You are on page 1of 156

2011

február/marec

1,33 €

MODERNÉ BÝVANIE
A NÁBYTOK

Okná, okenné systémy


2 011

Zateplenie domu, fasády


Teplo, vykurovanie
február/marec

Nízkoenergetické alternatívy

INTERIÉR
Kuchyňa, jedáleň
Detská izba
Trendy v zariaďovaní interiéru

RELAX, EXTERIÉR
Bazény
Oázy oddychu – pergoly, altánky

INTERVIEW
Tomi Kid

4041-10_STYL domu a bytu 1-2011_obalka.indd 1 8.2.2011 9:15


www.iktus.cz
ČESKÝ VÝROBCE NÁBYTKU
Na velikosti záleží
Díly lavic můžete délkově upravovat a libovolně zaměnit typ
stolu, židle, dezénu dřevin a látek z naší nabídky.

dejte si jí
klá
Po s

de

DOP

100 /
ORU
lnu

ČCUJ
EME
0
KVAL
pod

0
ITA
v
le

sv ý
ta

ch předs

systémová lavice Hector

Systém TROJA

systémová lavice Helena systémová lavice Paris systémová lavice Hector

jídelní nábytek pro všechny


• působivý design, kvalitní materiály
• perfektní řemeslné zpracování Iktus, s. r. o.
• harmonie přírodních a moderních materiálů Zátor-Loučky 100
tel.: 554 637 621
e-mail: info@iktus.cz

2strana_Iktus_obalkova inzercia.indd 1 3.2.2011 10:26


Zatepľovacie
systémy

atepľovacie systémy Den Braven sú moderné, kontaktné zatepľovacie systémy vykonávané


Z predovšetkým na vonkajšom plášti budov a sú určené pre zateplenie fasád existujúcich objektov,
rekonštruovaných i historických budov, ale i suchých novostavieb. Možno ich použiť na rôzne
typy objektov určených ako k bývaniu (rodinné domy, bytové a panelové budovy), tak na objekty
občianskej vybavenosti (administratívne budovy, nemocnice, školy, škôlky a i.). V súčasnosti
Den Braven ponúka dva ucelené, certifikované zatepľovacie systémy, ktoré spĺňajú pokyny ETAG 004
pre udelenie Európskeho technického schválenia ETA a sú k nim vydané ES – certifikáty.

THERM STYRO THERM MINERAL


Kontaktný zatepľovací systém Den Braven Kontaktný zatepľovací systém Den Braven
THERM STYRO THERM MINERAL
Je vonkajší tepelne izolačný systém, Je vonkajší tepelne izolačný systém, v ktorom
v ktorom tepelne izolačnú funkciu plnia dosky tepelne izolačnú funkciu plnia dosky z minerálnej
z expandovaného polystyrénu EPS-F. vaty s pozdĺžnym vláknom.

Výhody fasádneho zatepľovacieho systému Den Braven:


OJednoduché spracovanie a aplikácia
OEkonomické vykurovanie
OZníženie spotreby tepla na vykurovanie a tým aj produkcia CO2
OŠiroká škála farebných odtieňov pri výbere konečnej povrchovej úpravy
OCertifikované výrobky a osvedčený systém zodpovedajúci požiadavkám EU
Den Braven SK s.r.o., Sídlo: Polianky 17, 844 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur,
IČO: 35740141, tel.: 02/44971010, call centrum: 02/44970000, fax: 02/44971540, info@denbraven.sk, www.denbraven.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 1 3.2.2011 17:27


editorial
editorial

Tak Vás zas po prelome rokov zdravíme,


vážení čitatelia!
Za tú dobu sa toho celkom dosť udialo.
Vonku sa prestriedali obdobia nebýva-
lého tepla na január, ale počasie nám
nezabudlo udeliť aj dávku typickej zimnej
nádhery. Teraz to už snáď ale pôjde teplej-
ším smerom a jar nám zaklope na dvere.
Dúfajme, že v približne v rovnakom čase,
ako Vám na ne zaklopeme my s naším
novým, už smerom k jari orientovaným
číslom Štýlu.
A čomu sa v ňom budeme tentoraz
venovať? interiér
Téma stavby domu a výberu vhodných
okien, či voľba efektívneho zateplenia je interiér
pre tohtoročný začiatok stavebnej sezóny
určite aktuálna a veríme, že Vám prinesie Kuchyňa, jedáleň
kvalitné informácie pre Vaše rozhodovanie Život na vysokej stoličke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
v tomto smere. Štýlová kuchyňa v jednotnom dizajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Porozprávali sme sa, napríklad, Práčka, ktorá zjednodušuje (mužom) pranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
s Tomášom „Kidom“ Kovácsom, súčasným Dotyk svetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
úspešným slovenským profesionálnym Ucelené varné centrá pre kuchyne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
boxerom v stredne ťažkej váhe, ktorý sa Taká je gurmánska káva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
v roku 2009 stal majstrom sveta organizá-
cie WBF(World boxing foundation). Kúpeľňa – inšpirácie a trendy
Čo sa týka nášho interiérového zamera- Plne automatické a programovateľné napúšťanie vane . . . . . . . . . . . . . . 94
nia – dôkladne sme tento krát preskúmali Sprchové zásteny novej generácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
skrz na skrz moderné bývanie so všetkým,
čo k tomu patrí. Pozreli sme sa na zúbok
Podlahy, podlahové krytiny
napríklad pohodlným zlepšovákom – Nadčasový pôvab perzských kobercov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
v spálni konkrétne na matrace a taktiež Veľkoplošné parkety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
sme čo to priniesli aj v oblastí podláh či Renovácia drevenej podlahy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
preslávených perzských kobercov. Jednoduché škárovanie obkladov a dlažby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
V kuchyni, vzhľadom k súčasným tren-
dom sme sa zamerali na barové pulty,
Detská izba, nábytok
ktoré patria medzi najnovšie výstrelky Návrh a zariadenie bytového interiéru študenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
módy. Detský rastúci nábytok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Pre milovníkov kávy sa nezabudlo ani Nábytkové dvierka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
na túto tropickú plodinu a jej rôzne spôso-
by úpravy, ktoré zalahodia chuti. Spálňa – inšpirácie a trendy
No a taktiež prinášame spôsoby reali- Pohodlný a ničím nerušený spánok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
zácie detských izieb tak, aby boli vhodné Volíme zdravý spánok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
pre Vaše deti od útleho detstva až po
dospelosť.
Interiér – inšpirácie a trendy
Nezabudlo sa samozrejme ani na relax, Audio a high-end . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
či už pri posedení na záhrade, alebo pláva-
ním v bazéne.
Takže ostáva nám popriať Vám príjem-
né čítanie

Vaša redakcia

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 2 3.2.2011 17:27


obsah

téma
Moderné bývanie a nábytok
február/
marec 2011
Okná, okenné systémy
Okná s drevenými alebo plastovými rámami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Okná v energetickej triede A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sklopné posuvné kovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Zateplenie domu, fasády


Zatepľovanie dlhodobo aktuálne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zatepľovacie systémy pre nové desaťročie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tepelná izolácia fasád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Nízkoenergetické a ekologické alternatívy


Moderná drevostavba v difúzne otvorenom systéme . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Stavba nízkoenergetických domov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Moderné bývanie od A po Z – inšpirácie a trendy
Obkladový kameň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Centrálne vysávače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Schodisko nemá byť bariérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Zelená strecha nemusí byť príťažou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Optimalizácia a návrh sanácií
strešných plášťov priemyslových objektov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tomi Kid, ako sa rodia svetové úspechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

interview Teplo, vykurovanie


Prečo vykurovať plynom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Automatické kotly na pelety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vykurovanie moderných novostavieb rodinných domov . . . . . . . . . . . . . 60
Splyňovací kotol na drevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Infračervené kúrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Keď marketing víťazí nad zdravým rozumom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Len slnko to vie lepšie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Akumulačné mastencové pece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Úsporné vykurovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Tepelná izolácia komínov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

relax
relax
Prebuďte svoje bazény pomaly a dôsledne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Oáza oddychu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Kompozitné bazény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Vizitková príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 3 3.2.2011 17:28


4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 4 3.2.2011 17:28
Galéria kobercov s.r.o.
Vajnorská 127 E, 831 03 Bratislava,
Tel. : +421 (0)2 446 446 32, Mobil: 0917 854 874
info@galeria-kobercov.sk, www.galeria-kobercov.sk

...najlepšia adresa pre orientálne, moderné


a dizajnové ručne viazané koberce...

Najväčší výber z exkluzívnej kolekcie ručne


viazaných kobercov v Slovenskej republike.

Neplaťte viac, než je nevyhnutné ...

Tešíme sa na Vás.

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 5 3.2.2011 17:28


LÁSKA IDE CEZ KUCHYŇU
KUCHYNE V SEBE SPÁJAJÚ DOKONALÚ FUNKČNOSŤ A JEDINEČNÚ ESTETICKÚ HARMÓNIU
VĎAKA NAJMODERNEJŠEJ TECHNOLÓGII, POUŽITIU ŠPIČKOVÝCH MATERIÁLOV A TRADÍCII VÝROBY KUCHÝŇ.
DOPRAJTE SI ŠIROKÚ ŠKÁLU CHUTÍ A VÔNÍ VO VAŠEJ NOVEJ KUCHYNI A ZISTÍTE, ŽE LÁSKA IDE CEZ KUCHYŇU.

KORYNA nábytok s.r.o., Bratislava, Panenská 34, tel., fax: 02/526 31 708, administrator@koryna.sk, Sklad KORYNA nábytok s.r.o., Bratislava, D. N. Ves, J. Jonáša 13, tel., fax: 02/647 70 487, sklad@koryna.sk,
Firemné predajne: Bratislava, Panenská 34, tel., fax: 02/544 11 200, predajna.ba1@koryna.sk, Bratislava, Einsteinova 11, tel., fax: 02/634 51 487, predajna.ba4@koryna.sk

Externí predajcovia: Bardejov, Námestie SNP 1, tel./fax: 054/472 6820 abon@abon.sk, B. Bystrica, Na Troskách 16, tel., fax: 048/412 57 57 sstudio@mail.t-com.sk, Košice, Vodná č. 2, tel.: 055/622 85 97, fax:
055/729 67 44 koryna-ke@stonline.sk, Martin, Dom nábytku GEKO, M.R.Štefánika 25A, 036 01 Martin, tel.: 043/4309 901, Nitra, Nábytok u Brucknera, Farská 17, tel., fax: 037/651 98 90, kuchyne@bruckner.sk,
Nové Zámky, AM-Dizajn, Výpalisko 15, Areál Mountfire s.r.o., tel/fax: 035/64 28 222, korynanz@mountfire.sk, Piešťany, Bratislavská 130/A, tel.: 033/7743 356, marci-art@azet.sk, Sereď, STAVSTROJ SK, s.r.o.,
Šintavská 27/1, tel.,fax: 031/789 0790, mobil: 0910/999522, sered@stavstroj.sk, Trenčín, Soblahovská 4, tel.: 032/649 12 35, koryna-tn@mail.t-com.sk, Trnava, Paulínska 20, tel., fax: 033/551 28 49
kastudio@stonline.sk, Žilina, Dom nábytku GEKO, Bajzová 39B, tel.: 041/56 54 411, mob.: 0905/033 341, kuchynaza@geko.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 6 3.2.2011 17:28


eF
a v ilón nie
p a
v á sv a býv
a ok
e sa n Nábyt
m y
Teší výstav
a s
poč

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 7 3.2.2011 17:28


STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA
CLIMATHERM
CONECOINVEST
SLOVREALINVEST
29. 3. - 2. 4. 2011
VA L I TA“ INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7 • 851 01 Bratislava

I EAK
T +421-2-6727 2205, 6727 2214, 6727 2140

N A N
„ POZ
F +421-2-6727 2055 • E coneco@incheba.sk
www.incheba.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 8 3.2.2011 17:28


moderné bývanie
od A po Z

Zima slabne, blíži sa jari čas,


pomaly končí dlhých večerov snívanie
a opäť sa k nám vracia slnka teplý jas,
vhodný to čas vylepšiť svoje bývanie.

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 9 3.2.2011 17:28


okná, okenné systémy

Použitie správnych
stavebných prvkov,
hlavne správnou
voľbou materiálu,
z ktorého sú vyrobené,
je predovšetkým
znakom profesionality
a fortieľnosti. Stavebná
prax nás presviedča, že
nie vždy ide o správnu
voľbu aj použitého
materiálu. Až keď je
dielo hotové, zvyčajne
nás napadne, že tu a tam
išlo by všeličo urobiť
lepšie a hlavne použitím

Okná vhodnejšieho stavebného


materiálu. Napokon
každú ľudskú činnosť

s drevenými sprevádza dilema. Pri


stavbe rodinných domov

alebo plastovými
alebo obytných činžiakov
sa často stretávame
s dilemou, či na stavbu
rámami? použiť okná s plastovými,
alebo klasickými
Pre presklené okenné systémy sú vhodné drevenými rámami.
rámy z farebného hliníka.

10 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 10 3.2.2011 17:28


okná, okenné systémy

Použitie plastových okien na drevostavbe alebo kombinovanej stavbe je vždy svedectvom architektonického nevkusu.

Na bytových domoch sa osvedčujú okná s plastovými rámami s imitáciou dreva.

Oslovením viacerých odborníkov


nešlo nám ani tak o to túto dilemu
rozlúsknuť, ako sústrediť viac pohľa-
dov na danú odbornú problematiku.
Oslovení nám odpovedali hlavne na
to, aké sú kvalitatívne rozdiely a pred-
nosti pri použití plastových okien alebo
okien z dreva a kde je vhodné použiť
okná s plastovými a kde s drevenými
oknami. Odpovede sú nielen zaujímavé,
ale hlavne veľmi využiteľné v stavebnej
praxi:

Martin Šimko, majster


stavebnej výroby
so zameraním na okná
V privátnej firme, kde pôsobím už
dobré dve desiatky rokov, je jednou
z našich činností návrh a realizácia
plastových okenných a drevených,
obkladových, stenových a v neposled-
nom rade aj doplnkových plastových
profilov. Ich hlavnou prednosťou je
dobrá zvuková izolácia, vzduchová
priepustnosť škár, vodotesnosť pri
nárazovom daždi vrátane tepelnoizolač-
nej schopnosti. To platí ako pre okenné
rámy z plastu, tak pre rámy z dreva.
Z plastových okenných profilov môžu
byť vytvárané rôzne typy okien:
 otváracie,
 otváraco-vyklápacie,
 jednokrídlové,
 viackrídlové,

štýl 11

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 11 3.2.2011 17:28


okná, okenné systémy

 pevné neotváracie,
 štvorcové,
 obdĺžnikové,
 s kruhovými oblúkmi,
 posuvné.
Plastové okná sú zvyčajne vyrábané
z tvrdých PVC profilov. Vysoká akosť
všetkých vyrábaných profilov je zaručo-
vaná plynulým sledovaním ich kvality.
Maximálna zvuková izolácia, optimálna
tesnosť proti dažďu a vetru, bezpečné
upevnenie zasklievacej lišty, bohatá
farebná škála, nenáročná údržba – sú
vlastnosti, ktoré presvedčia nielen
laickú verejnosť o prednostiach použí-
vania okien s plastovými rámami pred
oknami s drevenými rámami. Ich pred-
nosťou je aj dosahovanie farebnosti.
Všestrannosť používania umožňuje
práve farebnosť. Niet takého odtieňa,
ktorý by nebolo možné uplatniť najmä
pri plastových rámoch. Okrem už spo-
menutých predností je to aj ich nepo-
merne ľahšia pravidelná údržba, čo
neplatí len pre okná, ale aj pre dvere
a iné stavebné výrobky z plastov.
Samozrejme, že najmä použitím
stavebných plastových prvkov v otvá-
racích a vetracích častiach účelových
alebo obytných domov máme možnosť
odhaliť aj niektoré menšie prednosti budova postavená. Plast budí zdanie,
okien s plastovými rámami pred dre- že je trvanlivejší, ale životná skúsenosť
venými. Isté technické nedostatky a stavebná prax nás presviedča, že
sa môžu prejaviť najmä pri výrobe drsným prírodným podmienkam a zubu
a použití, montáži plastových okien. času omnoho viac odolávajú okná
Najmä pri dvojsklách sa vyžaduje ich s drevenými rámami.
presné nastavenie v rovine. Ak sa tento
výrobný a montážny postup nedodrží Rastislav Kolár, majster
čo i len v miernej odchýlke, dochádza stavebnej výroby
pochopiteľne ku skriveniu okna, čo so zameraním na výrobu
spôsobuje jeho zložité zatváranie alebo okien
úplné zmenožnenie jeho zatvorenia. Pracujem v spoločnosti, ktorá sa
Problém však nie je v použitom mate- radí medzi najväčšie slovenské firmy
riáli, ale v náročnosti na prácu a mon- zaoberajúce sa výrobou a montážou
táž s ním. Ťažkosti sa môžu prejaviť, plastových dverí ako aj okien s plasto-
čo sa menej stáva pri drevených mate- vými rámami a obdobných stavebných
riáloch (sú prispôsobivejšie a poddaj- prvkov. O našu produkciu je u odbera-
nejšie), že sa dosť zložito prispôsobujú teľskej verejnosti, ale hlavne u veľkých
plastom kovové časti. Aj tu sa preto firiem veľký záujem. Myslím si, že
vyžaduje pri práci veľká presnosť, otázka nestojí tak, či použiť na výrobu
v opačnom prípade nemusia dobre okenných rámov plast alebo drevo.
fungovať zámky a podobne. Aj pre Každý z uvedených materiálov má
tieto dôvody poskytujú výrobcovia plas- svoje špecifické prednosti a v koneč-
tových stavebných prvkov vrátane okien nom hodnotení sú ich technické
dlhodobejšie záruky na ich kovové časti danosti čo do použiteľnosti a odolnosti,
a farebnosť. Na samotné zámky sa naj- trvácnosti vyrovnané. Preferenciu však
častejšie poskytuje záruka tri roky. Aj dáva v súťaži to, ako kvalitne sú okná
na plnú farebnosť sa poskytuje záruka vyrobené, aké drevo alebo aký kvalitný
najmenej tri roky. Samozrejme, všetko plast sa použije pri výrobe. Preferenciu
nie je možné riešiť zárukou, a preto je podporuje aj kvalitné výrobné know-
dôležité správne sa rozhodnúť či pou- how a potom už nie je aktuálna otázka,
žiť okná s drevenými, alebo plastovými či použiť pri výrobe okenných rámov
rámami. Túto dilemu musí vyriešiť už plast alebo drevo. Konečný užívateľský
projektant, ktorý sa musí rozhodnúť efekt je rovnaký pri oboch materiáloch,
aj podľa toho, v akých klimatických ak použijeme pri výrobe kvalitný plas-
podmienkach bude v danom prostredí tový materiál alebo kvalitné drevo.

12 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 12 3.2.2011 17:28


okná, okenné systémy

Pri realizácii rozmerovo veľkorysých presklených plôch sa uplatňuje tak plast, ako aj
hliník – závisí od celkového estetického výrazu, ktorý chce navrhovateľ docieliť.

Konkrétne naša výrobná a obchodná


spoločnosť používa pri výrobe oken-
ných rámov mimoriadne kvalitný, certifi-
kovaný materiál od firmy v Papenburgu
v Nemecku. Keby som mal hodnotiť
prednosti plastov, najskôr pri stotožnení
sa so sloganom nespomenutej nemec-
kej firmy, povedal by som – plastové
okno je okno budúcnosti pre …
teplo, pokoj a bezpečie. To pochopi-
teľne platí iba v prípade, keď sa pou-
žíva veľmi kvalitný plastový materiál. Ak
plast nie je kvalitný, predčí ho okenný
rám vyrobený aj z menej kvalitného
dreva. Z mojich skúseností a poznatkov
z praxe, nielen výrobnej, ale tiež uží-
vateľskej, viem, že pri kvalitných plas-
tových rámoch (ide o plast dodávaný
hlavne z nemeckých renomovaných
spoločností) dosahujú sa parametre,
ktoré sa vyznačujú:
 optimálnou tepelnou izoláciou,
 perfektnou zvukovou izoláciou,
 vysokou bezpečnosťou,
 najvyššou kvalitou výrobkov,
 perfektným spracovaním,
 enormnou stabilitou,
 príjemným dizajnom.
Zdôrazňujem a prízvukujem, nie
nadarmo sa vraví, že každé okno
je natoľko dobré, nakoľko dobrý
je materiál, z ktorého je vyrobené.
A tak ani o pozitívach plastových okien
nemožno vždy hovoriť len v superlatí-

Na trhu sú okná s plastovými rámami


zhotovené na neroznanie od drevených.

štýl 13

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 13 3.2.2011 17:28


okná, okenné systémy

voch. Ide o to, kto vyrába, z čoho riálu pre vyhotovenie rámov. Docieliť
a ako kvalitne. požadované efekty je možné nielen
Keď sa uvedené dodrží pri plaste vybraním okien z plastových rámov, ale
alebo použitom dreve, stráca sa dilema práve tak z drevených. Dlho sú v trende
a netreba sa priveľmi zaoberať s tým, plastové rámy. Je to však, podľa mňa,
či sa rozhodnúť pre drevené alebo iba akási módnosť, pretože drevený
plastové rámy, pretože oba použité rám z kvalitného dreva má šancu
materiály dosiahnu približne rovnaké predčiť niektoré kvalitatívne parametre
technické kvalitatívne parametre. Je plastových rámov. Okrem toho ľud-
potom len vecou toho, ako je používa- stvo sa čím viac presviedča, že drevo
teľ založený, ak je konzervatívnejší, roz- je len drevo. Je to prírodný materiál,
hodne sa, a správne, pre rámy z dreva. ktorý ma k človeku bližšie a má aj
Iný, sledujúci moderné trendy, dá svoje estetické danosti. V súčasnosti
prednosť plastu. No tradícia overená už lanovite opäť nastupuje využívanie
storočiami je pre drevo, ale aj v tomto dreva ako hodnotného materiálu aj pri
prípade iba vtedy, ak ide o drevo nao- výrobe drevených rámov. Tento trend si
zaj kvalitné. udržiavajú severské európske krajiny,
Okná ako vonkajší fasádny prvok Rusko, Kanada a vracia sa k nemu
vtláčajú každej budove „tvár“. Vnútri celá západná Európa. Neznamená to
budovy sú určujúce pre pohodlie však, že rámom z plastov odzvonilo,
a atmosféru. Skutočne novátorské okno neodzvonilo ani hliníkovým okenným
je pritom presvedčivo premyslenou rámom a uplatňujú sa aj iné materiály.
kombináciou tepelnej izolácie, ochrany Osobitne v domoch navrhnutých pre
pred hlukom a zabezpečením proti rodinné bývanie.
vlámaniu. V čom teda treba vidieť menšie
Predovšetkým z tohto zorného uhla prednosti plastových okien pred
si treba všímať kvalitu použitého mate- oknami s drevenými rámami? Myslím

si, že sú tu plusy a mínusy, a že je


to 50 na 50 %. Okná s drevenými
rámami by som uprednostnil pred
plastovými v prípade, že by išlo o ich
výrobu skutočne z veľmi akostného
dreva. Rozhodujúca je však, a to
aj v takomto prípade, otázka ceny.
Drevené okenné rámy z kvalitného
dreva sú vždy nepomerne drahšie ako
okenné rámy vyrobené i z najkvalitnej-
ších plastových materiálov. Ekologické
hľadisko nijako neznevažuje rámy
z plastov, pretože dovážané materiály
sú v zahraničí prísne testované, aj
u nás, a to skôr ako idú na trh. Je
žiaduca ich certifikácia podľa našich
predpisov a noriem, čiže je tu zaručená
spoľahlivosť v každom ohľade. Avšak,
keď máme „na to“, a pôjde o kvalitný
drevený materiál, rozhodneme sa vždy
v každom prípade pre okná s dreve-
nými rámami. Prednosť pôvodných
klasických materiálov (dreva, mramoru,
tehly) pred umelými je vždy jedno-
značná v prípade, že nám záleží na ich

Drevo sa stáva rozhodujúcim stavebným


materiálom pri navrhovaní a výstavbe domov
na rodinné bývanie, vrátane okenných
prvkov.

14 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 14 3.2.2011 17:29


okná, okenné systémy

novom období a prírodné materiály


začalo okamžite nahrádzať vyvinutými
umelými materiálmi, najmä plastovými.
V súčasnosti sú nemecké techniky
a technológie plastových materiálov čo
do ich kvality vo svete neprekonateľné
a teda bezkonkurenčné.
Výrobky z plastov, ako som už pove-
dal trochu inými slovami, prestali byť
už dávnejšie aj v tzv. vyspelej Európe
hitom. Bol to opäť ako prvý Západ,
ktorý začal brojiť proti používaniu
umelých materiálov v stavebníctve.
Nedostatok prírodných materiálov
v západnej Európe, a to hlavne
v Nemecku, ako aj v iných západoeu-
rópskych krajinách, prispel k väčšiemu
otvoreniu sa Východu voči Západu.
Bohaté západoeurópske krajiny nemali
nikdy väčšie problémy zaplatiť si dovoz
stavebných drevených materiálov,
ale priamo z dreva, z chudobného
Východu, ktorý aj v súčasnosti vie
zásobiť na drevo chudobnejšie zápa-
doeurópske krajiny dostatkom kvalitnej
drevenej suroviny. Západ presadzuje,
z vôle trhu, stavby z dreva a hlavne
na bývanie. Samozrejme, že ani plasty
nebudú schádzať rýchlo z trhu, pretože
majú svoje dané prednosti pokiaľ ide
o ich estetickosť, ale aj trvanlivosť.
I keď aj v tomto ohľade je drevo
plastom viac ako konkurenčné. Nikto
Moderné budovy súčasnosti poskytujú široký priestor na využitie okenných systémov dnes už nezastaví všeobecný trend,
v špičkovej kvalite a trendovom dizajne. ktorý volá po bývaní v dreve.

cene a sú zjavne dobrej kvality. Lenže


stavebné prvky z plastov nám chránia
aj našu peňaženku pred jej zbytočným
vyprázdňovaním, pretože štandardný
plastový materiál vyrovná sa kvalitou
štandardnému drevenému. V prípade
nadštandardu niet o čom hovoriť,
všetko hovorí v prospech dreva.

Peter Gonda, stavebný


podnikateľ, producent
drevených montovaných
rodinných domov
Je len pozoruhodné ako slovenský
stavebný trh, ktorý má svoju dlhoročnú
tradíciu, dokáže podliehať módnym
euroamerickým trendom. V posled-
ných desaťročiach preberáme priam
otrocky „módne hity“ v stavebníctve teraz neoplýva dostatkom prírodných Plasty sú však naďalej lákavé a je
z tzv. vyspelého zahraničia, ktorému materiálov, a teda nemá dostatok len vecou zákazníka, ako sa rozhodne,
sme ešte nedávno jednoduchšie kvalitného dreva pre stavby z dreva, pretože plastové a drevené kvalitné
vraveli Západ. Isté módne trendy ktoré sú čím ďalej tým viac žiadanejšie. stavebné materiály si nekonkurujú.
sústavne zachytávame a preberáme Drevostavby sú v celej Európe, hlavne Sú v kvalitatívnych ako aj technických
aj v prípade výroby a montáže plas- v rodinnom bývaní, vychytený trend. parametroch prakticky rovnocenné,
tových okien i dvier. Je pravda, že Nejde našťastie o módnosť, ale ľudia a tak rozhodovanie nie je jednoduché.
plasty pôsobia veľmi esteticky. Lenže si konečne uvedomili, že nič nenahradí Treba však vedieť niečo aj o nevýho-
pokiaľ išlo o západnú Európu, výroba kvalitný drevený materiál o. i. aj pokiaľ dách pri použití či už plastových, alebo
stavebných prvkov bola, hlavne pre ide o ekologickosť stavby. Samozrejme, drevených stavebných prvkov. Pokiaľ
Nemecko, skôr východiskom z núdze. technicky vždy vyspelé a prestížne ide o tzv. plastové okná, dovolím si
Táto veľká krajina neoplývala, ale ani Nemecko vedelo si poradiť aj v povoj- upozorniť na ich niekoľko nevýhod.

štýl 15

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 15 3.2.2011 17:29


okná, okenné systémy

I keď sa často suverénne tvrdí, že eko- používania plastových okien vidím ich hitom, je prednostne používané podľa
logickosť plastových materiálov zaru- nenahraditeľnosť pri iných stavbách úžitkových a praktických kritérií. Teraz
čujú zahraničné a tuzemské certifikáty, ako sú obytné domy, vhodné sú najmä je módnym hitom drevo, no nie na
nikto nemôže poprieť, že najekologic- na priemyselné stavby. Lenže, ako každej stavbe určenej na bývanie ho
kejší je prírodný materiál, teda drevo. som už naznačil, pre investorov, hlavne možno použiť. Ak ho na nej uplatníme
Pre stavbu je dôležitá trvácnosť. Nuž v prípade domov určených na rodinné nasilu, kvôli módnosti, sme sami proti
pozrime sa, ako ju možno dosiahnuť bývanie, hrá vždy a niekedy aj rozhodu- sebe.
pri použití plastových alebo dreve- júcu úlohu pri výbere a odsúhlasovaní O menších prednostiach či skôr
ných stavebných prvkov aj v prípade navrhnutých materiálov otázka ceny nevýhodách používania plastových
okenných rámov. Všimnime si drevené a zároveň otázka funkčnosti. Je logické, okien na stavbách navrhnutých na
pamiatky a vôbec staré stavby z dreva, že plastové okná sú vždy lacnejšie, bývanie možno hovoriť teda len veľmi
ktoré prežili celé storočia. Plasty, ani ľahko a rýchlo montovateľné, s ľahkou ťažko. Samozrejme, že taký tradičný
tie najkvalitnejšie, určite toľko nevydr- údržbou. Len ťažko by sme si dnes stavebný materiál akým je drevo, môže
žia, i keď prvých desať rokov môžu vedeli predstaviť veľký činžový dom mať prednosť hlavne pri stavbách
ostať veľmi elegantné. Vplyv prírod- so sklenenými bočnými stenami na plo- rodinného, oddychového a rekreač-
ných javov na trvácnosť plastov je che niekoľkých desiatok štvorcových ného typu. Lenže plasty už aj svojou
omnoho väčší, ako sa zdá. Po dlhšom metrov a oknami s drevenými rámami. povrchovou úpravou, ale aj kvalitou,
používaní a pod vplyvom vonkajších V takomto prípade by som vždy navrhol vedia dnes nahradiť drevo aj na spo-
prírodných podmienok dochádza na použitie plastových okien. Chcem tým menutých stavbách. Ak však sledu-
nich aj k morfologickým zmenám, krivia povedať, že pri výbere je dôležitý účel. jeme súčasný módny ekologický trend
sa. Zámky v nich pevne nedržia a sú Platí to aj pre navrhovanie rodinných a trend zdravého bývania a sme pre
len ťažko vymeniteľné. Keď sa otvory domov. Niektoré sú navrhnuté tak, že zachovanie si konzervatívnejšieho štýlu
na plastoch používaním opotrebujú, použitie okien s drevenými rámami je života, ktorý je naisto zdravší, rozhod-
len ťažko možno urobiť nápravu, čo predom vylúčené. Pochopiteľne, že pri neme sa najmä pri rodinných domoch
v prípade dreva nemusí byť väčší prob- navrhovaní rodinného domu prevažne pre okná s drevenými rámami. Avšak
lém, keďže je vždy ľahko obrábateľné z dreva, „nevylepšíme“ ho oknami najradšej vždy len vtedy, keď budú
a ľahko opraviteľné. s plastovými rámami. Samozrejme, rámy skutočne z kvalitného a trvanli-
všetko sa posudzuje omnoho citlivejšie vého dreva. Lenže takýchto produktov
Ing. Štefan Tököly, a exaktnejšie, ako som tu uviedol ako je aj bude na trhu nedostatok. Trvanlivé
hlavný projektant príklad. drevo je drahé a používa sa účelovo
Počas mojej viac ako štyridsaťročnej Aj pokiaľ ide o byty v činžovom veľmi úsporne a v zariadeniach, ktoré
pracovnej činnosti v stavebníctve (mám dome, vo vežiaku a podobne, aj tu majú omnoho väčší praktický i spo-
stavbárske a strojárske vzdelanie) pre- by som radšej uprednostnil okná ločenský význam ako má byt alebo
šiel som o. i. aj výskumom materiálov. s plastovými rámami pred drevenými. rodinný dom. V prípade rodinného
Pôsobil som vo výskumných ústavoch, Z hľadiska ekologického a zdravotného bývania víťazí vždy drevo, ak je kvalitné
v prevádzkovej praxi a najmä ako môžu „chúlostivejších“ obyvateľov byto- a trvácne.
stavebný projektant. Moja projekčná vých domov vyrušovať a škodiť im aj
zložka vyprojektovala a stavebne zreali- nátery na drevených okenných rámoch.
zovala veľa toho, čo je napríklad dnes To naznačuje, že plastové okná budú Mgr. Jaroslav Bartl
v Bratislave pod zemou i nad zemou. mať vždy pri stavbách pre bývanie Foto: G-U, Velux, Gorenje, JV Pohoda,
V ostatných rokoch podieľali sme sa uplatnenie. Nie vždy to, čo je módnym archív autora
na rekonštrukciách inžinierskych sietí
v hlavnom slovenskom meste, ale aj
jeho bytového fondu. Zaujala ma preto
otázka, v čom majú prednosť plas-
tové okná pred oknami s drevenými
rámami, prípadne opačne. Neraz sme
stáli v našej projekčnej praxi pred
dilemou, aké okná pre danú stavbu
navrhnúť. Nie vždy bola rozhodujúca
otázka ceny, i keď najmä pri stavbách
je vždy ich rozpočet súčasťou znač-
ných odborných úvah. Nestretol som
sa vo svojej praxi s investorom, ktorý
by povedal – „nech to stojí čo to stojí,
len nech je dobré a vyhovujúce“. Rád
by som čitateľskú verejnosť vášho
časopisu presvedčil o tom, že nikdy
nestojí otázka tak, či je vhodnejšie
použiť plasty alebo klasický materiál,
pod ktorým sa vždy rozumie drevo.
Všetko je vecou odborného posúdenia
z hľadiska hlavne účelu a praktického
použitia postaveného stavebného
objektu, či už účelového, alebo obyt-
ného domu. Preto z hľadiska prednosti

16 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 16 3.2.2011 17:29


Tak predsa je to pravda!
cez strešné okno FAKRO FTP-V P2 Secure je obtiažne sa vlámať.

V štandardnej ponuke
firmy FAKRO je už dostupné
strešné okno so zvýšenou
odolnosťou voči vlámaniu
FAKRO FTP-V P2 Secure.

Okno je vybavené bezpečnostným laminovaným


sklom triedy P2A, systémom spevnenia konštrukcie
topSafe, novým systémom zabezpečujúcim pred
vymontovaním zasklenia okna, a taktiež kľučkou
s integrovaným zámkom.

Laminované Systém Okenná


a bezpečnostné zabezpečujúci kľučka
sklo triedy P2A proti so zámkom
vymontovaniu
zasklenia
asklenia

automatická mriežka

www.fakro.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 17 3.2.2011 17:44


okná, okenné systémy

Spoločnosť INCON získala možnosť označovať vyrábané plastové okná


energetickými štítkami.

Okná
v energetickej triede A
Energetické štítky charakterizujú
celkové energetické vlastnosti hod-
notených okien, charakterizované
na základe tepelnej bilancie okna,
pozostá-
vajúcej
z kom-
plexného
posu-
dzovania
nasle-
dovných
paramet-
rov:

§ parametra tepelno-izolačných
vlastností dištančného rámika
„ψ (psí)“,
§ pomeru priesvitnej a neprie-
svitnej časti okna
§ škárovej prievzdušnosti okna
„Q“

Na základe výsledkov hod-


notenia sú okná zaraďované
do jednotlivých energetických
tried, podobne ako energetické

spotrebiče (najlepší výsledok – energe-


tická trieda A).

Plastové okná INCON Luxury


s izolačným trojsklom, rámikom
SWISSPACER® (Ug = 0,6 W/m2K) sú
zaradené do energetickej triedy A. Tieto
INCON spol. s r. o. okná dosahujú Uw = 0,8 W/m2K a teda
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza sú vhodné aj do nízkoenergetických
tel.: 046/51 91 230 budov.
Fax: 046/51 91 221
§ súčiniteľa prechodu tepla e-mail: incon@incon.eu Energetické štítky vydáva pre svojich
rámu/krídla „Uf“, členov SLOVENERGOkno, záujmové
§ súčiniteľa prechodu tepla izolačného bezplatná infolinka: 0800 188 188 združenie slovenských subjektov, pod-
skla „Ug“ a jeho celkovej priepust- www.incon.eu nikajúcich v oblasti výplní stavebných
nosti slnečného žiarenia „g“, otvorov.

18 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 18 3.2.2011 17:44


4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 19 3.2.2011 17:44
okná, okenné systémy

=GRNRQDOHQp
NRYDQLH3257$/
,QWHOLJHQWQpULHåHQLDVPLQLPiOQ\PLQiURNPLQDSULHVWRU

> Å'2.21$/26Ī9.$æ'20'(7$,/(´
3RGWøPWRPRWWRPSUH]HQWXMHÀUPD6,(*(1,$$8%,Y\OHSåHQpSRUWIyOLR
VNORSQRSRVXYQpKRNRYDQLD36.3257$/3/86DVNODGDFLHKRNRYDQLD)63257$/ @

6NORSQRSRVXYQpNRYDQLH QHĆQøGL]DMQNęXĆLHNDPRçQRVī NODGQHM YHU]LL YR YåHWNøFK UR


3257$/36.3/86 IDUHEQpKR ]ODGHQLD V NU\WNDPL KRFK LQWHJURYDQp KUtERYp ĆDS\
,QRYRYDQp PLPRULDGQH ęDKNR NRYDQLD SRQ~NDM~ U{]QH YDULi ]DPHG]XM~ Y\SiĆHQLX NUtGOD ]
VD SRV~YDM~FH NRYDQLH 3257$/ FLH IDUHEQpKR VWYiUQHQLD 9\ UiPX D V~ WDN DNWtYQRX RFKUD
36.3/86 SULQiåD YLDF YRęQRVWL VRNR SHYQp PDWHULiO\ SRXçLWp QRX YRĆL YOiPDQLX 3RXçLWtP
SRKRGOLD D VYHWOD 1HQiURĆQi QD YøUREX NRYDQLD XPRçğXM~ ĐDOåtFK KUtERYøFK ĆDSRY D SUR
REVOXKD YHęNRSORåQøFK SUHVNOH VNRQåWUXRYDī SRVXYQp NUtGOR WLNXVRY]RåSHFLiOQHMRFHOHMH
QøFK SUYNRY ]QDPHQi YHęNp V KPRWQRVīRX Dç GR  NJ PRçQp EH]SHĆQRVWQø åWDQGDUG
SOXVSUHY\ååtNRPIRUWEøYDQLD YĐDND ĆRPX MH PRçQp SRX SO\QXOH]Y\åRYDī
1RYpYR]tN\DPHQåLHNRęDMQLFH çLī åSHFLiOQH EH]SHĆQRVWQp D 6NORSQRSRVXYQpNRYDQLH
XPRçğXM~ SRXçLWLH XçåtFK SUR WHSHOQRL]RODĆQp VNOi V Y\VRNRX 3257$/36.=3/86
ÀORY ĆtP VD ]YøåL SUHVYHWOHQLH KPRWQRVīRX ,GHiOQD NRPELQi VQ~WHQøPRYOiGDQtP
PLHVWQRVWLRSWLPDOL]XMHVDVSR FLDNYDOLW\HVWHWLN\IXQNĆQRVWL
6YHWOR Y]GXFK D YRęQRVī SRK\
WUHEDPDWHULiOXD]QtçLVDYøåND D SUYRWULHGQHKR PDWHULiOX MH
EXYHęNRSORåQpVNORSQRSRVXY
SUDKX HYLGHQWQi
Qp GYHUH SRQ~NDM~ Y\VRN~ ~UR
=GRNRQDOHQi NYDOLWD NRYDQLD %H]SHĆQRVī D DNWtYQX RFKUDQX YHğNYDOLW\EøYDQLD
3257$/36.3/86MHHYLGHQWQiXç SUHG YOiPDQtP SULQiåDM~ NR
2SWLPDOL]RYDQp SUH YHęNRSORå
SUL SUYRP GRW\NX NęXĆN\ -HGL YDQLD 3257$/ 36.3/86 Xç Y ]i
QpSRVXYQpSUYN\VKPRWQRVīRX

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 20 3.2.2011 17:44


okná, okenné systémy

KNø D WLFKø FKRG 3UL SUYNRFK


3257$/36./3/86/0 NWRUpP{çXE\īDçGLHOQHMH
VNORSQRSRVXYQp PRçQpMHGQRNUtGORNRQFLSRYDī
NRYDQLH36.MHNGLVSR]tFLL DNRSULHFKRGQpGYHUHDRYOiGDī
LSUHSUYN\]KOLQtND KR QH]iYLVOH RG RVWDWQøFK NUt
GHO 0D[LPiOQD åtUND RWYRUHQLD
MHPP1t]NDSUDKRYiOLåWD
]DEH]SHĆXMH NRPIRUWQø EH]ED
ULpURYø SULHFKRG YRQ äSHFLiO
Q\ GUçLDN XPRçğXMH EH]SHĆQp
XFK\WHQLH YRęQpKR VNODGDFLHKR
NUtGODSULRWYiUDQtDSRV~YDQt
([NOX]tYQHRG6,(*(1,$$8%,
9 PLQXORVWL EROR ĆLVWHQLH VNOD
GDFtFKRNLHQ]YRQNDMåHMVWUDQ\
QHSUtMHPQRX ]iOHçLWRVīRX SUH
NWRU~ QHEROR çLDGQH XVSRNRML
Dç NJ RKURPXMH NRYDQLH ,QWHOLJHQWQi WHFKQLND NRYDQLD Yp ULHåHQLH 6\VWpP )63257$/
36. =3/86 V Q~WHQøP RYOi 6,(*(1,$$8%, SRQ~ND Y\VSHOp XPRçğXMHUR]SRMHQLHNUtGLHOQD
GDQtP VNXWRĆQH SUHP\VOHQøP NRQåWUXNFLH SUH VNORSQRSRVXY ęXERYRęQRP PLHVWH ĆtP MH ]D
D H[WUpPQH ęDKNøP V\VWpPRP QpHOHPHQW\NWRUpåHWULDPLHV UXĆHQpEH]SUREOpPRYpĆLVWHQLH
RYOiGDQLD9ĐDNDNRPIRUWQpPX WRPDSRVN\WXM~Y\VRNøNRPIRUW RNLHQDM]YRQNDMåHMVWUDQ\
Q~WHQpPX RYOiGDQLX QRçQtF MH RYOiGDQLD
GRNRQFD L YHęNp D īDçNp NUtGOR äSHFLiOQH Y\YLQXWp SUH PDOp D 6NODGDFLHNRYDQLH)63257$/Pi
PRçQp VNOiSDī D SRV~YDī OHQ VWUHGQH YHęNp NUtGOD XPRçğX GOK~çLYRWQRVīMHSULHVWRURYR
MHGQRXUXNRX MH NRYDQLH 36. 3257$/ 3/86 ~VSRUQpDYøQLPRĆQHęDKNRVD
3RVXYQp NUtGOR VD RYOiGD MHG YĐDND Y\YLQXWHM WHFKQROyJLL XGUçLDYD
QRXUXNRXSRPRFRXHUJRQRPLF MHGQRGXFK~ D QHNRPSOLNRYDQ~
N\ WYDURYDQHM NęXĆN\ 5RYQDNR REVOXKX
ęDKNp MH DM ]DWYRUHQLH NUtGOD 3R RWRĆHQt HUJRQRPLFN\ WYD
]RVNORSHQHMSRORK\RWiĆDQtP URYDQHM NęXĆN\ R ƒ MH PRç
NęXĆN\ MHGQRX UXNRX VD NUtGOR Qp NUtGOR SUHVXQ~ī GR VNORSH
VDPpSUHVXQLH]RVNORSHQHMSR QHM SRORK\ ďDOåtP RWRĆHQtP
ORK\GRSRORK\]DWYRUHQHM EH] VD NUtGOR GRVWDQH GR SRVXYQHM
QXWQRVWL]DWODĆLīNUtGORRELGYR SR]tFLH .UtGOR MH SUL ]DWYiUDQt
PL UXNDPL GR ]DWYRUHQHM SROR QXWQp]DWODĆLīGRUiPXD]DLVWLī
K\ NęXĆNRX
6NORSQRSRVXYQpNRYDQLH 6NODGDFLHNRYDQLH)63257$/ 6SRORĆQRVī6,(*(1,$$8%,VUR]
3257$/36.3/86 VLDKORXSRQXNRXNRYDQtSULQiåD
.RYDQLH )63257$/ SUH VNOD
EH]Q~WHQpKRRYOiGDQLD YKRGQp ULHåHQLD SUH YåHWN\ RE
GDFLH GYHUH VSiMD PQRKR
0RGHUQp VNORSQRSRVXYQp GYH ODVWLSRXçLWLDDVSėğDDMQDMY\å
WYiUQRVī V QDMY\ååRX IXQNĆ
UH SRVN\WXM~ YHęNRU\Vø SULHVWRU åLH SRçLDGDYN\ QD EH]SHĆQRVī
QRVīRX D ]DEH]SHĆXMH WDN
SUHçLYRWDY\ååLXNYDOLWXEøYD GL]DMQ XçtYDWHęVNø D VSUDFRYD
YHęNROHSp SULHFKRG\ GR H[WHUL
QLD 3ULQiåDM~ YLDF VYHWOD VOR WHęVNøNRPIRUW
pUXMHGQRGXFKøP]KUQXWtPNUt
ERG\ D NRPIRUWX GR YiåKR GR GHOQDVWUDQX9HęNpNROLHVND]R WH[WDIRWR
PRYD åSHFLiOQHKRSODVWX]DUXĆXM~ęD ‹6,(*(1,$$8%,

ŝŵƉŽƌƚĠƌŝ^/'E/Ͳh/<&sƉƌĞ^Z͗

ULHåHQLDSUHSURIHVLRQiORY

www.conmat.sk www.mpl.sk www.tozan.sk www.twd.sk www.vbhslovakia.sk www.hasta.sk

ZZZVLHJHQLDDXELVN

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 21 3.2.2011 17:44


4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 22 3.2.2011 17:44
SLNEČNÁ ZÁHRADA PO CELÝ ROK
v spojení s prírodou
Kedysi bola zimná záhrada na-
ozaj iba zimnou záhradou. Kve-
tinovým minisvetom voňajúcim
exotickými krajinami. Dnes sa jej
funkcia radikálne zmenila. Stala sa
plnohodnotnou a zvyčajne aj naj-
obľúbenejšou súčasťou rodinného
domu. Priestory celý rok prežiarené
svetlom a zeleňou sú totiž ozajst-
ným rajom, kam sa môžete ukryť
pred celým svetom, a miestom na
dokonalú relaxáciu.

Ponúkame riešenia, ktoré vám pomôžu uskutočniť vaše sny o Forvin.


Okrem špecializácie na zimné BOČNÉ STENY ZIMNÝCH VMJDB4WPSOPTUJ
záhrady sa naša spoločnosť ZÁHRAD VYRÁBAME Z: 991 28 Vinica
zaoberá aj výrobou plasto- * 5 a 7 komorových plastových profilov, tel.:+421 47 45 141 22
vých a hliníkových vchodo- * hliníkových profilov bez fax: +421 47 45 141 23
tepelného mosta, e-mail: forvin@forvin.sk
vých dverí a okien (a všetkých * NOVINKA o drevo-hliníkových špičkových
záležitostí s nimi súvisiacimi: profilov, Na Zlatej Nohe 9
* izloačné dvojsklo, trojsklo a medzi- 831 37 Bratislava
sieťky, parapety, vnútorné aj sklenné žalúzie mobil: +421 908 70 60 30
vonkajšie žalúzie, roletyy). Bočné steny ďalej môžu byť fixné, +421 904 00 80 08
otváravé, sklopné, balkónové dvere,
e-mail: bk@forvin.sk
www.forvin.sk posuvné dvere, harmonika dvere
atď. rp@forvin.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 23 3.2.2011 17:44


moderné bývanie od A po Z
– inšpirácie a trendy

Technológia výstavby rodinných domov zažíva v posledných rokoch obrovský


rozmach. Tepelne izolačné vlastnosti konštrukcií sa posúvajú neustále vyššie,
domy sa často konštruujú v pasívnych štandardoch, vyvíjajú sa rôzne technické
zariadenia stavieb, vetranie, rekuperácia, solárne a elektrofotovoltaické
systémy, atď. so zámerom úspor energií a využitia alternatívnych zdrojov energie.

Moderná drevostavba v difúzne otvorenom


systéme – návrat k prirodzenosti
Podobným vývojom prechádza
i vývoj konštrukcií drevostavieb samot-
ných so zámerom využívať viac prírod-
ných, ekologických materiálov, sme-
rovaním k prirodzenosti a k tradíciám,
odkiaľ sa technológia sendvičových
drevostavieb za niekoľko posledných
desaťročí odchýlila.
Požiadavky zákazníkov sú baro-
metrom trhu a určujú smer a vývoj
drevostavieb. Zákazníci posudzujú
stavby z hľadiska úžitkového, budúcich
nákladov, zároveň tiež z hľadísk ekono-
mických a ekologických. Technológie
drevostavieb veľmi silné zázemie
v severských štátoch a hlavne tu majú
jednoznačne vedú trh drevostavby sta- sú tieto i po rokoch stále atraktívne Všetky použité materiály majú vynika-
vané difúzne otvorenými systémami. a nestrácajú na svojich vynikajú- júcu požiarnu odolnosť. Zvuková izolá-
Ekonomické parametre stavieb hrajú cich vlastnostiach. Vďaka funkčnej cia stavby dosahuje nadštandardných
stále vysokú rolu, pretože stavby vyho- a správne vyhotovenej inštalačnej pred- parametrov presahujúcich príslušné
tovované difúzne otvorenými systémami stene vo všetkých rodinných domoch, normy a to najmä vďaka sendvičovej
sú drahšie, ako drevostavby difúzne majú predĺženú životnosť a sú pre ich skladbe stien a plošnej hmotnosti jed-
uzatvorené. Je však celkom jasné, obyvateľov funkčne bezproblémové. notlivých vrstiev konštrukcií. Systém
akým smerom sa bude výstavba dre- Systémy a jeho jednotlivé konštrukcie drevostavieb ATRIUM je plne certifiko-
vostavieb uberať. sú optimálne navrhnuté a desiatky vaný a dozorovaný niekoľkými nezá-
Spoločnosť ATRIUM SK prináša rokov v praxi odskúšané, preto majú vislými orgánmi. Dozorovaná je mimo
ponúka možnosť výstavby domu podľa vynikajúce izolačné parametre s mini- výroby jednotlivých konštrukcií rovnako
Vašich predstáv s kvalitou, ktorá posky- málnou tepelnou stratou. samotná montáž domu, ktorá má maxi-
tuje moderná drevostavba v difúzne ! zdravé, ekologické a prirodzené málny vplyv na konečnú kvalitu stavby.
otvorenom systéme, ktorá zahŕňa bývanie ! nadštandardný servis a špič-
päťhviezdičkovú kvalitu drevosta- Domy ponúkajú zdravé a ekologické kové vybavenie All Inclusive
vieb ATRIUM SK: bývanie vďaka difúzne otvorenej kon- Spoločne s drevostavbou
! maximálna kvalita a úspora štrukcii DifuTech® a vďaka dodáva- od ATRIUM SK získavate nadštan-
energií nému systému vetrania s rekuperáciou. dardný servis pred, v priebehu i po
Domy ATRIUM SK vynikajú tech- Zatiaľ čo iní o zdravom a pre človeka realizácii domu. Domy sú vybavované
nickou vyspelosťou a mimoriadnou prirodzenom bývaní v rodinných len kvalitnými a overenými výrobkami,
kvalitou remeselníckeho spracovania domoch len hovoria, tak ATRIUM SK ktoré doplňujú konštrukčnú vyspelosť
tisícov detailov každého domu, preto takéto domy úspešne realizuje. všetkých rodinných domov značky
! pohoda vnútorného prostredia ATRIUM SK. Celý koncept ponuky
po celý rok spoločnosti je zaistený značkou
Domy v difúzne otvorenom systéme CENA DOMU All Inclusive!
DifuTech® ponúkajú optimálnu vnútornú
klímu a to nie len v zimnom, ale rov-
nako v letnom období. Vďaka použitiu
drevovláknitých dosiek, ktoré majú
vysokú tepelne akumulačnú schop-
nosť, nedochádza v letných mesiacoch
k prehrievaniu interiéru a v zimných
mesiacoch tento materiál výborne
ATRIUM-SK, s.r.o., Horná 30, 974 01 Banská Bystrica
tepelne izoluje.
tel.: +421 48 414 61 87, e-mail: info@atrium-sk.sk
! overený a užívateľský komfortný
systém www.atrium-sk.sk

24 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 24 3.2.2011 17:44


U n i kát n a Á
T V O RE N
DIFÚZNE O
KON Š T R U KC I A
š t a n d a r d !
a ko

®
DifuTech • STVORENÉ PRÍRODOU, PREVERENÉ ČLOVEKOM !
AT R I U M - S K , s . r. o . - obchodné oddělenie
Horná 30, SK-974 01 Banská Bystrica

www.atrium-sk.sk tel.: +421 48 414 61 87, fax: +421 48 414 61 94


e-mail: info@atrium-sk.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 25 3.2.2011 17:44


zateplenie domu, fasády

Vhodné zateplenie panelového bytového


domu, ale tiež rodinného domu, predstavuje
až päťdesiatpercentnú úsporu energií použitých
na vyhrievanie bytového interiéru hlavne
v zimnom období. Zateplením fasády možno
úspešne riešiť aj jej obnovu, revitalizáciu, ale aj
architektoniku. Zatepľovanie panelových domov nie
je iba nevyhnutnosť, ale vždy sa ekonomicky oplatí
s následným trojnásobným efektom.

Zatepľovanie

dlhodobo
Zatepľovanie bytových domov
(hlavne panelových) sa stalo doslova
nevyhnutnosťou najmä z dvoch dôvo-
dov:
V najprv preto, že panelový bytový dom
už v súčasnosti neudržateľne chátra,
čo ohrozuje stavebno-technickú udr-
žateľnosť bytových domov a zároveň
primerané vyhrievanie interiérov pri
poškodenej fasáde sa stáva nerieši-
teľným problémom,
V druhý dôvod predstavuje do popredia
vystupujúci fenomén ekonomický,
ktorý je daný neustálym zvyšovaním
cien energií použitých na vykurovanie
obytných domov.

Platí však, že nie je zatepľovanie ako


zatepľovanie. K dispozícii je už viacero
používaných technológií zatepľovania
hlavne panelových sídlisk, značný je aj
výber zatepľovacích materiálov a sú aj
viaceré možnosti stavebno-technických
riešení pri realizácii zatepľovania fasád
bytových panelových domov. Len naslo-
vovzatí odborníci v problematike zatep-
ľovania panelových sídlisk môžu vo
všetkých troch spomenutých prípadoch
predostrieť svoje odporúčania a pora-
diť investorom, projekčným kancelá-

26 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 26 3.2.2011 17:44


zateplenie domu, fasády

v súlade s príslušnými technologickými


pravidlami. Pokiaľ ide o materiálové
riešenie, javí sa ako problematické
používanie stierkových vrstiev na báze
akrylátov.
Naše diagnostické pracovisko skú-
malo tiež príčiny zelenenia fasád.
Vo všetkých prípadoch išlo o fasádne
vrstvy kontaktných zatepľovacích sys-
témov, pričom išlo o systém rôznych
výrobcov. Vo všetkých prípadoch mal
zatepľovací systém zvyčajnú skladbu:
V pôvodnú obvodovú stenu,
V lepiacu stierku,
V tepelnoizolačné dosky z penového
polystyrénu,
V sklotextilnú sieťovinu,
V podkladový náter,
V stierkovaciu omietku.
Pri porovnaní zistených skutočností
v skúmaných prípadoch, ukázali sa ako
spoločné pre stanovenie príčiny biolo-
gickej korózie tieto skutočnosti:
V vo všetkých prípadoch sa vyskyto-
vala vegetácia rias na obvodových
stenách orientovaných na sever až
východ,
V vo všetkých prípadoch bola v zatep-
ľovacom systéme použitá fasádna
stierka na báze akrylátov (vždy najlac-
nejšia alternatíva v škále fasádnych

o aktuálne
stierkových omietok, ktoré systémy
ponúkajú),
V väčšia intenzita vegetácie rias je
na zatienených plochách a na plo-
chách viac vystavených zmoknutiu
riám a zhotoviteľom dodávateľsky pro- V Pri zatepľovaní panelových bytov pri dažďových zrážkach. Čiže tam,
filovaných na zatepľovanie panelových v rámci ich regenerácie použí- kde sa koncentruje tečenie dažďovej
sídlisk a rodinných domov. Im všetkým vajú sa v prevažnej miere systémy vody po fasáde, ktorá na rozdiel od
a iným záujemcom odpovedajú tentoraz kontaktné (to najmä z ekonomických klasických omietok takmer nevsakuje
najpovolanejší na otázku: dôvodov). Po ruke je široká škála zrážkovú vodu.
Použitím akých stavebných certifikovaných systémov v rôznych
postupov, technológií a materiálov materiálových variantoch, ktorých R. Wasserbauer,
je možné dosiahnuť optimálne výrobcovia majú vypracované pravidlá knižný publicista o. i.
efekty pri zatepľovaní panelových pre aplikácie a zvyčajne aj bohatý v odbore biologické
sídlisk? sortiment doplnkových prvkov pre zhodnotenie stavieb
kompletáciu konštrukčných detailov. (Biologická korózia fasádnych zatep-
Ing. Věra Nová, Technický V O energetických efektoch vonkaj- ľovacích systémov ich napadnutím
a skúšobný ústav stavebný šieho zateplenia nemožno pochybo- riasami je osobitne chúlostivý a zákerný
Praha vať. Otázna je však životnosť týchto problém, ktorému treba vedieť pred-
Majiteľmi domov sme často žiadaní systémov pri porovnaní napríklad chádzať. V hre je opäť použitie vhodnej
posúdiť rôzne technické problémy s v minulosti používanými systémami technológie a materiálu. Preto bol oslo-
pri zatepľovaní panelových domov dvojpláštovými, skladanými, s vonkaj- vený požiadaný povedať viac v nazna-
v rôznych fázach realizácie. Požadujú ším obkladom prevažne z hliníkových čenom kontexte jeden z najpovolanej-
od nás optimálne riešenia týkajúce sa alebo plastových lamiel. ších odborníkov – špecialistov – pozn.
energetického efektu, rady pri mate- Podľa skúseností z diagnostickej autora ankety.)
riálových riešeniach, a inšpekčnej praxe Vegetácia rias sa vyskytuje na pod-
pri nečakaných záva- má na životnosť kladoch s pH okolo 7 (t. j. neutrálnych),
dách – napríklad pri systému vplyv jeho čo sú napríklad staré (karbonátové)
zazelenaní fasád (vege- materiálové rieše- klasické omietky a zrejme sú to aj
táciou rias). Keďže ide nie a dodržiavanie teraz používané stierkové hmoty
o často sa opakujúcu technologickej na báze polyakrylátov, ktoré sú na roz-
problematiku, v krátkosti disciplíny vrá- diel od väčšiny ostatných polymérov
sa vyjadrením k všetkým tane dôsledného mikroflórov „rozkladané“, čiže môžu
nastoleným tematic- vykonávania byť živnou pôdou pre ich vegetáciu.
kým okruhom: všetkých detailov Druhým podmieňujúcim faktorom pre

štýl 27

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 27 3.2.2011 17:44


zateplenie domu, fasády

vegetáciu mikroorganizmov je vlhkosť, Ing. Jaroslav Varga, CSc.,


a to vlhkosť atmosferická. K danej poradca a publicista
problematike sa v tlači objavil názor, že v problematike zatepľovania
vlhkosť fasádnej vrstvy zatepľovacieho bytových domov
systému má pôvod v kondenzácii vod- Zatepľovaním budov sa okrem zníže-
ných pár z interiéru vo fasádnej vrstve. nia energetickej náročnosti prevádzky
Teoretické výpočty a tiež naše vlastné zlepšia hygienické podmienky priesto-
exaktné zistenie hmotnostnej vlhkosti rov:
zložiek zatepľovacieho systému počas V odstránia sa plesne,
zimných klimatických podmienok však V zvýši sa povrchová teplota na vnútor-
túto možnosť vyvracajú. To, že sa nom povrchu konštrukcií čo vytvára
vegetácia rias vyskytuje na náveterných podmienky na lepšiu tepelnú pohodu,
a zatienených stranách s extrémami V celoplošným prekrytím obalových
na najviac zatekaných plochách, konštrukcií sa odstráni zatekanie
s týmto predpokladom korešponduje. obvodových stien a striech, čím sa
Riasam často postačí k vegetácii iba zamedzí korodovaniu výstuže stykov
vzdušná vlhkosť. Ich rast je citeľný panelov, zníži sa teplotné namáhanie
hlavne v zime a na jar. Riasy neznášajú obvodových konštrukcií a zároveň sa
podklady s pH okolo 12 (zásadité). predlžuje životnosť bytových domov.
Tieto skutočnosti treba mať na pamäti Avšak nevyhnutnou súčasťou zatep-
pri riešení zateplenia s prihliadnutím ľovania je meracia a regulačná tech-
na vhodnosť použitého zatepľovacieho nika. Bez termostatizácie a regulácie
materiálu, čomu v stavbárskej praxi nie vykurovacieho systému nie je možné
je často venovaná dostatočná pozor- dosiahnuť predpokladané zníženie Pri zatepľovaní panelových bytov sa v rámci
nosť. energetickej náročnosti prevádzky. ich regenerácie používajú v prevažnej miere
kontaktné systémy.

Ministerstvo výstavby a regionálneho


rozvoja Slovenskej republiky usmer-
nením 85/2004-920 charakterizuje
zateplenie budov ako zmenu dokon-
čenej stavby uskutočnenú stavebnými
úpravami, pri ktorých sa spravidla
zachovávajú vonkajšie pôdorysné aj
výškové ohraničené stavby a ako také
pre bytové domy podliehajú staveb-
nému povoleniu, k čomu je nevyhnutné
spracovanie projektovej dokumentácie,
ktorá predpisuje technologický postup,
stanovuje použitie materiálov a kto-
rej súčasťou je ešte skôr informácia
o predchádzajúcom a podrobnom
stavebnom prieskume fyzického stavu
budovy. Venujem preto aspoň krátku
pozornosť tejto prípravnej fáze:
Súčasťou projektovej dokumentácie
je teplotechnický návrh a posúdenie
stavebných konštrukcií s výpočtom
energetickej bilancie a výpočtovej
úspory. Návrh zateplenia vychádza
zo skutočného stavu materiálov
zabudovaných v konštrukciách, pri
dodržaní normových požiadaviek ako
je hygienické kritérium. Z hľadiska
hygienického je požadované, aby
steny, stropy a podlahy v priesto-
roch s relatívnou vlhkosťou vzduchu
φ < 80 % mali na každom mieste
vnútorného povrchu teplotu asi θ si,
vyjadrenú v stupňoch Celsia, ktorá je
bezpečne nad teplotou rosného bodu
a vylučuje riziko vzniku plesní – požia-
davka STN 73 05 40 – 2 pre bytové
domy pri podmienkach vnútorného
prostredia δ1 = 50 % a θ = 20 °C, je
teplota rosného bodu θ si = 12,6 °C,

28 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 28 3.2.2011 17:44


zateplenie domu, fasády

Dodatočné zateplenie objektu predstavuje cca 60—85 % hodnoty na jeho kompletnú opravu.

bezpečnostná prirážka pre vykurovanie dielov, ktorým je povrch fasády vysta- dodatočnej tepelnej izolácie panelových
tlmené s poklesom teploty vnútorného vený, a to pri minimálnej hrúbke cca domov dôjde:
vzduchu do 5 K a δ1 < OW/ m². K je do 5 mm. Jednotlivé zložky zatepľova- V k zníženiu tepelných strát a spotreby
Δ θ si = 1,0 K, minimálna výpočtovo cích systémov sú uvedené v technic- tepla na vykurovanie,
stanovená teplota na vnútornom kom osvedčení vydanom Technickým V k odstráneniu výskytu plesní,
povrchu kúta je θ si, min. = 13,6 °C. a skúšobným ústavom stavebným. V tepelného namáhania betónových
Energetické kritérium: podľa Používať zatepľovacie systémy, ktoré častí konštrukcie a tým k zníženiu
STN 73 05 40 – 2 čl. 7 budovy spĺňajú nemajú technické osvedčenie sa dilatačných pohybov konštrukcií,
energetické kritérium, ak majú v závis- neodporúča. Pri celkovom zateplení je V k odstráneniu vlhkostného namáhania
losti od faktora tvaru budovy mernú potrebné uvažovať aj so zateplením betónových častí konštrukcie, závad
potrebu tepla E1 < E1,N alebo E < E2 N interiérových konštrukcií susediacich a porúch v stykoch a škárach.
[kWh / (m² . rok)] v závislosti na fak- s nevykurovanými priestormi prevádzky Pri objektoch vyšších nech 20 m je
tore tvaru budovy. a so zateplením strešných konštrukcií potrebné rozhodnúť sa pre takú tech-
panelových domov, u ktorých voľba nológiu, ktorá dodrží podmienky požiar-
Ing. Stanislav Jurko, stavebný spôsobu zateplenia závisí od existujú- nej bezpečnosti stavieb. Požiadavky
poradca a publicista ceho zloženia a účelu využitia strešnej sú kladené na výber certifikovaných
Najpoužívanejším spôsobom zatep- konštrukcie, preto z dôvodu rozmani- technológií pre dodatočné zateplenie.
lenia obvodových múrov fasád panelo- tosti nie je možné konkretizovať systém To všetko sa odporúča aj pre zateple-
vých domov sú kontaktné zatepľovacie zateplenia. nie strešných konštrukcií a stropov nad
systémy pozostávajúce s lepiacej suterénom.
stierky, tepelného izolantu, kotiev, Ing. Jaroslav Hynek, stavebný V súčasnosti je na stavebnom trhu
armovacej stierky, vystuženej sklotex- poradca množstvo systémov dodatočných tepel-
tilnej mriežky, penetrácie a povrchovej Najdôležitejšou súčasťou regenerá- ných izolácií. Ide však najmä o systémy
omietky. Celková kvalita a životnosť cie panelových domov je zateplenie kontaktné, spočívajúce v lepení tepel-
kontaktných zatepľovacích systémov objektu. Dodatočné zateplenie objektu noizolačnej vrstvy na podklad pomocou
je ovplyvnená kvalitou použitých mate- predstavuje 60—85 % na komplexnú polymercementových akrylátových
riálov, dodržaním technologického opravu panelového domu. Vykonaním lepidiel, ďalej kotvenými tanierovými
predpisu počas realizácie a samotnou hmoždinkami a prekrývanými stierkou,
kvalitou realizácie. Zámena jednotlivých vystuženou sklenou sieťou a omietkou.
zložiek systémov za lacnejšie, nevy- Teraz sa už vyrábajú všetky kompo-
vinuté pre zatepľovanie fasád, vedie nenty potrebné pre tieto systémy. Ďalej
spravidla k poruchám takto zrealizo- sú to systémy montované, dodatočná
vaných zateplení. Na jednotlivé zložky tepelná izolácia na báze tepelnoizolač-
systémov sú kladené zvýšené nároky ných omietok a systémy kombinované.
na pružnosť a objemovú stálosť. Poukážem hlavne na niektoré osved-
Kvalitná armovacia stierka v spojení čené zásady pre vykonávanie dodatoč-
s výstužou sklotextilnou mriežkou, krytá ných tepelných izolácií:
vonkajšou tenkovrstvou omietkou musí Orientačné rozloženie tepelných únikov V odporúčam izolovať obvodové steny
eliminovať napätie od teplotných roz- objektu. z vonkajšej strany konštrukcie,

štýl 29

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 29 3.2.2011 17:44


zateplenie domu, fasády

V izolácie z vnútornej strany konštrukcie systému do tepelnoizolačnej vrstvy kon- Okrem spomenutého príslušenstva
vykonávať iba výnimočne, taktného zatepľovacieho systému, pou- pre správnu realizáciu kontaktného
V izolovať všetky konštrukcie, ktorými žívajú sa takzvané zakončovacie profily zatepľovacieho systému sa používajú
dochádza k tepelným stratám, to jest s odkvapovou hranou. Zabudovaním v špeciálnych prípadoch ďalšie prvky,
vnútorné konštrukcie stenové a stro- profilu s odkvapovou hranou do výstuž- ako sú napríklad perforované lišty pre
pové, nej vrstvy v oblasti prekladu je možný začiatok a koniec úseku zatepľovania.
V súčasne s izoláciou nepriesvitných odvod vody na horizontálnych odsko- Ďalej dilatačné profily pri tvorbe kútov,
plných konštrukcií zlepšiť tepelno- koch. Špeciálne tvarovaná podkvapová celkových plôch a pod., profily pre
-technické vlastnosti okien a dverí hrana bráni „obehu“ zrážkovej vody správne riešenie parapetných dosiek
(prídavné zasklenie, osadenie špeciál- a neznečistí sa spodná strana pre- atď. Použitie celého kompletu prvkov
nych skiel, zatesnenie špár a pod.), kladu. Okrem toho sa používajú rôzne a doplnkov pri zateplení však nerieši
V po vykonaní dodatočných tepelných okenné napojovacie a dilatačné pro- problém chýb, ktorých sa mnohokrát
izolácií uskutočniť racionalizačné fily, ktoré umožňujú presné napojenie dopúšťajú realizátori zatepľovania.
opatrenia v zdroji tepla so zabezpe- na rám dverí a okna a na špeciálnu
čením optimálneho vykurovacieho pásku je možné nalepiť fóliu zabraňu-
režimu (výkon zdroja, regulácia júcu znečisteniu okna, respektíve dverí Mgr. Jaroslav Bartl
a pod.). pri realizácii zatepľovacieho systému. Foto: Hasit, Parapetrol, ACT, Cembrit
V princípe sa zatepľovanie byto-
vých domov a nebytových konštrukcií
Pri zatepľovaní je potrebné venovať primeranú pozornosť zvládnutiu detailov
uskutočňuje ako dôsledok zlepšenia
stavu budov, odstránenia zanedbanej
údržby a zároveň aj modernizácie.
Vykonaním tohto procesu sa predl-
žuje životnosť domov, zlepšuje sa
hygiena a významne sa znižuje ener-
getická náročnosť prevádzky budovy.
Zo stavebno-technického správneho
odborného pohľadu je zatepľovanie
súbor technických opatrení, ktoré
zabezpečujú tepelnú ochranu domov
a vôbec budov a umožňuje zabudova-
nie prídavných vrstiev stavebnej kon-
štrukcie spravidla na vonkajšej strane,
ktorých súčasťou je tepelnoizolačná
vrstva. V bežnej praxi sem zahŕňame
obvodové steny budov, nie strechy.
Zatepľovací systém je teda skladba
materiálov a doplnkových prvkov, ktoré
spolu s pôvodnou stavebnou konštruk-
ciou zabezpečujú požadovanú tepelnú
ochranu budovy bez negatívneho
vplyvu na ostatné funkčné vlastnosti
stavebnej konštrukcie a budovy.
Stavbárska prax podložená získa-
nou skúsenosťou poukazuje na to, že
je značná rozdielnosť v kvalite firiem
venujúcich sa v súčasnosti tomuto
výhodnému stavbárskemu biznisu.
Stáva sa, že sa niekedy pri zatepľovaní
veľkých stavebných plôch, napríklad
panelových bytových domov, nevenuje
primeraná pozornosť zvládnutiu detai-
lov v tejto stavbárskej činnosti. Zmienim
sa preto aspoň o jednom detailnejšom
probléme zatepľovania a z vystužova-
nia rohov a kútov v priestore otvorov
okien a dverí na fasáde. Pri týchto, ale
aj iných otvoroch vo fasáde sa používa
výstužná šípka, ktorá zabezpečuje
výstuž rohov otvorov. Pre vystuženie
kútov otvorov vo fasáde sa používa
takzvaný prekladový kút – zosilňujúci
uholník. Jednou operáciou sa zosilní
vnútorný kút a urobí diagonálne vystu-
ženie rohu otvoru. Aby bolo možné
zamedziť zatekaniu zatepľovacieho

30 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 30 3.2.2011 17:44


Izolačné dielce copule zaisťujú izoláciu proti radónu a zemnej vlhkosti.
Systém copule taktiež zaisťuje vzduchovú izoláciu budov.

Vzduchová izolácia budov


copule je systém dielcov pre odvetrávané odolný voči vlhkosti a plesniam
podlahy, ktorých spojením a osadením do odvetranie všetkými smermi, odvedie
seba vzniká samonosná konštrukcia vhodná z budov radón
pre zaliatie betónom. Tým vznikne tzv. škrupi- vhodný aj pre montáž podlahového kúrenia
nový efekt konštrukcie podlahy. vhodný pre podlahy mraziarní a chladiarní
copule – charakteristické vlastnosti: zaisťuje priestor pre podlahové siete
rýchla inštalácia môže sa použiť na akýkoľvek podklad (tenký
rozmery odpovedajúce všetkým typom betón, zrnité materiály, zeminu atď.)
roštu pochôdzny už pred zaliatím betónom
lacnejšie ako tradičné systémy vyžaduje menej debnenia a práce
veľmi vysoká nosnosť umožňuje kontrolu podlahového priestoru.

DODÁVANÉ VÝŠKY TVAROVIEK A SPOTREBA BETÓNU PRE ZAPLNENIE


Výška tvaroviek
H 9,5 H 13,5 H 20 H 26 H 30 H 35 H 40 H 45 H 50 H 70 H5
cm
Spotreba betónu
po vrchol tvaroviek 0,014 0,03 0,035 0,045 0,042 0,045 0,06 0,064 0,065 0,11 0,008
m3/m2

ODVETRÁVANIE ZÁKLADOVEJ DOSKY zabezpečíme tzv. komínový efekt, ktorý zaistí


Základová doska oddeľuje stavbu od podložia. plynulé a trvalé odvetranie základovej dosky
Každá stavba je separovaná od podložia, aby do počas doby životnosti stavby. Ďalšou rizikovou
nej neprenikala zemná vlhkosť a radónové plyny. časťou stavby sú rohy (kúty) stavby, kde rovnako
Pri použití systému copule sa v základovej odporúčame vytvoriť ventilačné prieduchy.
doske vytvorí pod celou stavbou systém
prepojených klenbových dutín, čím vznikne DODÁVANÉ ROZMERY
priestor, do ktorého sa uvoľňuje zemná vlhkosť. Všetky tvarovky copule majú rovnaký pôdo-
Vzhľadom k tomu, že v týchto dutinách prúdi rysný rozmer 56 × 56 cm. Líšia sa iba výškou
vzduch, je vlhkosť touto cirkuláciou odvedená a to preto, že každá stavba má iné požiadavky
pomocou vetracích prieduchov mimo budovy. na konštrukčnú výšku podlahy od podlažia
po vrchnú stranu základovej dosky, alebo
ROZMIESTNENIE VENTILAČNÝCH iné konštrukčné dôvody dané projektom či
PRIEDUCHOV potrebami investora.
Po uložení systému copule je treba preraziť v Tvarovky copule výšky H 5 cm sa konštrukčne
obvodovej stene otvory pre vedenie ventilačných líšia od klasických tvaroviek copule. Používajú
prieduchov. Ako telo ventilačných prieduchov sa v prípadoch, keď v medzi priestore, ktorý
vyhovujú klasické kanalizačné PVC rúry. Ich mi- vznikne ich položením na podlahu nie je
nimálny priemer by mal byť 120 mm. Prieduchy potrebné viesť odpadové rúry, elektroinštaláciu
by mali byť situované na protiľahlých stranách atď. Pôdorysný rozmer je taktiež 56 × 56 cm.
(ideálne na južnej a severnej strane budovy).
Prieduchy na južnej strane budú umiestnené MONTÁŽNY POSTUP
v maximálnej možnej výške nad terénom a na se- Na každom dielci je pre účely montáže šípka.
vernej strane postačí prieduchové otvory ukončiť Inštaláciu začnite prvým radom zľava doprava.
na fasáde ventilačnou mriežkou vo výške max. Taký istý postup opakujte v ďalších radoch, čím
50 cm nad terénom. Týmto spôsobom zaistíte pevné spoje na pätkách.

FASTRADE SK s.r.o.
Odorín 178 Prevádzka: tel.: +421 53 42 97 752-3
053 22 Odorín Radlinského 17 fax: +421 53 42 97 754
okr. Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves info@fastrade.sk
Slovenská republika 052 01 www.fastrade.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 31 3.2.2011 17:44


zateplenie domu, fasády

Našim cieľom je kvalita a dosahujeme je profesionalitou. Dodávame kontaktné


zatepľovacie systémy, ktoré majú svoje kvality – a už aj svoje meno. Dosiaľ sa
nazývali podľa tepelnoizolačnej dosky, čo nemuselo byť celkom zrozumiteľné pre
konečného odberateľa. Od roku 2010 sú nazývané s ohľadom na zrozumiteľnosť
práve pre investora – podľa situácie pri zatepľovaní.

Zatepľovacie systémy pre nové desaťročie


V ústrety zákazníkom
Ďalší krok k zákazníkovi alternatíva môžu myť použité Baumit Silikónová omietka a príjemná klíma v interiéri. Niektoré interiéry, vykúrené
V Baumite sa na Slovensku venujeme zatepľovaniu alebo Baumit Silikátová omietka. Pre architektonické napríklad aj na 23 °C, môžu vplyvom nevhodnej vlhkosti,
budov už od roku 1994 a za takmer šestnásť rokov stvárnenie fasády a zvýraznenie detailov je možné použiť a veľkého rozdielu medzi teplotou vzduchu a povrchu
sme získali rozsiahle skúsenosti. Vytvorili sme škálu tiež Baumit ArtLine a Baumit Mozaikovú omietku. stien, pôsobiť chladne. Tepelná pohoda vyžaduje vlhkosť
kvalitných produktov. Pri zatepľovaní je možné využívať vnútorného vzduchu 40 až 60 %, a rozdiel medzi teplo-
ich kompatibilitu tak, že zatepľovací systém je možné 2. Úspora + kvalita = Baumit Star tou vzduchu a povrchu steny nižší ako 4 °C. Iný stav tejto
vyskladať podľa želania. Skúsenosť nám však hovorí V niektorých je rozhodovanie jednoduchšie a bez situácie je charakterizovaný v prípadoch, kedy interiér
o najčastejších skladbách systémov, ktoré sú pre rôz- nutnosti kompromisov a ústupkov. V takejto štandardnej budovy produkuje väčšie množstvo pár. Sú to prípady
nych užívateľov a rôzne situácie najvhodnejšie, a ktoré situácii je vhodné prijať kvalitu bez kompromisu a využiť vlhkých prevádzok, ale aj prípady, v ktorých je v stenách
sa veľmi často opakujú. Preto sme v roku 2010 pristúpili ešte kvalitnejšie produkty, ako v situácii prvej. Pre druhú po sanácii väčšie množstvo vody. Pre túto situáciu bol
k ustáleniu skladby kontaktných zatepľovacích systémov situáciu zatepľovania zostavili naši odborníci špičkový štandardizovaný kontaktný zatepľovací systém Baumit
Baumit. Je to krok v ústrety zákazníkom – a predo- zatepľovací systém s dlhou životnosťou s osvedčenou open®.
všetkým k investorom či koncovým zákazníkom – ktorý skladbou z našich produktov – systém Baumit Star. Baumit Lepiaca stierka open®
im umožňuje jednoduchšiu orientáciu v zatepľovacích je lepiaca malta na báze bieleho
systémoch Baumit. cementu na lepenie, vyrovnávanie
a stierkovanie Baumit Fasádnych
1. Úspora + úspora = Baumit Pro izolačných dosiek open® a open®
Táto situácia sa dá charakterizovať potrebou kompro- PLUS. Baumit Fasádne izo-
misu. Treba dosiahnuť vysokú kvalitu, ale nie každý je lačné dosky open®
ochotný platiť vysokú cenu. Zvyčajne sa začínajú kom- na báze expando-
binovať produkty tak, aby sa dosiahlo cenové optimum, vaného penového
a riziko, že je to na úkor kvality, je veľké. Preto sme pre polystyrénu sú
takéto situácie zostavili systém Baumit Pro. Je cenovo optimálne paroprie-
výhodný pri dosiahnutí optimálnej kvality, je založený pustné, čo zaručuje
na kvalitnej materiálovej báze a zároveň ekonomicky optimálnu vnútornú
veľmi dostupný. klímu. Baumit
sklotextilná
mriežka
Základom zatepľovacieho systému Baumit Star sú open® je armo-
osvedčené Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F vacia mriežka,
z expandovaného penového polystyrénu. Na lepenie, určená na použitie
vyrovnávanie a stierkovanie je určená Baumit Lepiaca v skladbe kontaktného zatepľovacieho systému Baumit
stierka. Ako armovacia mriežka je navrhnutá Baumit open®. Baumit základný náter open® je základný
Sklotextilná mriežka. Na prípravu podkladu pod Baumit náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu a zlepšenie
Nanopor omietku, Baumit Artline omietku, Baumit prídržnosti Baumit Štrukturovanej omietky open®.
Silikónovú, Baumit Granopor, Baumit Silikátovú a Baumit Nové názvy kontaktných zatepľovacích systémov
Mozaikovú omietku je najvhodnejší univerzálny základný Baumit sú ústretové. Zákazník sa dokáže jednoduchšie
(penetračný) náter Baumit Univerzálny základ. Ako povr- zorientovať a rozhodovanie nemusí byť komplikované
chová úprava Baumit Star je navrhovaná tenkovrstvová a zdĺhavé. Nové názvy systémov a ich skladba sú
silikónová omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie Bau- vyjadrením názoru našich odborníkov na najvhodnejšie
mit Silikónová omietka. Systém Star umožňuje v povr- zostavy kontaktných zatepľovacích systémov. Nie sú
Základom systému sú Baumit Fasádne izolačné chovej úprave aj alternatívy – Baumit Nanopor omietku, však žiadnou dogmou a teda nie sú ani jedinou mož-
dosky EPS-F z expandovaného penového polystyrénu. Baumit Silikátovú omietku a Baumit Granopor omietku. nosťou pre rozhodovanie. Produkty Baumit sú i naďalej
Novinkou v systéme je lepiaca malta na báze cementu Pre architektonické stvárnenie fasády a zvýraznenie rovnako kvalitné a rovnako kompatibilné. V prípade
Baumit ProContact, ako armovacia mriežka je navrhnutá detailov je možné použiť tiež Baumit ArtLine a Baumit požiadavky sú naši odborníci pripravení zostaviť kon-
Baumit Sklotextilná mriežka, na prípravu podkladu pod Mozaikovú omietku. taktný zatepľovací systém Baumit „šitý na mieru“.
povrchovú úpravu je najvhodnejší univerzálny základný
náter Baumit Univerzálny základ. 3. Úspora + pohoda = Baumit open
Systém Baumit Pro uprednostňuje ako povrchovú Pri zatepľovaní sa zvyčajne uvažuje s primárnymi
úpravu tenkovrstvovú disperznú omietku pre vnútorné cieľmi, ako sú úspory platenej energie a estetická
i vonkajšie použitie Baumit Granopor omietku. Ako kvalita. Ďalším z cieľov náročného zákazníka je pohoda

32 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 32 3.2.2011 17:44


Baumit
Zatepľovacie
systémy

Pohodlie, ktoré sa vyplatí


Zatepľovacie systémy Baumit sú ochranným obalom vášho domu. Dokonale izolujú steny, čím zabraňujú
úniku tepla von a rovnako tiež prenikaniu chladu do muriva zvonku. Jednoducho, držia mráz vonku a teplo
vnútri, čím chránia murivo vášho domu. So zatepľovacími systémami Baumit sa zlepšuje klíma v miestnos-
ti a zvyšuje pohodlie. A navyše šetria, pretože účinná izolácia zníži vaše náklady na kúrenie na polovicu.
Baumit open®
Baumit Star
Baumit Pro

Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 041/507 66 51 Myšlienky s budúcnosťou.

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 33 4.2.2011 9:40


zateplenie domu, fasády

Omietkový systém MAGORTHERM 150 je taký


nový izolačný systém teploty, zvuku a požiaru,
v súlade s nárokmi XXI. storočia, ktorý odstraňuje
nedostatky zastaraných, tradičných technických
riešení. Čerpajúc zo zabudnutých vedomostí
našich predkov naše budovy znovu pretvorila
na jednoduché, trvanlivé a na také obydlia v ktorých
je radosť žiť.

Viac ako
izolácia…
Produkt vyvinuli stavitelia, chemici možné naniesť na akúkoľvek plochu,
a praktizujúci murárski majstri, prihlia- je priľnavý aj na betón, aj na steny
dajúc na vytvorenie zaplatiteľného z tehál. Je vhodný aj na izoláciu mok-
a zdravého životného priestoru (bez rých, liadkových stien pivníc. Po tom,
plesne) so zreteľom na najprísnejšie čo sa odstránila nadutá omietka, nie je alebo požiarna izolácia. Keďže hmyz
protipožiarne predpisy. MagorTherm nutné zahladiť povrchové nerovnosti, a hlodavce ju „nemajú v láske“, jej apli-
je možné použiť ako termoizolačnú veď hmota to sama upraví. Je vhodná kácia je mimoriadne rôznorodá. V teh-
omietku, ďalej ako murivo pasívnych preto aj na vyplnenie a izoláciu škár, lovom prevedení je vynikajúcim izolač-
domov (energeticky úsporné domy) trhlín a medzier. Môžeme s ňou izolo- ným murivom, z čoho môžeme postaviť
a ako veľmi ľahký pochôdzny izolačný vať rúry, nádrže, bazény alebo čokoľ- energeticky úsporný dom budúcnosti,
podlahový betón. Systém izolácie je vek iné, kde cieľom je tepelná, zvuková takzvaný pasívny dom.

Tepelná izolácia fasád


Vonkajšia tepelná izolácia vonkaj- 5–15 cm, alebo s debnením, vylievaním
ších stien budovy je neodpustiteľná je možné nanášať aj v hrúbke 40 cm.
v prípade budov stavaných tradičným Oproti tradičným systémom u produk-
spôsobom, alebo pri dodatočnej izolácii toch nami odporúčaných je možné
už existujúcich stien. Značná časť uni- usporiť základnú omietku steny, lepenie
kajúcej energie uniká cez steny, okná a náklady na materiál a prácu pri mon-
a dvere, podstavec, strechu a komín. tovaní hmoždeniek. V prípade ak sa
Izolačný systém MagorTherm 150 jedná o dodatočnú izoláciu existujúcej
je izolačná látka s výhodnou cenovou budovy, po odstránení napuklej, uvoľ-
úrovňou, maximálne uspokojujúca nenej časti starej omietky izoláciu je
očakávania dnešnej doby. Na stenu možné naniesť okamžite, a po nane-
sa nanáša ako omietka v hrúbke sení dá povrchu estetickosť a trvan-
livosť šúchaná omietka. Je potrebné
sa vyhnúť aplikácii omietok s umelou
živicou, ktoré neprepúšťajú vzduch,
pretože s tým uzatvoríme dobrú parodi-
fúznu vlastnosť povrchu! toho, že by sa mohla vytvo-
Izolácia vďaka omietke má za výsle- riť pleseň, preto vďaka
dok povrch bez dilatácie, a preto tejto jej vlastnosti jedineč-
absenciou spojových medzier sa ným spôsobom je vhodný
nevytvárajú tepelné mosty. Adhézna na izoláciu budov pamiatkového
pevnosť látky je taká dobrá, že charakteru. Čo sa týka zloženia látky
nie je potrebný osobitný adhézny obsahuje prísadu silne odpudzujúcu
most na použitie lepidla. Izolácie vodu, pripravenú staršou technológiou
MagorTherm 150 vďaka svojej mimo- vďaka ktorej je vhodná na dodatočnú
riadne dobrej schopnosti prepúšťania izoláciu mokrých, liadkových stien
pary sú jedinečným spôsobom vhodné a pivničných stien. Po izolácii zo steny
na izoláciu vnútorných strán stien bez vyženie vlhkosť a aj ju vysuší.

34 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 34 4.2.2011 9:40


zateplenie domu, fasády

Budovy, pasívne domy a požiar…


ZÁKLADNÉ VÝHODY
MODERNÉHO
OMIETKOVÉHO SYSTÉMU:

N nehorľavosť materiálu
Produkt MagorTherm nie je iba
N paropriepustnosť
jedinečnou izolačnou omietkou, ale
používa sa aj ako izolácia podkladu
N hmota bez dilatácie
a stropu a ako hmota na vyplnenie
medzier v stene. V tomto prípade
N homogénnosť
budova s hrúbkou steny 44 cm už
produkuje hodnotu pasívneho domu
N aj po rokoch stála hodnota
a náklady na budovu ani tak neprevy-
prestupu tepla
šujú cenu za budovu s tradičným spô-
sobom výstavby. Z dôvodu homogén-
N priľnavosť na mokré
neho povrchu je bez tepelného mosta.
a staré steny
Z výhodnej tepelnoizolačnej vlast-
nosti produktu MagorTherm môžeme
N rýchla manipulácia
mať pôžitok aj v zime, ale aj letných
horúčavách, čo nedokazuje lepšie ako
N nízka hodnota súčiniteľa
video stiahnuteľné z našej internetovej ústavu (ÉMI) sú nehorľavé látky,
nasiakavosti
stránky (www.magortherm.hu), v ktorom z toho vyplývajúc sú voľne aplikova-
je dobre viditeľné, že plynovým plame- teľné aj v prípade izolovaní desať
N vhodné na územia, kde hrozí
ňom ožarovaná hmota sa neprehrieva poschodových panelov. Na skúške šíre-
nebezpečenstvo povodní
ani po dlhej dobe. Vďaka dobrým hod- nia ohňa hmota bez problému vydržala
notám našej hmoty v prípade hrúbky aj maximálnu 45-minútovú hodnotu,
N vhodné na murivo pasívnych
MagorTherm steny 44 cm môže byť čo znamená, že v prípade prípadného
domov pri hrúbke 36 cm
systém na výmenu vzduchu dostaču- požiaru v byte zaistí, aby obyvatelia
júci na dosiahnutie príjemnej teploty sa dostali von bezpečne z budovy.
N využiteľnosť pri izolácií podláh
v zime i v lete. Pre pomoc v téme Samozrejme ohňová skúška sa vzťa-
statické odľahčenie budov
a pre ďalšie informácie skontaktujte hovala aj na prieskum spáleného tepla
nás, naši odborníci sú vám k dispozícii. a spalín. Ako výsledok skúšok náš
N využiteľnosť na izoláciu
Náš tím inžinierov a naši odporúčaní materiál dostal najlepšiu, A2 kvalifikáciu
podzemných garáží
kvalifikovaní realizátori sa usilujú odpo- požiarnej ochrany produktov s obsa-
vedať na všetky vaše otázky. Produkty hom organických látok. S produktmi
N vhodné na izoláciu kovových
MagorTherm na základe požiarneho MagorTherm bude váš domov bez-
konštrukcií
zaradenia Stavebníckeho kvalifikačného pečnejším.

štýl 35

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 35 4.2.2011 9:40


zateplenie domu, fasády

MAGORTHERM® 150
PARAMETRE PRODUKTU POŽIADAVKA
Tepelnoizolačná omietka

NORMA PRODUKTU MSZ EN 998-1:2003

Viac ako izolácia TVB M-4067/2009


ČÍSLO POVOLENIA ÉMI
ČO POSKYTUJE NAŠA (Stavebný ústav kontroly Systém ÉME (Stavebno-
FIRMA… kvality) technické povolenie)
A-206/2009
BEZPEČNOSŤ
Okrem dobrého mena produktu individuálna hodnota:
pre nás je dôležitá aj vaša spo- musí spadať do rozsahu
TELESNÁ HUSTOTA 194–198 kg/m³;
hodnôt uvedeného výrobcom
kojnosť a bezpečnosť, preto naša priemer: 196 kg/m3
firma na svoje produkty jedineč-
ným spôsobom zabezpečuje
Hodnota ČINITEĽA TEPELNEJ Kategória T1
10-ročnú záruku. 0,055 W/mK
VODIVOSTI pri priemernej
(0,048 W/mK)
teplote 10 °C 10,suché ≤ 0,1 W/(mK)
ŠKOLENIE I VZDELÁVANIE
Zabezpečujeme realizátorské
PARODIFÚZNY ČINITEĽ μ ≤ 15 μpriem = 4,59 Sd = 0,159 m
i staviteľské, plánovacie vzdelá-
vanie, aby vybavovanie našich
KAPILÁRNE NASIAKNUTIE Kategória W1
zákazníkov bolo od počiatku až C = 0,40 kg/(m²·min 0,5)
VODOU C ≤ 0,40 kg/(m²·min 0,5)
po realizáciu v dobrých a vzdela-
ných rukách. individuálna:
PEVNOSŤ V TLAKU Kategória CS IV 9,57-9,78 N/mm²;
PRIEBEŽNÁ KONTROLA KVALITY (vo veku 28 dní) ≥ 6,0 N/mm²
Náš podnik kladie veľký dôraz priemer: 9,68 N/mm²
na priebežnú kontrolu kvality
priemer: 0,02 N/mm² (FP: A)
a na rozvoj. Zálohou 10-ročnej
PRIĽNAVOSŤ NA
záruky zo strany výrobcu na naše
NATURÁLNOM BETÓNOVOM
produkty je spoľahlivá kvalita.
POVRCHU priľnavosť ≥ uvedená
hodnota a lom (FP) priemer: 0,02 N/mm² (FP: A)
TECHNICKÉ PORADENSTVO
Naša firma je vám k dispozícii PRIĽNAVOSŤ NA VYMÝVANOM
denne 24 hodín, nech máte BETÓNOVOM POVRCHU
akúkoľvek otázku v súvislosti
s našimi produktmi alebo s použí- PEVNOSŤ V OHYBE individuálna: 2,11-2,23 N/
vanou technológiou. -
(vo veku 28 dní) mm²; priemer: 2,17 N/mm²

TECHNICKÁ PODPORA
ZARADENIE DO TRIEDY Na základe bodu 11.7.
Náš podnik s výhodnými pod- POŽIARNEJ OCHRANY a 11.9. normy č. MSZ EN A2-s1, d0
mienkami poskytuje technickú Samotný materiál 13501-1:2007
podporu pre svojich realizátor-
ských partnerov, ktorá sa nevzťa-
huje iba na obstaranie potrebných DOVOLENÁ HODNOTA
strojov, ale aj na ich servis. FASÁDNEHO ŠÍRENIA SA Th ≥ 45min Th ≥ 45min
OHŇA
RIEŠENIA NA KĽÚČ
v systéme s krycou
V prípade ak neuskutočňujete iba
omietkou zaradenou
izoláciu, ale chcete postaviť dom
do triedy požiarnej ochrany
so zníženým nárokom na ener-
ZARADENIE DO TRIEDY Na základe bodu 11.7. a 11.9. „A“ patrí do triedy požiarnej
giu alebo pasívny dom je vám
POŽIARNEJ OCHRANY normy č. MSZ EN 13501- ochrany A2-s1, d0,s krycou
k dispozícii náš stavebný, strojný
Tepelnoizolačný systém 1:2007 omietkou zaradenou
a realizátorský tím disponujúci
do triedy požiarnej ochrany
bohatými skúsenosťami a vedo-
„B“ patrí do triedy požiarnej
mosťami. ochrany B-s1, d0
MagorTherm Slovakia, s.r.o. OBSAH VZDUCHU (V/V%) ≥ 16 16
Cesta Slobody 1658
MAXIMÁLNY ČAS
991 28 Vinica ≥ 30 1 h 45 min
SPRACOVANIA (min)
tel.: 047/451 41 22, fax: 047/451 41 23
e-mail: info@magortherm.sk
- 4,9 % ohyb
www.magortherm.sk STÁLOSŤ (Mpa) níženie pevnosti max. 25%
- 0 % tlak

36 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 36 4.2.2011 9:40


‘5‡ˆ—ˆê‘5–ê™ê££ªê–—„™ˆ…‘Œ‘5†‹ê‘„êz’™ˆ‘–Ž˜
nájdete nás v 330 stavebninách na Slovensku

u„™4:OBꇒ‡5™„—ˆEꖗ„™ˆ…‘U†‹ ˜™‘U꓄•—‘ˆ•
Zmluvný partner
“•’‰Œ’™ê‘„êz’™ˆ‘–Ž˜ê}5ê“’‘RŽ„ Lyoness
sœ’‘ˆ––

}U‹•„‡‘Uꓕˆ‡„†„꓏„–—’™U†‹ê‰IŒBꉌ•œêt’‘„•‰ˆ›ê—R•’™’ê
Výhradný predajca plastových fólií firmy Monarflex Štúrovo

C
ELOX,s pol. sr.o.
,

 9 0
0 23 V
IN
IČNÉ583
  #
,
D ružstevn 
"
á1
 ! 
 !!
t
e l
.: 090
3/447 148
,te l
/fa x:03 3/6476573,e-m ai
l:
c el
o x@ ce
lox.
sk 

w
ww.
ce l
ox .
sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 37 4.2.2011 9:40


zateplenie domu, fasády

Z dôvodu neustáleho sa zvyšovania nákladov na


vykurovanie je v posledných rokoch stále viac
aktuálna myšlienka zatepľovania objektov. ETICS, tak
ako ho poznáme, zamedzuje tepelným stratám a tým
znižuje spotrebu tepla na vykurovanie a prevádzku
objektu. Zateplením objektu sa vytvára tepeľno- izolačný štít, ktorý eliminuje
úniky cez slabé miesta. Zároveň sa musí zabezpečiť dostatočné vetranie užívaných
interiérov predovšetkým tých s nadmernou produkciou vlhkosti (kúpeľne,
sušiarne, kuchyne a i.).

Prečo zatepľovať s Den Braven?


cich a hygienicky nevyhovujúcich mik- E) Ekonomické dôvody
roorganizmov. Znížite prevádzkové náklady, čím
sa vám znížia každoročné výdaje
C) Estetické na teplo v zimnom období, prípadne
a architektonické hľadisko i na klimatizáciu v letnom období.
Zateplením obvodového plášťa Znížením spotreby tepla na vykurova-
dostáva budova okrem nového vzhľadu nie môžete v budúcnosti inštalovať
i nový ochranný obal, odolnejší voči menšie, finančne výhodnejšie a účin-
pôsobeniu nepriaznivých vonkajších nejšie zdroje tepla. Tam, kde vzhľadom
vplyvov (dážď, prach, UV žiarenie a i.) k veľkým tepelným stratám na objekte
Zateplením získavajú staršie domy nebolo mysliteľné použitie zásobníka
nový, esteticky príťažlivejší vzhľad, čím paliva, akumulačných nádrží či tepel-
miznú z okolia staré fádne zástavby. ných čerpadiel, lebo by mali veľký
objem či výkon, si ju dnes môžete
D) Ekologické hľadisko dovoliť inštalovať. Týmto krokom
Zateplenie má priaznivý vplyv dosiahnete hospodárnejšej prevádzky
na životné prostredie znížením spotreby a výsledná úspora na vykurovanie
energie na vykurovanie a tým zníženie tak činí cca 30 až 40 %. U objektov
A) Technické dôvody emisií škodlivých látok v ovzduší. murovaných z plných pálených tehál
Priemerná slovenská domácnosť alebo zmiešaného muriva je investícia
spotrebuje asi 70 % z celkového množ- do zatepľovacieho systému dokonca
stva odobranej energie len na vyku- ešte výhodnejšia, lebo straty cez obvo-
rovanie. Táto energia postupne uniká dové konštrukcie dosahujú až 60 %.
do vonkajšieho prostredia jednotlivými Tým sa samozrejme skráti i návratnosť
konštrukciami (obvodové steny, stropy, investície.
inves
podlaha, strecha, okná a dvere).
Strecha ......................................... 5–15 %
Stena .......................................... 35–60 %
Podlaha ....................................... 5–25 %
Okná a dvere ........................... 10–20 %
Tepelné straty vetraním .......... 25–35 %

B) Hygienické hľadisko
o
Jedným z podstatných dôvodov
dov
je zlepšenie hygienických a zdra-
ra-
votných podmienok vo vnútri
objektu. Na studenom povrchu
nezateplených stien dochá-
dza vo viacerých prípadoch
k výskytu nežiaducich húb a plesní.
esní.
Zateplená stena sa v porovnaníí s neza-
teplenou vyznačuje vyššou vnútornou
tornou Viac informácií nájdete na
povrchovou teplotou a na jej povrchu www.denbraven.sk
preto nedochádza k výskytu nežiadu-

Den Braven SK s. r. o., Polianky 17, 844 31 Bratislava, poštový kontakt – prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
38
tel.: 02/44 97 10 10, fax: 02/44 97 15 40, call centrum: 02/44 97 00 00
e-mail: info@denbraven.sk, www.denbraven.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 38 4.2.2011 9:40


4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 39 4.2.2011 9:41
nízkoenergetické
alternatívy

Drevocementové dosky –
– kvalita overená časom
Drevocementová doska, známa ako zol a Kombidoska,
heraklitová doska, sa u nás vyrába pod s výbornými
názvom Krupinit už viac ako 40 rokov, tepelnoizolač-
vo svete viac ako 80 rokov. Bola to nými paramet-
prvá priemyselne vyrábaná tepelnoizo- rami a zároveň
lačná doska na svete. Stavby posta- aj s jedineč-
vené s jej použitím slúžia až dodnes nými vlastnos-
bez poškodenia. Je to vďaka jej špe- ťami Krupinitu.
cifickým vlastnostiam, z ktorých naj- Pre zvukovú
významnejšie z hľadiska dlhej životnosti izoláciu
je odolnosť voči ohňu, drevokaznému boli
hmyzu, hlodavcom, hubám a plesniam. vyvi-
Veľmi významná je aj ich zdravotná nuté
nezávadnosť, pretože dosky sú vyro- špe-
bené z dreva a cementu, bez použitia ciálne
škodlivých chemických látok. EkoMol
Dosky sú ľahké, dostatočne pevné, dosky, ako
dobre sa opracúvajú a výborne sa kombinácia dosiek
omietajú. Krupinit s Ekomolitanom.
Okrem tepelnej izolácie sa používajú
aj na zvukovú izoláciu, zlepšovanie Použitie dosiek Krupinit a ich modi-
akustiky a ochranu proti ohňu. fikácií je v súčasnosti aktuálne pri
Spojením dosky Krupinit s novšími zatepľovaní starších rodinných domov
izolantmi, minerálnou vlnou alebo a bytových domov, na ich zvukovú izo-
polystyrénom, vznikli dosky  Krupi- láciu a ochranu proti ohňu.

Izolácia podláh
nad suterénom
Veľmi vhodné sú kombinované
dosky na izoláciu podláh prízemných
bytov nad suterénnymi priestormi. Ich
pevný, ohňu odolný povrch umožňuje
rýchlu a spoľahlivú montáž pomocou
tanierových príchytiek o strop pivníc,
bez lepenia týchto dosiek o podklad
(strop).
Dosky pripevnené rozpernými
kotvami sa nemusia omietať, stačí
len farebná úprava, ktorá sa môže
urobiť pred inštaláciou, aby nepre-
dlžovala montáž. Súkromný priestor
pivníc v bytových domoch je tak počas
montáže kratší čas vystavený tretím
osobám.
Pevná pórovitá vrstva dosiek plní
okrem protipožiarnej aj zvukoizolačnú
ochranu.
Jej otvorená štruktúra pohlcuje zvuk
a zároveň aj esteticky dotvára upravený
priestor.

40 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 40 4.2.2011 9:41


nízkoenergetické
alternatívy

Stavba
nízkoenergetických domov
Využitím dosiek Krupinit a penového Q požiarna odolnosť steny: 120 minút Malá hmotnosť panelov (70 kg),
polystyrénu bol vyvinutý samonosný Q odolnosť proti nárazu: vyhovuje umožňuje manipuláciu pri montáži bez
stenový panel európskym žeriavu a iných prostriedkov a tým zlac-
OPS 300, vhodný na výstavbu nízko- normám ňuje výstavbu.
energetických domov. Q vzduchová nepriezvučnosť: 44 dB Spájanie panelov pomocou PUR
Spojením týchto materiálov vznikol peny tiež zjednodušuje a zrýchľuje
ľahký panel s vynikajúcimi vlastnos- Z vlastností, ktoré si zasluhujú mimo- montáž. Drevená konštrukcia zabezpe-
ťami, ktoré umožňujú použiť ich pri riadnu pozornosť je to hlavne: čuje stabilitu a pevnosť stien.
stavbe náročných stavieb z hľadiska Q veľký tepelný odpor
energetického, ako aj z hľadiska Rmin. = 6,0.m2.K /W – dvojnásobok Najväčšia prednosť domov posta-
mechanickej odolnosti, ochrane proti odporučenej hodnoty pre obvodové vených touto technológiou, je však
hluku a požiarnej bezpečnosti. steny bežných stavieb. ich minimálna energetická náročnosť.
Panely sú vhodné i z hľadiska Q požiarna odolnosť: 120 minút, je Potreba vykurovacieho výkonu je 3
hygieny, ochrany zdravia, životného 4-násobná hod- až 6 kW, čo umožňuje použiť kúrenie
prostredia, ako aj dlhej životnosti. nota požadovanej akéhokoľvek druhu s minimálnymi
Ich parametre sú nasledovné: úrovne pre monto- parametrami.
Q rozmery: 300 × 500 × 2 680 mm vané stavby rodin- Takéto stavby majú vysokú úžitkovú
Q hmotnosť: 70 kg ných domov. hodnotu a zachovávajú si aj priaznivú
Q tepelný odpor: Rmin. = 6,0 W.m-2.K-1 trhovú cenu.
Q zvuková pohltivosť: s omietkou – 0,15 Veľmi významná je jednoduchá
bez a rýchla montáž obvodových stien Autor
omietky – 0,80 domov pomocou panelov OPS 300. Ing. Marian Kružliak

OP-TIM, spol. s r. o.
špecialisti na tepelné izolácie
VÝROBNÁ ČINNOSŤ
• Tepelnoizolačné dosky – Krupinit, Kombidoska a Krupizol
• Zvukovoizolačné dosky – Ekomol dosky
• Ekologický materiál – Kenaf – tepelná a zvuková izolácia pre
biostavby
• Betonárske výrobky – Studňové skruže, prechodové skruže,
zákrytové dosky, dlažby a žľaby
• Samonosný stenový panel OPS 300

STAVEBNÁ ČINNOSŤ
ZATEPLENIE STAVIEB, STROPOV PIVNÍC, VSTUPNÝCH CHODIEB
A GARÁŽÍ
Vhodné je na tento účel použiť KOMBIDOSKY.
• Rýchla, jednoduchá a lacná montáž
• Dobré tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti
• Nehorľavý povrch znižuje riziko požiaru
• Farebne upravené pôsobia esteticky

REALIZÁCIA NÍZKOENERGETICKÝCH DOMOV z panelov OPS 300


Charakteristika panelu OPS 300:
• vynikajúca tepelnoizolačná schopnosť (tepelný odpor Rmin. = 6,0 m2. K /W je dvojnásobne vyšší, ako stanovuje
norma),
• nízka hmotnosť umožňuje manipuláciu bez zdvíhacích mechanizmov
• malá hrúbka, ktorá dovoľuje dobre využiť zastavanú plochu
• požiarna odolnosť 120 minút prevyšuje normou stanovenú hodnotu až 4-násobne

OP-TIM, spol. s r. o., Priemyselná 963/3, 963 01 Krupina


tel.: 045/55 11 571, 55 19 462, fax: 045/55 11 347, e-mail: optim@op-tim.sk
www.op-tim.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 41 4.2.2011 9:41


4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 42 4.2.2011 9:42
Engoba
a glazúra
sú viac ako
farby!
Povrchová úprava pálenej po výpale povrch
škridly Tondach sa od ostatných krytiny požadovaný
materiálov odlišuje svojou farebný odtieň. Takáto
odolnosťou a trvácnosťou. povrchová úprava má
Nevzniká nanesením či rovnaké vlastnosti ako
primiešaním farby, ale výpalom samotný keramický črep,
pri teplotách nad 1 000 °C. Rôzne je s ním spojená. Farebný
odtiene sa dosahujú tak, že sa odtieň je výpalom stabilizovaný,
aný,
do ílovitého bahna primiešajú odolný proti UV-žiareniu počas
čas celej
rôzne oxidy kovov. Táto zmes životnosti krytiny.
sa nanáša na vysušené škridly ENGOBA je teda povrchová hová vrstva
a potom sa spoločne vypáli. Tak krytiny, ktorá jej dáva požadovaný
ovaný farebný
vzniká farebne stála matná a odtieň. Má tie isté vlastnosti,, ako pálená
pololesklá vrstva (engoba), alebo krytina samotná.
lesklá vrstva (glazúra), zatavená Jedinečnou vlastnosťou ťou tejto
hlboko do každej škridly. farebnej úpravy škridiel - ENGOBY,
je stálofarebnosť.

exkluzívne
povrchové úpravy
podstatne zvýšia
hodnotu vášho
domu
viditeüná êasČ engoby, glazúry
Prednosti týchto
GLAZÚRA povrchových úprav:
Na povrch škridly sa nanesie vrstva • svojím zložením a výpalom zvyšujú
oxidov kremíka, ktorá pri výpale slinie, pevnosť, mrazuvzdornosť a odolnosť
nataví sa na keramický črep a vytvorí keramickej krytiny, čím predlžujú jej
sklovitý nepriepustný hladký povrch. Takto životnosť
upravená škridla je odvetrávaná zospodu. • výpalom pri vysokých teplotách sa
Glazúra je najvyšším stupňom stabilizuje ich odtieň a tak nestratia
hlboko zatavená keramický úpravy povrchu pálenej krytiny. Táto svoju krásu a intenzitu počas celej
vrstva engoby, êrep
glazúry sa stáva lesklou a sklovitý povrch životnosti krytiny
zabraňuje akémukoľvek usadeniu • perfektne odolávajú meniacim sa
Detail povrchovo upravenej pálenej škridly nečistôt a biologických materiálov poveternostným podmienkam a UV
(rias, húb a machov). žiareniu
• hladký povrch minimalizuje usádzanie
ENGOBA nečistôt
• šetria peniaze a čas staviteľa, pretože
Na vysušený výrobok sa nanesie engobovaná strecha nepotrebuje
vrstva keramickej hmoty - ílovitého žiadne dodatočné ošetrovanie či nátery
bahna s potrebným obsahom minerálov • najkvalitnejšie a najhospodárnejšie
a kysličníkov kovov. Podľa druhu riešenie farebnej strechy
a množstva oxidov v hmote, nadobudne

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 43 4.2.2011 9:42


moderné bývanie od A po Z
– inšpirácie a trendy

V stavebníctve je veľmi málo materiálov, ktoré majú


tak dlhoročnú tradíciu ako kameň. Od počiatku
slúžil ako základný materiál a dodnes sa používa
najmä k dekorácii dominantných architektonických
prvkov stavieb. Okrem praktického významu majú kamenné obklady kompozičnú
a estetickú funkciu.

Obkladový kameň VASPO®


dokonalá imitácia prírodného kameňa
Umelý čiže konglomerovaný kameň svojej technológii jednoznačným lídrom chách v interiéri, krboch, dominantných
vznikol a začal sa vyrábať kvôly vo svojom obore. stenách alebo schodištiach.
dopytu, cene a nedostatku prírodného Každoročne sa firma prezentuje na
kameňa. Značnou výhodou umelého stavebných veľtrhoch na Slovensku
kameňa je jednoduchá inštalácia a tým i v zahraničí. Je pravidelným účast-
pádom menšia časová a finančná níkom najväčšieho Slovenského
náročnosť. Snahou bolo tiež dosiahnúť stavebného veľtrhu CONECO, kde
lepšie fyzikálno-technické vlastnosti oficiálne predstavuje novinky v sor-
oproti prírodnému. timente. O výrobky tam prejavuje Kameň Považan farba čierna
Slovenská firma VASPO® pôsobí záujem ako i odborná tak i laická
na trhu od roku 1989 a jej hlavným verejnosť čoho sú dôkazom mnohé Laugaricio
produktom je výroba imitácií prírodného ocenenia. Na medzinárodnej stavebnej Úplne nový, ešte výraznejší vzor.
kameňa s nenapodobiteľnou vernosťou výstave CONECO 2000 boli výrobky Kombinácia šikmých línii značne obme-
pri zachovaní výborných technických ocenené Zlatou plaketou a na veľtrhu dzuje viditeľnosť spojov i pri čelnom
vlastností. K výrobe imitácie kameňa „WRZESIEŇ 2002“ v Poľsku, zís- pohľade. Ideálny aj na menšie plochy.
využíva jedinečnú vlastnú technológiu, kal obklad VASPO® ocenenie Zlatá Veľmi jednoduchá a rýchla montáž.
ktorej vývoj siaha až do roku 1981. Prilba. Na výstave TATRA EXPO 2007 Táto melírová imitácia nepravidelne
Výrobný proces je časovo i pracovne v Poprade získala firma VASPO cenu vrstvenej skaly je rovnako vhodná
pomerne náročný, ale len vďaka tomu za exponát. do exteriéru ako aj interiéru.
sa dosahuje vysoká vernosť napodo- Každým rokom je sortiment obkladov
benia pri súčasnom zachovaní výbor- rozšírený o nove druhy.
ných technických vlastností. Výsledný
farebný efekt na povrchu je rovnaký Novinky 2009
po celom priereze čo garantuje takmer Pieskovec ver. 5
neobmedzenú farbostálosť, čo spolu Nový vzor predstavený v roku 2009,
so zobrazením i nejjemnejších kapilár dopĺňa radu pieskovcov o obklad bez Skala Laugaricio farba hnedo-oranžová
dokumentuje jedinečnosť použitého špár, ktorý umožňuje výrazne rýchlej-
postupu. Firma VASPO je vďaka tejto šiu montáž. Melírováný farebný odtieň Novinky 2010
dodáva jedinečný prírodný vzhľad. Omar
Vhodný do exteriéru i interiéru. Kameň Omar má vďaka strednej
veľkosti jednotlivých prvkov univerzálne
použitie. Melírovaný odtieň a vzhľad
bez deliacich rovín zaručujú dokonalú
imitáciu prírodného kameňa.

Pieskovec verzia 5 farba pieskovcová

Považan Kameň Omar farba hnedý


Ideálny kameň hlavne do interiéru.
Považan je nový vzor, jemné spojenie Hlavným krédom a motiváciou spo-
lámaných kusov kameňa v kombinácii ločnosti VASPO je prinášať zákazníkom
s kamennými odštiepkami dokonale cenovo prijateľnú a technicky doko-
imituje prírodné vrásnenie. Vďaka nalejšiu náhradu prírodného kameňa,
veľmi kvalitnému spracovaniu detailov ktorý svojím výzorom pripomína odveké
spolu so zubovým prepojením spojov spojenie človeka s prírodou.
jednotlivých obkladačiek a taktiež roho-
vých prvkov vynikne aj na malých plo- www.vaspo.sk

44
4 4 šštýl
týl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 44 4.2.2011 9:42


www.vaspo.sk

Prirodzený ako príroda sama

VASPO – Ježík František, Trenčianska Turná 1013


tel.: +421/32/65 85 218, fax.: +421/32/65 29 173 vaspo@vaspo.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 45 4.2.2011 9:42


moderné bývanie od A po Z
– inšpirácie a trendy

ZBAVTE SA PRACHU
VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI!
Myslíte si, že klasické upratovanie zbaví vašu domácnosť všetkých nečistôt
vrátane prachu? Ste si istí, že vaša domácnosť je naozaj čistá? Pri tejto otázke
by ma poriadna domáca pani určite hnala, ALE...
Bežnými činnosťami v  domácnosti vznikajú nečistoty v  podobe prachu,
vlákien z textílií. Vo vzduchu, na podlahách a nábytku sa usadzujú nalietané
nečistoty rôzneho pôvodu z exteriérov, roztoče a ich výkaly, časti rozpadnu-
tých tiel hmyzu, časti zoschnutej kože, alebo aj plesne. A celú túto „zbierku“
nečistôt dýchame. A čo je najhoršie - najviac nám škodí práve prach, ktorý
nevidíme. Poletujúce mikročastice, ktoré rozvírime napríklad len obyčajným
pohybom v domácnosti, sa usadzujú hlboko v našich pľúcach. Takže pocit čis-
tej, vyupratovanej domácnosti nemusí byť v skutočnosti až taký oprávnený.
Prach musí z domu preč!

Ako na to. interiéru ako pri klasickom vysávači. Takže po montovať do akejkoľvek domácnosti, nezáleží
uprataní domácnosti centrálnym vysávačom na tom, či ide o novostavbu, alebo starší dom, či
Klasickým vysávaním zozbierame veľké si môžete skutočne povedať, že je u vás čisto! byt. Je to jednoduché. Odborníci vám pripravia
častice z  povrchov. Tie najmenšie prejdú fil- Centrálne vysávanie nie je žiadna novinka. rozvody bez významných stavebných zásahov.
trami a  vrátia sa späť do interiéru. Spôsobujú Systém centrálneho vysávania je na trhu viac V prvej etape pripravia potrubia, podľa potreby
alergie, sťažené dýchanie, nepríjemné pocity. ako 50 rokov. Za tú dobu sa myšlienka odsá- osadia zásuvky a  v  druhej dokončia inštaláciu
Ak chcete, aby bola vaša domácnosť skutočne vania nečistôt mimo obývaných častí domov osadením samotného agregátu. To je všetko.
čistá, mali by ste zmeniť spôsob upratovania. stretla s obrovskou odozvou a „nepriestrelné“ Povysávať už budete musieť sami... no verte,
Riešením je centrálny vysávač. Jeho veľká argumenty výhod tohto riešenia presvedčili že všetok prach a nečistoty skončia v zbernom
výhoda je v tom, že všetky nečistoty, aj tie naj- státisíce užívateľov po celom svete. A presved- koši pod agregátom a mikročastice vyletia cez
menšie, ktoré pri upratovaní vysajeme, „vyfúk- čia aj vás. výfukovú klapku mimo Vášho domova. Vlastne,
ne“ mimo obývaných častí nášho domu, nie do Systém centrálneho vysávania sa dá na- neverte, presvedčte sa sami!

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 46 4.2.2011 9:42


centrálne vysávače

NOVINKA
electrolux oxygen

PREČÍTAJTE SI PRÍBEH
UŽÍVATEĽA
S kúpou centrálneho vysávača som pomer- som sa pre Electrolux. Dôvodom bol inova-
ne dlho váhal. Myšlienku resp. samotný princíp tívny prístup výrobcu, kvalita opracovania,
fungovania CV som poznal už dávnejšie, no dizajn vysávača, bezpečnostná ochrana
stále som k tomu pristupoval pasívne. Dôvodov pred poškodením, servisné služby a hlavne
bolo viac, hlavne obava pred stavebnými zá- kvalita hadice resp. celého príslušenstva.
sahmi pri inštalácií potrubných rozvodov, keď- Dôležitým faktom, ktorý ma presvedčil, bola
že som ho chcel namontovať do nášho domu, práve kvalita samotnej vysávacej sady a sku-
ktorý už bol postavený. Ale povedal som si, keď točnosť, že práve na hadici sa stráca najviac
už má CV toľko ľudí, vyskúšam ho aj ja. Navyše, sacieho výkonu, práve z  tohto dôvodu na
naše dcéry trpia alergiami a problém s prachom celej čiare vyhráva 9 metrová hadica OXY-
som potreboval skutočne urgentne vyriešiť. GEN s  najmenšou stratou výkonu na trhu.
No a  na koniec cena: všetko som to dostal
Takže som rozposlal pôdorys nášho domu v  akčnom sete, ponuka bola neodolateľná
firmám, ktoré sa CV zaoberajú. A bolo ich po- a  to aj vzhľadom na výrazne zníženú cenu
merne dosť. Všetci obchodníci z  oslovených čističky vzduchu, ktorá v  kombinácií s  cen-
firiem mi do týždňa zaslali cenové ponuky. Sa- trálnym vysávačom udržuje stálu čistotu
motné riešenie potrubného rozvodu sa viac vzduchu v interiéri.
menej zhodovalo, návrhy boli podobné a čo Po odsúhlasení cenovej ponuky a  ob-
ma prekvapilo, bol profesionálny prístup pre- jednaní do dvoch dní prišli inštalatéri, ktorí
dávajúcich. Čo sa týka cien, tie sa pohybovali celú inštaláciu zvládli bez vážnejších staveb-
od 1500€ do 2000€ (hotové riešenie pre jed- ných zásahov za 8 hodín vrátane osadenia
nopodlažný už postavený dom so štyrmi zá- a  inštalácie agregátu OXYGEN. Ten som si agregát Oxygen
suvkami + VacPan, vrátane práce a dopravy).
Rozhodoval som sa na základe ceny, kvality,
nakoniec nechal v  garáži, nakoľko na sa-
motnom vysávači je aj nasávací otvor, cez
od 699 €
značky a komunikácie s obchodníkmi. Nako- ktorý je možné napojiť hadicu a  bez prob- vrátane DPH
niec mi vo finále ostali tri značky: Electrolux, lémov povysávať automobil, pôvodne som
Beam a Zanussi. Všetky tri značky resp. agre- totižto rozmýšľal o  technickej miestnosti.
gáty spĺňali moje kritériá a to nízku spotrebu Komfort pri vysávaní, uskladnenie hadice,
energie, nízku úroveň hlučnosti a hlavne bez sací výkon a  hlučnosť agregátu absolútne
údržbový systém. Electrolux ma prekvapil presiahli moje očakávania. V  miestnosti sa
vydareným spracovaním a GORETEXovým sa- pri vysávaní prach už nevíri, dokonca mô- Výhradný zástupca v SR
močistiacim filtrom. Beam zasa nadčasovým žem povysávať aj pred spaním. Dievčatám SMART Systems s.r.o.
dizajnom, kvalitným kovovým spracovaním sa uľavilo a dýcha sa im lepšie. To je pre mňa Piaristická 2, 949 01 Nitra
a  sacím výkonom. Zanussi mal výborný po- tel./fax: 037/654 23 23 /22
to najdôležitejšie.
mer výkon-cena. Samozrejme som nakoniec Infolinka: 0911 54 23 22
0904 06 88 77
skončil na diskusiách na internete a rozhodol Tomáš Z., Nitra
e-mail: info@electrolux-vac.sk
www.electrolux-vac.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 47 4.2.2011 9:42


moderné bývanie od A po Z
– inšpirácie a trendy

Pre ľudí s postihnutím, vysokou nadváhou či mamičky


v pokročilom štádiu tehotnosti môže byť takmer
neprekonateľnou prekážkou i jeden jediný schod.
Takéto bariéry sa týkajú aj starších ľudí a rodičov
s kočíkom.

Schodisko
nemá byť bariérou
Podľa Stavebného zákona musia výhodou je aj veľká nosnosť plo- Štandardný rozmer na umiestenie
byť stavby navrhované tak, aby spĺ- šín – až do 225 kg. Plošina sa po pou- šachty je 1 400 × 1 600 mm. Pohon
ňali aj požiadavky ľudí so zníženou žití jednoduchým spôsobom sklopí plošiny zabezpečuje buď hydraulický
schopnosťou pohybu a orientácie, k dráhe, čím sa uvoľní väčšina plochy agregát, alebo elektromotor cez závi-
teda najmä požiadavku bezbariérovosti. schodiska (dráha so sklopenou ploši- tovku.
Napriek tomu, že o prekonávaní bariér nou zaberie len okolo 270 mm zo šírky Je výhodné uvažovať s inštaláciou
sa v ostatných rokoch píše i hovorí schodiska). Z estetického hľadiska je v rodinnom dome už pri začiatku pro-
pomerne často, skutočne bezbarié- výhodou aj skutočnosť, že dráhu, ako jektových prác, zvoliť vhodné umies-
rových budov je stále ako šafránu. aj veľkú časť vlastnej plošiny si každý tenie a rozhodnúť či pôjde o viditeľné
Neplatí ani rozšírený názor, že architek- môže zvoliť podľa štýlu a architektúry alebo skryté riešenie s dverami prispô-
tonické bariéry sú daňou za minulosť, priestoru, čo je zárukou minimálneho sobenými interiéru. Výťahová plošina
naopak, bariér stále pribúda. Tradičným narušenia estetiky a vzhľadu existujú- zaručí používateľovi obývateľnosť
spôsobom odstránenia bariér je vyko- ceho priestoru. domu i pri akýchkoľvek zdravotných
nanie potrebných stavebných úprav, problémoch s pohybom, a odpadne
ktoré sú však limitované dispozičným Stoličkové výťahy mu problém s hľadaním vyhovujúceho
riešením stavby. V týchto prípadoch sú V ostatných rokoch sa k nám bývania.
jediným riešením technické zariadenia, zo západnej Európy, predovšetkým Sú situácie, keď nie je možné použiť
ktoré sa dajú zabudovať do existujú- z Veľkej Británie, dostali stoličkové žiadnu z týchto pomôcok na preko-
cich stavieb, často dokonca bez nároč- výťahy. Podobne, ako šikmé schodis- nanie schodov. Najčastejšie to býva
ných stavebných úprav. kové plošiny, sa aj stoličkové výťahy príliš úzke schodisko – napríklad šikmá
inštalujú priamo na schodiská bez schodisková plošina na svoju inštaláciu
Schodiskové plošiny náročných stavebných úprav. Tým sa potrebuje minimálnu šírku schodiska
K typickým predstaviteľom takýchto však ich vzájomná podobnosť končí. 850 mm. V takomto prípade možno
zariadení môžeme zaradiť šikmé Pre svoju jednoduchšiu konštrukciu použiť plošiny s kolmým zdvihom. Sú
schodiskové plošiny, ktoré sa inštalujú majú menšiu nosnosť – spravidla ideálnym riešením všade tam, kde treba
priamo na schodisko. Ich hlavnou pred- 120, resp. 180 kg a ich variabilita je prekonať menší výškový rozdiel (spravi-
nosťou sú okrem pomerne jednoduchej prakticky nulová. Ak ho chce využiť dla do 1 600 mm). Vďaka prekonávaniu
montáže nízke prevádzkové náklady vozíčkar, musí presadať a navyše menších rozdielov nepotrebujú viaceré
a značná variabilita. Väčšina zariadení potrebuje na obidvoch staniciach vozík. bezpečnostné prvky charakteristické pre
dostupných na našom trhu môže byť Stoličkové výťahy sa preto hodia predo- výťahy, čo sa priaznivo prejavuje na ich
vybavená aj sklopnou sedačkou, ktorá všetkým do súkromných domov a nie cene. Jedným z týchto prvkov je šachta,
dovoľuje využiť plošinu nielen vozíčka- do verejných budov. Žiaľ, túto sku- ktorá sa môže nahradiť bezpečnostnou
rom, ale i chodiacim ľuďom. Veľkou točnosť si viac slovenských inštitúcií clonou, ďalším sú výťahové dvere, ktoré
momentálne overuje nahrádza dverná uzávera.
v praxi. Všetky spomenuté zariadenia majú,
samozrejme, opodstatnenie len v prí-
Výťahové pade potreby odstrániť bariéry v určitej
plošiny časti budovy. Ak treba odstrániť bariéry
V rodinných v celej budove, najvhodnejším rieše-
a obytných domoch ním bude zabudovanie kompletného
alebo verejných výťahu. Pri jeho výbere však treba
budovách, kde pamätať aj na potreby zdravotne zne-
potrebujeme preko- výhodnených, lebo príliš malá kabína,
nať 1—2 podlažia nevhodne umiestnený ovládací panel,
v obvyklej kon- či úzke výťahové dvere, ktoré takíto
štrukčnej výške, ľudia nedokážu použiť, niekoľkoná-
a je miesto na sobne znížia úžitkovú hodnotu tohto
umiestenie oceľovej, zariadenia…
presklenej alebo
murovanej šachty, Štýl v spolupráci
je výhodné použiť s firmou ARES, spol. s r. o.
výťahovú plošinu. info: www.ares.sk

48 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 48 4.2.2011 9:42


Bezbariérové
riešenia a výťahy
od profesionálov

Šikmá schodisková Panoramatický výťah Sedačkový výťah


plošina SP 150 Omega OPV Bison

ARES spol. s r.o.


Banšelova 4, 821 04 Bratislava, SR, Bezplatné t. č.: 0800 14 19 11, Tel.: +421 2 4341 4664, +421 2 4820 4511
+421 2 4820 4515, Fax: +421 2 4820 4528, e-mail: ares@ares.sk, http://www.ares.sk

Bezplatné konzultácie • Celoslovenská pôsobnosť • Prispôsobenie dodávky potrebám klienta

krbové
štúdio

poradenstvo – montáž – návrh – servis – záruka


poradenstvo – montáž – návrh – servis – záruka

www.maxdetail.sk

TEPLO POHODA

MAXdetail, s. r. o. | Čerešňová 6, 900 25 Čierna Voda, Bratislava – Vajnory


tel.: 0905/960 104, 0903/966 980 | tel./fax: 02/45 24 89 77
e-mail: maxdetail@maxdetail.sk | www.maxdetail.sk

RADOSŤ zľava 10 % na stavbu krbu pri predložení tejto reklamy


DIZAJN

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 49 4.2.2011 9:55


moderné bývanie od A po Z
strechy, strešné krytiny

Jedným z najčastejšie
uvádzaných dôvodov
proti ozeleňovaniu
striech je dodatočné
zaťaženie vegetačným
súvrstvím, ktoré musí
strešná konštrukcia
niesť.

Statika
zelená strecha nemusí byť príťažou
Pri hmotnosti vegetačného súvrstvia stromami, obrubníkmi a ďalšími kon- extenzívne ozelenenie rôznymi druhmi
je treba mať na zreteli rôzne aspekty. štrukciami ako napr. pergolami, jazier- rozchodníkov a machov. Trvale funkčné
Pre statika je pri návrhu a dimenzovaní kami a pod. V závislosti na hmotnosti súvrstvie pre vyspádované ploché stre-
konštrukcie vo väčšine prípadov dôle- vegetačného súvrstvia je nutné správne chy je tvorené ochrannou a kapilárnou
žitá hmotnosť kompletného ozelenenia navrhnúť stropnú konštrukciu, tepelnú geotextíliou, 3 cm ľahkého substrátu
(vegetačného súvrstvia s rastlinami) izoláciu (napr. dostatočne odolnú proti typu L a predpestovanou vegetačnou
v stave nasýtenom vodou. Zaťaženie tlaku) a hydroizoláciu. V priebehu rea- rohožou. Celková výška súvrstvia je asi
snehom, ktoré sa líši podľa regiónu lizácie zelenej strechy je nutné dbať 5 cm. Hmotnosť systémového riešenia
a prevádzkové zaťaženie závislé na spô- na to, aby nedošlo k prekročeniu „Ľahká strecha“ je tak nízka preto, že
sobe využitia je nutné brať do úvahy dovoleného zaťaženia konštrukcie obsahuje substrát vyvinutý špeciálne
ako náhodné zaťaženie vždy; v prípade v dôsledku skladovania a premiestňo- k tomuto účelu a je teda možné upustiť
ozelenenia k tomu ako „stále zaťaženie“ vania materiálu. od neprírodných a zrážlivých materiá-
pristupuje plošné zaťaženie vegetačným lov, ako napr. penových alebo minerál-
súvrstvím (vlastná hmotnosť). Hmotnosti rôznych nych rohoží. Ľahký substrát typu L zod-
Zaťaženie zelenou strechou závisí vegetačných súvrství povedá smerniciam pre zelené strechy
na type súvrstvia a v niektorých prí- Po „ľahkých zelených strechách“ a v porovnaní s inými jednovrstvovými
padoch môže byť pozoruhodne malé. sa hlasno volá predovšetkým pri oze- substrátmi je schopný zadržať až
Norma ONR 121131 (nem.) o ozeleňo- leňovaní priemyselných hál s veľkým dvakrát viac vody.
vaní striech udáva orientačné hodnoty rozponom podporných konštrukcií. Ľahké vegetačné súvrstvie je možné
zaťaženia rôznymi materiálmi a formami Riešenie tu ponúkajú rôzni výrobcovia. realizovať len na takú hydroizoláciu,
vegetácie. Okrem toho treba brať Existuje napríklad systémové riešenie ktorá je lepená alebo mechanicky
do úvahy ďalšie zaťaženie: akumuláciu „Ľahká strecha“, ktorá váži v stave kotvená; nevykonáva sa na voľne
vody v drenážnej vrstve, dlažby na tera- nasýtenom vodou iba cca 50 kg/m² položenú hydroizoláciu a na inverz-
sách, bodové zaťaženie veľkými kríkmi, (0,50 kN/m²) a predstavuje jednoduché ných strechách. U ľahkých zelených
striech je nutné brať do úvahy vyššie
Rovnako ľahká ako štrk a predsa krajšia – extenzívna vegetácia s rozchodníkmi a bylinami.
obstarávacie náklady a zvýšené nároky
Systémové riešenie „Ľahká strecha“ má hmotnosť maximálne 50 kg/m².
na údržbu a zásobovanie vegetácie
živinami. Je nutné hnojiť častejšie
než napríklad u nasledujúceho ťaž-
šieho systémového riešenia, ktorým je
„Úsporná strecha“. „Úsporná strecha“
má pri nasýtení vodou hmotnosť cca
80—100 kg/m² (0,8—1,0 kN/m²), čo
predstavuje približne toľko, ako 5 cm
vrstva štrku. To znamená, že ak je
vyprojektovaná ochranná vrstva štrku,
možno bez všetkého zmeniť plán
a prejsť k riešeniu zelenej „Úspornej
strechy“. Pre toto systémové riešenie
s jednovrstvovou skladbou a jed-
novrstvovým substrátom typu M je síce

50 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 50 4.2.2011 9:56


moderné bývanie od A po Z
– strechy, strešné krytiny

Stromy – v tomto prípade nielen bodové zaťaženie.

dostatočnú záťaž, ktorá chráni hyd- prídavné zaťaženie. Toto zaťaženie vôbec
roizoláciu, resp. tepelnú izoláciu proti nemusí byť vyššie, ako zaťaženie vrstvou
účinkom sania vetrom alebo istiace štrku. Avšak nielen maximálna, ale aj
body, proti vytrhnutiu pri páde človeka minimálna hmotnosť suchého súvrstvia
Intenzívna zelená strecha – strešný park. zo strechy. Platí približné pravidlo, hrá v niektorých prípadoch dôležitú úlohu.
že hmotnosť vegetačného súvrstvia Statický výpočet by sa mal vykonávať
výhodnejšie, ak je strecha správne
vyspádovaná, pri použití nopových
Prehľad zaťaženia pre systémové riešenia (z projektových podkladov Optigrün)
drenážnych panelov je však možné
eliminovať aj prípadné kaluže v nerov- Hmotnost při max. Hmotnost v suchém
Systémové řešení Výška souvrství Forma vegetace
nostiach o hĺbke od jedného do troch nasycení vodou* stavu*
centimetrov. Vegetácia na tomto exten- Úsporná střecha 7 cm Mechy-sedum-byliny cca. 90 kg/m² cca. 65 kg/m²
(0,9 kN/m²) (0,65 kN/m²)
zívnom nízkoúdržbovom type zelenej
strechy o celkovej výške súvrstvia cca Lehká střecha 5 cm Mechy-sedum cca. 50 kg/m² cca. 30 kg/m²
(0,5 kN/m²) (0,3 kN/m²)
8 cm je tvorená nenáročnými druhmi
Přírodní střecha 10 cm Sedum-trávy-byliny cca. 120 kg/m² cca. 90 kg/m²
rozchodníkov, bylín a machov. (1,2 kN/m²) (0,9 kN/m²)
Zelená strecha sa stáva zaťažením „Retenční střecha 12 cm Trávy-byliny cca. 180 kg/m² cca. 60 kg/m²
až v prípade, že sa jedná o úžitkové, „„Meandr“„ (1,8 kN/m²) (0,6 kN/m²)
t. j. pochôdzne plochy. Tak napr. Šikmá střecha 8 cm Mechy-sedum-byliny cca. 100 kg/m² cca. 70 kg/m²
intenzívne ozelenenia podľa systémo- (1,0 kN/m²) (0,7 kN/m²)
vého riešenia „Strešná záhrada“ má Střešní zahrada 30 cm Trvalky-dřeviny- cca. 380 kg/m² cca. 270 kg/m²
trávníky (3,8 kN/m²) (2,7 kN/m²)
v závislosti na sile skladby hmotnosť
cca 320 kg/m² (3,2 kN/m²) a viac. Parková střecha 70 cm Trvalky-dřeviny-stromy cca. 850 kg/m² cca. 550 kg/m²
(8,5 kN/m²) (5,5 kN/m²)
Pri akumulácii vody v drenážnej vrstve
Provozní střecha 30 cm – cca. 600 kg/m² cca. 600 kg/m²
z minerálneho násypu je hmotnosť „osobní auta“ (6,0 kN/m²) (6,0 kN/m²)
ešte vyššia. Už spomínané bodové
* Orientační hodnoty, které se mohou u konkrétních objektů lišit.
zaťaženie je potrebné zohľadniť predo-
všetkým u intenzívneho ozelenenia. Pri
„Prevádzkovej streche“ jazdenej osob- v suchom stave činí cca 60—70% hmot- vždy pre príslušný objekt vo vzťahu
nými a nákladnými autami je potrebné nosti pri nasýtení vodou. k navrhnutému systému ozelenenia.
okrem skladby súvrstvia o hmotnosti
cca 700 kg/m² (7 kN/m²) zohľadniť aj Zhrnutie Dr. Gunter Mann,
prevádzkové zaťaženie vozidlami. Zelená strecha nemusí byť príťažou, Optigrün international AG
ak už v ranej fáze projektu zohľadníme Foto: Optigrün international AG
Minimálna hmotnosť je tiež
dôležitá
Najmenej v troch prípadoch hrá dôle-
žitejšiu úlohu hmotnosť vegetačného Kontakt Česká republika
súvrstvia v suchom stave: Ing. Jitka Dostalová
E pri inverzných strechách, Optigrün international AG
Jahodová 20, 620 00 Brno, CZ
E pri voľne pokladaných Am Birkenstock 19
Mobil: +420/606/658 099
hydroizoláciách, 725 05 Krauchenwies - Göggingen
Tel.: +420/54/521 04 14
E pri nekotvených bezpečnostných Bundesrepublik Deutschland
Fax: +420/54/521 04 34
systémoch na zabezpečenie proti E-mail: de.cs@email.cz, info@optigreen.cz
pádu osôb, zaťažených vegetačným
súvrstvím.
V týchto prípadoch musí aj suché
súvrstvie vegetačnej strechy poskytovať www.optigreen.cz

štýl 51

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 51 4.2.2011 9:56


moderné bývanie od A po Z
strechy, strešné krytiny

Velká část průmyslových objektů je zpravidla


zastřešena jednoplášťovými plochými střechami.
I v současnosti je stále velká část těchto střech ve
špatném technickém stavu, který je dán vyčerpanou
životností použitých materiálů, zanedbanou údržbou
nebo nevhodně provedenou opravou.

Optimalizace a návrh
sanací
Návrh sanace střešního pláště
je vždy individuální otázkou, která je
ovlivněna mnoha faktory (stávající
skladbou konstrukce, vlhkostním reži- konečným výsledkem různé varianty reálná konstrukce často jiná než ta, co
mem ve stávající konstrukci…). Ne řešení – od fixování stávajícího stavu je ve výkresové dokumentaci (pokud
vždy jsou k dispozici potřebné finanční střechy a provedení nové hydroizolační nějaká vůbec existuje) je nutné zmapo-
zdroje pro celkovou sanci střeního vrstvy až po celkovou rekonstrukci vat skutečný stav střechy a případně
pláště, proto z tohoto důvodu vstupuje střešního pláště včetně zateplení. sondou ověřit skladbu a stav jednotli-
do fáze návrhu technického řešení vých vrstev konstrukce.
prvek optimalizace. Tato optimalizace Diagnostika stávajícího stavu Při vlastním průzkumu se vizu-
pak probíhá na úrovni technicko-tech- střešního pláště álně hodnotí rovinnost povrchu stře-
nologického řešení a nákladové kalku- Součástí návrhu vlastního technic- chy – tvorba kaluží srážkové vody,
lace. kého řešení pro sanaci střešního pláště stav povrchu hydroizolační vrstvy, stav
Podle skutečného stavu konstrukce, je i provedení řádného průzkumu klempířských prvků a řešení detailů.
možností a požadavků investora, jsou stávajícího stavu. Protože v praxi bývá Sočástí průzkumu skutečného stavu je

PORADENSKÉ STŘEDISKO také odběr sond. V případě, že známe


Ing. Vladimír Tichomirov, CSc z původních podkladů stávající skladbu
Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby střešního pláště postačuje provést
Kandidát věd pro obor stavební fyzika odběr jedné kontrolní sondy k ověření
Inženýr pro obor stavební hmoty skladby střechy. Není-li skladba známa
provádí se odběr většího počtu sond
Büsscher & Hoffmann, s. r. o. a na jejich základě je pak stanovena
Brněnská 682 skladba střešního pláště, technický stav
664 42 Modřice u Brna a vlhkost v jednotlivých vrstvách střeš-
tel./fax: 547 216 741 - 2 IČ: 60737271 • DIČ: CZ60737271 ního pláště.
e-mail: bueho@bueho.cz Zápis do OR KOS v Brně:, Odběr sond, jejich vyhodnocení
www.bueho.cz oddíl C, vložka 17999 a návrh vhodné skladby pro Vás odborně

52 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 52 4.2.2011 9:56


moderné bývanie od A po Z
strechy, strešné krytiny

zpracují technici poradenského střediska Vodotesnosť je pre nás samozrejmosť


fy. Büsscher a Hoffmann, s. r. o.

Návrh skladby střešního Firma Büsscher & Hoffmann je 150 rokov kompletným
pláště partnerom vo všetkých otázkach asfaltových izolácií
plochých a ozelenených striech, mostných izolácií pre
Je-li hlavní příčinou poruchy střeš- investorov, projektantov a realizátorov
ního pláště pouze selhání hydroizolační
vrstvy v důsledku jejího zestárnutí lze
se zaměřit jen na návrh vhodného způ- Büsscher & Hoffmann, s. r. o.
sobu obnovení její funkce. Kontakt: Igor Zelenský Distribučný sklad: Prístav Bratislava
Další z příčin poruch střešního tel: +421 2 5827 18 05 e-mail: zelensky@bueho.sk
pláště jsou nevyhovující tepelně-tech- mobil: +421 911 722 520 web: www.bueho.sk

střešních plášťů
průmyslových objektů
nické parametry konstrukce. Tyto pro- Řádně zpracovaný průzkum že za vynaložené prostředky bude dosa-
blémy nelze ve většině případů řešit a odborný návrh sanace střešního ženo malého výsledného efektu.
pouze provedením nové hydroizolační pláště však ještě nemusí být zárukou V případě jakýchkoliv dotazů pro-
vrstvy. Na základě tepelně-technic- kvality realizovaného díla. Realizaci sím kontaktujte našeho oblastního
kého výpočtu je nutné návrhnout pat- střešního pláště je nutné zadat firmám zástupce.
řičná opatření, která povedou k uve- s patřičnými zkušenostmi v oboru a se
dení střešního pláště do vyhovujícího zárukou odborné způsobilosti. V opač- bueho@bueho.cz,
stavu. ném případě se investor vystavuje riziku, poradenství@bueho.cz

Příklady aplikace materiálu Büsscher-Hoffmann v oblasti sanací střešních pláštů plochých


jednoplášťových střech průmyslových objektů

V Modifikovaný AP s břidličným
posypem KVDE 55 K Büsscher
S doplňkovou Baruplan Super alternativně KVD E
hydroizolační vrstvou 45 K
z modifikovaného V Lokální vysprávky
asfaltového pásu (V 40K Büsscher Barutekt)
V Penetrační nátěr BV Büsscherit
V Stávající hydroizolace z asfalt. pásů
V Střešní mPVC folie
Büsscherplan 1500
(mechanicky kotvená)
S doplňkovou foliovou V Separační o ochranná vrstva
hydroizolační vrstvou (geotextilie, min. 300 g/m2)
mechanicky kotvenou V Lokální vysprávky
(V 40K Büsscher Barutekt)
V Stávající hydroizolační vrstva
(prořezána, lokálně přespádována)
V Modifikovaný AP s břidličným
posypem KVE 45 K Büsscher
Baruplan
Sanace střešního V Střešní kašírovaný dílec z EPS
pláště se zateplením V Lokální vysprávky
(V 40K Büsscher Barutekt)
V Penetrační nátěr BV Büsscherit
V Stávající hydroizolační vrstva
(prořezána, lokálně přespádována)

štýl 53

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 53 4.2.2011 9:56


4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 54 4.2.2011 9:56
Ľ AHK
A HKÉ
É ST
STRRE
E ŠN
ŠNÉÉ KR Y
YTTIIN
NYY

lakoplastové oceľové škridly odkvapy


trapézové plechy sendvičové pur panely

predaj (montáž) po celej SR

I A ! H
KC 2 bez
DP
2 ROVA – ŠVÉDSKY LINDAB
A z a4
,9
ken
8€
/m
ad
100
m SVETOVÁ KVALITA A SLOVENSKÉ CENY!

tina ná v om
kry b jed k vap
ri o o d
tí p ným
pla r e b
s fa Ľahké strešné krytiny
Novozámocká 104, 949 05 Nitra
Tel./fax: 037/658 48 31-2 | mobil: 0905/57 72 22, 0905/59 89 24
e-mail: stresnekrytiny@stresnekrytiny.sk
www.stresnekrytiny.sk
au

vj
to

ed
Vš pu
di
re

ne
šestnásty ročník

et bl
ct

j
ko ik
or
y

di

ác
re
ct

ii
or
y
of
to

autoadresár • cestovný ruch


ur
is
m

pomocník motoristu po celý rok

AUTOADRESÁR CESTOVNÝ RUCH


1 000 aktuálnych autokontaktov
Auto-moto výroba, predaj, servis
Služby, lízing, poistenie
Ubytovacie a rekreačné služby
Reštauračné zariadenia
Mestá, obce a turistické regióny
,EPIDL·NACELåæIVOT
Kultúra a spoločenské akcie

MOTORIZMUS TURIZMUS, RELAX


Vzdialenosti miest Historické pamiatky, múzeá
Hraničné priechody Turistické lokality, služby
Rebríčky predaja a spoľahlivosti Kúpele, wellness, fitness
automobilov Relax, šport

AUTOATLAS SLOVENSKEJ REPUBLIKY


AUTOMAPY MIEST

www.auto-kontakt.sk
KONTAKT/JUVEN, s. r. o., Národná 18, 010 01 Žilina • tel.: 041/562 66 84, fax: 041/562 38 51 • e-mail: auto@kj.sk • www.kj.sk Infolinka: 0800/13 43 13, vebelsk@vebel.sk , www. rakoll.sk
4109-11_Autokontakt_Obchodna ponuka 2011-farba.indd 2 10.1.2011 13:10

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 55 4.2.2011 9:56


moderné bývanie od A po Z
vykurovanie

Plyn ako zdroj energie na vykurovanie využíva väčšina


slovenských domácností. Ing. Ladislav Truchlík,
produktový manažér spoločnosti K K H, spol. s r. o.,
ktorá je výhradným dovozcom vykurovacej,
vetracej, klimatizačnej a solárnej techniky nemeckej
značky Wolf, nám objasnil, aké sú najväčšie výhody
vykurovania plynom:

Prečo
vykurovať plynom
1. Nízke prevádzkové náklady pár v spalinách. V štandardných ply-
Najväčšou výhodou plynových kotlov nových kotloch vodná para nesmie
sú nízke náklady na spotrebu energie kondenzovať, lebo vzniknutý kondenzát
dané cenou zemného plynu. Najmä by spôsobil koróziu častí kotla. Preto
v porovnaní s elektrickou energiou je kondenzačné teplo odchádza nevyu-
obstarávacia cena plynu vztiahnutá žité do ovzdušia a zvyšuje komínovú
na 1 kWh výrazne nižšia. K znižovaniu stratu. Kondenzačné kotly vďaka
prevádzkových nákladov na vyku- svojej konštrukcii a špeciálnym mate-
rovanie plynom prispieva aj vysoká riálom dokážu pri ochladzovaní spalín
výhrevnosť zemného plynu a možnosť a kondenzovaní vodnej pary využiť až 50 %. Ďalšou nespornou výhodou je
využívania kondenzácie, takže plynové dokonale tepelnú energiu obsiahnutú ochrana životného prostredia, ku ktorej
spotrebiče sú efektívnejšie ako spotre- v spalinách. Do rodinných domov sú prispieva práve využívanie obnoviteľ-
biče na pevné palivá. Navyše, plynové vhodné závesné kondenzačné kotly ných zdrojov. Navyše na solárne zdroje
kotly prispôsobujú výkon aktuálnej (napríklad Wolf CGB). Veľmi komfortné sa dá získať štátna dotácia a už dlhšie
potrebe, preto nepotrebujú akumulačné sú stacionárne kondenzačné centrály sa uvažuje aj o dotácií na tepelné čer-
zásobníky vody, takže investícia sa skôr s integrovaným vrstvovým zásobní- padlá. Renomovaní výrobcovia vyrábajú
vráti. kom teplej vody (napríklad Wolf CGS väčšinu prvkov do svojich zostáv sami
alebo ich závesný variant Wolf CGW). a tým zabezpečujú, že všetky kompo-
2. Možnosť využitia Samozrejme, bezpodmienečnou pod- nenty budú spolu výborne spolupraco-
kondenzačného kotla mienkou využitia tepla obsiahnutého vať, umožnia bezporuchovú prevádzku,
Kondenzačný kotol má oproti bežným v spalinách je, aby teplota vykurovacej dlhšiu životnosť a úsporné vykurovanie
kotlom až o 15 % lepšiu účinnosť, je vody ideálne počas celého vykurova- či ohrev vody v domácnosti.
to dané možnosťou využívania celého cieho obdobia nepresiahla teplotu ros-
spalného tepla zemného plynu, vrá- ného bodu spalín t. j. cca 55 °C. 4. Efektívna regulácia
tane kondenzačného tepla vodných vykurovania
3. Možnosť bivalentného Ak starý jednostupňový systém,
vykurovania ktorý pracoval len v režime „vypnuté“
Bivalentné vykurovanie je založené a „zapnuté“ nahradíme ekvitermickou
na využívaní dvoch rôznych zdrojov reguláciou, ktorá plynulo mení výkon
tepla, trivalentné dokonca troch zdrojov. vykurovania podľa vonkajšej teploty,
Týmito zdrojmi tepla môžu byť plynové kotol sa požiadavke prispôsobí a pra-
či elektrické kotly, kotly na drevo alebo cuje pri najnižšej teplote (pri kon-
pelety, krbové vložky, tepelné čerpa- denzačných kotloch aj s optimálnou
dlá a solárne kolektory. Vykurovanie kondenzáciou). Aj kvalitná regulácia
z viacerých zdrojov má množstvo výkonu kotla, ktorý sa prispôsobuje
výhod. Keďže sa pri bivalentných, či potrebe, preto menej často vypína
trivalentných riešeniach vykurovania a zapína, prispieva k zníženiu spotreby
okrem klasických nakupovaných energií a tým aj k zníženiu nákladov na vyku-
(elektrina, plyn) využívajú bezplatne aj rovanie a prípravu teplej vody zemným
obnoviteľné zdroje (slnečná energia, plynom.
teplo vody, zeme, vzduchu), prevádzko-
vateľ môže pri nákladoch na energie 5. Dostupnosť zemného
výrazne ušetriť. Napríklad pri využití plynu
solárnej energie v zostave s plynovým Na Slovensku je rozsiahla rozvodná
kotlom môže úspora nákladov na vyku- sieť zemného plynu, plynofikácia
rovanie a ohrev pitnej vody dosiahnuť neustále pokračuje a je na spotrebi-

56 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 56 4.2.2011 9:56


moderné bývanie od A po Z
vykurovanie

teľovi, aby sa privádza priamo na horák v plynnom


túto priaznivú stave. Pri spaľovaní zemného plynu
situáciu vyu- vzniká najmenší podiel oxidu uhličitého
žil. Navyše, zo všetkých fosílnych palív. Príčinou sú
ide o plyn molekuly metánu, ktoré prakticky tvoria
distribuovaný zemný plyn – v nich sú na jeden atóm
z Ruska (E), uhlíka naviazané až štyri atómy vodíka.
ktorý má V takom pomere je potom v spalinách
výborné para- aj oxid uhličitý a neškodná vodná
metre. para. To prispieva k ochrane životného
prostredia zníženou tvorbou skleníko-
6. Žiadna vých plynov. Zemný plyn prakticky neob-
starosť či sahuje zložky podmieňujúce vznik škod-
prácnosť livín. Ide o zložky ako napr. síra, fluór,
Nevýhodou chlór a ich zlúčeniny. Preto sú plynné
vykurovania splodiny zo spaľovania zemného plynu
na tuhé palivo bez zápachu, málo toxické, bez dymu
(drevo, uhlie, a sadzí. Použitie moderných plynových
koks...) je horákov mnohonásobne znižuje tvorbu
veľa starostí, oxidov dusíka ako zlúčenín veľmi škod-
ktoré s týmto livých pre zdravie človeka. Napríklad
palivom uží- povolená úroveň oxidov dusíka v spa-
vateľ má. Je linách plynového kotla je v Nemecku
potrebné ho do 60 mg/kWh, u nás až 200 mg/kWh.
neustále dopĺ- Kotly známych európskych producen-
ňať, skladova- tov predávané u nás spĺňajú takéto
nie vyžaduje sprísnené požiadavky a sú pre životné
plochu navyše prostredie veľmi šetrné.
a tiež obsluha
takéhoto zariadenia je pomerne prácna 8. Investícia sa vráti
a nečistá. V porovnaní s týmito spotre- Všeobecne platí, že náklady na kúpu
bičmi je vykurovanie plynovým kotlom hospodárnejšej technológie, napríklad
veľmi jednoduché, čisté a časovo plynových kondenzačných kotlov, sú
nenáročné – potrebná je len každo- síce vyššie, ale prevádzkové úspory
ročná prehliadka a vyčistenie plyno- počas dlhých rokov životnosti zaria-
vého kotla, ktoré môže vykonať len pro- denia ich niekoľkonásobne vrátia.
fesionálny servisný technik. Pri kotloch Obstarávacia cena za závesný kon-
Wolf je čistenie výmenníka tepla veľmi denzačný plynový kotol Wolf CGB sa
jednoduché a dá sa dokonca vykonať pohybuje od 1 643 € s DPH v závislosti
po vyklopení výmenníka z kotla bez od výkonu. Alebo unikátnu stacio-
potreby vypúšťania vody. Plynové kotly nárnu kondenzačnú centrálu Wolf CGS
navyše nie sú náročné na priestor a ich so stratifikačným zásobníkom môžete
dizajn nenaruší ani interiér v obytných zakúpiť už od 3 047 € s DPH v závis-
miestnostiach, takže samostatná ser- losti od výkonu. Viac informácií nájdete
visná miestnosť nie je potrebná. na www.kkh.sk.

7. Ekologickosť
Zemný plyn je najvýhodnejším prí- Ing. Ladislav Truchlík, 
rodným palivom, ktoré chráni životné K K H spol. s r. o.
prostredie. Je fosílnym palivom, ktoré Foto: KKH

Kozubová kachľová pec MIJAVA

štýl 57

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 57 4.2.2011 9:56


moderné bývanie od A po Z
vykurovanie

S nadchádzajúcim zimným obdobím sa ponúka otázka, kedy je tá najvhodnejšia


doba prejsť na nový modernejší spôsob vykurovania. Taký, ktorý by naplnil
predstavy o automatickom, cenovo dostupnom kúrení, s možnosťou čerpania
štátnych dotácií vo výške 30 %.

Automatické kotly na pelety


OPOP s dotáciou
Naša spoločnosť ponúka vo výrob- Typ kotla WOODY
nom sortimente vysoko kvalitné kotly
na pelety, ktoré isto splnia vaše oča- Výkon horáka kW 16 24 30 60 80
kávania o komfortnom spôsobe vyku- Maximálny výkon 10 % z výkonu horáka
rovania. Záručné palivo drevené pelety 6–10 mm
Priemerná spotreba paliva kg/hod 2,5 3 5 8,5
Prečo kotly na pelety WOODY Účinnosť % 94 90 91,6 93
značky OPOP? Pripojovacie nátrubky DN 3/4" 1" 5/4"
 vysoká účinnosť okolo 94 %, Vodný objem kotla l 50 95 130
 plne automatická prevádzka vrátane Prevádzkový ťah komína Pa 10–15
automatického zapaľovania, Maximálny elektrický príkon/napätie W/V 50/220 60/220 160/220
 ovládanie a sledovanie kotla cez Priemer komína mm 130 150 180
počítač,
 úsporný a ekologický charakter vyku-
rovania,
 výber z výkonových radov 16 kw,
24 kw, 30 kw, 60 kw, 80 kw,
 hrúbka plechu kotla 6 mm,
 umiestnenie zásobníka sprava či
zľava.

Nami vyškolený odborník vám


pomôže s výberom vhodného výkonu
kotla, zaistí montáž, zapojenie, spuste-
nie vrátane servisu kotla.

Princíp činnosti kotlov


na pelety
Zostava kotlov na pelety sa skladá
z kotla samotného, nerezového horáka,
elektrickej riadiacej jednotky, šneko-
vého podávača a voliteľnej násypky.
Palivo sa dopravuje cez naklonený
šnekový podávač peliet z voliteľnej
násypky do horáka, kde prebieha
spaľovanie peliet pri nasávaní primár-
neho vzduchu ventilátorom. Prevádzka
horáka je plne automatická vrátane
automatického zapaľovania žhaviacou
špirálou. Výkon kotla a ostatné funkcie
horáka sú ovládané elektronickou ria-
diacou jednotkou.

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
INVESTMENT IN YOUR FUTURE

58 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 58 4.2.2011 9:57


moderné bývanie od A po Z
vykurovanie

Nový kotol BLACK STAR Automatický kotol na pelety


spoločnosti OPOP je BLACK STAR
spojením predností
automatických kotlov
na pelety
 Vysoká účinnosť
 Malý rozmer a váha kotla Srdečne Vás pozý-
 Univerzálne umístnenie horáka vame k prezentácii
vpravo či vľavo našich produktov
 Bezobslužná automatická prevádzka na výstave CONECO
 Ovládanie kotla cez PC Bratislava, ktorá sa
 Horák z nerez materiálu uskutoční v dňoch
 Výber z výkonových radov 10 kW, 29. 3.–2. 4. 2011.
20 kW, 30 kW Nájdete nás na voľnej
 Moderný a elegantný vzhľad zostavy výstavnej ploche.

Horúca novinka!
Liatinové kotly UNI
Pre nadchádzajúcu vykurovaciu
sezónu sme rozšírili výrobný sorti-
ment o nové LIATINOVÉ KOTLY UNI
na drevo, čierne uhlie a koks.

Prednosti LIATINOVÝCH
KOTLOV UNI:
Výrobca ČR:
 výkonový rad 13–53 kw, OPOP, spol. s r. o.
 veľký prikladací otvor, Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí
 záruka 5 ROKOV na kotlové teleso, Tel.: +420/571/675 589
 dlhá životnosť kotlového telesa, E-mail: sales@opop.cz
 trojťahová konštrukcia kotlového
telesa, Obchodné zastúpenie SR:
 závitové príruby pre ľahkú montáž OPOP Slovakia, s. r. o.
kotla. Teplárenská 17, 971 01 Prievidza
Tel.: +421/465/426 347
E-mail: opopsk@tn.psg.sk
Internet: www.opop.cz

Typ kotla UNI 3 UNI 4 UNI 5 UNI 6 UNI 7 UNI 8


Počet článkov 3 4 5 6 7 8
Výkonový rozsah kW 13–16,5 19,5–20 24–28 27–35 30,5–44 33,8–53
Odporúčané palivo Drevené polená
Výkon % 13 19,5 24 27 30,5 33,8
Dĺžka horenia h 2–4
Účinnosť % 62–67,5
Velikosť polien cm 10×10
Odporúčané palivo Čierne uhlie
Výkon % 16,5 20 28 35 44 53
Dĺžka horenia h 4–6
Účinnosť % 70,6–76,6
Zrnitosť mm 30–60
Objem násypky l 33 51,6 70,3 89,1 107,8 126,5
Velikosť prikladacieho otvoru mm 360×220
Priemer dymového nadstavca mm 160
Teplota spalin °C 220–320
Vodný objem kotla l 22 28 34 40 46 52
Minimálny komínový ťah Pa 15–20 15–22 15–25 15–26 15–27 15–28

štýl 59

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 59 4.2.2011 9:57


moderné bývanie od A po Z
vykurovanie

Správne využitie tohto predpokladu


je ale podmienené kvalifikovaným
výberom zdroja tepla – dnes obvykle
plynového kotla. Na prvý pohľad by sa
mohlo zdať, že to nebude žiadny veľký
problém. Dom s tak malou tepelnou
stratou musí vykúriť praktický každý Vykurovanie
kotol, ktorý sa vyskytne na našom trhu.
Áno, to je pravda. Ale iba vtedy, pokiaľ
prevádzkové náklady a tepelná pohoda
moderných novostavieb
nebudú patriť medzi naše priority. Ak
však očakávame ekonomické a kom-
rodinných domov
fortné vykurovanie, stáva sa práve malá ročne. Toto číslo vyzerá značne nevie- & ZEM) je možné doplniť o externé
tepelná strata domu tým najväčším rohodne, ale po prepočte na počet nerezové zásobníky BS (100, 120, 150,
problémom. Dôvod je prostý. Tepelná vykurovacích dní v roku predstavuje 200 a 300 litrov). Všetky kondenzačné
strata domu uvedená v projekte vykuro- len jeden štart kotla počas desiatich kotly GEMINOX THRi a ZEM je možné
vania je vypočítaný hraničný parameter minút. Z praxe vieme, že ani minútové priamo napojiť na podlahové vykuro-
platný len pri najnižších vonkajších intervaly nie sú výnimkou. Dôsledkom vanie alebo na vykurovacie systémy
teplotách. V našom klimatickom pásme týchto cyklov je výrazná nad spotreba do tepelného spádu 75/60 °C, ktoré
je to vtedy, keď tieto hodnoty poklesnú doprevádzaná skrátením životnosti kotla predstavujú dnešný štandard. V prí-
pod -12 alebo -15 °C. Štatistika, ako a hrubým narušením tepelnej pohody pade, že sú na variabilitu vykurovania
aj osobné skúsenosti však hovoria, že v dome. objektu kladené ďalšie požiadavky, je
sú to maximálne 2—3 týždne v roku. Kotly, ktoré spĺňajú bez výhrad všetky možné kotly THRi doplniť o inteligentné
To je menej ako 10 % z obvyklých riadenie jednotlivých vykurovacích
32 týždňov bežnej vykurovacej sezóny. okruhov. Najobvyklejšia rozširujúca
Naopak, zvyčajné vonkajšie teploty požiadavka – možnosť riadená druhého
v zimnom období oscilujú okolo 0 °C. vykurovacieho okruhu pre podlahové
Vtedy pre vykurovanie postačí výkon vykurovanie, je vyriešená dvoj okruho-
menší ako 25% straty daného objektu. vými modelmi kotlov THRi DC (double
Pre moderné novostavby táto okamžitá circuit). Dlhodobú životnosť kotlov THRi
tepelná strata predstavuje hodnotu zaručuje minimalizácia počtu spínacích
púhych 2—4 kW. cyklov, použitie nerezovej ocele triedy
Preto je nutné pre vykurovanie zvoliť 316L na všetky hlavné časti (horák,
taký kotol, ktorý je schopný znížiť svoj výmenník, zachytávač kondenzátu)
výkon na túto hodnotu a garantovať tak a kvalita výroby podľa ISO 9001.
neprerušované vykurovanie objektu i pri Pokiaľ sú nároky ešte vyššie, je
vonkajších teplotách okolo 0 °C. Pokiaľ možné reguláciu rozširovať o okru-
nie je táto požiadavka splnená a kotol hové regulátory Siemens radu Albatros
je prevádzkovaný mimo svoj pracovný a vytvárať tak požadovanú konfiguráciu
rozsah, začína tzv. cyklovať. Štandardné vykurovacích okruhov… toto riešenie
kotly so štartovacím výkonom 6—8 kW podmienky pre súčasné novostavby RD napríklad umožňuje vykurovať objekt
absolvujú takýchto cyklov okolo 40 000 sú výrobky francúzskej firmy GEMINOX. s kombináciou klasického a podlaho-
Firma GEMINOX vyrába kondenzačnú vého vykurovania spolu s vyhrievaním
techniku od roku 1982 a má vedúce bazénu, zásobníka TÚV ako aj zimnej
postavenie na trhoch vo Švajčiarsku, záhrady.
Dánsku a USA. Prvý kotol pre vykurova- Riadiaca jednotka umožňuje plnú
nie nízko energetických domov uviedla integráciu kotlov THRi do alternatívnych
na trh už v roku 1998 a má s touto sústav a garantuje ich plnohodnotnú
problematikou mnohoročné skúsenosti. reguláciu v kombinácii s tepelnými čer-
Ponuku firmy GEMINOX tvorí cel- padlami, solárnymi panelmi alebo inými
kom 10 modelov kotlov vhodných do zdrojmi tepla.
objektov s malými tepelnými stratami,
Do moderných novostavieb rodinných
domov sú štandardne dodávané kotly Výhradné zastúpenie firmy
radu THRi alebo ZEM v prevedení sólo, GeminoX pre Slovensko
alebo v kombinácii s prípravou teplej Procom, spol. s r. o.
vody, ktoré majú modulačný výkon Smrečianská 18
0,9—9,7 kw resp. 2,4—17,2 kW .Táto 831 01 Bratislava
môže byť pripravovaná v integrovanom tel.: 02/44 25 56 33, fax: 02/44 25 56 13
nerezovom zásobníku o objeme 75 e-mail: info@geminox.sk
alebo 120 litrov (THRi) alebo 50 litrov www.geminox.sk
(ZEM). Kotly v prevedení sólo (THRi

60 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 60 4.2.2011 9:57


NORMOVANÝ STUPEŇ
VYUŽITIA AŽ 109 %
VEĽKÝ MODULAČNÝ ROZSAH
20  100 % VÝKONU
INTELIGENTNÁ REGULÁCIA
ÚSPORA PLYNU 25 AŽ 40 %

ŠpiĀkové NAJEXPONOVANEJŠIE DIELY


Z NEREZOVEJ OCELE

kondenzaĀné kotly ŠIROKÁ PALETA MODELOV


OD 0.9 KW DO 49 KW
záruka komfortnej UNIKÁTNA DVOJOKRUHOVÁ
VERZIA DC
a ekonomickej prevádzky
CELONEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY
TEPLEJ VODY  VRÁTANE
SOLÁRNEJ VERZIE
www.geminox.sk
www.kondenzacnekotly.sk
ot l a

Výhradné zastúpenie Procom, spol. s r. o., Obchodno-technická kancelária — východ:


st i k

Geminox pre Slovensko: Smrečianska 18, 831 01 Bratislava 37 Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
ča

tel.: 02/44 25 56 33, 44 25 66 01 tel./fax: 051/772 11 16fax: 02/44 25 56 13, info@geminox.sk frantisek.gondza@geminox.sk n a n ere z o

4041-11_STYL
210-297.indd 1 1-2011_inzercia-clanky.indb 61 4.2.2011
20. 8. 2008 9:57
17:49:06
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black
moderné bývanie od A po Z
vykurovanie

Splyňovací kotol
ATTACK DP je určený pre
úsporné a ekologicky
šetrné vykurovanie
rodinných domov,
chatiek, malých
prevádzok, dielní
a podobných objektov.
Predpísaným palivom pre
kotol ATTACK DP je suché
drevo. Pri plnom využití
nakladacieho zásobníka
možnosť nepretržitého
horenia 8 až 12 hodín.

SPLYŇOVACÍ KOTOL NA DREVO


ATTACK DP
Hlavné výhody kotlov
ATTACK DP
Rad kotlov ATTACK DP predstavuje
základnú platformu splyňovacích kotlov
ATTACK. = Výkonný odťahový ventilátor 1 m. Rýchle a nenáročné rozkurovanie
Jeho hlavnou výhodou je jednoduchá = Integrovaný dochladzovací okruh umožňuje manuálna rozkurovacia klapka
konštrukcia, pozostávajúca z prikla- = Účinnosť kotla 84—86 % a ventilátor, jednoduché čistenie zase
dacej a spaľovacej komory, vysoko = Nízka spotreba paliva špeciálne tvarovaný popolník a lopatka
odolnej žiarobetónovej trysky a popol- = Šírka 690 mm pre jednoduchú inšta- na vyberanie popola.
níka, rebrového výmenníka a minerálnej láciu v kotolniach s dverami šírky Kotol umožňuje stáložiarnu prevádzku
izolácie. 800 mm čím eliminuje nutnosť opakovaného roz-
Teleso kotla je zvarené so špeciálnej = Maximálna dĺžka polien až do 1 m kurovania v kotli do uplynutí dlhšej doby.
kotlovej oceli hrúbky 6 mm pre zabez- (model DP75, DP95) Na ochranu kotla slúži integrovaný
pečenie dlhej životnosti kotla. Medzi = Priemer pripojenia na komín dochladzovací okruh, ktorý v prípade pre-
ďalšie výhody patrí vysoká spoľahli- Ø 150 mm hriatia kotla zaistí jeho bezpečné ochla-
vosť, nízka spotreba dreva, nenáročná denie na prevádzkovú teplotu.
obsluha, bezprašná prevádzka, spaľo- Popis kotla Kotol je možné zakúpiť vo viacerých
vanie mäkkého a tvrdého dreva, veľká Rad kotlov ATTACK DP predstavuje verziách.
násypka, minimálne množstvo odpadu, základný kameň v ponuke splyňova- Základnú verziu tvorí ovládanie
automatické odstavenie kotla pri vyho- cích kotlov na biomasu od spoločnosti STANDARD, ktoré riadi základné para-
rení paliva, integrovaný dochladzovací ATTACK, s. r. o. metre kotla ako je kotlová teplota, alebo
okruh pre bezpečnú prevádzku a pred- Jednoduchá a rokmi overená kon- teplotu, pri ktorej má dôjsť k vypnutiu
chádzanie havarijným stavom. štrukcia týchto kotlov zabezpečuje ich ventilátora po dohorení paliva.
Kotol spĺňa kritéria najvyššej triedy minimálnu priestorovú náročnosť, vysokú Pokročilejšou verziou je verzia PROFI,
podľa európskej normy EN303-5. spoľahlivosť, nízku spotrebu dreva, nená- ktorá spolupracuje s izbovým termosta-
ročnú obsluhu, dlhú životnosť a v koneč- tom a dokáže modulovať výkon kotla
Charakteristika kotlov nom dôsledku pre nás nemenej dôle- pomocou zmeny otáčok ventilátora.
= Oceľový teplovodný kotol na splyňo- žitú – spokojnosť zákazníka.
vanie kusového dreva Kotol ATTACK DP takisto šetrí váš čas Palivo
= Hrúbka plechu v častiach so stykom na prípravu dreva, pretože umožňuje Predpísané palivo je suché štie-
plameňa až 6 mm spaľovanie kusového dreva až do dĺžky pané – polenové drevo, o vlhkosti

62 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 62 4.2.2011 9:57


12—20 %
a s výhrevnosťou
15—17 MJ/kg
a alternatívne sa
dajú spaľovať aj
brikety s otvorom
o vlhkosti 10—12 %
a s výhrevnosťou
18,7 MJ/kg.
K spaľovaniu
je možné použiť
akékoľvek suché
drevo, najmä dre-
vené polená.
Drobný drevený
odpadu je možné
spaľovať len
v malom množstve
(max. 10 %) spolu
s polenovým dre-
vom.
Svojou dlhou
násypkou paliva
nahradí a odstráni
najprácnejšiu ope-
ráciu pri úprave
dreva a to jeho
delenie na menšie
kusy.

DOTÁCIA 1 000 € NA KOTOL NA BIOMASU


Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie
v domácnostiach
Výrobky majú certifikát kvality od renomovanej Mníchovskej
skúšobne TUV a spĺňajú podmienky na pridelenie štátnej dotácie.
Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie
v domácnostiach stanovuje výšku dotácií a podmienky pre
pridelenie dotácií následovne:
Výška dotácie na využívanie biomasy na kúpu a inštaláciu
jedného kotla na biomasu v rodinnom dome je 30 % z kúpnej
ceny nainštalovaného kotla na biomasu; najvyššia dotácia
je 1 000 €. Úplné znenie programu je zverejnené na webovej
stránke Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry.

Prednosti kotla
= Moderný nadčasový dizajn = Vysoká účinnosť spaľovania
= Nízka spotreba paliva, Nízka produkcia emisií a popola
= Široká výkonová škála vyrábaných kotlov = Odťahový
ventilátor zaisťuje rovnomerné a efektívne spaľovanie
a bezprašnú prevádzku = Plynulo modulované otáčky
ventilátora = Spaľovanie mäkkého aj tvrdého dreva
= Objemná násypka kotla, ktorá zabezpečí dlhšiu výdrž
vykurovania na jedno naloženie paliva = Možnosť prikladať
veľké kusy dreva = Minimálne množstvo odpadu = Nenáročná
obsluha a jednoduché čistenie = Automatické odstavenie kotla
pri vyhorení paliva = Vybavený dochladzovacím okruhom proti
prehriatiu vody v kotly = Kvalitná kotlová oceľ o hrúbke 6 mm
použitá pri výrobe kotla = Kotol spĺňa kritéria najvyššej triedy
podľa európskej normy EN303-5

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 63 4.2.2011 9:57


moderné bývanie od A po Z
vykurovanie

Infrakúrenie vytvára teplo príjemne pôsobiace


na človeka. Priaznivo pôsobí na ľudský organizmus,
zvieratá a rastliny. Vyvoláva pocit spokojnosti
a pohodlia. Je založené na inovatívnej technológii,
ktorá šetrí energiu a chráni životné prostredie.

Infračervené
kúrenie
Vykurovacie panely InfraSWISS rozhodujúci pre teplotu v izbe, ktorú
Slovakia vytvárajú priaznivé, blahodarne pociťujeme. To je tiež dôvod, prečo je
pôsobiace teplo, ktoré ohrieva pevné teplo z kachiel tak príjemné – obsahuje
predmety v celej miestnosti. Tzn. steny, veľký infračervený podiel. Vykurovacie Poradenstvo, plánovanie
podlahy, stropy, nábytok a podobne. panely InfraSWISS Slovakia vytvárajú a realizácia
Tým je budova chránená pred konden- výhradne infračervené teplo. InfraSWISS Slovakia je dynamicky
začnou vodou a plesniam pôdy. Vlhké Podobne ako infračervené teplo sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá si
murivo sa jednoducho vysuší. zo slnka je energia produkovaná kladie za cieľ vašu spokojnosť v teple
Bežné elektrické, plynové alebo vykurovacími panelmi InfraSWISS domova.
naftové vykurovanie prenáša teplo Slovakia uschovávaná prakticky bez Náš profesionálny prístup vám zaistí
do miestnosti formou prúdenia. strát vo všetkých existujúcich objektoch realizáciu predstáv o kvalitnom a úspor-
Pomocou vykurovacích telies sa pri- miestnosti. Ideálna teplota v miestnosti nom kúrení bez zbytočného stresu.
márne ohrieva vzduch v miestnosti je tak udržiavaná povrchovou teplotou
na rozdiel od infrakúrenia, ktoré pri- materiálov, predmetov z vybavenia Naše kompetencie
márne ohrieva pevné predmety. Len miestnosti. Tepelné straty spôsobované Z našej ponuky je zrejmé, ktoré
veľmi malá časť tepla vytvoreného bežnými vykurovacími systémami akými vykurovacie panely a v akých kombiná-
bežnými vykurovacími systémami sú kotle, radiátory, horáky, konvektory ciách je ideálne nainštalovať do vášho
obsahuje infračervenú tepelnú zložku. a krby sú tepelným systémom elimino- objektu. Pritom treba vidieť nielen hod-
Pritom podiel infračerveného tepla je vané. notu celkovej investície, ale aj náklady,
ktoré ušetríte pri kúrení. Ako prílohu
k našej ponuke dostanete preto vždy
výpočet energetických nákladov, zalo-
žený na aktuálnych cenách elektriny.

64 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 64 4.2.2011 10:18


moderné bývanie od A po Z
vykurovanie

požiadavky a podmienky pre kúrenie.


Na požiadanie vám bezplatne spracu-
VÝHODY jeme projekt infravykurovania na mieru.

Podpora
• 3 × menšia spotreba energie ako pri vyku-
Pri plánovaní, projektovaní a zavá-
rovaní olejovými ohrievačmi
dzaní vášho projektu sme vám
• vynikajúci výkon v porovnaní s konvenčným
k dispozícii asistenciou a podporou.
kúrením
Kedykoľvek sme pripravení poskytnúť
• bezúdržbová prevádzka
vám a tým, ktorí panely inštalujú radu
• dlhá životnosť
či praktickú pomoc. Tak si môžete bez
• nie je potrebná miestnosť či priestor pre
starostí vychutnať teplo, ktoré sme vám
kotol, boiler, nádrž, techniku
sľúbili.
• rozumné investičné náklady
Infračervené vykurovacie panely
• krátka reakčná doba pri vykurovaní
môžu byť použité ako kompletné vyku-
• vysoká spoľahlivosť a prevádzková istota
rovacie riešenia pre novostavby, pre-
• žiadne tepelné straty
stavby a prístavby alebo ako náhrada
• žiadne sadze, žiadne CO2
za už existujúce kúrenie.
• extrémne nízke energetické náklady
Vykurovacie panely sa hodia
na kúrenie
do rodinných domov, apartmánov,
• jednoduchá obsluha
verejných budov, chalúp a mnohých
• individuálne a cielene zamerané vykurova-
ďalších objektov.
nie miestností
Spočítame aké energetické náklady
• konštantné a regulovateľné teplo aj pri
môžete očakávať vo vašom objekte
veľmi nízkych vonkajších teplotách
v priebehu jedného roka. V našom
• odborné poradenstvo podložené skúsenos-
i vašom záujme dbáme nato, aby kal-
ťami
kulácie nákladov boli vykonané opatrne
• kvalitný servis
a veľmi presne.
infraSWISS Slovakia, s. r. o.
Poradenstvo SNP 2508/18, 066 01 Humenné, Slovakia
Vhodný výber a kombinácia vyku- Web: www.infraswiss-slovakia.sk
rovacích panelov je rozhodujúci pre poradenstvo. Naši odborní poradcovia E-mail: info@infraswiss-slovakia.sk
správnu inštaláciu a funkčnosť vášho sú vyškolení a disponujú niekoľkoroč- janko@infraswiss-slovakia.sk
nového infračerveného kúrenia. K napl- nými skúsenosťami v oblasti infračer- janko@fondwellsk.com
neniu, ako vašich osobných potrieb veného kúrenia. Radi vám poradíme Tel.: +421/905/516 198
a predstáv, tak miestnych predpisov priamo vo vašom objekte, aby sme čo Tel./Fax: +421/57/77 22 010
a podmienok, je dôležité fundované najlepšie vyhodnotili vaše individuálne

štýl 65

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 65 4.2.2011 10:18


moderné bývanie od A po Z
vykurovanie

Trendom ostatných mesiacov sa stal razantný útok predajcov


vákuových rúrových kolektorov proti celému svetu a obzvlášť proti najväčšiemu
domácemu výrobcovi kolektorov. Pri týchto útokoch sa neustále stretávame
s rôznymi najlepšími, najpredávanejšími, najvýhodnejšími výrobkami,
jedinými kolektormi, ktoré fungujú aj v zime, kolektormi s najvyššou účinnosťou,
produktmi s jedinečnou návratnosťou...

Keď marketing víťazí


nad zdravým rozumom...
Zákazník je však s reálnymi infor- tora neodoberá energia a reálna účin- energetického zisku 525 kWh/m2 aper-
máciami konfrontovaný až vtedy, keď nosť napr. pri ohreve teplej vody z 20 túrnej plochy ročne?
už môže byť neskoro. Je zjavné, že na 60 °C, je minimálne o 25 % nižšia Nič na svete nie je čierno – biele. Aj
predajcovia vákuových rúrových kolek- ako absorbivita, nemá pre dobrého keď politici a obchodníci sa nás o tom
torov smerujú do marketingu „za každú „obchodníka“ zmysel. V tomto prípade snažia neustále presvedčiť. To čo je
cenu“ obrovské financie. Dôvod je je zaujímavé, že v montážnej príručke, využiteľné globálne, nemusí byť využi-
veľmi jednoduchý – počas produkč- ktorá je zrejme prekladom materiálu teľné aj lokálne. Po príklad nemusíme
ného cyklu od čínskeho výrobcu výrobcu sa správne hovorí o absorbi- chodiť veľmi ďaleko. V Rakúsku sa
po európskeho zákazníka sa cena vite, účinnostné krivky kolektora takisto podľa údajov ESTIF (Európskej fede-
zmení rádovo a vygeneruje sa finančný správne začínajú pod úrovňou 70 % rácie solárneho priemyslu) v rokoch
vankúš na reklamné aktivity, ktoré sú a dokonca je vysvetlená aj účinnosť 2005–2009 namontovalo 1,5 milió-
pre európskych výrobcov nedostihnu- za reálnych podmienok. na m2 slnečných kolektorov, z toho
teľné. Spýtajte sa napríklad predajcu, Ďalším zaujímavým tvrdením, s kto- bolo presne 19 618 m2 vákuových rúro-
za koľko vám predá heat-pipe rúru ako rým sa stretávame, je že zisky z rúro- vých kolektorov, čo je 1,29 % kolektorov
náhradný diel. Na burze v Šahghaji sa vých vákuových kolektorov sú o 50 % nainštalovaných za posledných 5 rokov.
dá kúpiť už aj za 4 USD (2,84 EUR). vyššie ako z kolektorov plochých. Pri Čo to spôsobilo? Rakúsko je podobné
V Európe okrem Thermomax a Narvy takomto tvrdení je zaujímavé, že preu- Slovensku svojou veľkosťou, prírod-
nie je ďalší relevantný výrobca, všetci kázaný energetický zisk kolektora AP30 nými podmienkami, počtom obyvateľov,
ostatní buď dovážajú kompletné pri príprave teplej vody je 642 kWh/m2 nie však životnou úrovňou, ktorá je
kolektory z Číny, alebo z čínskych apertúrnej plochy. Ak je to teda o 50 % u našich susedov výrazne vyššia. Aj
trubíc montujú kolektory „vyrobené“ viac ako u plochých kolektorov, tak keď kvalitné vákuové rúrové kolektory
v Švajčiarsku, Nemecku, Francúzsku… tieto by mali mať zisk menej ako sú zvyčajne výrazne drahšie ako plo-
Čína je kolektorová veľmoc a pre cestu 428 kWh/m2 apertúrnej plochy. Tým ché, nemyslím si, že by to bolo iba ich
vákuových rúr sa rozhodla kvôli ener- pádom by nemali spĺňať podmienku šporovlivosťou. Menej kvalitné ázijské
getickej nenáročnosti ich výroby a mini- na udelenie dotácie v Nemecku, rúrové kolektory sú zvyčajne lacnejšie
mum potrebných surovín oproti metalic- Rakúsku, ani na Slovensku. Ako je ako kvalitné ploché kolektory. Skôr sa
kým plochým kolektorom. Všeobecne potom možné, že sa vyrábajú a predá- prikláňame k názoru, že si Rakúšania
známym faktom, je že táto ázijská vajú stovky typov plochých kolektorov, uvedomujú nevhodnosť inštalácie tohto
veľmoc je výrazne závislá od dovozu ktoré spĺňajú podmienku minimálneho typu výrobkov v oblastiach, kde sú
surovín.
Pri bližšej analýze však zistíme, že
napríklad pri výpočte návratnosti kolek-
torového systému predajca decentne
pozabudol do hodnoty pre návratnosť
zarátať bojler („lebo ten v systéme aj
tak musí byť“) a mnoho ďalších drob-
ností, len aby návratnosť vyšla menej
ako 5 rokov. Ďalší marketingový mág
zas zamenil absorbivitu (schopnosť
aktívneho povrchu kolektora pohlcovať
slnečné žiarenie) a jeho maximálnou
účinnosťou, kde rozdiel medzi nimi je
„zanedbateľný“, iba niečo viac ako
23 %. Samozrejme hovoriť o tom, že
maximálna účinnosť (konverzný faktor),
je nameraná v stave, keď sa z kolek-

66 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 66 4.2.2011 10:18


moderné bývanie od A po Z
vykurovanie

tormi je v zimnom období, samozrejme


za predpokladu, že kolektory nie sú
zapadnuté snehom, alebo pokryté
námrazou. Ďalšou nespornou výhodou
rúr je ich využitie pri výrobe techno-
logického tepla prípadne pary, tieto
aplikácie však nepatria k našej téme,
ale sú výsostne určené pre priemy-
selnú sféru. Inštalácie vákuových rúro-
vých kolektorov v Európe nepresahujú
10 % inštalovanej plochy v posledných
rokoch a z hľadiska celkovej inštalo-
vanej plochy kolektorov sú na hranici
2–3 %.
Na záver by som chcel spomenúť
jeden v našich výrobkov – plochý váku-
ový kolektor TS400, ktorý býva najčas-
bežné 3–4 mesačné zimy s vysokou láciu, nesmieme sa však čudovať, že tejším terčom útokov, lebo je európsky,
snehovou prikrývkou, kde sa v stále v zimnom období sa sneh na kolek- patentovaný, zatiaľ priemyselne nesko-
pravidelnejších intervaloch vyskytujú toroch netopí, že námraza na nich pírovaný a predovšetkým kombinuje
intenzívne krupobitia, kde je v lete stále zostáva až do neskorých doobedňaj- výhody oboch typov kolektorov. Jedna
teplejšie a nechce sa im zaoberať tým, ších hodín. Môžeme použiť lacnejšie, z jeho najväčších výhod – indiká-
ako vychladiť rúry v čase kulminácie tenšie, nekalené sklo, nesmieme sa cia aktuálneho stavu vákua priamo
letných teplôt, napríklad investíciu však čudovať, že krupobitie je naším v kotolni používateľa na vákuovom
na pripojenie do vykurovacieho okruhu, nepriateľom... Fyzikálne zákony sa sku- adaptéri – ukazuje v akom stave je
ako odporúčajú niektorí predajcovia. točne oklamať nedajú. systém. V prípade potenciálnych prob-
V čase letných horúčav naozaj nie je Radikálne iná je situácia v prímor- lémov je možné systém dovákuovať,
veľmi praktické kúriť a obehovým čer- ských oblastiach, kde sneh a mráz ale povedzme si, koľko netesných
padlám teploty blízko 100 °C tiež veľmi nepoznajú, prípadne sa s ním stretá- „vákuových“ rúr rôznych konštrukcií je
nepomôžu. vajú výnimočne. Musíme si totiž uve- na strechách a nikto o tom ani nevie?
V prírode je vždy niečo za niečo. domiť, že najväčší rozdiel vo výkone Ak by bol náš systém netesný, zákazník
Môžeme použiť ideálnu vákuovú izo- medzi plochými a trubicovými kolek- to odhalí prakticky okamžite…

Slovenský výrobca slnečných kolektorov

THERMO|SOLAR Žiar
jedna z najvýznamnejších solárnych firiem v Európe, ponúka špičkové
solárne zariadenie na prípravu teplej vody s kvalitným smaltovaným
zásobníkom, s dvomi výmenníkmi s elektrickým doohrevom.

Spolu so štátnou dotáciou a cenovým zvýhodnením výrobcu za bezkonkurenčnú cenu:


2 324 € (70 012,83 Sk) s 200 l zásobníkom pre 2–3 osoby
2 846 € (85 738,59 Sk) s 300 l zásobníkom pre 4–5 osoby
Cena je konečná a zahŕňa štandardnú montáž, kompletnú
dodávku a uvedenie solárneho systému do prevádzky
odborne vyškolenou montážnou organizáciou, 12-ročnú
záruku na slnečné kolektory a 5-ročnú na zásobníky bez
akýchkoľvek ďalších príplatkov.

Ponuka platí do 31. 3. 2011


Kontakt:
tel.: 045/601 60 80 | e-mail: obchod@thermosolar.sk
www.thermosolar.sk
V cene zostavy je: 30 m potrubí s izoláciou, doprava materiálu do vzdialenosti 50 km od sídla realizátora.
V cene zostavy nie je: nadštandardné stavebné úpravy, práce na sekundárnom okruhu.
Konečná cena zostavy je rozdielom medzi faturovanou cenou a hodnotou štátnej dotácie vyplatenej investorovi.

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 67 4.2.2011 10:18


moderné bývanie od A po Z
vykurovanie

Určite mi dáte za pravdu, keď poviem, že najväčší luxus je príjemne vykúrený byt
(dom) za prijateľnú sumu.To práve ponúkame.Náš sortiment výrobkov obsahuje
nespočetné možnosti pre ekonomické vykurovanie bytových aj nebytových
priestorov pomocou elektrickej energie.

Len slnko to vie lepšie


p
Možno si poviete, že cena elektric- na vykurovanie a teda aj celková suma Pre správny návrh vykurovania je
kej energie nepatrí medzi najlacnejšie, za spotrebu elektrickej energie. najdôležitejší výpočet tepelných strát.
ale keď sa rozhodnete použiť elek- Ponúkame veľa riešení vykurovania,
trické vykurovanie od firmy Fenix, vtedy Pri elektrickom vykurovaní dostávate k všetkým zákazníkom pristupujeme
vychádza elektrické vykurovanie veľmi výhodnejšiu tarifu za spotrebu elektric- starostlivo a profesne. Našou snahou
výhodne. kej energie, tým ušetríte dvojnásobne, je, aby vykurovanie, do ktorého investu-
Na stránke www.fenix.sk máme na spotrebe za vykurovanie a na spot- jete, spĺňalo všetky vaše predstavy.
zverejnené aj vzorové domy, pri kto- rebe elektrickej energie pri používaní Medzi hlavné spôsoby vykurovania
rých je zverejnená spotreba elektriny bežných domácich spotrebičov. patrí podlahové a stropné vykurovanie
a ich kombinácie.

Podlahové vykurovanie sa môže riešiť týmito spôsobmi:

Ako priamovýhrevné vykurovanie


vykurovacími rohožami s vodičmi alebo
s ecofilmom. Vykurovacia fólia Ecofilm
je určená hlavne pre nízkoenergetické
objekty.

Na stropné vykurovanie sa používajú


nízko a vysokoteplotné sálavé panely
Ecosun a vykurovacia fólia Ecofilm
s možnosťou neviditeľného umiestne-
nia pod sadrokartón.

68 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 68 4.2.2011 10:18


moderné bývanie od A po Z
vykurovanie

Medzi ďalšie
ď trendové spôsoby vykurovania patria
pa
sálavé panely, ktoré sa umiestňujú na stenu (podobný
princíp umiestnenia ako pri konvektoroch). Aj tu sa
jedná o efektívny spôsob vykurovania ale
hlavne o dizajnové riešenie vykurovania.
Odporúčajú sa do domov a bytov, aj do
reprezentatívnych priestorov, hál a kúpeľní.
Dizajn panelu je z mramorovej dosky alebo
sklenej dosky (podľa typu panelu), vykuro-
vacieho elementu, obmedzovacieho termo-
statu a prívodného vodiča.
Teplo sa šíri infračerveným sála-
ním, vďaka tomu má lepšiu
ekonomiku prevádzky, vyš-
šiu dynamiku nábehových
teplôt a čiastočnú akumulá-
ciu tepla pri vypnutí panelu signá-
llom HDO.

Štandardným vykurovaním sú konvektory, ktoré pracujú


na princípe klasického konvekčného vykurovania – vykuro-
vacím telesom je ohrievaný vzduch v miestnosti, ktorý začne
prúdiť a prehrievať celú miestnosť. Elektrické konvektory dodá-
vané spoločnosťou Fenix sú štandardne vybavené presnými
elektronickými termostatmi s diferenciou spínania ± 0,1 °C. Pri
inštalácii konvektorov s elektronickým termostatom sa dajú
dosiahnuť vcelku výnimočné prevádzkové parametre, je možná
úspora elektrickej energie cca 5 %.

Taktiež ponúkame protimrazovú Celú ponuku našich produktov


ochranu striech, odkvapov a žľabov, nájdete na www.fenix.sk, kde
chodníkov a príjazdov. si môžete vyskúšať aj program
Špeciálnu kategóriu v našej ponuke floor planer, v ktorom si sami viete
tvorí vykurovanie pre zvieratá pod jed- navrhnúť podlahové vykurovanie
notným názvom Ultratherm. so zadaním základných údajov Fenix Slovensko, s. r. o.
Vykurovacie fólie Viv Strip, Viv Mat, o danej miestnosti. Iliašská cesta 86
Happy Hamster sú určené pre vyhrie- 974 05 Banská Bystrica
vanie plôch v teráriu alebo viváriu. Tak Radi vám poskytneme bliž- e-mail: fenix@fenix.sk
isto je v ponuke aj termostat prípadne šie informácie v našej predajni: www.fenix.sk
vykurovacie panely a vykurovacie žia- Fenix Slovensko, s. r. o.,
rovky pre zvieratá. Iliašská cesta 86, Banská Bystrica.

štýl 69

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 69 4.2.2011 10:19


4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 70 4.2.2011 10:19
4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 71 4.2.2011 10:19
moderné bývanie od A po Z
vykurovanie

Každý z nás si isto kladie otázku, ako čo najlacnejšie získať doma teplo,
keď ceny energií stále rastú.

Úsporné vykurovanie
Najefektívnejším spôsobom vykuro- giu môžeme získať z fotovoltaických " Nepotrebujú žiadnú údržbu
vania pokiaľ nemáme tepelné čerpa- panelov a tak mať následnu prevádzku
dlo, je vykurovanie vykurovacími tele- vlastne zadarmo). Hlavné výhody infrapanelov:
sami ktoré dokážu akumulovať teplo " pocit „tepla kachľovej pece“
prípadne infrapanelmi. Keď chceme Hlavné výhody elektrických " bez tepelne podmienenej cirkulácie
lacno kúriť nemôžme šetriť na vstupe, akumulačných radiátorov sú: vzduchu a prachu
ale čo vlastne kúrenie robí drahým " Zaberajú málo priestoru " žiadne straty kyslíka a vzdušnej
je následna prevádzka a jeho údržba " Stačia zásuvky na 220 V vlhkosti
(čistenie komína, výmena kotla, čistenie " Rýchla inštalácia " žiadne vrstvenie tepla
pece, pravidelné technické kontroly " Vydávajú sálavé teplo " rýchle teplotné prispôsobenie
a samozrejme cena vykurovacieho " Keď sú správne nadimenzované ich " suché steny, žiadne tvorenie
paliva). Elektrické akumulačné vykuro- denný odber prúdu je od 3–6 hodín kondenzátov a plesní
vanie ako aj vykurovanie infrapanelmi v závislosti na teplote na akú " trvalé hodnoty a ochrana životného
má hlavne výhody (vykurovanie bez vykurujeme daný priestor prostredia
údržby, žiadne revízie, vstupnú ener- " Záruka až 10 rokov " nízka spotreba elektrickej energie

Ako vetrať a zabrániť vlhkosti


a plesňam v domoch a v bytoch
Prečo je dôležité vetranie Pri nových alebo tepelne renovova- Zníženie obsahu vody vo vzduchu len
Znečistenie existuje v rôznych for- ných stavbách môže chýbajúce vetranie o 5 % šesťnásobne znižuje výskyt mik-
mách, či už spôsobené ľudským meta- spojené s kvalitnou izoláciou a zosilne- roorganizmov. Pri vlhkosti nižšej ako
bolizmom alebo samotnými stavebnými ným utesnením spôsobiť vážne poško- 45 % môžu úplne zmiznúť.
materiálmi. denia zvýšenou vlhkosťou: kondenzácia Plesne a iné mikroorganizmy sú
Vlhkosť: určujúci faktor pre zdravé vody na tepelných mostoch, na protipa- zastúpené vo viac ako 100 000 rôz-
stavby a zdravých obyvateľov. rových zábranách či zničenie izolácie nych druhoch mikroskopických foriem.
Voda vyskytujúca sa v tekutej forme v stenách. Metabolizmus vlhkosti vytvára veľký
alebo vo forme pary býva prvou príči- Prebytok vlhkosti je spôsobený objem veľmi aromatických prchavých
nou problémov v stavebnom sektore. hlavne ľudskými aktivitami: vodná para organických zložiek (POZ). Je taktiež
Malé množstvo pary je dostatočné na produkovaná dýchaním a vyparovaním potrebné rátať s tým, že degenerácia
vznik priamych a nepriamych dôsled- pri domácich aktivitách (kúpanie, vare- materiálov v súvislosti so zvýšenou vlh-
kov na zdravie a stavbu. Pre správne nie, sušenie prádla, atď.) a dokonca aj kosťou zvyšuje toxické emisie.
fungujúci dýchací systém je dôležité, ak veľké množstvo rastlín v domácnosti Je nevyhnutné efektívne kontro-
je relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí prispieva k zvýšeniu hodnoty vlhkosti. lovať relatívnu vlhkosť vzduchu
od 40 do 60 %. Príliš veľká vlhkosť sa v obydlí prostredníctvom efektív-
stane škodlivou ako pre stavbu, tak aj Vysoký obsah vlhkosti neho vetrania, ktoré ju stabilizuje
pre samotných obyvateľov. spôsobuje vznik v optimálnom rozsahu pre komfort
bio-kontaminátorov a zdravie ľudí, teda v rozmedzí
Vysoká relatívna vlhkosť vnútorného medzi 40 až 50 % relatívnej vlhkosti.
vzduchu zvyšuje riziko zamorenia škod- Medzi rôznych znečisťovateľov
cami a vytvárania kondenzu na povr- v domácnosti s rôznym stupňom nebez-
choch v studených zónach, čo vytvára pečenstva môžeme zaradiť: oxid uhoľ-
predispozíciu pre hubové a bakteriálne natý (CO2 produkovaný vykurovacími
bujnenie. Niektoré vírusy a baktérie systémami, plynovými sporákmi, niko-
uvoľnené ľuďmi alebo zvieratami tínom), radón, azbest, oxidy nitrogénu,
nezostanú vo vzduchu nažive dlhší čas, nezabúdajúc na tabak a bio-kontaminá-
naopak, niektoré môžu prežívať nie- tory (roztoče, mikróby, plesne, atď.).
koľko mesiacov, ba až rokov vo vlhkom
prostredí. Je len jedno riešenie
Mikroorganizmy sa množia len na odstránenie týchto
za istých optimálnych tepelných a vlh- kontaminátorov:
kostných podmienok nutných pre ich Vetranie – životodarná potreba,
vývoj: 24 °C a 75 % relatívnej vlhkosti. hlavná požiadavka pre dobré zdravie.

72 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 72 4.2.2011 10:19


moderné bývanie od A po Z
vykurovanie

Je potrebné rešpektovať nové Kroky sú nasledovné: sú systematicky sprevádzané emisiou


tepelné a akustické požiadavky pre " umiestniť prívodné štrbiny do obyt- vodných pár, preto otvorenie odsáva-
obytné stavby, kde nové ako aj reno- ných miestností na zabezpečenie cích mriežok sa zväčšuje so stúpajúcou
vované stavby sú charakterizované prívodu vzduchu do obydlia, relatívnou vlhkosťou. Tým sa zvyšuje
zosilnenou izoláciou a utesnením " zaistiť prúdenie vzduchu vo vnútri prietok vzduchu obydlím, a teda dochá-
svojho plášťa, zatiaľ čo staré stavby sú obydlia dostatočnou medzerou pod dza k rýchlejšiemu odsávaniu opotrebo-
všeobecne “prevetrávané” vzhľadom dverami, resp. otvormi v spodnej vaného vzduchu.
na okná a obvodové múry so slabou či časti dverí,
zlou izoláciou. " v technických miestnostiach Ochrana proti vlhkosti
(kuchyňa, kúpeľňa a WC) umiestniť Zvýšená vnútorná vlhkosť vytvorená
Hlavný tepelný problém starých odsávacie mriežky napojené cez dýchaním, varením, sprchovaním, …
budov bol vyriešený, nový problém sa horizontálne/vertikálne potrubie na môže vytvoriť deštruktívne kondenzáty
objavil. V nových a rekonštruovaných ventilátor. Tieto zabezpečia odsatie transformujúce sa na plesne. Keď sa
stavbách je vetranie nedostatočné znečisteného vzduchu (vzduch môže relatívna vlhkosť nebezpečne zvýši,
alebo dokonca celkom absentuje. vstúpiť do  bytných miestností len odsávacie mriežky reagujúce na vlh-
Čerstvý vzduch nemôže viac vstúpiť preto, lebo je odsávaný z technic- kosť sú otvorené viac, a teda rýchlejšie
dovnútra a zákonite spôsobuje priamo kých miestností). odsajú nadmernú vlhkosť a eliminujú
viditeľné problémy: kvalita vzduchu sa riziko jej kondenzácie.
zníži a prebytok vlhkosti kondenzuje na Lepšia výmena vzduchu pre
najchladnejších častiach obydlia. väčší komfort Znížené a riadené náklady
Prioritným vetraním miestností, ktoré na vykurovanie
Preto je nutné znovu vytvoriť otvory to práve potrebujú, Aereco hygro- Vetranie je často považované za
a obnoviť cirkuláciu vzduchu v obydlí. regulovateľné vetracie komponenty príčinu veľkej časti tepelných strát pri
Pre vyriešenie problémov musíme prispievajú k zlepšeniu kvality vzduchu bývaní, niekedy až do 50 %. Ak tento
vytvoriť stabilné prúdenie vzduchu v obydlí. fakt je pravdou pri väčšine tradičných
podľa potrieb. Ak sú obytné miestnosti obsadené, vetracích systémov, Aereco systém
ich relatívna vlhkosť sa zvyšuje; prí- umožňuje uchovávať teplo v menej
Čerstvý vzduch bude privádzaný vodné štrbiny sú viac otvorené a umož- obsadených miestnostiach a obydliach
cez najmenej znečistené (obývacie) ňujú vytvoriť potrebný prietok vzduchu automatickým znížením prietoku vetra-
miestnosti a znečistený (opotrebovaný) pre lepšie odvetranie opotrebovaného ného vzduchu. Tieto charakteristiky sú
vzduch musí byť odsatý cez takzvané vzduchu. Aktivity v technických miest- uznávané a zapracované aj v smerni-
mokré (technické) miestnosti. nostiach (kuchyňa, kúpeľňa, WC…) ciach a predpisoch viacerých krajín.

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 73 4.2.2011 10:19


moderné bývanie od A po Z
vykurovanie

V niektorých časopisoch zaoberajúcich sa problematikou výstavby rodinných


domov a stavebníctva všeobecne sa v ostatnej dobe objavili články od konkurenčnej
spoločnosti spochybňujúcich perlit ako vhodný tepelnoizolačný materiál
do komínových systémov. Keďže podľa mojich vedomostí
naša spoločnosť QATRO, s. r. o., ako jediná na Slovensku používa
do komínových systémov perlit ako tepelnú izoláciu
namiesto rohoží z minerálnej vlny, považujem za potrebné na tieto články reagovať.

Hydrofobizovaný perlit
ako tepelná izolácia komínov
áno či nie?
Najprv si pripomeňme čo na paru a spôsobuje objemovú expan-
vlastne perlit je dáciu zrniečok perlitu ( podobne ako Tu je niekoľko dôvodov:
Expandovaný perlit sa vyrába keď sa pečú kukuričné pukance). Tieto
zo surového upraveného perlitu v špe- mnoho násobne zväčšujú svoj objem 1. Vynikajúca tepelná izolácia plne
ciálnej expandačnej peci. Pôsobením a následkom úniku vodnej pary z mate- porovnateľná s minerálnou vlnou.
vysokej teploty 950–1 250 °C sa voda riálu vznikajú v zrniečkach póry, ktoré 2. Nízka hmotnosť od 60 do
ktorá je vnútorne viazaná v perlite, mení sa pri ochladení materiálu zachovajú. 120 kg/m3 – nižšia ako rohože
Týmto pro- z minerálnych vlákien.
cesom vzniká 3. Tepelná odolnosť
ľahký, vysoko od -220 do 900 °C, vyššia
porézny, prírodný, o 300 °C ako u minerálnej vlny.
ekologický mate- Vhodný aj na protipožiarnu
Moderný komín pre vaše bezpečie riál s výbornými
tepelno a zvuko-
ochranu.
4. Paropriepustný a ľahko
- nový komínový nadstavec Qatro plus izolačnými vlast-
nosťami. Ďalšou
odvetrateľný.
5. Zdravotne nezávadný, odolný voči
Komínový nadstavec Qatro plus zlepší ťah vášho starého komí- úpravou, prefúk- plesniam a mikroorganizmom.
na, zvýši bezpečnosť proti požiaru a zároveň vylepší vzhľad nutím perlitu cez 6. Dokonale vypĺňa priestor medzi
nadstrešnej časti komína. silikónovú paru komínovou tvárnicou a šamotovou
pri teplote 450 °C vložkou, čím nevznikajú tepelné
dôjde k upchatiu mosty ako je to možné pri izolácii
pórov, čím vzniká z rohoží z minerálnych vlákien
hydrofobizovaný (možnosť tepelného mostu pri
perlit, ktorý má každom horizontálnom aj zvislom
všetky základné styku jednotlivých rohoží.)
vlastnosti perlitu 7. Jednoducho sa sním
a získava jednu pracuje – obsypáva a mierne
naviac, je nena- utláča. „Nepichá“ ako minerálna
siakavý a vodo- vata.
odpudivý. 8. Bezkonkurenčná cena
na Slovensku. Cena za tepelnú
A prečo naša izoláciu z hydrofobizovaného perlitu
Špeciálna prechodová tvárnica spoločnosť zvo- je oproti izolácii z minerálnych
- umožňuje plynulý prechod lila ako tepelnú rohoží nižšia až 10-násobne
zo starej murovanej časti izoláciu komíno- v závislosti od výrobcu resp.
komína štvorcového prierezu, do
vých systémov dodávateľa minerálnych rohoží
kruhového šamotového prieduchu
práve expando- a komínových systémov.
s rozmermi 180 a 200 mm.
vaný hydrofo-
• NOVINKA NA SLOVENSKOM TRHU • • • NOVINKA NA SLOVENSKOM TRHU • bizovaný perlit
namiesto izolácie
z minerálnych Ing. Vladimír Petrík
Letecká 37 (letisko), 052 01 Spišská Nová Ves vlákien? konateľ spoločnosti Qatro
tel./fax: 053/442 27 19, 446 82 68, 442 82 87e-mail: qatro@stonline.sk, www.qatro.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 74 4.2.2011 10:19


Záruka 5 rokov
na kondenzačné kotly!

www.immergas.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 75 4.2.2011 10:19


4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 76 4.2.2011 10:19
interiér

S príchodom jari končia zimné variácie,


blíži sa čas tepla, farieb, pohybu
a jedinečné výtvory prírody v nás určite rozhýbu
nové nápady, trendy a inšpirácie.

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 77 4.2.2011 10:19


interiér – kuchyňa

Žijeme v uponáhľanej dobe. Aspoň tak hovoria ľudia.


Súčasťou nášho životného štýlu sa stali mobilné
telefóny, malé vreckové počítače tzv. PDA a pocit,
že nemáme nikdy na nič čas. Po ceste do práce
raňajkujeme aj telefonujeme súčasne, pripravujeme
si podklady na poradu a myšlienkami sme už pár dní
dopredu.

Život
na vysokej stoličke

78 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 78 4.2.2011 10:19


interiér – kuchyňa

barový pult
Mladí ľudia sa snažia žiť naplno.
Ak majú našetrené peniaze na kúpu
aspoň menšieho bytu, uprednostňujú
jednoizbové. Malé jednoizbové byty sú
ochudobnené o obývaciu miestnosť.
To mladým ľudom vyhovuje. Času na
oddych majú málo. Elegantný jedno-
duchý a rovný alebo oblúkový drevený
či mramorový barový pult by mohol
byť správnym riešením na rozčlenenie
priestoru.

Barový pult sa stal typickou súčas-


ťou kuchyne s otvorenou dispozíciou.
Oddeľuje a zároveň spája rôzne
funkčné zóny. Pracovná časť a priestor
pre oddych sa môžu prelínať. Priestor
určený na prípravu jedál a obytný pries-
tor s jedálenských stolom prípadne
obývaciu časť opticky rozdelí. Tvar,
rozmery a jeho situovanie vzhľadom
na kuchynskú časť tak, aby mal pries-
tor zmysel a logiku záleží od spôsobu
používania. Varné centrum a priestor na
prípravu jedál by mali byť orientované
tak, aby sme k barovému pultu boli

štýl 79

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 79 4.2.2011 10:19


interiér – kuchyňa

čelom alebo bokom, ak mávame často


hostí.

Poslúži na krátke a rýchle občerstve-


nie. Pre pohodlné sedenie je nutný
pevný stupienok na podopretie nôh,
upevnený v spodnej časti konštruk-
cie barového pultu, aspoň tridsať
centimetrov od zeme. Ak barový pult
nedisponuje stupienkom, mala by ho
mať barová stolička. Naraňajkujeme sa
pri ňom i navečeriame, no slávnostný
obed by sme mali prenechať radšej
na stolovanie pri klasickom stole.
Pohodlnejšie sa usadíme a nebudeme
sa nervózne mrviť na barových stolič-
kách.

Šírka barového pultu sa vzhľadom na


účel používania pohybuje v rozmedzí
tridsať až päťdesiat centimetrov. Pre
používateľa by pri bare malo byť vyhra-
dené miesto široké najmenej päťdesiat
centimetrov. Doska barového pultu by
mala vyčnievať nad zvislú stenu pod
ňou najmenej dvadsať centimetrov, aby
sa docielil dostatočný priestor pre nohy.

Barový pult oddeľuje a zároveň spája


funkčné zóny obývacieho a kuchynského
priestoru.

Výška barového pultu sa pohybuje


v rozmedzí sto až stodvadsať centimet-
rov a výška stoličky sedemdesiať až
deväťdesiať centimetrov.

Výšku dosky barového pultu po


montáži už nenastavíme, na rozdiel
od stoličiek. Nečakaní hostia si nasta-
viteľnú stoličku prispôsobia svojej
výške, aby sa im pohodlnejšie sedelo.
Stabilitu, bezpečnosť a komfort zabez-
pečí driekové operadlo. Barové stoličky
nemusia plniť len úžitkovú funkciu.
Sú aj pútavým interiérovým prvkom.
Najčastejšími materiálmi na výrobu
barových stoličiek sú drevo, plast
a rôzne druhy kovov.

Aby sa ušetril priestor v kuchyni,


výhodným riešením na odkladanie
kuchynských robotov a riadu je skrinka,

Vhodnou voľbou materiálu môže barový pult


pôsobiť vzdušne a veľkoryso aj v menšom
dispozičnom priestore.

80 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 80 4.2.2011 10:19


interiér – kuchyňa

ktorá je nosnou konštrukciou barového


pultu. Dobrý a praktický prístup do
skrinky zabezpečíme tak, že dvierka
umiestnime z protiľahlej strany baro-
vého pultu. Má to aj iný dôvod. Na
barový pult môžeme namontovať stu-
pienok na nohy. Ak v kuchyni nemáme
dostatok priestoru na veľký barový pult
so skrinkou, môžeme ho uchytiť na
stenu. Stabilitu pultu zabezpečí pod-
porná stojatá noha.

Priestor nad barovým pultom využi-


jeme na montáž stojana, vhodného
ako odkladací priestor pre poháre.
Centrálne osvetlenie kuchyne je možné
doplniť osvetľujúcou rampou, slúžiacou
aj ako dekoratívny prvok. Osvieži vzhľad
kuchyne a barového pultu. Osvetľujúca
rampa môže byť uchytená reťazou
alebo lankom, kotviacim do stropu.
Druhým spôsobom uchytenia osvetľu-
júcej rampy je upevnenie kovovej tyče
o spodnú časť barového pultu.

Ing. Kristína Nogová


Foto: Nolte Kuchen, Global, FM,
Dankuchen

štýl 81

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 81 4.2.2011 10:20


kuchyňa
– inšpirácie a trendy

Spoločnosť Fagor prišla na trh s novou líniou vstavaných spotrebičov,


tzv. Family Line, pre ktorú je charakteristické zjednotenie dizajnu a vylepšenie
niektorých prvkov. Nový rad spotrebičov kladie dôraz hlavne na starostlivosť
o zdravie a pohodu jej užívateľov. Zároveň tiež umožňuje jedinečné riešenie pre
štýl každej kuchyne a potrebu jej majiteľa.

Štýlová kuchyňa
Indukčná technológia, vyvinutá ríte nielen vaše peniaze, ale aj čas. z dosky vezmete varné zóny ihneď
v jednej zo strategických fabrík skupiny Indukčná doska totiž pracuje iba prestanú pracovať, takže energia sa
FAGOR, je v súčasnosti najrýchlejší vtedy, ak je na nej umiestnená nádoba odoberá len počas samotného pro-
spôsob varenia, počas ktorého šet- s feromagnetickým dnom. Keď nádobu cesu varenia. Spoločnosť Fagor usku-

82 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 82 4.2.2011 11:05


kuchyňa
– inšpirácie a trendy

v jednotnom dizajne
s riadom. Veľká rozmanitosť dizajnu
(čierna alebo metalická farba, rôzne
rozmiestnenia varných zón) rozmerov
a funkcií zabezpečí, že si v širokej
ponuke modelov určite nájdete ten
ideálny model, prispôsobený vašim
požiadavkám a dizajnu vašej kuchyne.
Jedným z takýchto modelov je model
IF-ZONE40 HAS. Jeho prednos-
ťou je varná zóna Zone s plochou
40 × 23 cm, na ktorej môžete použiť
veľkú nádobu alebo niekoľko menších
nádob súčasne, podľa potrieb vášho
varenia.
Aktuálnu ponuku elektrických rúr
dopĺňajú multifunkčné rúry s možnos-
točnila porovnávaciu štúdiu, v ktorej ťou voľby funkcie „varenie v pare“ využívaniu generovaného tepla, čím sa
bol meraný čas, potrebný na ohriatie a tiež rúry s nízkoteplotným peče- dosahuje úspora elektrickej energie. Tá
dvoch litrov vody z 20 na 95 stupňov ním. Vylepšením prešli aj pyrolytické je u všetkých pyrolytických rúr Fagor
Celzia. Halogén a sálavá sklokeramika rúry, ktoré sa pýšia Pyrolýzou 2.0, novej generácie označovaná symbolom
sa pohybovali pod hranicou 10 minút. teda pyrolytickým čistením druhej A-10%.
Plynová varná doska to zvládla za 7,15, generácie. Pyrolýza 2.0. je bezpečná,
no jednoznačným víťazom sa stala účinná a pohodlná. Extra chladné
indukcia – zohriatie vody o rovných dvierka so štyrmi sklami
75 °C trvalo iba štyri a pol minúty. sú bezpečné na dotyk
s na výstavu
Vybrané indukčné varné dosky a dokonale izolujú vnútro Pozývame vá torá sa
FAGOR boli vylepšené novým moder- rúry v ktoromkoľvek k a  b ý va nie v Nitre, k
Náb y to 011.
ným rámikom Stratos, ktorý vizuálne momente jej používania. č n í v  d ň o c h 8.–13. 3. 2
uskuto vilóne M4.
rozširuje povrch pracovnej dosky, Pri čistení aj pri pečení
N á jd ete nás v pa
uľahčuje jej čistenie i manipuláciu dochádza k optimálnemu

štýl 83

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 83 4.2.2011 11:05


kuchyňa
– inšpirácie a trendy

Svetová novinka automatická práčka iDos Siemens prináša neuveriteľné


zjednodušenie prania. Vďaka inteligentnému dávkovaciemu systému pracieho
prostriedku s veľkým zásobníkom a automatickým programom sa sama postará
o perfektne čistú bielizeň a zároveň šetrí čas, prací prostriedok a najmä vodu.

Práčka, ktorá zjednodušuje


(mužom) pranie
Pranie nie je také jednoduché, s mililitrovou presnosťou dávkuje tekutý
ako sa na prvý pohľad môže zdať. Až prací prostriedok presne podľa potrieb
90 % spotrebiteľov nedáva do práčky konkrétnej náplne. Pomáha tak šetriť
správne množstvo prášku. Vyplynulo nielen časom a pracími prostriedkami,
to z výskumu, ktorý bol na objednávku ale dokáže ročne usporiť až 7 062 lit-
značky Siemens realizovaný vo vybra- rov vody.
ných európskych krajinách. Nadmerné Správne množstvo pracieho
dávkovanie pracieho prostriedku zna- prostriedku závisí od mnohých fak-
mená výrazný problém pre životné torov, ako je tvrdosť vody, množstvo
prostredie. V bubne sa totiž vytvára a miera zašpinenia bielizne, kapacita
veľké množstvo peny, ktorej sa práčka bubna a v neposlednom rade aj typ
zbavuje ďalším plákaním a zbytočne textílie. Zásluhou vyspelej technológie
tak zvyšuje spotrebu vody. práčky iDos už viac nebudú muži stáť
Inteligentná práčka iDos Siemens pred dilemou, aké množstvo pracieho
s automatickým dávkovacím systémom prostriedku majú použiť. Citlivé sen-
zory systému i-Dos zaregistrujú tak
množstvo bielizne, ako aj rôzne druhy
textílie v práčke – bavlnu, syntetické
materiály aj materiály zo zmesí. S veľ-
kou presnosťou dokážu rozoznať
tiež mieru zašpinenia. Na základe
týchto údajov softvér práčky vyhodnotí
optimálny prací cyklus, nastavenie
teploty a presné množstvo pracieho
prostriedku.
Aby bolo pranie ešte jednoduch-
šie, iDos je vybavený dvoma auto-
matickými programami na jemné
a bežné pranie a zásobníkmi pracieho
prostriedku, ktoré stačí naplniť raz
a vystačia na 20 pracích cyklov. Práčku
iDos vďaka tomu stačí iba zapnúť
a o všetko ostatné sa postará sama
a to s profesionálnymi výsledkami.

Viac na
www.siemens-spotrebice.sk

Siemens domáce spotrebiče


Galvaniho 17/C
821 02 Bratislava
www.siemens-spotrebice.sk

84 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 84 4.2.2011 11:05


Taká inteligentná, že prací prostriedok
úspešne nadávkuje za vás
Nová práčka i-Dos Siemens
s automatickým dávkovaním detergentu

Určiť správne množstvo pracieho prostriedku je ťažšie, ako by sa mohlo zdať. Výsledok
prania totiž ovplyvňuje celý rad faktorov, napríklad tvrdosť vody, stupeň znečistenia,
typ textílie alebo množstvo bielizne. Kto by toto všetko dokázal zohľadniť? Tu je
odpoveď: nová práčka iDos Siemens s automatickým dávkovaním detergentu! O všetko
sa postará za vás, vypočíta optimálne množstvo pracieho prostriedku na danú várku
bielizne a s presnosťou na mililiter ho aj efektívne nadávkuje. Dokonale vypraná
bielizeň a tá najlepšia starostlivosť o vaše oblečenie je zaručená. Viac sa dozviete na
www.narodenipreuspech.sk.

Zoznámte sa s budúcnosťou

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 85 4.2.2011 11:05


kuchyňa
– inšpirácie a trendy

Dotyk svetla
Nová kolekcia Gorenje navrh-
nutá svetoznámym dizajnérom
Karimom Rashidom pred-
stavuje minimalistické
spojenie funkčnosti,

id
technológie,

h
interaktivity

s
a
a čistoty.

R
Inovatívny

m
dizajn a tech-
nologickú
ri
prepraco-
a
K

vanosť novej
dizajnovej rady
d

umocňuje integ-
ra

rované, nastaviteľné

farebné osvetlenie a ele-


gantné grafické spracovanie.
o
jn

Magické svetlo v LED-svetelnom


páse evokuje individuálne precíte-
a
iz

nie priestoru. Odteraz si môžete voliť


d

farebné osvetlenie podľa vašej nálady.


Hra farieb, nekonečnej slobody, inšpi-
rácie. Pre zachytenie emócie každého
momentu. Ľahkým dotykom bude
váš svet dotvárať jedna zo siedmich
farieb – na chvíľku, pre okamih…

MoodLite technológia
Dotyk svetla a farby. Sedem farieb
pre sedem nálad. Sedem farieb
na sedem dní. Neprispôsobujte sa
momentu – nechajte aby moment
ovplyvnil vaše túžby. Mystická biela,
cukríkovo ružová, horúca ružová,
hlboká fialová, nebesky modrá,
limetovo zelená, pomarančovo oran-
žová – to sú farby pre váš domov. Pre
každý deň a každý okamih.

86 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 86 4.2.2011 11:06


MENEJ ROZHODOVANIA, VIAC VOĽNÉHO ČASU!
Pripojte sa k trendu jednoduchosti. Vážte si svoj čas. Vyhnite sa ťažkým rozhodnutiam, kontrole, plytvaniu
energie a peňazí. Začnite žiť bezstarostne. Vyberte si inteligentne navrhnuté spotrebiče, ktoré sa ovládajú
jediným otočným gombíkom. Spotrebiče, ktoré šetria váš rozpočet a životné prostredie. Zvoľte !

www.gorenje.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 87 4.2.2011 11:06


kuchyňa
– inšpirácie a trendy

Talianska spoločnosť STEEL S. p. A. prichádza už aj na trhy strednej a východnej


Európy s ponukou, ktorá je vo svete neodmysliteľnou tradíciou. Najnovšie
svetové trendy spájajú domácnosť do veľkých spojených celkov či už z titulu
veľkých spoločných priestorov, alebo okrem iného aj technológiami
v domácnosti, ktoré v jednom ucelenom bloku ponúkajú množstvo variabilných
prvkov. Veľa z nás sa cíti vo svojej kuchyni byť gurmánmi a špičkové varné centrá
do Vašej modernej domácnosti, ktoré ponúkajú nadštandardnú kvalitu spojenú
s veľkou variabilitou, to sú produkty spoločnosti STEEL S. p. A, ktorá v tejto
oblasti predstavuje tradíciu a ten najväčší komfort pri poskytnutí toho pravého,
čo pre Vaše gurmánske chúťky potrebujete.

Najnovšie svetové trendy,


to sú ucelené varné centrá pre kuchyne
v klasickom, ale aj modernom štýle
Varné centrá z rady ASCOT, GENESI s  multi- (viacnásobne) funkčnými rúrami Americké chladničky Ascot &
alebo SINTESI ponúkajú množstvo vami a  to všetko spolu dáva odpovede na Genesi sú určené do jednej línie so spo-
žiadaných prvkov vo varnej zóne, ako otázku prečo varné centrum od renomo- rákmi a  digestormi podľa Vášho  želania
aj rúry v týchto varných centrách, ktoré vanej Talianskej spoločnosti Steel, ktorá ako aj samostatne stojace spotrebiče ako
sú vybavené špičkovou najmodernejšou je zárukou mimoriadnej kvality vyplýva- dekoratívny doplnok s  mimoriadne kvalit-
elektronikou a  príslušenstvom, bohatosť júcej z  tradície skúseností niekoľkých nou technológiou. Ich dizajn ladený k rade
ktorého Vás celkom určite veľmi príjemne generácií tejto spoločnosti. Ascot a  Genesi priam nabáda k  potrebe
prekvapí. Séria GENESI moderného a neklasic- využiť tieto prednosti spoločne s  tech-
Samozrejme súčasťou týchto varných kého dizajnu podobne ako v  sérii Ascot nológiami, ktoré ponúka tradičná značka
centier sú aj digestory a Americké chlad- kombinuje profesionálne charakteristiky Steel. Výberom farebného odtieňa môžete
ničky, ktoré spoločnosť dodáva v  ucele- sily a  flexibility s  elegantným pohľadom dotvoriť štýl a  charakter Vašej kuchyne
nej rade v rovnakom farebnom prevedení tiež jednoduchým no predsa výnimočným a  tieto línie prinášajú viac tradičných
a dizajnovom spracovaní. dizajnom. Taktiež v 8-mich farebných pocitov ktoré objavíte spoločne s  najmo-
Séria ASCOT kombinuje profesio- variáciách ponúka veľa možností aj pri dernejšími trendmi v  architektonickom
nálne charakteristiky sily a flexibility s ele- zladení spotrebiča s  nábytkom (kuchyn- a dizajnovom riešení súčasných kuchýň.
gantným pohľadom a  jednoduchým no skou linkou) V  línii Ascot máte rovnako možnosť
predsa sofistikovaným dizajnom. S  viac Séria SINTESI má dlhoročnú tradíciu výberu podľa Vášho vkusu materiálové
ako 30-mi modelmi a v prevedení 8-mich profesionálnych mimoriadne kvalitných a  farebné riešenie madiel (držadiel)
farebných variácií si môžete byť istí, a  výkonných spotrebičov, avšak teraz podobne ako je to v tejto rade výrobkov
že nájdete riešenia pre Vašu radosť prichádza s dizajnom ako stvoreným pre aj u sporákov a digestorov.
a potrebu. modernú domácnosť so zachovaním tra- Pre moderné kuchyne línia Genesi prináša
Flexibilita, ktorú potrebujete v  kuchyni dičnej profesionálnej povesti. ten najmodernejší pohľad na varné centrum,
kombinuje pri varných centrách od spo- Podobne ako rada Genesi je aj línia keďže farebné vyhotovenie dvier chladničiek
ločnosti STEEL rôzne prvky varnej plo- Sintesi vyrábaná z  ušľachtilej ocele a  dvierok sporákov je kombinované s  anti-
chy (plynové horáky, steak gril, fritézu, (nerez) s  označením AISI 304 čo samo korovým opláštením z luxusného a toho naj-
lávový gril, tepanovú panvicu [pečenie, o  sebe prezrádza exkluzívne a  luxusné kvalitnejšieho materiálu kde ide o ušľachtilú
vyprážanie], sklo keramickú varnú dosku) spracovanie. oceľ (nerez) AISI 304. Súčasťou varných
centier môžu byť aj mimoriadne kvalitné
digestory ak prejavíte záujem o  ucelený
rad teda sporák (varné centrum) digestor
a  Americká chladnička, to všetko v  rovna-
kom dizajne a farebnom vyhotovení.

Výhradne autorizované obchodné


zastúpenie pre značku STEEL
v Slovenskej a Českej republike
Dušan Urgela
ul. Ľ. Štúra 5150/52
960 01 Zvolen
mobil: 0911/551 272
www.sporaky-chladnicky.eu

88 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 88 4.2.2011 11:06


LUXUSNÉ VARNÉ CENTRUM…
… U VÁS DOMA!

G Najnovšie svetové trendy prinášajú už aj do našich


zemepisných šírok inovatívne a exkluzívne prvky vo vy-
bavení našich domácností. Spoločnosť Steel S. p. A. je
výrobcom vysokokvalitných domistifikovaných pôvodne
Pozývame Vás profesinálnych varných centier pričom ucelená ponuka
tok
na Veľtrh Náby
obsahuje kompletnú zostavu čo pre vaše gurmánske
chúťky potrebujete, teda kompletné vybavenie v ucelenej
a bývanie v Nitre rade sporák, rúru, digestor a chladničku.
1).
(8–13. marca 201 e M4,
avilón
Nájdete nás v p . 9. Výhradne autorizované exkluzívne obchodné zastúpenie
v stánku č pre značku STEEL v Slovenskej a Českej republike

www.sporaky-chladnicky.eu
TICHÝ LUXUS…
… vo vašej kuchyni!

G Najtichšie
tichšie digestory na trhu s hlučnosťou už od 25 dbA
G Materiálové zhotovenie antikoro (nerez), certifikovaný mate-
riál – antikoro potravinárske, resp. chirurgické. Ide o materiál, ktorého
ho
údržba je jednoduchá a zároveň nevyžaduje žiadne e agresívne chemickéé
prípravky.
G Možná farebná úprava podľa vzorkovníka RAL priamo mo na antikorový podklad
podklad.
G Vysoké výkony, vo viacerých modifikáciách sú aj ovládacie a osvetľovacie prvky, prí-

padne možnosť napojenia na externú motorovú jednotku, ktorá je mimo kuchynský priestor.
G Kvalita technológií je hlavnou prioritou značky Sirius.

Mobilný telefón: 0911/55 12 72


e-mail: info@digestory.eu
Tel./fax: 045/53 21 489 www.digestory.eu
4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 89 4.2.2011 11:06
kuchyňa
– inšpirácie a trendy

Keď začujete príjemný zvuk kávovaru, zbystríte pozornosť.


Najprv sa do vášho nosa dostane aróma čerstvo
pripravenej kávy, ktorá pritiahne váš zrak k zamatovo
jemnej, orieškovo – zlatistej creme na espresse. Keď
uchopíte šálku, v dlaniach pocítite príjemne, hrejivé
teplo. Čím viac sa približuje šálka k vašim perám, aróma je
stále intenzívnejšia, až vás donúti dotknúť sa perami šálky
a nosom naplno nasať intenzívnu arómu. A potom to
príde – na špičke jazyka pocítite príjemne sladkú chuť kávy,
ktorá sa postupne rozleje po celom jazyku a na jeho konci
prejde do jemne dráždivej horkosti. A najlepšie na tom je, že táto
príjemná horkasto sladká chuť zostane vo vašich ústach ešte dlho
po dopití vášho obľúbeného espressa.

Taká je gurmánska káva BARZZUZ


Rozdráždi všetky vaše zmysly
Spoločnosť Barzzuz, s. r. o., vznikla Naša spoločnosť je priamym dovoz- kontrole a certifikácii, takže spĺňajú
za účelom vrátiť na Slovensko kvalitnú, com najkvalitnejších zelených káv najprísnejšie kvalitatívne a fytosanitárne
čerstvo upraženú gurmánsku kávu. zo všetkých kútov sveta na Slovensko. kritéria.
Priemyselná výroba naučila našich Dovážame len najvyššie triedy v zmysle Kávu pražíme v našej pražiarni tra-
starých rodičov kupovať praženú kávu, klasifikácii jednotlivých vývozcov zele- dičnou technológiou na bubnovom
našich rodičov mletú kávu a nás sa ných káv (AA, AB, SHB, supremo, pražiacom stroji. Proces má formu
snažia presvedčiť, že vrcholom chuti grade 1 a 2, 19, 18/17…), nazývané aj tradičnej manufaktúry. Samotnému pra-
je rozpustná káva. Dnes málokto vie specialty alebo gourmet coffee. Kávu ženiu predchádza prvé ručné triedenie
ako sa káva praží a ako krásne vonia nakupujeme u renomovaných obchod- nevhodných zŕn. Zrná sa následne
káva počas mletia. A práve preto vám níkov, ktorí sa v obchode s kávou vsypú do pražiaceho stroja, kde sa
spoločnosť BARZZUZ, s. r. o., prináša pohybujú už desať, ba aj stáročia. Majú počas pomalého postupného praženia
plantážne (single origin) gurmánske zazmluvnené plantáže produkujúce zrnká dôkladne prepražia od povrchu,
kávy zo všetkých kútov sveta, ale najkvalitnejšie gurmánske plantážne do stredu zrna. Celý proces kontroluje
aj vyvážené delikátne kávové zmesi kávy a kontrolujú celý proces pesto- skúsený pražiar, pričom sa sleduje
(blendy) najvyššej kvality, v praženej vania a spracovania kávy. Všetky kávy vôňa a farba kávových zŕn, no zároveň
ale aj zelenej forme. pri dovoze do EU podliehajú prísnej sleduje aj zvukový prejav a čaká kým
sa rozvinie takzvané druhé pukanie.
V tomto bode treba praženie ukon-
čiť, zrná vypustiť do chladiča aby sa
proces ukončil. Po pražení nasleduje
ďalšie ručné triedenie pre selekciu
prípadných nedopražených, alebo pre-
pražených zŕn, ktoré by mohli narušiť
harmóniu výslednej chute.
Sortiment spoločnosti BARZZUZ,
s. r. o., tvoria plantážne kávy a kávové
zmesi BARZZUZ. Momentálne je
v ponuke 35 druhov káv. Ponúkame
hlavne 100% Arabicu, no pre priaz-
nivcov robusty sme pripravili aj
prvotriednu kávovú zmes s kvalitnou
indickou robustou. Taktiež ponúkame
špeciálny bezkofeínový blend zo 100%
arabiky. Pre pravých gurmánov máme
v ponuke aj mimoriadne jemnú kávu
z Jamajky (blue mountain) a neopako-
vateľnú cibetkovú Kopi luwak.

90
9 0 šštýl
týl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 90 4.2.2011 11:06


Káva je dodávaná v 125 g, 250 g a 1 000 g baleniach.
Používame obaly špeciálne vyvinuté pre kávu. Samotný obal
je tvorený bariérovou vrstvenou PE, PET fóliou s hliníkovým
jadrom. Kvalitu kávy zabezpečuje jednocestný ventil, ktorý
vytvorí ochrannú atmosféru bez použitia konzervačných látok,
prípadne vákua. Na etikete môžete zistiť nielen z ktorej krajiny
a regiónu káva pochádza, ale aj jej kvalitu, v zmysle regionál-
nej klasifikácie.
Káva si zachováva svoje najhodnotnejšie a najjemnejšie
aromatické a chuťové zložky počas prvého mesiaca od upra-
ženia a následne jej kvalita pomaly začína klesať. Preto sa
snažíme kávu distribuovať ihneď po jej upražení. Pre zmluvné
kaviarne a kancelárie kávu pražíme až po objednávke a po
upražení odosielame kuriérskou službou čo po otvorení vašej
zásielky kávy zapríčiní explóziu arómy vo vašej kancelárii.
V rámci distribúcie sa zameriavame jednak na koncového
zákazníka predajom cez špecializované obchody s kávou
a Internet (www.kafe.sk), ale aj na segment HORECA
a OFFICE priamymi dodávkami čerstvo upraženej kávy. Pri
zmluvných odberateľoch zo segmentu OFFICE a HORECA
spolupracujeme aj v dodávke espresso technológie od doto-
vaných cien, cez výhodné finančné nájmy až po bezplatné
nájmy. Starostlivosť o našich zákazníkov nekončí len dodáv-
kou technológie a kávy, ale počas celej doby spoločného
partnerstva spolupracujeme s odberateľom formou úvodného
aj priebežného zaškolenia personálu, profylaktického a hava-
rijného servisu až po obojstranne výhodnú propagáciu.
Nakoľko sa snažíme ponúkať čo najvyššiu možnú
kvalitu, na prípravu kávy BARZZUZ dodávame špič-
kové talianske espresso kávovary La Pavoni, QuickMill
a Saeco. Je treba mať na pamäti, že pre dobré
espresso je potrebná nielen kvalitná, čerstvo upražená
káva ale aj kvalitný espresso kávovar.

Mgr. Marek Hudáček PhD.

Kontakt:
BARZZUZ, s. r. o.
Rudohorská 30 | Skuteckého 19, 974 11 Banská Bystrica
tel./fax: 048/416 34 46, mobil: +421/911/206 576
e-mail: info@kafe.sk
www.kafe.sk
www.barzzuz.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 91 4.2.2011 11:07


Najlepšia cena
a z nej ešte zľava!
Ďalšie viac na www.oresi.sk
BRATISLAVA, OC Galéria Lamač, Lamačská cesta 1c/5959, tel.: +421 254 650 146, +421 254 650 147, +421 254 650 148 t DUNAJSKÁ STREDA, OC Galéria Du-
najská Streda, Hlavná 75, tel.: +421 315 500 061, +421 315 500 062, +421 315 500 063 t KOŠICE, OC OPTIMA Košice, Moldavská cesta 32, tel.: +421 940 449 006
NITRA, OC MLYNY, Štefánikova trieda 61, tel.: +421 373 221 229, +421 373 221 230 t NOVÉ ZÁMKY, OC AQUARIO, Nitrianska cesta 111 A, tel.: +421 356 421 528,
+421 356 421 544, +421 356 421 545 t PREŠOV, OC MAX, Vihorlatská 2A, tel.: +421 914 327 603 t PRIEVIDZA, SP KORZO, Nábrežná 1913/5A, tel.: +421 463 220 201,
+421 463 220 202 t TRENČÍN, OC Laugarício, Belá 7271, tel.: +421 326 585 585, +421 326 585 598, +421 326 585 599 t TRNAVA, OC Galéria Trnava, Veterná 40,
tel.: +421 335 936 233, +421 335 936 300, +421 335 936 286 t ŽILINA, MIRAGE Shopping Center, Námestie A. Hlinku 7/B, tel.: +421 940 488 050

Všetky akcie končia 31. 5. 2011

Porovnajte našu ponuku s konkurenciou.


4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 92 4.2.2011 11:07
INLUX s. r. o. priamy dovozca, Farského 26, 851 01 Bratislava, inlux@inlux.sk tel: 02/4445 8241, www.svietidlainlux.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 93 4.2.2011 11:07


kúpeľňa
– inšpirácie a trendy

Spoločnosť Viega pokračuje nástennou verziou produktu


Multiplex Trio E v koncepcii elektronicky riadených armatúr
pre vane na kúpanie. Multiplex Trio E zaručuje výborný pocit
už len stlačením tlačítka. Úplne automaticky napúšťa vaňu
požadovaným množstvom vody a vo vopred nastavenej teplote.
Ovládacia jednotka môže byť nainštalovaná na okraj vane alebo
na ľubovoľné miesto pod omietku či obklad.
Koncept armatúr je nominovaný na Cenu dizajnu v Nemecku,
dizajn samotný bol už vyznamenaný prestížnym ocenením „DesignPlus“.

Plne automatické a programovateľné napúšťanie vane:


Multiplex Trio E:
Alternatívne k montáži na okraj vane
Ovládacia jednotka
môže byť ovládacia jednotka Multiplex
Trio E inštalovaná na stenu. A to vďaka
teraz aj na stenu
špeciálnej sade pre hrubú stavbu, ktorú
môže jednoducho a bezpečne previesť nie v prípade potreby. Pokiaľ je vaňa Nová ovládacia jednotka Multiplex
akýkoľvek kvalifikovaný remeselník. napustená požadovaným množstvom Trio E môže byť teraz umiestnená tiež
Celá technika je pritom ukrytá za obkla- vody, napúšťanie sa automaticky voľne na stenu.
dom a viditeľné zostáva len elegantné zastaví. Vaňa môže teda zostať bez
otočné ovládanie. dozoru. Podobne jednoducho ako do elek-
troinštalačnej krabičky sa vkladá podo-
S pomocou pamäťovej funkcie si mietková vstavaná schránka Multiplex
Multiplex Trio E dokáže zapamätať Trio E do montážnej dosky. Spojenie
„obľúbené hodnoty“ až troch užívate- s miešacou jednotkou zaisťuje kábel
ľov. Aktuálne hodnoty, udávané formou v inštalačnej rúrke.
farby a intenzity, sú zobrazované pomo-
cou svetelného krúžku ovládacieho
prvku.

Jednoduchá inštalácia O firme:


Sada pre hrubú stavbu k montáži Firma Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
ovládacej jednotky na stenu sa skladá Vestfálsko sa od svojho založenia v roku
z vstavanej schránky, izolačnej man- 1899 vyvinula v globálne pôsobiacu spo-
žety, krycej rozety a upevňovacieho ločnosť. Dnes je Viega s 3 000 zamest-
materiálu. Vstavaná schránka sa vkladá nancami po celom svete jedným z pred-
do montážnej dosky podobne ako ných výrobcov inštalačnej techniky.
do elektroinštalačnej krabičky. Kábel Sortiment zahrňuje viac ako 16 000 výrob-
Rovnako ako pri montáži na okraj v inštalačnej rúrke potom vytvorí spo- kov, ktoré sa vyrábajú v továrňach
vane platí, že výšku napúšťania a tep- jenie medzi ovládacím prvkom a elek- Attendorn-Ennest/Vestfálsko, Lennestadt-
lotu je možné prednastaviť a uložiť do tronicky riadenou jednotkou miešania Elspe/Vestfálsko, Groß-heringen/Durínsko,
pamäte. To umožňuje spätné vyvola- v armatúre kúpacej vane. Štandardná McPherson/Kansas (USA). Okrem potrub-
vzdialenosť je tri metre, s možnosťou ných systémov spoločnosť Viega vyrába
predĺženia na šesť metrov. Napojenie predstenové a odtokové systémy. Výrobky
prívodu teplej a studenej vody aj prítok sa používajú v technike budov, rovnako aj
do vane a ručná sprcha sú realizované v priemyslových zariadeniach a pri stavbe
cez flexibilné hadice. lodí.

Spoľahlivé tesnenie
Trvalé tesnenie vstavanej schránky
inštalovanej pod omietku zaručuje
Viega, s. r. o.
tesniaca manžeta, ktorá je súčasťou
J. Korty 12
dodávky. Zasunie sa pred oblože-
CZ-710 00 Slezská Ostrava
ním steny, utesní a zaleje lepidlom
Tel.: +420 595 054 933
na obklady. Ochranná zátka, ktorá
Fax: +420 595 054 162
je tiež súčasťou dodávky, zabraňuje
www.viega.cz
vniknutiu nečistôt až do fázy konečnej
inštalácie.

94 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 94 4.2.2011 11:07


Visign od Viega.
Až pekné detaily urobia
kúpeľňu dokonalou.

Viega. Vždy o krok napred! Viac informácií: Viega s.r.o. · telefón: +421 903 280 888 · fax: +421 2 436 36852
e-mail: peter.liptak@viega.de · www.viega.cz

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 95 4.2.2011 11:08


kúpeľňa
– inšpirácie a trendy

sprchové zásteny pouitia. Impozantné èisté plochy


bezrámových tabulí bezpeènostného skla
s modernými chrómovanými pántami

novej generácie
predstavujú design sprchových zástien bez
kompromisov. Vyrovnávacie profily
umoòujú jednoduchú montá aj u
nerovných stien. V skle integrované pánty so
zdvihovým mechanizmom a èisté sklenené
plochy poskytujú komfortné èistenie.
Renomovaný európsky výrobca sprchových kútov,
Design typovej rady Pur Light S vo svojom
spoloènos RONAL, vlani svoj výrobný sortiment obohatil poòatí s ostro hranatými profilmi a èistými
o celú škálu noviniek. Všetky Vám opät spríjemnia chví¾ky plochami bezpeènostného skla odráa
najmodernejšie architektonické trendy
pohody a stanú sa estetickou ozdobou Vašej kúpe¾ne, minimalizmu. Sprchové zásteny Pur Light S
tvoria v kúpe¾ni exkluzívny oèistný priestor.
v ktorej kadý detail spo¾ahlivo funguje tak, ako sa od Moderné konštrukèné prvky a hladké
neho oèakáva. sklenené plochy zaruèujú ¾ahkú údrbu.

Jednotlivé èasti sprchových kútov RONAL skleneného paravánu uchyteného na


sú toti vyrobené výhradne z kvalitných kovových vzperách, ktoré je moné ukotvi
materiálov a za pouitia moderných do stropu, alebo do steny. Kvalita, ivotnos
technológií. Stávajú sa tak zárukou skutoènej a jednoduchos údrby pevných zástien
radosti zo sprchovania. Fun je garantovaná pouitými materiálmi
a dokonalou konštrukciou.
Viac ako sprchový kút
Pevné sprchové zásteny Fun vytvárajú nové Moderný trend – èíre bezbariérové
dimenzie sprchového prostredia a popierajú zásteny v chróme
zastaralý výraz – sprchový kút. Ponúkajú Pur a Pur Light sú moderné dynamické rady
dokonalé riešenie sprchového priestoru sprchových zástien, ktoré ponúkajú
vo vo¾nom a vzdušnom priestore v podobe bezbariérový vstup vo všetkých variantách

96 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 96 4.2.2011 11:08


Váš nový bazén práve teraz
Absolútne ideálnym riešením bazénu
Snom majiteľa každého rodinného domu je mať vlastný bazén. Kúpanie pre interiér je nerez - plast polystone
na záhrade alebo vo vnútri už dávno nie je iba výsadou zámožných ľudí. Ide o najnovšiu generáciu bazénov, kde
sa kombinuje vysoko kvalitná nerezová oceľ
Pokiaľ ste si svoj rodinný bazén ešte nevy- • bol bazén po celom obvode spevnený výs- a materiál plast-polystone. Spojením týchto
brali, je najvyšší čas. Kúpacia sezóna je tuhami, vrátane rádiusu, materiálov vzniká krásny vzhľad, vysoká živ-
v plnom prúde a keď si z nej chcete za vašim • bol bazén tepelne zaizolovaný nesajúcou otnosť a hlavne veľmi priaznivá cena. (max-
domom, či na záhrade ešte ukrojiť, potrebu- izoláciou, imálne navýšenie oproti plastovým bazénom
jete sa včas rozhodnúť. Svoju úlohu zohrá aj • bol na horné ukončenie bazéna použitý o 20%) Zastrešenie bazénu je rozhodne
termín dodania, stavba a montáž. špeciálny lem, ktorý zvnútra pôsobí ako vl- výborná investícia pre tých, ktorí sú ochotní
Pred tým než si vyberiete bazén je pod- nolam a z vonkajšej skryje nerovnosti rezu obetovať vyššiu investíciu a predĺžiť si kú-
statné mať základné informácie a hlavne dlažby. paciu sezónu. Pokiaľ sa rozhodnete pre
predstavu o tom ako chcete vaše vodné zastrešenie, môžete v našich stredoeuróp-
dielo realizovať. Nemenej dôležitý je výber skych podmienkach počítať s predĺžením kú-
kvalitného výrobcu či dodávateľa, pania od apríla až do konca septembra. Bez
pre ten typ bazéna, pre strechy je bežná sezóna od júna do polovice
ktorý ste sa augusta. Pod strechou máte zároveň záruku
vyššej priemernej teploty vody.

Bazénové zastrešenie prináša


predovšetkým tri efekty:
• počas slnečného dňa pôsobí skleníkový
efekt, tým pádom sa rýchlejšie ohreje
voda,
• v nočných hodinách zase zabraňuje chlad-
nutiu vody,
• chráni vodu od mechanických nečistôt.

Pri výbere zastrešenia vždy dbajte na to aby:


• zastrešenie nerušilo vašu záhradu, zvoľte
rozhodli. Bazén pre radšej odtiene napr. elox champagne,
Ponuka bazénov je váš interiér • neruší ako bežná strieborná alebo biela
naozaj široká. Môžete si vybrať Pokiaľ si chcete farba,
spomedzi nerezových, keramických, laminá- dopriať skutočný luxus • bola použitá masívna, pevná konštrukcia,
tových, fóliových či plastových. Najväčší záu- a blázniť sa vo vode po celý rok, bez ohľadu vhodná aj do vyššie položených oblastí,
jem, asi 80% všetkých inštalovaných na počasie a ročné obdobie, je voľba vnú- • aby posunovacia koľajnica bola vo farbe
bazénov, je o bazény plastové. Ponúkajú torného bazénu tou správnou. Cena strechy a bola nízka do 15mm.
vynikajúcu kvalitu a úžitkovú hodnotu za takéhoto riešenia však nebýva práve malá
rozumnú vstupnú investíciu. Majú ale aj svoje a dostupná pre každého. Navyše je jej pred- Henrich Varga
úskalia v pomerne prísnych požiadavkách na pokladom začlenenie do stavebného rieše- Foto: Diamant Unipool
konštrukciu, odbornú spôsobilosť pri výrobe nia domu. a archív redakcie
a technické zázemie výrobnej firmy. Je preto
k dobru veci, že každý výrobca má svoje
štandardy produkcie. Avšak nie každý sle-
duje kvalitu výrobku a dlhodobú spokojnosť
zákazníka. V snahe ohromiť zákazníka nízkou
cenou ponúkajú niektoré neseriózne firmy
konštrukčne, materiálovo a technologicky
podhodnotené výrobky, ktoré v dôsledku pri-
nesú starosti a zvýšené investičné náklady
majiteľovi a zlé meno celému odboru plas-
tovej výroby.

Pri výbere bazénu vždy dbajte na to aby:


• bola na bazén poskytnutá dlhá záruka,
• ideálne 10 rokov,

DIAMANT UNIPOOL s.r.o, Talihov dvor 3, Pezinok 302 01


tel. 033 6413374-75, fax: 033 6413378, mob. 0910 215 655
e-mail: bazeny@bazenyprofi.sk, web: www.bazenyprofi.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 97 4.2.2011 11:26


interiér –  podlahy,
podlahové krytiny

S orientálnymi kobercami sa pravdepodobne už stretol každý.


Možno ste aj Vy niekedy s úsmevom spomínali na chvíle, keď ste sa ešte
ako malé deti hrávali u svojej prababičky na tom prenádhernom koberci, alebo
ste len s nemým úžasom sledovali, ako sa orientálny koberec vyníma v interiéri
vašich priateľov či blízkych.
Zaiste však aj vo vás zanechal orientálny koberec silné dojmy.

Nadčasový pôvab
úžasná hebkosť ručne spracovanej
vlny či hodvábu, ktorá je zrejmá už na
prvý dotyk.

Domovom ručne viazaných kobercov


sú predovšetkým krajiny ako Irán,
Pakistan, Afghanistan, Turecko,
Čína, Nepál či India. Práve typické
vzory kobercov vypovedajú o tom,
odkiaľ koberec pochádza. Zatiaľ čo
koberce vyväzované na vidieku sú
typické geometrickými vzormi, jed-

Perzský Tabriz – krková vlna na hodvábnej


osnove, motív Gombat s 3D efektom,
50 rokov starý unikát – absolútna
Perzský Ghom Royal – hodváb, veľkosť 123×80 cm, absolútny unikát, cca 1 200 000 uzlíkov/m². rarita, veľkosť 250×200 cm, cca
Cena: 2 449 € 1 000 000 uzlíkov/m²
Cena: 9 690 €

Nech už je rozhodnutie vlastniť


ručne viazaný koberec založené
na čomkoľvek, na prvom mieste stojí
obvykle túžba po hodnote, ktorá
časom nestráca – ba naopak – rastie!
Ručne viazané koberce už po stáročia
reprezentujú nezameniteľné ume-
lecké diela, ktoré svojou originalitou
dotvárajú mnohé interiéry. Široký výber
vzorov, farieb či materiálov je zárukou
toho, že pre každý interiér možno nájsť
ten správny orientálny koberec.

Ako možno stručne opísať tie toľko


ospevované orientálne koberce?
Jedným slovom – sú výnimočné.
Málokto si uvedomuje, že súčasné
ručne viazané koberce sú posled-
ným článkom dlhoročného vývoja.
Sťahovanie kmeňov, rôzne kultúry,
náboženstvá, vojny, radosť či smú-
tok – to všetko je zachytené v nespo-
četnom množstve uzlíkov. Výsledkom je

98 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 98 4.2.2011 11:26


interiér –  podlahy,
podlahové krytiny

noduchšou farebnosťou či nižšou


hustotou uzlíkov, tak koberce viazané
v mestách sa vyznačujú omnoho väč-
ším počtom uzlíkov. Koberce viazané
v mestách sú taktiež typické dokonale
spracovanou vlnou, ktorá umožňuje
vyväzovať veľmi jemné, väčšinou kveti-
nové vzory.

Ponuka ručne viazaných kobercov je


v súčasnosti skutočne bohatá. K dis-
pozícii sú nielen moderné ale i stovky
rokov staré cenné koberce. Kto po nich
chodil pred toľkými rokmi? Čí interiér
tieto koberce zdobili? Kto vie…

To, či aj vy budete šťastným majite-


ľom ručne viazaného koberca je len na
vašom rozhodnutí. Túžite po vlnenom
koberci? Alebo radšej preferujete hod-
váb? Nechajte sa unášať krásou staro-
vekého Orientu a sami zistíte, ktorý kus
bol vyrobený práve pre vás…
Indický Kashmir Exklusiv – hodváb s bohatými rajskými motívmi, veľkosť 183×123 cm,
približne 700 000 uzlíkov/m².

perzských kobercov
Perzský Tabriz guľatý – florálny motív, veľmi vzácny, vlas je Perzský Nain Royal – krková vlna a hodváb,
krková vlna a hodváb, priemer cca 250 cm, veľkosť 200×127 cm, cca 1 000 000 uzlíkov/m². Cena 2 990 €
približne 800 000 uzlíkov/m². Cena: 4 500 €

Perzský Loribaft Royal – krková vlna, nomádsky motív, Nepál Originál Imperial z Nepálu – vlna a hodváb, veľkosť
veľkosť 122x84 cm, cca 300.000 uzlíkov/ m². Cena: 549 € 206×140 cm. Cena: 549 €

štýl 99

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 99 4.2.2011 11:26


9LWDMWHY$GPRQWHUL
$GPRQWHU YHĀNRIRUP£WRY« GRVN\ SUHGVWDYXM¼ YUFKRO $17,&2
WHFKQRORJLFN«KR¼VSHFKXYRY¿UREHGUHYHQ¿FKSRGO£K 6«ULD$QWLFRMHSHUIHNWQRXYRĀERXSUHW¿FKNWRU¯PLOX
3RGODK\ $GPRQWHU V¼ MHGLQHÏQ« G£YDM¼ WHSOR D RER M¼ W\SLFN« YODVWQRVWL WUDGLÏQ¿FK UXÏQH GRU£EDQ¿FK
KDFXM¼ NDŀG¼ PLHVWQRVħ QDY\ģH VĀXEXM¼ REURYVN¿ UR SRGO£K 9HĀNRIRUP£WRY£ SRGODKD $QWLFR VD Y¿ERUQH
]VDKMHGQRWOLY¿FKGL]DMQ«UVN\FKPRŀQRVW¯ KRG¯ GR SULHVWUDQQ¿FK LQWHUL«URY QD ]£PNRFK SDQ
VN¿FKXVDGORVWLDFKDYKLVWRULFN¿FKEXGRY£FK7DNWLHŀ
3¶VRELY¿ NXV SU¯URG\ G¶YRG SUHÏR $GPRQWHU Y\] P¶ŀXGRGDħXQLN£WQ\Y]KĀDGPRGHUQ¿PGRPRPSRG
HU£ WDN FKDUDNWHULVWLFN\ MH ģSHFL£OQH Y KRUQHM YUVWYH NURYQ¿PRE\GOLDPLNDQFHO£UVN\PSULHVWRURP
NWRU£VDVNODG£]MHGQ«KRSULHEHŀQ«KRNXVXGUHYDQD
NWRU«KRSU¯URGQ«NU£V\MHUDGRVħSR]HUDħ,EDVWUR 02&&$
PRYPDM¼GRVWDWRÏQ¼NYDOLWXNWRU£MHY\ŀDGRYDQ£QD 6«ULD 0RFFD XG£YD WUHQG Y WPDY¿FK SRGODK£FK EH]
Y¿UREXSRGO£K$GPRQWHU.DŀG£GRVNDMHLQ£'L]DMQRP SRXŀLWLD FKHPLN£OL¯ D IDUE¯Y 9ÑDND ¼SOQH SU¯URGQ«PX
RG SU¯URG\ V¼ RMHGLQHO« ,FK MHPQ£ ģWUXNW¼UD RGU£ŀD VS¶VREX WHSHOQ«KR VSUDFRYDQLD SRQ¼NDPH FHO¿ UDG
VWRS\ YģHWN¿FK W¿FK URNRY D REGRE¯ UDVWX D SULQ£ģD HXUµSVN\FKGUHY¯QYWPDYģ¯FKIDUHEQ¿FKRGWLHĊRFKEH]
VNU\W¼GXģXVWURPXURYQDNRDNRHQHUJLX]OHVDSULDPR SRXŀLWLDWURSLFN¿FKGUHY¯Q
GR Y£ģKR GRPRYD$GPRQWHU YHĀNRIRUP£WRY« GRVN\ V¼
H[WU«PQH VWDELOQ« D ]DEH]SHÏXM¼ Y\VRN¼ UR]PHURY¼ ;;/21*
VW£ORVħ7R]QDPHQ£ŀHP¶ŀXGRNRQDOHY\Y£ŀLħ]PHQ\ .ROHNFLD ;;/RQJ SRQ¼ND YHĀNRSORģQ« GRVN\ GOK« WDN
Y PLHVWQRVWL NO¯P\ D ]QLŀXM¼ WYRUEX PHG]LHU QD PLQL PHUP
PXP

$/32' ã O 1-2011_inzercia-clanky.indb
4041-11_STYL L  L GG 100 4.2.2011
 11:27

&/$66,&WYUG«GUHYLQ\ &,7<)/225
7£WRV«ULDSRGO£K$GPRQWHUVYHĀNRSORģQ¿PLGRVNDPL $GPRQWHUYVWXSXMHGRQRYHM«U\VPRGHUQRXSRGODKRX
P£QDMY¦ÏģLXģN£OXGUHY¯QIDULHEWULHGHQLDDV\VW«PRY շ&LW\)ORRUյVUR]PHUPL[PP9ÑDNDW¿PWR
SRNO£GN\ .RQģWUXNFLD W¿FKWR SRGO£K MH V\VW«PRY£ ÏR LGH£OQ\P UR]PHURP P¶ŀH PDħ SRGODKD EXÑ WUDGLÏQ¿
]QDPHQ£ŀHYURNXV¼SRGODK\VRģLURN¿PLGRVND DOHER YHĀPL PµGQ\ D V¼ÏDVQ¿ Y]KĀDG 3RGODK\ &LW\
PL SRQ¼NDQ« EXÑ VR VSRGQRX YUVWYRX ] URYQDN«KR )ORRU V¼ Y\WYRUHQ« ] ODPHORY¿FK GRVLHN V YUFKQRX
GUHYDDNRMHYUFKQ£YUVWYDDOHERVRVSRGQRXYUVWYRX YUVWYRXFFDPP
]R VPUHNX 7DN¿WR YHĀN¿ Y¿EHU MH YR VYHWH շģLURNR
GRVNRY¿FKյSRGO£KXQLN£WQ\ ERQG
1RY£ YUVWYRY£ DOWHUQDW¯YD 9\VRNR XQLYHU]£OQD VYR
&/$66,&P¦NN«GUHYLQ\ MRXIDUERXDSRYUFKRYRX¼SUDYRXXģĀDFKWLO£DHOHJDQW
+UHMLY¿ U£] D SU¯URGQ£ HOHJDQFLD W¿FKWR SRGO£K Y\KR Q£ YÑDND VYRM¯P UR]PHURP 7HQWR QH UDN¼VN\
YXMH PRGHUQ¿P L WUDGLÏQ¿P LQWHUL«URP D GRG£YD LP Y¿URERNMHSHUIHNWQRXHNRORJLFNRXDOWHUQDW¯YRXNWURS
MHGLQHÏQ¿ FKDUDNWHU VYRMRX MHPQRX NUHVERX D SUL LFN¿P GUHYLQ£P Y]KĀDGRP N WHSHOQ«PX VSUDFRYDQLX
URG]HQ¿PY]KĀDGRP ģHWUQ«PXNŀLYRWQ«PXSURVWUHGLX

7H[WIRWRJUD‫ؤ‬H$'0217(5

1£GKHUQ«SDUNHW\]FHO«KRVYHWD

9LHPHŀHSRGODK\V¼YHĀPLG¶OHŀLWRXV¼ÏDVħRX9£ģKRGRPRYDNWRU¿Y\MDGUXMH9DģXRVREQRVħ3UHWRVDVQDŀ¯PH
URELħPD[LPXPDE\VWHVLPRKOLY\EUDħW¼VSU£YQXSRGODKX.YDOLWDYģHWN¿FKRE\WQ¿FKDOHDMNRPHUÏQ¿FKSULHVWR
URY]£YLV¯KODYQHRGVSU£YQHKRY¿EHUXSRGODK\9QDģRPSUHGDMQRPSURJUDPHP¶ŀHWHQ£MVħ]RYģHWN«KRWURģNXD
YRYģHWN¿FKյFKDUDNWHURFKնSRGO£KլRGFKODGQ¿FKDSRNRMQ¿FKWHSO¿FKDKUDY¿FKUDGRVWQ¿FKDYHVHO¿FKGLY¿FK
DWU¼IDO¿FKPRGHUQ¿FKDWUDGLÏQ¿FKUXVWLN£OQ\FKDDQWLFN¿FKDŀSRYLGLHFNHDRMHGLQHO«1DϼYDMWHVYRMLPSRFL
WRPDY\EHUDMWHVYNXVRP

ZZZ‫إ‬RRUH[SHUWVVN

6+2:522035(Ģ29_3UHģRY_.6XUGRNX$_P_W_LQIR#‫إ‬RRUH[SHUWVVN
6+2:5220.2Ģ,&(_.RģLFH_ĿULHGORYD_P_W_LQIR#‫إ‬RRUH[SHUWVVN
6+2:522035,(9,'=$_3ULHYLG]D_%RMQLFN£,,_P_W
6+2:5220Ŀ,/,1$_ĿLOLQD_3DYOD0XGURĊD_P

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 101 4.2.2011 11:27


interiér – podlahy,
podlahové krytiny

Stále častejšie sa stretávame s prípadmi, keď sa zákazník rozhodne prekryť staré


drevené parkety laminátovou alebo hotovou drevenou podlahou bez toho,
aby si uvedomil, že stará drevená podlaha sa dá prebrúsiť a zrenovovať. Veľa
zákazníkov ani netuší, akú krásnu drevenú podlahu doma má. Neberie sa pritom
ohľad ani na životné prostredie a v stále väčšej miere sa používajú materiály,
ktoré sa ekologicky obtiažne likvidujú. Snahou parketárov by preto malo byť
informovanie koncového zákazníka o možnostiach renovácie pôvodnej drevenej
podlahy, ktoré by v konečnom dôsledku mohli zmierniť negatívny dopad
na životné prostredie.

Renovácia drevenej podlahy: Parkety ako nové


Zvážte svoje úmysly sa vám dobrý vzhľad požadovaný lesk podlahy: lesk, polo-
ešte predtým, než sa podlahy nepodarí docieliť. mat alebo mat.
rozhodnete svoju opotre-
bovanú podlahu prekryť Široká ponuka Ako renovovať vašu podlahu
kobercom alebo vymeniť povrchových úprav bezprašne?
za plávajúcu podlahu. Skôr ako sa sami pus- V súčasnosti na trhu nájdete spo-
Existuje niekoľko dôvodov títe do renovácie vašej ločnosti, ktoré sa snažia uľahčiť prácu
prečo uprednostniť dre- drevenej podlahy, potre- spojenú s pokládkou a renováciou
venú podlahu. Súčasné bujete vhodné náradie parkiet vývojom zdravotne neškodných
technológie umožňujú reno- a produkty, aby ste mohli výrobkov. Napr. účinné ergonomické
vovať znečistené a opot- prácu perfektne zvlád- brúsky, ktoré zadržia prach vo vnútri
rebované drevené podlahy nuť. Nezabúdajte, že aj bezšvových vriec a tým umožnia prácu
tak, aby vypadali ako nové. pri pravidelnom čistení v čistom a bezprašnom prostredí.
Vedeli ste, že drevená podlaha je hod- a údržbe bude vaša drevená podlaha Spoločnosť Bona vyriešila jeden z naj-
notnejšie pretože sa jedná o prírodný raz vyžadovať renováciu. Tá zahrňuje väčších problémov pokládky a renovácie
produkt? Parkety sú priaznivejšou prebrúsenie podlahy a nanesenie novej drevených podláh – prach! Bezprašný
voľbou z hľadiska zdravia aj životného vrstvy ochranného laku. systém odsávania DCS ponúka zdravšie
prostredia. Na rozdiel od plávajúcich Široká ponuka na trhu je neprie- a pohodlnejšie pracovné prostredie
a iných podláh majú drevené podlahy hľadná. Zákazník stráca prehľad vďaka systému nekonečných vriec, pri
dlhšiu životnosť, možnosť renová- a nevie akú povrchovú úpravu si zvo- ktorom do ovzdušia neuniká žiaden
cie v priebehu životnosti a sú ľahké liť. Pri renovácii drevených podláh si prach. Vďaka tomuto systému je zaru-
na údržbu. Vedeli ste, že parkety majú môžeme vybrať niektorý zo systémov čené, že po skončení brúsenia nebudete
priaznivý vplyv na klímu v miestnosti? úpravy povrchu: lakovanie pomocou musieť na následné upratovanie vynalo-
Radi by sme vám pripomenuli jedno lakov na báze vody alebo na báze žiť toľko práce ako predtým.
jednoduché pravidlo, ktoré každý rozpúšťadiel, olejovanie, voskovanie
podlahár síce dobre vie, ale predsa prípadne olejovoskovanie. Pri výbere Už ste si vybrali akú
naň občas zabudne. Môžete používať lakov na vodnej bázy, olejov a olejo- povrchovú úpravu použijete?
tie najlepšie laky na svete a predsa voskov existuje aj možnosť tónovania. Novinkou v ošetrovaní a údržbe
nedocielite dobrý vzhľad podlahy, Spoločnosť BONA ponúka napr. more- povrchu drevených podláh je BONA
pokiaľ nebola správne a dôkladne nie holého dreva, tzv. staining, farebné NOVIA – riešenie šité na mieru renová-
vybrúsená. Platí to aj opačne; môžete tónovanie parkiet. Môžete si však cie podláh v domácnostiach.
používať najlepšie brúsne prostriedky vybrať aj prírodný vzhľad povrchovej Výrobky sú špeciálne určené pre
na svete, ale pokiaľ lak nebol apliko- úpravy, ktorý uchová farebný tón vašej renováciu drevených podláh v domác-
vaný správne alebo je nekvalitný, tak drevenej podlahy. nostiach. Nepotrebujete základný náter,
Je veľmi dôležité si pekne prekresľuje drevo, je rýchlo
uvedomiť, v akých priesto- schnúca, odolná voči stopám po pod-
roch chcete lakovanie rážkach topánok a naviac je šetrná
podlahy použiť. k životnému prostrediu.
Záleží na tom, či chcete Podrobnejšie informácie vám radi
lak použiť v byte kde sa poskytneme na našich telefónnych čís-
očakáva skôr stredná lach alebo navštívte naše webové stránky.
záťaž, alebo v priestoroch
školy kde sa predpokladá
silná záťaž, prípadne Renovujeme parkety
vo verejných priestoroch tel. +421/2/65 457 161
či reštauráciách kde e-mail: redakce@renovujeme-parkety.com
sú podlahy vystavené
obzvlášť silnej záťaži.
Môžete si vybrať aj vami

102 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 102 4.2.2011 11:27


4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 103 4.2.2011 11:27
interiér
dlažby a obklady

Pri tvorbe obkladov a dlažby v interiéri ako aj exteriérových


častí domov a bytov je veľmi dôležité použitie vhodnej škárovacej
hmoty, ktorá dotvára celkový dekoratívny efekt obkladaných
priestorov.

Jednoduché škárovanie obkladov


a dlažby s vynikajúcim efektom!
Škárovacie hmoty Knauf zodpove-
dajú tým najnáročnejším požiadavkám
Škárovanie so škárovacími hmotami Knauf
zákazníkov, nielen farebnou škálou, ale je istota bez kompromisov
predovšetkým kvalitnou receptúrou.

rovanie podláh, ako aj na škárovanie


nepravidelných škár a tvorbu mozaík.

Novinkou na trhu je škárovacia


hmota Flexfuge Elastic Plus, v prak-
tických vedierkach.

Elastic Plus je škárovacou hmotou,


ktorá spĺňa požiadavky najnáročnejších
zákazníkov, s označením CG2ArW.
Určená je pre škáry 2—15 mm.

Jej použitie je určené okrem bežných


stavebných podkladov aj do tepelne
namáhaných priestorov, do moderných
priestorov vyžadujúcich si dokonalý
efekt vyniknutia dlažby a obkladov.
Škárovacia hmota Knauf – Fugenbunt
je suchá maltová zmes určená pre Elastic Plus je extra jemná, UV sta- Zásadné výhody škárovacích
škárovanie obkladov a dlažieb rôzneho bilná, flexibilná, antibakteriálna škárova- hmôt Knauf s perlovým efektom:
druhu na stenách aj podlahách, dlaž- cia hmota s perlovým efektom.
díc, z prírodného aj umelého kameňa, U nízka nasiakavosť
betónu až do hrúbky 8 mm, vo vnútor- Okrem bežných škárovacích hmôt U škára je odolnejšia voči znečisteniu
nom a vonkajšom prostredí. ponúka firma Knauf aj škárovaciu U odolnosť voči plesniam a hubám
hmotu Knauf – Fugenbreit. U výrazná farebná stálosť
Knauf – Fugenbunt je pripravená U vysoká pevnosť a odolnosť voči
k okamžitému použitiu po zamiešaní Je to škárovacia hmota určená oterom
s vodou. Nová receptúra zabezpečuje na škárovanie obkladov a dlažieb U jednoduchá údržba
vysokú odolnosť škárovacej hmoty voči všetkých druhov až do 12 mm, vo vnú- U dlhodobá životnosť
nasiakavosti a tým aj odolnosť proti tornom aj vonkajšom prostredí. Pri tejto
znečisteniu a oteru, vysoká pevnosť škárovacej hmote je výrazne znížená
škáry zachováva flexibilné vlastnosti. nasiakavosť, preto je ideálna na šká-

104 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 104 4.2.2011 11:27


interiér
dlažby a obklady

Lepenie s lepidlami Knauf


Spoločnosť Knauf ako jeden zvyšovanie kvality lepidiel a správnej U jednoznačná deklarácia kvality
z prvých výrobcov urobila certifikáciu aplikácie v danom prostredí. Zákazník U preukázateľná deformovateľnosť fle-
lepidiel podľa STN EN 12004 . 2008 by v žiadnom prípade nemal kupovať xibilných lepidiel Knauf
na svoje produkty umiestnil európske lepidlo, ktoré je označené ako flexibilné U použiteľnosť v náročných podmien-
označenie zhody CE. Táto značka a pritom podľa normového označenia kach exteriéru
umožňuje voľný predaj výrobkov to tak nie je. U nehorľavosť
vo všetkých členských štátoch Pri práci U lepidlá Knauf sú použiteľné pre
Európy. s cemento- požiarne zaťažiteľné konštrukcie, úni-
Na slo- vými lepidlami kové priestory, chodby, školy, hotely
venskom je dôležitá a bytovú výstavbu
trhu pre- overená kva-
dávame lita, jednodu- To sú požiadavky, ktoré musí spĺňať
niekoľko chosť rozmie- každé lepidlo. S Knauf-om však máte
typov lepi- šanie, ľahké istotu.
diel, ktoré nanášanie
mnohí a samozrejme Zároveň vám želáme veľa úspešných
realizátori následná realizácií s výrobkami Knauf. Je lepšie
poznajú aplikácie používať kvalitné a overené systémy,
a pracujú dlažby alebo ktoré vám uľahčia prácu a skvalitnia
s nimi obkladu. váš domov.
roky. Preto
neustále V čom je
dbáme na výhoda našich www.knauf.sk
lepidiel:

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 105 4.2.2011 11:27


interiér – detská izba

Poviete si, interiér ako interiér a často si nerobíte väčšie starosti so zariadením
interiéru izby pre vašu dospievajúcu študujúcu dcéru alebo syna študenta.
Nerobíte si tieto starosti ani vtedy, keď im minulo –násť a uberajú sa
k vážnejšiemu veku v dospelosti, v ktorom už číslica narodenia končí na –dsať.
Jednoducho si uvedomíte, že vaše dieťa je už dávno dospelák a máte záujem
postarať sa o to, aby malo konečne svoje súkromie. Vlastnú zariadenú izbu, ak
sa ďalej vzdeláva – študentskú izbu. Môžbyť vás aj prekvapíme, keď povieme, že
zriadenie a zariadenie študentskej izby je jednou z najnáročnejších činností pri
účelnom zariaďovaní interiéru bytového priestoru.

Návrh a zariadenie bytového


N
interiéru študenta
Samozrejme, že bývanie pre
študenta mal by vytvoriť a navrhnúť
špecializovaný architekt na tento druh
bývania. Existujú štúdiá, ktoré sa
touto tvorbou zaoberajú a po uzavretí
zmluvy podujmú sa vymyslieť niečo
súce pre konkrétnu osobnosť. Štúdií,
ateliérov či poradenských centier nie je
veľa a nedostatok je hlavne tých, ktoré
spoľahlivo a profesionálne odvedú
svoje poslanie, a to nielen v zmysle
požiadaviek objednávateľa, ale aj
s vlastnými tvorivými prínosmi. Každý
ateliér má svoje know how, ale dobre
je vedieť a poznať aj všeobecné pra-
vidlá; ako postupovať pri výbere inte-
riéru a jeho zariaďovaní pre bývanie,
štúdium, pracovnú a záujmovú činnosť
vysokoškolského študenta. Do návrhu
a spracovania riešenia izby pre štu-
denta mal by, samozrejme, v prvom
rade hovoriť architektovi ten mladí
človek, tá dievčina, ktorá bude tráviť
vo svojej študentskej izbe väčšinu dňa.
No nielen on mal by predostrieť svoje
požiadavky architektovi a prípadne
aj interiérovému dizajnérovi špeciali-
zujúcemu sa na dizajnérske riešenie
interiéru študentskej izby. Vyjadrovať
sa k veci mali by aj rodičia študenta
a nielen preto, že návrh riešenia inte-
riéru študentskej izby spolu s výtvar-
ným ozvláštnením náročnejšieho
interiéru budú uhrádzať zo svojich
príjmov, prípadne úspor. Študent ešte
nie je v úplnosti samoživiteľom a nie
je zasa až natoľko zrelý, aby sa vedel
zariadiť sám a spoľahlivo rozhodovať.
No nielen z tohto dôvodu predostierajú
architektovi riešiteľovi svoje požia-
davky na zriadenie a zariadenie býva-
nia študenta okrem neho samotného

106 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 106 4.2.2011 11:27


interiér – detská izba

služieb interiérového architekta sa


musia rozhodnúť pre jeden z predo-
stretých návrhov, i keď aj pre takýto
postup sa môžu rozhodnúť. Vlastník
rodinného domu či bytu v osobnom
vlastníctve obdrží návrhy interiérového
riešenia hlavne preto, aby boli preňho
inšpirujúce, aby napomohli objednáva-
teľovi rozvinúť jeho fantáziu. Vzbudiť
v ňom nápady, ktoré pri ich možnej
akceptácii povedú ku konečnému rieše-
niu interiéru študentskej izby.

Výber izbového priestoru


Pokiaľ bol prizvaný k vypracovaniu
návrhu zariadenia interiéru povolený
interiérový architekt, prípadne vedno
aj jeho rodičia, prípadne poručníci. I keď príťažlivý interiér aj bez akýchkoľvek s interiéristom-výtvarníkom (dizajnérom)
ide pri zriadení študentskej izby o to, požiadaviek a pripomienok objednáva- aj v snahe vyhnúť sa nedorozume-
aby mal okrem iného študujúci mladý teľa a budúceho bývajúceho, ktorým je niam a v záujme vytvorenia dôvery
človek svoje súkromie, ktoré i keď študujúci mladý človek. a dobrej spolupráce medzi návrhárom
bude akokoľvek rozdielne od ostatných Architekt interiérista bude postupovať a objednávateľom – vždy a za každých
interiérov rodinného domu alebo čin- v tejto nevyhnutnej spolupráci správne okolností je nielen vhodné, ale vždy
žového bytu, predsa len ostane jeho vtedy, keď nenechá všetkých spomenu- potrebné, aby si nechal architekt svoj
súčasťou. Preto aj študentská izba musí tých predostierať mu voľne ich návrhy návrh na riešenie interiéru študentskej
byť riešená a navrhovaná tak, aby bola a pripomienky a až následne pripraví izby pre jedného užívateľa alebo via-
v istej harmónii, súzvuku s ostatnými viacero alternatív štúdie riešenia inte- cerých užívateľov predom odsúhlasiť,
bytovými priestormi alebo s interiérovými riéru, jeho postup bude správny vtedy, čo je potrebné urobiť vždy písomnou
priestormi rodinného domu. I keď archi- keď objednávateľom – investorom formou. Preto návrh projektu má mať
tekt si musí pozorne všímať a načúvať, práve architekt predostrie niekoľko kolónku nielen pre podpis projek-
aké majú naňho požiadavky na zriadenie návrhov projektov zriadenia a zaria- tanta–návrhára, ale aj pre investora,
a zariadenie študentskej izby majitelia denia iného interiéru študentskej izby. kde sa obe strany podpíšu na znak
rodinného domu či bytu v osobnom Môže ísť pritom už o projekty realizo- súhlasu s návrhom, rozpočtom (naj-
vlastníctve, zväčša by vedel zariadiť vané. Neznamená to, že objednávatelia skôr aproximatívnym). Pritom návrhár

štýl 107

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 107 4.2.2011 11:27


interiér – detská izba

sa vždy svojím podpisom zaväzuje, že správneho osvetlenia a na účel izby, a filologickej fakulty, ktorý sa napríklad
štúdiu architektonického, stavebného ktorým je vytvorenie takého priestoru, venuje jazykovému vzdelávaniu alebo
a nábytkového riešenia bude rešpek- v ktorom bude užívateľ-študent nielen iného filologického, prípadne filozofic-
tovať a prípadné zmeny oproti pôvod- študovať, ale aj nocovať, venovať sa kého smeru, a inak treba postupovať
nému návrhu vykoná len so súhlasom rôznej záujmovej činnosti, relaxovať pri výbere a zariadení izby pre štu-
investora (zvyčajne majiteľa rodinného a odpočívať, stretávať sa so zvyškom denta, ktorý študuje napríklad výtvarné
domu alebo bytu v osobnom vlastníc- rodiny a bližšieho príbuzenstva, ale tiež umenie alebo architektúru. Študujúci
tve). prípadne so spolužiakmi a priateľmi. výtvarného smeru, ale aj architektúry
Činnosť objednaného architekta Tieto všetky základné ľudské činnosti potrebuje miestnosť, ktorá je dobre
však nezačína spracovaním samotného musíme pre bývanie študenta zohľad- prístupná prípadnému svetlu. Pretože
návrhu zriadenia a zariadenia izbo- niť nielen pri výbere nábytku a iného súčasťou jeho študentskej izby bude aj
vého priestoru pre bývanie študenta, zariadenia študentského interiéru, ale ateliér a bude potrebovať veľa miesta
prípadne viacerých študentov. Jeho aj pri samotnom výbere interiéru a to aj na uloženie výtvarného materiálu,
spolupráca s objednávateľom-investo- sa týka veľkosti a viacerých architekto- rôznej dokumentácie, modelov, farieb
rom začína pri výbere vhodnej izby, nicko-technických parametrov, napríklad a mnoho iného potrebného.
miestnosti pre zriadenie a zariadenie vrátane vhodného osvetlenia; Vo všeobecnosti treba zohľadniť
študentskej izby. Pritom treba hlavne Zriadenie študentskej izby to, že študent sa bude doma učiť,
rozlišovať a prihliadať na to: v rodinnom dome – zatiaľ čo väč- bude používať a študovať množstvo
V či bude študentská izba súčasťou šina členov spoločnej domácnosti odbornej literatúry. Bude sa musieť
rodinného domu, (rodiny) chodí domov prevažne odpo- intenzívne koncentrovať a vyvíjať veľké
V väčšieho činžového bytu, čívať a relaxovať po svojej práci, intelektuálne úsilie pri spracovávaní
V alebo súčasťou iného priestoru vhod- prípadne vykonávať domáce práce vrá- seminárnych zadaní a úloh. Bude potre-
ného na zriadenie a zariadenie štu- tane prípravy jedla, študent prichádza bovať teda študentskú izbu, v ktorej
dentskej izby (môže ísť aj o nebytový domov najmä pracovať. V jeho prípade je chránený od bežného domáceho
priestor). je náročnou intelektuálnou prácou štú- ruchu, ale aj pred ruchom prichádzajú-
Môže ísť napríklad o vyhradenie dium a príprava na dennú dochádzku cim z vonkajšieho prostredia. Ak nejde
interiérového priestoru pre zriadenie do školy. V súčasnosti je vysokoškol- o rodinný dom átriového typu, a pôjde
študentskej izby v podkroví. Prípadne ské štúdium mimoriadne náročné, a tak o dom určený na rodinný bývanie aj
rozdelenie väčšej izby na dve, kde sa študujúcemu ostáva len málo času na s poschodím, potom nie v prízemí, ale
už vyžaduje kompletná rekonštrukcia vykonávanie iných činností, vrátane na poschodí vyberieme izbu pre štu-
a v prípade rodinného domu môže psychickej a telesnej domácej relaxá- denta. Sú však aj rodinné domy, ktoré
ísť aj o riešenie prístavbou alebo nad- cie a nočného odpočinku (spánok). nemajú poschodie, ale majú veľký
stavbou. Pre všetky uvedené možnosti Pri výbere interiérového priestoru na podkrovný povalový priestor so strmým
ako alternatívy rôznych riešení platia zriadenie a zariadenie študentskej izby zastrešením. Je teda vhodné využiť
aj stavebnou legislatívou ujednané treba preto prihliadať na spomenuté, tento priestor na zriadenie a zariadenie
pravidlá, ale aj pravidlá vyplývajúce ale aj iné socio-psychologické aspekty. študentskej izby v podkroví, čo nie-
zo samotnej architektonickej tvorby. Zohľadniť treba o. i. a prihliadnuť na kedy predstavuje vykonať aj náročnú
Pri ich zohľadnení treba prihliadať to, akému štúdiu sa študujúci venuje. dostavbu vrátane náročnej kúrenárskej
nielen na výber vhodného interiéro- Pretože iné potreby a danosti prichá- inštalácie a vodoinštalácie, prípadne
vého priestoru, ale aj na možnosti jeho dzajú do úvahy pre študenta filozofickej zriadenie klimatizácie. Pokiaľ ide o kli-

108 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 108 4.2.2011 11:27


interiér – detská izba

matizáciu, nepôjde v prípade zriadenia doma mnohé zložité a na psychiku alebo iného bytového domu, pri ktorom
študentskej izby v podkroví o luxus náročné zadania. Musí pripravovať ela- je strecha navrhnutá tak, že vytvára
alebo nadštandardné vybavenie. Izba boráty, spracovávať seminárne práce podkrovie. V prípade rodinného domu
v podkroví podlieha v lete pôsobeniu a predovšetkým si musí osvojovať študent bývajúci vo svojej študentskej
a je vystavená značnému slnečnému odprednášané učivo. To si žiada strá- izbe v podkroví je naprosto nerušený
vyhrievaniu. V zime opačne, izba v pod- viť štúdiom odbornej literatúry nielen domácim prostredím. Žije v izolácii,
kroví bez vhodného vykurovacieho množstvo hodín počas pracovného ale zároveň má na dosah celé rodinné
a klimatizačného systému podlieha dňa, ale spravidla venovať štúdiu aj spoločenstvo. Takže nemožno povedať,
pôsobeniu zimného chladu, v daždivom časť nočných hodín. V období skúšok že žije osamotene, i keď je značne od
počasí je aj inak „ohrozená“ vonkajším ide často o štúdium až do skorých ran- príslušníkov rodiny určite separovaný,
prírodným prostredím (vlhkosť). Preto, ných hodín. Ktorá časť bytového inte- čo má pre študenta určite výhodu. Tá
ak nebude mať klimatizáciu, treba sa riéru v danom prípade najlepšie vyho- bude vyhovovať a zároveň, pri vhod-
postarať aspoň o jej dôkladné zateple- vuje potrebám študenta? Najčastejšie nom doriešení interiéru môže ponúknuť
nie zvnútra a najlepšie bude, keď budú izba, miestnosť, ktorá je čo najďalej ideálne dispozičné a interiérové rieše-
zateplené aj vonkajšie plechy strechy vzdialená a pokiaľ možno nesusedí nie jeho študentskej izby.
a dobre bude hydroizolovaný hlavne s obývačkou, v ktorej sa popoludní Zriadenie študentskej izby v podkroví
strešný systém podkrovia. a večer čo večer schádza väčšina čle- zvyčajne vyžaduje stavebnú úpravu
Zriadenie študentskej izby nov rodiny. Či už k relaxácii voľnými alebo náročnejšiu rekonštrukciu pod-
v byte – pre výber vhodného interiéro- rozhovormi na aktuálne rodinné témy, krovného priestoru. Návrh študentskej
vého priestoru na zriadenie študentskej alebo len pozeraním televízora, alebo izby nebude riešiť iba také stavebné
izby platí prakticky všetko to, čo platí trávením voľnejších chvíľ pri hudobnej úpravy, ktoré odstránia narážanie
pre zriadenie bytového priestoru pre produkcii. To všetko by mohlo študenta hlavou o trámy. Dispozícia musí byť
študujúceho člena domácnosti v prí- rušiť a doslova mu strpčovať život. Ak riešená tak, aby vznikli pre študenta
pade rodinného domu. Sú tu však aj však vyberieme pre študentskú izbu vyhovujúce podmienky na odpočinok aj
špecifiká, s ktorými sa stretávame len a jej zariadenie tú časť bytu, pokiaľ na spoločenský život (zábavu a relax)
v prípade zriadenia študentskej izby možno miestnosť so samostatným a samozrejme, pre štúdium a inú pra-
v byte činžového domu. V bežnom vchodom, ktorá nie je oddelená od covnú činnosť. Keďže ide o prispôso-
byte v činžovom dome majú rodinní obývačky, kuchyne a kúpeľne priečkou, benie podkrovia tak, aby mohlo byť
príslušníci k sebe omnoho bližšie ale bezprostredne susedí napríklad prebudované na izbu, v ktorej bude žiť
ako v rodinnom dome. Niekedy tak so spálňou, škodlivé účinky z dlhých a študovať, ale aj nocovať vysokoško-
vzniká problém, čo urobiť preto, aby rozhovorov pri káve alebo niekoľkoho- lák (prípadne stredoškolák), je v danom
sa vzájomne nerušili. Zvlášť vtedy, ak dinového sedenia pri televízore neštu- prípade veľmi dôležité postarať sa
niekto z nich musí vykonávať aj doma dujúcimi členmi domácnosti, možno a navrhnúť v projekte vhodné zásobe-
mimoriadne náročnú intelektuálnu takto aspoň zmierniť. To je zásadné, nie miestnosti svetlom. Vyriešenie svie-
činnosť, ktorá nadmerne zaťažuje psy- rozhodujúce a kľúčové. tenia je kľúčovou úlohou, pretože iné
chiku človeka. Takouto činnosťou je aj Zriadenie študentskej izby svetlo bude potrebné navrhnúť pre štu-
vysokoškolské štúdium, vyžadujúce si v podkroví – ide o ideálny priestor dentov pracovný stôl s počítačom, iné
osvojenie učiva prevažne v domácom pre zriadenie študentskej izby v rámci pri sedačke, iné pri študentovom lôžku
prostredí. Ak máme doma vysoko- rodinného domu, ale aj činžového a úplne iné zasvietenie bude vyžadovať
školského študenta, musíme naň brať domu, ak sa byt nachádza na naj- študentova knižnica spolu so stenami,
osobitný ohľad, pretože je nútený riešiť vyššom poschodí činžiaka, vežiaka na ktorých budú umiestnené obrazy

Optimálne riešená študentská izba má mať • spoločenskú, • stolovaciu, • záujmovo-kultúrnu • hygienickú, • lôžkovú a pracovnú zónu.

štýl 109

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 109 4.2.2011 11:28


interiér – detská izba

je nereálna. Navyše, žiť v miestnosti,


v ktorej sa človek nemôže narovnať,
je veľmi nepohodlné, nezdravé, škodí
chrbtici a je to flustrujúce.
Atypické riešenia povalových priesto-
rov vybraných a zriadených na bývanie
sú vždy charakteristické istými obme-
dzeniami, a to hlavne v podkrovnom
priestore pod strechou s menším
uhlom sklonu. Tieto priestory majú
podstatne menej skutočne využiteľnej
plochy ako podkrovné priestory pod
strechou s väčším uhlom sklonu.
Architekt musí mať snahu, napriek
rôznym obmedzeniam, pri navrhovaní
študentskej izby v podkroví využiť
optimálne všetok dostupný priestor.
Napríklad, priestor pod značne sko-
senou strechou je možné využiť ako
úložný, ktorý môže mať podobu iba
atypických skriniek či políc. Tie si treba
nechať vyrobiť na zákazku, keďže
pôjde o časti zariadenia podkrovného
interiéru s atypickými riešeniami. To
pochopiteľne zvyšuje náklady na zria-
denia a zariadenie podkrovnej miest-
nosti ako izby pre študenta. Neustále
zohýnanie sa a skláňanie nie je nikdy
pohodlné, a práve preto je vhodnej-
šie nechať si vyrobiť na mieru hlbšie
skrinky s výsuvnými policami, ktoré
uľahčujú prístup k veciam uloženým
na najzadnejších miestach. Na trhu sú
nateraz dostupné výsuvné mechanizmy
s hĺbkou až 70 cm.
Bohatšie možnosti riešenia študent-
skej izby v podkroví ponúka tá časť,
ktorá je vzdialená medzi podlahou
(výtvarné diela), alebo pomocné štu- sám na seba, ale dispozičné riešenia a šikmou plochou približne jeden
dentské prostriedky a aj študijný obra- podkrovnej študentskej izby mal by meter. Tam je možné nechať navrhnúť
zový materiál (napr. zemepisná mapa). vždy zveriť odborníkovi. Nejde len o to, architektom umiestnenie študentovho
Inak pre dispozičné riešenie podkrov- mať istotu, že prestavba podkrovného lôžka a či len odpočívadla pre krátke
ných priestorov, študentskej izby v pod- priestoru (povale) bude schválená odpočívanie v priebehu študovania
kroví, platia rovnaké obecné pravidlá kompetentným stavebným úradom, ale učiva alebo inej pracovnej činnosti.
ako pre byty a rodinné domy, kde nie potrebná je aj objektívna konfrontácia Táto výška je však postačujúca iba
sú zošikmené steny. vlastných predstáv s predstavami archi- pre čelo postele či operadlo sedačky.
Mnoho architektov projektantov, ale tekta – projekčného riešiteľa. Okrem Pre vstávanie treba mať opäť vyšší
aj samotných investorov (vlastníkov toho architekt projektant vie vždy interiérový priestor, ktorý sa dosahuje
rodinného domu alebo bytu v osobnom ponúknuť aj také originálne a atrak- zvyšovaním a otváraním priestoru sme-
vlastníctve umiestnenom v podkroví) tívne riešenia, ktoré laikom ani nena- rom do vnútra zriadenej študentskej
priťahuje možnosť nekonvenčných dis- padnú. Netreba si preto zmariť ponú- izby. V jej strede by sme sa mali už bez
pozičných riešení, ktoré prináša práve kanú šancu na premyslené a atraktívne obmedzení postaviť.
podkrovie. Je možné popustiť uzdu vyriešenie dispozícií miestnosti, ktoré Študentská izba v podkroví ponúka
fantázii, ale stavebné riešenie pod- vie navrhnúť iba skúsený a šikovný množstvo netradičných riešení; napríklad
krovia, podkrovného interiéru prináša architekt. Navyše špecializovaný na bohaté prírodné osvetlenie miestnosti cez
aj možné neželateľné prekvapenia návrhy stavebných rekonštrukcií a rie- strešné okná. Treba však vždy počítať
a úskalia. Veľa teda záleží na sklone šení podkroví na bývanie, v našom prí- s atypickým zariadením, čo si vyžiada
strechy a zložitosti samotného krovu. pade pre zriadenie študentskej izby. vyrobenie nábytku na mieru. Z finanč-
Podstatne viac možností ponúka pod- Zatiaľ čo pri rekonštrukciách bežných ného hľadiska ide síce o omnoho nároč-
krovie, ktorého najnižšia výška je aspoň bytových miestností je treba zohľadňo- nejšiu záležitosť, ale súčasne o zvýšenie
130 cm. I keď má vlastník–investor vať najmä nosnosť stien, v podkrov- komfortu bývania študenta.
a hlavne budúci obyvateľ podkrovnej ných priestoroch nemožno spúšťať
miestnosti celkom jasné predstavy z mysle výšku podkrovného priestoru.
o stavebnom riešení podkrovného inte- Predstava, že si bude treba dávať Mgr. Jaroslav Bartl
riéru a jeho možnom zariadení, v žiad- v izbe pre študenta pozor, aby sa jej Foto: Gumotex, Balakryl,
nom prípade by sa nemal spoliehať len obyvateľ alebo hosť nebuchol do hlavy, archív redakcie

110 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 110 4.2.2011 11:28


4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 111 4.2.2011 11:28
Piano super 976
cena ! €
29.402,98 Sk
cena za veľký roh
331x90x187/160 cm
ihneď k odberu

www.tempo-kondela.sk

Plocha na spanie
135x280 cm

€645 € 480
19.431,27 Sk 14.460,48 Sk
Ľ prevedenie

P prevedenie

Rozmery sú uvedené v poradí ŠxHxV:


béžovo hnedá 3 - SED
roh malý 236x95x92 cm
261x90x92/160 cm plocha na spanie : 190x140 cm
plocha na spanie : 135x210 cm ihneď k odberu
ihneď k odberu

€ 194 € 340 € 262 €192 € 264


5.844,44 Sk 10.242,84 Sk 7.892,01 Sk 5.784,19 Sk 7.953,26 Sk

Kreslo 2 - SED
T-LB T-PB 2RP-BB (rozkladacia časť) LC-L LC-P 105x95x92 cm 164x95x92 cm
95x90x92xcm 95x90x92xcm 144x92x90xcm 95x160x90cm 95x160x90cm ihneď k odberu ihneď k odberu

€390 €151 €109 €180 Rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným


priest orom , L/P, materi ál: korpu s ekoko ža,
11.749,14 Sk 4.549,03 Sk 3.283,73 Sk 5.422,68 Sk
sedenie látka savana ,vankúše šenil,
prevedenie: bielo - čierna alebo béžovo - hnedá,
Možnosť individuálnych objednávok z jednotlivých
častí vyobrazeného systému. Dodacia lehota na
individuálne objednávky 4 - 6 týťždňov.

2RP-LB (rozkladacia časť ) 2RP-PB (rozkladacia časť) T -BB TABURETKA A - Roh


166x92x90cm 166x92x90cm 73x92x90cm 75x75x43cm 92x92x90cm

Teraz zákaznícka karta


s výraznými zľavami pre členov
Potrebné informácie najdete v sieti 25 predajní Tempo Kondela

Paris
€ 46413.978,46 Sk

super
cena !
P/L
rozkladacia sedacia súprava
s úložným priestorom,
prevedenie:
látka sivo-èierna 1.0109+vankúše,
rozmery: ŠxVxH: 241x71x173 cm,
plocha na spanie: ŠxD: 136x190ğ
P prevedenie

Navštívte
náš nový e -shop www.temponabytok.sk
4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 112 4.2.2011 11:28
JURA I

www.tempo-kondela.sk

AKCIA 5€
25 ,-
7.682,13 Sk
pri kúpe základnej zostavy,
kuchynský drez

len za 17 EURO
EURO

Lay ON
univerzálny nerezový drez, rozmery 80x60 cm, Základná zostava, v prevedení dvierka rigolletto dark + light / korpus wenge, DTD laminovaná , hrúbka
v cene úchytky a sifón.Hmotnosť drezu: 4 kg. pracovnej dosky 28 mm , horný rozmer s digestorou skrinkou 2,6 m , spodný rozmer 2 m , skrinky
Bežná cena: 57€/1.717,18 Sk sú dodávané vrátane pracovnej dosky , drezová skrinka dodávaná bez pracovnej dosky.

234,-€ 232,- 264,-€ 243,-€ 255,-€


SOMMA III 7.049,48 Sk LANDY II SOMMA IV 7.953,26 Sk LENKA 7.320,62 Sk JURA I 7.682,13 Sk
6.989,23 Sk

Teraz zákaznícka karta


s výraznými zľavami pre členov
Potrebné informácie najdete v sieti 25 predajní Tempo Kondela

Komplet: skriňa+posteľ s nočnými stolíkmi+komoda = 599€ / 18.045,47 Sk

super
cena !

Skriňa HLNS 84 293€ / 8.826,92 Sk


Komoda HLNK 26 157€ / 4.729,78 Sk
Posteľ+2 nočné stolíky HLNL 16 ST spálňa, prevedenie : orech/čierna, posteľ dodávaná ako komplet s 2 nočnými stolíkmi bez matraca a roštu.

161€ / 4.850,29 Sk
Posteľ + nočné stolíky DxŠxV: 204,4x259,2x85cm, plocha lôžka: 160x200, skriňa so zrkadlom
ŠxHxV: 227,5x59x212,9 cm, komoda ŠxHxV: 129,6x38x91,3 cm. Možnosť dokúpenia
rolovaného roštu 160 x 200 cm v cene 21€/632,65 Sk a matraca Futon Arona 160 x 200 cm v cene 105€/3.163,23 Sk.
JULIET
Navštívte
náš nový e -shop www.temponabytok.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 113 4.2.2011 11:28


interiér – detská izba

Pri zariaďovaní detských izieb je v poslednej dobe stále väčší trend tzv. rastúci
nábytok. Podľa čoho ale nábytok pre deti vyberať, a čo je vlastne na „rastúcom“
nábytku to najdôležitejšie? Práve to, že rastie!

Detský rastúci nábytok


Navrhnúť a vyrobiť ergonomickú Čo má vedieť rastúca
kancelársku stoličku, a k nej kvalitný stolička?
pracovný stôl pre dospelého užívateľa Pri rastúcej stoličke sledujeme
je veľký kumšt. A keď to niekto vie, z hľadiska prispôsobenia sa rastú-
neznamená to akosi samo sebou, že aj cej postave dva základné para-
navrhnúť detský nábytok podobného metre – výšku sedadla od zeme
úžitku bude pre neho hračka. Prečo a hĺbku sedenia. Správnou kombiná-
nestačia celkové parametre nábytku ciou ich nastavenia dosiahneme to,
pre dospelých jednoducho zmenšiť? že dieťa má nohy opreté o podložku
V čom je základný „nábytkársky“ roz- a chrbát o operadlo stoličky. A to aj
diel medzi dieťaťom a dospelým? prváčik, aj maturantka! Čo sa týka tvaru
sedadla a operadla, rôzni výrobcovia sa
dnes predháňajú v kreativite a navrhujú
veľa riešení odvodených od „dospelác-
kych“ stoličiek. Tu je však dôležité upo-
zorniť na jednu zásadnú vec: zdravé
správne ergonomické prvky v priebehu sedenie neznamená hľadať jedinú
jeho rastu. Väčšina špičkových značiek zdravú pozíciu a v nej zotrvávať. Oveľa
ponúka rastúci nábytok pre výšku die- dôležitejšie je sedieť aktívne – dyna-
ťaťa 110–180 cm, čo zodpovedá veku micky. Meniť polohy, pretiahnuť sa,
do sedacích aktivít plánovane zara-
ďovať aj aktivity v stoji alebo chôdzi.
Dôležitá je aj voľba koliesok – jednak
podľa tvrdosti podlahy – na koberec
voľte tvrdé a na tvrdú podlahu naopak
mäkké kolieska. A taktiež odporúčame
voliť kolieska so samočinnou brzdou.
Ak je stolička zaťažená, kolieska sa
točia, ak je nezaťažená, sú brzdené. Pri
vstávaní zo stoličky môžu také kolieska
zachrániť veľa okolitého nábytku. Však
Dieťa predsa rastie! viete – ktoré dieťa zo stoličky vstáva,
Hlavným rozdielom je prostý fakt, že bez toho, aby „štartovalo“?
dieťa rastie. Cieľom vývoja detského
nábytku tak je ponúknuť dieťaťu A čo má vedieť rastúci stôl?
Detský rastúci stôl je ideálnym dopln-
kom k rastúcej detskej stoličke. Môžete
vybrať najlepšiu rastúcu stoličku, ale
keď ju prisuniete k bežnému stolu,
investícia do stoličky bola zbytočná.
A nezachráni to ani zvýšený piest sto-
ličky, ani vysoká podnožka. Neustály
kontakt nôh dieťaťa so „zemou“ je
približne od 4 do 18 rokov, prípadne veľmi vhodný a to nielen kvôli zjedno-
pokiaľ je dieťa doma. Za tú dobu dušeniu sadania a vstávania. Detský
vystrieda niekoľko veľkostí oblečenia, rastúci stôl má spĺňať ako ergono-
topánok, atď., o športových záľubách mické, tak aj estetické požiadavky.
ani nehovoriac, ale rastúci nábytok Medzi základné parametre patrí nastavi-
stačí správne nastaviť a je vhodný teľná výška pracovnej dosky od zeme
stále. Preto na prvý pohľad vysoká v rozsahu 57–76 cm a tiež nastaviteľný
cena je iba relatívna a treba sa na ňu sklon dosky až do 30 °. Ideálne je, keď
pozerať ako na investíciu, ktorá sa pri naklopení písacej dosky zostane
v priebehu rokov vráti. Ale pozor – aj aspoň nejaká časť stola vodorovná
v cenách jednotlivých značiek nájdeme a pastelky, či poháre s vodou zostanú
veľké rozdiely! na bezpečnom mieste.

114 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 114 4.2.2011 11:56


interiér – detská izba

od 4 do 18 rokov
MAYER – váš špecialista! špecializoval na detský rastúci nábytok.
Jednou z najznámejších značiek, Podľa našich informácií tomu nebude
pri ktorej si môžete byť istí vysokou inak ani tento rok. A máme sa na čo MAYER CZ, spol. s r. o.
kvalitou, rozumnou cenou a výrobným tešiť – nové farebné kombinácie obľú- Bohuslava Martinů 1885/2
zázemím, je spoločnosť MAYER CZ bených stoličiek Freaky, Freaky Šport 741 01 Nový Jičín
z Nového Jičína. Svoje výrobky opa- a Actikid a nové rastúce stoly Formula. www.mayer.cz
kovane vystavuje aj na výstave v Nitre Navyše ceny stolov sú tento rok viac www.detskastolicka.sk
a už v minulom roku sa jej stánok než priaznivé. Budete prekvapení!

Spoleþnost Mayer CZ
Vás srdeþnČ zve na mezinárodní
veletrh nábytku a bytových doplĖkĤ

Nábytok a bývanie
8.-13. 3. 2011

NOVINKY!
Rostoucí stoly
Formula
Nové kombinace potahĤ
Freaky a Actikid
Agrokomplex výstavisko Nitra
Pavilon M3, stánek þ. 15
Hlavním tématem naší expozice
www.mayer.cz je dČtský rostoucí nábytek

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 115 4.2.2011 11:56


interiér

Spoločnosť Trachea je najvýznamnejším českým


výrobcom nábytkových dvierok.
Je sympatické, že svoju pozíciu lídra vníma firma
ako záväzok. Je pre ňu typické, že sleduje nielen
prvotriednu kvalitu výrobkov, ale tiež trendy
nábytkového dizajnu. Preto prináša najširšiu
a zároveň najucelenejšiu ponuku na trhu.

Nábytkové dvierka
spojenie kvality a dizajnu
Silnú orientáciu na zákazníka, 3| ŠPIČKOVÁ KVALITA
jeho potreby, želania a nároky odráža (prvotriedne výrobky)
firemné desatoro. Môžeme ich vnímať
ako určitú zmluvu so zákazníkom. 4| PRIAZNIVÁ CENA
Prednosť značky sa tak stáva záväz- (najlepší pomer ceny a kvality)
kom, k čomu sa výrobca dobrovoľne
a hrdo hlási. 5| ČESKÝ VÝROBOK Spálňa v kombinácii dekorov 118 Papyrus

(pätnásťročná tradícia) žltý lesk a 158 Papyrus červený lesk

1| NAJVÄČŠŠÍ VÝBER (obidva rad TRENDY EXCLUSIVE)

(tvary, dekory, zadné strany, 6| EKOLOGICKÉ MATERIÁLY


rozmery…) (MDF doska na báze dreva)

2| MÓDNÉ TRENDY 7| ARCHITEKTI, DIZAJNÉRI, ŠTÚDIA 8| VARIABILNÉ POUŽITIE


(pravidelne inovovaná kolekcia) (spolupráca s profesionálmi) (od predsiene po spálňu…)

Kúpeľňa v kombinácii dekorov 721 Avola hnedá (rad STANDARD) a 1-8 Vanilka mat (rad TRENDY MAT)

štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 116 4.2.2011 11:56


Šesť dekorov kuchynských dvierok
s nádychom jemného luxusu
v prémiovom rade TRENDY EXCLUSIVE

Kuchyňa v kombinácii dekorov


6-1 Canberra mat a 6-2 Manhattan mat
(obidva rad TRENDY MAT)

Fólia: 118 Papyrus žltý lesk


9| INFORMAČNÝ SERVIS
(všetky materiály zdarma)

10| ŠIROKÁ PREDAJNÁ SIEŤ


(desiatky predajcov v ČR a v SR) www.trachea.cz
domov za každými dvierkami...
Viac informácií o ponuke nájdete
na www.trachea.cz Trachea, s.r.o. | Tovární 1209 | 769 01 | Holešov
tel.: +420 573 502 111 | e-mail: trachea@trachea.cz

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 117 4.2.2011 11:57


OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI. Otváraciu dobu a ďalšie informácie nájdete na www.asko-nabytok.sk
BRATISLAVA KOŠICE TRENČÍN NITRA
4IPQQJOH1BMBDF5FTDP;MBUFQJFTLZ $BTTPWJB4IPQQJOH$FOUFS /ÈLVQOÈ[ØOB5&4$0 0CDIPEOÏDFOUSVN("-²3*"
$FTUBOB4FOFD" 1SJ1SBDIÈSOJ #FMÈ 5SFOǏJBOTLB5VSOÈ #SBUJTMBWTLÈDFTUB
$FOUSÈMB UFM 
 $FOUSÈMB UFM 
 $FOUSÈMB UFM 
 $FOUSÈMB UFM 


POPRAD PRIEVIDZA RIMAVSKÁ SOBOTA Bezhotovostné platby:


Nákupné centrum BIGBOX NC PRIEVIDZA FAMILY CENTER
QSJ5FTDPt4WJUTLÈDFTUB )PSOPOJUSBOTLÈDFTUB 1)PTUJOTLÏIP
$FOUSÈMB UFM 
 $FOUSÈMB UFM 
 $FOUSÈMB UFM 


4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 118 4.2.2011 11:57


4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 119 4.2.2011 11:57
interiér – spálňa

Je ráno a práve ste sa prebudili. Dnes potrebujete byť obzvlášť oddýchnutí


a svieži, pretože vás v práci čaká ťažké rozhodnutie, dôležitá prezentácia, či
náročná fyzická námaha. Napriek tomu vás bolí chrbát, máte kruhy pod očami
a potrebujete ešte pár hodín spánku, ale do vašej postele sa nemôžete ani
nechcete vrátiť, pretože je vyležaná a prepotená. Je čas na výber novej postele,
alebo skôr nového matraca. Ako si ale vybrať?

Pohodlný a ničím
nerušený spánok
model 13
Kvalitný matrac je najdôležitejšou dušnosťou,
súčasťou modernej spálne a veľmi dôle- nosnosťou
žitým prvkom pre náš zdravý životný štýl. a  hlavne
Spoločnosť VEGAS už vyše 14  rokov životnos-
sústreďuje svoju pozornosť na  vývoj ťou, ktorá
kvalitných ortopedických matracov je výrob-
a  doplnkov, ktoré spĺňajú tie najvyššie com garan-
kritériá. Aj preto je každoročne oceňo- tovaná až
vaná na medzinárodných výstavách, je na 20  rokov.
držiteľom mnohých ocenení ako naprí- Jadro je obalené
klad „Výber roku 2007, 2008 a  2009“ pevnou kokosovou
alebo dôležitého ocenenia na stredoeu- doskou impregnovanou
rópskom trhu – cena „MODDOM 2008“ latexom a  dvomi vrstvami
za inovatívne riešenie kombinácie mate- z  prírodného latexu. Vďaka tejto 300g/m2, čo znamená dlhú život-
riálov a lôžkových plôch. A aké matrace kombinácii sa matrac veľmi dobre nosť a  vysokú odolnosť voči oderu.
značka VEGAS vlastne ponúka? prispôsobuje krivkám ľudského tela Matrac model 20 je najlepšie predá-
Cenu MODDOM získal konkrétne taš- a  disponuje na oboch stranách rôznou vaným a  najpolulárnejším matracom
tičkový matrac model 20 z  kolekcie tvrdosťou. Model 20 je preto dokonalou z kolekcie VEGAS a v roku 2009 sa ho
„Modern“. voľbou pre part- vyrobilo vyše 23 000 kusov.
Tento model je vyro- nerov do  dvoj- Okrem kolekcie „Modern“, ktorá
bený pre model 20 postele. Poťah využíva najmodernejšie technológie
je vyrobený zo a  ponúka matrace aj pre tých najná-
špeciálneho ročnejších, nájdete v  produkcii značky
vlákna „Coolmax VEGAS aj kolekciu „Exkluzív“. Obsahuje
Advance©“, ktoré matrace, ktoré vynikajú najvyšším poč-
vynikajúco odvá- tom pružín na m2 na svete, či luxusným
dza vlhkosť, čím zlatistým poťahom s  hodvábnym vlák-
zabezpečuje nom. Model 27 by sme mohli nazvať
suchú a  kom- „exkluzív v  kocke“. Je vytvorený s  pou-
fortnú klímu počas žitím nového pružinového systému
spánku. Hustota vrch- Vernestet S2000 (700  pružín na  m2),
vysoké nej poťahovej látky je až ktorý bol vypracovaný nemeckými inži-
zaťaženie niermi zo spoločnosti
až 150 kg na AGRO špeciálne pre
jedno lôžko pri priemer- model 27 spoločnosť VEGAS.
nej výške človeka 175  cm. Absolútny komfort je
Jadro matraca je tvorené dosiahnutý vďaka kom-
zdokonaleným najmoder- binácii najlepších vlast-
nejším taštičkovým blo- ností pružinových blokov
kom „Vernestet S300“ od Vernestet a Multipocket.
nemeckého výrobcu AGRO Ak pre svoju posteľ hľa-
International s  hustotou pru- dáte prírodné materiály,
žiniek 296 ks/m2. Taštičkové kolekcia „Ekolatex“ je pre vás
jadro disponuje vynikajúcou ako stvorená. Kombináciou
bodovou elasticitou, vysokou prie- prírodných materiálov

120 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 120 4.2.2011 11:57


interiér – spálňa

a modernej technológie vyvinula spoloč- čo robí model 10a takým populárnym. matraca je tvorené tak, aby dokázalo
nosť VEGAS dokonalý produkt pre váš Čerešničkou na torte u  týchto modelov čo najlepšie nahradiť kvalitný taštickový
zdravý spánok. sú nesymetrické blok. Z  tejto kolekcie vyberajú tí, ktorí
Prvý antibakte- strany s  rôznym požadujú kvalitný matrac za nižšiu cenu.
riálny poťah na model 10a stupňom tvrdosti. Profilovaný viskoelastický materiál
svete Len čo sa vám pri s  efektom pamäti na jednej strane
oddychu zachce modelu 32 pridáva povrchu lôžka mäk-
nových zážit- kosť, ktorá pomáha uvoľneniu tela
kov – stačí obrátiť počas spánku. Blok VEGAFLEX PRO
matrac! na druhej strane pridáva matracu neoby-
Novinkou čajnú elastickosť a  vzdušnosť. Navyše
v  ponuke spo- je matrac stočený do rolky pre pohodl-
ločnosti VEGAS nejšiu prepravu.
je kolekcia
„Aktiv“  –  je to naj- Spoločnosť VEGAS je taktiež výrob-
modernejšia gene- com matracov do detských postielok
rácia ortopedických vyrobených z prírodných materiálov ako
z  prí- matracov vyrobených z  uni- je kokos, latex, či bavlna.
rodných kátneho materiálu Vegaflex PRO. Vo svojom portfóliu má taktiež late-
vlákien kapoku a  vis- Jednoliata štruktúra, vysoká hus- xové a  viskoelastické anatomické van-
kózy – „Lyocell Vital“ doladí váš pôžitok tota tohoto materiálu a tiež nový princíp kúše, či lamelové rošty s  kovovým
k  dokonalosti. Model 13 je asymetrický rozloženia vrstiev Vegaflex PRO v matra- rámom s vysokou nosnosťou až 150 kg
matrac z  trojpásmového latexového coch kolekcie „Aktiv“ umožňujú dosiah- a 10-ročnou zárukou.
bloku, jedna zo  strán je tvrdšia vďaka nuť veľkolepý ortopedický efekt. Každá Žijete len raz, preto sa neuspokojte
pridaniu vrstvy z kokosu. časť špeciálne tvarovaného penového len s  priemerom, ale dožadujte sa
Ak patríte k ľuďom, ktorí hľadajú poho- najvyššej kvality a  vyberajte si len to
dlný a  ničím nerušený spánok a  záro- najlepšie. Neváhajte a  navštívte našu
veň dobrú cenu, kolekcia „Komfort“ model 32 internetovú stránku alebo niektorého
je ideálnym výberom. z našich partnerov a predajcov a vyskú-
Vzdušné šajte si rozdiel v  pôžitku na matracoch
a  pružné taš- značky VEGAS, na ktorých zažijete len
tičkové jadro, tie najkrajšie sny.
latexové či
kokosové vrstvy
a  antistatický
poťah „Stressfree“,
ktorý neakumuluje
statickú elektrinu, urobí
z  vášho sna dokonalý zážitok.
Vysoko precízna práca bloku TFK bloku
spolu s  overenou rovnováhou elastic- plní funkciu nezávis-
kosti latexu a pružnosti kokosu – to je to, lých mini pružiniek a  penové jadro

VEGAS Group, s. r. o., Levočská 41, 058 01 Poprad


Telefón: +421/52/47 81 847, E-mail: info@matrace-vegas.sk, www.matrace-vegas.sk

štýl 121

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 121 4.2.2011 11:57


4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 122 4.2.2011 11:57
Neprespite
ponuku!
„Vegas Family”
lôžkový komplet pre mladé
rodiny

ortopedický taštičkový matrac


rozmery: 90 × 200 cm 225 € rošt v oceľovom ráme
dekoratívny poťah
140 × 200 cm 339 €
2 vankúše plnené latexom
160 × 200 cm 359 €
teraz darček – 2 ks paplónov*
*platí pre rozmer kompletu od 140 × 200 cm

www.matrace-vegas.sk
4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 123 4.2.2011 11:57
4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 124 4.2.2011 11:58
Dospelý človek strávi denne zhruba dve hodiny
cestovaním do práce a z práce. Ďalších osem hodín
pracuje, ešte dve hodiny niečo vybavuje, ďalšie
zhruba štyri hodiny sa venuje rodine a poslednú
tretinu dňa strávi spaním. Jedine túto činnosť
vykonávame so železnou pravidelnosťou a podľa jej
kvality sa chtiac – nechtiac odvíja nasledujúci deň.

Volíme
zdravý spánok
Ak sa zobudíme neoddýchnutý, najviac ušetriť priestor. A tak pri výbere
ubolení a najviac so zlou náladou, dostanú „zelenú“ postele či váľandy
následne budú všetky naše denné s úložným priestorom, na ktorých je liekmi proti bolesti chrbta a časom strá-
povinnosti a činnosti naštrbené. už matrac pripevnený. Takéto matrace veným u lekára.
Jednoducho si priznajme, že nebu- sú po dvoch až troch rokoch vyležané. Pri výbere matracov by sme mali
deme „fungovať“ na sto percent. A tak Inou kategóriou sú ľudia, ktorí para- zvážiť viac faktorov. Dôležitý je náš
si právom naša posteľ a hlavne matrac doxne investujú viac peňazí do drahých vek, akú prácu vykonávame a či máme
zaslúžia náležitú pozornosť. postelí z masívu, ale na matracoch sa problémy s pohybovým aparátom.
snažia ušetriť. A tu robíme chybu. Nie Obzvlášť opatrne musíme matrac
„Nie“ posteliam s úložným posteľ, ale kvalitný matrac je predpo- vyberať aj v prípade, ak sme mali úraz
priestorom kladom zdravého spánku. pohybového aparátu alebo operáciu.
Je zrejmé, že väčšina ľudí spí Samotnú kúpu však ovplyvňuje aj to,
na matracoch zlej kvality, čo sa odzr- Ako si vybrať správny matrac ako rýchlo si vybratý matrac môžem
kadľuje neskoršími bolesťami chrbta. Mali by byť kvalitnejšie ako posteľ. odniesť domov, ako pružne výrobca
Samozrejme, nie je to preto, že by Na prvý pohľad sa kúpou lacnejších rieši prípadné reklamácie.
ľuďom nezáležalo na kvalite spánku. matracov, ktoré sa rýchlo vyležia,
Zväčša je dôvodom to, že mladá rodina ušetriť dá. V konečnom dôsledku však Jednomatrac či dvojmatrac?
sa pri zariaďovaní domácností snaží čo ten drahší matrac „doplatíme“ v lekárni Hoci je na trhu niekoľko štandard-
ných rozmerov matracov, výrobcovia
najviac odporúčajú jednomatrace.
Z praktického hľadiska je jednoduchšie
manipulovať s ním pri čistení a vetraní.
No a je jednoduchšie využiť ktorúkoľ-
vek stranu matraca podľa potreby či
voľby. Funkčná chrbtica je najdôležitej-
šia časť ľudského organizmu, pretože
je to jediný spôsob, ako sa naše telo
udrží vo vzpriamenej polohe. Jej denné
nesprávne držanie, sedenie v práci
i oddych na zlom matraci sa môžu
v priebehu rokov odzrkadliť na našom
celkovom zdravotnom stave. Zdravie
máme len jedno. Nedá sa ani kúpiť,
ani vymeniť.

Kontakt:
DANEX PLUS
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 00421/32/771 73 69, 09
fax: 00421/32/771 73 10
e-mail: info@danexplus.sk
www.danexplus.sk

štýl 125

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 125 4.2.2011 11:58


SVETLO
AKO ŠPERK

UŽ JEDEN Z NAJVÄČŠÍCH IMPRESIONIS-


TICKÝCH MALIAROV PAUL CÉZANNE
VIEDOL V UMELECKÝCH KRUHOCH
DLHÉ ROZPRAVY O TOM, ČI JE PRE
UMENIE A OKO DIVÁKA DÔLEŽITEJŠIE
SVETLO, ALEBO FARBA. ON SÁM ZASTÁ-
VAL TEÓRIU, ŽE SVETLO JE AJ PÔVOD-
COM FARBY A HOCI TO ZREJME CÍTIL
INTUITÍVNE, MAL PRAVDU AJ Z FYZI-
KÁLNEHO HĽADISKA.

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 126 4.2.2011 11:58


N
aše oči vnímajú intenzitu
a tón farieb iba vďaka kva-
lite a intenzite svetla, ktoré
na plochy dopadá a už dávno je do-
kázaná priama úmera vplyvu svetla
na naše duševné pochody. Hoci sa
moderný marketing iba pred pár
desaťročiami začal zaoberať týmito
dôležitými poznatkami, dnes je už
každému obchodníkovi jasné, že
do nevhodne osvetleného obcho-
du nevstupujú zákazníci radi a ešte
zriedkavejšie tam aj niečo kúpia. At-
mosféra priestorov, v ktorých sa to-
var ponúka je jedným z najrozhodu-
júcejších faktorov, ktoré zákazníka
stimulujú a dokážu nadchnúť.

Kolekcia Alaska z produkcie talian-


skeho výrobcu svietidiel LAMP spája
v sebe jednoduchú eleganciu, tech-
nickú invenciu a jedinečné luxusné
vyhotovenie, aké sa dá docieliť iba
ručnou výrobou. Práve tá zaruču-
je, že každé svietidlo je samo osebe
originálom, ktorý vytvára jedinečnú
veľkolepú hru svetla, zachyteného
v sklených cencúľoch. Kolekcia bola
inšpirovaná príťažlivosťou polárnej
krajiny, takej vznešenej i krehkej
zároveň. Svetlo, ktoré sa zachytí na
sklených plochách z nich vytvára
malé umelecké diela a vnáša do inak
jednoduchého interiéru množstvo
príjemného, jasného, teplého svetla
a exkluzívnu atmosféru noblesy. I

INLUX. s. r. o. – predajňa
obchodné centrum
TPD – Euronics
Farského 26
851 01 Bratislava
e-mail:
predajna.ba@svietidlainlux.sk
tel.: 02/6252 5531
www.svietidlainlux.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 127 4.2.2011 11:58


interiér
– inšpirácie a trendy

Tretiu časť nášho seriálu o audiu zakončíme čerešničkou na torte a tou sú


produkty triedy high-end. Aké sú a prečo o ich kúpe uvažovať?

Audio a high-end
Výrobca a “výrobca“ výrobcovia s dlhoročnou tradíciou lecké dielo ako bežné audio zariade-
Základné rozdiely medzi high-en- a tých je (v reálne zaplatiteľnej nie. Anglicko-nemecký vývojový tím
dom a spotrebnou elektronikou sú kategórii) len pár. V ich ponuke veru mu dal do vienka nádhernú muzikál-
dnes, na rozdiel od minulosti, jasne mixér ani televízor nenájdete. Táto nosť a prirodzenosť prejavu, vďaka
dané len niekoľkými pravidlami. liga je len o čistom audiu. ktorým sa tento kúsok dá vidieť čoraz
častejšie i na Slovensku.
Bežnú elektroniku chrlia linky v Ázii
v nekonečných cykloch, pričom jedi- Cenovo prístupnejším
ným kritériom je výrobná cena. Tej kúskom triedy high-end je
je podriadený vývoj i súčiastková Magnat MA 800 – stereo zosilňovač
základňa, pričom „výrobca“ často s elektrónkovým predzosilňovačom.
dodá len svoju značku na tzv. glo- Rovnako poctivá konštrukcia sa
bálny produkt a výsledkom je, že rov- odráža i v podobne kvalitnom zvu-
naký výrobok nájdeme pod značkami kovom prejave ako u staršieho súro-
rôznych „výrobcov“. Hodnota značky denca.
následne znamená rozdiel v cenách
inak identického výrobku.

V tomto článku sa sústredíme


na nemecké značky HECO, Magnat,
Oehlbach a Bernstein, zastrešené
koncernom Audiovox. Každá zastu-
puje špecifický segment a ponúka
väčšinou to najlepšie, čo sa v danej
cenovej kategórii dá kúpiť ako
dokazujú i ocenenia na výstavách
a umiestnenia v testoch odborných
periodík.
Druhým paradoxom je, že Oba koncové stupne môžu byť
„výrobca“ vyrába všetko a okrem História 62 rokov vývoja, pre- kombinované s SACD prehrávačom
audia nájdeme v jeho portfóliu daj v 50 krajinách sveta, vývojová Magnat MCD 850, ktorého koncový
i práčky, umývačky riadu a niekedy základňa v Európe (Pulheim, stupeň taktiež využíva zvukovo
aj autá. Tu narážame na fakt, či sa Nemecko), to sú piliere na ktorých prirodzenejšie elektrónky. Na prepo-
vývoju a kvalite výroby každého jed- stojí úspech tradičných audiofilských jenie je možné využiť optiku alebo
notlivého produktu venuje ozaj dosta- značiek. koaxiálne výstupy.
točná pozornosť.
Elektronika Komplexným riešením v triede
Naproti tomu audio produkty triedy Pre high-end v elektronike je high-end je komponentný systém
high-end i solídnu strednú triedu synonymom elektrónka a elektrónka Magnat Music System 400, ktorý sa
dnes vyrábajú len špecializovaní je základným stavebným prvkom skladá z troch samostatných prístro-
nekompromisného zosilňovača jov – AM/FM tunera Magnat MT 420,
Magnat RV 2 – 23 kilogramov pocti- CD prehrávača Magnat MCD 450
vého železa, 8 elektróniek, pozlátené a stereo zosilňovača s elektrónkovým
konektory a výstupné trafá uložené predzosilňovačom Magnat MA 400.
vo vzduchotesných, antivibračných Táto zostava bola predstavená
puzdrách. V skutočnosti skôr ume- na jesennej výstave elektroniky IFA
v Berlíne a vzbudila zaslúžený ohlas.
Komponentný
Kom systém
tejto triedy a kvality
s cenou pod 1 000 €
totiž v súčasnosti
nemá v pomere
cena/výkon konku-
renciu.
r

128 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 128 4.2.2011 11:58


interiér
– inšpirácie a trendy

s tmavým alebo
svetlým lešteným
drevom. Pastva
pre oči a zvuková
nirvána.

Aj v tejto high-
endovej kategórii
nájdeme zástup-
cov s výbor-
ným pomerom
cena/výkon
a taká je séria
HECO Celan XT
nasledovaná
osvedčenou dvo-
jicou na pomedzí
vyššej strednej
triedy a high-endu,
Reproduktory teda Magnat Quantum 650
Spolu s výberom elektroniky kráča a Quantum 800 (novinka 2011).
ruka v ruke i výber reproduktorov. Všetky tieto série sa vyrábajú
Meniče tejto triedy sú vždy kvalitne ako stĺpové i regálové reproduk-
vyrobené solitéry s prémiovým zvu- tory a v ponuke sú taktiež centre
kom a v drvivej väčšine a subwoofery, takže nie je problém si
určené len pre stereo z nich vyskladať akúkoľvek zostavu
zapojenie. domáceho kina.

Zástupcom mohut- Dnešná doba je špecifická. Stále


ného, hmotového viac žijeme vo virtuálnom svete, ktorý
dizajnu sú stĺpové nám ponúka náhradu za skutočný
reproduktory HECO
Statement, ktoré
zároveň reprezentujú
technologický odstup
produktov high-end
od masovej pro-
dukcie. Membrány
stredobasových
a basových repro-
duktorov sú z tzv.
Kraft papiera – zmes
vláken severskej
borovice(>90 %) Quantum 1009
a špeciálne triede- a 1005, ktoré
nej ovčej vlny(5 %), boli tento rok
prachovky basových doplnené o regá-
reproduktorov sú lovky Magnat
z karbónovej tkaniny. Quantum 1003.
Šasi je odlievané Zvukovo exce- život. Dívame sa na svet stvorený
z hliníka, mem- lentné reproduk- počítačmi a filmy plné virtuálnych
brány výškových tory využívajú hrdinov vyhrávajú festivaly. Rovnaké
reproduktorov sú membrány z hli- je to i v hudbe – počúvame kom-
pokryté karbónovými níka a výškový primovanú hudbu ochudobnenú
nanočasticami. Povrch menič s hod- o detaily na prístrojoch, ktoré sú vyro-
reproduktorov je lako- vábnou kalotou. bené z plastického „kovu“ a „dreva“.
vaný klavírnym lakom a rovnako ako Konštrukcia Častokrát si ani neuvedomujeme, že
kedysi legendárny Ford T ich môžete je štíhlejšia rozdiel medzi zážitkom a bezduchým
mať v akejkoľvek farbe pod podmien- ako u HECO prežívaním je obrovský a máme ho
kou, že to bude čierna… ☺ a farebná škála vo svojim rukách (a ušiach).
je kombinácia Viac o audiu čítajte na
Na opačnom konci pomyselnej hravosti a konzer- www.audio.sk.
dizajnovej linky je high-endová séria vativizmu – biely
Magnat Quantum 1000. Pôvodne alebo čierny
sériu tvorili len stĺpové reproduk- klavírny lak Pavol Serbín
tory v dvoch veľkostiach – Magnat kombinovaný Foto: archív

štýl 129

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 129 4.2.2011 11:59


Alexia Fairy Lamps
Stropnica

68 × 68 cm
cena: 180 €

Katarína Pieroniová

tel./fax: 045/535 00 44
mobil: +421/903/383 533
mobil: +421/915/824 160
mobil: +39 339 701 85 89

e-mail: alexia.sk@gmail.com

skype: alexia.fl

www.alexia-fl.sk
Váš najbližší obchod so svietidlami

GIBAS • SIL LUX BELLART • SAKOYA

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 130 4.2.2011 12:06


sv ietidlá e-shop

www.feim.sk
Štefániková 59, 901 01 Malacky, tel.: 034-7743228, fax: 034-7743230, e-mail: svietidla@feim.sk

Kuchyňa, ktorú
môžeš schovať
vďaka sťahovacej
rolete.

Táto kuchyňa je kompletná s chladničkou, plynovým alebo elektrickým sporákom, aspirátorom,


drezom s kompletným vybavením. Viac informácií nájdete na stránke www.alexia-fl.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 131 4.2.2011 12:07


Neo®.
Iný a zvláštny –
jednoducho
neomylne svoj!

Všetci hovoria, že som iná. Áno, som svoja, rovnako ako moje nové vypínače a zásuvky.
Keď prídem večer domov, vypínače na mňa veselo žmurkajú. Vždy nájdem svetlo. Vo
dne i v noci. Neomylne. To presvetlenie páčky sa mi jednoducho veľmi páči. A má azda
každý v rovnakom dizajne ako vypínače i audio v kúpeľni a v kuchyni? Každý nie, ja áno.
Preto u mňa vedie Neo®. Neomylne! www.abb.sk/vypinace

ABB, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
Tel.: 02 - 594 18 701, 801
Fax: 02 - 594 18 766

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 132 4.2.2011 12:07


relax, exteriér

Keď ortuť v teplomeri už naberá správny smer


a sila slnka dáva posledný pozdrav zimným dňom,
opäť pomaly nás niečo ťahá von
a oceňujeme, čo ponúka nám záhradný exteriér.

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 133 4.2.2011 12:07


relax, exteriér

Prebuďte svoje bazény


V marci treba pomaly, ale iste premýšľať
nad prebúdzaním bazénov zo zimného spánku
a venovať ich naštartovaniu čas potrebný na
správne rozbehnutie novej sezóny. A pokiaľ váš
bazén je zatiaľ len snom, je vhodný čas zamyslieť sa
nad kúpou a prípravnými fázami, aby ste do leta mali
svoj vysnívaný záhradný bazén na svojom mieste.
Pre tých, čo bazén už majú (na 50 m3 vody cca 25 malých šoko-
a potrebujú ho odzimovať vých tabliet alebo 300 g granulátu)
Príchod slnečných dní znamená isté a pridajte regeneračnú dávku prípravku
povinnosti, ak chcete bazénovú sezónu pre odstránenie rias (Algicide). Tým
začať bez väčších problémov. Je nutné zbavíte vodu mikrobiologických zárod-
bazén dôkladne vyčistiť od všetkých kov a organických nečistôt. Po chló-
mechanických aj biologických nečistôt. rovej terapii je potrebné na približne
Po jeho odkrytí a uprataní plavákov, dva dni spustiť filtráciu na trvalý chod.
ktoré zabraňovali poškodeniu bazéna Nikdy neurýchľujte filtráciu spustením
mrazom, treba v prvom rade odstrániť protiprúdu, zvyšuje sa tým filtračná
nečistoty z bezprostredného okolia rýchlosť a klesá účinnosť filtrácie.
bazéna, vyčistiť tiež jeho steny aj dno. Pokiaľ by uvedený postup nepriniesol
Dôležité je mechanické vysatie usade- žiadaný výsledok, čiže by vaša voda
nín z dna bazéna. Po zime ich býva bola mliečna alebo železitá, prípadne
skutočne veľké množstvo. To môžete by sa vám premnožili riasy, zavolajte si
vykonať pomocou mechanického vysá- špecializovanú firmu.
vača a následne naplniť bazén vodou
do výšky približne 10 cm pod okraj. Pre tých, čo kupujú nový
Ďalší krok predstavuje zapojenie filtrač- bazén
nej jednotky. Pokiaľ máte bezpotrubnú Ak zatiaľ nie ste majiteľom bazéna,
filtráciu, operte filtračné vložky rad- no toto leto by ste už radi prevádzko-
šej niekoľkokrát za sebou. Hneď vali svoje malé súkromné „kúpalisko“
po naplnení bazéna vodou vykonajte za domom na záhrade, ponúkame a prípravu rozhodne netreba podceniť.
prvé ošetrenie vody. Upravte jej pH vám zopár dobre mienených rád. Upozorňujeme, že jedným z najdôle-
na ideálnu hodnotu 7,2–7,6. Nárazovo Výber a stavba bazéna nie je malič- žitejších krokov je výber správneho
dezinfikujte vodu šokovou chloráciou kosť. Pomerne vysokú investíciu bazéna. Odporúčame kvalitný, rokmi
overený francúzsky bazén Desjoyaux.
Možno ho postaviť už v priebehu jed-
ného až dvoch týždňov s minimálnymi
zásahmi do okolia. Rýchlu a čistú
výstavbu umožňuje stavebná metóda
strateného debnenia. Celá jeho kon-
štrukcia je samonosná, čiže umožňuje
bazén umiestniť do svahu alebo na
piesok či íl. Systém týchto bazénov
garantuje tvarovú variabilitu, vysokú
odolnosť proti mrazu i pohybom
terénu na niekoľko generácií. Bazény
konštruované systémom strateného
debnenia pritom nepotrebujú stavebnú
pripravenosť (základovú dosku, betó-
nový veniec atď.). Systém je časovo
menej náročný a kladie menšie nároky
na technickú odbornosť staviteľa.
Hrubú stavbu môžete realizovať aj
sami za odbornej asistencie dodáva-
teľa. Nie je však na škodu ponechať
kompletnú realizáciu na odborníkov.
Iba tak môže byť garantovaná bez-
chybná funkčnosť bazénového skeletu

134 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 134 4.2.2011 12:07


relax, exteriér

H nízky variant zastrešenia ochráni


bazén s maximálnou diskrétnos-
ťou, pričom výhody zastrešenia sú
zachované. Zaoblená priehľadná
hliníková konštrukcia v kombinácii
s priehľadným plexisklom a izolač-
ným polykarbonátom pôsobí krehko
a splynie s každým prostredím. Pri
peknom počasí sa bezkoľajnicové
zastrešenie zloží na koniec bazénu
a umožní využitie celého odkrytého
bazénu bez toho, aby niekde preká-
žali koľajnice.
H podchodové zastrešenie pre rodinné
bazény akýchkoľvek rozmerov,
s minimálnou výškou 180 cm.

pomaly a 
a dôsledne
dôsledne No a v čase, keď bazén nie je
v prevádzke, je dôležité chrániť vodnú
plochu proti nečistotám. Kombinácia
letnej a zimnej plachty, tzv. univerzálna
a firma môže prevziať zodpovednosť vybavená svetlom a môžete ju dopĺniť plachta, dokáže nielen udržať teplo,
za stavbu v podobe záruky. Metóda protiprúdom, vírivkou a rôznymi for- ale zároveň bráni rozmnožovaniu rias.
strateného debnenia z polypropylé- mami ohrevu. Cenovo náročnejšia je automatická
nových dielov sa používa pre rodinné Každý bazén potrebuje základné lamelová roleta. Jediné otočenie kľú-
i verejné bazény. Oproti plastovým či doplnky. Letnú plachtu, aby ste vodu čom, ktoré roletu rozvinie cez hladinu,
laminátovým vaniam nie je problém uchránili pred nečistotami. Silnejšiu môže zabrániť znečisteniu a znehodno-
s inštaláciou ani pri obmedzenom prí- zimnú plachtu, ktorá zabráni rozmno- teniu bazéna. Pri zariaďovaní bazéna je
stupe k miestu stavby. Celá konštrukcia ženiu rias a na jar výrazne uľahčí uve- potrebné dbať i na bezpečnosť a vyba-
prejde pohodlne bežnými dverami. denie bazénu do prevádzky. A pokiaľ viť všetky nekryté bazény prvkami proti
Druhým dôležitým krokom je zvo- si chcete plávanie užívať nezávisle utopeniu, napríklad bezpečnostným
lenie správnej bezpotrubnej filtračnej od počasia, mali by ste uvažovať zábradlím.
jednotky. Najvhodnejšia je filtrácia s čo o zastrešení s UV ochranou. V kombi- Dôležité sú aj kontrola pH (optimálna
najmenším počtom otvorov a rozvodov, nácii s ohrevom vody dokáže kúpanie hodnota je 7,2–7,6) a čistota vody.
ktoré sú najčastejšími príčinami porúch predĺžiť o dva až tri mesiace. Bazény Zvoľte teda kvalitné čistiace prostriedky
a vyžadujú si častú údržbu. Z tohto Desjoyaux predstavujú rad bezkoľajni- a chémiu.
hľadiska sa ako ideálne javí použitie cových zastrešení:
bezpotrubnej jednotky. Môže byť ukrytá H moderné super nízke zastrešenie
napríklad v mobilných prístupových s „výškou“ len 0,5 až 1 meter patrí Foto a text: Bazény Desjoyaux
schodíkoch. Filtračná jednotka je vždy k najnižším bezkoľajnicovým typom. Info: www.desjoyaux.cz

štýl 135

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 135 4.2.2011 12:08


relax, exteriér

O áza oddychu
Aj vy milujete
slnkom zaliate dni?
Láka vás to ľahnúť si
na záhrade a nechať sa
hladiť letným jemným
vánkom, privrieť oči,
pohodlne sa uvoľniť
a len tak odpočívať
a užívať si každú
minútu sladkého nič
nerobenia...

Dvojitá strecha altánku Oasis nie


je len zaujímavým dizajnovým prvkom.

136 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 136 4.2.2011 12:08


relax, exteriér

Otvor medzi ňou zabezpečuje odvod


teplého vzduchu a tým zabraňuje jeho
hromadeniu sa pod plachtovou stre-
chou. Vybraná plachtovina je bezpo-
chyby Rolls Royceom vo svojej triede.
Je neuveriteľne jemná, no napriek
tomu veľmi odolná voči poveternost-
ným vplyvom. Jej hlavné prednosti sú
schopnosti odolávať silným vetrom,
extrémnym teplotám, UV žiareniu, vtá-
čim exkrementom, plesniam a slanej
vode. Upevnenie je navrhnuté tak, aby
prípadnú montáž a demontáž bolo
možné previesť rýchlo a jednoducho.
Jej kvality potvrdzuje aj niekoľkoročná
záruka.

Dôležitou súčasťou altánku Oasis


zostáva kvalitný matrac. To, že sa
jedná o pohodlný matrac naznačuje
aj jeho výška 17 cm. Už po stáročia sa stali kameň odchýlky odtieňov robia z každej
Poťah na matrac a na operadlách a drevo nerozlučnou kombináciou strechy originál, ktorý je neopako-
je špeciálne vyvinutý pre použitie našich domovov. Tieto materiály vateľný.
v exteriéri. Je príjemný na dotyk, vychádzajúce z prírody vám nikdy
farebne stály, vysoko odolný voči nezovšednejú a ich farby, ktoré Altánok očarí nielen majstrovským
vode, mastnotám, UV žiareniu príroda vytvárala po tisícročia sú spracovaním, ale aj jemnými tvarmi
a ľahko sa udržuje. dokonalé a nenapodobiteľné. pochádzajúcimi z viktoriánskych
Strecha altánku Victoria, ktorá je dobových stavieb. Tento altánok vás
vykladaná bridlicou je tomu dôka- prenesie do doby, keď na širokých
zom. Bridlicové strechy patria práve lúkach cválali princovia na svojich
k tým najtrvalejším a najstarším, bielych koňoch. Neveríte? Uznajte, že
kde nepravidelné tvary a jemné je jednoducho rozprávkový.

František Kečkéš – GAZEBO


Ružová dolina 4145/6
940 01 Nové Zámky
0907/260 142, 0948/440 305
altanky@gazebo-altanky.sk
www.gazebo-altanky.sk

štýl 137

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 137 4.2.2011 12:08


relax, exteriér

Jeden z popredných európskych výrobcov kompozitných bazénov


spoločnosť Compass Ceramic Pools Senec pripravil tak ako každý rok novinky
pre svojich zákazníkov.
Rok 2010 bol z hľadiska počtu vyrobených keramických bazénov pre našu
spoločnosť veľmi úspešný. Podarilo sa nám vyrobiť a predať 1 240 ks bazénov
v rozmeroch od 4,5 metra do 11,4 metra.

Skutočná bomba na trhu


s kompozitnými bazénmi
Pre rok 2011 spoločnosť Compass níkmi našej spoločnosti ako bazén s čo
Ceramic Pools Senec pripravila najširším využitím pri čo najefektívnej-
pre svojich zákazníkov skutočnú šej a najbezpečnejšej prevádzke.
lahôdku. Ako jediný výrobca kom- Bazén je vybavený dvoma veľmi
pozitných bazénov v Európe zaradil pohodlnými schodiskami s protišmyko-
do svojho výrobného programu kera- vou úpravou a možnosťou vybudovania
mický kompozitný bazén s rozmermi samostatnej masážnej zóny na každom
13,30 × 4,49 × 1,50 metra. schodisku.
Tieto rozmery radia tento bazén Ďalej je tento bazén vybavený bez-
na vrchol ponuky. pečnostným držadlom uloženým tesne
Toto je veľmi dobrá správa pre pod hladinou vody na oboch pozdĺž-
všetkých veľmi náročných privátnych nych stranách. Samozrejme nechýba
zákazníkov, ktorý túžia mať doma sku- typický bezpečnostný prvok bazénov
točné more vody pre radosť a relax. compass bezpečnostný stupienok zho-
Samozrejme je to dobrá správa tovený približne v 2/3 hĺbky bazénu. nou filtračnou jednotkou, ošetrovaním
a výzva aj pre všetkých terajších V záujme o čo najefektívnejšiu bazénovej vody soľou, výkonnými proti-
i budúcich prevádzkovateľov hotelov a najbezpečnejšiu prevádzku je bazén prúdmi a množstvom ďalších doplnkov.
a penziónov, ktorý majú záujem o roz- vybavený boxom pre inštaláciu elektric- Ako jediná spoločnosť na Slovensku
šírenie ponuky svojich služieb o bazén. kej lamely. Toto riešenie minimalizuje vám môžeme ponúknuť lamelové
Nakoľko sa jedná o kompozitný kera- náklady na ohrev bazénovej vody. zakrytie hladiny označované ako
mický bazén jeho inštalácia je veľmi Pri osadení v interiéry značne zníži Owerflow Line. Toto sa vyznačuje
jednoduchá a rýchla preto, že sa osá- náklady na odvlhčenie bazénovej haly špeciálnym skimmerom zabudovaným
dza na štrkové lôžko bez nutnosti zho- a zabezpečuje maximálnu bezpečnosť v konštrukcii lamely umožňujúcim
tovovania komplikovaných betónových detí alebo domácich miláčikov v čase, veľmi kvalitné filtrovanie vody nakoľko
plôch či už pod bazénom alebo po jeho keď je bazén lamelou zakrytý. skimmer je široký ako samotný bazén.
obvode a je ho možné inštalovať Spoločnosť Compass Ceramic Pools Táto konštrukcia prakticky nahradzuje
v exteriéry i ako interiérový. Senec vám cestou svojej realizačnej prepadový žľab potrebný pri bazé-
Tento bazén označovaný ako firmy Pool&Home ponúka možnosť noch s napnutou hladinou a vytvára
XXL Trainer 133 bol navrhovaný odbor- vybaviť všetky vyrábané bazény kvalit- efekt napnutej hladiny aj pri bazénoch
Compass označovaných v našom sorti-
mente písmenkami XL.
Ak vás informácie uvedené v tomto
článku zaujali, radi vás privítame
v našej predajni v Bratislave kde sa
vám budú plne venovať vyškolení pre-
dajcovia.

Jozef Holek
Pool & Home, s. r. o.
Predajňa:
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava
Tel.: +421/2/45 24 33 14
Fax: + 421/2/45 24 30 68
www.compasspools.eu

138 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 138 4.2.2011 12:08


samočistiace bazény s iQ
Q exkluzívny 3D žiarivý povrch bez pórov
VÝHODY: Q doživotná záruka proti osmóze (absolútna nepriepustnosť)
Q zvýšená tuhosť keramického jadra (patent PN 1690) bez straty pružnosti
Q rýchla a jednoduchá montáž v priebehu niekoľkých dní
Q zabudovanie bez betónovej základovej dosky
Q zaručená kvalita bazénov, neustála kontrola výrobného procesu
Q prísne dodržovanie vyskúšanej austrálskej technológie
Q osadenie do štrkového lôžka

KU BAZÉNU
PROTIPRÚD ZADARMO

dokonalý bazén s kompletným ser visom

Pool&Home spol. s r.o. | Predajňa Galvaniho 15/A | tel. 0911 973 209, 0902 800 900 | www.compasspools.eu | 0800 222 223

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 139 4.2.2011 12:08


€

25.576,97Sk

NÁBY
NÁ BYTOK
OK ZÁ
ZÁHRA
HRAD
RADN
ADNÝ PERLA
4-dielny
4- ny ra
ny rata
rat
aattan
tanov
anový
ovvýý sseet
et,t 2x
et, 2x kr
kres
kre
reeesslo,
s o, 1x
1x dv
dvoj
dvo
vojkr
vo jkkre
jkre
kre
resl
esl
sslo,
o, st
sto
stolik,
ttool k,
k, sset
et je
et je vr
vrát
vrá
ráta
átan
át
taaannnee
PODU
PPO
ODDUŃIEKHRU
ŃIEK
EKKHHRUBŔ
RUBŔ
RU BŔCH

BŔC
ŔCH
CHCCMCM Đ
M ĐĐER
ERVRVENŔ
RVE
VENŔC
VE NŔCH
NŔŔCHCH
C CHH
CH

ĥDURPDUNHWnLOLQD
Kame
K menn
nnáá 4, 04
041 / 777 77 77
za@kinekus.ssk á(53$&,$
67$1,&$

ĥDURPDUNHW5X{RPEHURN
Bystrická cesta 2159 (oproti teh
ehel
elni
ni))
0444 / 43
04 4 5 39 10-12, rk@kinekus.ssk

ĥDURPDUNNHW7UHQĥÊQ
Soobl
S blah
a ovská 3161
61 (areál
ál C
COOP Jednoty)
0 2 / 6400 12 95-
03 5-96
96, tn@kinekekus
u .sk 
 €
25.576,97Sk

ĥDURP
PDUNHW%UDWLVODYD
)HGL
G QRYD
3HW
3H UĜ
UĜDO
D ND NÁBY
NÁBYTO
OKK ZÁ
ZÁHRA
HRAD
RADN
ADNÝ JAS
SMI
MINE
INE
02 / 638 114 47, ba@a kiine
neku
kus.
s.sk
sk DIELNY
DIEELNY TRVANLIVĖDREVOZTROP
NY
YY TR
Y
TRV
RVA
VAANLIV
IVĖ
VĖDRE
REV
EVO
VOZTR TRO
ROPICKŔ
PICKŔCH
KŔC ŔŔCHLE
CHLES
EESOV
SOV
OVVŔCHO
OVVŔVŔC
ŔŔCHOODNEJ
DNEJ³Z
EJJ³ZIEAJ
³ZIEAJU
³ JUUŘŘN
ŘNEJ
NEJ
EJJ
AAme
merik
mer riky
riky
ky
ky AAKÁCIA
KÁC
KÁ ÁCIAIA - ppôvod

pôv
ôvo
ôv
vood to
tovovar
ova
vaar
aru
ru Vi
ru Viet eetna
etn
tnam,
tnam,
a , ob
obs
obbsahuje
ssahuje
ahuj
ah ujee stôl
stô
sttôl,
ôôl,, 3-kr
33-kreslo
3-kreslo,
kres
kre
reeesslo,,
 KRE
 KR
KRESLO KRESLO TA
REESLO KR KRE
REESLO TA
TAABURE
RETK
RET
ETTTKU PRĥRUĐNŔSTOLĥK SEDENIESP
KU PRRĥRĥRU
KU RUĐNŔ NŔST
STO
TOLLĥK SEDENIESPPOOD ODUŃ
DUŃKA
UŃKA KAMI
KAMI
M
.LQ
QHNX
XV3ULHYLG]D peev
ppev
evná
evn
v á ststav
stavba
sta
tavba
avvbbaa
1ÀÀEU
EUHĜ
HĜQÀ3
3UL
ULHY
HYLG
LG]D
046 / 51
5 4 44
4 12,2 info.pd@kinek
ekus
us.ssk
Všetky uvedeené
n cenenyy sú
sú vrátane
v 19% DPH, do vypredaniaa zásob..
3RXĻLW«REU£]N\
N\P
P¶ĻX
X PDĢLOXVWUDÏQ¿FKDUDNWHU&HQ\SUHHSRϯWDYDQ«
NRQYHU
NRQ YH ]Q¿PN
PNXU]
X RP
1 € = 30,
30 126 Sk
S

€
1.988,31Sk 


€
1.325,54Sk

2+1,6
+1
1,,,6
6.2
22&(ú
2&
2&((ú
2& (ú2
ú29¦
ú29
29¦
9¦ NÁ
ÁBBYT
BY
YTO
YTTOK
OK ZÁHRA

ÁHRA
RAD
A
ADN
DNÝ PATRÍC
PAT
PA
ATR
TR
RÍC
ÍCIIA
pre
pr
reno
enosné,
osné, pr
prrieme
iemer
merr 766 cm,
cm hhrú
rúbka
ka plechu
pleechu .5(
(6
(6/26
6/2
6 /263
/2
/2 6 32
2''12
'12
12n2
28
8 € 7--dielny
7-diellny,
ny,, tr
ny trrva
trvvvaan
anliv
nlivé

vé dre
drrev
revo
evvoo z tr
trop
tro
ropický
o icckýc
kých

ých
ch le
les
eesov
sov
ov,
v,
v, se
set
ett ob
obsa
bssahu
ahuj
huje
uje
je st
stôll -
stô
0,5 mm
0,5 KOOVO
KOVOVĆKONŃTRUKCIASTEXTILNOU
KOVOVĆ
KOV VOV
OVĆ
VĆKO
Ć KONŃT
KONŃTRUKCI
KONŃTRUKCIA
ŃTTRU
ŃŃTRUKCIA
ŃTR
TRUKCIA
RUKC
KCIA S TEX
KCIASTE
TEXT
EXXTILNO
XTTTIILNOU 23.468,15Sk 1200/180
1200/0/1
/1800x
800x 0x12
0x1x1200x
1 00x750
0x7
x7500 mm, m 6 x kr kkreslo
kre
reeslo - 610x
610x770x1060
0x7
x7700x1
0xx1060 mm
VŔPLIJOU
VŔP
VŔ ŔPP IJIJOU ROZMER
ŔPLIJOU RO
O ROZME
ROZ
OZME
OZMER
Z XX
XX X
CM

CM P
CCM PPOLOHOVATEįNĖ PLYNULĖ
OLOHOVOVA
VAT
ATE
TEįN
įNĖ PLYLYN
YNULĖ
POL
PPO OLOH
OLOHOV
LOHHOOVA
LO OVAN
VVAANNIIEP
IEPPOĐAS
POĐASSEDENIA
OĐASS
AS SSEDENIA
EDENIA STÔL
TÔL ZÁ
TÔ ZÁHHRA
RA
RAD
RADN
DNÝ JUSTUS
US
PPOOSUV
SUVN
SUUVNŔ
VNŔVANKŊŃIK
NŔVAVANNKŊKŊŃIK €
 drevený,
ddre
rev
eve
vený
ný,
ý, mat
materiál
ate
terriál borovica,
boro
rov
ovvicca, ro
rozkladací
roz
ozzklad
adac
accí - 200 / 14
140
4400 x
5.693,81Sk CM ODOLNĖVONKAJŃĥMVPLYVOMPOĐASIA

CM O
 CM OODOLNĖ
ODDOLNĖVO
OLNĖĖ VONKA
VONKAJŃĥM
VONKAJ
KAJŃŃŃĥMV
ĥ VPLY
ĥMVP
ĥM VPPLYVOM
VPLYVOM
LYV
YVOM
YVO
VOMPPPOĐASIA
POĐ
OĐASIA
ĐAS
ASIA
€
9.007,70Sk

€
1.656,93Sk

NABYTOK ZÁHRADNÝ ELIPS KRE


KR
KREESL
ES
SLO ZZÁ
ZÁH
ÁHRA
ÁHRA
HRRADN
DNÉ OLI
LIV
LIV
IVER
ER
6 dielny, hliníkový, stôl so sklom 100x100 cm, 4 kreslá nastavi- PPOOLOHOV
OLOOHHOOVA
OVAT
VATE
VA
ATELNĖ NAS
TTEEELN
LNNĖ
NĖ NNAST
AASSTA
SSTTAV
TAV
AVITIITE
AVI TEįNĖOP
TEįN
įNĖĖOP
įN OPERA
EERRRAD
AADD ODDOOO
ADLODO
TEįNĖ VŔPLIJPOGUMOVANŔTEXTIL SLNEĐNĥKSKįUKOUPRIEMER ppoolôh,
olô
lôh, mas
mas
asív ívne
ívn
vne
ne
cm

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 140 4.2.2011 12:08


QHFKVDSićLSRVDďWHVD
Po úspešnom predstavení záhradného nábytku, ktorý spo- %RURYLFRYĘPDVâYKRMGDËN\PDUNâ]\
ORÏQRVĢ.LQHNXVSUHG£YDODYbPLQXORPURNXSULQ£ĞDDMW¼WR 3ORTIMENTDREVENĖHOZĆHRADNĖHONĆBYTKUSPOLOĐNOSTI+INEKUSDOPĮIJAJŊ
VH]µQX QRYLQN\ VOHGXM¼FH VYHWRY« Q£E\WN£UVNH WUHQG\ ZOSTAVYAŢSAMOSTATNĖKRESLĆZŢEURķPSKEHOBOROVICOVĖHOMASĥVU KTORĖ
1RY¼SRQXNXQ£E\WNX]bH[RWLFN«KRDN£FLRY«KRGUHYDGUHYD SADODĆVAJŊVŢPRĥRODNEJFARBE BEZPOVRCHOVEJŊPRAVY/KREMDREVENĖHO
PHUDQWLDMGL]DMQRY«KRSRO\UDWDQXSUHQ£URÏQ¿FKNOLHQWRY NĆBYTKUMAJŊPEVNĖMIESTOVŢNAŃICHZĆHRADĆCHAŢNATERASĆCHELEGANTNĖ
GRSùćDWUDGLÏQ¿VRUWLPHQWH[WHUL«URY«KRQ£E\WNX]bERURYL- HOJDAĐKYSŢMASĥVNOUCELOKOVOVOULAKOVANOUKONŃTRUKCIOU3ŊVYBAVENĖ
TIENIACOUSTRIEŃKOUAŢPOHODLNOUSEDACOUĐASņOU)CHNOSNOSņDOSAHUJE
FRY«KRPDV¯YXREý¼EHQ«]£KUDGQ«KRMGDÏN\DbPDUN¯]\
AŘKILOGRAMOV TAKŘEPOSLŊŘIANARELAXNIELENDEņOM ALEAJDOSPE-
LŔM½ORAZVĉĐŃEJOBįUBESATEŃIATIENIACEVŔSUVNĖMARKĥZY+INEKUSICH
Malajzijské drevo meranti PONŊKASŢUNIVERZĆLNOUKONŃTRUKCIOUNAMONTĆŘDOSTROPUĐINASTENU
-ERANTI PATRĥ MEDZI įAHKĖ TVRDĖ AŢ TVAROVO STĆLE DREVINY 0OCHĆDZA VŢŃĥRKEODTROCHDOŃTYROCHMETROVAŢMAXIMĆLNYMVŔSUVOM METRA
ZŢJUHOVŔCHODNEJ³ZIEAŢVYZNAĐUJESAVEįKOURĸZNORODOSņOUFARIEB OD -ANIPULĆCIASŢMARKĥZOUJEVēAKAKįUKEVEįMIJEDNODUCHĆ6YSOKĆKVALI-
SVETLOŘLTŔCHODTIEIJOVAŘPOTMAVOĐERVENŊAŢHNEDŊFARBYAŢTIEŘSTRIEDAVO TAAŢESTETICKOSņTIENIACICHLĆTOKUSPOKOJĥAJNĆROĐNŔCHUŘĥVATEįOV.AVYŃE
TOĐITŔMRASTOMDREVA6ēAKAHREFARIEBPĸSOBĥZĆHRADNŔNĆBYTOKVEįMI SŊTIENIACELĆTKYIMPREGNOVANĖ TAKŘENECHRĆNIALENPREDSLNKOM ALEAJ
SVIEŘO3POLOĐNOSņ+INEKUSDODĆVANĆBYTOKZŢMERANTIUŘOŃETRENŔOLE- PREDDAŘēOM
JOM KTORŔCITLIVOZJEDNOCUJEPRĥRODNŊRĸZNORODOSņZAFARBENIA4YPICKOU
VLASTNOSņOUDREVAMERANTISŊuPINNHOLESh CESTIĐKYVŔLETOVĖOTVORY 
ODHMYZU KTORĖZANECHALVŢŘIVOMSTROMEJEHOhOBYVATEįv KTORŔVIJOM Polyratanový nábytok
MALSVOJDOMOV$ROBNĖOTVORYVŢMERANTISŊVOVŃEOBECNOSTIAKCEPTO- 0OLYRATANJEMODERNŔKOMPOZITNŔMATERIĆLSŢVYNIKAJŊCIMIŊŘITKOVŔMIAŢDIZAJ-
VANĖ PRETOŘEPODĐIARKUJŊPRĥRODNŔCHARAKTERMATERIĆLUAŢNEMAJŊŘIADNY NOVŔMIVLASTNOSņAMI3KLADĆSAZŢPOLYESTERUSŢVINYLOVOUPOVRCHOVOUVRSTVOU
NEGATĥVNYVPLYVNATRVANLIVOSņĐISTATICKĖVLASTNOSTINĆBYTKU3POLOĐNOSņ :ĆHRADNŔNĆBYTOKZŢPOLYRATANUMĆKOVOVŊKONŃTRUKCIUAŢPONŊKAPRISE-
+INEKUS PONŊKA ZŢ DREVA MERANTI SŊPRAVU ZĆHRADNĖHO NĆBYTKU ,5#)! DENĥKOMFORTAŢSTABILITU PRETOŘEPOLYRATANOVĆVŔPLIJSANEVYSEDĥANINE-
ROZTIAHNE(OCISAPOĐASZIMNŔCHMESIACOVODPORŊĐANĆBYTOKUSKLAD-
AŢSŊPRAVU3/&)! KTORĆVYUŘĥVAKOMBINĆCIUDREVAAKĆCIEAŢMERANTI
NIņ VO VNŊTRI POLYRATAN VŔBORNE ODOLĆVA DAŘēU AŢ ŃPINE VēAKA ĐOMU
JEIDEĆLNYMZĆHRADNŔMNĆBYTKOM.EVYŘADUJEŘIADNUNĆROĐNŊŊDRŘBU
Akáciový záhradný nábytok *EDNODUCHO SA ĐISTĥ MYDLOVŔM ROZTOKOM ALEBOŃPECIĆLNYMĐISTIĐOM
!KĆCIAJETRVANLIVĖTVRDĖDREVOZŢTROPICKŔCHLESOVVŔCHODNEJ³ZIEAŢJUŘNEJ +INEKUSPONŊKANIELENZOSTAVYPOLYRATANOVĖHONĆBYTKU,!6%2.! -!-
!MERIKY -Ć JEMNŊ PLAMENNŊ TEXTŊRU /LIVOVO HNEDĖ AŘ ŃEDO HNEDĖ ,%$)69 !-!$%53 ALEAJNĆBYTKOVĖSOLITĖRYODPOĐĥVADLOSOSTRIEŃKOU
ODTIENESŢTMAVŃĥMIPRUHMIDĆVAJŊNĆBYTKUZŢTEJTODREVINYKRĆSNYTEPLŔ n&!.4!39 LEŘADLOSŢKOLIESKAMIAŢPODRŊĐKAMI POLOHOVATEįNĖKRESLO 
VZHįAD!KĆCIOVŔNĆBYTOKSAVYZNAĐUJEVYSOKOUODOLNOSņOUPROTISTAR-
NUTIUAŢBIOLOGICKEJDEGRADĆCII/ŢVYNIKAJŊCICHVLASTNOSTIACHAKĆCIOVĖHO
DREVAVYPOVEDĆFAKT ŘESAVŢ!MERIKEPOUŘĥVALONASTAVBULODĥAŢVEį-
MINAMĆHANĖDREVENĖSPOJOVACIEPRVKY$NESSAAKĆCIOVĖDREVOTEŃĥ
www.kinekus.sk
PRUDKORASTŊCEMUZĆUJMUAJVŢ%URķPE+INEKUSPONŊKATRINĆBYTKOVĖ
ZOSTAVYZŢAKĆCIOVĖHODREVA02%34)'% %30)2)4 *!3-).%

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 141 4.2.2011 12:08


relax – interview

Oslovil som nášho najúspešnejšieho


profesionálneho boxera v poloťažkej váhe
Tomiho Kid Kovacsa z Galanty, známej „liahne“
špičkových boxerov. Po fantastickom víťazstve
nad Keňanom Samsonom Onyangom a s opaskom
majstra sveta WBF zbierku rozširuje o ďalšie.
Technicky zdatný, inteligentný a rozvážny „Tomi“
zbiera úspechy, ale nech nám sám o nich porozpráva.

Tomi Kid
Ktoré úspechy a majstrovské Od koľkých rokov ste sa začali
opasky sú vo vašej zbierke? venovať tomuto športu?
Som Majster sveta svetovej organi- Ja s boxom žijem už od narodenia.
zácie WBF (World boxing federation), :-) Otec bol aktívnym boxerom, ja
International Champion WBF (World som bol veľa pri ňom a v telocvični
boxing Foundation/Intercontinante) som sa hrával ako malý chlapček.
Champion WBF (World Boxing
federation), majster Európy PBU Aká bola cesta k úspechom a od
(Profesional boxing union) a medzi- koľkých rokov ste začali boxovať.
národný šampión Slovenska Vieme, že zdravotná federácia sta-
a Maďarska. novila prísne pravidlá, … a kedy sa Galanta je liaheň a je stále
stane z boxera profesionál? aktívna týmto športom…
Jablko nepadlo ďaleko Boxoval som ako amatér už ako V roku 2007 som založil boxer-
od stromu. Otec bol vzorom dorastenec v Galante. Prešiel som ský klub KO BOX CLUB Galanta.
a určite sa teší z vašich úspe- viac klubov na Slovensku, boxoval Pravidelne trénuje u nás už 45 boxe-
chov – ako to vnímate? som v Komárne, v Žiline a potom rov. Práca s chalanmi ma veľmi
Otec je na mňa veľmi hrdý, veľa v Nitre. V zahraničí som boxoval za napĺňa a cítim sa veľmi dobre. Vždy
sa o boxe rozprávame. Trénujem Budapešť. V novembri 2007 som hovorím, že sme jedna veľká rodina.
aj s ním a jeho rady si vždy veľmi dostal ponuku z Maďarska a prešiel Od založenia som vychoval už viac
cením. Som rád, že som ho vedel som k profesionálom. Od januára majstrov SR a v lete 2010 sme
spraviť šťastným. 2008 som začal trénovať v Gyori. priniesli z Bulharska-Majstrovstiev
Európy bronzovú medailu.
Boxer Lukáš Forro urobil „zázrak“.
Začal s boxom ako 10-ročný.
Hmotnosť mal 72 kg. Bol tučko,
tak sme ho volali BUCO. Dnes má
13 rokov je trojnásobný majster SR
a má v zbierke aj bronzovú medailu
z Majstrovstiev SR.

Bojové športy… .
BOX, BOX, BOX… :-)

Tréner je nepochybne súčas-


ťou pevného súkolia tímu, mal by
poznať dokonale zverenca, súpera
a k tomu zvoliť taktiku. Kto je tým
šťastlivcom?
Mojím trénerom je Mgr. Pavol
Hlavačka. Poznáme sa ešte z čias
amatérskeho boxu. Spolu sme
reprezentovali Nitru a aj SR. Je
16-násobný majster SR, inteligentný
a veľmi rozumný človek, ktorý
s boxom žije. Dôverujem mu a urobil

142 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 142 4.2.2011 12:08


relax – interview

stva veľmi teším a diváci? Určite by


si radi pozreli ešte pár kôl. Ale mal
som už aj 12-kolový zápas. To som
boxoval cca. 50 minút. Bolo to veľmi
náročné.

V zrelom veku 33 rokov, bilan-


cia – 17 – 0 – 0, dokedy sa dá
udržať špičková forma a čo preto
treba urobiť?
Cítim sa veľmi dobre… a moja
forma ešte len teraz graduje. Budem
boxovať, kým moje telo nepovie:
„Tomi stačilo!“.

Nedávno som registroval súboj


dvoch bývalých špičkových
boxerov v super ťažkej váhe
(Hollyfield–Botha s pozitívnym
ohlasom v médiách). Videli ste
tento súboj a vaše postrehy
k nemu?
Minulý rok v októbri som boxoval
v nemeckom meste Dessau, boxoval

ako sa rodia
svetové úspechy
v boxe
by som pre neho všetko. Keď som
v ringu, je pre mňa oporou. Nechcel
by som žiadnu zmenu trénera, cítim
sa pri ňom veľmi dobre.

Každý šport má svoje riziká, box


je šport tvrdých chlapov, dá sa
porovnať trebárs s horolezectvom,
parašutizmom a podobnými špor-
tami. Ako by ste ho zaradili podľa
stupňa nebezpečnosti?
Každý šport je nebezpečný. Box
je kontaktný šport. Podľa mňa je pre
inteligentných ľudí. Box nie je len
o tom, ako sa pobiť v ringu, biť sa
môžu v krčme. Ako sa hovorí, boxer
má hlavu na to, aby ňou myslel a nie
na to, aby do nej dostal. Je to veľmi
náročný šport, najťažší na svete. Už
piaty rok skončil v ankete na prvom
mieste. Nielen fyzicky sa treba pripra-
viť, ale aj psychická príprava je veľmi
dôležitá.

Vaše najrýchlejšie ukončené


duely?
Bolo to 47 sekúnd, keď som svojho
súpera doslova uspal. Ja sa z víťaz-

štýl 143

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 143 4.2.2011 12:08


relax – interview

V lete som mal cca 11-týždňovú


prípravu na tento zápas. Pripravoval
som sa s mojím trénerom Paľom
Hlavačkom. Aj spoločnú dovolenku
sme mali v Taliansku, kde sme samo-
zrejme trénovali. Okrem kondičnej
prípravy sme sa hlavne pripravovali
takticky a to na súperov štýl, ktorý
preferoval silový box, a bol hlavne
bitkárom. Moji sparing partneri boli
všetci ťažší a silnejší odo mňa, aby
ma poriadne potrápili v ringu – cca
o 10–15 kg ťažší boxeri. Vedeli sme
čo treba a ako treba na neho boxo-
vať. Tak sa aj stalo… už pred zápa-
som som mal s ním konflikt a aj jeho
tímom, keď sme stáli na chodbe on
do mňa drgol ramenom a nosič vlajky
ma chcel udrieť s paličkou… stáli na
chodbe Albánci… asi 10 fanúšikov,
ktorí hovorili, že ako ma on zbije atď.
My sme ich ignorovali, a pokračovali
sme ešte ďalej v rozcvičke. Vtedy
videli, že som oveľa rýchlejší ako môj
súper a zostali ticho. V ringu som si
ho všímal, vôbec nebol vyrovnaný
a psychicky som bol lepšie na tom.
Nepustil som ho k bitke a vedel
som, že čas je môj partner, že ho
do 5. kola určite viem poraziť. Bol
som trpezlivý a boxoval som to čo
sme si povedali pred zápasom. S pri-
búdajúcim časom on bol pomalší
a ja som sa dostával do tempa… už
pred 4. kolom som povedal trénerovi:
„Už má dosť dostanem ho“. Pred
tým kolom, ako sme išli na prestávku
som videl, ako si už ani nechcel sad-
núť. Už mal dosť, bol unavený. Ani
nechcel pokračovať. Potom to diva-
som o titul Intercontinental Champion dlo, čo zahrali s tým uterákom, že
WBF a po mne boxoval aj Botha. sa jemu nepáčilo, rozhodnutie jeho
Je to veľmi veľký borec a showman. ponuky – výzvy z USA, z kolísky trénera sa mi vôbec nepáčilo.Také
Bol to zážitok sa na neho pozerať. tohto športu – zatiaľ nepora- veci vôbec nepatria do ringu. Keby
Obdivujem aj Hollyfielda, sú to šam- zený Američan Alfonzo Lopez. pokračoval, tak by to skončilo určite
pióni. Podmienka bola zdolať Maďara verdiktom KO v môj prospech.
Norberta Nagya – stalo sa… aký to
Aký je váš názor na profesionál- má spád a kedy a v ktorom meste 20. 11. 2010 – posledný zápas
nych majstrov bratov Kličkovcov? by sa mohol uskutočniť súboj? na neutrálnej pôde v maďarskej
Nemajú súpera v ich hmotnosti. Mám stále viac a viac ponúk. Oresháze s o 12 kg ťažším súpe-
Avšak štýl ako boxujú sa mi moc Vyzývatelia sú a teším sa tomu, rom krajanom Senickým. Čo vás
nepáči. lebo sa na boj s Tomi KIDom hlásia motivovalo k tomuto súboju keď
boxeri, ktorý patria do elity sveta, či som sa dočítal, že samotný tréner
Je provokatívne vyhlasovanie Európy. vás odhováral?
pred duelmi u mnohých hráčov Bol to zápas dvoch krajanov. Slava
súčasťou taktiky? 28. 8. 2010 – „Galavečer poznám už dlhé roky a vždy sme
Určite… aj pred posledným svo- boxu“ – média konštatovali – boli rivalmi. Ale skôr ľudia rozprávali
jím duelom s Albáncom Xhavitom Tomi Kid Kovács vyhnal z ringu po zápase s Xhavitom, že Slavo by
Visokom som zažil na vlastnej koži súpera. Tréner hodil uterák… to ma dostal. Tak som im chcel uká-
tieto veci. Chcel ma asi zastrašiť, sú informácie ktoré denníky jed- zať, že kto je lepší. Boli reči, že on
skúšali všetko možné. No nevyšlo… noznačne pripisovali víťaznému povedal, že nemám úder atď. Tak
:-) Tomi Kid Kovácsovi. som už nechcel počúvať. Povedal
Bez väčších problémov ste „zmas- som… nemusíš ísť do mojej váhy…
Po vašich vystúpeniach tili“ Albánca Xhavitu Visoku. ja prídem k tebe. Bol odo mňa o cca.
hlavne s Keňanom Samsonom Môžete nám priblížiť prípravu 8 kg ťažší, ale nerobilo mi to vôbec
Onyangom máte zaujímavé a priebeh zápasu? problémy. Pustil som sa do neho

144 štýl

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 144 4.2.2011 12:09


relax – interview

hneď od začiatku stretnutia a už cca pästiar nemal možnosť bojovať Čo vo vašom dome nesmie chý-
po minúte rozhodca prerušil zápas, o majstrovský opasok. Príprave bať?
mal natrhnuté obočie. Potom som ste venoval dostatočný čas. Vaša Samozrejme, v dome nemôže chý-
pokračoval ďalej. Zasahoval som ho prognóza pri našom rozhovore bať posilňovňa.
po spodku a potom aj na hlavu. Na pred zápasom?
konci prvého kola som ho dostal na Bude to môj ďalší životný zápas Oslovila vás niekedy téma – níz-
zem a bol počítaný. Do druhého kola a ja sa musím pripraviť na 150 %. koenergetické bývanie?
už nenastúpil. Budem prvý Slovák, ktorý sa zapíše Nie, nesledoval som to.
do histórie boxu, ako boxer boxujúci
V decembri sa usporiadali maj- o titul v organizácii WBO. Ja chcem Aké farby uprednostňujete
strovstvá Slovenska v boxe. Páčila ten titul a spravím preto všetko. Vždy vo vašom dome?
sa vám kvalita zúčastnených keď som po niečom túžil, tak som Mám rád jemné farby. Moje obľú-
účinkujúcich? Nemali ste pocit, že bojoval až kým som to nedosiahol. bené sú modrá a zelená.
vyrastá ďalší Tomi Kid? Vyhrám... cítim to!
Mám aj vlastný boxerský klub, kde Čo by ste odkázali hlavne mla- Varíte rád? Ktoré jedlo
som hlavným trénerom. Takže sa dým obdivovateľom a aj možným nesmie chýbať na vašom jedál-
aktívne venujem aj amatérskemu boxu. vašim nasledovníkom? ničku – a ktoré máte najradšej?
Mám aj veľa titulov, ocenenia – maj- Športujte, je to liek na každú cho- Kuchyňu zbožňujem… moje obľú-
ster SR a medailu z ME. Trénujeme robu. A ak potrebujete pomôcť, KID bené jedlo je tatarák, ale zbožňujem
každý deň a sme super team. Poznám je tu… :-) klasiku – krupicovú kašu… :-)
Slovenskú špičku a chalanov z repre.
Spolupracujem s nimi. Som aj členom Aký je váš vzťah ku autám, Máte alebo plánujete mať
výkonného výboru v SABA, takže sa motorkám a ktoré značky by ste záhradu, miesto na grilovačku
snažím pomôcť slovenskému boxu. mali radi vo vašej garáži? s priateľmi?
Určite máme veľmi dobrých boxerov Motorky… sú to krásne stroje, ale Nie je nič lepšie, ako si sedieť
a ja ich mám všetkých veľmi rád. Ten ja sa ich bojím. Ja radšej sadnem v záhrade a grilovať. Mám to veľmi
kto má odvahu nastúpiť do ringu a robí do auta, rád šoférujem a cestujem. rád.
tento veľmi ťažký šport si zaslúži poctu Mám auto VW Sharan a mám ho veľmi
a obdiv. rád. Nie som vôbec náročný na autá, Na záver sa vám chcem poďakovať
len nech je bezpečné a pohodlné. za náš rozhovor a popriať vám veľa
Začiatkom roka 2011 sa koná na športových úspechov v mene nášho
Slovensku zápas v ktorom budete Aký typ bývania uprednostňu- časopisu.
bojovať o titul profesionálneho jete?
majstra Európy WBO. Patrí medzi Veľmi sa mi páčia rodinné domy
štyri najsilnejšie organizácie na štýlu bungalov. Nie veľké, s pekným Cyril Bahurinský
svete, akej ešte žiaden slovenský pozemkom. Tak do 12 árov. Foto: Tomi Kid

štýl 145

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 145 4.2.2011 12:09


14. VÝSTAVA STAVEBNÍCTVA
SÚBEŽNÉ VÝSTAVY

7. VÝSTAVA RECYKLÁCIE 10. VÝSTAVA REGIONÁLNEHO


A ZHODNOCOVANIA ODPADOV ROZVOJA

3. - 6. 5. 2011
BANSKÁ BYSTRICA
BB EXPO, spol. s r. o., ČSA 12, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/4125 945, 4152 691,
fax: 048/4124 205, e-mail: bbexpo@bbexpo.sk, www.bbexpo.sk

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 146 3.2.2011 12:35


IMPRESUM

ROČNÍK 15.
I/2011
Moderné bývanie a nábytok

Vydavateľ

Národná 18, 010 01 Žilina


Riaditeľ projektu
Ing. Jozef Marušin • e-mail: marusin@kj.sk
Redakcia
Daniela Slotová • e-mail: styl@kj.sk
Mgr. Richard Mokrý • Ing. arch. Jana Fitzová
PhDr. Doc. Ing. Pavol Barnay
Na čísle spolupracovali
Cyril Bahurinský
Mgr. Jaroslav Bartl
Diana Marušinová
Ing. Kristína Nogová

Jazyková korektúra
Mgr. Iveta Brasová
Sekretariát
Tel.: 041/562 66 84 • Fax: 041/562 38 51
e-mail: styl@kj.sk
Reklama a inzercia
KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Národná 18 • 010 01 Žilina
Tel.: 041/562 66 84 • Fax: 041/562 38 51
Vedúci inzercie
Ján Turčan
mobil: 0918/60 67 11
e-mail: jturcan@stonline.sk

Sadzba, retuš, scan

Bôrická 103, 010 01 Žilina


Tel.: 041/723 44 37, fax: 041/700 15 23
e-mail: reklamnyservis@reklamnyservis.sk

Tlač
GEORG
Bajzova 11, 010 01 Žilina
Rozširuje
Mediaprint Kapa, PoNS, a. s.
a lokálni distribútori

Adresa pre zasielanie korešpondencie


Redakcia ŠTÝL • KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Národná 18, 010 01 Žilina
www.kj.sk

ISSN 1335–8901

Registračné číslo EV 3341/09

Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné


so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Redakcia nezodpovedá za obsah
inzercie. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie,
znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje
výhradne s písomným súhlasom vydavateľa.

foto na obálke: DanKüchen

4041-11_STYL 1-2011_inzercia-clanky.indb 147 3.2.2011 12:35


stavby – realizácia, materiály a výrobky

Názov firmy: ABB, s.r.o. Názov firmy: ANAVEK, s. r. o.


STAVBY – REALIZÁCIA, MATERIÁLY A VÝROBKY

Adresa: Štefánikova ul., P. O. Box 142


Adresa: Dúbravská cesta 2 085 01 Bardejov
841 04 Bratislava Tel./fax: 054/474 88 96, 472 62 47
Tel.: 02/59 41 87 01 Pobočka: Galvániho 2/A
Fax: 02/59 41 87 66 821 04 Bratislava
E-mail: eva.hipsova@sk.abb.com Tel./fax: 02/434 297 64, 434 298 38
Internet: www.abb.sk E-mail: anavek@stonline.sk
Internet: www.anavek.sk

• Strešné okná FAKRO


• Inštrumentácia a analytika • Robotika • Strešné fólie
• Meniče • Výrobky nízkeho • Strešné svetlovody
• Motory a generátory a vysokého napätia • Skladacie podkrovné schody
• Riadiace systémy • Transformátory • Ventilačné a komínové turbíny a hlavice

Názov firmy: ARES, spol. s r. o. Názov firmy: ATRIUM SK, s. r. o.

Adresa: Banšelova 4 Adresa: Horná 30


821 04 Bratislava 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 02/48 20 45 46, 43 41 46 65 Tel.: 048/414 6187
Fax: 02/48 20 45 28 Fax: 048/414 6194
E-mail: ares@ares.sk E-mail: info@atrium-sk.sk
Internet: www.ares.sk Internet: www.atrium-sk.sk

• Zdvíhacie zariadenia – výroba a montáž


• Výťahy osobné a nákladné – výroba a montáž
• Šikmé schodišťové plošiny a sedačky – výroba a montáž • Výstavba nízkoenergetických montovaných drevostavieb
• Zdvíhaky pre telesne postihnutých – výroba a montáž

Názov firmy: BAUMIT, spol. s r. o. Názov firmy: BÜSSCHER HOFFMANN

Adresa: Zrínskeho 13 Adresa: Husova 593


811 03 Bratislava 664 42 Modřice
Tel.: 02/5930 3311 Tel.: 00421/911/722 520
Fax: 02/5441 1824 Fax: 00420/5/47 216 742
E-mail: baumit@baumit.sk E-mail: bueho@bueho.cz
Internet: www.baumit.sk Internet: www.bueho.cz

• Polymérové bitúmenové pásy pre hydroizoláciu plochých


• Zatepľovacie systémy Baumit
a vegetačných striech, mostov a stavieb

Názov firmy: CELOX, spol. s r. o. Názov firmy: DEN BRAVEN SK, s. r. o.


Adresa: Družstevná 33/A Adresa: Polianky 17
900 23 Viničné 844 31 Bratislava
Tel./fax: 033/647 65 73 prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1
Mobil: 0903/44 71 48 900 21 Svätý Jur
Tel.: +421/2/44 97 10 10
E-mail: celox@celox.sk
Call centrum: +421/2/44 97 00 00
Internet: www.celox.sk
Fax: +421/2/44 97 15 40
E-mail: info@denbraven.sk
Internet: www.denbraven.sk
• Výroba a predaj stavebných profilov – PVC, hliník, mosadz,
zinok • Spodná stavba, základy • Steny • Kotviaca technika
a ich hydroizolácie • Suchá stavba – sadro- • Príslušenstvo pre stolá-
• Výroba a predaj výrobkov z masívneho dreva • Murivo, fasády kartóny rov
• Exteriérové a interiérové dvere, schody, okná, kuchyne • Balkóny, terasy • Kúpeľne, sprchovacie • Príslušenstvo pre apli-
• Montáže okien, dverí, kúty a WC káciu silikónov a tmelov
a kúpeľňový nábytok výloh • Dekoratívne omietkoviny • Bazény, nádrže
• Výhradný predajca plastových fólií firmy • Strechy • Lepidlá na lepenie izo- • Technické aerosoly
• Protipožiarny program lačných materiálov EPS TECTANE pre auto,
Monarflex – Štúrovo • Podlahy a XPS priemysel a hobby

Názov firmy: ELBA, a. s. Názov firmy: INCON, spol. s r. o.

Adresa: Československej armády 264/58 Adresa: Priemyselná 6


967 01 Kremnica 971 01 Prievidza
Tel.: 045/670 43 66-7 Tel.: 046/519 12 20
Fax: 045/674 25 48 Fax: 046/519 12 21
Mobil: 0903/510 578, 0911/510 578 E-mail: marketing@incon.sk,
E-mail: brany@elba.sk incon@incon.sk
Internet: www.elba.sk/brany Internet: www.incon.eu

• Garážové brány • Vyrovnávacie mostíky • Plastové okná


• Priemyselné brány • Pohony • Hliníkové konštrukcie
• Tesniace límce • Hangáry – atypické riešenia • Doplnky

4041-11_STYL 1-2011_vizitky.indd 148 3.2.2011 10:09


stavby – realizácia… • interiér

Názov firmy: KNAUF Bratislava, s. r. o.


ĽAHKÉ STREŠNÉ KRYTINY

STAVBY – REALIZÁCIA, MATERIÁLY A VÝROBKY


Apollo Businesscenter, Blok A1
Adresa: Prievozská 2/A
821 09 Bratislava
Lakoplastové oceľové škridly
Tel.: 02/58 24 08 11
Fax: 02/53 63 10 75 Trapézové plechy – lakoplastové a pozinkované
E-mail: info@knauf.sk
Internet: www.knauf.sk Predaj (montáž) po celej SR
Novozámocká 104
949 05 Nitra
• Sadrokartónové, omietkové, zatepľovacie systémy mobil: 0905/59 89 24, 57 72 22
• Liate potery, dutinové podlahy tel./fax: 037/658 48 31
• Stavebná chémia tel.: 037/658 48 32
• Sadrové omietky e-mail: stresnekrytiny@stresnekrytiny.sk
www.stresnekrytiny.sk

Názov firmy: MagorTherm Slovakia, Názov firmy: OPTIGREEN


s. r. o.
Adresa: Jahodová 20
Adresa: Cesta Slobody 1658 620 00 Brno
991 28 Vinica Česká republika
Tel.: 047/451 41 22 Tel.: +420/545/210 414
Fax: 047/451 41 23 Fax: +420/545/210 434
E-mail: info@magortherm.sk E-mail: de.cs@email.cz, info@optigreen.cz
Internet: www.magortherm.sk Internet: www.optigreen.cz

• Termoizolačná omietka
• Murivo pasívnych domov • Systémové riešenie zelených striech produktmi Optigreen
• Pochôdzny izolačný podlahový betón

Názov firmy: OPTIM, spol. s r. o.


Adresa: Priemyselná 936/3
963 01 Krupina
Tel.: 045/551 15 71, 551 93 50
551 94 62 (odbyt)
Fax: 045/551 13 47
E-mail: optim@op-tim.sk
Internet: www.op-tim.sk

• Vyrába:
– tepelno a zvukovo izolačné dosky KRUPINIT, KRUPIZOL,
KOMBIDOSKA, EkoMol doska
– panel pre nízkoenergetické domy – OPS 300
– betónové poklopy, melioračné a priekopové tvárnice
• Vykonáva:
– tepelné izolácie stavieb, stavba nízkoenergetických rodinných
domov

INTERIÉR
Názov firmy: TONDACH SLOVENSKO, Názov firmy: ALEXIA FAIRY LAMPS –
s. r. o. KATARÍNA PIERONIOVÁ

Adresa: Železničná 53 Adresa: A. Nográdyho 8/561


900 31 Stupava 960 01 Zvolen
Tel./fax: 02/62 25 06 25 Tel.: 045/535 00 44
Internet: www.tondach.sk Fax: 045/535 00 44
Mobil: 0903/383 533
E-mail: alexia.sk@gmail.com
Internet: www.alexia-fl.sk

• Výroba pálenej krytiny, 33-ročná záruka


• Široká ponuka rezaných a ťahaných škridiel rôznych druhov • Svietidlá – exkluzívne zastúpenie na slovenskom trhu
pre šikmé strechy talianskych svietidiel značky BELLART, GIBAS, SIL LUX

Názov firmy: ASKO NÁBYTOK, Názov firmy: BARZZUZ, s. r. o.


spol. s r. o.
Adresa: Rudohorská 30
Adresa: Lazaretská 8 974 11 Banská Bystrica
811 08 Bratislava Prevádzka: Skuteckého 19
E-mail: lenka.dominikova@asko.net Tel./fax: 048/416 34 46
Internet: www.asko-nabytek.cz Mobil: 0911/20 65 76
Internet: www.barzzuz.sk

• Gurmánska a plantážna káva


• Nábytok • Kávovary – domáce, profesionálne
• Prenájom kávovarov

4041-11_STYL 1-2011_vizitky.indd 149 3.2.2011 10:09


interiér

Názov firmy: VOJTECH TORNYAI – Názov firmy: DANEX PLUS


INTERIÉR

BILL MC
Adresa: Trenčianska 17
Adresa: Kupeľná 60 915 01 Nové Mesto nad Váhom
929 01 Dunajská Streda Tel.: 032/771 73 69, 09
Tel./fax: 031/552 71 12 Fax: 032/771 73 10
E-mail: info@billmc.sk E-mail: info@danexplus.sk
Internet: www.billmc.sk Internet: www.danexplus.sk

• Výroba: Sedačky a všetko okolo toho


• Predaj vákuových ortopedických matracov pre
• Maloobchod – veľkoobchod – nábytok
maloobchodnú sieť predajní, hotelov, penziónov a hospicov
• Rustikálny nábytok

Názov firmy: FAGOR SLOVENSKO, Názov firmy: Vladimír Fedra – FEIM


s. r. o.
Adresa: Jánskeho 11 Adresa: Štefánikova 59
949 01 Nitra 901 01 Malacky
Tel.: 037/64 25 573 Tel.: 034/772 57 88
Fax: 037/64 25 575 Fax: 034/772 34 66
E-mail: info@fagor.sk E-mail: info@feim.sk
Internet: www.fagor.sk Internet: www.feim.sk

Zastúpenie značky FAGOR na Slovensku


• Vstavané domáce spotrebiče
• Voľne stojace domáce spotrebiče
• Malé domáce spotrebiče • Svietidlá
• Antikorové kuchynské riady a tlakové hrnce
• Elektrické ohrievače vody

Názov firmy: FENIX SLOVENSKO,


s. r. o.

Adresa: Iliašská cesta 86


974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/414 32 53 - 54
Fax: 048/414 18 52
E-mail: pj@fenix.sk
Internet: www.fenix.sk

• Výroba a predaj elektrických vykurovacích systémov

Názov firmy: GALÉRIA KOBERCOV, Názov firmy: IKTUS, s. r. o.


s. r. o.
Adresa: Zátor – Loučky 100
Adresa: Vajnorská 127/E 793 16 Loučky
831 03 Bratislava Tel.: 00420/554 637 625
Tel.: 02/44 64 46 32 Fax: 00420/554 637 646,
Fax: 02/44 64 46 33 554 637 627
Mobil: 0917/854 874 E-mail: info@iktus.cz
E-mail: info@galeria-kobercov.sk Internet: www.iktus.cz
Internet: www.galeria-kobercov.sk

Predaj ručne viazaných kobercov


• orientálne či perzské koberce • Výrobca jedálenských súprav
• moderné a dizajnové koberce

Názov firmy: INLUX, s. r. o. Názov firmy: KARKI, s. r. o.


Prevádzky: Obchodné centrum TPD – EURONICS
Farského 26, 851 01 Bratislava Adresa: Kvetnica 138/2
Tel.: 02/44 45 82 41 058 01 Poprad
E-mail: predajna.ba@svietidlainlux.sk Tel.: 052/77 30 759
Obchodný dom CENTRUM Fax: 052/77 33 394
ul. J. Kozačeka 10, 960 01 Zvolen Internet: www.karki.sk
Tel.: 045/53 32 432
E-mail: predajna.zv@svietidlainlux.sk
Internet: www.svietidlainlux.sk
• Dovoz, distribúcia, poradenstvo, projekty, veľkoobchod, maloobchod
• Bytové svietidlá: • Technické svietidlá:
KOLARZ, KAAL, BPM LIGHTING, SYLVANIA, CONCORD, LUMIANCE,
BRILLIANT, DISEŇO 6, ANOOK, THOME LIGHTING, MARECOLUCE • Profesionálne tapety
PERALTA, ALUMBRA, PRECIOSA, • Svetelné zdroje:
HONSEL, PERENZ, RENDL, GLASS SYLVANIA, OSRAM
LPS, EGLO, GLOBO • Svetelné dekorácie:
IPB DECORATIONS LIGHTING

4041-11_STYL 1-2011_vizitky.indd 150 3.2.2011 10:09


interiér • TZB

Názov firmy: MAYER CZ, spol. s r. o. Názov firmy: MVS Slovakia, s. r. o.

INTERIÉR
Adresa: Bohuslava Martinů 1885/2 Adresa: Gagarinova 1263/49
741 01 Nový Jičín 018 41 Dubnica nad Váhom
E-mail: info@mayer.cz Tel.: 042/444 20 71-4
Internet: www.mayer.cz Fax: 042/432 32 74
www.detskastolicka.sk Mobil: 0903/457 310
E-mail: predaj@mvs-slovakia.sk
info@mvs-slovakia.sk
Internet: www.mvs-slovakia.sk

• Detský rastúci nábytok


• Kancelárske stoličky • Kompletné vybavenie kúpeľní
• Stoličky do zdravotníctva

Názov firmy: ORESI SLOVAKIA, s. r. o. Názov firmy: PLAST - ROL, spol. s r. o.


Adresa: Farského 26 (OD TPD)
Adresa: 913 03 Drietoma 939 851 01 Bratislava
Tel.: 032/64 99 022 Tel.: 02/44 44 10 60
E-mail: info@oresi.sk Fax: 02/44 44 10 61
Internet: www.oresi.sk Mobil: 0904/773 035, 0904/773 036
E-mail: info@plastrol.sk,
petrzalka@plastrol.sk
Internet: www.plastrol.sk

Plastové okná a dvere pre jednotlivcov aj spoločenstvá


• Najväčší predajca kuchýň v ČR teraz aj na Slovensku – kvalitná nemecká značka KBE
• Najnižšie možné ceny kuchýň – kompletné služby
• Jedinečné zľavy príslušenstva a spotrebičov – bezkonkurenčné ceny
• Kvalita garantovaná certifikátmi a predĺženou zárukou – doplnkový sortiment
• Grafické návrhy a kalkulácie zadarmo – 10-ročná záruka

TRACHEA, s.r.o.
Ad re sa: Tová r ní 1209
7 6 9 0 1 H o lešo v
Te l .: + 4 2 0 573 502 111
Fax: + 4 2 0 573 502 113
E- mai l : trach ea@t r achea.cz
Int e rne t : www.trachea.cz

Výrobca nábytkových dvierok a dekoratívnych panelov

TZB
Názov firmy: VEGAS Group, s. r. o. Názov firmy: ATTACK, s. r. o.
Adresa: Dielenská Kružná 5020
Adresa: Levočská 41 038 61 Vrútky
058 01 Poprad Tel.: 043/400 31 01
Tel.: +421/52/47 81 847 Fax: 043/400 31 06
E-mail: info@matrace-vegas.sk Infolinka: 0918/62 27 00
Internet: www.matrace-vegas.sk E-mail: kotle@attack.sk
Internet: www.attack.sk

VÝROBCA TEPELNEJ TECHNIKY


• Splyňovacie – pyrolitické kotly • Stacionárne liatinové plynové kotly
na drevo ATTACK® ATTACK®
• Peletizačné kotle ATTACK® • Kotly na tuhé palivo ATTACK®
• Nástenné plynové kondenzačné • Stacionárne zásobníky ATTACK®
• Predaj a distribúcia ortopedických matracov a doplnkov kotly ATTACK® • Priamoohrevné nástenné plynové
značky VEGAS • Nástenné plynové kotly zásobníky ATTACK®
ATTACK – MAXIMUS® • Solárna technika ATTACK®
• Nástenné elektrické kotly ATTACK® • Akumulačné nádrže ATTACK®

Názov firmy: IMMERGAS, s. r. o. Názov firmy: MAXdetail, s. r. o.

Adresa: Zlatovská 2195


911 05 Trenčín Adresa: Čerešňová ulica 6
Tel.: 032/285 01 00 Bratislava Vajnory – Čierna voda
Fax: 032/658 37 64 Tel./fax: 02/45 24 89 77
E-mail: immergas@immergas.sk Mobil: 0905/960 104, 0903/966 980
Internet: www.immergas.sk E-mail: maxdetail@maxdetail.sk

• Poradenstvo
• Obchodné zastúpenie značky IMMERGAS na slovenskom trhu • Montáž
• Predajca a servisný garant plynových kondenzačných a tradičných Krbové štúdio • Návrh
kotlov, kotlov na tuhé palivo, solárnych kolektorov a príslušenstva • Servis
• Záruka

4041-11_STYL 1-2011_vizitky.indd 151 3.2.2011 10:10


TZB • služby • exteriér, relax a hobby

Obchodné zastúpenie SR Názov firmy: PROCOM, spol. s r. o.


TZB

Názov firmy: OPOP Slovakia, s. r. o.


Adresa: Teplárenská 17 Adresa: Smrečianska 18
971 01 Prievidza 831 01 Bratislava
Tel.: 046/542 63 47 Tel.: 02/442 556 33
Fax: 046/542 63 47 Fax: 02/442 556 13
Výrobca ČR Mobil: 0903/452 566 E-mail: info@geminox.sk
Názov firmy: OPOP, spol. s r. o. E-mail: opopsk@tn.psg.sk Internet: www.geminox.sk
Adresa: Zašovská 750 Internet: www.opop.cz
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: +420/571/675 589
E-mail: sales@opop.cz • Kompletné riešenie úsporného zdroja tepla a teplej vody
• Predaj kotlov na tuhé palivá – drevo, uhlie pre moderné bývanie
• Predaj automatických kotlov na pelety WOODY
• Predaj doplnkového sortimentu – kachle na drevo, na uhlie;
kúpelňový ohrievač vody LK-100, Z100

Názov firmy: THERMO/SOLAR Žiar,


s. r. o. vývoj, výroba a predaj kotlov
ústredného kúrenia
na pyrolitické spaľovanie dreva
Adresa: Na vartičke 14 a hnedého uhlia
965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/601 60 00
Fax: 045/672 28 44
Mobil: 0918/64 53 05-8
E-mail: info@thermosolar.sk Marka Čulena 25
Internet: www.thermosolar.sk 974 11 Banská Bystrica
tel.: +421/48/418 70 22
fax: +421/48/418 71 59
e-mail: vimar@vimar.sk
http://www.vimar.sk
• Solárne systémy
Prevádzka:
Príboj 796, Slovenská Ľupča
SLUŽBY

Názov firmy: AGROKOMPLEX – Názov firmy: BB EXPO, spol. s r. o.


VÝSTAVNÍCTVO NITRA
Adresa: ČSA 12
Adresa: Výstavná 4 974 01 Banská Bystrica
949 01 Nitra Tel.: 048/415 26 91, 412 59 45
Tel.: 037/657 22 01-4 Fax: 048/412 42 05
Fax: 037/733 59 86 E-mail: bbexpo@bbexpo.sk
E-mail: nabytok@agrokomplex.sk Internet: www.bbexpo.sk
Internet: www.agrokomplex.sk

• Organizátor výstav a veľtrhov • Organizátor výstav a veľtrhov


EXTERIÉR, RELAX…

Názov firmy: Vebel SK, s. r. o. Názov firmy: BAZÉNY DESJOYAUX,


s. r. o.
Adresa: Pribinova 2
036 01 Martin Adresa: Vratislavova 20
Tel.: +421/43/43 08 802 128 00 Praha 2
Fax: +421/43/43 08 803 Česká republika
E-mail: vebelsk@vebel.sk Tel.: +420 224 915 904
Internet: www.vebel.sk Fax: +420 224 915 904
Internet: www.desjoyaux.cz

Spoločnosť je oficiálnym zástupcom svetového výrobcu


lepidiel – H. B. Fuller Europe pre Slovenskú republiku
a predáva v prvom rade drevárske lepidlá RAKOLL, lepidlá pre
polygrafiu, kartonáž, etikety, obalový priemysel, automobilový, • Predaj bazénov a príslušenstva
obuvnícky priemysel a množstvo ďalších technických použití.

Bajzova 11, 010 01 Žilina Názov firmy: KINEKUS, s. r. o.


Tel.: 041 – 763 12 67, 700 36 90, 700 36 91
Fax: 041 – 763 26 77 Adresa: Rosinská 13
Mob.: 0905 427 402 010 08 Žilina
Tel.: 041/555 55 01
e-mail: kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk
Tel./fax: 041/500 50 41
www.kniharstvogeorg.sk E-mail: za@kinekus.sk
Internet: www.kinekus.sk
■ predtlačová príprava CTP do formátu B1 ■ mäkké a tuhé väzby V1 – V9
Veľkoobchod, čaromarkety: Žilina, Ružomberok, Trenčín,
■ tlač do formátu B1 ■ exkluzívna väzba, ručné šitie Bratislava,
■ plnofarebné časopisy ■ vario špirála • domáce potreby Prievidza
• železiarstvo, náradie
■ leporelá, brožúry, prospekty, kalendáre ■ vysekávanie, dierovanie, znášanie
• záhradné a stavebné náradie
■ slovníky, zloženky, hospod. tlačoviny ■ lakovanie, laminovanie • potreby pre dom, byt, stavbu a záhradu
• elektrospotrebiče

4041-11_STYL 1-2011_vizitky.indd 152 3.2.2011 10:10


PODLAHY QUICK STEP .
O B JAV T E SV E T
V K T O R O M B Y S T E C H C E L I Ž I Ť.

Či si zvolíte laminátovú alebo drevenú podlahu,každá podlaha


EVEREL s.r.o., Třebětice 102, 769 01 Holešov.
Tel. 577 941 646, fax 577 941 737
Quick ▯ Step® bude inšpiráciou pre Váš interiér. Požiadajte o
e-mail: everel@everel.cz svoj bezplatný katalóg na www.quick-step.com.

3strana_Everel_obalkova inzercia.indd 1 7.2.2011 10:34


Indukčné dosky od Fagoru patria k najmodernejším
a najprogresívnejším na trhu.
Sú bezpečné, pretože teplo sa vytvára v samotnej nádobe,
nie vo varnej doske.
Ľahko sa udržiavajú, pretože nečistoty sa nikdy nepripália,
takže ich možno očistiť ihneď po skončení varenia.
Široká škála stupňov výkonu dosiek Fagor umožňuje
rýchle uvedenie vody do varu, rovnako i jemné rozpustenie
čokolády bez potreby vodného kúpeľa.
Skupina Fagor – priekopník indukčnej technológie!

s na výstavu
Pozývame vá sa
a  b ý va n ie v Nitre, ktorá
Nábyto k 11.
Fagor prináša harmóniu do vašej kuchyne. n í v d ň o c h 8.–13. 3. 20
uskutoč 4.
v pavilóne M
Nájdete nás

4strana_Fagor_obalkova inzercia.indd 1 3.2.2011 10:29