BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

Készítette: Orvos Kinga

Budapest, 2007

Tartalomjegyzék
Táblázatok és ábrák jegyzéke ............................................................................................. 5 I. Bevezetés ........................................................................................................................ 6 II. Logisztikáról röviden................................................................................................... 9 II. 1. A logisztika meghatározása.................................................................................... 9 II. 2. A logisztika feladata, avagy a „7 M” ..................................................................... 9 II. 3. A logisztikai ellátási lánc ....................................................................................... 10 II. 4. Logisztika, mint tudomány..................................................................................... 12 III. Logisztikai funkciók................................................................................................... 13 III. 1. Logisztikai funkciók csoportosítása...................................................................... 13 III. 2. A logisztikai funkciók technikai háttere ............................................................... 15 III. 3. Csomagolás, mint logisztikai funkció................................................................... 16 III. 3. 1. A csomagolás fogalma................................................................................ 16 III. 3. 2. A csomagolás megjelenési formái .............................................................. 17 III. 4. Komissiózás, mint logisztikai funkció.................................................................. 18 III. 4. 1. A komissiózás meghatározása .................................................................... 18 III. 4. 2. Komissiózási stratégiák .............................................................................. 19 III. 5. Raktározás, mint logisztikai funkció ................................................................ 22 III. 5. 1. A raktározás és a raktár definíciója............................................................ 23 III. 5. 2. A raktár pozitív és negatív tényezői .......................................................... 23 III. 5. 3. Raktárak csoportosítása ............................................................................. 24 III. 5. 4. A raktározás funkciói................................................................................. 26 III. 5. 5. Készletgazdálkodás.................................................................................... 27 III. 5. 6. A raktározás költségei................................................................................ 29 III. 5. 7. Raktártechnológia ...................................................................................... 31 III. 5. 8. Raktározási technikák ................................................................................ 33 III. 5. 9. Számítógépes raktárirányítás ..................................................................... 41

3

III. 5. 10. Raktározás a gyakorlatban .................................................................... 45 III. 5. 10. 1. A NANORB Kft. raktározásának bemutatása .................................. 46 III. 5. 10. 2. Egy termelő vállalat raktározása....................................................... 52 IV. Befejezés ...................................................................................................................... 59 Felhasznált irodalom........................................................................................................... 63

4

... 4.. 5. sz............ november. 2........... 25 Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21.............................. 15.. 11 Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21................... 5....Táblázatok és ábrák jegyzéke 1........... táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás alatt ... 58 Forrás: A III.............1999. sz.... 5 ... 3....... Budapest..1999. 2.. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft.. Budapest............. 2... 12 Forrás: dr... Budapest. fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 1.... fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 3....... 10..... fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 2....hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409. 5..........html Letöltés dátuma: 2007....... Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet....pointernet....... században. ábra: A logisztikával kapcsolatban lévő főbb szakterületek .. 2.. 10. sz. 56 Forrás: A III.... 22 p. sz............... században... 34 Forrás: Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www.. 1995............... ábra: Raktártípusok a logisztikai folyamatban .... 57 Forrás: A III.. 10 p..... táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása az árubeérkezés után .pds.... 10............. táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás után .............. sz.. ábra: Tárolás-technikai változatok .. 73 p.......... ábra: A logisztikai funkciók modellje ..... sz. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek)..................... sz.. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft..

amelynek csak akkor tudnak megfelelni. A raktárak azért is fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatban. hogy a szakmai gyakorlatomat egy vállalat logisztikai részlegében töltöttem. Ott döntöttem el. technikáikkal és szervezési módszereikkel az ellátási lánc stabil tagjává válnak. a raktározást. ahol felkeltette az érdeklődésemet. Témaválasztásomban az is meghatározó szerepet játszott. 1998. Fokozott figyelmet kell ezért fordítani a raktározási tevékenység gazdaságosságára. mint logisztikai funkciót elméleti és gyakorlati szempontból is bemutatni. 1 Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. ami sokat segített az elméleti rész megírásában. 6 . Bevezetés A logisztikai folyamat magába foglalja az ellátási lánchoz tartozó összes tényezőt a beszerzéstől. a készletgazdálkodást. Logisztika szakirányos hallgató lévén. hogy szeretnék jobban belelátni a raktározás bonyolult szerkezetébe. szakdolgozatom témájával tanulmányaim során két tantárgy (Szállítmányozáslogisztika és Logisztikai rendszerek) keretében is találkoztam. ahol napi kapcsolatban voltunk a raktárral. Ez a kiemelkedő szerep kihívást jelent a raktárak számára. A raktározással kapcsolatban rengeteg szakirodalom és internetes forrás áll rendelkezésre. MLBKT tanfolyami anyaga. hiszen az ellátási lánc egymást követő szakaszai éppen a közöttük lévő raktárakban kapcsolódnak egymáshoz és a raktárak gócpontját képezik az áru-és az információáramlásnak egyaránt. az áruelosztást és az értékesítést is. ha technológiájukkal. 1 A raktározás szerepe a logisztikai ellátási láncban folyamatosan nő.I. Szakdolgozatom célja a raktározást. a termelés kiszolgálásán keresztül. mert a vállalatok logisztikai költségeinek jelentős része itt képződik.

: reklamáció. A következő részben a logisztikai funkciókat és technikai hátterüket ismertetem. ezért diplomamunkám elején a logisztikáról írok. hogy sok vállalat nem hajlandó semmiféle adatot kiadni magáról vagy éppen időhiányra hivatkozva utasítottak vissza. mellék-. a raktározás során felmerülő költségekkel és a számítógépes raktárirányítással. A mellékfunkciók − amelyek a főfunkciók támogatására szolgálnak − közé tartozik például a csomagolás és a komissiózás. fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának támogatását. rakodás) mellett a főfunkciók közé sorolható. az interjút választottam. A raktározást elméleti megközelítését követően a gyakorlatban is szemléltetem. A gyakorlati rész elkészítéséhez a primer kutatási módszerek közül. Szomorúan vettem tudomásul. a raktározási technikákkal. vevőszolgálat). hogy szakmai tapasztalataikkal segítség munkámat. a komissiózásról majd bővebben a raktározásról esik szó. Kutatásom során azonban kisebb akadályokba ütköztem. Ebből kifolyólag szeretném külön megköszönni a Nanorb Kft. A kiegészítő funkciók pedig a fő-és mellékfunkciók kiegészítésére szolgálnak (pl.: megrendelés) és az anyagmozgatás (fuvarozás. 7 . amelyek révén az áruáramlási folyamatok megvalósulnak. 10. A raktározás fejezeten belül kiemelten foglalkozom a raktárak csoportosításával. A logisztikai folyamatokat csoportosíthatjuk fő-. 5.ezen belül is Nagy Attila. annak feladatáról valamint a logisztikai ellátási láncról. A raktározás a diszpozíciós tevékenységek (pl. raktártechnológiával.A logisztikai funkciók operatív folyamatok. és kiegészítő funkciók szerint. 2.. Szakdolgozatom készítése közben ugyanis több céget felkértem. Logisztikai funkciók közül röviden a csomagolásról. valamint a III. Mivel a raktározás egy nélkülözhetetlen logisztikai funkció. A velük folytatott interjú segített a gyakorlati rész megírásában.

faipari vállalat raktározását követően egy termelő vállalat raktározását taglalom. 8 . hogy miképpen változnak az adatok a számítógépes nyilvántartási rendszerben a raktározási folyamatok során. akik információikkal és tanácsaikkal hozzájárultak a dolgozatom sikeres elkészítéséhez. 5. A Nanorb Kft. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a belső konzulensemnek − Némon Zoltánnak − és külső konzulensemnek − Tüske Krisztiánnak − .Az utolsó alfejezetben (III.) két vállalat raktározását mutatom be. 10.) Szakdolgozatom végén szeretném bemutatni−egy példán keresztül− azt. (A termelő vállalat nevét az interjúalany kérésére nem szeretném megnevezni. Ezt táblázatok segítségével illusztrálom.

Logisztikai Fejlesztési Központ. akkor megbízóinak.és késztermékek). 7M-elv szerint a logisztika feladata. stratégiai fontosságú területté. 2. megbízók megfelelő kielégítése. – a megfelelő minőségben. megvalósítására irányul. Logisztikáról röviden II. avagy a „7M” Az ún. Ebből az következik. és amelynek célja a teljes áramlási folyamathoz járuló optimális összköltség és vevőkiszolgálási színvonal elérése. Ebben a felfogásban maga a megbízó. félkész. szabályozására. 1998. amely áramlási folyamatok−alapvetően anyagok (alapanyagok. potenciális vevőinek igényeit minél magasabb színvonalon törekszik kielégíteni.”2 II. energia. 1. hogy – a megfelelő dolog. hogy ha egy cég sikeres akar lenni. – a megfelelő időben. információk és személyek −egyes rendszereken belüli és/vagy rendszerek közötti áramlásának tervezésére. Magyar Világ Kiadó. okmányokkal. – a megfelelő áron (költségekkel) álljon rendelkezésre. 33 p. 2 legmegfelelőbb alkalmazkodás igényeikhez tette a logisztikát a vállalatok számára Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika. a tevékenységek alkalmazásával is. A logisztika meghatározása „A logisztika menedzsmentszemlélet. – a megfelelő információkkal. A logisztika feladata. 9 . akár egyéb más A vevők. Akár szolgáltatási körének bővítésével. – a megfelelő helyen.II. tehát a vevő vagy felhasználó áll a logisztikai tevékenység középpontjában. – a megfelelő állapotban (mennyiségben).

Kossuth Kiadó. a gyártást. Ezek összhangja meghatározó jellegű. A logisztikai folyamat ugyanis magába foglalja az ellátási lánchoz tartozó összes tényezőt a beszerzéstől. mint alrendszerek helyezkednek el. érték-. Budapest. Az alrendszerek mindegyikéhez szorosan kötődik az informatika és az adatgyűjtés. kezelés és feldolgozás. a disztribúciót és a végső fogyasztóhoz való kiszállítást.II. energia. 3 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. a raktározást. Az ellátási lánc egymást követő elemei. 10 . az alapanyagok és alkatrészek beszerzését. magában foglalja a kereslet-kínálat menedzselését. sz. az áruelosztást és az értékesítést is. Az ellátási láncban egymástól eltérő áramlások. a beszállító beszállítójától kezdve a végső fogyasztóig bezárólag. az anyagáramlás és a hozzá kapcsolódó információ-. A logisztikai ellátási lánc „Az ellátási lánc minden olyan tevékenységet magában foglal. 2003. az összeszerelést. amely az ellátási láncot meghatározza. amely a termék előállításával és kiszállításával kapcsolatos. a készletgazdálkodást. 360 p. a készletezést. melyek kapcsolódásainak zavartalan megvalósítása a logisztika egyik legfontosabb feladata. A négy fő folyamat – a tervezés.”3 A 1. a termelés kiszolgálásán keresztül. a kiszállítás−. a rendelésfeldolgozást. ábra azt mutatja. hogy az ellátási lánc folyamata túlnyúlik a vállalat határain.és munka-erőáramlás történik. a gyártás. a beszerzés. 3.

1. 11 . ábra ELLÁTÁSI LÁNC = A D A T O K K E Z E L É S E BESZERZÉS + ANYAG-ÉS KÉSZLETGAZDÁL-KODÁS + TERMELÉS + ÁRUELOSZTÁS I N F O R M A T I K A + ÉRTÉKESÍTÉS OPTIMUMKERESÉS A logisztikai funkciók modellje Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21.1999. 10 p. sz. században.. Budapest. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft.

Az anyagáramlási (mozgatási. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. sz. 4.II. 22 p. ábra Közlekedéstechnika Gyártástechnika Szállításés rakodástechnika Csomagolástechnika lLLg Dr. A logisztikához kapcsolódó főbb szakterületekről a 2. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). ellenőrzése során pl. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. 2. 1995. Budapest. Budapest. dr. valamint az informatika és a kommunikációtechnika játszanak fontos szerepet. ábra áttekintő képet mutat.és szállítórendszerek. irányítása. 4 12 . Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). 1995. szállítási) folyamatok szervezése. mint tudomány4 A logisztika számos szakterülettel áll közvetlen vagy közvetett kapcsolatban. Prezenszki LOGISZTIKA József Üzem-és vállalat gazdaságtan Raktározástechnika Kommunikációstechnika Informatika Marketing A logisztikával kapcsolatban lévő főbb szakterületek Forrás: dr. Ezen szakterületek fejlődése ugyanúgy hatással van a logisztika fejlődésére. mint ahogy a logisztika fejlődésének is mérhető következményei vannak ezen tudományágak alakulásában. Logisztika. sz. az anyagmozgató.

– raktározás. szeptember 13. A logisztikai funkciókat csoportosíthatjuk fő-. Diszpozíciós tevékenységek: szervezési ill. azzal a céllal. – anyagmozgatás: rakodás (berakodás. Logisztikai funkciók III. logisztikai rendszerek). Főfunkciók: A logisztikai főfunkciók a következők: – diszpozíciós tevékenységek:6 megrendelés utasítás lehívás. átrakás) fuvarozás. amelyek révén az áruáramlási folyamatok megvalósulnak. 1. Mellékfunkciók: A főfunkciók támogatására szolgálnak. kirakodás.III.és kiegészítő funkciók szerint. tervezési jellegű tevékenységek 13 . hogy ne keletkezzen fennakadás vagy veszteség az áruáramlás során. 2006. Áts Júlia. mellék. 5 6 Előadás (Bevezetés a logisztikába. A logisztikai funkciók csoportosítása5 A logisztikai funkciók operatív folyamatok.

– vevőszolgálat. – kockázatkezelés (biztosítás). – tájékoztatás. amelyeket a piac résztvevői az értékesítés eredményesebbé tétele érdekében nyújtanak. ami meghatározhatja egy vállalkozás piaci pozícióit. Kiegészítő funkciók: A fő-és mellékfunkciókat kiegészítő funkciók a következők: – hatósági kezelések. címkézés 14 . kommunikációs stratégiáját és a disztribúciós politikáját. végcsomagolás. – reklamáció. árait. ügyfélkörét. – egységrakomány-képzés. A vevőszolgálat alatt azokat a szolgáltatásokat értjük. árazás. A vevőszolgálati tevékenység a marketing egyik legfontosabb és legsokoldalúbb eszköze. – jelölés (az azonosíthatóság szempontjából fontos). – információ-és adatcsere. – manipulációk: komissiózás finishing7.A logisztikai mellékfunkciók az alábbiak: – csomagolás. 7 Finishing funkciók: végszerelés.

8 Előadás (Bevezetés a logisztikába. informatikai infrastruktúra összetevői a távközlési hálózatok és a számítógépes hálózatok (Internet. logisztikai rendszerek). – azonosító. – irányítás eszközei (számítógépes programok pl. a disztribúciós központok. raklap. vasúti. szeptember 20. berendezések valamint az átrakó létesítmények (pl. EDI). Az időbeli különbségek kiegyenlítését szolgáló tárolási infrastruktúra létesítményei az átmeneti tárolásra szolgáló raktárak. A logisztikai funkciók technikai háttere8 A logisztikai funkciók megvalósításához természetesen szükség van megfelelő technikai háttérre.III. járattervezés. jelölő eszközök (pl. Az integrált anyag-és információáramlást biztosító kommunikációs. raktári folyamatok vezérlése). légi úthálózatok. – rakodóeszközök (pl. vonalkódok). az áruforgalmi központok továbbá a logisztikai szolgáltató központok. 15 . futószalagok. pályaudvarok. Infrastruktúra: A térbeli különbségek kiegyenlítését szolgáló közlekedési infrastruktúra elemei a közúti. Áts Júlia. 2. Eszközök: Az áruáramlás megvalósítását a következő eszközök teszik lehetővé: – egységrakomány-képző eszközök (pl. – fuvareszközök (normál és különleges építésű). kikötők). azaz szükséges az infrastruktúra és különböző eszközök megléte. daruk). 2006. vízi. építmények. konténer). targoncák.

a gépi árumozgatásra. „ A csomagolás a kultúrált kereskedelem. kötet. 3. A csomagolás. gyorsan romló áruk esetén). Budapest. mint logisztikai funkció A csomagolás a logisztikai főfunkciók mindegyikéhez szorosan kapcsolódik. alkalmas az elosztásra. hiszen különböző megjelenési formákban végigkíséri az árut az előállítástól a végső felhasználóig.). rakodás és raktározás megfelelő színvonalú ellátása megköveteli a csomagolás praktikus kezelhetőségét és egyértelmű jelöléseit is. problémamentesen kezelhető. Szabad Katalin−dr. A jó csomagolás jó minőségű és minőségvédő. megteremti a piacon az áru imázsát. Csomagolás. környezetkímélő. mint logisztikai mellékfunkció jelentős szerepet játszik az áruáramlási folyamatok zavartalanságának és a vevőkiszolgálás kívánt színvonalának biztosításában. megfelel az egészségvédelmi szempontoknak. megfelel az ökológiai profilnak. Mocsy Ferenc: Általános Áruismeret II. gazdaságos. előírásokat hordozzák (pl. társadalmilag elfogadott módon újrahasznosítható vagy elhelyezhető. A jelölések a csomag rendeltetésére. a vásárlók számára biztosítja a termékazonosítást. halmozni tilos stb. törékeny. Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar. fuvarozók üzletszabályzatai (pl. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi. Kötelező jelöléseket írnak elő a veszélyes-áru szabályzatok. 16 .” 9 A csomagolás rendkívül jelentős szerepet tölt be az ellátási láncban. 3. 9 Medvéné dr. III. A fuvarozás. igényes ellátás lényeges eleme. 4 p. vevőbarát. amely szoros egységet képez az áruval. A csomagolás fogalma Csomagoláson egyrészt a terméket védő burkolatot. és kezelésére vonatkozó információkat. 1.III. 2002. másrészt az azt létrehozó műveletek összességét értjük.

vonalkóddal megadja a termékre. a külső károsító tényezőktől az áru megóvása. Célja a folyamatos és zavartalan mozgás biztosítása. illetve ha A gyűjtőcsomagban lévő áruk jellemzői.III. gyűjtő-. megkönnyítve az áru mozgását. 2. legyenek. nem zárt (pl. A gyűjtőcsomagolás bizonyos mennyiségű azonos termék vagy a fogyasztói csomagolás ideiglenes védőburkolata. a kezelésre vonatkozó lényeges tudnivalókat. amelyben az árut a fogyasztó megvásárolja. az esztétikus megjelenés. Feladata az áruvédelem mellett a marketing-munka elősegítése. Fő feladata az árunyilvántartás. a súlyra. rekesz. azaz a reklám. Lehetőséget ad különféle termékek ismételt kezelés nélküli eljuttatására a gyártótól a felhasználóig. hiszen az árut a termeléstől a fogyasztói felhasználásig közvetlenül körülveszi. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. illetve szállítási csomagolás. a könnyű kezelhetőség és a megfelelő tájékoztatás. Információhordozó szerepe van. A csomagolás ezen megjelenési formája a leghosszabban tartózkodik a logisztikai láncban. ábrával. továbbá fogyasztói. az árukezelés és a tárolás elősegítése. Információk közlésére használható maga az egységrakomány-képző eszköz (pl. ugyanis szöveggel. A csomagolás megjelenési formái10 A fogyasztói csomagolás az a csomagolási forma. Budapest. Elsődleges feladata az áru védelme a külső hatásokkal szemben. sík szállítólap) akkor pedig a csomagolás. tárolását. A szállítási csomagolás az elosztási logisztika valódi eszköze. rakodólap). 1995. A szállítási csomagolás tehát az áru egységbe foglalását jelenti. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). 3. Egységrakomány a legnagyobb kezelési egység. adatai a külső burkolaton azonosítva kell hogy dr. Célja az elosztási logisztika támogatása. 10 17 . szállítását és nyilvántartását. Tartalma lehet valamilyen termék.

ellenőrzik. 4. majd kiszállításra előkészítik. Komissiózás. A komissiózás az ellátó-elosztó raktárak sajátos folyamata. 4. azaz „az ember megy az áruhoz” rendszer. 11 12 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. részét képezi. 18 . Kossuth Kiadó. Ugyanis ennek a folyamatnak kell biztosítania a megrendelők igényeinek pontos. a komissiózás A komissiózási elengedhetetlen logisztikai funkció. hogy a vevő által igényelt árukat a tárolótérben összegyűjtik. hogy nagy élőmunka ráfordítást igényel. Kossuth Kiadó. III. A statikus rendszer tehát tárolótéren belüli komissiózást jelent. A komissiózás meghatározása „A komissiózás az áruk megrendelések szerinti kigyűjtését és összeválogatását megvalósító folyamat. 2003. Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. 1.III. Budapest. amely a megrendelések átvételével kezdődik és a kigyűjtött áruk rendelésenkénti összeállításával fejeződik be. 2003. amelynek során több árufajtából (árucikkből) álló rendelési (kiszállítási) egységet kell összeállítani. hogy a vevői igényeket kielégítsük. 256 p. a csomagolást és a rakodást megelőzően a komissiózás a raktározási folyamat szerves Ahhoz. Az így kigyűjtött termékeket szükség esetén osztályozzák. rugalmas és gyors kielégítését. Budapest. A tárolás után.”11 12 A kigyűjtésre kerülő áru előkészítési módja lehet statikus vagy dinamikus: – A statikus áruelőkészítési rendszer azt jelenti. mint logisztikai funkció A komissiózás a logisztikai mellékfunkciók közé tartozik. folyamat hátránya.

A megrendelésenkénti soros egylépcsős stratégia előnyei az alábbiak: – egyszerű szervezési és irányítási munkát igényel. Ha egy adott megrendelői igény kielégítésre került. azaz az „áru megy az emberhez”. Ebben az esetben tárolótéren kívüli komissiózásról van szó. 2003. amelyek a következők: – megrendelésenkénti soros. Budapest. csak a kigyűjtési sorrendet kell azon külön feltüntetni. függetlenül attól. Kossuth Kiadó. 13 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. hogy az áru a tárolótér melyik részében található. A megrendelőlap tehát egyben kigyűjtési jegyzék is lehet. 4. 2.– Dinamikus áruelőkészítési rendszer esetén a megrendelő által igényelt árufajtákat tartalmazó kiveszik egységrakományokat az a készáruraktárból és ezután a az komissiózási helyre szállítják. III. következik egy újabb igény szerinti termék kigyűjtése. – az előforduló tévedések gyorsan és egyszerűen kijavíthatók. – gyorsan összegyűjthetők egy-egy megrendelés árui. – zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős stratégia. A megrendelésenkénti soros. – megrendelésenkénti párhuzamos stratégia. Itt a komissiók összeállításához szükséges mennyiségeket egységrakományokból egységrakományok visszatárolásra kerülnek a készáruraktárba. 19 . – a sürgős igények könnyen kielégíthetők. egylépcsős stratégia. Komissiózási stratégiák13 Három alapvető komissiózási stratégiát különböztethetünk meg. egylépcsős stratégia esetében a komissiózó dolgozó egy teljes megrendelés áruit gyűjti ki.

A zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős komissiózási stratégia esetén egyszerre több felhasználói komissiózási igény kezelése zajlik. A stratégia megvalósítása esetében a megrendeléseket úgy dolgozzák fel. – nagyobb komissiózási teljesítmény. – az emberi munka hibalehetőséget ad a tevékenységnek. A tárolási zónákból a gyűjtőjegyzékben szereplő mennyiségeket a gyűjtőhelyre szállítják (első lépcső).A stratégia hátrányai: – viszonylag kis komissiózási teljesítmény érhető el. hogy a különböző megrendelésekben szereplő azonos árukat gyűjtőjegyzékben összesítik. de egy adott megrendelői igényhez tartozó termékeket a rendelés-összeállító helyen összegyűjtik. 20 . tárolási zónánként csoportosítva. hogy minden egyes igény tételeit tárolási zónák szerint csoportosítják. A stratégia hátrányai: – külön szervezési munkát igényel a rendelések összeállítása. Az egyes igényekre vonatkozó raktári kigyűjtéseket a raktári zónákra történt csoportosítás alapján végzik el. – a sürgős (soron kívüli) igények nehezen érvényesíthetők. A megrendelésenkénti párhuzamos stratégia esetén egyszerre több felhasználói komissiózási igény kezelése zajlik. A gyűjtőhelyen rendelésenként válogatják össze a kiszállítási egységeket (második lépcső). Ennek a komissiózási stratégiának az előnyei: – a komissiózásnál használt eszközöket. Alkalmazása során a megrendeléseket úgy dolgozzák fel. gépeket jobban kihasználják. A tárolóterület különböző zónáiból érkező.

A stratégia hátránya: – Az utólagos csoportosítás miatt bonyolultabb a folyamat megszervezése (gyűjtőjegyzék-összeállítás. 21 . azaz egyszerre nagyobb egységeket lehet a tárolótér és a gyűjtőhely között mozgatni. megrendelések szerinti kiszállítási egység összeállítása).A zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős komissiózási stratégia előnye: – Megvalósításával érhetők el a legnagyobb komissiózási teljesítmények.

A raktárak fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatban. kiegyenlítő szerepet töltenek be a logisztikai ellátási láncokban. A logisztikai ellátási lánc egyes elemei között fontos szerepet játszanak azok az érintkezési pontok. tárolásáról. 22 . Ezeket a helyeket nevezzük raktárnak. a raktári rendszerek továbbra is fontos. valamint számítógépes. Fokozott figyelmet kell fordítani tehát a raktározási tevékenység gazdaságosságára. helyet kell biztosítani számukra.és kirakodását. Napjainkban már nyilvánvalóvá vált. megrendelések előkészítését.III. Ezeken a pontokon gondoskodni kell az anyagok elhelyezéséről. hogy bár a logisztikai fejlesztések egyik fő célkitűzése a raktári készletek csökkentése. A raktárakban biztosítják az áruk raktári be. ahol a rendszer folyamatos mozgása valamilyen ok miatt megszakad. vonalkódos nyilvántartó rendszerrel az áruk raktári nyilvántartását és az elszámolások elkészítését. Vagyis egyes logisztikai folyamatokban az anyagáramlás bizonyos Tehát megfelelő helyeken hosszabb-rövidebb ideig megáll. Raktározás. hiszen a vállalat logisztikai költségeinek jelentős része itt képződik. 5. kezeléséről és megóvásáról. mint logisztikai funkció A raktározás a diszpozíciós tevékenységek illetve az anyagmozgatás mellett a fő logisztikai funkciók közé sorolható. osztályozását.

1995.és betárolást. 15 Knoll Imre: Logisztika a 21. amelyeknek van sajátos kapcsolatrendszerük és belső folyamatuk. században. 5. A raktározás tehát valamely folyamatrendszer meghatározott technológiájú. amelyek a megelőző és a követő részfolyamatok anyagáramlás intenzitás változásának kiegyenlítése céljából árukészleteket gyűjtenek. amely felszereléseivel a folyamatrendszer igények szerinti kiegyenlítését végzi. megfelelő építészeti és egyéb körülmények kialakítása segítségével megőrzi. A raktár pozitív és negatív tényezői15 A raktár pozitív tényezői az alábbiak lehetnek: – a raktár a termelés folyamatosságát rendelkezésre állásával biztosítja. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. 14 dr. 1. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). 1999. A raktározás és a raktár definíciója14 A raktározás sajátos szerepet tölt be a kitermeléstől a felhasználásig terjedő komplex folyamatrendszerben. 2.III. – a nyers. sőt a nemzetközi kereskedelmi mobilitást fokozza. Budapest. A raktárak nem épületek.. 5. – kiegyenlítő szerepe van abban az esetben. A raktározás fogalmából következően a raktárak olyan létesítmények. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. valamint mozgatási rendszerük teljesítőképessége lehetővé teszi a szükség szerinti ki. hanem komplex létesítmények. Budapest. 23 . – a belföldi. ha a termelési és elosztási folyamat működési sebessége különböző. technikaiés munka-erőigényű alrendszere. félkész vagy késztermékek minőségét. amelyek az áruk minőségét és mennyiségét veszteség nélkül megőrzik. III. majd tovább adják. A raktárak a részfolyamatok összekötő elemei. befogadóképességük.

mely létesülhet a termelőüzem területén. Ennek alapján a főbb raktártípusok a következők: – alapanyag-. egy termelési folyamat műveletei között. 5. – készáruraktár a termelés vagy az összeszerelés befejezése után. alkatrész-. elosztóraktárnak is tekinthetjük. akár vállalat is. Raktárak csoportosítása16 A logisztikai folyamatban a raktárak különféle alrendszerekhez kapcsolódhatnak. részegység-raktár. – közbenső (félkészáru)-raktár.. III. 3. mely tehát szorosan a termelési logisztikához tartozik. de lehet teljesen önálló létesítmény. – az építmény. Budapest. ezért a beszerzési logisztika részének is tekinthető.A raktár negatív tényezői lehetnek: – a raktár általában jelentős beruházási és üzemeltetési költséget igényel. mely általában a termelő-. – ha a készáruraktárnak közvetlen kapcsolata van az értékesítés helyeivel. században. 16 Knoll Imre: Logisztika a 21. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. ezért elhelyezkedésüket és jellegüket sajátos funkciójuk határozza meg. 1999. 24 . ekkor az elosztási logisztika szerves része. – a logisztikai folyamat ezen a területen történő megállítása az átfutási időt növelheti. illetve szerelőüzem bemeneti oldalán található. illetve tárolótér megfelelő mértékű kihasználása nem minden időszakban biztosítható.

A raktárak kialakításuk szerint a következőképpen csoportosíthatók: – tömbös tárolású. sz. – részben helyhez kötött (az áruk forgási sebessége alapján).. 73 p. – magasraktári tárolású. sz. ábra FOGYASZTÓK elosztási logisztika ELOSZTÓRAKTÁR KÉSZÁRURAKTÁR üzemen belüli logisztika FÉLKÉSZÁRU-RAKTÁR ALAPANYAGRAKTÁR beszerzési logisztika BESZÁLLÍTÓK Raktártípusok a logisztikai folyamatban Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21. – kaotikus elrendezésű (tetszés szerinti elrendezés). 3. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. Az áru elrendezése a raktárban lehet: – helyhez kötött (előre meghatározott módon). – polcos tárolású. Budapest. ábra.Ezeknek a raktártípusoknak a teljes logisztikai rendszerben való elhelyezkedését mutatja a 3. században. 1999. 25 .

ha technológiájukkal. Ez a kiemelkedő szerep kihívást jelent a raktárak számára. amelyek az alábbiak: – a megrendelések igény szerinti kielégítése. hiszen az ellátási lánc egymást követő szakaszai éppen a közöttük lévő raktárakban kapcsolódnak egymáshoz és a raktárak gócpontját képezik az áru-és az információáramlásnak egyaránt. hogy az ellátási funkció előnyt élvez a tárolási funkcióval szemben. gyors átfutási idővel. A logisztika alapvető követelménye a mindenkori vevő igényeinek minőségi kielégítése. hogy tegyék lehetővé az ellátási tevékenység minőségi lebonyolítását. 17 Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. A raktározás azonban csak akkor lehet hatékony. nagy pontossággal és rugalmassággal. Ez azt eredményezte.III. A tárolási funkció a raktározást megelőző fázisban létrehozott termékek állagmegőrző elhelyezését. MLBKT tanfolyami anyaga. 1998. amelynek csak akkor tudnak megfelelni. – a megrendelések megfelelő szintű kielégítéséhez szükséges minimális készletek tárolása. A raktározás szerepe a logisztikai ellátási láncban folyamatosan nő. technikáikkal és szervezési módszereikkel az ellátási lánc stabil tagjává válnak. A raktározás funkciói17 A raktározás két alapvető funkciója a tárolás és az ellátás. A logisztikai követelményrendszernek megfelelő raktározási tevékenységet tehát két dolognak kell jellemeznie. 5. míg az ellátási funkció a következő felhasználási fázis igényei szerinti áru rendelkezésre bocsátását jelenti. 4. ha a két funkció összhangban áll egymással. A tárolt készleteknek az a feladatuk. 26 .

de nem előre rögzített ütemezésben gyártanak). 5. A vállalat célja. A készlet nagyságát gazdasági és fizikai tényezők egyaránt befolyásolják. szezonális cikkek időszakosan előzetes. Készletgazdálkodás18 A raktározás a készletezéssel összefüggő folyamat.III. A raktártervezés kulcskérdése. A Remy Automotive Hungary Kft. Ha készletekről beszélünk. 5. A raktári tárolókapacitás meghatározásának alapját az áruforgalom lebonyolításához szükséges készlet nagysága adja. (Budapesti gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 27 . hogy a készletek lekötött pénzeszközöket jelentenek. ezért a szükségesnél magasabb készletek nem fedik fel a termelési folyamat azon pontjait. A vállalatnak a következő okokból van szüksége készletre: – – – 18 a termelési folyamatok zavartalanságának biztosítása miatt (változó vevői igényekre való gyors reagáló képesség). ahol fejlesztésre van szükség. amihez viszont elengedhetetlen egy bizonyos nagyságú készletszint. Szakdolgozat. különös tekintettel a beszerzés gyakorlatára. vagyis hogy meglegyen a folyamatos belső mozgás. hogy a termelési folyamat olcsóbb és jobb minőségű legyen. A megállás során mindig megjelenik egy bizonyos mennyiség. A raktárak nagyságát a tárolandó áru jellemzői (mit. ellátási lánc menedzsmentjének vizsgálata. 2005. problémákat takarnak el. hol illetve hogyan kell tárolni) határozzák meg. a termelési folyamatokban gyors változások következnek be (ugyanazon a soron többféle terméket váltakozva. Másrészt a készletek termelési zavarokat. így jelenlétük költségesebbé teszi a termelést. meddig. Ezt a mennyiséget szokták készletnek nevezni. hogy az ellátási láncban az elemek optimálisan kapcsolódjanak egymáshoz. hogy a raktározási feladatnak megfelelő méretű kapacitást hozzanak létre. Az anyagi folyamatok során a termékek mozgásai megszakadhatnak. vagy utólagos tárolása Radvánszki István. meg kell említeni egyrészt. mennyit. A váratlanul fellépő problémákra való rugalmas reagálás biztosítja a vállalat versenyképességét. és hogy a működtetésük megfelelő költségszint mellett valósuljon meg.

túl magas biztonsági készlet. a beszerzési rendelés esedékessége előtt beérkező tételek. másrészt emberi erőforrást vonnak el más fontosabb feladatoktól. Megoldást jelenthet még. ha készlet nélkül működhetne a vállalat. hogy éven túli készlet is van belőlük. a különböző időpontokra esedékes beszerzési rendelések összevonása. 28 . Az éven túli készletek csökkenésének egyik gátló tényezője. késztermék készletről). Az ezen felüli mennyiségek egyrészt foglalják a helyet a raktárakban. elengedhetetlen egy pontos és friss készletnyilvántartás. hogy készletet tudjon csökkenteni új vevőket kell keresnie. Az iparágban elfogadott készletnagyság kettő legfeljebb három hónapi felhasználásra elegendő készletmennyiség.Az ideális eset persze az lenne. nem megfelelő odafigyeléssel végzett beszerzési rendelések. hogy értékesíteni tudja nekik az érintett alkatrészeket. hogy ezek nagy része már hónapok óta nem került és előreláthatólag nem is fog termelésbe kerülni. amelyeknek a magas értéke nagy problémát jelent. Mivel a készletek nagyságának jelentős hatása van a vállalat gazdálkodására. hogy bármely pillanatban friss és naprakész tájékoztatást kaphassanak az érintett személyek az aktuális állapotról (pl. a beszállítóktól beérkezett. – – – – – – a vevői rendelések teljesítéséhez szükséges beszerzések után történő vevői rendelés törlése. Így a vállalatnak. de a rendelt mennyiségeket meghaladó termékek.: alapanyag készletről. Az éven túli készleteknek a kialakulásához több forrás is vezethet: – bizonyos alkatrészek nem kerülnek termelésbe. Bizonyos tételeknél előfordulhat. Ez rengeteg lekötött pénzösszeg megtakarítását eredményezhetné. A vállalatok informatikai rendszere lehetővé teszi. ha a termék beszállítójával köt visszavásárlási megállapodást a cég. mert a mérnökök által készített darabjegyzékben megadott új termékbe történő beépülési aránya eltér a valóságtól.

A raktározási költség egyenesen arányban nő az áru értékével. 29 . méretétől. Dr. akkor az érte kapott kamatnak felelne meg. állvány. a nagyobb és különleges tárolókapacitás igény eredményezhet nagy raktározási költséget.hu/ujsagok/transpack/index. géprendszer). http://www. A raktározási költség csökkenése legkönnyebben úgy érhető el. 19 Prof. melyek a termékek tárolásával kapcsolatban merülnek fel. ha a termelésiszolgáltatási-ellátási folyamatban lecsökkentjük a tárolók számát. hogy ha az árukban lekötött tőke a bankba kerülne. november 18. 5.pointernet. a raktározásban résztvevő dolgozók bérétől.pds. időszakos leállását okozhatja. tömegétől. Cselényi József: Raktározás.III. annál rövidebbnek kell lennie a raktározási folyamaton való átfutási időnek. Vagy ha a nevezett pénzösszeg hiányzik. A készletek csökkentése viszont nem eredményezhet anyag vagy áruhiányt. akkor a bankból felvett ezen pénzösszegért fizetett kamat jelenti a forgóeszköz lekötöttséget.html Letöltés dátuma: 2007. A raktározás költségei19 A raktározási költségek mindazon költségeket jelentik. A nagy értékű tőkelekötés elkerülésének érdekében minél nagyobb értékű az áru. tárolás és a kapcsolódó tevékenységek költségei I. 6. hiszen az a termelési-szolgáltatási folyamat zavarát. A nagy térfogatú és különleges kezelésű. A raktározás költsége függ a raktározott áru értékétől. mert tárolása forgóeszköz lekötöttséget jelent. A tárolás is költségnövelő tényező. a tárolt mennyiséget és a tárolási időt. A forgóeszköz lekötöttség úgy számítható ki. A raktározás során felmerülő költségek a logisztikai összköltségeknek nagy hányadát teszik ki. a raktári berendezések értékétől (épület.

ill. mert a tárolási folyamatnak egyidejűleg több követelményt kell kielégíteni: – A raktár alapterületének minimálisnak kell lennie a kisebb költség eléréséhez. ami gépesített-automatizált kiszolgálást igényel. szerelősor-csomagolósor végéről kerül sor a kiszállításra. – Biztosítani kell az áruvédelmét a tárolási idő alatt. csak géppel kiszolgálható állványos tároló rendszert követel meg. – A raktározás során az áru be-és kitárolását rövid idő alatt kell megoldani. a "percre kész" kiszállításnak. nem romolhat meg. ehhez megfelelő segédeszköz és számítógépes raktárnyilvántartás alkalmazása szükséges. azonban a kis alapterület igény nagy magasságú. hogy csökkenteni kell a raktári berendezések értékét.és készáru raktározás. nem keveredhet. Ez esetben elmarad az alapanyag. közvetlenül a gyártósor elején történik a beszállítás. ez alatt az idő alatt az áru nem sérülhet meg. ha sikerül a termelési-logisztikai feltételeit megteremteni a "percre kész" beszállításnak. csak korlátozottan érvényesíthető. 30 .Az a költségcsökkentő elv. ill. A raktározási költségek csökkentése érhető el.

dinamikus (görgős állvány rendszerek). Kubicsek Zoltán−Dián István: A raktár szerepe www. Komissiózó állványrendszerek a statikus (polcos rendszer). amelyek a következők: – A raktárban zajló folyamatok: Alapvető folyamatok közé sorolhatjuk a raktári betárolást. munkafolyamatait. amely magába foglalja a raktár működésének összes körülményét. Kisebb raktár esetében ez az egyszerű manuális vagy iratokkal történő nyomon követés (bevételezési bizonylat. amely modernebb eszközökkel (számítógépek. november 11. a készletezést (tárolást) és az árukiadást. Ez a feladat az. illetve a raktárban tárolt áruféleségek jellegéhez igazodik az irányítási folyamat. A raktártechnológia az az átfogó fogalom. egyéb kiegészítők optimális keveréke. Raktártechnológia20 A logisztika követelményrendszerének megfelelő raktár mindig jól meghatározott feladat ellátására létesül. amely alapvetően meghatározza a raktár kialakítását. – Az irányítási rendszer: Az irányítási rendszeren belül. 5.) sokkal rugalmasabban és hatékonyabban történik. mindig az adott raktár jellegéhez igazodóan kapcsolódik.hu letöltés dátuma: 2007. technikai és irányítási rendszerét. stb. – A tárolási rendszer: A tárolási rendszer jellemzően és ideális esetben a raktárban tárolt áruféleségek alapján alakul ki.tranzit. kitárolást. 20 31 . tömbtárolás) egészen a teljesen automatizált magasraktári állványrendszerek kialakításáig. Ezek lehetnek a legegyszerűbb raktározási módoktól (pl. 7. valamint az ezekhez tartozó görgős pályák.III. Azonban általában egy raktárban több olyan folyamat kapcsolódik egymáshoz. kiadási bizonylat). – A komissiózási rendszer: Itt a hagyományos értelembe vett raktározáson kívül valamilyen előkészítő vagy kitárolási folyamat is a raktárban valósul meg. vonalkódos nyomon követés. raktározási bizonylat.

5. hogy kevesebb munkaerő szükséges. Az. amelyet minden változtatás nélkül lehet alkalmazni különböző helyeken (különféle árutípusok raktározásához más-más technológiai eljárás tartozik). Az utóbbi ritkán eredményez optimális megoldást. Bizonyos részfolyamataiban. de összességében mindig van valami különbség. – A raktártechnológia mindig egyedi: Nincs két egyforma raktártechnológia. Ez a tény a III. annál kvalifikáltabb. Értelemszerűen az adott raktár mérete és területe is meghatározza a szükséges emberi erőforrás mértékét. illetve a ki és bemenő áruvolumen mértéke. A mai piaci életben ezt teljesen az adott raktár jellege határozza meg. valóban meghatározza azt. milyen raktárakra van szükség.– A technikai eszközrendszer: A raktár működtetéséhez szükséges eszközrendszert jelenti (maguk a tárolóállványok. hogy milyen technológiai eljárást alkalmaznak. Minél korszerűbb technikai eszközökkel van felszerelve egy raktár. műszaki megoldásaiban elképzelhető hasonlóság vagy azonosság. 10. hogy azokból a működtetés követelményeinek legmegfelelőbbet tudja kiválasztani. Ezért nem létezik az ún. milyen anyagmozgató eszközre stb. de létszámban előfordulhat. logisztikai cég elosztó központja). az anyagmozgató eszközök és az adott raktárépület infrastruktúrája). – A raktár külső kapcsolatrendszere: Jelentős mértékben meghatározza a kapcsolatrendszert a piacon betöltött szerep (gyártó cég raktára. pontban is megnyilvánul. – A munkaerő szükséglet: Szintén az adott raktár jellege és technikai felszereltsége határozza meg. hogy milyen árut raktároznak. 32 . „típustechnológia”. Ma már a tervezőnek olyan hatalmas eszközválaszték áll a rendelkezésére. vagy egy eleve kiválasztott technikai eszközhöz igazítják utólag a technológiát. A raktártechnológiával kapcsolatban két tényezőt kell szem előtt tartani: – A technológia elsőbbsége a technikával szemben: Az eszközök a raktározási technológia igényei szerint kerülnek kiválasztásra.

A minőségre. Ezeknek a tényezőknek köszönhetően az alkalmazható raktározási technikák is jelentősen módosulnak. Raktározási technikák21 Ahogy az ipar minden területén. 5. A raktározás-technikában a tárolandó áru kezelhetősége szerint megkülönböztetünk darabárukat és ömlesztett anyagokat. hogy a termelési és szolgáltatási folyamatokban jelentős változások zajlottak le a közelmúltban illetve zajlanak még manapság is. melyeknél a technikai megoldások jelentősen különböznek. – egyre nagyobb teret kap a raktározás-technikában is az automatizálás. – az egyes raktározás-technikai változatok paraméterei módosulnak. például a számítógépes raktárirányítást. stb. 33 .).pds. 21 Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www. – újszerű tárolási feladatoknál újszerű tárolás-technikák is megjelennek (pl.pointernet. Ennek alapvető oka. mások előtérbe kerülnek. november. a raktározásban egyre újabb és újabb technikai megoldások tűnnek fel. pontban). 5. 8. sz.hu/ujsagok/transpack/ Letöltés dátuma: 2007. ábra mutatja a raktározási rendszerekben alkalmazható darabáruk elhelyezésére szolgáló tárolás-technikák általános felosztását. A módosulások alapvetően a következő területeken jelennek meg: – bizonyos raktározási technikák háttérbe szorulnak.III.: automatizált tároló rendszerek. vevői igények minőségi kiszolgálására törekvés alakítja az egyre elterjedtebb számítógépes megoldásokat. 15. (Erről bővebben a III. A változások legfőbb okai a globalizáció és a fogyasztási igények jelentős módosulása és az egyre inkább a minőségre való törekvés a mennyiséggel szemben. 9. A 4.

sz. ábra TÁROLÁSI MÓDOK Statikus tárolási módok Dinamikus tárolási módok Állvány nélküli tárolás Tárolás anyagmozgató berendezésen Körforgó állványos tárolás Soros állványos tárolás Átjárható állványos tárolás Átmenő görgős tárolás Eltolható állványos tárolás Tárolás-technikai változatok Forrás: Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www. november.html Letöltés dátuma: 2007. A hagyományos tárolás-technikai változatokat a következőképpen lehet jellemezni: – Az állvány nélküli tárolás esetén a tárolási egységek közvetlenül egymásra kerülnek elhelyezésre. 34 . 15.pointernet. – Soros állványos tárolás esetén a tárolási egységek egy állványrendszer rekeszeiben kerülnek elhelyezésre.4.hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409.pds.

megfelelő méretű kiszolgálóeszköz segítségével történik. A betárolás a lejtő magasabb.– Át-. csökkentve ezzel a kiszolgálások helyszükségletét. 35 . illetve kitárolás az állványokon keresztül. ha a tárolási egységek valamely anyagmozgató berendezésen kerülnek tárolásra. egy (vagy két) adott tengely körül körbeforgatható. hanem tároló-peremeken történik. – A körforgó állványos tárolás olyan dinamikus tárolási módot jelent. illetve bejárható állványos tárolásról akkor beszélünk. – Utántöltő állványos (átmenő görgős) tárolásnál a tárolási egységek adott lejtési szöggel kialakított görgős csatornákba kerülnek elhelyezésre. a tárolási egység a gravitációs erő segítségével kerül a betárolási pontról a kitárolási pontra. – a raktározást kiszolgáló folyamat jellemzői. Egy adott raktározási rendszerben alkalmazható tárolás-technika megválasztásánál két tényezőt kell figyelembe venni: – a tárolni kívánt termékek jellemzői. vagy azzal párhuzamosan elmozdíthatók. Ebben az esetben a tárolást az adott anyagmozgató berendezés végzi. – Eltolható állványos tárolásnál az egységeket tartalmazó állványok a tárolási síkra merőlegesen.és kitárolási munka és időszükségletének csökkentésére. ha a tárolóállványokat közvetlenül egymás mellé helyezzük és a be-. a kitárolás az alacsonyabb végén történik. Ennél a tárolási módnál a tárolás nem tároló-felületen (polcon). aminek következtében a tárolóhelyek vízszintes vagy függőleges síkban elmozdulnak a be. ahol a tároló. – Tárolás anyagmozgató berendezésen: Mozgó tárolásról akkor beszélünk.

illetve levételét onnan az állványok közti folyosókban mozgó felrakógépek vagy felrakótargoncák végzik. ami az automatizált magasraktárak elterjedését eredményezte. 36 .: milyen gyakran van rájuk megrendelés). automatizált működtetésű. A raktározás-technikában egyre inkább szükségszerű folyamattá válik a tároló magasság növelése. – a tárolandó termékféleségek forgási sebessége (pl. A magasraktárak elterjedésének oka tehát a tároló magasság növelésén kívül a raktártechnológia fejlődése és a terület kihasználásra való törekvés.A termékjellemzők közül a raktározási technika megválasztását befolyásoló legfontosabb tényezők: – a tárolandó termékféleségek fajtája (milyen termékről van szó. – a tárolandó áruk mennyisége. amelyekben a tárolási magasság az általános célú emelőtargoncák által elérhető átlagos tárolási magasságot meghaladja. általában mobil eszközökkel kiszolgált raktárak. A magasraktárak a darabáruk elhelyezésére szolgáló olyan állványos tárolási rendszerei. gépi működtetésű. mobil eszközökkel kiszolgált raktározás. mekkora helyet foglal el). és az áruknak állványokba helyezését. A raktározási rendszerek kiszolgálását tekintve a következő típusú raktárak a jellemzőek: – – – manuális kiszolgálású raktárak (csak emberi erőforrás szükséges).

– átmenő görgős tárolás. alapterület kihasználtsága nagy. nagy kapacitású tárolók esetén elterjedt a magasraktárak alkalmazása. – blokkos elrendezésű.A raktározási technikák egyre korszerűbbekké válnak. – soros állványos tárolás. A korszerű raktározási folyamatok legfontosabb jellemzői a következők: – teljes körű számítógépes nyilvántartási rendszerrel rendelkeznek. – a raktári forgalomhoz leginkább igazodó.és betárolási móddal. – a tároló helyek geometriai kialakítása illeszkedik a tárolt egységek geometriájához. eszközzel történik a kiszolgálásuk. – a kiszolgáló személyzet. A korszerű raktározási rendszerekben alkalmazott tárolás-technikák általában a következők: – állvány nélküli tárolás. illetve eszközök irányítása optimalizált. Természetesen a korszerű raktározási rendszerek tervezése. 37 . hatékony ki. – a raktárak helyszükséglete kicsi. számítógépes megoldások alkalmazását igényli. Az állvány nélküli tárolás egyike a legrégebben alkalmazott tárolási módoknak. – tömbös elrendezésű. működtetése és irányítása nem egyszerű feladat. de a korszerű gyártási folyamatokat kiszolgáló raktározási rendszerekben is elterjedt. melyek közül a legelterjedtebbek: – soros elrendezésű. – körforgó állványos tárolás. – speciális esetekben alkalmazott tárolás-technikák. sok esetben bonyolult matematikai módszerek. Felhasználási céljától függően különböző elrendezési változatok fordulhatnak elő. hiszen egyszerűen és olcsón megvalósítható. stb.

mind a hagyományos. vagy önhordó egységrakomány-képző eszközök. A korszerű raktározási rendszerekben általában egységrakomány-képző eszközben helyezik el a termékeket. hiszen ha kódszámot kapnak az áruk. Számítógépes. hogy a FIFO (First-In-First-Out) elvet nehezen lehet betartani. mind pedig inhomogén termékstruktúra esetén hatékonyan alkalmazható. Ez azt jelenti. mind pedig a magasraktárak esetén. ami függ a kiszolgáló eszközök paramétereitől és a tárolórendszer funkciójától is. ahol az egyes termékekből nagyobb mennyiség kerül elhelyezésre. többféle teherbírási változattal. A tömbtárolás egyik jelentős hátránya. A soros állványos tárolás a leggyakrabban alkalmazott tárolási mód. A soros állványos tárolás kiszolgálását tekintve is univerzális. sőt az állvány szerkezete állítható. A polcok és az állványrendszer variálhatóságán kívül fontos tényező az állványok között kialakított kiszolgáló folyosó mérete és száma. hogy nehezen megoldható. Gyakorlatilag mindenfajta darabáru illetve egységrakomány tárolására alkalmassá tehető. zónánkénti nyilvántartás esetén ez orvosolható. manuálisan. a tömbös elrendezést homogén termékstruktúra. mind a gépesített tárolás. mobil eszközökkel. könnyebben megkereshetők.A soros elrendezést elsősorban inhomogén termékstruktúra. Ebből kifolyólag mind homogén. A soros állványos tárolás esetében az egyes polcrendszerek mérete illetve szerkezete széles határok között változtatható. a blokkos elrendezést olyan inhomogén termékstruktúra esetén alkalmazzák. amelyek a halmozhatóság miatt általában nagy teherbírású. hogy az először raktározásra került árut szállítsák először. Kiszolgálható 38 . vagy speciális raktári felrakógépekkel is.

de a termelési folyamatok igényelhetik alkalmazásukat. alkatrészek és szerszámok esetén gazdaságos. illetve a kiszolgálások időigénye számottevően nagyobb lehet. A működtetéskor valamennyi egység megindul a pályán.A körforgó állványos tárolás célja a kiszolgálási munka csökkenése. amit az egyes tárolócellák mozgatásával érnek el. a függőlegesen körforgó állványt páternoszter tárolónak (több emelet magas is lehet) nevezik. Korszerű raktározási folyamatokban elsősorban a homogén csatornák használata előnyös. – eltolható állványos tárolás. nagy értékű termékek. vagy függőleges) helyezkednek el. illetve a függőleges irányban mozgó megoldásokat alkalmazzák. amelyek általában csak bizonyos tárolási feladatoknál fordulnak elő. amíg a kívánt tárolási egységet tartalmazó állványrekesz az átadóhelyre nem érkezik. stb.és betárolási munka. és mindaddig mozgásban marad. inhomogén esetben a ki. ahol a tárolócellák két párhuzamos síkban (vízszintes. Az átmenő görgős tárolást magasraktárak esetén is gyakran alkalmazzák. – anyagmozgató gépen történő tárolás. a rendszer működése jelentős energia befektetést igényel. 39 . Ezek előfordulása nem túl gyakori. Mivel a kiszolgálás során a cellákkal együtt a tárolt egységek is mozognak. A speciális esetekben alkalmazott tárolási technikák közé olyan tárolási módok tartoznak. A körforgó állványos tárolók közül leggyakrabban a vízszintes. A vízszintesen körforgó állványt mozgó állványnak (hossza 10-60 m). A speciális esetekben alkalmazott tárolási technikák például a következők: – átjárható állványos tárolás. Ebből kifolyólag a körforgó állványos tárolás alkalmazhatósága elsősorban kisméretű.

Az átjárható állványos tárolás elsősorban nagyméretű, homogén egységrakományoknál, viszonylag állandó termékstruktúra esetén, az eltolható állványos tárolás elsősorban kisméretű, inhomogén egységrakományoknál alkalmazható. Az anyagmozgató gépen történő tárolást olyan folyamatokban alkalmazzák, ahol a tárolás a technológiát kiszolgáló anyagmozgató berendezésen történő elhelyezéssel egyszerűen megoldható. Viszonylag kis mennyiségeknél és rövid tárolási időknél gazdaságos.

40

III. 5. 9. Számítógépes raktárirányítás22

A raktári rendszerek rugalmas, hatékony működéséhez a korszerű raktározás-technikai megoldások mellett megfelelő számítógépes raktárirányítási rendszer alkalmazására is szükség van. A számítógépes megoldások tehát fontos szerepet játszanak, amelyek segítségével egyszerűbben végezhetőek el a raktározási tranzakciók irányításai, és amelyekkel mindig aktuális, naprakész információt lehet kapni. A számítógépes raktárirányítás az utóbbi időben jelentős fejlődésen ment keresztül. A nagy irányú fejlődést leginkább a minőség okozta. Korábban a mennyiségi növekedés volt a jellemző, amely a minél nagyobb gépesítést és automatizálást preferálta, később a piacok telítődése és az élet minőségének javulása miatt egyre inkább a minőségre való törekvés került előtérbe. A raktározásban a minőség a kiszolgálási minőségre vonatkozik, amelynek két alapvető paramétere a gyorsaság és a pontosság. A nagy mennyiségű áruválaszték nyilvántartása a számítógépen, a nyomonkövethetőség miatt, ezt a két paramétert (gyorsaság és pontosság) el is éri. A korszerű raktári informatikai rendszerek alkalmazásának számtalan előnye van. Például nem megfelelő informatikai támogatottság miatt nem megfelelő mennyiségű áru kerül kiszállításra. Ez esetben utólagos korrekcióra van szükség pl.: pótszámlázás, jóváírás, pótszállítás, visszáru kezelés. Emellett a megrendelőnél elszenvedett anyagi vagy presztízs veszteség is nagy hátrányt jelent.

22

Véry Zoltán: Raktárlogisztika http://miau.gau.hu/miau/28/rl2.ppt Letöltés dátuma: 2007. november. 20. Dr. Illés Béla: Az elosztási logisztikai folyamat tervezésének és működésének stratégiái V. http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/transpack/ Letöltés dátuma: 2007. november. 20.

http://hu.wikipedia.org/wiki/SAP_AG Letöltés dátuma: 2007. november. 21

41

A számítógépes készletnyilvántartás általában a következőket tartalmazza: – az árukra vonatkozó adatok (megnevezés, kódszám, egységár, tömeg,); – a beérkezésre vonatkozó adatok (dátum, bevételi bizonylat szám, beérkezett mennyiség); – kiadásra vonatkozó adatok; – a tárolóhelyre vonatkozó adatok (a tárolóhely megjelölése, kódszáma). A raktárirányításnál és raktárnyilvántartásnál a következő feladatok jelennek meg, amelyeknek számítógépes megoldásai is lehetnek: – raktárba történő beérkeztetés folyamata: beérkezett áruk azonosítása; beérkezett áruk raktárhoz való hozzárendelése; beérkezett termékek számára raktári hely kijelölése; beérkezési folyamatban használt anyagmozgató eszközök feletti diszponálás; a beérkezett áru raktárhoz történő szállítása. – raktárba történő betárolás folyamata: diszponálás a raktárt kiszolgáló berendezés felett; termék betárolása a raktár adott helyére; a raktári nyilvántartás korrigálása a végrehajtott tevékenység alapján. – raktárból történő komissiózás folyamata: a komissiózási igény kielégítéséhez raktár hozzárendelése; a komissiózási igény kielégítéséhez termékek kijelölése a raktárban; komissiózás végrehajtása; diszponálás a komissiózást végző berendezés felett; raktárállapot korrigálása az elvégzett komissiózás alapján. 42

lehetővé válik a termelő vállalat és a felhasználó vállalat számára átlátható. – milyen minőségben. kiszállítás indítása. A logisztikai ellátási láncban a termelő és a felhasználó között egyre több helyen alkalmaznak elektronikus adatcsere (EDI) kapcsolatokat. szállítóeszköz megrakása. amely lehetőséget biztosít az elektronikus kereskedelem megvalósítására. – milyen feltételekkel. gyors elosztási folyamat megvalósítása. Mivel a számítógépes raktárirányítás percrekészen ismeri a raktározási folyamatok és a raktárállapot helyzetét.: szállítólevél).– raktárból történő kiszállítás folyamata: felhasználói igények alapján készült komissiók hozzárendelése a kiszállító eszközhöz. – milyen határidőre. másrészt megoldható a megrendelés percrekész nyomon követése. azonnali válasz adható az e-kereskedelem felhasználásával a felhasználói igényekre. 43 . A felhasználótól érkező igények kezelésekor a következőket szükséges meghatározni: – milyen típusú termékből. – milyen mennyiséget. mint a hagyományos megrendelés-feladás. rakodást végző berendezés feletti diszponálás. A jelentkező igények e-kereskedelemben való kezelése gyorsabb kommunikációs csatornát eredményez. a kiszállításhoz szükséges dokumentumok elkészítése (pl. – kinek a részére kell biztosítani az ellátás folyamán.

eredeti neve „Systemanalyse und Programmentwicklung”. kis és középvállakozások. – nagymennyiségű papírmunkától mentesít. hogy a bevezetés a résztvevők körében jelentős tevékenység-átszervezést és költséget igényel. Az SAP a világ vezető integrált vállalatirányítási rendszere. Szerte a világban 1500 partnercég értékesít SAP licenceket. – megvalósíthatóvá teszi a JIT (Just In Time)-elvű elosztást. – kisebb raktárkészletekkel megoldható az elosztás. alkalmazások és termékek 44 . mely az üzletviteli megoldások területén kimagasló szám. Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung” adatfeldolgozásban. Összességében 12 millió felhasználó használ SAP rendszert. mint 120 országban hozzávetőleg 32 000 vállalat használja. Az SAP AG 1972-ben alakult Németországban. Az EDI azonban hosszútávon kifizetődő az említett előnyök miatt. Az SAP AG jelenleg a világ harmadik legnagyobb szoftvercége. végzi a rendszerek bevezetését és látja el azok támogatását. aminek jelentése „rendszerelemzés és programfejlesztés”. az SAP-t. nagyvállalatok egyaránt. az új „Systeme. – kontrollált elosztási tevékenységet eredményez.Az EDI kapcsolat bevezetésével az elosztási tevékenységnél a következő előnyök érhetők el: – strukturált információ automatikus továbbítása az elosztási tevékenység résztvevői között. Az SAP ágazatspecifikus megoldásait több. Az SAP-n keresztül a számítógépes nyilvántartás és raktárirányítás igencsak leegyszerűsödik. lefedő programcsomagot értünk. A következőkben szeretnék röviden bemutatni egy számítógépes szoftvert. Az EDI kapcsolat bevezetésének hátránya. melynek leányvállalata a SAP Hungary Kft 350 főt foglalkoztat. név jelentése: Rendszerek. Integrált vállalatirányítási rendszer alatt egy adott vállalat minden vállalati folyamatát. A rövidítését később átértelmezték.

a gyártás alatt illetve a gyártás után. egy termelő vállalat raktározását mutatom be. azaz az 5. Ennek eredményét az 5. Először a NANORB Erdő. Több céget kerestem meg. Kutatási módszerek közül a primer kutatást választottam. ahol Nagy Attilával beszélgettem vállalatáról és a raktározás módjáról. 10. hogy segítsenek jobban belelátni raktározásuk folyamataiba. melyek alapján elkészülhetett a szakdolgozat ezen része. ezen belül is az interjút. 10. Ennek a résznek a végén egy példán keresztül bemutatom. 2. Raktározás a gyakorlatban Ebben a részben szeretném kutatásaim eredményét bemutatni. 45 . pontban foglaltam össze. 5. 1. Táblázatokkal illusztrálom a nyilvántartást az árubeérkezés után. a vállalat nevét az interjúalany kérésére nem szeretném megnevezni. a vállalat egyik munkatársával folytatott interjú alapján. 10. hogy hogyan változnak az adatok a számítógépes nyilvántartási rendszerben az egyes raktározási folyamatok során. Két vállalattal sikerült interjút készítenem. Az utána következő részben. pontban.és Fagazdasági Termékeket Forgalmazó Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnál jártam. amint a bevezetésben is említettem több-kevesebb sikerrel.III.

már több mint egy évtizede foglalkozik erdő. 2004. november. fűrészáru-értékesítés). Az integrátorok az FVM-ben (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban) bejegyzett erdőgazdálkodók. Az integráltak részére nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztését kiemelt feladatuknak tekintik. raktározásának bemutatása23 A NANORB Erdő. július 7. Nagy Attila Norbert (NANORB Kft. 2007. 46 . december 31.). 23 Interjú. 22.-től integrátorként működik.nanorb. – közúti teherszállítás. Az integráció elsősorban a szaktanácsadásra vonatkozik az integrált erdőgazdálkodók gazdasági. tűzifa. Fő tevékenységi körük 1996 és 2001 között: – faanyag ügynöki nagykereskedelme (rönk.-től a cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság. Zala megye területére vonatkozó működési területtel. 5. 1. akik saját erdőgazdálkodási tevékenységükön túl más magánerdő tulajdonosok erdőgazdálkodásának szakirányítását végzik. 10. 23. november.hu/ Letöltés dátuma: 2007. szeptember 1-jétől kezdte meg működését mint betéti társaság. 16 óra http://www.III. A társaság export értékesítésének cél országai Ausztria. Olaszország és Szlovénia. pénzügyi döntési szabadságának teljes körű tiszteletben tartása mellett. vagy röviden NANORB Kft.és Fagazdasági Termékeket Forgalmazó Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.és fagazdasági termék forgalmazásával. 2004. A cég 1996. A NANORB Kft.

elsősorban illetve integrált erdőgazdálkodóiknak fuvarozást visszfuvarok szervezését is bonyolítják. – Faanyag nagykereskedelem: Két 40 tonnás darus szerelvénnyel szolgálják ki a különböző faválasztékok vásárlóit. cseréjében. értékbecslése: Kezelt erdeik tulajdonosi szerkezete folyamatosan a változik. ezek társulásai és közös vállalatai stb. – Erdőingatlanok forgalmazása.) és a közösségi erdők tulajdonosainak. – Fuvarozás: Az előbb említett kamionokkal is vállalnak. bírósági eljárásokban. termelői csoportok. megszervezése 2006. hogy az erdőterületek Ingatlanok koncentrálódjanak gazdaságos üzemméret szintjére. Céljuk. adás-vételében. a magántulajdonon alapuló egyéni vagy társas (magán erdészetek. Szakszemélyzete ehhez négy fő erdőmérnök és két erdésztechnikus. A Szövetség a magán erdőtulajdonosok. fő tevékenységei a következők: – Erdőgazdálkodás: Az erdőgazdálkodási integrációjuk jelenleg 2700 ha zalai magánerdőt ölel fel. erdőszövetkezetek. 47 . értékelésében működnek közre. szövetkezeti erdészetek. – Erdőgazdálkodási igazságügyi szakértés során eddig már közel 50 ügyben segédkeztek rendőrségi. – MEGOSZ érdekképviseleti munka. Tagja az Erdőtulajdonosok Európai Szövetségének (CEPF) és megfigyelőként részt vesz a Páneurópai Erdőtanúsítási Tanács munkájában. gazdasági társaságok. Dunántúli Magánerdős Nap A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) a magyar magánerdő-gazdaság képviselője hazai és nemzetközi téren egyaránt. erdőbirtokossági társulatok.A NANORB Kft. október 7-én. gazdálkodóinak országos érdekképviseleti szerve.

stb. A cég saját eszközállománnyal rendelkezik. amely szükséges az összes erdőművelési.).: motorfűrész). szárzúzó. Cégük jól ismeri a fapiacot. tájékozatlan a fapiacon. érdekegyeztető feladatainak ellátása. hogy hozzájut áruja ellenértékéhez. Ez esetben az eladó biztos lehet abban. – Piaci árakról információt nyújt: Tájékoztatást adnak az egyes értékesítési relációkban elérhető faárakról. hiszen a fapiacon hosszú ideje. esetenként a tulajdonos életében egyetlen alkalommal kerül értékesítési helyzetbe. : – Megszervezi az értékesítést: Az erdőtulajdonos ritkán. nincs piaci és ár-információja. vevői bonitás. Erdőgazdálkodási szolgáltatása keretében a NANORB Kft. korrekt vevőként ismerik cégüket. – fahasználati gépek (pl. fahasználati és az erdőhöz kapcsolódó egyéb munkák teljes körű elvégzéséhez. 48 . motoros-kasza stb. az erdővagyon működtetésének segítése tulajdonosainak hasznára. tekintetében. így naprakész információkat nyújtanak az integráltaknak vevők. A magánerdőkben az erdészeti és az erdő hasznosításához kapcsolódó szakmai kultúra fejlesztése. erdeikben a többcélú és tartamos erdőgazdálkodás megvalósítása. Eszközállomány összetétele: – erdőművelési gépek (ágvágó. – Eseti felvásárlási szolgáltatást végez: Igény esetén felvásárolják a faanyagot az integrálttól.A Szövetség célja a tagok gazdasági és szakmai érdekképviselete. fakereskedelmi szokványok. erdővagyonuk megőrzése és növelése.

észlelik az erdőt ért beavatkozást. aprítás. szárzúzózás.– Választékolást intéz: Az erdőgazdálkodás egyik célja a több évtized alatt megtermelt értékből (faanyag) optimális választék.) tudnak megoldást és segítséget nyújtani. 49 . Szakembergárdájuk képes elvégezni ezt a feladatot az integráltak részére. stb. munkafolyamatokat. tuskózás. fsz. nem tudja nyomon követni a változásokat. – Megszervezi a szállítást: Képesek megszervezni a sok esetben speciális szállító gépeket igénylő faanyag-kiszállítást és mozgatást. felügyel: A legtöbb erdőtulajdonos ritkán jut ki az erdejébe. illetve tájékoztatják a teendő intézkedésekről. Saját kamionnal is rendelkeznek. – Erdőt őriz. ezt azonnal képesek jelezni az integráltak felé.(termék-) összetétel biztosítása. nehéztárcsás talajelőkészítés. – Erdészeti szolgáltatásokat nyújt: Az erdőtulajdonosok legtöbb problémájára irodájukban (Zalaegerszeg. – Helyszíni művezetést biztosít: Szakembergárdájuk képes elvégezni az integráltak részére a vágásszervezés. mélyforgatás. Tájékoztatást adnak a korrekt erdészeti vállalkozókról.) megszervezésében (tuskófúrás. ezáltal értékesítését is. – Speciális munkák kivitelezését végzi: Cégük segítséget nyújt speciális erdészeti gépekkel elvégzendő munkák jó minőségben történő kivitelezésének stb. 16. nevelővágások szervezése. 1. Szakembereik rendszeresen járnak az integráltak erdőterületein. Mátyás király u. makkvetés. vállalkozói díjakról. amik megkönnyítik a faanyag szállítását. szállításszervezés. felújítás. stb. a maximális árbevétel elérése.

erdőbecslési munkákat. melyek a határai. kitűzését. bemérését. – Rentábilis erdei munkákat előre finanszíroznak: Pénzügyi segítségnyújtást végeznek az integráltak felé. szakmai munkákat. a vadkár elhárításban való aktív részvételben nyújtanak segítséget. – Állományfelvételezéssel.– Talaj mintavétel. 50 . – Elkészíti az éves erdőgazdálkodási tervet: Megtervezik az érintett területen a következő évben szükségszerű. hogy erdeje hol fekszik. bemérését. kijelölését és kitűzését végzi: Az erdőtulajdonosok egy része – különösen az osztatlan közös erdőtulajdonok esetén – sokszor nem is tudja. gödrök visszatemetését. – Erdei vadkárokat mérnek fel: A vadgazdálkodóval való megegyezést. minták levétele) helyszíni talajvizsgálatot. Cégük elvégzi a határok megállapítását. erdőbecsléssel foglalkozik: Szakembergárdájuk képes elvégezni az integráltak részére a nagy szakmai hozzáértést és gyakorlatot kívánó állományfelvételi. állandósítását. – Üzemtervi tevékenységek elvégzésének leigazolását végzi: Szakembergárdájuk képes leellenőrizni és leigazolni az üzemtervben szereplő feladatok elvégzésének szakszerűségét. minták eljuttatását a talajlaboratóriumba. stb. termőhelyfeltárás terepi munkáit irányítja: Cégük elvégzi az erdőtelepítésekhez szükséges mintavételezést (talajszelvény kiásása. – Birtok és erdőrészlethatárok megállapítását.

akkor kezdődhet a fakitermelés. 3000 m2 területű. hiszen a jó vevőkapcsolatok kialakításával szinte megszűnik a jelentős többletköltségekkel járó Vevőik nagybani vevők és megbízhatóak. 51 . gerendát. de van félig nyitott része. hogy akár több hónapig is tárolják a raktárban az értékes faanyagot pl. oszlop vagy papírfa formájában. akkor könnyen és gyorsan találnak rá másik vevőt.Ha a fák elérik a vágásérettségi kort és az Állami Erdészeti Szolgálat megadja az engedélyt. Az értékesebb faválasztékot feldolgozzák és fűrészáruként értékesítik vagy rönkben pár hétig raktározzák. Ha mégis visszamondaná valamelyik vevő a megrendelést. hiszen a fának levegőznie kell. ahol két darus kamion viszi tovább értékesítés céljából. tűzifaanyag. Vegetációs időszak alatt (minden évben márciustól szeptemberig) viszont csak rövid ideig lehet tárolni. A cég raktára Lentiben található és kb. akkor értékesebb faválasztékról van szó. míg a lehetséges vevőkkel megállapodnak. A raktár részben zárt. Legfontosabb raktározás. mert akkor már nedvkeringés miatt gombásodás és faanyagromlás veszélye áll fenn. feladatuknak a vevői kapcsolattartást tekintik. Erdőterületek mellett erdei rakodókon folyik a faanyag készletezése. rönk. A faanyagot közelítő géppel szállítják a közúthoz. Ha a fának az értéke köbméterenként meghalad egy bizonyos határt (pl. fűrészárut. Az is előfordulhat. 3000040000Ft-ot). tárolási költségeiket minimálisra tudják visszaszorítani. Így a raktározási.

akkor a tartalék raktárak készleteihez nyúlnak. a kiszállítással és a gyártástervezéssel−szoros kapcsolatban áll. A cég legfontosabb feladatának a vevői megrendelések és követelmények kielégítését tartja. ha a beszállító cégek nem tudják teljesíteni az anyagellátást. A raktározásnak az alapanyag beérkezésétől a készanyag kiszállításáig lényeges szerepe van.: szállítási költségek). hogy nyersanyag hiányában is termelni tudjanak.III. Ebből következik. Beszerzési osztályuk napi 24 A termelő vállalat egyik munkatársával folytatott interjú alapján. A reklamáció összes költsége a beszállítót terheli (pl. ebből következik.). Ehhez folyamatos nyersanyagellátás szükséges. 2007. Ezután az áru a raktározási rendszerbe kerülhet. a minőségbiztosítással. az árubejövetellel. stb. hogy az ellenőr a terméket jóváhagyja. Egy termelő vállalat raktározása24 A cég raktározási részlege a vállalaton belül szinte valamennyi részleggel− a logisztikával. Például. deformáció. 2. 5. kapcsolatban áll a vevőkkel. A vevői érdekeket mindig szem előtt tartják. – Vizsgálatnak nem felelt meg: Az áru az előírt követelményeknek és szabványoknak nem felelt meg (pl.: méreteltérés a nyersanyagnál. amíg bevizsgálásra nem kerül. 17 óra 52 . A termék addig a pillanatig számít bevizsgálatlannak. – Bevizsgálatlan: Az áru ideiglenesen kapja ezt a minősítést. Az áru beérkezést követően az árubejöveteli ellenőr három féle minősítést adhat a beérkezett árura: – Bevizsgált: Az áru megfelelt az előirt követelményeknek. hiszen a termelés nem állhat meg. november 5. ekkor válik nélkülözhetetlenné a tartalék raktárak jelenléte. A vállalat számára fontos. a beszerzéssel. Ilyenkor reklamáció küldése minden esetben szükséges a beszállító felé. hogy az áru nem kerülhet jóváhagyásra. 10. szabványoknak.

A vállalatra a polcos rendszer.: költségek). Ezek a nyersanyagok kapnak egy kódszámot és egy árubejöveteli számot. A számítógépes rendszer segítségével az áru helye könnyen beazonosítható. azaz a polc neve és száma is. A számítógépes rendszerbe kerül egy ún. A raktárból a gyártás felé az anyagáramlás a következőképpen történik: – a gyártástervező kiállít egy gyártási megrendelést. – a megrendelő alapján a raktáros összeállítja az ehhez szükséges alapanyagokat. – a beszerzés számára fontos adatokat tartalmaznak (pl. Kódszámok és árubejöveteli számok: Különböző információkhoz lehet jutni ezeken keresztül: – megmutatják az áru beérkezésének időpontját. azaz a soros. 53 . – reklamációkezelésekben kulcsfontosságúak. polc kód. – kevesebb helyet igényel. – ezeken keresztül a beszállító cég adatai elérhetővé válnak. A polcos rendszer előnyei a következők: – átlátható. – a gyártástervező a megrendelést továbbítja a raktár felé. – a nyomonkövethetőség egyszerűbb. ami lehetővé teszi az áru nyomonkövethetőségét.Az árubejöveteli ellenőrzés után a jóváhagyott nyersanyagok a cég nyilvántartási rendszerébe kerülhetnek. állványos tárolás jellemző . amit minden esetben logisztikai munkatárssal egyeztet.

– a csomagolásnak meg kell felelnie a vevői és minőségi követelményeknek. hogy óvja a terméket. – a csomagoláson fel kell tüntetni az áru nevét. fémből. farostlemezből vagy ezeknek az anyagoknak a keverékéből készült alacsony. gazdaságos. csak préselt paletta. hogy az áru törékeny e. a termék minőséget. Ezt követően az áru a készáruraktárba kerülhet kiszállításig. érheti e csapadék. – az összeállított anyagok a megrendelővel együtt visszakerülnek a gyártás területére → elindulhat a gyártósori összeszerelés. – a csomagolás legyen környezetkímélő. Az áru készáruraktárba kerülésétől a kiszállításig: – a legyártott készanyagokat a minőségbiztosítási osztály ellenőrzi: Ha a termék minősége megfelelő. mely lehetővé teszi a küldemény targoncával illetve békával történő biztonságos mozgatását. műanyagból. 54 . illetve jelölni kell. Csomagolási előírások: – a készanyagokat különböző méretű kartonokba és ládákba csomagolhatják. akkor az jóváhagyásra kerül a számítógépes rendszerben. Ha minősége nem megfelelő. – a felhasznált csomagolóanyag fontos. nettó és bruttó súlyát. stb.. hordozható emelvény. a palettának a földtől legalább 15 cm-re meg kell emelnie az egész rakományt.– a raktáros a legelőször beérkezett árut adja ki a termelésnek a FIFO (First-In First-Out) elv szerint. az áru mennyiségét. ez az árubejöveteli számok alapján történik. – a paletta fából. FONTOS: ezen elv betartása elsődrendű szempont a számítógépes nyilvántartási rendszer nyomonkövethetőségének érdekében. – fontos a szállítási szabványok betartása: például Európán kívüli országokba fapaletta nem szállítható. akkor újragyártják és az egész folyamat kezdődik az elejéről.

melyekre sok tűzvédelmi követelmény vonatkozik. – a paletta teherbírásához kell igazítani az árumennyiséget. Például targoncát az vezethet. akkor annál nagyobb mennyiséggel nem szabad terhelni. – Raktározáshoz használt gépeket csak megfelelő személy irányíthatja. – Gépek megfelelőségi tanúsítványai álljanak rendelkezésre. a maximális magasság pedig nem lehet több. eltávozási lehetőséget kell biztosítani az épület elhagyására. – a lecsomagolt árut a palettára pántoló szalag segítségével rögzítik. – a csomagolás árumozgatás szempontjából nem okozhat gondot pl. szellőztetés. mint 180 cm. – Az épület környezetében tűzcsap vagy fali tűzcsap jelenléte létfontosságú. – Oltóvíz ellátásról kell gondoskodni. – Minden szükséges védőeszközt biztosítani kell a dolgozóknak. – Kiürítési. A raktár meg kell. – Szükséges a raktárban a tűzjelző berendezések megléte. azaz legyenek biztonságosak.: targoncával mozgatható legyen az áru. – A gépek használatához tartozó előírásokat figyelembe kell venni pl. A raktárakban a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani: – Munkavédelmi oktatáson minden dolgozónak részt kell vennie. hogy feleljen a tűzvédelmi szempontoknak is: – Természetesen a dolgozóknak tűzvédelmi oktatáson is részt kell venniük. akinek meg van az arra megfelelő könnyűgépkezelői vizsgája. – az europalettán biztonságosan szállítható maximális súly 1000 kg.: ha egy gép két tonnát bír. gáz.– a szabvány europaletta 120 cm hosszú. 80 cm széles és 15 cm magas. 55 . víz). – Fontosak a gépészeti rendszerek (fűtés.

táblázat. Ezt mutatja az 1. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 10. hogy a számítógépes rendszerben hogyan változnak az adatok a raktározási folyamat során. Példánkban ez legyen 10 000 db. sz. Ha az áru beérkezik. Az árubejöveteli ellenőr az összes mennyiséget leellenőrizte. sz.A következőkben egy példát szeretnék bemutatni arra vonatkozóan. tehát a bevizsgálatlan termékek száma 0 db. beírja a darabszámot az illetékes személy a „szabadon felhasználható” oszlopba. 1.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása az árubeérkezés után Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 56 . Ezt táblázatok segítségével illusztrálom. ( 100 123 003 árubejöveteli számmal ellátott áruból).

akkor a raktár a 10 000 db-ból levon 2 000 db-ot. táblázatban láthatjuk. Ennek az eredményét a 3. 2.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 2000 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás alatt Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint Ha a gyártás befejezte a munkáját a készanyag szállításig raktározásra kerülhet. ekkor a raktár leírja a 2 000 db-ot a rendszerből. Ezt a 2. sz. amely átkerül a „termelés alatt” oszlopba.Ha a gyártás 2 000 darabot igényel a készanyag előállításához. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 8. sz. táblázatban láthatjuk. 57 . sz.

sz. Az áru egy új készanyag kódot kap. csak azt. hogy a 2 000 db eltűnt.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás után Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint Természetesen ez nem azt jelenti. 58 .3. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 8. hogy átkerült a készanyag raktár nyilvántartásába.

IV. a raktározási technikákkal. annak feladatáról és a logisztikai ellátási láncról. erdő-és fagazdasági termék forgalmazásával foglalkozik. Az erősödő piacon egyre inkább a minőségre való törekvés kerül előtérbe a mennyiségi növekedéssel szemben. hogy reális és átfogó képet nyújtson a raktározásról. realizálható. Bővebben foglalkoztam a készletgazdálkodással. ellátás). Megkönnyíti a raktározást. Dolgozatomban szó volt röviden a logisztikáról. Befejezés Szakdolgozatom abból a célból készült. komissiózással és Ismertettem a főbb raktártípusokat. több hétig raktározzák őket. hogy ma már elengedhetetlen minden vállalatnál egy számítógépes szoftver alkalmazása. hosszútávon a költségek csökkentésére szolgál és a folyamatos vevői kapcsolattartás érdekében is fontos. A NANORB Kft. a raktározáskor felmerülő költségekkel és a számítógépes raktárirányítással. hogy minél eredményesebben értékesítsék a faanyagokat. raktározás funkcióit (tárolás. gyors és pontos kiszolgálást tesz lehetővé. A számítógépes raktárirányítás az utóbbi időben jelentős fejlődésen ment keresztül. Legfontosabb feladatuknak a vevői kapcsolattartást tekintik. A vevők minőségi kiszolgálását pedig gyorsan és hiba nélkül kell megvalósítani. Úgy gondolom. 59 . Ahhoz. A logisztikai funkciók közül a csomagolással. A raktározás ideje alatt állapodnak meg a lehetséges vevőkkel. a természetesen a raktározással foglalkoztam. a raktártechnológiával. Véleményem szerint ennek köszönhetik− kis létszámú cégük ellenére− sikeres fennállásukat. A számítógépes nyilvántartással és raktárirányítással ez A gyakorlati részben két vállalat raktározását mutattam be.

a csomagolási előírásokat. 2. 10. Itt mindenképpen kiemelném a Végül táblázatok segítségével segítségével történő illusztráltam a számítógépes rendszer nyilvántartását az egyes raktározási folyamatok kódszámok nyomonkövethetőséget. a munkavédelmi és balesetvédelmi valamint tűzvédelmi előírásokat. 5. mint logisztikai funkcióról. a kódszámok jelentőségét. hogy teljes képet tudtam adni a raktározásról. 60 .A III. Bővebben taglaltam az árubejöveteli ellenőr szerepét. során. Bízom benne. fejezetben szemléltettem egy termelő vállalat raktározási folyamatát az alapanyag beérkezésétől a készanyag kiszállításig.

Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. Budapest.hu/ujsagok/transpack/2006/06/20060616133404237000000100.pointernet. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. Budapest.1999. században.html Letöltés dátuma: 2007. november 11. 2002. Mocsy Ferenc: Általános Áruismeret II. 2003. 4) Medvéné dr. Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. Kossuth Kiadó.. 7) Dr. 1998. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi. 5) 6) Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. Szabad Katalin−dr. 3) Knoll Imre: Logisztika a 21. MLBKT tanfolyami anyaga. november. http://www. 61 .Felhasznált irodalom 1) dr. Logisztikai Fejlesztési Központ. 2) Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika. 1995. 1998.pds. Idegenforgalmi Főiskolai Kar. kötet. 20. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). Magyar Világ Kiadó. Budapest. Vendéglátóipari és Budapest. Illés Béla: Az elosztási logisztikai folyamat tervezésének és működésének stratégiái V.hu/1/logisztika/raktarozas/2007/7/2007-10-01/raktar-szerepe-egy-piacvezetoraktar-technologiaval-foglalkozo-ceg-eleteben Letöltés dátuma: 2007. 8) Kubicsek Zoltán−Dián István: A raktár szerepe http://tranzit.

pointernet. különös tekintettel a beszerzés gyakorlatára. 22. fejezetben bemutatott termelő vállalat egyik munkatársával folytatott interjú. 2007. szeptember 13. 4. Cselényi József: Raktározás. logisztikai rendszerek).).ppt Letöltés dátuma: 2007. 16 óra A III. 11) Véry Zoltán: Raktárlogisztika http://miau. november.hu/ Letöltés dátuma: 2007. ellátási lánc vizsgálata.org/wiki/SAP_AG Letöltés dátuma: 2007.nanorb. (Budapesti gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 62 . 2005.9) Prof. menedzsmentjének Szakdolgozat.html Letöltés dátuma: 2007. 17 óra 18) Radvánszki István: A Remy Automotive Hungary Kft. november. [Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar] 16) 17) Interjú. Áts Júlia. november.pointernet. 2. 10. 23. logisztikai rendszerek). november 5. november 18. Dr.pds. november. szeptember 20. 2007. 15.wikipedia. http://www. 2006. tárolás és a kapcsolódó tevékenységek költségei I. 14) Előadás (Bevezetés a logisztikába.html Letöltés dátuma: 2007.hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409.pds. Nagy Attila Norbert (NANORB Kft. Áts Júlia. november.hu/miau/28/rl2. 21 13) http://www.gau. 20. 12) http://hu.hu/ujsagok/transpack/2003-ev/03-december/tra-15. 10) Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www. [Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar] 15) Előadás (Bevezetés a logisztikába. 2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful