You are on page 1of 48

Dnevnik Jednog Astrologa

~ easopis br. 4 ~

(februar 2011)

~ mesecni astroloski casopis ~

http://astrofield.friendhood.net

SADRZAJ :

-3-strana

J adrankaR "Znaeaj stepena Zodijaka"

i konkretan primer analize na njenom natalu

-24- strana:

Analizajednog Dejvison carta »Ljubav na prvi pogled« od Teacher

-7- strana:

J adrankina analiza natalnog carta po sistemu "stepen - godina" za natalni cart od Teacher

-29- strana :

Analizajednog Dejvison carta «Priea 0 modernoj Pepeljugi« od Teacher

-12- strana :

-38- strana :

Analizajednog Dejvison carta »Prrca ojednom nesporazumu« od Teacher

Analiza derivantnih polja »ko bi mogao biti moj suprug« od Teacher

http://astrofield.friendhood.net

Znacaj stepena zodijaka

Znacaj stepena Zodijaka mozc se ogledati i kroz njihovu numerolosku vrednost .

U daljnjem tekstu objasnicu metod koji se moze odrediti bitna godina u natusovom zivotu.

U tehniku planetarnih perioda mozc se svrstati i tehnika numerickih vrednosti stepenova u kojoj numericka vrednost stepena odgovara odredjenoj godini zivota oso be.

Numeroloska vrednost stepenova koju dobijamo ovom matematickom metodom moze predstavljati i broj godina osobe u tzv. virtuelnom vremenu.

Kako svaki znak ima 30 stepeni, a ljudski vek je duzi (oko 3 Saturnova ciklusa, 3 x 30 godina, pa se planetama koje se nalaze na pocetnim stepenima moze pridavati znacaj u ranom detinjstvu osobe, a za simboliku u zrelijem dobu moze se dodati po 1 ili cak 2 Saturnova ciklusa, tj jedan Saturnov ciklus traje - / + 30 god. pa tako numericka vrednost 1 znaka (30 stepeni) postaje odrednica za natusovih 30 godina zivota ,.., 10 = 1 godina Satrurnovog kretanja.

http://astrofield.friendhood.net

Pozicija planete

Kada posmatramo poziciju neke planete mozemo utvrditi orijentaciono "bitnu" godinu : ako je planeta na 10 stepenu, moze se uzeti u obzir prva godina zivota, pa 31, 61 i cak 91 godina starosti, naravno u simbolici date planete, kao i simbolici kuce u kojoj je i kojom vlada. Dozvoljena orbisna prirodu uzima se u okviru jednog stepena (zbog sabiranja minuta), sto bi odgovaralo jednoj godini zivota. Tj. treba uzeti u obzir da je sve ovo virtuelna matematika, pa tako treba da imamo i virtuelni orbis od - / + 1 godine "napred - nazad".

Dispozicija planete

Dispozicija planete, tj. nacin na koji mozemo iskoristiti prognosticku metodu odredjivanja vremena kada dolazi do kulminacije mesanja energija predstavljenih pozicijom i dispozicijom neke natalne planete je ,.., sabirajuci stepenove & minute pozicije i dispozicije. Moze se dobiti realna slika perioda kada planeta dobija energetski upliv dispozitora, koji utice

na odredjene oblasti u zivotu osobe ciji natalni cart anaIiziramo. a simboIiku uvek treba pratiti kako palente, tako i znaka I polja ne sarno u kojem je planeta postavljena, vee i poljem kojim vlada.

Na mom primeru (09-10-1966 ,.., Pancevo ,.., rohooam ) gde je vladar Asc Jupiter na 1°38' Lava, a dispozitor Sunce na 15° 37' Vage, sabirajuci stepene i minute, Jupiter dobija najveci upIiv Sunccve energije u 17°75' tj. -/+ 17. godini i dodavanjem 1 Saturnovog ciklusa (+ 30godina) dogadjaj u simboIici aktiviranja Sunce / Jupiter ce se desiti orijentacion i u mojoj 47 god. Takodje, mozemo ici i dalje i do dati jos jedan Saturnov cilus i dobiti - / + 77 godinu.

Planete U odnosu

Kao treca mogucnost mogu se razmatrati planete u odnosu (bilo da su te dye planete u aspektu u natalnom cartu ili nisu) sabirajuci njihove numeriekc vrednosti (stepen i minut) dobijamo potencijalno vreme materijaIizacije tog odnosa, koji stvara dogadjaj, bilo da je u pitanju simboIika planeta, ili vladarstvo nad kucama.

http://astrofield.friendhood.net

N aravno, pre bilo kakve prognoze, kao i za svaku prognosticku tehniku, potrebno je prvo dobro procenti natalni horoskop i utvrditi da Ii osoba ima predispozicije za neke dogadjaje ili ne, jer ako ne postoje dogadjaji, ni jedna predikcija se nece ostvariti, naravno.

S obzirom da se secam godina i perioda mnogih desavanja iz mog zivota, a i svoju natalnu kartu bar misIim da prilicno dobro znam, probala sam na svom primeru na ovaj astrolosko - matematicki nacin, da utvrdim neka desavanja lZ mog zivota.

Kreeemo od pozicije planeta : (da se ne zbunite ,.., stepen i minut planete predstavljenje decimalom)

Vladar Asc je Jupiter na 1,38 Lava u 8 kuci nasledstva + 30 godina ,.., u 32 godini se tako nesto moze i ocekivati.

U mom primeru do nasledstva je doslo u 33 godini.

Vladar moje 8 kuce je Mesec (majka) na 9,10 Lava

+ 1 saturnov ciklus od 30 godina = 39godina i polozen je u 8 kuci operacija, vise se i ne secam koliko je puta moja majka bila operisana, a najvecu brigu 0 njoj preuzimam upravo u svojoj 39/40 godini. To je i god kada je tata prodao stan (taj dogadjaj eu kasnije da ispricam) i oni oboje prelaze da zive u mojoj blizini, te nas je razdvajala 1 uliea.

Dispozicija planete :

Posmatrajuci dispoziciju Sunea na 15,37 Vage ciji je dispozitor Venera na 7,46 Vage (prirodno polje braka) i sabirajuci numerickc vrednosti dobijamo 23,23 i dobijam broj godina = 23 ,.., u kojoj sam se ja i vencala (datum vencanja je 14.05.1989)

Posmatrajuci dispoziciju Meseea (zena, majka, supruga) 9,10 Lava ciji je dispozitor Sunee (suprug, otae) na 15,37 Vage (opet simbolika braka) i sabirajuci numericke vrednosti dobijamo 24,47 a ja u svojoj 24 god (09.01.1991) postajem prvi put majka tj. rodila sam svog prvog sina i tako se simbolika i ove dye planete ispunila u potpunosti.

Planeta Mars na 27,56 Lava preko dispozitora Sunea odlazi na 15,37 Vage i sabiranjem numerickih

http://astrofield.friendhood.net

vrednosti dobijam 43,33 i to je 2009 godina kada sam operisala zuc (Mars u svojoj simbolici u 9 polju)

Vladar finansija ,.., Saturn kojeg imam na 24,47 Riba i nalazi se u mom 4 polju ima svog dispozitora Neptuna na 20.37 Skorpiona koji nas odvodi u moju 12 kucu, pa sabiranjem dobijamo da moja 44. godina ukazuje na neke velike brige, spekulacije i losu finansijsku situaciju. Ovo je slika losih ulaganja, nesagledavanja finansijske situacije na pravi nacin, osoba zivi u iluzijama i u laznoj nadi, te uvlaci i sebe i svoju porodieu u dugove. Ovo je godina kada sam od Februara meseea 2010 bila u nadi da ee finansijska situacija, od radnje koju sam imala u zakupu, biti bolja, a u stvari, sve vise sam se uvlacila u dugove. Kada dejstvo N eptuna prestane, obicno bude kasno. Zavedena Neptunovim utieajem uvukla sam sebe u dugove.

Mozda sam zahvaljujuci svom Merkuru koji je u znaku Skorpije sto zajedno sa ovim Neptunom deli isti znak pa mom umu daje intuiciju i mogucnost u dubinsko sagledavanje problema, shvatila svoje propadanje i odlucila se na zatvaranje radnje u Januaru 2011 godine sto mi je jako tesko palo.

Ako uzmem u obzir da je i planeta Saturn 24,47 st. vladar mog 3 polja (odnosi sa bratom) koji isto preko

dispozicije tj. preko Neptuna odlazi u moju 12 kucu bolnica dobijam i = 44 godinu, opet, pa to pokazuje moje brige i probleme sa mojim bratom. Mnogo lazi i prevara izrcceno je na moj racun (njemu napunjena glava od strane njegove supruge) i 2010 godine (kada se sabere Saturn / Neptun) on odlazi za Rusiju (u vreme odlaska imao je upalu pluca) i nakon sarno 10 dana zavrsava u bolnici na lecenju. Sve to donelo je dosta briga, mucnih i teskih situacija zbog njegovog zdravstvenog stanja, a ujedno i finansijskih troskova zbog lecenja u stranoj zemlji. Opet zavedena Neptunom, nemam jasnu sliku njegove ljutnje, a ja sam bila ta koja je povredjena ... te realnu sliku dobijam tek u Januaru 2011 godine, kada nam majka unurc 1 on se vraca u svoju zemlju i tada se i

razjasnjava nas odnos u potpunosti.

I jos jedna slika za istu dispoziciju planeta gde Saturn iz 4 polja (majka) 24,47 Riba dispozicijom sa Neptunom dolazi na 20,37 Skorpije u moju 12 kucu (domovi, bolnice) pa sabiranjem opet dobijamo moju 44 godinu pa u istoj toj godini kada su mi se desavali i problemi sa firmom i problemi sa bratom, tamo na samom pocetku 2010 godine, moja majka odlazi u privatan dom i opet taj isti N eptun koji daje laznu nadu da ce moja majka ozdraviti, isti taj Neptun gde sam zbog majke isplakala more suza i gde majka umire u Januaru 2011 godine.

http://astrofield.friendhood.net

Istom dispozicijom planeta odigrala su se 3 razlicita dogdjaja u vreme na koje ukazuje i numericka vrednost datih planeta, tj. Saturn na 24,47 Riba i Neptun na 20,37 Skorpije u 12 kuci, ali su sva tri dogadjaja imala istu zavrsnu "notu" ,.., tugu i bol.

Odnos planeta :

Kroz poziciju vladara mog Asc Jupitera, u 8 kuci nasledstva (opisano na pocetku gde pominjem 32 god) u odnosu planeta sabirajuci numerickc vrednosti vladarstva nad kucarna, dobijam potencijalno vreme materijalizacije tog odnosa, koji stvara dogadjaj pa u mom slucaju ,.., sabiranjem numerickih vrednosti vladara mog 2 polja finansija, a to smo rekli da je Saturn na 24,47 Riba i vladara 8 polja nasledstva Mesec na 9,10 Lava (odmah pored Jupitera) isto dobijamo materijalizaciju ove dye planete u mojoj 33 godini, kada 1 dobijam nasledstvo.

Ako posmatram veci novcani poklon, koji sam dobila od oca, logicno je da povezem u toj astroloskoj matematickoj racunici svog oca predstavljenim u mom natalu sa Sun cern na 15.37

Vage i vIadara mojih finansija Saturna na 24-47 Riba i naravno Jupitera koji predstavIja mene, jer mi je vIadar Asc' i nalazi se na 1.38 Lava pored Meseca u 8 polju.

Zbirom njihovih stepenova dobijamo 41.22 sto upucuje na tu moju 41 godinu kada sam i dobila od njega veliko nasIedje / novae, te su se opet simbolike svih planeta i polja u potpunosti ispunila sto se tice ovog odnosa Sunce / Saturn / Jupiter.

Odnos Saturna kao vIadara 4 polja (otac u zcnskom nataIu) na 24,47 Riba i Plutona na 19,14 Device kao vIadara mog 11 polja, a nalazi se na Me ,.., vrhu 10 polja pa sklapa sep. opoziciju sa tim Saturnom iz 4 polja ,.., sabiranjem njihove numericke vrednosti dobijam 43.61 tj. -/+ 43 godina starosti i to je godina 1 gubitka mog oca.

Odnos vIadara moje 4 kuce (majka u klasicnoj simbolici tog polja) Neptun na 20.37 Skorpije i opet Saturna na 24-47 Riba sabiranjem dobijam svoju 44.84 tj. -/+ 44 godinu kada sam izgubila majku, tj. nedavno je preminula.

http://astrofield.friendhood.net

Ovde cu da se zaustavim. Do daIjnjeg eitanja, svako

dobro od JadrankaR sa Astrofield Foruma http://astrofield.friendhood.net/t1919-numerickapriroda -stepena -zodij aka

Zamolila sam Jadranku da odradi deo iz mog natalnog carta i evo sta je rekla:

» Kod tebe mi je upecatljiv Uran na samom Asc i eini mi se da je bas zaduzen da bude okidac i pokretac svih tvojih dogadjanja i licno mislim da igra

jako veliku ulogu u tvom zivotu ...

pa da krenem sa mogucim desavanjima :

Uran 1,22 + Neptun 9,30 (vI ada tvojim poljem kreativnosti) = 10,52 pa u toj god ispoljavas neki kreativan talenat umetnost, slikarstvo, pIes, muzika.

,.., ovo se moze ponoviti i u 26 i 56 godini (+ 2 Saturnova cikIusa)

Sunce na 9,26 mi to i potvrdjuje ,.., tvoju zelju da usavrsis sebe na intelektualnom i duhovnom planu, jer je 09° step en Strelca i ima simboliku samog 9 polja ,.., vise obrazovanje i visi urn.

Uran 1,22+ Mesec u Devici ,.., zdravlje na 12,54 = 13/14 godina ,.., Uran vlada tvojim 4 poljem i polozen u 12 kuci i ima egz. konjunkciju sa vrhom 1 polja pa to deluje kao neka izolacija ili odlazak jednog od roditelja za kojeg si ti bila jako vezana u bolnicu, a Mesec je majka i dusa, pa je ovo god koja je mogla ugrioziti zdravlje tvoje majke, a tebi doneti emocionalan stress i patnju zbog te situacije sa njom.

Mesec 12,54 + Saturn 1,21 = 14,51 ovde Saturn kao vladar tvog 3 polja (misli, razmisljanje) pritiska tvoju dusu pritiska, a snovi su jako teski kao i sarna ta godina. Slicno se moze ponoviti i oko 54 ili 84 godine (2 Saturnova ciklusa)

Sunce 9,26 kazimi Pluton 9,09 = 18,35 pa je ovo godina zivota blizu smrti, ugrozen zivot ili kontakti vezani za smrt dragih starijih osoba iz blize porodice. Iz cele situacije izlazis osnazena. Uticaj ovog kazimija se moze ponoviti i oko 48 i oko 78 godine (2 Saturnova cilusa)

Mesec 12,54+ Neptun 9,30 = 22,24 tj oko 22

http://astrofield.friendhood.net

godine. To je vreme komplikovanih emotivnih odnosa, rasejanost, konfuzija. Mesec vlada 9 poljem visih znanja, a Neptunje vladar 5 polja kreativnost, pa umetnut u znaku Strelca u 2 polju ,.., bas i na stepenu samog Strelca, te se oko 22 godine i gubi zelja za studiranjem ili se desava neko razocarenje u porodici koje je direktno uticalo na tvoje samopouzdanje. Isto ovo se moze ponoviti i oko 52 tj. 82 godine (2 Saturnova ciklusa)

Uran 1,22 + retrogradni Merkur 22,02 = 23,24 godina ,.., ovo je godina osamostaljivanja, zelje za zivotom na svoj racun, mozda nekog preseljenja ili odlazak od roditelja, promena posla ili pak prvo zaposljavanje,

Uran 1,22 + retrogradni Merkur 22,02 =

23godina kada je moguca ponovljena veza sa partnerom ili obnavljanje prijateljstva ili pak bas upoznavanje novih ljudi iz tvoje okoline, jer je Merkur vladar tvog 11 polja ,.., prijatelji, koji ce uticati na tebe i na tvoj odnos prema porodici, ljudima i

samoj sebi kao osobi.

Retro Merkur 22,02 + Saturn 1,21 = 23/24 godina uz ovaj siri kvadrat ovih planeta donosi odvajanje od partnera, ali i velike brige vezane za porodicu, prijatelje ili pak daljnje rodjake.

Uran 1,22 koji je u opoziciji sa Hironom koji je na 26,36 = 27 i u istoj godini Hiron + 1,21 Saturn pravi za tebe godinu koja je kao udar groma i koja ostavlja ranu koja ce celog zivota da krvari ,.., Hiron "vecita rana". Slican tezak period se moze desiti oko tvoje 56- te godine.

Vrh tvog 8 polja nasledstva na 29° a vladar Venera na 29 ° i u zenskoj karti uz Sunce kazimi Pluton (njima vlada ta Venera) ona daje veliko nasledstvo preko majke (Venera u 10 polju ,.., u zenskoj karti to je majka) ili preko njene porodice, pa ovo moze biti tvoja 29 godina kada ga i dobijas to nasledje ili se u tom periodu bavis tim nasledjem (renoviranje kuce, trosenje para od nasledja i s1.) Slicno se moze desiti i oko tvoje 59-te godine.

Tvoja 30 god potvrdjuje priliv vecih finansijskih sredstava, jer na 9 st ti se nalaze planete Sunce / Pluton / Neptun i uz kombinaciju 2 & 12 polja u kojima se oni nalaze i svaka ponaosob sabrana sa stepenom Jupitera koji je na 21,02 u 6 polju ,.., rad za druge, daje zbir 30-46 (Sunce / Jupiter) 30.11 (Plutno / Jupiter) i 30.32 (Neptun / Jupiter) tj tvoju 30 godinu. Takodje se slicno mozc destiti i oko tvoje oo-te godine. Ponavljanje ove kombinacije se moze desiti i oko tvoje oo-te godine.

http://astrofield.friendhood.net

Mars 25,32 umetnut u 8 polju + Saturn 1,21 = 26 dovodi do frigidnosti, gubitka zelje za sexom, velike tuge i bola kako emotivnog tako i fizickog, a to mi potvrdjuje i Mars 25,32 + Uran 1,22 = 26,57 pa je u tvojoj 26/27 godini naglasena nervoza, prekid ljubavne veze, dosta svadja u kuci, vodi se rasprava 0 nekoj imovini ili pak dolazi do gubitka (bilo materijalnog bilo emotivnog) Slicno se u simbolici ovih planeta moze desiti i oko tvoje 56/57 godine.

Ako bi posmatrali Veneru kroz ljubavne veze, onda dobijamo slcdecc bitne godine :

Venera na 29.31 Lava + Saturn 1,21 Lava = 30.52 ,.., - / + 30godina starosti, pa ovo moze biti godina ulaska u vezu sa znatno starijim partnerom kojeg upoznajes na poslu (ta Venera je ne sarno vladar 7 polja, vee se nalazi i u natalnom 10 polju ,.., posao, a po vladarstvu je u recepciji sa Suncem koje je vladar tog 10 polja, polje karijere, posla, ali i "bitnog muskarca")

Venera 29,31 tezi svom Suncu koje vlada njome, a koje je ovde kod tebe na 9,26 u znaku Vage I nalazi se u 12 polju uz Plutona koji je vladar tvog 1 polja, pa sabiranjem dobijamo 38,57 godinu zivota.

Trigon Venere na 29.32 sa Jupiterom na 21,02 = dobijamo 50.34 tj. -/+ 50-tu godinu, pa je to godina

dobijanja poklona, uzivanja, putovanja, ali tu nema puno strasti, vee sarno dobrog prijateljstva, postovanja, mozda cak i neka veza / odnos koji se ostvario zbog zelje za materijalnom sigurnoscu. Ono sto svaka Venera trazi je Mars>- kod tebe Venera 29.32 i Mars 25,32 = pa dobijamo 55.64 i rna koliko god se mi smejali jer deluje predaleko s obzirom da ti je sad 35 godina... ovo je godina kada ces najvise osecati ljubav i to onu strasnu, zaljubljenu, zestoku, pravu "ljubavnicku" ...

Vladar tvog Me (Zenit, posao, karijera) je Sunce 9,26 pa ako dodamo 1 Saturnov ciklus + 30 god onda godina tvog najveceg uspeha moze biti 39 godina tvog zivota ili pak u 2 Saturnovom ciklusu oko 69 godine je moguce da ees ubirati plodove svoje karijere.

Moj odgovor je bio sledeei i

rogod > krenula na pIes, ali posle kraceg vremena odustala jer sam bila seprtlja i povredila se prilikom treninga ...

26god,.., vrlo teska godina, gubitak majke, pa nu nista mje bilo vazno

http://astrofield.friendhood.net

12/14god,.., nervni slom koji je trajao 2 meseca, a pre toga mami ustanovili miomatoznu matericu, rmom velicine fudbalske lopte

18god,.., mesec dana pre mog i8-tog rodjendana, umire mi baka (mamina mama) za koju sam bila extremno jako vezana (a 2 nedelje pre nje umire i njen brat, tj moj deda-ujak, kojeg sam isto tako obozavala)

azgod > period moje transformacije, pocetak ucenja kineskog slikarstva i kaligrafije i kineskog jezika, kao i ucenje kineske i tibetanske medicine i filozofije i naravno ... napustanje fakulteta i kreccm i da radim

23god ,.., potpuni prekid sa fakultetom i pocetak rada (kod istog Ucitelja kod kojeg sam ucila kinesku i tibetansku medicinu i filoziofiju i od onda pocinjem da govorim kako mi je "astrologija posao i nijedan drugi")

22/23god,.., bio aktivan odnos sa Bikom ali nista specijalno, nas odnos je poznat po usponima i padovima, jedna svadja kao i da nije bila, pa se to na neki nacin 1 ne racuna ha ha ha ...

26god,.., smrt majke, zaista kao udar groma koji

ostavlja otvorenu ranu evo i dan danas posle skoro 9 godina ...

29/30 god >- nema nasledja, to sam resila sa t Sgod kada su mi baka i deda-ujak preminuli, majka koja je sve nasledila prepisuje kucu na selu na mene, a stan ostavlja sebi, u 29 godini ideja oko nasledja postoji sarno jer krcce prica 0 potencijalnoj prodaji te nasledjene kuce na selu

30god,.., pocetak veze sa jednim Blizancem koji je lSgod stariji od mene, na poslu se upoznajemo, a priliv novca jeste jer imam em prihod od posla, em prihod od astro.konsultacija

2S/26god,.., da, najednom gubitak interesovanja za fizicki kontakt sa Bikom a 0 svadjama u kuci da ne kreccm pricu enema dovoljno mesta) roditelji hteli da se razvedu jer je otac varao mamu, a nju optuzivao da ga vara, pa je naravno bilo rasprave oko imovine, stanova, razvoda i s1.

Sve to je prekinuto ocevim odlaskom u bolnicu i nedugo zatim 1 maminom smrcu ...

Za ostale godine ce da vidimo ...

http://astrofield.friendhood.net

Naravno, ceo proces sabiranja se moze skratiti, ako vas naravno ne mrzi da sabirat. Sve ovo se moze odraditi i preko tabele (dole prikaz sa linkom Jkoju je sastavila Zelena Dolina naAstrofield Forumu, a tabela izgleda ovako:

Ova je tabela sa mojim podacima (03-10-1975 u 7h40amZemun) http://i76.servimg.com/u/f76/15/36/96/14/tabelal0.jpg

ANALIZA DERIVANTNIH POLJA

... tj. kako da naslutimo ko ce nam biti braeni partner ...

Kada krenemo u ovo putesestvije po nasem natalnom cartu, uvek treba da imamo na umu beskrajnu simboliku koju svaka planeta sarna po sebi ima i da se ne zaleccmo prebzo u zakljucivanju da je to .nesto" upravo .ono pravo".

Uvek, kao i kada analiziramo sopstveni ili neciji natalni cart, mora da se potvrde brojne stavke da bi imali kompletnu sliku 0 mogucim situacijama, ljudima i svemu ostalom sto nam pruza cart koji analiziramo.

Derivantna polja ,.., to je tehnika kada se »obrcu« vrhovi kuca natalnog carta u .smeru" koji nam treba ,.., ako cemo kao u ovom slucaju da pokusamo da otkrijemo potencijalnog bracnog partnera, za derivantno 1 polje partnera uzimamo natalno 7 polje.

http://astrofield.friendhood.net

Vrlo je bitno da se razqraniisi ideja 0 derivantnim poljima "" ona ne opisuju konkretno i direktno neku osobu iii situaciju, vee opisuju DOZIVLJA V ANJE te osobe iii situacije od strane osobe 0 cijem se natalnom cartu radil

Zato sva ova tumacenja treba gledati iz te perspektive ,.., mi preko derivantnih polja NE MOZEMO da dobijemo konkretno i tacno "ko kako sta zasto" i s1. jer bi onda astrolozi zaista vladali svetom, jer bi bili »svevideci i svemoguci« vee sarno mozemo da dobijemo orijentacionu sliku, tj. situacije i ljude koje u stvari osoba 0 cijem se natalu radi, privlaci sebi svojim razrnisljanjem, ponasanjem, (ne)akivnim delovanjem tj. (nejkoriscenjem svojih natalnih planeta i njihove simbolike pa tako da na osnovu toga mi sami bolje shvatili i prihvatili ljude i situacije koje nam dolaze u susret tokom naseg zivota.

Ne treba se zanositi idejom da preko ovoga moze da se vidi tacno kako osoba izgleda, kako se zove, sta radi, vee sarno moze da se dobije orijentaciona slika svega toga.

Tako:

,.., natalno 7 polje postaje partnerovo 1 polje, ,.., natalno 8 polje postaje partnerovo 2 polje, ,.., natalno 9 polje postaje partnerovo 3 polje,

,.., natalno 10 polje postaje partnerovo 4 polje, ,.., natalno 11 polje postaje partnerovo 5 polje, ,.., natalno 12 polje postaje partnerovo 6 polje, ,.., natalno 1 polje postaje partnerovo 7 polje, ,.., natalno 2 polje postaje partnerovo 8 polje, ,.., natalno 3 polje postaje partnerovo 9 polje,

,.., natalno 4 polje postaje partnerovo 10 polje, ,.., natalno 5 polje postaje partnerovo 11 polje, ,.., natalno 6 polje postaje partnerovo 12 polje.

Da krenemo sad od poeetka. Uzeeu, kao i uvek, sopstveni natalni cart {03-10-1975 Zemun u 7h4oam} i "obrnuti ga u kruq" da

http://astrofield.friendhood.net

bih videla kakav bi mi bio braeni partner u skladu sa simbolikom planeta koje (ne)koristim u svom natalnom cartu bio.

Moje 7 polje pocinje na 01° t5 i vladar mu je ~ na 29° cR u natalnom 10 polju, a to je 4 polje od mog partnera. Ovde mogu da zakljucim da ce mi potencijalni buduci suprug biti korpulentan i primetan ,.., odlike t5 i cR, covek okrentu porodici i roditeljima ,.., ~ u 4 polju i jos u recepciji po znaku sa upravo vladarem tog 4 polja ,.., 0 u .n. na vrhu partnerovog 6 polja.

Sam izgled ce biti opisan vrhom Asc koji je na 01° t5 ,.., korpulentan, da ne kazem bucmast, ali ne previse, jer je ipak ovo pocetak znaka ,.., znaci krupan i visok covek sklon gojenju. Znamo da klasican opis t5 se vezuje za tamnu kosu, pa cak i tamniju put, naglasak na zemljanom znaku.

Klasican Venerijanski tip ima rupicu ili na bradi ili na obrazima, vrlo naglasene usne koje deluju kao da su spremne da poljube ili gricnu nesto slatko. Telesna konstitucija je jaka, naglasene kosti, tezina varira, ne mora biti debeo, ali ce biti "pufnast" kao da je "nadut". Glava je glatka i ovalna, facijalne kosti se ne vide {zbog "pufnastih" obraza} jako celo, ali mali

obrazi. Oci su sakrivene iza teskih kapaka i vrlo primetne, rna koje boje bile. Kosmatost je naglasena, ali sarno u predelu obrva, grudi i nogu, dok je moguci gubitak ili cosavost zastupljena na glavi i obrazima. Nos je .mekan" istaknut, u predelu cela je jaei od predela koji se nalazi iznad usana, iako je moguce da su nozdrve primetno sire od proseka. Moguc je i podvaljak usled sklonosti ka debljanju tj. brada retko kada je istaknuta. Sarna koza je slabijeg kvaliteta {ovde vidimo ~ koja krcce u znak svog pada i u vatrenom je znaku} pa je mozda ovaj eovek prelezao boginje koje su ostavile traga na lieu, ili pak ima problema sa aknama i upalama. Glas je prijatan, mekan, ali sarno ako govori tiho, jer kad povisi glas, tonalitet i boja dobijaju prizvuk "skripanja". Ruke i stopala su mekani i krupni, ulivaju osecanje tihe snage i stabilnosti, dok su nokti zatpasti. Spor hod, pomalo se vuce, gega, ali i u tome ima odredjene gracioznosti. Naravno, moze da bude i opcija da dok je mlad vrlo pazi na svoj izgled i fizicku konstituciju, ali da vremenom, kako stari gubi interesovanje, pa usled toga dolazi do nagomilavanja salca i problema sa kilogramima.

Takodje, mogu da zakljucim da ce se truditi da uvek pristojno {ali primetno} izgleda ,.., ~ na Regulusu je tasta i egocentricna po svojoj prirodi i vrlo joj je bitan izgled i poreklo. Jedini problem koji

http://astrofield.friendhood.net

ova kombinacija t5 i cR moze da donese, pored izuzetne tvrdoglavosti, jeste ta, sto je ta ~ u praznom hodu {nema ni jednu aplikaciju dok ne promeni znak i predje u f(p} pa mi to govori da ce mozda moj buduci suprug biti povremeno malo inert an po prirodi, da ce zapocinjati dosta stvari, bice kreativan, ali nikada nista od svih tih poslova nece moci da ga izdigne u drustvu i da stvori sebi »poznato ime« a i nece imati neki extra profit od toga, jer je partnerovo 2 polje {novae} isto pod vladavinom te ~ {a postavka vI. 2 polja u 4 polju mi govori da ce vrlo verovatno da ga na neki nacin izdrzavaju roditelji, iako ce on imati svoj posao, ali ne i svoj »krov nad glavom« ,.., to mi pokazuje postavka reeepcije vladarstva izmedju vI. 1 i 4 polja tj. reeepcija izmedju vI. 4 i 6 polja ,.., 6 polje se vezuje za .podstanarstvc" tj zivot odrasle osobe sa roditeljima na primer}

Ta ~ kao sto rekoh nema aplikacija, ali ima dosta separacija ,.., od blizih tu je * sa if u II pa onda ide ~ sa 4 u rr pa * sa ~ U .n. kao i r:f sa fa virtuelno ima apI. * sa '61 u TTl" koji se nalazi meni na Asc tj. tom mom potencijalnom partneru na njegovom Dese. Sta mi sve ovo govori i 0 njemu i 0 njegovoj finansijskoj situaciji?

Govori mi slcdecc : ta ~ ima taj * i sa if i sa ~ tj. nalazi se skoro na tacnom ekvidistaneu izmedju te dye planete ,.., EKV izmedju ~ i if ukazuje na osobe

koje puno pricaju, koje se bave sportom ili nekim vidom komunikacije {predavac, ugovarac, voditelj i sl.} ili prevozom {vozac, mehanicar ... } jer je ~ u njegovom 6 polju {rad za druge} a pak if umetnut u njegovom 2 polju {rad koji ne zahteva puno obrazovanja vee smisao za stvaranje i konkretizaciju} pa mi to daje sliku 0 krupnoj osobi koja je vrlo ,,:eselog temperamenta, glasna, ali ne i previse glasna, l]u,?,azna, po malo i koketna u razgovoru i hodu, uziva u zrvotu, kako u hrani, tako i u dobroj odeci, voli da se krcce i da se bavi nekom sportskom aktivnoscu ... akeenat za konkretan posao malo kasnije ...

Ta ~ ima i ~ sa 4 u njegovom 12 polju {moje natalno 6 polje} koji je suvladar njegovog 8 polja {moje nat. 2 polje} i to mi govori da on tj. njegova porodi:a su imali dobru finansijsku podlogu, ali da je ona poeela malo da se rasipa {sam 4 je Px pa jos i u 12 polju, polju gubitaka} a sta god daje ostalo od novea i nekretnina, to ce osoba naslediti preko nasledja {8 polje}

Ta ~ je u znaku cR i to na 29° pa mi to ukazuje ili na muskarca koji ce jako biti dugo bez ikoga pored sebe ili pak na ozenjenog covcka koji se razvodi ,.., jer ta ~ ima kao sto rekoh virtuelni * sa '61 na vrhu partnerovog Dese' {kazem virtuelni, jer kao tipicni tradieionalni astrolog meni nisu ~ i '61 u apI. * kao

http://astrofield.friendhood.net

sto to smatraju da jeste moderni astrolozi i zato koristim taj izraz ... }

Ta ~ ima i r:f sa f sto mi govori da ce taj muskarac ne sarno da bude vrlo zaljubljive i avanturisticke prirode, vee i da ce jako {mozda cak i previse za moj ukus} voleti novae i bilo kakvu imovinu {sarna f se vezuje za .osecanje vecite zaljubljenosti"}

Pamet je vise prakticno kreativna nego originalno kretivna, zasniva se na steccnom iskustvu dobijenog iz neposredne okoline ,.., sam znak § kao i sam 1> u f(p uci. na iskustvu i savetima od svojih roditelja, ali isto to iskustvo iako ga ima, retko koristi, cak mozda i pogresno tumaci, narocito ako je savet dobijen od prijatelja, jer je isti taj 1> u D sa W koji je pak vladar njegovog 11 polja ,.., ideje, planovi, nade i zelje ali i

prijatelji. '

Takodje, mogu da predpostavim da ovaj covek ima bliske rodjake, tj. da ima brata/sestru {zbog same postavke vI. 3 u 5 polju i to je jos i 1>!} ali da se ne slaze najbolje sa njim/rijom ,.., upravo zbog onog D sa W koji je vI. 11 polja {a to polje mozemo da gledamo i kao stariji brat/ sestra} U samom 3 polju se nalazi na kraju l? u cR pa mi to daje ideju da s obzirom da l? obicno predstavlja »ne, nema, nije« nije u pitanju mladji brat/sestra, vee stariji, jer taj l? nema aspekt

sa 1>, ali zato ima apl. ~ sa W! Znaci, taj moj potencijalni ima starijeg brata/sestru, Ok, lepo.

E sad da vidimo odakle dolazi, kakvo mu je

,

poreklo, kakva mu je kuca / stan. Za ovu informaciju gledacemo 4 polje {moje natalno 10 polje} koje se nalazi na 09° cR sa 0 na 09° .n. na samom vrhu 6 polja i ima kazimi sa ~ koji je vladar njegovog 7 i 8 polja ,.., 7 poje su bake i deke, a 8 polje je nasledje, pa mi to potvrdjuje pricu da ce on ziveti u kuci / stanu koji je nasledjen od bake / deke jednog od roditelja {u ovom slucaju s obzirom da je u ovom nasem primeru u pitanju 0 predpostavljam da je preko oca ... }

Kao sto sam rekla, postoji recepcija po vladarstvu izmedju ~ i 0 pa mi to dodatno daje na znanje da ce taj covek jako biti pod uticajem roditelja, narocito 0 tj oca ili pak dede jer ~ ukazuje na nekoga ko je .jako jako" star {l? ima odliku .samo star"}

Sarna kuca / stan >- sa cR i 0 u .n. gde je ono u padu ,.., sta mi to govori 0 mestu gde ovaj covek zivi? Na prvi pogled zbog cR deluje da je .bogatija" nekretnina u pitanju, ali ... dispozitor je 0 u .n. gde je ono jako slabo i u znaku svog pada, pa say lavovski sjaj i imucnost ovde gube na svojoj snazi. Samim tim dolazim do zakljucka da je to nekada bio lep stan, uredjen starinskim namestajem, koje je dobijeno kao porodicno nasledje {Ocf~} al je vremenom ,.., 0

http://astrofield.friendhood.net

egzaltira l? koji predstavlja vreme, a sam l? je u znaku svog izgona, pa to pokazuje da je i vreme a mozda i slabiji kvalitet te nekretnine vremenom odoleo zubu vremena i da nekada vrlo primetno uredjen stan sada trpi zbog starosti, ali da tu nema puno da se pomogne jer su obe planete vrlo slabe {izgon i pad} i mozda je njegova porodica .starosedeoc" u Bgd {jer sarno 4 polje, kao i 0 oznacavaju glavni grad, a znak .n. se vezuje za Bgd ,.., sa akcentom na 09° koji je vezan za fixnu zvezdu Vindemiatrix i uz cf sa ~ mozda je to stari deo Bgd, negde blizu svega sto ima simboliku .n. i ~ ali i cR.

Iz ovoga dobijamo sledece simbole :

cR ,.., brdo, drvo {suma} igraliste, kraljevina {mozda Ocf~ ukazuje na porodicu koja je dosla u Bgd u vreme kraljevine pa je tada krenulo malo nizbrdo ,.., zbog simbolike pada} palata, veliki okrugli park pun cveca, pozoriste, sportska hala ili stadion, zgrada vlade.

.n. ,.., lepa zgrada sa balko nom, neko visoko mesto sa svezim vazduhom ili vetrovito mesto {brdo ili planinska livada} lokacija gde ima puno manjih trznih centara sa kozmetickim i frizerskim salonima,

soping-centrima, zlatarama, poslasticarnice, a mozda i neka zgrada vlade {opstina gde se ljudi vencavaju na primer}

o ,.., slicno kao i za cR, dugacka i upadljiva zgrada, kruzni tok, okretnica, park, velika sala {za zabavu ili sport} restoran, panorama, zgrada sa primetnim osvetljenim ulazom, nesto sto traje vecno {dobra kombinacija r:f sa ~ koja to potvrdjuje ,.., inacc ta kazimi r:f koje se zove i »fenix«} drvored mozda eempres, jela, jasen, lesnik, kedar, orah.

~ ,.., sad ide simbolika potpuno suprotna od ove do sada ,.., zgrada sa velikim sklonistem, sve sto je tamno i mracno, groblje, rehabilitacioni centar za invalide, kanalizacija, odeljenje za kriminalistiku, mauzolej, predeo koji je iz mocvare pretvoren u prazan prostor na kojem treba da se grade zgrade, ili pak sarno napusten prazan prostor, ulica sa jako puno kontejnera ili djubreta, korova, ruznih biljaka, oronulih stabala, bodljikavih zbunova, naselja gde zive siromasni ljudi, cigan-mala.

Vindemiatrix ,.., iako se smatra los om fixnom z vezdom koja donosi udovistvo, ova zvezda se vezuje i za Boga Vina i vinograde, pa je mozda nekada davno na tom tlu gde su sada zgrade bio veliki vinograd {ili pak vocnjak ,.., jer se.n. tj. ~ vezuje i za vocnjak}

http://astrofield.friendhood.net

Kada iskombinujemo sve ove simbole, mozemo orijentaciono doci do zakljucka da se lokacija stana / zgrade / kuce gde bi taj moj potencijalni suprug ziveo sa roditeljima, bila negde na brdu, neka dugacka ulica puna drveca, velika zgrada sa terasama, primetan ulaz, mozda zivi na nekom visem spratu ili podkrovlju, a u okolini se nalazi neki sportski centar ili pak neka militarna ustanova, takodje je tu i park, koji je malo zapusten, sa nekim starim klupama, ali ima i neki omanji spomenik ili spomen-plocu. U ulici postoji i nekoliko kockarnica, frizerskih salona i mozda neki zlatar ili veci soping centar u kome se nalazi sve to navedeno.

Da malo odemo, zabave radi, u sitna crevca, pa da se pozabavimo bojom zgrade,

a maida co): i nazivom ulice ...

Boja zgrade : 4 polje u cR sa 0 U .n. {pad} To je nekada bila primetna boja, ali je vremenom .posustala" sa svojom upadljivoscu. Klasicna opcija za 4 polje je bela boja, pa u kombinaciji sa cR koji se

vezuje za tamno zutu i narandzastu, u stvari dobijamo neku bez boju, po dekadama vrh 4 polja spada u "narandzasto sa braon", dok 0 .n. po dekadama spada u .svetlo zuto sa roze" tj. "narandzasto sa belim" , pa uz kombinaciju svih tih boja ,.., imamo neku opciju svetlo zute, bez boje.

Naziv uliee u kojoj se nalazi zgrada : 4 polje na 09° cR a taj stepen se vezuje za slovo "R" u 4 polju ~ 29° cR koje se vezuje za slovo "I" a 0 09° .n. koje se vezuje za slovo "F". Sarno 0 je slovo "A", a ~ "L, M, 0, P, V". Samim tim, naziv uliee bi trebalo da pocinje na slovo "R". Al da ne preterujem... ovo realno i nije toliko bitno ...

Da li nesto jos mozemo da vidimo 0 porodici? N e idite u sitna erevea i ne trazite svekra i svekrvu tj. tastu i tasta, nek yam bude dovoljna ova informacija ,.., sta radi vladar 4 poja i sta se desava u samom 4 polju ,.., to ce biti partnerovi / partnerkini roditelji... jer ako krenete uta sitna erevea, na kraju necete znati ni ko su vasi roditelji, a ne njegovi / njeni u tom cartu koji analizirate ...

Dobro je pronaci detalje, ali ne treba preterivati ...

http://astrofield.friendhood.net

U samom 4 polju je ta ~ na Regulusu, koja mi dodatno potvrdjuje ovu informaciju ,.., fixna zvezda Regulus ukazuje na nekoga / nesto ko / sta je bio mocan, ali da je imao i pad s tog visokog polozaja ili snizavanje na drustvenoj letvici zbog smanjenih prihoda. Sarno 4 polje je pod vladavinom 0 i u reeepciji je po vladarstvu sa tom ~. To nam govori 0 vecoj porodici koja ima jake korene, mozda cak i nekoga "slavnog" rodjaka medj' familijom.

Roditelji su dosta tradicionalni i drzc do sebe i svojih vrednosti, skoro da su i stroziji od podrazumevanog. Ali ipak, postoji .nesto" sto u toj porodici "skripi" {zbog onog ~ ... a i samog 0 koje je u padu ... } i to je mozda neka porodicna tajna za koju se zna, ali se svi prave da nemaju pojma ,.., isto tako, upravo zbog tog ~ vrlo je moguce da neko u toj porodici nije iste drustvenc klase kao onaj drugi ,.., moguce je da je neko tu sa vise tj. manje obrazovanja, ili potice iz sredine koja bas i nije za "pricu", a moguce je i da postoje neki »losi« ljudi u familiji, tj.

"

"erne ovee ...

Atmosfera u domu je na prvi pogled "domaCinska, svetla i vesela" jer nam 0 tome govori ova ~ na Regulusu ... ali to je sarno privid koji se odrzava uz ocajne napore .da ljudi ne saznaju" ,.., sindrom mozda Gospodje Ministarke... jer ipak je ~ na 29° u praznom hodu na Regulusu i prelazi u znak svog

pada ,.., definitivno nije ono sto je nakada bilo, sto se tice drustvenog statusa, a i svega ostalog ... a i sarna postavka vladara polja u polju mi govori da u tom stanu ima cesto gostiju u vidu raznih rodjaka koji tu dolaze da budu najedno duzc vreme.

Kakvi su mu roditelji? Imamo 0 u .n. i ~ u cR. Otac je vrlo verovatno dobar domacin covek, ali slab autoritet jer cesto se gubi u nebtnim detaljima i podacima koji nisu od esencijalne vaznosti, dok je majka ta koja .vodi pricu" u celoj prodici i obicno kao "siva eminencija" deluje na odluke koje kroje buducnost te porodice. Otac zbog te svoje slabosti je mozda teskog temperamenta {cf~} jer je nezaodvoljan sobom kao osobom i kao muskarcem, dok majka pokusava da na .Jovorikama stare slave i lepote" ostavi i na taj nacin utisak na okolinu ali cesto ne uspeva u tome pa umesto pozitivnog dobije negativnu reakciju okoline {~ Regulus krcce ka znaku svog pada} ali isto tako mi ova Ocf~ deluje i kao opcija da je mozda jedan od roditelja sam, tj udovac ,.., zbog 0 predpostavljam da je u pitanju otac ... a i sarna postavka ~ na 29° mozc da mi ukaze na nekakav "kraj" ...

E, sad da vidimo, da li ovaj cooek je zauzet {u vezi, braku} i (ne)ima decu ili pakje razveden i sl.

http://astrofield.friendhood.net

Tu ce nam puno pomoci kombinacija derivantnog 1 polja i 5 polja, kao i postavka samog 7 polja i nj vladara ,.., on i ljubav / deca ,.., ovde imamo sledece : u 5 polju koje se nalazi u znaku f(p imamo 1> a vladar je Px ~ na 22° .n. U njegovom 6 polju {a njima upravo vlada ~ koja je vladar 1 polja}

Sam ~ kao vladar 5 polja je simbolicno vezan za decu, a dodatno je pod vladavinom tog 1> koji se simbolicno vezuje za suprugu / majku. Izmedju ~ i 1> je separacionih 13° sto bi na neki nacin ukazalo {barem meni} da taj covek je zasigurno u braku i da ima jedno dete ,.., sa tom f(p i tim 1> deluje mi kao da je u pitanju devojcica.

Idemo dalje ... sarna ~ rekli smo da virtuelno ima apl. * sa '61 koji se nalazi na samom vrhu njegovog 7 polja ,.., obicno aplikacije ukazuju na dogadjaj koji ce se desiti {a ako cu da preterujem u detaljima ... i 1> ima L sa tim '61 i to aplikacioni od - / + 2°} i sve to u kombinaciji mi govori da ce on ili biti u procesu razvoda kada se budemo upoznali, ili da ce se pak ako ne zbog mene, onda zbog nekih drugih problema, rastaviti od te zenc, Dodatno, sarna opcija da taj 1> ima D sa W mi govori da na neki nacin njegova partnerka nece biti previse srecna sa njim u toj vezi, ali da zbog deteta pokusava da spase taj brak {1> u 5 polju pa D W ,.., sve se trpi zbog deteta}

Isto tako, ako gledamo drugu opciju, pa samu ~ 29° cR koja je u praznom hodu protumacimo kao .sama jako dugo jer nema nista sto bi je pokrenulo dalje" i uz OVU opciju da je vladar 3 polja u 5 polju, moguce je da je taj covek jako dugo sam, bez nekih znacajnijih veza, te da se posvetio domu i porodici (~ u 4 polju) poslu (~ * '61 koji mu je vladar 10 polja rna vrhu 7 polja ,.., ozenjen za posao) i da mu radost u zivotu predstavlja privatan zivot njegovog brata / sestre i njihove dece (vI. 3 u 5 polju)

Rezime ,.., uz samu opciju da mi je 0 koje predstavlja »muza« u .n. koja se vezuje za brak i uz ove informacije, vrlo verovatno je da ce moj buduci potencijalni suprug biti u nekakvoj vezi ili na kraju te veze kada ga ja budem upoznala.

Da vidimo da li ovaj couek: voli da putuje i kakvi su mu prijatelji. Za putovanja uzimamo 3 i 9 polje, a za prijatelje 11 polje.

Putovanaja : 3 polje u § sa 1> u f(p u 5 polju, a 9 polje u \f5 sa l? u cR u 3 polju. Ovde vidimo da osoba vise voli da ide na kraca put ova nja, nego na neka duza, iako mu se upravo desava ono suprotno od ocekivanog ,.., ode na kracc putovanje i bude mu dosta lose tamo ,.., 1> D W, a kada ode na dalje / duze

http://astrofield.friendhood.net

putovanje, njemu bude ok ,.., l? * 0 r:f ~ i ~ W ali i D '61 pa mi to govori da ta duza putovanja nemaju veze sa poslom.

Prijatelji su 11 polje : ono se nalazi u * sa umetnutim W u ?' u 8 polju {sto je od 11 polja ,.., 10 polje} Ovde vidimo da osoba ima dosta prijatelja {* ukazuju na .mnostvo"} i to najvise sa posla {njihovo 10 polje} ali da putovanja na odmor sa istim tim prijateljima, narocito ona kraca, nikad ne izadju na dobro {narocito za finansije te osobe ,.., 1> D W ,.., 1> vI. 3 polja, a W umetnut u 8 polju ,.., osoba se zaduzi ili razboli}

Sada da vidimo koliko i kakve "skole" taj couek: ima. Svi znate daja imam malkice druqaciju podelu polja sto se tice obrazovanja :

3 polje "" kursevi za usavrsavanje znanja 5 polje "" predskolsko, vrtic, osnovna skola 7 polje "" gimnazija / srednja / visa skola

9 polje "" fakultet i sve ostale akademske skole

Ovde vidimo da je njegov vladar 3 polja u 5 polju, vladar 5 polja je u 6 polju, vladar 7 polja je u 6 polju, a vladar 9 polja je u 3 polju ,.., planete u igri su : 1> ,.., ~ ,.., ~ ,.., l?

Da se primetiti da dominira opcija 6 polja, pa uz sve ovo deluje mi da ovaj covek nema nesto vise od srednje skole sto se tice obrazovanja i da je vrlo verovatno vee odmah posle te srednje skole krenuo da radi ,.., 6 polje. To mi dodatno potvrdjuje i cinjenica da se vladar 10 polja ,.., '61 ,.., posao ,.., nalazi na samom vrhu 7 polja. Za taj posao kojim se on bavi mu mozda i ne treba neka "jaca" skola od srednje skole vee konkretno zivotno iskustvo i mogucnost adaptacije i snalazenja ... a moguce je i da je na neki nacin samouk i da je svoje znanje koje primenjuje u svom radu sam stekao citanjem i prikupljanjem informacij a.

A sta bi moglo da bude to zanimanje? 10 polje u ~ sa '61 u TTl" na vrhu 7 polja sa D od strane l? a cak ima i dva virtuelna aspekta : * ~ i ~ if. U z info da nema puno skole, kombinacija sa ~ na vrhu 10 polja nam govori da ovaj covek zeli da bude "sam svoj gazda" ali D sa l? nam ipak govori 0 tome da ovaj covek ipak {nerado} dobija nekakva "naredjenja" od nekoga, upravo mozda zbog nedostatka obrazovanja ili finansija ili mu radno mesto ipak zavisi od nekoga, opet iz istih razloga, iako mozc da radi kada hoce i

http://astrofield.friendhood.net

koliko hocc, Takodje, '61 ima siru virtuelnu r:f sa ~, as obzirom da se kombinacija ~ '61 vezuje za govor, kompjutere, ali i prevoz i putovanja.

Kontakt i to direktan i na neki nacin "intiman" sa ljudima koji su njegovi klijenti se isto tako vidi ,.., vI. 10 polja u 7 polju ,.., 7 polje se vezuje za direktan kontakt sa okolinom, 7 polje su uvek "gosti u kuci", a i sam '61 ima * sa ~ pa nam to govori upravo to ,.., direktan kontakt ove osobe sa njenim klijentima, ali na lep i dosta "intiman" nacin, a isto tako '61 ima i ~ sa if u II sto asocira na govor, komunikaciju, razmenu informacija, ali i tehniku, kompjutere, kola, pa cak i kraca putovanja, jer je u II ,.., a if je umetnut u njegovom 2 polju pa vidimo da od svega toga on dobija odmah parc >- sto kazu .na ruke" ,.., if ~ ~ iz 6 polja.

Kada smo vee kod 6 polja ,.., ono nam opisuje kako izgleda sarno radno mesto osobe ,.., kao sto nam 10 polje opisuje tip posla kojim bi osoba mogla da se bavi. Ovde imamo da je 6 polje u .n. sa onom ~ i u tom polju se nalaze vee odavno pomenuti ~ ,.., 0 ,.., ~ koji je Px i svi su u znaku .n. .

Sta nam kombinacija ovog znaka i ovih planeta moze reci 0 radnom mestu? Daje lepo?

Mozda, zbog .n. , ali tu je i ~ i on malo kvari stimung. Tu je to 0 u padu, a i sam ~ nije bas nesto jak tu jak jer je em ~ em u cP sa 4 koji je isto tako Px i nalazi se u 12 polju. Moguce je da povremeno klijenti dolaze kod njega, ili pak on odlazi kod njih ,.., a na to nam ukazuje cP .dodje pa ode" ...

A sa onom kombinaeijom »sam svoj gazda« uz direktan kontakt sa ljudima, komunikacija, razmena informacija, mehanika, direktan kontakt sa noveem klijenata ... kakvo je to radno mesto?

Ako dodamo opeiju da je ~ kao vladar osobe, njegovih para i tog radnog mesta na ekvidistaneu izmedju s jedne strane if {koji je u njegovom 2 polju} i s druge strane ~ r:f '61 {koji su u 6-7} moze da bude i prevozno sredstvo {sarna ~ je vladar 2 polja koje opisuje pokretnu imovinu vlasnika, pa je jos u 4 polju ,.., njegova licna svojina} pa mi to deluje kao neki auto-prevoznik ili pak privatnik ,.., opet vlarar 2 polja = novae u 4 polju = dom, privatan posao (uklapa se u '61 ideju da bude "sam svoj gazda") a i uklapa se simbolika vladara 2 polja ,.., ta ~ koja na Regulusu

http://astrofield.friendhood.net

donosi jedan dan puno novea, a drugi dan nista od zarade.

Ako bi sad isli u sitna erevea sa ovim informacijama koje imamo do sad, 'ajd' da vidimo kakva su kola tog coveka, ako ih i ima? Moderni astrolozi kazu da je 3 polje AUTO, a tradieionalni astrolozi kazu da je 2 polje AUTO,.., ja se slazem sa TA.

Zasto? Zato sto je 2 polje polje Iicne pokretne svojine, a 3 polje je jednostavno kretanje "tamo - amo" svakodnevne rutinske obaveze, ali nema veze sa nikakvim autom, tj. kolima kao licnom svojinom osobe ,.., ima veze sa autobusom, trolejbusom, tramvajem, jer je to prevoz koji nas vozi tamo - amo da bi mogli da zavrsimo svoje rutinske svakodnevne obaveze.

Ovde imamo daje 2 polje na 29° ~ znak ]I je umetnut u tom polju i ovo polje se zavrsava na samom pocetku zanka §. Ovde su znaei glavni akteri ~ ]I ~ ~ :

t5 ,.., masivan & glomazan auto, klasican i stabilan, namenjen da dugo traje a malo kosta popravka.

II ,.., pokretan, brz auto, automobil koji moze da ispuni oeekivanja da se brzo stigne s jednog na drugo mesto.

t5 II ,.., auto mobil koji treba da bude i lep i praktican, veliki gepek, udo bna sedista.

~ cR ,.., primetan auto, auto koji skrece paznju, udoban i .Iep na oko", poznata svetska marka.

~.n. Px ,.., cesto menjanje automobila jer se "trosi" tj.

mora da se menja zbog precestog koriscenja.

~*~ / ~..6.4 / ~*'6I / ~*if : lep auto, limuzina, luxuzan i dobro uradjena unutrasnjost, namenjen i za privetne i za poslovne potrebe.

Boja kola:

~ aspekti sa ~ 4 '61 if ,.., topla jarka boja, boja koja smiruje i lepa je na oko, popularna boja, kombinacija zutc & plave ili zelene & crvene, nikako nije tamna boja, metalik siva ili crna, vee pastelna nijansa.

A ako pogledamo podelu po dekadama znakova, dobijamo sledecu opciju :

http://astrofield.friendhood.net

t5 29° & ~ 29° cR ,.., svetlo zelena sa nijansama tamno bez ili pak bez sa malo crvene nijanse.

A ako pogledamo if 25° II koji se nalazi umetnut u tom 2 polju ,.., metalik pastelna nijansa zutc,

Oboje i ~ i if imaju aspekt sa '61 ,.., na neki nacin ih on i povezuje preko one virtuelne aplikacije, a on je vladar 10 polja ,.., on se vezuje za sve nijanse plave, narocito one koje .upadaju u oci".

Ali ... zbog posla, tj. tog '61 mozda auto treba da bude neke druge boje ,.., kombinacija crvene nijanse sa malo sivog {to mu dodje neka prljavo roza?!?}

A ako idemo jos detaljnije :

~ cR : safran zuta

if II : mesavina svetlo crvene sa sivim

'6Im" : bez sa tamno plavom ~.n. : svetlo pink sa malo sivog

Sada cu opet da probam nesto sto je moj profesor Aleksandar odradio u sVOJOJ knjizi .Knjiga vladarstava" ,.., kao sto sam probala sa nazivom uliee ,.., on je povezao svako slovo sa jednim stepenom eelog kruga Zodijaka i preko tog principa pokusao da poveze {otkrije} ime osobe.

U ovom slucaju, sam Asc je 01° t5 koji se vezuje za slovo "B" sa ~ na 29° cR koji se vezuje za slovo "I" a u 1 polju je i ~ 23° t5 koji se vezuje za slovo "S". Sarna ~ se vezuje i za "L, M, 0, P, V" pa dobijamo kombinaciju slova koje bi mogla da bude u imenu tog nekog "potencijalnog", a po logici profesora Imsiragica ,.., glavno slovo je "B" ...

Al da ne preterujemo opet sa sitnim

.

creVC1ma ...

do sledeeeq citanja ... svako dobro vam v I.

ze 1m ...

http://astrofield.friendhood.net

Ljubav na prvi pogled Od koje na kraju nista nije bilo ...

05-01-2003 u 16h jedna .n. je dosla da konkurise za jedno radno mesto. Tr. 4 u cR joj je bio u 10 polju i nadala se da ce joj on pomoci da dobije to radno mesto, jer je sklapao ~ sa njenim natalnim 4 u 6 polju. Tako je i bilo ...

Oko 17h neko je zakueao na vrata od kaneelarije gde je .n. bila. Na vratima se pojavio prelepi niladic, visok, erne kose i najtamnijih ociju koje je ona ikada videla. Tr. ~ je bila u TTl" tacno u D sa njenom nat. ~, a tu se denuo i tr. if koji je pak pa sklapao r:f sa njenim nat. 66 u 1 polju. Na sve to, tr. '61 je imao cP sa njenom tom ~ i naravno D sa tim tr. ~ if. Nju kao daje udario grom. Nije mogla da skloni pogled sa tih ociju. Slicna reakcija je bila i kod njega. On je dosao isto tako da konkurise za radno mesto ,.., ako bi bio primljen, radili bi zajedno.

On je usao u kancelariju i seo prekoputa nje. Ona, prvi put u zivctu, prva krcce da uspostavlja kontakt sa nekim. Pruza ruku i kaze »sobzirom da cemo raditi zajedno, da se upoznamo« I on je pruzio ruku i sarno klimnuo glavom, a osmeh mu se protezao oko cele glave.

Ali, rukovanje je i dalje trajalo. Stojali su tako barem jedan minut. Direktor koji je bio tu, sa osmehom je sarno rekao »momak, pusti devojci ruku, imacetc vremena da se upoznate, jer od sutra radite zajedno« Onda su tek oboje shvatili da se drze za ruke i pocrveneli ko bulke.

Kod ovog momka, koji je inacc ~m" tr. 1> i '61 su dosli na nat. 04 a tr. if ~ su mu sedeli na Asc. Ono sto je oboma bilo zajednicko je i cinjenica da im je tr. l? koji je bio u 3 dekadi II dosta uticao na natalne karte ,.., ~ je imala l? povratak u 8 polju, dok je .n. taj l? prelazio preko natalnog if umetnutog u 8 polju ... shvatate vee. Jedna od najgorih kombinacija ,.., ifol? ,.., to se u astroloskom svetu smatra jednom od najgorih i najtezih 0 koje mogu da se dese u uporednom odnosu. S jedne strane, if voli da brza, aktivan je i dinamican, s druge strane, l? voli sve da proveri, odmeri, ne voli da brza ,.., if nervira l? hladnoca i proracunatost, a l? nervira if uporenost i akcija.

http://astrofield.friendhood.net

Nasa ~ dodatno ima i 1> i ~ znaku 'f5 pa samim tim i te kako joj je bitan taj l? koji je kod nje u 8 polju u 0 sa ~ ,.., svi emotivni odnosi su kod nje bili »obojeni« ovom aspekturom, jer dodatno i ta ~ je vladar 7 polja. Kod ~ na samom vrhu 7 polja se nasao i if u t5 koji je dodatno se i uklopio u ovu celu pricu. Sam l? ne sarno sto je i drugi vladar znaka ~vec i ima ~ sa 004 u ~, ali zato taj isti if ima pak pa D sa njima. A upravo kada je upoznao .n. on je imao egzaktan l? povratak. .. bilo je »vreme« da upozna nekoga sa kojim bi zcleo da bude, ali nece biti.

S druge strane, nasa .n. je drugacije dozivela taj odnos. Prvo sto je nju malo odbilo je bila cinjenica da je ~ bio u dugogodisnjoj vezi i .n. nije zelcla da bude »treci tocak« ali i nije mogla puno da se bori sa svojim emocijama. Taj isti tr. l? je njoj pak pa seo na nat. if koji je inacc vladar 6 natalnog polja i sakriven je u 8 polju ,.., ona je snazno bila privucena tom ~ ali je isto tako osetila taj l? koji je kocio njenog if i njene strasti.

A u trenutku upoznavanja, tog dana oko 17h, tr.

Desc' je bio bas u 'f5 i samim tim, taj tr.l? je i doneo svu paletu sivila u taj odnos ...

Ako pogledamo njihov Dejvison cart, videccmo jos jednom ativiranje tog tr. l? ,.., on se nasao bas na Dejvis Asc ,.., znaci rna koliko teska situacija bila i

nemoguca za bilo kakav emotivni kontakt, taj odnos je na neki nacin .morao" da se desi. Isti taj tr. l? je sklapao i cP sa Dejvis ~ koja se nalazi na Centru Galaksije na samom vrhu Dejvis 7 polja. I opet akcenat na nekakvoj ljubavnoj prici sa nesrccnim krajem ...

Kao sto znamo aspekt cP prvo donese dogadjaj, pa taman kada situacija krene da se razvija u zeljenom smeru cP odradi svoju »bumerang« simboliku i oduzme i to malo sto je pocelo da se desava i osobe koje u upletene u taj Dejvison cart su opet na pocetku praznih ruku {a i srca ... }

... tako je i ovde i bilo ...

U Dejvisonu vidimo Asc u II ,.., paralelna, dupla veza, a ~ je u ?' u znaku svog izgona ,.., tu nece nesto da stima kako treba, ali i u r:f sa 66 i W ,.., na neki nacin dobitak od te veze ako ostane tajna i »nevidljiva« i sve na kraju Dejvison 6 polja ,.., radno mesto. Desc' je u ?' sa 4 u * Px u Dejvison 10 polju ,.., posao. Ovo dvoje su u D sto i pokazuje tenziju koja je postojala medju njima. Takodje, u 6 polju su i 1> if V1x u TTl" i W ~ o 66 u ?' a tom stelijumu se pridruzuje i ona ~ koja je na vrhu 7 polja.

http://astrofield.friendhood.net

Tr. ~ u trenutku upoznavanja se nasao BAS na Dejvison 0 sto je dodatno doprinelo uti sku koji ne sarno sto je .n. imala, vee i ~ koji i nije bio previse za te »sudbina, karma, ezoterija« i s1. al' sve do trenutka dok nije upoznao nju.

Tr. V1x u trenutku upoznavanja dosao je BAS na Dejvison ~ ,.., samim tim, opet potvrda da su njih dvoje jednostavno .morali" da se sretnu.

Kao sto je reccno na pocetku price > i tr. ~ i tr. if su bili na Dejvison if i ta r:f se desava u tr. 5 polju. Oni su se nasli na Asc nase ~ i na 66 nase .n. ... opet ponavljanje neke ljubavne price iz nekog proslog zivota .

Ali naravno, sve to kvari ona "strasna" r:f izmedju njenog if i njegovog l? koji sami po sebi dodatno imaju oboje egz. cP sa Dejvison ~. Ni u ovom zivotu nece im biti sudjeno da nastave tamo gde su poceli u proslom zivotu ,.., efekat cP u punoj svojoj snazi ,.., jer je ta ~ vladar Dejvison 12 polja koje se smatra 1 poljem iz proslog zivota je na vrhu Dejvison 7 polja koje je 8 polje iz proslog zivota, a naglaseno 6 polje je 7 polje iz proslog zivota. A i sarna postavka ~ kao planete ljubavi i partnerskih odnosa na Centru Galaksije ukazuje na neku ljubavnu pricu koja vee jako jako dugo traje.

Sta imamo dalje u ovom Dejvisonu sto bi nam ukazalo da od tog odnosa bez obzira na snagu emocija i privlacenja, realno nece biti nista? Pogledajmo kakve su emocije ovde? Emocije su predstavljene 1> a on je ovde na 12° TTl" ,.., ni malo povoljna postavka, narocito ne za zenu u tom Dejvisu ,.., 1> je ovde u znaku svog pada, pa sve sto je emotivno, nezno, "zensktveno" ovde gubi svoj smisao i gubi na finoci.; A dodatno... nasi akteri upravo oboje imaju Asc u TTl" pa tako i aktiviraju u potpunosti oboje taj slabasni ugrozeni 1> ali ... ako bi pogledali "matematicku" sredinu izmedju ta dva njihova Asc taj Asc je upravo na 12° TTl,,! Samim tim, poptuno »obojen« odnos simbolikom tog 1> u TTl" •••

Dodatno, taj 1> je na samom vrhu Dejvis 6 polja ,.., ni to nije povoljno ni za muskarca ni za zenu, jer 6 polje je simbolicno vladar »bolesti« pa nam to signalizira da na neki nacin te emocije koje postoje {a postoje jos iz proslog zivota ,.., rekli sarno da je 6 polje u stvari 7 polje iz proslog zivota} sarno mogu da donesu. ~robleme i cak »bolest« ili oboma ili pak sarno njoj,

Ali ... znamo da je 6 polje u Dejvison cartu »most« izmedju 5 polja {zabavljanje, zaljubljivanje, opusten odnos bez puno obaveza} i 7 polja {ozbiljna veza, brak} a tu se bas nasao taj 1>. Vladar 6 polja s jedne strane je ~ koji se nasao umetnut u Dejvis 5 polju, a s

http://astrofield.friendhood.net

druge strane, drugi vladar if je u TTl" bas u tom polju u cP sa fixnom zvezdom Plejade, tj. u 0 sa fixnom zvezdom Bungulom. Sve lepse od lepseg ... Ovde vidimo da 6 polje je toliko naglaseno da to dvoje nema sanse da izadju iz njega i niti da probaju opciju 5 polja niti opciju 7 polja ,.., vladar 5 polja je ~ u 6 polju ,.., zabavljanje na radnom mestu pa 0 sa W ,.., tajno zabavljanje, a vladar 7 polja je 4 u * U 10 polju ,.., sta god da se desi, ostaje u 10 polju ,.., na radnom mestu, tj. na poslu >- 1> ~ 4 i ~ D 4 ...

Taj odnos se odvijao nocu ,.., jer su radili nocnu smenu ,.., a i vidimo da ovde sve emocije, racio, price ... bilo sta, se desava kada "niko ne vidi" jer je realno sve ispod horizonta u Dejvis cartu.

Posle sarno 5 dana zajednockog rada, oni otkrivaju da im je Slava ista, da je njegov deda poginuo zajedno sa njenim deda-ujakom u II s.r. boreci se zajedno sa Zarkom Zrenjaninom... i... da imaju neverovatnu telepatsku komunikaciju. Razgovarali su bez reci ,.., ~ oW u r,

To je njega sve pocelo da plasi i postajao je sve vise i vise nervozniji u njenom prisustvu. To se pokazuje ~ u ?' jer je on vladar Dejvis Asc i nalazi se u znaku svog izgona ,.., nasa ~ se osecala potpuno izbacena iz sina. Cak joj je to i otvoreno rekao ,.., da ga plasi koliko mu je lepo sa njom i da nema pojma zasto i

kako se sve to desava sta god da se desava medju njima. Ona je cutke sarno klimala glavom, jer ni ona sarna nije bila sigurna "sta" se to desava, jer nije zelcla da bude razlog raskida, ali u isto vreme znala je da ta veza koju ~ ima i nije vise kao sto je nekada bila ... al' .n. je prevladala i ona se na neki nacin povukla, makar sa emocijama.

Ako pogledamo progresije za 05-01-2003 u odnosu i na Desjvis i na ~ i .n. natal imamo slcdecc : pro 1> u TTl" , pro 0 u cP sa Dejvis l? , pro ~ u \f5 na istom stepenu gde i ~ ima njegovu ~, pro ~ usla u znak ~ 010 i sklopila ~ sa pro ® i D sa Dejvis '61 ali i cP sa .n. nat. l? i D sa njenim '6IAsc ,.., ono sto je ona rekla »kao udar groma« pr. if 0 Dejvison 0 pr. 4 dosao na ~ natalni ~ i na vrh .n. natalnog 5 polja ...

Ako pogledamo direkcije za taj dan, imamo sledece : dir. 1> dosao na samu 0 izmedju Dejvis ~ i W, dir. ~ isto kao i pro ~ dosla na ~ natalnu ~, pro if dosao u 0 sa Dejvis ~ i Desc' pa samim tim i u cP sa ~ l? i .n. if. Dir. 4 sklopio cP sa Dejvion ~ i ~ sa Dejvis ~ oW. Dir. '61 dosao na Dejvis if i jos sklopio D sa .n. nat. ~ {pa otuda opet slika »kao udar groma ,.., ljubav na prvi pogled«}

Ovo dvoje su radili i druzili se sarno 3 meseca, kada je ona otisla iz te firme jer je direktor te forme postao vrlo nasrtljiv prema njoj i kada ga je ona

http://astrofield.friendhood.net

odbila, on joj je napravio problem i ona je morala da ode.

Rastanak je oboma tesko pao, ako nista drugo, sem zbog dobrog druzenja na poslu. Ali ... sa ovako naglasenim l? opet je u igri prica »0 vremenu koje mora da prodje da bi se nesto desilo opet« jer je Dejvis l? u § pa jos i Px i ima apl. ~ sa Dejvis 1> ,.., sve ovo ukazuje da ce se ova prica nastaviti posle nekog vremena.

... tako je i bilo ...

Tacno 7 godina od kako su se upoznali ,.., 05-01- 2010 isto tako negde oko 17h, nasa .n. pronalazi ovu ~ na Facebook-u ... u datom trenutku tr. 5 polje je imalo o sa Dejvison 1> a tr. Asc ja imao 0 sa Dejvis l? Tr. ~ je bila spaljena od 0 sa 0 i oboje su imali cP sa Dejvis l? ali i ~ sa njenim nat. 1>. Tr. V1x je bio na Dejvis ~ oWo 66.

Ovog puta, tr. 1> je bio u f(p bas tamo gde i nasa .n. ima nat. 1> i sklapao je ~ sa ~ nat. ~ i if i Desc'. Razgovor je nastavljen kao i da nije proslo 7 godina. Smeh, sala, dogovor da se vide. Ali ... najednom, odmah posle prelepe cestitke za ,,8 mart" koju je on napisao njoj, on se malo povlaci jer mu se vratila devojka {za koju je .n. znala da postoji, ali se tesila cinjenicom da ta devojka stanuje cak u USA i da

svaka veza koja je toliko "daleka" realno nema sanse za uspehom} uz obrazlozenje da zeli da proba da ispravi greske, a ako nista ne bude od toga, on ce se javiti .n. da se vide. Ona je tu bila malo ipak povredjena, jer nije zelcla da bude sarno »rame za plakanje« pa se malo ljutnula i rekla mu da i ona ima svojih "privatnih" obaveza i da ce mu se ona javiti. On se naljutio na nju sto tako govori i potpuno se povukao iz cele price i nestao ... ovde je pak Dejvis ~ kao vladar Asc u r:f sa W {nestajanje} odradio pravu svoju simboliku ...

Ona je kasnije sredinom 2010 pokusala da obnovi kontakt, ali se on pravio Iud i stalno pitao »a ko je to« i posle 3 pokusaja nasa .n. je digla ruke od cele price. Jeste da ~natalni ~ je em u * em Px pa on i nije imao najsjajniju memoriju, ali isti taj ~ je imao cP i to egz. sa .n. nat. 1> i sve to njegovo (ne)namerno zaboravljanje je pocelo da joj jako smeta. I opet je eto, Dejvison 1> u TTl" odradio svoje ,.., apl. ~ sa Px l? ,.., kontakt se obnovio posle 7 godina, ali s obzirom da sam taj 1> je los, nista opet od cele price nije bilo ...

Sad iako nije potpuno odustala, ona povremeno se seti lepih zajednickiti trenutaka sa njim ... a sta ce dalje biti ... tr. l? ce verovatno opet nesto da smisli ...

http://astrofield.friendhood.net

h>.v. Prica 0 modernoj Pepeljugi .g."'JI '" tj. prica 0 '"

Venera 90° Neptun uDejvison cartu

--- opet ---

Ovo je tragi-komicna »ljubavna« prica 0 dye Vage ... moderna verzija Pepeljuge ... ili Pepeljugana ... ni na samom pocetku te njihove price nije se znalo ko je tu Pepeljuga, a ko prine ... cesto su se uloge menjale u zavisnosti od situaeije u kojoj bi se ove dye Vage naslc ...

Obicno se u Dejvison cartu Ase' dodeljuje muskarcu, a Dese' zeni, tj. Ase' je starija osoba, a Dese' mladja osoba ... tj. Ase' je obicno ona osoba u vezi koja »najvise vuce konee« {staro pravilo je da to treba da bude muskarac., al' kao sto rekoh ... zastarelo pravilo... jer u ovo nasc danasnje »moderno« vreme, te uloge su se, hteli mi to ili ne, zamenile i realno napravile opstu pometnju u zivotima ljudi i samih partnerskih odnosa ... )

U ovom slucaju, njoj cu dodeliti Ase', a njemu Dese' {jer dodatno, ona je i bila malkiee starija od njega ... »citavih« 18 dana ... }

Ona ce biti predstavljena Ase' 05° Jarea i Saturn na 01° Lava u 7 polju, dok ce on biti Dese' 05° Raka sa Meseeom na 23° Jarea u 1 polju. Moja asocijaciju na bajkoviti bal je zbog Ase' na 05° ,.., tipicnom »lavovoskom« stepenu, a i sam vladar Ase' je u tom znaku. Na prvi pogled vidimo da postoji reeepeija razmene vladara 1 I 7 polja ,.., vladar 1 polja je otisao u 7 polje, a vladar 7 polja je otisao u 1 polje ,.., sem sto je

http://astrofield.friendhood.net

vladar 7 polja i dodatno pod vladavinom vladara 1 polja. Jedan partner je mnogo vise se vezao za drugog partnera narocito na mentalnom i verbalnom - komunikacijskom nivou {jer je u pitanju 1 polje koje se smatra »glavom«} a s druge strane vidimo partnera koji se vise vezao za fizicki deo onog drugog partnera {vladar drugog partnera je pod vladavinom a sto oznacava »telo«} a i sarna osa Jarae / Rak nam isto tako pokazuje kombinaciju »racija i emocija« koji bas I nisu u skladujedan sa drugim.

Me' tj. 10 polje u Dejvison cartu obicno, sem sto predstavlja tipicno »zenit tog odnosa« tj. cemu tcze to dvoje ljudi kada su zajedno, predstavlja i »sliku« koju okolina ima 0 toj vezi. Ovde vidimo da je tu znak Skorpiona. Na samom vrhu je Uran. Sve to mi govori da tu nesto i ne stima kako treba ,.., a sad ce te se zapitati »A zasto?« Zato sto Uran ukazuje na nesto sto je »radikalno, drugacije« a i dodatno ima i 90° sa upravo vladarem 1 polja koji je postavljen u 7 polju ,.., nesto sto »nije po pravilima, nesto sto bode oci, nesto sto nije moralno« jer eelu pricu »biberi« i sam znak Skorpiona.i. ne racunajuci da s jedne strane - prvi vladar Skorpiona je u 9 polju, polje koje se u Dejvison cartu vezuje za [ne]moral, a drugi vladar Skorpiona je Mars u Blizancima u 6 polju koji ima 90° sa Lilith u Ribama iz 3 polja... apsolutno sve ukazuje da taj

odnos nije u skladu sa drustvenim normama i pravilima ponasanja ... a i nije bio ...

On je bio u braku koji je vee izvesno vreme bio na klimavim nogama ... imamo Sunce 18° Vage koje je u 9 polju i Jupiter 19° Ovna sa kojim ima 180° a realno ima i sep. 90° sa istim tim Mesec u Jarcu. To Sunce ima sep. 0° sa Merkurom pa nam to ukazuje da on u tom braku ima i dete {jednina ,.., jer je Merkur u 0° sa Plutonom i ima 180° sa Fortunom}

S druge strane, ona je u trenutku kada su se oni upoznali bila sarna, tek sto je izasla iz jedne duge, ali ne i srecne veze {sam Saturn je na pocetku Lava, u znaku svog drugog izgona ,.., a nedavno "virtuelno" j e bio u znaku Raka sto nam pokazuje da je ona bila u emotivnom odnosu, koji je duzc vreme trajao ,.., vladar tog Raka je Mesec u Jarcu a to je znak koji se vezuje za »vreme« ali nije imao happy end jer isti taj Saturn ima 90° upravo sa Uranom ...

Sad pogledamo 5 polje koje se vezuje za sve one aktivnosti koje zaljubljeni partneri vole da rade kada su zajedno. Da, moze i taj »glagol« koji yam je sad pao na pamet ... sram da vas bude, pa nije 5 polje sarno sex ... 5 polje moze biti i drzanje za ruke i setnja po ulici, ili pak sedenje u kaficu uz kafu i sok dok se listaju casopisi 0 uredjenju stana ili neki katalozi sa odecom ...

http://astrofield.friendhood.net

Ovde imamo da je 5 polje pred kraj znaka Bika sa Venerom koja je ovde na 05° Device umetnuta u 8 polju i koja ima sarno 2 aspekta ,.., sep. 60° sa vee do sad vrlo istaknutim Uranom i apl. 90° sa Neptunom koji se nasao na samom kraju 11 polja ... a mozemo da uzmemo u obzir ida ima apl. 150° sa Fortunom.

Kakvu nam sliku daje ova postavka vladara 5 polja I to bas ovako aspektovan? Ne sarno sto je sarna Venera u znaku svog pada, vee je i u polju svog izgona i ima taj ludi 90° sa Neptunom koji sarno sto nije usao u 12 polje.

Eto slike njih dvoje koji sede u mracnom kutu kafica i sa zebnjom gledaju da li ce ih neko videti ili ne {Venera 90° Neptun, Venera 60° Uran ,.., tajna ljubavna veza, afera} jer dodatno mi i sam stepen na kojem se nalazi vrh 5 polja ,.., 26° Bika, gde je zloglasni Algol, govori da su njih dvoje »izgubili glavu jedan za drugim« ali da u isto vreme postoji i neka varijanta opasnosti ako se otkrije da su njih dvoje zajedno {postavka te Venere u 8 polju ... }

Kako su oni provodili svoje zajednicko vreme?

Sam Asc' u p mi govori da je u pitanju veza koja se desava na radnom mestu jer se ovaj znak inacc simbolicno vezuje za 10 polje ,.., posao i karijera. Dodatno mi to potvrdjuje i prvi vladar 10 polja ,.., Pluton koji je u 0° sa Merkur koji je vladar 6 polja ,..,

radno meto, a i sam drugi vladar 10 polja se upravo nasao u 6 polju ,.., Mars u Blizaneima. Trodupla potvrda da se ovo dvoje srecu na njihovom radnom mestu.

Znaci, kako su provodili svoje zajednicko vreme?

Radeci zajedno. Stara posloviea kaze da ako dvoje ljudi koji se ne poznaju i mozda i nemaju puno toga zajednickog, a duzi vremenski period provedu izvesno vreme zajedno, na nekom projektu / poslu, mogu da postanu ne sarno dobri prijatelji, vee i da ulete u emotivnu vezu ,.., a sta ce dye Vage nego da bi skratile vreme na poslu, nego koketirale... al' to koketiranje nije ocigledno, nije direktno, ne sarno sto Vage nisu takve, vee i zato sto je upravo ona Venera, em u padu, em u polju svog izgona, em u 90° sa Neptunom ,.., sve se desava »citaj izmedju redova» tj. »sta li je pisae hteo da kaze«.; al posto je 90° aplikacioni... na kraju njihova tajna izlazi na videlo ... na stetu oboje, naravno ...

Njemu je trebalo 3 meseea od kako su krenuli da rade zajedno, njegovim recima ovo napisano "da skupi hrabrost" i da uopste i zapocne bilo kakvu konkretniju i ozbiljniju pricu sa njom {on sam isto ima nat. Veneru u Deviei... i to bas na njenom Meseeu} Do tada, do tog trenutka, dok joj se on nije direktno obratio {proradio Merkur 0° Pluton pa 180° Jupiter} ona ga skoro nije ni primecivala. Kada se

http://astrofield.friendhood.net

aktivirala ta 0° aktivirala se i Venera {jer je ona vladar tog stelijuma u Vagi u 9 polju ,.., a to je derivantno 3 polje drugog partnera} Krece tajno vidjanje i druzenje. Ovo je zaista bila Venera u svom najslabijem izdanju ,.., oni su se vidjali, pricali {njom vlada Merkur} drzali za ruke, setali, vozili po gradu {opet Merkur} i... mazili... e to je bio taj Neptun u 11 tj. U 12 polju ,.., prvenstveno prijateljskso druzenje, koje je imalo potrebu da se pretvori u nesto intimnije ... ali ta slaba Venera to u tom trenutku nije dala ...

Bilo je situacija kada bi se njihov odnos uporedio upravo sa Pepeljugom koja odlazi na bal i tamo srece svog prinea. Ali dolazi ponoc i ona mora da bezi kuci., na stepenieama gubi svoju staklenu cipelieu {sve je ovo simbolika Venera 90° Neptun i reeepcija po vladarstvu izmedju Venere i Merkura}

E, sad... svi znate da u originalnoj bajki, prine pronalazi cipelieu i da ta prica ima happy end ... e, u ovom slucaju, prine kako je bio smotan {Neptun jak} nije video tu staklenu cipelieu i u brzini dok je trcao za Pepeljugom {Merkur 60° Neptun} slucajno stane na cipelieu i slomi je {90°} ... i tako gubi svaki moguci kontakt sa Pepeljugom ... opet simbolika 90° i planete ljubavi u padu / izgonu ... i tako nasa Pepeljuga se vraca em na simboliku Venere u Devici i Saturna u Lavu ,.., dye planete u losoj postavci koje spaja ludi

Uran u Skorpionu ,.., u poljima koja ukazuju na bol i samocu prouzrokovanim losim zavrsetkom ljubavnog odnosa koji je iznenada i krenuo i iznenada se zavrsio ... Eh ... sve je to Uran ...

U ovu pricu se upravo i ubacio Pluton kao vladar 10 polja u 0° sa Mekrurom... krenule su price i pricice > oboje imaju 60° upravo sa tim Neptunom ,.., ogovaranja, laganja od strane »prijatelja« {u polje} ali i protivljenje kolega i nadredjenih {Pluton ali Sunce, a kao vladar 10 polja ,.., nadredjeni, tj. ova druga planeta kao suvladar 7 polja ,.., kolege} koji su i doprineli da princ stane na Pepeljuginu cipelicu i da izgubi svaki kontakt sa njom ...

AIL. tu prici nije kraj ... Ovde kao sto smo rekli, akcenat je dat na »vremenu« jer je em Asc' u Jarcu, em je Saturn u 7 polju, ali u drugom znaku od samog vrha 7 polja. To nam daje sliku da ce pocetak veze je simbolicno predstavljen Saturnom u Lavu i Mesecom u Jarcu, jer je Rak na vrhu 7 polja, a znak Lava je umetnut u 7 polju. Mesec je inace u praznom hodu i vrlo lepo i simbolicno prikazuje sva ova desavanja bez konkretizacije samog odnosa na pocetku price, jer kao sto znamo planeta koja se nadje u praznom hodu jednostavno »cuci cami i ceka« jer nema ni jednog aplikacionog aspekta da je »povuce« da krene napred, sve dok ne promeni znak. Promenom znaka, dolazi i do promene situacije. A situacija se

http://astrofield.friendhood.net

promenila ... ovde se jedino uklapa apl. 90° koji taj Mesec ima sa Hironom ... ako se veza nastavi, dolazi do povredjivanja i nekakve "vecite rane" narocito na polju komunikacija i poverenja ,.., jer je taj Hiron u 3 polju {ne racunajuci i da on ima i apl. 180° sa Suncem ... }

U 7 polju vidimo da se pred kraj denuo Vertex koji je u Lavu i pod vladavinom je upravo Sunca ,.., tog naseg »princa« iz ove price {koje upravo preko egzaltacije, tripliciteta i lica povezano sa gospodarom Vremena... Saturnom... u 7 polju, vladarom Asc' ...

Sve ovo »govori« da mora da prodje neko vreme da bi se stvorila drugacija situacija kako bi ovo dvoje mozda nesto i »odradili« i tako ispunili karmicki zadatak koji im je dat sa Saturnom u 7 polju i Mesecom u J arcu. Mora da prodje vreme, da bi ovo dvoje donekle sazreli i uozbiljili se, ili pak da preguraju odredjene sopstvene zivotne karmicke zadatke, gubitke jer i Sunce i Mesec imaju taj aspect sa Hironom ... kako bi na drugom nivou svesti racia i emocija {Venera u Devici u 8 polju ,.., emotivna i imtelektualna transformacija} mogli da nastave tamo gde su stali.

Da se vratimo na onaj Vertex ... Vertex sam po sebi nije planeta, vee »tacka« koja ukazuje ili na dogadjaje

ili situacije koje osobi 0 cijem se cartu radi mogu doneti sudbinske promene. Sarno 7 polje ovde kao sto smo rekli moze predstavljati i kolege sa posla ... U je u egzaktnom 120° sa vrhom 12 polja {logicno je u 60° sa vrhom 6 polja Dejvisona ... } i to ukazuje na kolegu koji je itekako odobravao ovaj odnos, pa cak i pomagao da se ili do njega dodje {znak Lava kao vladara klasicnog 5 polja moze ukazati na »provodadziju«} a ovde je Vertex pod vladavinom Sunea, sto nam govori da je ovaj kolega mnogo vise pomagao nasem prineu nego nasoj Pepeljugi... iako je i ona njemu bila draga i vise vremena je provodio na radnom mestu sa njom nego sa njim {Vertex u istom znaku kao i Saturn u 7 polju ,.., kolegijalni odnos}

E, sad. Dejvison cart moze da se tretira isto kao i klasicni natalni cart. Na njega se mogu primeniti i tranziti i direkcije i progresije i solar, tj. bilo koji proracun za odredjivanje buducih potencijalnih dogadjaja.

Ovaj Dejvison je zaziveo u svojoj 30-toj godini {upoznali se bas Oktobra 2005} i od direkcija za 30- tu godinu vidimo da imamo da je dir. Ase' 150° nat. Venera i takodje dir. Venera 90° osa 1-7 polja. Kao vladar 5 polja nam pokazuje da tu pocinje »nesto da se desava«. Isto tako Dejvis Saturn ima 90° sa dir. osom 3-9 polja {komunikacija} a dir. Uran ima 0° sa Dejvison Uranom {komunikacija otezana zbog samog

http://astrofield.friendhood.net

radnog mesta} a isto tako i dir. Uran ima 60° sa Dejvis Saturnom {do te komunikaeije, kontakta, obnavljanja poznanstva iz proslog zivota moralo je da dodje}

Isto tako vidimo da dir. Mesee ima 90° sa dejvison Mesecevim Cvorovima {koji simbolicno predstavljaju emotivnu i fizicku potrebu za zblizavanjern} a i dir. .Iuzni Cvor ima 150° sa Dejvis Meseeom {pa nam to potvrdjuje da je taj susret tada bio »inieijalna kapisla« za odradjivanje karmickih dugova koji se vuku iz proslog zivota. Isto vidimo da dir. Neptun ima em 90° sa Dejvis Plutonom, ali 90° sa Dejvis Forutnom {opet naglasena erta odradjivanja karmickog zadatka kroz jedan vrlo nedefinisan tj nejasan odnos} 1 na kraju vidimo samog dir. Vertexa kojije u 90° sa Dejvis osom 6-12p.

Od progresija vidimo daje pro Mesee dosao u 0° sa pro Fortunom na 29° Vodolije, bas u momentu kada je »nesto« pocelo da se desava, tj. nas prine kada je skupio hrabrost da kaze sta misli i oseca nasoj Pepeljugi. Sam 29° ukazuje na neku promenu, u 0° sa Forutnom ,.., promena u zelji da se poboljsa situacija. Ali oboje u praznom hodu, pa nam to i ukazuje da je nesto pocelo ali da nije krenulo dalje da se razvija. Takodje, vidimo da pro Venera dolazi i u 90° sa pro Marsom i 60° sa pro Saturnom i ima 180° sa pro Lilit ... ne bas najsjajnija opcija za pocetak

ikakvog odnosa, narocito ne emotivnog ... Pro Uran bas dolazi na nat. vrh 10 polja i tako dodaje »ulje na vatru«... ali kartkog veka... nije bilo dovoljno »goriva« tj. sam Neptun {gorivo, benzin za kola} ima eto taj 90° sa Venerom ... a i pro Venera je bila dosla na Dejvis Pluton ,.., smrt ljubavi... al' u Vagi, kardinalnom znaku ... na kratko vreme ...

Poslednji put su se videli krajem 2007 godine i od tada se gubi svaki kontakt i trag i jednom i drugom za onog drugog ... tr. Saturn dosao na Dejvis Veneru i malo kasnije sklopio taj »sudbonosni« 90° sa Dejvis Neptunom ... oboje jedan za drugog nestali u magli N eptuna i slatko-gorkom secanju aflikovane Venere ...

Obnavljanje kontakta se desilo krajem Septembra 2010 ... skoro tacno 3 godine od poslednjeg susreta ... tr. Pluton zajedno sa tr. SMC dosao na Dejvison Ase' i sklopio 120° sa Dejvis Venerom, ali i 90° sa Dejvis Plutonom... tr. Sunee i tr. Saturn usli u Vagu i dosetali do Dejvis Plutona {primeticete kod mnogih Dejvisona da ako dominiraju aflikaeije u samom cartu, da ce i preko teskih aflikacija tranzita da se desavaju vrlo bitne, ali ne i nuzno lose stvari...} tr. Mesee u Ovnu dosao na Dejvis Jupiter i aktivirao preko 180° Merkur 0° Pluton, a kasnije i 180° sa Dejvis Suneem ... tr. Venera i Mars u Skorpiji dosli na Dejvis Uran i vrh 10 polja i sklopili 90° sa Dejvis Saturnom i 60° sa Dejvis Venerom. Tr. Jupiter i Uran

http://astrofield.friendhood.net

sklopili egz. 90° sa Dejvis Marsom, a tr. Merkur dosao na Dejvis Veneru i sklopio 90° sa Dejvis Neptunom ... da napomenem da prine u natalu ima Veneru na identicnom stepenu gde je i Pepeljugin natalni Mesee, a tu je i Dejvis Venera, pa tako svi zajedno imaju 90° sa Neptunima, ali i 120° sa princevim natalnim Meseeom iz 1 polja ...

Svi ovi tranziti uz ovakve aspekte ukazuju na neki iznenadni neplanirani dogadjaj ... Ona je opet bila taj usamljeni Saturn u Lavu, radila i brinula 0 svojoj porodici, kada su stigle aflikacije tranzita... ovde vidimo akeenat ne na direktnom »oci u oci« kontaktu, vee na nekom posrednom »ispod zita» kontaktu. I tako je i bilo ... iznenada jedno popodne pojavio se "sms" na njenom mobilnom telefonu sa nepoznatim brojem, ali sa poznatim imenom u potpisu ... tr. Merkur {realno vladar njihove Dejvis Venere} cacnuo je njegovu natalnu Veneru i njenog natalnog Meseea... doneo lepe, prijateljske reci, smeh, salu, ali i odredjena pitanja i odgovore koji su se verovatno vrzmali po glavama i jednog i drugog svo ovo vreme dok nisu bili u kontaktu {sam Saturn kao vladar Ase' i Meseea u Dejvisu a i sam Merkur 0° Pluton donosi »slonovsko pamcenje i ne zaboravljanje« jer ipak i sam Saturn i ta 0° imaju skladan aspekt sa N eptunom... nevidljiva, ali ne i zaboravljena ljubavna prica ... }

Takodje, po progresijama, pro Sunee doslo na Dejvison SMC, pro Mesee na Dejvis Hirona, pro Fortuna na Dejvis Mars, pro Merkur sklopio 90° sa Dejvis Vertexom a u isto vreme pro Jupiter sklapa 120° sa tim Vertexom (nekoliko dana pre nego sto se prine javio Pepeljugi, ona se cula sa onim kolegom koji ih je odobravao tu vezu ... pa je verovatno on i kontaktirao ovog drugog u zelji da opet bude provodazij a ... )

Od direkcija, ponavlja se prica da dir. Sunee dolazi na Dejvis SMC, dir. Mesee dolazi u 120° sa Dejvis Marsom, koji je pak dosao u 0° sa dir. JMC, dir. Mars dolazi u 90° sa Dejvis os om 4-10P, dir. Saturn sarno sto je zavrsio 0° sa Dejvis Venerom, a i dir. Uran sarno sto je zavrsio 90° sa njom, a dir. Neptun ima 150° sa Dejvis Vertex koji pak ima i 90° sa dir. Plutonom ...

Sve ovo je ukazivalo na obnavljanje kontakta izmedju njih dvoje, ali ne onako kako bi trebalo da bude. Previsc je aflikacija, pa se situacija odvija 180° od ocekivanog. Do kontakta dolazi, prica, razgovora, dogovora i pregovora ... ali ... to je bilo sve. Najednom dolazi do nesporazuma par dana kasnije ... tr. Mesee dolazi u 90° sa Dejvis Hironom iz 3 polja i 180° sa Dejvis Meseeom, tr. Cvorovi na osi 1-7 ali u 90° sa tr. Saturnom koji je jako blizu Dejvis Plutona, tr. Venera 0° Mars pa 90° Dejvis Vertex i tr. Merkur, em 150°

http://astrofield.friendhood.net

Dejvis Hiron, em 90° Dejvis Mars ... i to sarno 1 dan pred njen rodjendan... on potpuno iskljucuje svoj mobilni i ona gubi mogucnost da ga kontaktira na taj nacin ...

Sada cete se zapitati "A sta se desava dalje? Kakva je situacija SADA?" Situacija je takva da ona njemu ostavlja povremeno poruke na {cuvcnom} Faeebooku, na koje on ne odgovara direktno, vee joj stalno sarno salje pozivnieu da ga slusa kada je njegova radio emisija... i to je say kontakt koji trenutno postoji medju njima... a kakav bi I mogao da bude kontakt kada i dalje dominira ta Venera 90° Neptun aspektura ...

A ako pogledamo Solar za period Oktobar 2010 do Oktobar 2011, vidccemo da sol. Ase' je isti kao Dejvis 8 polje i jos u 0° sa "cnvcnim" Vetrexom ... moguca transformacija... promena... uz pomoc nekoga ili necega ... sol. Venera je retrogradna i cami u Dejvis 10 polju sklapajuci egz. 60° sa prineezinim nat. Meseeom i princevom nat. Venerom ... al s obzirom da je retro ona mozc da donese sarno dye opcije ,.., ili da se odnos obnovi ali ne onako kako bi to i trebalo da bude ... ili pak da se sve otaljava i nista konkretno ne desava i dalje ... a vetovatno ce biti ova drug a opcija, jer sol. Mesee se bas nasao i na Dejvis Neptunu tj. nasao se na vrhu Dejvis 12 polja i naravno donosi taj nedefinisani odnos »citanja

izmedju redova ... pa ko shvati, shvatio je ... a ko ne ... ko ga sisa«

Ono sto je interesanto je da je Dejvis Asc = sol. 6 polje ,.., a u klasicnom tumacenju 6 polja u Dejvisonu znamo da je to polje »most« izmedju 5 polja ,.., zabavljanje, neobavezna veza i 7 polja ,.., ozbiljna veza, pa i brak. Realno, 6 polje u Dejvisonu je najbitnije polje od svih, pa eak maltene i od 1 i 7 polja, jer ako je to polje jako, kao i nj vladar, ako gledamo u odnosu na vI. 5 tj. 7P, mozemo da utvrdimo u kom pravcu ce ta veza da ide ida li ce imati happy end ili ne ... tj. dal ce da dodje do braka ili ne ...

U ovom Dejvisonu 6 polje je u Blizancima sa Merkurom koji se nalazi na 12° Vage u 0° sa Plutonom i koji je retrogradan i ima recepciju po vladarstvu sa Venerom, koja je na 05° Device u 8 polju i vladar je 5 polja, a sa vladarem 7 polja, Mesec na 23° Jarca nema povezivanja preko aspekata {mozda presiroki separacioni 90°}

Ovo nam govori da ce ovaj odnos stalno biti na »klackalici« te tamo - te amo, al da ce vise da vuce na simboliku 5 polja nego na simboliku 7 polja ... a to mi potvrdjuje i postavka samog vladara 7 polja ,.., Meseca, koji je em u izgonu, em u praznom hodu {nema aplikacija dok ne promeni znak, ako ne racunamo onaj 90° sa Hironom ... }

http://astrofield.friendhood.net

U solarnom pak cartu, 6 polje je pod vladavinom egzaltiranog Saturna koji se nasao na Vindemiatrixu {to je 09° Vage ... i nije bas najpovoljnija pozicija ... ne racunajuci sto Pepeljuga ima nat. Sunce upravo na tom stepenu ... } i ima 0° sa Dejvis Plutonom i eak 0° malo siru sa sol. Merkur koji se bas nasao na EKV izmedju Saturna i Sunca (!?) i sve to je u sol. 3 polju ,.., komunikacija koja je naglasena, ali skripi kao nepodmazani zavrtanj na nekoj masini.; al isti taj Saturn, em ima 90° sa sol. Cvorovima, em ima 90° sa Dejvis osom 1-7 polja ...

Vidccemo takodje da sam sol. Asc je pod vladavinom Sunca koje je u kombinaciji upravo i sa Saturnom i sa Merkurom, a s druge strane, vidimo da je sol. Desc pod vladavinom s jedne str~ne Urana .~o)i se nasao u 8 polju i ima 0° sa Jupiterom koji je vladar sol. 5 polja, a s druge strane tom Vodolijom na vrhu 7 polja vlada upravo taj Saturn ... jer je Vodoliji drugi vladar upravo on ... sta nam sve ovo govori?

Govori nam da ce biti komunikacije, prvenstveno s njene strane, ali i pracene kasnije s njegove strane, ali nieeg konkretnog i definisanog ... jer ipak je isti taj sol. Saturn u 60° sa sol. Mesec koji je vladar sol. 12 polja i nalazi se u 5 polju ,.., tajna ljubav, a i sam sol. Merkur ima 60° sa tim Mesecom ,.., tajna ljubavna komunikacija, a aflikacije Mesecevih Cvorova sa

upravo tim Saturnom onemogucavaju da se desi ista jasno i konkretno ...

Jedina opcija ostaje tamo negde u Martu 2011 kada pro Mesee prelazi iz znaka Ovna u znak Bika ... u znak svoje egzaltacije ... pa ce kasnije da 90° Dejvison Saturn, vladara 1 polja ... pa ce mozda to da donese neki »nov pocetak« uz poteskoce, al ipak, pocetak, .. a i sam prine ima nat. Mesee u Biku, pa ce to mozda da pomogne i njemu da se drugacije postavi u eeloj prici...

... a dotle, ova prica nece vise imati »prizvuk« bajke 0 Pepeljugi,

vee ee biti nastavak moida price 0 Uspavanoj Lepotici ...

... ko ee tu koga da »probudi« ... oideeemo

http://astrofield.friendhood.net

PRICA 0 JEDNOM NESPORAZUMU

ili kako NE treba obaviti prosidbu pod losim tranztim i posledice svega toga

Ovo je prica koja ce yam lepo objasniti zasto uvek i stalno treba da budete jasni, glasni i konkretni kada u Dejvison cartu imate ~ u f(p D sa W u ?' i kada zelitc da vas partnerfka) razume u vasoj ljubavnoj izjavi ...

Jednom davno, tacnije 20. Oktobra 1995 oko podne, jedna .n. je otisla da poseti svoju veliku ljubav t5 jer je tog dana bila godisnjica braka njegovih roditelja.

.n. i t5 su se znali jos od 19B1 godine i bili su jako dobri prijatelji i uvek su slavili zajedno sve proslave koje su bile bitne za njihove porodiee ,.., u Dejvisonu Asc u cR sa 0 u § koje je imalo r:f sa l? i to sve na vrhu 12 polja, porodicne vrednosti su uvek bile na prvom mestu.

Tog dana tr. 1> je bio u 3 dekadi § i prelazio upravo preko tog 0 i l? dok se tr. 0 naslo na Dejvis '61 koji je vladar 7 polja. Cirri je usla u stan, ta .n. je osetila da se nesto vise desava od obicne proslave godisnjice braka, jer su ts roditelji kao i baka i deka bili posebno i neobicno raspolozeni, cak po malo i nervozni. U tom trenutku Dejvis 1> se bas vrteo oko tr. Asc i mogla je da se oseti neka »posebna« atmosfera u vazduhu, a tr. if koji je bio u f(p je sklapao D upravo sa tim Dejvison 1> i donosio tu nervozu, ne racunajuci da su i sami tr. 0 i 1> bili u D.

Ali kao i svaka relativno talasava .n. kojoj su uvek bila bitna sva ta slavlja, ona je to prepisala praznicnom raspolozenju, predala poklon ts roditeljima {slika ,.., kineska kaligrafija pejzaza reke sa jednim camcem, a u daljini u magli se naziru planine koju je uradila dan pre toga > tr. ~ u ?' koja je sklapala ~ sa njenim l? ... } i otisla kod ts u sobu.

U to vreme vee se tr. Asc prebacio u znak 'f5 i mogla je da se oseti razlika u atmosferi {jer dokje tr. Asc bio u ?' atmosferom je vladao 4 u II ali sad kako je tr. Asc presao u 'f5 organizator »stimunga« je postao tr. l? na 29° ts, a zna se da su tu Plejade, ili u "slobodnom prevodu" ,.., uplakane sestre, a u jos slobodnijem prevodu ,.., bice razloga za plakanje, pune oci suza pa se ne vidi prava situacija ... i tako i bi...}

http://astrofield.friendhood.net

Kada je .n. usla kod ts u sobu prvo sto je primetila da je tr. if u f(p koji je tog dana sklapao ~ sa njegovim o odradio dobro po sao ,.., soba je bila savrseno uredna i sredjena. To joj je bilo malo neobicno, ali opet talasi u glavi su joj misli skrenuli na sasvim drugu »brigu« ,.., na muziku ...

Kao i svaka tipicna & klasicna .n. i ova je veliku paznju pridavala dobroj muzici... a u datom trenutku muzika je bila sve sarno ne »dobra« ... naglasena aplikaciona cP izmedju ~ i 4 su tvorili atmosferu kojoj ni jedna .n. ne bi odolela rna koliko lepo vaspitana da ne prokomentarise sarkasticno ono sto joj smeta {jer ipak sam znak .n. egzaltira l? koji je uvek direktan i sarkastican kada je isprovociran ... } pa je .n. pitala ts zasto moraju da slusaju crnogorske guslare {od kojih su se njoj sve sive celije mozga razbezale, dok je on uzivao u tome} a on je sarno rekao .Ovo je sjajna pes rna, moras da je cujes do kraja, tekst je sjajan!"

Naravno, ona koja inacc u natalu ima Px ~ u 12 polju sa cP 4, nije ni obratila paznju na tekst, vee je nastavila da gundja i kukumavci sta je Bogu zgresila da mora da trpi ovo, ali je iz velike ljubavi prema njemu trpela taj njegov muzicki ispad {njen nat. l? koji je vladar njenog 3 polja je imao cP sa tr. W u ~ koji je dodatno sklapao D sa nat. '61 koji njoj cuci na samom Asc, ali isti taj l? je imao i ~ sa tr. ~ koji je

koliko - toliko ublazavalo njeno preispitivanje sudbine i postojanje Boga} Sam l? se vezuje za gusle, a tr. l? je bio u D sa njenom ~ ...

Usled takve blesave i nategnute atmosfere, vladar tr. Asc tj. l? na Plejadama dolazi na sam vrh tr. 5 polja ... gos'n t5 se najednom uozbiljio i zacutao ... s druge strane, tr. 1> je na 29° § u tr. 7 polju i ima apl. egz. * sa tim l? ..

t5 ozbiljnim, ali tihim glasom {tr. ~ u TTl" i ima egz. cP sa njegovim 0 ,.., a znamo da se ~ u TTl" smatra »nemim znakom«} pita njegovu gospo'icu .n. sta ona misli 0 deci. Naravno, ona, koja je imala {po njoj TEK} 20. god je samouvereno odgovorila {to je progovorila njena ~ na Regulusu ,.., znak cR se vezuje za simboliku 5 polja i samu decu} da i ona voli decu, ali prvenstveno ,.., tudju ,.., jer smatra da je mlada da bi razmisljala 0 tome sada jer zeli da se posveti svojoj karijeri {ta ~ u njenom 10 polju i upravo ima egz. D sa tim tr. l? koji joj se nasao na samom vrhu natalnog 8 polja ,.., ona zeli da se izbori za svoje »ja« na racun bilo cega} i takodje dodaje da ona verovatno nece nikada imati dece {a to je progovorio njen 1> u f(p koji ima D sa njenim W koji je vladar njenog 5 polja ,.., a upravo oboje je D tj. cP tr. 4 koji se nasao u II}

t5 je ucutao i nastala je kraca dramska pauza ... tranzitni 1>* l? se upravo zavrsio i 1> je krenuo u

http://astrofield.friendhood.net

prazan hod, ali i dalje je bio u § i u tr. 7 polju, malkice cackajuCi sa r:f Dejvis 0 l? ...

Posle nekog vremena, kada je prosao rucak, ponovo su se vratili u sobu ... zavrsio se 1> prazan hod i onje presao u znak cR.

U to vreme tr. Asc je presao u ~ i ulogu zabavljaca dobija tr. '61 koji je bas bio u ~. Sve bi bilo lepo da u datom trenutku isti taj '61 nije sklapao D sa tr. ~ u TTl" ••• atmosfera se vratila na slusanje gusli ... a t5 je postao

ocigledno nervozan ... taj isti '61 je D njegovo 0 kao

da nije bilo dovoljno sto to 0 ima onu cP sa ~ on je

opet napravio dram sku pauzu {jer ipak je drama jaka u tom njihovom odnosu ,.., kao sto smo rekli Dejvis Asc je u cR} i pitao njegovu a sta misli 0 braku.

Ona isprovocirana muzikom, ali i tim njegovim cudnim ponasanjem, aktivirala je i sarna svoj '61 na Asc koji ima uslovno reccno siri * sa onom njenom pompeznom ~ na Regulusu i vrlo glasno izjavila da nju brak uopste ne interesuje, narocito ne sada, jer ima tek sarno 25god. i ceo zivotje pred njom!

Tu se dodao i uticaj tr. l? koji je sklapao D sa njenom ~ ... ona nikako nije zelcla da se »zarobi« u "nekom tamo braku" i da propusti blagodeti mladalackog zivota ... barem je ona u datom trenutku tako mislila ... borba protiv l? je bila mucna i burna ...

Tr. 0 na skoro samom kraju znaka .n. je sklapalo 0 sa ts natalnim '61 ali i ~ sa njegovom ~, ali isto tako, tr. 4 jeste seo na njegov Asc ali je imao cP sa njegovim W koji mu je i inace na samom vrhu 7 polja u natalu ,.., on nije shvatao da je on njoj nerazumljiv i nejasan ... a ona cP koju je nj 0 imalo sa tr. ~ i D sa tr. '61 mu nisu pomogli, cak sta vise, odmogli su da shvati da gresi u pristupu ...

AI' svi koji ovo cit ate vee shvatate da je to bila simpaticna i nespretna prosidba smotanog Dejvison o u § u Dejvison 12 polju koji ima 0 sa Dejvis l? ,.., kako ce se taj muskarac i drugacije izrazavati neg' tako smuseno i smotano u odnosu na nju koja je u Dejvisu predstavljena 7 poljem i ~ sa '61 u .n. koji ima apl. D i sa tim 0 i sa tim l? a za razliku od njega, ona ima u tom Dejvisu '61 u .n. i * 1> u ?' i jos dodatno njega pompezna ~ je na tom Dejvis Asc a taj Dejvis 1> ima em ~ sa njenim 4 em ima * sa njenim ~ ,.., ona se mnogo lakse snalazi u tom odnosu i bolje ispoljava i emocije i reci, za razliku od njega, koji je eto predstavljen tim 0 u § koje ima 0 l? i D sa tim '61 ••• a i njegov nat. l? je u 0 sa Dejvis ~ ... mutavo na kvadrat ...

Posle te njene radikalne i feministickc izjave da ona niti zeli brak niti decu ts je ucutao i zurio u patos i svoje patike {Oo b ,.., cutanje, patos/noge ,.., 12 polje, a sok,.., D'6I}

http://astrofield.friendhood.net

Naravno, .n. je to primetila, ali je to njegovo ponasanje objasnjavala time da je on ipak klasicni »pater familias« kao i svaki muski ts koji ima Ots * l?§ koji sklapa i ~ 1>if* i da se zbunio sa tom njenom izjavom i nastavila svoju kuknjavu oko muzike ...

On je cutke promenio muziku i pustio ono sto ona voli da slusa ... i idalje cutao ... tr. Asc je presao u znak * i tako dosao u 0 sa njegovim 1>0 if u * i najednom je zavladala cudna tisina ...

ts je zurio u prazno, a .n. uzivala u muzici... on kao tr. Asc u * i W u ~ koji se nasao na vrhu tr. 12 polja i ona kao tr. Desc u f(p sa onim mutavim ~ u Tll" ••• zaboravila sam da naglasim da je taj ~ bio i Px (!) sporazumevanje gluvog i mutavog ...

Najednom, cela njegova porodica je banula u sobu ,.., tr. 1> dosao na 010 cR i nalazi se u tr. 5 polju i poceo polako da sklapa ~ sa tr. ~ koja se nasla na vrhu tr. 9 polja ... a!' kada su videli dva cutologa ,.., tr. Asc i dalje u * ,.., najednom im se osmeh sklonio sa lica.

Naravno, talasava .n. i dalje ne kapira da je propustila ono sto je cckala od svoje 6god kada je prvi put ugledala tog svog ts prvog dana u predskolskom, pa zapocinje kulturni ali formalni razgovor sa tom "gomilom" jer je upravo taj tr. 1>

sklopio r:f sa njenim l? da bi prekinula tu »cudnu« tisinu ...

Tr. Asc polako mili u znak rr i atmosferu preuzima d" u f(p koji sklapa D sa Dejvis 1> u ?' u 5 polju. Atmosfera je napeta toliko da postaje neprijatno ... porodica zuri zbunjeno u ovo dvoje, on cuti, a ona pokusava da shvati 0 cemu se radi... al' dzabe. U trenutku kada je njen l? sklopio egz. ~ sa r. ~ i r:f sa tr. 1> ona se pakuje i krcce kuci, t5 je ispraca cutke, ali i mrgudno, a ona se jos cak i ljuti sto je on najednom postao mrgud ...

Dosavsi kuci, .n. prica dogadjaje svojoj majci ,.., onaj veliki vatreni ~ izmedju 1> l? ~ jos uvek ima uticaja ,.., i kada je tr. 1> dosao pak u egz. D sa njenim '61 tj. Asc ona shvata SVE!

Al kasno ...

Tr. Px ~ je krenuo natrag na spaljeni put i idalje bio pod uticajem D od tr. '61 ••• a kada je pokusala da ga pozove na telefon ,.., naravno isti taj Px ~ u "cutljivoj" TTl" proradio uz dodatak da je tr. 1> poceo polako da sklapa cP sa tr. w ... t5 je jednostavno n est a 0 ...

Nedeljama ga je zvala, cak su i njegovi ukucani bili distancirani i hladni prema njoj ... desavao joj se upravo tr. l? D nat. ~ ... ona je izgubila ljubav svog zivota!

http://astrofield.friendhood.net

Da situacija bude tragicnija, .n, se bavi astrologijom, a NIJE proverila tranzite i godisnje predikcije kako za t5 tako i za sebe i njihov Dejvison cart!

Ona je to cesto zaboravljala i pravdala se da "svaki obucar ima rupu na cipeli i da svaki krojac ima rupu

na kosulji" a ovog puta taj njen stay je nju kostao

jako puno natalno ~ cP4 ,.., problem stava »tesko iz

teorije u praxu«

Sve do Nove Godine on nije zelco da cuje za nju ... uoci NG tr. ~ i 66 su dosli u cP sa Dejvis ~ ali i u ~ sa Dejvis d", dok je tr. ~ bila na kraju ~ i sklapala ~ sa

njegovom ~ i '61 ali i cP sa njenom ~ oni su se culi i

korektno ccstitali NG jedno drugome .

Tr. 1> je bio u datom trenutku u * BAS na nj d"1> iz natala pa je on iako se osetilo da je ljut ipak malo .omeksao" prema njoj ... ali je ista ta tr. ~ imala i D sa tr. l? koji je u datom trenutku bio Px pa se vratio par stepeni unazad i nasao se na Algolu... pa je ignorisanje i izbegavanje od strane t5 se nastavila cak sve do njegovog rodjendana u Maju 2001. .. kada je tr. l? dosao u II i dosao na njegov ~ ... pomirili su se, al ne na pravi nacin ... jer je cvor slmljenog ljubavnog lanca bio ipak pokidan {Dejvis 0 kao vladar 1 polja r:f sa l? u izgonu u § ,.., cvor ,.., pa u 12p}

A sad da vidimo sta je to pored ovih tranzita donelo ovakav iznenadni i nepovoljni razvoj situacije.

PROGRESIJE za podne 20-10-1995 (1 dan = 1 godina starosti) pr. 1> r:f pr. ~ pa r:f nat. ~ u pr. 1 polju, pro ~ r:f nat. Asc, pro if * nat. 0 i l?

DIREKCIJE za 20-10-1995 (10 = 1 godina starosti) dir. 1> cP nat. ~ i ~ nat. if, dir. 4 r:f nat. if i * nat. ~.

TERCIJAR za 20-10-1995 : terc. 0 egz. D nat. 0 i l? i cP nat. '61, terc. 1> u n, terc. ~ r:f ~ pa r:f nat. if, terc. ~ cP nat. ~ i 7\ nat. ~ i jos i egz. cP sa terc. ~, terc. if r:f nat. ~, terc. l? r:f nat. 0 l? i D nat. '61.

MINORNA pro Za 20-10-1995 : min. 1> r:f ~ u * pa ~ nat. 0 l? u §, min. ~ cP nat. ~ i D ~, min. if cP nat. ~ ...

Sve u svemu vidimo da ovaj period nikako nije bio povoljan za izrazavanje bilo kakvih emocija, a narocito ne za teranje inata i odbijanja necega sto joj u datoj sekundi nije odgovaralo ... da je .!'l.. sve to lepo pogledala, kao sto sad to radi, znala bi i nekako bi pokusala da se makar ponasa drugacije u datom trenutku ... isla je protiv l? i njegovog uticaja, umesto da je pustila da se sve resi prirodnim putem ...

Sve u svemu ... i ovde se ostvario apl. D izmedju ~ i w ... ali ... ovde prici nije kraj ... ne treba zaboraviti da

http://astrofield.friendhood.net

je u trenutku prosidbe ~ bio Px ••• a Px planeta ima obicaj da ponavlja i obnavlja situacije u svoj simbolici... a tako je i bilo ... prosidba se desila ali sa jos gorim raspletom dogadjaja ...

03. Mart 2003 oko 17h ... tr. Asc na Dejvis ~ ... radi sarno tako D sa Dejvis W a i sa tr. 66 ~ ... tr. 0 tacno cP natalni 1> od nase talasave .!'l.., a bas seo na vrh 5 polja od naseg ts ... pa tu jos i tr. 1> u * na njegovim 1>if u natalu, koji na zalost imaju i D sa tr. ~ ... tr. ~ sarno sto je usla u ~ i sklapa cP sa njenim l? i D sa njenim '61 na Asc a i dodatno ima apl. cP sa tr. 4 ... tr. if na kraju ?' jeste da sklapa ~ sa njenom ~ ali u isto vreme ima i cP sa tr. l? koji se nasao u 3 dekadi II bas tamo gde je ts njegova nat. ~, a od.!'l.. njen nat. if ...

Kod njega su se ti tranzitni aspekti na nj natalne planete manifestovali kao zelja da »ispuni duznost« kao partnera da brine 0 njoj {jer je njoj par meseci pre toga preminula majka} a kod nje je bio bol i tuga ispunjen inatom i besom i negiranjem cinjenice da prava ljubav moze da postoji, a ako i postoji, ona ce biti izgubljena kad-tad jer nista nije vecno ... bar je ona tako razmisljala u datom trenutku ... ona je zelcla da se uda za njega, ali ne iz razloga koje je on naveo ,.., da on brine 0 njoj ,.., tr. ~ r:f '61 u ~ imaju cP sa njenom ~ ,.., ponos joj ne dozvoljava da sarno zbog toga poklekne i postane »supruga«.

Ta ~ zeli da to bude LJUBA V i POTREBA a ne duznost i obaveza ... al' l? je ipak l? ... ko se bori protiv njega vee na pocetku borbe je izgubio ...

Naravno ... tr. l? na njenom if je doneo njoj vrlo nezgodan temperament i uvredljiv recnik, hladan, egoistican i ironican stay prema svemu sto je lepo, prema svemu sto iole sadrzi emocije, dokje kod njega umesto da ozvanici njegovu ljubav ,.., sto ~ 0 l? i treba da donese, ova 0 je donela potpuno zahladjenje u njegovim emocijama i veliku tugu i boL.. tr. l? je bio egz. cP Dejvis 1> koji se nalazi na vrhu 5 polja ,.., a vladar je Dejvis 0 ... ljubav koja je del oval a da ce trajati vecno se najednom ugasila ...

Kada je tr. Asc presao u .n. i ~ u ~ preuzela na sebe atmosferu i stimung, strasti su se smirile i negativne emocije su splasle... proradilo je decenijsko prijateljstvo, jer je ista ta ~ sklopila * ~ sa tr. 66 ~ i ~ sa tr. Vertexom koji se bas u tom momentu nasao na vrhu tr. Desc'.

Ali, ljubavi prave vise nije bilo ... Na srecu pa je tr. ~ 0'61 pa u znaku ~ u tr. 5 polju koji imaju ~ sa onim tr. l? ,.., dogovorili su se da se vise ne zabavljaju, ali ... zbog toliko dugo godina provedenih zajedno, da ostanu ipak prijatelji.

http://astrofield.friendhood.net

Tako je i bilo, ljubav je bila potisnuta i zatvorena u kutiju i ostavljena negde u nekom mracnom delu podsvesti, a na njeno mesto je doslo opet prijateljstvo, ali ni ono vise nije bilo kao pre ... ~ D W opet odradili svoje ...

Od onda se vise nisu ni vidjali, redovna telefonska komunikacija je bila, ali bez ikakvog direktnog »oci u oci« kontakta ... sve do 22. Juna 2009 ... tr. ~ u cP sa Mladim 1> u §, a tr. Asc 0 ® pa 0 Dejvis 1> ... .n. je slavila 1. rodjendan i krstenje svoje cerke ...

Tr. ~ 0 if u tr. 5 polju na njegovom nat. 0 pa svi

zajedno ~ sa tr. l? u f(p na njenom nat. 1> u 11 polju .

toplina susreta je zbunila sve goste ... pa i njih same .

Svi su kasnije govorili kako se videlo »nesto« u njegovim ocima ,.., 001> u § ,.., oci su ogledalo duse, a ovde je to bas Mlad Mesec, pocetak neceg novog ... ali u cP sa tr. ~ ... to bas i nije {opet} dobro ... zelja za nekim obnavljanjem, zapocinjenjem, visila je u vazduhu, al uz ovakav aspekt to mora da bude propraceno katarzom, kataklizmom, velikim gubitkom drage osobe iz porodice {i 0 i 1> predstavljaju porodicu, kao i znak §} s jedne strane ili pak sa obe ... transformacija licnosti mora da se desi... a na to nas i podseca u Dejvisonu upravo 00 l? u 12p pa D sa '61 u 3P ... karmicki dug koji se vuce iz proslog zivota, a vezan je za dom i porodicu {Oo' l? u

§ u proslozivotnom 1 polju, a '6I.n. u proslozivotnom 4 polju ... }

Posle toga susreta, opet je nastala dramska pauza ... tr. l? je cP Dejvis 1> duze vreme jer je bio i Px a svo ovo vreme do dana danasnjeg tr. 40'61 u * u takodje drmusali taj jadni Dejvion 1>.

Taman godinu dana posle tog susreta, situacija krenula mravljim koracima na bolje i to opet za rodjendan .n. cerkc.

Komunikacija se uspostavila, razgovor se doveo u kakvu-takvu normalu. Tr. l? je polako napustao znak f(p i ostavio na miru taj 1> ... ali ... tog dana kada su se culi, obnovila se OcP~ preko tranzita uz dodatak da je tr. if dosao na Dejvis ~ ... on je rekao mnogo toga sto je nju nagnalo na pomisao da joj je oprostio i da zeli da opet nesto bude izmedju njih ... tr. ~ na njegovoj ~ tj na njenom if ... al u cP sa Dejvis 1> ... posle tih gigantskih izjava sa nj strane »da ga sarno ona razume i da sarno ona predstavlja .ono pravo" u njegovom bednom zivotn« on je najednom n est a 0... pa se opet Dejvison ~ ow aktivirao ,.., razlika medju njima je -j + 3° ,.., njega nije bilo citava 3 meseca!

Tek se javio za njen rodjendan, pocetkom Oktobra 2010. Od tranzita stacionarno ka retrogradnom

http://astrofield.friendhood.net

kretanju ~ je imala bas 0 sa tr. if al to se desava u TTl" pa je ta 0 sklopila nezgodnu cP sa njegovim 0 ali i cP Dejvis if.

Razgovor je bio relativno kratak i dosta formalan jer je tr. ~ bas tog dana odlucio da ima cP sa tr.40* i oboje Px u * i tako sklapao i 0 sa njegovom ~ i njenim if ona je vikala na njega zasto je nestao i da je zabrinuta za njega, a on se pravdao i govorio da je zatrpan poslom i obavezama na fakultetu ... a i tr. WO c!; su zajedno seli na Dejvison Desc' i sklopili 7\ sa Dejvis 00 l? i tako njega potpuno distancirali od nje hteo on to vesno ili ne i ona je imala utisak da ako nesto ne preduzme, potpuno izgubiti njega i kao prijatelja posle tog razgovora. Zbog tr. l? koji je polako ulazio u .n. i dolazio na njen kazimi izmedju 0 i ~ na vrhu 12 polja, ona je osecala da tezak period tek predstoji... a tako je i bilo ...

Razocarenje kod nje u njega je stiglo 28-11-2010 oko 14hSO ... nedelja popodne ... ona salje preko sms jedan simpatican vic i on joj se javlja na fixni telefon nepunih lOS potom.

Tr. 1> je dosao blizu Dejvis ~ ali je nju direktno cackao 0 sa tr. 0 u ?' koje se naslo maltene na samom Dejvis W ...

Da situacija bude jos tcza {kao da vee ovo i nije bilo dovoljno} tr. ~ je imao 0 sa tr. if i oboje u 3 dekadi ?' tj. na kraju ?' koji su em bili D sa tr. 40'61 em su D njegova ~ i njen if i separaciono cackali sa 0 njihov Dejvison 1> ... tr. l? u .n. sklapao D sa Dejvison ~ ... previse aflikacij a da bi se uspostavila normalna komunikacija. On je nju obradovao time sto joj je rekao da je napokon diplomirao menandzrncnt i da je napredovao na radnom mestu, ali ju je rastuzio jer je rekao da je bas tog dana njegova baka {koju .n. je smatrala "svojom" trecom bakom} pala i slomila ruku ... tr. l? je sklapao D sa njegovim natalnim l? {i jos uvek ga sklapa ... }

Situacija je postajala sve cudnija i cudnija. On je nju ponovo pitao »dal planira da njena cerka ima brata ili sestru, tj. da li planira da se udaje« na sta je ona, ovog puta relativno iznenadjena ali podsvesno spremno odgovorila »da, naravno, zasto da ne, sarno da nadjem odgovarajuceg .buduceg" oca/rnuza« a t5 je opet zapao u dramsku pauzu ...

Tr. ~ je dosla na njegov '61 tj. dosla je na 29° .n. i sklapala je * sa njenom nat. ~ i to je obecavalo na prvi pogled iznenadjenje i to lepo na temu ljubavi ... ali je na zalost ta tr. ~ bila em u praznom hodu, em na spaljenom putu. ad cele price nista konkretno, sem tog pitanja. Prazan hodje opet odradio svoje ...

http://astrofield.friendhood.net

Posle dramske pauze, usledilo je pitanje »a da li sada imas nekoga« i ona je odgovorila »ne, trenutno ima kandidata koji zclc da budu samnom, ali ja ne zclim da budem sa njima« i opet je usledila dramska pauza sa njegove strane.

Iznervirana, ona postavlja pitanje »a ti, da li imas devojku« na sta on odgovara mumlajuci »ma kakvi, gde od posla i faxa da sam mogao i da imam nesto ozbiljno ... .riagazim" tu i tamo nesto, cisto zdravlja radi i to je to ... « i ona tu posle tog .rtagazim" ostane bez teksta ... pravi uticaj tr. if D 4 i tr. ~ D '61 ... iznenadne neprijatne vesti...

Realno, nju nije iznenadila cinjenica da je on ipak imao nekoga posle nje, jer bi bilo malo i cudno da od Marta 2003 do Novembra 2010 nema nikoga, alijuje razocarala ta njegova reccnica »nagazim nesto cisto zdravlja radi«.

Zbunjena njegovim stavom da su zcne za »nagaziti« {misli su joj se vrtele oko njegovog 1> u * U 11 polju u ~ sa l? u § u 2 polju ,.., pa kako on koji je toliko postovao i kulturno se ponasao prema bilo kojoj zeni, da najednom ima takav stav ... i onda se setila ta taj isti 1> ima 0 sa if i apl. D sa njegovom ~ u II u 1 polju, koja se nalazi egz. u minut i stepen na njenom natalnom if i da je aspektovan sa 0 od strane tr. '61 0 4 kao i da isto to dvoje sklapaju D sa tom

njegovom ~ i da je tr. l? u 0 sa tim njegovim l? ... } te ona pravi salu da »zene nisu bubasvabe da bi ih on gazio« na sta je on mrtav 'ladan rekao »a zasto da ne« {tr. l? je 0 njegov nat. l? i tr. 4 0 nat. ~} i tu je nastala erupcija u njenoj dusi., al ne glasna .. suze su joj krenule i nisu htele da se zaustave ... ali kao i svaka .!'l.. sa 0 u 12 polju i 1> u f(p U 11 polju i ~ u cR U 10 polju, nije dozvolila da se oseti u glasu da je zbunjena ili tuzna. Lepo vaspitanje ali i slonovska tolerancija prema ljudskoj gluposti su proradili i ona je nastavila razgovor uz osmeh ...

Takodje je bila zbunjena kolicinom

materijalistickog pogleda na svet i jeda i zavisti koji se javio u njemu ... opsednutost parama i »pravim drustvenim statusom« je nju totalno saterala u cosak i naterao je da na miran, ali borben nacin mu predoci da neki ljudi nemaju nista, ni para ni posla, al su opet srecni jer znaju da treba da budu zadovoljni sto su zivi i zdravi i sto imaju pored sebe ljude koji ih vole i podrzavaju ... al onaj 0 koji je on imao {i i dalje ima} od tr. l? u nat. 5 polju na nat. l? u 2 polju, je totalno dominirao razgovorom i ona je na kraju ocajno odustala, shvatajuci da se on drasticno promenio i da nema smisla da i dalje pokusava da dopre do »onog starog dobrog covcka« kojeg je nekada znala i volela ...

http://astrofield.friendhood.net

Razgovor se zavrsio nekom neobaveznom salom i klasicnim »cujemo se«. Nedelju dana kasnije ona je poslala sms da pita kako je baka .. odgovora nije bilo. Posle par dana je pokusala ponovo da uspostavi kontakt, pa je naisla na iskljucen telefon ... i opet je

proradila sad vee »cuvcna« ~ ow .

Kazu .nada umire poslednja" njena ~ je na

Dejvison Asc, njegovo 0 je na Dejvison if ... puno drame, desavanja, puno galame bez vidljivih rezultata ... ona i dalje veruje da ce on da se makar malo promeni i da ce se pomiriti... ludo zaljubljeno zcnsko celjade od 35 i kusur leta ... pa jos i .!'l.. ••• a 30godina zaljubljena i nesrecna jer ona tako u stvari to zeli ,.., jer u potpunosti "praktikuje i zivi" tu Dejvison ~ u f(p u 0 sa w ... a s obzirom da joj je tu skoro i njen nat 1> i s obzirom da je sada majka, ona i dalje zivi kroz taj 0 jer i taj njen 1> ima 0 sa njenim W koji je vladar njenog 5 polja ...

A on t5 sa umetnutim 0 u natalom 12 polju koje pravi 0 sa nat. os om 4-10 polja i sa W na Desc' u malo siroj aplikacionoj cP sa ~ koji je em vladar Asc em vladar te njegove ~ koja je vladar 0 i koja ima 0 sa njegovim 1>0 if u * ,.., da li ce umeti da »vidi« ko - sta - kako - zasto - zbog cega ... i da napravi pravu odluku ... tesko ... jer se t5 ne menja ni zbog koga, pa cak ni zbog sebe samog, suvise je tvrdoglav, na

zemlji, da bi »priustio sebi gubljenje vremena na nesto od cega na prvi pogled i nema puno vajde« ...

Da Ii ce se »tragika« nastaviti sad kada tr. l? u Januaru 2011 koji je u .n. krene Px a tr. 4 kad predje u znak rr te ce da sklapa cP sa Dejvison ~ i 7\ sa Dejvis ~ {a uskoro i sam tr. '61 krecc u rr ... } ili ne ... videccmo.; vremena barem imamo na pretek, zar ne ... Zasigurno im idu promene jer im solarni Dejvison cart za period Jula 2010 do Jula 2011 ima ~ na Asc i ~ povratak. .. a mozda treba sacekati solarni Dejvison cart od Jula 2011 jer ce Asc doci na njegovo nat. 0 a sol. 0 ce biti na samom vrhu sol. 4 polja, a sol. Dejvis 1> ce doci upravo na step en gde je njegov nat. 1> if ... iako ce isto tako imati i D sa Dejvis 1> ... a i sol. Dejvis ~ dolazi na nat. Dejvis ~ i ima * sa Dejvis if, al je ona na njegovom nat. l? u egz. r:f i ima D sa tr. l? u .n. ... videccmo ... Da im pozelimo srecu? Tesko da ce njima tako nesto pomoci.; Dejvis ® je u \f5 upravo pod vladavinom tog l? i ima i sa njim i sa 0 apl. cP ... kao i naravno D sa '61 •••

Sve vas pozdravljam i do sledeceq citanja svratite do Foruma ... 'Teacher

http://astrofield.friendhood.net

http://astrofield.friendhood.net/t1590p24- dnevnik-jednog-astrologa#25063

go _CU II, (!if .al';_W~;I .k;1;~Ol!!')· }!'< .b"__~! I i

11 ~1!lJ::_ jt!l~f sn fe.arl-ng m hi: :epH'~.

Thel'e ts ;oIDm€! ~l 1J(~!~W$:5 Jn rMnHit e"·H ..

Woo1otl.:mm;.. !3t:;::m'v:J.Dg1~:.(j.l$I;:I.t ~c 031"tli

-J'iF'!I f',~. I.

.Jtstrofo

'Il1(l.%QI,~' 1:!C!:;t ~IL{i~1 ~lt;

1J:,M1~!i!fl nut Of fa'~I~ ~.J.). .... fit@...J ......... P.I.

U!J~a<f.1' ]11l> .. he head lJ,;.t W~]~ JJ. ~l"lf,lWn •.

"'_"J{'"~,;!J,;;I".