BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

Készítette: Orvos Kinga

Budapest, 2007

Tartalomjegyzék
Táblázatok és ábrák jegyzéke ............................................................................................. 5 I. Bevezetés ........................................................................................................................ 6 II. Logisztikáról röviden................................................................................................... 9 II. 1. A logisztika meghatározása.................................................................................... 9 II. 2. A logisztika feladata, avagy a „7 M” ..................................................................... 9 II. 3. A logisztikai ellátási lánc ....................................................................................... 10 II. 4. Logisztika, mint tudomány..................................................................................... 12 III. Logisztikai funkciók................................................................................................... 13 III. 1. Logisztikai funkciók csoportosítása...................................................................... 13 III. 2. A logisztikai funkciók technikai háttere ............................................................... 15 III. 3. Csomagolás, mint logisztikai funkció................................................................... 16 III. 3. 1. A csomagolás fogalma................................................................................ 16 III. 3. 2. A csomagolás megjelenési formái .............................................................. 17 III. 4. Komissiózás, mint logisztikai funkció.................................................................. 18 III. 4. 1. A komissiózás meghatározása .................................................................... 18 III. 4. 2. Komissiózási stratégiák .............................................................................. 19 III. 5. Raktározás, mint logisztikai funkció ................................................................ 22 III. 5. 1. A raktározás és a raktár definíciója............................................................ 23 III. 5. 2. A raktár pozitív és negatív tényezői .......................................................... 23 III. 5. 3. Raktárak csoportosítása ............................................................................. 24 III. 5. 4. A raktározás funkciói................................................................................. 26 III. 5. 5. Készletgazdálkodás.................................................................................... 27 III. 5. 6. A raktározás költségei................................................................................ 29 III. 5. 7. Raktártechnológia ...................................................................................... 31 III. 5. 8. Raktározási technikák ................................................................................ 33 III. 5. 9. Számítógépes raktárirányítás ..................................................................... 41

3

III. 5. 10. Raktározás a gyakorlatban .................................................................... 45 III. 5. 10. 1. A NANORB Kft. raktározásának bemutatása .................................. 46 III. 5. 10. 2. Egy termelő vállalat raktározása....................................................... 52 IV. Befejezés ...................................................................................................................... 59 Felhasznált irodalom........................................................................................................... 63

4

. ábra: Tárolás-technikai változatok . fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 3. 2. sz....... 10..... sz. sz...pointernet. november......1999....... Budapest..... Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. Budapest............ ábra: Raktártípusok a logisztikai folyamatban ............... 58 Forrás: A III... században...... Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft.... 22 p.... 3..... 11 Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21..... 10.... 5...hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409.....pds........ 56 Forrás: A III........... 10 p...... 1995........ 5 .................. 25 Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21..... 10. Budapest. ábra: A logisztikával kapcsolatban lévő főbb szakterületek ... 12 Forrás: dr............ sz. táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása az árubeérkezés után ...... 4. században....Táblázatok és ábrák jegyzéke 1.... 5....... táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás alatt ... ábra: A logisztikai funkciók modellje ................................. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). táblázat: Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás után .. fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 2..... sz.html Letöltés dátuma: 2007........ 57 Forrás: A III.... sz.... 5. 73 p.... 2.... fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 1........... Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet.... 2.... 34 Forrás: Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www.. 15....... 2...... sz...................1999.............

1 A raktározás szerepe a logisztikai ellátási láncban folyamatosan nő. A raktárak azért is fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatban. Fokozott figyelmet kell ezért fordítani a raktározási tevékenység gazdaságosságára. a raktározást. hogy szeretnék jobban belelátni a raktározás bonyolult szerkezetébe. 6 . a termelés kiszolgálásán keresztül. A raktározással kapcsolatban rengeteg szakirodalom és internetes forrás áll rendelkezésre. amelynek csak akkor tudnak megfelelni. az áruelosztást és az értékesítést is. 1998. technikáikkal és szervezési módszereikkel az ellátási lánc stabil tagjává válnak. mert a vállalatok logisztikai költségeinek jelentős része itt képződik. mint logisztikai funkciót elméleti és gyakorlati szempontból is bemutatni. ha technológiájukkal. MLBKT tanfolyami anyaga. Ez a kiemelkedő szerep kihívást jelent a raktárak számára. ahol felkeltette az érdeklődésemet.I. hogy a szakmai gyakorlatomat egy vállalat logisztikai részlegében töltöttem. ami sokat segített az elméleti rész megírásában. Témaválasztásomban az is meghatározó szerepet játszott. Szakdolgozatom célja a raktározást. hiszen az ellátási lánc egymást követő szakaszai éppen a közöttük lévő raktárakban kapcsolódnak egymáshoz és a raktárak gócpontját képezik az áru-és az információáramlásnak egyaránt. Bevezetés A logisztikai folyamat magába foglalja az ellátási lánchoz tartozó összes tényezőt a beszerzéstől. 1 Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. ahol napi kapcsolatban voltunk a raktárral. a készletgazdálkodást. Logisztika szakirányos hallgató lévén. Ott döntöttem el. szakdolgozatom témájával tanulmányaim során két tantárgy (Szállítmányozáslogisztika és Logisztikai rendszerek) keretében is találkoztam.

annak feladatáról valamint a logisztikai ellátási láncról. raktártechnológiával. Mivel a raktározás egy nélkülözhetetlen logisztikai funkció. ezért diplomamunkám elején a logisztikáról írok. 2. mellék-. Szomorúan vettem tudomásul. A velük folytatott interjú segített a gyakorlati rész megírásában. 10. a raktározási technikákkal. A kiegészítő funkciók pedig a fő-és mellékfunkciók kiegészítésére szolgálnak (pl. hogy sok vállalat nem hajlandó semmiféle adatot kiadni magáról vagy éppen időhiányra hivatkozva utasítottak vissza. rakodás) mellett a főfunkciók közé sorolható. A gyakorlati rész elkészítéséhez a primer kutatási módszerek közül. amelyek révén az áruáramlási folyamatok megvalósulnak. az interjút választottam. a raktározás során felmerülő költségekkel és a számítógépes raktárirányítással. 7 . hogy szakmai tapasztalataikkal segítség munkámat. Szakdolgozatom készítése közben ugyanis több céget felkértem.: megrendelés) és az anyagmozgatás (fuvarozás. Logisztikai funkciók közül röviden a csomagolásról.ezen belül is Nagy Attila.. A raktározás fejezeten belül kiemelten foglalkozom a raktárak csoportosításával. Kutatásom során azonban kisebb akadályokba ütköztem. A raktározás a diszpozíciós tevékenységek (pl.A logisztikai funkciók operatív folyamatok. A mellékfunkciók − amelyek a főfunkciók támogatására szolgálnak − közé tartozik például a csomagolás és a komissiózás. A logisztikai folyamatokat csoportosíthatjuk fő-. 5. vevőszolgálat). a komissiózásról majd bővebben a raktározásról esik szó.: reklamáció. valamint a III. Ebből kifolyólag szeretném külön megköszönni a Nanorb Kft. és kiegészítő funkciók szerint. fejezetben szereplő termelő vállalat munkatársának támogatását. A raktározást elméleti megközelítését követően a gyakorlatban is szemléltetem. A következő részben a logisztikai funkciókat és technikai hátterüket ismertetem.

hogy miképpen változnak az adatok a számítógépes nyilvántartási rendszerben a raktározási folyamatok során. akik információikkal és tanácsaikkal hozzájárultak a dolgozatom sikeres elkészítéséhez. Ezt táblázatok segítségével illusztrálom.Az utolsó alfejezetben (III.) Szakdolgozatom végén szeretném bemutatni−egy példán keresztül− azt.) két vállalat raktározását mutatom be. faipari vállalat raktározását követően egy termelő vállalat raktározását taglalom. 10. 5. (A termelő vállalat nevét az interjúalany kérésére nem szeretném megnevezni. A Nanorb Kft. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a belső konzulensemnek − Némon Zoltánnak − és külső konzulensemnek − Tüske Krisztiánnak − . 8 .

Magyar Világ Kiadó. és amelynek célja a teljes áramlási folyamathoz járuló optimális összköltség és vevőkiszolgálási színvonal elérése. megbízók megfelelő kielégítése. akkor megbízóinak. a tevékenységek alkalmazásával is. Ebből az következik. 9 . Logisztikai Fejlesztési Központ. 1.és késztermékek). – a megfelelő állapotban (mennyiségben).II. tehát a vevő vagy felhasználó áll a logisztikai tevékenység középpontjában. megvalósítására irányul. Ebben a felfogásban maga a megbízó. Akár szolgáltatási körének bővítésével. 2 legmegfelelőbb alkalmazkodás igényeikhez tette a logisztikát a vállalatok számára Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika. hogy – a megfelelő dolog. szabályozására. amely áramlási folyamatok−alapvetően anyagok (alapanyagok. – a megfelelő időben. – a megfelelő áron (költségekkel) álljon rendelkezésre. félkész. A logisztika meghatározása „A logisztika menedzsmentszemlélet. információk és személyek −egyes rendszereken belüli és/vagy rendszerek közötti áramlásának tervezésére. okmányokkal. – a megfelelő helyen. energia. 7M-elv szerint a logisztika feladata. 33 p. stratégiai fontosságú területté. – a megfelelő információkkal. 2. hogy ha egy cég sikeres akar lenni. avagy a „7M” Az ún. A logisztika feladata. potenciális vevőinek igényeit minél magasabb színvonalon törekszik kielégíteni. – a megfelelő minőségben.”2 II. 1998. Logisztikáról röviden II. akár egyéb más A vevők.

10 . hogy az ellátási lánc folyamata túlnyúlik a vállalat határain. Ezek összhangja meghatározó jellegű. Budapest. a rendelésfeldolgozást. Az ellátási láncban egymástól eltérő áramlások. mint alrendszerek helyezkednek el.”3 A 1. a beszállító beszállítójától kezdve a végső fogyasztóig bezárólag. 3. érték-. A logisztikai folyamat ugyanis magába foglalja az ellátási lánchoz tartozó összes tényezőt a beszerzéstől. 2003.és munka-erőáramlás történik. sz. A négy fő folyamat – a tervezés. a raktározást. A logisztikai ellátási lánc „Az ellátási lánc minden olyan tevékenységet magában foglal. a disztribúciót és a végső fogyasztóhoz való kiszállítást. kezelés és feldolgozás. a készletezést. ábra azt mutatja. 3 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. energia. a beszerzés. a gyártást. Az alrendszerek mindegyikéhez szorosan kötődik az informatika és az adatgyűjtés. magában foglalja a kereslet-kínálat menedzselését. melyek kapcsolódásainak zavartalan megvalósítása a logisztika egyik legfontosabb feladata. Az ellátási lánc egymást követő elemei. a termelés kiszolgálásán keresztül. az áruelosztást és az értékesítést is. amely a termék előállításával és kiszállításával kapcsolatos. amely az ellátási láncot meghatározza. az alapanyagok és alkatrészek beszerzését. a gyártás. az összeszerelést.II. a kiszállítás−. a készletgazdálkodást. Kossuth Kiadó. 360 p. az anyagáramlás és a hozzá kapcsolódó információ-.

században. 11 . 10 p. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft.1.. Budapest. sz.1999. ábra ELLÁTÁSI LÁNC = A D A T O K K E Z E L É S E BESZERZÉS + ANYAG-ÉS KÉSZLETGAZDÁL-KODÁS + TERMELÉS + ÁRUELOSZTÁS I N F O R M A T I K A + ÉRTÉKESÍTÉS OPTIMUMKERESÉS A logisztikai funkciók modellje Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21.

Budapest. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. sz. 1995.és szállítórendszerek. mint ahogy a logisztika fejlődésének is mérhető következményei vannak ezen tudományágak alakulásában. dr. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). Ezen szakterületek fejlődése ugyanúgy hatással van a logisztika fejlődésére. ábra áttekintő képet mutat. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. mint tudomány4 A logisztika számos szakterülettel áll közvetlen vagy közvetett kapcsolatban. ellenőrzése során pl. sz. 4 12 . Budapest. az anyagmozgató. Prezenszki LOGISZTIKA József Üzem-és vállalat gazdaságtan Raktározástechnika Kommunikációstechnika Informatika Marketing A logisztikával kapcsolatban lévő főbb szakterületek Forrás: dr. ábra Közlekedéstechnika Gyártástechnika Szállításés rakodástechnika Csomagolástechnika lLLg Dr. 4. Az anyagáramlási (mozgatási.II. A logisztikához kapcsolódó főbb szakterületekről a 2. szállítási) folyamatok szervezése. 22 p. Logisztika. 2. 1995. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). irányítása. valamint az informatika és a kommunikációtechnika játszanak fontos szerepet.

A logisztikai funkciók csoportosítása5 A logisztikai funkciók operatív folyamatok. – anyagmozgatás: rakodás (berakodás. 1. Logisztikai funkciók III. 5 6 Előadás (Bevezetés a logisztikába. Diszpozíciós tevékenységek: szervezési ill. amelyek révén az áruáramlási folyamatok megvalósulnak. kirakodás. hogy ne keletkezzen fennakadás vagy veszteség az áruáramlás során. Főfunkciók: A logisztikai főfunkciók a következők: – diszpozíciós tevékenységek:6 megrendelés utasítás lehívás. 2006. Áts Júlia. tervezési jellegű tevékenységek 13 . logisztikai rendszerek). mellék. – raktározás.III.és kiegészítő funkciók szerint. Mellékfunkciók: A főfunkciók támogatására szolgálnak. azzal a céllal. A logisztikai funkciókat csoportosíthatjuk fő-. átrakás) fuvarozás. szeptember 13.

ami meghatározhatja egy vállalkozás piaci pozícióit. – jelölés (az azonosíthatóság szempontjából fontos). árait. címkézés 14 . – vevőszolgálat. végcsomagolás. A vevőszolgálati tevékenység a marketing egyik legfontosabb és legsokoldalúbb eszköze. kommunikációs stratégiáját és a disztribúciós politikáját. 7 Finishing funkciók: végszerelés. – információ-és adatcsere. – reklamáció. – tájékoztatás. – egységrakomány-képzés.A logisztikai mellékfunkciók az alábbiak: – csomagolás. amelyeket a piac résztvevői az értékesítés eredményesebbé tétele érdekében nyújtanak. – kockázatkezelés (biztosítás). árazás. Kiegészítő funkciók: A fő-és mellékfunkciókat kiegészítő funkciók a következők: – hatósági kezelések. – manipulációk: komissiózás finishing7. A vevőszolgálat alatt azokat a szolgáltatásokat értjük. ügyfélkörét.

Eszközök: Az áruáramlás megvalósítását a következő eszközök teszik lehetővé: – egységrakomány-képző eszközök (pl. konténer). járattervezés. 15 . légi úthálózatok. raktári folyamatok vezérlése). futószalagok. Az integrált anyag-és információáramlást biztosító kommunikációs. Infrastruktúra: A térbeli különbségek kiegyenlítését szolgáló közlekedési infrastruktúra elemei a közúti. daruk). 2. 2006. szeptember 20. kikötők). jelölő eszközök (pl.III. raklap. – fuvareszközök (normál és különleges építésű). berendezések valamint az átrakó létesítmények (pl. vonalkódok). azaz szükséges az infrastruktúra és különböző eszközök megléte. EDI). Áts Júlia. vízi. targoncák. vasúti. építmények. a disztribúciós központok. informatikai infrastruktúra összetevői a távközlési hálózatok és a számítógépes hálózatok (Internet. logisztikai rendszerek). – azonosító. A logisztikai funkciók technikai háttere8 A logisztikai funkciók megvalósításához természetesen szükség van megfelelő technikai háttérre. Az időbeli különbségek kiegyenlítését szolgáló tárolási infrastruktúra létesítményei az átmeneti tárolásra szolgáló raktárak. az áruforgalmi központok továbbá a logisztikai szolgáltató központok. 8 Előadás (Bevezetés a logisztikába. – irányítás eszközei (számítógépes programok pl. – rakodóeszközök (pl. pályaudvarok.

alkalmas az elosztásra. 3. Budapest. 1. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi. Csomagolás. 16 . A fuvarozás. „ A csomagolás a kultúrált kereskedelem. másrészt az azt létrehozó műveletek összességét értjük. igényes ellátás lényeges eleme. III. Kötelező jelöléseket írnak elő a veszélyes-áru szabályzatok. rakodás és raktározás megfelelő színvonalú ellátása megköveteli a csomagolás praktikus kezelhetőségét és egyértelmű jelöléseit is. megteremti a piacon az áru imázsát. halmozni tilos stb. mint logisztikai funkció A csomagolás a logisztikai főfunkciók mindegyikéhez szorosan kapcsolódik. gyorsan romló áruk esetén). és kezelésére vonatkozó információkat. gazdaságos. környezetkímélő. A csomagolás fogalma Csomagoláson egyrészt a terméket védő burkolatot. a gépi árumozgatásra.). fuvarozók üzletszabályzatai (pl. vevőbarát. a vásárlók számára biztosítja a termékazonosítást. A jelölések a csomag rendeltetésére. 2002. megfelel az ökológiai profilnak. társadalmilag elfogadott módon újrahasznosítható vagy elhelyezhető. hiszen különböző megjelenési formákban végigkíséri az árut az előállítástól a végső felhasználóig. mint logisztikai mellékfunkció jelentős szerepet játszik az áruáramlási folyamatok zavartalanságának és a vevőkiszolgálás kívánt színvonalának biztosításában. kötet. megfelel az egészségvédelmi szempontoknak. előírásokat hordozzák (pl. A csomagolás. 4 p. 9 Medvéné dr.III. 3. Szabad Katalin−dr. amely szoros egységet képez az áruval. törékeny.” 9 A csomagolás rendkívül jelentős szerepet tölt be az ellátási láncban. Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar. A jó csomagolás jó minőségű és minőségvédő. problémamentesen kezelhető. Mocsy Ferenc: Általános Áruismeret II.

3. Egységrakomány a legnagyobb kezelési egység. A gyűjtőcsomagolás bizonyos mennyiségű azonos termék vagy a fogyasztói csomagolás ideiglenes védőburkolata. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. a külső károsító tényezőktől az áru megóvása. hiszen az árut a termeléstől a fogyasztói felhasználásig közvetlenül körülveszi. ábrával. A szállítási csomagolás tehát az áru egységbe foglalását jelenti. adatai a külső burkolaton azonosítva kell hogy dr. Feladata az áruvédelem mellett a marketing-munka elősegítése.III. 10 17 . nem zárt (pl. A csomagolás megjelenési formái10 A fogyasztói csomagolás az a csomagolási forma. gyűjtő-. sík szállítólap) akkor pedig a csomagolás. ugyanis szöveggel. A csomagolás ezen megjelenési formája a leghosszabban tartózkodik a logisztikai láncban. továbbá fogyasztói. Elsődleges feladata az áru védelme a külső hatásokkal szemben. a súlyra. Budapest. rekesz. a könnyű kezelhetőség és a megfelelő tájékoztatás. amelyben az árut a fogyasztó megvásárolja. tárolását. Tartalma lehet valamilyen termék. a kezelésre vonatkozó lényeges tudnivalókat. 1995. A szállítási csomagolás az elosztási logisztika valódi eszköze. Fő feladata az árunyilvántartás. Célja az elosztási logisztika támogatása. Célja a folyamatos és zavartalan mozgás biztosítása. Lehetőséget ad különféle termékek ismételt kezelés nélküli eljuttatására a gyártótól a felhasználóig. az árukezelés és a tárolás elősegítése. illetve ha A gyűjtőcsomagban lévő áruk jellemzői. illetve szállítási csomagolás. azaz a reklám. vonalkóddal megadja a termékre. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). rakodólap). 2. Információk közlésére használható maga az egységrakomány-képző eszköz (pl. legyenek. Információhordozó szerepe van. megkönnyítve az áru mozgását. az esztétikus megjelenés. szállítását és nyilvántartását.

A statikus rendszer tehát tárolótéren belüli komissiózást jelent. Komissiózás. részét képezi. 256 p. hogy nagy élőmunka ráfordítást igényel. A komissiózás az ellátó-elosztó raktárak sajátos folyamata. amelynek során több árufajtából (árucikkből) álló rendelési (kiszállítási) egységet kell összeállítani.”11 12 A kigyűjtésre kerülő áru előkészítési módja lehet statikus vagy dinamikus: – A statikus áruelőkészítési rendszer azt jelenti. III. 4. 4. 2003. Ugyanis ennek a folyamatnak kell biztosítania a megrendelők igényeinek pontos. folyamat hátránya. 11 12 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. Kossuth Kiadó. A tárolás után. a komissiózás A komissiózási elengedhetetlen logisztikai funkció. mint logisztikai funkció A komissiózás a logisztikai mellékfunkciók közé tartozik. majd kiszállításra előkészítik. azaz „az ember megy az áruhoz” rendszer. rugalmas és gyors kielégítését. hogy a vevői igényeket kielégítsük. A komissiózás meghatározása „A komissiózás az áruk megrendelések szerinti kigyűjtését és összeválogatását megvalósító folyamat. Budapest. Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. a csomagolást és a rakodást megelőzően a komissiózás a raktározási folyamat szerves Ahhoz. Az így kigyűjtött termékeket szükség esetén osztályozzák. Budapest. ellenőrzik. 1. 18 . hogy a vevő által igényelt árukat a tárolótérben összegyűjtik. Kossuth Kiadó. 2003. amely a megrendelések átvételével kezdődik és a kigyűjtött áruk rendelésenkénti összeállításával fejeződik be.III.

A megrendelésenkénti soros egylépcsős stratégia előnyei az alábbiak: – egyszerű szervezési és irányítási munkát igényel. 2003. következik egy újabb igény szerinti termék kigyűjtése. 2.– Dinamikus áruelőkészítési rendszer esetén a megrendelő által igényelt árufajtákat tartalmazó kiveszik egységrakományokat az a készáruraktárból és ezután a az komissiózási helyre szállítják. 13 Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. A megrendelőlap tehát egyben kigyűjtési jegyzék is lehet. csak a kigyűjtési sorrendet kell azon külön feltüntetni. 19 . egylépcsős stratégia. Ha egy adott megrendelői igény kielégítésre került. függetlenül attól. A megrendelésenkénti soros. – gyorsan összegyűjthetők egy-egy megrendelés árui. 4. hogy az áru a tárolótér melyik részében található. Kossuth Kiadó. Itt a komissiók összeállításához szükséges mennyiségeket egységrakományokból egységrakományok visszatárolásra kerülnek a készáruraktárba. – az előforduló tévedések gyorsan és egyszerűen kijavíthatók. egylépcsős stratégia esetében a komissiózó dolgozó egy teljes megrendelés áruit gyűjti ki. – zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős stratégia. III. azaz az „áru megy az emberhez”. – a sürgős igények könnyen kielégíthetők. Ebben az esetben tárolótéren kívüli komissiózásról van szó. amelyek a következők: – megrendelésenkénti soros. – megrendelésenkénti párhuzamos stratégia. Budapest. Komissiózási stratégiák13 Három alapvető komissiózási stratégiát különböztethetünk meg.

– az emberi munka hibalehetőséget ad a tevékenységnek. – a sürgős (soron kívüli) igények nehezen érvényesíthetők. de egy adott megrendelői igényhez tartozó termékeket a rendelés-összeállító helyen összegyűjtik. Ennek a komissiózási stratégiának az előnyei: – a komissiózásnál használt eszközöket. A stratégia hátrányai: – külön szervezési munkát igényel a rendelések összeállítása. hogy a különböző megrendelésekben szereplő azonos árukat gyűjtőjegyzékben összesítik. 20 . A tárolóterület különböző zónáiból érkező. hogy minden egyes igény tételeit tárolási zónák szerint csoportosítják. A zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős komissiózási stratégia esetén egyszerre több felhasználói komissiózási igény kezelése zajlik. Az egyes igényekre vonatkozó raktári kigyűjtéseket a raktári zónákra történt csoportosítás alapján végzik el.A stratégia hátrányai: – viszonylag kis komissiózási teljesítmény érhető el. A stratégia megvalósítása esetében a megrendeléseket úgy dolgozzák fel. Alkalmazása során a megrendeléseket úgy dolgozzák fel. A gyűjtőhelyen rendelésenként válogatják össze a kiszállítási egységeket (második lépcső). A tárolási zónákból a gyűjtőjegyzékben szereplő mennyiségeket a gyűjtőhelyre szállítják (első lépcső). – nagyobb komissiózási teljesítmény. A megrendelésenkénti párhuzamos stratégia esetén egyszerre több felhasználói komissiózási igény kezelése zajlik. tárolási zónánként csoportosítva. gépeket jobban kihasználják.

megrendelések szerinti kiszállítási egység összeállítása). azaz egyszerre nagyobb egységeket lehet a tárolótér és a gyűjtőhely között mozgatni. A stratégia hátránya: – Az utólagos csoportosítás miatt bonyolultabb a folyamat megszervezése (gyűjtőjegyzék-összeállítás.A zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős komissiózási stratégia előnye: – Megvalósításával érhetők el a legnagyobb komissiózási teljesítmények. 21 .

osztályozását. hiszen a vállalat logisztikai költségeinek jelentős része itt képződik. Raktározás. kiegyenlítő szerepet töltenek be a logisztikai ellátási láncokban. valamint számítógépes. mint logisztikai funkció A raktározás a diszpozíciós tevékenységek illetve az anyagmozgatás mellett a fő logisztikai funkciók közé sorolható. helyet kell biztosítani számukra. vonalkódos nyilvántartó rendszerrel az áruk raktári nyilvántartását és az elszámolások elkészítését. A logisztikai ellátási lánc egyes elemei között fontos szerepet játszanak azok az érintkezési pontok. Ezeket a helyeket nevezzük raktárnak. tárolásáról. 22 . megrendelések előkészítését. Ezeken a pontokon gondoskodni kell az anyagok elhelyezéséről. A raktárakban biztosítják az áruk raktári be.III.és kirakodását. ahol a rendszer folyamatos mozgása valamilyen ok miatt megszakad. kezeléséről és megóvásáról. 5. A raktárak fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatban. a raktári rendszerek továbbra is fontos. hogy bár a logisztikai fejlesztések egyik fő célkitűzése a raktári készletek csökkentése. Napjainkban már nyilvánvalóvá vált. Vagyis egyes logisztikai folyamatokban az anyagáramlás bizonyos Tehát megfelelő helyeken hosszabb-rövidebb ideig megáll. Fokozott figyelmet kell fordítani tehát a raktározási tevékenység gazdaságosságára.

III. technikaiés munka-erőigényű alrendszere. A raktárak nem épületek. A raktározás és a raktár definíciója14 A raktározás sajátos szerepet tölt be a kitermeléstől a felhasználásig terjedő komplex folyamatrendszerben. – a nyers. 1999.és betárolást. 15 Knoll Imre: Logisztika a 21. 5. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). A raktározás fogalmából következően a raktárak olyan létesítmények. amelyek a megelőző és a követő részfolyamatok anyagáramlás intenzitás változásának kiegyenlítése céljából árukészleteket gyűjtenek. 1995. amelyeknek van sajátos kapcsolatrendszerük és belső folyamatuk. megfelelő építészeti és egyéb körülmények kialakítása segítségével megőrzi.. 14 dr. befogadóképességük. 1. A raktárak a részfolyamatok összekötő elemei. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. században. 5. sőt a nemzetközi kereskedelmi mobilitást fokozza. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. hanem komplex létesítmények.III. félkész vagy késztermékek minőségét. A raktározás tehát valamely folyamatrendszer meghatározott technológiájú. ha a termelési és elosztási folyamat működési sebessége különböző. – a belföldi. amely felszereléseivel a folyamatrendszer igények szerinti kiegyenlítését végzi. amelyek az áruk minőségét és mennyiségét veszteség nélkül megőrzik. valamint mozgatási rendszerük teljesítőképessége lehetővé teszi a szükség szerinti ki. Budapest. 2. majd tovább adják. 23 . Budapest. A raktár pozitív és negatív tényezői15 A raktár pozitív tényezői az alábbiak lehetnek: – a raktár a termelés folyamatosságát rendelkezésre állásával biztosítja. – kiegyenlítő szerepe van abban az esetben.

akár vállalat is. 5. de lehet teljesen önálló létesítmény. egy termelési folyamat műveletei között. III.A raktár negatív tényezői lehetnek: – a raktár általában jelentős beruházási és üzemeltetési költséget igényel. 16 Knoll Imre: Logisztika a 21. Raktárak csoportosítása16 A logisztikai folyamatban a raktárak különféle alrendszerekhez kapcsolódhatnak. 24 .. ezért a beszerzési logisztika részének is tekinthető. 1999. ekkor az elosztási logisztika szerves része. Ennek alapján a főbb raktártípusok a következők: – alapanyag-. – az építmény. Budapest. illetve tárolótér megfelelő mértékű kihasználása nem minden időszakban biztosítható. – ha a készáruraktárnak közvetlen kapcsolata van az értékesítés helyeivel. mely tehát szorosan a termelési logisztikához tartozik. – közbenső (félkészáru)-raktár. elosztóraktárnak is tekinthetjük. – készáruraktár a termelés vagy az összeszerelés befejezése után. mely létesülhet a termelőüzem területén. 3. illetve szerelőüzem bemeneti oldalán található. mely általában a termelő-. században. részegység-raktár. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. – a logisztikai folyamat ezen a területen történő megállítása az átfutási időt növelheti. ezért elhelyezkedésüket és jellegüket sajátos funkciójuk határozza meg. alkatrész-.

. ábra. ábra FOGYASZTÓK elosztási logisztika ELOSZTÓRAKTÁR KÉSZÁRURAKTÁR üzemen belüli logisztika FÉLKÉSZÁRU-RAKTÁR ALAPANYAGRAKTÁR beszerzési logisztika BESZÁLLÍTÓK Raktártípusok a logisztikai folyamatban Forrás: Knoll Imre: Logisztika a 21. – kaotikus elrendezésű (tetszés szerinti elrendezés). sz. 1999.Ezeknek a raktártípusoknak a teljes logisztikai rendszerben való elhelyezkedését mutatja a 3. 3. – magasraktári tárolású. 25 . sz. 73 p. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. században. A raktárak kialakításuk szerint a következőképpen csoportosíthatók: – tömbös tárolású. Az áru elrendezése a raktárban lehet: – helyhez kötött (előre meghatározott módon). – részben helyhez kötött (az áruk forgási sebessége alapján). Budapest. – polcos tárolású.

III. míg az ellátási funkció a következő felhasználási fázis igényei szerinti áru rendelkezésre bocsátását jelenti. A raktározás funkciói17 A raktározás két alapvető funkciója a tárolás és az ellátás. 26 . nagy pontossággal és rugalmassággal. technikáikkal és szervezési módszereikkel az ellátási lánc stabil tagjává válnak. A raktározás azonban csak akkor lehet hatékony. Ez azt eredményezte. 1998. – a megrendelések megfelelő szintű kielégítéséhez szükséges minimális készletek tárolása. ha a két funkció összhangban áll egymással. A raktározás szerepe a logisztikai ellátási láncban folyamatosan nő. ha technológiájukkal. Ez a kiemelkedő szerep kihívást jelent a raktárak számára. 17 Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. gyors átfutási idővel. A logisztika alapvető követelménye a mindenkori vevő igényeinek minőségi kielégítése. hogy tegyék lehetővé az ellátási tevékenység minőségi lebonyolítását. A logisztikai követelményrendszernek megfelelő raktározási tevékenységet tehát két dolognak kell jellemeznie. hiszen az ellátási lánc egymást követő szakaszai éppen a közöttük lévő raktárakban kapcsolódnak egymáshoz és a raktárak gócpontját képezik az áru-és az információáramlásnak egyaránt. 4. hogy az ellátási funkció előnyt élvez a tárolási funkcióval szemben. 5. amelyek az alábbiak: – a megrendelések igény szerinti kielégítése. A tárolási funkció a raktározást megelőző fázisban létrehozott termékek állagmegőrző elhelyezését. MLBKT tanfolyami anyaga. A tárolt készleteknek az a feladatuk. amelynek csak akkor tudnak megfelelni.

5. 2005. A Remy Automotive Hungary Kft. Ezt a mennyiséget szokták készletnek nevezni. Az anyagi folyamatok során a termékek mozgásai megszakadhatnak. hol illetve hogyan kell tárolni) határozzák meg. A raktári tárolókapacitás meghatározásának alapját az áruforgalom lebonyolításához szükséges készlet nagysága adja. így jelenlétük költségesebbé teszi a termelést. hogy a raktározási feladatnak megfelelő méretű kapacitást hozzanak létre. Ha készletekről beszélünk. ezért a szükségesnél magasabb készletek nem fedik fel a termelési folyamat azon pontjait. és hogy a működtetésük megfelelő költségszint mellett valósuljon meg. (Budapesti gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 27 . A vállalat célja. A váratlanul fellépő problémákra való rugalmas reagálás biztosítja a vállalat versenyképességét. A raktárak nagyságát a tárolandó áru jellemzői (mit. ellátási lánc menedzsmentjének vizsgálata. hogy a termelési folyamat olcsóbb és jobb minőségű legyen. problémákat takarnak el. mennyit. amihez viszont elengedhetetlen egy bizonyos nagyságú készletszint. vagyis hogy meglegyen a folyamatos belső mozgás. vagy utólagos tárolása Radvánszki István.III. Szakdolgozat. a termelési folyamatokban gyors változások következnek be (ugyanazon a soron többféle terméket váltakozva. szezonális cikkek időszakosan előzetes. A vállalatnak a következő okokból van szüksége készletre: – – – 18 a termelési folyamatok zavartalanságának biztosítása miatt (változó vevői igényekre való gyors reagáló képesség). 5. A készlet nagyságát gazdasági és fizikai tényezők egyaránt befolyásolják. A megállás során mindig megjelenik egy bizonyos mennyiség. meg kell említeni egyrészt. hogy az ellátási láncban az elemek optimálisan kapcsolódjanak egymáshoz. hogy a készletek lekötött pénzeszközöket jelentenek. Másrészt a készletek termelési zavarokat. meddig. Készletgazdálkodás18 A raktározás a készletezéssel összefüggő folyamat. de nem előre rögzített ütemezésben gyártanak). A raktártervezés kulcskérdése. különös tekintettel a beszerzés gyakorlatára. ahol fejlesztésre van szükség.

mert a mérnökök által készített darabjegyzékben megadott új termékbe történő beépülési aránya eltér a valóságtól. hogy értékesíteni tudja nekik az érintett alkatrészeket. túl magas biztonsági készlet. a különböző időpontokra esedékes beszerzési rendelések összevonása. a beszerzési rendelés esedékessége előtt beérkező tételek. a beszállítóktól beérkezett. elengedhetetlen egy pontos és friss készletnyilvántartás. ha a termék beszállítójával köt visszavásárlási megállapodást a cég. de a rendelt mennyiségeket meghaladó termékek.Az ideális eset persze az lenne. – – – – – – a vevői rendelések teljesítéséhez szükséges beszerzések után történő vevői rendelés törlése. másrészt emberi erőforrást vonnak el más fontosabb feladatoktól. Az iparágban elfogadott készletnagyság kettő legfeljebb három hónapi felhasználásra elegendő készletmennyiség. Ez rengeteg lekötött pénzösszeg megtakarítását eredményezhetné. késztermék készletről). hogy éven túli készlet is van belőlük. hogy ezek nagy része már hónapok óta nem került és előreláthatólag nem is fog termelésbe kerülni. Bizonyos tételeknél előfordulhat. Az éven túli készletek csökkenésének egyik gátló tényezője. ha készlet nélkül működhetne a vállalat. amelyeknek a magas értéke nagy problémát jelent. hogy bármely pillanatban friss és naprakész tájékoztatást kaphassanak az érintett személyek az aktuális állapotról (pl. Az éven túli készleteknek a kialakulásához több forrás is vezethet: – bizonyos alkatrészek nem kerülnek termelésbe. 28 . Így a vállalatnak. Az ezen felüli mennyiségek egyrészt foglalják a helyet a raktárakban. nem megfelelő odafigyeléssel végzett beszerzési rendelések. Mivel a készletek nagyságának jelentős hatása van a vállalat gazdálkodására.: alapanyag készletről. Megoldást jelenthet még. A vállalatok informatikai rendszere lehetővé teszi. hogy készletet tudjon csökkenteni új vevőket kell keresnie.

pds. A tárolás is költségnövelő tényező. tárolás és a kapcsolódó tevékenységek költségei I. időszakos leállását okozhatja. november 18. Dr. A forgóeszköz lekötöttség úgy számítható ki.html Letöltés dátuma: 2007. a raktári berendezések értékétől (épület. méretétől. állvány.hu/ujsagok/transpack/index. A készletek csökkentése viszont nem eredményezhet anyag vagy áruhiányt. A raktározási költség egyenesen arányban nő az áru értékével. akkor a bankból felvett ezen pénzösszegért fizetett kamat jelenti a forgóeszköz lekötöttséget. 29 . akkor az érte kapott kamatnak felelne meg. hogy ha az árukban lekötött tőke a bankba kerülne. A raktározás során felmerülő költségek a logisztikai összköltségeknek nagy hányadát teszik ki. http://www. Vagy ha a nevezett pénzösszeg hiányzik. annál rövidebbnek kell lennie a raktározási folyamaton való átfutási időnek. A nagy értékű tőkelekötés elkerülésének érdekében minél nagyobb értékű az áru. 6. a raktározásban résztvevő dolgozók bérétől. A raktározás költsége függ a raktározott áru értékétől. géprendszer). hiszen az a termelési-szolgáltatási folyamat zavarát.III. tömegétől. mert tárolása forgóeszköz lekötöttséget jelent. 19 Prof. Cselényi József: Raktározás. melyek a termékek tárolásával kapcsolatban merülnek fel. A raktározás költségei19 A raktározási költségek mindazon költségeket jelentik. A raktározási költség csökkenése legkönnyebben úgy érhető el. ha a termelésiszolgáltatási-ellátási folyamatban lecsökkentjük a tárolók számát. 5.pointernet. a tárolt mennyiséget és a tárolási időt. a nagyobb és különleges tárolókapacitás igény eredményezhet nagy raktározási költséget. A nagy térfogatú és különleges kezelésű.

ill. a "percre kész" kiszállításnak. hogy csökkenteni kell a raktári berendezések értékét. – Biztosítani kell az áruvédelmét a tárolási idő alatt. nem romolhat meg. 30 . közvetlenül a gyártósor elején történik a beszállítás. – A raktározás során az áru be-és kitárolását rövid idő alatt kell megoldani. ez alatt az idő alatt az áru nem sérülhet meg. ami gépesített-automatizált kiszolgálást igényel. mert a tárolási folyamatnak egyidejűleg több követelményt kell kielégíteni: – A raktár alapterületének minimálisnak kell lennie a kisebb költség eléréséhez. ehhez megfelelő segédeszköz és számítógépes raktárnyilvántartás alkalmazása szükséges. A raktározási költségek csökkentése érhető el. Ez esetben elmarad az alapanyag.és készáru raktározás. csak géppel kiszolgálható állványos tároló rendszert követel meg. csak korlátozottan érvényesíthető. ill. azonban a kis alapterület igény nagy magasságú. nem keveredhet. szerelősor-csomagolósor végéről kerül sor a kiszállításra. ha sikerül a termelési-logisztikai feltételeit megteremteni a "percre kész" beszállításnak.Az a költségcsökkentő elv.

kiadási bizonylat). vonalkódos nyomon követés. 7. – A tárolási rendszer: A tárolási rendszer jellemzően és ideális esetben a raktárban tárolt áruféleségek alapján alakul ki.III. november 11. illetve a raktárban tárolt áruféleségek jellegéhez igazodik az irányítási folyamat. dinamikus (görgős állvány rendszerek). Komissiózó állványrendszerek a statikus (polcos rendszer). – A komissiózási rendszer: Itt a hagyományos értelembe vett raktározáson kívül valamilyen előkészítő vagy kitárolási folyamat is a raktárban valósul meg. Ezek lehetnek a legegyszerűbb raktározási módoktól (pl. amely modernebb eszközökkel (számítógépek. Ez a feladat az. amely magába foglalja a raktár működésének összes körülményét. Kubicsek Zoltán−Dián István: A raktár szerepe www. raktározási bizonylat. Kisebb raktár esetében ez az egyszerű manuális vagy iratokkal történő nyomon követés (bevételezési bizonylat.tranzit. A raktártechnológia az az átfogó fogalom. – Az irányítási rendszer: Az irányítási rendszeren belül. Azonban általában egy raktárban több olyan folyamat kapcsolódik egymáshoz. Raktártechnológia20 A logisztika követelményrendszerének megfelelő raktár mindig jól meghatározott feladat ellátására létesül. mindig az adott raktár jellegéhez igazodóan kapcsolódik. amelyek a következők: – A raktárban zajló folyamatok: Alapvető folyamatok közé sorolhatjuk a raktári betárolást. 5.hu letöltés dátuma: 2007. egyéb kiegészítők optimális keveréke. amely alapvetően meghatározza a raktár kialakítását. 20 31 . a készletezést (tárolást) és az árukiadást. kitárolást. technikai és irányítási rendszerét.) sokkal rugalmasabban és hatékonyabban történik. tömbtárolás) egészen a teljesen automatizált magasraktári állványrendszerek kialakításáig. valamint az ezekhez tartozó görgős pályák. munkafolyamatait. stb.

hogy azokból a működtetés követelményeinek legmegfelelőbbet tudja kiválasztani. hogy milyen technológiai eljárást alkalmaznak. – A raktár külső kapcsolatrendszere: Jelentős mértékben meghatározza a kapcsolatrendszert a piacon betöltött szerep (gyártó cég raktára. Minél korszerűbb technikai eszközökkel van felszerelve egy raktár. az anyagmozgató eszközök és az adott raktárépület infrastruktúrája). A raktártechnológiával kapcsolatban két tényezőt kell szem előtt tartani: – A technológia elsőbbsége a technikával szemben: Az eszközök a raktározási technológia igényei szerint kerülnek kiválasztásra. Értelemszerűen az adott raktár mérete és területe is meghatározza a szükséges emberi erőforrás mértékét. Az.– A technikai eszközrendszer: A raktár működtetéséhez szükséges eszközrendszert jelenti (maguk a tárolóállványok. hogy milyen árut raktároznak. Bizonyos részfolyamataiban. Ezért nem létezik az ún. 32 . Ma már a tervezőnek olyan hatalmas eszközválaszték áll a rendelkezésére. illetve a ki és bemenő áruvolumen mértéke. vagy egy eleve kiválasztott technikai eszközhöz igazítják utólag a technológiát. logisztikai cég elosztó központja). műszaki megoldásaiban elképzelhető hasonlóság vagy azonosság. 5. milyen anyagmozgató eszközre stb. de létszámban előfordulhat. „típustechnológia”. – A raktártechnológia mindig egyedi: Nincs két egyforma raktártechnológia. 10. annál kvalifikáltabb. valóban meghatározza azt. Az utóbbi ritkán eredményez optimális megoldást. Ez a tény a III. – A munkaerő szükséglet: Szintén az adott raktár jellege és technikai felszereltsége határozza meg. de összességében mindig van valami különbség. hogy kevesebb munkaerő szükséges. A mai piaci életben ezt teljesen az adott raktár jellege határozza meg. milyen raktárakra van szükség. amelyet minden változtatás nélkül lehet alkalmazni különböző helyeken (különféle árutípusok raktározásához más-más technológiai eljárás tartozik). pontban is megnyilvánul.

például a számítógépes raktárirányítást. Ennek alapvető oka.). A raktározás-technikában a tárolandó áru kezelhetősége szerint megkülönböztetünk darabárukat és ömlesztett anyagokat. – újszerű tárolási feladatoknál újszerű tárolás-technikák is megjelennek (pl. pontban). 8. Ezeknek a tényezőknek köszönhetően az alkalmazható raktározási technikák is jelentősen módosulnak.hu/ujsagok/transpack/ Letöltés dátuma: 2007. a raktározásban egyre újabb és újabb technikai megoldások tűnnek fel. november. Raktározási technikák21 Ahogy az ipar minden területén. 5. hogy a termelési és szolgáltatási folyamatokban jelentős változások zajlottak le a közelmúltban illetve zajlanak még manapság is. sz. – egyre nagyobb teret kap a raktározás-technikában is az automatizálás. mások előtérbe kerülnek. 5.pds.pointernet. stb. 9. A változások legfőbb okai a globalizáció és a fogyasztási igények jelentős módosulása és az egyre inkább a minőségre való törekvés a mennyiséggel szemben. melyeknél a technikai megoldások jelentősen különböznek.III. A minőségre. (Erről bővebben a III. 33 . 21 Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www. vevői igények minőségi kiszolgálására törekvés alakítja az egyre elterjedtebb számítógépes megoldásokat. – az egyes raktározás-technikai változatok paraméterei módosulnak. A 4. A módosulások alapvetően a következő területeken jelennek meg: – bizonyos raktározási technikák háttérbe szorulnak. 15. ábra mutatja a raktározási rendszerekben alkalmazható darabáruk elhelyezésére szolgáló tárolás-technikák általános felosztását.: automatizált tároló rendszerek.

html Letöltés dátuma: 2007.hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409.pointernet. 15.4.pds. – Soros állványos tárolás esetén a tárolási egységek egy állványrendszer rekeszeiben kerülnek elhelyezésre. 34 . sz. A hagyományos tárolás-technikai változatokat a következőképpen lehet jellemezni: – Az állvány nélküli tárolás esetén a tárolási egységek közvetlenül egymásra kerülnek elhelyezésre. november. ábra TÁROLÁSI MÓDOK Statikus tárolási módok Dinamikus tárolási módok Állvány nélküli tárolás Tárolás anyagmozgató berendezésen Körforgó állványos tárolás Soros állványos tárolás Átjárható állványos tárolás Átmenő görgős tárolás Eltolható állványos tárolás Tárolás-technikai változatok Forrás: Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www.

35 . – Tárolás anyagmozgató berendezésen: Mozgó tárolásról akkor beszélünk. ha a tárolási egységek valamely anyagmozgató berendezésen kerülnek tárolásra.– Át-. megfelelő méretű kiszolgálóeszköz segítségével történik. vagy azzal párhuzamosan elmozdíthatók. a kitárolás az alacsonyabb végén történik. illetve bejárható állványos tárolásról akkor beszélünk. Ennél a tárolási módnál a tárolás nem tároló-felületen (polcon). – Utántöltő állványos (átmenő görgős) tárolásnál a tárolási egységek adott lejtési szöggel kialakított görgős csatornákba kerülnek elhelyezésre.és kitárolási munka és időszükségletének csökkentésére. Egy adott raktározási rendszerben alkalmazható tárolás-technika megválasztásánál két tényezőt kell figyelembe venni: – a tárolni kívánt termékek jellemzői. – a raktározást kiszolgáló folyamat jellemzői. hanem tároló-peremeken történik. a tárolási egység a gravitációs erő segítségével kerül a betárolási pontról a kitárolási pontra. – A körforgó állványos tárolás olyan dinamikus tárolási módot jelent. ahol a tároló. illetve kitárolás az állványokon keresztül. aminek következtében a tárolóhelyek vízszintes vagy függőleges síkban elmozdulnak a be. csökkentve ezzel a kiszolgálások helyszükségletét. egy (vagy két) adott tengely körül körbeforgatható. A betárolás a lejtő magasabb. – Eltolható állványos tárolásnál az egységeket tartalmazó állványok a tárolási síkra merőlegesen. Ebben az esetben a tárolást az adott anyagmozgató berendezés végzi. ha a tárolóállványokat közvetlenül egymás mellé helyezzük és a be-.

amelyekben a tárolási magasság az általános célú emelőtargoncák által elérhető átlagos tárolási magasságot meghaladja. – a tárolandó termékféleségek forgási sebessége (pl. A raktározás-technikában egyre inkább szükségszerű folyamattá válik a tároló magasság növelése. ami az automatizált magasraktárak elterjedését eredményezte. általában mobil eszközökkel kiszolgált raktárak. mekkora helyet foglal el). A magasraktárak a darabáruk elhelyezésére szolgáló olyan állványos tárolási rendszerei. illetve levételét onnan az állványok közti folyosókban mozgó felrakógépek vagy felrakótargoncák végzik. automatizált működtetésű.A termékjellemzők közül a raktározási technika megválasztását befolyásoló legfontosabb tényezők: – a tárolandó termékféleségek fajtája (milyen termékről van szó. gépi működtetésű. és az áruknak állványokba helyezését. A magasraktárak elterjedésének oka tehát a tároló magasság növelésén kívül a raktártechnológia fejlődése és a terület kihasználásra való törekvés. – a tárolandó áruk mennyisége. mobil eszközökkel kiszolgált raktározás.: milyen gyakran van rájuk megrendelés). 36 . A raktározási rendszerek kiszolgálását tekintve a következő típusú raktárak a jellemzőek: – – – manuális kiszolgálású raktárak (csak emberi erőforrás szükséges).

– a raktári forgalomhoz leginkább igazodó. működtetése és irányítása nem egyszerű feladat. de a korszerű gyártási folyamatokat kiszolgáló raktározási rendszerekben is elterjedt. stb.A raktározási technikák egyre korszerűbbekké válnak. nagy kapacitású tárolók esetén elterjedt a magasraktárak alkalmazása. – a tároló helyek geometriai kialakítása illeszkedik a tárolt egységek geometriájához. A korszerű raktározási rendszerekben alkalmazott tárolás-technikák általában a következők: – állvány nélküli tárolás. – soros állványos tárolás. Az állvány nélküli tárolás egyike a legrégebben alkalmazott tárolási módoknak. alapterület kihasználtsága nagy. számítógépes megoldások alkalmazását igényli. – blokkos elrendezésű.és betárolási móddal. 37 . sok esetben bonyolult matematikai módszerek. – átmenő görgős tárolás. Felhasználási céljától függően különböző elrendezési változatok fordulhatnak elő. hatékony ki. – speciális esetekben alkalmazott tárolás-technikák. hiszen egyszerűen és olcsón megvalósítható. eszközzel történik a kiszolgálásuk. – a kiszolgáló személyzet. melyek közül a legelterjedtebbek: – soros elrendezésű. Természetesen a korszerű raktározási rendszerek tervezése. A korszerű raktározási folyamatok legfontosabb jellemzői a következők: – teljes körű számítógépes nyilvántartási rendszerrel rendelkeznek. – tömbös elrendezésű. – körforgó állványos tárolás. – a raktárak helyszükséglete kicsi. illetve eszközök irányítása optimalizált.

Kiszolgálható 38 . mind pedig a magasraktárak esetén.A soros elrendezést elsősorban inhomogén termékstruktúra. mind a gépesített tárolás. A korszerű raktározási rendszerekben általában egységrakomány-képző eszközben helyezik el a termékeket. A soros állványos tárolás kiszolgálását tekintve is univerzális. hogy a FIFO (First-In-First-Out) elvet nehezen lehet betartani. amelyek a halmozhatóság miatt általában nagy teherbírású. mind a hagyományos. könnyebben megkereshetők. hogy nehezen megoldható. a blokkos elrendezést olyan inhomogén termékstruktúra esetén alkalmazzák. ahol az egyes termékekből nagyobb mennyiség kerül elhelyezésre. zónánkénti nyilvántartás esetén ez orvosolható. többféle teherbírási változattal. A soros állványos tárolás a leggyakrabban alkalmazott tárolási mód. mind pedig inhomogén termékstruktúra esetén hatékonyan alkalmazható. mobil eszközökkel. vagy speciális raktári felrakógépekkel is. A tömbtárolás egyik jelentős hátránya. hogy az először raktározásra került árut szállítsák először. Gyakorlatilag mindenfajta darabáru illetve egységrakomány tárolására alkalmassá tehető. A polcok és az állványrendszer variálhatóságán kívül fontos tényező az állványok között kialakított kiszolgáló folyosó mérete és száma. a tömbös elrendezést homogén termékstruktúra. A soros állványos tárolás esetében az egyes polcrendszerek mérete illetve szerkezete széles határok között változtatható. Ebből kifolyólag mind homogén. ami függ a kiszolgáló eszközök paramétereitől és a tárolórendszer funkciójától is. Ez azt jelenti. hiszen ha kódszámot kapnak az áruk. Számítógépes. vagy önhordó egységrakomány-képző eszközök. manuálisan. sőt az állvány szerkezete állítható.

A körforgó állványos tárolás célja a kiszolgálási munka csökkenése. – anyagmozgató gépen történő tárolás. a rendszer működése jelentős energia befektetést igényel. A körforgó állványos tárolók közül leggyakrabban a vízszintes. A speciális esetekben alkalmazott tárolási technikák közé olyan tárolási módok tartoznak. de a termelési folyamatok igényelhetik alkalmazásukat. amelyek általában csak bizonyos tárolási feladatoknál fordulnak elő. illetve a függőleges irányban mozgó megoldásokat alkalmazzák. vagy függőleges) helyezkednek el. ahol a tárolócellák két párhuzamos síkban (vízszintes. stb. amíg a kívánt tárolási egységet tartalmazó állványrekesz az átadóhelyre nem érkezik. 39 . A vízszintesen körforgó állványt mozgó állványnak (hossza 10-60 m). Mivel a kiszolgálás során a cellákkal együtt a tárolt egységek is mozognak. Ezek előfordulása nem túl gyakori. alkatrészek és szerszámok esetén gazdaságos. A speciális esetekben alkalmazott tárolási technikák például a következők: – átjárható állványos tárolás. Ebből kifolyólag a körforgó állványos tárolás alkalmazhatósága elsősorban kisméretű. a függőlegesen körforgó állványt páternoszter tárolónak (több emelet magas is lehet) nevezik. amit az egyes tárolócellák mozgatásával érnek el. nagy értékű termékek. és mindaddig mozgásban marad. inhomogén esetben a ki. illetve a kiszolgálások időigénye számottevően nagyobb lehet.és betárolási munka. Korszerű raktározási folyamatokban elsősorban a homogén csatornák használata előnyös. – eltolható állványos tárolás. Az átmenő görgős tárolást magasraktárak esetén is gyakran alkalmazzák. A működtetéskor valamennyi egység megindul a pályán.

Az átjárható állványos tárolás elsősorban nagyméretű, homogén egységrakományoknál, viszonylag állandó termékstruktúra esetén, az eltolható állványos tárolás elsősorban kisméretű, inhomogén egységrakományoknál alkalmazható. Az anyagmozgató gépen történő tárolást olyan folyamatokban alkalmazzák, ahol a tárolás a technológiát kiszolgáló anyagmozgató berendezésen történő elhelyezéssel egyszerűen megoldható. Viszonylag kis mennyiségeknél és rövid tárolási időknél gazdaságos.

40

III. 5. 9. Számítógépes raktárirányítás22

A raktári rendszerek rugalmas, hatékony működéséhez a korszerű raktározás-technikai megoldások mellett megfelelő számítógépes raktárirányítási rendszer alkalmazására is szükség van. A számítógépes megoldások tehát fontos szerepet játszanak, amelyek segítségével egyszerűbben végezhetőek el a raktározási tranzakciók irányításai, és amelyekkel mindig aktuális, naprakész információt lehet kapni. A számítógépes raktárirányítás az utóbbi időben jelentős fejlődésen ment keresztül. A nagy irányú fejlődést leginkább a minőség okozta. Korábban a mennyiségi növekedés volt a jellemző, amely a minél nagyobb gépesítést és automatizálást preferálta, később a piacok telítődése és az élet minőségének javulása miatt egyre inkább a minőségre való törekvés került előtérbe. A raktározásban a minőség a kiszolgálási minőségre vonatkozik, amelynek két alapvető paramétere a gyorsaság és a pontosság. A nagy mennyiségű áruválaszték nyilvántartása a számítógépen, a nyomonkövethetőség miatt, ezt a két paramétert (gyorsaság és pontosság) el is éri. A korszerű raktári informatikai rendszerek alkalmazásának számtalan előnye van. Például nem megfelelő informatikai támogatottság miatt nem megfelelő mennyiségű áru kerül kiszállításra. Ez esetben utólagos korrekcióra van szükség pl.: pótszámlázás, jóváírás, pótszállítás, visszáru kezelés. Emellett a megrendelőnél elszenvedett anyagi vagy presztízs veszteség is nagy hátrányt jelent.

22

Véry Zoltán: Raktárlogisztika http://miau.gau.hu/miau/28/rl2.ppt Letöltés dátuma: 2007. november. 20. Dr. Illés Béla: Az elosztási logisztikai folyamat tervezésének és működésének stratégiái V. http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/transpack/ Letöltés dátuma: 2007. november. 20.

http://hu.wikipedia.org/wiki/SAP_AG Letöltés dátuma: 2007. november. 21

41

A számítógépes készletnyilvántartás általában a következőket tartalmazza: – az árukra vonatkozó adatok (megnevezés, kódszám, egységár, tömeg,); – a beérkezésre vonatkozó adatok (dátum, bevételi bizonylat szám, beérkezett mennyiség); – kiadásra vonatkozó adatok; – a tárolóhelyre vonatkozó adatok (a tárolóhely megjelölése, kódszáma). A raktárirányításnál és raktárnyilvántartásnál a következő feladatok jelennek meg, amelyeknek számítógépes megoldásai is lehetnek: – raktárba történő beérkeztetés folyamata: beérkezett áruk azonosítása; beérkezett áruk raktárhoz való hozzárendelése; beérkezett termékek számára raktári hely kijelölése; beérkezési folyamatban használt anyagmozgató eszközök feletti diszponálás; a beérkezett áru raktárhoz történő szállítása. – raktárba történő betárolás folyamata: diszponálás a raktárt kiszolgáló berendezés felett; termék betárolása a raktár adott helyére; a raktári nyilvántartás korrigálása a végrehajtott tevékenység alapján. – raktárból történő komissiózás folyamata: a komissiózási igény kielégítéséhez raktár hozzárendelése; a komissiózási igény kielégítéséhez termékek kijelölése a raktárban; komissiózás végrehajtása; diszponálás a komissiózást végző berendezés felett; raktárállapot korrigálása az elvégzett komissiózás alapján. 42

lehetővé válik a termelő vállalat és a felhasználó vállalat számára átlátható. A jelentkező igények e-kereskedelemben való kezelése gyorsabb kommunikációs csatornát eredményez.: szállítólevél). azonnali válasz adható az e-kereskedelem felhasználásával a felhasználói igényekre. – milyen határidőre. szállítóeszköz megrakása. Mivel a számítógépes raktárirányítás percrekészen ismeri a raktározási folyamatok és a raktárállapot helyzetét. amely lehetőséget biztosít az elektronikus kereskedelem megvalósítására. A logisztikai ellátási láncban a termelő és a felhasználó között egyre több helyen alkalmaznak elektronikus adatcsere (EDI) kapcsolatokat. mint a hagyományos megrendelés-feladás. – kinek a részére kell biztosítani az ellátás folyamán. – milyen mennyiséget. – milyen feltételekkel. kiszállítás indítása. másrészt megoldható a megrendelés percrekész nyomon követése. a kiszállításhoz szükséges dokumentumok elkészítése (pl. rakodást végző berendezés feletti diszponálás. gyors elosztási folyamat megvalósítása. – milyen minőségben.– raktárból történő kiszállítás folyamata: felhasználói igények alapján készült komissiók hozzárendelése a kiszállító eszközhöz. 43 . A felhasználótól érkező igények kezelésekor a következőket szükséges meghatározni: – milyen típusú termékből.

az új „Systeme. – nagymennyiségű papírmunkától mentesít. Az SAP a világ vezető integrált vállalatirányítási rendszere. nagyvállalatok egyaránt. Összességében 12 millió felhasználó használ SAP rendszert. A következőkben szeretnék röviden bemutatni egy számítógépes szoftvert. Az SAP-n keresztül a számítógépes nyilvántartás és raktárirányítás igencsak leegyszerűsödik. Az SAP AG 1972-ben alakult Németországban. Az SAP AG jelenleg a világ harmadik legnagyobb szoftvercége. az SAP-t. melynek leányvállalata a SAP Hungary Kft 350 főt foglalkoztat. Szerte a világban 1500 partnercég értékesít SAP licenceket. mely az üzletviteli megoldások területén kimagasló szám. Az SAP ágazatspecifikus megoldásait több. – kisebb raktárkészletekkel megoldható az elosztás. Integrált vállalatirányítási rendszer alatt egy adott vállalat minden vállalati folyamatát. A rövidítését később átértelmezték. hogy a bevezetés a résztvevők körében jelentős tevékenység-átszervezést és költséget igényel. mint 120 országban hozzávetőleg 32 000 vállalat használja. Az EDI azonban hosszútávon kifizetődő az említett előnyök miatt.Az EDI kapcsolat bevezetésével az elosztási tevékenységnél a következő előnyök érhetők el: – strukturált információ automatikus továbbítása az elosztási tevékenység résztvevői között. Az EDI kapcsolat bevezetésének hátránya. eredeti neve „Systemanalyse und Programmentwicklung”. Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung” adatfeldolgozásban. név jelentése: Rendszerek. alkalmazások és termékek 44 . – megvalósíthatóvá teszi a JIT (Just In Time)-elvű elosztást. végzi a rendszerek bevezetését és látja el azok támogatását. kis és középvállakozások. lefedő programcsomagot értünk. aminek jelentése „rendszerelemzés és programfejlesztés”. – kontrollált elosztási tevékenységet eredményez.

ezen belül is az interjút. Táblázatokkal illusztrálom a nyilvántartást az árubeérkezés után. egy termelő vállalat raktározását mutatom be. Két vállalattal sikerült interjút készítenem. a vállalat nevét az interjúalany kérésére nem szeretném megnevezni. 5. pontban foglaltam össze.III. amint a bevezetésben is említettem több-kevesebb sikerrel. Több céget kerestem meg. Raktározás a gyakorlatban Ebben a részben szeretném kutatásaim eredményét bemutatni. Kutatási módszerek közül a primer kutatást választottam. 2. a vállalat egyik munkatársával folytatott interjú alapján. 10. 10. a gyártás alatt illetve a gyártás után. hogy segítsenek jobban belelátni raktározásuk folyamataiba. Az utána következő részben. pontban. 10.és Fagazdasági Termékeket Forgalmazó Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnál jártam. 45 . azaz az 5. Ennek a résznek a végén egy példán keresztül bemutatom. 1. Ennek eredményét az 5. melyek alapján elkészülhetett a szakdolgozat ezen része. Először a NANORB Erdő. hogy hogyan változnak az adatok a számítógépes nyilvántartási rendszerben az egyes raktározási folyamatok során. ahol Nagy Attilával beszélgettem vállalatáról és a raktározás módjáról.

november. szeptember 1-jétől kezdte meg működését mint betéti társaság. fűrészáru-értékesítés). Az integráltak részére nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztését kiemelt feladatuknak tekintik. tűzifa. raktározásának bemutatása23 A NANORB Erdő. 16 óra http://www. vagy röviden NANORB Kft. akik saját erdőgazdálkodási tevékenységükön túl más magánerdő tulajdonosok erdőgazdálkodásának szakirányítását végzik.-től a cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság. 2004. A NANORB Kft.-től integrátorként működik. július 7. Nagy Attila Norbert (NANORB Kft.). 46 . A társaság export értékesítésének cél országai Ausztria. 2004. 1. Zala megye területére vonatkozó működési területtel. Olaszország és Szlovénia. november. pénzügyi döntési szabadságának teljes körű tiszteletben tartása mellett.III.és Fagazdasági Termékeket Forgalmazó Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. A cég 1996. december 31. már több mint egy évtizede foglalkozik erdő. Az integrátorok az FVM-ben (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban) bejegyzett erdőgazdálkodók. 23 Interjú. 2007. 5. 23.hu/ Letöltés dátuma: 2007. 22. Fő tevékenységi körük 1996 és 2001 között: – faanyag ügynöki nagykereskedelme (rönk.és fagazdasági termék forgalmazásával. Az integráció elsősorban a szaktanácsadásra vonatkozik az integrált erdőgazdálkodók gazdasági.nanorb. 10. – közúti teherszállítás.

Tagja az Erdőtulajdonosok Európai Szövetségének (CEPF) és megfigyelőként részt vesz a Páneurópai Erdőtanúsítási Tanács munkájában. megszervezése 2006. adás-vételében. a magántulajdonon alapuló egyéni vagy társas (magán erdészetek.A NANORB Kft. ezek társulásai és közös vállalatai stb. – Fuvarozás: Az előbb említett kamionokkal is vállalnak. gazdasági társaságok. értékelésében működnek közre. erdőszövetkezetek. fő tevékenységei a következők: – Erdőgazdálkodás: Az erdőgazdálkodási integrációjuk jelenleg 2700 ha zalai magánerdőt ölel fel.) és a közösségi erdők tulajdonosainak. értékbecslése: Kezelt erdeik tulajdonosi szerkezete folyamatosan a változik. termelői csoportok. október 7-én. elsősorban illetve integrált erdőgazdálkodóiknak fuvarozást visszfuvarok szervezését is bonyolítják. hogy az erdőterületek Ingatlanok koncentrálódjanak gazdaságos üzemméret szintjére. – Erdőgazdálkodási igazságügyi szakértés során eddig már közel 50 ügyben segédkeztek rendőrségi. Dunántúli Magánerdős Nap A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) a magyar magánerdő-gazdaság képviselője hazai és nemzetközi téren egyaránt. cseréjében. – Faanyag nagykereskedelem: Két 40 tonnás darus szerelvénnyel szolgálják ki a különböző faválasztékok vásárlóit. – Erdőingatlanok forgalmazása. gazdálkodóinak országos érdekképviseleti szerve. Céljuk. 47 . A Szövetség a magán erdőtulajdonosok. – MEGOSZ érdekképviseleti munka. erdőbirtokossági társulatok. Szakszemélyzete ehhez négy fő erdőmérnök és két erdésztechnikus. bírósági eljárásokban. szövetkezeti erdészetek.

). esetenként a tulajdonos életében egyetlen alkalommal kerül értékesítési helyzetbe. nincs piaci és ár-információja.: motorfűrész). erdővagyonuk megőrzése és növelése. Erdőgazdálkodási szolgáltatása keretében a NANORB Kft. vevői bonitás. amely szükséges az összes erdőművelési. – Eseti felvásárlási szolgáltatást végez: Igény esetén felvásárolják a faanyagot az integrálttól. korrekt vevőként ismerik cégüket. A magánerdőkben az erdészeti és az erdő hasznosításához kapcsolódó szakmai kultúra fejlesztése. hogy hozzájut áruja ellenértékéhez. – fahasználati gépek (pl. erdeikben a többcélú és tartamos erdőgazdálkodás megvalósítása. Cégük jól ismeri a fapiacot. szárzúzó. érdekegyeztető feladatainak ellátása. Eszközállomány összetétele: – erdőművelési gépek (ágvágó. – Piaci árakról információt nyújt: Tájékoztatást adnak az egyes értékesítési relációkban elérhető faárakról. Ez esetben az eladó biztos lehet abban. fakereskedelmi szokványok. A cég saját eszközállománnyal rendelkezik. tájékozatlan a fapiacon. fahasználati és az erdőhöz kapcsolódó egyéb munkák teljes körű elvégzéséhez.A Szövetség célja a tagok gazdasági és szakmai érdekképviselete. 48 . motoros-kasza stb. hiszen a fapiacon hosszú ideje. : – Megszervezi az értékesítést: Az erdőtulajdonos ritkán. így naprakész információkat nyújtanak az integráltaknak vevők. tekintetében. stb. az erdővagyon működtetésének segítése tulajdonosainak hasznára.

felújítás. – Erdészeti szolgáltatásokat nyújt: Az erdőtulajdonosok legtöbb problémájára irodájukban (Zalaegerszeg.– Választékolást intéz: Az erdőgazdálkodás egyik célja a több évtized alatt megtermelt értékből (faanyag) optimális választék. illetve tájékoztatják a teendő intézkedésekről. felügyel: A legtöbb erdőtulajdonos ritkán jut ki az erdejébe. ezáltal értékesítését is. 16. amik megkönnyítik a faanyag szállítását. szállításszervezés. fsz. Szakembereik rendszeresen járnak az integráltak erdőterületein. a maximális árbevétel elérése. – Helyszíni művezetést biztosít: Szakembergárdájuk képes elvégezni az integráltak részére a vágásszervezés. – Megszervezi a szállítást: Képesek megszervezni a sok esetben speciális szállító gépeket igénylő faanyag-kiszállítást és mozgatást. nem tudja nyomon követni a változásokat. Tájékoztatást adnak a korrekt erdészeti vállalkozókról. tuskózás. munkafolyamatokat. aprítás. makkvetés. 49 . stb. nehéztárcsás talajelőkészítés. Saját kamionnal is rendelkeznek. Szakembergárdájuk képes elvégezni ezt a feladatot az integráltak részére. ezt azonnal képesek jelezni az integráltak felé. – Speciális munkák kivitelezését végzi: Cégük segítséget nyújt speciális erdészeti gépekkel elvégzendő munkák jó minőségben történő kivitelezésének stb. – Erdőt őriz. mélyforgatás.(termék-) összetétel biztosítása. Mátyás király u.) megszervezésében (tuskófúrás. stb. nevelővágások szervezése. 1. észlelik az erdőt ért beavatkozást. vállalkozói díjakról.) tudnak megoldást és segítséget nyújtani. szárzúzózás.

termőhelyfeltárás terepi munkáit irányítja: Cégük elvégzi az erdőtelepítésekhez szükséges mintavételezést (talajszelvény kiásása. erdőbecsléssel foglalkozik: Szakembergárdájuk képes elvégezni az integráltak részére a nagy szakmai hozzáértést és gyakorlatot kívánó állományfelvételi. – Rentábilis erdei munkákat előre finanszíroznak: Pénzügyi segítségnyújtást végeznek az integráltak felé. – Erdei vadkárokat mérnek fel: A vadgazdálkodóval való megegyezést. a vadkár elhárításban való aktív részvételben nyújtanak segítséget. gödrök visszatemetését. minták levétele) helyszíni talajvizsgálatot. állandósítását.– Talaj mintavétel. minták eljuttatását a talajlaboratóriumba. melyek a határai. erdőbecslési munkákat. stb. – Elkészíti az éves erdőgazdálkodási tervet: Megtervezik az érintett területen a következő évben szükségszerű. bemérését. kitűzését. szakmai munkákat. Cégük elvégzi a határok megállapítását. – Állományfelvételezéssel. – Birtok és erdőrészlethatárok megállapítását. – Üzemtervi tevékenységek elvégzésének leigazolását végzi: Szakembergárdájuk képes leellenőrizni és leigazolni az üzemtervben szereplő feladatok elvégzésének szakszerűségét. bemérését. hogy erdeje hol fekszik. kijelölését és kitűzését végzi: Az erdőtulajdonosok egy része – különösen az osztatlan közös erdőtulajdonok esetén – sokszor nem is tudja. 50 .

Erdőterületek mellett erdei rakodókon folyik a faanyag készletezése. hiszen a jó vevőkapcsolatok kialakításával szinte megszűnik a jelentős többletköltségekkel járó Vevőik nagybani vevők és megbízhatóak. gerendát. Legfontosabb raktározás. A raktár részben zárt. akkor értékesebb faválasztékról van szó. 51 .Ha a fák elérik a vágásérettségi kort és az Állami Erdészeti Szolgálat megadja az engedélyt. oszlop vagy papírfa formájában. tűzifaanyag. Az értékesebb faválasztékot feldolgozzák és fűrészáruként értékesítik vagy rönkben pár hétig raktározzák. feladatuknak a vevői kapcsolattartást tekintik. Így a raktározási. Az is előfordulhat. 3000 m2 területű. Vegetációs időszak alatt (minden évben márciustól szeptemberig) viszont csak rövid ideig lehet tárolni. de van félig nyitott része. hogy akár több hónapig is tárolják a raktárban az értékes faanyagot pl. akkor könnyen és gyorsan találnak rá másik vevőt. akkor kezdődhet a fakitermelés. tárolási költségeiket minimálisra tudják visszaszorítani. ahol két darus kamion viszi tovább értékesítés céljából. 3000040000Ft-ot). A cég raktára Lentiben található és kb. hiszen a fának levegőznie kell. mert akkor már nedvkeringés miatt gombásodás és faanyagromlás veszélye áll fenn. míg a lehetséges vevőkkel megállapodnak. Ha a fának az értéke köbméterenként meghalad egy bizonyos határt (pl. Ha mégis visszamondaná valamelyik vevő a megrendelést. rönk. fűrészárut. A faanyagot közelítő géppel szállítják a közúthoz.

a beszerzéssel. hogy az ellenőr a terméket jóváhagyja. november 5. Egy termelő vállalat raktározása24 A cég raktározási részlege a vállalaton belül szinte valamennyi részleggel− a logisztikával. deformáció. szabványoknak. Ilyenkor reklamáció küldése minden esetben szükséges a beszállító felé. 5. stb. – Vizsgálatnak nem felelt meg: Az áru az előírt követelményeknek és szabványoknak nem felelt meg (pl. Ezután az áru a raktározási rendszerbe kerülhet. – Bevizsgálatlan: Az áru ideiglenesen kapja ezt a minősítést.: szállítási költségek). ebből következik. 2007. Ebből következik. Az áru beérkezést követően az árubejöveteli ellenőr három féle minősítést adhat a beérkezett árura: – Bevizsgált: Az áru megfelelt az előirt követelményeknek. 2. Beszerzési osztályuk napi 24 A termelő vállalat egyik munkatársával folytatott interjú alapján. hiszen a termelés nem állhat meg. A vállalat számára fontos.III. a kiszállítással és a gyártástervezéssel−szoros kapcsolatban áll. Ehhez folyamatos nyersanyagellátás szükséges.: méreteltérés a nyersanyagnál. az árubejövetellel. a minőségbiztosítással. 17 óra 52 . kapcsolatban áll a vevőkkel. Például. A cég legfontosabb feladatának a vevői megrendelések és követelmények kielégítését tartja. hogy az áru nem kerülhet jóváhagyásra. ha a beszállító cégek nem tudják teljesíteni az anyagellátást.). hogy nyersanyag hiányában is termelni tudjanak. A raktározásnak az alapanyag beérkezésétől a készanyag kiszállításáig lényeges szerepe van. amíg bevizsgálásra nem kerül. A termék addig a pillanatig számít bevizsgálatlannak. akkor a tartalék raktárak készleteihez nyúlnak. 10. A reklamáció összes költsége a beszállítót terheli (pl. A vevői érdekeket mindig szem előtt tartják. ekkor válik nélkülözhetetlenné a tartalék raktárak jelenléte.

Kódszámok és árubejöveteli számok: Különböző információkhoz lehet jutni ezeken keresztül: – megmutatják az áru beérkezésének időpontját. A polcos rendszer előnyei a következők: – átlátható. azaz a polc neve és száma is. A számítógépes rendszerbe kerül egy ún. – a gyártástervező a megrendelést továbbítja a raktár felé. ami lehetővé teszi az áru nyomonkövethetőségét. A számítógépes rendszer segítségével az áru helye könnyen beazonosítható. – a megrendelő alapján a raktáros összeállítja az ehhez szükséges alapanyagokat. A raktárból a gyártás felé az anyagáramlás a következőképpen történik: – a gyártástervező kiállít egy gyártási megrendelést. A vállalatra a polcos rendszer. Ezek a nyersanyagok kapnak egy kódszámot és egy árubejöveteli számot.: költségek). 53 . – a nyomonkövethetőség egyszerűbb. – kevesebb helyet igényel. – ezeken keresztül a beszállító cég adatai elérhetővé válnak.Az árubejöveteli ellenőrzés után a jóváhagyott nyersanyagok a cég nyilvántartási rendszerébe kerülhetnek. – reklamációkezelésekben kulcsfontosságúak. állványos tárolás jellemző . polc kód. azaz a soros. – a beszerzés számára fontos adatokat tartalmaznak (pl. amit minden esetben logisztikai munkatárssal egyeztet.

akkor az jóváhagyásra kerül a számítógépes rendszerben. Ezt követően az áru a készáruraktárba kerülhet kiszállításig. – az összeállított anyagok a megrendelővel együtt visszakerülnek a gyártás területére → elindulhat a gyártósori összeszerelés. hogy óvja a terméket.– a raktáros a legelőször beérkezett árut adja ki a termelésnek a FIFO (First-In First-Out) elv szerint. műanyagból. csak préselt paletta. Az áru készáruraktárba kerülésétől a kiszállításig: – a legyártott készanyagokat a minőségbiztosítási osztály ellenőrzi: Ha a termék minősége megfelelő. érheti e csapadék. illetve jelölni kell. farostlemezből vagy ezeknek az anyagoknak a keverékéből készült alacsony.. hordozható emelvény. Ha minősége nem megfelelő. FONTOS: ezen elv betartása elsődrendű szempont a számítógépes nyilvántartási rendszer nyomonkövethetőségének érdekében. Csomagolási előírások: – a készanyagokat különböző méretű kartonokba és ládákba csomagolhatják. ez az árubejöveteli számok alapján történik. – fontos a szállítási szabványok betartása: például Európán kívüli országokba fapaletta nem szállítható. stb. a termék minőséget. – a csomagolásnak meg kell felelnie a vevői és minőségi követelményeknek. nettó és bruttó súlyát. az áru mennyiségét. hogy az áru törékeny e. 54 . akkor újragyártják és az egész folyamat kezdődik az elejéről. – a csomagolás legyen környezetkímélő. mely lehetővé teszi a küldemény targoncával illetve békával történő biztonságos mozgatását. a palettának a földtől legalább 15 cm-re meg kell emelnie az egész rakományt. – a csomagoláson fel kell tüntetni az áru nevét. – a paletta fából. – a felhasznált csomagolóanyag fontos. fémből. gazdaságos.

– a paletta teherbírásához kell igazítani az árumennyiséget. – Raktározáshoz használt gépeket csak megfelelő személy irányíthatja. A raktár meg kell. – Minden szükséges védőeszközt biztosítani kell a dolgozóknak. – Gépek megfelelőségi tanúsítványai álljanak rendelkezésre. azaz legyenek biztonságosak. szellőztetés. akinek meg van az arra megfelelő könnyűgépkezelői vizsgája. – Szükséges a raktárban a tűzjelző berendezések megléte. – Oltóvíz ellátásról kell gondoskodni. – az europalettán biztonságosan szállítható maximális súly 1000 kg. melyekre sok tűzvédelmi követelmény vonatkozik. – Az épület környezetében tűzcsap vagy fali tűzcsap jelenléte létfontosságú. víz). hogy feleljen a tűzvédelmi szempontoknak is: – Természetesen a dolgozóknak tűzvédelmi oktatáson is részt kell venniük. a maximális magasság pedig nem lehet több. – a lecsomagolt árut a palettára pántoló szalag segítségével rögzítik. – A gépek használatához tartozó előírásokat figyelembe kell venni pl. Például targoncát az vezethet. – Kiürítési.: targoncával mozgatható legyen az áru. A raktárakban a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani: – Munkavédelmi oktatáson minden dolgozónak részt kell vennie. eltávozási lehetőséget kell biztosítani az épület elhagyására. – Fontosak a gépészeti rendszerek (fűtés.– a szabvány europaletta 120 cm hosszú. gáz. mint 180 cm. 55 . 80 cm széles és 15 cm magas. akkor annál nagyobb mennyiséggel nem szabad terhelni.: ha egy gép két tonnát bír. – a csomagolás árumozgatás szempontjából nem okozhat gondot pl.

Ezt mutatja az 1. 1. Ha az áru beérkezik. Ezt táblázatok segítségével illusztrálom. beírja a darabszámot az illetékes személy a „szabadon felhasználható” oszlopba. Példánkban ez legyen 10 000 db. hogy a számítógépes rendszerben hogyan változnak az adatok a raktározási folyamat során.A következőkben egy példát szeretnék bemutatni arra vonatkozóan. ( 100 123 003 árubejöveteli számmal ellátott áruból).000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása az árubeérkezés után Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint 56 . sz. sz. tehát a bevizsgálatlan termékek száma 0 db. táblázat. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 10. Az árubejöveteli ellenőr az összes mennyiséget leellenőrizte.

táblázatban láthatjuk. amely átkerül a „termelés alatt” oszlopba. akkor a raktár a 10 000 db-ból levon 2 000 db-ot. ekkor a raktár leírja a 2 000 db-ot a rendszerből. 57 .Ha a gyártás 2 000 darabot igényel a készanyag előállításához.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 2000 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás alatt Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint Ha a gyártás befejezte a munkáját a készanyag szállításig raktározásra kerülhet. Ennek az eredményét a 3. táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 8. Ezt a 2. sz. 2. sz. sz. táblázatban láthatjuk.

táblázat Nyersanyagszám: Az áru megnevezése (nyersanyag/készanyag) Szabadon felhasználható Lefoglalt (Termelés) Raktár / Árubejöveteli szám Bevizsgálatlan Például: 100 123 000 100 123 001 100 123 002 100 123 003 0 db 0 db 0 db 8. Az áru egy új készanyag kódot kap.000 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db Alapanyagraktár számítógépes nyilvántartása a gyártás után Forrás: A termelő vállalat munkatársának gyakorlata szerint Természetesen ez nem azt jelenti. hogy átkerült a készanyag raktár nyilvántartásába. hogy a 2 000 db eltűnt. 58 . sz.3. csak azt.

hogy minél eredményesebben értékesítsék a faanyagokat. A számítógépes nyilvántartással és raktárirányítással ez A gyakorlati részben két vállalat raktározását mutattam be.IV. hosszútávon a költségek csökkentésére szolgál és a folyamatos vevői kapcsolattartás érdekében is fontos. a raktározáskor felmerülő költségekkel és a számítógépes raktárirányítással. Legfontosabb feladatuknak a vevői kapcsolattartást tekintik. realizálható. a természetesen a raktározással foglalkoztam. a raktározási technikákkal. Megkönnyíti a raktározást. raktározás funkcióit (tárolás. Dolgozatomban szó volt röviden a logisztikáról. ellátás). erdő-és fagazdasági termék forgalmazásával foglalkozik. A raktározás ideje alatt állapodnak meg a lehetséges vevőkkel. Az erősödő piacon egyre inkább a minőségre való törekvés kerül előtérbe a mennyiségi növekedéssel szemben. a raktártechnológiával. 59 . Ahhoz. A számítógépes raktárirányítás az utóbbi időben jelentős fejlődésen ment keresztül. Véleményem szerint ennek köszönhetik− kis létszámú cégük ellenére− sikeres fennállásukat. Befejezés Szakdolgozatom abból a célból készült. több hétig raktározzák őket. Bővebben foglalkoztam a készletgazdálkodással. gyors és pontos kiszolgálást tesz lehetővé. komissiózással és Ismertettem a főbb raktártípusokat. hogy ma már elengedhetetlen minden vállalatnál egy számítógépes szoftver alkalmazása. A vevők minőségi kiszolgálását pedig gyorsan és hiba nélkül kell megvalósítani. A logisztikai funkciók közül a csomagolással. A NANORB Kft. annak feladatáról és a logisztikai ellátási láncról. hogy reális és átfogó képet nyújtson a raktározásról. Úgy gondolom.

a kódszámok jelentőségét.A III. 2. Bővebben taglaltam az árubejöveteli ellenőr szerepét. a munkavédelmi és balesetvédelmi valamint tűzvédelmi előírásokat. 5. Itt mindenképpen kiemelném a Végül táblázatok segítségével segítségével történő illusztráltam a számítógépes rendszer nyilvántartását az egyes raktározási folyamatok kódszámok nyomonkövethetőséget. fejezetben szemléltettem egy termelő vállalat raktározási folyamatát az alapanyag beérkezésétől a készanyag kiszállításig. 60 . a csomagolási előírásokat. 10. mint logisztikai funkcióról. hogy teljes képet tudtam adni a raktározásról. során. Bízom benne.

Budapest. MLBKT tanfolyami anyaga. kötet. november.1999. Illés Béla: Az elosztási logisztikai folyamat tervezésének és működésének stratégiái V. 1995. 7) Dr. november 11. 2) Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika. http://www. 4) Medvéné dr. 20. Vendéglátóipari és Budapest. 1998..hu/1/logisztika/raktarozas/2007/7/2007-10-01/raktar-szerepe-egy-piacvezetoraktar-technologiaval-foglalkozo-ceg-eleteben Letöltés dátuma: 2007. 2003. 1998.Felhasznált irodalom 1) dr. Prezenszki József: Logisztika (Bevezető fejezetek). 8) Kubicsek Zoltán−Dián István: A raktár szerepe http://tranzit. Budapest. Magyar Világ Kiadó. 5) 6) Némon Zoltán: Raktárgazdálkodás. Szabad Katalin−dr. Szegedi Zoltán−Prezenszki József: Logisztikamenedzsment. 3) Knoll Imre: Logisztika a 21. Kossuth Kiadó. Logisztikai Fejlesztési Központ.pointernet.html Letöltés dátuma: 2007.hu/ujsagok/transpack/2006/06/20060616133404237000000100. 61 . Budapest.pds. Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. Idegenforgalmi Főiskolai Kar. Mocsy Ferenc: Általános Áruismeret II. században. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. 2002.

wikipedia. Dr.html Letöltés dátuma: 2007. 11) Véry Zoltán: Raktárlogisztika http://miau. 2007. 10) Telek Péter: Korszerű raktározási technikák http://www. különös tekintettel a beszerzés gyakorlatára.org/wiki/SAP_AG Letöltés dátuma: 2007. 2006.gau.pointernet. 10. 16 óra A III. november. 14) Előadás (Bevezetés a logisztikába. szeptember 20. november. november. 2006. [Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar] 15) Előadás (Bevezetés a logisztikába. november. 2007. szeptember 13. menedzsmentjének Szakdolgozat. november.hu/ujsagok/transpack/2003-ev/03-december/tra-15.hu/miau/28/rl2. http://www. 21 13) http://www. logisztikai rendszerek).nanorb. 23.html Letöltés dátuma: 2007.pds. Áts Júlia. november 5. 2005. ellátási lánc vizsgálata.hu/ujsagok/transpack/2007/02/20070411193844542000000409.hu/ Letöltés dátuma: 2007. Nagy Attila Norbert (NANORB Kft. november 18. 12) http://hu. 22. 20. Cselényi József: Raktározás. (Budapesti gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 62 . 15.). 4.pointernet. logisztikai rendszerek).9) Prof. Áts Júlia.pds. fejezetben bemutatott termelő vállalat egyik munkatársával folytatott interjú. 17 óra 18) Radvánszki István: A Remy Automotive Hungary Kft.ppt Letöltés dátuma: 2007. tárolás és a kapcsolódó tevékenységek költségei I. 2. [Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar] 16) 17) Interjú.