P'IC"'D .lii.T~ l'R Ii 'N~ n.i(;;'S·oI. G" ·1 R'~l( 'RTO ~'I~_Mi, l IILJI: "1".,' ,ULI:::..i; "n ~ ' .. 'Ill ... ~ ~.~ ... ~. ,', ,., ..

N(1n.fOR. ~ '1.4 T.4:H:U .. ' 2008

'1" /N· 'G' -:E-:.L,O····'-L; A:·" A·····N: K':·· ·E::···KA.··:<Y:,·A··A·,_:···N-···' D.:E· ·.-··-·A::'

" • j • 1 .'. • • ,_",,: _ '. ,J.. _~. " ~... ....

TA'I::I'UN' . 'Ii ("G- AR N 2-· 0·' ('·8'

.:~ .. I~,·· A.~:· :'~;J':'J". >A'::~·;': }<,:,

nit rl~

i ~ I .

I '~I ~

I r

D'ESA IOlR1KARTO

K EC A\t~ TAt'.! PA·NG·G."'NC~

K t. 'I)"[~p. '" "11"["':" C' 'f "'-"L·~'G·· K"'Il'D'["L

':"11 Jil' I. t-1;.L' .,'1·' I!.,... • ~ . ~".'~' '.,Ij,l,. '.

P.ERA 'n RAN DiESA

NOMO'R ;: i)4 l"~IIIIN 2·_;

TE. ,A··O

PM'GJE;WII..-AAN 1<1£.).': • .\.1' A,A__N DE-$A, l~A.llnUN· A . ·G-GAR.t\N lj]!Ol DEN:GA· HAII__M_AT T IliA . Y'ANG lfAHA ~A

.KJEr:ALA Dl.'SA GlRlKA RTO

.Mmimlbaii1g :,11_ bmlbw-a pen,seldlp_n ~b~! d~ da.~am mngka Ifl00dukul1;g IXlak5aili~. r,Ii\~Ii2'JfJ"~t'i! pemerlfilia'hi:i.n.I~1:a'~.saMallL d:wtll irJembinMn m.!iI.$}\ar:akJ!!l~ b_oordamrkm 'pem,i:kj"!"rm 'd~w m~t3 per~UI di boom F.::r:aWtlIll]J)l;.sa, G~rilk~jt(i K,";;'CIii_rnal:iiLfl Panggaf.lS, 'K.ah'llIl1»mr:li GlJ.lln!.1lJilgk~1 lV[l.m-!i'itg.:~I1I~lolaa~, 1('r:llka'lfiRmil,

Dt.i;. 'a!im1.!n ,A:ltliooa.mn 2008;~

Jila&illlpt '. 1. UlLdalil! - 'UI~ Nomrnr J2' ai~1m lO0tI'l:eriti!lltg P,emerinlalb Da~falr'

2', Pemnlrail:'lJ ~tTil~ci!lJiliIi'li1 Rtllfl.!l.bli~ hiLdoiiiesia NmnlIkr 12 Ti!l.1rL!lm 2{1!OS !l;CnlatilS Desa';

3_ [!.lemlUfa'l'll ~ KabLlpa!~n, GUi1tl..ln!k~dI)l!1: N.o:rflor l?lahUln 2'(100 'tefitang StlSl,!lnan (h;g,;:mi~ ~tfi Ti!!Ut! 'Kwj;tl! P"emerij1'!~h 1Jie~~

,4. 'Pereluli".:!!1ili Dae~hi Ka~t!.p;l!teD GlJ'rmm.gk~d'u~. Nomo 'l8, T:-h!.!112'{lOO 'fentans; ~maIl P'embeilltu'!l:a,n Batbn r~mt!\js.yawamta:1:l. Desa;

, .. P{:fiU,tlr:i:ifil Daerah Kahupa~e:n G!a:f:lunP~dll!!l NomoI' 22 Tahul:li ]006 'f.~lll.ng Ke:~Ja[]~!1Ii De.sa;

6_ P'9:arlJr.ln BUpa!i1 KabUpiNri Gunt!!l'I};lEdh.:!~ N(lmfllr Odi "rahl!.liH 2001 wnttm£ P'e~~millfil ~'enyUBu:rnail1l An,~,pilfa;rfl Peii!daptWil d;aii'i Selbl"il. Desa;

1_ fwRt~lfraq B!l!il!out N(Jm~l~ :8, T~hw.iI' 200'1 'f-ef1lt1n,g PeIil~lolm'l)il, ~g,~..JlI! 1J'e.$9~,

- .

8, Pumtlgliafli Desa Girikil.ftiO 061 KPlSlOO' r~h!JIIJ 20011mlanB SUSllcaifa. nrgilnis;a;sl Desi, 'TaJ~ :Ii(erja ~rm1:ri.lltah t.),e.s.a~

BAJ)\A~ fEB_!_q 'SYA:WA~ATAN '9~SA 'GfJ;llKARlG Dan

UP~L!\, iDiESA Um1KA'ItTO

Meae1aplum ; f~IURJ\N D!;SA 1'ENTANG PENG.ELOLAAN KRKAY AAN DESt\.

TAlH.U'N ANGG,AiIL\N ,2.008.

" :ren,gelArlaaan ~eka~[JJ ~ TrulmllJ An:I,gWl~.IlJ 2000, ~erdurl ~ri : :.1. Tanah Kas Desa

b. Eht~~el

c. rJrn,vemms Ifliiffin,g d P:aswli' lKi~; ~

'~Ilt 'R.i~ia:~ IdJuh :rmj Wit nilM~mi ke~ayaan &.sa ]ef!d~. '~ilWlih kas d~, ,s,eba,~imilfiil, lamp~~ffii :~), :!). R:und3r! ~~bi'h, 1!UiI~~t mt;nge:EI.ai k:ekayaaml desa j\;:i1itS ban,~n~fi c5eb~ga!nw!W! '~!;impi~ 2)

3,)~ :Rj!l'i~ja~ i~~jl1L la.i1jY~, :rn'U~~ i!l'l,*ntaris b::U':in,g oolim,~;l~II;IlI.81rL6 l~r:n:I!lLrnn ,~)

l.iD:ial!i - rn1l11c~m ~,~imi;mil dilMilkk8m' ,~, :2 :!l~~, (I' (2:) (;l) ~~~ ~h~ Lk~!wl11J r~g y,i~k ... dip[~takan doo ~m~ul1llrJJ ~

_ -' ! " d~kij:muc]i~iJj! ~ari 'i~patl k~[lBaiban da]::tm m..:ne.m,kail1l, r~:tJlim:m Desa in,i, iliian Id~OOt!ll'llkailii . ~ _- - - - f":::_-_~ m.ecstin-~,ra,

D,i\I:.:o\, TANAEI KA.lS, ,PES~", GmlK.i\KE'CA~tA TAN ,P:ANGGi\N(; KAB1!TPA~IIE:N C:UNUNG,KllEUiL T AlUJN :2iOOfI

'OA]' A B - 'cll~U~AN ,MD..llK DESA

D,ESA 'GBUlKAR'fO ,[(ECAMATAN "ANGGANG kABurAl'E!N cu - UNGK1DI!IL T.ABUN loot'

~$AL BAllA ,G

'J(F:ADM DADA'" NIILAI

N' 'BiUK N iRVSA'K, DAUlPtJ

ltUPIA)}!]

,INV,EIARJkS .B.tlRANG

DES}.\ GIIUKAlRTO K:ECKM_A TD1 "ANCGANG KABiI!ilPAY"EN 'GI;JNUNGKIlDIl,J I!... l' AIHi . ,20008

NA'M)A: '[liN !tSA1L JUMUU 'KIlA,DAAN'

BAlRA:."«i : PEiN'bAUAAJ~ "ARA~~'G B~l\n~:

,g

IfAR:_GA I:RPll

~m'efiC1ta'h Kalbll~en

2:1. Baik.'

Baik

I ] .000.000,=

-400.000

so,ooo

Uld)OO

BEB1TA. A'CARA

KA'At BERSA.:I\'!:"\, L-1DA "ER.'t\ft[SYAWARATAN' DESA I)'AN p,EMERINT.\11 DESA GJRIKAa:ro if( CAM~'A., PA:N'GG',,\,' G

L

~ bari irni RaiblJJ ltiIn,~aJ, ]4, M~i 2'008 ~mpat (:tl ~Dlor Htlhd :I!ks.;;t G~IiiJkIDn;o, Ke-carnat~ ~gga.{1!:i. j(81J:1.lp3l~n Glijj,'U(IIIl~Il~ lerah d 'addaJfil mpatfsidmg Bt1da~ :p.~,rmtJ~yawluatafi D~!Sil dhL3'1ff!! mililmWilSi te!il.~ng [J;emnuf.Q1l De~ lenlMe '.en,p:~olatm Ke~ Desa, (i;inbr1O 1ahl;!llt 2.00.3. ,lbpar~da'lil~ Badan ~mIIl\m~w:aa;aAa;rn, ~ dibRdi'-ri, {I e'hl _ ehf3. Skreltari'!i, i31.FtD &1'lI a!lfigg(l~~ serta ~.ml'lgb1 De~ $¢oogm,m>Btlilll dalara dafm.r lll:adl'lf terJa'Iitl'pllr_

Dala.m rapan b:;1'$.il1i'ttill ttrsebun telal1 ~ if~IfC1Jeb, kQlP., ~.t mf:I~~:iii ptii~_;(fk..iK1k'l}.k, hasil '~llilbJC!!Ii~f'l1 p3trn per.sen~, mba~ b;;,ri~~JJt :

IIIIk'M!',:aJ hraflllr,~_i'Ill)e;s-a l"ent~Il(l: ~g,R:eli3'llaH, 'Lka'),lIIan ILJaa Gi,f:ikait1o T JbuD AI'I~a[i'aliiJ 2001 "iii $(!S'!.\Iij dlengiliD kijnd,~~ mH,y, r:r2!ikai~:.Des· GiribtrfilJ.,

, Oi:Og;lifll ~estimplila'~ ~00gai. bed_tum ;

- '

Meg;Je;lltlj'lIli lPilm~U"n Desa, Gi r"lkarto 1,en,i.d!JlIg, Pi(!D~fuI8.il.'l'1l ,KcQ1lU11l lJ.\es1l, TallltH'1 Angpif.ii!'li 10)8. U:DtUIt d~tcl'Ul1d~aD. me:nj;illd'i hr,iJ1jl:llf;JIIO iD-nttJ Gi l',illi:!llnD..

~:i:kn!itl]. ,Bmm Ac;a:~ Rapal Biloor IF\;ImjL!IS~-'iIrntiuli ~~ '~ni PliIllbWl i)iIUUj~" dipef!1lilfiill(;alll ~~ima~, 'me5t~I11f.a dan a.~iJrih" dukemudtl'i!f'i! han t~rdap3,t k~blim~m a,li,:'aln, diAd!i!'~~ pilmb8ha~ .{!.IIiILma.M mt;Siu'Jilya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful