You are on page 1of 2

FEBRER. MES VEDRUNA.

EQUIP DE PASTORAL 2021

Dia 1
Dia 2
Gràcies Jesús, pels mestres i Dia 3
Gràcies, Amic Jesús, per la
professors que ens ensenyen Gràcies, Amic Jesús, per totes
nostra família, pel molt que
a conviure, a comportar-nos i a les coses bones que ens fan la
ens estimen.
estimar. Ells són fruit de l’amor vida més bonica: la natura,
Que com Joaquima sapiguem
de Joaquima. l’amor, l’amistat, la pau, la
estimar-los, ajudar-los i valorar
Perdó perquè a vegades la companyia i els amics i
tot el que fan per nosaltres.
nostra actitud no és amigues. Fes que com
Gràcies pel seu exemple i per
l’adequada i no Joaquima siguem capaços
tot el que ens ensenyen.
donem importància als seus d’apreciar-les i cuidar-les.
esforços.
Dia 5
Dia 4 Dia 8
Gràcies, Jesús, perquè tinc
Jesús, et dono gràcies pel dia Amic Jesús, et demano que jo
salut. Et demano que ajudis a
que comencem, perquè ens ho sàpiga esforçar-me al màxim,
les persones que pateixen
passem molt bé aprenent i compartir les meves coses,
alguna malaltia i que els donis
compartint amb els nostres tractar bé el material de col·legi i
forces per superar-la. Gràcies
companys la jornada escolar. respectar les persones. Que
per la força que ens dona
Fes que aprofiti al màxim el com Joaquima valori tot allò
veure com saben viure amb el
temps que compartim tots que se m’ha donat. Fes que
seu patiment. Que Joaquima
junts. Ajuda’ns a fer-ho com cada dia que passi sigui una
ens ajudi a saber gaudir al
Joaquima deia: “Tot per amor, persona millor.
màxim dels moments de salut.
res per força.”

Dia 9 Dia 10 Dia 11


Amic Jesús, avui volem donar Amic Jesús, et demano perdó Amic Jesús, et donem gràcies
gràcies per les petites accions per les vegades que m’he perquè cada dia podem gaudir
que fem cada dia per fer que barallat amb els meus d’un plat a taula. Fes que
els companys que tenim al germans i amics. De vegades siguem agraïts amb les
costat estiguin a gust. Tots els m’enfado amb els pares o amb persones que ens cuinen el
que tenien Joaquima d’amiga els mestres. Sé que això no menjar i els fem saber que els
segur que estaven molt està bé i et demano que estimem. Fes que com
contents de tenir-la perquè m’ajudis a millorar. Que com Joaquima sapiguem ser feliços.
sabia cuidar els petits detalls. Joaquima sàpigui tenir la virtut Ella dia: “Preferiu que us falti
Que sapiguem fer com ella de la paciència. alguna cosa més que us sobri.”

Dia 15
Dia 12
Gràcies, Amic Jesús, per la Dia 16
Amic Jesús, ensenya’ns a ser
natura, que has creat, per la Amic Jesús, gràcies perquè els
valents com Joaquima i a
terra i el mar, per les nostres pares i mares tenen una
lluitar per la justícia i pel
muntanyes, les valls i els rius, feina que els permet guanyar-se
respecte a la vida, per tot el
per les persones que treballen el jornal. Et demanem que facis
que val la pena. Ajuda’ns a
la terra i recullen els aliments costat els qui estan a l’atur i els
respectar les normes de
dels camps. Que com ajudis a ser pacients, a
convivència i a ser
Joaquima sapiguem veure en preparar-se per trobar una altra
comprensius amb aquelles
tot el que ens envolta la feina i a no perdre l’esperança.
persones que les trenquen.
presència de Déu.

Dia 17
Dia 18 Dia 19
Jo et demano, Jesús, que
Amic Jesús, jo sé que la vida, Amic Jesús, fes que com
sempre pensem en Tu, tant
l’amor i l’alegria ens els has Joaquima, quan ens sentim
quan ens sentim feliços com
regalat Tu generosament. feliços, en pau, estimats,
quan estem tristos, tant quan
Ajuda’ns a gaudir d’aquest alegres i il·lusionats, sapiguem
les coses ens surten bé com
regal i com Joaquima, a ser donar-te’n les gràcies i
quan ens sembla que el món
generosos amb els nostres compartir-ho amb els qui tenim
s’enfonsa. Ajuda’ns a tenir
companys i companyes, amb més a prop. També que
esperança i fe i a fer-nos
els nostres mestres i amb les sapiguem donar ajuda i suport a
costat els uns als altres quan
nostres famílies. qui ho necessiti.
la tristesa ens guanyi.
Dia 24
Dia 22 Dia 23 Joaquima, a Balaguer va deixar
Amic Jesús, La veritat és molt maca, empremta i d’això ja fa 175
ajuda’ns a ser valents i i la sinceritat, també. anys. Gràcies per tots els
constants amb els És millor dir la veritat, que dir exalumnes que han passat per
nostres projectes, amb mentides. Fes, Amic Jesús, aquestes aules. Segur que els
els nostres que com Joaquima, no anem valors Vedruna hauran quedat
compromisos. Que pel camí dolent, sinó pel bo, dins del seu cor i que allí on
sapiguem gaudir de la guiats per una brúixola que siguin, els que els envolten ho
satisfacció de l’esforç. sempre assenyali Jesús. notaran.

Dia 26
Avui per la família Vedruna és
Dia 25
un dia gran. Tots celebrem
La millor manera de començar
l’esdeveniment on unes noies
el dia és amb una bona rialla.
amb Joaquima van decidir
Avui a punt d’acabar el mes
d'iniciar un gran compromís
Vedruna ens mereixem tots un .
per ajudar les noies.i la gent
fort aplaudiment.
malalta. Nosaltres som aquí
FEM UN BON I FORT
avui gràcies a la primera
APLAUDIMENT PER
comunitat de germanes.
NOSALTRES I PER TOT EL
Gràcies per Joaquima i
MÓN VEDRUNA.
perquè la seva tasca encara
és viva.