra: A térbeli különbségek kiegyenlítését szolgáló közlekedési infrastruktúra elemei a közúti. EDI). 8 Előadás (Bevezetés a logisztikába. – irányítás eszközei (számítógépes programok pl. légi úthálózatok. raklap. raktári folyamatok vezérlése). – fuvareszközök (normál és különleges építésű). jelölő eszközök (pl. 2. Eszközök: Az áruáramlás megvalósítását a következő eszközök teszik lehetővé: – egységrakomány-képző eszközök (pl. futószalagok. járattervezés. – azonosító. Áts Júlia. pályaudvarok.

problémamentesen kezelhető. A jó csomagolás jó minőségű és minőségvédő. fuvarozók üzletszabályzatai (pl. A jelölések a csomag rendeltetésére. megteremti a piacon az áru imázsát. mint logisztikai funkció A csomagolás a logisztikai főfunkciók mindegyikéhez szorosan kapcsolódik. 3. alkalmas az elosztásra. Szabad Katalin−dr. gyorsan romló áruk esetén). a vásárlók számára biztosítja a termékazonosítást. Mocsy Ferenc: Általános Áruismeret II. A csomagolás fogalma Csomagoláson egyrészt a terméket védő burkolatot. A csomagolás. előírásokat hordozzák (pl. megfelel az ökológiai profilnak. társadalmilag elfogadott módon újrahasznosítható vagy elhelyezhető. III. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi.). gazdaságos. 2002.III. megfelel az egészségvédelmi szempontoknak. másrészt az azt létrehozó műveletek összességét értjük. és kezelésére vonatkozó információkat. igényes ellátás lényeges eleme. halmozni tilos stb.” 9 A csomagolás rendkívül jelentős szerepet tölt be az ellátási láncban. 1. amely szoros egységet képez az áruval. Kötelező jelöléseket írnak elő a veszélyes-áru szabályzatok. Budapest. rakodás és raktározás megfelelő színvonalú ellátása megköveteli a csomagolás praktikus kezelhetőségét és egyértelmű jelöléseit is. A fuvarozás. vevőbarát. „ A csomagolás a kultúrált kereskedelem. a gépi árumozgatásra. mint logisztikai mellékfunkció jelentős szerepet játszik az áruáramlási folyamatok zavartalanságának és a vevőkiszolgálás kívánt színvonalának biztosításában. 16 . környezetkímélő. kötet. 3. 4 p. törékeny. Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar. hiszen különböző megjelenési formákban végigkíséri az árut az előállítástól a végső felhasználóig. 9 Medvéné dr. Csomagolás.

azaz a reklám. továbbá fogyasztói. a külső károsító tényezőktől az áru megóvása. megkönnyítve az áru mozgását. ábrával. A csomagolás megjelenési formái10 A fogyasztói csomagolás az a csomagolási forma. a súlyra. 10 17 . szállítását és nyilvántartását. A csomagolás ezen megjelenési formája a leghosszabban tartózkodik a logisztikai láncban. tárolását. amelyben az árut a fogyasztó megvásárolja. A gyűjtőcsomagolás bizonyos mennyiségű azonos termék vagy a fogyasztói csomagolás ideiglenes védőburkolata. 2. Célja az elosztási logisztika támogatása. Lehetőséget ad különféle termékek ismételt kezelés nélküli eljuttatására a gyártótól a felhasználóig. 1995. a kezelésre vonatkozó lényeges tudnivalókat. ugyanis szöveggel. nem zárt (pl. illetve ha A gyűjtőcsomagban lévő áruk jellemzői. illetve szállítási csomagolás. legyenek. hiszen az árut a termeléstől a fogyasztói felhasználásig közvetlenül körülveszi. rakodólap). Elsődleges feladata az áru védelme a külső hatásokkal szemben. Tartalma lehet valamilyen termék. Célja a folyamatos és zavartalan mozgás biztosítása. sík szállítólap) akkor pedig a csomagolás. Budapest. Egységrakomány a legnagyobb kezelési egység. gyűjtő-. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. az esztétikus megjelenés. adatai a külső burkolaton azonosítva kell hogy dr. rekesz. a könnyű kezelhetőség és a megfelelő tájékoztatás. 3.III. Feladata az áruvédelem mellett a marketing-munka elősegítése. Fő feladata az árunyilvántartás. Információhordozó szerepe van. A szállítási csomagolás az elosztási logisztika valódi eszköze. Információk közlésére használható maga az egységrakomány-képző eszköz (pl. vonalkóddal megadja a termékre. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). A szállítási csomagolás tehát az áru egységbe foglalását jelenti. az árukezelés és a tárolás elősegítése.

4. Kossuth Kiadó. III. Komissiózás. részét képezi. 2003. azaz „az ember megy az áruhoz” rendszer. hogy nagy élőmunka ráfordítást igényel.III. Az így kigyűjtött termékeket szükség esetén osztályozzák. 256 p. Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. 11 12 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. ellenőrzik. a csomagolást és a rakodást megelőzően a komissiózás a raktározási folyamat szerves Ahhoz. Budapest. A statikus rendszer tehát tárolótéren belüli komissiózást jelent. Budapest. folyamat hátránya. 4. Ugyanis ennek a folyamatnak kell biztosítania a megrendelők igényeinek pontos. A komissiózás az ellátó-elosztó raktárak sajátos folyamata. hogy a vevő által igényelt árukat a tárolótérben összegyűjtik. A komissiózás meghatározása „A komissiózás az áruk megrendelések szerinti kigyűjtését és összeválogatását megvalósító folyamat. hogy a vevői igényeket kielégítsük. amelynek során több árufajtából (árucikkből) álló rendelési (kiszállítási) egységet kell összeállítani. amely a megrendelések átvételével kezdődik és a kigyűjtött áruk rendelésenkénti összeállításával fejeződik be. majd kiszállításra előkészítik. 2003. A tárolás után. Kossuth Kiadó.”11 12 A kigyűjtésre kerülő áru előkészítési módja lehet statikus vagy dinamikus: – A statikus áruelőkészítési rendszer azt jelenti. mint logisztikai funkció A komissiózás a logisztikai mellékfunkciók közé tartozik. 1. rugalmas és gyors kielégítését. a komissiózás A komissiózási elengedhetetlen logisztikai funkció. 18 .

azaz az „áru megy az emberhez”. 2. – a sürgős igények könnyen kielégíthetők. hogy az áru a tárolótér melyik részében található. – gyorsan összegyűjthetők egy-egy megrendelés árui. – zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős stratégia. Kossuth Kiadó. A megrendelőlap tehát egyben kigyűjtési jegyzék is lehet. következik egy újabb igény szerinti termék kigyűjtése. A megrendelésenkénti soros egylépcsős stratégia előnyei az alábbiak: – egyszerű szervezési és irányítási munkát igényel. 19 . Budapest. 4. A megrendelésenkénti soros. 2003. III. egylépcsős stratégia esetében a komissiózó dolgozó egy teljes megrendelés áruit gyűjti ki. 13 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment.– Dinamikus áruelőkészítési rendszer esetén a megrendelő által igényelt árufajtákat tartalmazó kiveszik egységrakományokat az a készáruraktárból és ezután a az komissiózási helyre szállítják. amelyek a következők: – megrendelésenkénti soros. csak a kigyűjtési sorrendet kell azon külön feltüntetni. Itt a komissiók összeállításához szükséges mennyiségeket egységrakományokból egységrakományok visszatárolásra kerülnek a készáruraktárba. Komissiózási stratégiák13 Három alapvető komissiózási stratégiát különböztethetünk meg. függetlenül attól. egylépcsős stratégia. – megrendelésenkénti párhuzamos stratégia. Ebben az esetben tárolótéren kívüli komissiózásról van szó. – az előforduló tévedések gyorsan és egyszerűen kijavíthatók. Ha egy adott megrendelői igény kielégítésre került.

gépeket jobban kihasználják. Alkalmazása során a megrendeléseket úgy dolgozzák fel. 20 . A stratégia hátrányai: – külön szervezési munkát igényel a rendelések összeállítása. – nagyobb komissiózási teljesítmény. – a sürgős (soron kívüli) igények nehezen érvényesíthetők. hogy a különböző megrendelésekben szereplő azonos árukat gyűjtőjegyzékben összesítik. Az egyes igényekre vonatkozó raktári kigyűjtéseket a raktári zónákra történt csoportosítás alapján végzik el. hogy minden egyes igény tételeit tárolási zónák szerint csoportosítják. A zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős komissiózási stratégia esetén egyszerre több felhasználói komissiózási igény kezelése zajlik. de egy adott megrendelői igényhez tartozó termékeket a rendelés-összeállító helyen összegyűjtik. A tárolási zónákból a gyűjtőjegyzékben szereplő mennyiségeket a gyűjtőhelyre szállítják (első lépcső). Ennek a komissiózási stratégiának az előnyei: – a komissiózásnál használt eszközöket. A stratégia megvalósítása esetében a megrendeléseket úgy dolgozzák fel.A stratégia hátrányai: – viszonylag kis komissiózási teljesítmény érhető el. A gyűjtőhelyen rendelésenként válogatják össze a kiszállítási egységeket (második lépcső). – az emberi munka hibalehetőséget ad a tevékenységnek. tárolási zónánként csoportosítva. A megrendelésenkénti párhuzamos stratégia esetén egyszerre több felhasználói komissiózási igény kezelése zajlik. A tárolóterület különböző zónáiból érkező.

A stratégia hátránya: – Az utólagos csoportosítás miatt bonyolultabb a folyamat megszervezése (gyűjtőjegyzék-összeállítás. azaz egyszerre nagyobb egységeket lehet a tárolótér és a gyűjtőhely között mozgatni. megrendelések szerinti kiszállítási egység összeállítása). 21 .A zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős komissiózási stratégia előnye: – Megvalósításával érhetők el a legnagyobb komissiózási teljesítmények.

mint logisztikai funkció A raktározás a diszpozíciós tevékenységek illetve az anyagmozgatás mellett a fő logisztikai funkciók közé sorolható. hiszen a vállalat logisztikai költségeinek jelentős része itt képződik.III. osztályozását. valamint számítógépes. 5. kezeléséről és megóvásáról. 22 . A raktárakban biztosítják az áruk raktári be. hogy bár a logisztikai fejlesztések egyik fő célkitűzése a raktári készletek csökkentése. ahol a rendszer folyamatos mozgása valamilyen ok miatt megszakad. A raktárak fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatban. a raktári rendszerek továbbra is fontos. Ezeket a helyeket nevezzük raktárnak.és kirakodását. Raktározás. Fokozott figyelmet kell fordítani tehát a raktározási tevékenység gazdaságosságára. A logisztikai ellátási lánc egyes elemei között fontos szerepet játszanak azok az érintkezési pontok. kiegyenlítő szerepet töltenek be a logisztikai ellátási láncokban. Napjainkban már nyilvánvalóvá vált. Vagyis egyes logisztikai folyamatokban az anyagáramlás bizonyos Tehát megfelelő helyeken hosszabb-rövidebb ideig megáll. vonalkódos nyilvántartó rendszerrel az áruk raktári nyilvántartását és az elszámolások elkészítését. Ezeken a pontokon gondoskodni kell az anyagok elhelyezéséről. megrendelések előkészítését. helyet kell biztosítani számukra. tárolásáról.

Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. – a nyers. Budapest. században. A raktározás fogalmából következően a raktárak olyan létesítmények. félkész vagy késztermékek minőségét. 14 dr.és betárolást. A raktár pozitív és negatív tényezői15 A raktár pozitív tényezői az alábbiak lehetnek: – a raktár a termelés folyamatosságát rendelkezésre állásával biztosítja. 1. Budapest. valamint mozgatási rendszerük teljesítőképessége lehetővé teszi a szükség szerinti ki. 15 Knoll Imre: Logisztika a 21. ha a termelési és elosztási folyamat működési sebessége különböző. megfelelő építészeti és egyéb körülmények kialakítása segítségével megőrzi. amelyek az áruk minőségét és mennyiségét veszteség nélkül megőrzik. sőt a nemzetközi kereskedelmi mobilitást fokozza. A raktározás tehát valamely folyamatrendszer meghatározott technológiájú. A raktárak nem épületek. 1999. 2. 1995. A raktárak a részfolyamatok összekötő elemei. III. 23 . befogadóképességük. 5. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). amely felszereléseivel a folyamatrendszer igények szerinti kiegyenlítését végzi.. hanem komplex létesítmények. amelyeknek van sajátos kapcsolatrendszerük és belső folyamatuk.III. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. majd tovább adják. – a belföldi. A raktározás és a raktár definíciója14 A raktározás sajátos szerepet tölt be a kitermeléstől a felhasználásig terjedő komplex folyamatrendszerben. – kiegyenlítő szerepe van abban az esetben. amelyek a megelőző és a követő részfolyamatok anyagáramlás intenzitás változásának kiegyenlítése céljából árukészleteket gyűjtenek. technikaiés munka-erőigényű alrendszere. 5.

alkatrész-. 24 . egy termelési folyamat műveletei között. illetve tárolótér megfelelő mértékű kihasználása nem minden időszakban biztosítható. – a logisztikai folyamat ezen a területen történő megállítása az átfutási időt növelheti.A raktár negatív tényezői lehetnek: – a raktár általában jelentős beruházási és üzemeltetési költséget igényel. Budapest. illetve szerelőüzem bemeneti oldalán található. elosztóraktárnak is tekinthetjük. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. ezért elhelyezkedésüket és jellegüket sajátos funkciójuk határozza meg.. III. 1999. akár vállalat is. mely létesülhet a termelőüzem területén. mely általában a termelő-. – készáruraktár a termelés vagy az összeszerelés befejezése után. – közbenső (félkészáru)-raktár. – az építmény. de lehet teljesen önálló létesítmény. században. – ha a készáruraktárnak közvetlen kapcsolata van az értékesítés helyeivel. 5. 16 Knoll Imre: Logisztika a 21. mely tehát szorosan a termelési logisztikához tartozik. ezért a beszerzési logisztika részének is tekinthető. ekkor az elosztási logisztika szerves része. részegység-raktár. Ennek alapján a főbb raktártípusok a következők: – alapanyag-. Raktárak csoportosítása16 A logisztikai folyamatban a raktárak különféle alrendszerekhez kapcsolódhatnak. 3.

1999. sz. A raktárak kialakításuk szerint a következőképpen csoportosíthatók: – tömbös tárolású. – kaotikus elrendezésű (tetszés szerinti elrendezés).Ezeknek a raktártípusoknak a teljes logisztikai rendszerben való elhelyezkedését mutatja a 3. Budapest. 25 . században. – részben helyhez kötött (az áruk forgási sebessége alapján). ábra FOGYASZTÓK elosztási logisztika ELOSZTÓRAKTÁR KÉSZÁRURAKTÁR üzemen belüli logisztika FÉLKÉSZÁRU-RAKTÁR ALAPANYAGRAKTÁR beszerzési logisztika BESZÁLLÍTÓK Raktártípusok a logisztikai folyamatban Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21. sz. 3.. – polcos tárolású. – magasraktári tárolású. ábra. 73 p. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. Az áru elrendezése a raktárban lehet: – helyhez kötött (előre meghatározott módon).

technikáikkal és szervezési módszereikkel az ellátási lánc stabil tagjává válnak. amelyek az alábbiak: – a megrendelések igény szerinti kielégítése. nagy pontossággal és rugalmassággal. ha a két funkció összhangban áll egymással. hogy tegyék lehetővé az ellátási tevékenység minőségi lebonyolítását. A logisztikai követelményrendszernek megfelelő raktározási tevékenységet tehát két dolognak kell jellemeznie. 17 Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. gyors átfutási idővel. A raktározás azonban csak akkor lehet hatékony. – a megrendelések megfelelő szintű kielégítéséhez szükséges minimális készletek tárolása. hogy az ellátási funkció előnyt élvez a tárolási funkcióval szemben. míg az ellátási funkció a következő felhasználási fázis igényei szerinti áru rendelkezésre bocsátását jelenti. hiszen az ellátási lánc egymást követő szakaszai éppen a közöttük lévő raktárakban kapcsolódnak egymáshoz és a raktárak gócpontját képezik az áru-és az információáramlásnak egyaránt. A raktározás szerepe a logisztikai ellátási láncban folyamatosan nő. amelynek csak akkor tudnak megfelelni.III. A tárolt készleteknek az a feladatuk. 4. Ez azt eredményezte. A logisztika alapvető követelménye a mindenkori vevő igényeinek minőségi kielégítése. Ez a kiemelkedő szerep kihívást jelent a raktárak számára. 1998. A raktározás funkciói17 A raktározás két alapvető funkciója a tárolás és az ellátás. A tárolási funkció a raktározást megelőző fázisban létrehozott termékek állagmegőrző elhelyezését. 5. 26 . MLBKT tanfolyami anyaga. ha technológiájukkal.

Másrészt a készletek termelési zavarokat. ezért a szükségesnél magasabb készletek nem fedik fel a termelési folyamat azon pontjait. 2005. A készlet nagyságát gazdasági és fizikai tényezők egyaránt befolyásolják. így jelenlétük költségesebbé teszi a termelést. hogy a készletek lekötött pénzeszközöket jelentenek. A raktári tárolókapacitás meghatározásának alapját az áruforgalom lebonyolításához szükséges készlet nagysága adja. A vállalat célja. a termelési folyamatokban gyors változások következnek be (ugyanazon a soron többféle terméket váltakozva. A raktártervezés kulcskérdése. Az anyagi folyamatok során a termékek mozgásai megszakadhatnak. A vállalatnak a következő okokból van szüksége készletre: – – – 18 a termelési folyamatok zavartalanságának biztosítása miatt (változó vevői igényekre való gyors reagáló képesség). hogy az ellátási láncban az elemek optimálisan kapcsolódjanak egymáshoz. különös tekintettel a beszerzés gyakorlatára. 5. ahol fejlesztésre van szükség. szezonális cikkek időszakosan előzetes. vagyis hogy meglegyen a folyamatos belső mozgás. amihez viszont elengedhetetlen egy bizonyos nagyságú készletszint. Készletgazdálkodás18 A raktározás a készletezéssel összefüggő folyamat. A raktárak nagyságát a tárolandó áru jellemzői (mit. problémákat takarnak el. Szakdolgozat. hol illetve hogyan kell tárolni) határozzák meg. A Remy Automotive Hungary Kft. vagy utólagos tárolása Radvánszki István. meddig. Ha készletekről beszélünk.III. hogy a raktározási feladatnak megfelelő méretű kapacitást hozzanak létre. (Budapesti gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 27 . Ezt a mennyiséget szokták készletnek nevezni. és hogy a működtetésük megfelelő költségszint mellett valósuljon meg. hogy a termelési folyamat olcsóbb és jobb minőségű legyen. de nem előre rögzített ütemezésben gyártanak). A váratlanul fellépő problémákra való rugalmas reagálás biztosítja a vállalat versenyképességét. meg kell említeni egyrészt. ellátási lánc menedzsmentjének vizsgálata. A megállás során mindig megjelenik egy bizonyos mennyiség. 5. mennyit.

késztermék készletről). ha készlet nélkül működhetne a vállalat. hogy értékesíteni tudja nekik az érintett alkatrészeket. A vállalatok informatikai rendszere lehetővé teszi. a különböző időpontokra esedékes beszerzési rendelések összevonása.: alapanyag készletről. Megoldást jelenthet még. hogy készletet tudjon csökkenteni új vevőket kell keresnie. Az iparágban elfogadott készletnagyság kettő legfeljebb három hónapi felhasználásra elegendő készletmennyiség. Mivel a készletek nagyságának jelentős hatása van a vállalat gazdálkodására. Az éven túli készleteknek a kialakulásához több forrás is vezethet: – bizonyos alkatrészek nem kerülnek termelésbe. nem megfelelő odafigyeléssel végzett beszerzési rendelések. 28 . másrészt emberi erőforrást vonnak el más fontosabb feladatoktól. hogy ezek nagy része már hónapok óta nem került és előreláthatólag nem is fog termelésbe kerülni. Így a vállalatnak. elengedhetetlen egy pontos és friss készletnyilvántartás.Az ideális eset persze az lenne. a beszállítóktól beérkezett. ha a termék beszállítójával köt visszavásárlási megállapodást a cég. Ez rengeteg lekötött pénzösszeg megtakarítását eredményezhetné. Bizonyos tételeknél előfordulhat. hogy bármely pillanatban friss és naprakész tájékoztatást kaphassanak az érintett személyek az aktuális állapotról (pl. Az éven túli készletek csökkenésének egyik gátló tényezője. de a rendelt mennyiségeket meghaladó termékek. – – – – – – a vevői rendelések teljesítéséhez szükséges beszerzések után történő vevői rendelés törlése. a beszerzési rendelés esedékessége előtt beérkező tételek. mert a mérnökök által készített darabjegyzékben megadott új termékbe történő beépülési aránya eltér a valóságtól. hogy éven túli készlet is van belőlük. túl magas biztonsági készlet. Az ezen felüli mennyiségek egyrészt foglalják a helyet a raktárakban. amelyeknek a magas értéke nagy problémát jelent.

Dr. 5. tárolás és a kapcsolódó tevékenységek költségei I.html Letöltés dátuma: 2007. annál rövidebbnek kell lennie a raktározási folyamaton való átfutási időnek. időszakos leállását okozhatja.pds. 19 Prof. 29 . A nagy térfogatú és különleges kezelésű. tömegétől. mert tárolása forgóeszköz lekötöttséget jelent.pointernet. A raktározás költsége függ a raktározott áru értékétől. géprendszer). http://www. A raktározás során felmerülő költségek a logisztikai összköltségeknek nagy hányadát teszik ki. melyek a termékek tárolásával kapcsolatban merülnek fel.hu/ujsagok/transpack/index. hiszen az a termelési-szolgáltatási folyamat zavarát. ha a termelésiszolgáltatási-ellátási folyamatban lecsökkentjük a tárolók számát. a raktári berendezések értékétől (épület. Vagy ha a nevezett pénzösszeg hiányzik. Cselényi József: Raktározás. hogy ha az árukban lekötött tőke a bankba kerülne. a raktározásban résztvevő dolgozók bérétől. akkor a bankból felvett ezen pénzösszegért fizetett kamat jelenti a forgóeszköz lekötöttséget.III. A forgóeszköz lekötöttség úgy számítható ki. A nagy értékű tőkelekötés elkerülésének érdekében minél nagyobb értékű az áru. állvány. akkor az érte kapott kamatnak felelne meg. A készletek csökkentése viszont nem eredményezhet anyag vagy áruhiányt. a nagyobb és különleges tárolókapacitás igény eredményezhet nagy raktározási költséget. A raktározási költség csökkenése legkönnyebben úgy érhető el. A raktározás költségei19 A raktározási költségek mindazon költségeket jelentik. november 18. A raktározási költség egyenesen arányban nő az áru értékével. A tárolás is költségnövelő tényező. méretétől. a tárolt mennyiséget és a tárolási időt. 6.

hogy csökkenteni kell a raktári berendezések értékét.és készáru raktározás. mert a tárolási folyamatnak egyidejűleg több követelményt kell kielégíteni: – A raktár alapterületének minimálisnak kell lennie a kisebb költség eléréséhez. ill. – A raktározás során az áru be-és kitárolását rövid idő alatt kell megoldani. Ez esetben elmarad az alapanyag. nem romolhat meg. A raktározási költségek csökkentése érhető el. csak géppel kiszolgálható állványos tároló rendszert követel meg. nem keveredhet. ehhez megfelelő segédeszköz és számítógépes raktárnyilvántartás alkalmazása szükséges. ha sikerül a termelési-logisztikai feltételeit megteremteni a "percre kész" beszállításnak. – Biztosítani kell az áruvédelmét a tárolási idő alatt. ill. csak korlátozottan érvényesíthető. ez alatt az idő alatt az áru nem sérülhet meg. szerelősor-csomagolósor végéről kerül sor a kiszállításra. közvetlenül a gyártósor elején történik a beszállítás. 30 . ami gépesített-automatizált kiszolgálást igényel.Az a költségcsökkentő elv. a "percre kész" kiszállításnak. azonban a kis alapterület igény nagy magasságú.

amely modernebb eszközökkel (számítógépek. Raktártechnológia20 A logisztika követelményrendszerének megfelelő raktár mindig jól meghatározott feladat ellátására létesül. 7. amely magába foglalja a raktár működésének összes körülményét.hu letöltés dátuma: 2007. 20 31 . valamint az ezekhez tartozó görgős pályák. amelyek a következők: – A raktárban zajló folyamatok: Alapvető folyamatok közé sorolhatjuk a raktári betárolást. november 11. Kubicsek Zoltán−Dián István: A raktár szerepe www. amely alapvetően meghatározza a raktár kialakítását. mindig az adott raktár jellegéhez igazodóan kapcsolódik. – A tárolási rendszer: A tárolási rendszer jellemzően és ideális esetben a raktárban tárolt áruféleségek alapján alakul ki. Ezek lehetnek a legegyszerűbb raktározási módoktól (pl. Kisebb raktár esetében ez az egyszerű manuális vagy iratokkal történő nyomon követés (bevételezési bizonylat. vonalkódos nyomon követés. dinamikus (görgős állvány rendszerek). egyéb kiegészítők optimális keveréke.III. tömbtárolás) egészen a teljesen automatizált magasraktári állványrendszerek kialakításáig.) sokkal rugalmasabban és hatékonyabban történik. – Az irányítási rendszer: Az irányítási rendszeren belül. a készletezést (tárolást) és az árukiadást. kitárolást. – A komissiózási rendszer: Itt a hagyományos értelembe vett raktározáson kívül valamilyen előkészítő vagy kitárolási folyamat is a raktárban valósul meg. Azonban általában egy raktárban több olyan folyamat kapcsolódik egymáshoz. Ez a feladat az. stb. technikai és irányítási rendszerét. illetve a raktárban tárolt áruféleségek jellegéhez igazodik az irányítási folyamat.tranzit. Komissiózó állványrendszerek a statikus (polcos rendszer). kiadási bizonylat). munkafolyamatait. A raktártechnológia az az átfogó fogalom. raktározási bizonylat. 5.

Ezért nem létezik az ún. – A raktártechnológia mindig egyedi: Nincs két egyforma raktártechnológia. Ez a tény a III. de létszámban előfordulhat. Az. A mai piaci életben ezt teljesen az adott raktár jellege határozza meg. illetve a ki és bemenő áruvolumen mértéke. Minél korszerűbb technikai eszközökkel van felszerelve egy raktár. Az utóbbi ritkán eredményez optimális megoldást. Ma már a tervezőnek olyan hatalmas eszközválaszték áll a rendelkezésére. hogy azokból a működtetés követelményeinek legmegfelelőbbet tudja kiválasztani. 10. milyen anyagmozgató eszközre stb. vagy egy eleve kiválasztott technikai eszközhöz igazítják utólag a technológiát. logisztikai cég elosztó központja). hogy kevesebb munkaerő szükséges. pontban is megnyilvánul. 32 . A raktártechnológiával kapcsolatban két tényezőt kell szem előtt tartani: – A technológia elsőbbsége a technikával szemben: Az eszközök a raktározási technológia igényei szerint kerülnek kiválasztásra. hogy milyen árut raktároznak. műszaki megoldásaiban elképzelhető hasonlóság vagy azonosság. milyen raktárakra van szükség. annál kvalifikáltabb. az anyagmozgató eszközök és az adott raktárépület infrastruktúrája). amelyet minden változtatás nélkül lehet alkalmazni különböző helyeken (különféle árutípusok raktározásához más-más technológiai eljárás tartozik). Értelemszerűen az adott raktár mérete és területe is meghatározza a szükséges emberi erőforrás mértékét.– A technikai eszközrendszer: A raktár működtetéséhez szükséges eszközrendszert jelenti (maguk a tárolóállványok. „típustechnológia”. – A raktár külső kapcsolatrendszere: Jelentős mértékben meghatározza a kapcsolatrendszert a piacon betöltött szerep (gyártó cég raktára. valóban meghatározza azt. Bizonyos részfolyamataiban. de összességében mindig van valami különbség. 5. hogy milyen technológiai eljárást alkalmaznak. – A munkaerő szükséglet: Szintén az adott raktár jellege és technikai felszereltsége határozza meg.

pds. A változások legfőbb okai a globalizáció és a fogyasztási igények jelentős módosulása és az egyre inkább a minőségre való törekvés a mennyiséggel szemben. a raktározásban egyre újabb és újabb technikai megoldások tűnnek fel. Ezeknek a tényezőknek köszönhetően az alkalmazható raktározási technikák is jelentősen módosulnak.hu/ujsagok/transpack/ Letöltés dátuma: 2007. – az egyes raktározás-technikai változatok paraméterei módosulnak. A módosulások alapvetően a következő területeken jelennek meg: – bizonyos raktározási technikák háttérbe szorulnak. (Erről bővebben a III. stb. ábra mutatja a raktározási rendszerekben alkalmazható darabáruk elhelyezésére szolgáló tárolás-technikák általános felosztását. vevői igények minőségi kiszolgálására törekvés alakítja az egyre elterjedtebb számítógépes megoldásokat. melyeknél a technikai megoldások jelentősen különböznek. 9. pontban).: automatizált tároló rendszerek. – újszerű tárolási feladatoknál újszerű tárolás-technikák is megjelennek (pl. sz. Ennek alapvető oka. november. 21 Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www. mások előtérbe kerülnek. A raktározás-technikában a tárolandó áru kezelhetősége szerint megkülönböztetünk darabárukat és ömlesztett anyagokat. 15. 5. Raktározási technikák21 Ahogy az ipar minden területén. hogy a termelési és szolgáltatási folyamatokban jelentős változások zajlottak le a közelmúltban illetve zajlanak még manapság is. – egyre nagyobb teret kap a raktározás-technikában is az automatizálás. 8.). A minőségre. 33 . 5. A 4. például a számítógépes raktárirányítást.pointernet.III.

html Letöltés dátuma: 2007.hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409.4. sz.pointernet. 34 .pds. 15. november. – Soros állványos tárolás esetén a tárolási egységek egy állványrendszer rekeszeiben kerülnek elhelyezésre. A hagyományos tárolás-technikai változatokat a következőképpen lehet jellemezni: – Az állvány nélküli tárolás esetén a tárolási egységek közvetlenül egymásra kerülnek elhelyezésre. ábra TÁROLÁSI MÓDOK Statikus tárolási módok Dinamikus tárolási módok Állvány nélküli tárolás Tárolás anyagmozgató berendezésen Körforgó állványos tárolás Soros állványos tárolás Átjárható állványos tárolás Átmenő görgős tárolás Eltolható állványos tárolás Tárolás-technikai változatok Forrás: Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www.

– Át-. aminek következtében a tárolóhelyek vízszintes vagy függőleges síkban elmozdulnak a be. – A körforgó állványos tárolás olyan dinamikus tárolási módot jelent. a kitárolás az alacsonyabb végén történik. Ebben az esetben a tárolást az adott anyagmozgató berendezés végzi. illetve bejárható állványos tárolásról akkor beszélünk. – Tárolás anyagmozgató berendezésen: Mozgó tárolásról akkor beszélünk. csökkentve ezzel a kiszolgálások helyszükségletét.és kitárolási munka és időszükségletének csökkentésére. – Eltolható állványos tárolásnál az egységeket tartalmazó állványok a tárolási síkra merőlegesen. hanem tároló-peremeken történik. egy (vagy két) adott tengely körül körbeforgatható. megfelelő méretű kiszolgálóeszköz segítségével történik. – Utántöltő állványos (átmenő görgős) tárolásnál a tárolási egységek adott lejtési szöggel kialakított görgős csatornákba kerülnek elhelyezésre. 35 . ha a tárolási egységek valamely anyagmozgató berendezésen kerülnek tárolásra. Ennél a tárolási módnál a tárolás nem tároló-felületen (polcon). illetve kitárolás az állványokon keresztül. ahol a tároló. A betárolás a lejtő magasabb. – a raktározást kiszolgáló folyamat jellemzői. a tárolási egység a gravitációs erő segítségével kerül a betárolási pontról a kitárolási pontra. vagy azzal párhuzamosan elmozdíthatók. Egy adott raktározási rendszerben alkalmazható tárolás-technika megválasztásánál két tényezőt kell figyelembe venni: – a tárolni kívánt termékek jellemzői. ha a tárolóállványokat közvetlenül egymás mellé helyezzük és a be-.

általában mobil eszközökkel kiszolgált raktárak.A termékjellemzők közül a raktározási technika megválasztását befolyásoló legfontosabb tényezők: – a tárolandó termékféleségek fajtája (milyen termékről van szó. és az áruknak állványokba helyezését. amelyekben a tárolási magasság az általános célú emelőtargoncák által elérhető átlagos tárolási magasságot meghaladja. A magasraktárak a darabáruk elhelyezésére szolgáló olyan állványos tárolási rendszerei. illetve levételét onnan az állványok közti folyosókban mozgó felrakógépek vagy felrakótargoncák végzik. ami az automatizált magasraktárak elterjedését eredményezte. A magasraktárak elterjedésének oka tehát a tároló magasság növelésén kívül a raktártechnológia fejlődése és a terület kihasználásra való törekvés. mobil eszközökkel kiszolgált raktározás. 36 . gépi működtetésű. – a tárolandó termékféleségek forgási sebessége (pl. A raktározás-technikában egyre inkább szükségszerű folyamattá válik a tároló magasság növelése. A raktározási rendszerek kiszolgálását tekintve a következő típusú raktárak a jellemzőek: – – – manuális kiszolgálású raktárak (csak emberi erőforrás szükséges). mekkora helyet foglal el). automatizált működtetésű. – a tárolandó áruk mennyisége.: milyen gyakran van rájuk megrendelés).

eszközzel történik a kiszolgálásuk. hatékony ki. stb. alapterület kihasználtsága nagy. A korszerű raktározási folyamatok legfontosabb jellemzői a következők: – teljes körű számítógépes nyilvántartási rendszerrel rendelkeznek. számítógépes megoldások alkalmazását igényli. illetve eszközök irányítása optimalizált. – blokkos elrendezésű. – körforgó állványos tárolás.A raktározási technikák egyre korszerűbbekké válnak. – tömbös elrendezésű. hiszen egyszerűen és olcsón megvalósítható. sok esetben bonyolult matematikai módszerek. – a raktárak helyszükséglete kicsi. Felhasználási céljától függően különböző elrendezési változatok fordulhatnak elő. – a kiszolgáló személyzet. Az állvány nélküli tárolás egyike a legrégebben alkalmazott tárolási módoknak. – soros állványos tárolás. – átmenő görgős tárolás. működtetése és irányítása nem egyszerű feladat.és betárolási móddal. A korszerű raktározási rendszerekben alkalmazott tárolás-technikák általában a következők: – állvány nélküli tárolás. melyek közül a legelterjedtebbek: – soros elrendezésű. – a raktári forgalomhoz leginkább igazodó. nagy kapacitású tárolók esetén elterjedt a magasraktárak alkalmazása. – speciális esetekben alkalmazott tárolás-technikák. – a tároló helyek geometriai kialakítása illeszkedik a tárolt egységek geometriájához. Természetesen a korszerű raktározási rendszerek tervezése. de a korszerű gyártási folyamatokat kiszolgáló raktározási rendszerekben is elterjedt. 37 .

a blokkos elrendezést olyan inhomogén termékstruktúra esetén alkalmazzák. mind pedig inhomogén termékstruktúra esetén hatékonyan alkalmazható. vagy speciális raktári felrakógépekkel is. többféle teherbírási változattal. A tömbtárolás egyik jelentős hátránya. hogy nehezen megoldható. A soros állványos tárolás kiszolgálását tekintve is univerzális. Gyakorlatilag mindenfajta darabáru illetve egységrakomány tárolására alkalmassá tehető. sőt az állvány szerkezete állítható.A soros elrendezést elsősorban inhomogén termékstruktúra. A soros állványos tárolás esetében az egyes polcrendszerek mérete illetve szerkezete széles határok között változtatható. a tömbös elrendezést homogén termékstruktúra. zónánkénti nyilvántartás esetén ez orvosolható. mobil eszközökkel. mind a gépesített tárolás. ahol az egyes termékekből nagyobb mennyiség kerül elhelyezésre. vagy önhordó egységrakomány-képző eszközök. amelyek a halmozhatóság miatt általában nagy teherbírású. A soros állványos tárolás a leggyakrabban alkalmazott tárolási mód. mind a hagyományos. mind pedig a magasraktárak esetén. hiszen ha kódszámot kapnak az áruk. A korszerű raktározási rendszerekben általában egységrakomány-képző eszközben helyezik el a termékeket. hogy az először raktározásra került árut szállítsák először. manuálisan. Számítógépes. könnyebben megkereshetők. Kiszolgálható 38 . hogy a FIFO (First-In-First-Out) elvet nehezen lehet betartani. A polcok és az állványrendszer variálhatóságán kívül fontos tényező az állványok között kialakított kiszolgáló folyosó mérete és száma. Ebből kifolyólag mind homogén. ami függ a kiszolgáló eszközök paramétereitől és a tárolórendszer funkciójától is. Ez azt jelenti.

illetve a függőleges irányban mozgó megoldásokat alkalmazzák. Korszerű raktározási folyamatokban elsősorban a homogén csatornák használata előnyös. és mindaddig mozgásban marad. a rendszer működése jelentős energia befektetést igényel. illetve a kiszolgálások időigénye számottevően nagyobb lehet. a függőlegesen körforgó állványt páternoszter tárolónak (több emelet magas is lehet) nevezik. vagy függőleges) helyezkednek el. Az átmenő görgős tárolást magasraktárak esetén is gyakran alkalmazzák. A speciális esetekben alkalmazott tárolási technikák például a következők: – átjárható állványos tárolás. amíg a kívánt tárolási egységet tartalmazó állványrekesz az átadóhelyre nem érkezik. alkatrészek és szerszámok esetén gazdaságos. Mivel a kiszolgálás során a cellákkal együtt a tárolt egységek is mozognak. de a termelési folyamatok igényelhetik alkalmazásukat. A speciális esetekben alkalmazott tárolási technikák közé olyan tárolási módok tartoznak. – anyagmozgató gépen történő tárolás. – eltolható állványos tárolás. Ebből kifolyólag a körforgó állványos tárolás alkalmazhatósága elsősorban kisméretű. A körforgó állványos tárolók közül leggyakrabban a vízszintes. amit az egyes tárolócellák mozgatásával érnek el. A működtetéskor valamennyi egység megindul a pályán. ahol a tárolócellák két párhuzamos síkban (vízszintes. inhomogén esetben a ki. stb. 39 . nagy értékű termékek.A körforgó állványos tárolás célja a kiszolgálási munka csökkenése. Ezek előfordulása nem túl gyakori.és betárolási munka. amelyek általában csak bizonyos tárolási feladatoknál fordulnak elő. A vízszintesen körforgó állványt mozgó állványnak (hossza 10-60 m).

Az átjárható állványos tárolás elsősorban nagyméretű, homogén egységrakományoknál, viszonylag állandó termékstruktúra esetén, az eltolható állványos tárolás elsősorban kisméretű, inhomogén egységrakományoknál alkalmazható. Az anyagmozgató gépen történő tárolást olyan folyamatokban alkalmazzák, ahol a tárolás a technológiát kiszolgáló anyagmozgató berendezésen történő elhelyezéssel egyszerűen megoldható. Viszonylag kis mennyiségeknél és rövid tárolási időknél gazdaságos.

40

III. 5. 9. Számítógépes raktárirányítás22

A raktári rendszerek rugalmas, hatékony működéséhez a korszerű raktározás-technikai megoldások mellett megfelelő számítógépes raktárirányítási rendszer alkalmazására is szükség van. A számítógépes megoldások tehát fontos szerepet játszanak, amelyek segítségével egyszerűbben végezhetőek el a raktározási tranzakciók irányításai, és amelyekkel mindig aktuális, naprakész információt lehet kapni. A számítógépes raktárirányítás az utóbbi időben jelentős fejlődésen ment keresztül. A nagy irányú fejlődést leginkább a minőség okozta. Korábban a mennyiségi növekedés volt a jellemző, amely a minél nagyobb gépesítést és automatizálást preferálta, később a piacok telítődése és az élet minőségének javulása miatt egyre inkább a minőségre való törekvés került előtérbe. A raktározásban a minőség a kiszolgálási minőségre vonatkozik, amelynek két alapvető paramétere a gyorsaság és a pontosság. A nagy mennyiségű áruválaszték nyilvántartása a számítógépen, a nyomonkövethetőség miatt, ezt a két paramétert (gyorsaság és pontosság) el is éri. A korszerű raktári informatikai rendszerek alkalmazásának számtalan előnye van. Például nem megfelelő informatikai támogatottság miatt nem megfelelő mennyiségű áru kerül kiszállításra. Ez esetben utólagos korrekcióra van szükség pl.: pótszámlázás, jóváírás, pótszállítás, visszáru kezelés. Emellett a megrendelőnél elszenvedett anyagi vagy presztízs veszteség is nagy hátrányt jelent.

22

Véry Zoltán: Raktárlogisztika http://miau.gau.hu/miau/28/rl2.ppt Letöltés dátuma: 2007. november. 20. Dr. Illés Béla: Az elosztási logisztikai folyamat tervezésének és működésének stratégiái V. http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/transpack/ Letöltés dátuma: 2007. november. 20.

http://hu.wikipedia.org/wiki/SAP_AG Letöltés dátuma: 2007. november. 21

41

A számítógépes készletnyilvántartás általában a következőket tartalmazza: – az árukra vonatkozó adatok (megnevezés, kódszám, egységár, tömeg,); – a beérkezésre vonatkozó adatok (dátum, bevételi bizonylat szám, beérkezett mennyiség); – kiadásra vonatkozó adatok; – a tárolóhelyre vonatkozó adatok (a tárolóhely megjelölése, kódszáma). A raktárirányításnál és raktárnyilvántartásnál a következő feladatok jelennek meg, amelyeknek számítógépes megoldásai is lehetnek: – raktárba történő beérkeztetés folyamata: beérkezett áruk azonosítása; beérkezett áruk raktárhoz való hozzárendelése; beérkezett termékek számára raktári hely kijelölése; beérkezési folyamatban használt anyagmozgató eszközök feletti diszponálás; a beérkezett áru raktárhoz történő szállítása. – raktárba történő betárolás folyamata: diszponálás a raktárt kiszolgáló berendezés felett; termék betárolása a raktár adott helyére; a raktári nyilvántartás korrigálása a végrehajtott tevékenység alapján. – raktárból történő komissiózás folyamata: a komissiózási igény kielégítéséhez raktár hozzárendelése; a komissiózási igény kielégítéséhez termékek kijelölése a raktárban; komissiózás végrehajtása; diszponálás a komissiózást végző berendezés felett; raktárállapot korrigálása az elvégzett komissiózás alapján. 42

a kiszállításhoz szükséges dokumentumok elkészítése (pl. Mivel a számítógépes raktárirányítás percrekészen ismeri a raktározási folyamatok és a raktárállapot helyzetét.– raktárból történő kiszállítás folyamata: felhasználói igények alapján készült komissiók hozzárendelése a kiszállító eszközhöz. – milyen minőségben. azonnali válasz adható az e-kereskedelem felhasználásával a felhasználói igényekre. gyors elosztási folyamat megvalósítása. másrészt megoldható a megrendelés percrekész nyomon követése. mint a hagyományos megrendelés-feladás.: szállítólevél). amely lehetőséget biztosít az elektronikus kereskedelem megvalósítására. – milyen mennyiséget. lehetővé válik a termelő vállalat és a felhasználó vállalat számára átlátható. A logisztikai ellátási láncban a termelő és a felhasználó között egyre több helyen alkalmaznak elektronikus adatcsere (EDI) kapcsolatokat. – milyen feltételekkel. kiszállítás indítása. rakodást végző berendezés feletti diszponálás. 43 . – kinek a részére kell biztosítani az ellátás folyamán. A felhasználótól érkező igények kezelésekor a következőket szükséges meghatározni: – milyen típusú termékből. A jelentkező igények e-kereskedelemben való kezelése gyorsabb kommunikációs csatornát eredményez. szállítóeszköz megrakása. – milyen határidőre.

Az SAP a világ vezető integrált vállalatirányítási rendszere. név jelentése: Rendszerek. – megvalósíthatóvá teszi a JIT (Just In Time)-elvű elosztást. az SAP-t. végzi a rendszerek bevezetését és látja el azok támogatását. Az EDI azonban hosszútávon kifizetődő az említett előnyök miatt. Az SAP AG jelenleg a világ harmadik legnagyobb szoftvercége. kis és középvállakozások. Összességében 12 millió felhasználó használ SAP rendszert. mint 120 országban hozzávetőleg 32 000 vállalat használja. – kontrollált elosztási tevékenységet eredményez. eredeti neve „Systemanalyse und Programmentwicklung”. aminek jelentése „rendszerelemzés és programfejlesztés”. Az EDI kapcsolat bevezetésének hátránya. az új „Systeme. A következőkben szeretnék röviden bemutatni egy számítógépes szoftvert. Szerte a világban 1500 partnercég értékesít SAP licenceket. Integrált vállalatirányítási rendszer alatt egy adott vállalat minden vállalati folyamatát. – kisebb raktárkészletekkel megoldható az elosztás. lefedő programcsomagot értünk. melynek leányvállalata a SAP Hungary Kft 350 főt foglalkoztat. nagyvállalatok egyaránt. Az SAP AG 1972-ben alakult Németországban. Az SAP-n keresztül a számítógépes nyilvántartás és raktárirányítás igencsak leegyszerűsödik. Az SAP ágazatspecifikus megoldásait több. – nagymennyiségű papírmunkától mentesít.Az EDI kapcsolat bevezetésével az elosztási tevékenységnél a következő előnyök érhetők el: – strukturált információ automatikus továbbítása az elosztási tevékenység résztvevői között. mely az üzletviteli megoldások területén kimagasló szám. Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung” adatfeldolgozásban. alkalmazások és termékek 44 . hogy a bevezetés a résztvevők körében jelentős tevékenység-átszervezést és költséget igényel. A rövidítését később átértelmezték.

Ennek a résznek a végén egy példán keresztül bemutatom. a gyártás alatt illetve a gyártás után. Kutatási módszerek közül a primer kutatást választottam. Több céget kerestem meg. a vállalat egyik munkatársával folytatott interjú alapján. hogy hogyan változnak az adatok a számítógépes nyilvántartási rendszerben az egyes raktározási folyamatok során.és Fagazdasági Termékeket Forgalmazó Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnál jártam. egy termelő vállalat raktározását mutatom be. a vállalat nevét az interjúalany kérésére nem szeretném megnevezni. 1. pontban. pontban foglaltam össze. amint a bevezetésben is említettem több-kevesebb sikerrel. Raktározás a gyakorlatban Ebben a részben szeretném kutatásaim eredményét bemutatni. melyek alapján elkészülhetett a szakdolgozat ezen része. 10. Két vállalattal sikerült interjút készítenem. 10. 45 . ezen belül is az interjút. Először a NANORB Erdő. Az utána következő részben. Táblázatokkal illusztrálom a nyilvántartást az árubeérkezés után. hogy segítsenek jobban belelátni raktározásuk folyamataiba. 2.III. 10. ahol Nagy Attilával beszélgettem vállalatáról és a raktározás módjáról. 5. azaz az 5. Ennek eredményét az 5.

-től a cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság. Az integrátorok az FVM-ben (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban) bejegyzett erdőgazdálkodók. már több mint egy évtizede foglalkozik erdő. Az integráltak részére nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztését kiemelt feladatuknak tekintik. 5. akik saját erdőgazdálkodási tevékenységükön túl más magánerdő tulajdonosok erdőgazdálkodásának szakirányítását végzik. november.III. A NANORB Kft. A cég 1996.). 46 . 2004. pénzügyi döntési szabadságának teljes körű tiszteletben tartása mellett.és fagazdasági termék forgalmazásával.nanorb. július 7. 23 Interjú. fűrészáru-értékesítés). Olaszország és Szlovénia. 2007. Zala megye területére vonatkozó működési területtel. Az integráció elsősorban a szaktanácsadásra vonatkozik az integrált erdőgazdálkodók gazdasági. 1.és Fagazdasági Termékeket Forgalmazó Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. 22. tűzifa. 10. – közúti teherszállítás. A társaság export értékesítésének cél országai Ausztria. 23. 16 óra http://www. Nagy Attila Norbert (NANORB Kft. szeptember 1-jétől kezdte meg működését mint betéti társaság.hu/ Letöltés dátuma: 2007. raktározásának bemutatása23 A NANORB Erdő. 2004. vagy röviden NANORB Kft. december 31.-től integrátorként működik. Fő tevékenységi körük 1996 és 2001 között: – faanyag ügynöki nagykereskedelme (rönk. november.

gazdálkodóinak országos érdekképviseleti szerve. a magántulajdonon alapuló egyéni vagy társas (magán erdészetek. A Szövetség a magán erdőtulajdonosok. cseréjében. hogy az erdőterületek Ingatlanok koncentrálódjanak gazdaságos üzemméret szintjére.A NANORB Kft. értékelésében működnek közre. értékbecslése: Kezelt erdeik tulajdonosi szerkezete folyamatosan a változik. megszervezése 2006. – Erdőingatlanok forgalmazása. bírósági eljárásokban. Szakszemélyzete ehhez négy fő erdőmérnök és két erdésztechnikus. elsősorban illetve integrált erdőgazdálkodóiknak fuvarozást visszfuvarok szervezését is bonyolítják. Céljuk. ezek társulásai és közös vállalatai stb. adás-vételében. – MEGOSZ érdekképviseleti munka. Tagja az Erdőtulajdonosok Európai Szövetségének (CEPF) és megfigyelőként részt vesz a Páneurópai Erdőtanúsítási Tanács munkájában. Dunántúli Magánerdős Nap A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) a magyar magánerdő-gazdaság képviselője hazai és nemzetközi téren egyaránt. 47 . – Fuvarozás: Az előbb említett kamionokkal is vállalnak. fő tevékenységei a következők: – Erdőgazdálkodás: Az erdőgazdálkodási integrációjuk jelenleg 2700 ha zalai magánerdőt ölel fel. október 7-én. – Erdőgazdálkodási igazságügyi szakértés során eddig már közel 50 ügyben segédkeztek rendőrségi. erdőszövetkezetek. erdőbirtokossági társulatok.) és a közösségi erdők tulajdonosainak. – Faanyag nagykereskedelem: Két 40 tonnás darus szerelvénnyel szolgálják ki a különböző faválasztékok vásárlóit. termelői csoportok. szövetkezeti erdészetek. gazdasági társaságok.

Ez esetben az eladó biztos lehet abban. fakereskedelmi szokványok. stb. tekintetében. A magánerdőkben az erdészeti és az erdő hasznosításához kapcsolódó szakmai kultúra fejlesztése. korrekt vevőként ismerik cégüket. fahasználati és az erdőhöz kapcsolódó egyéb munkák teljes körű elvégzéséhez.). A cég saját eszközállománnyal rendelkezik. szárzúzó. – Eseti felvásárlási szolgáltatást végez: Igény esetén felvásárolják a faanyagot az integrálttól. vevői bonitás. nincs piaci és ár-információja. tájékozatlan a fapiacon. amely szükséges az összes erdőművelési. Eszközállomány összetétele: – erdőművelési gépek (ágvágó. Cégük jól ismeri a fapiacot. az erdővagyon működtetésének segítése tulajdonosainak hasznára. így naprakész információkat nyújtanak az integráltaknak vevők. hiszen a fapiacon hosszú ideje. – fahasználati gépek (pl. Erdőgazdálkodási szolgáltatása keretében a NANORB Kft. – Piaci árakról információt nyújt: Tájékoztatást adnak az egyes értékesítési relációkban elérhető faárakról. motoros-kasza stb. esetenként a tulajdonos életében egyetlen alkalommal kerül értékesítési helyzetbe.A Szövetség célja a tagok gazdasági és szakmai érdekképviselete. erdeikben a többcélú és tartamos erdőgazdálkodás megvalósítása.: motorfűrész). : – Megszervezi az értékesítést: Az erdőtulajdonos ritkán. erdővagyonuk megőrzése és növelése. hogy hozzájut áruja ellenértékéhez. érdekegyeztető feladatainak ellátása. 48 .

– Választékolást intéz: Az erdőgazdálkodás egyik célja a több évtized alatt megtermelt értékből (faanyag) optimális választék. makkvetés. 49 . szárzúzózás. felügyel: A legtöbb erdőtulajdonos ritkán jut ki az erdejébe. a maximális árbevétel elérése. – Erdészeti szolgáltatásokat nyújt: Az erdőtulajdonosok legtöbb problémájára irodájukban (Zalaegerszeg. – Megszervezi a szállítást: Képesek megszervezni a sok esetben speciális szállító gépeket igénylő faanyag-kiszállítást és mozgatást. nevelővágások szervezése. felújítás. szállításszervezés. Mátyás király u. 16. – Helyszíni művezetést biztosít: Szakembergárdájuk képes elvégezni az integráltak részére a vágásszervezés. nehéztárcsás talajelőkészítés. – Speciális munkák kivitelezését végzi: Cégük segítséget nyújt speciális erdészeti gépekkel elvégzendő munkák jó minőségben történő kivitelezésének stb. Tájékoztatást adnak a korrekt erdészeti vállalkozókról. Saját kamionnal is rendelkeznek. nem tudja nyomon követni a változásokat. ezt azonnal képesek jelezni az integráltak felé. aprítás.) megszervezésében (tuskófúrás. vállalkozói díjakról. Szakembereik rendszeresen járnak az integráltak erdőterületein.) tudnak megoldást és segítséget nyújtani. stb. illetve tájékoztatják a teendő intézkedésekről.(termék-) összetétel biztosítása. munkafolyamatokat. – Erdőt őriz. fsz. 1. amik megkönnyítik a faanyag szállítását. észlelik az erdőt ért beavatkozást. mélyforgatás. ezáltal értékesítését is. stb. Szakembergárdájuk képes elvégezni ezt a feladatot az integráltak részére. tuskózás.

termőhelyfeltárás terepi munkáit irányítja: Cégük elvégzi az erdőtelepítésekhez szükséges mintavételezést (talajszelvény kiásása. állandósítását.– Talaj mintavétel. szakmai munkákat. – Erdei vadkárokat mérnek fel: A vadgazdálkodóval való megegyezést. – Állományfelvételezéssel. bemérését. 50 . kijelölését és kitűzését végzi: Az erdőtulajdonosok egy része – különösen az osztatlan közös erdőtulajdonok esetén – sokszor nem is tudja. – Elkészíti az éves erdőgazdálkodási tervet: Megtervezik az érintett területen a következő évben szükségszerű. – Üzemtervi tevékenységek elvégzésének leigazolását végzi: Szakembergárdájuk képes leellenőrizni és leigazolni az üzemtervben szereplő feladatok elvégzésének szakszerűségét. kitűzését. minták eljuttatását a talajlaboratóriumba. hogy erdeje hol fekszik. minták levétele) helyszíni talajvizsgálatot. bemérését. erdőbecslési munkákat. stb. melyek a határai. a vadkár elhárításban való aktív részvételben nyújtanak segítséget. erdőbecsléssel foglalkozik: Szakembergárdájuk képes elvégezni az integráltak részére a nagy szakmai hozzáértést és gyakorlatot kívánó állományfelvételi. gödrök visszatemetését. – Birtok és erdőrészlethatárok megállapítását. – Rentábilis erdei munkákat előre finanszíroznak: Pénzügyi segítségnyújtást végeznek az integráltak felé. Cégük elvégzi a határok megállapítását.

de van félig nyitott része. fűrészárut. Erdőterületek mellett erdei rakodókon folyik a faanyag készletezése. 3000040000Ft-ot). 3000 m2 területű. hogy akár több hónapig is tárolják a raktárban az értékes faanyagot pl.Ha a fák elérik a vágásérettségi kort és az Állami Erdészeti Szolgálat megadja az engedélyt. hiszen a fának levegőznie kell. A faanyagot közelítő géppel szállítják a közúthoz. gerendát. oszlop vagy papírfa formájában. Az értékesebb faválasztékot feldolgozzák és fűrészáruként értékesítik vagy rönkben pár hétig raktározzák. Vegetációs időszak alatt (minden évben márciustól szeptemberig) viszont csak rövid ideig lehet tárolni. hiszen a jó vevőkapcsolatok kialakításával szinte megszűnik a jelentős többletköltségekkel járó Vevőik nagybani vevők és megbízhatóak. tárolási költségeiket minimálisra tudják visszaszorítani. feladatuknak a vevői kapcsolattartást tekintik. tűzifaanyag. Ha mégis visszamondaná valamelyik vevő a megrendelést. A cég raktára Lentiben található és kb. 51 . Legfontosabb raktározás. A raktár részben zárt. Ha a fának az értéke köbméterenként meghalad egy bizonyos határt (pl. akkor könnyen és gyorsan találnak rá másik vevőt. akkor értékesebb faválasztékról van szó. míg a lehetséges vevőkkel megállapodnak. Így a raktározási. mert akkor már nedvkeringés miatt gombásodás és faanyagromlás veszélye áll fenn. Az is előfordulhat. ahol két darus kamion viszi tovább értékesítés céljából. akkor kezdődhet a fakitermelés. rönk.

Az áru beérkezést követően az árubejöveteli ellenőr három féle minősítést adhat a beérkezett árura: – Bevizsgált: Az áru megfelelt az előirt követelményeknek. amíg bevizsgálásra nem kerül. Ehhez folyamatos nyersanyagellátás szükséges. – Vizsgálatnak nem felelt meg: Az áru az előírt követelményeknek és szabványoknak nem felelt meg (pl. Egy termelő vállalat raktározása24 A cég raktározási részlege a vállalaton belül szinte valamennyi részleggel− a logisztikával. A vállalat számára fontos. hogy nyersanyag hiányában is termelni tudjanak. 5. ebből következik. Például. Beszerzési osztályuk napi 24 A termelő vállalat egyik munkatársával folytatott interjú alapján. hogy az áru nem kerülhet jóváhagyásra. Ezután az áru a raktározási rendszerbe kerülhet. ha a beszállító cégek nem tudják teljesíteni az anyagellátást.: szállítási költségek). 17 óra 52 . a kiszállítással és a gyártástervezéssel−szoros kapcsolatban áll. A cég legfontosabb feladatának a vevői megrendelések és követelmények kielégítését tartja. hogy az ellenőr a terméket jóváhagyja. A raktározásnak az alapanyag beérkezésétől a készanyag kiszállításáig lényeges szerepe van. deformáció. akkor a tartalék raktárak készleteihez nyúlnak. Ilyenkor reklamáció küldése minden esetben szükséges a beszállító felé. 2007. A reklamáció összes költsége a beszállítót terheli (pl. stb. 10. – Bevizsgálatlan: Az áru ideiglenesen kapja ezt a minősítést. november 5. az árubejövetellel.III.: méreteltérés a nyersanyagnál. Ebből következik. szabványoknak.). A vevői érdekeket mindig szem előtt tartják. 2. a beszerzéssel. a minőségbiztosítással. ekkor válik nélkülözhetetlenné a tartalék raktárak jelenléte. A termék addig a pillanatig számít bevizsgálatlannak. kapcsolatban áll a vevőkkel. hiszen a termelés nem állhat meg.

Ezek a nyersanyagok kapnak egy kódszámot és egy árubejöveteli számot. – a gyártástervező a megrendelést továbbítja a raktár felé. – a beszerzés számára fontos adatokat tartalmaznak (pl. ami lehetővé teszi az áru nyomonkövethetőségét. A számítógépes rendszerbe kerül egy ún. azaz a soros. – reklamációkezelésekben kulcsfontosságúak.Az árubejöveteli ellenőrzés után a jóváhagyott nyersanyagok a cég nyilvántartási rendszerébe kerülhetnek. A vállalatra a polcos rendszer. 53 . A polcos rendszer előnyei a következők: – átlátható. azaz a polc neve és száma is. – a nyomonkövethetőség egyszerűbb. Kódszámok és árubejöveteli számok: Különböző információkhoz lehet jutni ezeken keresztül: – megmutatják az áru beérkezésének időpontját. – ezeken keresztül a beszállító cég adatai elérhetővé válnak. polc kód. A számítógépes rendszer segítségével az áru helye könnyen beazonosítható. amit minden esetben logisztikai munkatárssal egyeztet. állványos tárolás jellemző .: költségek). – a megrendelő alapján a raktáros összeállítja az ehhez szükséges alapanyagokat. – kevesebb helyet igényel. A raktárból a gyártás felé az anyagáramlás a következőképpen történik: – a gyártástervező kiállít egy gyártási megrendelést.

Az áru készáruraktárba kerülésétől a kiszállításig: – a legyártott készanyagokat a minőségbiztosítási osztály ellenőrzi: Ha a termék minősége megfelelő. 54 . – a csomagoláson fel kell tüntetni az áru nevét. az áru mennyiségét.– a raktáros a legelőször beérkezett árut adja ki a termelésnek a FIFO (First-In First-Out) elv szerint. – az összeállított anyagok a megrendelővel együtt visszakerülnek a gyártás területére → elindulhat a gyártósori összeszerelés. mely lehetővé teszi a küldemény targoncával illetve békával történő biztonságos mozgatását. hogy az áru törékeny e. hogy óvja a terméket. farostlemezből vagy ezeknek az anyagoknak a keverékéből készült alacsony. ez az árubejöveteli számok alapján történik. Csomagolási előírások: – a készanyagokat különböző méretű kartonokba és ládákba csomagolhatják. illetve jelölni kell. csak préselt paletta. – a paletta fából. gazdaságos. – a felhasznált csomagolóanyag fontos. FONTOS: ezen elv betartása elsődrendű szempont a számítógépes nyilvántartási rendszer nyomonkövethetőségének érdekében. érheti e csapadék. akkor az jóváhagyásra kerül a számítógépes rendszerben. fémből. hordozható emelvény. – a csomagolás legyen környezetkímélő.. Ha minősége nem megfelelő. a palettának a földtől legalább 15 cm-re meg kell emelnie az egész rakományt. akkor újragyártják és az egész folyamat kezdődik az elejéről. stb. nettó és bruttó súlyát. – fontos a szállítási szabványok betartása: például Európán kívüli országokba fapaletta nem szállítható. műanyagból. a termék minőséget. Ezt követően az áru a készáruraktárba kerülhet kiszállításig. – a csomagolásnak meg kell felelnie a vevői és minőségi követelményeknek.

55 . akinek meg van az arra megfelelő könnyűgépkezelői vizsgája.: ha egy gép két tonnát bír. víz). melyekre sok tűzvédelmi követelmény vonatkozik. hogy feleljen a tűzvédelmi szempontoknak is: – Természetesen a dolgozóknak tűzvédelmi oktatáson is részt kell venniük. – a csomagolás árumozgatás szempontjából nem okozhat gondot pl. – A gépek használatához tartozó előírásokat figyelembe kell venni pl. akkor annál nagyobb mennyiséggel nem szabad terhelni. – Az épület környezetében tűzcsap vagy fali tűzcsap jelenléte létfontosságú. azaz legyenek biztonságosak. – Gépek megfelelőségi tanúsítványai álljanak rendelkezésre. – a lecsomagolt árut a palettára pántoló szalag segítségével rögzítik. gáz. – a paletta teherbírásához kell igazítani az árumennyiséget. A raktár meg kell. Például targoncát az vezethet. – Raktározáshoz használt gépeket csak megfelelő személy irányíthatja. – Kiürítési. – Minden szükséges védőeszközt biztosítani kell a dolgozóknak. A raktárakban a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani: – Munkavédelmi oktatáson minden dolgozónak részt kell vennie. – az europalettán biztonságosan szállítható maximális súly 1000 kg. a maximális magasság pedig nem lehet több. – Szükséges a raktárban a tűzjelző berendezések megléte.: targoncával mozgatható legyen az áru. eltávozási lehetőséget kell biztosítani az épület elhagyására. – Oltóvíz ellátásról kell gondoskodni. szellőztetés. 80 cm széles és 15 cm magas.– a szabvány europaletta 120 cm hosszú. mint 180 cm. – Fontosak a gépészeti rendszerek (fűtés.

sz. ( 100 123 003 árubejöveteli számmal ellátott áruból). 1. Példánkban ez legyen 10 000 db. hogy a számítógépes rendszerben hogyan változnak az adatok a raktározási folyamat során. Ha az áru beérkezik. sz. Ezt mutatja az 1. Ezt táblázatok segítségével illusztrálom. tehát a bevizsgálatlan termékek száma 0 db. beírja a darabszámot az illetékes személy a „szabadon felhasználható” oszlopba.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása az árubeérkezés után Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 56 .A következőkben egy példát szeretnék bemutatni arra vonatkozóan. Az árubejöveteli ellenőr az összes mennyiséget leellenőrizte. táblázat. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 10.

Ennek az eredményét a 3. táblázatban láthatjuk. sz.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 2000 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás alatt Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint Ha a gyártás befejezte a munkáját a készanyag szállításig raktározásra kerülhet. sz. sz. ekkor a raktár leírja a 2 000 db-ot a rendszerből. 2. táblázatban láthatjuk. Ezt a 2. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 8. amely átkerül a „termelés alatt” oszlopba.Ha a gyártás 2 000 darabot igényel a készanyag előállításához. 57 . akkor a raktár a 10 000 db-ból levon 2 000 db-ot.

3. csak azt. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 8. hogy a 2 000 db eltűnt. Az áru egy új készanyag kódot kap. 58 .000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás után Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint Természetesen ez nem azt jelenti. hogy átkerült a készanyag raktár nyilvántartásába. sz.

A raktározás ideje alatt állapodnak meg a lehetséges vevőkkel. hogy minél eredményesebben értékesítsék a faanyagokat. a természetesen a raktározással foglalkoztam. több hétig raktározzák őket. erdő-és fagazdasági termék forgalmazásával foglalkozik. Bővebben foglalkoztam a készletgazdálkodással. Megkönnyíti a raktározást. A számítógépes raktárirányítás az utóbbi időben jelentős fejlődésen ment keresztül. a raktározáskor felmerülő költségekkel és a számítógépes raktárirányítással.IV. Ahhoz. A vevők minőségi kiszolgálását pedig gyorsan és hiba nélkül kell megvalósítani. A NANORB Kft. Befejezés Szakdolgozatom abból a célból készült. A logisztikai funkciók közül a csomagolással. raktározás funkcióit (tárolás. a raktározási technikákkal. gyors és pontos kiszolgálást tesz lehetővé. hogy ma már elengedhetetlen minden vállalatnál egy számítógépes szoftver alkalmazása. ellátás). Dolgozatomban szó volt röviden a logisztikáról. komissiózással és Ismertettem a főbb raktártípusokat. hosszútávon a költségek csökkentésére szolgál és a folyamatos vevői kapcsolattartás érdekében is fontos. Véleményem szerint ennek köszönhetik− kis létszámú cégük ellenére− sikeres fennállásukat. Az erősödő piacon egyre inkább a minőségre való törekvés kerül előtérbe a mennyiségi növekedéssel szemben. hogy reális és átfogó képet nyújtson a raktározásról. A számítógépes nyilvántartással és raktárirányítással ez A gyakorlati részben két vállalat raktározását mutattam be. a raktártechnológiával. Úgy gondolom. annak feladatáról és a logisztikai ellátási láncról. 59 . realizálható. Legfontosabb feladatuknak a vevői kapcsolattartást tekintik.

60 . Itt mindenképpen kiemelném a Végül táblázatok segítségével segítségével történő illusztráltam a számítógépes rendszer nyilvántartását az egyes raktározási folyamatok kódszámok nyomonkövethetőséget. a munkavédelmi és balesetvédelmi valamint tűzvédelmi előírásokat. a kódszámok jelentőségét. során. 10. mint logisztikai funkcióról. Bővebben taglaltam az árubejöveteli ellenőr szerepét. 2. a csomagolási előírásokat. 5.A III. hogy teljes képet tudtam adni a raktározásról. fejezetben szemléltettem egy termelő vállalat raktározási folyamatát az alapanyag beérkezésétől a készanyag kiszállításig. Bízom benne.

2003. 1998. 1998. 3) Knoll Imre: Logisztika a 21. Budapest.hu/1/logisztika/raktarozas/2007/7/2007-10-01/raktar-szerepe-egy-piacvezetoraktar-technologiaval-foglalkozo-ceg-eleteben Letöltés dátuma: 2007. Budapest. MLBKT tanfolyami anyaga. Szabad Katalin−dr. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. november 11.hu/ujsagok/transpack/2006/06/20060616133404237000000100. 1995. 5) 6) Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás.pds.pointernet. Logisztikai Fejlesztési Központ.Felhasznált irodalom 1) dr. Kossuth Kiadó. kötet. Mocsy Ferenc: Általános Áruismeret II. században. Magyar Világ Kiadó. 20. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi. 2) Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika. 61 . november. 4) Medvéné dr. 8) Kubicsek Zoltán−Dián István: A raktár szerepe http://tranzit. Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. Budapest. Idegenforgalmi Főiskolai Kar. http://www.. Vendéglátóipari és Budapest. 7) Dr.1999. Illés Béla: Az elosztási logisztikai folyamat tervezésének és működésének stratégiái V. 2002.html Letöltés dátuma: 2007.

november.html Letöltés dátuma: 2007. 20. [Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar] 16) 17) Interjú. 2007. fejezetben bemutatott termelő vállalat egyik munkatársával folytatott interjú. logisztikai rendszerek). menedzsmentjének Szakdolgozat. 15. november. 17 óra 18) Radvánszki István: A Remy Automotive Hungary Kft. november 18. Cselényi József: Raktározás.pds. november.pointernet. november. Áts Júlia. november 5. [Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar] 15) Előadás (Bevezetés a logisztikába.ppt Letöltés dátuma: 2007. 2006. ellátási lánc vizsgálata. 12) http://hu. 21 13) http://www. tárolás és a kapcsolódó tevékenységek költségei I. http://www.gau. 16 óra A III. 14) Előadás (Bevezetés a logisztikába.nanorb. 2007. 2006. (Budapesti gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 62 . Nagy Attila Norbert (NANORB Kft. 4. különös tekintettel a beszerzés gyakorlatára. november.hu/ Letöltés dátuma: 2007.pds.html Letöltés dátuma: 2007.wikipedia.). szeptember 13. 22.pointernet.hu/ujsagok/transpack/2003-ev/03-december/tra-15. 23. 10.hu/miau/28/rl2.hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409. Dr.9) Prof. logisztikai rendszerek). 2005. 10) Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www.org/wiki/SAP_AG Letöltés dátuma: 2007. Áts Júlia. 2. szeptember 20. 11) Véry Zoltán: Raktárlogisztika http://miau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful