KERTAS KERJA KEM KEPIMPINAN PENGAWAS DAN KETUA KELAS SK LEPONG BALLEH 2011 1.

0 PENDAHULUAN
Kem kepimpinan pengawas yang dianjurkan oleh U nit Bimbingan dan Kaunseling dengan kerjasama badan Pengawas SK Lepong Balleh merupakan satu usaha unntuk memantapkan pengurusan bidang kerja kepengawasan dan seterusnya meningkatkan mutu disiplin sekolah. Para pengawa s juga dirangsangkan dengan motivasi diri untuk membina kenyakinan diri terhadap tugas dan tanggungjawab serta memupuk sikap yakin diri ketika berhadapan dengan murid lain. 2.0 MATLAMAT Dengan terlaksananya program ini diharapkan :  Disiplin pengawas dapat ditingkatkan.  Keperibadian pengawas lebih mantap  Tugasan pengawas lancar dan teratur  Menjadi idola kepada murid biasa  Disiplin murid sekolah dapat ditingkatkan 3.0 OBJEKTIF KHAS 3.1 Kem Kepimpinan pengawas ini diharapkan dapat melahirkan pengawas yang :3.1.1 Kuat Motivasi diri. Boleh menjalankan tugasan yang di beri dengan penuh kenyakinan diri dan bertanggungjawab .berjaya mengawal keadaan dan lebih berwibawa ketika berhadapan dengan masalah. Berdisiplin. Sentiasa peka terhadap tugasan dan sentiasa bersedia menjalankan tugas pada bila-bila masa diperlukan. Berpakaian kemas dan sahsiah yang baik. Pengurusan masa. Bijak mengurus masa dalam menjalankan tugasan sebagai pengawas dan sebagai pelajar. Idola. Menjadi contoh kepada pelajar lain dan menjadikan badan pengawas ini merupakan satu badan yang ingin dijawat oleh murid. Bijak. Berani mencuba dan sentiasa Berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi terutamanya dalam pembelajaran.

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

4.0 TARIKH 25 dan,27 Feb 2011 (dua hari dua malam ) 5.0 KUMPULAN SASARAN 24 orang pengawas dan 12 orang ketua dan penolong ketua

6.0 TEMPAT SK LEPONG BALLEH,KAPIT.

7.0 PENDEKATAN
y y y y y y y

Permainan kaunseling Pembelajaran µexperiential¶ Latihan dalam kumpulan Ceramah Perbincangan Pembentangan

8.0 JAWATANKUASA PENGELOLA 8.1 Jawatankuasa Induk Penasihat : En. Jonedi Ngalanbong ( Guru besar SKLB) Pengerusi : En. Anthony Jalin Manggie ( PK I SKLB) N.Pengerusi : En. David Dumbang ( PK HEM ) Setiausaha : En. Shamsul Afendi Bin Awang ( Guru BK) Penyelaras Kursus : En. Nelly Isau ( Guru Pengawas ) Urusetia : 1. Pn. Nur Syariah 2. Margaret 3. Mecklina 4. Sazila Kem Komandan : 1. En. Sukhardi 2. En. Shamsul Afendi Awang

8.2 Jawatankuasa kecil 1) Audio/Video/Dokumentasi i. En. Joseph ii. En. Nelly isau iii. En. Shamsul Afendi 2) Juruacara i. Pn .Nurasila ii. Pn Ozarina 3) Makanan dan Minuman i. En. David Dumbang ii. En. Augustine Dian iii. Pn. Rabai iv. En. Richard v. Pn. Rani 4) Hadiah /cenderahati/sijil i. Pn. Florence ii. Pn .Salbiyah iii. Cik Noraini iv. Pn .Maryliana 5) Siaraya /ICT i. En. Joseph ii. En. Ban 6) Persediaan dewan/Pentas i. En. Augustine Dian ii. En. Nurul Aswad iii. En. Zahiddi 7) Majlis Penutupan Rasmi i. Pn . Shirley ii. Pn. Betty iii. Cik Dambak iv. Pn Marlina 8) Buku Program/Aturcara i. En. Nurul Aswad

9) Keselamatan/Kebajikan i. En .John ii. En . Osman iii. En Fauzan iv. En. Helmi . 10) Riadah i. En .Osman ii. En .John iii. En. Mohd zahidi iv. En. Helmi

11) Fasilitator i. Pn. Salbiyah Syahdan ii. En. Shamsul Afendi iii. Cik Sazila iv. Pn Ozarina v. Pn. Margaret

9.0 ANGGARAN KOS PERKARA KOS SEUNIT RM 100 X 2 Bayaran / Cenderahati penceramah ( 2 orang ) Jumlah : RM 300 JUMLAH

Makan Minum di sekolah Minum pagi/ petang Makan tengah hari Makan malam RM 3 X 36 orang X 2 kali RM 4 X 36 orang X 2 kali RM 4 X 36 orang X 2 kali Jumlah : RM 216 RM 288 RM 288 RM 792

Peralatan Cuci gambar Bahan-bahan LDK

RM50.00 RM100.00 Jumlah : RM 150

JUMLAH BESAR : 10.0 SUMBER KEWANGAN
y y y y

RM 1242

Peruntukan PCG Bimbingan dan Kaunseling Biayaan sekolah PIBG PPD ( Bahagian Bimbingan dan Kaunseling )

12.0 JADUAL PROGRAM ( LAMPIRAN A ) 13.0 PENILAIAN Melalui soal selidik secara bertulis, maklum balas secara lisan daripada para peserta dan pemerhatian para fasilitator.

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

................................... ( ) Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa Tarikh :

............................... .............. ( ) Guru Besar Tarikh :

KERTAS CADANGAN:

KEM KEPIMPINAN PENGAWAS DAN KETUA KELAS 2011 SK LEPONG BALLEH, KAPIT.
( 25 ~ 26 FEB 2011 ) DI SK LEPONG BALLEH.

Disediakan Oleh : En. Shamsul Afendi Bin Awang Guru Bimbingan & Kaunseling Sepenuh Masa SK Lepong Balleh.
Tarikh : 17 Feb 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful