10) mengadakan aktiviti kesukanan yang melibatkan semua kaum -contohnya wushu selalu dianggotai oleh kaum cina, tetapi

aktiviti ini terbuka untuk kaum melayu dan

2) Guru tidak mengamalkan diskriminasi terhadap pelajarnya dengan cara memberi layanan yang sama rata tanpa mengira kaum dan bangsa.

3) Memupuk semangat Patriotisme - Guru perlu menyelitkan perasaan cintakan Negara dengan menyanyikan lagu Negaraku pada setiap pagi dan mengibarkan bendera di dalam kelas

9)Menubuhkan persatuan/kelab yang dianggotai oleh seluruh kaum. Contohnya Kelab Rukun Negara, Kelab Rakan Muda. -aktiviti ini boleh mengeratkan perhubungan antara semua kaum -dapat bertukar pendapat dan idea.

PERANAN GURU MEMPERKUKUHKAN PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

4) Guru perlulah menggunakan bahan pengajaran dan bacaan dalam pelbagai bahasa -contohnya bahan bacaan dalam bahasa Melayu, cina, India dan Inggeris

8) Guru menyediakan dan menggunakan alat bantu mengajar yang mempunyai unsure daripada pelbagai kaum. -contohnya makanan, memperkenalkan daripada kauum yang berbeza seperti nasi lemak (Melayu), roti canai (India) dan mee wantan (Cina)

7) menggalakkan interaksi antara kaum -aktiviti berkumpulan melibatkan semua kaum

6) Guru menjadi role model/contoh kepada pelajar. -Guru menghayati dan mengamalkan nilai murni dan perpaduan dalam kehidupan seharian.

5) Mewujudkan sudut bacaan Perpaduan dan Integrasi Nasional dalam setiap kelas. -contohnya dengan menampal bahan bacaan seperti keratin akhbar, majalah yang berkaitan dengan perpaduan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful