O SLOVENIJI

Površina: 20.273 km2 Dolžina meja: z Avstrijo 318, z Italijo 280, z Madžarsko 102 in s Hrvaško 670 km; skupaj 1370 km. Relief: Alpe - 42.1%, Dinarsko gorstvo - 28.1%, Panonska nižina - 21.2%, sredozemski svet 8.6% Dolžina obale: 46,6 km Najvišji vrh: Triglav: 2,864 m Največje zavarovano območje narave: Triglavski narodni park: 83,807 ha Drugo največje zavarovano območje narave: Krajinski park Goričko: 46,200 ha Najdaljša podzemna jama: Postojnska jama - 19.5 km Največje jezero: Cerkniško jezero (presihajoče) - 26 km2 Najdaljša reka: Sava - 221 km Število prebivalcev: 2.049.261 (1. julij 2010) Državna ureditev: demokratična republika, ki temelji na načelu razdelitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Najvišji zakonodajni organ je državni zbor (90 poslancev), ki sprejema zakone. Jezik: slovenščina, na narodnostno mešanih območjih tudi italijanščina in madžarščina; Narodna sestava (popis prebivalstva 2002): Slovenci 83,1%, Hrvati: 1.8%, Srbi 2.0%, Muslimani (vključno z Bošnjaki), 1.6%, Madžari 0.3%, Italijani 0.1%, drugi 2.2%, neznano 8.9 Religija: 58% (popis prebivalstva 2002) rimskokatoliške veroizpovedi; v Sloveniji je registriranih skupaj 42 cerkva in drugih verskih skupnosti Valuta: evro (od januarja 2007) Glavno mesto: Ljubljana © 2010 Vlada Republike Slovenije. Vse pravice pridržane!

Zemljevid Slovenije

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful