ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

FACULTATEA: ECONOMIA AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI

TEZĂ DE DOCTORAT

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. LETIŢIA ZAHIU Autor: COSMA SORINEL

- Bucureşti 2005 -

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

MANIFESTĂRI ALE RENTEI FUNCIARE ÎN AGRICULTURĂ

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. LETIŢIA ZAHIU Drd.COSMA SORINEL

- Bucureşti 2005 -

CUPRINS

Introducere ………………………………………………………………………………….. Cap.I. NOŢIUNEA DE RENTĂ FUNCIARĂ – DELIMITĂRI CONCEPTUALE ……………………………………………………………………. 1.1. Pământul – cea mai importantă resursă fizică din agricultură ............................ 1.2. Renta funciară şi proprietatea asupra pământului. Caracterul general al rentei funciare …………………………………………….. 1.3. Originile rentei funciare …………………………………………………………. 1.4. Tipologia şi condiţiile formării rentei funciare ………………………………….. 1.4.1. Definirea conceptului de rentă funciară …………………………..…… 1.4.2. Renta intensivă şi renta extensivă ........................................................... 1.4.3. Renta funciară – expresie a rarităţii …………................................. 1.5. Evoluţii privind teoria rentei funciare de la fiziocraţi până în epoca modernă . . . 1.5.1. Originea teoriei rentei: mercantilismul şi fiziocraţia . . . . . . . . . . . . . . 1.5.2. Contribuţia lui Adam Smith la teoria rentei funciare . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.3. Doctrina ricardiană a rentei funciare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.4. Critica marxistă a teoriei rentei funciare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.5. Modificarea doctrinei ricardiene a rentei funciare . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.6. Henry George şi teoria rentei funciare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.7. Teoria rentei funciare în perioada neoclasică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Conceptul de rentă în epoca modernă .................................................................... 1.6.1. Grupurile de interes special şi conceptul modern de rentă . . . . . . . . . . . 1.6.2. Fenomenul de rent-seeking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Cap.II. RENTA FUNCIARĂ ŞI UTILIZAREA TERENULUI AGRICOL ……………. 2.1. Teoria structurii spaţiale a producţiei agricole ........................... ……………… 2.2. Echilibrul exploataţiei agricole – un model optim de utilizare a pământului bazat pe determinarea mărimii rentei funciare ……………………. 2.3. Renta bazată pe capitalul funciar ………………………………………………... 2.4. Renta bazată pe capitalul de exploatare a terenului agricol ……………………... 2.5. Metodologii de calcul al rentei funciare – evaluări cantitative …………………. 2.6. Preţul pământului ………………………………………………………………... Cap.III. RESURSELE NATURALE ŞI CONDIŢIILE CLIMATICE ALE JUDEŢULUI CONSTANŢA - IMPORTANŢA LOR ÎN FUNDAMENTAREA RENTEI FUNCIARE …................................................... 3.1. Aşezarea şi cadrul natural ………………………………………………………. 3.1.1. Geomorfologia ………………………………………………………… 3.1.2. Caracterizarea generală a judeţului Constanţa ………………………..

4

8 8 17 22 26 26 35 41 44 44 47 49 55 58 64 69 79 79 82 90 90 95 102 105 109 121

128 128 128 130

1

3.2. Fondul funciar al judeţului Constanţa ………………………………………….. 3.2.1. Suprafaţă şi structură ………………………………………………….. 3.2.2. Principalele tipuri de sol ………………………………………………. 3.3. Clima judeţului Constanţa ……………………………………………………… 3.3.1. Regimul termic ....................................................................................... 3.3.2. Regimul precipitaţiilor, umezeala aerului şi alte resurse de apă …………………………………………………………. 3.4. Îmbunătăţirile funciare în Dobrogea …………………………………………….. 3.4.1. Amenajările hidroameliorative în Dobrogea ………………………….. 3.4.2. Lucrările de desecare-drenaj şi de combaterea eroziunii solului ……………………………………………………….. 3.5. Aprecierea favorabilităţii naturale şi economice a solurilor ……………………. 3.5.1. Aprecierea favorabilităţii naturale ......................................................... 3.5.2. Aprecierea favorabilităţii potenţate din jud.Constanţa ………………… 3.6. Favorabilitatea naturală a solurilor judeţului Constanţa, comparativ ansamblul ţării şi cu ţările Uniunii Europene ……………………… 3.6.1. Favorabilitatea naturală a solurilor judeţului Constanţa, comparativ cu ansamblul ţării …………………………………………. 3.6.2. Favorabilitatea naturală a solurilor comparativ cu zona Uniunii Europene ……………………………………………. 3.6.3. Potenţarea favorabilităţii naturale a solurilor din România în raport cu ţările Uniunii Europene ………………………. Cap.IV. ZONALITATEA PRODUCŢIEI VEGETALE ŞI GRADUL DE VALORIFICARE A FERTILITĂŢII NATURALE ŞI POTENŢATE A SOLURILOR DIN JUDEŢUL CONSTANŢA ………………………………………………….. 4.1. Zonalitatea condiţiilor ecologice pe teritoriul jud.Constanţa ……………………. 4.1.1. Clima …………………………………………………………………... 4.1.2. Solurile ………………………………………………………………… 4.2. Lucrări de zonare a producţiei agricole în jud.Constanţa ……………………….. 4.2.1. Zonarea ecologică a plantelor agricole în RPR 1960 ………………….. 4.2.2. Zonarea producţiei agricole în Dobrogea, nivel 1970-1972 ………….. 4.2.3. Zonarea producţiei agricole, orizont 1980-1985-1990 ………………… 4.3. Bonitarea condiţiilor naturale şi potenţate a terenurilor agricole din judeţul Constanţa …………………………………………………… 4.3.1. Bonitarea condiţiilor naturale …………………………………………. 4.3.2. Bonitarea condiţiilor potenţate a terenurilor agricole din judeţul Constanţa ………………………………………… 4.4. Valorificarea fertilităţii naturale şi potenţate a terenurilor arabile din judeţul Constanţa …………………………………………………… 4.4.1. Valorificarea fertilităţii naturale a terenurilor arabile din judeţul Constanţa …………………………………………..……… 4.4.2. Valorificarea fertilităţii potenţate a terenurilor arabile din judeţul Constanţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... 4.5. Interpretarea şi valorificarea economică a bonitării terenurilor agricole ................................................................................................ 4.5.1. Câteva aspecte istorice .......................................................................... 4.5.2. Valorificarea economică şi ecologică a bonitării terenurilor agricole în România ............................................................. 2

133 133 134 139 143 146 149 149 152 153 153 156 159 159 160 165

167 167 167 169 170 170 172 175 178 178 189 191 191 194 195 195 200

Cap.V. RENTA FUNCIARĂ ÎN AGRICULTURA CONTEMPORANĂ ......................... 5.1. De la teorie la practică în abordarea problemei rentei funciare …………………. 5.2. Renta funciară şi fertilitatea terenurilor agricole ……………………………….. 5.3. Potenţarea fertilităţii naturale a solurilor prin progres tehnic şi tehnologic …….. 5.4. Renta funciară şi progresul tehnologic ………………………………………….. 5.4.1. Material biologic ………………………………………………………. 5.4.2. Îngrăşăminte …………………………………………………………… 5.4.3. Irigaţiile ………………………………………………………………... 5.5. Renta funciară în judeţul Constanţa ...................………………………………… 5.5.1. Renta diferenţială ricardiană …………………………………………... 5.5.2. Renta diferenţială de poziţie …………………………………………... 5.5.3. Renta de monopol ……………………………………………………... 5.5.4. Renta absolută …………………………………………………………. 5.6. Repartiţia rentei funciare ………………………………………………………… 5.7. Renta diferenţială, arenda şi piaţa funciară ……………………………………… 5.7.1. Evoluţii pe termen lung ………………………………………………... 5.7.2. Metode şi tehnici de evaluare a preţului pământului ………………….. 5.7.3. Preţul de piaţă al terenurilor agricole ………………………………….. Concluzii ………………………………………………………………………................... Bibliografie ………………………………………………………………………………...

202 202 204 207 215 219 220 221 222 222 228 230 230 231 232 232 233 236 239 252

3

Paris. agricultura este considerata mai mult decât un sector strategic al economiei. agricultura a fost si ramâne o ramura fundamentala a majoritatii economiilor nationale. indiferent de gradul de dezvolta re a acestora. Physiocratie. Considerata de fiziocrati ca activitate productiva prin excelenta. Ea are menirea esentiala de a mentine echilibrul ecologic. Ea consta în utilizarea prin munca a fortelor fizice ale naturii. fiind în acelasi timp un factor important al stabilitatii sociale. Datorita functiei alimentare pe care o are. o veritabila “coloana vertebrala a spatiului rural“.1. Pamântul – cea mai importanta resursa fizica din agricultura “Suveranul si natiunea nu trebuie sa piarda niciodata din vedere ca pamântul este unica sursa a avutiei si ca agricultura este cea care multiplica aceasta avutie”1 Agricultura a fost una din primele ocupatii ale omului. I.. Totusi. NOTIUNEA DE RENTA FUNCIARA – DELIMITARI CONCEPTUALE 1. chiar daca agricultura cade pe planul al doilea ca aport 1 Quesnay. se poate constata ca agricultura îsi pierde din importanta în sensul ca este mai avantajoasa specializarea în productia industriala. agricultura este expresia colaborarii omului cu natura în activitatea de productie. În tarile avansate din punct de vedere economic. pag. Flammarion. 8 . F. 238. 1991.Cap. Între activitatile economice.

. precum si a pamântului în scopul obtinerii produselor vegetale si animale necesare traiului. Pildele “agricole” abunda în Biblie. Chiar si marinarul si aeronautul au nevoie de un loc de pornire si de unul de coborâre”. un mijloc de producere cu totul particular. marimii si dinamicii populatiei. format din sol. Cercul de Editura Socialista. caldura. pamântul a avut o puternica încarcatura simbolica. fie proprietarul cedeaza dreptul de exploatare unui tert( fermier. situatie în care capitalul funciar si capitalul de exploatare. De aceea. sintagma “agenti naturali” –Natura însasi . nici o activitate omeneasca nu-i cu putinta. K. fauna. Un alt element esential îl reprezinta modalitatea de exploatare a terenului: fie direct de catre proprietar. Notiunea de “pamânt” ca factor de productie a fost folosita de primii economisti si are neajunsul de a avea un înteles prea restrâns. 64. însemnatatea ei se mentine însa pentru echilibrul social si economic. În al doilea rând. Barometrul agricol este influentat în primul rând de un ansamblu de conditii naturale. servesc unui scop comun. marea proprietate). denumit si fond funciar.Kautsky: “Pamântul este. departe de a se afla în opozitie. pag. 9 . Proprietatea asupra pamântului a suscitat si înca su scita discutii si controverse (mica proprietate vs. pentru asigurarea securitatii alimentare a populatiei. aer. apa.este mai potrivita pentru a desemna ansamblul elementelor apartinând mediului natural pe care omul le întrebuinteaza pentru a produce. într-adevar. Cu mult înainte de a dobândi o semnificatie economico-sociala. Creatorul 2 Kautsky. flora etc. subsol. precum si a sistemului proprietatii. umiditate –. agricultura este sub influenta marimii si directiei fluxurilor de capital. doar ca sol. iar procesul de productie consta în întrebuintarea factorilor naturali neinfluentabili de catre om – lumina. Bucuresti. iar în sens restrâns. teoria economica defineste conceptul de pamânt ca un ansamblu de conditii naturale. În tarile dezvoltate predomina fermajul – închirierea unei ferme – în raport cu metaiajul-arenda în parte .la crearea avutiei nationale. 1911. Fara dânsul. Starea agriculturii unei tari este cel mai bun indicator al bogatiei acesteia. întreprinzator agricol sau arendas). 2 În sens generic. Însemnatatea pamântului ca factor de productie este surprinsa deosebit de sugestiv de K.. Bazele social-democratiei.

Totusi. respectiv de modalitatea prin care este exploatat. agricultura este “doica tuturor meseriilor”. productia agricola depinde în primul rând de însusirile pamântului. Din perspectiva juridica. locul pe care se afla si se desfasoara acest proces. îngrasamintelor). bazata pe raportul cerere-oferta. În timp ce în industrie si în celelalte ramuri neagricole. legatura dintre om si pamânt se realizeaza prin intermediul proprietatii. Pilda smochinului sterp [Luca 13:6-9] ilustreaza simultan doua idei. respectiv de numarul de oameni a caror hrana poate fi asigurata de pe terenul respectiv. în agricultura pamântul se transforma într-un factor activ si determinant al productiei. asa cum am observat înca din motto-ul accestui capitol.aparând ca un fel de agricultor-sef care îndruma muncile ucenicilor pamânteni. avutia sociala depinzând în întregime de fertilitatea solului. Interactiunea om-natura poate fi abordata atât dintr-o perspectiva juridica. La rândul sau. Totodata. La rândul sau. chiar si atunci când utilizatorul terenului îsi exercita drepturile prin intermediul unui contract de arenda. prin sapare si a solului. Dezvoltarea activitatii economice se afla în strânsa legatura cu forta productiva a solului. Francois Quesnay. Mentorul fiziocratiei. proprietatea. anume aceea de a asigura încoltirea “semintei”(cuvântul). aparte. în loc sa consfinteasca uniunea sacra dintre om si 10 prin folosirea . cât si dintr-una economica. pamântul constituie doar o conditie a realizarii procesului de productie. una de natura spirituala (rabdarea ca virtute a omului-agricultor) si cealalta de natura practica (necesitatea îngrijirii plantelor. Pamântul poate avea rand amente mai mult sau mai putin ridicate în functie de grija care i se acorda. de multe ori. Cantitativ si calitativ. Petty considera pamântul “mama bogatiei”. aratând în acelasi timp ca valoarea unei suprafete de teren este data de capacitatea sa productiva. considera agricultura singura activitate creatoare de “produs net”. Tatal ceresc este prezentat drept stapânul unui “câmp”(lumea) cu o însusire unica. Pentru Xenofon. Reflectiile economice ale gânditorilor din Grecia antica recunosc importanta pamântului în cadrul vietii economico-sociale. asa cum observa Proudhon. omul influenteaza mediul natural.

renta funciara.. La finantarea serviciilor politienesti de paza si ordine contribuie atât 3 Bastiat F. Armonies economiques. În mod evident si normal. pag. Spre exemplu. nici proprietatea asupra pamântului nu trebuie sa apartina în exclusivitate unei categorii sociale. aceasta tendinta de crestere a pretului pamântului determina în acelati timp si o reducere a pretului produselor care se cultiva pe acest pamânt. 267 . Proprietarul va dispune de mijloace banesti suplimentare (încasari sporite) si va face investitii care la rândul lor vor spori si mai mult valoarea pamântului. 11 . Si Bastiat nu se opreste cu analiza aici. daca în apropirea unei ferme se construieste un drum. Bastiat arata ca. devine sursa ideala de venit a comunitatii: taxele pentru utilizarea atmosferei. Din punct de vedere economic. Dupa ce drumul a fost construit.natura. într-o tara precum România. În pofida caracterului ei actual. Restul sporului poate fi considerat ca un dividend. Departe de a fi o expresie a armoniei universale. o buna parte din sporul total de valoare se datoreaza unei investitii de capital. este ca si cum ar fi cumparat actiuni la o întreprindere publica. si ca urmare salariile sunt mici comparativ cu pre tul cumpararii sau închirierii pamântului. ca venit al pamântului. în sensul ca atât timp cât drumul ne exista. El observa ca siguranta si protectia oferita de politie confera valoare suplimentara unui teren într-un mod similar muncii si capitalului. asa cum nu trebuie sa existe stapâni si sclavi. ajunge sa transforme aceasta legatura într-una la fel de degradanta ca si prostitutia. Bastiat în ale sale “Armonii economice”3. situatia muncitorului se înrautateste în raport cu cea a pro prietarului funciar. 1864. Astfel. a apei si a pamântului pot fi considerate ca taxe pe renta obtinuta de respectivii utilizatori. platind taxe. forta de munca este relativ abundenta în comparatie cu oferta de pamânt. valoarea proprietatii sale a crescut ca rezultat al unei “investitii” initiale. Din perspectiva morala. ideea nu este noua. constata ca pe masura ce civilizatia avanseaza. producatorul agricol român va prefera o combinatie de factori de productie intensiva în munca. În consecinta. proprietarul fermei a platit taxe si impozite fara a beneficia de o cheltuiala publica finantata cu ajutorul acestor taxe. se deschide o noua piata de desfacere si ferma va valora mai mult.

4 Responsabilitatea unei bune guvernari. este un factor de productie a carui 4 Conceptia filozofico-economica potrivit careia renta trebuie utilizata pentru finantarea serviciilor publice si astfel sa fie împartita în mod egal între toti cetatenii unei comunitati a fost consacrata ca atare prin scrierile lui H. mai recent. cât si fermierul-capitalist si lucratorii. Activitatea economica este motivata de profit. a dobânzii si a banilor. fiind cunoscuta sub numele de “georgism” si. pag.. Ed. datorita capitalizarii rentei care nu s-a transformat în venit la bugetul statului . J. Renta economica reprezinta unica forma de venit care poate fi utilizata în scopuri publice fa ra a avea un impact negativ asupra potentialului productiv national. întrucât politica statului vizeaza o “confiscare” a rentei funciare. în vederea cheltuirii lor la o data ulterioara. sau. axata pe ideea de justitie sociala. în sensul utilizarii acesteia în folosul comunitatii. importanta rentei funciare ca venit s-a diminuat. la cei care platesc aceste impozite si taxe. O asemenea situatie nu putea scapa spiritului critic al lui Marx.sa pemita ca o parte din el sa fie utilizata în scopuri publice. 12 . Pretul de piata al terenului este adesea foarte ridicat. 236. având adesea ca efect pozitiv reducera pretului pamântului.” 5 Pamântul poate fi privit atât ca bun economic. J. Daca câstigul unui proprietar funciar îl stimuleaza sa nu se implice în activitatea economica si doar sa-si încaseze renta.Keynes observa si el “ce prefaceri uriase ar rezulta din disparitia treptata a unei anumite rate de venit de pe urma avutiei acumulate. în termeni de specialitate moderni. În contextul “Statului bunastarii”. Daca statul cheltuieste în mod întelept veniturile provenite din impozite si taxe se vor întoarce. Fiecare ar fi liber în continuare sa acumuleze veniturile sale dobândite prin munca. sub forma unui echivalent valoric. de “geoism”.George. Spre deosebire de taxele pe venit sau pe consumul anumitor bunuri. Capitalizarea rentei funciare genereaza disparitati sociale între proprietarii funciari si cei care nu detin terenuri agricole. precum si ca factor de productie care prezinta trei caracteristici esentiale: este disponibil într-o cantitate limitata. taxele pe renta nu reduc cererea si oferta de pamânt. Bucuresti. atunci când blameaza personajul care întruchipeaza raul dintr-o economie: “capitalistul pasiv” sau rentierul în acceptiunea moderna a termenului. atunci el va opta pentru acel dolce farniente atât de daunator progresului economic.M. presupune ca pretul pamântului – “creat” de Natura si Societate .proprietarul terenului. 5 Keynes.Stiintifica. Teoria generala a folosirii mâinii de lucru.M.

în sensul ca este un factor de productie care nu poate fi întrebuintat decât acolo unde este situat. la nivel mondial. suprafata agricola de la marginea marilor aglomerari urbane devine suprafata construibila pentru un supermarket sau pentru un parc de distractii.Tehnica.Insuficienta terenului agricol a determinat o tara precum Vietnamul sa interzica prin lege construirea de noi terenuri de golf. fie erau acoperite de paduri sau mlastini. fie pur si simplu erau situate la distante mult prea mari pentru ca exploatarea lor sa fie rentabila. pag. Bucuresti. Din punct de vedere al întinderii fizice. Starea lumii. una din activitatile recreationale intensive în ceea ce priveste utilizarea pamântului. cu atât mai mult cu cât câstigurile agricultorilor se diminueaza datorita introducerii impozitelor si datorita politicii de preturi practicate de stat. La fel cum un imobil de locuit situat într-o zona centrala devine sediu de firma. Ed.. sau de prac ticile de îndiguire din agricultura olandeza ). el se întrebuinteaza. În prezent. constatam aparitia unui curent de opinie care neaga ideea unei oferte fixe de “utilitati naturale”. Terenurile agricole extravilane devin intravilane. oferta si cererea nu se pot compensa la fel ca în cazul altor valori care pot fi trasportate oriunde este nevoie de ele . 167 . geografice. adesea sub costul de oportunitate. 1999. pamântul nu poate fi sporit (chiar si corectitudinea acestei asertiuni “clasice” poate fi totusi infirmata de formarea unei delte sau de aparitia unei insule.oferta este aproape rigida la evolutia pretului de piata. Aceste caracteristici nu trebuie însa întelese sticto sensu. nu mai poate împiedica “migrarea” pamântului spre utilizarile alternative mai profitabile din punct de vedere economic. L. însusi Ricardo scriind despre “fortele originare si indestructibile ale solului”. statisticile demonstreaza o accentuata tendinta de reconversie a pamântului spre activitati neagricole: câstigul agricol din ce în ce mai redus. De-a lungul timpului s-a manifestat mai întâi o extindere a terenului agricol deoarece evolutia stiintei si tehnicii a permis luarea în cultura a unor suprafete care în trecut erau ca si inexistente din punct de vedere agricol: fie erau prea sarace în elemente nutritive. 13 . nu se consuma. este imobil. 6 Brown. 6 Din punct de vedere economic însa. este indestructibil.

pozitia sa se poate schimba în termeni relativi: la diferite momente ale istoriei si la un anumit nivel al stiintei si tehnicii. si. el este caracterizat printr-o multitudine de grade de fertilitate. în trecut grânar al Romei. Exista chiar teorii care explica decadenta vechilor civilizatii (asirocaldeeana.. Toate acestea sunt rezultatul unei încrederi de nestramutat în “fortele originare si indestructibile ale solului”. Palestina unde. s-au transformat dupa ani si ani în terenuri sterpe si slab populate.. Desi propriu-zis pamântul nu poate fi mutat.În ceea ce priveste caracterul imobil al pamântului. Istoria ofera nenumarate exemple deosebit de graitoare în acest sens. cauzata la rândul ei de exploatarea rapace. greaca. în consecinta. Sicilia. unul si acelasi teren se poate “transla” dinspre centru spre periferie sau invers. Aridizarea si desertificarea sunt realitati ale lumii contemporane. romana etc) prin decadenta agriculturii. Karl Marx distingea o fertilitate naturala sau potentiala a pamântului si o fertilitate economica sau efectiva a acestuia. pe vremuri la fel de roditoare precum cele ale Tamisei. Cu exceptia agriculturii rudimentare. Datorita compozitiei sale chimice si datorita conditiilor climatice. acesta poate fi considerat aparent. Legea care guverneaza distributia resurselor naturale este inegalitatea. se modifica odata cu aceasta 14 . asa cum spuneau profetii. prin raportare la locatia utilizatorilor. aceasta activitate nu poate exista fara o reînnoire atenta a proprietatilor solului. Pamântul nu este uniform din punct de vedere calitativ. nestiintifica a terenului de cultura. desi este o proprietate obiectiva a solului. Hartile pedologice lasa impresia unui mozaic care reflecta capriciile naturii. Înteles ca si capacitate de productie pe unitatea de suprafata. relatia fata de starea de dezvoltare a chimiei agricole si a mecanizarii agriculturii. care se deterioreaza în urma cultivarii repetate. malurile Eufratului. “curgeau râuri de lapte si miere”. include întotdeauna din punct de vedere economic o anumita relatie. conceptul de fertilitate a solului este abordat din unghiuri diferite. “Fertilitatea.

Ed. fizice. “Toate aceste influente aupra fertilitatii diferentiate a diferitelor terenuri se reduc la aceea ca pentru fertilitatea economica starea în care se afla forta productiva a muncii. completeaza Marx. Dupa epuizarea potentialului oferit de aceasa fertilitate. în conditiile raritatii terenului agricol. întrucât costul s poririi pe cale artificiala a fertlitatii depaseste beneficiile viitoare. pag. 8 fertilitate naturala + fertilitate artificiala = fertilitate economica Însusirile naturale ale solului. Op.dezvoltare”. de continutul diferit în materii nutritive pentru plante. derivate din compozitia chimica a acestuia. care exprima însusirile biologice. la care se adauga si monopolul natural asupra anumitor parcele aflate în posesia unor persoane distincte..este un moment al asazisei fertilitati naturale a solului. 1955. a îngrasamintelor. de stat pentru literatura politica. omul actioneaza asupra pamântului. exploatarea permenenta ar putea deveni nerentabila. Diferentele în ceeea ce priveste fertilitatea multitudinii de p arcele de teren constituie baza obiectiva a constituirii relatiilor de renta. Prin utilizarea mijloacelor tehnice. la baza fertilitatii economice sta fertilitatea naturala... la fel ca si compozitia lui chimica si celelalte proprietati naturale”. Fertilitatea naturala rezulta din depuneri acumulate de substante organice. din continutul de substante nutritive necesare pentru plante constituie fertilitatea naturala a solului. K. Capitalul. precum si conditiile climatice care determina potentialul pamântului de a produce produse agricole.. III. K. 621 . 620 .cit. Altfel spus. a lucrarilor hidroameliorative si de îmbunatatiri funciare. Marx. abandonarea unor portiuni ale acestuia apare ca rationala si necesara. 7 8 Marx. 15 . tansformând fertilitatea naturala în fertilitate economica. chimice. pag. Partea a II-a. vol. a priceperii si experientei sale. în cazul de fata capacitatea agriculturii de a face ca fertilitatea naturala a solului sa poata fi imediat exploatata – capacitate care este diferita pe diferite trepte de dezvoltare . Paradoxal.7 Diferitele grade de fertilitate naturala ale terenurilor depind de compozitia chimica a stratului superior al solului.

16 . Ed. de exemplu). ci exact invers: valoarea unui teren nu este constanta în timp.. Bucuresti. În concluzie. nu are valoare decât atunci când intervine factorul activ. ci depinde de activitatea omului. omul: “Pe de alta parte. K. Afirmatia potrivit careia fertilitatea naturala este o sursa a rentei funciare reprezinta un adevar axiomatic. Fertilitatea artificiala este rezultatul îmbunatatirilor aduse terenului. Ele pot fi potentate prin adoptarea unor masuri de exploatare intensiva a terenului agricol. În lumina acesteia. se transforma într-un pamânt bun imediat ce sunt descoperite mijloacele de înlaturare a acestor greutati”.206. Op. În cadrul oricarei analize comparative. Pamântul. Economica.Fertilitatea nu este un atribut exclusiv al terenului agricol. produce si altceva decât hrana (minele. adica o caracteristica intrinseca variabila. aplicându-i-se o anumita cantitate de munca. Daca consideram pamântul si omul ca factori de productie primordiali. Management agricol. Solul fertil dintr-o zona îndepartata poate avea o valoare mai mica decât unul mai putin fertil situat la îndemâna utilizatorului efectiv sau potential. un pamânt care trecea drept prost nu din pricina compozitiei lui chimice. ca factor de productie eminamente pasiv.. 9 Fertilitatea naturala si fertilitatea artificiala (dobândita prin investitii) sunt diferite în timp si spatiu. Letitia. nu fertilitatea potenteaza valoarea. pag. supus însa în prezent unei noi analize. Fertilitatea economica caracterizeaza în egala masura oricare alt teren care. Pamântul poate fi utilizat extensiv sau intensiv.cit. Zahiu. 1955. 9 10 10 Marx. doar situarea (locatia) pune în valoare fertilitatea. putem spune ca fertilitatea reprezinta pentru pamânt ceea ce inteligenta este pentru om. în care predomina cerealele este diferita de situatia în care investitiile de capital /hectar sunt reduse. stabilindu-le valoarea. 726 . pag. fertilitatea naturala este privita drept un factor constant. ci numai din pricina greutatilor mecanice si fizice pe care opunea cultivarii lui. în timp ce fertilitatea naturala este data de pozitionarea terenului în teritoriu. Utilizarea extensiva a terenului nu echivaleaza cu practicarea unei agriculturi extensive: o situatie în care exista o structura extensiva a culturilor. în timp ce situarea – distanta fata de piata – consituie factorul care “face diferenta” între doua terenuri.

întrucât optiunea lor ideologica aparea cu precadere în legatura cu profitul si cu însisirea acestuia de catre clasa capitalistilor în detrimentul clasei muncitorilor. un caracter preponderent obiectiv: dificultatile exstente legate de durata dobândirii unor cunostinte practice sau stiintifice se situeaza mult peste medie.1. În ceea ce priveste renta funciara si proprietatea privata asupra pamântului. Economistii ortodocsi au dat dovada de obiectivitate în analiza rentei funciare. Renta generata de dreptul de autor are implicatii economice. intra în joc interesele mai multor subclase care îsi împart în mod 17 . Astfel. are pe termen scurt. generalizarea conceptului de renta ridica o serie deprobleme . Analogiile existente între rigiditatea ofertei de pamânt si cea a ofertei de capital sunt totusi relative. Astfel. cei mai multi dintre acesti economisti sustin teoria potrivit careia profitul este un rezultat exclusiv al capacitatii de organizare a întreprinzatorului. inclusiv de natura ideologica si politica. tipica pentru o anumita organizare sociala si care are într-o masura mai mica sau mai mare un caracter istoric.Mill a numit “necâstigat” sporul de valoare a terenurilor agricole si a celor destinate constructiilor: aceasta se datoreaza exclusiv cresterii numerice si în densitate a populatiei si nu vointei sau stradaniei proprietarului funciar. economistii “ortodocsi” si mai ales cei care au apartinut scolii clasice engleze sau care au fost influentati de aceasta au întreprins o analiza obiectiva si lipsita de prejudecati.S. Caracterul general al rentei funciare Problematica rentei funciare nu poate fi abordata ignorând aspectele juridice legate de regimul proprietatii. cât si de factori legati de proprietatea privata asupra pamântului. cu atât mai valoroasa cu cât problematica rentei funciare este indisolubil legata de cea a profitului. sociale si politice mult mai reduse în raport cu cea obtinuta în baza proprietatii private asupra unui teren. Renta funciara si proprietatea asupra pamântului. J. Oferta de pamânt este limitata atât de factori naturali. Din contra. de pilda. când este vorba de renta. în mod evident deliberat. Astfel. Rigiditatea ofertei de capital personal.2.

În cazul proprietatii private asupra solului.Pareto cu privire la raporturile dintre renta si proprietatea privata asupra pamântului. respectiv efectuarea unor plati catre proprietarul de fapt si de drept. Orice schimb sau orice transfer al dreptului de utilizare implica în mod necesar respectarea dreptului de proprietate. a carei conditie sine qua non o reprezinta limitarea cantitativa si calitativa a bunurilor. din perspectiva economica. Trecerea dreptului de proprietate asupra unui bun de la o persoana la alta (schimb) sau a dreptului de utilizare (arendare. Este cazul lui 18 . limitari în calea obtinerii unor bunuri care. putem distinge în rândul economistilor teoreticieni doua orientari teoretice majore. Într-una dintre lucrarile sale esentiale. Este cazul scolii liberale engleze. închiriere) comporta existenta unei organizari sociale. o mare parte a economistilor sunt de partea industriasilor. Se impun astfel obstacole. Este caracteristica în acest sens pozitia lui V.indirect acest venit. ea sustinând în acelasi timp necesitatea expansiunii industriei nationale engleze pe piata mondiala. sunt cei care considera ca. Firesc. Pareto apara proprietatea privata asupra pamântului. renta este acea suma care trebuie platita proprietarului pamântului pentru a obtine dreptul de utilizare a acestuia. Dar problema este rareori pusa în termeni asa de transanti. În primul rând. atragând atentia cu precadere asupra rapacitatii proprietarilor funciari. atunci nu ar exista renta funciara. În ceea ce priveste relatia dintre proprietate si renta funciara. el considera ca trebuie avut în vedere faptul ca a sustine într-o maniera absoluta utilitatea rentei echivaleaza cu a sustine utilitatea unui impozit platit de restul populatiei proprietarilor funciari. care s-a ridicat împotriva taxelor vamale la importul de cereale. daca toate terenurile ar fi omogene din punctul de vedere al fertilitatii. Argumentul ar putea avea la baza consideratiile despre avantajul politic rezultat pentru o natiune din existenta unei clase puternice de proprietari funciari. ca fenomen care nu este exclusiv de natura economica. Un exemplu îl constituie proprietatea. au o utilitate eminamente subiectiva. în tarile în care industria si capitalul mobiliar sunt dominante. dar este obiectiv atunci când abordeza problematica rentei.

Desi mai mult decât suficiente în raport cu nevoile populatiei. Privita în ansamblul sau. renta funciara reprezinta un tribut care se plateste unei institutii sociale – proprietatea privata asupra terenului -.. Chiar daca pentru posesor utilitatea obiectiva este nula – cazul unui teren sterp. impropriu oricarei altei utilizari economice . Fisher). De fapt. renta funciara remunereaza proprietatea privata asupra pamântului. 19 . În aceste conditii. în plus. punând la baza rentei funciare exclusiv diferentele de fertilitate. sunt cei care considera ca ar exista renta funciara chiar daca toate terenurile ar fi identice ca fertilitate (Ferrara. renta funciara are la baza utilitatea acestui teren pentru utilizatorul potential (utilitatea subiectiva). majoritatea terenurilor erau situate în zone periculoase pentru sanatatea oamenilor).Ricardo care. totusi terenurile pe care securitatea utilizatorilor era garantata erau putin numeroase (erau frecvente incursiunile barbarilor si. crede ca diminuarea acestor diferente de fertilitate duce în timp la scaderea rentei funciare. În forma sa “ relativa” sau diferentiala. cele legate de începuturile societatii omenesti. În forma sa “absoluta”. Ca plata pentru dreptul de a întrebuinta temporar terenul. o parte din produsul net aferent terenurilor sigure si cautate revenea proprietarilor sub forma de renta funciara. ca institutie sociala nascuta dintr-o limitare preponderent cantitativa. renta funciara remunereaza proprietatea privata asupra terenului ca institutie sociala bazata pe o limitare calitativa si de pozitie. pamântul era caracterizat de o raritate relativa. cel care doreste acel teren trebuie sa treaca obstacolul proprietatii si tocmai de aceea este nevoit sa plateasca renta funciara.D. Pareto. chiar si în cele mai vechi timpuri. iar diferitele sale niveluri corespund unor diferente de fertilitate sau de pozitie caracteristice terenurilor care fac obiectul acestei proprietati. Proprietatea asupra pamântului nu este posibila decât atunci când acesta prezinta un grad concret de limitare cantitativa în raport cu marimea populatiei si cu intensitatea nevoilor acesteia. În al doilea rând .

renta are o determinare complexa: „Renta rezulta din confruntarea la piata a cererii si ofertei produselor comercializate si este un venit ce revine unui factor de productie remunerat pe baza productivitatii marginale. Cei care doresc sa -si întrebuinteze munca si capitalul pe terenul altcuiva trebuie sa platesca proprietarului pamântului o suma de bani. natural (fertilitate. respectiv ca plata pentru un obiect al proprietatii cu o calitate superioara. renta si arenda nu sunt identice.1. atunci renta funciara s-ar datora exclusiv diferentelor de pozitie. mai bine sau mai prost pozitionat. ca si renta absoluta..Enciclopedica. Arenda include. Letitia. Privita ca plata pentru întrebuintarea oricarui teren. pozitie). În ceeea ce priveste marimea. pag. care corespunde unui teren superior. vol. Bucuresti. nu este altceva decât o renta funciara maxima. Costul utilizarii factorului pamânt se numeste arenda. aceasta suma de bani apare ca renta diferentiala. dar în esenta sa ea reprezinta un fenomen social. la care se 11 12 Dictionar enciclopedic. o plata în mod evident mai mare în care caracteristicile obiectului proprietatii sunt mai bune. Pe scurt. aceasta suma de bani apare ca renta absoluta. exploatare a unui bun. pe proprietatea privata asupra pamântului. înteleasa ca pret platit în schimbul dreptului de folosinta. si dobânda la capitalul investit de proprietar în amenajari funciare si în constructii conexe. pag. renta diferentiala se datoreaza unor diferente de ordin fizic. Esenta este însa aceeasi: este o plata pentru utilizarea unui bun care constituie obiect al proprietatii private. care corespunde celui mai slab teren. 217 si urm. Aparent.cit.. natura rentei este unica: renta reprezinta o plata pentru întrebuintarea proprietatii. pe lânga chiria propriu-zisa a terenului.11 Pentru fermier. Ed. Renta numita “diferentiala”. Renta diferentiala apare deci ca un caz particular al rentei absolute. Op. 12 Ca forma de venit. Daca toate terenurile ar avea aceleasi proprietati fizico-chimice. 20 . 102. în timp ce pentru proprietarul ternului este o forma de venit(renta funciara). arenda este un element al costului. Zahiu. bazat. Privita ca plata mai mica sau mai mare pentru utilizarea unui teren mai fertil sau mai putin fertil. nu este decât o renta funciara minima.Renta numita “absoluta”.

adauga venitul rezidual temporar rezultat din confruntarea cererii cu oferta la produse la a caror obtinere concura factori de productie cu caracteristici speciale. în timp ce rentele cele mai ridicate se reduc fara însa a se anula vreodata. indiferent de regimul proprietatii. 1999. Renta funciara si dezvoltarea agricola. Modificarea raportului de forte între diferite subclase sociale capitaliste – între fermieri. M. Trebuie evitata confuzia dintre abordarea rentei funciare prin prisma productiei si cea prin prisma repartitiei. renta diferentiala tinde sa absoarba supraprofiturile fermierilor avantajati prin utilizarea unor terenuri mai bune. regimul proprietatii. 13 Dumitru. irigatii) sau al pozitiei (dezvoltarea retelei de transport) poate avea ca efect modificari mai mici ale nivelului diferitelor rente existente la un moment dat. Posesorul unei asemenea forte dispune de posibilitatea de a pretinde pentru sine diferenta dintre supraprofit si profitul normal. care pe baza proprietatilor fizico-chimice diferite determina obtinerea unor productii diferite. Renta ca venit bidimensional poate fi integral sau partial însusita de proprietarul factorului. în sensul ca rentele cele ma i scazute ramân constante. fertilizatori. ASE. Fertilitatea diferita a terenurilor reprezinta un fapt obiectiv.” 13 În mod natural. deosebit de utila este distinctia între supraprofitul datorat folosirii unei forte naturale accesibile tuturor si acela datorat unei forte naturale limitata cantitativ si aflata în proprietatea cuiva. renta funciara se prezinta ca atribut economic al unei forme de proprietate concrete asupra pamântului. Din contra. care depinde al rândul ei de organizarea economico-sociala si de caracteristica esetiala a acesteia.. însusirea acestui plus de productie datorat fertilitatii mai mari constitutie o problema de repartitie. În acest sens. teza de doctorat. în functie de conditiile social-economice de functionare a pietei factorilor si produselor si de structurile de productie. independenta de calitatile acestuia din urma. Considerata ca fenomen care apartine sferei distributiei. întelesi ca proprietari ai capitalului mobiliar sau ca întreprinzatori si proprietarii funciari – duce la o repartitie diferita a rentei funciare. 21 . Nivelarea terenurilor din punct de vedere al calitatii (lucrari de îmbunatatiri funciare.

dar pune în evidenta un concept-cheie: raritatea. Pe masura ce nobilii încep sa-si casatoreasca copiii din interes. Din punct de vedere istoric. pag. Domeniu concedat cu titlu de posesiune nobiliara de catre senior unui vas al în schimbul anumitor servicii (Le Petit Robert. Procesul de constituire a capitalismului are loc pe fondul unei faramitari a domeniilor feudale din regiunile de munte si o regrupare a acestora în regiunile fertile. Originile rentei funciare Dupa o geneza extrem de lunga (1450-1850).14 Initial. Dictionar tematic al Evului Mediu occidental. Raporturile de dominatie permit prelevarea unui tribut (renta) de la producatori. originea averii. Iasi. J. Ed. Forta armata a domeniului seniorial sau a regatului monarhic era baza existentei rentei funciare. 2002.3. În termeni marxisti. renta a existat sub forma corvoadei sau a arendei.. ca totalitate a redeventelor impuse de dominatia seniorilor feudali asupra comun itatii rurale aservite. “pamântul ramâne sursa puterii. Logica dominatiei nu este de natura economica.-C. 594 . Renta feudala reprezenta suma veniturilor unui fief (feuda)15. Schmitt. tendinta naturala a proprietatii funciare fiind aceea de concentrare. domeniul feudal este privit ca proprietate funciara asupra unui teren generator de rente anuale. începe sa se manifeste o contradictie între raporturile de dominare si sistemul de exploatare a solului (între regimul politic si regimul funciar). 1028). renta este consecinta dominatiei razboinicilor asupra producatorilor. J. . Marimea rentei feudale se stabileste prin mecanismul rentei funciare. Tranzitia de la feudalism la capitalism a dus la nasterea unei veritabile “economii de renta feudala”. Mult înainte de explicatiile si analizele lui Ricardo sau Marx. Îndiferent însa de marimea lotului detinut în proprietate. 22 . pag. Dominatia nu era un fenomen de natura 14 15 Le Goff. acceptând în familie burghezi bogati. cadrul vietii”. aparitia rentei funciare este bazata pe raporturi politice de dominatie: forta armata a domeniului feudal sau a regatului monarhic a stat la baza rentei funciare. Polirom.1.George un semn al regresului economico-social. capitalismul devine dominant abia spre sfârsitul secolului al XIX -lea. Parcelarea pamântului este considerata de H.

istoria lotului taranesc a fost aceea a trecerii 16 16 Cf. 357. § loturi de pamânt concedate cu conditia unor prestatii în bani si care se deosebeau de feude prin aceea ca cedentul era nobil. 1993. creste astfel numarul garnizoanelor. Enciclopedica. pe lânga “domeniul de rezerva”. pag. nu personala ca în cazul feudei (plata unui cens. de pe care seniorul culegea nemijlocit toate roadele. ci contra unor obligatii de “a face”. iar cesionarul om de rând. I. era nevoie de razboinici. precum si prin natura reala a raportului cedent-cesionar. De altfel. În caz de tradare. posesorul feudei beneficia de numeroase drepturi seniorilae aferente. Fiecare domeniu feudal era caracterizat de o anumita valoare strategica (relief. Bucuresti. Caracteristicile relatiilor agrare din Europa feudala difereau în functie de modalitatea de exploatare a terenului agricol. în schimbul unei “protectii” oferite de catre senior taranilor.economica. Renta era o redeventa feudala impusa prin forta. Rentele generate de asemenea fiefuri aveau marimi diferite. în plus. Dictionar enciclopedic. se constituie feudele. acesta detinea: § feuda (fieful). Ed. Necesitatea de a plati renta ducea la necesitatea constituirii unui produs net suplimentar care sa permita plata acestei rente. ele începând sa negocize protectia pe care o puteau oferi. În schimb. ca renta anuala în bani – redeventa – platita seniorului feudal de catre posesoru l de pamânt). 23 . trecatori) si de o anumita valoare economica (fertilitatea si varietatea solului). vol. În consecinta. Orice vasal care lua în stapânire o feuda datora fidelitate si cinstire seniorului feudal. cursuri de apa. terenurilor aflte în posesia oamenilor de rând. posesorul feudei beneficia de anumite servicii si corvezi executate pe “rezerva”. dreptul de confiscare legitima). acesta din urma putea confisca fieful. precum si prin accea ca genera numeroase drepturi conexe (dreptul de însusire daca nu existau mostenitori. Astfel. în general. Fieful era în fapt un bun concedat nu în schimbul unor obligatii de “a plati”. ci unul de natura politica: pentru a putea stapâni taranii. “ca si istoria fiefului. care aducea venituri însemnate sub forma taxelor percepute când se schimba posesorul.

seniorii devin proprietari funciari prin desfiintarea domeniilor feudale si disparitia privilegiilor traditionale. Îndatoririle vasalului erau de doua categorii: auxilium si consilium. Papa îi face pe bancherii sai sa plateasca scump monopolul aprovizionarii pietelor industriale din Europa occidentala. Op. Dacia. ca adaptare a dreptului la necesitatile unui grup social. Societatea feudala. Prima includea datoria de a da ajutor militar (punerea la dispozitia seniorului a unui numar determinat de cavaleri). impozitul pe circulatia unor marfuri de larg consum. precum si prin întretinere: seniorul îl înzestra cu gospodarie proprie. vol. pag. geneza si evolutia rentei funciare s-a aflat în strânsa legatura cu conceptul de privilegiu.18 Astfel.. I. în cazul celorlalte loturi detinute accentul relatiilor agrare cadea pe latura economica si nu pe cea politica. Ed. M.17 Spre deosebire de feuda. prelevarea asupra ei – renta funciara – a reprezentat justificarea si ratiunea de a fi a tutelei senioriale în Evul Mediu european. M.cit. asupra vânzarii en gros sau cu amanuntul). iar cel al Angliei liberul acces la lâna insulara. Pentru toate acerste servicii. în timp ce cea de-a doua consta în obligatia de a participa la adunarile convocate de senior si de a împarti dreptatea în numele seniorului. pag. Regele Siciliei vinde monopolul exportului de grâu.. 177 si urm. vasalul era remunerat prin feuda. din care sa-si asigure el însusi întretinerea (“lot-salariu”). un titlu nobiliar era generator de renta. Scoaterea la licitatie a dreptului de a percepe un impozit sau o taxa a fost un alt procedeu adesea utilizat de monarh pentru a crea venituri cu caracter de renta: cel care cumpara un asemenea drept (privilegiu) era obligat sa achite pretul licitatiei sale si încasa în beneficiul sau obiectul contractului (de exemplu. Treptat. Cluj-Napoca. O conjunctura economica favorabila permitea celui care încasa efectiv impozitul sa 17 18 Bloch. 1996. 263. În pofida fluctuatiilor marimii productiei agricole. Întrucât remunereaza riscul mai convenabil decât dobânda.de la o structura sociala bazata pe serviciul personal la un sistem de rente funciare”.. 24 . Cedând dreptul de exploatare a alaunului din Tolfa. Bloch. care includea un lot si casa. privilegiul este generator de renta. În perioada Evului Mediu.

astfel ca putem vorbi de încasarea unei . notarii. 25 . În mediul rural. 294. din diferite motive. În situatia în care. J.19 În genere. cu risc minim. aceste forme de rente private remunereaza plasamente de mica anvergura. dar aceasta optiune este mai mult expresia unei ambitii sociale decât a unui calcul economic. avocatii.. 20 Pe parcursul secolului al XV-lea renta funciara dobândeste o noua importanta.cit.. “rente negative”. în fapt. burghezul (negustorul) tinde sa-si plaseze capitalul în cumpararea de pamânt. Artemis. când anii buni îi compensau pe cei slabi si când arendele aleatorii erau echilibrate printr-o siguranta relativa a câstigurilor încasate din alte afaceri mai constante. pretul sau fiind echivalent cu venitul pe 10 ani. existau în societatea feudala si rente publice. 389. Observam ca. cumparatorul fiind de regula însusi rentierul. plasamentele în rente devin devin o sursa de acumulare esentiala în constituirea unor mari domenii funciare de catre cei care dispuneau de capitaluri si de mijloace de presiune (posesia de titluri de renta): notabilitatile societatii citadine. Aur si mirodenii. În timp.. oamenii de afaceri. dar era mult mai sigura.pastreze pentru sine toata diferenta (renta) dintre ceea ce încasa si ceea ce platise deja pentru contractul sau. pag. scadea si impozitul indirect perceput.. pag. functionarii fiscali. Începând cu secolul al XIII-lea. magistratii. proprietatea se scotea la vânzare. Nasterea omului de afaceri în Evul Mediu. Op. În caz de neplata a rentei. Favier. Ed.. pamântul se vinde ieftin. Adevaratul câstig din aceste activitati. renta genereaza renta: plasamentele initiale în titluri de renta sunt premisa si cauza obtinerii rentei funciare de pe domeniile nou dobândite de la nobilii faliti. În afara rentelor private. Datoriile contractate de orase au fost o cauza importanta a tensiunilor sociale: cei care conduceau orasul stimulau împrumutul public fiind de acord cu cursuri ridicate ale titlurilor de renta – rente mai mari – si erau nevoiti sa finanteze rambursarea printr-un 19 20 Favier. Marimea acesteia se stabilea în functie de dobânda la împrumuturile în bani. 2001. nevoiti sa-si vânda ieftin proprietatile pentru a-si achita datoriile. Proprietarii îsi ipotecau pamântul. angajân du-se sa plateasca o renta pe viata. platitorii de impozite nu reuseau sa-si vânda produsele la un pret corespunzator. nu aparea decât odata cu continuitatea. J. desi întotdeauna nu foarte mare.

26 . Pe masura evolutiei economico-sociale. Jocurile schimbului. vol. M. Ed. 1981. Cartea Româneasca. mai mult sau mai putin sigure. al unui capital. Cumparatorii rentelor municipale erau în general marii burghezi. cu întelesul de venit sau câstig. Tipologia si conditiile formarii rentei funciare 1. § suma de bani sau cantitate de produse pe care cineva este obligat sa o plateasca (redeventa). “La Gitanilla”.Definirea conceptului de r enta funciara. nemultumirea lor fireasca oferind regalitatii prilejul de a interveni în afacerile municipalitatilor. Novelas Ejemplares. pag. În Spania de pilda.22 1.. Meridiane. fara echivoc a conceptului si sinuozitatea interesului manifestat de teoreticieni pentru problematica rentei.4. În functiile de veniturile regale. Localizarea venitului da numele respectivelor rente: de Casa de la Contratacion. F. Ed. spune un personaj al lui Cervantes. Braudel. de Puerto Secos.. II. Definirea rentei s-a dovedit a fi un subiect foarte controversat.1.. pag. 21 22 Cervantes. 203-204. marea raspândirea a rentelor dateaza din vremea domniilor lui Carol Quintul si a lui Filip al II-lea care au constituit rente (juros) garantate de venituri înstrainate în acest scop.. În acele vremi. 1985. astfel ca datoria publica era de fapt creditul personal al celor care conduceau orasul. Dar nu numai orasele se finantau prin rente. cuvântul “renta” deriva din latinescul rendita. Aparut în franceza veche din secolul al XII-lea. juro de por vida. dictionarele explicative conferidu-i sensuri multiple: § venit periodic al unui bun. juro al quitar.4. existau rente mai bune sau mai putin bune.sistem de impozitare mai larg. Cei mai modesti dintre contribuabili plateau renta contractata de notabilitati. ci si însasi regalitatea. 33. de Maestrazgos etc. era bine sa-ti plasezi banii “ca unul care are un juro pe pasunile apartinând de Maestrazgos din Estremadura”. care abuzau vânzând rente care depaseau capacitatea de plata a orasului. Bucuresti. s-au evidentiat doua caracteristici majore ale teoriei rentei: dificult atea definirii clare. a avea o renta echivaleaza cu a avea un venit suficient pentru a putea trai fara a munci.21 Juros se prezentau în diferite forme: juro perpetuo.

24 Conceptul de renta a fost generalizat în doua directii principale : § ca plata suplimentara necesara pentru a atrage o resursa dintr-o utilizare curenta spre o alta . cu exceptia 23 24 Le Nouveau Petit Robert. Politicile economice neoliberale actuale creeaza piete financiare al caror scop este acela de a institui drepturi de proprietate asupra resurselor naturale.§ împrumut de stat. 23(renta funciara) Termenul de renta. consta într-o veritabila osmoza între doua categorii distincte de venit : profitul si renta. fara a fi facut cheltuieli în acest scop. în plan teoretic. § venit care remunereaza productivitatea naturala a pamântului. remarca un proces tot mai intens de “capitalizare” a naturii. precum J. restul platit pentru cladiri sau pentru alte investitii aferente terenului fiind în fapt dobânda . prin renta se întelege plata pentru f olosirea unui imobil. de transformare a factorului de productie clasic (sayst) Natura în “capital natural”. în sens economic . renta reprezinta doar acea parte a platii care se efectueaza pentru utilizarea terenului. 2166. în acceptiunea sa economica. proprietarul încaseaza renta chiar daca utilizeaza el însusi terenul. Problema esentiala legata de clarificarea conc eptului de renta este aceea de a stabili daca renta este o categorie economica specifica agrarului sau daca este expresia unui fenomen mai larg. întelesul economic este fie mai restrâns. reprezentat de un titlu de valoare care da dreptul detinatorului sa încaseze un venit fix la scadenta odata cu returnarea sumei împrumutate sau un venit perpetuu.Harribey. § ca spor de venit al celor care beneficiaza de privilegii sau de transferuri guvernamentale. persoana care plateste renta este întotdeauna distincta de cea care o încaseaza . în sens economic. Generator de confuzii. Paris. are un înteles diferit de cel din vorbirea curenta.M. a unui utilaj sau a unei suprafete de teren . Unii economisti francezi. pag. § în vorbirea curenta . 2000. caracteristic oricarei activitati economice. fie mai larg în raport cu acceptiunea comuna : § în vorbirea curenta. 27 . Dictionnaire de la langue francaise. Efectul imediat.

Guitton) sau SUA (P. Armand Colin. vol. 27 26 Analiza evolutiei stiintei economice arata ca interesul economistilor pentru conceptul de renta a fost deosebit de fluctuant. § Al treilea: • • venit însusit fara munca.Schumpeter “Istoria analizei economice” – unde autorul se face ecoul dezbaterilor dintre economisti cu privire la natura si originea rentei -. determinat de particularitatile sale. în acceptiunea economiei clasice. 1968. Dictionnaire d’economie et de sciences sociales. Astfel. H. New York. 28 . vezi manualele de economie politica din Franta (R. pag.Barre. Nathan. pamântul si orice factor de productie limitat cantitativ da nastere unui venit diferential numit renta. • în economia moderna. 1991. 1989. 506. 27 International Encyclopedia of Social Sciency. în anul 1954. pag. 410. fie ca se ajunsese la o generalizare suficienta prin care renta era înglobata în termenul de supraprofit sau câstig de productivitate. renta reprezinta remunerarea serviciilor unui factor de productie special.lobby-ului . încercarea de o obtine asemenea sporuri de venit se numeste rent-seeking (« cautarea rentei ») Definirea si explicarea rentei în dictionarele economice de specialitate reflecta o multitudine de variante. Paris. a teoriei ricardiene prin excelenta. Paris. scrierile economice încep sa trateze lapidar problematica rentei deoarece se considera fie ca aceasta era “depasita” fiind caracteristica epocii preindustriale.Samuelson). pag. Dupa aparitia. fiecare reliefând o anumita latura a acestui fenomen pe cât de complex.28 25 26 Dictionnaire des sciences economiques. 454. termenul de renta are trei întelesuri: § Primul : • • venit sigur însusit de cineva pe o perioada lunga de timp. a lucrarii lui J. III. venit al factorului de productie natural. din detinerea în proprietate a unei resurse rare (renta miniera) sau din plasamente în împrumuturi publice.25 § Al doilea: venit regulat rezultat din proprietatile naturale ale pamântului (renta funciara). 28 Pentru exemplificare. pe atât de divers.

Polemicile s-au manifestat atât în planul literaturii economice (scrierile lui D. Spre sfârsitul secolului urmator. dar poate ca scrierile sale cu privire la renta ar fi trecut neobservate daca. cât si în planul luptei politice (în Parlamentul Marii Britanii. din contra. începând sa se generalizeze pentru toti factorii de productie cu oferta inelastica.29 Cea mai plauzibila explicatie a “oscilatiilor” preocuparilor legate de renta pare aceea care sustine ca ele se datoreaza evolutiei contextului economic. nu s-ar fi manifestat noi tendinte în plan economic: deschiderea pietelor. de pilda). în urma Revolutiei industriale. renta funciara a ocupat un loc de seama în dezbaterile economistilor. În a doua jumatate a secolului al XIX-lea.S. trecerea la utilizarea combustibililor fosili. 29 . diversitatea produselor si a originii acestora. Totodata. interesul pentru renta era în deplina concordanta cu caracteristicile economice ale epocii: importanta hotarâtoare a resurselor naturale pentru activitatea de productie. despre efectele si oportunitatea interventiei statului în economie pun într-o noua lumina conceptul de renta. teoria rentei a iesit din matca sa originara. Contextul general era acela al raritatii resurselor.În lucrarile recente de microeconomie. Renta este asimilata unui supraprofit mai mult sau mai putin temporar generat de o situatie provizorie de 29 Vezi în continuare consideratiile referitoare la rent-seeking. pe fondul cresterii intensitatii nevoilor. Ricardo sunt notorii în acest sens). Drumul a fost deschis de J. diferentierea conditiior de productie si a pietelor. Acest fapt a fost o urmare fireasca a opozitiei dintre burghezia industriala în plina afirmare si clasa proprietarilor funciari cu privire la pretul grâului si la politica de liber-schimb. pamântul are o valoare care rezulta din capitalul care i-a fost încorporat si înceteaza a mai fi privit drept “un dar gratuit al naturii”. Arenda se confunda cu dobânda la investitiile efectuate de proprietarii funciari. În perioada clasicismului economic. studiile despre concureta imperfecta. de o diferentiere a conditiilor de productie.Mill. conceptul de renta începe sa fie treptat ignorat. caracterizat de o standardizare sau. intensificarea fara precedent a activitatilor industriale pe fondul reducerii celor agricole sau artizanale.

munca. terenul agricol nu are utilizari alternative. doar 35% din suprafata tarii reprezinta teren arabil si. drept de autor (indemnizatie) sau dobânda. Prin renta se întelege plata pentru utilizarea unei resurse (pamânt. Forma sa diferentiala a ramas în actualitate în încercarea de a explica inegalitatile regionale ale dezvoltarii: renta de situatie sau de pozitie. know-how sau bani). cererea de produse agricole exercita o presiune enorma. renta diferentiala legate de specializare sau de câstigurile cumulate de productivitate.monopol sau de rigiditatea ofertei unui factor de productie. Renta economica este definita pe baza conditiilor de oferta ale unui factor de productie: orice factor de productie a carui oferta este insuficienta în raport cu cererea va obtine un venit sub forma de renta. teoria economica face distinctie între renta economica si renta economica pura (cvasi-renta). renta obtinuta în baza segmentarii pietelor. se face tot mai mult resimtita influenta fordismului. Pretul pamântului. îmbracând forma de salariu. prin utilizarea unor resurse nereproductibile si/sau nesubstituibile. În functie de caracterul permanent sau temporar al inelasticitatii ofertei din respectiva resursa la pret. Mai precis. renta economica este definita în doua moduri: 30 . Erodarea conceptului de renta apare pe fondul unei standardizari a conditiilor de productie si al unei înlocuiri progresive a capitalului natural cu cel manufacturat. În China. aloca resursa spre cea mai buna utilizare. Astfel. echipament de productie. odata cu multiplicarea diferentierilor care-i favorizeaza aparitia. de pilda. Dupa criza economica din anii ’70. Aprofundarea analizei conceptului de renta nu a fost însa abandonata. care duce la câstiguri de productivitate si randamente crescatoare. renta capteaza din nou atentia economistilor. În paralel. dar si pe cea a producatorilor: se încearca evitarea concurentei prin costuri printr-o personalizare a calitatii ofertei. În asemenea conditii. desi nu reflecta costul de oportunitate al factorului. conceptul de renta se generalizeaza la toti factorii de productie si nu se refera doar la pamânt. la abundenta de bunuri si consum de masa (“democratizarea produselor”). la o populatie asa de numeroasa.

Renta este deci un excedent peste veniturile de transfer sau peste veniturile alternative. egal cu excedentul peste venitul care ar fi fost obtinut daca acest factor ar fi fost utilizat în cea de-a doua dintre cele mai bune alternative posibile (renta apare drept excedent peste costul de oportunitate). Daca ofertantii încaseaza doar pretul minim necesar pentru a oferi o bucata. renta economica este tocmai diferenta pretul încasat de proprietarul factorului si pretul minim la care poate fi oferit respectivul factor. fie pretul minim pentru care este oferita o anumita cantitate. ea indicând fie cantitatea oferita la un pret dat. Aceste doua definitii sunt clare numai daca se considera adevarata premisa perfectei inelasticitati a ofertei de resurse. ea 31 . egal cu excedentul peste plata necesara pastrarii utilizarii prezente a resursei (sau. § ca venit al unei resurse productive. Curba ofertei poate fi interpretata simultan în doua moduri. Aceste preturi formeaza curba ofertei. ei vor fi platiti cu un pret diferit pentru fiecare bucata. este ceea ce se plateste peste minimul necesar atragerii resursei pe piata). Renta economica este similara surplusului consumatorului. Venitul total (VT) al unui factor de productie este format din renta economica (RE) si câstig de transfer (CT): VT = RE + CT Asa cum am aratat. Acesta reprezinta diferenta dintre pretul maxim pe care un consumator ar putea sa -l plateasca pentru a intra în posesia unui bun economic (conform curbei cererii) si pretul efectiv platit. renta economica este un venit încasat de proprietarul unui factor de productie peste suma considerata suficienta pentru a oferi spre utiliz are factorul respectiv.§ ca venit al unui factor. iar întregul venit încasat formeaza câstigul de transfer. Câstigul de transfer este egal cu costul de oportunitate al utilizarii factorului de productie (valoarea factorului în urmatoarea dintre cele mai bune alternative posibile). altfel spus. La fel.

Marshall introduce si conceptul de cvasi-renta compozita : când doua resurse detinute separat sunt utilizate împreuna si rezultatul este încasarea unei rente superioare sumei rentelor individuale care ar fi fost obtinute daca cele doua resurse ar fi fost utilizate independent una de cealalta. salariile încasate sunt de fapt câstiguri de transfer. întregul venit este renta economica. într-o tara cu un venit pe locuitor scazut precum România. atunci renta superioara se numeste cvasi-renta compozita. Renta economica pura (cvasi-renta. cvasi-renta dispare. Considerând ca oferta nu poate fi sporita prin actiunea omului. Doar pentru o perioada de timp. Totusi. pentru utilizatorul individual oferta este de multe ori elastica. 32 . proprietarii resursei primesc o plata peste costul de oportunitate al utilizarii resursei cu suma cvasi-rentei. Daca aceasta oferta este perfect inelastica. Pe termen lung. în timp ce salariul unui savant de exceptie îmbraca forma rentei economice pure. se poate utiliza urmatoarea formula de calcul al rentei economice pure (REP): REP = încasari – (cheltuieli + profit normal) Considerarea venitului pamântului ca fiind renta este justificata pe baza ideii ca oferta agregata de pamânt este inelastica.poate fi considerata drept diferenta între remunerarea efectiva a unui factor de productie si costul sau de oportunitate. De exemplu. în acceptiunea marhalliana) apare doar atât timp cât oferta factorului de productie este fixa si în mod natural. cu populatie relativ numeroasa. mai ales atunci când aceasta elasticitate este masurata tinând cont de productivitatea fizica a factorului pamânt. situatie în care rentele funciare sunt un “surplus” sau o forma de venit numita renta economica. neputând fi modificata prin actiunea (economica) a omului. iar daca oferta este perfect elastica întregul venit al factorului îmbraca forma de cîstig de transfer. Partea din venitul factorului care reprezinta renta economica depinde de elasticitatea ofertei la pret a respectivului factor. când cantitatea disponibila din factorul de productie respectiv poate varia.

Din perspectiva utilizatorului individual. exista o abordare teoretica foarte raspândita în secolul al XIX-lea. În ceea ce priveste renta funciara.pe termen lung el dispare prin ajustarea ofertei – acesta poarta numele de cvasi-renta. Totusi. fie prin monopolul asupra proprietatii funciare (Smith. conditiile economice inegale corespunzatoare diferitelor categorii de terenuri fac sa apara rente diferentiale egalizatoare. câstigurile de transfer trebuie sa se reduca pentru a determina aparitia rentei.utilizarile alternative sunt mult mai putine. Daca analizam renta funciara în acelasi mod. obtinuta de pe orice teren. Apar însa dezacorduri în ceeea ce priveste formarea acestei rente absolute. spre deosebire de alti factori de productie. neexistând utilizari alternative. oferta de pamânt esta mai putin sensibila la modificarile survenite în marimea pretului. pentru mentinerea terenului într-o utilizare data este necesara întreaga suma si nu exista renta economica. Renta devine o recompensa a oricarui factor de productie a carui oferta este inelastica la pret si la variatia câstigurilor de transfer. teoreticienii contemporani au observat de asemenea ca si alti factori de productie au oferta fixa. 30 Atunci când sporul de venit al factorului de productie se datoreaza faptului ca oferta sa este fixa doar pe termen scurt . Porivit acesteia.de exemplu un savant de exceptie sau un artist talentat . Marx) sau prin raritate. referitor la distinctia între renta si renta economica aferenta pamântului.au costu ri de întretinere aproape nule si ele vor continua sa existe indiferent de venitul obtinut. a caror oferta este inelastica în raport cu pretul pe termen lung. fiind remunerati cu un venit care îmbraca forma de renta economica. În plus. Acest cost de întretinere redus este un argument istoric pentru a considera întreaga plata a pamântului ca renta economica (si nu doar excedentul). Dar. Evident. oferta de pamânt este fixa. ea poate sa scada odata cu reducerea pretului. Acestor rente diferentia le se adauga renta absoluta. oferta de pamânt nu este pe deplin fixa. 33 . explicata fie cu ajutorul “compozitiei organice a capitalului” (Marx). comparativ cu alti factori de productie. unele caracteristici ale pamântului . considerând separat fiecare serviciu furnizat de pamânt. În i cazul celorlalti factori de productie cu oferta inelastica.ca de exemplu pozitia . 30 Din perspectiva macroeconomica. Motivul acestei rigiditati este acela ca pamântul poate f utilizat într-o multitudine de scopuri.

în marime absoluta. a rentei funciare face ca de cele mai multe ori. Dubla determinare. care încaseaza o renta funciara destul de redusa. atunci marimea ei va depinde de raporturile dintre indivizi sau dintre clasele sociale. Renta diferentiala este de fapt o renta mai mare care se plateste pentru terenurile cu fertilitate superioara sau care sunt mai bine pozitionate. Distinctia între renta absoluta si renta diferentiala. Astfel. rentasurplus sa difere de renta-transfer. în functie de modul în care este privita. pentru dreptul de a uza de proprietatile intrinseci ale solului sau de avantajele care decurg din pozitia terenului. fertilitatea solului nu mai este numai un “dar” al Naturii. Aceasta plata. datorita transformarilor tehnicilor de cultura. aceasta în mod evident în detrimentul detinatorilor terenului agricol. fie ca sunt absenteisti – fiind mult mai mare decât cel normal. decurge si din alegerea unei anumite 34 . Cei care o platesc tin cont de marimea profitului. are o dubla determinare . utilizatorul trebuie sa plateasca o anumita suma proprietarului. Daca este privita ca surplus (venit suplimentar) care rezulta din activitatea economica a utilizatorului si care poate reveni prop rietarului. Renta absoluta reprezinta de fapt renta minima care se plateste pentru cel mai slab teren în ceeea ce priveste fertilitatea sau pozitia în raport cu piata. Daca este privita ca variabila de repartitie. Conditiile specifice agriculturii României de dupa anul 1989 ne fac sa remarcam preponderenta determinarii sociale a rentei funciare. atunci renta provine dintr-o confruntare a conditiilor cererii cu oferta.care fie ca nu au forta economica. ci combinatii potrivite de factori de productie. Într-un regim de proprietate privata asupra terenului. profitul celor care o platesc proprietarilor . dar nu platesc renta decât dupa o confruntare “sociala” cu proprietarii sau cu alti utilizatori potentiali ai terenului. sociala si economica. nu are totusi o semnificatie practica.Începând cu secolul al XVII-lea ordinea luarii în cultura a terenurilor s-a schimbat. chiar daca este utila din punctul de vedere al istoriei gândirii economice.

Renta funciara este deci un tribut (o plata) a carei marime variaza, dar al carei regim juridic este mereu acelasi – proprietatea privata asupra pamântului. Ca urmare, se manifesta o tendinta de crestere a preturilor produselor agricole pâna la acel nivel care sa faca posibila plata rentei funciare. Aceasta evolutie este doar tendentiala întrucât se pot manifesta si influente contrare, de scadere a pretului produselor agricole. De pilda, datorita concurentei internationale, preturile interne se egalizeaza cu cele externe, efectul fiind acela ca unii proprietari funciari obtin o renta mai scazuta, în timp ce altii nu mai obtin renta funciara (printr-un proces firesc, terenurile acestora din urma ies din circuitul agricol). 1.4.2.Renta intensiva si renta extensiva. Existenta rentei intensive poate fi demonstrata matematic, pornind de la luarea în considerare a unei situatii în care este utilizata o resursa naturala omogena din punct de vedere al caracteristicilor calitative, indispensabila pentru producerea unui bun agricol. Fie un model de productie simplificat, cu un singur produs agricol si cu un singur produs industrial. Pentru a produce o unitate din bunul industrial se utilizeaza: O cantitate x din acest bun O cantitate L1 de munca directa Pentru a produce o unitate din bunul agricol exista doua metode de productie, utilizându-se: - o cantitate y1 sau y2 din bunul industrial - o cantitate L1 sau L2 de munca directa - o suprafata P1 sau P2 de teren agricol Presupunând ca rata profitului este aceeasi în industrie si în agricultura (RPr), ca toti muncitorii primesc acelasi salariu (S), iar proprietarilor funciari le este varsata aceeasi renta (r), atunci ecuatiile preturilor unitare pentru cele doua produse vor fi:

P ind = (1+RPr)xPind + SxL1 P agr = (1+RPr)xy1xPind+SxL1+rP1
35

P agr = (1+RPr)x y2xPind+SxL2+rP2

Din ultimele doua ecuatii se observa ca pretul bunului agricol este acelasi indiferent de metoda de productie utilizata; se observa si ca renta încasata de proprietarii funciari proportional cu suprafata de teren utilizata. Presupunem ca exista doar aceste doua metode de productie a bunului agricol si ca randamentul la hectar este superior în cazul celei de-a doua metode:

P1>P2 ?1 = 1/P1 si ?2 = 1/P2 ? ?2 › ?1

Presupunem ca cererea pentru produsul agricol poate fi acoperita în doua modalitati: - cultivându-se întreaga suprafata disponibila, partial utilizând prima metoda si partial utilizând-o pe a doua; - cultivându-se doar o parte din suprafata disponibila, utilizând doar a doua metoda ( cererea pentru produsul agricol nu poate fi satisfacuta cultivându-se integral suprafata si folosind doar prima metoda de productie). Tinând cont de conditia de normalizare a preturilor, care implica o noua ecuatie (P1 = 1), va rezulta un sistem de ecuatii cu 5 necunoscute: cele 2 preturi si cele 3 variabile de repartitie (salariul, profitul si renta funciara). Prima ecuatie permite calcularea la un salariu dat, a RPr care, înlocuita în ultimele doua ecuatii, permite calcularea pretului bunului agricol si a rentei funciare pe unitatea de suprafata. Pentru simplificare, vom nota:

C1 = (1+RPr)xy1xPind+SxL1 C2 = (1+RPr)xy2xPind+SxL2 unde C1 si C2 sunt costurile aferente celor doua metode de productie.
36

Deci

r = C2-C1/P1-P2 = (C2-C1) / (1/?1-1/?2) =(C2-C1) / (?2-?1) / ?1?2 r = ?1?2 (C2 -C1) / (?2-?1)

Pentru ca am presupus ca P1>P2 sau ?1< ?2, renta r este pozitiv a doar daca C2>C1: limitarea suprafetei disponibile implica necesitatea obligatorie a utilizarii celei de a doua metode, cu randament mai mare si mai costisitoare. Acest lucru va genera renta funciara. Astfel, raritatea pamântului se situeaza în centrul analizaei rentei funciare, deoarece daca suprafata cultivabila ar fi nelimitata, cererea pentru un anumit produs agricol ar putea fi satisfacuta utilizând metode de cultura mai ieftine, iar renta funciara nu ar exista. În esenta, aparitia rentei intensive are la baza coexistenta unor metode de productie diferite ca randament pe terenuri agricole cu fertilitate egala. Raritatea nu este independenta de repartitie pentru ca renta intensiva este pozitiva numai pentru o anumita rata a profitului. Renta extensiva rezulta din faptul ca terenurile cultivate au fertilitati diferite. Fertilitatea nu trebuie înteleasa ca oproprietate naturala, pur agronomica, ci una determinata si influentata antropic. Ea determina ordinea luarii în cultura a diferitelor terenuri si depinde de problematica repartitiei la nivel macroeconomic. Datorita cresterii cererii de produse agricole, vor fi luate în cultura si terenuri mai putin fertile si, în consecinta, posesorii celor mai fertile terenuri – primele cultivate – vor beneficia de o renta extensiva (diferentiala).

37

Gradul de rentabilitate al terenului nu coincide întotdeauna cu gradul sau de fertilitate: nu întotdeauna cel mai fertil teren aduce si cea mai mare renta diferentiala la hectar! Rentele extensive obtinute pe doua terenuri care utilizeaza aceleasi inputuri si aceeasi cantitate de munca directa pentru a produce un bun agricol sunt proportionale cu productivitatile celor doua terenuri: este vorba de un caz particular de renta proportionala (de exemplu, daca randamentul la hectar este dublu, atunci renta extensiva va fi si eaq de doua ori mai mare). Renta extensiva exprima superioritatea metodelor de productie a caror utilizare determina aparitia unui surplus însusit de catre proprietarul funciar datorita raritatii (insuficientei) terenurilor pe care le detin si datorita concurentei dintre fermieri. Acest surplus va fi repartizat în functie de suprafata utilizata, productivitatea având un rol secundar. Proprietarii funciari vor obtine o renta extensiva mai mica sau mai mare în functie de suprafata mai mica sau mai mare pe care o detin: renta extensiva remunereaza pamântul, nu capitalul! Marimea si tipologia rentei funciare diferentiale difera în functie de maniera de abordare: § prin prisma conditiilor ofertei, renta are tendinta de a se diferentia având în vedere costul de productie, acesta fiind influentat de urmatorii factori: • fertilitatea solului (nu numai fertilitatea naturala, ci si cea

economica, determinata antropic); în acest caz ne putem referi la renta diferentiala extensiva (specific ricardiana) sau la renta diferentiala caracteristica analizei marxiste, numita “de tip I” (Marx); • gradul de intensitate a exploatarii capitalului, o anumita tehnica

de productie putând fi mai mult sau mai putin intensiva în utilizarea capitalului; în acest caz este vorba de renta diferentiala intensiva (a carei aparitie este determinata de actiunea legii randamentelor neproportionale în conditiile raritatii terenurilor) sau de renta diferentiala “de tip II” (Marx);

38

pozitionarea terenului în raport cu centrele de aprovizionare si

desfacere, tinând cont de distanta euclidiana sau de “accesibilitate”, care determina aparitia rentei de pozitie. § prin prisma conditiilor cererii, renta are tendinta de a se diferentia având în vedere pretul de vânzare, fiind vorba de o renta diferentiala de cerere (acelasi produs obtinut în locuri diferite, de firme diferite, se confrunta cu conditii de cerere diferite: la conditii de productie identice, deoarece este vândut pe piete diferite, preturile de vânzare nu vor fi aceleasi). Deplasarea accentului analizei rentei funciare dinspre oferta spre cerere s-a facut pe baza unor noi realitati care motiveaza perfect noua abordare. Mai întâi, existenta în mediul rural a unei duble piete a terenurilor, unde exista doua tipuri de agricultura si deci doua explicatii posibile pentru renta. În al doilea rând, în mediul urban exista diferente de pret pentru terenuri similare atât în ceea ce priveste costurile de constructibilitate, cât si în ceea ce priveste pozitionarea lor în raport cu reteaua de transport. În evolutia gândirii economice, si mai ales în scrierile ricardiene, teoria rentei apare, mai întâi de toate, ca teorie a rentei diferentiale. Desi o teorie completa trebuie sa realizeze sinteza între renta absoluta si renta diferentiala, istoria diverselor teorii ne îndreptateste sa abordam renta diferentiala ca forma de venit distincta de renta absoluta. Sursa capacitatii de a plati o renta diferentiala consta într-un surplus valoric, în diferenta dintre pretul de vânzare as produsului pe piata si costul sau de productie, care include consumul de capital si de munca. Acest surplus este de fapt un profit pe care-l putem exprima în functie de capitalul avansat. Pentru simplificare si pentru o mai mare acuratete analizei vom numi rata profitului calculata înainte de plata rentei rata potentiala a profitului (RPP) si vom porni de la ipoteza ca într-o economie concuretiala exista o mare diversitate a RPP. Manifestarea concurentei pe o piata libera are ca rezultat diferentierea RPP: § pentru acelasi produs: • datorita diferentelor care apar în conditiile de productie, deoarece
39

este vândut pe mai multe piete). Pentru ca aceste diferente ale RPP sa fie transformabile în renta funciara. vom observa ca. Astfel. tehnica de productie este o combinatie de capital real. o diferentele în ceea ce priveste intensivitatea utilizarii capitalului: o tehnica poate fi mai mult sau mai putin intensiva în capital (renta diferentiala intensiva sau renta diferentiala II marxista).tehnicile utilizate difera de la teren la teren. cât si renta diferentiala I marxista). o diferentele de situare a terenului: acestea se pot afla la distante mai mari sau mai mici de piata (distanta euclidiana sau “accesibilitatea”). el poate fi vândut la preturi diferite. 40 . Aceasta înseamna ca existenta capacitatilor diferite de plata a rentei zadarniceste te oria concurentei perfecte. adica respectivele combinatii productive (proportia dintre diferitele elemente de capital fix si de munca) sunt inegale. munca si distanta fata de piata). poate fi necesar mai mult sau mai putin “input-transport” pentru a aduce produsul pe piata. • datorita modificarii pretului de vânzare. care nu este decât expresia directa a cadrului concurentei perfecte. § pentru produse diferite: exista diferente de rata a profitului potential între diferite subramuri de productie. Presupunând ca acelasi produs obtinut în locuri diferite – de firme diferite – se confrunta cu conditii de cerere diferite (de exemplu. Este deci vorba de o renta de pozitie (în acest caz. trebuie exclus orice proces automat de egalizare a ratelor profitului. astfel ca nu putem considera agricultura ca un întreg nediferentiat. exista 3 explicatii pentru acest fapt: o diferentele de fertilitate ale solului. la conditii de productie identice. ci si de combinatiile productive utilizate pe respectivul sol (aceasta precizare explica atât renta extensiva ricardiana. precum si ipoteza marxista a egalizarii ratei profitului. stiut fiind ca fertilitatea nu depinde numai de proprietatile fizico-chimice ale solului. Exista deci o diferenta de profit potential transformabil în renta: aceasta este sursa rentei diferentiale de cerere.

dar randamentele vor fi diferite. Cu alte cuvinte. Aceasta se manifesta pe fondul unei raritati absolute a solurilor care. Vom remarca faptul ca renta funciara va aparea doar daca excludem orice proces automat de egalizare a ratelor profitului. Proprietarul ar putea pretinde o anumita marime a rente i absolute. situatia caracterizeaza piata majoritatii produselor agricole românesti. Cauza diferentelor de randament este fie fertilitatea.este însusit nu de catre producatori. cum ar fi “normal” din punct de vedere economic. la productii egale. Prima apare datorita faptului ca se aplica capitaluri egale pe terenuri cu suprafata egala. în cazui unui singur produs. independent de surplusul disponibil al utilizatorului. încât se poate plati renta chiar si pentru terenul care aduce cel mai mic profit. rezultatele fiind inegale. fie pozitia în raport cu piata: în consecinta. 1. Ea nu apare 41 . singura sursa a rentei absolute este diferenta dintre pretul de vânzare si costurile unitare de capital tehnic si munca.Putem distinge doua forme de renta diferentiala. Aceasta renta ceruta poate fi considerata o forma a rentei de monopol.3. costurile vor fi mai mici. cu observatia ca profitul suplimentar – care în esen ta îmbraca forma de renta . sistemul de preturi existent permite un profit potential marginal superior profitului minim efectiv admis de capitalisti. Pentru utilizatorul pamântului. fiind vorba mai degraba de un raport de forte între utilizatori si comercianti. adica independent de profitul potential. Renta funciara – expresie a raritatii. ca si consecinta a regimului proprietatii funciare. ceea ce implica un profit potential mai mare decât profitul practic sau admisibil. Repartitia surplusului marginal între profit efectiv si renta absoluta nu este rezultatul unui anumit raport de forte între utilizatorii terenu lui si proprietari. Pe piata exista un asemenea raport între conditiile de productie si cele de vânzare. diferenta independenta de diferentele în ceea ce priveste conditiile cererii si/sau ale ofertei. A doua apare datorita faptului ca se aplica doze succesive egale de capital pe acelasi teren. se traduce într-o raritate (insuficienta) a acestui produs în raport cu nevoile exprimate prin cerere: pretul produsului egaleaza cererea cu o oferta limitata. ci de catre comerciantii privati sau de stat.4.

Pentru a depasi inadvertentele etice si analitice ale teoriei rentei ca surplus. daca veniturile acestor indivizi nu depasesc veniturilor unor indivizi similari din alte domenii. Aceasta situatie nu implica în mod necesar inechitatea. În prezent. generala. daca teoria ricardiana a rentei ar fi valida si daca renta. Putem distinge o raritate absoluta. din care deriva renta absoluta. a anumitor terenuri. Aceia care vor avea controlul asupra resurselor vor obtine venituri asemanatoare celor de monopol. raritatea terenurilor se manifesta si ca sursa a rentei absolute. Acest lucru s-a petrecut pe fondul scaderii relative a suprafetelor de pamânt cu destinatie agricola. Într-o acceptiune etica. ca remunerare a capacitatilor libere si indestructibile ale elementelor naturii.. Din moment ce au aceeasi cauza. ar reprezenta o parte importanta din venitul national. 42 . Renta absoluta si renta diferentiala au aceeasi natura. Totusi. Marimea rentei efective va rezulta dintr-o confruntare a rentei cerute de proprietari cu diferenta dintre profitul potential si cel admis de utilizator. cauza lor primara fiind raritatea.pentru ca exista concurenta între utilizatorii de teren. Rezultatul exact depinde raportul de forte în plan econom ico-social. Astfel. din care deriva renta diferentiala. realizata de om prin combinarea muncii cu natura -reprezinta o recompensa pentru eforturile depuse în trecut de un individ. majoritatea economistilor nu privesc pamântul ca factor de productie distinct de capital. preturile n-ar reflecta costurile.ca resursa derivata. dar si o raritate relativa. împartite în capital si pamânt. ci pentru ca exista o anumita raritate a terenurilor. distinctia între cele doua tipuri de renta este tot mai dificil de facut: renta absoluta se confunda cu o parte a rentei diferentiale. desi nu se poate spune ca acesti proprietari restrâng într-un fel sau altul oferta. renta funciara ca venit îi îmbogateste pe aceia care au reusit sa -si apropie elementele productive ale naturii. în timp ce venitul capitalului . se amplifica dimensiunea etica a acestei problematici. economistii au pus în discutie dihotomia clasica a resurselor nonumane. pe care o influenteaza modificându -i marimea în raport cu alte rente diferentiale. În consecinta. a terenurilor.

cresterea cererii va determina cresterea marimii rentei nu doar pe termen scurt ci si pe termen lung. Mai precis. îmbunatatirea metodelor de management agricol).Renta si dobânda sunt considerate doua forme de venit care se pot substitui între ele si care depind de contractul dintre proprietarul si utilizatorul resurselor. Aceasta optica va reflecta trecerea de la factorii absoluti care determina valoarea cresterea durerii sau a placerii . Exista situatii în care oferta de teren agricol poate fi considerata elastica. Marimea rentei era determinata de abundenta sau raritatea darurilor naturii. aceasta depindea indirect si de raportul cerere-oferta pe piata funciara. oferta de pamânt este considerata inelastica în raport cu pretul. si nu doar timpul de munca sau unitatile de utilitate. cresterea cererii de produse agricole nu determina neaparat cresterea cererii de pamânt. Într-o economie luata ca întreg. Aceasta schimbare determina cresterea valorii pamântului. Dupa ce s-a realizat ajustarea resurselor la variatia cererii.la factori relativi (oportunitati irosite). precum si cresterii pretului la produsele agricole. deoarece poate avea loc o crestere a ofertei de produse agricole pe baza intensiva (introducerea progresului tehnic. Renta era implicit “funciara”. Majorarea cererii este o consecinta directa a cresterii populatiei sau a numarului de utilizatori potentiali ai pamântului ca factor de productie. Aceasta deplasare spre relativitate a fost inevitabila din moment ce a fost necesara din punct de vedere metodologic. de exemplu atunci când oferta este masurata pe baza capacitatii productive a solului (unitati fizice obtinute/hectar). Daca oferta este inelastica la pret. Pe scurt. preturile vor egala costurile medii. cresterea cererii de pamânt se datoreaza cresterii numarului si intensitatii utilizarilor sale. Dar costurile vor reflecta cererile alternative pentru folosirea resurselor. Asa cum am vazut. cererea de pamânt creste când cresc cererea si pretul produselor agricole. 43 . Desi explicarea rentei era legata de capacitatile originare ale solului. economistii clasici defineau renta ca plata pentru dreptul de a utiliza “capacitatile originare si indestructibile ale solului”. Totusi.

Evolutii privind teoria rentei funciare de la fiziocrati pâna în epoca moderna 1.1. cu întelesul de venit sau câstig. renta funciara poate fi considerata o renta de raritate. Cuvântul “renta” a aparut în franceza veche din secolul al XII-lea si deriva din latinescul rendita. Alfred Marshall spune:” Într-un fel. 44 . care nu aduce posesorului sau renta.Progresul tehnic va atenua cresterea pretului prin efectul sau de sporire a ofertei de produse agricole. daca raritatea factorilor de productie este o realitate a vietii economice. Astfel. aceste marimi diferite ale rentelor mai au o explicatie. deoarece el contribuie la cresterea capacitatii productive a acestui factor de productie. progresul tehnic apare ca modalitate de creste re a ofertei de pamânt. care tine de capacitatea productiva a terenurilor. Din pacate.5. raritatatea unui factor poate fi masurata în raport cu ceilalti factori sau în raport cu o unitate din acelasi factor. Conceptul de raritate este suficient pentru a explica diferitele marimi ale rentei corespunzatoare diferentelor de fertilitate sau de pozitie ale terenurilor. cu atât mai mare va fi cererea pentru el si cu atât mai mare va fi renta.5. toate rentele sunt rente de raritate si toate rentele sunt rente diferentiale”. Cresterea eficientei a invalidat previziunile care afirmau ca va spori ponderea rentei în venitul national. economia româneasca se caracterizeaza printr-o scadere continua a eficientei de ansamblu… Mult timp renta funciara a fost explicata ca diferenta între venitul celui mai bun teren si cel al terenului marginal. Originea teoriei rentei: mercantilismul si fiziocratia . Aceasta înseamna ca. Un teren cu o situare excelenta va aduce posesorului sau o renta importanta. Desi distinctia între renta funciara de raritate si renta diferentiala este uneori utila. dar diferit din punct de vedere calitativ. Diferite unitati de teren omogene vor aduce renta daca cererea de pamânt va fi suficient de mare astfel încât sa apara necesitatea de a cultiva toate aceste terenuri. 1. Totusi. Cu cât este mai productiv terenul. Astfel.

poate pentru prima data . fiscale si de schimb extern ). speculatiile referitoare la natura rentei si la factorii care o determina aproape ca lipsesc din scrierile economice ale scolasticilor. în ciuda faptului ca ea exista în mod traditional”. Schumpeter explica acest fapt sugerând ca “aceasta se datora pe de o parte faptului ca. New York. elementul de renta nu-si releva caracterul lui distinct si. Prima si cea mai importanta contributie a sa în aceasta problema apare în “A Treaty on Taxes and Contributions “. unde el avanseaza câteva sugestii pentru întarirea sistemului fiscal din Anglia. Londra. J. Referintele la agricultura în general si la renta funciara în special erau doar de importanta secundara. Petty cauta sa explice diferentele dintre diferitele niveluri ale rentei. scrisa în anul 1662. Elaborându-si scrierile în perioada formarii statelor-natiune moderne. Odata determinata renta funciara. Economic Writings of Sir William Petty.A. History of Economic Analysis.31 Teoria rentei funciare îsi are originea în scrierile economistilor mercantilisti din secolul al XVII-lea. El nu specifica rata de la care ar trebui sa fie determinata renta. în conditiile în care fermierii îsi lucrau ei însisi pamântul.Desi exista numeroase referiri la plata unei rente funciare în documentele Evului Mediu. pag. 1899. deoarece renta platita proprietarului se confunda usor în acele vremuri cu dari de alta natura. el schiteaza conceptul de renta 31 32 Schumpeter. dar sugereaza ca dobânda este determinata de nivelurile rentei:”Cât priveste camata. mercantilistii erau preocupati îndeosebi de probleme legate de sporirea puterii nationale a unui stat ( formularea politicilor monetare.. Sir WILLIAM PETTY (1623-1687 ) ocupa un loc de onoare în galeria fondatorilor teoriei rentei. în conditii de siguranta totala”. pe de alta parte. Astfel. 32 Dupa ce defineste renta ca venit sau ca surplus care creste ori de câte ori venitul agricol depaseste costul. 1954. 45 . minimul ei este dat de renta obtinuta de pe pamântul cumparat cu banii împrumutati. Potrivit lui Petty.101. editat de Charles H. Petty demonstreaza ca pretul pamântului ar putea fi calculat prin capitalizarea rentei. 48. fiind abordate într-o maniera tangentiala. pag. Hull. renta funciara este un surplus sau un venit net rezultat în urma utilizarii pamântului în scopuri agricole sau pentru cresterea animalelor. renta economica neputându-se delimita clar.

Franta s-a aflat sub influenta conceptiilor fiziocrate. autorul celebrului “Tablou economic”. § a doua. o parte a mercantilistilor nu a facut distinctia între pamânt si capital ca factori de productie. FRANCOIS QUESNAY (1694-1774). Din opera mercantilista razbat doua conceptii privitoare la renta: § prima. ei au pus piatra de temelie pentru o analiza viitoare. în consecinta. Aceasta ar duce la cresterea proportionala a nivelului rentei. Dintre aceste trei clase. Pierre Samuel Dupont de Nemours. deoarece doar activitatea lor – agricola 46 .diferentiala. În plan teoretic. exista un pasaj în care Petty propune rezolvarea conflictului religios din aceasta tara prin migrarea fortata a unui milion din populatia sa romano-catolica în Anglia si Tara Galilor. pe baza principiului laissez faire si a reformelor politice. În acest model. Conceptia lui Quesnay despre renta funciara poate fi înteleasa pe deplin numai în contextul mai larg al sistemului sau macroeconomic. Mercier de la Riviere. a fost mentorul unui grup de economisti care îi includea printre altii pe Nicolas Baudeau. terenurile mai apropiate de oras vor obtine o renta superioara în raport cu cea obtinuta de pe terenurile mai îndepartate. care considera renta –sau o parte a sa . cum arata John Locke (1632-1704). proprietarii funciari si artizanii. Petty subliniaza ca si cauze ale diferentelor ce apar între nivelurile rentei o serie de factori precum evolutia tehnicii agricole si fertilitatea naturala a solului. exista trei categorii de destinatari ai venitului: fermierii. doar fermierii sunt “productivi”. Totodata. un venit al investitiei în îmbunatatiri funciare. pamântul fiind individualizat de capital ca factor de productie. În lucrarea sa “Treatise on Ireland”(1687). La acelasi nivel al fertilitatii. Desi renta funciara nu a fost un subiect de interes deosebit pentru teoreticienii mercantilisti. remarcabile prin dorinta de a dezvolta economia fra nceza si de a ridica nivelul de trai al locuitorilor. care considera renta un venit net al factorului pamânt sau. între 1756 si 1776.ca venit ce apare datorita diferentei de situare sau de fertilitate.

fac parte proprietarii funciari. Quesnay vorbeste despre renta ca venit net însusit de proprietarii funciari cu titlu de “compensatie permanenta” pentru “avansurile” facute de acestia în trecut ( aici “avans” are sens de investitie). pag. Totusi. El explica ca proprietarii funciari nu trebuie confundati cu clasa efectiv sterila deoarece sunt responsabili cu problemele de administrare si cu cheltuielile de întretinere a patrimoniului lor. Contributia lui Ad am Smith la teoria rentei funciare .2. editat de August Oncken. Economistii fiziocrati au adaugat doua dimensiuni importante în analiza rentei funciare : § au examinat rolul pe care agricultura si renta îl au în distribuirea venitului national si. Formation and Distribution of Riches” (1770). apreciere pe care ulterior si-o va nuanta. Ei credeau ca principalul obstacol în calea obtinerii unei productii agricole ridicate si a atingerii prosperitatii în Franta erau taxele. Fiziocratii au abordat problema rentei în context macroeconomic. 1. naturali. Artizanii si cei din domeniul manufacturilor fac parte din “clasa sterila”.5.331. 47 . prin aceasta.creaza surplus (“produit net”). numita “mixta”. Din a treia clasa. dar elaboreaza o sinteza 33 Oeuvres economiques et philosophiques de Francois Quesnay. § au extins analiza rentei bazata pe cerere si oferta la teoria rentei funciare si au conturat o vedere de ansamblu asupra rentei ca fiind determinata si de factori economici si de factori fizici. ADAM SMITH (1723-1790) acorda rentei o importanta mult mai mare. clerul si functionarii. De aceea. Frankfurt si Paris. 1888. au deschis noi perspective exploatate ulterior de ricardieni. Quesnay considera ca “agricultura este sursa întregii avutii a Statului si a celei a cetatenilor sai” 33. El nu se remarca printr-o originalitate exclusiva. În raport cu predecesorii sai. în unele texte scrise în anul 1757 Quesnay aminteste de “proprietarii nedrepti si perfizi”. propunând înlocuirea sistemului de taxe cu una singura legata direct de “produsul net” creat doar în sistemul agricol (era vorba de fapt de o taxa pe renta obtinuta de proprietarii funciari). el a stabilit o identitate formala între pamânt si capital ca factori de productie: CONCLUZIE.

ca de altfel al oricarui scriitor de exceptie. un pret de monopol. A. A. ca rezultat al necesarului tot mai mare de produse agricole. Proprietarul pretinde o renta chiar si pentru un pamânt neameliorat. în capitolul al XI-lea din lucrarea sa fundamentala. El respinge teza lui Quesnay.” 34. De fapt. vol. iar dobânda presupusa ori profitul la cheltuiala de ameliorare reprezinta. renta pamântului.Smith a fost primul care a acordat rentei un rol esential în mecanismul economic. cu capitalul sau propriu. acesta sa fie. nu este decât un fel de profit rezonabil sau o dobânda a capitalului plasat de proprietar în amelioratiuni. Smith considera renta un surplus necâstigat care este însusit de proprietarul funciar în virtutea unui drept de monopol. Adam Smith arata ca renta.valoroasa a ideilor anterioare în domeniu. în general.102 48 . Meritul cel mai de seama al lui. În ciuda unor neconcordante.. când se reînnoieste arendarea. Pe de alta parte. în anumite împrejurari. considerata ca pret platit pentru folosirea pamântului. în dezvoltarea economica generala). “Dar solul. Când analizeaza factorii de influenta ai rentei funciare. care considera renta funciara ca venit functional al proprietarilor funciari. caci altfel decât în parte. se poate ca. 34 Smith.(…) Deci. Chisinau. 1992. care rec ompenseaza capitalul investit. Avutia natiunilor. Smith ridica o serie de probleme care ulterior vor crea la rândul lor alte probleme generatiilor de economisti. proprietarul pamântului cere de obicei aceeasi sporire a arendei. nu poate sa creasca în absenta unei cereri sporite de terenuri. Smith scrie: “Am putea zice ca renta pamântului. Astfel. consta mai mult în punerea întrebarii decât în gasirea raspunsului la aceasta. în repartizarea venitului. Ea nu este deloc proportionala cu ceea ce proprietarul pamântului ar fi putut cheltui cu ameliorarile sau cu ceea ce îsi poate îngadui sa ia. adeseori. prin integrarea fenomenului rentei în sistemul economic (influenta în determinarea pretului. toate. numai rareori se poate întâmpla. Universitas. fireste. Cu toate acestea. pg. Fara îndoiala. cazul. în parte. privita ca un câstig suplimentar peste cost care include si profitul fermierului. aceste ameliorari nu sunt întotdeauna facute cu capitalul proprietarului de pamânt. un adaos la renta initiala. ca si cum ameliorarile ar fi fost facute. ci uneori ele se fac cu capitalul arendasului. 1. ci cu ceea ce arendasul îsi poate îngadui sa dea. este.

ramâne întotdeauna ca renta pentru proprietarul solului. Doctrina ricardiana a rentei funciare. datorita progresului activitatii manufacturiere. ca obiect de studiu al economiei politice... Trendul crescator al rentei reale – care este concomitent cu progresul economic. rentele reale crescând datorita progresului mai rapid al sectorului neagicol în raport cu cel agricol. pg. pe lânga diferentele de fertilitate. surplusul este întotdeauna mai mult decât suficient ca sa reconstituie capitalul care angajeaza aceasta munca. Autorul îsi încheie consideratiile privind teoria rentei cu un studiu al influentei progresului tehnic asupra rentei. Op. idee care va juca un rol crucial în teoria rentei. 1. Smith introduce un nou factor important: îmbunatatirile rezultate din progresul transporturilor. Smith constata o tendinta de crestere a venitului în sectorul neagricol al economiei. va avea loc o crestere a eficientei. în consecinta. în modul cel mai larg în care acea munca a fost vreodata întretinuta. Ceva. De asemenea. comparativ cu situatia din manufacturi. produce o cantitate de alimente mai mult decât suficienta pentru a întretine toata munca necesara spre a le aduce pe piata. deci. Astfel. CONCLUZIE.35 În analiza rentei diferentiale. privita ca venit national agregat.aproape în toate împrejurarile. este mai întâi de toate funciara si ricardiana: platita de fermier 35 Smith. el anticipeaza ca. Renta. puterea de cumparare a rentei va creste. se contureaza înca de pe acum ideea venitului agricol descrescator. 49 . A. Prima consta în integrarea analizei rentei în dinamica economica generala. prin extinderea analizei teoretice la structurile urbane.este rezultatul diferentelor de impact ale progresului tehnic asupra sectorului agricol si neagricol din economie. împreuna cu profitul lui.”.5.3. 104. A doua este un mare pas pe calea generalizarii conceptului de renta. Progresul este mai rapid în sectorul neagricol si. Una din cauzele ramânerii relative în urma a agriculturii o constituie limitele care apar în calea diviziunii muncii agricole. Analiza rentei funciare la Adam Smith este o prelungire sintetizatoare a scrierilor fiziocratilor. cit. Apar însa doua contributii originale. În ceea ce priveste agricultura.

nu este considerata de Ricardo drept o remunerare functionala a unor servicii. de unde si atitudinea sa politica împotriva landlorzilor. De fapt. corespunzatoare celor trei clase sociale care compun societatea: Ø rentele. Mill referindu-se la armata. care constituie veniturile întreprinzatorilor capitalisti. Partea tot mai mare din venitul national platita landlorzilor – datorita actiunii legii randamentelor neproportionale .. este întretinut de cheltuielile celor trei clase sociale. furnizând în schimb servicii neproductive. Restul societatii. asa cum arata si J. Malthus si Buchanan. S. pentru cedarea dreptului de utilizare a terenului sau. Ricardo îsi începe analiza presupunând ca într-o “tara noua” ( în curs de colonizare) oamenii se confrunta cu o abundenta a terenului fertil. Ricardo descompune venitul national al unei tari în trei parti. cler s. obtine o renta egala cu diferenta dintre valoarea productiei care poate fi obtinuta de pe terenul sau si valoarea productiei de pe terenul marginal (care corespunde celor mai putin favorabile conditii de productie în ceea ce priveste fertilitatea si pozitia). L. Reluând – pe alocuri completând si corectând. Preluând în întregime ideile lui Smith. care constituie veniturile lucratorilor. David Buchanan si J. ea este remunerarea “dreptului de exploatare a însisirilor originare si indestructibile ale solului”. Ricardo arata ca proprietarul funciar. Ø salariile. C. Toate celelalte forme de venit nu sunt decât “derivatii” ale celor trei surse primare. si Adam Smith îsi exprimase frecvent dezacordul cu clasa proprietarilor funciari. ci drept un transfer pur.a.conceptiile lui Smith. dar pe masura ce populatia creste sunt motive pentru a se lua în cultura noi terenuri mai putin fertile sau pentru a se investi munca si capital în terenul deja cultivat ( sa se intensifice cultura). care constituie veniturile proprietarilor funciari. Ø profiturile. Simonde de Sismondi si-au manifestat si ei oprobiul pentru proprietarii funciari monopolisti care îsi însuseau “venituri 50 . dar acesta concluziona în cele din urma ca interesele acestora sunt “ strict si inseparabil legate de interesul general al societatii”.proprietarului funciar.

abandonata. cu aceeasi suprafata. În primul caz. renta “este acea parte din produsul pamântului care se plateste landlordului pentru folosinta fortelor originare si indestructibile ale solului”. proprietarul funciar poate preleva renta. Mai întâi.36 Autorul considera cazul ipotetic a doua ferme alaturate. Daca toate terenurile ar fi identice ca fertilitate si ca pozitionare. 1993. 36 Ricardo. Exploatatia vecina. 85. însa nici unul dintre ei nu si-a formulat un model logic. cu ajutorul caruia sa-si argumenteze pozitia. Astfel. În limbaj curent. Opere alese. respectiv remunerarea “facultatilor originare si indestructibile ale solului”. intitulat “Despre renta”.necâstigate”. iar pe de alta parte cresterea nevoii de produse agricole impune luarea în cultura si a terenurilor mai putin fertile si accesibile. Universitas. fara limite cantitative si fara stapân (ca si aerul sau caldura soarelui). nu a beneficiat de nici o investitie. daca ar exista imense suprafete exploatabile neînsusite înca. renta desemneaza totalitatea sumei varsate de cel care lucreaza pamântul proprietarului acestuia. pe de -o parte. pe de-o parte. Chisinau. Dupa ce în primul capitol din lucrarea sa de referinta “Despre principiile economiei politice si impunerii” (1817) clarifica unele inadvertente teoretice în ceea ce priveste elaborarea teoriei valorii-munca de catre înaintasii sai. la începutul acestui capitol. Stricto sensu. renta este aceeasi pentru ambele ferme. si profit si dobânda. pe de alta parte. pamântul fiind un “bun liber”. Datorita faptului ca. vol 1. Ricardo face distinctia între renta. atunci n-ar exista renta. una fiind dotata de proprietar cu toate constructiile si mijloacele de productie agricole si având terenul bine întretinut. singura diferenta fiind dobânda platita proprietarului. D. cu terenuri egale ca fertilitate. a carei marime depinde de diferentele de fertilitate si de pozitionare. În exemplul propus de Ricardo.. este evident ca prima exploatatie va fi arendata mai scump. Restul reprezinta dobânda pentru capitalul investit. coerent. pag. Ricardo a fost primul care a realizat acest lucru. doar o parte a sumei platite constituie renta. fertilitatea solului difera de la o parcela la alta. 51 . Ricardo începe analiza formala a rentei funciare în capitolul al doilea al cartii.

egala cu 10 chintale la hectar. 37 Daca cresterea populatiei va determina si cultivarea terenurilor din categoria a-II-a. pe baza analizei ricardiene. cit. terenurile marginale nu aduc renta. renta celor din prima categorie va creste la 20 chintale la hectar. de pe fiecare teren se obtin 40. 37 Ricardo. D. pe terenurile din prima clasa de fertilitate va aparea renta. Odata cu luarea în cultura a terenurilor de categoria a-III-a.În virtutea legii cererii si a ofertei.. Op. Initial. asemenea terenuri nu mai sunt disponibile. 52 . Datorita abundentei terenurilor fertile. vor obtine renta doar proprietarii care detin terenuri de calitate superioara.. 87. pag. Pentru aceeasi cheltuiala de capital si munca. exploatarea unei parti a terenurilor din prima categorie este suficienta pentru a asigura necesarul de hrana al populatiei. în ipoteza concurentei în modelul ricardian. Pe de alta parte. Pentru exemplificarea mecanismului de formare a rentei funciare. 30 si 20 chintale de grâu la hectar. iar terenurile de categoria a -II-a vor obtine si ele o renta de 10 chintale la hectar. Procesul de determinare a nivelului rentei poate fi interpretat ca fiind rezultatul actiunii libere a mecanismului pietei. construim urmatorul tabel: Perioada 1 Categoria de teren I II III Randament la hectar 40 30 20 Terenuri exploatate Da Nu Nu Renta la hectar 0 0 0 Perioada 2 Terenuri exploatate Da Da Nu Renta la hectar 10 0 0 Perioada 3 Terenuri exploatate Da Da Da Renta la hectar 20 10 0 Am considerat trei categorii de terenuri diferite ca fertilitate. datorita amplificarii puternice a nevoilor. nu poate fi ceruta renta pentru cedarea dreptului de folosinta a acestora: “întregul produs net va ramâne la cultivator si va reprezenta profitul acestuia”. De fapt.

decât sa se extinda cultura la terenul din categoria a -II-a ( prin defrisari. Determinarea rentei. renta pe lucrator va fi egala cu diferenta de productivitate a muncii de pe terenul considerat si cel marginal. proprietarul va gasi imediat un altul care sa -l înlocuiasca. Desi apare renta. ca rezultat al actiunii mecanismului pietei. presupus a fi perfect mobil.este uniforma pe toate exploatatiile agricole. Prelevarea rentei de catre proprietarii funciari este o consecinta atât a actiunii legii randamentelor descrescatoare. O dublare a capitalului investit la hectar – de la 1000 la 2000 – pe terenul din prima clasa de fertilitate duce la cresterea productiei la 35 chintale. Acest tip de renta este distinct de renta diferentiala intensiva. care apare în conditiile luarii succesive în cultura a unor terenuri cu fertilitate descrescatoare si pastrarii nemodificate a tehnicii de productie agricola ( ceea ce implica aceleasi cheltuieli de munca si capital la hectar). rata profitului – care remunereaza capitalul agricol. în decursul fiecarei perioade. cât si a însusirii terenurilor. “stocul” de teren cultivat fiind considerat invariabil. Renta este egala cu diferenta de randament între trenul considerat si cel marginal. realizeaza egalizarea pe toate exploatatiile a remuneratiilor tuturor serviciilor productive furnizate de munca si capital. capitalul investit de fermier aduce un profit. de exemplu). care apare în conditiile modificarii graduale a tehnicii de productie.De fapt. iar pretul de piata al grâului este unic. indiferent de terenul care este utilizat. Sa presupunem ca la sfârsitul primei perioade va fi mai avantajos sa se intensifice cultura pe terenul de categoria I. Presupunând ca toate terenurile sunt lucrate cu acelasi raport capital-munca. Daca fermierul refuza sa plateasca renta. deoarece cheltuielile de capital si munca sunt presupuse aceleasi pe toate parcelele. adica o majorare de 5 chintale fata de productia care ar fi 53 . terenul marginal fiind terenul cu cele mai nefavorabile conditii de productie agricola aflat în exploatare. asa cum a fost descrisa mai sus. Un asemenea mecanism de formare a rentei corespunde asa -numitei rente diferentiale extensive. deci a cantitatilor de capital si munca utilizate pe o parcela anume. indiferent de gradul de fertilitate.

În preajma anului 1825. în cadrul caruia doctrina rentei este o componenta esentiala.38 Economistii moderni afirma ca legea randamentelor neproportionale va actiona doar pornind de la doua premise: absenta progresului tehnic si cantitatea constanta de input suplimentar de factor de productie. cit.fost obtinuta cultivînd terenul de categoria a – II-a utilizând aceeasi doza de capital. pâna când aceasta noua combinatie productiva a fost aplicata tuturor terenurilor din a doua categorie. fiindca grâul este urcat”. si nu doar ca element de cost. Rezulta deci o renta de 5 chintale pe care proprietarul o cere fermierului în schimbul efectuarii unei investitii productive suplimentare de 1000 unitati de capital. iar presiunile derivate din acest fapt asupra nivelului salariilor reale începusera sa aiba consecinte negative 38 Ricardo. Op. Din punctul de vedere al analizei economice moderne. CONCLUZIE. 54 . Modelul este relevant în special pentru situatia economica si politica exista în Anglia post-napoleoniena. D. idee pe care o formuleaza într-o fraza devenita celebra: “ Grâul nu este urcat fiindca se plateste renta. Aceasta se va întâmpla atât timp cât produsul marginal al capitalului utilizat pe terenurile aflate în exploatare ramâne superior celui susceptibil de a fi investit pe terenurile mai putin fertile. mai intensive. Ulterior. combinându-de renta extensiva cu renta intensiva.. vor fi aplicate noi metode. Pretul grâului se afla în urcare. 89.. ci se plateste renta. Cum poate fi explicat succesul spectaculos al doctrinei ricardiene? Raspunsul consta în natura modelului general. vor fi luate în exploatare noi terenuri. teoria ricardiana a rentei funciare devenise foarte cunoscuta. Ricardo vede rentele ca si venituri de transfer. Prestigiul ei era atât de mare încât punea în umbra scrierile rivalilor sai si a fost nevoie de un deceniu întreg pâna când criticile care i-au fost aduse au putut sa se faca remarcate în rândul exegetilor. pag. În continuare. teoria rentei la Ricardo este o aplicare a principiului productivitatii marginale pentru pamânt: din moment ce produsul mediu si marginal pe unitatea de input variabil scade. câstigurile intramarginale diferentiale obtinute de landlorzi sub forma de renta vor creste.

teoria ricardiana a rentei explica situatia din Anglia. Autorul se opune parerii ca valoarea grâului trebuie sa creasca deoarece omul. dupa ce a luat în cultura cele mai fertile terenuri. în consecinta. prin scrierile lor. unde populatia redusa ca numar ocupa putin teren. adica începând cu cele mai putin fertile. si anume pe cel care îi conferea o siguranta mai mare ( în munti. iar în 1848 – “The Past. caracterizata de o presiune numerica a populatiei în conditiile insuficientei terenurilor. Carey vede în doctrina ricardiana baza rezolvarii neajunsurilor sociale existente. în mijlocul padurii etc). verificându-se si în cazul pamântului: omul a început sa foloseasca fortele naturii în ordinea inversa a puterii lor ( forta animalelor înainte de cea a apei. Exista un nume care nu poate lipsi din galeria celor care.asupra industriei. au fost reprezentantii unei linii novatoare în domeniu: HENRY CHARLES CAREY (1795-1879). Legea rentei enuntata de Ricardo constituia un adevarat “cosmar” pentru economistii optimisti. explicând acest fapt într-un limbaj consacrat ulterior de Karl Marx. va fi obligat sa le cultive si pe cele mai putin fertile. Carey sustine ca luarea în cultura a terenurilor se face exact în ordinea inversa descrisa de Ricardo. Critica marxista a teoriei rentei funciare. în “Mizeria 55 .4. iar cea a apei înainte de cea a aburului). iar pretul grâului va scadea. Ambele teorii. În schimb. Scrierile lui KARL MARX (1818-1883) asupra rentei se afla sub amprenta transformarii valorii în pret. dar si sugera o eventuala solutie politica. 1838 si 1840 cele trei volume ale cartii “Principles of Social Science”. nu le-ar mai ramâne decât sa le dea crezare socialistilor care vorbeau despre o vatamare grava si ireversibila a structurii sociale. se verifica în anumite circumstante de loc si timp. Daca din nefericire aceasta lege ar fi adevarata. teoria lui Carey se verifica în cazul colonizarii. Astfel. 1. Present and the Future”. Modelul ricardian nu numai ca explica aceste dificultati. Argumentarea este fra panta. unde îsi expune pe larg teoria rentei funciare.5. Primele analize ale rentei apar înca din 1847. El publica în 1837. productivitatea va creste în timp. un economist american care s-a facut remarcat printr-o originala doctrina a “armoniei sociale”. se impune o precizare. Înainte de a trece la analiza contrubutiei marxiste la teoria rentei. desi sunt opuse.

la Marx. odata cu progresul civilizatiei. Este adevarat ca. aceste soluri mai putin fertile devin relativ bune în comparatie cu solurile considerate anterior bune. Deci. ci diferentele între fertilitatile relative ale acestor terenuri. Marx pune în cauza doua din asertiunile lui Ricardo. în Anglia parcelarea terenurilor fiind practic încheiata la sfâsitul razboiului cu Franta. Marx îsi exprima dezacordul cu Ricardo în ceea ce priveste renta funciara. adica sub suma dintre remunerarea capitalului avansat si profitul mediu. renta poate creste atunci când scade pretul grâului-si invers-datorita cresterii diferentelor relative de fertilitate. Apare o disociere între evolutia pretului grâului si cea a marimii rentei: contrar tezei ricardiene clasice. deoarece produsele vor fi vândute întotdeauna sub valoarea lor. Marx nu critica fondul teoriei ricardiene a rentei si nic i mecanismul de formare a acesteia. El concepe progresul tehnic în agricultura drept o ameliorare continua a fertilitatii tuturor terenurilor: “Relativ. pe termen lung. În 1862. descoperind posibilitatea teoretica a rentei absolute. care determina cresterea “compozitiei organice a capitalului”. unul dintre terenuri va ramâne la fel de putin fertil în raport cu altul -pe scara ecartul ramâne-. renta nu influenteaza deloc scaderea tendentiala a ratei profitului: aceasta este doar efectul acumularii de “capital constant”. când începe elaborarea teoriei rentei absolute. Cauza rentei nu este deci diferenta de fertilitate absoluta a terenurilor în raport cu fertilitatea terenurilor mai putin fertile luate în cultura. Dar. în ciuda cresterii generale a fertilitatii solului odata cu evolutia societatii. Patru ani mai târziu. dar fertilitatea generala creste”. 56 . sunt luate în cultura soluri din ce în ce mai putin fertile. În plan teoretic.filozofiei”. Marx scrie ca Ricardo confunda valoarea cu pretul de vânzare. fertilitati diferite ale terenurilor sau o diferenta între rezultatele capitalului utilizat succesiv pe acelasi teren”. ci domeniul istoric de validitate. el constata ca accesul la terenul agricol comunal nu mai este liber. “legea rentei nu presupune fertilitatea descrescatoare a solului ci doar. Spre deosebire de Ricardo. Marx considera ca istoria contrazice ipotezele analizei ricardiene. datorita progresului stiintei si tehnicii. În plan practic.

iar pretul de productie putând sa ramâna constant. în conditiile unor investitii aditionale care se fac la o rata a productivitatii capitalului constanta. Aceasta nu se refera la randament. sub forma de renta absoluta. Spre deosebire de Ricardo. 57 . Marx considera ca în agricultura compozitia organica a capitalului este inferioara celei din industrie. care este o renta de tip intensiv. care se va opune “ca o parte din plusvaloarea obtinuta în agricultura sa fie distribuita fratilor capitalisti din bransele industriale si va interzice capitalului agricol sa functioneze în calitate de parte alicota a totalitatii capitalului apartinând clasei capitalistilor”. agricultura fiind submecanizata. care este însusit în mod gratuit de capitalist”). a carei origine este legata de doua elemente: a) “compozitia organica a capitalului”. 3. renta diferentiala I. el nu are nici un motiv sa-l puna gratuit la dispozitia fermierului (Marx nu este de acord ca terenul marginal nu aduce renta). În “Capitalul”. utilaje) si cel “variabil”(acel capital platit pentru salarii). renta diferentiala II.Proprietatea funciara este o piedica în calea investirii libere a capitalului fermierilor: un proprietar funciar care detine cel mai putin fertil teren nu este un filantrop. 2. sa creasca sau sa scada. aceasta rezulta din diferentele de fertilitate relativa între diferite terenuri. materiale. b) proprietatea funciara.ca “excedent creat de forta de munca peste propria ei valoare. În consecinta. neavând de-a face cu ordinea luarii în cultura. care este o renta de tip extensiv. deoarece pretul de vânzare este mai mic decât valoarea (profitul mediu este inferior “plusvalorii”. la baza teoriei rentei funciare se afla patru concepte: 1. crescatoare sau descrescatoare. renta absoluta . Marx nu leaga evolutia acestui tip de renta de viitorul pesimist al orânduirii capitaliste. va aparea un supraprofit. aceasta rezulta din diferentele de productie obtinute pe terenuri de fertilitate egala prin investitii succesive de doze suplimentare egale de capital. Marx analizând mecanismul de formarea rentei diferentiale II. ca diferenta între valoare si pretul de vânzare. ca raport între capitalul “constant”(materii prime.

. Proprietarii funciari sunt singura clasa putin numeroasa.S. 39 ale lui Ricardo. autorul unuia dintre cele mai citite tratate din secolul al XIX-lea (“Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy”). precum si extinderea doctrinei la alti factori de productie. 58 . în perspectiva luarii de pozitii politice vis-à-vis de problema agrara l-a determinat pe Marx sa faca totusi din analiza rentei absolute una dintre cele mai importante preocupari teoretice ale sale. dar importanta. se pot observa elemente de continuitate. care tine cont de faptul ca.5. 1. în anumite împrejurari. Prima coordonata a evolutiei este ilustrata de conceptia despre renta funciara a lui JOHN STUART MILL (1806-1873). care participa la repartitie ca urmare a faptului ca poseda un lucru pe care nu l-au produs nici ei. Modificarea doctrinei ricardiene a rentei funciare. CONCLUZIE. aparut în 1848 a modificat unele din conceptele lui Ricardo. Ideea centrala a conceptiei lui Mill despre renta este aceea ca aceasta forma de venit este rezultatul unui monop ol natural: ”Pamântul este principalul agent natural susceptibil de a fi însusit. iar pretul platit pentru a obtine dreptul de a-l utiliza poarta numele de renta. Marx nu si-a definitivat niciodata explicit teoria rentei funciare. J. respectiv generalizarea 39 Cauza însusirii rentei funciare este Mill. asa cum transpare din “Capitalul” si din “Scrieri depre plusvaloare”.pag. Necesitatea întelegerii structurilor sociale taranesti.4. Evolutia postricardiana a teoriei rentei a avut loc pe doua coordonate fundamentale: modificarea ei de catre economisti care în esenta au împartasit ideile de baza conceptului de renta. Principles. Mai mult. marcheaza o ruptura incompleta cu conceptia ricardiana. proprietarii funciari pot sa determine cresterea pretului regulator al pietei peste valoarea anumitor marfuri. posesorul terenului va cere renta chiar si pentru cel mai putin fertil teren. probabil datorita posibilelor implicatii asupra teoriei valorii.5. cu economia politica clasica. nici alte persoane”. în virtutea dreptului de proprietate. 477. dar a pastrat intacte ideile acestuia cu privire la rolul jucat de renta în procesul de dezvoltare economica. Teoria marxista a rentei. renta de monopol.

Putem remarca acuratetea observatiilor lui Mill. Totusi. Aceste terenuri. Acestea asigura salariile cultivatorilor si un profit al capitalului pe care Mill îl numeste ”obisnuit”. exista si posibilitatea ca unele terenuri sa fie cultivate în pierdere.) – este acela care. Acest monopol. nu aduc renta. atunci toate aceste terenuri ar aduce renta. Mill arata ca daca pentru a asigura hrana unei colectivitati ar fi necesara luarea în cultura a întregii suprafete de teren existente. dupa ce a asigurat reproducerea semintelor si satisfacerea nevoilor primare si secundare ale taranului. În primul rând. ba mai mult. aparitia rentei este determinata de diferentele de fertilitate si accesibilitate (”distanta fata de piata”. Faptul ca renta este rezultatul unui monopol este considerat de Mill de domeniul evidentei. Cel mai prost teren – terenul marginal – a carui cultivare poate fi considerata drept un plasament – investitie (n. 40 M ill. 59 . fara sa aduca un venit suplimentar. poate fi reglementat.n. întrucât numai în cazul lor oferta este inferioara cererii. Totusi.S. Mill exemplifica cu coloniile de saraci din Belgia. valabile si în cond itiile agriculturii de subzistenta practicata în România post – decembrista. unde pamântul este cultivat pentru asigurarea subzistentei si a nevoilor secundare (întretinerea uneltelor si a animalelor. asigura acestuia un salariu plus un excedent egal cu cel sperat daca si-ar fi întrebuintat capitalul în alt mod. poate fi pus în grija comunitatii. cum o numeste Mill ). „dar nu poate fi împiedicat sa existe”40. precum si a altor obiecte necesare traiului).descrisa astfel: ”Motivul pentru care proprietarilor li se plateste renta pentru terenurile lor este acela ca ei poseda o marfa de care are nevoie un numar mare de oameni si nimeni nu o poate obtine fara consimtamântul lor”. J. se cultiva doar o parte din terenuri. desi sunt cultivate.. si anume acelea care sunt cele mai avantajoase din punctul de vedere al fertilitatii si al pozitiei: numai acestea vor fi susceptibile de a genera renta. Dar cum în realitate lucrurile nu stau astfel. renta depinde de preturile de vânzare ale produselor agricole.478.cit. pag. Op. desi natural.

si nu mai mult!). Renta platita de cultivator nu coincide în mod necesar cu diferenta de profit de care aminteam mai sus. Cresterea preturilor produselor agricole da posibilitate întreprinzatorului de a efectua unele investitii: îngrasaminte scumpe. Deci si terenurile care nu aduc renta sunt cultivate… Daca cererea de produse agricole creste. 41 Ibidem. dar. Cu siguranta ca fermierul urmareste sa obtina un profit ordinar pentru întreg capitalul investit. El urmareste obtinerea unui profit cât mai mare.asa cum a fost formulata de Anderson. si nu a unei rente. Malthus si Ricardo – reprezinta una din „dogmele fundamentale ale economiei politice”41.481.S. da fapt.J. în functie de puterea si pretentiile proprietarului. efectul va fi o sporire a cantitatii de capital si munca utilizate pe terenurile deja cultivate. ea provine doar de pe anumite suprafete. celelalte conditii ramânând constante. irigatii.Mill concluzioneaza ca într-o tara în care nu exista obstacole în calea cultivarii terenurilor apte pentru agricultura. Se stie ca o cresterea capitalului investit. 60 . aducator de profit. Marimea rentei este fluctuanta. În acceptiunea lui Mill. el este obligat sa plateasca proprietarului funciar suma care depaseste acest profit. Cu toate acestea. duce la o reducere proportionala a profiturilor generate de capital. West. pag. renta poate fi privita ca diferenta de profit. arendarea este globala: practic. nominal întreaga suprafata aduce renta proprietarului. terenurile cele mai proaste si cele din imediata vecinatate a lor nu aduc renta (acestea din urma aduc doar profit normal. Convins ca teoria rentei funciare . Capitalul investit în cele mai nefavorabile conditii – si care aduce doar profit ordinar – face ca acel capital care este investit în conditii mai avantajoase sa obtina o remuneratie suplimentara sub forma rentei funciare. Lui Mill îi revine astfel meritul de a fi situat analiza rentei în contextul repartitiei. amenajari si îmbunatatiri funciare). între profitul terenului cel mai bun si cel al terenului cel mai prost. dar nu va fi de acord sa-i plateasca în plus peste aceasta suma. Mill arata ca terenul care se ia în cultura este de multe ori întins si eterogen din punct de vedere al fertilitatii.

animalele sunt de fapt capitaluri care trebuie remunerate. care strabate ca un fir rosu întreaga istorie a gândirii economice: ” Este sau nu pamântul capital?”. Mill scrie: ”Suplimentul de renta adus de un teren ca urmare a ameliorarilor – considera unii autori – trebuie considerat ca profit si nu drept renta funciara” 42. iar venitul acestora este inclus în suma totala platita de fermier. Cladirile fermei. casa de locuit. Transformarea capitalului în pamânt duce la transformarea veniturilor sale di profit în renta. Acest lucru reprezinta o expresie a concurentei dintre fermieri. Carey raspunde afirmativ la aceasta întrebare. atunci când considera ca renta este întotdeauna venitul unui capital investit. neavând importanta daca aceasta fertilitate este naturala sau dobândita. Terenurile de fertilitate egala trebuie sa aduca renta egala. 486. atunci când afirma oarecum ironic ca n-ar fi avantajoasa alipirea la Anglia a unei suprafete de teren egale cu cea a tarii – datorita 42 Ibidem.Diferenta dintre venitul capitalului întrebuintat în agricultura si cel al unui capital cu alta întrebuintare îmbraca forma rentei. care si-au abandonat capitalul banesc pe care îl vor recupera prin renta generata de pamânturile pe care le detin. Este celebra constatarea economistului american potrivit careia expresia monetara a valorii pamântului unei tari este diferita de cheltuielile necesitate de transformarea în teren agricol a unei suprafete virgine egale.pag. în sensul ca aceasta le va diminua profiturile. Astfel. Denumirea de renta desemneaza mai multe categorii de plati. Mill observa ca Carey. al caror numar este mai mare decât cel al fermelor existente. ca tribut platit de posesorul acestui capital proprietarului funciar. ei accepta sa plateasca o renta excesiva. suma pe care o numim generic renta. Întrevedem între rândurile scrise de Mill o eterna dilema. Prin renta se poate întelege si o remunerare a capitalului întrebuintat pentru a ameliora terenul. Terenurile se afla în posesia proprietarilor funciari. care nu remunereaza întotdeauna dreptul de a beneficia de capacitatea productiva a solului. 61 .

491. cu caracter indirect. Parcurgând consideratiile lui Mill asupra rentei funciare. Cu toate acestea. Ibidem.faptului ca remunerarea capitalului investit în aceasta operatiune ipotetica ar fi inferioara remunerarii pe care acest capital ar obtine-o într-o întrebuintare prezenta.489. Mill îl completeaza magistral pe Ricardo si face analogie cu o situatie ipotetica din domeniul industrial. scrie Mill. cum ar fi cele legate de construirea unei retele de drumuri. reiese un adevar axiomatic: marimea rentei este cea care se modifica. întrucât putine sunt mintile luminate care. daca n u o înteleg. ”drumurile si canalele nu sunt destinate sa sporeasca valoarea terenurilor ci. refuza sa o accepte44. Ricardo nu a afirmat un lucru absurd.) – adaugând productia terenurilor mai îndepartate. Daca un întreprinzator ar utiliza o masina cu aburi cu o putere superioara în raport cu cele existente si daca numarul de asemenea utilaje ar fi limitat de legi naturale. renta se reduce” 43. calculata pe baza pretului actual al pamântului – ia în considerare si alte cheltuieli de capital. între altele. valoarea agregata a terenurilor ramâne aceeasi. AUTOR CAREY RICARDO CAUZA Luarea în cultura si a terenurilor slabe Insuficienta ofertei de produse agricole în raport cu cererea curenta Insuficienta ofer tei de produse agricole (face precizarea ca ordinea luarii în cultura nu are relevanta) EFECT Aparitia rentei funciare Aparitia rentei funciare MILL Aparitia rentei funciare În finalul capitolului consacrat analizei rentei funciare. si anume ca luarea în cultura a unor terenuri slabe duce la aparitia rentei pe terenurile bune! El a spus ca insuficienta produselor agricole necesare unei populatii din ce în ce mai numeroase face ca terenurile slabe sa fie luate în cultura si deci sa apara renta! Acesta este unul dintre aspectele nuantate care îl determina pe John Suart Mill sa considere descifrarea teoriei rentei funciare o adevarata ”PUNTE A MAGARILOR”. pe masura ce acest scop este îndeplinit. fizice 43 44 Ibidem.n.pag. sa reduca preturile bunurilor – agricole(n. pag. 62 .

iar renta pe care o plateste nu-l pune într-o situatie mai grava decât a celui care nu plateste deloc renta si utilizeaza un instrument de putere medie. profitul si renta sunt determinate de productivitatea terenului marginal. În teoria lui Mill. Mill însa nu a aplicat acelasi rationament si în cazul rentei pentru pamântul care poate fi utilizat pentru recolte alternative. costurile de oportunitate având un rol determinant în stabilirea preturilor.trebuie inclusa în costul de productie. deoarece daca ar fi dorit sa obtina o productie egala.492.. ar fi cheltuit mai mult cumparând mai multe masini neperformante. fara nici o explicatie. Renta egalizeaza cele doua situatii” 45. renta pe care ar trebui sa o plateasca pentru a putea utiliza asemenea masini n-ar putea fi considerata o remunerare a investitiei sale (si deci sa fie inclusa în cost) deoarece este vorba tocmai de o economisire a banilor pe care el ar trebui sa-i investeasca. pag. dar nu 45 Ibidem. salariul real scade. nu dau deloc renta. Renta este efectul monopolului. Pe masura ce “marginea cultivarii” scade.– neputând fi influentat de cererea de produse manufacturate cu ajutorul lor. O alta problema adusa în discutie de Mill este relatia dintre renta funciara si valoare. desi monopolul este natural. el afirma. Cel care plateste renta recupereaza întreaga sa valoare sub forma unor avanta je speciale. Mill accepta postulatul ricardian al tendintei istorice spre venituri din ce în ce mai mici. lucru ce poate fi reglementat. Renta nu este inclusa în cheltuielile de productie: ”Acest pamânt sau acest capital. iar renta creste datorita diferentei de fertilitate între terenuri. Mill este de parere ca acestea nu vor elimina renta pentru ca nu sunt introduse suficient de repede în raport cu cresterea populatiei încât sa permita atenuarea diferentelor de fertilitate prin iesirea din circuitul exploatarii agricole a terenurilor cu fertilitate redusa. În schimb. asa cum am vazut. dar cheltuielile care rezulta din utilizarea sa încarca cu o cheltuiala echivalenta sub forma de renta toate celelalte pamânturi si întreg capitalul agricol. 63 . ca numai renta de raritate intra în costul de productie. salariul. Desi accepta efectele îmbunatatirii tehnicilor agricole. Utilizarea pamântului în scopuri neagricole implica un cost de oportunitate si de aceea renta -sau mai exact acea parte din ea care constituie un cost de oportunitate.

acest cost determinând si profitul si volumul investitiilor. Walras. el expune o teorie a distributiei originala. Continuând analiza începuta cu succes de tatal sau înca din 1821. el respingea solutia nationalizarii nu pentru ca ar fi fost injusta. ori sa accepte plata impozitului (confiscarea rentei). proprietarii funciari vor avea de ales: ori sa-si vânda terenul la pretul initial stabilit la începutul Reformei funciare. cartea care l-a facut faimos.împiedicat sa existe. Alfred Russel Wallace. prin liberul acces la terenuri. au promovat puternice interferente politice si sociale în teoria rentei. Salariul real este determinat de costul agricol de pe terenul marginal. Începând cu sfârsitul secolului al XVIII-lea. În “Progress and Poverty”(1879). spre sfârsitul vietii. pîmântul este un dar al Naturii si deci orice venit legat de acesta este nelegitim.5. 1. Aceste convingeri l au facut pe Mill. pentru a li se putea stabili plusul de valoare dobândita ce va fi preluat de Stat. Pe fondul unei evidente antipatii pentru proprietatea privata. renta funciara si proprietatea funciara au devenit tinte ale reformatorilor sociali.Mill scrie în “Principes d’economie politique”ca Statul nu-si poate însusi decât renta viitoare.6. pentru rezolvarea problemei legate de saracie si somaj. El subliniaza necesitatea evaluarii tuturor terenurilor. Este de remarcat ca trecerea pamântului în proprietatea publica are adepti de seama: Gossen. Campionul reformei funciare a fost HENRY GEORGE (1839-1897). precum Adam Smith. ci pentru ca. pentru a asigura Statul cu resursele necesare. Astfel. Statul este un foarte prost administrator. Renta este un venit rezidual care creste relativ daca venitul diferential al 64 .S. proprietarul funciar având drept asupra rentei prezente. J. În timp ce proprietatea mobiliara este justificata pentru ca rezulta din economisire. dintr-un efort uman. Renta era privita ca un “surplus necâstigat” sau ca un transfer si mai putin ca venit functional al serviciilor productive. bazata pe cea clasica. Henry George si teoria rentei funciare. spune el. în scopul maximizarii profitului. economisti proeminenti. de nelegitimitate a proprietatii funciare îsi gaseste un sprijin involuntar în teoria ricardiana. iar pentru a nu fi dezavantajati. sa respinga ideea de nationalizare a pamântului. Ideeea de injustete.

terenului cultivat creste sau daca suprafata -limita cultivata se reduce. Astfel, productivitatea marginala a pamântului are acelasi rol esential ca si în doctrina ricardiana. Piatra de temelie a teoriei distributiei la Henry George este legea ricardiana a rentei: “Renta funciara este determinata de surplusul de productie peste cea care ar fi fost asigurata cu acelasi efort ca pe cea mai putin productiva suprafata de teren”.46 Si cum nu exista activitate în care sa nu se implice munca si capitalul în utilizarea pamântului, rezulta ca salariile si dobânzile sunt determinate de “legea rentei”: ”Munca si capitalul vor primi sub forma de salariu si dobânda doar acea parte din produsul final care ar fi corespuns situatiei în care factorul pamânt nu ar fi implicat cheltuieli, adica nu ar fi presupus plata rentei”.47 În dorinta de a fi cât se poate de explicit, George recurge la o prezentare algebrica, concisa, a conceptiei sale. Venit final = renta + salariu + dobânda Venit final – renta = salariu + dobânda “Astfel, salariul si dobânda nu depind de valoarea productiei muncii si a capitalului, ci de ceea ce ramâne dupa ce se scade renta. Chiar daca creste productivitatea, daca evolutia rentei tine pasul cu cea a productivitatii, salariile si dobânzile vor ramâne constante”.48 Renta, ca “pret de monopol”datorat detinerii private a “elementelor naturale” pe care straduinta omului nu le poate crea sau spori, ocupa un loc însemnat în dinamica economica la Henry George. Când renta creste, salariul si dobânda trebuie sa scada. Henry George explica de ce renta scade: respingând doctrina lui Malthus, el se situeaza pe o pozitie diferita de cea a ricardienilor, în ceea ce priveste relatia dintre cresterea populatie i, produsul total si renta. George admite ca o crestere a populatiei determina cresterea rentei prin scaderea suprafetei-limita cultivata. Totusi, simultan, cresterea populatiei determina cresterea produsului total, prin adâncirea diviziunii
46

George, H., Progress and Poverty.An Inquery into the Cause of Industrial Depressions and of the Increase of Want with Increase the Wealth, New York, 1955, pag. 168; 47 George, H., Op. cit., pag. 171; 48 Ibidem pag. 171; 65

muncii si aparitia de noi piete; aceasta conceptie este similara cu cea exprimata de Henry Carey. Autorul introduce conceptul de renta de raritate, care apare odata cu cresterea populatiei si nu are vreo legatura cu modificarea suprafetei-limita cultivate. Cresterea populatiei determina cresterea rentelor “valorificând capacitatile solului anterior latente si adaugând calitati superioare anumitor terenuri”.49 Un al doilea factor care determina cresterea rentei este progresul tehnic, care sporeste productivitatea muncii si deci mareste cererea de pamânt, reducând suprafata -limita cultivata. Un al treilea factor de crestere a rentelor este speculatia funciara. Rolul speculatiei este comparabil cu cel al cresterii populatiei în modelul ricardian. În “societatile progresiste”, cresterea populatiei si progresul tehnic cresc valoarea pamântului, ceea ce are ca si consecinta intensificarea speculatiilor funciare, speculatii bazate pe o crestere viitoare a preturilor. Oprindu-si cele mai bune terenuri, speculatorii reduc suprafata -limita cultivata si sporesc rentele, salariile si dobânzile scazând în consecinta. Henry George considera ca proprietarii funciari, datorita pozitiei lor de monopol, îsi însusesc nu doar o parte ci întreg beneficiul rezultat din cresterea populatiei si din perfectionarea mijloacelor de productie. Pe masura ce societatea evolueaza, se adânceste discrepanta dintre saraci si bogati. În timp ce renta creste, dobânda se reduce, iar salariul lucratorilor coboara spre minimul necesar pentru procurarea mijloacelor de subzistenta. În explicarea cauzelor acestei înrautatiri permanente a traiului lucratorilor, George respinge explicatia lui Malthus, care afirma ca sporirea populatiei devanseaza ca ritm cresterea productiei de mijloace de subzistenta. George arata ca pretutindeni bogatia sporeste mai rapid decât populatia si ca oamenii reusesc sa faca minuni si în cele mai nefavorabile conditii: “Douazeci de oameni lucrând acolo unde Natura este zgârcita produc de douazeci de ori mai mult decât produce un singur om acolo unde Natura este cea mai generoasa”.
50

49 50

Ibidem, pag. 243; Ibidem, pag. 273; 66

Totodata, George respinge si pozitia socialistilor, care sustineau ideea exploatarii muncii de catre capital. El crede ca munca si capitalul sunt solidari, ambii factori de productie fiind exploatati de proprietarii funciari. Omul îsi poate dirija activitatea spre productia de capital sau spre munca. Capitalul si munca sunt deci manifestarea unei singure forte: efortul uman. Beneficiile rezultate din formarea capitalului si din exercitarea muncii tind sa fie echivalente; daca n-ar fi asa, omul ar tinde sa produca mai mult capital sau sa munceasca mai mult, pâna când randamentele utilizarii celor doi factori devin iar egale. În consecinta, rata dobânzii si salariul nu pot varia în sens invers. Explicatia decalajului în crestere dintre bogati si saraci consta în aceea ca renta funciara este în crestere. Datorita concurentei între capitalisti si muncitori, salariul si dobânda se fixeaza în functie de randamentul muncii si al capitalului pe ultimul teren luat în cultura, ca re însa nu aduce renta. Monopolul proprietarilor funciari le permite sa ceara, ca pret de utilizare a acestor terenuri, întreg surplusul care depaseste acest randament minim. Astfel, renta va putea creste la infinit. Pe masura ce populatia creste, iar nevoile devin tot mai numeroase si mai variate, procedeele tehnice se perfectioneaza, se disponibilizeaza tot mai multi lucratori si se iau în cultura noi terenuri, mai putin productive. În consecinta, renta pe terenurile cultivate anterior creste continuu. Pentru Henry George, renta funciara nu este doar un venit neimpozabil, cum considera Stuart Mill, ci însasi sursa raului social. Suprimarea ei ar însemna eliminarea saraciei, a inegalitatii sociale. Nu este suficienta stoparea cresterii viitoare a rentei, trebuie ca renta actuala, prezenta sa fie confiscata prin impozitare. Ca si fiziocratii, George propunea finantarea cheltuielilor statului printr-o singura taxa, si anume impozitând doar renta funciara. Totusi, el ignora functia alocativa a rentei: marimea ei este un reper important pentru cele mai eficiente firme în orientarea investitiilor spre cele mai productive terenuri. Atitudinea sociala si politica cu privire la proprietarii funciari este determinata în prezent de decizia acestora de a investi sau nu o parte a rentei pe care o încaseaza

67

în propriul teren: îmbunatatiri funciare, sisteme de irigatii, constructii agricole, cai de acces. Astfel, ei justifica etic si economic încasarea (unei parti a) rentei. CONCLUZIE. Încercarile de a generaliza conceptul de renta în perioada clasica nu au afectat pozitia ferma ocupata de teoria rentei funciare. Ele au relaxat disputa, inerenta pentru doctrina clasica, cu privire la pamânt, considerat unicul factor de productie. Consecintele acestei dezvoltari asupra teoriei rentei funciare nu au devenit evidente decât odata cu revolutia neoclasica. În secolul de la aparitia “Avutiei natiunilor” pâna la declinul scolii clasice, la sfîrsitul anilor 1870, teoria rentei funciare a suferit transformari radicale. Desi i-a extins sfera de cuprindere, Adam Smith a lasat teoria rentei funciare aproape intacta. Marea schimbare a început cu “descoperirea” lui Anderson a conceptului diferential si a fost completata în 1815 când West si Ricardo au pus în legatura doctrina rentei funciare cu conceptul de venituri descrescatoare pe termen lung. Notiunea traditionala de renta funciara ca surplus sau ca venit necâstigat a ramas neschimbata, cu diferenta ca acum magnitudinea ei putea fi explicata prin productivitatea marginala a pamântu lui. Mai mult, teoria rentei funciare ocupa acum o pozitie importanta în cadrul modelului economic dominant care avea ca scop sa explice atât tendintele prezente cât si cele viitoare în cresterea si distributia venitului. În ciuda criticilor, doctrina ricardiana a rentei - sau cel putin o versiune modificata a acesteia – a câstigat teren în fata rivalilor. Pâna spre sfârsitul secolului al XIX-lea, îi crescuse prestigiul pâna si în Statele Unite unde influenta lui Henry Charles Carey era foarte puternica. Reputatia de care se bucura Ricardo nu poate explica de una singura îndelungata popularitate a doctrinei sale cu privire la renta funciara. Teoria sa cu privire la valoarea-munca, pentru a cita un exemplu semnificativ, a fost în întregime demolata de teoreticienii de la mijlocul secolului al XIX-lea. Explicatia rezida în maniera fina si flexibila în care doctrina sa a fost modificata si largita de catre Mill, Senior, Sidgwick si altii. Acestia au pastrat notiunea fundamentala de renta ca venit sau surplus si în acelasi timp au largit analiza în asa fel încât aceasta sa cuprinda si rentele de raritate si acele fenomene pe termen scurt pe care mai târziu Marshall le va numi cvasirente.
68

1.5.7. Teoria rentei funciare în perioada neoclasica. Dintre toate inova tiile neoclasice, teoria productivitatii marginale, prin implicatiile asupra distributiei, a influentat cel mai mult teoria rentei funciare. Dezvoltarea teoriei rentei funciare în perioada neoclasica s-a datorat eforturilor depuse de cercetatori, cadre didactic e si specialisti în domeniul agrar, ale caror opere - articole, monografii sau tratate - au fost numeroase si variate. Astfel, s-au facut remarcate scrierile “trioului austriac”, format din Menger, Bohm-Bawerk si Walras. CARL MENGER(1840-1921),în“Grundsatze der volkwirtschaftslehre”(1871), nu împartaseste “simpatia” lui Jevons cu privire la teoria clasica a rentei. Discutia pe aceasta tema are ca punct central o controversa metodologica, si anume daca pamântul ar trebui tratat ca o categorie distincta de celelalte bunuri. Menger afirma cu tarie ca teoria ricardiana a rentei a fost nascocita mai ales pentru a descrie un fenomen care nu putea fi explicat pe baza teoriei valorii-munca, fiind de parere ca: “Pamântul nu ocupa un loc exceptional în raport cu celelalte bunuri. Daca este utilizat pentru consum (gradini ornamentale, terenuri de vînatoare), este un bun de rangul întâi. Daca este utilizat la producerea altor bunuri, el este un bun de rang superior. Fie ca este vorba de determinarea valorii pamîntului, fie ca este vorba de determinarea valorii serviciilor aduse de pamânt, se aplica aceleasi legi generale de determinare a valorii… Numerosi economisti si-au dat seama ca valoarea pamântului nu poate fi validata urmarindu-se o analogie istorica referitoare la munca sau la serviciile capitalului. De aici, unii economisti clasici au dedus legitimitatea considerarii pamântului ca un bun special, cu o pozitie exceptionala printre celelalte bunuri”.
51

Menger înglobeaza renta în teoria generala a pretului, afirmând categoric ca ”serviciile pamântului se supun acelorasi legi ca si masinile, uneltele, casele de locuit sau fabricile” . Singura diferenta apare în ceea ce priveste durata mai mica sau mai mare de încasare a venitului sub forma de renta.
51 52

52

Menger, C., Principles of Economics, Glencoe, Illinois, 1950, pag. 165 -166; Menger, C., Op. cit., pag. 201; 69

El precizeaza apoi ca acele calitati care dispar prin cultivare nu genereaza renta. cea mai productiva masina-nu sunt doar cel mai bine remunerate. New York. ceea ce are ca efect cresterea rentei funciare. Proprietarul unui teren pe care-l cultiva el însusi obtine o renta naturala. aceasta fiind de fapt cauza remunerarii lor superioare"”53 În ciuda celor câteva aluzii previzionale si a unei accentuari a conceptului de “renta intensiva” sau cresterea rentei datorata utilizarii intensive a dozelor de capital si munca pe o anumita suprafata de teren. von Wieser analizeaza în mod elaborat renta funciara în cartea sa “Der naturliche Wert”. ci doar cele indestructibile.. scrie Wieser54. 1956. 113. Cel care închiriaza – care da în arenda – un teren obtine o renta contractuala ca excedent la dobânda aferenta bunurilor-capital pe care le-a dat cu chirie.cit pag. fara însa ca respectivele comentarii si observatii sa fie de o mare acuratete. Daca interesul lui Menger pentru teoria rentei era pur metodologic. “Renta funciara este acea parte a venitului agricol care revine pamântului ca atare”. 70 . ele îsi îsusesc o parte comparativ mai mare din venitul total. Ceea ce ramâne demn de semnalat în analiza autorului austriac este o critica nuantata a doctrinei lui Ricardo. El afirma ca: “Cel mai fertil pamânt. pag. pamântul situat cel mai aproape de sfera cererii. 335. F.FRIEDERICH VON WIESER (1851-1926) a fost preocupat în special de analiza productiei. Op. cel mai priceput lucrator. 53 54 Von Wieser. Renta funciara are o forma naturala si una contractuala. a costurilor si a distributiei. Cea mai importanta contributie a lui von Wieser în domeniul rentei consta în sugestiile sale asupra influentelor pe care le -ar avea conceptul de renta diferentiala asupra explicarii veniturilor factorilor de productie munca si capita l. ca surplus la capitalul pe care l-a investit. Pe terenul cu fertilitate ridicata si cu o pozitie buna în raport cu piata – costuri de transport reduse – se practica o agricultura intensiva. obtinându-se o ”renta de intensitate”(Intensitatsrente). datorita calitatii lor excelente. aparuta în 1889. Natural Value. Von Wieser. Pe lânga aceasta. F. rolul lui von Wieser în transformarea doctrinei ricardiene a rentei este totusi minor..

el afirma ca: 55 Ibidem pag. în lucrarea sa “Positive Theory of Capital”(1889). Daca oferta este superioara cererii. Dupa analiza capitalului fix. renta reprezinta partea cea mai odioasa a venitului national. încaseaza renta în forma ei contractuala. Este cazul Angliei. renta funciara va fi mai mare decât diferenta amintita. Chiar daca este atribuita pamântului. unde proprietarii funciari. în functie de raportul cerere-oferta pe piata fermelor disponibile spre închiriere. 71 . care le diminueaza venitul din munca. EUGEN VON BOHM-BAWERK (1851-1941) si-a câstigat renumele international prin contributia sa la teoria capitalului. renta funciara va fi mai mica decât diferenta dintre renta naturala si dobânda aferenta capitalului. Wieser conchide ca. putin numerosi. Renta funciara obtinuta de proprietarii care îsi lucreaza ei însisi pamântul este rezultatul muncii proprii si este corect câstigata. pe termen lung cresterea populatiei imprima rentei funciare o tendinta crescatoare. În tarile în care proprietatea asupra pamântului este distribuita mai echitabil si cea mai mare parte a pamântului este detinuta de tarani. renta funciara creste. Daca oferta este inferioara cererii. Marimea rentei contractuale oscileaza în jurul celei a rentei naturale. Concurenta dintre micii fermieri îi face sa accepte plata unei rente excesive. nu se pune problema monopolului în exploatarea pamântului. iar cea mai buna modalitate de repartitie sociala a acesteia a fost gasita în cadrul economiei de piata.Desi progresul tehnic agricol si progresul mijloacelor de transport duce la o diminuare a rentei funciare. renta funciara poate fi obtinuta doar de acei proprietari care se straduiesc cel mai mult. în conditiile cresterii populatiei si scaderii dimensiunilor fermelor. fiind o forma de venit obtinut fara munca de o minoritate privilegiata pe seama tuturor celorlalte clase sociale”55. Acolo unde marea proprietate predomina. Wieser este foarte transant atunci când scrie: ”În conditiile de organizare economico-sociala din Anglia. situatia acestora se înrautateste si mai mult.337.

56 “Imunitatea” la critici a teoriei clasice a rentei funciare ia sfârsit odata cu opera lui JOHN BATES CLARK (1847-1938). Mai mult.1886). în mod critic. este evident faptul ca utilizarea în scopuri productive are valoare economica. eliminând pamântul ca factor de productie de sine statator. teoriile rentei funciare exprima un continut radical diferit de cel al teoriilor capitalului. 310. doi ani mai târziu. 72 . Capital and Interest. În cazul tuturor produselor muncii. afirmatia ca renta nu intra în costul de productie. Mai mult. doctrina clasica (ricardiana) a rentei s-a dovedit de nezdruncinat pentru reformatorii neoclasici ai stiintei economice. Altfel. Pâna în 1880. în “Capital and Its Earnings”. el renunta la trihotomia clasica a factorilor de productie.Renta funciara nu este nimic altceva decât o manifestare specializata a dobânzii care deriva din bunurile durabile. pag. ei au ramas departe de o reforma radicala a teoriei. În cazul utilizarii terenurilor. Argumentul sau este convingerea ca importanta economica a pamântului nu deriva de la “natura”: 56 von Bohm-Bawerk. datorita faptului ca nu au reusit sa înteleaga complet problema rentei funciare.. trioul austriac si Walras au respins. si deci si al bunurilor de capital. însa. South Holland. acestea nu ar fi produse. Desi Jevons. Exista un singur motiv pentru care cele doua explicatii nu coincid în totalitate si. Utilizarea corecta a teoriei valorii si aplicarea doctrinelor utilitatii marginale si bunurilor complementare ar fi facut aceasta dovada posibila fara a se risipi prea multa cerneala”. 1959. John Bates Clark respinge teoria ricardiana a rentei datorita faptului ca aceasta nu ia în considerare îmbunatatirile aduse transportului si investitiilor în capital care cresc oferta si îmbunatatesc pamântul. Acest motiv este reprezentat de necesitatea unei interpolari care este destul de superflua în cazul dobânzii asupra capitalului durabil.(“Philosophy of Wealth”. acest fapt nu este la fel de clar si a fost nevoie mai întâi sa se dovedeasca de ce si în ce circumstante utilizarea pamântului capata valoare si impune un pret. dimpotriva. E. teoreticienii au echivalat extrapolarea cu problema de ansamblu a rentei funciare.

Capital and Its Earnings. § fertilitatea obtinuta prin îngrasaminte. sunt proprietatile pe care omul nu le poate crea sau distruge.nu influenteaza direct renta”. Clark completeaza generaliz area conceptului de renta ricardiana la toti factorii de productie: conform teoriei ricardiene. În 1891. Ele sunt remunerate în functie de productivitatea lor marginala.B. Câstigul total de pe o suprafata de teren este o suma de patru rente: trei normale si una fixata de piata”. 33. în timp ce dobânda si salariul sunt acum reziduale . Op. Sunt apoi altele pe care omenirea le creaza prin actiune colectiva. pag. în timp ce capitalul si munca variaza. sunt cele care rezulta din munca individuala. cit. 73 . J. în timp ce pamântul este un input variabil. pamântul este considerat constant. în sfârsit. J.. Clark. iar ceea ce ramâne sau surplusul este renta. Mai întâi.57 Clark credea ca “renta normala” este determinata de “patru utilitati”: § fertilitatea rezultata din drenari si irigari. § raritatea. pag. iar renta care este asigurata de aceasta utilitate este masurata de formula ricardiana. Renta pamântului ar fi determinata de productivitatea sa marginala.58 Spre deosebire de ricardieni.B.. Toate veniturile îmbraca succesiv forma 57 58 Clark. Clark credea ca evolutia mijloacelor de transport sporeste oferta de pamânt. în timp ce a patra este rezultatul evolutiei sociale generale si constituie un monopol limitat. Rentele primelor trei utilitati sunt normale. Utilitatea care depinde de situarea terenului în apropierea pietei este independenta de cost. Renta este o remunerare a ultimelor doua categorii de utilitate. El considera capitalul si munca drept constante. care afirmau ca oferta inelastica de pamânt determina o tendinta istorica de crestere a rentei. § accesibilitatea obtinuta datorita facilitatilor de transport.. Acele calitati ale solului care sunt originare si indestructibile -care ar fi existat chiar daca omul n-ar fi fost creat si care vor continua sa existe si dupa disparitia rasei umane . “Trei din cele patru utilitati care formeaza valoarea pamântului sunt produse de munca. B. J. Ultimele.“Pamântul este o însumare a trei categorii de utilitati. 46-47. ele au la baza costul de productie.

remunerarile celor doi factori de productie vor fi aceleasi indiferent daca le determinam marginal sau rezidual.de renta.creantele. De exemplu. prin definitie . În conditii de echilibru static si de concurenta pura când profitul este nul. Clark începe analiza rentei cu o remarcabila si documentata incursiune istorica. cladirile. Pe masura ce pamântul a devenit un bun comercial. daca vom considera capitalul unei firme drept constant si vom aplica doze egale succesive suplimentare de munca. În plan practic. Productivitatea ultimei unitati de munca va regla remunerarea tuturor celorlalte doze precedente. care a preocupat mintile multora. el observa ca la început fermierii. stiin ta economica nu s-a preocupat de determinarea unei formule de calcul al acesteia. Pentru Clark. fiecare doza în plus de munca va produce mai putin decât precedenta. de pilda. Nu acelasi lucru se poate spune despre calculul rentei funciare. El difera de celelalte bunuri-capital prin aceea ca nu se uzeaza si nu trebuie reînnoit . negustorii si multi dintre manufacturieri închiriau terenul de care aveau nevoie si nu aduceau decât capitalul auxiliar necesar întrebuintarii acestui teren.151. conceptul de capital se întrepatrunde cu cel de teren: prin capital comercial. întreprinzatorii au început sa-l cumpere. 74 . inclusiv terenul. Astfel. pamântul este o componenta a fondului permanent de avutie productiva numita generic capital. Dar. venitul terenului era diferit de cel al capitalului din moment ce revenea unor clase sociale distincte. În consecinta. ele vor avea un plus de productie. Efortul lui Clark de a combina productivitatea marginala cu randamentul descrescator este o dovada a influentei ricardiene asupra economistilor anglo -saxoni. Clark distinge mai multe categorii de teren: 59 59 Ibidem. se întelegea totalitatea averii productive investite într-o întreprindere. cineva poate ”sa-si plaseze capitalul într-o afacere” cumparând teren sau ”sa -si retraga capitalul” vânând terenul. Multumind-se sa constate ca marimea ratei dobânzii este determinata de raportul cerere / oferta pe piata monetara. productivitatea acestora fiind superioara celei marginale. pag. adica un plus de venit care are caracter de renta.

în functie de calitatile terenului. va rezulta un plus de productie care. . capitalul si munca se combina în proportii diferite. fiecare doza genereaza un plus de productie din ce în ce mai mic. dupa scaderea contravalorii dozei de capital si munca. inclusiv renta: ”Marja utilizarii unui teren se va întinde pâna în punctul în care o unitate de factor-munca aplicata respectivului teren a carui utilizare este justificata din punct de vedere economic împreuna cu o doza de capital auxiliar a carui utilizare este justificata din punct de vedere economic va genera un 60 Ibidem. Adaugând o doza de capital si munca pe o suprafata de teren. mai ales ca cererea de produse agricole creste odata cu cresterea populatiei. Clark da dovada de originalitate atunci când lanseaza ideea de renta ca venit diferential: ”Renta funciara reprezinta ceea ce pamântul adauga la valoarea produsului marginal al muncii si capitalului. Sub actiunea legii randamentelor descrescatoare. pe asemenea terenuri se practica în general o agricultura extensiva. Aderând la conceptia originara potrivit careia renta se asimileaza unui venit generat de aportul specific al solului la produsul altor factori de productie cu care intra în combinatie. pag. deci si preturile acestor produse agricole vor fi mai mari! Un teren nou se va lua în cultura doar daca o doza suplimentara de munca si capital va genera un plus convenabil. salariul lucratorului si dobânda capitalului. Diferenta dintre rezultatul aplicarii unor doze identice de capital si munca pe doua terenuri diferite egale ca întindere este generata de calitatile intrinseci diferite ale solului. 75 . adica se aplica din ce în ce mai multe doze egale de capital si munca. La limita. prin utilizarea unor doze succesive egale de capital si munca pe o suprafata data de teren.minus-rent land: teren care nu asigura macar nici recuperarea cheltuielilor. 148.no-rent land: teren care nu asigura decât recuperarea cheltuielilor..rent land: teren care asigura obtinerea rentei funciare si pe care se practica agricultura intensiva. . Si de regula este avantajos. va îmbraca forma rentei funciare” 60. se trece la luarea în cultura a unui teren nou …daca va fi avantajos din punct de vedere economic.

155. Economia politica întelege prin ”pamânt” doar acele elemente ale acestuia care nu se deterioreaza prin întrebuintare. muncii si capitalului auxiliar si produsul muncii si capitalului întrebuintate în conditii marginale constituie renta solului: ”Renta unui agent ( de productie ) consta în ceea ce el adauga produsului marginal al muncii si capitalului dintr-o întrebuintare alternativa concurenta”62. pag. spre deosebire de pamânt. Diferenta dintre produsul total al solului. Desigur. Capitalul. calculând renta bruta generata de fiecare instrument al unei serii si determinând cât din aceasta renta este destinat sa compenseze uzura si cât reprezinta un venit veritabil” 63. apoi aduce si banii necesari achizitionarii unui alt mijloc de productie. Clark este de acord cu Ricardo si întelege prin pamânt ”fortele originare si indestructibile ale solului”.166.161. 76 . Pentru ca. Astfel . Ibidem. obtinuta prin scaderea din prima a sumei necesara întretinerii si înlocuirii acestor instrumente. care nu se datoreaza omului. Combinându -l cu munca si capitalul. pag. el asimileaza renta neta dobânzii capitalului: ”În consecinta. terenul are si elemente destructibile. din punct de vedere fizic.produs egal cu salariul unitatii de munca determinat în cazul utilizarii celui mai bun teren. pag. 61 62 Ibidem. se înlocuieste cu ajutorul venitului (rentei) generata de el însusi: întâi îsi recupereaza valoarea. de exemplu substantele care îi confera un anumit grad de fertilitate. putem considera dobânda o renta neta. omul confera pamântului o anumita forta productiva care însa. Deosebit de originala si clara este analiza comparativa pe care Clark o face între pamânt si capital. este datorata naturii. plus valoarea capitalului auxiliar corespunzator acestuia” 61. precum si între veniturile acestor factori de productie. întreaga valoare pe care el o adauga produsului muncii si al capitalului este prelevata sub forma de venit de catre proprietarul funciar. În cazul instrumentelor artificiale (capital) apare distinctia între renta bruta si renta neta. 63 Ibidem. pamântul nu se uzeaza si nu trebuie înlocuit. în principiu. Tot ce produce pamântul reprezinta o adaugare neta la venitul total al societatii.

ci ca specie evoluata dintr-un gen mai larg. 64 65 67 Ibidem.veniturile pe termen scurt ale acelei parti a capitalului careia nu i se poate schimba rapid destinatia productiva (“sunken capital”. spre deosebire de “floating capital”.. analiza neoclasica a rentei funciare a fost o structura eterogena. 424. A. Marshall scria: “Renta funciara este vazuta nu ca lucru în sine.66 Marshall este foarte meticulos. Plata rentei funciare catre arendas proprietarului funciar nu influenteaza pretul de piata al produselor. 66 Marshall. care poate fi schimbat rapid în alta utilizare mai avantajoasa). În editiile ulterioare ale “Principiilor”. Marshall. In diferent cui apartine surplusul (renta funciara). într-adevar. 77 . 67 Ibidem. pag. 1938. pretul pietei va fi acelasi. Op. pag. Renta funciara este un produs net al solului. Pentru ca. printre care Senior si Mill.. cit. într-o discutie pe tema distinctiei renta-dobânda. pag. atât în plan practic. fara a se constitui însa într-un tot unitar. are particularitati proprii. Hermann si Mangoldt au observat ca notiunea de renta ar putea fi extinsa la toate formele de venit care deriva din avantajul diferential în producerea unor bunuri” . În forma sa originara. existenta sa servind la determinarea preturilor: disparitia ei ar determina diminuarea ofertei si ar duce la cresterea pretului. orice renta este un element al ofertei de bunuri. Londra. cât si din punct de vedere teoretic”. Marshall a dezvoltat si extins conceptul de “quasi-renta”. de importanta vitala. scrisa de ALFRED MARSHALL (1842-1924). 492. 8.. Principles of Economics. Pâna la aparitia lucrarii “Principles of Economics”(1840). al caror motto semnificativ este “Natura nu face salturi” 65.Putem spune ca fertilitatea solului are aceleasi efecte asupra generarii rentei ca si progresul tehnic în cazul capitalului fix. A. care include: . pag. scrie Clark referindu-se probabil la uzura fizica si morala 64. Fertilitatea solului îsi gaseste corespondentul în gradul de încorporare a progresului tehnic în capitalul fix utilizat: ”Orice instrument fabricat îsi începe cariera prin a aduce o renta maxima si o sfârse ste prin a nu mai aduce nici o renta”. mai ales în cazul rentei în natura. aratând ca “un numar mare de scriitori.168. În prefata “Principiilor”. completata permanent.

În alte cazuri. deci profitul creste. pamântul nu este de fapt decât o forma particulara de capital.. pamântul este populat pâna la acel nivel la care se obtin câstiguri adecvate fara a ramâne nici un surplus sub forma de renta. El caracterizeaza quasi-rentele ca venituri care exced costul variabil. de exemplu în cazul unui utilaj achizitionat deja si care asteapta sa fie utilizat productiv”68. pag. pamântul are un cost si trebuie retinut ca. cei care se stabilesc acolo nu vor accepta greutatile decât daca sunt încrezatori ca vor obtine câstiguri mai mari. Ibidem. pe lânga câstigul obisnuit. Într-o “tara noua”. pentru producator.veniturile care apar ca si consecinta directa a raritatii factorilor de productie de înalta specializare. presupunând ca nu exista impozite funciare. în prezent. scriind ca “quasi-renta este corect definita ca profit nenecesar obtinut pe termen scurt datorita inexistentei unor costuri <speciale>. acest lucru este valabil si în cazul unui utilaj deja amortizat: amortizarea ca element de cost nu mai exista. Marshall încearca sa continue traditia neoclasica. 422-423. Daca aceste impozite exista. 78 . Marshall considera timpul ca element esential al distinctiei între quasi-renta si renta de pozitie. Dar în unele cazuri în mod conventional renta unui anumit agent economic este estimata comparând venitul acestuia cu cel al unui agent inferior poate marginal -. În acest caz. nefacând vreo diferenta fundamentala între renta diferentiala si renta de raritate: “Într-un fel toate rentele sunt rente de raritate si toate rentele sunt rente diferentiale. nici în aceasta tara si nici în una veche. Explicatia este urmatoarea: “Într-o tara noua. El începe prin a face distinctie clara între pamânt si capital. care abia se formeaza. care este însa valabila doar în cazul unei “tari vechi”. im igratia creste pâna la acel nivel la care. 68 69 Ibidem. pag. Astfel. iar diferenta suplimentara constituie de fapt un venit pe care am putea sa -l numim “renta de amortizare”.69 În ceea ce priveste renta funciara. 430. se va obtine un surplus sub forma de renta. care îsi desfasoara activitatea în conditii asemanatoare. Putem spune ca. trebuie mers direct la relatia fundamentala între cerere si rarita tea sau abundenta mijloacelor de producere a acelor bunuri”.

430. 79 . La începutul secolu lui al XIX-lea.producatorul individual nu face vreo diferenta între pamânt si capital ca factori de productie”. Conceptul de renta în epoca moderna 1.70 CONCLUZIE. ca si acum. când a fost elaborat modelul ricardian al rentei. proportiile s-au schimbat în majoritatea tarilor cu o mai mare intensitate la sfârsitul secolului al XIX-lea comparativ cu începutul secolului urmator. pamântul constituia un elelment esential care determina limita superioara a cresterii si a bunastarii. Modelul ricardian a fost eleborat într-o perioada în care o mare parte a cheltuielilor era atribuita procurarii hranei. 1. cele datorate neoclasicilor sunt cele mai drastice. Senior sau Mangoldt. În 1948. pag.Grupurile de interes special si conceptul modern de renta.6. Dintre toate transformarile suferite de teoria rentei în ultimele trei secole. Roy Harrod a redus pamântul la o importanta “cantitativ nesemnificativa”. selectându-si variabilele economice pentru “Dinamica economica”. controversele iscate 70 Ibidem. Putem observa ca aceste schimbari s-au derulat într-o perioada lunga de timp (1870-1935). Poate tocmai de aceea acest model revine cu atâta putere în actualitatea dezbaterilo r din mediul academic economic românesc: atunci. În timp. fapt care explica importantele transformari survenite în teoria rentei. Explicatia ar putea consta în declinul însemnatatii economice a terenului agricol. precum si ponderea produsului agricol în produsul national.6.1. era mare si ponderea lucratorilor agricoli în totalul fortei de munca. ramâne realitatea potrivit careia importanta economica a pamântului ca factor natural de productie în agricultura se reduce continuu în procesul de industrializare a economiei. desi bazele lor fusesera puse înca de la începutul secolului al XIX-lea de autori precum Hermann. O analiza atenta a istoriei doctrinelor rentei duce la concluzia ca. Chiar daca decizia lui Harrod ar fi putut avea un caracter arbitrar. în timp.

grupurile de interes special au devenit importante forte politice.în jurul teoriei clasice nu au avut ca scop ultim o clarificare teoretica.cât si din punct de vedere teoretic ( de exemplu. De fapt. grupuri etnice sau rasiale. iar pe de alta parte participa la distribuirea acestei rente. aceasta implicare a autoritatii publice are si o importanta dimensiune subiectiva. Aceste grupuri reprezinta firme. orase. creste semnificativ importanta asa -numitilor “lideri de opinie”. ci si o explorare a implicatiilor etice si sociale care deriva din ordinea economica. Recent. care prin actiunea lor concertata genereaza rente economice. Grupul de interes special este o organizatie care cauta sa determine guvernul sa aloce sume suplimentare sau sa adopte alte masuri de care sa beneficieze anumiti oameni. în functie de interesele specifice fiecarei grupari sociale. reduceri de taxe sau sa influenteze politica guvernamentala în beneficiul propriilor membri. de natura polit ica: orientarea ideologica a celor care aleg caile economice ale reformei presupune ca si idee de fond un control al statului în domenii strategice precum agricultura. 80 . care pe de-o parte determina statul sa adopte masuri economice generatoare de renta . de exemplu. Ele îsi încurajeaza membrii sa voteze cu sau împotriva anumitor candidati. Unul dintre cele mai puternice grupuri de interes special în tarile dezvoltate îl reprezinta fermierii. Perioada contemporana este marcata de prefaceri profunde atât în planul economiei reale – evolutia economica a tarilor est-europene. Aceste grupuri de interes special încearca sa obtina subventii.acele personalitati din vârful ierarhiei valorilor în jurul carora se formeaza adesea grupurile de interes special. În acelasi timp. partid politic sau asociatie inter-profesionala. intensificarea procesului de matematizare a economiei. se cristalizeaza asa-numitele grupuri de interes special. regiuni. de pilda. Aceasta stare de fapt genereaza o polarizare a structurilor sociale. de modelare si previzionare a acesteia). Complexitatea schimbarilor care afecteaza structura economiei românesti implica necesitatea interventiei statului. fie ea sindicat. Într-un astfel de context dinamic si incert. persoane implicate în protectia mediului sau platitori de taxe.

daca grupurile de presiune încearca sa obtina schimbari în politica economica. Totusi. o subventie de 3000 $ per fermier implica un necesar de 3000000000$ anual. ar exista un câstig net de eficienta odata cu reducerea proportionala a taxelor si a subventiilor. necesarul annual al subventiei ar fi 60000000000$. Explicatia este urmatoarea: cu cât este mai mic grupul. O economie nu va obtine neaparat câstiguri nete din subventiile acordate sau din alte masuri care influenteaza preturile si cresc veniturile anumitor grupuri diminuându-le în acelasi timp pe ale altora. În cazul agriculturii. fiecare va trebui sa plateasca 30$/an. Oricum. adica 60$/contribuabil. care sa aiba drept consecinta o alocare mai eficienta a resurselor. cu atât mai mica va fi taxa pe care fiecare contribuabil va trebui sa o plateasca pentru un dolar-subventie pentru membrii grupului. o suma îndeajuns de mica pentru a trece neobservata de contribuabilul mediu. cu atât forta sa este mai mare.O crestere a cheltuielilor guvernamentale -sau o reducere a taxelor-care favorizeaza pe cineva înseamna ca altcineva plateste taxe mai multe sau mai mari sau ca beneficiaza de mai putini bani de la guvern. Daca ar exista însa 20000000 fermieri. Majoritatea oamenilor nu ar duce -o mai rau daca subventiile pe care le primesc si taxele pe care le platesc pentru a -i subventiona pe altii ar scadea în aceeasi proportie. Daca exista 100000000 contribuabili pentru a finanta aceasta cheltuiala. Agricultura este puternic subventionata în tarile în care ea reprezinta un sector mic al economiei (SUA. deoarece taxele si subventiile distorsioneaza optiunile în moduri care împiedica obtinerea unor rezultate eficiente de catre piata. atunci grupurile de interes special vor fi favorizate fara a dezavantaja alti cetateni. suma care nu este deloc n eglijabila. Exemplu: daca exista 1000000 fermieri. De exemplu. în timp ce în tarile în care ea constituie un sector economic cu pondere ridicata. Grupurile de interes special contribuie la cresterea importantei guvernelor. ea este puternic taxata (tarile Africii si cele din sud-estul Europei). Cu cât grupul de interes special are mai putini membri. Japonia). aceasta ipoteza pare a fi verificata de fapte. subventiile destinate internalizarii externalitatilor pozitive ajuta economia sa aloce mai eficient resursele. 81 . cel putin pe termen scurt.

plus timpul pierdut si eforturile grupurilor de lobby care lupta sa convinga oamenii politici sa sustina masurile aducatoare de drepuri si privilegii speciale. Datorita politicii guvernamentale. Potrivit unui studiu realizat în SUA (“The Social Costs of Monopoly and Regulation”) de catre Richard A. pretul creste.6. Când cererea creste.1. în timp ce oferta este oprita sa creasca si ea. computere. ca de exemplu concesionarea în fransiza a utilizarii unor rute de transport sau licente de export. ci le majoreaza. Astfel. Rent-seeking este procesul prin care oamenii se întrec în a obtine favorurile guvernamentale care majoreaza rentele economice pe care ei le -ar putea câstiga. Posner (1975). fiecare fermier are un lot de teren arendat (o “alocare”). cel putin pe termen scurt. Aceste costuri includ cheltuielile cu angajati. cladiri. 82 . cei care detin alocari în acest domeniu au un activ valoros. Acest proces apare pe baza existentei rentelor: el nu le creeaza. De exemplu în SUA pe piata tutunului.2. care poate fi închiriat celor care cultiva tutun sau care poate fi vândut la pretul pietei. vor creste veniturile “norocosilor” care beneficiaza de alocari. Rentele economice sunt cîstiguri nete care exced costul de oportunitate al unei activitati. costurile si pierderile de eficienta rezultate din rent-seeking se ridica la 10-60% din vânzarile primelor 6 firme din SUA. Guvernele pot crea renta economica limitând numarul celor care vând un anumit bun sau serviciu (numarul de fermieri care cultiva o anumita planta sau suprafata cultivata cu o anumita cultura). Fenomenul de rent-seeking. echipament de birou. Daca cineva obtine renta economica lucrând într-un anumit domeniu aceasta înseamna ca obtine un salariu superior celui mai bun salariu pe care l-ar putea câstiga lucrând în alt domeniu. Alocarile reprezinta dreptul de a vinde foi de tutun si servesc la limitarea numarului de acri cultivati cu tutun. Rent-seeking include competitia pentru obtinerea privilegiilor de monopol. Costul de tranzactie al încercarii de a obtine rente economice poate fi substantial. terenuri.

83 . revenue-seeking ( activitati orientate în scopul obtinerii sau crearii unui avantaj fiscal). Lucratorii si corporatiile din multe ramuri sunt protejate fata de concurenta straina prin taxe vamale si contingente la import. corolar al monopolului de productie al marilor regii autonome. § multe întreprinderi beneficiaza de scutiri de taxe care le subventioneaza indirect activitatea si le cresc profitabilitatea. Potrivit unei aprecieri a lui M. premium -seeking (activitati în scopul obtinerii licentelor de import). daca indivizii consacra o parte din resursele lor cresterii avutiei personale. Kyklos. pag.D. nimic nu-i împiedica sa utilizeze aceste resurse pentru a putea beneficia de o redistribuire a bogatiei colective. 2. Statul este deci direct responsabil pentru procesul de deturnare a resurselor spre activitati DUP (Directly Unproductive Profit-seeking)71. privita prin prisma teoriei “rent-seeking”.Pe lânga rentele economice.Isarescu. Statul detine chiar un monopol în crearea rentei. fasc. 72 Tollison . 3.72 Astfel. tariff-seeking ( activitati care vizeaza introducerea taxelor vamale). Punctul nodal în analiza rentei este faptul ca.4/1982. are caracterul unui venit de transfer.. definit astfel de Tollison: “cheltuiala de resurse rare în scopul de a capta un transfer creat artificial”. unele reglementari se situeaza în zona interferentei economicului cu politicul: este vorba de fapt de o veritabila “tocmeala” pe o piata specifica între ofertantii de renta (cumparatorii de voturi) si cumparatorii sau “vânatorii” de renta (ofertantii de voturi). R. 73 Beneficiarul efectelor redistributive datorate unei interventii a statului va obtine o renta secundara : aparitia acestui tip de renta este determinata de interventia statului. printr-o anumita masura care va avea 71 Termenul DUP a fost propus de Bhagwati si are un înteles mai larg: 1. exista înca doua modalitati prin care guvernele sprijina grupurile de interes special: § activitatea si indivizii care consuma produse realizate în anumite întreprinderi obtin adesea împrumuturi garantate sau subventii directe. iar renta. 575-602. Activitatea de obtinere a rentei are ca obiectiv redistribuirea. Exista si cazul în care. Rent -seeking: A Survey. Interventia statului în economie este unul dintre cei mai importanti factori generatori de transferuri. actele de coruptie de tip “revenue-seeking” (obtinerea de scutiri sau deduceri fiscale) exercita o presiune deosebit de accentuata asupra procesului de eleborare a bugetului de stat.

aceste firme desfasoara activitati costisitoare. Nordhaus arata ca exista cicluri politico-economice. în timp ce piata agricola româneasca este dominata de rente primare. Gustul pentru putere este caracteristic întreprinzatorului politic si constituie sursa “rentelor de ego”. ea rezultând dintr-o negociere între cei care cer si cei care ofera “privilegii redistributive”. 21-36. 80/1. pentru a -si maximiza sansele de a fi realese. din moment ce aceste rente rezulta din interventia statului. Oferta de renta este optimala atunci când aceste doua efecte se compenseaza.J.75 Oferta de rente potentiale a unui candidat se manifesta prin includerea în platforma electorala a unor masuri care au ca efect o redistribuire minoritara.consecinte redistributive favorabile. acestia din urma identificându-se adesea cu politicienii si birocratii. 75 Rogoff. Cautarea rentei apare ca efect secundar – involuntar sau nu – al actiunii publice. Equilibrum Political Budget Cycles. arareori limitate de masuri guvernamentale.. controlul însu sirii lor scapa autoritatii publice. Cautarea rentei secundare este în mod necesar un proces bilateral. 84 . K. 74 Oferta de rente apare ca instrumen t privilegiat al concurentei dintre politicieni pentru a obtine voturile alegatorilor. firmele din sectorul respectiv vor fi incitate sa-si sporeasca eforturile de publicitate pentru a -si atrage un numar mai mare de clienti. 1990. Dar. odata alegerile t recute. Dorind deci sa-si însuseasca renta secundara. pag. Cel mai adesea ele sunt prelevate asupra surplusului consumatorului în beneficiul 73 74 G. Practicarea PAC are ca efect crearea unor rente secundare pentru unii dintre agricultorii europeni. Oferta de renta rezulta în urma unui arbitraj între suplimentul de sustinere politica obtinut prin intermediul aportului electoral furnizat de viitorii "“rentieri" si pierderea datorata rectiei negative a alegatorilor la promisiunea de renta a candidatului. astfel ca economistii de orientare liberala gasesc înca un argument pentru limitarea interventiei statului în economie. Stigler a elaborat o teorie a captarii rentei. “frâneaza” activitatea economica pentru a corecta perturbatiile create anterior) si sa nu caute sa atinga echilibrul economic corespunzator cerintelor politicii de stabilizare. AER. tind sa provoace fluctuatii ciclice (relanseaza economia în perioada preelectorala si apoi. Rentele politice – create de politicieni – realizeaza un transfer de avutie. un agent economic va obtine o renta primara :aceast tip de renta determina interventia statului. demonstrând ca guvernele. daca se introduce un sistem de reglementare a preturilor agricole. De exemplu.

fapt care se va repercuta integral în pret: marimea maxima a acestei pierderi este egala cu nivelul maxim al contributiilor pe care producatorii ar trebui sa fie dispusi sa le furnizeze politicienilor pentru ca acestia sa nu îi deposedeze de profit.producatorului. atunci câstigul este temporar si se numeste cvasi-renta). Surplusul producatorului nu este pozitiv decât atunci când unele întreprinderi obtin renta economica. Politicienii utilizeaza doua metode pentru a crea renta. este cultivata nontransparenta unui mare numar de moduri de interventie guvernamentala: pentru a raspunde cererilor de redistribuire care le sunt adresate. pot fi “valorificati” de vânatorii de rente. De fapt. ei pot introduce o taxa care duce la majorarea costului marginal. În consecinta. informarea fiind considerata prima conditie a justitiei sociale. cautarea rentei consta în redistribuirea fortata a acestui surplus. cautarea rentei nu este decât corolarul prezentei unei piete politice pe care se schimba voturi ale cetatenilor contra promisiuni electorale. În al doilea rând. Mai întâi. liderii politici nu se pot limita la masuri de redistribuire propriu-zise care prezinta riscul de a deveni vizibile pentru contribuabilii defavorizati daca iluzia bugetara se atenueaza. care au o marja importanta în aplicarea deciziilor politice. ei pot elimina un avantaj relativ: o firma care are imagine de marca este obligata sa obtina de la administratie certificate de calitate. ei sunt înclinati sa opteze pentru masuri care produc indirect efectul dorit de ei. Dar. daca aceasta din urma are ca scop producerea unui surplus. 85 . Birocratii. Vizând o modificare favorabila a “regulilor jocului” economic. ea se îndreapta spre institutia însarcinata cu stabilirea si respectarea acestor regului – STATUL. Cererea de rente se înscrie în aceeasi logica a cautarii pofitului. Aceste rente pot proveni din utilizarea unor factori de productie proprii întreprinderii (talentul de a gestiona) sau dintr-o inventie (daca si alte firme au posibilitatea de a utiliza aceasta inventie. Un rol esential în oferta de renta a politicienilor îl are informatia (influentarea gradului de cunoastere si a consecintelor).

care se traduc în monopoluri naturale. Mecanismul pietei nu este suficient în acest sens. altii considera ca statul trebuie sa devina un “vânator de rente”. 86 . resursele cheltuite de producatori pentru a se carteliza si de consumatori pentru a se organiza au un cost de oportunitate pozitiv. oricare ar fi forma ei. o constanta a vietii economice. Statul genereaza rente. cu resurse publice limitate vânate de cautatorii de rente. pe de-o parte sa garanteze respectarea “reguluilor jocului” concurential facând costisitoare orice încercare de a evitare a actiunii “mâinii invizibile”. datorita incompletitudinii informatiilor si costurilor de tranzactie ridicate. nu pot fi internalizate de catre piata.Interventia statului. Într-o economie precum cea românasca . deoarece apar situatii care impun implicarea activa a autoritatii publice: § existenta randamentelor de scara crescatoare. dar nu în folosul sau. impunându-se un arbitraj între pierderea de eficienta cauzata de noua redistribuire si câstigul potential de echitate sociala. iar pe de alta parte sa instaureze sisteme de compensare apte sa asigure o alcare optima a resurselor. Absorbite de aceste activitati neproductive. vizeaza între altele si un efort de sporire a eficientei alocative a resurselor. are de fapt o dimensiune redistributiva. ele sunt la originea unei pierderi colective care reclama ca necesara o institutie supraindividuala care. adica subventii si impozite. § sub-optimalitatea care caracterizeaza furnizarea bunurilor colective. El realizeaza acest lucru prin transferuri neutre. astfel ca resursele alocate cautarii rentei sunt deturnate de la utilizarile care ar fi produs valoare. Interventia autoritatii publice. § aparitia unor externalitati pozitive sau negative care. ci pentru asigurarea justitiei si echitatii sociale. problema este delicata. În corectarea “crampelor” celebrei “mâini invizibile”. În timp ce unii autori considera mecanismul pietei ca suficient pentru o societate justa.

numite de el corporatism de presiune si socialcorporatism 76. P. 76 Rosanvallon. 87 . arata Rosanvallon.. adica cheltuiala globala de obtinere a rentei trebuie sa fie egala cu valoarea rentei. În situatia încercarii de a monopoliza un anumit sector economic.investitiile facute în scopul obtinerii rentei trebuie sa fie cel putin egale cu renta în joc.Dorinta de a obtine renta. Misere de l’economie. Dar statul apare ca o putere stimulatoare a cautarii rentei mai ales prin posibilitatile de actiune pe care le are. ci sa obtina o redistribuire favorabila. 1983. social-corporatismul îsi gaseste manifestarea într-o spirala a compensatiei. Pentru a deveni influenta si aducatoare de renta. 35. Actiunea efectiva a statului este susceptibila de a incita anumiti agenti economici sa consacre o parte din resursele de care dispun încercarii de a beneficia de aceasta redistribuire si deci sa caute mai sus amintita renta secundara. Aceasta cautare a rentei primare nu urmareste sa profite de o redistribuire existenta. presiunea exercitata de un producator trebuie sa o înfrunte pe a altora. Corporatismul de presiune se defineste prin comportamente traditionale de lobbying în sistemul politic. pag. Acest mod de guvernare a societatii se bazeaza pe multiplicarea acordurilor bilaterale si a compromisurilor partiale si sectoriale între stat si partenerii sociali ( între stat si grupurile de interese economice). renta devine mobilul unei lupte susceptibile sa absoarba un volum de resurse însemnat. Astfel. Ca noua forma de gestiune a socialului. Acest corporatism de presiune emana de la grupari economice care doresc sa obtina avantaje fiscale sau reglementari privilegiate ( asa-numitele grupuri de interes special). se materializeaza în doua atitudini socio-economice ale puterii. care sunt cu atât mai dezvoltate cu cât este mai accentuata legislatia si reglementarea economica. Cheltuielile de cautare a rentei sunt facute în scopul influentarii posibilitatilor de a câstiga renta si nu pentru acoperirea costurilor de productie. renta primara nu este nimic altceva decât supraprofitul asteptat de la pozitia de monopol. Prin analogie cu modelul concurentei perfecte – în care profitul global se anuleaza la echilibru .

constient de influenta slaba a efortului sau eventual asupra rezultatului actiunii grupului.77 Statul apare pentru a redistribui. Vor rezulta câstiguri directe (locuri de munca pentru locuitorii din zona. 78 Mueller. fiecare individ-membru.78 Din aceasta perspectiva. contând doar eficacitatea politica. Cambridge University Press. Primele doua tipuri de argumente (ponderea electorala si influenta asupra climatului social) trimit la analiza pozitiva a reglementarii potrivit careia interventia statului în economie serveste scopurilor de afirmarea puterii politice si de conservare a acesteia. La rândul ei. datorita sensibilitatii la argumentele lansate de beneficiarii potentiali de transferuri: ponderea lor electorala. este tentat sa se eschiveze de la a participa la activitatile comune. “Oamenii au inventat Statul pentru a nu fi supusi oamenilor”. D.. pag. “Public Choice”. Astfel.Situata la intersectia economicului cu politicul.C. spunea Burdeau. puterea de a crea conflicte de productie sau sociale. cautarea rentei implica si determina aparitia si functionarea Statului ca institutie. capacitatea de contributie financiara directa. venituri sporite pentru cei care vând sau închiriaza terenuri) si câstiguri indirecte (vizitatorii sunt clienti potentiali pentru comercianti sau pentru alti întreprinzatori). sa analizam efectele alegerii de catre guvern a unui amplasament pentru un parc de distractii tematic. dar si prin mijloace materiale. cu precadere pe cea privata. care poate profita de o investitie colectiva pentru a obtine renta. Statul naste cautarea rentei. Statul apare datorita dorintei de a scapa de constrângerile existente pe piata economica. reglementarile se adreseaza unui domeniu de interferenta a economicului cu politicul: 77 Dat fiind un grup de potentiali beneficiari ai unui venit de transfer. piata rentelor îsi ia resursele din ambele domenii. ei fiind ghidati de propriul interes. fiind avansata ipoteza ca indivizii vor utiliza si chiar vor crea institutia Statului pentru a-si transfera bogatia celor din jur. 56. Renta se obtine mai ales cu mijloace politice. locuitorii (electoratul) zonei vor exercita o presiune asupra deciziei. În consecinta. Obiectivele altruiste de eficacitate a productiei si echitate sociala sunt mult diminuate. întrucât activitatea sa implica reusita eforturilor de îmbogatire fara cauza productiva a anumitor indivizi sau grupuri. 88 . dar va aparea si fenomenul numit free-riding (“pasagerul clandestin”). care va functiona atât cu fonduri publice cât si cu fonduri private. arata Stiegler (1971). Din punctul de vedere al cautarii rentei. 1989.

Instrumentul esential este crearea unei presiuni asupra autoritatii publice. 89 . Chiar daca existenta statului nu este o conditie sine qva non a cautarii rentei. Dar Statul apare ca o putere stimulatoare a cautarii rentei mai ales prin posibilitatile de actiune de care dispune. Al treilea tip de argumente (contributiile financiare ale vânatorilor de renta) permite prelungirea aceleiasi analize adaugând beneficiului politic direct dobândit prin oferta de rente – masurat prin numarul de voturi favorabile . oricare ar fi forma ei. Aceasta cautare a rentei primare nu vizeaza faptul de a profita de o redistribuire existenta. ea este sursa ei esentiala. are de fapt o dimensiune redistributiva.sustinerea politica pecuniara adusa la cheltuielile de participare la campaniile electorale ale ofertantilor de rente. cautând amintita renta secundara. ci obtinerea unei redistribuiri favorabile. Alegerea unor forme de actiune publica se explica prin redistribuirea subterana premisa de aceste interventii ale autoritatii publice. Actiunea efectiva a Statului este susceptibila de a incita anumiti agenti economici sa consacre o parte din resursele lor încercarii de a beneficia de aceasta redistribuire. Interventia autoritatii publice.este vorba de fapt de o veritabila tocmeala între vânatorii de voturi ca ofertanti de rente si vânatorii de rente ca ofertanti de voturi.

în sens tehnic. rentă şi devine rentă în sens economic atunci când este plătită proprietarului funciar. această diferenţă creşte pe măsură ce distanţa faţă de piaţă scade. elaborată de J. W. RENTA FUNCIARĂ ŞI UTILIZAREA TERENULUI AGRICOL 2. pentru simplificare. pământul este omogen din punct de vedere al fertilităţii. Diferenţa dintre venituri şi costuri reprezintă. renta 90 . care porneşte de la următoarele premise: există o singură piaţă pe care poate fi vândută producţia agricolă. se consideră că se cultivă o singură cultură – porumbul. întreaga producţie agricolă este direcţionată spre această piaţă. Dunn au elaborat mai recent un model nou. Pe baza acestei teorii. von Thunen în 1826.1. Teoria structurii spaţiale a producţiei agricole Teoria structurii spaţiale a producţiei agricole îşi are originea în teoria oraşului izolat.Cap. Un fermier observă că diferenţa dintre venituri şi costuri depinde de plasarea terenului în raport cu piaţa de desfacere: astfel. Să presupunem că nu se plăteşte rentă.H. II. În consecinţă.S. Isard şi E.

plătită de el va fi proporţională cu această diferenţă: cu cât diferenţa va fi mai mare, cu atât renta va fi mai mare. Competiţia dintre fermieri pentru terenurile cele mai bine plasate face ca profitul suplimentar al fermierilor care cultivă terenuri mai apropriate de piaţă să fie preluat de către proprietar sub formă de rentă ( aşa cum am arătat mai sus, renta este direct proporţională cu diferenţa dintre venituri şi costuri şi invers proporţională cu distanţa faţă de piaţa de desfacere). Astfel, fermierului îi revine doar profitul normal, care poate fi considerat a fi o formă de plată a muncii. Renta funciară poate fi calculată pornind de la următoarea formulă: R(t)=Q[p-c-k(t)] unde R(t) – renta funciară pe unitatea de suprafaţă pentru un teren situat la distanţa t faţă de piaţă; Q – producţia pe unitatea de suprafaţă; p – preţ de vânzare unitar; c – cost de producţie unitar; k(t) – cheltuielile de transport unitare pentru un teren situat la distanţa t faţă de piaţă. Grafic, relaţia dintre renta funciară şi distanţă se prezintă astfel:

Rentă pt. că Kc(t)=0 R1=N(Pc-C)

R2=N(Pc’-C)

0

t1

t2

Distanţă

Fig. 2.1. Determinarea rentei funciare de poziţie
91

La distanţa t1 renta funciară este nulă. La distanţe mai mari decât t1, renta funciară depăşeşte profitul normal al întreprinzătorului, deci fermierul ar lucra în pierdere dacă ar cultiva acele terenuri. Putem calcula producţia totală de porumb înmulţind producţia unitară cu numărul de hectare cultivate. Suprafaţa cultivată – S(t) – reprezintă terenul cuprins într-un arc de cerc de rază t în jurul pieţei, iar în condiţiile în care terenurile au aceeaşi fertilitate suprafaţa cultivată va fi S(t), iar producţia totală corespunzătoare ariei S(t) va fi Q(t). Dacă această producţie totală va fi superioară cererii, atunci preţul de vânzare va scădea ( p2<p1). În plus, renta va scădea şi ea ( R2<R1), distanţa maximă la care se va cultiva diminuându-se, devenind t2 ( t2<t1). Modificarea preţului pieţei determină ajustarea producţiei ( ofertei) în funcţie de cerere. Renta, ca venit rezidual, descreşte pe măsură ce preţul scade: cererea scade ⇒ preţul scade ⇒ oferta scade ⇒ renta funciară scade Renta funciară apare ca fiind rezultatul unei duble condiţionări: - pe de-o parte depinde de situarea terenului în raport cu piaţa de desfacere; - pe de altă parte, depinde de cerere, respectiv de preţ. Competiţia face ca profiturile suplimentare ( supraprofiturile) să fie încasate de proprietarii funciari sub formă de rentă şi, în acelaşi timp, ca fiecare fermier să obţină profit normal indiferent de plasarea terenului său, astfel încât să fie motivat să producă. Din punct de vedere teoretic, fermierului îi este indiferent unde se află terenul său, cu condiţia ca mărimea rentei funciare să nu depăşească diferenţa dintre venituri şi costuri. Indiferent de ajustarea mărimii rentei funciare de către proprietari, în raport cu preţul de desfacere, aceasta va trebui, în mod necesar, să-i asigure fermierului profitul normal. Presupunem că modelul se extinde la două culturi, porumb şi grâu.

92

Cultivatorii de grâu vor plăti o rentă mai mare decât cei care cultivă porumb până la o anumită distanţă de piaţă (ti) şi atunci proprietarii le vor da în arendă terenul. Cultivatorii de porumb vor plăti o rentă funciară mai mare decât cei care cultivă grâu dincolo de distanţa (ti) şi atunci vor lua ei în arendă terenul. La cele patru ipoteze iniţiale ale modelului, adăugăm o a cincea: cererea pieţei cuprinde atât grâu, cât şi porumb în cantităţi egale. Astfel, se va cultiva în mod necesar atât grâu cât şi porumb, indiferent de preţ şi cost. Mai aproape de piaţă se va cultiva acel produs agricol pentru care diferenţa dintre preţ şi cost va fi mai mare, respectivii producători fiind deci dispuşi să ofere o rentă funciară superioară. Automat, ceilalţi vor fi obligaţi să cultive celălalt produs agricol pe suprafaţa rămasă, considerată ca diferenţă între suprafaţa totală corespunzătoare unei mărimi a rentei inferioare diferenţei preţ-cost şi suprafaţa cultivată cu produsul agricol căruia îi corespunde o rentă mai mare.
Rentă funciară W Rg Rp X R’p R’g 0 t1 ti t2 t Distanţă Y Pw(t)-grâu

Fig. 2.2. Relaţia rentă funciară-distanţă-preţ

Aşa cum reiese din figura 2 , funcţia care arată renta plătită este WXY. Pentru distanţe t < ti, se va cultiva grâu, pentru că RG>RP. Pentru distanţe t > ti se va cultiva porumb, pentru că RP>RG.
93

Trebuie făcută distincţie între renta efectiv plătită şi renta pe care cineva este dispus să o plătească. Aceasta din urmă poate să nu asigure obţinerea în folosinţă a pământului. Ea devine rentă funciară în adevăratul sens al cuvântului atunci când, oferind-o, fermierul obţine terenul în arendă. Ecuaţia R(t)=Q[p-c-k(t)] reprezintă funcţia ofertei de rentă funciară pentru porumb. Din graficul acestei funcţii se observă două porţiuni distincte: I. porţiunea (ti, t) reprezintă oferta realizată efectiv, deoarece renta funciară oferită pentru porumb este superioară celei oferite pentru grâu (XY); II. porţiunea (0, ti) reprezintă oferta nerealizată efectiv, deoarece RP<RG (YW). Desigur, analiza se poate extinde la un model cu mai multe produse agricole, fără a schimba în vreun fel principalele repere. Pe măsura creşterii numărului de produse agricole luate în analiză vor apărea noi variabile, dar în acelaşi timp, apar şi noi ecuaţii cu ajutorul căroră să fie determinate. Deci, modelul general şi firma individuală pot fi considerate a fi, în principiu, acelaşi lucru; modelul îşi păstrează valabilitatea numai în ipoteza în care preţul pieţei este considerat fix. Această analiză foarte scurtă este suficientă pentru a evidenţia principalele mijloace de agregare a cererii de pământ, ca factor de producţie în agricultură. Pentru fiecare utilizator potenţial al pământului, se poate trasa un set de oferte de rentă funciară, fiecare corespunzând unui nivel dat al preţului produsului agricol şi al profitului normal. Proprietarul va arenda pământul indiferent de situarea acestuia acelui arendaş care va oferi cea mai mare rentă funciară. Prin prisma arendaşului, acesta va avea un set de oferte de rentă funciară în funcţie de preţul pieţei şi de profitul său normal. Cererea de produse determină oferta de rente funciare, care se va confrunta cu cererea de rente funciare. Cele mai bune oferte agregate formează structura cererii de pământ, respectiv a rentei efective.

94

În acelaşi timp, pe piaţa bunurilor se stabileşte preţul de echilibru, în mod simultan sau iterativ. Acesta corespunde unei oferte care egalează cererea, ofertă care corespunde acelei suprafeţe de teren care asigură satisfacerea cererii. Oferta de teren este influenţată deci de mărimea rentei şi de cererea de produse agricole. Acest preţ va indica acea curbă dintr-un set de rente care va trebui folosită. Sintetizând, putem concluziona că pentru fiecare utilizator potenţial de teren există un set de rente oferite astfel încât utilizatorului îi este indiferentă situarea de-a lungul oricăreia dintre aceste funcţii; preţul de echilibru (renta de echilibru) pentru un anumit teren este găsit prin compararea ofertelor de rentă ale potenţialilor utilizatori, ulterior alegându-se cea mai bună dintre acestea; cantitatea de pământ de echilibru este determinată prin selectarea ofertelor de rentă corespunzătoare fiecărui utilizator.

2.2. Echilibrul exploataţiei agricole – un model optim de utilizare a pământului bazat pe determinarea mărimii rentei funciare În ceea ce priveşte comparaţia între renta funciară şi cea comercială urbană există două concepţii, ilustrate de analiyele efectuate de W.Isard şi E.Chamberlain. W.Isard consideră că metoda de analiză aplicată în agricultură poate fi extinsă şi în cazul utilizării terenului urban. În ambele cazuri, funcţia rentei este cea pe baza căreia este divizată piaţa. De asemenea, în ambele cazuri, legăturile cu facilităţile şi mijloacele de transport sunt esenţiale în definirea distanţei economice efective. E.Chamberlain consideră că renta economică urbană este un altfel de venit decât renta funciară. De fapt, deşi aceste două tipuri de rentă sunt considerate în general analoge, singura asemănare dintre ele constă în faptul că ambele sunt plătite pentru teren. Situarea terenului explică integral renta economică urbană şi doar parţial renta funciară, aceasta din urmă referindu-se la diferenţele de fertilitate ale
95

iar atunci curba cererii este descrescătoare. Pe o anumită piaţă vând doar câţiva fermieri. fermierul se află în poziţia unui vânzător pe o piaţă cu concurenţă perfectă. sporindu-i gradul de complexitate. Pentru aceasta. W. Concluzia lui Chamberlain este că renta plătită de comercianţi este o rentă de monopol în comparaţie cu cea rezultată din situaţia de concurenţă perfectă de pe piaţa agricolă. are propria piaţă. comerciantul. accesibilitatea locaţiei pentru consumatorii potenţiali. El subliniază că fermierul este remunerat pentru abilitatea productivă. În încercarea sa de a elabora un model optim de utilizare a terenului.terenurilor agricole. teoria situării în agricultură este bazată aproape în exclusivitate pe locaţie.Isard are ca prim obiectiv stabilirea locaţiei de echilibru a firmei. numărul concurenţilor şi situarea acestora. până la un anumit punct. Acest raţionament este valabil numai la nivel individual. Fermierul este situat la o distanţă dată de piaţă. ca un factor suplimentar care aprofundează analiza. efectuând cheltuieli suplimentare cu renta pentru a obţine posibilitatea unor venituri suplimentare ( “Pentru a avea vad. în timp ce comerciantul este recompensat în funcţie de priceperea sa de a vinde. W. Diferenţele de fertilitate sunt luate în calcul ulterior. plătesc rentă!”). autorul porneşte de la o serie de influenţă ai rentei: distanţa efectivă faţă de centrul pieţei. în timp ce comerciantul “atrage” după sine piaţa însăşi. Comerciantul de la oraş se află pe poziţia unui monopolist. situaţiile lor diferind una de cealaltă ca dimensiune şi calitate a pieţei. Chamberlain menţionează şi alte diferenţe între cele două categorii de rentă. Totuşi.Isard consideră că omul de afaceri substituie între ele diferite cheltuieli. în schimb. confruntându-se cu o curbă a cererii care din punctul său de vedere este perfect elastică. pentru că echilibrul se stabileşte la acest nivel. Mai mult. confruntându-se cu o curbă a cererii descrescătoare. considerente generale şi enunţă următorii factori de 96 .

Chamberlain adaugă un al cincilea factor. acest factor îl implică şi pe al doilea. care este descrisă de funcţia P(t). Tendinţa anumitor afaceri de a se extinde sau a se restrânge poat fi înţelesă cel mai bine prin teoria lui August Losch expusă în “Economia locaţiei” (1954) sau. Ca şi fermierul. El va decide care locaţie şi care suprafaţă de teren doreşte să ocupe astfel încât profitul său să fie maxim. de suprafaţa (s) şi de încasări (V): C = f (V. Accesibilitatea la locaţie a potenţialilor cumpărători va descreşte pe măsură ce distanţa faţă de centru este mai mare. care se referă la interdependenţa locaţiilor de afaceri.vecinătatea unor terenuri care sunt destinate unor scopuri complementare atât cu atragerea cumpărătorilor potenţiali. numită teoria legăturilor. Ceilalţi factori. respectiv ca sumă care rămâne după ce costurile operaţionale (C) şi renta (R) au fost deduse din încasări (V): Pr = V-C-R Să examinăm elementele din partea dreaptă a ecuaţiei. în al doilea caz. şi anume preţurile care pot fi stabilite şi tipul afacerii care poate fi cel mai bine utilizată pe locaţia respectivă. Volumul încasărilor va depinde de situarea firmei (t) şi de suprafaţa sa (s): V = V (t. Acest profit ( Pr) poate fi definit ca venit rezidual. d) 97 . al serviciilor sau al reclamei). sunt prea complecşi pentru a-i introduce în analiză. cât şi cu reducerea costurilor ( în domeniul producţiei. la aceştia. omul de afaceri se confruntă cu o structură dată a preţurilor pentru teren în funcţie de distanţă. s) Costurile operaţionale vor depinde de distanţa faţă de depozite şi terminalul de transport (t). Într-un oraş complet centralizat. s. Vom lua în considerare primul dintre factorii consideraţi de Isard: distanţa până la centrul pieţei. printr-o teorie mai neclar formulată.

98 . iar P (t) – renta plătită pentru diferite locaţii. corespunzătoare distanţei t faţă de centru. ajustându-şi locaţia şi suprafaţa utilizată.Renta de locaţie nu a fost luată în considerare. PREZENTAREA GRAFICĂ $ Costul marginal total Costul marginal al pământului + 0 qe Profit marginal Venit marginal Costul marginal operational q Fig. Analiza marginală a maximizării profitului poate fi ilustrată atât grafic. 2.3. deoarece ea face obiectul unei analize separate. Obiectivul omului de afaceri este acela de a-şi maximiza profitul. cât şi analitic. Mărimea acesteia va fi determinată multiplicând numărul de unităţi de teren ocupate (s) cu preţul pământului pentru locaţia respectivă: R = s x P (t) unde R – renta plătită pentru o anumită locaţie.

Totuşi. 99 . Costul marginal este mult mai complex. pe măsură ce suprafaţa s creşte. în timp ce costurile operaţionale sunt descrescătoare în economiile de scară. el nu se va extinde dincolo de Se. Suprafaţa optimă va fi Se. având două componente: costul operaţional şi renta. costul marginal operaţional a fost trasat descrescător – invers proporţional cu distanţa – pentru că el este asimilat costului de transport care în general creşte cu o rată descrescătoare odată cu scăderea distanţei. Costul marginal total este egal cu suma dintre costul marginal operaţional şi costul marginal al pământului. Singura variabilă pe care fermierul o poate manipula în scopul maximizării profitului este suprafaţa de pământ (s). Ca urmare. veniturile fermierului descresc. renta. costul marginal de locaţie este de fapt o economie şi este reprezentat de o curbă negativă. unde costul marginal egalează încasarea marginală. Profitul marginal este pozitiv pentru suprafeţe mai mici de Se şi negativ pentru suprafeţe mai mari de Se. iar distanţa t variabilă. Pe măsură ce distanţa creşte. Aceasta înseamnă că venitul marginal este negativ.Presupunem că locaţia a fost stabilită la o distanţă t = ti. Curba ce indică profitul marginal este obţinută scăzând din venitul marginal costul marginal. Dacă fermierul va ocupa o suprafaţă mai mică de Se. costul marginal al pământului este constant pentru un preţ dat al locaţiei respective P(to). Costurile marginale au două componente distincte: costurile operaţionale şi costul marginal al pământului. Să considerăm suprafaţa ca fiind S = Se. Cealaltă componentă. Astfel. îi va fi de folos să ia teren în plus. se va diminua pe măsură ce distanţa creşte pentru că terenul devine mai ieftin. deoarece costul marginal ar excede venitul marginal. Venitul marginal va descreşte în cele din urmă. din moment ce costul marginal este mai mic decât venitul marginal. devenind negativ atunci când firma ocupă o suprafaţă prea mare. În figura de mai sus.

Dacă venitul marginal intersectează costul marginal de deasupra. Pr = V. 4. venitului (V). SOLUŢIA MATEMATICĂ Principalul avantaj al abordării analitice constă în gradul ridicat de generalizare. una pozitivă şi alta negativă. aşa cum am văzut. La intersecţia de dinainte – T1 – venitul marginal intersectează costul marginal de dedesubt şi. 2.s). Profitul maxim şi echilibrul vor fi atinse în locaţia de echilibru atât timp cât curba venitului marginal intersectează curba costului marginal de deasupra. 3. în cazul unui holding. poziţia sa nu influenţează în mod necesar cifra de afaceri.t. a cărui creştere poate depăşi sau nu economiile provenite din rentă. Totuşi.s) . costul marginal fiind suma a două componente. iar veniturile marginale devin pierderi de venit brut pe măsură ce ne depărtăm de centrul pieţei. Locaţia de echilibru va fi la distanţa pentru care costul marginal egalează venitul marginal. unde R este costul utilizării pământului (renta sau arenda. costurile marginale sunt economii.(C+R). Costul marginal nu este afectat de intersecţia curbelor în cadranul negativ. În cazul soluţiei grafice. în consecinţă. C = C(V. am luat în considerare situaţia în care volumul încasării totale scade odată cu creşterea distanţei faţă de centru. ecuaţiile profitului (Pr). mai exact). unde C sunt costurile operaţionale. La nivel de firmă. În situaţia prezentată în diagramă. V = V(t. unde Pr este profitul fermierului. costului (C) şi rentei (R) se prezintă astfel: 1. nu este sigur faptul că intersecţia se face în punctul de echilibru. poate lua valori pozitive sau negative în funcţie de costul operaţional. 100 . Profitul marginal reprezintă suma algebrică dintre costul marginal şi venitul marginal. creşterile viitoare ar putea fi profitabile.Aşa cum am arătat. unde V reprezintă cifra de afaceri. R = s x P(t).

3 şi 4 vom obţine: dV = Vtdt +Vsds dC = CvdV + Ctdt + Csds dR = P(t)ds + s(dP/dt)dt Înlocuim ecuaţiile de mai sus în ecuaţia 5 şi vom obţine: 0 = Vtdt + Vsds – CvdV – Ctdt – Csds – P(t)ds – s(dP/dt)dt Înlocuim dV din al treilea membru din dreapta al ecuaţiei de mai sus şi vom obţine: 0 = Vtdt + Vsds – Cv(Vtdt + Vsds) – Ctdt – Csds – P(t)ds – s(dP/dt)dt 6. la echilibru.dR Derivând ecuaţiile 2. C şi R.Cs – P(t)) şi pentru că ds nu este nul.dC.Dată fiind funcţia P(t). 0 = dt(Vd – CvVt – Ct – sxdP/dt) + ds(Vs – CvVs – Cs – P(t) I.dC. problema constă în maximizarea profitului. Valoarea maximă a profitului este în centru. împărţim prin dt: 0 = ds(Vs – CvVs . deci ds = 0 şi obţinem 7. După aflarea valorilor pentru t şi s. 0 = dV. deci dt = 0 şi obţinem 8. unde t = 0. 0 = Vd – CvVt – Ct – sxdP/dt II. V. În ecuaţia 6 păstrăm s constant. dPr = 0 şi deci 5. În ecuaţia 6 păstrăm t constant. 2. pentru că celelalte variabile sunt exprimate în funcţie de distanţă şi suprafaţă. Ecuaţiile 7 şi 8 arată că. Putem interpreta ecuaţiile 7 şi 8 astfel: Ecuaţia locaţiei: 0 = Vd – Cv Vt – Cd – sxdP/dt are următorii termeni: 101 0 = dt(Vd – CvVt – Ct – sxdP/dt) şi pentru că dt nu este nul. când profitul este maxim. rezolvat fiind. din ecuaţiile 1. împărţim prin ds: . costul marginal trebuie să fie egal cu încasarea marginală.dR Deoarece profitul este maxim. 0 = Vs – CvVs – Cs – P(t) Ecuaţiile 7 şi 8 formează un sistem care. 3 şi 4 determinăm Pr. determină cele două necunoscute t şi s. Derivând ecuaţia 1 vom obţine: dPr = dV.

CvVd – costul marginal operaţional (considerat a fi negativ). Cs – sporul marginal de cost operaţional rezultat direct din creşterea suprafeţei cultivate. El a stabilit că originea rentei funciare se află în fertilitatea inegală a terenurilor şi că întreaga rentă funciară este însuşită de proprietarul terenului. P(t) – costul unităţii marginale de suprafaţă.3. spor influenţat direct de creşterea costului operaţional odată cu mărirea distanţei dt. Renta bazată pe capitalul funciar Ierarhia costurilor de producţie aferente diferitelor exploataţii agricole contrastează cu uniformitatea preţurilor agricole pe piaţă. 2.Vd – încasarea marginală care se pierde prin creşterea cu o unitate dt a distanţei faţă de centru. Cd – sporul marginal al costului operaţional. care este crescător în raport cu volumul încasărilor Vd. Rezultatul este o rentă diferenţială obţinută de pe exploataţiile mai favorizate. CvVs – sporul de cost operaţional datorat creşterii încasării odată cu creşterea suprafeţei utilizate. astfel încât teoria rentei a fost generalizată pentru toţi factorii de producţie cu ofertă inelastică: “toate avantajele pe care un concurent le are asupra altuia. Totuşi. în timp s-a observat că avantajul relativ este valabil şi pentru alţi factori de producţie. Sxdp/dt – economia de rentă plătită rezultată din micşorarea preţului pământului odată cu creşterea distanţei dt. indiferent dacă aceste 102 . Conceptul de rentă este legat pentru totdeauna de numele lui Ricardo. Ecuaţia suprafeţei: 0 = Vs – CvVs – Cs – P(t) are următorii termeni: Vs – sporul de încasare marginală datorat creşterii cu o unitate a suprafeţei ds utilizate.

J. Trebuie luată în considerare şi migrarea pieţelor (a populaţiei). 79 Mill. Meritul de a vedea sursa rentei funciare şi în poziţia terenului faţă de piaţă îi revine lui Thunen. venitul fermierului scade pe măsura depărtării lui de piaţă. pieţele nu mai sunt independente şi izolate: producţia agricolă a unei zone poate fi destinată mai multor pieţe. Chapitre XVI. la aceeaşi cantitate.S. dacă sunt personale sau dacă sunt rezultatul unei înţelegeri sociale. în prezent întreprinderile de transport (feroviar mai ales) practică un tarif descrescător pe tonă-kilometru (cheltuielile de transport cresc mai puţin decât proporţional cu distanţa). Factorul spaţial. fac din posesorul acestora beneficiarul unei rente”.. dacă în vremea lui Thunen exista o piaţă de consum unică pentru o regiune. Rezultatul poate fi acela că unii producători situaţi mai departe de piaţă să fie favorizaţi în raport cu cei pentru care distanţa faţă de piaţă este mai mică. De la rente. Principes d’economie politique. în prezent. cu alte cuvinte. rolul decisiv îl joacă progresul tehnic. poziţie). se observă că preţul încasat de un producător este preţul de piaţă al produsului său diminuat cu cheltuielile de transport şi comercializare.avantaje sunt naturale sau dobândite. datorită dezvoltării căilor de comunicaţii. la fel de important. 103 . Fertilitatea nu este singura caracteristică a unui capital funciar. 477-492. Pornind de la analiza lui. costul transportului. Sunt necesare câteva precizări: dacă în vremea lui Thunen cheltuielile de transport variau uniform în raport cu distanţa faţă de piaţă. care poate influenţa decisiv renta funciară. pag. variază semnificativ în funcţie de natura mărfii. dacă în vremea lui Thunen accesul la reţeaua de transport era posibilă şi identică pentru orice producător. În prezent însă.79 Multă vreme. avantajul predominant în agricultură a constat în calităţile naturale ale terenului (fertilitate. în prezent există o mare varietate de mijloace de transport (inclusiv multimodal) mai mult sau mai puţin accesibile. a fost ignorat de Ricardo.

de fapt diminueză mărimea rentei funciare deoarece scăderea preţului este mai accentuată decât cea a salariului ( salariul scade într-un ritm mai lent întrucât lucrătorul trebuie să cumpere nu numai produse agricole. ci al ameliorării acestor randamente. Contrar viziunii ricardiene. ci doar de agricultori care nu reuşesc să le pună în valoare într-un mod corespunzător. Problema rămâne însă cine încasează aceast plus de rentă funciară: producătorul-fermier sau comerciantul-intermediar. corelată cu scăderea preţului produselor agricole. Luarea în considerare a elementului-timp în analiza rentei funciare trece în plan secund avantajele naturale şi accentuează avantajele dobândite. dar acest avantaj pentru fermier este diminuat de intervenţia statului. ci şi produse industriale al căror preţ nu scade cu distanţa). mecanic şi biologic. deşi preţurile produselor agricole scad pe măsură ce distanţa producătorului faţă de piaţă creşte. Agronomii constată că nu se mai poate vorbi de terenuri “slabe”. deci şi asupra mărimii rentei funciare. În concluzie. generalizarea sa concretizându-se într-o creştere a randamentelor. se răspândeşte tot mai rapid în domeniul agricol. Un avantaj suplimentar al producătorilor sitaţi în proximitatea pieţei constă în externalităţile pozitive de care beneficiază aceştia (accesul la echipamente colective sau la fluxurile de informaţie). prosperitatea economiei urbane se repercutează în sens pozitiv asupra economiei agricole din zona rurală învecinată. se exercită în sensuri diferite. al scăderii costurilor. consecinţa fiind o tendinţă de creştere a rentei funciare. care poate impune un salariu minim. această scădere nu este proporţională cu variaţia distanţei.salariul lucrătorului agricol scade pe măsura depărtării locaţiei de piaţă. scăderea salariului pe măsura creşterii distanţei. Renta bazată pe scăderea randamentelor nu apare decât în condiţiile în care nu se manifestă efectele evoluţiei progresului tehnic. Progresul tehnic.Înfluenţa distanţei asupra preţului. 104 . renta funciară actuală nu este rezultatul scăderii randamentelor şi al creşterii preţurilor produselor agricole.

ea permite o apreciere nuanţată a efectelor progresului tehnic asupra venitului agricol. indiferent dacă aceasta se datorează unei creşteri a outputului sau unei reduceri a inputului. progres tehnic se traduce într-o creştere a rezultatelor obţinute relativ la mijloacele utilizate. 802-805.81 Efectul progresului tehnic este o reducere a costului total mediu. ea evidenţiază cele două forme ale progresului tehnic agricol: progres tehnic de natură agro-biologică (îngrăşăminte. 1970. Acest lucru se poare realiza prin utilizarea unei cantităţi suplimentare de factori de producţie (factor-using) sau prin intermediul unei economisiri de factori de producţie (factor-saving).Pe de altă parte. pag. 1971. L’economie et la societe francaise de 1945 a 1970. soiuri cu eficienţă superioară) şi cel de natură mecanică (diferite maşini şi utilaje noi utilizate într-o exploataţie). Heady. În domeniul transportului de mărfuri.4. în timp ce în al doilea caz ea poate rămâne constantă. E. fără a spori în mod necesar producţia obţinută. London. Paris. ca şi apropierea faţă de piaţă continuă să favorizeze anumite exploataţii. În primul rând. M. pag. Extinderea acestuia determină translarea sursei principale a rentei funciare de la capitalul funciar la capitalul de exploataţie. seminţe. această distincţie în ccea ce priveşte manifestarea progresului tehnic este deosebit de utilă. Economics of Agricultural Production. În primul caz. În cazul agriculturii. producţia agricolă sporeşte. Inovaţia materializată într-o creştere a producţiei agricole 80 81 Parodi. 176.Cilin. Inovaţiile mecanice permit realizarea mai comodă şi mai rapidă a unui anumit număr de operaţiuni şi se traduc prin substituirea muncii de către capital.. 105 . A. Inovaţiile agro-biologice sunt de tip factor-using şi pot duce la sporirea randamentului la hectar. 2. însă avantajul decisiv îl conferă în prezent accesul la progresul tehnic. progresul tehnic determină reduceri de cost mult mai semnificative pentru distanţele mari decât pentru distanţele reduse.. Renta bazată pe capitalul de exploatare a terenului agricol În sens general. În al doilea rând.O.80 Fertilitatea solului. handicapul regiunilor periferice este atenuat şi uneori chiar anulat de progresul mijloacelor şi tehnicilor de transport.

A. care sprijină institutele şi laboratoarele de cercetare.E. cercetarea este efectuată (finanţată) de firmele însele. Astfel. oferta totală va creşte şi unele exploataţii vor dispărea de pe piaţă. Reducerii costurilor de producţie nu îi corespunde o creştere atât de mare a ofertei globale de produse agricole care să determine reducerea preţului şi implicit a încasărilor agricole. 1962. pag. majoritatea exploataţiilor se modernizează.67.82 Deşi progresul tehnic are ca şi consecinţă accelerarea procesului de reducere a ponderii agriculturii în produsul naţional şi apariţia unor dificultăţi economice pentru unele exploataţii agricole. fermierii care introduc printre primii inovaţiile au posibilitatea obţinerii unui plus de venit care să le permită plata (încasarea) unei rente funciare mai ridicate.S. realizările ştiinţifice se propagă mult mai repede decât în industrie. Introducerea. Cahiers de l’I. În agricultură. deci de veniturile încasate. deoarece fie nu pot economisi. În majoritatea activităţilor non-agricole. J. Acestea sunt nevoite să apeleze la credite.duce la creşterea venitului agricol numai în măsura în care reducerea costului global este suficientă pentrua a compensa reducerea încasărilor determinată de scumpirea produsului agricol. La pauperisation de l’agriculture en France et dans le monde. fie economiile sunt destinate în totalitate cumpărării de teren agricol. Agricultorii se confruntă cu un fenomen paradoxal: aplicând progresul tehnic. Deşi statul pune la dispoziţia agricultorilor noile tehnici şi tehnologii agricole. deşi randamentul fizic la hectar creşte. temporar cel puţin.. 106 . venitul net agricol se va reduce. fiind realizată şi subvenţionată de către stat. Posibilităţile financiare ale fiecărei exploataţii diferă în funcţie de producţia pe care o obţine. 82 Milhau. precum şi de tipul inovaţiei. aptitudinile profesionale ale forţei de muncă). de care exploatăţiile mici şi mijlocii nu dispun. Dacă inovaţia creşte costul global de producţie.. Pe măsura generalizării respectivei inovaţii. Achiziţionarea noilor materiale necesită fonduri importante. aplicarea şi generalizarea inovaţiilor în agricultură prezintă o serie de particularităţi. venitul lor monetar net se reduce. inovarea are un caracter exogen. totuşi. introducerea lor efectivă în producţie depinde de caracteristicile fiecărei exploataţii (capacitate financiară. ele neconstituind monopolul câtorva firme.

dar şi exploataţiile care aplică cu succes progresul tehnic de cele pentru care adoptarea inovaţiilor se soldează cu nerecuperarea costurilor şi cu eşecul economic.muncă. ele nu determină schimbări semnificative în organizarea sistemului de producţie. de exemplu. achiziţionarea unui tractor reprezintă un argument pentru ca un membru tânăr al unei familii de ţărani să-şi întrerupă studiile şi să muncească în exploataţia familiei). Într-un număr mare de exploataţii. Inovaţia diferenţiază exploataţiile receptive la nou de cele “conservatoare”. inovaţiile de natură mecanică. datorită “preferinţei” ţăranului pentru “palpabil şi vizibil”. iar rentabilitatea lor presupune să fie aplicate pe suprafeţe de teren mari. Efectele introducerii progresului tehnic trebuie analizate prin prisma relaţiei capital. de a beneficia de facilităţile de dobândă acordate de către stat sau de conjunctura temporar favorabilă a pieţei agricole interne pentru unele produse. 83 Gradul ridicat de dispersare a exploataţiilor din habitatul rural românesc reprezintă un alt neajuns. 107 . În mediul rural. deşi mai puţin rentabile. Acestea din urmă nu necesită investiţii considerabile. cât şi capacitatea de reorganizare a activităţii exploataţiei astfel încât aceasta să fie adaptată la cerinţele noii tehnici agricole utilizate. creşterea volumului de capital fix utilizat determină o creştere a cantităţii de muncă utilizată: rambursarea creditului contractat şi plata dobânzii aferente obligă la creşterea muncii familiale (dintr-o observaţie empirică se desprinde concluzia că. Inovaţiile mecanice sunt mai costisitoare.Nivelul de instruire al forţei de muncă influenţează atât luarea deciziei de introducere a unei inovaţii (accesul la reviste de specialitate induce renunţarea la rutină). statul creează premisele intensificării rent-seeking-ului agricol. fiind mult mai accesibile exploataţiilor mici şi mijlocii.83 Caracteristica esenţială a adoptării progresului tehnic în agricultura rurală este că ea nu este în genere rezultatul unui calcul economic de eficienţă ci un efect al încercării empirice colective de a fi în pas cu noul. sunt adoptate prioritar în raport cu cele de natură biologică. Tipul inovaţiei reprezintă un alt factor care particularizează progresul tehnic agricol. Generator de rentă. bazate mai ales pe munca familială şi nu pe cea salariată. În plus.

în timp ce a doua şi a treia se circumscriu concret problematicii fenomenului de rentă. deci a preţului. Prin introducerea mecanizării. în agricultură.Din punct de vedere strict economic. stabilirea unei relaţii între rentă şi raportul cerere-ofertă pe piaţa funciară şi în întreaga economie. diferenţa dintre preţul de vânzare şi costul de producţie este pusă sub semnul întrebării de inelasticitatea la preţ a cererii de produse agricole: reducerea costului. Totuşi. Prima şi ultima condiţie sunt de natură generală. pentru fiecare utilaj există un prag de rentabilitate în funcţie de mărimea exploataţiei minime. Pentru elaborarea unei teorii a rentei care să depăşească anumite inconveniente şi inadvertenţe trebuie îndeplinite o serie de condiţii: elaborarea unei teorii a preţului. pe fondul unei stabilităţi a acestora. care este diferenţială în înţelesul şcolii clasice engleze şi absolută în accepţiunea marxistă. clarificarea conceptului de rentă. 108 . stabilirea unei analize corelative între renta funciară şi renta adusă de proprietatea asupra unui teren în general. Renta funciară dobândeşte o dimensiune instituţională: în consolidarea ei ca formă de venit agricol rolul autorităţii publice este determinant. Dacă munca fizică este factorul predominant. crescând renta funciară pe exploataţiile mai mari şi mai rentabile. iar întrebuinţarea lui este cu atât mai profitabilă cu cât suprafaţa pe care o deserveşte este mai întinsă. nu determină întotdeauna o creştere a cantităţii cumpărate care să compenseze pierderea de încasare a fermierului. Apare deci ca necesară intervenţia statului pentru a susţine creşterea producţiei. Concluzie: efectele progresului tehnic agricol au caracter cumulativ. Costurile descrescătoare determină în acelaşi timp valori extrem de diferenţiate ale costului unitar. aceste avantaje sporesc considerabil: preţul unui utilaj agricol sporeşte mai puţin decât proporţional în raport cu randamentul său fizic. marile exploataţii au ca avantaj faţă de cele cu dimensiuni reduse doar faptul că pot cumpăra mai ieftin materiile prime şi că-şi pot vinde producţia în condiţii mai favorabile.

Politică. Bucureşti. 86 Pană. Ed. Didactică şi pedagogică. Viorica. P – preţul produsului. Pământul şi folosirea lui în agricultură.. Ed. (f + r) – costul de producţie la hectar. 20%Qg – venitul net care revine producătorului agricol şi care se stabileşte în funcţie de ponderea venitului net în producţia globală la nivel macroeconomic şi de producţia globală la hectar. C. 30%Chp – venitul net care trebuie să rămână la dispoziţia producătorului pentru că a riscat angajarea capitalului în activitatea agricolă.84 Gh. Bucureşti.Parpală este următoarea: Rdif = P – (Chp + 30% Chp) unde Rdif – renta diferenţială totală unitară.. Tănăsescu şi Gh. Chp – cost de producţie unitar. O. O primă formulă utilizată în calculul rentei funciare de către O. 1982. Metodologii de calcul al rentei funciare – evaluări cantitative În literatura de specialitate din ţara noastră întâlnim mai multe variante de calcul a rentei funciare. fiecare însă cu limitele şi neajunsurile ei. 1994. Peter elaborează o altă formulă de calcul a rentei funciare diferenţiale85: Rd = Qg – (f + r) – 20%Qg = 80%Qg – (f + r) unde Rd – renta diferenţială.valoarea producţiei globale la hectar. Ceres. 1980.2. 109 . Economia şi politica agrară în RSR. Bucureşti.5. O a treia formulă pe care o putem reţine în calculul rentei funciare este următoarea86: Rdif = Val pri – [ Ct/hai + 1%k(Cfn + Cc)] 84 85 Parpală. Renta funciară diferenţială şi politica agrară în România. Qg . determinat pe baza rentabilităţii medii din agricultură. Pană. Ed.

Cuantificarea rentei funciare se face pe baza unei metodologii stricte. Estimarea preţului de piaţă al pământului ridică o serie de probleme de care trebuie să se ţină cont. Pornind de la premisa că la un input constant de factori de producţie. 110 . Ct/hai – costurile totale la hectar pentru cultura “i”. mai complexă. se vor obţine producţii diferite în funcţie de potenţialul productiv al solului. Cea de-a doua metodă estimează renta funciară pe baza preţului pământului. de arendă şi de raporturile socio – economice dintre proprietarii funciari şi utilizatorii terenului agricol. iar renta funciară va fi egală cu produsul dintre preţul pământului şi rata curentă a dobânzii. renta funciară are o poziţie importantă printre aspectele legate de preţul pământului. Prima. practica a stabilit două metode de calcul fezabile. astfel că specialiştii în domeniu apelează mai rar la ea. de costul şi preţul produselor agricole. instrumentul tehnic de calcul al rentei funciare este bonitarea terenului. Val pri – valoarea producţiei principale şi secundare la hectar pentru cultura “i”. Prin implicaţii şi semnificaţii. În ceea ce priveşte estimarea rentei funciare.unde Rdif – renta diferenţială la hectar pentru o anumită cultură. impune culegerea unor date pe baza unor informaţii rareori disponibile. la o anumită cultură. de impozitul pe teren şi pe venitul agricol. dificultatea determinării nivelului rentei funciare este accentuată şi de fluctuaţiile aleatoare ale preţurilor produselor agricole. în condiţiile unei oferte mult inferioare cererii. atunci preţul pământului se determină ca raport între renta funciară şi rata curentă a dobânzii. Dacă preţul pământului este văzut ca rentă anuală capitalizată la o anumită rată a venitului investiţiei. Cc – soldul mediu anual al capitalului circulant la hectar. Cfn – valoarea capitalului fix neamortizat la hectar. De asemenea. uneori dificil de realizat în condiţiile unei rate ridicate a inflaţiei. k – coeficientul de fructificare a capitalului în economie la momentul respectiv.

Pământul este asimilat capitalului. Renta funciară = preţul pământului x rata de piaţă a dobânzii + taxe(impozite) Această formulă porneşte de la premisa că proprietarul funciar este cel care plăteşte taxele. fiind de multe ori diferit de cel calculat pe baza rentei capitalizate. La fel. În al doilea rând. reuşind astfel să nu diminueze salariile reale plătite propriilor angajaţi sau profitul.Mai întâi. altele sunt relativ lichide şi mai sigure. O a patra dificultate este legată de rata dobânzii folosită în calculul rentei funciare. Având în vedere că în prezent pământul este achiziţionat mai ales în scop speculativ.în cazul tranzacţiilor funciare. pe piaţă se lucrează cu mai multe valori ale ratei dobânzii. firmele puternice au capacitatea de a transfera plata taxelor spre consumator. 111 . balanţa echilibrându-se de la sine. preţul pământului este o rezultantă a speculaţiei funciare. Unele investiţii au grad mic de lichiditate şi sunt riscante. dar de cele mai multe ori acestea cad în sarcina arendaşului (chiriaşului). înainte de a se forma prin confruntarea cererii cu oferta. În determinarea limitei minime a mărimii rentei funciare se utilizează valori ale ratei dobânzii apropiate de cele practicate pe piaţa financiară în cazul titlurilor de stat. de la caz la caz. preţul pământului reflectă puterea de cumpărare a vânzătorilor şi a cumpărătorilor . în sensul că se poate investi în teren. există riscul de a supraestima mărimea rentei funciare. preţul pămânutlui este stabilit pe baza sumei rămase din renta funciară cu raportul dintre suma rămasă din renta funciară după scăderea taxelor. Astfel. în funcţie de riscul asumat de investitor şi de conjunctura economică. În consecinţă. preţul său va diferi semnificativ de cel calculat pornind de la renta capitalizată. O altă dificultate rezultă din incidenţa politicii fiscale asupra funciarului. Această discrepanţă este cu atât mai neînsemnată cu cât numărul vânzătorilor “isteţi” este mai apropiat de cel al cumpărătorilor “isteţi”. ci pentru un câstig viitor rezultat din sporirea valorii sale. Atunci când pământul este achiziţionat nu pentru a constitui baza unui venit viitor curent.

Reperul pentru limita maximă îl constituie procentul de câştig pentru deţinătorul de acţiuni, iar pentru limita medie se poate utiliza rata dobânzii cu care se lucrează în cazul ipotecilor. Economistul S.Hartia publică în anul 1990 un studiu cu privire la determinarea preţului pământului în raport cu venitul net multiplicat realizat din producţia agroindustrială. Valoarea pământului se determină în funcţie de calculul venitului net multiplicat obţinut pe diferite terenuri, potrivit formulei: Ep = [( Vsm + Vsv + Vsc + Vsi + Vse + Vp) x Kj x P x A] x R unde Ep – valoarea pământului ca parte componentă a avuţiei naţionale; Vsm – cota de venit net realizat de stat prin vânzarea către agricultură a mijloacelor de producţie; Vsv – cota de venit net realizat de stat prin vânzarea produselor agricole ca diferenţă între preţul de vânzare şi de cumpărare al produselor agroalimentare; Vsc – cota rabatului comercial şi venitul realizat din industria hotelieră, restaurante şi turism; Vsi – impozitul direct pe pământ, pe salarii şi CAS; Vse – venit net realizat din exportul produselor agricole; Vp – venitul net realizat de producătorii agricoli; Kj – coeficientul de corecţie, adică diferenţa de venit net suplimentar realizat prin îmbunătăţirea calităţii pămânutului ( efectul economic al investiţiilor suplimentare care sporesc fertilitatea economică a terenului); P – coeficient de creştere a preţului produselor industriale sau agricole odată cu creşterea sau diminuarea venitului în agricultură; A – situarea terenului în raport cu centrele de aprovizionare şi desfacere;

112

R – rata venitului net multiplicat, considerat pe o perioadă de 26-32 ani,în raport cu numărul mediu de ani lucraţi de o generaţie în agricultură. Există trei factori de influenţă importanţi care determină preţul pămânutului: renta capitalizată, venitul net şi cheltuielile de valorificare. Institutul de Economie Agrară din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România a calculat în anul 1990 valoarea medie a unui hectar de teren agicol pe clase de favorabilitate: 447000 lei. Potrivit unui studiu realizat de Viorica Pană, renta absolută la hectar în acelaşi an se ridica la 4078 lei, ceea ce ar corespunde unei rate a dobânzii de cca. 1%. Acelaşi studiu arată că nivelul rentei diferenţiale este influenţat de factori naturali – tipul de sol, clima ( temperatura medie, regimul pluviometric ), relieful concretizat în panta terenului, condiţiile hidrografice naturale între care esenţiale sunt adâncimea apei freatice şi consumul densitatea reţelei hidrografice. Totodată, renta diferenţială este influenţată direct de consumul de factori de producţie reflectat de de capital fix şi circulant, precum şi de nivelul costurilor de producţie. Renta diferenţială poate fi calculată pornind de la următoarea formulă: Rd = η x p – [ Chp + k/100 x ( CFn + Cc )] unde Rd – renta diferenţială la hectar; η - randamentul mediu la hectar; p – preţul de vânzare; de fapt, este preţul sub care nu trebuie vândute produsele, deoarece sub acest nivel nu există rentă diferenţială; Chp – costul de producţie la hectar; k - coeficient de capitalizare; CFn – valoarea rămasă neamortizată a capitalului fix ( mai puţin valoarea pământului ), calculată ca diferenţă între valoarea de inventar şi suma amortizărilor anuale inclusă în costuri până în momentul calculării rentei diferenţiale şi care revine pe unitatea de suprafaţă; Cc – soldul mediu anual al capitalului circulant pe unitatea de suprafaţă. Aprecierea mărimii rentei funciare reprezintă o problemă esenţială a calculului de rentabilitate într-o exploataţie agricolă. Raportul rentă-profit, dincolo de
113

dimensiunea sa distributivă, are o importanţă majoră pentru agentul economic deoarece reflectă într-o mare măsură raportul de forţe dintre clasa proprietarilor funciari şi cea a întreprinzătorilor agricoli. Pământul ca factor de producţie implică o cheltuială constând din plata serviciilor factorului care-i revine posesorului acestuia. Astfel, femierul trebuie să plătească proprietarului funciar pentru permisiunea de a beneficia de serviciile factorului pământ. Costul utilizării factorului pământ reprezintă arenda plătită proprietarului în cazul arendării sau preţul terenului în cazul cumpărării. La aceste costuri directe se adaugă costurile de tranzacţie. Decizia fermierului de a utiliza factorul pământ este influenţată de capacitatea terenului de a aduce rentă, precum şi de celelalte cheltuieli de producţie; decizia proprietarului funciar de a arenda sau vinde un teren are la bază raportul dintre renta funciară şi venitul capitalului pe piaţa financiară. Agiculturii îi este caracteristic faptul că, de multe ori, procurarea factorilor de producţie nu se materializează într-un transfer monetar deoarece deţinătorul şi utilizatorul sunt una şi aceeaşi persoană. Din analiza literaturii de specialitate se desprind trei modalităţi de calcul al rentei funciare: metoda venitului rezidual; metoda bazată pe funcţia de producţie şi metoda bazată pe programarea liniară. iniţial, renta se determina rezidual, ca diferenţă între valoarea producţiei agricole şi costurile de producţie aferente. Utilizarea acestei metode are ca premisă stabilirea exactă a costului celorlalţi factori de producţie, inclusiv munca ( pot apărea dificultăţi la estimarea monetară a cheltuielilor de management sau a muncii familiale). Această metodă este indicată la nivel regional, deoarece la nivel macroeconomic terenurile au un grad de omogenitate prea scăzut pentru un calcul uniform al rentei. calculul rentei funciare cu ajutorul funcţiilor de producţie porneşte de la considerentul că renta depinde de produsul marginal al pământului, iar estimarea productivităţii marginale a terenului poate fi făcută pe baza funcţiilor de producţie.
114

o funcţie de producţie este expresia matematică a dependentei outputurilor de inputuri. Cea mai des utilizată funcţie de producţie este funcţia CobbDouglas. Exprimată matematic, această funcţie are următoarea formă algebrică:

Q = AxLa xK b

unde

A,a,b sunt constante, L – munca, iar K – capitalul

Funcţia este omogenă de gradul a+b deoarece înmulţirea lui L şi K cu o constantă k creşte outputul cu k Dacă suma exponenţilor este 1, funcţia Cobb-Douglas este liniar-omogenă, adică indică randamente constante la scală. Dacă suma exponenţilor este supraunitară, funcţia indică randamente crescătoare de scală, iar dacă este subunitară, randamentele de scală vor fi descrescătoare. Dacă funcţia este liniar-omogenă, putem desprinde două concluzii importante: produsul mediu şi cel marginal sunt funcţii doar de raportul capital/muncă, iar dacă produsul marginal este privit ăn raport cu fiecare factor, atunci exponenţii a şi b măsoară, de fapt, proporţia din produsul total care este generat de muncă, respectiv de capital. Numărul de variabile luat în considerare în calculul rentei funciare cu ajutorul unei funcţii Cobb-Douglas poate fi teoretic destul de mare, însă studiile de economie agrară operează cu cel mult şase variabile: pământ, capital, muncă, cantitatea de îngrăşăminte şi furaje, precum şi echipamentele de producţie. Numărul acestor variabile este cu atât mai mic cu cât agricultura practicată are un caracter mai primitiv şi mai puţin eficient. o altă metodă utilizată în calculul rentei funciare este programarea liniară. Această tehnică de analiză constă în maximizarea sau minimizarea unei funcţii obiectiv, în prezenţa unor restricţii de tip inegalitate. Restricţiile constau într-o
115

suprafaţă maximă care poate fi utilizată pentru o anumită cultură sau într-un maxim al duratei posibile a perioadei de utilizare a echipamentelor agricole. Evaluarea capitalului funciar poate fi realizată în unităţi fizice, în unităţi natural-convenţionale, în unităţi de bonitare sau în unităţi băneşti. Evaluarea în unităţi fizice caracterizează mărimea extensivă a capitalului funciar din perspectiva formei de proprietate, a fertilităţii, a utilizatorilor, a modului de folosinţă etc. Evaluarea în unităţi natural-convenţionale constă în convertirea diferitelor categorii de teren într-o unitate echivalentă, denumită teren arabil convenţional, folosindu-se coeficienţi de convertire. Evaluarea în unităţi de bonitare caracterizează latura calitativă a terenurilor pe baza unui punctaj, în funcţie de condiţiile naturale ale solului, de poziţionarea acestuia şi de gradul de organizare a teritoriului. M. Bulgaru elaborează următoarea formulă pentru evaluarea terenurilor pe baza bonitării: C(b) = ps + ( pc + pr + ph ) – ( pd + psd + pc ) unde C(b) – calitatea solului în funcţie de bonitare; Ps – punctaj sol; Pc – punctaj climă; Pr – punctaj relief, Ph – punctaj hidrologic; Pd – punctaj pentru situarea terenului; Psd – punctaj pentru starea tehnică a drumurilor; Pc – punctaj pentru configuraţia terenurilor. Pe baza calculelor, terenurile se pot grupa în mai multe clase de fertilitate: - calitate foarte bună ( 81-100 puncte ); - calitate bună ( 61 – 80 puncte ); - calitate medie ( 41 – 60 puncte ); calitate slabă ( 21 – 40 puncte ); - teren neproductiv ( 1 – 20 puncte ).
116

mărimea acesteia trebuind să fie egală cu suma pe care ar putea fi obţinută ca profit dintr-o afacere derulată pe baza unui împrumut bancar la o anumită rată a dobânzii: 1. Cs – cursul de schimb şi 1/W(tb) – indicele de 117 . în funcţie de care se stabileşte uzufructul. Vn – profitul + arenda obţinută prin cultivarea terenului. b) metoda succesiunilor. Valoarea de patrimoniu exprimă preţul convenţional al pământului. ea putând fi calculată prin mai multe metode: a) metoda capitalizării profitului. P(ta) – preţul de piaţă al unui hectar de teren în ţara a. în ţara luată ca bază de referinţă. potrivit căreia preţul pământului se stabileşte în funcţie de renta funciară. Vp = P(ta) x Cs/W(tb) unde Vp – valoarea de patrimoniu a pământului în ţara b. cu ajutorul formulei: 1. d – rata dobânzii.. respectiv 500 zile lucrate x 30000 lei/zi de lucru ). cu indicele de productivitate a terenurilor şi cu renta de poziţie din ţara care se compară.iar acestea în acţiuni . valoarea de piaţă şi valoarea ecologică. 1. preţul unui hectar de teren arabil în 1998 se ridica la 15000000 lei.Evaluarea bănească a capitalului funciar se stabileşte în funcţie de trei criterii: valoarea de patrimoniu. potrivit căreia preţul pământului este un multiplu de profitul mediu la hectar. care constă în corelarea cuantumului arendei dintr-o perioadă anterioară cu echivalentul în bani al numărului de zile lucrate şi cu valoarea de piaţă a pământului din acea perioadă ( potrivit acestei metode. rezultatul se converteşte ulterior în moneda naţională pe baza cursului de schimb. acest multiplu reprezentând durata medie de viaţă activă a unei persoane exprimată în ani. care constă în corelarea preţului pământului în valută. c) metoda asimilării şi corelării. d) metoda comparaţiilor internaţionale. Vp = Vn/d unde Vp – valoarea de patrimoniu a pământului. respectiv renta sau arenda. Valoarea de patrimoniu se poate exprima în unităţi monetare .

Determinarea mărimii rentei funciare în agricultura românească presupune o metodologie complexă. diferenţele calitative existente între diferitele categorii de teren agricol din ţară fac dificilă elaborarea unei metodologii unitare.productivitate a terenurilor din cele două ţări. conform căreia preţul pământului (Vp) se calculează pe baza venitului net anual (Vn) – calculat prin scăderea cheltuielilor din venitul total . care să ţină seamă de specificitatea conjuncturii economice. unice. Valoarea ecologică a pământului are în vedere efectele pe care le are pământul asupra echilibrului ecologic. În consecinţă. de calcul al rentei funciare. 118 . În plus. precum şi de locul pe care î-l poate ocupa fundamentarea acestui venit într-un plan de refacere şi modernizare a sistemului agricol naţional.şi a ratei de capitalizare (Rc): Vp = Vn/Rc. determinarea rentei funciare am bazat-o pe o abordare microeconomică. Dificultăţile rezidă atât într-o insuficienţă a datelor centralizate la nivel naţional. atunci determinarea mărimii rentei funciare se poate realiza cu un grad ridicat de exactitate. Valoarea de piaţă a pământului reprezintă preţul pământului care se stabileşte pe piaţa funciară prin confruntarea cererii cu oferta. astfel că exprimarea monetară a acesteia are un grad ridicat de relativitate. Dacă pe ansamblul societăţii se individualizează clar proprietarii funciari (întreprinzătorii agricoli sau fermierii) ca şi grup social distinct. e) metoda capitalizării rentei. cât şi în faptul că cea mai mare parte a rentei se formează în cadrul economiei subterane. Turbulenţa mediului economic face aproape imposibilă realizarea unui studiu care să releve cu exactitate ponderea deţinută de veniturile rentiere în ansamblul venitului naţional. 2. Piaţa funciară românească este încă într-o fază incipientă. fiind caracterizată de fluctuaţii ample ale preţului pământului. 3. a cărei flexibilitate ridicată permite schimbări corespunzătoare de la caz la caz.

precum şi elemente relative la costul de oportunitate al factorului de producţie pământ late în calculul costului de producţie. deoarece include renta diferenţială. În cele mai multe cazuri nivelul arendei se situează sub nivelul rentei funciare. o cvasi-rentă. efectul fiind o subcapitalizare a agriculturii prin migraţia capitalului agricol spre domeniile mai profitabile. În caz contrar. 119 . cel puţin pe termen scurt. Literatura economică desemnează prin termenul de rentă şi arenda. doar arareori renta şi arenda sunt egale. cheltuielile de întreţinere a terenurilor şi amortizarea terenurilor. În practică. care nu include impozitul funciar. fermierii având acces limitat la principalul factor de producţie din agricultură. aceste cvasi-rente dispar – suferă conform spuselor lui Schumpeter un proces de “auto-distrugere creatoare” – ca urmare a sporirii pe baze inflaţioniste ale celorlalte cheltuieli agricole. La fel cum în analiza economică se face distincţie între profit normal şi supraprofit. Definiţia economică a rentei este foarte cuprinzătoare. care de regulă interzice în mod expres proprietarilor funciară să mărească arenda. fapt cu efecte benefice teoretice asupra activităţii agricole. în calculul rentei funciare se face diferenţă între renta funciară “brută” şi cea “netă”. Pe termen mediu şi lung. practic însă menţinerea arendei la un nivel prea mic determină proprietarii funciari să nu arendeze terenurile. dacă nivelul arendei se situează peste cel al rentei funciare. cvassi-renta.Una din dificultăţile importante întâlnite în calculul rentei funciare îşi are sursa în chiar înţelesul acestui concept. ca sumă de bani plătită de fermier proprietarului funciar pentru dreptul de a utiliza terenul agricol pentru o anumită perioadă. În consecinţă. datorită legislaţiei privind statutul arendei. precum în agricultura românească. În spatele acestui termen se ascund mai multe înţelesuri. fermierul va obţine. venitul net al întreprinzătorului agricol este inferior celui al întreprinzătorilor din alte domenii. renta absolută. Salariile agricole foarte scăzute plătite în agricultura României au ca şi efect obţinerea unei cvasi-rente de către cel care exploatează terenul agricol. fapt care duce la o serie de confuzii şi neclarităţi.

considerată ca fiind tipică pentru o anumită zonă.Comensurarea rentei funciare cu ajutorul celor trei metode principale – metoda reziduală. Metoda care utilizează programarea liniară are un grad de complexitate ridicat. comportamentul economic al întreprinzătorilor agricoli fiind influenţat mai întâi de stat prin subvenţii şi facilităţi la export. Metoda reziduală nu poate fi utilizată uniform la nivel naţional datorită lipsei de omogenitate a condiţiilor de producţie. dar permite o măsurare exactă a rentei funciare la nivel de exploataţie agricolă individuală.fiind interesaţi mai mult de însuşirea rentei funciare decât de bunul mers al exploataţiei. Plata se efectuează în natură sau se stabileşte în natură şi se face în bani după vânzarea producţiei. Terenurile luate în arendă de către fermierii particulari sunt cultivate de regulă cu culturi care aduc venituri ridicate. proprietarii funciari sunt fizic absenţi din procesul de producţie – în literatura economică anglo-saxonă sunt numiţi “absentee landlords” . funcţia de producţie având doar două variabile esenţiale: munca şi pământul. cuantumul arendei plătite reprezentând cca. Metoda bazată pe funcţiile de producţie poate fi aplicată şi în agricultura românească – preponderent “ de subzistenţă” – datorită nivelului destul de scăzut de mecanizare. fiind totuşi relevantă în cazul “construirii” unei agriculturi moderne: analiza şi măsurarea rentei funciare se realizează mai întâi pentru o fermă-etalon. 30% din valoarea producţiei agricole. Rolul rentei funciare în alocarea terenului agricol pentru o anumită cultură este încă scăzut. Deşi au calitatea de asociaţi. iar apoi de considerente empirice de ordin conjunctural sau tradiţional. pe măsură ce acestea reuşesc să-şi sporească activitatea din punct de vedere calitativ şi cantitativ. cu relevanţă preponderent teoretică. caz în care proprietarul funciar pierde deoarece arendaşul operează de regulă cu preţuri de vânzare mici. metoda bazată pe funcţiile de producţie şi metoda programării liniare – se constituie într-o încercare dificilă. 120 . urmând ca ulterior metodologia să fie extinsă şi la alte ferme.

generează rezultate variabile în funcţie de mai mulţi factori: condiţiile de climă. Din punctul de vedere al unui economist. în cazul resurselor naturale. tipul şi mărimea exploataţiei. Teoria economică neoclasică tratează problematica funciară prin prisma raţionamentelor microeconomice ale firmei (suprafaţa care optimizează rentabilitatea.2. condiţiile de producţie sunt impuse de către natură. salariul agricol marginal ş. ca obiect al proprietăţii. Dată fiind utilitatea unei suprafeţe de teren. este necesară stabilirea preţului pământului. de sine-stătătoare. gradul de calificare a forţei de muncă. în mare parte. indiferent de forma acesteia. inclusiv regimul pluviometric. aceasta înseamnă că. ca preţ care se oferă pentru trecerea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de teren care aparţine unei persoane fizice sau juridice asupra alteia. Notorie în acest sens este strădania lui William Petty. Preţul pământului Pământul. În ceea ce priveşte preţul pământului. este necesară mai întâi o precizare de ordin general. preţul de piaţă al pământului poate apărea drept “iraţional” în termeni neoclasici. 121 . activitatea agricolă se deosebeşte de alte activităţi prin aceea că principala resursă utilizată – solul – ne este perfect reproductibilă: un element fundamental al procesului de producţie nu poate fi creat de om. Preţul pământului reprezintă o coordonată deosebit de importantă în determinarea cuantumului rentei funciare. În consecinţă. consecinţa fiind aceea că. În termeni economici. precum şi cheltuielile aferente întreţinerii şi exploatării sale (inclusiv impozite şi taxe). gradul de fertilitate. curba ofertei este relativ rigidă la variaţiile preţului.a. calitatea. nivelul tehnicii agricole utilizate.) şi pune pe plan secund dezbaterea şi analiza proprietăţii funciare. Preţul pământului reflectă raritatea acestuia. reflectată de foloasele pe care le trage proprietarul. politica economică a statului. prin actul de vânzare – cumpărare. Preocupări pentru calculul preţului pământului au existat încă din vremea în care economia politică se cristaliza ca ştiinţă autonomă.6. adevăratul “nod gordian” al teoriei rentei funciare.

are un preţ a cărui determinare este diferită de cea a preţului mărfurilor care pot fi produse prin combinarea factorilor de producţie. Din moment ce preţul pământului nu este influenţat de condiţiile producerii sale – pământul fiind o resursă “naturală” care nu poate fi produsă de om . şi care trăiesc în acelaşi timp. profit). La noi. determinarea lui se supune unei logici diferite. adică bunicul. dintre care unul are 50 de ani. Pe termen scurt.. De aceea eu consider că numărul rentelor anuale care consituie valoarea naturală a unui teren este egală cu durata obişnuită a vieţii trăite concomitent de trei persoane aparţinând acestor trei generaţii. fie în funcţie de valoarea sa viitoare derivată din perspectivele pe termen lung. din care face parte şi piaţa funciară. pag. cât şi eventualul venit generat de posesiunea acestuia (rentă. preţul pământului este determinat prin capitalizarea venitului net anticipat de proprietarul său. în Anglia.25-26.. valoarea pământului este egală cu aproximativ acelaşi număr de rente anuale”87 . Pământul. Acest venit net este cunoscut sub numele de rentă. şi în general orice resursă naturală. chirie. altul 28 de ani şi altul 7 ani. Privit ca rentă capitalizată.1662. ideea care transpare din concepţia sa este că actul vânzării are ca obiect atât bunul în sine. Deşi insuficient conturată. preţul pământului se află în raport invers proporţional cu mărimea rentei anuale şi invers proporţional cu rata dobânzii plătită de bănci.considerat de Marx “părintele economiei politice”. 122 . se consideră că această durată este de 21 de ani. În consecinţă. W. fie în funcţie de valoarea sa prezentă derivată din întrebuinţările sale pe termen scurt. care stipulează că suma de bani primită în urma vânzării unui teren trebuie să fie egală cu suma rentelor anuale aduse de acest teren pe o perioadă de 21 de ani: trebuie luată în considerare o perioadă în care trăiesc “reprezentanţii a trei generaţii. Preţ pământ = renta / rata dobânzii bancare 87 Petty. tatăl şi fiul. A Treaty on Taxes and Contribution . Mărimea preţului de piaţă al pământului se fixează pe piaţa resurselor naturale.

este considerată atractivă de către potenţialii investitori funciari. Prima. Dacă rata curentă de piaţă a dobânzii este de 20%. Rc – rata de capitalizare. care porneşte de la descompunerea rentei funciare în două componente distincte. respectiv partea din renta funciară care este reţinută (încasată) de către comunitate.Tf /Rc unde VPP – valoarea (preţul) de piaţă al pământului. Cea de-a doua. depusă la bancă. remunerează resursapământ aşa cum este ea de la natură. însă de fapt remunerează serviciile factorului-capital şi pe cele ale factorului-muncă. Din această perspectivă. va aduce o dobândă anuală egală cu 5000000 lei. respectiv suma plătită pentru dreptul exclusiv de utilizare a unui teren pe o anumită perioadă (inclusiv costul de oportunitate). pe care o putem considera o “rentă naturală”. În literatura economică se întîlneşte şi o altă abordare a preţului pământului. rezultat ca diferenţă între venitul total al pământului şi cheltuielile aferente inputurilor productive – cu excepţia 123 . pieţe etc). putem stabili ca expresie matematică a preţului (valorii) pământului următoarea formulă: VPP = PP/Rc . Prima îmbracă forma unui venit net. Tf – taxele funciare. putem considera că este plătită pentru avantajele care derivă din poziţionarea terenului. rezidual. PP – valoarea (preţul) pământului. precum şi din lucrările publice aferente zonei (drumuri. Această componentă secundă este încasată de proprietarul funciar. dacă o parcelă de pământ dată în arendă aduce proprietarului ei un venit anual de 5000000 lei.Cu alte cuvinte. atunci preţul pământului va fi egal cu 5000000/20%=25000000 lei. Suma plătită pentru utilizarea unui teren are două componente. în condiţiile pieţei. preţul de vânzare al acestei parcele ar trebui să fie egal cu suma care. respectiv rata profitului care.

Oferta de pământ fiind fixă. aspect estetic. în timp ce un arendaş va plăti un preţ mai mic al cărui cuantum va reflecta doar prima componentă a rentei funciare deoarece el nu obţine beneficii decât prin utilizarea pământului ca factor de producţie. agricole şi minerale ale situării sale. A doua îmbracă forma unui câştig net al capitalului. respectiv de potenţialii cumpărători şi/sau utilizatori.celor corespunzătoare terenului agricol. definit ca modificare a valorii pământului determinată de variaţiile costurilor de oportunitate sau ale inflaţiei. În condiţiile mediului economic românesc. Mărimea acestei componente răspunde anticipărilor legate de variaţiile valorii pământului rezultate din schimbările înregistrate de preţurile şi costurile de oportunitate din alte sectoare economice. mărimea acestei componente este determinată de cererea de teren agricol. caracterizat de instabilitate şi inflaţie. Aprecierea valorii unui teren ia în considerare mai multe variabile de natură generală care. 124 . respectiv de raportul dintre oferta de pământ. Natura sa ţine mai mult de pământ ca mijloc de stocare a averii decât ca factor de producţie. Un cumpărător va fi dispus să plătească un preţ al pământului care să reflecte ambele componente ale rentei funciare. care este inelastică la variaţiile preţului şi cererea de pământ. resursele de apă şi aer curat. care este o cerere derivată. Această componentă este determinată în cadrul procesului de producţie agricolă. combinate. cuprinzătoare. preţul pământului este influenţat în măsuri diferite de fiecare dintre cele două componente. asupra preţului: caracteristicile topografice. Deşi face obiectul vânzării / cumpărării ca oricare altă marfă. pământul are un preţ care nu este determinat hotărâtor numai de situaţia existentă pe piaţa funciară. a doua componentă poate dobândi un rol la fel de important în stabilirea preţului de piaţă al pământului. caracteristici care ţin de confort: linişte. de oferta de alte resurse productive disponibile şi de preţul celorlalte inputuri şi outputuri agricole. condiţiile de climă. intimitate. În consecinţă. rolul hotărâtor revenind celei dintâi. structurale. dau o imagine de ansamblu.

înlesnirea accesului la capital vor avea ca efect variaţii ale mărimii rentei funciare şi implicit ale preţului pământului. sistemul informaţional). În condiţiile în care oferta de pământ este fixă. Schimbarea preţurilor agricole relative.distanţa faţă de piaţă. Alţi factori care influenţează preţul pământului prin intermediul componentei venit-rezidual sunt: infrastructura şi condiţiile de producţie. perfecţionarea tehnologiei. acesta depinde de condiţiile de producţie – tehnologia. preţul inputurilor. oferta de forţă de muncă din zonă. posibilităţile de utilizare alternativă. Putem lesne observa că preţul pământului nu are numai o determinantă economică. condiţiile de marketing (distanţa faţă de piaţă. La rândul său. cum ar fi de pildă ataşamentul pentru un teren dobândit ca moştenire de familie. canalele de distribuţie. aceste diferenţe de cost explică de ce suprafeţe relativ similare de teren care produc acelaşi tip de produs au preţuri diferite. Din punct de vedere strict economic. care influenţează costul obţinerii inputurilor şi pe cel al desfacerii outputului. serviciile publice disponibile în zonă. factorii care influenţează preţul pământului pot fi delimitaţi şi analizaţi pornind de la descompunerea rentei funciare pe componente. modalităţile de transport. ci şi una de ordin emoţional. schimbarea condiţiilor cererii de pământ va determina variaţia rentei. capitalul utilizat – şi de preţul outputului agricol. 125 . renta se stabileşte în funcţie de cerere. Componenta-venit rezidual se stabileşte pe piaţa funciară prin confruntarea cererii cu oferta. respectiv în funcţie de produsul marginal al pământului (de valoarea producţiei corespunzătoare unui anumit teren). Presupunând că terenul are exclusiv întrebuinţări agricole.

alţi autori – continuatori ai ideilor lui Bastiat – conchid că pământul în sine nu are valoare (preţ) . Creşterea valorii pământului pe măsura dezvoltării societăţii.Economica.88 La polul opus. pag. II. ceea ce ar avea ca efect calcularea unui preţ al pământului sub cuantumul rentei anuale. Explicaţia: investiţia necesară sporirii fertilităţii până la nivelul celei a celor mai slabe terenurilor cultivate este superioară preţului de achiziţie pentru un teren cu fertilitate corespunzătoare. unii autori vorbesc despre “tariful” pământului. Scrieri alese. 2000. Bucureşti. aşa încât în România se cumpără pământ în scopuri speculative la preţuri mici pentru ca mai târziu să fie revândut cu câştig. în timp ce în altele nu. N. mai accentuată în cazul terenurilor situate în imediata vecinătate a centrelor intens populate. Un economist celebru afirma că cea mai sigură modalitate de a te îmbogăţi este să cumperi teren în interiorul unui oraş şi să “uiţi” douăzeci de ani de el.pe care deja am amintit-o. precum şi a terenurilor agricole cu cele destinate altor utilizări. Inflaţia deosebit de ridicată care care însoţeşte restructurarea economiei româneşti face ca rata dobânzii bancare să fie foarte mare. În condiţiile României însă. aşa cum anticipa şi Ricardo. poziţia relativă a respectivului teren îmbunătăţindu-se continuu datorită extinderii oraşului. preţul de piaţă al pământului s-a diminuat considerabil. deoarece. Ed.. Pământul reprezintă întotdeauna o investiţie sigură. vol. şi renta funciară a sporit permanent ca urmare a rezultatelor superioare obţinute în agricultură.177. Ar fi deci deosebit de utilă apelarea la unul dintre “învăţămintele istoriei”. şi anume la sugestia făcută de William Petty acum exact 340 de ani.N. determină înlocuirea culturilor “inferioare”(grâul) cu cele “superioare” (legumele). 88 Constantinescu. aducând ca argument faptul că terenuri identice ca fertilitate naturală sunt cultivate în unele zone. De-a lungul timpului. s-a manifestat o tendinţă de creştere a preţului pământului. întrucât terenul cedează valoare producţiei la care participă.Considerând că pământul oferă servicii productive utilizatorului. 126 . totodată. Diferenţa de bani în plus va veni de la sine.

cât şi de reglementările cu privire la utilizarea şi taxarea terenurilor. Funcţionarea pieţei funciare se traduce într-un preţ al pământului care reflectă conjunctura şi particularităţile pieţei. Alocarea resurselor funciare are loc în cadrul pieţei funciare. Diminuarea suprafeţei agricole va fi resimţită pe termen lung de întrega populaţie. dar care nu reflectă în mod necesar valoarea pământului. totodată. 127 . Preţul pământului scos definitiv din circuitul agricol trebuie să fie în consecinţă mult mai ridicat decât cel al terenurilor cu utilizare agricolă. stabilirea valorii de piaţă a pământului este necesară în acordarea creditelor şi în fixarea taxelor imobiliare. în timp ce valoarea pământului determină alocarea pe termen lung. Pe termen lung. preţul pământului va tinde să egaleze valoarea sa. a cărei funcţionare este influenţată atît de caracteristicile factorului de producţie pământ.posesorii unui excedent monetar achiziţionează pământ pentru a-şi proteja economiile de efectele nefaste ale inflaţiei. Explicaţia constă în aceea că preţul pământului determină alocarea acestuia pe termen scurt. Preţul pământului este un factor esenţial în alocarea acestei resurse între diferite întrebuinţări alternative.

Împresurata de ape din trei parti. Asezarea si cadrul natural 3.1). judetul Constanta este situat în partea de sud a tarii. în realitate însa ea cuprinde unitati geomorfologice de o mare varietate: pe de o parte cele mai vechi structuri la zi cunoscute în tara noastra -resturi din marele lant muntos Hercinico-Himeric ce leaga Crimeea de masivele hercinice din Europa Centrala.Geomorfologia.3. caracterizata prin urmatoarele unitati geomorfologice (fig.1. Fundamentul apartine Platformei Moesice alcatuita din sisturi verzi ce nu apar la suprafata. de vârsta paleozoica. Litoralul Dobrogean si Delta Dunarii. relativ joasa.IMPORTANTA LOR ÎN FUNDAMENTAREA RENTEI FUNCIARE 3. Podisul Dobrogei de Sud. Cele doua podisuri despartite pe linia Topalu la vest si lacul Siutghiol la est formeaza împreuna Podisul Dobrogei sau Fatada Pontica. Dobrogea ne apare ca un tot unitar. RESURSELE NATURALE SI CONDITIILE CLIMATICE ALE JUDETULUI CONSTANTA .III.Cap.1. pe de alta parte Litoralul Maritim si Delta Dunarii unde procesul de geneza al celor mai noi formatiuni se desfasoara sub ochii nostrii. Pozitia geografica si structura geologica a Dobrogei o separa în unitati geomorfologice distincte si anume: podisul Dobrogei de Nord. Caracteristica pentru Dobrogea de Sud este accentuarea 128 . Podisul Dobrogei de sud. În cadrul acestei configuratii de ansamblu. Se desfasoara la sud de linia Topalu -Lacul Siutghiol sub forma unei platforme tipice a carei principala caracteristica este altitudinea absoluta.1.

exemplul cel mai caracteristic îsi are originea doar la câtiva kilometri de litoralul Marii Negre.1. Valea Carasu.adâncirii vailor de la est spre vest. Fig.3. Harta fizica a Dobrogei 129 .

O alta caracteristica a litoralului o prezinta lacurile. consecinta a înfruntarii continue a uscatului cu marea. în timp ce judetul Tulcea ramâne unul din cele mai sarace judete din tara. trei între 8.000-10.6%.4%. Din cele 54 de comune. cele doua judete: Constanta si Tulcea. doua au mai putin de 1.000 locuitori. iar 25 de comune au populatia cuprinsa între 2. Principalele subunitati geomorfologice ale Dobrogei de Sud determinate de vârsta si particularitatile morfologice existente sunt: Podisul Dorobantului la nord. bine dezvoltat în formatiuni calcaroase si Podisul Oltinei. Litoralul Dobrogei. cea mai mare parte a sa.000 locuitori. 3. Caracterizarea generala a judetului Constanta.Media ponderata hipsometrica este de 86 m. gradul de urbanizare. de cordoane de nisip si lacuri la nord de Midia si înalt cu faleze dominante în partea de sud. se deosebesc sub mai multe aspecte: marimea si calitatea resursei funciare. Nivelul coborât al celor doua extreme -valea Dunarii la vest si Marea Neagra la esta favorizat saparea unor vai adânci cu o energie de relief mare. populatia. 100-150 m pe aproape 32% din suprafata. Culoarul Carasu si acesta considerat de unii cercetatori un vechi brat al Dunarii. Desi sub aspect geomorfologic.000-4. Ponderea populatiei urbane este de 72. Se deosebeste de restul provinciei prin tr-o individualitate fizico-geografica distincta. acesta creste de la nord spre sud.071 km 2 apartine administrativ unui numar de 11 orase –din care trei municipiisi unui numar de 54 de comune. 130 . peste 55% din teritoriu având altitudini cuprinse între 100 -200 m si numai 1% peste 200 m. Podisul Negru Voda. economia. Unele din acestea apartin ca geneza limanelor maritime (complexul Razim) altele sunt limanuri fluviomaritime. în toate cazurile judetul Constanta fiind mult mai dezvoltat.2. traversat de vai scurte si adânci terminate prin limane fluviatile la varsarea în Dunare.000 locuitori.1. iar a celei rurale de 27. Actuala forma si structura a litoralului este consecinta particularitatilor genetice care au condus la formarea unui tarm jos. Populatia. Suprafata de 7. însumând 189 de sate. Dobrogea constituie un tot unitar. În ce priveste gradul de mineralizare.

În subsol se gasesc.9 mii ha (6. ape si balti – 45. agricultura ocupa 568.4%).5% alte nationalitati. tatari – 3. constructii 7.16.0%. Combinatul petrochimic Midia-Navodari. Fabrica de suruburi Saligny. Economia judetului .devenita ulterior Combinatul de îngrasaminte chimice. § industria chimica. Populatia activa ocupata numara 275.3%. calcare. comert si reparatii auto – 10.XX. porfire. materiale de constructie. padurile – 35. industria navala reprezentata prin santie rele de la Constanta si Mangalia.8%. Întreprinderea mecanica pentru agricultura si industrie alimentara (IMAIA) Navodari. romi (tigani) – 0. iar restul de 0. Întreprinderea de Celuloza si hârtie Palas-Constanta. reprezentata la început de Uzina de superfosfati si acid sulfuric Navodari . dupa ponderea populatiei urbane si locul patru dupa ponderea populatiei rurale.9%.2%. singura de acest fel din tara. iar în platforma continentala a Marii Negre.Structura etnica a populatiei este formata din: români – 91.2%.34. argile. lipoveni – 0.7%: turci – 3.6% . ocupând locul cinci.4 mii ha (5. populatia totala reprezinta 3. minereuri de fier. judetul Constanta a cunoscut în perioada economiei planificate o remarcabila dezvoltare industriala. caolin.0%). Comparativ cu ansamblul tarii. rusi. urmata de industrie .6%.4%.3 mii ha (80.600 persoane. Resursele naturale. Principalele domenii în care sectorul secundar al economiei judetului s-a afirmat în aceasta perioada sunt: § industria energiei electrice si termice la Ovidiu si Palas si apoi Centrala nuclearo-electrica de la Cernavoda. Din suprafata totala a fondului funciar – 707.1 mii ha. din care cea mai mare parte o are agricultura . Aproape lipsit de industrie în prima jumatate a sec. titei si gaze naturale. § industria construc tiilor de masini si a prelucrarii metalelor reprezentata prin: Întreprinderea mecanica de utilaje (IMU) Medgidia. 131 . dolomite.5%) si restul suprafetei alte folosinte. transport si depozitare – 10.2%.

Midia. prelucrarea strugurilor si a fructelor. Infrastructura de transport maritim a fost dezvoltata prin extinderea si modernizarea porturilor si instalatiilor portuare existente precum si prin construirea portuluui Agigea-Sud. Pentru dezvoltarea transporturilor aeriene s-a construit aeroportul international Mihail Kogalniceanu. reprezentata la început de Întreprinderea Dobrogeana.3 mii ha teren arabil. locul 2 dupa productia de grâu si orz.§ industria materialelor de constructii reprezentata de Fabrica de Ciment Medgidia (devenita Combinatul de lianti si azbociment). locul 38 dupa efectivele de bovine. Întreprinderea de prefabricate si materiale de constructii (IPMC) Constanta. Flota maritima de mediu si mare tonaj a cunoscut o puternica dezvoltare. Fabrica de ciment Cernavoda. locul 14 dupa productia de porumb. § industria de exploatare si prelucrare a lemnului ( producatoare de mobila. Cu cele 568. lapte. navale si aeriene. Agricultura .Constanta s-a amenajat cea mai mare suprafata pentru irigat. apoi de Întreprinderea integrata de lâna Constanta . judetul Constanta ocupa locul 3 pe tara dupa marimea resursei funciare. fiind dezvoltate si modernizate în acelasi timp porturile de la Cernavoda si Hîrsova. § industria textila. morarit si panificatie. furnire exotice. binale si alte produse din lemn). Lungimea drumurilor modernizate depasea în anul 2000 lungimea de 500 km. Comunicatiile. În ce priveste transporturile fluviale au fost construite canalele navigabile Dunare-Marea Neagra si Poarta Alba-Midia Navodari. S-au dezvoltat cu prioritate caile de comunicatie rutiere. § industria alimentara este prezenta cu unitati de prelucrare de mare capacitate pentru carne. Întreprinderea de prefabricate din beton celular autoclavizat (IPBCA) Constanta. În ansamblul economiei agricole judetul Constanta ocupa în anul 2000 locul 1 dupa productia de floarea-soarelui.3 mii ha teren agricol si 487. În acelasi timp în jud. Mangalia. locul 21 dupa 132 . peste 422 mii ha.

6 100.arabil 487.1 520.plantatii pomicole 4. perspective de dezvoltare economica. Turismul litoral – jud.0 85.Constanta detine circa 45% din capacitatea de cazare turistica a României – comertul în general sectorul tertiar ofera.5 11.0 8.4% cu aproape o cincime mai mult decât media pe tara.3.9 . 707.7 Specificare Sursa: Anuarul statistic al României. 6.ape 45. Suprafata si structura.1 520.0 61.0 405.8 10.0 46.2 2.8% media pe tara.0 din care: .3 100.0 .1 si fig.0 0.5 8.0 100.fond silvic 35.4 . cu toate greutatile existente.caracteristica întregului teritoriu dobrogean.5 .2 1.9 16.0 22. suprafata totala a judetului. Propuneri pentru perspectiva mii ha % 707.1.plantatii viticole 15. 2003.0 80. În structura actuala a fondului funciar total predomina folosintele agricole cu o pondere de 80. ca si prezenta fenomenelor de eroziune accentu ata cu deosebire în vestul si sud-vestul judetului Constanta au determinat factorii de decizie 133 .9 6.1 mii ha avea urmatoarea structura (tab.4 6.4 4.5 8.1 Fondul funciar al judetului Constanta –suprafete si structuraîn situatia actuala si propuneri de îmbunatatire si perspectiva Situatia actuala (2003) mii ha % Structura fondului funciar total Fond funciar total 707.4 5. Fondul funciar al judetului Constanta 3.alte folosinte 57.3 80.sub aspectul precipitatiilor .pajisti naturale 61. Tabelul 3.0 din care: . în schimb apele (interioare) au o pondere redusa.1 Structura fondului funciar agricol Teren agricol total 568.7 .2). dar cu o pondere mai mica în comparatie cu judetele din Câmpia Româna.0 73. 3.3 85.1 100.agricol 568. Folosintele neagricole (exclusiv paduri) detin o pondere de 8.2.2.1% mai mare cu aproape 2% decât media pe tara.7 . de asemenea locul 6 dupa productia totala de carne.5 Clima cea mai defavorabila .efectivele de porcine si locul 10 dupa efectivele de ovine. La sfârsitul anului 2002.3.0 77.5% din fondul funciar total fata de 9.

situatia actuala si de perspectiva 3.în mare parte determinata de clima – alaturi de roca mama . Legenda: 1 -Agricol. vegetatia .Vii.6% (fig. Clima.3.0% cât este în prezent la 8.4% din agricol.2 mii ha si cresterea pe aceasta baza a ponderii pajistilor naturale de la 10. Structura fondului funciar al judetului Constanta.2. 3 .2). 4 .Paduri.9% la 16. 2 .2.Ape. Clima arida si o vegetatie spontana predominant ierboasa este la originea formarii 134 .3. 4 .Alte folosinte. 3 . Principalele tipuri de sol. Legenda: 1 -Arabil.locali ca pe baza studiilor cercetarii de profil sa propuna îmbunatatirea structurii fondului funciar total prin reîmpadurirea si plantarea de perdele agrosilvice a unei suprafete de 44 mii ha ceea ce va creste ponderea acestei folosinte de la 5.Pasuni. 2 .2.Pomi Fig.sunt principalele elemente ale genezei solurilor. De asemenea se preconizeaza îmbunatatirea structurii fondului funciar agricol prin renuntarea la cultivarea în arabil si reîntele nirea unei suprafete de 23.

iar cernoziomurile castanii o fertilitate mijlocie pentru principalele specii cerealiere. Permit cultivarea mai tuturor speciilor de plante cultivate în România . caracteristice zonei deltaice si luncilor fluviatile (fig. tehnologiile aplicate. • Solurile balane si cernoziomurile castanii. vor fi prezentate în mod sintetic principalele tipuri de soluri din jud. în cea mai mare parte. Sunt cele mai fertile soluri pretabile pentru toate speciile cultivate în zona. leguminoase pentru boabe.5 oC -11. • Molisolurile sau solurile cernoziomice sunt cele mai raspândit e ocupând aproape în întregime Podisul Dobrogei centrale si de sud.principalelor tipuri de sol din Dobrogea. Ca suprafata depasesc 1/5 din suprafata agricola a judetului. Sunt prezente pe versantii Vaii Carasu. În continuare. Sunt raspândite preponderent în vestul judetului. Sunt formate pe loess. Mangalia).54%.3. levigate. • Solurile erodate.4). Acesti factori de geneza pedologica fiind prezenti pe întreg cuprinsul provinciei au condus la formarea si evolutia acelorasi tipuri de sol în ambele judete. Constanta si Tulcea cu exceptia în ultimul caz a solurilor hidromorfe. dar fertilitatea lor naturala este mult diferita. Combinarea în diferite proportii a elementelor morfoproductive permite identificarea unor subtipuri din care cele mai raspândite sunt mentionate în continuare.5oC) si precipitatii putine. Ponderea acestora în structura terenului agricol a judetului este de cca.3. în functie de grosimea stratului arabil. Primele prezinta o favorabilitate sub-moderata. Ocupa cele mai mari suprafete în podisurile Casimcei. Cobadinului. pe malul Dunarii. Cobadin. Constanta (fig. freatic umede. în conditiile unui climat pronuntat continental. 135 . unele culturi tehnice. cu temperaturi medii anuale mari (10. pe malul complexului Razelm. Ocupa aproape 14% din agricolul judetului si au drept caracteristica principala panta mare (15-20%) motiv pentru care reclama sisteme de cultura specifice care sa stavileasca sau sa atenueze procesul de eroziune. în vest si sud-vest. în ordinea frecventei si a importantei în formarea rentei funciare. podisurile Dobrogei de Sud (Cernavoda. Mangaliei.3). continutul în elemente fertilizante si gradul de eroziune. • Cernoziomurile ciocolatii. de la cea mai ridicata pâna la extrema opusa.

3.Fig. Harta solurilor Dobrogei 136 .3.

) 137 .Chirita si colab.5% din terenul agricol al judetului si nu prezinta importanta semnificativa în ce priveste zonarea productiei agricole la nivel de judet.• Solurile aluviale.3% din agricol. 3. Profilul principalelor tipuri de sol din judetul Constanta este prezentat în figura 3. • Solurile brune de padure ca si lacovistile fiecare cu câte o pondere de 1% din terenul agricol. Ocupa mai putin de 2% din agricol si se întâlnesc cu deosebire în partea de nord-est a judetului în zona Mihai Viteazu -Istria. Ocupa suprafete de 2. • Solurile nisipoase. Fig. cu o pondere de cca. Principalele tipuri de sol din jud. precum si în alte zone joase cu aport freatic.Constanta (dupa Solurile României de C.4.4. • Soluri acide si podzoluri. Sunt soluri cu o fertilitate superioara întâlnite pe Valea Carasu. nu prezinta importanta pentru zonarea productiei agricole la nivel de judet.

0 0. S. Ponderea principalelor forme de relief ale terenului agricol din judetul Constanta fiind urmatoarea: • câmpie ………………………………………… 5.6 Arabil 85.7% • podisuri tabulare si larg ondulate ……………. 89 Georgescu.77. 1983.7 1.3 12.Sub 5% ……………… . 3.Pe lânga caracteristicile morfologice. drenate ….7% iar gruparea terenurilor agricole în functie de panta este urmatoarea 89: . relieful provinciei este departe de a fi o câmpie nici macar în judetul Constanta caracterizat printr-o intensitate a reliefului mult mai moderata decât aceea a judetului Tulcea. p ag. Chiar daca în anul 1850 marele agronom si economist agrar Ion Ionescu de la Brad îsi intitula studiul monografic despre Dobrogea Excursiune agricola în Câmpia Dobrogei.7 0.10-20% ……………… . fragmentate. Studiul fondului funciar agricol al R.. deluroase ………… 32.. 25.R..8 12.5 4.).4 1.20-35% ……………… .4% • câmpii înalte.peste 35% …………… Agricol 80. piemontane. microbiologice.9 0.4% • câmpii de subsidenta. sau chiar imposibilitatea folosirii lor ca teren arabil. 138 . situându-se din acest punct de vedere peste media pe tara si chiar si peste aceea a judetului Tulcea. respectiv relieful si panta. .5-10% ……………….8% • Podisuri piemontane si deluroase ……………. zonarea agroproductiva a solurilor este influentata în mod semnificativ de ceea ce în termeni de specialitate numim orografia terenului.S. adica accesibilitatea echipamentelor si a mijloacelor de tractiune motorizate. Bucuresti. (coord. 32. însusirile fizice si chimice.1 În aceasta scara terenurile cu o panta mai mica de 5% sunt considerate mecanizabile si ele reprezinta peste 4/5 din arabilul judetului Constanta. terenurile în panta sunt supuse fenomenului de eroziune în raport direct cu marimea pantei reclamând sisteme si structuri de culturi restrictive. Acestea determina gradul de mecanizabilitate. Pe de alta parte.

5 si fig. excesul de apa (fig.3. În schimb precipitatiile atmosferice de care beneficiaza România sunt cu 200-250 l/m2 mai mici decât în regiunile mentionate fapt care influenteaza negativ nivelul randamentelor culturilor agricole. Desi înaltimile absolute nu sunt mari (în general sub 200 m) teritoriul judetului este destul de framântat. 139 .3. cu unele restrictii ca de exemplu orientarea executarii lucrarilor pe curbele de nivel. Clima judetului Constanta Pozitia geografica înscrie România în marea centura a zonei temperate din emisfera nordica în interiorul careia s-au conturat zonele agricole cele mai productive. În cadrul acestui climat de ansamblu. 3. seceta frecventa. Cel de-al doilea fenomen care influenteaza în mod hotarâtor gradul si modul de valorificare a terenurilor agricole în panta este eroziunea relativ frecventa pe teritoriul judetului.7).3. Alaturi de panta sunt si alti factori care afecteaza în mod negativ gradul de utilizare si capacitatea productiva a solurilor judetului.3. Resursele de energie radianta si termica de care dispune tara noastra.Terenurile care se încadreaza în cea de -a doua grupa de panta (5 -10%) sunt de asemenea mecanizabile. mai ales în partea de vest si de sud-vest a judetului. Dobrogea se constituie ca un tot unitar ce se caracterizeaza prin câteva particularitati legate de pozitia geografica a provinciei situata în partea de sud -est a tarii si marginita de Marea Neagra a carei influenta climatica se face simtita mai ales în lungul litoralului. Europa si estul Asiei. uneori pe unele terenuri.6). iar lucrarile de combatere a eroziunii pot contribui în mod substantial la cresterea gradului de utilizare a terenurilor arabile în special (fig. Printre acestea se numara textura nefavorabila. 110-140 kcal/cm2 si respectiv o suma a temperaturilor globale mai mari de 0°C cuprinsa între 2800-4300°C sunt similare marilor regiuni cerealiere din America de Nord.

Starea eroziunii solului în judetul Constanta 140 .Fig.5.3.

Fig.6.3. Efectul combaterii eroziunii solului asupra productiei agricole 141 .

Constanta) 142 .Fig.Lup Zonarea productiei agricole în jud.3. Repartizarea principalilor factori defavorabili valorificarii normale a solurilor judetului Constanta (dupa A.7.

România si caracterizarea lor agroclimatica. Tinutul dobrogean se încadreaza în întregime în prima zona agroclimatica care la rândul ei se subdivide în doua subzone în special datorita influentei Marii Negre asupra teritoriilor litorale.0003. Resursele climatice ale R.. Zona calda-secetoasa caracterizata prin cele mai reduse precipitatii 350-550 mm.400-1. împrejurimile complexului lagunar Razelm si se prelungeste pâna la extremitatea sudica a provinciei pe o fâsie lata de 10 -20 km în lungul litoralului Marii Negre a carei influenta climatica o si individualizeaza. Resursele climatice ale RSR si valorificarea lor agroproductiva în Agricultura socialista. 3. Potrivit gruparii terenurilor agricole pe un numar de zece agroecosisteme pe teritoriul Dobrogei se diferentiaza doua din unitatile agropedoclimatice dispuse de la nord la sud.400°C si cu precipitatii de 600-750 mm anual. pg.000°C si cu precipitatii de 550-650 mm anual.000 2.192 (7). Berbecel. 143 .2 Caracterizarea termica a Dobrogei Durata de stralucire a soarelui ore/an 2. Zona racoroasa umeda cu o suma a temperaturilor de peste 0°C de 3.1 13. în Agricultura Socialista a României.Potrivit uneia din cele mai cunoscute caracterizari climatice în tara noastra se disting trei zone agroclimatice (fig. Subzona I cuprinde Delta Dunarii si teritoriile subadiacente din sudul acesteia.3.260-3. diferentiati pe cele doua subzone sunt prezentati în tabelul 3.8)90 : I.260 Radiatia solara MJ/cm 2/zi 13.300-1.600 1.400 Zile cu temperaturi critice maxime de<32 °C 10 10-20 Temperatura minima absoluta -28-33 -20-22 Unitati de ger cu temperaturi minime de <-15°C 1-3 4-6 Subzona 1 2 90 Sursa: O.3.400-4.7 ∑T>10°C (efectiv) 1.2. pentru ambele judete aceeasi parametri cu diferente nesemnificative sub aspectul repartitiei teritoriale a speciilor agricole. Principalii parametrii ai acestuia cu influenta asupra activitatilor din agricultura.5-13.S. pag. de asemenea. Zona moderata subumeda cu resurse termice cuprinse între 3.7-14. Regimul termic. de altfel : Tabelul 3.186-195. II. III.1 . O.Berbecel.180-2. Este cel mai ridicat din tara. traversând ambele judete pe aceeasi linie si având.

1 MJ/m /zi.260 ore/an) si respectiv radiatia solara (13.2 ). Cea de a 2-a subzona cuprinde restul teritoriului dobrogean .8 si 3.7-14.200°C. cât si prin variabilitatea precipitatiilor în sezonul de vegetatie. aici se înregistreaza si cele mai mari valori ale radiatiei solare 13. precum si o fâsie relativ larga orientata pe directia nord-sud de la Galati si pâna la Calarasi. Suma temperaturilor pozitive de peste 0°C variaza între 4. Datorita celei mai mari durate de stralucire a soarelui cuprinsa între 2. iar unitatile de ger 144 2 . iar în timpul iernii 1-3 unitati de ger cu temperaturi mai mici de -15°C minima absoluta fiind cuprinsa între -28°C° si -33°C.3. punând astfel în pericol semanaturile de toamna.000 ore/an.260 ore/an si 3. Umiditatea relativa a aerului mai ridicata decât în restul provinciei constituie de asemenea o caracteristica a subzonei litorale cu aceeasi influenta moderatoare asupra arsitelor din timpul verii. În timpul verii se înregistreaza în medie 10 zile cu temperaturi maxime de peste 32°C. Temperaturi mai ridicate se prelungesc în toamna pâna la sfârsitul acesteia si uneori pâna la începutul iernii favorizând vegetatia cerealelor de toamna ca si efectuarea ogoarelor. În schimb suma temperaturilor anuale mai mari de 0°C precum si suma temperaturilor active de peste 10°C au valori mai mari (tabel 3.2°C. care în mod frecvent provoaca o scadere brusca a temperaturii. Temperatura medie anuala este cuprinsa între 11 -11.Masa de apa a marii are un efect moderator asupra regimului termic astfel încât în împrejurimile orasului Mangalia se resimte chiar o influenta de climat mediteranean. nord-est. iar suma temperaturilor efective de peste 10°C este în jur de 1.7 MJ/cm 2/zi) au valori mai mici decât zona litorala (fig.600°C (tabelul 3.4°C . Adaugam caracteristicilor iernii acestei subzone pericolul vânturilor reci (Crivatul) din directia nord.2). Durata de stralucire a soarelui (2.180-2. atât prin amplitudinea valorilor termice anuale. Numarul de zile cu temperaturi critice mai mari de +32°C este cuprins între 10 si 20.9).5-13. Scapat de sub influenta marii teritoriul acesteia prezinta un continentalism mai accentuat. iar în zona litorala la sud de orasul Constanta chiar 11.1004.

Fig.3.4°C) depaseste peste tot pragul de +10°C (fig. Aceasta caracteristica termica a zonei creaza conditii favorabile pentru cerealele de toamna care practic vegeteaza o buna parte din iarna.Seceleanu) Fig. I. Numarul zilelor cu temperaturi peste 0°C este cuprins între 323 si 335 de zile.Paltineanu. începutul lunii iunie.Fl.8. când temperaturile normale sunt cuprinse între –2. temperaturile minime fiind cu circa 10 grade mai atenuate decât pe litoral (-20-22°C). Trecerea de la primavara la vara se face relativ brusc înspre sfârsitul lunii mai. În ce priveste sezonalitatea regimului termic.Mihailescu. peste 22°C în toate statiunile. cel mai mare din tara. Fl.4°C.între 4 si 6. Fl.Fl.1°C si –0. care reduc în cea mai mare parte influenta moderatoare a marii. Vara. Mediile lunare cele mai ridicate se înregistreaza în luna iulie. Trebuie sa amintim însa ca regimul termic în general favorabil din timpul iernii este perturbat de vânturile din directia nord -est frecvente. Repartitia duratei medii anuale de stralucire a soarelui (ore) în Dobrogea perioada 1961-1998 (dupa Cr.2-11. iesind în primavara în stadii de dezvoltare mai avansate. I.9.Paltineanu.10).3.Mihailescu. în luna iulie sunt 145 . Reapartitia radiatiei globale medii anuale (MJ/m2 /zi) în Dobrogea în pe rioada 1961-1998 (dupa Cr. iar cele mai scazute în luna ianuarie. aceasta este destul de accentuata.Seceleanu) Temperatura medie anuala desi are o amplitudine ceva mai larga decât în prima subzona (10. când vremea se încalzeste simtitor. Durata intervalului anual fara înghet ajunge la 220-230 zile.3.

pg. III Epoci optime de semanat (date medii) Deficit IV-X la 0-100 cm în mc/ha .10.X 10-15.3. Repartitia temperaturii medii anuale (0o /C) a aerului în Dobrogea în perioada 1961-1998 (dupa Cr.S.2. Regimul precipitatiilor. Fig. Cantitatea medie de precipitatii este cuprinsa între 350 -400 mm în subzona 1 (litoral) si 400-475 mm în subzona 2. În Agricultura socialista a României. 146 Început primavara (porumb) Toamna (grâu) Rezerve de umiditate în sol: 0-100 cm în mc/ha la 31.11.Fl.IV Sursa: O. accesibile plantelor este prezentata în tabelul 3.3.3.Paltineanu.Mihailescu.Paltineanu.Mihailesc u. În mod sintetic caracterizarea teritoriului dobrogean sub aspectul resurselor de apa naturale.Seceleanu) Fig. Repartitia cantitatii medii anuale (mm) de precipitatii în Dobrogea în perioada în perioada1961-1998 (dupa Cr.3 Resursele de umiditate în Dobrogea Resurse de umiditate (mm) Subzona În lunile Anual IX-III IV-X VII 1 3 350-400 400-475 150-200 125-175 200 275 35-40 40-50 1133-1173 1137-1273 4417-4646 3857-4472 01-20.România si valorificarea lor agroproductiva. umezeala aerului si alte resurse de apa. I.Seceleanu) 3. Tabelul 3.3.Berbecel. Fl. Fl.frecvente zile cu temperaturi de peste 30°C care însotite de vânt amplifica mult caracterul arid al zonei. Resursele climatice ale R. valori ce caracterizeaza una din cele mai secetoase provincii ale tarii.193. I.Fl.

însamântatul.3.857-4.472 mc/ha în restul teritoriului (fig. precipitatiile fiind insuficiente pentru majoritatea plantelor de cultura si în acelasi timp neuniform repartizate în timpul sezonului de vegetatie. rasaritul cerealelor de toamna. Relativ mai bine sunt aprovizionate teritoriile Baneasa -Ostrov si Cernavoda. Repartizarea lunara a precipitatiilor indica o frecventa mai mare a acestora în perioada mai-iunie cu valori cuprinse între 40-60 mm. 147 .3.417 mc/ha în subzona 1 (litoral) si 3. În timpul iernii cade zapada putina. umezeala aerului compenseaza într-o oarecare masura deficitul de umiditate valorile acesteia fiind superioare celor ce caracterizeaza în general prima zona agroclimatica. irigarea aducând în aceasta perioada un aport substantial la formarea recoltei de grâu si orz în special. augustseptembrie.11). Perioadele cele mai secetoase apar primavara în februarie-aprilie. la vest Dunarea cu cele doua brate si baltile (care au mai ramas). Astfel sub aspect pluviometric Dobrogea apare ca o zona foarte secetoasa. Valorile cele mai mari ale umezelii relative a aerului (peste 80% media anuala) se întâlnesc în estul Dobrogei pâna la distanta de 30-40 km fata de tarmul Marii Negre mai mult în partea de nord si mai putin în partea de sud si centrala ( fig. În contrast cu regimul precipitatiilor care este cel mai redus din tara.Deficitul de umiditate înregistrat în stratul 0-100 cm în sezonul de vegetatie 1. Sursele umezelii atmosferice sunt constituite din masele mari de apa care înconjoara provincia cu exceptia hotarului sudic. La est Marea Neagra.X este cuprins între 4. la nord zona deltaica a Dunarii si complexul lagunar Razelm (nord-est).12). începând cu ultima decada a lunii decembrie. apoi spre sfârsitul verii si toamna.IV-31. uneori prelungindu-se pâna la sfârsitul lui noiembrie Caracterul secetos al toamnei creeaza conditii defavorabile pentru pregatirea terenului. Amplitudinea precipitatiilor medii anuale este cuprinsa între circa 330 si aproape 500 mm. Umezeala relativa a aerului . Stratul este neuniform si adesea viscolit.

de la Hîrsova la Gura Portitei.Paltineanu.3. În perioada rece a anului.Fl. Repartitia umezelii relative (%) medii anuale a aerului în Dobrogea în perioada 1961-1998 (dupa Cr.Mihailescu. 148 . I. În timpul anului umezeala relativa a aerului variaza în functie de temperatura.Valoarea cea mai redusa a umezelii aerului –sub 79%. În luna decembrie în schimb valoarea umezelii aerului depaseste 90%. Frecventa zilelor cu umezeala mare de peste 80% variaza între 25-30% pe cea mai mare parte a Dobrogei. Cea mai redusa se înregistreaza în timpul verii. pe când frecventa zilelor cu uscaciune pronuntata (umezeala aerului sub 30%) variaza între 1% în partea estica si 5% în extremitatea vestica. Fl. în luna iulie. Fig.Seceleanu) Pentru agricultura este importanta si frecventa zilelor cu umezeala extrema.se înregistreaza în est.12. mai rar în iunie sau august. pe ansamblul Dobrogei umezeala relativa a aerului depaseste valoarea de 80%. mai mare de 80% si respectiv mai mica de 30%.

suprafete amenajate. echipamente. 149 . Evolutia amenajarilor pentru irigatii în cele doua judete Constanta si Tulcea în perioada 1960-1990 poate fi urmarita în tabelul 3. directiile dominante fiind în ordine N. Vânturile de vara (Vântul Negru) sunt calde si uscate. Primavara provoaca o evaporare puternica a apei din sol iar în timpul iernii spulbera putina zapada ce se depune pe sol si pe .4. Chivu 1983. V. Davidescu 1911). 3. Altfel Dobrogea este cunoscuta ca tara vânturilor înca din antichitate: (Când crivatul salbatic.Curentii de aer. apoi cele din S si SE (30. Prin amploarea lucrarilor.13. Amenajarile hidroameliorative în Dobrogea. NV si NE (43. Viteza vântului este cuprinsa între 18 -90 km/ora. sistemele de irigatii din Dobrogea au constituit cel mai mare obiectiv investitional în agricultura. privind necesitatea irigatiilor în România (C.4%).8%). Vântul dominant este Crivatul care bate din directia NE. În vecinatatea marii pâna la distanta de 15-20 km în interiorul provinciei se formeaza cunoscutele brize marine care influenteaza pozitiv umiditatea relativa a aerului.4. Dobrogea nu intra în calcule datorita conditiilor orografice mult mai dificile si a înaltimilor mari de pompare a apei. scria Ovidiu în ale sale Triste acum doua mii de ani). semanaturile de toamna.4 si fig. provocând sistavirea grânelor si mai apoi a porumbului. iar frecventa pâna la 85%. dar în acelasi timp contribuie la saracirea regimului precipitatiilor.1. lucrari de constructii-montaj. 3. mai ales a celor prin aspersiune întrucât deviaza jetul de apa al aspersoarelor împiedicând repartizarea uniforma a apei. Vânturile dauneaza si irigatiilor. Si în prezent frecventa mare a vânturilor ca si intensitatea lor ramâne o trasatura specifica a climatului dobrogean. 3. cu aspra lui suflare/ Îngheata apa marii ori Istru-nvalurat. etc. soiei. cu toate ca în studiile mai vechi. A. Îmbunatatirile funciare în Dobrogea În acest scop au fost elaborate ample programe de hidroamelioratii în cadrul carora Dobrogea ocupa o pozitie preferentiala. este un vânt rece si uscat care coboara brusc temperatura. florii-soarelui. Rosu 1907.

7 mii ha în jud.Pentru a ne da seama de dimensiunea acestor lucrari vom mentiona faptul ca în anul 1990 din cele peste 3.0% se gaseau în Dobrogea si 13.3 1990 422. Tulcea Dobrogea Sursa: Anuarele statistice ale României. Constanta.5 395.4 5.6 4. Prioritatea care s-a acordat acestei zone se justifica prin conditiile climatice cu totul exceptionale ale Dobrogei ca si prin nivelul dezvoltarii economice a unitatilor agricole care promitea exploatarea marilor perimetre amenajate în conditii de eficienta. când se începe constructia marelui complex de irigatii Carasu cu o suprafata de circa 200. unde 74. Suprafata agricola.1 137.9 14. iar în anul urmator sistemul Nicolae Balcescu tot în judetul Constanta cu 26.8 11.8% din suprafata agricola si 82.389 ha.0 326.2 377. Tabelul 3.5 536. suprafata agricola amenajata ajunsese la 62.mii ha 7. Tulcea Dobrogea 1960 8.3 1985 393.2 581.3 108.8 549.6 263. este dat în folosinta primul sistem hidrotehnic Mihail Kogalniceanu în judetul Constanta cu o suprafata amenajata de 24.9 13.600 ha s-a construit în perimetrul comunelor Mircea Voda-Satul Nou.6% numai în judetul Constanta.Constanta Jud. Înca în 1969.3 159. astfel ca la sfârsitul anului 1970.0 76.6 75.7 199. aproape 19.100 mii ha amenajate pe ansamblul tarii.5% din arabil erau amenajate pentru irigat (numai în judetele Braila si Calarasi ponderea suprafetelor amenajate era mai mare.6 4.0 187.4 Jud. dar în cu totul alte conditii orografice).000 ha si care ramâne si azi unul din cele mai mari din tara.0 434.6 153. În judetul Constanta primul sistem de irigatii cu o suprafata de 3.6 Suprafata arabila .3 514.5 112.0 77.4 Evolutia amenajarilor pentru irigatii în Dobrogea în perioada 1960-1990 Specificare Jud.7 5.mii ha 9.7 142.9 13.3 58.1 62.Constanta Jud.5 452. 150 . Amenajarea pentru irigat a unor mari suprafete de teren în Dobrogea este declansata ceva mai târziu în anii 1968 -1969.6 13.5 1965 1970 1975 1980 339.2 15.075 ha.7 276.3 Primele amenajari s-au executat la sfârsitul anilor`50. Date: DIF-RAIF.1 69.5 8.

13.Amenajari pentru irigatii în Dobrogea (dupa SNIF) 151 .Fig.3.

5 53. poduri. Constanta.3 Odata cu extinderea amenajarilor hidroameliorative a aparut si fenomenul de înmlastinire datorat exploatarii nerationale a perimetrelor exploatate în regim irigat.943 ha reprezentând 52.050 km canale de aductiune si distributie. Amenajarile de desecare-drenaj precum si lucrari antierozionale s-au efectuat în Dobrogea pe suprafete mult mai reduse (tabelul 3.5 Combaterea excesului de umiditate 5. spre exemplu. Constanta terenurile cu exces de umiditate sunt mult mai reduse si amenajarea lor a fost în linii mari încheiata înca în anii `80. Pe masura ce suprafetele irigate s-au redus. 87 statii de pompare de diferite marimi. Tabelul 3.9 28.5 Amenajari pentru combaterea excesului de umiditate si eroziune a solului în Dobrogea .6 10. noduri hidrotehnice etc. La darea în folosinta acest gigant complex reprezenta printre altele: 50 milioane metri cubi pamânt escavat.870 km conducte îngropate de beton sau azbociment. cu deosebire în jud.6 92.5 45. Constanta Jud.4 35.9 56. Tulcea Dobrogea Sursa Date DGIFCA-RAIF. În jud.3 46. 420 km jgheaburi din beton armat.6 26. 80 km conducte metalice.4. Lucrari de desecare-drenaj si de combaterea eroziunii solului. al carui studiu tehnico-economic (STE) data înca din 1967.8 7.Tulcea. reprezenta o investitie de peste 3 miliarde lei în preturile de atunci.2 32.9 85.5) desi suprafetele afectate de cele doua forme de degradare sunt destul de mari. În numai 10 ani (1970 -1980) s-a amenajat în cele doua judete o suprafata de 342. peste 200 lucrari hidrotehnice.1 31. 3. 2. fenomenul a devenit si el endemic. : 1970 1980 1990 15.4 31.2. Ceea ce a caracterizat printre altele dezvoltarea irigatiilor în Dobrogea a fost viteza cu care s-au desfasurat lucrarile. 1.mii haSpecificare Judetul Constanta Judetul Tulcea Dobrogea Jud. 152 .8 Combaterea eroziunii solului 38. stavilare.9% din suprafata agricola a acestora sau 26.Numai Complexul Carasu din jud. însumând o putere instalata de 120 megawati.5 38.7% din întreaga suprafata amenajata pe tara în aceasta perioada.

Aprecierea favorabilitatii naturale si economice a solurilor 3. diferenta care exprima la rândul ei o suma algebrica a influentei masurabile a unui mare numar de factori naturali (precipitatii. de obicei de la 0 la 100. Sistemul de bonitare folosit în România cuprinde patru grupe de factori si conditii complexe carora li se atribuie urmatoarea pondere. 3. Obiectul bonitarii îl constituie în cazul nostru solul conceput ca mediu pentru cresterea si dezvoltarea plantelor. evaluarea favorabilitatii naturale a solurilor este cea mai importanta. ±15 puncte Ø hidrologia. 0-50 puncte Ø clima. ±15 puncte Observam în afara de sol.5. aceasta permitând si comparatii spatiale la scara mai mica sau mai mare. drenaje). cu toate însusirile sale ecologice care actioneaza concomitent pentru formarea recoltei pe fiecare portiune dintr-un teritoriu dat. în cadrul unei scari închise de 100 de puncte: Ø solul cu toate însusirile intrinsece …………………………….5.1. resurse termice naturale) si antropici (irigatii. Teoriile si studiile asupra rentei funciare au la baza diferenta de potential productiv al terenurilor agricole aflate în interiorul unui anumit perimetru. iar cea de a doua categorie doar punctual pe suprafete amenajate sau ameliorate printr-o interventie antropica. celelalte trei grupe de factori au valori algebrice. În mod concret aceasta evaluare se face cu ajutorul bonitarii care la modul cel mai general înseamna aprecierea calitatii unui produs prin acordarea de note însumând un anumit numar de puncte. ceea ce permite ca valorile algebrice date celorlalti factori în 153 . exprimata prin adâncimea apei freatice …………. Aprecierea favorabilitatii naturale .Fenomenul de eroziune afecteaza în schimb suprafete relativ mari si spre deosebire de excesul de umiditate se manifesta în tot timpul anului.. exprimata prin mai multi indicatori …………………… ±20 puncte Ø relieful. Întrucât influenta factorilor naturali se manifesta pe întreaga suprafata a terenurilor luate în cultura. exprimat prin înclinarea pantei ………………………. astfel ca se lucreaza de fapt cu un interval maxim posibil de 150 puncte cuprinse între -50 si +100 puncte.

volumul edafic util. . .6 rezulta ca în conditii naturale solurile jud.textura.temperatura medie anuala.continutul în humus.precipitatiile medii anuale corectate în raport de numarul de luni de seceta.14).3. a condus la urmatoarele rezultate (tab. pentru sol sunt luate în considerare în principal urmatoarele însusiri: .starea de gleizare sau pseudogleizare. Spre exemplu. de panta si de expozitie. . . acesta la rândul sau este rezultatul unor analize si cercetari de teren de lunga durata. respectiv un indice de bonitare pentru fiecare cultura în parte (fig. În functie de intensitatea lor fiecare din aceste însusiri capata anumite valori. Aplicarea metodologiei de bonitare în conditii naturale a solurilor judetului Constanta în cadrul lucrarilor de zonare a productiei agricole efectuate în perioada 1975 -1976.afara de sol sa poata corija aprecierea favorabilitatii solurilor bune situate în conditii nefavorabile de clima.3. iar pentru clima: . deosebit de laborioase.6).reactia. Formula generala de calcul a notei de bonitare pentru o cultura oarecare este în acest caz urmatoarea: y = x1 + ( ± x2 ) + (± x3 ) + (± x 4) x1 – solul cu toate însusirile sale x2 – clima x3 – relieful x4 – hidrologia y – nota de bonitare Cum fiecare element al formulei este exprimat cifric. . ponderea acestuia fiind de asemenea o sinteza a unui numar mai mic sau mai mare de însusiri cu o influenta masurata asupra recoltei. relief sau hidrologie si invers. Din datele prezentate în tabelul 3.Constanta prezinta o favorabilitate usor superioara mediei pe tara cu exceptia 154 în care: .

sensibil superioara jud. Fig. 1980) 155 . dar semnificativ inferioara principalelor judete cerealiere din sud-estul tarii.14.3. componente ale aceleiasi zone agroclimatice I. Grafice privind bonitarea diferitelor însusiri ale mediului pentru cultura porumbului (dupa D.Tulcea. Teaci.culturii cartofilor.

6. ca irigatiile permit practic dublarea productiei pe aproape întreaga suprafata a judetului.15 se poate vedea de altfel.2.7) ne permite în unele cazuri sa intervenim cu actiuni (lucrari de îmbunatatiri funciare) care sa anihileze sau sa atenueze în cea mai mate masura influenta negativa a acestor factori. Dintre factorii defavorabili cei mai importanti sunt în mod firesc aceia care pe lânga gradul de daunare se manifesta pe suprafete mari. iar dintre acestia seceta. Braila 57 55 57 60 51 59 54 47 Jud. motiv pentru care a si fost amenajata pentru irigatii cea mai mare suprafata din tara la nivel de judet. 1976. În ce priveste combaterea excesului de umiditate suprafetele afectate de acest fenomen nu sunt semnificative. În fig. Constanta. eroziunea si excesul de umiditate acopera suprafetele cele mai întinse. ha la amenajarile antierozionale. Aprecierea favorabilitatii potentate a solurilor din jud. Ialomita 60 59 62 61 57 63 58 50 Jud. Notele de bonitare ale conditiilor naturale pentru principalele culturi în jud.3. Amenajarile antierozionale nu depasesc însa 7-8% din suprafata arabila a judetului. Constanta 47 47 48 47 41 47 42 36 Jud. Pentru judetul Constanta seceta reprezinta de departe factorul defavorabil cel mai important. eroziunea în schimb este prezenta cu deosebire în vestul si sud-vestul judetului. Constanta comparativ cu media pe tara si unele judete din zona agroclimatica I Cultura Teren arabil Grâu Orz Porumb Soia Floarea-soar elui Sfecla de zahar Cartofi Media pe tara 45 47 46 42 41 42 41 38 Jud. p.5.4). Eliminarea partiala sau totala a influentei negative a acestor factori are 156 . Datorita acestei situatii amenajarile funciare menite sa combata efectele negative ale acestor factori depaseau pe ansamblul agriculturii câte trei mil.92-97. 3. Analiza in fluentei separate sau de interactiune a unor factori naturali asupra favorabilitatii terenurilor agricole (fig.2 mil.3. Teleorman 58 59 61 57 57 59 54 47 Sursa: Zonarea productiei agricele pe judete – sinteza. peste 422 mii ha (tab. Studiile de profil arata ca circa 70% din terenurile agricole ale României sunt afectate de factori defavorabili. Bucuresti. Tulcea 41 44 44 40 40 41 37 32 Jud.3.Tabelul 3. ha pentru irigatii si combaterea excesului de umiditate si 2.

3. 157 .Zonarea productiei agricole în jud.08 Nota de bonitare potentata 74 72 97 84 74 86 73 Obs. S-a luat în calcul numai coeficientul de potentare pentru irigatii Sursa: A.7 Potentarea notelor de bonitare naturale pentru principalele culturi agricole în jud. astfel: . Lup .57 1. Vom mai face precizarea ca în cazul potentarii prin aplicarea indicelui de potentare la nota de bonitare naturala.05 2..05 2.indicele de potentare pentru combaterea secetei ………………….57 2.7).Constanta. spatiala a lucrarilor de îmbunatatiri funciare care au determinat potentarea. Constanta Cultura Grâu Orz Porumb Soia Floarea-soarelui Sfecla de zahar Cartofi Nota de bonitare naturala 47 48 47 41 47 42 36 Indice de potentare 1. Prin aplicarea indicilor de potentare determinati în conditiile jud. Constanta.drept consecinta potentarea favorabilitatii naturale cu valori exprimate prin asanumitii indici de potentare.50 2.indicele de potentare pentru combaterea excesului de umiditate .2.indicele de potentare pentru combaterea eroziunii ……………… 1.8 indicele sintetic de potentare va fi 2. 1. Tabelul 3. valoarea acestuia poate depasi 100 de puncte.05 1.1 . Tinând seama de subiectul si tema lucrarii de fata trebuie sa facem mentiunea ca zonalitatea randamentelor la unitatea de suprafata care sta la baza determinarii rentei diferentiale necesita identificarea concreta.3 . favorabilitatea terenurilor arabile pentru principalele culturi se potenteaza astfel (tab. 1976. care la rândul lor au fost stabiliti prin studii si cercetari de teren ca diferenta (în valori relative) între randamentele la unitatea de suprafata obtinute pe terenurile ameliorate comparativ cu suprafetele neameliorate din acelasi teritoriu.1. În cazul când în acelasi perimetru se executa doua sau mai multe lucrari de îmbunatatiri funciare cu indici de potentare proprii se utilizeaza un indice de potentare sintetic format din suma indicilor partiali în care unitatea se ia o singura data.

Efectul irigatiilor asupra productiei agricole în Dobrogea (dupa ICPA) 158 . 3.15.Fig.

6%. rezulta ca pe ansamblu.3 ori mai mare în anul 2004 fata de anul 2003. în judetul Constanta s-a irigat efectiv o suprafata maxima de 75 mii ha. cu cinci puncte mai mare la porumb si la floarea-soarelui. unul din factorii climatici defavorabili si anume deficitul de precipitatii marcheaza în mod deosebit manifestarea favorabilitatii naturale a solurilor judetului. Productia de cereale obtinuta în anul 2004 a fost de 956. respectiv 47 fata de 45). Prin eliminarea influentei suprafetei cultivate obtinem o productie de cereale de 2. practic cu aceleasi tehnologii si-au manifestat capacitatea de productie într-o masura mult mai mica.De asemenea este tot atât de important de stiut daca terenurile amenajate (pentru irigatii în cazul nostru) sunt realmente exploatate în no ile conditiiÎn ultimii ani. este elocventa. etc. de asemenea. Favorabilitatea naturala a solurilor din jud. în conditii naturale. pretul pamântului. Explicatia ne-o va da valoarea deosebit de mica în cazul Dobrogei a unui alt indice si anume indicele hidrotermic – ih care exprima relatia între resursa termica si 159 . diferentele sunt.6. ceea ce reprezinta mai putin de 1/5 din suprafata luata în calcul la potentare.596 tone fata de numai 236. spre exemplu. Favorabilitatea naturala a solurilor judetului Constanta. egala la grâu. Cu toate acestea. o comparatie între randamentele obtinute în anul 2004.Constata comparativ cu restul tarii.65 ori mai mare.406 tone în anul 2003 adica de 2.6. an agricol cu un regim de precipitatii favorabil si anul 2003. Pe culturi. de aceeasi calitate. dar cu doua puncte mai mica la cartofi. nesemnificative: cu doua puncte mai mare la orz. în timp ce suprafata cultivata cu cereale a fost mai mare în 2004 decât în 2003 cu doar 14.1. impozitul agricol. În acest sens. Toate acestea pot si trebuie sa influenteze evaluarea unor pa rametri legati de renta diferentiala: marimea rentei. 3. un an deosebit de secetos. Aceasta diferenta de productie poate fi atribuita unui singur factor deficitar si anume apa care pe aceleasi soluri. Din datele prezentate în tab. comparativ cu restul tarii si Uniunea Europeana 3. cu ceva mai fertile decât media pe tara (nota medie de bonitare pentru Constanta fiind cu doua puncte mai mare decât pe ansamblul tarii.6. solurile judetului Constanta sunt. cu un punct mai mare la sfecla de zahar.3.

Fig. România se încadreaza în zona solurilor cernoziomice. Craiova.sursele geografice în speta .Grigoras. Dintre acesti 160 .151. Solurile Terrei.3. cel putin în parte si decalajele între randamentele la unitatea de suprafata în România. Harta solurilor Europei Clima.3. În ce priveste fondul edafic.2.resursa hidrica si pe care-l vom explica în urmatorul paragraf întrucât acesta explica. Ed. Cele doua componente majore ale favorabilitatii naturale. alu visolurilor si cambisolurilor.16. Pozitia geografica înscrie tara noastra în centura zonei temperate a emisferei nordice în care s-au dezvoltat agroecosistemele cele mai performante cu deosebire cele din America de n ord si Europa de vest.atesta faptul ca asezarea si stratificarea vegetatiei pe glob este hotarâta de clima într-o masura mult mai mare decât de sol si anume de temperatura si de precipitatii.16). Favorabilitatea naturala a solurilor din România comparativ cu Uniunea Europeana. p. comparativ cu unele tari din Europa de vest. solul si clima nu sunt însa uniforme si diferentiaza într-o masura mai mare sau mai mica fiecare stat sau grup de state.Universitaria. Literatura de specialitate . unele din cele mai fertile din Europa (fig. ecologice. Sursa: C.6. Solurile. 3.

hibrizii.400 -1. ca factor de vegetatie. Sub aspect termic.17.) În cadrul continentului european (la vest de România). 161 0 0 . este atât de importanta încât nu numai la nivel de specii.3. principale le zone agricole din tara noastra care sunt caracterizate printr-un cuantum de temperaturi negative anuale cuprinse între 1.800 C si izoterma lunii iulie între 20 si 24 C. Mai mult decât atât. Resursele termice caracteristice marilor zone agricole din Europa (dupa O. Fig. stiind ca însasi productivitatea plantelor este dependenta de cantitatea de caldura asimilata sau posibil de asimilat. Caldura. dar chiar si soiurile de plante. sunt raionati în functie de arealele care le confera cele mai bune conditii de dezvoltare din punctul de vedere al regimului termic. dar fiind în schimb mai putin productivi. clima României în general este în cea mai mare masura asemanatoare marilor zone agricole din Europa de veste (fig. geneticienii si amelioratorii creeaza anume soiuri si hibrizi cu perioade mai scurte de vegetatie care se multumesc cu resurse termice mai reduse. temperatura este aceea care deseneaza perimetrele sau mai degraba limitele (latitudinile si altitudinile) în care sau pâna la care diferitele specii agroalimentare pot fi cultivate.Berbecel si colab.3.ultimii factori.17).

Indicele de umiditate pentru vara capata valori subunitare în est (0.5-1. în timp ce înaintând spre sud.3. Diferente mai mari de productivitate în interiorul acestei zone se pot produce datorita unor enclave cu orografie mai putin favorabila (teren framântat) sau datorita variabilitatii resurselor hidrice.Malita si N. Coordonatori: M. Indicele hidrotermic I ht. de unde rezulta un climat continental atenuat cu tendinte spre excesiv. Academiei Republicii Socialiste România. 91 Berbecel. frecventa si durata. În Alimentatia si Agricultura în urmatoarele trei decenii. Spre deosebire de vestul Europei.18). Consideratii privind resursele climatice si productie agricola în România. Precipitatiile. Relatia dintre resursa termica si cea hidrica prezinta cea mai mare importanta pentru determinarea productivitatii agroecosistemelor. Bucuresti. Sub aspectul resurselor hidrice de provenienta atmosferica teritoriul României nu se deosebeste în mod semnificativ de climatul vest-european. Arealele cu resurse termice moderate din România si anume cele din nordestul Moldovei si sud-vestul Transilvaniei sunt asemanatoare cu cele ce caracterizeaza marile areale din Europa centrala si estica pâna la latitudini de 5055 0. ..3. zonele sudice ale Frantei si nordul Spaniei91. În schimb. O. 1979.îsi gasesc corespondenta în bazinul mijlociu si cel inferior al Dunarii.5 corespunzator climatului moderat si umed) în vest. O îmbinare optima între resursele termice si cele hidrice se realizeaza doar în sud-vestul Frantei. 162 . iar pe litoral 132-136 KCAL/AN/cm2.Giosan. în nordul Italiei. la aceleasi resurse termice resursele de apa se reduc dând nastere la fenomene de seceta crescând în intensitate. pag. încadrându -se în linii mari între izohietele 500 si 1. sudul si sud-estul României si Dobrogea prin excelenta se caracterizeaza prin energia radianta cea mai generoasa si anume 128-132 KCAL/AN/cm2.0 corespunzator climatului secetos si între 1.19). Ed.000 mm (fig. Cu toate acestea o mare parte din teritoriul tarii noastre si cu deosebire partea de sud-est se încadreaza între izohietele 300-500 mm. unde predomina climatele oceanic propriu -zis si oceanic atenuat mult mai bogate în precipitatii (fig. si colab. 102-103.0 -1.

19. Fig.3. Craiova. Europa. Repartitia izohietelor anuale în zona eurasiatica (dupa Costela Iordache. Craiova. caracterizare geografica complexa. Europa. Universitara.Fig. 163 . Universitara. 2003). 2003).18. 3. caracterizare geografica complexa. Ed. Regionarea climatica a Europei (dupa Costela Iordache. Ed.

. respectiv suma precipitatiilor în special nu limiteaza aria de raspândire.. K1 . 164 . iar pe litoral sub 4 ceea ce corespunde unei productivitati de sub 3 t/ha porumb. cele mai mari suprafete încadrându -se între valorile 4.7 si 9 numai ca suprafetele cu valori de peste 7 reprezinta enclave cu totul nesemnificative.3. valoarea indicelui hidrotermic ajunge la 15 (fig.. cercetarile de profil au încercat sa stabileasca o relatie care sa masoare oarecum productivitatea unui anumit agroecosistem în functie de temperatura si umiditate.coeficientul de corectie pentru zonele cu diferite frecvente ale lunilor de seceta.. pe soluri asemanatoare sau chiar cu însusiri de productivitate superioare celor din vestul Frantei. dar sanctioneaza în modul cel mai sever productivitatea. cu exceptia câtorva specii arboricole precum smochinul maslinul. spre exemplu.5 . K2 .0 -4. Pmm – precipitatiile medii anuale. permite cultivarea majoritatii speciilor agricole vegetale caracterizate ca mezoterme. si mai cu seama pe coasta oceanului Atlantic.. valoarea indicelui hidrotermic este cuprins între 0.x K1 x K2 100 în care: t0 C – temperatura medie anuala în 0 C. Valoarea indicelui hidrotermic are o semnificatie deosebita pentru evaluarea productivitatii unui agroecosistem.20).. Spre deosebire de resursa termica.Resursa termica ce caracterizeaza teritoriul României si al Dobrogei inclusiv. productivitatea agroecosistemelor din România.5 si 6.coeficientul de corectie pentru zonele cu temperaturi medii negative.. În aceasta situatie. Aceasta în timp ce în unele tari din vestul Europei.. Sub acest aspect. În România. respectiv cu cerinte medii fata de temperatura.. resursa hidrica. Pentru sud-estul tarii si pentru Dobrogea în special unde valoarea indicelui hidrotermic este cuprinsa între 4. Indicele hidrotermic Iht este o astfel de unitate de masura si se determina dupa urmatoarea formula: t0 C x Pmm Iht = .5. respectiv a unei zone. Belgia sau sudul Angliei este aproape de jumatate.

În ordinea suprafetelor amenajate principalele 165 .Teaci) În sinteza.repartizata mult mai uniform pre teritoriul judetului decât diferentele de sol face ca acestea din urma sa se aplatizeze reducându-se în final numarul zonelor de favorabilitate. amenajarile pentru irigatii depaseau în anul 2000 suprafata de 272 mil.3. cu cea mai mare extindere în Asia cu aproape 70% din amenajarile totale si cu 44. dar mai ales ca efect asupra sporirii randamentelor. Dintre amenajarile funciare menite sa potenteze capacitatea productiva a terenurilor si în tarile Uniunii Europene. Potentarea favorabilitatii naturale a solurilor din România în raport cu tarile Uniunii Europene. între care trebuie sa existe cel putin o clasa de favorabilitate. reprezentând 12. 3.3% din arabilul continentului.20.2% din arabil. respectiv 20 de puncte a notei de bonitare pentru cereale spre exemplu. atât ca suprafata amenajata.Fig.382 mii ha.ha sau cca 18% din suprafata arabila. irigatiile sunt cele mai importante. La nivel mondial. În acelasi an suprafata amenajata pentru irigat în Europa era de 25. Indicele hidrotermic european (dupa D.3.6. interactiunea puternica a celor doi factori climatici principali temperatura si umiditate. ca si în România.

700 2.1 24. ca în Franta se iriga efectiv ceva mai mult de jumatate din suprafata amenajata . 166 . dar efectiv nu se iriga decât 1/3 din aceasta suprafata.3 4. În judetul Constanta previziunile pentru viitor variaza între 130-200 mii ha. Grecia sau Spania situatia este cu totul alta. dar în Italia. spre exemplu.4 31.087 2.tari europene pentru care irigatiile pot avea un impact semnificativ asupra randamentelor sunt urmatoarele: Suprafata mii ha Spania România Italia Franta Grecia Bulgaria Ungaria 3.3 37.451 800 220 Ponderea în arabil % 20.6 13.634 1.655 3. Se stie.500 mii ha.8 Mentionam ca cifrele reprezinta suprafetele amenajate posibil de irigat si nu cele irigate efectiv.1 17. În România la nivelul anilor 2003-2004 pot fi irigate circa 1.

ZONALITATEA PRODUCŢIEI VEGETALE ŞI GRADUL DE VALORIFICARE A FERTILITĂŢII NATURALE ŞI POTENŢATE A SOLURILOR DIN JUD.Cap. aceeaşi fâşie litorală beneficiază toamna de efectul termostatic al mării.1.4 oC în partea de sud-est. dar şi cu resursele hidrice cele mai sărace. într-o oarecare măsură. temperatura şi precipitaţiile. prelungind 167 .10 şi 3. Clima.caracterizată la modul cel mai general ca regiunea cu resursele termice cele mai generoase. dar şi procesele de legare (polenizarea şi fecundarea la porumb şi floarea-soarelui).IV.caldă-secetoasă .11) nu influenţează în mod deosebit nivelul recoltelor cel puţin la sortimentul de specii cultivate nu numai în Dobrogea.Constanţa 4. peste 11oC.3. Aceasta din urmă atenuează.4oC în partea de nord-vest a judeţului şi 11. Temperatura. arşiţele de la sfârşitul lunii iunie şi începutul lunii iulie favorizând maturarea normală a cerealelor păioase de toamnă. Cele două elemente climatice majore. dar şi pe ansamblul întregii zone agroclimatice I (sud-estul ţării). Sub aspect termic zona litorală ceea ce înseamnă o fâşie luată de 10-15 km la vest de ţărmul mării beneficiază de temperaturile medii cele mai mari. Zonalitatea condiţiilor ecologice pe teritoriul jud. CONSTANŢA 4. Cel mult pentru unele specii pomicole sau pentru viţa de vie pot fi identificate expoziţii mai însorite sau lipsite de curenţii reci primăvara. Media anuală este cuprinsă între 10. În cap. De asemenea. dar mai ales de o umiditate atmosferică mai ridicată. deşi prezintă unele diferenţieri în ce priveşte repartiţia teritorială (vezi fig.1.1. III s-a menţionat faptul că Dobrogea aparţine în totalitate zonei agroclimatice I .

Diferenţele în ce priveşte distribuţia precipitaţiilor sunt însă de mică amploare 20-30 mm şi punctuale ele nu influenţează productivitatea zonală în ansamblu. Temperaturi de peste 1700 oC se înregistrează în partea de sud-vest a judeţului.sezonul de vegetaţie cu 10-15 zile şi favorizând în acest fel cultivarea unor hibrizi de porumb şi floarea-soarelui. deci mai productivi. dar pot avea un efect benefic în cazul când cad în perioadele cele mai critice pentru o cultură sau alta. Acelaşi fenomen fereşte culturile legumicole de brumele timpurii de toamnă. mai tardivi. În ansamblul său teritoriul judeţului Constanţa. ca şi al întregii Dobroge de altfel. În plan transversal. cu toate acestea. Spre exemplu. La est de această linie precipitaţiile medii anuale sunt cuprinse între 350-400 mm anual. la est de izohieta 400 precipitaţiile scad pe direcţia vest-est. o diferenţiere zonală suficient de mare. Cu toate acestea. care la rândul ei să se materializeze în productivităţi distincte ale teritoriilor respective.3. La nivel de judeţ. iar la vestul acesteia între 400-450 mm anual. distribuţia spaţială a precipitaţiilor nu este atât de liniară ca şi aceea a temperaturilor. caldă-secetoasă ai cărei parametri termici sunt cuprinşi între 4000-4300oC (suma temperaturilor mai mari de 0 oC) şi 1400-1750 oC (suma temperaturilor efective mai mari de 10 oC). această amplitudine a resursei termice permite.Constanţa în marea zonă agroclimatică I. dar 2635 kg/ha la porumb) Concluzia finală asupra modului de distribuţie a principalelor elemente climatice este aceea că distribuţia teritorială a acestora pe teritoriul judeţului permite 168 . fie de secetă extremă. Precipitaţiile.11) se disting anumiţi poli. iar la vest de izohieta 400 precipitaţiile cresc de la est spre vest. este secţionat de la nord la sud de izohieta 400 care separă aceeaşi zonă litorală de restul teritoriului judeţului. Toate aceste diferenţe spaţiale în ce priveşte distribuţia resursei termice nu exclud încadrarea teritoriului agricol al jud. În această configuraţie generală (vezi fig. fie ceva mai generoşi în ce priveşte regimul pluviometric. în anul 2003 culturile de toamnă au fost practic compromise datorită lipsei aproape totale a precipitaţiilor din prima jumătate a anului ( 1153 kg/ha la orz.

Sub formă de enclave acestea la întâlnim însă mai peste tot (pe litoral în zona Techirghiol.constituirea de zone de productivitate suficient de distincte pentru formarea de rentă diferenţială pe criteriul favorabilităţii condiţiilor naturale.3. 4. în partea de nord-est sau sud-vest a judeţului). izohiete). de asemenea. Partea sau pintenul de sud-vest al judeţului cuprinde un adevărat amalgam de soluri de la cele mai fertile pe fundul văilor.3) ne conduce la constatarea că acestea din urmă sunt mult mai diferenţiate atât ca potenţial productiv (de la cele mai fertile. Mult mai puţin răspândite. O comparaţie între modul de distribuţie a elementelor climatice (fig. Cogealac. în sudul extrem.3. dar mai fertile sunt cernoziomurile semicarbonatice şi cernoziomurile cambice răspândite cu deosebire în jumătatea sud-estică a judeţului. Principalele tipuri de sol purtătoare ale unor potenţiale de producţie proprii sunt distribuite mult mai uniform cel mai adesea în mod punctual. mediană a judeţului de la nord şi până la extremul sud.11) şi harta solurilor (fig. Pentru soluri nu se pot trasa izolinii. Fântânele. dar pe suprafeţe mult mai reduse şi. ca şi pentru elementele de climă (izoterme.1. În partea central-nordică a judeţului. în zonele depresionare (aşa-zisele ceairuri) şi până la soluri schelet sau excesiv erodate pe versanţii abrupţi. 169 . în enclave care fac deosebit de dificilă conturarea de zone distincte cât de cât omogene sub aspectul fertilităţii naturale. dar nu în zone compacte ci întrepătrunse de enclave la soluri mai puţin fertile. Solurile. soluri de fertilitate mijlocie care ocupă cea mai mare suprafaţă în partea centrală. Râmnic. întâlnim de asemenea unele din cele mai fertile soluri (cernoziomuri semicarbonatice şi cernoziomuri cambice). cât şi ca repartiţie teritorială. cum sunt cernoziomurile ciocolatii şi levigate şi până la cele mai sărace.10. în asociaţie cu soluri de calitate inferioară.2. Independenţa-Limanu. cum sunt solurile bălane de stepă erodate de pe versantul vestic al judeţului). cum sunt cernoziomurile carbonatice. în perimetrele localităţilor Tariverde. 3. Cele mai răspândite sunt cernoziomurile carbonatice.

iar limita estică.1). 4.În sfârşit. 5.1). 3. care exclude fâşia de litoral cu precipitaţiile cele mai reduse. de altfel uscate mai tot timpul (în partea de sud a judeţului nu există nici o apă curgătoare permanentă cât de mică) de la est spre vest. N. care traversează judeţul Constanţa în partea sa mediană şi care alimentează cea mai mare parte din sistemele de irigaţii. Zonarea ecologică a plantelor agricole în RPR. Constanţa 4. În această lucrare pentru toate culturile şi pentru întreaga ţară au fost luate în considerare un număr de şase zone de favorabilitate. Zonă improprie (I). Favorabilă I (FI). Foarte puţin favorabilă (FPF). Productivitatea redusă a acestora este accentuată şi de faptul că în decursul timpului au fost supuse unor puternice eroziuni prin apa ploilor de primăvară. 4. Ţinând seama de faptul că repartiţia teritorială a solurilor cu însuşiri de fertilitate intrinseci diferite este mult mai neomogenă decât în cazul elementelor climatice. O caracteristică specifică a reliefului jud. Favorabilă III (FIII). partea vestică a judeţului este dominată de solurile bălane de stepă uşoare. 170 . Puţin favorabilă (PF). La cultura grâului. Un rol important în distribuţia teritorială a producţiei agricole îl are canalul navigabil Dunăre-Marea Neagră.2. 2. aproape întotdeauna sub formă de aversă. 6. se încadrează în prima zonă de favorabilitate (FI). teritoriul judeţului Constanţa se încadrează în primele trei zone de favorabilitate (fig. Prima lucrare de zonare a foste elaborată în anul 1960 de către un colectiv de autori coordonat de prof. Lucrări de zonare a producţiei agricole în jud. 1960. sensibile la uscăciune şi unele din cele mai sărace. Partea de sud-est a judeţului cu limita nordică pe linia Constanţa-Medgidia. în ultimă analiză repartiţia solurilor va influenţa în primul rând zonalitatea condiţiilor de favorabilitate naturală. după cum urmează: 1.1.2. limita vestică înaintând până înspre Deleni.4.Zamfirescu Zonarea ecologică a plantelor agricole în RPR (fig.4. Favorabilă II (FII). atât la nord cât şi la sud.Constanţa o constituie orientarea văilor.

Zamfirescu şi colab.1.. 4.1960) 171 . Zonarea culturii grâului şi porumbului în Dobrogea (după N.Grâu Porumb Fig.

care se suprapune pe prima zonă de favorabilitate a grâului. din care două. P. se încadrează în a doua zonă de favorabilitate (FII). Zonarea producţiei agricole în Dobrogea. pag. În judeţul Constanţa au fost identificate tot trei zone de favorabilitate ecologică. Ed. 172 . precum şi fâşia cea mai săracă în precipitaţii în lungul litoralului. 2. restul teritoriului de la nord la sud. Dobrogea oferă condiţii ecologice mai puţin favorabile decât pentru grâu şi asta datorită faptului că porumbul nu beneficiază de precipitaţiile din timpul toamnei şi iernii.T o m o r o g a în 1973 în lucrarea Agricultura Dobrogei92. constituie zona de favorabilitate II (FII). cuprinse pe versantul vestic şi aproape întreaga treime de nord. este apreciată ca zonă puţin favorabilă (PF) datorită mai cu seamă prezenţei solurilor sărace şi erodate din această parte a judeţului. 15 ani mai târziu de către Staţiunea Experimentală Agricolă de la Valu lui Traian şi publicată de către P.2. aparţine zonei favorabile III (FIII). ca şi fâşia relativ îngustă. 3. partea de sud-est a judeţului. Restul terenurilor agricole. sud-vest. iar cu cea sudică până pe teritoriul localităţii Rasova. întreaga perioadă de vegetaţie desfăşurându-se pe parcursul a şase luni de primăvară. 4.Partea centrală a judeţului. formează cea de a treia zonă de favorabilitate (FIII). cu limita nordică depăşind localitatea Hîrşova . 1973. în ordinea productivităţii astfel: 1. hotărâtoare pentru procesul de rodire. o fâşie îngustă în partea de vest a judeţului. nivel 1970-1972.122 şi 132. Bucureşti. Agricultura Dobrogei.Ceres. 92 Tomoroga. la nord şi la sud de Valea Carasu. vară şi toamnă. Pentru cultura porumbului. A doua lucrare de zonare a producţiei vegetale în Dobrogea şi fireşte şi pentru judeţul Constanţa a fost elaborată cca.. fiind însă mai puţin întinsă înspre vest. iulie şi august sunt cele mai secetoase.2.

grâul şi porumbul.4.Tomoroga ia în considerare trei zone de favorabilitate pentru cele două principale culturi cerealiere.2).P. 173 . pe teritoriul judeţului Constanţa (fig.

zona cea mai puţin favorabilă (2 în sistemul de numerotare al autorului) cuprinde întreaga faţetă vestică a judeţului cu extinderea cea mai mare în sud-vest şi o fâşie îngustă în partea centrală. numerotarea favorabilităţii fiind inversă). cuprinzând inclusiv centrul judeţului şi litoralul. Pentru cultura porumbului configuraţia celor trei zone de favorabilitate se modifică în felul următor: zona de favorabilitate maximă a IV-a se extinde spre vest. Zonarea producţiei vegetale descrisă mai sus are câteva caracetristici specifice şi anume: • nu corespunde cu sistemul unic de favorabilitate adoptat în lucrarea din 1960. în jurul oraşului Medgidia şi de asemenea sub forma unei zone insulare. dar care include de data aceasta şi zona litorală. Acelaşi specialist consideră că un grad de favorabilitate identic se întâlneşte şi în centrul judeţului. 174 . Constanţa este asimilat zonei de doua de fertilitate ecologică. dar cu un areal de răspândire mai redus decât pentru cultura grâului. Prima zonă de fertilitate (de data aceasta cu potenţialul de producţie cel mai redus) acoperă partea de sud-vest a judeţului. cu soluri din cele mai fertile în partea central-nordică a judeţului.Pentru cultura grâului. cu excepţia unei porţiuni în partea de nord-est. zona de fertilitate ecologică medie care cuprinde în general partea centrală a judeţului. Restul teritoriului jud. De asemenea. zona cea mai favorabilă este tot partea de sud-est a judeţului (zona III. cea mai complexă fiind varietatea solurilor şi orografia terenului. autorul identifică o porţiune mai slab productivă în partea de est a judeţului la sud de lacul Sinoe.

ci mai degrabă o statistică teritorială a producţiilor medii la principalele culturi obţinute în perioada elaborării lucrării. economici şi sociali. prima zonă fiind considerată improprie terenurilor în arabil. în corelare cu: dezvoltarea bazei materiale (capital fix şi circulant). deşi la data când a apărut lucrarea cca. relieful terenului..2. • nu ţine seama de lucrările de îmbunătăţiri funciare. eroziunea.• numerotarea este inversă de la 1 la 4. 175 . deşi Staţiunea de Cercetări de la Valu lui Traian avea deja rezultate multianuale în acest sens. 4. Zonarea producţiei agricole orizont 1980-1985-1990. Zonarea producţiei vegetale elaborată la începutul anilor `70 cu valoare orientativă în ce priveşte nivelul randamentelor la unitatea de suprafaţă este cu toate acestea deosebit de importantă întrucât sesizează şi poziţionează corect în special diferenţele în ce priveşte starea de fertilitate a solurilor. • nu are la bază un sistem de bonitare. 100 mii ha (20% din arabil) era amenajat pentru irigat şi lucrările erau în plină desfăşurare cu un ritm de zeci de mii de ha pe an.3. economice şi sociale. A fost concepută ca o comandă socială sau mai degrabă o comandă politică ce urma să transpună în plan teritorial obiectivele pe termen lung ale politicii agrare ale Partidului Comunist Român stabilite la al XI-lea Congres (1974). Caracteristica principală a lucrării a fost o abordare globală a repartiţiei teritoriale a producţiei agricole vegetale şi animale în funcţie de condiţiile naturale. Lucrarea cea mai amplă elaborată în România s-a caracterizat printr-o abordare integrală a problemelor şi locului agriculturii în economia naţională. • nivelul orientativ al randamentelor indicat în lucrare nu ţine seama de potenţarea prin irigare a acestora. ceea ce face ca numărul zonelor de favorabilitate pentru plantele de cultură să se reducă la trei. din care a treia apare ca cea mai favorabilă. fiind precedată de ample studii pregătitoare în toate domeniile din interiorul agriculturii în relaţie cu factorii externi. politici.

aşezată pe un fond ecologic concret studiat în mod exhaustiv de către pedologi în primul rând. toate acestea urmând să fie rezolvate până în preajma anilor `90. iar peste acesta s-au suprapus produsele animale cele mai potrivite (carnea. În acest context. au condus la un grad redus de realizare a obiectivelor tehnice şi economice propuse prin lucrarea de zonare.). figura 4. progresul tehnic şi tehnologic. cooperatiste. încadrarea lor pe două planuri. vizând cu prioritate profilul complex (vegetal. animal-pe produse). de alcalinitate etc. Lucrările de îmbunătăţiri funciare au rămas cu unele excepţii (irigaţii) cam la jumătatea suprafeţelor propuse. cerealier. la nivel naţional şi local. ouăle s-au asociat cu zonele cerealiere – porumb în primul rând . exces de umiditate. Acesta a fost şi motivul pentru care s-a solicitat îndrumătorilor-metodologi de la nivelul judeţelor constituirea unui număr mare de zone judeţene (8-12). eroziune.3 fiind edificatoare în această privinţă. 176 (de stat. zone . Acutizarea penuriei de resurse atât investiţionale cât şi de exploatare care a dominat întreg deceniul nouă al sec. iar pentru cele executate nu s-au mai găsit fonduri pentru o exploatare raţională. precum şi alte cauze. continuarea procesului de urbanizare şi reducerea populaţiei ocupate în agricultură din populaţia totală ocupată până la 17-18%.execuţia unor ample lucrări de îmbunătăţiri funciare până la epuizarea restricţiilor în utilizarea raţională a fondului funciar (secetă.XX.legumele în zonele preorăşeneşti etc. Potrivit condiţiilor ecologice naturale şi potenţate prin lucrări de îmbunătăţiri funciare în fiecare zonă judeţeană a fost propus un anumit profil al producţiei vegetale. laptele. gradul de concentrare al diferitelor produse. accentuarea proceselor de concentrare şi specializare a producţiei pe zone şi sectoare socio-economice necoperativizate). lucrarea de zonare finalizată în anul 1976 a avut un caracter pregnant prospectiv.

Profilul zonelor de producţie pe judeţul Constanţa (1976) 177 . 4.Fig.3.

porumb. leguminoase pentru boabe. legume).1. Constanţa) un număr de şase hărţi reprezentând condiţiile naturale şi bonitarea pe 10 clase de bonitare pentru categoria de folosinţă arabil şi un număr de cinci culturi.3. floareasoarelui. Bonitarea condiţiilor naturale. vii (struguri de vin şi struguri masă). pomi fructiferi (separat pentru meri-peri. astfel că în faza de exploatare parametrii tehnici şi economici au rămas mult în urma celor proiectaţi. Bonitarea condiţiilor naturale şi potenţate a terenurilor agricole din judeţul Constanţa 4. cartofi şi sfeclă de zahăr (fig.3. adică de stabilire a perimetrului fiecărei zone judeţene a fost precedată de ample studii pedologice şi climatologice executate de către institutele de cercetări de profil (Institutul de Cercetări pedologice şi Agrochimice -ICPA şi Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie – INMH). precum renta funciară şi preţul pământului. în primul rând. pruni. pentru pajişti naturale.4. El poate de asemenea să fie folosit cu succes şi în rezolvarea unor probleme actuale şi de perspectivă. Cea mai valoroasă parte din Zonarea producţiei agricole 1976 rămâne studiul aprofundat al condiţiilor naturale în sensul că acesta poate fi utilizat şi în prezent ca bază pentru o repartiţie teritorială raţională a producţiei vegetale. Lucrarea de zonare propriu-zisă. caişi-piersici). cele mai reprezentative: grâu. jud. am considerat oportun să reţinem din această lucrare (Zonarea producţiei agricole 1980. Dat fiind faptul că unul din obiectivele lucrării de faţă îl reprezintă sesizarea manifestării rentei diferenţiale în funcţie de favorabilitatea naturală a terenurilor agricole. 4. care au fost transpuse pe hărţi şi puse apoi la dispoziţia comisiilor judeţene de zonare. plante tehnice. precum şi pentru un număr de 13 specii de culturi de câmp (cereale. 178 .1985. fiscalitatea.Obiectivele moderne construite în ramura zootehnică nu au fost nici ele exploatate raţional. impozitul agricol. Bonitarea condiţiilor naturale a fost efectuată pentru toate cele patru categorii de folosinţă a terenului: arabil.4-4.9). cireşi-vişini.1990.

Aprecierea economică a terenurilor – folosinţa arabil 179 .4.4.Fig.

Aprecierea economică a terenurilor .5.Fig.4.Grâu 180 .

Aprecierea economică a terenurilor – Porumb 181 .Fig.4.6.

Fig.4. Aprecierea economică a terenurilor – Floarea-soarelui 182 .7.

4.Fig. Aprecierea economică a terenurilor – Sfeclă de zahăr 183 .8.

Fig.Cartofi 184 .4. Aprecierea economică a terenurilor .9.

respectiv din 20 în 20 de puncte ale notei de bonitare obţinem o regrupare a terenurilor judeţului.4. 185 . se încadrează în clasele de bonitare mijlocii între 41-50 de puncte. ca şi a culturilor.2. dar nu o mai întâlnim la cultura floarea-soarelui. Cea de-a treia clasă de favorabilitate (20-30 puncte) o întâlnim şi la grâu. Observăm că primele două clase de bonitare (cele mai puţin favorabile 0-10 şi 11-20 puncte le întâlnim pe suprafeţe foarte mici la categoria arabil.Pe baza hărţilor respective au fost identificate clasele de bonitare pentru arabil şi principalele culturi. reprezenzată în tab. precum şi la culturile porumb. Din consultarea hărţilor de bonitare întocmite de către ICPA cu ocazia lucrărilor de zonare a producţiei agricole (1976) rezultă următoarele concluzii: în sistemul de apreciere a condiţiilor naturale de la 0-100 puncte. prima clasă de favorabilitate lipseşte şi aceasta datorită în primul rând condiţiilor de climă ca şi a absenţei aportului freatic. elemente pentru care punctajul este egal cu zero sau minim. Prin comprimarea claselor de bonitare în clase de favorabilitate.Constanţa Clasa de bonitarex) fertilitatexx) I II III IV V VI VII VIII IX X Media Limitele notei de bonitare 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Teren arabil x x x x x x x x 47 Grâu Porumb x x x x x x x 49 x x x x x 48 Floareasoarelui Cartofi x x x x x Sfeclă de zahăr x x x x x x x x x x x 49 37 43 x) Prelucrări proprii după D. Tabelul 4. cartofi şi sfeclă de zahăr.Teaci şi Viorica Pană Majoritatea terenurilor.1 Identificarea claselor de bonitare (fertilitate) pentru terenul arabil şi principalele culturi de câmp şi plante tehnice în jud. de altfel şi nota medie a judeţului. cu o preponderenţă masivă a clasei a cincea (41-50 puncte) care va da.

Puţin favorabil Suprafaţa arabilă Nota medie de bonitare Limita notei de bonitare 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 Teren arabil x x x x 47 Grâu X X X 49 Porumb x x x x 49 Floareasoarelui 120 305 63 488 48 Floareasoarelui x x x 48 Sfeclă de zahăr 50 248 105 85 488 47 Cartofi x x x 37 Sfeclă de zahăr X X X X 43 b) Gruparea suprafeţelor pe clase de favorabilitate Limita notei de bonitare 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 Ha Teren arabil 110 308 40 30 488 47 Grâu 130 320 38 488 49 Porumb 80 333 50 25 488 49 Cartofi 123 200 85 488 37 Media 82 273 96 87 488 47 % 0. Favorabil II 5. Foarte favorabilă II 3. Este cultivată cu întreg sortimentul de culturi de câmp. Tabelul 4. Foarte favorabilă I 2.0 Sursa: Calculaţii după hărţile de bonitare.2 Gruparea terenurilor şi a suprafeţelor arabile din jud. Puţin favorabil Media Clasa de favorabilitate 1. 56% din suprafaţa arabilă şi în consecinţă formează şi nota medie de bonitare atât pentru arabil cât şi pentru principalele culturi. Favorabil I 4. deşi mai mici decât media.8 56. nu sunt reprezentative. dar şi cu plantaţii viti-pomicole (în jumătatea de sud) parţial terasate.în cea de-a doua clasă de favorabilitate sunt cuprinse mai puţin de 17% din suprafeţele cultivate în arabil. Notele medii pentru cartofi sau sfeclă de zahăr. Favorabil I 4.6 100.6 7. Foarte favorabilă I 2. Favorabil II 5. Foarte favorabilă II 3.Constanţa pe clase de favorabilitate a) Gruparea terenurilor arabile din jud. întrucât datorită suprafeţelor reduse pe care se cultivă găsesc terenuri cu favorabilitate corespunzătoare în oricare din zonele mai mari. clasa a 3-a de favorabilitate este dominantă cu cca. 186 .Constanţa pe clase de favorabilitate Clasa de favorabilitate 1. cea de a 4-a zonă de favorabilitate ocupă aproape 1/5 din suprafaţa arabilă a judeţului în special pe faleza Dunării şi în sud-vestul judeţului.0 19.0 16.

terenurile de categoria a 5-a cu note de bonitare mai mici de 20. nord-sud) III 41-60 48 42 42 32 IV 21-40 22 17 14 5 III 41-60 48 41 40 29 III 41-60 47 42 41 28 IV 21-40 37 31 33 22 III 41-60 45 42 41 39 III 41-60 43 41 40 32 Unităţi agricole din zona Cernavodă (vest. ocupă mai puţin de 8% din teritoriu. 1976. respectiv a zonelor de favorabilitate susceptibile să genereze diferenţe de productivitate suficient de semnificative pentru sesizarea rentei diferenţiale I au fost selectate un număr de trei foste consilii agroindustriale de stat şi cooperatiste reprezentând cele trei zone de favorabilitate mai mult sau mai puţin bine conturate (tab. nu pot fi subiect de zonalitate.4. Tabelul 4. dar care datorită suprafeţelor mici.3 Notele de bonitare naturale pe zone de favorabilitate reprezentative pentru judeţul Constanţa Unitatea agricolă Clase de favorabilitate Grâu Porumb Floareasoarelui Cartofi Sfeclă de zahăr 48 53 54 55 48 56 60 60 55 53 53 35 7 34 34 26 41 31 24 24 25 14 14 17 14 14 17 Leguminoase boabe 56 61 60 62 53 59 65 65 60 56 60 46 13 46 43 36 42 40 35 35 36 21 20 20 20 20 24 Osmancea Lanurile Mereni Bărăganu Biruinţa Moviliţa Topraisar Potîrnichea Amzacea Topraisar TOTAL Medgidia Ivrinezu Izvoru Peştera Medgidia Peştera TOTAL Dunărea Seimenii Mici Seimenii Mari Dunăreni Alimanu Cochirleni Rasova Cernavodă TOTAL Unităţi agricole din zona Topraisar (litoral. 187 . În scopul fundamentării zonalităţii condiţiilor naturale. sud-est) III 40-60 57 54 55 40 III 40-60 61 59 60 47 II-III 41-80 62 60 61 49 II-III 41-80 63 61 63 56 III 41-60 57 53 52 40 II-III 41-80 63 60 59 48 II 61-80 66 65 66 54 II 61-80 66 65 66 54 II-III 41-80 62 60 61 48 III 41-60 60 57 56 45 II-III 41-60 62 59 60 49 Unităţi agricole din zona Remus Opreanu (centru. ele pot fi întâlnite aproape oriunde. sud-vest) IV 21-40 37 33 35 20 IV 21-40 38 31 35 21 IV 21-40 39 32 36 22 IV 21-40 39 32 21 10 IV 21-40 27 22 20 10 IV 21-40 25 21 20 10 IV 21-40 27 23 20 10 IV 21-40 25 21 21 11 IV 21-40 30 26 25 13 Sursa: OSPA Constanţa.3).

IGFCOT. mijlocie.4)94 96.4. terenurile agricole au fost grupate pe şase clase de calitate astfel: • clasa I – terenuri de calitate foarte bună.7-8. • clasa II-a – terenuri de calitate bună. În literatura de specialitate. lipsite de orice limitări (restricţii) sau fenomene de degradare cu soluri profunde. Sc. 188 93 . • clasa VI-a – terenuri devenite neproductive ca urmare a unor procese de degradare extremă. • clasa V-a – terenuri de calitate foarte slabă pe care degradările sunt foarte puternice sau excesive. precipitaţii etc.Sub acest aspect considerăm oportun să facem o disociere între două noţiuni care se confundă adesea şi anume calitatea fondului funciar şi favorabilitatea unui anumit teritoriu. pag. Georgescu. naturală sau antropică93. Studiul fondului funciar agricol al Republicii Socialiste România. drenaj bun şi cu pante sub 5%. pag. • clasa IV-a – terenuri de calitate slabă terenuri cu fenomene de degradare puternică. Op. cu textură mijlocie. fără a lua în considerare elementele climatice (căldură. • clasa III-a – terenuri de calitate mijlocie pe care factorii limitativi se manifestă cu o intensitate semnificativă. terenul arabil din Dobrogea corespunde următoarelor clase de favorabilitate (tab.) care sunt luate în calcul la bonitarea agroecologică. Clasa de calitate a terenului se referă numai la caracteristicile intrinseci ale terenurilor. pe care acţiunea factorilor limitativi este incipientă sau slabă. Centrul de Material Didactic şi Propagandă Agricolă. ( coordonator).75-76. Potrivit acestei clasificări. Sc. la gradul de degradare şi la pantă..cit. 1983. ( coordonator). 94 Georgescu. Bucureşti.

0 Agricol 53. terenurile bune şi foarte bune (clasa I şi II) reprezentând aproape ¾ faţă de o medie de cca. 68% în cadrul zonei Remus Opreanu şi 36% în zona Cernavodă. Potenţarea notelor naturale de bonitare şi transformarea lor în note potenţate a ridicat clasa de favorabilitate pentru fiecare dintre cele trei teritorii.5). însă în mod diferit (tab. luate ca exemplu pentru bonitarea condiţiilor naturale şi care reprezintă în linii generale zonalitatea acestor condiţii pentru teritoriul luat în studiu. judeţul Constanţa este sensibil superior comparativ cu jud. nu erau executate decât în proporţia de cca. 189 . 4.38% media pe ţară.6 11. În schimb.5 100.3.0 21. Bonitarea condiţiilor potenţate a terenurilor agricole din jud.Tabelul 4. Amenajările pentru irigaţii. Constanţa a şi fost realizat. amenajările pentru irigaţii ca principal factor de potenţare au fost efectuate pe 96% din suprafaţă. 4.3 3. cu toate acestea bonitarea condiţiilor naturale nu a ţinut seama de aceste amenajări. Tulcea.8 2.3 7. Constanţa. În perioada elaborării lucrărilor de bonitare a terenurilor din jud.5 6.2 10. care se caracterizează prin cele mai slabe condiţii pentru astfel de lucrări. spre exemplu. care în jud.2 23. Constanţa (1974-1975) numai o parte din îmbunătăţirile funciare programate erau executate. În cazul celor trei zone agricole. cu mici excepţii.4 Structura fondului funciar agricol din Dobrogea pe clase de calitate ( % ) Clasa de calitate I II III IV V Total Arabil 60.2.0 Sursa: Studiul fondului funciar agricol al RSR Pe ansamblul Dobrogei calitatea terenurilor este superioară mediei pe ţară. 40%. pentru bonitarea condiţiilor potenţate s-a ţinut seama de programul de îmbunătăţire al orizontului 1990. În cadrul Dobrogei. în zona Topraisar.6 100.

sud-est) I > 80 97 113 93 76 I > 80 104 124 102 89 I > 80 105 126 104 93 I > 80 107 128 107 95 I > 80 97 111 88 76 I > 80 107 126 100 91 I > 80 112 136 112 103 I > 80 112 136 112 103 I > 80 105 126 104 91 I > 80 102 120 95 85 5 > 80 101 125 91 90 Unităţi agricole din zona Remus Opreanu (centru. În zona centrală Remus Opreanu. de la clasa a IV în condiţii naturale (21-40 nota de bonitare) s-a ajuns la clasa superioară a III-a (41-60). sud-vest) II 61-80 66 73 62 40 II 61-80 67 68 62 42 II 61-80 68 69 63 43 III 41-60 49 47 35 20 III 41-60 51 50 37 21 III 41-60 49 48 36 15 III 41-60 49 52 37 21 III 41-60 44 46 38 52 III 41-60 54 55 45 27 Sursa: OSPA Constanţa.5 Notele de bonitare potenţate pe zone de favorabilitate reprezentative pentru judeţul Constanţa Unitatea agricolă Clase de favorabilitate Grâu Porumb Floareasoarelui Cartofi Sfeclă de zahăr 120 132 135 140 120 140 150 150 137 132 135 97 17 85 85 65 60 67 52 62 64 34 37 27 37 36 43 Leguminoase boabe 95 104 102 105 90 100 110 110 102 95 90 78 22 78 77 61 56 62 62 62 63 35 37 36 37 36 44 Osmancea Lanurile Mereni Bărăganu Biruinţa Moviliţa Topraisar Potîrnichea Amzacea Topraisar TOTAL Medgidia Ivrinezu Izvoru Peştera Medgidia Peştera TOTAL Dunărea Seimenii Mici Seimenii Mari Dunăreni Alimanu Cochirleni Rasova Cernavodă TOTAL Unităţi agricole din zona Topraisar (litoral. nord-sud) I-II >61 82 88 71 57 IV 21-40 37 36 24 9 I-II > 61 82 86 68 55 I-II > 61 80 88 70 53 II 61-80 63 65 56 42 II 61-80 65 69 53 64 II 61-80 69 74 58 41 Unităţi agricole din zona Cernavodă (vest. iar în unele cazuri (unde au fost posibile amenajările hidroameliorative chiar la clasa a II (61-80 puncte). 1976.Pentru zona cea mai puţin favorabilă. 190 . Tabelul 4. potenţarea a fost mai nuanţată. În funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei unităţi agricole acestea au ajuns să fie încadrate din clasa a IV sau a III-a în clasa a II-a de favorabilitate sau chiar în clasa a I-a. Cernavodă.

iar porumbul pentru culturile 191 . În primul caz se obţine rentă diferenţială I.4.1. a zonărilor succesive 1960. renta diferenţială potenţială pe aceste terenuri va fi diferită faţă de aceea obţinută pe terenuri cu fertilitate naturală diferită. 4.3) au fost reconstituite un număr de trei zone de favorabilitate reprezentative care vor permite în continuare punerea în evidenţă a modului de manifestare a rentei funciare diferenţiale I şi II pe teritoriul jud.4-4.4. Şi aici există diferenţe de la o unitate agricolă la alta. iar în cel de-al doilea rentă diferenţială II. Întrucât în acest caz potenţarea condiţiilor naturale s-a obţinut prin investiţii. Pe baza hărţilor de bonitare a condiţiilor naturale la principalele culturi (fig.4. Constanţa. Fireşte însă că investiţiile efectuate pe terenuri cu fertilitate naturală diferită nu vor anula renta diferenţială I. La stabilirea celor trei zone de favorabilitate s-a ţinut seama şi de actualul program de reabilitare a sistemelor de irigaţii din jud. Valorificarea fertilităţii naturale şi potenţate a terenurilor arabile din judeţul Constanţa 4. ci o vor amplifica în condiţiile în care obiectivele de investiţii vor fi exploatate la parametrii proiectaţi. nota de bonitare depăşeşte 100 de puncte.9).1-4.Constanţa (fig. Rezultatele obţinute sunt prezentate în continuare în tabelul 4. aşa cum vom vedea în continuare.6.Potenţarea cea mai puternică s-a produs în zona litorală (Topraisar) cu solurile cele mai fertile unde nota de bonitare potenţată a depăşit limita de 100 puncte din sistemul de bonitare al condiţiilor naturale. Pentru determinarea productivităţii celor trei zone de favorabilitate în condiţii naturale s-au consultat datele de arhivă (dările de seamă anuale AGR-1 ale unităţilor agricole de stat şi cooperatiste) pentru perioada 1966-1970 neinfluenţate sau foarte puţin influenţate de lucrările de îmbunătăţiri funciare. Au fost luate considerare principalele culturi. Constanţa (fig.4. dar în majoritatea cazurilor şi la principalele culturi. 1973.4.10) în perimetrele reabilitate urmând a se manifesta şi efectul rentei diferenţiale II. Valorificarea fertilităţii naturale a terenurilor arabile din jud.4.8). grâul – reprezentativ pentru culturile de cereale păioase. 1976 (fig.

Constanţa în perioada 1966-1970 Zona de favorabilitate I II III Media p e judeţ Ponderea în arabil % 28 52 20 100 Grâu Nota de bonitare 65 44 38 49 kg/ha 3210 2173 1877 2420 kg/punct 50. De altfel.1 49. Fig. Zonarea actuală şi de perspectivă a culturilor de câmp în judeţul Constanţa 192 .4.4 Nota de bonitare 66 43 37 49 Porumb kg/ha 4699 3062 2634 3489 kg/punct 71. Tabelul 4.1 48.9. notele de bonitare pentru cereale şi plante tehnice nu se deosebesc în mod semnificativ.prăşitoare.3 48.2 71.2 71.2 71.2 Sursa: Prelucrări proprii după hărţile pedologice şi producţiile medii obţinute.6 Gradul de valorificare al favorabilităţii naturale la culturile grâu şi porumb în jud.

2005.4.150-160 mii ha) 193 .Sursa ONIF – Sucursala Dobrogea. Fig. Constanţa (cca.10. Programul de reabilitare a sistemelor de irigaţii în jud.

20 la cultura porumbului. de asemenea.. că valoarea sau productivitatea punctului notei de bonitare a fost determinată pe baza randamentelor obţinute în câmpurile experimentale ale unităţilor de cercetare de profil din zonele respective. pag. Bucureşti. 1985 şi 1990. Potrivit studiilor de zonare notele de bonitare naturale au fost potenţate cu coeficienţi cuprinşi între 1. unele specii legumicole. iar notele medii potenţate la nivel de judeţ au devenit 77 pentru grâu şi respectiv 100 pentru porumb. elaborată în anul 1976.Cerinţe mai aparte faţă de anumiţi factori de mediu manifestă doar unele specii mai pretenţioase. Ed.2. la grâu producţia medie de 2. Ceea ce s-a realizat în realitate este prezentat în tabelul 4. când ar fi urmat să fie realizate toate lucrările de îmbunătăţiri funciare menite să potenţeze la maximum fertilitatea naturală a terenurilor agricole din judeţ. ca bază de referinţă. drept care în următoarea perioadă de timp ar fi trebuit să fie atinse cel puţin randamentele prevăzute pentru orizontul 1985.4 kg/punct al notei de bonitare.Ceres. Valorificarea favorabilităţii potenţate a terenurilor arabile din jud. Constanţa. precum sfecla de zahăr. Menţionăm.45 şi 1. ultima lucrare de zonare a producţiei agricole din jud.2 kg/punct depăşeşte chiar evaluările orizontului 1978 (şi anume 70 kg/punct determinată de acelaşi autor).Teaci95 a determinat valoarea punctului de bonitare pentru grâu la 50 kg/punct pentru orizontul tehnologic al anului 1965. 1980. cartofii. 95 Teaci. Constanţa. Pentru scopul urmărit aici a fost luat. D. D. Bonitarea terenurilor agricole. orizontul 1985.65 pentru cultura grâului şi cu 1. ceea ce corespunde valorii acordate de unii specialişti. dar ele reflectă în general nivelul tehnologic al epocii. La porumb cu o producţie medie de 3. Spre exemplu. dar care toate împreună nu depăşesc 2-3% din suprafaţa arabilă şi care nu pot influenţa în mod semnificativ zonalitatea de ansamblu a unui teritoriu.489 kg/ha valoarea punctului de bonitare de 71. 194 . Producţiile medii obţinute sunt relativ modeste.7.420 kg/ha raportată la nota medie de bonitare naturală a judeţului înseamnă 49.4. Aşa cum s-a mai menţionat. pentru care lucrările de potenţare au fost realizate.225-226.95 şi 2. 4. a fost structurată pe trei orizonturi temporale 1980.

Pământul ca mijloc de procurare a hranei atât în stare naturală sau modificat prin intervenţii antropice a constituit din cele mai vechi timpuri.1.02 2971 45.5 30.7 49 2. criteriul de bază fiind capacitatea acestuia de a produce recolte mai mari sau mai mici în funcţie de o serie de însuşiri. revenind 61 kg/punct în primul caz şi 75 kg/punct în cele de al doilea (tabel 4. 4.95 3521 45. Câteva aspecte istorice.02 55 3355 61 37 1.20 68 4148 61 43 2. subiect de evaluare economică.04 145 87 72 100 4423 2654 2196 3051 30.700 kg/ha grâu şi 7. 195 .65 1.7 66 2.7 43 2.45 1.95 77 4700 61 49 2. Aceste rezultate aparent paradoxale îşi au explicaţia în neconcordanţa între evoluţia notei de bonitare ca efect al unor eforturi investiţionale pe de o parte şi evoluţia factorului tehnologic menit să pună în valoare respectiva investiţie pe de alta.5 30.7 Gradul de valorificare al favorabilităţii potenţate la culturile de grâu şi porumb în perioada 1986-1990.5.500 kg/ha porumb.04 I II III Media pe judeţ I II III Media pe judeţ 65 44 38 49 1.55 1.5. iar la porumb chiar sub nivelul celui obţinut în perioada anterioară. Constanţa Grâu Zona de Nota de favora. Nivelul randamentului obţinut în următoarea perioadă (1986-1990) a fost însă cu mult sub cel proiectat la grâu.65 1.57 107 68 65 77 b) Realizări – media anilor 1986-1990 4890 45.5 30.55 1.20 3108 45.bonitare bilitate naturală Porumb Coeficient Producţia/ Nota de Coeficient Producţia/ Nota Producţia Nota Producţia de punct bonitare de punct potenţată kg/ha potenţată kg/ha potenţare potenţat naturală potenţare potenţat a) Proiectată prin lucrările de zonare orizont 1985 107 6527 61 66 2. Interpretarea şi valorificarea economică a bonitării terenurilor agricole 4.5 Sursa: Prelucrări după lucrările de zonare 1976 şi producţiile obţinute în perioada 1986-1990. cunoscute generic drept calitate.7 37 1.57 145 87 72 100 10875 6525 5400 7500 75 75 75 75 65 44 38 49 1. Prognoza randamentelor pentru orizontul 1985 menţionată în aceeaşi lucrare pentru orizontul respectiv a fost de 4.Tabelul 4. comparativ cu prevederile zonării în jud.45 1.6 ).

Dacă pe sistemul zecimal calitatea terenului era implicată în mod direct . 1954. pag. D. impozitarea de către stat făcea implicită evaluarea economică a calităţii pământului... respectiv de calitate. 196 .Se înţelege de la sine că evaluarea economică a pământului ca aproape orice acţiune omenească. pe baza clasificării terenurilor după calitate. fireşte.această a 10-a parte fiind mai mare sau mai mică în funcţie de recoltă.XVII în perioada formării statelor-naţiume. History of Economic Analysis. Nu este însă locul dezvoltării ei aici. 96 97 Teaci. În ordine atât istorică. aşa-zisa zeciuială adică a 10-a parte din recoltă din partea celor care-l lucrau. • Cu cel puţin 3000 de ani înaintea erei creştine în Mesopotamia şi Egipt formaţiunile statele practicau clasificarea terenurilor în funcţie de calitate pentru stabilirea dărilor pentru stăpânire96. Primul interesat era. acestea din urmă instituind în calitate de deţinător. referiri la plata rentei. • Renta ca teorie începe să fie cunoscută din sec.A. • În Grecia antică şi apoi în Imperiul roman stabilirea obligaţiilor către stat ale deţinătorilor de pământ se făcea de asemenea. pentru care impozitul funciar constituia una din principalele surse de venit.Petty. de asemenea. dar câteva repere cronologice ne sunt necesare în vederea stabilirii stadiul evoluţiei conceptului de bonitare economică şi rolul său în economia funciară în ansamblu inclusiv în ce priveşte renta funciară. 101. pag. New York. tot in legătura cu politicile fiscale (W. dar în acelaşi timp comunitatea şi mai apoi formaţiunea statală. adică bonitarea. J. proprietarul sau deţinătorul de teren. dar şi ponderală formaţiile religioase posesoare de mari întinderi de pământ erau şi ele interesate de capacitatea productivă a pământului.159. A Treaty on Taxes and Contribution. Schumpeter. aceasta fiind însă amestecată cu alte obligaţii datorate proprietarului de pământ sau statului97. 1662). cit. Op. Aşadar evaluarea economică a pământului are o istorie practic de aceeaşi vechime ca şi agricultura însăşi. • Din perioada Evului Mediu exista. nu era gratuită..

Rusia. 1815. • Începând cu sec. în fostul imperiu habsburgic s-au efectuat cele mai vechi lucrări de bonitare cu caracter practic. Prusia. administraţia habsburgică a cărei meticulozitate era cunoscută. Bimbaum şi Knopp (1820).XIX şi prima jumătate a sec. aceasta din urmă îşi are originea semantică în Germania unde a fost introdusă de I.171-172. pag. Ibidem. literatura de specialitate citează conturarea a trei şcoli de bonitare: .F. iar la începutul sec. pag.XIX timpuriu studii şi cercetări pedologice a pământului din ce în ce mai laborioase se dezvoltă şi se extind şi în alte parţi ale lumii precum în SUA. sau chiar mai devreme. introducându-se în acelaşi timp şi cadastrul funciar.• În sec. • Cam în acelaşi timp. Bavaria.XVIII.l59.XX. avea clasificate pământurile după venitul cadastral ca rezultat al capacităţii productive. Ţinând seama atât de personalitatea cercetătorilor care s-au ocupat de problema bonitării terenurilor agricole. D. 197 98 .. începând cu sec. Tot în spaţiul german. XVIII.şcoala germană. înseamnă printre altele recunoaşterea implicită a unui mecanism de distribuţie a rentei funciare între stat şi proprietarii funciari.XX o nouă încadrare a terenurilor pe clase de favorabilitate a fost extinsă până la nivelul parcelelor individuale ale fiecărei gospodării ţărăneşti 99. • Descompunerea de către David Ricardo98 a venitului naţional al unei ţări în trei parţi din care una provine de la proprietarii funciari. 99 Teaci. D. Ricardo.. Pentru partea a II-a a sec. fiziocraţii vor dezvolta chiar exagerat de mult teoria rentei funciare întrucat aceştia considerau că doar în agricultură se formează surplus (produit net). În ce priveşte conceptul şi noţiunea de bonitare. D. 100 Teaci. dar şi de spaţiul geografic şi timpul în care sau desfăşurat lucrările în mod firesc au luat naştere şi s-au format cel puţin câteva şcoli.. Ibidem. Anglia.Mayer în anul 1805100. având ca exponenţi pe Thaer. An Essay on the Influence of a Low Price of Corn on the Profits of Stock: Showing the Inexpediency of Restrictions on Importation.

şcoala rusă in frunte cu Docuceaev (1870). Storie (1934). respectiv cunoaşterea însuşirilor solului şi modul cum acestea influenţează recolta.în 1820 . .100 . Clasificarea cadastrală a Transilvaniei 1900-1912 (după D. Tot atunci . mai târziu al cărei exponent a fost E. b) taxaţia respectiv după producţia obţinută ceea ce de fapt înseamnă verificarea practică a clasificării după calitate.12.. solul argilos şi humos primind maximum de puncte .4.şcoala americană. Fig.Teaci) Contribuţia pe care Thaer o aduce metodologiei de bonitare şi care ne interesează şi pe noi în cel mai înalt grad este orientarea cercetărilor în două direcţii de investigare şi anume: a) bonitarea terenurilor după calitatea solului.în timp ce solul nisipos era cotat doar cu 2-10 puncte.se utilizează pentru prima oară un sistem închis de 100 de puncte bazat în primul rând pe textură. 198 .

adică atmosferici (resursa termică. pag. -B: textura în orizontul superficial.Teaci explică această lacună prin faptul că metodologia de bonitare aplicată de diferiţi autori a fost elaborată şi testată pe arii geografice relativ restrânse unde factorii atmosferici se manifestau mai mult sau mai puţin uniform.). . Interesant apare faptul că metodologiile de bonitare menţionate mai sus ţin seama doar de însuşirile morfologice. . Dintre acestea amintim: Sistemul Storie. respectiv de factorii edafici nu şi de cei cosmici.XX au fost elaborate şi alte sisteme de bonitare în care tot însuşirile intrinseci ale solului deţin ponderea cea mai mare. precipitaţii etc.conţinutul în materie organică (0). 2003.adâncimea efectivă (P)..Spre sfârşitul secolului XIX. D.drenajul (D). . Elaborat în anul 1933 pentru terenurile din California (SUA) şi potrivit căruia nota de bonitare sau indicele Storie reprezintă produsul expresiilor numerice a unui număr de patru categorii de factori astfel102: SIR = A x B x C x D -A: caracterul profilului de sol.. precursor al agrochimiei moderne clasifica solurile şi în funcţie de conţinutul în anumite elemente chimice ceea ce se va regăsi şi în metodologia de bonitare a lui Docuceaev. . În decursul sec. radiaţia solară. -D: alţi factori. Patriche. 161. Este un sistem multiplicativ care presupune calcularea unui indice de productivitate a terenului pe baza a nouă factori de sol astfel: . Terra Nostra. 125-130..V. pag. Ed. Ibidem. 199 . Knopp. Iaşi. D. fiind luaţi ca o constantă101.gradul de saturare în baze (V) sau concentraţia sărurilor solubile (S). fizice sau fizico-chimice ale solului. Sistemul Requier. C. -C: panta. . Evaluarea biofizica şi tehnică a terenurilor agricole.textura/structura (T). în care: 101 102 Teaci.umiditatea solului (H).

106 Teaci. 200 .. cu 80% argilă.bun pentru toate culturile. pag. 5-10% calcar. Ibidem. 4. astfel încât valoarea indicelui productivităţii să oscileze. Bucureşti. În anul 1933. Valorificarea economică şi ecologică a bonitării terenurilor agricole în România. P. Opere.. Ibidem. 5-10% humus .. 117-119.pământ bun cu următoarea compoziţie 20-30% argilă. pământ tare . 105 Teaci. 1943. procedura de înmulţire fiind identică cu aceea utilizată pentru obţinerea indicelui Storie. D.capacitatea de schimb a fracţiunii minerale/natura materialelor argiloase (A).XX (1906) Gh.pământ nisipo-humifer —pământ de grădină. 169. o În anul 1928. . Amilcar Vasiliu va elabora primul sistem de bonitare a terenurilor după un punctaj atribuit principalelor însuşiri ale solului 106. 103 104 Teaci..pământ argilos.Enculescu prezintă fazele necesare pentru fundamentarea lucrărilor de clasificare cadastrală a solurilor105 . o Mai târziu. Ion Ionescu de la Brad .XVIII-XIX) D. PI = H x D x P x T sau x O x A x M Fiecărui factor S i se atribuie o valoare din intervalul 0-100. D. 1980. în primii ani ai sec. vol.Munteanu-Murgoci publica prima listă a solurilor. .117-119.. pământ de trifoi şi lucernă. I.1872 . . pag. de asemenea între 0-100. 50-70% nisip.5. D. clasifica pământurile româneşti după textura şi compoziţia lor în 11 categorii. Ibidem.1.contemporan cu discipolii lui Thaer.pământ argilos-calcar. pag. . pământ de oale. . iar în 1927 este realizată prima hartă a solurilor din România.Teaci citează: Condica pentru îndreptarea legilor potrivit căreia din 1818 se stabilesc dări diferenţiate de la câmpie la deal şi în raport cu aşezarea satelor faţă de oraşe103. Şi în România s-a practicat impozitarea după calitatea pământului încă de pe vremea formaţiunilor statale de tip feudal (sec.rezerva de minerale alterabile (M).pământ de grâu.2. dintre care cităm104: . lonescu de la Brad.pământ argilos-nisipos.

ţineau evidenţa acestor lucrări. iar execuţia lor se făcea în schimbul unor tarife modice. vor fi demarate ample studii şi cercetări pedoclimatice care vor culmina cu pregătirea celei mai ample lucrări de zonare a producţiei agricole încheiată în 1976. Interesant apare faptul că acest enorm volum de lucrări. sistemul de preţuri stabilit în mod arbitrar şi autoritar atât la imputuri cât şi la produsele agriculturii făceau inoperante teorii economice inclusiv cele de sorginte marxistă. Explicaţii pot fi mai multe. În 1953.Tot în 1933 va apărea Legea cadastrului şi a cărţii funciare niciodată aplicată integral în România.OSPA . Odată încheiată lucrarea de zonare. Aceasta nu înseamnă că statul nu preleva o parte importantă din veniturile obţinute din exploatarea pământului. dar pe alte căi ce vor fi prezentate în capitolul următor. În primul rând absenţa impozitului direct pe teren făcea inutilă preocupare pentru o bonitare cadastrală pe bază de rezultate (venit) similară celor instituite în economiile cunoscute sub denumirea de capitaliste încă în urmă cu un secol sau mai mult. dar mai ales ca instrument de legiferare a fiscalităţii. studiile pedologice vor ceda locul studiilor agrochimice. 201 . În prezent problema rentei funciare revine în actualitate odată cu noile reglementări privind relaţiile comerciale agriculturii cu celelalte ramuri ale economiei naţionale şi transnaţionale. Apoi. Oficiile teritoriale de studii pedologice şi agrochimice . de studii şi cercetări desfăşurat timp de câteva decenii de sute de cercetători secundaţi de mii de alte cadre tehnice. de fapt analizelor agrochimice ale solurilor pe care fiecare unitate economică agricolă era obligată să le repete cel puţin odată la trei ani. folosind o bază materială am putea spune generoasă nu a avut efectul dorit asupra fundamentării unor mecanisme de distribuţie a rentei diferenţiale.

202 .V. iar alţii politizând la maximum problema cu scopul de a rezolva problemele relaţiilor între clasele sociale sau chiar între state (Marx. cel puţin în Europa de vest unde se născuseră teoriile rentei. RENTA FUNCIARĂ ÎN AGRICULTURA CONTEMPORANĂ 5. ţinând seama de performanţele reduse în special în ce priveşte randamentele la unitatea de suprafaţă sau pe cap de animal. se renunţase şi la rotaţiile cu ogor negru. Engels. alţii încercând să contribuie la rezolvarea problemei alimentaţiei în statele respective (cazul Angliei. dezvoltate şi sistematizate mai mult sau mai puţin cronologic cele mai importante contribuţii la fundamentarea şi dezvoltarea teoriei cu privire la renta funciară şi nu vom reveni asupra lor. La sfârşitul sec. Vom menţiona însă obiectivitatea istorică a acestui fenomen într-o lume în care agricultura era încă prioritară în structura activităţilor economice şi mai ales vitală. Unii din interes pur ştiinţific. tot ce se putea ara şi semăna era valorificat din ce în ce mai intensiv. De la teorie la practică în abordarea problemei rentei funciare Secolul XIX este al treilea şi se pare ultimul în care se emit teorii despre renta funciară. Lenin). În capitolele I şi II sunt descrise. izolată şi cu resurse funciare nu prea generoase.1. iar locul fertilităţii naturale crescânde sau descrescânde era luat de fertilitatea artificială constant crescândă pe baza infuziei de factori de producţie şi amelioraţii funciare. este notoriu). Spaţial.XIX nu prea mai erau terenuri de luat în cultură.Cap. Europa va deţine supremaţia şi va da istoriei economiei politice o strălucită galerie de gânditori care se vor dedica problemelor rentei funciare.

în continuare. preţul pământului este influenţat. şi în aceste condiţii. dar se pare nu luat prea mult în considerare. 107 Teaci D. pag. solurile continuau să aibă potenţiale de producţie naturale diferite. Ca şi cu mii de ani în urmă. citat de D. tehnologii. vor fi formate într-o proporţie din ce în ce mai mare de factorii de producţie concretizaţi în noi materii prime. şi nu al construirii de mall-uri şi vile. 203 . Fireşte. apă de irigaţii. respectiv gradul de fertilitate naturală a terenurilor agricole evident la altă scară. arenda şi piaţa funciară.. Economia politică. adică aceea datorată diferenţei de fertilitate naturală a solurilor ce are în continuare impact cel puţin asupra a trei categorii economice: impozitul funciar. cu diferenţa de venit cadastral de la 1 la 50 de ori. de la 200 mii lei/ha la 360 mii lei/ha arabil. clasa întâi de calitate. Mărimea arendei variază.Impactul acestei stări de lucruri din agricultură asupra teoriilor rentei a fost hotărâtor. ştiinţă teoretică va fi depăşită de ştiinţele experimentale. actualele propuneri de impozitare. Ibidem. de asemenea.XX107. pentru terenurile din Transilvania la începutul sec. sisteme de organizare şi management moderne. substanţe fertilizante. dar recoltele aşa cum va dovedi-o următorul secol. respectiv preţul pământului. buruieni). în funcţie de calitatea terenului sau mai degrabă după favorabilitatea ecologică în care este inclus şi aportul factorilor climatici. de fertilitatea naturală a acestuia în măsura în care cumpărătorul are în vedere utilizarea lui în scopul cultivării. ci şi pe baza unor minuţioase şi severe analize a morfologiei. În sfârşit.Teaci. materii de protecţie împotriva unei game din ce în ce mai largi de duşmani ai plantelor cultivate (boli. fizicii. dăunători. Să comparăm spre exemplu. soiuri performante. cercetări de teren şi de laborator vor clasifica solurile nu numai empiric sau prin intermediul randamentelor. Scopul acestora se definea prin creşterea pe cale mai mult sau mai puţin artificială a capacităţii de producţie a terenurilor agricole.171. Intensificarea agriculturii nu a eliminat însă manifestarea rentei diferenţiale I. unul din criteriile de bază pentru diferenţierea impozitului funciar rămâne calitatea. al XX-lea. chimiei şi microbiologiei solului.

. nu mai întâlnim o fertilitate naturală originară aşa cum se manifesta la luarea terenului în cultură. oferă condiţii mai bune pentru germinarea seminţelor şi creşterea plantelor şi în orice caz constituie un mediu mai primitor pentru factorii tehnologici pe care urmează să-i aplicăm.Fertilitatea naturală va fi sporită într-o proporţie din ce în ce mai mare de o nouă fertilitate artificială capabilă să multiplice de multe ori capacitatea productivă ecologică a pământului.2. La modul cel mai general se cunosc două forme de fertilitate.278. cât şi aportul pozitiv sau negativ al unor factori naturali asociaţi. o lungă perioadă de timp au modificat starea iniţială atât în sens pozitiv. au o permeabilitate pentru aer şi apă sporită. Paris.Economica. aceasta din urmă exprimând însuşirile intrinsece ale solului. înţelegem că formele rentei diferenţiale sunt determinate în ultimă analiză de tipurile de fertilitate. sunt mai puţin îmburuienate. Lucrările aplicate an de an. iar rolul rentei funciare bazate pe diferenţe de fertilitate naturală se va reduce simţitor. 204 . În condiţiile aplicării unei tehnologii uniforme considerate clasice. Renta funciară şi fertilitatea terenurilor agricole Pornind de la definiţia mai generală a rentei funciare diferenţiale şi anume venit suplimentar obţinut de agricultorii al căror pământuri sunt mai fertile. Terenurile lucrate se prezintă mai bine sub aspect tehnologic. ceea ce le permite ca la un volum egal de cheltuieli să producă la un preţ de cost mai mic108. Dictionnaire de l`economie. diferenţele de producţie între două sau mai multe teritorii amplasate în aceeaşi zonă sau în zone diferite vor exprima renta funciară ricardiană. 108 Phelizon F. pag. a) Fertilitatea naturală exprimată aşa după cum am văzut prin nota de bonitare naturală. În legătură cu fertilitatea naturală am mai putea adăuga faptul că în prezent. climă. Ed. cel puţin pentru zonele în care terenul este cultivat de multă vreme. 5. se lucrează mai uşor. diferenţială I. reprezentând o anumită perioadă şi un anumit nivel al progresului tehnic. relief. stare de degradare naturală sau antropică. 1985. uneori chiar negativ.

I. amenajarea în vederea administrării unui factor de producţie deficitar. Potenţarea capacităţii de producţie prin investiţii modifică nota de bonitare prin adăugarea unui coeficient de potenţare stabilit de către cercetarea de profil pentru un anumit defect al solului (seceta. Asupra acestui subiect vom mai reveni la momentul oportun. răsplătindu-ne pe măsură.IV. ea poate ajunge la valori de 3-4 ori mai mari. Teaci. Fertilitatea naturală. dar pe suprafeţe restrânse. Ed. . spre exemplu. D. Oricum însă pământurile agriculturii moderne sunt gata să primească factori de producţie în cantităţi cât mai mari. Pe areale mai mari însă. iar valoarea acestuia se transferă treptat asupra producţiei pe toată durata de viaţă a investiţiei şi se recuperează prin amortizare. 1984. Facem această precizare întrucât se pare că unii autori asimilează investiţia în noi mijloace sau capacităţi de producţie cu investiţiile în factori de producţie. Nota de bonitare potenţată nu se mai încadrează în sistemul de notare de 100 de puncte. 1984 se consideră fertilitatea existentă înainte de a o potenţa prin lucrări masive de îmbunătăţire109.43. fie pentru a-i corecta un defect natural (excesul de umiditate. Potenţarea capacităţii de producţie a solului se face pe baza unui proiect de investiţii creatoare a unei noi capacităţi de producţie – respectiv de capital fix..Ceres. V.Specialiştii vor fi însă de acord că ne va fi greu să mai întâlnim soluri cu faimoasa structură prismatică sau măzărată şi cu un conţinut de 10% humus. Renta funciară. S. Hartia. pag. corectarea reacţiei).. Niţă. Bucureşti. aici facem doar menţiunea şi precizarea că potenţarea capacităţii de producţie a terenurilor este generatoare de rentă diferenţială II. 109 Bold. cum ar fi apa. b) Fertilitatea potenţată este una sporită printr-o intervenţie antropică asupra solului. nota de bonitare potenţată nu trece decât în mod excepţional de 150-160 de puncte. se afirmă în lucrarea Renta funciară. 205 . excesul de umiditate) pentru o anumită cultură şi pentru o anumită zonă aşa cum s-a văzut în cap. eliminarea procesului de eroziune.

110 Bold. p. primele intrând în sfera nivelului tehnologic iar amelioraţiile funciare în aceea a potenţării fertilităţii naturale. dar nu neapărat în formă de sumă. Printre acestea amintim: c) fertilitatea economică sau efectivă. într-o anumită zonă. cit. exprimându-se în final. Spre exemplu. Hartia. V. la un moment dat... D. de asemenea faptul că doar în mod excepţional se urmăreşte corectarea unui singur factor defavorabil. Prin aceasta specialiştii în domeniu înţeleg rezultatul acţiunii omului asupra solului prin mecanizarea lucrărilor agricole. Între cele două ipostaze în care se poate afla un teren starea de fertilitate naturală şi potenţată la maximum literatura de specialitate recunoaşte şi stări intermediare.Referitor la fertilitatea potenţată menţionăm. Teaci.44. marile proiecte hidroameliorative au urmărit ca odată cu amenajarea terenului pentru irigat să asigure şi eliminarea excesului de umiditate (mai ales pe terenurile luate în cultură prin îndiguire) sărăturarea secundară şi în unele cazuri şi eroziunea. a lucrărilor hidroameliorative etc. aşa cum vom încerca să demonstrăm în continuare.. dar aici sunt amestecate elemente de natură deosebită ca de exemplu aplicarea îngrăşămintelor cu lucrările hidroameliorative. 206 . Op. prin productivitatea muncii în agricultură110. d) fertilitatea de tranziţie nu este altceva decât o anumită etapă (fază) în care pe un teren oarecare sunt aplicate una sau mai multe lucrări de îmbunătăţiri funciare şi se practică o agricultură cu un anumit nivel tehnologic. S. Niţă. unele din ele susceptibile de a căpăta definiţii proprii. . la o anumită unitate agricolă etc. a asolamentelor. Nu avem nimic împotriva acestei definiţii citate pe vremea când totul trebuia să purceadă de la clasicii marxism-leninismului . aplicarea îngrăşămintelor. În astfel de cazuri coeficientul de potenţare cumulează global toate îmbunătăţirile aduse pământului. Este ceva similar sau chiar confundabil cu gradul de intensivitate în care se poate găsi un anumit teritoriu.. I.

adică prin sporirea producţiei la un punct al notei de bonitare.et colab. pag.. pag. Craiova 1995. 1996. 1972.era de două hectare pentru o persoană) ar fi trebuit să fie în jur de două miliarde de hectare. Bucureşti. populaţia globului nu atinsese încă un miliard de locuitori. Ed. pag.. Ştiinţifică.58. populaţia este limitată de cantitatea disponibilă de mijloace de subzistenţă112. Ed. curs. 113 Bulgaru. Bucureşti. La vremea când Malthus îşi enunţa principiul. Economia şi politica rurală. Dreptul de a mânca. Azi se ştie însă că suprafaţa cultivată nu a depăşit 1. Paris. care părea că ignoră într-atâta şansele reale de a se nutri încât în anul 1798 Malthus o va ameninţa cu faimoasa Lege a populaţiei afirmând că.7.Mai amintim şi fertilitatea absolută care altfel spus înseamnă nivelul randamentului (recoltei) la unitatea de suprafaţă şi.Fayard.R. T.Bulgaru113 . 1992. D. numeric. fertilitatea relativă. În acest sens. pag. Prezentarea tipologiei fertilităţii ne va ajuta să clasificăm şi diferitele tipuri de rentă funciară în măsura în care vom reuşi să asociem. respectiv prin eficienţa economică a producţiei111. M. o anumită categorie de factori cu un anumit tip de fertilitate. datorită costurilor de punere în valoare deosebit de mari114. Eseu asupra principiului populaţiei. care la rândul ei va genera sau se va manifesta într-un anumit tip de rentă. de asemenea. din cele circa 3.3. ca urmare a progresului tehnic şi tehnologic. Economică. exprimată prin costurile de producţie. 111 112 Pană. de factorii tehnologici care fără a modifica nota de bonitare vor contribui la creşterea producţiei . partea a I-a. Ed. 114 Meadows. 5. Halte a la croissance? Rapport sur les limites de la croissance. dar de data aceasta prin potenţarea punctului notei de bonitare.2 miliarde disponibile teoretic.5 miliarde ha. este imperios necesar să disociem acţiunile care potenţează nota de bonitare şi care vor genera un anumit tip de rentă. potrivit lui Cailleux citat de M. 207 .168-169 . în mod adecvat. Viorica.. Potenţarea fertilităţii naturale a solurilor prin progres tehnic şi tehnologic Extinderea terenurilor cultivate a constituit o lungă perioadă de timp principalul mijloc de asigurare a hranei pentru o populaţie din ce în ce mai numeroasă.56. Malthus. iar suprafaţa necesară a fi cultivată (ţinând seama de productivitatea civilizaţiei plugului cu tracţiune animală când.

La o primă vedere s-ar părea că ne-am permis un exces de zel statistic şi că ne îndepărtăm de tema prezentei lucrări. iar cele care pun în valoare( asanări. s-ar putea produce de la 7 la 18 ori mai mult. iar de defrişări şi chiar de desţeleniri nici nu mai poate fi vorba (la data elaborării primului raport al clubului de la Roma –începutul anilor `70 din secolul al XX-lea.. în funcţie de gradul de intensificare. dar credem că nu este aşa. Histoire des agricultures du monde. În fond. Potrivit datelor departamentului de cercetări agricole al Universităţii Wageningen (Olanda). M. în condiţiile unui anumit grad de productivitate ecologică. Roudart. La 200 de ani distanţă ne găsim în următoarea situaţie: luarea în cultură de noi terenuri este nesemnificativă ca pondere de o bună bucată de vreme. SEUIL Paris. ecologică. iar pentru viitor sunt de-a dreptul imprevizibile.62 . 208 . domeniu în care rezultatele obţinute până în prezent sunt mai mult decât spectaculoase. respectiv de la 28 la 72 miliarde tone echivalent cereale pe an. problematica rentei funciare începe cu circa două secole în urmă. L. 1998. Aceeaşi sursă menţionează că faţă de circa 4 miliarde tone echivalent cereale cât se produc acum la scară planetară. 115 Mazoyer. nimeni n-ar putea evalua azi fără o enormă marjă de eroare capacitatea planetară de producţie de biomasă consumabilă de către om şi animalele domestice115. irigaţii în zonele aride) implică investiţii considerabile şi în nici un caz nu se contează pe fertilitatea lor naturală. 1150 dolari USA).costul mediu pentru luarea în cultură de noi terenuri a fost evaluat la cca.. a unui anumit grad de ocupare a terenurilor cultivabile şi. Legăturile acestor date cu tema noastră este extrem de strânsă.Mult mai eficiente s-au dovedit a fi investiţiile în factori de creştere a productivităţii suprafeţelor deja luate în cultură. în condiţiile existenţei monopolului asupra pământului ca resursă limitată. aşa după cum se va releva în continuare. fireşte. când a fost enunţată teoria rentei diferenţiale I datorată diferenţei de fertilitate naturală a terenurilor aflate în cultură. pag.

XX. Mai mult decât atât.XX să aibă o pondere din ce în ce mai mică în formarea recoltelor acestea din urmă fiind în mare parte factori de producţie pentru care solul este din ce în ce mai mult doar bucătăria unde se prepară producţia agricolă primară aşa după cum în frunză este sintetizată fitomasa. Această aparent incredibilă evoluţie poate fi înţeleasă dacă vom urmări viteza cu care au fost introduse şi generalizate principalele elemente ale progresului tehnic. În faza când tracţiunea animală era preponderentă. Principiile rentei funciare au rămas aceleaşi. dar formele sub care aceasta se manifestă s-au modificat mult datorită progresului tehnic cu deosebire în cea de-a doua jumătate a sec. datorită schimbărilor intervenite ca urmare a noilor descoperiri ştiinţifice materializate în elemente de progres tehnic şi tehnologic nebănuite. respectiv în momentul istoric recunoscut ca fază de trecere de la civilizaţia plugului din lemn şi fier cu tracţiune animală la civilizaţia tractorului cărora specialiştii le asociază productivităţi atât de diferite încât ele nu mai pot fi atribuite diferenţelor de fertilitate naturală a diferitelor categorii de teren.16 ha şi că există tehnologii de vârf.25 ha.08 ha/persoană. specialiştii FAO consideră că. În următoarea fază cunoscută ca civilizaţia tractorului suprafaţa de hrană necesară pentru hrănirea unei persoane s-a redus de aproape zece ori respectiv de la 2 ha la 0. diferenţa de fertilitate naturală a început cel puţin de la mijlocul sec. căi de comunicaţie şi mijloace de transport care au înzecit şi însutit viteza de circulaţie a produselor însoţită de reduceri ale costurilor au schimbat în mod radical datele problemei. îngrăşăminte chimice sintetice. 209 . suprafaţa de hrană necesară unei persoane ar fi de 0. monopolul asupra acestuia continuă să genereze rentă funciară. care ar putea reduce această suprafaţă până la 0. Cu argumentele menţionate mai sus nu intenţionăm să combatem teoria sau teoriile rentei funciare elaborate în condiţiile istorice date. nici măcar cu un secol în urmă (inginerii genetice. Ne expunem doar opinia că. în prezent.datorită rarităţii şi caracterului limitat al pământului. chiar şi în Europa de vest se aprecia că nivelul atins de productivitatea pământului făcea necesară o suprafaţă de 2 ha pentru hrănirea unei persoane.

• mediul natural (solul şi clima). Aceasta cu atât mai mult cu cât creşterea acestui potenţial se datorează factorului M (munca vie şi materializată) adică progresului tehnic. cu această ocazie.). • tehnicile de cultură sau tehnologia. D. În scopul cuantificării rezultatelor în funcţie de aportul fiecăreia din cele trei componente. D. În capitolele precedente III şi IV au fost descrise pe larg şi cuantificate principalele elemente ale mediului atât în general cât şi cu referire specială la Dobrogea şi jud. INRA. este separarea factorului natural şi exprimat prin nota de bonitare naturală generator de rentă ricardiană adică diferenţială de gradul I de celelalte tipuri de rentă. 116 Combe Laurette. Les systèmes de culture. în cazul nostru datorate mai mult variabilităţii factorilor edafici şi de relief decât factorilor climatici. în timp ce crearea de material biologic (soiuri şi hibrizi) reprezintă de asemenea progres tehnic fără să potenţeze nota de bonitare. nici îngrăşămintele sau altă formă de muncă vie şi materializată nu potenţează nota de bonitare ci valoarea economică a acesteia. exprimat prin nota de bonitare B – materialul biologic (soiuri. Paris. Problema care se pune în continuare pentru a putea defini tipul de rentă funciară. Pe de altă parte. pag.Potrivit literaturii de specialitate. (coord. Constanţa. Ne interesează în special separarea rentei diferenţiale II obţinute ca urmare a creşterii potenţialului de producţie al terenului respectiv a modificării sau potenţării notei de bonitare. 210 .Teaci va da conceptului o expresie matematică în următoarea formă: Y=NxBxM în care: Y – recolta N – mediul.5. hibrizi) M – munca vie şi materializată exprimată prin tehnologie. respectiv producţia ce se obţine la un punct al notei de bonitare (naturală sau potenţată). constatându-se.. diferenţe spaţiale semnificative. 1990. conceptul de sistem de cultură în ramura agricolă vegetală cuprinde trei componente de bază116119: • materialul biologic vegetal (specii şi soiuri). structura şi ponderea fiecăreia în rezultatele finale. Picart.

223. 211 .1). Evoluţia producţiilor la porumb în cele mai bune variante experimentale în perioada 1957-1977 (a) şi evoluţia producţiei de porumb în diferite perioade pe clase de favorabilitate (b) (după D. D.1. modificarea lui B prin crearea de noi hibrizi mult 117 Teaci. constatăm că ele nu au fost modificate în mod esenţial şi în nici un caz în bine şi cernoziomurile au rămas aceleaşi. poate cu o structură ceva mai puţin bună şi ceva mai tasate.Teaci) În ambele grafice evoluţia spectaculoasă a randamentelor se datorează factorului tehnic şi nu evoluţiei favorabilităţii naturale a terenurilor căci afirmă autorul117: “dacă analizăm de pildă nivelul recoltelor medii de porumb obţinute în ultimii 20 de ani în câmpurile experimentale pe terenurile cele mai bune. Am folosit acest exemplu pentru a demonstra că în cazul modificării termenului N (condiţia naturală).5. naturali şi antropici la formarea recoltelor (fig.Dintre autorii români. Ibidem.5.Teaci este cel care încearcă să exprime şi să separe aportul celor două categorii de factori.. a) b) Fig. În acelaşi timp. dacă analizăm însuşirile intrinsece ale condiţiilor de mediu. respectiv însuşirile solului. ale apei freatice ale acestor terenuri. pag. D. în condiţii de irigare obţinem imaginea din figură din care rezultă că producţiile maxime au crescut de peste 3 ori.

termenul .). aici. explicaţii care sunt de altfel rezultatul unei îndelungi cercetări de teren (tab.n. ambii reprezentând progresul tehnic nu modifică nota de bonitare. cele mai mari producţii s-au obţinut în condiţii de irigare. sub. etc. toţi termenii formulei au suferit potenţări.Teaci ne oferă explicaţiile necesare. Modificarea factorului B şi M. prin sporirea resursei hidrotermice. 212 . întrucât atât în graficul din stânga cât şi în cel din dreapta. În exemplele date. chiar în cazul rămânerii neschimbate a termenului B (hibrizi-soiuri) recolta să sporească de 2-3 ori în anumite cazuri (stepă. Tot D. de îngrăşăminte.1). notele de bonitare nu mai rămân nemodificate. Aşadar. rezultanta fiind pe de o parte creşterea favorabilităţii terenului. nota de bonitare (N) prin amenajarea pentru irigaţii. Autorul explică în continuare această situaţie: „în cazul irigaţiei se modifică doi termeni ai ecuaţiei N şi M. potenţează capacitatea productivă a solului. Pentru problema care ne interesează.mai productivi. progresul tehnologic nu conduce la potenţarea notei de bonitare ci la potenţarea fiecărui punct al notei de bonitare aşa cum se poate vedea în datele din tabelul de mai sus. transformându-i nota de bonitare naturală în notă potenţată. de asemenea. folosirea erbicidelor şi a insecticidelor. adică potenţată.a fost şi ea modificată. iar tehnologia (M).nota de bonitare. iar pe de altă parte cantitatea de muncă vie şi materializată determinată de necesitatea aplicării unei tehnologii superioare. materialul biologic (B) prin ameliorare. această disociere este foarte importantă. fac ca.” Şi totuşi. prin alocarea de factori de intensificare.5. ci se potenţează prin irigaţie” (adică prin amenajarea pentru irigat. adică pe terenuri a căror notă de bonitare a fost potenţată prin amenajarea pentru irigat. În acest caz însă. fie ea naturală sau potenţată ci valoarea punctului de bonitare. nisipuri.CS). întrucât amenajarea pentru irigat. ca obiect de investiţie este generatoare de rentă diferenţială II. lucrarea corectă a solului au dus la o modificare esenţială a rezultantei finale .recolta.

Bucureşti 1978.1 Valoarea unui punct de bonitare exprimată în kg de produs la unele plante de cultură. soiuri.499. Ştiinţifică şi Enciclopedică. iar în cel de-al doilea caz cu rentă diferenţială II sau rentă diferenţială intensivă. Ed. etc. Renta diferenţială I pote fi definită ca venit suplimentar care rezultă fie din randamentul diferit al unor cantităţi egale de capital şi de muncă alocate pe terenuri cu fertilitate diferită. În continuare. fie de randamentul diferit al unor investiţii succesive de capital şi de muncă făcute pe acelaşi teren. p. investiţiile succesive în factori de producţie (îngrăşăminte.) care potenţează valoarea punctului notei de bonitare sunt în mod firesc generatoare de rentă intensivă.Teaci) Cultura Grâu Porumb Floarea-soarelui Cartofi Sfeclă de zahăr kg de produs pe punct de bonitare 1978 1975 Tehnologie Tehnologie medie superioară 60 60 70 70 80 90 30 30 35 400 450 550 500 500 600 1955 45 50 20 250 350 1965 50 65 25 350 400 1990 90 110 40 600 700 2000 100 130 50 700 800 Această precizare este necesară întrucât încă se face confuzie în utilizarea celor două modalităţi de includere a progresului tehnic sau mai precis a cheltuielilor suplimentare implicate în progresul tehnic în sporul de producţie generator de rentă.Tabelul 5. 213 . lărgirea şi modernizarea celor existente (MDE 1978)118. Categoria economică de investiţie este definită de toate dicţionarele ca generatoare de elemente ale capitalui fix: totalitatea cheltuielilor care se fac pentru crearea de fonduri fixe precum şi pentru reconstituirea. numai că aici investiţiile sunt asimilate cheltuielilor suplimentare în general fără a se face distincţie între cele două modalităţi de utilizare a capitalului investit. pesticide. situaţia actuală şi cea prognozată pentru viitor (după D. În acest context. precizăm că în primul caz avem de-a face cu renta diferenţială I sau rentă diferenţială extensivă. 118 Mic dicţionar enciclopedic.

ceea ce de fapt s-a şi întâmplat. Ele se deosebesc de investiţiile succesive în îngrăşăminte sau chiar în apă de irigat care aparţin categoriei economice capital circulant şi care aşa după cum ştim se consumă într-un singur ciclu de producţie spre deosebire de investiţia propriu-zisă care îşi transferă valoarea asupra producţiei în mod progresiv prin intermediul amortismentului. întrucât la un moment dat peste 80% din suprafaţa arabilă a judeţului era amenajată pentru irigat pe baza a cel puţin 7 proiecte cu investiţii specifice cuprinse între 17. cit. pag. 214 . Op. Agregatele termice de pompare au fost înlocuite cu staţii electrice de punere sub presiune.. O astfel de investiţie se face pe baza unui proiect de investiţii cu indicatori de eficienţă specifici: investiţie specifică. Este de la sine înţeles că o astfel de investiţie nu trebuie să fie succesivă şi se presupune că pe toată durata de funcţionare calculată se va produce acelaşi venit suplimentar care va permite amortizarea în termenul prevăzut în proiect (10-12 ani potrivit legislaţiei economice din vremea aceea).3 mii lei/ha (complexul Carasu la începutul anilor `70 şi 25-30 mii lei/ha la proiecte de dimensiuni mai mici spre sfârşitul anilor `80. amenajarea terenului pentru irigaţii este un exemplu concludent. durată de funcţionare. Dar aceste noi investiţii sunt tot creatoare de capital fix şi se supun aceloraşi norme economico-financiare. Desigur şi aici se poate investi succesiv. cotă de amortizare. coeficient de eficienţă. Pentru calculul rentei funciare şi mai ales pentru separarea rentei diferenţiale I de renta diferenţială II această diferenţiere a celor două forme de investiţii (din care doar aceea care creează capital fix corespunde categoriei economice de investiţie) este importantă întrucât crearea de capital fix poate fi echivalată cu crearea unei noi 119 Phelizon. Fr.184 . În cazul nostru.operaţiunea prin care un agent economic afectează resurse financiare pentru achiziţia de bunuri de echipament în vederea producerii de bunuri şi servicii… investiţie brută – formare brută de capital fix119. unele unităţi economice şi-au înlocuit echipamentele de udare cu mutare manuală cu altele mai performante (modernizarea echipamentelor existente). termen de recuperare.

Între perioada 1 şi 2 notele de bonitare rămân neschimbate.5. în aceleaşi condiţii de climă şi sol.2 Determinarea producţiei medii la hectar pe unităţi şi pe ferme (cultura grâului) Ferme şi întreprinderi A B C D Media pe întreprindere Perioada 1 Nota de bonitare 55 64 70 82 65 kg/pct 61. 5.5 61.5 61. în timp ce în intervalul 1978-1980.5 kg/punct la 70. în dorinţa de a economisi sămânţa de grâu recomandau utilizarea unei cantităţi mai reduse de sămânţă la unitatea de suprafaţă contând pe capacitatea de înfrăţire adică de lăstărire a plantelor de grâu.7 kg/ha 3880 4520 4950 5800 4600 Nota de bonitare 60 68 76 88 73 Perioada 3 kg/pct 68.5 68. deci cu aceeaşi productivitate a punctului notei de bonitare.5 t/ha porumb. Cea de-a treia perioadă corespunde fazei în care pe teritoriul celor patru unităţi sau subunităţi agricole s-au executat lucrări de îmbunătăţiri funciare care au potenţat nota de bonitare deci au modificat gradul de fertilitate a terenului.7 kg/punct.7 70. Ed.5 kg/ha 4100 4650 5200 6020 5000 Sursa: S.130.7 70. dar prin creşterea consumului de îngrăşăminte şi a altor elemente tehnologice se potenţează punctul notei de bonitare de la 61.0-3. se obţin 6-7 t/ha la grâu şi 8-9 t/ha la porumb.2) Tabelul 5. Putem afirma cu certitudine că recoltele mari care se obţin în prezent se dau din sac. Alţii mai cu experienţă replicau densitatea lanului se asigură din sac.7 70. Ceres Bucureşti.5 kg/ha 3380 3930 4300 5040 4000 Nota de bonitare 55 64 70 82 65 Perioada 2 kg/pct 70.5 68. 215 .4. producţia va creşte datorită creşterii notei de bonitare. inclusiv cercetători.5 61.5 68.7 70. pe cele mai bune terenuri din ţară se obţineau 3. dar cu soiuri şi hibrizi mult superiori şi cu o tehnologie corectă.5 61. fapt care rezultă şi din datele prezentate în continuare (tab. Exista o vreme când unii specialişti. Folosirea optimă a resurselor în agricultură.capacităţi de producţie prin potenţarea fertilităţii solului şi ea se manifestă indiferent dacă se investeşte sau nu în factori de producţie respectiv creşterea consumului de capital circulant. 1978. p. Cu aceeaşi tehnologie.5 68. Renta funciară şi progresul tehnologic În anii 1955-1957.Hartia. inclusiv cu doze de 4-5 ori mai mari de îngrăşăminte.

firmele producătoare de factori de producţie oferă formule precise. vom analiza evoluţia factorilor de progres tehnic asociată cu aceea a recoltelor obţinute. iar literatura de specialitate oferă din ce în ce mai multe date privind ponderea principalilor factori de progres tehnic în formarea recoltelor. 216 . zonă continentală. de fapt) între renta funciară ricardiană datorată diferenţei de fertilitate naturală a solurilor şi renta intensivă actuală datorată progresului tehnic şi tehnologic. astfel că exceptând imprevizibilitatea unor factori de risc (meteorologici în special) nivelul recoltei este programabil şi din ce în ce mai puţin dependent de diferenţa de fertilitate naturală a solurilor. În continuare. ne propunem ca pe baza unor date statistice să evidenţiem această inversiune de roluri (de ponderi. doar mediul tehnologic în care are loc sinteza recoltei pe baza elementelor de constituţie introduse în sol. agenţiile de consultanţă. dar evoluţia consumului de factori de producţie ne îndreptăţeşte să acordăm progresului tehnic un rol din ce în ce mai semnificativ formarea recoltelor. situaţie confirmată de cercetarea de profil. serviciile de profil oferă analize agrochimice minuţioase. • Într-un documentar pe această temă. În prezent.2). fertilizanţilor. Subiectul a fost pe larg analizat de specialişti. recomandări de doze de îngrăşăminte. Pe un fond edafic apreciat ca uniform se acordă contribuţii aproximativ egale unui număr de patru factori de progres tehnic.5.Literatura de specialitate. revista FAO Ceres (nr. există chiar şi voci care afirmă că solul ar fi în ultimă analiză. Fireşte că se exagerează. seminţelor. nu s-a modificat o lungă perioadă de timp 50-100 de ani. din ianuarie-februarie 1975) încearcă să cuantifice ponderal aportul principalilor factori tehnologici la formarea recoltelor (fig. avându-se în vedere că fertilitatea naturală a solurilor luată global la nivel de ţară. de coeficienţi de conversie în diferite produse a apei. În acest scop.

este hotărâtor prin contribuţia sa la realizarea parametrilor calitativi ai tehnologiei precum: lucrările solului. 20.4 …….. • S.5 ……. 217 . 14..2 20. Ponderea principalilor factori tehnologici la formarea recoltelor Factorul mecanizare. 52.4 ……..1980. 4.. • Scrimshaw şi Taylor120 aproximează astfel evoluţia în timp a principalilor factori în formarea producţiei (%).Fig. 1961-1965 îngrăşăminte ……… irigaţii …………….3 ……..1 extinderea suprafeţelor 59.9 . L.5. 48.4 ……. deşi nu se regăseşte în structura recoltei.…… 21.. G.. Food..6 120 Scrimshaw. Scientific American.3). 16. respectarea epocilor optime. Rev.1 alţi factori …………. sept. 14.. evitarea pierderilor etc.5.Hartia apreciază că în timp impactul factorilor de progres tehnic va creşte (fig. uniformitatea distribuţiei seminţei. Taylor. 1969-1971 1974-1976 10.6 ……… 17.5 …….2.

. îngrăşămintelor chimice 25-30% ……. 34. combaterii bolilor şi dăunătorilor 10-15% ……. în cazul cerealelor păioase. soiurilor şi hibrizilor cu potenţial ridicat de producţie • M.Hartia. date din estimări pe plan mondial: Pentru România. tehnici speciale de fertilizare 35-45% …….3. 218 .5.5-15% soiurilor de înaltă productivitate.257) citează date din literatura străină privind influenţa factorilor de progres tehnic asupra producţiei agricole rezultând că sporul la producţia vegetală este influenţat în proporţie de: • 5-10% ……. acelaşi autor acordă o pondere de 38% îngrăşămintelor chimice.Berca citează. Aproximarea aportului diferiţilor factori la sporirea producţiei agricole (după S.) • Tratatul de economia agriculturii (2003 pag. irigaţiilor 25-30% …….5% rotaţiei culturilor.Fig. de asemenea.progresul geneticii • 6-10% ……. erbicide şi pesticide • 2-3% ………regulatori de creştere • 20-30% …… irigaţii • 8-12% …….. 12.

4). rezultate ale cercetării agricole de profil privind coeficienţii de conversie.Estimările menţionate mai sus au la bază datele statistice privind evoluţia progresului tehnic în general.Stere şi colaboratorii121) 121 Stere I. apă. Parte constitutivă a sistemului de cultură al plantelor. este cotat cu ponderi de până la 20% din sporurile de recoltă obţinute la principalele plante de cultură. iar în ultimă instanţă evoluţia mondială..XI. introduse în cultură comparativ cu soiul Bezostaia (după I. Fig.adică la nivelul coeficienţilor de conversie a celorlalţi factori de producţie (îngrăşăminte. materialul biologic. Lucrări ştiinţifice ale SCCI DOBROGEA Valu lui Traian. pag.5. Azi există o adevărată industrie a ingineriei genetice.5. 5. arşiţa. firme de renume mondial se constituie în adevărate uzine de material biologic performant produs pe bandă rulantă.1.14. dăunătorii. şi colab. consumul de produse obţinute prin cercetare şi tehnologii agricole. Materialul biologic. Dinamica producţiilor noilor soiuri de grâu noi.Constanţa chiar cercetările în domeniu au demonstrat că progresul genetic la sortimentul de soiuri de grâu este cifrat la 63 kg/ha/an (fig. Viaţa unui hibrid sau soi performant nu e mai lungă de câţiva ani. regională sau naţională a producţiei agricole vegetale. sol). bolile. 1998 Bucureşti. seceta.4. Evaluarea progresului genetic în ameliorarea capacităţii de producţie la grâul de toamnă. hibrizii de înaltă productivitate. precum temperaturile scăzute. respectiv soiurile. Este vorba nu numai de capacitatea de a valorifica în mod superior . 219 .4. dar şi de a prezenta rezistenţă sau chiar imunitate genetică la factorii nefavorabili accidentali sau nu. În condiţiile jud. vol.

5 kg/ha în România. în Belgia.1 kg/ha în Irlanda.. Îngrăşămintele sunt adevăratele asiguratoare ale recoltelor122. Este adevărat însă.XX.2 kg/ha în China şi numai 32. la sfârşitul anilor `50 s-a ajuns la 60-65 kg/ha s. iar la nivelul anului 2000 se utilizau pe plan mondial peste 100 kg/ha substanţă activă.4 kg/ha în Olanda. M. în perioada 1969-1971 şi la un maxim de 130 kg/ha arabil în anul 1986 (Agricultura României. • în anul 1950 cantitatea de îngrăşăminte chimice utilizate depăşea 17 mil.2. Op. În România. Dacă luăm în calcul un coeficient de conversie de 7. I.3 kg/ha s.a.a. cit. pag. porumb au folosit în ultimii ani cantităţi de îngrăşăminte chimice mult mai mari.5. 122 123 Ionescu de la Brad. care etalează acum randamente de peste 6. Roudant. În jud.a. Op. revenind 12 kg s. vitele sunt îngrăşăminte.5 kg orez sau 8. Ion Ionescu de la Brad repeta pe la mijlocul sec. 537.8 kg porumb la un kg substanţă nutritivă (date FAO) găsim uşor explicaţia decalajului de randamente între agriculturile intensive şi cele în curs de dezvoltare. /ha arabil. Mazoyer.9 kg/ha în Franţa. 264. 220 . consumul mediu de îngrăşăminte în perioada 1997-1999 a fost de 376.a/ha123.a.de tone de îngrăşăminte chimice. Îngrăşămintele. cu excepţia perioadei 1990-2000.Constanţa consumul de îngrăşăminte chimice a avut o evoluţie asemănătoare cu aceea pe ansamblul agriculturii. cit.. L. 347. 639. • în anul 1980. de asemenea. revenind 0. pag.. 8. De la 4-5 kg/ha substanţă activă.3 kg grâu.000 kg/ha. 387.XIX un vechi proverb francez: dacă vrei grâne fă livezi.4 kg/ha în Izrael sau 291. 1992).XX: • în anul 1900 se utilizau la nivel mondial circa 4 mil. Numai că în urma tractoarelor nu rămân îngrăşăminte aşa că locul acestora a fost luat de îngrăşămintele chimice mult mai eficiente într-un ritm deosebit de alert.tone. specifice sec. că în unele ţări din vestul Europei sau alte economii dezvoltate.tone sau 92 kg s. Spre exemplu.4. 90. se utilizau 130 mil. consumul de îngrăşăminte chimice a cunoscut o evoluţie pozitivă semnificativă în ultimele decenii ale sec.6 kg/ha s.000 kg/ha grâu sau mai mult de 8.. livezile sunt vitele.

Constanţa în perioada 1960-1989 Specificare Substanţă activă total din care: .a.a.3. Suprafaţa agricolă amenajată pentru irigat în anul 2002 se ridica la 1. Dacă în anul 1900. suprafaţa amenajată pentru irigat nu depăşea 40 milioane hectare. În anul 2000 suprafaţa amenajată a depăşit 300 milioane hectare.9 mii hectare aparţinând proprietăţii private).) 1981. iar în anul 2000 anuarele FAO menţionau o suprafaţă amenajată de peste 272 milioane hectare. care în zonele cu resurse termice corespunzătoare şi în condiţii de tehnologii de vârf dă 2.azot . Deosebit de grav este însă faptul că în această medie pe o extremă se situează societăţile comerciale şi societăţile agricole cu 50-60 kg/ha. 5.1 mii hectare (din aceasta 311. proasta gestiune a unora din cele mai mari proiecte.19861985 1989 124 143 60 73 42 53 16 17 Sursa: Direcţia judeţeană de Statistică Constanţa. La nivelul anului 2025 suprafaţa irigată va depăşi 4 milioane hectare. din care efectiv irigată 488. în 1965 erau cultivate în regim irigat 140 milioane hectare.fosfor .72 milioane hectare. cu efecte negative asupra mediului au încetinit oarecum ritmul amenajărilor în ultimii ani. consumul de îngrăşăminte chimice s-a redus în mod drastic ajungând la mai puţin de 30 kg/ha s. reabilitarea şi modernizarea infrastructurii publice şi 221 . dar se apreciază că 1/3 din producţia agricolă vegetală se obţine în condiţii de irigare. După anul 1990. La aceasta contribuie în primul rând cultura orezului. adică de aproape 7 ori mai mare decât cu un secol în urmă.4.a. 3 uneori 4 recolte pe an. Irigaţiile.14% din arabilul cultivat. dar dificultăţile legate de costul ridicat al amenajărilor.potasiu 1960 10 6 4 1965 42 21 20 1 19661970 65 38 25 2 19711975 95 53 38 4 19761980 120 65 47 8 kg/ha arabil (s. Suprafaţa amenajată pentru irigat pe plan mondial reprezintă cca.Tabelul 5.3 Evoluţia consumului de îngrăşăminte chimice în jud. iar la extrema opusă exploataţiile individuale cu un consum mediu de 10-15 kg/ha s.

222 . producţia agricolă este dispusă în continuare spaţial. Seceta şi nevoia irigaţiilor în Dobrogea la câteva culturi agricole.2 168.5.3 69. 124 Date potrivit Anuarului statistic al României. Renta funciară diferenţială în judeţul Constanţa 5.inclusiv prin reabilitări şi irigare integrală – a suprafeţelor amenajate existente. O aplicaţie de această natură va fi. Analiza şi mai cu seamă parametrizarea unui astfel de fenomen în condiţiile actuale după teorii şi legi stabilite cu două sute de ani în urmă.6 168. În plan teoretic. unde efectul irigaţiilor asupra randamentelor la unitatea de suprafaţă este unul din cele mai mari din ţară (tab. folosind cunoscutele principii şi formule. Acesta este de altfel şi cazul României în general şi al judeţului Constanţa în special.X.Renea.9 197.3 120. făcută în continuare pe cazul concret al judeţului Constanţa. 5. 2003.1. Fireşte.XI 1998. Lucrări ştiinţifice ale SCCI “DOBROGEA” Valu lui Traian. cu datele la zi.4 207. acordându-se atenţie realizării unei noi infrastructuri în zonele secetoase. se poate parametriza pe actualele date renta sau tipurile de rentă funciară.4). vol.124 Azi se consideră mai avantajoasă exploatarea intensivă . Tabelul 5. în condiţiile de atunci se dovedeşte a fi un demers deosebit de dificil. elementele de bază care au stat la baza teoriilor rentei funciare au rămas mai mult sau mai puţin neschimbate. 1993 şi vol. de altfel.private de irigaţii va însuma 3 milioane hectare.5.5. cultivăm în continuare aceleaşi terenuri cu grade diferite de fertilitate. iar distanţele până la punctele de distribuţie şi de debuşeu influenţează costurile.4 Randamentele obţinute în regim irigat şi neirigat la Valu lui Traian şi sporul de producţie la principalele culturi Cultura Grâu Porumb Soia Floarea-soarelui Sfeclă de zahăr Lucernă (masă verde) Cartofi Numărul de ani experimentaţi 24 24 23 22 22 26 25 Producţia în regim: Neirigat Irigat kg/ha kg/ha 3790 6080 3900 12000 1170 3140 2280 3860 3150 69600 18100 53800 17900 48000 Spor de producţie kg/ha 2290 8100 1970 1580 66450 35700 30100 % 60.2 Sursa: Şt. Renta diferenţială ricardiană.

şi cu deosebire cea de-a doua jumătate a sec. căi de comunicaţie. evoluţii. Tabelul 5.5 Evoluţia producţiilor medii la grâu şi porumb în jud. costuri. parametri (randamente.5. evoluţia producţiilor medii la grâu şi porumb în judeţul Constanţa în perioada 19602004 (tab. • progresul în transporturi. care cu greu pot fi sistematizate într-o ordine logică. Pe de altă parte informaţia. 223 . • globalizarea şi politizarea pieţei agricole. Principalii factori care au condus la modificarea structurii şi chiar a tipologiei rentei funciare apreciem a fi următorii: • progresul tehnic şi tehnologic care a redus mult rolul fertilităţii naturale crescânde sau descrescânde a terenurilor agricole (credem de altfel. datele pe care statistica sau alte surse le pune la dispoziţie cercetătorului demonstrează existenţa unei puternice entropii. Poate că tocmai acestor factori. un Malthus al zilelor noastre ar putea să le aplice legea evoluţiei în progresie geometrică. mijloace de transport. bonitări chiar.5). Iată.Înainte de aceasta vom menţiona însă faptul că timpul. costuri. integrarea acesteia în aşa-zisul sistem sau complex agroalimentar şi el pe cale de globalizare.Constanţa în perioada 1960-2004 Perioada Grâu Porumb 1960 (Regiunea Constanţa) 1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2004 2004 1490 3112 2420 2780 3019 3119 3521 2303 2918 2459 3820 2070 3165 3489 3831 4040 5276 3051 2753 2818 2153 4573 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa. că şi aceste legi sunt susceptibile de revizuire). a modificat profund datele problemei în sensul raportului între diferitele elemente ale rentei funciare. viteză.XX fără a anula principiile. spre exemplu.

la grâu a fost introdusă subvenţia de 1. În caz contrar.Normal. preţuri care ţinând seama de mersul pieţei nu se vor realiza. spre exemplu. în condiţii experimentale la unitatea de cercetare de profil din zonă (Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian). iar arenda a fost inclusă la costuri. De asemenea.500 lei/kg la porumb. caracterizat printr-un regim de precipitaţii deosebit de favorabil.Constanţa am considerat potrivit să utilizăm producţiile obţinute în anul 2004.200 lei/kg la grâu şi respectiv 4. diferenţierile făcându-se apoi în funcţie de notele de bonitare ale fiecărei zone. Pentru determinarea randamentelor pe zone de favorabilitate s-a luat ca bază producţia medie la nivel de judeţ şi s-a stabilit producţia pe un punct al notei de bonitare naturale. aceste serii cronologice ar trebui să fie dispuse într-o evoluţie crescătoare cu atât mai mult cu cât sunt medii multianuale –deci cu o influenţă redusă a factorilor climatici anuali. 224 .000 kg/ha. Chiar şi în aceste condiţii pentru reuşita demonstraţiei am utilizat preţuri de valorificare din cele mai mari.500 kg/ha. un an cu condiţii climatice deosebit de favorabile şi cu randamente care ne apropie cât de cât de cele normale. În anul 2004. În afara variaţiilor climatice doar modul de utilizare al factorilor de progres tehnic şi managementul poate explica în parte această situaţie. pentru zona a III-a de favorabilitate şi chiar pentru a II-a nu s-ar fi obţinut profit. deşi ele sunt în limitele recomandate atât de literatura de specialitate cât şi de ministerul de resort. • Renta diferenţială II s-a calculat pe baza sporurilor de producţie înregistrate la culturile respective.759 lei/ha. În condiţii experimentale (la Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă de la Valu lui Traian) la începutul anilor `60 soiul de grâu A 15 producea peste 3. deci nici măcar renta absolută. iar soiul de porumb Dobrogean în aceeaşi perioadă producea 3. practic nu a existat o influenţă a irigaţiilor la nivel de zonă. E greu de explicat producţii mai mari în anii `60 decât în perioada 1986-2000. 5. Pentru aplicaţia pe care ne-am propus-o în scopul evidenţierii şi comensurării rentei funciare în jud.

pesticide. • Calculul rentei diferenţiale.Constanţa) şi temporale (anul 2004). • În mod voit au fost utilizate randamentele din anul 2004 – unele din cele mai mari. ca articol de investiţii suplimentare sunt cele efectuate la nivelul fermei agricole şi nu totalul cheltuielilor cu apa de irigat pe care producătorii agricoli o plătesc la tarife neacoperitoare a costului acesteia. adică de investiţii tehnologice în anii trecuţi (exceptând anul 2003. condiţii care pot fi extrapolate uşor la întreaga agricultură românească. nu s-a separat investiţia suplimentară generatoare de capital fix de cea care.6-5. seminţe performante.• Cheltuielile suplimentare cu irigaţiile. respectiv modul de manifestare a acesteia în condiţiile concrete. Este cazul exploatării marilor perimetre amenajate hidroameliorativ în România în ultimii ani ai economiei de comandă.Constanţa 2.9. în lipsa cărora noile capacităţi de producţie au o influenţă redusă asupra sporurilor de producţie.200 kg/ha porumb. întrucât doar pe aceste randamente a fost posibilă aplicarea metodologiei de calcul. care s-au vândut cu circa 225 .500 kg/ha grâu şi 2. • De fapt creşterea capacităţii productive a terenurilor agricole prin lucrări de amelioraţii funciare trebuie însoţită obligatoriu de investiţii suplimentare sau colaterale în tehnologie. iar exploatarea defectuoasă a acestora poate conduce la dispariţia sporurilor de producţie). cât separarea efectului acestora. este prezentat în continuare în tabelele 5. cât şi cheltuielile cu administrarea propriu-zisă a apei la plante care sunt cheltuieli suplimentare tehnologice aparţinând categoriei capital circulant (inclusiv apa. care a fost realmente calamitat) s-au obţinut în jud. Cu un volum oarecum echivalent de cheltuieli. • În cadrul prezentului studiu. care implică cheltuieli variabile variabile). reprezentând factori de producţie sub formă de îngrăşăminte. spaţiale (jud. Separarea celor două categorii de investiţii suplimentare ar fi deosebit de dificilă nu atât în ce priveşte cuantumul. cheltuielile suplimentare cu irigaţiile cuprind atât elemente de capital fix (echipamentele de aplicare a udărilor prinse în costuri sub formă de amortizare). • La nivel de exploataţie.

condiţii în care nu s-ar fi putut aplica nici o formulă de calcul.7 . Tabelul 5. Aşa cum au fost aplicate relaţiile de calcul cunoscute şi de-acum clasice au permis sesizarea manifestării rentei diferenţiale I şi II a căror existenţă nu poate fi negată.6 Determinarea rentei diferenţiale I la grâul de toamnă în condiţiile judeţului Constanţa Valoarea producţiei Pv mii lei/ha Profit normal Pn (30% din Ch) mii lei/ha Producţia medie kg/ha Zona de favorabilitate Preţ individual (cost mediu + 30% câştig normat) Pind.500-3. explicaţiile depăşind cadrul lucrării. Renta diferenţială I RI mii lei/ha 6544 3424 Renta diferenţială II R II mii lei/ha 6500 Cheltuieli totale (Ch) mii lei/ha Peţ de vânzare mii loei/t Cost mediu mii lei/t I II III 5100 4500 3840 16712 16712 16712 3276 3714 4352 5014 5014 5014 4259 4828 5658 5200 5200 5200 28270 25150 21726 Relaţiile de calcul: Zona I : RI = Pv – (Ch + Pn) = 28270 – (16712 + 5014) = 28270 – 21726 = 6544 Zona II: RI = Pv – (Ch + Pn) = 25150 – (16712 + 5014) = 25150 – 21726 = 3424 Zona III: RI = P – (Ch + Pn) = 21726 – (16712 + 5014) = 21726 – 21726 = 0 Determinarea rentei diferenţiale II la grâul de toamnă în condiţiile judeţului Constanţa Cheltuieli suplimentare fixe variabile mii lei/ha Valoarea producţiei Pv mii lei/ha Producţia medie kg/ha Cheltuieli totale mii lrei/ha Profit normal (chelt +30%) mii lei/ha Preţ individual mii lei/t Neamenajat Amenajat 4000 6000 15000 15000 3000 15000 18000 3750 3000 4500 5400 4875 3900 5200 5200 22550 32950 7550 14950 Relaţiile de calcul: RI = Pv – (Ch + Pn) = 22550 – (15000 + 4500) = 22550 – 19500 = 3050 RII = P– (RI + Pn) = 14950 – (3050 + 5400) = 14950 – 8450 = 6500 226 Renta diferenţială I RI mii lei/ha 3050 3050 Cheltuieli în regim neirigat mii lei/ha Situaţia terenului Peţ de vânzare mii lei/t Cost mediu mii lei/t Profit real (P) mii lei/ha Profit real (P) mii lei/ha 11558 8438 - Tabelul 5.500 lei/kg în al doilea.4.000 lei/kg în primul caz şi cu 2.

Valoarea producţiei Pv mii lei/ha Renta diferenţială I RI mii lei/ha 6210 2610 0 Renta diferenţială II R II mii lei/ha 10550 Profit normal Pn (30% din Ch) mii lei/ha Producţia medie kg/ha Cheltuieli totale (Ch) mii lei/ha Peţ de vânzare mii lei/t Zona de favorabilitate Cost mediu mii lei/t I II III 5800 5000 4420 15300 15300 15300 2638 3400 4060 4590 4590 4590 3429 4420 5234 4500 4500 4500 26100 22500 19890 Relaţiile de calcul: Zona I : RI = Pv – (Ch + Pn) = 26100 – (15300 + 4590) = 26100 – 19890 = 6210 Zona II: RI = Pv – (Ch + Pn) = 22500 – (15300 + 4590) = 22500 – 19890 =2610 Zona III: RI = Pv – (Ch + Pn) = 19890 – (15300 + 4590) = 19890 – 19890 = 0 Determinarea rentei diferenţiale II la porumb în condiţiile judeţului Constanţa Cheltuieli suplimentare fixe şi variabile mii lei/ha Valoarea producţiei Pv mii lei/ha Producţia medie kg/ha Cheltuieli totale mii lrei/ha Profit normal (chelt +30%) mii lei/ha Preţ individual mii lei/t Renta diferenţială I RI mii lei/ha 2350 2350 Cheltuieli în regim neirigat mii lei/ha Situaţia terenului Peţ de vânzare mii loei/t Cost mediu mii lei/t Neamenajat Amenajat 5000 8500 15500 15500 4000 15500 19500 3300 2300 4650 5850 4920 2990 4500 4500 22500 38250 Relaţiile de calcul: RI = Pv – (Ch + Pn) = 22500 – (15500 + 4650) = 22500 .20150 = 2350 RII = P– (RI + Pn) =18750 –(2350 + 5850) = 19850 – 8200 = 10550 227 Profit real (P) mii lei/ha 7000 18750 Profit real (P) mii lei/ha 10800 7200 4590 Tabelul 5.Tabelul 5.8 Determinarea rentei diferenţiale I la porumb în condiţiile judeţului Constanţa Preţ individual (cost mediu + 30% câştig normat) Pind.9 .

TIR-ul cu viteze de peste 10 ori mai mari. Renta diferenţială de poziţie. Are la bază principiul. Aceasta cu atât mai mult cu cât în realitate separarea rentei diferenţiale I de renta diferenţială II este deosebit de dificilă. 228 . Să comparăm această situaţie cu autostrada. aceste costuri intră în sfera filierelor de distribuţie care nu mai au legătură directă cu economia fermei şi nu influenţează decât în mică măsură volumul cheltuielilor la unitatea de suprafaţă în funcţie de poziţionarea terenului.2. inexistenţa mijloacelor de păstrare a prospeţimii produselor perisabile. caracterizat prin drumuri de piatră. respectiv gradul diferenţiere a capacităţii de producţie a diferitelor tipuri de soluri. poate nu este atât de hazardată afirmaţia că în faza actuală de dezvoltare a progresului tehnic nu mai avem rentă extensivă (aproape că nu mai există terenuri cultivate în mod natural fără un anumit grad de intensivitate). întreg algoritmul de determinare al rentei diferenţiale se bazează pe introducerea acestui prag normat de rentabilitate de 30% care ni se pare depăşit (20% ni se pare a fi mult mai în concordanţă cu noile realităţi economice). Am putea afirma chiar că renta diferenţială I este pe cale de dispariţie. chiar şi bonitarea. cu pondere apreciabilă în costurile finale. toate acestea traducându-se în costuri de transport pe tona-kilometru mari. Spre exemplu. În condiţiile unor tehnologii intensive poate fi pusă în discuţie. de fapt constatarea că situarea unui anumit teren cultivat la o distanţă faţă de piaţa din amonte sau din aval creează costuri finale diferite datorită costurilor de transport diferite care se reflectă apoi în rezultatele economice. Teoria rentei de poziţie având la bază calcule şi evidenţe contabile de o meticulozitate ilustrată de preocupările lui Thunen a fost situată într-un anumit context istoric. În consecinţă. ci doar rentă intensivă de tranziţie. în valori relative adică în structura costurilor.În opinia noastră. Mai mult decât atât. mijloace de transport tractate de cai şi boi cu viteză doar 5-10 km/oră. sau în orice caz îşi diminuează ponderea în structura veniturilor chiar dacă ea mai poate fi pusă în evidenţă prin formule matematice. şi toate cu cheltuieli pe tona de produs mai mici. 5.5. cu liniile aeriene cu viteze de sute de ori mai mari. dacă nu principiile cel puţin relaţiile (formulele de calcul) ar trebui îmbunătăţite.

Fig. unele specii uleioase). tutun. dar la actuala densitate a reţelei de distribuţie sau de colectare distanţele de transport sunt mult mai puţin uniforme anulând în cea mai mare parte diferenţele (fig. În acest din urmă caz. costurile de transport par să nu fie neglijabile.5. dar aceste produse sunt rare (plante medicinale. Iată spre exemplu. Desigur principiul a rămas valabil şi transportul produselor agricole pe distanţe diferite înseamnă costuri de transport diferite. 600 mii lei sau 4-5% din costurile la hectar (5 to cereale sau 260 mii lei/to (8-10% din cheltuieli) pentru distanţa de 26-30 km. în anul 2004 transportorii auto percepeau tarife de 120 mii lei/to de cereale pentru distanţa de 6-10 km şi 260 mii lei/to pentru distanţa de 26-30 km.5). există şi cazuri în care un anumit produs trebuie transportat la distanţe mai mari cu cheltuieli suplimentare.Costuri mai mari implică mai degrabă transporturile intragospodăreşti mai ales cele ale producţiei secundare.5. Reţeaua de silozuri şi bazele de recepţie Comcereal şi Cerealcom pe teritoriul Dobrogei Dacă suprapunem cele două reţele de colectare vom găsi cu siguranţă o distanţă medie de la locul de producţie la punctul de colectare mai mult sau mai puţin uniformă. ceea ce ar însemna cca. 5. dar acestea nu sunt influenţate de poziţia terenurilor faţă de un punct exterior acesteia. Desigur. iar cultivatorii care decid să le producă în nici un caz nu 229 .

Este echivalentul profitului obţinut sau care ar trebui să fie obţinut de toţi cultivatorii de pământ din moment ce produsele acestora sunt necesare pentru satisfacerea cererii unei pieţe acoperitoare a nevoilor de hrană a unei comunităţi umane la o scară oarecare. respectiv cheltuielile de transport ci mai degrabă condiţiile favorabilităţii interne (teren.5. sunt folosite alte două criterii de amplasare: crearea de bazine sau ferme specializate. legume în special. Mărimea acestei rente. Pentru produsele materie primă perisabilă. Adevărul este că în cazuri frecvente acest venit considerat minim nu se obţine. respectiv a acestui profit minim. la vinurile obţinute în podgoria Murfatlar se formează o astfel de rentă de monopol datorită însuşirilor deosebite ale acestora şi fireşte rarităţii întrucât ele pot fi obţinute doar în cantităţi limitate. 5. iar cheltuielile tehnologice se acoperă din alte surse sau chiar din privaţiuni elementare la cheltuielile de reproducere a forţei de muncă.4. este apreciată la un venit suplimentar de circa 30% faţă de nivelul cheltuielilor tehnologice şi constituie potrivit teoreticienilor rentei funciare baza pentru formarea rentei diferenţiale.iau în calcul distanţa.3. Deţinătorii sau cei care exploatează aceste terenuri beneficiază de renta de monopol în condiţiile în care pentru produsele respective există şi o cerere corespunzătoare. Renta absolută. În judeţul Constanţa. forţă de muncă. unele afiliate chiar unităţilor de prelucrare sau amplasarea liniilor de prelucrare în apropierea zonelor în care condiţiile de obţinere a materiei prime sunt cele mai favorabile. Renta de monopol. pentru a nu mai menţiona cazurile frecvente în care nu se obţine profit. tradiţie şi altele).5. 5. 230 . Se formează din vânzarea la preţuri mai mari decât media a unor produse superioare calitativ sau cu însuşiri deosebite care nu se pot obţine decât pe anumite terenuri limitate ca suprafaţă.

renta funciară trebuie să parcurgă şi procesul de repartiţie.6.. În condiţiile economiei agricole naturale. La o analiză mai atentă apare evident faptul că impozitele agricole sunt de două feluri: impozite ce se încasează direct din agricultură şi impozite pe circulaţia mărfurilor agricole care de multe ori nu apar ca venit al sectorului agricol.2.. Ed. în care: Vn .este venitul statului. În condiţiile economiei planificate. în raport cu calitatea şi intensitatea procesului de producţie agricol”..Ceres.. D.. aceste beneficii statul le încasează pe fiecare porţiune de teren. doar o parte.impozite directe sub diferite forme (i)' încasate de la întreprindere sau producător. 1984. S. dar care sunt create în acest sector . cu infuzie redusă de factori de producţie.impozit pe circulaţia mărfurilor realizat de la diferite produse (v).2 . fiind înlocuit prin diferite mecanisme economico-financiare mascate.. Niţă. În continuare autorii propun şi o formulă pentru determinarea venitului prelevat de către stat125. Bucureşti. vestita foncieră. În lucrarea „Economia funciară” se face următoarea precizare: „direct sau indirect (prin impozit pe venitul cooperatorilor). de asemenea statul obţine anumite beneficii prin vânzarea mijloacelor de producţie (fixe şi circulante) folosite în agricultură. rolul impozitului agricol pe teren în prelevarea unei părţi din renta funciară s-a redus mult. j == 1.. v = 1.5.. m: zj . yv .n... pag.. de pe fiecare teritoriu agricol. V.. Repartiţia rentei funciare Odată creată.2. 231 . pământul neavând valoare. Teaci. Hartia.. xi ... i=1. legiuitorul (statul) şi-a adjudecat o parte mai mică sau mai mare din renta funciară prin impozite directe pe teren... statul încasează anumite venituri ce se concentrează în impozite sau diferite taxe. 61. care asigurau statului venituri importante indiferent de rezultatele obţinute în unităţile agricole. în aşa fel încât celor care au contribuit hotărâtor şi nemijlocit la producerea ei să le revină cât mai mult. 125 Bold. I. Economia funciară.beneficiul realizat prin valorificarea produselor industriale (j) în agricultura.. p. iar celor care au legiuit..

0 50.11 mii lei/ha/an. V.456 969 2.449 Arenda lei/ha 1. Între calitatea pământului. preţul pământului fost influenţat în afară de calitate. Cele mai scumpe terenuri ca şi cea mai mare valoare a arendei erau în Bucovina şi aceasta datorită rarităţii.. de poziţie. ne oferă V. Din punct de vedere istoric. Axenciuc.10 Preţul terenului arabil. rentă şi arendă. Evoluţia economică a României. de zona geografică.438 1.3 6.146 33.7. Bucureşti. Agricultura. respectiv capacitatea naturală sau artificială. Pentru perioada interbelică.4 Observăm că faţă de media de 20.356 2.0 39. 267.240 lei/ha diferenţele regionale sunt apreciabile.În perioada tranziţiei din raţiuni electorale statul nu a impozitat direct terenul agricol decât simbolic . Ed. 232 126 .Axenciuc) Regiunea România Câmpia Dunării Dobrogea Bucovina Banat Transilvania de nord Ponderea arabilului în suprafaţa regiunii % 44.126 1.10). pag.832 44.0 29.759 Renta % 7. arenda şi renta în România şi unele regiuni agrogeografice în anul 1929 (după V.2 8. Şi cum agricultura foloseşte din ce în ce mai multe imputuri şi cum foarfecele preţurilor acţionează în defavoarea agriculturii.7 Preţul pământului lei/ha 20.II. 1864-1947. Renta diferenţială.6 17.Academiei Române.5.7. Introducerea sau reintroducerea impozitului agricol direct va mări şi mai mult această contribuţie.175 10.1. date deosebit de edificatoare cu privire la preţul pământului.3 6. Dar aceasta nu înseamnă că nu a beneficiat de venituri din agricultură în primul rând prin acelaşi impozit pe circulaţia produselor. transformat în taxă pe valoarea adăugată (TVA). de modul de folosinţă. căci fertilitatea nu era din cele mai înalte.Axenciuc126 (tab.240 20.1 7. vol. arenda şi piaţa funciară 5.1 68. Tabel 5.9 5.972 27. de raritate. 5. contribuţia acesteia la veniturile statului este din ce în ce mai mare. 1996. Evoluţii pe termen lung. exprimată prin nota de bonitare naturală sau potenţată şi preţul pământului există sau ar trebui să existe o legătură foarte strânsă.

4 t şi 26 t grâu pentru un hectar teren în funcţie de calitatea terenului şi de amplasare127. Echivalentul în cereale al terenului arabil varia între 3. Totuşi. uneori însemnate de teren. Multimedia. arabilul de calitatea a III-a cu 9-14 mii lei/ha. pag. Ed. Informaţii interesante privind preţul pământului pe calităţi. pământul era considerat un dar al naturii şi bun al întregului popor nu mai avea nici o valoare. 129 Bold. Op. pag. şi colab. deşi economiştii agrari recunoşteau nu numai valoarea acestuia.2. 2001.Mihalca. Aspecte din istoria agrară a judeţului Arad..800 lei/ha pentru terenul de calitatea a I-a şi 1. în Banat.La extrema opusă se situa Dobrogea cu terenuri de fertilitate medie. dar cu resursă funciară generoasă datorită rarităţii populaţiei. s-au propus chiar formule de calcul a valorii pământului. datorită faptului că în mod abuziv. pornea tot de la concepţia lui Marx asupra pământului respectiv dobânda de 5% la CEC pe o perioadă de 20 de ani 129. Importanţa economică şi socială a pământului pentru producţia agroalimentară a determinat din Mihalca.174-175.. acesta din urmă să pună în valoare alte terenuri.. deoarece nu cuprinde principalul fond fix . cu acordul tacit al factorilor de decizie de la diferite niveluri se scoteau din circuitul agricol suprafeţe. În condiţiile economiei de comandă. arabilul de calitatea I se vindea cu 23-35 mii lei/ha. urmând ca din sumele recuperate tot de stat. situaţie care în mediul rural s-a perpetuat până în zilele noastre. I.pământul .7.pe considerent că nu are valoare. eficienţa economică a investiţiilor precum şi a altor măsuri de intensificare a agriculturii să nu fie corect determinate”128. 233 127 . cit. Al. Metode şi tehnici de evaluare a preţului pământului.59. mărimea arendei ne sunt oferite de către A.58. şi colab. arabilul de calitatea a II-a cu 17-26 mii lei/ha. pag. Arad.100 lei/ha pentru terenul de calitatea a II-a. perioada interbelică. I. La mijlocul anilor `30. Interesant rămâne faptul că propunerea de evaluare economică a pământului.. echivalentul în cereale al acestuia. dar şi nevoia ca aceasta să fie inclusă în costuri: “Sistemul de evidenţă a fondurilor fixe din agricultură este incomplet. 5. Aceasta face ca nivelul preţurilor. Arenda era de 1. partea a II-a. 128 Bold. Ibidem.

Tabelul 5. cu acţiune permanentă sau temporară. principii ce pot fi împărţite în două mari grupe: concepţia potrivit căreia în evaluarea bănească a pământului trebuie să se pornească de la categoriile valorice ale economiei de piaţă. generală sau locală asupra preţului terenurilor agricole. Metoda rentei funciare capitalizate R (arenda)x 100 Vt = ────────── Cc .000 5. I. Pe de altă parte.partea specialiştilor în domeniu. Prin aplicarea acestei relaţii de calcul terenurile arabile din judeţul Constanţa în condiţiile actuale ar urma să capete următoarele valori (tab. subiectivi.500 2. s-au formulat concepţii.500 56. o preocupare majoră şi permanentă pentru stabilirea valorii şi preţului pământului. după metoda rentei funciare – capitalizate Clasa de calitate II III IV Renta (arenda în natură grâu kg/ha) 500 450 350 Preţ de referinţă lei/kg 5. unde : Vt – valoarea unui ha de teren. adică ofertantul pretinde în schimbul unei suprafeţe de teren o sumă egală cu capitalul necesar pentru a aduce o dobândă egală cu renta anuală a solului. R – Renta (arenda) funciară anuală pe ha. Au fost identificaţi.000 234 Renta (arenda în bani mii lei/ha) 2.250 43. Una din concepţiile dominante cu privire la determinarea preţului pământului este aceea că preţul pământului este de fapt rentă funciară capitalizată. Constanţa în funcţie de clasa de calitate. inventariaţi şi clasificaţi factorii obiectivi. În prezent în România – cel puţin la nivel teoretic – didactic se cunosc mai multe metode de evaluare economică a pământului.5.750 .000 5. ani luaţi în calcul 25 25 25 Valoarea terenului mii lei/ha 62.coeficientul de capitalizare (socotit egal cu o rată a dobânzii de 5%). şi nu numai. concepţii având la bază capacitatea productivă a solului ca sumă a însuşirilor sale intrinsece naturale şi acumulate prin intervenţii antropice.1l Evaluarea terenului arabil în jud. Cc .250 1.750 Nr.11).

200 7. fireşte).000 89. Tabelul 5.200 3. De aici pot fi trase două concluzii care pot servi şi ca recomandări pentru oportunitatea de a folosi o metodă sau alta: • amplitudinea cuantumului arendei sau rentei trebuie să fie mai mare şi să se suprapună într-o măsură mai mare cu scara notelor de bonitare (în valori relative.690 4.000 18. 235 .000 3. Metoda de evaluare după profit. Observăm că prin utilizarea metodei de evaluare după profit.000 2. în consecinţă.5.Constanţa în funcţie de clasa de calitate după profit Categoria de calitate Valoarea producţiei VP mii lei/ha Grâu 25.000 17.800 Valoarea producţieiNr.750 4. preţul terenurilor ar fi mult mai mare cu deosebire la clasele de fertilitate superioare.II.200 Cheltuieli de producţie CP mii lei/ha 17.760 16. Constanţa aplicarea relaţiilor de calcul de mai sus dau următoarele rezultate (tab.000 50. Potrivit acestei metode relaţia de calcul este următoarea: Vt = VP – (CP + K1 + K2 + K3 + K4) x 25 de ani Vt – valoarea terenului în extravilan mii lei/ha VP – valoarea producţiei mii lei/ha CP – cheltuieli de producţie mii lei/ha K 1 .200 14.800 5.12).560 1.500 14.unde: Pentru cele trei zone de favorabilitate din jud.12 Evaluarea terenului arabil din jud.000 pORUMB 23.000 30.000 1.000 15.000 Notă: Coeficienţii K1-K4 se referă la poziţia punctuală a unei anumite suprafeţe de teren şi nu se aplică la nivel de zonă.000 180.800 15. nu s-a ţinut seama de ei.500 12. arenda (renta) este mult mai puţin diferenţiată. care este mult mai diferenţiat şi mult mai mare la terenurile cu fertilitate superioară. Explicaţia constă în faptul că spre deosebire de profit (metoda a 2-a). …K 2 .800 15.400 25 25 25 25 25 25 Valoarea terenului mii lei/ha Nota de bonitare kg/punct Producţia kg/ha II III IV II III IV 71 50 40 71 58 50 70 70 70 81 81 81 5.000 35.de ani Ceheltuieli luaţi în de calcul producţie mii lei/ha 8.coeficienţi de corecţie a cheltuielilor de producţie .500 2.050 200.

8. dar numai 8.• profitul încast efectiv este sensibil mai mic decât cel rezultat din calcul. De la sume derizorii de 1-2 mil/ha.3 mil/ha în Maramureş.0% din arabilul proprietate privată şi că cele mai proaste tranzacţii s-au realizat până acum tocmai în judeţele cu terenurile cele mai fertile: Teleorman. 2. şi mai ales după apariţia legii nr. 5. Lunga perioadă a retrocedării. cât şi nivelului preţurilor pe piaţa liberă (de fapt dominată de tendinţe monopoliste). 95. Din aceeaşi sursă aflăm că într-o perioadă de 10 ani s-au vândut terenuri reprezentând cca. spre exemplu. dar mai ales de poziţie) s-au creat averi fabuloase. Dolj. Analiza evoluţiei preţurilor la terenurile agricole după 1989.1 mil/ha în Bistriţa-Năsăud. că preţul pământului la nivel de judeţ a variat în anul 2003 între 104. Olt.76 mil/ha în Constanţa.3. Tulcea. Din datele ministerului de resort rezultă. modificările succesive ale legii de bază a fondului funciar (Legea 18/1991) între care cea mai radicală a fost Legea Lupu din 1999 (devenită Legea 1/2000) au creat o permanentă stare de confuzie care a frânat mult dezvoltarea normală a pieţei funciare. Călăraşi. la începutul anilor `90.22-580 din 4-10iunie 2003). Aceasta cu atât mai mult cu cât prima reglementare privind piaţa funciară a apărut de abia în anul 1998.86 mil/ha în Vâlcea. rezultă valori cu 10-12% mai mari decât cele obţinute prin metoda rentei funciare capitalizate. Aceasta atât datorită nerealizării nivelului randamentelor la unitatea de suprafaţă. iar prin schimburi neechivalente (de calitate. situat mult sub cel al preţurilor de referinţă recomandate de cercetarea de profil. Ialomiţa.31 236 . Brăila. la categoriile de calitate superioară în special. în cazul utilizării metodei după profit. s-a ajuns în anul 2002 la 7-8 mil/ha (Adevărul Economic nr. Până la această dată (1998) din nebăgarea de seamă a unora (foştii proprietari de pământ) şi iuţeala de mână a altora (speculanţii de terenuri şi nu numai) au acumulat pe nimic sau aproape pe nimic adevărate latifundii. Preţul de piaţă al terenurilor agricole.54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor confirmă cel mai bine zicala populară că socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg. Este de menţionat totuşi faptul că. 77.7.

În ţările cu economie dezvoltată şi agricultură performantă pământul este scump. Tabelul 5.000 USD în Danemarca. în mod excepţional până la 100 mil/ha. raritatea a fost aceea care a influenţat preţurile în cea mai mare măsură. Anglia. între 6. mai ales) anulează toate teoriile rentei funciare agricole.Lazăr /2001.13).000 USD în Olanda.mil/ha în Ialomiţa. Astfel un hectar teren agricol se vinde cu 10. echiparea pentru irigaţii.3. poziţie şi echipare Categoria de favorabilitate I II I I II III Sursa: D.69 mil/ha în Teleorman.74 mil/ha în Brăila şi numai 3. peste 8. raportul între cele două extreme fiind 1:28. Polonia.000 USD Franţa sau Belgia. Cum. Se pare însă că în ultimul timp (2004-2005) această inflaţie de preţuri la terenurile agricole s-a mai temperat.13 Preţul actual (2004-2005) al terenului arabil în jud.D.R. cele 237 . dar şi aici mai ales în funcţie de poziţie (tab. cele mai căutate.5. atât datorită lipsei de bani. Poziţia şi mai ales perspectiva ca într-un viitor apropiat să devină teren neagricol (construibil. pământul ca mijloc de producere a hranei fiind ultimul argument luat în calcul în iarmarocul funciar actual. şi deci cele mai scumpe terenuri sunt cele periurbane (mai ales în zona preorăşenească a municipiului Constanţa) şi pe litoral. Constanţa Echiparea pentru irigat irigabil irigabil irigabil neirigabil neirigabil neirigabil Poziţia faţă de oraşul Constanţa Preorăşenesc 30-40 km 50-55 km 30-40 km 30-50 km 50-80 km Preţ de piaţă mil lei/ha 55-100 40-50 35-40 28-30 25-30 10-15 Şi totuşi. chiar dacă producţia agricolă primară reprezintă sub 5% din PIB. în mod practic preţurile sunt invers proporţionale atât în ce priveşte calitatea cât şi poziţionarea lor faţă de debuşee. în funcţie de gradul de fertilitate.000-7. 5. În judeţul Constanţa preţurile practicate în prezent (2005) variază între 10-15 mil/ha şi 40-50 mil/ha.Constanţa în funcţie de categoria de favorabilitate. Unele date privind piaţa funciară europeană sunt furnizate de către Tr. cât şi a unei expectative pe măsură ce se apropie momentul aderării.A.

Credem că şi asemenea comparaţii au contribuit la o oarecare stagnare a pieţei funciare în România. 238 .mai mici preţuri înregistrându-se în Italia 2.800-3.700 USD sau Spania 1. dar incomparabil mai ieftin.500 USD/ha. Exemplul Banatului este edificator sub acest aspect. dar în acelaşi timp au sporit interesul unor cetăţeni străini pentru pământul românesc cel puţin tot atât de fertil.

ceea ce implică simultan un efect de antrenare foarte puternic. care are loc în cadrul reformei funciare. fie printr-o rezervare în beneficiul colectivităţii. Această transformare a pământului în bun marfar nu îmbracă întotdeauna forma amenajărilor funciare. Odată cu intensificarera amenajărilor şi lucrărilor funciare. transport şi agrement. fie prin acapararea terenurilor de către conducători şi aliaţii acestora. fie prin “redistribuirea” democratică sau nu. Ea poate fi rezultatul unor procese de liberalizare politico-administrativă a regimului unor terenuri aflate anterior “în afara comerţului”. social şi juridic. În acest domeniu. Aceste schimbări nu sunt însă întotdeauna sincrone. industrială sau imobiliară. 239 . servicii şi uitlităţi publice. printr-un plan de urbanism sau printr-o prevedere expresă a Legii fondului funciar). Este vorba de terenurile interzise pentru urbanizare sau exploatare fie printr-o interdicţie administrativă (de pildă. prin amenajările pentru locuinţe. pământul intră întrun ciclu capitalist de producţie agricolă. intervenţia Statului este creatoare de rentă.CONCLUZII Trecerea de la o etapă la alta în evoluţia unei societăţi este însoţită de transformări notabile în plan economic.

pe fondul unei relative reîmproprietăriri.Puterea publică este unul dintre cei mai importanţi actori ai vieţii economice agricole: organizează cererea şi oferta funciară. De exemplu. proletarul poate fi proprietar. micul producător agricol. întîrzieri care au drept cauză mecanisme birocratice generatoare de corupţie în plan politic. mobilizează terenurile în favoarea sa sau a celor pe care consideră necesar să-i stimuleze. • raportul de forţe a devenit din ce în ce mai inegal: fiind de cele mai multe ori orăşeni şi neavând posibilitatea iniţială de a vinde terenul sau de a verifica activitatea economică a arendaşului. despre o proletarizare de masă. Nedispunând de mijloace de producţie performante şi nici de servicii de informare şi consiliere. Această parte a 240 . Efectele acestei situaţii sunt amplificate de întîrzierile care apar în aplicarea prevederilor legale. proprietarii au fost nevoiţi să cedeze o parte importantă din renta funciară care li se cuvenea de drept. odată cu intensificarea comerţului exterior cu produse agricole. activitatea agricolă dobândeşte funcţii noi. În acest context. vom observa că aceasta se realizează fără o modificare sincronă şi de substanţă a cadrului juridic. În cazul integrării pământului în activitatea economică. preţul pământului. dintre care cele mai importante sunt următoarele: funcţia de reglare a investiţiilor: pe baza unor calcule de eficienţă şi de risc. orientează fluxurile financiare spre anumite culturi. am putea vorbi. întreprinzătorii îşi investesc profitul luând ca punct de referinţă. Deci. împărţirea venitului agicol între proprietari şi arendaşi a fost marcată de fenomene specifice tranziţiei economice. de cadastru sau de reţeaua de comercializare. depinde esenţial de un organism de credit. În acelaşi timp. • intervenţia autorităţii publice în domeniul agricol a oferit posibilităţi nelimitate intermediarilor de a-şi însuşi şi ei o fracţiune importantă a rentei funciare. respectiv de rente în sfera economică. în termeni marxişti. de cele mai multe ori. proprietarul agricol poate fi proletar. deşi este proprietar pe terenul său.

fie indirect prin intermediul activităţii Statului. mai ales în cel urban. Ca evoluţie de ansamblu. imobiliar. Un alt efect al intervenţiei statului a fost redistribuirea inechitabilă a fondurilor bugetare destinate finanţării agriculturii: creditarea preferenţială a activităţiii agricole s-a transformat într-o creditare preferenţială a anumitor firme.părăsit din păcate sfera agricolă. proprietarul funciar a fost aproape exclus fie direct. are loc o scurgere de fonduri dinspre agricultură spre celelalte ramuri din economie. iar pe de altă parte mulţi întreprinzători investesc sume importante în funciar. În plus. antagonismul dintre proprietarii latifundiari şi burghezia industrială în ascensiune îmbrăcând însă o nouă formă: opoziţia între utilizatorii terenurilor şi vânătorii de rente “neagricole”: comercianţii de produse agricole şi reprezentanţii aparatului de stat cu atribuţii în domeniu. deseori. aşa cum o demonstrează analiza foarfecelui preţurilor. Investiţiile în tehnica agricolă lipsesc însă. transformându-se într-o sursă de averi băneşti care. marcată de un caracter profund contradictoriu. de protejare împotriva efectelor inflaţiei. a alimentat economia subterană şi inflaţia. 241 . fapt care a dus apariţia unor probleme şi în sectorul bancar.un economist celebru arăta odată că cea mai sigură cale de îmbogăţire pentru un individ raţional este să cumpere un teren intravilan şi “să uite 20 de ani de existenţa aestuia” . iar o piaţă a terenului cu destinaţie agricolă este încă într-o fază incipientă. parţial. situaţia este oarecum similară cu cea din vremea lui David Ricardo. Împărţirea surplusului agricol în profit (cuvenit arendaşului) şi rentă funciară (cuvenită proprietarului) a devenit o partajare a profitului de la care. litoral sau montan. funcţia de drenare a averilor monetare şi a capitalului provenind din alte sectoare. eliberarea de licenţe de import-export a favorizat apariţia unor cvasi-rente funciare comerciale. Deplasarea către plasamentul funciar . funcţia de conservare. Pe de-o parte.s-a accentuat cu atât mai mult cu cât funciarul s-a dovedit a fi un sector care conservă foarte bine averile monetare.

Pe fondul creşterii ponderii veniturilor rentiere în ansamblul venitului naţional. numeroşi agenţi economici îşi utilizează economiile pentru a investi în funciarul urban. 242 . pentru a-şi atinge scopurile economice.funcţia de mobilizare a economiilor. renta-surplus se transformă în rentă-transfer.”angrosistul”). funcţia de acaparare şi redistribuire a rentelor în favoarea grupurilor şi subgrupurilor de “clienţi” ai aparatului de stat central şi local. în administraţia publică (“funcţionarul”) şi în întreprinderile publice (“bugetarul”). ia amploare supraconsumul. fracţiune importantă a populaţiei este exclusă de la accesul legal la solul urban şi agricol datorită veniturilor mici şi medii. care se afirmă cu preponderenţă în activitatea de comerţ (“intermediarul”. Întreprinzătorul este înlocuit de o specie economică nouă. veniturile unor categorii sociale multiplicându-se rapid şi cu spor susţinut. deseori oamenii se îndatorează şi rămân îndatoraţi.se intensifică. creşterea susţinută a preţului pământului. “rentierul de tranziţie”. a cărui amploare este cuantificabilă prin intermediul determinării mărimii rentei funciare. aşa cum am văzut. pe experienţa practică dobândită în timp şi pe tradiţie. bazate pe acumulare treptată. procesul de căutare a rentei – rent-seking . achiziţionarea unor suprafeţe întinse de teren agricol de către cetăţeni ai Uniunii Europene. concentrarea terenurilor la un număr limitat de posesori. renta funciară propriu-zisă (ca venit al proprietăţii funciare) tinde să scadă semnificativ funcţia de reglare a raporturilor sociale. În consecinţă. Determinarea mărimii rentei funciare în agricultura românească presupune o metodologie complexă. Datorită rentelor. care să ţină seamă de specificitatea conjuncturii economice. Stratificarea socială rezultată din rent-seeking bulversează ierarhia valorilor economice clasice. încep să se manifeste unele tendinţe dominante: descompunerea proprietăţii rurale tradiţionale în zona periurbană. Acest fenomen este unul dintre cei mai semnificativi factori inflaţionişti din România.

care nu include impozitul funciar. În plus. Turbulenţa mediului economic face aproape imposibilă realizarea unui studiu care să releve cu exactitate ponderea deţinută de veniturile rentiere în ansamblul venitului naţional. fapt care duce la o serie de confuzii şi neclarităţi. În consecinţă. Dacă pe ansamblul societăţii se individualizează clar proprietarii funciari (întreprinzătorii agricoli sau fermierii) ca şi grup social distinct. Dificultăţile rezidă atât într-o insuficienţă a datelor centralizate la nivel macroeconomic.precum şi de locul pe care îl poate ocupa fundamentarea acestui venit într-un plan de refacere şi modernizare a sistemului economic naţional. atunci determinarea mărimii rentei funciare se poate realiza cu un grad ridicat de exactitate. în calculul rentei funciare se face diferenţă între renta funciară “brută” şi cea “netă”. doar arareori renta şi arenda sunt egale. renta absolută. cvasi-renta. La fel cum în analiza economică se face distincţie între profit normal şi supraprofit. cât şi în faptul că o mare parte a rentei se formează şi se distribuie în cadrul economiei subterane. deoarece include renta diferenţială. unice. În spatele acestui termen se ascund mai multe înţelesuri. Literatura economică desemnează prin termenul de rentă şi arenda. datorită 243 . Una din dificultăţile importante întâlnite în calculul rentei funciare îşi are sursa în chiar înţelesul acestui concept. precum şi elemente relative la costul de oportunitate al factorului de producţie pământ luate în calculul costului de producţie. ca sumă de bani plătită de fermier proprietarului funciar pentru dreptul de a utiliza terenul agricol pentru o anumită perioadă. În cele mai multe cazuri nivelul arendei se situează sub nivelul rentei funciare. am bazat determinarea rentei funciare pe o abordare microeconomică. a cărei flexibilitate ridicată permite schimbări corespunzătoare de la caz la caz. cheltuielile de întreţinere a terenurilor şi amortizarea acestora. implicit a componentei agricole a acestuia. de calcul al rentei funciare. În practică. Definiţia economică a rentei este foarte cuprinzătoare. diferenţele calitative existente între diferitele categorii de teren agricol din ţară fac dificilă elaborarea unei metodologii unitare.

practic însă menţinerea arendei la un nivel prea mic determină proprietarii funciari să nu arendeze terenurile. aceste cvasi-rente dispar – suferă conform spuselor lui J. fermierii având acces limitat la principalul factor de producţie din agricultură. efectul fiind o subcapitalizare a agriculturii prin migraţia capitalului agricol spre domeniile mai profitabile. o cvasi-rentă. Metoda reziduală nu poate fi utilizată uniform la nivel naţional datorită lipsei de omogenitate a condiţiilor de producţie. dacă nivelul arendei se situează peste cel al rentei funciare. fermierul va obţine. care de regulă interzice în mod expres proprietarilor funciari să mărească arenda. Pe termen mediu şi lung. Salariile agricole foarte scăzute plătite în agricultura României au ca şi efect obţinerea unei cvasi-rente de către cel care exploatează terenul agricol. În caz contrar. fapt cu efecte benefice teoretice asupra activităţii agricole. considerată ca fiind tipică pentru o anumită zonă. metoda bazată pe funcţiile de producţie şi metoda programării liniare – se constituie într-o încercare dificilă. În consecinţă. cel puţin pe termen scurt. Metoda care utilizează programarea liniară are un grad de complexitate ridicat. venitul net al întreprinzătorului agricol este inferior celui al întreprinzătorilor din alte domenii. urmând ca ulterior metodologia să fie extinsă şi 244 . precum în agricultura românească.legislaţiei privind statutul arendei. cu relevanţă preponderent teoretică. dar permite o măsurare exactă a rentei funciare la nivel de exploataţie agricolă individuală. Comensurarea rentei funciare cu ajutorul celor trei metode principale – metoda reziduală. Metoda bazată pe funcţiile de producţie poate fi aplicată şi în agricultura românească – preponderent “ de subzistenţă” – datorită nivelului destul de scăzut de mecanizare.Schumpeter un proces de “auto-distrugere creatoare” – ca urmare a sporirii pe baze inflaţioniste a celorlalte cheltuieli agricole. fiind totuşi relevantă în cazul “construirii” unei agriculturi moderne: analiza şi măsurarea rentei funciare se realizează mai întâi pentru o fermă-etalon. funcţia de producţie având doar două variabile esenţiale: munca şi pământul.A.

iar cu cele 568.3 mii ha teren agricol şi 487.la alte ferme. 245 . Rolul rentei funciare în alocarea terenului agricol pentru o anumită cultură este încă scăzut.. comportamentul economic al întreprinzătorilor agricoli fiind influenţat mai întâi de stat prin subvenţii şi facilităţi la export. pe măsură ce acestea reuşesc să-şi sporească activitatea din punct de vedere calitativ şi cantitativ. fiind interesaţi mai mult de însuşirea rentei funciare decât de bunul mers al exploataţiei. cu unul dintre cele mai ridicate grade de urbanizare.6%. Structura populaţiei ocupate în anul 2004 reflecta încă preponderenţa agriculturii – 34. Constanţa ocupă locul 7 ca mărime. cuantumul arendei plătite reprezentând cca. situa judeţul pe primul loc. inclusiv în domeniul agrar.3 mii ha teren arabil se situează pe locul 3 după resursa funciară. ca şi a populaţiei rurale în ansamblu (sub 28%).3% din totalul populaţiei României. Suprafaţa amenajată pentru irigat existentă în 1989. Alegerea judeţului Constanţa ca suport pentru analiza şi studiul modalităţilor de manifestare a rentei funciare se datorează caracteristicilor sale agro-economice care întrunesc întru-totul condiţiile ce permit sesizarea şi punerea în evidenţă a tuturor aspectelor legate de fenomenul rentei funciare. Terenurile luate în arendă de către fermierii particulari sunt cultivate de regulă cu culturi care aduc venituri ridicate. Plata se efectuează în natură sau se stabileşte în natură şi se face în bani după vânzarea producţiei. 30% din valoarea producţiei agricole. orientarea economiei spre terţiar plasesză judeţul Constanţa printre cele mai dinamice din ţară. iar în prezent suprafeţele irigate efectiv sunt printre cele mai mari din ţară. cu cel mai mare grad de concentrare a producţiei agricole. proprietarii funciari sunt fizic absenţi din procesul de producţie – în literatura economică anglo-saxonă sunt numiţi “absentee landlords” . Populaţia totală reprezintă 3. Deşi au calitatea de asociaţi. iar apoi de considerente empirice de ordin conjunctural sau tradiţional. de 422 mii ha. peste 73%. Cu o suprafaţă totală de 7071 km2. caz în care proprietarul funciar pierde deoarece arendaşul operează de regulă cu preţuri de vânzare mici. Ponderea în scădere a populaţiei ocupate în agricultură.

au fost comparate principalele elemente ale cadrului natural: solurile. substanţele de protecţie a culturilor. cu deosebirea că partea de sudest a României în care se încadrează şi judeţul Constanţa. care domină Câmpia Dunării. face parte dintr-un climat cu elemente de continentalism excesiv. relativa blândeţe a climatului oceanic şi un plus de umiditate favorizează principalele culturi cerealiere în Europa de Vest în care chiar şi cultura ovăzului rezistă peste iarnă. resursa termică este asemănătoare. cu amplitudini mai mari ale elementelor climatice. Zona se caracterizează prin terenurile agricole cele mai fertile. raţiune pentru care lucrările hidro-ameliorative (irigaţiile) s-au efectuat pe cele mai mari suprafeţe. Bărăganul şi Dobrogea. ca şi cea hidrică. antrenând investiţii considerabile. Intensitatea reliefului nu este prea mare. Concluzia a fost că solurile din România sunt cele puţin tot atât de fertile ca şi cele din Europa de vest. dar cu precipitaţii insuficiente pentru o dezvoltare normală a culturilor agricole. mai rece şi mai uscat. De asemenea. Solurile judeţului sunt de o mare varietate. În aceste condiţii. dar cu cel mai mare deficit de apă. Sub acest aspect.Ansamblul condiţiilor pedo-climatice înscrie judeţul în zona agro-climatică I. judeţul Constanţa şi Dobrogea în ansamblu reprezintă zona cu cele mai generoase resurse termice. cu roca la zi. 246 . Varietatea tipurilor de sol exprimata printr-o amplitudine largă a notelor de bonitare permite manifestarea evidentă şi clară a rentei diferenţiale I pe teritoriul judeţului. resursa termică şi resursa hidrică. De asemenea. diferenţele la producţiile medii sunt datorate în primul rând gradului de intensivitate. de la cele mai fertile (cerniozomurile ciocolatii şi freatic umede) şi până la soluri bălane de stepă. amploarea investiţiilor în lucrări de îmbunătăţiri funciare şi în factori de progres tehnic reflectă în modul cel mai evident manifestarea rentei diferenţiale II. dar cu toate acestea formele de relief – orografia – sunt foarte variate. Dat fiind decalajul între nivelul randamentelor la unitatea de suprafaţă dintre ţările din vestul Europei şi România. înălţimile maxime nedepăşind 200 m. respectiv utilizării unui volum mult mai mare de resurse precum îngrăşămintele. la care se adaugă un plus de calitate a proceselor tehnologice.

Constanţa este puţin diferenţiată ca structură.7 45. naturală a producţiei agricole pe teritoriul jud.4 Grâu Kg/punct Nota de bonitare potenţată 107 68 55 77 45.7 Kg/punct Nota de bonitare naturală 66 43 37 49 71. respectiv prin nivelul randamentelor la unitatea de suprafaţă. III (40-60 de puncte) şi IV (20-40 de puncte).2 71.7 45.4 49.5 30. 1985 şi 1990.5 30. Prin lucrările de zonare efectuate în perioada 1975-1976 s-a încercat o repartiţie integrată a producţiei vegetale şi animale având ca bază programele de dezvoltare în perspectiva agriculturii pentru orizonturile 1980. integrarea în zonalitate pe ansamblul agriculturii. În aceasta lucrare au fost utilizate cercetările şi studiile pedologice pregătitoare efectuate de către Institutul de Cercetări Pedologice şi Agrochimice – ICPA – pe baza cărora pe teritoriul judeţului Constanţa au fost delimitate trei zone de favorabilitate (fig 4. de gradul de execuţie şi de utilizare în perspectivă a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare existente – mai ales irigaţii – au fost potenţate notele de bonitare ale celor trei zone de favorabilitate.4 49.Aşezarea spaţială. Ţinând seama de favorabilitatea naturală. după cum urmează: Zona de favorabilitate Nota de bonitare naturală I II III Media pe judeţ 65 44 38 49 49.2 71. mult mai uniformi.7 45.5 Kg/punct 247 . Clasa de favorabilitate extremă I (80-100 de puncte) nu se regăseşte pe teritoriul judeţului. care la rândul lor. iar clasa V ocupă suprafeţe nesemnificative. volumul şi eficienţa producţiei agricole. inclusiv realizarea obiectivelor privind structura.2 71. aceasta deosebindu-se teritorial mai mult prin “intensitate”.9) corespunzând claselor de favorabilitate II (60-80 de puncte nota de bonitare). cu alte folosinţe decât arabilul. sunt determinate în primul rand de factorii edafici şi mai puţin de cei climatici. S-a urmărit concentrarea şi specializarea producţiei.4 49.5 30. Încercări de a aşeza structural producţia vegetală în funcţie de favorabilitatea ecologică a terenurilor s-au făcut prin studii de zonare în anii 1960 şi la începutul anilor 70.2 Porumb Kg/punct Nota de bonitare potenţată 145 87 72 100 30.

248 . Credem că în unele cazuri aceştia sunt prea mari întrucât în condiţii de producţie la scară mare nu pot fi reproduse în totalitate tehnologiile din câmpurile experimentale şi în consecinţă nici randamentul. dar în mare măsură şi calitatea proceselor tehnologice. dar “cantitativ” şi structurat într-un mod diferit faţă de perioada anterioară anului 1989. care la rândul lor au ţinut seama de randamentele obţinute în condiţii experimentale. spre exemplu) de investiţiile în capital circulant. datorată fertilităţii diferite a solurilor. producţia fiind într-o proporţie din ce în ce mai mare rezultatul diferiţilor factori de producţie convertiţi în recoltă. contribuţia investiţiilor în potenţarea capacităţii de producţie a solurilor prin creşterea notelor de bonitare ca şi sporirea producţiei pe un punct al notei de bonitare datorată infuziei de factori de producţie fiind hotărâtoare în formarea recoltelor. factorii de risc natural (secetă. consecinţa directă fiind reducerea producţiei obţinute pe un punct al notei de bonitare. Lucrarea. Cauza o constituie atât nealocarea echivalentă a factorilor de producţie. îngheţ) reduc de asemenea efectele diferenţelor de fertilitate.Potenţarea favorabilităţii naturale s-a făcut pe baza coeficienţilor elaboraţi de către ICPA. continuă să se manifeste şi să producă efecte. În agricultură. de a separa efectul investiţiilor în capital fix (amanajarea pentru irigat.7). Renta diferenţiala II se manifestă din ce în ce mai puternic. întrucât exploatarea noilor capacităţi de producţie necesită în mod automat cheltuieli suplimentare cu factorii de producţie. mai cu seamă în ceea ce priveşte manifestarea însuşirilor intrinseci ale solurilor. Renta diferenţială I. la nivel de analiză este deosebit de dificil. În mod practic.4. respectiv cultivarea an de an a întregii suprafeţe disponibile cu tehnici de lucru şi tehnologii moderne micşorează diferenţele generate de feritilitatea naturală. dacă nu imposibil. Exploatarea neraţională a investiţiilor care au potenţat capacitatea de producţie a solurilor prin creşterea notei de bonitare (nota de bonitare potenţată) poate conduce la reducerea productivităţii punctului notei de bonitare (vezi tab.

cu fertilitate redusă. dar vom risca să nu mai evidenţiem existenţa rentei pe categoriile de teren cu fertilitate inferioară sau chiar să fim în imposibilitatea de a calcula renta. de transport. reflectat în ponderea mică a cheltuielilor cu forţa de muncă. de distribuţie este mai mic decât costul produsului transportat în stare proaspătă cu mijloace de transport cu tracţiune animală la distanţe de câteva zile sau câteva zeci de kilometri. dar sunt puţine produsele la care aceasta se poate consitui. obţinerea unei recolte mai mari necesită cheltuieli tehnologice mai mari cauzate de manipularea unui volum sporit de producţie. deci cheltuieli mai mari. Costul de producţie “loco-exploataţie” plus cheltuielile de stocare. în cazul nostru vinurile de Murfatlar de exemplu. în general sub 10%. Renta de monopol se formează după aceleaşi principii. deşi în realitate nu este aşa. valoarea producţiei este mai mică decât suma dintre cheltuieli şi venitul “normat”. Pe de altă parte. face ca influenţa raportului dintre resursele de capital şi muncă utilizate să nu mai prezinte nici o relevanţă.Referitor la relaţiile de calcul a rentei diferenţiale utilizate în literatura de specialitate. Dacă vom lua în considerare un procent mai mare. Renta de poziţie este cea mai afectată atât de progresul tehnic. câteva aspecte ni se par susceptibile de îmbunătăţire: considerăm că dependenţa mărimii rentei de acel venit mediu „normat” de 30 % (20% după Tănăsescu şi Peter) distorsionează rezultatele. în unele cazuri de terenuri dificile. Aceasta deoarece în cazuri frecvente. sunt necesare lucrări suplimentare. renta pe categoriile de teren cu fertilitate superioară scade. În principiu. 249 . mijloace de conservare a prospeţimii. gradul redus de intensivitate în muncă al producţiei. în special în transporturi. Aceasta întrucât resursa termică pare a avea impactul cel mai mare asupra costurilor finale . cât şi de globalizarea pieţei. cheltuielile la unitatea de suprafaţă pe toate categoriile de favorabilitate sunt cosiderate egale.

forţă de muncă) proveneau aproape în totalitate din gospodărie. îngrăşăminte. în care agricultura devine o vastă piaţă pentru produse manufacturate. acesta făcându-se părtaş la ea prin intermediul diferitelor învoieli. interesul statului pentru însişirea rentei prin intermediul impozitului pe pământ scade într-atât încât. renta funciară diferenţială îi rămânea în cea mai mare parte. pe măsura intensificării producţiei. În prezent. în condiţiile în care inputurile provin sau vor proveni din economia privată. Apariţia întreprinzătorului intermediar a modificat modul de distribuţie a rentei funciare. direct proporţionale cu masa acestuia. pentru care ţăranul nu plătea impozite. permitea de asemenea prelevarea în mod indirect a unei părţi deloc neglijabile din renta funciară. unităţile care exploatau terenuri mai fertile obţinând şi cele mai mari profituri la unitatea de suprafaţă. inclusiv monopolul comerţului exterior. Se cunosc diferite metodologii de calcul pentru determinarea preţului pământului. impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată rămân principalele căi de prelevare de către stat a unei părţi mai mari sau mai mici din renta funciară. toate aparţinând statului. cât şi cele provenite din procesarea şi desfacerea produselor. A fost preferabil să se înlocuiască impozitul funciar. Reintroducerea impozitului pe teren va contribui de asemenea la creşterea cotei de participare a statului la împărţirea rentei funciare. mai întotdeauna în defavoarea proprietarului de pământ plătitor de impozite. când resursele de exploatare a pământului (seminţe. nu mai aparţin statului. dintre care cele mai cunoscute au la bază: renta 250 . În economia modernă. Acest lucru apare necesar şi pentru că profiturile provenite atât pe piaţa de aprovizionare din amonte. în perioada economiei de comandă. Preţul pământului. s-a renunţat chiar la impozitul direct pe pământ. ca şi din valorificarea prin procesare şi desfacere a produselor agricole. dacă pământul tot nu avea valoare.În întreaga perioadă istorică a economiei naturale. făceau într-un fel legătura cu renta diferenţială. în funcţie de favorabilitatea terenului. mult mai sigur şi din ce în ce mai substanţial. Profitul obţinut din vânzarea de materiale şi echipamente. cu impozitul pe circulaţia produselor. Prelevările din profit. statul însuşindu-şi o parte din ea prin impozitele progresive.

O aplicaţie pe terenurile arabile din extravilanul judeţului Constanţa la nivelul anilor 2004-2005 scoate în evidenţă diferenţe foarte mari între metode. deci din agricol în construibil. Spre exemplu. în cazul calcului după renta capitalizată preţurile corespund în general celor citate în literatura de specialitate. Aceste terenuri fac de altfel şi obiectul celor mai fantastice speculaţii imobiliare. valoarea de bază. valoarea de patrimoniu. Comparativ cu preţul pământului din unele ţări din vestul Europei preţurile practicate la noi – inclusiv în judeţul Constanţa – sunt de 4-5 ori mai mici şi deci pot fi achiziţionate cu renta pe doar câţiva ani.funciară capitalizată. 251 . Cele mai scumpe terenuri sunt însă cele care datorită poziţiei îşi schimbă statutul şi destinaţia: din extravilan în intravilan. evaluarea după profit. În ultimii ani media acestor metode era de 48-50 milioane lei pe hectar terenuri de clasa I de calitate şi până la 14-15 milioane lei pe hectar pentru clasa V de calitate. Toate pleacă de la teorii şi concepte economice legate de caracteristicile pământului şi ale rentei (fertilitate. poziţie). Calculul după profit dă însă preţuri mult mai mari dacă se ia în calcul acelaşi „profit normat” care se realizează în puţine cazuri.

BIBLIOGRAFIE 1. Consideratii privind resursele climatice si productia agricola în România. (2003). II Agricultura. Folosirea eficienta a resurselor de clima.Expert.. Bucuresti. Fundamente tehnice si economice. Bucuresti. (1996). Paris. în Alimentatia si gricultura în urmatoarele trei decenii. Albertini J. O. Davidovici I. vol. si colab. Les Editions Ouvrieres. 6. Blaug. 5. Ed. Alexandri Cecilia. (1992). Tratat de economia agriculturii. 4. (1988). M. 252 . Bucuresti. Gavrilescu D. (1999). Bohateret V.-M. (1972). Ed. Axenciuc V. Evolutia economica a României.Terra Nostra. sol si apa. 2. (1983). 7.Politica. Les rouages de l’economie nationale. Bucuresti. Ed. Editura Didactica si Pedagogica. Ed. în Agricultura socialista a României. Berbecel. Renta funciara. Iasi. Ed. Teoria economica în retrospectiva. Berbecel O. Bucuresti.Academiei Române.Academiei RSR. 3.

21. Constantinescu N. Probleme ale tranzitiei la economia de piata în România. Chisinau. Chiran A. (2000). 11. 20. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. N.Economica. Dreptul de amânca. Expert. (1995). 18. (coord. Economie.Ac ademiei RPR. Dumitru M.Mondograf. Bulgaru M. Bucuresti. Bucuresti. Cerealele în România si în lume.. Corfus I. (1997). Ed. N. Ed. Chirila C-tin. (2003). Agricultura Tarii Romanesti în prima jumatatea asecolului al XIX-lea. Teza de doctorat. 10. Ciumara M. Editura Expert.. Jurnal în tranzitie. Bucuresti. Constantinescu N. Ed. Hartia S. Bold I. Româna. Manual de management al fermei. Spatiul rural.) (1997). Draghici M.(coord) (2004). Buciuman E. Renta funciara si dezvoltarea agricola. 14.Cres.) (1999). politica si interes national. Ed. Economie politica.. (1969). Acumularea primitiva a capitalului în România. Editura Fundatiei “România de Mâine”. Lup A. (1996). Piata produselor agricole si agroalimentare. Constanta. Cosea M. Constantinescu N. Bold I.. IEA Acad. Bucuresti. 15. “Stiinta”. Dobrota N.(coord. Ed.Mirton. Editura Expert. Editura Economica.. (1984). Ed.8. Bucuresti. Croitoru L. (1999). Teaci D. 12. 13. Ed. ANCA. Bucuresti. Bucuresti.Ceres. Învataminte ale tranzitiei economice în România. Editura Economica. (coord) (2004). 22. (1997). 17. Macrostabilizare si tranzitie. Timisoara. 9. (1993). (1992). Economia funciara. Draghici M. Editura 253 . 16. N. Nita V. 19. ASE. Bucuresti. Bucuresti.

Friedman M. Gilpin R. Freville J. Librairie de la Societe du Requeil Sirey. Economia politica a relatiilor internationale. Rist Ch.. (1996). (1922). (1998). Iagaru Gh. Georgescu-Roegen N. K. Economia agroalimentara: delimitari. Hayek F. IGFCOT. (coord) (1983). Institutul European. A. 32. Bucuresti. 1996. W. Liber sa alegi-un punct de vedere personal. 36. Ed. 29. Bucuresti. Capitalism si libertate.Ceres. Bucuresti. Economia neoinstitutionala ( comportament si institutii). Bucuresti. Agricultura în reforma si tranzitie. (1996). Groza N. Economia agrara. CEU Press si Editura Cartier. CEU si Editura Du Style.. Mizeria si numarul. Legea entropiei si procesul economic. Histoire des doctrines economiques.AGIR. Gide Ch. Hayek F. Darity. 254 . Georgescu-Roegen N. (1999).. Editura Expert. Bucuresti. Constitutia libertatii. Capitalismul si istoricii. 34. Studiul fondului funciar agricol al RSR. Hartia S. 25. Bucuresti. 30. Friedman M.Expert.&R. (1997). Gavrilescu D. Economia României. Georgescu S. anticipari. (1999). A. 28. 27. Iasi. 37. 33. (1998). (1998). (1994). 31. Sperietoarea malthusianista. (1999). Bucuresti. Bucuresti. Editura Enciclopedica. (1995). 24. Editura de Stat pentru Literatura Politica. Galbraith J. Houghton Mifflin Company. premise. 26. Bucuresti. Bucuresti.23. (1978). Ed. Macroeconomics. Folosirea optima a resurselor în agricultura. Editura ALL. 35. Editura Expert. Bucuresti. Editura Humanitas. colectia BNR. Eggertsson T. (1957). Ed. Bucuresti.

41.Agris. Lup A. în Lucrari Stiintifice ale SCCI Dobrogea. Editura ALL. Poole W. Renta diferentiala si investitiile în irigatii. 40. Bucuresti. Ed. Craiova. Ed. Henderson J. Ed. VI. A. Europa. Ed. 39.Universitaria. Bucuresti. Filozofii lucrurilor pamântesti. Bucuresti.A. Aspecte ale rentei funciare. Craciunescu C. Constanta si Tulcea. (1996). 54.. M. Economica. Teoria generala a folosirii mâinii de lucru. Ploae V. caracterizare geografica complexa. C. (2003). K.. Perspectiva economica.38. Editura Humanitas. 49. (1992 si 1993). Economia pozitiva. I. Ionescu de la Brad. Iordache C. (1970). vol. (1997). vol. Bucuresti. Hayek F.Academiei RSR. 45. Bazele politicii economice. Lup A. Centrul de material didactic si propaganda agricola. Bucuresti. Malinschi V. Heilbroner R. 50. (1996). Bucuresti. (1991). 43. Bucuresti. 48. Tratat de economie. 46. Ed.M. Principles of Microeconomics.16 din 5 aprilie 1994.1 si 3. (2002). Irigatiile în agricultura României. Legea arendarii nr. Bucuresti. Bucuresti. Editura Humanitas. Opere. (1999).Stiintifica. Editura ALL. a dobânzii si a banilor. Lipsey R. Drumul catre servitute. Ed. Dobrogea agricola de la legenda la globalizare. Chrystal.M. Iancu A. Heath and Company. 47. Revista Agricultura României nr. Constanta. Iancu A.. 52. Ion (1943). Editura Expert. (1998). Bucuresti. 42. Kirzner I. Bucuresti. 51. (1970). (1977). Lup A. (2001).. Lazar Tr. G.L. (1994). Bucuresti. Bucuresti.18(591) din 3-9 mai. (2003). Lexington-Massachusetts-Toronto. vol. Keynes J. Lup A. D. 44. Editura 255 .ExPonto. V. Renta funciara si pretul pamântului. 53. Zonarea productiei agricole în jud.(1993). Lefterache L.ALL.

Bucuresti. Stoian Mirela (2001). Arad. Capitalul.-P. stat si utopie. (2000). (1972). Constanta. 58. 64. Paris. Editura Didactica si Pedagogica. Bucuresti. (1997). Si colab. Nicolae – Valeanu I. 61. Etapele procesului de liberalizare economica.Ex-Ponto. Capcana globalizarii. (1996). 60. (1955). (1999). et colab. Bucuresti.I. Dumitrescu D. (1998). Olson M. Editura Humanitas.. Editura Porto Franco.Mltimedia. 59. Mihalca Al. 67. Managementul financiar în procesul de tranzitie la o economie de piata. 69.. Economie politica. (2001). 63. Mihailescu I. Ed. Tratat de doctrine economice. ASE. Nozick R. Martin H. (1999). Agromarketing. Ed. Bucuresti.) (1991). Evenimentul Românesc.R. Galati. Editura de Stat pentru Literatura Politica. Bucuresti. 57. Floricel C-tin. Editura Economica. Bucuresti. Mazoyer M. Bucuresti. Eseu asupra principiului populatiei. Schumann H. 65. Paris.Stiintifica. Marx K. Editura Humanitas. Bucuresti. Malthus Th. (1992). Seuil. 68. Preturi si concurenta. 62. Aspecte din viata agrara a judetului Arad. Cresterea si declinul natiunilor. (1996). Ed. Roudart l. Editura RAMO.55. Nicoara V. 66. Mosteanu Tatiana. (2002). Bucuresti.. Elemente de geogra fie economica mondiala. McKinnon R. Meadows D. 56.. Manole V. Ed. Manole V. stagflatie si rigiditati sociale.. 256 . Nechita V. Rapport sur les limites de la croissance. Anarhie. Diagnosticul de merketing pe filiera de produs în agricultura. Prosperitate. Fayard. (coord. Histoire des agricultures du monde. Bucuresti. (1998). Editura ALL.F.

Otiman P. Timisoara. Parpala O. (1993). Ed. Bucuresti.. Iasi. Bucuresti. Constanta. 77. Pana Viorica. Bucuresti. Ploae V. MAA. Terra Nostra. (1997). Ploae V. 78. Dobrogea. Otiman P. X. Ed. Pana Viorica (1995). 73. Ed. 72. (2000). Economia si politica rurala. Constanta. Vlasceanu M.. Parkin M. Ed. (2003). Restructurarea agriculturii si dezvoltarea rurala a României în vederea aderarii la Uniunea Europeana. (2000). Addison-Wesley Publishing Company Inc. Ploae V. Pana C.. (1994). (1999). Platis Magdalena (1997). 74. Agroprint. 81. Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti”.ASE. 75. Timisoara. Editura Economica.Didactica si pedagogica. Ploae V. (1994). 83. Microeconomie.Ex-Ponto.I.F. (1999). 71.I. Parpala O. Economie politica.Ceres. Limitele economice de administrare a îngrasamintelor chimice si organice la principalele culturi 257 . Evaluarea biofizica si tehnica a terenurilor agricole. (1980).. Tipuri de exploatatii agricole în judetul Constanta. Pretul si formarea lui. Bucuresti. V. 80. Lucrari stiintifice vol. Macroeconomie. 82. conditiile pedoclimatice. Economia si politica agrara în RSR. Economie politica. Politici agrare în lumea contemporana sau strategia securitatii alimentare mondiale. Editura Ex Ponto. Microeconomics. Paltineanu C. Enciu M. Mihailescu I. Constanta. Pamântul si folosirea lui în agricultura. (1995). Craiova. Editura Ex Ponto.Helicin. consumul si necesarul apei de irigatie pentru principalele culturi agricole. Ed. Bucuresti. (1988).70. Patriche C. Ed. 79. Ed. 76. Agricultura României la cumpana dintre mileniile II si III. Seceleanu I..

85. 91. Lucrari stiintifice ale SCCI Dobrogea. (1996). Istoria gândirii economice. Ploae V. Przeworski A. Democratia si economia de piata. Introducere în epistemologia economica. Pohoata I. Editura Mesagerul. Universitas. Neoclasicismul economic (marginalismul). Centrul de material didactic si propaganda agricola. (1998). Fundatia Academica “Gheorghe Zane”. 89. (1925). Lucrari stiintifice vol. Ed. Bucuresti. Drept funciar si proceduri funciare. 88. (1999). Valu lui Traian. (1996). Bucuresti.Economica. Iasi. Enciu M. 84. 2 vol. Centrul de material didactic si propaganda agricola. Popescu G. Paris. (1993). 258 .. Bucuresti. Sibiu – Bucuresti. 93. Popovici-Lupa N. 94.. 95. (1994 si 1997). Paradigme de gândire. 87. Editura Continent. 90. Editura Continent. Bucuresti. Popescu Gh.Acorduri europene. Elemente de economie rurala pentru uzul agricultorilor si al scolilor de agricultura. 92. (1988). Chisinau. Seceta si nevoia irigatiilor în Dobrogea la câteva culturi agricole. (1994). 86. Opere alese. Sibiu – Bucuresti. Bucuresti.IX. (1993). (1991).) (1998). (coord. Iasi. Lucrari stiintifice vol. Editura Fundatiei “România de Mâine”. (1993). Pohoata I.Napoca. Popescu D. Popescu A. Editura ALL. Bucuresti.IX. Dinamica ideilor economice. Politici agricole.. Eficienta economica si energetica a utilizarii apei de irigatii la principalele culturi de câmp în conditiile din Dobrogea. Ricardo D. Bucuresti. Renea S. Physiocratie. Quesnay F .în conditii de irigare. Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”. Cornoiu D. Doctrine economice universale. 96. Cluj. Popescu D.O. Flammarion.

A. Chisinau. (1907 ). Lucrari stiintifice ale SCCI Dobrogea. Blackwell Publishers. României. Socol Gh. Armand Colin. Rugina A.. Doctrine economice: o privire Suta-Selejan Sultana (1992). (1993). Preturile si indicatorii macroeconomici. Suta-Selejean Sultana (1996). Avutia natiunilor. Individual Smith A. (1992).. involutie si tranzitie în agricultura Stere I si colab.3. Bucuresti. L ’Economique. Strange S. Institutul European. Bucuresti. (1998). ameliorarea capacitatii de productie la grâul de toamna. 109. Evaluarea progresului genetic în vol. Bucuresti.. Peter Gh. politica agrara în România. Rugina A. Paris. Samuelson P. Teaci D. Pentru ce s-au rasculat taranii. vol. 101. Schumpeter J. 259 . Renta funciara diferentiala si agricole. 103. 99. Teoria si practica economica în epoca de tranzitie si dupa. 104. 100. 102. (1982). 110. 3 Skaggs N. Histoire de l’analise economique. (1980). 111. Ed. (1999). economica moderna si contemporana. Iasi. T. Editura ALL. (1994).Ceres. (1997). Editura Fundatiei “România de Mâine”. 105. Revista Agricultura României nr. Stefan M. 106. Bucuresti. Gallimard. (1996). Paris. Choice and Its Consequences. Bonitarea terenurilor agricole. IRLI. (1983). Macroeconomics. 98. Evolutie. Atelierele Grafice SOCEC. Bucuresti.97. Editura Eficient. Academiei Române. Rosetti R. Editura ALL. Doctrine si curente în gândirea panoramica. Bucuresti. Ed. L. Bucuresti. Carlson J. 108.Politica. State si piete. Planificarea costurilor si a productiei în fermele Tanase Florina (1998). Principia oeconomica. Bucuresti. 112. 107. (1982). Bucuresti. (2005). Tanasescu Gh. Ed. Bucuresti. Universitas.XI.

Voicu R. 122. România.Academiei RPR. 119. (1973). Editura Intact. Bucuresti. macrostabilizare. Zahiu Letitia. Bucuresti. Bucuresti. (1999). Bucuresti. Bucuresti. (1997). Bucuresti. Se închide cercul?!. Între echilibru si recesiune. Ed. Management agricol. Bucuresti. (1998). (1998). Editura Vosganian V. Bucuresti. Ed. 117. Economia si strategia unitatilor agricole. politicilor agricole. Bucuresti. (1993). Bucu resti.Economica. Bucuresti. Reforma si Zahiu Letitia (coord) (2003). Tomoroga P. jocuri de interese. 118. 116. IMPEX-92. Produsele alimentare si agricultura în economia de piata. Dachin Anca (2001). Vasile R. Bucuresti.113. Editura Economica. Tim isoara. Editura Sedona. Ed. Politici agroalimentare Zahiu Letitia (2000 ). 126.ASE. 120. Politici si piete agricole. Contradictii ale tranzitiei la economia de Tribuna Economica. APS.Economica. Iasi. 125. Tomoroga P. si colab. 123. Zahiu Letitia (coord) (2005). (1994). Ed. Doctrine economice. Zahiu Letitia (1999). Bucuresti. Ed. 260 . 124. Agricultura Dobrogei.Ceres. 115. Editura Nemira. Integrarea agroalimentara europeana. 127. Todosia M.Ceres. Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”. Metode agrotehnice pentru sporirea productiei agricole vegetale în Dobrogea. (2000). Whitehead G. (1992). Vasile R.Teorie si practici de Vacaroiu N. Editura Expert. Structurile agrare si viitorul integrare europeana. comparate. Tracy M. Ed.Economica. Ed. 114. Economia. 121. piata. Ed. (1963).

Bucuresti. Bucuresti. MAA si CNS. 138.. Ed. 132. Agricultura mondiala si mecanismele pietei.ASE. Bucuresti. Bucuresti.Arta Grafica. 261 .. Dimensiuni ale saraciei. (1960). (coord. Zamfir C. Zahiu Letitia. 133. Studiu d fezabilitate privind e restructurarea-privatizarea unei societati comerciale agroalimentare.Academiei RPR. (1998). Expert. Zonarea ecologica a plantelor *** Legea 1/2000 *** Legea 19/1991 *** Legea arendei *** (1933) Legea cadastrului si a cartii funciare. Manole V. 134. Tematica si baze de date pentru Marketing agroalimentar. Zahiu Letitia. Manole V. (1998). ManagementZahiu Letitia. 136. elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru credite de investitii. Bucuresti. Zahiu Letitia (1992). Bucuresti. 129. 137. Manole V. Ed. Ed. Tehnica Agricola. 135. 131. agricole din RPR. si colab. 130. ***(1992) Agricultura României 1938 -1990. Zamfirescu N. Bucuresti. Editura Ed. (1994). Ed.) (1995). Fundatiei “România de Mâine”.128. Rotaru V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful