BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

Készítette: Orvos Kinga

Budapest, 2007

Tartalomjegyzék
Táblázatok és ábrák jegyzéke ............................................................................................. 5 I. Bevezetés ........................................................................................................................ 6 II. Logisztikáról röviden................................................................................................... 9 II. 1. A logisztika meghatározása.................................................................................... 9 II. 2. A logisztika feladata, avagy a „7 M” ..................................................................... 9 II. 3. A logisztikai ellátási lánc ....................................................................................... 10 II. 4. Logisztika, mint tudomány..................................................................................... 12 III. Logisztikai funkciók................................................................................................... 13 III. 1. Logisztikai funkciók csoportosítása...................................................................... 13 III. 2. A logisztikai funkciók technikai háttere ............................................................... 15 III. 3. Csomagolás, mint logisztikai funkció................................................................... 16 III. 3. 1. A csomagolás fogalma................................................................................ 16 III. 3. 2. A csomagolás megjelenési formái .............................................................. 17 III. 4. Komissiózás, mint logisztikai funkció.................................................................. 18 III. 4. 1. A komissiózás meghatározása .................................................................... 18 III. 4. 2. Komissiózási stratégiák .............................................................................. 19 III. 5. Raktározás, mint logisztikai funkció ................................................................ 22 III. 5. 1. A raktározás és a raktár definíciója............................................................ 23 III. 5. 2. A raktár pozitív és negatív tényezői .......................................................... 23 III. 5. 3. Raktárak csoportosítása ............................................................................. 24 III. 5. 4. A raktározás funkciói................................................................................. 26 III. 5. 5. Készletgazdálkodás.................................................................................... 27 III. 5. 6. A raktározás költségei................................................................................ 29 III. 5. 7. Raktártechnológia ...................................................................................... 31 III. 5. 8. Raktározási technikák ................................................................................ 33 III. 5. 9. Számítógépes raktárirányítás ..................................................................... 41

3

III. 5. 10. Raktározás a gyakorlatban .................................................................... 45 III. 5. 10. 1. A NANORB Kft. raktározásának bemutatása .................................. 46 III. 5. 10. 2. Egy termelő vállalat raktározása....................................................... 52 IV. Befejezés ...................................................................................................................... 59 Felhasznált irodalom........................................................................................................... 63

4

.. 10..hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409.... sz.. 2.... 12 Forrás: dr.... sz..... sz....pointernet....1999............... Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet...... sz..pds..... 5. 22 p........ 57 Forrás: A III....... 10.. 10... táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás után ...... Budapest. ábra: A logisztikai funkciók modellje . Budapest............. fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 3....... 58 Forrás: A III............html Letöltés dátuma: 2007........... 25 Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21............ 2..... Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft.. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). 4. sz. 2... fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 1........ ábra: A logisztikával kapcsolatban lévő főbb szakterületek .......... 10 p....................... 73 p......... században.. 11 Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21... sz.Táblázatok és ábrák jegyzéke 1..... 34 Forrás: Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www. 15...... 5 ........ 5............... táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása az árubeérkezés után ........................... 2....... 3.. fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 2...1999...... 56 Forrás: A III. 5. 1995. században..... ábra: Tárolás-technikai változatok . november... ábra: Raktártípusok a logisztikai folyamatban ................. sz... Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft.......... táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás alatt ... Budapest.

hiszen az ellátási lánc egymást követő szakaszai éppen a közöttük lévő raktárakban kapcsolódnak egymáshoz és a raktárak gócpontját képezik az áru-és az információáramlásnak egyaránt. Ez a kiemelkedő szerep kihívást jelent a raktárak számára. amelynek csak akkor tudnak megfelelni. ahol napi kapcsolatban voltunk a raktárral. 6 . ahol felkeltette az érdeklődésemet. 1 Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. szakdolgozatom témájával tanulmányaim során két tantárgy (Szállítmányozáslogisztika és Logisztikai rendszerek) keretében is találkoztam. Logisztika szakirányos hallgató lévén. a termelés kiszolgálásán keresztül. mert a vállalatok logisztikai költségeinek jelentős része itt képződik. 1 A raktározás szerepe a logisztikai ellátási láncban folyamatosan nő. hogy szeretnék jobban belelátni a raktározás bonyolult szerkezetébe. Bevezetés A logisztikai folyamat magába foglalja az ellátási lánchoz tartozó összes tényezőt a beszerzéstől. MLBKT tanfolyami anyaga. Fokozott figyelmet kell ezért fordítani a raktározási tevékenység gazdaságosságára. ha technológiájukkal. Témaválasztásomban az is meghatározó szerepet játszott. az áruelosztást és az értékesítést is. 1998. technikáikkal és szervezési módszereikkel az ellátási lánc stabil tagjává válnak. mint logisztikai funkciót elméleti és gyakorlati szempontból is bemutatni. Ott döntöttem el. hogy a szakmai gyakorlatomat egy vállalat logisztikai részlegében töltöttem. a raktározást.I. ami sokat segített az elméleti rész megírásában. A raktárak azért is fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatban. a készletgazdálkodást. A raktározással kapcsolatban rengeteg szakirodalom és internetes forrás áll rendelkezésre. Szakdolgozatom célja a raktározást.

hogy sok vállalat nem hajlandó semmiféle adatot kiadni magáról vagy éppen időhiányra hivatkozva utasítottak vissza. ezért diplomamunkám elején a logisztikáról írok.. Mivel a raktározás egy nélkülözhetetlen logisztikai funkció. A gyakorlati rész elkészítéséhez a primer kutatási módszerek közül. A raktározás a diszpozíciós tevékenységek (pl. A logisztikai folyamatokat csoportosíthatjuk fő-. a raktározási technikákkal. mellék-. A raktározás fejezeten belül kiemelten foglalkozom a raktárak csoportosításával. a raktározás során felmerülő költségekkel és a számítógépes raktárirányítással.ezen belül is Nagy Attila. fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának támogatását. Ebből kifolyólag szeretném külön megköszönni a Nanorb Kft. 10. Szomorúan vettem tudomásul. A raktározást elméleti megközelítését követően a gyakorlatban is szemléltetem. hogy szakmai tapasztalataikkal segítség munkámat. Szakdolgozatom készítése közben ugyanis több céget felkértem. 2. A velük folytatott interjú segített a gyakorlati rész megírásában. rakodás) mellett a főfunkciók közé sorolható. raktártechnológiával. annak feladatáról valamint a logisztikai ellátási láncról. valamint a III. Kutatásom során azonban kisebb akadályokba ütköztem. vevőszolgálat). 7 . 5. amelyek révén az áruáramlási folyamatok megvalósulnak. A következő részben a logisztikai funkciókat és technikai hátterüket ismertetem. és kiegészítő funkciók szerint. A kiegészítő funkciók pedig a fő-és mellékfunkciók kiegészítésére szolgálnak (pl.A logisztikai funkciók operatív folyamatok.: reklamáció. az interjút választottam. A mellékfunkciók − amelyek a főfunkciók támogatására szolgálnak − közé tartozik például a csomagolás és a komissiózás. Logisztikai funkciók közül röviden a csomagolásról.: megrendelés) és az anyagmozgatás (fuvarozás. a komissiózásról majd bővebben a raktározásról esik szó.

) két vállalat raktározását mutatom be. A Nanorb Kft.Az utolsó alfejezetben (III. akik információikkal és tanácsaikkal hozzájárultak a dolgozatom sikeres elkészítéséhez. (A termelő vállalat nevét az interjúalany kérésére nem szeretném megnevezni. faipari vállalat raktározását követően egy termelő vállalat raktározását taglalom.) Szakdolgozatom végén szeretném bemutatni−egy példán keresztül− azt. 8 . 10. 5. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a belső konzulensemnek − Némon Zoltánnak − és külső konzulensemnek − Tüske Krisztiánnak − . hogy miképpen változnak az adatok a számítógépes nyilvántartási rendszerben a raktározási folyamatok során. Ezt táblázatok segítségével illusztrálom.

szabályozására.”2 II. hogy – a megfelelő dolog. 1.II. 9 . Akár szolgáltatási körének bővítésével. – a megfelelő áron (költségekkel) álljon rendelkezésre. akár egyéb más A vevők. akkor megbízóinak. megvalósítására irányul. Ebből az következik. félkész. potenciális vevőinek igényeit minél magasabb színvonalon törekszik kielégíteni. 7M-elv szerint a logisztika feladata. okmányokkal. 1998. energia. amely áramlási folyamatok−alapvetően anyagok (alapanyagok. Magyar Világ Kiadó. tehát a vevő vagy felhasználó áll a logisztikai tevékenység középpontjában. megbízók megfelelő kielégítése. Logisztikai Fejlesztési Központ. 2 legmegfelelőbb alkalmazkodás igényeikhez tette a logisztikát a vállalatok számára Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika. stratégiai fontosságú területté. – a megfelelő minőségben. A logisztika meghatározása „A logisztika menedzsmentszemlélet.és késztermékek). – a megfelelő információkkal. Ebben a felfogásban maga a megbízó. – a megfelelő állapotban (mennyiségben). a tevékenységek alkalmazásával is. A logisztika feladata. 2. és amelynek célja a teljes áramlási folyamathoz járuló optimális összköltség és vevőkiszolgálási színvonal elérése. információk és személyek −egyes rendszereken belüli és/vagy rendszerek közötti áramlásának tervezésére. – a megfelelő időben. – a megfelelő helyen. hogy ha egy cég sikeres akar lenni. avagy a „7M” Az ún. 33 p. Logisztikáról röviden II.

kezelés és feldolgozás. az áruelosztást és az értékesítést is. 10 . A logisztikai folyamat ugyanis magába foglalja az ellátási lánchoz tartozó összes tényezőt a beszerzéstől. a termelés kiszolgálásán keresztül. amely a termék előállításával és kiszállításával kapcsolatos. A logisztikai ellátási lánc „Az ellátási lánc minden olyan tevékenységet magában foglal. az összeszerelést. a beszállító beszállítójától kezdve a végső fogyasztóig bezárólag. amely az ellátási láncot meghatározza.II. ábra azt mutatja. a készletezést. Ezek összhangja meghatározó jellegű. mint alrendszerek helyezkednek el. 360 p. a gyártást. érték-. hogy az ellátási lánc folyamata túlnyúlik a vállalat határain. 2003. a kiszállítás−.”3 A 1. a raktározást. Az ellátási láncban egymástól eltérő áramlások. az alapanyagok és alkatrészek beszerzését. Budapest. Az ellátási lánc egymást követő elemei. magában foglalja a kereslet-kínálat menedzselését. Az alrendszerek mindegyikéhez szorosan kötődik az informatika és az adatgyűjtés. melyek kapcsolódásainak zavartalan megvalósítása a logisztika egyik legfontosabb feladata. a gyártás. 3. energia. 3 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. a beszerzés. a rendelésfeldolgozást. az anyagáramlás és a hozzá kapcsolódó információ-. a disztribúciót és a végső fogyasztóhoz való kiszállítást. a készletgazdálkodást. Kossuth Kiadó. sz.és munka-erőáramlás történik. A négy fő folyamat – a tervezés.

11 . században. Budapest.1. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. ábra ELLÁTÁSI LÁNC = A D A T O K K E Z E L É S E BESZERZÉS + ANYAG-ÉS KÉSZLETGAZDÁL-KODÁS + TERMELÉS + ÁRUELOSZTÁS I N F O R M A T I K A + ÉRTÉKESÍTÉS OPTIMUMKERESÉS A logisztikai funkciók modellje Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21. 10 p.1999. sz..

2. Logisztika. irányítása. szállítási) folyamatok szervezése. Az anyagáramlási (mozgatási. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). sz. valamint az informatika és a kommunikációtechnika játszanak fontos szerepet.és szállítórendszerek.II. Budapest. 22 p. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. dr. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. mint ahogy a logisztika fejlődésének is mérhető következményei vannak ezen tudományágak alakulásában. 1995. ellenőrzése során pl. Ezen szakterületek fejlődése ugyanúgy hatással van a logisztika fejlődésére. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). ábra Közlekedéstechnika Gyártástechnika Szállításés rakodástechnika Csomagolástechnika lLLg Dr. Budapest. az anyagmozgató. 1995. A logisztikához kapcsolódó főbb szakterületekről a 2. 4 12 . Prezenszki LOGISZTIKA József Üzem-és vállalat gazdaságtan Raktározástechnika Kommunikációstechnika Informatika Marketing A logisztikával kapcsolatban lévő főbb szakterületek Forrás: dr. sz. ábra áttekintő képet mutat. 4. mint tudomány4 A logisztika számos szakterülettel áll közvetlen vagy közvetett kapcsolatban.

5 6 Előadás (Bevezetés a logisztikába. tervezési jellegű tevékenységek 13 . amelyek révén az áruáramlási folyamatok megvalósulnak. átrakás) fuvarozás. A logisztikai funkciók csoportosítása5 A logisztikai funkciók operatív folyamatok. Áts Júlia. mellék. – anyagmozgatás: rakodás (berakodás.III. Mellékfunkciók: A főfunkciók támogatására szolgálnak. 1. 2006. azzal a céllal. – raktározás. szeptember 13. logisztikai rendszerek). Diszpozíciós tevékenységek: szervezési ill. Főfunkciók: A logisztikai főfunkciók a következők: – diszpozíciós tevékenységek:6 megrendelés utasítás lehívás. Logisztikai funkciók III.és kiegészítő funkciók szerint. kirakodás. hogy ne keletkezzen fennakadás vagy veszteség az áruáramlás során. A logisztikai funkciókat csoportosíthatjuk fő-.

– jelölés (az azonosíthatóság szempontjából fontos).A logisztikai mellékfunkciók az alábbiak: – csomagolás. árait. végcsomagolás. – reklamáció. – kockázatkezelés (biztosítás). – tájékoztatás. A vevőszolgálati tevékenység a marketing egyik legfontosabb és legsokoldalúbb eszköze. – manipulációk: komissiózás finishing7. Kiegészítő funkciók: A fő-és mellékfunkciókat kiegészítő funkciók a következők: – hatósági kezelések. – vevőszolgálat. kommunikációs stratégiáját és a disztribúciós politikáját. címkézés 14 . árazás. A vevőszolgálat alatt azokat a szolgáltatásokat értjük. ügyfélkörét. 7 Finishing funkciók: végszerelés. – információ-és adatcsere. ami meghatározhatja egy vállalkozás piaci pozícióit. – egységrakomány-képzés. amelyeket a piac résztvevői az értékesítés eredményesebbé tétele érdekében nyújtanak.

raktári folyamatok vezérlése). futószalagok. szeptember 20. járattervezés. targoncák. Áts Júlia. A logisztikai funkciók technikai háttere8 A logisztikai funkciók megvalósításához természetesen szükség van megfelelő technikai háttérre. vízi. – azonosító. Infrastruktúra: A térbeli különbségek kiegyenlítését szolgáló közlekedési infrastruktúra elemei a közúti. Az időbeli különbségek kiegyenlítését szolgáló tárolási infrastruktúra létesítményei az átmeneti tárolásra szolgáló raktárak. daruk). vasúti. EDI). 8 Előadás (Bevezetés a logisztikába. pályaudvarok. logisztikai rendszerek). Eszközök: Az áruáramlás megvalósítását a következő eszközök teszik lehetővé: – egységrakomány-képző eszközök (pl. az áruforgalmi központok továbbá a logisztikai szolgáltató központok. berendezések valamint az átrakó létesítmények (pl. azaz szükséges az infrastruktúra és különböző eszközök megléte. 2. raklap. a disztribúciós központok. építmények. – rakodóeszközök (pl. jelölő eszközök (pl. 15 . konténer). 2006. kikötők). – irányítás eszközei (számítógépes programok pl. Az integrált anyag-és információáramlást biztosító kommunikációs. – fuvareszközök (normál és különleges építésű). vonalkódok). légi úthálózatok. informatikai infrastruktúra összetevői a távközlési hálózatok és a számítógépes hálózatok (Internet.III.

kötet. rakodás és raktározás megfelelő színvonalú ellátása megköveteli a csomagolás praktikus kezelhetőségét és egyértelmű jelöléseit is. Szabad Katalin−dr. Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar.III. Kötelező jelöléseket írnak elő a veszélyes-áru szabályzatok. igényes ellátás lényeges eleme. 4 p. és kezelésére vonatkozó információkat. A jó csomagolás jó minőségű és minőségvédő. mint logisztikai funkció A csomagolás a logisztikai főfunkciók mindegyikéhez szorosan kapcsolódik. 3. a vásárlók számára biztosítja a termékazonosítást.” 9 A csomagolás rendkívül jelentős szerepet tölt be az ellátási láncban. törékeny. A jelölések a csomag rendeltetésére. megfelel az egészségvédelmi szempontoknak. amely szoros egységet képez az áruval. problémamentesen kezelhető. 1. 16 . vevőbarát. előírásokat hordozzák (pl. 3. megfelel az ökológiai profilnak. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi. III. mint logisztikai mellékfunkció jelentős szerepet játszik az áruáramlási folyamatok zavartalanságának és a vevőkiszolgálás kívánt színvonalának biztosításában. környezetkímélő. fuvarozók üzletszabályzatai (pl. hiszen különböző megjelenési formákban végigkíséri az árut az előállítástól a végső felhasználóig. Csomagolás. A csomagolás. A fuvarozás. alkalmas az elosztásra. megteremti a piacon az áru imázsát. Mocsy Ferenc: Általános Áruismeret II. halmozni tilos stb. gazdaságos.). gyorsan romló áruk esetén). A csomagolás fogalma Csomagoláson egyrészt a terméket védő burkolatot. a gépi árumozgatásra. társadalmilag elfogadott módon újrahasznosítható vagy elhelyezhető. 9 Medvéné dr. Budapest. „ A csomagolás a kultúrált kereskedelem. 2002. másrészt az azt létrehozó műveletek összességét értjük.

nem zárt (pl. Elsődleges feladata az áru védelme a külső hatásokkal szemben. rakodólap). hiszen az árut a termeléstől a fogyasztói felhasználásig közvetlenül körülveszi. a kezelésre vonatkozó lényeges tudnivalókat. az esztétikus megjelenés. 10 17 . sík szállítólap) akkor pedig a csomagolás. a könnyű kezelhetőség és a megfelelő tájékoztatás. Információhordozó szerepe van. A szállítási csomagolás tehát az áru egységbe foglalását jelenti. gyűjtő-. vonalkóddal megadja a termékre. Információk közlésére használható maga az egységrakomány-képző eszköz (pl. rekesz. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). 3. megkönnyítve az áru mozgását. Budapest. Tartalma lehet valamilyen termék. a külső károsító tényezőktől az áru megóvása. adatai a külső burkolaton azonosítva kell hogy dr. Feladata az áruvédelem mellett a marketing-munka elősegítése. az árukezelés és a tárolás elősegítése. ugyanis szöveggel. Lehetőséget ad különféle termékek ismételt kezelés nélküli eljuttatására a gyártótól a felhasználóig. azaz a reklám. Célja az elosztási logisztika támogatása. A csomagolás ezen megjelenési formája a leghosszabban tartózkodik a logisztikai láncban.III. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. A csomagolás megjelenési formái10 A fogyasztói csomagolás az a csomagolási forma. Egységrakomány a legnagyobb kezelési egység. Fő feladata az árunyilvántartás. Célja a folyamatos és zavartalan mozgás biztosítása. legyenek. illetve szállítási csomagolás. szállítását és nyilvántartását. ábrával. illetve ha A gyűjtőcsomagban lévő áruk jellemzői. továbbá fogyasztói. 1995. amelyben az árut a fogyasztó megvásárolja. a súlyra. A szállítási csomagolás az elosztási logisztika valódi eszköze. tárolását. 2. A gyűjtőcsomagolás bizonyos mennyiségű azonos termék vagy a fogyasztói csomagolás ideiglenes védőburkolata.

rugalmas és gyors kielégítését.III. A tárolás után. Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. Kossuth Kiadó. Ugyanis ennek a folyamatnak kell biztosítania a megrendelők igényeinek pontos. hogy a vevő által igényelt árukat a tárolótérben összegyűjtik. Komissiózás. ellenőrzik. folyamat hátránya. 4. III. A komissiózás az ellátó-elosztó raktárak sajátos folyamata. hogy a vevői igényeket kielégítsük. 2003. amely a megrendelések átvételével kezdődik és a kigyűjtött áruk rendelésenkénti összeállításával fejeződik be. a komissiózás A komissiózási elengedhetetlen logisztikai funkció. 4. 1. Budapest. hogy nagy élőmunka ráfordítást igényel. 11 12 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment.”11 12 A kigyűjtésre kerülő áru előkészítési módja lehet statikus vagy dinamikus: – A statikus áruelőkészítési rendszer azt jelenti. A komissiózás meghatározása „A komissiózás az áruk megrendelések szerinti kigyűjtését és összeválogatását megvalósító folyamat. azaz „az ember megy az áruhoz” rendszer. 2003. Kossuth Kiadó. 18 . a csomagolást és a rakodást megelőzően a komissiózás a raktározási folyamat szerves Ahhoz. részét képezi. majd kiszállításra előkészítik. mint logisztikai funkció A komissiózás a logisztikai mellékfunkciók közé tartozik. amelynek során több árufajtából (árucikkből) álló rendelési (kiszállítási) egységet kell összeállítani. A statikus rendszer tehát tárolótéren belüli komissiózást jelent. Budapest. Az így kigyűjtött termékeket szükség esetén osztályozzák. 256 p.

Ebben az esetben tárolótéren kívüli komissiózásról van szó. amelyek a következők: – megrendelésenkénti soros. – a sürgős igények könnyen kielégíthetők. 2. – az előforduló tévedések gyorsan és egyszerűen kijavíthatók. következik egy újabb igény szerinti termék kigyűjtése. 19 . 13 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. – megrendelésenkénti párhuzamos stratégia. hogy az áru a tárolótér melyik részében található. függetlenül attól. Komissiózási stratégiák13 Három alapvető komissiózási stratégiát különböztethetünk meg. egylépcsős stratégia esetében a komissiózó dolgozó egy teljes megrendelés áruit gyűjti ki. egylépcsős stratégia. A megrendelőlap tehát egyben kigyűjtési jegyzék is lehet.– Dinamikus áruelőkészítési rendszer esetén a megrendelő által igényelt árufajtákat tartalmazó kiveszik egységrakományokat az a készáruraktárból és ezután a az komissiózási helyre szállítják. – zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős stratégia. Itt a komissiók összeállításához szükséges mennyiségeket egységrakományokból egységrakományok visszatárolásra kerülnek a készáruraktárba. A megrendelésenkénti soros egylépcsős stratégia előnyei az alábbiak: – egyszerű szervezési és irányítási munkát igényel. 2003. Budapest. csak a kigyűjtési sorrendet kell azon külön feltüntetni. Ha egy adott megrendelői igény kielégítésre került. A megrendelésenkénti soros. III. 4. azaz az „áru megy az emberhez”. Kossuth Kiadó. – gyorsan összegyűjthetők egy-egy megrendelés árui.

A tárolóterület különböző zónáiból érkező. 20 . A megrendelésenkénti párhuzamos stratégia esetén egyszerre több felhasználói komissiózási igény kezelése zajlik. de egy adott megrendelői igényhez tartozó termékeket a rendelés-összeállító helyen összegyűjtik.A stratégia hátrányai: – viszonylag kis komissiózási teljesítmény érhető el. A tárolási zónákból a gyűjtőjegyzékben szereplő mennyiségeket a gyűjtőhelyre szállítják (első lépcső). hogy a különböző megrendelésekben szereplő azonos árukat gyűjtőjegyzékben összesítik. Az egyes igényekre vonatkozó raktári kigyűjtéseket a raktári zónákra történt csoportosítás alapján végzik el. tárolási zónánként csoportosítva. Ennek a komissiózási stratégiának az előnyei: – a komissiózásnál használt eszközöket. – nagyobb komissiózási teljesítmény. – az emberi munka hibalehetőséget ad a tevékenységnek. Alkalmazása során a megrendeléseket úgy dolgozzák fel. gépeket jobban kihasználják. A zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős komissiózási stratégia esetén egyszerre több felhasználói komissiózási igény kezelése zajlik. A gyűjtőhelyen rendelésenként válogatják össze a kiszállítási egységeket (második lépcső). A stratégia megvalósítása esetében a megrendeléseket úgy dolgozzák fel. A stratégia hátrányai: – külön szervezési munkát igényel a rendelések összeállítása. – a sürgős (soron kívüli) igények nehezen érvényesíthetők. hogy minden egyes igény tételeit tárolási zónák szerint csoportosítják.

azaz egyszerre nagyobb egységeket lehet a tárolótér és a gyűjtőhely között mozgatni. 21 .A zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős komissiózási stratégia előnye: – Megvalósításával érhetők el a legnagyobb komissiózási teljesítmények. A stratégia hátránya: – Az utólagos csoportosítás miatt bonyolultabb a folyamat megszervezése (gyűjtőjegyzék-összeállítás. megrendelések szerinti kiszállítási egység összeállítása).

A raktárakban biztosítják az áruk raktári be. Fokozott figyelmet kell fordítani tehát a raktározási tevékenység gazdaságosságára. a raktári rendszerek továbbra is fontos. megrendelések előkészítését. valamint számítógépes. Raktározás. tárolásáról. 22 . A logisztikai ellátási lánc egyes elemei között fontos szerepet játszanak azok az érintkezési pontok. hogy bár a logisztikai fejlesztések egyik fő célkitűzése a raktári készletek csökkentése. Ezeken a pontokon gondoskodni kell az anyagok elhelyezéséről. Vagyis egyes logisztikai folyamatokban az anyagáramlás bizonyos Tehát megfelelő helyeken hosszabb-rövidebb ideig megáll. 5. osztályozását. hiszen a vállalat logisztikai költségeinek jelentős része itt képződik. A raktárak fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatban. helyet kell biztosítani számukra. kezeléséről és megóvásáról. mint logisztikai funkció A raktározás a diszpozíciós tevékenységek illetve az anyagmozgatás mellett a fő logisztikai funkciók közé sorolható. Napjainkban már nyilvánvalóvá vált. Ezeket a helyeket nevezzük raktárnak. vonalkódos nyilvántartó rendszerrel az áruk raktári nyilvántartását és az elszámolások elkészítését.III. ahol a rendszer folyamatos mozgása valamilyen ok miatt megszakad. kiegyenlítő szerepet töltenek be a logisztikai ellátási láncokban.és kirakodását.

1.. 1995. A raktározás fogalmából következően a raktárak olyan létesítmények. amely felszereléseivel a folyamatrendszer igények szerinti kiegyenlítését végzi. 2. 23 . 15 Knoll Imre: Logisztika a 21. században. – kiegyenlítő szerepe van abban az esetben. A raktározás és a raktár definíciója14 A raktározás sajátos szerepet tölt be a kitermeléstől a felhasználásig terjedő komplex folyamatrendszerben. 5. III. Budapest. hanem komplex létesítmények. A raktárak a részfolyamatok összekötő elemei. befogadóképességük. ha a termelési és elosztási folyamat működési sebessége különböző. 1999. valamint mozgatási rendszerük teljesítőképessége lehetővé teszi a szükség szerinti ki. sőt a nemzetközi kereskedelmi mobilitást fokozza.és betárolást. A raktárak nem épületek. A raktározás tehát valamely folyamatrendszer meghatározott technológiájú. majd tovább adják. megfelelő építészeti és egyéb körülmények kialakítása segítségével megőrzi. Budapest. A raktár pozitív és negatív tényezői15 A raktár pozitív tényezői az alábbiak lehetnek: – a raktár a termelés folyamatosságát rendelkezésre állásával biztosítja. – a belföldi. technikaiés munka-erőigényű alrendszere. amelyek a megelőző és a követő részfolyamatok anyagáramlás intenzitás változásának kiegyenlítése céljából árukészleteket gyűjtenek.III. – a nyers. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. amelyeknek van sajátos kapcsolatrendszerük és belső folyamatuk. amelyek az áruk minőségét és mennyiségét veszteség nélkül megőrzik. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). 5. 14 dr. félkész vagy késztermékek minőségét.

de lehet teljesen önálló létesítmény. mely általában a termelő-. III. akár vállalat is. – készáruraktár a termelés vagy az összeszerelés befejezése után. – az építmény. Budapest. – a logisztikai folyamat ezen a területen történő megállítása az átfutási időt növelheti. században. részegység-raktár. illetve tárolótér megfelelő mértékű kihasználása nem minden időszakban biztosítható. ezért elhelyezkedésüket és jellegüket sajátos funkciójuk határozza meg. elosztóraktárnak is tekinthetjük. 5. alkatrész-. egy termelési folyamat műveletei között.A raktár negatív tényezői lehetnek: – a raktár általában jelentős beruházási és üzemeltetési költséget igényel. – ha a készáruraktárnak közvetlen kapcsolata van az értékesítés helyeivel. mely tehát szorosan a termelési logisztikához tartozik. ekkor az elosztási logisztika szerves része.. Raktárak csoportosítása16 A logisztikai folyamatban a raktárak különféle alrendszerekhez kapcsolódhatnak. 3. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. illetve szerelőüzem bemeneti oldalán található. – közbenső (félkészáru)-raktár. 24 . mely létesülhet a termelőüzem területén. 16 Knoll Imre: Logisztika a 21. 1999. Ennek alapján a főbb raktártípusok a következők: – alapanyag-. ezért a beszerzési logisztika részének is tekinthető.

sz. 1999. – magasraktári tárolású. 73 p. – részben helyhez kötött (az áruk forgási sebessége alapján). században. A raktárak kialakításuk szerint a következőképpen csoportosíthatók: – tömbös tárolású. Budapest. 3. Az áru elrendezése a raktárban lehet: – helyhez kötött (előre meghatározott módon). Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. – kaotikus elrendezésű (tetszés szerinti elrendezés). ábra. – polcos tárolású. sz.. ábra FOGYASZTÓK elosztási logisztika ELOSZTÓRAKTÁR KÉSZÁRURAKTÁR üzemen belüli logisztika FÉLKÉSZÁRU-RAKTÁR ALAPANYAGRAKTÁR beszerzési logisztika BESZÁLLÍTÓK Raktártípusok a logisztikai folyamatban Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21.Ezeknek a raktártípusoknak a teljes logisztikai rendszerben való elhelyezkedését mutatja a 3. 25 .

amelyek az alábbiak: – a megrendelések igény szerinti kielégítése. A tárolt készleteknek az a feladatuk. A logisztikai követelményrendszernek megfelelő raktározási tevékenységet tehát két dolognak kell jellemeznie. A raktározás funkciói17 A raktározás két alapvető funkciója a tárolás és az ellátás. míg az ellátási funkció a következő felhasználási fázis igényei szerinti áru rendelkezésre bocsátását jelenti. A raktározás szerepe a logisztikai ellátási láncban folyamatosan nő.III. technikáikkal és szervezési módszereikkel az ellátási lánc stabil tagjává válnak. 26 . amelynek csak akkor tudnak megfelelni. nagy pontossággal és rugalmassággal. 5. A logisztika alapvető követelménye a mindenkori vevő igényeinek minőségi kielégítése. A tárolási funkció a raktározást megelőző fázisban létrehozott termékek állagmegőrző elhelyezését. 4. Ez azt eredményezte. ha a két funkció összhangban áll egymással. 17 Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. hogy tegyék lehetővé az ellátási tevékenység minőségi lebonyolítását. ha technológiájukkal. hiszen az ellátási lánc egymást követő szakaszai éppen a közöttük lévő raktárakban kapcsolódnak egymáshoz és a raktárak gócpontját képezik az áru-és az információáramlásnak egyaránt. gyors átfutási idővel. A raktározás azonban csak akkor lehet hatékony. hogy az ellátási funkció előnyt élvez a tárolási funkcióval szemben. MLBKT tanfolyami anyaga. 1998. Ez a kiemelkedő szerep kihívást jelent a raktárak számára. – a megrendelések megfelelő szintű kielégítéséhez szükséges minimális készletek tárolása.

ezért a szükségesnél magasabb készletek nem fedik fel a termelési folyamat azon pontjait. szezonális cikkek időszakosan előzetes. különös tekintettel a beszerzés gyakorlatára. A raktártervezés kulcskérdése. 5. A készlet nagyságát gazdasági és fizikai tényezők egyaránt befolyásolják. problémákat takarnak el. A vállalat célja. Ha készletekről beszélünk. mennyit. A Remy Automotive Hungary Kft. A raktári tárolókapacitás meghatározásának alapját az áruforgalom lebonyolításához szükséges készlet nagysága adja. de nem előre rögzített ütemezésben gyártanak). hogy a készletek lekötött pénzeszközöket jelentenek. 5. hogy az ellátási láncban az elemek optimálisan kapcsolódjanak egymáshoz. a termelési folyamatokban gyors változások következnek be (ugyanazon a soron többféle terméket váltakozva. Készletgazdálkodás18 A raktározás a készletezéssel összefüggő folyamat. és hogy a működtetésük megfelelő költségszint mellett valósuljon meg. Másrészt a készletek termelési zavarokat. hogy a termelési folyamat olcsóbb és jobb minőségű legyen. A raktárak nagyságát a tárolandó áru jellemzői (mit. (Budapesti gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 27 . Szakdolgozat. ahol fejlesztésre van szükség. ellátási lánc menedzsmentjének vizsgálata. vagy utólagos tárolása Radvánszki István. Az anyagi folyamatok során a termékek mozgásai megszakadhatnak. amihez viszont elengedhetetlen egy bizonyos nagyságú készletszint. meg kell említeni egyrészt. hol illetve hogyan kell tárolni) határozzák meg. így jelenlétük költségesebbé teszi a termelést. 2005. meddig. hogy a raktározási feladatnak megfelelő méretű kapacitást hozzanak létre. A váratlanul fellépő problémákra való rugalmas reagálás biztosítja a vállalat versenyképességét. Ezt a mennyiséget szokták készletnek nevezni. vagyis hogy meglegyen a folyamatos belső mozgás. A vállalatnak a következő okokból van szüksége készletre: – – – 18 a termelési folyamatok zavartalanságának biztosítása miatt (változó vevői igényekre való gyors reagáló képesség). A megállás során mindig megjelenik egy bizonyos mennyiség.III.

Az iparágban elfogadott készletnagyság kettő legfeljebb három hónapi felhasználásra elegendő készletmennyiség. a beszállítóktól beérkezett. késztermék készletről). Ez rengeteg lekötött pénzösszeg megtakarítását eredményezhetné. de a rendelt mennyiségeket meghaladó termékek. Az ezen felüli mennyiségek egyrészt foglalják a helyet a raktárakban. ha készlet nélkül működhetne a vállalat. a különböző időpontokra esedékes beszerzési rendelések összevonása. Így a vállalatnak. Az éven túli készletek csökkenésének egyik gátló tényezője. hogy értékesíteni tudja nekik az érintett alkatrészeket. ha a termék beszállítójával köt visszavásárlási megállapodást a cég. 28 . Az éven túli készleteknek a kialakulásához több forrás is vezethet: – bizonyos alkatrészek nem kerülnek termelésbe. Bizonyos tételeknél előfordulhat. hogy bármely pillanatban friss és naprakész tájékoztatást kaphassanak az érintett személyek az aktuális állapotról (pl. Mivel a készletek nagyságának jelentős hatása van a vállalat gazdálkodására.Az ideális eset persze az lenne. elengedhetetlen egy pontos és friss készletnyilvántartás.: alapanyag készletről. másrészt emberi erőforrást vonnak el más fontosabb feladatoktól. hogy készletet tudjon csökkenteni új vevőket kell keresnie. hogy éven túli készlet is van belőlük. mert a mérnökök által készített darabjegyzékben megadott új termékbe történő beépülési aránya eltér a valóságtól. amelyeknek a magas értéke nagy problémát jelent. nem megfelelő odafigyeléssel végzett beszerzési rendelések. hogy ezek nagy része már hónapok óta nem került és előreláthatólag nem is fog termelésbe kerülni. a beszerzési rendelés esedékessége előtt beérkező tételek. túl magas biztonsági készlet. A vállalatok informatikai rendszere lehetővé teszi. Megoldást jelenthet még. – – – – – – a vevői rendelések teljesítéséhez szükséges beszerzések után történő vevői rendelés törlése.

pds. hogy ha az árukban lekötött tőke a bankba kerülne. tárolás és a kapcsolódó tevékenységek költségei I. időszakos leállását okozhatja. géprendszer). a nagyobb és különleges tárolókapacitás igény eredményezhet nagy raktározási költséget. A készletek csökkentése viszont nem eredményezhet anyag vagy áruhiányt.hu/ujsagok/transpack/index. annál rövidebbnek kell lennie a raktározási folyamaton való átfutási időnek. melyek a termékek tárolásával kapcsolatban merülnek fel. http://www. A raktározás során felmerülő költségek a logisztikai összköltségeknek nagy hányadát teszik ki. A raktározás költségei19 A raktározási költségek mindazon költségeket jelentik. Dr. akkor az érte kapott kamatnak felelne meg. a raktározásban résztvevő dolgozók bérétől.html Letöltés dátuma: 2007. A forgóeszköz lekötöttség úgy számítható ki. méretétől. 19 Prof. állvány. november 18. a tárolt mennyiséget és a tárolási időt. Cselényi József: Raktározás. a raktári berendezések értékétől (épület. Vagy ha a nevezett pénzösszeg hiányzik. A raktározási költség egyenesen arányban nő az áru értékével. 29 . ha a termelésiszolgáltatási-ellátási folyamatban lecsökkentjük a tárolók számát. A tárolás is költségnövelő tényező. akkor a bankból felvett ezen pénzösszegért fizetett kamat jelenti a forgóeszköz lekötöttséget. A nagy értékű tőkelekötés elkerülésének érdekében minél nagyobb értékű az áru. 6. A nagy térfogatú és különleges kezelésű. A raktározás költsége függ a raktározott áru értékétől. A raktározási költség csökkenése legkönnyebben úgy érhető el. tömegétől.III.pointernet. 5. hiszen az a termelési-szolgáltatási folyamat zavarát. mert tárolása forgóeszköz lekötöttséget jelent.

ez alatt az idő alatt az áru nem sérülhet meg. A raktározási költségek csökkentése érhető el. nem romolhat meg.Az a költségcsökkentő elv. – A raktározás során az áru be-és kitárolását rövid idő alatt kell megoldani. – Biztosítani kell az áruvédelmét a tárolási idő alatt. a "percre kész" kiszállításnak. csak korlátozottan érvényesíthető. csak géppel kiszolgálható állványos tároló rendszert követel meg. ha sikerül a termelési-logisztikai feltételeit megteremteni a "percre kész" beszállításnak. Ez esetben elmarad az alapanyag. ami gépesített-automatizált kiszolgálást igényel. hogy csökkenteni kell a raktári berendezések értékét. ill. ill. mert a tárolási folyamatnak egyidejűleg több követelményt kell kielégíteni: – A raktár alapterületének minimálisnak kell lennie a kisebb költség eléréséhez. azonban a kis alapterület igény nagy magasságú.és készáru raktározás. közvetlenül a gyártósor elején történik a beszállítás. szerelősor-csomagolósor végéről kerül sor a kiszállításra. nem keveredhet. ehhez megfelelő segédeszköz és számítógépes raktárnyilvántartás alkalmazása szükséges. 30 .

Komissiózó állványrendszerek a statikus (polcos rendszer). egyéb kiegészítők optimális keveréke. november 11. Kisebb raktár esetében ez az egyszerű manuális vagy iratokkal történő nyomon követés (bevételezési bizonylat. – Az irányítási rendszer: Az irányítási rendszeren belül. stb. 20 31 . vonalkódos nyomon követés. kitárolást. 7. – A tárolási rendszer: A tárolási rendszer jellemzően és ideális esetben a raktárban tárolt áruféleségek alapján alakul ki. Raktártechnológia20 A logisztika követelményrendszerének megfelelő raktár mindig jól meghatározott feladat ellátására létesül. a készletezést (tárolást) és az árukiadást. tömbtárolás) egészen a teljesen automatizált magasraktári állványrendszerek kialakításáig. valamint az ezekhez tartozó görgős pályák. kiadási bizonylat). Ezek lehetnek a legegyszerűbb raktározási módoktól (pl. illetve a raktárban tárolt áruféleségek jellegéhez igazodik az irányítási folyamat. Kubicsek Zoltán−Dián István: A raktár szerepe www. – A komissiózási rendszer: Itt a hagyományos értelembe vett raktározáson kívül valamilyen előkészítő vagy kitárolási folyamat is a raktárban valósul meg.hu letöltés dátuma: 2007. amely alapvetően meghatározza a raktár kialakítását. amelyek a következők: – A raktárban zajló folyamatok: Alapvető folyamatok közé sorolhatjuk a raktári betárolást. amely modernebb eszközökkel (számítógépek. 5. raktározási bizonylat. munkafolyamatait. dinamikus (görgős állvány rendszerek). Azonban általában egy raktárban több olyan folyamat kapcsolódik egymáshoz. technikai és irányítási rendszerét.tranzit. A raktártechnológia az az átfogó fogalom.III. mindig az adott raktár jellegéhez igazodóan kapcsolódik.) sokkal rugalmasabban és hatékonyabban történik. Ez a feladat az. amely magába foglalja a raktár működésének összes körülményét.

logisztikai cég elosztó központja). Az. hogy kevesebb munkaerő szükséges. Minél korszerűbb technikai eszközökkel van felszerelve egy raktár. – A munkaerő szükséglet: Szintén az adott raktár jellege és technikai felszereltsége határozza meg. – A raktár külső kapcsolatrendszere: Jelentős mértékben meghatározza a kapcsolatrendszert a piacon betöltött szerep (gyártó cég raktára. vagy egy eleve kiválasztott technikai eszközhöz igazítják utólag a technológiát.– A technikai eszközrendszer: A raktár működtetéséhez szükséges eszközrendszert jelenti (maguk a tárolóállványok. pontban is megnyilvánul. hogy milyen technológiai eljárást alkalmaznak. Ezért nem létezik az ún. illetve a ki és bemenő áruvolumen mértéke. de létszámban előfordulhat. az anyagmozgató eszközök és az adott raktárépület infrastruktúrája). Ez a tény a III. milyen raktárakra van szükség. – A raktártechnológia mindig egyedi: Nincs két egyforma raktártechnológia. 10. Bizonyos részfolyamataiban. Az utóbbi ritkán eredményez optimális megoldást. amelyet minden változtatás nélkül lehet alkalmazni különböző helyeken (különféle árutípusok raktározásához más-más technológiai eljárás tartozik). milyen anyagmozgató eszközre stb. valóban meghatározza azt. de összességében mindig van valami különbség. Értelemszerűen az adott raktár mérete és területe is meghatározza a szükséges emberi erőforrás mértékét. A mai piaci életben ezt teljesen az adott raktár jellege határozza meg. 32 . hogy milyen árut raktároznak. hogy azokból a működtetés követelményeinek legmegfelelőbbet tudja kiválasztani. 5. műszaki megoldásaiban elképzelhető hasonlóság vagy azonosság. annál kvalifikáltabb. Ma már a tervezőnek olyan hatalmas eszközválaszték áll a rendelkezésére. A raktártechnológiával kapcsolatban két tényezőt kell szem előtt tartani: – A technológia elsőbbsége a technikával szemben: Az eszközök a raktározási technológia igényei szerint kerülnek kiválasztásra. „típustechnológia”.

a raktározásban egyre újabb és újabb technikai megoldások tűnnek fel. november. (Erről bővebben a III. 33 . stb. Ezeknek a tényezőknek köszönhetően az alkalmazható raktározási technikák is jelentősen módosulnak. 8. 5. A változások legfőbb okai a globalizáció és a fogyasztási igények jelentős módosulása és az egyre inkább a minőségre való törekvés a mennyiséggel szemben.III. – egyre nagyobb teret kap a raktározás-technikában is az automatizálás. 21 Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www. A raktározás-technikában a tárolandó áru kezelhetősége szerint megkülönböztetünk darabárukat és ömlesztett anyagokat. vevői igények minőségi kiszolgálására törekvés alakítja az egyre elterjedtebb számítógépes megoldásokat.: automatizált tároló rendszerek. 5.pointernet. mások előtérbe kerülnek. ábra mutatja a raktározási rendszerekben alkalmazható darabáruk elhelyezésére szolgáló tárolás-technikák általános felosztását.hu/ujsagok/transpack/ Letöltés dátuma: 2007.pds. A 4. A módosulások alapvetően a következő területeken jelennek meg: – bizonyos raktározási technikák háttérbe szorulnak.). 15. hogy a termelési és szolgáltatási folyamatokban jelentős változások zajlottak le a közelmúltban illetve zajlanak még manapság is. Ennek alapvető oka. Raktározási technikák21 Ahogy az ipar minden területén. 9. sz. melyeknél a technikai megoldások jelentősen különböznek. A minőségre. például a számítógépes raktárirányítást. – az egyes raktározás-technikai változatok paraméterei módosulnak. pontban). – újszerű tárolási feladatoknál újszerű tárolás-technikák is megjelennek (pl.

pointernet. 15.html Letöltés dátuma: 2007. november. A hagyományos tárolás-technikai változatokat a következőképpen lehet jellemezni: – Az állvány nélküli tárolás esetén a tárolási egységek közvetlenül egymásra kerülnek elhelyezésre.4. 34 . – Soros állványos tárolás esetén a tárolási egységek egy állványrendszer rekeszeiben kerülnek elhelyezésre.hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409. sz. ábra TÁROLÁSI MÓDOK Statikus tárolási módok Dinamikus tárolási módok Állvány nélküli tárolás Tárolás anyagmozgató berendezésen Körforgó állványos tárolás Soros állványos tárolás Átjárható állványos tárolás Átmenő görgős tárolás Eltolható állványos tárolás Tárolás-technikai változatok Forrás: Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www.pds.

– A körforgó állványos tárolás olyan dinamikus tárolási módot jelent. megfelelő méretű kiszolgálóeszköz segítségével történik. – a raktározást kiszolgáló folyamat jellemzői. Ebben az esetben a tárolást az adott anyagmozgató berendezés végzi. ha a tárolóállványokat közvetlenül egymás mellé helyezzük és a be-. egy (vagy két) adott tengely körül körbeforgatható.– Át-. illetve kitárolás az állványokon keresztül. ha a tárolási egységek valamely anyagmozgató berendezésen kerülnek tárolásra. Egy adott raktározási rendszerben alkalmazható tárolás-technika megválasztásánál két tényezőt kell figyelembe venni: – a tárolni kívánt termékek jellemzői.és kitárolási munka és időszükségletének csökkentésére. – Tárolás anyagmozgató berendezésen: Mozgó tárolásról akkor beszélünk. A betárolás a lejtő magasabb. aminek következtében a tárolóhelyek vízszintes vagy függőleges síkban elmozdulnak a be. vagy azzal párhuzamosan elmozdíthatók. 35 . hanem tároló-peremeken történik. – Eltolható állványos tárolásnál az egységeket tartalmazó állványok a tárolási síkra merőlegesen. csökkentve ezzel a kiszolgálások helyszükségletét. – Utántöltő állványos (átmenő görgős) tárolásnál a tárolási egységek adott lejtési szöggel kialakított görgős csatornákba kerülnek elhelyezésre. a kitárolás az alacsonyabb végén történik. illetve bejárható állványos tárolásról akkor beszélünk. ahol a tároló. Ennél a tárolási módnál a tárolás nem tároló-felületen (polcon). a tárolási egység a gravitációs erő segítségével kerül a betárolási pontról a kitárolási pontra.

36 . általában mobil eszközökkel kiszolgált raktárak. A raktározás-technikában egyre inkább szükségszerű folyamattá válik a tároló magasság növelése. amelyekben a tárolási magasság az általános célú emelőtargoncák által elérhető átlagos tárolási magasságot meghaladja. ami az automatizált magasraktárak elterjedését eredményezte. mekkora helyet foglal el). A magasraktárak elterjedésének oka tehát a tároló magasság növelésén kívül a raktártechnológia fejlődése és a terület kihasználásra való törekvés. automatizált működtetésű.A termékjellemzők közül a raktározási technika megválasztását befolyásoló legfontosabb tényezők: – a tárolandó termékféleségek fajtája (milyen termékről van szó. – a tárolandó áruk mennyisége. illetve levételét onnan az állványok közti folyosókban mozgó felrakógépek vagy felrakótargoncák végzik. gépi működtetésű. és az áruknak állványokba helyezését. A raktározási rendszerek kiszolgálását tekintve a következő típusú raktárak a jellemzőek: – – – manuális kiszolgálású raktárak (csak emberi erőforrás szükséges). mobil eszközökkel kiszolgált raktározás. – a tárolandó termékféleségek forgási sebessége (pl. A magasraktárak a darabáruk elhelyezésére szolgáló olyan állványos tárolási rendszerei.: milyen gyakran van rájuk megrendelés).

– a raktárak helyszükséglete kicsi. – körforgó állványos tárolás. 37 . hiszen egyszerűen és olcsón megvalósítható. sok esetben bonyolult matematikai módszerek. stb. – átmenő görgős tárolás. nagy kapacitású tárolók esetén elterjedt a magasraktárak alkalmazása. A korszerű raktározási rendszerekben alkalmazott tárolás-technikák általában a következők: – állvány nélküli tárolás. Természetesen a korszerű raktározási rendszerek tervezése. – tömbös elrendezésű. működtetése és irányítása nem egyszerű feladat. Felhasználási céljától függően különböző elrendezési változatok fordulhatnak elő. – a kiszolgáló személyzet. de a korszerű gyártási folyamatokat kiszolgáló raktározási rendszerekben is elterjedt.és betárolási móddal. alapterület kihasználtsága nagy. számítógépes megoldások alkalmazását igényli. illetve eszközök irányítása optimalizált. eszközzel történik a kiszolgálásuk. – blokkos elrendezésű. hatékony ki. – soros állványos tárolás. – a raktári forgalomhoz leginkább igazodó. – speciális esetekben alkalmazott tárolás-technikák. melyek közül a legelterjedtebbek: – soros elrendezésű. – a tároló helyek geometriai kialakítása illeszkedik a tárolt egységek geometriájához. Az állvány nélküli tárolás egyike a legrégebben alkalmazott tárolási módoknak. A korszerű raktározási folyamatok legfontosabb jellemzői a következők: – teljes körű számítógépes nyilvántartási rendszerrel rendelkeznek.A raktározási technikák egyre korszerűbbekké válnak.

ahol az egyes termékekből nagyobb mennyiség kerül elhelyezésre. Gyakorlatilag mindenfajta darabáru illetve egységrakomány tárolására alkalmassá tehető. hogy nehezen megoldható. amelyek a halmozhatóság miatt általában nagy teherbírású. könnyebben megkereshetők. Kiszolgálható 38 . A polcok és az állványrendszer variálhatóságán kívül fontos tényező az állványok között kialakított kiszolgáló folyosó mérete és száma. vagy speciális raktári felrakógépekkel is. A soros állványos tárolás kiszolgálását tekintve is univerzális. Ez azt jelenti. hogy az először raktározásra került árut szállítsák először. mind a hagyományos. mind pedig a magasraktárak esetén. A soros állványos tárolás esetében az egyes polcrendszerek mérete illetve szerkezete széles határok között változtatható. mobil eszközökkel. Ebből kifolyólag mind homogén. mind a gépesített tárolás. A soros állványos tárolás a leggyakrabban alkalmazott tárolási mód. ami függ a kiszolgáló eszközök paramétereitől és a tárolórendszer funkciójától is. hiszen ha kódszámot kapnak az áruk. A korszerű raktározási rendszerekben általában egységrakomány-képző eszközben helyezik el a termékeket. vagy önhordó egységrakomány-képző eszközök. többféle teherbírási változattal.A soros elrendezést elsősorban inhomogén termékstruktúra. a tömbös elrendezést homogén termékstruktúra. sőt az állvány szerkezete állítható. Számítógépes. zónánkénti nyilvántartás esetén ez orvosolható. manuálisan. a blokkos elrendezést olyan inhomogén termékstruktúra esetén alkalmazzák. mind pedig inhomogén termékstruktúra esetén hatékonyan alkalmazható. hogy a FIFO (First-In-First-Out) elvet nehezen lehet betartani. A tömbtárolás egyik jelentős hátránya.

és betárolási munka. ahol a tárolócellák két párhuzamos síkban (vízszintes. de a termelési folyamatok igényelhetik alkalmazásukat. 39 . A speciális esetekben alkalmazott tárolási technikák például a következők: – átjárható állványos tárolás. A működtetéskor valamennyi egység megindul a pályán.A körforgó állványos tárolás célja a kiszolgálási munka csökkenése. – anyagmozgató gépen történő tárolás. Ebből kifolyólag a körforgó állványos tárolás alkalmazhatósága elsősorban kisméretű. vagy függőleges) helyezkednek el. illetve a függőleges irányban mozgó megoldásokat alkalmazzák. a függőlegesen körforgó állványt páternoszter tárolónak (több emelet magas is lehet) nevezik. – eltolható állványos tárolás. és mindaddig mozgásban marad. Mivel a kiszolgálás során a cellákkal együtt a tárolt egységek is mozognak. Az átmenő görgős tárolást magasraktárak esetén is gyakran alkalmazzák. Korszerű raktározási folyamatokban elsősorban a homogén csatornák használata előnyös. alkatrészek és szerszámok esetén gazdaságos. illetve a kiszolgálások időigénye számottevően nagyobb lehet. A speciális esetekben alkalmazott tárolási technikák közé olyan tárolási módok tartoznak. amíg a kívánt tárolási egységet tartalmazó állványrekesz az átadóhelyre nem érkezik. Ezek előfordulása nem túl gyakori. nagy értékű termékek. A vízszintesen körforgó állványt mozgó állványnak (hossza 10-60 m). A körforgó állványos tárolók közül leggyakrabban a vízszintes. amelyek általában csak bizonyos tárolási feladatoknál fordulnak elő. a rendszer működése jelentős energia befektetést igényel. amit az egyes tárolócellák mozgatásával érnek el. stb. inhomogén esetben a ki.

Az átjárható állványos tárolás elsősorban nagyméretű, homogén egységrakományoknál, viszonylag állandó termékstruktúra esetén, az eltolható állványos tárolás elsősorban kisméretű, inhomogén egységrakományoknál alkalmazható. Az anyagmozgató gépen történő tárolást olyan folyamatokban alkalmazzák, ahol a tárolás a technológiát kiszolgáló anyagmozgató berendezésen történő elhelyezéssel egyszerűen megoldható. Viszonylag kis mennyiségeknél és rövid tárolási időknél gazdaságos.

40

III. 5. 9. Számítógépes raktárirányítás22

A raktári rendszerek rugalmas, hatékony működéséhez a korszerű raktározás-technikai megoldások mellett megfelelő számítógépes raktárirányítási rendszer alkalmazására is szükség van. A számítógépes megoldások tehát fontos szerepet játszanak, amelyek segítségével egyszerűbben végezhetőek el a raktározási tranzakciók irányításai, és amelyekkel mindig aktuális, naprakész információt lehet kapni. A számítógépes raktárirányítás az utóbbi időben jelentős fejlődésen ment keresztül. A nagy irányú fejlődést leginkább a minőség okozta. Korábban a mennyiségi növekedés volt a jellemző, amely a minél nagyobb gépesítést és automatizálást preferálta, később a piacok telítődése és az élet minőségének javulása miatt egyre inkább a minőségre való törekvés került előtérbe. A raktározásban a minőség a kiszolgálási minőségre vonatkozik, amelynek két alapvető paramétere a gyorsaság és a pontosság. A nagy mennyiségű áruválaszték nyilvántartása a számítógépen, a nyomonkövethetőség miatt, ezt a két paramétert (gyorsaság és pontosság) el is éri. A korszerű raktári informatikai rendszerek alkalmazásának számtalan előnye van. Például nem megfelelő informatikai támogatottság miatt nem megfelelő mennyiségű áru kerül kiszállításra. Ez esetben utólagos korrekcióra van szükség pl.: pótszámlázás, jóváírás, pótszállítás, visszáru kezelés. Emellett a megrendelőnél elszenvedett anyagi vagy presztízs veszteség is nagy hátrányt jelent.

22

Véry Zoltán: Raktárlogisztika http://miau.gau.hu/miau/28/rl2.ppt Letöltés dátuma: 2007. november. 20. Dr. Illés Béla: Az elosztási logisztikai folyamat tervezésének és működésének stratégiái V. http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/transpack/ Letöltés dátuma: 2007. november. 20.

http://hu.wikipedia.org/wiki/SAP_AG Letöltés dátuma: 2007. november. 21

41

A számítógépes készletnyilvántartás általában a következőket tartalmazza: – az árukra vonatkozó adatok (megnevezés, kódszám, egységár, tömeg,); – a beérkezésre vonatkozó adatok (dátum, bevételi bizonylat szám, beérkezett mennyiség); – kiadásra vonatkozó adatok; – a tárolóhelyre vonatkozó adatok (a tárolóhely megjelölése, kódszáma). A raktárirányításnál és raktárnyilvántartásnál a következő feladatok jelennek meg, amelyeknek számítógépes megoldásai is lehetnek: – raktárba történő beérkeztetés folyamata: beérkezett áruk azonosítása; beérkezett áruk raktárhoz való hozzárendelése; beérkezett termékek számára raktári hely kijelölése; beérkezési folyamatban használt anyagmozgató eszközök feletti diszponálás; a beérkezett áru raktárhoz történő szállítása. – raktárba történő betárolás folyamata: diszponálás a raktárt kiszolgáló berendezés felett; termék betárolása a raktár adott helyére; a raktári nyilvántartás korrigálása a végrehajtott tevékenység alapján. – raktárból történő komissiózás folyamata: a komissiózási igény kielégítéséhez raktár hozzárendelése; a komissiózási igény kielégítéséhez termékek kijelölése a raktárban; komissiózás végrehajtása; diszponálás a komissiózást végző berendezés felett; raktárállapot korrigálása az elvégzett komissiózás alapján. 42

– milyen minőségben. szállítóeszköz megrakása. amely lehetőséget biztosít az elektronikus kereskedelem megvalósítására. 43 . – milyen határidőre. azonnali válasz adható az e-kereskedelem felhasználásával a felhasználói igényekre. – milyen mennyiséget. gyors elosztási folyamat megvalósítása.– raktárból történő kiszállítás folyamata: felhasználói igények alapján készült komissiók hozzárendelése a kiszállító eszközhöz. lehetővé válik a termelő vállalat és a felhasználó vállalat számára átlátható. A jelentkező igények e-kereskedelemben való kezelése gyorsabb kommunikációs csatornát eredményez. – kinek a részére kell biztosítani az ellátás folyamán. másrészt megoldható a megrendelés percrekész nyomon követése. – milyen feltételekkel.: szállítólevél). A felhasználótól érkező igények kezelésekor a következőket szükséges meghatározni: – milyen típusú termékből. kiszállítás indítása. rakodást végző berendezés feletti diszponálás. Mivel a számítógépes raktárirányítás percrekészen ismeri a raktározási folyamatok és a raktárállapot helyzetét. A logisztikai ellátási láncban a termelő és a felhasználó között egyre több helyen alkalmaznak elektronikus adatcsere (EDI) kapcsolatokat. mint a hagyományos megrendelés-feladás. a kiszállításhoz szükséges dokumentumok elkészítése (pl.

Az SAP a világ vezető integrált vállalatirányítási rendszere. Az EDI kapcsolat bevezetésének hátránya. Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung” adatfeldolgozásban. A rövidítését később átértelmezték. aminek jelentése „rendszerelemzés és programfejlesztés”. Az SAP AG 1972-ben alakult Németországban. az új „Systeme. Szerte a világban 1500 partnercég értékesít SAP licenceket. – megvalósíthatóvá teszi a JIT (Just In Time)-elvű elosztást. Integrált vállalatirányítási rendszer alatt egy adott vállalat minden vállalati folyamatát. lefedő programcsomagot értünk. az SAP-t. – kontrollált elosztási tevékenységet eredményez. mely az üzletviteli megoldások területén kimagasló szám.Az EDI kapcsolat bevezetésével az elosztási tevékenységnél a következő előnyök érhetők el: – strukturált információ automatikus továbbítása az elosztási tevékenység résztvevői között. hogy a bevezetés a résztvevők körében jelentős tevékenység-átszervezést és költséget igényel. eredeti neve „Systemanalyse und Programmentwicklung”. kis és középvállakozások. Összességében 12 millió felhasználó használ SAP rendszert. Az SAP ágazatspecifikus megoldásait több. Az SAP-n keresztül a számítógépes nyilvántartás és raktárirányítás igencsak leegyszerűsödik. nagyvállalatok egyaránt. – nagymennyiségű papírmunkától mentesít. alkalmazások és termékek 44 . végzi a rendszerek bevezetését és látja el azok támogatását. Az EDI azonban hosszútávon kifizetődő az említett előnyök miatt. Az SAP AG jelenleg a világ harmadik legnagyobb szoftvercége. melynek leányvállalata a SAP Hungary Kft 350 főt foglalkoztat. – kisebb raktárkészletekkel megoldható az elosztás. A következőkben szeretnék röviden bemutatni egy számítógépes szoftvert. név jelentése: Rendszerek. mint 120 országban hozzávetőleg 32 000 vállalat használja.

ahol Nagy Attilával beszélgettem vállalatáról és a raktározás módjáról. pontban. Táblázatokkal illusztrálom a nyilvántartást az árubeérkezés után.és Fagazdasági Termékeket Forgalmazó Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnál jártam. pontban foglaltam össze. Több céget kerestem meg. 1. Ennek a résznek a végén egy példán keresztül bemutatom. 10. hogy segítsenek jobban belelátni raktározásuk folyamataiba. Ennek eredményét az 5. a vállalat egyik munkatársával folytatott interjú alapján.III. melyek alapján elkészülhetett a szakdolgozat ezen része. Az utána következő részben. 45 . Kutatási módszerek közül a primer kutatást választottam. 10. ezen belül is az interjút. Két vállalattal sikerült interjút készítenem. 10. a gyártás alatt illetve a gyártás után. amint a bevezetésben is említettem több-kevesebb sikerrel. Először a NANORB Erdő. Raktározás a gyakorlatban Ebben a részben szeretném kutatásaim eredményét bemutatni. azaz az 5. a vállalat nevét az interjúalany kérésére nem szeretném megnevezni. 2. 5. hogy hogyan változnak az adatok a számítógépes nyilvántartási rendszerben az egyes raktározási folyamatok során. egy termelő vállalat raktározását mutatom be.

Az integráció elsősorban a szaktanácsadásra vonatkozik az integrált erdőgazdálkodók gazdasági. Az integrátorok az FVM-ben (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban) bejegyzett erdőgazdálkodók. A cég 1996. 46 . A NANORB Kft.nanorb. Zala megye területére vonatkozó működési területtel. november. Olaszország és Szlovénia.III. szeptember 1-jétől kezdte meg működését mint betéti társaság. 2004. november. Nagy Attila Norbert (NANORB Kft. pénzügyi döntési szabadságának teljes körű tiszteletben tartása mellett. Fő tevékenységi körük 1996 és 2001 között: – faanyag ügynöki nagykereskedelme (rönk. Az integráltak részére nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztését kiemelt feladatuknak tekintik. – közúti teherszállítás. fűrészáru-értékesítés). 2004. vagy röviden NANORB Kft. raktározásának bemutatása23 A NANORB Erdő. 5.). A társaság export értékesítésének cél országai Ausztria. 22. 23 Interjú. 23. december 31.és fagazdasági termék forgalmazásával. 10. 1. 16 óra http://www. július 7. 2007. tűzifa.-től a cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság. akik saját erdőgazdálkodási tevékenységükön túl más magánerdő tulajdonosok erdőgazdálkodásának szakirányítását végzik.-től integrátorként működik.és Fagazdasági Termékeket Forgalmazó Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.hu/ Letöltés dátuma: 2007. már több mint egy évtizede foglalkozik erdő.

– Faanyag nagykereskedelem: Két 40 tonnás darus szerelvénnyel szolgálják ki a különböző faválasztékok vásárlóit. fő tevékenységei a következők: – Erdőgazdálkodás: Az erdőgazdálkodási integrációjuk jelenleg 2700 ha zalai magánerdőt ölel fel. bírósági eljárásokban. – Fuvarozás: Az előbb említett kamionokkal is vállalnak. Dunántúli Magánerdős Nap A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) a magyar magánerdő-gazdaság képviselője hazai és nemzetközi téren egyaránt. A Szövetség a magán erdőtulajdonosok. a magántulajdonon alapuló egyéni vagy társas (magán erdészetek.) és a közösségi erdők tulajdonosainak. hogy az erdőterületek Ingatlanok koncentrálódjanak gazdaságos üzemméret szintjére. adás-vételében. Tagja az Erdőtulajdonosok Európai Szövetségének (CEPF) és megfigyelőként részt vesz a Páneurópai Erdőtanúsítási Tanács munkájában. – Erdőingatlanok forgalmazása. értékbecslése: Kezelt erdeik tulajdonosi szerkezete folyamatosan a változik. – MEGOSZ érdekképviseleti munka. cseréjében. gazdasági társaságok. szövetkezeti erdészetek.A NANORB Kft. október 7-én. termelői csoportok. gazdálkodóinak országos érdekképviseleti szerve. Céljuk. erdőszövetkezetek. – Erdőgazdálkodási igazságügyi szakértés során eddig már közel 50 ügyben segédkeztek rendőrségi. Szakszemélyzete ehhez négy fő erdőmérnök és két erdésztechnikus. 47 . ezek társulásai és közös vállalatai stb. erdőbirtokossági társulatok. megszervezése 2006. elsősorban illetve integrált erdőgazdálkodóiknak fuvarozást visszfuvarok szervezését is bonyolítják. értékelésében működnek közre.

A magánerdőkben az erdészeti és az erdő hasznosításához kapcsolódó szakmai kultúra fejlesztése. A cég saját eszközállománnyal rendelkezik.). amely szükséges az összes erdőművelési.: motorfűrész). hiszen a fapiacon hosszú ideje. nincs piaci és ár-információja. Ez esetben az eladó biztos lehet abban. – fahasználati gépek (pl. Cégük jól ismeri a fapiacot. erdeikben a többcélú és tartamos erdőgazdálkodás megvalósítása. korrekt vevőként ismerik cégüket. szárzúzó. – Piaci árakról információt nyújt: Tájékoztatást adnak az egyes értékesítési relációkban elérhető faárakról. stb. így naprakész információkat nyújtanak az integráltaknak vevők. tájékozatlan a fapiacon. 48 . Erdőgazdálkodási szolgáltatása keretében a NANORB Kft. fahasználati és az erdőhöz kapcsolódó egyéb munkák teljes körű elvégzéséhez.A Szövetség célja a tagok gazdasági és szakmai érdekképviselete. motoros-kasza stb. esetenként a tulajdonos életében egyetlen alkalommal kerül értékesítési helyzetbe. Eszközállomány összetétele: – erdőművelési gépek (ágvágó. az erdővagyon működtetésének segítése tulajdonosainak hasznára. hogy hozzájut áruja ellenértékéhez. erdővagyonuk megőrzése és növelése. vevői bonitás. tekintetében. – Eseti felvásárlási szolgáltatást végez: Igény esetén felvásárolják a faanyagot az integrálttól. érdekegyeztető feladatainak ellátása. fakereskedelmi szokványok. : – Megszervezi az értékesítést: Az erdőtulajdonos ritkán.

nevelővágások szervezése. aprítás. nehéztárcsás talajelőkészítés. – Helyszíni művezetést biztosít: Szakembergárdájuk képes elvégezni az integráltak részére a vágásszervezés. vállalkozói díjakról. – Erdőt őriz. ezáltal értékesítését is. észlelik az erdőt ért beavatkozást. ezt azonnal képesek jelezni az integráltak felé. a maximális árbevétel elérése. Szakembergárdájuk képes elvégezni ezt a feladatot az integráltak részére. felújítás. makkvetés. Tájékoztatást adnak a korrekt erdészeti vállalkozókról.– Választékolást intéz: Az erdőgazdálkodás egyik célja a több évtized alatt megtermelt értékből (faanyag) optimális választék.) tudnak megoldást és segítséget nyújtani. Saját kamionnal is rendelkeznek. – Megszervezi a szállítást: Képesek megszervezni a sok esetben speciális szállító gépeket igénylő faanyag-kiszállítást és mozgatást. – Speciális munkák kivitelezését végzi: Cégük segítséget nyújt speciális erdészeti gépekkel elvégzendő munkák jó minőségben történő kivitelezésének stb. fsz. tuskózás.) megszervezésében (tuskófúrás. szállításszervezés. stb. 16. 49 . – Erdészeti szolgáltatásokat nyújt: Az erdőtulajdonosok legtöbb problémájára irodájukban (Zalaegerszeg. nem tudja nyomon követni a változásokat.(termék-) összetétel biztosítása. amik megkönnyítik a faanyag szállítását. illetve tájékoztatják a teendő intézkedésekről. Mátyás király u. 1. mélyforgatás. szárzúzózás. stb. munkafolyamatokat. Szakembereik rendszeresen járnak az integráltak erdőterületein. felügyel: A legtöbb erdőtulajdonos ritkán jut ki az erdejébe.

szakmai munkákat. termőhelyfeltárás terepi munkáit irányítja: Cégük elvégzi az erdőtelepítésekhez szükséges mintavételezést (talajszelvény kiásása. – Rentábilis erdei munkákat előre finanszíroznak: Pénzügyi segítségnyújtást végeznek az integráltak felé. 50 . melyek a határai. Cégük elvégzi a határok megállapítását. minták levétele) helyszíni talajvizsgálatot. bemérését. bemérését. stb. kitűzését. – Elkészíti az éves erdőgazdálkodási tervet: Megtervezik az érintett területen a következő évben szükségszerű. gödrök visszatemetését. minták eljuttatását a talajlaboratóriumba. állandósítását. – Birtok és erdőrészlethatárok megállapítását. kijelölését és kitűzését végzi: Az erdőtulajdonosok egy része – különösen az osztatlan közös erdőtulajdonok esetén – sokszor nem is tudja. hogy erdeje hol fekszik. erdőbecslési munkákat. – Üzemtervi tevékenységek elvégzésének leigazolását végzi: Szakembergárdájuk képes leellenőrizni és leigazolni az üzemtervben szereplő feladatok elvégzésének szakszerűségét.– Talaj mintavétel. erdőbecsléssel foglalkozik: Szakembergárdájuk képes elvégezni az integráltak részére a nagy szakmai hozzáértést és gyakorlatot kívánó állományfelvételi. – Állományfelvételezéssel. – Erdei vadkárokat mérnek fel: A vadgazdálkodóval való megegyezést. a vadkár elhárításban való aktív részvételben nyújtanak segítséget.

Ha a fák elérik a vágásérettségi kort és az Állami Erdészeti Szolgálat megadja az engedélyt. tárolási költségeiket minimálisra tudják visszaszorítani. 3000040000Ft-ot). hiszen a fának levegőznie kell. A cég raktára Lentiben található és kb. feladatuknak a vevői kapcsolattartást tekintik. Az is előfordulhat. hiszen a jó vevőkapcsolatok kialakításával szinte megszűnik a jelentős többletköltségekkel járó Vevőik nagybani vevők és megbízhatóak. Vegetációs időszak alatt (minden évben márciustól szeptemberig) viszont csak rövid ideig lehet tárolni. akkor értékesebb faválasztékról van szó. Így a raktározási. tűzifaanyag. mert akkor már nedvkeringés miatt gombásodás és faanyagromlás veszélye áll fenn. ahol két darus kamion viszi tovább értékesítés céljából. Az értékesebb faválasztékot feldolgozzák és fűrészáruként értékesítik vagy rönkben pár hétig raktározzák. fűrészárut. Ha mégis visszamondaná valamelyik vevő a megrendelést. A faanyagot közelítő géppel szállítják a közúthoz. akkor kezdődhet a fakitermelés. akkor könnyen és gyorsan találnak rá másik vevőt. Legfontosabb raktározás. 51 . A raktár részben zárt. 3000 m2 területű. míg a lehetséges vevőkkel megállapodnak. gerendát. hogy akár több hónapig is tárolják a raktárban az értékes faanyagot pl. Ha a fának az értéke köbméterenként meghalad egy bizonyos határt (pl. Erdőterületek mellett erdei rakodókon folyik a faanyag készletezése. de van félig nyitott része. rönk. oszlop vagy papírfa formájában.

deformáció. A raktározásnak az alapanyag beérkezésétől a készanyag kiszállításáig lényeges szerepe van. szabványoknak. ekkor válik nélkülözhetetlenné a tartalék raktárak jelenléte. A vállalat számára fontos. 2.). A termék addig a pillanatig számít bevizsgálatlannak. Ilyenkor reklamáció küldése minden esetben szükséges a beszállító felé. Az áru beérkezést követően az árubejöveteli ellenőr három féle minősítést adhat a beérkezett árura: – Bevizsgált: Az áru megfelelt az előirt követelményeknek.: méreteltérés a nyersanyagnál. 2007. ha a beszállító cégek nem tudják teljesíteni az anyagellátást. 17 óra 52 .III. akkor a tartalék raktárak készleteihez nyúlnak. a minőségbiztosítással. kapcsolatban áll a vevőkkel. hogy nyersanyag hiányában is termelni tudjanak. amíg bevizsgálásra nem kerül. A vevői érdekeket mindig szem előtt tartják. hogy az ellenőr a terméket jóváhagyja. – Bevizsgálatlan: Az áru ideiglenesen kapja ezt a minősítést. A reklamáció összes költsége a beszállítót terheli (pl. Például. ebből következik. 10. Egy termelő vállalat raktározása24 A cég raktározási részlege a vállalaton belül szinte valamennyi részleggel− a logisztikával. Beszerzési osztályuk napi 24 A termelő vállalat egyik munkatársával folytatott interjú alapján.: szállítási költségek). A cég legfontosabb feladatának a vevői megrendelések és követelmények kielégítését tartja. Ezután az áru a raktározási rendszerbe kerülhet. 5. – Vizsgálatnak nem felelt meg: Az áru az előírt követelményeknek és szabványoknak nem felelt meg (pl. az árubejövetellel. Ehhez folyamatos nyersanyagellátás szükséges. november 5. Ebből következik. a beszerzéssel. a kiszállítással és a gyártástervezéssel−szoros kapcsolatban áll. hogy az áru nem kerülhet jóváhagyásra. hiszen a termelés nem állhat meg. stb.

A számítógépes rendszer segítségével az áru helye könnyen beazonosítható. ami lehetővé teszi az áru nyomonkövethetőségét.Az árubejöveteli ellenőrzés után a jóváhagyott nyersanyagok a cég nyilvántartási rendszerébe kerülhetnek. azaz a polc neve és száma is.: költségek). – ezeken keresztül a beszállító cég adatai elérhetővé válnak. A raktárból a gyártás felé az anyagáramlás a következőképpen történik: – a gyártástervező kiállít egy gyártási megrendelést. azaz a soros. 53 . A számítógépes rendszerbe kerül egy ún. állványos tárolás jellemző . Ezek a nyersanyagok kapnak egy kódszámot és egy árubejöveteli számot. A vállalatra a polcos rendszer. – a gyártástervező a megrendelést továbbítja a raktár felé. A polcos rendszer előnyei a következők: – átlátható. – reklamációkezelésekben kulcsfontosságúak. – kevesebb helyet igényel. – a beszerzés számára fontos adatokat tartalmaznak (pl. polc kód. Kódszámok és árubejöveteli számok: Különböző információkhoz lehet jutni ezeken keresztül: – megmutatják az áru beérkezésének időpontját. amit minden esetben logisztikai munkatárssal egyeztet. – a megrendelő alapján a raktáros összeállítja az ehhez szükséges alapanyagokat. – a nyomonkövethetőség egyszerűbb.

– fontos a szállítási szabványok betartása: például Európán kívüli országokba fapaletta nem szállítható. érheti e csapadék. FONTOS: ezen elv betartása elsődrendű szempont a számítógépes nyilvántartási rendszer nyomonkövethetőségének érdekében.. mely lehetővé teszi a küldemény targoncával illetve békával történő biztonságos mozgatását. ez az árubejöveteli számok alapján történik. hogy óvja a terméket.– a raktáros a legelőször beérkezett árut adja ki a termelésnek a FIFO (First-In First-Out) elv szerint. Az áru készáruraktárba kerülésétől a kiszállításig: – a legyártott készanyagokat a minőségbiztosítási osztály ellenőrzi: Ha a termék minősége megfelelő. műanyagból. nettó és bruttó súlyát. – a csomagoláson fel kell tüntetni az áru nevét. akkor újragyártják és az egész folyamat kezdődik az elejéről. illetve jelölni kell. – a csomagolás legyen környezetkímélő. 54 . Csomagolási előírások: – a készanyagokat különböző méretű kartonokba és ládákba csomagolhatják. hordozható emelvény. stb. – az összeállított anyagok a megrendelővel együtt visszakerülnek a gyártás területére → elindulhat a gyártósori összeszerelés. a termék minőséget. fémből. – a paletta fából. – a felhasznált csomagolóanyag fontos. akkor az jóváhagyásra kerül a számítógépes rendszerben. az áru mennyiségét. a palettának a földtől legalább 15 cm-re meg kell emelnie az egész rakományt. csak préselt paletta. Ha minősége nem megfelelő. farostlemezből vagy ezeknek az anyagoknak a keverékéből készült alacsony. hogy az áru törékeny e. – a csomagolásnak meg kell felelnie a vevői és minőségi követelményeknek. gazdaságos. Ezt követően az áru a készáruraktárba kerülhet kiszállításig.

– Szükséges a raktárban a tűzjelző berendezések megléte. víz). A raktárakban a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani: – Munkavédelmi oktatáson minden dolgozónak részt kell vennie. – A gépek használatához tartozó előírásokat figyelembe kell venni pl. hogy feleljen a tűzvédelmi szempontoknak is: – Természetesen a dolgozóknak tűzvédelmi oktatáson is részt kell venniük. akkor annál nagyobb mennyiséggel nem szabad terhelni. mint 180 cm.: ha egy gép két tonnát bír. Például targoncát az vezethet. – Fontosak a gépészeti rendszerek (fűtés. – Az épület környezetében tűzcsap vagy fali tűzcsap jelenléte létfontosságú. – a lecsomagolt árut a palettára pántoló szalag segítségével rögzítik. szellőztetés. azaz legyenek biztonságosak. gáz.: targoncával mozgatható legyen az áru. a maximális magasság pedig nem lehet több. 80 cm széles és 15 cm magas.– a szabvány europaletta 120 cm hosszú. eltávozási lehetőséget kell biztosítani az épület elhagyására. – Oltóvíz ellátásról kell gondoskodni. – a csomagolás árumozgatás szempontjából nem okozhat gondot pl. akinek meg van az arra megfelelő könnyűgépkezelői vizsgája. – Kiürítési. – a paletta teherbírásához kell igazítani az árumennyiséget. A raktár meg kell. – az europalettán biztonságosan szállítható maximális súly 1000 kg. – Gépek megfelelőségi tanúsítványai álljanak rendelkezésre. – Minden szükséges védőeszközt biztosítani kell a dolgozóknak. 55 . – Raktározáshoz használt gépeket csak megfelelő személy irányíthatja. melyekre sok tűzvédelmi követelmény vonatkozik.

( 100 123 003 árubejöveteli számmal ellátott áruból). sz. Az árubejöveteli ellenőr az összes mennyiséget leellenőrizte. hogy a számítógépes rendszerben hogyan változnak az adatok a raktározási folyamat során. 1. Példánkban ez legyen 10 000 db.A következőkben egy példát szeretnék bemutatni arra vonatkozóan. beírja a darabszámot az illetékes személy a „szabadon felhasználható” oszlopba. sz. Ha az áru beérkezik.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása az árubeérkezés után Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 56 . tehát a bevizsgálatlan termékek száma 0 db. táblázat. Ezt mutatja az 1. Ezt táblázatok segítségével illusztrálom. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 10.

sz.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 2000 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás alatt Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint Ha a gyártás befejezte a munkáját a készanyag szállításig raktározásra kerülhet. táblázatban láthatjuk. 57 . 2. Ennek az eredményét a 3. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 8. amely átkerül a „termelés alatt” oszlopba. táblázatban láthatjuk. sz. Ezt a 2.Ha a gyártás 2 000 darabot igényel a készanyag előállításához. akkor a raktár a 10 000 db-ból levon 2 000 db-ot. sz. ekkor a raktár leírja a 2 000 db-ot a rendszerből.

hogy átkerült a készanyag raktár nyilvántartásába.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás után Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint Természetesen ez nem azt jelenti. Az áru egy új készanyag kódot kap.3. sz. hogy a 2 000 db eltűnt. 58 . táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 8. csak azt.

hogy reális és átfogó képet nyújtson a raktározásról. több hétig raktározzák őket. erdő-és fagazdasági termék forgalmazásával foglalkozik. Bővebben foglalkoztam a készletgazdálkodással. A vevők minőségi kiszolgálását pedig gyorsan és hiba nélkül kell megvalósítani. hogy minél eredményesebben értékesítsék a faanyagokat. raktározás funkcióit (tárolás. a raktártechnológiával. A logisztikai funkciók közül a csomagolással. a természetesen a raktározással foglalkoztam. annak feladatáról és a logisztikai ellátási láncról. Dolgozatomban szó volt röviden a logisztikáról. ellátás). a raktározási technikákkal. Úgy gondolom. realizálható. Az erősödő piacon egyre inkább a minőségre való törekvés kerül előtérbe a mennyiségi növekedéssel szemben. a raktározáskor felmerülő költségekkel és a számítógépes raktárirányítással. A NANORB Kft.IV. komissiózással és Ismertettem a főbb raktártípusokat. Befejezés Szakdolgozatom abból a célból készült. A számítógépes raktárirányítás az utóbbi időben jelentős fejlődésen ment keresztül. A raktározás ideje alatt állapodnak meg a lehetséges vevőkkel. hogy ma már elengedhetetlen minden vállalatnál egy számítógépes szoftver alkalmazása. 59 . Megkönnyíti a raktározást. A számítógépes nyilvántartással és raktárirányítással ez A gyakorlati részben két vállalat raktározását mutattam be. Véleményem szerint ennek köszönhetik− kis létszámú cégük ellenére− sikeres fennállásukat. Ahhoz. hosszútávon a költségek csökkentésére szolgál és a folyamatos vevői kapcsolattartás érdekében is fontos. Legfontosabb feladatuknak a vevői kapcsolattartást tekintik. gyors és pontos kiszolgálást tesz lehetővé.

A III. mint logisztikai funkcióról. fejezetben szemléltettem egy termelő vállalat raktározási folyamatát az alapanyag beérkezésétől a készanyag kiszállításig. a kódszámok jelentőségét. 5. során. Bővebben taglaltam az árubejöveteli ellenőr szerepét. 60 . 10. hogy teljes képet tudtam adni a raktározásról. 2. Itt mindenképpen kiemelném a Végül táblázatok segítségével segítségével történő illusztráltam a számítógépes rendszer nyilvántartását az egyes raktározási folyamatok kódszámok nyomonkövethetőséget. Bízom benne. a csomagolási előírásokat. a munkavédelmi és balesetvédelmi valamint tűzvédelmi előírásokat.

4) Medvéné dr. 7) Dr. században. 20. 3) Knoll Imre: Logisztika a 21. november 11. 61 . Budapest.hu/1/logisztika/raktarozas/2007/7/2007-10-01/raktar-szerepe-egy-piacvezetoraktar-technologiaval-foglalkozo-ceg-eleteben Letöltés dátuma: 2007. Mocsy Ferenc: Általános Áruismeret II. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). Budapest. Budapest. Idegenforgalmi Főiskolai Kar. 1995. Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. Illés Béla: Az elosztási logisztikai folyamat tervezésének és működésének stratégiái V. 2) Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika. Vendéglátóipari és Budapest. 5) 6) Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás.Felhasznált irodalom 1) dr. 2003. november. http://www. Szabad Katalin−dr. Magyar Világ Kiadó.pointernet. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. Logisztikai Fejlesztési Központ. 2002. 8) Kubicsek Zoltán−Dián István: A raktár szerepe http://tranzit. MLBKT tanfolyami anyaga.1999. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft.hu/ujsagok/transpack/2006/06/20060616133404237000000100. Kossuth Kiadó.. 1998.html Letöltés dátuma: 2007. 1998. kötet.pds.

[Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar] 15) Előadás (Bevezetés a logisztikába.hu/miau/28/rl2. 12) http://hu. 15.hu/ujsagok/transpack/2003-ev/03-december/tra-15. Nagy Attila Norbert (NANORB Kft. november 5. szeptember 13. 17 óra 18) Radvánszki István: A Remy Automotive Hungary Kft. 10. 21 13) http://www.hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409.pds.html Letöltés dátuma: 2007. [Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar] 16) 17) Interjú. 4. fejezetben bemutatott termelő vállalat egyik munkatársával folytatott interjú.). Áts Júlia. Cselényi József: Raktározás. 2006. http://www.hu/ Letöltés dátuma: 2007.ppt Letöltés dátuma: 2007. logisztikai rendszerek).wikipedia. menedzsmentjének Szakdolgozat.nanorb. különös tekintettel a beszerzés gyakorlatára. 2007. 20. 10) Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www. 14) Előadás (Bevezetés a logisztikába. november.pointernet. Dr.org/wiki/SAP_AG Letöltés dátuma: 2007.pds. november. tárolás és a kapcsolódó tevékenységek költségei I.pointernet. 23. Áts Júlia. 2. november. 22. ellátási lánc vizsgálata. 16 óra A III. 11) Véry Zoltán: Raktárlogisztika http://miau. november.gau. november 18.9) Prof. (Budapesti gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 62 . november.html Letöltés dátuma: 2007. 2007. szeptember 20. logisztikai rendszerek). 2005. 2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful