You are on page 1of 2

Reunió dimecres 13 de gener 2021

Assistents: Anton Ruiz de Castroviejo, Maite Roca, Jesús Dalmau, Quim Ricomà, Pep
Muntadas, Joan Díaz, Alba Muntadas, Maribel Serra

Disculpen: Héctor Hernàndez, Albert Pardo, Jordi Pijoan

1. Mapa de Parcs eòlics i solars. Afectacions al territori de les Terres del Gaià

S’explica com es tramiten les autoritzacions dels parcs i en quin punt estan.

- El parc solar del Pla de Santa Maria està aturat per paràlisi de permisos per part de
l’Ajuntament. (Moratòria)
- Els dos parcs eòlics de Santa Coloma de Queralt estan igual.
- El parc eòlic de Pontons, que afecta Querol i Aiguamúrcia està tramitant-se.
L’ajuntament de Querol ha fet un comunicat contra la proposta d’aquest parc, perquè
afecta zones habitades i zones protegides. https://querol.cat/comunicat-lajuntament-
de-querol-es-posiciona-en-contra-la-proposta-de-parc-eolic-de-pontons/ En Jordi
Pijoan, alcalde de Querol, explica que han enviat el comunicat a la Ponència de les
energies renovables i espera resposta per quan es reuneixin.
Des d’Aiguamúrcia només es negocien compensacions monetàries.
- El projecte de parc solar d’Altafulla afecta propietats privades i des de l’Ajuntament no
s’hi pot fer res.
- El mateix pel que fa al projecte de parc solar a El Catllar.

S’explica que alguns d’aquests parcs no es poden aturar perquè són de petita extensió i es
proposen en zones autoritzades. Una manera d’aturar-los seria fer modificacions puntuals
al POUM, però és una tramitació llarga i feixuga.

S’explica també com no és només l’extensió dels parcs el que pot afectar a la zona on es
construeixen, sinó també les línies d’evacuació de l’energia produïda mitjançant línies
d’alta tensió.

De moment alguns ajuntaments han optat per fer moratòries en el cas que es necessiti el
permís municipal.

S’acorda:

Redactar una manifest o comunicat (l’esborrany el fa la Maribel) que denunciï la manera


d’entendre el model d’instal.lació de les energies alternatives al nostre país, en grans
extensions i sense promocionar l’autoconsum, ni altres vies alternatives, sense tenir en
compte la gent del territori, i beneficiant les grans empreses que poden fer instal.lacions
de gran extensió en un temps relativament ràpid. A més, el territori més afectat és el sud
de Catalunya.

Fer una investigació de com els ajuntaments afectats veuen la instal.lació d’aquests parcs.
Sabem la postura de l’Ajuntament de Querol, i els casos del Pla de Santa Maria, El Catllar i
Altafulla. Maribel parlarà amb Aiguamúrcia, el Quim amb Santa Coloma de Queralt; Héctor
amb Les Piles.

Un cop redactat el manifest s’hauran de buscar complicitats amb Administració, societat


civil i altres entitats.
2. Des de la Generalitat ens han fet arribar els documents del Pla d’abastament d’aigua
d’algun pobles de la Conca de Barberà mitjançant l’aigua del CAT.
Per donar una resposta la Maite ha analitzat els documents i ha redactat un document
que es fa arribar als altres membres de la Junta per si hi volen afegir alguna cosa i crear
un debat per determinar la nostra resposta a la Generalitat.

3. Demolició de l’estació d’aforament de Vespella del Gaià per part de l’ACA.


Des de Terres del Gaià no estem d’acord amb aquesta demolició, tant per l’interès
patrimonial de les restes, com per la funció mediambiental que té.
L’estació se situa un parell de km per damunt de l’embassament de El Catllar, per tant
la raó de treure barreres arquitectòniques per a les espècies aquàtiques no té massa
sentit, ans a l’inrevés, aquesta estació priva que els espècies al·lòctones que viuen a
l’embassament pugin riu amunt.

En aquests moments la demolició ja està en fase de tramitació per la redacció del


projecte. Denunciem que en el seu moment no es van admetre les al.legacions
presentades per aquesta Associació i tampoc es va tenir en compte els mateixos
arguments en les jornades de participació de l’ACA. Per això es determina:
o Fer un escrit argumentant aquestes raons (L’esborrany el fa en Pep Muntadas)
o Demanar una reunió amb Toni Munné per tal de poder aconseguir, alments,
una demolició parcial.
4. Des del Vallenc ens han escrit per entrevistar algun membre de la Junta de Terres del
Gaià que sigui de l’Alt Camp; amb l’Anton, i sense resposta dels demés, s’acorda que
l’entevista la farà la Maribel.