ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK

Informatikus közgazdász szak

2005

„A” TÉTELEK
INFORMATIKAI BLOKK

-2-

1) A

FÉLVEZETŐ

TECHNOLÓGIA ÉS AZ

MIT

JELENTETT

AZ

SZÁMÍTÓGÉPEK SZEMPONTJÁBÓL

INFORMATIKA

FEJLŐDÉSE MÉRET, BELSŐ

(MEGBÍZHATÓSÁG, A

ÁR,

TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL)?

SZÁMÍTÓGÉPEK

FELÉPÍTÉSE, A NEUMANN ELVEK. AZ INFORMÁCIÓ ÉS AZ ADAT FOGALMA. SZÁMRENDSZEREK, KÓDOLÁS.

FÉLVEZETŐ TECHNOLÓGIA:
A korszerű számítógépek lényegét alkotó félvezető eszközök, integrált áramkörök fejlődésének története fél évszázadra nyúlik vissza, a 20. század klasszikus sikertörténete ez. Ezen a sikereken egyaránt osztoznak fizikusok, matematikusok, vegyészek, kutatómérnökök, technológusok, valamint más szakemberek is. A félvezető eszközök konstrukciójának, gyártási technológiájának és alkalmazásának fejlődése a II. világháborút követő időszakban minden korábbi lehetőséget felülmúlt és a fejlett ipari országok példátlan anyagi és szellemi tőke-koncentrációval az ipari társadalomból az ezredfordulóra az információs társadalomba vezeti át. Ez e fejlődés elképzelhetetlen a korszerű elektronika és a számítógép nélkül. 1943: az angolok elkészítették a COLOSSUS elektronikus célszámítógépet 1946: megépítik elektroncsövekből az ENIAC-ot (Electronic Numerical Integrator and Computer) nagytömegű számítások gyors elvégzéséhez, a II. világháború nagytömegű ballisztikai számításaihoz. (18.000 elektroncső, 10.000 kondenzátor, 70.000 ellenállás, 6.000 kapcsoló. 30m hosszú, 3m széles, 1m magas. 800kW/h) a matematikai számításokhoz szükséges műveletsorozatot és adatokat elektronikusan tárolta, így az aritmetikai számításokat automatikusan végezte. Ennek tapasztalatait elemezve fogalmazta meg Neumann az elveket. 1949: Neumann javaslatára megépítették az EDVAC-ot (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), funkcionális felépítése megfelel a mai számítógépnek.

-3-

1960-as évek: a számítástechnika alapjainak kidolgozása. Az emberi nyelvhez közel álló, magas szintű programnyelvek kidolgozása, a gépek sorozatgyártása, széleskörű alkalmazása. A számítógépek gyors elterjedésének okai: az egyre növekvő műveletvégző képesség a szellemi munka termelékenységét jelentősen fokozza a számítógép képes a konkrét feladathoz tartozó műveletsorozatokat hosszú időn keresztül tárolni, majd ismételten végrehajtani. 1959: felfedezik az integrált áramkört az egyszerű germánium-tűs tranzisztor és a szilícium egykristályból készített eszközök után. A félvezető eszközök atomfizikai, kristályfizikai elveken alapuló konstrukciójának és az előállítási technológiának gyors és interaktív fejlődése lehetővé tette az áramköri elemek összeintegrálását, vagyis az integrált áramkör (IC) elkészítését és az integráltsági fok fokozatos növekedését. Ezzel az egy piciny szilícium egykristály-darabban, a „chip”-ben elhelyezett alkatrészeknek (tranzisztor, dióda, ellenállás) a száma nagyságrendekkel növelhetővé vált. Így nagy kapacitású, gyors és fajlagosan egyre olcsóbb tárolók és memóriaáramkörök kerültek a felhasználók kezébe. 1969: megszületett az első mikroprocesszor. A mikroprocesszor olyan nagy integráltságú félvezető eszköz, amely egy digitális számítógép központi egységének a feladatait végzi el: dekódolja az utasításokat, vezérli a műveletek elvégzéséhez szükséges belső adatforgalmat és a csatlakozó perifériális egységek tevékenységét. A mikroprocesszor minden logikai kifejezéssel leírható kombinációs és szekvenciális műveletsor elvégzésére alkalmas. Az adatok mozgatása a mikroprocesszor és a környezete között buszrendszeren (sín) keresztül történik. Önmagában nem használható eszköz, ki kell egészíteni különböző funkcionális egységekkel. Önálló működésre alkalmas rendszerek = mikroszámítógépek. 1997: kibocsátják a PENTIUM II-t, ami egy szilíciumlapkán elhelyezve 7,5 millió tranzisztorból épül fel.

-4-

későbbi felhasználás céljából Mikroprocesszor: a memóriából kapott adatokon a programnak megfelelő logikai és számítási műveleteket elvégzi Kimeneti egység: ezen keresztül jut el az eredmény a felhasználóhoz A funkcionális egységek közötti kommunikációs kapcsolatokat. 2) PERIFÉRIÁK A perifériák a számítógépnek adatbevitelre. melynek fontosabb fajtái: BELSŐ BUSZ: a mikroprocesszoron belüli részegységeket köti össze MEMÓRIABUSZ: a processzort köti össze a tárral I /O vagy RENDSZERBUSZ: a mikroszámítógép processzorát a be/kiviteli egységekkel kapcsolja össze A mikroszámítógép processzorát és főtárolóját a sínrendszerrel együtt a számítógép alaplapján szokták elhelyezni. adatok. azaz a címek. valamint az eredményt tárolja.A SZÁMÍTÓGÉPEK BELSŐ FELÉPÍTÉSE: 1) KÖZPONTI EGYSÉG CPU = Central Process Unit. Minden számítógépnek 4 alapvető funkcionális egysége van: Bemeneti egység: az adatok és a program bevitelét biztosítja Főtár (memória): a műveletek elvégzéséhez szükséges adatokat és programokat. vezérlőinformációk átvitelét. a mikroszámítógép busz vagy sínrendszere biztosítja. A leggyakoribb típusai: Beviteli perifériák: Billentyűzet Egér Fényceruza Optikai letapogató (SCANNER) Kiviteli perifériák: Monitor (DISPLAY) Nyomtató -5- . Ezek tipikusan perifériavezérlő egységeken keresztül kapcsolódnak a központi egység rendszerbuszához. A busz egy vezetékrendszer. illetve adatkivitelre vagy átmeneti külső adatés programtárolására szolgáló egységei.

vezérlő és művelet-végrehajtó egység: a tárolt programokkal működő számítógép elvi felépítése funkcionálisan megfelel a ma használatos számítógépeknek: Az adatok bevitelére és megjelenítésére önálló egységek szolgálnak A gép tartalmaz egy vezérlőegységet. sorszámmal ellátott) memóriarekeszekben helyezkednek el. Önálló adat be/kiviteli egység. ehhez tárolja a részeredményeket A címezhetőség elve: az utasítások és az adatok ugyanolyan módom megcímzett (címmel. azután a gép vezérlését át kell adni ennek a műveletsornak. azaz nincsen külön hely az utasításoknak és az adatoknak. mely a kettes (bináris) számrendszer alkalmazásával működik: a kettes számrendszer két számjegyéhez (0 -6- . Ezután már a számítógép tárolójában lévő program irányítja a gépet: Beolvassa az adatokat Elvégzi a műveleteket. amely képes az összes fontosabb aritmetikai és matematikai logikai művelet végrehajtására A számítógép rendelkezik egy belső tárolóval. DVD-RAM) A NEUMANN ELVEK (5): A számítógép felépítésének és működésének 5 elve Neumann János szerint: A tárolt program elve: az elvégzendő műveleteket először be kell vinni a számítógép tárolójába. DVD-ROM. azaz a programnak. mely a tárolt program alapján irányítja a teljes gép működését A gépnek része egy önálló műveletvégző egység. ahol az aktuálisan szükséges programok és adatok tárolhatók Teljesen elektronikus gép. hajlékonylemez – FLOPPY) Mágnesszalagos tár (STREAMER) Optikai lemezes tár (CD-ROM.Rajzoló Akusztikus kiviteli eszközök Adattárolásra és bevitelre / kivitelre is használt perifériák: Mágneslemezes tár (merevlemez – WINCHESTER.

A valós szám értékét az egyes számjegypozíciókon álló számjegyek. információ az ember számára csak értelmezésével nyerhet.) által érzékeljük. A soros adatfeldolgozás lassúbb. de kevesebb eszköz kell hozzá. a hétköznapi életben ekkor beszélünk adatról. Ettől eltérés logikailag csak egy állapotjelző tartalmának vizsgálata alapján lehetséges. sorban hajtja végre (CONTROL FLOW). mint a párhuzamos. de ez is csak azt jelenti. akkor a közlemény számunkra információt hordoz. SZÁMRENDSZEREK ÉS KÓDOLÁS: SZÁMRENDSZEREK: Decimális számrendszer: helyi értékes. meg kell ismernünk azokat. A közleményeket mindig valamilyen hordozó közeg (fény. Az adat a közleménynek csak a formai oldalát jelenti. szag stb. hogy az utasítások végrehajtása a műveleti sor egy másik pontján folytatódik.és1) jól hozzárendelhetők kétállapotú jelenségek (pl. melyek viszont logikai áramkörökkel modellezhetőek. A soros utasítás-végrehajtás elve: a számítógép az utasításokat szigorúan egymás után. hang. mágnesezett vagy nem egy pont). azokra reagálni kívánunk. amelynek révén olyan ismereteket szereztünk. van/nincs áram egy ponton. karaktersorozatok. és a hozzájuk tartozó helyi értékek szorzatainak összege adja. vagy számítógép memóriájában tárolva). az aritmetikai műveletek visszavezethetők a kétértékű (igaz/hamis) matematikai logika műveleteire. INFORMÁCIÓ ÉS ADAT: INFORMÁCIÓ: Ha a környezetünkben zajló eseményeket befolyásolni akarjuk. Bináris számrendszer: mindent a 0és az 1 segítségével lehet felírni. amivel korábban nem rendelkeztünk. A kettes számrendszerben megadott számokat vagy sorosan -7- . Ezek az ismeretek hírek vagy közlemények formájában jutnak el hozzánk. ADAT: a közlemények meghatározott ideig rögzített formában is létezhetnek (például újságban kinyomtatva. Ha a közleménynek van olyan tartalma.

Hexadecimális számrendszer: karakterei a 0. melynek egységeleme a karakter. Decimális-bináris átalakítás Bináris-decimális átalakítás KÓDOLÁS: Az adatok megjelenési formája sokféle. b. hogy az adatok kódolás előtti és utáni formája között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés legyen. B. z) számjegy (0. C …a. 6. Egy hexadecimális számjegy 4 bináris számjeggyel ábrázolható. Ez lehet: kis és nagybetű (A. csak betűkből álló: alfabetikus. B. Ez tehát egy áttérés egy jelkészletről és egy ezzel összefüggő szabályrendszerről (a kettők együtt kódrendszernek nevezzük)egy másik jelkészletre és szabályrendszerre. Ezen túlmenően az adatok számítógépes feldolgozásához az ember által megszokott formátumú tízes számrendszerű számokat és karaktersorozatokat is át kell alakítani a számítógép működésének megfelelő 0 és 1-ből álló jelsorozattá. de a leggyakoribb az írott vagy nyomtatott szöveg. 4. Az egyes hírekben és közleményekben levő adatok formai átalakítását kódolásnak nevezzük. 2. Az adatokat a különböző adathordozókon olyan formában célszerű rögzíteni. … y. -. Itt általában követelmény. 9. 2. 1. 3. F. 7. E. … 9) különleges jelek (+. Ezt többek között az adatok kódolásával érhetjük el. A. hogy helyigényük ne legyen túlzott mértékű. D. -8- . ? …) Csak számjegyekből álló karaktersorozat: numerikus. vagy párhuzamosan az egyes helyi értékeknek megfelelő impulzusokkal lehet reprezentálni. 8. c. 1. C. és minél kevesebb hibát kövessünk el rögzítéskor.impulzussorozatokkal. a mindkét típust vegyesen tartalmazó: alfanumerikus. 5.

bitsorozatok léptetése Vezérlőegység: Control Unit (CU). amelyeket gépi kódú program formájában írunk elő neki. de ez a chip önállóan semmit sem tud csinálni. és minden mást itt kell csatlakoztatni (USB. AZ ÁRARÁNY ALAKULÁSA. műveletvégzésre. ahol a nyomtatott áramköri kártyás egységek közül a legnagyobb és legfontosabb az alaplap (MAIN / MOTHER BOARD). A SZOFTVEREK KÖLTSÉGVONZATA ÉS A SZOTVERKALÓZKODÁS. hogy az események a programnak megfelelő sorrendben és időben következzenek be.- -9- . utasítássorozatokat. A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUS. komplementer-képzés. A CPU-n belül találhatóak a regiszterek. 3. ÁRA: PENTIUM 4.- 1) Mikroprocesszor (CENTRAL PROCESSING UNIT. hogy a megfelelő adatok a megfelelő időben a megfelelő helyen rendelkezésre álljanak. P4P800 DELUX. Ezen helyezkedik el a mikroprocesszor. Feladata végrehajtani azokat a feladatokat.000.0 MHz. ezek egy-egy szám tárolására alkalmas memóriarekeszek.és általánostípusúak Aritmetikai és logikai egység: számítási és logikai műveleteket végez: bináris összeadás. a CPU-n belül értelmezi az utasításokat és végrehajtásuk céljából összehangoltan vezérli a gép többi egységének működését úgy. amely a digitális számítógép központi egységének (CPU) a feladatait végzi. vagy memóriacímzésre. Központi egység. a gépi kódú programok használják fel adattárolásra. 3 alapvető funkcionális blokkja: Regiszterek: gyors működésű. rendszer.000. A CPU az alaplapon belül önállóan cserélhető egység. LPT port. írható-olvasható tárolók.2) EGY MAI MODERN IBM PC FELÉPÍTÉSE ÉS ÁRA. IBM PC RÉSZEI ÉS ÁRA Moduláris felépítésű. SHAREWARE ÉS FREEWARE PROGRAMOK. BOOLE-algebrai műveletek. CPU): A mikroprocesszor olyan nagy bonyolultságú félvezető eszköz. P4 processzorhoz. Biztosítja. 22. 1Mbyte CACHE: 35. hangkártya…) ÁRA: ASUS.

és innen futtatja.- . bekapcsoláskor az „üres” számítógép innen veszi az indításhoz szükséges adatokat. 3) RAM: Véletlen elérésű memória. a DUAL IN-LINE MEMORY MODULE. tartalma bájtonként érhető el. majd operációs rendszert keres a háttértáron. A dinamikus kevesebb alkatrészből áll. ezen kívül más kártyák is tartalmazhatnak ROM memóriát. felépítése miatt viszont állandóan frissíteni kell. olvasáskor a CPU a címsínen keresztül kiadja a kívánt rekesz sorszámát. Ha megtalálta. két típusa a statikus és a dinamikus. Tartalma szintén bájtonként érhető el. A ROMBIOS az alaplapon található. az EXTENDED DATA OUTPUT DRAM és az SYNCHRONOUS DRAM. majd addig vár. azaz bármilyen felhasználói program elindításakor a programot a számírógép betölti a RAM-ba. Az alaplap része. különben hibaüzenet. a benne tárolt információt ki tudjuk nyerni. 12. amelyet a gép bekapcsoláskor végre hajt.10 - .2) ROM: Csak olvasható memória. Változatai a SINGLE IN-LINE MEMORY MODULE. Paritásvédelemmel védik. átadja vezérlést. hogy pl. Tartalma nem módosítható. A ROM tartalma: Egy gépi kódú program. Ezek biztosítják a legalapvetőbb kommunikációt a hardver egységekkel. bármely rekesz tartalma azonos idő alatt kérdezhető le. míg az adatsínen megjelenik az adott sorszámú rekeszben található bájt tartalma (ez az elérési idő). ami járulékos áramkörök kiépítését teszi szükségessé. melyet a felhasználói programok meghívhatnak. változtatható meg. Ezért nevezik ROM BIOS-nak is (Basic Input Output System) A monitoron megjelenő karakterek alakleírása. ÁRA: 512Mb DDR (P4-es típusba). hiba esetén a rendszer leállítja a gép működését. Elérési ideje kisebb a ROM-énál. Operatív tár. de ezt a monitor-vezérlőkártyán lévő ROM tartalmazza. de megváltoztatni nem. Létezik még EPROM. felhasználhatnak. Több tíz gépi kódú program. Ez a rövid program egy öntesztet végez (POWER ON SELF TEST).000. A statikus egy bitjét több áramköri elemmel tudjuk eltárolni ezért ez drágább. Mérete néhány tíz kilobájt. Ez azt jelenti. így a számítógép bekapcsolásakor is rendelkezésre áll.

lemez 600. ezért a felhasználni kívánt programok mentésére kell a háttértár. Tartalma úgyis állandóan változik. WINCHESTER): A RAM tartalmát kikapcsoláskor elveszíti. áthelyezni. Ezeket lehet betölteni. újraíró is. az olvasófej nem ér hozzá a lemezhez. átviteli sebessége kisebb. A tárolás egysége rajta a „fájl”.11 - . néhány 100kB-os. és a számítógép kevésbé leterhelt időszakában történik meg a tényleges mentés.4) Gyorsítótár (CACHE): A RAM-ba történő írás-olvasás az SRAM egységekből álló.. ÁRA: meghajtó 1700. ami rögzített../10db 7) Optikai lemezek (COMPACT DISC): Az adatok tárolása digitális módon történik. Pl. Ezen helyezkedik el az operációs rendszer. mint a merev. ÁRA: 160GB.vagy hajlékonylemeznél. elérési ideje nagyobb.-ig . ellentétben a merevlemezzel.-tól 25.. illetve CD-író. HDCD (High Denisty CD): dupla réteg esetén nagyon sokat tud tárolni. az alaplaphoz egy kábellel csatlakozik. gyors elérésű gyorsító-táron keresztül történik. DVD (Digital Versatile Disc): kapacitása még nagyobb. A merevlemez egy nagy kapacitású háttértár. Így a RAM elérése bizonyos esetekben gyorsabb. másolni. azaz állomány.- 6) Hajlékonylemez (FLOPPY DISC): A meghajtóban cserélhető a lemez. törölni. Létezik többször írható lemez. 5) Merevlemez (HARD / FIXED DISC. Hátránya a kis kapacitás. SAMSUNG. 25. Elérési ideje nagyobb a merevlemezénél.000.000. az adatok itt is fájlokban helyezkednek el. az olvasás belülről kifelé történik. íráskor a mentés a cache-be kerül. ÁRA: CD / DVD meghajtó író/olvasó: 5000. Az adatok felülírása itt nem olyan egyszerű. Processzoron belül van.

szűrik és stabilizálják. Létezik a gép házába szerelhető. 200 W-os kapcsolóüzemű tápegység a hálózati feszültséget alakítja át.000.000.000Ft 10) Tápegység (POWER SUPPLY). ÁRA: 2 – 3.(ATX-es. ÁRA: akkor szükséges. Házzal együtt 5 – 6. UPS-t főleg szervergépeknél használnak. Az így kapott feszültség egyenletes és zavarmentes. és kívülről rácsatlakoztatható változata is. 2. ma már gombelem. és fordítva.8) Hangkártya Segítségével lehet hanganyagot felvenni. mely a hálózati feszültség bizonyos szint alá csökkenésekor átvált az akkumulátorra olyan gyorsan. Ez egy akkumulátort tartalmaz. tárolja a gép hardver felépítésének legfontosabb adatait (pl. milyen háttértárak vannak a gépen). szünetmentes tápegység (UNINTERRUPTED PS) A gép egységei törpefeszültségen működnek.-től 1-2 millió Ft-ig (professzionális stúdió-kártya) 9) Modem MODulátor és DEModulátor. hogy a UPS-szel védett eszköz észre sem veszi. A kb. és CD minőségű sztereót lejátszani. A modem a telefonvonal analóg jelét alakítja át a gép számára értelmezhető digitális jellé.-tól 11) CMOS RAM és az akkumulátor Ez egy 64 vagy 128 bájtos memória az alaplapon. . Szünetmentes tápegység: 17. ÁRA: általában a ház tartalmazza. régi AT-ssel 220V kapcsolva). és tartalmazza a gép belső óráját..000. standby üzemmódban. A CMOS RAM és az óra energiaellátását egy kis akkumulátor látta el. valamint egy figyelő áramkört.12 - . ha nincsen az alaplapra integrálva. majd egyenirányítják. Mozgó alkatrésze a hűtőventillátor.

Fajtái: Operációs rendszerek (WINDOWS) Irodai szoftvercsomag (szövegszerkesztő. táblázat. az illegális beszerzést elősegíti a CD-író készülékek árának drasztikus csökkenése. Ha tehát egy irodába szeretnénk tíz gépre megvásárolni például egy szövegszerkesztő programot. . Az ATX-es ház az operációs rendszerből való kilépés után magától kikapcsol. Léteznek még ennél kedvezőbb konstrukciók is. körülbelül azonos részből tevődik össze: adathordozó / dokumentáció / szerzői díj (licenc). terjesztői és felhasználói ellen. víruskereső) A beszerezhető felhasználói szoftverek száma megfelelően nagy.: a gép sebessége SZOFTVEREK KÖLTSÉGVONZATA. JAVA) Számítógép-hálózattal kapcsolatos szoftverek (INTERNET EXPLORER) Segédprogramok (tömörítő.13 - .12) Egyéb kapcsolók POWER: ki / bekapcsolásra. A szoftverek költségvonzata: Egy program ára három. RESET: hidegindításra. hardverigényeik igen eltérőek. SZOTVERKALÓZKODÁS. LED: 199 / HI / LO stb. Szoftverkalózkodás: A számítástechnikai programok legálisan elég drágák. TURBO: a régebbi alaplapok kétfajta sebességgel tudtak működni. egy licenc akár több millió Ft-ba is kerülhet. OEM vagy az SLP. amelyeket a gép vásárlásakor figyelembe kell venni. FREEWARE. ÁRARÁNYOK Szoftver: a számítógépet működtető programok összessége. amely harcol az illegális másolatok készítői. Az illegális szoftverkereskedelem ellen a nagy szoftvergyártók létrehozták a BSA-t (BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE). OFFICE) Ügyviteli rendszerek (COBRA) Tervező rendszerek (CAD) Programfejlesztést támogató rendszerek (TURBO PASCAL. SHAREWARE. nem feltétlenül kell a listaár tízszeresével számolni. például a Microsoft esetén a MOLP. SELECT. valószínűleg megússzuk a dolgot négyszeres árból is (10 db licenc + 1db lemezkészlet + 1db dokumentáció).és adatbázis-kezelő.

és éppen a sok tapasztalat alapján íródott szoftver villantja fel az igazi megoldást. és azt. alaposan tesztelt. Szabadon terjeszthető programot jelent. azonban ebbe a kategóriába tartozik a Novell rendszerekben általánosan használt elektronikus levelező rendszer. kicsi. mivel a vírusok terjedésének kiváló eszközei. . hogy közelíthetők-e egymáshoz. A freeeware programokkal óvatosan kell bánni. Az ilyen programok többsége egyszerű. és az F-PROT vírusirtó. amikor éppen ellenkező a hatás. A shareware szoftverek valamilyen szabályozott módon használhatók fel és terjeszthetők. referenciákkal rendelkező változat (óvakodjunk az 1. sőt gyakran programozható is. és egyre nő a szoftvertermékek súlya. szabadon terjeszthető és felhasználható. igaz.14 - . hangolási lehetőségei. A licenc köteles programokat is gyakran kísérik shareware tömörítőprogramok.SHAREWARE programok: Ezek nem részei az operációs rendszernek. Bizonyos ideig – általában egy hónapig – szabadon kipróbálható a program. tetszőlegesen módosíthatók. igazi céljuk a kedvcsinálás a drága teljes változat megvásárlásához. Leggyakoribb az időkorlátozás. Szinte kivétel nélkül a szoftvernek is vannak beállítási. Például egy szakértői rendszer árát – igaz. könnyebben találhatunk használatában jártas kezelőket. A freeware programok szabadon használhatók. hogy a szállítótól vagy gyártótól kapunk-e megfelelő támogatást az üzemeltetés közben előforduló problémák megoldásához. A legismertebb shareware programok közül való a PKZIP tömörítő. A vásárolt szoftver esetén különösen fontos meggyőződnünk arról. illetve a Linux operációs rendszer is. utána dönteni kell a vásárlásról. a Pegasus Mail. A sok eladott. szabadon felhasználható programot jelent) Készítője minden jogról lemondott. A kereskedelemben kapható szoftver általában már több helyen kipróbált. esetleg külön vásárolható kiegészítő modulok shareware változatai is. de lehetnek olyan esetek is. a csökkentett kezelhető adatmennyiség vagy funkció. hogy hátha a mi elképzeléseink voltak hibásak. A szélesebb körű elterjedés miatt a szoftver értő felhasználóinak köre is bővebb. azonban az is megfontolandó. FREEWARE programok: (PUBLIC DOMAIN. külön kell beszerezni őket. A “gyári” szoftver szinte biztosan nem pontosan olyan. gyakorlott kezelőink is nagyobb eséllyel csábulnak el más cégekhez. Árarányok: ma a számítógépek árának egyre kisebb részét jelenti a hardver. installált példány gyakran csökkenti a szoftver árát. Meg kell vizsgálni az igényünk és a szolgáltatások közötti különbséget. ha több installálás eredményeként több ismeretanyag kerül bele.0-s verzióktól!). de néha nagyon hasznos segédprogram. mint amilyet mi szeretnénk. értékét is – növeli.

a vírus közben észrevétlenül megfertőzi a merevlemezt. és bármilyen fájlt vagy (hajlékonylemezen) boot szektort. amihez hozzáfér. ROMBOLÁS: miután a vírus saját számlálója. A fertőzés lépései: FERTŐZÉS: a vírusfertőzés történhet úgy. a belső óra állása vagy valamilyen más jel alapján úgy dönt. felfedi kilétét. vírusírtó programokra: NORTON ANTIVIRUS F-SECURE PANDA ANTIVIRUS NOD32 KASPERSKY PC-CILLIN . Általában ASSEMBLY nyelven írják.15 - . ESETENKÉNTI VÍRUSKERESÉS: a számítógépes programot a felhasználó bizonyos időközönként futtatja. pl. amelyhez bármilyen célból fordulunk. TERJEDÉS: hosszú ideig nem vesszük észre. vagy új program beérkezése esetén floppyt vagy CD-t vizsgáltatja meg. az operációs rendszert és minden fájlt. hálózatot. A számítógépvírus tehát mesterséges. mérete így nagyon rövid. Mindkét esetben a vírusra kerül a vezérlés. felismerésük így még nehezebb. HARDVERES VÍRUSFIGYELÉS: a számítógép figyelmeztet. Kaphatunk vírust „hivatalos” helyen vásárolt program esetén is. hajlékonylemezt. Beül a memóriába. Probléma esetén azonnal jelez. A polimorf vírusok a terjedés során belső szerkezetüket állandóan változtatják. Ekkor végigvizsgálja a teljes merevlemezt. az egyes rendszerekben található kiskapukat. hogy eleget terjedt. az operációs rendszerről és az ASSEMBLY nyelvről az átlagosnál jóval többet tudnak.VÍRUSOK A számítógépvírusokat olyan programozók készítik. előbb megvizsgál. pl. ismerik az ún. aktív lesz. egyes vírusok a hardvert is visszavonhatatlanul károsítják. általában néhány ezer bájt. Víruskereső és irtó programok: ÁLLANDÓ VÍRUSFIGYELÉS: a program beépül az operációs rendszerbe. Példák víruskereső ill. Közben esetleg időnként kiír egy-egy üzenetet. havonta. A többsége rombol. és utána továbbadja a vezérlést az elindított programnak. akik a számítógép felépítéséről. hogy elindítunk egy fertőzött programot (azaz valójában a vírust indítjuk el). ha egy program valami szokatlant tesz. vagy ha vírusos lemezről boot-olunk. nem publikált programhívásokat. trükköket. azaz tönkreteszi a háttértár fájljait.

WINDOWS 3. Multiprogramozás: a munkafolyamatok párhuzamosítására. Az operátor több felhasználó munkáit összegyűjtötte. ÁLLOMÁNYKEZELÉS (KIÉHEZTETÉS – STARVATION. Ez az eszköz a gyors mágneslemez volt. mechanikus perifériák. ÜTEMEZÉS. amennyit csak lehetséges. amit akar.3) AZ OPERÁCIÓS RENDSZER FELADATA. és a kimenő adatok gyors rögzítésére és megőrzésére is alkalmas egészen addig.16 - . 1960: a programok közvetlen futtásának folyamatából már kimaradtak a felhasználók. ERŐFORRÁSKEZELÉS. VIRTUÁLIS MEMÓRIA-KEZELÉS. Ezt BATCH-feldolgozásnak nevezzük.1 / 95 / 98 / 2000 / Millenium Edition / 2001 / XP . HOLTPONT – DEADLOCOK. SPOOLING rendszer: a CPU és a perifériák közötti sebesség különbség áthidalására egy olyan gyors átmeneti tároló szolgálhat. algoritmusokra optimalizált programozási nyelv a FORTRAN. az operátorok és a lassú. PÉLDÁK. azt csinál vele. és a gép számára legkedvezőbb sorrendnek megfelelően futtatta őket. ÉS A HOLTPONTKEZELÉS STRATÉGIÁI) OPERÁCIÓS RENDSZEREK 1) AZ OPERÁCIÓS RENDSZEREK FEJLŐDÉSE: 1940: az első elektronikus számítógépeknek nem volt operációs rendszerük 1950: az első magas szintű. amíg a lassú kimeneti eszközök azok feldolgozására készen nem állnak. mivel az egyes feladatokat leíró kártyakötegek utasításait egymás után sorban hajtotta végre a számítógép. FELÉPÍTÉSE. A felhasználó a számára biztosított gépidőben szemtől szembe kerül a komputerrel. amely a futó program által beolvasandó adatokból annyit tárol. azaz amit tud (open shop) Szakképzett operátor alkalmazása a kezelők profizmusának növelésére és a műveletek közötti átfedés csökkentésére.

melyeket összefoglaló néven rendszermagnak nevezünk. OPERÁCIÓS RENDSZER – ERŐFORRÁS SZEMLÉLET: a folyamatok egy olyan csoportja. . mint kezelői felület mellett kialakultak a vezérlőprogram által ellátandó alapfunkciók. A kezelői felület. valamint a több feladat egyidejű kezelése minőségi változásokat követelt meg a számítógép működését vezérlő programtól.2) AZ OPERÁCIÓS RENDSZER FOGALMA: A többféle periféria megjelenése. mely megkíméli a felhasználókat a hardver-kezelés nehézségeitől és kellemesebb alkalmazói környezetet biztosít. Erre szolgálnak a programok által kiadott rendszerhívások. 3) AZ OPERÁCIÓS RENDSZER FELADATAI Az operációs rendszereknek a hardver. a monitor. megfelelő ellátására. egységes kezelői felületet kell biztosítani. Ez a szoftver az operációs rendszer. RENDSZERHÍVÁS / VÁLASZ (SYSTEM CALL / REPLY): az operációs rendszer magjának ki kell szolgálnia a felhasználói alkalmazások (programok) erőforrások iránti igényeit úgy. amely a felhasználói alkalmazások és a hardverek közé ékelődve „eltakarja” az alkalmazások elől a hardver különbözőségét és számukra egységes „ virtuális” gépként viselkedik. Másképp: szükség van a szoftverek egy olyan csoportjára. melyekre a rendszermag válaszokat küldhet. legyen a perifériák felől érkező kiszolgálási igények fogadására.17 - . amely a felhasználói folyamatok között elosztja az erőforrásokat. MEGSZAKÍTÁS KEZELÉS (INTERRUPT HANDING): alkalmas kell. illetve a szoftver oldalról nézve a következő feladatokat kell ellátniuk: ESZKÖZKEZELŐK (DEVICE DRIVER): a felhasználói programok elől el kell fedniük a perifériák különbözőségét. hogy nem közvetlenül használhatják a perifériákat. hogy azok lehetőleg észre se vegyék azt. OPERÁCIÓS RENDSZER – FELHASZNÁLÓI SZEMLÉLET: a folyamatok egy olyan csoportja. a burok (SHELL) és a mag (KERNEL) együttese alkotja az operációs rendszert (OPERATING SYSTEM).

ami a többi egység felé egyformán viselkedik. FELHASZNÁLÓI FELÜLET (USER INTERFACE): a parancsnyelveket feldolgozó monitor utódja. CD olvasókat belső felépítésüktől. hogy azok egymást se zavarhassák. ÁLLOMÁNY ÉS LEMEZKEZELÉS (FILE AND DISC MANAGEMENT): rendet kell tartania a hosszabb távra megőrzendő állományok között.18 - . „Középen” rendszermag (KERNEL). hogy vezérelje. illetve vezérelnie kell a munkák közötti átkapcsolási folyamatot. Egyszerűbb lenne. „Alul” hardver. PROCESSZOR ÜTEMEZÉS (CPU SCHEDULING): az operációs rendszerek ütemező funkciójának a várakozó munkák között valamilyen stratégia alapján el kell osztani a processzor idejét. Az operációs rendszer tehát a szoftverek és a hardver közé ékelődik be. majd burok (SHELL). Azt. vagy bekövetkezésük esetén fel kell oldania. illetve annak állapotáról információt szerezhet. Az operációs rendszer két része a burok – ami a felhasználók felé közvetlen kapcsolatot biztosít – és a mag. a külön megalkotott megszakítás vezérlő dönti el annak alapján. fel kell osztania azt a munkák között úgy. 4) AZ OPERÁCIÓS RENDSZEREK FELÉPÍTÉSE „Felül” felhasználói alkalmazások. melynek segítségével a felhasználó közölni tudja a rendszermaggal kívánságait. ha kiszolgálásra van szükségük. a processzor pedig elindítja az operációs rendszer megfelelő rutinját. o Egységes hardver felület: a merevlemezeket. tulajdonságaiktól független olyan elektronikával kell ellátni. hogy a kérést reprezentáló jel melyik vezetéken érkezett. Ezeket a rutinokat az alaplapon olyan formában kell megvalósítani. ha minden periféria ugyanolyan lenne o Klasszikus perifériák: szükség van az operációs rendszertől független lemezkezelésre.ERŐFORRÁSKEZELÉS (RESOURCE MANAGEMENT): az egyes eszközök közös használatából származó konfliktusokat meg kell előznie. fejlettebb változata. A kiszolgáló rutin az esetek többségében a hardvert kell. MEMÓRIAKEZELÉS (MEMORY MANAGEMENT): gazdálkodnia kell a memóriával. hogy kikapcsoláskor is megmaradjon a programkód. . A rendszermag alsó (hardver) felülete: Az I/O eszközök megszakításkéréssel jelzik. és az operációs rendszerben se tegyenek kárt. hogy melyik rutin a megfelelő.

5) OPERÁCIÓS RENDSZEREK (PÉLDÁK) Interaktív rendszerek: az interaktivitás hatása az operációs rendszerekre: VÁLASZIDŐ: az operációs rendszernek elfogadható válaszidővel kellett reagálnia a felhasználói beavatkozásokra (másodpercek a napok helyett) IDŐOSZTÁS: a perifériák között megjelenik az óra.o Eszközmeghajtók a gyártótól: az operációs rendszer egy egységes. készenléti sorokat kell fenntartani azon folyamatok számára. amely lehetővé teszi.19 - . REAL-TIME rendszer: az interaktív egy speciális esete. hanem egy speciális gépi kódú utasítás (INT). szabványos felületet mutat az I/O eszköz felé. itt történik az egyes kiszolgálás kérések koordinálása. hogy érkezzen. de a közvetítője nem egy vezeték. amely az operációs rendszer által feltett kérdésekre értelmes válaszokat tud adni. a memóriával. A közvetlen perifériakezelő funkciókon felül gazdálkodni kell a processzor idővel. A rendszermag „magja”: A rendszermag közvetít a hardver és a felhasználói szoftver között. melynek paramétere határozza meg a kiszolgáló rutin címét. Az eszközök ehhez a felülethez történő illesztését biztosító programocskát a hardvergyártó hivatott szállítani. Ezt a szoftver eredetű megszakítást rendszerhívásnak nevezzük. a rendelkezésre álló erőforrások „igazságos” és hatékony elosztása. Itt egy kiszolgálás-kérésre adott válasz egy szigorúan meghatározott időn belül meg kell. UNIX operációs rendszer . hogy a felhasználó közölhesse óhajait a számítógéppel FELHASZNÁLÓI felhasználókat ADMINISZTRÁCIÓ: kell. amelyek épp várakoznak. ami az idő felosztását végzi (time sharing) FELHASZNÁLÓI FELÜLET: a kötegelt rendszerekben használt parancsnyelvet ki kellett váltania egy olyan parancsértelmezőnek (commander interpreter). o Intelligens perifériák: olyan interfészt kell készíteni. A rendszermag felső (szoftver) felülete: Itt is egy megszakításkezelésről van szó. így az operációs felvetődnek rendszernek a a adminisztrálnia felhasználói jogosultsággal kapcsolatos biztonsági kérdések. illetve átmeneti tárolókat létesíteni az eszközök különböző sebességét kiegyenlítendő.

azaz válhat folyamattá. . amelyik az operációs rendszer közvetlenebb felügyelete alá kerülhet. Várakozási sorok vannak: ez egy lista. A főütemező működésére az operációs rendszer időléptékével mérve viszonylag ritkán van szükség. melynek minden eleme egy adatból és egy mutatóból áll. A folyamat addig futhat. Az alacsony szintű ütemezés célja tehát. Az idővel való gazdálkodást ütemezésnek (SCHEDULING) nevezzük.ÜTEMEZÉS (FOLYAMAT ÉS PROCESSSZOR-KEZELÉS) A folyamatok minden utasítását a processzor hajtja végre. Az ütemezés során a folyamatok állapota változik meg. kiszolgálásra váró folyamatok számára biztosítsa a processzor használatának jogát.20 - . azaz folyamattá válhat. ezért ezt hosszú-távú (LONG-TERM) ütemezőnek is nevezik. Egy folyamat elindításától befejezéséig folyamatosan igényli a processzor közreműködését. Rendszerünkben több folyamat is fut. azaz elindul. Mikor a főütemező elvégezte feladatát és létrehozta az új folyamatot. elkezdődhet a végrehajtása. hogy olyan számítógéppel dolgozunk. és átadja futtatás céljából a processzornak. Innen az operációs rendszer egy folyamata (az ALACSONY SZINTŰ ÜTEMEZŐ = RÖVID TÁVÚ ÜTEMEZŐ = SHORT-TERM SCHEDULER = LOW LEVEL SCHEDULER = DISZPÉCSER) kiveszi. ahol a felhasználói programok futás előtt egy tetszőleges elérésű háttértárra kerülnek. azaz tegye lehetővé az azokban található utasítások végrehajtását. az ütemezők több szintjét definiálhatjuk: FŐÜTEMEZŐ (HIGH-LEVEL SCHEDULER): vagy más néven magas szintű ütemező. hogy melyik program kerülhet a memóriába. és azt betölti a memóriába. Attól függően. vagy az operációs rendszer el nem veszi tőle a lehetőséget. ezért a precíz működés érdekében pontos időzítésre van szükség. amíg be nem fejeződik. Tegyük fel. és az operációs rendszer fenntartja magának a jogot. amely a futni készülő programokhoz Folyamatleíró Blokk rendel (PROCESS CONTROL BLOCK = PCB). A PCB minden információt tartalmaz. hogy milyen állapotok között történik váltás. A főütemező választja ki a háttértárolón levő programok közül azt. hogy az operatív tárban lévő. Legfőbb követelménye a gyorsaság. az a futásra kész programok sorába kerül. Az operációs rendszernek rendelkeznie kell egy olyan komponenssel. ami a folyamat futásához szükséges.

milyen hosszúak. ha összességében van ennyi hely. Laphiba: ha a lap nincs az operatív tárban. amely minden sorában a lap operatív tárbeli kezdőcíme mellett tartalmazzon még egy olyan vezérlés jellegű bitet is. ha egy program adott pontján vagyunk. de folyamatok maradnak. nem pedig az összes: ezt nevezzük virtuális tárkezelésnek. kis egységekre osztjuk. Az operatív és a virtuális memóriát is egyforma. Az operatív memóriában hozzunk létre minden folyamathoz egy laptáblát. hogy a folyamataink folytonosan helyezkedjenek el a memóriában.Nagyobb rendszereknél indokolt egy olyan mechanizmus megvalósítása. ha túl sok folyamat kerül futásra kész állapotba. A felfüggesztett (suspended) folyamatok időlegesen kiszállnak az erőforrásokért folyó versenyből. hogy a teljes programkódot a memóriában tartsuk. mely folyamatosan figyeli a rendszer terhelését. VIRTUÁLIS MEMÓRIAKEZELÉS Ahhoz. Valamint induláshoz elég csak az induló utasítás egy kis környezete. hogy akkora összefüggő szabad memóriaterület legyen. Pl. hogy sok folyamat futhasson. azt be kell tölteni a háttértárról. Azt kell a laptáblákban nyilván tartani. hanem elég.21 - . ezért lemondunk arról. sokat kell betölteni. csak egy kis részét kell a háttértárra menteni. így nincs rá szükség. és egyes folyamatok felfüggesztésével. és futásuk a helyzet jobbra fordulása után bármikor folytatható. hogy a lapoknak egyszerre csak egy részhalmaza van bent az operatív memóriában. Felosztjuk a rendelkezésre álló operatív memória területet egyforma és viszonylag kisméretű egységekre. A lokalitás elve szerint. vagy a prioritási szintek időszakos változtatásával helyreállítja a hatékony működés feltételeit. amennyit a folyamat igényel. Ugyanez igaz a felfüggesztésre is: nem az egész kódot. nagy valószínűséggel hosszú ideig ennek a pontnak egy szűk környezetében fogunk maradni. és ha a normális működés zavarait észleli. Ezzel a műveletek felgyorsulnak. ún. vagy nincs. A megoldás a lapozási technika olyan módosítása. azaz MEDIUM-TERM SCHEDULER) ilyenkor beavatkozik. A KÖZÉPTÁVÚ ÜTEMEZŐ (más néven KÖZBENSŐ SZINTŰ ÜTEMEZŐ. Így ugyanakkora memóriában több program fér el. Így nem kell. A lapozási technika: nem tudunk rajta változtatni. hogy az adott lap bent van-e az operatív tárban. ehhez nagy memória kell. és hol helyezkednek el az egyes részek. hogy hol kezdődnek. . lapokra. amely azt mutatja. beavatkozik. hogy a folyamataink különböző méretű memóriát igényelnek.

akkor ez a kiéheztetés. adatbázisok). hogy melyik folyamat következik. a többi addig várakozik. és ha már egyszer használatba vettük. mert mindig akad egy másik. fájl leíró táblák. illetve az erőforrások használatáért vívott versenyhelyzetek kezeléséért. adatállományok. amely az erőforrások elosztásáért és lefoglalásáért felelős. memória. gazdaságos elosztásáért. az erőforrások felszabadulása után az erőforrás kezelő valamilyen algoritmus alapján dönt arról.22 - . hogy egy folyamat háttérbe szorul. Így előfordulhat.Deadlock / Erőforrásokon belül vannak hardver erőforrások (pl. közösen használt programok. processzor. Azaz bizonyos folyamatok használják az erőforrásokat. Kiéheztetés: Ha egy folyamat – az erőforrás kezelő stratégiája miatt – beláthatatlan ideig nem jut erőforráshoz. nyomtató) erőforrás. Azaz a számítógép (rendszer) erőforrásainak (a futó folyamatok igényei alapján történő) hatékony. . A gráf a folyamatok (körök) és erőforrások (téglalapok) viszonyát mutatja. szövegszerkesztő) illetve operációs rendszer által létrehozott (pl. Más csoportosítás szerint „hagyományos” (az operációs rendszer nélkül is léteznek. akkor nem megszakítható (pl. nyomtató. lemez adatblokkok) erőforrások. processzor. Létezik időben megosztható (SHARABLE) és a rendelkezésre bocsátott idő elteltével megszakítható erőforrás (pl. Foglalási gráf: Az erőforrás foglalási gráf (RESOURCE ALLOCATION GRAPH) szemléletes segédeszköz az erőforrás igényeinek és a foglaltságok állapotának ábrázolására.ERŐFORRÁSKEZELÉS Holtpontkezelési stratégiák) (Kiéheztetés – Starvation / Holtpont . Ha egy folyamat erőforrást igényel: az adott körből téglalapba mutató nyíllal jelöljük. nyomtató) és a szoftver erőforrások (pl. ami megelőzi. pl. memória) illetve nem megosztható. Erőforrás-kezelés: Erőforrás-kezelő = RESOURCE MANAGER a rendszermag azon része.

azaz erőszakkal nem elvehető („nem rabolható”) erőforrások d) Az erőforrásokra várakozó folyamatok körkörösen egymásra várnak. akkor holtpont alakul ki. melyek nem megoszthatók: egyszerre csak egy folyamat használhatja őket. mert úgy is foglalnak forrást. hogy erőforrás-pazarló. A módszer lényege. mint a már meglévő holtpont megszüntetése. E NÉGY FELTÉTEL autóval) Megelőző stratégiák: EGYETLEN FOGLALÁSI LEHETŐSÉG (ONE-SHOT ALLOCATION): A várakozás közbeni erőforrás lekötést tiltja meg azáltal. amelyek nem preemptívek. HOGY A RENDSZERBEN HOLTPONT KIALAKULJON. hogy a folyamatok csak egy lépésben (célszerűen induláskor) foglalhatják le az összes szükséges erőforrást. hogy csak az a folyamat foglalhat erőforrást. kielégítjük. ha van szabad erőforrás. hogy a leggyakrabban használt erőforrások kapják a legkisebb sorszámokat. Ha egy folyamatnak egy osztályon belül több EGYIDEJŰ TELJESÜLÉSE SZÜKSÉGES!!! (Pl. amelyik még egyetleneggyel sem rendelkezik. hurok jelenik meg. akkor a folyamat várakozó listára kerül. Holtpontkezelő stratégiák: A holtpont megelőzése kevesebb veszteséggel jár. A holtpont kialakulásához a következők vezethetnek: a) Vannak olyan erőforrások.Holtpont: Egyszerűen.23 - . Azaz a folyamatok körkörösen egymásra várakoznak. ha nincs rá szükségük. ami csak egy ugyancsak várakozó folyamat tudna előidézni. többé nem kell várnia. Itt az erőforrás osztályaihoz egy-egy növekvő sorszámot rendelünk úgy. RANGSOR SZERINTI FOGLALÁS (HIERARCHICAL ALLOCATION): Ez a ciklikus várakozást küszöböli ki. Ha valamelyik erőforrás hiányzik. azaz kölcsönös kizárás van a rendszerben b) Az erőforrásokra várakozó folyamatok várakozás közben lefoglalva tartanak erőforrásokat c) Vannak olyan erőforrások. így a gráfban a nyilak mentén körbejárható zárt görbe. hogy gyors. mert ha már megszerezte az összes forrást. DE: ha több folyamat egy olyan erőforrás felszabadulására vár. útkereszteződés 4 . a folyamat várakozni kényszerül. Előnye. ha nincs. Hátránya. AHHOZ. vagyis a rendszerben ciklikus várakozás van.

melynek sorszáma magasabb. Úgy kerüli el a holtpont kialakulásának lehetőségét. A lemezeken tárolt adatok csoportjai: ♦ Ideiglenes állományok: az operációs rendszer saját működésének támogatására ♦ Felhasználói állományok: klasszikus fájlok ♦ Adminisztratív állományok: az operációs rendszer számára szükségesek a felhasználók által létrehozott állományok kezeléséhez. akkor fel kell számolnunk. együttesen hivatkozunk rájuk a név segítségével. tehát nem tudtuk azt megelőzni. A rendszer holtpontból való felélesztésére nem feltétlenül kell az összes holtpontban levő folyamatot megszüntetni. amikor egy erőforrásigényt nem tudunk azonnal kielégíteni.erőforrásra van szüksége. majd meg kell szüntetni. amely szerint az összes folyamat erőforrásigénye kielégíthető. hogy fenn áll-e még a holtpont. és ezt az operációs rendszernek – egy rendszerhívás által – be is jelentik. mert a lehető legtöbb „kölcsönt” szeretné nyújtani a csődbe jutás veszélye nélkül. Ha igen. Le kell futtatni a holtpont-detektáló algoritmust: egyrészt minden olyan esetben. ha igen. ÁLLOMÁNYKEZELÉS Állomány = fájl. Holtpont felszámolása: ha a holtpont már kialakult. akkor a rendszer biztonságos állapotban maradna-e. ha a folyamatok indulásukkor tudják. Egy választott név segítségével együttesen kezelhetők. ha létezik legalább egy olyan sorozat. azokat csak egyszerre igényelheti.24 - . A beérkezett erőforrásigény teljesítése előtt az erőforrás kezelő kiszámolja. majd vizsgáljuk meg. teljesíti. szüntessük meg. hogy a különböző erőforrásokból egyszerre maximálisan hányat fognak igényelni. másrészt futtassuk ezt viszonylag ritkán periodikusan. mint a már birtokolt erőforrások sorszáma. Képesnek kell lenni rá. Azaz soha ne elégítsünk ki egy igényt. Ekkor egy folyamat csak olyan osztályból igényelhet erőforrást. Egy állapotot akkor tekintünk biztonságosnak. ha az nem biztonságos állapotot eredményez! Az algoritmus csak akkor működik. hogy észrevegyük azt. megtalálásához. hogy a rendszert mindig ún. folytassuk tovább ezt a műveletsort. . A BANKÁR ALGORITMUS (BANKER’S ALGORITHM): Bankár. hanem válasszunk ki egyet. hogy ha az igényt teljesítené. biztonságos állapotban tartja.

amely a fájlokkal kapcsolatos műveleteket végzi. hogy a fájl akárhol előfordulhasson. A fájlneveket alkotó karakterek halmaza. Katalógusok (directory): Olyan speciális. Abszolút hivatkozás: a fájlmegadás azon módszere.A rendszermag azon része. Létezik egyszintű (soros. nagyon lassú). vagy fájlkezelő. a hosszú legfeljebb 250 karakter. az össze s többi eltérhet. az állomány-.25 - . adminisztratív célokat szolgáló állomány. Itt van különbség kicsi és nagy betűk között. melyek kizárólag a fájl elhelyezkedésére vonatkozó információkban kell. hogy megegyezzenek. sorok és oszlopok). és több szintű (hierarchikus. majd pont. hogy eltávolítja a szóközöket. kétszintű („mátrix”. tetszőleges számú. szimbolikus hivatkozás = link. majd max. Az első 1-8 karakter. . Lágy láncolás (soft link): a fizikai cím helyett a hivatkozott fájl nevét tartalmazza. ahol a gyökér katalógustól kezdve az összes közbülső katalógus nevének felsorolása után jutunk el a fájlhoz. amely a lemezen levő fájlok adatainak listáját tartalmazza. MS-DOS: 2 komponensből áll. rendszer. adatcsere = pipe) Hozzáférési jogok Fizikai elhelyezkedés Közvetett hivatkozások: Merev láncolás (hard link): két vagy több független. szerkezete függ az aktuális operációs rendszertől. kiindulása a gyökérkönyvtár). katalógus. nincs különbség kicsi és nagy betűk között. 3 karakter. Előnye az adatállományok tömörítése. A rövid név 8+3 karakter. A hosszú névből rövidet generál úgy. lehetővé téve azt. majd az első 6 karakter után ~ jelet és egy sorszámot rak. egyenértékű fájl. mely a nevekből a logikai blokkszámokat kialakítva a felhasználói folyamatok kéréseit az eszközvezérlőnek továbbítja. ASCII tábla karakterei. WINDOWS95: kettős elnevezésrendszert használ. ponttal elválasztva. A fájlok jellemzői: Az utolsó módosítás időpontja A fájl mérete A fájl tulajdonosa Attribútumok (archiválandó. csak olvasható. rejtett. általában fastruktúra. a név hossza. UNIX: a név legfeljebb 255 karakter. A fájlkezelő az a folyamat.

Ennek egyik módja a foglaltsági tábla használata. hogy megpróbálja kiválasztani a lehető legjobb elhelyezési módot a későbbi hozzáférés lehetősége érdekében a fájl adatai között. mint egy blokk mérete. Sűrűn kell használni. a kicsi tábla pedig a fájl blokkjainak a címét. ezért a memóriában kell tartani. az összes többi adatot a fájl elhelyezési tábla (FILE ALLOCATION TABLE – FAT) tartalmazza.Relatív hivatkozás: fájlmegadás úgy. Indextábla alkalmazása: egy óriási táblázat helyett sok kicsi. katalógusokkal: Állomány létrehozása Katalógus létrehozása Keresés katalógusban . és minden rekesz tartalma a fájl következő blokkjára mutató sorszám. a katalógusban tárolja a visszakereséshez szükséges információ. A táblázatnak ugyanannyi eleme van. Hozzáférési jogosultságok Olvasás (Read – R) Írás (Write – W) Létrehozás (Create – C) Végrehajtás (eXecute – E) Törlés (Erase – E) Jellemzők módosítása (Modify – M) Hozzáférés módosítása (Access control – A) Fájlok elhelyezkedése: Az elkészítendő fájl mérete általában nagyobb. Műveletek állományokkal. A katalógus tartalmazza a fájlhoz tartozó kicsi tábla címét. Az információ gyorsan elérhető. hogy a gyökér katalógus helyett az aktuális katalógus a kiindulópont. ahány blokk a lemezen. Az operációs rendszer feladata. Folytonos kiosztás: A legelső alkalmas (FIRST FIT) / A legjobban illeszkedik (BEST FIT) / A legrosszabbul illeszkedik (WORST FIT) Láncolt elhelyezés: a katalógusban csak a fájl kezdő blokkjának címét kell megadni. ha van következő blokk – 0 különben.26 - .

a hálózati meghajtók az F: .Állomány megnyitása Írás Olvasás Hozzáfűzés Írás / olvasás Adatok értelmezése Bináris: a beolvasott bájtok megfelelnek a fájlban tároltaknak Szöveg: az olvasás a fájl vége karakternél leáll Az elérés módja Sorrendi (szekvenciális): az aktuális pozíciót tartalmazó mutató az adatik írásával / olvasásával automatikusan nő Tetszőleges (random): az írás / olvasás helyét meghatározó mutatót a program állítja Pozicionálás állományokban: a mutató helyének beállítása Írás / olvasás Állomány kezelése Állomány.. . az elsődleges merevlemez a C: nevet viseli. Z: tartományt kapták. katalógus törlése Kötetek (Meghajtó / VOLUME / DRIVE): A háttértárat az operációs rendszer általában logikai kötetekként kezeli. A DOS hagyományokon alapuló operációs rendszerekben az elsődleges hajlékony lemez meghajtó az A:.27 - . Az angol abc 26 betűjét használják egy kettősponttal megtoldva.

. azaz az üzenettovábbítás. azaz az adatszóró (broadcasting). hanem véletlenszerű idő múlva. TOKEN PASSING: logikai gyűrű mentén helyezkednek el az állomások. és a kapcsolóelemekből. ELŐNYEI. azaz a külön-külön meglévő erőforrások megosztását. BÖNGÉSZŐPROGRAM) HÁLÓZAT FOGALMA. és ha tiszta. programok. ehhez létezik az átvitelvezérlés: CSMA/CD (CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS / COLLISION DETECTION): minden állomás folyamatosan figyeli az átvivő közeget. Az alhálózat két fajtája a két pont közötti. Meg kell oldani. hogy a közös csatornán egyszerre csak egy kapcsolat használja.4) A SZÁMÍTÓGÉPHÁLÓZAT FOGALMA. jól szétválasztható részből állnak: az átvitelt biztosító vonalakból (= csatorna) / trönk). Az alhálózatok általában két. LEVELZÉS. Ezeket a gépeket kommunikációs alhálózatok kötik össze. Azaz ezek az erőforrások a felhasználók fizikai helyétől függetlenül bárki számára elérhetők. itt helyezkednek el az adatbázisok. FORGALOMIRÁNYÍTÁS. ELŐNYEI SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek rendszerét értjük. illetve a közös csatornát használó. hosztoknak (gazdagép) nevezzük. Itt futnak a felhasználói programok. a vezérjelet (TOKEN) körbeadják. adatok közös használatát. Az ütközést úgy küszöböli ki. A hálózat előnyei: Lehetővé teszi a berendezések. melyek feladata a hosztok közötti kommunikáció megvalósítása. akkor ad. amelyeket egy rendszerben összekötünk. ÉS AZ INTERNET MŰSZAKI VONATKOZÁSAI (TCP/IP LEGFONTOSABB IP CÍMEK ALKALMAZÁSAI FELÉPÍTÉSE. Azokat a számítógépeket. AZ ISOOSI AJÁNLÁS. PROTOKOLL. perifériák.28 - . hogy nem azonnal ad tisztaság esetén.

Interaktív szórakoztatás. pl. hálózati videózás. Ez azt jelenti. További cél a skálázhatóság. leveleket vagy egyéb információt tudnak küldeni. A hálózati rendszert kommunikációs közegként használhatjuk.A rendszerben lévő eszközök teljesítményének egyenletesebb megosztására is lehetőséget biztosít. Személyek közötti kommunikáció. Illetve kommunikációs rendszer tervezésekor követnek. Lehetővé válik adatbázisok elérése. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. Az eszközöket kevesebb példányban kell megvásárolni. A kialakított rendszer nagyobb megbízhatóságú működést eredményez.29 - . (fürtözési technika) Hozzáférés távoli információkhoz. Most a számítástechnika fejlődése ebbe az irányba mutat. az ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION) kidolgozott egy olyan modell-ajánlást (NEM SZABVÁNYT!!!). Az OSI modell felépítése: ALKALMAZÁSI RÉTEG (7) (alkalmazásfüggő) MEGJELENÍTÉSI RÉTEG (6) (alkalmazásfüggő) EGYÜTTMŰKÖDÉSI RÉTEG (5) (alkalmazásfüggő) SZÁLLÍTÁSI RÉTEG (4) (alkalmazásfüggő) HÁLÓZATI RÉTEG (3) (hálózatfüggő) ADATKAPCSOLATI RÉTEG (2) (hálózatfüggő) FIZIKAI RÉTEG (1) (hálózatfüggő) Az OSI az OPEN SYSTEM INTERCONNECT – azaz a nyílt rendszerek összekapcsolása – kifejezésből van. A fontosabb programok és adatok a rendszer több számítógépének lemezegységén is tárolódhatnak. hogy újabb processzorokat adunk a rendszerhez. az adatbázis sok pontról történő bővítése. Az eddigi előnyök anyagi oldalról nézve költségmegtakarítással járnak. így az egyik példány megsemmisülésével sem történik helyreállíthatatlan károsodás. a benne lévő adatok felhasználása. AZ ISO – OSI AJÁNLÁS A számítógép-hálózatok rétegezett struktúrájú modell segítségével írhatóak le. amelyet ma már minden hálózati. hogy a rendszer használói egymásnak üzeneteket. azaz a teljesítmény növelése fokozatosan úgy. A hét réteg kialakításánál a következő elveket vették figyelembe: .

A fizikai közeg és az információ tényleges megjelenési formája igen változó: pl. Kétirányú adatátviteli csatorna esetén felmerül a szimmetria kérdése. az átvitelt igazoló nyugtakeretet (ACKNOWLEDGEMENT FRAME) véve. ellátja kiegészítő információkkal. Erre több megoldás van: • • • A rendszer kialakításakor alakítjuk ki az útvonalakat A kommunikáció kezdetén döntünk arról. 2) ADATKAPCSOLATI RÉTEG (DATA LINK LAYER): Feladata az adatok megbízható továbbítása az adó és a fogadó között üzenetszórásos vagy pont-pont kapcsolattal. Az információhordozó közeg lehet fénykábel. ezért feladat a bizonyos szempontból optimális útvonal kiválasztása (ROUTING). hogy a különböző feladatok ne kerüljenek feleslegesen egy rétegbe 1) FIZIKAI RÉTEG (PHYSICAL LAYER): Ezen a rétegen zajlik a tényleges fizikai kommunikáció. ezeket sorrendhelyesen továbbítja. rádióhullám. és ez a nemzetközileg elfogadott szabványok figyelembevételével történjen A rétegek közötti információcsere minimalizálásával kell a rétegek határait megállapítani Elegendő számú réteget kell definiálni. mechanikai kialakítása. tördeli. ezeket feldolgozza. milyen legyen az alkalmazott csatlakozó fizikai. a kétirányú kapcsolta egyszerre történjen-e. stb. meg kell itt határozni. feszültség változásának iránya. Biteket juttat a kommunikációs csatornára oly módon. Nagyobb hálózatok esetén a széttördelt üzenetrészeknek a vevőtől a célba juttatása több útvonalon lehetséges. hogy milyen legyen egy bit átvitelének időtartama. a hálózat vonalainak terhelését figyelembe vevő alternatív útvonalválasztás lehetősége . egy vagy kétirányú kapcsolat kerüljön-e kialakításra. stb. hogy az adó oldali bitet a vevő is helyesen értelmezze. hogy a teljes üzenet csomagjai milyen útvonalon jussanak el a rendeltetési helyükre Csomagonként változó. majd a vevő által visszaküldött. 3) HÁLÓZATI RÉTEG (NETWORK LAYER): Ez a kommunikáció alhálózatok működését vezérli. elektromos vezetéken levő feszültség értéke.• • • Minden réteg feladata jól definiált legyen.30 - . Ekkor az átviendő adatokat (melyek bitcsoportokba vannak kódolva) adatkeretekké (DATA FRAME) alakítja.

forrás-cél összeköttetések létrehozása a névadási mechanizmus felhasználásával. Ez azt biztosítja. RÉTEGEK KÖZÖTTI SZOLGÁLATOK: Minden rétegben vannak aktív. funkcionális) elemek. 4) SZÁLLÍTÁSI RÉTEG (TRANSPORT LEVEL): Feladata a hosztok közötti átvitel megvalósítása. 7) ALKALMAZÁSI RÉTEG (APPLICATION LAYER): Ez kapcsolódik legszorosabban a felhasználóhoz. E réteg további vonatkozásai: adattömörítés. Sok termináltípust használnak a hálózati kapcsolatban – amelyek kisebb-nagyobb mértékben egymástól eltérnek –. Az IDU két részből. A különböző gépek felhasználói viszonyt létesítenek egymással. szöveget küld. A legtöbb alkalmazói program nem csupán egy bitfolyamot. bejelentkezés egy távoli operációs rendszerbe. Lényegében a két réteg közötti kommunikáció ténylegesen ezeken a pontokon keresztül valósul meg. Az adatokat szükség esetén kisebb darabokra vágja. ezért egy hálózati virtuális terminált definiálnak. és a programokat úgy írják meg. A szolgálatok a rétegek ki/bemeneti pontján ún. A különböző típusú terminálok kezelését ezek után egy kis programrész végzi. pl. több üzenetfolyam egy csatornára nyalábolása. dátumokat. Általában az N+1 rétegbeli entitás (= funkcionális elem) kapcsolati adatelemet (= IDU) küld a SAP-on keresztül az N rétegben levő entitásnak. működő (ún. hogy ezt tudja kezelni. Ezek midig két szomszédos réteg között találhatók. amelyek kezelését a megjelenítési réteg végzi. 6) MEGJELENÍTÉSI RÉTEG (PRESENTATION LAYER) Feladata az adatok egységes kezelése.Itt kell megoldani a túl sok csomag hálózatban való tartózkodása okozta torlódás problémáját. Feladata még az átvitt adatfolyamokba szinkronizációs ellenőrzési pontok beiktatása. ezért itt kell a hálózati felhasználói kapcsolatok megoldásait megvalósítani. az átvitt adatok titkosítása. valamint különböző hálózatok (heterogén) összekapcsolódását is. átadja a hálózati rétegnek. Egységes. a vezérlőinformációból . hanem neveket. Fontos része a címzés kezelése.31 - . 5) EGYÜTTMÜKÖDÉSI RÉTEG (SESSION LAYER): Más néven viszonyréteg. SAP-ján (SERVICE ACCESS POINT) keresztül érhetők el. szolgálatok segítségével valósul meg. absztrakt adatstruktúrát kell kialakítani. amelyek a rétegtől várt funkciókat megvalósítják. Ezeket általában adatstruktúrákban ábrázolja. hogy hosszú átvitt adatfolyam átvitele alatt bekövetkező hiba esetén elegendő az utolsó ellenőrzési ponttól ismételni az elveszett adatokat. A rétegek közötti kommunikáció ún.

A megbízhatatlan nevezzük / összeköttetés-mentes A megbízható szolgálatot DATAGRAM-nak szolgálatot összeköttetés-mentes NYUGTÁZOTT DATAGRAM-nak nevezzük. LEVELEZÉS. Azaz amilyen sorrendben küldjük az információkat. a levélkézbesítő rendszer működéséhez hasonlító módon. BÖNGÉSZÉS) A mai modern számítógép-hálózatok tervezését strukturális módszerrel végzik. használata. • Összeköttetés-mentes: A kapcsolat a közegen átviendő adatcsomagok segítségével valósul meg. A folyamat a kapcsolat felépítése. vagy más néven szintekbe (LEVEL) szervezik. Az ICI csak az interfész megfelelő működéséhez szükséges. SPDU (S = Session) és APDU (A = Application) néven hivatkoznak. Hálózati kapcsolatnál az egyik gép k-ik rétege a másik gép ugyanilyen szintű rétegével kommunikál. Az információ ilyenkor az adó és a vevő között a vevő címét is tartalmazó információrészek (csomagok) segítségével kerül átvitelre. Egy adott kapcsolatnál (kommunikációnál) használt szabályok és megállapodások összességét protokollnak nevezzük. A szomszédos rétegek között egy réteginterfész húzódik. A kommunikációt biztosító szolgálatoknak alapvetően két különböző típusa lehetséges: • Összeköttetés alapú: Az összeköttetés alapú szolgálatok esetén közvetlen kapcsolat van a felek között. IP CÍMEK FELÉPÍTÉSE. viszony és alkalmazási protokoll adategységekre (PDU-kra) rendre TPDU (T = Transport). azaz a hálózat egyes egymásra illeszkedő részeit téregekbe (LAYER). majd bontása. a tényleges információt az SDU hordozza. AZ INTERNET MŰSZAKI VONATKOZÁSAI ÉS FONTOS ALKALMAZÁSAI (TCP / IP PROTOKOLL. amelyik mindegyike az előzőre épül.32 - . FORGALOMIRÁNYÍTÁS. hogy a részekre bontott információt a vevő nem az adó által küldött sorrendben kapja meg. és az információátvitel sorrendjét szigorúan az adó határozza meg.(= ICI) és az adatelemből (= SDU) áll. Ilyenkor elképzelhető. A szállítási. a vevő pontosan ilyen sorrendben kapja meg. amely az alsóbb réteg .

Az Arpanetben kezdetben az NCP (NETWORK CONTROL PROTOCOL) kielégítően működött. Az Internet kisebb kiterjedésű számítógépes hálózatok (LAN-ok) összekapcsolásából álló globális számítógépes rendszer. A létesített és fennálló kapcsolat fenntartását biztosítja. (TELNET. (ARPANET. azaz az Internet Vezérlőüzenet Protokoll. LAN. Nem követi az OSI 7 rétegű felépítését. A tényleges hálózati kapcsolatot biztosító TCP/IP protokollt UNIX operációs rendszerhez fejlesztették ki. csomagkapcsolt rádió) A TCP / IP PROTOKOLL: 1) AZ INTERNET SZÁLLÍTÁSI RÉTEGE: A TCP Az Internet kisebb kiterjedésű számítógépes hálózatok (LAN-ok.33 - . Ez a réteg végzi a csomagok útvonalának kijelölését a hálózatok között. amivel együtt fejlesztették az IP-t is. és ez biztosítja a kapcsolatot a csomópontok között. HÁLÓZAT ELÉRÉSI (NETWORK INTERFACE): az OSI modell két alsó szintjének felel meg. FTP. A rétegek és rétegprotokollok tartalmát nevezzük hálózati architektúrának. „a hálózatok hálózata”.által a felsőnek nyújtott elemi műveleteket és szolgálatokat határozza meg. A rétegben előforduló események és hibák jelzésére szolgál az INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP). és alapvetően az OSI modell két rétegének a funkcióját valósítja meg: a hálózati és szállítási rétegét. A TCP a kapcsolatban levő gépeken futó folyamatok kommunikációját biztosítja. a másik a USER DATAGRAM PROTOCOL (UDP). Fogadja a tetszőleges hosszúságú üzeneteket a felhasználói folyamattól. a TCP-t vezették be. Majd az Arpanet Internetté vált. Ennek a rétegnek protokollja az Internet Protokoll (IP). A hálózati modell összesen 4 rétegből áll (felülről lefelé): ALKALMAZÁSI SZINT (APPLICATION): itt vannak a felhasználó és a hálózati kapcsolatot biztosító programok. HÁLÓZATOK KÖZÖTTI (INTERNERT): az OSI modell hálózati rétegének felel meg. a végpontok közötti átvitel megbízhatósága csökkent. DNS) HOSZT-HOSZT RÉTEG(TRANSPORT): az OSI modell szállítási hálózati rétegének felel meg. SMTP. LOCAL AREA NETWORK) összekapcsolásából álló globális számítógépes rendszer. SATNET. Két rétegprotokollból áll: az egyik a TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP). a hálózatok hálózata. Ezért egy új szállítási protokollt. azaz a továbbítást szabályozó eljárás. és azokat maximum . azaz az összeköttetés-mentes szállítási protokoll.

A sorszámtartomány 32 bit széles. RST. Ezekhez fejlécet fűz. egymástól független ellentétes irányú csatornánk lenne. A TCP csomag részei: Forrásport / rendeltetési port: az összeköttetések végpontjait azonosítják Sorszám Ráültetett nyugta Fejrész hossz: kijelöli. hogy helyes sorrendben rakja azokat össze az eredeti üzenetté. a kapcsolatot mindkét oldalon meg kell nyitni. ez az OPCIÓK mező változó hossza miatt kell Hat jelzőbit (URG. ACK. EOM. de a másik irányba még áramlanak adatok (PIGGYBACKING) . SYN. mintha két. ahogy neki megfelel. hogy hány bájtot lehet még elküldeni Ellenőrző összeg: 16 bites szavanként az adatokat összegzi. adatátvitel során nyugtázni kell BUFFERED TRANSFER: a protokoll úgy tördeli az adatot. lehetséges. hogy az egyik irányt már lezártuk. A TCP feladata az. hogy az információátvitel milyen módon történjen: STREAM ORIENTATION: az átvitt adat bitsorozat. FIN) Ablak: megadja.34 - . hogy időzítéseket kezelve szükség szerint újraadja őket. illetve. Minden TCP által elküldött bájtnak saját sorszáma van. nem tételkezünk fel semmilyen struktúrát. ha kell. majd ezeket a darabokat egymástól független datagramokként küldi el. hogy a beérkezett adat pont rekordhatáron érkezett meg. a protokoll semmit sem tud a rekordról FULL DUPLEX CONNECTION: a kapcsoltra úgy tekinthetünk. hogy a TCP fejrész hány 32 bites szót tartalmaz. vagyis azt. de sorrendhelyesen adja át a másik oldali alkalmazásnak UNSTRUCTURED STREAM: nem lehetünk biztosak abban. 8 bitre ki kell egészíteni VIRTUAL CIRCUIT CONNECTION: duplex átvitel előtt erőforrásokat kell allokálni mind a két oldalon. majd az összeg egyes komplemensét veszi Sürgősségi mutató Opciók Adat Az alkalmazások a TCP protokoll szolgáltatásait megválaszthatják.64 kbájtos darabokra vágja szét.

ami biztosítja a két végállomás közötti megbízható összeköttetést. másodpercben. A szállított csomagok a datagramok. Az IP működése: a szállítási réteg az alkalmazásoktól kapott üzeneteket maximum 64kbájtos datagramokra tördeli. mikor kell csomagot eldobni. amelyek a forráshoszttól a cél-hosztig kerülnek továbbításra. A hálózati réteg megbízhatatlan összeköttetés-mentes szolgálatot biztosít. így az összes megbízhatósági mechanizmust a szállítási rétegben kell megvalósítani. valamint néhány további fontos szabályt. hibajelentési. hogy a hosztok. ott a szállítási réteg ismét összerakja az üzenetét. az útválasztást. időpont-megjelölési és egyéb információs célokra. Teljes hosszúság: a teljes datagaram hossza Azonosítás DF / MF / datagramdarabeltolás Élettartam: TTL (TIME TO LIVE). forrás általi forgalomirányítási. amelyek meghatározzák.2) AZ INTERNET HÁLÓZATI RÉTEGE: AZ IP A protokoll összeköttetés-mentes. Az IP definiálja az adatátvitel legkisebb egységét. Protokoll: kijelöli.35 - . mikor és hogy kell hibajelzéseket generálni. amelyek az útjuk során esetleg még kisebb darabokra lesznek felvágva. hogy a datagram a különféle szállítási folyamatok közül melyikhez tartozik. esetleg több hálózaton keresztül. A datagram két része a fejrész és a szövegrész. Az IP csomag részei: Verzió IHL Szolgálat típus: lehetővé teszi a hoszt számára. IMP-k hogyan dolgozzák fel az IP csomagokat. Fejrész ellenőrző összege Forráscím / Célcím: hálózaton belüli hoszt címet adja meg. hogy az . IP fejrész IP csomagok tördelése (= FREGMENTÁCIÓ): a datagramokat a különféle hálózati csomópontokon történő átvitel során esetleg kisebb darabokra kell szétbontani azért. Különféle sebességek és megbízhatósági fokok különböző kombinációi között lehet választani. de van más is. hogy kijelölje az alhálózattól kívánt szolgálat típusát. annak pontos formáját. Opciók:ez a mező alkalmazható biztonsági. amikor az összes datagram elérte a célgépet. Általában TCP. hibakeresési.

amely tudja azt. és ezen belül gépek (hosztok)..0.adatkapcsolati rétegekben levő keretekben elférjen. egymástól akár sok ezer km-re levő számítógép között alakul ki kapcsolat. Az Internetben a rétegeknek megvan az egyedi azonosítója a címzéshez: RÉTEG CÍMZÉSI MÓDSZER Alkalmazási réteg – hoszt neve portja Internet réteg – IP cím Hálózat elérési réteg – fizikai cím Az Internet használata során két. Ahhoz. A hálózatok közötti kapcsolatot az útválasztók (ROUTER) biztosítják. Az Internetnél ma is címhiány van. a gépet azonosító címre. időzítő felhasználásával.255. a helyi hálózatunkban kell lennie egy alapértelmezés szerinti átjárónak (DEFAULT GATEWAY). hogy a külső hálózatoknak szóló csomagokat hova kell küldeni.0.0 – 255.255) A címzéseknél a hálózat és hoszt címének szétválasztására címmaszkokat (NETMASK) használnak. IP CÍMEK FELÉPÍTÉSE A címzésnek hierarchikusnak kell lennie. A cím hossza: 32bit. amelynek lejártakor a fragmenteket eldobja. hogy egy számítógépünk egy másik hálózaton levő gépet el tudja érni. az az aktuális hálózatot jelöli. A hoszt címrészbe egyeseket írva az összes hosztnak el lehet üldeni az üzenetet (BROADCAST). A címet két részre kell bontani: egy hálózatot azonosító. A fregmentált IP csomagok egyesítése (REASSEMBLY) – csak a végponton történik meg. és ezen belül egy. Alkalmazásakor bitenkénti ÉS műveletet végezve az IP cím és a cím-maszk között. ezért új címzést akarnak bevezetni. Nyilvánvalóan azért minden egyes gépet azonosíthatóvá. Bizonyos címtartományok nem használhatóak.36 - . hogy a nagy hálózatokban levő sok gépet is meg lehessen címezni. a hálózati cím leválasztására. címezhetővé . azaz vannak hálózatok.255. a bájtok decimális megfelelőjével írni: (0. Ha a hoszt címrésze 0. ezt két részre kell osztani úgy. Öt különböző formátum használható: 0 / HÁLÓZAT (7) / HOSZT (24) – „A” 1 / 0 / HÁLÓZAT (14) / HOSZT (16) – „B” 1 / 1 / 0 / HÁLÓZAT (21) / HOSZT (8) – „C” 1 / 1 / 1 / 0 / TÖBBSZÖRÖS CÍM (28) – „D” 1 / 1 / 1 / 1 / FENNTARTVA (RESERVED) (28) – „E” A cím 4 bájtját szokásos közéjük pontot írva.

A címtartományok kiosztását az Internet központi adminisztrációja. hogy akadályozta a normál forgalmat is. a hosztgép az Internet valamelyik speciális szolgáltató-gépéhez. illetve letöltjük. Amikor a hálózathoz újabb gép csatlakozik. A címben szereplő részeket hierarchikusan felosztott földrajzi területek alapján határozzák meg. Ha a keresés eredménytelen. E mérések eredményét egy aktuális sorszámmal ellátva minden IMP megkapja. szabályos időközönként frissített sokszor hatalmas címtáblázatot kezeli. A forgalom és a topológia változásaihoz való alkalmazkodás érdekében minden IMP 10 másodperces átlagolási idővel méri vonalain a késleltetést. Erre az adatbázisra alapozva minden IMP kiszámolja a közte és az összes többi IMP között legrövidebb utat. Az összetartozó IP címeket és hoszt címeket a hosztgép először a helyi címtáblázatban keresi. Ez egyrészt néhány csomag tartós hurokba kerülését okozta. mely az Internet gépeinek adatait tartalmazó. Ezért a megváltoztatott jelenlegi algoritmusban minden egyes IMP belsőleg fenntart egy adatbázist. UNIX-ot futtató géppel modemen keresztül kapcsolódunk a szolgáltató gépére és a leveleket egy menetben fel-. az INTERNIC (Internet Network Information Center) végzi. Másodlagosan pedig az azonosító DOMAIN nevek rendszere. UUCP (UNIX TO UNIX COPY): protokoll segítségével. Az Internet szolgáltatásai: LEVELEZÉS: lényegében nem igényel hálózati kapcsolatot. FORGALOMIRÁNYÍTÁS Az Arpanet eredetileg az elosztott forgalomirányítási algoritmust használta. ezért az utak konzisztensek és kevés hurok alakul ki. A számítás mértékéül a késleltetést használja. a névszolgáltatóhoz fordul. Mivel minden egyes IMP a legrövidebb út algoritmust ugyanarra az adatbázisra alapozva futtatja. egy 4 tagból álló azonosító számot kap. Erre két egymással egyenértékű módszer létezik. amely az egyes vonalakon való késleltetéseket tartalmazza. . Egy internetszolgáltató számítógépén elhelyezett postaládát használunk. Az IP cím helyetti karakterlánc neve FQDN (Fully Qualified Domain Name). Az információ köröztetéséhez az IMP-k az elárasztásos algoritmust használják. másrészt nem használt alternatív utakat.kell tenni. Elsődlegesen az IP címzés. Mikor a hálózat nagyméretűvé növekedett. Ennek tartalmát modemes kapcsolaton keresztül kezeljük. akkor a forgalomirányító táblák kicserélésével előálló forgalom már olyan nagy volt.37 - .

hogy mindenkinek egyedi. TCP/IP-t és az Internet-segédprogramokat telepítünk a hálózaton. A levelek küldését / fogadását ténylegesen egy. A kapott levél fejlécében szerepel: az állomások neve. levelező és kommunikációs Internet-alkalmazást futtathatunk Ha van rá lehetőség. . törlése. amely a gépen a levelezésbe bevont felhasználókat azonosítja. A levelezőprogramok funkciói: levél küldése közvetlenül vagy listán szereplő címzetteknek.subdomain_név. a vonal átviteli sebességének nem kell nagynak lennie. Ez a szolgáltatás off-line jellegű: a levél írása. illetve ettől kapják. majd a LAN-t valamilyen hálózati kapcsolattal routeren keresztül rácsatlakoztatjuk az Internetre. hanem képek és hangok küldésére is.ország(intézmény)azonosító Ha csak levelezni szeretnénk. kapott levelek tartalomjegyzékszerű kilistázása. és a címrész alapján a gépre küldött leveleket egy olyan lista segítségével kézbesíti. Egy ilyen levél egy. a címzettet és a feladót és néhány kiegészítő információt tartalmazó fejlécből. A felhasználók ennek a programnak küldik a leveleiket. Lényeges megkülönböztetni a hálózati Internet címeket a levélcímektől.38 - . Lehetőség van nemcsak szöveg. levél továbbküldése. beköthetjük helyi hálózatunkat az Internetbe. SLIP vagy PPP számlát nyitunk: amelyen keresztül gyakorlatilag minden böngésző.- SHELL-számla nyitása: terminálként bejelentkezünk a szolgáltató gépére. levél tárolása. - - LEVELEZÉS Egy levelezőprogram (MAIL) segítségével szöveges állományt küldhetünk az Internet bármely felhasználójának. és a tartalom törzsből áll. Levelezési listák esetében a csoport tagjai levelezésen keresztül állnak kapcsolatban egymással. A tagok egy központi helyre küldik a leveleiket. szabványos címe legyen: felhasználói_név@gépnév. folyamatos hálózati kapcsolattal rendelkező számítógépen futó program. amelyen a levelezés kiszolgáló program fut. A levelek címrésze határozza meg annak a gépnek az internet címét. és arról böngésszük a hálózatot. a MAIL-SERVER végzi. hanem megadva egy másikat). Az kell a levelezéshez. olvasása és tényleges elküldése időben szétválik. akik kapták / a levél elküldésének dátuma / a feladó / a címzett / azonosító a levél útjának követésére / hogy hova menjen a válasz (ha nem az eredeti címre.domain_név. majd onnan kerül elküldésre az egyes csoporttagoknak. válasz az adott levélre.

HOMEPAGE: a honlapokon olvashatók különféle információk. amely a felhasználók gépein futó böngésző programok (Netscape. Pl. vagyis a kapcsolat csak az adatátvitel idejére jön létre. melyek általában aláhúzott szövegek. illetve találhatók az ún. linkek (hivatkozások).39 - . Minden információkérés és az arra adott válasz független a többitől. Az információszolgáltató gépeken egy WWW kiszolgálóprogram (WEB SZERVER) fut.BÖNGÉSZÉS GOPHER: hierarchikus keresésre. A kiszolgáló nem figyeli az egymás után beérkező igényeket. Explorer) által küldött kérésnek megfelelően elküldi a kért információt az adott gépre. rajzok (ahol a kurzor mutató kézre változik). amely ebben az esetben az ügyfél (kliens). mindet új keresésként kezeli akkor is. . WWW: ez általános ügyfél-kiszolgáló hálózati koncepcióra épül. ha esetleg azonos helyről érkezett. könyvtárban való keresés egy adott könyv címe alapján.

másolás (másolt programok. Árak tervezése (felhasználói program kedvezményei. vásárlás. SERVICE A PACK. PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK GAZDASÁGI MEGFONTOLÁSAI (LICENC: TELJES VERZIÓ / UPGRADE. fejlesztés.5) EGY KISEBB ALKALMAZÉSFEJLESZTÉSI LÉPÉSEINEK ISMERTETÉSE. igazodás a már meglévő rendszerekhez. a rendelkezésre álló pénzösszeg) 3. megrendelt fejlesztés. vásárlás. SZOFTVERMEGBÍZHATÓSÁG) FELADATA ÉS JOGKÖRE ALKALMAZÁSFEJLESZTÉSI FELADAT ELKÉSZÍTÉSI LÉPÉSEI Az alkalmazásfejlesztés vázlata röviden: a feladat. Előkészítés. szoftverkörnyezet (a feladat behatárolása.40 - . EGY FELADAT AZ EGYES ELKÉSZÍTÉSI LÉPÉSEK KÖLTSÉGVONZATA. az elemzés. költségcsökkentés. a programozás. karbantartás. amortizáció. új feladat ellátása) 2. együttműködő fejlesztés. beszerzési és üzemeltetési költségek. személyi feltételek) 5. majd a gépi szintű egzaktság. Költségek tervezése (a befektetési hely kiválasztása. nyelve) 4. garancia. Felvetődik az igény (korszerűsítés. hardver és szoftver feltételek. saját fejlesztés. 1. áthidaló megoldások) VAGY??? 1) A feladat pontos megfogalmazása (input / output adatok) 2) A feladathoz tudás és egyéb igények alapján hardver (gép) és szoftver (operációs rendszer és programozási nyelv) kiválasztása . a tervezés. előzményei. BSA MONIPÓLIUM.

az új rendszer üzembeállítása. azaz teszteljük a rendszert végleges működési környezetében A fejlesztés tervezése. A . bevizsgáljuk.41 - . mely a programfejlesztést és a hardver és szoftver konfigurációs egységek szintjén végrehajtott integráci8ót foglalja magába Az üzembeállítás során hajtjuk végre a rendszerszintű integrációt.3) A probléma számítógépes jellegű megfogalmazása 4) A nagy feladat részekre bontása 5) Az egyes részek megírása. kivitelezése. Ezek általában 1-3 fejlesztő által kidolgozott programrendszerek. algoritmusokat. implementációs szintje. tesztelése 6) A részek összeillesztése 7) Futtatható állapot összeállítása 8) Tesztelés. a működés felülvizsgálata által képzett tevékenységi kört az informatikai rendszer életciklusának nevezzük Kis informatikai rendszerek fejlesztése során külön e célra létesített szervezetet. fogalmi és logikai szintű modelleket használva tervezzük meg A rendszertervezés során az eljárásokat. karbantartás. szoftver környezet figyelembe vételével alakítjuk ki (technológiai szint) A kivitelezés a fejlesztésnek az ún. hibakeresés és javítás 9) Finomítások 10) Védelem beépítése (másolás és módosítás ellen) 11) Ismételt tesztelés 12) Dokumentáció elkészítése (felhasználói kézikönyv) 13) Telepítés (installálás) 14) A felhasználók betanítása 15) Szervizelés. eljárásokat nem célszerű alkalmazni. garancia 16) Továbbfejlesztés VAGY??? Alkalmazásfejlesztés lépései: A rendszerelemzés során a megvalósítandó rendszert koncepcionális szinten. adatszerkezeteket már a hardver.

A vállalkozó csak azt fogja elkészíteni. nem képes ellátni azokat a feladatokat. Ez azonban elkerülhető: lásd SSADM) Az ár előre kalkulálható. Minden további módosítás további pénzbe kerül. hogy miután a program 90%-a készen van.42 - .a dokumentáció-készítés a harmadik 90%.pontosan az általunk adott specifikációt követi. ha a készítő cég megszűnik? Az egyedileg készült programok optimálisak az adott feladat . (Régi szoftveres mondás. A közepes nagyságú informatikai rendszerfejlesztéseket a 4 munkafázisban például az objektumorientált módszertant alkalmazva eredményesen lehet végrehajtani. Az előző mondat második felén van a hangsúly. A megrendelt fejlesztés az alábbiakkal jellemezhető: A program . A LÉPÉSEK KÖLTSÉGVONZATA 1)) Megrendelltt ffejjlleszttés 1 Megrende e esz és Megrendelt fejlesztés alatt azt a formát értjük.ideális esetben . módosítható-e a program? Mi lesz. amit leírunk neki. ha a fejlesztési feladat egyszeri. hogy később bővíthető-e. a rendszerdokumentációnak leginkább csak a felhasználói oldalon van jelentősége. Manapság az életben maradás érdekében sajnos sok cég (és sok ember) túlvállalja magát. már csak a maradék 90%-ot kell megcsinálni .tervezési és kivitelezési szakasz sokszor összemosódik. amikor egy általunk megbízott cég vagy személy készíti el programunkat az általunk adott specifikáció alapján. amelyek • • • bonyolultsága. Főleg. testre szabott. Meg kell vizsgálni a cég megbízhatóságát. azonban sok esetben rakódnak rá további költségek az utólagos kívánságok miatt. komplexitása egy szintet meghalad igen szerteágazó szakértelmet igényel ahol a különböző munkafázisokban eltérő mennyiségű és minőségű munkaerőre van szükség. Az olyan nagyméretű rendszerfejlesztési feladatokat. nem ismétlődő. vagy hiányos a szoftver-írók által kevéssé kedvelt dokumentáció. ami olykor az első pillanatban nem is tűnik fel. ezek projekt szervezet létrehozását igénylik. Sajnos sok esetben elmarad. Kérdés. a hagyományos szervezeti formákban általában nem lehet végrehajtani. melyekre kötelezettséget vállalt.

amikor egy saját fejlesztésű. nem túl egyszerű mérőműszerhez kell szoftvert fejleszteni. ha a kulcsember megválik a cégtől ? 3)) “Együttttműködő” ffejjlleszttés 3 “Együ működő” e esz és A programfejlesztés egy speciális esete a . vagy csak belekényszerül? Optimális.43 - . kezdődhet a folyamat elölről. A garancia megoldott. éppen ezért a bevezetésével.széles körű tapasztalatok híján – egysíkú lehet. 2)) Sajjátt ffejjlleszttés 2 Sa á e esz és Sok vezető esik abba a hibába. hogy például az elkészített és a maga nemében optimális program működjön hálózati környezetben is. De mi történik.“együttműködő” fejlesztésnek nevezett változat. Gondoljunk például arra az esetre. és . hogy . vagy embereinket elvonja eddigi feladataiktól. mint amennyi idő alatt a belső ember megtanulja a programozás csínját-bínját. Akkor kerülhet sor efféle konstrukcióra. Lehetőség szerint ragaszkodjunk a forrásnyelvi változat átadásához is. Ilyenkor egy külső vállalkozónak is jó esetben annyi időbe telhet a megoldandó feladat megértése.mivel egy kész program kódba már nem szívesen nyúl bele senki. Bizonyos esetekben a saját fejlesztésnek nincs alternatívája. Lelkes saját emberünk időközben vagy felnőtt a feladathoz . mert emberünket. A belső megoldásnak hátrányai is lehetnek. azonban éppen ezért speciális eljárásokat alkalmaznak. amelyek gyökeres átdolgozására lehet szükség egy-egy módosításkor. A kezdeti stádiummal általában nincs is baj. Az alkalmazotton bármikor számon kérhető a munka elvégzése. ha a referenciák nélküli kezdő szoftvercég minimális pénzért. vagy csődöt jelent. oktatással sem lesz különösebb gond. a problémák ott szoktak kezdődni.de ez esetben valószínűleg eredeti munkakörét nem tudja ellátni -. hogy különösebb körültekintés nélkül megbízza egy ügyes számítógépes ember hírében álló beosztottját egy program vagy programrendszer elkészítésével. A nem professzionális programozó a megoldási módokban . Csak látszólag azonban. természetesen csak munkajogilag.ellátására. vagy akár ingyen elvállal valamilyen munkát egy nagy megrendelőnek. A saját fejlesztésű program tehát: Látszólag a legolcsóbb megoldás. vagy grafikus operációs rendszer alatt és így tovább. hogy van-e erre a célra alkalmas ember. illetve aki vállalja tudatosan vállalja-e. A megrendelő és programfejlesztő ilyenkor közös kockázatot vállal. azonban kiköti. Kérdés az is. testre szabott program születik valószínűleg. mikor olyan igények támadnak. hiszen az író ismeri a helyi viszonyokat.jobb híján .

de kétségtelen előnyei vannak: A fejlesztő és megrendelő között a kapcsolat igen szoros. de nem von el embereket korábbi munkájuktól. érdeke a jó kapcsolat. igen részletesen dokumentált. ha sokat vásárolnak tőle. mintha belső fejlesztés lenne. és szép lassan elpártolhat. Kedvező esetben mindkét fél sokat tanulhat a másiktól. beszerzési lehetőségeit tanulmányozhatjuk – kár is lenne tagadni.később az elkészült rendszert másnak eladhatja. SERVICE MONOPÓLIUM. segédprogramokkal alaposan felszerelt csomag (developer’s edition). a készítő mindig jelen van. illetve a tanulókat támogató konstrukciókkal. azt pedig különösen támogatja. hiszen a ma diákjai a holnap potenciális vásárlói lesznek.44 - .a Microsoft Office 97 példáján. a fejlesztő mielőbb pénzhez szeretne jutni. a számonkérésnek ebben a konstrukcióban pedig nincs helye. mindenki számára megvásárolható. Ezeknek az elveknek megfelelően találkozunk a nagybani vásárlást. Ennek azonban lehetnek hátulütői. kedvezmények és előzmények nélkül. EGY PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK (LICENC: TELJES PACK. hiszen az egyes kifejezések alapján úgyis mindenki kitalálná . A módosítások rugalmasan kezelhetők. A harmadik variáció a fejlesztők számára készült. szinte olyan. . ha a megrendelő olyan speciális dolgokat kezd kérni. a kiegészítéseket nem tartalmazó. A szoftvernek létezik professzionális kiadása (professional edition). Következő példánkban egy ilyen program különböző változatait. például adatbázis kezelőt is tartalmaz. és referenciaként használhatja a megrendelőt. a közös cél megszűnik. Egyik fél szempontjából sem veszélytelen vállalkozás. amit a fejlesztő cég későbbi eladásai során már nem tud alkalmazni. amely az alapelemeken kívül valami extrát. GAZDASÁGI VERZIÓ / MEGFONTOLÁSAI UPGRADE. Minden cég szereti. ha a sok példányt oktatásra használják. Amikor már van eladható változat. A referenciaként választott verzió. Az ilyen együttműködés keretében készült munka gyakran befejezetlen marad. SZOFTVERMEGBÍZHATÓSÁG) A legnagyobb tételben vásárolt programok az irodai szoftver csomagok közül kerülnek ki. eredeti angol nyelvű változat kapta a 100 %-os értéket.

ez zavaró is lehet. A magyar nyelvű Excel a ponttal elválasztott számokat. Az IntranetWare alapvetően sok licencet foglalt . sőt hibát is okozhat a tizedespont és tizedesvessző helytelen alkalmazása.12 # dec. A kiválasztott szoftver a megrendelés pillanatától jogosan használható. Így. Az ára viszont magáért beszél. hiszen egy szövegszerkesztőnél hallatlan előny a jó helyesírás ellenőrző. EDU (Educational) Az oktatás számára adott kedvezményt jelölik így. hogy mikor készül éppen az órájára. olykor furcsa. vagy kisebb csomagokban lehetett pótlólagosan megvásárolni. ezeket akár egyesével.természetesen az oktatáshoz kötődő adminisztrációval.. az egyéb tevékenység tilos. súgók is anyanyelvünkön szólnak hozzánk. a közoktatásban erősen preferált a magyar változat. Néha azonban. melyet először a felsőoktatásban alkalmazott a Microsoft. kevert nyelvű üzeneteket is kaphatunk. melynek nincs magyar változata. dátumként értelmezi (12. azaz nagy tételben vásárolt oktatási célú szoftver esetén alkalmazható. ez komoly. nagy mennyiségű adatot szeretnénk feldolgozni. majd kiterjesztette a közoktatás többi területeire is.45 - .12). ha a menük. Az MLP csak egy adott rendelési küszöb felett alkalmazható.MLP (Microsoft Licence Pack) Lényege. vagy nem magyar? A válasz nagyon sok esetben egyértelműen az. Még nagyobb gondot. Az ilyen szoftverrel felszerelt gépek általában csak az adott program oktatására használhatók. Míg a kedvezmények nélküli változatban a két nyelvi verzió ára azonos. sem adathordozó nem jár hozza. hogy egy bizonyos mennyiség fölött általában fölösleges minden példányhoz külön dokumentáció és adathordozó.. és mikor foglalkozik egyéb . de a felhasználói kapcsolatok számának ismerete híján nehéz a szervert optimalizálni. kevesebb anyagigényű rendelést támogatja. Magyar. ha a rendszerben olyan szoftver is fut. ha tudja. Hálózati szoftver A Windows NT esetén a szerver program ára kevés munkaállomás licenct tartalmazott (szélsőséges esetben egyet sem). hiszen egy tanár esetén nehéz eldönteni. és nagyon nehezen észrevehető hibákhoz vezethet. Az eladó ezzel a változattal a nagy tételű. MLP EDU Az előző két lehetőség kombinációja. ha például egy tizedespontot alkalmazó mérőrendszerből érkező. és az sem hátrány. Ez a kikötés gyakran okoz fejtörést a jóhiszemű felhasználóknak. hogy magyar. olyankor. A rendszer rugalmas. azonban sem dokumentáció. SELECT Egy olyan speciális konstrukció.

különösen hálózati környezetben elég nehéz eldönteni. LICENC: egy adathordozó megvásárlása mellett csak jogokat vásárol az ember több munkaállomás használatához. ha a szoftver egy gép memóriájában vagy merevlemezén található. át kell adni az eredeti telepítő lemezt. de ha már az áraknál tartunk. ha a felhasználó már rendelkezik a szoftver egy előző változatával. A két rendszer szolgáltatásai alapvetően különbözőek. Futtatásnak minősül az is. Ekkor a szoftver előző változatait is legálisan használhatja a licence birtokosa. a Novell a kliensszerver megoldások híve. A Microsoft az egyenrangú hálózatoktól indult. TELJES VERZIÓ: ami upgrade-elhető UPGRADE: (frissítés / version upgrade. Licenc köteles szoftver a “komoly” programok jó része.46 - . Ezt gyakran igazolni is kell. a WINDOWS2000-ről a WINDOWS XP-re.magában. elég ez a változat az áttéréshez.A program csak egyetlen gépen futtatható. vagy segítséget kérni a megfelelő szakemberektől (mint például a “szoftver rendőrségnek” becézett BSA . érdemes . azaz hogy mennyibe kerül a fejlesztés. Korlátozottan de a downgrade-t is alkalmazzák. Competitive Upgrade esetén . így nem kell megvenni a teljes új verziót.A szoftverről csak egyetlen.különösebb kommentár nélkül – egy nagyságrendi összehasonlítást végezni: Egy 250 felhasználós hálózatra a Novell választása esetén 290. néha nagyon sok pénzbe. update) ekkor kedvezmény olyan esetben alkalmazható. általában a program lemezeket (vagy CD-t) tartalmazó boríték felbontásával megpecsételt licenc-szerződés szabályozza. . Magasabb verzióra való lépéshez adják ki. Fontosak itt a gazdasági számítások. de jól optimalizálható hálózati szoftvert eredményezett. hogy mi minősül jogos. biztonsági másolat készíthető. hogy pénzbe kerülnek. de más-más háttérrel. a kézikönyvet (esetleg ennek első oldalát). Végül is mindketten ugyanarra tartanak. Pl. Néha. illetve a licence szerződést. a Microsoft választása esetén 279 pénzegységet kell költenünk. Az alábbi két pontot csaknem minden szoftver gyártó feltételként szabja: . és mi jogtalan szoftverhasználatnak. megéri-e vagy inkább a piacon már létező terméket vásároljuk meg. tehát valószínűleg nem ez lesz az alapvető döntési szempont. Jellegüktől függetlenül közös tulajdonságuk.Business Software Alliance) . Ez nyilván olcsóbb mintha megvásárolnánk minden hardvert. A jogos és jogtalan felhasználást a vásárláskor kötött. ilyenkor érdemes alaposan tanulmányozni a szerződést. így kevésbé rugalmas.

MONOPÓLIUM: a gépek 80-90%-án MS szoftverek futnak. Ezzel ellentétben a szoftverek példányai azonosak.47 - . A felhasználót a teljes rendszer hibátlan működése érdekli. gyakran nem is tud különbséget tenni a hardver és a szoftver hibája között. így a többi szoftvergyártó is rákényszerül a MS-tal való kooperálásra. hanem a használat módja: milyen gyakorisággal lépünk be a hibás programrészbe. ha majdnem mindenki ezt használja SZOFTVERMEGBÍZHATÓSÁG: a hardvereszközök működőképessége egyedileg változik. A hibátlan programrész mindig hibátlanul működik. és – az adathordozók hibáitól eltekintve – időben állandóak. ekkor a felhasználót egy más termék használatáról szándékozik a cég átcsábítani a kitüntetett programra. SERVICE PACK: egy program kiadása után az esetleges hibák javítására adják ki. környezeti hatások) függ. A hardver és a szoftver megbízhatóságának különbségei: . és akár pillanatonként módosuló véletlen tényezőktől (elhasználódás mértéke. a hibás programrész viszont mindig hibásan.versenyeztető frissítésről beszélünk. A szoftverek megbízhatóságának statisztikai jellegét tehát nem a szoftver belső tulajdonságai adják.

A megbízhatóság környezeti tényezőktől is A környezeti tényezők nem érintik a függ. amely harcol az illegális másolatok készítői. ha a párhuzamos ágakban eltérő szerzők által készített eltérő programok vannak.48 - . A programhibák amelyek a komponenseket ért terhelés és véletlenszerűen szóródva helyezkednek el. legfeljebb az adathordozón keresztül. a használat és a karbantartás. terjesztői és felhasználói ellen. Javítással növelhető a megbízhatóság.és Internet-iparágát képviselő szervezet. Nincs elhasználódás. SZOFTVER A hiba oka majdnem mindig a tervezés. Akkor történik. eltelt működési (vagy tárolási) időtől. amikor hibás programrészbe lépünk. csakis a hibakeresésbe fektetett munkával. amely a kormányzatok és a fogyasztók érdekeit is szem előtt tartja szerte a világon. A hiba lehet az elhasználódás vagy más. A BSA FELADATA ÉS JOGKÖRE Az illegális szoftverkereskedelem ellen a nagy szoftvergyártók létrehozták a BSA-t (BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE). A meghibásodás valószínűsége függ az A meghibásodás nem függ így az időtől. a gyártás. A tartalékolás csak akkor segít. mert a tervezés emberi tényezőitől függ. Feladatának tekinti. A BSA a világ szoftver. megállapításokból. Hasznos elemzési módszerek: kritikus részegységek kiválasztása. energiával kapcsolatos jelenség következménye. A megbízhatóság elméletileg megjósolható A megbízhatóság semmilyen fizikai a tervezés és a használat alapján. A megbízhatóság gyakran növelhető A megbízhatóság nem növelhető tartalékegységek alkalmazásával. megbízhatóságot. A megbízhatóság függhet bejáratási vagy A megbízhatóság nem változik a a működési elhasználódási jelenségektől. idővel. A hibák általában nem jelezhetők előre az A rendszer komponenseinek egyes programlépésekre vonatkozó megbízhatósága olyan törvényeket követ. folyamat alapján nem jósolható. Nincsenek korai figyelmeztető jelek. akkor a másik is. ha a párhuzamos programrészek azonosak: amennyiben az egyik hibás. hogy felvilágosítsa a számítógép felhasználókat a szoftverekkel . más tényezők alapján bizonyos mértékig és bármelyik utasítás lehet hibás. Pareto-elemzés.Az egyetlen javítási lehetőség az áttervezés (újraprogramozás). megjósolhatók. Ennek gyakran vannak korai figyelmeztető jelei. tartalékegységek alkalmazásával. HARDVER A hiba oka egyaránt lehet a tervezés.

és itt lehet bejelenteni egyes olyan eseteket.49 - . A BSA . A BSA alapvető célja az. A BSA hatékonyan alkalmazza jogérvényesítő programját. az állami célkitűzések támogatásával és jogérvényesítő programjával több. egységes iparági álláspontot alakítsanak ki az elektronikus kereskedelem.és szomszédos jogok tiszteletben tartatását A BSA tevekénysége során információs anyagokat és eszközöket készít és juttat el a szoftverfelhasználóknak és viszonteladóknak azzal a céllal. a kereskedelem korlátainak lebontásáért. hogy egyrészt növelje a szerzői joggal kapcsolatos jogi háttér tudásszintjét. a nemzetközi kereskedelem. abból a célból. az export ellenőrzések és az esetlegesen felmerülő műszaki jellegű problémák területén. a szellemi alkotások védelme. kiterjessze a kereskedelmi lehetőségeket és harcoljon az illegális szoftverhasználat ellen. befejeződött az illegális szoftverek jogsértő értékesítése számos internetes aukciós oldalon és . illetve illegális szoftvermásolatokat készítenek. támogassa az innovációt elősegítő állami célkitűzéseket.és a világszerte megtalálható képviseletei . hogy több ezer szervezet legalizálta szoftvereit. Itt lehet információt kapni az illegális szoftverhasználatról. harmadrészt bemutassa a közvéleménynek. A tagvállalatok vezetői szorosan együttműködnek annak érdekében.kapcsolatos szerzői jogokról. melyek illegális szoftvereket használnak. A BSA jogérvényesítő programja fontos szerepet játszott abban. a titkosítási technológiák szabad alkalmazásáért. másrészt elősegítse a jogtiszta szoftverek használatát. hogy a vállalatok a cégen belüli illegális szoftverhasználatot komoly felelősségi kérdésnek tekintsék és tegyék meg a szükséges lépéseket a teljes jogtisztaság eléréséhez. hogy lehetővé tegye a szoftveriparág tartós sikerét. Jogérvényesítés: A BSA világszerte körülbelül 65 forródrótot üzemeltet. A szerzői jogsértések büntetőjogi következményeinek következetes érvényesítése érdekében a BSA szorosan együttműködik a nyomozóhatóságokkal és büntetőeljárásokat és polgári peres eljárásokat indít az olyan szoftver-viszonteladók és gazdasági társaságok ellen. hogy a szervezetek döntéshozóit megismertesse az illegális szoftverhasználat jogi és pénzügyi következményeivel. Állami célkitűzések: A BSA mindig síkra szállt a szellemi alkotások intenzívebb védelméért. illegális szoftverekkel kereskedő webhelyeket zártak be. az Internet-szabályozás és kapcsolódó irányelvek kidolgozásának előmozdításáéért.felvilágosító kampányaival. ahol illegális szoftverfelhasználás gyanúja merült fel. mint 65 országban segíti elő a szoftveripar folyamatos növekedését és a szerzői. hogy az illegális szoftverfelhasználás milyen következményeket von maga után. több száz büntetőeljárás indult szoftverekkel kapcsolatos szerzői jog megsértésének alapos gyanúja miatt.

A kártérítési megállapodásokból befolyó pénzt a szervezet a felvilágosító és jogérvényesítő programjainak .50 - . és számos illegális CD-t foglaltak le. támogatására fordítja.szoftver-kiskereskedőnél.

ha a szakmai ismérveket ezzel nem sértem. A rendszer megismerésének előfeltétele a rendszer határainak kijelölése. Az informatikusnak mindig a teljes szervezet a rendszer. Az információk és feldolgozásuk egy rendszert alkotnak.6) ÉRTELMEZZE RENDSZEREK INFORMÁCIÓS ALATT? AZ INFORMÁCIÓS ÉS INFORMATIKAI MIT ÉRTÜNK KÖZTI KÜLÖNBSÉGET! RENDSZERFEJLESZTÉSI KI. hasznosításának törvényszerűségével foglalkozó tudományágat. azaz a kapcsolatot és a feldolgozási módozatokat az információ forrása és végső felhasználása között. szakmát. A rendszerrészek adott rendszeren belül általában nem függetlenek egymástól. A rendszer tagolásának feltétele a rendszer egészként való ismerete. A rendszer csak környezetben létezik. A rendszerszervező számára mindig a vállalat a rendszer. MI A ÉLETCIKLUS FEJTSE RENDSZERFEJLESZTÉSI A FEJELSZTÉSI MÓDSZERTAN SZEREPE ÉLETCIKLUSBAN! HATÁROZZA MEG AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FÁZISAIT! RENDSZER: a legáltalánosabb módszertani kategória. Rendszer bármi lehet. . INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA: magába foglalja mindazon módszereket és eszközöket. A fogalmi meghatározások keretein belül a rendszer határait szabadon választhatom meg. INFORMATIKA: az információs rendszerek fejlesztésének. melyek az információ előállítását. működtetésének.51 - . feldolgozását és továbbítását szolgálják. amit én meghatározok. Segítségével bármely rendszer egészének információs állapotát leírhatjuk. tartalmazza az informatikai eszközök és az információk rendszerbe integrálását.

média. Ennek során a vállalaton belüli adatokra és információs folyamatokra gyakorolunk hatást. ilyen minden vállalatnak van. hogy a szervezet alkalmaz-e információtechnológiai eszközöket (hírközlő. eljárások. Ebben a számítástechnika csak eszköz. A rendszerek mérnöki előállításának technológiáját nevezzük rendszerfejlesztésnek. A zárt technológiai rendben történő rendszerfejlesztést támogató rendszereket nevezzük módszertanoknak. akkor az információs rendszernek mindig része az adatfeldolgozó rendszer. az információtechnológiát problémamegoldó módszerként alkalmazni. Minden rendszerfejlesztési feladat megoldása során arra törekszünk. eljárások és eszközök szervezett együttese. Ha feltételezzük. mint az informatikát.52 - . függetlenül attól. Az információs rendszerek alapvető elemcsoportjai: az adatok. technika. A vállalatok manapság kész. feldolgoz és továbbít. Az adatfeldolgozó rendszer mindazon módszerek. . tárol. rögzít. folyamatok. irodatechnikai eszközök).Rendszerekben gondolkodni. a rendszer határfelületei (input /output és feldolgozás / adatbázis interfész). problémához rendszerszemléletben közelíteni annyit tesz. befogad. Ez nem minden vállalatnál található. INFORMÁCIÓS RENDSZER RENDSZER / INFORMATIKAI Az információs rendszer mindazon módszerek. hogy a vállalaton belüli üzleti tevékenységet az információtechnológia eszköztárának a felhasználásával támogassuk. valamint humán erőforrásaival teljes mértékben összhangban van a kialakított adatfeldolgozó rendszer. Minden információs rendszer célja a felhasználó munkájának a segítése. mellyel a szervezet adatot fogad. összes információt jelenti. Tehát a rendszerfejlesztés során információrendszer-fejlesztést is végrehajtunk. feldolgoz. vagy outsourcing-ot alkalmaznak. Legfontosabb része a visszakereső jellegű feldolgozás. tárol. komplex rendszereket vásárolnak. vagy feladatait hagyományos nyilvántartások alapján végzi. továbbít és megsemmisít. mellyel a szervezet tevékenységéhez információt állít elő. Minden szervezetnek létezik információs és adatfeldolgozó rendszere. kommunikációs. számítástechnikai. Viszont az információs rendszer a vállalaton belül az informatikailag támogatott információáramlást és kezelést jelenti. Az információrendszer a vállalaton belüli állandó. hogy a szervezet céljaival és feladataival. folyamatok és eszközök szervezett együttese.

Ebben a valóság elsődleges.Az információs rendszer különleges jellemzői: Rendkívüli mértékben összetett Létrehozás több személy tevékenységén alapuló folyamat A rá vonatkozó ismeretek konvención alapulnak Mindig közvetlenül személyes ismeretekhez fűződnek Az információs rendszer szervezett együttese: az adatoknak. erőforrások) – Információs társadalom elvárásai (pl.53 - . bevételnövelés – Versenyben maradás Gyors döntéstámogatás – Megfelelő (releváns) adatok – A megfelelő helyen – A megfelelő időben Gyors alkalmazkodás a változó feltételekhez – Technikai/technológiai fejlődés (telematika) – Piaci viszonyok változása (kereslet. a róla szóló ismeret másodlagos momentumnak tekinthető. A valós rendszerben folyó eseményekről az események által kezelt dolgok . előírások) Kettős rendszernézet: Létezik eszerint egy valós és egy információs rendszer. elérhetőség) – Jogi. Maga az információ is része a valóságnak. Az információs rendszerek alapvető céljai Hatékonyság növelése – Költségcsökkentés. információknak a velük kapcsolatos információs eseményeknek a rajtuk végrehajtott információs tevékenységeknek az előzőekkel kapcsolatos erőforrásoknak az információk felhasználóinak a fentieket szabályozó szabványoknak és eljárásoknak. A valós rendszer és a hozzá kapcsolódó információs rendszer két egymásba fonódó rendszer. szabályozási változások (adó.

az eszközrendszer pedig mindkettőt támogatja. Itt már három rendszer található. Összetett rendszernézet: Ez a mai elképzelésnek megfelelő nézet. tehát ilyen módon felhasznált és átalakított logikai kép) Az informatikai rendszer: Informatikai rendszerek problémái Kívánatos életciklus: 5-8 év Gyakorlatban: 1-3 év • Fejlesztés 1-2 év + Bevezetés 1-2 év = 2-4 év !!! • Mire elkészül és használatba vesszük. elavul! • Folyamatos fejlesztésre kell felkészülni! Problémák: • Nem látható előre a sikeresség • Nincs kialakult piac (az új szolgáltatásokra mennyire lesz kereslet?) • Változó feltételek (jog. a valós. Az információs rendszer vetületei: Adatvetület (az ismeretek elrendezése stabil / viszonylagosan objektív / a rendszer többi tényezőjétől független) Feldolgozás-vetület (magába foglalja a tevékenységet és az eseményt / stabil és szubjektív / nem független a rendszer többi részétől / az adathoz képest többszörös lehet) Környezeti vetület (szubjektív / eszközök objektívek) Az információs rendszer szintjei: FOGALMI SZINT (a valóságnak a kompromisszumoktól mentes képe) / LOGIKAI SZINT (adott környezet korlátjainak megfelelően átalakított. A valós és az információs rendszer között van átfedés.áramlásáról szerzett adatok kerülnek az információs rendszerbe. kompromisszumokat tartalmazó fogalmi képe) / FIZIKAI SZINT (adott környezet konkrét fizikai adottságaira alkalmazott. erőforrás szükséglet . gazdaság) • Nem becsülhető idő. az információs és az eszközrendszer.54 - . Ez a nézet ma már elavultnak számít. technológia.

Ahol az interfész két funkcionális egység összekapcsolhatóságát és együttműködését biztosító előírások összessége. de ebből mindössze egyet választanak. . A diagram egy rendszerfejlesztési eszköz. Az interfész két rendszer közötti képzelt felületnek az a része. vagy vásárolunk kész rendszert (DOBOZRENDSZER). GANN diagram esetén a vízszintes tengelyen az időrendi beosztást. A rendszer életciklusa: Egy rendszer teljes életútjának áttekintése az ötlet megszületésétől a használatból való kivonásig: Új probléma megjelenése / Megvalósíthatósági vizsgálat / Rendszerelemzés / Rendszertervezés / Tervezés kivitelezése / Termék bevezetése A projekt bevezetése Féléves éles üzemelés után a tapasztalatok kiértékelése Tanulság levonása A rendszer folyamatos karbantartása A valóságos élet követelményeihez igazodó módosítások elvégzése: az információs rendszereknek követniük kell a változásokat.RENDSZERFEJLESZTÉSI ÉLETCIKLUS Rendszerfejlesztés során a szoftveradottságokból kötöttségek. amelyen keresztül az adatok átvitele az igényelt illesztés biztosításával történik. Pl. amelyeket a számítástechnikai eszközök adottságaival együtt kell figyelembe venni. Ehhez a rendszer-paraméterezést a rendszerszakértők végzik. Egy rendszert vagy magunk fejlesztünk. az idő múlásával megjelennek újabb hardver és szoftver újdonságok. a függőlegesen pedig a projekt tevékenységeket vesszük fel. korlátok jelentkeznek. elölről kezdődik a ciklus Életciklus-modell: adatbázis – interfész – kivitelezés – interfész – felhasználó. de akkor ezt a már meglévő vállalatba kell integrálni.55 - . Több megvalósíthatósági tanulmányt is létre lehet hozni. végül Teljesen új alapokra kell helyezni az adott információs rendszert Új fejlesztési projektet kell indítani.

és emellett általában egy szemléletet. pontosabban tervezhető és irányítható ezáltal. dialógustervezés. A módszertanok a folyamatokban alkalmazható módszerekre adnak meg eljárásokat. Objektumorientált módszertanok: a rendszer-architektúra egyes elemeinek az újrafelhasználhatósága érdekében a rendszerfejlesztés iteratív és inkrementális jellegét hangsúlyozzák. tervezési. A PRINCE a projektirányításban az informatikai rendszer fejlesztésének teljes életciklusában alkalmazható. Az SSADM az informatikai rendszer fejlesztésének tervezését fedi le a projektindítástól a fizikai (információtechnológiai) tervek elkészítéséig. szerkezetét és formai felépítését. Ennek tipikus képviselője az SSADM strukturált rendszerfejlesztési módszertan. A módszerek egységes rendszere. módszertanok és eszközök (CASE) átfogják vagy megkísérlik lefedni a szoftverfejlesztés részfolyamatainak összességét. esetenként meghatározzák a termékek és dokumentációjuk tartalmát. Így csökkenteni lehet a pontatlan tervezésből eredő későbbi határidő.és költségtúllépések valószínűségét A modellek. adatmodellezés. Pl. sőt egymásra épülő módszerét jelenti. A modellek a rendszerfejlesztési projektek tevékenységeire. A strukturált rendszerfejlesztési modellekhez (életciklus és vízesés modell) meghatározott strukturált rendszerfejlesztési módszertanok is kapcsolódnak. Az egész munka sokkal áttekinthetőbbé válik. vagy annak egy részét. Ezek létrehozását követően a hozzájuk illeszkedő rendszerrészekkel folytatódik a fejlesztés.A RENDSZERFEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN SZE- REPE A FEJELSZTÉSI ÉLETCIKLUSBAN A rendszerfejlesztési módszertan: A módszertan egymással összefüggő feladatok megoldásának. egymással összefüggő. teszt és integrációs szakaszokra bontását. A rendszerfejlesztés során . folyamataira és termékeinek tartalmára fogalmaznak meg szabályokat. A módszertanokban használt módszereket technikának nevezzük. folyamatmodellezés. Azaz az ilyen módszertanok először csak a legfontosabb rendszerelemekre hajtják végre a fejlesztési folyamatnak a rendszerelemzési. Ez a szoftver-előállítás folyamatát szabályozza és szorosan kötőik a PRINCE nevű projektirányítási módszertanhoz. implementációs (programfejlesztés). azaz a rendszerfejlesztés filozófiáját is képviselik.56 - .

hanem a már meglévőhöz mindig valamilyen inkrementumot (többlet. AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FÁZISAI! A rendszerfejlesztés fázisai . Kódolás – Tesztelési terv. eljárások. Elemzés Tervezés – adatok. jelentések rögzítése – információáramlás tervezése – modell megtervezése (funkcionális.57 - . szerkezeti) – működési környezet meghatározása – kommunikációs hálózat tervezése és telepítése – fejlesztési környezet biztosítása Kivitelezés Működtetés A rendszerfejlesztés fázisai . I/O tervek.1.tehát nem egymástól független rendszerrészeket alakítunk ki. Elemzés Tervezés Kivitelezés Működtetés . oktatás – Rendszer telepítése – Adatkonverziók – Átadás. próbaüzem Működtetés A rendszerfejlesztés fázisai . program. kiegészítés) adunk hozzá. Elemzés – célok. elvárások meghatározása – az alaptevékenység vizsgálata – a tervezési fázis előkészítése – a technikai feltételek elemzése – fejlesztési környezet kiválasztása Tervezés Kivitelezés Működtetés A rendszerfejlesztés fázisai .4. dialógus.2. Elemzés Tervezés Kivitelezés – Menü.3. tesztelés – Felhasználók képzése.

. pl. Rational Rose) A rendszerfejlesztés fő elvei: Részekre bontás – fokozatos.– Folyamatos ellenőrzés. fizikai tervezés – modularitás. RUP) • Eszközök (technikák. CASE. többszörös felhasználhatóság – dokumentálás („öndokumentálás”) – szabványos elemek felhasználása Kapcsolat a felhasználóval – ergonómiai szempontok – közös nyelv.. pl. korszerűsítése – . felhasználók bevonása Projekt szemlélet . vízesés. SSADM. – Használat megszüntetése A rendszerfejlesztés tényezői Absztrakciós szintek: • Filozófia (megközelítés. strukturált. UML. ellenőrzés a döntési pontoknál – logikai vs. minőségbiztosítás – Megbízhatósági és költség elemzések – Felhasználói visszajelzések – Rendszer módosítása. CMM) • Módszertanok (eljárásrend. OO) • Modellek (időrend. pl. iteratív előrehaladás – a feladathoz/fázishoz leginkább illeszkedő eszköz – minden fázisnak önálló eredménye legyen – minőségbiztosítás.58 - . pl.

hogy a határozott minőségi követelményeknek kell megfelelniük.59 - . Előző tétel! A MÓDSZERTAN HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI / HÁTRÁNYAI A módszertan használatának előnyei: Az előállítandó terméktípusok a módszertanban előre meghatározottak. és ami fontos. nagy hangsúlyt kap a minőség KÜLÖNBSÉG A RENDSZERTERVEZÉSI MÓDSZERTAN ÉS MÓDSZER KÖZÖTT A módszer egy jól körülhatárolt feladat megoldásának az eszköze A módszertan zárt technológiai rendben történő rendszerfejlesztést támogató rendszer. A rendszerfejlesztés a rendszerek mérnöki előállításának technológiája. MI A RENDSZERFEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN SZEREPE ELŐNYEI A FEJLESZTÉSI / ÉLETCIKLUSBAN! A A MIK AZ HÁTRÁNYAI MI MÓDSZERTAN KÜLÖNBSÉG A HASZNÁLATÁNAK? RENDSZERSZERVEZÉSI MÓDSZERTAN ÉS A MÓDSZER KÖZÖTT? MIT TUD A „CASE” ESZKÖZÖKRŐL? A RENDSZERFEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN SZE- REPE A FEJELSZTÉSI ÉLETCIKLUSBAN LSD. ennek során információrendszer-fejlesztést is végrehajtunk.7) FEJTSE KI. A módszertan egymással összefüggő feladatok .

naprakészebb fejlesztési adatbázis. SQL-t vagy más fejlett lekérdező rendszert használ. azaz számítógéppel támogatott szoftver technológia. a módszerek egységes rendszereként kezeljük A „CASE” ESZKÖZÖK A CASE eszközök (TOOL) olyan programcsomagok. MAGIC. A CASE eszközök jelentősen megkönnyítik az adatbázis kezelést. A rendszerszervezésben az időtényezőt lehet a CASE eszközök használatával csökkenteni: gyorsabb dokumentáció. a rendszer objektum orientált. A CASE eszközök használata módszertant követel meg. szabványos kereteket adnak az eredmények dokumentálásához. de önmagában nem módszertanok. A módszertan fogalma tágabb. Tárgyuk a teljes információs rendszer. A CASE eszközöket nevezzük számítógéppel segített rendszertervezésnek (pl. COMPUTER AIDED SOFTWARE ENGINEERING. segítik az egyes fejlesztési tevékenységeket. Letöltéssel kerül a mikrogépre. Jellemzőik: mindig egy határozott módszertanra épülnek önmagukban nem módszertanok . esetenként meghatározzák a termékek és dokumentációjuk tartalmát. A nagygép a CASE-zel kétoldalúan kommunikál. melyeket terminálról töltenek be. FLORA). A módszertanokban használt módszereket technikáknak nevezzük. programgenerátort alkalmaz.megoldásának egymással összefüggő. amelyen az elemző programok futnak. Az egész munka sokkal áttekinthetőbbé válik. pontosabban tervezhető és irányítható általa. Szótárban tárolja az előzetesen elemzett tervezési információkat. és költségtúllépések valószínűségét. szerkezetét és formai felépítését. egymásra épülő módszere. Elsődleges feladata az összehangolás. a módszerek egységes rendszereként értelmezzük A módszertanok a folyamatokban alkalmazható módszerekre adnak meg eljárásokat. Azaz a módszerek egységes rendszere. A CASE eszköz egy termék. egymásra épülő módszere A módszertan fogalma tágabb. melyek megkönnyítik. ORACLE. van benne egy szakértői rendszer vagy mesterséges intelligencia. Különbség a módszertan és a módszer között: A módszer egy jól körülhatárolt feladat megoldásának eszköze A módszertan az egymással összefüggő feladatok megoldásának egymással összefüggő.60 - . Így csökkenteni lehet a pontatlan tervezésből eredő későbbi határidő-.

tervezés / LOWER CASE egyszerűbb rendszerspecifikációk . projekttervezés / MIDDLE CASE rendszerelemzés.- rendszerkövetelmények.61 - . tervezési specifikációk grafikus létrehozása és karbantartása információk és keresztreferenciák elemzése prototipizálás és szimuláció kódgenerálás és dokumentálás szabványosítás kapcsolat létesítése külső adatbázisokkal és szótárakkal adatok és információk tárolása és visszakeresése Csoportosításuk: integráltság alapján: CASE eszköz legalább 1 fázist támogat / CASE felszerelés 1 egész életciklusbeli fázist támogat / CASE munkapad az egész életciklust lefedi életciklusbeli elhelyezkedés alapján: UPPER CASE stratégiai tervezés.

8) INTEGRÁLT LÉTEZŐ IRODAI RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA. telefonos kapcsolat. telefax. LÉTEZŐ RENDSZEREK Az automatizált iroda alapelemei: a számítógépes környezet (számítógép hálózat. lemezes adatbevitel. kifejlesztésének) a módszertanok. AZ RENDSZEREK. tevékenységhez szükséges programok használatának. WORKFLOW MANAGEMENT) Az automatizált irodai funkciók: ügyiratbevitel: ügyfélterminál. telekommunikációs hálózaton keresztül. amely lehetőséget ad információáramlásnak. dokumentumkezelő rendszerek: hagyományos / szabadszöveges adatbázis-kezelő rendszerek. adatrögzítés.62 - . ÚJRASZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATOK VEZÉRLÉSI MEGVALÓSÍTÁSA SORREND. LÉPÉSEI. (pl. FOLYAMATOK ÜGYVITELI (TEVÉKENYSÉGEK. kártyás rendszerek. papír alapú dokumentumok tárolása archiválás: üzemszerű / kényszerű iratkészítés . telefonos és WAN hálózati kapcsolat. ami biztosítja a kliens/szerver alapú alkalmazások futtatását) a szoftvereszközök (keretrendszer a hálózatban. szerver. ADATKAPCSOLATOK). képfeldolgozás (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION = OCR). ADATMODELL MEGALKOTÁSA INTEGRÁLT IRODAI RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA. EDI számítógépes iktatás irattárolás.

kommunikációs csatornákra. közjegyzői hitelesítés egyéni és csoport-naptárak ügymenetkezelés (WORKFLOW): az algoritmizált és egyedi ügymenetek vezérelt végrehajtása védelmi rendszer: környezeti elemekre.nehezített 3) GENERÁCIÓ (számítógépek hálózatba kapcsolása): Felhasználói felület: szabadon választható irodai programok. digitalizált aláírás / láttamozó. szoftverekre. az átjárhatóság látszólag megoldott Rendszerstruktúra: egyedi szoftverekből felépített egyedi rendszer. hozzáférésellenőrzés. jóváhagyó. amely az integráció jegyeit hordozza . iratokra. szállítmányozási. kártyát igénylő. gazdasági.elektronikus aláírás: titkos és nyilvános kulcsokat tartalmazó. számítástechnikai eszközökre. véglegesítő aláírás elektronikus levelezés elektronikus adatcsere (EDI): kereskedelmi. irodai személyzetre. forgalom helykitöltés. adminisztrációs. pénzügyi. Biztonsági szolgálatai: rejtjelezés. államigazgatási dokumentumok szabványokon alapuló elektronikus (papír nélküli) cseréje. forgalomirányítás. adattitkosítás. adatokra. hitelességcsere. digitális aláírás.63 - . adatsértetlenség. Irodai rendszerek fejlődése: 1) GENERÁCIÓ (számítógépek nélküli): Felhasználói felület: papír és írógép Rendszerstruktúra: nincsenek kapcsolódási pontok Irattárolás: papír alapú Kommunikáció: alapvetően szóban Csoporteszközök: nincs Ügymenetkezelés: hagyományos. kézi továbbítás 2) GENERÁCIÓ (számítógépek megjelenése): Felhasználói felület: mindenhol azonos irodai programok az átjárhatóság érdekében Rendszerstruktúra: egyedi szoftverek kapcsolódási pontok nélkül Irattárolás: többségében még papír alapú Kommunikáció: alapvetően még szóban Csoporteszközök: továbbra sincs Ügymenetkezelés: hagyományos.

ezek a modulok: IRODAI PROGRAMOK Office programok. csoportnaptárak DOKUMENTUM. EDI. kliens/szerver architektúrában Irattárolás: bárhonnan elérhető dokumentumkezelő rendszer. adatbázis-kezelés WORKFLOW RENDSZER Ügymenetvezérlés. archiválás. nemzetközi és szabványos Csoporteszközök: csoporteszközök kiterjesztése Ügymenetkezelés: workflow 5) GENERÁCIÓ(új technikai lehetőségek): Felhasználói felület: szabadon választható.Irattárolás: főleg elektronikus. megjelenik a papír alapú iratok elektronikus tárolása Kommunikáció: részben elektronikus Csoporteszközök: csoportnaptárak megjelenése Ügymenetkezelés: adhoc jelleggel elektronikus továbbításon alapuló ügyiratmenet 4) GENERÁCIÓ (egyedi helyett teljes megoldás): Felhasználói felület: előírt felhasználói felületek Rendszerstruktúra: kliens / szerver architektúra Irattárolás: a hagyományos elektronikus tárolást kiváltják a dokumentumkezelő rendszerek Kommunikáció: főleg elektronikus. egyedi fejlesztésű programok GROUPWARE ESZKÖZÖK Hálózat. amely képes minden típusú irat kezelésére és feldolgozására Kommunikáció: nemzetközi szabványon alapul.ÉS ADATKEZELŐ RENDSZEREK Irattárolás. internet hozzáférés. telefax. modulárisak. tetszőleges operációs rendszerben Rendszerstruktúra: modulrendszerű struktúra belső szabványosítással.64 - . integrál minden kommunikációs lehetőséget Csoporteszközök: az eszközök integrációja és elérhetősége kitágul Ügymenetkezelés: bárhonnan elérhető workflow Integrált irodai rendszerek: Több alrendszerből épülnek fel. elektronikus levelezés. naplózás . eseménykövetés. iktatás.

adatvédelem 3) Az irodai rendszer kialakításának hardvereszköz igénye Személyi számítógépek (PC-k). szervergépek. ábrák elkészítése) PRISMA OFFICE (szövegszerkesztő. erőforrások megosztása. helyi és nemzetközi hálózatok Létező rendszerek: ELSŐ PROGRAMOK: FRAMEWORK (szövegszerkesztő. hálózati felügyelet. alkalmazói programok. képes a modem kezelésére) OFFICEPROGRAMOK CSOPRTMUNKA TÁMOGATÁS: WINDOWS 3. programok a szerveren találhatóak. nyomtatók. táblázatkezelő. és ehhez szinte korlát nélkül bárhonnan hozzáférhetünk. Az elvárt architektúrális jellegzetességek: Rendszerkapacitás / modularitás (rendszerépítés lépésenkénti bevezetése)/ szabványos interfészek (modulok egymáshoz illeszthetőségére) / bővíthetőség. telefonbeszélgetés monitoron keresztül) stb. táblázatkezelő. grafikák. adatbázis-kezelő. háttértárak. adatbázis-kezelő.65 - . rugalmasság / közös munkavégzés 2) Az alkalmazni kívánt szoftvereszközök Operációs rendszerek / fejlesztői eszközök / relációs adatbázis-kezelés / szöveges adatbázis-kezelés. adatbázis-kezelő. komponensei: MAIL (levelezőrendszer) / DIRECTORY (telefonkönyv) / CONVERSION AND BROWSING (szövegszerkesztő állomány-konvertálás) / FILLING AND RETRIEVAL (legfrissebb . lehetővé teszi a csoportmunkát is. táblázatkezelő.1 WINDOWS FOR WORKGROUPS: kibővített WINDOWS program. ezek összekapcsolása)) MICROSOFT WORKS (szövegszerkesztő. scannerek. Szolgáltatások: megosztható dokumentum-hozzáférés. kommunikációs lehetőségek (pl. WINDOWS 95: kibővített kommunikációs lehetőségek INTEGRÁLT IRODAI RENDSZEREK: BULL OFFICE TEAM: UNIX platformon működik. adatbiztonság.Elvárások egy integrált rendszerrel szemben: 1) Az irodai rendszer architektúrális felépítés Kliens / szerver architektúra: közös adatok.

nem kielégítő Az informatikai stratégia vizsgálata vagy kialakítása Felkészülés Szervezeti. moduljai: csoportos iratkezelés / elektronikus levelezés / munkafolyamat szervezése / eseménykezelés / védelem és hozzáférési jogok / fejlesztési lehetőségek / LNXIMAGE képfeldolgozó és archiváló rendszer / archiváló rendszer / hálózati fax / csoportnaptár / iktatórendszer ICL TEAMWARE: office kliens/szerver alapú rendszer. Két modulja: BUILDTIME kliens fejlesztő. a fejlesztések költségeinek becslése.66 - . moduljai: MAIL / CALENDAR (rejtjelezéshez) IMB FLOWMARK: objektumorientált rendszer. beépített elektronikus levelezés. módszertani javaslatok. teljes fejlesztő eszközkészlet. biztonsági rendszer. fájlok) / INFORMATION SHARING / FLOWPATH (ügyviteli munkafolyamat egységesítés)/ FAX ÉS TELEX / IMAGEWORKS / EDIWORKS (teljes kereskedelmi és adminisztratív tevékenység elektronikusan) DIGITAL LINKWORKS: objektumorientált alkalmazás. tulajdonságai: dokumentum-nyilvántartás és keresés. a lehetséges alkalmazások meghatározása Forgatókönyvek kidolgozása A megvalósíthatóság vizsgálata: célok és követelmények pontos meghatározása. modellező rendszer. ügymenetkezelés. LOTUS NOTES: kliens/szerver felépítésű. grafikus felhasználói felület. papír alapú dokumentumok kezelése (idő és erőforrás menedzsment eszköz) / LIBRARY (on-line dokumentumkezelő) / FORUM (hirdetőtábla rendszer)/ ASSISTANT / CRIPTO FOLYAMATOK ÚJRASZERVEZÉSÉNEK LÉPÉSEI Az átalakítás igénye: ha a rendszer elavult. és RUNTIME kliens futtató környezet. Elérendő célok .adatok. internet-kapcsolat. kliens/szerver koncepció. a lehetőségek feltárása. az iroda folyamatainak elemzése. rendszertechnikai alternatívák kidolgozása. megvalósítási tervezet. rendszerfelügyelet. reprikációs technológia. működési elemzés A jelenlegi rendszer átvilágítása Fejlődési lehetőségek feltárása: a jövő elképzelése.

szervezeti struktúra felrajzolása Iratkezelés az irodában Az ügyviteli folyamatok leírása ♦ Az összes ügymenet feltárása ♦ Szükséges-e az adott ügymenet ♦ Az egyes ügytípusok automatizálhatóak-e ♦ A jól automatizálható ügymenetek összegyűjtése . A projekt résztvevői: a szervezet vezetősége részéről kinevezett felelős / fejlesztési koordinátor / rendszerszervező / rendszertervező / felhasználói képviselő. az átvevő / felhasználó / kivitelező A rendszer részletes elemzése: az iroda egész struktúrájának.67 - . Elemzési technikák ♦ Dokumentumelemzés ♦ Interjú: részei az előkészítés. majd ♦ A vizsgálati egységek kiválasztása ♦ Az ♦ Az adatfelvételi eredmények eljárások kiválasztása a és maga az adatfelvétel kiértékelése. A projekt létrehozása: a projekt olyan szerveződés. ♦ Kérdőív ♦ Megfigyelés ♦ Mérés Szervezetelemzés: először a szervezetet kell globálisan megismerni. amely korlátozott időtartamra. törzsrész. meghatározott. az információrendszer összetevőinek (azaz a következőknek) a feltérképezése: folyamatok vagy feldolgozások / adatok / interfészek vagy felületek. nem ciklikusan ismétlődő fejlesztési feladatra. lezárás).lehetnek a hatékonyságnövekedés / a minőségi követelmények javulása / magas színvonalú technológia bevezetése / gazdaságos üzemeltethetőség / a felhasználók megnyerése. értékelés. annak elvégzésére jött létre. maga az interjú (azaz megnyitó szakasz.

azok áramlását. ez nem foglalkozik a fizikai megvalósítással. modellezése. kapcsolódnak meghatározása tevékenységhez alapfunkciók ♦ A tevékenységhez kapcsolódó iratok forrását és áramlását meg kell határozni Adatelemzés A logikai terv elkészítése: a logikai terv a hagyományos iroda olyan leképezése.68 - . Logikai adatmodell készítése: célja az irodában használt adatok pontos. az adattárolók. egyértelmű leírása. az adatfolyamok. az adatokat. amely megmutatja a folyamatokat. a folyamatok. Először mindig ezt készítjük el. A rendszer fizikai tervének elkészítése A rendszer kivitelezése Az elkészült rendszer bevezetése Párhuzamos bevezetés Átlapolt bevezetés: akkor használható. tárolását úgy.♦ Ügymeneteken meghatározása ♦ Az ♦ A egyes belül alapvető ügyviteli tevékenységek eszközeinek az irodai tevékenységek hogyan kivitelezőjének. hogy nem vesszük figyelembe a konkrét számítógépes kivitelezést. de adatokat szolgáltatnak). Közvetlen bevezetés . ha a rendszer elkülöníthető modulokra bontható. Folyamatmodellezés: az adatfolyam-diagram legfontosabb alkotórészei a külső entitások (akik a rendszeren kívülről.

valamint meghatározni az irodában felmerülő ügyeket. A legtöbb irat az irodában előforduló ügyek kísérő dokumentuma. visszakeresésének módját. hatásköri modelljének kialakítása. Az ügyvitel rögzíti az ügyek bonyolításához. Az irodában minden ügyet rögzíteni kell. szabályozni. szakszerű és biztonságos megőrzését.és ügykezelést egyrészt a törvényi előírások. Az ügyintézés e dokumentumokra támaszkodó irodai tevékenység. iktatás Az ügyintézéssel összefüggő feladatok . ADATKAPCSOLATOK) VEZÉRLÉSI Az iroda technológiájának meghatározó elemei az iratok. Egy szervezetben több szabály is készülhet. elintézéséhez szükséges érdemi tevékenységek (1) tennivalók (tevékenységek (1) ) végrehajtási módját és sorrendjét. Minden iratról meg kell határozni a kezelésének. Az iratkezelés az irat készítését. (TEVÉKENYSÉGEK. rendszerezését és selejtezhetőség szempontjából történő válogatását. Az ügyvitelszervezés feladata az iroda szervezetének. használatra bocsátását. Az irat. és azok végrehajtásának rendjét. nyilvántartását. hordozzák a folyamatok (ügymenetek) végrehajtásához kellő információkat. de az irat.és ügykezelést meghatározó leírások a SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat). hogy a vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tegyen.ÜGYVITELI FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSA SORREND. mivel ezek tárolják. archiválásának. selejtezését illetve levéltárba adását jelenti. Az iratkezelési szabályzat részei: Az iratkezelés szervezete Irattári terv Beérkező iratok kezelése Kimenő levelek kezelése Iratnyilvántartás. segédletekkel való ellátását. Mindezeket úgy kell elvégezni. másrészt a szervezetnél kialakított szabályzatok szerint kell végezni. melyet meg kell szervezni és szabályozni kell. valamint az iratkezelési szabályzat. amely hosszú távon biztosítja a megfogalmazott előírások betartását. Az ügyvitelszervezés feladatai tehát: a szervezeti rend kialakítása / az irodai folyamatok szabályozása / az iratkezelés kialakítása / törvényességi védelem / ellenőrzés. raktározásának. Valamint belső ellenőrzési rend kialakításáról kell gondoskodni.69 - . ill. Az ügyintézés szervezett és szabályozott rendszerét ügyvitelnek nevezzük. Az iratokkal kapcsolatos tevékenységek az iratkezelés.

alapszámos.70 - . decentralizált. átadása. visszavétele. A WORKFLOW módszertan által javasolt szakaszok. vagy vegyes rendszerű Az irattári terv: ami az irattári tételszámot. együttes nyilvántartási. Az egyes . a tételmegnevezést. folyósorszámos vagy kronologikus iktatási rendszer Az iratok tárolása: kézi vagy operatív.Irattári elhelyezés Az iratok selejtezése Az ügyviteli folyamatok közé tartozik még: Az iratkezelés rendje Az iratkezelés szervezete: központosított. hogy az adott tevékenységet milyen feltételek fennállása esetén követheti a soron következő. tombola. érkeztetés Az iktatás: alszámos. lépések: Szervezetfelépítés-modell Hatásköri modell Ügyviteli folyamatok modellje Vezérllésii sorrend (2) : az ügyviteli folyamatok leírásakor a rendszer Vezér és sorrend (2) állapotainak időbeli sorrendjét kell meghatározni. központi raktár vagy archívum Az iratok mozgásának nyomon követése: átadó-átvevő könyves. postabontás. Rögzíteni kell a tevékenységek vezérlési sorrendjét. Ügymenetek. valamint azt. Lehet szervezeti vagy funkcionális felépítést követő. Beérkező iratok kezelése: küldemény fogadása. ellenőrzőszámos Ügyintézéssel összefüggő feladatok Kimenő iratok kezelése Különleges iratok kezelése: szigorú számadású bizonylat Minősített megsemmisítése iratok kezelése: őrzése. a kötelező megőrzési időt és a nem selejtezhető irat levéltárba adásának időpontját tartalmazza. továbbítása. nyilvántartásos dossziés vagy tematikus.

Tevékenységek integrálása Dokumentáció AZ ADATMODELL MEGALKOTÁSA A helyzetelemzés végrehajtása után rendelkezésünkre áll mindazon információ. rögzítésével. lényegi felépítését írja le a zavaró technikai részletek megjelenítése nélkül. Az entitásokat téglalappal. és erre kell adatkapcso atok (3) felépítenünk a folyamat-adatbázist. A tervezés során az összegyűjtött információk alapján el kell készítenünk a hagyományos irodát tükröző logikai modellt. Tevékenységek kiosztás Adatáramlási modell Adatmodell: meg kell tervezni az egész rendszer adatmodelljét. és az entitások közötti kapcsolatokat (két entitás összerendelését.71 - . amely lehetővé teszi az új rendszer tervének elkészítését. adatok ábrázolásával. amely nem foglalkozik fizikai adatszervezésekkel. Segítséget nyújt a körvonalazódó rendszer áttekintésére és a folyamatok működésének követésére. Készítése során fel kell tárni a rendszer entitásait (a rendszer számára lényegi dolog. Az információrendszerek egyik meghatározó eleme az adat. Ez a modell az eddig összegyűjtött nagytömegű adat logikai felépítésére alkalmas. egyértelmű leírása. Ez igazából a folyamat logikai menetének grafikus szemléltetése. (adatkapcsollatok (3) ). amely azokat a közös adatokat tartalmazza. Az adatmodellezés célja az irodában használt adatok pontos. jellemzőjét). a kapcsolatot ezek összekötésével jelöljük. ezért az adatok modellezésének minősége döntő jelentőségű lehet az egész rendszer működése szempontjából. nagy mennyiségű adatok halmazából lépésről lépésre egy precízen kialakított. ellenőrzésére. Az adatelemzés során rendezetlen. egyértelmű. A tervezés során először mindig a logikai adatmodellt készítjük el. és a köztük fennálló asszociációt). azok attribútumait (az entitások valamilyen tulajdonságát. . a redundáns elemektől mentes modellt építünk fel. hanem az iroda általános. amely az összes lehetséges végrehajtást tartalmazza. amelyről információt kell tárolnunk és azonosítanunk). amelyet több folyamat is használ.tevékenységek sorrendjét a folyamat logikája határozza meg.

A WORKFLOW MANAGEMENT (ügyviteli folyamatirányítás / ügymenet-irányítás / ügyvitelfolyamat menedzser) az irodai rendszerek elemzésére. amely közvetlen kapcsolatot teremt a fejlesztő és az iroda keretrendszere között. strukturált módszertan. dokumentálására kidolgozott átfogó. A WORKFLOW MANAGEMENT kettős feladata: egyrészt egy irodára specifikált rendszerszervezési módszertan. ÜGYMENETEK MEGHATÁROZÁSA. ellenőrizhetővé. tervezésére. A WORKFLOW vagy munkafolyamat-automatizálási rendszer egy munkafolyamat-vezérlő program révén alkalmas modellezett eljárások értelmezésére.9) AZ IRODAI RENDSZEREK MODELLEZÉSE MANAGEMENT ALKALMAZÁSÁVAL.72 - . . AZ ELEMZÉSI FÁZIS MÓDSZEREI. vagy irodán belüli folyamatok logikai modelljét alkothatjuk meg másrészt egy olyan CASE-eszköz. amely a folyamatorientált tervezést részesíti előnyben. és ezen haladunk végig: VÁLLALAT IRODA FOLYAMAT RÉSZFOLYAMAT TEVÉKENYSÉG. és segítségével a logikai modell fizikai modellé alakítható. amellyel a teljes iroda. valamint lényegesen olcsóbb és gyorsabb a bevezetésük egy új információrendszer elkészítéséhez képest. automatikusan kezelik az ügyhaladást. a munkafolyamatok résztvevőinek összekapcsolására és megfelelő információtechnológiai eszközök és alkalmazások integrálására. A A WORKFLOW SZERVEZT. Az iroda vizsgálatakor és modellezésekor leszűkítjük a kört részekre. AZ ÜGYVITELI FOLYMATOK MODELLEZÉSE AZ IRODAI RENDSZEREK MODELLEZÉSE A WORKFLOW MANAGEMENT ALKALMAZÁSÁVAL A WORKFLOW rendszerek rögzítik az ügymeneteket. egyben realizálható is. HATÁSKÖRI MODELL. MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK. átláthatóbbá teszik az irodai folyamatokat.

A módszertan által javasolt lépések, szakaszok:
(1) SZERVEZETIFELÉPÍTÉS-MODELL: meg kell határozni az iroda szervezeti felépítését. Pontosan definiálni kell a szervezeti egységeket, azok egymáshoz való viszonyát, kapcsolatát (2) SZEMÉLYZETI ÉS HATÁSKÖRI MODELL: a szervezeti modellre épül, amely meghatározza az ügyintéző helyét a szervezetben. Így kiderül, kik a vezetők, kik az alárendeltek, milyen feladatköröket töltenek be. (3) ÜGYVITELI FOLYMATOK MODELLJE: definiálni kell a folyamatokat, majd jól körülírt tevékenységekre kell bontani őket. Az egyes tevékenységekkel kapcsolatban meg kell határozni: mi a tevékenység célja / hogyan kell azt végrehajtani / mikor kell lebonyolítani / milyen feltételekre és adatokra van szükség a tevékenység lebonyolításához / milyen kimenő adatokat kell szolgáltatni / honnan kapjuk és hová kell küldenünk az adatokat. (4) VEZÉRLÉSI SORREND: a rendszer állapotainak időbeli sorrendjét kell meghatározni. Rögzíteni kell a tevékenységek vezérlési sorrendjét, és azt, hogy az adott tevékenységet milyen feltételek fennállása esetén követheti soron a következő. Az egyes tevékenységek sorrendjét a folyamat logikája határozza meg. (5) TEVÉKENYSÉGEK KIOSZTÁSA: a tevékenységeket hozzá kell rendelni a szervezeti egységekhez, és a végrehajtásért felelős személyekhez. (6) ADATÁRAMLÁSI MODELL: a tevékenységvégzéshez adatok, információk kellenek, ezért van egy feldolgozási folyamat is. Az adat származhat kívülről, vagy folyamaton belüli adat-transzformációból. (7) ADATMODELL: azokat a közös adatokat tartalmazza, amelyet több folyamat is használ (8) TEVÉKENYSÉGEK INTEGRÁLÁSA: létre kell hozni vagy integrálni kell a már meglévő programokat, melyek megvalósítják azokat a tevékenységeket, melyek meghatározott eljárások, algoritmusok alapján valósulnak meg. (9) DOKUMENTÁCIÓ

- 73 -

A

SZERVEZET,

HATÁSKÖRI

MODELL,

ÜGYMENETEK MEGHATÁROZÁSA
SZERVEZET
A szervezeti struktúra rögzítésével definiálva vannak a hatáskörök, a helyettesítések, és átlátható az egész irodai rendszer. A feladatok nem személyekhez, hanem posztokhoz vannak kötve. Feladat az iroda elemzése során feltárt szervezeti struktúrát a modul követelményeinek megfelelően leírnunk. A legtöbb integrált irodai rendszerben csak strukturált szervezeteket lehet ábrázolni, ami gond lehet. Megoldása, ha más szervezettípusok esetén annak csak egyes részeit képezzük le, nem jelenítünk meg a folyamat szempontjából nem kiemelkedő jelentőségű kapcsolatot. Vagy a szervezetet szétválasztjuk olyan részekre, melyek már strukturálisan ábrázolhatók.

HATÁSKÖRI MODELL
A szervezeti struktúra szerves része a személyek és a posztok közötti kapcsolatok pontos meghatározása, illetve a személyekhez kapcsolódó hatáskörök pontos megnevezése. A szervezeteken belül a személyi kapcsolatok alapvetően strukturáltak, de a szervezeti hierarchián kívül is léteznek munkakapcsolatok. Így a szervezet személyi kapcsolatainak rendszere legtöbbször hálós felépítésű. A hatásköri modell grafikus ábrázolása általában kimarad a szervezeti modellezés eszköztárából, mivel a workflow modulok a posztokhoz rendelt kapcsolatok meghatározásával rögzítik a hierarchiát. Egy személy vagy poszt definiálásánál meg kell adni: a személy szervezetben elfoglalt helyét, személyi adatokat, munkaköri leírást, mely szervezeti egységhez tartozik, mely személyek tartoznak hozzá, kik helyettesíthetik stb.

ÜGYMENETEK
Az ügyintézés előre meghatározott iratfajtákat magába foglaló, ismert végeredményű, szabályozott eljárások végrehajtása, koordinálása és ellenőrzése. Az egyes ügyek intézésének menete az ügyintézési lépésekből, ügyintézési mozzanatokból áll, amelyeknek az ügymenetkezelés határozza meg a folyamatát. Az ügyekhez kapcsolódó ügyirat-kezelési tevékenységek iratai alkotják az ügyintézés dokumentációját. Másképp: az ügymenetkezelés az eljárásoknak, kapcsolatoknak az ügyintézők és vezetők munkájának megszervezése és megtervezése. Egy irodában általában sokféle ügymenet fordul elő. Minden egyes - 74 -

ügymenetnél célszerű és ajánlott a teljes ügyviteli folyamat (ügymenet) dokumentálása. Az ügymenetek leírásának nincsenek általánosítható módszerei. Az ügymenetek olyan speciális folyamatoknak tekinthetők, amelyek irodai környezetben zajlanak. Az információrendszerek szervezésekor a folyamatok ábrázolására többféle technikát alkalmaznak. Ezeket vagy azok kissé átalakított változatát használják az ügymenetek leírásakor is. Az alábbi információkat kell összegyűjteni annak érdekében, hogy az egyes ügymeneteket pontosan le tudjuk írni: Az ügytípus meghatározása Az ügyindítás feltétele, lehetőségei Az ügy lezajlásához szükséges iratok Ügyviteli lépések Az ügymenet logikai végrehajtása Az egyes ügyviteli lépések mely személyekhez kapcsolódnak Milyen adatok és információk szükségesek az egyes lépésekhez, és őket honnan kapjuk meg. Ennyi információt egy ábrában szinte lehetetlen elhelyezni úgy, hogy áttekinthető maradjon, ezért két részre kell bontani az ügymenet dokumentálását. Egyrészt az ügymenet logikai lezajlására, ahol csak a leglényegesebb információkat jelenítjük meg. Másrészt az ügyviteli lépések pontos leírására, amely minden részletet tartalmaz. Az egyes technikák:

TEVÉKENYSÉGMÁTRIX: sorokból, oszlopokból álló táblázat, mely a
rendszer elemeinek kapcsolatait szemlélteti. A mátrixból kiolvasható a végrehajtás sorrendje, azaz a lépések, a tevékenységek megnevezése, végrehajtója, és a tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok. Pl. sorokban a tevékenységek szerepelnek (szerződés visszautasítása, a munka elkészítése stb.), az oszlopokban azok „végrehajtói” (ügyintéző, pénztáros, megbízott stb.)

FOLYAMATÁBRA: szabványosított jelölési rendszerrel képes a lépések
vezérlési sorrendjét ábrázolni. Könnyen áttekinthető képet nyújt a folyamatokról, de nem alkalmas a teljes ügymenet dokumentálására, mert az összes adat szerepeltetése átláthatatlanná tenné. AZ elemek négyzetek, rombuszok, körök az ábrában.

ERŐFORRÁS-FOLYAMATDIAGRAM: az előző két módszer változatos
keveréke, amely képes egyszerre szemléltetni a vezérlési folyamatot és rendszerelemeinek kapcsolatát. Tehát a két módszer előnyeit egyesíti, mivel jól

- 75 -

áttekinthető és követhető a folyamat logikai menete, leolvasható az ábráról, hogy melyik tevékenységet ki hajtja végre.

AZ

ELEMZÉSI

FÁZIS

MÓDSZEREI,

MUNKÁT

SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
A rendszer elemzése a helyzetfelméréssel kezdődik, amely tulajdonképpen információgyűjtést jelent. Fel kell deríteni az iroda felépítését, céljait, be kell határolni a fejleszteni kívánt területet, specifikálni kell a megoldandó problémát, végül ellenőrizni kell az összegyűjtött információk helyességét. A helyzetelemzés során tehát fel kell térképezni az iroda egész struktúráját, az információrendszer összetevőit; ezek a következők: Folyamatok vagy feldolgozások, melyek az adatok feldolgozásának rendszerét, vagyis az iroda ügyviteli tevékenységét írják le. Adatok, melyek az egész irodai rendszer kiindulási nyersanyagát és termékét képezik (input, output, tárolt adatok) Interfészek vagy felületek, amelyek elsősorban a rendszer, vagyis a számítógép az emberrel való közvetlen kapcsolatát írják le.

Az elemzés, annak módszerei:
Az elemzés célja a vizsgált objektum jelenlegi környezetének, tényleges helyzetének megismerése és az igények feltárása. A tényleges helyzetet úgy kaphatjuk meg pontosan, ha ugyanazon adatot, eredményt különböző módszerekkel mérjük fel, és az azonos eredmények körvonalazzák a valóságot. Az elemzés során alkalmazott technikák az adatok, információk megszerzésének, összegyűjtésének és rögzítésének módját írják le. Technikái:

Dokumentumelemzés: az iroda tevékenységét érintő hivatalos leírások,
szabályzatok összegyűjtését és a szükséges adatok kigyűjtését jelenti. Akkor eredményes, ha a leírások tükrözik is a valós helyzetet. Előnye, hogy nem igényel személyes jelenlétet, a dokumentumokon keresztül megismerhetjük a vállalat működését. Hátránya, hogy a leírások sokszor nem tükrözik a valóságot.

Interjú: a leggyakrabban használt módszer helyzetfelmérésre, amelyet más
elemzési módszerekkel szerzett információk ellenőrzésére (meg kell határozni az elérendő célt, az alanyok listáját), kiegészítésére használunk. Részei az előkészítés, maga az interjú (azaz megnyitó szakasz = kapcsolatteremtés, törzsrész = tényleges

- 76 -

. lezárás = összefoglalás) és értékelés (jegyzet kiegészítése. Megfigyelés: azaz az iroda egyes folyamatainak nyomon követése. hátránya az eszköz.és időigényesség. vagyis meghatározni. tartalmilag és sorrendileg helyesek. az ügyviteli folyamat kiindulási pontja. Minden ügyindítás erről a pontról indul. megfelelő típusúak (nyílt / zárt). mi az ügymenet. vagy a más módszerekkel megszerzett információ kiegészítésre. hogyan indul az ügymenet és hol a végpontja. amely a tevékenységek egyes jellemzőinek számszerűsítő eljárása. így a WORKFLOW moduloktól függően más és más jeleket használnak a folyamat ábrázolására. legyenek átláthatóak. honnan érhetők el az adatok. adatkapcsolatok) A folyamatot szimbolizáló hálót a WORKFLOW modul építőelemeiből állíthatjuk össze.adatgyűjtés. Kérdőív: sok embertől viszonylag rövid idő alatt szerezhetünk információt. Mérés: statisztikai jellegű megfigyelés. Az ügymenetek leírásához az alábbi elemeket kell meghatározni: A folyamatokat alkotó tevékenységeket A tevékenységek közötti vezérlési kapcsolatokat A tevékenységek közötti adatfolyamot (LÁSD előző tétel: tevékenységek. beszámoló készítése). hátránya az eszköz. hogyan követik egymást. Akkor használatos.77 - . Interjú után / előtt használhatjuk a problémás részek feltárására. hogy objektív és pontos adatokat kapunk. milyen adatok szükségesek a végrehajtáshoz. Lényege a mennyiségi adatok összegyűjtése. A kérdések legyenek egyszerűek. Előnye az objektivitás. vezérlési sorrend. ésszerűek. A folyamatok ne legyenek túl bonyolultak.és időigényesség AZ ÜGYVITELI FOLYMATOK MODELLEZÉSE Ebben a lépésben az irodában működő ügyviteli folyamatokat kell modellezni. egyértelműen megfogalmazottak. ha más információforrás nem áll rendelkezésre. pontosításra szorul. Nincs egységes jelrendszere. hogy milyen tevékenységek találhatók a folyamatban. Előnye. Közlekedési jelzőlámpa: az ügymenet kezdete.

Egy folyamatnak lehet több végpontja is. A logikai feltételtől függően az IGAZ vagy a HAMIS ágon folytatódik a folyamat. A vonal színével különböztetik meg a kapcsolat típusát. Vonal (szaggatott. az ügyviteli folyamat egy elemét megvalósító tevékenység. Homokóra: várakozás külső egységre. amit nem tudunk előre tervezni. környezetből érkező információ. . a lezajlás mindig valamilyen eseménytől függ vagy a folyamatot indító adatoktól.STOP tábla: az ügyment vége a folyamat utolsó lépését követően. de az elv hasonló minden rendszerben. folytonos): tevékenységek közötti kapcsolatok. A legtöbb ügymenet nem szekvenciális. amelyet a rendszerbe integrált program vagy makró automatikusan végrehajt emberi beavatkozás nélkül. ezért várni kell rá. Rombusz alakú tábla.78 - . amely lehet a tevékenységet ellátó ügyintéző munkáját vezérlő szoftvertermék. Ezeken kívül tartalmazhat más lépéseket is. benne kérdőjel. Irat: tevékenység. egy-egy sarkánál egy pipa és egy „x”: feltételes elágazás. de lehet egy olyan lépés is.

több tudományszakos) problémakezelést.79 - . vonatkozásban nem alkalmazhatók.10) MI A PROJEKT? MILYEN MIT ÉRTÜNK PROJEKTIRÁNYÍTÁSON? ESZKÖZÖK PROJEKTTERVEZÉSI PROJEKTIRÁNYÍTÁST LÉTEZNEK? TÁMOGATÓ SZOFTVEREK HASZÁLATA PROJEKT A projekt (1) konkrét célok és eredmények érdekében. sem informatikai stb. adott idő-. egyedisége: minden projekt új és különböző problémákat hoz. szolgáltatás. lehetőleg minimális „vagyonelem” (illetve erőforrás) felhasználásával elfogadható kockázati szintek mellett. és erőforrás keretek között. „identifikálása”: mind a célok illetve teljesítménykritériumok. tehát valamennyi érintett funkcionális szakterület munkájának összehangolását. komplexitása: ezért igénylik az ilyen projektek az interdiszciplináris (tudományközi. koordinálását. A projekt (2) karakterisztikus jellemzői a feladat „egyszeri”. innovációs rendszer) létrehozatalára irányuló tevékenység / illetve egymással összefüggő tevékenységsor. és valamilyen egyértelműen definiált „termék” (létesítmény. valamint . tehát típus megoldások sem szervezeti. költség-. sem módszertani. meghatározott minőségi és teljesítménykövetelmények mellett. mind pedig az idő-. továbbá a feladat egyértelmű azonosíthatósága. nem ismétlődő volta. költségés erőforrásigények vonatkozásában egyaránt. a feladat „összetettsége”.

tartalmának és terveinek megfelelő teljesítés folyamatos biztosítása a folyamatos helyzet vagy állapot értékelések alapján lehetséges előrejelzések és szükséges döntések megalapozása és a projektirányítás megfelelő szintjére való továbbítása a jelentősebb állapotváltozások felismerése és a tervváltozatok revíziója. Feladatcsoportok: a projekt teljesítési feltételeinek biztosítása a tervezési – szervezési . szervezési stb. gazdasági. a problémafeltárás. amelyhez egy világosan definiált cél (illetve célrendszer). illetve koncepcióalkotás fázisától egészen a megvalósítás.a projekt terjedelmének egyértelmű megadása.80 - . A projekt fogalmát kiterjesztjük minden olyan (műszaki. Illetve a projekt környezetétől – mindenekelőtt más projektektől – való elhatárolhatósága.) feladatra. költség.irányítási és ellenőrzési munkák összehangolás a projektirányítás minden szintjén és fázisában a projekt céljainak. és erőforrás-allokáció)/ operációs fázis (a rendszer működtetése)/ divesztálási fázis (a források divesztációja / átvitele más projektekre) Feladatcsoportok: Projekt definiálása / megvalósíthatósági tanulmány elkészítése / hatékony szervezet és kommunikációs rendszer kialakítása / tendereztetési eljárások / tervezési munkák és beszerzések / munkalebontás és kódolás / a projekt indítása / kivitelezési munkafolyamatok / költségmenedzsment / a projekt befejezése PROJEKTIRÁNYÍTÁS A projektmenedzsment (PM) egy komplex folyamat (projekt) egészét átfogó és eredményességét segítő integrált vezetési-irányítási rendszer.a feladat körülhatárolhatósága és lehatárolhatósága: azaz a „projekthatároknak”. valamint idő-. az implementálás fázisáig. költség és teljesítmény értékek rendelhetők. irányítását nevezzük PM-nek. amely magába foglalja a projekt egész életciklusát. Az ilyen projektek vezetését. változásmenedzsment a projektirányítás során a projekt befejezésének előkészítése .és erőforrásigények meghatározása)/ tervelési fázis (műszaki és kiviteli tervek. szervezését. idő-. Projektciklusok: Koncepciós fázis / definíciós fázis (pontos műszaki specifikálás. tőke.

amely a tevékenységek ötletszerűen felsorolt „halmazából”.81 - . valamint kiszámolt kritikus úton lévő tevékenységek: különböző időbecslések és időszámítások vannak az alkalmazott hálótervezési módszertől függően. A tenderdokumentációk megfogalmazása és az előminősítések elvégzése után megtörténhet az ajánlati kiírás a tervezők. A projekt célszerű szerződés-stratégiájának meghatározása már megteremti az alapot a tendereztetési folyamatok indításához. A tevékenységek becsült időtartamai. amely a közvetlenül megelőző tevékenységeket is bemutatva a logikai diagram fontos tervezési segédlete. A projekt hálódiagramja: logikai háló vagy precedencia-diagram. A hálón a legkorábbi és legkésőbbi időpontokat. Sávos (időarányos) naptári ütemterv (azaz GANTT-diagram): tartalmazza azokat a többletinformációkat. beszállítók illetve más vállalkozók felé. A projekt WBS. majd a döntés után a szerződéskötések következnek a szerződés típusának megfelelő és a pénzügyi elszámolási móddal összhangban lévő formában. melynek gyökere a projekt definíciója és levelei a munkacsomagok. kivitelezők. A pályázatok értékelése. Ez egy strukturált tevékenységlista.PROJEKTTERVEZÉSI ESZKÖZÖK A projekt egyértelmű meghatározása után kiadható a megbízás a projekttervek kidolgozására. Ez a WBStáblázatban feltüntetett tevékenységkapcsolatok vizuálisan. A kritikus út és a tartalékidők elemzése: a kritikus út a várható befejezés időpontját adja meg. a megfelelő technológiailogikai és időbeli kapcsolatok szerint rendezve készül el. A projekt megvalósítás organizációs terveinek kidolgozása után az alábbi dokumentumok állnak rendelkezésünkre: A tevékenység vagy a „munkacsomag” hierarchia diagramja (WBS: WORK BREAKDOWN STRUCTURE): a munkacsomagok azok az elemi egységek. valamint a kettő különbségét (tartalékidő) is feltüntetik. így könnyen és gyorsan . áttekinthető. A WBS-diagram egy olyan fagráfként értelmezhető.táblája. amelyeket csakis a hálós ütemtervek alapján történő számításokkal kaphatunk. amelyek „sorrendben” való végrehajtása biztosítja a projekt kitűzött céljainak az elérését.

és nem minden folyamatra kiterjedően. Ez a szoftver teszi lehetővé a projektvezetők számára az erőforrások rendelkezésre állásának felmérését.82 - . a megvalósítási fázis alapját képezi. A böngészőn keresztül lehetővé teszi a szervezet minden .Az organizációs tervdokumentáció részei még az erőforrás-terhelési diagramok / a költségterv / a tevékenység-felelős hozzárendelési mátrix. A program alkalmas tervezésre. A CENTRAL biztosítja a projektek résztvevői közötti kommunikációt a projektirányítás minden szintjén. A program a projekt mind az öt fázisában használható. vagy projektjegyzőkönyvbe kerül. PROKEJTIRÁNYÍTÁST TÁMOGATÓ SZOFTVEREK MS-PROJECT Az eladott. az előrehaladások nyomon követését. illetve használatban lévő projektirányítási szoftverek döntő többsége ma Magyarországon az MS-PROJECT különféle változataiból kerül ki. és tetszőleges számú MS PCENTRAL felhasználói ügyfélből áll. elemzésre. Egyrészt számított mezői segítségével lehetővé tette magasabb szintű tervezési és elemzési feladatok megvalósítását. Multiprojekt üzemmódjával hathatós segítséget nyújthat a vezetés számára. PROJECT 2000 és PROJECT CENTRAL Az MS-PROJECT két irányban nyújtott utakat a magasabb kategóriájú szoftverek felé. ami az ezutáni. nyomon követésre és bizonyos mértékig támogatja a dokumentumkezelést is. másrészt munkacsoportos kiegészítője a PROJECT CENTRAL révén kísérletet tett a projekttagok bevonására a projekt folyamatába. az erőforrások időbeni rendelkezésre állását és felelőseit. legalább egy PROJEKT 2000-ből (projektvezető / projektgazda számára). A tervezési-előkészítési munkának fontos részét képezi még a kockázatelemzés és a kommunikációs terv elkészítése is! A tervlezárás és döntés eredményeként egyértelműen kell megjeleníteni és dokumentálni a projekt teljesítésének időtartamát. A befejezett tervezési-előkészítési fázis eredményeként elfogadott projektterv az összes eddigi dokumentummal együtt a projekt dossziéba. Az MS-PROJECT az OFFICE csomagnál megszokott kezelőfelülettel rendelkezik. valamint ez elérendő eredményeket. a kockázatok megosztását. A szokásos telepítés egy web-kiszolgálóból. Hozzáadott kiegészítő szoftverekkel alkalmas a csoportmunka összehangolására is. a tervezett költségeket. de eltérő céllal.

ábrázolása Határidők kezelése Nyomon követés . modellezett / keretés számlanyilvántartás) Multiprojekt üzemmód Erőforrás-kezelés Költségek változása az idő és a munkatípus függvényében Elemzés és tervezés hármas időbecsléssel Elemzés és adatábrázolás EXCEL-ben Projektváltozatok. A CENTRAL előnyei: Projektvezetők: bevonják a munkacsoport minden tagját a projekt folyamatába Csapattagok: nyomon követhetik saját feladataikat. MS-P 2000 legfőbb funkciói: Csoportosítás Adatmegjelölés szimbólumokkal Testreszabható WBS kódok alkalmazása Egyéni vázlatkódok definiálása Háromféle naptártípus (projekt alap-.és tevékenységnaptár) Kétféle erőforrástípus (munkát végző / anyagi jellegű) Kétféle költségkezelés (hagyományos. időbeosztásukat a projektben és azon kívül is Erőforrás-vezetők és csapatvezetők: lehetőséget biztosít nekik a program a feladatkiosztásra Felsővezetők / érdekeltek: számukra tömör információhalmazt elő tud állítani a program. erőforrás. és a projekt tervezőjével folytatott kétirányú kommunikációban való részvételt.83 - . megvalósulási esetek kezelése.dolgozója számára a legfrissebb projektinformációk megtekintését.

Segítségével meghatározhatjuk azt a bementi értéket. Pl. amely egy képlet (függvény) kívánt eredményét hozza. hogyan hat egy kölcsön törlesztő-részleteire a kamatláb és a futamidő megváltozása. amíg az azon alapuló képlet eredménye el nem éri a kívánt értéket (ha egyáltalán létezik megoldás). Segítségével arra keressük a választ. hogy miként hat két változó értékének megváltozása egy függvényre (képletre). SZALAG. Egyváltozós célérték-keresés: a „Mi lenne. hogy miként hat egy változó értékének magváltozása egy vagy több függvényre (képletre). SÍKBELI OSZLOP. A célérték-keresés során az EXCEL egy adott cella értékét addig módosítja. A legtöbb mátrix-műveletet tömbművelettel valósították meg az EXCEL-ben. ha…” típusú eszközöknek nevezett parancskészlet részét képezi. TERÜLET.11) GAZDASÁGI ADATOK ELEMZÉSE ÉS ÁBRÁZOLÁSA. hogyan hat egy kölcsön törlesztő-részleteire a kamatláb megváltozása. KÖR. Arra keressük a választ. TRANSZPONÁLÁS MÁTRIXOK SZORZATA INVERZ-MÁTRIX (négyzetes) SZORZATÖSSZEG . FONTOSABB AZ EXCELBEN? DIAGRAMTÍPUSOK ELEMEZZE.84 - . MIKOR MILYEN HASZNÁLATOSAK HASZNÁL: TÉRBELI OSZLOP. Kétváltozós adattábla: a „Mi lenne. ha…” típusú eszközöknek nevezett parancskészlet részét képezi. Lineáris egyenletrendszerek: a lineáris egyenletrendszerek mátrix-műveletekkel kezelhetők. X-Y ILLETVE PEREC DIAGRAMOT? GAZDASÁGI ÁBRÁZOLÁSA ADATOK ELEMZÉSE ÉS Egyváltozós adattábla: a „Mi lenne. ha…” típusú eszközöknek nevezett parancskészlet részét képezi. Pl.

Azaz x = A ^ ( . valamint a jobb oldalból. amely különböző eseteket jelenít meg. Esetvizsgáló: olyan parancs. üzleti hasznot számolhatunk. A végeredmény egy szépen formázott táblázat. A SOLVER meghatározott típusú jelentéseket készít. Pl. ezt szeretnénk maximalizálni. mellyel összesítő jelentéseket készíthetünk. BREAK-EVEN analízis: a nyereségtervezés egyik eszköze. korlátozó feltételeikkel. minimalizálja. különböző változó feltételek függvényében. Határok jelentés: felsorolj a célcellát és a módosuló cellákat elfogadható értékeikkel. Az Esetvizsgáló által megvalósított funkciót szokták Forgatókönyvnek nevezni. nyereségküszöbnek is nevezik. Eredmény jelentés: felsorolja acélcellát és a módosuló cellákat eredeti és végső értékeikkel. és a feltételekre vonatozó információkkal Érzékenység jelentés: információt ad arról. Az optimalizálási modell három összetevőből áll: Döntési változók: a döntést hozók befolyásolni tudják Célfüggvény: a döntési változók függvénye. Ezt haszonküszöbnek. azaz a b vektorból és az x megoldásvektorból állnak.Az egyenletrendszerek megoldása: egy A * x = b formájú egyenletrendszer az A együttható-mátrixból (technikai mátrix). adott értékre állítja be. ahol az összbevétel és az összköltség megegyezik.1 ) * b. vagy egy adott értékre állítani Korlátozó feltételek: a változókra nézve adnak meg különféle korlátokat A SOLVER a döntési változók függvényében a célfüggvényt maximalizálja. mindegyiket a munkafüzet külön lapján helyezi el.85 - . alsó és felső határaikkal és célértékeikkel együtt. Azt mutatja. A görbe a koncentrációt jól ábrázolja. SOLVER: a mindennapi életben gyakoriak az optimalizálási feladatok. A BREAK-EVENPOINT az a termék-kibocsátási mennyiség. mennyire érzékeny a megoldás kis változtatásokra. . LORENZ-görbe: általában a népesség jövedelem-eloszlásának példáján szokták szemléltetni. hogy a kisebb ismérv érték X %-hoz az egész ismérv értékösszegének Z %-a tartozik.

ha egy lényeges elemet szeretnénk kiemelni. ezzel szemléletesebbé téve azt. az értékek függőlegesen helyezkednek el. Ez tulajdonképpen 4 egymást követő párbeszédablak. Bemutatja az értékek relatív fontosságát. Típusok: OSZLOP / SÁV / GRAFIKON / PONT (XY) / TERÜLET / KÖR / PEREC / SUGÁR / FELÜLET / BUBORÉK / ÁRFOLYAM / HENGER / KÚP / PIRAMIS. . de vannak felhasználó által készített.86 - . de önmagukban is lehetnek saját diagram típusú lapjukon. Területdiagram Kiemeli egy időbeni változás nagyságát. mindig egyetlen adatsort tartalmaz. Grafikont a diagram varázsló segítségével készíthetünk. A halmozott oszlopdiagramok az egyedi elemek egészhez való viszonyát mutatják. A kategóriák vízszintesen. DIAGRAMOK Térbeli oszlop-diagram Értékeket hasonlít össze kategóriák. mivel az ábrázolt értékek összegét is megjeleníti. Síkbeli oszlop-diagram Az adott időszak alatt bekövetkezett változásokat szemlélteti. Szalagdiagram Vonal térhatással időbeli vagy kategóriánként vett trendet jelenít meg. A grafikonokkal grafikus módon ábrázoljuk adatainkat. Kördiagram A részeknek az egészhez való viszonyát vagy arányát szemlélteti. A két tengely mentén elhelyezkedő adatpontokat hasonlítja össze. Ezek beépített diagramok. adatsorok mentén.FONTOSABB DIAGRAM-TÍPUSOK Munkánkat az EXCEL-ben (hacsak nem adatbázis-jellegű) szinte mindig diagramkészítéssel kell befejeznünk. így a hangsúly az időbeli változáson van. és akkor hasznos. illetve az elemek összehasonlítására szolgál. A diagramok munkalapjainkon beágyazott objektumként szerepelnek.

Perecdiagram A kördiagramhoz hasonlóan a részeknek az egészhez való viszonyát vagy arányát szemlélteti. X-Y koordináta-párokat jelenít meg egyetlen pontsorozatként . de ez több adatsort is tartalmazhat. egyenetlen eloszlású adatok ábrázolására is alkalmas.87 - .X-Y-diagram Érték-párokat hasonlít össze. . minden gyűrűje egy-egy adatsort.

az adatok egy adott részhalmazának megtekintése.12) HOGYAN TÁMOGTJA AZ EXCEL A BE GAZDASÁGI AZ EXCEL ADATOK FELDOLGOZÁSÁT? KATEGÓRIÁIT! BE NÉHÁNY MUTASSA PÉLDÁN FÜGGVÉNY MUTASSON KERESZTÜL FÜGGVÉNY-ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGET A PÉNZÜGYI. Az EXCEL beszúr egy munkalapot. erre helyezi a kimutatást. ezzel azt jóval áttekinthetőbbé tesszük. cellák kitöltése. abszolút és vegyes címzése. akkor hasznos lenne a továbbiakban is az EXCEL-lel dolgozni. MATEMATIKAI ÉS LOGIKAI FÜGGVÉNYEK KÖRÉBŐL! HOGYAN TÁMOGTJA AZ EXCEL A GAZDASÁGI ADATOK FELDOLGOZÁSÁT? Az alábbi eszközökkel támogatja az EXCEL a gazdasági adatok feldolgozását: Függvények Diagramokkal Táblázatok Táblázat.88 - . cellák tartalma (32. Ez . cellák relatív. De ha a mérete kellően kicsi. szám. az elrendezés megváltoztatása.000 karakteres szöveg. Ezért adatbázist kezelni nem az EXCEL-lel kell. dátum és idő) Adatbázis-kezelési lehetőségek KIMUTATÁS: Ez egy parancs. Aztán a kimutatás táblázat tovább formázható a következő műveletekkel: mezők hozzáadása és törlése. egyúttal beszúr egy diagram típusú lapot is. KÜLSŐ ADATOK IMPORTJA: Az EXCEL adatbázis-kezelésének egyik gyengéje a kezelhető rekordok és a mezők viszonylag kis száma. a kívánt részletek megjelenítése. melynek segítségével adatbázis-táblából EXCEL táblázatot generálhatunk. cellák adatainak szerkesztése. ezen készíti el a kimutatás alapján készült diagramot. egyúttal a mezőkön számításokat is végezhetünk. kimutatásban végezhető számítások.

mint az idősor egy adott elemének. egy munkalap (WORKSHEET). mivel egy bővítménykezelő valósítja meg. adott környezetében található elemek átlaga. A párbeszédpanel beállításai: Bemeneti tartomány (elemezni kívánt munkalap-tartomány) / Feliratok (ha a bemeneti tartomány első sorában vagy oszlopában felirat van. amelyek az adatok átlagolásával nem derülnének ki. ezt kapcsoljuk be) / Intervallum (mozgóátlagolásba bevont adatok száma) / Kimeneti tartomány (az eredménytartomány bal felső sarkának hivatkozása) / Diagramkimenet / Standard hibák (akkor kapcsoljuk be. és visszakereshetjük az adatokat. de egy objektum maga az EXCEL is . a hisztogramon pedig egy külön vonallal jelzi azokat) / Diagramkimenet Az EXCEL programozása Az EXCEL minden alkotóelemét egy-egy objektum alkotja. A mozgóátlagolás nem más. Mindezt a QUERY program segítségével: ez az EXCEL-nek része. kapcsoljuk be)/ Halmozott százalék (ha bekapcsoljuk. A legkisebb elemszám három. az eredménytáblában az EXCEL egy oszlopot készít a halmozott százalékos értékeknek. ha eredménytábla egyik oszlopában meg akarjuk jeleníteni a hibákat.lehetséges. Ebben a programban lehetőség van a DDE (DYNAMIC DATA EXCHANGE) – a WINDOWS alapú programok közötti adatcserét lehetővé tevő szabványos protokoll – használatára is. Beállításai: Bemeneti tartomány / Feliratok / Kimeneti tartomány / Új munkalapra / Új munkafüzetbe / Pareto (rendezett hisztogram) (ha az adatokat csökkenő gyakorisági sorrendben szeretnénk látni. Vele ODBC adatforrásokat adhatunk meg. A csomag által kínált módszerek az Eszközök menü Adatelemzés parancsán keresztül érhetők el. Van benne lekérdezésvarázsló is. MOZGÓÁTLAG: Mozgóátlagolással olyan részleteket tudhatunk meg a trendről.89 - . HISZTOGRAM: Ezzel a módszerrel egy cellatartomány adatai és az adatkategóriák szerint egyenkénti és halmozott gyakoriságok számolhatók ki. a parancs nem standard része az EXCEL parancskészletének. Objektum egy munkafüzet (WORKBOOK). Majd az import adatokból kimutatás is készíthető! Elemző eszközök Analitikus eszközkészlet Ez az EXCEL programban az ANALYSIS TOOLPAK csomag. mivel az EXCEL képes megnyitni (és azon munkát végezni) adatbáziskezelőkben készült állományokat. egy saját felhasználói felülettel rendelkező program.

ÉS IDŐ FÜGGVÉNYEK DDE ÉS KÜLSŐ FÜGGVÉNYEK INFORMÁCIÓS FÜGGVÉNYEK KERESŐ ÉS HIVATKOZÁSI FÜGGVÉNYEK LOGIKAI FÜGGVÉNYEK MATEMATIKAI ÉS TRIGONOMETRIAI FÜGGVÉNYEK MÉRNÖKI FÜGGVÉNYEK PÉNZÜGYI FÜGGVÉNYEK STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK SZÖVEGFÜGGVÉNYEK A többit lásd a következő tételben! FÜGGVÉNY-ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK: PÉNZÜGY. az értékpapír ügyletekkel kapcsolatos függvényeket egyaránt. ezért a több példányban előforduló azonos típusú objektumok gyűjteményt alkotnak (Collection). a WORKSHEET neve. mind a gyűjtemények tulajdonságokkal (Properties) és metódusokkal (Method) rendelkeznek. a WORKBOOK szerzője.90 - . a cella magassága és szélessége.: . AZ EXCEL FÜGGVÉNY-KATEGÓRIÁI ADATBÁZIS ÉS LISTAKEZELŐ FÜGGVÉNYEK DÁTUM. Pl. LOGIKA PÉNZÜGY A pénzügyi függvények nagyon sokrétűek. Tulajdonság pl. Mind az objektumok. Mivel egyszerre akár több munkafüzet is nyitva lehet. a beruházás. MATEMATIKA.(Application). A kategóriában megtalálhatjuk a hitelnyújtás. Az EXCEL programozásakor ezen objektumokat kell kezelnünk.

jövőérték. ha a törlesztések a hónap elején történnek! Így az éves kamatlábat 12-vel kell osztani! Kölcsön Futamidő Éves kamat Havi kamat Havi törlesztés 3.91 - . ráta. időszakok_száma. alap). jövőbeli_érték. pénzügyi függvények) MÉ Feladata egy befektetés mai értékét (azaz az összesített jövőbeli törlesztések jelenlegi értékét) számítja ki. mai_érték. hogy a francia könyvviteli rendszer szerint kiszámítja egy állóeszköz lineáris értékcsökkenését az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan.66% ??? AMORDEGRC Feladata. időszakok. évi 7.A RÉSZLET FÜGGVÉNY: A függvény segítségével kiszámolhatjuk egy kölcsön törlesztő-részleteit. Azaz megadja a törlesztőrész és a kamat összegét egy adott időszakra. első_időszak. típus) Számítsuk ki egy 10 évre felvett. Szintaxisa: AMORDEGRC(be_ár.000. A könyvelési időszak alatt vásárolt eszközök esetében arányos értékcsökkenést vesz figyelembe. amíg az értékcsökkenések összegzett értéke nagyobb.9% kamatozású kölcsön havi törlesztőrészleteit. Szintaxisa: RÉSZLET(ráta.90% 0. Például a pénzt hitelező számára a kölcsön összege a kölcsönadott pénz mai értéke. Szintaxisa: MÉ(ráta. maradvány. időszak.000Ft 120 hónap 7. be_dátum. részlet. típus). ahol: be_ár: a tárgyi eszköz beszerzési ára be_dátum: beszerzésének dátuma első_időszak: az első időszak végének dátuma maradvány: maradványértéke (leselejtezéskori érték) időszak: a könyvelési időszak ráta: amortizációs kulcs (1 / tárgyi eszköz élettartama) alap: a napok kiszámításának módszere (következő tétel. ahol: . mint a tárgyi eszköz beszerzési értékének és selejtezési értékének a különbsége (a tárgyi eszközök élettartamának a végéig). A függvény z értékcsökkenést addig számolja.

hivatkozása. (Csak a tőke. de a 0 értékű cellákkal számol. Az ANNUITÁS – azaz adott időn át tartó. akkor a szintaxisa: VÉL()*(b-a)+a SZUMX2MEGY2(tömb_x. azaz a két tömb skaláris szorzatát számítja ki. A műveletek sorrendisége meghatározott. valamint ezek kombinációit egyenleteknek is szokták nevezni.Ráta: az időszakonkénti kamatláb. Havi törlesztésnél év*12 Részlet: a rendszeres állandó kifizetések összege. ^. 1 – fizetés az időszak kezdetén. FVSCHEDULE. A függvény csak az egészérték részt veszi figyelembe. FV. /. vagy a GYÖK (SQRT) nevű függvényt használhatjuk. Matematikai műveleti jelek az EXCEL-ben a +. hogy a képletek összeállításánál a precedencia vagy más néven prioritás elve a döntő.92 - . Pl. logikai értéket tartalmazó és üres cellákat nem vesz figyelembe. A százalékszámítást is matematikai műveletnek tekinthetjük. azonos összegű.és kamattörlesztés összege az egyéb költségek nélkül) Jövőérték: a jövőbeli érték vagy az utolsó részlet kifizetése után elérni kívánt összeg Típus: egész szám. Ha a és b közötti valós számot szeretnénk előállítani. MATEMATIKA A függvényeket és a képleteket. A tömb_x a feldolgozandó értékek első. Ezekben a kifizetett összegek negatív értékkel. A gyökvonásnak nincs műveleti jele.: VÉL(): egy egyenletes eloszlású véletlen számot ad eredményül. *. A program a munkalap minden egyes újraszámolásakor új véletlen számokat állít elő. Amiről nem szabad megfeledkezni. a tömb_y pedig a második (szám. . a kapott összegek pozitív értékkel fordulnak elő. PPMT függvények is. A függvény az argumentumban előforduló szöveget. Havi értéke = éves kamat % / 12 Időszakok: a fizetési időszakok összes száma. -. periodikusan kapott (vagy adott) pénzösszegek sorozata – számításához használhatók még a CUMIPMT. tömb_y): két tömb megfelelő (azonos indexű) elemei négyzetének összegét összegzi. logikai érték vagy szöveg formájú szám elemeket tartalmazó) tömbje vagy tartománya. CUMPRINC. 0 – fizetés az időszak végén. a résztörlesztések esedékessége. helyette törtkitevőjű hatványt.

vagy hivatkozásargumentumokban szereplő szöveget vagy üres cellákat. <=. ha minden argumentuma igaz. HAMIS értéket ad. <. ha annak eredménye igaz / hamis. A függvénnyel megkereshetjük a legkisebb közös többszöröst. …. erre szolgálnak a logikai függvények. hamisérték): egy logikai feltételtől függően más és más kimenetet eredményez. Nincs argumentuma. >=. amely az átalakított római szám típusát a klasszikustól az egyszerűsített formátumig több alakban adja meg. helyette alkalmazhatjuk a függvénnyel egyenértékű HAMIS szó cellába gépelését is. RÓMAI(szám. HA(feltétel.: ÉS(logikai1. . pontosság): egy adott számot előjelétől függetlenül a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére (abszolút értékben) felfelé kerekít. Kerekítés nem történik. mely a különböző nevezőjű törtek összeadásához szükséges. A logikai műveleti jelek a következők: =. LCM(szám1. <>. Azaz a logikai vizsgálatok utáni döntéshozás. …): feladata az argumentumában megadott számok legkisebb közös többszörösének kiszámítása. és a döntések függvényében műveletek végzése.93 - . Pl. Az EXCEL figyelmen kívül hagyja a tömb. >. logikai2. Ehhez az argumentumba visszük be a nevezőket. HAMIS(): a HAMIS logikai értéket adja eredményül. ha bármely argumentuma hamis. A logikai értéket adó argumentum kiértékelését használjuk fel a függvény kimenetének szabályozására. A forma 0 és 4 közötti egész szám vagy logikai érték. Összetett vizsgálatok számára legfeljebb hét IF függvényt ágyazhatunk egymásba. ha a szám a pontosság többszöröse. ezt az értéket adja a függvény eredményül. szám2. alap): egy tetszőleges pozitív szám adott alapú logaritmusát számítja ki. forma): egy arab számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül. A logikai egyenletekben logikai függvényeket és logikai jeleket használunk. LOG(szám. vissza. igazérték. vagy ezt a parancsot hajtja végre. LOGIKA A napi életben számításaink eredményei gyakran függhetnek vizsgálatok eredményeitől.PLAFON(szám. Igazérték / hamisérték: a feltétel vizsgálata után. logikai30): eredménye IGAZ.

A logikai egy logikai érték vagy kifejezés (pl. VAGY(logikai1. logikai30): ha bármelyik argumentuma igaz.IGAZ(): az IGAZ logikai értéket adja eredményül. Nincs argumentuma. helyette alkalmazhatjuk a függvénnyel egyenértékű IGAZ szó cellába gépelését is.vagy hivatkozás-argumentumokban szereplő szöveget vagy üres cellákat. akkor eredményül IGAZ logikai értéket ad. NEM(logikai): az argumentumként adott érték ellentettjét adja vissza. 2>3). logikai2. ….94 - . Az EXCEL figyelmen kívül hagyja a tömb. .

ezek az egyenletek a munkalap értékeivel olyan műveleteket hajtanak végre.13) GAZDASÁGI ADATOK FELDOLGOZÁSAKOR MIKOR ÉS CÉLSZERŰ EXCEL FÜGGVÉNYT KATEGÓRIÁK ALKALMAZNI? LÉTEZNEK? MIÉRT MILYEN FÜGGVÉNY JELLEMEZZE A STATISZTIKAI. A képlet egy = jellel kezdődik. Az EXCEL az adatokat táblázatokban tárolja. Egy munkafüzetet önálló névvel egyetlen fájlban tárolunk. oszlop és cellaneveket felhasználjuk a képletekben. A képletekben felhasználhatjuk az EXCEL beépített függvényeit is. értékek egyesítése. stb. melyek együttesen alkotják a munkafüzetet. majd a kiszámolandó kifejezés jön. mint összeadás. szorzás. . amely munkalapon lévő adatokat elemez. használ fel számításokhoz. melyből mintegy 320 darab létezik. Az EXCEL munkalapok HTML formában is elmenthetők. az elemek típusainak képzésére vonatkozó szabályok összessége. Ezeket az állomány. ezek kereszteződésében állnak a cellák. A sorok számmal jelöltek: 1 – 65536. és minden munkalap egyedi nevet kaphat. a képletek hivatkozhatnak ugyanazon munkalap más celláira. munkalap. PÉNZÜGYI. ADATBÁZIS ÉS A MATEMATIKAI FÜGGVÉNYEKET FELHASZNÁLÁSI SZEMPONTBÓL BEMUTATÁSÁVAL! EGY-EGY TIPIKUS PÉLDA EXCEL FÜGGVÉNYEK GAZDASÁGI ADATOK FELDOLGOZÁSÁNÁL A munkalapokon lévő adatok elemzéséhez. A szintaxis egy programnyelv elemeinek felhasználási sorrendjének. összehasonlítás. hogy egy-egy meghatározott értékre vagy táblázattartományra hivatkozzunk. Az EXCEL képletei ilyen szabályokban megfogalmazott sorrend szerint számolnak ki értékeket.95 - . A képlet olyan egyenlet. számításokhoz használjuk fel a képleteket. ugyanazon munkafüzet más lapjain lévő cellákra vagy más munkafüzet lapjain levő cellákra. A táblázatokat sorok és oszlopok építik fel. az oszlopok betűvel: A – IV.

az EXCEL fejlesztői által matematikai szabályokat alkalmazva előre meghatározott képletek. ÉV. A függvény argumentuma lehet szám. A függvényeket felhasználási területeik szerint csoportosították az EXCEL-ben. DDE ÉS KÜLSŐ FÜGGVÉNYEK A DDE (DYNAMIC DATA EXCHANGE) a WINDOWS alapú programok közötti adatcseréhez létrehozott protokoll. Ezen kívül még állandó.ÉS IDŐ FÜGGVÉNYEK Ezekkel a függvényekkel a képletekben előforduló dátumokat és időpontokat dolgozhatjuk fel. erre ikont is használhatunk gyakorisága miatt. amelyek számításokat hajtanak végre argumentumoknak nevezett. A munkalapok leggyakoribb függvénye a cellatartományokat összegző SZUM függvény. A csatolni kívánt adatokat tartalmazó programnak támogatnia kell a dinamikus adatcserét. MA. A függvény szintaxisa a függvény nevével kezdődik.A MICROSOFT EXCEL sok beépített képlettel rendelkezik. szöveg. DÁTUM. amelyek végrehajthatnak egyszerű vagy összetett számításokat. de ekkor az adott argumentum számára érvényes értéket kell előállítania. általunk adott értékek szintaxisnak nevezett meghatározott sorrendje szerint. cellahivatkozás. INFORMÁCIÓS FÜGGVÉNYEK Az információs függvények rendszer. A függvény kiértékelése után az eredményt kapjuk vissza. valamint a cellák tartalmáról. majd zárójelben következik az argumentuma. A képletekben szereplő függvényeket a képletet kezdő egyenlőségjel és az operátorok mögé írhatjuk. Egyik csoportja a lekérdező . szerkesztésénél a képletpaletta segítségét vehetjük igénybe. Pl. FÜGGVÉNYKATEGÓRIÁK ADATBÁZIS ÉS LISTAKEZELŐ FÜGGVÉNYEK Lásd lejjebb! DÁTUM. Újdonság az EXCEL97-ben a képletpaletta alkalmazása. Ha egy függvény argumentuma egy másik függvény.és munkakörnyezetről. A függvények olyan. formátumáról nyújtanak adatokat. a DDE-t. képlet vagy más függvény is. ezek a függvények.96 - . hibaérték. tömb. logikai érték. Függvényt tartalmazó képlet készítésénél vagy utólagos módosításánál. A képletekben hét szint mélységig ágyazhatunk egymásba függvényeket. akkor ezt nevezzük egymásba-ágyazásnak.

ÉS. amelyek akkor adnak vissza IGAZ értéket. CSÚCSOSSÁG(szám1. számtani közepét adja. hogy az argumentumban megadott feltétel teljesül-e. Legfeljebb 30 szám adható meg. …): argumentumainak átlagát.97 - . ha a cella eleget tett valamilyen feltételnek. …): megszámolja. A FÜGGYVÉNYEK FELHASZNÁLÁSA Statisztikai függvények A függvények argumentumainak számoknak vagy számot tartalmazó neveknek. ha értékeket keresünk listában vagy táblázatban. logikai értéket adnak vissza. VAGY stb. HAMIS. két lehetséges kimenetet adó. FKERES függvény. érték2. Pl. szám2. szám2. hivatkozásáról nyújtanak adatokat. Ezeket alkalmazhatjuk. hogy argumentumai között hány szám található . HA. NEM. KERESŐ ÉS HIVATKOZÁSI FÜGGVÉNYEK Ezeket mátrix függvényeknek nevezik. tömböknek vagy hivatkozásnak kell lenniük. Például: ÁTLAG(szám1. a cellák tartalmáról.függvények. Ezekkel a logikai függvényekkel ellenőrizhetjük. illetve egy cellára való hivatkozást keresünk. Pl. MATEMATIKAI ÉS TRIGONOMETRIAI FÜGGVÉNYEK Lásd lejjebb! MÉRNÖKI FÜGGVÉNYEK PÉNZÜGYI FÜGGVÉNYEK Lásd lejjebb! STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK Lásd lejjebb! SZÖVEGFÜGGVÉNYEK A szöveges (karakterlánc) változókon és állandókon végeznek műveleteket. és ezekkel írhatjuk le az összetett feltételeket.…): egy adathalmaz eloszlásfüggvényének a normális eloszláshoz viszonyított csúcsosságát (pozitív értékek) vagy laposságát (negatív értékek) számítja ki. DARAB(érték1. LOGIKAI FÜGGVÉNYEK Ezek az argumentumok kiértékelésétől függő.

érték2.: BMR(érték. A tartomány sorai az adatbázis rekordjai. Ez a napok kiszámítási módját jelző kódszám a következők szerint: 0: Amerikai 30 / 360.DARAB2(érték1. hogy argumentumlistájában hány nem üres érték található HARM. …): megszámolja. Az adatbázis-kezelő munkalapfüggvények három – a munkalaptartományokra vonatkozó argumentumot tartalmaznak: adatbázist. visszaváltás. megtérülésének. szám2. kritérium). vagyis az alkalmazandó nyelvi – parancsmegadási szabályok formája: Dfüggvény(adatbázis. DISC(kiegyenlítés. mező. tört_nevező): tizedes törtté alakít át egy közönséges törtként megadott számot. ahol: ADATBÁZIS: az adatbázist alkotó cellatartomány. Pl. Az első rekord fölé írjuk be az oszlopok hivatkozási nevét jelentő mezőfejlécet.98 - . vagy folyamatos tartományhoz rendelt névvel. lejárat. DOLLARDE(tört_érték. Az adatbázis függvények általános szintaxisa. periodikusan jelentkező pozitívbevételeken keresztül elért kamatláb) adja eredményül. azaz 12 darab 30 napos hónap 1: tényleges / tényleges 2: Tényleges / 360 3: Tényleges / 365 4: Európai 30 / 360 A nem egész kódszámot a függvény minden esetben egész számra csonkolja. eszközök értékcsökkenésének meghatározására. becslés): adott pénzáramlás-számsor (CASH FLOW) belső megtérülési rátáját ( = egy negatív értékkel adott befektetés révén előálló. kamatozásának. Adatbázis függvények Az EXCEL-nek 13 adatbázis-kezelő munkalapfüggvénye van. ár. mezőt és kritériumot. alap): kiszámítja egy értékpapír leszámítolási rátáját. . …): argumentumainak harmonikus átlagát (a számok reciprok értékei számtani közepének reciprokát) számítja ki Pénzügyi függvények Segítségükkel igen sokrétű számítást végezhetünk többek között értékpapírok jövedelmének. kijelöléssel illetve beírással adjuk meg. Több pénzügyi függvény is alkalmazza az ALAP argumentumot.KÖZÉP(szám1.

hogy az adatbázisban az adott feltételeknek megfelelő rekordokban hány darab szám van egy adott oszlopban AB. de legalább egy cellahivatkozást kell tartalmaznia.ÁTLAG: kiszámolja az adatbázisban a mező argumentummal megadott oszlop azon értékeinek átlagát. A függvényt a kimutatás egy összegző-adatának visszakeresésére használhatjuk feltéve.99 - . KRITÉRIUM: az adatbázishoz tartozó szűrőfeltételeket megadó cellatartomány.DARAB: megszámolja. AB.VESZ: egy kimutatásban tárolt adatokat ad vissza.SZUM: a feltételeknek megfelelő adatbázisrekordok adott mezőinek összegét számolja ki AB. számként megadva az oszlop (a kijelölt tartományon belüli) sorszámát írjuk be.MEZŐ: egy adatbázisból egy olyan mezőt ad vissza.VAR: a feltételeknek megfelelő adatbázisrekordok adott mezőinek varianciáját számolja ki AB.SZÓRÁS: becslést ad a kiválasztott adatbáziselemek (ingadozására jellemző) szórásnégyzetére úgy. amelyek teljesítik a kritériumot AB. vagy a tartományhoz rendelt névvel. Teljes oszloppal végzett művelethez a kritériumtartományban egy üres sort szúrunk be a mezőnevek alá. hogy az adatbázis csak minta AB. Az egyes sorokban szereplő feltételek egymással logikai ÉS kapcsolatban vannak. A függvények: AB.SZÓRÁS2: a szórást a teljes sokaság alapján számolja AB.MAX: visszaadja a kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobbat AB. akkor hibaértéket kapunk. Megadható cellahivatkozásként. amely megfelel a megadott kritériumoknak. AB. .MIN: visszaadja a kiválasztott adatbáziselemek közül a legkisebb értéket. Az argumentumban szövegként megadva idézőjelek között áll.SZORZAT: a feltételeknek megfelelő adatbázisrekordok adott mezőinek szorzatát számolja ki AB.DARAB2: megszámolja az adatbázisban a mező argumentummal megadott oszlop azon nem üres celláinak számát.MEZŐ: a számolásba vont adatoszlop azonosító neve. hogy az összegző-adat látható a kimutatásban. melyek teljesítik a kritériumot AB.VAR2: a feltételeknek megfelelő sokaság adott mezőinek varianciáját számolja KIMUTATÁSADATOT. Ha több ilyen van.

. Ellentétben az INT() függvénnyel. DARABTELI(tartomány. amelyek matematikai és trigonometrikus függvényeket használnak. ha a szám pozitív. Ha az eredményül kapott radián-értékeket fokra akarjuk átszámítani. illetve –1. Ellenkező esetben pedig PI() / 180-nal szorozzunk.100 - . a 0 felé kerekít. szám2. akkor telepíteni kell az ATP-et. hatvány): egy szám adott kitevőjű hatványát adja INT(szám): egy számot lefele kerekít a legközelebbi egészre INVERZ. hány_jegy): egy számot mindig felfelé. a 0-tól távolabbra kerekít KEREK. ha nem elérhető. akkor szorozzuk meg az eredményt 180 / PI() értékkel. A matematikai függvények: ABS(szám): egy szám abszolút (előjel nélküli) értékét adja eredményül CSONK(szám.Matematikai függvények Az EXCEL alkalmas arra. E két függvény a negatív számoknál ad eltérő eredményt. ha a szám negatív FACTDOUBLE(szám): egy szám dupla faktoriálisát adja eredményül. ha a szám értéke 0.MÁTRIX(tömb): egy mátrixként kezelt tömb inverz mátrixát adja KEREK. Stb.FEL(szám.LE(szám. hány_jegy): egy számot a törtrészt elhagyva egésszé csonkít. vagy hívjuk a RADIÁN() függvényt. ez nem kerekít. hány_jegy): egy számot mindig lefelé. akkor telepíteni kell az ANALYSIS TOOLPAK beépülőt. feltétel): összeszámolja egy tartományban a megadott feltételeknek eleget tevő nem üres cellákat. ha nem elérhető. …): két vagy több egész szám legnagyobb közös (maradék nélküli) osztóját adja eredményül. GYÖK(szám): egy pozitív szám pozitív négyzetgyökét adja HATVÁNY(szám. ELŐJEL(szám): egy szám előjelétől függően eredménye 1. FAKT(szám): az argumentumban adott szám faktoriálisát számítja ki FOK(szög): radiánban megadott argumentumot fokká számít át GCD(szám1. vagy hívjuk a FOK() függvényt. 0. hogy a cellákba bevitt értékekkel olyan műveleteket végezzünk.

így matematikai és statisztikai feldolgozások is végezhetőek. A táblázatkezelési munka legalapvetőbb része a szövegbevitel. Az EXCEL a táblázatokat a munkalapon tárolja. könnyen .000 karakter. de a kurzort valamelyik adatbázis mezőbe kell vinnünk! Az EXCEL hatékonyan támogatja az adatbázis kezelését. lekérdezni. FONTOS. azonos szerkezetű (!) adatokat akarunk tárolni. keresésére szolgálnak. A táblázatkezelés: az EXCEL maga egy táblázatkezelő rendszer. rendezni. Az adatok kezelését több mint 300 függvény támogatja. Adatbázis például egy árjegyzék. Az adatbázisok általában soronként szervezettek.101 - . A táblázat oszlopokból és sorokból álló alakzat. ADATBÁZISKEZELŐ: akkor használjuk.14) GAZDASÁGI CÉLSZERŰ ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS MI SORÁN MIKOR A MIKOR TÁBLÁZATKEZELŐT HASZNÁLNI? ÉS ADATBÁZIS-KEZELŐT TÁBLÁZATKEZELÉS LÉNYEGE. illetve meghatározott műveleteket végezni velük. melynek metszéspontjaiban találhatóak a cellák. A cellatartalom maximális hossza 32. ANNAK MILYEN TIPIKUS ALKALMAZÁSAI VANNAK? MILYEN LEHETŐSÉG VAN AZ EXCELBEN LÉTREHOZOTT ADATBÁZIS MÁS ADATBÁZIS-KEZELŐVEL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁRA? MIKOR TÁBLÁZATKEZELŐ ÉS MIKOR ADATBÁZISKEZELŐ? TÁBLÁZATKEZELŐ: Az EXCEL programot nagytömegű adatok táblázatos formában történő feldolgozására tervezték. illetve a táblázat celláinak feltöltése értékekkel. akár úgy is. majd kiértékelése. ha nagy mennyiségű. hogy az adatbázis-parancsok előtt cellatartományt nem kell adnunk. a műveleteik is sorokra (rekordokra) hatnak. Ezeket a legkülönbözőbb számításokhoz használhatjuk fel. Tehát az adatbázis-táblázatok nagytömegű adatok tárolására. egy telefonkönyv. rendezésére. hogy az egyes cellákba vitt alapadatok megváltoztatását automatikusan kövesse az eredmények kiszámítása.

azaz Részösszeg függvényeket szúr be a rekordok közé. Sorba-rendezés A rendezés történhet valamilyen szöveg alapján (ABC szerint növekvő vagy csökkenő). egy számérték alapján (növekvő vagy csökkenő). A rendezés ikonokkal is elvégezhető. Az érvényesítés parancsot kiadva a hibás bevitelnél jelez. amelyben az adatokat érvényesíteni akarjuk. Az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos alapfogalmak: MEZŐ: egy-egy oszlop MEZŐNÉV: egy oszlop legfelső sorában levő nevek KRITÉRIUMOK: vizsgálati feltételek. jelöljük ki azt a tartományt. Lehetséges több rendezési kulcs megadása. Itt használhatóak a „?” és a „*” karakterek.építhetünk fel adatbázisokat a táblázatok felhasználásával. akkor lehetőségünk van ezen adatok listáját elkészíteni. új rekordok felvétele). DBASE) tárolt adatokat is. és a beviendő adatok köre előre meghatározott. illetve az Irányított szűrővel (kritériumtartomány elkészítésével) is. Érvényesítés (VALIDATION) Ha nagyszámú adatot kívánunk bevinni egy oszlopba. Vázlat készítése . sőt saját rendezési sorrend is felállítható. vagy amelyek alapján annak rekordjait sorba rendezzük SZŰRÉS: egy listából a rekordok egy csoportjának valamilyen kritériumok alapján történő megjelenítése SORBARENDEZÉS: a rekordok sorba állítása valamilyen szempontok szerint. Az adatbázis sorait kompletten felcseréli az EXCEL az ablakokban levő mezőnév szerint. Van lehetőség több oszlopos szűrésre is. Részösszegek parancs Az adatbázis rekordjaiból csoportonként részösszegeket képez. Ez elvégezhető az AutoSzűrővel (listanyilak segítségével). Szűrés Filter paranccsal lehetséges megoldani. Az űrlap paranccsal keresni is lehetséges kritérium alapján. felhasználhatjuk a más formátumban (pl. törlés. Űrlap (FORM parancs) Az EXCEL űrlap parancsa adatainkat jól olvasható űrlapszerű formában tárja elénk a parancs ugyanakkor biztosítja a rekordok karbantartását (javítás.102 - . melyek alapján az adatbázisban rekordokat keresünk. Miután elkészítettük az engedélyezett adatok listáját. valamint közvetlenül férhetünk hozzá külső adatbázisokhoz.

akkor célszerű alkalmazni. vagy egyszerűbb nyilvántartási feladataink vannak. amikor nagyobb adatmennyiséggel dolgozunk. TIPIKUS ALKALMAZÁSAI A cellákba írt számokkal matematikai műveleteket végezhetünk. valamint kimutatásokat készíthetünk Számításainkat elemezhetjük. stb. feltételektől függően válogathatunk közöttük.Függvények SZUMHA DARABTELI Adatbázis-függvények: AB. . kiterjedtebb vagy bonyolult.103 - . különféle szempontok szerint sorba rendezhetjük. TÁBLÁZATKEZELÉS LÉNYEGE. több változatot megvizsgálhatunk Az EXCEL négy különböző típusú műveleti jelet különböztet meg: számtani / összehasonlítási / szöveges / hivatkozási operátori A képletekben gyakran előforduló számításokat az EXCEL beépített munkalapfüggvényeivel gyorsan végrehajthatjuk A táblázatkezelők használatánál a számításokon van a hangsúly. A számok megváltoztatása az eredményt azonnal módosítja Gyakran használt számolási eljárások felírása helyett függvényeket alkalmazhatunk Adatainkból egyszerű eszközök segítségével grafikonokat készíthetünk Adatnyilvántartásokat valósíthatunk meg. A nyilvántartott adatokat egyszerű eszközökkel kezelhetjük. gyakran ismétlődő számításokat kell elvégeznünk.SZUM.

Keresés a VKERES() és az FKERS() függvényekkel lehetséges. Lehetőségünk van meglévő adatok feldolgozására az ACCESS-ben. Adatbázis-kezelés: valahányszor egy adatbázishoz fordulunk. meglévő adatokat módosítsunk. Az adatbázisok általában soronként rendezettek. adatbázis-kezelést végzünk. mik alkotják az oszlopfejléceket. hogy új adatokat adjunk hozzá. mi legyen a létrejövő tábla neve. vagy az adatokat átrendezzük. mi legyen az elsődleges kulcs. hová történjen az importálás. milyen mezőbeállításokat használjunk.104 - . . Ehhez a FILE menüpont Külső adatok átvétele (külső lekérdezés) menüpont Importálás almenüjét válasszuk! Egy EXCEL táblázat importálásakor meg kell adni. mint adatbázist definiálhatjuk. jelentéseket. a műveletek is a sorokra hatnak.EXCELBEN SA LÉTREHOZOTT ADATBÁZIS MÁS ADATBÁZISKEZELŐVEL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁ- A táblázat egy blokkját. hogy mely munkalapról történjen az adatok importálása. lekérdezéseket készítsünk.

vagy ez egy elég zárt eljárás. azaz az ún. Az értékelés és kimunkálás (elaboráció) fázisában viszont a vertikális módnak megfelelő eljárásokat kell preferálni. ötletember). kézenfekvő a laterális módnak megfelelő módszerek előnyben részesítése. A vertikális gondolkodás fő jellemzője. amelyre az ötletgyűjtés a jellemző (intuitív.15) KORSZERŰ CSOPORTMUNKA SZERVEZÉSE. illetve harmadlagos kreativitási típust. integrált kreativitáselmélet felfogása szerint többféle alkotóképesség létezik attól függően. szisztematikus munkát igénylő fázisokban lesz eredményes. nem lekorlátozódott a gondolkodásmódja. Az alkotófolyamat azon fázisában. semmit sem tekint irrelevánsnak. másodlagos-. A kreativitás szempontjából megfelelő csoportösszetétel meghatározása A szellemi képességek mozaik modelljén alapuló ún. . Így megkülönböztethetünk egymástól elődleges-. Másodlagos kreativitás: az ezzel rendelkező személy a módszeres. hogy az egyes mentális faktorok milyen arányban és milyen intenzitással vannak jelen. hogy az algoritmikus gondolkodáshoz hasonlóan szinte lépésről-lépésre halad. amikor nagyszámú ötlet felkutatása a cél. CSOPORTMUNKA SZERVEZÉSE A csoportmunka megszervezése és irányítása a kreativitás fokozása érdekében A gondolkodás két fő fajtáj a vertikális és a laterális. Így fantáziagazdagsága főleg az alkotómunka olyan fázisaiban való közreműködést teszi eredményessé. Az ötletgyűjtő fázisban 4-10 fő.105 - . A laterális gondolkodás ezzel szemben a heurisztikus gondolkodáshoz hasonlóan ugrásszerűen keresi az eredményt. szelektív módon elválasztva a helyest a helytelentől. CSOPORTMUNKÁT TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK. az információgyűjtő szakaszoknál viszont a 15-20 fő az elfogadható csoportlétszám. új és új kérdéseket tár fel. Elsődleges kreativitás: az ezzel rendelkező személy eredményesen tudja alkalmazni a regresszió-képességet.

mivel alapvetően ettől függ az egyén és a csoport teljesítőképessége. kimunkáló) szakaszokban. arra is késznek kell lenni. és kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást Az elfogadás feltétele: nem elég mások meghallgatása. Az algoritmikus. munkájuk hatékonysága és eredményessége. képzettség és szakterület szempontjából sem. hogy mások véleményét és javaslatát legalább megfontoljuk lehetőleg pedig a probléma megoldásaként vagy részmegoldásként vegyük figyelembe. hogy ne legyenek kitéve jelentékeny ellentétes irányú befolyásolásnak. A csoportmunka vezetőjének kiválasztása A csoportmunka vezetőjével szemben támasztott követelmények közül a legfontosabb három szükséges készség illetve képesség: Regulációs készség: a személyiség önirányítását és a felmerülő konfliktusok megoldására való képességet biztosítja. A csoport tagjai legyenek függetlenek: abban az értelemben is. Az alkotófolyamat implementációs (megvalósító. realizáló) fázisaiban tudja képességeit legjobban hasznosítani. érvek bővítik a változatokat és növelik a kedvező eredmény valószínűségét. A függetlenség feltétele: az eltérő vélemények. belső energiatartalékai bőségesen vannak. Harmadlagos kreativitás: fejlett realitás-érzéke van. A csoportnak a kreativitási potenciál típusa szempontjából történő megfelelő összeállítása elsődleges fontosságú. Az eredményes team-munkának a csoport tagjaival szemben támasztott lélektani feltételei: A kommunikáció feltétele: a team-tagoknak állandóan érintkezésben kell lenniük. A csoport legyen megfelelő nagyságú: hogy az esetleges későbbi kiesések után is kielégítse összetételében a reprezentativitás követelményeit. impulzív alkat.106 - .„elaborációs” (kidolgozó. . A csoportmunkában ezen a funkción múlik a vezető pszichés tartása és az aktivitás etikai irányítása. A megfelelő csoportstruktúra kialakítása Általános irányelvek: A csoport legyen reprezentatív: nem szabad a csoportot egyoldalúan összeállítani. jó menedzser típus. kauzális és szekvenciális gondolkodás jellemző rá.

CSOPORTMUNKÁT TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK Amikor több ember munkáját koordináljuk. Szervezőkészség: kiterjed az előkészítés személyi és technikai feltételeinek biztosításától a probléma kiválasztásának és éles megfogalmazásának feladatán keresztül a csoportmunka irányításáig. és az ezt támogató munkaeszközök a csoportmunkát támogató munkaeszközök.107 - . Interaktív módszereken belül létezik: közvetlen interaktív módszer / közvetetten interaktív DELPHI-módszer / nominális csoportmódszer (NCM). értékelést. kiegyensúlyozó. sablonosak. egymástól lényegi jellemzőkben elhatárolható alapformája: Statisztizált csoport: tagjai egymástól függetlenül nyilvánítanak véleményt. vagyis a résztvevőkkel való kapcsolat. Pl. a telefon. tevékenységüket integráljuk. A csoportmunkát támogató munkaeszközök a team-munka hatékonyságnövelését célozza meg. munka elvégzésére szerveződött. integráltan. A team általában valamilyen feladat. és a véleményeket azután valamilyen statisztikai módszerrel aggregálják. mivel ez a helyzetnek megfelelő információkezelést. Interaktív csoport: tagjaik között közvetlen vagy közvetett kölcsönhatások (interakciók) vannak. Itt nagy hangsúlyt kell helyezni a megfelelő feltételek megteremtésére. elvégzésükben több személy működik közre. ahol egy „kettes” csoport munkája folyik koordináltan. kommunikáció alapvető jellegét határozza meg. amíg a munkát elvégzik. A csoportmunka jellegének (alapformájának) kialakítása és az alkalmazni kívánt módszer megválasztása A csoportmunka megszervezésének két. Sok irodában a feladatok jellegükben azonosak. Ekkor lépnek . sokszor különböző képzettségű munkatársak együttese arra az időre. a feladat elvégzéséhez szükséges. eredményeinek értékeléséig. A számítástechnikai eszközökön alapuló csoportmunkát támogató munkaeszközök többé-kevésbé a hagyományos eszközöket modellezik. tipikusan ismétlődnek és elintézésükben. stabilizáló viselkedési formát biztosíthat a vezető számára.Empátia vagy beleélés képessége: fontos. akkor beszélünk csoportmunkáról. amelyek a résztvevőket proaktív viselkedésre kényszerítik.

A kommunikáció egyrészt az adatok eljuttatását jelentik. betanuláson és működtetésen múlik. A csoportmunka szintjén: a középpontban a csoport tagjai közötti kommunikáció áll. A dokumentumokat teljes egészében szellemi úton állíthatjuk elő. vagy bármilyen más IT eszközzel elektronikusan előállított anyagot eljuttatunk a címzettnek. illetve csoportmunkában létezik belső és külső kommunikáció. Nagy erőfeszítéseket tesznek az elektronikus irány felé tolódás érdekében. továbbításuk. ez elektronikus kommunikáción alapulhat. másrészt az információ megosztását és hozzáférhető tételét. Belső kommunikáció: a csoport tagjai állandó kapcsolatban állnak egymással. cél a csoportmunka hatékonyságának növelése. addig a külső nem mindig. de a küldemények nem egy személyhez vagy felhasználóhoz rendelt . eszközként használják a folyamatok koordinálását. visszakeresésük is így történhet.előtérbe azok az alkalmazások. amelyben a csoport illetve a folyamat részei. míg a csoportmunkaeszközök a koordinációval és az adatmegosztással. és épít a résztvevők közötti kommunikációra. A munkafolyamatok szintjén: a munkafolyamatok előre meghatározottak. Azaz a munkafolyamat-irányítás az automatizációval és a kommunikációval kapcsolható össze . A különböző csoportmunka feladatok: LEVELEZÉS: olyan üzenetkezelés.108 - . a szervezet hatékonyságát növelik. amikor vagy a csoportmunka szoftver saját beépített eszközével. Ez csak a beruházásokon. és a kötött szabályoknak megfelelő munkatevékenységet vezetnek be. Amíg a belső kommunikáció megoldható csoportmunka kezelő szoftverek segítségével. HIRDETŐTÁBLA: hasonlít a levelezéshez. Feldolgozásuk is történhet automatikusan. Címzett lehet egy személy vagy felhasználó postaládája / több személy vagy csoport postaládája / egy lista kiszolgáló (listserv. Csoportmunka feladatok: Csoportban. A csoportmunka-szoftverek koordinálják ugyan az egyes tevékenységeket. merev szabályok nélkül használható eszközöket nyújt. a szabályok kötöttek. ami nem mindig ugyanolyan jellegű. tehát levelező eszközökkel juttatunk célba küldeményeket. de fő feladatuknak az együttműködést tartják. tehát elektronikus és papír alapú. tehát az anyagi-szellemi elhatározáson. majordomo). Külső kommunikáció: ez jelenleg vegyes. tárolásuk. amelyek a munkafolyamatot irányítják. egységei közötti kommunikációra koncentrál. de még sok ideig kell számolni a papír jelenlétével. A rendszerek az ismétlődő. kötöttségek. Az irodai folyamatokat ilyenkor előre meghatározott munkafolyamatokra bontják. vezérlését tekintik fő feladatuknak. tipikus folyamatok zökkenőmentes végrehajtásának elősegítését.

önmagában használva is igen sokoldalú szolgáltatást nyújt. Csoportmunka-szoftverek: piacvezető termék a csoportmunka szoftverek között. strukturálatlan adathalmaz osztott hozzáférésének biztosítása. továbbá WEB böngésző. az információ alapja egy tervezhető űrlap alapú dokumentum. Kiszolgálói oldalon az EXCHANGE SERVER üzenetküldő rendszer áll. . Tagjai a MAIL (ügymenetkezelés. Pl. csoportos határidő és naptárkezelés. tehát egy komplett csoportmunka alkalmazási rendszert támogat. de bizonyos értelemben diktálja a fejlődés irányát. DOKUMENTUMKEZELÉS: lényege a nagy tömegű. vitafórum. vagyis a jogosult letöltheti onnan a saját számítógépére. amely alakítható. egyik piacvezető csoportmunka szoftver. illetve a hagyományos relációs adatbázis-kezelők nem elégítenek ki. levelező (ez az adatbázis funkcionalitására épül. Ez egy ügyfél (kliens) oldali szoftver. ciklikusan ismétlődő események előjegyzésére. amit hálózati operációs rendszerek könyvtárszolgáltatásai.109 - . egy elektronikus hirdetőtáblára (BULLETIN BOARD). ahol azt közzéteszik. 1990 óta létezik a program. a felhasználók saját levél adatbázissal rendelkeznek. Alkotórészei: LOTUS NOTES: ez egy Internet kliens. LOTUS DOMINO DESIGNER: teljes körű fejlesztői környezetet nyújt kliens és szerver oldalon. amely az elektronikus levelezés mellett a naptárakba történő csoportos bejegyzéseket. IDŐEGYEZTETÉS: az előjegyzési naptárfunkció automatikus időpont-egyeztetéssel és lefoglalással. hanem publikus helyre. funkciói fokozatosan bővülnek.postafiókba jutnak el. LOTUS DOMINO: ez egy szerver-család. amely egyben egy dokumentum adatbázis kezelő (objektumorientált adatbázis-kezelő rendszer. Főleg több személy közös idejének a menedzselésére. a szövegek előállításához belső vagy külső szövegszerkesztő használható). BBS – BULLETIN BOARD SYSTEM. igazi képességeit azonban hálózati környezetben használhatjuk ki. a dokumentumok közzétételét. melynek mezői tetszőleges információtartalommal rendelkezhetnek). dokumentum.és könyvtárszolgáltatások) / APPLICATION (előző plusz egyedi alkalmazások) / ENTERPRISE (előző plusz fürtözés) / ADVANCED ENTERPRISE (előző plusz IBM AS/400 rendszer felhasználói támogatás) szerver. csoportos naptár és határidő ütemező.

és a címzett ügyfél program kiolvashatja a hozzá rendelt könyvtárból a neki szóló üzenetet. és egysége felhasználói felületet biztosít a csoportmunka feladatok ellátására. A fájlszerveren helyezkedik el a Postahivatal. és minden telephely legalább egy – de akár több – kiszolgáló számítógépet tartalmaz. a rendszer jobban méretezhető. ami egy megosztott. nagy a hálózat leterhelése. A szervezetek telephelyek összessége. A kiszolgálónak különleges szerepe nincs. ahol a küldő ügyfél program elhelyezheti az üzenetet a címzetthez rendelt könyvtárban. a szerver 4 fő. . csökken a hálózati forgalom. Az ügyfél gépén futó programok kérelmeket küldenek a kiszolgáló felé távoli eljáráshívások formájában. használhatunk sablonokat is. Általában nem támogatja a többszervezetes felépítést.ügyfél oldalán az OUTLOOK 97 / 98 / 2000 asztali információkezelő rendszer áll. Az erőforrásokat két szintre osztja: szervezetre (ORGANIZATION) és telephelyre (SITE). az egyes csoportmunka-feladatok egymással összhangban együttműködve zajlanak. az aktivitásuk magas. A konkrét postai hozzáféréseket a kiszolgáló gépen futó programok végzik. egységes kezelői felületet biztosít a felhasználó számára. melyet a szervezetben el lehet érni. Mindent az ügyfelek csinálnak. A rendszer biztonságosabb. Szolgáltatásai LEVELEZÉS: a levél írása űrlap kitöltését jelenti. mely kétféle technikával működhet: Fájlmegosztáson alapuló technika: egy passzív fájlkiszolgálón keresztül történik az üzenetküldés. Egyik feladat. mindent az aktív szerepet játszó ügyfélalkalmazások végeznek el. EXCHANGE SERVER: ez egy üzenetküldő rendszer. Ügyfél-kiszolgáló szerepmegosztáson alapuló technika: a feladatok megoszlanak az ügyfél és a kiszolgáló programok között. az ügyfelek felé írási és olvasási joggal rendelkező könyvtárállomány. a szöveges információ előállítása.). Az OUTLOOK összefogja a csoportmunka feladatokat. A kliensek számára biztosított hozzáférési jogok miatt csak alacsony biztonsági szintet valósítanak meg.és sok kiegészítő komponensből áll.110 - . Vannak nyilvános mappák (amik jogosultságokkal felruházott gyűjtőhelyek) és vannak globális címlisták (az összes olyan nem rejtett címzett objektumnak a listája.

feladatot kijelölni.111 - . megnézni a WEB lapját. kiszignálására. FELADATOK: a feladatkezelés a tennivalókat foglalja össze táblázatos formában. kezelésére. Itt is űrlapokat kell kitölteni. melyben levelek és válaszlevelek postázására van lehetőség.NAPTÁR HASZNÁLAT CSOPORTOSAN: ez az időbeosztás eszköze. határidőt egyeztetni. NÉVJEGYALBUM: ez egy elektronikus címjegyzék. Lehet egyéni előjegyzési naptár is. TEVÉKENYSÉGEK NAPLÓZÁSA: a napló a rendszer dokumentumkezelője. Mód van feladat létrehozására. Egy mappastruktúra. KAPCSOLAT NÉLKÜLI MAPPÁK HASZNÁLATA . melynek segítségével név szerint lehet tárolni és visszakeresi az adatokat. eseményeket tárolunk benne. FELJEGYZÉSEK KÉSZÍTÉSE: a feljegyzés dátumát és idejét automatikusan rögzíti. üzenetet küldeni. NYILVÁNOS MAPPÁK HASZNÁLATA: a hirdetőtábla szerepét játsszák. WORD levelet írni valakinek. felhívni telefonon. Itt is űrlapokon keresztül történik az adatátvitel. de egy csoport idejét is össze lehet vele hangolni.

112 - .„B” TÉTELEK GAZDASÁGTAN MENEDZSMENT BLOKK .

. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁT! A VÁLLALATI STRATÉGIA LÉNYEGE ÉS ESZKÖZEI A stratégia a görög „SZTRATÉGOSZ” (hadvezér) szóból származik. rugalmasan és gyorsan képes alkalmazkodni azokhoz.113 - . Stratégián egy hosszú távú. Kiindulópontja pedig a piacról. állandó irányítás és felügyelet nélkül is működő szervezet létrehozása. módokat és eszközöket. annak szereplőiről. MUTASSA BE A STRATÉGIAI VALAMINT A POZÍCIÓELEMZÉS MÓDSZEREIT. A vállalati stratégia a piaci szereplők jövőbeni akcióira való tudatos felkészülés. valamint a saját vállalkozásunkról szerzett eddigi ismereteink. amelyeket a számára előnyös környezet kialakítása érdekében hajt végre. akcióira való előzetes felkészülés a stratégia legbelső magja. amely egyszerre képes a környezethez való rugalmas alkalmazkodásra és a környezetnek a vállalkozás céljainak megfelelő alakítására. amelyek meghatározzák a vállalkozás főbb törekvéseit. ahogy a vállalkozás ezeket a célokat meg kívánja valósítani. A többi piaci szereplő jövőbeni lépéseire. hanem a vállalkozás igyekszik aktívan alakítani is környezetét. Csak annak a vállalkozásnak van esélye a talpon maradásra. amelyik általában felkészül a változásokra. a célok megvalósulásához szükséges erőforrásokat. valamint azokat a legfontosabb utakat. A vállalati stratégia lényege: olyan összehangolt.1) ISMERTESSE A VÁLLALATI STRATÉGIA LÉNYEGÉT ÉS ESZKÖZEIT! ISMERTESSE AZ EGYES VÁLLALATI STRATÉGIATÍPUSOKAT ÉS TÉRJEN KI A VÁLLALATI STRATÉGIAKÉSZÍTÉS JELENTŐSÉGÉRE A VÁLLALALTOK ÉLETÉBEN. az előzetes döntések olyan rendszerét. hosszú távú célkitűzéseit. A stratégia tartalmazza azokat az akciókat is. a vállalkozás egész tevékenységét felölelő tervkoncepciót értünk. A vállalkozás stratégiája nem csak az alkalmazkodásból áll. célorientált.

A stratégia szükségszerűen átfogja az egész vállalkozást. A vezetés folyamatosan adatokat.114 - . A stratégiai vezetés feladatainak területei: A stratégiakésztés: elkészül a stratégiai terv. és végrehajtja a szükséges korrekciókat. A stratégiát a vállalkozás legfelső vezetése készíti el.A stratégia fő eszközei: Rugalmas vállalati struktúra Megfelelő tartalékok Több lábon állás (diverzifikált termelés) A stratégia az egész vállalkozás működésének koordinálására szolgál. közvetlen beleszólás nélkül is hatékonyan működő szervezetet hozzon létre. szemlélete alapvetően jövőorientált. Ha ez nem elég. meghatározza az elérni kívánt állapothoz szükséges akciótervet A stratégia megvalósítása: a stratégiai tervben foglaltak végrehajtása a stratégiai vezetés közvetlen ellenőrzése alatt A visszacsatolás és az ellenőrzés: az elért állapotot folyamatosan ellenőrizni kell. információkat gyűjt a létrejött folyamatokról. a kockázat csökkentésének a legfontosabb eszköze. új stratégiát kell kidolgozni. A stratégiakészítés a gazdasági bukás elkerülésének. Nem az operatív működés. A stratégiai vezetés lényege. hogy olyan önműködő. ezért valamennyi funkcionális egység közvetlenül részt vesz a vállalati stratégia kialakításában. A stratégiai vezetés a vállalkozásnál felmerülő stratégiai feladatok végrehajtására szolgál. A korszerű vállalkozás folyamatosan megújítja stratégiáját. környezetéről. hanem a hosszú távú folyamatok irányítása a feladata. ez összetett és folyamatos munkát igényel. ami tartalmazza a vállalkozás egységes rendbe foglalt jövőképét magáról. amely összehangoltan és célorientáltan működik VÁLLALATI STRATÉGIATÍPUSOK VÉDEKEZŐ JELLEGŰ STRATÉGIÁK Közös vállalat létrehozása: két vagy több cég közös célok érdekében önálló vállalkozást hoz létre Szűkítési program: a vállalat meglévő eszközeinek és költségeinek csökkentésével megfordítja a hanyatló eladást és a nyereséget .

Tevékenységi körre koncentráló stratégiák: Célportfoliót kijelölő stratégiák: jelenlegi tevékenységi kör megtartása / Szűkítése / Bővítése Pozicionáló stratégiák: Szükségletalapú pozicionálás (alapja egy bizonyos ügyfélcsoport minden. szolgáltatásai. egy meghatározott divízióját. vagy majdnem minden igényének a kielégítése) / Választékalapú pozicionálás (egy meghatározott termékcsoportra vagy szolgáltatásra pozícionálja a vállalkozást) . Hátránya. költségminimalizálás vagy megkülönböztetés révén próbál meg versenyelőnyre szert tenni.115 - . hogy nem fordítanak kellő figyelmet a marketingmunkára annak magas NÖVEKEDÉSI STRATÉGIÁK Külső növekedési stratégiák a terjeszkedés iránya szerint: Vertikális terjeszkedés: az ellátási lánc másik láncszemében működő vállalkozást kezd támogatni a cég Horizontális terjeszkedés: a másik cég kárára próbál növekedni Diagonális terjeszkedés: a vállalkozás egy új üzletágba lép be Ezekhez az akciók: a stratégiai szövetségek kialakítása / közös vállalatok létrehozása / a vállalatfelvásárlások.Tőkekivonás: a vállalat eladja az eszközeinek egy részét. képességei és folyamatai lehetnek. és kivonul bizonyos üzletágakból Felszámolás: a vállalat meghatározott részének minden vagyontárgyát eladja. és kivonul bizonyos üzletágakból Összeolvadás és egyesülés: két vállalat egyesíti eszközeit és kultúráját ÁLTALÁNOS VERSENYSTRATÉGIÁK Költségminimalizáló: költsége miatt. Megkülönböztető: másoktól való megkülönböztetés. s abban a szegmensben igyekszik kiemelkedő lenni a versenytársakhoz viszonyított alacsony költség. egyesülések Belső növekedési stratégiák: ebben az esetben a növekedés forrásai a vállalat belső termékei. hogy a vásárlók nem hajlandóak megfizetni a különleges minőséget Összpontosító: néhány piaci szegmensre koncentrál. Hátránya.

A stratégiakészítés szintjei tehát: Vállalatvezetés (a stratégia elkészítése. A felső szinten történik ezen egységek stratégiájának összefésülése. Aratás (lefölözés. Megtartás (az elért stratégiai pozíció fenntartása különösebb változtatások nélkül). VISSZAVONULÁSI STRATÉGIÁK Megnyirbáló stratégia: „kevesebbet. főleg a BCG mátrix kérdőjel tartományában levőknek). vagy új piacra hatol be. Itt a . stratégiai vezetés) Stratégiai üzleti egységek (a stratégiai tervezés alapegységei) Funkcionális egységek (a stratégiai információk szolgáltatói) A stratégiakészítés menete: Stratégiai pozícióelemzés (lásd alább) A stratégiai célok kitűzése: Belépés (új piacok meghódítása. de jobban” szemlélet Az üzlet eladása A passzív stabilitási stratégia: fenn akarják tartani a jelenlegi állapotot A STRATÉGIAKÉSZÍTÉS JELENTŐSÉGE A stratégiakészítésben a vállalkozás egésze segíti az elsőszámú vezetőt. Stratégiai integráció (Stratégiai szövetségek kötése olyan vállalatokkal. akik ugyanazon a piacon működnek. az üzleti egység megszűnése). A stratégiai tervezés alapját ezek az egységek jelentik. akár az adott pozíció feladása árán is. amelyek alapanyagul szolgálnak a vállaltvezetés számára a stratégiakészítéshez. a meglévő piacokon elért pozíciók további bővítése). az elért piaci pozíció előnyeinek maximális kihasználása. a piaci pozíció feladása.116 - . A vállalat alapvető szervezeti egységei a stratégiai üzleti egységek. ekkor horizontális stratégiai szövetségről van szó. Fejlesztés (építés. Kivonulás (megszüntetés. a fejőstehenekre jellemző). A funkcionális területek is elkészítik a maguk stratégiai elképzeléseiket. alapja a marketingstratégia).CSÖKKENTÉSI. A különböző stratégiai alternatívák kidolgozása és az ezek közötti választás: Új piacon való megjelenés (A vállalkozás új termékkel jelentkezik. Új üzleti egység létrehozása (Ennek a vállalkozás egészébe való beillesztése).

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA A stratégiakészítési folyamatban a helyzetelemzést nevezzük stratégiai pozícióelemzésnek. azaz a stratégiai célok elérése érdekében a vállalkozás tevékenységében fellelhető tartalékok feltárása. A pozícióelemzés során a vizsgálódásunk kétirányú. KÜLSŐ TÉNYEZŐK: a vállalkozás által csak közvetve befolyásolható piaci viszonyok tulajdonságai. a tapasztalatok kölcsönös cseréje. a költségek csökkentése). A piaci környezet pozitív jellemzői a vállalkozás számára lehetőségeket . ha a szövetséget kötő vállalkozások a termelési folyamat különböző szakaszaiban működnek). negatív oldalai a gyengeségeket. más üzleti egységbe való beolvasztásával.117 - . a vállalkozás piaci környezetét leíró ismérveket külső tényezőknek nevezzük. vagy üzleti egységek összevonásával). a versenytársakkal szembeni versenyelőny növelése. A pozícióelemzésnek sok kidolgozott eszköze van. ezek segítenek abban.közös piaci tevékenység összehangolása a cél. magának a vállalkozásnak a tulajdonságai. A STRATÉGIAI POZÍCIÓELEMZÉS MÓDSZEREI. BELSŐ TÉNYEZŐK: a vállalkozástól közvetlenül függő ismérvek. Az üzleti egység megszüntetése (Piacról való kivonulás az üzleti egység eladásával. Vertikális stratégiai szövetség pedig. hogy a pozícióelemzést logikailag rendszerezetten. másrészt pedig annak piaci környezetét. A vállalkozásra vonatkozó ismérveket belső tényezőknek. A stratégia végrehajtásának megtervezése: ebben a szakaszban tervezik meg a stratégia végrehajtásának feladatait személy szerint és időbeni bontásban. Ezek közül három: SWOT – elemzés Ez a módszer egy táblázatba foglalja a pozícióelemzés adatait. A belső tényezők közül a vállalkozás pozitívan értékelhető oldalai adják az erősségeket. Ésszerűsítés (Racionalizálás. áttekinthetően struktúrában hajtsuk végre. a felesleges kapacitások leépítése. mivel egyrészt a vállalkozást magát értékeljük.

vagy éppen stagnáló. A meglévő pozíció tartása. Az általunk megadott koordinátákkal 4 részre osztjuk a mátrixot. A stratégiai pozícióelemzést két kiemelt tényező vizsgálatára alapozza: az egyik egy belső tényező. Vállalati szinten Stratégiai üzleti egység szintjén BCG – mátrix Ez a módszer kifejlesztőjéről. Az egyes stratégiai üzleti egységeket e két tényező segítségével helyezik el a mátrixban. amit nagyban megkönnyít a bővülő piac. a piaci vetélytársak fokozott figyelemmel kísérése szerepelhet stratégiai célkitűzésként. Függőlegesen az egyik tartományba tartoznak a magas növekedési ütemű. hogy hol húzza meg a határt a kétféle piac között. visszaeső piacok. Ezeknél a piaci részesedés növelése az elsőrendű feladat. de a részesedés alacsony. Az így elkészített koordinátarendszerbe helyezzük el a tényleges adatok alapján értékelt stratégiai üzleti egységeket. előnyös helyzetben levő üzleti egységek kerülnek. a BOSTON CONSULTING GROUP-ról kapta a nevét. a másik egy külső tényező. ahol jelen van. a piac. A másikban a piacon alárendelt helyzetben levő üzleti egységek.118 - . de a növekedési ütem alacsony.nyújtanak. illetve alárendelt helyzetet mi határozhatjuk meg. annak a piacnak a növekedési üteme (ez helyezkedik el a függőleges tengelyen). Kérdőjelek: a piaci növekedési ütem magas. a további piaci térnyerés. gyorsan bővül. Vízszintesen az egyik részben a piacon uralkodó. A mátrix 4 egysége 4 kategóriát jelent: SZTÁROK(CSILLAGOK) FEJŐSTEHENEK (magas) KÉRDŐJELEK DÖGLÖTT KUTYÁK (alacsony) (magas) (alacsony) Sztárok (csillagok): piaci részesedése nagy. Azaz STRENGTHS – WEAKNESSES – OPPORTUNITIES – THREATS. a vállalkozás piaci részesedése (ez helyezkedik el a vízszintes tengelyen). ahol a vállalkozás jelen van. a . A piaci versenyelőny kiaknázása. fejlődő piacok. Fejőstehenek: a piaci részesedés magas. a másikba pedig az alacsony növekedési ütemű. Az uralkodó. a versenyelőnyök erősítése. a bővülő piac igényeihez való igazodás lehet a megfelelő stratégia. A mátrix alkalmazója maga dönt arról. negatív jellemzői fenyegetéseket jelentenek.

Elkülöníti a belső tényezőket. a tőkeellátottság A minőségbiztosítás színvonala Az innovációs lánc színvonala stb. amelyek az üzleti egység versenyképességét határozzák meg. Belső tényezők lehetnek például: Az üzleti egység relatív piaci részesedése (a BCG mátrix kiemelt belső tényezője) Az üzleti egység és termékeinek ismertség. A GENERAL-ELECTRIC – MCKINSEY portfolió-elemzési mátrix Ez a módszer tényezőcsoportokkal dolgozik.növekvő vásárlóerő.119 - . és más csoportosításban is Az általános technológia színvonala stb. minél nehezebb az új szereplők belépése a piacra. alapja a tényezőcsoportok értékelésére készített táblázat. A külső tényezők ebben a rendszerben a piac vonzerejét határozzák meg. A stratégiai célkitűzés a termelés bővítésére. amennyiben a vállalkozás már jelen van a piacon) A munkaerő-piaci helyzet A gazdasági stabilitás. jogbiztonság. bevezetettsége A technológiai színvonal A munkatársak felkészültsége. A mátrix lényege. A stratégiakészítő maga határozza meg a figyelembe veendő külső és belső tényezőket. a szakmai színvonal A pénzügyi helyzet. a vásárlók megnyerése érdekében pedig intenzív piacbefolyásolásra irányul majd. közbiztonság minősége az adott piacon (ezek természetesen vehetők külön-külön. . minél kisebb) A piacra való belépés korlátai (ez annál magasabb osztályzatot kap. Külső tényezők lehetnek például: A piaci növekedés üteme (a BCG mátrix kiemelt külső tényezője) A piac mérete. A stratégiai célkitűzés jellemzően a maradék piaci lehetőségek kiaknázása után a piacról való kivonulás. a vásárlóerő nagysága A piaci verseny intenzitása (ez annál magasabb osztályzatot kap. alacsony növekedési ütemmel bíró piacon jelen levő üzleti egységek tartoznak ide. Döglött kutyák: alacsony piaci részesedésű.

hogy legyen. Ezután a relatív súlyozás következik.120 - . a stratégiaalkotás tényleges folyamatát. ezeket a stratégiákat maga a készítő is meghatározhatja. . Bár szerepük előkészítő jellegű.33-ként lesz. ahol a súlyok összege 1 kell. mégis megkerülhetetlenek a vállalkozás stratégiájának megalkotásakor. a függőleges tengelyen pedig az üzleti egység versenyképességét meghatározó értéket (azaz a belső tényezők értékét. A mátrix minden egyes tartománya tartalmazhat konkrét utalásokat a követendő stratégiára. mindegyiket 1 – 5 – ig értékeljük. Az összegzésként kapott számokkal. Aztán minden tényezőnél a súlyt szorozzuk az adott osztályzattal. A pozícióelemző mátrixok közös sajátossága. ami balról jobbra szintén csökken). ami lentről felfelé szintén nő). hogy előkészítik a stratégiai célok kitűzéseit. majd az így kapott szorzatokat összeadjuk külön-külön a belső és külső tényezőknél. Ez a mátrix a BCG mátrixszal szemben (ami 2 X 2–es volt) 3 X 3-as.A táblázatban külön oszlopába vesszük a külső és a belső tényezőket. azaz a skálázás 1. Minél kedvezőbben értékeljük az adott tényezőt. mint koordinátákkal helyezhetjük el az üzleti egységet a portfolió mátrixban. annál magasabb osztályzatot adunk neki. ahol a vízszintes tengelyen jelöljük a piac vonzerejét (azaz a külső tényezők által megadott értéket. de meríthet az idevágó irodalomból is. Tehát az 1 és 5 közé eső számokat kell 3 részre osztani. A relatív súlyozás következtében a tényezőértékelés összege 1 és 5 közé eshet. A mátrix egy sajátos koordináta-rendszer.

A termelésmenedzsment koordinálja az egyes gazdálkodási területek tevékenységét is. A termelőfolyamatnak a vállalat más funkcionális területeivel való összehangolása: a termelésmenedzsment a marketinggel összhangban alakítja ki a vállalkozás termékstruktúráját. a beszerzési logisztikai rendszerrel) a termeléshez szükséges állóeszközök biztosításáról a termeléshez szükséges munkaerő biztosításáról az értékesítés igényeinek megfelelő mennyiségű és összetételű output előállításáról (főleg a logisztikai. a vállalkozás más funkcionális területeivel (marketing.2) MUTASSA BE A TERMELÉSMENEDZSMENT HELYÉT ÉS SZEREPÉT ISMERTESSE. új eljárások lényegét. Ennek az átalakító (transzformációs) tevékenységnek a megszervezésével. a termékmixet. Az innovációs menedzsment bocsátja a termelésmenedzsment rendelkezésére az új termékek. az értékesítési logisztikai rendszerrel) az egész termelési és forgalmi folyamatra kiterjedő minőségbiztosításról. innováció) történő összehangolásával a termelésmenedzsment foglalkozik. A VÁLLALATI MILYEN GAZDÁLKODÁSBAN. ÁLL A KAPCSOLATBAN TERMELÉSI STRATÉGIA A VÁLLALATI STRATÉGIA MÁS TERÜLETEIVEL? A TERMELÉSMENEDZSMENT HELYE ÉS SZEREPE A VÁLLALATI GAZDÁLKODÁSBAN A termelésmenedzsment feladatai A vállalati tevékenység lényegében az inputoknak outputtá (termék vagy szolgáltatás) történő átalakításából áll.121 - . A . feladatköre három részből áll: A vállalati termelőfolyamat megszervezése: a termelőfolyamat folyamatosságának fenntartása érdekében a termelésmenedzsment gondoskodik: a szükséges inputok megfelelő ütemű beszerzésének és a termelési igényeinek megfelelő kiszolgálása megszervezéséről (főleg a logisztikai.

acél-. valamilyen személyes jelenlétet igényel. oktatás. nyújtása helyhez kötött.122 - . pénzügyi rendszer. a munkaerő-gazdálkodást az állóeszköz-gazdálkodással. A szolgáltatás: mindig személyes jellegű. hogy a megfelelő munkaerő hiánya ne akadályozza az anyagáramlást. a nyújtása és fogyasztása időben egybe esik. Tercier szektor: szolgáltatások. kevésbé exportálható és importálható. Gondoskodik arról. tárolható. az új termék tömeges előállításának megszervezése. húsfeldolgozó-ipar). hogy az állóeszközök kezelésére. közbiztonság. A termelési folyamatok fajtái A termelés szektoriális jellege: Primer szektor: mezőgazdaság és bányászat. a természet kincseinek közvetlen kiaknázása Szekunder szektor: feldolgozóipar. Az egyes gazdálkodási területek tevékenységének koordinálása: a termelési és forgalmi folyamatban a termelésmenedzsment koordinálja az egyes gazdálkodási funkcionális területek költség-hatékony működését. hogy az előbbi költségleszorító készletezése a nagy értékű állóeszközök kihasználatlanságához vagy károsodásához vezessen. ügyelve arra. Ennek keretében összehangolja: a forgóeszköz-gazdálkodást az állóeszköz-gazdálkodással. energia-. papíripa))/ Másodlagos feldolgozóipar: fogyasztási cikkeket állít elő (jármű-. egyéni és kollektív jellegű. rakodási. háztartási elektronikai.termelésmenedzsment feladata a gyakorlatba való átültetés.konzerv-. a munkaerő-gazdálkodást a forgóeszköz-gazdálkodással. Megszervezi a szállítási. karbantartására megfelelően képzett munkaerő álljon rendelkezésre. művelődés. Meg akarja akadályozni. idegenforgalom. . termelő és nem termelő. dolgokra és személyekre irányuló. szállítás. nem szállítható. honvédelem. Elsődleges feldolgozóipar: a primer szektor termékeit alakítja át (vegy-. piacosítható és nem piacosítható. egészségügy. A szolgáltatás lehet anyagi és nem anyagi jellegű. raktározási kapacitásnak megfelelő munkaerő biztosítását. Kereskedelem. kultúra.

A termelés tömegszerűsége Tömeggyártás: egyszerű termékek. a gépeket csoportosítják. Műhelyrendszerű gyártás: a munkafolyamatokat részekre bontják. nagy mennyiség állandó és nagy igény mellett. Pl. az egységes minőség biztosítására kell helyeznie a hangsúlyt. hátránya a nagy tőkebefektetés. a munkások így begyakorlottak lesznek az adott munkaszakaszban Csoportos gyártás: az előző továbbfejlesztése. van munkamegosztás. minden műhelyben egy-egy szakaszt végeznek. sokoldalúan képzett munkaerő. a gyártási idő lerövidül. csökkenek a költségek Folyamatrendszerű gyártás: a specializált gépeket a technológiai folyamat sorrendjében helyezik el. cukor. só. technológiai megoldhatóság. vagy szabványosított tömegcikket előállító termelés: a termelésmenedzsmentnek itt a termelés folyamatosságára. a költségek lefaragására.123 - . speciális igényre. Összetett terméket előállító termelés: ezekből a termékekből sokféle készül. maximális munkamegosztás Számítógéppel integrált gyártás: a termelési feladatok közvetlen végrehajtását automatizált. Sorozatgyártás: termék és választék iránti nagy igény.A termelés az előállított termék jellege szerint Egynemű. A gyártási rendszer jellege szerint Műhelyben történő gyártás: a munkamegosztás minimális. gyufa. Egyedi gyártás: nagy értékű. számítógéppel vezérelt gyártósorokra telepítik Projektrendszerű gyártás . egy személy állítja elő az egész terméket. a különféle termékek közösen elvégezhető gyártási szakaszait vonja össze egy műhelybe.

EMBERI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI. szorosan kapcsolódik az a marketingstratégiához. A termelési stratégia legfontosabb feladata a két oldal igényeinek összehangolása. a forgóeszközök biztosítására vonatkozó terveket (ez a logisztikai stratégia) A minőségbiztosítás kialakítására.és forgóeszköz állomány határolja be.A TERMELÉSI STRATÉGIA KAPCSOLATA A VÁLLALATI STRATÉGIA MÁS TERÜLETEIVEL A termelési stratégia tartalmazza a vállalkozás alaptevékenységére vonatkozó fontosabb elképzeléseket. Az egységes az vállalati stratégia része. TERMELÉSI ÉS INNOVÁCIÓS stratégia. alatta levő szinten a MARKETING. valamint tartalmazza egyes gazdálkodási stratégiákat (beruházási. még alatta a BERUHÁZÁSI. LOGISZTIKAI stratégia. emberi erőforrás-gazdálkodási. Ezt az adott állóeszköz-. Az egyes funkcionális gazdálkodási területek feltárják a . munkaerő. A kettő közül a marketingmenedzsmenté a kezdeményező szerep. hogy az adott piaci igény gazdaságosan kielégíthető-e a vállalat részéről. Ezek alapján lehet dönteni arról. A másik oldal a vállalkozás termelési lehetőségei. A vállalat termelését két oldal egyidejű figyelembevételével kell kialakítani. Az egyik oldal a piaci igény. logisztikai stratégia). A vállalat termelési stratégiája tartalmazza: A termékszerkezetet (marketingstratégiából kiindulva) A gyártási rendszer fejlesztésére vonatkozó terveket (az innovációs stratégiára építve) Az állóeszközök bővítésére. A hosszú-távú fejlesztés alapjait a beruházási stratégia fekteti le. amit a marketingmenedzsment közvetít a termelésmenedzsment számára. Fejlesztésében az innovációs menedzsment szerepe a meghatározó. A termelésmenedzsment a termelési költségek ismeretében közli a piaci igény kielégítésének vállalati költségeit.124 - . innovációs stratégiához. fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket (ez a termelésmenedzsment önálló területe). Tehát képletesen legfelül helyezkedik el a VÁLLALATI stratégia (pénzügyi stratégia). A piacgazdaságban csak és kizárólag olyan termékeket érdemes vállalkozási keretek között termelni. amire fizetőképes piaci kereslet mutatkozik. cseréjére vonatkozó terveket (ez a beruházási stratégia) A termelés igényeinek megfelelő munkaerő-állomány kialakítására vonatkozó terveket (ez az emberi erőforrás-gazdálkodás stratégiája) Az anyagáramlás megszervezésére.

Az innovációs menedzsment kidolgozza a lehetséges fejlesztési lehetőségeket.termelésben lévő tartalékokat. ami viszont ne azonos a vezető szereppel.125 - . . Mindezekből jól kitűnik. hogy a termelésmenedzsmentnek központi szerepe van a vállalati működésben.

Az innováció a változások véghezvitelének az eszköze is. a fogyasztó számára még ismeretlen termék. RÉSZLETEZZE MUTASSA AZOK A BE TERMÉKAZ EGYES ÉS INNOVÁCIÓ INNOVÁCIÓS HÁTRÁNYAIT! FOLYAMATÁT! STRATÉGIÁKAT.126 - . ezért itt e termelésmenedzsmenttel és az állóeszköz-gazdálkodással kell a . Az innováció a vállalkozás megújulásának folyamata. vagy ismert termék új változatának formájában. Mai fogalmaink szerint a termékmixet újítja meg ebben az esetben az innovációs tevékenység. Ez közvetlenül érinti a termelési folyamatot. ezért a marketingtevékenységgel szoros összhangban kell végezni ennek a területnek a fejlesztését. Különösen igaz ez a piaci versenyben részt vevő vállalkozásokra. Az innovációs menedzsment feladata az egész vállalkozásra kiterjedően a fejlesztéseknek. ELŐNYEIT AZ INNOVÁCIÓ JELENTŐSÉGE A VÁLLALATOK ÉLETÉBEN Minden élő szervezetnél nagy jelentősége van a megújulás képességének. AZ INNOVÁCIÓ TERÜLETEI J. A. Gyakran erre a területre leszűkítve értelmezik és tárgyalják az innovációt. Az innovációs tevékenység szerinte a következő területeket érintheti: A termékeket. Az innovációs tevékenység a vállalkozás bármelyik területén megjelenhet. így részét képezi a változásmenedzsment is. A termelési eljárást. előremutató változásoknak a kidolgozása. SCHUMPETER (1883 – 1950) dolgozta ki az innováció fogalmát. azaz a technológiát.3) ISMERTESSE AZ INNOVÁCIÓ JELENTŐSÉGÉT A VÁLLALATOK ÉLETÉBEN! MUTASSA BE AZ INNOVÁCIÓ EGYES TERÜLETEIT.

Ezt röviden imitációnak nevezik.fejlesztést összehangolni. valamint az új értékesítési piacok meghódításával. divizionális szervezet). piacképes termék. A vállalakozás vezetői itt közvetlenül innovációs tevékenységet folytatnak. amelyet már tömegesen lehet termelni. A műszakiak számára ez az innovációs tevékenység igazi terepe. illetve új szervezeti egység (pl. Hosszú az út az ötlettől a piacképes termékig. ennek a folyamatnak az összefoglaló neve az innováció. Ez a logisztikai rendszer egyik kiemelt területe. Az új értékesítési piacokat. ezért azzal együttműködve kell ellátni. a találmány. Leggyakrabban a fogyasztói igények kielégítése jelenik meg közvetlen célként. így megvalósítása csak a vállalati stratégiába beépítve képzelhető el. eddig ismeretlen új beszerzési források feltárása formájában. Ez történhet az új termék segítségével. amelyet röviden invenciónak nevezünk. ahol új fogyasztók igényeit elégítik ki. marketing kutatóbázis) létrehozásával. A beszerzési piacokat. eddig nem ismert elhelyezési lehetőségek megnyitása formájában. Valamennyi innovációs terület a vállalkozás alapvető céljának szolgálatában működik. Új szervezet létrehozásával közvetlenül és átfogóan követik a profitmaximalizáló alapcélt. Ez közvetlenül érinti az egész vállalkozás működését. Közvetlen célként jelenhet meg a költségek csökkentése is. Végpontja pedig a piacra bevezetett. azért ezt a feladatot a beszerzési logisztikával összehangoltan kell végezni. Jellemzően ilyen célt követ az új technológia bevezetése. Ez a marketingmunka egyik legfontosabb része. Az innovációs sohasem lehet öncélú.127 - . A szervezetet. valamint az új (olcsóbb) beszerzési piacok feltárása. új szervezeti forma (pl. a szabadalom. Ez ismét a marketingmenedzsment feladatkörét közvetlenül érintő terület. Közvetlen célja azonban más és más lehet. A TERMÉKINNOVÁCIÓ FOLYAMATA Az innováció alapja az ötlet. ahol az igényeket magasabb szinten elégítik ki. A termékfejlesztés gyakorlati szakaszai: .

elvégzik a piaci bevezetéshez szükséges méréseket. Az innovációs stratégia kidolgozása során az alábbi lépések szükségesek: .1. a fejlődés hordozója. milyen terméket igényel a fogyasztó: olcsóbbat. marketing-kommunikációs mix. szakasz: termékfejlesztés: ha az első teszt pozitív. 2. Az innovációs tevékenység a stratégiai tevékenység magva. szakasz: termelés: a 2. tömegméretekben. az előremutatót az innováció nyújtja. hogy van-e megfelelő piaci igény rá. szakasz: ötletgyűjtés: alapja a fogyasztói igények kielégítése. szakasz: terméktervezés: a termék valamennyi pontos paraméterét megtervezik. Fel kell mérni. Általában kérdőíves felmérésekkel. beszerzik a szükséges eszközöket. anyagi alapjainak megteremtője. megfelelő árstratégia. szakasz: piaci bevezetés: értékesítési lánc kialakítása. teszt eredményeit felhasználva a tényleges gyártás. 4. AZ INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁK. A többi terület stratégiájához az újat. 6. AZOK ELŐNYEI / HÁTRÁNYAI Az innovációs stratégia a vállalati stratégia legfontosabb része. vagy ezek kombinációját. 3. jobb minőségűt. jöhet ez a lépés. szakasz: második piaci tesztelés: e fogyasztó már ténylegesen kipróbálhatja. Elkészül a prototípus. újat. lényege. Az innováció ugyanis a jövőre irányultság. Elkészítik a termék tényleges előállításához szükséges terveket. 7. nyilatkozhat róla. 5. szakasz: első piaci tesztelés: a termék pontos paramétereinek ismeretében annak felmérése. minőségellenőrzést.128 - . mintegy meglapozva azokat. a megújulás. még lehet rajta módosítani. Bevezetés időpontjáról dönteni kell.

A technikailag lehetséges racionális összehangolást termékek esetén az értékelemzés segíti. látható stratégiáját: ez a piac horizontális elemzése. Az lánc a vállalati tevékenységrendszernek az innováció szempontjai szerint történő megszervezését jelenti. innovációs lánc kialakítása a vállalkozáson belül. logikus felépítésére A munkatársak állandó továbbképzése. innovációs eredményekre vonatkozó komplex költséghaszonelemzés. valamint az innováció eredményének befogadására.129 - . új iránti fogékonyságát. jelentősebb erőforrásokkal rendelkező. innovációs szintjét. A vállalkozás szervezetének. Ez az egy termékre orientált. technológiai szintjét. adaptálására. A belső környezet adaptációs képességét az innováció eredményei szempontjából az alábbiak szerint fejleszthetjük: A vállalti szervezeti rendszer átgondolt kialakítása. Fel kell tárni az állami gazdaságpolitika által biztosított innovációs támogatásokat. mint az innovációs belső környezetének elemzése A vállalkozás szervezetének alkalmasnak kell lennie az innovációs eredmények elérésére. az innovációs eredmények lényegének elsajátítása a munkatársak részéről A vállalat szervezetének az innováció adaptálására való alkalmassá tételében segíthet az ún. végzi el a technikailag lehetséges és a piacon racionális összehangolását. Elemezni kell a fogyasztók igényeit. különösen ügyelve a rendszer áttekinthetőségére. hogy a termék technikailag lehetséges funkciói és fajtái közül melyik felel meg a piaci racionalitás követelményeinek. mivel ez jelentősen befolyásolja a vállalkozás innovációs lehetőségeit: ez a piac vertikális elemzése. aminek során vizsgálják. Így az innovációban inkább a közepes méretű. A korszerű innovációs stratégia nem hagyhatja figyelmen kívül az innovációnak a természeti környezetre gyakorolt hatását. annál nehezebben lehet az újdonságok gyors befogadására alkalmassá tenni. A piaci . Ismerni kell a szállítók fejlesztési eredményeit.A külső innovációs környezet elemzése A külső környezet elemzésekor meg kell vizsgálni a piacon levő termékek helyzetét. de még rugalmas vállalkozások járnak az élen. Minél nagyobb a vállalat. A külső környezetből nyert információk alapján ismeri meg a vállalkozás az innovációs lehetőségeket. A kisebb vállalkozások viszont gyakran nem rendelkeznek a magas szintű innovációhoz szükséges erőforrásokkal. Egyúttal fel kell tárni a versenytársak innovációs eredményeit.

ennek eredményeinek összegzése és a teendő válaszlépések jellemzik. változtatások bevezetése. Innovációs politikáját ezért a környezet állandó figyelése. a technológia átfogó megújítása. messzire mutató fejlesztések.130 - . Ez az aktív megelőző alkalmazkodás stratégiája. Csak akkor fejleszt. Az egyes innovációs lépések kidolgozása: Ötletgyűjtés: az ötleteket ösztönző rendszer kialakítása. ha erre a piaci verseny kifejezetten rákényszeríti. a vállalkozásnál felmerült fejlesztési ötletek összegyűjtése. az innovációs stratégia irányainak meghatározása. és az ezek alapján kidolgozott fejlesztések jellemzik. amelyik gondoskodik a célok megvalósításához szükséges fejlesztésekről. A választható stratégiai irányok lehetnek: Kutató stratégia: a vállalkozás célja a folyamatos megújulás. igazodása utólagos. főleg a termék-innováció területére adaptálható. Fő célja a megfontolt és biztonságos fejlődés biztosítása. Megőrző (védő) stratégia: a vállalkozás pozíciói megtartásának célja vezérli. Az alapvető innovációs irány meghatározása Az innovációs pozícióelemzés után jöhet az általános célkitűzés. A vállalkozás állandó kutató-fejlesztő részleget tart fenn. A lánc: MARKETING (piacfelmérés) KUTATÁS-FEJLESZTÉS (a piaci igényeket BERUHÁZÁS (termelőTERMELÉS (ezt a hatékonyan kielégítő termék műszaki kialakítása) berendezések. Alkalmazkodó (reagáló) stratégia: innovációs lépéseit a környezet változásaihoz igazítja. Az innovációs tevékenységet a folyamatos környezetfigyelés alapján leszűrhető trendek elemzése.viszonyokból indul ki. Ez a stratégia kerüli a nagy technológiai ugrásokat. az ötletek elemzése és az ígéretesek kiválasztása . extrapolálása. amit állandó és széleskörű innovációs kutatótevékenység alapoz meg. és oda is tér vissza. a kisebb fejlesztési lépéseket támogatja. Elemző stratégia: a piaci elemzésekből és a vállalati struktúra vizsgálatából leszűrt és meglévő eredményekből indul ki. Jellemzi a nagy horderejű. technológiák a gyakorlati megvalósításhoz) termelésmenedzsment koordinálja) ÉRTÉKESÍTÉS (marketing feladatköre).

A nagy szervezetek lelassulnak. az innováció előnyös oldalainak kidomborítása. hogy az innováció bevezetésre kerüljön . a megvalósítható tervezetek kiválasztása Fejlesztés: a megvalósítható tervezetek részletes kidolgozása. a tesztelésre alkalmas fejlesztések kiválasztása Tesztelés: a megvalósítandó fejlesztések szűkebb körben történő kipróbálása a bevezetés kockázatainak mérséklése érdekében. lakókörnyezet. Ezek lehetnek: A partnerek. Az innovációból szármató konkrét előnyök eloszlásának bemutatása Az konkrét feltételek megteremtése ahhoz.131 - . felvilágosítás. mikor és milyen konkrét eszközökkel történjen az innováció eredményének a gyakorlatba történő átültetése) Az innováció gyakorlatba való átültetésének részletes akcióterve (változás-menedzsment) Biztosítani kell. nem képesek a gyors változtatásokra. Itt az adott funkcionális területtel együttműködve kell megtenni a szükséges lépéseket. Ezért a nagyobb vállalkozásoknál kiemelt szerepe van az innováció gyakorlatba történő átültetésénél a változásmenedzsmentnek. fogyasztók.Tervezés: az ígéretes ötletek pontos megfogalmazása. a tesztelés eredményeképpen a megvalósítandó innovációs lépések kiválasztása Megvalósítás: stratégiai döntések meghozása (hol. A belső környezet adottságait figyelembe véve meg kell tervezni az innováció adaptálását a meglévő vállalati struktúrába. az ötletek nagy vonalakban történő kidolgozása. A külső környezetet is fel kell készíteni az új befogadására. állami szervek tájékoztatása. hogy a vállalat belső és külső környezete is alkalmas legyen az innováció befogadására.

és hitelügyleteket. A szakbankok a központi bank egy-egy szakosított részének. amely alapvetően betét. a hitelintézetnél levő számlákról előbb fel kell venni a pénzt.4) ISMERTESSE A BANKRENDSZER MŰKÖDÉSÉT. jelenlegi alaptőkéje 10milliárd Ft. A német bankrendszer univerzális bankrendszer volt. a hitelintézet pedig nem. A PÉNZFORGALOM FORMÁIT! A BANKRENDSZER MŰKÖDÉSE A mai bankrendszer alapjai a középkori itáliai városállamokban alakult ki. Az MNB a magyar köztársaság jegybankja. majd 1469-ben megalakult a Bank of England. A banknál levő számlákról azonnal lehet fizetést teljesíteni. Az egyszintű bankrendszer fajtái: Monobankrendszer: a jegybank az egyetlen bank a gazdaságban A központi bank mellett léteznek egyéb bankok. A kereskedelmi bank és az egyéb hitelintézet közötti legfontosabb eltérés. A bankok (hitelintézetek) a kereskedelmi banki tevékenységen kívül egyre szélesebb körben a befektetési banki tevékenységet is végzik.132 - . A legjelentősebb bank Angliában alakult ki. Az MNB mellett szakbankként működik a Beruházási Bank. a Külkereskedelmi Bank és az Országos Takarékpénztár (ezt 1949-ben hozták létre). AZ EGYSZINTŰ BANKRENDSZER 1948-tól kialakul az egyszintű bankrendszer. mert nem volt tiltás semmire. hogy a bank hitelműveleteivel képes pénzt teremteni. szakbankok (NEM = kereskedelmi bank). osztályának tekinthető. az ún. A Magyar Nemzeti Bankot 1924-ben hozták létre 30 millió aranykorona alaptőkével részvénytársasági formában. és csak utána. . valamint pénzforgalmi szolgáltatásokat végeznek. A bank és a hitelintézet különbségei: Bank: olyan üzleti vállalkozás. AZ AKTÍV ÉS PASSZÍV BANKÜGYLETEKET.

állami vállalatok és szövetkezetek számláinak vezetése. valamint az MNB-n belül két hiteltagozatot.133 - . elhatárolta az egyes hitelintézetek tevékenységi körét. finanszírozása Takarékpénztár: feladata a lakossági üzletág kezelése Külkereskedelmi Bank: az állami külkereskedelem lebonyolításához Az MNB funkciói itt: Bankjegykibocsátás (emisszió) Az állami költségvetés. 1987. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. a pénzügyi intézményeket.és devizagazdálkodás A KÉTSZINTŰ BANKRENDSZER 1985. mely meghatározta a pénzügyi szolgáltatásokat. majd rossz minősítésű hiteleiket átválthatták 20 éves lejáratú államkötvényekre (bankkonszolidáció). Budapest Bank Rt. Majd 1997. Az MNB szervezetei: Közgyűlés: alapszabály megállapítására. A kétszintű bankrendszer kialakításakor 5 kereskedelmi bank alakult: Magyar Hitelbank Rt. Majd 1991-ben pénzintézeti törvényt fogadtak el. Országos kereskedelmi és Hitelbank Rt. Általános Értékforgalmi Bank Rt. a fizetési forgalom lebonyolítása (az állam bankja funkció) Vállalatoknak és szövetkezeteknek hitelnyújtás A forint belső és külső értékállandóságának őrzése A külföldi valuta. közületek. szabályozta az Állami Bankfelügyelet tevékenységét.Az egyszintű bankrendszer szakbankjai: Beruházási Bank: feladata az állami beruházások pénzügytechnikai szervezése. illetve előírta a hitelintézetek működésének biztonságát szolgáló intézkedéseket. amely meghatározta a hitelintézeti tevékenységet. januárjától állt fel az új MNB és az ettől intézményesen leválasztott bankok új rendszere. januárjában létrehozták a Budapesti Hitelbankot. A magyar bankrendszer az angolszász mintát véve alapul specializált bankrendszer lett. módosítására Jegybanktanács: az MNB éves monetáris politikai irányelveiről határoz . januárjában életbe lépett az 1996-os hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény. illetve azok tevékenységi körét. A bankok kezdetben alultőkésítettek voltak.

Az MNB feladatai: 1. A FORINT ÉRTÉKÁLLANDÓSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA: a forint belső stabilitása azt jelenti. GAZDASÁGPOLITIKAI TANÁCSADÓ FUNKCIÓ: a központi bank köteles az adott ország kormányával együttműködni a gazdaságpolitika kidolgozásában. deviza és aranykészleteket 6. az inflációellenes küzdelemnek. A ”BANKOK BANKJA” FUNKCIÓ: a kereskedelmi bankokkal tartja közvetlenül a kapcsolatot. KÜLGAZDASÁGI FELADATOK: gyűjti a valuta-. A külső stabilitás a forint árfolyamának változatlan szinten tartását jelenti. KÉSZPÉNZKIBOCSÁTÁS: csak a bakjegyek kibocsátása. Ennek keretében az MNB véleményezi a kormány gazdaságpolitikáját. a kereskedelmi bankok működését befolyásolhatja 4. Ezen hitel mennyiségének szabályozásával az MNB képes a bankrendszer likviditását . Az MNB elnöke évente beszámol az országgyűlésnek. A bankszféra hitelezi a gazdálkodó szektort. illetve végrehajtásában. A „KORMÁNY (ÁLLAM) BANKJA” FUNKCIÓ: vezeti az állami költségvetés számláit. lebonyolítja fizetéseit. 1995. illetve bemutatja az MNB éves monetáris politikai irányelveit. mert az érmeverés a kincstár jogosultsága 2. hogy a MNB a „hivatalos felelőse„ az infláció alakulásának. márciusától csúszó leértékelésű árfolyamrendszer volt 5.134 - . A központi bank monetáris irányításának eszközei: 1. konzultációkat folytat a pénzügyminisztériummal. Refinanszírozási hitel: a jegybank által a hitelintézetek számára nyújtott hitel. a jegybank pedig refinanszírozza a bankszférát. hitelt nyújt az állami költségvetés számára 3. A REFINANSZÍROZÁSI VOLUMEN SZABÁLYOZÁSA: a refinanszírozási hitelek nagyságának szabályozásával a központi bank befolyásolni tudja a hitelintézetek műveleteit.Igazgatóság: segíti az elnököt munkájában Felügyelő-bizottság: az MNB ellenőrző szerve Az MNB az országgyűlés alá rendelt szerv.

Ennek ellenkezője is lehetséges. Amikor a központi bank értékpapírt vásárol. arra készteti a kereskedelmi bankokat. NAPI LIKVIDITÁSI TARTALÉK: a bankok korrigált mérlegfőösszegük 5 százalékának megfelelő összeget likvid eszközökben kötelesek tartani. emelés esetén a hitelmennyiség emelésére kíván hatni (hitelbővítés = expanzív monetáris politika).135 - . így a pénzmultiplikátor (= újonnan keletkezett kereskedelmi banki pénzmennyiség és a jegybankpénzmennyiség hányadosa) csökken. a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási. Ez a hitelkereslet csökkenését. amely önálló költségvetési szervként működik. A hitelintézetek kötelesek a kötelező tartalék-előírásoknak naponta megfelelni. az elszámolóházi tevékenységet végző . Ha a jegybank emeli ezt a kamatlábat. csökken. 2.szabályozni: a keret szűkítésével a gazdálkodó szférának nyújtott hitelek mennyiségét csökkenteni kívánja a jegybank (hitelszűkítés = restriktív monetáris politika). a forgalomban levő pénzmennyiség nőni fog. ha elad. ezáltal a forgalomban levő pénztömeg csökkenését okozza. Ennek is naponta kell megfelelni. 6. ÁRFOLYAMPOLITIKA: ezt a jegybank és a kormány közösen határozza meg. 5. 3. KAMATLÁBPOLITIKA: ez a viszontleszámítolási kamatláb változását foglalja magába. Ellenkező esetben a multiplikátor nő. azaz KÖTELEZŐ TARTALÉKRÁTA = JEGYBANKPÉNZ / BETÉTÁLLOMÁNY. Ez az a kamatláb. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A pénzügyminiszter felügyelete alatt működő országos hatáskörű államigazgatási szerv. NYÍLTPIACI MŰVELETEK RENDSZERE: a központi bank értékpapírokat forgat azzal a céllal. Ha a központi bank emeli a tartalékrátát. amit a központi bank számít fel a kereskedelmi bankok számára folyósított hitelek után. hogy csökkentsék betéteik növekedési ütemét. hogy a forgalomban levő pénztömeget és hitelállományt szabályozza. Célja a pénzügyi szolgáltatási. akkor megnő a kereskedelmi bankok refinanszírozási kamatköltsége. a befektetési szolgáltatási. A KÖTELEZŐ TARTALÉKRÁTA RENDSZERE: ez a jegybanki pénzállomány és a kereskedelmi banki betétállomány arányát írja elő. ezért ők az ügyfeleknek nyújtott hitelek kamatlábát megemelik. 4.

Ezek a pénzügyi szolgáltatásokon kívül csak kiegészítő pénzügyi szolgáltatást.136 - . Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások: Pénzváltási tevékenység / Bankügynöki tevékenység / elszámolás-forgalmi ügylet / pénzfeldolgozás. a betétek befagyása esetén bizonyos fokú kártalanítás. Magyar Bankszövetség A kereskedelmi bankok szakmai érdekképviseleti szervezete. A kétszintű bankrendszer alsó szintje: Az 1996-os törvény meghatározza a pénzügyi szolgáltatásokat: Betétgyűjtés / Hitelnyújtás / Bankszámla ügylet / Garancia ügylet / Bankletéti. Hitelintézet: betétet gyűjt és egyéb pénzügyi szolgáltatásokat végez. biztosítás ügynöki. Lehet bank (hitelintézeti tevékenységek teljes körére jogosult.szervezetek. a piaci viszonyok átláthatóságának elősegítése. Tagjai lehetnek azok a hitelintézetek. valamint aranykereskedelmi ügyletet és részvénykönyvvezetést. Országos Betétbiztosítási Alap Minden hitelintézet köteles csatlakozni. és a külföldi hitelintézetek Magyarországon működő fiókjainak és képviseleteinek felügyeletére és versenyfelügyeletére terjed ki. mivel a betétesek védelmét szolgálja. valamint pénz. Hatásköre a belföldi hitelintézetek. befektetői szolgáltatást végezhet. Legfelső fóruma a testületi ülés. Az OBA hitelintézetenként és betétesenként 1 millió Ft összeghatárig biztosítja a névre szóló betéteket. ezen szervezetek ügyfelei érdekeinek védelme. de nem láthat el kiegészítő pénzügyi szolgáltatást. részvénytársaság lehet) / szövetkezeti . legalább 2milliárd Ft alaptőkével) / szakosított hitelintézet (teljes körű engedélyt nem kaphat. illetve befektetési alap letéti ügylet / Értékpapír forgalomba-hozatali ügylet / Saját számlára vagy bizományosként történő adásvételi tevékenység / Értékpapír letéti ügylet / Faktoring ügylet / Pénzügyi lízing / Fejlesztési terv megvalósításával kapcsolatos szolgáltatások és tanácsadás / hitelképesség vizsgálatával kapcsolatos szolgáltatások / széfügylet. árutőzsde ügynöki. Feladata a betétek befagyását megelőző intézkedések meghozatala. Legalább 20millió Ft jegyzett tőkével alapítható. Pénzügyi vállalkozás: egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végezhet. amelyek legalább 500millió Ft alaptőkével rendelkeznek és elfogadják a Magyar Bankszövetség alapszabályzatát.és tőkepiaci szervezetek (tőzsdék) működésének segítése. Pénzügyi intézmény: pénzügyi vállalkozás vagy hitelintézet lehet.

Tőkemegfelelési mutató A szavatoló-tőke és a kockázattal korrigált mérleg-főösszeg hányadosa. Bankkölcsön esetén a kölcsönszerződés alapján az ügyfél meghatározott összeget felvesz a bankjától. Bankhitel esetén a bank a hitelszerződéssel arra vállal kötelezettséget. nem vállalhat kezességet. A szavatoló-tőke alapvető (jegyzett tőke befizetett része. Átlag alattiak (11-30%). hanem az ügyfelek által befizetett betétekből származó forrásokból teljesíti.137 - . HITELEK (MAGÁN. nem kell kérelmezni midig. indoklás nélkül felvehető. saját belátása szerint bármikor felveheti a hitelt egészében vagy részösszegekben. eredménytartalék. gondos hitelképességvizsgálat Áthidaló hitel: ez is eseti. tőketartalék.ÉS VÁLLALKOZÁSI) Létezik közvetlen és közvetett hitelnyújtás. hogy hitelkeretet tart fenn jutalék ellenében. Céltartalék a minősített kintlévőségek után Hitelminősítés: problémamentes (0%). hogy visszatörleszti kamatokkal együtt. egy később beérkező forrást előz meg . általános tartalék) és járulékos (értékelési tartalék. VÁLLALKOZÁSI HITELEZÉS Rövid lejáratú Hitelnyújtás nyitott hitelkerettel: egyszeri döntéssel. Rossz (71-100%). mérleg szerinti eredmény. többször rövidtávokra lehívható Eseti hitel: minden esetben külön kell kérvényezni. AZ AKÍTV BANKÜGYLETEK Az aktív bankügyletek során az üzleti bankok. deviza kereskedelmi tevékenységet. automatikusan.hitelintézet (nem végezhet valuta-. 100millió Ft alaptőke). automatikusan leemelhető Rulírozó hitel: a hitelkeret összege hosszútávon át fennáll. források által szerzett pénzeszközeinek jelentős részét ügyfeleiknek. garanciát. és kötelezettséget vállal. Külön figyelendő (0-10%). alárendelt kölcsöntőke) tőke elemekből áll. partnereiknek engedik át. Meghatározott időn belül az adós automatikusan. Az aktív ügyletek döntő többségét a bank nem saját forrásból. Kétes (31-70%).

A váltókezességet avizálásnak nevezik. Lehet készpénz. és hogy mennyire kockázatos a váltó birtoklása. . lekötött deviza vagy forintbetét Zálogjog: dologi biztosíték. amely egy későbbi időpontban esedékes fizetést testesít meg. banki értékpapír. maga fog helyette a jogosultnak fizetni. A váltó birtokosa felhasználhatja fizetőeszközként. VÁLTÓLESZÁMÍTOLÁS A váltó olyan forgatható értékpapír. hogy az összeget meghatározott időpontban és megjelölt helyen fizesse ki. A HITELEZÉS BIZTOSÍTÉKRENDSZERE Óvadék: dologi biztosíték nem teljesítés vagy szerződésserű teljesítés estén. A váltó forgatói teljes felelősséget viselnek a hitel visszafizetéséért. A bank a váltó diszkontárának megállapításakor megvizsgálja. Az idegen váltó kibocsátója egy másik személyt szólít fel. Létezik egyszerű (sortartással) és készfizető (a jogosult a kötelezettel és az összes adóssal szemben léphet egyszerre) Garancia: a bank kötelezettséget vállal arra. hogy a kötelezett teljesítésének elmaradása esetén meghatározott összeghatárig a fizetési határidőn belül a kedvezményezettnek fizetést fog teljesíteni. hogy milyen hosszú időtáv múlva esedékes a kötelezettség.Középtávú Forgóeszköz-hitelezés Beruházási hitelek Hosszútávú: főleg beruházási hitelek: exportfejlesztő / világbank vagy más nemzetközi szervezet által támogatott beruházás / adott állam. lakás hitel. állami. vagy kereskedelmi banknál leszámítolhatja a határidő lejárata előtt. A saját váltónál a kibocsátó arra kötelezi magát. hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít.138 - . van fogyasztási-. Kezességet legtöbbször a bank vállal. hogy az összeget meghatározott időpontban és megjelölt helyen kifizeti. a jogosult a zálogtárgy értékesítésével juthat követeléséhez Kezesség: a kezes szerződésben arra vállal kötelezettséget. ami a címzett aláírásakor lesz érvényes. Nemzeti Bank által támogatott beruházás LAKOSSÁGI HITELEZÉS Létezik itt is rulíozó.

Két fajtája a finanszírozási (pénzügyi) és a működési (operatív). karbantartást. nyílt eladásról beszélünk. ha az áru megérkezett hozzá. így ez a forma drágább. Működési lízing: a bérbeadó különböző szolgáltatásokat is vállal a bérbe adott eszközzel kapcsolatban: javítást. KÖVETELÉS MEGVÁSÁRLÁS A bank a vállalatoknak jövőbeni pénz helyett jelenbeli pénzeket nyújt. fizesse ki a megállapodott összeget.A váltón szereplő érték a névérték. aki az adásvétel. a lejárat után az eszköz a lízingbeadó tulajdonában marad. A bank a semleges fél. Futamideje általában rövidebb. hogy hány százalékkal magasabb a váltó névértéke a vásárlási árfolyamnál. hogy a bérleti díj költségként számolható el. hogy utasítja a bankot. A lízingbevevő számolja el az amortizációt. Finanszírozási lízing: a lízingbeadó szerepe befejeződik az eszköz bérbeadásával. Maga az áru biztosíték arra. Inkasszó esetén az eladó az aktív fél. hiszen másképp nem kapja meg az árut (zárt eladás). de az azzal kapcsolatos javítási. A lízing futamidejének lejártával egy szimbolikusan alacsony összegért (maradványérték) a lízingbevevő meg is veheti a tárgyat. ha az árut fizetés előtt is megkaphatja. a pénz és az áru kicserélésének technikai részét lebonyolítja. Így a működéssel kapcsolatos szolgáltatások többségét is a lízingbeadó vállalja magára. A diszkontárfolyam által szolgáltatott hozamot. már a tulajdonában levő váltókat továbbadhatja. azaz a váltó hozamának a bank az általa leszámítolt. Előnye. Az eszköz továbbra is az ő tulajdona marad.139 - . hogy a vevő fizetni fog. LÍZING Ezek az ügyletek termelőeszközök bérbeadásán alapszanak. FAKTORÁLÁS Ez egy kereskedelmi számlákba foglalt pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezése. mely bankári biztosítékkal nem fedezett. Szereplői: . viszontleszámítolhatja egy másik bankkal (általában a jegybankkal). nevezzük diszkontlábnak. A vevő kezdeményezi a fizetést azzal. karbantartási tevékenységeket a bérbevevőnek kell ellátnia. A váltó viszontleszámítolásánál alkalmazott kamatlábat re-diszkontlábnak nevezzük. neki van joga megindítani a fizetést.

majd a költségek levonása után a fennmaradó vételárat kifizeti az eladónak A faktorbank értesíti a vevőt a faktorálásról. . finanszírozási. Általában a külkereskedelmi. Ez sokkal kockázatosabb. Létezik csendes. A vevő: különösebb szerepe a faktorálásnál közvetlenül nincs. FORFETÍROZÁS A „FORFAIT” szó bizonyos dolgokról való lemondást jelent.Az áruügyletek eladója: azaz a faktoring szolgáltatás vevője. aki megbízza a faktorbankot követelésének behajtásával. a költségeket az eladó állja. hogy az áruügylet vevőjével kötött szerződésből fakadó követelést hajlandó-e megvenni lejárat előtt A faktorbank kedvező válasza esetén az eladó megköti a kereskedelmi szerződést a vevővel. Az ügylet közép. mint a faktorálás. majd a szerződésben meghatározott időben beszedi a vételárat a vevőtől. ha az a szerződéssel összhangban van.illetve hosszúlejáratú követeléssorozatok visszkereset nélküli megvásárlását jelenti diszkont áron. A forfetírozás során a nemfizetés kockázatát teljesen a forfetőr (bank) vállalja magára.140 - . Két lényeges kitétele: a követelés egészét megvásárolja a bank. A faktorálásból származó költségeket teljesen neki kell állnia. ügynöki faktorálás. vagy megvásárlásával. áruszállítás. hogy a négy lehetséges szolgáltatásból (Kintlévőségek behajtása / Követelések nyilvántartása / Vevő cégkockázatának átvállalása / Finanszírozás) minimum kettőt átvállal. Faktorálásnál a követelés megvásárlóját faktorháznak. Az eladó az igazolást és az ügylettel kapcsolatos egyéb okmányokat megküldi a faktorbanknak A faktorbank a követelést megvásárolja diszkontáron. a faktorszerződést a faktorbankkal A kereskedelmi szerződésben foglaltak szerint az eladó teljesít a vevővel szemben A vevő igazolja az eladó teljesítését. és a banknak nincsen visszakövetelési lehetősége. lejárati. export-import fedezésére szokták használni. A faktorbank: aki a faktorálást nyújtja. Faktorálás menete: Az áruügylet eladója megkérdezi a faktorálással foglalkozó bankot. Arra vállal kötelezettséget. vagy faktornak nevezik.

BETÉTEK Betétgyűjtésen értjük. melyek a források mértékét és összetételét módosítják.141 - . hozam vagy kamatfizetés ellenében elfogadott idegen pénzt. Sokfajta csoportosítása létezik: Rendelkezési jogosultság szerint: Bemutatóra szóló Névre szóló Betét kezelési-nyilvántartási formája szerint Könyves betét (takarékbetét) Számlabetét Betét pénzneme szerint: Hazai fizetőeszközben Külföldi valutában-devizában Futamidő szerint Rövid (1 évnél rövidebb) Közép (1 évtől 3-5 évig) Hosszú (3-5 évnél hosszabb) Kamatozás módja szerint Fix (előre meghatározott) Változó (referencia kamatlábhoz kötve) Változtatható Betétek lejárata szerint Látra szóló (megkötés nélküli rendelkezés kamatveszteség nélkül) Felmondásos (egy bizonyos idő elteltével) Határidős (meghatározott időre) . visszafizetési kötelezettség mellet.A PASSZÍV BANKÜGYLETEK Azok a műveletek passzívak. függetlenül attól. kötelezettségeket fejeznek ki. hogy tartozásokat.

és ezt a jegybanktól próbálják meg pótolni. formájában működnek. közép és hosszú lejáratú. Ellentétben a betétgyűjtéssel itt saját ügyfélkörön kívül eső pénzforrásokat is meg lehet célozni. Fedezet nélküli hitelek Értékpap fedezet melletti lombardhitel Aktív repo: az üzleti bank jegybankképes értékpapírokat meghatározott árfolyamon elad a jegybanknak egy későbbi időpontra. magasabb áron történő egyidejű visszavásárlásával. TŐKEEMELÉS Mivel a bankok Rt. A jegyzett tőke emelésének fajtái: ú részvény kibocsátása névérték felett / alatt / már kibocsátott részvény névértékének felemelése. . meghatározott keretösszeg erejéig. BANKKÖZI PIACON TÖRTÉNŐ HITELFELVÉTEL Az üzleti bankok forráshiány esetén nemcsak a központi bankhoz fordulhatnak.ÉRTÉKPAPÍR KIBOCSÁTÁS A bank saját értékpapírjainak kibocsátása a forrásgyűjtés egyre terjedő módját jelenti. JEGYBANKTÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK A hitelintézeteknek amennyiben rövid vagy hosszú távú forráshiánya keletkezik. refinanszírozási hitelnek nevezzük. Devizafedezet mellett nyújtott hitel: az üzleti bank devizabetétje erejéig hazai valutában hitelt vesz fel. Váltó viszontleszámítolás: a jegybank a bankok által korábban leszámítolt váltókat megvásárolja. néhány napos futamidőre. Passzív repo: a jegybanknál jegybankképes értékpapírért cserébe a bankok helyeznek el „betétet” előre meghatározott kamatra. a magas hitelkamatok miatt főleg likviditási problémák esetén alkalmazzák. ezért a tőkeemelés új részvények kibocsátását és elhelyezését jelenti. Van rövid. Nincs időkorlátjuk ezeknek a hiteleknek.142 - . hanem egymáshoz is.

A PÉNZFORGALOM FORMÁI Készpénz ki. hogy esedékessé vált követelését az adóstól szedje be. Nemzetközi forgalomban létezik SIMA (a megbízó a fizetési okmányok mellé nem csatolja a kereskedelmi okmányokat) / OKMÁNYOS (csatolja mellé. Pénzforgalmi betétkönyv: a hitelintézeti számlatulajdonos a postán vehet fel ezzel készpénzt. valamennyi információt azonnal felküld a bank számítógépes központjába SEMI ON-LINE: a kibocsátó bank hagyja jóvá az összes kártyatranzakciót. Beszedési megbízás (inkasszó): a jogosult kezdeményezésére teljesített átírás. PIN) van díj. 1000Ft-ra kerekítve. nincs értékhatára Azonnali: a hitelintézet azonnal teljesíti a fizetést. csak a nap végén jut fel a központba . helyettesítő eszköz. A csekkfüzet készpénzkímélő megoldás Átutalási postautalvány: pénz a számlára postán keresztül is befizethető.143 - . vásárlás esetén nincsen. Egyéb készpénz nélküli fizetési formák Átutalás: ez a fizetésre kötelezett kezdeményezésére teljesített átírás.és befizetési módok Fizetési csekk: a fizetést megelőzi a számlatulajdonos és a számlavezető bank közötti csekkszerződés megkötése. Elszámolási utalvány: Bankkártya: készpénzkímélő. Csoportos: ha a jogosult számlatulajdonos az azonos jogcímen benyújtott beszedési megbízást kötegelve adja át. a kötelezettnek nincs lehetősége kifogást emelni. Készpénzfelvételi utalvány: ezzel készpénzt lehet felvenni a számláról. Ez a mód feltételezi a partnerek közötti bizalmat. A megállapodást visszamondani a bankbál csak mindkét fél írásos engedélyével lehet. vagy csak a kereskedelmit) / VINKULÁLT (a vevő csak a beszedvény összegének kifizetése ellenében szerzi meg az áru feletti rendelkezés jogát) inkasszó. melynek során a hitelintézetek fizetés céljából pénzösszegeket vezetnek át egyik bankszámláról a másikra. POS főbb típusai: FULL ON-LINE: a kibocsátó minden egyes tranzakciót ellenőriz. A jogosult megbízza bankját. Határidős: csak a Magyar Államkincstárnál számlával rendelkező kötelezett terhére lehet benyújtani. Készpénzfelvételnél (ATM.

Lehet fizetési. EUROCARD / MASTERCARD. FLOOR LIMIT: kereskedőknek meghatározott. chip. keresztezett. a csekk-kezes. nyitó bank) a vevőtől kapott megbízás alapján arra kötelezi magát az eladóval szemben. átírási. Csekk: a csekk kibocsátója utasítja a bankját. mely megegyezik a kártya tulajdonosával Kártyabirtokos: minden esetben természetes személy. Fizetési ígéretet jelent: a bank (ún. váltóelfogadásra. A bankkártya 4 szereplője: Kártyakibocsátó: bank. DINERS CLUB INTERNACIONAL. elszámoló. hogy a csekkben megjelölt összeget számlaköveteléséből fizesse ki a címzett a csekk bemutatójának. És bemutatóra szóló. a címzett vagy a csekk kifizetője. a csekk birtokosa. biztosítja a megfelelő összegű fedezetet . utazási csekk. ami alatt az elfogadóhelynek nem szükséges felhatalmazást kérnie a kártyás tranzakcióhoz Nemzetközi kártyarendszerek: VISA INTERNACIONAL. a kereskedővel szerződött bank által meghatározott tranzakciók kötelesek ON US tranzakció: a kártya kibocsátó. Létezik névre. hogy számára fizetést teljesít. mágnes-csíkos. A kártya lehet dombornyomott. JCB INTERNACIONAL.144 - . negociálásra. AUTORIZÁCIÓ: egyes tranzakcióknál előírható engedélyezés. AIR PLUS. Ez szólhat azonnali fizetésre.és elfogadóbankja ugyanaz. titkosan kezelt összeghatár. Négy szereplője a csekk kibocsátója. Okmányos meghitelezés (akkreditív): ezt a nemzetközi bizalmatlanság hozta létre. Szerelői: Eladó (exportőr): akinek a megfelelő okmányok benyújtása után a bank fizet Vevő (importőr): akkreditívet nyit. hogy a kártya birtokosának van-e elegendő fedezete a művelet végrehajtásához.FULL OFF-LINE: a bank számítógép központja és az elfogadó terminál között semmilyen kapcsolta nincs SEMI OFF-LINE: csak egyes. AMERICAN EXPRESS. amelynek során egyértelművé válik. optikailag leolvasható. a felhasználó Kártyaelfogadó: kereskedelmi vagy szolgáltató szervezet Elfogadóbank: a kártyatranzakcióval kapcsolatos adatokat fogadja Kártyatípusok: Használatkor terheléses / Halasztott fizetésű (terheléses és klasszikus hitelkártya/ Előre fizetett.

majd elszámolás. és a saját forgalmukat növelhessék. A GIRO Rt. REALTIME: nincs egynapos várakozási idő. majd onnan a GIRO központba kerül. gyors és biztonságos fizetési forgalom létrehozására törekedtek. továbbítás tartalmi ellenőrzéssel GIRO rendszer tervezésekor 3 kérdést kell vizsgálni: Egypontos vagy többpontos csatlakozás Bruttó vagy nettó elszámolás: NETTÓ: jóváírás csak az üzleti nap végén. hogy visszaszoríthassák a készpénzfizetést. amely egy számítógépes technikát alkalmazó országos elszámolási rendszer. Kötegelt vagy real-time feldolgozás: KÖTEGELT: a küldő bankfiók időszakonként (naponta) összegyűjti a feldolgozandó tranzakciós utasításokat. amely során a hálózat szabad formátumú üzenetek továbbítását végzi tartalmi ellenőrzés nélkül GIRONET értéknövelt üzenetközvetítő szolgáltatás. szolgáltatója és működtetője a BZSR-nek. valamint a GIRO Elszámolási Rt.-t.Nyitó bank: a vevő nála nyitja meg az akkreditívet és rendelkezésére bocsátja a megadott összeget. majd a bank értesíti az eladót a nyitásról Az eladó bankja A GIRO rendszer A hitelintézetek a korszerű. . kötegelt fájlban küldi el a központjába. és azokat egyszer. a tranzakció azonnal végrehajtódik. pénzforgalmi tevékenységet végző intézmények. A GIRO technikai háttér kiépítésére és működésére létrehozták a GIRO Elszámolási Rt. az MNB. Követelményei: Azonos idejű tranzakció-kezelés Azonos idejű pozícióvezetés Azonos napi elszámolás az MNB-nél Több millió tranzakciónak megfelelő kapacitás Semlegesség (azonos szolgáltatás minden szereplőnek) Függetlenség (belső önállóság) Átláthatóság A BZSR (Bankközi ZSÍRÓ Rendszer) résztvevői a hitelintézetek. BRUTTÓ: fizetési fedezetvizsgálat. Ennek a célnak a megvalósítására hozták létre a GIRO rendszert.145 - . A GIRO rendszerben a szolgáltatások két szintjét különböztetjük meg: GIROPIAC üzenetközvetítő szolgáltatás.

hogy a nagy összegű tranzakciók elkülönüljenek a kisösszegű.146 - . de nagy tömegű tranzakcióktól.VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer): célja. .

Az értékpapírra. BELSŐ MEGTÉRÜLÉS) AZ ÉRTÉKPAPÍROK FAJTÁI Az értékpapír valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő okirat. Csoportosításuk: Az értékpapírokban foglalt jog alapján: Tulajdonosi jogviszony / Hitelezői jogviszony Forgatás alapján: Névre szóló / Bemutatóra szóló Tőzsde alapján: Tőzsdeképes / nem tőzsdeképes Lejárat szerint: Rövid / Közép / Hosszú-lejáratú Kamat szerint: Nem kamatozó / Fix / Változó kamatot fizető Kibocsátás módja szerint: Nyíltkörű / Zártkörű Az értékpapírok fajtái: KÖTVÉNYEK: fix kamatozású értékpapír. vagy felette. ANNUITÁS. Kibocsátási ár névértéken. ÖRÖKJÁRADÉK. A jelenben nem költi el a pénzét.147 - . alatta. Tulajdonosa pénzre vagy árura tart a jövőben igényt. Az értékpapírok adásvételénél van elsődleges (az első vásárló az értékpapírt a kibocsátótól veszi meg) és másodlagos (egy meglevő tulajdonos egy következőnek adja el) forgalom. MÓDOZATAIT JÖVŐÉRTÉK. . Lehet névre és bemutatóra szóló. ÉS ÉRTÉKELÉSÜK LEHETSÉGES JELENÉRTÉK. amely tulajdonosának előre rögzített. A kibocsátó arra kötelezi magát. állandó nagyságú nominális – a névértékre vonatkoztatott kamatlábnak megfelelő – kamatot hoz. azaz jövőbeni pénzre vagy árura szóló jogot ad el. és addig az esedékes kamatokat fizeti.5) MUTASSA BE AZ ÉRTÉKPAPÍROK OSZTÁLYOZÁSI SZEMPONTJAI ALAPJÁN AZ ÉRTÉKPAPÍROK FAJTÁIT. hogy az előre meghatározott időpontban a kötvény névértékének megfelelő összeget visszafizeti. Kétféle pénzkövetelést jelent: a kölcsönkapott pénzösszeg törlesztése és a kamatok kifizetése. Azaz jelenbeli megtakarítás cseréje jövőbeni megtakarításokra. mint befektetésre fizetett nyereséget kétféle formában kaphatja meg tulajdonosa: pénzkövetelésre jogosító papíroknál kamatot. számlán szereplő összeg vagy elektronikus jel. cserébe jövőbeni pénzeket vagy árukat. a részesedést biztosítóknál osztalékot kap. (KAMATSZÁMÍTÁS.

a rögzített kamatlábnak megfelelő éves kamatot hoz. kamatait az adókból fedezik. így a hitelező nem kap kamatot. s így később a törlesztéskor pénzét visszakapja. tizedik és tizennegyedik évben. közös megegyezéssel döntési lehetősége van: az adós a kötvényt vagy annak egy részét visszafizetheti. . A kibocsátott kötvények által szerzett kölcsöntőkét a vállalkozás sikere esetén rész-végtőkévé alakítják OPCIÓS KÖTVÉNY: tulajdonosa számára rendszeresen. Vagy a hitelező a befektetését visszakövetelheti. Kamatlába általában alacsonyabb. hogy vagy beváltja kötvényeit névértéken a vállalat eredményére. rendszerint a hetedik. kötelezvényeket állampapíroknak nevezzük. NYITOTT KÖTVÉNY: általában hosszú (18 éves) lejáratú és a végén egy összegben törlesztendő kötvénykonstrukció. A tulajdonos meghatározott határidőn belül vállalhat. A kibocsátás néha a névérték alatt történik. A futamidő alatt mindkét félnek három. illetve a kibocsátók szerint: ÁLLAMKÖLCSÖN KÖTVÉNY: kincstár által felvett nagyobb pénzkölcsönökről szóló adósságlevelek. de annak gyártásához nem rendelkeznem elegendő pénzzel. tehát nincs adóztatható kamatjövedelem. árfolyama viszont magasabb a normál kötvényeknél. A kibocsátási árfolyamot diszkontálással számolják ki. előre meghatározott időpontban. de a hozamuk alacsonyabb. Ezek biztonságos befektetési papírok. ekkor a kibocsátó visszafizetési felárat köteles fizetni. vagy megtartja. a futamidő végén egy összegben történik. KAMATSZELVÉNY NÉLKÜLI KÖTVÉNY: a kibocsátó elvileg nem fizet. a visszafizetés viszont a névértéken. Ez a kötvényforma olyan vállalatok pótlólagos tőkeszerzési lehetősége. amelyek új termékekkel szeretnének a piacon megjelenni. előre meghatározott árfolyamon megvásárolhatja. hogy a kibocsátó társaság részvényét meghatározott időn belül. A változó kamatozású kötvény kamatlábát a lebegő árfolyamhoz kötik (LIBOR) Kibocsátás célja.ANNUITÁS: állandó összegű kifizetés ÖRÖKJÁRADÉK: lejárat nélküli annuitás ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY: a rögzített kamatozás meghagyása mellett bizonyos előjogokat biztosít tulajdonosának.148 - . ezen felül biztosítja a jogot.

Az állampapírok kibocsátásának oka az állami pénzhiány. 2 év lejárat) KÖZRAKTÁRJEGY: forgatható értékpapír. Ezek kockázatmentes papírok. és a közraktárban elhelyezett áruról állítanak ki. 10-. Forgatását két tényező teszi lehetővé: egyrészt anonimek. azaz bemutatóra szóló papírok. Ez két részből tevődik . célja az átmeneti pénzhiány fedezése KINCSTÁRJEGY: Magyarországon az 1 évnél rövidebb futamidejű állampapírok neve. másrészt a lekötési idejük és a kibocsátási címletük általában csak pár lehetőséget enged meg (pl. bemutatóra szóló LETÉTI JEGY: névre vagy bemutatóra szóló. 3. 2. KINCSTÁRI VÁLTÓ: 1 évnél rövidebb lejárattal bocsátják ki. visszafizetésük garantált. azaz a költségvetési deficit fedezése. PÉNZTÁRJEGY: fix kamatozású. 6 hónap vagy 1. ÁLLAMPAPÍROK: az állam által kibocsátott értékpapírokra csak a hitelviszony vonatkozhat.ZÁLOGLEVÉL: speciális kötvénytípus: olyan állandó kamatozású értékpapír. forgatható értékpapírok ezek. amely egy áru feletti tulajdonjogot testesít meg. 3 – 6 – 9 hónapos lejárattal ÁLLAMKÖTVÉNY: 1 évnél hosszabb lejáratú állampapírok. Magyarországon jelenleg 3 éves futamidővel BANKI ÉRTÉKPAPÍROK: bankok által kibocsátott. 50.149 - . 1. akkor ennek a kölcsönnek a fejében valamely hitelintézet bocsát ki állandó kamatozású adósságlevelet. amelynek biztosítéka jelzáloggal lekötött ingatlan. A kötvény hitelezője a lakosság. 5-. kamatát a kibocsátó határozza meg TAKARÉKLEVÉL: rövid.vagy 100 ezer forintos névérték. így ezek a kötvények a gazdálkodó szervek közötti közvetlen tőkeáramlás formáivá váltak. éven belüli lejáratú követelések TAKARÉKSZELVÉNY és TAKARÉKJEGY: hosszú-távú megtakarítás. fix címletű. VÁLLALATOK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT KÖTVÉNY: a bank az ilyen kötvények kibocsátásánál már eleve csak a közvetítést vagy a közreműködést vállalja. KOMMUNÁLIS KÖTVÉNY: ha valamely városnak alapvetően kommunális célra nyújtottak kölcsönt.

csak egy új tulajdonosnak eladva tudja pénzzé tenni. Részvénykibocsátásnál a vállalat alaptőkéjét növelik meg a kibocsátott részvények névértékével. A részvényre jutó osztalékot a névérték százalékában tüntetik fel a hivatalos anyagokban: ez a névleges osztalékráta. A közraktárból csak a két rész együttesével lehet az árut kivinni. ingatlannal fedezett jelzáloghitelek finanszírozására kibocsátott értékpapír. A részvényest megillető jogok: . A zálogjegy hitel fedezeteként a közraktárban elhelyezett árura zálogjogot biztosít. Az áru. azaz osztalékot fizetnek neki a vállalat adó utáni eredményéből. azaz váltó ellenében kapnak áruban vagy pénzben hitelt.és zálogjegy együtt és külön-külön is átruházható. hogy a vállalat alaptőkéjéből hány százalékot jelent az illető papír. Értéke és lejárata megegyezik a hitelintézet által nyújtott jelzáloghitellel KERESKEDELMI VÁLTÓ: a váltók az áruforgalom lebonyolításának nélkülözhetetlen eszközei: az átmeneti fizetési nehézségekkel küzdő vállalatok fizetési ígérete. A részvényeseknek árfolyamnyeresége és vesztesége is keletkezik a részvény adásvételével. A részvények esetleges megsemmisítésével csökkentik a vállalat alaptőkéjét.150 - . amely így igazolja a hitel visszafizetését. A részvény névértéke mutatja. ellenkező esetben árfolyamveszteséget kell elkönyvelniük. árfolyamnyereséget. Létezik névre és bemutatóra szóló részvény is. Részvénymegosztásnál egy nagyobb címlet helyett több kisebbet. tehát nem egyedül a kapott osztalék jelenti a nyereséget. hogy egyezzen egymással. RÉSZVÉNY: a részvény tulajdonosi részesedést igazoló okirat. ZÁLOGLEVÉL: hitelintézet által kibocsátott. Ha magasabb áron tudják eladni részvényeiket. A részvény ezért jóval kockázatosabb forma a vásárlója szempontjából. Azonos részvények névértéke meg kell. A részvények kibocsátási árfolyama nem lehet a névértéknél alacsonyabb.össze: az árujegyből (CEDULE) és a zálogjegyből (WARRANT). A részvény különböző tulajdonosi jogokat biztosít gazdájának: a részvényes részesedik a vállalat eredményéből. A vállalat az értékpapírt nem váltja vissza. mint amilyen áron annak idején vették. Vásárlója örökre átengedi pénzét a részvényt kibocsátó vállalatnak. A részvény kibocsátása az ettől általában eltérő kibocsátási árfolyamon történik. Az osztalék az aktuális árfolyam százalékában kifejezve a tényleges osztalékráta. és cserébe különböző jogokat szerez. részvényösszevonásnál több kisebb helyett egy nagyobbat kapnak a tulajdonosok. Az árujegy az áru feletti rendelkezési jogot jelenti.

Osztalékjog Likvidációs hányadra jog: a részvénest tulajdonosi jog illeti meg a vállalat esetleges felszámolása esetén is.151 - . Ennek kisebb a kockázata. Előnye az alapoknak. Ezek befektetési jegyei adott időszakra szólnak. ügyeinek döntéséhez általában egyszerű (51%) . a vállalatnak egy minimum árfolyamon. hogy a kisbefektetők pénzét hozzáértő szakemberek. A vállalat felszámolható vagyonából a részesedésének megfelelő tulajdonhányadra tarthat igényt Elővételi jogok: a vállalat későbbi részvénykibocsátásánál vásárlási elsőbbséget élvezhet Szavazati jog: a részvényesek közgyűlésén a részvényei számának megfelelő számú szavazattal rendelkezik. mint a közönséges részvényeké DOLGOZÓI RÉSZVÉNY: a vállalat csak akkor bocsáthat ki ilyet. vagyis a befektetések hozamából a befektetési jegy tulajdonosok a tulajdonukban levő papírok arányában osztoznak. . Általában ezeket nálunk 3 évre hozzák létre. Az rt. Tulajdonosa azonban az osztalékfizetésnél elsőbbséget élvez. Előnye. Az alapok nyereségéből.vagy különösen fontos esetekben (2 / 3-os) többség kell. hanem az úgynevezett befektetési alapokból való tulajdonosi részesedést igazolják. A határozatlan időre szóló. vagy más vállalathoz kerül át. ha alaptőkéjén felül tartaléktőkével is rendelkezik. hogy azt a vállalat bármilyen alacsony áron kibocsáthatja. és ezekez a lejárat előtt az alap nem vásárolja vissza. A befektetési alapok egy része zárt végű. de legalábbis a névértéken köteles eladni részvényét. nyíltvégű alapok befektetési jegyeit az alap bármikor visszavásárolja. minimális kockázatvállalással forgatják. Csak a vállalat dolgozói és nyugdíjasai tarthatnak ilyen részvényt. Szavazni tehát a vállalat életének alakításában nem lehet részt venni. akár ingyenesen is BEFEKTETÉSI JEGY: nem vállalatokból. Ha a dolgozó tehát meghal. vagy másodlagos forgalomban értékesíti. hanem csak másodlagos forgalomban lehet értékesíteni. TÖRZSRÉSZVÉNY: közönséges részvény ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY: tulajdonosának más jogokat biztosít.

A kamatozási perióduson pedig azt az időszakot értjük. tehát FV = PV + PV * r = PV * (1 + r). ahol 1 + r = kamattényező. azaz valamilyen mai pénzösszeg későbbi időpontban esedékes értékét határozzuk meg. ha eredeti jogon kárpótolt ÉRTÉKELÉSÜK MATSZÁMÍTÁS. BELSŐ MEGTÉRÜLÉS) KAMATSZÁMÍTÁS. Egyszerű kamatozás esetén minden periódusban csak a kezdő befektetés (tőke) kamatozik. LEHETSÉGES MÓDOZATAI (KAAN- JELENÉRTÉK. hogy minden korábbi időszakban kapott kamat újra befektetésre kerül.KÁRPÓTLÁSI JEGY: kibocsátása az államosítás során kárt szenvedett magyar állampolgárok részére történt az Országos Kárpótlási és Kártérítési Hivatal által.152 - . JÖVŐÉRTÉK Kamatszámítás során mindig jövőértéket (FV – FUTURE VALUE) számítunk. (PV PRESENT VALUE. Így a lekötés időtartama alatt pénzünk exponenciálisan nő. akkor 1 év. hogy egy kamatozási periódus alatt a jelenbeli pénz hányszorosára növekszik. elvileg több célra használható: Életjáradékot biztosíthat Állami tulajdonban levő részvények és üzletrészek megvásárlására fordítható Kereskedelmi bankok elfogadják E-hitelnél önrészként Egyes kiskereskedelmi boltokban fizetésként elfogadják Eredeti kárpótolt számára földterület megvásárlására fordítható Önkormányzati lakás bérlője megvásárolhatja a lakást. ahol n = a periódusok száma. amilyen . ÖRÖKJÁRADÉK. így a lekötés időtartama alatt vagyonunk lineárisan nő. Itt FV = PV (1 + r * n). JÖVŐÉRTÉK. A kamatláb érvényességi időtartama az az időtartam. jelenérték / r = éves kamatláb) FV = PV + kamat Kamat = PV * r. Ez nem klasszikus értelemben vett értékpapír. r = egy periódusra jutó érvényes piaci kamatláb. Ha nincs megjelölve. Kamatos kamatozás azt jelenti. NUITÁS. és ez a következő időszakban többletkamatot eredményez. amelyet időegységnek tekintek. A kamattényező azt fejezi ki. Törtidőszaki kamatszámításnál egyszerű és kamatos kamatozású periódusok egymásutánjai következnek. Azaz FV = PV * (1 + r)^n. Mivel a korábbi periódusokra kifizetett kamat nem kerül újra befektetésre.

annál nagyobb a befektetés jövőbeni értéke. . ami annuitás-táblázatból is kikereshető. Ha a kamatozási periódus egy évnél rövidebb. ahol n az évek száma. JELENÉRTÉK A jövőben esedékes pénzösszeg mai egyenértékét jelenti. Azaz a befektetés jelenértékéből kivonjuk az induló tőke összegét. tehát nincsen lejáratuk. akkor annuitásról (évjáradék) beszélünk. és annál nagyobb az effektív kamatláb (hozamráta). ami azt fejezi ki. ahol (1 / (1 + r))-t diszkonttényezőnek nevezzük.időszakonként a kamatot tőkésítik. NETTÓ JELENÉRTÉK NPV = -C(0) + ∑(t=1 n) C(t) / (1 + r)^n. Kiszámítása: PV = C / r. ezért a pénzügyi döntéseknél ez tekinthető relevánsnak. PV = FV / (1 + r)^n. Azaz a jövőbeni pénzértékek jelen időpontra vonatkozó értékének meghatározását jelenti. Minél gyakoribb a kamatfizetés. amelynek járadéktagjai azonos értékűek és végtelen tagból áll. Az effektív kamatláb ellentétben a tényleges kamatlábbal. vagy kifizetik. Tehát ez olyan pénzáramlási sorozat.) ANNUITÁS Ha a járadéktagok nem lejárat nélküliek. a ténylegesen megkeresett hozamot. ahol C a fix összegű járadéktag. ami nem fizet kamatot. ahol NPV = NET PRESENT VALUE C(0): induló tőke összege C(t): t-dik pénzáramlás. vagy a ténylegesen fizetendő kamatot mutatja. hogy a jelenérték hányszorosa valamely jövőbeni időpontban esedékes egységnyi pénzösszegnek. Ilyen a lejárat nélküli kötvény. ahol C: évenkénti járadék r: kamatláb n: évek száma 1 / r – 1 / r * (1 + r)^n: annuitás-tényező. amely meghatározott számú tagból áll és a tagok értéke megegyezik. Adott kamatláb mellett a jövőérték nagysága a kamatfizetés gyakoriságától függ. m pedig az éven belüli periódusok száma. hanem évente azonos összegű járadékot fizet.153 - . hanem meghatározott periódusból állnak. mind a jelenérték. Kiszámítása: PV(a) = C * (1 / r – 1 / r * (1 + r)^n). ÖRÖKJÁRADÉK Olyan pénzáramlás. mind a jövőérték-számításnál módosítani kell az eddig használt képleteket: FV = PV * (1 + r / m)^m*n.

befektetés tömegszerűségére nincs tekintettel. azaz NPV = 0-t keressük. ahol g a járadékok éves növekedési üteme. ha egyszeri ráfordítás után hozamok következnek. Amennyiben a befektetett tőke és a hozamok felváltva követik egymást. hanem állandó mértékben növekednek periódusonként. .154 - .C(0) + ∑(t=1 n) C(t) / (1 + IRR)^n. Kiszámítása: PV = C / r – g. a beruházás. ahol IRR = INTERNAL RATE OF RETURN. tehát az előjel csak egyszer változik.Ha a járadéktagok nem azonosak. Azaz képletben megadva olyan r kamatlábat. amely mellett a hozamok diszkontált összege megegyezik az egyszeri ráfordítások együttes jelenértékével. Valamint egyértelmű belső kamatláb akkor számítható. tehát többszöri előjelváltás történik. A belső kamatláb számításának hiányosságai: csak a jövedelmezőséget vizsgálja. BELSŐ MEGTÉRÜLÉS A belső megtérülési ráta (más néven belső kamatláb) az a kamatláb. melyre NPV = 0 lesz. tehát 0 = . akkor növekvő tagú örökjáradékról beszélhetünk. akkor több belső kamatlábat is kaphatunk.

A FISKÁLIS POLITIKA ESZKÖZEI? ISMERTESSE A AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIT. így az állam ma már a gazdaság legjelentősebb jövedelemtulajdonosává vált. Ezek a közfeladatok az ország külső és belső védelme. vagy csak aránytalanul nagyobb erőfeszítéssel tudnának megoldani. amelyeket a gazdaság többi szereplői nem. Ugyanakkor a piac nem képes minden gazdasági probléma megoldására.6) MELYEK AZ ÁLLAM GAZDASÁGI FUNKCIÓI. az igazságszolgáltatás. Az állam allokációs funkciója: a közjavak biztosítását jelenti. A mai fejlett piacgazdaságokban az államháztartási kiadások részaránya a GDP-hez képest 35 – 60%-os sávon belül mozog. melynek meghatározó tényezője állami beavatkozás hiányában a termelési tényezők birtoklásán és hatékony felhasználásán alapuló jövedelemelosztás. a piaci struktúra szabályozása. Hatékony működését ugyanis az externáliák zavarják. ha a nem fizető fogyasztó kizárható az adott jószág igénybevételéből. Az elosztási politika eszközei: . A modern állam legfontosabb gazdasági funkciói: ALLOKÁCIÓS FUNKCIÓ A fogyasztók egymással versengenek a számukra kívánatos javakért. akár a piacon történő állami megrendelése útján. Az állami feladatok bővülése kiváltotta a bevételek növekedését is. A magánjavak piaca olyan esetekben képes hatékonyan működni. akár annak állami előállítása. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI OLDALÁNAK SZERKEZETÉT.155 - . AZ ÁLLAM GAZDASÁGI FUNKCIÓI Az államnak a köz érdekében olyan politikai és gazdasági feladatokat kell ellátnia. az államigazgatás. DISZTIBÚCIÓS FUNKCIÓ Elosztási funkció. A termelők az így kinyilvánított preferenciák alapján igyekeznek a legkeresettebb termékek előállításával maximális nyereséget elérni.

hogy az elosztásnak a haszonáldozat minimalizálására. de jellemzően inkább fordítottan aszimmetrikus Az elsősorban magas jövedelműek által vásárolt termékek erőteljes adóztatása: az elsősorban alacsony jövedelműek által fogyasztott javakra adott támogatásokkal kombinálva Kettős követelménye az elosztásnak. Zártkörű kibocsátásuk esetén egy előre meghatározott befektetői körnek . A költségvetési politika a pénzügyi politika szerves része. A fiskális politika legfontosabb eszközei: Az adók: itt a befizetésre kötelezett semmilyen közvetlen ellenszolgáltatásra sem formálhat igényt a befizetésért cserébe. valamint saját célrendszerrel rendelkezik. Ezek nélkül a gazdaság jelentős ingadozások felé tartana. szükség van hozzá az állami gazdaságpolitikára. Támogatások A költségvetés finanszírozási igényeinek piaci eszközökkel való kielégítése (Pl. de viszonylagos önállósággal bír.156 - . hogy a magas foglalkoztatásra. STABILIZÁCIÓS FUNKCIÓ A fiskális politikát úgy kell alakítani. Ezek standardizált papírok. Ezen célok elérése nem megy automatikusan. futamidejük 1 évnél hosszabb. ugyanakkor az ellentmondó gazdaságpolitikai célkitűzések közti egyensúlyozásra kell törekednie.Adótranszfer: mely a magas jövedelműek progresszív adóztatását az alacsony jövedelműek közvetlen támogatásával kapcsolja össze Progresszív jövedelemadókból finanszírozott közszolgáltatások: a finanszírozás aszimmetrikus. államkötvények és kincstárjegyek adásvétele): Államkötvényből létezik magyar / konszolidációs / elkülönített alapok kötvényei / társadalombiztosítási / egyéb. az igénybevétel legalábbis szimmetrikus. A FISKÁLIS POLITIKA ESZKÖZEI A pénzügyi politikának két ágát különböztetjük meg: a fiskális és a monetáris politikát. Létezik elsődleges és másodlagos piacuk. az árstabilitás mérhető fokára. a fizetési mérleg egyensúlyára és az érzékelhető gazdasági növekedésre is tekintettel kell lennie. Fix és változó kamatozású lehet. mert saját eszközrendszerrel és saját intézményrendszerrel. jelenleg maximum 10 éves lejárattal kerül forgalomba.

A diszkont kincstárjegy bemutatóra szóló. így: Adójellegű bevételek Nem adójellegű bevételek Az állami vagyonhoz kapcsolódó bevételek Adományok. ezt a hiányt azzal fedezik. A központi állami beruházások finanszírozása A társadalmi közös fogyasztás pénzellátásának rendszere A költségvetés általában deficites. Aukciónál az értékpapír eladását előre bejelentik. Névértéken. a kibocsátás tervezett összegét a nyilvános ajánlattételben hirdetik meg. Névérték alatti árfolyamon értékesítik.000 forintos címletekben. folyamatosan volt vásárolható. hogy állampapír-kibocsátások révén hitelt vesznek fel a gazdasági többi szereplőjétől. lépcsős kamatozású. vehető. 1 évnél rövidebb lejáratú állampapír.000 és 100. Egységes. így a kibocsátás mindenképp sikeres lesz. A kincstári takarékjegy bemutatóra szóló. Nyilvános kibocsátás esetén aukció vagy jegyzés útján bármely befektető hozzájuthat. és a visszafizetést későbbre halasztják. 10. Az államháztartás bevételeit csoportosíthatjuk. A konzorcium garantálja. Az államkötvény jellemzőit. . ekkor széles körben adható. Jegyzés esetén a papírok forgalomba hozatalára és a jegyzés lefolytatására az értékpapírt forgalmazó cégek részvételével jegyzésgarantáló és értékesítő konzorcium alakul.157 - . egyéb bevételek. lejárata a vásárlástól számított egy év. a vevők egyszerre teszik meg az ajánlatukat. majd lejáratkor a névértéknek megfelelő összeget fizetik vissza. egy éves vagy egy évnél rövidebb lejáratú. a törlesztés egy összegben van a futamidő végén.ajánlják fel megvételre. A kamatozó kincstárjegy csak deviza-belföldiek által vásárolható. A kincstári takarékkötvény hároméves futamidejű. hogy a befektetők által le nem jegyzett értékpapírok mennyiségét saját számlára átveszi. A lakossági kincstárjegy belföldi magánszemélyeknek szól. fix kamatot fizet. segélyek.

s központilag teremtik meg ezek forrását. az egyes funkciók arányait központilag határozzák meg.: A lakásállomány kezelése Az épített és természetes környezet védelme Közreműködés a helyi energiaellátásban és a helyi foglalkoztatási problémák megoldásában A kulturális. felülről határozzák meg az önkormányzat feladatait. pl. tudományos és művészeti tevékenységek. Kiadás-orientált modell. másrészt helyi infrastruktúra. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK Kettős gazdasági funkciót látnak el: egyrészt közösségi feladatokat szerveznek és finanszíroznak. bevétel-orientált modell.AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREI Magyarországon az államháztartás négy fő alrendszere: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS Lásd alább.) és az önkormányzati modell (a szűk körű állami feladatokon kívül a közösségi funkciókat az önkormányzatok látják el. Az állam a .158 - . Kötelezően ellátandó feladataik: Az alapfokú oktatás Az egészségügyi és szociális alapellátás A helyi közutak és köztemetők fenntartása Az egészséges ivóvízről való gondoskodás. De más feladatokról is gondoskodhatnak. valamint az etnikai kisebbségek támogatása Az önkormányzatok finanszírozásának módjai: pénzbevételeket a következő tényezők határozzák meg: Az országban megtermelt összes jövedelem Az eredeti jövedelemtulajdonosokat terhelő központi és helyi jövedelemelvonás mértéke A centralizált jövedelem elosztásának aránya a központi költségvetés és a helyi költségvetések között Finanszírozásuk két módja a központosított modell (a közösségi feladatokat az állam magára vállalja.és adóztatási politikájuk révén befolyásolják településük gazdaságának fejlődését.

hanem tőkejellegű bevételei is vannak. szándékosság nélküli. amelyeket értékesíthet. A bevételek típusai: Adóbevételek / Állami támogatás (központilag meghatározottak. Megállapításának rendszerei: felosztó-kirovó (a biztosítási év alatt befolyt járulékbevételeket a nyugdíjszabályok szerint szétosztják a biztosítottak között. a veszélyhelyzet miatt bekövetkező hátrány. vagy megtarthat.159 - . Szolgáltatásai a járulékot fizetőkre. illetve ennek kockázata. amely jövőbeli. bizonytalan. / Egyéb saját bevételek (működési-.forrásteremtésben és a források felhasználásában a legszélesebb körű jogosítványokkal ruházza fel az önkormányzatokat). A TB törvényi rendelkezésen. telkekhez és egyéb eszközökhöz. jogszabályi előíráson alapul. amely a jövedelemmel arányos. hitelfelvétel (önkormányzati kötvények közép és hosszú távra) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A társadalombiztosítás széles rétegeket érintő intézményes biztosítás. hanem a csődbe jutott vállalatoknál a be nem fizetett munkáltatói járulék ellenében hozzájuthat épületekhez. azaz a mindenkori aktív . mely elkülönül a központi költségvetéstől. Jellemzői a veszélyhelyzet. a helyi adókat kiegészíti) / Normatív támogatás (a központi költségvetés által a helyi önkormányzatok számára kötelezően előírt) / Céltámogatás (az állam által preferált és a több települést kiszolgáló. valamint az intézményes biztosítás olcsóbb. kár. ár. A TB minden országban kiegészül a magánbiztosítással. A TB-nek nemcsak folyó. nincsenek mindig arányban egymással. a kármegosztás. a TB önkormányzati jellegű. amely a szolgáltatások széles skáláját nyújtja.és díjbevételek. amelynek eszköze a biztosítási díj. térségek. A biztosítás általános értelemben azonos kockázatnak kitett természetes vagy jogi személyek önkéntes vagy kényszertársulása. Nincs szigorú egyensúly a biztosítási díj és a kockázat között. hogy a társadalom egyes tagjai bizonyos események bekövetkezésekor jövedelmi helyzetük miatt elhanyagolnák önmagukat. ennek megtérítése. nagy költségigényű feladtok finanszírozását segíti) / Kiegyenlítő támogatás (elmaradott települések. vállalkozási bevételek) / Kötvénykibocsátás. Bevételei a munkáltatók és a munkavállalók által befizetett járulék. A kötelező biztosítás alapgondolata. ahol a bekövetkező károk egy előre megállapított összegű hozzájárulás útján egyetemes szétosztásra kerülnek. Főbb szolgáltatásai: Öregségi-rokkantsági nyugdíj: alapja a munkában eltöltött utolsó év vagy évek jö9vedelmének nagysága. mint az egyéni. A TB egy pénzügyi alap. amely lehet önkéntes vagy kötelező. Nemcsak a pénzügyi bevételekkel rendelkezik. gyakran a családtagokra is kiterjed. régiók megsegítésére). Létezik természetbeni ellátás is. illetve a beszámítható munkaévek száma.

melyek (1998-as évben): Útalap Vízügyi alap Munkaerő-piaci alap Nemzeti kulturális alap . zárt a gazdálkodási elvük (csak az alapszabályzatban meghatározott szolgáltatásokat nyújtják).160 - . aki a TB szolgálatában áll). az inaktívak nyugdíját az aktívak hitelezik meg) / várományfedezeti (a dolgozó egy meghatározott ideig köteles teljesíteni a befizetést. a bérek nagyságához kapcsolódik. független szolidaritási elven alapuló nonprofit szervezetek. Anyasági-gyermekgondozási segély: feltétele a munkaviszony és a járulékfizetés. nagyságát szociálpolitikai szempontok befolyásolják. és a rábízott vagyonnal gazdálkodik. Önkéntes pénztárak: ezek önkéntesen szerveződő. amelyből és amelynek kamataiból fizeti a rendszer a nyugdíjat) / tőkefedezeti (az előző kettő kombinációja.dolgozók járulékai képezik a nyugdíjak fedezetét. vagy vegyes (vannak szerződéses orvosok és a TB is rendelkezik intézményekkel). Egészségügyi biztosítás: kiterjed a betegséggel összefüggő (orvosi-kórházi) gyógyításra. amelyek általában a TB és a szociális gondoskodás körébe tartoznak. gyermeknevelés és taníttatás kapcsolatában). anyaság. kölcsönösek (a pénztártagok közösen teremtik meg a szolgáltatások fedezetét). önsegélyező pénztár (anyagi támogatást biztosít a munkanélküliség. A pénztár lehet nyugdíjpénztár (célja az idős korra való anyagi felkészülés). A pénztár jogi személy. a pénztártagok tagbefizetéseit kezeli. Célja az előrelátó öngondoskodás olyan élethelyzetekben. függetlenek. esetleges gyógyszerek térítésére és a táppénz folyósítására. szolidárisak (a pénztártagok egységes elvek alapján meghatározott tagdíjat fizetnek). és meghatározzák a nyugdíjfolyósítás éveinek számát). keresőképtelenség. önkéntesek. Ez lehet kötött rendszerű (minden városban és községben van saját fix fizetésű orvos. szabad orvosválasztáson alapuló (a beteg maga választja meg az orvosát). az átlagos munkában tölthető évek számából indulnak ki. egészségpénztár (vállalhatják az egészségügyi alapellátáson és szakellátáson belüli és azon felüli kiegészítő ellátások szervezését és finanszírozását). Munkanélküli segély: csak meghatározott ideig jár. ELKÜLÖNÍTETT (CÉL-) ALAPOK Decentralizált alapok. Ezek önkormányzati működésűek.

elmaradott térségek fejlesztése). valamint hitelfelvételekből származó bevételek.és kamattételeket tartalmazza. A tőketételek két fajtája: vagyonértékesítésből származó bevételek. . közösségi funkciók ellátása függetlenné válik a gazdasági helyzettől Nem lehet biztosítani az államháztartás összes bevételének prioritás szerinti forráselosztását Az ellenőrzés. másodlagos egyenleg: az elsődleges egyenleg és a kamattételek összege Folyó (teljes) egyenleg: minden tételt magába foglaló kategória. illetve megvalósíthat konkrét közösségi célokat. Meg kell határozni annak bevételi forrásait. az áttekinthetőség bonyolulttá válik A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ÉS KIADÁSI OLADALÁNAK SZERKEZETE A központi költségvetés bevételeit és kiadásait és ezek egyenlegét logikailag három csoportba sorolhatjuk: Elsődleges egyenleg: a központi költségvetés valódi. Az alap elláthat gazdasági feladatokat (pl. Előnyük: Az alapok a költségvetéssel szemben bizonyos önállósággal rendelkeznek Az állampolgárok. vállalatok egy meghatározott konkrét célhoz könnyebben hozzájárulnak. ifjúság-. állami funkcióiból adódó tételeit tartalmazza GFS-rendszerű. környezetvédelem). azaz a tőke. (pl. mint a globális állami feladatokhoz A pénzeszközöket rugalmasan használják fel és demokratikus döntéseket hoznak Hátrányuk: A parlament csak bizonyos időszakonként vizsgálja felül azokat A költségvetési.161 - .Központi környezetvédelmi alap Központi nukleáris pénzügyi alap Az állam egy előre meghatározott konkrét (gazdasági vagy közösségi) célra a költségvetéstől elkülönített pénzalapot (célalapot) hozhat létre.

A központi költségvetés bevételei: Adó és adójellegű bevételek (90%) Nem adójellegű bevételek Tőkejellegű bevételek Egyoldalú (viszonzatlan) tételek (központi költségvetésbe befizetett adományok.162 - . segélyek juttatások összege) A többi alrendszer központi költségvetésbe fizetett tételei A központi költségvetés kiadásai: A központi költségvetési szervek kiadásai Állami felhalmozások Gazdálkodó szervezetek támogatása Állami adósságszolgálat Önálló társadalombiztosítási kiadások Az önkormányzatok és a társadalombiztosítási alrendszerek támogatása Egyéb kiadások .

ADÓMÉRTÉK: azt mutatja meg. hogy az adózó mekkora összeget köteles befizetni. Főleg pénzben. azaz az állam mekkora adóbevétellel számolhat. azt másra nem. ADÓALANY: az a természetes vagy jogi személy. Közvetlen (egyenes. ADÓKULCS: az a függvény. Létezi átlagadókulcs (az adóalap egészére vetítve az adómérték annak hány százalékát teszi ki) és határadókulcs (az adóalap utolsó. amely az adóalaphoz a törvény szerinti adómértéket rendeli hozzá. amelyért a befizetőnek semmilyen közvetlen ellenszolgáltatásra való joga sem keletkezik. növekvő (progresszív). pénzben mérhető mennyiség. ADÓTÁRGY: az a jogviszony vagy gazdasági esemény.7) MELYEK AZ ADÓRENDSZERRREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK? LÉNYEGÉT! ISMERTESSE ADÓZÁSI A SZJA TÖRVÉNY A MILYEN ÉRVÉNYESÜL TÁRSASÁGOK KÖRÉBEN? ADÓRENDSZERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK ADÓ: olyan. melynek alapján a törvény adófizetési kötelezettséget keletkeztet. kényszer jellegű befizetési kötelezettség. ADÓALAP: az adó tárgyához szorosan kapcsolódó. csökkenő . állammal szembeni. aki – önadózásnál – az adó kiszámításáról és befizetéséről gondoskodik. legmagasabb egységére mekkora adóteher jut). vagy csak közvetetten tudja hárítani. de lehet naturáliákban is. a határadókulcs (degresszív). lehet változatlan (proporcionális). Közvetett adónál az adóalany és az adó közgazdasági terheit viselő személye különválik.163 - . direkt) adók esetében az adó jelentette közgazdasági terhet közvetlenül az adóalany viseli. törvényben előírt. illetve – kivetéses adózásnál – aki terhére a fizetési kötelezettséget az adóhatóság előírja.

Követelmények az adórendszerrel szemben: IGAZSÁGOSSÁG, MÉLTÁNYOSSÁG Abszolút módon lehetetlen a megvalósítása, de legalább parciálisan érvényesíteni kell. A közgazdaságtan az adóztatás területére a méltányosság két ismérvét tartja kezelhetőnek, a haszonelvűséget, és a közteherviselő-képességet. HASZONELVŰSÉG Azt jelenti, hogy egy adórendszer akkor méltányos, ha az adóterheket az adófizetők olyan arányban viselik, ahogyan a közkiadásokból részesednek. Ez két feltételt sért: egyrészt az állam redisztribúcióját, ami nem egyeztethető össze a haszonelvűséggel. Másrészt a globális fedezet elvét, amely szerint az államháztartás egy-egy alrendszerén belül mérlegek készítésének nincs általános közgazdasági értelmezhetősége. KÖZTEHERVISELŐ-KÉPESSÉG Azaz az egyenlő haszonáldozat elve, ami kimondja, hogy mindenkinek teherviselő-képessége arányában kell kivennie a részét a közkiadások finanszírozásából. Ez az elv képzi a progresszív adózatás gyakorlatának alapját. Ugyanis minél alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik valaki, annál nagyobb részét költi fogyasztásra, ezen belül is alapvető létszükségleti cikkekre. Minél magasabb viszont a jövedelem általában, annál nagyobb a lehetséges fogyasztási kombinációk száma és a közöttük való választás szabadsága. Annál valószínűbb továbbá, hogy a jövedelem mind nagyobb része fogyasztás helyett megtakarításra fog kerülni. Azaz az azonos összegű jövedelem adóként való befizetése nagyobb haszonáldozatot jelent a kizárólag létszükségleti cikkek vásárlására elegendő szintből, mint abból, amiből már némi luxuscikk finanszírozására is futja. HATÉKONYSÁG A hatékonyság azt jelenti, hogy a közkiadások finanszírozásához szükséges bevételeket a gazdasági növekedés ütemének lehetséges minimális csökkentése mellett kell beszedni. Az adóztatás nyilvánvalóan szűkíti a gazdasági növekedéshez rendelkezésre álló forrásokat. SEMLEGESSÉG Az adórendszer akkor teljesíti a semlegesség feltételét, ha a piacgazdaság működésének lehető legkisebb zavarát eredményezi. Szigorú értelemben ez a feltétel akkor teljesül, ha a piaci szereplők egymáshoz viszonyított pozíciója egyáltalán nem változik az adóztatás következtében.

- 164 -

EGYÉRTELMŰSÉG Mind az adózó, mind az adóhatóság szempontjából fontos követelmény, hogy valamennyi, a gazdaságban előforduló gazdasági szituáció esetében megállapítható legyen, hogy áll-e fenn valamely adótárgyat megvalósító jogviszony, illetve ha igen, akkor hogyan lehet az adóalapot és az adómértéket meghatározni. Ennek ráadásul a törvény szövegéből kell egyértelműen levezethetőnek lennie, mert az adóhatóság állásfoglalása az adózó által nem feltétlenül akceptálandó. EGYSZERŰSÉG Főleg a nagyszámú adóalanyra vonatkozó adószabályok esetében okoz gondot, ha a törvény megfogalmazásai a köznyelvhez szokott ember számára nehezen érthetőek, megnehezítve ezáltal saját helyzetének az adószabályokhoz képesti beazonosítását. ALACSONY ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK Az alacsony adminisztratív költség követelménye elsősorban relatívan értelmezendő. Tehát alapvetően egységnyi adóbevételre kell a lehető legkevesebb adminisztratív ráfordítást megcélozni. Az adminisztratív költségek értelmezésénél fontos, hogy nemcsak az adóhivatal működésének ráfordításai, hanem az adóalany által a bevallás és befizetés teljesítése érdekében vállalat költségek is ebbe a fogalomkörbe tartoznak. STABILITÁS Az adórendszer jelentős változása nagyarányú áru- és tőkepiaci mozgásokat indíthat el, kiszámíthatatlansága pedig a rövid távú döntések irányába tolja el a gazdasági szereplők viselkedését. Ezért fontos feltétel, hogy az adórendszerben alapvetően alkalmazott megoldások hosszútávon stabilak legyenek, és a szükségszerűen érvényesített preferenciaváltozások is lehetőleg legalább egy kormányzati ciklusra szóljanak. RUGALMASSÁG Miután a gazdasági teljesítmények és közszolgáltatások iránti igény, mid összegében, mind szerkezetében folytonosan változik, ezeknek a változásoknak a hatásait az adórendszernek is követnie kell. Méghozzá lehetőleg oly módon, hogy a középtávon várható változások kezelésére hivatott eszközöket előre, kiszámítható módon kell a rendszerbe építeni, és csak végszükség, vagy előre nem tervezhető gazdasági-társadalmi fordulat kezelésére szabad az adórendszer alapjait változtatni. Így lehet elérni, hogy az adórendszer egyszerre legyen képes megfelelni a látszólag ellentmondó stabilitási és rugalmassági követelményeknek.

- 165 -

AZ SZJA TÖRVÉNY LÉNYEGE
A törvény mindenekelőtt a magánszemélyek alkotmányos kötelezettségeként definiálja az állami feladatok ellátásához szükséges adóbevételek biztosítása érdekében tett jövedelmi hozzájárulásokat – kiemelve az arányosság és a méltányosság elvét. Alapszabályként a magánszemély minden jövedelme adóköteles, ettől eltérő szabályt csak törvény állapíthat meg. Az adót naptári évenként, az összes jövedelem alapján kell megállapítani, ugyanakkor az adóbevételek folyamatossága érdekében adóelőleget kell fizetni. Az SZJA a lakossági jövedelmek szabályozásának átfogó eszköze, melynek tulajdonságai: ÁLTALÁNOS: a magánszemély az összes jövedelme után köteles adózni, figyelembe véve az adómentes lehetőségeket KÖZVETLEN: az adó közvetlenül kapcsolódik a jövedelemhez, és az adó alanya, valamint az adóteher viselője megegyezik SZEMÉLYI JELLEGŰSÉG: az adó alanya a bevételt szerző magánszemély A törvény hatálya a magánszemélyre, annak jövedelmére, és az e jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki, meghatározott esetekben a kifizetőre is. A törvény különbséget tesz belföldi és külföldi illetőségű magánszemély között. Előbbit belföldről és külföldről származó jövedelme után adókötelezettség terheli. Utóbbi természetesen csak a Magyarországon megszerzett jövedelmére vonatkozik. A jövedelemre és az adókötelezettségre vonatkozó általános szabályok A jövedelem a magánszemély által az adóévben bármilyen címen és formában megszerzett bevétel egésze, vagy a törvényben elismert költségekkel csökkentett része, vagy annak meghatározott hányada. A bevétel valamely tevékenység ellenértékeként vagy más jogcímen kapott vagyoni érték. Költségnek csak a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő szabályszerűen igazolt kiadás minősül. A magányszemélynek bevételeit és költségeit forintban kell figyelembe vennie. Az adómentes bevételek köre: Szociális ellátáshoz kapcsolódó juttatások Egyes szolgáltatások köre (főleg közhasznú) Egyes tevékenységekhez kapcsolódó bevételek (pl. falusi turizmus) Költségtérítés jellegű bevételek Kockázatok viselése köréhez kapcsolódó tételek Természetbeni juttatások

- 166 -

Lakáshoz kapcsolódó adómentes bevételek Egyéb adómentes bevételek Vállalkozásból való vagyonkivonás, ha az adózott jövedelemből került befektetésre Kapott hitel, kölcsön Visszatérített adó, adóelőleg, ha azt korábban költségként nem érvényesítették A magánszemély javára történő magánnyugdíj-pénztárba való befizetés Hatóság által elengedett köztartozás Nem számítanak költségnek azok a kiadások, melyek a magánszemély személyes illetve családi szükségleteinek kielégítése érdekében merülnek fel. Léteznek alapnyilvántartások (pénztárkönyv vagy naplófőkönyv / bevételi és költségnyilvántartás / bevételi nyilvántartás) és részletező nyilvántartások. Az adó megállapítása, bevallása és megfizetése A magánszemély az adóévben megszerzett jövedelméből összevont adóalapot képez, és ezután jövedelemsávonként növekvő adómérték szerint adózik. Nem kell bevallani az ingó vagyonértékből szármató 200ezer forintnál kisebb mértékű jövedelmeket. Magánszemélynek nem kell adóbevallást adnia, amennyiben csak nyugdíja van. Az adózás módjának fő szabálya az önadózás, azaz a magánszemély az adóalapját és az adóját megállapítja, bevallását benyújtja, az adóját megfizeti. A magánszemély adóbevallását helyettesítheti munkáltatójának tett nyilatkozata, melynek alapján a munkáltató megállapítja az összevont adóalapot és annak adóját, majd befizeti azt. Akkor helyettesítheti az adóbevallást a magánszemély munkáltatónak tett nyilatkozata, ha a munkaviszonyból származó jövedelmén kívül más bevétele nincs. Az adóhatóság legfeljebb 12 hónap részletfizetést engedélyezhet. Ha az adóelőleg meghaladja a fizetendő adó összegét, úgy azt a magánszemélynek visszatérítik. Az adózás szempontjából megkülönböztetett jövedelem-szerkezet 1) Összevonásra kerülő jövedelmek i) önálló tevékenységből származó jövedelmek ii) nem önálló tevékenységből származó jövedelmek iii) egyéb jövedelem 2) Külön adózó jövedelmek i) vállalkozásból származó jövedelem ii) vagyonátruházásból származó jövedelem iii) tőkejövedelmek iv) természetbeni juttatások és más engedmények

- 167 -

A számított adót csökkentő tételek adójóváírás (az adóévben megszerzett jövedelem. a bér kifizetője . áru. Ha a magánszemély igazolja. Az adóelőleget a munkáltató. valahány százaléka. legfeljebb a tevékenység bevételének mértékéig.168 - . hogy egyéni vállalkozó vagy őstermelő. a mezőgazdasági őstermelő. hogy hány forint. szolgáltatás befolyt ellenértéke / szállításért. csomagolásért külön felszámított összeg / üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékesítéséért kapott ellenérték / kapott kamat. A kifizetőnek az általa összevont adóalapot képező jövedelemből 40% adóelőleget kell levonnia. de maximálva van. Az adójóváírás csak akkor vehető figyelembe. akkor nem kell adóelőleget levonnia a kifizetőnek. Az önálló tevékenységből származó jellemzően előforduló legfontosabb bevételek: értékesített termék. melynek révén a magánszemély bevételhez jut. a bérbeadó. az adóelőleg megfizetése a vállalkozó illetve az őstermelő feladata lesz.vegyes jövedelmek Az összevont adóalap megállapítása Az önálló tevékenység minden olyan tevékenység. a könyvvizsgáló tevékenysége. A nyugdíjból sem kell adóelőleget levonni. ha az éves összes jövedelem az adótábla legmagasabb kulcsú sávjának kezdő összegét nem haladta meg) a nyugdíjjárulék és a magán-nyugdíjpénztári tagdíj engedménye adókedvezmények (tandíjkedvezmény / lakáscélú kedvezmény / tevékenységi kedvezmény) személyi és családi kedvezmény közcélú adomány biztosítások kedvezménye befektetési adóhitel Az adóelőleg fizetése Az adóteher időbeli elosztása megkönnyíti az adózónak az adóteher viselését. ne évente egyszer szedje be azokat. késedelmi kamat / felvett támogatás / tárgyi eszköz ellenszolgáltatás nélküli átruházása. kötbér. Az önálló tevékenységgel szemben számolható el a tevékenység folytatása érdekében ténylegesen felmerült költségek. Ezek: jellemzően előforduló költségek / igazolás nélkül elszámolható költségek / értékcsökkenési leírás elszámolása / járművek költségei / költségként figyelembe nem vehető kiadások. hogy az állam a folyamatosan felmerülő kiadásaira relatív folyamatos bevételekkel rendelkezzen. valamint az adóelőlegekkel biztosított. a jogszabályi rendelkezések szerint ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó.

egyéb kötelező juttatások. hivatali.169 - . Ezek a jövedelem teljes nagyságától függetlenül. törvényben meghatározott tevékenységek folytatása esetén 80% vélelmezett költséghányadot vonhat le.). A tételes átalányadózás Erre akkor van lehetőség. A vagyonátruházás Az adó alapja az ingó vagy ingatlan vagyontárgy. hogy más személy közreműködését nem veszi igénybe. mint az SZJA összevontan adózó jövedelmeinek adómértéke. Az átalányadózás Egyéni vállalkozók és mezőgazdasági kistermelők számára csak meghatározott tevékenységek esetén. fix kulcs szerint. az alkalmazottak bére és közterhei. . Az egyéni vállalkozó bevételéből alapesetben 40%.IX. Az összevont adóalapba nem tartozó bevételi csoportok Két bevételi csoport tartozik ide: ingó és ingatlan vagyontárgyból származó. valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknak fizetett támogatások.és árubeszerzés. bérleti és közműdíj. kiemelkedően közhasznú szervezeteknek. A költségek 3 típusa: a megszerzéssel kapcsolatos költségek / az értéknövelő beruházások költségei / átruházással kapcsolatos kiadások. üzleti utazás költsége. Elszámolható költségek A legfontosabb általánosan előforduló költségek az anyag. vállalkozói kivét. Saját tulajdonú tárgyi eszköz után átalányban számolható el az értékcsökkenés. A vállalkozói SZJA Az adóalap a tevékenység bevétele és a bevétel elérése érdekében felmerült költségek különbségeként alakul ki. legfeljebb a jövedelem 20%-ig. ha fodrász. Az összevont adóalapba nem tartozó jövedelmek adókulcsa jellemzően kisebb. azaz nem progresszíven adóznak. A jövedelmet csökkentik a közhasznú. Egyes költségek igazolás nélkül is elszámolhatók a jogszabályban meghatározott normák alapján.is megállapíthatja. Ekkor a munkáltatónak a havonta kifizetett munkaviszonyból származó rendszeres jövedelem 12-szerese után számított adó egy tizenketted részét kell adóelőlegként levonnia. személyszállító vagy fizető-vendéglátó tevékenységet folytat úgy. vagy vagyoni jog értékesítéséből származó bevételnek a különböző költségek levonása után megmaradó része. valamint az egyéb bevételek. az ily módon kialakult vállalkozói adóalap után a vállalkozói SZJA mértéke 18% (2000. ebből további kedvezmények vonhatók le. kozmetikus.

osztalék. a társasági adótörvény szorosan kapcsolódik a számviteli törvényhez. A társasági és osztalékadó alanya: . mert az korábban keletkezett. Közlekedési. Hírközlési. cégautó-adó. ráfordítás figyelembevételét. Vízügyi Taralék Gazdálkodási Kht. akinek az érdekében áll ha a törvény többféle jogcíme írja elő a költség. az ezekből származó adókedvezménnyel egy esetben lehet élni ha egy nemzetközi szerződés e törvény hatálya alá eső tételre eltérő rendelkezést ír elő. árfolyamnyereség. Általános rendelkezések Alapelvek: a gazdasági tevékenységből származó jövedelmet terhelő társasági és osztalékadó kötelezettségnek e törvény szerint kell eleget tenni az adókötelezettséget befolyásoló – csökkentő – tételek alkalmazhatóságát annak kell bizonyítania. ahol az adótörvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz. TÁRSASÁGOK ADÓZÁSA Nem minősül a társaság adó alanyának: MNB Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó. a fdogva tartottak foglalkoztatását végző gazdasági társaság Tartalék Gazdálkodási Kht. a vállalkozási szférában maradó jövedelem általános kedvezményezésén van. Az adótörvény egyoldalúan utal a számviteli törvényre. így minden olyan esetben. Jogszabályban meghatározott közszolgálati műsorszolgálatok Pártok MTI Rt. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. a számviteli törvényben előírtak az irányadóak. akkor a nemzetközi szerződés az irányadó azzal a megkötéssel. hogy nem terjesztheti ki az adókötelezettséget e törvény rendelkezésein túl.Tőkejövedelmek Kamat.170 - . stb. A hangsúly a semleges adózási környezeten. a vállalkozásból kivont jövedelem.

amelyen az alapítást szabályozó jogszabály szerint létrejön a társaság. részben csökkentő tételek . Az adóalap megállapítása: +. vagy az az időszak. közalapítvány.Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Az adózás előtti eredmény kettős könyvvitelű adózó esetén az eredmény-kimutatásban kimutatott összeg. Az adókötelezettség kezdete a társasági szerződés közokiratba-foglalásának napja. külföldi vállalkozó cégnyilvántartásba nem vett telephelyén végzett vállalkozási tevékenység esetén a telephely létrejöttét eredményező első jognyilatkozat megtételének napja.Az eredményt részben növelő.Adózás előtti eredmény +. amire az adókötelezettség kiterjed.Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozói eredmény +. Sémája: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye +. sem eredmény-levezetést nem köteles készíteni.171 - . sem egyszerűsített mérleget. ha az adózó sem (egyszerűsített éves) beszámolót.gazdasági társaság és egyesülés szövetkezet ügyvédi iroda Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete (MRO) Közhasznú társaság Alapítvány.Adóalapot csökkentő tételek + Adóalapot növelő tételek ADÓALAP . társadalmi szervezet. forintban kell elkészíteni. egyház Kockázati tőkealap Adóév: naptári év. egyszeres könyvvitelt vezetőnél a pénzforgalmi nyilvántartás alapján kimutatott eredmény. A társasági adóbevallást magyar nyelven. vagy az a nap. akkor a könyvviteli zárlat alapján megállapított összeg. köztestület. A társasági adóalap meghatározása A társasági adó alapja az adózás előtti eredmény.

az értékcsökkenési leírás (az eszköz teljes bekerülési értéke elszámolható az adóalapban). Az adó megállapítása A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 18%-a (2000.). az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakat. behajthatatlan követelés hitelezési veszteségből. termőföld és erdőértékesítésből származó bevételek. az egyházakat. juttatások miatti bevételek után nem kell adót fizetni . közalapítványokat. melyeket belföldi magánszemély vagy külföldi vállalkozó belföldi telephelye fizetett ki. kivéve a külföldön tevékenységet végzők esetében. ha az adózó bármely ok miatt kikerül a törvény hatálya alól. vagy székhelyét külföldre teszi. a lakásszövetkezeteket. értékcsökkenési leírással.IX. Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosításai: amennyiben kapcsolt vállalkozások között bármely üzleti szerződésben magasabb vagy alacsonyabb árat alkalmaznak. pl. a belföldön végzett előadói. de nem haladhatja meg az adóévben elért összes bevétel 10%-át Közfeladatok.172 - . Ilyen bevételek a nyújtott hitel kamata. ha a bevétel legfeljebb 10millió forint. a köztestületeket.Az adóalapot csökkentő jogcímek Többek között adományok. támogatások. térítés nélküli átadások. Sajátos adóalanyként kezeli az adótörvény az alapítványokat. Az adóalapot növelő jogcímek Felsorolásszerűen nagyon sok kitétele van a növelő tételeknek. a kötvény kamata. akkor a kapcsolt vállalkozások kölcsönös megállapodás vagy az adóhatóság alapján az adózás előtti eredményt módosíthatják a két árszint különbségének eredményre gyakorolt hatásával. a jogdíj. Adómentesség Közösségi tevékenységet végző szervezeteknek. bemutatóért járó díj Az adózó jogutód nélküli megszűnésének hatása az adóalapra: jogutód nélküli megszűnésnek minősül. művészeti és sporttevékenységért. rájuk speciális kedvezmények vonatkoznak. mint az azonos körülmények közötti piaci ár. értékvesztéssel kapcsolatban. ott 3%-a. Egyedi adóalap-megállapítási szabályok Külföldi szervezet adóalapja: a jövedelemszerzés helye alapján belföldről származónak minősül azon bevételek összessége.

határidő stb. akkor az adó az előző évi fizetendő adó összege. . akkor az előző évben fizetett adó működési naptári napjai alapján ennek egész évre számított összege.Adókedvezmények . Térségi adókedvezmények: kiemelt térségben lévő székhellyel rendelkezőknek Kis. intézményi szervezet. Osztalékadó esetében a kapott osztalék után az osztalékban részesülő 20% mértékű osztalékadót köteles fizetni. Minden más kedvezmény a csökkentett adóalap maximum 70%-ig érvényesíthető.A kölcsönös biztosító pénztáraknak nem kell adót fizetni. De ezek a társaságok utólag kötelesek megfizetni a megelőző évek adóját is Adókedvezmények Beruházási kedvezmény: sok feltétel teljesülése esetén.173 - . pl. előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata utáni kedvezmény Az adókedvezmények igénybevételének szabályai: 100%-os adókedvezményre jogosult adózó maximum a társasági adó mértékéig veheti igénybe a kedvezményt. azaz valamennyi belföldi illetőségű társaság. Ha az adózó jogelőd nélküli. valamint a kockázati tőkealapnak a nyilvántartásba vétel évében. Külföldön tevékenységet végző nem vehet igénybe adókedvezményt. A fizetendő adó tehát: Számított társasági adó . ha a kiegészítő tevékenységből adódó bevétel nem haladja meg az összes bevétel 20%-át Nem kell adót fizetni a kockázati tőketársaságnak. vagy átalakulással jött létre. Mentes az osztalékfizetés alól a belföldi illetőségű osztalékban részesülő. Ha az adózó az egész év során változatlan formában működött. és az azt követő hat évben.Külföldön megfizetett adó Fizetendő társasági adó Itt is adóelőleget kell fizetni.és középvállalatok adókedvezménye: tárgyi eszközök beszerzéséhez. beruházás összege.

és egy olyan rendszerrel kísérletezett. TAYLOR meg volt győződve arról. minden feladathoz szakszerű módon ki lehet találni az elvégzéséhez szükséges legjobb módszert. Az általuk kifejlesztett módszereket „tudományos vezetés”-nek is szokták nevezni. A 20. FAYOL néhány elve: . hogy ha a körülmények adottak. FAYOL listáján 14. A vezetői munka irányelvei TAYLOR szerint a következők: Minden ember munkájához tudományos alapossággal kell közelíteni A munkások kiválasztását. hogy a munkát az előírt módon végezzék Az irányítói és a végrehajtói munkát szét kell választani egymástól. pontos méréseket kell végezni.174 - . akiket pénzzel kell ösztönözni arra. De ezzel nem jutott nagy sikerre. rávilágít a vezetéshez szükséges technikai feltételekre.8) MILYEN SZERVEZÉSISMER? ÉS MI VEZETÉSELMÉLETI JELLEMZŐ A MAI IRÁNYZATOKAT VEZETÉS-ELMÉLETI IRÁNYZATOKRA? 1) KLASSZIKUS ISKOLA KLASSZIKUS IS KOLA A hangsúlyt a vezetői munka praktikus voltára. amiket aztán be kell tartatni a munkásokkal. URWICK listáján 10 általános vezetési irányelv szerepel. század elején alakult ki. A munkafolyamatokat kisebb lépésekre kell bontani. képzését és fejlesztését tudományos alapon kell végezni Kooperálni kell a munkásokkal annak érdekében. a kidolgozott legjobb módszert szabályok formájában kell rögzíteni. hierarchikusan tagolt szervezeti felépítésben gondolkodik. amelyben a munkások 8 különböző szakterületet képviselő művezetőnek voltak alárendelve. a vezető és a beosztott részéről egyaránt racionális és logikus gondolkozást feltételezve igyekszik megfogalmazni a legfontosabb vezetési elveket és szabályokat. TAYLOR a vezetői feladatokat funkciókra bontotta. mérnöki módon formális rendszerekben. célszerűségére helyezi. többek között TAYLOR. FAYOL és URWICK munkájának köszönhetően. hogy a szabályokat betartsák. és hatékonyan dolgozzanak.

emberek és csoportok viselkedése befolyásolásaként tárgyalja. Az ő és mások munkálkodása nyomán a bürokrácia szó negatív jelentése folyamatosan finomult. igazságos módon hatékony munkavégzésre kell ösztönöznie f) Centralizáció: valamennyi centralizációra minden szervezetben szükség van. annak intézményeiben. A szervezetben világos hatásköri szinteket kell megkülönbözetni. a vezetőnek megfelelő szankciókkal kell élnie a megsértőivel szemben c) Az irányítás egységessége: egy beosztott csak egyetlen főnöktől kaphat utasításokat d) Az egyéni érdek alárendelése az általános érdeknek: első helyen áll a teljes szervezet. A klasszikus iskolához szokták sorolni a bürokrácia elméletét is. a vállalatot társadalmi rendszerként fogja fel. a vezetőket és a vezetetteket el kell választani egymástól. A szabályok ismerete minden munkakör betöltésének fontos feltétele Személytelenség: a hatásköröket és a jogköröket meghatározott szabályokhoz igazodva kell kialakítani. az egyéni érdek csak ezután következhet e) A személyzet díjazása: a díjazásnak a munkaadó és a munkavállaló számára egyaránt kielégítőnek kell lennie. Szabályok rendszere: a működés hatékonysága és személytelensége ezek segítségével biztosítható. a vezetést elsősorban emberek irányításaként. WEBER. amit tudósok dolgoztak ki. 2) EMBERI KAPCSOLATOK ISKOLÁJA 2) EMBERI KAPCSOLATOK ISKOLÁJA A figyelmet a munkavégzés emberi tényezőire irányítja. és azokkal ugyanilyen rögzített szabályok szerint lehet élni. és nagy vonalakban a következőben foglalható össze: Specializáció: a szervezeteken belül munkaköröket kell kialakítani. aki nézeteivel rendet és ésszerűséget próbált teremteni a társadalmi életben.a) Munkamegosztás: ezt a legnagyobb hatékonyságra való törekedéssel kell megoldani b) Fegyelem: a hatékonyság nélkülözhetetlen feltétele. amelyben emberek és csoportok bonyolult formális és informális kapcsolatokba lépnek egymással. a mértéke helyzettől függően változhat g) Kezdeményezés: a kezdeményező képesség a szervezet erejének jele: bátorítani és fejleszteni kell Ezeket az elméleteket nem fogadták mindenütt egyöntetű lelkesedéssel. . amelyekben az emberek gond nélkül kicserélődhetnek Hierarchia: az irányítókat és a végrehajtókat. pl.175 - . ehhez ad módszereket.

hogy a szervezésben és a vezetésben nagyon fontos szerepe van az emberi kapcsolatoknak. az emberek és csoportok közötti kommunikáció.A 20-as évek végén alakult ki Amerikában. aminek nagyobb az ereje a pénzügyi ösztönzésnél. azzá válni. lakás. Ez az iskola sok új gondolattal járult hozzá a vezetés olyan elemeihez. függetlenség és szabadság. elismerést szeretnének kapni. önbizalom. melynek vezetői közül leginkább MAYO nevét emlegetik. A munkacsoportok kifejlesztik saját szokásaikat. értékrendjüket. az egyéni és a társas szükségletekre való nagyobb odafigyeléssel is növelhető. elfogadást nyerni. a híres HAWTHORNE-i kísérletek nyomán. nemi élet 2) Biztonság: nincs fájdalom. amivé képesek vagyunk . presztízs. viselkedési mintáikat. a munkakörök megtervezése. a csoportoknak. különböző helyzetekben hogyan kell cselekedni. erő. a személyes viselkedés. Az emberek nem csak azért vállalnak munkát. mint a csoportok kezelése. a dolgozók ösztönzése. mit jelent a normális viselkedés. részt venni egy csoport életében. fenyegetés. tekintély 5) Önmegvalósítás: a saját magunkról alkotott kép megvalósítása. ital. szeretetet adni és kapni 4) Kiválás. az informális szerveződéseknek. azaz a csoport nyomását. rend 3) Szeretet: tartozni valakihez. célok elérése. hogy milyen sebességgel kell dolgozni. A legfontosabb gondolata. hogy a termelékenység humánusabb. az emberekre. hanem azért is pl. A formális szervezet mellett megjelenik az informális. és igyekeznek ezeket tagjaikkal szemben érvényesíteni. hogy pénzt keressenek.176 - . megaláztatás. emberibb szervezet kialakításával. Az iskola egy későbbi képviselője MASLOW az emberi szükségleteket osztályozza: MASLOW 1) Fiziológiai szükségletek: étel. elvárásaikat. az rosszul járhat. van viszont stabilitás. elismerés: önbecsülés és ások általi megbecsülés. Minden csoportban kialakul valamilyen általános elképzelés arról. Az egyes emberek érzik ezeket a követelményeket.. hogy: valamilyen csoporthoz akarnak tartozni kommunikálni akarnak más emberekkel használni akarnak valamilyen ügynek erkölcsi parancsoknak engedelmeskednek biztonságot akarnak irányítani akarnak másokat ki akarnak tűnni valamivel. amivé szeretnénk. aki ezeket megszegi. Ezek a tudományos alapossággal MAYO szervezett kísérletek azt bizonyították.

egyes alapvető szükségletek kielégítéséről van szó. sokféle dologra képesek. hogy a technikai változásoknak emberi vonatkozásai vannak.177 - . amely egymáshoz szorosan kapcsolódó technikai és társadalmi elemekből áll. Ez az iskola a szervezet technikai oldalára koncentrál szemben a szociális oldallal (2. hogy érdekes. szeretnek jó eredményeket elérni. MCGREGOR szerint egy vezető annak megfelelően viselkedik beosztottjaival. együtt kell őket vizsgálni. A vezetőknek ezt meg kell érteniük. és megfordítva is. amelyek hiánya elégedetlenséget okoz a dolgozók körében. HERZBERG új motivációs elmélettel jelentkezett: szerinte a motivációt és a HERZBERG munkahelyi elégedettséget két tényezőcsoport befolyásolja. MCGREGOR hogy milyen nézeteket vall az emberek természetéről és viselkedéséről. A vezetőnek mindkét oldalt látnia kell: tudatában kell lennie. aki az iskola egyik alapítója. ismerje el eredményeiket 3) RENDSZERELMÉLETI ISKOLA 3) RENDSZERELMÉLETI ISKOLA A szervezetet olyan rendszerként fogja fel. bízzon bennük. Eszerint megkülönböztet 2 elméletet: „X elmélet”: az emberek általában lusták. ember és technika elképzelhetetlenek egymás nélkül. a szervezet egy nyílt rendszer. Az általános rendszerelméletből kiindulva BOULDING a rendszerek 9.Ha egy alacsonyabb szintű szükséglet kielégül. Itt főleg a munkakörülményekről. megérteni és kezelni. ami nagyobb rendszerek szerves része. a technikai és a szociális oldal szerves egészet alkot. A szervezet csak a környezet feltételeivel együtt vizsgálható. ellenőrizni kell őket „Y elmélet”: az emberek szívesen dolgoznak. A második tényező azok a dolgok. Az elsőbe azok a dolgok tartoznak (higiéniai tényezők). Az emberi szervezetek a legbonyolultabbak közé tartoznak. nem szeretnek dolgozni. amelyekről még ma sem tudunk eleget. ha látják a célt. ide főleg a MASLOW-féle magasabb szintű szükségletek tartoznak. meg tudják szervezni a saját munkájukat. . nincsenek ambícióik. Az elméleti alapok a biológia tudományából származnak. képességeiknek megfelelő feladatokat adjon nekik. korlátokat és lehetőségeket jelentenek egymás számára. amelyek különleges teljesítményekre sarkalják az embert. Ide LUDWIG VON BERTALANFFY neve kapcsolódik. itt a vezető dolga. és érthető meg: a környezet és a szervezet kölcsönhatásban vannak egymással. akkor az megszűnik erős ösztönző erőnek lenni.). ezért állandóan a sarkukban kell járni. alrendszere. nem vállalnak felelősséget. egyre növekvő bonyolultságú szintjét azonosította.

A vezető feladata az. aki meg akarja érteni a szervezet viselkedését és a vezetők szerepét. a célok elérése érdekében ésszerű döntési módszereket használhat. Ebben az értelmezésben a vezető döntéshozó személy. a maguk módján értelmezik az őket körülvevő világot. milyen kultúrában használják őket. Az egyén céljai és a célok érdekében megtervezett és végrehajtott cselekedetei attól függnek. A valóságban működő szervezetek viselkedésében és a vezetői döntéshozatalban racionális és irracionális vonásokat egyaránt találhatunk. LORSCH. A szervezés és vezetés eszköz.és módszerkészlete folyamatosan gazdagodik. a rendelkezésre álló információkban sok a bizonytalanság. hogy az egyén miként látja. hogy a célok között konfliktusok lehetnek. Az egyik legvitatottabb kérdés a racionális gondolkodásé és a döntéshozatalé. amelyekkel az adott helyzetben. szemléletmódok. módszerek. A kontingencia-elmélet kulcsszava a DIFFERENCIÁLÓDÁS: különböző helyzetek különböző megoldásokat kívánnak. tervezési módszer. a siker az alkalmazkodáson múlik. beállítódások / képzési. Az iskola képviselői WOODWARD. ettől függhet a sikeressége. a döntések megszületésének módját kell vizsgálnia.4) A KONTINGENCIA-ELMÉLET ISKOLÁJA 4) A KONTINGENCIA-ELMÉLET ISKOLÁJA A szervezésnek és a vezetésnek nincs egyetlen legjobb módja. Az irányzat a konfliktust normális. általános receptek nem léteznek. Annak tehát. hogy ebből a készletből azokat válassza ki. mert ott mások a feltételek. akik a szervezetek viselkedését az egyének szempontjából vizsgálták. akik a szervezetet nyitott információ-feldolgozó hálózatnak tartják. az adott szituációban jó eredményt tud elérni. Az iskola HA – AKKOR összefüggésekben gondolkodik. Az alkalmazható struktúrák. hogyan értelmezi a szituációt. a döntés pedig általában összetett szervezetben születik meg. de mindeközben azt is számításba kell venni. Társadalmi cselekvés: nézetrendszerét olyan szociológusok alakították ki. természetes dolognak tekinti a szervezetek életében. BURNS. 5) EGYÉB MEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK 5) EGYÉB MEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK Döntéselmélet: Vannak olyan tudósok. A nemzeti kultúrák fontosabb összetevői: adott népre. hogy melyik országban. akinek céljai vannak. népcsoportra jellemző értékek. hogy bizonyos fajta szervezeti felépítés. másutt viszont totális kudarcot vall. személyes vezetési stílus valahol kifejezetten sikeresnek bizonyul. Lehet. Nemzeti vonatkozás: a vezetésnek az általános szabályai mellett fontos. technikák sikerességét egy sor szituációs tényező befolyásolja. ezen belül a munkahelyüket. Az egyéneknek megvannak a maguk céljai.178 - . LAWRENCE. amelyekben döntési pontok vannak. STALKER. oktatási rendszer / vallás / az ország vagy régió . Tehát választás előtt gondosan elemezni kell a szituációt.

utasít. a „leader” vonzó jövőképet állít az emberek elé. BENCHMARKING: magunk csináljuk. hogy a beosztottai a feladatokat önállóan és eredményesen lássák el. Ahol vertikális és horizontális munkamegosztás erős. másolás) A hierarchikus irányítási szintek száma csökken. kiszervezése (könyvelés. REENGINEERING: ezek a programok általában egy vagy több teljesítménymutató (nyereség. utasít. A munkamegosztás horizontális volta (végrehajtási folyamatok lépéseit más-más emberekhez rendeljük hozzá) gyenge. az egyszerű beosztottak fontos döntéseket hoznak meg. 6) A MAI IRÁNYZATOK JERLLEMZŐI 6) A MAI IRÁNYZATOK JERLLEMZŐI A globalizálódás azt jelenti. fejlesztés. etikus módon kell viselkedniük. ha ez az összhangteremtő eszköz kiesik. tehát hogy mit éltek át az elmúlt időkben. partnereknek való kiadása. Új vállalatvezetői típus kialakítása: tanulási képesség / csapatmunka / változásmenedzsment / folyamatszemlélet / nemzetköziség / modern technika / leadership (a menedzser tervez. vertikálisan ugyanez a helyzet: a végrehajtásban sok irányítási elem is beépül. a döntések decentralizáltan születnek. termelékenység) jelentős mértékű javítását célozzák meg. A vezetői szerepek átalakulnak. egyre több érintett félnek valamiféle társadalmi felelősséget kell felvállalnia. jogrendszere. hanem arról gondoskodik. ciklusidő. szervez. Nemcsak a tér. minőség. akkor az integrációban a hangsúly a mindenki által elfogadott jövőlépre. A felelősség nő. a küldetéstudatra. . felülvizsgál. hogy szinte bárki versenyezhet bárkivel. Ha nincsenek részletre kiterjedő utasítások. az ígéretes piacokat bármikor ellephetik az agresszív új belépők. kultúrát teremt. a direkt irányításnak fontos szerepe van. Az új szervezeti kép a tudásalapú szervezet. a határoknak. a vezető nem dönt. a távolságoknak nincs jelentősége.179 - . ellenőrit. valami mást kell helyette találni. értékeket ad. irányat. társadalmi intézményei / az emberek történelmi tapasztalatai.gazdasági rendszere. vagy másoktól vegyük át? OUTSOURCING: a korábban vállalton belül végzett tevékenységek külső vállalkozóknak. lapos struktúrák jönnek létre. az idő is összezsugorodik. a közös értékekre tevődik át.

ismerősöket – vesz maga mellé. közös szobába ültetik őket.) foglalkoznak. funkciók. a tapasztalatok .180 - . az áttekinthetőség és az organikus jelleg az egyszerű szervezeteknek figyelemre méltó rugalmasságot és innovációs képességet ad. aki néhány embert – kezdetben főleg rokonokat. Ezeknél az alapvető munkamegosztási szempont a funkció: az egyes egységek szakterületekkel (termelés. Az sem mellékes. de csak az alacsonyabb vezetési szinteken.9) MELYEK A GYAKRABBAN FORMÁK? ELŐFORDULÓ BE VÁLLALATI AZ EGYES SZERVEZETI MUTASSA SZERVEZETI FORMÁK ELŐNYEIT ÉS HÁTRÁNYAIT! EGYSZERŰ SZERVEZET Ez a kisebb. hogy az oktatási rendszer alapvetően funkcionális szemléletű. szabályzatok. mindezek megkönnyítik az információáramlást. sokszor azonos végzettségű embereket egy csoportba vonják össze. Az egyszerű szervezet organikus jellegű.és fölérendeltségi viszonyok egyértelműek: egy embernek illetve egy csoportnak egy főnöke van. és az állami gazdaságirányításban is sok funkcionális elem van. A közvetlen érdekeltség. fejlesztés. pénzügyek. jelentősebb átalakítások idején előfordulhat. folyamatábrák. A piaci-üzletági jellegű csoportképzés is megjelenhet. ELŐNYEI A hasonló munkát végző. tervezés. Nincsenek állandósult szerepek. Piacgazdaságokban a vállalatok jelentős hányada kisvállalkozásként kezdi az életpályáját: a bejegyzett vállalatok döntő többsége kisvállalkozás. hogy nagyobb szervezetek is az egyszerű szervezetek jegyeit veszik fel. Az érdekeltség közvetlen benne. de ez az állapot nem lehet tartós. Válság. A kisvállalkozás motorja a tulajdonos kisvállalkozó. Funkcionális szervezet kialakítását a növekvő méretek. amelyekben az alá. azok közös forrásokból gazdálkodnak. értékesítés. a szervezeti ábra fa jellegű és viszonylag stabil. LINEÁRIS / FUNKCIONÁLIS SZERVEZET Lineárisnak az olyan szervezeteket nevezzük. stb. ebből határozott centralizálási törekvés következik. valamint az egyes feladatkörök ellátásához szükséges speciális szakértelem teszik szükségessé. közös lesz az irányításuk és az adminisztrációjuk. néhány fős vállalkozások tipikus szervezeti formája.

a csúcsvezetők azt érzik. hogy a munkamegosztás (személyek és részlegek feladatkörének elhatárolása)milyen legyen. Az operatív problémák elkezdenek a hierarchiában felfelé áramlani. a helyettesítést. ami viszont lelassítja a folyamatokat. HÁTRÁNYAI A funkcionális egységeken vállalati folyamatok futnak keresztül. hatékonyaknak. a divizionális szervezeteknél az utóbbi a fő tagolási szempont. a motiválást. hanem stratégiai kérdésekkel kellene foglalkozni. hogy a vonalbeli döntések és hatáskörök egy része átvándorol a törzskari egységekhez. Ha a szolgálati utat komolyan vesszük. vagy éppen a szabályok betartását ellenőrzik. milyen alapon történjen. akik főfoglalkozásban szabályoznak. hogy az operatív szint rátelepszik a stratégiára: nincs idő és mód stratégiai kérdésekkel foglalkozni. ami egy nagyobb cégnél óriási megterheléssel jár. Másik hátránya a könnyen kialakuló funkcionális válság. pontosabban csak a legfelső szinten van ott. másfelől a termékek vagy üzletágak jelentik. sít.181 - . funkcionális szemszögből látják a cég ügyeit. Ha jók a szabályok. ki miben illetékes. A tiszta szervezési logika azt kívánná. Így gyakorlati megoldás az. ahol minden fontos funkciónak van gazdája. nehézkessé teszi a döntéshozatalt. melyeket nehéz koordinálni. A mátrix szervezetekben a kétféle tagolási szempont azonos . akkor helyettesíteni tudják a magasabb szintű vezetőket. Az operatív döntési és koordinációs problémák ellen funkcionális rendszerben többnyire szabályozással védekeznek. ahol már nem az operatív ügyekkel. A magasabb lineáris vezetési szinteket megterhelő koordinációs igény miatt a funkcionális szervezetek hajlamosak a centralizálódásra. Az alternatívákat általában egyfelől a funkciók. Olyan szervezet ez. A lineáris kapcsolatok egyszerűek: világos. Sok gondot okoz a vonal és a törzskar szétválasztása. és mivel a szálak csak legfelül futnak össze. hogy a törzskari egységek ne adhassanak utasítást a vonalbelieknek. A funkcionális szervezeteknél az előbbi. MÁTRIX SZERVEZET A vállalatok egyik alapvető szervezési problémája annak eldöntése. a funkciójukhoz kapcsolódó érdekek mozgatják őket. amit egyébként is igényel a nagyobb méretű vállalkozás. illetve az ügyfél-kiszolgálási folyamatnak viszont nincs. A szervezet funkcionális egységeinek funkcionális céljai vannak.kicserélését. az új belépők felkészítését. De akkor mindenben az illetékes vonalbeli főnököknek kellene intézkedni. hogy ki kinek van alárendelve. szervezetteknek kell lenniük. melyeknek gyorsaknak. A szabályozás esetén megjelennek azok a törzskari emberek. a szálak csak a legfelső szinten futnak össze. A funkciók közötti koordinációt a lineáris hierarchiának kell biztosítania: a főnököknek és a főnökök főnökeinek. az ügyfélnek.

akcióra. A szakértői magon kívül általában törzskari szervezeti egységek is vannak. a késedelmekre. végrehajtják őket. Ezért az emberek egy részének „két főnöke van”. Úgy épül fel a mátrix. A projektvezetői feladatkör sajátos szakmai tudás és vezetői képességek meglétét feltételezi. egyéb szempontokból az emberek a szakmai csoportjukhoz kötődnek. de előre kidolgozott „standard” megoldást rendel hozzá. a termékigazgatók pedig egy-egy termékért vagy üzletágért felelősek. az oszlopokban a termékek jelennek meg. azaz a szervezet nem lineáris. ami azonban játszhat kifejezetten pozitív szerepet is: felhívják a figyelmet a döntések ellentmondásaira. és ahhoz valamilyen bonyolult. A mátrixokba nem szoktak minden tevékenységet és minden szervezeti egységet bevonni. A projektszervezet legfontosabb erőssége az innovációs képesség: az új feladatok végrehajtását a merev hierarchia. a szervezet a változó feladatoknak megfelelően szinte állandó mozgásban van. viszont a feladat jellegétől függően vegyes összetételű munkacsoportokat hoznak létre projektvezetők irányítása alatt. STABIL MÁTRIXOK: Leggyakoribb megjelenési formája a termékigazgatói rendszer. A szakértő diagnosztizálja az ügyfél problémáját. lezárulnak. ahol kedvelik és jól tűrik ezeket. ami konfliktusokat idéz elő a szervezetben. Az ügyfelekkel kialakított kapcsolatok gyakran fontosabbak. könyvelés. egy-egy speciális területre szakosodott szakértők. Ekkor a funkcionális egységek (terelés.vezetési szinten jelenik meg. DINAMIKUS MÁTRIXOK: Az úgynevezett projektszervezet. Így csak olyan cégeknél ajánlható. SZAKÉRTŐI SZERVEZET Itt a cég alaptevékenységét önállóan dolgozó. A konfliktus a mátrix-szervezet normális állapota. feladatuk a cégszintű ügyek (pl. a termékigazgatói rendszer egy kísérlet a funkcionális rendszereknél fellépő koordinációs problémára. Ezek tipikus változatában a vállalat szakemberei szakmák szerint vannak állandó csoportokba beosztva. a veszteségforrásokra. hogy a sorokban a funkciók. szakértőkből és segítő személyzetből álló csoportok végzik. vagy kisebb. a projektek megszületnek.182 - . A termékigazgatói rendszer kettős alárendeltséget teremt. fejlesztés. a szakértők munkájának . mint a szakértői csoportok közötti kapcsolatok. a szervezet egy része tehát megmarad lineárisnak. Az utóbbiaknak gyakran saját kisebb törzskara is van. értékesítés) egy-egy funkció ellátásáért. A projekt végrehajtása során a projektvezetés az erősebb kapocs. pénzügyek) ellátása. de ez nem feltétlenül szükséges. tervezés. többnyire egymástól függetlenül. a megcsontosodott kapcsolatok és szabályok nem akadályozzák. egy-egy meghatározott munkára.

ami nagyfokú önállósággal párosul. a pénzügyi teljesítmény kiemelkedő jelentőségű.szolgáltatásokkal való támogatása. A divíziók a rendszer alapegységei. de jól elhatárolható területen) és melyek számára a befektetések megtérülése igen fontos.183 - . A szakértői szervezetek általában lineáris-funkcionális háttérszervezettel kombinálva jelennek meg. mint egy kisebb vállalkozás a nagyvállalaton belül. Ez teremti meg az elszámolási alapot nyereségközpontként való működtetésükhöz. de nem egyértelmű: döntő szempont az üzletágak szétválaszthatósága. Mivel a szakértők függetlensége miatt különösebb belső koordinációra nincs szükség. úgy működik. DIVIZIONÁLIS SZERVEZET Ilyen rendszerben általában olyan vállalatok működnek. amelyekbe a vállalat tőkét fektet be nyereség reményében. amelyek: több. vállalatirányítási funkciókkal és központosított szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. Van tehát saját terméke. van hozzá piaca. kiszolgálja ezt a piacot. . stratégiai jellegűek. ELŐNYE A stabilizálás képessége: innovációs feladatok megjelenése esetén ez a struktúra rendszerint túl tagoltnak bizonyul. A divízió nyereségéért annak vezetője és dolgozói felelősek. Ezek a döntések hosszú távra szólnak. A divíziókat összefogó vállalati központ stratégiai kérdésekkel. egymástól jól elválasztható üzletágban tevékenykednek (vagy egy üzletágban. vagy meghatározott szolgáltatást nyújt egy adott piaci terület számára. hogy felmérje az egyes divíziók jövedelemtermelő képességét. meghatározott terméket állít elő. A kétféle struktúra egymás mellett élése számtalan konfliktus forrása. azaz lapos szervezeti hierarchia jöhet létre. a fontosabb innovációk sokszor a szervezeten kívül születnek meg. A divizionális forma elterjedtsége és a vállalat mérete között van összefüggés. a szélességi tagoltság igen nagy lehet. A divíziók bevételeit és kiadásait egymástól elhatárolva mutatják ki. A legtisztább esetben egy-egy divízió valamilyen termék / piac kombinációt fed le. az egyensúly megteremtése nehéz vezetői feladat. és ennek alapján befektetési döntéseket hozzon. Elméletileg divízió szervezhető minden olyan üzletágból. A tulajdonosok érdekeit képviselő vállalati csúcsvezetés alapvető feladata az. kevés irányítási szinttel. viszonylagos függetlensége.

A divizionális rendszer ezek számát csökkenti. azt az egységet. gyorsabb. illetve a nyereségért való felelősség decentralizálható A divíziók megfelelő terepet nyújthatnak a vállalkozó kedvű. rugalmasabb vállalkozásokként tevékenykedhetnek Az ügyfelek / ügyfélcsoportok a divíziókban megtalálhatják a „gazdájukat”. ami a teljes rendszert kezelhetőbbé. Ekkor egy anyavállalathoz tulajdonosi szálon több társaság kacsolódik. és ennek alapján megalapozottabb tőkeelosztási döntéseket lehet hozni A nyereségközpontok révén a tőke megtérüléséért. amely operatív szinten koordinálja kiszolgálásukat Kiszélesedik a vállalatnak a piaccal közvetlenül érintkező. ezért világosabban látszik. milyen üzletágakból.184 - . A divíziók nyereségközpontokként tevékenykednek. növekedési. A problémát a kapcsolatokat rendező belső piac megfelelő kialakításával lehet megoldani. hogy az egyes üzletágak üzletpolitikájuk. hogy a vállalat nyeresége / vesztesége honnan. vagy nem kell okvetlenül áttérni funkcionális rendszerre.ELŐNYÖK Megkönnyíti a több üzletágban tevékenykedő nagyvállalat irányítását. kiugrási lehetőséget kívánó középvezetőknek Adott esetekben a divíziók – önálló egységek lévén – viszonylag könnyen leválaszthatók a vállalatról. az esetleges változásokat könnyebbé teszi. HÁTRÁNYOK Létrehozása és működése nem könnyű feladat. attól közvetlenül függő frontvonala Decentralizáltságának köszönhetően a rendszer lehetővé teszi. önállóságot. A divíziók organikusabb. ha a divíziókat gazdasági társaságok formájában szervezzük meg. működési rendjük. azzal direkt módon kommunikál. A HOLDING STRUKTÚRÁK Ezeket akkor kapjuk. belső felépítésük. Többféle változata (melyek kombinálhatók is egymással): . szabályaik és eljárásaik tekintetében saját alkörnyezetükhöz alkalmazkodjanak. elválasztja egymástól a stratégiai és az operatív ügyeket. függőségi viszony van az egyes részlegek között. mely piaci szegmensből származik. a rendszer könnyen bővíthető is új üzletágakkal A funkcionális rendszerekben sok kölcsönös kapcsolta. Bizonyos nagyságú belső összefonódásokat a rendszer kibír: az egymással kapcsolatban álló egységeket nem kell feltétlenül összevonni. Ezek a rendszerek igen bonyolultak is lehetnek.

hogy az egyes funkciókkal más-más cégek foglalkoznak. tervek alapján vezet. ügyfelei gyakran nem is tudják. virtuális (vagy moduláris) vállalat az alternatívája. VIRTUÁLIS VÁLLALAT A nagy. hogy egymástól távol levő cégek széles frontokon. integrált önellátó. logisztikai. a társaságokat pénzügyi eszközökkel irányítja Stratégiai holding: az anyavállalat stratégiai elképzelések.Pénzügyi holding: az anyavállalat csak pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. összekapcsoljál a tervezési. pénzügyi és egyéb rendszereiket. amire alapvető képességeik alapján leginkább alkalmasak.185 - . . minden tevékenységet maga végző vállalatnak ma az ún. amihez a legjobban értenek. nagy sávszélességen kommunikáljanak egymással. Egy jól megszervezett virtuális vállalat a külső szemlélő számára egységes szervezetnek tűnik. A szövetségek és ezen vállaltok terjedésének fontos feltétele és mozgatórugója az információs technológia. stratégiai akciókat kezdeményez Szolgáltató holding: az anyavállalat gazdaságossági és egyéb megfontolásokból szolgáltatásokat nyújt a társaságoknak. a vállalati informatikai alkalmazások fejlődése. Ez lényegében független cégek hálózata: tagjai azzal foglalkoznak. ami lehetővé teszi.

amely a vevő.) A szolgáltatás fogalma. garantált minőséggel. Termékcsoportok: Anyagi jellegű termékek Szolgáltatások Nem anyagi jellegű termékek. A fogyasztó számára a terméket elérhetővé kell tenni: megfelelő étékesítési feltételekkel. Tá gy asu e mék megjelenési formája. csoportokra és/vagy tárgyakra irányulnak. a múzeum művelődést elősegítő tevékenysége. a banki folyószámla. magukba foglalnak egy cselekvési és egy teljesítési aktust és/vagy folyamatot. garancia kiterjesztése stb. K egészü e mék sz n e üzembe helyezés. kiegészítő szolgáltatások) C. osztályozása A termék fizikai. A termék szintjei: A.10) MELYEK A VÁLLALKOZÁSOK JELLEGŰ TERMÉK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLATÁT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB BELSŐ ÉS KÜLSŐ TÉNYEZŐK? A termék fogalma. Így például termék bármilyen szolgáltatás.186 - . szín. ami lekerül a futószalagról. jellemzői A szolgáltatás emberi és/vagy technikai erőfeszítések olyan eredménye. egy szabadalmaztatott eljárás. Ez a fogalom mára már kibővült: a termék a vállalat. karbantartással. Abszttrraktt sziintt: ez a terméket a fogyasztó szempontjából vizsgálja Absz ak sz n B. az önkormányzati építési tanácsadás. maga az eredmény egy „megfoghatatlan” termék. javítással. esztétikai és szimbolikus tulajdonságok összessége. az információ) A termékek hagyományos felosztása: fogyasztási cikkek és beruházási javak. Kiiegészülltt tterrmék sziinttjje: a kereslettel áll kapcsolatban (imázs. . az oktatási intézmény oktató. például a szellemi termékek (pl. kibocsátása. terjesztésre szánt outputja. Az információ külön fogalomnak számít. Vannak paraméterei. a fogyasztó igényeit hivatott kielégíteni. A gyártó számára a termék csak egy tárgy. csomagolás. minősége. Tárrgyiiasulltt tterrmék:: ekkor a termék konkrét formát ölt (fizikai tulajdonsági vannak. vagy bármilyen szervezet bármilyen értékesítésre vagy elosztásra. státusz szimbólum. az orvos betegség megelőző és gyógyító. amelyek személyekre.

illetve azok cserekapcsolatainak rendszere. hiszen maga az aktus. vagy folyamat és a teljesítés ténye a termék. Ezzel a 4P 7P-re bővül: PRODUCT (termék) PRICE (ár) PLACE (disztribúció) PROMOTION (kommunikáció) PEOPLE (emberi tényező) PHYSICAL EVIDENCE (tárgyi bizonyíték) PROCESS (folyamat) A szolgáltatás jellemzői: A kézzelfoghatóság hiánya. azaz a szolgáltatás nyújtása és a „termék” elfogyasztása egy időre esik A személyfüggőség. azaz a vevő és a szolgáltató személye is jelentős.amely fizikai értelemben nem birtokolható. a szolgáltatástól elválaszthatatlan Heterogenitás. A kínálat A piac a tényleges és potenciális eladók és vevők. amely o a piacon fizikai valóságában megjelenik. hit és attitűdelemek szerepe. Termék szolgáltatás átmenete: Ahogy haladunk a terméktől a szolgáltatás irányába.187 - . a megfoghatatlanság Az egyidejűség. A kínálat az az árutömeg. úgy lesz a termék-maximum – szolgáltatás-minimumból szolgáltatás-maximum – termék-minimum / a megfoghatóságból megfoghatatlanság / a mérhetőségből és fizikai paraméterekből bizalmi. vagy . az ár és a jövedelem. ha a kínálat éppen megfelel a keresletnek. a kínálat. melyek legfőbb tényezői a kereslet. Piaci egyensúly akkor áll fenn. Ez nagyon ritka és rövid állapot. azaz a szolgáltatás minősége sohasem lehet kétszer ugyanolyan A szolgáltatás minőségét meghatározó tényezők: személyes tényezők / a vevő kényelmi szempontjai / bizalmi szempontok / etikai szempontok.

lehetővé téve az egyes fogyasztórétegek szükségleteinek megfelelő kínálat létrehozatalát. lehetőségként létező) jelenléte érzékelhető. hálózatbővítéssel a termékstruktúra változatlanul hagyása mellett a vállalat növeli kínálatát új termék piacra hozatalával termékstruktúra bővítés új termék megjelenésével. Termékvonal. DIVERZIFIKÁCIÓ. Az áru a piacon a kínálat (vagy a kereslet) tárgya. tudományos eredmény. A vállalat a termékkínálatának kialakítása során az alábbiakat mérlegeli: meglévő termékeit kínálj a jövőben is a már kialakult vevőkör számára meglévő termékeivel piacbővítést. ötlet. A termékszerkezet a piacon forgalomba hozott termékek és termékvonalak összessége. piackiaknázást céloz meg piacfejlesztés történik termékfejlesztés. amely az adott termékcsaláddal kapcsolatos konkrét „cselekvési taktikát” jelöli meg. választéka a hozzájuk rendelhető mennyiségi értékekkel együtt. Ez lehet: FIZIKAI TÁRGY / NYERSANYAG / ENERGIA / ELVONT TERMÉK (szoftver. ha a termékstratégia megvalósítása során a vállalat növeli a gyártmánycsalád tagjainak a számát. A termékkínálat kialakítása A termékpolitika egy adott időszakra vonatkozóan a stratégiában meghatározott értékesítési. termelési és fejlesztési pozíciók elérésére szolgáló elvek és tevékenységek rendszere. A termékek egymáshoz való kapcsolata lehet: a termékek kiegészítik egymást és együtt használják azokat a vonal gyes egyedeit ugyanannak a vevőcsoportnak értékesítik a viszonteladó specializálódott a vállalati termékek bizonyos csoportjára eltérő árú (értékű) termékeket értékesít a vállalt. melyek kapcsolódnak egymáshoz. információ. . bérleti jog) / ÉRTÉKPAPÍR / GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÜZLETRÉSZE / KIEGÉSZÍTŐ TŐKE / TERMÉSZETI KINCS / A FÖLD.o virtuális (látszólagos.188 - . A termékkínálat az egy vállalat által kínált termékek és szolgáltatások összessége. szakértői vélemény. ha a vállalat olyan termékeket állít elő. Tágabban értelmezve a vállalat termelési profilját szélesítheti. piackutatás) / MUNKAERŐ / SZOLGÁLTATÁS / JOGOSULTSÁGOK (használati. potenciálisan jelen van. pl. de azok rendszert alkotnak. lehetséges. új termék piacra dobása nélkül.

Szelektív specializáció (T-P mátrixban néhány négyzet) V. nem képzettség. tájegység. A szegmentálás folyamán először meghatározzuk a vizsgálandó piacot. Három mutatószáma a piacpotenciál (elvileg lehetséges értékesítési mennyiség) > a piacvolumen (a megvalósuló értékesítés összege adott idő alatt) > a piacrészesedés (a piaci összértékesítés egy vállalatra jutó hányada). vallás. Teljes piaci lefedés (T-P mátrix minden eleme) . kultúráltság Gazdasági tényezők: jövedelem. míg a szegmentumokon belüli különbség a lehető legkisebb legyen! A piaci szegmens a piac egyedi keresleti sajátosságokat mutató csoportja. majd a szegmentálás alapjául szolgáló ismérveket határozzuk meg. Piacspecializáció (T-P mátrixban egy P oszlop) IV. foglalkozási viszony Pszichológiai és pszichográfiai tényezők: életstílus. A fogyasztói piac szegmentálása például a következők alapján lehetséges: Földrajzi tényezők: éghajlat. motiváció. vagyon. előítélet. image-hűség. személyiségvonások A termékkel kapcsolatos magatartási tényezők: árérzékenység. Termék és piackoncentráció (T-P mátrixban 1 négyzet) II. A szegmentumok főbb tulajdonságai: a homogenitás / a jó azonosíthatóság / az elkülöníthetőség / a mérhetőség / a megfelelő méret / a megközelíthetőség. A piaci szegmensek kiválasztása: I.A kínálatdifferenciálás tervezése PIACSZEGMENTÁCIÓ A piac mérete egy adott termékből. A szegmentumok közötti eltérés a lehető legnagyobb legyen. márkahűség. régió. lakásviszony. Termékspecializáció (T-P mátrixban egy T sor) III. vagy szolgáltatásból megfigyelhető felvevőképesség mérőszáma. fogyasztási volumen. vonzáskörzet Társadalmi-demográfiai tényezők: életkor.189 - . A szegmentálás a piac megismerését célzó és azt homogén részekre osztó eljárás. elérhetőség / az időbeli stabilitás.

A

VIZSGÁLT

PIACI

SZEGMENTUMOK

ÉRTÉKELÉSE,

A

CÉLPIAC

KIVÁLASZTÁSA
A célpiac kiválasztása nem más, mint a vállalat stratégiai céljai alapján meghatározott, a vállalat számára lényeges kritériumok, tulajdonságok, sajátosságok szempontjából homogén piacrészek meghatározása és pontos azonosítása. Az értékelés során több tényezőt is figyelembe kell venni: - A SZEGMENTUM PIACI VONZEREJÉT (méret, növekedés, időbelis stabilitás, biztonság) - A VÁLLALAT CÉLJAIT A SZEGMENTUMOK VONATKOZÁSÁBAN - A VÁLLALAT LEHETŐSÉGEIT (adottságok, fejlesztések) - A VÁLLALATI SZEGMENS-CÉL ELÉRÉSÉNEK ESÉLYÉT ÉS VÁRHATÓ GAZDASÁGI HATÁSAIT - TÁRSADALMI-KÖRNYEZETI TÉNYEZŐKET, AMELYEK KOCKÁZAT NÖVELŐ TÉNYEZŐK LEHETNEK

POZICIONÁLÁS
A pozicionálás a vállalati kínálat és imázs tervezésének folyamata, egy adott piacon, egy adott termék versenytársaihoz való viszonyának meghatározása, és ennek a vevőkben való tudatosítása. Célja, hogy a vállalat megkülönböztetett versenypozíciót foglaljon el a vásárlók tudatában. Pozícionálni lehet tulajdonságok alapján, előny alapján, a felhasználás sajátosságai alapján, a versenytárshoz viszonyítva, termékkategóriák szerint, a termék kiemelkedő értéke alapján.

MARKETING-MIX KIALAKÍTÁS
A marketing-mix a marketingeszközök különböző piaci helyzetekben alkalmazott kombinációja, amelyeket a vállalat a piacon adott időszak alatt céljai elérésére alkalmaz. Elemei a 4P: termékpolitika, Árpolitika, disztribúciós politika és kommunikációs politika. A kínálatot illeszteni kell a fejlesztéspolitikához, a belső szervezethez, a vevői igényekhez és az áregyezkedéshez.

- 190 -

A kínálat KÜLSŐ tényezői:
- Mit kíván a piac (a felhasználó és fogyasztó igényeinek a kielégítése, az ipari trendekbe az informatika beépülése) - KIT / HOGYAN / MILYEN MÓDON / MIVEL akarok kielégíteni - Fontos, hogy a vállalatról mindenkiben egységes kép alakuljon ki

A kínálat BELSŐ tényezői:
- Az előzőeket le kell képezni a szervezetbe - Az informatikának mind a fejlesztésben, mind a kommunikációban fontos szerepe van - Reklám, PR, CI, IMAGE fontos szerepe - Itt az a fontos, hogy a vevőkről mindenki fejében azonos kép alakuljon ki.

- 191 -

11)

MILYEN

SZEREPET

TÖLTENEK

BE

AZ

ÁRAK

A

MARKETINGBEN?
A marketingmix a marketingeszközök különböző piaci helyzetekben alkalmazott

kombinációja, amelyeket a vállalat a piacon adott időszak alatt céljai elérésére alkalmaz. Elemei a 4P: PRODUCT / termékpolitika – PRICE / árpolitika – PLACE / disztribúciós politika – PROMOTION / kommunikációs politika.

AZ ÁR, AZ ÁRPOLITIKA
Az ár egy termék, illetve szolgáltatás tulajdonjogának vagy használatának megszerzéséért ár kért / kifizetett pénzmennyiség. Árként funkcionálhat a díj, honorárium, illeték is. A vállalati árpolliitiika magába foglalja a hosszabb távú árpolitikai célok megfogalmazását, a árpo t ka hosszabb távon is alkalmazandó stratégiát, az árstruktúra kialakítását, az árképzési elveket és módszereket, az ártaktikai elveket és az érvényesített árak ellenőrzését. Az árstratégiia a vállalat adottságainak, lehetőségeinek és gazdasági környezetének, árstratég a valamint a potenciális kockázat elemzése alapján határozza meg a vállalati célok elérését leginkább szolgáló ármagatartás legfontosabb irányelveit, szoros összefüggésben a marketingstratégia egyéb elemeivel. Az ártaktiika az operatív kereskedelmi munka része, az árstratégia irányelveinek konkrét, ártakt ka rövidebb időszakra történő alkalmazása. A vállalat árpolitikai céljai sokrétűek lehetnek. A célok kapcsolódhatnak a nyereséghez, a forgalomhoz, a versenytársakhoz, de szolgálhat sajátos marketingcélokat is.

AZ ÁRAK VÁSÁRLÓI MAGATARTÁSRA GYAKOROLT HATÁSA
A KERESLET ÁRRUGALMASSÁGA A kereslet volumene függ az alkalmazott áraktól. De az árváltozások során két tényezőre is ügyelni kell: az egyik az árváltozások gyakoriságával, a másik várható hatásukkal kapcsolatos. Tudni kell, miként viselkedik a vevő az árváltozások esetén! Ezek az árváltozások ne legyenek túlzottak, mert az megzavarja a vevőket. A kereslet és az árak kapcsolatát az árrugalmassági együttható fejezi ki, értéke az árváltozás hatására bekövetkező várható keresletváltozás irányára és mértékére enged következtetni.

- 192 -

Árrugalmasság = E = a kereslet volumenének %-os változása / az ár %-os változása = ∆Q / ∆P Jellemzői: E<1 E>1 E=1 a kereslet rugalmatlan (alapvető élelmiszerek) a kereslet rugalmas (fogyasztási cikkek) a kereslet rugalmassága egységnyi.

Minél inkább alapvető szükségletről van szó, a kereslet annál rugalmatlanabb a termék iránt. Egy termék árának változása a rokon- vagy helyettesítő termékek forgalmára is hat. A keresztrugalmasság azt mutatja meg, hogy az A termék árának 1 %-os változása miként változtatja meg a B (helyettesítő) termék keresletét. A helyettesíthetőséget befolyásolhatja, hogy a fogyasztónak elegendő információ áll-e a rendelkezésére. A KERESLET JÖVEDELEMRUGALMASSÁGA A kereslet jövedelemrugalmassága azt mutatja, hogy az adott termék kereslete miként reagál a fogyasztók jövedelmének változására. Jövedelemrugalmasság = E(j) = a kereslet volumenének %-os változása / a fogyasztók jövedelmének %-os változása = ∆Q / ∆Y. AZ ÁRÉRZÉKENYSÉG Az árérzékenység a vevőknek az árakhoz való viszonyát írja le. Az őt befolyásoló tényezőknél a vizsgálat tárgya egy adott időpontban egy cég, illetve egy termék, vagy szolgáltatás. Az árérzékenységet befolyásoló tényezők nem, vagy csak nehezen formalizálhatók. Azok a tényezők, amelyek leginkább hatnak a fogyasztók árelfogadására: A minőség és az ár összefüggése A termék egyedi tulajdonsága A helyettesíthetőség Az előnyök Az összehasonlítás bonyolultsága Az áruvásárlás abszolút nagysága A kiegészítő kiadások igénye Az ár kedvezményekkel történő csökkentésének lehetősége Várakozások ÁRPSZICHOLÓGIA Csupa kilences számjegyre végződő árak Kiárusításnál „RÉGI ÁR” – „ÚJ ÁR” feliratok

- 193 -

A vállalat számára a költségek az árdöntések mozgásterének alsó korlátját. a vevők árelfogadási hajlandósága pedig az árdöntések mozgásterének felső korlátját jelentik. Az ár itt a fajlagos változó költségek és a fajlagos fedezet összege. aminek az ára a szokásosnál alacsonyabb) Árleszállítás (szezonvégi kiárusítás. FEDEZETI ELEMZÉS A helyes árdöntéshez szükséges a költségek ismerete. amelyek a vállalat árdöntései mozgásterét határolják. végkiárusítás) Dömpingár (indokolatlanul alacsony) / Bevezető ár ÁRKÉPZÉS A MARKETINGSZEMLÉLETŰ ÁRKÉPZÉS Az árak legfőbb szabályozója a piac és a gazdasági verseny. A belső vállalati tényezők csak másodlagos szerepet játszanak. hogy a vállalat termékeinek árszintjével a piac mely minőségi és árszegmenseit veszi célba. Az árképzés a piaci és gazdaságossági célok érvényesítését jellemzi. A piaci viszonyok között működő vállalatnál azonban a költségek sohasem lehetnek az árdöntések kizárólagos meghatározói. Az árszínvonal meghatározása egyidejűleg a minőségi színvonal megválasztását is jelenti. Ezek párhuzamosan is érvényesülhetnek.Presztízsfogyasztás Becsalogató árak (mindig van az üzletben egy olyan termék. amely mellett a képződő fedezet éppen megegyezik a fix költségekkel. ami az árak felső határát szabja meg A vállalat kockázata Marketingszemléletű árképzésnél a piac a fogyasztók igényeiből indul ki és figyelembe veszi a vállalat árpolitikai céljait. A fedezeti pont nagysága. Négy domináns tényező van. erkölcsileg elavult. az értékesített mennyiség és a nyereség közötti összefüggést vizsgálja. túlzottan nagy készletek kiárusítása. A fedezeti mennyiség mellett az árbevétel megegyezik a költségekkel. ami az árak alsó határát szabja meg A vevők árelfogadása. a költségek. A fedezet pedig az egységnyi termékre jutó fix költségeket és a nyereséget foglalja magába.194 - . sem veszteség nem képződik. szavatosság lejárata előtt adott kedvezmény. sem nyereség. A költségek (változó és fix) egyszerű elemzési módja a fedezeti elemzés. Az egész vállalati marketingpolitikával összefüggő stratégiai kérdés. Ezek: A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény Az előállítás költségei. de a piaci célok az elsődlegesek. Ez az árak. divatjamúlt termékek. .

195 - . befolyásoló szempontokat is. A módszer hiányossága. mert mindig egy már megtett piaci lépés után következik a követő vállalat döntése. Az időszak általános költségeit különböző módokon lehet szétosztani az időszak alatt előállított termékek között. kisebb változtatások alapján. Új termékek piaci bevezetése során gyakran kétféle árat alkalmaznak a vállalatok az életgörbe piaci bevezetése szakaszában: Behatolásos árstratégia: a felmerült költségek alapján számítható árhoz képest alacsonyabb árral jelennek meg a piacon. itt egy vetítési alapot állapítanak meg. ÁRKÉPZÉSI MÓDSZEREK KÖLTSÉGALAPÚ ÁRKÉPZÉS : ez a hagyományos módszer. ha kedvező a helyzet. hanem a keresletet kialakító. növekvő a kereslet. nem szerepel keresleti korlát. Ekkor nem adás-vételről. de mindenképp minimális nyereséget tartalmaz Lefölözéses árstratégia: a rokon. a költségek viszonylag állandóak. bizományosi szerződés) ÁRDIFFERENCIÁLÁS Az árdifferenciálás olyan vállalati árpolitikai döntés. vagy a termék eltérő feltételek közötti értékesítése esetén különböző . Lényegesen kisebb a kockázata. Ez az ár átmenetileg alacsonyabb is lehet a ráfordításoknál. PIACVEZÉRELT ÁRKÉPZÉS : logikája éppen a fordítottja az előzőnek. Ezáltal képes jelentős extraprofitot realizálni. a fix költségekből mennyi jut az egyes termékre. hogy figyelmen kívül hagyja a versenytársak árait / a kereslet alakulását / felülárazza a termékeket a kedvezőtlen piaci helyzetben / leárazza a termékeket.De felmerül még itt néhány kérdés: rendelkezésre áll-e elég kapacitás. amely során a termékre. annál inkább volumen-érzékeny egy tevékenység. Az értékalapú árképzés abból indul ki. Mindig a vevő szemszögéből értékel. A fedezeti hányad minél magasabb. hogy az érték valódi értelmét a termék által a vevőnek nyújtott hasznosság és az azért fizetett ár közötti egyensúlyt jelenti. hogy kit tekint a vállalat versenytársnak. A keresletet itt PIACVEZÉRELT ÁRKÉPZÉS tágan értelmezik: nem csupán az eladható mennyiséget veszi figyelembe. hanem eladó és vevő közti sajátos kapcsolatról van szó (pl.vagy helyettesítő termékek árához viszonyítva magas induló árat határoz meg a vállalat. Bizonyos esetekben teljesítményalapú árképzés is lehetséges. A versenytársak árain alapuló árképzés első lépése annak meghatározása. Az árkövető vállalat mindig tartja a relatív árkülönbséget. Főleg termelővállalatok alkalmazzák. ahol az összes költséghez KÖLTSÉGALAPÚ ÁRKÉPZÉS adják hozzá a nyereséget.

EXPORTÁRAK Az exportőr az exportpiacon érvényesíthető árból kell. A kereskedelmi partnerek megnyerése és ösztönzése leginkább az alábbi eszközökkel történhet: Mennyiségi árengedmények / Szezonális árengedmények / promóciós árkedvezmény / Fizetési időponthoz kötött árkedvezmények. azaz az árrés. INCOTEMRS ajánlások. amely a nagy. végső pontját a fogyasztók jelentik.vevőknek különböző árakat állapítanak meg. árrés-tömeg. Az összes értékesített terméken realizált árrés összege az ún. ha a terméket mindennemű tulajdonság és az értékesítési feltételek változatlansága mellett eltérő áron értékesítik a különböző vevőknek.és kiskereskedelmi árrésből tevődik össze. Ezzel szemben az árdiszkrimináció. . közbülső lépés a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi funkciót ellátó vállalatok. A KERESKEDELEMNEK NYÚJTOTT ÁRENGEDMÉNYEK ÉS KEDVEZMÉNYEK A termelő részéről a kereslet befolyásolása jelentős mértékben a kereskedelmen keresztül történhet. jogszabálygyűjtemény. mennyisége.196 - . A fizetési eszköz valuta. Automatikus árrés-politika esetén a termelői ár befolyásolja a fogyasztói árat. A nemzetközi gyakorlatban az árrés alapját a nettó eladási ár képezi. A kereskedelem érdekeltsége az eladási és a beszerzési ár közötti különbség. távolságkülönbség / a fogyasztás vagy megrendelés ideje / a fogyasztás intenzitása. jellemzői. az okmányos inkasszó és a nyitva-szállítás. Az árdifferenciálás különböző elvek feltételek alapján történhet. Autonóm árrés-politika esetén a termelő eladási árra gyakorolt hatása kisebb. deviza vagy áru. Ez fedezi a működési költségeket és a nyereséget. hogy visszavezesse a saját exportárait. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK ÁRAI A NAGYKERESKEDELMI ÉS A KISKERESKEDELMI ÁR Az értékesítési rendszer kiindulópontját a termelők. Ilyen a fogyasztás helye / a földrajzi távolság. gyakorisága / a vevő típusa. Szállítási és fizetési feltételeket kell meghatározni. Leggyakoribb az akkreditív.

197 - . a közbülsők a közvetítők. A termelő termel. a viszonteladók. vezetéken. a kiskereskedő vásárol. kombináltan. valamint az általuk ellátott funkciók. pénzügyi. vasúton. vízen. tárgyi. a nagykereskedő vásárol. A különbségek és adottságok. szolgáltatások) vesznek részt. Az értékesítési rendszer kiindulópontja a termelő. a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi funkciókat ellátók.12) MELYEK AZ ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZER MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐI? AZ ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZER FOGALMA ÉS JELLEMZŐI Az értékesítési rendszer a terméknek / szolgáltatásnak a termelőtől / szolgáltatótól a fogyasztóig / felhasználóig történő eljuttatását végző – a vállalaton belüli és az e célra a folyamatba bevont vállalaton kívüli – szervezetek személyi. Az értékesítési folyamat mozgásai és változásai: a termék mozgása / az áru tulajdonjogának változása / az áru ellenértéke. a pénz mozgása / az információáramlás. hogy továbbértékesítse. A disztribúció funkciói: Az üzletkötéssel kapcsolatos funkciók: Megrendelés Tárgyalás. Így valósul meg az értékesítési folyamat. amelyek indokolják a viszonteladók működését: Térbeli. végső pontja a fogyasztó vagy felhasználó. A folyamatban fizikai (szállítása közúton. informatikai és szervezeti összetevői. kísérlet a végleges megállapodásra Az árrés megválasztása Visszaigazolás Az eladás és a vásárlás lebonyolítása Az elosztási csatornák kialakítása Kockázatviselés . levegőben) és nem fizikai termékek (szellemi javak. időbeli és mennyiségi különbségek Minőségbeli különbségek Egyéb adottságok Az értékesítési láncban a termék a piaci szereplők minden típusát érinti. hogy továbbértékesítse a végső fogyasztónak. A viszonteladók áthidalják a termelő és a vevő közötti különbségeket. adottságokat.

Beruházási javaknál inkább a közvetlen értékesítés a jellemző. illetve fogyasztásra rendelkezésre áll. az üzleteknek a száma. A fogyasztási cikkek esetében minden lehetséges csatorna-változat előfordul (termelő – nagykereskedő – ügynök – kiskereskedő – fogyasztó). kiegészítő funkciók: Fizetési kondíciók megállapítása Promóció. különböző szintjei lehetnek: Intenzív értékesítés: ekkor a termék számos. összeszerelés Csomagolás Raktározás Készletgazdálkodás Választék kialakítása Szállítási mód Az áruforgalmat segítő. Célja a minél nagyobb piaci részesedés elérése . A gyártó általi forgalomba-hozatal többféleképpen lehetséges: átadja a terméket a nagykereskedőnek VAGY elhelyezi közvetlenül a kiskereskedelmi egységben VAGY értékesíti a saját boltjában. AZ ÉRTÉKESÍTÉS INTENZITÁSA Az értékesítés intenzitását az eladási helyek gyakorisága (sűrűsége) fejezi ki.Logisztika jellegű funkciók: Összevárás. Többcsatornás értékesítési rendszernél a vállalat egy időben több forgalmazási csatornát vesz igénybe egy vagy több piaci szegmens elérésére. nem szakosodott üzletben jelenik meg. amelyek abban a folyamatban vesznek részt.és nagykereskedő működik együtt. piacbefolyásolás. keresletösztönzés.198 - . amelynek végső eredményeként a termék vagy a szolgáltatás felhasználásra. Az értékesítési csatorna azoknak az önálló szervezeteknek a csoportja. ahol a termék megvásárolható. helyi reklámok Információk szerzése a vevők számár a termék kiválasztásához Kapcsolatteremtés és fenntartás a vevővel Az áru eladási utáni szolgáltatások ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK Az értékesítési folyamatba bevont közvetítők értékesítési csatornát alkotnak. Az eladási láncban sok kis.

egyedi tervezésű vagy kivitelezésű művészeti tárgyak számára. NAGYKERESKEDELEM A nagykereskedelem azoknak a személyeknek és intézményeknek a termék vagy szolgáltatásértékesítési tevékenysége. annak állandósága. ami gazdaságosabb a tételek nagysága. Exkluzív értékesítés: az egészen kiemelkedő minőségű termékek. akik viszonteladóknak (kiskereskedőknek. márkára szakosodottak. a márkanéven alapszik. vevők felé a várható trendek információi Forgalomszervezési és üzletépítési tanácsokat adhatnak a kiskereskedőknek. piaci információk. vagy intézményi. A verseny alapja ezeknél a termékeknél a minőség. szélesebb üzleti területet fednek le A nagykereskedelmi szervezetek kevesebb figyelmet fordítanak a promócióra. más nagykereskedőknek). de a végső fogyasztók részére történő értékesítésük nem jelentős. A nagy. A nagykereskedelmi szervezetek főbb típusai: Az áru-nagykereskedők önálló vállalkozások.Szelektív értékesítési mód: a termék szaküzletekben jelenik meg.és kiskereskedelem eltérő jegyei: A nagykereskedelmi tranzakciók nagyobb volumenűek. mindig termékre. Kevésszámú eladóhelyet kíván meg. ritkaságok. így a vevők készletezési költségeinek csökkentése Szállítási tevékenység. Ennek a kategóriának a tőkeigénye magas. ritkaságon. ezek az üzletek különleges kialakításúak. majd ezek kisebb egységekre osztása Raktározás. útvonal-optimalizálás miatt Finanszírozási rendszerük (hitel) kedvező pénzügyi helyzetet teremt a vevőknél Kockázatviselési politikájukkal tehermentesítik a beszállítókat Értékesítéseik széles kapcsolati rendszerre támaszkodnak Kétirányú információáramlás: beszállítók felé a vevői.199 - . motivált. illetve üzleti felhasználóknak értékesítenek. a légkörre. ez korlátozott számú eladóhelyet jelent. Az eladó magas képzettségű. az üzlet helyének kiválasztására Az egyes országok kormányai jogi és adózási szempontból megkülönbözteti őket A nagykereskedelem területén ellátott fontosabb funkciók: Beszerzés és a választék kialakítása a fogyasztói igények alapján Választék kialakítása: beszerzés nagy szériákban. a forgalmazott árut tulajdonukba veszik . A termékek piaci versenye a minőségen.

amelyeket a vásárló számos üzlet kínálatának összehasonlításával vesz meg. a kialakítása a megfelelő termékválasztéknak Árazási feladatok A forgalomnak megfelelő készlet-szabályozás Felkészülés a forgalomnövekedésre. másrészt beszerzési irodák Egyéb. a fogyasztó személyes fogyasztását. ajánlása. tehát nem üzleti célú felhasználását szolgálják. maga az eladás mozzanata (vevő tájékoztatása. melyeknél a vevő nem számít jelentős minőségi és árkülönbségekre. ezek olyan termékek. amelynek forgalma döntően a kiskereskedelemből származik. főleg tranzakciós feladatokat látnak el A termelők és a kiskereskedők saját nagykereskedelmi szervei. A KISKERESKEDELEM FELADATAI A prognosztizálható keresletnek megfelelő rendelések feladása Az áru fogadása és tárolása Az értékesítés. amelyek az áru.Az ügynökségek és brókerek közvetítők. Ennek ellentéte a SHOPPING GOODS. információgyűjtés a vásárlói észrevételekről. Bár a kiskereskedő az értékesítési láncban a nagykereskedő és a fogyasztó / felhasználó között áll. készletcsökkentés a kereslet hanyatlása esetén. egyes területekre szakosodott nagykereskedők KISKERESKEDELEM A KISKERESKEDELEM FOGALMA A kiskereskedelem azokat az értékesítési tevékenységeket foglalja magába.200 - . A kiskereskedelmi bolt (üzlet) olyan üzleti vállalkozás. ezek egyrészt értékesítő egységek. Ezt a kiskereskedő bonyolítja le. az értékesítési lánc bármely tagja végezhet kiskereskedelmi tevékenységet. reklamációk A visszaváltható göngyölege átvételének lebonyolítása Vevői reklamáció esetén hibás áru kicserélése A KISKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG CSOPORTOSÍTÁSA Árusítás szempontjából léteznek kényelmi termékek. ezért igyekszik azokat közvetlen környezetében beszerezni. becsomagolása) Az áru elhelyezése az eladótérben. a termék bemutatása. vagy a szolgáltatás közvetlen. .

formával és választékkal Szupermarket: nagyméretű (több mint 1. bő választék. az üzemeltetés részben a tulajdonosok. főleg élelmiszer és háztartási eszköz Hipermarket: még nagyobb (több mint 10. vagy egy nagyobb kereskedelmi egység egy részlegét üzemelteti a bérlő Szövetkezeti rendszerű: kiskereskedelem esetében a tulajdonosok száma nagy. vagy néhány alkalmazottal Lánctípusú: a tulajdonos több üzlet felügyeletét látja el Bérlet: az üzletet. önkiszolgálás. kevés szolgáltatás Üzletlánc: kiskereskedők önkéntes társulása. alacsony üzemeltetési költség. telefonon vagy interneten keresztül történő rendelés A tulajdonlás típusa: Független: a tulajdonos egyetlen bolt üzemeltetését látja el önmaga. azonos névvel. részben alkalmazottak végzik Franchise rendszerű: az értékesítési rendszer fejlődésének jellegzetes. szerény árrés.000m^2). önkiszolgáló terület. élelmiszer és más termékcsoportok . egyre növekvő területe Az üzlet típusa: Bolti kiskereskedelem Élelmiszerüzlet Szaküzlet: kevés árucsoport.000m^2). szerényebb környezet. különböző helyeken.201 - . ami lehet: Hagyományos közvetlen személyes kiszolgálás Önkiszolgálás Fél-önkiszolgálás Automaták útján való forgalmazás Levélben. nagy választék Áruház: több termékvonal Diszkontáruház: alacsony árszint.Az árusítás módja: tulajdonképpen a kényelem és a kiválogatás (a kockázat mérséklése érdekében) lehetőségének tényezői formálják (differenciálják) az árusítás módszereit.

a szolgáltató. a rendelések felvételét. Katalógus-áruház (csomagküldő kereskedelem) Automaták és önkiszolgáló gépek: épületen belül. légi-. AZ ÜZLET KIALAKÍTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE A termék és a szolgáltatás jellege. bevásárló központokban) lehetséges általában. .Bevásárlóközpont: autóval könnyen elérhető. több száz kiskereskedelmi egységet is tartalmazhat Nem bolti kiskereskedelem: Középpontjában a vevő kényelme áll. meghatározott helyre és feltételek között történő eljuttatását. Közvetlen értékesítés: ügynökön keresztül Multi – level – marketing: a vállalat független üzletembereket szervez be termékei elosztására. alacsony bérleti díjak mellett. jellegének kialakítása során a főbb vizsgálandó tényezők: Választék kialakítása / A szolgáltatások színvonala / Az üzlet arculata / Az üzlet elhelyezése / Vonzáskörzet PIACI LOGISZTIKA A PIACI LOGISZTIKA FOGALMA ÉS CÉLJA A piaci logisztika magába foglalja az anyagok. belvárosban. vagy kevésbé vonzó belső kerületekben. távközlés. milyen szintjeit érdemes létrehozni. javítás-karbantartás. a beérkező áruk fogadását és küldését. milyen választékot tartson. nyilvántartása. a készletek tárolását. A disztribútorok újabb disztribútorokat vonnak be. alkatrészek. valamint az ezekhez a feladatokhoz kapcsolódó információáramlást és feldolgozást. akik a vevőknek otthonukban adják el termékeiket. a város külső kerületeiben. vásárlásra és szórakozásra. a lakosság részére végzett teherfuvarozás. vagy utcán. A KISKERESKEDELEM SAJÁTOS TERÜLETEI Ilyen a személyszállítás (távolsági autóbusz. miként épüljön ki az értékesítési csatorna. vendéglátó-ipari szolgáltatások. vízi-. hova települjön az üzlet. milyen legyen a mérete. TV és rádió műsorszórása. városi-. késztermékek meghatározott időben. az igénybevétel módja. turizmus. nagy épületrendszerben. semmiféle extra szolgáltatás. csomagolását.202 - . hogy milyen üzletpolitikát valósítson meg. a piaci környezet határozza meg. A kereskedelmi egység üzletpolitikája: kis haszon – nagy forgalom (jelentős hirdetési támogatottság. A kiskereskedelmi üzlet jellemzőinek. vasúti személyszállítás). vagy nagy haszon – kis forgalom (magas színvonalú eladói tevékenység. szerény üzlet-kialakítás).

Ez a just – in – time stratégia megvalósítása esetén irányítja a készletezés folyamatát és a felhasználástól függő automatikus feltöltést tesz lehetővé. optimalizálása járattervező szoftver segítségével lehetséges. dokumentumok. a könnyű és gyors hozzáférhetőség biztosítása korszerű épületet. redundáns adminisztratív folyamatelemek kiiktatásával. hogy kiegyenlítse az eltéréseket. időben. Elsősorban a már gyártott termékek olyan összetételének a kialakítása a cél. berendezéseket és rakodógépeket igényel. A szállítások szolgáltatás-szintjét meghatározó tényezők: megbízható. számítógépi alkalmazások közti. A költségeket saját fuvareszköz esetén azok kihasználtsága határozza meg. rövid szállítási határidők. hogy a termék biztonságosan. légi. a versenyképesség feltételét. A logisztikai feladatok automatizálását segíti a CRP (CONTINUOUS REPLENISHMENT PROGRAM). A szállítás módjai vízi. Fontos a jármű útvonalának megtervezése. összekötő kapocs a termelés és az értékesítés között. A beszerzésben. A gyors reagálású QUICK RESPONSE (QR) vevőkiszolgálás az elektronikus kereskedelem és annak logisztikai támogatásának bázisán jöhet létre. Sok esetben a termelés és a fogyasztás folyamatos. A készletezés feladata. okmányok.203 - . KÉSZLETEZÉS ÉS A VÁLASZTÉK KIALAKÍTÁSA A raktározási funkció ellátása tér. biztonság. a termelésben. A készletgazdálkodás hatással van a beszerzésre és az értékesítésre. a fölösleges papírmunka felszámolásával. kereskedelmi. A PIACI LOGISZTIKA INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA A vállalat eredményessége nagymértékben javítható az üzleti folyamatok gyorsításával. hivatalos ügyiratok papírmentes. Ilyen JUST IN TIME (JIT) termelésszervezési mód.RAKTÁROZÁS. nemzetközi szabványok szerinti elektronikus . és eszközigényes feladat. de ugyanakkor jövedelmező gazdálkodást biztosít az eladó számára is. a szervezést hatékonyabban támogató informatikai bázis megteremtése révén. vasúti. Az elektronikus adatcsere (EDI = ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) igazgatási. közlekedési adatok. Az áru védelme. A SZÁLLÍTÁS A termelő és az értékesítő abban érdekelt. a szállításban. közúti. A választék kialakítása termelői és kereskedői feladat is. a pénzügyi folyamatokban főleg az informatika teremti meg a hatékonyságnövelés. az értékesítésben. illetve kombinált fuvarozás. A fuvarköltség számításának alapja a szállítási módok szerint differenciált díjszabás. A készletek biztosítják a kereslet és kínálat közötti időbeli eltérések áthidalását. a vevő megelégedettségét elnyerve érkezzen rendeltetési helyére. flexibilitás. vezetékes. amely megfelel a vevői igényeknek. költségszint. átláthatóbbá tételével. a felesleges. de időbeli intenzitásuk eltérő.

vámáru-nyilatkozat. árkatalógus. adóügyi dokumentumok. számlák. Az UN-EDIFACT szabványok és irányelvek gyűjteménye.cseréjét jelenti. Az érintett dokumentumok lehetnek megrendelések. szerződéskötés. visszaigazolások. bankátutalások. amely az áruk és szolgáltatások kereskedelmével kapcsolatos strukturált adatoknak az egymástól független számítógépes informatikai rendszerek közötti elektronikus cseréje. rendelés-visszaigazolás. kiszállítási terv. szállítmányozási és fuvartarifa információ. Gyakran használt üzenettípusok: pályázati kiírás. váműrlapok. szállítólevelek.204 - . . átutalási megbízás.

13)

MELYEK A MARKETING INFORMÁCIÓS-RENDSZER

ÉS A MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ FŐBB JELLEMZŐI?

MARKETING-INFORMÁCIÓS RENDSZER
A marketing információs rendszer jellemzői
Az információs rendszer a vállalat környezetére, belső működésére és a vállalat – környezet tranzakcióira (az ügyletek lebonyolítására) vonatkozó információk koordinált és folyamatos beszerzését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását végző személyek, tevékenységek valamint a funkciók ellátását lehetővé tevő hardver- és szoftvereszközök összessége. Ez akkor marketing információs rendszer, ha Összhangban van a vállalat marketing stratégiai céljaival, és megfelelő információkat szolgáltat a vállalatvezetésnek a stratégiai célok megvalósulásáról Marketing alapú, vagyis ha adatbázisa magába foglalja a marketing feladatok ellátásához szükséges külső és belső információkat Marketing szemléletű, azaz ha az információk jellege és a feldolgozás általi csoportosítása, az információbázis biztosítja a vállalat teljes tevékenységének marketing meghatározottságát Marketing célú, ha kimenet-orientált, vagyis a piaci szükséglet-kielégítésből levezetett szervezetműködést támogatja (azaz a szervezet felépítését, a szervezetelemek egymás közötti kapcsolatát, a folyamatelemek egymásra épülését) Az információs rendszer fő összetevői: Az ember – a döntések előkészítője és a döntéshozó Az információ – belső és külső információk A hardver és szoftver eszközök, szervezési megoldások

A marketinginformációk főbb csoportjai
A marketing információs rendszer (MIR) stratégiai célok elérését szolgáló, ahhoz információbázist teremtő széleskörű adatgyűjtő, számos információforrásra épülő, gyors és hatékony adatfeldolgozást lehetővé tevő szolgáltatás. Információbázisában az üzleti célú - 205 -

információk mindkét csoportja megjelenik: egyrészt a piac szereplőivel, azok termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információk, másrészt a piacon érvényesülő, versenyt befolyásoló közvetett hatások információi. Megjelenési helyüket tekintve belső és külső információs csoportokba sorolhatók. KÜLSŐ INFORMÁCIÓK I) Tudományos-műszaki eredmények információi Ezek egyre szélesedő köre érhető el az interneten, hazai és külföldi nagy könyvtárak katalógusai, lexikonok, kézikönyvek, folyóiratok, nemzetközi adatbázisok. További források a nemzetközi szabványok (ISO), európai szabványok (EN) és a magyar szabványok (MSZ). II) A fogyasztóra, vevőre vonatkozó információk Fogyasztói réteg és területi vizsgálatok adatai, piaci célcsoportok megkülönböztető adatai, az értékesítés jövőbeni lehetőségei irányukba Vevőnkénti információk, legrészletesebb állandó és időről-időre változó adatok A fogyasztó, a vevő magatartásának adatai III) A versenytársakra vonatkozó információk Kik a piac szereplői? Milyen termékekkel és szolgáltatásokkal vannak jelen? Ezeknek mik a jellemzői? Mik az áraik? Milyen értékesítési csatornákat vesznek igénybe? Meg kell ismerni stratégiájuk fő összetevőit. Információkat kell szerezni fejlesztési törekvéseikről. Ismerni kell a versenytársak erős és gyenge pontjait (tradíciók, hagyományok, image, profit, likviditási helyzet stb.) Meg kell érteni üzletfilozófiájukat, marketingtevékenységük főbb jellemzőit. IV) A gazdasági, jogi, politikai, kulturális környezetre vonatkozó információk Ezek az információk vonatkoznak politikai, gazdaságpolitikai környezetre (feszültségek, kereskedelempolitika, vámpolitika) / jogi környezetre (törvények, előírások, korlátozások) / gazdasági környezetre (árpolitika, vásárlóerő, életszínvonal konkurencia) / kulturális – társadalmi – szociális környezetre (iskolázottság, vallási előírások, családszerkezet) / földrajzi, klimatikus környezetre (népsűrűség, éghajlati viszonyok, szállítási távolság). BELSŐ INFORMÁCIÓK I) A termékek és szolgáltatások információi A kínálattal és a versenytársak vizsgálata során nyert információkkal függ össze. Itt jelennek meg a termékek, szolgáltatások piacképességének vizsgálata során nyert információk.

- 206 -

II) Termék-előállítás és szolgáltatások technológiájának információi A termék-előállítás folyamatának jellemzői jelennek meg, és a szolgáltatásjellemzők. Valamint az új technológiák és termelési eljárások bevezetése III) A termékszerkezet vizsgálatának információi Arányváltozások, súlypontképzések információi, a termékösszetétel és annak változása. IV) A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó információk Például a különféle kereskedelmi formák, típusok, partnerek, szállítási és fizetési kondíciók, reklamációk stb. V) Értékesítési csatorna információk Saját és közvetítő csatornák adatai itt találhatók, valamint a fejlesztésükre vonatkozó információk, az ügynökhálózat. VI) Az ár- és jövedelmezőségvizsgálatok információi Két alcsoportja: az árak és a költségek adatbázisa. A saját termékek és szolgáltatások ár- és árszínvonal vizsgálata összefügg egyrészt a konkurens cégek árvizsgálatával, a piacon érvényesülő általános árszínvonal vizsgálattal; a fogyasztói magatartás vizsgálattal stb. A költség-információs adatbázis esetén információt kapunk a termékek és szolgáltatások önköltségéről, összetételéről, az állandó és változó költségekről stb. VII) Értékesítést elősegítő eszközök, tényezők információi Többek között itt jelenik meg a reklám, image, PR, márka, eladásösztönzés különböző alkalmazott formája. VIII) A kommunikációra vonatkozó információk Fő összetevői a média, kommunikációs költségek, kampányok gyakorisága stb.

MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ
A marketingmix negyedik P-je. A kommunikáció minden olyan folyamat, amelyben információ továbbítása történik, függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben, vagy a jelek milyen rendszerében, kódjában fejeződik ki. A kommunikáció résztvevői az üzenet kibocsátója, a közlő, valamint a befogadó. A közlés tartalma, értelme a hír, üzenet. Az adó ezt jellé alakítja, amely az információközlő csatornán jut a befogadóhoz. Az adó működése gyakran a kódolási folyamatot is magába foglalja. A vevő végzi a dekódolást. Fontos, hogy az üzenetek kölcsönösen egyértelműek legyenek. Diszkrét jelek esetén digitális kódolásról, folytonos jelek esetén analóg kódolásról beszélünk. A csatornát szennyezheti zaj is.

- 207 -

A marketingkommunikáció a vállalati kommunikáció része, amely biztosítja a marketingfunkciókhoz kapcsolódó információk többirányú, hatékony továbbítását. Új területként az infokommunikációs marketing jött létre. A marketingkommunikáció 4 meghatározó területe a reklám, az értékesítés-ösztönzés, a személyes eladás és a PR (PUBLIC RELATIONS). A marketingkommunikáció fő kérdése, hogy mi legyen az üzenet tartalma, majd meg kell határozni a célközönséget, aztán el kell dönteni, hogy milyen pozíciót akar a cég elfoglalni a piacon. Az elérni kívánt hatástól függően kétféle kommunikációs stratégia közül lehet választani: TOLÓ (PUSH) stratégiánál a piacbefolyásolás a vállalattól indul ki és a hatás láncolat következő lépcsőjére hat, végül eljut a fogyasztóhoz. HÚZÓ (PULL) stratégia esetén a termelő közvetlenül a fogyasztóra hat, és a hatás a láncban visszafele érvényesül. A marketingkommunikáció hatásmechanizmusainak modelljei: egyrészt az AIDA modell: ATTENTION (figyelemfelkeltés) – INTEREST (érdeklődés) – DESIRE (vágy) –

ACTION (tett). Másrészt a hatáshierarchia modell a piac (vásárló) marketingkommunikáció
hat szintjét különíti el. Ezek a figyelemfelkeltés, megismerés, megkedvelés, előnyben részesítés (preferencia), elkötelezettség, vásárlás.

REKLÁMKOMMUNIKÁCIÓ
A reklám a kommunikáció, ezen belül is a tömegkommunikáció speciális fajtája. A reklámkommunikációs modell: az adó a reklámozó cég, a címzett mindenki, aki a reklámot olvassa, látja, hallgatja. A reklám céljai között szerepelhet egyszeri vásárlásra ösztönzés, márka-hű fogyasztói réteg kialakítása, bolthűség erősítése, információközlés új termék megjelenéséről, új szolgáltatás indításáról, vagy adott eseményekről. Másképp: a reklám fizetett, személytelen, termékeket, szolgáltatásokat, ötleteket, szervezeteket és embereket széles hatókörű médiákon keresztül elérő kommunikáció. Az eladótól a vevő felé irányuló információ-kibocsátás annak érdekében, hogy az a vásárló attitűdjét és magatartását befolyásolja. A reklámüzenet befogadásának lépcsői: A figyelem irányítása / Az érdeklődés felkeltése / Tájékoztatás / Asszociáció keltése / Meggyőzés / Vásárlás. A reklámmal szemben támasztott követelmények: Érzékelhetőség A figyelem felkeltése (különleges eszközök, újdonság, szokatlanság, színek, hangok) Asszociáció keltése Az emlékezetben való megmaradás (ismétlés, érzelmi hatás, humor) A vásárlási szándék felkeltése - 208 -

CALL CENTER (ügyfélkapcsolat-tartás céljára) Kihelyezett médiumok: hirdetőoszlop. de olcsóbb. többek között: egészségre káros termékek. óriásplakátok. valamint a média. vagyis a vásárlás szintjét jelzi. szükséges a gyakori ismétlés. A szaklapok olvasói érhetők el a legnagyobb biztonsággal. életmód) A kívánatos változás meghatározása (piaci részesedés növelése 5%-kal) A reklám tartalmának meghatározása (stílus) Reklámhordozók meghatározása (TV. A hetilap és folyóirat szelektívebb módszer. Ez utóbbinál azt vizsgálják. . A reklámhatás a reklám tudatosulásának szintje a fogyasztóban. ismétlések gyakorisága Saját szervezet. plakátok. nem ellenőrizhető a célcsoportja. A direct mail levélpostai küldeményként továbbított levélreklám. CD-ROM. hangot. hogy a feltételezett tendenciához viszonyítva milyen forgalomnövekedést biztosított a reklám. szakértőket. félrevezető. eseményeket. cégtáblák. reklámügynökség feladatainak meghatározása Költségvetés készítése A reklámeszközök: Nyomtatott médiumok: a napilapok a legnagyobb példányszámban előállított eszközök.és képmagnó szalagok. a reklámügynökség. A reklámtervezés főbb feladatai: Reklámcélok kitűzése (új termék bevezetése. helyszíneket).A reklámkampányok keretében kidolgozásra kerülő reklámok két fő csoportja a termékek. A piacon betartandó szabályok két csoportja a jogszabályi előírások. új értékesítési területek) Célcsoport kijelölése (korcsoport. nemek. A TV egyesíti a képet. a direktmarketing egyik eszköze. A reklámpiac elsődleges szereplői az üzenet kibocsátója. telemarketing (telefonon hoznak kapcsolatba egymástól távol élő üzletembereket. majd az így elért többletbevételt viszonyítják a teljes reklám ráfordításához. Sugárzott médiumok: a rádió szelektív. de nem szelektív. illetve a cégreklám. félelmet tápláló. óriásplakát) Elhelyezési időtartam.209 - . A reklám-eredmény a reklám hatására történt cselekvést. A reklámhatékonyság az eredmény és a ráfordítás hányadosa. Etikai kérdések merülnek fel ugyanis a reklámok esetében. digitális térképes tájékoztatás). valamint az etikai. szolgáltatások reklámja. erkölcsi alapokon nyugvó szakmai szabályozás. cégeket. Elektronikus médiumok: hang.és reklámhordozó tulajdonosok. INFO TOUCH (számítógépes információs rendszer.

részletakció A vásárok és kiállítások a marketingkommunikáció több funkcióját betöltő intézményi.tényeket elhallgató. árubemutatók. hamisítása stb. Kóstolók. verseny. A vásárlásösztönzés különböző. elfogadtatása. döntéshozatalát meggyorsító eszközök összessége.210 - . VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS Az ösztönzés hathat a fogyasztóra. A vásárlásösztönzés főbb csoportjai: Akciók szervezése: díj. A személyes eladás: a forgalom növelési célján. kirakatok. betanítás. plakátok. KIÁLLÍTÁS Nagyközönség számára Árucsoportjai fogyasztási cikkek Kiállítók a kereskedők Látogatók a végfogyasztók Sokféle árucsoportot mutatnak be Jelentős minőségbeli különbségek Árusítás is történik VÁSÁR Szakemberek számára Árucsoportjai beruházási javak Kiállítók a gyártók Látogatók a továbbfelhasználók Kevesebb az árucsoportok száma Termékek magas minőségi színvonalúak Üzletkötés a jellemző SZEMÉLYES ELADÁS Ez kétirányú kommunikációt jelent eladó és vevő között egyének vagy szervezetek vásárlási döntéseinek elősegítése. árengedmény. nyereményjáték. tombola. minták. szaktanácsadás. előadás. fizetési kedvezmény. azaz az eladás helyszínén alkalmazott eszközök. a vevő vásárlási szándékát felkeltő. különleges megvilágítás Anyagi ösztönzés: kupon. meghozatala érekében. erősítő. illetve a kereskedelemre. termék másolása. közízlést sértő. Szerepük: vásárlásösztönzési / reklámfunkciót / PR funkció is betöltenek. fényképek. a döntésre képtelen gyermekek megcélzása. megvesztegetés határát súroló reklámok. Többségük rövidtávon hat. kiárusítás A fogyasztó tájékoztatása: árubemutató. mint legfontosabb célon túl az informálás (a termék tulajdonságainak megismertetése. igénykeltés) . Az ösztönzést alkalmazni kívánónál az alábbi feladatok ellátása szükséges: A cél egyértelmű meghatározása / Az eszközök kiválasztása / a program kidolgozása / az időzített program levezetése / a program lezajlása utáni értékelés. képzés POS-POP eszközök alkalmazása: POS = POINT OF SALE.

a vevő véleményének. beállítása. támogatást. . üzemeltetéssel. és ezzel üzleti tevékenységét. annak eredményességét hosszú távra megalapozza. az újravásárlás lehetőségének kihasználása.a meggyőzés (a versenytársak termékeitől eltérő előnyös sajátosságok kiemelése. bizalom. bizalmat szerezzen. hogy a vállalat külső és belső kapcsolatainál megértést. amelyektől a vállalat küldetésének teljesítése függ. beszállítók. A vállalat a PR tevékenyégével kedvező társadalmi és politikai környezetet hoz létre és tart fenn a vállalaton belül és a vállalat kapcsolatrendszerében. Célja a szervezeteken belüli. a működés többirányú elemzése a vállalat és környezete közötti kommunikációs programok kezdeményezése. amelynek az a célja. igényeinek megismerése folyamatos kapcsolattartás. valamint a vállalat és tágabb környezete között megértés. folyamatos tevékenység általános magatartásforma. PR A PUBLIC RELATIONS célja összhang és pozitív viselkedés elérése és fenntartása a vevők és olyan társadalmi csoportosulások körében. A PR kapcsolatszervezés. hogy a vállalaton belül a vállalat és a vele szoros kapcsolatban állók (vevők. Feladatai ebből vezethetők le: a vállalaton belüli kommunikációs kapcsolatok fejlesztése a vállalata és környezete közötti kommunikációs kapcsolat kiépítése. a szervezetek és a környezetek közötti – kölcsönös előnyökön alapuló – kommunikációs kapcsolatok céltudatos alakítása. üzleti partnerek). elfogadást. bizonytalanságok leküzdése) a vevőhöz a termék kiszállítása.211 - . elfogadás jöjjön létre. olyan tervszerű és folyamatos kommunikációs tevékenységsorozat. potenciális vevők. amely arra irányul. tervezése. kivitelezése a vállalat és környezete közötti kommunikációs programok értékelése A PR fogalma 3 strukturális elemet foglal magába: Célcsoport képzés / A kommunikáció érvényesülése / A vezetési – szervezési feladatok megvalósulása. működtetése. A PR a tulajdonos. A személyes eladás szervezése történhet: Földrajzi területek szerint / Termékorientáltan / Vevőtípusok szerint. használattal kapcsolatos tanácsok adása. a vezetés funkcióinak integráns részét képező szemléletmód az ehhez kapcsolódó tervszerű.

főbb területei: Ügyfelekkel (vevők. a vállalati vezetők viselkedése. szerepe és az adott szervezet tevékenységében tartalmi jegyei nagymértékben függnek a szervezet alapfunkciójától. hanem a közönség meghatározott csoportjához fordul. A fogyasztók közötti kapcsolat legfontosabb eszköze a produktum . differenciált tartalommal és eszközökkel keresi azt meg. egymással szemben tanúsított magatartása. hogy milyen a termékek. Pl. Az arculatteremtés nem öncélú tevékenység. VÁLLALATI BELSŐ PR Ez a szervezet vezetése és a munkatársak közötti. a földrajzi elhelyezkedés. célrendszere meghatározó Az arculatteremtés célrendszerét befolyásolhatja a méret Fontos lehet a szakmai környezet. szolgáltatások piacának karaktere. Főbb területei: vezetői információs rendszer és menedzsment kommunikáció szervezeti egységek közötti kommunikáció alkalmazottak belső tájékoztatása személyes. hanem üzleti szerepe van. egyének közötti kapcsolatok munkaerő toborzás és beillesztés A vállalatazonosító jegyek (CORPORATE IDENTITY) arra hivatottak. a külső és belső szakmai kör A kialakított stílusjegyek az arculat bevésődését segítik Az átgondolt arculatépítés az emberi értékekből képes sokat hasznosítani Fontos az elektronikus kommunikáció. másrész az arculat megjelenít. megmutat. a szakmai kapcsolatrendszer. szervezet-specifikusan megfogalmazni. valamint a vállalat egyes szervezeti egységei közötti kommunikációs kapcsolatok szervezését foglalja magába. a cég internetes arculata.A PR nem általában fordul a környezethez. jellemző vonása. a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyétől és attól. szállítók) tartott kapcsolat. a webdesignű A KÜLSŐ PR Magába foglalja a vállalat teljes külső kommunikációs kapcsolatrendszerét. hogy belső szellemi értékeket a külvilág számára megjelenítsenek. A megvalósuló PR funkció súlya. tevékenysége. A különböző célcsoportok számára szóló üzeneteket célszerű személyre szabottan. az ügyekhez való viszonyuk. Az arculatépítés vállalati specifikus jegyein túl általános jellemzők is felismerhetők: A vállalkozás jellege. Megkülönböztetünk vállalati belső és külső PR-t. Az arculat kettős: egyrészt közlést tartalmaz. a vevőkkel kialakított kapcsolatok.212 - .

informálása Társadalmi érdekcsoportok. az az alapján irányított és lezajló folyamatok. Lényeges eleme. A macentúra ellenérték. civil szervezetek A sajtó. hogy a szponzorált ellenszolgáltatásával segítse a szponzorálót céljai elérésében. vagy szervezeteknek. AZ INTERNET ÉS A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ Az ONLINE MARKETING képes arra. hatékony. támogat eseményeket azzal a szándékkal. a márkanév fokozott megismerése. a vállalat iránti bizalom erősödése. A kereslet és kínálat világméretű találkozása lehetőséget teremt az ajánlatok egy időpontban történő összevetésére.A pénzintézetek együttműködése A befektetők pozitív megítélése a vállalatról Az irányító. a vevő megelégedettségét is elnyerő kínálati piacot teremtsen. a tömegkommunikációs eszközök és munkatársaik A leggyakrabban alkalmazott PR eszközök: Publikációk / Események (új termékekre ezzel hívják fel a figyelmet) / Hírek közreadása / Beszédek / Közszolgálati szereplések / Honlap az Interneten SZPONZORÁLÁS. kulturális. hogy a begyűjtött és feldolgozott információ. a vevő sokrétű tájékoztatása révén és az interaktivitás lehetőségének felhasználásával kiskockázatú. ellenszolgáltatás nélkül nyújtott támogatás. felsőoktatási intézmények elérése.213 - . MACENTÚRA A szponzorálás magába foglalja mindazon tevékenységeket. egyéb dologi eszközöket vagy szolgáltatást nyújt sport. illetve szociális célokra személyeknek. és a vevő számára legkedvezőbb kiválasztására. Ezek a célok lehetnek a vállalat ismertségének fokozása. az üzenet tudatosulása . pénzügyi ráfordítások MEASUREMENT: az elvárt hatás. Az 5M modell: MISSION: az üzenettovábbítási célok meghatározása MESSAGE: maga az üzenet MEDIA: az üzenettovábbító eszköz(rendszer)-ek megválasztása MONEY: költségek. amikor egy vállalat pénzt. a felügyeleti funkciókat ellátó szervekkel kialakult kapcsolat Szakmai területen belüli szövetségek. hogy a földrajzi tér információs térré alakul. különböző kutatóhelyek.

az elosztás. űrlapokat. kényelmes használatot biztosít Interaktív együttműködést valósít meg a látogatóval Jelentősen nőhet a régi ügyfelek elégedettsége. hirdetés vagy katalógus? Az online marketing átalakítja a szervezet belső irányítási folyamatát A WEBHELY A kezdőlap színei. hogy az új termékek / szolgáltatások virtuális bemutatók révén tesztelhetők Az eladó – vevő kapcsolat felülete kiszélesedik Könnyű. a vevőszolgálat. gyorsan betölthető legyen.214 - . grafikái fontosak. az ügyfelek igényét állítsa a középpontba. stílusa világos. árfolyamok jeleníthetők meg. Segítségével hírek. mivel új kommunikációs csatorna is létrejön . meteorológiai előrejelzések. tartalmazzon konkrét információkat.és a hagyományos marketing főbb különbségei: Az online marketing alapvetően más technikára épül A számítógép lehetővé teszi az eladó és a vevő közötti kommunikációt. menetrendek. részletes. legyen informatív. valamennyi vásárló differenciált információ igénye egyszerre elégül ki Az érdeklődő nagyfokú szabadságot kap A kapcsolati rendszer lehetővé teszi a pszichológiai korlátok lebontását Az online marketing esetén az egyének tömege érhető el Elmosódnak bizonyos határvonalak sok hagyományos kategória között. amit beépíthet saját adatbázisába Sajátos szegmentálás jön létre. pontosan megtervezett. rövid oldalakat tartalmazzon.Az online. az interaktivitást. weblaptérképet. pl. Jelenjen meg a lapion a cég arculata. Az online marketing alkalmazásának előnyei Csökkenthetők az értékesítés. elérhetősége. WAP WIRELESS APPLICATION PROTOCOL. mélyreható. azaz internet-hozzáférés mobiltelefonon keresztül. az értékesítési szervezet működtetésének költségei Forgalomnövekedés Kockázatmérséklés azáltal. az információ mennyisége nincs korlátozva Az érdeklődő online módon adatokat nyerhet a hirdető webről.

támogató) a szervezetbe. Direkt marketing Szalaghirdetések. érdeklődő. a biztos célba érés és rugalmasság. virtuális kuponok. Magába foglalja az elektronikus információ-cserét (információ-szolgáltatást és az információ visszacsatolását). valamint az interaktivitás. hűségakciók.és eszközrendszerét. hanem a vevő bizalmának elnyerése érdekében engedi látni a szervezet cél. a potenciális vevő. Az internet PR alkalmazása Nemcsak a terméket.Hozzáférhetőbbé és biztonságosabbá válnak a beszállítói kapcsolatokhoz szükséges információk Olcsóbbá válik az információ-szolgáltatás Az elektronikus levelezést reklámeszközként is felfogható A marketingkommunikáció fő jellemtőinek 5I-je: INTERACTION (interaktivitás) / INFORMATION (maximális választási szabadságfok) / INTEGRATION (összehangolt vállalati tevékenységsorozat) / INTEREST (érdeklődési körnek megfelelő aktuális információk) / INDIVIDUALITY (személyre szabott). ezért virtuálisan beviszi az ügyfelet (vevő. vásárlásösztönzést és bizonyos esetekben a vásárlás lehetőségének megteremtését is. márkanépszerűsítést. online versenyek és játékok. Előnyei a pozícionálhatóság. Az internetes reklám: Ez a hagyományos reklám és a direkt marketing találkozásából jött létre és azok határmezsgyéjén helyezkedik el.215 - . Szolgáltatást mutatják be. . a nyomon követhetőség. Az 5I mindegyikében megjelenik a vevő. ingyenes áruminták.

pénzügyi. szolgáltató. LÁT EL. amely elősegíti azt. komplex. azaz többletterméket. A kontrollingot a vezetés eszközeként tartjuk számon. hogy a vezetés dinamikus összhangot tudjon teremteni a szervezet környezete. rendszerszemléletű szemmel tartása. kereskedelmi. MÓDSZERTANI TERÜLETEI? RÖVIDEN JELLEMEZZE EZEKET! A KONTROLLING SZEREPE A SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGI RENDSZERÉBEN Egy termelő. értékelése. MILYEN FEL. A vállalkozással – mint rendszerrel – szemben alapvető követelmény.14) ISMERTESSE A KONTROLLING SZEREPÉT A SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGI RENDSZERÉBEN! MILYEN FUNKCIÓKAT FELADATOKAT SZEMÉLYZETI. A kontrolling koordinálja (felvállalja) a tervezést. profitot. vezérelni. költségvetési vállalkozás hatékony belső irányításának alapja. hogy kimenetei haladják meg bemeneteit. Olyan eszköz tehát a vezetés számára. A kontrolling a vezetés alrendszere. A TO CONTROL angol szó eredeti jelentése irányítani. szabályozni. amely a tervezést. INFORMATIKAI TÁMOGATÁST IGÉNYELNEK? MELYEK A KONTROLLING FŐ TEVÉKENYSÉGEI. amelynek segítségével célorientáltan. A kontrolling a vállalkozás irányításának egyik kiemelt alrendszere.216 - . az ellenőrzést. állapotok együttes. . ami egyben a vállalkozás fennmaradásának is fontos feltétele. az ellenőrzést. valamint az információellátást koordinálja. nyereséget tudjon realizálni. tevékenységek. stratégiája és struktúrája (belső működése) között. hogy a vezetés alkalmazkodni tudjon a környezet dinamikus változásaihoz. így legyen képes vagyonát (tőkéjét) gyarapítani. valamint az ezekhez kapcsolódó információszolgáltatást. S SZEREPEKET EZEK ÉS VÁLLAL MILYEN SZERVEZETI. A kontrolling a vállalkozás egésze szempontjából fontos folyamatok. a környezeti változások folyamatos figyelésével és megértésével tudja a vállalkozást irányítani.

azok koordinálását öleli fel: Tervezés Könyvvezetés Beszámoló rendszer . SZEREPEK ÉS FELADATOK FELVÁLLALÁSA. Az információszolgáltatás egyik célállomása a társaság felső vezetése. mely egyrészt információkat befogad és használ. hogy a működés tényadatainak „on-line” számbavételével elősegítse a gazdasági folyamatok eltérésének elemzési. hogy a kontroling rendszer csak egy felelősség és döntés-centrikus belső irányítási rendszerben működhet hatékonyan. INFORMATIKAI TÁMOGTÁSA A kontrolling funkció az alábbi feladatok ellátását. ráfordítást ott kell megtervezni. míg a másik fő fogadó az operatív vezetés. Így különböző fedezeti lépcsőkben megtervezhető a vállalkozás egységeinek és egészének eredménye is. amely az irányítás (vezetés) funkciói közül a tervezést (operatív és stratégiai). SZERVEZETI. költség-centrikus eleme. A tervezés. visszacsatolási teendőit. amely a megfelelő beszámoltatási rendszer alapján kap szelektált. meghatározva azok különböző szintű önköltségét. kialakított költséghelyi költségeket megfelelő vetítési alapokkal. A tervezés első lépéseként megtervezett. A kontrolling szemlélet és módszer elsősorban a tervezésnél nyilvánul meg. az elérések elemzését. Ezekből következik. másrészt információszolgáltatást végez.A kontrolling helye és funkciói a vállalkozások belső irányítási rendszerében A kontrolling a vállalkozások belső irányítási rendszerének (alrendszerének) egyik kiemelt. ugyanis minden költséget. ezen feladatok koordinálását saját szervezettel és információs rendszerrel látja el. majd később elszámolni. tömörített adatokat a vállalkozás gazdálkodási. időbeni beavatkozási. ellenőrzését végzi. kimutatni. kulcsokkal kalkulált formában átterheljük a költségeket viselő termékekre. ellenőrzés mellett azokat támogatva a kontrolling harmadik fő funkciója az információs rendszerek működtetése. A kontrolling másik fő funkciója az ellenőrzés. a terv-tény adatok összevetését. FUNKCIÓK ELLÁTÁSA.217 - . ahol azok ténylegesen felmerültek. EZEK SZEMÉLYZETI. A kontrolling információgyűjtési funkciójának alapja a hagyományos pénzügyi számvitelhez kapcsolódó vezetésorientált számvitel adatai. gazdasági helyzetéről.

Az üzemi (vállalati) teljesítmény leegyszerűsítve a a kontrolling szemléletének fókuszában a költségek. szolgáltatások előállítása képzi. Költségtudatosság: szabadságfoka. A teljesítmény tervezése: a teljesítmények alapját általában a naturáliák teljesítése. A tervezés formái. Jövőorientáltság: azaz a jövőre irányított gondolkodásmód. A tervezés időhorizontjai: hosszú távú (3 – 5 év) stratégiai / éves operatív kontrolling. csak a vizsgált időszak tér el egymástól. A TERVEZÉS A tervezési rendszer három fő eleme: a tervezési munkafolyamatok / területek / időhorizont. a múlt azonban csak annyiban lesz számunkra fontos és érdekes. amely a vállalkozás teljesítményének. ezek csak didaktikailag választhatók el egymástól. elemzése áll.Elemzési. a teljesítmény mérésének. értékelési rendszer Koordináció és belső ellenőrzés Beszámoló jelentések. amennyiben befolyásolni képes a jövőbeni feladatokkal való megbirkózást. értékelésének is alapja. A kontrolling elsősorban a költség és eredménytervezést végzi. a terv / tény ellenőrzés és az információkezelés. A stratégiai és az operatív kontrolling is ugyanazt a módszertant alkalmazza. hiszen a vezetésnek itt a legnagyobb a változtatási . amely konkrét terhelési viszonyok között elsőként okoz problémát. információtermelés a felső-vezetés részére Nemzetgazdasági vizsgálatok és jelentések készítése Vagyonvédelmi és vagyonbiztosítási feladatok A kontrolling gondolkodásmódjának 4 kritériuma: Célorientáltság: a kontrolling tevékenység egyik fontos kiindulópontja a folyamatos célképzés. Tehát a kontrolling fő funkciói a tervezés. munkafolyamatai: felülről lefelé (top-down) / alulról felfelé (bottom-up) / ellenáramú (a kettő kombinációja). A legelterjedtebb a gyakorlatban az ellenáramú tervezés. és amely feloldása nélkül nem lehetséges további bővülés. ráfordítások tervezése. Szűk keresztmetszet a vállalkozás azon gyenge pontja. pl.218 - . Szűk keresztmetszet orientáltság: a szűk keresztmetszet tudja a legdrasztikusabban lerontani egy vállalat hatékonyságát. termékek. A tervezés területei: teljesítmények / költségek / eredmény / pénzügy tervezése.

Az eltérés-elemzési függvénynél a költségeket egy meghatározott kihasználtsági fokon rögzítik. termék önköltségére. Költségtervezés: a költségeket feloszthatjuk közvetlen (egyedi) és közvetett (általános) költségekre. Az eltéréselemzés folyamán a terv / tény összefüggéseiről kapott információkat döntés-előkészítés és intézkedés céljából egyrészt rendszerezni kell. . az elszámolásnál azonban a mindenkori ténykihasználtsághoz igazodnak. eltérésfüggvények használata. Ehhez a kihasználtsághoz tartozó tervköltségeket tekintik a tényleges kihasználtság előirányzott (vagy indokolt) költségeinek. A TERV / TÉNY ELLENŐRZÉS Azaz a terv / tény kapcsolat koordinálása. döntéseket hozzák. A tervkalkulációs eljárások száma nagy. A tervkalkulációs módszereket csoportosíthatjuk az elszámolás volumene szerint (teljes és részköltség kalkuláció). segéd és igazgatási költséghelyekre. beszámolók készítése a felső. A költséghelyeket jellegük alapján tovább bonthatjuk: fő.saját termelésű készletek állományváltozása.nettó árbevétel + . Az üzemi teljesítmény tervezéséhez szükségünk van az értékesítendő teljesítményegységek számára és azok értékesítési árára. valamint fix és változóra. Az eltéréselemzés feladatának lépései: Tényadatok gyűjtése / A terv és tényadatok összevetése / Az eltérések elemzése. valamint a tervezett árbevétel ismeretében az árbevételből kiindulva felülről lefelé módszerrel a költségadatok levonásával megkaphatjuk a vállalkozás eredményét. valamint a vállalkozás egészére. hogy a költségeket viselő termékek várható költségeit meghatározzák. valamint az eltérések elemzésével megfelelő döntés-előkészítő anyagok. A függvényt elemezve értelmezhető árkülönbség és mennyiségi különbség. Ezek szorzata adja lényegében a teljesítményt. Eredménytervezés: a kalkulációs sémák első lépéseként megtervezett önköltség adatok. Felmerülési helyük alapján költséghelyek és termékek költségeiről beszélhetünk.következő elemekből áll: . illetve a középvezetés felé. illetve az elszámolás módja szerint (merev és rugalmas tervköltség kalkuláció). A kontrollingot támogató vezetői számvitel költségtervezésének. másrészt időben el kell juttatni azokra a vezetési irányítási pontokra. Eltérések táblázatos kimutatása esetén az vonatkozhat költséghelyi adatokra. tervkalkulációjának célja. a tervszámok megvalósulásának ellenőrzése. Az eltérések mutatószámai: A szűk keresztmetszet egységére jutó fedezet / Biztonsági együtthatók / Vevőorientált mutatók / Szállító orientált mutatók / Munkaerőre vonatkozó mutatószámok. ahol a megfelelő intézkedéseket.219 - . költségnemekre.

MS – DOS. Az információs tevékenység tekintetében a kotrollingnak a legfelső vezetés alá kell tartoznia. termelésirányítás. illetve komoly mértékben támogatta a kontrolling költség és eredménytervezését. főkönyvi könyvelés. bér. ezek főleg külföldi eredetűek voltak. üzemgazdasági információs rendszereivel képtelenség érdemben megvalósítani. másrészt a vele egy sorban levő információs moduloktól (pénzügy – számvitel. a hardver eszközök.AZ INFORMÁCIÓKEZELÉS Az előző két funkciót a vállalkozás hagyományos számviteli. A kontrolling újszerű.). technológiai adatbázis adatbevitelének függvényében) előállította a kontrolling terv / tény eltérések adatait. a szerver gép kapacitása. valamint az alatta levő szintekről (anyag-. bér-. tárgyi eszköz analitika. A kontrolling apparátus az egyetlen kapocs. központilag szervezett adatbázisokon. hozzáférési sebessége. pénzügy – számvitel. hagyományos adatbázisokban. Az . információ szolgáltatási funkciójának fő irányai az információgyűjtés és az információszolgáltatás. mint törzskari döntés-előkészítő apparátusnak. előremutató. a központot és a divíziókat. kalkulációs rendszer. gyors információ igényeit csak egy új típusú elszámolási. Információszolgáltatást mind felfelé. stratégiai fejlesztési célok. illetve a hozzá kapcsolódó hardver környezet terjedt el: PC-s. termeléskövetés) szerzi be. NOVELL hálózati szoftverek POWER PC-s. technológiai adatbázis. A kontrolling információ kezelési. Hátrányuk volt a kezelés nehézsége. Információt egyrészt felülről (tervezési irányelvek). amely információs oldalról összeköti a felső vezetést. mind a saját szintjére és az alatta lévő szintek felé egyaránt biztosít. kereskedelem stb. a vezetésorientált számvitel tudja hatékonyan támogatni. minőségi előírások). A rendszer számítástechnikai támogatása: alapvetően két típusú szoftver.220 - . termelésirányítás. naprakész. ORACLE adatbázison működő UNIX-os. Az ORACLE adatbázis egy megfelelő interfészen keresztül veszi át a konvertáló programok által összegyűjtött adatokat az információs rendszer különböző hierarchikus szintjein funkcionáló modulokból (anyaggazdálkodás. A kontrolling szoftver PC-hálózaton több lokális vagy hálózati rendszer információit folyamatosan gyűjtve (konvertáló programok segítségével állandóan frissíteni kellett az aktuális állományokat) napra készen az egyes rendszerek (anyag. pl. WINDOWS NT-s környezetű szoftverek A számítástechnikai háttér fejlettségének és anyagi lehetőségeinek függvényében hazánkban először PC-hálózatos szoftvereket kezdtek alkalmazni. kereskedelem. Ezeknek a moduloknak az adatai lehetnek PC-s szervereken.

. A KONTROLLING FŐ TEVÉKENYSÉGEI. hogy a bevétel egyes alkotóelemei egymástól jól elkülöníthetőek és kimutathatóak. azokon túl naplókat és mentési állományokat. amelyek síkbeli (térbeli) elhelyezkedése alapján határozhatjuk meg mind az egyes elemekre. A tényezők által meghatározott koordináta-rendszerbe helyezzük el a vizsgált portfolióelemeket. mint grafikus ábrázolási technika: arra épül. a definíciók csak saját adatbázisunkon belül érvényesek. JELLEMZŐI Módszertani területei: ÁRBEVÉTEL-KONTROLLING: árbevételek tervezési módszerei: A tervezés a kereslet feltételezett szerkezete alapján történik. erre két elméleti lehetőség van: egyrészt a fogyasztói magatartás prognosztizálása a keresleti függvénnyel. kiindulópontja az árbevételek tervezése. Az ORACLE adatbázison működik a kontrolling rendszer két funkciója.ORACLE adatbázis a szabványos SQL utasításokat használó relációs adatbázis a legelterjedtebb. Az árbevételeket olyan alkotóelemekre bontják. másrészt az árbevételi függvény a bevételre ható tényezők pénzben kifejezett értékeit. másrészt az ár / mennyiség. Minden objektum szigorúan egy adatbázishoz tartozik. mind a portfolió egészére alkalmazandó stratégiánkat. a közöttük lévő függvénykapcsolat meghatározása. MÓDSZERTANI TERÜLETEI.221 - . Portfolió-módszer. Az adatbázis egységbe fogja saját tárolási területeit. Az . eltéréselemzés. melyek meghatározott marketing műveletekkel alakíthatóak. Az árbevétel fastruktúrájának módszere arra épít. a tervezés és a terv / tény ellenőrzés. hogy a kínálat költsége az egyes tényezők értékben kifejezett költségének az összegzéséből adódik. ennek két lehetősége van: egyrészt úgy képzünk költségfüggvényt. és az azok jelentőségét kifejező súlyokat tartalmazza. Ha a költségfüggvényekhez hasonlóan definiáljuk a bevételi függvényeket. hogy két (esetleg három) tényező alapján egy (esetleg két) dimenziós mátrixot (koordináta rendszert) rajzolunk fel. illetve az ár / piaci részesedés összefüggések közvetlen becslése.

a tevékenységi volumen változására a vizsgált időszakban változatlan) Az adott döntési helyzettel való kapcsolatuk szerint: releváns és irreleváns költségek Elkerülhető és elkerülhetetlen költségek Elsüllyedt költség (SUNK COAST): amelyek valamely múltbeli döntés eredményei. egyéb költségek Elszámolhatóság szerint: direkt költség (kizárólag egy konkrét költségviselőhöz rendelhető hozzá). hogy a gazdálkodó szervezet által kifejtett tevékenység értékben kifejezve mennyibe kerül a tevékenységet végző szempontjából. hanem továbbértékesített árukészlettel is). amelyek nem vesznek részt a termelésben) A tevékenység volumenéhez való viszonyuk szerint: változó (a tevékenység volumenével valamilyen arányban változik. indirekt költség (nem rendelhető hozzá kizárólagosan.és holtmunka felhasználások pénzben kifejezett összege. jellegüknél fogva olyanok. degresszív: volumennövekedés hatására az egységköltség csökken).222 - . jövedelmet jelenti. legfeljebb a felmerülés helye határozható meg) Termelési költségek csoportosítása: a költségviselők leggyakrabban az előállított termékek. és semmilyen jövőbeni döntés nem képes azokat megváltoztatni Lehetőség költség (OPPORTUNITY COST): az elveszett vagy feláldozott lehetőséget. időköltség (amelyek nem képezik részét a készletek értékelésének. bérköltség (személyi jellegű ráfordítás). Progresszív: a tevékenység mennyisége növekedésének hatására az egységre jutó költség is nő. A költségek csoportosítása: Költségnemek szerint: anyagköltség.KÖLTSÉG-KONTROLLING: a költségek az összekötő kapcsot képezik a gazdálkodó szervezet és a piac között. Keletkezésük szerint: termékköltség (nemcsak a saját termék előállításával kapcsolatos. Lineáris: a tevékenység egységére eső költség változatlan. A költségszámítás az a folyamat. állandó (fix. értékcsökkenési leírás. amelyről lemondunk azzal. amelyben meghatározzák. A költség a gazdálkodó szervezet tevékenységéhez szükséges élő. hogy egy bizonyos lehetséges variánssal szemben egy másik mellett döntünk EREDMÉNY-KONTROLLING: a költségkalkulációs eljárások tartoznak ide (lásd következő tétel) .

A pénzügyi kontrolling egyéb eszközei a pénzügyi háló. amelyek biztosan nem jártak semmifajta pénzmozgással. hogy a nem azonnali pénzmozgással járó eredmény-kimutatás tételeket azonnal korrigálják azokkal a mérlegtétel változásokkal. hogy az időszakban milyen és mekkora értékű befektetéseket és beruházásokat eszközöltek a szervezetnél. a fizetőképesség folyamatos fenntartása A jövőre vonatkozó mérlegek és eredmény-kimutatások elkészítésével a pénzügyi és számviteli funkciók összekapcsolása A költségvetés-készítés révén az erőforrások teljesítményekhez rendelése Pénzügyi mutatószámok képzése A pénzügyi tervezésben kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a CASH FLOW tervezésnek és elemzésnek. Ez azt jelenti. eredmény-kimutatás. majd korrigálunk. rossz. Indirekt CF könnyebben összeállítható. . A korrigált eredmény a bruttó CF. Főbb részei: működési (operatív): a tulajdonképpeni pénzforgalmi kimutatás. A mérleg az adott szervezet által vagy az adott tevékenység érdekében hasznosított vagyon részletezése és csoportosítása megjelenési forma (eszköz) és eredet (forrás) szerint. de kevésbé informatív jellegű.223 - . vagy a projekt során milyen hosszabb élettartamú eszközök létesültek. befektetési: arra ad választ. finanszírozási: milyen források. A CF az adott időszak pénzbevételeit és pénzkiadásait veti egybe. ahol az adott nem pénzbeli esemény szintén változást jelentett. mekkora mértékben járulnak hozzá az időszak működésének. a működő-tőke elemzés és a pénzügyi terv. Először azokkal a tételekkel. illetve befektetéseinek finanszírozásához. egymással szorosan összefüggő kimutatásból áll (mérleg.PÉNZÜGYI-KONTROLLING: a pénzügyi kontrollingnak a következőkben kell segítséget nyújtania: A likviditás. Bármely számviteli beszámolórendszer általában három. a végeredménye az időszak során tapasztalt pénzeszköz növekedés vagy csökkenés. ha negatív. Az eredmény-kimutatás az egy adott időszakban elért bevételek és ráfordítások összegét illetve különbségét mutatja. Az eredménykimutatás sorait átvesszük korrekciók nélkül egy az egyben. Direkt CF esetén egy részletes. pénzmozgásokból álló eredmény-kimutatás összeállítására törekszenek. CF).

a beruházás hozamának mérése. DINAMIKUS eljárások (életciklus-orientált): időpreferenciát alkalmaznak. Ilyenek lehetnek a projekt időigénye. Az egyes alternatívák jövedelmezőségét vizsgáljuk. az előző módszer kibővítését jelenti úgy. azt az időtartamot vizsgálja. általában egy periódusra vonatkoznak. a számításhoz a jelenlegi költség és teljesítményadatokat használják. Minél hosszabb idő alatt térül meg. a költségek és keretek betartása.ÉS PROJEKT-KONTROLLING: a gazdasági hatékonyság mérésére leginkább az alternatív. Ezek az eljárások lehetnek statikusak és dinamikusak. hogy a hozamok és ráfordítások értékelésénél nem közömbös. ami azt jelenti. Megtérülési idő számítása: PP.224 - . hogy a kalkulált bevételeket is figyelembe veszi. Nyereség-összehasonlító számítás: nyereségelemzés. szervezését tekintve tárgyi eszköz – létesítési projekt. A beruházások konkrét megvalósítása a vállalati (vagy akár önkormányzati) erőforrás-biztosítás és erőforrás-elosztás keretében valósul meg.BERUHÁZÁS. a z adott részcélok elérése és a projekt személyi költségei. számviteli megtérülési ráta. és a beruházási alternatívák elvárt éves eredményét is összehasonlítja. vagy csak korlátozottan veszik figyelembe a beruházásokkal kapcsolatos időtényezőt. A beruházás pénzügyileg a tárgyi eszközök bővítésébe történő befektetés. célja a költség szempontjából legkedvezőbb alternatíva kiválasztása. . Típusai: Költség-összehasonlító számítás: költségelemzés. A beruházásokra általában jellemző: Jelenben történő pénzráfordítás révén jövőbeni bevételt várunk el Jelentős kockázatot tartalmaznak Kihatásuk közép – hosszú távú Jelentős pénzügyi és szellemi erőforrásokat igényelnek Műszaki – gazdasági folyamat A beruházások alapvetően a globális stratégián belül a fejlesztési stratégiához kötődnek. egymást kiegészítő mérőszámok alkalmasak. Jövedelmezőségi számítás: ARR. ami alatt egy projektbe az eredetileg befektetett összeg visszatérül. A beruházási döntések megalapozását pénzügyi oldalról a beruházás – gazdaságossági számítások különböző módszerei segítik elő. amelyeknél a beruházásnak az eredményre és / vagy CF-ra való hatását mérjük. annál nagyobb a kockázat. A jövedelmezőséget az elérhető nyereség és a lekötött tőke hányadosaként értelmezi. STATIKUS eljárások: ezek nem.

Lényegében hosszú távú előrelátást. elemzi. stagnáló. a mutatószámok használata arra épül. az a kamatláb. értékre hozhatók. Típusai: Nettó jelenérték módszer: NPV.. amely ugyan a jelenben folyik. MUTATÓSZÁM-MENEDZSMENT: arra keresi a választ. hogy az NPV nulla legyen. amivel a CF-t diszkontálni kell ahhoz. DU-PONT rendszer). A jövőbeni pénzek jelenértékre történő átszámításával / diszkontálásával)a különböző időhorizontok miatt a különböző értékű pénzek egységes szintre.hogy mikor merül fel egy ráfordítás. és a nem kizárólag értékben dimenzionált mutatószám-rendszerek (a pénzügyi mutatókon túl más gazdálkodási tényezők számszerűsítését is elvégzik. A beruházás teljes élettartamát figyelembe veszi. pl. hogy milyen módon lehet kialakítani egy olyan kontrolling eszközt. ha az index nagyobb 1-nél. amely összefoglaló jellegű. Nyereségességi index: VI. . illetve mikor realizálódik egy bevétel. A stratégia lényegét tekintve háromféle lehet: dinamikusan előretörő. Ezek két nagy csoportja a pénzügyi-mutatószám rendszerek (jellegzetesen valamely csúcsmutató köré csoportosítottak. BALANCED SCORECARD). a jövőbeni CF-k jelenértékeinek összege elosztva az eredeti beruházás értékével. Belső megtérülési ráta: IRR. de a nem lezárt jövőbe mutat. STARTÉGIAI KONTROLLING: a stratégiai tervezést és annak az egyes időintervallumokban való időarányos megvalósulását ellenőrzi. ugyanaz az összeg a jelenben többet ér – a befektetési lehetőség és a kockázatmentesség miatt. hogy bizonyos kimutatásbeli adatokat meghatározott módon elosztunk és / vagy összeszorzunk egymással. prognosztizált adatokat tartalmaz. tervezést jelent. mint a jövőben. pl.225 - . visszafejlesztő. s az azonos módon képzett mutatókat összevetjük. A beruházás és / vagy befektetés – pénzügyi szempontból – akkor elfogadható. lényeget megragadó elemzésekkel támogatja a controllert és a vezetést.

Termék eredménye = Termék ára – Termékre jutó önköltségi hányad Mellette szól. Legnagyobb hátránya.15) ISMERTESSE ÉS HASONLÍTSA SORÁN ÖSSZE A KONTORLLING TEVÉKENYSÉGEK HASZNÁLT KÖLTSÉGKALKULÁCIÓS MÓDSZEREKET ÉS MECHANIZMUSOKAT! MI EZEKNEK A MÓDSZEREKNEK A LÉNYEGE. a szolgáltatások nyújtás. amelyek a legjobb pénzügyi eredményt adják. hogy mennyibe kerül valaminek az előállítása. az értéktermelés érdekében történő felhasználás. amely alatt a vállalkozás nem képes erőforrásait bővíteni. amely az értékesítés alapjául szolgáló költség meghatározásánál az adott időszaki összes termelési költséget figyelembe veszi. amelyek az értékelés alapjául szolgáló költségek meghatározáshoz a közvetett költségek valamely körét figyelmen kívül . Ezek a módszerek tehát adott kapacitások mellett azt az optimális termelési szintet vagy eljárást keresik. A vállalkozás teljes tervezett önköltségét valamilyen önkényesen meghatározott pótlékoló kulcs szerint szétosztják a termékekre. Egy vállalkozásnál az összes felmerült költség végső soron a termék-előállítás.és termékpolitikát is befolyásolja. Ezen a rövid távon néhány input mennyisége növelhető. hogy csak a teljes költség mutatja meg. célja a rendelkezésre álló kapacitások optimális kihasználása.226 - . hogy a módszer önkényesen osztja fel a fix és általános költségeket az egyes kalkulációs egységekre. RÉSZ .költség: az a költségszámítási eljárást.költség: mindazok a költségszámítási eljárások. másoké nem. a termelés mennyisége változásának függvényében. A módszert a kontrolling nem használja. és nem veszi figyelembe a kapacitások kihasználtságát sem. amelynek minden elemére fedezetet kell. MELYEK HASZNÁLATUK ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI? HAGYOMÁNYOS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI ELJÁRÁSOK Ezeknek a módszereknek az időtávja jellemzően egy év vagy még rövidebb időszak. Valamint használatával nem állapítható meg a nyereségességhez szükséges minimális termékvolumen (fedezeti pont). Így az önkényesen megválasztott pótlékkulcs közvetett módon az ár. Így ez az eljárás egymástól eltérő eredményekhez vezethet. hogy nyújtson az eladási ár. TELJES ÉS RÉSZKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS TELJES .

hogy hogyan reagálnak a termelés és / vagy értékesítés volumenében bekövetkezett változásra (azaz fix és változó költségek). – 2. A termékre csak a ténylegesen annak előállítására fordított költségeket tervezi. termékcsoportokra és a vállalkozás egészére osztja fel. A FEDEZETI POTHOZ TARTOZÓ TERMÉKMENNYISÉG = fix költségek / termékegység fedezete A fedezetszámításhoz szükség van a költségek vizsgálatára aszerint.) . Mivel a közvetett költségeket jellegüknél fogva tudjuk egyértelműen költségviselőkhöz rendelni. árbevétel – változó költségek TERMÉKEGYSÉG FEDEZETE = egységár – termékegységre jutó változó költségek FEDEZETI PONT = az árbevételi függvény és az összköltségfüggvény metszéspontja. Mellette szól. FEDEZETI KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS Más néven költség-volumen profit elemzésnek nevezzük. hogy nyereséges legyen. FEDEZETI ÖSSZEG (1. EREDMÉNY (3.) 4. a fix költségeket egy összegben számoljuk el az eredménnyel szemben. – 4. A pontatlanság annál nagyobb mértékű. minél távolabb esik a szóban forgó közvetett költség elem a közvetlen termelési folyamattól. Ahol a bevétel nagyobb. mint a fix plusz változó költségek értéke. Ennél a pontnál a megtermelt mennyiség árbevétele = az összköltséggel. sem veszteség nem keletkezik. hogy hol van ez a pont. hogy közvetett költségeknek az értékelés alapjául szolgáló költségek közé számítása sokszor több problémát okoz. Kifejezések: FEDEZETI ÖSSZEG = nyereség + fix költségek. Az ötsoros séma: 1. tehát sem nyereség. a költségviselőkre történő szétosztásukban mindig szerepet játszik a becslésből eredő pontatlanság. hogy csak a változó költségeket termeljük a termékekre.227 - . hogy a termék árbevételéből mekkora összeg fedezi a fix költségeket és az elérni kívánt eredményt. Lényege. több lépcsőben és ha kell. VÁLTOZÓ KÖLTSÉG 3. A fennmaradó általános költségeket egy összegben. A fedezetszámítás a változó és fix költségek szétválasztásán alapuló módszer. így fedezetet sem számol. mint amennyi előnye van. FIX KÖLTSÉG 5. ÁRBEVÉTEL 2. ott nyereség termelődik.hagyják. Az a kérdés. Egy vállalkozásnak mind az állandó. mind a változó költségeire fedezetet kell teremtenie ahhoz. Nem használ fix és proporcionális felosztást. A fedezet azt mutatja meg.

A gyártmány-karakterisztikák készítésének célja az optimális termelési (szolgáltatási) és értékesítési program meghatározása.A fedezetszámítás egyik célja a fedezeti pont meghatározása. hogy a saját gyártás a célszerűbb-e. vagy kívánatosabb a beszerzés igénybevétele. s nem is mindig a fontosabb oldala jól számszerűsíthető. kvantitatív faktor. hogy a menedzseri döntéseknek csak az egyik. Tehát Fedezeti pont = Állandó költségek / Egységár – Egységre jutó változó költségek. Azt az értékesített mennyiséget (szolgáltatási egységet). Relatív fedezet: egységnyi fedezet / egységnyi szűk keresztmetszet. Ugyanakkor mindenkinek. azaz Fedezeti nyereségpont = (Állandó költségek + Nyereség) / (Egységár + Egységre jutó változó költségek) Optimális termelési program összeállítása: A fedezeti számítás jól alkalmazható eszköz a gyártmány-karakterisztikák (a fedezeti összegből készült mutatószámok alapján összeállított termékrangsor) készítésére. Minden egyes döntés mennyiségi tényezők meghatározott csoportjának a függvényében alakul. aki vezetői döntéseket előkészítő kalkulációkat készít. VAGY a tevékenység határhozamából (azaz a változás költségéből. fedezeti pontnak (BREAK-EVEN POINT) nevezzük. tisztában kell lennie azzal. . hatékonyabb működést tudunk elérni. nyereségből). Szűk keresztmetszet esetén az erőforrások allokációja jelent megoldandó feladatot. A karakterisztika összeállítása: A termék fedezeti összegének összeállítása A termékek fedezeti összegéből rangsorolási mutatókat kell képezni A rangsorolási mutatók alapján összeállítjuk a termékrangsort és meghozzuk a döntésünket Saját gyártás vagy beszerzés: A beszerzési árnak és a saját előállítás összköltségének az összehasonlítása alapján nem lehet egyértelműen megválaszolni azt a kérdést. amelynél az összes árbevétel éppen fedezi az összes költséget. Ha ezt az elvárt nyereséggel kiegészítjük. A jobb helyzetbe kerülés elbírálása többféleképpen történhet: a tevékenység átlagos hozamából (költségből.228 - . vagyis az eredmény 0. ha annak eredményeként a korábbihoz képest jobb helyzetbe kerülünk. HATÁRKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS Egy feladatot vagy tevékenységet akkor célszerű elvégezni. akkor a nyereségcél elérése érdekében szükséges értékesítési mennyiséget kapjuk.

az intenzitás vagy a mennyiségváltozásra reagál). A határelemzés két alaptétele: A tevékenységek optimális szintjének tétele. pótlólagos mennyiség). ha lemondunk a termékegység gyártásáról illetve értékesítéséről. hogy valamely tevékenységet – ha lehetséges – addig kell kiterjeszteni. Alapfogalmak a rétegtermelés (adott tevékenységi szinthez képest további. A kalkulációs egységek megfelelő hierarchiáját kell kialakítani. erre néhány lehetőség: Termékhierarchia: termék – termékcsoport – összes termék Értékesítési hierarchia: megrendelési tételek – megrendelések – vevők – vevőcsoportok – értékesítési relációk – összforgalom Termelési hierarchia: költséghelyek – részlegek – üzemek – gyáregységek – gyárak – termelés és egyéb funkciók – teljes szervezet Idődimenzió hierarchiája: egyetlen műszaktól – több éves periódusig A RIEBEL-FÉLE módszer a költségeket igen sokféle szempont szerint gyűjti és csoportosítja. amely kimondja. A FEDEZETSZÁMÍTÁSI MÓDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A továbbfejlesztés egyik lehetséges irányát a fedezetszámítás mélységi bővítése jelenti az egyfokozatú fedezetköltség-számítástól a többlépcsős fedezetszámítás felé. amely még nem érte el az optimális költségszintet. amíg határhozama pozitív. határelemzésnek. amely akkor takarítható meg. Ezt a gondolkodásmódot marginálisnak.229 - . a reagálási mód és időhorizont szerinti gyűjtés (a költség az idő. A tevékenységek viszonylagos szintjének tétele. amelyet egy termékegység gyártása illetve értékesítése járulékosan okoz. vagyis az a költség. amely azt mondja ki. hogy az optimális eredmények elérése érdekében a tevékenységeket – ha lehetséges – addig kell növelni. Azaz több termék esetén azon termék mennyiségét célszerű növelni. Az egyedi költség olyan. Szerepet kaphat a költséghelyek és költségnemek szerinti csoportosítás. A rétegköltség kétféle előjellel is értelmezhető: költségtöbbletként a termelés növelésekor és költséghiányként annak csökkenésekor. vagyis tartalék van benne. határköltségszámításnak nevezzük. a termelőeszközökhöz vagy az elhasznált anyagi javakhoz való kapcsolódás. A módszer legfontosabb továbbfejlesztése a RIEBEL-FÉLE relatív egyedi költségek és egyedi bevételek számítási rendszere. s ezáltal nagyobb mértékben járul hozzá az összvállalati nyereséghez. a rétegköltség (a rétegtermelés miatt keletkező többletköltség). amíg egy egységnyi ráfordításra (költségre) számítva valamennyien azonos határhozamot adnak. azaz a rétegtermelés önköltsége). . a határköltség (a rétegtermelés egységére eső rétegköltség.nyereségéből).

A standard egy fizikai tényező. Ilyen összetevők: Ráfordítási eltérés: a tényleges termelés tényleges költsége és a tényleges termelés tényleges erőforrás-felhasználásának tervezett áron számított költségének különbözete. amelyek kétségbevonhatatlan és megváltoztathatatlan természeti törvényen vagy tényeken alapulnak. Ez tovább bontható: Tervezett mennyiségi eltérés (tervezett passzív költség): a standard költség és a tervezett termelés tervezett kapacitás lekötésének standard költségének különbözete. alapadat szintű költségszámításra van szükség. amely a standardokra meghatározott működési feltételek mellett várhatóan felmerülnek – a műszaki specifikációk alapján azon időszak anyagárait.230 - . hogy a termék egységének előállítása során milyen költséggel kell számolni. STANDARD KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS A standard költségszámítás olyan módszer. A módszer hátránya. becslésekre.Mindezek alapján egy nagyon részletes adatbázisra. termék előállításhoz szükséges munkaráfordítás órában) standard költség az a költség. hogy ebben a szisztémában nagyon sok a kalkulációs egység. hogy a tervezett és tényköltségek és árbevételek eltérését a különböző meghatározó összetevőkre bontja. művelet-egység) értenek. ún. A módszer legfontosabb jellegzetessége. amely valamely termék előállítására jellemző (pl. A gyakorlati alkalmazás informatikai alapjai a relációs adatbázisok létrejöttével megteremtődtek. ami azon kapacitás passzív költséghatásait tükrözi. amelyre a standard költségeket használni kívánják költségeltérés a tényleges költség és a standard költségek eltérése. amelyet már a terv szerint sem akarunk felhasználni . Egy ilyen nyilvántartásban nincs szükség utólagos felosztásokra. ahol előre megtervezik. amely rugalmas kiértékelési lehetőségekkel rendelkezik. egyéb költségeit figyelembe véve. ami az alapadatok kontírozásakor és rögzítésekor igen jelentős munkaráfordítást igényel. A standard költségszámításban: standard alatt egy előre megállapított mérhető egységet (teljesítmény-.felhasználásának tervezett áron számított értékének különbözete. s az ezzel járó általánosításokra. ami a piaci árak változásának és a beszerzés hatékonyságának a számszerűsítésére szolgál Mennyiségi eltérés: a tényleges termelés tényleges erőforrás-felhasználásának tervezett áron számított költsége és a tervezett termelés tényleges erőforrás. munkabéreit.

és az elérhető árból fedezni lehet-e az előállítás költségeit. azokat korszerű technika segítségével alakították-e ki. s ez a fejlődési tendencia Magyarországra is jellemző volt. amelyek lehetnek Használati funkciók / Fő-. hogy az általános költségek csökkentését azok tervezésének az . értékelésére vagy újonnan történő kialakításra is alkalmas. vagyis az erőforrásfelhasználás hatékonyságának mérőszáma STRATÉGIAI KÖLTSÉGMENEDZSMENT A vezetői számvitel egészének egyik legfontosabb fejlődési trendje. többek között az ügyviteli feladatok volumenének állandó emelkedése. hogy a költségvetés meghatározása során sok vállalati területre jellemző az előző időszakra jóváhagyott költségkeret megtartásának a szándéka. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK SZEREPÉNEK MEGVÁLTOZÁSA A fejlett tőkés országokban az általános költségek aránya a hatvanas évek elején jellemző 30%-ról napjainkra 60 – 65%-ra emelkedett. ezek ellátásának alacsony hatékonysága. Tárgya lehet bármely anyagi és szellemi termék. Abból a felismerésből indul ki. elemzésének. ZBB. koncepciók funkcióinak és költségeinek az elemzésére. amely a ténylegesen jelentkezett kapacitás-kihasználatlanság hatásait tükrözi Intenzitási eltérés: a tervezett termelés tényleges erőforrás-felhasználása tervezett áron számított költsége és a terv szerinti költségek különbözete. ellenőrzésének módszertanának összetettsége és nehéz kezelhetősége a közvetlen költségekhez képest. s ez megakadályozza a tudatos költséggazdálkodás kialakítását az általános költségek területén. hogy az operatív költségszámítás fokozatosan stratégiai jellegű költséggazdálkodássá fejlődött és fejlődik. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEKET CSÖKKENTŐ MÓDSZEREK Az értékelemzés: azt vizsgálja. A módszer alapvető célja. tervezett és felesleges funkciók. Ebben sok tényező játszott szerepet.vagy alfunkciók / Tényleges. mellék. az általános költségek megtervezésének.231 - . szervezetek.Tényleges mennyiségi eltérés (tényleges termelés melletti passzív költség): a standard költség és a tényleges termelés tényleges kapacitás lekötésének standard szinten számított költségének a különbözete. hogy a termék valamennyi funkciójára szükség van-e. a termelés és ügyvitel kis mértékű automatizáltsága. vagyis a gyártmányokon és szolgáltatásokon kívül eljárások. Az értékelemzési eljárás a funkciók csoportosításából indul ki. termelési eszközök. A Nulla-bázisú költségtervezés: azaz ZERO BASE BUDGETING.

annak zömét szakcsoportok végzik. Az elemzési. A GWA a szolgáltatást nyújtók és az azt fogadók kapcsolatának vizsgálatára helyezi a súlyt. szemléletes módszer. Munkaigénye viszonylag kisebb. szervezetek költség-vizsgálatánál. Fő célja nem is az általános költségek minden áron való csökkentése. tervezési folyamat 9 lépcsőből áll. Viszonylag nagy időigénye miatt kevésbé használható rövid távú költségmegtakarítások elérésére és nem alkalmazható akut válságszituációkban. sokkal inkább a stratégiai célok jobb teljesítése. ahol a mérések helyett feltételezések. Ez egy jól strukturált. s kigyomlálja a „haszontalan” munkát és ennek költségeit. ahol sok párhuzamos tevékenység folyik. Ezért a költségfelosztási technikák mindig magukba foglalnak egy bizonytalansági tényezőt. értéküknek az egyes költségviselőkre történő felosztása azonban valamilyen szinten mégsem elkerülhető. mérési kérdés. becslések alapján határozzuk meg az elfogyasztott erőforrások mennyiségét. ami az általános költségek egy-egy csoportjának a lehető legnagyobb mértékű csökkentése. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK FELOSZTÁSI TECHNIKÁI Közvetlen költségek: pontosan megállapítható a termék vagy szolgáltatás előállításához felhasznált erőforrások fizikai mennyisége. de változó teljesítményt nyújtó tevékenységi körök. A módszer jól használható a jelentős általános költséget okozó. részben annak teljesítményét növelje változatlan költségek mellett. Közvetett (általános) költségek: olyan erőforrások értékét foglalják magukba. továbbá külső szolgáltatások költségeinek csökkentésére. Az általános költségek elemzése: (GEMEINKOSTENWERTANANALYSE. mintha a vállalatot nulláról újra felépítenék. Jól alkalmazható az általános igazgatás.elvégzendő teljesítményekhez való hozzákapcsolásával érje el. az összes lehetséges érdekelt bevonásával. Az eljárás rövid idő alatt képes megmozgatni az egész középszintű menedzsmentet a cél elérése érdekében. melynek során egyszerű elemzési módszereket alkalmaz. hogy részben annak költségeit csökkentse. . hogy a vizsgált terület eredményeinek költségeit és azok hasznosságát szisztematikus és kreatív eljárással ítélje meg. amely rövid és hosszú távon egyaránt jól használható. Felosztásuk dilemmája az. GWA) célja. amelyek közvetlenül nem rendelhetők hozzá a költségviselőkhöz.232 - . amelyek fogyásának mérése közvetlenül nem kapcsolható a költségviselők fizikai folyamataihoz. Az AWA módszer: ez az adminisztráció felülvizsgálatát helyezi előtérbe. Azaz a költségfelosztás egyik alapkérdése informatikai jellegű. hogy noha olyan erőforrások felhasználását mérik. a központi irányítás területén. Ehhez valamennyi tevékenységet újra kell értékelni.

Célja az általános költségeknek a valóságos viszonyoknak leginkább megfelelő. okozati elv alapján történő felosztása. Az eljárás szakaszai: Az általános költségeket. ABC módszer. akkor kiszámíthatjuk a költségfelosztási ráta értékét. Ezek a vetítési alapok mennyiségorientáltak. ezeket arányosítással terheljük a megfelelő költséghelyre. másrészt az. hogy a költségeket nem a termék vagy szolgáltatás okozza. a hagyományos kalkuláció szerint a termékeket terhelő közvetlen költségeket azok felmerülése pillanatában elszámolják. hanem az a tevékenység. melynek képlete: Felosztandó általános költség Felosztás alapjául szolgáló erőforrás Vannak olyan költségek. és nem tükrözik a termékek valóságos erőforrás-felhasználását. hogy megfelelően hosszú távon a legtöbb költség változóvá tehető. melyek nem rendelhetők hozzá közvetlenül valamilyen költségközponthoz. Ha ismerjük mind a felosztásra kerülő költségeket. a hatékony költséggazdálkodás (költségmenedzsment) megvalósítása. az azokaz okozó tevékenységek szerinti költséggyűjtő helyekre gyűjtik . ezért az egyes termékekre. valamint a stratégiai döntések meglapozása. szolgáltatási ágakra racionálisan felosztható. Az ABC alapgondolata egyrészt az. Ezután valamilyen vetítési alap (közvetlen munkabér. mind a felosztás alapjául szolgáló erőforrás mennyiségét.233 - . melyet felosztási alapnak vagy költségokozónak (COST-DRIVER) nevezünk. gépóra) arányában szétosztják a költségeket igénybe vevő termékek között. Folyamata négy-lépcsős: Általános költségek termelő és szolgáltató költséghelyenkénti megállapítása Szolgáltató költséghelyek költségeinek felosztása a termelő költséghelyekre Költséghelyi költségfelosztási ráták számítása Általános költségviselőkre terhelése TEVÉKENYSÉG ALAPÚ KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ Azaz ACTIVITY BASED COSTING. közvetlen munkaóra.HAGYOMÁNYOS KÖLTSÉGFELOSZTÁSI TECHNIKÁK Alapja az általános költségfelosztási ráta. a gyártással kapcsolatos általános költségeket pedig a felmerülésük helyén összegyűjtik. szolgáltatás előállításához és / vagy értékesítéséhez szükséges. amely a termék. majd a költségeket ráterhelhetjük (feloszthatjuk) a költségközpontokra az alábbi képlet alapján: Átterhelt (felosztott) költség: Költségfelosztási ráta * Felhasznált erőforrás A felosztás alapjául szolgáló erőforrást mindig valamilyen folyamat jellegű mutatóval mérjük.

annak továbbgondolásával. ami más vállalkozások hasonló jellegű folyamatainak a részletes vizsgálatát. A folyamatmenedzsment a folyamatok költségeit felosztó módszerből fejlődött ki. de ezek mellett más marketingtényezőket is megvizsgálhat. . külső versenytársakkal való összehasonlítással vizsgálja. a költséggazdálkodáson túlmutató eszközök igénybevételével. A komplexitás-kontrolling olyan módszertant jelent.234 - . Amely a legdinamikusabban fejlőd. a piac igényeihez leginkább alkalmazkodni képes vállalkozások költséghatékonyságának a fenntartását jelenti. a vállalaton belüli teljesítmények (folyamatok) állandóan ismétlődő értékelésének igényével lép fel. amelynek segítségével a vállalkozás termékeire és azok egyes részelemeire is felső árhatárokat képes kijelölni. A STRATÉGIAI KÖLTSÉGMENEDZSMENT ÚJABB TECHNIKÁI A célköltség-menedzsment (TARGET COSTING) olyan marketingszempontú költségkalkulációt jelent. Alapfeltételezése a piacon meglévő árverseny.. Ennek során különösen jól használható eszköz a benchmarking. vagyis a vetítési alap segítségével kerülnek az általános költségek felosztásra. ezek: Egység = UNIT Sorozat = BATCH Termék = PRODUCT Üzem-fenntartás = FACILITY-SUSTAINING. A stratégiai folyamatmenedzsment a vállalaton belüli szolgáltatások versenyképességét piaci dimenziókban. illetve a termelés oldaláról ezt követő költségverseny.Majd az előállított termékek és a költséggyűjtő helyek közti kapcsolat kerül meghatározásra. Az ABC eljárás a költségeknek négy hierarchikusan egymásra épülő szintjét tételezi fel. adaptálási lehetőségeinek felderítését jelenti. Középpontjában a versenyképesség fokozása áll.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful