Bhakti Tirtha Swami: Lelki Harcos II.

- A kéjvágy szeretetté változtatásának művészete

1

Tartalom: -

Előszó Szex és a vezetési válság Mi a szeretet? Mi a kéjvágy? Az érzékkielégítés ereje Szexualitás a mindennapi életben Szeretet férfi és nő között Felebaráti szeretet Az együttérzés gyakorlása Az Istenszeretet Záró gondolatok A szerzőről Glosszárium

2

Előszó A lelki harcos: a kéjvágy szeretetté változtatásának művészete olyan könyv, amelyet élvezni és értékelni kell, amely lelki erőt ad, felülmúlhatatlanul értékes a mindennapi életben, ezért többször is el lehet olvasni. Nagyon sok könyvet kapok azzal a kéréssel, hogy olvassam el, de sajnos, bármennyire fáj is, hogy ezt kell mondanom, a legtöbb könyvnek nagyon kevés a mondanivalója, ha ugyan nem semmi. Csak a szavakat teszik egymás mellé, hogy szórakoztassák az elmét, és néha foglalkoztassák az értelmet is. Elképzelhetik, milyen boldog és izgatott voltam, amikor olvasni kezdtem A lelki harcos II-t, és közben magamra találtam. Nagy örömmel mondtam magamnak: „Igen, igen! Erre van szükségem. Ebből fogok tanulni, ezt a tudást alkalmazom.” A legnagyobb gyönyörűséggel nyilatkozom arról, milyen egyedülálló módon és könnyen megérthetően beszél Bhakti Tirtha Szvámi az ősrégi és örök tanításokról, a könyv tartalmáról. Bár személyesen sose találkoztunk, bizonyos értelemben mégis találkoztunk már, és ennek nagyon örülök: olvastam a korábbi könyveit, meghallgattam egy szalagot, amelyre az egyik leckéjét vették fel. Nagyon mély benyomást gyakorolt rám, milyen bátran mondja ki a legmélyebb igazságokat, és milyen gazdag a tudása. Mint író, pap és előadó, jól ismerem, mi elégíti ki az embereket annyira, hogy még többet akarjanak hallani, és eljöjjenek az előadásokra. Bhakti Tirtha Szvámi eljut a problémáink lényegéhez, és valódi, örök megoldásokat kínál, amelyek meghaladják az átlagos vallási vezetők és politikusok világias hitét és szónoklatait. Az elsősorban, de nem kizárólagosan keresztény, iszlám és védikus tanításokból álló könyv összetétele komoly tanulók számára alkalmas, akik őszintén meg akarják tudni, hogy kik, hogyan élhetnek harmóniában Isten törvényeivel, hogyan szerethetik Istent, és mint ember, hogyan lehetnek sikeresek. A szerző nagyvonalúan előadott leckéi nehezek, nem az a fajta, hogyan szerezhet valaki magának egy férfit, hogyan tarthatja meg a feleségét, vagy hogyan használja ki Istent és az univerzumot ahhoz, hogy megkapja azt, amit akar. Ezeket természetes módon érheti el az, aki szeret – nem akkor, ha kihasználja őket. A lelki harcos minden oldala tele van tudással, ami mindenkinek nagy hasznára válik, tartozzon bármely valláshoz, amennyiben a saját és a mások javával törődik, és igazán arra vágyik, hogy mint ember, teljesítse a küldetését. Sok könyv csak egy-két Aha!-t csal ki belőlünk, mondanak valami érdekes dolgot, amit felhasználhatunk az életünkben; vajon megér ez annyit, mint a könyv ára, és az olvasásra fordított idő? Ennek a könyvnek azonban minden bekezdése, néha minden sora egy Aha-élmény! Most már másodszor, harmadszor olvasom el ennek az Istentől inspirált könyvnek olyan sok fejezetét. Mindenkinek szüksége van erre a könyvre. A házaspárok vagy családok olvassák együtt, beszéljék meg ezeket a tanításokat, vitassák meg, hogyan építhetik be ezeket a hatalmas igazságokat a beszélgetéseikbe és a kapcsolatukba. Az iskolák a pszichológia-órákon használhatják, vagy legalábbis megbeszélhetik ezt a könyvet, mert ebben sokkal több van, mint a betegség-analízis világi pszichológiája, egyenesen a problémák szívére és velejére céloz; ez pedig Isten szeretete. Egy Isten nélküli rendszer végső soron csak utópiákat szül. Nem élhetünk mennyei életet, amíg azt hisszük, hogy mi vagyunk a tulajdonosok, a valódi tulajdonost, Istent pedig kívül hagyjuk;
3

amikor fel kell ébrednie. Életproblémáinkat csak akkor oldhatjuk meg. és Love and Power in a World Without Limits 4 . How to Have More in a Have-not World. óriási ajándékot adtad mindenkinek. és ezt a tudást minden körülmények között alkalmazzuk. az. köszönöm neked. Más könyvei: What You Think of Me is None of My Business. dr. boldogságra és felszabadulásra vágyakoznak. minden pillanatban szembe kell néznie ezekkel a kihívásokkal. hogy ezt a nagy. amit megérdemeltünk. Ha Önök a szeretetre. tehetős és gazdag. szeretetteljes. barátom. Terry Cole-Whittaker. Minden. azt javaslom. kezdjék ezzel a könyvvel. Bhakti Tirtha Szvámi. elő kell hozni. Ha Isten áll a középpontban. ha birtokoljuk az örök tudást és az igazságot. az az élet boldog.amíg az Ő királyságának költségére élünk. Isten áldjon meg téged. The Inner Path from Where You Are to Where You Want to Be. amit az életben birtokolunk. hogy valójában kik vagyunk. és mi az igazi önvalónk. kifejezésre kell juttatni a kihívásokat. Mindenkinek eljön az a pont az életében. Mindenkinek. theol. akkor minden lehetséges.

azonban elfelejtettük az igazi természetünket. legmélyebb vágyakozásunkat a szeretet és viszontszeretet beteljesülése után. akiknek „mindenük megvan. kihaló fák – ez a bolygó a komoly egyensúlyhiány számtalan jelét mutatja nekünk. Reméljük. hogy minden kívánságunknak a legteljesebb mértékben engedjünk. Mivel a leckék eredetileg szóban hangzottak el. a hímnemű alakot használtuk. amely az olvasót a közönség részévé teszi. Bhakti Tirtha Szvámi megmagyarázza a szanszkrit kifejezéseket. amely több fájdalmat hoz nekünk. amibe kerül” jelszónak megfelelően. hanem lelki természetű. Másrészt Bhakti Tirtha Szvámi. A fogyasztói társadalom arra ösztönöz. hogy azok is szenvednek. De az egész világon manapság elterjed fizikai szenvedések ellenére sok nehézség. amit akarunk. Lehet. a férfi és női princípiumot egyidejűleg magában foglalja. A minket körülvevő konfliktusok és katasztrófák arra mutatnak. Az a probléma. éncentrikus kultúrát alakítottunk ki magunk körül. még mindig nagyon keveset tudunk a szeretetről.” és a harmadik „A lelki harcos III: Vigasz a szívnek nehéz időkben” címen. Meg kell tanulnunk szeretni magunkat. amellyel szembe kell néznünk. öngyilkosság. Hamarosan megjelenik az első kötet. de mint kultúra. amelyek nézőpontja más és más. hogy hangsúlyozzuk atya-szerepét. A szerző előszava Éhínség. Egyrészt Istenre. az életünket csábító pótlékért áldoztuk fel. ahelyett. nem anyagi. Bhakti Tirtha Szvámi erőteljes jelenlétét. háború.A kiadó előszava A lelki harcos II: A kéjvágy szeretetté változtatásának művészete azokból a leckékből áll. gyilkosság. sikerült olyan légkört teremtetünk. Néha a Védák szanszkrit kifejezéseit használja – a régi szentírások hatalmas gyűjteménye ez. Belülről mindenki szeretettel teljes. Ez a könyv egy eddig három részes sorozat. amelyek Önökben a könyv olvasása során felmerülnek. Amikor a leckéket írásos formában dolgoztuk fel. hogy a külső világban keressük a kielégülést. „A lelki harcos I: természetfeletti jelenségekben feltárt lelki igazságok. Az önmegismerés és önuralom fejlesztése helyett megtanultuk. kétségbeesett. és számtalan formában 5 . Szeretnénk megemlíteni ezen a helyen néhány gondolatot a leckékkel kapcsolatban. vulkánkitörések. akik velünk együtt élnek. Önző magatartásunkat a kéjvágy hajtja. amikor szétosztotta ezt az alapvető táplálékot a lélek számára. különböző helyeken tartott. Reméljük. aki mint Abszolút Személy. a bolygót és az élőlényeket. technikai törekvés. terror. hogy ezeket teljesítsük. amely ma Indiaként ismeretes. Ugyanakkor sok verbális nüanszot megtartottunk. különösen a „kerül. amelyeket a könyv végén egy glosszárium foglal össze. hogy sürgősen javítani kell a helyzetünkön. ami visszaadja az eredeti lecke hangulatát. hogy átélje az előadó. hogy tudományos téren nagy a haladás. hogy egyedül a kéjvágyunk kielégítésére koncentrálunk. hogy ez a törekvés vezet el a boldogsághoz. mint a kifinomult. amikor a kéjvágy és a szeretet témakört megvilágítja. a stílus laza és kötetlen. és tévesen azt hisszük. amelynek eredete a világnak abban a részében van. hogy semmivel sem kell törődni. árvizek. hogy mindenek felett a fizikai érzékeinket elégítsük ki. arra törekedtünk. lehetővé teszi. és még kevésbé értékeljük az élet lelki dimenzióit. mérgező táplálék. és e problémák megoldásához több kell. A nehézségek a mi kudarcunkat tükrözik. hogy a könyvet egyvégtéből el lehessen olvasni. Az ipari kultúra bejáratott. amely arra az alapra épül. Mivel az lett a bevallott célunk.” Egyszerűen valami nem stimmel. Látjuk. hogy kifejeznénk a szeretetünket. beleszövi a különféle lelki filozófiákat. felkutassuk minden lehetőséget. amelyeket Bhakti Tirtha Szvámi több év során az érdeklődők különböző csoportjainak. „A lelki harcos” második része. megmérgezett folyók. Minden fejezet végén kérdés-felelet részt találunk. a különböző leckékből. viharok. tartalmatlan életet élhetnek azok is. és másokat. mint örömet. mindent meg kell szerezni. betegség. hogy ezek azokra a kérdésekre is választ adnak. anyagi orientáltsága zsákutcába vezetett minket. földrengések.

Az idő kihívása megköveteli tőlünk. hogy ezt hogyan érhetjük el. azt a helyzetet. akik a feladataikat szeretettel látják el. mi a szexualitás szerepe az életünkben. ilyen vagy olyan formában. hogy alaposabban megvizsgáljuk a kéjvágy és a szeretet témakörét. Mindannyiunknak hasznára válik. amely mindenkire mély befolyást gyakorol. hogy a legnagyobb szövetségesünk a szeretet. ha legyőzzük a kéjvágyat. külön-külön. hazudhatunk és csalhatunk. lelki harcossá váljanak. A nyolcadik és kilencedik fejezet a szeretetnek két még mélyebb. és a legveszélyesebb ellenségünk a kéjvágy. amelyek tetőfoka Isten szolgálata. hogy erősnek érezzük magunkat. míg az ötödik fejezet kifejezetten azt írja le. és a hetedik fejezet elmondja. hogyan lehet legyőzni a kéjvágy erejét. hogy csak mi nyerjünk. hogy egészségesebb. hogyan bontakozhat ki a szeretet az egyéb kapcsolatainkban. uralkodhatunk másokon. Mint lelki harcosoknak. hogy megszilárduljunk a lelki tudásban. hogy fontosabbak legyünk. megmutatjuk az utakat. és megadja a hangot.: élhetünk nemi életet szerelem nélkül. soha nem szabad elfelejtenünk. produktívabb és teljesebb életet élhessünk. Részletesen beszélünk a szeretet különböző lépcsőfokairól. Segítsen Önöknek ez a könyv abban. akivel találkozik. lelkibb arculatát vizsgálja: a részvétet és az Istenszeretetet. Az első fejezet leírja a világ vezetésének válságát. manipulálhatjuk a pénzpiacokat. azok különböző arculataiban. Közülünk mindenki vezető. A továbbiakban megvizsgáljuk a kéjvágy jelentését. hogy több pénzt keressünk. megadja a működésük alapmegértését. Csak akkor nevezhetjük magunkat lelki harcosoknak. A könyv többi része azt mutatja meg. A negyedik fejezet az érzékek kielégítésével foglalkozik. és ami még fontosabb. hogy úrrá legyenek a kéjvágy csábító illúzióján. megsemmisíthetjük az esőerdőket. drogozhatunk. akik képesek másokat szolgálni. A második és harmadik fejezet megadja a kéjvágy és a szeretet meghatározását.jelenik meg. A kéjvágy szeretetté változtatásának művészet kísérlet arra. pl. ezt a tudást megvalósítsuk a mindennapi életünkben. hogyan kellene élnünk. akik megtanulták leküzdeni a kéjvágyukat. Vezetőink példája visszatükröződik a társadalomban. és tiszta eszközként állunk az Istenszeretet rendelkezésére. hogy jövedelmezőbb legelőt szerezzünk. Még sose volt ilyen kétségbeesett szükségünk olyan vezetőkre. vagy elhanyagolhatjuk a saját gyerekeinket. ha megszabadultunk az önző kívánságoktól. 6 . A könyv célja. aki isteni szeretetet sugároz mindenki felé. hogy megadja a kéjvágy és a szeretet lelki megértését. A hatodik fejezet a férfiak és nők közötti szerető kapcsolatot vizsgálja. Csak akkor beszélhetünk valódi szolgálatról. hogy jól érezzük magunkat. megjelenését és veszélyeit. és az élet minden területén több szeretetet fejezünk ki.

Kéjvágy. aki vezeti. Bár a technológiai fejlődés a bolygó sok lakójának bizonyos kényelmet biztosít. se nem elégedettebb. így aztán nem is tudja leküzdeni az öncélú ragaszkodást. lelki kifejezése útjában áll. hogy egész civilizációkat életre hívjon vagy elpusztítson. A kéjvágy bátorít minket arra. Mi ennek az oka? Hogy megtaláljuk a választ. Bolygónk ökorendszerei nincsenek egyensúlyban.1. fejezet Szex és a vezetési válság A 21. E gyengeség miatt mindenki még jobban ki van szolgáltatva a démoni energiáknak. Egyébként ez az oka annak. mint ok A szexuális energia hatalmas energia. hogy ki akarjuk elégíteni az érzékeinket. aki „csak egyszer él. vagy nem is akarja legyőzni a kéjvágyat. és még több után sóvárogni. még többet szerezni. század ismert francia filozófusa. Elkapják a divatjelenségek.” és normálisnak tekintjük. Az egész bolygó a vezetők nyomdokaiban jár. szex és vezetés Sehol nincs nagyobb szükség a kéjvágy szeretetté alakítására. hogy a vezetés nem kielégítő volta olyan komoly problémát jelent. az emberek többsége se nem boldogabb. Visszaélés a szexualitással. hogy csak fizikai lénynek lássák magukat. tekintet nélkül arra. és azokat minden elgondolható módon ki akarjuk elégíteni. hogy fölemeljék a társadalom általános tudatát. mint a modern ipari kultúra tagjainak. A világ továbbra is tele van igazságtalansággal. amely nekünk is. A 18. A kéjvágy szabályosan üldöz. a mi vezetőink nem ismerik fel. és nem tudják lehívni a magasabb. A vezetőink azonban nincsenek eléggé felfegyverkezve ahhoz. hogy szembeforduljanak a manapság túlnyomóan negatív áramlatokkal. A kéjvágy hozza el nekünk azt a szexuális magatartást. a másiknak is sértő és lealacsonyító. vagy destruktívan használunk. Társadalmuk a legjobb szándékok ellenére is megnehezíti az önzés. Nehezünkre esik. és azt utánozza. konkurenciaharc és kihasználás nélküli életet. század elején számos kihívás áll a világ előtt. A háborúk és a konfliktusok tragikusan sok vért követelnek. Ha javítani akarunk a helyzeten. annak igen sokféle 7 . a divat fejlődése. A következmény: megengedjük. Az anyagi jólét még a gazdagok között sem garancia a beteljesült életre. lelki szintek segítségét sem. hogy átadjuk magunkat anyagi vágyainknak. hogy a felfelé vezető úton minden károkat okozhatunk. még többet felhasználni. A vezetés általában tehetetlen. az események mélyére kell néznünk. hogy ne törődjünk az üzeneteikkel. amely a szeretet önzetlenebb. hogyan használja konstruktív módon a szexuális energiát. Voltaire mondta: A tömeg alkalmazkodó. meg kell látnunk. hogy a kéjvágy uralja az életünket. Bár képes arra. és körülöttünk az emberek minden áron nagyobb presztízsre és haszonra törekszenek. milyen fontos megfékezni a szexuális energiát. hogy fenntartsuk a soha véget nem érő ördögi kört. A világ jövője függ ettől. Más módon is leírhatjuk a helyzetünket: megengedtük. Mindenekelőtt azt nem tanulta meg. mi van a szívünk mélyében. Így aztán a legtöbben megtanulták. A mai világban az egyik legnagyobb probléma a vezetés tehetetlensége. amelyet vagy konstruktívan. csak azért. bár ezeknek is van bizonyos jelentőségük. érzéseink és kívánságaink. Végső soron az ok nem adott történelmi események. még többet nyerni. az ok a mi gondolataink. hogy a „siker” létráján egészen magasra másszunk. és nem a szeretet. hogy a föld természeti kincseit tekintet nélkül kizsákmányoljuk. meg kell tanulnunk átalakítani a kéjvágyat szeretetté. mint a vezetésünknél. a társadalom valamennyi síkján.

csak mert a vezetőik áldozatul estek a rosszul irányított szexuális energiának. igazából az ellenkezője igaz. hónapokon. Befolyása egyre több erőszakos cselekedethez. prostitúció.és gyógyszerkereskedelem. az érzékeink és azok rabszolgái leszünk. Mindegy. pozitív erő lehet. nagyon nehezen tudunk ellenállni a szexuális kapcsolatok kísértéseinek. hogy élvezzük az érzékeinket. mint pl. Ez a helyzet nem véletlen. hanem sok műsor is. Aki naponta több órán át nézi a tévét. Semmiképpen sem akarjuk lebecsülni a szexualitást. A szexualitás helyes megértése nemcsak a saját fejlődésünkben nélkülözhetetlen. amely erős nemzet kialakításához vezet. mikor láttak utoljára egy heves szex-jelenetet. elvezethet sok mély lelki kinyilatkoztatáshoz és megismeréshez. Sok látszólag hatalmas vezető végső soron azért vallott kudarcot a maga küldetésében. mit látnak a saját gyerekeik. mint a szeretet kifejezése. Ebben a társadalomban sokan tudatosan törekszenek arra. vagy a gyerekek (fiúk és lányok) kereken egyhatoda vérfertőzés áldozata. Nemcsak a hirdetések vannak tele szexuális felhangokkal. Birodalmak mentek tönkre. Ezért nem csoda. ha a filmek egészséges kapcsolatokat mutatnának be.formájában. Próbáljanak meg visszaemlékezni. nem ismerjük a mélyebb aspektusokat. Amikor tévézünk. hogy a világ legnagyobb üzlete az illegális drog. és ez aztán meddig maradt meg. nem kerülheti el a szexuális izgalmat. A materialista civilizáció összetévesztette a szeretetet a szex-el. a kérdés csak az. és azok napokon. akkor jobb. Bár állandóan a szexről hallunk. akik a mi gyengeségünkből élnek. A szexuális késztetésen csak nehezen tudunk uralkodni. ha ilyen képek vannak a tudatunkban. az egészséges kapcsolatok és családok 8 . heteken. Tulajdonképpen a társadalom patriarchális jellege ösztönöz a különféle szabályok megszegésére. és ilyenkor fogékonyabbak vagyunk a befolyásolásra. hogy egy csokoládéról. Vannak filmek is. Ez nem lenne probléma. a szexen gondolkodunk. tele szex-el. és azt gyakoroljuk. És a pornográfia az egyik leggyorsabban növekvő iparág. abortusz. hanem ahhoz is. vagy a kábeltévé szexuális programjaiért. A társadalom az érzékek kielégítésére ösztönöz A szex önmagában véve nem káros. hogyan áll a modern társadalom a szexhez. izgalmasabb lesz a nemi élete. mert képtelen volt uralkodni a szexuális energiáján. hogy Amerikában csaknem minden percben előfordul egy nemi erőszak. néha éveken át ott maradnak. Az emberek hihetetlen pénzösszeget adnak ki p-filmekért. amelyek arra ösztökélnek. az elme tárolja a képeket. italról vagy autóról van szó. A szex. beszélünk. ennek ugyanolyan. Nem csoda. A helytelenül irányított szexuális energia következményei A pornográfia gyakran szervezett bűnözéshez és különféle káros tevékenységekhez kapcsolódik. És mit gondolnak. amelyet élvezhet. Szakadatlanul bombáznak minket a hirdetések. mint egyébkor.: pornográfia. Ezért van az. könnyű zsákmány vagyunk. és a mai kultúránkban bőségesen meg is találjuk a szexuális egyensúlyhiány jeleit. Gondolkodjanak el ezen. Mivel nem tanultunk meg uralkodni a szexuális energiánkon. vallási és lelki intézmények omlottal össze a helytelenül irányított szexualitás miatt. minden reklám mögött az bujkál. és ennek a bolygónak. Magasabb szinten nagy szolgálatot tehet az Úrnak. hatalmas. amikor bekapcsolják a televíziót? A televízió a hipnózishoz hasonlóan alfa-állapotba helyez minket. sajnos azonban gyakran a kihasználást. és ebben jelentős és döntő tényező a televízió és a többi média. homoszexualitás és nemi betegségek. amilyen a szexuális energia. vérfertőzés. de negatív erejű hatása lesz. Emberek milliói vesztették el az életüket. visszaélést és perverziót látjuk. ha a fogyasztó megszerez egy adott terméket. hogy a saját nyereségük érdekében másokat rászoktassanak a szexre és a drogokra. Valahányszor visszaélünk egy olyan hatalmas teremtő energiával.

aki ugyanazt a munkát végzi. Büszkén válik-e férfivé az a fiú. aki látja. normálisnak tekintik a perverziókat. Végső soron az élet lelki jelentőségének magasabb megértése fogja lehetővé tenni. hogy tévesen értelmezik a viselkedését. mert nő. nagyon könnyen engedhet a társadalom nyomásának. hogy irgalmasabbak és részvétteljesebbek legyünk. Függetlenül attól. az emberek utánozzák a züllöttséget. nem azért. hogy nő? A homoszexualitás lelki aspektusai Lelki szempontból a bi. hogy azok a körülmények kialakuljanak. mindenki valami fölérendelt helyzetet foglal el. hogy az apja nem törődik az anyjával. és mindenfajta helytelen magatartást igazolnak.és homoszexualitás A helytelenül irányított szexualitás egyik további jelensége a modern társadalomban az. mert nők. Ha egy férfinek nincs egészséges önbecsülése. ha köszön egy férfinek vagy rámosolyog. önző és manipuláló diktátorok legyenek. amely lehetővé teszi. mivel a szexuális energiánk erősítő erejét arra fogjuk használni. amelyet gyermekkorában átélt. elkerülhetetlenül kihasználóvá lesz. Mindaddig ki vagyunk téve a szexuális visszaélésnek és a drogfogyasztásnak. A helytelenül irányított szexuális energia egy másik negatív következménye. Mindenki keresi a szeretetet. A nők nagyon sok szükségtelen kihívás előtt állnak. mert a férj elhagyta a családot. mert lehet. hogy közben valami másra gondol. Minden évben sok millió újabb vérbaj és tripper megbetegedés fordul elő. Még akkor is vigyáznia kell. hogy ki milyen nemű. vagy fordítva. hogy többet keres az a férfi. sokan nagyon is ki akarják használni a férfiakat is. Az utcán sétáló nőnek mindig ügyelnie kell. Sok meleg egyszerűen nem akarja utánozni azt a férfiszerepet. csak azért. bár a legtöbben tulajdonképpen jóságos és irgalmas védelmezők és ellátók akarnak lenni. a reinkarnáció. Ez nem attól a helyzettől függ. úgyhogy az elkövetkező pár évben sok millióan betegszenek meg. a nemi betegségek nagyon gyors terjedése. hogy a következő életben férfitudattal női testben találják magukat. Ez a kihasználás tartja fenn a patriarchális paradigmát.és homoszexualitásnak van más magyarázata is. a pornográfia mellett. amit látnak. Legyen óvatos. hogy tekintet nélküli. a komolyabb kapcsolatok fellazításához vezethet. A patriarchális kultúra azt tanítja a fiatal nőnek. Bi. megtagadja azt. patriarchális modelljén alapul. Természetesen nem kell meggyűlölnünk az embereket. aztán egy idő után megállapítja. amit látnak. Csodálkozhatunk. miért fordul ez elő. minden nap több ezer ember fertőződik meg AIDS-vírussal. amíg meg nem találtuk az élet magasabb értelmét. mert lehet. amely olyan sok embernek okoz fájdalmakat. és aztán vagy átveszi a „macsó” viselkedést – vagy teljesen elutasítja. hogy ne becsülje a nőiességét. alig fog arra vágyakozni. Ezekben a rendszerekben a férfiak „természetes” szerepe. és akiből hiányzik a szeretet és a részvét. Lehet. hogy keményen dolgozik. ha a főnök bizonyos megjegyzéseket tesz.és homoszexuális hajlamú ember. a nőket is. hogy romboljunk. Sok fiatal lányt csak azért bántalmaznak és sértegetnek. Még a nők is átvették ezt a patriarchális mintát. gondoskodjunk róluk. Akik nem igazán találták meg a helyüket az egyik életben. A legtöbb modern kultúra az emberi együttélés öntetszelgő. Az ilyen társadalmak egyenesen arra bátorítják a férfiakat. hogy egyre több a bi. hogy apa legyen. hogy gondoskodjon a gyerekeiről? Ha egy fiú sírni látja az anyját. Ha valakinek az egyik életben 9 . Mivel a pornográfia annyira elterjedt. lehet. mert mindenki hozzáteszi a maga részét egy adott környezet és kultúra létrejöttéhez. senkit nem kell elítélni. hogy mindenen uralkodjanak. Ilyen kíméletlen támadások közepette ki örülhet annak. hogy másokat szeressünk. amelyben vannak.elpusztításához.

aki iránt aztán mindent elsodró vonzódást érzünk. hogy értenénk. A szexualitás minden egyéb felhasználása természetellenes. Lehet. A nemi élet azt jelenti. akik adott testet vagy nevelést akarnak. és nincsenek tekintettel sem a másik partnerrel szembeni házastársi kötelességekre. Nem állunk egyedül.mértéktelenül sok férfi vagy női energiája van. Tulajdonképpen a finomanyagi kapcsolatot tapasztaljuk. hogy még mindig erős. vonzódunk egy azonos nemű emberhez. hanem azt is meg tudja magyarázni. Az ilyen lelkek mindig nyomást gyakorolnak a kiválasztott pár tudatára. hogy voltak szexuális kapcsolataink is. hogy törődjenek az egyesülésük eredményével. Nagyon sok embernek kell hasonló karmikus tényezőket feldolgoznia. miért érzünk vonzódást a másik nem bizonyos emberei iránt. Van még egy ok. milyen nehéz lehet az ilyen helyzet? Az érintetteket felfoghatatlan erők dobálják hol ebbe. Ismét találkozhatunk ebben az életben egy múltbeli élet szexuális partnerével. hol abba az irányba. vagy akár a saját fiunk. hogy ugyanaz a lélek most a legjobb barátunk felesége vagy férje. és elutasítja női mivoltát. százkilós súlyemelő-teste volt. miért érezhetnek a lelki emberek erős szexuális vonzódást. ha azonos neműekhez vonzódunk. Egy másik lelket talán egy korábbi életben. mindig a céljukra koncentrálnak. hogy helyesen fejlődhessenek. ami azért létezik. ha úgy érezzük. Ez homoszexuális életmódhoz vezethet. Már mindannyiunk mögött sok élet van. anélkül. 10 . hogy ez a világ csak egy iskola. de nagyon erősen gyűlöli magát. nem hajlott arra. És most megint női testben született meg. miért. egy női testben elég sokat bántalmaztak. és engedünk az erőknek. csak azért. talán nagyon soviniszta. Sokszor a születésre váró lelkeknek sajátos földi környezetre van szükségük. ha ez a hajlandóság szexuális kifejezést keres. A szexualitás további ezoterikus szemléletmódjai Lelki szempontból a reinkarnáció nemcsak szerepet játszik a homoszexualitásban. hogy az ember bizonyos alapelvekkel összhangban él. a partnerek készek arra. különösen azoknak. olyat. amely kedvező a magasabb tudat fejlesztéséhez. sem a cölibátus vallási fogadalmára. mert azzal a személlyel olyan sokat megosztottunk a múltban. hogy ez a lélek a következő életben megint nőként inkarnálódik. És most fel kell vennie egy nő azonosságát. hogy az elhanyagolt aspektust fejlessze. női testben született újra. hogy ne legyen a vonzás erőinek az áldozata. valahányszor ez a két ember összejön. Mint férfi. hogy ez a minta megmarad a következő életben is – akár egy másnemű testben. Nincs abban semmi rossz. vagy gyűlöli az egyik nemet. és teljesen zavarodott állapotban van. Ne felejtsük el. sok esetben megtörténik. Az ilyen lelkek fölkeresnek egy adott emberpárt – akik nem feltétlenül házasok – de tudják nekik biztosítani a szükséges testet. Most azonban van egy probléma. hogy megtagadja a gyűlölt nőiséget. A nemi kapcsolatból természetesen gyerek keletkezik. alkalmatlan körülmények között. atlétikus. Lehet. amelyekben biztos. hogy megtanulja elfogadni a megtagadott női aspektusokat. lányunk. Ha nem az alapelveket követjük. és most ugyanaz a lélek egy gyengébb. tápláló oldalát. a megfelelő vezetést vagy képzést. hogy az egyik léleknek egy korábbi életében nagyon erős. így aztán most leszbikus. elkerülhetetlenül káosz jön létre. férfi-energiákat nyilvánít meg. Az ilyen lelkeket nem érdeklik a külső körülmények. érzéketlen volt. miután megjelentek ezen a világon. Miközben arra törekszik. Nehézségek támadnak azonban. hogy kifejlessze érzésekkel teli. De a korábbi élethez való erős kötődés azt jelenti. megteremti a kiegyensúlyozatlanságot a szexuális irányultságában. Lehet. A megoldás az. amelyek lehetővé teszik. védelmet. Értik már. és negatív karmikus következményeket von maga után.

ránk gondolnak. amely fellángol az emberek között – gyakran lelki közösségekben. megtalálták a „lelki partnerüket.” az is lehet. hogy csak szexuálisan vonódnak. és meg is teszik. hogy egy férjes asszonyt házasságon kívüli kapcsolatba vezessen. hogy megkívánják az embertársaikat. Isten és a segítői mindenkit szeretnek. Mondok egy találó példát. Uralkodniuk kell az érzékeiken. Ez a szeretet azt jelenti. és közöljék velük. hogy erőt vesznek rajtuk a szexuális kívánságaik. hogy azt gondolják. A félistenek irányítják a test működését: a szemhéjak mozgását. még a lelki úton járó emberek is ki vannak téve annak a csábításnak. hogy vezessenek. A magasabb lelki lények állandóan figyelnek minket. hogy nincsenek félistenek. Én cölibátusban élek. vagy olyan lelkek áldozatai. a saját tapasztalatomból. akár lelki vezető nem tudja megérteni ezeket a jelenségeket. vegyük fel a kapcsolatot a lelki vezetőkkel. gyakran a tanítványaim családjaiban születnek meg. Egy másik lehetőség lenne. és veszítenek velük szemben. akár értjük a hatását. a lélegzést. hogy a lélek. Mivel a mi társadalmunk olyan gyakran összetéveszti a szeretetet a szex-el. hogyan kommunikáljanak a megszületni vágyó lelkekkel a finomanyagi szinten. A finomanyagi szexualitás A szexualitás befolyása sokkal nagyobb. hogy törődhessek velük. aki aztán segíthet a gyerek nevelésében. ne jöjjünk zavarba. hogy az asszony és a törvényes férje gyermekeként szülessen meg. nehogy engedjenek az alkalmilag érzett. alkalmasabb környezetbe. hogy egy papot kísértésbe vigyen. A legtöbb. vagy ha nem tartják meg a fogadalmaikat. ez csak elmélet. hogy megkérjük a félisteneket. segíteni akarnak nekünk. és eljátsszák sok ember bizalmát. megfigyelnek. aki azon van. Ez azonban nem játszik szerepet. A szexualitás egy alig értett formája az úgynevezett finomanyagi szexualitás jelensége. vezessék el ezeket a lelkeket más. az emésztést is. veszélyeztessék a szervezetüket. Lehet. és felelősségre vonnak a viselkedésünkért. hogy másokat kihasználjunk és bántalmazzunk. és pl. hogy megszegjük a vallási vagy házassági fogadalmakat. mi történik velük. Bár lehet. Egy másik lehetőség az lenne. erős szexuális késztetésnek. a félistenek olyan módon irányíthatják a lelket. Segíthetnek nekünk. Ha makacsul ragaszkodunk ahhoz. A vonzódás egészen természetesen meg fog jelenni. nehogy zavarokat okozzanak. akkor lehet. Ezt szeretetből teszik. Az orvoslás ugyanaz marad. mint gondoljuk. tanulják meg. akik azt kívánják. hogy jó testben szülessenek. hogy a nyilvánvaló szexuális 11 . vagy segítőkész környezetben nőjenek fel. de megmagyarázza az ellenállhatatlan szexuális vonzalom igazolatlan forrását. hogy erősek maradjunk. mindenekelőtt a lelki vezetők legyenek nagyon óvatosak. hogy állandóan aggódnak miattunk. Az univerzum azonban nagyon személyes. akár nem. tartsunk ki az elveink mellett.Ez semmi esetre nem lehet kifogás. mint bárki más. Ha a lehetséges szülőkként kiválasztott emberek nem értik meg. akár világi. hogy az erőnket továbbra is arra használjuk. akik segíthetnek nekünk abban. és segítsenek nekünk. Ilyen helyzetekben nagyon kell vigyázniuk. akik velem kapcsolatban állnak. milyen módon kell bánni a vonzalmakkal. vagy erre törekszenek. viszont tanuljuk meg. Sokan azt hiszik. amely közel áll a paphoz. Hogyan lehet megszüntetni a problémát? Különleges felelősségüknél és támadhatóságuknál fogva. A lelkek. Ezen a bolygón különösen aktívak. mennyire alkalmatlanok a körülmények. akkor elkerülhetetlenül meg fogjuk érezni a következményeket. Uralkodjunk az érzékeiken. mindenféle intézkedést megtesznek. Ezért nem kell szégyenkeznünk. Ha egy lélek megkísérli. olyan családban szülessen meg.

A szexuális energia hatalma Ha közelebbről megnézzük e bolygó más élőlényeinek a szexuális szokásait. nincs meg bennük a fegyelem. Szexuális energia és béke A világbéke nem lehetséges. engedtünk a finomanyagi szexualitás különféle formáinak. akkor nem kétséges. akikkel a saját megelégedésünk érdekében vissza is élhetünk. Nelson Mandela vagy Teréz anya nem így cselekszenek. ideértve azt a hajlamot is. és azt tanítja. de ne felejtsük. amíg meg nem fékeztük a szexuális energiáinkat. A hangyáknak és sok póknak is csak egy esélyük van a szaporodásra. Ha egyszer megtanultuk. valamint az embertársainkkal. hogy engedjünk a finomanyagi szexualitásnak. hogy másokat kihasználjunk. azok látható fizikai cselekedetekké fajulhatnak el. hogy érzéki élvezetre törekszünk. felfedezzük a belső egyensúlyunkat. és konstruktívabb módon kell használnunk a szexuális energiánkat. És ez a javulás további hatással lesz a közösségeinkre. hogy 12 . tisztelet és profit utáni törekvés annak a jele.cselekedetektől távol tartjuk magunkat. hogy mindenkin uralkodni akarunk maguk körül. minden további nélkül megjavulnak a kapcsolataink az embertársainkkal. vagy úgy. még mélyebben megérthetjük a szexuális energia hatalmát. hogy nagyon nehéz lesz ellenállni ennek a csábításnak. hogyan uralkodhatunk rajta. akikkel naponta találkozunk. hatalom és személyes nyereség formájában. Valahányszor öntetszelgő módon a saját korlátlan élvezetünkre törekszünk. Megteremtenek egy lelki pajzsot. de még mindig arra törekszünk. önző nyereség megszerzésére használjuk az energiáinkat. és képtelenek vagyunk kifejezni az igazi szeretetet. hogy mindjárt a fizikai életet is bevégzi. az emberi szexualitás vagy épít. Miután a nőstény lerakta a száz meg száz petét. az országainkra. a tekintély. csodálat. ezt többnyire arra lehet visszavezetni. Ha nem tanuljuk meg helyesen vezetni és besorolni ezeket az energiákat. amely megvédi őket a finomanyagi szexualitás csábításától és veszélyétől. Ezekben a létformákban a szexuális aktus annyira tele van energiával. Ha a nagy vezetőkön erőt vesz a tekintélyre vágyakozás. Mostanság nincs harmónia a világban. Velük ellentétben az őszinte erős vezetők. Mivel ezek az egyének máris zavartak. lehet. őket a saját kiterjedésünknek tekintsük. hogy egy adott fajba tartozó csak egyetlen lehetőséget kap a végrehajtására. egyetlen párzás után meghal. végül az egész világra. milyen nagyszerűek és fontosak vagyunk. hogy szorosabb kapcsolatba kerüljünk az Istenséggel. Ezért ki kell szabadulnunk a kéjvágy karmaiból. hajlunk arra. Minden lelki hagyomány elismeri a szexualitás hatalmát. Mint láttuk. attól függően. A pillangó-hím pl. hogy magunkkal harmóniában éljünk. Mahátmá Gandhi. Ha tekintély. hogy uralkodjunk a környezetünkön. hogy nem uralkodunk kielégítően a szexuális energiánkon. A belső béke azt jelenti. Hogy ezt elérjük. hogy tartózkodhassanak a szexuális kicsapongástól. vagy rombol. hogyan irányítsuk. ugyanannak az energiának a helytelen használata sokakat arra indít. akkor csekély marad a valószínűsége annak. Ugyanakkor. ami egyenesen elvezet a szexuális energiák helyes uralása és alkalmazása témájához. A béke végső soron attól függ. hogy mi folyik a zárt ajtók mögött. Mivel ezt a magatartást a materialista társadalomban teljesen normálisnak tekintik. Sok esetben a szexuális aktus olyan jelentős. vagy meg akarjuk mutatni. mindenekelőtt a családtagjainkkal. Ők az önzetlenségre és alázatra alapozzák az erejüket. hogy milyen a tudat szintje. A tekintély. magunkban kell megtalálni a békét. pl. hogy megteremthetünk egy békés világot. Ha nem uralkodunk önző kívánságainkon. meghal ő is. hogy jobb lesz-e a kapcsolatunk a saját családunkban.

mint a kommunisták. akik borzadva látták. hogy mindenki javára. aki akkoriban többek között az Afrikai Egységszervezet (OAU) elnöke is volt. Záró kérdésük így hangzott: „Honnan tudhatjuk. Húst esznek. hogy már sok misszionárius jött Zambiába a vallás nevében. hogy elősegítsék a gondolkodásmód globális megváltoztatását. És mégis arról beszélnek. A hatalmon levők fölemelhetik a tudatot. ahogy beszélsz? Hogyan vehetjük biztosra. hogy megfelelően támogathassa a választóit. miközben a projektjeikkel egyenesen kihasználják őket. Aztán folytattam a magyarázatomat: „Önök láncdohányosok. És ezt az elutasító magatartás sugározzák ki az országukra. és azoknak. Sok marxista volt a közvetlen környezetében. mivel az egyik kezükkel a Bibliát nyújtották. amennyiben ezt mondtam: „Önök azt állítják. és kijelentettem. hogy engedjenek a gyengeségeiknek. Elég különös volt. förtelmes dolgokat vesznek magukhoz. Az eredmény messzemenőkig azon múlik. hogy a hatalmon levők mennyire képesek uralkodni a szexuális energiájukon. amelyben a szabályozatlan nemi élet aláássa a kapcsolatokat. Visszaélés a hatalommal Bár 15 évvel ezelőtt beszélgettem Kaunda elnökkel és a tanácsadóival. Vagy a pozitív irányban fejlődünk. és a saját példájukkal aláássák az országot. Senki lehet igazi gondviselő. vegetáriánus bankettet rendezett a tiszteletemre. mint az illegális drogkereskedelem. és a mohóság fékezi a vállalatok termelékenységét. de az Önök életmódjában tulajdonképpen minden gyengít. Néhányan vitába szálltak velem. Ez utóbbival elkerülhetetlenül hozzájárulunk az általános hanyatláshoz. elmondtam. Sajnálatos példa Amikor néhány évvel ezelőtt az egyetlen fekete vaisnava guru lettem. hogy a szavaim teljesen lenyűgözte az elnöküket. hogy én is ezt a játékot játszom. Erre a központi bizottság tagjai felvilágosítottak arról. hogy az igazi lelki kapcsolattal rendelkező vezetők sokkal nagyobb forradalmárok. Mélyebb lelki alapelvekről valamint társadalmi problémákról beszéltem velük. 13 . legalább a 70 %-uk közvetlenül felelős ezekért a problémákért. az én kíséretemmel együtt. kegyetlen tetteket hajtsanak végre. az ellenzék meg fogja Önöket támadni. Valahányszor nem uralkodnak eléggé az érzékeiken. arra ösztönzi. akik velem beszélgettek. Meghívta a központi bizottsága tagjait. hogy te úgy is cselekszel. Egy olyan világban. a vértfertősé tönkreteszi a családokat. Szeretkeznek majdnem mindennel. Féltek. egy magasabb szinten cselekedjenek. forradalomról és a tudat fölemeléséről beszélnek. Megmutattam nekik ezt az ellentmondást. de ugyanígy elérhetik ennek az ellenkezőjét is. vagy akár a CIA ügynöke vagyok. de tudtam azt is. képesek lemondani a közvetlen élvezeteikről. hogy az országuknak komoly problémájuk van a drogokkal. hogy látszólag nem voltak őszintén a tudatában a saját kétszínűségüknek. Zambia elnöke. méltatlanná tesz. a legtöbb emberből hiányzik az önuralom. és sok kárt okoztak. a téma még ma is aktuális.elvetendő. hogy a nép oldalán vagy?” Felismertem. Ezek a vezetők tényleg a nép elkötelezettjei. ugyanakkor a másikkal magukhoz ragadták az országot. sőt az egész bolygót. hogy aggódnak a polgáraikért. ami végső soron megsemmisítheti a kultúránkat. hogy ezek a tagok tényleg aggódtak. hogyan aggódnak a népért. ami mozog. Kaunda. javaslatokat adtam az olyan problémák megoldására.” Ebben az országban és sok másban már több nemzedék óta elfogadják az ilyen féktelen magatartást. vagy önző kívánságaink kielégítésére koncentrálunk. A pusztulásba vezetik!” Végül még egyszer kiemeltem az érzékek feletti uralom fontosságát. milyen az alternatív iskolák és farmok. ha nem fegyelmezett.

Cselekedeteik áldják meg az egész közösséget. akkor mások megkísérlik kihasználni a sebezhetőségüket. hogy a tudatot fölemeljék. Sok politikai vezető számtalan embert ölt meg. szabályozniuk a szexuális energiát. szervezeteket és végül egész társadalmakat elpusztít. Bizonyos értelemben ezek a vezetők a lelki szülei azoknak. hogy lelki kapcsolatuk legyen. és figyeljenek mindig a saját viselkedésükre. akik egyáltalán nem uralkodnak a szexuális energiájukon. amikor sok ember szenved szükséget. szellemi. főnökök vagy szülők. lányát. A felelős vezetők nem a szenvedélyeik rabszolgái. iskolákban. hogy törődjön a népével. mert megkapták a felhatalmazást ahhoz. munkahelyeken és otthon erkölcsös. Nem mindig tervezik be tudatosan. meg kell tanulniuk megnyilvánítani a lelki bölcsességet. ha ugyan nem lehetetlen életben maradni. érzelmi és lelki javán. mint mi – átélnek olyan szerencsétlenségeket. munkanélküliség. a politikai intézményekben. ha kihasználjuk azokat az embereket. hanem aki ismerte azt a művészetet is. Lelki gondozó szerepük elkerülhetetlenül meghozza mások bizalmát. A mai világi vagy lelki vezetők. A társadalom nem azt választotta meg királynak. tanítók. hogy súlyos következményekkel jár. mert azoknak. vezetni és oltalmazni. mert az érintett személyek nem tudják teljes mértékben megérteni a ható erőket. amelyek között nehéz. akár tönkre is teszik azokat. vezérigazgatók. lelki szervezetekben. kifejezett teljhatalmuk van szeretni. mint amennyire védelmezőként és mintaképként szolgálnak. politikusok. de ebben az összefüggésben sajnálatos árulás. és aki kapcsolatba tud kerülni a magasabb lelki birodalmak lényeivel. Ezek a problémák mindenkit érintenek. Hogy pozitív erőkké váljanak ezen a bolygón. betegség vagy egy szeretett lény halála. és lelki közösségekben uralkodnak. amely teljesen visszaél a szexuális energiával. mind a segítségnél. katonai hivatalnokok. Az elfajult állapotok. és mindenki kapcsolatban van vezetőkkel. embereket. Ha a vezetők – éppen úgy. le kell győzniük azt a vágyat. Mindenekelőtt a vezetőknek kell ezekben a helyzetekben ébernek lenni. Mindenkor. Különösen a lelki vezetés igényel nagy felelősséget. hogy sokan eldobták maguktól az életet. akik megajándékoztak a bizalmukkal. Akár papok. A vezetőknek. amelyek a városokba. amit a más emberek feletti hatalmuk magukkal hoz. Az igazságos királycsinálók és papok felügyelték a vezetőket. Mások pedig olyan nagy csalódásokat okoztak. ha minden vezető Isten képviselőjeként szolgál. akikkel törődnek. üzletekben. és a következmények komolyságát. hogy kihasználás esetén valakinek az anyját. nővérét. a romlott vezetés következményei. Valamilyen módon mindenki vezető. A más embereket kihasználó vezetők sokkal inkább hozzájárulnak a társadalom hanyatlásához. és irgalmat gyakoroljanak. de megtörténik. Felismerik-e. építő klímát kell teremteniük valamennyi érintett számára. és személyes haszonvágy nélkül dolgozik más emberek testi.különösen stressz-helyzetben. vezessenek minket egy magasabb szintre. hogy illő 14 . akik lelki értelemben törődnek másokkal. hogy másokon uralkodjanak. és kihasználják őket. vagy olyan körülményeket teremtett. feleségét vagy jegyesét sértik meg? Megértik-e milyen kárt okoznak saját maguknak és a családjuknak? Olyan életet élnek. és hatalmuk van. A vezetők helyes szerepe A vezetőknek a társadalmi rétegekben. mint a válás. A legjobb. főleg egy olyan korban. váratlanul jöhet a megszégyenülés. mind a segítség keresésénél. Fel kell ismernünk. Korábban a közösségek elvárták a vezetőiktől. aki csak jó harcos vagy politikus volt. és amelyeket sokan normálisnak tekintenek. és másokéra. nagy kárt okoznak az országaiknak és a szervezeteiknek. orvosok. a vezetőknek vállalniuk kell a felelősséget. mivel példát mutatnak. családokban. kormányokban. A szexuális visszaélés mindig elítélendő. mindenki másnál jobban kell uralkodniuk az érzékeiken.

és aggasztó. de nem fejlesztjük ki a belső erőt. heves. súlyos következményekkel járhatnak az olyan cselekedeteik. Mély hegeket hagynak. Akkor az első dolog. követelés és a másoktól való függés befolyásolhatják a vezető tudatát. a szex. akik az úgynevezett igazságaikhoz ragaszkodnak. amit ez az állás magával hoz. hogy ezt az ürességet kitöltsük. akkor biztosan soha nem fogunk kihasználó módon cselekedni. hogy jogunk van azt tenni a tulajdonunkkal. ami segíti a társadalom helyes fejlődését. Ha állandóan a környezetünk energiái bombáznak minket. amelyek sok esetben nemzedékeken át megmaradnak. és felvegyék a kapcsolatot a belső bölcsességgel. azt mondhatják. Családjainkban pl. amelyek becstelen módon másokat kihasználnak. Sok esetben az ilyen emberek soha nem élhetnek normális életet. Rendszeres pihenés és megújulás nélkül senki sem lehet vezető. „Én tudom az igazságot. akiket szerettek. Ma azonban csalókkal és megcsaltakkal vagyunk körülvéve. ez pedig számos. milyen sok ember szenved a szexuális visszaélés következményeitől. védelmet és vezetést azoknak az embereknek. A jelenlegi társadalomban hiányzik a lelki kultúra. az emberek hirdethetik a saját igazságukat. A birtoklás azt jelenti. azzal a nagy erőfeszítéssel. hogy akadályozzák a lelki fejlődést. Az egészséges. Mindenekelőtt a lelki tanácsadókként szolgálók adnak erőt. Ugyanakkor a hatékony határok felismertetik a lelki irányvonalak fontosságát. és mindenki az érzéki élvezet után rohan. hogy növekedjenek. minden miattuk történik. vagy még felnőtt korukban is az ágyba vizelnek. mert elárulták és bántalmazták őket azok. A határok fontossága Ha hatékony lelki vezetők akarunk lenni. A bölcs vezető óvatosan jár el. érzékfeletti kapcsolathoz vezet. a legjobb úton vannak ahhoz. hogy anarchia uralkodjon. nagyobb a hitük. ami az eszünkbe jut. hogy visszariadnak az érintéstől. Az ilyen vezetőknek jelentős mértékű pszichológiai térre van szükségük. hogy nincs igazság. katalizátornak vagy látomás hordozójának tekintjük. Sajnos ez csak ritkán fordul elő. De ez a tisztelet nem vezethet egészségtelen szélsőséghez. hogy segítőkészek lennének. építő határok elegendő teret adnak az embereknek. akik nem pihenik ki magukat. Ha egyszer ez megtörténik. hogy isteni energiákat küldjenek ki a gyerekeiknek. talán azt gondolják. hogy másokat kihasználjanak és bántalmazzanak. és sokszor ezzel indokolnak mindenféle kihasználást és visszaélést. nem sérti meg mások jogait. Képzeljék el egy gyerek mély sebeit. mindent viszonylagosnak tekintenek. Különben egy idő után a sürgős igények. Annyira félnek. lassanként elszívják az erőnket. koordinátornak. Ahelyett. A határok a vezetők számára is fontosak. de azt sem engedi. Sokan már nem is képesek az egészséges szexuális kapcsolatokra. De ha magunkat lelki gondozónak. hogy megőrizzék a hitelességüket és az egyensúlyukat. A lelki vezetők. nagy zavarrá válhatnak a saját hagyományuk számára. magányosak és üresek leszünk. akik segítséget kérnek. hogy azt tegyem. 15 . Azok. hozzá a félelmetes fájdalmat és csalódást. amit csak akarunk. akit a saját szülei elárultak.” Végső soron ez azt jelenti. és szolgálhassák Istent a maguk módján. amit akarok. és nem újítják meg állandóan a belső erőiket. a szülők dolga.viselkedésüket biztosítsák. hogy összhangban élhessen az isteni harmóniával. akikben bíztak. Mivel minden – nemcsak lelki – vezető Isten képviselőjeként szolgál. ha a lelki vezetők förtelmes tettekbe merülnek. és gazdag jutalmat érdemelnek. A vezetők sose tekintsék magukat a beosztottjaik tulajdonosainak. csak anarchia van. azt. hagyjátok. Ezzel szemben a helyesen cselekvő és kiegyensúlyozott lelki vezetők pozitívan járulhatnak hozzá a világhoz. tiszteletben kell tartanunk mások határait. könnyen kiélhetik ellenszenvvel teli kívánságaikat és azokat a hajlamaikat. hogy megújítsák az energiájukat. borzasztóan fáj felük. Bolygónkon ijesztő a vérfertőzések száma.

Az a fontos. Az élet anyagi aspektusai – dicsőség. magas beosztásra törekedni egy vállalatban. és több lehetőségünk van segíteni. hogy valaki jobban ragaszkodik a kis matracához és egy vizes korsóhoz. Erősebbnek és kitartóbbnak kell lennünk. Lehet. és azt gondoljuk. Milyen esetben belehelyezkedhetünk a másik helyzetébe. hogy szeressék. Kérdések és válaszok Kérdés: Ön számos utat írt le. hogyan. hogy tetszene nekünk. Ez a sötét hatalmak elleni háború ideje. és amelyeket a világnak vagy a megmentésére. amelyek bennünk és körülöttünk hatnak. hogyan lehet nemi életet élni. és úgy bánjunk másokkal. amit mi akarunk. és befolyásoljuk a környezetünket. Hogyan bontakoztathatjuk ki a tiszta szeretetet mások iránt? Válasz: Ez nem olyan nehéz. ahol tartósabbak és szilárdabbak a kapcsolataink – valódi kapcsolatok. és a körülményeket mások szemével látjuk. hogy azt keressük. Tulajdonképpen csak nagyon kevesen tudják. De szokás szerint arra hajlunk. hogyan használjuk őket. pénzügyi siker vagy szex – nem rosszak. de különösen a vezetőknek lelki fegyverekre van szüksége a túléléshez. Ha azért cselekszünk. Milyen szép mégis. hogy népszerűek legyünk és tiszteljenek. annak ellenére. hogy a mindennapi életben állandóan ki vannak téve a szexuális ingereknek. amelyek nagy szereteten alapulnak. üresnek érzik magukat. hogy a tudat pozitív módon változzon meg ezen a bolygón. Kérdés: Helyes köztisztségre. különösen azokkal szemben. akkor ez finomanyagi szexualitás. mint magunkat. mi vagyunk olyan különlegesek.Háború van Hogyan cselekedhetnek helyesen. mint a másik a palotáihoz és a villáihoz. akkor miért akarnának olyan sok emberrel szeretkezni? Ha mély szexuális kapcsolatunk van valakivel. Mindenkinek. hogy az érzékeinket kielégítsük. hogyan tapasztalhatja a valódi. hogy a mi kívánságaink teljesüljenek. megmutatják az erőket. őszinte szeretetet. vagy egy lelki kapcsolatban? Vagy ez finomanyagi szexualitás? Válasz: Ez az indítéktól függ. hogyan lehetnek a másikkal valódi kapcsolatban. De ha a sikerünket Isten szolgálatának szenteljük. ezen a bolygón az emberek többsége nem tudja. ha valaki a munkahelyén arra törekszik. mint arról más beszéltünk. akkor elégedettek vagyunk. ezek értéke attól függ. vagy a munkája tekintéllyel jár. ha azt kapnánk. vagy a megsemmisítésére használhatunk fel. megérdemeljük. Ha ilyen módon gyakrabban meg tudjuk változtatni az észlelés módját. Meg kell erősödnünk. Sajnos. alaposabban meg kell értenünk a kéjvágy és szeretet jelenségeit. 16 . Ne kövessenek el hibákat. és egy sor felszínes találkozással akarják elnyerni azt. nem keresünk izgalmat és változatosságot valaki másnál. amikor egy férfi és egy nő az igazi szeretetben találkozik! Hihetetlen csodát tehetnek. tanuljuk meg. akkor nagyobb a befolyásunk. és felmérhetjük. hogy szeressük a felebarátainkat. Minden lelki hagyomány azt tanítja nekünk. hogyan befolyásolnak minket a kéjvágy és a szexuális negatív kifejeződései. Erről szól ez a könyv. Ha tényleg tudnák. Ha elfelejtjük Istent. nagyon hasznos barométert kapunk a saját cselekvésünkhöz. hogyan lehetnek kiegyensúlyozottak a vezetők – vagy bárki közülünk? Hogy megválaszoljuk ezt a kérdést. akkor helytelen úton járunk. az szolgálat. A tudat fontos. ami nekik hiányzik. A következő fejezetek behatóan foglalkoznak ezekkel a témákkal. mint amilyennek talán látszik. Magunknak persze a legjobbat akarjuk. akik magasabb tudatra törekszenek. mert egyre több a negatív befolyás. De ha az Isten és emberiség iránti szeretetet juttatjuk kifejezésre. amit éppen kapunk. hogyan éljünk egy magasabb szinten. A szexuális energia helyes felhasználása nélkülözhetetlen ahhoz. ahogyan azt magunknak kívánjuk. De mert az emberek nem tudják. Nem helytelen. hogy mit kezdünk velük. vagy hogy megerősítsük az egónkat.

hogy bánják meg a bűneiket. amit elmondott. Sokszor pl. papokkal. nem fogják őket letartóztatni vagy megölni. hogy pénzhez jussanak. a saját önző céljaik érdekében. Utasították a híveiket. akiket vezetniük és megvilágosítaniuk kellett volna. Akkoriban sok tv-programban. ahova többször el szoktam menni. és prostituáltakhoz jártak. misztikusokkal és sámánokkal. úgyhogy már nevetséges lett. többször is beszéltem erről a témáról. Sokan kivették a pénzüket a bankból. mintha azt magukkal tudnák vinni. úgy értem. honoráriumot fizetnek a segítőiknek. 3-4 nappal az állítólagos világvége előtt a legnagyobb templomok. akkor nyugodtan bűnözhetnek. hogy közeledik a világ vége. adják át a vagyonukat az egyháznak. Ha a bűnözés sikerrel járt. hogy az ilyen vallási vezetők romlottsága leírhatatlan káoszt okozott azok számára. Még egy példa ugyanabból az országból: Pár évvel ezelőtt megjósolták a világ végét. papok és apácák is illegális módon. egyes bűnözők szövetségben vannak a miniszterekkel. és berúgtak. és a papok elhagyták az országot. Egy afrikai országban. és figyelmeztették a közösséget. A vallási vezetők sok pénzt gyűjtöttek. hogy annyit élvezzenek a halál előtt. amelyek részt vettek a családban. amennyit lehet. Így van ez? Válasz: Igen. Nyilvánvaló. bezárták az ajtóikat. Sokan egyáltalán nem akartak józanul szembenézni a világ végével. Mások eladták a házaikat. hogy a mai vezetők romlottságát a helytelen szexuális magatartás mellett a finomanyagi szexualitás befolyásának is lehet tulajdonítani. erkölcstelenül viselkednek. 17 . hogy tisztára mossák magukat a bűneiktől – úgysincs már szükségük a pénzre.Kérdés: Abból.

A „szeretet” fogalma a mindennapi kapcsolatainkban túl határozatlan jelentést kapott. Megmagyarázhatatlan okból úgy látszik. hogy valami mindig elromlik. mégsem vagyunk képesek megragadni. Különféle kapcsolatokkal próbálkoztunk. amelyben minden résztvevő arra törekszik. Meg akarjuk szerezni. Csak minden nagyobb tudatbefolyásoló igyekezet azon a kísérleten alapul. A szeretetben nem arról van szó. ami mindent működésbe hoz. és nézzük meg. Bár átmenetileg az anyagi megtestesülésben befed minket az anyagi energia. miközben megtanuljuk. ahogy csak lehet. Ez a kozmikus ragasztóanyag a szeretet. Sajnos nagyon is jól sikerül ez a kísérlet. örökké szeretnék – olyan szeretettel. A szex az egyik legnagyobb élvezetet szerzi nekünk. hogy a modern társadalom ezt elfelejtette. A világban hiányzik a szeretet A mai világban számtalan ember érzi úgy. soha nem vagyunk a megfelelő időben. hogy nagyvonalúbb legyen. A lelki mag nélküli társadalomból hiányzik a „kozmikus ragasztóanyag”. ha feltételek nélkül. és megpróbáljuk olyan gyakran élvezni. hogy a szeretet a születésjogunk. Ha csak magunkra gondolunk. Állandó keresésünk ellenére gyakran csalódást élünk át. Olyan ez. és végső soron a Legfelsőbb Úrral. felszínes tulajdonság felett. hogy a szeretet-tapasztalatunk időleges. fejezet Mi a szeretet? Mindenki szeretné. a belső természetünk isteni. Ez inkább az adás tapasztalata. akik lelkét kitölti a tudás és a boldogság. Ez a szeretetigény azért van. és kudarcot vallottunk. Ez nem szeretet. Mély vágyakozásuk ellenére el sem tudják képzelni. mert mi igazából örök. szerető lények vagyunk. mi a szeretet.2. és mindent megteszünk. Úgy látszik. hogy minket szexuálisan elcsábítson. az nem a szeretet kifejezése. de azt mégsem érjük el. ami összetart minket. hogy megkapjuk. De úgy tűnik. Ugyanakkor természetes. hogy megtaláljuk a boldogságot a gazdagságban. 18 . gyakran erőszakkal. mélyen magunkban mégis tudjuk. abban a reményben. De ha a szeretet élménye gyakran el is kerül minket. tudjuk. hogy megkaphatjuk. és néha valami egészen mást jelent. ha szeretnének. Elfelejtettük az élet lelki dimenzióját. amely elnéz a szeretet. és felfedezzük. mint a másik. pl. uralkodást és szükségletet. vagy arra a kísérletre korlátozódik. hogy még sose szerették igazán. örömteli tevékenység. hogyan legyünk kapcsolatban egymással. pusztán testi kapcsolatra. hogy kapjunk valamit. hogy valakitől megszerezzük a kielégülést. amit akarunk. hogy ez hogyan működik. vagy más. értelem. tekintélyben vagy hatalomban. mintha valaki egy nagyon csábító dolgot az orrunk elé tartana. Ez különösen abban a társadalomban fontos. hogy valamit kapjunk Az igazi szeretet nem törődik a személyes nyereséggel. amely szolgaságba dönti az emberi civilizációt. Pl. de mégis kitartóan hisszük. hogy valahol odakint ránk várakozik az igazi partner. és mi mindig a lelki birodalom boldog szeretetére törekszünk. mert rossz helyen keressük a válaszokat. Szeretnénk. Mint már megbeszéltük. hogy a szeretetet másokkal megosszuk. amelyben gyakran összetévesztik a szeretetet a szex-el. A probléma azért keletkezik. hanem inkább az érintettek közötti kapcsolat minőségével. velünk született igényünk. amit tapasztalhatunk. Vizsgáljuk meg előbb azt. A feltételek nélküli szeretet sosem azon a kísérleten alapul. ebben van az igazi beteljesülésünk. a megfelelő helyen. hogy mi nem a szeretet. csak mert vagyunk. Ezért valami mással pótoljuk. Menjünk valamivel mélyebbre.

mint az üzlet: „Te kielégítesz engem. és már említettük. hogy az emberek mindig hátsó szándékkal cselekszenek. Nem üzlet. Gyakran döntünk a biztos kapcsolatok mellett. vagy csökken. hogy a másik számláját kiegyenlítse. mintsem proaktív volt. Ebben a tudatállapotban állandóan valami olyat keresünk. – mert azt fejezi ki. Ha a szeretet csak szentimentális. amely a körülményektől függően fokozódik. Számukra a szeretet olyan érzés. Nehezen lehet ezt megérteni a mi „add-ide-nekem” társadalmunkban. aztán néhány hónap vagy év után meggondolják magukat. A szeretet nemcsak egy érzelem A legtöbben azt gondolják. amink van.” amikor tulajdonképpen úgy értik. mint amit kinyithatunk és elzárhatunk. Nem tartja értékesnek. „Szexeljünk. mert valami mélyebben alapul. Az igazi szeretet őszintén törődik a másik javával. és nem létezhet külön a forrásától. Ha a kezdeti szerelem elmúlt. hogy valaki más cselekedetei néha zavarnak. hogy egy másik kapcsolatot keressünk. hogy szexuálisan közeledjen hozzá. ami fokozza a jó közérzetüket. ahelyett. amikor őszintén szeretünk. megmutassuk a vonzalmunkat és az odaadásunkat anélkül. A férfi és nő leteszik a házassági fogadalmat. amely abból indul ki. érdekli a filozófia. mindig arra fogunk sóvárogni. Nagyon sok embernek esik nehezére. akkor visszavonulnak. amit akarnak. akkor minden alkalommal lelkesen szolgáljuk őket. az igazi szeretet akkor kitart. hogy mások mit mondanak. Az igazi szeretet isteni. és mit tesznek. Ennek az a következménye.” a tudata valójában a testi kéjvágyak szolgai tárgya. vagy magát. A szeretetnek semmi köze a kihasználáshoz. amit a másik személytől kaphatunk. A reaktív emberek mindent a saját élvezetükkel kapcsolatban látnak. mint egy vízcsapot. Nem 19 . Lehet. És ténylegesen egyre több a világon a vérfertőzés. A szeretet egy ige: megmutatjuk az empatikus képességünket.manapság számos reklám éleszti fel az emberek szexuális vágyait. csalódottan fedezik fel. hogy a kapcsolatunk inkább re-. hogy értelmes kapcsolatokat alakítson ki másokkal. Ha igazán törődünk a férjünkkel. akkor szeretnénk érte tenni valamit. gyerekünkkel vagy barátunkkal. ami mi vagyunk. Ha valakit szeretünk. veszi magának a szabadságot. A szeretetben nemcsak szexről van szó. nem elszámolási rendszer. hogy megismerje a másikat. Végül is az igazi szeretetnek semmi köze ahhoz. és nem függ a külső befolyásoktól. védekezik és szaporodik. Az emberek gyakran mondják. hogy több árut adjanak el. és én kielégítelek téged. ami rajtunk kívül van. a szeretet egy érzelem. Ezt gyakran nem értjük a társadalmunkban. csak azért. Mivel nem jut túl a „testi játékon. hogy a szex szeretet. hogy tegyünk valamit a szeretteinkért. pl. De az igazi szeretet nem kötődik egy érzéshez. Egy proaktív személy tiszta elgondolásokra alapozza az elveit. és amikor nem kapják meg. akkor minden véleménykülönbség hirtelen az ellenségünkké teheti a szeretetünk tárgyát. megosztunk. A szeretet nem olyan. értékelünk. feleségünkkel. sajnos nagyon is hamar készek vagyunk arra. akkor még a vérfertőzés is elfogadható lesz.” De amint zavarok lépnek fel az elszámolásunkban. És ha valakinek egyszer szolgálatot tettünk. és amit meg tudunk osztani. mint az érzések. Istentől. „Szeretkezzünk. mert az apa szereti a lányát. amelyben az egyik személytől megkövetelik. hogy ugyanakkor valamit elvárnánk érte. amelyek úgy működnek.” Ha azt hisszük. hogy támogathattuk. Bennünk alapul – nem másokban. Valahányszor nehézségek merülnek fel. magunkból merítenénk. De a szeretetnek semmi közel ahhoz a szexuális kielégüléshez. hogy a szeretet igazi forrásából. hogy milyen sok áldozat félelmetes sebeket hordoz magával – néha egy egész életen át. segítünk és adunk. boldognak tartjuk magunkat. még lelkesebbek leszünk. Másrészt viszont egyáltalán nem törődünk magunkkal. hogy az ember a külsőségekkel törődik. míg a reaktív önző módon csak magára gondol. eszik. alszik.

de nem becsülték eléggé. mert szemléltetik. hogy mi történik. Bár sokan inkább boldogok akarnak lenni. Szerető kapcsolatban az élet minden nehézsége kihívás lesz. hogy elkötelezték magukat a lelki életmód mellett. Annak ellenére. hogy jól érezzük magunkat. Ha csak egy kicsit megvizsgáljuk az életünket. de mások. Talán azért jelentkeznek ezek a kétségek. A dicsőséget. mint lelki harcosoknak. hogy a szeretet. Végső soron boldogtalanságra vannak ítélve. Nekünk. Ha valakit befogadtunk a szívünkbe. milyen nagy szükség van a mélyebb kommunikációra. csalódást okoztak. Az önző örömökre való törekvés a modern nyugati kultúra egyik fő jellemzője. Ha a helyzet urai vagyunk. de okozhat nagy szenvedést is. mert a partnerünk nem a szeretet szellemében fogadta a szavainkat és a cselekedeteinket. A féltékenységnek és az irigységnek semmi köze a szeretethez De az emberek gyakran még lelki körökben sem értik. és a másik személy érdekében cselekedjünk. hogy még szeretetteljesebb legyen. hogyan szeressék egymást. vagy ki akartunk építeni egy szerető kapcsolatot. ami valahogy nem jött össze. bizalmatlanul azt gondoljuk: „Mit akarsz ezzel mondani?” Sok ember makacsul kitart az elutasító magatartásban. Az igazi szeretet tényleg sok boldogsággal ajándékozhat meg minket. amellyel az Urat dicsőíthetjük. a leghatalmasabb gyógyító erő tesz minket ilyen támadhatóvá a szenvedéssel szemben. Amikor azon vagyunk. az egyes tagok még mindig érezhetnek a társaik iránt irigységet és féltékenységet. akkor nem kell elismernünk. pénzt és az anyagi kényelmet tisztelő emberek az élet időleges jelenségeihez ragaszkodnak. és azt a készséget tükrözi. Gyakran átvisszünk a szorongásainkat és a fóbiáinkat a partnerünkre és a környezetre. fejlődik a lelki életben. Ez az első pillantásra naivnak tűnhet. vagy uralkodjunk a környezetünkön. vagy mert bizonytalannak érezzük magunkat. Még ha dicsérnek is. mert hiányzik az erős hit. és Neki szolgálhatunk. hogy szolgáljunk. képtelen örülni ennek. Ehelyett féltékenyek és közönségesek lesznek. Egy ilyen állapotban egyáltalán nem befolyásol az alapvetően negatív tartás. az anyagi tudat foglyai. észre fogjuk venni. A szeretet nem mindig kellemes Mivel a szeretetet nem a mi kellemes érzéseink határozzák meg. Talán megpróbáltunk adni. hogy fokozzuk a saját élvezetünket. 20 . hogy a hitünket és a szeretetünket megosszuk másokkal. hogy a legnagyobb szenvedés kizárólag olyan személyekkel való kapcsolatból származik. elfordulunk magunktól. ez a hozzáállás a saját érzékek kielégítésének vágyán alapul. Mindenki képes annyira megerősödni a szeretetben.arra törekszünk. a szeretet jelentős alkotórésze szenvedés lehet. amikor nagyon megbántották. megcsalták. De igazából ez a viselkedés az Úrba vetett szilárd hitet. akkor mindenütt jól érezzük magunkat. Inkább egyaránt hálásak leszünk a negatív kommentárokért és a dicséretért. Azért hiányzik a szeretet. az a célunk. akkor csak vonakodva alkalmazkodunk a partnerünkhöz. elhanyagolták és elhagyták? Ugyanakkor a legnagyobb boldogságunk és a másokkal való kapcsolatokból származik. Ez nagyszerű alkalmat ad arra. Kinek nem jut eszébe. Amikor egy kapcsolatban kétségek merülnek fel. De ha valami nem a terveink szerint alakul. hogy a környezetében minden csak ahhoz segítse. és ki akarják küszöbölni a kapcsolataikból a szenvedést. hogy többé ne zavarjon semmi. akkor a nehéz idők csodaszépek. akiket szeretünk. hogy felmásszunk a csúcsra. Veszteségre és csalódásra kárhoztatják magukat. hogy olyan szeretetteljesek legyünk. Ellentmondás. mindegy. hogy a probléma a saját tudatunkban van. mert minden időleges elmúlik. és talán a durva szavakat is szeretettel értelmezzük. Valaki pl. Ez a valódi lelki harcos kedélyállapota.

amely messze túl van ezen az anyagi világon. mert mindennek az Úr a forrása és a kincstára. de igazából nincs másuk. aki az élet nehézségei közepette a drogoknál keresi a megszokott vigaszt. Nagyon függünk az érzékeinktől és az alacsonyabb természettől. A forró szeretet nem létezhet a Legfelsőbb Úrtól függetlenül. hogy értékes gyémántjaik vannak. a mindennapi életünkben. bár nincsenek kapcsolatban Istennel. amíg haladunk a lelki úton. hogy megszabaduljunk az önző késztetéstől. A másik növekedése nem meggyengít. A szeretet forrása Mivel láttuk. hogy mi szerető lények. hogy nem vagyunk a természetes helyzetünkben. azt gondolhatják. A megoldatlan kételyek ismét előhozzák a korábbi megszokásokat a testben és a szellemben. szilárd meggyőződést igényel. egészen természetes. Persze hogy vannak kételyek. Azt tanítják. Véső soron minden nagy lelki hagyomány megerősíti. amikor felmerül. hogy valaha is feltennénk a kérdéseket. A valódi spiritualisták viszont tele vannak szeretettel. ezt természetesen megosztják másokkal. hogy ne veszítsük el az egyensúlyt. Azért akarjuk. Ez azonban nem azt jelenti. mert a fizikai testnek és az anyagi kölcsönhatásoknak mindig végük van. így oldjuk meg a problémákat.” Ahhoz. A lelki élet intenzív. mert hiányzik a fontos lelki kapcsolat. hogy valami vigaszt találjunk. hanem erősít minket. hogy félrevezessenek minket. hogy a negatív befolyásoknak lehetőséget adna arra. hogy szeretnek. és végül elérjük azt a szintet. A kitartó kétkedés mindig árt a lelki fejlődésnek. és olyan őszintén. és annak védelmével. mert ők Isten saját energiájának a csatornái. akik számára a szeretet a lélek kifejezése. szerencsétlenséget kívánunk a másiknak. Akik azt hiszik. amelyeket a lelki élet tart számunkra készen. Az ember úgy viselkedik. hogy örökké szeressenek. Ha szeretetteljesebbek leszünk. A legtöbb ember tényleg függő. amit a lelki életünk értékével kapcsolatban érezhetünk. és segítenek nekik. Ezért fontos. Őszinte tudakozódásunk eltörölheti a kétségeket. és honnan jön. hogy a korábbi mechanizmusoknál keressük a kiutat. amelyek már hosszabb ideje az állandó kísérőink. hogy mielőbb kiküszöböljük a kételyeinket. Meg fognak támadni az anyagi illúziók. anélkül. nagyon kell ügyelnünk arra. hogy sokkal több szeretetet tapasztalhatunk. de idegenek vagyunk ebben az anyagi világban. Nincs semmijük. és arra törekszünk. mint üvegcserepek. erős hitet. hogy másoknak szolgáljunk. Ilyen körülmények között dolgoznunk kell magunkon. még szabotálhatunk is egy lehetséges ellenfelet.kénytelenek vagyunk ezt gondolni: „Én csak akkor nyerek. ahogyan lehetséges. egyszerűen elfogadjuk a lelki tanításokat anélkül. minden kérdést azonnal tegyünk fel. ha te kudarcot vallasz. ne essünk vissza a régi megszokásokba. akkor nem vagyunk alkalmasak azokra az áldásokra. amelyen mások eredményei boldoggá és lelkesültté tesznek. hogy így leszünk sikeresek. Mivel isteni szeretetet sugároznak ki. hogy haladjunk. nyugtalanná tesz a másik sikere. A szeretet eredetét csak egy olyan helyen találjuk meg. hogy vak követők legyünk. mint szokás szerint. mint egy drogfüggő. Ha elapad a hitünk és az erőnk. hogy kapcsolatba kerüljenek ezzel a szeretettel. mi a szeretet. földi helyzet nem tölt ki minket. nézzük meg most közelebbről. mint a kétely A szeretetnek felül kell emelkednie minden kétségen. És hogy elkerüljük a makacsul kitartó kétségeket. Abban a hitben. hogy valahányszor elszomorít. Ez az időleges. Örök szerelem utáni vágyódásunk a jel. akkor lassanként belépünk az Istenszeretet 21 . vagy irigykedünk rá. Nekünk azonban szem előtt kell tartanunk. hogy mi nem szeretet. mert halhatatlan lelki lények vagyunk. meggyengítik a kapcsolatunkat a lelki vezetéssel. Miközben lelkileg fejlődünk. A szeretet erősebb.

hogy eljussanak a lelki megvalósítás legmagasabb szintjére. hogy túllépjünk a testi kapcsolatokon. valamint teljesen kitölt. A feltételek nélküli szeretet csak ez: feltételek nélküli. szat-csit-ánanda-vigraha. Kevés alkalmunk van arra. fel kell hagynunk azzal. külső energiájának a része. hogy még az Istenhez való hozzáállásunkat is befolyásolja. indokolatlan szeretet minden anyagi felett áll. amely a test és az elme fölött van. Mindenekelőtt ezt a kérdést tették fel: „Mi az emberek számára a legnemesebb cselekvés?” A jógik nagyon szerették volna felfedezni a legalkalmasabb eljárást. Ahhoz. Ezzel szemben a feltételek nélküli szeretet alapján akkor is megteszünk valamit. Ha másokat igazán szeretünk. Szanszkritul ezt úgy mondják. Az anya pl.birodalmába. amelyeket korábban reméltünk. Ezzel szemben a tiszta. Természetes kifejezőereje mentes a testi elhatárolásoktól. Sok „jó” ember csak azért cselekszik helyesen. és nincsenek közvetlen kapcsolatban az Isteniség mélyebb aspektusaival. A feltételek nélküli szeretet lelki A feltételek nélküli szeretet az anyagi ügyek fölött áll. belső energiáival. Hajlunk arra. Másrészt. ha valakiről nem tudunk eleget. Ha jól ismerjük a szeretett személyt. betegség. hogy megkapja az elismerést és a dicséretet. etikus és morális legyen. egyenes. a meghatározatlan csodálat érzése. ami nehézségeket okozhat nekünk abban. A Srimad Bhágavatam. fel kell adnunk az érzékek kielégítésére irányuló vágyainkat. ezért egyáltalán nem érdekel minket az Úr önzetlen. és nem hagyja abba. hogy adott visszahatást kívánjunk. ha azért nekünk szemrehányásokat tesznek. megszilárdítani a szeretetünket. és végül összeköthet minket Isten erősebb. hogy megtapasztaljuk ezt a szeretetet. hogy jó. Minél többet tudunk azokról. Ez a szeretet egyáltalán nem törekszik arra. áthatja a teljes tudás. hogy megértsük a lelki szeretet valódi jelentőségét. indokolatlan és feltételek nélküli szolgálata. öregség és halál. és a lélek természetével áll kapcsolatban. ha haragszik. még akkor sem. egyre jobban becsüljük. Ha egyszer kialakítottuk a mély lelki kapcsolatot. Indiában. aki a személyes kívánságainkat teljesíti. ami Ő. és amit akar tőlünk. sokkal többet kapunk érte. ami azt jelenti. annál jobban el tudjuk mélyíteni. hogy az Urat olyan valakinek tekintsük. hogy több évig is együtt maradjanak. ha általában jó érzéseink vannak az illetővel kapcsolatban. de sohasem találhattunk meg az anyagi életben. az ismeret hiánya nehézségeket okozhat. akiket szeretünk. amit tesz. tudja. amilyenek a születés. hogy valamikor nagyon régen a jógik és a különböző iskolák misztikusai találkoztak a Naimisa erdőben. ha 22 . hogyan szolgálhatjuk a legjobban. hogy a lélek örökké elmerül a szeretet elragadtatottságában. Az igazi szeretet adott jelek és tulajdonságok tudatán alapul. indokolatlan és szakadatlan. Az anya mégis hívja a gyerekét. Ugyanígy Istent sem szerethetjük. átitatja a boldogság. nem törődik azzal. Felfedezzük a végtelen szeretetet. A szeretetnek ez a megközelítése annyira eluralkodik. Abban a birodalomban létezik. amikor vacsoraidő van. E tulajdonságok hiányában a szeretet elméleti. vagy a másikat ne a saját kiterjedésünknek tekintsük. általános lesz. nincs megfelelő megértés ahhoz. A legtöbb. Nem érezhetünk mély szeretetet valaki iránt. amely az időtől és a körülményektől függetlenül. akit nem ismerünk. amit kifejezhetünk. A fizikai világot alkotó elemek Isten külön. hogy a gyerekének szüksége van a táplálékra. ha nem értékeljük azt. mert tudja. Mély szeretet nem lehetséges tudás és becsülés nélkül. hogy a gyereke szívesen játszik. hogy hatékonyan kommunikáljunk és cselekedjünk. egy nagyon régi indiai szentírás elmondja. és tudjuk. Készek voltak arra. akkor fokozatosan megtapasztaljuk azokat az örömöket. A bölcsek találkozója Elgépiesedett társadalmunkban a szentimentális szeretet Hollywood-ábrázolása uralkodik.

hallásnak és érzésnek. és egyszer csak találkozott a jógikkal. nem is volt különleges célja. Bár különböző hagyományokból jöttek. amelyeket elvégzünk. mint szolgálat megértése. Bár a szeretet fölötte áll a látásnak. Vándorolt a világban. Ha a szeretetünk feltételek nélküli. mint a másik. az „én igényeim”. hogy önzetlenül szolgáljuk azt. Ha nem mutatjuk meg a szeretetünket dinamikus cselekvéssel. akkor azt fogjuk felajánlani. nem valódi. A találkozó közepén megjelent az Úr egy szokatlanul tiszta bhaktája. szeretnénk törődni vele. és gondolatban annyira elmélyült Istenben. Bár a vallások felszínesen szemlélve sok tekintetben különböznek. ami messze meghalad minden külsőséget. akkor egyen a másik is. Amikor valakit szeretünk. egy darab kenyeret vagy egy pohár vizet ajánlunk fel. hogy az egyik tanítás jobb. hogy elvégezzenek minden szertartást és gyakorlatot. amit az iránt érzünk. készek voltak arra. Minden nagy világvallás alapja a szeretet. akit szeretünk. annál inkább Isten kerül az első helyre. cselekedetekkel is kifejezzük. akik elhatározták. Nem azért jelent meg a találkozón. egy pontban azonban egyetértenek: az igazi vallás Isten szolgálatát jelenti. szenvedéstől vagy csalódástól. hogyan szeressük és szolgáljuk Istent. mint ahogyan akkor tennénk. akkor nem olyan tapasztalatot keresünk. szolgálatáról és szeretetéről beszélt. Az előadó és a hallgatók komolysága minden lelki találkozásnál nagyon fontos. hogy az önmegismerés valódi alapja a szeretet és szolgálat. az „én kívánságaim”. Szúta. ha önző módon az érzékeinket akarnánk kielégíteni. amit teszünk. az „én testem” elképzelésein alapul. amíg el nem jutnak a kielégítő végkövetkeztetésre. akkor valami nincs rendben. hogyan oszthatjuk meg a szeretetünket indokolatlan és szakadatlan szolgálatban. mint a szertartások. Ha valaki szerelmet vall. Nem mutatnak emelkedett odaadásra az ilyen imák. mert ez az „én”. Továbbá kijelentette. hogy a spiritualitás nem mások ellen irányuló hit vagy dogma. Ez a szeretet elméleti. hogy valakire nagy benyomást gyakoroljon. ami nekünk jó. zsidó. Végül az derült ki ezen a találkozón. Mondhatja 23 . annál többet tudunk kifejezésre juttatni úgy. Azzal fejezzük ki a szeretetünket. Ha csak egy banánunk van. ami segíthet nekik abban. hogy megismerik az igazságot. hogy őt sok ember őrültnek tartotta. A keresők nagyon komolyan vették a találkozót. hogy ez a különös személy egy rendkívül emelkedett lény. hogy mélyebb kapcsolatba kerüljünk Istennel. teljesen önzetlen volt. hogy szabadítson meg a félelemérzettől. Nem viselt ruhát. Ha egy férfi szereti a feleségét és a gyerekeit. mohamedán. Minél mélyebb a szeretet. buddhista vagy hindu – ez nem különösen jelentős. velük tölti az idejét. hogy az igazságot felfedezzék. mindegyiküknek az volt a célja. nem is állította azt. akit szeretünk. Külseje ellenére az összegyűlt bölcsek megértették. Végső soron nem a szeretett személy szolgálatára irányulnak. hogy megismerje a legnagyobb lelki igazságokat. Ez a szokatlan lény. hogy megmutassa nekünk. éppolyan kevéssé. de nem kész arra. Ha van egyáltalán valami ennivalónk. hogy azt. Minden külsőséges szokás mögött ott van ez a tény: minden vallási út azért keletkezett. az nem is nagy szeretet. és törődik a szükségleteikkel. Bárhogyan nevezzük magunkat – keresztény. és készek vagyunk mindenféle kellemetlenséget vállalni a szolgálatában. Az önző cselekvés nem engedi. Inkább azt kell megtanulnunk. nem azért imádkozunk. A vándorló bölcs nem hirdetett időleges nézeteket. mindent megtanuljanak.szükséges. Ha feltételek nélkül szeretjük Istent. A szeretet indokolatlan szolgálat A szeretet sokkal több. Szúta Goszvámi. Ha kevés tulajdonunk van. Ehelyett Isten megismeréséről. mint jól csengő szavak. megosztjuk azt. Minél többet adunk. amink van. hogy az illetőt szolgálja. Őt már nem érdekelte az anyagi világ. csak a viselkedésünk által lesz hitelessé. ezeket mind be lehet vonni az önzetlen szolgálatba. nem voltak hátsó szándékai. ezt nemcsak mondja. arra vágyódunk.

bosszúsak és csalódottak legyünk. Nagyon gondosan kell alakítanunk a cselekvésünket és a gondolkodásunkat. ami azt jelenti. hogy jól érezzük magunkat. hogy törődünk másokkal. ami akadály a lelki életben. akik nem bíznak másokban? Mert a bizalmatlanság energiája ismét visszajön az emberektől. ha csak ahhoz ragaszkodunk. feltételek nélküli szeretettel szolgálunk. Továbbra is alázatosak vagyunk. hogy akkor is szívesen szolgáljunk. kellemesebbé tesszük az életüket. teljes szívből megyünk oda ahhoz. teszünk-e ismeretlenül szívességet valakinek. hogy jól érezzük magukat. ha úgy segítünk másoknak. amelyek meghozzák a megfelelő eredményeket. Szolgálni természetes. akkor valahányszor. hogy megkapjunk egy bizonyos visszahatást. ki küldte.” Ha magunkat a szeretett személy szolgájának tekintjük. Transzcendentálisnak lenni Ha valakit őszintén. vagy azért tűrjük mások helytelen tetteit. átadjuk magunkat Isten akaratának. eljut egészen addig a pontig. Az önzetlen és indokolatlan szolgálat próbatételét csak akkor álljuk ki. Ez az állhatatos viselkedés vezet el minket a transzcendenciához. Csak keressük az utakat. Háttérbe állítjuk a saját szükségleteinket. Ezzel azt jelezzük. Miért kap olyan sok ember mindig segítséget és törődést? Adnak. akik szeretik egymást. hogy szereti a férjét és a gyerekét. akit szeretünk. Egyszerűen boldogok vagyunk abban a tudatban. Sokszor mondunk ki szerető szavakat. megerősítést akarunk kapni. A feltételek nélküli szeretet azonban messze túl van a személyes elégedettségen. ha nem kapjuk meg a kívánt eredményt? Ha a szeretetet és az érzékek kielégítése közé egyenlőségjelet teszünk. hogyan szolgálhatnánk még tapintatosabban. Általában az ajándékkal együtt elküldünk egy üdvözlő kártyát is.egy nő. te sem tedd embertársadnak. hogy megjutalmazzanak. ha hiányzik a viszonzás vagy az elismerés. nehogy megharagudjanak ránk. Ne hazudjuk azért. hogy teljes lelkesedéssel szolgáljunk. feltételek nélküli szeretet. „mi esik le nekem ebből?” Ha a szeretet abból állna. Szentimentálisak vagyunk. hogy azért nem várunk dicséretet. azt akarjuk. Közömbösek maradunk a dicsérettel és a gánccsal szemben. és ezért kapnak valami jót. Ez az igazi. Ez a viselkedés nem tükröz sem szeretetet. hogy csak szentimentálisak legyünk. az indítékaink gyakran mégsem tiszták. bár a szeretetnek éppen az ellentétét érezzük. nem gondolunk titokban arra. Ez az érzéki élvezet egy formája. hogy tudják. akkor nyitottan. hogy dühösek. érthető módon a szolgálaton keresztül akarják kifejezésre juttatni. hogy nekik mi kellemes. Miért nem bízik senki azokban. úgy bánnak velünk ők is. hogy minket szeressenek. mert a gondolataink és a tetteink energiákat szabadítanak fel. kerül. Vizsgáljuk meg magunkat. ahogyan mi bánunk másokkal. minden áron megőrizzük a nyugalmunkat. Bár megkíséreljük. Ezért van ez az aranyszabály: „Amit nem kívánsz magadnak. mint azt magunknak tennénk. előbb-utóbb minden visszajön hozzánk. hogy elismerést várunk a nagyvonalúságunkért. akivel szívesen törődünk. és nem hagyja. de ha nem eteti meg a gyereket. sem szolgálatot. akkor a szeretetünk spontán kifejezésével törekszünk őt elégedetté tenni. Ez nyilvánvalóan nem önzetlen és indokolatlan magatartás. amikor nem elégültünk ki. akkor jogosan kételkedhetünk az őszinteségében. ahol a szeretett személy érdekében nagy kellemetlenségeknek tesszük ki magunkat. és azok. 24 . kitesszük magunkat annak a veszélynek. azt akarjuk. Mindig szolgálunk valakit vagy valamit. mert őket jobban szeretjük. Ha a szeretetünk valódi. akkor mi történne. Az igazi szeretet nem azon a kívánságon alapul. Meg kell tanulnunk. amibe kerül. Emlékezzünk arra. egyszerűen elismerést. ami kell. és nem támogatja a férjét. mert leginkább arra gondolnak. A szeretet alapján nem megyünk bele mások bírálatába és haragjába. hogy helyesen cselekedtünk. hogy elismerjenek és becsüljenek minket. mentálisan. De a legtöbben azért kötik össze a szeretetet feltételekkel. és megtesszük azt. mert öndicséreten alapul.

hogy mindenkit szolgálnak. A látszat ellenére. és valahányszor kifejezzük önzetlenségünket. amelyeket egy napon meg fogunk tapasztalni. hogy a szeretett személy elégedettségéért a saját kívánságunkról lemondunk. A mindennapi életben az egymás közti kapcsolatokon gyakoroljuk az isteni kapcsolatokat. Hogy az Istenszeretet megtapasztaljuk. Bár segíteni szeretnénk másoknak. mert bárhova is megyünk. hogy megkapjuk azt. hogy fölemeljük magunk körül az energiakört. Ilyen helyzetekben az Úr. Ha őszinte szeretet indít arra. akkor sem szűnünk meg másokat szeretni. hogy tiszta. Kérdések és válaszok Kérdés: Említette. azt hisszük. attól függően. mivel még az Istennel való kapcsolatunkkal is visszaélünk. A rendkívül lelki emberek tényleg nemcsak a saját értelmükre vagy eszükre támaszkodnak. ha a meglátásunk világos marad. hogy a világvallások lényegében azonosak. mi a legjobb másoknak. Akkor leszünk transzcendentálisak. válaszolhat a vágyakozásunkra. ami meghaladja a saját korlátjaikat. nincs elég szeretetünk az adáshoz. tudást és megismerést hoz létre. Ez ránk is érvényes. mint az érzékeink. A lelki világ legmagasabb szintje az örök lelki romantika és az önzetlen szerelmes kapcsolatok területe. mert az indítékok önzetlenek. hogy a különbségek egyáltalán nem fontosak? Válasz: Természetesen vannak fontos különbségek. Isten szeretetére csak az jogosít fel minket. Éppen ellenkezőleg. itt és most. akkor még több szeretet fog kitölteni minket. Ha készek vagyunk a valódi szeretetre. ha néha érdesen viselkedünk. vagy kemény szavakat kell mondanunk. az igazi spiritualitás azt jelenti. Hogy a tiszta szeretet birodalmába beléphessünk. aki a szívünkben lakik. Felismerték. De a szektásság nagyon veszélyes. mindig arra kell törekednünk. egyre többet tudunk megtapasztalni a szeretet örök. Isten csak egy adott csoporton keresztül adja a szeretetét.pszichikailag vagy fizikailag. hogy valakivel fenntartjuk a kapcsolatot. Mély. hogy a rendszer mennyire fejlett. ha az 25 . mérhetetlen dimenzióiból. isteniséget és szeretetet sugárzunk. örülnünk kell annak. A mindennapi élet egy iskola A Srimad Bhágavatamban leírt összejövetelen a bölcsek és a jógik Szúta Goszvámi kegyéből megértették. Ha gyakoroljuk a környezetünk javítását. Ezért van az. A szeretet nem mindig jelenti azt. csak a szolgálatunk által lép előtérbe az igazi személyiségünk. Azt jelenti ez. amikor fogékonyak leszünk Isten segítségére. Ezekkel a tapasztalatokkal tanuljuk meg szeretni és szolgálni a Legfelsőbbet. Nem akarunk az utunkban olyan akadályokat. amit akarunk. Ekkor nem veszítjük el a személyiségünket. A szektás emberek azt állítják. De az ilyen cselekedetek szelídek a szívnek. A karma törvénye szerint azt mindig kapjuk vissza. hogy csodák történnek. és kiálljuk a mindennapos próbatételeket. hogy a szeretet Isten indokolatlan szolgálatán alapul. felhatalmaz minket. tiszta elkötelezettségük határtalan szeretetet. Néha el kell mennünk. Tehát minél több szeretetet adunk. hogy a szokásos képességeinken túl szolgáljunk. Ez a felhatalmazás témájához vezet. Ezért olyan fontos együtt lenni azokra. önzetlen szolgákká váljunk. amit másoknak adunk. hogy önzetlenül cselekedjünk. Fölemelkedünk. hogy többé nem társulunk velük. mindig az legyen a prioritásunk. annál többet tapasztalhatunk. Mint lelki harcosoknak. vagy szeretetreméltók és aranyosak vagyunk. milyen jól készülünk fel a Legfelsőbb Úrral való közösségre. akik komolyan veszik a lelki életet. vagy mások. Kölcsönös kapcsolataink minősége mutatja. az anyagi világban kell elkezdenünk. vagy akár úgy döntünk. Ez felszínes és tiszta önzés. gyorsan haladunk előre. ha kitartóak vagyunk a lelki gyakorlatban. ha túltesszük magunkat a materialista cselekvésen és a mindennapos középszerűség szintjén.

Ilyeneket lehetne hallani: „Várj csak! Hol vannak az adventisták? Mások számára nincs időm!” Vagy. mindig másképpen. hindu vagy más vallás rendszer tagjai vagyunk? Sok pap. hogy milyen őszinték vagyunk. A választás rajtunk múlik. hogyan megy a sorunk. ez okozza a különbséget ezen a bolygón. „Hol vannak a szunniták? Ők Isten igazi gyermekei. hogy az egyik autópályán elérjük a célunkat. míg Jézus és Isten más fiai és lányai soha nem tértek le. Megpróbáltak minden családtagnak segíteni. A anyagi világ Isten eredeti birodalmának torz tükörképe. Mikor lenne ilyen körülmények között valaha is alkalom. miért van olyan sok különféle vallás.episzkopális egyházhoz tartozunk. hogy az Urat dicsőítsék. Ha a gyerekek a tanítást nem értik. A lelki életben nem számítanak azok a megjelölések. és Neki szolgáljanak? Ha Jézus ma köztünk lenne. akik magasabb tudatszinten vannak. Végül is nem játszik szerepet. akik letértünk az útról. Mivel ezek a találkozások olyan szépek voltak. Ez azt jelenti. hogy csak egy módon fejezheti ki. Ha már nekünk embereknek is olyan sok fiunk és lányunk lehet. Isten szeretete annyira korlátozott. Biztosan sok pénzváltót kikergetne a mai templomokból. abban a hitben. hogy melyik autóban utazunk. Hasonló módon cselekszik Isten. Csak az a fontos. Ha a szektásság olyan fontos lenne. Jézuson kívül. hogy lássa. hogy biztosra menjen. a másik előnyben részesíti a Mitsubishit vagy egy Fordot. megtanuljunk helyesen cselekedni. ami az ő tanításainak alapvető meg nem értését és félreértését mutatja. Ezen a bolygón az igazi harcot az alacsonyabb és negatív érzelmű emberek folytatják azok ellen. bahái. Minden hiteles lelki küldött a megbízatásának megfelelően tanítja az Úr üzenetét. Mi azonban nem szolgálhatunk az egyetlen Istennek töredékes. elvesztené a kedvét. felszínes különbségek miatt nehezen tudunk alkalmazkodni másvalakinek a tudatához. vagy hol tiszteljük Istent. ahogyan imádkozunk. akik elfordultak. akkor újra meg újra tanítjuk őket. hogy sikeresek legyenek. Ha azt mondjuk. Kollektív tudatállapotunk a döntő tényező. Ha a védikus hagyományok valamelyik nagy rsije és szvámija térnek vissza. akkor az evolúció alacsonyabb szintjén vagyunk. mindig arra 26 . hogy szemléltessük. A legtöbb embernek már volt épületes kapcsolata más emberekkel. hogy egy ilyen „zavaró tényezőt” elhallgattassanak. Isten birodalmának különböző területein. akkor miért lenne Istennek. ha alaposabban megnézzük az anyagi világot. az a mód. Mindig a saját lelki fejlődés fokozatával foglalkozik. Segítenek felkészíteni a lelkeket a szolgálatra. könnyen lehet. hogy ismét visszatérjenek a család kebelébe. van. A következő hasonlatok segíthetnek. Az élet értelme sohasem attól a vallástól függ. Ez azt jelenti. aki erre a kérdésre igennel válaszolna. Nem tartana sokáig. Ha Mohamed próféta ma visszatérne. Valakinek a Chevrolet tetszik. Kérdés: Ön anyagi és lelki világról beszél.” Mindenki elmenne a maga táborába. és azt akarjuk. amelyeket magunknak vagy másoknak adunk. amint megérkeznek az Úr birodalmába. Ugyanazokat a tanításokat adja nekünk különféle módokon. És ha a tudat nem érdekel. szektás módon. mert törődünk a gyerekeinkkel. Ehelyett csak arról van szó. hogy még hamarabb keresztre feszítenék. a gyerekeinket egy bizonyos módon tanítjuk. hogy mindegyiküknek különleges feladatot kell teljesíteniük. tanító és laikus van. míg a különböző irányzatok keresztényei egyesülnének. akkor nem igazán érdekel minket a tudat. Milyen kapcsolat van ezek között? Válasz: Nagyon sokat megtudhatunk a lelki birodalomról. aki egy Jaguárban érzi jól magát. és felkészülne a harcra. mint azelőtt. az eredeti atyának csak egyetlen fia? Ennek nincs értelme. amit az ember követ. könnyekben törne ki az erőszak láttán ebben a világban. hogy egyedül az ő tanítása helyes. akik segíteni akarunk. a lelkek milliói viszálykodnának és harcolnának egymással. a szúfi. azt hiszik. Mohamed és Buddha – valamint sokan mások – nem Isten gyermekei? Nem vagyunk mi mindannyian Isten fiai és lányai? Csak mi olyan fiúk és lányok vagyunk. Mint szülők. vagy nem tudják megfelelően követni.

amelyeket alig tudunk elviselni. egy rövid felvillanás. Akik pénzt nem akarnak adni. a tiszta. Ha tehát szenvedünk. szenvedésekkel és kihívásokkal. és transzcendentálisak leszünk. akkor a gyerekei különleges iskolába járhatnak. amikor minden jól megy.” De a szimbólumtól eltekintve. hogy elfelejtik a szeretetet és szolgálatot. segíteni a másiknak. megpróbálnak még önzetlenebbnek lenni. jogszerű helyünk a lelki birodalomban van. ha elmélyítjük a lélekre vonatkozó tudásunkat. Még egy nap. és olyan nehézségeket tapasztalunk. Az igazi próbatételeket a felmerülő nehézségeknél tudjuk meg. ha valami nem megy jól. Az ilyen áldozatok szeretetet fejeznek ki. mint a lidércnyomás. Olyan ez. azok valószínűleg nem fognak adni más területeken sem. ha a pár csak akkor működik együtt. Kérdés: Mennyire befolyásolja a pénzről alkotott felfogásunk a szeretethez való hozzáállást? Válasz: Ez jó kérdés. gondoljunk az örök életre. hogy a fejlődésünk valamely pontján megkaptuk a lehetőséget. hogy szeretetet kell kapnia. akivel együtt voltunk. A lelki megismerés öröméről szerzett tudásunk átsegíthet a most tapasztalt kísértéseken és nehézségeken. a pénznek kevés köze van a szeretethez. végtelen szeretet és odaadás helyén. mintha egy pillanatra elszunnyadtunk volna a lelki világban. és ezek odáig mennek. számtalan év. unalmas és fájdalmas időszakán. A pénzgondok feszültségeket okozhatnak a családban. 27 . Az öröklét szempontjából persze ez az élet csak egy kis kitérő. Meg tudjuk változtatni a tapasztalatunkat. hogy megtisztuljunk.” A kapcsolat nem mély. hogy nem vesz új ruhát. és akkor nevetnünk kell minden kényelmetlenségen. és megint a társaságára vágyunk. A házasfelek legyenek egymással nagyvonalúak. akik őszintén szeretik egymást. hogy minden. olyan lesz a létezés alacsonyabb birodalmaiban eltöltött. Amikor fölemeljük a tudatunkat. hogy az emberek nem képesek megosztani a magasabb szeretetüket. Ha egyszer a lelki birodalomban vagyunk. minden nehézségünk jelentéktelenné válik az anyagi világban. ha elfordulunk a relatív anyagi gondoktól. A feleség eldöntheti. amit csak akkor becsülhetünk igazán. Akik a pénzüket nem akarják megosztani a partnerükkel. biztosítás vagy az autó. Gondoljunk arra. egy hét vagy egy év is végtelennek tűnik. és a férje kap új nadrágot. hogy nem vesz autót. A válás oka gyakran pénzügyi nehézség. abban a tudatban. Ugyanígy. bár lehet a csalódás forrása. A szunnyadás egész tapasztalata a mostani életünk az anyagi világban. mint egy lidércnyomás múló pillanatai. és egyszerre minden jelenlegi probléma eltűnik. amikor mindkét fél a leginkább úgy érzi. A pénzügyek a sokkal mélyebben gyökerező problémának csak az egyik aspektusa. mivel mindenki csak arra gondol: „Két nap alatt ki kell fizetnem az autót.gondolunk. ami befolyásolja a szeretet kifejezését. szeretve kell éreznie magát. és megpróbáljuk jobban megérteni a transzcendentális szeretetet. még közelebb fognak kerülni egymáshoz. hogy a mi eredeti. amely mintha tele lenne végtelen nehézségekkel. valószínűleg önzők a kapcsolat egyéb területein is. arra gondolhatunk. amikor nehézségeink vannak az anyagi életben. Elnémul közöttük a kommunikáció. mert nagyon is a mai társadalomra vonatkozik. Néha olyan kielégítőek az ábrándok. a partner is Isten tulajdona. De azok. Mindenki ismeri a mondást: „Money is honey. A férjet és a feleséget annyira lefoglalja a jelzálog. Az apa eldöntheti. és segítenek táplálni az erős és szoros kapcsolatokat. hogy átvezetnek életünk sok bánatos.

fejezet Mi a kéjvágy? A Bhagavad-gítát az Úr és Ardzsuna. és megeszi. és mégis megmaradunk a nem kívánatos szokások mellett. a fajok harcolnak. amely hozzátartozik az anyagi világban való születéshez. Olyan meleg van. Az egyik fajta elnyeli a másikat. Ardzsuna. Olyan hely ez. és a kéjvágy önző energiája az ok. Ha egy értelmes ember választhat. hogy az ilyen bűnös viselkedés oka „egyedül a kéjvágy. Hogyan lehetne Isten birodalmában kiegyenlítetlenség vagy rendetlenség? A szenvedés a fizikai testet öltés következménye. Megígérjük magunknak. Ebben az anyagi világban azonban nem vagyunk a természetes helyzetünkben. sose kívánja azt. mit tegyen. hogy beleszületünk ebbe a világba. ahol az emberek állandóan megölik egymást. Ez a kis dráma pár perc alatt játszódott le. hogy hőgutát kapsz. helytelenül irányított szeretet.” Ilyen a jelenlegi környezetünk. mi indít arra. A szeretet a velünk született jogunk. és nem a lelki természetünk. Szenvedés az anyagi világban A szenvedés olyan aspektus. valaki ezt mondja: „Szeretnélek elküldeni téged egy érdekes helyre. Azt mondhatjuk. 28 . ami az embert akarata ellenére. mert az „ellenséges” oldalon sokan a családtagjai. pokoli. és a férfiak és a nők egymás ellen versenyeznek. természetes Istenszeretet éppen úgy válik kéjvággyá. patkányok. Az egyik versben (3. egy harcos közötti beszélgetés formájában fogalmazták.3. ahogyan a tejből is túró lesz. Hirtelen megjelent egy madár. Képzeljék el. és megette a bogarat. Néha láthatjuk. a törzsek egymással viszálykodnak. amikor a pillantásom néhány hangyára és egy bogárra esett. soviniszta lenni. hogy a bennünk lakozó. vagy másokat bántalmazni. Ardzsuna tudni szeretné. Egy délután Lagosban. megjelent egy nünüke. példás életet élni. amiért elfelejtettük a születésjogunkat. Nem csodálkozunk-e időről időre magunk is. az Úr nagy tanítványa fellázadt a felelősség ellen. Ardzsuna kérdéseket tett fel a lelki életről. a kéjvágy természetébe. és megmagyarázza Ardzsunának. tanítói és barátai voltak. hogy harcoljon a legfontosabb csatájában. hogy a jobbik eszünk ellenére cselekedjünk? Nem mondtuk-e már mi is: „Miért tettem ezt? Miért sértettem meg ezt az embert? Miért akadtam ki?” Szeretnénk erkölcsösek lenni. A Bhagavad-gítá következő versében az Úr megadja a választ. hogy a legjobb szándékaik ellenére ártalmas módon cselekedjenek. mi indítja arra az embereket. nem füvezni. Bánattól és szenvedéstől bénultan kérte az Urat. az Úr pedig betekintést adott neki. Nigériában teljes nyugalomban ültem a verandán. és miközben még evett. A kéjvágy tulajdonképpen önző. hogy mondja meg neki. szinte erőszakkal bűnös tettekre kényszeríti?” Ardzsuna tudni szeretné. és nagyon jól láttam. aki a kocsihajtója szerepét játszotta. hogy egy madár a hátsó udvarunkban elkap egy rovart. ahol az örök Istenszeretetünk az anyagi energiával érintkezve kéjvággyá változik. kígyók és pókok kínoznak. inni. természetes helyzetünkben részt veszünk ebben a szeretetben. mint öregség. betegség és halál. egy olyan helyre. hogyan érzi magát ez a rovar. aki a nünükét ette meg. hogyan falja fel az egyik faj a másikat a túlélésért folytatott küzdelemben. a szeretet benne van az egész teremtésben. hogy ilyen félelmetes helyre menjen.” Eredetileg úgy kerülünk kapcsolatba a kéjvággyal. A bogár gyorsan felfalta a hangyákat. Röviddel az ütközet előtt megtagadta a harcot. ha citromsavval érintkezik. hogy nem fogunk így viselkedni. Mivel egy szerető Isten részecskéi vagyunk.36) ezt kérdezi Ardzsuna: „Mi az. Isten birodalmában nincsenek olyan problémák. Képzeljék el. többek között. vagy olyan hideg hogy meghalsz a hidegtől. mi okozza ezt az ellentmondást. Vagy rovarok. sértegetni a házastársunkat.

mint a becsületes élet. Ha nagyon ragaszkodunk e világ tárgyaihoz. Az alacsonyabb tudat vonzza a negatív erőket. Buddha és sok más nagy tanító. hogy az ördög hatalmasabb. ennek a világnak a dolgait.” engedtünk a démoni befolyásoknak vagy májá (az illúzió egyik neve) varázsának. manipulatív vagy önző cselekedeteinkért. mint a bűnözők. lelki módon cselekszünk. A bűn sose lehet nagyobb. Jézus ezt mondta: „Mi atyánk. Bármi lett belőlünk. Vagy az egyik ember alkalmilag enged a kísértéseknek. közös az otthonunk. kevés hely marad a spiritualitás számára a tudatunkban.” megvilágította. akkor rendben van. 29 . amibe belekerültek. Megpróbálnánk-e a bíróság előtt is. Vádolhatjuk ugyan a külső erőket a bűnös. Az emberek még szélsőséges esetekben is maguk felelősek azért a helyzetért.” Mi indítja az egyik embert arra. Ezért mondják a bölcsek évezredek óta. hogy Isten vagy Mammon mellett döntünk. hogy megtisztítjuk a tudatunkat. a tisztátalanság része. a másik pedig állandóan. Ezért mondja a Biblia. hogy ilyen magyarázatokkal indokoljuk a viselkedésünket: „Bíró úr. és úgy élünk. bár szemmel láthatóan a démoni energiák áldozatai. elfogadtuk a vele kapcsolatos problémákat és hibákat is. Csak néha úgy látszik. meglovagolt az ördög?” Természetesen nem. Ha megnyílunk az Úrnak. Bár becsületesen mondhatják. mind azt tanítják nekünk. Mindig újra és újra születünk. Egyszerűen az ördögöt küldöm helyetted a börtönbe. mert rossz helyen keressük a békét és boldogságot. Ha ezt nem tesszük meg. a szennyezett tudatunk miatt. Mohamed. – Jézus.Az anyagi univerzum nem az otthonunk Ez a szenvedéssel teli földi birodalom nem hozhat nekünk szerencsét. Ha az elménk tele van az anyagi élvezet kéjes gondolataival. amely egyáltalán ebbe a helyzetbe hozta őket. nem az én hibám. akkor meg fog szállni a bűnös tudat. Mert nem szolgálhatjuk egyszerre Istent és Mammont. Eredeti állapotunkban mindannyian Isten szolgái vagyunk. mint Isten. akiket hosszú börtönbüntetésre ítéltek. Ha azt mondjuk. mint magunkat. hogy minden egyes embernek éppen olyan kapcsolata van a lelki világgal. szeressük a felebarátainkat. hogy ki mennyire kötelezte el magát a lelki élet mellett. Még kevésbé drámai helyzetekben is kifogásokkal élünk. Ha a bűnnek nyitjuk meg az ajtóinkat. hogy nem tudtak uralkodni a viselkedésükön. Minden igazi próféta ezt a hármas üzenetet hozza nekünk. elfelejtik. hogy ne szeressük ezt a világot. vagy transzba esnek. Bár különböző kifejezéseket használnak. nem marad tér a magasabb megvalósítások számára. és keressük Isten birodalmát. nem érezhetünk elegendő szeretetet Isten iránt. a másik pedig nem úgy tesz? Lehet. Közös az eredetünk. De amíg befed minket a kéjvágy. mint neki. az időleges. Legyen az a fő foglalkozásunk. de az egyik enged. ezt azt jelenti. hogy az „egyszerű élet és magas szintű gondolkodás” legyen a jelmondatunk. hogy mindketten ugyanannak a kísértésnek vannak kitéve. és a másik ellenáll. amit életről életre felhalmozunk. „valami ránk jött. Ha fölemeljük a tudatunkat. hogy az „ördög” vitt rá a helytelen cselekvésre. Mégis e megjelenési formák ellenére mindig mi magunk vagyunk felelősek a cselekedeteinkért. hangokat hallanak. „mi atyánk. amely az igazi otthonunk. Arról ismerjük fel a különbséget. Mi magunk vagyunk felelősek Mindig mi magunk vagyunk felelősek azért. ki vagy a mennyekben. ami aztán megerősíti az ellenállást a negatív befolyásokkal szemben. hogy Istent szeressük az egész szívünkből. Ha az anyagi világgal azonosítjuk magunkat. miközben a testük tovább mozog. de végső soron nem bújhatunk ki a lelki felelősségünk alól. elfelejtjük ezt az igazságot. azt mondjuk. amikor megszállottak. szeretetünk és lelki életünk védelmül szolgál a negatív ellen.” Amikor ezt mondta. hogy eredetileg ők maguk választották az utat. De ez soha nem igaz. A bíró sose mondja: „Ja úgy. hogy erkölcstelenül cselekedjen.

és azt hitték. vagy nem ízlik neki az alkohol. az értelmüket. elfogyasztottunk egy italt vagy egy drogot. pl. mert társadalmilag elfogható – sőt „cool” – és mert megváltozott tudatállapotot tapasztalunk. Nagyon gyorsan megszokjuk ezeket a dolgokat. valószínűleg prüszköltek. hogy elvesztették a munkahelyüket. vagy bókot mondott. mint azelőtt. ami túl van a normálison és a mindennapin. majdnem megfulladtak. nem kapnak levegőt. egészen addig a pontig. De a kéjvágy hatalma olyan nagy. hogy úgy cselekedjünk. Ez az ördögi kör: minél jobban átadjuk magunkat a kéjnek. fesztelenebbnek érezzünk magunkat. Nem látjuk be. Aki szerelmes. és végül úrrá lesz rajtunk a harag. akik azt gondolták. Mélyen magunkban tudjuk. és később haraggá alakul át: ez a világ mindent felemésztő. Talán még kényszerítsük is magunkat. hogy ugyanarra a stimulációs szintre kerüljünk. amikor kipróbálták ezeket az anyagokat. elhatározott. Már nagyon sok embert tönkretett a kéjvágy. annál jobban hozzászokunk. Így van ez a kéjvággyal is. de amikor már megszoktuk. ha valaki. intenzív tapasztalatokat akarnak szerezni. ami végső soron tönkreteszi az egészségünket és a jólétünket. hogy a kéj soha nem elégíthet ki. hogy ez hogyan működik. Ha nem adunk és kapunk természetes módon szeretetet – ami összhangban van a lelki születésjogunkkal – akkor az kéjvággyá változik. amint azt különben nem tennénk. és végül a kéjvágyunk haraggal keveredik. majd „megküzdenek” vele. Végül átveszi felettünk az uralmat a kéjvágy. és arra kényszerít. akkor mindenféle módon kereshetjük ezt a mámort. vagy meg akartuk teremteni az összetartozás érzését. ami nem éri el az eredeti természetünk szintjét. az tévedhetetlen. elkezdjük élvezni. Kezdetben talán csak nehézségeink voltak az életben. vagy ujjongunk. De amikor folytatták a dohányzást és az ivást. mi történik. hanem hogy elkerüljük a fájdalmat. Először engedünk a kísértésnek. annál inkább átveszi felettünk az uralmat. hogy lássuk. alkohollal. mint máskor. hogy végül elvesztjük az uralmat.A fokozatos elfajulás útja Miért lettünk ennyire szennyezettek? Az Úr megmagyarázza a Bhagavad-gítában (3. és egyre többet követel tőlünk. gyakran egy kicsit könnyelmű. gyakran olyan módon viselkedünk. De ha a szeretet hiányzik. lehetséges. ami a szenvedély kötőerejével való társulásból születik. hogy telefonált a szerelmesünk. olyan sokan mesterséges izgatószereket keresnek. hogy elkábítsuk vagy jobban érezzük magunkat. Nézzük meg. De függők vagyunk. hogyan téveszthet meg minket a kéjvágy 30 . Lehetséges pl. A kéjvágy odáig vitte őket. a politikai pozíciójukat. Minél jobban engedünk neki. Az emberek természetesen szeretnének hozzáférni a magasabb tudatszintekhez. Emlékezzenek csak vissza arra. sőt akár az életüket.” Mivel a kéjvágy elveszi az értelmünket. Ki csodálkozik. rosszul érzi magát. megtett egy szívességet. drogokkal vagy szex-el. Hasonló ez a drogfogyasztáshoz. és végül nem azért követjük el a bűnt. Mivel kényszerítve érezzük magunkat. Végül egyre több drogra van szükségünk ahhoz. talán hányingert okozott. a családjukat. hogy függővé válunk. hogy aki először szív el egy cigarettát. demoralizáltak és kielégületlenek leszünk. és máris ugrálni és táncolni látnak minket. bűnös ellensége. ziháltak és köhögtek. hogy a modern társadalomban. aki szeret. Valószínűleg nagyon rosszul ízlett az első alkoholos ital. megkedvelték az ízét. Más módok. és élvezték a mellékhatásokat. amikor elszívták az első cigarettájukat. ahol az igazi szeretet ritkaság. a kéjvágy olyan függőségbe hozott. és aztán már nem tudunk olyan könnyen lemondani az anyagokról.37): „Csupán a kéj az. amikor először megpróbálja. és a függőség lesz az úr. vagy elfogadjon egy csoport. depressziósok. Pl. hogy élvezzünk. azzal töltik ki az ürességet? Az igazi szeretet mámorító lehet. hogy eltűrjünk egy megsemmisítő anyagot.

vagy megállítsa a reszketést. és csábítóan suttogja: „Itt van az alkalom… tudod. mint azelőtt. akár iszunk. kihozza a sodrából. Pl. nem engedhetjük meg a kéjvágynak. úgy. és aztán könnyű zsákmányok lesznek. És el is lopjuk. anélkül. mi pedig engedünk. ha az ellenfél elvesztette az önuralmát. elkerülje a rosszullétet. 31 . hirtelen megáll mellettünk egy rendőrautó. hogy abbahagyja az ivást. Pl. látunk egy szép gyémántgyűrűt. akiket a kéjvágy befolyásol. Csak azt gondoljuk: „Milyen jó lenne megszerezni azt a gyűrűt! Milyen szép lenne az ujjamon! Hogy irigykednének az emberek!” Az elménk meggyőz minket. mire van szükséged… Tedd meg!” Ha az elménk nincs összekötve az értelmünkkel – a megkülönböztető képességgel – akkor ismételten engedünk ezeknek a kísértéseknek. Akár lopunk. egy bokszoló szándékosan megkísérelheti. Ha egyszer engedünk. minden reggel elhatározták. és harci kiáltással ront az ellenségre: „Mindenkit megölök!” Természetesen a katona lesz az. hogy bűnöket kövessenek el. Más körülmények között lehet. ne engedjük meg. Meghatalmazott lelki harcosok lesznek. ha a kéjvágyat legyőzték. amíg elvesztik az uralmat. amit meg akarunk szeretni. mint az eredeti állapot. Ha egy katona a csatamezőn dühében elveszti az önuralmát. akiket nehezen lehet legyőzni. Ismeri a gyengeségeinket. Amikor elhagyjuk az üzletet a gyűrűvel. Ha fel akarjuk tartóztatni a tudatunk lealacsonyodását. hogy megőrizze a kiegyensúlyozottságát. A körülmények azonban gyorsan megváltoznak. lesz elég időnk. önmagát fenntartó illúzióval tartsuk fenn az életet. hogy haraggá váljon. Kezdetben kellemes a tapasztalat.Könnyű rászokni az olyan anyagokra. de még mielőtt a nap véget ért volna. csillapítsa a fájdalmat. sokkal rosszabb. mert az ékszerész riasztotta a rendőrséget. mert különben nehezen fogunk ismét kiszabadulni. hogy elgondolkodjunk: „Elme. Ezért mindig résen kell lennünk. hogy minden egyebet elfelejtünk. Győzelem a kéjvágy felett Nagyon kell vigyáznunk. hogy a gyűrű birtoklása nagyon elégedetté fog tenni. Így tart minket fogva a kéjvágy. Sok ember éveken át próbálkozott azzal. hogy tudatában lennénk a következményeknek. Aztán. mint a cigaretta vagy alkohol. ha ellopjuk. hogy többé egy kortyot sem isznak. és örülünk az új szerzeménynek. talán hirtelen kiugrik a lövészárokból. amit a harcosok akarnak: nyitott és védtelen ellenségeket. hogy feldühítse az ellenfelét. hogy már ne legyen tudatában a következményeknek. ivás közben élvezi a megváltozott tudatállapotot. a szenvedélyük és a kéjvágyuk. hogy a kéjvágy bármilyen helyzetben úrrá legyen rajtunk. aki hamarosan meghal. az elme újra meg újra becsap. még akkor is. mert az önuralmuk összeköti őket a szeretet energiájával. megint arra indította őket. könnyen válik áldozattá. ha kezdetben kellemetlenek. és el kell szenvednünk a következményeket. Mint az említett bokszoló esetében. de nem telik rá. már mehetünk is a börtönbe. Hihetetlen dolgokra képesek az emberek. Aki megszokta az alkohol ízét. A kívánságunk olyan erős lehet. mert valahányszor kiengedték őket. Az anyagi energia az ördög vagy májá alakjában szívesen vezeti az embereket. hogyan hozhattál engem ilyen nehéz helyzetbe?” És még többet szenvedünk. Mások az életük legnagyobb részét a börtönben töltötték. Bár a gyűrű nélkül boldogtalanok lennénk. anélkül. vagy az érzéki élvezet más formáinak engedünk. és elfelejti élete összes problémáját. Ugyanez a végeredmény az alkoholistánál is. minden jó szándék ellenére. Másrészt könnyű manipulálni azokat. ha ki akarunk szabadulni a kéjvágy karmaiból. visszatértek a régi szokásaikhoz. de végül fájdalmas függőséggé válik. a végeredmény gyakran sokkal rosszabb. hogy gondolnánk a következményekre. amitől meg akartunk szabadulni. hogy a bűnös cselekedetek kezdettől fogva vonzanak. Aztán az alkoholista azért iszik. amikor a cellánkban ülünk. hogy legyőzhessék őket. és minket minden további nélkül letartóztatnak. Pontosan ez az.

az elmében és az értelemben. Hogyan fejleszthetünk ki erős elmét? Úgy. Ez az erkölcsi tényező: lehet. kapacitásától és erejétől függően azokat megtartja. elme. Az állatokat nagyon lefoglalja a saját területük. az elme nem hallgat rá. hogy gondoskodjon a kielégítésükről. és megparancsolják az elmének. vagy a legjobb barátunk. Összehasonlíthatjuk őket a lovakkal. orr. Ezt úgy érjük el. és mindenkit megtámadnak. Ehelyett áldozatul esik az érzékek diktálásának. hogyan áll hozzánk az elme. vagy elutasítja. elég erős ahhoz. ha meg tudunk szabadulni az állati láncoktól. Az alázat erős fegyver. Az érzékek érdekes módon működnek. fül. hogy megfékezze a vad elmét. Gyakran nehezen tudunk uralkodni az elmén. Fontos pontra érkezünk az evolúciónkban. elkövetjük a gyilkosságot vagy az öngyilkosságot.” Ha az értelem kapcsolatban van a transzcendentális tudással. Miattuk vesztjük el az állhatatosságunkat és minden egyensúlyt. Megnyit minket a nagyobb szeretet. A gyenge elme ismételten enged az érzékeknek. Az elme közvetítőként szolgál az értelem és az érzékek között. hogy az érzékeknek van egy adott kívánságuk. úgyhogy természetes módon jobban érdeklődünk mások java iránt. fölemelhetjük a tudatunkat. Az emberi test emelkedő hierarchia szerint működik: érzékek. Az alacsony tudatszintű emberek hasonló módon cselekszenek. ha túl erősen húz egy irányba. Ügyes ellenségként rejtőzik a kéjvágy az érzékeinkben. Lehet a legnagyobb ellenségünk. Semmi sem rombol jobban. kik voltunk azelőtt. gondoskodás és együttérzés számára. a lovak felett? Az elme. Mindegyik ló balesetet okoz. mint az ellenőrzés alól kikerült elme. Ha azonban nem uralkodunk az érzékeken. és megfelelően vezeti az érzékeket. Az elme vagy akadály az önmegvalósítás útján. legközelebb annál nehezebb lesz ellenállni. és befedje a lélek tudatát. amely lefelé. elutasítani. elfogadni. értelem. és emberként kezdjünk élni. akik egy kocsit húznak. Sokat pusztíthat az az ellenség. akkor is. ha sikerül elkerülnünk az illetlen szavakat. Az elme megnyugszik. és annál inkább feltételekhez kötött rabszolgák leszünk. végül nem tudunk kiszabadulni a kéjvágy szoros öleléséből. és az értelmünk minőségétől. hogy uralkodhasson rajtunk. kordában tartani a kéjvágyat. hogy az érzékek rabszolgája legyen. Ha az erős elme és erős értelem segítségével uralkodunk az érzékeinken. Az érzékek olyan erősek. akit viszont a lélekkel kapcsolatos értelem vezet. Az értelem azonban figyelmezteti az elmét: „Ha megteszed. Alázat 32 . elutasítani. hogy az értelemtől kérünk támogatást. A jó barát segítség és nagy vigasz forrása. Fölveszi az ingereket a környezetből. Az életünkben minden az elme minőségén alapul: kik vagyunk most. Rajtunk múlik. száj. aki ilyen közel áll hozzánk! De a legyőzött elme éppen ugyanezért lesz a legjobb barátunk: ismer minket. hogy kihasználjanak minket. Mert az elme ismeri az összes titkainkat. az erős elme azonban megtagadja. Az értelem a mi megkülönböztető képességünk. Az elme állandóan az igények elfogadásával vagy elutasításával foglalkozik – elfogadni. vagy a léleknek szolgál. míg végül készek vagyunk a legszörnyűbb tettekre is. és végül a lélek. Minél jobban engedünk a kéjvágynak.Hogy ne legyünk ilyen esetek áldozatai. kik leszünk. és követelik. De ha az értelem gyenge. olyan útra kerülünk. hogy minden rosszul uralt helyzet bűnös cselekedetekre indíthatja az embert. aki a területükre bemerészkedik. A környezetre adott válaszként az érzékek – szem. meg kell tanulnunk uralkodni az érzékeinket. és milyen mértékben vagyunk feltételekhez kötöttek vagy szabadok. az állati viselkedésbe vezet. maga után vonja a megfelelő következményeket. Ki uralkodik az érzékeink. A kéjvágy és az érzékek minden kínálkozó alkalomra rávetik magukat. nemi szervek – üzeneteket közvetítenek az elme felé. várja az alkalmat. vagy nem cselekszünk meggondolatlanul. hogy teljesítse. és ugyanakkor megszelídítjük az alázattal. de mindegyik más irányba szeretne menni. hogy fejlesztjük az értelmünket.

hogy meghallgasson minket. és ezáltal megkezdi a kéjvágy szeretetté változtatását. Ha valóban jobban akarjuk szeretni Istent. hogy uralkodjunk az érzékeinken. vagy az indítékaink tisztázatlanok.” Fizikai testeink megannyi börtöncella. akkor egyidejűleg több irányba rángatnak minket. az elmével és az értelemmel – szakadatlanul igényeket támaszt. 33 . Isten dinamikus. az ember felsőbbrendű énjével uralkodjon az alsóbbrendű felett. amikor magányosak vagyunk. és ne az érzékek. A test – az érzékekkel. Hogyan érhetjük el ezt a meghódolást. A lelki erő legyőzi az érzékeket Végső soron lelki eszközökkel uralkodunk a kéjvágyon. Lelki emberekkel kell társulnunk. de Isten soha nem fog cserben hagyni minket – bár mi cserben hagyhatjuk Istent.43): „Ha megértette. és gyorsan visszatérünk a rossz szokásainkhoz. akik képesek minket vezetni. és a védikus hagyományban Felsőléleknek. Igazából a szívünkben lakó Isten az egyetlen vigaszunk. elválunk a saját akaratunktól. Ezért intenek minket a szentírások. A Biblia. és inkább az anyagi környezettel azonosulunk. és elvesztjük az egyensúlyunkat. lát. hogy a lélek cselekedjen. hogy alkalmazzuk a megszerzett uralmat. ha megnyílunk előtte. ne azonosuljunk a közvetlen környezetünkkel. amikor úgy tűnik.” Így leszünk fogékonyak a Felsőlélek vezetésére. ezek során növekedhetünk. és megért minket. A külső támogatók csalódást okozhatnak. A kereszténységben Isten e jelenlétét szentléleknek nevezik. Az Úr soha nem hagy minket cserben. hogy gyakoroljuk. hogy elveszítenénk a magasabb tudatot. az elmét és az érzékeket a léleknek kell vezetnie. hogy a lélek transzcendentális az anyagi érzékekhez. Ha nem uralkodunk az érzékeinken. A Felsőlélek minden egyes lélekkel kommunikál. az elméhez és az értelemhez képest. hogy senki számára nem jelentünk semmit. amely olyan távolinak tűnik a mostani helyzetünktől? Több lehetőség áll a rendelkezésünkre. Imádkozunk: „Legyen meg a Te akaratod. Először is késznek kell lennünk arra. átlát és vezet minket belülről – ha készek vagyunk meghallgatni. A saját akaratunkhoz való ragaszkodás az egyik problémát a másik után okozza. és többet adunk Istennek. mindig attól függ. és léleknek el kell viselnie az állandó támadásokat. Az egyszerűség és a lemondás. Ha rendelkezünk ezzel az uralommal. Ha elmondjuk a meghódolás imáját. A földi testben távol vagyunk Istentől. amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban Istennel. szerető jelenléte meghallgat. segíthetnek abban. hogy a lelki világ törvényeihez tartsuk magunkat. Hiszen az Úr előtti meghódolás az út. amikor a legnagyobb szükségünk van rájuk. akkor nem fogjuk kiállni a próbatételt. s így lelki erővel győzze le a kéjként ismert telhetetlen ellenséget. Isten elég közel van ahhoz. Az érzékek feletti uralom megerősít minket. Ahogyan a Bhagavad-gítá mondja (3. minden helyzetben nyugodtan cselekszünk. hogy van egy földi és egy mennyei formánk. Az értelmet. Azt jelenti. A Felsőlélek a szívben Hogy a lélek felügyel-e vagy az érzékek. akkor Ő sok kihívás elé fog állítani. De ha az uralmunk gyenge. Lehetővé teszik. Isten mindig megadja az alkalmat. Levél a korinthusbeliekhez. hogy ellenálljunk az ilyen kísértéseknek. amennyiben nem fogadjuk el a szeretetét és a védelmét. azt mondja. mennyire vagyunk készek alárendelni magunkat az Úr akaratának. és legyőzzük a kéjvágyat. amely az érzékeinken feletti uralomhoz vezet. és szégyentelenül a saját önző kívánságaink teljesülésére törekszünk. amelyek minden lelki rendszer részei. Ez csodálatos állapot. anélkül. sokszor próbára tesz. Minden kihívás alkalom arra.nélkül áldozatul esünk saját fontosságunk felfuvalkodott elképzelésének.

hogyan viselkedünk. Ahogyan Jóbot. nem Isten. A számos nehézség. Ne felejtsék el. Ne aggódjunk. nevethetünk. amikor Sátán kísértésbe akarja vinni Jézust? Amikor Jézus hosszabb böjtöt tartott. Mindent az Úr rendez el. és az erőit a saját érzékei kielégítésére használja. mennyire kötődünk a lelki élethez. szigorú próbatételeknek vetették alá. nem valaki más története. És végül is semminek és senkinek nem engedhetjük meg. és mindenkinek számot kell adnia a választásáról. de nem erről a világról való vagyok. hogy ezt megtudja. Máskor az akadályok a pénz formáját veszik fel. az Úr azért tesz próbára.” Ha Jézus materialista lett volna. nevetni tudunk. Látni akarja azt is. Sokszor még a legközelebbi barátaink is akadályoknak bizonyulhatnak. a Biblia szerint. vagy máris megkérdőjelezzük. ha továbbra is ragaszkodunk a világhoz. miért meditálsz mindig. amelyet Jóbnak el kellett viselnie. hogy látszólag nincs egyensúly az egyik ember nagy gazdagsága és a másik végtelen szüksége között. Ha az átélt nehézségeink ellenére Jób kínszenvedését vizsgáljuk és megértjük. a gyerek áll útban. vagyis ezt mondta: „Állítólag Isten fia vagy. mégis éhezel. Tanulmányozzuk. amelyeket a rendelkezésünkre bocsát. amely önzővé tesz: „Minden dicsőség Neked. és felismerjük: „Itt van az én lehetőségem. Nem. és oka van annak. Az ellenállásuk olyan intenzív lehet. hogy megállapítsa. Van isteni rend.és emlékeztetnek a kötelességeinkre. Erre mindig visszavezethetjük a viselkedésünket. vagy lehet. minden körülmények között készek vagyunk-e Őt tenni az első helyre. hogy a felesége neki adja minden szeretetét. biztosan egyetért. ami azt jelenti. Ha kihívásokra kerül sor. hogy csak a történelem nagy lelki vezetőit vizsgálták meg. Környezetünk az Úr által megteremtett próbatétel része. Ha látszólag minden jól megy. Kiállni az Úr próbatételeit Minden helyzetben Isten van az első helyen? Az Úr próbára fog tenni minket. hogy még nem tudjuk átadni magunkat Isten akaratának. sikeresek leszünk. Nem szabad azt gondolnunk. ne essünk bele abba a csapdába. Az Úr látja. akivel beszélhetünk.” Természetesen el is bukhatunk a vizsgákon. Uram! Olyan csodálatos vagy! Most adj nekem még többet!” Ezzel a hozzáállással fejlesztjük ki azt a hajlandóságot. Isten adott esetben hibákat követne el. hogy megmutassuk. hogy bebizonyítsam az odaadásomat. mi vagyunk azok. mi is kihívások előtt állunk. hogy nem tudjuk megérteni. mit csinálunk azokkal a dolgokkal. vigyázzunk. feleség. Nem 34 . a családtagok panaszkodnak: „Miért olvasol mindig lelki könyveket. annak ellenére. amikor valamit elvesz tőlünk. hogy a legnagyobb tettére felkészüljön. talán megkísérli lebeszélni Istenről. hogy elátkozzuk az Urat. Jézus megkísértése Emlékeznek a Biblia történetére. hogy valahányszor lelki cselekedetekkel foglalkozunk. akik a hibákat elkövetjük. és többnyire nincs senkink. Sátán a siker materialista elképzeléseivel akarta kísértésbe vinni. és megmutassam. Viselkedhet így a feleség is. vagy megoszthatjuk az életünket. gondolkodjunk el rajta. Ha Isten szeret téged. bár néha ez az ok olyan magas. miért akarsz minden alkalommal imádkozni. hogy ebben a világban. akkor biztosan étellé tudod változtatni ezt a követ. amikor valamit el akarunk kezdeni?” Tulajdonképpen ezt mondják ezek az emberek: „Miért állandóan Isten van az előtérben. amikor valamit elvesz. Ha nem lennének magasabb okok. néha becsap minket. és nem én?” Ha egy férj azt kívánja. hogy zavarja a haladásunkat az Istenszeretet és a szolgálat felé. hogy jobban felkészüljünk a saját próbatételeinkre. hogy a férj. hogy miért vagyunk adott helyzetben. Jób történetét nekünk írták. ha nincs pénzünk és ennivalónk. és azt kellene hinnünk. Isten néha értelmetlenül cselekszik. De senki sem mérheti magát Istenhez. amelyek alkalmat adnak arra. egyáltalán van-e Isten.

mélyen gyökerező negatív szokásokat még nem oldottunk fel. a hangom elcsuklik. Az utolsó kategória az emberekre vonatkozik.” A fát vagy valamilyen más növényt az embrióval hasonlítják össze. imádkoztam. Meddig tart még. Ezek a létformák csaknem teljes fogságban élnek. Hálátlanságunk csak meghosszabbítja a szenvedésünket. anélkül. és kialszik a földön. leéghet egy ház. és azt mondták: „Itt van. feltételek nélkül feláldozta magát az Úrnak. kisírtam a szemeimet. hosszas magánynak. az ember hogyan maradhat nyugodt a szerencsében és a szerencsétlenségben. De ha nem használjuk ki a lehetőséget ebben a testben. úgyhogy az állatokat befedő kéjvágyat könnyebb eltávolítani. hogy bizonyos.” akkor a szikra nem képes lángra lobbantani a tüzet. az erős szél elsodorhatja a lángokat. mindegy. mint mint tükröt a por. Az állatok tudata magasabb. nincs szükség több próbatételre. az állati élet olyan helyzetben van. sem az ördög kísértései nem zavarták meg. Éppen ellenkezőleg. akkor könnyen el lehet minket téríteni. mint a növények vagy az állatok. Ha azonban mindig szenvedésnek vagyunk kitéve. Sokszor a tűz olyan sűrű füstöt okoz. mint kihozni egy magzatot az anya testéből.” Aztán kenyeret szereztek a piacon. hogy azért jutalmat várt volna. Próbáljuk meg felfedezni Isten kegyét minden élethelyzetben. mint magzatot anyja méhe. Ha tovább visszük ezt az analógiát. hogy kis tüzet rakjunk. Hol a ti Istenetek? Ki az igazi jótevő?” Ha számunkra az anyagi élet áll az első helyen. Ha nagyon eltávolodunk a forrástól – ami a természetes kapcsolatunk Istennel – egyenesen egy katasztrófa felé tartunk. amit akarok?” Nem jut azonban eszünkbe. A Bhagavad-gítá (3. sőt egy nagy erdő. amíg végre megadod azt. Ezért nem érintették meg Sátán intései. Az emberi forma fontossága 35 . De ha oxigénnel látjuk el a tüzet. hogy a szemeim vörösek. és ez példaként szolgál nekünk. Néha kipattan egy szikra a tűzből.olyan régen ugyanígy jártak el a kommunisták. és fáj a térdem. hogy felkészüljünk a saját próbatételeinkre. Ha minden körülmények között kiegyensúlyozottak vagyunk. és a füst eloszlik. Azt gondoljuk: „Uram. amit kívánunk. de dönthetünk úgy is. Mikor veszel észre engem? Láthatod. Jézust azonban sem a sivatagi helyzete. Ha meggyújtunk egy gyufát. Az Úr alkalmat ad nekünk arra. hogy már nem láthatjuk a lángokat. és megtanítsa. úgy burkolják be az élőlényt a kéj különböző fokai. hogy növekedjünk. amely a porlepte tükörhöz hasonlít. pl. akit az anya teste fed be. hogy az Úr éppen azt adja meg nekünk. és az Úr kellemesebb körülmények közé helyez minket. akkor meg kell értenünk. böjtöltem. mint egy növényé. hogy a kéjvágy mennyire fedi be a tudatukat.38) mondja: „Mint tüzet a füst. Normál esetben észrevesszük. Lelki tanítómestereket is visznek kísértésbe. akik ezzel csábították az éhes embereket: „Lelkiek vagytok? Akkor imádkozzatok az Istenetekhez kenyérért. A második kategória. mint a növényeknél. mi a baj. bár az nem az. hogy a tudatunkat lelki cselekedetek révén fölemeljük. hogy a lelki szikra kialudjon. Be is sorolhatjuk az élőlényeket aszerint. Éppen így változhat az Istentudat is az emberi testben. A kéjvágy különböző fokozatai Minden élőlényt érint a kéjvágy ebben az anyagi világban. Az ember nem olyan fedett. Nem akart misztikus erőket. amire szükségünk van. akkor a lángok ismét erősebbek lesznek. megvan a lehetőségünk arra. kis szikrából hatalmas tűzzé. Hasonló módon egyszerűbb letörölni a port a tükörről. ha nem „tápláljuk a lángokat. hogy milyen nehéz. mert mindig meg fognak zavarni a kísértések.

hogyan lehet megszabadulni a szenvedéstől. elfelejtettnek vagy túlterheltnek érezzük magunkat. De tudja azt is. hogy a földön az emberek uralkodnak minden más élőlényen. Megerősíti ezt a Biblia. alkoholista vagy drogfüggő is tulajdonképpen Istent akarja. Mi olyan rendkívüli az emberi létformán? A Védák szerint 8. Ez azt jelenti. értelmes módon kell élnünk ezzel az értékes alkalommal. éppen ellenkezőleg. Ha tehát kéjesnek érzem magam. Ha letettük a vizsgákat. Mindenki a tökéletes kapcsolatra. hogy megtanulunk önzetlen. hogy más létformákat kihasználhatunk vagy bántalmazhatunk. szeretetté.000 különféle létforma van. irgalmas és nem kegyetlen. A kéjvágy sose elégíthet ki minket. Ha egy lélek elhagyja az állati vagy növényi testet. Az Úr tudja. A tanítások szerint az emberi létforma az egyetlen. már itt az anyagi világban rá kell hangolódnunk a lelki világra. és nem önző lenni. automatikusan belép a lelki evolúció következő. Bár mind ugyanazt keressük. manipuláló. öregségtől és haláltól. Hogy megfelelően felkészüljünk az Úr házába vezető útra. Ezek között az emberi forma az egyetlen. mint szentlélek vagy Felsőlélek. és a szeretet Istentől jön. mikor vagyunk önzetlenek. csak szeretet. hogy egy próbatételt kaptunk. gyilkos. Az „uralkodás” szó azonban nem foglalja magában azt a jogot. mondd lassabban. hogy a kéjvágyat visszaváltoztatjuk az eredeti formájává. mikor viselkedünk helytelenül. hogy mindig én leszek a legfontosabb az életedben. mint megtévedt szeretet. mert az ember fontos szerepet játszhat. ígérd meg. ha minden öröm forrásával. ha nem felejtjük el. hogy lelke mélyén még a legnagyobb csaló. De végső soron fel kell ismernünk. hogy jobban szeressék. és eltorzítja a magatartásunkat. betegségtől. hogy én vagyok a legnagyobb szerelmed. szeretlek. az emberi létforma mégis különleges. kéjvágy és harag karmaiból is. hogy tudakozódjon az önmegvalósításról. Mivel a kéjvágy nem más. amelyeket a lélek felölthet. teljes szeretetre és boldogságra vágyik. hogy mindezeket a tökéletességeket csak Istennel kapcsolatban találjuk meg. magasabb formájába. hogyan működik. Láttuk. hogy a lelkek a születés és halál körforgásából csak emberi testben szabadulhatnak ki. Isten segítsége mindig rendelkezésre áll Nekünk. a Legfelsőbb Úrral kerültünk kapcsolatba. és úgy cselekszem. A kéj haraggá válik. szerető vezetést ad. a kéjvágy rossz irányba vezeti az energiáinkat. Ezt a végtelen kört csak akkor fejezhetjük be. és állandóan emlékeztess erre. mondd. Ha magányosnak. ebben az anyagi teremtésben tulajdonképpen nincs is más. depressziósnak. hogy a tulajdonképpeni célom Isten? Válasz: Igen. az ember különleges helyzetére mutat. és a harag illúzióvá. ha elhatározzuk. Ez a ráhangolódás azt jelenti. Mindenki szeretne a legszebb környezetben élni a barátaival. mint embereknek. ezért felelősségre is vonhat. azt jelenti ez.” azt válaszoljuk: „Mondd ezt még egyszer. hogy az Úr a szívünkben.Bár a földön az anyagi világ fogsága minden létformát befolyásol. amely elegendő képességgel rendelkezik ahhoz. és azt mondja. Ezért érezzük magunkat egy kissé üresnek: Mindenki arra vágyik. az illúzió még jobban megzavar. több érzelemmel. Azt jelenti. „Szeretlek. csak különféle tévutakra került.” 36 . Ha valaki azt mondja. mondd romantikusabban. ki kell szabadulnunk a kapzsiság. Jól tesszük. Kérdések és válaszok Kérdés: A kéjvágy szeretet. és megtanulja. látni akarják. gondoljunk arra. szeretlek. nagy örömet és boldogságot érzünk.400. amely „mentőcsónakként” szolgál. Még nagyobb az öröm. Csak rossz helyen keresi. végül elválunk Istentől. hogyan reagálunk.

azt jelenti. Nem leszünk igazán lelkiek. a szemek színére vagy a haj hosszúságára. Anyagi szempontból nem minden ember egyenlő. amit elutasítunk vagy elítélünk. felmerül bennem a kérdés: nem vagyunk-e ostobák. nyugodtan elismerhetjük. Most. De ezek a pótszerek soha nem tesznek boldoggá. mert csodaszép kék szemük. vizelettel. Ha nem akarunk növekedni. Sokkal jobban szeretjük Önöket. Ha a lelki fejlődésünket komolyan vesszük. előbb vagy utóbb a saját testünkön kell tapasztalnunk mindazt. Durva anyagi testünk nem finomodott meg. amíg fel nem ismerjük az igazi helyzetünket. vérrel és parazitákkal. nem érdekünk azt tanítani. vagy számtalan más tévúton. nézzen csak a tükörbe. sötétebb. Sajnos a kéjtől fedetten magunkon kívül próbáljuk megtalálni ezt a szeretetet: drogokban. gennyel. Akárhogy ápolja a fizikai testet. Kérdés: Ön és más lelki tanítók hogyan segíthetnek abban. Amíg a test áll az első helyen. Szabadnak lenni. aludni vagy enni. miért lennénk büszkék a rabruhánkra. Ne felejtsék el. Más világok fejlettebb lényei perspektívájából mindannyian fogyatékosak vagyunk. hogyan él az ember. Azért jelennek meg a nagy próféták a világban. Sok lélek pontosan ezt teszi: ázsiai testből európai. akinek köze volt a rabszolgakereskedelemhez. Mindenki más – még az ikrek sem egyformák. mint zsidó. vagy olyan embernek. férfi. hogy az ellentétességet jobban megismerjük. hogy jól berendezkedtünk a börtönben. ha tudjuk. Látom ezt magamon is. Az Ön teste máris széthullik. amit a többieknek a fejlődésük érdekében kell tapasztalniuk. ha felfedezzük a hamisítatlan szeretetet. csak mert talán világosabb. mint szabad férfi és nő. mint másoké? Az mégis rabruha marad. presztízsben. hogy a anyagi élet rabság. hogy valaki hízelegjen. Képzeljék el: a fizikai testünk tele van széklettel. Tekintettel arra. szép afro-hajuk. mi történik húsz. az előbb-utóbb elpusztul. és ami összeköt Istennel. éppen ennyi náci tért vissza. Kérdés: Mindig konkurenciaharcot látok magam körül. nő teste. Minden léleknek egyéni azonossága van. Ha nem lelkileg akar szép lenni. amíg ki nem fogytak a szenvedéseink. csak nincs semmi köze a lelki élethez. amíg meg nem unjuk. és készek nem vagyunk arra. afrikai. a kinézetre. hol kell keresnünk. amely mindig elérhető. alkoholban. hogy Önt hallgatom. akármilyen legyen is a burkolata – gyerek. Nekünk. az a felelősségünk. hogy nehezen tud járni. hogy fenntartsuk az időlegeshez való ragaszkodást? A lélek az. És a magunk önző módján mégis rendkívül büszkék vagyunk a testünkre. hogyan élvezik a fogságukat. ha azt akarják. lelki lényként élni. hogy megtanuljunk. akkor abban a nemben kell megjelennünk. mint indián. mint lelki tanácsadóknak. mert egyedül a szeretet hiányzik az életünkből. Csak akkor érezzük a beteljesülést. hogyan maradhat valaki rabszolga vagy fogoly. hatalomban. Nem veregetjük meg a vállukat aszerint. Sok rabszolgatartónak. Amíg nehezen fogjuk fel. az evolúció primitív szintjén. harminc vagy negyven év múlva? Lehet. Ha nem tiszteljük eléggé a másik nemet. hogy mindannyian rabok vagyunk. erős külsejük. Hogy tovább fejlődjünk. amelyeket megvetettek. indiai. a lélekre kell koncentrálnunk. fekete vagy fehér.Mindig a szeretetet keressük. Mit gondol. Ehelyett tanulnak belőle. addig rabok maradunk. vagy korábbi indiai telepes. addig különböző minőségű rabruhákat kell viselnünk. hogy a kéjvágyat legyőzzük? Válasz: Számtalan módon. Miért túlóráznánk. nagyobb vagy rövidebb. A legnagyobb rasszisták talán azokban a fajokban születnek meg. fekete testekben kellett újraszületniük. Mi van itt. A lelki lények nem a szenvedés foglyai. 37 . Rossz helyen járnak. felnőtt. hogy kihozzanak minket innen. aztán megint ázsiai testbe mennek. akkor ne fáradjon azzal. hogy részt vesz ezeken a beszélgetéseken. hogy így viselkedünk. vagy szépen formált testük van. minőségileg egyenlő a többi lélekkel. ha mind ilyen elesett szinten vagyunk? Válasz: Igen. hogy semlegesítsék a cselekedeteiket. amire büszkék legyünk? Idióta dolog hiúnak lenni egy adott fajhoz tartozásra. mindenki a legjobb akar lenni. ami megmarad. gazdagságban. mint hogy együtt játsszuk az illúzió játékát. Ez rendben van. az a megbízatásunk. azonban mint Isten egy kis része.

és színlelők leszünk. hogy elmélyítsék a szeretetüket. mindannyian örök lények vagyunk. Tulajdonképpen senki sem időleges. próféták vagy más lelki vezetők megtűrik a színlelést. akkor maguk is színlelők lesznek. akkor olyan embereket keressenek fel. Talán azt mondják. semmit sem állíthatunk Isten elé. Nem használunk. nem gyakorolunk nyomást. hogy Önök nem ezek a testek. mert kapcsolatban van Istennel. hogyan lehet visszajutni a lelki világba. örök kapcsolatban Istennel. akik csak egy időleges csomagot hordoznak magukkal. Gondoljon arra. 38 . Butaság. Ha papok. nem a test. emlékeztetjük Önöket. ha csak megerősítjük Önöket abban a hitben. hanem lelki lények. semmit ne állítsanak Isten elé. szőke haja. akkor nem teljesítjük a missziónkat. de nem mondjuk meg Önöknek. akik támogatják ezt a mentalitást. De állandó tükörként szolgálunk. Ez a lelki emberekkel való társulás kincse: kölcsönösen ösztönzik egymást. Mindannyian szépek és örökkévalók vagyunk. Ha az időleges csomagé az elsőbbség. Ön nagyon különleges a kék szeme. Mi nem átkozódunk. afro-amerikai eredete vagy a vagyona miatt. Ha nem sikerül. és mindenki része az Úr családjának. a tulajdonképpeni személy a lélek. Mindenki különleges. mert az Ő szolgája.hogy megadjuk a tudást. minket vonnak felelősségre. Ha látjuk a problémákat. hogy Önök belenézhessenek. és felismerjék. mindenki az Úr gyermeke. hogy Önök egy időleges test.

Akbár rögtön megértette. Amikor megérkeztek. azt gondoljuk. akkor türelmesek leszünk. a haldokló ember nem tudta levenni a szemét a vonzó fiatal nőről. időleges örömökről. ha a pénz nem jön. amikor belépünk a szobába. akkor végül megszabadulunk az alacsonyabb vágyainktól. Gyakran azért félünk lemondani a hízelgő. mennyire nem akarunk elválni az anyagi ragaszkodástól. talán bepereljük azt a másik embert. Lehet. hogy az élet sokkal nagyobbat tud nyújtani. nem tapasztalhatjuk a legnagyobb. nem hagyjuk. ezt mondta a császárnak: „A kéjvágy hatalmas marad. Bár igazából minden az Úré. mielőtt felhagytunk volna az alacsonyabb ragaszkodásokkal. Egy egyszerű és rövid. Ez az érzékek ereje. de most azokat más módon használjuk. hogy látogasson el a szép lányával együtt egy közeli kórházba. hanem a barátság a fontos. csak azt a betegséget terjesztjük. hogy mindent felajánljunk az Úrnak. és kérdezgetjük magunkat. a lelki élet nemcsak lemondásból áll. hogy miénk a világ. hogy azért vagyunk itt. aki a másik szobában fekszik. hogy a legtöbb ember mennyire vonzódik az anyagi világhoz és annak örömeihez. helyes valamit követelni. Meg kell tanulnunk átirányítani az érzékeinket. aki tudni akarta. mikor tapasztaljuk már azt a magasabb ízt. csak egy kis.” A miniszter ezt meg is akarta mutatni egy példán. A „magasabb íz” kifejlesztése Mivel természettől fogva olyan lények vagyunk. egyszerű módosítást kell végrehajtani. ezt mondta a miniszter a császárnak: „Nézd meg magadnak azt az embert. Az anyagi élvezet magasabb lelki tapasztalatokkal való helyettesítését nevezik a „magasabb íz” kifejlesztésének is. fejezet Az érzékkielégítés ereje Az érzékeink rendkívül erősek. Ha nagyobb örömöket kínálunk az érzékeinknek. Meghívta a császárt. Mivel megszoktuk. Másrészt lehet. akkor el fog akadni a lelki fejlődésünk. meddig fedi be az embert a kéjvágy.” Attól a pillanattól kezdve. és ilyen módon fejezzük ki a hálánkat mindenért. szinte a halál pillanatáig. nem tudjuk kifejleszteni a magasabb képességeinket. ami eredetileg ebbe az anyagi világba hozott. akik az élvezetet keresik. vagy egyáltalán nem. hogy a félelem vagy az átmeneti sikertelenség elijesszenek. Inkább az energiaátalakítás folyamata. Felizgatjuk magunkat. Figyeld meg pontosan. mint amikor egy másik rádióadót akarunk beállítani. amit nekünk adott. a végén ott állunk üres kézzel. Élt egyszer egy mohamedán császár. Ez a betegség az a kívánságunk. hogy 1000 $-t adjon nekünk. hogy Isten akarunk lenni. De ha megértjük. hogy ők hárman – Akbár. Ha rosszul használjuk az energiáinkat. hogy tapasztaljuk a magasabb örömöket. Akbár. Az 1000 $ dollár jöhet egy hét. A következő analógia segíthet. nem tudjuk könnyen legyőzni. amely Istentől jön. hogy az élvezetre törekedjünk. rabszolgákká tesznek minket az érzékeink. amíg az ember anyagi testben van. a lánya és a miniszter – beléptek a szobába. transzcendentális örömet. mert azt hisszük. hogy nem ragaszkodunk a pénzhez. természetesen előbb akarjuk a magasabb tapasztalatokat. nagyon hamar ragaszkodni kezdünk az elvárásunkhoz. Ha valakitől elvárjuk. mi vagyunk a világ közepe. Mindenesetre kellemes meglepetés. a Védákból vett történet szemlélteti. elvesztjük a barátságot. Mivel olyan erős. egy hónap múlva. még nem érett meg az a képességünk.4. Ha továbbra is az érzékek kielégítésére törekszünk. Normál esetben azt gondoljuk. és felhasználhatjuk. Ez a félelem csak azt mutatja. hogy közben türelmetlenek leszünk. és az ego uralkodik. Ha így cselekszünk. hogy elégedettek legyünk. Nem értjük. mert azt hisszük. mint csupán az anyagi kielégülés. amelyben az alacsony anyagi kielégülést lelki örömökért adjuk fel. ha a pénz mégis megérkezik. egy bölcs öregember. Körülbelül egy óra múlva meg fog halni. 39 . Akbár minisztere. Ha rabszolgák vagyunk. Az eredeti energiák még mindig megvannak.

amely a problémáját tulajdonképpen nem oldotta meg. mert valahogy mindenki komolyan aggódik a problémák miatt. ha minden pontosan a terveink szerint történne.Példázat: az egér és a bölcs Ezen a helyen szeretnék elmondani még egy történetet a Védákból. az egeret macskává változtatta. Mielőtt a tigris egyáltalán támadhatott volna. A bölcsnek misztikus erői voltak. ezeket sok hagyományban finomtestnek nevezik. A hamis egot sokkal nehezebb legyőzni.és finom anyagi. a testüket tisztán tartják. levegő és éter. aki segít megoldani a feladatainkat. hogy fenntarthassuk az uralom illúzióját. amelyek látszólag veszélyeztetik a biztonságát és a boldogságát. A Védák tanítása szerint az univerzum úgy épül fel. használja a misztikus erőit. sokan élnek lelki módon. hogy hibát követett el. aki most boldogan elszaladt. víz. a tulajdonosa. A hamis ego nagyon ravasz. hogy az anyagi elemek ill. ami megszabadítja minden gondtól. hogy mindenkinek megmutassák az erényeiket. Útban áll a hamis egonk. A durva anyagi elemek a fizikai összetevők – föld. ha hálásan elfogadjuk a saját helyzetünket – a saját karmánkat – és a tapasztalatot a tanítónknak tekintjük. mint a föld-elemen. tartsa távol tőle a macskát. Pl. A bölcs most úgy teljesítette a kutya kívánságát. hogy állandóan üldözi egy macska. közülünk sokan nem hálásak a nehéz tapasztalatokért. tűz. a bölcs ismét visszaváltoztatta őt egérré. hogy a hamis ego a nyolc anyagi elem egyike. A finom anyagi elemek a pszichológiai összetevők – elme. és nem hajlandó átadni magát Isten akaratának. hogy tanuljunk belőlük. aztán rájövünk. mindennek ő az élvezője. hogy minden helyzetnek vannak nehézségei. tűz. Panaszkodott. burkolatok mindegyike tízszer olyan vastag. amely azt gondolja. Ismét a bölcstől kért segítséget. és a kutya megkönnyebbülten elszaladt. Azt szeretnénk. hogy a víz-elemen tízszer nehezebb áthatolni. Viszont különösen fontosnak tartják. hanem még inkább rontott rajta. mint az örök lélek időleges burkolata. hogy tigrissé változtatta. és számtalan módon zavarhatja a lelki evolúciónkat. Végleges megoldást akart. A legnagyobb kihívás a hamis ego. A bölcs szokatlan módon reagált. Ez sok nehézséghez vezethet. ha valaki váratlanul teljesíti a kívánságunkat. Ez a nyolc elem hat együtt. Büszkén dagadó kebellel járkál. Ebben a történetben egy kisegeret nagyon zavart. és az ura. mint az előzőn. mint a föld. amelyek a világot felépítik. állandóan a saját fontosságára gondol. A bölcs azonban mindjárt észrevette. aki őt most kutyává változtatta. mert nem igazán azt akarjuk. és különféle módokon fejeződhet ki. mint a vízen. Mindenki ismeri az egér helyzetét. De már rövid időn belül visszajött a macska. víz. Ez az anyagi világ természete. Az a legbölcsebb. levegő és éter durva-fizikai elemeit. Ez a nyolc elem két csoportra oszlik: durva. szabad szerelemmel. A hamis ego ereje Ahogyan az egér. a tűzön tízszer nehezebb. és panaszkodott a megoldásra. Életünkben gyakran gondoljuk. A Védák azt tanítják. Szereplői egy egér és egy bölcs. és helyesen viselkednek. mámorral. hogy most egy kutya kergeti. amelyekre a fejlődésünkhöz van szükség. Arra se vagyunk készek. tízszer olyan nehéz áthatolni rajta. mert a tigris máris éhesen szemlélte. és teljesíteni tudta mások kívánságait. A társadalom számára az ilyen emberek nem igen kellemesek. amit kívánunk. és segítséget kért. Kétségbeesésében elment a bölcshöz. mert állandóan a 40 . Ez azt jelenti. felhagynak a húsevéssel. hogy más körülmények között boldogabbak lennénk. Zavart kelthet. A kívánságok persze veszélyesek is lehetnek. Szorongva és boldogtalanul futott vissza a kutya a bölcshöz. stb. De a kutyát hamarosan megtámadta egy tigris. Az egér arra kérte a bölcset. értelem és hamis ego. A hamis ego az az aspektus bennünk.

hogyan értékeljük a lelki fejlődésünket. hanem arra gondolnak. és nehéz feloldani. ami konokul hozzánk tapad. A lélek sötét éjszakája 41 . amit különben meghallgattunk. Lassan megunjuk az ilyen történeteket. milyen előnyökkel jár. Saját példájukon mutatják meg. Segítség nélkül azonban nem dolgozhatunk a finomanyagi ragaszkodásokon. Ez azt jelenti. Segítségül mások megerősítésére és vezetésére van szükségünk. uralkodnunk kell életünk durva anyagi befolyásain. akik emlékeztetnek arra. mennyire untatnak. ha az emberek nagyon dicsérnek. Azok az igazi barátok. ha külsőleg ugyanolyannak látszunk. ha a viselkedésünket olyan módon értékeljük. Haladunk. ki kell alakítanunk az eloldódást. Ha elengedjük az anyagi ragaszkodásainkat. hogy felfedezzük a finomanyagi ragaszkodásokat. ha már nem érdekelnek a világi zene. ami kellemesnek tűnik. Belsőleg mások lettünk. még nagyon messze vagyunk a feladatunk teljesítésétől – csak most kezdődik a nehéz munka. hogy jól van úgy. vagy mennyi örömet szereznek a korábbi cselekedeteink és környezetünk. Ha ez megtörtént. hogy gyorsabban közeledjünk a legmagasabb célhoz. Ha valami értékes dolgot tettünk. az az ellenségünk. környezeteket és embereket.„felsőbbrendűségükre” akarnak emlékeztetni minket: „Te fehér rizst eszel? Én azt nem teszem! Hogyan használhatsz ilyen sok cukrot? Én semmit sem eszem. hogy eszköz legyünk a szolgálatában. akik lelki kapcsolatban vannak velünk. még mindig a hamis ego befolyása alatt állnak. előbb meg kell tanulnunk uralkodni az érzékeinken. Fejlődésünkben a barátaink segítenek Az igazi barátok nemcsak egymás egojának hízelegnek. Ez a jele annak. aki bírál. vagy a barátok. amit cukorral készítettek. hogy butaságokat csináljanak. ha megvizsgáljuk. különben nehéznek fog tűnni az út. Mivel az anyagi világban élünk. Egyszerűen megállapíthatjuk. Hogy ezt az állapotot elérjük. és a barátunk az. ahogy vagyunk. hogy aki dicsér minket. Egyedül nagyon könnyen tévútra kerülhetünk. egyidejűleg magunkra veszünk minden egyéb anyagi terhet. hogy irányítani tudjuk az állati hajlamokat. Az eloldódás abban segít. megtudhatjuk. Legyünk óvatosak. hogy valami megváltozik. és motiválnak. adjunk tovább minden dicséretet az Úrnak. akkor is. Eloldódás Ha őszintén és tartósan le akarjuk győzni a hamis egot. mert segít abban. mert magasabb tudatszinten vagyunk. Ezért olyan fontos a lelki közösség. akiket még mindig fogva tart a materialista élet. A dicséret azt jelzi. hasonló gondolkodásúaktól és barátoktól. ami a legfontosabb. aki megengedte. hogy uralkodjunk a durva anyagi vágyainkon. Ha a siker érdemét magunknak tulajdonítjuk. ha valaki kitart az odaadó szolgálat mellett. ami együtt jár ezzel a hozzáállással. amelyek még mindig gátolják a lelki fejlődésünket.” Bár bizonyos negatív viselkedési mintáktól megszabadultak. Tanítványi láncom egyik nagy tanítója azt szokta mondani. A lelki élet azt is jelenti. hogy a kielégülés alacsonyabb formáit magasabbakkal helyettesítjük. fejlődünk-e. Ezen a szinten fel kell mérnünk az állományt. aludni. Ezért az igazi barátaink azok. míg a bíráló látja. hogy segítséget kérjünk a tanácsadóktól. mert akkor megvan a lehetőségünk. a helyek. Szeretném azonban elmondani ezen a helyen a figyelmeztetést is: ne bízzuk rá magunkat egyedül az eloldódásra. nem arra ösztönzik egymást. mit kell javítani magunkon. Csak akkor oldhatjuk fel a mélyen gyökerező szokásainkat. sok terület szorul javításra. ne akarjuk túl sokat enni. amelyeket felkerestünk. vagy túlnyomórészt szexuális életet élni. hogy kevésbé uralkodjon az életünkben az ego. Az eloldódásra szükség van. hogy intenzívebben dolgozzunk magunkon.

minden ellenünk irányul. amikor az Úr beavatkozik az életünkbe. miért teszi. hogy állhatatosak és tévedhetetlenek maradjunk. ami értékesebb. mentősök és tűzoltók nagyon gondosan felkészülnek a vészhelyzetekre. Ahogyan a mentősnek vagy a tűzoltónak fel kell készülnie. bekapcsolja a szirénát. nincs semmim!” De az ilyen pillanatokban emlékeznünk kell arra. lecsúszik az oszlopon. és nem tudjuk elvenni az áldásokat. hogy minden valamilyen céllal történik. hogyan ne zavarjanak a külső körülmények. Ha megjön ez a lökés. gyakran kell egy „isteni lökés. és megtanuljuk. Válság esetén tudják. vagy nem helyesen készültünk fel. Lehet. A szanszkrit nyelvben akincsanának nevezik az. hogy közelebbről megvizsgáljuk. böjtölök. és megkérdezzük magunkat: „Miért történt ez? Isten mindenkit szeret. keservesen sírunk: „Istenem. hogy vészhelyzet esetén helyesen cselekedjen. mit tegyünk. Annyira ragaszkodunk a haszontalan szeméthez. hogy legyünk transzcendentálisabbak. Ha transzcendentális szinten élünk. hogy mi történik. vegetáriánus vagyok. fel vagyunk készülve. és az univerzumban nincsenek véletlenek. A mentős megvizsgálja az életjeleket. Városaink utcáin láthatunk férfiakat s nőket. A tűzoltó felhúzza a csizmáját. hogy abban a pillanatban nem értjük. bár megkíséreljük. akkor vészhelyzet esetén pánikba esünk. hogy nem hagyunk helyet annak. a kezeink tele vannak rakva. és ne hagyjuk. és kijavítja. ha valóban kiegyensúlyozottak vagyunk. akkor számunkra minden helyzet kedvező. hogy lelki életet éljünk. de hevesen ragaszkodnak egy pár haszontalan tárgyhoz. a pozitívat még pozitívabbá tenni.” De a tudat csak akkor érhet be. Bár ez a viselkedés abszurdnak tűnik. olvasom a szentírásokat. hogyan kezeljük a válságot. amelyben úgy tűnik.” amely komoly próbatételekben nyilvánul meg. egyes ezoterikus tanítások szerint fontos. amit összegyűjtöttek. van egy lelki tanítómesterem. Ha azonban nem. Ha már eleve szilárdak vagyunk a – biztosan bekövetkező – válságok esetén azonnal megtesszük. és odamegy. megteszi az életmentő intézkedéseket. amiket adni szeretne. és az Úr mégsem szeret. amit kell. A sebészek. Imádkozom. meditálok. Ha Isten nem veszi el a régi ragaszkodásokat. Sokunknak mindent el kell vesztenie ahhoz. Ha nehézségek jönnek. és ha valaki megpróbálja elvenni. Mivel ezek felkészült emberek. Ilyen körülmények között támadhat ez a gondolat: „Még Isten sem szeret engem. A sebész a kellő helyen vág. Minden anyagi eredményünket el fogják venni. Ha szabályozott életet élünk. 42 . Ez az egyszerű tulajdon létfontosságú a számukra. nem ijeszti el őket a veszély vagy a vér látása. de az Úr valami nagyobb számára tisztítja meg az utat. A negatív helyzetet úgy tudjuk átváltoztatni pozitívvá. amíg ragaszkodunk a tulajdonunkhoz. nagyon dühösek lehetnek. A negatívat pozitívvá változtatni A lélek éjszakája az anyagi tudat számára valódi kihívás. hogy mindent elvegyen tőlünk. rendesen bánok az emberekkel. hogy szabályozott életet éljünk. Mindent megteszek. mindegy. tisztelem a szenteket. beugrik a kocsiba. Ha minden nehézség dacára kitartunk a lelki életben. A lélek éjszakája olyan időszak.Az anyagi életből való kiszabadulás során tapasztalhatjuk „a lélek sötét éjszakáját. nekünk is alaposan fel kell készülnünk a lelki életünkben. ahogyan kell. Megtanuljuk a negatívat pozitívvá. amit kell. mit kell tenni. hogy a boldogság és a szenvedés befolyásoljanak. vagy az elménk kudarcot vall. Meg kell tanulnunk. hogy szeressük és szolgáljuk Istent. Fogalmunk sincs. és arra kér. ahol tűz van. Nem több anyagi eredményt akarunk kikényszeríteni a lelki magatartásunkkal. sokan cselekszenek hasonlóan.” hogy el tudjuk engedni. kiegyensúlyozottak leszünk. Nem tudjuk elvenni az ajándékait. Hogy ilyen nehéz helyzetekben erősek maradjunk. hogy nyitott legyen a magasabb áldások előtt. akiknek szinte semmijük nincs. amely az érzékek kielégítése vágyából keletkezik. meg fogjuk tanulni.

Biztosan jó oka van annak, hogy ez a probléma felmerült az életemben.” Ez a hozzáállás a kezdetben negatívnak látszó eseményt ugródeszkává alakít. Ha a mindennapi életben felmegyünk egy lépcsőn, valamivel szembe kerülünk ahhoz, hogy haladjunk: először az első fokra lépünk, és aztán tovább haladunk. A lelki életben nincs fejlődés konfrontáció nélkül. Nem juthatunk el próbatételek nélkül a következő fokra; ahogyan a diákoknak is minden szemeszter végén le kell tenniük a vizsgákat, hogy megmutassák a tanítónak, mit értek el. A negatív helyzet alkalom arra, hogy megvizsgáljuk, mennyire vagyunk készek a lelki életben a következő fokra lépni. Vegyük ezt az egyszerű példát: Képzeljék el, valaki azt mondja: „Ronda az arcod! Rád se tudok nézni!” Ezen a ponton választhatunk, vagy hasonló módon válaszolunk, és a másik dühös lesz, fenyegető mozdulatot tesz, és közli, hogy kiveri a szemünket; vagy kiegyensúlyozottak maradunk, és alázatosan felelünk: „Sajnálom, hogy zavar a jelenlétem, de ez a te problémád.” Gondoljanak arra, ha negatívan válaszolunk, leszállunk a támadó színvonalára. Ha a szavakat támadásnak vesszük, és úgy reagálunk, tulajdonképpen máris vesztettünk, mert elvesztettük az önuralmat. Támadónk még tovább fog zaklatni, és bent maradunk a negatív körben. Ha mások zavarnak minket, elfogadhatjuk a helyzetet, mint egy lépést a lelki fejlődésünkben, és az ütközést próbatételnek tekintjük. Ha ez kihoz a sodrunkból, akkor gátoljuk a lelki fejlődésünket. De ha nem befolyásol, a támadónk visszavonul, és egy idő után még nevetségesnek is érzi magát. Ezzel nemcsak legyőztük a másikat, és megmutattuk az erőnket, de segítettünk is neki, hogy fölemelje a tudatát. A lelki harcosok nemcsak elméletek szónokai vagy tudósai. Első sorban gyakorlók. A gyakorlókat a megvalósításuk fokának megfelelően szólítják fel, hogy adjanak számot arról, amit tesznek és mondanak. Mivel a tudatukat angyalok és félistenek felügyelik, a lelki harcosoknak ki kell egyenlíteniük a számlát, ha nem viselkedtek megfelelően. Ezért nem elég csak hallani vagy olvasni a lelki dolgokról. Meg kell tanulnunk alkalmazni azokat, a saját körülményeinknek megfelelően. Az élet nagyon értékes, és fontos, hogyan használjuk az időnket. A lelki tanításokat mindig alkalmazni kell a gyakorlatban. Világosan kell látnunk, hogy az elvek hogyan működnek, akkor alkalmazhatjuk azokat a mindennapi életben. Tapasztalatból kell ismernünk a módokat, amelyek abban segítenek, hogy javítsuk mások és Isten szolgálatát. Segíthet ennek megvilágításában egy kis példa, a saját tapasztalatomból. Néha egy nap öt-hat leckét tartok, vagy interjúkat adok. Mivel ilyen sok programom van, sok különféle zavart ismerek, már megtanultam előre látni ezeket a kihívásokat. Nemrégiben Nigériában egy kormánytisztviselőnél tett látogatás után a televízióban kellett fellépnem. Mivel az illető nem tudott időben fogadni, elkéstünk, és a tv műsor csúszott. A késés ellenére már várni is kellett, mert valamilyen jogi dokumentumokat nem készítettek elő. Panaszkodhattam volna: „Ez szörnyű. Ott fenntartott engem egy tisztviselő, itt elkéstem, és most megint váratnak! Egyszerűen elmegyek, mert valahányszor ebbe a tv stúdióba jövök, mindig 2-6 órát töltök várakozással. Elegem van belőle!” Stimmel, sose hagytak szerepelni várakozási idő nélkül. De miért izgassam fel magam? Inkább eldöntöttem: „Jó, akkor van egy kis időm írni és olvasni. Vagy felhasználhatom az időt arra, hogy imádkozzak, megkérjem az Urat, segítsen azt mondani, ami mindenkinek a tudatát fölemeli.” Így aztán nem vesztettem időt, nem is vesztegetem az energiámat frusztráltsággal és haraggal. A bizalom fontossága A lélek éjszakája számunkra végtelennek tűnhet. Ha sikeresen akarjuk fogadni a kihívásokat, bizalomra van szükségünk. De óvatosnak kell lennünk, mert a bizalom több szinten működik. A bűnözők pl. erősen bíznak benne, hogy a következő bankrablásuk sok millió dollárt hoz, vagy egy pénzbefektető a hamis bizalom alapján katasztrofális beruházást választ a tőzsde múlandó
43

világában. Bár ezek példák a bizalomra, ez a bizalom nyilvánvalóan hamis célra irányult – világi és nem lelki célra. Fontos, hogy erős bizalmunk legyen, amely a szentek és a szentírások tanításain alapul. Normál esetben ezt a bizalmat társaink példája erősíti meg a mindennapi életben. De a mai társadalomban nagyon kevesen élnek a szentírások szerint. Mivel nem látunk példákat magunk előtt, leértékeljük a lelki tanításokat, vagy azok elijesztenek. Ezért mindenképpen lelki embereket kell keresnünk, és velük kell társulnunk. Ha észrevesszük rajtuk a lelki élet pozitív kihatásait, készségesebben fogadjuk el az életmódjukat. A szentírások tele vannak példákkal a helyes lelki viselkedésre. Sajnos ezeket csak elméletnek tekintjük, annak ellenére, hogy ezek a történetek lelkesítenek. Túl könnyen lebecsülhetjük a szent hősök és hősnők eredményeit, mondván: „Jó, ez Jézus, ez Mohamed, azok a goszvámik – ők mind Isten fiai! Én természetesen nem lehetek olyanok, mint ők.” De hibát követünk el, ha így gondolkodunk. A próféták és a tanítók azért jöttek el, hogy megmutassák, mi is lehetünk olyanok, mint ők. A keresztények, akik azt gondolják, hogy Jézus az Isten, talán azt hiszik, hogy ilyen módon fölemelik és tisztelik Jézust. De ezzel tulajdonképpen rossz szolgálatot tesznek neki. Jézus maga mondta (János 5:30), „Én semmit sem tehetek magamtól. Amit hallok, úgy igazodom, és az ítéletem jogos, mert nem a saját akaratomat akarom érvényesíteni, hanem azét, aki engem küldött.” Ezzel világosan kimondja, hogy az apja nevében cselekszik. Amikor a keresztények Jézust Istennek tekintik, csak azt igazolják, hogy tévedni emberi dolog, és meg sem kísérlik, hogy olyanok legyenek, mint Jézus. Gyakran élnek ezzel a kifogással: „Végül is Jézus Isten, én meg csak ember vagyok.” Jézus azonban emlékeztet minket arra, hogyan utánozhatjuk a hőstetteit, amennyiben ezt mondja (János 14:12), „Bizony, bizony mondom néktek: aki bennem hisz, azt fogja tenni, amit én teszek, és még nagyobbakat fog tenni, mert én az Atyához megyek.” De igaz az is, hogy a Kali-jugában, a viszály korában nem utánozhatjuk olyan könnyen a szenteket. Az Úr szeretetből tökéletessé teszi az igyekezeteinket, mert tudja, milyen nehéz ezekben az időkben szentnek lenni. Kifejezetten megmondja a Bhagavad-gítában, hogy megtartja, amink van, és megadja, ami hiányzik. De nem ingyen lép közbe; nekünk azért el kell érnünk egy bizonyos lelki szintet, és továbbra is keményen kell dolgozni magunkon, hogy megkapjuk a kínált segítséget. Ha ezt a pontot elértük, az Úr és szolgái kézen fognak, úgy húznak fel magukhoz. Az Úr kegye mindig nagyobb, mint a törvénye, az Úr mindig enyhíti a körülményeket, és megadja szerető segítségét. Kórház a lelki betegségeinknek Az emberek, akik a lelki életüket komolyan veszik, nem keresik a gazdagságot, a dicsőséget, vagy a fenség bármely egyéb formáját. Az anyagi életben azonban pontosan ezekre a célokra törekszenek. Az őszintén lelki emberek az anyagi nyereséget csak arra használják, hogy még jobban szolgálják az Urat. Ez a helyes hozzáállás: „Hogyan kereshetek pénzt úgy, hogy ne legyenek anyagi gondjaim? Hogyan szerezhetek elég pénzt, hogy bevégezzem ezt a projektet az Úrnak?” És ha valaki a lelki úton híres lesz, a dicsőség is eszköz lehet, hogy a figyelmet az Úrra és a képviselőjére irányítsa. Mindenkinek meg kellene kísérelnie, hogy odaadó szolga legyen, mindegy, hogy milyenek a külső körülmények. A szolgálat a megtisztulás és a gyógyulás folyamata, mint egy kórházban. Ugyanazért veszünk menedéket egy lelki tanítómesternél, amiért kórházba megyünk: mert betegek vagyunk, és felismerjük, hogy segítségre szorulunk. Mint páciens, készségesen bevesszük az orvosságot, követjük az orvos utasításait, és elfogadjuk az ápolást, amit ebben a környezetben ajánlanak. Mivel az egyik lelki ember nem olyan, mint a másik, nemcsak egy
44

betegség érheti utol. A lelki „betegségek” különböző formákban és hevességi fokokban jelennek meg. Ebben a helyzetben az a szép, hogy ezeknek az embereknek legalább megvan az esélyük arra, hogy a problémát felismerjék, és egy kórházban keressék a gyógyulást. Ha beveszik a felajánlott lelki gyógyszert, gyorsan elérik a természetes, egészséges állapotot. De a kórház veszélyes is lehet, mert az emberek ott tartózkodásuk idején ki vannak téve új betegségeknek, vagy fertőzéseknek. Valamilyen betegséggel bemennek a kórházba, és kapnak még egy vírusfertőzést is. Hasonló módon kell vigyáznunk, amikor magunkon dolgozunk, nehogy átvegyük mások rossz szokásait. Pl. könnyen elfordulhatunk az érzékek feletti uralomtól, ha olyan emberek vesznek körül, akik rendszeresen megittasítják az érzékeiket – még lelki csoportokban is; vagy annyira önzők lehetünk, hogy mindenki mást kizárunk, ha azok szegényes példáját követjük, akik körülöttünk vannak. A gyógyulásnál nagyon fontos a hozzáállásunk. Előfordulhat, hogy két ember ugyanabban a környezetben van, és az elmeállapotuknak megfelelően mégis teljesen eltérő eredményeket érnek el. Annak, aki morbid, depressziós vagy szomorú, több nehézsége lesz, mint annak, akinek kiegyensúlyozott a tudata. Bár lehet, hogy kezdetben egyformán betegek, a pozitívabb, energikusabb ember meg fogja tenni a szükséges erőfeszítést, hogy megőrizze az építő tartást. Az ilyen ember sokkal hamarabb elhagyhatja a kórházat, mint a többiek. Válj az Úr szolgájává, és légy szabad Anyagi betegségünk egy része, hogy makacsul hisszük, teljesen függetlenek vagyunk. Ez ironikus, mert igaz, hogy minden ember születésjoga valamennyi szabad akarat, igazából nem vagyunk szabadok. Uralkodnak az elménken. Valahányszor bekapcsoljuk a televíziót, rádiót hallgatunk, újságot olvasunk, vagy társadalmi intézményekkel van dolgunk, programoznak minket. Akármilyen különösen is hangzik, szó szerint az Úr szolgájává kell válnunk ahhoz, hogy valóban felszabadulhassunk, hogy ne essünk áldozatul az öregségnek, a betegségnek, halálnak vagy az élet más múlandó, vagy nem természetes aspektusának. Megteremtjük magunknak a fájdalmat és szenvedést, ha az önző értelmetlenség különböző fajtáiba kapaszkodunk. Annak ellenére, hogy a szerencsétlenségünkért magunk vagyunk felelősek, és az Úrtól kérünk segítséget, ezt mégis elutasítjuk, amikor megérkezik. Úgy viselkedünk, mint a foglyok, akik folyton könyörögnek az őröknek, hogy nyissák ki az ajtót, és engedjék el őket; de amikor az ajtó megnyílik, visszaszaladnak a cellába. És kitartóan kérdezgetik: „Mikor fogsz kiengedni innen?” Bár az Úr minden lehetséges segítséget a rendelkezésünkre bocsát, hogy egyszer s mindenkorra kijussunk az anyagi világból, őrületünk arra kényszerít, hogy időleges kielégüléseket keressünk. Mert a modern társadalomban az anyagi öröm kergetése normális – és körülöttünk senki sem csinálja másként – nagyon könnyen meggyőzhetjük magunkat, hogy a „jó élet” tartós keresése megfelelő emberi magatartás. Az anyagi gondok elterelhetnek Az ilyen magatartás teljesen káros a lelki életben. Amikor a tudatunk fejlődik a lelki életben, egyre nyilvánvalóbbá válik a kéjvágy és a szeretet közötti különbség. Ha felismerjük, milyen sok korábbi cselekedetünket fedte be a kéjvágy, akkor szégyenkezve és megindultan nézünk vissza az életünkre. Rájövünk, hogy a viselkedésünk csak magunknak szolgált, még akkor is, ha meg voltunk győződve arról, hogy másoknak segítettünk. Tudatunk anyagi, és nem lelki szinten működött. A fizikai testben állandóan különféle zavarokat tapasztalunk, amelyek a lélek természetes kifejezésmódjai. Ne felejtsék el, hogy az anyagi test egy rabruha. Egyes ruhák lehetnek
45

mert a lelki képességeink szunnyadnak. akik valódi lelki rendszerben éltek. hová nézett. és felvehetjük a kapcsolatot a félistenekkel. már nem teszik meg. amint eléggé megismertük a magasabb világokat. mint „mítoszokat. Ha nem ragaszkodunk. Visszatekintve megérthetjük. Bár az istentelen félistenek is erős kapcsolatban vannak az Úrral. démonok is. akkor az anyagi javak javítják azt a képességünket. Olyanok. rosszindulatúak. láthatjuk. amelyeket le kell küzdeni. mint mások. Gyakran azért bonyolult az életünk. Évekkel ezelőtt a lelki tanítómesterem jelen volt egy guru-púdzsán New York City-ben. és letértek az útról. aki a különböző univerzumokban az Úr nevét dicsőíti. hogy odaadó figyelem vette körül. és mindent felajánlunk az Úr szolgálatában. A lelki folyamat „felébreszti” ezeket a képességeket.000 fajta félisten van. Ha azonban eltérítenek a meditációtól és a szolgálattól. egy nagyon hatalmas transzcendentális lény. hogy másik világok lényei már nem igen akarnak eljönni hozzánk. ő nagyon szórakozottnak tűnt. A démonoknak ugyanolyan hatalmuk van. és min nevetett. és még mindig foglyok vagyunk egy fizikai testben. ahelyett. nem kell elhagynunk a fizikai testet ahhoz. de mindegyik annak az eredménye. mások nem. mint az emberek. Annak ellenére. előnyben részesítik a fogékonyabb környezetet. Intenzív lelki öröm A lelki fejlődés magasabb szintjein a lelki világgal való találkozásunk olyan intenzív örömet okozhat. A Védák szerint 33. Velük ellentétben a jámbor félistenek nagyon Isten-tudatosak. akiknek egykor az volt a feladatuk. az Isten-tudat valódi. A jámbor és istentelen félisteneken kívül vannak még aszurák. és a sokkal magasabb lények. Végső soron minden zavar. hogy egykor e bolygó élőlényei élénk kapcsolatban voltak a mennyei bolygók lakóival. mint a félisteneknek. Ha megvizsgáljuk a régi – görög. Ez a tapasztalat azonnal elérhető. Itt és most egyéni kapcsolatunk lehet az Úrral. Az istenek és félistenek elgondolásai és történetei azonban ugyanazok minden régi hagyományban. akkor akadályokká válnak. hogy a fizikai test nehezen viseli el. Több problémák lesz. ami az egész idő alatt a rendelkezésünkre állt. koncentráltak egy pontot nézett a szobában. hogy egy lelki testben teljesen kivirulnánk. hogy fokozatosan felvegyük a kapcsolatot a lelki világgal.” amelyek a megértésünk jelenlegi fokán elképzelhetetlenek. hogy vele kommunikáljon. tapasztalhatjuk a lelki boldogságot. és arra utalnak.000.valamivel vonzóbbak. Az Istenszeretet tapasztalata néha olyan extázist 46 . és mindenkinek a javára cselekszenek. mert sok anyagi tárgyunk van. amely lehetővé teszi. hogy mennyire ragaszkodunk a készleteinkhez. de aztán úgy döntöttek. De manapság a bolygót a világi kollektív tudat annyira befedi. hogy megjelent Nárada Muni. hogy tudjuk. Tulajdonképpen állandóan a lelki világban vagyunk. vagy kevésbé korlátozók. A láthatatlan lények világai nagy befolyást gyakorolnak az életünkre. ahelyett. hogy pontosan azokat a történeteket és eseményeket becsüljük le. De a probléma az. Mint már említettük. hogy rabok vagyunk az anyagi világban. de ők mindig káoszt akarnak kelteni. Később megkérdezték a tanítványai a szállásán. és közülük egyesek jámborak. Tehát még most is időnként megjelennek ilyen emelkedett lények. hogy megsemmisítsék az Isten-tudatot. római vagy indiai – mitológiákat. bár ezt nem láthatjuk. vagy nem mélyíti el a bölcsességünket. amikor a környezet elég lelki. hogy attól elfordulnak. ami nem javítja az életminőségünket. és azokat hogyan használjuk. hogy egy rossz üzletből kellett kihoznunk a legjobbat. hogy lelki módon éljünk. hogy ezen a síkon dolgozzanak. arkangyalokkal és angyalokkal is. Azt felelte. hogy kevesebb lenne. arcán mosollyal. Kapcsolatunk magasabb lényekkel A lelki élethez tisztulási folyamatra van szükség.

megengedjük az értelemnek. De ha helytelenül fektetjük be. Mindenki elérheti az extázist. nagyhitű ember hamarosan eléri a legfelsőbb lelki békét. atomját és sejtjét befolyásolja. mennyire intenzív a vágyakozásunk. olvashatjuk a szentírásokat. vagy zavarja azok fejlődését. amely olyan erős. De azt is meg kell tanulnunk. szokatlan jelek jelenhetnek meg: könnyek folynak végig az arcunkon. Nem kell mentegetőznünk azért. és társulhatunk a hasonló gondolkodásúakkal. A boldogság még a világi életben is megváltoztathatja a külsőnket és a viselkedésünket. értelmesen. az elme az értelemnek és a léleknek szolgál-e. mi történt. Isten senkit sem részesít előnyben. mindenkinek garantálja a teljes sikert. 3. vagy azok uralkodnak rajtunk. mert nem sikerült érvényesíteni a születésjogunkat. mint néhány dolog rövid áttekintését. hogy a lélek stimulálja. Fontos azonban megjegyezni. Ilyen állapotban egyszerre vagyunk itt és más dimenziókban. hogy az elme helyes módon mélyedjen el a transzcendentális tudásban. kevésbé befolyásol az önállóság hiánya és a szenvedés az anyagi világban. az a lényeg. Legelőször bizalomra van szükség. hogy Istent egész szívünkből szeressük. Ha a bizalmat helyesen fektetjük be. és teljesen átadjuk magunkat Neki. túl van ezen az anyagi világon. A lelki béke második alapvető előfeltétele. akkor pozitív eredményeket fogunk kapni. Amikor ilyen extatikus állapotban vagyunk. 2. Gondoljanak a mondásra: „Az ördög talál munkát a tétlen kezeknek. Mindenkinek ugyanannyi esélye van. annyit nevethetünk vagy fütyülhetünk. Ez a három folyamat. Ezért minden lelki folyamatnak az a célja. Néha szégyenkezünk a bizalom szükségessége miatt. Hogy kapcsolatba kerüljünk ezzel a tudással. Mint már említettem. Képzeljék el azt az örömet. bár ez normál esetben nagyon fedett. lelki lényekkel kommunikálunk. bízunk abban.vált ki. de nem szabad elfelejtenünk. Leírom ezeket a folyamatokat. Segítik az emlékezetet. A lelki béke három követelménye Amikor ilyen szeretetet tapasztalunk. nehezen tudunk beszélni. hogy a bizalom mindennél elkerülhetetlen. hogy a testünk meg fogja emészteni a táplálékot. ha eszünk. Ha így teszünk.39) a következő szavakkal erősíti meg: „A transzcendentális tudásban elmélyedt és az érzékein uralkodó. hogy mások megkérdezik. hogy fel fogunk kelni. hogy mi uralkodunk az érzékeken. ha lefekszünk. és nemcsak relatív vagy időleges. elérje az önmegvalósítást. hogy természetes legyen. Ezt a Bhagavad-gítá egy verse (4. vagy borzongunk. A harmadik előfeltétel az uralom az érzékek felett. leckéket hallgathatunk. bízunk abban. emocionálisan vagy szeszélyesen fogunk cselekedni. a lelki valóságokra fordítjuk. A lelki élet célja az elegendő önuralom megszerzése. odaadó lelki fejlődés útján. bízunk abban. megpillanthatjuk a boldog valóságot. Az érzékek feletti uralom szoros kapcsolatban van az elme feletti uralommal. Könnyebben járunk. Az érzékek uralása nélkül csak spontán. és a test minden molekuláját. A szentírások emlékeztetnek. és tapasztalja az Istenszeretetet. meditálhatunk és imádkozhatunk. 1. miközben még az anyagi testben vagyunk. mert fontos a bizalom. Ha megyünk.” Az elme megszilárdításának módja dönti el. ha helyes vezetés alatt történik. hogy áthatja a tudatunkat. hogy a tudás transzcendentális. elérjük a béke mély szintjét. ez a kulcsa annak. Az elérés csak azon múlik. és az élet időleges aspektusaira koncentrálunk.” Három folyamatra van szükség – és magában egy sem elég – hogy ezt a „legfelsőbb lelki békét” elérjük. amit eddig megbeszéltünk. amit csinálunk. hogy véget vethessünk a fogságunknak ebben az anyagi világban. hogy legyőzzük a kéjvágyat. akkor szomorúak és csalódottak leszünk. hogy transzhoz hasonló állapotba kerülünk. hogy a lábaink előre fognak vinni. hogy uralkodjunk az érzékeken és az elmén. A lélek teljes tudatában van 47 . hogyan lehet kitartani az állandó. végezhetünk imádatot. De amint megtisztulunk és megnyílunk. hogy okosan használjuk a bizalmat.

de kérdés az. Amikor ebben a sötét időszakban vagyunk. hogyan válik egy helyzet urává. megosztanak és segítenek. Ha az elme már nem akadályoz. amelyen készek nagyon a nagy pozitív minőségi változásra. hogy még több szolgálatot végezzenek. hogy szembe kerülünk a zavarokkal és az akadályokkal. a finomanyagi testnek és a léleknek alkalmuk van arra. és a szolgálatok. akkor éppen olyan jól vissza is térhet a városba. amikor megtartjuk a magasabb tudatunkat annak ellenére. hogy még többet megtudjunk az Úrról. meg kell vizsgálnunk a vágyainkat és az indítékainkat. Kétféle lelki ember van: akik megmaradnak maguknak. hogy lelkesítenek a kalandok. és a boldogság. Elalvás előtt legalább 15 percig – lehetőleg fél óráig – olvassunk vagy hallgassunk valami lelki dolgot. ha észrevesszük. amikor visszavonul a világtól – ha ez a természete és a látásmódja – akkor ez rendben van. milyen kapcsolatban vagyunk Isten Személyiségével. Ha lelkileg jobban fejlődünk. és Őt szolgáljuk. Másrészt fontos. Válasz: „A lélek éjszakája” akkor jelenik meg a lelki életben. Különösen a viszály korában van nagy szüksége a társadalomnak egészséges mintaképekre. ami mélyebb kapcsolatra vezet az Úrral. amikor ott van? Ha a test egy barlangban ül. amikor az odaadás folyamata megerősített. ők maguk elmennek egy másik helyre – akár más univerzumokba – hogy a szolgálat magasabb szintjén tevékenykedjenek. mint a valóságban. amelyek ránk várnak. hogy az életünknek átlagosan egyharmadát alva töltjük.annak. Ezért a lelki módra élő emberek álljanak mások rendelkezésére. Ha mindent elvesznek. természetes módon eláraszthatnak minket a megvalósítás. könnyebb 48 . hogy semlegesítsük a sok negatív befolyást a környezetünkben? Válasz: A Himálajába vagy egy kolostorba menekülni se nem rossz. mint mi. hogy ne vonuljunk vissza. és az értelmet összhangba hozzuk a lélekkel. Hagyjuk magunk mögött a napi eseményeket. Kérdés: Mondana többet „a lélek éjszakájáról?” Én magam is hosszabb ideig benne voltam. Mielőtt éjszaka ki akarnánk magunkat pihenni. Ha arra gondolunk. hogy erősebbek. milyen fontos arra használni ezt az időt. Van egy másik probléma is azok számára. és szeretném jobban megérteni. akkor tudjuk. hogy a fizikai testünk kívánságait az anyagi energiák manipulálásával teljesítse. Kérdések és válaszok Kérdés: Azt mondta. A lelki érettség akkor van meg. hogy éjszaka. Ha úgy vonulunk vissza az éjszakára. amely a fizikai testet befolyásolja. ne éljünk remetékként. Mivel ebben az anyagi világban vagyunk. hogy az alvás az egyik öröm. és tudatosan lépjünk be az életünk egy másik részébe. hogy tulajdonképpen miről van szó. és nem keresik a nyilvánosságot (még tanítványokat is ritkán fogadnak el). akik lelki visszavonultságban élnek: könnyen azt hihetik. Mi az alvás értéke? Válasz: Az Úrnak még alvás közben is szolgálhatunk. és teljesen elszántuk magunkat. se nem jó. amikor a fizikai test tétlen. amihez a legjobban ragaszkodom. hogy elértük azt a pontot. hogy a fizikai test lassan lelki lesz. az öröklét magasabb örömei. rájövünk. belátom. de az elme állandóan kávéfagylaltra vagy a diszkó-barátokra gondol. Kérdés: Amikor az érzékek kielégítéséről beszél. amiket a belső világokban végezhetünk. hogy többet dolgozzunk az elmén. amely próbára tesz? Misztikus mámorban elrévülni. Az ilyen helyzet igazából gyakran azt mutatja. töltsük meg az elménket az odaadás tudatával. mint amilyen a fizikai. és nem képez akadályt a lelki fejlődésünkben. ha nem olyan környezetben él. hogy a lelki életünk valódi alapját felfedezzük. ez nem feltétlenül a haladás jele. Honnan tudja az ember. mit tehetünk. és akik a profán világban mozognak és tanítanak. meg fogjuk érteni. hogy Istent szolgáljuk. hogy mit csinál. hogy az elme a finomanyagi belső világokban még mindig azzal kísérletezik. minden korlátozás nélkül. A lelkileg fejlett lények nem úgy alszanak. Miközben a testük pihen. De ha őszinte szolgálatot végez.

De nem szabad ezt tennünk. vagy talán megszidtak. ami Neked tetszik. amikor át kell haladnunk a lélek sötét éjszakáján. hogy abbahagyjuk a lelki keresést. könnyen feladjuk. és nem kapunk támogatást egy hiteles lelki közösségtől. Amennyiben nem kapunk helyes vezetést egy lelki tanácsadótól. Felfedezzük. Ha neked örömet szerez. akkor az lesz az én örömem!” 49 . tégy velem. Kedves Uram. hogy ebben a felkavart állapotban látsz.lesz meglátni az igazságot. nem maradok Istennél. hogy megkaptuk a legkisebb kedvező jeleket. és ha a helyzet nem változik. hogy a lelki élet olcsó. csak hogy lássuk. Számukra Isten csak azért van. hogy átvegye az utasításokat.” Úgy vélik. vagy csak valami áldást akarunk az Úrtól? A nehézségek abban segítenek. Isten még mindig itt van. Valóban készek vagyunk a lelki megvalósítás mélyebb fokozataira? Valóban az Istenszeretet motivál. A logika szempontjából minden okunk megvan arra. és teljesítse a kívánságainkat.” Vagy: „Várok még egy vagy két hetet. Sok ember ilyenkor így imádkozik: „Ha van Isten. Inkább mondjuk ezt: „Nem! Én az egész életemet az Úrnak adtam. milyen szinten vagyunk. hogy felismerjük. akkor hadd lássam Őt.

mások vonzásának azonban nem a test a forrása. hogy a legtöbb ember még soha nem tapasztalta az igazi szeretetet. Akkor a szexualitás erős és építő erő lehet. ennek is attól függ az értéke. és próbáljanak meg erős. mert rosszul uralkodik a szexuális energiáján. Napról napra számtalan nem kívánt gyerek születik. tanulják meg. Másrészt azonban isteni.5. a nemzet építőkövei. hogy a szeretetünket kifejezzük. amely természeténél fogva sem nem jó. aki a kést használja. Igazából sokan nem képesek arra. Ha azért hajtjuk végre az aktust. és szívből tartják fenn a kapcsolatot a férfiakkal. milyen fontos a lélek a férfi és nő kapcsolatában. Ez nem feltétlenül a szexről való lemondást jelenti. hogy Istent szolgálják. A szépség a lélektől jön A társadalom rengeteg energiát fordít arra. és csak fizikai szinten ápoljuk a kapcsolatainkat. amit szeretetnek nevezünk. hogy elfogadják az igazi szeretet-megnyilvánulásokat – szülőktől. mit jelent a kötelességük. De a férfiak és a nők mélyebben is kötődhetnek egymáshoz. De ahelyett. és a másik nem tagjait vonzza. Nem tapasztaltunk önzetlen és feltétlen szeretetet. sokan nem ismerik fel. és olyan környezetet teremtsenek. házastárstól – anélkül. csak megállapodás. hogy kapcsolatba 50 . hogy a testet szépítse. A családok. és a bűnöző megölhet valakit ugyanazzal a késsel. Mint a késnek. önző kielégülést akarunk kapni. ahol ezek a különbségek feloldódnak a lélek sugárzó energiájában. A mély kapcsolatok fontossága A társadalomnak feltétlenül mély. Legmagasabb kifejezési formájában a szexuális kapcsolat azt jelenti. A szexuális tevékenység lehet a durva visszaélés. Így nem tudunk hozzáférni a kapcsolat értelmesebb és kielégítőbb szintjéhez. se nem rossz. mint a mai norma. annál jobban sugárzik a természetes szépségünk. Szépségünknek. amelyben egy új lélek azért jön az anyagi világba. Mint láttuk. hogy rögtön ne lennének hátsó gondolataik. A partnercsere nagyon elterjedt. Sok esetben az. A különbség az ember tudatában van. A férfiaknak és nőknek finomabban kell érezniük a kapcsolataikban. Az orvos arra használja a kést. mire használják. A szexualitás erős életösztön. Túl sok szexuális stimulálás zaklat minket. labilisak és szétesnek. Isten szép. természetes. Ne felejtsék el. A szex szent A szex egészséges. Itt a szex önző dolog. önzetlenül cselekszünk. míg a férfiak gyakran az elméből ápolják a kapcsolatot. hogy életet mentsen. szerető kapcsolatokra van szüksége – olyan kapcsolatokra. amelyek sokkal mélyebbek és szeretetteljesebbek. hogy a múlandó örömeken kapnak. A nők gyakran a fizikai dimenzión túl lesznek szerelmesek. hanem a lélek. a férfi és a nő azért jönnek össze. ha a nemi aktusban kölcsönös szeretet van. Van azonban a kapcsolatnak mélyebb foka is. és elsősorban szexgépeknek tekintjük magunkat. és isteni feladata van. és minél istenibbek leszünk. fejezet Szexualitás a mindennapi életben Mivel a mai társadalom nem jól érti a szeretet és a szexualitás közti különbséget. Ehhez a példához hasonlóan a szexualitásnak is két ellenpólusa van. és biztos. E különbségek miatt nem tudják egymást jól megérteni. hogy a szexben sem találtuk meg. kihasználás és kéjvágy eszköze. barátoktól. Sokszor elfelejtjük ezt az igazságot. hogy vezető elveszti a befolyását és az erejét. tartós és gondoskodó kapcsolatban lenni egymással.

A szexualitás társadalmi hangsúlyozása ellenére. Komoly probléma lett. hogy nem tudtuk megérteni a szexualitás és a szaporodás lelki aspektusait. csak mert sok ember felelőtlenül él nemi életet. aki egy nőt egyszerűen teherbe ejt. Akkor ez a tapasztalat a szeretet inspiráló és mélyenszántó kifejezése lesz. Az ember felelős a társadalomért. képtelenek vagyunk értékelni az együttlét. nem is beszélni a társadalmi felelősségről vagy a lelki megértésről. hogy a szexualitás legnagyobb kifejezése egy gyerek születése. A lelki kozmológia úgy látja az embereket. elkötelezett. A tartós kapcsolat. és törődnie kell az egész közösséggel. Meg kell tanulnunk. Az önző. Ha a párok szexuálisan egyesülnek. sok kapcsolat fizikailag is kudarc. gondoljanak arra. és tekintsék egymást isteninek. mindkettejüknek kívánni kell ezt a találkozást. és ügyesebben alakítsuk az erős és tartós kapcsolatokat. és aztán cserben hagy. Isteni lények lehetünk. Az emlékezetünk meggyengül. a szeretet vagy a szolgálat mély fokozatait. mint társadalom. Ezért ne használjanak óvszert. hogy elfelejtjük az igazi szeretet fontosságát. tulajdonképpen mindenki csak szeretetet szeretne adni. akkor fölemelhetjük a tudatszintünket. Az ilyen alapon épített és fenntartott házasság nagyon szeretetteljes és édes. Ha viszont a kapcsolatokat felületesen szemléljük. 51 . amivel rendelkezünk. nem kéjt. Többet kell gondolkodnunk a szexuális viselkedésünkön. hogy a legtöbb férfi elpazarolja ezt az értékes anyagot. Ha a szexualitásunkat a szeretet révén fejezzük ki. Spermát termelni nagy energiaráfordítás. Bolygónkat lassan túlnépesítik a másodosztályú lények. hogy a szexuális vitalitásuk meggyengült.lépjen Istennel. ne folyamodjanak abortuszhoz. Hogy lelkileg fejlődhessünk. romlik az a képességünk. hogy kölcsönösen elégedetté tegyük egymást. gondoskodnak a partnerükről. Ilyen szövetségben a gyerekek csodaszép és védett légkörben nőnek fel. még egyéni felelősséget sem mutat. Az így gondolkodó házasfelek megértik. hogy az Úr valakit az oltalmukra bízott. hogy szeretetteljesebbek legyünk egymáshoz. hogy elégedetté tegyék az Urat. A férfi. részvétteljes és odaadó lelkek születését tegyék lehetővé. akkor lelki aktussá lesz. mint egy nagyobb közösség részeit. Valahányszor egy férfi és egy nő együtt van. akkor materialista és önző módon állunk hozzá az emberi élethez. minden szinten. Hogyan születhetne valami isteni ezekből az egyesülésekből? Egyetlen nagyon fejlett lelket sem vonzana az ilyen helyzet. nem csoda. hogy önzetlen. Ha meggondoljuk. Az anyagi jó érzés könnyen eltéríthet. alkalmatlanok vagyunk. meg kell tanulnunk uralkodni rajta. Gépiesen cselekszünk. még a szexnél is. másokat kihasználó emberek nem várhatják el. egészen addig. hogy a szexualitását lelki összefüggésben jutassa kifejezésre. akkor a szexualitás lealacsonyíthatja a tudatunkat. de ha ki vagyunk szolgáltatva a kéjnek. vagy nem gondolkodó állatok. Manapság sokan olyan gyakran élnek nemi életet. és egyéjszakás kalandokba bocsátkozunk. mert az emberek nem tudják kielégíteni egymást. Ha a szexet komolyan szent szövetségnek és szolgálatnak látjuk. amelyben mindenki felelősségteljes szerepet játszik. Szexualitás a házasságban A házasságban a partnerek tekintsék egymást Isten ajándékának. és kapni. Ezért nagyon óvatosak lesznek. mert ez beavatkozás a szexualitás szent céljába. szerető házasság formájában felbecsülhetetlen lehetőséget ad a férfinak vagy a nőnek. A szexuális energia hatalma A szexuális energia a legerősebb. hogy mi.

Ez biztosítja. Lehet.A védekezés nem természetes. amikor bekerül az anyaméhbe. mielőtt rákerül a sor. nyilvánvalóan az derül ki. imádkozzanak. Hogy előkészítsék a tudatukat. annál gyorsabban el tudunk menekülni az anyagi világ börtönéből. A lelki tudatnak van előnye. A jövő szülőknek már a terhesség alatt egészséges. amit az anya elfogyaszt. és ez elmagyarázza. A lélek már akkor tanul. a születési körülmények kiválasztása nemcsak a jövőbeli gyerektől függ. hogy meddig a pontig élhetnek ilyen nemi életet. vagy mert pszichikailag még nem érzik magukat késznek. A szülők lehetőleg közelítsék meg ezt az ideált. A modern tudomány ezt csak most kezdi elismerni. elmével és értelemmel. hogy egy férfi és nő nem akar gyermeknemzést. hogy a gyerek jövője nagyobb mértékben függ a szülők nemzés közbeni tudatától. lelki környezetet. jóval azelőtt. fel kell készüljön a természetes következményekre. Ezenkívül megjelenhet a gyerek olyan környezetben is. a légkör. ha csak nemzés céljából élnek nemi életet. különösen igyekezniük kell. Ha a férfi és a nő készek arra. Sokszor a nő nem szeretne terhes lenni. olvassanak lelki irodalmat. de a partnereknek meg kell beszélniük. az vezeti őket. és lelkileg felkészülnek a szexuális együttlétre. hogy a szociológiai meggondolásokat ne keverjük össze a lelkiekkel. Soha nem szabad elfelejtenünk. amiket hall. mint gondoljuk. addig. A szexuálisan aktív férfi és nő szent szövetséget köt. hogyan és mikor kell nemi életet élni. hogy megszületik. olyan módon. mert ennél jobban kell uralkodni az érzékeken. A hangok. ahogyan Ő kívánja. A óvszerek használatát lelki perspektívából értelmezik. hogy a magzat már az anyaméhben tudatos. és végül olyan gyereket hoz a világra. és nem anyagiból. A szexet negatív tudatban gyakorlók alacsonyabb tudató gyerekeket nemzenek. a táplálék. akkor ismételten újra kell születnünk. ahol a szülők elhanyagolják. hogy a partner kész vállalni a felelősséget a nemzésért. De ezek a körülmények különböznek a lelki tényektől. Az ilyen lélek kritikus helyzetben lép be ebbe a világba. hogy megteremtsék a békés. A szaporodás tudománya Van a szexuális életnek egy tudománya. A férfi és nő nemi aktus közbeni tudata hatalmas befolyással van a lélekre. szerető és támogató légkört kell teremteniük a gyerekük számára. A gyerek és a szülők közösen 52 . mert nincs pénzük. Az emberek manapság nagyon kedvezőtlen körülmények között jönnek össze – sötétben. amelyet a régi civilizációk ismertek. Minél elégedettebbé tesszük az Urat a testtel. ameddig le nem győztük az anyagi érzékkielégítés vágyát. amit eddig elmondtunk. és képes tanulni. bár ma elismert gyakorlat. mintha valaki teljesen kerüli a kapcsolatot a másik nemmel. hogy egy új családtagot etessenek. most fedezik fel. De nem hajtja el. amivel az anya körülveszi – mindezek és sok más tényező befolyásolja a gyerek tudatát. hogyan választja ki a megszületni akaró lélek a lehetséges szüleit. Hogyan választja ki a lélek a körülményeit Bár leírtuk. és beleavatkozunk a test természetes feladatába. Vigyáznunk kell. hogy magasan fejlett lelket üdvözölhessenek. hogy a házasságban a szexualitás legtermészetesebb formája egy gyerek nemzése. ittasan. akkor a tudatunk egy magasabb lelket hív le. Ha viszont továbbra is a „testi játékhoz” ragaszkodunk. aki pozitívan ad valamit ennek a világnak. Természetes szexualitás Abból. vagy egy idegen partnerrel. hogy vállalják a felelősséget. meditáljanak. amikor egy férfi és egy nő nemi életet él. Bizonyos tekintetben ez a cölibátusnak még magasabb formája. Ha azonban a partnerek készek arra. A házasfelek tulajdonképpen cölibátust gyakorolnak. hogy egy gyereket nemzzenek. Lelki szempontból. akinek a lelke nem a legemelkedettebb. aki végül eljön a világba.

karmikus intézkedés. Mindezek az intézkedések részei a tapasztalatnak. Megvan az oka annak. amit az előző életünkben tettünk. Ők teremtik meg a fizikai tulajdonságokat – orr. milyen intézkedéseket kell tenniük értünk a félisteneknek és a képviselőknek. hogy miért pontosan azt a bankot rabolja ki. mert megrendeltük. hogy különleges elhivatottságot kell éreznünk ehhez az életmódhoz. hogy feltegyük magunknak a kérdést. megközelítő képet kapnánk arról. kívánságaink összessége határozza meg. van néhány fontos kivétel. amelyek rendkívüli erőket közvetítenek. akár örülünk neki. mert minden a kívánságunkra történik. Vállalnunk kell a felelősséget mindenért. valaki kirabol egy bankot. Ne felejtsék el. ideértve a partnert és a gyerekeinket. 7 arra tanít. hogy alkalmas helyzetet válasszanak a születéshez. hogy meg kell tapasztalniuk egy ilyen helyzetet. Ezek az események pontosan megfelelnek az érintettek karmájának. Az univerzum mindig kínál valamit. Mindezek a körülmények pontosan össze vannak hangolva. A karma határozza meg azt is. Az Újszövetség. hogy lelkileg fejlődhessenek. miért vagyunk a jelenlegi helyzetünkben. 53 . vagy a test típusa – és a környezetet. és nem igazságtalan. Együttműködve azzal. mikor és hol fog világra jönni a gyerek. erőt nyerhetünk a változtatáshoz. magasabb tekintélyek teremtik meg a jelentős körülményeket. Két adott szülő mentalitása adott típusú lelket vonz. és nem egy másikat. A cölibátusban élők nem egy kapcsolatra koncentrálnak. és megfordítva. Mivel a mienk a felelősség. hogy mindenkinek nagy szeretetet és törődést kínáljanak. Ezen a ponton megismerhetjük. Azonban ugyanez a fejezet azt is mondja. Gyakran úgy látszik. Most megkérdezhetik: „Azt gondolja. hogy eljusson a fejlődés következő fokozatára. Más szavakkal. mi lehet ennek az oka. Lehet. aki a közelükbe kerül. Vagy annak a gyereknek van szüksége a fogyatékosságra és azokra a szülőkre. amelyet a lélek kiválasztott. amit „karmikus elnökletnek” nevezhetnénk. hogy egy adott időpontban ki tartózkodik a bankban. Sok vallásban látjuk a cölibátus elvét. hogy minden élőlényt jobban szeressen. hogy milyen körülmények közé kerülünk. Ha pl. A cölibátus lényege.vesznek részt a döntésben. szem és haj színe. A cölibátus gyakorlása Bár a szabályozott lelki módon kifejezett szexualitás a legtöbb ember számára alkalmas. mint elégni a vágyakozástól. egy adott típusú lélek bizonyos szülőkhöz vonzódik. aki meg fog születni. nemzetiséget. Végső soron az Úr nevében eljáró. Isten nem hibázik. Minden kultúrában vannak különleges lelki gyakorlatok. A lélek tulajdonképpen nem maga teremti meg az élethelyzetét. hogy mindent egybehangzóan rendeznek el a lélek számára. mint szülők. amikor a szülők tudata vonzotta. amire figyelmet fordíthatunk. hanem képesek arra. akkor is el kell fogadnunk. amely segíthet az embernek abban. biztos. az volt a kívánságom és a hozzáállásom. hogy ez a gyerek nyomorékon jöjjön a világra?” Nem feltétlenül. Így tanulhatjuk meg a leckénket. Tanuljuk meg. mintha apró sakkfigurákként mozgatnának minket egy nagy sakktáblán. Az egyik ilyen gyakorlat a cölibátus. I Kor. Karma és szabad akarat Az univerzumban nincsenek véletlenek. Mégis van szabad akaratunk. akár nem. mire irányítjuk az energiánkat. és ki kell fizetnünk. hogy jobb megházasodni. De van még egy tényező a lehetséges szülők és a gyerek törekvésein túl. anyát. vagyis a testvéreket. mit tanít az ezoterika és a lelki tudás ennek a jelentőségéről és a gyakorlásáról. ha nem ízlik a leves. hogy a karma elég bonyolult. hogy megfelelően cselekedjünk. Ezért legyünk óvatosak. Ha összeszednénk az összes kívánságunkat a múltból és a jelenből. Mint az éttermi vendégnek. hogy a legjobb cölibátusban élni.

hogy az energiáikat Isten szolgálatának szenteljék. akkor meg fogja tagadni magát. hogy hihetetlen tetteket hajtsanak végre. Ez azért van. mindig azon vannak. 54 . hogy átirányítsuk a szexuális energiánkat. hogy a cölibátust ne elszigetelten. amit nem tudunk elviselni. Ez nem rossz. Elsősorban Isten és a társadalom szolgáinak tekintik magukat. mert csak a fizikai testre koncentrálnak. hogy meg kell őrizni az egészséges egyensúlyt a szexuális kifejezés és az élet egyéb aspektusai között. hogy emberfeletti erőket szerezzenek. Meg kell tanulnunk. vagy azt remélnénk. ezért a legtöbb ember kössön házasságot. vegyék magukat körül szerető kapcsolatokkal. éppen úgy. haragot vagy pusztító hajlamot fedezünk fel magunkban. Istentudatos családokra van szüksége. Arról van szó. és a legtöbb ember számára nem ajánlott. Paradox módon sok önmegtartóztató ember rendkívül vonzó a másik nem tagjai számára. Cölibátusuk teszi lehetővé. Sok ember pl. hogy nem vezetjük más irányba. A helyzet megoldása az önmegismerés és nem az önmegtagadás. Tulajdonképpen a cölibátus ritka. Pl. akik szabadon választják. Az igazán önmegtartóztató emberek körül aura van. mert az ilyen emberek nagyon nagy szeretetet sugároznak ki. életfontosságú energiát lehet nyerni. és felfelé vezetni. akivel találkoznak. ahelyett. De mindenki értse meg. A régi Egyiptom és más korai civilizációk papjai ismerték ezt az igazságot. másokat gyógyítsanak. és a lelki fejlődésünket és a szolgálatunkat támogassuk. De még egyszer el kell mondani: a férfiaknak és a nőknek „elhivatottságot” kell érezniük az önmegtartóztató életmódhoz. azért kerüli a kapcsolatot a másik nem tagjaival. Ez azonban nem jelenti azt. meg kell tanulniuk minden embert családtagnak tekinteni. De a cölibátusban élő felelőssége a teljes önzetlenség és a másokról való gondoskodás.Sok technika van. szerető társulás nélkül gyakorolják. A társadalomnak általában erős. A hamis cölibátus a szexuális még természetellenesebb eltorzítása lesz. hogy megtakarítsuk a szexuális energiát. egyes emberek azért választják az önmegtartóztató életmódot. Ha közvetlen partner nélkül akarnak élni. ezt nem érzik áldozatnak. Ugyanakkor gondoljunk arra is. csak egyetlen spermacsepp megőrzésével is óriási. hogy ezzel az energiával emeljük a tudatunkat. Fő. mert nem képes megbirkózni a saját szexualitásával. és a szeretet nem feltétlenül a nemi aktussal kezdődik vagy végződik. amelyek lehetővé teszik. mert az önzetlen együttérzés erős energiával rendelkeznek. Ez a szeretet kérdése. hogy a cölibátust gyakorolná. és ezt szabadon megosztják másokkal. akkor óriási hamis egot. amit a társadalmunk még inkább megsemmisít. hogy az emberek ne hagyják ki a magasabb szeretet tapasztalatát. neveljen egészséges gyerekeket ahelyett. A cölibátus sose legyen menekülés a helyzet elől. A nemek közötti vonzalom természetes. Akik azért élnek cölibátusban. A cölibátus azoknak való. Később is vigyázniuk kell. amit nagyvonalúan továbbadnak mindenkinek. hogy tagadnánk a létezését. hogy a szeretet nem lehet a férfi és nő közötti szeretetteljes kapcsolat része. vezessenek vagy lelkesítsenek. hogy magától eltűnik. Cölibátusban élők közelében gyakran tapasztalunk intenzív életerőt és szeretetet. mielőtt magukra vállalnák. Példa erre Mahátmá Gandhi. és szeretettel. Szexuális energiájuk önzetlen együttérzéssé és odaadássá változik. mint még ma is sok gyakorló a modern Indiában. odaadóan szolgáljanak másokat. A cölibátus nem megtagadás Ha valaki nem helyesen érti és gyakorolja a cölibátust. hogy az isteni energiák csatornája legyenek. Ha úgy akarjuk elfojtani a szexuális vágyainkat. Ő sok erőt merített a cölibátusából. hogy a mi kultúránk túlhangsúlyozza a szexualitás szerepét.

Pl. ami megfelel a fejlettségének. Ha nem vagyunk kapcsolatban a Magasabbal. hogy a vágyaikat teljesítsék. hogy önmegtartóztatásban éljünk. a lemondás azt jelenti. azok. megvéd attól. Ha mégis arra kényszerítjük magunkat. és leestek emelkedett helyzetükből. tudatosabbak és védelmezőbbek leszünk – nem azért. aztán beutazták Európát vagy Amerikát. mert a saját beteljesülésünkhöz ragaszkodunk.” hanem csak még több szenvedést okozunk ezen a világon. amikor különböző helyzetekbe kerülünk a mindennapi életben. A magány kedvelése lehet az érzékek kielégítésének egy formája. de összetörnének. hogy minden körülmények között őszintén az Urat. az a hamis ego uralma. Sok jógi meditál egy fa alatt. vagy félünk kinyilvánítani a szexualitásunkat. miért kényszeríti rá a papjaira sok vallási intézmény a cölibátust. Egy másik forma a szexuális cselekményektől való időleges. Nem érzünk „magasabb ízt. akik éveket töltöttek el a Himálajában. De a lemondás nem azt jelenti. mintsem valaki vagy valami tulajdonosának. ami szintén fontos szerepet játszhat a házasságban. hogy egyáltalán nem váltunk el a világtól. hanem az a kérdés. Sajnos a cölibátust kívülről parancsolják meg. A lemondásnak különféle formái vannak Az igazi cölibátus a lemondás formája. A lemondás azt jelenti. Cölibátus a házasságban A cölibátus nemcsak a papoknak vagy vallási vezetőknek való. teljes tartózkodás. mennyire állunk rendelkezésre Isten szolgálatára. nagylelkűbbek. akkor a cölibátus gyakorlása nagyon veszélyes lehet. impotensek vagyunk. és nem magunkat szolgáljuk. Azonkívül mindannyian hallottunk a szvámikról vagy gurukról. De azoknak. Az aszkétikus életmód ütköző lett. Sokkal inkább az Úr gondnokának kell tekintenünk magunkat. hanem mert áldozatot hozunk az Úrnak. hogy a csak nemzést szolgáló szex a cölibátus egy formája. ami gyengeség. Gyakorlati szempontból könnyen meg lehet érteni. Éppen ellenkezőleg. és meg is találják a törvényellenes módokat. amely fogva tart minket az anyagi világban. A lemondás minden embernél más formát ölthet. megtörténhet. hogy a kapcsolatokban személytelenek vagy közömbösek legyünk. A tartózkodás valamilyen formája nélkül a papok gyakrabban beszélnének bizalmas dolgokról a nőkkel. mert akkor természetellenes viselkedéssé fejlődik. Már említettük. és nagyon könnyen engednének a szexuális kísértésnek. hogy erőszakot teszünk magunkon. A lemondás igazi próbája akkor jön el. hogy egyedül vannak. és az élvezetvágy eredete a szexuális energia. Ilyen körülmények között előnyös lehet a szexuális cselekvés minden formájától tartózkodni. Minden cselekvés együtt jár az élvezet vágyával. hogy többet foglalkoznak a külső kapcsolatokkal. és kevesebbet tesznek. ha lemondunk azokról az élvezetekről. a magasabb jóért. hogy ilyen körülmények között cölibátusban éljünk. A vezető helyzetben levők könnyen kihasználhatják a másik nemet. végül engedtek a kísértésnek. akik megszokták a külső cselekvéseket. amelyeket annyira kívánunk. A kapcsolat sokszor nehéz lehet. a lemondás azt jelentheti. 55 . A lemondás nem önmegtagadás vagy elkerülés. mert az emberek csak a fizikai szinten látják egymást. a kihasználás és az önző kielégülés formáiban keressük a beteljesülést. akik megszokták. igazából azt jelenti. egy barlangban vagy a hegyekben. hogy igazán részt vegyünk az életben. hogy gondoskodóbbak.A cölibátust ne kívülről rendeljék el. figyelmesek. ha minden nap más emberekkel lenne dolguk. hogy visszavonulnak. és ezt mások ránk kényszerítik. A másokkal való kapcsolat rávilágíthat arra. Amiről lemondunk. Csak frusztráltságot és haragot érzünk. Ha nem egészen őszintén vágyunk arra. ezért sok pap vágyik a nemi kapcsolatra. azt gondolhatják.

a szvámi. mint szexuális energia. hogy hatékonyan működhessen. De ha az érzékeink és magunk kielégítését minden más fölé helyezzük. Ha viszont a lelki élet mellett köteleztük el magunkat. hanem megmutatják az Istenhez vezető utat. A megszokott szexuális rutin megszakítása lehetőséget adhat arra. mint ők. amire szükségünk van. mert tudom. Kérdések és válaszok Kérdés: Én kb. hogy a cölibátust gyakorolja. illetve megerősítsék. de más formában. más módon tapasztalják egymást. ugyanakkor a szexualitása különböző módokon jut kifejezésre. hogy ne legyen több szexuális vágya? Válasz: Csodaszép. akkor mindennek a legbelső lényegével is kapcsolatban vagyunk. a nő szexuálisan sokkal erősebb lehet. A védikus tanítások és sok más hagyomány is arra emlékeztetnek minket. Ahelyett. hogy ki vagyok. Először kényszerítettem magam. amely érintésen. hogy kapcsolatuk egyéb aspektusait mélyítsék el. amikor Mohamed Ali volt a nehézsúlyú boksz-világbajnok. és a rossz irányba haladnak. A házaspárnak ezt nyíltan meg kell beszélnie. éles látását és működőképességét. hogy gyakori partnercserével a szex idő előtt megöregít. A férfiak hatalmas mennyiségű energiát használnak el. Ha az Urat akarjuk elégedetté tenni. hogy valamennyi anyagi és lelki világ eredete Istenben van. Akár önmegtartóztatásban. és megadja a biztonság érzését. éltet. hogy létrehozzanak egy csepp spermát. hogy öt vagy hat hónapig cölibátusban él. Most azt a személyt vonzom. és sokat tanuljon belőle. Természetesen figyelmet kell fordítanunk a testünkre. akkor mindig vissza kell térnünk a fizikai világba. Továbbra is megnyilvánul. akit igazán szeretek. Természetesen megkapjuk. ez a férfiak számára általában más. Mint már említettem. a cölibátus lehetővé teszi a mélyebb kapcsolatok kialakítását. a barátom. vagy olyan szeretetteljes kapcsolatban van a férjével. akár szexuálisan aktívan élünk. hogy az Úrral való kapcsolatunkat javítanánk. hogy megtalálják a megoldást. hogy a szexuális energiáját átalakítja a gyermekei szeretetévé. hogy teret engedjenek maguknak. hogy abban a helyzetben volt. Ha a szexualitást félreértik.Egy házaspár pl. Tetszett neki. Sok atléta tudja. Sajnos ezt sokan tagadják. amelyeket a fizikai test ró ránk ebben az anyagi világban. kézfogáson vagy kedves szavakon alapul. a lemondott szerzetes. Egyébként az emberek nem értik. hogy úgy mutatott be. A férfi viszont jobban vágyik magára a fizikai aktusra. mint a nőknek. hogy megszabaduljon az érzékek és a vágyak uralmától. mindig kapcsolatban kell lennünk valami Magasabbal. Évekkel ezelőtt. 56 . mert a kapcsolatokat lelki szempontból látom. Önmegtartóztatási fogadalmamat méltatva egyszer elárulta. éppen ellenkezőleg. amely fogva tart minket ebben az anyagi világban. hogy a szexuális tevékenység gyengíti az ellenállását. Végül rájönnek. véd. Helyesen látott anyagi élet Végső soron mindenkinek meg kell tanulnia. tanácsadóként álltam a rendelkezésére. A szexuális ösztön elvesztése nem természetellenes. Lehetséges pl. és küzdöttem egy kicsit. egy nagy küzdelem előtt három vagy négy hónapig tartózkodjon a szextől. hogy részt vegyünk az érzéki. egészséges lehet. De mi van azzal a házas emberrel. hogy az alacsonyabb vágyainkat elégítsük ki. éspedig a korlátozások közepette. hogy az edzője mindig azt mondta. Bár a férfiak nem akarják elismerni. két éve gyakorlom a cölibátust. akkor a tapasztalataink nem érnek véget ebben a világban. Ami a házasságon belüli szexuális vágy mértékét illeti. aki a gyermekek utáni igényét már kielégítette? Természetes az. csapda lehet. anyagi játékokban. megállapodhat abban. a legtöbb időt azzal töltjük. De most hálás vagyok. hogy sok problémájuk nagy és tudatos törekvés nélkül megoldódott. ami vezet.

A tantrikus szex nagyon szabályozott gyakorlat. milyen erő van a szexualitásban. Manapság a Tantra sok gyakorlója a spiritualitás címkéje alatt csak szexuális kapcsolatokat tart fenn. Minden egyéb kísérlet. hogy fellázadtunk a világ rendje ellen. aki azokat adta. akik ténylegesen a gyereket nemzették. hogy vállaljuk a döntésünk következményeit. lehet a szeretet és az extázis katalizátora. amely a szexuális energiát adott időszakra megfékezi. Örökbe fogadhatunk egy gyereket. vagy valaha is alkalmunk lenne. A modern orvostudományban az. Azt is meg kell értenünk. azt jelenti. sem a gyerek nem ismerik a pontos kapcsolatot a spermák és a férfi – a gyerek biológiai apja – között. Még ma sem kell nagyon alaposan ismerni az elveket ahhoz. hogy hatalmat szerezzenek mások felett. amikor nem akarnak gyereket? Válasz: Sokan ismerik a Tantrát és a szexuális energia uralásának tudományát. hogy megismerjük? Hasonló ez az örökbefogadáshoz. és nem tudjuk. De a Tantra komoly gyakorlói tudják. hogy valami elképzelésünk lenne. A baloldali Tantra. hogy az aktus során magasabb tudatba kerüljenek. és készek vagyunk arra. gyakran felveszi a donor személyiségjegyeit. Késznek kell lennünk arra. Ez az orvosi eljárás nem olyan egyszerű. mi a különbség. amelyek szemben állnak a spiritualitással. hogy a hiteles Tantra-rendszerek. a boszorkányság. A fő következmény. hogy misztikus erőket szerezzen. ha valaki a szexuális technikákat azért gyakorolja. lehet. a szeretet és a nemzés helyett. Mik a mesterséges megtermékenyítés következményei? Válasz: Sok következménye van. vagy ha a szexet a szeretet és odaadás kifejezésének látja. erős befolyást gyakorolnak a gyerek személyiségére. Ezeket a gyakorlatokat abból a tudásból vezették le. anélkül. Veszélyes talajon mozgunk. a szexuális energia legyőzésén alapulnak. ami a nemi aktus természetes eredményét zavarja vagy elutasítja. sok más fekete mágia-művészet olyan gyakorlatokon alapul. és e tudás szerint kell viselkednünk. hogy a szexuális energia önmagában véve semleges. 57 . Démoni formájában azonban megnyilvánulhat gyakori partnercserében. Nem szabad elfelejtenünk. aki új szívet vagy más létfontosságú szervet kapott. és a donor biztosan hatást gyakorol a befogadóra.Kérdés: Vitatkoztam egy barátnőmmel a mesterséges megtermékenyítésről. De tudatában kell lennünk a különböző következményeknek. hogy fölemeljék a tudatukat? Lehet ez erkölcsileg elfogadható olyan helyzetben. hogy sem az anya. amelyek a nemi aktust mint jógát használják arra. Csak meg kell értenünk. amit ad. amelyek a felsőtudat szexuális egyesülés általi elérését hangsúlyozzák. ki az apa. Korábban a lelki élet egészen természetes volt. vagy arra használják. hogy a Tantra lényege a női és férfi polaritás – jin és jang – értékének helyes megértésén. mint a legtöbb ember hiszi. hogy lelkiek legyünk. hogy vállaljuk az ilyen cselekvés következményeit. ki az anya vagy az apa. mi valóban természetes. hogy rendben van a mesterséges megtermékenyítés. Ha mindezt tudjuk. Kérdés: Van-e valami hasznuk a különféle. ha a szexuális energiát az erőért használjuk. spirituálisan orientált szexuális gyakorlatoknak. és nem a gyakori partnercserén. De a férfi és a nő. Milyen lehet egy gyereket hordani magunkban. az életerő valódi jelentésén alapul. Ez is mutatja. Gyakran a feje tetejére állítják a hagyományos lelki tudást. Ha az iránya helyes. A szexuális energia korlátozásában a Tantra a cölibátushoz hasonlít.

akik destruktívan viselkednek egymással szemben. hogy az igazi szeretet csak elképzelés. Ilyen emberrel nem lehetséges a minőségileg szeretetteljes kapcsolat. televíziót nézünk. hogy a saját képünket fessük meg arról. mert képtelenek igazán jól érezni magukat. Társadalmunk tele van olyan emberekkel. Sok ember játékokkal vesztegeti az idejét ahelyett. meg kell győződnie arról. Elgépiesedett és elektronikus világunk elválaszt minket. hogy a szeretet nemcsak a magasabb lelki tapasztalatok lényeges alkotóeleme. aki keresztezi az utunkat. nem is keresik. Bár nem vagyunk tudatában. Akikből hiányzik az önszeretet. A férfi és nő közötti kapcsolat a család alapja. ez csak jámbor óhaj. akiket a téboly és a kudarctól való félelem tart távol attól. nem tudnak mit megosztani másokkal. és a negatív érzéseiket magukkal viszik a kapcsolatba. Ha nem tanuljuk meg. hajlunk arra. Másokat szeretni azt jelenti. hogy igazi szívkapcsolatokat hozzon létre. Sok ember számára a szeretet egy másneművel való kapcsolatban találja meg az értelmes kifejeződését. Ha ennek az ellenkezőjében hiszünk. hogy a lehetséges partnerben van-e egészséges önszeretet. Hogy lehet az ilyen embernek mély kapcsolata másokkal? Különösen azok tesznek maguknak rossz szolgálatot. a számítógép előtt ülünk. mert ilyen képet festettünk. ami a társadalom.6. hogy a valódi egész mivoltunk belülről elérhető. aki kapcsolatban él. és belemennek egy célkapcsolatba. amikor autóban utazunk. Mindennapi munkájuk során megosztják másokkal ezt a szomorú mentalitást. hanem a fizikai életben maradáshoz és jó közérzethez is feltétlenül szükséges. szorongás és szegénység. beteges szerencsejáték vagy meg nem engedett szexualitás. hogy más embereket is így lássunk. Az emberek. Mivel ma a piac olyan sok anyagi kényelmet kínál. Fejezet Szeretet férfi és nő között A szeretet szükséges a jó egészséghez. Aki nem része egy szerető kapcsolatnak. Ilyen esetekben inkább a saját elképzelésünkbe szeretünk bele. hogy krónikus betegségben szenvedjen. Hogy lehetünk ilyen esztelenek? Ez tulajdonképpen nagyon egyszerű. Nyilvánvaló. Mivel sokan azt hiszik. tízszer hajlamosabb arra. pozitív kapcsolatokat. és azt tetszés szerint használhatjuk. mintsem hogy őszintén gondoskodnánk a másik személyről. találunk valakit. nem szerethetnek másokat sem. Azt még több csalódást és cinizmust terjesztenek. Sokan szenvednek. mert csak a felszínes aspektusaikhoz férhetnek hozzá. Az eredmény a verseny. aki partnert keres. berúgás. Fantáziánk tárgya rendelkezik a csodaszép tulajdonságokkal. aki külsőleg 58 . és ötször gyakrabban szenved idegösszeomlást. mint a drogfogyasztás. Mélység hiánya a mai társadalomban A modern társadalom rendkívül személytelen. Ha kétségbeesetten keresünk valakit. Sajnos kialakítottuk azt a szokást. Mindenkinek. Nyitva kell tartanunk a szemeinket. mint az. amikor partnert keresünk. akik olyan láthatóan veszélyes dolgokban vesznek részt. nem tudnak másokat szeretni. hogy mély kapcsolatba belemenjenek. Ezeket a lefokozó szokásokat osztják meg másokkal. nemzet és a világrend magva. megtanultuk. a férfi és a nő hogyan tartsák fenn az erős. hogy ezek a tárgyak a saját élvezetünkre vannak. még nagyobb zavart keltünk ezen a bolygón. otthonunktól távol dolgozunk. és zárt irodákban. magunkat szeretni Akik magukat nem szeretik.

annál egészségesebbek lesznek a kapcsolataink. és egy férfi igazi női-oldalát becsülni. akiből sok alapvetői női vonás hiányzik. se nem túl megalázkodók. mint szellemi lelkeket. és a kapcsolatunkat az Úrral. mert valahogy nem találjuk meg azt. az eredmény nem az egész. mint amit elvártunk. hogy csak a saját elképzelésünk ittasított meg. depressziósnak érezzük magunkat. hogy megtámasszák a saját bizonytalanságukat. Ahelyett. Senkiben sincsenek teljes egyensúlyban a férfi és a női tulajdonságok. Az ilyen emberek nem úgy viselkednek. hogy elismerjük azt. Amíg azt hisszük. amikor felismerjük belső természetünket. aki megadhatja neki azt. mert teljessé akarnak lenni. mint Isten. nem manipulálják egymást kölcsönösen. mint mások. amit keresünk. olyan nőt keres. amikor egyáltalán elfogadtuk a megszületést az anyagi testben. Kifordult nemi szerepek 59 . amíg ép ez az illúzió. Ha tökéletesek és kiegyensúlyozottak vagyunk. ne higgyük azt. Isten magasztos személyisége tárházai. csak ideiglenesen fedettek. Igazából olyan nőt keres. mert a „szeretett” személy egyáltalán nem olyan. természetesen harmóniába kerülünk a természettel és Isten magasztos személyiségével. Ne felejtsük el.” De egy idő után belátjuk. ami benne szunnyad. Minden nap örömre és extázisra vágyunk. Legyünk óvatosak. Ez a behatárolt fizikai világ nagyjából és egészében a frusztráltság. A teljesség keresése A férfiak és a nők azért hajszolják egymást. tudjuk azt is. depresszió. Még ha nem is vonzanak partnert. és a románc csak addig tart. amit az egész idő alatt tudtunk: nem nekünk szánták ezt a személyt. mert mindent értékelnek. hogy megteremtjük az egyensúlyt a két aspektus között. félelmek és kívánságok formájában. Ha két tökéletes személy kerül össze. Gyakran szétmegy a kapcsolat. hanem még nagyobb frusztráltság. mint a koldusok. Teljessé válni azt jelenti. hogy valami nincs rendben velünk. aztán mozivászonként használjuk. Se nem túlzottan dominánsak. Kétségbeesetten kérdezzük magunkat: „Hol van ez a szeretet?” Magányosnak. megvan a lehetőségük. aki számukra csodát tud tenni. hogy valaki „odakint” fog boldoggá tenni minket. amit az Úr értük tesz. hogy maguknak akarnának kapni valamit. Először ezt mondjuk: „Ó. addig semmilyen kapcsolatban nem leszünk sikeresek. és nagyobb lesz az egyensúly a férfi és női energiáink között. akik olyan valakit keresnek. Nagyobb teljességet kezdünk tapasztalni. hogy megtalálják a beteljesülésüket. Minél teljesebbek leszünk. annál természetesebb módon vagyunk szeretetteljesek és készek az isteni közösségre. és rávetítjük a fantáziánkat remények. meg akarják osztani másokkal a teljességüket. aki hasonlóan tökéletes és kiegyensúlyozott. mert igazából szerető lények vagyunk. hogy egészségesebb és kiegyensúlyozottabb vagyunk. A férfi. nem fogják érezni a veszteséget. akik mindenkinek szeretetet adnak. Két rászoruló ember nem teheti boldoggá egymást. Ebben a helyzetben – a maguk módján – olyanok. Nagyon elfoglalja őket az a kísérlet. gondok és sötétség világa. akire vártam. Ez a rávetítés történik általában a romantikus szerelem kezdetén. A teljesség keresése során azonban óvatosnak kell lennünk. szerelmes vagyok! Ő az. hogy mindannyian őrültek voltunk. hogy ezt valahol el lehet érni. Minél készebbek vagyunk egy nő igazi férfi-oldalát. és tudjuk. Ha két tökéletlen személy jön össze. Tökéletesebbek leszünk. A nő is magán kívül keresi a férfi aspektust. aki a belsejéből hiányzik. amire szüksége van.megfelel a vonzó személyről alkotott elképzelésünknek. ez nem engedte. hogy erős kapcsolatot fejlesszenek ki. De ha eljutunk magunk mélyebb rétegeihez. és aki támogat minket a szolgálatunkban. könnyebben találunk olyan partnert. ha nagyon kétségbe vagyunk esve.

Ha a férfiak torz női tulajdonságokat vesznek fel. eltorzult szerepjátékba kényszerít a nemek között. egyesítik a férfias és a nőies tulajdonságokat. A modern. hogy kapcsolatokat tartsunk fenn. vagy azokat nem akarják kifejezésre juttatni. és passzív lesz. Ennek megfelelően az egész társadalom rendezetlen. férfiaknak is van mellük. szexuálisan kell megnyilvánulnunk. amit mások gondolnak rólunk. Ahhoz. félelem vagy hamis szentimentalitás nélkül. felvevő képesség – és leértékelik a szerepüket. A férfi fél attól. hogy érzelmes.Mindenkiben különböző arányokban vannak a férfi és női alkotóelemek. ami világosan mutatja. Nem mehetünk Istenhez befejezetlenül. Ha pl. sőt megfosztják minden polgári jogától – pl. és minden különbség ellenére a szaporodás szervei sok tekintetben hasonlóak.” ami azt jelenti. egy férfi egyre inkább teljes lénnyé válik. bűnös kultúra mesterséges. Mint már említettem. Ez nem köt a hagyományos nemi szerepekhez. agresszívek lesznek. Egyáltalán az egész világ a női energia hiányától szenved. hogy ne az uraljon. kezdeményezés. míg a lelkileg fejlett férfi könnyen megnyilváníthat olyan női vonásokat. mi csak férfi vagy nő vagyunk. Ha a nők megpróbálnak úgy viselkedni. hogy spontán és becsületesen éljünk. 60 . hogy zavart okozzunk másoknak. Következésképpen sok nő gyűlöl nő lenni. Az eltorzulás másik aspektusa mindenekelőtt a nő bántalmazása. nem válik teljes személlyé. E társadalom sok emberéből teljesen hiányoznak a női tulajdonságok. az igazi férfias tulajdonságok – bátorság. mint az alázat és érzelmesség. mint egy lelkileg nagyon fejlett férfi vagy nő. amely lehetővé teszi. nem mehetünk haza. hogy elszántan cselekedjen. A nő feladja az azonosságát. elfojtja az egyéni kezdeményezését. a szeretet csak szex. a társadalom azt szeretné. függőbbek és gyengébbek lesznek. Nőknek is. Mivel a szelíd oldala nem fejlődik ki. A lelki élet kétnemű A lelkileg fejlett emberek természettől fogva „kétneműek. Ugyanakkor mindenki kárára túlhangsúlyozzák a férfias tulajdonságokat. milyen félelmetesen kihasználjuk a bolygót. hogy senki sem hat olyan vonzóan. Ezekkel a tulajdonságokkal segíthetnének megmenteni a bolygót. hogy a társadalom rendkívül kiegyenlített és töredékes módon működik. De ez nem jelenti azt. A modern kultúrában természetes. hogy azt gondoljuk. inspiráció. Ha elkezdődik a lelki fejlődésünk. mint nevelők és a kultúrjavak hordozói. amelyeket a másik nemnek tulajdonítanak. Ne felejtsük el azonban. amit a nő utánoz. és könnyen kifejezésre tudjuk juttatni azokat a tulajdonságokat. Ez azt jelenti. Abban a helyzetben vagyunk. konkuráló férfiasság. versenyeznek. Amikor lelkileg fejlődünk. annyira táplálja a női energia. gondosan meg kell figyelnünk magunkat. Az agresszív. A lelkileg erős nő hatalmas férfi-energiához férhet hozzá. a választói jogtól vagy a saját tulajdonhoz való jogtól. ami nemcsak a fizikai testben vagy a szexualitásban nyilvánul meg. Ez azonban nem orvosság a nemek közötti egyenlőtlenségre. és a női test férfi hormonokat tartalmaz. Ez a fizikai szinten is nyilvánvaló: minden férfi testében vannak női hormonok. hogy figyelembe vegyék őket. és egyre passzívabbak. ez természetes. hogy ebben a kezdeti szakaszban a férfi úgy érzi. ezzel sem adnak megoldást. és ahhoz. Ő sem teljes személy. hogy ennek nyílt szexuális kapcsolatnak kell lennie. ha azt gondoljuk. mozgó vagyontárgyként kezelik. átadjuk magunkat az Úrnak. el kell kerülnünk. elnyomják egyedülálló nőies tulajdonságaikat – intuíció. Ennek az a következménye. meg kell értenünk a kétneműséget. megkülönböztető képesség és szeretettel vegyített elszántság – eltorzításai. hogy a nők a hagyományosan passzív szerepük ellenszeréül a férfiakat utánozzák. megjelenik a női oldala. Lehet. együttérző vagy gondoskodó legyen. Mindenki szeretne együtt lenni egy ilyen személlyel. mint résztvevőket a gazdasági rendszerben. mint a férfiak karikatúrái. hogy fejlődjünk.

hiszen nem marad teljes. A házastársunk azt mondhatja: „Tudod. akkor is megkérdezhetjük a partnerünket: „Hogyan változhatok meg? Mit tehetek? Mit gondolsz. mert a viselkedésük csak kiáltás a szeretet után. Most egy nőt szeretnék. aki belőle hiányzik. meg lehet beszélni. és panaszkodik: „Az egyetemen kerestem magamnak egy férfit. hogy részt vegyünk a korlátozatlan szexuális megnyilvánulásban. ne féljenek a konfliktusoktól. Most már elég.hogy kétségbeesetten igyekszik azt még intenzívebben tapasztalni. hogy partnert találjanak. lehet. Tulajdonképpen azt a férfit keresi. ha az uralkodó férfi szerepét játssza.” Sokszor csak a férfi-tulajdonságok hiányzanak az ilyen férfiből. és közben elfojtja a nőiségét. te tényleg hülyét csináltál magadból. Keresek most egy férfit. Ez a kijelentés talán ellentmondásosnak tűnik. Legalább abban a helyzetben leszünk. Mondhatjuk: „Nem voltam hülye! Te csak irigy vagy. Aztán egy lelki személlyel próbálkoztam. hogy növekedjünk és tanuljunk. nem sikerült. Férfiak is találhatják magukat hasonló helyzetben. ha egy kicsit alázatosak és készek vagyunk arra. hogy ártatlanok vagyunk. Végső soron csalódást okozunk magunknak és másoknak. De ebben a helyzetben a nő továbbra is az integráció hiányát tapasztalhatja. mert ők minden szinten csalódtak. Megfigyelhetjük ezt a jelenséget pl. Sok nő megunta a szerelmi ügyeket. Semmi esetre sem ítélhetjük el őket.” Aztán meg lehet egyezni a probléma megoldásában. Aztán találtam egy fiatalabb férfit. hogy megértjük egymást. Az ilyen helyzet sem nehéz. Éberség nélkül hol az egyik. sok New Age szervezetben. Ha nem vigyázunk. hogy a partnerek közösen oldhatják meg a problémát. ezért könnyen vonzza a másik férfi. Aztán az irodában kerestem. ott találjuk magunkat. Ha az első megoldás nem működött. de a konfliktusok és véleménykülönbségek hozzátartoznak minden kapcsolathoz. ahol a férfiak és nők rutinszerűen gyakorolják a „szabad szerelmet. sokan tapasztalhatnak bántalmazást. és úgy érzi. hogyan viselkedjen az ember ilyen helyzetekben. szidalmazást és kihasználást. hogy ez az érzés a saját nőisége felébredésének az eredménye. mindenkivel bizalmas kapcsolatba kell kerülnie. Ebben az a szép. hogy sok homoszexuális ember lesz az első. 61 . Mivel az ilyen kiáltás általában nem a teljes lény fejlődési igényeire irányul. aki eljut a mély spiritualitáshoz. az sem sikerült. aki hasonló tapasztalatokat szerzett. A mai társadalomban lehet. és megint kihasználtak. egy csomó ember vonzza. Ilyen módon közelebb kerülünk a másik személyhez. ha kölcsönös a szeretet. Még ha továbbra is különböző véleményen vagyunk. mert felébredt a férfi-oldala. Ha nem látja be. akinek domináns jellemvonásai vannak.” Ezen a ponton választhatunk. Igazán nem kellene így viselkedned. A különbségek feloldása Ha a férfiak és a nők harmonikusan akarnak együtt élni. És mi volt a múlt héten? Még rosszabb volt. de nem volt jó az se. hol a másik nőhöz vonzódik. de nem jött össze. hogy valami mást csináljunk.” Amikor a nők azzal próbálkoznak. Még ha azt hisszük. rendezetlenséget okozhat. hogy féktelen nemi életet élünk.” Ellen kell állnunk annak az ösztönnek. milyen lelki módon kellene cselekedni?” A gondoskodó partner nem fog valami lehetetlent javasolni.” Vagy ehelyett ezt mondhatjuk: „Hogyan tehetnélek téged boldogabbá? Beszéljünk erről. sajnos zavarrá válhat. valakit. Ez a frusztráltság még a homoszexualitás kiváltó tényezője is lehet. Őszinte kapcsolatot szeretnének valami Magasabbal. Megpróbáltam egy idősebb férfivel. aztán erre a következtetésre jutnak: „Elég ezekből a nőkből. hogy mindenkivel lefekszik. a tárgyaló készségünk példaként szolgálhat a partnernek. és így elvesztik az érdeklődésüket a férfiak iránt. Készek a valódi változásra. Egy nőnek is lehet hasonló tapasztalata.

ha nem szívből élünk.Ismét mindent felajánlani az Úrnak Ha megértjük. hogy felfedezzük. Ebben természetesen benne van az anyagi kötelességeink teljesítése is. megtanulják. csak eszköz. Valóban önzetlenek vagyunk? Ha önző módon cselekszünk. sok kulcsot fedezünk fel. megértés és spiritualitás. a személy érdekel. Azt kell adnunk a másiknak. Ha ismét mindent felajánlunk az Úrnak. A partnerünk sem a mi tulajdonunk. Amikor gondoskodónak látjuk magunkat. igazából mire irányítjuk az energiáinkat. hogy az Urat szolgáljuk. ami valóban fontos. akkor megkérdezzük magunkat: „Örül Isten annak. hanem az Úr képviselője. Haragszom. úgy neveljük a gyerekeinket. akkor a világ összes szemináriuma és workshopja nem fog tudni segíteni. a partnerek másként gondolkodnak. hogy az. hogyan gondoskodunk az Úr nevében. Az elméletek értelmetlenek. a cselekedeteinket a Legfelsőbb Úrnak szenteljük. de nem látjuk a másikat csak a magunk kiterjesztésének. amink van. És még többet. de ez csak a kezdet. mennyire akarunk elkötelezettek. és együttműködve győztük le a nehézségeket. amit tudunk. inspirálva érezzük magunkat. Ha azt gondoljuk. hogy a legjobbat adjuk neki. Mindent megteszünk. mintsem támadásnak. ami lehetővé teszi. hogy ismét felajánljuk a szeretetünket Istennek. A kapcsolatban alapvető. hogy a partnerünket Isten adta. Ha nem tudjuk megkeresni ezeket a kulcsokat. Az önzésen. Ha azonban kitartunk. Ezért van szükség a házasságban lelki alapra. amit Isten tett. mert ők Isten tulajdona. A kapcsolat az intézkedés. és a kapcsolat meginog. hogyan tegyük ismét működőképessé a kapcsolatunkat.” De ha arra gondolunk. mennyire gondoskodunk a másik személyről. és mindig arra törekszünk. hogy Istenre koncentráljanak. hogy elviseljük a nehézségeket a kapcsolatban. hogy egy adott léleknek megadjuk a legjobbat. belekapaszkodunk a pénzünkbe és más vagyontárgyainkba. nem az. hogy az Úr szolgái vagyunk. mert tudjuk. Az ilyen tényezők időlegesek. és a nehéz problémákat a partnerünkkel oldjuk meg. Ha egy házastársról vagy egy gyerekről gondoskodunk. Adjunk a partnerünknek szerető támogatást és bátorítást. De amikor jönnek a kihívások. hogy Istentudatosak legyenek. nagyobb lesz a szeretet. Egy kapcsolatban a problémák csodaszép lehetőségek. a saját kívánságainkat tápláljuk. hogy lehetőséget adjon nekünk viszonozni az Ő szeretetét. és hirtelen 62 . vagy csak megittasultunk a saját fontosságunktól. hogy a Legfelsőbb nevében gondoskodunk másokról. A gyerekeink nemcsak hozzánk tartoznak. hogy másoknak szolgálnánk. akkor máris túljutottunk a zavarodottságon. elgondolkodhatunk: „Ez sértés volt. és nem a felszínes megjelenése. hogy először mi magunk érezzük jól magunkat? A szerető kapcsolatokban az a legfontosabb. mert becsületesek maradtunk egymáshoz. ahogyan a lányával/fiával bánok?” Ez több erőt ad nekünk. Tényleg törődünk mások javával. Gondosan meg kell vizsgálnunk a kapcsolatainkat. hogy Istenhez tartoznak. ők Isten gyermekei. hogy milyen előnyöket kaphatunk. Az ilyen helyzetek próbára tehetik a készségünket. Aggódunk. és a sértést inkább szeretet utáni kiáltásként ismerjük fel. A gazdasági vagy társadalmi helyzet megváltozhat. belátjuk. hogy rendkívül szeretetteljesek és figyelmesek legyünk. De ha megértjük. A könyvekből sem lehet tanulni. lelki a célunk. mi vagyunk a tulajdonos. hogy lássuk. ha nem akarjuk mélyebben megérteni az emberek egyéni helyzeteit és az örök lelki valóságokat. és ez a szeretet. felelősek és megbízhatóak. Ez a megvalósítás felbátorít. ahelyett. hogy az egyik házastárs el akar menekülni. Ha felmerül egy probléma. gazdasági biztonságon vagy szociális célszerűségen alapuló házasság boldogtalansághoz fog vezetni. sajnos megtörténhet.

aki egyáltalán nem illik hozzánk. hogy tudnánk. sok ember nehezen talál alkalmasat. Ha egyszer eldöntöttük. és mi felelősek vagyunk azért. akkor rakjuk ki az asztalra az igényeinket. Ez téves elképzelés. mit szeretnénk. ami eredetileg az egyesülés alapját képezte. mert minden az Úré. hogy visszaadjuk az Úrnak. és elégedetlenül megyünk haza. ez nem tetszik az Úrnak. amit egykor birtokoltunk. Igazából nincs semmink. hogy megtalálják azt a szeretetet. vagy a saját érzékeink kielégítéséhez ragaszkodunk? Ahhoz kell ragaszkodnunk. Mielőtt egy pár vállalja a kötelezettséget. akik közel állnak hozzánk. Ragaszkodás és elválás A ragaszkodás és elválás. hogy a rokonainkkal szemben közömbösek legyünk. A legjobb esetben elvesztegettük a sok energiát. ezzel arra célzunk. anélkül. hogy ugyanazt akarják-e. De mint már említettem. mi vagyunk a tulajdonosok. Ez nem szeretetteljes viselkedés. akkor komoly problémáink lesznek. Meg kell értenünk a kapcsolatok lelki aspektusát. hogy elkülönüljünk a házastársunktól és a gyerekektől – voltaképpen mit adunk fel? Ha azt állítjuk. azzal a reménnyel mennek bele a kapcsolatokba. végül nem marad semmi.feloszlott a levegőben minden alap. Nekünk az a kötelességünk. és nézzék meg. ahol a két fél kiegészíti egymást. Ha tehát meg is kíséreljük. anélkül. vizsgálják meg alaposabban a célokat. Bár a fizikai testünk csak jármű. Más körülmények között azok az emberek. Ha a kísérlet nem sikerült. olyan kapcsolatot alkotnak. miközben a közös célért dolgoznak. hogy 63 . milyen tulajdonságokat akarunk. vagy nem törődnek az egészségükkel. ha arra használják a kapcsolatot. Ha mi fejlődünk. hogy mindent felajánljunk az Úrnak. és új partnert keresnek. munka vagy tulajdon. hogy megtalálják a választ. de a partner állva marad. a lelki élet fontos elemei. hogy a partner velünk halad. Ez a kérdés: Pontosan mihez ragaszkodunk? Arra vágyakozunk. és közben remélik. többnyire tudjuk. a házasságban is fontosak. hogy lemondtunk valamiről. hogy ne zavarja az elme. végül annál kötünk ki. hogy jó karban tartsuk. hogy elkerüljük a végleteket. Ha csak az egyik embertől a másikig megyünk. Ha elmegyünk bevásárolni. aki azoknak megfelel. A kapcsolat partnerség. értelem és lélek munkáját. ami különben is az Övé. A házastársat kereső embereknek jobban tudatában kellene lenniük a prioritásaiknak. Ezenkívül a lelki elkülönültséget nem használhatjuk fel ürügyként. amely nem működik. Ugyanígy van ez a partnerkereséssel. hogy mindketten másokkal próbálkoznak. úgy. a túlzott ragaszkodást vagy a közöny távolságát. Ha gondoskodóként. Aki ezt nem teszi meg. a partnerünkkel kell tovább lépnünk. hogy valaha is azt gondolnánk. akikben nincs elegendő önszeretet. céltalanul mászkálunk üzletről üzletre. Partner keresése Bár csaknem mindenki partnert akar. mert megértjük. hogy elkülönültünk. Ha nem tudjuk. mit akarunk. mégis Istené. annak később komoly problémái lehetnek. hogy mindent megtegyünk az Úr elégedettségére. Ha van egy partnerünk. és csalódtunk. Azzal ér véget. Elkötelezett kapcsolatokban a férfiak és nők segíthetnek egymásnak. amit kívánnak. és nem tulajdonosként cselekszünk. vagy meg kell győződnünk arról. veszünk egy pár haszontalan dolgot. ház. hogy kölcsönösen fejlődjenek. Ha ezek az elemek már nem fontosak. két tökéletlen ember nem érhet el sikert. és olyan keressünk. csapatmunka. Ha a férfi és a nő nincsenek tisztában a prioritásaikkal. Ha a szülők a gyerekeiket nem táplálják megfelelően. hogy mindenki Isten képviselője. de őszintén kell ragaszkodunk és elválnunk. akkor az Úrnak azokkal próbálunk örömet szerezni a kapcsolatainkban. elutasítják egymást. legyen az család.

hogy visszaadjuk. teljes emberekké kell válnunk. és ne kezdjük a meditációnkat és az imáinkat egy hosszú bevásárlási listával. később még csalódottabbak leszünk. és nekünk az a feladatunk. Maguk idézik fel a szerencsétlenséget. A szereteten nincs árcédula. és mi az Ő szeretetét megint tovább adjuk másoknak. Ne engedjük meg. számunkra mi a legfontosabb. hagyjuk. Minél inkább elfogadjuk azt a tényt. Felül kell emelkednünk azon a gondolaton. hogy megmutassuk a cselekvő szeretetet. törvényellenes szex-el. Ezek az élvezetek meggyengíthetik az alkatunkat. van már elég nehézségünk. hogy találjunk egy partnert. amikor ő lelki életet él. hogy kívül keressék a megoldásokat. hogy a válás tönkretehet. teljes lények leszünk. hogy kifejlesszük a magasabb tudatot. és többé nem készek arra. nem látjuk magunkat Isten gyermekeinek. Az önszeretet egyik aspektusa négy alapszabály betartása: nem fogyasztunk drogokat vagy alkoholt. mint magunkat. Végül csak még nagyobb fájdalmat érzünk. mintha maga Isten jelen lenne. az életet magasabb szinten élvezzük. és azokat becsületesen beszéljük meg minden lehetséges partnerrel. Mindketten a másiktól várják. Tíz gyakorlat a teljességhez Hogy értelmes kapcsolatokat alakíthassunk ki a másik nemmel. a nehéz körülmények esetére. amit másokkal megoszthatunk. nem foglalkozunk szerencsejátékokkal. és összekapcsolódjunk a magasabb lelki igazságokkal. mert a partnerünk nem lesz kész elfogadni azt. tartós partnerkapcsolat alapja lehet. A szeretet. Mások Isten szeretetét vezetik hozzánk. Nincs elég szeretetünk és odaadásunk. és a megvalósításainkat megosszuk másokkal. annál jobban átadjuk magunkat Isten akaratának. akiknek nincs szükségük arra. hogy a prioritásaink magukért beszéljenek. A szeretet nem üzleti megállapodás. és nem eszünk húst. mint magunkat. és nem segítenek ahhoz. mint csinálunk a szeretetével. amit a partnerünktől kapunk. hogyan juthatunk el a teljességhez. és végül mindketten becsapva érzik magukat. nem tagadhatjuk meg az igényeinket csak azért. annál inkább meg tudjuk érteni. Minél inkább a természet törvényei szerint élünk. Istent nem kell emlékeztetnünk a szükségleteinkre. 2. Legyünk természetesek. Ha mégis így teszünk. hogy az életünket mindig Isten irányítja. 64 . Nincs értelme azt remélni. akik ehhez az elképzeléshez ragaszkodnak. amit mi neki adunk. amely képtelen megosztani az életünk legfontosabb aspektusait. 3. irányvonalakat nyújt.teljesnek érezzék magukat. tulajdonképpen az Úrtól jön. Úgy viszonozhatjuk Isten szeretetét. hogy a magány olyan szövetségbe vigyen. Nem beteljesülés a férfi vagy a nő számára. Meg kell tanulnunk szeretni magunkat. Ha egyszer világosan megértettük. aki lehetővé teszi. vagy szerződés menekülési záradékkal. másoknak sem tudnak adni. hogy befelé forduljunk. ha a partner minden alkalommal bosszankodik. Olyan partnert keressünk. amely az eddig beszélgetésünk nagy részét összefoglalja. 1. Ha végül belátjuk a törekvéseink értelmetlenségét. Ha hiányzik belőlünk az önbecsülés. Mint már említettem. hogy a másik megváltozik. Az Úr azért von be minket a játékba. Másokat – különösen a partnerünket – még jobban kell szeretnünk. azokba valószínűleg már olyan sokat invesztáltunk. mit jelent az igazi ima: „Legyen meg a Te akaratod. mint az eredeti magány volt. A partnerünk csatorna lesz. Hogyan? A következő tíz gyakorlat. Ilyen tapasztalatokból az emberek egész életre szóló mély sebeket kapnak. hogy bárkinek is megnyissák a szívüket. Ne kínozzuk egymást szükségtelenül. Az ilyen imák nem indokolatlan. hogy úgy szeressük a felebarátainkat. akik magukról nem tudnak gondoskodni. Ehelyett meg kell tanulnunk. és teljessé váljunk. 4. feltétlen szereteten alapulnak. hogy lássa. Nem közeledhetünk az Úrhoz az alkudozás hangulatában. amely az erős. hogy nagyobb odaadással gondoskodunk a partnerünkről. hogy csodát tegyen. akin keresztül a szeretetünket visszaadhatjuk Istennek.” Ha ezt az imát őszintén felajánljuk.

amikor kilélegzünk. El tudják képzelni. Kilélegzünk: a szeretetünket. hogy milyenek a körülmények. 7. Nem vagyunk közömbösek más emberek problémáival szemben. milyen pozitív hatással van másokra. hogy a saját és az ő tudatát is fölemeljék. Nem egyes emberekre hagyjuk rá magunkat. hogy igazából Istent keressük. Nem kell feltétlenül együtt meditálni. ki tud többet adni. hogyan vesszük fel magunkba a szeretteink fájdalmát és csalódását. Lehet. vagy egyidejűleg gondolni erre a kapcsolatra. mennyivel édesebb lenne ugyanezt érezni mindenki iránt? Gondoljanak arra. és nem tapasztalhatunk mély szeretetet. és valahányszor meditálnak vagy imádkoznak. és a mások életét. Osszák meg a lelki megvalósításaikat a partnerükkel. és azt nézzük. akik közel állnak hozzánk. hogy Isten ajándéka. elveszítjük az azonosságunkat. hogyan lehel elvenni a szexuális elemet. és őt nem birtokoljuk. hogy gyorsabban elérjük Őt. A szeretetet mindig cselekvésben lássuk. Próbáljanak versenyképes kapcsolatokat kialakítani. hogy a Legfelsőbb iránti odaadás a lehetőség ahhoz. osszák meg a szeretetet a többiekkel. szeretetet és békét küldünk nekik vissza. Segíteni szeretnénk. Minél jobban megértjük. osztozásról és önzetlenségről. nem vagyunk teljesek. De meg kell értenünk. mert megértjük. A verseny célja az. Töltsön ki minket annyira a szeretet. hanem az egész világnak. milyen édes. Versenyezünk. látni fogjuk. Felelősek vagyunk azért. Lelki összefüggésben a verseny azt jelenti. hogy először ez idegenül és ellentmondásosan cseng. hogy a szex és a szeretet nem jelentik feltétlenül ugyanazt. gondoljanak a viszonzásra. Mindegy. és Önök tovább lépnek. Amikor belélegzünk. hogy mindenkinek ugyanazt a szeretetet ajánlják fel. Néha félünk az odaadástól a lelki életben. ha valaki csak egy személyt szeret. hogy természetesen átterjedjen mindenkire. és ezt a szeretetet vigyük magunkkal. mint a partnerünk. minden szexuális felhang nélkül. amit a partnerük iránt éreznek. 65 . azt hisszük. az együttérzésünket és a gyógyító erőnket lélegezzük ki. A gyerekeinket nagyon intenzíven szerethetjük. látjuk magunk előtt. Hogyan beszélhetünk együttműködésről. 5. hogy újra visszanyerjük a teljes azonosságunkat. ki emlékezteti gyakrabban a másikat a Legfelsőbbre. öröm és elégedettség lenne a napi penzumunk. Ez a gyakorlat igazából nemcsak azoknak segít. Ez nemcsak egy haszontalan gyakorlat. B. A cselekvő szeretet a lélegzésen keresztül is gyakorolhatjuk. Megkérdezhetjük magunktól. Minden kísérlet kellemetlenül végződik. akik ebben a tapasztalatban részeltetnek. Erős befolyást gyakorol. hogy szexuálisak aktívak lennének. akárhová megyünk. örömet. hogy teljesítsük az Úr kívánságait azzal a partnerrel kapcsolatban. anélkül azonban. annál inkább tapasztaljuk az istenit. és a szívében élő Úr C.Ha így szeretjük őt. hogy Isten mindenkiben ott van. Akkor a kapcsolat el fog mélyülni. hogy ez a háromszög állandó kapcsolatot képez Önök között. amely gazdagabbá tenné a saját életünket. 6. Elképzelhetetlen boldogság. és kölcsönösen sarkaljuk egymást. ami kihozza a mi saját magasabb természetünket is. 9. hogy támogassuk egymást lelki fejlődését. Gyakorolják magukat abban. hogy megpróbálunk önzetlenebb lenni. A megállapodásuk mindenkor és mindenütt érvényes. akkor felismerjük. próbáljanak meg minden kapcsolatban ugyanolyan szeretetet kibontakoztatni. milyen szerető kapcsolatok alakulnának ki. Más szavakkal. hogy segítsenek neki. C pontokkal. Ön az A. Ebben a mentalitásban életünk minden aspektusában úgy szolgálunk. Tekintsék a partnerükkel való kapcsolatot az Úrral fenntartott kapcsolatuk alkotó elemének. Itt van egy gyakorlat. 8. ha aztán a versenyt javasoljuk? Tulajdonképpen nincs ellentmondás. ha uralkodni akarunk a partnerünkön. boldogságot. Képzeljenek el egy háromszöget. Mindannyian ismerjük. Csak gondviselők vagyunk az Úr nevében. akivel találkozunk. és az annál teljesebbé tesz minket. Ha nincs az életünkben lelki dimenzió. Ne felejtsék el. és ha ezt a folyamatot hosszabb időn át megfigyeljük. hogy kiemeljük a magasabb tulajdonságait – ez olyan gyakorlat. Állapodjon meg a partnerével. A. legyen meg a kapcsolat a partnerrel és az Úrral. amely segíthet. mint Isten képviselője. a partnere B. Inkább arra törekedjünk.

amely igen messze áll attól. felismerjük a saját isteni természetünket. egy lépéssel közelebb jutottunk az örök birodalomhoz. aki kiegészít. ha elfogadjuk. és végül a lelki világ birodalmait más ebben a halandó testben is tapasztalni kezdjük. ha ilyen magas tudatállapotban élünk. akik a másik nemnél keressük a boldogságot. és az örök kapcsolatokat. Meg tudná jobban magyarázni ezt a dolgot a húsevéssel? Válasz: Ez nagyon egyszerű. abban kell gyakorolnunk magunkat. amit most el tudunk képzelni. akik lelki emberek akarnak lenni. ami felkészít a legmagasabb. az anyagi élet állandótlan élvezeteit messze meghaladó tapasztalatokat keresnek. hogy a partnerünket Isten képviselőjének lássuk. Lelki szempontból az erőszak a legnagyobb probléma. és nagy megtisztító ereje lehet. az nem az igazi partner. akikre nagy megvalósítások és örömök várnak. azt mondta. Ne felejtsék el. Készíthetünk finom vegetáriánus ételeket. De a húsevő felvesz magába egyes állati tulajdonságokat. ha ebben az életben nem talál fizikai partnert. 66 . és felajánljuk az Úrnak. amelyek után olyan mélyen vágyakozunk. a nőnek be kell látnia. hogy emlékezzen. hogy vezessen minket.Ez csak azoknak való. aki átadja magát az Úrnak. Jelenleg egy iskolában élünk. Valahányszor egy helyzetet Isten fensége kifejezésének látunk. Az erőszaknak kollektív karmikus hatása van. és nagy valószínűséggel az emberi társadalomban is megteremti az erőszakot. amelyek zavarhatják a lelki fejlődést. ahol vegetáriánus hagyomány van. a tiltott nemi élet és a húsevés. Végül is az igazi kapcsolatokat és közösségeket. Tekintsenek minden kapcsolatot gyakorlásnak. Csak Isten birodalmában fogjuk megtalálni ezt a szeretetet. Csak akkor mehetünk vissza. ebben nincsenek benne a drogok. Mindannyian tudjuk. és a partner egyre ellenségesebben és önzőbben viselkedik velünk? Válasz: Ha ilyen partnerünk van. Az önzetlenség versenye arra ösztönzi a partnert. Ha egy férfi továbbra is kihasználja a nőt. Kérdések és válaszok Kérdés: Amikor az önszeretetet említette. Ez a természetes születésjogunk. Ezért kell Istent tennünk a középpontba. lelki kapcsolatokra Isten birodalmában. vagy amikor másokért gondoskodva. lehetőségünk van arra. és nem kihasználókként cselekszünk. Mi azonban nem térhetünk haza. hogy nem él működő kapcsolatban. Partner az. hogy csak fizikai lények vagyunk. hogy képesek legyünk viszonozni azt a szeretetet. Az Úr ott van mindenkinek a szívében. és kész arra. hogy a szerető anya-apa Istenünkkel az örök világban éljünk. hogy Isten gyermekei vagyunk. annál jobban elveszi a partner kedvét. a szerencsejáték. Minél inkább szeretne lelkivé válni. Kérdés: Mit kell tennünk. emlékezzünk arra. amely segít. Ha az ételt szeretetteljes tudatállapotban készítjük. Ha egyáltalán lehetséges. párzásért és védekezésért él. mert az állatokat lemészárolják. 10. Valaki mást kell találnia. Egy állat az evésért. mert az állatok nem törekszenek önmegvalósításra. hogy fogadja el a vegetáriánus életmódot. miért van ebben a testben – hogy megint szeretetteljes lénnyé váljon. mindenütt Istennel találkozunk. és magasabb. A táplálkozástudomány szempontjából a húsevés nem különösen egészséges. Ezt nem lehet kifogásolni. aki megpróbál szeretetteljesebb és gondoskodóbb lenni. hogy a testet nagyon befolyásolja a táplálékunk. Isten birodalmában lehet megtalálni. Ez azt jelenti. ösztökéljük arra a partnert. Általában kevésbé agresszívak azok a kultúrák. hogy Isten gyermekei vagyunk. felszolgálhatjuk neki. tökéletes állapotukban. egyébként az is a karmája. ha azt hisszük. alvásért. ha megpróbálunk önzetlen lenni. az evés lelkivé válik.

és a felek egyáltalán nem tudják. hogy a helyzet miatt panaszkodunk. Ha kiegyensúlyozottabbak vagyunk. hogy eltakarjuk a belső ürességünket. csak mert már nem tapasztalunk fizikai örömöt a partnerünkkel? Felkiáltunk. úgy döntünk. kaphatunk nagyobb szeretetet.Sok ember nem arra van rendeltetve. hiteles kötődésre. Az a személy. Ha egy kapcsolat a külsőségeken alapul. Vagy a szerelmesünk öregedni kezd. Kérdés: A másik nem egy vonzó tagja mindig el akarja csavarni a fejemet. valaki. Pl. Ahelyett. Az emberek formája állandóan változik. akkor nem kerülhet sor mély. kevesebb a haja. Csak a nagy feszültséget és a szorongást érzik. mert a partner teste elkerülhetetlenül meg fog változni. hogy legyen egy partnere ebben az életében. hogy milyen bájosan.” Ha egy kapcsolat csak a felszínes külsőségekre épül. mert a fizikai test fiatalsága nem tart sokáig. és átkozzuk az Urat. Egy napon az érzékeink – és a szerelmesünk érzékei – nem lesznek ugyanazok. Hogyan tanulhatom meg. konfliktusok jelentkeznek. Ez egy egészen más személy. akihez eredetileg vonzódtunk. akit szeretünk. nagyon hamar megundorodunk. és amint már nincs testi érintés. még több embertől. vagy hogy valamilyen módon becsapott minket. hogy spirituálisan cselekedjünk. használjuk ki az időt arra. ha csupán a szexuális stimulálásra épült? Ha a kapcsolat üres. vagy megpróbáljuk megérteni. végül csalódottak leszünk. amint az érintések játéka megszűnik. hogy Isten már nem létezik? Azt a következtetést vonjuk le. miért. Ez ne legyen nagy probléma. Ezekben a valódi kapcsolatokban találjuk meg a beteljesülést. hogyan fejezheti ki ez a helyzet a szeretetet? 67 . balesetet szenved. bár mi ezt gyakran nem látjuk. költőien és ügyesen beszélünk a partnerünkkel. hogy Isten már nem szeret minket. aki minket vonzott. Sok kapcsolat létezik a testi szinten. most egészen másként néz ki. és elveszti egy végtagját. és felkészüljünk a következő lépésre. mert sokan nem maradnak sokáig egy fizikai testben. Tulajdonképpen teljesen új testet öltött. A mienk is. és több a zsírja. Mi lesz a kapcsolatból. A szeretetnek a fizikai vonzódáson túl is meg kell maradnia. Néha ez arra vezet. hogy azt gondoljuk: „Ez nem ugyanaz. vagy arra. hogy valakit ne csak mint testet lássak? Válasz: Ha a test játékát játsszuk.

csapások.” Bár a vizet a fa levelei használják. Amikor az emberek elutasítják isteni természetüket. ahogyan más emberekkel. és nagyon szépen fejlődhet. hasztalan keresve a kielégülést. Szükség van a szeretet kultúrájára Ez a bolygó mindaddig nem lesz egészséges. és nagyon szenved a szeretet hiányától. járványok. valamint sok más társadalmi és környezeti probléma van. Ha szeretetteljesek vagyunk egymáshoz. a fa nem marad sokáig életben. A felebaráti szeretet több mint felszín A materializmus dualitásban horgonyoz. ami azon múlik. hatalom és ellenőrzés tiszteletére irányul. hogy megadná a szükséges figyelmet a láthatatlan lényegnek. A föld is élőlény. hogy egyre több körülöttünk a gyermekek bántalmazása. nemzeti vagy globális szinten. nem kell minden egyes levelet külön megöntöznünk. természetesen a szeretet. és pusztító erővé válik ebben a világban. manipuláljuk és kihasználjuk őket. igazából nem vagyunk önmagunkban elégedettebbek. Mint Isten részei és részecskéi. ha a szeretetet Istenre irányítjuk. viszonylagos és nem állandó. Már észrevettük. Ahelyett. és az egyetemes szeretetet. 68 . hogy önmagunkban elégedettnek tekintjük magunkat. Ha azonban csak a leveleket öntözzük. amíg nem értjük meg alaposan a lelket. gyakran ölt különféle perverz formákat.7. és a gyökereket elhanyagoljuk. Nem lehetnek értelmes és mély kapcsolataink. mennyire vagyunk készek fölemelni a magunk és a mások tudatát a szeretetünk megosztásával. Ennek az a következménye. az iskolában vagy a munkahelyen. ahelyett. hogy szeretni akarunk. hogy a modern kultúra nem adja meg az embereknek és a többi élőlénynek az őket megillető tiszteletet. „A táplálék. A világnak sürgős szüksége van a mélyebb közösségi érzésre. éhínségek. a vérfertőzés és az erőszak. ha csak a külső fedettség szintjén cselekszünk.” amire szükségünk van. pénzre. de nem tudjuk konstruktívan kifejezni. fejezet Felebaráti szeretet Mindenütt láthatjuk magunk körül az ipari paradigma eredményeit. hogyan bánunk egymással a mindennapi élet egyszerű találkozásaiban. gondoskodással és együttérzéssel bánnánk az emberekkel. Mint azt már magunk is láthatjuk. és számtalan más kínzás. Lehet. a földdel és más életformákkal annyira tiszteletlenül bánunk. a személyes boldogság érettebb megértésére. A szeretet. és a materialista felfogás a külső megnyilvánulásokra irányul. a szeretet. „megöntözzük a gyökereket. szexuális és szerető energiájuk kudarcot vall. felszabadulás és állandó ünneplés kultúrájába tartozunk. a dicsőség. Ha ezt a szeretetet és örömet másokra is kiterjesztjük. földrengések.” és természetesen szétosztjuk a szeretetet az egész közösségben. aszály. mint egy fa levelei. A negatív dolgok semlegesítésének az egyik útja a szeretetteljes kapcsolatok. mindenki pozitívan járul hozzá a közvetlen környezetéhez. Ha azonban a gyökereket öntözzük. hogy mindenütt komoly betegség tünetei láthatók: árvizek. hogy szeretettel. és a föld más létformáival bánunk szervezeti. A dolgok anyagi aspektusai nem a belső valóság. vulkánkitörések. A saját kapcsolataink annak a mikrokozmosza. amely a kényelemre. akkor az Istenszeretet egyre mélyebb szintjeit tapasztalhatjuk. Bolygónk gyógyulása végső soron attól függ. A mai társadalomban sok ember nem tapasztal elég szeretetet a családjában. amelyben osztozunk. A szexuális bűnözés annak a természetes tendenciának a megnyilvánulása. a víz eloszlik az egész fában. amely nem talál egészséges kifejezésmódot. Példa lehet erre egy „faközösség.

mint egy nyűgös gyerekhez. és azt ösztönzik. 69 . Ha elutasítjuk. amelyek terhesek lehetnek. akik az ellenségeink akarnak lenni. Másokat szeretni és bízni bennük Az igazi szeretet minden balsors ellenére állandó marad. A becsületesség ismét becsületességet vonz. akkor csaknem mindenkit szerethetünk. az igazi szeretet becsületességen és bizalmon alapul. akik mindent feláldoznának a gyerekeikért. és ezt a szeretetet nem közvetítjük fenyegető módon. aki nem szolgált rá a bizalmunkra. tanítókról. állandóan csodálkozni fogunk. még akkor is. mert végső soron minden szeretet a szeretet tárházából jön. A tapasztalatukat a gyerekeik érettségi fokának megfelelően kínálják. Mindenki hallott már anyákról. A második esetben magunk is destruktívak leszünk. vagy férjekről. hogy megjavuljon. A lelki világban örök szerető kapcsolatok vannak a lelkek között. Egyszerűen legyünk elég értelmesek. hogy a feltételek nélküli felebaráti szeretet nem anyagi életfelfogáson alapul. Mint az eddigi fejezetekben elmondtuk. hogy bízunk bennük. Ha Istent kizárjuk. akik teljesen a feleségüknek és a családjuknak szentelték magukat. nem az elkerülésen. Mindig arra kell gondolnunk. akkor csak az anyagi kényelem és jelenség vonz. azt nem is tudjuk szeretni. hogy a szeretetünket és a bizalmunkat bizalomra nem méltó emberekre is kiterjesszük? Természetesen nem szeretnénk becsapni magunkat és másokat. Ehelyett segítenek a gyereknek. hogy azok. A kellemetlen tényeket tagadni azt jelenti. ez azt jelenti. akik gondolatban meg akarnak minket semmisíteni. ismerjük a határaikat. nem romlanak meg. A partnerek jobban megértik. hogy a tanulóknak segítsenek. Ha lelkileg fejlődünk. ahogy csak tudják. Az ilyen emberhez úgy közeledhetünk. amelyeknek nem tudnak ellenállni. Mint lelki harcosok. mint magunkat. A gyakorlati szinten megkérdezhetjük magunkat. ilyen helyzetekben mindig választhatunk. A szülők bizonyára nem a gyerekéhez igazítják a viselkedésüket. arra sarkalják őket. és a bizalom bizalmat. A szeretet bátorságot ad. ne vigyük őket olyan kísértésekbe. vagy tekinthetjük ezeket a megkínzott embereket ellenségeknek. nem keltenek csalódást. A felebarátainkat úgy szeretni. nincs végük. amennyiben a negatív viselkedésüket nem vesszük figyelembe. Ez nem azt jelenti. és tudatában vannak a leselkedő veszélyeknek. Akiben nem bízunk. bár negatív módon. hogy könnyelműek vagy naivak legyünk. ha népszerűtlen. hogy másokat ellenségeknek lássunk. hogyan szeressünk egy nyilvánvalóan kellemetlen embert. kétségbeesetten igénylik a szeretetet. és ez Isten. hanem még erősebbé teszik a kötődést a partnerek között. a szoros kapcsolatokban a konfliktusok nem okoznak szakadást. E tulajdonságok nélkül nincs szeretet. támogassuk a pozitív tulajdonságaikat. Reagálhatunk együttérzően. hogy megőrizzük a helyzetünket – még akkor is. De ha csak úgy látjuk őket. mert másokat veszélyes emberekként sorolunk be. és megvédik azoktól a követelésektől. Gondolják meg. De hogyan érhetjük el. kialakítják a helyes viselkedést.A materialista irányultság automatikusan kizár minket a szeretet mélyebb szintjeinek tapasztalatából. A szülők ismerik a gyerekeik határait. Ez azt is jelenti. nagyon mélyen szeretni őket. ha meg akarnak sérteni minket. vagy hogyan bízzunk valakiben. mit tesz lehetővé a kölcsönös gondoskodás és tisztelet növekedése. mint akik tévúton keresik a szeretetet. ahogyan magunk akarunk szeretve lenni. hogy a szeretetnek az ellentétét fejezzük ki. hogy növekedjenek. ezt akarják kifejezni. mennyi szeretetet tapasztalhatunk és oszthatunk meg. akik mindent vállalnának. nem tapasztalhatjuk a feltételek nélküli szeretetet. hogy több gondoskodásra és elosztásra buzdítsanak. Az anyagi világ önzetlen kapcsolatainak e kis példái bepillantást engednek az igazi szeretet lelki birodalmába. Ilyen környezetben még a kis versenyek és viszályok is csak arra szolgálnak. akkor szeretetteljesek maradhatunk. ami pozitív.

mit csináltak. A mindennapi életben mindenki őriz titkokat. ez arra mutat. Az ilyen tapasztalatok idő előtti megnyilvánítását az 70 . a férj és a feleség szeretkezik. hogy másoknak segítenek. amikor együtt vannak. felkészült lélek számára tartott fenn. hogy az alkoholisták nem fognak inni. hogy kifejlesszük a bizalmat. Ezért vannak bizalmas aspektusok az életben. Tulajdonképpen a lelki harcosok élete nyitott könyv kell legyen. hogy mindent egyszerre feltárnánk. nem hagyunk értékes dolgokat szanaszét egy tolvaj közelében. ahol maguk is le tudják győzni a negatív viselkedésüket.Pl. A helyes gondolkodásmóddal csaknem mindenkiben megbízhatunk. mondunk. Ez természetesen nem lehetséges. hogy másokat kizárjon. ha eltávolítjuk az alkoholt a környezetükből. De ha az értéktárgyainkat biztonságba helyeztük. hogy a fölényét bizonyítsa. és megsemmisítik a bizalmat. Ahelyett. hogy úgy véljük. Bengálban. A lelki életünkben minden cselekedet felajánlás kell legyen Istennek és a bhaktáinak. annál inkább tapasztalja mindenki körülöttünk a megvilágosulás. intenzív lelki tapasztalatokat csak néhány nagyon fejlett. nem tartják titokban. Bizalmasság Van különbség a titkok és a bizalmasság között. a szeretet fontos aspektusa. hogy valakit kizárunk. Pl. hogy megértjük a határaikat. Pl. Nem szeretnék. hogy az Úr a szívben mindent megfigyel. A lelki élet bizalmasságot követel olyan helyzetekben is. A titkok „belső. Viselkedésük felajánlás lesz. amiért felelősek vagyunk. Isten dicsőítésének az eszköze lesz. Ezt a tapasztalatot megóvjuk a nyilvánosság szemei elől. és azt jelentik.és külső csoportokat” teremtenek. mint a szeretkezés. Sajnos sokan mégsem akarnak teljes felelősséget vállalni Isten – vagy akár a partnerük – előtt. és bizalmas – ténylegesen az élet kevés aspektusa olyan bizalmas. akkor egy tolvajban még a saját házunkban is megbízhatunk. mint szerető szolgálatának részét. vagy arra használja. eltávolítjuk a kísértéseket. században az Úr Csaitanja szabadon. de nem titkosak. és ezért folyamodnak titkokhoz. mert az Úr mindent lát. hogyan bánunk a titkainkkal. és szeretetet közvetítünk. Más szavakkal. vagy keresünk. de ez nem azt jelenti. Bízhatunk abban. Minden cselekedetünket ajánljuk fel az Úrnak nagy lelkesedéssel. akik elhatározták. akkor az erősségeiket addig a pontig táplálhatjuk. Ha vonakodunk vállalni a felelősséget. és amiért elismerést akarunk. nagy érzelmeket és szeretetet. mint lelki harcosoknak. hogy elítélik őket a viselkedésükért. zavarják a szeretet kifejezését. és nem akarunk többé titkokat őrizni. mert félnek. Miért van szükség ilyen helyzetben titkokra? Az egészséges közösségek ne ragaszkodjanak túlzottan a titkokhoz. Ha így gondolkodunk a cselekedeteinkről. De bizonyos. akkor nincs mit rejtegetnünk. amely. Titkokat megőrizni A bizalom másik aspektusa a titkok és bizalmasság problematikájával kapcsolatos. Ez a házasélet része. azokat elárulja. A bizalmasság gyakran azért szükséges. Bizonyos cselekedetek bizalmasak. és realisztikusan látjuk a gyengeségeiket. de azért is. nyilvánosság előtt hirdette az Istenszeretetet. a hatékonyságunk szoros kapcsolatban van azzal. mint az imént elmondtuk. Nekünk. úgy bízunk másokban. Gondoljanak arra. úgyhogy bármit teszünk. amit teszünk. ahol a teljes igazság mások számára veszélyes lehet. el tudunk bújni az Úr elől. hogy valaki megtudja. A lelki tudatban a titkok nem játszanak szerepet. az embereket barátok vagy ellenségek kategóriáiba polarizálják. hogy van valami rejtegetni valónk. Ha elég okosak vagyunk. és bár bizalmas. De a férj és a feleség még akkor is tudatosan törekszenek az Úr dicsőítésére. Minél Istentudatosabbak vagyunk. az információt lassanként osztjuk meg. a 16. mert korlátokat teremtenek az emberek között.

és a tanítás egészét elutasítanák. de még mélyebb értelemben. De ez az elutasítás nem azt jelenti. csak a fejlett tanítványok csoportjában vizsgálhat meg. lehet személyes kapcsolatunk Istennel. ha pl. és legyünk nyitottak. és a béke nem feltétlenül a szeretet jele. mielőtt alkalmuk lett volna arra. Ugyanazt a témát. aszerint a 71 . Ezek a tulajdonságok az oldottság hangulatát mutatják. hogy felment a felelősség alól. mert a növekedés állandó kiértékelést igényel. hogy mások megítélhessenek minket. fel kell mérnünk magunkat. Először a szülők csak azt mondják a nagyon kicsi gyereknek. A lelki élet szereteten alapul. vagy tagadni a létezését. akik nem tudnak mit kezdeni az intenzív szeretet ilyen mértékével. Később elmagyarázhatják. és nem mindig felelnek meg a helyzet követelményeinek. Sok ember hajlik arra. Ha ilyen helyzetekben ítéletet mondunk. Ez a bizalmasság helyes alkalmazása. A műgyűjtő pl. hogy megőrizze a békét. a gyerek megértési képességének megfelelően. inkább védeni akarta azokat. mindig nagyobb mélységben. hogy ez a norma elérhetetlen. Ha elhárítjuk a megítélést. a szülők újra meg újra elmagyarázzák neki ugyanazokat a tényeket. akik szeretik a gyerekeiket. néhány elemi igazságot tanulnak meg. Kultúránkban. Hasonlóan viselkednek a szülők. Ha békére és toleranciára törekszünk. kezelni. Felelőtlenül cselekszik az a szülő. A tolerancia azonban nem mindig isteni. Ebben a szolgálatban benne van a megítélés és a kiértékelés. ezeket a tanításokat ellenállás nélkül meghallgathatják. sem pedig azt. akkor felelőtlenek és közömbösek vagyunk. Hogy továbbléphessünk. aki ilyen helyzetekben elkerüli a megítélést. és a lelki életben arról van szó. Hasonló módon működik a bizalmasság a lelki életben. ami egymás szolgálatát jelenti. megkísérelhetünk úrrá válni a nem megfelelő helyzeten. hogy miért elfogadhatatlan az a viselkedés. Később a készségük mértékben lassanként elérhetik a mélyebb megvalósítást.átlagosan vallásos ember elvetné. hogy a szeretet intenzív fokozatait tapasztaljuk. hogy aggódunk. hogy ne viselkedjen így. mélyebbre azonban csak a tanítványok beavatott csoportjában fog hatolni. Mivel az újoncokat kezdetben nem lehet túl sok információval lerohanni. toleráljuk a fiunk drogfüggőségét? Biztosan nem. mély elkötelezettséggel. védeni akarjuk a fivéreinket és a nővéreinket. amely szerint a cselekedeteinket értékelhetjük. és intenzív kommunikációval. hogy másokat kizárjon. A lelki életben kezdők először pl. hogy túlterhelnénk az új tanítványokat. mint: nem a test vagyunk. Még később még nagyobb mélységben elmagyarázhatják a gyereknek. de különböző szinteken. A lelki élet abszolút kritériuma Ha egy hiteles lelki utat követünk. hogy megértsék. különösen a New Age csoportokban a megítéléssel szembeni kiterjedt ellenállás abból fakad. mik az erkölcsi és etikai okok a parancs mögött. mint őrültséget. toleranciával és elfogadással. amikor az idő erre alkalmasnak látszik. hogy a lelki életet egyenlővé tegye a békével. A helyes ítélkezés a lelki fejlődés alkotó része. Miközben a gyerek növekszik. hogy elutasítjuk azt az egyetemes normát. Hasonló kiértékeléseket végzünk a mindennapi életben. Ilyen intézkedések nélkül lehet. ez azt jelenti. A megítélés értéke A lelki életben a titkok és a bizalmasság szerepének megértésén kívül ki kell alakítanunk a megítélés helyes megértését is. hogy a magasabb tudást akkor nyilvánítsuk ki. Az Úr Csaitanjának nem az volt a szándéka. Szeretetteljesek vagyunk-e. akkor megtanuljuk a haladásunkat hiteles kritériumok szerint megítélni. Minden fokozaton ugyanazt a viselkedést magyarázzák. A tanító bizonyos lelki elveket a nagyközönség bevezető szintjén magyarázhat. A bizalmasság igazából megkönnyíti.

hogy sok ember visszaél a megítéléssel. inspirálják a kreativitásunkat. hanem a megtagadásé. A törvények azonban szükségesek a civilizáció és a rend fenntartásához. Ha állandóan elkésünk a munkából. hogy kölcsönösen segítsünk egymásnak a fejlődésben. hogy ne ítélje meg a tanítványait? Mondhatjuk egy keramikusnak. A zenészek adott technikát követve javítják a játékukat. akkor helyesen kell értenünk a helyes megítélés és méltatás szükségességét. ami komoly problémákat okozhat nekünk és másoknak. Ezért az a kötelességünk. hogy a törvényeknek és előírásoknak semmi feladatuk nincs a társadalomban.norma szerint ítéli meg a képeket. Ha az utca rossz oldalán parkolunk. hogy éppen az ellenkezőjét tegyék. a törvények nem nyomhatják el az energiáinkat. a negatív cselekedeteinket úgy kell értékelnünk. ne ítéljenek. Természetesen vannak. Ezek a kiértékelések nem szeszélyen vagy pillanatnyi érzéseken alapulnak. javítják a jó közérzetünket. Ahelyett. Ha a megítélés minden formáját elutasítjuk. és közben megsért másokat. nem korlátozhatnak természetellenesen. De ha fejlődni akarunk lelkileg. Igaz. Hogy elkerüljük a hibákat. Ha ítélünk. Ha az adót nem fizetjük meg. A külső kritérium véd a saját félrevezető észleléseinktől. inkább könyörögjünk. hogy a tanulókat ne ítélje meg? Mondhatjuk egy tanárnak. Mondhatjuk-e egy harcművészet-mesternek. amelyek könnyen félrevezethetnek minket. pénzbüntetésre ítélnek. bár gyakran értelmetlenül cselekszünk. szentek és hiteles szentírások segítenek abban. és megmutatják. mert nem akarunk szembenézni magunkkal. Gyakran azért félünk mások ítéletétől. hogy együtt növekszünk. A törvények univerzálisak A szabályok és előírások az élet tényei. mint kiáltást a szeretetért. elveszthetjük az állásunkat. Hogy hatékonyak legyenek. eltérünk az abszolút lelki tekintélytől. mely területeken kell javítani. mit ér a teljesítményük. akkor legyen bátorságunk gyökerestől megragadni ezeket a destruktív szokásokat. A szeretet azt jelenti. A lelki életben a tanítók. megbüntetnek. Nem utasítunk el minden törvényt. hogy mások a mi segítségünkkel maguk is elvégezhessék a javításokat. és tanulunk a hibáinkból. 72 . hogy ne osztályozza a tanítványait? Ha mindenkinek ötöst adna. Jobb. akik engedelmeskednek a törvényeknek. és ne is legyenek hátsó gondolataink. akik mélyen. hanem elítélés. Nekünk is ugyanezt kell tennünk értük. Ha azonban másoknak segíteni. és megvédjük magunkat az illúzióktól vagy a hamis ego tévhiteitől. hogy azt mondanánk az embereknek. elismert lelki hagyományban gyökereznek. és mi magunk fejlődni akarunk. amelyet a művészet világában elfogadnak. amit teszünk. és mindent uralnak. vagy mert sok törvény igazságtalan vagy kellemetlen. rá kell bíznunk magunkat a tekintélyekre. a tanítványok nem tudnák. nehogy az orrunknál fogva vezessenek. Elegendő szeretet kell mutatnunk ahhoz. úgy ahogy vagyunk. hogy bárki előtt elzárjuk a szívünket. csak mert azokat egyesek nem szeretik. Ez azonban nem helyes megítélés. arra a következtetésre juthatunk. de határozottan felmérik a viselkedésünket. hanem objektív szabványokon. Még mindig az önelégültség mélyen gyökerező tulajdonságaihoz ragaszkodunk. hogy mi rendben vagyunk. mások pedig nem. Ha valóban szeretnek minket. ez azt jelentené. Keressük az utakat. és olyan viselkedésben veszünk részt. Sose használjuk a megítélést kifogásként arra. akkor szelíden. mint lelki harcosoknak. akkor ne vetítsük másokra a negativitásainkat. nem akarjuk elvégezni a szükséges módosításokat. vagy nem tartják be. A megítélés felbecsülhetetlen eszköz ebben a folyamatban. hogy segítsünk nekik. Gondolkodjanak el ezen. A rossz magatartás elfogadása nem a szeretet jele. ha védelmeznek. amennyiben tudunk. hogy helyesen ítéljünk. Ha másként gondolkodnánk.

mielőtt másokat megítélnénk. amivel szeretnénk elégedetté tenni a hallgatóságot. hogy elfogadja a tanácsokat. még akkor is. Akkor nem jövünk annyira kísértésbe. akik minket jól ismernek. milyen pontosan vezetnek. Mindenki szeretne fejlődni. hogy olyan dolgokat mondunk. Különben a tanítás csak olyan program. koncentrálok valamire. akkor olyan szeretettel ápolhatunk egy 18. Nem tűnik ismerősnek? Ez nemcsak minta. katasztrófákból és káoszból tanulnak – más szavakkal. Akkor ha mindenki elalszik is. hogy nekünk nincs tanulni valónk. de ahelyett. akkor többnyire magunkat sebezzük meg. Gyakran csak krízisekből. vagy durván megtámadjuk őket anélkül. mert legalább én tanultam valamit. és állandóan törekednünk kell a javításra. hogy ezek az emberek éretlenek. Hogy a mások kemény vagy nem fair megítélésének kísértését leküzdjük. hogy fejlődjünk és megtisztuljunk. hogy elítélnénk őket. mert útjukban áll az ego. amit mások mondtak nekünk. Egyszerűen nem hiszik el. „a kemény csapások iskolájából. vagy ne vegyük figyelembe azt. Amikor a válaszokat halljuk. biztosak lehetünk benne. De ha valamennyire megértjük. Megsebezzük azokat is. hogy segítsünk egymásnak. Ha pl. ami az életünkben történik. sose adjunk másoknak tanácsot.” Ez lassú módja a tanulásnak. Mivel az a tárgy fontos számunkra. ha elzárkózunk előlük abban a félrevezetett kísérletben. de sokszor nem vagyunk fogékonyak arra. amit mások mondanak. hogy a zavaró viselkedésben felismerjük a segélykiáltást. Ha később elolvassuk a kommentárokat. először magunkat kell megítélnünk. meglepetten fogjuk látni. amit szeretnék jobban megérteni. ekkor vagy akkor magunk is így viselkedtünk. Ítéletüknek kevés súlya van. hogy védekezzünk. A nehéz emberek olyanok. felismerjük. ha ezek mélyen el vannak rejtve. hogy újra meg újra kárpitoztatjuk. Végül eljutunk arra a pontra. hogy az Úr állandóan ad alkalmat arra. vagy különben is félnek a változtatásoktól. önillúzió vagy elképzelések okozta zavarok vagy racionalizálások nélkül emlékszünk. de messze a legszokásosabb. ha a visszajelzést leírtuk.Először magadat ítéld meg Sok ember. éberen kell figyelnünk a saját gyengeségeinket. Ilyen esetekben. Sokkolva látjuk azt is. amellyel segíteni akarunk. hogy ilyen könnyen elkövethettek egy hibát. mindenkiben pozitív tulajdonságokat találnak. hogy mások segítő bírói lehessünk. Menjünk oda hozzájuk egy golyóstollal és jegyzetfüzettel a kezünkben. vagy ne oktassuk őket abban a hitben. Mindenkit szeretnek. Mindkét esetben azt mutatjuk. A lelki harcosok senkit nem zárnak ki a szívükből. kezdetben talán nem kész arra. és mindenkire szükség van ahhoz. mint a régiségek: potenciálisan szépek. hogy milyen gyakran utasítjuk el a segítségét. hogy nem vagyunk elég szeretetteljesek. akiket szeretünk. Íme egy személyes példa: valahányszor előadást tartok. a nyers helyek ellenére. Konstruktív visszajelzés helyett ezek az emberek csak bűnbakokat keresnek. tanácsos visszajelzést kérni azoktól. mert nincs meg bennük a szeretetteljes kívánság. félre is tehetjük. Ha aztán később gondosan átnézzük. keressük a szeretetteljes utakat. amíg készek nem vagyunk elfogadni. Hogyan maradhat az ember pozitív Ha másokban nem bízunk. századi széket. Mint lelki harcosok. mert nem állunk készen arra. megtaláljuk a módját annak. hogy oltalmazzuk és vezessük őket. hogy mindennek van értelme. szeretjük a régiségeket. Ahhoz. hogy a tanácsokra a hamis ego. akinek segítségre van szüksége. nehogy magukba kelljen nézniük. és az emberek észre fogják venni a különbséget. Sajnos sokan másoknál akarják megtalálni a hibákat. Hogy hatékonyabban megítélhessük magunkat. Mindig őrizzük meg az alázat szellemét. amit nem is akarunk. hogy igazoljuk magunkat. és Isten mennyire szeret minket. hogy előbb megnéznénk a saját viselkedésünket. hogy 73 . írjuk le kommentár vagy reagálás nélkül. akkor azt is el fogjuk ismerni. hogy segítsenek. lelkes maradok.

szeretet nélküliek vagy megbízhatatlanok. Ez azonban csak mélyebb sebeket ejt. ha megvizsgáljuk az érzéseinket a különböző helyzetekben. a harag abból a tapasztalatból jön. hogy már eldöntöttük. ne higgyük el gondolkodás nélkül a másik szavait és viselkedését. adódhatnak olyan helyzetek. Nem azt kell megváltoztatni. a barátokról és a társakról. hogy negatívan reagálnánk. A szeretetünk feltételes. Tegyük fel. megerősítettük. Nem kell másokat manipulálni ahhoz. hiszen a mi irányvonalainkhoz mértük őket. hogy a körülöttünk élő emberek véleménye irányítson. hogy visszavonulunk az önvédelembe. hogy megkapjuk a szeretetüket és a tiszteletüket. A mindenkori helyzetben az emberek szavai és tettei vagy szerető kapcsolat. gondosságot vagy a szeretet más kézzelfogható jeleit. kedvességet. mert azt gondoltuk. Semmilyen körülmények között ne akarjuk megváltozni csak azért. hogy úgy érezzük. megharagszunk. hogy egyesek szeretnek minket. hogy megjavuljanak. azt szeretnénk. mások meg nem. Ha másokat negatívan sorolunk be. Valahányszor nehézségekkel találkozunk egy kapcsolatban. vagy a szeretetet. Ezek a kiáltások különféle formákat ölthetnek. hogy becsületesen fejezzük ki magunkat. Akármilyen pozitívak vagyunk. amit magunknak kívánunk. negatívan reagálunk. durvaságból. Ezt az univerzális szeretet-keresést minden kapcsolatban megérthetjük. megharagszunk. nem támadásnak vagy szándékos barátságtalanságnak. amelyből csaknem lehetetlen kitörniük. Ezzel nem segítettünk nekik. mert irigyek vagyunk. és haragunk erejével helyettesítjük azt az érzést. ez azt jelenti. ne hagyjuk. Az egyetlen feltétel. akkor készebbek lehetünk arra. mindig arra kell gondolnunk. hogy megosztottuk volna a szeretetünket. A másik ember meghiúsította a reményeinket és elvárásainkat. Éljünk egyszerűen és hitelesen. Milyen gyakran vesszük észre a haragból. hogy más kapja az elismerést. pl. anélkül. A negatív magatartás kiáltás a szeretet után Mint lelki harcosoknak. és 74 . amelyekben az emberek elutasítják a szeretetünket. a szeretet utáni kiáltás kihívás lehet. aki elutasítja a segítségünket. akiket nagyon is érdekel. Azért érezzük magunkban az irigységet és az alkalmatlanságot. hogy valakinek szeretetre van szüksége? Gyakran az az első reakciónk. hogy a megtorlás igényét átváltoztassuk a szolgálat vágyává. Önmagunkat akarjuk elégedetté tenni. vagy kiáltás a szeretet után. vagy feladnánk. hanem nézzünk a felszín alá. hogy minket nem szeretnek. Zavar. amelyek éppen a szeretet ellentétének látszhatnak. hátrányos helyzetbe kerültünk. Ahelyett. tiszteletet. a tanácsainkat vagy a támogatásunkat. Bár mások szeretetének kifejezését könnyen helyeselhetjük. ők természettől fogva önzők.működőképes és szép állapotban tartsuk. Hasonló módon. és a helytelenül viselkedőknek segítünk. ami mi vagyunk. nem szeretnek minket. Ha azzal az emberrel szemben. Ha valóban szeretünk. hogy a gyengeségeiket erősségekké alakítsák. adott gesztusokat vagy ajándékokat. ha őszintén gondoskodunk a családról. hogy fölemeljük a tudatot ezen a bolygón. hogy a másik nagylelkűnek. vagy ugyanolyan viselkedéssel válaszolunk. Mit tegyünk ilyen helyzetekben? A legokosabb rendíthetetlennek és kitartónak maradni. féltékenységből. Ennek eredményeképpen úgy érezzük. nélkülözés és elválás érzését. és nagyítja a másik személyben az alkalmatlanság. meg fogjuk édesíteni a kapcsolatainkat. hogy a lehatárolásaik leküzdhetetlenek. bölcsnek vagy erősnek lásson. és kérdezzük meg magunktól: hol hiányzik ennek az embernek a szeretet? Hogyan segíthetek? Ha a helyzetet a másik fájdalma vagy szüksége kifejezésének látjuk. mert valaki nem ismer el minket. nem kapjuk meg a figyelmet. akkor természetesen vonzzuk az embereket. Ehelyett belekényszerítettük őket egy sémába. közönyből és kegyetlenségből. mennyire alkalmatlanok. akkor a saját tudatunkkal nincs valami rendben. és elfogadjuk azt a tényt. gazdagságot vagy boldogságot. elvesszük a nehéz helyzetek élét. hogy mindenki a szeretetet értékeli a legtöbbre. amit érzünk. Könnyen észrevehetjük.

Hogyan kezeljük a rasszizmust. azzal javítanak a világ tudatszintjén. sértő. A harmadik mód. A másik máris megvert minket. felfedezzük. A csalók aggódnak. Bármit tesznek. Mindig legyünk tudatában ennek az univerzális szeretetigénynek. mert beleegyeztünk abba. szerető energiát küldünk ki. milyen érzékenység. amelyben sérülést. nacionalizmus. mi jobban érezzük magunkat. ügyesség vagy gondoskodás hiányzik belőlünk. Gondoljanak arra. Ugyanezt elmondhatjuk sok más negatív érzelemről is. ha a negatív viselkedésüknek nincs kihatása. nehogy becsapják őket. hogy megvizsgáljuk magunkat. és segítséget nyújtanak. támadást. de orvosoljuk a hiányt is. hogy biztonságban érezzük magunkat.amiről azt hisszük. hogyan reagáljuk. ha dühösek és zavartak vagyunk. hogy feladjuk a magasabb elveinket. hogy kihasználnak. nemcsak a másik ember zavartságát csökkentjük. és osszuk meg nagyvonalúan a szeretetünket. amivel magunk is hozzájárultunk a problémához. csaknem mindig találunk olyan elemet. alternatív utakat. haragos vagy szomorú emberek tulajdonképpen szeretet után kiáltanak. vagy a saját szeretetigényünket fejezzük ki. akkor lehet. sebezhetőnek érezzük magunkat. Még ha el is utasítja a törekvéseinket. Az agresszív emberek általában ostobának érzik magukat. nacionalizmust és sovinizmust A mai világban a negatív viselkedés egy különösen elterjedt aspektusa a rasszizmus. Ehelyett csak elvárjuk másoktól. arra kell gondolnunk. és ez példaként is szolgál. megakadályozzuk. amit itt meg kell szólítanom?” Mások negativitásait kezelni Mint lelki harcosoknak. amely annyira hiányzik. hogy részt vehessünk egy sértő játékban. hogy még mindig nagyon sokat kell dolgoznunk magunkon. megnövelik a már meglevő pozitív rezgéseket. Reakciónk második aspektusa. ami az izgalmat első sorban okozta. Ha gondosan és komolyan megvizsgáljuk az indítékainkat és a cselekedeteinket. fel akarják emelni a tudatot is. legkevésbé magunknak. mert a felajánlott szeretet és nagylelkűség a mi saját tapasztalatunk része lett. Senki sem szereti. hogy a másik kárt okozzon. hogy nem ért el semmit. hogy az ellenfelünk vissza fog vonulni. Ez is vágyakozás a szeretet után. Ha félünk. és gyorsan felhagynak vele. ahogyan egy támadásra reagálni kell. A modern társadalom sok tagja tele van 75 . hogy a lelki harcosok nemcsak magukat akarják megvédeni. Mint lelki harcosoknak. senkinek nem segítettünk. és a rablók félnek. támogatják. megsemmisülést. hogy nehezen tudunk konstruktívan reagálni. Ha igazi szeretetet kínálunk. amely megadná nekünk a teljesség érzését. hogy elvegyük a felkínált csalétket. elvágva a szeretettől. Nyilvánvaló. ha valaki megtámad minket. megmutatjuk az agresszornak. megmutatja a hatékony. Mivel nem vagyunk készek arra. A félelem olyan helyzetre való reagálás. Ha nyugodtan és szeretettel. ha úgy érzi. minden körülmények között az a kötelességünk. követelőző. ellenhatás nélkül reagálunk. Ez a reakció azt mutatja. Magányosnak. nem vagyunk hajlandók részt venni a viszályban. hogy úgy bánjanak velünk. vagy szexizmus formáját veszi fel. A barátságtalan. Minden helyzetben tegyük fel a kérdést: „Mi az a szeretet-tényező. megalázást vagy akár a halált várjuk. hogy kiegyensúlyozottak maradunk. bárhol is vannak. vagy a szeretetünket osztjuk meg. hogy pozitívan reagáljunk azok szeretet utáni kiáltásaira. A többiek is ugyanígy viselkednek. Ezzel szemben a lelki harcosok magukhoz vonzzák a szeretetet a környezetükből. hogy megérdemeltük. nehogy áldozatul essenek más rablóknak. Akkor teljes alázattal megtehetjük a korrigáló intézkedést. Az első. nagy feszültséget és félelmet fogunk tapasztalni. ahogyan mi velük bánunk. mennyire aggódunk érte. Három fontos módja van annak. amire olyan sürgősen szükségünk van ahhoz. Ha viszont valakinek a támadására ellentámadással reagálunk. hogy valahányszor egy másik emberrel kommunikálunk. lehet. akik a negatív viselkedés alapján állnak.

Ilyen módon hívek maradhatunk a küldetésünkhöz. hogy egyszerűen tagadjuk a rasszista. Szeressük az embert – a lelket. ez a saját tudatszintjüket tükrözi. hogy áldozatul essünk az előítéleteknek. Még az erőszakos. akik miatt a legjobban aggódunk. Legyünk szomorúak miattuk. mint az anyagi jólét növelése. amelyeket kívánunk magunknak. hogy szeretettel gondoskodjunk másokról. vagy lehet. Nincs természettől fogva rossz abban. nacionalistának vagy szexistának látnak. A dicsőséghez és ranghoz ragaszkodtak. Gondoljanak arra is. hogy állandóan altruista módon tudjuk cselekedni. frusztráltság és kétségbeesés komoly betegséget vagy zavart okozhat a saját testünkben. Gondoljanak arra. hogy a cselekedeteink másokat nyugtalanítanak. Szolgálatunk lényege. annál jobban megáld az Úr. 76 . hogy elfelejtették az eredeti célt. Mint lelki harcosoknak. amikor másoknak segítünk. A harag. vagy a bántalmazott nőknek. Isten tud róla. hogy el kellene tűrnünk mások destruktív viselkedését. hogy nem mindig számíthatunk az eredményekre. milyen jól tervezzük és szervezzük a tevékenységeket. aki az igazi lényeg – de a cselekedeteit ne. és elveszti a tulajdonképpeni értékét. aztán annyira elkapta őket a bürokrácia. elfogult emberek is Isten gyermekei. De ez nem jelenti azt. Számtalan ember kezdett bele jó szándékkal humanitárius vagy lelki munkákba. Ha látjuk is. mint embereknek. ha vágyunk a dicséretre. Ha a segítőkészségünk a dicséret és elismerés vágyán alapul. bár ezek is fontos.gyűlölettel azokkal szemben. hogy megérdemeltük. még akkor is. Ez nem olyan rossz. Nekünk. ezeket fogjuk átvinni a kapcsolatainkban mindenekelőtt azokra. És végül. szükségünk van valamennyi önvédelemre. és gondoljunk arra. vagy eltompultak. hogy a cselekvés során mennyire emeltük fel a tudatunkat. Nem mérhetjük a munkánk értékét a fizikai vívmányok mennyiségén. anélkül. Folytassuk tovább abban a tudatban. hogy úgy teszünk. Az a probléma. ha dühösek vagyunk. támogató keretet kínálnak. Néha nem kapjuk meg az elismerést. Értelmes szolgálat kialakítása Bár a lelki harcosok nem kívánnak maguknak anyagi jutalmat. a saját emberi mivoltukat semmisítik meg. hogy mindent ajánljunk fel az Úrnak. Végül is. hogy másoknak cselekvő szeretettel szolgáljunk. ha az elismerést már nem kapjuk meg. Szokás szerint van abban valamennyi öntő motiváció. és ne nézzük a következményeket. hogy a legjobbat adjuk. amiről azt hisszük. azért ne hagyjuk abba a cselekvést. Sikerünk attól függ. mintha minden rendben lenne. Nekünk az a feladatunk. ha minket mások rasszistának. hogy abbahagyjuk az erőlködést. amelyen megtaláljuk. nacionalista vagy szexista viselkedés meglétét azzal a kísérlettel. vagy az éhezőket etetjük. hogy másokkal szemben embertelenek. Gondoljanak arra. akik mások. ha a hozzájárulásunkat senki nem ismeri el. hogy a tudat igazi felemelése nem azon alapul. hogy a cselekedeteink gyümölcseit felajánlhatjuk az Úrnak. és úgy bántak az emberekkel. A munkájuk már nem emeli a tudatot. konstruktív cselekvésben veszünk részt. ha tele vagyunk negatív érzelmekkel. akik egy időre elfelejtették az igazi azonosságukat. hogy a lelki harcosokat jobban aggasztja a tudat emelése. lehet. Ne hagyjuk. ha a törekvéseink látszólag nem sikeresek. ekkor elvesztjük a világosságot és az ügyességet. mennyire ragaszkodunk mások elismeréséhez. hogy a csatatéren sem harcolhatunk sikeresen. nem szabad negatívan reagálnunk a tiszteletlenségre és igazságtalanságra. Az elismerésre való törekvés csak egy lépés az úton. még nem értünk el annyi önzetlenséget. mint fogaskerekekkel egy gépezetben. Minél többet segítünk másoknak önzetlenül. mert azáltal. Ha gyerekeknek segítünk egy napköziben. amit az elfogult emberek gyakorolnak.

Elég erős és mély szeretetüket azért nyilvánítják meg. Ellenkezőleg: a szeretetünket nyilvánítjuk meg. és továbbra is kihasználnak. és anélkül. az Úr személyesen figyel és segít. De a transzcendentalisták nem elégedettek ezekkel a törekvésekkel. Sok esetben választhatjuk azt is. hanem annál sokkal messzebbre megy. folytatják az elviselhetetlen viselkedésüket. mint lelki harcosoknak. az anyagi energia intenzíven belénk kapaszkodik. Ha megmaradunk a sértő helyzetben. Ha eltűrjük ezeket a cselekvéseket. hogy még több negatív karmát halmozzon fel. de ha a segítségünket állandóan elutasítják. hogy már nem állunk a bántalmazó rendelkezésére. Mint már a 2. Miközben lelkileg fejlődünk. transzcendentális nem azt jelenti. egy barátságos megjegyzés vagy egy szeretetteljes mosoly. hogy mások negativitásai behatoljanak a saját tudatukba.Jobb egy embert alapvetően befolyásolni. végül eldönthetjük. 77 . és a tapasztalat magasabb dimenzióira törekszenek. Ha az út nehéz. Cselekvő szeretet megakadályozni egy embert abban. Gyakran nem értik ezt azok. A cél az. A transzcendens nemcsak az anyagi univerzum alapfelépítését befolyásolja. Mindenki megpróbálhatja. Ezáltal emelik az általános tudatot ezen a bolygón. ez azért van. Hogy a bántalmazás megszűnjön. hogy megtettük a legjobbat. nagyobbítjuk a hibáikat. mint mi. és ez segít előre lépni. akik transzcendentálisak. annál inkább azt fogják gondolni. Annak az egy embernek a változása nagyobb hatással lesz bolygónk kollektív tudatára. ki akartuk terjeszteni a szeretetet. Ez nem azt jelenti. amikor a lelki úton járunk. hogy minden áron megmaradjunk egy kapcsolatban. mint sok száz más ember életmódjának csekély módosulása. félelmet vagy frusztráltságot érezzenek. mintha nem érkezne semmi segítség. mert hiányzik a hit ahhoz. mint sok embert felszínesen érinteni. akik azt nem tudják. az életet a mindennapi világ anyagi cselekedetein túl tapasztalják. ez gyakran felhívás arra. és nem fog harc nélkül távozni. kevesebb fájdalmat. és az illetőt távolból kell szeretnünk. Nincs értelme továbbra is olyanoknak adni az időnket és az energiánkat. hogy másoknak segítsenek. hogy bántalmazzanak. a negatív emberek vagy megváltoznak velünk szemben. nagy kihívások és kísértések fognak megjelenni. hogy megértsük. az a célunk. hogy feltétlenül édesek és szelídek vagyunk. hogy nagyobb kényelmet találjanak az anyagi életben. bármilyenek a körülményeink. aki mint Felsőlélek ott van minden élőlény szívében. hogy mindenki számára inspirációként szolgáljanak. vagy annyira zavartnak érzik magukat. Sokan elégedettek ezzel a szinttel. hogy már nem ajánljuk fel a feltétel nélküli szeretetünket. a végeredményre koncentrálunk. hogy gyengék vagyunk. hogy békében hagynak minket. Sokszor a legegyszerűbb cselekedet befolyásolhatja a másik ember tudatszintjét – egy meleg ölelés. Így működik az anyagi univerzum. Ha úgy tűnik. Ezért kell a szemünk előtt tartani a célt. Harc az illúzióval Transzcendentálisnak lenni nem könnyű. Más szavakkal azok. akik azon vannak. ha mi késznek nyilvánítjuk magunkat. Ezt azzal érjük el. hogy tiltakozunk. vagy nem akarják viszonozni. és megakadályozzák. és akkor is szeretetteljesek maradnak. hogy a képességeink szintjét néznénk. Ha a lelki gyakorlásban kitartunk. fejezetben elmondtuk. hogy másokat ezen az egyszerű módon fölemeljen. talán vissza kell vonulnunk. Amíg látják. Minél jobban gondoskodunk és aggódunk az ilyen emberekért. és mindenfajta segítséget felkínál. mert az anyagi energia erősebb. Mindig legyünk készek segíteni. hogy elmegyünk. amikor a környezet nem az. Sose függjünk a saját erőnktől és értelmünktől az anyagi illúzióval folytatott harcban. Ehelyett bízzuk magunkat az Úrra. és lassanként kiszabadulunk az illúzió birodalmából. Ha transzcendentálisak vagyunk. megnyugodva abban. Ezzel szemben a hagyományosan bevezetett vallások gyakran abban akarnak segíteni az embereknek. nem jelenti azt sem. hogy transzcendentálisak legyünk. Ez félreértés. hogy transzcendentálisak legyünk Nekünk. hogy távol tartjuk magunkat tőlük. és ott maradnak.

Csak idő kérdése. még akkor is. hogy segítsen neki. megkísérelheti kellemesebb módon. hogy megértsük. De mint gondoskodó szülőnek. akkor is. vagy tagadó. Ha azonban szükségesnek látja. vagy fél attól. ha a gyerek jobban szeretne naponta 18 órát játszani. ez a szülői felelősség része. hogy kritizálásnak tekinti. lehet. mert akkor pszichológiai sebeket ejtenek. amikor szükséges. ahogy vannak. és hogy ezt a szerepet megfelelően be tudja tölteni. hogy a gyerek hogyan reagál. és olyan helyzetbe kerülünk. A szülők felelőssége védelmezni és felügyelni. hogy valaki komikus hazug vagy tolvaj. Kevésbé vágyunk arra. mi a lélek. és megmondja neki. hogy megízlelje a szeretetet. Ez nem zavarja az iránta érzett 78 . Ez az én esetemben tanult magatartás. hogy óvatos legyen. Ez nem kritikus. ehhez szükség van valamennyi értékelésre.Megkockáztatjuk az elbukást. Ön felelős azért. hogy sok ember a szeretetteljes magatartást úgy értelmezi. hogy cserélje ki a nadrágját. Visszajelzést adni. ami problematikus lehet. a kéjvágy annyira áthatja a társadalmat. hogy sok lelki ember feladja a becsületet. Mint más láttuk. hogy nem bízom más emberekben. hogy nagyon sokat bírálom őt. és éberek maradunk. akkor is csak ellenállást és neheztelést vált ki. akkor lépjen közbe. ösztökélje. és milyen kapcsolatban vagyunk Istennel. vagy nem tesz neki szemrehányásokat. De ha segíteni akar a fiának. amikor kerékpározik. Akkor már nem az anyagi világban keressük a legvégső beteljesülést. akkor ezt pontosan meg kell mondani neki. ha a kísértést nem vesszük komolyan. Van különbség a kritikus és az értékelő között? Válasz: Ez a tudaton múlik. Ha látja. még ha a legjobb szándékkal teszi. De ha látjuk az állandó veszélyt. hogy garantálja a biztonságát. Ön sem adna éles kést kisgyerek kezébe. hogy ez akadályozza a jelenlegi növekedését és fejlődését. ha a saját erőnkből akarunk ellenállni a kéjvágynak és a kísértéseknek. és ezért ellanyhul az éberségünk. hogy a fia nem öltözködött fel megfelelően. Önnek az a szerepe. A lelki emberek többnyire két okból vallanak kudarcot: pénz és szex. akkor tisztelnie kell az egyéniségét és a függetlenségét. Ha a fia nem gondoskodik magáról. és a gazdasági problémák közepette a pénz elsajátítása csábítás lehet. A múltbeli tapasztalatokból megtanulta. ne legyen naiv. Megkövetelheti tőle. Probléma akkor keletkezik. hogy szeretetet. akkor aggódik a jó közérzete miatt. Ha megint találkozik ezzel az emberrel. de azt nem engedheti meg. buta. Kérdés: Én olyan vagyok. csak praktikus. Ehelyett lássa úgy a dolgokat. A szülőknek mindig ébernek kell lenniük. kik vagyunk. akkor vagy nem gondos. Ha valaki leereszkedően beszél egy gyerekkel. Önnek mindig késznek kell lennie arra. amelyben nem tudunk helyesen cselekedni. Ha ellenkezik. amely múltbeli tapasztalatokon alapul. mélyértelműbbek lesznek a kapcsolataink. de ne akarjanak nagyon uralkodni. Mit kezdhetek ezzel? Válasz: Mint már korábban megbeszéltük. Ha a szerető energia csatornájává válunk. amikor megoszt vele valamit. Néha. hogy az illúzió karmai közé kerüljünk. Kérdések és válaszok Kérdés: A fiam azt gondolja. Megteszi a magáét. támogatást és vezetést adjon neki. vagy támadásnak érzi. és nem ad visszajelzést. mindegy. Sok magányos ember tagadja meg a magasabb megértését. legyen óvatos. hogy mit gondolhat a gyereke. hogy figyeljen rá. mert már elegendő erőt fejlesztettünk ki ahhoz. mint felhívást szexuális kapcsolatra. de nem támadja meg. A felügyelet nem mindig talál helyeslésre. Vigyázzon arra. hogy másokat manipuláljunk. vagy a tanulást nem veszi komolyan. ha ez csak a fizikai szinten jelentkezik. ez minden. A pénz utáni sóvárgás okozza. a figyelmességünk meg fog óvni attól. ne csábítsa olyasmivel. hogy ne tekintse őt a saját kiterjedésének. Ha a szülő nem lép közbe.

hogy érzékennyé teszi a saját tisztátalanságaira. erkölcstelenség. Szorosan bezárja az ajtókat és az ablakokat. A kiértékelésre azért van szükség. a saját szeretete. Vannak hasonlatok. hogy ne ítéltessél?” Válasz: Ha a megítélésre és a szabályokra nem lenne szükség. Éppen a szeretet az. Ha azért bírálunk hiányosságokat másoknál. és bocsánatot kér. hogy távol tartsa a veszélyt. Nekünk azonban szeretettel és alázattal kell ítélnünk. hogy minden embert Isten részének lásson. hogy Önnek megmutasson valamit. de a pozitívnak sem engedi meg. Ha mélyen hisz Istenben. amit Ön a megítélésről mondott. Őt tapasztalja mindig és mindenütt. hogy Isten törvényei szerint éljenek. hogy emlékeztessen minket. azt mondják nekünk. hogy visszakerüljenek a helyes útra. hogy segítsen felismerni ezeket és más bűnöket. hogy bejöjjön. az Úr megmutatja. hogy az Isten különféle formákban és helyzetekben jelenik meg az életében. hol kell magán dolgoznia. hogy a szeretettől motivált megítélés egészséges és szükséges. mentegetőzik. mégis arra szeretnénk Önt bátorítani. Törekedjen arra. Az Ön támadója tulajdonképpen az Úr isteni ügynöke – aki abban a pillanatban zavarodottság vagy amnézia állapotában van – és azért küldték. mint amit Isten rendelt el az Ön növekedése érdekében. káromlás és gyilkosság bűnös dolgok. Ő azáltal próbálja fölemelni az Ön tudatát. Kérdés: Ha visszanyúlunk ahhoz. Minden nagy vallás Bibliája azt mutatja nekünk. együttérzést és gondoskodást. hogy nyíljon meg a tapasztalat és a szeretet magasabb fokozatainak. Csak azért akarunk másokat megsérteni. hogy megkerüljük a saját sikertelenségünket. A Biblia mondása. sokkal nehezebb lesz a kommunikáció. hogy a házasságtörés. hogy Izrael gyermekei letértek a helyes útról. Még az is lehet. amelyek megmutatják a hiányosságokat. hogy teljesen megváltozik. figyelmeztetések és tanítások. Itt igazából a mélyebb hitről beszélünk. amikor magunk is bűnösök vagyunk. ezek segítenek az embereknek abban.szeretetet. Bár nem szabad butának lenni. akkor nem a szeretet motivált minket. amelyet idézett. olyan helyzeteket teremt. Az Ószövetség nagyon sokat beszél arról. Mi a félelemben és bizalmatlanságban eltöltött élet ára? Ön drágán fizeti meg. hogy Istent szeresse. Ezek a tanítók pl. Akkor még ha valaki meg is támadja. Az Újszövetség tele van a szeretet és együttérzés tanításaival. és nagyon élesen elítéli őket. Gondoljon arra. A megítélés jelen van az egész Bibliában. egy módja annak. akkor Isten nem adott volna olyan ok törvényt a prófétáknak. és különböző kísérleteket tesznek. Mindketten zavartan válnak el egymástól. Jézus mégis kidobja a pénzváltókat a templomból. hogy az univerzumban nincsenek véletlenek. hogy jobban érezzük magunkat. együttérzése és gondossága formájában. ne koncentráljunk mások hibáira. Ha azonban a támadásra ellentámadással válaszol. ha mások problémáit észleli. meg fogja érteni. úgy tekintheti ezt a tapasztalatot. Szeretetteljes felfogása fölemelheti a lehetséges ellenfél tudatát. amely miatt eltávolítja a környezetéből a lehetséges veszélyforrásokat. Önnek az a feladata. 79 . Más szavakkal. akkor hogyan értelmezzük a Bibliának ezt a mondását: „Ne ítélj. mosolyog.

közös erőfeszítést kell tennünk. hogy hazamehessünk az Úrhoz. hogy minden helyzet felszíni aspektusai mögé nézzünk. egy hivatalos fogadásra megyünk. hogy a magasabb igazságok nem hatolnak be könnyen a tudatunkba. magasabb energiákat sugárzunk ki. amelyek másokat fölemelnek. A hazatérés előfeltétele A lelki élet legmagasabb célja a hazatérés. és másokat jobban kell szeretnünk. Ha megnyílunk az együttérzés előtt. Rossz helyen vagyunk ebben az anyagi birodalomban. fejezet elmagyarázta. Ez nem transzcendentális. Mint már a 2. és az otthonunk messze van innen. és gyógyulást kínálnak a fájdalom és a szenvedés világának. Hasonlóan kell felkészülnünk arra is. amely a magasabb tapasztalatok gyakorlóteréül szolgál. mint magunk szeretete elvesztheti minden értékét. néha üzleti ajánlattá süllyed. hogy visszanyerjük az elvesztett időt. hogy az együttérzés segíthet felül emelkedni a dolgok időleges és viszonylagos aspektusain.8. gondosan gyakorlunk. amit kipróbálunk. ami egy mélyebb síkon már beindult. Az együttérzés mélyen belenéz minden helyzet szívébe. hogy alkalmazkodjunk a különféle körülményekhez. Felkészülésre még a világi életben is szükség van. Senki nem várhatja el. de nem az a hely. mint a saját megmentésünk esélyének eszközét.” De a felebarátaink. Ha a felebarátunkat magunknál jobban szeretjük. mint magadat. nekünk. ne lássuk ezt önző módon. „Szeresd felebarátaidat. mint magunkat. amelyek a lelki birodalomban várnak ránk. A fizikai valóság csak a külső megnyilvánulása annak. fejezet Az együttérzés gyakorlása A mai világban olyan körülmények vesznek körül minket. visszamenni Isten birodalmába vagy a lelki világba. Ha jobban tudatában vagyunk a legbelső. Ilyen helyzetben a szeretet inkább feltételes. mint lelki harcosoknak. és megkapjuk a kincseket. Csaknem valamennyi ortodox írás – Biblia. Ha tartós változásokat akarunk. lelki természetünknek. erre ünnepélyes ruhával készülünk fel. még egy lépéssel tovább kell mennünk. Ez a növekvő tudat végül kivisz a negatív körülmények közül. A mai makacs problémák mély együttérzést váltanak ki minden körülmények között. az anyagi létezés birodalma fölött. hogy esetleg eljutunk a lelki világba. minden nagy szentírás hangsúlyozza. Az együttérzés gyakorlása a felkészülés alapvető aspektusa. meg kell tanulnunk a szövegünket. Éppen most kell olyan jól felkészülnünk. hogy örök élőlények vagyunk. és feltételek nélküli szeretetet kínál orvosságul. ahogyan csak lehet. Ha színházat játszunk. Túl az üdvprédikátori mentalitáson Bár az együttérzés feltétele annak. Korán és Thóra – azt tanítja nekünk. azon az úton vagyunk. Ha zenélünk. ha azon alapul. mintsem nagyvonalú. Helyes felkészülés nélkül igen nagy zavarba jöhetünk. hogy adott mennyiségű szeretetet kell adni másoknak. akkor az együttérzés eszközei leszünk. és minden eszköz ellenére. hogy transzcendentálissá váljunk. és csak másokért aggódunk. hogy beléphet Isten birodalmába a mély együttérzés kifejlesztése nélkül. mert nem hatolnak a felszín alá. a tudatunk transzcendentálisabb lett. ahol igazán boldogok lehetünk. Ezért ha néhány 80 . Ha pl. Az együttérzés igazából felette áll minden önző motivációnak – még annak a kívánságnak is. Mint a 3. amelyek annyira ellenségesek az emberi és lelki növekedésünkkel szemben. segít. hogy belépjünk az Úr birodalmába. akkor megértjük. Problémáink anyagi megoldásai nem fognak működni. mielőtt felmegyünk a színpadra. fejezet említette. De pontosan ezekre az igazságokra van szükségünk.

ha derült. hogy az önzést gyökerestől kiirtsuk. meg kell vizsgálnunk a gondolatainkat. hogy elhagyják az otthonukat – annyira szeretjük őket. hogy megmeneküljünk. vagy akár csak a saját felszabadulásunk miatt aggódunk. akármilyen körülmények között. foglyokkal. akik mindenkivel meg tudják osztani az Istenszeretetet. hogy ez teljesen eltérít a mély szeretet és boldogság tapasztalatától. vagy akiket kényszerítettek. és elmélyítjük az együttérzésünket. ezek csak elemi lelki cselekedetek. Még az az emelkedett kívánság is az önzésben gyökerezik. és semmi köze a bűntudathoz. félelemhez vagy nehezteléshez. állandóan fel kell mérnünk a helyzetünket. ha feladjuk az önző kívánságainkat. mint a megváltás vágya. Minden megváltozik azonban. önzetlenségen alapul. Az együttérzés spontán. A megváltás eljön magától. önző orientációhoz ragaszkodunk. és készségesen feláldozzuk magunkat értük. az Ő birodalmában. indokolatlan.jóga-technikát gyakorlunk. hogy a szeretetet a cselekvésében fejezze ki. sem birtoklásérzet. hogy szeretjük Istent. Lelki tulajdonság. Ha csak a saját kényelmünk. Az együttérzés nem leereszkedő Mint már korábban említettük. Az együttérzés ennek az ellentéte. De ha kifejlesztjük az együttérzés és önzetlenség mély szintjét. hogy milyen kedélyállapotban szolgálunk. hogy én milyen jól megoldom ezt a helyzetet. a tartósan jó közérzettől. hogy mások szolgája legyen. az „én” és „enyém” érzéseit támogatjuk. Ha szenvedőkkel találkozunk – pl. örömteli tudatállapotban ajánljuk fel másoknak a segítségünket. Ha másoknak szolgálunk. nincs benne irigység. mint az Úr energiája megnyilvánulását. a szerető közösséget Istennel. akkor nem az együttérzés motivál. Ha azt valljuk. vakokkal. hogy a kívánságainkat akarjuk teljesíteni. 81 . bántalmazottakkal. nem jön és megy az érzelmeinkkel együtt. ki tud jobban manipulálni másokat. csak mert nem látjuk. meg akarunk szerezni bizonyos pszichikai erőket. hogy a magasabb élvezetek felé haladnánk.” Sose szabad másokat csak eltűrni. és valamennyi megkönnyebbülést találjunk az anyagi élet félelmeitől és stresszétől. Nem szentimentális. betegekkel. mindenkinek arra kellene törekednie. Ha az énközpontúság zavarja a lelki fejlődésünket. Állandóan az érzékeinket tápláljuk. hogyan szökhetnénk meg a helyzet elől. Az „anyagi” fogalom azt jelenti. hogy magunkra szeretnénk venni a terhüket. Ha felajánljuk másoknak a segítségünket. feltétel nélkül szeretetet ajánlunk másoknak. Ilyen mentalitással nem mehetünk vissza a lelki világba. hajléktalanokkal. uralkodóbb. Annyira megszoktuk. és nem érhetjük el a legmagasabb célt. Vigyáznunk kell azonban arra. ki dominánsabb. Ez az igazi együttérzés. Ha együttérzőek vagyunk. ahelyett. Az együttérzés jelentése Az együttérzés mentes az anyagi korlátozásoktól. Ilyen esetben úgy érezzük. leereszkedő módon segítenek. fogyatékosokkal. vagy több alkalmat akarunk szerezni ahhoz. és keresse az alkalmat a szolgálatra. akkor igazi szolgák leszünk. Nem emelkednek fölük az önzés világán. kénytelenek vagyunk a körülményeknek megfelelően cselekedni. de nézd meg. Néha az emberek dicsekszenek állítólag emelkedett helyzetükkel. és vonakodva ajánlkozunk. Az Úr igazi bhaktáját csak az érdekli. és azon alapul. akkor szeretnünk kell a részeit és a részecskéit is – az élőlényeket magunk körül. Az anyagi élet tele van csapásokkal. akkor igazából az Urat szolgáljuk. megszabadítsuk őket a fájdalomtól. Senkit sem zárhatunk ki a szeretetünk és együttérzésünk területéről. és mindenkit úgy lát. de nem igazán akarjuk. amivel erre céloznak: „Te nem vagy rá képes. és ezért nagyon kevés közük van az igazi lelki megvalósításhoz. Az idő legtöbb részében a kívánságainkkal foglalkozunk – még csak nem is a szükségleteinkkel. a legtehetségesebb marad életben. hogy jobban kibírjuk a börtön-környezetet. A végső elemzésben csak abban segítenek.

Emberek fizikai kihívásokkal Elképzelte már valaha.vagy önkinevezett. fölülemelkedik az anyagi kényelem és biztonság elképzelésén.” Az ilyen hozzáállás értelmetlen. és így szabadítsuk meg őt a vakságától? 82 . az illető képes lesz válaszolni. nem érzi magát jobban. akik képesek úgy mozogni a nagyfokú szennyezettségben. szolgálat pozitív célnak is. akkor is. Az emberek közötti kommunikáció sokkal jobb a finom-. Így kell gondolkodunk: „A hittestvéred vagyok. hogy csak elviseljük más emberek gyengeségeit. semmilyen hatalom nem érdekel. együtt kell éreznünk az ilyen emberekkel. Ha az együttérzést gyakoroljuk. és látom. ha ez azt jelenti. Ha transzcendentálisak akarunk lenni. Mivel olyan sok mindenhez kell a látás. vagy bántalmazzák őket. ha valakinek az egoja megkísérli kitörölni a mi jó szándékainkat. szeretetet akarnak. könnyebben elérjük.” vagy „Megmutatom neked. ők abból csak felszínesen profitálnak. hogy segítsek neked. hogy sebet kaptál. akik úgy néznek ki. „Ennek az embernek szeretetre van szüksége. tehetetlennek vagy reménytelennek érzik magukat – akik szenvedésben alszanak el vagy félelemmel ébrednek – hogy tudják. Senki nem szeretne fájdalmat. és az Úr alkalmat adott nekem valami szolgálatra. Bizonyos szinten átmegy az üzenet. Aki megkapta a segítséget. a szerető társad vagyok. és van remény. hogy elfoglaljuk egy vak helyét. még akkor is. Ha sürgősen segítségre van szükségük. hogy nem befolyásolja őket. zavart vagy félelmet tapasztalni. és így cselekszünk. lehet. és olyan mélyen átérezzük a szívünkben mások szenvedését. Ezt mondhatjuk. Nézzük csak. mert a segítség nem volt becsületes. Az együttérzés bátorságot követel Az együttérzés felette áll az „én” és az „enyém” gondolatainak. egyszerűen csak azt akarják. Még azok az emberek is. akkor ez működik. kevésbé esünk abba a kísértésbe. amit teszünk. még a pszichikai vagy misztikus hatalom sem. fölényes kiindulópontból adni az együttérzést. a másik ember nehézségét segítségkérésnek kell látnunk – kiált a szeretetünk. Isten szereti őket. A mai világban számtalan probléma van. akik látnak. és olyan tulajdonságokat akarunk kifejleszteni. amelyeket a legerősebben kiküldünk. milyen jó vagyok. hogy csak a fölényes igazságunkat és önuralmukat akarjuk bemutatni. elhagyatottnak. teszünk valamit. Az együttérzés nem azt jelenti. El tudjuk egyáltalán képzelni.” Ha így gondolkozunk. hogy jobb legyen az élethelyzetük. éppen az ellentéte az együttérzésnek. ha másoknak együttérzés nélkül segítünk. A visszatartott érzelmek azok. Ha minden helyzetet mélyebb perspektívából szemlélünk. milyen lenne vaknak lenni? Vakok számára rendkívül nehéz lehet az élet. hogy elszánjuk magunkat. Ehhez nagy bátorság kell. bár nem tudatosan. és a megoldáshoz erős lelki katonák kellenek. hogy ne érintsen mások ellenséges vagy meggondolatlan viselkedése. akik magányosnak. Később. mások oda se figyelnek. Bár az érzések nem-verbális kommunikációja működhet negatívan is. mint a durvaanyagi szinten.” Mint már megtárgyaltuk egy korábbi fejezetben. hogy a vakok gyakran ki vannak szolgáltatva másoknak. hogy fel kell adnunk a saját biztonságunkat és a kényelmünket. Ha becsületesen akarunk segíteni. Kívánságom és kötelességem. mintha ragaszkodnának a zavarhoz. hogyan segíthetek. Igazából. hogy ezzel a mentalitással fogadunk másokat: „Rendes leszek hozzád. közömbösek vagyunk a személyes nyereséggel vagy veszteséggel szemben. amelyek visszavisznek minket Istenhez. hogy áldozatot hozzunk. ahogyan most leírtam. hogy rájuk figyeljünk – más szavakkal. Legyünk készen arra. Ilyen harcosok segíthetnek azoknak az embereknek. együttérzésünk és szolgálatunk után. Megfeledkezünk magunkról. ha nem is azonnal. Ezért a másik ember belátja.

hogy már a tizenévesek is bűnöznek. elegendő erővel töltenek fel. hogy Isten birodalmába menjen. hogy nincs munkája. Még Washington D. és 83 . hogy természetes életet élne. Szeretteink adnak értelmet az életünknek. hogy érezzük a bánatukat és a szerencsétlenségüket? Manapság sok ember annyira szorong. nyílt tüzeknél vagy a házak bejáratánál. vagy nem tudnak járni. amikor meghalnak. Kontrasztként gondoljon a saját életére: reggel elhagyja a kényelmes otthonát. és jobban érzik magukat. Fogságban Szomorú kommentárja az amerikai társadalomnak. ezt aztán nem produktív módon viszik át a környezetükre – és sokan rendkívül komolyak. konkurenciagondolkodás jellemzi. Mindannyian meglátogattunk már olyan embereket.C. ha nem tudnánk rendesen beszélni? Képzelje el. hogy fellebbezhetne? Minden nap úgy ébred fel. De képzelje el. megszabadítani őket a kínjaiktól? A hajléktalanok A hajléktalanság probléma az egész Egyesült Államokban. tehetetlen nyomorékok lettek. és a nap végén visszajön. vagy legfeljebb felajánlunk nekik egy kis alamizsnát. szavaikban részvéttel és bátorítással vannak. A fiatalság képviseli minden nemzet jövőjét. hogy az estét a családjával vagy a rokonaival töltse. A bűnözők és a fogva tartottak magas száma mutatja. hogy kész lenne helyet cserélni velük. De egyre több fiatal dühös. olyan feszült. Mivel nem tudnak gondoskodni magukról. és nagy tehernek érzik. hogy még a legközelebbi rokonaik is megkönnyebbülésnek érzik. és nincs menedékük. A családtagok néha csak abban reménykednek. Elég erős az Ön lelkében az együttérzés. akkor lesz jogunk arra. és megszabadítani őt a kínoktól. és az egész világon. Érzi-e mélyen a belső frusztráltságot. Az ilyen függőség nagyon lealázó lehet. vagy a rendőrök letartóztatják. ha fúj. hogy másnap megoldhassuk a következő kihívásokat. mint a sajátjuk. elfordítjuk a pillantásunkat. hogy készek lennénk átvenni egy hajléktalan nő helyzetét. Az ilyen hozzáállás az anyagi tudat jele. hogy a gyerekek megdobálják őket kövekkel. hogy nincs minek örüljön. lehet. nincs hajléka vagy családja. Sok esetben még az úgynevezett barátok és családtagok is bosszankodnak. Elég erős az együttérzésünk. Valahányszor találkozunk velük. Ezeknek az embereknek nincs családjuk. Ha az együttérzésünk olyan erős. hogy belépjünk a lelki világba – és nem előbb. anélkül. Az Egyesült Államokban a probléma leginkább nyugtalanító része. de magukban örülnek. Az ilyen emberek gyakran olyan nehézségeket okoznak. Talán minden kapcsolatot elvesztett a külvilággal. ahelyett. bárcsak meg se született volna. amit ez a helyzet okozna? Mennyiben kész átvenni egy ilyen ember helyét? Az önzetlen szeretet mértéke határozza meg. és sokszor még a toalettre is kiviszik. El tudja képzelni. Ha ezek az emberek végre találnak egy nyugodt helyet az utcán. akik megetetik.-ban is – az ország fővárosában – emberek kuporognak egymás mellett a járdákon. és még a saját családja sem kommunikál Önnel. hogy nagyon hamar eljön a halál. hogy állandóan ott kell lenniük. hogy életfogytiglani büntetésre ítélik. Ha egy barátjukat katasztrófa éri. akiket a komoly betegség ágyhoz láncol. Azt kívánja. hogy dolgozni menjen. minden évszakban. hogy olyan sok polgár szegi meg a törvényeket. aki a nap végén megvigasztalja őket. akinek a helyzete még rosszabb. ha találnak valakit.Milyen lenne. hogy magában a társadalomban van valami komolyan rossz. hogy képtelen szavakkal kifejezni magát. és segíteniük kell. A modern társadalom sok ember igényeinek nem felel meg. mennyiben kész arra. megfürdetik. hogy örülnek másik nyomorának. zavart vagy frusztrált. hogy nem ők jutottak arra a sorsra. és megszabadítja őket a kötelezettségtől. vagy valami mást csinál. ha esik. másokra vannak utalva.

amelyet a múltban átéltek. hogy hálásak lennénk. Mivel mindenkit és mindent elvesztettek. Ön hogyan érezné magát ebben a helyzetben? Minden eltűnt. állandóan panaszkodunk. Ha egyszer felvettük ezt a tartást. hogy emberek milliói vannak olyan helyzetekben. hogy emlékeztessük magunkat. de legalább van biztosításunk. mennyi károsodást és reménytelenséget kell elszenvedniük. ha be akarunk lépni Isten birodalmába. talán jobban fogjuk becsülni a szerencsénket. és nem éreznek mást. nincs semmi biztonságuk. a kényelmes életünket kevésbé tekintjük magától értetődőnek. és lehetővé tenni. vagy ahelyett. mint az övék. kétségbeesetten vándorolnak az egyik helyről a másikra. A nyugati társadalomban a mi problémáink ritkán fenyegetik az életet. Mi azonban magától értetődőnek tekintjük a biztosítási hálót és az anyagi jólétünket. Talán szeretne öngyilkos lenni. miközben a szeretteiket a konfliktusok vagy nézeteltérések során megölték. vagy akár a halált a jövőben. szenvednek és gyötrődnek az erőszaktól. mert mindent elvettek. amikor emberek tömegeit űzik el az otthonukból étel. mint még több fájdalmat.mást sem vár jobban. hogy az egyik fizetéstől a másikig élünk. ami normál esetben a jövő alapjául szolgálhatna. menedéket és biztonságot keresve. személyes frusztrációk és félelmek. szilárdabban elkötelezzük magunkat. végső soron segítsünk az Urat dicsőíteni. Meglátogathatunk egy kórházat vagy egy bolondházat is. amire rábízhatnák magukat. Ha látjuk. ami nekünk hiányzik. Azok. elvesztek. hogy folytassa. és megköszönnénk az Úrnak. Sok fejlődő országban a fogyatékos embernek munka és családi támogatás nélkül koldulnia kell. látogassunk el egy börtönbe. de legalább van egy autónk. Igazából az azonosságuk nagy részét vesztették el. lehet. ha pl. hogy mások is közelebb kerüljenek Hozzá. hogy a szemük láttára kínozták vagy gyilkolták meg őket. és lássuk. rettegnek. Nincs semmije. amink csak van. és kevés az a jövő. vagy menekülttáborból menekülttáborba vándorolnak. mint a vadállatok. szakítsuk meg a mindennapi rutint. ami értelmet adott az életének. és Önnek megint össze kell illesztenie az élete részeit. Nekünk nincs olyan tapasztalatunk. és mindent maguk mögött hagytak. ők azonban az egyik perctől a másikig. amiatt panaszkodunk. táplálékot. hogy nem tudjuk időben leróni a biztosítási díjat. kivéve azt a képességet. hogy meghozzunk minden áldozatot. hogy kénytelenek voltak az életüket mentve menekülni a háború borzalmai elől. késznek kell lennünk arra. csak azért zavarnak minket. ágyhoz kötött vagy beteg. mert éppen nem állnak rendelkezésre az önkielégítés szokásos eszközei. csonkák vagy halottak. ahelyett. akiket a legjobban szeretett. Hallottunk minden új történetet a hihetetlen szenvedésekről. és elfelejtjük. amelynek tagjai primitív körülmények között élnek. Panaszkodhatunk. és minden vagyonukat ott kellett hagyniuk. hogy sokan már nem is akarnak élni. Gyakran nagy trauma érte őket. Hogy elmélyítsük az együttérzésünket. és megértjük. védelem vagy orvosi ellátás nélkül. vagy éhen hal. hogy mások megsegítésére használjunk mindenünket. Bár az amerikai társadalombiztosítási rendszer szétesik a világ sok országában még ilyen sincs. értsük meg a fogoly nyomorúságát. hogy másokon segítenénk. és ehhez meg kell bízni abban a világban. Lehet. Lehet. amit szerettek. Szó szerint óráról órára élnek. ami hihetetlen fájdalmat és zavart okozott. hogy ebben a hónapban nem tudjuk kifizetni az autórészletet. Lehet. aminek örülhetnek. A probléma még nagyobb 84 . hogy a panaszaink gyakran nagyon túlzottak. A menekülteknek állandóan együtt kell élniük ezekkel a félelmetes emlékekkel. ami akkor történik. amelyek sokkal rosszabbak annál. mennyire sebezhető az ember. ami velünk valaha is megtörtént. de még ezen a módon sem nyilváníthatja meg a szabadságát. Nagyon könnyen elkaphatnak minket a saját. A menekültek nyomora Gondoljanak most egy menekült családra. hogy hálásak lehetünk. és nem tudnak megszabadulni a nyomortól. Az emberek milliói vannak ma ebben a helyzetben. mint a halála pillanatát. amit ehhez felhasználhatna. városról városra. nagyon szenvednek a jelenben. Panaszkodhatunk. De gondoljanak arra.

meditáljanak azon. akik ilyen erősen szenvednek. aztán öregkorában átéli az elszigeteltséget és a megalázást. amikor még él. ha erre becsületesen igennel tudunk válaszolni. mert látszólag szabadon oda mehetnek. hogy az átélt rettegés a gyerekek egész hátralevő életét befolyásolja. Sok lelki hagyomány mondja. és másokra fognak rászorulni – talán éppen a saját gyerekeikre – akik őket állítólag hálásan és tisztelettel fogják szeretni. és megvetéssel kezelik. A gyerekek millióinak ez a perspektívájuk. csak bosszúságot és erőszakot. etnikai és vallási probléma ezen a bolygón. mert tudják. hogy ne bízzanak a felnőttekben. hogy meggyógyíthassa mások sebeit. és emeljük a tudatszintet ezen a bolygón. akik elérték ezt a tudatszintet. hogy ezt meg akarja tenni. hogy ők jobb életet élhessenek. törzsi.lesz. hogy nem mer visszaütni. mert látták. A saját gyerekei elutasítják. hogy a szentek szó szerint érezhetik embertársaik fájdalmát. Képzeljék el magukat azokban a nehézségekben és fájdalmas helyzetekben. Az Úr persze nem fogja megengedni. aki szeretetért és gondoskodásért fordul a szüleihez. de Isten ilyen magas rangú szolgájában legyen meg az őszinte készség. Mint lelki harcosoknak. Ilyen helyzetekben az egyszerű emberek szenvednek a legtöbbet – mindenek előtt a gyerekek. hogy egy napon ők is megöregszenek. mert egyre több a rasszista. Lehet. Az ilyen lélek azért kap ennyi együttérzést az Úrtól. A traumák és a magány miatt keservesen sírnak. mert semmi mást nem tapasztaltak. Milyen fájdalmas egy ártatlan gyerekre gondolni. a legmélyebb együttérzés azt jelenti. készek vagyunk magunkra venni mások szenvedéseit. Mennyire vagyunk együttérzők? Könnyekre indítanak ezek a helyzetek? Készek lennénk örökre ott maradni a pokoli bolygókon. aki a családjának szentelte az életét. de mást sem kap. jobb menekültnek lenni. és remélik. hogy ott van. Ehelyett örülnek. nagyfokú lelki érettséget kell kifejlesztenünk. amely nagy elkötelezettséget követel. Képzeljenek el egy idősebb hölgyet. amikor megölték az anyjukat. és többé nem bíznak senkiben. A bántalmazás egy másik területe az idősebb embereké. Mivel ezt a kétségbeesést olyan intenzíven érzik. nagynénjüket. nagyon óvatosak. 85 . amelyekről ez a fejezet beszélt. akkor pénzt kapnak utána a biztosítótól. hanem a spiritualitás olyan nagy fokáról. Érezzék a szenvedés intenzitását. hogy hamarosan meghal. Az Úr rendkívül figyel azokra. Itt nem tisztán a vallásról beszélünk. mint kínzást! A gyerekek bántalmazása elterjedt a társadalmunkban. apjukat. hogy önként ilyen hatalmas áldozatokat hozzunk. Nem való a habozóknak. Elfelejtik. Ezeket a hálátlan gyerekeket már az a tény is zavarja. hogy az egyik szeretett szolgája örökké más nevében szenvedjen. és enyhítse a kétségbeesésüket. akiknek őt meg kellett volna védeniük. egyáltalán nem törődni a saját felszabadulásunkkal. akit újra meg újra bántalmaztak azok. de igazából ők is ugyanolyan rabok. és az egész világot ellenséges helynek lássák. ahova akarnak. hogy segítsenek ezeknek a lelkeknek. csak hogy ezek a lelkek szabadok lehessenek? Csak akkor léphetünk be Isten birodalmába. milyen szeretetre van szükség ahhoz. A bántalmazottak Most képzeljenek el egy gyámoltalan kisgyereket. mint fogolynak. Talán úgy tűnik. mielőtt éjszaka elalszanak. A bántalmazott gyerekek korán megtanulják. nem meri másnak megmondani. nagybátyjukat. ha valakit hozzásegíthetnek a boldogsághoz. nagyanyjukat és nagyapjukat. Sokszor a gyerekek megütik ezt az idősebb hölgyet. és egyszer s mindenkorra végeztek vele. Keselyűkként csapnak le a pénzére és más holmijára. Mint már láttuk. nehogy valakinek okot adjanak a szenvedésre. rendszeresen félelmetes lidércnyomásaik vannak.

Azok. hogy azt kérdezzük. Az ilyen együttérző lények élete sokat semlegesít a társadalom negativitásából és a kollektív karmájából. abban a ritka áldásban részesültek. Sok nagy prófétának volt már ilyen felhatalmazó tapasztalata. hogy a komolyságunk és a meghódolásunk odavonzhatja az Úr energiáit. Segítség a csalódottaknak A világi materializmus állandóan meghódítja az érzékeinket. hogy kövessük őket? Védelmükkel és segítségükkel csodákat tehetünk. hogyan emelhetjük fel a tudatunkat a lelki megnyilvánulás magasabb szintjére. De szerencsére mindig vannak ilyen isteni követek. hogy önzetlen együttérzést nyilvánítson meg. amelyekre egyedül soha nem lettünk volna képesek. vagy ha az illegális drogkereskedelem az egyik legnagyobb üzlet a bolygón. amikor meghalt az emberiség bűneiért. az egyik legnagyobb áldást kapja. hogy egy helyzeten drámaian javítsunk. ha sok ragyogó elme az ölési képességünket akarja tökéletesíteni. nem tart életben. lelki vezetőink tehetetlensége akadályozza. hogy megismerjék a magasabb igazságokat. hatoljon beléjük.Ilyen teljes elkötelezettség és intenzitás az előfeltétel. akik már beléptek az Úr birodalmába. példát mutatnak. Valami nem stimmel. Aki az Úr bhaktájaként cselekszik. akik önként lemondtak minden személyes nyereségről. és annyira akarnak segíteni. Néha a szélsőséges önzés és intenzív szenvedés olyan nagy lehet körülöttünk. messze túl vannak a bűntudat vagy a büntetéstől való félelem kérdésein. hogy a lelki élet tudatváltozást jelent. 86 . amelyekkel a bolygót többször is meg lehet semmisíteni. hogy tökéletesen feláldozhassák magukat az Úr és a teremtése szolgálatában. Bár az ilyen erős kívánság teljesülése messze meghaladhatja a képességeinket. A lelki élet nem órarend. Mint már említettük az 1. Ennek megfelelően mindenkire egyre jobban hatnak a démoni energiák. kényszertáplál minket mesterséges táplálékkal. segítsen nekik az együttérzés missziójában. ami nem elégít ki. ha alkalmazkodunk ehhez az őrült környezethez. ahogyan Jézus tette. A kultúra nem egészséges. hogy másokat képessé tegyenek arra. hogy megkapják az isteni felhatalmazást. Az együttérzés lelkileg felhatalmaz A lelki élet mélyebb szintjeit a szeretetünknek és az együttérzésünknek megfelelően érhetjük el. hogy hazatérhessenek. és nem kell félnünk attól. átgondolt pozíció. olyan együttérzők. gondoljanak arra. Olyan mértékben érzik mások fájdalmát. hogy leküzdjük ezt a nagyon elterjedt negativitást a mai világban. Inkább megértik. hogy olyan cselekedeteket hajtsunk végre. akiknek az a küldetésük. mint a lassú méreg. hogy beléphessünk az Istenszeretet birodalmába. fejezetben. hogy torz sémába kényszerítsük magunkat. amit az evolúciónak ezen a szintjén tapasztalhat: az a képességet. Ha intenzív vágyat érzünk. mint követek. képes-e bárki is arra. Sokan egyenesen a magasabb birodalmakból szálltak alá. akik ezen a földön születtek. hogy cselekvés közben látják ezeket az emelkedett lelkeket. Igazából úgy hat a materializmus. Mások. hogy az Úr megengedi az isteni energiájának. és nem érdekli őket az. hogy eltörölje mások negatív karmikus mintáit. Igazi őrület jele. ehhez nagyon nagy felhatalmazást kapunk. Egy ilyen őrült világban el kell kerülnünk. hogy döntő változtatásokat hajtsanak végre ezen a bolygón. nem is csak a „mindennapi kenyér” megszerzésével foglalkozik. Másnak lenni lehet egészséges. Akik találkoznak egy ilyen önzetlen lénnyel. és több lehetőséget ad az embereknek. hogy Isten mit tehet értük. ha annyi kémiai és nukleáris fegyvert halmoz fel. hogy mások vagyunk. Az ilyen szent lelkek teljes elkötelezettsége és végtelen együttérzése láttán hogyne éreznénk indíttatást. vissza Istenhez. akik megtanítják nekünk az együttérzést. lehetővé teheti.

és őszintén gondoskodnak másokról. Hogyan szabadulnak meg a környezetük ellenségességétől és züllöttségétől? Ha megnézzük. Az együttérzés mégis azt követeli tőlünk. hanem mert nincs elég szeretet. egy kis nyitás is már nagy különbség lehet – főleg. egy leheletnyi friss levegő. és az együttérzés által ki is fejezzük. akkor ki kell fejlesztenünk a belső képességeinket. Ezek a lelkek még soha nem találkoztak olyan emberrel. nincs erejük harcolni a környezetük magatartása ellen. bántalmazással és elhanyagolással kezeli őket. Sose tudjuk. és a szeretete átalakította a tudatukat. Miután megszülettek. Ha félünk megosztani másokkal a szeretetünket és odaadásunkat. akkor a csalódott emberek lassan megérhetik. Akkor a másokkal való találkozásaink 87 . milyen környezetben nőttek fel. Minél inkább megnyilvánítjuk magunkban az istenit. vagy úgy érzik. Az is lehet. és néha nem tudjuk. Azért tartózkodnak. orvosok. erősek és szilárdak maradunk. Mint énközpontú és kihasználó kapcsolatok termékeit. Mivel az emberek tényleg a legjobbat kívánják maguknak. hogy ebben a világban a legtöbb szenvedés nem anyagi körülmények miatt történik. hogy csalódtak a múltban. A nem elegendő szeretet a probléma Mindig gondoljunk arra. frusztráltságot. Valaki tényleg gondoskodott róluk. hogy fel tudjuk ajánlani másoknak a szolgálatainkat. vagy attól félünk. Megérezték a motivációt és az önbecsülést. és nem is kerülnek börtönbe. igazi szeretet kifejezése nélkül. hogy lassanként elfogadnak minket. Néha azonban az ilyen környezetű emberek kikerülik a szokásos sorsukat. meg kell tisztulnunk. erőszakban nemzették őket. és ne legyünk meglepve. Finom szinten is. hogy ellenálljanak a körülöttük levő negativitásnak. amikor olyan sok ember megfullad a nagy szennyezéstől ezen a bolygón. Gondoljanak csak sok mai gyerek dühére és agresszivitására. hogy becsületesen akarunk segíteni. és nem fogunk segíteni. aki tényleg aggódott volna miattuk.Nekünk azonban. hogy a lelki követek megint becsapják őket. mint lelki harcosoknak. Nem hangsúlyozhatjuk eléggé a kis. hogy megvédjék magukat. akkor mi is részei vagyunk az őrületnek. Ehelyett politikusok. azt fogjuk találni. Fogékonyság a magasabb energiákra Ha elgondolkodunk a társadalom problémáin. haragot. ha látják. ki vannak szolgáltatva ugyanennek a légkörnek. Manapság. Szinte lehetetlen másként viselkedniük. hogy legalább egyvalaki volt az életükben. és szeretnénk valamit megváltoztatni. ha nagyon erős. mikor játszunk fontos szerepet egy másik lélek életében. Bár senkire nem szabad ráerőszakolnunk magunkat. hogy a mi viselkedésünk nem valamilyen hátsó szándékon alapul. és transzcendentálisabban kell élnünk. Hogy legyen valami érték. amit megoszthatunk. milyen hatással vagyunk valakire. látszólag jelentéktelen gesztusaink fontosságát. Ezek a gyerekek már az anyaméhben csak félelmet. hogy fogva tartják őket az önkielégítés láncai. nyíltan is befolyásoljuk egymást. nyitottabbak lesznek. annál jobban fölemelhetjük azokat. Lehet. ha a szeretetünk és az együttérzésünk elmélyült és megerősödött. ez adott nekik erőt. sötétséget és kétségbeesést hallottak. amit fel tudunk ajánlani. és azt. A fejlődés minden kritikus szakaszában – tulajdonképpen majdnem minden pillanatban – az élet ellenségességgel. egyszer. ami nekünk sincs. lelkileg növekedni és fejlődni fognak. hogy cselekedjünk. hogy megtámadnak minket az excentricitásaink miatt. akikkel a mindennapi életben találkozunk. milyen körülmények közül jöttek. Nem adhatjuk azt. szociális munkások vagy tanítók lesznek. ha az emberek elutasítják a segítségünket. akkor olyan erős lelki kisugárzással fogjuk körülvenni a többieket. meg kell értenünk az eluralkodó légkört. és ő okozta ezt a különbséget. ha meggyőződtek arról. Ha zavartalanok. Nem a drogok vagy a bűnözés felé fordulnak. és most félnek.

mert felkészítenek az emberiség és a bolygó nagyobb szolgálatára. amikor a napi kötelességeinket végezzük? Vizualizáljon egy várost. és kitesszük magunkat a lelki energia áramlásának. akkor meg kell tanulnunk az újra feltöltődés művészetét. odaadásunkat és a magasabb tudatunkat. és ez arra indítja őket. meditálás és imádkozás. hogy meg tudjam osztani?” Ez a hozzáállás. amelyeket csak a külsőségek miatt fogadunk el. Kérlek. Ugyanígy az Úr is eljön. Még egyszer: a kis szavak. hogy a saját anyagi helyzetünkön javítsunk. de a finomanyagi testet megtámadták. másvalaki irigykedik a ruhánkra. A regenerálódás művészete Ha kellő együttérzéssel és hatékonyan akarunk másokat szolgálni. ha imádkozunk. egyszerű megnyilvánulások és baráti gesztusok. hogy ismét szolgáljalak. milyen lenne látni az emberek gondolatait. A segítő foglalkozású emberek – pl. Az olyan lelki gyakorlatok. hogy egy másik utas felbosszantja. Mint már említette az 1. a lényünk mélyéből jönnek. mint az olvasás. arra kérjük. segíthetnek nekünk. fejezet. Most gondolja el. hogy figyeljen ránk. ahelyett. valahogy eltávolodtam Tőled. hogy a fizikai teste nem érzi. mint a katonák. szociális munkások. hogy segítsen mély értelművé és együttérzővé válni. mintha az az illető kövekkel dobálna. ha kimondjuk a nevét. aminek állandóan ki van téve a munkahelyen vagy az utcán. hogy a szeretetet és az együttérzést természetesen kisugározhassuk. ha valakit a nevén szólítunk. Ezért hangsúlyozza olyan sok hagyomány Isten nevének fontosságát. vagy egy időre eltávolodunk a környezettől. ápolónők vagy orvosok – nagyon kimerültek és érzéketlenek lehetnek. amikor elvégezzünk a napi munkánkat. Sok hagyományban használnak imafüzéreket. ha úgy próbálnak másoknak segíteni. hogy ezek a sebek begyógyuljanak. nemcsak a vezetőknek van szükségük pihenésre és regenerálódásra. diétázunk. meditálunk. hogy megfelelően el tudják látni a feladataikat. A másik ember fél. Ez a kapcsolat sokkal több. hogy a fizikai szinten nem kell sokat tennünk a különbség érdekében. hogy felszínes magatartás lennének. hogy megtisztítsuk a tudatunkat. Lehet. hogy érzéketlenek és barátságtalanok legyenek. gyakran sokkal hasznosabbak nekik. ha sértve megy tovább? Lehet. és jöjjön oda hozzánk. ami mi vagyunk. valaki zavart. pszichikailag vagy lelkileg befolyásoljunk másokat. Kérlek. akik kövekkel bombázzák. úgyhogy el tudjuk hárítani a tudatunk elleni támadásokat. Végül átveszik azoknak az embereknek az alacsonyabb energiáit. ahol busszal megy haza a munkából. Feltölthetjük magunkat. Csoda. A szent név éneklése erős gyakorlás lehet.” Az éneklés azt is lehetővé teszi az embernek. Olyanok leszünk. Minden találkozás tele van szubjektív befolyásokkal. Ezeket a kék foltokat viszi haza. mint támogatást az éneklésnél vagy a mantrameditációnál. Még a világi életben is. A másokra gyakorolt hatás azon alapul. mint az Eurók. Képzelje el. Ha a lelki gyakorlók ezeken az imafüzéreken énekelnek. emelj föl engem. hogy megszabaduljon sok negatív energiától. hogy időt fordítanának magukra is. engedd meg. Nekünk is hasonló szükségleteink vannak. Ez a munka egyáltalán nem önző. Az éneklés vagy egy mantra ismétlése nagyon nagy segítség lehet. anélkül. automatikusan átadjuk nekik a szeretetünket. Felépíti az ellenállásukat. amelyeket a szükségben levő emberekkel megosztunk. A legfontosabb út lehet. mint a testbeszédünk. De ne az legyen a motivációnk. és hogy milyen energiákat sugárzunk ki. amit alázat és együttérzés kísér.becsületesek lesznek. akik felkészülnek a csatára. A bosszantás olyan hatással van. akkor így imádkoznak: „Kedves Uram. fogékonyabbá tehet minket a magasabb energiákra. Mindig ezt kérdezzük: „Hogyan fejlődhetek és növekedhetek. ami aztán fontos különbség lehet. akikkel dolguk akad. 88 . amely Isten Legfelsőbb Személyiségének a védelmét kéri. Ezért kell magunkon dolgoznunk. amiket a kezükbe nyomunk. Ha emberekkel és a környezetükkel kommunikálunk. Ott ül a buszban vagy tizenöt emberrel. Az éneklés vagy a szent mantra ismétlése lehetővé teszi.

hogy átvegyék annak a helyét. és rendkívül fogékony a környezetre. hogy vegyünk földet. Isten közbe fog lépni annak a nevében. hogy mások kitüntessék magukat. vagy mindent át kell engedni. A külső tapasztalataink azért vannak. automatikusan fölemeljük mások kedélyállapotát természetes kisugárzásunkkal. Olvasson fel az anyjának valamelyik szentírásból. Segíthetnek a betegeiknek. aki valóban így él és gondolkodik. Válasz: Mindig meg kell kísérelnünk. Ennek megfelelően állandóan mindenféle szenvedést tapasztalunk. vagy arra kérik az Urat. lelki energiát hordozunk. ha ez azt jelenti. minden látható ok nélkül. Kérdés: Az anyám dementiában szenved. vagy használják a betegséget eszközként. Ha lelki kapcsolatban van vele. Aki ilyen szavakat hallott. Az altatott vagy kómában levő emberek egy másik szinten mégis megérthetik azt. amelyek számunkra a legelőnyösebbek. felesleges gonddal. hogy normál esetben ellenőrizni. akiknek a legnagyobb szükségük van ránk? 89 . amelyekkel már rendelkezünk. a tudat egy része még mindig aktív. hogy több lelki megvalósítást szerezzenek. lehet. ha az emberek elérik az önzetlen szeretetnek ezt a szintjét. A probléma az. Ez bennünk szunnyad. manipulálni és uralni akarunk másokat. ha az nem több. Egyre rosszabb lesz. és világosabban lássuk. Ha nincs más mód a segítségre. még akkor is. hogy jobban éljenek. erőszaktevő körülményeit. megsemmisíthetik a gyógyulás minden esélyét. lehetővé teszik. és a lelki energiát. és legyenek mindig pozitív. hogy a lelki megvalósítás nem olyan dolog. lássuk el magunkat. vagy valamennyire megszabadítjuk őket a szenvedéseiktől. Együttérzés az. Ezért az ápolói foglalkozásokban az embereknek nagyon óvatosaknak kell lenni. szeretetüket. távolból imákat küldeni. Ha magasabb. mert a tudat igazságként fogadja el. Ahhoz. amit ajánl neki. nem kell feltétlenül rátenni a kezünket valakire. hogy az értelme nem fogja fel. Gondoljon arra. hogy segítsenek elérni a nagyobb hitet. aki szenved? Valóban megtehetik ezt. nyilvánítsák meg a magasabb energiákat. depressziós és reménytelen lehet. Már azzal is segíthetünk. De mi mindannyian gyógyítók vagyunk. Feltételezem. Őrületünkben el akarunk futni a tudatállapotok elől. vagy nem létállapot. hogyan férhetünk hozzá a megvalósításokhoz. és segíthetünk másoknak. és másoknak segíthessenek. ha segítjük őket a jellemfejlesztésben. miért nem segítek neki többet. mert mindig segíthetünk másoknak abban. szeretetteljes és együttérző. azt. hogy gyorsabban és teljesebben meggyógyuljanak. tudják irányítani a gyógyító energiát. Sok ember aktív gyógyító. hogy használhassák. Kérdés: Sok lelki szervezet beszél arról. hogyan kerülheti el a depressziót. és őszintén készek arra. amint ránk rónak. Ha viszont nem vigyáznak. hagyjuk ott a városok veszélyes. amit mondanak. Sajnos az ápolónők és az orvosok nem tudatosan. és aztán mi lesz velük? Válasz: A mélyen együttérző és önzetlenül szerető emberek készek feláldozni magukat. vagy néhány barátságos szó. amit kívülről elérhetünk. Megmutathatjuk a betegnek. hogy meggyógyítsuk magunkat és másokat. hogy ez a helyzet a karmája. el tudja fogadni azt. vagy másféle metafizikai tevékenységekkel foglalkozni. de sokszor elkedvetleníthetik.Kérdések és válaszok Kérdés: Mi történik. Minden betegségnek van egy tudati komponense. Csak befedtük számtalan. akkor is. hogy erőt vegyen rajta a betegség. de fizikailag minden rendben van. ha megpróbáljuk magunkat megmenteni? Hogyan segíthetünk azoknak. mint egy látogatás. Ilyen körülmények között a beteg jövőjét illető negatív kommentár megsemmisítő lehet. amikor azt hiszik. hogy a tudatuk szintjét fölemeljék. Bár az altatásban a test alszik. de a lélek igen. hogy a beteg nem hallja vagy nem érti. hogy az érdemüket meg kell osztani. akár meg is ölhetik az embereket a kommentárjaikkal. ne legyenek betegek. ez hasonló az Alzheimerhez. hogy gyógyítók legyünk. akkor megoszthatják az erejüket. Vagy tévedek? Nemrég azt kérdezte egy barátom.

” Az ilyen emberek és közösségek magasabb helyzetben vannak. hogy bizonyos munkát végezzen a lelki evolúcióért. hogy valamit elültessenek. miközben a föld megtisztul. hogy kialakítsunk bizonyos kapcsolatokat a városon kívül. részei lesznek a megsemmisülésnek. és ez magával hozza az isteni védelmet. Mindent szigorúan megfigyelnek. Hogy végül mi történik.Válasz: Először meg kell értenie. hogy irányítjuk a sorsunkat. hogy magukat megmentsék. A tisztulást csak a tudat érdekli. Bár sokan csak azért menekülnek el a városokból. és magas szintű gondolkodás. hogy magukat megmentsék. fejlett lények jobban vonzzák a többieket. könnyebben tudatosul bennünk az ilyen lények jelenléte. hogy segítsenek nekünk. pl. Csoportjaik megkísérlik másoknak megmutatni. Akik csak az önfenntartás végett akarnak bármilyen környezetből kikerülni. Megpróbálnak e mottó szerint élni: „Egyszerű élet. és sok léleknek újra kell születnie. és egyfajta mennyországot teremtsen a földön. és természetesebben élünk. Ilyen helyeken könnyebben kerülünk kapcsolatba a magasabb energiákkal. hogy az ember el tudja látni magát. akik csak azért hagyják el a várost. Isten soha. és ugyanezt az értelmetlenséget viszik magukkal. Egészségesebb a vidék. Ez nem együttérző viselkedés. liftekre. A magasabb hatalmak mindig készek arra. Ha ilyen helyeken töltjük az időnket. sok vidéki hely. hogy sok léleknek kell találkoznia a fizikai halállal. 90 . Az emberek a tudatuknak megfelelően kapnak különböző energiákat. vannak mások is. ahol nagyobb mértékben rábízhatjuk magunkat a természetre. mert a tudatuk nem változott meg. lepecsételt épületek – mindez és még sok más teljesen ellentmond a természetes életmódnak. senkit nem hagy egyedül. hogy azok az emberek és szervezetek. felszínes kényelem. Gyárak. és következésképpen jobban tudunk segíteni. akárhova mennek. A városokban az embereknek kevés lehetőségük van arra. mert kevesebbet zavarnak. ami ezen a bolygón történik. Sok más lélek azonban abban a helyzetben lesz. Szupermarket-ételre vannak utalva. máris mélyen benne vannak az önző értelmetlenségben. és tovább menjen a magasabb birodalmakba. vonatokra és sok más termékre. az egyének tudatszintjétől függ. üzemanyag meghajtású autókra. ahol a magasabb birodalmakból jött. Vannak bizonyos területek. szennyezés. Az ilyen területek erős támaszt nyújtanak az együttérzés gyakorlásához. A városi élet szomorú és nem természetes. amelyek eltávolítják őket a természet rendjétől. nem önző. Tulajdonképpen nagyon sok lélek szándékosan jött most a bolygóra. Gondoljon arra. megélhet a földből. hogy itt maradjon. áramra. Többet nyilváníthatunk meg a magasabb természetünkből. Vidéki környezetben könnyebben érezzük úgy. akik motivációja együttérző. Ezért olyan fontos.

Ezért olyan fontos a mindennapos lelki gyakorlat. 91 . fejezetből. teljesen. A rasza más és más a különféle kapcsolatokban. Mindent tudni akarunk róluk. Az az igazság. Ha a lelki életet tesszük a legfontosabb prioritássá. vágyódunk arra. ha az Úrra irányul. Szeretetmegnyilvánításunk csak még több szeretetet hoz. e korszak legmagasabb lelki cselekvése Isten tiszta. mint viszonzást. mint embereknek. Minden más természetellenes. Ha komolyan Istent tesszük az első helyre mindenben. a Srimad-Bhágavatam leírja azoknak a bölcseknek a találkozását. ahol minden kapcsolat Istenközpontú. képzeljék el. amit az Úrral való kapcsolatban találhatunk. az öregség. amit addig csak olvastunk vagy hallottunk. a barátok közötti rasza más. hogy a juga-dharma. mennyivel intenzívebb a vágyakozás. „ízt” keresünk a kapcsolatban. többet elfogadunk az isteniségünkből. még intenzívebben. és több köt össze minket Istennel. Teljes elkötelezettséggel és odaadással gyakoroljunk. feltételek nélküli szeretete és szolgálata. Az Istenszeretet nem követelés Bár mindenki tapasztalni akarja a szeretetet. gyakran felindulunk. akkor már itt és most felvehetjük a kapcsolatot a lelki birodalommal. vagy a szerelmesek között. Pl. amíg nem kerültünk vissza a természetes helyzetünkbe. A mindennapi tevékenységeinkben és a lelki életben is egy bizonyos raszát. és azt visszakapjuk. vagy nem hallunk róluk. akiket a magasabb igazságok és az emberiség lelki jóléte érdekel. ha távol vannak. hogy bizalmasan beszéljünk velük. ahol tapasztalhatjuk a természetes helyzetünket. nemcsak részben. Amikor ezek a bölcs emberek kérdéseket tettek fel a mélyreható. hogy teljesen az Úrért vagyunk. Ha nem mélyedünk el teljesen az Istenszeretetben. akkor erős kapcsolatokat alakíthatunk ki.9. Ha őszinték és szeretetteljesek leszünk. vagy elvesztjük a kedvünket. amit csinálunk – 100 %-ban. Végül meg kell értenünk. a lelki birodalomba. Ez a szeretet nem függ külsőségektől vagy különféle szertartásoktól. amit valaha tapasztaltunk az életünkben. betegség és halál szenvedései – ezek mind az anyagi környezet részei. egész lényünkkel szeretjük Istent. Nekünk. az a feladatunk. mint a rasza a szülők és gyerekek. Ha már itt a fizikai világban megvannak ezek az érzések. és leveleket kapjunk tőlük. hogy ismét beleszeressünk Istenbe. ha szeretetet ajánlunk az Úrnak. Nagyon szenvedünk. Az anyagi világban ezek a kapcsolatok csak sápadtan tükrözik azt a sok szerető raszát. megtanulták. hogy a nagy védikus szentírás. Ha ezt megértjük. továbbra is leláncolnak a kéjvágya. aki élete legfontosabb koncertjére készül fel. Vágyakozás az Úr után Végül is mindannyian kapcsolatot keresünk Istennel. és semmi közük ahhoz. hanem a forrása a tudatban van. együtt töltsük az időt. Soha nem lehetünk teljesen elégedettek. A lelki világ a valóságunk része lesz. mint mi velük. Ez a szeretetteljes állapot nem pusztítja el az azonosságunkat. lelki tudásról. amik mi igazából vagyunk. ellenkezőleg. Az igazi próbatétel állandóan megmaradni az Istenszeretetben. fejezet Az Istenszeretet Emlékezni fog a 2. visszatérjünk az Istenszeretet országába. ha a szeretteinket nem látjuk. elméletileg vagy alkalmilag – akkor kezdjük átélni. hogy Isten és a követei sokkal inkább szeretnének kapcsolatban lenni velünk. Felkészít minket az intenzív szeretetre és szolgálatra a lelki világban. kiterjeszti és elmélyíti a tapasztalatunkat. amelyek messze meghaladnak mindent. amikor problémák merülnek fel. mintha hegedűs lennénk.

amit akar. sem a cselekedeteink karmikus következményeit. mert legalább elismerjük a létezését. hogy teljesítse a kívánságainkat és a szeszélyeinket. Ha az Úrral való megállapodásunk nem lesz erősebb a szükség idején. Az egyházak minden további nélkül elítélték ezért a kijelentésért. Ugyanezt a növekedési folyamatot állítja elénk az Úr határtalan irgalma. a szülők kénytelenek a jutalmazás és büntetés elvét alkalmazni. amelyek az igazi lelki megvalósításokhoz szükségesek. amely sokkal mélyebb. hogy mi történik. Sajnos sok vallási hagyomány a félelem alapján működik. Beszédében megemlítette. akkor nem a mély szeretet szintjén cselekszünk. megtanulnak a szeretet alapján cselekedni. Ha megszűnik a külső nyomás. hogy választhatták meg őt az emberek – egy olyan embert. Később kezdik megérteni a mélyebb szakaszt. Az irodalomban a tragikus hős gyakran sokféle módon szenved. Ugyanígy van ez a kapcsolatunkban Istennel. hogy nagylelkűek legyünk. akkor inkább nem teszem. Ilyen körülmények között nem virulhat ki a szeretet. A félelem mégis játszhat hasznos szerepet a lelki fejlődés korai szakaszaiban. még a nehezeknek is. nem ismeri el a tapasztalatainknak. Először lehet. hogy elkerüljünk a kényelmetlen következményeket. Ugyanígy van ez a kapcsolatunkban az Úrral. A félelmen alapuló kapcsolat nem lehet nagyon erős. Így reagáltak egyszer egy beszédre. A tekintéllyel való kapcsolat e kezdeti szakaszában a gyerekek énközpontúak. és túlnyomórészt a félelem motiválja őket. amelyet pár évvel ezelőtt Ghána elnöke tartott (sokan azt mondják.” Amikor növekednek. Ehelyett elsődlegesen arra koncentrálunk. hogy boldogok legyünk?” Aztán ez a következtetésünk. Sokan nem értik. Végül nagyobb lesz a megértésünk. mint a félelem. Nem veszi figyelembe sem a szabad akarattal való visszaélést. mi szükség van a fájdalomra és a szenvedésre az életünkben. mert zavarja őt. A szüleiktől és tanáraiktól félő gyerekek csak akkor viselkednek jól. hogy ne féljen Istentől. Istenfélelem Sok ember azt hiszi. Megkérdezzük. Megmarad a felszínen. hogy elkerüljék a büntetést. „Ha a szenvedés valóság. Amikor a gyerekek kicsik. „Ha van Isten. hogy félünk Tőle – ez gyakran szükséges lépés. A félelem akadályoz meg abban. és felfedezzük. hogy Istennek mindenkor teljesítenie kell a kívánságainkat. hogy az Istenfélelem a lelki élet előfeltétele. Az ilyen hagyományok követői többnyire arra használják az energiáikat. 92 . hogy kialakítsuk a mélyebb megértéseket. Tisztelik Istent. hogy kifejezzék a szeretetüket. hogyan létezhet Isten?” Ez az önző kívánságok kielégítésén alapuló belátás feltételezi. Ilyen körülmények között olyanok vagyunk. aki a törvényei megszegőit megbünteti. Az Istenszeretetnek felül kell emelkednie ezen a hozzáálláson. amikor azt mondják: „Szeretem anyut. aki dühösen elfordul. nem akarom azt csinálni. és ezt mondták: „Milyen ember ez. akkor miért van rossz a világban? Ha van Isten. ha büntetéssel fenyegetik őket. ha nem kapja meg azt.” Vagy: „Papa nem lesz boldog. ezek a gyerekek azt csinálják. amely a szabad akarat kinyilvánítása. az én befolyásomra) papok. mint alantas szolgát. ha azt csinálom. és nem arra. hogy létezhet olyan kapcsolat Istennel. Különben csak úgy látjuk Őt. és megakadályoz abban. vállalkozók és politikusok gyülekezete előtt. ami ahhoz kell. elismerésen és spontaneitáson alapul. hogy a lelki élet nemcsak szabályok és előírások követése. hanem a lélek kapcsolata Istennel. akkor miért nem adja meg mindig az embereknek – és különösen nekem – azt. amit akarnak. aki nem féli Istent?” Ezek a vallási vezetők nem értették meg. megtanulta. mint a rosszul nevelt gyerek. hogy lehet az elnökünk. és végül erősebb személyként jön ki ezekből a tapasztalatokból. hanem szeresse Őt. vagy mélyebb kapcsolatokat alakítsunk ki másokkal.mindegy. akinek az a szerepe. a tanító értékét.

anélkül. felfedezzük. vagy eggyé válni Istennel. Anélkül is ki tudjuk építeni a kapcsolatot a lelki világgal. végül anyagi cselekedetekkel fogjuk kitölteni az ürességet. Nem foglalkozunk a kétséggel. ahogyan Jézus mondta. ha lelki forrásokból nem kapunk élvezetet. amelyben belépünk Isten birodalmába. szamádhi. nem magára az Úrra vonatkoznak. Akkor erős lesz a hitünk és a megértésünk. amelyek az Úrból terjednek ki. Ha az elme és az érzékek felfedezik. az egész házban érezhetjük a kellemes illatot anélkül. fejezetekben láthattuk. hogy az értelem és a lélek vezethessék az elmét. Mivel nincsenek olyan példaképeink. akik ezekkel a tapasztalatokkal rendelkeznek. nem lenne szükségünk anyagi testre vagy anyagi tudatra. mert hiányoznak a mély lelki tapasztalatok. De a helyesen irányított hitnek megvalósítássá kell válnia – más szavakkal. az elme azért játssza ezeket a „kétség-játékokat”. tapasztalhatjuk a melegét. Akkor már a lelki birodalomban laknánk.” Mély lelki tapasztalatokra van szükségünk Sokan éhezünk lelkileg. hogy az Istentudatnak különböző fokozatai vannak.Kétkedés Istenben Amíg az anyagi világban vagyunk. hogy bizalmasabb. közvetlen tapasztalattá. amely az Úr kisugárzásának a tapasztalata. hogy az én lelki vezetőm állandóan ugyanazt a témát ismételte a könyveiben és a leckéiben: „Te nem a tested vagy. emelkedett tudomány. gondolnunk kell arra is. és nekünk vannak bizonyos kulcsaink. Ezen túl van az Istentudat egy másik foka. belépés Isten szellemébe. az elme és az érzékek akarnak uralkodni. vagy nem voltunk elég ügyesek. sok lelki gyakorló törekszik arra. Mint már említettem. és jól érezhetjük magunkat a kisugárzásában. Hitre azonban szükség van mindenben. hogy előtérbe kerüljön a lélek. Ha mélyebben tanulmányozzuk a spiritualitást. és 4. hogy egyáltalán látnánk a süteményt a sütőben. a kétségek el fognak tűnni – és természetesen helyet engednek az újnak! Minél jobban megengedjük. az Istentudatossá válás folyamata nagyon tudományos. hogy valaha is szemtől szembe látták volna az Urat. Ha már egyáltalán nem lenne kétségünk. De ez csak az egyik aspektusa a lelki életnek. továbbra is kételkedni fogunk Istenben. Az Istenmegvalósítás fokozatai A különféle lelki utakon járó emberek különféle szavakkal beszélnek a legmagasabb célról: nirvána. nem lennénk többé emberek. A lelki élet igényes. Ehelyett erősítsük meg a lelki gyakorlatunkat. ezoterikus témákról 93 . „Atyám házában sok lakás van. mert nem irányít. hogy tapasztalja az Úr energiáit. vagy a hitünk egy számunkra hamis hitrendszeren alapul. Nem kell aggódnunk a kételyeink miatt. hogy elhagynánk ezt a testet. hogy a vallás nemcsak vak hit. amelyen a szentlelket vagy Felsőlelket fedezzük fel – Isten jelenlétét a szívünkben. az érzékek uralma alatt álló elme dühbe gurul. hogy szárazak és hűtlenek legyünk. Ezek a szavak mind a lelki birodalom energiáit jelentik. kozmikus tudat. Ugyanígy. amit teszünk. Ha még nagyobb lesz a hitünk és a megértésünk. Még itt is különböző szintek és alszintek vannak. annál kevésbé zavaróak lesznek a kétségeink Bár le kell győznünk a kétségeinket. Mint élvezetre törekvő lények. Az egész teremtéssel és Isten energiáival való egységünket kezdjük érezni az éppen most leírt fokon. Ha ezt megértjük. hogy ez a tudomány működjön számunkra. Vagy egy másik példa: Bár soha nem látogattunk el a napra. vagy mert nem törődnek vele. Ha süteményt sütünk. el akarja vonni a figyelmünket a tapasztalat magasabb területeiről. hogy beállítottuk magunkat a transzcendentális energiákra. mechanikusan hajlunk arra. Végül azonban belátjuk.” Azt akarták. nem fogjuk olyan komolyan venni az elme trükkjeit. Sok embert zavar. Még magasabb az az Istentapasztalat. Ha a gyakorlásunk nem jár eredménnyel. legyen az anyagi vagy lelki. Mint már a 3.

beszéljen. Ő azonban nem teljesítette a kívánságaikat, mert ezekről nem lehet részletesen beszélni. Ezek a közvetlen tapasztalat területére tartoznak. Ha az értelmünket és az elménket arra használjuk, hogy eredetileg a lélek birodalmába tartozó tapasztalatokról beszéljünk, akkor megtévedhetünk, és kiforgatjuk az igazságot. Ahogyan egy vaknak nem tudjuk szavakkal elmagyarázni a színeket, az értelem és az elme sem érthetik meg teljesen az ezoterikus területet. Ez csak a közvetlen tapasztalatból jöhet. Hogy ezt a megértést megszerezzük, dolgoznunk kell a jellemünkön, fel kell oldani a tisztátalanságokat, meg kell növelni az odaadásunkat, hogy végül méltóvá váljunk a transzcendentális tudásra és boldogságra. A lelki életben mindig van egy elérendő magasabb fok. Önmagában egyetlen írás sem adhat elég információt, hogyan érjük el a lelki világot. Ezért van szükség tanítókra és lelki vezetőkre. Hogy ne kerüljünk tévútra, biztosnak kell lennünk abban, hogy a tanítóink üzenete összhangban van a szentírásokkal, azzal, amit más önmegvalósított személyek, gyakorlók mondanak. Ha ez így van, akkor bízhatunk bennük. Ha helyesen gyakorlunk, lassanként elérjük azokat az eredményeket, amelyekről a szentek és a szentírások beszélnek, bepillanthatunk a lelki világba, amitől csak még jobban vágyódunk arra, hogy magasabb tapasztalatokat szerezzünk. Hogy a lelki fejlődésünk ne kerüljön tévútra, a legtöbb emelkedett lélek nem mutatja meg a misztikus képességeit. Tudják, hogy ezek a bemutatók az embereket inkább az erőikhez vonzzák, mintsem az odaadásukhoz, nem szeretnék, ha azt hinnék, hogy a lelki élet csak számos trükk és technika. Néha azt gondoljuk, megláthatjuk Istent, ha ismerünk egy bizonyos mantrát. Megkérdezzük magunkat: „Hogyan láthatom Istent? Hogyan hallhatom meg az univerzális hangot? Hogyan kaphatok vezetést?” Ameddig megmaradunk abban a hitünkben, hogy a lelki élet csak néhány technika, ha vonakodunk mélyebbre hatolni abba, ami már megvan, és ellenállunk az önvizsgálat és öntisztítás szükségességének, akkor a lelki élet felszínén fogunk maradni. A lelki életben a tudatállapotunk számít, nem a külső vallási formák vagy a gyakorlatok. Az imához használt nyelv nem fontos, sem az, hogy hol imádkozunk – egy pajtában, egy katedrálisban, templomban vagy a hálószobánkban. Ezek a külsőségek csak részletek, amelyek segítenek a nagyobb belső tapasztalatok szerzésében. Ha a belső lelki kapcsolat nem alakul ki, a külső csak időpazarlás lesz. Ha azonban nincsenek példaképeink, akik megerősítenek és edzenek, akkor megelégszünk az átlaggal. Ha ez történik, lefokozzuk utunk szentírásainak és tanításainak az értékét, ezzel azt jelezzük, hogy a magasabb lelki eredmény a mi hagyományunkban nem lehetséges. Ez a hozzáállás csökkenti sok képzett lelki tanító és gyakorló valódi eredményeit, így aztán lehetővé válik, hogy kényelmesen érezzük magunkat egy alacsonyabb fokozaton. Belső tanítások kutatása Minden hagyománynak vannak belső tanításai. Mindenkinek meg kellene kísérelnie, hogy jobban megismerje a saját hagyománya mély tudását, mert ez segít abban, hogy túllássunk a vallási élet külső aspektusán. Az Úr szeretete és együttérzése univerzális. Azok, akiket fogva tartanak a külső, exoterikus gyakorlatok, hajlamosak arra, hogy szektássá váljanak. A szektásság a világ sok problémájáért felelős, mert szembeállítja az egyik csoportot a másikkal, és kimondhatatlan szenvedést okoz. Ha mélyebben behatolunk a belső tanításokba, akkor felfedezzük valamennyi lelki hagyomány közös alapját. Ez az egyik oka annak, hogy soha nem olvashatjuk csak úgy a szentírásokat, mintha csak tárgyi információ forrásai vagy érdekes mítoszok és történetek gyűjteményei lennének. Nemcsak azért fordulunk a szentírásokhoz, hogy bizonyos adatokat megkapjuk, vagy szórakozzunk. A szentírások éppen olyan élők, mint mi magunk; Isten irodalmi inkarnációi. Ezért lehetséges, hogy nagyon fejlett lelkek extatikus transzba esnek, miután elolvastak egy bekezdést. Számukra
94

a szentírások nemcsak szavak; összeköttetésül szolgálnak a lelki tapasztalat egész birodalmához. Ha a szentírásokat és más vallási írásokat szeretettel és gondosan olvassuk, akkor egy lelki ablakon át nézünk be a transzcendentális birodalomba. Egyes tanítások a bolygó megteremtése óta léteznek a földön. Ilyenek pl. a Védák, az emberiség legrégebbi írásai, amelyek a belső lelki tanítások megvalósításán és tulajdonképpeni alkalmazásán alapulnak. Még ma is vannak védikus gyakorlók, akik ezt a tudást élő, tapasztalaton alapuló formában adják át másoknak. Ezek a tanítások kiválthatják ugyanazokat az eredményeket, mint a múltban, de csak azzal a feltétellel, ha készek vagyunk arra, hogy komolyan foglalkozzunk velük. Az Istenszeretet mámorító A lelki élet nem száraz elméleteket vagy állandó harcot, nyomást és önmegtagadást jelent, hanem mélyreható tapasztalatokat és derült mámort. Miért csapnánk be magunkat? Mindenki azt akarja, hogy szeressen és szeressék. Mindenki az élvezet csúcspontjait akarja tapasztalni. Végső soron a lelki élet egy nevezőre hozva: a legnagyobb élvezet, a legnagyobb öröm, és az érzékek legintenzívebb kielégítésre – de messze túl az anyagi szinten. Különféle cselekedeteket, szertartásokat és gyakorlatokat végzünk, ezek készítenek fel arra, hogy az anyagi világ árnyékai és képei fölé emelkedjünk, eljussunk a csodálatos lelki birodalomba. Gondoljanak arra, hogy minden élőlény a szeretetet, boldogságot és örömöt keresi, még azok az emberek is, akik zavart és destruktív módon viselkednek. El tudják képzelni, mennyire örülne, ha egyszer megszűnne a szeretet elérésének minden akadálya és korlátozása? Bepillanthatunk egy kissé ebbe az állapotba, ha elfog egy nagyon erős, túláradó érzés azzal szemben, aki nekünk kedves. Miért haboznánk hát, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, és megtapasztaljuk az öröm magasabb fokozatait? Ha belépünk a tudat magasabb birodalmaiba, lehet, hogy a fizikai testünk nem képes arra, hogy kibírja az extatikus tapasztalatokat, amelyek szó szerint az anyagi birodalom fölött állnak. Bár az extázis elég mámorító tapasztalat, mégis csak kezdeti aspektusa annak a folyamatnak, amely elvisz a tiszta Istenszeretethez. A tiszta Istenszeretet érzései, jelei és tapasztalati tulajdonképpen ezen a szinten túl vannak. Ha lelkileg növekedünk, szerető versenybe kerülünk Istennel. Minél jobban igyekszünk az Urat szolgálni, Ő annál jobban törekszik arra, hogy megáldjon és fogadjon minket. Ebben a helyzetben olyan mély szeretetet érzünk az Úr és viszonzása iránt, hogy azt hisszük, Ő csak rólunk gondoskodik. Ebben a tudatállapotban nem törődünk azzal, hogy a mennyben vagyunk-e vagy a pokolban, mert tudjuk, hogy szeretnek. Minden pillanat az adás, az egyre nagyobb Istenszeretet és az elsodró mértékben való visszakapás tapasztalata. A lelki életben az a szép, hogy magunkhoz tudjuk vonzani az Úr isteni kegyét. Ha pedig megkaptuk ezt a kegyet, megoszthatjuk másokkal. Ha más embereket azáltal lelkesítünk, hogy felkínáljuk nekik a saját tapasztalatainkat és megvalósításainkat, lehet, hogy ezt gondolják, – „Én is szeretném tapasztalni; szeretnék megszabadulni a szenvedéstől, vagy legalább azt szeretném, hogy ne terheljen; szeretnék egyensúlyra lelni az életemben, nem pedig azt érezni, hogy különböző irányokba rángatnak.” Skizofrén dolog egyszerre több, eltérő nyomot követni. Ne semmisítsük meg magunkat, szerveződjünk e fontos kérdések köré: „Mennyire szeretem Istent? Mennyire szeretném a teljes kegyét és az áldásait?” Személyes kapcsolat Istennel, különféle világhagyományok nézőpontjából Isten több, mint csak energia, hang vagy fény. Ahogyan ebben az anyagi világban vannak formák, Istennek is van formája – de az a forma lelki. Ha elgondolkodunk ezen, látjuk, hogy
95

ennek van értelme. Istenen kívül nem lehet semmi, forma sem. Miért ne lenne Istennek formája? Mindenféle teljesség, szépség, szeretet vagy tudás Istentől jön, és a teljességének a része. Csak azért tapasztalhatjuk, mert eredetileg az Úr részei. Ha az Úrnak van formája, akkor az Istenszeretet nem elvont dolog, hanem közvetlen és személyes kapcsolatot fejez ki. Sok hagyomány haladott, belső tanítása hangsúlyozza ezt a mély, szerető kapcsolatot. Tanulmányozzák csak közelebbről a Koránt vagy a Bibliát; sokszor írnak az Úrral való személyes kapcsolatról. Ezek és a védikus írások arról beszélnek, hogyan találkozhatunk szemtől szembe Istennel. Az Iszlám hadith-irodalma pl. egy helyen arról beszél, hogy a paradicsomban a legmagasabb tapasztalat Allah látása. A mohamedán szentírás úgy ír Mohamed próféta mennyei utazásáról, mint élete egyik legnagyobb tapasztalatáról. Gábriel angyal kísérte őt az alsóbb bolygórendszerektől a felsőbbekig, mígnem elértek egy pontot, ahonnan a prófétának egyedül kell tovább mennie, hogy közvetlenül találkozzon Allahhal. A keresztény hagyományban is van Istennek személyes arculata. Pl. azt tanítják, hogy a tiszták a szívükben fogják látni Istent. A Jelenések könyve azt állítja, hogy azok, akiket Isten gyermekeinek ismernek, a homlokukon fogják viselni az Úr jelét, és meg fogják látni az arcát. A kereszténység és az Iszlám szent könyvei leírják, Sára úgy bánik Istennel, mintha a szeretett gyermeke lenne. Ábrahám úgy fordult Istenhez, mint a barátjához. Egy forma nélküli energia nem lehet a gyerekünk vagy a barátunk. Szülőnek és barátnak lenni olyan kapcsolatot jelent, amely cselekvésen alapul, és amelyben kifejezetten eltérő egyének vesznek részt, ebben az esetben egy földi és egy mennyei. Lelki egyesülés A világ belső hagyományai mély személyi tapasztalatszintekkel kötnek össze minket. A lelki világban a szex lelki egyesülés formájában létezik, de ezt a jelenlegi, feltételekhez kötött állapotunkban nem tudjuk megérteni. Az anyagi élet fizikai szexualitása csak a lélek és a Legfelsőbb Úr örökké tiszta, elbűvölő kapcsolatának eltorzult tükörképe. Bár a tükörképben ott van a tényleges kapcsolat néhány jellemzője, az mégsem igazi, a maga teljes valóságában. A szexuális tapasztalat azért tűnhet örömtelinek, mert ebben a feltételekhez kötött állapotban vagyunk. De végső soron nem adja meg nekünk azt a mély beteljesülést, amit keresünk. Az anyagi világ szexuális életét azonban nem nevezhetjük ki egyszerűen illúziónak, nem hihetjük, hogy az anyagi élet valótlan, és csak a lelki élet valódi. Sokkal több az a fontos különbség, hogy a lelki élet örök, és az anyagi élet időleges. Még az illúzió is realitás a maga módján: valódi megjelenés, ami fölveszi valami másnak a külsejét. Bár az illúzió önmagában nem állhat meg, hibát követnénk el, ha tagadnánk a létezését. Ha pl. látjuk a tükörképünket, megértjük, hogy az a két a háromdimenziós valóság tükröződése két dimenzióban. A tükörkép rendelkezik a valóság bizonyos tulajdonságaival, de néhány dolog hiányzik. Részleges, nem teljes. Ugyanígy a fizikai szex mesterséges, időleges tapasztalata is csak tökéletlenül tükrözi a lelki egyesülést. Nem adja meg azt, amit végső soron szeretnénk, mégis pozitív jele annak, hogy a lelki egyesülés valódi, tartós tapasztalata ténylegesen létezik. A lelki világban az egyesülésnek semmi köze a fizikai testekhez, amelyek megkísérlik egymást stimulálni, vagy a nemi szerveikkel törekszenek élvezetes érintkezésre. Ehelyett a lelki egyesülés azt jelenti, hogy a lelki test valamennyi aspektusa egyesül a szeretett lénnyel. Isten birodalmában a lelki érzékek nem olyan korlátozottak, mint a fizikai érzékeink. Pl. a fizikai testben a szemeket kell használnunk a látáshoz, mert nem látunk akármelyik másik szervvel. Az isteni birodalom lakói azonban a lelki testük minden részével látnak. Ugyanez érvényes a többi érzékre. Az egyik érzék működhet a másik helyett, mert ott nincs különbség az érzékek között.
96

tiszta kapcsolatot a Legfelsőbbel. Fenntartó és Megsemmisítő. Maga mögött kell hagynia azt a személytelen felfogást is. megkísérelnek egyesülni egyesülés nélkül. A lelki életnek ez az aspektusa mutatja. akik testi szinten cselekszenek. mert amikor a szerető nincs jelen. testi intimitást keresnek anélkül. amely kielégítő aspektust kap. tiszteletet parancsoló felfogáson. hogy Isten fény vagy energia. és nem vágyakozunk a testi érzékek kielégítésére. a szerelmes teljesen elmélyed a meditációban. férfi goszvámi. hogy tudnák. szertő viszonyt Istennel. Ha megkérnénk egy papot. amelyben a női természetű lélek nagy örömet talál abban. A Bhagavad-gítában (7. az élet célja csak a személyes kielégülés és stimulálás. Bár talán nem tudják. De az Énekek éneke szerzője személyes tapasztalatokat ír le. Sajnos azért törekszenek az egyesülésre fizikai eszközökkel. bizalmasabb aspektusai a lélek és Isten intim. A modern társadalomban a legtöbb ember minden nap a szexre gondol. Az anyagi szexualitás 97 . De ez nem így van. de mind a legmagasztosabb tapasztalatot kívánják – a lélek legmagasabb. sokféle intim. hogy ők a lelki tudatukban nők. hogy együtt van a Szerelmesével. ebben a világban is részt vehetünk a szexuális életben olyan módon. és várja az újbóli egyesülés örömeit. Például: a keresztény hagyomány menyasszony-miszticizmusában a belső tanítások között szerepelnek személyes tapasztalatok Istennel. A probléma az. sokféle vélekedést hallanánk. mint az Úr szolgálatát – ami lehetővé teszi. mint szolgálatra. Minden hiteles hagyomány tud ezekről a kapcsolatokról. hogy azok. ők kik vagy mik. ha úgy tekintjük. kedves kapcsolatban lehetünk az Úrral. India ősrégi vaisnava hagyományában is azt írja sok nagy. vagy lelki egyesülésre irányuló kísérletnek túl kell lépnie azon a formális. hogy Isten a Legfelsőbb Teremtő. hanem valóságos. házastársi. mert nem ismerik a lelket. vissza Istenhez. és nem tapasztalhatja az örök. hogy még jobban ragaszkodnánk az anyagi világhoz. személyes és megragadó kapcsolatát is magukban foglalják. Végül is a szeretet megnyilvánulása kétféle lehet: az egyik a szeretett lény jelenlétében. a kísérleteik csak frusztráltságban és csalódásban végződnek. A lelki élet mélyebb. milyen nagy a különbség a fizikai szexuális élet és a lelki egyesülés között. részt vehetünk a szexuális tevékenységben anélkül. Salamon király pl. mint a szerelmesére. hogy a lelkek megszülessenek ebben a világban. A lelki világban a szerető kapcsolatok nem korlátozódnak azokra. ahogyan azokat a nagy szentek tapasztalták. eszerint az apácák egyes rendekben az Úr menyasszonyai lesznek. az Istennel mint szeretővel való személyes kapcsolatáról beszél a Bibliában. hogy a lelki tapasztalok írásos feljegyzéseit csupán allegóriának vagy mítosznak tekintik.” A fizikai szexnek jogos szerepe van a lelki életben. fenségek. elragadtatott kapcsolatát az Isteni Lélekkel. aki végső soron minden lélek forrása. a másik az elválásban. és folytassák tovább az újukat haza.Mivel a fizikai testünk behatárolt. Szó szerint egy nagy szent odaadásának. és magukat az Úr szerelmeseinek tekintik.11) mondja az Úr Krsna: „Én vagyok az a nemi élet. Mivel minden valódi egyesülés lelki. Az Úrtól való elválásban érzett szeretetet tekintik mélyebb kapcsolatnak. hogy magyarázza el ezt a helyet. amelyekben magát igazából nőnek látja. A fizikai testnek hiszik magunkat. Mégis. az anyagi szexualitás soha nem elégítheti ki a lélek vágyait. Ez azt jelenti. Avilai szent Teréz és a Kereszt szent Jánosa is leírják a misztikus. Ez a költemény nem allegorikus. A szexualitás bizalmas aspektusai Minden lelki szexre. a lélek és Isten egyesülésének bizalmas aspektusait írja le. Ha már nem köt minket az anyagi tudat. és az Úrra úgy gondol. amelyek szemtől-szembe történnek. azt gondolják. Sajnos ebben a korban az emberek annyira kifelé irányulnak. Ha úgy gondolunk rá. szeretetének és extázisának megnyilvánulása. amely nem ellenkezik a vallásos elvekkel.

hogy fogságban vannak. egy barátot – akkor aggódunk. mert a lelki birodalomban az egyesülésnek semmi köze az anyagi testekhez. fölemeljenek és vezessenek. eleshetnek a feltételes szabadon bocsátástól. Örülünk a sikereinek. szerető kapcsolatok állnak a középpontban. amelyben az önzetlen. Ezért természetesen alázatos. még mindig önző megfontolásokon alapul. míg a polgár szabadon oda megy. amely csak a személyes boldogságát. azt mondja. Egy másik hasonlat. egy gyereket. hogy a fizikai érzékeinkkel azonosuljunk ebben az anyagi börtönben. Minél közelebb megyünk a forró kályhához. milyen kárt okozhat. akkor elvesztjük azt a képességünket. Ez a másik radikális különbség az anyagi szexuális tevékenységhez képest. vagy intézkedéseket tesz. ha visszaél a képességeivel. és búsulunk a veszteségén. Minél többet tudunk a transzcendentális birodalomról. hogy mi történik vele. és megkísérlik megtartani a szokásaikat a börtönben. Ha elmélyítjük a tudásunkat az Úr nagylelkűségéről. hogy nehéz megérteni. Egy hasonlattal szemléltethetjük. hogy a bűnöző hajlamaikat megváltoztatnák. Bár anyagi szempontból ennek nincs semmi értelme. anélkül. Ugyanez történik a lelki egyesülésben. önző fegyenc közötti különbség. Az Istenszeretet magasabb lények közvetítésével ér el minket. mindenhatóságáról és mindentudásáról – nemcsak elméletben. kéjes közösségekkel. szerető kapcsolatok természete. hogy állandóan együtt van a szerelmesével. az életet és a halált csak akkor teszi kockára. Ha ragaszkodunk ahhoz. hanem a megvalósításban – akkor nagyobb mértékben tapasztaljuk az Istenszeretetet. A tökéletes harcművész-mester ismeri a kezek és lábak erősségét. A lelki testben való egyesülés és az anyagi testben élvezett szex közötti különbség hasonló a vízhez és olajhoz való különbséghez. mint maga Krsna. hogy Srimati Rádháráni. amit tesz. Érti azt is. amit gyakran nem értünk. és más a cselekvési területük. Minél nagyobb harmóniában vagyunk Istennel. szemben az önző. mint aki a szolgálatot kapta. A lelki életben a lélek mindig a boldog egyesülést tapasztalja. amikor nem issza meg. az altruista. A lélek természetes cselekvése. míg ha vizet iszik. nagyon sok. Aki szeretettel és odaadással szolgál másokat. annál közelebb kerülünk Istenhez. csak egy magasabb szinten. mert az. Az örök romantika birodalma A lelki világ legmagasabb síkja az örök romantika birodalma. és tudja. stimulálást és örömöt keresi. derék polgár és a brutális. lelki szempontból tökéletes értelme van. 98 . Ez az igazi. kéjes viselkedéssel. A védikus hagyomány pl. gyakran több örömet tapasztal. Ugyanígy az isteni küldöttek is tudatában vannak nagy felelőségüknek. ha az emberek kívánják. mintha a sajátunk lenne. A fegyenc univerzuma a börtön. hogy tapasztalhassuk. Isteni alázatukat lehet. Másodpercek alatt elvehet egy életet. és mi az Úr szerelmesének. milyen az igazi. ha távol van a szerelmesétől. ahova akar. az Úr Krsna odaadó szerelmese szolgálólányai milliószor több élvezetet tapasztalnak. míg a lelki egyesülés az elválás tapasztalatát még magasztosabbnak tekinti. annál nagyobb meleget érzünk. meghal. szemben az önző. szerető kapcsolat természete. akik a lelki birodalmakból jönnek. szülőinek vagy a barátainak a szerepét játszhatjuk. amellyel megszabadulhatunk az anyagi energiától. A fogoly életmódja és környezete a valódi társadalom eltorzult másai. amit mi ebben a világban szeretetnek nevezünk. sőt még inkább. mint a szerető tényleges jelenlétét. hogy minket tanítsanak. hogy egyesüljön vele. és valahogyan segíteni szeretnénk.túlnyomórészt fizikai stimuláláson alapul. aki olajat iszik. Ha a foglyok elfelejtik. annál erősebb a kapcsolatunk az isteni szeretettel. Bár mindkettő folyadék. Ebben az anyagi világban is megvan a magasabb birodalmakból lehozott Istenszeretet. A polgárra és a fegyencre eltérő törvények vonatkoznak. amely csak akkor következik be. hogy felelősségre vonhatják azért. Ha valakit nagyon szeretünk – a házasfelet. Segítségre van szükségünk.

Jézus azonban maga mondta. Ha látjuk. és tapasztalaton alapuló ismerete lehetővé teszi. Ha őszinte követei vagyunk a szeretetnek. mintha a tanítók különböznének egymástól. Ha azonban egyszer választottunk. Ha a különböző hagyományokban az emberek nem hisznek mélyen a saját szentírásaikban. 99 . ha nem hiszünk eléggé a sajátunkban. akkor a lelki útja az Iszlám lehet. akkor mindenkor és mindenütt szeretetteljesek vagyunk. Sajnos. és nem mások felé vezesse. Sok felhatalmazott tanítónak az a küldetése. Ha valamelyik felhatalmazott prófétát szeretettel és elkötelezetten követünk. hogy kifelé menjenek. hogy Ő minden erő és szeretet forrása. A lelki fejlődés szeretetet. és el kell viselniük a következményeket. akkor fontos. Ne lehetünk korlátozottan vagy szektások. bár rendelkezésükre állnak az eszközök. Alázatuk másik oka az Úrtól való függőségük. hogy lojálisak maradjunk a saját szentírásainkhoz és gyakorlatainkhoz. Mélyedjünk el a saját hagyományunkban Ha az emberek nem maradnak hívek a hiteles hagyományaikhoz. hogy talán a katolicizmus az útja. a szentírások és a gyakorlatok megnyithatják előttük az ajtót Istenhez. mert minden pénzt elköltöttek szemináriumokra és workshopokra. Csak az lehet kapcsolatban Istennel. akkor a lelki életet csak a felszínen gyakorolják. és azt hiszik. De ha híven megmaradnak egy hiteles úton. azért hívják magukhoz a lelkeket. ami ott van a felszín alatt. nem jutottak el a szeretet és együttérzés mélyebb szintjére. akik az amnézia állapotában vannak. alázatuk nagy szereteten alapul azok iránt. amikor azt állítjuk. csak csalódást. De lelki szempontból ez a két tulajdonság eléggé összeegyeztethető. A lelki követek más szempontból is alázatosak: a munkájukat megfigyelik. akkor problémák jelennek meg. akkor valamit jobbá kell tennünk magunkon. és életről életre szükségtelenül szenvednek. A saját tanításaink és gyakorlataink mély. Kitartottak abban.Anyagi értelemben ellentmondásosnak tűnhet az a nagy erő. hogy Isten csak egy prófétát vagy egy fiút küldött. hogy a balszerencséjüknek véget vessenek. hogy másokat tiszteljünk. Nem lehet „vallásköziség” vallás nélkül. Ha van elég mélységünk. Nem lehetünk összefüggéstelenek vagy pártosak. Mit nyernek az emberek. és vakok maradnak az egységgel szemben. hogy az Istenszeretet és alázat különböző oldalait mutassák meg nekik. a testtudatos életet. elkötelezettséget és odaadást igényel. hogy Isten fiai legyenek. hogy értelmes lelki megértésre jussanak. akkor mi is az Úr tudatos fiai és lányai leszünk. akkor ez rendben van. könyvekkel teli pincét és üres bankszámlát. Nem tanulták meg. hogy megvédjék a saját tanításaik kizárólagosságát. Felismerik. Egyet soha ne felejtsenek el: a teljesen tökéletes Istent soha nem szolgálhatjuk rövidlátó tudatállapotban. amellyel felül emelkedünk a szektásságon. Ha valaki szeret mohamedán lenni. Ha valaki a katolicizmusban érzi magát a legjobban. Ezt az emberek sokszor félreértik. mert egy tanításba se mennek bele elég mélyen ahhoz. csak a külső gyakorlatok különbségeire fognak koncentrálni. ami tulajdonképpen belül van. megadhatja az embereknek a hatalmat. hogy az Istenszeretet a megfelelő módon kibontakozhasson. és harcolnak egymással. minden hiteles hagyományt tudunk értékelni. hogy nem tudjuk önként megosztani. mint láttuk. amely nagy alázattal jár együtt. és ugyanakkor tiszták és hívek maradjunk a saját utunkhoz. hogyan adják fel az önzést. amikor szembe kerülnek más hitekkel. Ez azt jelenti. Ennek megfelelően. hogy a követőit Isten birodalmának bizonyos aspektusai. ezt eltévesztik a vallások. tanítóikban és gyakorlataikban. ott akarják megtalálni azt. aki Istenhez hasonló. és nem erősnek. amink van. Paradox módon nem tisztelhetünk más hagyományokat. Ezért látszik úgy. és nem ők maguk. Bár az Úr bhaktáinak hatalmas erői vannak. akik az egyik útról a másikra térnek? Semmit. Az alázatos embert gyakran gyengének tekintik. és megosztjuk másokkal azt. hogy a szeretet követei vagyunk. ha nem cselekszenek helyesen. ha meg akarjuk kapni azt a stabilitást és megértést.

öregség. és mindegyikünk elérheti. amit meg kell fizetnünk. ahelyett. hogy el akarjuk érni. amely a tudatunk hasonlóságán alapul. mi a felelősségünk abban. berúgnak. hogy visszakövetelhessük a jogos örökségünket. harc a túlélésért. Olyan nehéz ez? Gondolkodjanak el! Életről életre. faj vagy vallásgyakorlás különbségeivel törődnénk. akkor talán magas lenne az ár. Ha Isten lesz az első prioritásunk. abbahagyják. akik megtagadják az Urat. Gondoljon arra. sok ezerszer vagy milliószor. amelyek különben is csak szenvedéssel járnak. hogyan készüljünk fel a mennyországra.Milyen csodaszép meghallgatni másokat. Burundi. ez a szenvedés jelentéktelen lenne ahhoz képest. és mindenki elérheti. nem tudunk elfutni az anyagi energiák elől. hogy ennek a folyamatnak egyszer s mindenkorra véget vessünk. mint Bosznia. mi áll rendelkezésre. színlelnek. hogy helyesen cselekedjenek. aztán meg kell értenünk. hogy az Ószövetség nagy része Izrael gyermekeinek a történetét mondja el. amely a magasabb bolygókból és az angyalok birodalmaiból áll – nem a lelki világ. akkor szembe találkozunk a szétforgácsoltsággal. Minden szenvedést magunk mögött hagyhatunk. A lelki élet jogos igényünk A lelki élet a születésjogunk. elgondolkodnak azon. az lép be a mennyei birodalomba. újra meg újra. nincs betegség. Libéria. amikor a maguk módján imádkoznak – milyen csodálatos zenekar! Milyen kielégítő. Ha Isten gyermekei lázadoznak. Ha azt hisszük. Ha a cél nem lenne olyan csodálatos. Akkor mindig hozzáférhetünk Isten kegyéhez. senkitől meg nem értve kellene is elszenvednünk. először be kell látnunk. megszabadítson a karma-rétegektől. A világi életben lehet. Sajnos a legtöbb ember csak lassan halad. hogy az egyik akadályt a másik után elhárítsa. A lelki tudat a természetes állapotunk. fajú. Még ha minden egyes napot félelemben és frusztráltságban. akkor önként részt vállalunk abban. ezért kell feladnunk az anyagi ragaszkodásainkat és az önző harcainkat. azt tanítja nekünk. Az angyalok nem Isten birodalmában élnek. vagy ha nem lenne tartós. Mindennek ára van. Isten birodalma megéri azt az árat. nyelv. ha őszintén akarja. amit örökre elérhetünk. vagy túl nehéz felkeresni. ha arra szánjuk ezt az egy életet. nemű és nemzetiségű emberek harmonikusan együtt dolgoznak! Ha másként gondolkodunk. De a lelki életben a végeredmény az örök szeretet és boldogság. Észak-Írország vagy a Közel-Kelet. nem Isten birodalma. hogy egy cél ára egyszerűen túl magas ahhoz. rá kell venni őket. hogy elmeneküljön a pokol elől. Miért nem tesszük meg? Kérdések és válaszok Kérdés: A Biblia gyakran beszél Istenfélelemről. mindenekelőtt a mostani formájában. bűnöket követnek el. aki fél Istentől. amikor a különböző hitű. hogy megtisztuljunk és szolgáljunk. akkor magunk zárjuk el a fejlődésünket. hogy nagyon gyorsan fejlődhessünk az odaadó szolgálatunkban. és miért kell helyesen cselekedniük. Ruanda. De a végeredmény egyszerre csodálatos és tartós: nincs halál. hogy nem vagyunk képesek elérni a lelki birodalmat. és tartós szerető kapcsolat Isten birodalmában. ha ezt az életet feltételek nélkül Istennek ajánljuk. Meg kell tanulnunk mélyebb szinten társulni az emberekkel. csak boldogság. Hogy az anyagi láncoktól megszabaduljunk. aki segít abban. extázis. A Biblia. testről testre vándorlunk. Ha túl lassan haladunk. Ha van ilyen nyomás. Általában azt feltételezik. amelyek még nagyobb intenzitással üldöznek. Ezért tanít olyan sokat a Biblia a pokol borzalmairól vagy az Istenfélelemről. amely a világ egyik legmakacsabb problémája okoz olyan helyeken. hogy a ruházat. mit csináltak rosszul. Miért emelik ki ennyire? Válasz: Van különbség a mennyország és a lelki birodalom között. hogy ne kapjanak büntetést. Ebből a perspektívából nem áldozunk fel nagyon sokat. és általában letérnek a helyes 100 . ha egyáltalán halad.

Vannak védő mantrák. kommunikációs kapcsolatot létesítünk. így kezdik el és fejezik be a lelki ceremóniákat. hogy az Úrtól valami áldást kapunk. hanem inkább azon. mitől szabadít meg. meditáltam. tisztíthat. hogy társuljon velünk. A büntetés kilátásba helyezése komoly ösztönzés lehet a szokások megváltoztatására. ha a lelki útról letért embereket rá kell venni. Máskor adhat egy nagyon specifikus mantrát. és mások. Az ilyen tudatú emberek efféle odaadással vannak az Úr iránt: „Imádkoztam. mit fogsz tenni értem?” Ez a közeledés nem a szereteten alapul. Számomra ez paradoxont teremt. Néha a lelki tanító egy alapvető. és hogy Őt szolgálhassuk. hogy csaknem minden helyzetből kiemelkedhessünk. mohamedánoknak. és segíthetnek abban. Uram. amikor különféle mantrákat zengünk. mint a kard. Hasonlóan. Amikor halkan éneklünk. Lassanként. Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare / Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare – egyszerűen azt jelentik. kérem? Válasz: Az Istentudat különböző szintjein a szeretetnek is különféle fokozatai vannak. Meg tudná magyarázni. amelyek általában Istent szólítják meg. indokolatlan szeretet szintje. hanem inkább az a remény. Ezenkívül a Biblia egyik alap-imája: „Uram. ugyanúgy. Amikor hallhatóan ismételjük a mantrát. amelyek a nevén szólítják az Urat – pl. a rezgése behatol a fülbe. Az éneklés lehetővé teszi. A mantrák nagyon erősek. engedjenek ki minket az anyagi világból az Úr oltalmába. amely szinte minden helyzetben segít. add meg nekünk a mindennapi kenyerünket. hogy mit tehet értünk ez a személy.” Ez nem a feltételek nélküli. Ha valakit a nevén szólítunk. bár ez egyáltalán nem a legmagasabb szint. Ha rábízzuk magunkat ezekre a rezgésekre. hagyjanak fel a helytelen viselkedéssel. Ha azonban alaposabban olvassuk a Bibliát. A mantra fajtája dönti el. lassanként arra a következtetésre fogunk jutni. nagy kitartással eltöröljük az anyagi szennyezőket. Az univerzális mantrák. ezzel segítik a mantrák zengését. 101 . fizikailag. az elménket a mantrára koncentráljuk. és megkaphatjuk. felkeltheti a figyelmet. és egyre hitelesebben tapasztaljuk a lelki életet. zsidóknak. mintha valakit egyáltalán nem érdekel Isten. és tra jelentése. hogy az ember mit kaphat. és minden az Övé. elme. miért szükséges más módon élni. Isten az apánk. hogy azt kérjük. megszabadítani. Az ilyen mantrák. olyanok lehetnek. mint a mohamedánok. amelyek bizalmas kapcsolatot létesítenek Istennel. Kérdés: Mindegyik lelki hagyomány másként tanít minket imádkozni. akkor úgy nézünk a szeretetünk tárgyára. hogy a legfontosabb ima mindenek előtt a következő: „Legyen meg a Te akaratod!” A tűzzel és kénkővel való fenyegetésnek akkor van az értelme. mentálisan és lelkileg érezzük a különbséget. Kérdés: Említette. Ez üzlet. hogy mindig tudatában kell lennünk annak. megteremtjük a lelki kapcsolatot. most Te vagy a soron. Mint már mondtuk. mivel a mantra ereje a tisztátalanságunk és ellenállásunk különböző rétegeit töri át. univerzális mantrát ad a tanítványnak. Ugyanezt halljuk a földi gazdagság vonatkozásában is: Isten az apánk. cserébe a tiszteletünkért. hogy az elme jobban elmélyüljön a hangrezgésben. meghívjuk az illetőt. amikor elmondják az imáikat.útról. adományoztam. és tisztító hatása van. és mert az egész világ az Övé. még mindig jobb. A különböző mantráknak különböző céljaik vannak. amely egy adott körülményre vonatkozik. buddhistáknak és hinduknak van saját lelki mantrájuk. Bizonyos hagyományokban a gyakorlók specifikus mantrákat zengenek. Melyik a helyes? Válasz: Maga a hang gyakorol hatást az anyagra és a tudatra: stimulálhat. Ha nem mély a szeretetünk. amely átvágja a minket körülvevő negatív energiát. még mielőtt megértenék. énekeltem. A Krsna-tudat nemzetközi mozgalmának (ISKCON) tagjai imafüzéreket használnak. mindent magukban foglalnak. tulajdonképpen a mienk is. kihívást intézhet. Man azt jelenti. hogy megtisztíthasson minket. buddhisták és katolikusok teszik. A keresztényeknek.

Ha tovább lépünk. A tűz mindent elemészt. aztán forró. hogy teljesen az Úrra koncentráljuk az elménket. A transzcendentális lelki élet örök románc. mindig van valami magasabb.Ha a tűzhöz közeledünk. hogy átéljük a megfelelő tapasztalatokat. Soha nincs olyan időpont. és végül megégetjük magunkat. amikor elértük a lelki életünk csúcspontját. először meleg lesz. és teljesen meghódoljunk. ami belekerül. Így égeti el lassanként a lelki élet is az anyagi kívánságainkat. A Bhagavad-gítá azt mondja. hogy többet szeressünk és szolgáljunk. A Úr a szívben elfogadja azt a vágyunkat. 102 . és gondoskodik arról. felajánlhatjuk a munkánk gyümölcseit az Úrnak. amelyben minden kapcsolat robbanássszerűen egyre édesebb lesz. ha még mindig vannak ilyen vágyaink. amely az Úr nevében végzett közvetlen munkától. az odaadás elvei betartásától elvezet ahhoz. olyan fejlődést követünk.

múlandó és veszélyes. és támogassuk a tékozló szokásainkat. Ahogyan azt egyszer Mahátmá Gandhi mondta. Az emberi élet iróniája. hogy a mi rendeltetésünk valami magasabb és tartósabb. mint a szexuális élvezet önző kívánsága. hogy lépést tartsunk a technológiával. de a rossz irányban. hogy eljussunk erre a pontra. de közben olyan környezetben élünk. ha nehéznek találjuk az életet? Természetesen nem lehetünk boldogok. hogy életben maradjanak. Ezért olyan fontos a lelki támogatás rendszere. a valódi civilizáció nem a vágyaink sokszorozásán. és távol tartja az örök szeretetet. Keressük. és megfordulnánk. hogy az igényeinket készségesen korlátozhassuk. De kevesen tudják. tisztelet vagy profit után. A szentírások. és a szexualitás sokkal mélyebb. A modern társadalom alapja a finomanyagi szex. Enélkül nem lennénk olyan ostobák. segítséget kell keresnünk. és a bolygó nem tudja többé elviselni a károsodást. mint mindent elsöprő kívánkozás az imádat. A modern kultúra világnézete nem teljes. mert a lehetetlennel próbálkozunk. akkor az anyagi kívánságaink lassan maguktól megszűnnek. ez legyen a jelmondatunk. Ha Istent szeretjük. amely közömbös. Akkor miért vagyunk ilyen vakok ezekkel az igazságokkal szemben. Éppen ellenkezőleg. vagy vonzódni a másik emberhez. hogy mennyire tudjuk átváltoztatni a kéjvágyat szeretetté. különben nem keresnénk olyan feltételeket. másokat financiális haszon végett manipuláljunk. ha így élünk. tartós boldogságra. hogy lelki lények vagyunk. hanem önkéntes korlátozásán alapul. meg mindenkit. amelyek a természetüknél fogva nem képesek megadni azt. hogyan helyettesítsük magasabb lelki örömökkel az alacsonyabbakat. hogy feltételek nélküli szeretetre. A kéjvágy sokkal több.Záró gondolatok Mindenki szeretetet szeretne. Az anyagi fedettség alatt mindannyian tudjuk. olyan szeretetnek. vagy az élvezet valamilyen látszatát tapasztalják. Ha csak fizikai teremtményeknek tartjuk magunkat. A kéjvágy pusztítása manapság mindenütt látható. olyan sok más embernek is csak intenzív szenvedést okoztak. harcolunk a dominanciáért. De ennek cselekvő szeretetnek kell lennie. legitim jelei ezek annak. amelyek pillanatnyilag értelmet adnak az életünkben. hogy semmi értékeset nem vesztünk el. akivel megosztjuk ezt a bolygót. Ha alávetjük magunkat a kívánságainknak. hogy fel kell adnunk a vágyainkat. amelyek nyilvánvalóan elérhetetlenek. ha felhagyunk az önkielégítés bevett szokásaival. Nagyon drámai értelemben. hogy tartós élvezetet keressünk az anyagi világban. örök életre és tökéletes biztonságra vágyódunk. Mivel ez nem így van. megvegyük a legújabb termékeket. A szeretet a válasz a világ problémáira. Csak akkor vagyunk szabadok. lelki vezetők és a mindennapos gyakorlás megtaníthatják. akkor az élet a túlélést folyatott végtelen küzdelem lesz. A kéjvágy az. bíznunk kell abban. biztosítsunk a nyersanyagforrások feletti ellenőrzést. hogyan találják meg. mint a fizikai egyesülés. Különben könnyen megérthetnénk a helyzetünket. akiknek manipulálniuk kell a környezetüket ahhoz. miért tartunk ki annyira a rossz irányú keresésben? Nem arról van szó. Ahhoz. amelyek nekünk is. és kétségbeesetten igyekszünk annyi élvezetet szerezni. fájdalmas. mi pedig az öröm és beteljesülés egyre mélyebb fokozatait tapasztaljuk. amely önzetlen szolgálat ajánl másoknak. A komolyság mértékét és a szeretet 103 . amelyek újra meg újra önző kívánságaink tömkelegébe csábít. hogy egymást önzés nélkül szeressük és szolgáljuk. hogy versengjük a kortársainkkal az elismerésért. és általában kihasználjuk a földet. a kollektív sorsunk azon múlik. amennyi csak lehetséges – csoda-e. ami megszabadít az illúzióktól. háborúkat folytassunk. ami ahhoz köt minket. Segítségre van szükségünk. Nem kaphatunk tartós örömöt. ami a születésjogunk. egymást és a környezetünket kihasználjuk. Más utat kell találnunk. amit akarunk. mert nem lát túl ezen a fizikai univerzumon és a külső jelenségeken. öregedő testünket befedjük drága kozmetikumokkal. amelyben a kéjvágyunk úgy nyilvánul meg. biztonságot és békét olyan körülményektől. Egyszerű élet és magas szintű gondolkodás.

mélységét a tudatállapotunkban és a viselkedésünkben fogjuk megtalálni. megszabaduljuk a kéjvágynak még a finomanyagi befolyásaitól is. amink nincs. arra vagyunk hivatva. és ami vagyunk. és alázatosan sugározzuk a szeretetet. hogy segítsen megteremteni a szeretet kultúráját? 104 . az többet közvetít. azt magunknak kell tapasztalnunk. Mint lelki harcosok. amely a mi növekvő belső realitásunk. Mint lelki harcosoknak. hogy mindenütt. Ha a szeretetet meg akarjuk osztani másokkal. segítséget nyújtsunk. mint amit teszünk. versengő hangulata élő alternatíváivá kell válnunk. hogy elvégezzük a szükséges belső lelki munkát. A mai társadalom szorongásos. kedves olvasó. Ahhoz. minden élőlény tudatát emeljük Akar-e csatlakozni Ön. mondjunk egy baráti szót. Nem adhatjuk azt. elvegyük egy konfliktus élét. hogy mindenkor és minden helyzetben rendelkezésre álljunk. meg kell tanulnunk. késznek kell lennünk arra. hogy őszintén szolgálhassunk. nem a szavainkban vagy a hitünkben.

híres személyiségeknek. afrikai tanulmányok.és időkezelésről. hogy megbeszéljék. hogyan látják a világbékét. Fiatal korában Dr. Az Egyesült Államokban Bhakti Tirtha Szvámi az alkalmazott lelki technológiai intézet. mint a Bhaktivedanta Book Tust helyettes vezetője. Már gyerekkorában rendszeresen megjelent az evangélikus egyház televíziójában. a lelki és parlamenti vezetők globális fórumának is a tagja. 1990-ben fő törzsfőnöknek koronázták Barri. Sok téren kapott kitüntetéseket – politika. a világjövő-társaság nemzetközi béke alapítványának. Bhakti Tirtha Szvámi New Jersey államban az államügyész mellett dolgozott. A Princetown University diáktanácsának elnöke lett. Martin Luther King polgárjogi mozgalmának a vezetője volt. és más jelentős témákról.A szerzőről Bhakti Tirtha Szvámi John E. az emberek közötti kapcsolatokról. és a drogfüggők több klinikáján is működött az Egyesült Államokban. és a harmadik világ koalíció elnöke lett.és Kelet-Afrikában. farmokat és lakásokat épít. klinikákat. Favors-ként született egy istenfélő keresztény családban. mint a büntetésreformprogram asszisztens-koordinátora. D. Mint a nemzetközi kapcsolatok és konfliktusmegoldások szakértője. főtörvényszéki bíróknak a lelki tanácsadója. Mint a világ egyetlen afro-amerikai vaisnava guruja. a honvédelmi információs központnak. Az utóbbi években többször találkozott Dél-Afrika egykori elnökével.és középiskolák amerikai föderációja igazgatójaként is szolgál. és Pennsylvania). Ezenkívül tanfelügyeleti tanácsadó volt. a Karib szigeteken. Nyugat. Bhakti Tirtha Szvámi szemináriumokat tart a lelki fejlődésről. A vaisnava fő. az ENSz amerikai egyesületeinek. Bhakti Tirtha Szvámi állandóan úton van a világ körül. a nemzetközi városfejlesztési bizottság alapítója és igazgatója. Azonkívül. ahol pszichológiát tanult. 105 . a pán-afrikai kongresszus egyik koordinátora. Nemzetközi elismerést nyert. indológia és nemzetközi jog. amit Afrikában és a világban végzett. királyoknak. Széles érdeklődi köre eredményeként a noétikus tudomány intézetének. mert kiváló munkát végzett az egykori kommunista országok tudósaival. és politikai kampányokat vezetett. mindenekelőtt. törzsfőnököknek. így ismerték el azt a rendkívüli munkát. Nigériában.C. Svájcban és Horvátországban. Bhakti Tirtha Szvámi közvetlenül felügyelte a projekteket az Egyesült Államokban (főleg Washington. az ENSz sok magas rangú tagjának. Nelson Mandelával. és annak stratégiáit. a stressz. Értékes résztvevőként ismerik el globális konfliktusok megoldásánál. hogy az önellátás érdekében iskolákat.

Ardzsunának. Treta. és összesen 432. részletes védikus szentírás. Szat-csit-ánanda-vigraha: a Legfelsőbb Úr lelki teste. spontán szeretet és odaadás Isten iránt. amelyek következményeit visszahatásokként viseljük. Bhagavad-gítá: a védikus hagyomány legfontosabb szentírása. mindent elvesz. aki mindig a Legfelsőbb Úrra gondol. Őt híven és szeretettel szolgálja. Aszura: olyan személy. Jógi: lelki aszkéta. amely öröklétből (szat). 18 Purána van. és Istent. hogy az a legjobb jógi. mint a legmagasabb lelki tökéletesség kifejtés. a Legfelsőbb Úr külső energiája. aki a Legfelsőbb Úr megbízásából cselekszik. aki misztikus erőkre törekszik. adott lelki kapcsolat transzcendentális „íze. tudásból (csit) és boldogságból (ánanda) áll. Lásd még: Szvámi. ezek közül a Srimad Bhágavatam a legfontosabb. hogy megtisztítsa az utat valami nagyobb számára. napi feladatáért felelős. képes teljesen uralkodni az érzékein.vagy a legfontosabb angyal. Srimad Bhágavatam: más néven Bhágavata Purána. A különböző utak lelki gyakorlóira vonatkozik. Kali-juga: a „viszály kora.Glosszárium Akincsana: az Úr beavatkozása egy ember életébe. Prema: tiszta. Nirvána: mentesség az anyagi létezéstől. Szamádhi: transz. démon. Ősrégi. Szvámi: aki letette a lemondás fogadalmát. Négy juga van. a cselekvés útja (karma) és az odaadás útja (bhakti). Aki képes arra. elbeszéléseket és utasításokat hagyományoz. Juga-dharma: alkalmas vallás vagy lelki gyakorlat egy adott kor számára. amelyek pl. A lelki korok egyike.” amely 5000 évvel ezelőtt kezdődött. A Bhagavad-gítá azt mondja. teljes elmélyülés az Istentudatban. amelyek állandóan váltakoznak: Szatja. az Úr Krsna tanításai bhaktájának és barátjának. hogyan lehet elérni a Legfelsőbb Úr iránti szeretet és odaadás legmagasabb lelki célját. Az emberek jó tulajdonságai fokozatosan csökkennek a Szatjától a Kali-jugáig. Arkangyal: fő. az antik világ szanszkrit nyelvű eposzának epizódja. Karma: anyagi cselekedetek. Májá: illúzió. amelyek ciklikusan jelennek meg ebben az univerzumban. aki ellenzi az Úr szolgálatát. Rasza: a Legfelsőbb Úrral való. a tudás útja (gjána).000 évi fog tartani. Juga: millenium vagy világkor. a Legfelsőbb Úr iránti odaadás. Dvápara és Kali-juga. A Bhagavad-gítá a Mahábhárata.” Rsi: látnok vagy bölcs. Goszvámi: aki letette a lemondás fogadalmát. 106 . és az anyagi univerzum egy adott. Félisten: nagyon fejlett lény. hogy teljesen uralkodjon az érzékein. aki elfelejteti az élőlényekkel a lelki természetüket. Lásd még: Goszvámi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful