INTERNET BANKARSTVO ZA GRAĐANE

Uputa za korištenje usluge

Mostar, kolovoz 2006.

Sadržaj:

1 2 3 4 5 6 7

UVOD ................................................................................................................................. 2 POČETAK RADA .............................................................................................................. 3 PRIJAVA U INTERNET BANKARSTVO........................................................................... 3 STANJE RAČUNA............................................................................................................. 7 PROMETI PO RAČUNU .................................................................................................. 12 PODACI O KORISNIKU .................................................................................................. 14 NALOZI ZA PLAĆANJE (IZBORNIK ''NALOZI'') ........................................................... 15 7.1 7.2 7.3 7.4 UNOS NOVOG NALOGA ................................................................................................. 15 UNOS NOVOG NALOGA ZA JAVNE PRIHODE .................................................................... 19 DOHVAT NALOGA PO UVJETU ........................................................................................ 21 STATUSI NALOGA ......................................................................................................... 25 UNOS NOVOG NALOGA ZA PRIJENOS ........................................................................ 25 DOHVAT SVIH NALOGA ZA PRIJENOS ....................................................................... 30 DOHVAT NALOGA PO UVJETU ........................................................................................ 32

8

NALOZI ZA PRIJENOS (IZBORNIK ''PRIJENOSI'') ...................................................... 25 8.1 8.2 8.3

9

ODJAVA........................................................................................................................... 34

1

1

UVOD

UniCredit Zagrebačka banka d.d. svojim klijentima nudi uslugu Internet bankarstva za građane. Ova usluga namijenjena je svim građanima BiH s prebivalištem u BiH koji imaju poslovni odnos s UniCredit Zagrebačkom bankom d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) i otvoren tekući račun, odnosno, studentski račun u Banci. Sve što je potrebno da se koristi usluga Internet bankarstva jest mogućnost pristupa Internetu. Korisnik nije vezan uz računalo s kojeg može obavljati transakcije, nego može obavljati transakcije s bilo kojeg računala koje je spojeno na Internet. Kao sredstvo identifikacije korisnika prilikom prijave u aplikaciju Internet bankarstva koristi se token. Token je samostalni, osobnom lozinkom zaštićeni uređaj, namijenjen digitalnom potpisivanju naloga i identifikaciji korisnika direktnog bankarstva (Internet bankarstva) koji sprječava mogućnost neovlaštenog pristupa Klijentovim računima. Usluga Internet bankarstva za građane omogućava: Provjeru stanja i prometa svih KM-ovskih, deviznih i kreditnih računa u vlasništvu Klijenta, te računa po kojima je klijent opunomoćenik, jamac ili sudužnik Plaćanje komunalnih uplatnica i ostalih računa Prijenos s vlastitih KM-ovskih računa na KM-ovske račune svih fizičkih osoba unutar Banke (prijenosi na tekuće i žiro račune, otvorenu KM-ovsku štednju, Pčelicu) Konverziju i kupoprodaju valuta Prijenos s vlastitih KM-ovskih na vlastite devizne račune i otvorenu deviznu štednju Prijenos s vlastitih KM-ovskih računa na KM-ovske račune svih fizičkih i pravnih osoba kod drugih banaka Prijenos s vlastitog deviznog na vlastite KM-ovske račune unutar Banke (prijenosi na tekuće i žiro račune, otvorenu KM-ovsku štednju) Konverziju stranih valuta po svim a-vista računima Uvid u raspoložive limite i troškove učinjene po tekućem računu te njihovo plaćanje Plaćanje rata kredita Pregled prometa po tekućem računu Usluga internet bankarstva za građane, uz primjenu najsuvremenijih tehnologija zaštite, osigurava: verifikaciju pravovaljanosti identiteta svakog klijenta uz pomoć tokena; digitalno potpisivanje naloga uz pomoć tokena; zaštitu od čitanja ili mijenjanja podataka tijekom prijenosa naloga klijenta do i od Banke; privatnost klijenta.

2

2 POČETAK RADA U web pregledniku odaberete Internet stranicu www. 3 PRIJAVA U INTERNET BANKARSTVO ZA GRAĐANE Postupak prijave opisan je korištenjem Microsoft Internet Explorera.unizaba. Aplikacija Internet bankarstva koristi SSL vezu za zaštitu kanala između računala korisnika i web aplikacije Internet bankarstva. pri čijoj uspostavi se pojavljuju sljedeći ekrani.ba. Ovaj ekran se prikazuje na početku ulaza u aplikaciju Internet bankarstva: 3 . Na stranici UniCredit Zagrebačke banke odaberete opciju Internet bankarstvo za građane nakon čega Vam se otvara preglednik za pristup aplikaciji kako slijedi Klikom na link za ulaz otvara se prozor prijave u Internet bankarstvo za građane. Ostali web preglednici koriste sličan postupak autentikacije korisnika.

4 . kako se korisnik prijavljuje u aplikaciju. Nakon toga se pojavljuje sljedeći ekran u kojem je potrebno upisati broj tokena i OTP. Ta lozinka je svaki puta drugačija. OTP (One-Time Password) je jednokratna lozinka koju generira token pritiskom na tipku 1 (odabir APPLI 1 nakon unosa PIN-a za uključivanje tokena).Potrebno je kliknuti na OK. nakon čega se pojavljuje sljedeći prozor: Potrebno je kliknuti na Yes i time je proces uspostave sigurne SSL veze gotov.

PIN je osobna lozinka koja se dobiva zajedno sa tokenom i koristi se za aktiviranje tokena. upiše PIN i nakon toga pritisne tipka 1. U tom slučaju potrebno je kontaktirati Help Desk na brojeve telefona 036 356 356 (svaki radni dan od 8 do 16 h) ili 036 355 355 (svaki dan od 8 do 22 h) ili otići u najbližu poslovnicu UniCredit Zagrebačke banke gdje će se uz provjeru identiteta korisniku deblokirati usluga. koju ubuduće želite koristiti za aktiviranje tokena. tada se njegov token blokira. Potrebno je unijeti broj bez crtica. na ekranu tokena se pojavljuje poruka ''NEW PIN''. Nakon unosa broja tokena i OTP-a potrebno kliknuti na Prijava u internet bankarstvo. Potrebno je da odaberete i unesete osobnu lozinku od 4 znamenke. Nakon uspješnog unosa.Slika 1 – prijava u aplikaciju Kao podatak Broj tokena potrebno je unijeti 8-znamenkasti broj koji se nalazi na poleđini tokena. aplikacija Internet bankarstva javlja pogrešku kao na Slici 2: 5 . Ako korisnik tri puta upiše krivi PIN. Prilikom prvog uključivanja tokena na ekranu tokena se pojavljuje poruka ''PIN''. Potrebno je unijeti inicijalnu lozinku koju je dodijelila Banka prilikom otvaranja usluge Internet bankarstva. Ukoliko se unese pogrešan broj tokena. Preporučljivo je ne držati PIN zajedno sa tokenom. Podatak OTP je 6-znamenkasti broj koji se dobije nakon što se token uključi.

aplikacija Internet bankarstva javlja grešku kao na Slici 3. aplikacija Internet bankarstva učitava početnu stranicu koja je prikazana na Slici 4. ali unese neispravan OTP. Na početnoj stranici nalaze se svi otvoreni 6 .Slika 2 – poruka kod pogrešnog unosa serijskog broja tokena Ako korisnik unese ispravan broj tokena. Slika 3 – poruka kod pogrešno unesenog PIN-a Ukoliko su uneseni točni podaci (broj tokena i OTP).

U ovisnosti o vrsti računa (tekući račun. Dohvat prometa po računu dozvoljava odabir samo nekih opcija kod pretraživanja. odnosno. devizni račun. Ukoliko korisnik želi vidjeti podrobnije detalje stanja računa.računi korisnika. kreditni račun. Na početnoj stranici moguće je dohvatiti stanje i promete za KM i devizne račune.. Za sva druga naprednija pretraživanja prometa potrebno je odabrati opciju prometi na vrhu ekrana. kao na Slici 5. kao i stanja po tim računima. dovoljno je da klikne na broj računa. a to su početni i krajnji datum te šifra valute. račun oročenja. Opunomoćenik ima mogućnost rada nad računima iste kao i vlasnik.) aplikacija prikazuje detaljnije podatke o stanju računa. dok se ovlaštenja nad pojedinim računom definiraju prilikom ugovaranja usluge. korisniku se prikazuju i računi za koje je dotični korisnik opunomoćenik.. Naziv svakog računa nalazi se ispisan u zagradi odmah nakon broja računa. Dodatno. računi po kojima je Korisnik sudužnik/jamac (kreditni računi). sa te stranice moguće je direktno pregledavati detalje o stanju pojedinog računa kao i promete po tim računima (opcije dohvata prometa po računu nalaze se ispod liste stanja računa i nisu vidljive na Slici 4. sudužnik/jamac. žiro račun. Tada se u zagradi nakon broja računa ispisuje naziv računa po kojima je Korisnik opunomoćenik. Osim vlastitih računa.). Slika 4 – početna stranica 4 STANJE RAČUNA Odabirom opcije stanje pojavljuje se ekran sa svim računima kao i stanjima po tim računima. odnosno.. 7 .

stanje računa Informacije o tekućem računu uključuju stanje računa.Slika 5 . iznos dozvoljenog prekoračenja. kao na Slici 6. te iznos dozvoljenog limita na VISA Classic kartici. datum zadnje promjene na računu. Slika 6 – stanje tekućeg računa 8 .

Slika 8 – stanje deviznog žiro računa 9 . kao na Slici 7. kao na Slici 8.Informacije o žiro računu i studentskom računu uključuju stanje računa i datum zadnje promjene na računu. Slika 7 – stanje žiro računa Informacije o deviznom žiro računu sadrže stanja po valutama kao i datume zadnjih promjena stanja.

ako korisniku za nekoliko dana ističe oročenje). rok oročenja u mjesecima. 10 . ugovorenu kamatnu stopu te stimulativnu kamatnu stopu. kao na Slici 9. Slika 9 – stanje deviznog tekućeg računa Informacije o štednom i oročenom računu sadrže stanje računa. Primjer prikaza stanja oročenog računa dan je na Slici 10. te napomenu koja sadrži informaciju od banke korisniku (recimo.Informacije o deviznom tekućem računu sadrže stanja po valutama. datum otvaranja oročenja/računa. promjenjivu kamatnu stopu. datume promjena te kamatne stope po valutama. šifru valute oročenja.

stanje kredita. šifru valute kredita.Slika 10 – stanje oročenja Informacije o stanju kreditne partije sadrže naziv kredita. ime i prezime dužnika. a ne naplaćeni iznos duga po kreditu. kao što je prikazano na Slici 11: Slika 11 – stanje kreditnog računa 11 . iznos rate. iznos odobrenog kredita. dospjeli. rok otplate kredita. broj preostalih rata. datum dospijeća slijedeće rate. ukupni broj rata (ugovoreni rok otplate u mjesecima).

Radi lakšeg unosa datuma priložen je prozor s kalendarom koji se pojavljuje klikom na ikonu desno od polja za unos datuma.00 te odabrati opciju većim od. Slika 12 – prometi po računu Potrebno je unijeti sljedeće podatke: • račun i valutu za koji želite primiti promete (podatak valuta se automatski postavlja na BAM ako se odabere BAM račun). ili opunomoćenik. ili vlasnik. Izgled kalendara dan je na Slici 13.000. Ponuđeni su računi za koje je korisnik. • vremenski period (početni i završni datum) • uvjet pretraživanja (npr. dok za račune oročenja i kreditne račune taj raspon može biti do najviše godinu dana.00 EUR u polju valuta odabrat ćete 978 i u polje iznos unijet ćete 1000. samo potražni ili dugovni i potražni) Odabirom svih potrebnih parametara dobiva se pregled prometa. 12 . ako želite primiti sve promete veće od 1.5 PROMETI PO RAČUNU Odabirom opcije prometi prikazuje se prozor u kojem je potrebno odabrati uvjete za dohvat prometa kao na Slici 12. a ako želite primiti sve promete za tu valutu bez obzira na iznos u polje početni iznos unijet ćete 0. Napomena: raspon početnog i završnog datuma za promete ovisi o računu za koji se povlače prometi. Tako se za tekuće i žiro račune može staviti najviše do 30 dana između početnog i završnog datuma. Datum se može unijeti i ručno preko tipkovnice računala.00) • vrstu prometa (samo dugovni.

Slika 14 .Slika 13 – kalendar za unos datuma Pregled prometa po računu prikazan je na Slici 14.prometi 13 .

Nakon toga naziv tog računa postavlja se na standardnu vrijednost. Isto tako. Ukoliko korisnik želi da u nazivu računa ponovno piše standardni opis računa (tekući račun. Korisnik ne može mijenjati svoje podatke. Promjena naziva računa radi se tako da korisnik promijeni naziv jednog ili više računa i klikom na opciju Spremi promjene promijenjeni podaci o nazivima računa se spremaju u bazu. dovoljno je izbrisati naziv računa i spremiti podatke. ako korisnik ima ovlaštenja po više računa. Slika 15 – podaci o korisniku 14 . više kredita.. korisno je definirati neko prepoznatljivo ime za svaki račun.).6 PODACI O KORISNIKU Klikom na ime i prezime koje se nalazi u zaglavlju. ali može mijenjati nazive računa. korisnik može vidjeti svoje osobne podatke. što je korisno u slučaju da korisnik ima npr. kao i podatke o računima.. Izgled prozora s podacima o korisniku dan je na Slici 15.. kako bi znao koji račun se odnosi na koji kredit. žiro račun.

(. Ostali znakovi (npr.2. unutarbankovna (niski rizik) ili međubankovna transakcija (srednji rizik). tekući račun – a-vista štednja u KM i sl. Slika 16 – nalog za plaćanje 15 . Na Slici 16.). Sam obrazac je uvijek isti.. jer aplikacija javlja grešku kod unosa takvih znakova. :. Nalog se može popuniti na dva načina: • popunjavajući polja naloga slobodnim unosom (osim onih polja za koja slobodan unos nije dozvoljen) • kopiranjem već postojećeg naloga u novi nalog Za kretanje između polja na formi naloga potrebno je koristiti tabulator (tipka ⇔). Unutar izbornika nalozi nude se mogućnosti: • unos novog naloga • unos novog naloga za uplatu javnih prihoda • dohvat naloga po uvjetu 7.7 NALOZI ZA PLAĆANJE (IZBORNIK „NALOZI“) U ovom izborniku se rade se sva plaćanja u unutarnjem platnom prometu (KM nalozi na račune drugih fizičkih i pravnih osoba) u Banci i prema drugim bankama (niski i srednji nivo rizika). ). U izborniku „Nalozi“ se također rade prijenosi unutar računa vlasnika u KM (tekući račun – otvorena štednja u KM. Za tekstualne podatke dozvoljen je unos alfanumeričkih znakova. prikazana je forma za unos novog naloga.1 Unos novog naloga Obrazac naloga koji se unosi preko aplikacije Internet bankarstva može biti prijenos sredstava s računa na račun. točke i zareza. . ?) se ne smiju koristiti. Za javne prihode postoji zaseban obrazac koji je opisan u točki 7. neovisno o tipu transakcije.

Vrijeme zaprimanja naloga ovisi o tome da li se radi o unutarbankarskoj ili međubankarskoj transakciji (unutarbankarske transakcije se zaprimaju do 20. a to su KM tekući i žiro računi. 2 decimalna mjesta. Predefinirana vrijednost koju postavlja aplikacija je adresa korisnika. te studentski računi i dječja štednja. s time da to korisnik može promijeniti. dozvoljen je unos do max.mm. Obvezan podatak. Ovdje je potrebno upisati naziv mjesta korisnika. primjerice kod uplate računa za el. Aplikacija provjerava kontrolne znamenke transakcijskog računa u oba slučaja.Aplikacija već popunjava dio podataka na obrascu sa podacima korisnika. Dozvoljen je unos do max. Unijeti broj ukoliko stoji na nalogu za plaćanje. kao i skraćenog broja računa (10 znamenki). Svaki novi nalog je potrebno spremiti. a dozvoljen je unos do max.d. energiju. Dozvoljen je upis naziva korisnika do max. mora upisati pod datum valute sutrašnji datum. računa za mobitel i sl. Ovdje se upisuje svrha doznake. To je obvezan podatak. 50 alfanumeričkih znakova. a dozvoljen je unos do max. 30 alfanumeričkih znakova. Aplikacija popunjava sa predefiniranom vrijednošću koja je jednaka mjestu korisnika. Ukoliko korisnik želi izvan toga vremena unijeti platni nalog. potrebno je kliknuti na opciju Zaprimanje naloga. U padajućem izborniku potrebno je odabrati jedan od ponuđenih računa.gggg. Adresa Mjesto Način popunjavanja polja Ovdje je potrebno upisati naziv korisnika. Adresa primatelja/ primaoca Mjesto primatelja/ primaoca Datum uplate Račun pošiljatelja/ pošiljaoca Račun primatelja/ primaoca Poziv na broj Iznos Hitnost Ovdje se upisuje datum uplate naloga u formatu d. 30 alfanumeričkih znakova. s time da to korisnik može promijeniti. Ovdje je potrebno odabrati koji račun želimo teretiti. a međubankarske transakcije do 14. s time da se taj podatak može promijeniti na obrascu. 30 alfanumeričkih znakova. Potrebno je upisati datum koji je veći ili jednak današnjem datumu. nakon čega se nalog može poslati na provođenje odmah ili kasnije. 30 alfanumeričkih znakova. koja sprema nalog u bazu. Dozvoljen je unos do max.00 sati. Tablica 1 – popunjavanje naloga za plaćanje Nakon unosa naloga. 30 alfanumeričkih znakova. Obvezan podatak.30 sati). Aplikacija dozvoljava korištenje i točke i zareza kao decimalnog separatora. Dozvoljen je unos broja do max. 16 .d. Ovo je obvezan podatak. dozvoljen je unos do max. Nalog je potrebno popuniti na način kako je opisano u Tablici 1: Polje Pošiljatelj/ d. Ovdje se upisuje iznos transakcije u KM.d. što olakšava unos naloga. Ovdje je potrebno unijeti račun primatelja. KM otvorena štednja. Kao predefiniranu vrijednost aplikacija ovdje postavlja naziv korisnika. Dozvoljen je unos cijelog transakcijskog računa (16 znamenki). 30 alfanumeričkih znakova. Ovdje je potrebno upisati adresu korisnika. Korisnik kod unosa naloga može te podatke izmijeniti ako želi. Potrebno je odabrati prioritet naloga (normal ili urgent). Ovdje je potrebno upisati naziv primatelja. Dozvoljeno je plaćanje naloga s valutom do 7 dana unaprijed. Aplikacija iz liste korisnikovih računa odabire one račune s kojih je dozvoljeno plaćanje. Svrha doznake Primatelj/ D.

Ako se plaćanje obavlja u ime druge osobe (primjerice.Kako bi zaprimanje novog platnog naloga uspješno prošlo. aplikacija Internet bankarstva šalje nalog na provođenje u platne sisteme. pojavljuje se ekran kao na Slici 17: Slika 17 – zaprimljeni nalog Kao što je to vidljivo na Slici 17. potrebno ga je potpisati. kao opunomoćenik). da bi se zaprimljeni nalog poslao na provođenje. Napomena: aplikacija Internet bankarstva sva slova unesena na obrascu pretvara u velika slova. Ako je nalog uredno zaprimljen. aplikacija vraća poruku o pogrešci. upotrebom opcije MAC (Message Authentication Code). Na taj način korisnik ne treba unositi podatke o primatelju svaki puta iznova. Tada se pojavljuje ekran kao na Slici 18: 17 . Kako bi se olakšao unos. promijeniti dio podataka koji se mijenja i spremiti nalog. Aplikacija popunjava podatke o pošiljatelju (uplatitelju) automatski sa podacima korisnika. Token je potrebno uključiti. već samo izmijeniti dio podataka koji se mijenja (iznos. Podaci o primatelju su obvezni podaci koje korisnik mora upisati. a token na to automatski generira 6-znamenkasti broj koji treba upisati u polje MAC. Potpisivanje naloga obavlja se pomoću tokena. Ako provjera dozvoljava provođenje naloga. upisati PIN i nakon toga pritisnuti broj 2 (APPLI 2). Ukoliko korisnik ne upiše sve zahtijevane podatke. potrebno je upisati podatke u sva predviđena polja na obrascu. korisnik može jednostavno kopirati neki stari nalog koji je već poslan istom primatelju u novi nalog. datum uplate). tada je potrebno podatke promijeniti upisom podataka osobe u čije ime se obavlja plaćanje. U token se unosi 8-znamenkasti broj sa naloga za plaćanje (broj koji se pojavi na ekranu u plavoj kućici pored naslova „Upišite sljedeći niz u TOKEN (APPLI 2)“.

Slika 19 – status naloga 18 . ili u slučaju da nalog nije proveden.Na slici 19 prikazan je status naloga. na ekranu ćete dobiti status „Odbijen“. te ispod statusa obrazloženje odbijanja naloga (nema novca na računu. neispravan račun i sl.). Tada će vam aplikacija prikazati nalog sa statusom „Proveden“.Slika 18 – nalog poslan na provođenje Po slanju naloga na provođenje obavezno provjerite njegov status klikom na opciju „Status“.

Slika 20 – obrazac naloga za javne prihode 19 .Dozvoljene akcije nad nalogom su: • Kopiranje – devizni nalog se kopira u sasvim novi nalog (sa novim brojem transakcije i današnjim datumom). prazni obrazac za unos naloga za javne prihode. • Slanje – nalog se kontrolira (potpisuje potpisom pomoću tokena) i šalje na obradu ako je uredno kontroliran i zadovoljava uvjete za slanje (datum. 7. tj. Opozvati se mogu samo zaprimljeni nalozi. • Novi nalog JP – otvara novi. Ova opcija je korisna kako bismo vidjeli da li se status naloga promijenio nakon slanja na obradu. te ga je moguće mijenjati. Također.2 Unos novog naloga za uplatu javnih prihoda Za unos naloga za plaćanje javnih prihoda. nalog ostaje u stanju potpisan. Tako kopirani (novi) nalog treba ponovo zaprimiti. kada ga je moguće poslati na obradu u matične aplikacije. prazni obrazac za unos naloga. a jednom poslani ili odbijeni nalozi se ne mogu opozvati. Postupak nakon unosa je isti kao i za obične naloge. a u Tablici 2 su opisani podaci koje treba unijeti. • Print – odabirom ove opcije otvara se novi obrazac sa podacima s naloga pogodan za ispis na pisač. osim za račun primatelja/primaoca koji mora biti valjani 16znamenkasti broj depozitnog računa za javne prihode (10-znamenkasti skraćeni brojevi nisu dozvoljeni). Ukoliko je potrebno još potpisa na tom deviznom nalogu. • Opozivanje – nalog se opoziva. te ga je potrebno potpisati da bi prešao u stanje kontroliran. statusi naloga su isti i na običnim nalozima i na nalozima za javne prihode. vrijeme). • Status – osvježavanje statusa naloga. Za zajedničke elemente vrijede ista pravila. te nije više moguća niti jedna akcija na njemu osim kopiranja u novi nalog. Napomena: ovdje su opisani samo podaci koji se razlikuju od običnih naloga. • Novi nalog – otvara novi. nalog je potrebno potpisati pomoću tokena i jednokratnog koda koji se generira pomoću tokena. u aplikaciji postoji zaseban obrazac za unos takvih naloga. Na Slici 20 je prikazan izgled naloga za javne prihode. na Slici 21 je prikazan izgled ekrana u slučaju da je nalog za javne prihode uredno zaprimljen.

10 znakova).. Ovo je također obvezan podatak koji se treba upisati. da li postoji šifra vrste prihoda.). županijski.. Ovdje je potrebno upisati šifru vrste prihoda (broj od 6 znamenaka). Vrsta uplate – uvijek je 0. s time da ''datum od'' mora biti manji od ''datuma do''. nije dozvoljen unos od 10 znamenki) Ovdje je potrebno upisati broj poreznog obveznika (broj od 7. Ovo je obvezan podatak koji se mora upisati. Nije obvezan podatak (ovisi o javnom prihodu koji se plaća).mm. da li je broj poreznog obveznika ispravan matični broj. Ovdje se upisuje porezni period za koji se uplaćuje javni prihod. Dodatno. Tablica 2 – popunjavanje naloga za javne prihode U ovisnosti o javnom prihodu koji se plaća (federalni. Valjani unos su datumi u formatu dd. Nije obvezan podatak. Ovdje se upisuje poziv na broj (duljine max. zdravstveni. Ovo su obvezni podaci. te ostale provjere. Ovdje se upisuje šifra proračunske organizacije (7-znamenkasti broj).gggg.Slika 21 – zaprimljeni nalog za javne prihode Polje Račun primatelja/poši ljaoca Broj poreznog obveznika Vrsta uplate Vrsta prihoda Porezni period od/do Općina Proračunska/ budžetska organizacija Poziv na broj Način popunjavanja polja Ovdje je potrebno upisati transakcijski račun primatelja (16 znamenki. Ukoliko se u unesenim podacima nađe greška. Ovdje je potrebno upisati šifru općine (troznamenkasti broj). 20 . Ovaj podatak nije obvezan (ovisi javnom prihodu koji se plaća). Aplikacija Internet bankarstva radi provjeru da li su svi potrebni podaci upisani u obrazac. aplikacija javlja pogrešku koju korisnik mora ispraviti ako želi da se nalog zaprimi. 8 ili 13 znamenaka). rade se provjere da li je upisani račun depozitni račun..

te kliknuti na kvadratić ispred opcije) • po datumu unosa/datumu valute (omogućen je odabir raspona datuma). s time da će na početku biti «najnoviji» nalozi 21 . Dodatno. kao na Slici 22. moguće je odabrati broj dohvaćenih naloga koji će se prikazati na stranici. s time da će na početku biti prikazani «najnoviji» nalozi • datum valute – nalozi će biti sortirani prema datumu valute.te kliknuti na kvadratić ispred opcije) • po nazivu primatelja (upisati cijeli naziv ili početak naziva (min. te uvjet sortiranja naloga. • po računu primatelja (potrebno je upisati račun primatelja ili početne znamenke računa (min. Omogućen je dohvat naloga po sljedećim kriterijima: • po računu pošiljatelja (potrebno je odabrati jedan od računa iz padajućeg izbornika) i odabrati tu opciju klikom na kvadratić ispred opcije).3 Dohvat naloga po uvjetu Dohvat i pregled zaprimljenih naloga dobiva se opcijom Nalozi ⇒ Dohvat naloga po uvjetu i odabirom željenih uvjeta za pretraživanje. 3 znamenke). jer aplikacija Internet bankarstva pretvara sva slova u velika slova prije pretraživanja. ili početnog iznosa gdje se traže svi nalozi sa iznosom većim od upisanog) • po statusu naloga Napomena: korisnik ne treba voditi računa o tome da li je uvjet pretrage unesen velikim ili malim slovima.7. 6 početnih znamenaka). • po iznosu (odabir točnog iznosa. uvjeti znače sljedeće: • datum unosa – nalozi će biti sortirani prema datumu unosa naloga. Slika 22 – dohvat naloga po uvjetu Kod sortiranja naloga.

primatelj – nalozi će biti sortirani prema nazivu primatelja prema abecednom redu.. vrsta prihoda.• • • broj naloga – nalozi će biti sortirani prema broju. pojavljuje se informacija kao na Slici 24: 22 . Ako korisnik želi vidjeti detalje o nalogu koji nisu prikazani na ekranu (broj poreznog obveznika. Izgled ekrana sa dohvaćenim nalozima prikazan je na Slici 23. Slika 23 – dohvaćeni nalozi Kako bi se olakšala navigacija kroz dohvaćene naloge. Ukoliko je broj dohvaćenih naloga veći od broja odabranih naloga na stranici. Ako nema naloga za zadane uvjete. to je omogućeno klikom na dugme Prethodnih 10 (ovdje je za primjer uzeto ako je korisnik odabrao prikaz po 10 naloga na stranici).. Ukoliko se želimo vratiti na prethodne naloge.. svi nalozi za javne prihode prikazani su sa sivom pozadinom. dovoljno je kliknuti na redni broj naloga u trećem stupcu. s time da će na početku biti nalozi s većim brojem naloga.). pomoću opcije Sljedećih 10 dohvaćamo sljedećih 10 naloga itd. iznos – nalozi će biti sortirani prema iznosu naloga. porezni period. s time da će na početku biti nalozi s najvećim iznosima.

Slika 24 – izgled ekrana ako nema naloga za zadane uvjete Dohvat naloga po uvjetu omogućava grupne operacije nad nalozima – slanje i brisanje. Ova opcija je omogućena samo za zaprimljene naloge. Grupno slanje naloga Korisnik odabire naloga koje želi poslati i klikom na Pošalji odabrane naloge šalje odabrane naloge na obradu u platne sisteme. Ako korisnik želi odabrati sve naloge za slanje. pojavljuje se ekran kao na Slici 25: 23 . dovoljno je da klikne na dugme Svi koje se nalazi iznad dugmadi za odabir. Nakon odabira naloga i klika na Pošalji odabrane naloge.

Slika 26 – rezultat grupnog slanja naloga 24 . dovoljno je za sve naloge jednom generirati MAC i upisati ga u polje MAC. Rezultat grupnog slanja naloga dan je na Slici 26.Slika 25 – grupno slanje naloga Kod grupnog slanja naloga nije potrebno upisivati MAC za svaki pojedini nalog. te kliknuti na opciju Pošalji odabrane naloge.

. točke i zareza.Grupno brisanje naloga Ova opcija je analogna grupnom slanju naloga. koje odabire sve naloge koji se mogu brisati. ?) se ne smiju koristiti. Ostali znakovi (npr. Također. Nalozi mogu biti spremni za slanje (čekati na izvršenje) u slučaju kada je zadan nalog na izvršenje unaprijed (tj. Nalog je sumnjiv ako aplikacija zaključi da podaci u nalogu nisu ispravni ili je došlo do poteškoća u komunikaciji s aplikacijom Internet bankarstva tijekom slanja naloga. (. . :.. šifra općine. Na Slici 27 prikazana je forma za unos novog naloga. konverzije unutar računa vlasnika (prijenosi unutar različitih ino valuta). Za tekstualne podatke dozvoljen je unos alfanumeričkih znakova.) 8.. Unos novog naloga za prijenos Nalog se može popuniti na dva načina: • popunjavajući polja naloga slobodnim unosom ( osim onih polja za koja slobodan unos nije dozvoljen) • kopiranjem već postojećeg naloga u novi nalog Za kretanje između polja na formi naloga potrebno je koristiti tabulator (tipka ⇔). Nalog je odbijen kada transakcija platnog prometa nije prošla u slučajevima: • nedovoljno sredstava na računu • blokiran transakcijski račun primatelja/depozitni račun • blokirana strana banka primatelja • neispravni podaci u nalogu (šifra vrste prihoda. ). 7.. s time da korisnik ne treba unositi MAC kao potvrdu prilikom brisanja naloga. sa datumom koji je veći od današnjeg).4 Statusi naloga Nalozi za plaćanje mogu se slati pojedinačno ili grupno na način koji je prethodno opisan. moguće je koristiti dugme Svi. 25 . te kupoprodaja unutar računa vlasnika (prijenosi između valute i KM). Jednom poslani nalozi mogu biti u statusu: • • • • proveden spreman za slanje sumnjiv odbijen Nalog je proveden ako je transakcija platnog prometa uspješno prošla kroz platni sustav i račun pošiljatelja je uredno terećen za iznos naloga. matični broj poreznog obveznika.1. jer aplikacija javlja grešku kod unosa takvih znakova. Unutar izbornika Prijenosi nude se mogućnosti: • unos novog naloga za prijenos • dohvat svih naloga za prijenos • dohvat naloga po uvjetu 8. NALOZI ZA PRIJENOS (IZBORNIK „PRIJENOSI“) U ovom izborniku se rade prijenosi unutar računa vlasnika u valuti.

Dozvoljen je upis naziva uplatitelja do max.mm. s time da to korisnik može promijeniti. Aplikacija iz liste korisnikovih računa odabire one račune s kojih je dozvoljeno plaćanje.gggg. U padajućem izborniku potrebno je odabrati jedan od ponuđenih računa. Ovdje je potrebno upisati adresu uplatitelja. 50 alfanumeričkih znakova. a dozvoljen je unos do max. Ovo je obvezan podatak. Aplikacija dozvoljava korištenje i točke i zareza kao decimalnog separatora. Kao predefiniranu vrijednost aplikacija ovdje postavlja naziv korisnika. – nalog za prijenos Aplikacija već popunjava dio podataka na obrascu sa podacima korisnika. 30 alfanumeričkih znakova. što olakšava unos naloga. s time da to korisnik može promijeniti. Ovdje se automatski upisuje valuta na osnovu odabranog računa terećenja. dozvoljen je unos do max. a dozvoljen je unos do max. Obvezan podatak. 30 alfanumeričkih znakova. 30 alfanumeričkih znakova. Ovdje je potrebno upisati naziv primatelja. Dozvoljen je unos do max. Dozvoljen je unos broja do max. 30 alfanumeričkih znakova. Dozvoljeno je plaćanje naloga s valutom do 7 dana unaprijed. 2 decimalna mjesta. Predefinirana vrijednost koju postavlja aplikacija je adresa korisnika. Korisnik kod unosa naloga može te podatke izmijeniti ako želi.Slika 27. Ovo je obvezan podatak. Ovdje se upisuje iznos transakcije. Ovdje je potrebno odabrati koji račun želimo teretiti. Nalog je potrebno popuniti na način kako je opisano u Tablici 3: Polje Naziv uplatitelja Adresa Račun uplatitelja Iznos terećenja Valuta terećenja Svrha Datum uplate Naziv primatelja Adresa primatelja Način popunjavanja polja Ovdje je potrebno upisati naziv uplatitelja. 26 . Ovdje se upisuje datum uplate naloga u formatu dd. Potrebno je upisati datum koji je veći ili jednak današnjem datumu.

Aplikacija će uraditi izračun. nakon čega se nalog može poslati na provođenje odmah ili kasnije. te kliknete mišem na sliku kalkulatora pored unesenog iznosa. Ovdje se automatski upisuje iznos odobrenja. Kupili 100 EUR ili USD. 27 .Račun primatelja Iznos odobrenja Valuta odobrenja Ovdje je potrebno odabrati račun na koji želimo izvršiti prijenos sredstava. to će biti valuta odobrenja na desnoj strani. kao opunomoćenik). te prikazati potrebni iznos druge valute odnosno KM. Ukoliko korisnik ne upiše sve zahtijevane podatke. već samo izmijeniti dio podataka koji se mijenja (iznos.00 EUR). Na taj način korisnik ne treba unositi podatke o primatelju svaki puta iznova. Podaci o primatelju su obavezni podaci koje korisnik mora upisati. potrebno je kliknuti na opciju Zaprimanje naloga. Aplikacija popunjava podatke o pošiljatelju (uplatitelju) automatski sa podacima korisnika. na osnovu valute i iznosa terećenja. Tablica 3– popunjavanje naloga za prijenos Nakon unosa naloga. a ukoliko valutu želite prodati to će biti valuta terećenja na lijevoj strani). onda u polju datum valute mora upisati sutrašnji datum. Ako se plaćanje obavlja u ime druge osobe (primjerice. korisnik može jednostavno kopirati neki stari nalog koji je već poslan istom primatelju u novi nalog. Svaki novi nalog je potrebno spremiti. Kako bi se olakšao unos. potrebno je upisati podatke u sva predviđena polja na obrascu. Napomena: aplikacija Internet bankarstva sva slova unesena na obrascu pretvara u velika slova. Valuta odobrenja se automatski upisuje na osnovu odabranog računa primatelja. To ćete uraditi tako da unesete željeni iznos valute (ukoliko valutu želite kupiti. Kako bi zaprimanje novog platnog naloga uspješno prošlo. promijeniti dio podataka koji se mijenja i spremiti nalog. U aplikaciji imate mogućnost i prije zaprimanja naloga izračunati koliko vam je potrebno jedne valute kako biste dobili točno određeni iznos druge. koja sprema nalog u bazu. a na slici 29 prikazan je izračun klikom miša na sliku kalkulatora pored unesenog iznosa. Ukoliko korisnik želi kasnije poslati nalog na provođenje. ili koliko vam je potrebno KM da biste npr. gdje aplikacija upunjava polje iznos terećenja koje je postavljeno prethodno na iznos nula. datum uplate). a iznos odobrenja na lijevoj strani 150. aplikacija vraća poruku o pogrešci. tada je potrebno podatke promijeniti upisom podataka osobe u čije ime se obavlja plaćanje. Na slici 28 prikazan je popunjen naloga za prodaju valute (iznos oterećenja na desnoj strani je nula.

Slika 28. – izgled naloga s postavljenim iznosom odobrenja Slika 29. – izgled naloga nakon izračuna protuvrijednosti klikom miša na kalkulator 28 .

Ako je nalog uredno zaprimljen. upisati PIN i nakon toga pritisnuti broj 2. upotrebom opcije MAC (Message Authentication Code). pojavljuje se ekran kao na Slici 30: Slika 30 – zaprimljeni nalog za prijenos Kao što je to vidljivo na Slici 30 da bi se zaprimljeni nalog poslao na provođenje. Ako provjera dozvoljava provođenje naloga. aplikacija Internet bankarstva šalje nalog na provođenje u platne sustave. Potpisivanje naloga obavlja se pomoću tokena. a token na to automatski generira 6-znamenkasti broj koji treba upisati u polje MAC. Token je potrebno uključiti. potrebno ga je potpisati. Tada se pojavljuje ekran kao na Slici 31: Slika 31 – nalog za prijenos koji je poslan u platne sustave 29 . U token se unosi 8-znamenkasti broj sa naloga za plaćanje.

prazni obrazac za unos naloga. Slika 32 – izgled naloga za plaćanje koji nije proveden – status naloga odbijen Dozvoljene akcije nad nalogom su: • Kopiranje –nalog se kopira u sasvim novi nalog (sa novim brojem transakcije i današnjim datumom). • Print – odabirom ove opcije otvara se novi obrazac sa podacima s naloga pogodan za ispis na pisač. Dohvat svih naloga za prijenos Dohvat i pregled svih naloga za prijenos dobiva se opcijom Prijenosi ⇒ Dohvat svih naloga za prijenos. Ova opcija je korisna kako bismo vidjeli da li se status naloga promijenio nakon slanja na obradu. te ga je moguće mijenjati. • Status – osvježavanje statusa naloga. 30 .2. • Novi nalog – otvara novi. aplikacija javlja pogrešku.Ako iz nekog razloga nalog nije proveden. Izgled ekrana sa dohvaćenim nalozima prikazan na slici 33. Tako kopirani (novi) nalog treba ponovo zaprimiti. 8.

porezni period.). Ukoliko se želimo vratiti na prethodne naloge.. vrsta prihoda. nakon čega se pojavljuje ekran prikazan na slici 34.. onda ga u predviđenom polju obilježimo i odaberemo opciju pošalji odabrane naloge.. pomoću opcije Sljedećih 10 dohvaćamo sljedećih 10 naloga itd. to je omogućeno klikom na dugme Prethodnih 10. dovoljno je kliknuti na redni broj naloga u trećem stupcu. Pored toga. dozvoljene radnje u ovom pregledniku su: • pošalji odabrane naloge • obriši odabrane naloge ( ukoliko želimo neki nalog trajno obrisati) • osvježi nalog Ukoliko želimo poslati neki nalog iz ovog preglednika.Slika 33 – pregled dohvaćenih naloga za prijenos Ukoliko je broj dohvaćenih naloga veći od broja odabranih naloga na stranici. 31 . Ako korisnik želi vidjeti detalje o nalogu koji nisu prikazani na ekranu (broj poreznog obveznika.

• po računu odobrenja ( potrebno je odabrati jedan od računa iz padajućeg izbornika klikom na kvadratić ispred opcije). U token se unosi 8-znamenkasti broj sa naloga za plaćanje.3. • po iznosu ( odabir točnog iznosa ili početnog iznosa gdje se traže svi nalozi sa iznosom većim od upisanog) • po statusu naloga • po datuma unosa (omogućen je odabir raspona datuma) 32 . kao na slici 35. Omogućen je dohvat naloga po sljedećim uvjetima: • po računu terećenja ( potrebno je odabrati jedan od računa iz padajućeg izbornika klikom na kvadratić ispred opcije). Dohvat naloga za prijenos po uvjetu Dohvat i pregled zaprimljenih naloga dobiva se opcijom Prijenos ⇒ Dohvat naloga po uvjetu i odabirom željenih uvjeta za pretraživanje. Tada se pojavljuje ekran kao na slici 33. 8. a token na to automatski generira 6-znamenkasti broj koji treba upisati u polje MAC. upotrebom opcije MAC (Message Authentication Code). aplikacija Internet bankarstva šalje nalog na provođenje u platne sustave.Slika 34 – grupno slanje odabranih naloga Kao što je to vidljivo na Slici 34 da bi se zaprimljeni nalog poslao na provođenje. Ako provjera dozvoljava provođenje naloga. Token je potrebno uključiti. potrebno ga je potpisati. upisati PIN i nakon toga pritisnuti broj 2. Ukoliko i dalje ne bude moguće provesti transakciju imamo prikaz kao na slici 31. Potpisivanje naloga obavlja se pomoću tokena.

moguće je odabrati broj dohvaćenih naloga koji će se prikazati na stranici. s time da će na početku biti nalozi s većim brojem naloga. s time da će na početku biti prikazani «najnoviji» nalozi • datum valute – nalozi će biti sortirani prema datumu valute. 33 . s time da će na početku biti nalozi s najvećim iznosima. Izgled ekrana sa dohvaćenim nalozima prikazan je na slici 36. • primatelj – nalozi će biti sortirani prema nazivu primatelja prema abecednom redu. s time da će na početku biti «najnoviji» nalozi • broj naloga – nalozi će biti sortirani prema broju. Kod sortiranja naloga.Slika 35 – izgled ekrana dohvaćenih naloga za prijenos po uvjetu Dodatno. uvjeti znače sljedeće: • datum unosa – nalozi će biti sortirani prema datumu unosa naloga. • iznos – nalozi će biti sortirani prema iznosu naloga. te uvjet sortiranja naloga.

ODJAVA Na kraju rada s aplikacijom Internet bankarstva korisnik se može odjaviti opcijom odjava (na Slici 4 pri vrhu desno).izgled ekrana sa dohvaćenim nalozima 9. 34 . već se mora ponovno prijaviti u aplikaciju).Slika 36 . tako da se korisnik ne može vratiti na aplikaciju Internet bankarstva tipkom Back web preglednika. Korisnik se može odjaviti i zatvaranjem preglednika. te tako poništava vidljivost učitanih podataka u pregledniku za druge korisnike (uklanjaju se korisnikovi podaci iz web preglednika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful