REFLEKSI BINA INSAN GURU SIRI 2,KOLABORASI PISMP PEND.

KHAS DAN PENGAJIAN AGAMA ISLAM SESI 2009 DI PDK KUALA IBAI,TERENGGANU DARUL IMAN. 1.0 Pengenalan kepada Program Bina Insan Guru Bina insan guru ( BIG ) ini merupakan satu landasan kepada aktiviti yang diwajibkan bagi setiap penuntut Institut Perguruan sebagai satu keperluan dalam Latihan Perguruan Pra Perkhidmatan yang dimulakan pada tahun 2001 yang diubahsuai mengikuti Asas Dinamika Guru. Sukatan pelajaran ini menekankan kepada unsur-unsur hidup bermoral dan beragama sebagai fokus utama dalam proses pembinaan Insan Guru yang berpaksikan kepada Prinsip Rukun Negara. Pembinaan insan guru adalah asas pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada pembentukan Negara Bangsa. 1.1 Matlamat Program Matlamat program ini ialah berhasrat untuk membina insan guru yang berakhlak mulia, bersemangat fizikal dan juang yang tinggi, mempunyai ketahanan bermanfaat kepada diri, keluarga , masyarakat serta negara

selaras dengan nilai –nilai keguruan. 1.2 RASIONAL Program Bina Insan Guru (BIG) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara ilmiah dan menguji ketahanan mental dan fizikal seperti aktiviti perkhemahan dan latihan dalam kumpulan serta ceramah yang membawa guru pelatih untuk melibatkan diri secara langsung dalam aktivitiaktiviti tersebut. Di samping itu, program ini merupakan satu inisiatif bagi meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pentingnya membina kualiti peribadi dan profesional sebagai seorang guru yang mulia dan juga memupuk semangat kerjasama dan perpaduan dikalangan guru pelatih

1. saya akan membingkaskan sedikit Bina Insan Guru Siri 2 ini memberi fokus kepada Program Komuniti Khidmat Masyarakat yang memerlukan guru pelatih untuk melaksankan program yang melibatkan komuniti. kelas saya iaitu unit PISMP Pendidikan Khas telah berkolaborasi bersama unit Pengajian Agama Islam. 4. Untuk memudahkan lagi set laporan saya. 5. 2.4 Objektif Selepas mengikuti Program Bina Insan Guru. Menunjukkan dan mengetahui ciri-ciri insan yang berakhlak mulia dan patuh kepada ajaran agama. Memiliki ketahanan fizikal. Seperti biasa.5Laporan aktiviti Bina Insan Guru . Menguasai kemahiran asas interpersonal. Sebagai pemulaan laporan. kumpulan dan masa dengan berkesan. mental dan semangat juang. Siri 2 dalam Program Komuniti Khidmat Masyarakat. bagi setiap program yang ingin dilaksnakan itu memerlukan guru pelatih berganding bahu untuk merealisasikan program bina insan guru ini. Saya akan membahagikan kepada empat lapisan utama yang dijadikan garis . guru pelatih dapat. Menguasai kemahiran mengurus diri. Dalam melaksanakan program khidmat beberapa komuniti kali ini. kami peringkat telah awal perancangan daripada sehinggalah berakhirnya program. Bagi melaksanakan sebahagian program bina insan guru ini. 1. 1. Memperkembangkan potensi sebagai insan melalui pembinaan portfolio dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek tugas. 3.

semasa. Siri 2.panduan dalam menulis refleksi bagi bina insan guru.1. Item – item yang saya maksudkan adalah. laporan sebelum. 1.5 Laporan Sebelum Bina Insan Guru. . selepas dan refeleksi keseluruhan program itu berdasarkan kaca mata saya sebagai guru pelatih yang mengikuti program terbabit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful