Kosten Per studiebijeenkomst (middag/avond) betaalt u € 75,-. Dit is inclusief materiaal.

Bij aanmelding van een compleet team werken wij op offertebasis. Deelname aan het zorgplatform is gratis. Informatie – aanmelding U kunt u zowel individueel aanmelden, als met (een deel van) uw team. Het totale traject duurt, afhankelijk van uw persoonlijke keuze, maximaal anderhalf jaar. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal een definitief aanbod worden opgezet met data en tijden. De eerste bijeenkomsten starten in september 2007. Het zorgplatform start per januari 2008.

Voor informatie / aanmelding kunt u contact opnemen met: Jeff Bertens Coördinator MENTOR+ Breda e.o. Centrum Onderwijsontwikkeling Avans Hogeschool Heerbaan 14-40 4817 NL Breda 06 - 22 39 86 23 / 076 - 525 88 99 jja.bertens@avans.nl Petra Kerstens Coördinator MENTOR+ Tilburg en Eindhoven. Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Prof. Goossenslaan 1-03 5022 DM Tilburg 06 - 20 412 407 / 0877 877 133 p.kerstens@fontys.nl

13.M.1551.1.07

Opbouw
Startbijeenkomst klassenmanagement (1 bijeenkomst) Coachingsvaardigheden (4 bijeenkomsten)

Vernieuwing van de zorgstructuur Scholen voor Voortgezet Onderwijs worden in de nabije toekomst breder toegankelijk. Ook leerlingen met extra zorgbehoefte zullen hun plek gaan vinden binnen het reguliere onderwijs. Zij vragen om een adequate opvang. Wat betekent dat voor de mentor? MENTOR+ wil juist dáár beginnen en werken waar het primaire proces zich afspeelt; namelijk bij u in de klas. U bent de eerste die signalen opvangt en u bent degene die preventief kan handelen.Voor alle leerlingen, ook de leerlingen met extra zorgbehoefte, bent u het eerste en meest herkenbare aanspreekpunt.
MENTOR+ wil vooral preventief werken met de hoofdrolspelers van elke dag en ieder uur: de mentoren.

Intervisie (2 bijeenkomsten) Didactiek • Didactische vernieuwing (2 bijeenkomsten) • Hoogbegaafdheid (1 bijeenkomst) • Dyslexieprotocol (2 bijeenkomsten) Gedrag • Sociaal emotionele ontwikkeling (2 bijeenkomsten) • Signaleren (2 bijeenkomsten) • Planmatig benaderen van gedragsproblemen (3 bijeenkomsten) • Psychiatrische beelden: - ADHD (1 bijeenkomst) - Autisme (2 bijeenkomsten) - Angststoornissen (1 bijeenkomst) • Dreigend en destructief gedrag (4/6 bijeenkomsten) • Faalangst (2 bijeenkomsten) Communicatie • In gesprek met de leerling (2 bijeenkomsten) • De mentor als casemanager (groepsdynamica, conflicthantering, sociale kaart) (3 bijeenkomsten) • Interpreteren van (externe) onderzoeksgegevens; maken en uitvoeren van handelingsplannen (2 bijeenkomsten) • Professioneel voeren van leerlingbesprekingen (2 bijeenkomsten)

Zorgplatform

Inhoud en opzet Centrum Onderwijsontwikkeling Avans Hogeschool (CO) Breda heeft in samenwerking met Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) een MENTOR+ traject ontwikkeld. Dit traject bestaat uit een facultatief scholingstraject en een zorgplatform.
Het scholingstraject

Het zorgplatform

MENTOR+ biedt u de kans om met andere (ex-) deelnemers (op verzoek onder deskundige begeleiding) ervaringen uit te wisselen en intervisie met elkaar te hebben over aanpak en begeleiding. Om uw kennis en betrokkenheid te blijven actualiseren is periodieke deelname aan het zorgplatform relevant. De bijeenkomsten Alle scholingsbijeenkomsten duren 2,5 uur. Ze vinden plaats op een middag, of op één avond in de week. Daarvoor maken we gebruik van onze locatie, maar we kunnen ook bij voldoende aanmelding bij u op locatie uitvoeren. De bijeenkomsten van het zorgplatform vinden periodiek vijf keer per jaar plaats. Certificering Indien u aan minimaal 20 bijeenkomsten heeft deelgenomen en 3 bijeenkomsten van het zorgplatform heeft bijgewoond ontvangt u het certificaat MENTOR+.

Elke dag maakt u als mentor wel iets speciaals mee. In het scholingstraject kunt u uw kennis en vaardigheden met betrekking tot uw speciale taak als mentor vergroten. Naast het volgen van zeven (verplichte) bijeenkomsten met betrekking tot didactiek, gedrag en/of communicatie (zie bovenkant schema), kunt u afhankelijk van uw eigen situatie en wensen intekenen.