Proiect de cercetare – model

1. Rezumat – Abstract (max. 250 cuvinte) Introducere. Obiectiv. Designul studiului. Pacienti si metode / Pacienti Prezentare de caz / Rezultate Concluzii 2. Introducere. Importanta subiectului. Definirea domeniului de studiu Definirea subiectului cercetării Incadrare in preocuparile actuale de cercetare / sănătate Felul in care prezenta cercetare poate contribui la dezvoltarea cunostintelor actuale. Aplicatii posibile (valoare practică sau fundamentală). 3. Starea actuală a cunoştinţelor în domeniu Definiţia bolii studiate (dacă este cazul), caracteristicile acesteia pe scurt, impactul asupra sănătăţii publice Stadiul actual al cunoştinţelor – succint si argumentat bibliografic şi eventual cu ilustraţii 4. Ipoteza de lucru. 5. Materiale / Subiecţi şi Metode Pentru subiecţi (pacienţi şi lot control, dacă există) – se precizează obţinerea consimţământului informat şi al avizului Comisiei de Etică Instituţionale (U.M.F. Carol Davila) asupra protocolului. Anonimat si protectia confidentialitatii datelor. Locul de desfăşurare al activităţilor de cercetare şi /sau recrutare, investigare a pacienţilor (spital, clinică, catedră) Definirea loturilor, ca număr, caracteristici demografice (sex, vârstă) şi clinice. Criterii de includere si criterii de excludere. Protocol clinic de investigaţie, cu precizarea metodelor folosite Protocoale experimentale, precizate succint, cu numele metodelor şi detalii aproximative privind tehnica (nu foarte detaliat) Colectarea datelor – fişă de înregistrare clinică, bază de date (Excel, Access, etc), confidenţialitate, verificarea posibilelor erori Analiza datelor – metode statistice – teste folosite, nivel de eroare folosit (p nominal < 0,05 sau 0,01), software utilizat 6. Rezultate aşteptate Descrierea principalelor rezultate, în raport cu ipoteza de lucru 7. Discutii: Discutarea / Comentarea rezultatelor asteptate, în raport cu cunoştinţele actuale, argumentate bibliografic. Sublinierea valorii de cercetare fundamentală (mecanisme patogenice noi sau detalierea unor mecanisme cunoscute, noi molecule, gene, etc.) Valoarea de cercetare aplicativă – metode de diagnostic, cu avantaje potenţiale: simplitate, cost, rapiditate, precizie Impactul rezultatelor asupra cunoştinţelor actuale, gradul de originalitate 8. Concluzii 9. Bibliografie – stil New England Journal of Medicine

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful